Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Visionsudvalget - referat 23-11-2010

Mødedato
23-11-2010 kl. 15:00 - 16:00
 
Mødested
OUH
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Pierre Topaz

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Procesplan
  2. Borgerinvolvering
  3. Mødeplan
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1091
  1. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Diskussionsoplægget vedr. ny vision og udkast til ny kvalitetsstrategi er i høring. Fristen for at afgive høringssvar er den 1. december 2010. Indkomne høringssvar kan ses via regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/høring.   

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i udvalget:

  1. Eksternt oplæg v/Bobby Zachariae

  2. Status på borgerinvolvering

  3. Status på høringssvar

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 23-11-2010
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  2. Borgerinvolvering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der gives på mødet en status på processen for borgerinvolvering.

  Der planlægges med fire sundhedskaravaner (tre i Jylland og en på Fyn) og et opsamlende forum i Middelfart. Det opsamlende forum finder sted i forbindelse med det borgertopmøde, som Danske Regioner afholder lørdag den 5. marts 2011.

  Der planlægges med følgende datoer for sundhedskaravanerne:

   

  Jylland:

  Tirsdag den 22. februar 2011

  Onsdag den 23. februar 2011

  Torsdag den 24. februar 2011

  Fyn:

  Tirsdag den 1. marts 2011

  + opsamlende forum i Middelfart den 5. marts 2011

  Deltagerkreds

  Deltagerkredsen er blevet drøftet på et tidligere udvalgsmøde, hvor konklusionen var at hele regionsrådet indbydes til at deltage.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 23-11-2010
   

  Kommunikationsdirektør Søren Braun orienterede om status for borgerinvolvering.

  Changepilot præsenterede "SundhedsKaravanen 2011" - oplægget vedlægges.

  Drøftedes.

  Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med udgangspunkt i oplægget og drøftelsen.

  Udvalget anbeflar overfor regionsrådet, at alle regionsrådsmedlemmer indbydes til at deltage i sunhedskaravanerne samt borgertopmødet.


  Sagsnr.  
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 2. marts 2010 og 31. august 2010 er følgende mødeplan godkendt:

   

  2010

  14. december. kl. 14.00 - Sygehus Sønderjylland

  2011

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  13. december
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 14. december 2010 på Sygehus Sønderjylland.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 23-11-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 23-11-2010
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |