Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Visionsudvalget - referat 14-12-2010

Mødedato
14-12-2010 kl. 14:00 - 15:00
 
Mødested
Mødelokale 5
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Fra sygdomsvæsen til sundhedsvæsen - sundhed i biopsykosocialt perspektiv
  2. Procesplan
  3. Borgerinvolvering
  4. Høringssvar
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Fra sygdomsvæsen til sundhedsvæsen - sundhed i biopsykosocialt perspektiv
  fold dette punkt ind Resume
   

  Professor Bobby Zachariae holder et oplæg med titlen: "Fra sygdomsvæsen til sundhedsvæsen - sundhed i biopsykosocialt perspektiv".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bobby Zachariae er professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

  Hans fulde titel er professor, Dr. med; cand. psych.;B.A. Statskundskab.

  Bobby Zachariae er kendt som forsker, underviser, forfatter og foredragsholder, og er også medarbejder på en lang række internationale faglige tidsskrifter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 14-12-2010
   

  Bobby Zachariae holdt oplægget "Fra sygdomsvæsen til sundhedsvæsen - sundhed i biopsykosocialt perspektiv". Vedlægges.

  Drøftedes.


  Sagsnr. 10/1091
  2. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Følgende milepæle er justeret i forhold til sidste udgave af procesplanen:

  1. Frist for at have det endelige forslag til ny vision klart er rykket til den 15. april 2011 for at sikre, at der kan drages nytte af borgernes input via de kommende sundhedskaravaner og borgertopmødet.
  2. Det er tydeliggjort, at forslag til ny vision sendes i høring den 1. juni 2011.
  3. Frist for at afgive høringssvar vedr. det endelige forslag til ny vision er rykket til den 15. september 2011 for at give høringsparterne god tid til deres interne høringsprocesser.

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i udvalget:

  1. Procesplan til orientering
  2. Status på borgerinvolvering
  3. Status på høringssvar m. bemærkninger
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 14-12-2010
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  3. Borgerinvolvering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet giver kommunikationsdirektør Søren Braun en status på processen vedr. borgerinvolvering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 14-12-2010
   

  Søren Braun orienterede.

  Sundhedskaravanerne finder sted efter følgende program:

  Esbjerg den 22. februar 2011
  Vejle den 23. februar 2011
  Sønderborg den 24. februar 2011
  Innovationscenteret den 1. marts 2011 samt
  opsamlende forum den 5. marts 2011 i Middelfart.

  Drøftelse af mikrouniverser.


  Sagsnr. 09/12489
  4. Høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Diskussionsoplægget vedr. ny vision har været i høring i perioden fra den 6. oktober 2010 til den 1. december 2010.

  Høringssvar er indkommet via regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/høring.

  På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en oversigt, der giver et resumé af høringsvarene. Det er tanken, at oversigten uddybes med administrationens bemærkninger til næste udvalgsmøde. Oversigten vedlægges sammen med kopi af samtlige indkomne høringssvar til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 14-12-2010
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 31. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:
   

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  13. december
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 18. januar 2011 kl. 14.00 på Sygehus Sønderjylland.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 14-12-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 14-12-2010
   

  Intet at bemærke.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |