Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - referat 14-12-2010

Mødedato
14-12-2010 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Mødelokale 5
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen
 • Jytte Lauridsen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på regionens sygehuse
  2. Resultater på www.sundhedskvalitet.dk
  3. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  4. Mødeplan
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/5703
  1. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  HR-direktør Carsten Søgaard orienterer om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen på regionens sygehuse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-12-2010
   

  HR-direktør Carsten Søgaard præsenterede oplæg vedr. MTU på sygehusene. Vedlægges. Drøftedes.


  Sagsnr. 10/6714
  2. Resultater på www.sundhedskvalitet.dk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen opgør løbende kvaliteten af patientbehandlingen på www.sundhedskvalitet.dk. I vedhæftede notat redegøres for de seneste resultater, der blev offentliggjort den 13. oktober 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor patienter og borgere kan læse om primært de offentlige sygehuses behandlingskvalitet på udvalgte områder. Hjemmesiden har adressen www.sundhedskvalitet.dk.

  I folkemunde kaldes hjemmesiden for "stjernekrigen", fordi www.sundhedskvalitet.dk også udregner en samlet karakter for de offentlige sygehuse, hvor sygehusene tildeles fra en til fem stjerner afhængig af, hvordan sygehuset klarer sig inden for 15 udvalgte områder.

  Der er tale om en gennemsnitsmodel, således at sygehuse, der har en kvalitet svarende til landsniveauet opnår tre stjerner. Sygehuse, der samlet ligger bedre end landsgennemsnittet tildeles fire eller fem stjerner. Sygehuse, der samlet ligger under landsgennemsnitet, tildeles en eller to stjerner. I de år, hvor www.sundhedskvalitet.dk har eksisteret, er der udelukkende tildelt to, tre eller fire stjerner til sygehusene.

  Stjernerne tildeles på baggrund af resultater primært inden for patienttilfredshed, ventetider og hygiejne. Der er med andre ord væsentlige dele af patientbehendlingen, der ikke indgår i stjernetildelingen. Det gælder f.eks. den sundhedsfaglige kerneydelse, herunder hvorvidt patienterne behandles efter seneste forskningsbasrede viden. Desuden indgår resultatmål, eksempelvis overlevelse, heller ikke i tildelingen af stjerner. Dette er systemet blevet kritiseret for samtidig med, at flere af parametrene baseres på tvivlsomme opgørelser, eksempelvis en optælling af spritdispensere, håndvaske og toiletter på sygehusene.

  Derfor forsøger Sundhedsstyrelsen at udvikle systemet, så det i højere grad dækker de vigtige oplysninger om kvalitet i sygehusbehandling.

  I vedlagte notat redegøres for de seneste resultater på www.sundhedskvalitet.dk, der blev offentliggjort den 13. oktober 2010.

  Sygehusene i Region Syddanmark klarer sig forskelligt i www.sundhedskvalitet.dk. Seks sygehuse opnår fire stjerner (Vejle Sygehus er sågar meget tæt på den femte stjerne, som det første sygehus i Danmark), seks sygehuse opnår den gennemsnitlige karakter med tre stjerner, mens OUH opnår to stjerner svarende til, at sygehuset ligger under middel målt på de udvalgte 15 parametre. Specielt i forhold til den patientoplevede kvalitet arbejder OUH målrettet på at forbedre resultaterne, hvilket vil afspejle sig i den kommende landsdækkende opgørelse af patienttilfredsheden (den såkaldte LUP), der offentliggøres i uge 20 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-12-2010
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15549
  3. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med den politiske behandling af skadebetjeningen i Region Syddanmark er der rejst spørgsmål angående ventetid for akutte ortopædkirurgiske patienter, særligt patienter med brækket lårbensknogle (hoftebrud). Ved behandling af spørgsmålet om ventetid, i Sundhedsudvalget den 26. oktober 2010, var der drøftelse af de fremlagte ventetider.

  Sundhedsudvalget besluttede, at der til udvalgets møde i december skulle fremlægges et oplæg om kvalitetsmål, herunder at de patienter, som er gjort klar til behandling/operation, og som aflyses, får tilbud på et andet sygehus.

  Sundhedsstaben foreslår, at kvalitetsmålet pr. 1. januar 2011 dels indeholder et mål om, at 75 % af patienterne skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse og dels et mål om, at 90 % af patienterne skal opereres inden for 48 timer. Pr. 1. januar 2012 strammes kvalitetsmålet til, at 90 % af patienterne opereres inden for 24 timer.

  Sundhedsstaben har etableret det datamæssige grundlag for en løbende opfølgning på dette kvalitetsmål og foreslår en kvartalsvis afrapportering til sygehusledelseskredsen og Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstaben har orienteret sygehusledelseskredsen om overvejelserne om at indføre et kvalitetsmål på området. Sygehusledelseskredsen har samtidig drøftet, hvordan man kan sikre målopfyldelse på området.

  Data for det seneste kvartal (juli-september) fremgår af bilag til dagsordenspunktet. Data for det seneste kvartal viser, at Kolding Sygehus og Aabenraa Sygehus har den højeste andel af operationer hhv. inden for 24 timer og inden for 48 timer. Kolding Sygehus med 67 % af patienterne opereret inden for 24 timer og 97 % inden for 48 timer. Aabenraa Sygehus med 68 % af patienterne opereret inden for 24 timer og 94 % inden for 48 timer. Esbjerg Sygehus ligger lavest med 52 % opereret inden for 24 timer og 85 % inden for 48 timer. Det samlede tal for regionen er 59 % opereret inden for 24 timer og 90 % inden for 48 timer.

  Sundhedsstaben foreslår, at der igangsættes et initiativ, således at det bliver obligatorisk for sygehusene at registrere aflysninger i forhold til operation af patienter med hoftebrud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at formulering af kvalitetsmål og opfølgning på kvalitetsmål godkendes 
  • at sundhedsstaben igangsætter et initiativ, således at det bliver obligatorisk for sygehusene at registrere aflysninger i forhold til operation af patienter med hoftebrud.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-12-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 31. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

  2011

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 18. januar 2011 kl. 15.00 på Sygehus Sønderjylland.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-12-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-12-2010
   

  Udvalget ønsker på et kommende møde et dagsordenspunkt vedr. Odense Universitetshospital.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-12-2010
   

  Intet at bemærke.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap