Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - referat 25-01-2011

Mødedato
25-01-2011 Kl. 9:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Kristian Grønbæk Andersen, B, Bent Bechmann, C, Thies Mathiasen, O, Susanne Linnet, V, Claus Warming, V, Margot Torp, A, Jette Jensen, A, Willy Sahl, A, Mette Valentin, F

Afbud
Willy Sahl, A

 

Dagsorden

 1. Valg af formand
 2. Kommissorium for Arbejdsgruppen om ligestilling
 3. Drøftelse af arbejdsplan
 4. Forslag til mødeplan 
 5.  Evt.

 

1.      Valg af formand

Sagsnr:

10/17873

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen om ligestilling skal vælge formand.

Indstilling

Det indstilles:

At arbejdsgruppen om ligestilling vælger formand.

Beslutning

Mette Valentin og Margot Torp blev stillet i forslag.

Et flertal i arbejdsgruppen bestående af Kristian Grønbæk Andersen, Bent Bechmann, Thies Mathiasen, Susanne Linnet, Claus Warming og Mette Valentin valgte Mette Valentin som formand.

 

 

 

2.      Kommissorium for Arbejdsgruppen om ligestilling

Sagsnr:

10/17873

Sagsfremstilling

Kommissoriet for Arbejdsgruppen for ligestilling, som blev vedtaget af regionsrådet på møde den 13. december 2010, forelægges til drøftelse.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Arbejdsgruppen drøftede kommissoriet.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Drøftelse af arbejdsplan

Sagsnr:

10/17873

Sagsfremstilling

Forslag til arbejdsplan for Arbejdsgruppen om ligestilling forelægges til drøftelse. Desuden drøftes forventningerne til arbejdet.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Arbejdsgruppen havde en række bemærkninger og forslag til udkastet til arbejdsplan. Sekretariatet udarbejder et revideret forslag til arbejdsplan på baggrund af drøftelserne.

I den forbindelse var der enighed om, at arbejdsgruppen skal forholde sig til charteret omkring kvinder i ledelse.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Forslag til mødeplan

Sagsnr:

10/17873

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødeplan for Arbejdsgruppen om ligestilling:

 • Fredag den 4. marts 2011
 • Torsdag den 31. marts 2011
 • Onsdag den 13. april 2011
 • Tirsdag den 17. maj 2011
 • Torsdag den 9. juni 2011
 • Onsdag den 24. august 2011
 • Onsdag den 21. september 2011

Møderne afholdes fra kl. 9.00.

 

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Arbejdsgruppen vedtog følgende mødeplan:

 • Fredag den 4. marts 2011 kl. 14.00 – 17.00
 • Fredag den 1. april 2011 kl. 13.00 – 16.00
 • Onsdag den 13. april 2011. kl. 16.00 – 18.00
 • Tirsdag den 17. maj 2011 kl. 14.00 – 17.00
 • Fredag den 10. juni 2011 kl. 14.00 – 17.00
 • Tirsdag den 23. august 2011 kl. 10.00 – 13.00
 • Fredag den 23. september 2011 kl. 14.00 – 17.00

 

 

 

5.      Evt.

Sagsnr:

10/17873

Beslutning

Arbejdsgruppens medlemmer drøftede hvad de hver især ønsker at prioritere i arbejdet i arbejdsgruppen om ligestilling.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 26-01-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring