Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilSundhedpilSundhedsvision

Sundhedsvision

Vision for sundhedsvæsenet i Region SyddanmarkRegionsrådet har vedtaget en vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Visionens grundlag

Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er til for borgerne og sundhedsvæsenet bidrager aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed forbedre borgernes sundhed.

Vores succes bygger på dialog, lighed og sammenhæng. Vi har fokus på rettidighed og kvalitet, og det bedste resultat opnås, når alle tager ansvar.

Dialog

Vi møder patient og pårørende med respekt, omsorg og åbenhed. Nærhed, tryghed og ligeværdighed skabes i en dialog, hvor patient og pårørende bliver set, hørt og inddraget.

Lighed

Vi har fokus på, at al behandling tager udgangspunkt i en fri og lige adgang for alle borgere. Lighed i sundhed opnås, når der i forebyggelse og behandling tages hensyn til, at mennesker er forskellige, har forskellige behov og forskellige ressourcer.

Sammenhæng

Vi sikrer et godt patientforløb gennem samarbejde med patient og pårørende og på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner.

Rettidighed

Vi giver den rette hjælp til rette tid. De patienter, der har det største behov, får hjælp hurtigst.

Kvalitet

Vi giver den rette behandling, der tager afsæt i patientens sygdom, ønsker og ressourcer. Vi baserer patientbehandlingen på nyeste viden, og vi tilstræber højeste faglige standard. Patient og pårørende oplever, at vi gør det godt.

Ansvar

Vi ser det gode patientforløb som et fælles ansvar for både patient, pårørende og personale. Ansvar betyder også, at ingen svigtes. Uanset hvordan patienten har varetaget egen sundhed, så tager sundhedsvæsenet hånd om patientens sygdom.
 

Find Sundhedsvisionen for Region Syddanmark (pdf)

 

Baggrund for arbejdet med visionen

Arbejdet med visionen begyndte i foråret 2010, hvor der blev nedsat et særligt politisk udvalg, visionsudvalget. Dette udvalg forestod processen med at udarbejde forslag til regionsrådet til visionen. I efteråret 2010 blev et diskussionsoplæg sendt i høring med henblik på at få input til visionen.

I foråret 2011 besøgte politikerne 5 forskellige byer i regionen for at lytte til deres bidrag til visionen. Turen blev kaldt Sundhedskaravanen.

Læs om politikernes tur til de 5 byer med Sundhedskaravanen

Visionsudvalget udarbejde et forslag til ny vision, som regionsrådet har behandlede den 30. maj 2011, og derefter sendte i høring. Høringsperioden varede fra den 30. maj til den 15. september 2011.

Visionen blev vedtaget af regionsrådet den 28. november 2011.


Siden er sidst opdateret 19-11-2015.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap