Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - referat 24-01-2011

Mødedato
24-01-2011 kl. 16:35 - 18:05
 
Mødested
Mødelokale 2
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Hans Philip Tietje, V
 • Margot Torp, A

 •  

  Luk alle punkter Referat af tillægsdagsorden
   

  1. Danske Regioners udkast til høringssvar på EU-Kommissionens 5. samhørighedsrapport
  2. Indsats på Langeland


  Sagsnr. 11/1043
  1. Danske Regioners udkast til høringssvar på EU-Kommissionens 5. samhørighedsrapport
  fold dette punkt ind Resume
   

  EU-Kommissionen udgiver hvert tredje år en status for implementeringen af strukturfondene. Den 5. samhørighedsrapport indeholder desuden EU-Kommissionens forslag til, hvordan strukturfondene skal tilrettelægges i den næste budgetperiode 2014-2020.

  Danske Regioner har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Status for implementeringen af strukturfondene.

  Samhørighedssrapporten viser bl.a., at:

  • De regionale forskelle i EU er blevet mindre i perioden 2000-2007.
  • De mere udviklede regioner er blevet mere konkurrencedygtige, herunder mere innovative, bedre uddannede, har højere beskæftigelse og en mere veludbygget infrastruktur.
  • Inden for bæredygtighed, er nogle regioner meget sårbare over for klimaændringer, mens andre har et stort potentiale inden for vedvarende energi.

  Forslag til strukturfondenes udformning i næste budgetperiode 2014-2010.

  Samhørighedsrapporten fremhæver, at samhørighedspolitikken har stor betydning for at opnå målene for EU´s langsigtede vækststrategi - Europa 2020-strategien:

  • Intelligent vækst: Udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation.
  • Bæredygtig vækst: Fremme af en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi.
  • Inklusiv vækst: Fremme af en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer social og geografisk samhørighed.

  Samhørighedsrapporten betoner, at en opnåelse af målene for Europa 2020-strategien forudsætter:

  • En styrket koordination med andre EU-politikker og nationale politikker, herunder et større samspil mellem forskellige investeringstyper.
  • Hensyntagen til den store forskellighed mellem regioner i EU med hensyn til muligheder og behov.
  • En stærk rolle for regioner, byer og lokale myndigheder.

  Danske Regioners udkast til høringssvar.

  Danske Regioner fremhæver i sit udkast til høringssvar, at den 5. samhørighedsrapport er et godt udgangspunkt for en konstruktiv debat om strukturfondenes fremtidige udformning. I rapportens forslag til strukturfondsindsatsen 2014-2020, bemærker Danske Regioner bl.a., at:

  • EU’s regionalpolitik skal understøtte målene i Europa 2020-strategien.
  • Der bør sikres en styrket koordination mellem forskellige politikker med henblik på løsning af problemer inden for et geografisk område.
  • Strukturfondene bør omfatte alle regioner i EU for, at reducere uligheder mellem regionerne – og på en bæredygtig måde bygge på de enkelte regioners konkurrencemæssige fordele, samt en balance mellem samhørighed og konkurrence.
  • Strukturfondsindsatsen bør bygge bro mellem byer, udkantsområder og landdistrikter og, at foreningen derfor ikke i en dansk sammenhæng støtter, at byer administrerer strukturfondsmidler.
  • Strukturfondsindsatsen bør være fokuseret på et begrænset antal prioriteter – udvalgt regionalt fra en liste besluttet i partnerskab mellem EU, nationale, regionale og lokale aktører. Prioriteterne bør vælges med udgangspunkt i regionale udviklingsstrategier.
  • Alle niveauer, herunder regionale og lokale myndigheder, bør inddrages i udformning og implementering af den fremtidige strukturfondsindsats.
  • Den nationale medfinansiering ikke bør overstige 50 procent.
  • Det er godt, at der afsættes flere midler til grænseoverskridende samarbejde, transnationale og interregionale projekter (INTERREG A, B og C-programmerne).
  • De administrative byrder bør formindskes.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1064
  2. Indsats på Langeland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Langeland satser på udvikling af tre indsatser for erhvervsudvikling, som skal bidrage til, at afbøde effekterne af lukningen af Vestas Towers i Rudkøbing. De tre indsatser drejer sig om iværksætteri, turisme og mulige arbejdspladser i forbindelse med anlæggelsen af en fast forbindelse over Femern Bælt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden Vestas annoncerede, at virksomhedens fabrik i Rudkøbing skal lukkes, har administrationen arbejdet på mulige indsatser i forhold til Langeland. Der har været afholdt møder med Økonomi- og Erhvervsministeriet og Langeland Kommune. I bilaget findes et kort referat af de to møder.

  I forbindelse med møderne, har Langeland Kommune fremlagt tre styrkepositioner som kommunen ønsker at videreudvikle:

  • Iværksætteri
  • Turisme
  • Anlægsprojektet Femern Bælt

  Langeland Kommune og administrationen arbejder på, at udnytte eksisterende muligheder inden for igangværende regionale satsninger, som Fremtidsfabrikken og Oplevelsernes Academy. Opstartsvirksomheder på Langeland forventes også, at kunne få stor gavn af den kommende lånefond for yderområderne.

  Administrationen er i dialog med Langeland Kommune om planerne for et produktionssted ved Spodsbjerg til Femern-forbindelsen. Kommunen ønsker regional medfinansiering til det forberedende plan- og analysearbejde.

  Det er administrationens umiddelbare vurdering, at der for store deles vedkommende er tale om kommunale opgaver, som regionen ikke har legalitet til at finansiere. Administrationen er bekendt med, at der også andre steder i regionen arbejdes med planlægning af produktionssteder.

  Langeland Kommune arbejder sammen med andre fynske kommuner om, at udvikle et projekt om kompetenceudvikling af små og mellemstore virksomheder, der kan indgå som underleverandører til Femern-projektet.

  Projektet kan finansieres af Vækstforums/regionsrådets pulje til projektudvikling i yderområderne. Parterne har også overvejet at søge Fornyelsesfonden, men har vurderet, at det ikke kan nås indenfor tidsfristen (20.1.2011).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring