Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Sygehusstrukturudvalget - Referat - 1. februar 2011

Mødedato
01-02-2011 kl. 16:00
 
Mødested
Innovationscenteret
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte G. Lauridsen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Center for brugerfokuseret innovation
  2. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Pavillon
  3. Mødeplan
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 11/1306
  1. Center for brugerfokuseret innovation
  fold dette punkt ind Resume
   

  På mødet gives en orientering om innovationscentret - Center for brugerfokuseret innovation, også kaldet G10.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Center for brugerfokuseret innovation blev besluttet oprettet i november 2009, byggeriet stod færdigt i begyndelsen af maj 2010, hvor medarbejderstaben også startede. Den officielle indvielse skete 3. september 2010, og centret er nu i drift.

  På mødet vil der blive givet en orientering om centerets arbejdsmetoder, de første resultater vil blive præsenteret og en oversigt over de kommende arbejdsopgaver vil blive fremlagt. Der vil også være en rundvisning i centeret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 01-02-2011
   

  Orienteredes og drøftedes. Plancher vedlægges referatet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16951
  2. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Pavillon
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehus Sønderjylland har brug for ekstra plads til at huse sin projektorganisation for byggeri af det nye akutsygehus. Derfor foreslås det, at der placeres en pavillon på sygehusgrunden i Aabenraa i nærheden af eksisterende administrationsbygning. Pavillonen skal også huse sygehusets projektafdeling for sundheds-it, som flyttes fra Haderslev og samles i Aabenraa. Pavillonen koster 4,120 mio. kr. i 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehus Sønderjylland har brug for plads i Aabenraa til at huse sin projektorganisation for byggeri af det nye akutsygehus i Aabenraa. På den baggrund vil Sygehus Sønderjylland etablere en pavillon på sygehusgrunden i Aabenraa i nærheden af eksisterende administrationsbygning. Pavillonen skal foruden projektorganisationen også huse sygehusets afdeling for sundheds-it, idet sygehuset vil samle denne afdeling i Aabenraa. Sundheds-it afdelingen er i dag fordelt mellem sygehusene i Aabenraa og Haderslev. Der er vedlagt et resume af byggeprogram til godkendelse med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling.

  Pavillonen koster 4,120 mio. kr. inkl. installering i 2011 (indeks 123,9). Udgiften foreslås finansieret via dels 1,5 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til Projektorganisationen på Sygehus Sønderjylland i 2011 og dels 2,620 mio. kr. fra den centrale anlægsramme til prioritering i 2011. Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling på 4,120 mio. kr.

  De afledte driftsudgifter for sygehuset forbundet med brugen af pavillonen vil blive vurderet ud fra et samlet behov for ibrugtagning af yderligere kvadratmeter netto i Sygehus Sønderjylland, og virkningen indarbejdes i en senere budgettilpasningssag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at byggeprogram for opsætning af pavillon ved Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 4,120 mio. kr. (indeks 123,9) til pavillonen, idet den allerede meddelte anlægsbevilling til Projektorganisation for Sygehus Sønderjylland samtidig reduceres med 1,5 mio. kr. (indeks 123,9),
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,120 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) til pavillonen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, finansieret dels med 1,5 mio. kr. (indeks 123,9) fra Projektorganisation for Sygehusbyggeri på Sygehus Sønderjylland i 2011 og dels med 2,620 mio. kr. (indeks 123,9) fra den centrale ramme til prioritering i 2011,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for pavillonen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 01-02-2011
   

  Udvalget anbefaler indstilllingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

    1. marts 2011 kl. 14.00 - aflyst

  22. marts 2011 kl. 14.00 - Sydvestjysk Sygehus ang. fase 1 og 2

  28. april 2011 kl. 14.00 - Innovationscentret

  31. maj 2011 kl. 14.00

  21. juni 2011 kl. 14.00

  23. august 2011 kl. 14.00

  20. september 2011 kl. 14.00

  11. oktober 2011 kl. 14.00

    8. november 2011 kl. 14.00

    6. december 2011 kl. 14.00

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 22. marts 2011 kl. 14.00 på Sydvestjysk Sygehus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 01-02-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/202
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 01-02-2011
   
  • Henvendelse fra læger på Sygehus Sønderjylland. Formanden sørger for kvitteringsskrivelse.
  • Flytning af sengeafdelinger fra Give Sygehus til Vejle Sygehus. Dagsordenspunkt blev udleveret på mødet (vedlægges referatet). Sagen forventes behandlet på næste møde i forretningsudvalget. Udvalget: Orienteredes.
  • Formanden orienterede om, at der primo marts forventes afholdt møde med forening ang. unge med handikap.
  • Formanden orienterede om brev af 28. januar 2011 fra indenrigs- og sundhedsministeren ang. HjerteCenter Varde.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Siden er sidst opdateret 22-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring