Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat - ekstraordinært møde - 31. januar 2011

Mødedato
31-01-2011 kl. 18:15 - 18:50
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat - ekstraordinært møde
   

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik
  3. Orientering om det dansk-tyske samarbejde
  4. Meddelelser.
  5. Eventuelt.
  6. Næste møde.


  Sagsnr. 10/8027
  1. Godkendelse af dagsorden.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-01-2011
   

  Punktet ”Prioritering af tilskudsramme til Sydtrafik” er nyt punkt 2, idet punktet er taget af dagsordenen til RUP-udvalget den 31. januar 2011. Punktet behandles af Udvalget for Regional Udvikling.


  Sagsnr. 08/10193
  2. Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik konstaterer, at den regionale kørsel i forbindelse med et udbud er blevet 2,5 mio. kr. dyrere. Samtidig er de skønnede udgifter til en videreførelse af Vestbanen øget med 2,5 – 3,5 mio. kr. i forhold til forudsætningerne den 28. juni 2010, hvor regionsrådet vedtog, at arbejde videre med en hjemtagning og videreførelse af banen. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede 28. juni.2010 at videreføre Vestbanen ved en hjemtagelse af driften. Den nuværende tidsbegrænsede aftale med Arriva ophører 30. juni 2012. Vestbanen A/S har i perioden efter beslutningen konkretiseret mulighederne for videreførelse. Nettodriftsudgifterne er senest opjusteret med 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige beslutningsgrundlag på 15 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er en usikkerhed omkring indtægtsskønnet vedrørende passagerindtægter på op til 1 mio. kr.

  Varde Kommune har oplyst, at man ikke vil afdække sin ejerandel af disse meromkostninger, idet man alene vil risikodække i forhold til Vestbanens vedtagne budget fra 1. juli.2012.

  Hertil kommer, at Sydtrafik oplyser, at regionalkørslen i Sydtrafiks område i forbindelse med et udbud, er blevet 2,5 mio. kr. dyrere om året.

  Det samlede finansieringsbehov udgør dermed ca. 6,0 mio. kr. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger.

  Efter anmodning fra Region Syddanmark, har Sydtrafik givet en række forslag til justeringer, der kan være med til at finansiere meromkostningen. Sydtrafik gør opmærksom på, at ændringer skal ske i respekt for indgåede aftaler, samt lovgivningens krav til regionaltrafikken. Sydtrafik foreslår således, at de ruter, der ligger ud over regionens oprindelige principper for kollektiv bustrafik og ruter, der er parallelle med jernbane kan indgå i justeringerne. Forslagene skal tænkes sammen med processen i trafikplanen 2009-2012 og kan indgå i flere løsningsscenarier.

  Tabel 1: Ruter der ikke opfylder de oprindelige principper for betjening med regionalbus (beløb i mio. kr.)

   

  Rute

  Implementeres

  Påstigere pr. uge

  Brutto-udgifter

  Indtægter

  Nettoudgifter

  46 Tønder-Kolding

  2014

  5.648

  8,4

  4,8

  3,6

  35 Haderslev-Ribe

  2012

  3.038

  5,7

  2,1

  3,6

  11 Sønderborg-Fynshav

  2012

  1.467

  1,9

  0,9

  1,0

  26 Tønder-Aabenraa

  2013

  1.381

  6,2

  2,5

  4,7

  Ny rute Tønder-Flensburg

  2013

  -

  6,5

  2,0

  4,5

  Tabel 2: Ruter der er parallelle med jernbaner

   

  48 Esbjerg-Vejen

  2014

  2.126

  4,0

  1,4

  2,6

  88 Vejen-Kolding

  2014

  1.700

  2,6

  1,2

  1,4

  41 Esbjerg-Varde

  2011

  2.720

  2,7

  0,8

  1,9

  311 Vejle-Vejen

  2011

  3.806

  3,7

  3,0

  0,7

  Tallene er opgivet af Sydtrafik. Antal påstigere er 2009-tal. Indtægterne beror på skøn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på prioritering i forhold til finansieringsbehovet i størrelsesordenen 6,0 mio. kr..

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-01-2011
   

  Udvalget anbefaler, jf. de regionale principper, at ruterne 41, Esbjerg-Varde, 48, Esbjerg-Vejen og 88, Vejen-Kolding har laveste prioritet, da disse ruter er banebetjente. Nedlæggelse af disse ruter vil give en samlet besparelse på 5,9 mio. kr.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/341
  3. Orientering om det dansk-tyske samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil orientere om det dansk-tyske samarbejde.

  Punktet blev udsat på mødet den 24. januar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks dansk-tyske engagement baserer sig på strategien for det grænseoverskridende samarbejde ”Fra Grænse - til Vækstregion”.

  I 2011 vedrører samarbejdet bl.a.:

  • Ny ”Danmarksstrategi” fra Delstaten Slesvig-Holsten. Strategien vil blive sendt i høring i januar 2011.
  • Arbejdsplan 2011/2012 for den indgåede partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Delstaten Slesvig-Holsten.
  • Ny strukturfondsperiode 2014-2020.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-01-2011
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om det dansk-tyske samarbejde.


  Sagsnr. 10/8027
  4. Meddelelser.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-01-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  5. Eventuelt.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-01-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  6. Næste møde.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 7. marts 2011 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-01-2011
   

  Næste møde er mandag den 7. marts 2011 kl. 15.00.


  Siden er sidst opdateret 23-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring