Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - referat 04-03-2011

 

Mødedato
04-03-2011 kl. 14:00 - 16:45

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Kristian Grønbæk Andersen, B, Bent Bechmann, C, Thies Mathiasen, O, Susanne Linnet, V, Claus Warming, V, Margot Torp, A, Jette Jensen, A, Willy Sahl, A, Mette Valentin, F

Afbud
Susanne Linnet

  

Dagsorden 

  1. Ulighed i sundhed - køn, alder og etnicitet
  2. Ulighed i sundhed - sociale faktorer
  3. Revideret arbejdsplan
  4. Charter for flere kvinder i ledelse
  5. Indhentelse af kommentarer fra udvalg
  6. Evt.

 

 

 

 

1.      Ulighed i sundhed - køn, alder og etnicitet

Sagsnr:

10/17873

 

Resumé

Med baggrund i Region Syddanmarks sundhedsprofil 2010 præsenteres betydningen af alder, køn og etnicitet for borgernes sundhed, sygelighed og trivsel.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i februar 2011 offentliggjort den regionale sundhedsprofil 2010.

Med udgangspunkt i sundhedsprofilen præsenterer Adjunkt Peter Lund Kristensen, Region Syddanmark og Syddansk Universitet, betydningen af alder, køn og etnicitet for forskelle i sundhed, sygelighed og trivsel blandt borgerne i Region Syddanmark.

På baggrund af præsentationen lægges op til en drøftelse af, hvilke uligheder, der kræver særlig politisk opmærksomhed og hvor der er handlemuligheder.

Som særskilt bilag vedlagt "Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksen i region Syddanmark 2010", udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Region Syddanmark.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

På baggrund af oplægget fra adjunkt Peter Lund Kristensen, Region Syddanmark og Syddansk Universitet drøftede arbejdsgruppen de forskellige forskelle og handlemuligheder. Opsamling fra drøftelserne vil blive sat på dagsordenen for næste møde i arbejdsgruppen.

 

 

 

 

 

2.      Ulighed i sundhed - sociale faktorer

Sagsnr:

10/17873

 

Resumé

Med baggrund i Region Syddanmarks sundhedsprofil 2010 præsenteres sociale faktorers betydning for sundhed, sygelighed og trivsel for borgerne i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i februar 2011 offentliggjort den regionale sundhedsprofil 2010.

Med udgangspunkt i sundhedsprofilen præsenterer forskningsleder Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, sociale faktorers betydning for sundhed, sygelighed og trivsel for borgerne i Region Syddanmark.

På baggrund af præsentationen lægges op til en drøftelse af, hvilke uligheder, der kræver særlig politisk opmærksomhed og hvor der er handlemuligheder.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

På baggrund af oplægget fra forskningsleder Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, drøftede arbejdsgruppen de forskellige forskelle og handlemuligheder. Opsamling fra drøftelserne vil blive sat på dagsordenen for næste møde i arbejdsgruppen.

Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Revideret arbejdsplan

Sagsnr:

10/17873

 

Resumé

Revideret arbejdsplan fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

På mødet i arbejdsgruppen om ligestilling den 24. januar 2011 blev arbejdsgruppens arbejdsplan drøftet.

De ændringer, drøftelsen gav anledning til, er nu indarbejdet i arbejdsplanen, som fremlægges til godkendelse.

Det bemærkes, at der endnu er processer i gang i de enkelte afdelinger, for at få oplæggene på plads, og der vil derfor stadig kunne ske ændringer i planen.

Indstilling

Det indstilles:

At den reviderede arbejdsplan godkendes.

Beslutning

 

Arbejdsplanen blev godkendt.

Bilag:

 

 

 

 

 

4.      Charter for flere kvinder i ledelse

Sagsnr:

10/17873

 

Resumé

Charter for flere kvinder i ledelse forelægges til første drøftelse i arbejdsgruppen med henblik på en senere behandling den 10. juni 2011.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse af arbejdsplanen på mødet i arbejdsgruppen om ligestilling den 24. januar 2011 besluttede arbejdsgruppen, at man ville drøfte Charter for flere kvinder i ledelse på mødet den 10. juni 2011, hvor temaet er "Regionen som arbejdsplads". 

Før dette bliver sat på dagsordenen i juni, med henblik på arbejdsgruppens stillingtagen til en anbefaling overfor regionsrådet, forslås det, at arbejdsgruppen har en første drøftelse af charteret.

 

Indstilling

Det indstilles:

At arbejdsgruppen har en første drøftelse af Charter for flere kvinder i ledelse med henblik på en senere behandling af emnet.

Beslutning

Arbejdsgruppen har drøftet charteret på dette møde, og vil tage det op igen til maj.

Bilag:

 

 

 

 

 

5.      Indhentelse af kommentarer fra udvalg

Sagsnr:

10/17873

 

Resumé

Det foreslås, at Arbejdsgruppen om ligestilling indhenter kommentarer fra de politiske udvalg og MED-udvalget til ligestillingsarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Arbejdsgruppen om ligestilling indhenter de politiske udvalg og MED-udvalgets kommentarer til ligestillingsarbejdet. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser.

Indstilling

Det indstilles:

At Arbejdsgruppen om ligestilling indhenter de politiske udvalg og MED-udvalgets kommentarer til ligestillingsarbejdet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

6.      Evt.

Sagsnr:

10/17873

Beslutning

Brochure om partnervold blev omdelt fra Margot Torp. Det blev aftalt, at Margot Torp bringer denne problemstilling til HR-direktøren med henblik på evt. drøftelse i MED-systemet, og at det der kan vurderes, hvordan emnet kan indgå i regionens anbefalinger og rådgivning på HR-området.

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 07-03-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring