Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 01. april 2011

 

Mødedato
01-04-2011 kl. 13:00 - 16:10
 
Mødested
OUH, Kløvervænget, indgang 101, 1. sal, mødelokale
 
Deltagere
 
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 • Afbud
   
 • Jette Jensen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Introduktion til programmets indhold
  2. Invandrermedicinsk klinik og etniske minoriteters sundhed i Danmark
  3. Opsamling fra mødet 4. marts 2011
  4. Status på forespørgsler hos politiske udvalg og MED-udvalget
  5. Evt.


  Sagsnr. 10/17873
  1. Introduktion til programmets indhold
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Velkomst ved direktør Peder Jest, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

  Program for eftermiddagen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 01-04-2011
   

  Direktør Peder Jest orienterede om dagens program og om baggrunden for etablering af Indvandrermedicinsk Klinik.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17873
  2. Invandrermedicinsk klinik og etniske minoriteters sundhed i Danmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Oplæg ved overlæge Morten Sodemann om Indvandrermedicinsk Klinik og etniske minoriteres sundhed i Danmark med fokus på ulighedsaspekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdsgruppen om ligestilling vil blive præsenteret for et oplæg om Indvandrermedicinsk klinik og de etniske minoriteters sundhed i Danmark ved overlæge Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik. 

  De særlige somatiske, sociale, sproglige og lovgivningsmæssige barrierer, der er en realitet i denne patientgruppe, vil blive gennemgået, såvel som de nationale og europæiske undersøgelser af helbredsforhold og barrierer i adgangen til sundhedsvæsenet.

  Konkrete patientcases vil blive brugt til at illustrere de overordnede observationer og betone de særlige erfaringer, der er gjort ved systematisk at fokusere på en patientgruppe, som ikke tilhører et særligt speciale, men som alligevel har specielle men ensartede problemer og behov.

  Endelig beskrives det, hvordan denne tværfaglige tværsektorielle tilgang i hospitalsregi åbner muligheder for bedre patientforløb, patientuddannelse og personaleuddannelse på et område, der ellers har været præget af pessimisme og stilstand i både kommuner og sundhedsvæsenet.

  I oplægget vil ulighedsaspekterne være centrale, og overlæge Morten Sodemann vil komme med forslag til, hvordan ulighedsaspekterne kan imødegås uden omkostninger og i nogle tilfælde med besparelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 01-04-2011
   

  På baggrund af gennemgang ved leder af Indvandrermedicinsk Klinik Morten Sodemann havde arbejdsgruppen en drøftelse af de forskellige problemstillinger på området.

  Arbejdsgruppens overvejelser vil blive sammenskrevet til det kommende møde.


  Sagsnr. 10/17873
  3. Opsamling fra mødet 4. marts 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Opsamling fra mødet den 4. marts 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 4. marts 2011 blev arbejdsgruppen om ligestilling præsenteret for Region Syddanmarks Sundhedsprofil 2010 med fokus på ulighedsaspekter i forhold til køn, alder, etnicitet og sociale forskelle.

  På baggrund af drøftelserne i forbindelse hermed har sekretariatet sammenskrevet fakta fra de to oplæg, arbejdsgruppens kommentarer og betragtninger hertil samt forslagene fra arbejdsgruppen.

  Opsamlingen er vedlagt som bilag til drøftelse og konklusion.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 01-04-2011
   

  Arbejdsgruppen drøftede opsamlingen. Der vil blive en sammenskrivning af de tre emner om ulighed i sundhed.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17873
  4. Status på forespørgsler hos politiske udvalg og MED-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der orienteres om status på forespørgsler hos politiske udvalg samt MED-udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 01-04-2011
   

  Udvalget fik en orientering om de tilbagemeldinger, der er kommet indtil videre. Det blev besluttet, at Videnskabsetisk Komite også skal anmodes om en tilbagemelding på spørgsmålet.


  Sagsnr. 10/17873
  5. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 01-04-2011
   

  Specialfunktionen for ligestilling under Socialministeriet har udpeget 28 bølgebrydere på ligestillingsområdet. Mette Valentin er udpeget som regionernes repræsentant.

  Der afholdes konference om ulighed i sundhed den 3. maj i København.


  Siden er sidst opdateret 06-04-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring