Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 13. april 2011

Mødedato
13-04-2011 kl. 16:00 - 17:45
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 • Afbud
   
 • Bent Bechmann, C

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Overdødelighed hos mennesker med psykiske lidelser
  2. Det fælles nationale afstigmatiseringsprojekt
  3. Opsamling fra mødet den 1. april 2011
  4. Evt.


  Sagsnr. 10/17873
  1. Overdødelighed hos mennesker med psykiske lidelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdsgruppen om ligestilling vil blive præsenteret for et oplæg om overdødelighed hos mennesker med psykiske lidelser ved professor Thorkil Sørensen, leder af Almenpsykiatrisk Afdeling på OUH. Oplægget vil lægge vægt på baggrund, årsager og handlemuligheder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 13-04-2011
   

  På baggrund af oplæg v. professor Thorkil Sørensen drøftede arbejdsgruppen problemstillingerne på området.


  Sagsnr. 10/17873
  2. Det fælles nationale afstigmatiseringsprojekt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdsgruppen om ligestilling vil blive præsenteret for et oplæg om det fælles nationale afstigmatiseringsprojekt ved psykiatri- og socialdirektør Agnete Phillipsen, som også er formand for styregruppen for den fælles landsdækkende indsats mod stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 13-04-2011
   

  På baggrund af oplæg om det fælles nationale afstigmatiseringsprojekt drøftede arbejdsgruppen temaet.


  Sagsnr. 10/17873
  3. Opsamling fra mødet den 1. april 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Opsamling fra mødet den 1. april 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 1. april 2011 blev arbejdsgruppen om ligestilling præsenteret for et oplæg ved overlæge Morten Sodemann om Indvandrermedicinsk Klinik og etniske minoriteters sundhed i Danmark.

  På baggrund af drøftelserne i forbindelse hermed har sekretariatet sammenskrevet arbejdsgruppen betragtninger og kommentarer hertil samt forslagene fra arbejdsgruppen.

  Opsamlingen er vedlagt som bilag til drøftelse og konklusion.

  Desuden forelægges 1. udkast til sammenskrivning af de 2 første emner om ulighed i sundhed. Udkastet vil blive omdelt på mødet. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 13-04-2011
   

  Arbejdsgruppen drøftede udkast til en gennemskrivning af de første oplæg. Disse afrapporteringer kommer på dagsordenen næste gang.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17873
  4. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 13-04-2011
   

  Margot Torp omdelte brochure om flere kvinder i topledelse fra Vejle Kommune.

  Mette Valentin orienterede om bølgebryderprojektet.

  Tilbagemeldinger fra Praksis- og Kommuneudvalget og fra Udvalget for Regional udvikling blev omdelt. Alle tilbagemeldingerne samles til næste møde.

  Indstilling til lighedspris blev drøftet. Mette Valentin indstiller som aftalt.


  Siden er sidst opdateret 14-04-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring