Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 03. maj 2011

Mødedato
03-05-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Pierre Topaz

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  2. Procesplan
  3. Mødeplan 2011
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark forelægges regionsrådet med henblik på udsendelse i bred høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af temadrøftelse i regionsrådet i april 2010 har Visionsudvalget arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Arbejdet, der har inddraget mange administrative fora, indbudte oplægsholdere og drøftelser i sygehusledelseskredsen m.fl., resulterede i et diskussionsoplæg, der blev sendt i høring i efteråret 2010. Høringssvarene gav generelt udtryk for tilfredshed med at være inddraget i processen og med størstedelen af diskussionsoplægget. Samtidig var der også en række kommentarer, der pegede på områder, som det ville være vigtigt at inddrage i det videre arbejde.

  I februar og marts blev der afholdt en sundhedskaravane, hvor politikere drog rundt i regionen og besøgte en række forskellige mikrouniverser i Esbjerg, Sønderborg og Vejle. Politikere og borgere havde her lejlighed til at drøfte opfattelser af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet. Som afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt en visionsworkshop i Odense, hvor kreative unge mennesker var indbudt til i samarbejde med politikere at arbejde videre med de temaer, der var kommet frem under karavanens besøg i de forskellige byer.

  Som afslutning på borgerinddragelsen blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011. Her drøftede 235 borgere vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med regionens politikere. Drøftelserne ved borgertopmødet resulterede i en lang række pejlemærker som bidrag til det videre arbejde.

  På baggrund af de mange bidrag og indtryk er der nu udarbejdet et forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Forslag til ny vision forventes behandlet i regionsrådet den 30. maj 2011 og sendes efterfølgende i en bred høring. Udkast til høringsbrev og høringsliste er vedlagt dagsordenen. Den nye vision forventes at blive endeligt behandlet i regionsrådet i november måned.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Visionsudvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til vision sendes i en bred høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/12489
  2. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Udvalget nærmer sig nu en milepæl, idet udvalget på nærværende møde skal færdiggøre et endeligt udkast til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og anbefale over for regionsrådet, at udkastet sendes i høring den 1. juni 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-05-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/631
  3. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • 7. juni 2011
  • 30. august 2011 - OUH/Svendborg
  • 3. oktober 2011
  • 25. oktober 2011
  • 15. november 2011- Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december 2011

  Mødet den 7. juni var planlagt afholdt på Kolding Sygehus. Det er desværre ikke muligt, hvorfor der pt. arbejdes på at finde en anden løsning. Tilsvarende bliver det formentlig aktuelt at ændre datoen for udvalgets besøg på OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 7. juni 2011, kl. 16.00 - 18.00 i regionshusets mødelokale 4.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-05-2011

  Godkendt.

  Udvalget besøger OUH på mødet den 3. oktober 2011, og ikke den 30. august 2011.


  Sagsnr. 11/631
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-05-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 19-06-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring