Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 17. maj 2011

Mødedato
17-05-2011 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, Kol

Deltagere
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning på udstillingen "Mænd er også sygeplejersker"
  2. Problemstillinger i uddannelsessystemet - køn, social baggrund og etnicitet
  3. Betydningen af geografi og kollektiv trafik for uddannelsesniveau- og frekvens
  4. Kønsrelaterede barrierer ift. uddannelse
  5. Regionen som arbejdsplads og regionens samarbejdsparter
  6. Bidrag til rapport
  7. Kommentarer til ligestillingsarbejdet
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 10/17873
  1. Rundvisning på udstillingen "Mænd er også sygeplejersker"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der vil være en rundvisning på den aktuelle udstilling "Mænd er også sygeplejersker" på Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Museets leder Inger-Marie Børgesen gav en rundvisning og introduktion til arbejdsgruppen om den aktuelle udstilling ”mænd er også sygeplejersker”.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  2. Problemstillinger i uddannelsessystemet - køn, social baggrund og etnicitet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der lægges op til en drøftelse i arbejdsgruppen af, hvilke problemstillinger der er i uddannelsessystemet i forhold til at sikre reel lige mulighed for uddannelse - uanset køn, social baggrund og etnicitet. Oplæg ved Christian Brincker Nordbek, Regional Udvikling, Region Syddanmark.

  Baggrundsnotat vedr. dette oplæg samt de tre følgende er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Arbejdsgruppen drøftede problemstillingerne på området og kom med forskellige forslag til indsatser. Arbejdsgruppens kommentarer vil blive sammenskrevet til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  3. Betydningen af geografi og kollektiv trafik for uddannelsesniveau- og frekvens
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der lægges op til en drøftelse i arbejdsgruppen af, hvilken betydning geografi og kollektiv trafik har for uddannelsesniveau- og frekvens. Oplæg ved Christian Brincker Nordbek, Regional Udvikling, Region Syddanmark.

  Baggrundsnotat er vedlagt som bilag til pkt. 2

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Arbejdsgruppen drøftede problemstillingerne, og drøftelserne vil blive sammenskrevet i et oplæg.


  Sagsnr. 10/17873
  4. Kønsrelaterede barrierer ift. uddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der lægges op til en drøftelse i arbejdsgruppen af, hvilke barrierer, der er i forhold til at tiltrække begge køn til uddannelserne til traditionelle "mandefag/kvindefag". Oplæg ved Dorthe Christiane Iversen og Ulla Gerner Wohlgemuth, UC Lillebælt.

  Baggrundsnotat er vedlagt som bilag til dagsordenens pkt. 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Arbejdsgruppen drøftede problemstillingerne på dette område og forskellige forslag til løsninger. Bidragene sammenskrives.


  Sagsnr. 10/17873
  5. Regionen som arbejdsplads og regionens samarbejdsparter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der lægges op til en drøftelse i arbejdsgruppen af, hvilken betydning det har for regionen som arbejdsplads og for regionens samarbejdsparter, fx de praktiserende læger, at der er kønsmæssige barrierer på arbejdsmarkedet. Oplæg ved Tine Canvin, Praksisafdelingen, Region Syddanmark.

  Baggrundsnotat vedlagt som bilag til dagsordenens pkt. 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Udvalget drøftede problemstillingerne med rekruttering i praksissektoren. Drøftelserne vil blive sammenskrevet i udkast til rapport.


  Sagsnr. 10/17873
  6. Bidrag til rapport
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af de 3 første møder i arbejdsgruppen om ligestilling vedr. ulighed i sundhed, er der lavet en sammenskrivning af fakta, problemstillinger og handlemuligheder indenfor de tre temaer om for ulighed i sundhed:

  • Køn, alder og uddannelse
  • Etniske minoriteters sundhed
  • Psykiske lidelser

  Der lægges op til en første drøftelse af dette bidrag til afrapporteringen til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Udkastet drøftes på næste møde. Kommentarer kan fremsendes til sekretariatet løbende.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  7. Kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen om ligestilling har indtil videre modtaget kommentarer til ligestillingsarbejdet fra følgende udvalg:

  • Sygehusstrukturudvalget
  • Sundhedsudvalget
  • Visionsudvalget
  • Praksis- og kommuneudvalget
  • Videnskabsetisk Komité
  • Udvalget for Regional Udvikling
  • Hovedudvalget

  Kommentarerne er skrevet sammen i et notat og vedhæftet som bilag til dette punkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Drøftelsen udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 17-05-2011

  Den Ulighedskonferencen, som Region Hovedstaden var vært for den 3. maj 2010 skal Region Syddanmark være vært for til næste år.

   

  Der er oprettet en tænketank: ”Viden om Mænd”.


  Siden er sidst opdateret 22-06-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring