Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat af tillægsdagsorden - 27. maj 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Referat af tillægsdagsorden - 27. maj 2011

Mødedato
27-05-2011 kl. 14:00 - 16:35

Mødested
Sydtrafik

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat af tillægsdagsorden


  1. Kulturarv for skoleelever i Region Syddanmark


  Sagsnr. 11/8567
  1. Kulturarv for skoleelever i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Folkeskolerne og gymnasierne i Region Syddanmark, udnytter ikke i tilstrækkelig grad de mange muligheder, der er for at få viden og kendskab til kulturarven. Derfor foreslås det, at der igangsættes et projekt målrettet skoleelever i Region Syddanmark, hvor formålet er, at få kendskab og viden om kulturarven ind i undervisningen. 

  Projektet skal udnytte Region Syddanmarks eksisterende busruter ved, at afprøve effekten af gratis transport af eleverne i folkeskolerne og gymnasierne til statsanerkendte museer på de ruter, hvor Sydtrafik og FynBus kører i dag.

  Desuden skal der i projektet opbygges et nyskabende samarbejde mellem henholdsvis museerne og folkeskolelærerne samt museerne og gymnasierne, om udvikling af nye undervisningstilbud.

  Finansieringen af projektet kan ske fra Kulturpuljens 3 mio. kr. pulje, hvor der resterer 3 mio. kr. i ikke forbrugte midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Undersøgelser viser, at kulturforbrugsmønstre fastlægges i barndommen og sjældent ændres senere. Desværre udnytter skole- og gymnasieelever ikke i tilstrækkelig grad de mange muligheder, der er på regionens museer for at komme tæt på kulturarven. Derfor foreslås det, at der igangsættes et projekt, der skal bringe så mange skole- og gymnasieelever som muligt tættere på kulturarven ved, at få museernes kendskab og viden om kulturarven ind i undervisningen. 

  Projekt skal bidrage til at udbrede kendskabet til kulturtilbuddet i Region Syddanmark ved, at få flere gæster på museerne og større synlighed om kulturarven. Samtidig udvikles nye, anvendelsesorienterede undervisningsforløb i folkeskolerne og på gymnasierne.

  Målgruppen er samtlige elever i Region Syddanmarks folkeskoler og gymnasier. Der vil være tre typer aktiviteter:

  1. Transport med eksisterende busruter. Det er dyrt for skolerne at transportere eleverne til museerne, og museernes kapacitet bruges derfor ikke i større omfang i undervisningen. Dette projekt skal udnytte Region Syddanmarks busruter ved, at afprøve effekten af gratis transport af eleverne til museerne på de ruter, hvor FynBus og Sydtrafik kører i dag.

  2. Udvikling af undervisningstilbud. Museerne har i dag mange kvalificerede undervisningstilbud til elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, men der er behov for en videreudvikling og målretning af tilbuddene. Derfor skal der i projektet udvikles nye undervisningstilbud gennem et nyskabende samarbejde mellem lærerne og de ansatte på museerne.

  3. Kulturarvsstyrelsen har, gennem MUSKO (Museumsundervisning Syd) bevilliget 160.000 kr. til gymnasier i regionen til besøg på 5 udvalgte museer. Hertil har MUSKO rettet henvendelse til administrationen om medfinansiering af et antal lærertimer. Det foreslås, at dette projekt indarbejdes, så der udvikles ét fælles projekt.

  Det foreslås, at projektet finansieres af midler fra 3 mio. kr. puljen i 2011 til store, tværgående kulturprojekter. Dette forudsætter, at administrationens indstilling om, at der gives afslag til de 5 projekter, der er indsendt til 3 mio. kr. pulje, april 2011, følges, jf. punkt 7 på dagsordenen.

  Til implementeringen af projektet foreslås nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de implicerede parter fra folkeskolen, gymnasierne, museerne, MUSKO,  Sydtrafik, Fynbus og Region Syddanmark.

  Gruppen udarbejder en projektbeskrivelse, der godkendes af regionsrådet inden udgangen af 2011

  .

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet,

  at de resterende 3 mio. kr. fra 2011 kulturpuljen til store, tværgående projekter reserveres til "Kulturarven for skoleelever i Region Syddanmark", idet det er en forudsætning, at der ikke ydes tilskud til andre projekter fra 3 mio. kr. puljen i 2011, og

  at tilskuddet bevilges efter regionsrådets godkendelse af projektbeskrivelsen senest december 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Udvalget anbefaler, at en beslutning om dette projekt afventer kulturstrategiens færdiggørelse.


  Siden er sidst opdateret 06-07-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring