Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 10. juni 2011

Mødedato
10-06-2011 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 • Afbud
 • Willy Sahl, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mangfoldighed - erfaringer fra en regional arbejdsplads
  2. Kvinder i ledelse
  3. Charter for flere kvinder i ledelse
  4. Bidrag til afrapportering
  5. Kommentarer til ligestillingsarbejdet
  6. Evt.


  Sagsnr. 10/17873
  1. Mangfoldighed - erfaringer fra en regional arbejdsplads
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen om ligestilling vil blive præsenteret for et oplæg ved Erik Blæsbjerg Poulsen, Centerchef, Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Region Syddanmark.

  Oplægget vil være en case på, hvordan der konkret arbejdes med mangfoldighedsledelse på regionalt plan i Region Syddanmark. Center for Kommunikation og Hjælpemidler har ansatte med funktionsnedsættelser og arbejder med, hvordan fleksibilitet og mangfoldighed praktiseres samt hvordan ledelsen kan understøtte, at medarbejderne får gode arbejdsvilkår uden at det går ud over trivsel eller produktivitet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 10-06-2011

  Det blev aftalt, at administrationen til næste møde fremskaffer tal for hvordan Region Syddanmark som arbejdsplads har ansat medarbejdere med nedsat funktionsevne. Herudover kontakter administrationen Det regionale Arbejdsmarkedsråd med henblik på at få et overblik over hvor mange med funktionsnedsættelse, der er i regionen, og hvilke tiltag og problemstillinger der er på området.


  Sagsnr. 10/17873
  2. Kvinder i ledelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen vil blive præsenteret for et oplæg om kvinder i ledelse ved Cand.Mag Iben Schjermer.

   

  Oplægget vil belyse problemstillingen og dets relevans, herunder afdække de kvindelige lederes syn på problemstillingen og de barrierer der eksisterer. Desuden vil oplægget give bud på konkrete initiativer til at løse problemstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 10-06-2011

  Blev drøftet.


  Sagsnr. 10/17873
  3. Charter for flere kvinder i ledelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i arbejdsgruppen om ligestilling den 4. marts 2011 blev "Charter for flere kvinder i ledelse" forelagt til første drøftelse.

  På baggrund af oplægget fra Iben Schjermer lægges der nu op til en endelig drøftelse af charteret med henblik på en stillingtagen til, om arbejdsgruppen skal anbefale regionsårdet at tiltræde "Charter for flere kvinder i ledelse".

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 10-06-2011

  Arbejdsgruppen ønskede, at HR-afdelingen laver en beskrivelse af, hvilke initiativer, arbejdsgruppen kan anbefale overfor regionsrådet med henblik på at forbedre vilkårene for at få flere kvinder i ledelse. Også set i forhold til MED-systemets opgaver på området.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  4. Bidrag til afrapportering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af de afholdte møder i arbejdsgruppen om ligestilling vedr. temaerne "ulighed i sundhed" og "uddannelsesudfordringen", er der lavet en sammenskrivning af fakta, problemstillinger og handlemuligheder indenfor følgende emner:

  • Ulighed i sundhed
  • Køn, alder og uddannelse
  • Etniske minoriteters sundhed
  • Psykiske lidelser
  • Uddannelsesudfordringen
  • Uddannelse, køn, etnicitet
  • Kønsproblematik ift. almen prakis

  Der lægges op til en første drøftelse af dette bidrag til afrapporteringen til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 10-06-2011

  Arbejdsgruppen gennemgik det foreløbige udkast til rapport, og kom med forskellige bemærkninger til sekretariatet, som indarbejder dette i rapporten.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  5. Kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen om ligestilling har indtil videre modtaget kommentarer til ligestillingsarbejdet fra følgende udvalg:

  • Sygehusstrukturudvalget
  • Sundhedsudvalget
  • Visionsudvalget
  • Praksis- og kommuneudvalget
  • Psykiatriudvalget
  • Videnskabsetisk Komité
  • Udvalget for Regional Udvikling
  • Hovedudvalget

  Kommentarerne er skrevet sammen i et notat og vedhæftet som bilag til dette punkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 10-06-2011

  Blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  6. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 19-07-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring