Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 30. august 2011

Mødedato
30-08-2011 kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Sygehus Lillebælt, Kolding - Mødeværelse Storebælt

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Jørgen Pless

 • Luk alle punkter Referat


  1. 10 budskaber fra borgertopmøderne
  2. Overvejelse vedr. kommunikationsindsats i forbindelse med udbredelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  3. Procesplan
  4. Mødeplan 2012
  5. Mødeplan 2011
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. 10 budskaber fra borgertopmøderne
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har fremsendt en folder, som samler borgertopmødernes pointer i 10 budskaber.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har i juni 2011 udsendt en folder, som samler resultaterne fra de fem borgertopmøder, der blev afholdt den 5. marts 2011. Folderen samler borgernes pointer i 10 budskaber omhandlende bla. effekt af behandling, krav til patienten og lighed i sundhed.

  Folderen er fremsendt til regionsrådene med en opfordring fra Danske Regioners bestyrelse til at 

  • reflektere over borgertopmøderne,
  • overveje, hvad der ligger i borgernes budskaber samt
  • drøfte, hvilke initiativer det eventuelt kan give anledning til, både regionalt og nationalt.

  Efter regionsrådenes behandling og tilbagemelding til Danske Regioner, vil Danske Regioners Demokratiudvalg forelægge Danske Regioners bestyrelse forslag til evt. fælles initiativer på baggrund af borgertopmøderne. Tilbagemeldingen må gerne relatere sig til selve dialogen med borgerne og dermed inddragelsesinitiativet som sådan, og til selve indholdsdelen.

  Sundhedsstabens bemærkninger:

  Input fra borgertopmøderne er allerede indgået i visionsudvalgets arbejde med udarbejdelse af forslag til vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, som pt. er til høring, jf. regionsrådets beslutning den 30. maj 2011. Folderen med de 10 budskaber kan hensigtsmæssigt indgå i Visionsudvalgets videre arbejde med færdiggørelse af et endeligt forslag til vision.

  Visionsudvalget/forretningsudvalget/regionsrådet kan evt. drøfte, om folderen derudover giver anledning til at pege på forslag til Danske Regioner f.eks. om fælles initiativer på nationalt plan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Visionsudvalget anbefaler regionsrådet, at

  • det meddeles til Danske Regioner, at borgertopmødernes 10 budskaber indgår i Visionsudvalgets videre arbejde.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/12489
  2. Overvejelse vedr. kommunikationsindsats i forbindelse med udbredelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  På Visionsudvalgets møde præsenteres foreløbige overvejelser angående kommunikationsindsats, når regionsrådet har vedtaget ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 30. maj 2011, at forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark udsendes i en bred høring. Visionen er et væsentligt pejlemærke for retningen i regionens sundhedsvæsen fremover - og dermed for alle borgere, patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Sidste frist for at afgive høringssvar er den 15. september 2011.

  På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejder Visionsudvalget et endeligt forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det endelige forslag forventes at blive behandlet/godkendt af regionsrådet på mødet den 28. november 2011.

  Kommunikationsafdelingen har påbegyndt overvejelser om en koordineret kommunikationsindsats, som kan iværksættes straks efter godkendelse af visionen, det vil formentlig sige i december 2011, således at visionen kan "slå an" og blive synlig hos borgere, patienter og medarbejdere.

  På mødet præsenterer kommunikationsrådgiver Trine Ravn de foreløbige overvejelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011

  Drøftedes.

  Administrationen anmodes om at arbejde videre med forslag til kommunikationsplan.


  Sagsnr. 10/1091
  3. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i Visionsudvalget den 3. oktober 2011:

  • Høringssvar
  • Overvejelser om kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1091
  4. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås 2012-mødeplan for det udvalg, der forventes at skulle afløse Visionsudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på tirsdage med start kl. 14:

  Tirsdag den 3. januar 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 24. januar 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 28. februar 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 24. april 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 22. maj 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 19. juni 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 28. august 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 25. september 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 20. november 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 18. december 2012, kl. 14-15

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/631
  5. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • 03. oktober 2011 - OUH/Svendborg
  • 25. oktober 2011
  • 15. november 2011 - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december 2011
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 3. oktober 2011 på OUH/Svendborg.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011

  Godkendt.

  Mødet begynder kl. 14.00.


  Sagsnr. 11/631
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011

  -


  Sagsnr. 11/631
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 01-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring