Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilArbejdsgruppe om ligestillingpilArbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 23. september 2011

Arbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 23. september 2011

 

Mødedato
23-09-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 • Afbud
   
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af mødeleder
  2. Drøftelse af udkast til afrapportering fra arbejdsgruppen
  3. Ligestillingsredegørelse - arbejdsgruppens kvalificering
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 10/17873
  1. Valg af mødeleder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-09-2011
   

  Da formanden havde afbud, blev Susanne Linnet valgt som mødeleder.


  Sagsnr. 10/17873
  2. Drøftelse af udkast til afrapportering fra arbejdsgruppen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På arbejdsgruppens møde den 23. august 2011 blev udkastet til arbejdsgruppens afrapportering drøftet. På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser, er der foretaget rettelser i afrapporteringen. Der er desuden tilføjet tre nye afsnit, nemlig: "Forord", "Ligestillingsudfordringer på socialområdet" og "Opfølgning".

  Det foreslås at rapporten forelægges regionsrådet til godkendelse for derefter at blive sendt i høring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ligestillingsarbejdsgruppen anbefaler regionsrådet, at rapporten godkendes med henblik på udsendelse i høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-09-2011
   

  Arbejdsgruppen drøftede rapporten og på baggrund af arbejdsgruppens bemærkninger vil rapporten blive tilrettet med henblik på fremsendelse til regionsrådet med arbejdsgruppens anbefaling om, at regionsrådet udsender rapporten i høring.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17873
  3. Ligestillingsredegørelse - arbejdsgruppens kvalificering
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af drøftelserne på arbejdsgruppens seneste møde, fremlægges forslag til kvalificering af ligestillingsredegørelsen

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i ligestillingsarbejdsgruppen den 23. august 2011 var der en drøftelse af, hvordan arbejdet i ligestillingsarbejdsgruppen kan kvalificere ligestillingsredegørelsen i 2011 og den kommende redegørelse, der skal afgives i 2013.

  På baggrund af drøftelserne foreslår sekretariatet, at Region Syddanmark allerede i den ligestillingsredegørelse, der skal afgives i 2011, kvalificerer svarene omkring arbejdet med ligestilling.

  I tidligere ligestillingsredegørelser har Region Syddanmark i de fleste rubrikker måttet sætte sit kryds i felterne på de forskellige områder: "Vi arbejder ikke med ligestilling på området".

  I de fleste rubrikker kan regionen i indeværende års redegørelse ændre sin besvarelse til: ”Ligestillingspolitik/ligestillingspolitiske målsætninger er under udarbejdelse”.

  I ligestillingsredegørelsen for 2013 kan spørgsmålet besvares med: ” Vi har formuleret ligestillingspolitiske målsætninger på et eller flere serviceområder”.

  Ny version af udkast til ligestillingsredegørelse for 2011 vedlægges. Ligestillingsredegørelsen vil blive behandlet på regionsrådsmødet den 24. oktober 2011- samme møde som afrapporteringen fra ligestillingsarbejdsgruppen.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstillles,

  At ligestillingsarbejdsgruppen drøfter udkast til ligestillingsredegørelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-09-2011
   

  Arbejdsgrupppen fremkom med forslag til yderligere kvalificering, hvorefter redegørelsen vil blive fremsendt til regionsrådets behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17873
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-09-2011
   

  Der planlægges afholdt et møde i arbejdsgruppen medio januar 2012, hvor der samles op på høringssvar.


  Siden er sidst opdateret 27-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring