Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 03. oktober 2011

 

Mødedato
03-10-2011 kl. 15:00 - 16:00
 
Mødested
OUH - Kløvervænget 8, 1 sal. Lokale 14.
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Thies Mathiasen deltog ikke i punkterne 3-7

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Procesplan
  2. Høringssvar
  3. Videre overvejelser ang. kommunikationsindsats i forbindelse med udbredelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  4. Mødeplan 2011
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i udvalget den 25. oktober 2011:

  • Indstilling til regionsrådet om godkendelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, herunder kommunikationsplan.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-10-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  2. Høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark har været i høring i perioden fra den 1. juni 2011 til den 15. september 2011.

  Høringssvar er indkommet elektronisk via regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/høring.

  På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en oversigt, der giver et resumé af høringssvarene. Oversigten vedlægges dagsordenen sammen med kopi af samtlige indkomne høringssvar. Desuden vedlægges høringsudkastet, som høringssvarene forholder sig til samt listen over høringsparter. Sundhedsstaben er i gang med at kvalificere resuméet med bemærkninger fra sundhedsstaben m.fl. samt at udarbejde et notat, der uddrager essensen af høringssvarene. Dette vil senere blive forelagt for udvalget.

  På mødet giver afdelingschef Mads Haugaard et oplæg.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på, at udvalget giver input til det videre arbejde frem mod et endeligt udkast til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-10-2011
   

  Drøftedes.

  Der arbejdes videre med udvalgets input frem mod et endeligt udkast til ny vision for sundhedsvæsenet, som forelægges udvalget på næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  3. Videre overvejelser ang. kommunikationsindsats i forbindelse med udbredelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  På visionsudvalgets møde præsenteres de videre overvejelser ang. kommunikationsindsats, når regionsrådet har vedtaget ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På visionsudvalgets seneste møde den 30. august 2011 præsenteredes og drøftedes foreløbige overvejelser omkring kommunikationsindsats, når regionsrådet har vedtaget ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. På mødet besluttede udvalget, at administrationen skulle arbejde videre med forslag til kommunikationsindsats.

  På indeværende møde præsenterer kommunikationsrådgiver Trine Ravn således de videre overvejelser med fokus på den eksterne kommunikation.

  Når regionsrådet har givet visionen sin endelig godkendelse, formentlig den 29. november 2011, skal den kommunikeres og gøres synlig eksternt for regionens borgere og hermed også sundhedsvæsenets kunder. Regionshusets kommunikationsafdeling bistår med denne eksterne kommunikation (pressemeddelelser, artikler, evt. event/kvittering for involverede borgere i sundhedskaravanen).

  Sundhedsdirektionen er overordnet ansvarlig for at sikre en effektiv formidling af visionen, sådan at visionen sætter retning og er et pejlemærke for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark i de kommende år. Forventningen er, at visionen indgår som et pejlemærke i sundhedsvæsenets, herunder sygehusenes, planlægning og udførelse af opgaverne og bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen udvikles.

  Visionen skal ikke erstatte det strategiske arbejde, der allerede sker på de enkelte enheder med eksempelvis mål, handleplaner, værdier og lignende. Dette arbejde skal ikke sættes i stå, men fortsætte. Men den samlede udbredelse af regionrådets vision skal ske på en måde, så den kommer til at gøre en forskel. Den skal være synlig for patienter, borgere og personale og være den overordnede politiske vision, som sygehusenes strategiarbejde, planlægning og opgavevaretagelse læner sig op ad og sigter mod som pejlemærke.

  Som led i udbredelse af visionen skal man på alle niveauer i Region Syddanmarks sundhedsvæsen forholde sig til spørgsmålet: "Hvad betyder det for os?".

  Der udarbejdes handleplaner for, hvordan visionen indarbejdes i strategier og planer på såvel overordnet niveau som på institutionsniveau. Sundhedsudvalget orienteres om status medio 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-10-2011
   

  Drøftedes.

  Der arbejdes videre med oplæg ang. kvittering for borgernes hjælp under sundhedskaravanen samt evt. samarbejde med regionalradioer.


  Sagsnr. 11/631
  4. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • 25. oktober 2011
  • 15. november 2011 - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december 2011

  Møderne starter som udgangspunkt kl. 14:00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 25. oktober 2011 kl. 14.00 i regionshuset, mødelokale 4.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-10-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/631
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-10-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/631
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-10-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 04-10-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring