Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Sygehusstrukturudvalget - Referat - 11. oktober 2011

Mødedato
11-10-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vej

Deltagere
 • Stephanie Lose
 • Finn T. Hansen
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • Finn T. Hansen
 • Pia Tørving
 • Bjarne Juel Møller

 • Luk alle punkter Referat


  1. Nyt universitetshospital i Odense
  2. Status for udmøntningen af gennemførelsesplanen for fremtidige sygehuse i Region Syddanmark
  3. Mødeplan
  4. Siden sidst
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 09/7062
  1. Nyt universitetshospital i Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Vinderprojektet for et nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH) med en tilhørende totalrådgiver blev udpeget i juni 2011. Projektdirektør Niels Mortensen og viceprojektdirektør Alice Støvring orienterer om status for projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af projektkonkurrence og efterfølgende udbud med forhandling tiltrådte regionsrådet på sit møde den 27. juni 2011 at vælge projekt for Nyt OUH med tilhørende totalrådgiverkonsortium Medic OUH. Rådgiverkonsortiet indledte arbejdet primo august 2011.

  Projektdirektør Niels Mortensen og viceprojektdirektør Alice Støvring fra Projektorganisationen for Nyt OUH giver sygehusstrukturudvalget en orientering om følgende emner:

  • Vinderprojektet fra Medic OUH
  • Organisering og overordnet tidsplan
  • Byggeprogram og brugerinddragelse
  • Infrastruktur
  • Kommunikation i og om projektet
  • Samarbejdet med Odense Universitetshospital og Psykiatrien
  • Nyt projektkontor.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 11-10-2011

  Projektdirektør Niels Mortensen og viceprojektdirektør Alice Støvring orienterede om status for Nyt OUH, herunder om vinderprojekt fra Medic OUH, byggeriets størrelsesforhold, parkeringsforhold, overvejelser vedr. letbanen, byggeprogram, organisering, tidsplan og kommunikation.

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. hvordan sikres nyeste teknologi og optimal udnyttelse af arealer/bygninger.


  Sagsnr. 11/25259
  2. Status for udmøntningen af gennemførelsesplanen for fremtidige sygehuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehusstrukturudvalget har anmodet om status for gennemførelsesplanen.

  I efteråret 2008 godkendte regionsrådet i to omgange, hvordan den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark skulle udmøntes.

  I  vedhæftede redegørelse er der givet status for, hvor langt man er nået med blandt andet at udmønte regionsrådets beslutninger om

  • omlægninger, renoveringer og nybygninger af sygehuse
  • specialeplanlægning, og
  • præhospital indsats

  Af redegørelsen fremgår det, at udrulningen i store træk foregår som planlagt, så den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark i hovedtræk vil være på plads som planlagt i 2018. I forbindelse med udpegningen af rådgiverkonsortiet for Nyt OUH blev tidsplanen for Nyt OUH justeret, så det nye universitetshospital tages i brug i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 11-10-2011

  Orienteredes.

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at status for gennemførelsesplanen tages til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/202
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 8. november 2011, kl. 14.00 - Sønderborg Sygehus
  • 6. december 2011, kl.14.00 - regionshuset

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

  Arbejdsplan for 2. halvår 2011 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 8. november 2011, kl. 14.00 - Sønderborg Sygehus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 11-10-2011

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/202
  4. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 11-10-2011

  John Lohff orienterede om sag vedr. transportgodtgørelse.

  Drøftelse af, at ”fælles akutmodtagelser ” hensigtsmæssigt kunne hedde det samme alle steder. Sundhedsdirektøren drøfter en fælles betegnelse med sygehusledelserne.

  Drøftelse vedr. adgang til skadestuer og –klinikker: Region Syddanmark har som forudsætning, at der er uvisiteret adgang til skadestuer og skadeklinikker.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om Thava.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om Epilepsihospitalet Filadelfia.


  Sagsnr. 11/202
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 11-10-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 16-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring