Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat af tillægsdagsorden - 25. oktober 2011

Sundhedsudvalget - Referat af tillægsdagsorden - 25. oktober 2011

Mødedato
25-10-2011 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Kristian Grønbæk Andersen

 • Luk alle punkter Referat af tillægsdagsorden


  1. Epilepsihospitalet Filadelfia


  Sagsnr. 11/27217
  1. Epilepsihospitalet Filadelfia
  fold dette punkt ind Resume

  Kort orientering om Epilepsihospitalet Filadelfia.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generelt

  Sundhedsloven nævner i § 79 en række navngivne private specialsygehuse – såkaldte § 79-sygehuse, hvor regionsrådet kan yde sygehusbehandling til regionens borgere. Regionsrådenes pligt til at yde vederlagsfri behandling på § 79-sygehusene begrænser sig til en årlig økonomisk ramme, som for hver institution er fastsat af ministeriet. Det regionsråd, der har et § 79-sygehus i regionen skal indgå en overenskomst med sygehuset. Overenskomsten skal bl.a. beskrive rammer for ydelser og prisen for ydelserne. Når overenskomsten er på plads kan patienterne efter lægehenvisning frit benytte § 79-sygehuset til behandling i henhold til driftsoverenskomsten og indenfor den økonomiske ramme. Patienterne kan vælge uanset egen regions behandlingstilbud og kriterier for behandling. § 79-sygehuset har ansvaret for at den økonomiske ramme overholdet og fordeles over hele året. § 79-sygehuset foretager ligeledes den endelige visitation af patienterne.

  Regionsrådene er ikke forpligtet til at købe ydelser ud over den økonomiske ramme, men der er mulighed for for den enkelte region at tilkøbe ydelser som et led i løsningen af sygehusopgaver – eks. ved kapacitetsmangel. Derudover har § 79-sygehuset mulighed for at indgå aftaler med bl.a. Danske Regioner om udvidet frit valg, kommuner, forsikringsselskaber m.v.  

  Filadelfia

  Epilepsihospitalet i Dianalund (Filadelfia) er et § 79-sygehus, som i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning er godkendt til epilepsibehandling på både hovedniveau, regionsniveau og på højt specialiseret niveau. Ministeriet har i 2011 tildelt Filadelfia en økonomisk ramme på knap 75 mill.kr. Filadelfia er beliggende i Region Sjælland og dermed har regionsrådet her, på alle regioners vegne, en forpligtelse til at indgå en overenskomst med Filadelfia i forhold til hvilke ydelser der skal omfattes af den økonomiske ramme og til hvilke priser.

  Region Sjælland og Filadelfia har henover 2010 og 2011 jævnligt holdt møder for indgåelse af en driftsoverenskomst med bl.a. vejledning fra I/S ministeriet og Danske Regioner. Trods vejledningen har partnerne haft forskellig forståelse af, hvilke ydelser driftsoverenskomsten skulle omfatte. Da Filadelfia i august 2011 havde overskredet den økonomiske ramme, meddelte Region Sjælland Filadelfia, at undersøgelser og behandlinger foretaget på Filadelfia i resten af 2011 ikke længere kunne honoreres af regionerne (bilag 1). Undtaget herfra var 2 højt specialiserede funktioner, som kun Filadelfia varetager - ”Patienter med epilepsi med behov for socialmedicinsk rehabilitering” i neurologi og ”Svær epilepsi med behov for intensiv langvarig observation eller behov for særlig neuropsykologisk vurdering” i pædiatri samt ”langliggere”.

  Filadelfia udsendte derefter en pressemeddelelse, hvor de meddelte, at konsekvensen ville være lukning af 2 afdelinger og afskedigelse af ca. 100 medarbejdere. Forhandlingerne vedrørende driftsoverenskomsten fortsatte og 10. oktober 2011 blev en aftale gældende fra 1.januar 2012 underskrevet af begge parter (bilag 2). Samtidig blev parterne enige om en løsning for resten af 2011 (bilag 3).

  Derudover oplyser Danske Regioner, at der er indledt forhandlinger med Filadelfia vedrørende aftale på undersøgelse og behandling af epilepsi på hovedfunktionsniveau, så patienter, der er henvist til offentlige sygehuse, hvor ventetidsrettighederne på 1 måned ikke kan overholdes, har mulighed for at blive omvisiteret til Filadelfia via det udvidede frie sygehusvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  Sagen forelægges for udvalget igen på næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 30-11-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring