Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 25. oktober 2011

Mødedato
25-10-2011 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Kristian Grønbæk Andersen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  2. Procesplan
  3. Mødeplan 2011
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af temadrøftelse i regionsrådet i april 2010 har Visionsudvalget arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Arbejdet har bl.a. inddraget sundhedskaravane, borgertopmøde, drøftelser i administrative fora og i sygehusledelseskredsen m.fl.

  Regionsrådet fremsendte i maj 2011 forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i en bred høring. Høringsperioden sluttede 15. september 2011.

  Høringssvarene tilslutter sig generelt forslag til ny vision, dog er der kommentarer, der peger på forslag til formuleringsændringer samt områder, som det vil være vigtigt at inddrage i det videre arbejde. Høringssvar med bemærkninger samt notat vedr. hovedessens af høringssvarene er vedlagt som bilag.

  På baggrund af de mange bidrag og indtryk har Visionsudvalget nu tilrettet og færdiggjort forslag til vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark (vedlagt).

  Når regionsrådet har givet visionen sin endelige godkendelse, skal den kommunikeres og gøres synlig eksternt for regionens borgere og hermed også sundhedsvæsenets kunder. Regionshusets kommunikationsafdeling bistår med denne eksterne kommunikation (pressemeddelelser, artikler, kvittering for involverede borgere i sundhedskaravanen m.v.). Bilag vedr. kommunikationsplan er vedlagt.

  Sundhedsdirektøren er sammen med psykiatridirektøren overordnet ansvarlig for at sikre en effektiv formidling af visionen, sådan at visionen sætter retning og er et pejlemærke for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark i de kommende år. Forventningen er, at visionen indgår som et pejlemærke i sundhedsvæsenets, herunder sygehusenes, planlægning og udførelse af opgaverne og bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen udvikles.

  Visionen skal ikke erstatte det strategiske arbejde, der allerede sker på de enkelte enheder med eksempelvis mål, handleplaner, værdier og lignende. Dette arbejde skal ikke sættes i stå, men fortsætte. Men den samlede udbredelse af regionrådets vision skal ske på en måde, så den kommer til at gøre en forskel. Den skal være synlig for patienter, borgere og personale og være den overordnede politiske vision, som sygehusenes strategiarbejde, planlægning og opgavevaretagelse læner sig op ad og sigter mod som pejlemærke.

  Som led i udbredelse af visionen skal man på alle niveauer i Region Syddanmarks sundhedsvæsen forholde sig til spørgsmålet: "Hvad betyder det for os?".

  Der udarbejdes handleplaner for, hvordan visionen indarbejdes i strategier og planer på såvel overordnet niveau som på institutionsniveau. Sundhedsudvalget orienteres om status medio 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Visionsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddannmark godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 25-10-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/12489
  2. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i udvalget den 15. november 2011:

  • Status på kommunikationsplan
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 25-10-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/631
  3. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • 15. november 2011 - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december 2011

  Møderne starter som udgangspunkt kl. 14:00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 15. november 2011 kl. 14:00 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 25-10-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/631
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 25-10-2011

  -


  Sagsnr. 11/631
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 25-10-2011

  Udvalget ønsker til næste møde et punkt på dagsordenen angående emner for udvalget i 2012.


  Siden er sidst opdateret 30-11-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring