Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 15. november 2011

Mødedato
15-11-2011 kl. 15:00
 
Mødested
Sydvestjysk Sygehus - Direktionens mødelokale
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • Kristian Grønbæk Andersen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Udvalg i 2012
  2. Kommunikationsindsats
  3. Procesplan
  4. Mødeplan 2011
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/629
  1. Udvalg i 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Visionsudvalget har på mødet den 25. oktober 2011 udtrykt ønske om at blive orienteret om mulige emner for udvalg i 2012.

  Det er regionsrådet, der i medfør af regionsloven nedsætter udvalg, som varetager forberedende og rådgivende opgaver for regionsrådet. Det forventes, at forretningsudvalget i mødet den 16. november 2011 behandler forslag om nedsættelse af nye udvalg for perioden 2012-2013. 

  Der henvises til forretningsudvalgets dagsorden til mødet den 16. november 2011 (foreligger ikke p.t.). Materiale forventes udleveret på visionsudvalgets møde den 15. november 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og evt. drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 15-11-2011
   

  Orienteredes.

  Materiale fra forretningsudvalgets møde den 16. november 2011 blev udleveret på mødet - vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  2. Kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet behandler på mødet den 28. november 2011 forslag til endelig vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Kommunikationsrådgiver Trine Ravn vil på Visionsudvalgets møde den 15. november 2011 orientere om status for arbejdet med kommunikationsindsatsen ift. udbredelse og synliggørelse af visionen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 15-11-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  Der arbejdes videre med oplæg til samarbejde med Danmarks Radio med udgangspunkt i uge 10.


  Sagsnr. 09/12489
  3. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i udvalget den 13. december 2011:

  • Status efter regionsrådets beslutning den 28. november 2011
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 15-11-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/631
  4. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan for resten af 2011:

  • 13. december 2011
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 13. december 2011 kl. 14.00 i regionshusets mødelokale 4.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 15-11-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/631
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 15-11-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/631
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 15-11-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 16-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring