Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat fra Tillægsdagsorden - 30. november 2011

Forretningsudvalget - Referat fra Tillægsdagsorden - 30. november 2011

Mødedato
30-11-2011 kl. 15:00 - 16:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Freddie H. Madsen, O

 • Afbud
   
 • Bente Gertz, A

 •  

  Luk alle punkter Tillægsdagsorden
   

  1. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder


  Sagsnr. 11/31261
  1. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 38b og 37g Skovstrup (6,6 ha).

  Arealet ligger på Skovbjerg lerfladbakke inden for interesseområde for ler i råstofplan 2008. På grundlag af boringer på lerfladbakken vurderer kommunen  lertykkelsen over grundvandsmagasinet til ca. 20 meter. Der er således en større mægtighed smeltevandsler på lokaliteten, hvorfor infiltrationen til grundvandet er meget begrænset. Sårbarheden af grundvandet vurderes derfor særdeles begrænset. En indvinding af rødbrændende ler hvor der kun fjernes ca. 1 meter oxideret ler, vurderes ikke at formindske sårbarheden af grundvandet overfor såvel nitrat som miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler. Assens Kommune vurderer, at der ikke er begrundelse for at stille vilkår til efterfølgende arealanvendelse som følge af råstofindvindingen, og arealet forudsættes efterbehandlet til jordbrugsformål.

  Arealet ligger indenfor et større sammenhængende landskabsområde. Assens Kommune vurderer at indvinding af rødler ikke er i modstrid med Assens Kommunes målsætning om bevarelse af landskabet.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, og det vurderes endvidere at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder eller forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

  Assens Kommune er således indstillet på at give tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler på en række vilkår til sikring af miljø- og naturinteresser.

   

  Boringer i området bekræfter at der er tykke lerlag i Skovstrup Bakkeø bestående af et smeltevandsler op til 5 meters tykkelse og herunder moræneler. Af de tre nærmeste dybere boringer har den ene henholdsvis ler til 20 m under terræn og de to andre ler til bunden af boringerne 40 m under terræn.

  Jordforureningsafdelingen vurderer at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af at den øverste meter af lerlaget fjernes. Det vurderes samtidig at indvindingen af 1 m ler ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet.

  Sagen er af hastende karakter, idet ansøgningen er indkommet meget sent, og ansøger har behov for at regionsrådet træffer beslutning inden årsskiftet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 30-11-2011
   

  Sagen oversendes til endelig behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Siden er sidst opdateret 15-12-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring