Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - Referat - 01. december 2011

Mødedato
01-12-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (U)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering på Center for Misbrug og Socialpsykiatri
  2. Orientering
  3. Evt. opfølgning på temadag den 29. november 2011 om social innovation og samarbejde
  4. Reduktion af taksterne på de sociale tilbud
  5. Opdateret boligplan for det sociale område
  6. LUKKET punkt - Anmodning om særlig opmærksomhed på Kastaniely
  7. LUKKET punkt - Behandlingstur for borger på Bøge Allé 16
  8. Mødekalender 2012
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/171
  1. Rundvisning og orientering på Center for Misbrug og Socialpsykiatri
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning og orientering v/ forstander Ole Nielsen på adressen Ørderup Kirkevej 50, Toftlund.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 01-12-2011

  Ole Nielsen gav en orientering og rundvisning.


  Sagsnr. 11/171
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 01-12-2011

  Ny forstander på Østruplund - Lars Urban Rasmussen

  Besættelse af forstanderstilling på Skovhuse pr. 1. februar 2012

  Indvielse af Autismecenter Holmehøj 18. november 2011

  Første spadestik ved Engbo 30. november 2011

  Lukning af § 101-pladser på Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Toftlund pga. manglende indskrivning

  Opfølgning på studieturen til Stockholm. Der er meget få piger på sikrede institutioner i Danmark. 5 - 7 %. Der følges op i temagruppen under Danske Regioner, hvorefter det tages op påny.

  Ombudsmandens besøg på Egely. Afrapportering fra 2007

  Torben Kyed Larsen er indstillet til konstituering i direktørstillingen indtil stillingen er besat


  Sagsnr. 11/29997
  3. Evt. opfølgning på temadag den 29. november 2011 om social innovation og samarbejde
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark holder den 29. november 2011 en fælles temadag for politikere og ledende embedsmænd i Syddanmark om det specialiserede socialområde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 29. november 2011 holder Region Syddanmark og KKR Syddanmark en fælles temadag med titlen: Social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde. Dagen er målrettet socialudvalgene i kommunerne og regionen samt ledende embedsmænd.

  På dagen er godt 100 tilmeldte fra 21 kommuner og regionen.

  Emnet på temadagen er de store faglige og økonomiske udfordringer, som hhv. kommuner og regionen står over for på det specialiserede socialområde, samt hvordan disse udfordringer kan imødekommes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at socialudvalget drøfter en eventuel opfølgning på temadagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 01-12-2011

  Udvalget ønsker at staben begynder at planlægge møder med kommunernes socialudvalg og starter med de kommuner, der på mødet gav udtryk for ønske herom. Det drejer sig om Fredericia, Fanø, Langeland og Haderslev.


  Sagsnr. 11/8064
  4. Reduktion af taksterne på de sociale tilbud
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i 2010 besluttet, at taksterne på regionens sociale tilbud skal reduceres med 5 % i perioden fra 2010 til 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har i 2010 besluttet, at taksterne på regionens sociale tilbud skal reduceres med 5 % i perioden fra 2010 til 2013.

  Der er ved takstberegningen for 2012 gennemført reduktioner i omkostningerne fra 2011 til 2012, som medfører et gennemsnitlig fald i taksterne på i alt 3 %. Reduktionerne er ikke jævnt fordelt mellem de enkelte tilbud, da reduktionerne primært er foretaget, der hvor de vurderes at have de færreste konsekvenser for serviceniveauet og økonomien som helhed på tilbuddet.

  Eftersom taksterne fra 2010 til 2011 blev reduceret med 0,4 % set i forhold til pris- og lønudviklingen på kommunernes takster, er taksterne herefter siden 2010 samlet set reduceret med 3,4 %. De resterende 1,6 % skal herefter findes ved udarbejdelsen af Budget 2013.

  Af vedlagte bilag fremgår dels en uddybende beskrivelse af reduktionen af taksterne, dels den generelle tilbagemelding til tilbuddene omkring implementeringen af reduktionerne. Forud for denne tilbagemelding har tilbuddene indsendt forslag til reduktioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 01-12-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/27697
  5. Opdateret boligplan for det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  I 2009 godkendte regionsrådet boligplanen for det sociale område. Alle regionens tilbud på socialområdet blev gennemgået efter nutidens standarder og krav, og der har været fokus på, at den nye boligmasse skal leve op til kravene i FN`s handicapkonvention.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2009 godkendte regionsrådet boligplanen for det sociale område. Alle regionens tilbud på socialområdet blev gennemgået efter nutidens standarder og krav, og der har været fokus på, at den nye boligmasse skal leve op til kravene i FN`s handicapkonvention.

  Der er nu udarbejdet en status over gennemførte og igangværende projekter samt udarbejdet en plan for de tilbud, hvor renovering i første omgang ikke har været presserende.

  Bygge – og ombygningsprojekterne er blevet sat i gang successivt. Der er således p.t. projekter i alle faser. Nogle i planlægningsfasen, nogle i projekteringsfasen, andre i udbudsfasen og en del i byggefasen. Endelig er nogle byggeprojekter afsluttet og taget i brug.

  Der har således siden planens godkendelse i 2009 været et højt aktivitetsniveau. Flere projekter er blevet fremrykket i forhold til den oprindelige plan. Periode 1 skulle efter planen løbe til og med 2014, men allerede nu arbejdes der på en tidsplan for igangsættelse af de resterende projekter.

  Der bliver arbejdet koncentreret på tilbuddene og i de projektgrupper, der nedsættes. Projektgruppernes sammensætning med de pårørende, medarbejdere og byggerådgivere giver dynamiske og produktive projektgrupper. Det er også erfaringen, at slutresultatet kvalificeres af et grundigt forarbejde med byggeprogrammet.

  Boligplanen er en dynamisk plan, hvor der hele tiden skal optimeres på tidsplan, økonomi, projekter m.v.  Der er enkelte projekter i periode 1, der enten er udskudt eller helt aflyst pga. kommunal hjemtagelse eller faldende efterspørgsel.

  Byggerierne er fremtidssikret og fleksibelt indrettet, hvis brugergruppen fremadrettet ændrer karakter.

  Boligplanen forelægges forretningsudvalget den 30. november 2011 med indstilling om at anbefale regionsrådet at godkende den opdaterede boligplan for socialområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 01-12-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  6. LUKKET punkt - Anmodning om særlig opmærksomhed på Kastaniely
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  7. LUKKET punkt - Behandlingstur for borger på Bøge Allé 16
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 11/171
  8. Mødekalender 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på tirsdage med start kl. 14.00:

  • Tirsdag den 7. februar 2012 på Kastaniely, Odensevej 51, 5600 Faaborg
  • Tirsdag den 8. maj 2012 på Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted
  • Tirsdag den 4. september 2012 på Bihuset, Roesskovsvej 127, 5200 Odense V
  • Tirsdag den 13. november 2012 på Bognæs, Vestergade 30, 5400 Bogense

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 01-12-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/171
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 01-12-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 02-12-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring