Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 13. december 2011

Mødedato
13-12-2011 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status efter regionsrådets møde den 28. november 2011
  2. Mødeplan
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Status efter regionsrådets møde den 28. november 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. november 2011 ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark (vedlagt). På Visionsudvalgets møde den 13. december 2011 gøres der en kort status i forhold til regionsrådets behandling af visionen.

  Endvidere vil kommunikationsrådgiver Trine Ravn på mødet orientere om status for arbejdet med kommunikationsindsatsen ift. udbredelse og synliggørelse af den nye vision.

  fold dette punkt ind Indstilling
  Til orientering og drøftelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 13-12-2011

  Trine Ravn orienterede om status på kommunikationsindsatsen, herunder det kommende samarbejde med Danmarks Radio.

  Jens Elkjær orienterede om sygehusledelsernes arbejde omkring videre udbredelse af visionen, herunder afrapportering til sundhedsudvalget juni 2012, derudover bliver visionen omdrejningspunkt ift. den kommende sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/631
  2. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 30. august 2011 blev udvalget orienteret om mødeplanen for 2012 for det udvalg, som forventes at skulle afløse Visionsudvalget.


  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først endelig kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012.

  Tirsdag den 03. januar 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 24. januar 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 28. februar 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 24. april 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 22. maj 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 19. juni 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 28. august 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 25. september 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 20. november 2012, kl. 14-15

  Tirsdag den 18. december 2012, kl. 14-15

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 13-12-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/631
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 13-12-2011

  -


  Sagsnr. 11/631
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 13-12-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 14-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring