Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 20. januar 2012

Mødedato
20-01-2012 kl. 11:00 - 14:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 • Afbud
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Opsamling på høringsrunden - afrapportering fra arbejdsgruppen om ligestilling
  2. Prioritering af indsatsområderne
  3. Eventuelt


  Sagsnr. 10/17873
  1. Opsamling på høringsrunden - afrapportering fra arbejdsgruppen om ligestilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsarbejdsgruppens rapport har været i høring i perioden 9. november 2011 til 2. januar 2012. Der er indkommet 18 høringssvar.

  De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Endvidere er vedlagt administrationens opsummering af de indkomne høringssvar. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 20-01-2012

  De indkomne høringssvar blev gennemgået, og bemærkningerne heri blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  2. Prioritering af indsatsområderne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Da regionsrådet behandlede ligestillingsarbejdsgruppens rapport på mødet den 24. oktober 2011, besluttede regionsrådet, at arbejdsgruppen på baggrund af de indkomne høringssvar skal udarbejde et forslag til prioritering af de foreslåede indsatser.

  På baggrund af de indkomne høringssvar, skal arbejdsgruppen komme med forslag til prioritering af indsatserne, herunder konkret opfølgning på forslagene. 

  Arbejdsgruppens rapport, som har været i høring, er vedlagt som bilag.

  Forslag til prioritering eftersendes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At arbejdsgruppen anbefaler regionsrådet, hvilke indsatser fra ligestillingsarbejdsgruppens rapport, der skal prioriteres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 20-01-2012

  Der var enighed om, at anbefale regionsrådet en prioritering af de seks indsatsområder, som beskrevet i notatet. Formuleringer og anbefalinger blev drøftet, og vil blive tilrettet inden regionsrådets behandling af forslagene.

  Herudover anbefales det, at opfølgningen på ligestillingsredegørelsen prioriteres.

  Arbejdsgruppen foreslår regionsrådet, at arbejdsgruppen i den resterende del af valgperioden mødes 2 gange årligt for at evaluere de igangsatte indsatser på ligestillingsområdet.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at regionsrådet fremsender et brev til Danske Regioners bestyrelse, hvor man opfordrer Danske Regioner til at nedsætte et udvalg, som skal beskæftige sig med ulighed.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 20-01-2012

  Der afholdes en konference om mænds sundhed til juni. Invitation udsendes til regionsrådet. Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at regionsrådet er repræsenteret ved denne konference.

  Region Syddanmark vil skulle stå for at arrangere en konference om ulighed i sundhed til efteråret.

  Slides fra dagens møde vil blive fremsendt til arbejdsgruppen.


  Siden er sidst opdateret 23-01-2012.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring