Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 09. marts 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 09. marts 2012

 

Mødedato
09-03-2012 kl. 13:00 - 14:20
 
Mødested
Mødelokale 1
 
Deltagere
 
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar
  2. Orientering om høringssvar til råstofplanforslaget
  3. Eventuelt
  4. Mødeplan 2012
  5. Næste møde


  Sagsnr. 11/7747
  1. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens forslag til revideret strategi for indsatsen over for jordforurening har været i høring. Der er indkommet 8 høringssvar, som giver anledning til ændringer i forslag til revideret strategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Strategi for indsatsen over for jordforurening  blev til i 2007/2008, kort efter regionens tilblivelse. Administrationen har arbejdet efter strategien i 4 år, og tiden er inde til en revision, der blev påbegyndt i 2011. Regionsrådet vedtog på mødet den 24. oktober 2011 at sende et forslag til en revideret strategi i høring hos regionens kommuner, Naturstyrelsen, embedslægeinstitutionen og vandværksforeningerne. Desuden har forslaget været fremlagt offentligt på regionens internetsider.

  Der er indkommet høringssvar fra 8 kommuner. 4 af høringssvarene indeholder konkrete synspunkter til strategirevisionen. I det medfølgende notat gengives de indkomne synspunkter. For hvert emne er administrationens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. Generelt giver høringssvarene anledning til, at administrationen foreslår ændringer i strategiforslaget, jf. vedlagte strategiforslag, men ikke grundlæggende ændringer i de principper, der er fremlagt i forslaget til strategirevisionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til strategi for indsatsen over for jordforurening godkendes med de foreslåede ændringer.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jakob Sønderskov Weber præsenterede forslag til revision af jordforureningsstrategi.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/33477
  2. Orientering om høringssvar til råstofplanforslaget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterer om høringssvar til råstofplanforslaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-03-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/33477
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-03-2012
   

  Jakob Sønderskov Weber orienterede om den planlagte besigtigelse den 29. marts 2012 af det foreslåede graveområde ved Allerup, Faaborg-Midtfyn og møde med Faaborg-Midtfyn Kommune.


  Sagsnr. 11/33477
  4. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag til mødeplan 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der forslås følgende mødedatoer i 2012 på torsdage:

  Torsdag 29. marts kl. 15.00.

  Torsdag 19. april 2012. kl. 15.00.

  Torsdag 24. maj 2012 kl. 10.00.

  Torsdag 30. august 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 27. september 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 25. oktober 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 22. november 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 13. december 2012 Kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At mødeplanen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-03-2012
   

  Udvalget godkendte denne mødeplan for 2012:

  Torsdag 29. marts 2012, kl 15.00 (obs mødested Faaborg-Midtfyn, adresse følger).

  Torsdag 19. april 2012. kl. 15.00 (planlægges afholdt i Esbjerg).

  Torsdag 24. maj 2012 kl. 10.00.

  Torsdag 30. august 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 27. september 2012 kl. 10.00.

  Torsdag 22. november 2012 kl. 15.00.

  Torsdag 13. december 2012 Kl. 15.00.


  Sagsnr. 11/33477
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.

  Det er under planlægning, at mødet afholdes i forbindelse med en besigtigelse af det foreslåede graveområde ved  Allerup, Faaborg-Midtfyn og møde med Faaborg-Midtfyn Kommune. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-03-2012
   

  Næste møde er torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.00 på Rådhuset i Ringe. Mødet finder sted efter besigtigelse i det foreslåede graveområde ved Allerup. Inden udvalgets ordinære møde går i gang, vil der være møde med bl.a. udvalgsformanden for teknik- og miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.


  Siden er sidst opdateret 13-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring