Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Afprøvning af sengestue med bad til Nyt OUH hos Syddansk Sundhedsinnovation

Nyt OUH flyttede væggen 40 cm

29-02-2012 | Af Merete Magnussen

Den overvægtige dukkes arm var nær kommet i klemme, og væggene dinglede, da de to hospitalssenge næsten tørnede sammen i gangen. 1:1 modeller af rum på det kommende supersygehus i Odense blev testet, og deltagerne blev meget klogere.

Vi er i Syddansk Sundhedsinnovations store hal i Forskerparken hos G10, Center for brugerfokuseret innovation. Her kan man bygge modeller op af stort set hvad som helst, og teste dem inden de bliver bygget. Masser af ideer afprøves, og forskellige scenarier spilles igennem. I dag arbejder projektorganisationen for Nyt OUH med de kommende rammer, så ergoterapeuter, sygeplejersker, arkitekter, bygningskonstruktører, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderne fra G10 har sat dagen af til at arbejde på de nye rum.

Først tegnes på gulv, og så bygges op

De deltagerne mødtes første gang, blev der arbejdet med de fysiske rammer. Størrelsen på rummene, placering af døre og rummene i forhold til hinanden. Ideerne blev derefter vurderet, og nu skal der arbejdes videre, og det skal afprøves, om de fungerer.

Mock-up af rummene er bygget op i 1:1 størrelse med flytbare elementer. Dvs. vasken hænger på en træplade og kan flyttes rundt i rummet, ligesom toilet, brusebad og hylder. Og udenfor de to rum er gangen, som også skal testes for dens bredde. Nu indrettes rummene med de flytbare elementer, der også er del af hverdagen på afdelingerne.

Byg, observer, diskuter og prøv igen…

Deltagerne er delt op i to grupper, hvor de enten bygger, mens de taler højt og argumenterer for eller imod. Imens noterer den anden gruppe på post-it om alle deres observationer om processen. Der vurderes på kriterier som patientsikkerhed, arbejdsmiljø, hygiejne, logistik, behovene hos både patienter og personale osv. Alt materialet bliver efterfølgende skrevet til en rapport, som bygherre tager udgangspunkt i til det endelige design af sygehuset.

Scenarier testes af

En gruppe bygger, en anden noterer, og de afprøver derefter rummene ud fra forskellige scenarier: ”Patient spiser med pårørende på stue. Personale kommer ind for at hjælpe patient i bad. Brug kørestol og to hjælpere og få patienten ud i bad”. Et andet scenarie var ”patient køres ud fra sengestue samtidig med at anden seng og en gående passerer hinanden”. Og det var i det scenarie, at den tykke dukke nær mistede en arm, og en deltager næsten fik kørt tæerne over, da man konstaterede, at gangen var for smal til de nye brede senge, som kræves til overvægtige patienter. Hvilket førte til erkendelsen af, at det er nødvendigt at gøre gangen 40 cm bredere, end man oprindelig regnede med.

En væg er ikke bare en væg

Vi har alle rutiner og vaner, som i vores daglige arbejde har betydning for udførelsen af arbejdet. Det påvirker både arbejdsgange, hurtigheden og kvaliteten af det arbejde, vi hver især leverer. På et sygehus, hvor tempoet i forvejen er højt og sekunder ofte spiller ind for patienten, betyder indretningen meget. Hvis der på en stue ikke er plads til det personale, der kræves til den rette behandling. Eller hvis stuen ikke er indrettet med den rette aflægningsplads, så det skaber dårlige arbejdssituationer.

Patienternes behov er også på dagsorden. De lette behandlinger klares i dag ambulant, så der skal tages anderledes højde for dem, der har behov for indlæggelse. Derfor bliver der afprøvet enestuer, så de kan få mere ro og privatliv end hidtil. Hvilket f.eks. viste sig da man afprøvede baderummet. Diskussionen gik meget på behovet for at skabe trygge rammer og give så megen mulighed for selvhjælp, mens man samtidig skal give privatliv og gode arbejdsbetingelser for personalet.

Æstetik, plads og gode arbejdsvilkår

Oversygeplejerske Anna Sofie Lillevang fra nyremedicinsk afdeling Y på OUH er med i dagens workshop. Hun fik oplevelsen med de to senge meget tæt på, da hun fik rollen som patient i den modkørende seng. I hverdagen står hun for enden af sengen, men nu lå hun ned og blev klar over, at det absolut ikke er lige meget, hvor tæt man kører på hinanden.

- Jeg oplevede pludselig, hvor tæt man egentlig kommer på et andet menneske. Det var en ny indsigt.

Anna Sofie Lillevang understreger samtidig, at det ikke er lige meget, hvordan man indretter sygehusene, og vigtigheden af at teste tingene først.

- Det kan ødelægge en rutine for en patient, som ellers kunne være selvhjulpen, hvis f.eks. spejlet ikke er i den rette højde, så de kan klare at barbere sig selv eller lægge make-up. Så udfordringen ved designet er ikke at ødelægge æstetikken omkring patienten samtidig med, at man sikrer gode arbejdsvilkår for personalet.

Den fortsatte proces

Erfaringerne fra de to workshops og alle kommentarerne, som deltagerne skrev ned undervejs, bliver skrevet sammen til en rapport, som overdrages til bygherre. Rapporten rummer en række anbefalinger, som man inddrager i den efterfølgende proces med at tegne det nye sygehus.

Du kan læse mere om det nye supersygehus på www.nytouh.dk


Siden er sidst opdateret 30-03-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring