Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |

Region SyddanmarkTil forsiden

EU-tilskud

Du kan søge EU-tilskud til eksempelvis speciallægebehandling, tandlægehjælp eller sygehusbehandling. Læs om hvilke regler der er på området og hvordan du søger EU-tilskud.

Tilskud til medicin købt i et andet EU-/EØS-land

Du har mulighed for at få tilskud til receptordineret medicin, der ikke er sygehusbehandling og som er købt i et andet EU-/EØS-land efter sundhedslovens almindelige regler om tilskud til medicin. Det forudsætter bl.a., at du er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort, og at der er tilskud til medicinen i Danmark.

Ansøgning om tilskud til medicin købt i et andet EU-EØS-land skal sendes til Lægemiddelstyrelsen.

Det er pr. 1. december 2015 blevet obligatorisk at ansøge digitalt om tilskud til medicin købt i et andet EU-
EØS-land hos Lægemiddelstyrelsen ved brug af NemID. Der er link til mere information herom og til ansøgningsskemaet her: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/koebt-i-andet-eu-eller-eoes-land

Tilskud til sundhedsydelser udenfor hospitalssektoren

Der er mulighed for at få tilskud til en række sundhedsydelser (uden for hospitalssektoren), når sundhedsydelserne er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land. Det kan f.eks. dreje sig om tilskud til speciallægebehandling og tandlægehjælp.

Tandlægehjælp

Hvis du vil ansøge om tilskud til tandbehandling modtaget i udlandet, kan det gøres elektronisk til Regionens digitale postkasse. Gå på www.borger.dk eller følg dette link Skriv sikkert til Region Syddanmark - Praksisafdelingen med Digital post - Praksisafdelingen med Digital post, hvor du skal logge ind med NemID og vælge ”skriv ny post”. Modtager skal være EU Tandlægeregninger, som du finder ved at vælge henholdsvis:

Region Syddanmark

Administration - Regionshuset

Sundhed

Når du har gjort dette 1 gang, vil EU Tandlægeregninger efterfølgende fremgå som senest anvendte.

For at kunne behandle din ansøgning skal vi bruge regningen, en kvittering for at den er betalt samt dit fulde cpr-nummer. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, kan du med fordel oplyse dette på selve regningen (læs; ikke i et følgebrev, følgemail el.lign.) Så sender vi en kopi af afregningen til Sygeforsikringen, når vi har færdigbehandlet din ansøgning.

Fra vi har modtaget regningen, til den er behandlet og afgørelse sendt til din e-boks går der som udgangspunkt ca. 14 dage. I spidsbelastede perioder må en lidt længere behandlingstid forventes. Husk at post sendt med Post Danmark kan være nogle dage undervejs! Du vil ikke modtage nogen form for bekræftelse på, at vi har modtaget din regning – heller ikke hvis den er sendt elektronisk. Går der mere end 3 uger, fra du har afsendt regningen, anbefaler vi dig således at kontakte os og høre, om regningen er kommet frem til os.

Har du brug for vejledning vedrørende NemID, e-boks eller digital post til det offentlige, kan du kontakte Hotline Syddanmark på telefon 7020 4021.

Læge og speciallægebehandling

For at søge om tilskud til speciallægebehandling i udlandet, skal du indsende den originale regning sammen med kvittering for betaling, cpr-nummer og evt. henvisning.

Materialet sendes til:

Region Syddanmark
Praksis
Damhaven 12
7100 Vejle

Du bedes mærke kuverten "EU-tilskud." Bemærk at ekspeditionstiden er længere i ferieperioder og ved helligdage.

Tilskud til Sygehusbehandling

Du har mulighed for at søge sygehusbehandling i andre EU-/EØS-lande og få din udgift hertil helt eller delvist refunderet, når du kommer tilbage til Danmark. I nogle situationer skal du søge din bopælsregion om forhåndsgodkendelse.

Læs nærmere om betingelserne og reglerne om forhåndsgodkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du har også mulighed for at kontakte Patientkontoret på tlf. 7663 1490 for konkret  rådgivning og information om dine muligheder.

Ansøgningsskemaerne om refusion for udgift samt anmodning om forhåndsgodkendelse til sygehusbehandling i EU-/EØS-lande sendes til:

Region Syddanmark
Sundhedsplanlægning
Damhaven 12
7100 Vejle 

Digital postkasse
Skriv sikkert til Region Syddanmark - Sundhedsplanlægning med Digital post (Kræver log ind med NemID)

 

 


Siden er sidst opdateret 07-04-2017.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap