Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kolding Sygehus

Færre hjertestop i Kolding

11-01-2013 | Af Kristoffer Voigt Rasmussen

Akutsygehuset i Kolding har nedbragt antallet af hjertestop med 32 procent, som en del af et større projekt.

Iltindhold i blodet, vejrtrækning, puls, blodtryk, temperatur og bevidsthed. Seks simple målinger kan betyde forskellen på liv og død for patienter på danske sengeafdelinger. Det har personalet på Kolding Sygehus erfaret igennem de seneste to år.

Fald på 32 procent

I 2010 blev sygehuset en del af projekt Patientsikkert Sygehus, hvor udvalgte sygehuse i Danmark arbejder benhårdt på at nedbringe fejl ved hjælp af nogle enkle værktøjer. På bare to år har sygehuset nedbragt antallet af hjertestop med 32 procent - fra 65 patienter i 2010 til 45 i 2012, og tallene overrasker ikke overlæge Jens Stubager Knudsen.

- Vi kunne allerede inden projektet startede se, at tiltagene andre steder medvirkede til et 30 til 40 procents fald, og derfor regnede vi også med, at vi kunne opnå det samme her, fortæller Jens Stubager Knudsen.

Det markante fald skyldes en kombination af systematisk patienttjek og en akut behandling.

Simple værktøjer gør en stor forskel

Projektet Patientsikkert Sygehus fokuserer på en meget metodisk tilgang i behandlingen og plejen af patienter. Afdelingerne får udstukket nogle enkle retningslinjer, som skal mindske fejl.

I forhold til at nedbringe antallet af hjertestop kan et pointkort og målinger af iltindholdet i blodet, vejrtrækningen, patientens puls, blodtryk, temperatur og bevidsthedstilstand hurtigt give en indikation af, om patienten er i risikozonen.

Scorer patienten for eksempel over to, tilkaldes en intensivsygeplejerske, der kommer hen til patienten. Hun bliver suppleret af endnu en sygeplejerske og patientens læge – sammen er de et såkaldt Mobilt Akut Team. Teamet yder herefter en intensiv behandling, så patienten igen rammer de normale værdier.

- Det er overraskende, hvordan helt basale ting kan gøre så store forskelle. Vi har med målingerne fået et beslutningsgrundlag, som vi kan handle hurtigt ud fra. Tidligere benyttede vi os af det kliniske blik – erfaringen og fornemmelsen – når vi skulle handle, men nu har vi konkrete målinger, som vi kan læne os op af og reagere på, fortæller Jens Stubager Knudsen.

Medarbejderne på Kolding Sygehus skal i løbet af 2013 afrunde projektet.

Gode erfaringer skal udbredes

De patientsikre sygehuse fungerer som modelsygehuse, og tanken er, at gode resultater skal spredes til de andre sygehuse i regionen.

Region Syddanmarks kvalitetsstrategi indebærer, at alle sygehuse iværksætter en række patientsikkerhedsinitiativer.
Fakta

Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og udføres med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement.

Patientsikkert Sygehus er organiseret i fem spor:

• Intensivsporet (Pleje og behandling på intensive afsnit)
• Kirurgisporet (Pleje og behandling ved kirurgi)
• Ledelsessporet (Ledelse)
• Medicinsporet (Medicinhåndtering)
• Sengeafdelingssporet (Pleje og behandling på sengeafdeling)

Alle spor bidrager til det overordnede mål, reduktion af dødeligheden og skader, og de bliver implementeret parallelt på Hillerød Hospital, Næstved Sygehus, Hospitalsenheden Horsens, Sygehus Thy-Mors og altså også på Kolding Sygehus.

Projektsygehusene har sat sig som mål at reducere antallet af dødsfald med 15 procent og utilsigtede skader med 30 procent ved for eksempel at reducere antallet af hjertestop, eliminere en række hospitalsinfektioner, reducere forekomstens af tryksår og forebygge medicineringsfejl.

Et spor knytter sig an til en organisatorisk sygehusenhed (fx sengeafdeling) eller en proces, som går på tværs af sygehusets organisation (fx medicinering). 


Siden er sidst opdateret 11-01-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring