Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilUddannelsepilGymnasiale uddannelserpilOptagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser

Optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser

Optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark bestemmer hvor mange elever, en uddannelsesinstitution må optage på en førsteårs-årgang. Region Syddanmark varetager forskellige opgaver i forbindelse med koordinering af optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser.

Hvad er optagelseskapaciteten?

Optagelseskapaciteten forstås som det antal ansøgere på en førsteårs-årgang, som en uddannelsesinstitution må optage ved skolestart. Optagelseskapaciteten fastlægges ud fra:

  • Skolens fysiske og institutionelle rammer
  • Udviklingen i antallet af unge mellem 16-19 år i det geografiske område
  • Et evt. pålagt kapacitetsloft

Oversigt over optagelseskapaciteten for det kommende skoleår 2021/2022 kan ses her for 

Almene gymnasier

Erhvervsgymnasier

Region Syddanmark koordinerer optagelseskapaciteten i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

I samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til udbud af almengymnasiale uddannelser (stx og hf), koordinerer Region Syddanmark optagelseskapaciteten. Dette foregår i fire forpligtende samarbejder i følgende geografiske områder: Fyn, Trekantområdet, Sønderjylland og Sydvestjylland. I hvert af områderne er der et fordelingsudvalg, der er ansvarligt for at fordele stx- og hf-ansøgerne mellem gymnasier og hf-kurser.
Erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser er ikke en del af de ovenstående forpligtende samarbejder.

Læs om Region Syddanmarks fordelingsudvalg og deres sammensætning

Regionsrådets opgaver vedrørende optagelseskapacitet

Regionsrådet koordinerer optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser (stx og hf) i samarbejde med de offentlige, selvejende institutioner. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne.

Som led i koordineringen af optagelseskapaciteten skal regionsrådet:

  • Orienteres om alle gymnasiale uddannelsesinstitutioners optagelseskapacitet for det kommende skoleår. Regionerne indberetter kapaciteten til Undervisningsministeriet senest 1. februar hvert år.
  • Godkende afgrænsningen af de geografiske områder, hvor de offentlige almene gymnasier (stx) og hf-institutioner skal samarbejde om koordinering af kapaciteten, studieretninger mv.
  • Afgive indstilling til Undervisningsministeriet om både åbning og lukning af offentlige gymnasiale uddannelsessteder samt om pålæg af kapacitetsloft på offentlige almengymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Koordinering og regulering af kapacitetsloft på de almengymnasiale uddannelser

For at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i hele regionen, som også tager hensyn til en decentral uddannelsesstruktur, kan regionsrådet indstille til undervisningsministeren, at et gymnasium pålægges et kapacitetsloft. Dette har Region Syddanmark gjort brug af i tilfælde, hvor et øget optag af elever på en given institution kunne risikere at udvande elevgrundlaget for andre gymnasier i nærheden. En situation, som ville kunne betyde, at der på sigt ville være en ringere tilgængelighed til ungdomsuddannelser lokalt.

 


Siden er sidst opdateret 20-10-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring