Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Rejsegilde_ærøskøbing

Omkring 50 borgere, politikere, håndværkere og medarbejdere var mødt op til rejsegildet, hvor de kunne høre Akut- og Ø-udvalgsformand Thyge Nielsen (V) takke håndværkerne på regionens vegne. Foto: Kristoffer Voigt
Skelettet til mere tryghed er rejst

22-03-2013 | Af Kristoffer Voigt Rasmussen

Fredag 22. marts blev der holdt rejsegilde i Ærøskøbings nye sundhedshus, der skal supplere sundhedshuset i Marstal og sygehusenheden på øen.

Byggeriet af Ærøskøbings nye sundhedshus er godt på vej, og fredag 22. marts blev der holdt rejsegilde, hvor både Region Syddanmark og Langeland Kommune havde mulighed for at takke håndværkerne for deres arbejde.

Formand for Akut- og Ø-udvalget, Thyge Nielsen (V) og Ærø Kommunes kultur- og socialudvalgsformand Anders Johansson (C) havde fornøjelsen af bese skelettet til et sundhedshus, der skal huse praktiserende læger, den kommunale hjemmepleje, sundhedsplejen og kommunens tiltag indenfor forebyggelse, rehabilitering og rådgivning.

Sundhedshus skal hjælpe kronikere og medicinske patienter

Formålet med at samle både regionale og kommunale tilbud er blandt andet at skabe mere sammenhæng og dermed et bedre tilbud for eksempelvis ældre medicinske patienter og kronikere. De er ofte i løbende kontakt med både sygehuse, jobcentre og hjemmeplejen, og her er patienterne afhængige af, at der bliver koordineret og informeret.

- Det er bydende nødvendigt, at vi tilpasser vores sundhedstilbud til de lokale udfordringer, og i forhold til kronikerne og de ældre medicinske patienter på øen, så et sundhedshus er en helt rigtig løsning. Vi får skabt den sammenhæng og tryghed, som er så vigtig for patientgruppen, siger Thyge Nielsen.

Kultur- og socialudvalgsformanden i Ærø Kommune Anders Johansson glæder sig også over, at regionen og kommunen nu kommer til at arbejde endnu tættere sammen.

- Det er et rigtig vigtigt skridt i bestræbelserne på at nedbryde de grænser, der naturligt nok ligger mellem to sektorer. Bofællesskabet betyder, at der både konkret og mentalt bliver kortere mellem kommune og region, og det er der, vi skal hen, hvis vi skal skabe sammenhængende sundhed for patienterne, siger Anders Johansson.

Et stærkt kort i jagten på nye læger

I bestræbelserne på at skabe sammenhæng spiller de praktiserende læger en uvurderlig rolle. Erfaringerne fra andre steder i Syddanmark viser dog, at det kan være svært at lokke læger til eksempelvis øerne, men her kan sundhedshuset være med til at tiltrække nye læger, og forhåbentligt skabe mere tryghed på øen.

- Vi ved, at vi står med udfordringer i forhold til at tiltrække læger til vores yderområder, men vi ved også, hvad der skal til for at få dem herud, og det er blandt andet faglig sparring og tværfagligt samarbejde, og det kan vi tilbyde dem i vores sundhedshuse, siger Thyge Nielsen.

Sundhedshuset i Ærøskøbing forventes at stå færdigt i begyndelsen af juni 2013 og bliver suppleret af et sundhedshus i Marstal.
Fakta

Sundhedshuset i Ærøskøbing bliver finansieret af penge fra statens pulje til sundheds- og akutløsninger i yderområder i Danmark. Puljen var på 600 millioner kroner, hvoraf de 300 millioner var øremærket etablering af læge- og sundhedshuse.

Region Syddanmark fik tilsagn om 10 millioner kroner fra puljen til sundhedshusene i Ærøskøbing og Marstal.

Samlet er det således formålet med sundhedshusene at medvirke til at gøre det mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder og etablere gode sundhedstilbud i nærmiljøet, som er tæt på og nemt tilgængelige for borgerne

I Region Syddanmark arbejdes der i øjeblikket med etablering af sundhedshuse i Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing, Bogense, Skærbæk og Nordborg.


Siden er sidst opdateret 22-03-2013.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring