Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatriske patienter er tilfredse

01-05-2013 | Af Hanne Kopp

Over 90 pct. af de syddanske patienter oplever mødet med psykiatrien som godt eller virkelig godt.

Langt størstedelen af patienterne (90 – 96 pct.) giver Psykiatrien i Region Syddanmark gode karakterer, når det handler om den samlede oplevelse af et behandlingsforløb. Det samme gælder for pårørende til børn og unge, mens knapt 75 pct. af de pårørende til voksne patienter vender tommelfingeren op.

Det kan alt sammen læses i LUP Psykiatri – den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Undersøgelsen er gennemført i 2012.

Samarbejde med patient og pårørende

Både indlagte og ambulante patienter har deltaget. De er blandt andet blevet spurgt, om de føler sig inddraget i behandlingen, og det gør 80 – 88 pct. af henholdsvis indlagte og ambulante patienter.

Den aktuelle undersøgelse viser imidlertid, at samarbejdet med især pårørende til voksne patienter skal være bedre. 60 pct. i denne gruppe oplever, at de er inddraget i patientens behandling og udskrivning.

- Et tæt samarbejde mellem psykiatri og patient har stor betydning, så det er glædeligt, at vi kan se, at de psykiatriske afdelinger arbejder målrettet med at udvikle dette samarbejde. Det viser, at vi er på rette vej i forhold til Region Syddanmarks sundhedsvision ”Du tager ansvar for din sundhed – sammen tager vi hånd om din Sygdom”. Men det er ligeså vigtigt, at der er et tæt samarbejde med pårørende. Det skal vi sikre, siger Carl Holst (V), formand for regionsrådet.

Behandlingspakkerne, som er indført nationalt på de psykiatriske afdelinger ved årsskiftet, har blandt andet fokus på inddragelse af pårørende. I Psykiatrien i Region Syddanmark arbejdes der fx også via projektet ”Den gode psykiatriske afdeling” (DIPA) med at udbygge samarbejdet med patienterne og med at inddrage pårørende i behandlingen.

Region Syddanmark har desuden et veletableret samarbejde via Psykiatrisk Dialogforum, hvor politikere og repræsentanter for patient- og pårørendeorganisationer mødes jævnligt.

LUP Psykiatri spørger også til samarbejdet med kommuner, praktiserende læger m.fl. omkring patienten. Svarene viser, at halvdelen af pårørende til voksne patienter er tilfredse. Mens pårørende til børn og unge er tilfredse for to tredjedeles vedkommende. Patienterne svarer generelt mere positivt: Omkring 80 pct. angiver, at de er tilfredse.

- Vi ved godt, at vi har en opgave sammen med blandt andet kommuner og praktiserende læger. Og den skal vi have løst, så patienter og pårørende ikke oplever at ”falde mellem to stole”. Der skal være tryghed og sammenhæng, siger Freddie H. Madsen (DF), formand for psykiatriudvalget.

Også lup på livsstil

Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen har netop formuleret en strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse. LUP Psykiatri viser, at der er brug for den. Patienterne har nemlig også svaret på, om der spørges til deres fysiske helbred, når de kommer i kontakt med de psykiatriske afdelinger. Godt halvdelen af patienterne har angivet, at det ikke sker.

Syddansk psykiatri er i gang med at udmønte strategien. Det sker blandt andet via behandlingspakkerne, der rummer obligatorisk screening for fysisk lidelse og KRAM-faktorer - og via de fælles akutmodtagelser (FAM), der skal sikre fokus både på psykisk og fysisk helbred. 

 


Siden er sidst opdateret 01-05-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring