Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Tandpleje ved medfødte sjældne sygdomme

Patienter med medfødte sjældne sygdomme, der giver tand-, mund- og kæbeproblemer, kan få tilskud til tandbehandling.

Regionen dækker udgifter til behandlinger, som retter sig mod tandproblemer, der har direkte sammenhæng med medfødte sjældne sygdomme. Det kan for eksempel være tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner og proteser og forebyggende behandling som afpudsning, tandrensning, kontrol og instruktion.

Der er tale om meget sjældne sygdomme, som optræder hos færre end 1 ud af 10.000 borgere. Sundhedsstyrelsen har givet nogle eksempler på medfødte sjældne sygdomme, der kan give anledning til så alvorlige tand- mund og kæbe-problemer, at betingelserne for at få tilskud er til stede. Se listen over sjældne sygdomme 

Tilskud og egenbetaling

Du skal være opmærksom på, at der er en årlig egenbetaling på kr.2.050 (2021-niveau). Det betyder, at du selv skal betale de første kr. 2.050 af din behandling, hvorefter regionen betaler den resterende del af den bevilgede behandling. Egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. januar.

Ansøgning om tilskud

For at søge om tilskud skal du udfylde og underskrive dette ansøgningsskema. Det er dig som patient, der kan ansøge om tilskuddet, men det anbefales, at du udfærdiger ansøgningen i samarbejde med din tandlæge. Ansøgningsskema, § 166.3 (docs)

Send din ansøgning 

Der er flere måder, du kan sende din ansøgning til Den Særlige Tilskudsordning på:

  • Sikkermail på Tilskudsordning@rsyd.dk (klinikken skal sende fra en signeret krypteret mail)
  • E-boks, under Region Syddanmark finder I Regionshuset, praksisafdelingen og herunder er Den Særlige Tilskudsordning
  • EDI-portalen, I finder Den Regionale Tandpleje, under tandlæger, tast tlf.: 99 44 08 00 Venligst skriv § 166 i emnefelt

Med PostNord er adressen:

Den Særlige Tilskudsordning, Regions Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Her kan du blive behandlet

Behandling kan ske enten hos egen tandlæge eller på Odontologisk Landsdels- og Videncenter i Aarhus.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Den Særlige Tilskudsordning mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00 på 99 44 08 52

Hvad siger loven?

Ifølge Sundhedslovens § 166 stk. 3 om Den særlige tilskudsordning, yder regionen et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af medfødte sjældne sygdomme har betydelige, dokumenterede tandproblemer.

Behandling kan ske enten hos egen tandlæge, Odontologisk Landsdels- og Videncenter i Aarhus eller Den Regionale Tandpleje i Region Syddanmark.

Vil du klage?

Hvis du ønsker at klage over Region Syddanmarks afgørelse på § 166,3, kan du gøre dette ved at rette direkte henvendelse til www.stpk.dk.

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.
Klageadgangen fremgår af Lov nr. 706 af 25. juni 2010, § 6, nr. 12, og klagefristen af § 10.

Læs mere om styrelsen for patientklager.


Siden er sidst opdateret 11-08-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring