Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Bo_libergren_sundhedsaftalekonference_fynsk_450

Formand for sundhedskoordinationsudvalget Bo Libergren (V) håber, at medlemmer fra udvalget vil få mulighed for at besøge kommunerne i Region Syddanmark for at sikre, at sundhedsaftalen bliver forankret. Foto: Jakob Fynsk
Sundhedsaftale skal forankres

04-09-2013 | Af Kristoffer Voigt Rasmussen

De syddanske kommuner og Region Syddanmark skal forstå hinanden bedre, hvis den kommende sundhedsaftale skal blive en succes. Flere kronikere og flere ældre er nogle af de udfordringer, som de syddanske kommuner og Region Syddanmark kommer til at forholde sig til.

Hvert år er mange tusinder danskere afhængige af, at regionerne og sygehusene har aftaler, der sikrer, at der eksempelvis er en hjemmehjælper til stede, når man bliver udskrevet fra sygehuset.

Sundhedsaftalerne mellem kommunerne og regionerne består i dag af i alt 98 forskellige aftaler. Der er dog en lovændring på vej, der betyder, at de mange aftaler skal reduceres til fem – én for hver region.

I Region Syddanmark er det 22 sundhedsaftaler, der skal blive til én, når regionen og de syddanske kommuner over det kommende år skal finde fælles fodslag og vedtage en sundhedsaftale for 2015-2018.

Og står det til sundhedskoordinationsudvalget i regionen, så skal udfordringerne i det tværsektorielle samarbejde undersøges helt i bund. Det blev slået fast på en konference i Fredericia mandag 2. september.

Forankring er lig med succes

Det kommer nemlig til at kræve et endnu tættere samarbejde og endnu bedre forståelse for hinandens opgaver, hvis de kommende sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner skal blive en succes.

Det nuværende samarbejde har fungeret rigtig godt, men der er stadig plads til forbedringer. Og ifølge Bo Libergren (V), der er formand i sundhedskoordinationsudvalget, så skal aftalerne ikke være dikteret fra et udvalg, men dyrkes i fællesskab med kommunerne.

- Jeg håber, at vi i løbet af det næste års tid kan besøge hver enkelt kommune og få ridset deres specifikke udfordringer og muligheder op. Det er vigtigt, at vi får skabt en aftale, som alle kan se sig selv i, hvis vi skal lave løsninger, der virkelig kan mærkes hos borgerne, fortæller udvalgsformanden.

Den holdning blev bakket op af næstformanden i udvalget, rådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V).

Forpligtelse er vigtig

Deltagerne diskuterede vigtigheden af, at både kommunerne og regionerne i højere grad forpligter sig i forhold til samarbejdet, og vigtigheden af det forebyggende arbejde.

Et af de andre diskussionsemner på konferencen var en prioritering af sundhedsindsatsen, og i forlængelse heraf en udpegning af de vigtigste indsatsområder.

Den kommende aftale træder i kraft i 2015 og løber frem til 2018, hvilket betyder, at regionerne og kommunerne har ét år til at indhente input og udforme en aftale, som alle kommuner kan acceptere.
Fakta

Samarbejdet om og udviklingen af den nye aftale blev sat i gang på et tætpakket Hotel Trinity i Fredericia, hvor omkring 130 repræsentanter fra Region Syddanmark, kommunerne og de praktiserende læger i regionen diskuterede visioner for den kommende sundhedsaftale og dermed for det fremtidige samarbejde på sundhedsområdet.

Region Syddanmark sundhedskoordinationsudvalg består af 10 medlemmer fra regionsråd, kommunekontaktråd og praksisudvalget for almen praksis.

Medlemmer

Udpeget af regionsrådet:
Formand Bo Libergren, (V)
Margot Torp, (S)
Iben Kromann, (SF)

Udpeget af KommuneKontaktrådet (KKR):
Ivan Toftgaard, (SF)
Jørgen Otto Jørgensen, (S)
Eva Fisker, (V)
Lars Erik Hornemann, (V)
Næstformand Jane Jegind, (V)

Udpeget af Praksisudvalget for almen praksis:
Helle Aarenstrup Jensen
Lene Brorson-Riis


Siden er sidst opdateret 05-09-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring