Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regler for ansættelse af praktiserende læger

Ansættelse som praktiserende læge 

Almen praksis bygger på hovedprincippet om, at man er selvstændig erhvervsdrivende med overenskomst med det offentlige, og at man nedsætter sig i praksis ved at købe sig en praksis (ydernummer/ledig kapacitet) eller købe sig ind i en allerede eksisterende praksis, som har en ledig kapacitet.

Der er dog ligeledes mulighed for at blive ansat i almen praksis jf. overenskomst for almen praksis:

§ 20 Ansatte læger i fast stilling

Stk. 1
En praksis kan besætte en ledig lægekapacitet/delekapacitet med en ansat speciallæge i almen medicin i en fast stilling i stedet for en kompagnon. Antallet af ansatte læger kan dog maksimalt udgøre halvdelen af antallet af lægekapaciteter tilknyttet en praksis, medmindre praksis er beliggende i et lægedækningstruet område i henhold til praksisplanen, eller der er tale om en praksis i henhold til § 16, stk. 7. Ansættelse af læger i en ledig kapacitet/delekapacitet skal meddeles PLO/regionen som ved en almindelig praksisovertagelse.     

Stk. 3
Praksis i lægedækningstruede områder kan ansøge samarbejdsudvalget om dispensation til at ansætte en læge i fase 3 af deres uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin i såvel en ledig kapacitet som i et vikariat af mere end 2 måneders varighed.

§ 19 Generationsskifte

Stk. 1
Med henblik på at lette praksisoverdragelse kan en praktiserende læge ansøge samarbejdsudvalget om tilladelse til at ansætte en speciallæge i almen medicin uden at have en ledig kapacitet. Efter 6 måneder skal lægerne indgå i kompagniskabspraksis i en varighed op til 5 år, hvorefter der sker fuldstændig overdragelse, samtidig med at den overdragende praktiserende læge ophører i praksis.  

NOTE til § 19: Frem til 1. januar 2018 har læger i lægedækningstruede områder haft ret til at indgå generationsskifteaftaler. Denne rettighed afløses af retten til at etablere delepraksis, jf. § 22.

Vikar i almen praksis

Det er endvidere muligt at være ansat som vikar i almen praksis:

§ 11 Autorisationskrav for alment praktiserende læger

Stk. 4
Lægen skal så vidt muligt sørge for, at en antaget vikar er speciallæge i almen medicin. Vikarer ansat udover 2 måneders varighed skal altid opfylde dette krav, medmindre vedkommende har været fase 2 amanuensis i pågældende praksis. For vikarer ansat i indtil 2 måneder gælder, at vikaren som minimum skal have ret til selvstændigt virke. I tilfælde, hvor der benyttes en vikar uden speciallægeanerkendelse, skal lægen sørge for, at vikaren har adgang til supervision. 2 måneders fristen gælder, uanset om vikaren kun arbejder i praksis få dage om ugen.

NOTE §11 stk. 4
Vikaren fungerer som stedfortræder for lægen, og partnere må derfor ikke være til stede i praksis samtidig.

Tilmelding til Region Syddanmarks vikarliste

Hvis du har lyst til at arbejde som vikar, vil vi gerne skrive dig på vores liste over mulige vikarlæger, som praksis eller vi kan kontakte, når og hvis der opstår behov for vikarhjælp i kortere eller længere perioder. Hvis det har din interesse, må du gerne kontakte Emilie Klokker via mail ek@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 23-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring