Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilNyheder 2013pilSeptember 2013pilStyrket samarbejde på det sociale område i Syddanmark

Styrket samarbejde på det sociale område i Syddanmark

27-09-2013 | Af Pauline Lunding

Kommunerne og regionen i Syddanmark styrker samarbejdet om udviklingen på det specialiserede socialområde. Det første fælles projekt er nu afsluttet, mens tre mere forventes færdig til nytår.

Medarbejderne i de syddanske kommuner og Region Syddanmark skal være bedre til at tale med hinanden og noget mindre til hinanden omkring borgere, der modtager hjælp fra flere sektorer.

Sådan lyder et af resultaterne af det første samarbejdsprojekt indenfor det specialiserede socialområde, som kommunerne og regionen i Syddanmark netop har gennemført under overskriften ”Fælles Fokus”.

Baggrunden for samarbejdsprojektet mellem region og kommuner er, at det specialiserede socialområde har ændret sig væsentligt de seneste år.

Udvidet samarbejde

Tidligere amtstilbud drives nu af kommunerne og regionen, og de seneste år er der sat stor på fokus på, hvordan området skal udvikles, både i forhold til indhold og omkostninger.

Samtidig har borgerne fortsat forventninger om god service og tilbud af god kvalitet. Derfor indledte de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark i 2012 et udvidet samarbejde under overskriften ”Fælles Fokus i Syddanmark” om fire konkrete temaer:

· effekt af indsatser på det specialiserede socialområde

· effektiv økonomistyring

· synergi mellem socialområdet, psykiatrien og somatikken

· kundebestyrelser på specialiserede tilbud

- Vi er enige om målene og ser de samme udfordringer. Derfor giver det god mening at forsøge at finde fælles løsninger, siger Ole Slot, kommunaldirektør i Vejen, der indgår i styregruppen for samarbejdet.

Det første projekt om synergi mellem socialområdet, psykiatrien og somatikken erafsluttet her i sommer. Styregruppen forventer at se de sidste tre projekter færdige til nytår. Herefter skal muligheder for udbredelse af resultaterne drøftes blandt direktører og politikere i kommunerne og regionen i Syddanmark.

Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør i Region Syddanmark, er enig i med Ole Slot i, at der med Fælles Fokus i Syddanmark er sat en ny dagsorden for samarbejdet mellem regionen og kommunerne i det syddanske.

- Vi samler kræfterne om at løse opgaverne på det specialiserede socialområde effektivt og til gavn for borgerne. Det er uanset om det er regionen eller kommunerne, der løser opgaven, eller om det er opgaver, vi løser i fællesskab, siger han.

- Et godt eksempel er vores netop afsluttede projekt om at skabe mere synergi i samarbejdet om borgere med sindslidelser, der bor i eget hjem. Noget af det projektet viser er, at de sektorer, der hver især bidrager til at hjælpe en borger, skal snakke noget mindre til hinanden, og noget mere med hinanden. Det lyder så banalt, men det er faktisk også meget intentionen med vores tættere samarbejde mellem region og kommuner i Fælles Fokus-samarbejdet, siger Mikkel Hemmingsen.

De fire pilotprojekter:

· Kundebestyrelser:

Der er dannet kundebestyrelse på Teglgårdshuset, afdeling på Center for Misbrug og
Socialpsykiatri, og Sydbo, afdeling på Handicapcenter Sydøstfyn. Her afprøves muligheder for at skabe et bedre samspil mellem udbyder og køberkommuner til gavn for begge parter.

Kundebestyrelserne består af kommunale repræsentanter på ledelsesniveau og repræsentanter fra centeret. Dialogen mellem kommunerne og de regionale centre giver et større kendskab til hinandens arbejdsvilkår og mål. Kundebestyrelserne har blandt andet drøftet takststruktur og ændringer i efterspørgslen efter ydelser.

· Effektiv økonomistyring:

Effektiv økonomistyring på det højt specialiserede socialområde kræver et tæt samarbejde mellem køberkommunerne og leverandøren. Området er kendetegnet ved, at efterspørgslen løbende ændres, og at der derfor er behov for en tilsvarende ressourcetilpasning i forhold til driftsomkostninger.

I Pilotprojektet har man udvekslet erfaringer om, hvordan syv kommuner samt regionen arbejder med økonomistyring på det specialiserede socialområde. Desuden er der udviklet en model for at følge økonomien på tilbuddene.

· Effekter af indsats på det specialiserede socialområde:

Pilotprojektet om effekter af de sociale indsatser har udviklet et redskab til resultatdokumentation. Redskabet hedder DEL, Dokumentation, Effekt og Læring, da det indeholder alle tre dimensioner. Der er fokus på at måle resultater af indsatsen både på borgerniveau og på tilbudsniveau.

Tanken er, at DEL-redskabet kan medvirke til at skabe bedre muligheder for resultatbaseret styring på det sociale område i Syddanmark.

· Synergi og sammenhæng i indsatsen for borgerne:

Pilotprojektet har taget temperaturen på samarbejdet og sammenhængen i indsatsen for borgere med sindslidelser, der modtager §85 støtte i eget hjem. En antropolog har talt med borgere og fagfolk og på baggrund af denne undersøgelse peges der på konkrete anbefalinger til at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for borgerne.

Resultaterne fra undersøgelsen er foreløbig drøftet blandt knap 200 fagfolk fra region og kommuner samt deltagere fra Sind og Bedre Psykiatri. Resultaterne fra pilotprojektet kan både anvendes af praktikerne i feltet og give input til de
forskellige samarbejdsaftaler, der allerede er på området.
Fakta

x


Siden er sidst opdateret 27-09-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring