Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Grindstedværket 250

Der sker ingen direkte nedsivning af giftige stoffer til det dybe grundvandsmagasin ved den gamle losseplads ved Grindsted. Det viser resultaterne af de seneste undersøgelser. Grafik: Conny Paugan Jæger.
Lerlag holder på giften ved Grindstedværket

13-12-2013 | Af Thomas Laursen

Nye prøveboringer ved Grindstedværket viser, at der ikke sker gennemsivning af giftige stoffer til grundsvandsmagasinet.

Region Syddanmarks afdeling for Miljø og Råstoffer har afsluttet en række undersøgelser af forureningerne fra det tidligere Grindstedværket for at kortlægge spredningen af forureningen.

Ved de seneste undersøgelser er der blandt andet udført to boringer ved Grindsted gl. Losseplads og én på selve fabriksgrunden. Det øverste jordlag under lossepladsen består af et 85 meter dybt sandlag, fulgt af 15 meter ler og derefter yderligere to lag med sand og ler.

- Resultatet af boringerne ved lossepladsen viser samme billede, som vi tidligere har set ved en dyb boring ved Tronsøen. Der sker ingen direkte nedsivning gennem det øverste lerlag, og der er således ingen direkte trussel mod det nedre grundvandsmagasin. Vi kan imidlertid ikke helt afvise, at der over tid kan ske en gennemsivning af forurenende stoffer gennem lerlaget, fortæller geolog Lone Dissing fra Miljø og Råstoffer.

Ingen trussel mod drikkevandet

Boringen på fabriksgrunden viser næsten samme resultater. Heller ikke her sker der direkte nedsivning. Den nye boring viser dog, at der også her sker en langsom gennemsivning af forurenende stoffer gennem det øvre lerlag. Andre boringer i området ved fabriksgrunden har tidligere vist svage spor af giftige stoffer i det nedre grundvandsmagasin. 

Regionen vil følge udviklingen af forureningen af grundvandet i en række boringer i og ved Grindsted i de kommende år.

Der indvindes ikke grundvand ved lossepladsen eller ved fabriksgrunden, men fra et stort magasin øst – og i dette tilfælde opstrøms – for det forurenede område.


Siden er sidst opdateret 13-12-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring