Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Tidligere renseriejendom i Holsted rives ned

18-12-2013 | Af Charlotte S. Nygaard

Region Syddanmark opkøber forurenet ejendom i Holsted Stationsby med henblik på at rive den ned, efter at alle muligheder for at sikre boligen mod forureningen er undersøgt.

En udlejningsejendom på Storegade 86 i Holsted Stationsby bliver opkøbt af Region Syddanmark for senere at blive revet ned. Det besluttede regionsrådet på sit seneste møde mandag 16. december 2013.

Beslutningen er kulminationen på et langvarigt forløb, hvor alle andre muligheder for at afhjælpe forureningspåvirkning af indeklimaet i ejendommen på en økonomisk forsvarlig måde, er undersøgt og vurderet.

- Det er som udgangspunkt ikke regionens opgave at handle ejendom, men i den pågældende sag har først Ribe Amt og siden regionen gennem mange år forsøgt at afværge forureningen fra det tidligere renseri både over for indeklimaet og over for den spredning, der er sket til bl.a. nabohusene, siger geolog Niels Just fra regionens afdeling for Miljø og Råstoffer.

Naboejendommen, Storegade 84, er bl.a. også opkøbt og revet ned pga. forurening med perchlorethylen (PCE), som er det klorerede opløsningsmiddel, renserier primært har benyttet siden 1930’erne. Regionen har igennem årene bl.a. forsøgt at optimere det tidligere etablerede afværgeanlæg under jorden. Det har givet en forbedring – men ikke nok.

Dybtliggende grundvand upåvirket
Regionens undersøgelser af grundvandet har til gengæld vist, at der ikke finder nogen spredning af PCE sted til dybereliggende grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes grundvand til drikkevandsformål. Men der sker i det øverste terrænnære grundvand en spredning, som på sigt kan udgøre et indeklimaproblem i omkringliggende boliger. Dette er denne spredning, som regionens indsats skal sætte ind imod:  ”Opkøb og nedrivning af nr. 86 muliggør, at den kraftigste del af forureningen under bygningen kan fjernes, så fremtidig spredning herfra kan undgås,” siger Niels Just.

Udover omkostningerne til opkøb af ejendommen, vil der blive brugt et tilsvarende beløb på at rive huset ned og grave den mest forurenede del af jorden væk. Udgifterne vil være tjent hjem inden for en overskuelig årrække i forhold til de omkostninger, der ville have været forbundet med at forbedre og vedligeholde afværgeforanstaltningerne i ejendommen i flere årtier frem.

 
Fakta

FAKTA
Siden 1930’erne har renserier primært anvendt klorerede opløsningsmidler til kemisk rensning af tøj og først og fremmest PCE (perchlor-ethylen)

PCE har vist sig at udgør et stort miljøproblem, fordi:
• Stoffet nedbrydes kun langsomt i jorden.
• Det fordamper fra jorden op i huse oven på forureningen, hvor det påvirker indeklimaet.
• Stoffet kan finde vej ned til grundvandet gennem sprækker i jordlagene. Det er tungere end vand og spredes derfor på en kompliceret måde i jorden og grundvandet. Derfor er det svært at rense op.
• Små mængder giver stor forurening. 2 liter PCE opblandet i en vandmængde svarende til den, der årligt indvindes i en by på Svendborgs størrelse, er nok til, at grænseværdien for drikkevand er overskredet.

PCE anses for at være muligt kræftfremkaldende. Grænseværdien for PCE målt i boliger ligger på 6 mikrogram pr. kubikmeter luft. Værdier herover anses for sundhedsrisikable.

Renseriet på Storegade 86 i Holsted Stationsby var i drift fra 1978-1986. I dag benyttes ejendommen til udlejning.

 


Siden er sidst opdateret 18-12-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring