Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Analyser

Her finder du Region Syddanmarks seneste turismeanalyser. Ønsker du at se analyser af ældre dato kan du eventuelt finde dem i analysearkivet.

 

Deltagere på konference i snak

 

 

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 (2015)
Rapporten tegner et øjebliksbillede af den økonomiske betydning af turismen i regionen med udgangspunkt i de pr. juni 2015 mest aktuelle nøgletal og dokumenterer bl.a. turisternes samlede forbrug og viser, hvordan turisternes forbrug påvirker andre brancher.
 Læs eller download rapporten her
 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 (2014)
Rapporten tegner et øjebliksbillede af den økonomiske betydning af turismen i regionen med udgangspunkt i de pr. oktober 2014 mest aktuelle nøgletal og dokumenterer bl.a. turisternes samlede forbrug og viser, hvordan turisternes forbrug påvirker andre brancher.
Læs eller download rapporten her.
 Oplevelseserhverv Turisme (2014)
I denne publikation sættes der tal på, hvordan det går med beskæftigelse, produktivitet og uddannelsesniveau i turismeerhvervet. Derudover indeholder rapporten besøgstal for attraktioner og tal for udviklingen i antal overnatninger. Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værditilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse af turismens økonomiske betydning ved at tage udgangspunkt i erhvervet og ikke som i VisitDenmarks opgørelse i turistens forbrug.
Læs eller download rapporten her.
 Analyse af det syddanske campingerhverv (2014)
Som Danmarks største campingregion er det særligt relevant for Region Syddanmark og de syddanske destinationer at have en opdateret viden om udviklingen i campingerhvervet. Rapporten har særligt fokus på udviklingen blandt de tyske campingturister, men udforsker også potentialet i autocamperturismen.
Læs eller download rapporten her.
 Ferie i Kystdanmark - warum nicht? (2014)
Tyskland er dansk kystturismes største udenlandske marked, og vi kender vores loyale tyske turister godt. Men hvor godt kender vi vores ikke-kunder - de tyskere, som i dag ikke tiltrækkes af Kystdanmark? Denne rapport har fokus på en dybere forståelse af behov og ønsker blandt tyske ikke-kunder, der på sin vis minder om de gæster, vi allerede tiltrækker, med det formål at kunne tiltrække nye kunder.
Læs eller download rapporten her.
 Ferie i Kystdanmark - varför inte? (2014)
Rapporten stiller skarpt på mulighederne og barriererne for at tiltrække flere svenske kystturister til Danmark. Analysen uddyber og udbygger viden om potentielle svenske turisters rejsebehov og munder ud i anbefalinger til det videre arbejde med destinations- og produktudvikling samt kommunikation og markedsføring af kystturismen.
Læs eller download rapporten her.
 Aktiv tematurisme. Sammenfatning (2014)
Analysen er en sammenfatning af en omfattende analyseserie om aktiv tematurisme. Publikationen indeholder en kortlægning og vurdering af potentialet og tegner et billede af turister, der på en eller anden måde er aktive på deres ferie.
Læs eller download publikationen her.
 Aktiv tematurisme. Cykling (2014)
Analysen, der er en del af en omfattende analyseserie om aktiv tematurisme, indeholder en kortlægning og vurdering af potentialet og tegner et billede af turister, der cykler på deres ferie.
Læs eller download publikationen her.
 Aktiv tematurisme. Vandring (2014)
Analysen, der er en del af en omfattende analyseserie om aktiv tematurisme, indeholder en kortlægning og vurdering af potentialet og tegner et billede af turister, der vandrer på deres ferie.
Læs eller download publikationen her.
 Aktiv tematurisme. Lystfiskeri (2014)
Analysen, der er en del af en omfattende analyseserie om aktiv tematurisme, indeholder en kortlægning og vurdering af potentialet og tegner et billede af turister, der fisker på deres ferie.
Læs eller download publikationen her.
 Aktiv tematurisme. Lystsejlads (2014)
Analysen, der er en del af en omfattende analyseserie om aktiv tematurisme, indeholder en kortlægning og vurdering af potentialet og tegner et billede af turister, der sejler på deres ferie.
Læs eller download publikationen her.
 Aktiv tematurisme. Kano og kajak (2014)
Analysen, der er en del af en omfattende analyseserie om aktiv tematurisme, indeholder en kortlægning og vurdering af potentialet og tegner et billede af turister, der ror kano og kajak på deres ferie.
Læs eller download publikationen her.
 Aktiv tematurisme. Dykning (2014)
Analysen, der er en del af en omfattende analyseserie om aktiv tematurisme, indeholder en kortlægning og vurdering af potentialet og tegner et billede af turister, der dykker på deres ferie.
Læs eller download publikationen her.
 Syddanmark NU: Aktiv tematurisme (2014)
Syddanmark NU er Region Syddanmarks publikation om regional udvikling og udkommer 10-12 gange om året. Publikationen tegner et aktuelt billede inden for de respektive temaer.
Læs eller download publikationen her.
 Mødeturisme i Syddanmark (2014)
Denne rapport tegner et billede af mødeturismens natur og belyser dens betydning nationalt, regionalt og lokalt - primært med fokus på de syddanske kommuner, byregioner og turistdestinationer.
Læs eller download rapporten her.
 Syddanmark NU: Mødeturisme (2014)
Syddanmark NU er Region Syddanmarks publikation om regional udvikling og udkommer 10-12 gange om året. Publikationen tegner et aktuelt billede inden for de respektive temaer.
Læs eller download publikationen her.
 Turisme Sydvestjylland (2014)
I denne analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland sættes der tal på beskæftigelse, værditilvækst og uddannelsesniveau i erhvervet. Rapporten indeholder ligeledes udviklingen i antallet af turismeovernatninger.
Læs eller download rapporten her.
 Syddansk feriehusturisme (2013)
Analysen kortlægger den syddanske feriehusturisme, definerer den typiske feriehusgæst, sætter fokus på pris-/kvalitetsdimensionen, gæstetilfredshed og årsager til fravalg samt vurderer potentialet ud fra udviklingen i antallet af overnatninger.
Læs eller download analysen her.
 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark (2013)
Rapporten beskriver den økonomiske betydning af turismen i Region Syddanmarks fem destinationer og 22 kommuner. Den tegner et øjebliksbillede af turismen i kommunerne med udgangspunkt i de mest aktuelle økonomiske nøgletal.
Læs eller download rapporten her.
 Vækstmodel for turismen i Syddanmark (2013)
Publikationen gennemgår med afsæt i læringerne fra Redegørelsen for turismen i Syddanmark (2013) en vækstmodel for turismen i Syddanmark. Modellen er afsættet for Syddansk Vækstforums indsats.
Læs eller download publikationen her.
 Redegørelse for turismen i Syddanmark (2013)
Redegørelsen beskriver resultaterne af de seneste års turismeinvesteringer i Syddanmark og giver bud på, hvordan resultater og erfaringer kan inspirere og fokusere drøftelserne om den fremadrettede udvikling af turismeområdet i Syddanmark.
Læs eller download rapporten her.
 Aktører og indsatser (2013)
Publikationen er et baggrundsnotat for Redegørelsen for turismen i Syddanmark (2013). Notatet beskriver de syddanske turismeaktører og projekter.
Læs eller download notatet her.
 


 

 

 


Siden er sidst opdateret 12-12-2017.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |