Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

28. maj 2020

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263999/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Foreløbigt svar på anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264001/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Revideret anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264002/20
 • Fra Nyborg Kommune: Anmeldelser fra borgergruppe og foreløbigt svar, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264000/20
 • Fra Svendborg Kommune: Lokalisering af jordtilførsel, Hønsehavevej 8, Stenstrup
  265021/20
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej 2.0.
  263526/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  265649/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  265651/20
 • Til borger: Vedr retablering, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  264915/20
 • Til PKO-sekretariaterne - referat af møde den 10-03-2020
  264480/20
 • P2L svar, Opfølgende spørgsmål vedr. opfølgning på DBA - Region Syddanmark
  265225/20
 • Fra DR - Svar fra Lægernes Pensionskasse vedr. Medlemsbidrag til Lægerns Pension for 2020 - aldersintervaller
  265499/20
 • ÆNDRINGER - udkast til kommissorium for PRO-styregruppe
  265625/20
 • Fra COWI: Vedr. prøvetagning
  264840/20
 • fra rådgiver: Oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering
  265076/20
 • fra rådgiver Oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering - image001.png
  265051/20
 • Fra Shell: mail vedr. V2-kortlægningsbreve FDO
  265400/20
 • Psoriasis
  263941/20
 • Migrering af spørgeskemaer på OUH
  263896/20
 • Møde i MedComs koordinationsgruppe d. 4. juni
  263474/20
 • Fra COWI: Status på V2 kortlægninger af Forsvarets Arealer
  264220/20

Udgående

 • Til Formpipe: Acadre og Windows 10, build 1909
  264972/20
 • 123428-09_v1_V1-afgørelse matr.nr. 1334, auktionsgade 3.pdf
  264937/20
 • Autoscannet dokument 0001[8-76-5-561-14-98].pdf
  264936/20
 • svar på henv. vedr. Lokalitet 561-64008
  264934/20
 • Samlet Rapport.pdf
  264938/20
 • 561-64005 RA samlesager.pdf
  264935/20
 • Til daniasoftware: Spørgsmål vedr. Windows 10
  264944/20
 • Svar på henv vedr. KORTL, 561-61024, Maskinfabrik, H.E. Bluhmes Vej 19, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 1361 Esbjerg Bygrunde
  264632/20
 • 561.61024 ho.doc_Sagsnr_08-14056_Dokid_37771-09_v1.DOC
  264636/20
 • V1 kort.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_142633-09_v1.PDF
  264635/20
 • Overfladevand, Bearbejdet Screening, 561-61024.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_337862-16_v1.PDF
  264633/20
 • 561-61024 scannet materiale_Sagsnr_08-14056_Dokid_148216-08_v1.PDF
  264637/20
 • 561-61024 scannet materiale_Sagsnr_08-14056_Dokid_139676-08_v1.PDF
  264638/20
 • V1 kortlægnings brev.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_142634-09_v1.PDF
  264634/20
 • svar på henv. vedr. KORTL, 561-45032, Skibsbyggeri, Isbrogade 4, 6700 Esbjerg, Esbjerg, matr.nr. 1322 Esbjerg Bygrunde
  264545/20
 • 561-45032 scannet materiale fra mapper_Sagsnr_09-11210_Dokid_111248-09_v1.PDF
  264550/20
 • V1-kortbilag_Sagsnr_09-11210_Dokid_35864-11_v1.PDF
  264546/20
 • V1-afgørelse_Sagsnr_09-11210_Dokid_35863-11_v1.PDF
  264547/20
 • Oplysninger fra Esbjerg Kommune Esbjerg Havn_Sagsnr_09-11210_Dokid_129184-10_v1.MSG.msg
  264549/20
 • BILAG, Totaludskrift_Sagsnr_09-11210_Dokid_5020-11_v1.PDF
  264548/20
 • kortlægningsbrev- Boulevarden 15.pdf
  264248/20
 • Rapport.pdf
  264250/20
 • Kopi af kortlægningsbrev Boulevarden 15, 7100 Vejle
  264249/20
 • Til SKAT og Esbjerg Kommune: Kopi af endelig V1 kortlægning, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø, lok. 561-81047
  263895/20
 • Til Arkil A/S: Afgørelse - jeres grund er måske forurenet, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø, lok. 561-81047
  263853/20
 • Til borger: Svar på spm. om forureningens udbredelse mod syd, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263837/20
 • Til A+Miljø, Orientering om afgørelse, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263479/20
 • Korrespondance m. DMR, Ønske om akter og § 8-pligt, Storegade 97 A, 6100 Haderslev
  263967/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264973/20
 • Til borger. Lærkevej 2 Udgår af kortlægningen.doc
  265578/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264980/20
 • Spørgeskema i pdf-version.pdf
  264478/20
 • Til EDC: svar på henv. vedr. KORTL, 430-81289, Gartneri, Tarupvej 27, 5792 Årslev, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr. nr. 11b Tarup By, Sdr. Nærå
  263781/20
 • Til Rambøll: svar på henv vedr. KORTL, 561-64023, Esbjerg Hermetikfabrik A/S, Fiskerbrogade 19, 6700 Esbjerg, Esbjerg, matr.nr. 1269 Esbjerg Bygrunde
  264919/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263197/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264976/20
 • Til Schur Labels AS, V1-høring, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263121/20
 • Uddybende spørgsmål fremsendt igen efter telefonisk samtale
  264477/20
 • Til borger, V1-høring, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264983/20
 • Til Rambøll: svar på henv vedr. KORTL, 561-80070, Jern og metalindustri, Vesterhavsgade 111, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 1406 Esbjerg Bygrunde
  264587/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264969/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV.pdf
  263436/20
 • Til Shell: mail med kortlægningsbreve T8802 og dræntank T8807
  265389/20
 • Til borger, V1-høring, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264986/20
 • Til EDC. Lok. 491-70139 Lærkevænget 2, Vissenbjerg
  265585/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264975/20
 • Til COWI: Generelle bem. vedr anbefalinger
  263848/20
 • Til borger, V1-høring, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264985/20
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263229/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV.pdf
  263437/20
 • Til Schur Labels AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263120/20
 • Til borger, skat og kommune: Afg udgår Lollandsvej 31, 5500 Middelfart
  263245/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264981/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om kortlægningsvurdering, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263435/20
 • Til Schur Labels AS, V1-kortbilag, høring, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263122/20

27. maj 2020

Indgående

 • Opstartsmøde
  263049/20
 • Ingen klager over § 52 dispensationen - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl. - Jerlev Etape 4
  262299/20
 • Vi modtager nu arkivalier/Netværksmøde om oprydning på drev
  263258/20
 • Dagsordenspunkt: "Internt RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten dele af matr.nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i Odense Kommune" fra sagsnr. 19/11086 er videreført til kø
  262026/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-27
  260989/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-27
  262440/20
 • Kvittering fra Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260850/20
 • Afmelding af fysioterapeut
  262353/20
 • Totalentreprisekontrakt, NEM BYG
  262750/20
 • Tryg Garanti - NemByg - Projektering og opførsel af ombygning Børne- Ungehusene, Udby, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  262617/20
 • Fra Berendsen: Vedr. sprit i dunke
  261138/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  262224/20
 • Fra Berendsen: Kvittering for bestilling
  261192/20
 • Fra DMR, Anmodning om V1-afgørelse og historik på 461-06211
  263004/20
 • Fra Berg advokater, Anmodning om aktindsigt vedr Geesten 17, Skærbæk
  263041/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  262214/20
 • Fysioterapeut - ansættelse
  262902/20
 • Fra Ekstra Bladet: Opfølgende spørgsmål
  261694/20
 • Fra rådgiver, ønsker oplysninger vedr. lokalitetsnummer: 607-00416
  263012/20
 • Forsikringsattest - Sønderjysk forsikring - NemByg - Forsikringsperiode - 13122019 - 31122020
  262765/20
 • Fysioterapeut - ansættelse
  262909/20
 • Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby
  261561/20
 • Fra DMR, henvendelse Vedr. Lok.nr. 607-02011 Thurøvænget 8, Fredericia
  262978/20
 • Fra Rådgiver: mail med oprensningsrapport Lollandsvej 31, middelfart
  262910/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstillinger til skriftlig afstemning fra 27.5. til 4.6.2020
  262413/20
 • Mit Sygehus: Migrering af spørgeskemaer
  265694/20
 • Re: Mit Sygehus: Migrering af spørgeskemaer
  265696/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82473, Langagervej 14, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  263322/20
 • Revision af PRO-epilepsi
  263125/20

Udgående

 • Til KMD: KMD WorkZone, ESDH
  262417/20
 • Til Nyborg Kommune: Sagsmateriale fra e-arkiv, sagsnr. 8-16-37-36-449.5-1-1999, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  262369/20
 • Til Outdoor: Bestilling
  261066/20
 • afgørelse jf. jordforureningsloven: delarealer udgår, Kohavevænget 7-17
  262237/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262116/20
 • Uddybende spørgsmål til leverandøren
  262969/20
 • Til DMR, fremsendelse af V1-afgørelse og historik vedr. 461-06211
  263006/20
 • Til LMST: Sikkerhedmeddelelse DHPC til distribution - Litiumkarbonat "OBA" leveringssvigt
  262942/20
 • til rådgiver - erindring: afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  261044/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262088/20
 • Orientering om møde i Interreg-udvalgets formandskab 25 maj
  262401/20
 • Til borger - V2-kortbilag Algade 28,6780 Skærbæk.pdf
  262500/20
 • Til DMR, svar vedr. lok.nr. 607-02011 Thurøvænget 8, Fredericia
  262982/20
 • til Berg advokater, svar vedr. Geesten 17, Skærbæk
  263044/20
 • Til Berendsen: Levering af ekstra sprit dunke
  261013/20
 • Til borger - Boligerklæring Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  262505/20
 • Til borger - V2-afgørelse Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  262492/20
 • Til DK Råstof Aps: Svar vedr klageperiode, matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl. - Jerlev Etape 4
  262202/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262124/20
 • Til BREDALLUND ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Øster Snedevej 15A, Vejle Ø.pdf
  261367/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  261005/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  261006/20
 • Til EDC, svar vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  263038/20
 • Til COWI: Rettelser til kortlægningsbrve.
  262925/20
 • Til Danren: Forventning til ekstra formiddagsrengøring
  261693/20
 • Til Ekstra Bladet: Besvarelse - Aktindsigt
  261690/20
 • Til BREDALLUND ApS, V1-høring, Øster Snedevej 15A, Vejle Ø.pdf
  261376/20
 • til Nyborg Kommune - suppl. §8-høringssvar - servicebygning mv., Midtermolen 6, Nyborg, matr. 927t
  260954/20
 • Til Berendsen: Bestilling af sprit
  261152/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262128/20
 • Til Rådgiver, svar: historiekse oplysninger samt kortlægningsbrev vedr lok.nr. 607-00416
  263015/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262133/20
 • Til Esbjerg Kommune, Accept af ændringer i udkast til § 8-tilladelse, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261964/20
 • Til Bredallund, Bilag, Udkast til V1.pdf
  261369/20
 • brev til grundejer - afgørelse jf. jordforureningsloven: delarealer udgår, Kohavevænget 7-17 - til grundejer - dele udgår af V1-kortlægning, jordforurening, Kohavevænget 7-17, Skaboeshusevej (2).pdf
  262250/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262826/20

26. maj 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune, § 40 undersøgelsespåbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  260204/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 40 undersøgelsespåbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  260206/20
 • Fra borger: Spørgsmål til forureningsudbredelsen mod syd, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263824/20
 • Fra Rambøll: Status på behandling af §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  261978/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, nye ændringer til ansøgning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  259808/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260634/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260639/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. overfladeprøver, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  259127/20
 • Opsætning Hjerte PRO
  259197/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260637/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningsloven, etablering af ny støvvæg, Klippehagevej 22 - 20-1130_v1_Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny støvvæg hos DONG Energy Klippehagevej 22.pdf
  262483/20
 • Fra COWI: Svar vedr ny ressourceperson på kortlægningsopgaven
  262233/20
 • Fra ansøger: svar vedr. indstilling
  259864/20
 • Psykolog - Accept på ydernummer
  259632/20
 • Psykolog - Godkendelse af praksisadresse
  260593/20
 • Fra advokat BechBruun, Telefonhenvendelse ang. Skovsbovej 155, 5350 Rynkeby
  260720/20
 • Fra NIRAS: Status på Holtevej
  258682/20
 • Fra EDC, henvendelse vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  263036/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningsloven, etablering af ny støvvæg, Klippehagevej 22
  262481/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (Vej 2 v/T72) (MST Id nr.: 1168083)
  261077/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast t. § 8-tilladelse version 2, Saltgade 11, 6760 Ribe
  261954/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Revideret udkast til § 8-tilladelse, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261953/20
 • Fra Nordicals, Telefonhenvendelse ang. Jyllandsgade 79A
  260717/20
 • Fra Skattestyrlsen: Svar på henvendelse af 20. maj 2020 vedr. beskatning af lægeboliger
  260772/20

Udgående

 • Til Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260706/20
 • Til Christiansfeld Byhuse ApS, Udgår på baggrund af undersøgelse og oprensning, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld.pdf
  260447/20
 • Til Orbicon: SV: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  260319/20
 • Til Orbicon: SV: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  260316/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Opfølgende svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmandsfeld, Randbøl
  259942/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmansfeld, Randbøl
  259933/20
 • Til Københavns Ejendomsselskab: Svar på henvendelse vedr. Møllergade 89A-D og Møllergade 91A-D i Svendborg
  259273/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, forsinket udkast tillæg 15 Øluftgård, V. Nebel
  259796/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hindskovvej 15, 7323 Give.pdf
  259251/20
 • Til projekt: ny åbningsdato er noteret
  258945/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Fårupvej 38, 7300 Jelling
  260192/20
 • Til Nordicals, svar vedr. Jyllandsgade 79a, Esbjerg
  260749/20
 • Til projekt: vedr. udsættelse og indsendelse af rev. budget
  260594/20
 • Til virksomhed - Boligerklæring Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260133/20
 • Til Kolding Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Seest
  258616/20
 • Til Odense Kommune + SKAT, Orientering om endelig V1-kortlægning, Banevænget 22, 5270 Odense
  260654/20
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260122/20
 • Til projekt: bekræfter OK til udsættelse af projekt pga corona
  259912/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Bredsten Landevej 131, 7323 Give
  259810/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  260655/20
 • Til advokat Bech Bruun, Svar og Udskrift fra database vedr. Skovsbovej 155, 5350 Rynkeby - 439-00015
  260722/20
 • Til Danske Regioner - syddanske repræsentanter til Netværk for Teknologioverførsel og TTO
  260443/20
 • Til ansøger: URUs indstillinger
  259834/20
 • Til Borger, Kortbilag, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  260656/20
 • Til projekt: anmodet om dok. for synlighed
  262263/20
 • Til borger: Svar på henvendelse - Eltangvej 184, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 28b, Lilballe By, Eltang. Lok.nr. 621-81367
  260557/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse med bilag, Grindstedvej (ud for nr. 16), 7184 Vandel
  260351/20
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260117/20
 • Til borger: Svar på henvendelse - Eltangvej 184, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 28b, Lilballe By, Eltang. Lok.nr. 621-81367
  260570/20
 • Til Formpipe: Rykker for status for aflevering
  259484/20

25. maj 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding på ønske om 4 træer indenfor fællesområdet, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  261977/20
 • Afslutning af forureningssag for spildoprensning (overløb fra kloak i BOB ifm. kraftig regnhændelse) (MST Id nr.: 1160185)
  261060/20
 • 2019-11-25 Dokumentationsrapport for spildoprensning (overløb kloak, BOB) 19146.pdf
  261061/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om snak ang. oprensning, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  257862/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Snak med borger om Nannasvej 1, 5750 Ringe
  257777/20
 • Fra DMR: Ønske om 4 træer indenfor fællesområdet (fabriksområdet), Vestergade 29a, Vissenbjerg
  261967/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan med placering af træer
  261968/20
 • Fra DGE: Bilag - Notat - historik
  256770/20
 • Fra DGE: Historisk redegørelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256769/20
 • Vedr. arbejdsgruppen for vederlagsfri udlevering af medicin
  258474/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station
  258666/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - image001.jpg
  258669/20
 • Løsningsforeslag for at opsætte udsendelse af spørgeskemaer på et kørende forløb
  259365/20
 • Fra Sweco: opdateret rapport Konsul Graus Gade
  260743/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - VK brev udkast § 8 tilladelse.docx
  258661/20
 • Fra ansøger: vedr. indstillinger fra URU
  259829/20
 • Fra Outdoor: Tilbud
  258533/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - VK brev udkast § 8 tilladelse.docx
  258673/20
 • Fra a4medier: Opfølgning på anmodning om aktindsigt
  260487/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - image001.jpg
  258658/20
 • fra Varde kommune : Miljøgodkendelse af anvendelse af slagge under ensilageplads m.m. på Møgelbjergvej 15, 6800 Varde - Deklaration, slaggeparti 33-18.pdf
  255996/20
 • Fa Vejle Kommune: Svar vedr møde om Teglværksgrunden , Tornvadshavevej 114, Børkop
  256317/20
 • Fra Skattestyrelsen: Fastsættelse af markedsværdi af regionernes lejeboliger
  258184/20
 • HØRING - frist den 24. maj - Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19
  256471/20
 • Fra Norrecco: Spm vedr miljøgodkendelse til genanvendelse af overskudsjord på matr. 97 og 413 Uge Ejerlav
  258275/20
 • Dagsorden til PRO tovholdergruppen d. 26. maj
  256048/20
 • Fra Norrecco: Spm vedr. miljøgodkendelse til genanvendelse af overskudsjord på matr. 97 og 413 Uge Ejerlav
  258271/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel
  255389/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  256647/20
 • HØRING: udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (frivillige isolationsfaciliteter)
  256444/20
 • Mail fra Sundheds- og Ældreministeriet: Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger
  257739/20
 • Fra DMR A/S: Fremsendelse af manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  256351/20
 • SV: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  256072/20
 • SV: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  256088/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station
  258654/20
 • Fra Danren: Kvittering for nyt rengøringsprogram
  258526/20
 • Fra projekt: udsætter åbning til 19. september 2020 pga. corona
  258835/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendt oplæg unders rev 3, Kvaglundvej 88 i Esbjerg
  255405/20

Udgående

 • Fra MSB til CBM: Inhabil på ansøger Signe Bek Sørensens ansøgning til "Jo før, jo bede" puljen
  257810/20
 • Til borger: Udtagelse af dokumentationsprøver, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  257764/20
 • Fra/Til Sønderborg Kommune: Vedr. overførsel af matrikler til matr.nr. 15 Nybøl, Sønderborg
  256884/20
 • Til DGE: Kortlægningsvurdering af udført undersøgelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256838/20
 • SV Henvendelse: Landevejen 156, 5883 Oure
  256406/20
 • Til Borger: Fremsendelse af tidl. rapporter og materiale, Isgårdsvej 23, 5000 Odense C
  256384/20
 • SV Henvendelse: 187-0002586 Åhaven 2 - 575-55045
  256271/20
 • Til DGE: Forspørgsel om historisk redegørelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256210/20
 • Til rådgiver: SV Henvendelse: Arkivoplysninger. lok. nr. 427-70114. Juelsbjergvej 2, 5771 Stenstrup
  256211/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar til udkast til tilladelse til opsætning af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal lok.nr 443-00002
  255909/20
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning
  255687/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Fåborgvej 240, 5700 Svendborg, matr.nr. 1a Hvidkilde Hgd., Egense
  255686/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar vedr. oprensningspåbud fase 1, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  255675/20
 • Til høringsparter - Forlængelse partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  258521/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ringivevej 88, Give.pdf
  255310/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Elvirasvej 7.pdf
  256247/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 3/4
  258282/20
 • Til Vandel Efterskole, Kortbilag til V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  255322/20
 • Til borger, V1-høring - bilag til V1-afgørelse - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  257005/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  255354/20
 • Til Borgere, V1-høring, Elvirasvej 7, Vejle.pdf
  256263/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Grindstedvej
  255387/20
 • Til Assens Kommune, V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256347/20
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257226/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 2/4
  258285/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  255865/20
 • Til Realkredit DK: Svar vedr afgørelser på matr.nr. 429 A + 429 C, Kolding markjorder, 4. afdeling, beliggende Birkemosevej 1 + 1A, 6000 Kolding. Lokaliteter på matriklen: 621-00468. 1/2
  257000/20
 • Til Vandel Efterskole, V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  255324/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 4/4
  258278/20
 • Til borger, V1-høring - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  257007/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  255348/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256348/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  255706/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  255640/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ringivevej 88, 7323 Give.pdf
  255311/20
 • Til Borgere, BILAG, Udkasst til V1-afgørelse, Elvirasvej 7.pdf
  256253/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  255878/20
 • til RSYD (§52), Svendborg Kommune og rådgiver - vs §52-anmodning + Vurdering af tanktstation
  256069/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256350/20
 • Til Planteservice: Genåbning
  257594/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 1/4
  258286/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Bredsten Landevej 96, 7323 Give.pdf
  257398/20
 • Til Danren: Genåbning og supplerende rengøring
  257583/20
 • Til Realkredit DK: Svar vedr afgørelser på matr.nr. 429 A + 429 C, Kolding markjorder, 4. afdeling, beliggende Birkemosevej 1 + 1A, 6000 Kolding. Lokaliteter på matriklen: 621-00468. 2/2
  257010/20
 • Til borger - V1-høring - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257227/20
 • Til borger, V1-kortbilag - Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Grindstedvej.pdf
  257009/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256341/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  255713/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257228/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Dialog vedr påbegyndt gravning, matr nr 184 Andholm, Ø. Løgum
  257394/20
 • Til Assens Kommune, V1-afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  255638/20
 • Til praksis: mails vedr. april- og majafregningerne
  255411/20

23. maj 2020

Udgående

 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Uddybning af høringssvar, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261926/20

22. maj 2020

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, spørgsmål vedr. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmansfeld, Randbøl
  259927/20
 • SV: Fakturering af forbrugt/medgået tid
  255051/20
 • Modtagelse af SOC2 rapport fra leverandøren
  261153/20
 • STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse
  257099/20
 • VS: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  257024/20
 • STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse - image001.png
  257032/20
 • Re: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  257021/20
 • VS: STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse
  257026/20
 • Fra projekt: Ændring af datoer for projekt pga. corona
  259892/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  255677/20

Udgående

 • Til D4: Fakturering af forbrugt/medgået tid
  254993/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ågade 26, 7323 Give
  255683/20
 • Til Nymølle Stenindustrier: Svar vedr §52, matr nr 148 Andholm, Ø. Løgum
  255243/20

21. maj 2020

Udgående

 • Til borger: svar vedr. boligundersøgelse, Lynfrostgrunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254636/20
 • Opfølgende spørgsmål vedr. opfølgning på DBA - Region Syddanmark
  254701/20

20. maj 2020

Indgående

 • Fra nabopart RÅSTOF flere klager over trafik og støv med foto og film
  262003/20
 • Fra A+Miljø, Oprensningsnotat olietank, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262843/20
 • Fra Odense Kommune, Oprensningsnotat olietank, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262842/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering af grundejer vedr. undersøgelse, Elmegade 11, Bramming
  256904/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTO, svar efter screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  254329/20
 • Fra DMR, Situationsplan, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld
  258819/20
 • 2020-1138 2020-05-15 Situationsplan - Kongensgade 22, Christiansfeld.pdf
  258820/20
 • Tfl. notat, henv. fra Esbjerg Kommune vedr. Elmegade 11, Bramming, 561-81152
  254256/20
 • Fra borger: Orientering til regionsrådspolitikere i miljøudvalg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254146/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordprøver i byggefelt, Elmegade 11, Bramming
  254230/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport Storegade
  253893/20
 • Fra Rambøll: Analyserapporter for forklassificering af jord, Østerbro, Tommerup
  254064/20
 • Fra DMR: Præcisering af placering af bygninger nord for fabriksbygning, Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  254110/20
 • Fra Assens Kommune: Kommunens tilbagemelding på DMRs bemærkninger § 8 Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  254104/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse til ledningsarbejder, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  253438/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse til ledningsarbejder
  253439/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af høringssvar til udkast, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253417/20
 • Fra Rambøll: § 8-høringssvar til udkast, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  253423/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel til rådgiver om analyserapporter for forklassificering af jord, Østerbro, Tommerup
  253099/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST
  251970/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2B - Jordhåndteringsplan.
  251968/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2A - Ansøgning
  251967/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  251965/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering (udkast)
  251969/20
 • Fra Formpipe: Aflysning af undervisning i Acadre grundkursus den 9. juni
  252098/20
 • Fra Rambøll: Svar på spørgsmål til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251873/20
 • Fra Kolding Kommune, Bilag: Rapport - Kongensgade 22, Christiansfeld.pdf
  258810/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med oprensningsrapport, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld
  258809/20
 • Fra projekt: Afrapportering og slutregnskab
  260042/20
 • Fra Kolding Kommune: Svar på partshøring af udkast til dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Kolding
  254896/20
 • Test af løsning på 800: Klinikertitel
  259896/20
 • Re: Testanmodning modtaget
  257304/20
 • Henvendelse; 187-0002586 Åhaven 2 - 575-55045
  256265/20
 • Psykolog - accept på ydernummer
  255329/20
 • Fra projekt; Godkendelse af udsættelse fra kommune
  260434/20
 • Fra system: Yder 041300 er lukket automatisk pr. 20. maj 2020
  253991/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Rødding Vestergade 6-12 § 8 tilladelse.pdf
  253977/20
 • Fa Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 8, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254202/20
 • Fra Esbjerg Kommune:Statusnotat nr. 5 + Oplæg til suppl. tiltag., Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254388/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning (culvert under Vej 4) (MST Id nr.: 1144750)
  254780/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 6, Kvaglundvej 88, Esbjerg.
  254385/20
 • fra vejen kommune : §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 1 Situationsplan.pdf
  253962/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til suppl. unds og statusnotat, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254398/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 2 forureningsundersøgelse.pdf
  253967/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Status rapport, KVaglundvej 88, Esbjerg
  254399/20
 • Fra revisor: Revisorerklæring 1. kvartal 2020 - Nyt OUH
  251630/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 7.pdf, Kvaglundvej 88 Esbjerg
  254215/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 3 Udluftningsdræn.pdf
  253971/20
 • VS: PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251576/20
 • Fra WT: Do og mat. til ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. maj 2020,
  253483/20
 • SV: PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251565/20
 • Fra MOE: Kopi af telefon aftale mellem MOE og RSD
  253152/20
 • fra Vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501
  253958/20
 • Erklæring Nyt OUH 1. kvt. 2020.pdf
  251635/20
 • Fra FRdericia Kommune: Orientering om udslip af benzin fra defekt/fejlmonteret spade på importledning
  254311/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Kopi på aftale til MOE
  253163/20
 • Fra Ekstra Bladet - Anmodning om aktindsigt
  254472/20
 • fra rådgiver - SV: Reberbanen 64, 5960 Marstal jord til Leby råstofgrav
  255999/20
 • Henvendelse: Arkivoplysninger. lok. nr. 427-70114. Juelsbjergvej 2, 5771 Stenstrup
  256201/20
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255587/20
 • Henvendelse: Landevejen 156, 5883 Oure
  256402/20
 • Esbjerg Kommune: Notat, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254393/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse vedr. forurening fra olietank på ejendommen Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart.
  254417/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusrapport nr. 9, Kvaglundvej 88. Esbjerg
  254197/20
 • Fra COWI: Generel dialog om V2 kortlægning af Forsvarets arealer, Flyvestation Skrydstrup
  251744/20
 • Fra VORES ELNET A/S: SV: Brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord [Ref.nr.=7fa6760296ef4e86979c140fae0e2d53]
  255492/20
 • [Fra Esbjerg Kommune: Notat over supplerende forureningsundersøgelse, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254402/20
 • Bilag fra rådgiver - Miljøteknisk forundersøgelse, OK Reberbanen 64, 5960 Marstal.pdf
  256015/20
 • Udkast til drejebog for klimacamp for unge
  256205/20

Udgående

 • Til BRIKK ejendomsmægler - svar vedr. forespørgsel jordforurening - Vesterhavnen 19, 5800 Nyborg.
  254255/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. §8 på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  254096/20
 • VS: Administration af Steno DK midler
  253481/20
 • Aabenraa Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  253460/20
 • Til Praksis - SV: Åbne for tilgang af patienter
  253432/20
 • Til Borger: Orientering om oplysninger om forurening på din grund, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253400/20
 • Til Borger: Bilag - V0-brev
  253401/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til udkast til undersøgelsespåbud, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253318/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelsesbrev
  253042/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Hedevejen 17, 5932 Humble, matr.nr. 31x, Nordenbro By, Magleby
  253041/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  252928/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af offentlig indsats.pdf
  252927/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Rambøll: Regionens § 8-høringssvar, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  252428/20
 • Svar på anmodning om rapport, Storbæltsvej 10, 5800 Nyborg
  251917/20
 • Til Rambøll: Kvittering for svar til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251878/20
 • Til Formpipe: Aflysning af undervisning i Acadre grundkursus den 9. juni
  251737/20
 • Til Rambøll: Spørgsmål til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251866/20
 • Til borger, JN Sten &Grus, Faaborg-Midtfyn Kommune: Partshøring om afgørelse efter jfl §52, Nærgårdsvej 6, Årslev
  254844/20
 • Til Vævergyden ApS: Høring- del af jeres grund er forurenet, Storegade 50, inkl. bilag
  254292/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udkast til § 19 tilladelse del I, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251632/20
 • Til DMR A/S: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255571/20
 • Til VORES ELNET A/S: SV: Brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord vedr. lok. 461-80050
  255538/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udkast til § 19 tilladelse del II, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251640/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. maj 2020
  251448/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Karensdalvej 100, 7100 Vejle - en del varsles V1-kortlagt
  254404/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254346/20
 • Til praksis: ændring af åbne/lukke-tal
  255377/20
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255614/20
 • Til COWI: Bemærkninger til konsulentvurdering af V2 kortlægning af Forsvarets arealer, Beredskabsstyrelsen, Teknisk Skole, Tinglev
  254426/20
 • Til CARLETTI AS, V1-høring med bilag, Dianavej 9A, 7100 Vejle
  254022/20
 • TIl TV2: Svar på anmodning om aktindsigt
  254468/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar § 8 t. nedrivning af mellembygning + overdække, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253725/20
 • Til Ekstra Bladet: Kvittering for modtagelse af anmodning
  254476/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. maj 2020
  251455/20
 • Til Esbjerg Kommune - Råstofgraveområde ved Korskro
  254521/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte areal, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254353/20
 • Til COWI: Svar vedr V2 kortlægning af Forsvarets arealer - 1. udkast, Flyvestion Skrydstrup
  251449/20

19. maj 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Resultat af jordprøver vestlig del af matr. samt container, Elmegade 11, Bramming
  254271/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høring af udkast til tilladelse til opsætning af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal lok.nr 443-0002
  255901/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til etablering af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal
  255902/20
 • Fra Praksis - Ønsker at åbne for tilgang af patienter.
  251148/20
 • Fra DMR: Bemærkninger til Regionens § 8-høringssvar, Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  251401/20
 • Fra Assens Kommune: Gennemgang af mulig naturlig kilde for forurening, Østerbro, Tommerup
  253094/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning Bygmestervej, Ringe
  250690/20
 • Fra Rambøll: Bilag - § 8-ansøgning, Bygmestervej, Ringe
  250691/20
 • Fra Amgros: Ny deadline 29. maj/Udpegning af klinikere og apotekspersonale til Terapiområdet Nyrekræft
  250988/20
 • Fra COWI, Skrænten 6 m.fl, Esbjerg: Afrapportering endelig udgave
  250454/20
 • Fra Fyens: Anmodning om rapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  251813/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til ledningsarbejder og etablering af regnvandsbassin på Vestergade 29a Vissenbjerg
  249906/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  249905/20
 • Fra Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260702/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  250681/20
 • Fra Rambøll: Bilag - § 8 ansøgning Gyldenbjergsvej
  250682/20
 • Fra Lertranskøb - status vejadgang - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær -vejadgangen
  251426/20
 • Fra Svendborg Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Vestergade 100a, 5700 Svendborg
  249165/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8-Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde
  249166/20
 • Fra Kommune: accept af ændring af tidsplanen
  249347/20
 • fra aprojekt: vedr. ny dato og budget
  260583/20
 • Graveplan - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  249386/20
 • fra Nyborg Kommuen - SV: Jordanalyser fra udgravning til molokker
  250380/20
 • Fra borger - Opdatering af kontaktoplysninger Bogøvej 49, 5450 Otterup
  249566/20
 • fra projektet
  249380/20
 • HØRING - frist den 24. maj - Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19
  250431/20
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen - molukker
  250399/20
 • Fra Kolding kommune: SV vedr. sagsbehandlingstid: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  249104/20
 • Behandling af type 2-diabetes 2019
  250576/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 1, 6510 Gram.pdf
  251011/20
 • Fra Fredericia Kommune: Anmodning om Kortlægningsbrev, lokalitetsnummer 607-81054
  250999/20
 • coronaepidemien skaber nye bekymringer for personer med diabetes
  250969/20
 • Sv: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, Mette Gade Christensen
  250420/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Analyser fra udgravning til molukker.pdf
  250384/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  251435/20
 • Fra Sønderborg KOmmune: Vedr oprensning Linde Haven, Sønderborg
  251982/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 udkast t. nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253705/20
 • Fra Ankestyrelsen: Afgørelse på klage
  254063/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Poreluftsmålinger Linde Haven, Sønderborg
  252874/20
 • Fra VAF: Anmodning om aktindsigt
  254477/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 udkast t. nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253704/20
 • Tandlæge - Ændring til yderregistret
  249830/20
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen - molukker
  250400/20
 • Fra Vejle Kommune: Fwd: Re: Notater fra forureningssagen på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  250741/20
 • SV: Region Syddanmarks Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  250412/20
 • fra Svendborg Kommune - Reberbanen 64, 5960 Marstal jord til Leby råstofgrav
  255974/20
 • Fra borger: Kvittering for svar på aktindsigt
  253918/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Notat vedr. omformulering i specialevejledningen for oftalmologi
  252778/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Materiale til bestyrelsesmøde og generalforsamling maj 2020
  252068/20
 • PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251836/20
 • Fra COWI: V2 kortlægning af Forsvarets arealer - 1. udkast, Flyvestion Skrydstrup
  251443/20
 • Fra projekt. vedr. udsættelse til 2021
  251888/20
 • Fra Sønderborg Kommune: ANsøgning om §8 til Lindehaven etape 3 og 4., Sønderborg
  251824/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose
  251507/20
 • Fra Middelfart Kommune: Infobrev om arbejder på Kingstr - vs til byg.okonomi@rsyd.dk
  254436/20

Udgående

 • Til SKAT og Kolding Kommune: Orientering - del af ejendommen Bjerndrupgårdvej 29, Christiansfeld, er kortlagt på V2, 629-82004
  251379/20
 • Til SKAT og Kolding Kommune: Orientering - V1 kortlægning af del af ejendommen Bavnevej 14, 6580 Vamdrup, på V1, 629-00112
  251173/20
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel af analyserapporterne, Østerbro, Tommerup
  253092/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: En del af din grund er ikke forurenet, Mindelundsvej 45, 45B og 45C, 5240 Odense NØ, Matr. nr. 1a Seden By, Seden.
  250620/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: Bilag - Udgår inden kortlægning
  250621/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: Kortbilag
  250622/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 1, 6510 Gram
  251012/20
 • Jordforurening, Skrænten, Bakkevej m.fl., lok: 561-205
  250465/20
 • Til Esbjerg Kommune, Jordforurening, Skrænten, Bakkevej m.fl., lok: 561-205
  250444/20
 • Til Formpipe: Status for aflevering
  259485/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt dok. nr. 228420/20
  249779/20
 • Status for Journal nr 1914158.pdf
  249780/20
 • Til Assens Kommune: Status på etablering af ny regn-/spildevandsledning?, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  249102/20
 • Til Assens Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  249101/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-kortlægning af del af Flyvervej 35, 5700 Svendborg, matr.nr. 19t Stammelse By, Landet
  249048/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-afgørelse
  249049/20
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING A/S: V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  249018/20
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING A/S: Bilag - V2-afgørelsesbrev
  249019/20
 • Til Svendborg Kommune: Opfølgning på Regionens høringssvar til § 8-tilladelse, Vestergade 100, 5700 Svendborg, Lok nr. 479-00086
  249012/20
 • Til rådgiver - historisk materiale
  248860/20
 • Til Orbicon: Vedr. rapport for Nørregade 90
  260742/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  250192/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 18, 7323 Give
  250392/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Mosevej 3.pdf
  249845/20
 • Til Energinet, V1-høring, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249741/20
 • Region Syddanmarks Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  250284/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af din ejendom er forurenet inkl. bilag.pdf
  251377/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  249711/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 10, 7323 Give
  249265/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-høring, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249423/20
 • Kvittering for modtagelse af spørgeskema og efterspørgsel af SOC2
  249493/20
 • Til Borger, Forespørgsel på indhold i forslag til Råstofplan 2020
  251032/20
 • Til borger: Varsling om detailprojekt og afværge, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  251059/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af jeres ejendom er måske forurenet, lok. 629-00112.pdf
  251098/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, Kortbilag til V1-høring, Englandsvej 13, Vejle.pdf
  248876/20
 • Til borger: Vedr. anmodning om aktindsigt (2)
  251375/20
 • Til borger - orientering om at besvarelse er sendt til rådgiver og kommeune
  248916/20
 • Til Energinet, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249852/20
 • Til Energinet, V1-høring, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249861/20
 • Til Fredericia Kommune: Fremsendelse af Kortlægningsbrev, lokalitetsnummer 607-81054
  251003/20
 • Til borger - Endeligt kortbilag Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  249800/20
 • Til Energinet, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249736/20
 • Til projekt: svar vedr. dokumentation fra fonde
  249319/20
 • Til Claus Sørensen AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249422/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia - en del udgår inden kortlægning
  250354/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-kortbilag, høring, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249421/20
 • Til praksis: information om tilretning af ydelser
  250648/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  249789/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  248877/20
 • Region Syddanmarks svar på Sundhedsdirektørmail nr. 17 / 2020
  249143/20
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia, hovedejer
  250169/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Mosevej 3.pdf
  249732/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  249707/20
 • til Nyborg Kommune - regionens bemærkninger til dokumentation iht. §8- og §19-tilladelser + indeklima, Dampskibsmolen 12 m.fl
  250426/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, V1-høring, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  248880/20
 • Til HSM Ejendomsselskab ApS, V1-høring med bilag, Ågade 49, 7323 Give
  250505/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 15, 7323 Give
  250375/20
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia, medejer
  250176/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af jeres ejendom er måske forurenet, 629-00112
  251167/20
 • Til Ejendomsselskabet den fynske Forskerpark: Deltagelse i bestyrelse og generalforsamling
  252084/20
 • Til borger - fremtidig råstofplanlægning
  254527/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt vedr. banegravsdepotet
  253907/20

18. maj 2020

Indgående

 • Jeg blev totalt gennemblødt
  248869/20
 • Fra rådgiver - ønsker historik fremsendt.
  248859/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - Miljøteknisk notat, Jysk Geoteknik
  248988/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - scan0006
  248987/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Suppl. oplysninger om jordprøve, Elmegade 11, Bramming
  248986/20
 • Fra Rambøll: Orientering om nye analyseresultater, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  249057/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Analyserapporter
  249058/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Opdateret jagg-2_1._Gyldenbjergsvej
  249059/20
 • Fra Grundejer - Henvendelse vedr. V1-kortlægning
  248489/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast tillæg matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  249162/20
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  246245/20
 • Fra borger: Vedr. Boligundersøgelse på Lynfrostgrunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254557/20
 • Referat 7. møde i adm styregruppe Ærø-RSD .pdf
  246097/20
 • Referat 7. møde i Administrative styregruppe i Ærø - RSYD samarbejdet
  246095/20
 • Spørgekort til forundersøgelse .pdf
  246099/20
 • Virtuelle kontakter OUH Svendborg og Ærø Kommune Q1 2020.pdf
  246098/20
 • Om Ærø - Sundt for dig.pdf
  246096/20
 • RIT 3.5.1 issues (mærket bugs)
  255503/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - sporgasundersøgelse
  248499/20
 • Referat fra den 7. februar 2020
  247905/20
 • fra varde kommune Telefonhenvendelse: Okkersøer - registrering
  247930/20
 • Fysioterapeut - opsigelse ydernummer
  246471/20
 • Fra Danren: Vedr. rengøring om onsdagen
  248895/20
 • Fwd: VS: spørgsmål jfr. spørgeordningen vedr.hjemmeboende respiratorpatienter
  264472/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14 - image002.jpg
  247898/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  248231/20
 • fra sønderborg kommune: Lokalitet: 540-81398, matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav, Tinggårdvej 2, 6400 - VS Lokalitet 540-81398 matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav Tinggårdvej 2 6400.msg
  248032/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14 - image001.jpg
  247892/20
 • Fra DMR A/S: Re: Svar på tilbagemelding vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248493/20
 • HØRING: udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (frivillige isolationsfaciliteter)
  247635/20
 • Fra rådgiver - Endelig rapport for indledende undersøgelse på Bogøvej 49, 5450 Otterup - Teknisk rapport.pdf
  248338/20
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248477/20
 • Fra DGE: SV: vedr. Kortlægningssag Lollandsvej 31, middelfart
  248292/20
 • Fra rådgiver - Endelig rapport for indledende undersøgelse på Bogøvej 49, 5450 Otterup - Grundejerdel.pdf
  248348/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14
  247887/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  248349/20
 • fra sønderborg kommune : Lokalitet: 540-81398, matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav, Tinggårdvej 2, 6400 - Lokalitet 540-81398 matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav Tinggårdvej 2 6400.msg
  248013/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjerupvej 31, 5560 Aarup
  249703/20
 • Fra projekt; kvittering for mail om nye rammer
  249577/20
 • Fra borger -kopi af mail til rådgivder
  248911/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - BRO-23-20584X-010.pdf
  251748/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - Ansøgning om § 8 Vejle Kommune.docx
  251746/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  254479/20
 • Fra a4medier - anmodning om aktindsigt
  254478/20
 • DR korrespondance med Lægernes pensionskasse vedr. Medlemsbidrag til Lægerns Pension for 2020 - aldersintervaller
  265495/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - Vejle st.PNG
  251752/20
 • Fra BRIKK ejendomsmægker - Forespørgsel jordforurening - Vesterhavnen 19, 5800 Nyborg.
  254251/20
 • Fra Færch Bolig - Forespørgsel på forureningssag Stjernevænget 2, 2A, og 2B, 5592 Ejby
  254328/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station
  251740/20
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende undersøgelse
  253082/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - BRO-23-20586X-012.pdf
  251751/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - TM JV - § 8 Tilladelse.docx
  251742/20

Udgående

 • Til Kommune: vedr. ændring af tidsplan for borearbejdet
  249340/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Vejlevej 81, 6000 Kolding.pdf
  248192/20
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om endelig V2-afgørelse, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  248191/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hjerupvej 31, 5560 Aarup
  249726/20
 • Til Niras: accept af ændring af tidsplan for GeoProbe på Brændevej 2
  249339/20
 • Til nabopart Kvittering for modtagelse samt svar på partshøringsvar
  261945/20
 • SV: vedr. Kortlægningssag Lollandsvej 31, middelfart
  246365/20
 • emailId=3b93a19f-20cd-4e5a-a2f0-3c5688e02313;emailType=AgendaItem;sessionId=af70ea6e-4e10-4913-88dd-bb53c55fd502;authToken=7WKdymXs71urdkXTo96RRw==@AcadreWeb
  246314/20
 • Til Rambøll og Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsbehandler, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246279/20
 • Orientering om nuancering og fremsendelse af boligerklæring.pdf
  246242/20
 • reg_rapport Bjerggade 52A.pdf
  246240/20
 • svar på henv. vedr. Bjerggad 51a, 7000 Fredericia
  246239/20
 • BILAG_ underskrevet boligerklæring.pdf
  246241/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, Fuldmagt til byggeaffald
  247961/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg.pdf
  248057/20
 • til Borger, V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  246035/20
 • Til projekt; vedr. rammer for udskydelse pga. corona-situationen
  248547/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga.coronasituationen
  247258/20
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  247742/20
 • Til projekt: vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona-situationen
  248748/20
 • Siden sidst 26. maj 2020
  250995/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg.pdf
  248531/20
 • Til projekt; svar vedr rammer for udsættelse af projekt
  248585/20
 • Til kommune + skat: Kopi af V2-kortlægning + rapport, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg
  248536/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  246034/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg.pdf
  248058/20
 • Til grundejer - svar på forspørgsel (sendt via Doc2Mail)
  248503/20
 • til projekhaver
  246399/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse pga. coronasituationen
  248740/20
 • Til DMR A/S: Vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  247249/20
 • Til DMR A/S: Svar på tilbagemelding vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248486/20
 • Til SKAT+Esbjerg Kommune, Orientering om endelig V2-afgørelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  248056/20
 • Til borgere, V1-høring med bilag - Mejerivej 5, 7182 Bredsten.
  247097/20
 • Til Bredsten-Balle Auto ApS, V1-høring med bilag, Ballevej 26, 7182 Bredsten
  247780/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse pga. corona
  248568/20
 • Til projekt; svar vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona
  248756/20
 • Til vejen kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + rapport, 569-04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted
  247138/20
 • Til Danren: Rengøring onsdag
  247756/20
 • Til virksomhed: Høring V2-kortlægning, 569-04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted.pdf
  247102/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254335/20
 • Til DR: Svar på opfølgende spørgsmål
  253857/20

17. maj 2020

Indgående

 • PRO-skema til teknologi - foreløbig udgave
  250774/20

16. maj 2020

Indgående

 • forprojekthaver
  246387/20

15. maj 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Dokumentation ifm. § 19-sag ved børnehave, Østerbro, Tommerup
  253090/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Geoteknisk_rapport_Tommerup_Stationsby
  253087/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - boreprofiler til forklassificering
  253089/20
 • Fra Assens Kommune: Geoteknisk rapport og markjournaler, Østerbro, Tommerup
  253085/20
 • Fra Niras til ansøger - notat af samtale - 18a Barløse
  246308/20
 • Fra Assens Kommune: Svar på spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  253078/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Østerbro 4a § 19 tilladelse
  253079/20
 • Fra DMR, Oplæg til supplerende undersøgelser, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup.
  250231/20
 • Fra Odense Kommune: Kvitering for regionens kortlægningsvurdering, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244241/20
 • Fra DGE: Undersøgelsesrapport for Selagervej 2, 5750 Ringe
  256006/20
 • Fra DGE: Bilag - Orienterende miljøundersøgelse, Selagervej 2, Ringe
  256008/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om afsluttet jordsag, Lamdrupvej 11 5854 Gislev
  244126/20
 • Fra Naturstyrelsen - uddybning høringssvar - Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  244355/20
 • Fra Borger, Henvendelse på Bavnehøjvej 2A Esbjerg. - Lokalitet 56164039.msg
  244079/20
 • Fra Odense Kommune: Godkendelse sendt til rådgiver for revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Rosborg
  243503/20
 • Fra DMR, Vedr. nuancering, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250099/20
 • Til Kommune og borger : forespørgsel om skovrejsning
  243328/20
 • Anmeldelse_til_Arbejdstilsynet_af_bygge_anlaegsarbejde-Kvittering.pdf
  243206/20
 • Allonge til aftale om abonnement_forlængelse med 12 mdr.pdf
  245659/20
 • Allonge til aftale om abonnement_forlængelse med 12 mdr.pdf
  244357/20
 • Status for arkivering af Dansk Almen Medicins Database
  261189/20
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, indeklimarapport
  248520/20
 • fra borger henvendelse - lok. 621-02006
  246397/20
 • Psykolog - oplysning om cvr.nr.
  246083/20
 • Fra SUM: Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020
  250528/20
 • Til sessionsledere - Opfølgning - titler og navn på arbejdsplads for sessionsledere - temadag den 1. september 2020 om patientsikkerhed på tværs
  264953/20
 • Fra SUM :Vedr. henvendelse om opførelse af regionalt centrallager
  250507/20
 • Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020 - Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020.docx
  250532/20
 • Styregruppemøde i det fællesregionale AmbuFlex-samarbejde
  246302/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  246154/20
 • Fra projekt: mulighed for tidligere opstart af projekt
  243928/20
 • Fra projekt: spørgsmål om mulighed for udsættelse pga. corona
  245375/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning T15, sampleudtag (MST Id nr.: 1121553)
  245712/20
 • Psykolog - Ja tak til ydernummer
  246078/20
 • SV: Mailhøring Strategisk PRO gruppe Region Syddanmark
  246342/20
 • SV: Til kommentering: Ekstra udvikling til PRO
  246762/20
 • VS: Sagsfremstilling ved. MDR, LMST’s defensive tilgang, SUM’s position - RSI-møde den 28, maj - bilag fra Bech-Bruun
  246660/20
 • Bemærkninger til møde i den nationale PRO styregruppe 18. maj
  246268/20
 • Fra Niras til Assens Kommune - spørgsmål vedr. vandindvinding - 18a Barløse
  246153/20
 • Fra DR: Opfølgende spørgsmål
  253847/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til styregruppemøde den 20. maj 2020
  252835/20
 • fra Varde kommune Ønsker vurdering af oplæg til undersøgelse på tidl. renserigrund - Egknudvej 5
  251627/20
 • fra varde kommune Ønsker vurdering af oplæg til undersøgelse på tidl. renserigrund - Egknudvej 5 - Egknudvej 5 Ølgod.msg
  251629/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  246168/20
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding på status for påbudssag, Højvang 4, 5560 Aarup
  245369/20
 • Fra MSB til bed.udvalg: Ansøgninger fra 'Jo før, jo bedre' forskningspuljen klar til bedømmelse
  245154/20
 • Fra MSB til bed.udvalg: Ansøgninger fra 'Jo før, jo bedre' forskningspuljen klar til bedømmelse
  245143/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  245033/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  253076/20
 • Til DMR, Orientering om kortlægningsafgørelse + fortsat mulighed for boligundersøgelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  244610/20
 • Til SKAT+NFK, Orientering om afgørelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  244594/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Søndergade 59, 5450 Otterup.pdf
  244596/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Søndergade 59, 5450 Otterup.pdf
  244595/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-kortlægning af restforurening ved Ellerup Bygade, 6, 5892 Gudbjerg, matr.nr. 7000d Ellerup By, Gudbjerg
  244312/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-afgørelse
  244314/20
 • Sønderborg Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  244258/20
 • Til Praksis - Praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  244259/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: V1-kortlægning af Smedevej 13A-N, 5690 Tommerup, matr.nr. 1ce Tallerupgård, Tommerup
  244218/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: V1-afgørelse
  244219/20
 • Til Odense Kommune: Regionens kortlægningsvurdering, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244120/20
 • underskrevet kontrakt
  244268/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Bavnehøjvej 2A, Esbjerg. - Lokalitet 561­64039
  244090/20
 • Til borger: V1-afgørelse, UDKAST
  244053/20
 • Til borger: V1-høring
  244051/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af del af Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV, matr.nr. 15e Belinge By, Bellinge
  244050/20
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  246243/20
 • Til Odense Kommune: Godkendelse af revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  243230/20
 • Til Haderslev kommune - orientering, V2-afgørelse, Skolegade 2-4, 6510 Gram
  243594/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243587/20
 • Til Borger, svar på mail vedr. Kohavebakken 20, 5560 Årup.
  245784/20
 • Til Danren:Ugentlig rengøring
  243281/20
 • Til DR: Svar på aktindsigt
  243263/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243591/20
 • Til Kolding Kommune, Høring af landzonetilladelse i grusgravområde
  243887/20
 • Til projekt: rykker for svar vedr. projekt
  245148/20
 • Til Geoservice: Kontrakt til underskrift 2020
  243791/20
 • Anmeldelse_til_Arbejdstilsynet_af_bygge_anlaegsarbejde.pdf
  243200/20
 • SV: Regionalt centrallager på Nyt OUH - Centrallager notat til SUM 15.05.20.docx.pdf
  243116/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Ændring i § 8 sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  246455/20
 • Til Home: Svar på henvendelse, Dalager, 5320 Agedrup, matrikel 7000b Agedrup By, Agedrup
  243143/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag - Industriparken 12A, 7182 Bredsten
  244434/20
 • Til borger, V1-høring, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243593/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-kortbilag, afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  244204/20
 • Til projekt: svar vedr. mulighed for udsættelse pga. corona
  245392/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Søndergade 59, 5450 Otterup
  243978/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  244213/20
 • Til journalist: Besvarelse - Aktindsigt, testkapacitet
  245740/20
 • til Realkredit Danmark - SVAR status for Lok 449-00022 Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  244243/20
 • Til Haderslev kommune - V2-afgørelse, Skolevej 2-4, 6510 Gram.pdf
  243534/20
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til oplysninger om Gammelt skrotoplag- Kortlægning????
  243329/20
 • Til Outdoor: Forespørgsel - bord og bænkesæt
  247631/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. manglende notater fra sagen på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  250730/20
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  254221/20

14. maj 2020

Indgående

 • RIT Projektgruppemøde 25. maj
  243115/20
 • Fra Naturstyrelsen - høringssvar myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  243332/20
 • Fra Odense Bys Museer Høringssvar VS: NY Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  242921/20
 • Nordfyn_2020_ matr. 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune.pdf
  242922/20
 • RE: Ny projektleder på RiT
  243273/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. Jordhåndteringsplan, på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250089/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret oplæg - undersøgelse af drivhusområde
  243149/20
 • Fra Odense Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  243148/20
 • Fra Assens Kommune: Sagsstatus på slaggesager, Karlemosevej 3, Glamsbjerg
  242321/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (1)
  242421/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (2)
  242424/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (3)
  242425/20
 • Psykolog: Accept af ydernummer
  242617/20
 • Fra Entrepr. Myllerup: §52 ansøg form, Barløsevej, Assens
  242897/20
 • Fra Entrepr. Myllerup: Oversigt over grusgravs område incl. vej dertil, Barløsevej, Assens
  242907/20
 • Fra entrpr. Myllerup: Efterbehandlingsplan 1-5.000, Barløsevej, Assens
  242881/20
 • Fra Jyske Vestkysten, Anmodning om aktindsigt
  242352/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Afslutningsnotat vedr. oprensning efter olieforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  242446/20
 • Fra COWI: Opdateret tilbudsliste og placering af lokaliseringsboringer
  241309/20
 • Fra Vejle Kommune: Betragtninger fra besigtigelse af olieforurening i mose på Sødovervej 14 den 6. maj 2020
  240719/20
 • Fra entrepr Myllerup: Oversigt med nærmeste huset, Barløsevej, Assens
  242892/20
 • Psykolog: Ja tak til ydernummer
  240919/20
 • Fra entrepr. Myllerup: Graveplan incl. støjvold 1-5.000 med tal., Barløsevej, Assens
  242886/20
 • Til myndighed - høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243092/20
 • Fra Billund Kommune, solcellepark i råstofområde - Ravlundvej i Billund
  242821/20
 • FRa Vejle Kommune: Dialog vedr kommende møde om Tornvadshavevej 114 i Børkop
  244978/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig §8 tilladelse, Kongebrohuset, Sønderborg
  243121/20
 • fra rådgiver vedr Tilbud på jordanalyser
  244002/20
 • Fra firma - Råstofkvalitet - Bolderslevskovvej 61
  243208/20
 • Fra Middelfart Kommune: Ændring i § 8 sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  246441/20
 • Livet med Diabetes
  250557/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243118/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243119/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  244590/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 19 tilladelse, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251624/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  244611/20
 • Fra Ankestyrelsen: Besked om klage
  253831/20

Udgående

 • Ny tids- og procesplan
  242817/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på sagsforløbet?, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  241830/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - oversigt vedlagt
  241326/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 2 af 2
  240997/20
 • Anmodning om aktindsigt dok. nr. 228420/20
  249775/20
 • Til Assens Kommune: Sagsstatus på færdigbygning af silo?, Karlemosevej, 3, 5620 Glamsbjerg
  242316/20
 • Til Assens Kommune: Status på påbudssag?, Højvang 4, 5560 Aarup
  240891/20
 • Svar på anmodning om yderligere forlængelse af periode for partshøring -matr.nr. 14b Sødover
  240766/20
 • Til A+Miljø, Trækker afgørelse tilbage + afventer analyseresultater, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  240495/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  240786/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Materiale E-arkiv 8-76-51-427-15-2000 Autoscannet_doku
  242604/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  240649/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Til FLP Stenstrup Aps V2 afgørelse, ændring af V2 kort
  242560/20
 • Til Nito-Tek: Pris på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  242010/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  241713/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  240784/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Materiale E-arkiv 8-16-37-31-427.18-1-1999 Rapport 199
  242608/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2020
  240565/20
 • Til KL. Vedr. Unge med kant
  242227/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona.
  242873/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Fra NIRAS Rapport 427-00018 Stationsvej 25 5771 Stenst
  242565/20
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. besigtigelse af olieforurening i mose på Sødovervej 14 den 6. maj 2020
  240829/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  241711/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  242775/20
 • Til projekt: kvittering for status og udmelding om muligheder for udsættelse pga. corona
  242715/20
 • Til Odense-El: Pris på udskiftning af 10 loftarmaturer på kontor
  242120/20
 • Til borger: Kvittering for aktindsigt
  242655/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - 427-00018 Stationsvej 25, 5771 Stenstrup - tilrettet r
  242586/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  240648/20
 • Til COWI: Godkendt placering af boringer
  241320/20
 • Til/Fra Kai Hansen, A/S: Vedr. Pris på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  241993/20
 • Til projekt: tilsagnskontrakt, rev. instruks og st.vilkår
  241074/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2020
  240583/20
 • Til projekt: udmelding om muighed for udsættelse pga. corona
  242751/20
 • Til Billund Kommune, solcellepark i råstofområde - Ravlundvej i Billund
  242197/20
 • Til NIRAS: svar på HENV, Arkivmateriale, [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup
  242542/20
 • Til Jyske Vestkysten, Anmodning om aktindsigt
  242677/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243130/20
 • Til myndighed -Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243125/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243138/20
 • Mail til leverandør inkl. spørgeskema_140520
  241508/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243139/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243129/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243126/20

13. maj 2020

Indgående

 • Tilbagemelding fra konsulent
  244239/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om spild med hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792
  262063/20
 • Kortbilag, Stenfiskerkajen.pdf
  239642/20
 • §8-tilladelse, Stenfiskerkajen.pdf
  239640/20
 • Fra VejleKommune - høringssvar tilladelse til råstofindvinding -Overkørselstilladelse til Molsgaardvej
  241287/20
 • Fra MST - Tilbagemelding vedr. badevandskriterier for VC - status på notat
  240356/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, etablering af udendørs fitness, Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  239632/20
 • Fra EDC, Mail med undersøgelsesrapport, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev)
  260608/20
 • Fra EDC, Resultat af forureningsundersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  260609/20
 • Fra Odense Kommune: Høringssvar af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238218/20
 • Fra Tønder Kommune - svar på myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  240533/20
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  242500/20
 • Fra Danske Regioner- Udpege til nyt netværk
  239036/20
 • Orientering om revision af listen over vederlagsfri udlevering af medicin
  240273/20
 • Referat samt slides fra mødet d. 12. maj
  237790/20
 • Psykolog - ønsker det tildelte ydernummer
  237485/20
 • Fra MST: mail med Afslutning af jordforureningssag, utæt omløber på mogasventil ved T36 (MST Id nr.: 1103058)
  239496/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kirkebakken 13 m.fl., 6040 Egtved
  239717/20
 • SV: RSYD-521
  240746/20
 • Fysioterapeut: Opsigelse af ydernummer
  240498/20
 • Fra MST: Påbud om vilkårsændringer
  246769/20
 • VS: Dagsorden til PRO styregruppe - kommentarer fra tovholdergruppen bedes sendt senest ved udgang af på fredag den 15. maj
  247192/20
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. gammelt skrotoplag
  243313/20
 • Fra Home: Henvendelse vedr. forurening, Daltoften, 5320 Agedrup, matr. nr. 7000b Agedrup By, Agedrup
  243136/20
 • Fra ledere for session onm usynlige barriere på temadag den 1. september 2020 om patientsikkerhed på tværs
  264946/20

Udgående

 • Administration af Steno DK midler
  240268/20
 • Til kommunen - V2 kortlægning - matr. nr. 569, 571, 7000c.pdf
  240358/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 576.pdf
  240362/20
 • Til grundejer - boligerklæring - matr. nr. 165, 672.pdf
  240359/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 2.pdf
  240361/20
 • Til kommunen - Orientering om V2 kortlægning på lok. nr. 523-05725
  240363/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 1.pdf
  240360/20
 • Til Borger, Vedr. afgørelse, Gl. Åbrovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  250086/20
 • Let revideret udkast til kommentering
  244237/20
 • 2349_001.pdf
  239136/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. gravearbejde på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  239419/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om kopi af endelig tilladelse af § 8-sag, etablering af udendørs fitness, Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  239636/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Opdateret kortbilag til høring af V2-kortlægning af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238480/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  238373/20
 • Til Odense Kommune: Opdateret kort ifm. høring af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238372/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud efter spild med diesel, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  237622/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. coronasituationen
  240133/20
 • til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237768/20
 • Tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 10oJerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  238966/20
 • Til praksis: mail med ændring af min. grænse til 1750
  237564/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt
  238284/20
 • Følgebrev til råstoftilladelse - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl..pdf
  238967/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  239040/20
 • Til GIVE MATERIEL ApS, V1-afgørelse, Hjortsvangen 26, 7323 Give
  238072/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  240058/20
 • til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237772/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - V1-varsling
  240205/20
 • Til Jyske Veskysten, Svar på Anmodning om aktindsigt
  239989/20
 • Til firma - Råstofkvalitet - Bolderslevskovvej 61.msg
  240198/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  240185/20
 • til rådgiver - Kottesgade 21 m.fl: afventer til 01-10-2020 mht. kortlægningsvurdering
  237805/20
 • SV: Anmodning om tilbud - FORTROLIG
  240159/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 530-81120
  240194/20
 • til DMR - spørgsmål ang. bundprøve og tilsynsnotater - Klintevej 21a
  237732/20
 • Til kommune - Rykker for høringssvar om forurening Algade 28. 6780 Skærbæk
  237826/20
 • Breve til ny og afgået Europaminister i Kiel
  239878/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger - Kirkegade 13, 7182 Bredsten.
  239725/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  239037/20
 • Til SKAT - Kopi af V2 kortlægning på lok. nr. 523-05725
  240357/20
 • Ændring af vilkår for efterbehandling ifm afslutning af råstofindvinding - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  239050/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikulære ændringer, Nørre Havnegade 29A m.fl., 6400
  237747/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesnotat, matr. 1qy, Nyborg Markjorder
  239907/20
 • Til Borgere, V1-høring, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237775/20
 • Til Kystdirektoratet, Aktuel digestyrke - Vadehavet
  240013/20
 • Til Borger, svar vedr. kommende indledende undersøgelse
  240184/20
 • Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding, matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  238970/20
 • Følgebrev ifm ændring af vilkår for efterbehandling - matr.nr. 4i og 4 Gejsing By, Andst.pdf
  239049/20
 • Til praksis: opgørelse over besøg Mandø, 1. kvartal
  238108/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga corona
  240003/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  240190/20
 • Til Dansk Råstof Aps, Vejle Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til jordtilførsel, matr nr 3a og 3b Høllund og 10o Jerlev
  243026/20
 • til projektleder
  240296/20

12. maj 2020

Indgående

 • Fra DMR: Filtersætning af moniteringsboring, Skårup
  237456/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om påvist forurening, matr.nr. 1hv og 1dz, Østerbro 4, 5690 Tommerup
  237661/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Geoteknisk rapport, 203189_R1
  237663/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Børnehave samlet miljørapport
  237662/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Samlede analyseark_WorstCase
  237664/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om påvist forurening, Østerbro, Tommerup
  253075/20
 • Fra DMR: Boring i Skårup
  237455/20
 • Fra ansøger RÅSTOD Manglende underskrift
  236896/20
 • Fra DMR, Vedr. afværgeforanstaltninger, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250094/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - HØRINGSUDKAST
  253317/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Anmoding den 27-02-2020 om udtagning af jordprøver
  253316/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringsudkast om undersøgelsespåbud i fb.m. spild til jord, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253315/20
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse, Østagervej 87, 5220 Odense SØ
  236137/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse
  236138/20
 • Fra Odense Kommune: kortbilag til tilladelse
  236139/20
 • Fra Rambøll: Orientering om forsinket analyseresultat samt at sagen haster, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246230/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om nye analyseresultater, Gyldenbjergvej 5, Svendborg
  235248/20
 • Fra NIRAS: Seden Skydebane dokumentationsrapport for oprensning, Seden Skydebane
  237537/20
 • Fra NIRAS: Bilag - Seden Skydebane_dokumentationsrapport_Inkl bilag
  237541/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om tilbagemelding fra rådgiver, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246227/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af § 8-pligt af Tilbygning til Gudmehallerne, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
  237205/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Situationsplan
  237207/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Redegørelse til Svendborg Kommune ift. olietank og slagge, Stærkærvej1
  237206/20
 • Fra DMR: Bavnevej 9, tilfredshedserklæring
  235338/20
 • Telefonhenvendelse - 445-70147
  237272/20
 • Fra Borger, ønsker undersøgelsen udført hurtigere hvis muligt pga. salg
  240178/20
 • Fra NIRAS, accept af tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  240096/20
 • Fra lægevagten Re: Ændringer til Positivlisten
  240278/20
 • Fysioterapi, ansættelse af fuldtidsvikar
  262952/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om ny min.grænse på 1750
  237556/20
 • Fra Region Sjælland: Referat af møde den 21. juni 2018 mellem SKAT og Region Sjælland med deltagelse af YL
  237540/20
 • Fra ansøger: vedr. behandling af ansøgning
  259820/20
 • Fra Region Midtjylland: Beskatning af lægeboliger 2016-2020.
  237547/20
 • Fra Esbjerg kommune - Høring 1 læskur- H
  234686/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  235409/20
 • Fra projekt: status på projekts forberedelse
  242675/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV udvalgsmøde d. 22. april
  244847/20
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  249771/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Materiale til bestyrelsesmøde og generalforsamling
  250966/20
 • VS Anmodning om aktindsigt
  249770/20
 • Fra Esbjerg Kommune -Høring 2 Læskur
  234702/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse, Højsvej 1, Ullerup, 6400 Sønderborg
  235801/20
 • SV: Input vedr. Vejle Kommune og Vejle Sygehus
  235441/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. kobberforurening i Byggefelt 5, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  236942/20
 • Fra Niras: Underskrevet kontrakt
  234820/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  236335/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  237432/20
 • fra fredericia kommune_UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny støvvæg hos DONG Energy, Klippehagevej 22.DOCX
  235478/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om historik og oplæg for byggefelt 13 og 14, Kanalbyen, Fredericia
  234901/20
 • Fra Rambøll: Vedr. tillælgspris notat
  235566/20
 • ændring af cvr.nr.
  236916/20
 • fra fredericia kommune til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nytøvvæg hos DONG Energy, Klippehagevej 22.
  235490/20
 • Fra Esbjerg Kommune, bilag høring 2 Læskure Plan og snit..
  234722/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  258216/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Regionen er enig i vurdering af § 8-pligt, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
  237211/20
 • Svar til prakt. læge ang. Depo-Medrol på Positivlisten
  237190/20
 • Til Borger, Telefonhenvendelse med svar, lok: 543-05799 - Dybdalvej 6 - Vojens
  236912/20
 • SV: §8 ansøgning, miljørapport Vejlevej 355, Kolding
  236538/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-høring
  236401/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-afgørelse, UDKAST
  236399/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  236398/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Vejlbyvej 30, Middelfart, 445-70147
  237273/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægningen, vejmatrikel
  235670/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om regionens kortlægning, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  235669/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægningen
  235634/20
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 56a Gislev By, Gislev
  235632/20
 • Til borger: Kortbilag
  235633/20
 • Til borger: Orientering om oplysninger om spild på din ejendom Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense, matr.nr. 1q Gyldensteen Hgd.
  235231/20
 • Til borger: Bilag - V0-brev
  235233/20
 • Til borger: Kortbilag, V0
  235232/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Kortbilag
  235082/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Endelig V1-kortlægning af Mosevænget 18, 5270 Odense N, matr.nr. 3d og 3r Anderup By, Lumby
  235080/20
 • Til Miljø-Bo A/S: V1-afgørelse
  235081/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  235059/20
 • Til borger: Kortbilag
  235058/20
 • Til borger: Endelig V1-kortlægning af Haugevej 180, 5270 Odense N, matr.nr. 1b Anderup By, Lumby
  235057/20
 • Til Odense kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  235284/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Rolfvej 45, 5861 Fjerritslev Fyn
  235280/20
 • Til Nordfynskommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup
  235272/20
 • Til P. J. Partikelfilterrens Fyn: Fremsendelse af materiale ifm. høring af V1-kortlægningen på Smedevej 6, 5690 Tommerup
  234946/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia - V2-varsling
  236145/20
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  234616/20
 • Til Esbjerg kommune -Læskur p
  235111/20
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der V2-kortlægges, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81108
  236092/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  234617/20
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  236063/20
 • Til Ingeniør'ne, Orientering om endelig V2-kortlægning, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  234623/20
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, lok. 529-09501 og 580-81575 - afgørelse efter jordforureningsloven
  236905/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Endelig V2-afgørelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  234615/20
 • Berigtigelse af medlemskreds i Styregruppe
  235666/20
 • Til grundejer: UDKAST,V2-afgørelse for en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  236075/20
 • Til Esbjerg kommune -Læskur
  235255/20
 • Til Sønderborg Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Højsvej 1, Sundeved, lok. 533-50045
  234905/20
 • Til Vejle kommune + Skat: Rapport + kopi af afgørelse Udgår af kortlægning, Toften 2A, 7323 Give
  236260/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  235073/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, Toften 2A, Give.pdf
  236257/20
 • Til Skat: Vedr. Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, lok. 529-09501 og 580-81575 - afgørelse efter jordforureningsloven
  236954/20
 • Til Varde kommune: Sv. vedr toluen og uidentificeredde kulbrinter i terrænnært grundvandsmagasin
  235866/20

11. maj 2020

Indgående

 • RE: RIT 3.5 releasenote
  234541/20
 • RE: Konfliktanalyse_11-05-2020-1133.pdf
  234540/20
 • Fra nabopart RÅSTOF Partshøringssvar II
  261938/20
 • Fra COWI: Middelfartvej 126, endelig moniteringssrapport
  235507/20
 • SV: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234490/20
 • Fra Danfoss - Agenda projektmøde 12. maj
  240352/20
 • Fra Danfoss - udkast til mødereferat - projektmøde 7
  240355/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ekstra beregninger til støjrapport matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303, 1306 Brunde, Rise
  239874/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Brev-til-RS-20200511 vedr. støjrapport matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303, 1306 Brunde, Rise
  239873/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Svar på indberetning af fejl i matrikelkortet, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  234206/20
 • Fra Varde Kommune RÅSTOF Ny Grundvandstilladelse matr. nr. 2t Vibæk By, Alslev m.fl
  236881/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høring om matrikulære ændringer, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  233902/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  234143/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - plantegning
  234151/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - snit
  234147/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - kortbilag til udkast
  234144/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - facader
  234150/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - beliggenhedsplan
  234146/20
 • Fra borger - Flytning af besigtigelsesdag - Lammesøvej 8, Otterup
  233522/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på § 8-vurdering, Byggeri på Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  233387/20
 • RE: Konfliktanalyse_11-05-2020-1133.pdf
  233710/20
 • Ny projektleder på RIT
  233711/20
 • Ny projektleder på RIT
  233075/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Præciseing af addresse, Bygmestervej 3, 5750 ringe
  246209/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - situationsplan over boringsplacering
  246203/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om drøftelser forud for §8-ansøgning, Bakkevej 3, 5750 Ringe
  246202/20
 • Fra A+Miljø, Orientering om opr. af olietank samt bundprøver fra opr. af silo/ajlekumme, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  240481/20
 • Fra Orbicon, Videregående forureningsundersøgelse, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  233632/20
 • Fra Orbicon, Videregående forureningsundersøgelse, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  233633/20
 • Fra naboer - anmodning om yderligere forlængelse af partshøringsperiode - matr.nr. 14b Sødover m.fl.
  240669/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-maj-07
  232351/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kommentarer vedr. støj matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  234032/20
 • FRA NIRAS: Høringsystem udvikling
  234067/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med kant
  242246/20
 • Fra projekt: vedr. udsættelse af projekt pga. corona
  241750/20
 • Fra journalist: Anmodning om aktindsigt
  245736/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 22. april 2020
  244860/20
 • Fra Rambøll: Analyseresultater for vand- og jordprøver, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  243782/20
 • Fra Niras: HENV, Arkiv/sagsmateriale. Stationsvej 25-27, 5771 Stenstrup. Lok. nr. 427-00018
  242529/20
 • fra DMR - Re: bemærkninger ang. afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  237561/20
 • Fra Rambøll: Pris på supplerende arbejde
  234953/20
 • Fra Borger, mail vedr. Kohavebakken 20, 5560 Årup.
  240199/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  248355/20
 • Fra borger - Skovrejsning udtalelse fra Lertranskøb
  233542/20
 • Fra COWI, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234175/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  234387/20
 • Fra Frisesdahl A/S: Kvittering for modtagelse af svar, Gl Præstegårdsvej 1, Vejen
  234252/20
 • Bilag Udtalelse fra Lertranskøb
  233569/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Borgerbesvarelse til orientering, Postvejen 10, Nordby
  234418/20
 • Fra rådgiver - underskrevet kontrakt
  233027/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. § 8 ansøgning - Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  232580/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 48 Nordborg
  233293/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Dialog angående Sagsid: 18/9677, Postvejen 10, Nordby
  234415/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  233312/20
 • Fra Niras: Teknisk rapport - Storegade 50 Nordborg
  233235/20
 • Fra Fredericia kommune: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234486/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  248350/20
 • Fra Niras: Sløjfning af CMT boring
  248546/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 50 Nordborg
  233259/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. vurdering af resultat af undersøgelse samt §8 ansøgning, Vejlevej 355, Kolding
  232433/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 53 Nordborg
  233282/20
 • Fra SWECO, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234168/20
 • fra Vejle kommune : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  233835/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Forespørgsel ved r jordforurening Aabenraavej 32, Krusaa
  232216/20
 • fra Vejle kommune : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  234590/20
 • Fra Fredericia Kommune: er der §8 pligt på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  235072/20
 • fra WT: ref af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2020
  253463/20
 • fra fredericia kommune §8-ansøgn_støvvæg ved lastbilm_24_01_2020
  235463/20
 • Fra Vejen Kommune vedr. udbud
  234879/20

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Mail med grundejerorienteringsbrev, Kongensgade 22, Christiansfeld
  234319/20
 • Til Christiansfeld Byhuse ApS, Grundejerorirenteringsbrev, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld.pdf
  234318/20
 • Til Orbicon, Kvittering for modtagelse af rapport, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  234200/20
 • Korrespondance m. Arcna Advokater, Baggrund for kortlægning + info om § 8, Fjordvej 112, 5330 Munkebo
  234003/20
 • Til Svendborg Kommune: Tilbagemelding på orientering om matrikulære ændringer, Korsgade 20, 5700 Svendborg
  234054/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, accept af tilbud på udtagelse af porevandsprøver + tillægskontrakt
  233695/20
 • Til Arcna Advokater, Fra weblageret, Fjordvej 112 og 114, 5330 Munkebo
  233573/20
 • Til Arcna Advokater, Svar på HENV ang. olietanke, Fjordvej 112 og 114, 5330 Munkebo
  233572/20
 • NY Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  233507/20
 • UDKAST Fornyet Myndighedshøring20200511.pdf
  233508/20
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding om ønske om at få udkast i høring, Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  233414/20
 • Til borgere, Svar på HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  233474/20
 • Boligerklæring.pdf
  233119/20
 • V2-høring Storegade 48- Lundgade ejerf.pdf
  233117/20
 • Høring vedr. udkast til afgørelse om kortlægning af Storegade 48/Lundgade 2a-c, 6800 Varde
  233114/20
 • 573-78006 Storegade 52 6800 Varde nabo grundejerrapport.pdf
  233121/20
 • udkast V2_F0 Storegade 48-Lundgade ejerf.pdf
  233116/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, accept af tilbud på udtagelse af porevandsprøver
  232915/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om kumulative effekter matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  234045/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 11- Vejle By
  233419/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 11- Vejle By
  233301/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 10- Vejle By
  233418/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 10- Vejle By
  233297/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 9- Vejle By
  233292/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 9- Vejle By
  233413/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 8- Vejle By
  233280/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 8- Vejle By
  233393/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 7- Vejle By
  233270/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 7- Vejle By
  233390/20
 • Vejle Amts brev af 11.9.2001 om V1-kortlægning.PDF
  233274/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 6- Vejle By
  233370/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 6 - Vejle By
  233258/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 5- Vejle By
  233353/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 5- Vejle By
  233252/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 4- Vejle By
  233351/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  233254/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 4- Vejle By
  233245/20
 • Afgørelsesbrev for lok. 631-00430 - matr.nr. 690a Engene.PDF
  233234/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 3- Vejle By
  233350/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  233238/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 3- Vejle By
  233236/20
 • Rapport fra DSB - matr.nr. 690a Engene.PDF
  233237/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 2- Vejle By
  233345/20
 • Lok.nr. 630-81761 Vejle Renseanlæg - indledende forureningsundersøgelse.pdf
  233225/20
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse Toldbodvej 20 og 20A 7100 Vejle.pdf
  233226/20
 • Til Vejle Kommune - V1V1-kortbilag Toldbodvej 20 7100 Vejle.pdf
  233227/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 2- Vejle By
  233224/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 1- Vejle By
  233215/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 1- Vejle By
  233341/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  260569/20
 • Til borger: Svar på henvendelse: Ang. boligkøb
  242678/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  233840/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 6 m bilag.pdf
  233827/20
 • Til borger - Flytning af besigtigelsesdag - Lammesøvej 8, Otterup
  233244/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 12 m bilag.pdf
  233866/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  232473/20
 • Til Nymølle Stenindustrier, Spørgsmål vedr. tidsplan for høringer af råstofplan 2020
  233956/20
 • Til Sønderborg Kommune: Afgørelse - P-plads areal udgår inden kortlægning, Storegade, Nordborg
  233555/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 1C m bilag.pdf
  234036/20
 • til grundejer - høring af V2-opdatering med bilag, Snavevej 2, maj 2020.pdf
  232331/20
 • Til Danren: Vedr. rengøring
  232099/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 10 m bilag.pdf
  234009/20
 • TIl Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  233994/20
 • Til projekt: ok til forlængelse af projekt pga. corona
  234320/20
 • Til ansøger: forespørgel om status vedr. aflysning af projektet
  233748/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Diagonalvejen 17, 7323 Give
  234301/20
 • Til grundejer, kommunen: Kortbilag, matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup, udgår inden kortlægning
  233975/20
 • Til COWI, DGE, DMR, Niras og SWECO, Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234161/20
 • Til Aabenraa Kommune: Arkivmateriale vedr Aabenraavej 32, Krusaa
  232289/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 5 m bilag.pdf
  234080/20
 • Til Esbjerg kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  232483/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 10 m bilag.pdf
  233976/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Vandværksvej 4, 6650 Brørup, Matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup - udgår inden kortlægning
  234170/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 3 m bilag.pdf
  233805/20
 • Til grundejer, kommunen: Udgår inden kortlægning, matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup
  234030/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 4 m bilag.pdf
  233889/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 9 m bilag.pdf
  233949/20
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr kommende afslutning på afværge, Arla, Kvaglundvej
  232280/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 2 m bilag.pdf
  233790/20
 • Til Grevelund Ejendomme, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 1B m bilag.pdf
  234131/20
 • Til Rambøll: Accept af tilbud og kontrakt til underskrift
  232739/20
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  232789/20
 • Til Borger: Afgørelse - der er ikke konstateret forurening, Storegade 53 inkl. bilag, Nordborg
  233605/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 7 m bilag.pdf
  234111/20
 • Til Restato, svar vedr. lokalitetsnummer: 461-00120
  234402/20
 • Til Frisesdahl: Svar vedr jord depot, Gl Præstegårdsvej 1, 6600 Vejen
  233824/20
 • til DMR - bemærkninger ang. afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  232804/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 7 m bilag.pdf
  233932/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 5 m bilag.pdf
  233913/20
 • Til Fredericia kommune: SV: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234487/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 3 m bilag.pdf
  234061/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 8 m bilag.pdf
  233850/20
 • Til projekt: svar til spørgsmål om mulighed for ændring af projekt
  232867/20
 • Til KS Diagonalvej, V1-høring med bilag, Ryttervangen 2, 7323 Give
  234291/20
 • Til Falck Ejendomme: Afgørelse - jeres ejendom kortlægges ikke inkl. bilag, Storegade 48, Nordborg
  233352/20

10. maj 2020

Indgående

 • RIT support
  265698/20
 • RIT support
  265699/20
 • Fra konsulenter: Projektforslag
  244234/20

9. maj 2020

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup.pdf
  232348/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup
  232356/20

8. maj 2020

Indgående

 • Ansøgning om udsættelse af køb af ydernummer
  235273/20
 • Interessetilkendegivelse fra Nyborg Kommune.pdf
  235275/20
 • Ansøgning om udsættelse af køb af 0 ydernummer.docx
  235274/20

Udgående

 • Høring vedr. afg om ændring af kortlægning Storegade 52, 6800 Varde
  231735/20
 • udkast V2_F0 Storegade 52.pdf
  231737/20
 • 573-78006 Storegade 52 6800 Varde grundejerrapport.pdf
  231738/20
 • V2-høring Storegade 52.docx.pdf
  231736/20
 • boligerklæring Storegade 52.pdf
  231739/20
 • Tilsynsnotat07-05-2020.pdf
  231720/20
 • Tilsynsnotat fra tilsyn i råstofgraven på Egholtvej 1a, Vejen, matr. nr. 8a_10b_11_12_Gejsing By Andst
  231719/20

7. maj 2020

Indgående

 • Fra Vejle Amts Folkeblad - Aktindsigt
  233158/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Placering af tank, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  232938/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - situationsplan med tankplacering
  232939/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43, Rosborg
  232889/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse til ændret anvendelse af Vestergade 29a Vissenbjerg
  232904/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  232903/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud efter spild med diesel, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  237574/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast
  237575/20
 • Fra Odense KOmmune, § 8 tilladelse til opførelse af væksthus på Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  232750/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om borearbejde, Gyldensteensvej 5, 5700 Svendborg
  232865/20
 • Fra Rambøll - Datarapport i udkast
  240339/20
 • Fra indvinder - status - råstofindvinding matr.nr. 59b Spandet
  241363/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept af tilpasset oplæg til undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  229588/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus og fakturaoversigt april 2020
  229215/20
 • Fra DNR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt fakturaoversigt april 2020
  229203/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på oprensning, Nannasvej 1, 5750 Rine
  229137/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag om filtersætning efter udførelse af geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  229263/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-07
  229074/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikulære ændringer, Nørre Havnegade 29A m.fl., 6400
  237741/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - revideret_UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.pdf
  243159/20
 • Fra Vejle Amts Folkeblad - Aktindsigt - arealer i Vejle by
  233188/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  232340/20
 • Fra SDE vedr. projekt
  233039/20
 • Fra NIRAS, ønsker godkendelse af nye medarbejdere på rammeaftalen for indledende undersøgelser
  231553/20
 • Fra projekt: meddelt ok fra anden fond til udskydelse pga. coronakrisen
  229750/20
 • Fra Rambøll: Tilbud
  229672/20
 • Fra COWI: Manglende DGU numre
  229071/20
 • Fra Rambøll: Automatisk LER besvarelse
  229646/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  230038/20
 • Master beder om udsættelse til besvarelse af spm.
  229202/20
 • Korrespondance med leverandøren, herunder opfølgende spørgsmål
  230873/20
 • fra Nyborg Kommune - revideret §8-udkast med bilag s 31-37, Midtermolen 6
  243137/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen. Opfølgning på specialeplan 2019
  232950/20
 • Fra DMR. Sv. vedr. rykke for dokumentationsrapport
  236757/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse Kolding den 3. nov 2020
  236887/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftigelse Ribe den 27. okt 2020
  236769/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Mail med påbud ved nedlukning af af Pharma, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  234947/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Påbud om vurdering og oplæg til foranstaltninger i forbindelse med ophør af pharmaceutisk produktion, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  234948/20
 • Information- Tilslutnings- og databehandleraftaler (Mit Sygehus)
  260597/20
 • Fra Sweco: Rapporter, 630-81582, Toften 2A, 7323 Give
  235156/20
 • Fra DLVC: Ordrebekræftelse Kruså den 27. okt 2020
  236738/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse SSID den 29. okt 2020
  236806/20
 • Fra borger - Råstofindvinding matr.nr. 59b Spandet
  254528/20
 • Image.pdf
  254529/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, mangler til støjredegørelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 LUnderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  231505/20
 • Til Esbjerg Kommune RÅSTOF Forespørgsel om vandindvinding
  236869/20
 • VS: Underskrevet aftale [Sagsnr.:19/75675]
  230489/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Glasvænget 9, Vissenbjerg - rengøring + tillægskontrakt
  230173/20
 • Til COWI: Kommentar til SV: Adelgade 138, Bogense - afrapportering
  230163/20
 • Til COWI: SV: Højmevej - tidsplan og priser sigte- slemme analyser
  229702/20
 • Til EDC, Svar på HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  229864/20
 • Til C.A. Larsen Invest ApS, V1- og V2-afgørelse, Hvidkærvej 2B, 5250 Odense SV.pdf
  229338/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV.pdf
  229336/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV.pdf
  229335/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept af filtersætning efter udførelse af geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  229267/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Vandværksvej 5, 6650 Brørup
  229450/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. coronasituationen
  230100/20
 • Til projekt: meddelelse vedr. mulighed for udsættelse af projekt
  229671/20
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  229072/20
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigt
  230969/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, en del af matr. nr. 14b Tuesbøl By, Brørup
  229474/20
 • Til Ejerforeningen, orientering om den kommende indledende undersøgelse af Skippergade 26A-D m bilag.pdf
  230895/20
 • Til NIRAS, nye medarbejdere er godkendt til rammeaftale for indledende undersøgelser
  231556/20
 • Til Kerteminde Kommune: Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 5 maj 2020
  229618/20
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  229602/20
 • Til Realkredit Danmark - FORSP "svar" vedr. forurening på Borlevvej 29, 6040 Egtved
  229332/20
 • Til DMR: Korrespondance vedr. manglende dokumentation
  229735/20
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. en del af Vandværksvej 5, 6650 Brørup, Matr. 14b Tuesbøl By, Brørup - V1-kortlægning
  229510/20
 • Til borger, Svar på HENV ang. arkivmateriale og geoteknisk rådgivning, Arnhøjvej 2, 6230 Rødekro
  233510/20
 • Til projekt: RSD udmelding om mulighed for udsættelse pga. coronavirus.
  229936/20
 • TIl Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  233972/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Grønnegyden 12, Odense N - indledende undersøgelse.pdf
  229141/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Vibækvej 1, Odense SV - indledende undersøgelse.pdf
  229143/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Bårdesøvej 84, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229154/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Skovgyden 37, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229169/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Skebyvej 10, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229152/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Lammesøvej 8, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229166/20
 • Til Nordfyns Kommune - Grundejerorientering - Storhøjvej 60, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229172/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Egensevej 28, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229162/20
 • Til Borger: Svar med henvisning til Kommunen - tangevej 15 frivilli tiltag
  232188/20
 • Til Kystdirektoratet, Aktuel digestyrke - Vadehavet
  234012/20
 • Mail om udskydelse af frist for leverandørens besvarelse
  230290/20

6. maj 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43 - § 8-tilladelse til nedrivning og nybyggeri
  229149/20
 • Fra Rambøll: FW: Rapport AR-20-CA-00940447-01 vedr. 1100038808 Pulje 3, 2019 Elkjærhøjevej. Lokation: 551-00002 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  229217/20
 • Fra EDC, HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  229859/20
 • Fra DMR: Re: Erstatning vedr. udbedring af jordvejene, Bavnevej 9
  229222/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder jf. § 8 i jordforureningsloven
  228694/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  228693/20
 • Fra COWI: RE: Højmevej - tidsplan og priser sigte- slemme analyser
  229699/20
 • Fra DMR: Forespørgsel på status til kommentarer til oplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  228291/20
 • Fra DMR: Moniteringsboring, Nyborgvej 438
  229224/20
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  228797/20
 • Fra Odense KOmmune, §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  228798/20
 • Fra Odense KOmmune, Mail med §8 tilladelse Fangelvej 35, 5260 Odense S.
  228795/20
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8 tilladelse til opførelse af væksthus, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  228796/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse
  227552/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse, Hollufgårdsvej 17, Odense
  227553/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  227554/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk
  229229/20
 • Fra DMR: Re: Tillægskontrakt - fase 6 - Dageløkkevej 8
  227291/20
 • Fra JV - Aktindsigt
  240370/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - økonomi og lidt status
  242660/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  238189/20
 • Fra system: Yder 043737 er lukket automatisk.
  229538/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Beskrivelse af byggeprojekt, Kvaglundvej 84-86, Esbjerg
  229824/20
 • Fra projekt: Revideret budget
  229517/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  231081/20
 • Fra borger. Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup - afværgeforanstaltninger
  227194/20
 • Fra SWECO A/S: Vedr. kvittering for kommunens svar vedr.spørgsmål til fyringssæsonen, Koldingvej 18, 7100 Vejle
  227936/20
 • Fra DMR, Referat af opstartsmøde, pulje 45 og 46.docx
  229021/20
 • Høring NKR for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år.
  228775/20
 • Fra COWI: Foto fra besigtigelse
  227891/20
 • gta rådgiver : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  227820/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Varsel om oprensningspåbud, fase 1 på Amerikavej 21, 6700 Esbjerg
  227676/20
 • Fra Vejle Kommune: Svar til SWECO A/S vedr. fyringssæsonen, Koldingvej 18,7100 Vejle
  227922/20
 • Fra projekt: uddybning af status for projektet
  228509/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr nøddebusk på tangevej 15 frivilli tiltag
  232181/20
 • Fra Restato, henvendelse vedr. Lokalitetsnummer: 461-00120
  234397/20
 • Fra borgere, HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  233484/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  258191/20
 • Fra DMR, Referat af opstartsmøde, pulje 45 og 46.docx
  229019/20
 • Fra COWI: Foto fra bestigelse
  227896/20
 • fra rådgiver vedr : Gl. Færgevej 61, Fredericia
  227782/20
 • Fra NIRAS: Tilbud
  227514/20
 • Fra Rambøll: Resultater af GeoProbe og videre forløb
  228167/20
 • Fysioterapi - opsigelse af ansat
  258187/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  254209/20
 • Fra Friesesdahl A/S: Foresp vedr jord til tidligere grusgrav, Gl Prsætegårdsvej 1, Vejen
  233793/20
 • Fra Varde Kommune:SV vedr påvist Toluen og uidenticerede kulbrinter i terrænnært grundvandsmagasin
  235819/20

Udgående

 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Fangelvej 35, Odense.
  228865/20
 • Til Varde Kommune RÅSTOF Om ny vandindvindingstilladelse
  236863/20
 • Til Naturstyrelsen - svar på spørgsmål - Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  228670/20
 • Til DMR: Orientering om status på tilbagemelding til oplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  228657/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43, Odense
  228646/20
 • Til Sønderborg Kommune og Broager Vandværk, Jordforurening, Nybøl Landevej 16-Smøl Losseplads, Broager, lok: 507-3707
  228634/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af indsats.pdf
  228637/20
 • Til Borger, Afrapportering videregående undersøgelser.pdf
  228640/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  228638/20
 • Til naboer - Svar på forslag om forlængelse af høringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  227867/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  228675/20
 • Til Sønderborg Kommune og Broager Vandværk, Jordforurening, Storegade 1, Broager, lok: 507-5702
  228669/20
 • Til Borger, Afrapportering videregående undersøgelse.pdf
  228676/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse afslutning offentlig indsats.pdf
  228673/20
 • Fra COWI, Rapport Nybøl landevej
  228627/20
 • Til DMR: SV: status Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk
  227295/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar, Hollufgårdsvej 17, Odense S, matr.nr. 12 Højby By, Højby
  227113/20
 • Til konsulenter: opsamling fra møde, mail 3/3
  244217/20
 • Til konsulenter: opsamling på møde mail 2/3
  244211/20
 • Til rådgivere: opsamling på møde
  244200/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om endelig V2-kortlægning, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  227037/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kortbilag, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg.pdf.PDF
  227040/20
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg.pdf
  227039/20
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om situationsplan med omtrentlig placering af spild, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  227026/20
 • Til DMR, Kvittering for modtagelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  242062/20
 • SV: vedr. råstofindvinding Billund lufthavn
  226973/20
 • Dokumentation af råstofinteresserne _2_ (1).pdf
  226974/20
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Vedr. en del af Teglgårdsvej 1, 6000 Kolding, matr. nr. 36n og 36m Kolding Markjorder, 1. Afd. - udgår inden kortlægning
  228950/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21.pdf
  227307/20
 • til Assens Kommune og Cowi: bemærkninger til afværge og påbudsopfyldelse
  228257/20
 • Til Borger: Varsel VTO undersøgelse
  228311/20
 • Til høringsparter - yderligere forlængelse partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  228589/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse m bilag.pdf
  229015/20
 • Til Dit Foto, Daws Bolig, V1-afgørelse, Grindstedvej 21, Vandel.pdf
  227415/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Hans.pdf
  227314/20
 • Til NIRAS: Kommentar til tilbud
  228318/20
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer der udgår inden kortlægning, lok. 621-00179
  228934/20
 • Til Borger: Godkendelse og kommentarer til frivillig afværge - tangevej 15 frivilli tiltag
  228525/20
 • Til NIRAS: Mail korrespondance omkring felt arbejde og analyser
  228452/20
 • Til Niras: Sløjfning af CMT boring
  227856/20
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  230779/20
 • Til DR: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt
  231150/20
 • Til DR: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  231114/20
 • Til grundejer: En del af Teglgårdsvej 1, 6000 Kolding udgår inden kortlægning
  228933/20
 • Til COWI: Svar på spørgsmål fra besigtigelse og DUAL EM
  227332/20
 • Til Dit Foto, Daws, Kortbilag til V1-afgørelse, Grindstedvej 21, Vandel.pdf
  227410/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Niels.pdf
  227308/20
 • Første møde i styregruppe for Interreg 6A / Erste Sitzung der Interreg 6A-Steuerungsgruppe
  235637/20

5. maj 2020

Indgående

 • Fra Naturstyrelsen - svar myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  227171/20
 • FRA DMP: Ny strategi for Danmarks Miljøportal - vi opjusterer vi på klimatilpasning, udvider med cirkulær økonomi, samt fokuserer på nye teknologier og nye partnerskaber
  227287/20
 • Fra naboer - forslag om yderligere forlængelse - partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21b Sødover By, Nørup
  227812/20
 • FRA KB: Support tidsforbrug marts og april måned
  227299/20
 • Fra COWI: Højmevej - tidsplan og priser sigte- slemme analyser
  229655/20
 • V2-høring Østervold 5.pdf
  225908/20
 • SV: Høring vedr. V2-kortlægning af Østervold 5, 6800 Varde
  225907/20
 • V2-afg_udkast.pdf
  225913/20
 • Fra Praksis Arkitekter: Fra Miljøteknik: Høringssvar til UDKAST til § 8-tilladelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  225318/20
 • Fra Miljøteknik: Høringssvar til UDKAST til § 8-tilladelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  225313/20
 • Fra FMK, Orientering (cc) om jordflytning til kartering, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  226977/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat boligdel, Søndergade 59, 5450 Otterup
  242058/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat boligdel, Søndergade 59, 5450 Otterup
  242056/20
 • SV: vedr. råstofindvinding Billund lufthavn
  224732/20
 • Fra grundejer: Re: Opfølgning på sætningsskader på støttemur, Møllegade 36, Sønderborg
  224557/20
 • Fra Vejen Kommune: Slagge miljøgodkendelse
  238651/20
 • VS: Aktindsigt
  240269/20
 • fra rådgiver VS: Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  227821/20
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om utæt olietank,Kongensgade 22, Christiansfeld
  227175/20
 • SV: Til godkendelse: PRO-status til orientering til Sundhedsudvalget
  227072/20
 • Fra COWI: Vedr. besigtigelse og DUAL EM
  227154/20
 • fra rådgiver VS: Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle - Tillæg til tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opføre ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100.pdf
  227825/20
 • Fra VORES ELNET A/S: Vedr. spørgsmål til brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord, lok. 461-80050
  228066/20
 • Fra ansøger: underskrevet ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  226981/20
 • Fra Healthcare DENMAR: Kvittering for underskrivelse af regnskab 2019
  227350/20
 • PRO Hjerte: Udkast til referat fra dagens statusmøde
  228722/20
 • fra rådgiver VS: Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle - DMR Notat vedr. vilkår i §8-tilladelse, Danmarksgade 1.pdf
  227831/20
 • Dagsorden til første møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Seponeringslisten
  228027/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  231134/20
 • Psykolog - ansøgning
  226816/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (T17, mixer) (MST Id nr.: 1062734)
  225143/20
 • Psykolog - ansøgning
  226707/20
 • Psykolog - ansøgning
  226820/20
 • Psykolog - ansøgning
  226700/20
 • Oplæg til fælles kommunikationsindsats.docx
  225678/20
 • Psykolog - ansøgning
  226809/20
 • Psykolog - ansøgning
  226748/20
 • Prioritering til 20.2.0
  224876/20
 • Fra NIRAS, modtaget tilrettet naborapport vedr. Perlegade 54, 6400 Sønderborg.pdf
  226868/20
 • Psykolog - ansøgning
  226725/20
 • Psykolog - ansøgning
  226804/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Smart Regions Group, Teams-meeting15 May agenda
  224742/20
 • Psykolog - ansøgning
  226803/20
 • Psykolog - ansøgning
  226718/20
 • Fra rådgiver vedr undersøgelsesoplæg: Gl. Færgevej 61, Fredericia
  226559/20
 • Fra Firma: HASTER - Telefonhenvendelse, Rugvænget 5, 7, 9 og 6, 6823 Ansager - 577-45005
  226782/20
 • Fra COWI: Ressourceperson - kontaktoplysninger
  226623/20
 • Fra COWI: Udskydelse af opstart grundet afgrøder
  226602/20
 • Psykolog - ansøgning
  226712/20
 • VS: Til Regionerne // DHPC brev: Forsyningsproblemer for Spirocort Turbuhaler og parallelimporterede alternativer
  227144/20
 • MDR og IVDR
  243285/20
 • Fra Tønder Kommune, Mail med §8-tilladelse, Algade 55, 6780 Skærbæk - Tønder Kommunes sagsID 09.08.05-P19-12-20
  226393/20
 • Far Tønder Kommune, § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Algade 55, 6780 Skærbæk.pdf
  226395/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema - fuld version
  225998/20
 • Revisorerklæring ISAE3402 type 2
  227383/20

Udgående

 • Fra COWI, Rapport Storegade 1
  227479/20
 • Til Borger, Naboorienteringbrev, Hedegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  226787/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - Boligerklæring, UDKAST
  226590/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  226591/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Høring af V2F0-kortlægning af del af Rugårdsvej 16-18 m.fl, 5000 Odense C, matr.nr. 1156h Odense Bygrunde
  226586/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - V2-høring
  226592/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3_2019: Elkærhøjevej
  225638/20
 • Til DMR: Tillægskontrakt - fase 6 - Dageløkkevej 8
  225573/20
 • V2-høring Østervold 5.pdf
  225307/20
 • V2-afg_udkast.pdf
  225305/20
 • Til grundejer og kommune: Høring vedr. V2-kortlægning af Østervold 5, 6800 Varde
  225301/20
 • Til Tønder Kommune, §8-høringssvar, Algade 55, 6780 Skærbæk
  224908/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering efter oliespild, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  224757/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar, Korsgade 22, 5700 Svendborg, matr.nr. 494u, Svendborg Bygrunde
  224726/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Industriparken 14, 7182 Bredsten - Til borger, V1-høring med bilag, Industriparken 14, 7182 Bredsten.pdf
  227378/20
 • Til VORES ELNET A/S: Svar på spørgsmål ang. brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord, lok. 461-81108
  228079/20
 • Til praksis: ændring fra åbent for tilgang af gr. 1-sikrede til selektiv
  224822/20
 • Til Geoservice: Forslag til overflyvning 2020
  224953/20
 • Til Firma: Svar på Telefonhenvendelse, Rugvænget 5, 7, 9 og 6, 6823 Ansager - 577-45005
  226831/20
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift - konkret opgave indenfor rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  226595/20
 • V2-afg_udkast.pdf
  226172/20
 • Til styregrupperepræsentanter SDU og Designskolen: Referat og bilag fra Styregruppemøde 7 forprojekt Sundhed, Kultur og Natur
  225370/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Åbjergvej 10, 7323 Give.pdf
  225287/20
 • Til Jelling Varmeværk, V1-høring med bilag, Nordkrogen 20B, 7300 Jelling - Til Jelling Varmeværk, V1-høring med bilag, Nordkrogen 20B, 7300 Jelling.pdf
  225751/20
 • Til Billund Lufthavn: svar vedr. råstofindvinding Billund lufthavn
  224587/20
 • Til Billund Kommune: praksis ændres til selektiv åbent for tilflyttere
  224826/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikelændringer, matr.nr. 2995a Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  225024/20
 • Til Kirk Larsen: Svar på Telefonhenvendelse: Notmark 21, 6440 Augustenborg
  226858/20
 • Til COWI: Ok til ændring af tidsplan
  226607/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Åbjergvej 10, 7323 Give.pdf
  225368/20
 • Til Metabolic: Bæredygtig råstofforvaltning
  226745/20
 • Til grundejer og kommune: V2-høring Østervold 5.pdf
  226165/20
 • Til KFI erhvervsdrivende fond, Orientering om resultat af undersøgelse på Perlegade 48-52, Sønderborg.pdf
  226867/20
 • Til L Hansen ejendomme Aps, V2-varsel med bilag, Perlegade 54, Sønderborg.pdf
  226866/20
 • Til Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej 2.0
  226022/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse: Åhavevej 54a, 7200 Grindsted
  226728/20
 • Til Tønder Kommune, Vurderingsstyrelsen og borger: V1-kortlægning af jordforurening, Sønderbyvej 2, Højer
  224696/20
 • Til COWI: Sagsmateriale - lok. nr. 429-00011, Ridderstien 38, 5560 Aarup
  226601/20
 • Til Arcna Advokater: Svar på Telefonhenvendelse: Fjordvej 114 og 112a, 5330 Kerteminde
  226888/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dyrehegnet 14, 7120 Vejle Øst
  225397/20

4. maj 2020

Indgående

 • 17_5356-8_1_3 - Matr. 213 mfl. Nybøl - Arkæologisk Vurdering.pdf
  224799/20
 • 17_5356-8_1_3 - Matr. 213 mfl. Nybøl - Kortbilag.pdf
  224801/20
 • Fra Museum Sønderjylland - Svar på myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  224800/20
 • 17_5356-8_1_3 - Kortbilag til ny høring i maj 2020.pdf
  224802/20
 • Fra Svendborg Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til opførelse af skolebygning, til Korsgade 22, 5700 Svendborg
  224699/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder jf. § 8 UDKAST
  224700/20
 • RE: Spørgsmål om certifikater til RIT-systemet
  224505/20
 • FRA MST: Indberetning 2019 og ekstra data - rettelse til ekstradata
  223872/20
 • Fra Formpipe: Certifikat til Acadre
  223873/20
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsbrev, Buchwaldsgade 33, 5000 Odense C
  224229/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C
  224314/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  223485/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  223488/20
 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3352299_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A - Situationsplan med orsa nr ssh (1).PDF
  223489/20
 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3351494_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningst....pdf
  223486/20
 • Fra Formpipe: svar på aflysning af Acadre web grundkursus den 12. maj
  222673/20
 • Fra Sweco: - Gothersgade 47, Fredericia, opdateret rapport 2/2
  235367/20
 • Fra PLO - Lægehuset Nyvej 6 forlænger ansættelsen af Søren Sthiesen Thomsen (Id nr.: 2661387)
  242370/20
 • Fra projekt: melding om aflysninger af forestillinger pga. corona
  228420/20
 • Fra Niras: Bystævnet 41, monitering
  227839/20
 • Bilag fra Assens kommune - Odensevej 54_afværge_18-03-2020_RJL.pdf
  227297/20
 • fra Assens Kommune, mail - ang. påbudsopfyldelse
  227261/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  230955/20
 • VS: Aflevere data til RKKP
  222336/20
 • SV: Løsning til PRO samarbejde om rehabilitering af hjertepatienter - image001.jpg
  222396/20
 • Fra LMST: Ny ændring af udleveringsbestemmelsen for azithromycin fra BEGR til NBS - vigtig info især til lungeafdelingerne
  223805/20
 • fra rådgiver henvendelse vedr undersøgelses forud for §8 tilladelse på Gl. Færgevej 61, Fredericia
  224061/20
 • Fra Arcna Advokater: Telefonhenvendelse: Fjordvej 114 og 112a, 5330 Kerteminde
  226884/20
 • SV: PRO Gravid: Formandspost for klinisk koordinationsgruppe
  224982/20
 • Fra WT:Mat. til Styregruppemøde for klyngekonsolidering 6 maj
  225513/20
 • Fra WT: Referat styregruppemøde den 20. april
  224483/20
 • Fagligt grundlag for anbefalinger ved personer med særlig risiko ved Covid-19
  252755/20
 • Svar fra leverandør + ISO certifikater
  224379/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema
  224612/20
 • Fra TV2 - anmodning om aktindsigt
  254467/20
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia, opdateret rapport 1/2
  235355/20

Udgående

 • Til Orbicon: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  224317/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historik og kortlægningsbrev, mail 6 - SIDSTE mail, Buchwaldsgade 33, 5000 Odense C
  224298/20
 • TIL MST: ENDELIG-rettelse_20200504_TIL MST_Ekstradatatildenskriftligeindberetning_2019.xls
  223808/20
 • TIL MST: Indberetning 2019 og ekstra data - rettelse til ekstradata
  223809/20
 • SV: Ansøgning til kulturpuljen
  227440/20
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, Vissenbjerg - Fase 2, oplæg og tilbud på supplerende undersøgelser
  223361/20
 • [Sagsnr.:20/2161] – Til Formpipe: Certifikat til Acadre
  222976/20
 • Til Sweco: udbud, Nørrebro 118, 5900 Rudkøbing
  223477/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 - Dageløkkevej 8 - fase 4
  222851/20
 • Til DMR: Erstatning vedr. udbedring af jordvejene, Bavnevej 9
  222144/20
 • Kvittering for modtagelse af udfyldt spørgeskema fra leverandør
  224382/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  224503/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Møllebjergvej 1, 7323 Give - Til borger, V1-høring med bilag, Møllebjergvej 1, 7323 Give.pdf
  224486/20
 • Til projekt. Fremsendet tilsagnskontrakt
  224146/20
 • Til borger 2, V1-afgørelse, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  223326/20
 • Til A-skrot - ejerorienteringsbrev, Brakkervej 11, 6040 Egtved.pdf
  224512/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223210/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  224506/20
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar - servicebygning mv., Midtermolen 6, Nyborg, matr. 927t
  223444/20
 • Til VORES ELNET A/S: V2-afgørelse, en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder, grundejer 2
  223508/20
 • Til borger 1, V1-afgørelse, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  223320/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give
  224507/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  224511/20
 • SV: Ny ændring af udleveringsbestemmelsen for azithromycin fra BEGR til NBS - vigtig info især til lungeafdelingerne
  223819/20
 • Til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  224504/20
 • Til Borger, Bilag til V1-varsel, Udkast til afgørelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  222942/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223426/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder - V2-kortlægning
  223631/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  224500/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  224510/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  224509/20
 • Til grundejer, Odense Kommune: V2-afgørelse, en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  223472/20
 • Til Kommune - V2-kortbilag Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  222900/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlægning af en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  223524/20
 • Til Vejel kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Havrebakken 3, 7323 Give
  224501/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  223328/20
 • Til kommune - V2-afgørelse Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  222886/20
 • Til Borger, V1-varsel, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  222943/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223420/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder - V2-kortlægning
  223591/20
 • Til COOP DANMARK A/S - ejerorienteringsbrev, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  224508/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223219/20

3. maj 2020

Indgående

 • Fra Borger: Oplæg til afværge - tangevej 15 frivilli tiltag
  228520/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med kant
  224454/20

2. maj 2020

Indgående

 • Fra Borger: anmodning om aktindsigt
  230728/20

1. maj 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på høring over udkast til tillæg matr.nr 474 Uge Ejerlav, Uge
  221866/20
 • Fra Rambøll: Orientering om supplerende poreluftmålinger, Gyldebjergsvej 5, 5700 Svendborg
  221989/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg - Fase 2, oplæg og tilbud på supplerende undersøgelser
  222810/20
 • Fra Niras: tidsplan for udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  240073/20
 • Fra COWI, vedr. ChemFigAir analyserne
  220968/20
 • Miljørapport_Stevning.pdf
  222029/20
 • SV: vedr. råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup vedr. klagesag
  222027/20
 • Ændring af brugeroplysninger på sundhed.dk
  221557/20
 • Fra Middelfart Kommune, Varsling af afgørelse om ikke påbud, Værkstedsvej 20 og 24, 5500 Middelfart
  221583/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220886/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  243249/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220812/20
 • fra Middelfart kommune svar vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby
  220862/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220839/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  243255/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220863/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220828/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220900/20
 • Fra projekt: Endeligt rev. budget
  221668/20
 • RE: SHS, Tønder Sygehus, Korttidscenter, opfølgning på mangler loftlift og composiosystem
  220925/20
 • SV: Kommissorium RSI PRO styregruppen
  221817/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220878/20
 • fra vejle kommune : Nedrivning af ejendommen Vestre Engvej 7, 7100 Vejle
  227904/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  257985/20
 • fra Middelfart kommune svar på Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse: Uraniavej nr. 8 og nr. 12, 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt.
  224091/20
 • Fra SWECO A/S: RE: Svar til sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  223092/20
 • Fra Vejle Kommune: Til rådgiver vedr oplæg til undersøgelser med brug af beaconsamplere på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  223087/20
 • Fra COWI: Rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  226579/20
 • fra rådgiver: Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse: Uraniavej nr. 8 og nr. 12, 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt.
  227853/20
 • Fra Vejle Kommune: Kopi af Bemærkninger til moniteringsrapport til DMR
  236919/20
 • Fysioterapeut - Fortsættelse af vikariat
  258141/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på kommende byggeri og evt. § 8-tilladelse, Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  221987/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om status på oprensningen, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  221636/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  221620/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring
  221624/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  221625/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af Hedelundvej 10, 5270 Odense N, matr.nr. 2av Hauge By, Lumby
  221623/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  221216/20
 • Til Aabenraa kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Hovedgaden 34A, Rødekro, lok: 529-6002
  221210/20
 • Til Formpipe og sekretariat: aflysning af Acadre web grundkursus den 12. maj
  221197/20
 • Til Svendborg Kommune: Kommentarer til oplæg til §8 undersøgelse, Skårupøre Strandvej 62A, 5881 Skårup Fyn
  221167/20
 • Til Formpipe: Godkendelse af overtagelse
  220629/20
 • Til Staalservice, V1-høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220498/20
 • Til PI ejendomme, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220493/20
 • Til PI ejendomme, V1-høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220494/20
 • Til Staalservice, V1-kortbilag, høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220499/20
 • Til PI ejendomme, V1-kortbilag, høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220495/20
 • Til Staalservice, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220497/20
 • Vejle Amts brev af 11.9.2001 om V1-kortlægning.PDF
  220425/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 666e Vejle Bygrunde
  220423/20
 • Udskydelse af specialuddannelsen i Borgernær sygepleje
  252876/20
 • Ændring af vilkår til indvinding af klæg på matr. nr. 729 Østerende - Ballum..msg
  220368/20
 • Til Naturstyrelsen og Tønder Kommune - rykker- Myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  220369/20
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  220370/20
 • Til Rambøll, Fremsendelse af akter, 1ro og 1ru Dyrehavegård, 5800 Nyborg
  220374/20
 • vedr. råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup vedr. klagesag
  220355/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Høring over udkast til s_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220303/20
 • SV vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup - Dalvej, matr. 136, Stevning, Svenstrup, 6430 Nordborg - erstatter tidligere_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220333/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning Svenstrup Sønderborg Kommune.msg
  220336/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 3 Oversigtskort.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244048-19_v1.PDF
  220314/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune.msg
  220289/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 2 skema til screeningsafg matr.nr. 136 Stevning Svenstrup.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244047-19_v1.PDF
  220313/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 8 Ansøgning om vejoverkørsel fra matr.nr. 136 Stevning Svenstrup.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244045-19_v1.PDF
  220317/20
 • Fra Sønderborg kommune høringssvar, region syddanmark, 136 Svenstrup.PDF_Sagsnr_19-19279_Dokid_346377-19_v1.PDF
  220297/20
 • SV vejadgang matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220302/20
 • SV T.O Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune..msg
  220346/20
 • 1919279 - Råstofindvinding på matr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220292/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(5).PDF
  220322/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - screening af projekter p_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220306/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup Sønderborg Kommune.msg
  220338/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(2).PDF
  220319/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220345/20
 • VS Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning Svenstrup på Als.msg
  220284/20
 • SV vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220301/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 4 Kort.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244049-19_v1.PDF
  220311/20
 • SV Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220295/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(4).PDF
  220321/20
 • Telefonnotat talt med nabo til 136 Stevning, Svenstrup, Als, Sønderborg Kommune_Sagsnr_19-19279_Dokid_518512-19_v1(1).pdf
  220334/20
 • SV Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220340/20
 • VS Revideret ansøgning om udkørsel fra råstofgrav på matr.nr. 136 Stevning Svenstrup på Als.msg
  220285/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(7).PDF
  220324/20
 • Vedr. Journalnr.1919279.msg
  220287/20
 • SV høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup .msg
  220299/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Informationsbrev.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220304/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 6 Efterbehandlingsplan.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244043-19_v1.PDF
  220315/20
 • Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup - Klage over erhvervsmæssig råstofind_Sagsnr_19-19279_v1.DOCX
  220310/20
 • VS Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220290/20
 • VS Revideret ansøgning om udkørsel fra råstofgrav på matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als - Revideret ansøgning om vejove_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220353/20
 • SV T.O Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønde_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220332/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - _Sagsnr_19-19279_v1(1).PDF
  220350/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - _Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220351/20
 • høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup .msg
  220337/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav Svenstrup.msg
  220293/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(1).PDF
  220318/20
 • SV Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220329/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(3).PDF
  220320/20
 • vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220341/20
 • vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup - Klage over erhvervsmæssig råstofindvinding på matr 136.docx_Sagsnr_19-19279_v1.pdf
  220352/20
 • Skærmdump annoncering af screeningsafgørelse_Sagsnr_19-19279_Dokid_73675-20_v1.pdf
  220328/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(9).PDF
  220326/20
 • høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup - RETTELSE vedr høring over udkast _Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220308/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(6).PDF
  220323/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(8).PDF
  220325/20
 • Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220286/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220327/20
 • VS Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als - Følgebrev til ansøgning matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup.pd_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220354/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Om databeskyttelsesforor_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220305/20
 • Fra Sønderborg kommune bilag Dalvej, matr. 136, Stevning, Svenstrup, 6430 Nordborg.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_346379-19_v1.PDF
  220296/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 1 Ansøg matr.nr. 136 Stevning Svenstrup_Als_Underskrevet.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244046-19_v1.PDF
  220312/20
 • Høringssvar Indvinding af sand og grus ved Stevning Sønderborg Kommune.msg
  220298/20
 • SV Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220343/20
 • Fra lodsejer ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 5 Graveplan.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244040-19_v1.PDF
  220291/20
 • høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup - udkast Screeningsafgørelse Svenst_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220309/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav Svenstrup.msg
  220330/20
 • SV høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup .msg
  220294/20
 • vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup - Klage over erhvervsmæssig råstofindvinding på matr _Sagsnr_19-19279_v1.pdf
  220348/20
 • SV T.O Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønde_Sagsnr_19-19279_v1(1).PDF
  220331/20
 • SV Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220339/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 7 Tingbogsattest_matr_nr. 136 Stevning; Svenstrup.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244044-19_v1.PDF
  220316/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - udkast Screeningsafgørel_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220307/20
 • SV vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220347/20
 • vejadgang matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220342/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Om databeskyttelsesforordningen.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220279/20
 • 1919279 - Råstofindvinding på matr. 136 Stevning, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - Råstofområde Stevning - Arkæolgisk vurdering.p_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220276/20
 • [Sagsnr.1929674] - [Dok.nr.47001119] Svar til Region Syddanmark vedr. bilag IV arter - 470011-19_v1_Svar til Region Sydda_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220275/20
 • 1919279 - Råstofindvinding på matr. 136 Stevning, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - Råstofområde Stevning - Kortbilag.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220277/20
 • mail nr. II vedr. råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup- vedr klagesag
  220274/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Følgebrev til screeningsafgørelse-par_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220278/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Screeningsafgørelse 08012020.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220280/20
 • Til klagenævnet 19-19279.pdf
  220272/20
 • betalingskvittering.pdf
  220268/20
 • Klage-over-erhvervsmæssig-råstofindvinding-på-matr-136.docx
  220270/20
 • mail ! vedr.råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup- akter fra klagesag
  220267/20
 • Råstoftilladelse af 24.5.2016 - 729 Østerrende-Ballum.pdf
  220371/20
 • Til Staalservice, V1-kortbilag, afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220826/20
 • Til borger: Elkompensation
  220606/20
 • Til borger - Boligerklæring Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  221840/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse,Tudvadvej 56, 7100 Vejle
  221988/20
 • Til borger - V2-kortbilag Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  221837/20
 • Til Ejendomsselskabet Bryllevej ApS: V2-kortlægning, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  221534/20
 • Til PI ejendomme, V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220822/20
 • Til Ejendomsselskabet Bryllevej ApS: Bilag - Boligerklæring, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  221550/20
 • Til advokat - Svar på henvendelse om jordforurening på Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  220553/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  222008/20
 • Til Virksomhed: Udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Nordre Kobbelvej 5, 7000 Fredericia.pdf
  221204/20
 • Til borger: Elkompensation
  220595/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse, Ribevej 71 og 71A, 7100 Vejle
  221994/20
 • Til DANBIRD INVEST AF-1995 - ejerorienteringsbrev, Idrætsvænget 2, 6855 Outrup.pdf
  222024/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5601e Sønderborg, lok.nr 57-30011 og 537-30043
  221676/20
 • Til Geoservice: Dialog vedr status på årets dataindsamling til Luftfotos 2020
  220865/20
 • Til Middelfart Kommune, SV: Søndergade 177d, 5591 Gelsted - 429-50130
  220903/20
 • Til borger: Elkompensation
  220613/20
 • Til PI ejendomme, V1-kortbilag, afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220824/20
 • Til Ejendomsselskabet Bryllevej ApS: Bilag - Kortbilag, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  221540/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  221961/20
 • Til Varde kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse, Idrætsvænget 2 og Storegade 49, 6855 Outrup
  222031/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Nordre Kobbelvej 5, 7000 Fredericia
  221241/20
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr kortlægning af motorcross-baner
  222039/20
 • Til ODENSE KOMMUNE, V1-afgørelse m kortbilag, Markhaven 75, Agedrup, Odense.pdf
  221629/20
 • Til borger - V2-afgørelse Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  221835/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ågade 25, 7323 Give
  221127/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn
  222012/20
 • Til Kristeligt Forbund for Studerende - ejerorienteringsbrev, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  221991/20
 • Til Staalservice, V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220825/20
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Markhaven 69, Agedrup, Odense.pdf
  221631/20
 • Til Virksomhed: Bilag - Kortbilag, Udgået inden (010520).pdf
  221208/20
 • klagekvittering.pdf
  220269/20
 • Til borger: Elkompensation
  220622/20
 • Til DR: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  227573/20
 • Til Ankestyrelsen: Oversendelse af klage
  229792/20
 • Til COWI: Rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  226575/20
 • Til Miljøteknik: Vedr. kommentering af oplæg til undersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart
  222825/20
 • Til Jord-ERFA Fyn: Opdatering af regionens liste med kontaktpersoner
  222151/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  221899/20
 • Rykker for besvarelse af spørgeskema til leverandør
  221249/20

30. april 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tilsynsrapport Flintagergårdvej
  244038/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tilsynsbilleder fra marts 2016
  244040/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport Flintagergårdvej
  244041/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om vurdering af kortlægning og evt. § 8-tilladelse, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244035/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigt over forhold der skal forbedres (Følgebrev til tilsynsrapport)
  244036/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Vandingsvandet er i orden på Flintagergårdvej 80, Odense SV
  244039/20
 • Fra Borger, Spørgsmål til kortlægning, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  220137/20
 • Nye bekendtgørelser/Arkivnetværksmøde på Skype/Tilsyn2020
  220904/20
 • SV: Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  220263/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - beliggenhedsplan
  221829/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tank ved stuehus
  221831/20
 • Fra Odense Kommune: Byggeri på Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  221828/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tanke i lade og garage
  221832/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oplysninger om placering af tanke
  221830/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af tiltag for boligbyggeri på forurenet grund, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  220548/20
 • Fra Haderslev Kommune, Henv. ang. § 8-pligt, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  220281/20
 • Fra Orbison: Skovvej 22, tilbud og opløg på supplerende undersøgelser, udtagning af porevandsprøver
  220897/20
 • SKM_C45820043010300.pdf
  219709/20
 • Anmodning om forlængelse
  219710/20
 • VS: Nymarksvej 41, Fredericia - §8 ansøgning
  220742/20
 • §8-ansøgning - Nymarksvej 41, Fredericia.pdf
  220754/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2C - Bygherres høringssvar
  220692/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse for nyt varmeværk, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  220686/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3C
  220694/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2B - Kortbilag til varsel om V2-kortlægning
  220687/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering
  220693/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3B - Regionens høringssvar
  220691/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2A - Ansøgning
  220688/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3A - Regionens udtalelse til sagen
  220690/20
 • Til JV - Status for projekt og møde
  232787/20
 • Fra Geo, Råstof, ressourceopgørelse
  221642/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Dokumentationsrapport for oprensning (spild id: 06.04.2020, M-3006B på T6), Shell raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1043027)
  222049/20
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af vurdering, Skærup Teglværk
  220265/20
 • Fra Region H, Råstof, ressourceopgørelse
  221649/20
 • Fra advokat - Henvendelse om jordforurening på Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  220535/20
 • Fra COWI: Tidsplan og ny plan for boringer
  219369/20
 • PRO for Senfølgepatienter med brystkræft.
  218118/20
 • FRa Justitsministeriet: fremsendelse af Betænkning nr. 1573/2020 til orientering
  218766/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, bemærkninger fra Rådgiver vedr. Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  218570/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentarer til rådgivers bemærkninger til sag på Jernbanegade 2, Middelfart
  218581/20
 • Til Haderslev Kommune, Besvarelse på henv. ang. § 8-pligt, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  220271/20
 • Fra PST Miljø: Status vedrørende forespørgsel om tilførsel af jord, Skærup Teglværk
  220108/20
 • Fra kommune - Svar på høring om påbudsmuligheder på Skellerupvej 10. 5540 Ullerslev
  219606/20
 • Fra SUM: Endeligt referat for statusmøde ml. SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH d. 5. marts 2020
  219633/20
 • SV: Yderligere information omkring senfølgeprojektet
  219313/20
 • Fra Lassen Erhverv - Henvendelse om jordforurening på Rugvænget 5, 6, 7 og 9,, 6823 Ansager
  219751/20
 • Fra Fredericia Kommune: kopi af tidfristforlængelse
  219621/20
 • FORLÆNGET HØRING til 15. juni 2020: Ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland
  220230/20
 • Fra SUM: Endeligt referat for statusmøde ml. SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH d. 5. marts 2020 - Referat for statusmøde m. SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH d. 5. marts 2020.pdf
  219646/20
 • Fra projekt: forespørgsel om at ændre projekt pga. corona
  228820/20
 • Fra DMR - Tidsplan, pulje 45 og 46 - 2020-04-30
  232199/20
 • Fra Middelfart Kommune: Middelfart Kommunes kommentarer til Miljøtekniks oplæg, Strandvejen 238 mfl. ,5500 Middelfart
  222819/20
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse for Beddingen 98-102, 7100 Vejle
  223000/20
 • Fra Tønder Kommune: Høring - udkast til tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven, Algade 55, 6780 Skærbæk
  224561/20
 • Fra projekt: udsættelse af premiere til 2021 pga. corona
  228845/20
 • Svar fra leverandøren på opfølgende spørgsmål
  218545/20
 • Fysioterapeut - yderligere oplysninger til yderskema
  258098/20
 • Fysioterapi, ansøgning om nyetablering
  258088/20

Udgående

 • Til Borger, Svar på mail, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  220138/20
 • Re: Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  220264/20
 • Til Borger, Svar på mail omkring undersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  220115/20
 • COWI undersøgelse 2005.pdf
  219813/20
 • V2-afgørelse_Sagsnr_09-3567_Dokid_81121-09_v1.pdf
  219815/20
 • OM-afslutningsbrev til rådgiver_Sagsnr_09-3567_Dokid_67504-09_v2.pdf
  219814/20
 • Vejle Amts brev af 28.2.2006.pdf
  219811/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 120b Vejle Bygrunde
  221060/20
 • V2-afgørelse_Sagsnr_09-3567_Dokid_81121-09_v1.pdf
  221061/20
 • Svar vedr. anmodning om forlængelse
  219750/20
 • COWI rapport 2002.TIF
  219805/20
 • Vejle Amts brev om kortlægning på V1.pdf
  219803/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 169h Vejle Bygrunde
  221053/20
 • Til Rambøl - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 666c og 666e Vejle Bygrunde
  221043/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  221044/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  219801/20
 • Brev til Vejle Kommune. Del af vejareal ved Danmarksgade i Vejle er fortsat v2-kortlagt (Revurdering)_Sagsnr_07-16268_Dokid_2901-08_v1(1).PDF
  219796/20
 • Brev til Vejle Kommune. Del af vejareal ved Danmarksgade i Vejle er fortsat v2-kortlagt (Revurdering)_Sagsnr_07-16268_Dokid_2901-08_v1(1).PDF
  221038/20
 • Til Rambøl - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 662 Vejle Bygrunde og 7000d Engene
  221037/20
 • Rapport fra DSB - matr.nr. 690a Engene.PDF
  221026/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  221029/20
 • Afgørelsesbrev for lok. 631-00430 - matr.nr. 690a Engene.PDF
  221010/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 690a og 7000ec Engene, Vejle Jorder
  221021/20
 • Afgørelsesbrev for lok. 631-00430 - matr.nr. 690a Engene.PDF
  219787/20
 • Rapport fra DSB - matr.nr. 690a Engene.PDF
  219793/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  219794/20
 • Til Rambøll- svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 690a og 7000ec Engene, Vejle Jorder
  219789/20
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse Toldbodvej 20 og 20A 7100 Vejle.pdf
  219781/20
 • Lok.nr. 630-81761 Vejle Renseanlæg - indledende forureningsundersøgelse.pdf
  219780/20
 • Til Vejle Kommune - V1V1-kortbilag Toldbodvej 20 7100 Vejle.pdf
  219782/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 19a Engene, Vejle Jorder
  219778/20
 • Lok.nr. 630-81761 Vejle Renseanlæg - indledende forureningsundersøgelse.pdf
  220993/20
 • Til Vejle Kommune - V1V1-kortbilag Toldbodvej 20 7100 Vejle.pdf
  220996/20
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse Toldbodvej 20 og 20A 7100 Vejle.pdf
  220994/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  219097/20
 • Til Odense Kommune, COWI og grundejer: varslingsbreve i forhold til forureningsundersøgelser
  219055/20
 • SV: Ansøgning - Kulturpuljen Region Syddanmark
  218589/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ryttervangen 3, 7323 Give.pdf
  218694/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ryttervangen 3, 7323 Give.pdf
  218691/20
 • Til Aabenraa Kommune, Off. indsats ikke lige om hjørnet, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  218252/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bæksgårdsvej 11, Give.pdf
  217947/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vorslundevej 52B, 7323 Give.pdf
  218416/20
 • Til Jyske Bank: Holmehusvej 76, st. tv, 5000 Odense C
  220211/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, ny ansøger matr. nr. 1 Tråsbøl, Feldsted
  219623/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hestlundvej 10, Give.pdf
  217979/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sillesthovedvej 3, Give.pdf
  218141/20
 • Til Danbolig, SV: Gyden 26, Veerst, 6600 Vejen
  220146/20
 • Til Veerst Vandværk, V2- kortlægnings varsel, af Gyden 26, 6600 Vejen
  220141/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sillesthovedvej 3, 7323 Give.pdf
  218147/20
 • Til MiddelfartKommune: SV: Kommentarer til rådgivers bemærkninger til sag på Jernbanegade 2, Middelfart
  218600/20
 • Til Rambøll SV: Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  220217/20
 • Til projekt: svar vedr. afklaring af finansiering fra bank og fond
  220064/20
 • Til PST Miljø og Vejle Kommune: Svar vedr status på foresørgsel om jordtilførsel, Skærup Teglværk
  220109/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 662 Vejle Bygrunde og 7000d Engene
  219795/20
 • Til Rambøll - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 169h Vejle Bygrunde
  219804/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hestlundvej 10, Give.pdf
  217977/20
 • Til Niras: Vadhusevej - Svar vedr. status samt supplerende
  218942/20
 • Til borger: V2-afgørelse, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  218109/20
 • Til Varde Kommune: Bem. til varsel om påbud §§40/41
  220139/20
 • Til Lassen Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening på Rugvænget 5, 6, 7 og 9,, 6823 Ansager
  219757/20
 • Til DGE, henvendelse sv. Egknudevej 5, Ølgod
  220226/20
 • Til Alfabo, V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  218101/20
 • Til Lassen Erhverv - Bilag til Svar på henvendelse om jordforurening på Rugvænget 5, 6, 7 og 9,, 6823 Ansager - E-arkiv 8-76-5-577-18-98.PDF
  219761/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 19a Engene, Vejle Jorder
  220990/20
 • Til Vingsted Hotel, V1-afgørelse med bilag, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.pdf
  219785/20
 • Til DANEPORK, Kortbilag til V1-afgørelse, Tørskindvej 19, Randbøl.pdf
  218541/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vorslundvej 52B, Give.pdf
  218406/20
 • Til borger: Bilag - Boligerklæring, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  218120/20
 • Til DGE, henvendelse sv. Egknudevej 5, Ølgod
  220227/20
 • Til HEPA, V1-afgørelse med bilag- Florasvej 2A, 2B, 7182 Bredsten
  218184/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bæksgårdvej 11, Give.pdf
  217946/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  217927/20
 • Til borger: V2-kortlægnings høring, med bilag, risiko for grundvand.pdf
  220119/20
 • Til DANEPORK, V1-afgørelse, Tørskindvej 19, 19A, 7183 Randbøl.pdf
  218547/20
 • afklarende spørgsmål til leverandøren
  218447/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilbagemelding i sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle - målemetoder
  223029/20
 • Til Rambøll - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 120b Vejle Bygrunde
  219812/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 666c og 666e Vejle Bygrunde
  219800/20

29. april 2020

Indgående

 • Fra Kommunen - kopi af Henvendelse fra Sønderborg Kommune til finansministeren og transportministeren
  232791/20
 • Fra Odense Kommune RÅSTOF Svar til nabo Højby klage over tung trafik på Svendborgvej ifm grusgravkørsel
  261932/20
 • Fra Ingeniøren - Sp. vedr. rapport
  232771/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Spm. ift. tidshorisont for off. indsats, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  218247/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. status på sag, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  219074/20
 • Fra Borger, Henv., Gl. Ålbovej 2, 6092Sdr. Stenderup
  219091/20
 • Fra DGE, Spm. ang. historisk materiale og potentielle kilder, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217422/20
 • Fra Borger, Spørgsmål vedr. undersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  220112/20
 • Fra D4: App-server priser ved opdatering til ny server ver. 4.0
  216357/20
 • Fra DMR: Svar på kommentar Re: Pulje 10 - Glasvænget 9, Vissenbjerg_fase 2
  220909/20
 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - revideret budget
  217539/20
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Anm. om analyseresultater samt dok. fra bortkørsel, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  215918/20
 • Fra kommune: svar om udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  240070/20
 • K01_X_H1_023 - Bofællesskab - Stueplan - Oversigt - Fremtidige forhold.pdf
  215783/20
 • Starterklæring konstruktioner.pdf
  215786/20
 • K01_X_H1_021 - Bofællesskab - Kælderplan - Oversigt - Fremtidige forhold.._.pdf
  215793/20
 • K01_X_H1_031 - Administration - Stueplan - Fremtidige forhold.pdf
  215785/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  220120/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering og kommunens kommentarer til seneste indeklimamålinger, Jernbanegade 2d mfl. 5500 Middelfart
  218546/20
 • Fra Vejen Kommune: Slaggetiladelse
  221054/20
 • Fra Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  221675/20
 • Fra rådgiver : Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse: Uraniavej nr. 8 og nr. 12, 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt.
  220793/20
 • Fra projekt: om udsættelse og udbetaling
  228641/20
 • Fra projekt: anmodning om udsættelse af aktiviteter til 2021 pga. corona
  228807/20
 • fra Vejle kommune : Oplæg til ændring af monitering på Danmarksgade 1, Vejle
  227938/20
 • Fra Fredericia Kommune: Opdatering af mail-liste for Jord-Erfa Fyn
  222149/20
 • fra Nordfyns Kommune - påbud opfyldt, Vedr. Snavevej 2, 5471 Søndersø
  222180/20
 • Bilag fra Nordfyns Kommune - Opfyldelse af påbud om oprensning af jordforurening.pdf
  222187/20
 • Brand - Starterklæring.pdf
  215790/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oprensning - Statusrapport nr. 10, Kvaglundvej 88 Esbjerg
  217875/20
 • Byggetilladelse_DOCX.pdf
  215791/20
 • Anmeldelse af byggeaffald Screening for PCB.pdf
  215787/20
 • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektoratets svar på råstoftilladelse vedr. matr.nr. 5ag 6l Lejrskov By, Lejrskov
  216817/20
 • Anmeldelse af Midlertidig aktivitet.pdf
  215788/20
 • K01_X_H1_030 - Administration - Kælderplan - Fremtidige forhold.pdf
  215784/20
 • Fra WT- ref fra konstit. bestyrelsesmøde den 22. 04 2020
  217876/20
 • Fra Varde Kommune: Sup. oplysinger om PFAS
  235793/20
 • Interreg-udvalg 27.05.2020: Oplysninger og mødebilag
  235172/20
 • Fysioterapeut - yderskema
  258090/20

Udgående

 • Til Ingeniøren - Svar vedr. rapport
  232778/20
 • Til DGE, Fremsendelse af historisk materiale igen, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217433/20
 • Til Aabenraa Kommune + DGE, Regionens bemærkninger til oplæg, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217414/20
 • Til Aabenraa Kommune, Fremsendelse af historisk materiale, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217410/20
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  220107/20
 • Til Sønderborg Kommune, Svar på henvendelse, Møllegade 54, 6400 Sønderborg
  215532/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø - V1 Høring, 561-81047
  216064/20
 • Til borger, V1-høring, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  215928/20
 • Til Healthcare DENMARK: Bevilling fra Regionsrådet vedr. ICIC konferencen 2022
  217645/20
 • Til borger: V1-afgørelse, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  217913/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Høring, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  215930/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  215926/20
 • Til Arkil A/S: Høring - jeres grund er måske forurenet, 561-81047
  216049/20

28. april 2020

Indgående

 • Fra COWI: RE: Adelgade 138, Bogense - udkast afrapportering
  220902/20
 • Poreluftundersøgelse_Nymarksve 41, Fredericia .pdf
  215230/20
 • VS: Nymarksvej 41, Fredericia - supplerende poreluftsundersøgelse
  215227/20
 • FQC - Rapport for overtagelsesprøve (RSD).pdf
  220627/20
 • Rapport for overtagelse
  220626/20
 • Fra Odense Kommune, Opgravning af olietank og jord, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  215915/20
 • 1 Dagsorden til bestyrelsesmøde 4 maj 2020.pdf
  223746/20
 • 3.1 Q1-2020 med noter og likviditetsbudget.pdf
  223750/20
 • 2.1 Referat af bestyrelsesmøde #59.pdf
  223749/20
 • Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde Inspiring Denmark mandag 4. maj kl. 14.00 i Fredericia
  223748/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til og fremsendelse af undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  215293/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg - undersøgelse af drivhusområde
  215294/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgning jf pgf 8 - 24.04.2020
  227046/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - miljørapport
  227048/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - E.1 - Eksisterende forhold - 26.09.2019
  227047/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Hollufgårdsvej 17, Odense S
  227042/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  227044/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse
  227043/20
 • Styrelsen for patientsikkerhed - VS: Orientering om nyt britisk EU-sygesikringskort
  215792/20
 • Fra JV - Sp. vedr. status
  232765/20
 • Fra DMR - aftaler med grundejer om kommende undersøgelse jernbanegade 1 , 6300 Gråsten
  213423/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Henvendelse ang. matrikelsammenlægning, Møllegade 54, 6400 Sønderborg
  215528/20
 • Fra praksis: opgørelse Mandø, 1. kvartal
  237789/20
 • 575-33110 Gyden 26, 6600 Vejen_teknisk rapport.pdf
  220198/20
 • Fra projekt: vedr. kommende afklaring af tilskud fra andre fonde
  220056/20
 • Fra projet: meddeler forsinkelse af regnskab
  220123/20
 • fra Middelfart komune : Vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby - KLFYN, Søndergade 20 Nr Åby.pdf
  220705/20
 • fra Middelfart kommune : Vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby
  220699/20
 • Netavisen Grindsted: vedr. Udrykningstider i Billund Kommune
  221253/20
 • 20200423 Bilag til Guidelines Steno DK - governance udbetaling og rapportering v1.docx
  215082/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - Miljørapport, Q8 Vejlevej 355
  232443/20
 • Fra projekt: regnskab for første periode
  228575/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikelændringer, matr.nr. 2995a Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  225018/20
 • Oplæg til afslutningsdebat.docx
  245010/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse, Højsvej 1
  222588/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse, Højsvej 1, Sundeved
  222568/20
 • Opdaterede juridiske dokumenter
  215006/20
 • RE: 20200428 Guidelines Steno DK v5 til Anders
  214962/20
 • fra COWI
  213705/20
 • Fra Rambøll: Tidsplan afrapportering
  215087/20
 • Fra COWI: Status forårsmonitering 2020
  214366/20
 • fra WT: Pixi udgave af foranalyse: hvad skal ny national sundhedsklynge have fokus på
  215269/20
 • Fra Ejendomsmægler: Henv. vedr. Sdr. Vilstrupvej 105, 6000 Kolding - Forureningsattest
  215390/20
 • Fra FaYL: Beskatning af lægeboliger 2016-2020
  215150/20
 • Fra Esbjerg Kommune - Udtalelse vedr. Korskro
  214928/20
 • Fra Niras, Gyden 26, 6600 Vejen_teknisk rapport.pdf
  220145/20
 • Fra Niras, Gyden 26, 6600 Vejen_grundejerrapport.pdf
  220121/20
 • 20200428 Guidelines Steno DK v5 til anders2.docx
  214968/20
 • Afgørelse på ansøgning om dispensation fra lægemiddellovens § 67, stk. 1
  215048/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - §8-ansøgning Vejlevej 355
  232463/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fremsendelse af rapporter vedr. urea-sagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  213429/20
 • 20200428 Bilag til Guidelines Steno DK - økonomi og budget v2.docx
  215011/20

Udgående

 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - uddybende spørgsmål
  215365/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens bemærkninger til sagen, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  215244/20
 • Til kommune: udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  240065/20
 • Til COWI: Kommnetar til SV: Middelfartvej 126, kommentar til moniteringsrapport
  214557/20
 • Til DMR: Kommentar til :SV: Pulje 10 - Glasvænget 9, Vissenbjerg_fase 2
  214398/20
 • Notat af telefonsamtale - Spørgsmål til Råstofloven og samordningspligten mellem region og kommune
  214528/20
 • Til COWI: SV: Højmevej - resultatopdatering og supplerende boringer, kontrakt
  214147/20
 • Til Niras: accept af udvidelse, Brændevej 2
  240062/20
 • SV: Ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  214036/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med fornyet høring over tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  214553/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, FØLGEBREV fornyet høring udkast tillæg Ølufgård 15.pdf
  214534/20
 • Til parter, RÅSTOF, Fornyet høring over tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  214533/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, TIL UDS rev udkast 15 Ølufgård.pdf
  214535/20
 • SV: Projekt anvendt naturvidenskab - ønske om forlængelse
  213638/20
 • Til Ingeniør'ne, Fremsendelse af V2-varsling, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213466/20
 • Til Miljøteknik A/S og Svendborg Kommune: Regionens tilbagemelding på poreluftsundersøgelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  213252/20
 • Til rådgiver.: mail vedr. sløjfning af boringer 573-78002, Østervold 5, 6800 Varde,
  213256/20
 • Til borger, VSM Contractors A/S, Pleje- og Seniorboliger ApS og Assens Kommune: Forlængelse af høringsperiode for V1V2-kortlægning af arealerne ved Buchwaldsvej 26-35 og Smedevej 6-14, 5690 Tommerup
  213122/20
 • Til projekt: OK til forsinket regnskab
  220135/20
 • Til DR: svar vedr. klage
  229786/20
 • Til Tønder Gymnasium vedr. Praksisnære projektuger
  214355/20
 • til projekthaver
  213744/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. Klinkvej 43, Vorbasse, lok. 530-81039
  213912/20
 • Til Virksomhed1, Høringsbrev, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  213413/20
 • Til Esbjerg Kommune - svar på forespørgsel
  215012/20
 • Til Hospice Fyn - nyt medlem til bestyrelsen
  213975/20
 • Til Virksomhed1, UDKAST, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  213415/20
 • Til borger_1, V1-afgørelse med bilag, Ulleruplund 1, 7323 Give.pdf
  214821/20
 • Til Bent Laugesen, V1-afgørelse med bilag, Fabriksvejen 4, 7182 Bredsten
  213291/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 540-81467, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  215299/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring med bilag, Bredsten Landevej 131, 7323 Give
  214015/20
 • Til borger_2, V1-afgørelse med bilag, Ullerupvej 14, 7323 Give.pdf
  214809/20
 • Til Danbolig: Svar vedr. jernbanegade 9, 5800 nyborg
  215359/20
 • Til COWI: Svar på status
  214402/20
 • Afsluttende mail til MIRSK vedr. opfølgning på DBA
  213900/20
 • Til varde kommune: Kvitering på modtagelse af mail vedr. kontaktrisiko.
  214520/20
 • Til borger_3, V1-afgørelse med bilag, Ullerupvej 16A, 7323 Give.pdf
  214814/20
 • Til Borger: Henv. vedr. Koldingvej 440, Ny Højen, 7100 Vejen
  215367/20
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. Sdr. Vilstrupvej 105, 6000 Kolding - Forureningsattest
  215391/20
 • kopi af brev med afgørelse om V1-kortlægning af Bogøvej 71, Otterup - Nordfyns Kommune - Til Andelsselskabet Egensedybet, V1-afgørelse med bilag, Bogøvej 71, Otterup.pdf
  214505/20
 • Til Borger: Kontaktoplysninger vedr. tangevej 15 frivilli tiltag
  213890/20
 • Til Middelfart kommune + SKAT: Kopi af rapport + afgørelse V2-kortlægning, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn
  214289/20
 • Til Borger: Genfremsendelse af brev med kort
  213069/20
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik, Ågade 15, 7323 Give.pdf
  215240/20
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Møllegade 1, Padborg
  213317/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Industrivej 1, 7300 Jelling.pdf
  214898/20
 • Til AUTOBASEN, V1-afgørelse med bilag, Ryttervangen 25, 7323 Give
  213450/20
 • Til Vejle Kommune: Afklarende spørgsmål forud for evt. V2 kortlægning
  215217/20
 • Til kommune+ SKAT: Kopi af Rapport + Afgørelse Udgår af kortlægning, 540-81467, Skovtoft 5, 6300 gråsten
  215302/20
 • Til Orbicon: Vedr. boringssløjfninger og budget, Nørregade 90
  214924/20
 • Til Esbjerg Kommune, V2-varsel samt stillingstagen til påbudsmuligheder, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213412/20
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213007/20
 • Til Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning i RSyd
  213314/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 410-81388, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  214271/20
 • Til Fredricia Kommune: SV: spørgsmål vedr. § 8
  213409/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  213417/20
 • Til borger: Besvarelse Aktindsigt
  217546/20
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213001/20

27. april 2020

Indgående

 • Fra VSM Contractor A/S: Forespørgsel til udsættelse af høringsperiode, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gø Tallerupgård, Tommerup.
  213056/20
 • Fra COWI: Vedr. Vesterbro 28-30, Odense - geogis
  213718/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om afsluttet sag - Opfølgning på §8 tilladelse (Madpakkehuset), Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  213201/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på §8 tilladelse (Madpakkehuset), Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  213202/20
 • SV: Undervisning i Acadre grundkursus den 12. maj
  211130/20
 • Fra grundejer - Vedr. problemer med græsvækst på tidligere VTO afværgesag - Skrillinge Strand 62 og 64
  212975/20
 • Fra Svendborg Kommune: Kvittering for tidl. mail, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  210436/20
 • Fra Sweco: Faneafgrænsning skitser
  219931/20
 • Fra projekt: Afrapportering, revisorerklæring og regnskab
  220111/20
 • Fra Energinet A/S: SV: Præcisering af Baltic Pipe jordhåndtering, herunder accept af etablering af midlertidigt mellemdepot på matr.nr. 14d Skrillinge By, Kauslunde
  220483/20
 • Fra Middelfart Kommune: Præcisering af Baltic Pipe jordhåndtering, herunder accept af etablering af midlertidigt mellemdepot på matr.nr. 14d Skrillinge By, Kauslunde
  220476/20
 • Fra FaYL: Beskatning af lægeboliger 2016-2020 (Id nr.: 2646335)
  220364/20
 • fra Middelfart kommune Orientering til Regionen om forureningssag på Vindebjergvej 16A, 5463 Harndrup
  220837/20
 • Fra kommune - Henvendelse om mulig grundvandsrisiko pga forurening på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  211916/20
 • Fra borger: Anmodning om udsættelse, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  210634/20
 • Fra Sweco: Rapport Grundejerdel, 540-81249_Løngang 29, Sønderborg.pdf
  211663/20
 • MIRSK udfyldt spørgeskema
  210918/20
 • Fra COWI: Fejl i analyseantal og budget
  211010/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg.pdf
  210699/20
 • Fra COWI: Underskrevet allonge for V2-kortlægning på forsvarsarealer
  210443/20
 • Fra WT: REFERAT fra bestyrelsesmøde den 22. 04 2020
  213849/20
 • Fra danbolig: Henv. vedr. jernbanegade 9, 5800 nyborg
  215358/20
 • Fra COWI: Vedr. manglende DGU på B501
  213120/20
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutning vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablering af erhvervsbygninger på Sønder Voldgade 8-10 og Vendersgade 74-76, matrikel nr. 763 ak, Fredericia Bygrunde
  214826/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariater
  256972/20
 • VS: muligheden for lokalt at tilpasse RSI-PRO spørgeskemaerne
  213135/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - afslutningsbrev.pdf
  214828/20
 • Fysioterapeut - Afmelding af ydernummer
  215242/20
 • Svar fra MIRSK på tillægsspørgsmål til opfølgning på DBA
  213471/20
 • Fra Borger: Henv. vedr. Koldingvej 440, Ny Højen, 7100 Vejen
  215366/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. Vurdering af risiko i forbindelse etablering af frugttræer i Kanalbyen
  216450/20
 • Fra Billund Kommune: Opfølgning på status for Klinkvej 43, Vorbasse
  213724/20
 • fra projekthaver
  213694/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles tilbagemelding Vedr. oplæg til jordforureningsundersøgelser af byggefelt 13 og 14, Kanalbyen
  215713/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Orientering om V2-kortlægning i høring, Fåborgvej 240, 5700 Svendborg
  212689/20
 • Til borger og Hvidkilde Gods: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  212674/20
 • Til borger og Hvidkilde Gods: Høring af V2-kortlægning af del af Fåborgvej 240, 5700 Svendborg, matr.nr. 1a Hvidkilde Hgd., Egense
  212672/20
 • Til borger og Hvidkilde Gods: Bilag - V2-høring
  212673/20
 • Til grundejer - vil gerne kigge på det
  212976/20
 • Bilag_4_Graveplan - revideret vejadgang.pdf
  212644/20
 • Til Vejle Kommune - anmodning om bemærkning vedr. ændring af adgangsvej
  212640/20
 • Til DMR, Accept på tilbud på afværge efter VTO, Kådnermarksvej 20
  217644/20
 • Til Ingeniør'ne, Bemærkninger til udført undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  212979/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til udkast til påbud efter §48 i Jordforureningsloven, Strandholmen 12, 5642 Millinge
  210650/20
 • Til Borger: V0-brev
  210651/20
 • Til Borger, kvittering for modtagelse af boliganmodning, Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg
  210726/20
 • Til Svendborg Kommune: Aftale om senere snak om forslåede afværgetiltag, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  210300/20
 • Fra Orbicon, Slutopgørelse på Assensvej og Vestre Nørremarksvej
  216767/20
 • Til JV - Svar vedr. mødereferat - referat findes ikke
  232728/20
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Sv. vedr. spørgsmål om §8
  212601/20
 • Til kommunen - Svar på henvendelse om mulig grundvandsrisiko ift forurening på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  211945/20
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, V2-kortlægning. Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  211005/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210960/20
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigt
  210439/20
 • Til grundejer: Kortbilag, areal, der V2-kortlægges, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81079
  212071/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 316i Fredericia Stadsjorder
  212047/20
 • Til borger: SVar vedr jord tilført areal ved Højervej, Højer
  210220/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  210349/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, V2-kortlægning, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  211566/20
 • Til borger: Anmodning om yderligere oplysninger vedr retablering, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  210792/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210969/20
 • Til borger: Svar vedr undersøgelser på Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  211129/20
 • Til Borger: Aftale om kompensation
  212028/20
 • Til borger, V1-høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210970/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Lok. 573-81069
  211515/20
 • Til Assens Kommune, V1-høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210966/20
 • Til Formpipe: Certifikat til Acadre
  211262/20
 • Til ALS, Tildeling af analyseopgaver til ALS fra Region Syddanmark
  213701/20
 • Til Rambøll: Orientering om status og ftp-server
  213497/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale - matrikel 169h, mail 1 af 3
  213509/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale - matrikel 169h, mail 3 af 3
  213711/20
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Søndergade 25 5953 Tranekær.pdf
  214367/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  210346/20
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 316i, Fredericia Stadsjorder - V2-kortlægning
  212208/20
 • Til Borger, Kortbilag, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  210570/20
 • Til Sønderborg kommune: Kopi af rapporter og høring V2-kortlægning, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg
  212928/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderrup Fyn.pdf
  211473/20
 • Til arbejdstilsynet -- til orientering, V2-afgørelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  211018/20
 • Til Assens Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210963/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 7A, 7323 Give.pdf
  211187/20
 • Til Nybolig: SV. henvendelse- sagakter
  210795/20
 • Til Odense Kommune, Varsling af V1-kortlægning, Rønnevej 21 og 23, Odense N
  210568/20
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel vedr vandindvinding ved Tornvadshavevej 114, Børkop
  210593/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  211491/20
 • Til borger - Høring, V2-kortlægning m bilag, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg.pdf
  212925/20
 • Til skat -til orientering, endelig V2-afgørelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  211584/20
 • Til Varde Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod, matr. nr. 1a, Bovnum By, Horne - V1-kortlægning
  211625/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210968/20
 • Til Fåborg Midtfyns KOmmune: §8. 2. rykke for dokumentationsrapport
  212838/20
 • Tillægsspørgsmål til MIRSK til opfølgning på DBA
  210805/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Bæksgårdvej 7A, 7323 Give.pdf
  211186/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  210569/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - Kortlægning på vidensniveau 1, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  210571/20
 • Til JKL EJENDOMME ApS - V2-afgørelse, Jyllandsgade 2A, 5400 Bogense.pdf
  210943/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale - matrikel 169h, mail 2 af 3
  213537/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. urea-sagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  213410/20
 • Til ALS, Tildeling af analyseopgaver til ALS fra Region Syddanmark
  213693/20

24. april 2020

Indgående

 • Fra Miljøteknik A/S: Bilag - Supplerende_undersøgelse_poreluft_Korsgade_22_Miljøteknik
  210304/20
 • Fra Miljøteknik A/S: Orientering om analyseresultater fra suppl. poreluftmålinger, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  210303/20
 • Materiale til JAR styregruppen
  210014/20
 • Fra COWI: Middelfartvej 126, revideret moniteringsrapport
  211251/20
 • [Untitled].pdf
  212994/20
 • [Untitled].pdf
  212992/20
 • Ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  212991/20
 • [Untitled].pdf
  212993/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Oplæg t. friv. undersøgelse, J.Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  210216/20
 • Fra DGE, Oplæg. t. friv. undersøgelse, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  212980/20
 • Fra DGE, Miljørapport, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  210217/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af Regionens tilbagemelding ang. § 19-tilladelse, Langesøstien, Odense
  210289/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding med overblik over sagsstatus på Pakhusgarden 9, Odense C
  210332/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - jagg-2_1_med dampspærre
  210296/20
 • Fra Svendborg Kommune: Snak om etablering af dampspærre, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  210295/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg, status på undersøgelser i fase 1
  211244/20
 • Projekt anvendt naturvidenskab - ønske om forlængelse
  213633/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om ingen supplerende oplysninger eller dokumenter, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  210314/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  208914/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  208915/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  208913/20
 • Fra Svendborg Kommune: Tilbagemelding på evt. gammel tank fra området, Faaborgvej 240, 5700 Svendborg
  210292/20
 • Fra COWI: Højmevej - resultatopdatering og forslag til supplerende boringer
  210984/20
 • Fra COWI: Vesterbro 34, Odense, kloak
  210989/20
 • 119631795.pdf
  209502/20
 • RIT
  209317/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Miljøundersøgelse_Gyldenbjergsvej
  208098/20
 • Fra Svendborg Kommune: Supplerende oplysninger om undersøgelser, § 8-ansøgning mm, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  208097/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Gyldenbjergsvej
  208100/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Påbud om undersøgelse af jordforurening jf. JFL § 40
  227022/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Endeligt §40 påbud efter oliespild fra tank, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  227021/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Melding om status på påbudssag, Ruevej 20, 5462 Morud
  207470/20
 • Fra Tietgen: vedr. Den digitale podcast
  242346/20
 • Fra rådgiver: mail med godkendte rapporter. 573-78006, Storegade 52, 6800 Varde, endelige rapporter
  209455/20
 • Fra Rambøll: Placering af supplerende boringer, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  227011/20
 • Fra Ingeniørne: SV: Vedr. svar på henvendelse vedr. Skibetvej 140 A, 7100 Vejle - lokalitet 631-00491
  209724/20
 • Fra projekt: ansøgning om udskydelse af projekt til 2021
  227412/20
 • Fra Rambøll: Status GeoProbe sonderinger
  210221/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Perlegade 54, Sønderborg.pdf
  209156/20
 • Fra Sweco: Rapport teknisk del, 550-81293_Kirkegade 5 Løgumkloster.pdf
  209431/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 550-81293_Kirkegade 5 Løgumkloster.pdf
  209432/20
 • Fra borger: Bemærkninger til jord tilført lossepladsareal, Højervej, Højer
  209910/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  214916/20
 • Fra Borger - Rykket for svar vedr. Skift af læge i Grindsted
  211063/20
 • Fra Sweco: Rapporter teknsik del, 540-81249_Løngang 29, Sønderborg_teknisk rapport.pdf
  211650/20
 • Fra rådgiver: .ail med reviderede ansøgninger SAMTANK Fredericia, Revideret rapport Jordhåndtering, §8, §19
  210237/20
 • Fra Sweco: rapport, teknsik del, Løngang 29.jpg
  211642/20
 • Fra Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning i RSyd
  213123/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering til rådgiver for Undersøgelsesoplæg til kommentering og endelig godkendelse. Strandvejen 238, 5500 Middelfart mm. Lokalitetsnr. 445-04007
  217602/20

Udgående

 • Til COWI, Nybøl landevej - godkendelse af en ekstra prøvetagning
  209324/20
 • Til Birger, Orientering om undersøgelse.pdf
  208460/20
 • Til Vejle Kommune, Jordforurening, Fårupgårdvej 3, Jelling, lok: 617-21
  208457/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforening, Ved Slottet 25, lok: 545-7402
  208144/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  208148/20
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af supplerende oplysninger, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  208102/20
 • Til Svendborg Kommune: Forespørgsel om supplerende information om ældre tank, Faaborgvej 240, 5700 Svendborg
  208070/20
 • Til Esbjerg Kommune, Mailkorrespondence omkring Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207990/20
 • TIL MST: Indberetning 2019 og ekstra data
  207964/20
 • TIL MST: Indbetretning 2019_ENDELIG.pdf
  207965/20
 • TIL MST: Ekstradatatildenskriftligeindberetning_2019.xls
  207963/20
 • Til Boligselskabet BSB Svendborg: Orientering om oplysninger om forurening på Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  207924/20
 • Til Boligselskabet BSB Svendborg:Bilag - V0-orientering
  207925/20
 • Til Svendborg Kommune: Forespørgsel om supplerende oplysninger, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  207622/20
 • Til Svendborg Kommune: Belysning af spørgsmål i høringssvar af V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  207449/20
 • fra rådgiver - V2-kortlægning bedes udsat l, Kottesgade m.fl. - lok.nr. 461-81620
  237788/20
 • Til Ingeniørne: Vedr. svar på henvendelse vedr. Skibetvej 140 A, 7100 Vejle - lokalitet 631-00491
  209436/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring med bilag, Grindstedvej (ud for nr. 16), 7323 Give.pdf
  208124/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 550-81293, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster.pdf
  209829/20
 • Til Tønder kommune + SKAT: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning + Rapport, 550-81293, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster
  209837/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Florasvej 1 med bilag, 7182 Bredsten
  207529/20
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 410-81418, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup.pdf
  208033/20
 • Til Boligselskabet Lejerbo, V1-afgørelse, Johs. Højrupsvej 1, Nyborg.pdf
  207669/20
 • Til DR: Besvarelse af spørgsmål
  209472/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Aldershvilevej 16-20.pdf
  209967/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Christianslundsvej 29, Nyborg.pdf
  207662/20
 • til Odense Kommune - spørgsmål om status for §8-projekt, boliger, på Odense Gasværksgrund
  207416/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  210226/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - Udgår efter undersøgelse, Aldershvilevej 16-20.pdf
  209968/20
 • Til Odense Kommune, Varsling af V1-kortlægning, Banevænget 22, 5270 Odense N
  210223/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  210225/20
 • Til borger: svar på Henv,Mørupvej 2, Vandel, 605-00196
  207759/20
 • Til Folketingets Ombudsmand: Kvittering for henvendelse, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  209364/20
 • Til COWI: Allonge for V2-kortlægning på forsvarsarealer til underskrift
  207427/20
 • til Borgere, V1-afgørelse, Christianslundsvej 27, Nyborg.pdf
  207658/20
 • Til Middelfart kommune og Skat: kopi af rapport + V2-kortlægning, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup
  208040/20
 • Til SJMR: Svar vedr status på ansøgningsproces for §52 ansøgning på matr nr 178 Arnitlund, Haderslev Kommune
  207997/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Aldershvilevej 16-20, 5800 Nyborg
  209970/20
 • til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Christianslundsvej 27.pdf
  207657/20
 • Til borger: BILAg til afgørelse, Rapport grundejerdel, 550-81293_Kirkegade 5 Løgumkloster.pdf
  209832/20
 • til Odense Kommune - spørgsmål om status for §8-projekt, boliger, på Odense Gasværksgrund
  207412/20
 • Til Borger, Kortbilag, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  210224/20

23. april 2020

Indgående

 • Fra grindejer: udbedring af borehuller er i orden. Re: Vedr. J. nr. 17/39125
  222142/20
 • SV: UDKAST: Dagsorden til JAR styregruppemøde 2020-apr-30
  207582/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høringssvar til V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  207433/20
 • Telefonnotat, 23-04-2020, lok.nr. 561-32052
  207335/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Situationsplan_m. gamle resultater
  207572/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - JAGG Beregning, Gyldenbjergsvej
  207573/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om påbudt forurening og § 8-ansøgning, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  207571/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  207455/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-høringssvar til udkast til tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  207453/20
 • Re: Ansøgning til kulturpuljen
  207323/20
 • Re: Ansøgning til kulturpuljen - Udskydelse af arrengement
  207877/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Historik og § 8-oplæg, Skårupøre Strandvej 62A
  215325/20
 • Fra Svendborg Kommune: Oplæg til §8 undersøgelse, Skårupøre Strandvej 62A, 5881 Skårup
  215324/20
 • 022-20 Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper.pdf
  207216/20
 • BEK.pdf
  207217/20
 • Ændring: Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper
  207215/20
 • Fra Niras - Opsamling på aftaler fra opstartsmøde omkring indhold af miljøkonsekvensvurdering af Lertranskøbs ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  210323/20
 • Fra D4 Opdatering af d4infonet-test - nedetid og start maj 2020
  207325/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til påbud
  210529/20
 • Fra Ingeniør'ne, Rapport for frivillig undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  208958/20
 • Fra Ingeniør'ne, Rapport for frivillig undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  208963/20
 • Fra DMR: Pulje 10 - Dageløkkevej 8 - fase 4
  207970/20
 • Fra DMR - Møllegade 1A, Padborg - Endelig rapport, indledende undersøgelse - grundejerdel og tekniske del
  206623/20
 • Kan vi skyde det
  205099/20
 • Fra Realkredit Danmark: Sagsstats på lokalitets nr. 485-00506 og 485-00510 Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  204897/20
 • Fra Sweco: Pumpesump kælder
  220000/20
 • Fra Danske Regioner: Sundhedsdirektørmail nr. 14 / 2020 - Svarfrist 01-05-2020
  218671/20
 • Fra Niras: Udkast til rapport for Søndersø Industriområde
  219580/20
 • Fra Rambøll, Anm. om akter ifm. friv. und., 1ro og 1ru Dyrehavegård, Nyborg
  220367/20
 • Fra borger: Henv, Mørupvej 2, Vandel
  207738/20
 • Proof of pickup
  205082/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 22.04.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  209493/20
 • Fra GLS: Din forsendelse er afhentet (hip@rsyd.dk, GLS bookingnr._ 5021608)
  205081/20
 • Fra GLS_ Din forsendelse er leveret (hip@rsyd.dk, GLS bookingnr._ 5021608)
  206758/20
 • Fysioterapeut - afmelding af ydernummer
  212720/20
 • korrigering af referat efter møde i valideringsgruppen i maj 2019 - VS: udbetaling af første tilskud til akkreditering - Endelig Aftaletekst 07-09-2018 05.21.docx
  210573/20
 • Oversættelsen fra BLS af dokument
  207665/20
 • Fra Formpipe_ Ekstern disk modtaget
  206757/20
 • Fra Esbjerg Kommune: § 8 tilladelse til opstilling af klatrenet, Spangsbjerg Skolen
  207467/20
 • Proof of delivery
  206759/20
 • Fra Nybolig Esbjerg: Vedr. telefonbesked, 561-04115
  207098/20
 • Fra Rådgiver, Fotos af udgravning, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  207237/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Anmelseskema matr.nr. 267, 662 og 408 Østerende-Ballum, Ballum
  207305/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr.nr. 267 Syd, 662, 408, 615 og 452, Østerende Ballum, Ballum
  207306/20
 • Fra borger: Beretning vedr tildækket losseplads ved Højervej, Højer
  207296/20
 • Fra kommune - Henvendelse om høring på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  206984/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr.nr. 452 matr.nr. 267 Syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  207315/20
 • Fra borger forespørgsel om skovrejsning - Hjordkær
  204965/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr.nr. 408 og 615 matr.nr 267 Syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  207312/20
 • VFra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af klæg på matr.nr. 267 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  207303/20
 • SV: Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_20-04-2020 09_45
  206167/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  207026/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema klæg, matr. nr. 267 Syd, 662, 408 Østerende-Ballum, Ballum
  207304/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr. nr 267 Syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende Ballum, Ballum
  207309/20
 • Fra Ingeniørne: Henvendelse vedr. Skibetvej 140 A, 7100 Vejle - lokalitet 631-00491
  209424/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af klæg på matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  207300/20
 • Fysioterapi - tilføjelse til praksisbetegnelsen
  206224/20
 • udkast til Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_v3
  206161/20
 • korrigering af referat efter møde i valideringsgruppen i maj 2019 - VS: udbetaling af første tilskud til akkreditering
  210258/20
 • 3. Eksempler til databehandleraftaleskabelonens punkt 7.2 - Kopi.docx
  207666/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  214892/20
 • Fysioterapi, ændring af kapacitet,
  215161/20
 • Fysioterapi - ombytning af kapacitet
  215092/20

Udgående

 • Til Borger, Kopi af kortbilag m.m., Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207324/20
 • Til Esbjerg kommune, Svar på henvendelse, Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207311/20
 • Ansøgning til kulturpuljen
  207298/20
 • Ansøgning til kulturpuljen
  207291/20
 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - uddybende spørgsmål
  207179/20
 • Til ansøger RÅSTOF Om museumssøgerender
  249748/20
 • Til Realkredit Danmark: Samtale om matrikelændringer for matr.nr. 5, Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  206696/20
 • Til Realkredit Danmark: Fremsendelse af kort over matrikulære ændringer for 485-00510 Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  206133/20
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Orientering om godkendelse af efterbehandling matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl i Vejle Kommune
  205995/20
 • Til COWI: SV: udvidelse af budget, Middelfartvej 126, kommentar til moniteringsrapport
  205901/20
 • SV: Opdatering af d4infonet-test
  205779/20
 • Til Realkredit Danmark: Fremsendelse af materiale for 485-00510 Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  205126/20
 • Til grundejer: Vedrørende markskadeerstatning for etablering af kørevej på matr. nr. 3n Vedby By, Vedby
  219605/20
 • TIl DR: Bekræftelse på modtagelse
  209467/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  204966/20
 • Til kommune og skovdyrkerforening - svar på forespørgsel om skovrejsning
  204896/20
 • Korrespondance m. Rådgiver, Uddybelse af kortlægningsgrundlag, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  207258/20
 • Til Biorem: Svar på henvendelse
  206929/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  204958/20
 • Til borger, V1-kortlægning med bilag, Kirkegade 11, 7182 Bredsten
  205484/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Klagefrist forlænget på screeningsafgørelsen matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  207046/20
 • Til rådgiverne på udbuddet, Region Syddanmarks indledende undersøgelser - Godt nyt om besigtigelser
  205395/20
 • Til kommune - Svar på envendelse på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  206988/20
 • Til BRANBJERG HØJSKOLE, V1-afgørelse, Brandbjergvej 12 A, 7300 Jelling
  205506/20
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Fårupvej 38, 7300 Jelling
  207103/20
 • Til Biorem: Genfremsendelse af mail
  206966/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, høring, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  205473/20
 • Til Rådgiver, Svar på indsigelse, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odens SV
  205150/20
 • Til Assens Kommune, V1-høring, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  205472/20
 • Til Borger, V1-høring, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  204975/20
 • Til Assens Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  205475/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vejlevej 65, 7182 Bredsten.pdf
  205431/20
 • Til borger og Vejen Kommune: Meddelelse af påbud om bortkørsel af jord fra tidligere ikke-erhvervsmæssig råstofgrav., Læborg Kirkevej 21, Vejen
  207351/20
 • Til Landbrugsgruppen Fyn: Svar på forespørgsel
  204734/20
 • Til Assens Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til etablering af en membran, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  206887/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Åvænget 25, 7323 Give.pdf
  206061/20
 • Til Ejendomsselskabet Kirjan, V1-afgørelse, Tågelundvej 7, 6040 Egtved.pdf
  204732/20
 • Til MYDEEDS, V1-afgørelse med bilag, Ryttervangen 11A, 7223 Give.pdf
  206163/20
 • Til virksomhed, V1-kortbilag - afgørelse, Tågelundvej 7, 6040 Egtved.pdf
  204733/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. frugtplantage - til vores snak i morgen om forskellige projekter i kanalbyen
  216436/20

22. april 2020

Indgående

 • UDKAST: Dagsorden til JAR styregruppemøde 2020-apr-30
  204603/20
 • Referat af styregruppemøde 2019-okt-07
  204604/20
 • faktaark-klimasamarbejdsaftaler-om-kollektiv-trafik.pdf
  212697/20
 • faktaark-groen-buspulje.pdf
  212695/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-apr-16
  204595/20
 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 2020-apr-16
  204587/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Henv. vedr. Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207310/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilrettet kortbilag efterbehandlingsplan matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  204505/20
 • FRA KB: Releaseplan
  204570/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilsynsrapport, supplerende afgravning 2020 - Faaborgvej 240, Svendborg
  208056/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Første afgravning - Faaborgvej 240, Svendborg
  208055/20
 • Fra Svendborg Kommune: Notat om oprensning af miljøuheld samt fund af gammel forurening, Faaborgvej 240, Svendborg
  208053/20
 • Fra Odense Kommune: Supplerende spørgsmål og bemærkninger til §8-ansøgning, Roesskovsvej 28-32, 5200 Odense V
  222458/20
 • Fra DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Haugevej 180, 5270 Odense N
  204069/20
 • Fra DMR: Anmodning om historisk materiale lok. nr. 461-05070
  203777/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept af tilpasset oplæg til undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  203298/20
 • VS: C. F. Tietgensvej - byggesag20191077 - ny kontorbygning
  204428/20
 • RE: haster sag:8005735819 og bestilling af servicepakken udvidet support
  205127/20
 • SPAK-NemID tjenesteudbyder udvidet support_Region Syddanmark.pdf
  205129/20
 • Fra rådgiver - dokumentation for data i Geogis
  233203/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, spm om indkomne klager matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  204492/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Recirkulering af oppumet vand i Kanalbyen.pdf
  216376/20
 • Fra Niras: Vadhusevej - status
  218932/20
 • Fra Sweco: Detaljer og tidsplan for sporgasundersøgelse
  219889/20
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47
  219985/20
 • Fra Varde Kommune: Varsel om påbud §§40/41l
  220134/20
 • Fra Sweco: Vedr. sporgasundersøgelse
  219911/20
 • Fra projekt: udmelding om udsættelse pga. coronakrisen
  218282/20
 • Fra Sweco: Økonomiopgørelse 3D-model
  219918/20
 • Netavisen Grindsted: vedr. Udrykningstider i Billund Kommune
  221247/20
 • Fra Sweco: rapporter, Skovtoft 5, 6300 Gråsten
  208242/20
 • Fra projekt: Udsætter alle aktiviteter til 2021 pga. coronakrisen
  227379/20
 • Fra DR: Opføgende spørgsmål til aktindsigt
  209461/20
 • Fra GLS: Ordrebekræftelse
  204478/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  207945/20
 • Signeret kontrakt - 0180_001.pdf
  207959/20
 • SV: Udviklingsaftaler til godkendelse til Mit Sygehus
  207488/20
 • Fra Tønder Handelsskole: vedr. Bæredygtighed lokalt og globalt
  234385/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. afgørelse om at der ikke meddeles påbud efter jordforureningsloven, Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  222738/20
 • Fra Rådgiver, Indsigelse mod V1-afgørelse, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odens SV
  205123/20
 • Fra SWWECO: Præcisering på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  203655/20
 • Fra projekt: udmelding om udsættelse til 2021
  216912/20
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende vedr.tørholdelse i forbindelse med nedlæggelse af udløbsbygværk i Kanalbyen
  216420/20
 • Til borger: Svar vedrørende ansøgning om jord/ muldtilførsel, Kræmmerled 3, Gelsted
  203377/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Kopi af kvitttering på oplæg til sup undersøgelse
  203531/20
 • Fra Middelfart Kommune: Resultater fra målerunde 5 og 6, Jernbanegade 2, Middelfart
  204613/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr dokumentationsrapport, Kanalbyen, byggefelt 6
  216367/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tørholdelse i forbindelse med nedlæggelse af udløbsbygværk i Kanalbyen
  216371/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. sagen fra Nørrebrogade 5-7, Fredericia
  204609/20
 • Fra SWECO: Jordhåndteringsplan og §8_Kongebrohuset, Nørre Havnegade, Sønderborg
  203688/20
 • Fra SWECO: Forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  203646/20
 • Fysioterapi - TBS - ændring yderreg..pdf
  215165/20
 • Fysioterapi, - KD - ændring yderreg..pdf
  215098/20

Udgående

 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  204562/20
 • Til Vejle Kommune, Jordforurening, Åstbyvej 3A, Vandel, lok: 630-81684
  204559/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Høgsbrovej 54, 6760 Ribe - kopi af afgørelse om V1-kortlægning, 571-55011
  204558/20
 • SV: C. F. Tietgensvej - byggesag20191077 - ny kontorbygning
  204439/20
 • Til DMR: Oversigt over analysepakker af pesticider for jord og vand, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  204129/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Haugevej 180, 5270 Odense N
  204090/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Vibækvej 1, 5250 Odense SV, lok. nr. 461-05070
  203796/20
 • Til LG Dental: Godtgørelse for el-udgift til luftrensere
  203952/20
 • Til Odense Kommune: Regionens tilbagemelding til miljøbeskyttelseslovens § 19, matr.nr. 17cu og 6a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  203750/20
 • Til Strøjer RÅSTOF Dialog om udvidelse af lergrav
  205464/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Kommentar til rapport Vandværksvej 9 og 11, Aarup
  203715/20
 • Til D4 vedr. åbne sager til fakturering: 3478, 4647 & 4489
  203628/20
 • Til D4 svar på afregning vedr. ID 3251 og 4599
  203621/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  203535/20
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af del af Hedevejen 17, 5932 Humble, matr.nr. 31x, Nordenbro By, Magleby
  203534/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelsesbrev, UDKAST
  203536/20
 • Til Odense Kommune: Overblik over sagsstatus på Pakhusgarden 9, Odense C?
  203324/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar om ingen klager matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  204495/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens tilbagemelding på revideret oplæg til geoprobeundersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  202916/20
 • Til firma - Vestergade 60A og 60B, Tønder - Afgørelse - Kortlægning på vidensniveau 1
  202763/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om fremsendelse af kopi af miljøtilsynsnotater, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  202612/20
 • Til Nordfyns Kommune: Anmodning om status på påbudssag, Ruevej 20, 5462 Morud
  202491/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Banevænget 22, 5270 Odense N
  204267/20
 • Til GLS_ Kvittering for ordre
  204506/20
 • Til GLS: Oplysninger i forbindelse med forsendelse
  204445/20
 • Til SWECO: Svar på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  203663/20
 • Til Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning i RSyd
  206889/20
 • Til DGE, Godkendelse ny KS medarbejder på de indledende undersøger for Region Syddanmark
  205367/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  203099/20
 • til Nordfyns Kommune - regionen accepterer opfyldelse af påbud, Snavevej 2, 5471 Søndersø
  204534/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  203094/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark - V1-afgørelse - Vingstedvej 25 7182 Bredsten.pdf
  202477/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bygaden 14, 5800 Nyborg.pdf
  202920/20
 • Til ansøger: VS: Bårdesøvej, jf. aftale med Ebbe- ny ansøgning
  202593/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Vestre Alle 25, 7323 Give.pdf
  203343/20
 • Til Borger, V1-høring, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  203102/20
 • til Borger Beskrivelse af forurening og boliguindsats Haderslevvej 5, Vojens.
  204625/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark - V1-kortbilag - afgørelse - Vingstedvej 25 7182 Bredsten.pdf
  202478/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestre Alle 25, 7323 Give.pdf
  203346/20
 • Til Fredericia KOmmune: SV: Lovliggørelse af bygninger
  204065/20
 • Til Borger: Afgørelse om V1-kortlægning, 571-55011
  204544/20
 • Til Vingsted Centret, V1-afgørelse, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  203697/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 8, 7323 Give
  203583/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Bygaden 15, 5800 Nyborg.pdf
  202922/20

21. april 2020

Indgående

 • Pakning af 3.6
  203028/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Trækker afgørelse tilbage, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201914/20
 • Fra DMR: Spørgsmål til analyseomfang af pesticider, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  202110/20
 • Fra D4, Tim: Plan for opdatering af d4infonet-test
  205495/20
 • Fra Tønder Kommune, Tilbagekaldelse af truffet afgørelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201921/20
 • Fra Tønder Kommune, Tilbagekaldelse af truffet afgørelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201920/20
 • Fra Niras: Laboratorievalg Udfyldt tildelingsværktøj - Brændevej 2
  240060/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om sagsstatus på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  199862/20
 • Faktura: 7713445
  199558/20
 • Bilag_4_Graveplan - revideret vejadgang.pdf
  212631/20
 • Fra DK Råstof -ansøgning om ændring af adgangsvej Overkørselstilladelse til Molsgaardvej
  212630/20
 • Fra projekt: udmelding om udsættelse til 2021 pga. coronakrisen
  216852/20
 • SV: Lægemidler til brug under vagt - introkurser for nye vagtlæger
  220816/20
 • Udfyldt leverandør spørgeskema
  202825/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema
  202907/20
 • VS: PRO knæ/hofte
  201279/20
 • Anmodning om aktindsigt
  201450/20
 • fra COWI
  199700/20
 • VS: Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_20-04-2020 09_45
  206175/20
 • Fra DGE, ønsker ny KS medarbejder godkendt på de indledende undersøger for Region Syddanmark
  205349/20
 • Fra SWECO A/S: Vedr. Koldingvej 18, 7100 Vejle - oplæg til revideret moniteringsprogram
  199648/20
 • Sv: Anmodning om aktindsigt
  201331/20
 • Fra Rambøll: Vedr. GeoProbe pris
  199813/20
 • Fra ejendomsmægler Evald Møller Henvendelse 46842018 Østergade 53 -
  199937/20
 • Fra borger: Henvendelse om afholdelse af politiske møder
  200486/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema
  202524/20
 • Fra COWI: Vedr. interview og kontakt
  202485/20
 • Fra projekt: status vedr. projektet i lyset af corona
  216670/20
 • Fra DGE: Afsluttende miljøundersøgelse - aldershvilevej 16-20
  202647/20
 • Fra DGE: Bilag - Rapport- Aldershvilevej 16-20, Nyborg.pdf
  202676/20
 • Re: Migrer knappen skal kun være for superbrugere
  202520/20
 • Fra prokelt "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. svar på spørgsmål
  202849/20
 • Fra Rambøll: Ændret placering af sondering nr. 3 og 4
  201040/20

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, Godkendelse af efterbehandling matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl i Vejle Kommune
  201622/20
 • Til indvinder og Vejle Kommune, RÅSTOF, Mail med godkendelse af efterbehandling efter råstofgravning matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl i Vejle Kommune
  201621/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252871/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Praktik v. ændr. af afgørelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201306/20
 • Til VSM Contractor A/S: Tilbagemelding på høringssvar, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gø Tallerupgård, Tommerup.
  200815/20
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Flyvervej 35, 5700 Svendborg
  200591/20
 • Til Boirger, Orientering om igangsætning af afgravning.pdf
  200569/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af forurening.pdf
  200555/20
 • Til Svendborg Kommune: Høring af V2-kortlægning af del af Flyvervej 35, 5700 Svendborg, matr.nr. 19t Stammelse By, Landet
  200553/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-afgørelse, udkast
  200556/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-høring
  200554/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252869/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252870/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  199820/20
 • Til borger: V2-kortlægning af nyt delareal, Sanderumvej 174, 5220 Odense SV, matr.nr. 42b Sanderum By, Sanderum
  199818/20
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  199819/20
 • Til Odense Kommune: Regionens tilbagemelding på supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174, Odense.
  199508/20
 • SV: Sønderborg Jernbane apoteks oplevelser mht Positivlisten
  220808/20
 • til Ejendomsmægler Evald Møller Svar på henvendelse - Østergade 53 -
  200114/20
 • Til Borger, V2-høring med bilag, Alsgade 71, Sønderborg.pdf
  202343/20
 • Til virksomhed, V1-høring med bilag, Steen Blicher Vej 0, 7182 Bredsten.pdf
  201032/20
 • Til borger, V2-kortbilag, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  200757/20
 • Til Borger, V1-høring, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  199420/20
 • Til Varde Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  199443/20
 • Til projekt: forespørgsel om projektbudget er revideret
  201118/20
 • TIl Middelfart kommune - torientering, V2-kortlægning. Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  200846/20
 • Til Milo Invest, Afgørelse med bilag om at Alsgade 69 ikke kortlægges.pdf
  202334/20
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200759/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  199403/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  199334/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt - Antal ydelser pr. 1.000 sikrede - Region Syddanmark 2010-19.xlsx
  200910/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  199417/20
 • til projekthaver
  200979/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  199960/20
 • Til praksis:åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  199440/20
 • TIl borger - V2-afgørelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  199864/20
 • Til Varde Kommune: Bemærkninger til teknisk notat
  202333/20
 • til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2020
  201166/20
 • TIl borger: Svar vedr boligundersøgelse på Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  199795/20
 • Til B K Service A/S, V1 afgørelse med kortbilag.pdf
  201793/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  200929/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-kortbilag, høring, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  201585/20
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200770/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  201177/20
 • TIl borger - rapport for indledende undersøgelse, Kærvangen 5, 5500 Middelfart Grundejer_del.pdf
  200771/20
 • Til kommunen - Orientering om chrom(VI)-grundvandsforureningen og V2-varsel på Åbenråvej 147 A-C, 6780 Skærbæk
  200923/20
 • Bekræftelse på modtagelse af leverandørspørgeskema
  202890/20
 • Til SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING, Alsgade 73 kortlægges ikke inkl. bilag.pdf
  202336/20
 • Til TB Ejendomme, V1-høring med bilag, Tørskindvej 24-26, 7183 Randbøl.pdf
  202113/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  199946/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  199410/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  200900/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 10, 7323 Give
  200709/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, V2-kortlægning med F2-nuancering, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  199942/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  199340/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  201575/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  199396/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  200751/20
 • Til Odense Kommune. Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  201138/20
 • Til virksomhed - V2-høring Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200750/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-høring, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  201583/20
 • Til virksomhed - UDKAST til Boligerklæring Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200779/20

20. april 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-till. t. mellemdepot, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg
  199239/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-till. t. mellemdepot, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg
  199238/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - analyseresultater og porevandsprøver
  211236/20
 • Fra COWI: Afsluttende undersøgelsesnotat. Vesterbro 28, Odense
  200915/20
 • Fra MOE A/S: Forespørgsel om kortlægningsgrundlag, Havnegade 120, 5000 Odense C
  198759/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af revideret udkast (v3) til rådgiver, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  198308/20
 • Fra Rambøll - Referat af møde d. 13/3-2020 - Himmark Strand
  232760/20
 • RE: Råstof system skal opgraderes til 3.5
  199116/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding til rådgiver ang. indeklimamålinger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  198293/20
 • Fra MOE: SV: 1 års gennemgang - Møllegade 51, Sønderborg
  197566/20
 • Fra Kommunen - status vedr. retablering jf. bemærkninger fra nabo
  232752/20
 • Fra Orbicon: SV: Møllegade 36, Sønderborg
  197514/20
 • Regionsvejledning_version1_20042020.pdf
  202483/20
 • Dagsorden og bilag til 5. møde i Regionsudvalget 27. april 2020
  202482/20
 • Mødeindkaldelse.pdf
  202484/20
 • Fra Tietgen: vedr. Den digitale podcast
  242332/20
 • Fra Niras: Revideret budget/økonomioversigt - Søndersø Industriområde
  219600/20
 • Fra projekt: Status på projekt i lyset af corona-krisen
  216597/20
 • Fra rådgiver: Storegade 52, 6800 Varde, Teknisk del.pdf
  209468/20
 • Fra rådgiver: Storegade 52, 6800 Varde, nabo grundejerrapport.pdf
  209463/20
 • Fra DGE - Erklæring i forbindelse med adgang til Region Syddanmarks systemer og databaser - underskrevet.pdf
  197953/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk - Teknisk rapport.pdf
  200651/20
 • Til Kudsk & Nissum: Aftale vedr tilsyn ang. dispensation på modtagelse af jord mat. 179og789 Skrydstrup
  198192/20
 • Fra DGE - Underskrevet Allonge vedr. renserigennemgang Pulje 5 del 2..pdf
  197614/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr dokumentation for undersøgesler på Gildbrovej
  198872/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  197417/20
 • Fra Kudsk & Nissum: Forespørgsel vedr dispensation til modtagelse af jord mat. 179og789 Skrydstrup
  198167/20
 • Ansøgning
  199945/20
 • Fra COWI: Status for JAR og kvittering for modtagelse, V2-kortlægning af forsvarsarealer
  198048/20
 • Beslutningsreferat fra møde 20.4 vedr. PRO-hofte/knæ
  198749/20
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse, Aabenraavej 32, Krusaa
  197414/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog ,med kommunen vedr poreluft, Grundtvigsparken, Sønderborg
  199113/20
 • Fra NIRAS, modtaget den tekniske rapport vedr. Alsgade 71, Sønderborg.pdf
  198889/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  197402/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  197408/20
 • SV: TEst af nyeste tilretninger inden release
  198630/20
 • Fra Rambøll: Anmeldelse af GeoProbe sonderinger
  198419/20
 • Fra DGE- Svar vedr. Tilbud om opgaven "Gennemgang af 35 gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt" på baggrund af aftalen om ressourcepersoner
  197600/20
 • Fra DMR: Aktindsigt Hørup Byghade 19a, 6470 Sydals. Matrikel 706, Hørup
  198798/20
 • Fra rådgiver: Storegade 52, 6800 Varde, grundejerrapport.pdf
  209458/20
 • Frigivelse af Release 20.1.0
  203626/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk - Grundejerdel.pdf
  200741/20
 • Fra grundejer: Supplerende høringssvar, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  201095/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  199426/20
 • Fra Varde Kommune: §8 tilladelse
  200605/20
 • Fra NIRAS: Opmåling areal ifm. erstatning afgrødetab
  199455/20
 • Fra Varde Kommune: Teknisk redegørelse-
  202332/20
 • Entreprisekontrakt - Jord og Kloak - Ronæs Entreprenør og Anlægsgartner
  203604/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  199431/20
 • Til REMA Butiksudvikling A/S: Bilag - V2-høring
  198947/20
 • Til REMA Butiksudvikling A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  198946/20
 • Til REMA Butiksudvikling A/S: Bilag - V2-afgørelsesbrev, UDKAST
  198948/20
 • Til ansøger RÅSTOF Om ikke : Godkende efterbehandlingen
  236859/20
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. kortlægning efter Jordforureningsloven - 523-05724
  233201/20
 • Til MOE A/S: Bilag - V1V2-kortlægningsbrev
  198766/20
 • Til MOE A/S: Fremsendelse af materiale om kortlægningsgrundlag, Havnegade 120, 5000 Odense C
  198765/20
 • Til MOE A/S: Bilag - 18964990_Autoscannet sag_001 0001
  198769/20
 • Til MOE A/S: Bilag - 18964991_Autoscannet sag_002 0002
  198767/20
 • Til Praksis - Åbning for gruppe 1-sikrede patient
  198734/20
 • Til kommunen - Kopi af brev - bliver ikke kortlagt efter Jordforureningsloven
  233194/20
 • Til kommunen - En del af kommunens areal bliver ikke kortlagt efter Jordforureningsloven
  233193/20
 • Til parter, RÅSTOF, Mail med høring over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr 474 Uge Ejerlav, Uge
  198797/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST til tillæg til tilladelse 474 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  198790/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Følgebrev til udkast tillæg til tilladelse 474 Uge Ejerlav Uge.pdf
  198791/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høring over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  198788/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Bilag - Historiske ortofoto
  198280/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Supplerende kortbilag til høring af V1-kortlægning af del af Mosevænget 19, 5270 Odense N, matr.nr. 3b og 3r Anderup By, Lumby
  198279/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, tilsynsafgørelse underordnet betydning matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  199087/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/: Bilag - V1-afgørelse
  197757/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/: V1-kortlægning af Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, matr.nr. 13fm Bellinge By m.fl.
  197755/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/: Bilag - Kortbilag
  197752/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-høringssvar til udkast til tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  197671/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. graverender og navngivning af vandprøver
  233032/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET HØJGAARDSVEJ 6-8: V2-kortlægning af del af Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe, matr.nr. 2ac Sødinge By, Ringe
  197588/20
 • EJENDOMSSELSKABET HØJGAARDSVEJ 6-8: Bilag - Kortbilag
  197590/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET HØJGAARDSVEJ 6-8: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  197589/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til revideret udkast til § 8-tilladelse, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  197432/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse og anm. om færdigmelding, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  197203/20
 • Til Vandel Efterskole, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  197254/20
 • Til Esbjerg Kommune + SKAT, Orientering om endelig V2-kortlægning, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
  198148/20
 • Til Vandel Efterskole, V1-høring, Grindstedvej 37A, Randbøl.dotm.pdf
  197257/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kulsøvej 17, Give.pdf
  197624/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  197635/20
 • Til COWI: Vedr. ejerforhold og kontaktperson mv
  198770/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 13, Give.pdf
  197784/20
 • Til Esbjerg Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til etablering af klatrenet på legeplads ved Spangsbjerg skolen, lok. 561-00205
  198743/20
 • TIl Sønderborg Kommune: Svar på matrikelændringer, matr. 350 Svenstrup, Sønderborg, Gildbrovej 10A, 6430
  199089/20
 • Til COWI: Forslag til skabelon, V2-kortlægning af forsvarsarealer
  197657/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming.pdf
  198149/20
 • Til Cowi: Hvenetved - status
  197766/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bæksgårdsvej 13, Give.pdf
  197778/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Til orientering vedr. høringssvar fra grundejer vedr. V2-kortlægning, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  197879/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kulsøvej 17, Give.pdf
  197628/20
 • Til EDC: 20036 Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  197647/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  198986/20
 • Til grundejer - V2-høring - matr. nr. 669
  233190/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  197637/20
 • Til praksis:åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  198983/20
 • Til Varde KOmmune: Bem. til § tilladelse
  198550/20
 • Til grundejer - Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - matr. nr. 509.pdf
  233138/20
 • Til Borger, Kortbilag, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming.pdf.PDF
  198150/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  198051/20
 • Til DMR: Svar på aktindsigt Hørup Byghade 19a, 6470 Sydals. Matrikel 706, Hørup
  198833/20
 • Til Vandel Efterskole, Kortbilag til V1-høring, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  197248/20
 • Til Billund Kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  198057/20
 • Til grundejer - Bilag til Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - Kortbilag.pdf
  233145/20
 • Til grundejer - V2-høring - matr. nr. 341
  233174/20
 • fra projekthaver
  198194/20
 • Til grundejer - Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - matr. nr. 466, 718, 7000i.pdf
  233152/20
 • Til grundejer - bilag til Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - Kortbilag.pdf
  233165/20
 • Til grundejer - bilag til V2 høring - Udkast til V2-kortlægning - matr. nr. 341.pdf
  233183/20
 • Til grundejer - Bilag til V2-høring - matr. nr. 669 - Udkast til V2-kortlægning - matr. nr. 669.pdf
  233191/20

19. april 2020

Indgående

 • Fra borger: Skælsten
  197146/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej foreløbig rapport
  219926/20
 • Fra WT: DO & materiale til styregruppemøde 20/ 4
  224482/20
 • Fra Borger: Vedr. tangevej 15 - frivilli tiltag
  213875/20

Udgående

 • Til Orbicon: Møllegade 36, Sønderborg
  197148/20
 • Til borger: SV: Skælsten
  197147/20

18. april 2020

Indgående

 • Fra VSM Contractor A/S: Høringssvar til kortlægning af Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup
  198321/20

17. april 2020

Indgående

 • Fra Danfoss - kopi af mail fra Danfoss til kommunen vedr. bemærkninger fra nabo
  232748/20
 • Fra Naturstyrelsen - spørgsmål vedr. myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  218047/20
 • Fra Aabenraa Kommune, §8-tilladelse til etablering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  197285/20
 • Fra DMR: Forespørgelse vedr. status på Vesterbro 28-32
  203733/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om opdateret rapport og vurdering heraf, Odensevej 45, 5750 Ringe
  194624/20
 • Fra Niras: Vedr. markeringspæle ved boringer
  219595/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 4
  195634/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 5
  195639/20
 • Fysioterapeut - ændring af CVR nr
  196593/20
 • fra fredericia kommune: NY sag: Jernbanegade 4, 7000 Fredericia
  208337/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. afgravning af forurenet jord, Egebjerg, 5863 Ferritslev
  226944/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Jernbanegade4Fredericia_Layout2.pdf
  208344/20
 • fra fredericia kommune: Jernbanegade 4, Fredericia - Copy of Bofa 301 Elevator.xlsx
  208347/20
 • fra fredericia kommune: Jernbanegade 4, Fredericia - Copy of Bofa 301 Elevator.xlsx
  197274/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsespåbud fase 2, Amerikavej 21, 6700 Esbjerg.pdf
  197806/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Jernbanegade4Fredericia_Layout2.pdf
  197270/20
 • Fra Praksis - Meddelelse om nyt tlf nr
  198652/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsespåbud fase 2, Amerikavej 21, 6700 Esbjerg
  197805/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Bofa 301 Elevator.docx
  197272/20
 • Fra ansøger: orientering om udsættelse pga. corona
  199054/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Bofa 301 Elevator.docx
  208345/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 3
  195629/20
 • Fra DMR: KS-udtalelse fra Agrolab vedr. vandprøve fra boring B7, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  195829/20
 • Fra Fredericia Kommune: Samlede bilag til dok.rap (vers.3)_bf 50A_50B og 50A-Øst vers3_Owncloud-version.pdf
  196026/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 1
  195596/20
 • SV: Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_07-04-2020 16_08
  206178/20
 • Implementering af MR-skanning til akut udredning af apoplexi med kommentarer fra OUH.docx
  206182/20
 • Fra Metabolic, Fra Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203959/20
 • Fra Miljøteknik A/S: Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og endelig godkendelse. Strandvejen 238, 5500 Middelfart mm. Lokalitetsnr. 445-04007
  217592/20
 • Fra Odense KOmmune: Afslutning af sag om §8-tilladelse til tilbygning
  204414/20
 • fra Varde kommune : supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde
  200320/20
 • fra Varde kommune: supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - Amtets e-arkiv - Ringkøbingvej 30.pdf
  200327/20
 • fra Varde kommune: supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - weblageret - byggetilladelse 1991 Frisvadvej 35.pdf
  200336/20
 • fra Varde kommune: supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - Ringkøbingvej 30 - BBR.PDF
  200332/20
 • Fra projekt "Succesfulde overgange i FGU-uddannelsen" vedr. svar på spørgsmål.
  202089/20
 • Fra Fredericia Kommune: Nørrebrogade 5-7, Fredericia, §8 sag, fremsendelse af ansøgningsmateriale
  199535/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering for tilbagemelding vedr. Nørrebrogade 5-7, Fredericia, §8 sag
  199579/20

Udgående

 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 3 - Mail 2 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197062/20
 • Ikke-navngivet.msg
  197063/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 3 - Mail 1 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197061/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 2 - Mail 3 af 3, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197039/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 2 - Mail 2 af 3, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197036/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 2 - Mail 1 af 3, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197032/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 1 - Mail 2 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197010/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 1 - Mail 1 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197008/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Diverse mails, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  196976/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Kortlægningsbreve for matr.nr. 4668a, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  196958/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Vejlevej 81, 6000 Kolding.pdf
  196954/20
 • Til Kolding Kommune, V2-varsling, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  196952/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Vejlevej 81, 6000 Kolding.pdf
  196953/20
 • Til borger: En del af Ellerup Bygade 6, 5892 Gudbjerg Sydfyn, matr.nr. 37d Ellerup By, Gudbjerg udgår af kortlægningen.
  196832/20
 • Til borger: Kortbilag, udgår af kortlægningen
  196834/20
 • Til borger: Udgår af kortlægningen
  196833/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-høring med bilag
  196821/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens kommentarer til oprensning og V2-kortlægning af del af restforurening, Ellerup Bygade 6, 5892 Gudbjerg, Lok.nr. 479-81104
  196822/20
 • Til organisationer, RÅSTO, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune
  196302/20
 • Totaludskrift lok.nr. 473-00797.pdf
  196293/20
 • OM supplerende undersøgelsesnotat fra COWI - lok.nr. 473-00502.PDF
  196296/20
 • Brev fra 2008 om udgået af kortlægningen - lok.nr. 473-00502.DOC
  196288/20
 • Brev fra 2008 om udgået af kortlægningen - lok.nr. 473-00502.DOC
  196295/20
 • OM supplerende undersøgelsesnotat fra COWI - lok.nr. 473-00502.PDF
  196287/20
 • Totaludskrift lok.nr. 473-00797.pdf
  196286/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening - Tværgade 11 5750 Ringe
  196285/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening - Tværgade 11 5750 Ringe
  196294/20
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring - Udkast til ny V2 kortlægning - ændret indsats.pdf
  196277/20
 • Til kommunen - Kopi af brev til virksomhed - vedr. høring af V2 - ændret indsats over for overfladevand
  196280/20
 • Til virksomhed - V2-høring.pdf
  196275/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  196297/20
 • Til ansøger, myndigheder, organisationer, parter, Screeningsafgørelse inkl. skema matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  196258/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  196255/20
 • Til ansøger, parter, myndigheder, organisationer, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse.pdf
  196256/20
 • Totaludskrift lok.nr. 575-42001.pdf
  196097/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening - lok. 575-42001
  196095/20
 • Gejsingvej 42 Gejsing 6600 Vejen - udgået før kortlægning.msg
  196096/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens tilbagemelding på revideret rapport for indeklima, Odensevej 45, 5750 Ringe
  195909/20
 • Til Assens Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af undersøgelsesrapport for områdefornyelse Tommerup St.
  195632/20
 • Til Assens Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af undersøgelsesrapport for områdefornyelse Tommerup St.
  195630/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: Høring af V1-kortlægning af Smedevej 13A-N, 5690 Tommerup, matr.nr. 1ce Tallerupgård, Tommerup
  195609/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: Bilag - V1-høring
  195611/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  195610/20
 • V1V2-afgørelse, UDKAST, Pleje og seniorboliger ApS
  195266/20
 • V1V2-høring, Pleje og seniorboliger ApS
  195267/20
 • Til Pleje- og Seniorboliger ApS: Høring af V1V2-kortlægning af Buchwaldsvej 26 m.fl., 5690 Tommerup, matr.nr. 1b, 1gs, 1gu, 1gv, 1gx og 1gy Tallerupgård, Tommerup
  195265/20
 • Til DMR: Svar på forespørgelse vedr. status på Vesterbro 28-32
  203736/20
 • Til VSM Contractors: Høring af V1V2-kortlægning af Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gæ Tallerupgård, Tommerup
  195268/20
 • V1V2-høring, matr 1gæ, VSM Contractors
  195269/20
 • V1V2-afgørelse, UDKAST, matr 1gæ, VSM Contractors
  195270/20
 • 485-00510_Ind_UND_Sept 1997.pdf
  195271/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring, matr 1gz
  195274/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  195275/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af Smedevej 6, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gz Tallerupgård, Tommerup
  195272/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST, matr 1gz
  195273/20
 • Sikkerhedsstillelse, Terpling matr.nr. 3k - frigivet.pdf
  195298/20
 • Til Sydbank - Frigivelse af sikkerhedsstillelse - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup, Vejen Kommune
  195296/20
 • Til COWI: Nye undersøgelser, Kær Vestermark, Sønderborg
  197015/20
 • Til Engsig Madsen Ejendomme ApS, V1-afgørelse med bilag, Bæksgårdvej 14, 7323 Give.
  194836/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 9f og 9r Ejby By, Ejby - V2-kortlægning af en del af matriklerne
  196988/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-høring, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  195137/20
 • til Borger Afgørelse om at ejendommen Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg udgår af kortlægning -
  196485/20
 • til Borger bilag Rapport - 430-81636 Vingårdsvej 15, faaborg - Videregående undersøgelse Endelig, inkl bilag.pdf
  196488/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Vedr. en del af Brændegårdsvej 7, 5600 Faaborg, matr. nr. 3a Nybo By, Brahetrolleborg - V1-kortlægning
  196396/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlagt areal, lok. 410-81298
  196970/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Haugstrupvej 4, 7173 Vonge.pdf
  195335/20
 • Til DR: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  195301/20
 • Til Middelfart Kommune, grundejer: Kortbilag, V2-kortlagte areal, lok. 410-81067
  196715/20
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  197033/20
 • Til grundejer: Regionens svar på grundejers høringsvar til V2-kortlægning af ejendommen, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  196138/20
 • Til DR: Anmodning om præcisering af henvendelse
  227567/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  196629/20
 • Til J. Boesenbæk Holding ApS, V1-afgørelse med bilag, Bæksgårdvej 6, 7223 Give
  195141/20
 • Til Medie: Besvarelse af spørgsmål om udgifter
  197006/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af vejmatr. nr. 7000b Gamborg By, Gamborg - en del V2-kortlægges
  196777/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Bjerndrupgårdvej 29, 6070 Christiansfeld, Høring - del af din grund er forurenet, 621-82004
  196579/20
 • Til Skarehus DK AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  195136/20
 • Til Fredericia Kommune: Bem til ansøgning om §8 tilladelse
  195564/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-kortbilag, høring, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  195134/20
 • Til COWI: Vedrørende oprettelse af konsulent, V2-kortlægning af Forsvarets arealer
  197014/20
 • Til Odense Kommune, V1-varsling, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  195556/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 9f og 9r Ejby By, Ejby
  196965/20
 • Til Borger: Høring - del af din grund er forurenet, 621-82004
  196545/20
 • Til Middelfart Kommune, grundejer: V2-afgørelse for en del af matr. nr. 7000b Gamborg By, Gamborg
  196698/20
 • Til borger: Svar vedr jordforurening, matr 374 Holbøl By, Holbøl
  196923/20
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa, matr. 102, Stubbæk, Ensted, lok. nr. 545-30029
  195816/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte areal, lok. 431-04009
  196340/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Haugstrupvej 4, 7173 Vonge.pdf
  195340/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Brændegårdsvej 7, 5600 Faaborg
  196328/20
 • til Borger Afgørelse om at ejendommen Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg udgår af kortlægning ihht Jordforureningsloven
  196479/20
 • Fra Region Syddanmark - Tilbud om opgaven "Gennemgang af 35 gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt" på baggrund af aftalen om ressourcepersoner
  197585/20
 • Til borger: Orientering om udbud, Nørrebyvej 2, Rødding
  250970/20
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding vedr. Nørrebrogade 5-7, Fredericia, §8 sag
  199571/20
 • Fra Sweco: Oplæg beskrivelse sporgasundersøgelse
  200132/20
 • Til projektet: Svar fra SL vedr. aflysning og hendes deltagelse
  201333/20
 • Mail til leverandør: Audit på databehandleraftaler for Plan2Learn samt Plan2Learn ANT - Region Syddanmark
  196806/20
 • Til borger: Orientering om udbud, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  250987/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense Sv
  194760/20
 • Til Virksomhed2, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  195096/20

16. april 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommun: Kopi af § 19-ansøgning mm, matr.nr. 17cu og 6a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  203561/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret udkast til § 8-tilladelse, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  194631/20
 • Fra Niras: svar på kommentarer til forslag - supplerende, Brændevej 2
  240056/20
 • Strø -tanke
  194149/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kommende revideret UDKAST til §8 tilladelse for nyt varmeværk på Højgårdsvej 6-8
  194629/20
 • Fra Suez: Præsentation og opsummering fra møde den 16. april 2020
  196820/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af regionen om §8 til projekt på lok.nr. 430-81640, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  194617/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 tilladelse
  194619/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering
  194620/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2 - Ansøgning
  194618/20
 • Fra iras: Forslag - supplerende, Brændevej 2
  240038/20
 • Fra Danfoss - Status
  232737/20
 • ”Migrerings- og Tilslutningsaftale Digital Post løsningen” underskrevet af Region Syddanmark. 546438
  196667/20
 • Fra Skatteankestyrelsen: Spm. ang. kortlægningsafgørelse gælder matrnr 4668a, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  196910/20
 • Fra MST, RÅSTOF, kvittering og ingen bemærkninger matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  201994/20
 • Fra kommunen - kopi af notat vedr. hudoptag
  232733/20
 • Fra Skatteankestyrelsen: FORSP - Materiale vedr. jordforurening, Grundtvigsparken, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  195668/20
 • Fra DGE: Opdateret dokumentationsrapport af indeklimamålinger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  194621/20
 • Fra DGE: Bilag - Dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  194623/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  217541/20
 • Fra Fredericia Kommune: Byggemodning i Kanalbyen, ansøgning om § 8 tilladelse
  216303/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Porthouse FredericiaC Byggefelt 50a-b, dokumentationsrapport
  195161/20
 • fra Vejle kommune : Oplæg til ændring af monitering på Danmarksgade 1, Vejle - 2020-0836 - 2020-04-15 Notat vedr. vilkår i §8-tilladelse, Danmarksgade 1.pdf
  195124/20
 • Fra mst: Påbud om oprensning af jordforurening FDO-2010-03 og 88MOV043 på FDO J70 (MST Id nr.: 969980) - Påbud om oprensning af FDO 2010-03 og 88MOV043 af 16. april 2020.pdf
  195157/20
 • fra Vejle kommune : Oplæg til ændring af monitering på Danmarksgade 1, Vejle
  195121/20
 • Fra Danren: Accept af hovedrengøring 7. maj
  194557/20
 • Fra Borger: Skøde 5
  192042/20
 • Fra mst: Påbud om oprensning af jordforurening FDO-2010-03 og 88MOV043 på FDO J70 (MST Id nr.: 969980)
  195154/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Industriparken 1, 1A, 7182 Bredsten.
  193254/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  193491/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  193466/20
 • Dagsorden til møde i Fælles forum for PRO tirsdag d. 21. april
  193418/20
 • Fra projekt: vedr. ønske om udsættelse pga. corona-krisen
  192764/20
 • Fra Borger: Ansøgning VTO ordningen
  192027/20
 • Fra projekt: ønske om flytning af projekt pga. corona-krisen
  192909/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentarer til revideret dokumentationsrapport (version 2) for FredericiaC, byggefelt 50A, 50B & 50A-Øst
  195191/20
 • Fra Borger: Skøde 1
  192030/20
 • Fra Rambøll: Status faktura pr. 1. april for supplerende arbejder
  193537/20
 • Fra Borger: Skøde 2
  192035/20
 • Fra Home erhverv, henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 491-70156 - Søndersøvej 41A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 34ac Skovsby By, Vissenbjerg
  194282/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  192759/20
 • Fra TreFor: Kvittering for regionens plan
  193166/20
 • Fra Borger: Skøde 3
  192038/20
 • fra vejen kommune forespørgsel om gamle rapporter på en kortlagt grund - JAR-udskrift Lindegade 10.pdf
  193682/20
 • Fra Borger: Skøde 4
  192040/20
 • fra vejen kommun forespørgsel om gamle rapporter på en kortlagt grund
  193680/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejer rapporten for 537-03101 Perlegade 48-54, 6400 Sønderborg.pdf
  208491/20
 • Fra NIRAS, modtaget teknisk rapport vedr. Perlegade 48-52, 6400 Sønderborg_Teknisk Rapport.pdf
  208483/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  193469/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  194775/20
 • Fra Praksis - Åbne for patienttilgang
  198696/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar - § 8 Tilladelse til opstilling af klatrestativ, 561-00205
  198012/20
 • VS: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  207485/20
 • Fra Middelfart KOmmune: §§40/41 påbud
  212906/20
 • Fysioterapeut - afmelding af ansat
  199799/20
 • Pris for oversættelsen
  192723/20
 • Til projekt "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. spørgsmål
  202146/20
 • Spørgsmål fra leverandør vedr. spørgeskema og svar
  202867/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Kongebrohuset, Sønderborg Havn
  203713/20
 • VS: Udkast referat MDR møde
  216060/20
 • Fra Assens Kommune: Genfremsendelse af forespørgsel, udgravning af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  203910/20

Udgående

 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  194784/20
 • Til Kolding Kommune: Orientering om V1 varsling af del af ejendommen, lok. 629-00112
  193928/20
 • Til Niras: kommentar til forslag - supplerende, Brændevej 2
  240050/20
 • Til foreninger, RÅSTOF, Orientering om råstoftilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  193747/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  193739/20
 • Til ansøger, parter, myndighder og foreninger, RÅSTOF, Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  193734/20
 • Til ansøger og lodsejer; RÅSTOF, mail med tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  193729/20
 • Til parter, myndighder og foreninger, RÅSTOF, Følgebrev til afgørelse råstoftilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  193732/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar + anm. om påbudmuligheder for PFAS, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  192895/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport matr. nr. 2t Vibæk By, Alslev m.fl
  236851/20
 • Til Niras: Skal den supl. undersøgelse på Torvegade 15 igangsættes?
  193102/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  192337/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1- og V2-kortlagte arealer, lok. 561-32033
  192194/20
 • Til OK amba, V1-afgørelse med bilag, Billundvej 35, 7182 Billund
  192157/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ringivevej 88, Give.pdf
  192418/20
 • til Borger, V1-høring, Givevej 32, Give.pdf
  192844/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  193085/20
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Industriparken 12A, 7182 Bredsten
  194206/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Trøgelborgvej 6, 7190 Billund.pdf
  192562/20
 • Til Boligforening: Grundejerorientering - Bekkasinvej 41-71, 73, 77-89, 93-99, 101-103 og Vestergade 80 (matr nr 25 og 4æv).pdf
  194316/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Givevej 32, Give.pdf
  192824/20
 • Til Borger: V1 Høring - del af grund måske forurenet, Bavnevej 14, Vamdrup
  193870/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ringivevej 88, 7323 Give.pdf
  192435/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  192343/20
 • Til kommune og Skat: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup + undersøgelsesrapport
  193179/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 25 (matr nr 4øs).pdf
  194325/20
 • Til grundejer: V1- og V2-afgørelse, Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  192178/20
 • Til Borger: Behandling af ansøgning sættes i bero
  192551/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  192314/20
 • Til borger, V1-høring, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  192342/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Trøgelborgvej 6, 7190 Billund.pdf
  192564/20
 • Til Borger: V1 Høring - del af grund måske forurenet, lok. 629-00112.pdf
  193829/20
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: Vedr. Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø, Matr.nr. 20aø Jerne, Esbjerg Jorder - V1- og V2-kortlægning
  193156/20
 • Til borger, V1-høring, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  193083/20
 • Til borger, V1-høring, Ringivevej 88, 7323 Give.pdf
  192454/20
 • Til INDUSTRIPARKEN Aps, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger - Industriparken 1, 1A, 7182 Bredsten.
  193258/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 23 (matr nr 4øt).pdf
  194328/20
 • til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  192829/20
 • Til Home Erhverv, svar vedr. lokalitetsnr. 491-70156 - Søndersøvej 41A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 34ac Skovsby By, Vissenbjerg
  194288/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 27 (matr nr 4øp).pdf
  194321/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 21 (matr nr 4øu).pdf
  194332/20
 • Til borger: afgørelse V2-kortlægning m bilag, 410-81167, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  193151/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  193081/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  192408/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 3
  197419/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 4
  197435/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 1
  197366/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 2
  197384/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 6
  197496/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  194151/20

15. april 2020

Indgående

 • Fra Cowi: Svar til Water IQ omkring fakturering af lab tests
  196800/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Situationsplan, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193429/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Fundamentsplan - brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193430/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Skitseplacering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193431/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail med Udkast til §8-tilladelse til etablering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193426/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Tilladelse til etablering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193428/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-apr-16
  191910/20
 • Fra Water IQ: Besked når prøveemballage når Water IQ
  196794/20
 • Fra Svendborg: Fremsendelse af al tilgængeligt materiale/rapporter fra DMR, Vestergade 100a, Svendborg
  194626/20
 • Fra COWI: RE: Budget Vesterbro
  203729/20
 • Fra Cowi: Mail til WIQ om forventet levering af prøveemballage fra ALS
  196789/20
 • Fra JV - sp. vedr. seneste mødereferat
  232721/20
 • Fra JV - sp. vedr. seneste mødereferat
  232710/20
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune RÅSTOF Partshøring II svar, ingen bemærkninger
  249739/20
 • FRA RM: BiD status: V1.7.1
  190815/20
 • Fra Odense Kommune: Samtale om oprensning af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  190640/20
 • Testdokument
  189893/20
 • Testdokument
  190822/20
 • Testdokument
  189904/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, svar vedr. sti matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  261969/20
 • Vejdirektoratets bemærkninger til: Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  189865/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 4 Foreløbig kloakplan.pdf
  216330/20
 • Netavisen Grindsted: Udrykningstider i Billund Kommune
  221239/20
 • Fra Rambøll: Situationsplan med boringer
  190263/20
 • fra fredericia kommune undersøgelsesoplæg Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart: undersøgelsesoplæg til kommentering - Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse Uraniavej nr. 8 og nr. 12 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt..msg
  191602/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  227550/20
 • Fwd: Vagtlægedækning
  191942/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Brochuremateriale brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193434/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Overførsel af kortlagt areal Matr.nr. 245 Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Sønderborg, Ulsnæs 10, 6300
  190542/20
 • Svar
  191943/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering på modtagelse af RSF´s bem
  195533/20
 • Fra borger: Oplysninger om jordforurening, matr nr 374 Holbøl By, Holbøl
  196917/20
 • Fra EU DK support: Nyt fra og for EU-DK - og en aflysning
  192416/20
 • SV: PRO-pilotprojekt, prostata
  192293/20
 • Udkast referat MDR møde
  192274/20
 • Fra NIRAS: Status på borearbejde
  192347/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding vedr. oversigtskort boringer
  191999/20
 • Fra projekt: anmoder om udsættelse af projekt til 2021 pga. corona-krisen
  192820/20
 • Nyt brand og hjemmeside
  213771/20
 • Mail fra Borger, Oplysning om opgravet tank, Kulsøvej 17, Give.pdf
  197470/20
 • Til projekt "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. spørgsmål til projektet
  202136/20
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. status
  197031/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikelændringer, matr. 350 Svenstrup, Sønderborg, Gildbrovej 10A, 6430
  199085/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med Kant
  224443/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med Kant
  224445/20
 • fra Middelfart kommune undersøgelsesoplæg Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart: undersøgelsesoplæg til kommentering
  191601/20
 • Fra Billund Kommune: Endelig §8 tilladelse til cykelsti Boldingvej til Hejnsvig
  191909/20
 • Fra Fredericia KOmmune: §§40/41 Påbud
  212912/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Blag 1 Situationsplan med byggemodning.pdf
  216316/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 3 Forureningsforhold, GrontmijCarl Bro 2010.pdf
  216324/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Ansøgning om §8 tilladelse.pdf
  216308/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Koldingvej 18, Vejle - resultater af nu indeklimamonitering
  204617/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 2 Situationsplan med byggemodning og forureningsforhold.pdf
  216318/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. accept af opfyldelse af påbud af 15. juli 2015 om undersøgelse af jordforurening fra oplag af urea på ubefæstetareal på Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  204621/20

Udgående

 • Til Danfoss - Hvordan skrider arbejdet med undersøgelser og afrapportering frem?
  232708/20
 • Til Suez: Accept på foreslået betalingsplan
  196798/20
 • ”Migrerings- og Tilslutningsaftale Digital Post løsningen” underskrevet af Region Syddanmark.
  191607/20
 • Migrerings- og Tilslutningsaftale Digital Post løsningen _ underskrevet_Region_Syddanmark.pdf
  191608/20
 • Til Melgaardplusco, Rapport og ophævelse af kortlægning
  190821/20
 • Til Borger: Endelig V1-kortlægning af del af Grønnegyden 9, 5270 Odense N, matr.nr. 32a Anderup By, Lumby
  190769/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag
  190772/20
 • Til Borger: Bilag - V1-kortlægningsbrev
  190770/20
 • Til Svendborg Kommune: Rykker for materiale til kortlægningsvurdering, Vestergade 100, 5700 Svendborg, Lok nr. 479-00086
  190681/20
 • SV: Vejdirektoratets svar på høring vedr. matr.nr. 5ag 6l Lejrskov By, Lejrskov
  190666/20
 • Til Odense Kommune: Samtale om oprensning af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  190642/20
 • Til Ida Holsts Skole: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  190584/20
 • Til Ida Holsts Skole: V2-kortlægning af dele af Korsgade 22, 5700 Svendborg, matr.nr. 494u Svendborg Bygrunde
  190582/20
 • Til Ida Holsts Skole: Bilag - Kortbilag
  190583/20
 • Til borger: Bilag - V1-kortlægningsbrev
  190441/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  190439/20
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af oprensning af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  190028/20
 • Til Sønderborg Kommune: svar vedr. arealoverførsel af kortlagt areal matr.nr. 245 Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Sønderborg, Ulsnæs 10, 6300
  190563/20
 • Høringssvar vedr. Varsel om påbud om oprensning af forurening pumpepit 4028- Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  189880/20
 • Til Assens Kommune: Regionens vurdering af ny placering af bygninger, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  189789/20
 • Til Cowi: Tillægskontrakt - Laboratorietests
  196782/20
 • Til Fredericia Kommune: Bemækninger til oprydningsrapport
  195516/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Bæksgårdvej 30, 7323 Give
  189692/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagt areal, lok. 410-81511
  191897/20
 • Til Rambøll: Ønsker situtaionsplan med udelukkende boringer
  189913/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Malmose 7, 5540 Ullerslev.pdf
  189863/20
 • Til Dan Cake AS, V1-kortbilag, afgørelse, Hjortsvangen 15, 7323 Give.pdf
  190879/20
 • Til Rambøll: Udbud
  190711/20
 • Til Danren: Hovedrengøring
  191356/20
 • Til Ejendomsselskabet JT-Juelsminde AS, V1-afgørelse, Hjortsvangen 1, 7323 Give.pdf
  190062/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlagte areal, lok. 569-55033
  190620/20
 • Til Odense Kommune: Oversigtskort boringer
  191319/20
 • Til GIVE EJENDOMME ApS, V1-høring med bilag, Hjortsvangen 26, 7323 Give
  190925/20
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg - V2-kortlægning af en del af ejendommen
  191046/20
 • Til Dan Cake AS, V1-afgørelse, Hjortsvangen 15, 7323 Give.pdf
  190877/20
 • Til Esbjerg Kommune: Afgørelse om V1 kortlægning, Haderslevvej, lok. 561-81088
  190032/20
 • SV til danbolig Vejen: Gyden 26, Veerst, 6600 Vejen
  191165/20
 • Til borger. V1-afgørelse, Hjortsvangen 20 A-C, 7323 Give.pdf
  190959/20
 • Til Borger: Oversigtskort boringer
  191324/20
 • Til Haderslev kommune - V2-kortbilag, Skolegade 2-4, 6510 Gram.pdf
  190073/20
 • Sv til ejendomsmægler, ang Værkstedsvej 20 og 24, 5500 Middelfart
  191574/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-afgørelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  190680/20
 • Til grundejer: V1-kortlægning, lok. 410-81511
  191895/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Industrivej 11, 5500 Middelfart - V1-kortlægning
  191901/20
 • Til projekt: vedr. udbetaling af 1. rate og udsættelse pga. corona
  190724/20
 • Til Ejendomsselskabet JT-Juelsminde AS, V1-kortbilag, afgørelse, Hjortsvangen 1, 7323 Give.pdf
  190064/20
 • Til borger. V1-kortbilag, afgørelse, Hjortsvangen 20 A-C, 7323 Give.pdf
  190961/20
 • Til SlotMøller: Kvittering for modtagelse af forespørgsel
  197344/20
 • Til Haderslev kommune - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Skolevej 2, 6510 Gram.pdf
  190045/20
 • Til Melfare, V2-afgørelse med bilag, Værkstedsvej 20 og 24, Middelsfart.pdf
  191506/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg
  190608/20
 • Til Haderslev kommune - Rapport for indledende undersøgelse, Skolevej 2-4 6510 Gram, Grundejer_rapport.pdf
  190085/20
 • Til Odense Kommune: Rekvirering af § 19-ansøgning og forklassificeringsundersøgelse, matr. 17cu og 6a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  191774/20
 • Til Haderslev kommune - V2-høring, Skolevej 2, 6510 Gram.pdf
  190040/20
 • Til Haderslev kommune - Rapport for indledende undersøgelse, Skolevej 2-4 6510 Gram, Grundejer_rapport.pdf
  243577/20
 • Til Haderslev kommune - V2-kortbilag, Skolegade 2-4, 6510 Gram.pdf
  243552/20
 • Til Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203948/20
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af anmodning
  213477/20

14. april 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport for supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174
  189752/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174, Odense
  189751/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af undersøgelsesrapport, Sydfyns Flyveplads, Flyvervej 35, 5700 Svendborg, Lok. nr. 479-00680
  189769/20
 • FRA KB: BiD status: V1.7.1
  189434/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan Vestergade 29A - ny placering af bygninger
  189777/20
 • Fra DMR: Orientering om flytning af to byggefelter, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  189776/20
 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om placering af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  189760/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret oplæg til supplerende undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  189726/20
 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om miljøhistorik for Hedelundsvej 10, 5270 Odense N
  189757/20
 • Fra Vejle Kommune - høringssvar Råstofindvinding Jerlev Etape 4 - offentlig høring af miljøkonsekvensrapport samt udkast til tilladelse til råstofindvinding
  193240/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret rapport for udvaskningstests
  189735/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultat af udvaskningstest, flyveaske, Havnegade 120, 5000 Odense C
  189734/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyseresultater blandeprøve 2
  189736/20
 • Fra projekt: orientering om udsættelse pga. corona
  242852/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering vedr. påbud, Stegshavevej 40, 5750
  191785/20
 • MDR møde i morgen
  191279/20
 • SV: PRO-psykiatri spg plus det løse
  189963/20
 • Fra DGE - rapporter indledende undersøgelse, Skolevej 2-4, 6510 Gram
  189878/20
 • Fra NIRAS: Afventer IK mållinger og fakturaspecifikation
  189729/20
 • Fra projekt: anmodning om flytning af projekt pga. corona-krisen
  192795/20
 • Fra projet: Vedr. aflysning af programmer pga. corona-krisen
  192697/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om rørgennembrydninger - Bygning 1.
  189507/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt
  188833/20
 • Fra MST: Vs: Status på oprensning ved P-4028 (MST Id nr.: 955683)
  188902/20
 • Fra SWECO: Dialog vedr ressourcepersoner til opgaver på forsvarsarealer
  189625/20
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 tilladelse til Bülowsvej 9, Sønderborg
  189430/20
 • Fra Danske Regioner : Region Syddanmarks svar på høring - Vejledning til læger om gratis pnemokokvaccination - FRIST 14/4
  188196/20
 • Fra DR: Præcisering af anmodning om aktindsigt
  189240/20
 • Fra projekt: vedr. udbetaling
  189317/20
 • fra ERST
  188925/20
 • Fra Borger: Forespørgsel vedr. Dybdalvej 5, 6500 Vojens
  189224/20
 • PRO-psykiatri spg plus det løse
  191169/20
 • t.o. Status på udvikling af COVID19 - PRO til screening og opfølgning på symptomer
  189791/20
 • Fra Danren: Kvittering for modtagelse af mail om udskydelse af rengøring
  187494/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunen har ingen bemærkninger, 561-81005
  188240/20
 • Fra COWI: Dialog vedr materialeoverdragelse om V2-kortlægning af Forsvarets arealer
  189630/20
 • Fra Fredericia: Kommune: Oplæg til supplerende undersøgelse
  202690/20
 • Fysioterapeut - stop for pensionsindbetaling
  199586/20
 • Fra Billund Kommune: Pressemeddelelse om kloakundersøgelsen
  214091/20
 • Fra Esbjerg Kommune - Bilag -Notat til Region Syddanmark april 2020.pdf
  214948/20

Udgående

 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring II af Udkast til tilladelse Højby
  205663/20
 • SV: Ansøgning - Kulturpuljen Region Syddanmark
  189432/20
 • Til Nyborg Kommune: Tidligere analyser af vandet ved Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  189314/20
 • Til Borger: Svar på forespørgsel vedr. Dybdalvej 5, 6500 Vojens
  189233/20
 • brev vedr anmeldt råstofindvinding på matr. 2d Gødsbøl Lindeballe.pdf
  188856/20
 • vedr. anmeldt råstofindvinding på matr. 2d, Gødsbøl, Lindeballe
  188855/20
 • Til Orbicon: Anemonevej/Irisvej, kommentar til ny udkast til rapport
  188575/20
 • Til Kolding Kommune, Mail omkring status, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  188968/20
 • vedr. påbud om oprensning af forurening ved pumpepit 4028, Shell Raffinaderiet, Fredericia
  187750/20
 • Til N1, V1-afgørelse, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V.pdf
  187666/20
 • Til kommunen - Svar på spørgsmål vedr. jordforureningslovens § 63
  232706/20
 • Til Tønder Kommune, Anmodning om genovervejelse af påbudsmuligheder, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  187433/20
 • Til Sønderborg Kommune, Råstof, SV: Høringssvar fra Sønderborg Kommune vedr. ansøgning om indvinding, matr.nr. 53 Egernsund
  205158/20
 • Til Tønder Kommune, Argumenter for revurdering af påbudsafgørelse, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  187345/20
 • Til Middelfart Kommune: Høringssvar vedr. Ikke påbud
  190435/20
 • Til Salling Group Ejendomme AS, V1-afgørelse med bilag, Strandvejen 8, 5800 Nyborg
  188988/20
 • Til NIRAS: Udbud VTO undersøgelse
  188858/20
 • til Nordfyns Kommune - kvittering - SV_ Snavevej 2, 5471 Søndersø - påbudssag
  188084/20
 • TIl DR: Delvis besvarelse af anmodning om aktindsigt
  189218/20
 • Til Lægemiddelstyrelsen - vedr. Manglende indberetning af euforiserende stoffer - afklaring af modtager
  187559/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  188860/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark, V1-afgørelse med bilag, Vingsted Skovvej 3, 7182 Bredsten
  189259/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  188865/20
 • Til Linde Ejendomme ApS: V2-høring m. bilag, Spigerborgade 19A, 6800 Varde
  189318/20
 • Til EDC: Svar på HENV, 529-50034, Mjølsvej 3, 6230 Rødekro
  189368/20
 • Til Danren: Rengøring udskudt igen
  187390/20
 • Region Syddanmarks svar på høring - Vejledning til læger om gratis pnemokokvaccination - FRIST 14/4
  188166/20
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse med bilag vedr. Mellemgade 11, Nyborg.pdf
  188222/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona
  248752/20
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar for Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7l og 7o, Fugdal By, Hejnsvig
  188023/20
 • Til Borger: Telefonaftale
  188821/20
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. truffen forurening ved Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  189556/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. afgørelsen om at dele af kommunens ejendom udgår inden kortlægning efter jordforureningsloven, matr. 318p og 318ab, Odden By, Nordby, lok. 563-81005
  188168/20
 • Til Grundejer: Korrekt V2 brev fremsendes
  187318/20
 • til Sweco - SV: Materiale for lok.nr. 461-81620
  187551/20
 • Til Borgere, V1-afgørelse med bilag, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  188590/20
 • Til WT : Elektronisk underskrift kan godkendes som registrering af medfinansiering
  190167/20

13. april 2020

Indgående

 • Fra COWI: Mail til Water IQ om eftersendelse af prøveemballage fra ALS
  196778/20
 • Fra Radio4: Anmodning om aktindsigt
  193567/20
 • Pressemeddelelser fra Genforeningen 2020 og hoffet
  188323/20
 • Fra GF-sekretariatet: Beslutningsreferat af Præsidiemødet d.d.
  188439/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  189277/20

11. april 2020

Indgående

 • Fra ansøger: fremsender det rigtige billag
  193137/20

Udgående

 • Til projekt; godkendt budget i nyt skema
  186991/20
 • Til projekt: vedr. tilskud ifm. coronakrisen
  187096/20

10. april 2020

Indgående

 • Fra EDC: HENV, materiale vedr. Mjølsvej 3, 6230 Rødekro
  189356/20

Udgående

 • SV: Ansøgning - Kulturpuljen Region Syddanmark
  186953/20
 • Til Svendborg Kommune: Forespørgsel om undersøgelsesrapport, Sydfyns Flyveplads, Flyvervej 35, 5700 Svendborg, Lok. nr. 479-00680
  186934/20
 • Til Miljøbo A/S: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  186931/20
 • Til Miljøbo A/S: Høring af V1-kortlægning af del af Mosevænget 19, 5270 Odense N, matr.nr. 3b og 3r Anderup By, Lumby
  186930/20
 • Til Miljøbo A/S: Bilag - V1-høring
  186933/20
 • Til Miljøbo A/S: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  186932/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  186928/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring
  186927/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af Haugevej 180 og Mosevænget 4, 5270 Odense N, matr.nr. 1b Anderup By, Lumby
  186926/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  186929/20
 • Til projekt: svar vedr. aflysning af projekt
  186952/20
 • til projekt: kvittering for modtaget rev. materiale
  186947/20

9. april 2020

Indgående

 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om supplerende materiale, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  186875/20
 • Regionsrådsmedlem - forespørgsel ang. møde den 140420
  197243/20

Udgående

 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel om sagsstatus på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster - kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  186886/20

8. april 2020

Indgående

 • Fra Water IQ: Bemærkninger til analyseresultater - oplæg til supplerende tests
  196761/20
 • Fra Nordicals, Henvendelse, H.C. Ørsteds Vej 9, 6000 Kolding.msg
  186601/20
 • Fra Suez: Spørgsmål til fakturering
  196751/20
 • Fra DMR: Orientering om bortgravning af BP5.7 og efterfølgende opfyldning, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  186540/20
 • Fra COWI, Flensborglandevej, Tønder - Værditabssag - Kontrolrapport
  186803/20
 • fra Welfare Tech: Registrering af medfinansiering i en corona tid Triple Helix OPI
  190142/20
 • Fra system: lukket automatisk.
  186573/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 8, 5800 Nyborg.pdf
  186176/20
 • Fra Middelfart Kommune, Påbuds-høring om forurening med oliestoffer på eksisterende Vognmandsforretning, med vaskeplads, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted
  186437/20
 • Fra projekt: ny rev. korrigeret projektbeskrivelse og baggrundsnotat
  186944/20
 • fra projekt: vedr. aflysning i 2020 pga. corona-situationen
  186951/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejlevej 65, 7182 Bredsten.pdf
  187504/20
 • Fra Grundejer: Fejl i forsendelse
  187317/20
 • Fra Welfare Tech: Registrering af medfinansiering i en corona tid - Michelle Esbensen.pdf
  190147/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse Vejle den 29. okt 2020
  236814/20
 • Fra DLVC: Ordrebekræftelse Vejle 26.okt 2020
  236705/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse Vejle den 28. okt 2020
  236788/20

Udgående

 • Til Nordicals, Svar på henvendelse, H.C. Ørsteds Vej 9, 6000 Kolding
  186612/20
 • Til Borger, V1-høring, Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV.pdf
  186524/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV.pdf
  186523/20
 • Til Borger, V2-høring, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV.pdf
  186525/20
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV.pdf
  186522/20
 • Til C.A.Larsen Invest ApS, V1- og V2-høring, Hvidkærvej 2B, 5250 Odense SV.pdf
  186527/20
 • Til C.A.Larsen Invest ApS, Bilag til høringsbrev, Udkast til V1- og V2-afgørelse, Hvidkærvej 2B, 5250 Odense SV.pdf
  186526/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejlevej 65, 7182 Bredsten
  187507/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring II af udkast til tilladelse råstof Blæsbjerggyden
  249730/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 8, 5800 Nyborg
  186184/20
 • Til Realmæglerne, Svar på telefonhenvendelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup
  186074/20
 • VS Ansøgning om indvinding af rødler.msg
  186054/20
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  186055/20
 • Til høringsparter- Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  186053/20
 • Til Realmæglerne, Svar på telefonhenvendelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup
  185975/20
 • Til COWI: Status på opstart af projektet, V2-kortlægning i Syd- og Sønderjylland
  186410/20
 • Til borger, V2 afgørelse med bilag og GE rapp, Tanderupvej 60,5591 Gelsted.pdf
  186603/20
 • Til praksis: mail lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. april 2020
  186581/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Vejle kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. april 2020
  186610/20
 • Til DR: Kvitteirng for modtagelse af aktindsigt
  189303/20
 • TIl DR - Delvis besvarelse af anmodning om aktindsigt
  189212/20

7. april 2020

Indgående

 • SV: Besvarelse - Aktindsigtsanmodning - Region Syddanmark [IWOV-Legal.FID3753438]
  188328/20
 • SV: Mundbind til fodterapeuter
  234207/20
 • Fra DMR: Orientering om resultat fra nyeste bundprøver, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  186537/20
 • Samtank Fredericia, Referat af møde 3. april 2020
  187307/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, anvendelser matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  185493/20
 • Fra grundejer: Vandprøver fra boringer, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  189693/20
 • Fra DR: Klage
  229781/20
 • Fra Medie: Spørgsmål om udgifter
  197005/20
 • Fra DMR, Bilag, vejeliste 2, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  188527/20
 • Fra DMR, Bilag, vejeliste, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  188526/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 40 påbud
  188001/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om bemærkninger til varsling af § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, Esbjerg
  187886/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Varsling af påbud om undersøgelse af jordforurening
  188063/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Værkstedsvej 23, 5500 Middelfart - der sker ikke mere i sagen
  189984/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  189296/20
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 3. kvartal 2019
  185545/20
 • Fysioterapeut - Bekræftelse på kapaciteter
  184845/20
 • Fra stedfortræder - bekræftelse
  185185/20
 • Fra Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203936/20

Udgående

 • Til DMR: Telefonreferat af samtale om resultater fra nyeste bundprøver, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  186538/20
 • til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Christianslundsvej 27, 5800 Nyborg
  185731/20
 • Tillægsaftale nr. 5 - Testkoncept
  186076/20
 • Region Syddanmark - Tillæg 05 Testkoncept_april 2020
  186077/20
 • Til DMR, Sprøgsmål til afværge, Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  185498/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast il erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler i Assens Kommune
  199030/20
 • Til DMR: Tillægskontrakt, Nyborgvej 438
  185061/20
 • Til Aabenraa Kommune og ansøger, RÅSTOF, Stisystem matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  185036/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af gr. 1-sikrede patienter
  184944/20
 • Aabenraa Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  184943/20
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om klage fra DN
  249713/20
 • Til Franck + Kolding Kommune, Kvittering for modtagelse af opr. notat, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  184813/20
 • til Borger Bilag - Boligerklæring_Matr.nr.8n.pdf
  185859/20
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2 af Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185858/20
 • til Borger Bilag Kortbilag V2, Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185863/20
 • til BorgerBilag med Teknisk rapport . Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185866/20
 • til Langeland Kommune og SKAT Meddelse om Afgørelse om kortlægning på V2 af Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185857/20
 • Til Grundejer: Endelig V2 kortlægning af delareal
  185502/20
 • Til Grundejer: Vedlagt endelig undersøgelsesrapport af 11. marts 2020
  185509/20
 • Til Grundejer: Kortbilag
  185505/20
 • Til projekt: kvittering for meddelese om aflysning
  185491/20
 • til Borger Bilag med Grundejerrapport Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185864/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. april 2020
  185148/20
 • Til Odense Kommune: Kopi af endelig V2 kortlægning
  185497/20
 • Til Kogsgaard Miljø: Tilbagemelding på kommentarer til rapport fra NIRAS
  185532/20

6. april 2020

Indgående

 • Fra Cowi: mail til Water IQ med analyseresultater - nye tests uden katalysator
  196732/20
 • Fra kommunen - Spørgsmål vedr. jordforureningslovens § 63
  232703/20
 • VS Varsel om påbud om oprensning af forurening pumpepit 4028- Egeskovvej 265 7000 Fredericia.msg
  187382/20
 • VS: Varsel om påbud om oprensning af forurening pumpepit 4028- Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  187381/20
 • fra Varde kommune Forespørgsel - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - Sagsnr20-3741_Bilagsnr#3300451_v1_Planlagt arbejde(1).pdf
  191412/20
 • fra Varde kommune Forespørgsel - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde
  191408/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017663: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 134.646" af 04.03.20
  187343/20
 • Fra Aabenraa kommune: SV: RETTELSE vedr. klagefrist til screeningsafgørelse vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 32, Bovrup Varnæs
  187311/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. afgørelse om, at del af ejendommen matr. 318p og 318ab, Odden By, Nordby udgår inden kortlægning
  188148/20
 • Fra projekt: budgetskema
  186989/20
 • Fra projekt: Ang. bevilling ift. coronakrisen
  187093/20
 • Fra DGE- Slutopgørelse for pulje 35
  184445/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar på dialog med entreprenør om JordWeb anmeldelse, Moselund Grusgrav
  184045/20
 • Fra Kolding Kommune: Status for arbejdet med miljøgodkendelse mm, Eltangvej 134, Kolding
  184797/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - økonomioversigt
  185740/20
 • Link til underleverandørens hjemmeside fra leverandøren
  202518/20
 • Re_ Sprit
  234152/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til ansøgningen matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  184336/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ifm. nedrivning af bygning 2 og mellemgang, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
  183669/20
 • Til Cowi: Lab-test - analyse af vand fra Water IQ - foreløbige resultater
  196729/20
 • Til Middelfart Kommune: Bilag - placering af sonderinger
  184088/20
 • til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 2-sikrede pr. 2. april 2020
  184291/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, matr. nr. 2899 Sønderborg, lok.nr. 537-00003
  184216/20
 • Til TreFor: Kopi af notat samt kopi af varsel om GeoProbe
  184095/20
 • Til Tønder Kommune og borger: Høring af jordforureningskortlægning på Sønderbyvej 2, Daler
  184060/20
 • Til Rambøll: Accept af tilbud og tilbagemelding på placering af GeoProbe
  184005/20
 • Til Middelfart Kommune: Varsel geoprobe sonderinger og kopi af notat
  184085/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  184294/20

5. april 2020

Indgående

 • Fra Danfoss - Svar vedr. bemærkninger til retablering fra nabo.
  232693/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Dokumentationsrapport Porthouse_FredriciaC BF50a-b_Vers3.pdf
  195166/20

4. april 2020

Indgående

 • Fra projektet "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. svar på spørgsmål
  202124/20

3. april 2020

Indgående

 • Fra LIFA, Svar på henvendelsessvar, Langyde 10, 5750 Ringe
  183598/20
 • Fra Suez: Forslag til skypemøde tidspunkter
  196726/20
 • VS: Orientering fra samtale med advokat om vedtægtsændring
  183246/20
 • VS: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde til godkendelse
  183245/20
 • Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 3 april 2020 nr 58.pdf
  183244/20
 • VS: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde til godkendelse
  183243/20
 • VS: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde til godkendelse
  183242/20
 • Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 3 april 2020 nr 58.pdf
  183241/20
 • 01-04-2020 Situationsplan udgravning i hal_opdateret.pdf
  183616/20
 • Fra DMR: Opdateret situationsplan, Storkenhøjvej 93, Bogense
  183614/20
 • Fra DMR: Bilag - 01-04-2020 Situationsplan udgravning i hal
  183615/20
 • V14 registrering
  183217/20
 • 20205079_Aendringskort.pdf
  183218/20
 • 20205079mb_foto.pdf
  183219/20
 • Fra ALS: svar på spørgsmål/bemærkninger til analyserapporter - Region Syddanmark
  196704/20
 • Fra D4 vedr. RFC (videresendt af Kristine, OUH)
  183104/20
 • Fra COWI: Økonomiopdatering - beregning af analyserudgifter
  196714/20
 • Fra DMR: Orientering om resultater af bundprøver og videre graveplan, Storkenhøjvej 93, Bogense
  183620/20
 • Fra DMR: Bilag - analyserapporter, BP5 og BP6
  183621/20
 • Fra Rådgiver, Svar til kommunens brev, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  184107/20
 • Fra Odense Kommune, Brev til grundejer ang. konstateret forurening, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  184099/20
 • Fra Odense Kommune, Brev til grundejer ang. konstateret forurening, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  184100/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Tilladelse til ny vejadgang til matr.nr. 423 Skrydstrup
  190638/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Tilladelse til ny vejadgang over 3500 kg_#69525-20_CaseNo20-706.pdf
  190639/20
 • Fra kommunen - kopi af scenarier vedr. eksponering i forhold til badning
  232692/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Mangler til afrapportering, Odensevej 45, 5750 Ringe
  182155/20
 • Fra Kommunen - kopi af notat fra MST vedr. klorerede og badevand
  232687/20
 • Fra Water IQ: Prøveemballage til supplerende tests
  196685/20
 • Fra Odense Kommune, Ønske om vurdering af kortlægning 2, Banevænget 22, 5270 Odense N
  204288/20
 • Fra Cowi: Aftale om ny vandleverance til supplerende tests WIQ
  196678/20
 • BILAG Jordhåndtering SAMTANK Fredericia.pdf
  182439/20
 • BILAG Jordhåndtering SAMTANK Fredericia.pdf
  182432/20
 • VS: SAMTANK, Rapport forureningsafgrænsning, §8, §19, Jordhåndteringsplan
  182434/20
 • RAPPORT Jordhåndtering SAMTANK Fredericia.pdf
  182426/20
 • RAPPORT Jordhåndtering SAMTANK Fredericia.pdf
  182436/20
 • VS: SAMTANK, Rapport forureningsafgrænsning, §8, §19, Jordhåndteringsplan
  182425/20
 • Fra Odense Kommune, Ønske om vurdering af kortlægning, Banevænget 22, 5270 Odense N
  204276/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om forsinkelse af revideret oplæg, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  181125/20
 • Fra lodsejer - kommentar til regionens mail - matr.nr. 12a Veerst
  180968/20
 • Fra Tietgen: vedr. Den digitale podcast
  242293/20
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende prøver fra Ibæk Strandvej, 7100 Vejle
  189842/20
 • FRa Middelfart KOmmune: VS: Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om konstateret forurening
  190384/20
 • Fra SlothMøller: FORSP om baggrundsmateriale for kortlægning
  197327/20
 • Til Varde KOmmune: Kvittering på modtagelse af §8 ansøgning
  198543/20
 • Fra Fredericia KOmmune: OPlæg til supplerende undersøgelse
  198911/20
 • Master beder om udsættelse til at besvare spørgeskema
  227354/20
 • Fra projekt "Succesfulce overgange i FGU-uddannelsen" vedr. svar på spørgsmål i
  202068/20
 • VS: Yder nr- Rasa hansen - 02-apr.-2020, 15:26
  188688/20
 • Fra Odense Kommune: Kommunens svar, Hegningvej 83, 5260 Odense S
  187652/20
 • Fra Færch Bolig: FORSP vedr. jordforurening på Værkstedsvej 20 og 24, 5500 Middelfart
  189546/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om truffen forurening ved Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  189543/20
 • Fra projekt: meddelelse om udskydelse pga. corona-krisen
  183231/20
 • SV: Fejl/ønsker/ændringer RSYD-521
  183174/20
 • European Commission’s Orientation Paper on Cross-Border Cooperation in the Baltic Sea Area
  182798/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Bilag 1 Kort jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183099/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Varsling om § 41 påbud om oprensning, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  182457/20
 • Fra projektet: orienteirng om udskydelse af åbning pga. coronakrisen
  183211/20
 • Psykolog - Tidsplan - pr. 1.7.2020.pdf
  182984/20
 • Re: Til afklaring: PRO COVID19 - PRO til screening og opfølgning på symptomer
  183177/20
 • SV: Til godkendelse: Udviklingsaftaler til Medware om Mit Sygehus
  183161/20
 • SV: Fejl/ønsker/ændringer RSYD-521
  181774/20
 • Post fra Lægemiddelstyrelsen - Manglende indberetning af euforiserende stoffer
  181535/20
 • Psykolog - Ledige ydernumre til besættelse pr 1.7.2020. Opdateret.pdf
  182981/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Bilag 4 Situationsplan jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183118/20
 • Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer - Januar 2017.pdf
  182971/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Bilag 6 Pejleboring jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183130/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Ansøgning jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183093/20
 • Bilag 2 - Administrationens uddybende vurdering
  181827/20
 • Psykolog - Afslagsbegrundelser i POK - april 2017.pdf
  182976/20
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.7.2020 (F2 DP Id nr.: 2385655)
  182968/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Bilag 3 Drikkevand jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183107/20
 • fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  183223/20
 • SV: Til underskrift: Udviklingsaftaler Medware
  183163/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Bilag 5 Terrænsnit jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183128/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Bilag 0 Ansøgning jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183095/20
 • FEJL SKAL SLETTES
  183607/20
 • FEJL SKAL SLETTES
  183609/20
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt
  181567/20
 • Udbetaling af honorar til praksis
  182383/20
 • Fra borger, Telefonhenvendelse vedrørende Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  182038/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Bilag 2 Boringer jfl §52, Eltangvej 134, Eltang
  183105/20
 • SV: PRO kommune klar til release
  183171/20
 • SV: Fejl/ønsker/ændringer RSYD-521
  183173/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt_Udkast til §8 tilladelse, Bülowsvej 9, Sønderborg
  184158/20
 • Fra Sweco: Tilbud sporgasundersøgelse Konsul Graus gade 2, Kolding
  185390/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 rapport april 2020
  185737/20
 • FEJL SKAL SLETTES
  183606/20
 • Status på MDR og direktionssag
  183518/20
 • Fra Odense Kommune: Mødenotat fra arb.gruppen VIP-erhvervsnetværk Campus Odense - Referat fra møde 280220 i VIP arbejdsgrp.docx
  183953/20
 • PRO Covid-19 Norge
  183519/20
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt - aktiv ventilation
  183540/20
 • Fra NIRAS: Prissætning af arbejdet omkring indledende geoprobesonderinger
  183546/20
 • Fra Rambøll: Anmodning om oplysninger på kortlagte matrikler
  213460/20
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for orientering om pilotrenseanlæg
  214193/20
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. byggefelt 13 og 14 i Kanalbyen, historik og undersøgelsesoplæg
  216285/20
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for kommentarer til rapport
  214024/20

Udgående

 • Til Lifa, Svar på henvendelse, Langgyde 10, 5750 Ringe
  183222/20
 • Til COWI: anmodning om opfølgning på rettelser på analyserapporter
  196724/20
 • Til UD: VDT/63681-95080, Opkrævning af egenbetaling for oprydning efter værditabsordningen på ejendommen Nørrebro 118, 5900 Rudkøbing
  182598/20
 • Opkrævning af egenbetaling til grundejer.pdf
  182599/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, mangler på kortbilag efterbehandlingsplan matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  182448/20
 • Middelfart Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  182268/20
 • Til Praksis - Åbnes for tilgang af patienter
  182270/20
 • Til ALS: Spørgsmål/bemærkninger til analyserapporter - Region Syddanmark
  196700/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  181906/20
 • Til Cowi: Anmodning om opfølgning af analyserapport fra ALS
  196687/20
 • Til MT Ejendommen ApS: Bilag - Boligerklæring
  181791/20
 • Til MT Ejendommen ApS: V2F0-kortlægning af en del af Teknikvej 57, 5260 Odense S
  181790/20
 • Til MT Ejendommen ApS: Bilag - V2-afgørelse
  181793/20
 • Til MT Ejendommen ApS: Bilag - Kortbilag
  181792/20
 • Til Odense Kommune, bemærkninger til indeklimamålinger, Albanigade 19, 5000 Odense C
  181763/20
 • Til Cowi: Lab-test - analyse af vand fra Water IQ - en opdatering
  196679/20
 • Til Esbjerg Kommune, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg.pdf
  181560/20
 • Til Esbjerg Kommune, Orientering om V2-varsel, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  181558/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kortbilag, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg.pdf
  181559/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringsbrev, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg.pdf
  181561/20
 • Til Fredericia Kommune: Spørgsmål Vedr. byggefelt 13 og 14 i Kanalbyen, historik og undersøgelsesoplæg
  216274/20
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  181267/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til mulighed for undersøgelse, Hegningvej 83, 5260 Odense S
  183157/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Stenløkkevej 29, 5450 Otterup
  183239/20
 • Svar på henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - Orbicon statusnotat 575-77015.doc
  181006/20
 • Til borger, Søndergade 177D, 5591 Gelsted, Grundejerorienteringsbrev, Irma Hedvig Ruth Rasmussen.pdf
  183204/20
 • Til Politiken: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  181612/20
 • Til borger 1- Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  182413/20
 • Til COWI: Tilbud godkendt og kontrakt til underskrift
  181183/20
 • Svar på henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen
  181005/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  183229/20
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  183167/20
 • Brev til DG Regio om INTERREG Deutschland-Danmark
  181655/20
 • Til borger, svar på henvendelse, Vedr. mulig forurening af vores grund - image003.jpg
  181211/20
 • Til ansøger: uddybende spørgsmål til budget og vedtægter
  181515/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg
  183194/20
 • Til Ejerrforeningen Fyn: Grundejerorientering - Bastrupvej 37, 5485 Skamby
  183240/20
 • Til Ejerforening: Grundejerorientering - Ansgarvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  183186/20
 • Til Ingeniøren: besvarelse på anmodning om aktindsigt
  182987/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - Friv forureningsundersøgelse fra sloth Møller, Vestermarksvej 3, Kliplev, Aabenraa kommune, matr. nr. 750 og 891 Kliplev, Rapport.PDF
  181095/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - Aabenraa, Vestermarksvej 3, Kliplev - følgebrev til V1 og V2 kortlægningsbrevet.pdf
  181097/20
 • Til ansøger: afklarende spørgsmål til ansøgning og budget
  181879/20
 • Til borger 2, V1-høring, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  182421/20
 • Til borger, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Grundejerorienteringsbrev.pdf
  183162/20
 • Til borger, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Grundejerorientering.pdf
  183197/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - image003.jpg
  181085/20
 • Til Åkilde IS: Grundejerorientering - Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  183248/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Gormsvej 15, 5800 Nyborg
  183206/20
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  182970/20
 • Til borger, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby, Grundejerorientering.pdf
  183199/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Åkildevej 23A, 5762 Vester Skerninge
  183237/20
 • Til Kommune 0g Skat: Kopi af afgørelse V2-kortlægning + rapporter, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev
  182630/20
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  183168/20
 • Til borger 2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  182419/20
 • Norupvej 120, 5450 Otterup, Grundejerorienteringsbrev, Bues Gyde.pdf
  183166/20
 • Svar på henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - image001.jpg
  181011/20
 • Til borger, Norupvej 120, 5450 Otterup, Grundejerorienteringsbrev, Gl Skolevej.pdf
  183164/20
 • Til borger, V1-kortbilag - høring, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  182422/20
 • Svar på henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - image002.jpg
  181017/20
 • Til borger, svar på henvendelse, Vedr. mulig forurening af vores grund
  181204/20
 • Til borger, svar på henvendelse, Vedr. mulig forurening af vores grund - image001.jpg
  181206/20
 • Til JV: besvarelse på anmodning om aktindsigt
  182982/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ågade 25, 7323 Give
  181138/20
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 430-81205, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev.pdf
  182625/20
 • Til projekt: kvittering for info om udsættelse af åbning
  183225/20
 • Orientering om brev til DG Regio
  181850/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - Aabenraa, Vestermarksvej 3, Kliplev - V1 og V2 kortlægningsbrev.pdf
  181102/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Dørkenvej 34, 7323 Give
  181936/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - image002.jpg
  181115/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg
  183216/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - Friv forureningsundersøgelse fra sloth Møller, Vestermarksvej 3, Kliplev, Aabenraa kommune, matr. nr. 750 og 891 Kliplev, Boreprofiler.PDF
  181093/20
 • Til Borger: Endeligt afslag på VTO ansøgning
  182086/20
 • Til borger, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Grundejerorienteringsbrev.pdf
  183191/20
 • -Til borger, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejerorienteringsbrev.pdf
  183208/20
 • Til EB: besvarelse på anmodning om aktindsigt
  182977/20
 • Til borger, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted, Grundejerorienteringsbrev.pdf
  183196/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - image001.jpg
  181106/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa
  181083/20
 • Til borger, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup, Grundejerorienteringsbrev.pdf
  183202/20
 • Til projekt: kvittering for meddelelse om udsættelse af projekt
  183236/20
 • Til borger, svar på henvendelse, Vedr. mulig forurening af vores grund - image002.jpg
  181208/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Torvet 8, 5800 Nyborg
  183224/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - Endeligt_Kortbilag_V1_V2.pdf
  181086/20
 • Til borger, Svar vedr. Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  182049/20
 • Svar på henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - 8-76-5-575-104-02_Autoscannet dokument 0001.PDF
  181007/20
 • Svar på henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - Friv forureningsundersøgelse fra sloth Møller, Vestermarksvej 3, Kliplev, Aabenraa kommune, matr. nr. 750 og 891 Kliplev, Analyserapport.PDF
  181087/20
 • Til borger 1, V1-høring, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  182417/20
 • Til Grundejer: Varsel monitering 2020
  181268/20
 • Til borger, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Grundejerorienteringsbrev.pdf
  183200/20
 • Til borger, V1-høring, Åbjergvej 10, 7323 Give.pdf
  184041/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar til forespørgsel vedr JordWeb anmeldelse, Moselund Grusgrav
  183823/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Åbjergvej 10, 7323 Give.pdf
  184037/20
 • Til Niras: Sløjfning af CMT boring
  185718/20
 • Til borger, V1-kortbilag- høring, Åbjergvej 10, 7323 Give.pdf
  184040/20
 • Til politisk følgegruppe: Orientering om pilotrenseanlæg ved Grindsted Å
  214135/20
 • Spørgeskema fremsendt til leverandør
  182718/20
 • Til borgergruppe: Orientering om pilotrenseanlæg ved Grindsted Å
  214072/20

2. april 2020

Indgående

 • Fra DMR: Re: Status Glasvænget, resultater fra de første undersøgelser
  203727/20
 • Fra Orbicon: Kvittering for godkendelse af oplæg til geotekniske boringer, Bogense Dige
  181279/20
 • Fra Cowi: Bekræftelse på supplerende tests WIQ
  196674/20
 • Fra ALS: Tilbud på analyse for Br og BrO3
  196672/20
 • Dialog med evida RÅSTOF Om afstand til gasledning
  205655/20
 • Fra Odense Kommune: Status på kommentarer fra kommunen ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  181103/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, SV: Vejadgang til råstofindvinding matr.nr. 1092 og 432
  190633/20
 • Fra DMR: Bilag - Analyseresultater, Storkenhøjvej 93, 01-04-20 BP5 og BP6
  181234/20
 • Fra DMR: Orientering om nye udtagne bundprøver, Storkenhøjvej 93, Bogense
  181233/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status på kommentarer ifm. §8-sag?, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  181098/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ønske om høringssvar tilsendt matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune
  180797/20
 • Fra Cowi: Additional tests WIQ - aftale om supplerende tests
  196668/20
 • Fra Odense Kommune, Indeklimamålinger, Albanigade 19, 5000 Odense C
  181651/20
 • Fra Tønder Kommune, Dispensation til udlægning af slagge under forlængelse af kørevej, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  197207/20
 • Fra DMR: Tilbud på undersøgelse af fri fase på Nyborgvej 438
  179831/20
 • Fra Lertranskøb - mail ifm. ny behandling - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl
  184272/20
 • 04-6399_v1_Orientering om V1 kortlægning af Gl. Landevej 90, matr. nr. 8h Erritsø(5).DOC
  179641/20
 • 04-6399_v1_Orientering om V1 kortlægning af Gl. Landevej 90, matr. nr. 8h Erritsø(3).DOC
  179639/20
 • 04-6399_v1_Orientering om V1 kortlægning af Gl. Landevej 90, matr. nr. 8h Erritsø(4).DOC
  179640/20
 • [Sagsnr.:04/6399] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Kortlægning af en del af Gl. Landevej 90 / Krogsagervej på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven
  179638/20
 • Ansøgning_Vejen Gymnasium og HF_Sprog og Samskabelse_2.4..docx
  193647/20
 • Ansøgning med kommentarer
  193646/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 5_Anmeldeskema VVM_Kudsk & Nissum_Vojens_matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup.pdf
  190628/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 1a_Tingbogsattest matr.nr. 423 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.pdf
  190623/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 6_Ansøgning om vejoverkørsel fra råstofgrav matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.pdf
  190629/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 4_Efterbehandlingsplan.pdf
  190627/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 3_Graveplan.pdf
  190626/20
 • Fra Niras, Råstof, Ansøgningsskema_Kudsk & Nissum_Vojens_matr .nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup .pdf
  190622/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 2_Oversigtskort.pdf
  190625/20
 • Fra Franck Geoteknik, Oprensningsnotat, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  184555/20
 • Fra Franck Geoteknik, Oprensningsnotat, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  184556/20
 • Fra Orbicon: Porevandsprøver - Skovvej 22, budget overslag
  203725/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. byggefelt 13 og 14 i Kanalbyen, historik og undersøgelsesoplæg
  216241/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Oversigtskort__byggefelter_bygninger §8.pdf
  216259/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Oversigtskort__byggefelter_boringer §8.pdf
  216265/20
 • Fra Ingeniøren. Klage over aktindsigt
  190611/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Værkstedsvej 23, 5500 Middelfart
  189967/20
 • fra vejen kommune : Forureningsundersøgelse Kronborgvej 5_Veerst_rapport_sept 2014.pdf
  190897/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om jordflytning fra Uraniavej 21, 5500 Middelfart.
  189870/20
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Koldingvej 18, 7100 Vejle - meddelelse til grundejer
  189949/20
 • Fra NIRAS, modtaget naborapport vedr. Humlehøjvej 1, Sønderborg.pdf
  198794/20
 • Fra NIRAS, modtaget naborapport vedr. Alsgade 69, Sønderborg.pdf
  198800/20
 • Fra NIRAS, modtaget naborapport vedr. Alsgade 73, Sønderborg.pdf
  198787/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Alsgade 71, Søderborg.pdf
  198784/20
 • Fra Vejen kommune: svar på høring om påbudsvurdering, Søndermarken 5, Holsted
  208346/20
 • Fra system: Yder 038717 er lukket automatisk.
  184255/20
 • Fra Odense Kommune: Mødenotat koordinationsgrp. Campus Odense 27-3-29.dotx
  184189/20
 • Fra borger, henvendelse, Vedr. mulig forurening af vores grund
  181192/20
 • Henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen
  180988/20
 • Fejl/ønsker/ændringer RSYD-521
  183184/20
 • Henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - image002.jpg
  180994/20
 • Henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - image003.jpg
  180996/20
 • Nye AmbuFlex projekter
  180964/20
 • Status infrastruktur under covid 19
  180949/20
 • Status Mit Sygehus og KAG/FOBA-ny bookinger
  180955/20
 • Henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa, 48732020 Vestermarksvej 3 - - image002.jpg
  181079/20
 • Hvordan går det?
  180954/20
 • VS: Covid-19 skjemaer
  180952/20
 • Henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - image004.jpg
  180997/20
 • Henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa, 48732020 Vestermarksvej 3 - - image001.jpg
  181078/20
 • Henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - image001.jpg
  180991/20
 • Henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa - 48732020 Vestermarksvej 3 -.msg
  181077/20
 • Henvendelse, lok. 575-77015, Gammelbyvej 1, 6600 Vejen - image005.jpg
  180998/20
 • Fra DGE: kortlægningsspørgsmål Præstevænget 42, Vejen
  181108/20
 • Henvendelse, lok. 519-50075, Vestermarksvej 3, 6200 Aabenraa
  181074/20
 • Fra projekt: meddelelse om udsættelse af projektet
  180024/20
 • Fra NIRAS: GeoProbe placeringer
  180060/20
 • Henvendelse fra borger. Telefonbesked, 543-08001
  179826/20
 • Fra Franck Geoteknik: Afgrænsende analyse, felt OP37
  179184/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  180659/20
 • Psykolog - Rettelse / tilføjelse til afregning
  180823/20
 • WG: Invitation to join the Under2 Coalition - ref. 8804-01
  179079/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema Gorms Torv 1 7300 Jelling.pdf
  179772/20
 • Fra Franck Geoteknik: Oplæg til supplerende undersøgelse (afgrænsning), Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  179164/20
 • Fra Geodatastyrelsen. VS: Opdatering af kortlagt forurening i forbindelse med matrikulær ændring
  180001/20
 • Fra DLVC: Ordrebekræftelse Nyt OUH den 26. okt 2020
  236731/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Oversigtskort__bilag 1 §8.pdf
  216256/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Notat vedr. oplæg til omfang af §8R.pdf
  216252/20

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Forslag til analyseprogram, lok. 449-00005
  180851/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, høringssvar efter endt høring over screening matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  180799/20
 • Til DMR: Aftale om at ringe sammen for at diskutere analyseresultaterne, Storkenhøjvej 93, Bogense
  181238/20
 • Til Orbicon: Godkendelse af oplæg til geotekniske boringer, Bogense Dige
  181276/20
 • Til lodsejer og indvinder - forslag til formulering - tilføjelse til efterbehandlingen matr.nr. 12a Veerst
  180671/20
 • Til borger, Udgår af kortlægning, Koldingvej 426, 7000 Vejle.pdf
  180626/20
 • Til og fra Stürup- mails vedr.tilføjelse til efterbehandlingen matr.nr. 12a Veerst
  180661/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Bemærkninger t. undersøgelse + § 8-ansøgning, Lergravsparken, 6700 Esbjerg
  180510/20
 • Til DMR: SV: Tilbud på undersøgelse af fri fase på Nyborgvej 438
  180053/20
 • Til Cowi: Lab-test - analyse af vand fra Water IQ
  196665/20
 • Til Cowi: Økonomi og supplerende aftale med WIQ
  196660/20
 • Til Lertranskøb - spørgsmål vedr. ny ansøgning, matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  179126/20
 • Til ditmer a/s: Aftale - Agenda Live kan ikke indgås pt.
  179096/20
 • Kort med V1- og V2-areal indtegnet på Fangelvej 74B, 5260 Odense S.pdf
  178608/20
 • Fra rådgiver Niras -Historisk amteriale, Fangelvej 74, 5260 Odense S.pdf
  178609/20
 • totaludskrift.pdf
  178610/20
 • V1- og V2-afgørelse for Fangelvej 74B, 5260 Odense S.pdf
  178611/20
 • SV: jordforureningsregistrering lokalitet 461-06327, del af Fangelvej 74, 5260 Odense S (matr. 33r Fangel By)
  178606/20
 • Begrænset teknisk undersøgelsesrapport for Fangelvej 74, 461-06327.pdf
  178607/20
 • VS: Svar på Henvendelse, 430-81326, Industrivej 12, 5772 Kværndrup
  178574/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Industrivej 12, 5772 Kværndrup.pdf_Sagsnr_15-38562_Dokid_435129-15_v1(1).PDF
  178577/20
 • Fra Niras, Historisk materiale, Industrivej 12, 5772 Kværndrup.pdf_Sagsnr_15-38562_Dokid_294025-15_v1(1).PDF
  178575/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Industrivej 12, 5772 Kværndrup.pdf_Sagsnr_15-38562_Dokid_435128-15_v1(1).PDF
  178576/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Værkstedsvej 23, 5500 Middelfart
  189977/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om jordflytning fra Uraniavej 21, 5500 Middelfart.
  189882/20
 • Til borger. V1-kortbilag, afgørelse, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  178650/20
 • Til DGE: kortlægningsspørgsmål Præstevænget 42, Vejen
  181118/20
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Vandværksvej 5, 6650 Brørup
  180844/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, en del af matr. nr. 14b Tuesbøl By, Brørup
  180850/20
 • Til HEPA Ejendomme Aps, V1-høring med bilag, Florasvej 2A, 2B, 7182 Bredsten
  180673/20
 • Til VORES ELNET A/S: V2-høring, en del af matr. nr. 7000 Ejby, Odense Jorder, grundejer 2
  179781/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder - V2-høring
  179819/20
 • Til Vandcenter Syd: Kopi af moniteringsnotat og orientering om GeoProbe
  180162/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Vandværksvej 5, 6650 Brørup, Matr. 14b Tuesbøl By, Brørup - V1-høring
  180853/20
 • Til borger. V1-kortbilag, afgørelse, Hjortsvangen 22, 7323 Give.pdf
  178755/20
 • Til Langeland Kommune - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  180415/20
 • Til Vingsted Hotel og konferencecenter, V1-høring med bilag, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.pdf
  179684/20
 • Til Dit Foto, Daws Bolig, V1-høring, Grindstedvej 21, Vandel.docx
  180189/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. V2-høring for en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  179517/20
 • Til Langeland Kommune - V2-høring Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  180386/20
 • Til Odense Kommune: Kortbilag med V2-kortlagte areal, en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  179434/20
 • Til borger. V1-afgørelse, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  178649/20
 • Til VORES ELNET A/S: UDKAST, V2-afgørelse, en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder, grundejer 2
  179787/20
 • Til NIRAS: OK til placering af GeoProbe
  180148/20
 • Til Borger: Kortbilag
  179795/20
 • Til Fredericia kommune: SV: Vedr. kortlægningsbrev for lokalitet 607-00292, Tonne Kjærsvej 65, Fredericia
  179257/20
 • Til grundejer: UDKAST,V1-afgørelse, en del af Vandværksvej 5, 6650 Brørup
  180845/20
 • Til Langeland Kommune - UDKAST til V2-kortbilag.pdf
  180432/20
 • SV: §7 aftale om røtgen
  180168/20
 • Til Fredericia kommune:SV: Vedr. kortlægningsbrev for lokalitet 607-00292, Tonne Kjærsvej 65, Fredericia - Rapport Tonne Kjærsvej 65.pdf
  179266/20
 • Til Odense Kommune: Varsel GeoProbe og kopi af moniteringsnotat
  180142/20
 • Til Vejle kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  178824/20
 • Til Odense Kommune: UDKAST, V2-afgørelse, en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  179408/20
 • Til Dit Foto, Daws Foto, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grindstedvej 21, Vandel.pdf
  180186/20
 • Til borger V2-afgørelse: Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder, Matr. nr. 158 Tved under Tønder og 2906 Tønder, 550-81011
  179785/20
 • til Dit Foto, Daws Bolig, Kortbilag til V1-høring, Grindstedvej 21, Vandel.pdf
  180183/20
 • Til Borger - V2 kortlægning - Åsumvej 709
  178502/20
 • Til HOTEL NYBORG STRAND AS, V1-afgørelse, Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg.pdf
  179362/20
 • Til borger, Orientering om at Kirkegade 19, 7182 Bredsten ikke kortlægges.pdf
  179703/20
 • til Borger Forhold vedrørende Gruldagervej 76, Esbjerg
  180016/20
 • Til borger. V1-afgørelse, Hjortsvangen 22, 7323 Give.pdf
  178756/20
 • Til Odense Kommune: V2-høring, en del af matr. nr. 7000 Ejby, Odense Jorder
  179397/20
 • Til VORES ELNET A/S: Kortbilag med V2-kortlagte areal, en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  179800/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  179020/20
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  179790/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  179014/20
 • Til Franck Geoteknik: Accept af oplæg og tilbud til supplerende undersøgelse (afgrænsning), Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  179201/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  178818/20

1. april 2020

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Endelig Støjberegning
  249698/20
 • Fra Orbicon: Oplæg til godkendelse af udførelse af geotekniske boringer, Bogense Dige
  181274/20
 • RE: Vagtskifte
  178290/20
 • Vagtskifte
  178267/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-ansøgning t. legeplads m.m, Lergravsparken, 6700 Esbjerg.pdf
  180464/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Screeningsundersøgelse, Lergravsparken, 6700 Esbjerg
  180465/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Screeningsundersøgelse + § 8-ansøgning, Lergravsparken, 6700 Esbjerg
  180462/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret grave- og efterbehandlingsplan + Underskrifter
  199024/20
 • RE: Opdatering af jeres RIT produktionsmiljøer er krævet før I kan indberette til DST
  177677/20
 • Dokumentation under coronakrisen/Rigsarkivets konference 2020/Grundkurser om arkivloven og det digitale arkiv
  199256/20
 • Sfra vejle kommune: Myndighedernes svar på "Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10, 7100 Vejle"
  178763/20
 • Opdatering af jeres RIT produktionsmiljøer er krævet før I kan indberette til DST
  177603/20
 • fra Vejen kommune: Kronborgvej 5, Veerst - varsling af påbud
  178885/20
 • fra Vejen kommune : Kronborgvej 5, 6600 Vejen - Varsling af tålepåbud
  178871/20
 • Vedr. kortlægningsbrev for lokalitet 607-00292, Tonne Kjærsvej 65, Fredericia
  179250/20
 • Fra D4: Udlæsning af håndbøger til eksternt site - afklaring
  177700/20
 • Kommentarer til ansøgning, sprog og samskabelse
  177052/20
 • Kommentarer, ansøning Sprog og Samskabelse.docx
  177053/20
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  179217/20
 • VS jordforureningsregistrering lokalitet 461-06327 del af Fangelvej 74 5260 Odense S (matr. 33r Fangel By).msg
  178599/20
 • VS: jordforureningsregistrering lokalitet 461-06327, del af Fangelvej 74, 5260 Odense S (matr. 33r Fangel By)
  178598/20
 • SV Vedr. aktindsigt på Industrivej 12 5772 Kværndrup.msg
  178581/20
 • VS: Vedr. aktindsigt på Industrivej 12, 5772 Kværndrup
  178580/20
 • Fra Formpipe: Aflysning af undervisning den 21. april og den 28. april pga. corona-krise
  176655/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan udgravning i hal
  181223/20
 • Fra DMR: Bilag - Analyserapporter, Storkenhøjvej 93, 30-03-20_KP10-KP15, BP3-4
  181224/20
 • Fra DMR: Snak om oprensningsniveau mhp restforurening, Storkenhøjvej 93, Bogense
  181231/20
 • Statusnotat 6 - pulje 24.pdf
  177278/20
 • NIRAS - Pulje 24 - Budget status_6.pdf
  177277/20
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Statusnotat 6 - Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  177276/20
 • Fra Grundejer - svar fra grundejer vedr. retablering
  232666/20
 • Fra kommunen - svar vedr. bemanding på opgave
  232664/20
 • Indberetning til DST
  177279/20
 • fra vejle kommune : Myndighedernes svar på "Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10, 7100 Vejle"
  195156/20
 • Fra Cowi: Økonomi
  196634/20
 • Fra projekt: off. udmelding om udsættelse til 2021 pga. coronakrisen
  229598/20
 • Sundhedsfaglig dokumentation - WHO5
  192410/20
 • PRO i Dansk Palliations database/ Projekt i KB
  192395/20
 • Fra Varde Kommune: §8 tilladelse Nybro gasterminal til udtalelse
  198518/20
 • Svar fra D4: ID 4033
  177637/20
 • Kirurgisk lymfødem særlig afregning - notat fra OUH
  190104/20
 • Fra Rambøll. VS: Supplerende information søges på lokaliteter i forbindelse med grundvandssænkning
  178218/20
 • Anlægs- og Innovationsudvalgets møde flyttet til den 4. juni 2020.
  176393/20
 • Faktura fra mediegruppen -delstrategi - rammeaftale.pdf
  176660/20
 • Ridefysioterapeut - ny privat adresse
  178685/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Dialog vedrørende dokuemnter vedr lokalitet 561-55026, Lillebæltsvej, Esbjerg
  178240/20
 • Fra COWI: Tilbud 2020 monitering
  177197/20
 • Fra Klagenævnet - Afgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær (1).PDF
  176206/20
 • Fra Rambøll: Status LER
  177645/20
 • SV: Status på udvikling af COVID19 - PRO til screening og opfølgning på symptomer
  178436/20
 • Fra borger. Telefonhenvendelse angående lokalitetsnr.: 567-32003
  178244/20
 • Fra Tv2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  178338/20
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om videre foranstaltning vedr shelters, Store Okseø
  178370/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - oversigtskort der viser forureningen
  177863/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - Afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud
  177854/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om afgørelse om ikke-påbud, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  177845/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Opførelse af shelters mm, Store Okseø
  178351/20
 • Opfølgning
  177326/20
 • SV: Status på udvikling af COVID19 - PRO til screening og opfølgning på symptomer
  178431/20
 • Svar fra mediegruppen - Kontur 2020
  177848/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om miljøforhold på Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo
  178126/20
 • Fra Rambøll. VS: Supplerende information søges på lokaliteter i forbindelse med grundvandssænkning
  178214/20
 • Fra Mediegruppen:Kontur 2020
  178130/20
 • Tilbud fra Mediegruppen på Opsætning af publikation om regionens arbejde med FN's verdensmål
  177814/20
 • Fra NIRAS: Vedr. opmåling til erstatning
  178596/20
 • Re: Test af Kommunens adgang til Mit Sygehus
  178499/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017659: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 133.805" af 05.03.20
  179033/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017660: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 133.699" af 05.03.20
  179018/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017661: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 134.656" af 04.03.20
  178998/20
 • Re: Test af Kommunens adgang til Mit Sygehus
  178500/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017658: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 133.248" af 04.03.20
  179029/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017662: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 134.593" af 04.03.20
  179002/20
 • Fra projekt: meddelelse om aflysning af aktiviteter i maj 2020.
  185434/20
 • Fra projekt; meddelelse om udsættelse af projektet
  180238/20
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - vand
  185843/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  212956/20
 • Til projektet "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. svar på spørgsmål
  202114/20
 • Fra Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203909/20
 • Fra Tønder Handelsskole: vedr. Bæredygtighed lokalt og globalt
  234379/20

Udgående

 • Til UD: VDT/63681-95080, Opkrævning af egenbetaling for oprydning efter værditabsordningen på ejendommen Nørrebro 118, 5900 Rudkøbing
  178388/20
 • Til UD: JF/63681-95086, Opkrævning af egenbetaling for oprydning efter værditabsordningen på ejendommen Skolevej 7, 5580 Nørre Aaby
  178314/20
 • til Vejle kommune : Myndighedernes svar på "Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10, 7100 Vejle"
  178767/20
 • Til Alfabo, V1-høring, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  177752/20
 • Til Alfabo, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  177751/20
 • Til DMR: Telefonnotat ift. snak om oprensningsniveau mhp restforurening, Storkenhøjvej 93, Bogense
  181230/20
 • UDKAST Vedr anmeldt råstofindvinding på matr. 2d Gødsbøl Lindeballe.pdf
  176719/20
 • vedr. anmeldelse om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding
  176716/20
 • Følgebrev vedr. anmeldt råstofindvinding på matr. 2d Gødsbøl Lindeballe.pdf
  176718/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Ravsted Hovedgade 50, Byllerup-Bov, Lok: 539-10017
  176697/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  176699/20
 • Til Vejen Kommune: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen, matr. nr. 9bs Bække By, Bække
  176812/20
 • Til Formpipe: Aflysning af undervisning den 21. april og den 28. april pga. corona-krise
  176627/20
 • Til D4: ID 4033
  177676/20
 • til Vejle kommune : Myndighedernes svar på "Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10, 7100 Vejle"
  175506/20
 • Til Danfoss og kommunen - Kopi af bemærkninger fra nabo
  232656/20
 • Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  175017/20
 • Til Praksis - SV: Lukning for tilgang patienter
  175019/20
 • Til grundejer - Svar på Sp. til retablering efter undersøgelser
  232652/20
 • Til DMR: SV: Fri fase i boring F206, 2016-1376
  174459/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  218116/20
 • Svar fra Region Syddanmark: Opfølgning på beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner
  193175/20
 • Spørgeskema afsendt til leverandør
  175839/20
 • Spørgeskema fremsendt til leverandør
  180769/20
 • Samlet svar fra Region Syddanmark vedr opfølgning på notat om hospitalsinfektioner.pdf
  178798/20
 • Til Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse samt anmodning om yderligere oplysninger, Østermarksvej 17, Vamdrup
  178384/20
 • Til information. V1-høring, Ryttervangen 3, 7323 Give - Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ryttervangen 3, 7323 Give.pdf
  177121/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på mail vedr shelters mm, Store Okseø
  178363/20
 • Til borger: V2-høring, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  176601/20
 • Til DR: Nyt svar på aktindsigt
  178190/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Høllund Tværvej 1, 7100 Vejle.pdf
  174468/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  176658/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Høllund Tværvej 1, 7100 Vejle.pdf
  174469/20
 • Til DGE. Mosvig Vandværk. Vandprøver fra Vandløb
  176872/20
 • Til AUTOBASEN - V1-høring med bilag, Ryttervangen 25, 7323 Give.pdf
  176415/20
 • Fra Tønder Kommune, Skovrejsning i område udlagt til råstofindvinding
  177463/20
 • Til information. V1-høring, Ryttervangen 3, 7323 Give - Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ryttervangen 3, 7323 Give.pdf
  177130/20
 • Til Rambøll. 630-81821 Krogbuskevej 130, Børkop
  178219/20
 • Til regionens bygningsafd. Svar vedr. status for undersøgelse på Simmerstedvej 1, Haderslev
  178225/20
 • Til NIRAS: Vedr. opmåling til erstatning for afgrødetab
  176692/20
 • Til information. V1-høring, Ryttervangen 3, 7323 Give - Til borger, V1-kortbilag, høring, Ryttervangen 3, 7323 Give.pdf
  177136/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Accept af forøgede mængder matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme og 5x Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune
  178118/20
 • Til borger: V1-høring, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  177209/20
 • Til Kommune - Høring om forurening Algade 28. 6780 Skærbæk
  177339/20
 • Til Middelfart Kommune, orientering og Påbudshøring, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted, Matr. nr. 1aø Hjorte By,
  177805/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Hans.pdf
  174479/20
 • Til borger: Bilag - Boligerklæring, udkast, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  176661/20
 • Til KA Grus A/S, FOH Vandværk, Styrelsen f Patientsikkerhed og Faaborg-Midtfyn Kommune: Dispensation efter jfl §52, matr nr 15fl Sdr. Nærå
  178390/20
 • Til Rambøll. 603-00004 Losseplads, Andkær Mose. SV: Supplerende information søges på lokaliteter i forbindelse med grundvandssænkning
  178216/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Niels.pdf
  174477/20
 • Til Kystdirektoratet. Spørgsmål om borearbejde indenfor Strandbeskyttelseslinjen (matriklerne 5f og 20c, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert)
  176885/20
 • Til Vejen kommune: Høring om forurening, Søndermarken 5, 6670 Holsted
  176861/20
 • Til borger. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Sløjfning af boringer.
  174483/20
 • Til borger: Opkrævning af egenbetaling, Skolevej 7, Nr. Aaby
  178318/20
 • Til borger, V1-høring, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Hans.pdf
  174471/20
 • Til Rambøll: Opdatering LER
  176423/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Sdr. Stationsvej 21, Give.pdf
  174475/20
 • Til borger: Bilag, V2-afgørelse, udkast, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  176654/20
 • Til borger, V2-varsel med bilag - Tanderupvej 60, Gelsted
  177773/20
 • Til TV2 Fyn: Besvarelse af aktindsigt
  178284/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Bæksgårdvej 12, 7323 Give
  177420/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag V1, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  177239/20
 • Til borger, V1-høring, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Niels.pdf
  174466/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, udkast, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  177229/20
 • Til borger. SV: Telefonhenvendelse angående lokalitetsnr.: 567-32003 JC Jensensvej 11, 6800 Varde
  178248/20
 • Til Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203739/20
 • Invitation to join the Under2 Coalition - ref. 8804-01
  177003/20
 • Spørgeskema afsendt til leverandør
  179245/20

31. marts 2020

Indgående

 • Fra grundejer - Sp. til retablering efter undersøgelser
  232650/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Råstof, 113661-20_v1_Høringssvar, 53 Egernsund.PDF
  205109/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Råstof, Høringssvar fra Sønderborg Kommune vedr. ansøgning om indvinding, matr.nr. 53 Egernsund
  205107/20
 • SV: Ansøgning til regionens uddannelsespulje
  178009/20
 • ansøgning inkl svar.pdf
  178010/20
 • Ansøgning_med svar.docx
  178011/20
 • Fra Water IQ: mødetidspunkt for drøftelse af resultater med Cowi
  196613/20
 • Fra Tønder Kommune, Uddybet begrundelse for afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  174992/20
 • Fra Tønder Kommune, Uddybet begrundelse for afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  174990/20
 • Fra Naturstyrelsen - Råstoftilladelsen i Nybøl hjemsendt til ny behandling
  176375/20
 • Fra DMR: Fwd: Fri fase i boring F206, 2016-1376
  174417/20
 • Fra Cowi: mail til WIQ om at tests ikke kan anvendes
  196598/20
 • fra vejle kommune : Myndighedernes svar på "Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10, 7100 Vejle"
  175478/20
 • Fra Kolding Kommune, RÅSTOF, email med kopi af indskærpelse vedr. overfladevand matr.nr. 1an, 1ao, 1ap og 1ae Nr. Stenderup By, Eltang
  177703/20
 • Fra Kolding Kommune, RÅSTOF, kopi af indskærpelse vedr. overfladevand matr.nr. 1an, 1ao, 1ap og 1ae Nr. Stenderup By, Eltang
  177704/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Rapport Vandværksvej 9 og 11, Aarup
  178157/20
 • Fra Cowi: mail fra WIQ - results of the "Capsulefabriek, Den Bosch"
  196511/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oplæg til undersøgelse Svendborg Flyplads
  186891/20
 • MSDS Aerosol OT 75 Eng.pdf
  173706/20
 • 2-butanol MSDS.pdf
  173705/20
 • 31-03-2020_Møde Frederica Kommune.pdf
  173708/20
 • VS: VEDR. §19 TILLADELSE
  173703/20
 • MSDS Aerosol MA 80 I Eng.pdf
  173707/20
 • Vedr. in-situ oprensning af xylen- og olieforurening på Shells havneterminal, Kongensgade 113, Fredericia
  173711/20
 • Fra Praksis - Lukning for tilgang af patienter
  174979/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om bygge- og anlægsarbejde på Vinkældervej 22A, 5000 Odense C
  181256/20
 • Korrespondance m. DMR, Godkendelse af oplæg, Søndergade 59, 5450 Otterup
  172604/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Indeklimaunders. måske efter påske + rettelse til oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  172668/20
 • Fra DMR, Revideret oplæg vers., 3, Søndergade 59, 5450 Otterup
  172592/20
 • Fra DMR, Oplæg vers. 3, Søndergade 59, 5450 Otterup
  172593/20
 • Fra Orbicon: SV: Vedr. J. nr. 17/39125
  197201/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om anlægsarbejde (etablering af trampolin) på Vibevej 1C, 5000 Odense C
  177405/20
 • SV: Ansøgning til regionens uddannelsespulje
  172637/20
 • STEM4CLIMATE ansøgning.docx
  172636/20
 • Fra Esbjerg Kommune t. DMR, Tak for orientering om at grundejer trækker sig, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  172658/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernr.
  173006/20
 • fra Orbicon GeoGis rapport - dokumentation for overførsels af data på Hagenborgvej.
  197696/20
 • Fra DMR: Endelig rapport, grundejerdel, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  173499/20
 • Fra DMR: Endelig rapport, teknisk del, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  173506/20
 • Fra NIRAS: Status - borearbejde
  172455/20
 • VS: PRO-pakke Knæ og hofteartose - seneste spørgeskemaer
  174416/20
 • Fra Vejle Kommune: Afgørelse om ikke at meddele påbud efter brand i teleskoplæsser,Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  171975/20
 • VS: Leverance: PRO-pakke vedr hofteartrose v0.10
  174414/20
 • VS: Status på udvikling af COVID19 - PRO til screening og opfølgning på symptomer
  174426/20
 • Sv: AmbuFlex status
  174430/20
 • Dagsorden til PRO-tovholdergruppemødet i morgen
  176833/20
 • Fra AgroLab <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017047: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 134.1465" af 02.03.20
  175316/20
 • SV: Dagsorden til PRO-tovholdergruppemødet i morgen
  176825/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Aldershvilevej 6,8,10, 5800 Nyborg.pdf
  175473/20
 • Status på PRO knæ/hofte
  176823/20
 • SV: Status på PRO knæ/hofte
  174412/20
 • Fra NIRAS: Afsluttende budgetkontrol
  174461/20
 • Fra regionens bygningsafd, henv - ønsker status for undersøgelsen på Simmerstedvej 1, Haderslev
  178220/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017047: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 134.1465" af 02.03.20
  179009/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017051: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 133.907" af 02.03.20
  179025/20
 • Bilag 3 - Høringssvar
  181938/20
 • Fra projektet "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. spørgsmål til projektet og sagsbehandlingsprocessen
  202109/20
 • Fra SDE vedr. projekt
  233054/20

Udgående

 • Til Cowi: Økonomi - budgetopdatering
  196617/20
 • Til Fanø Kommune: Bilag til "Orientering" - Afgørelse - del af matr. 318p og 318ab udgår inden kortlægning, lok. 563-81005
  174022/20
 • Til Fanø Kommune: Orientering om at dele af kommunens ejendom udgår inden kortlægning efter jordforureningsloven, matr. 318p og 318ab, Odden By, Nordby, lok. 563-81005
  174021/20
 • Revideret - Region Syddanmark - Tillæg 4 SBS ved Acadre opgrad_marts 2020 (1).pdf
  192403/20
 • Tillægsaftale 4 - SBS ved opgradering
  192402/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Flyvepladsen 6, Padborg, lok: 503-20010
  173949/20
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads, Orientering om undersøgelse.pdf
  173950/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Aldershvilevej 6,8 og 10, 5800 Nyborg
  175518/20
 • til Vejle kommune : Myndighedernes svar på "Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10, 7100 Vejle"
  173927/20
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Gasse Høje 25, Skærbæk, Lok: 550-81286
  173617/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  173623/20
 • Til Kolding Kommune, Udgår efter oprensning, del af matr.nr. 7000d Vonsild By, Vonsild (Sjølundvej)
  173610/20
 • Til Kolding Kommune, Udgår efter oprensning, del af matr.nr. 7000d Vonsild By, Vonsild.pdf
  173611/20
 • Til Varde Kommune, Jordforurening, Blåbjergvej 50, Nørre Nebel, lok: 553-33103
  173396/20
 • Til Naturstyrelsen, Orientering om opstart af supplerende undersøgelse på Blåbjergvej 50
  173402/20
 • Til COWI, Vedr. spørgsmål til fakturering pulje 41
  190935/20
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om endelig afgørelse, Engstien 1, 6000 Kolding
  172525/20
 • Til Ejerforening, Kortbilag, Engstien 1, 6000 Kolding.pdf
  172527/20
 • Til Ejerforening, Afgørelse - kortlægning på V1 og V2, Engstien 1, 6000 Kolding.pdf
  172529/20
 • Til ORbicon: Retablerings skal udbedres - SV: Vedr. J. nr. 17/39125
  172495/20
 • Til DMR, Accept af oplæg til etablering af boring - Lok: 485-9, Krybilyparken
  172381/20
 • Til Lundager Ejendomme, V1-afgørelse, Fangelvej 35.pdf
  172137/20
 • Til ansøger RÅSTOF Mere om støjberegningen
  176346/20
 • Til DMR, Bemærkning t. oplæg vers. 2, Søndergade 59, 5450 Otterup
  171875/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg
  173469/20
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for status og redegørelse
  178116/20
 • Til Grundejerforeningen Lindavænget, V1-afgørelse, Lindavænget 0, 5800 Nyborg
  173327/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 10, 5800 Nyborg
  172990/20
 • Til Borger: Orientering om resultat af forureningsundersøgelse på Teglgårdsvej 32, 6622 Bække, matr. nr. 6a Bække By, Bække
  173216/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Industrivej 1, 7300 Jelling.pdf
  174101/20
 • Til borger: Bilag - Rapport indledende undersøgelse, grundejerdel, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  218134/20
 • Spørgeskema fremsendt til leverandør
  173533/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 7, 5800 Nyborg
  172837/20
 • Til Rambøll: Ønske om statusregning pr. 1. april 2020
  173470/20
 • Til Tv2 Fyn: Besvarelse af aktindsigt
  174248/20
 • Til Borger: Kvittering for anmodning om undersøgelse.pdf
  172623/20
 • Til Rambøll: Ok til igangsætning af aftapportering
  173383/20
 • Til Bent Laugesen, V1-høring med bilag, Fabriksvejen 4, 7182 Bredsten.
  172308/20
 • Fra Borger, Henvendelse, spm om frivillig undersøgelse af Fjelstrup Nørrevej 46D, Haderslev
  172500/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 5, 5800 Nyborg
  172702/20
 • Til Conny Bæk Hansen, Svar på bemærkninger: Vedr. Nordkrogen 19, 7300Jelling - lok. 630-82277
  173475/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sofienbergvej 7, 5800 Nyborg
  173567/20
 • Til projekt: kvittering for modtaget regnskab mv.
  173267/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 2, 5800 Nyborg
  172509/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 6, 5800 Nyborg
  172745/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg
  173502/20
 • Til NAVN OG ADRESSEBEKYTTET, V1-afgørelse
  173224/20
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST V2-afgørelse Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  177027/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 4, 5800 Nyborg
  172650/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 3, 5800 Nyborg
  172589/20
 • Til Bredsten Idrætshal, ejendommen Skolevænget 7, Bredsten kortlægges ikke.pdf
  174249/20
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  174240/20
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  174276/20
 • Til Jyskfynske medier: Besvarelse af anmodning om aktindsigt - prognoser i udvikling af Covid -19
  174245/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 11, 5800 Nyborg
  173105/20
 • Til Kolding kommune: mail vedr. status vejadgang: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  172522/20
 • V1-høring med Bilag, udkast til V1-afgørelse, Markhaven 69, Agedrup, Odense.pdf
  172655/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg
  173413/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 8, 5800 Nyborg
  172872/20
 • Til Grevelund Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg
  173388/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindavænget 9, 5800 Nyborg
  172928/20
 • Til Vejle Kommune, ejendommen Skolevænget 7, Bredsten kortlægges ikke.pdf
  174251/20
 • Til Nyborg Kommune - Udskydelse af høringsfrist - Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  173136/20
 • Til borger: Bilag - Rapport indledende undersøgelse, grundejerdel, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  176669/20
 • Til borger - UDKAST til Boligerklæring Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  177045/20
 • Til DGE. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld
  174472/20
 • Til borger - V2-høring Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  176919/20
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag.pdf
  177036/20
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Status og redegørelse
  178129/20
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Regionens bemærkninger ift. kortlægningsvurdering, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  184087/20
 • Mail til leverandør m. spørgeskema
  173536/20

30. marts 2020

Indgående

 • Fra Cowi: Concept resultaten den bosch sendt fra WIQ
  196502/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Detaljer i tilladelse - ansøgning
  176257/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af § 8-pligt ifm. nedrivning af bygning 2 og mellemgang, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
  181247/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Nedrivningstegninger 2020-03-20
  181249/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Naturama - gårdrum anlæg
  181248/20
 • Fra Cowi: svar fra ALS vedrørende delvis udsættelse af WIQ - analyser
  196497/20
 • Fra Assens Kommune: Kvittering for vurdering af § 8-pligt ifm. regnvandsledning gennem kortlagt areal, Gyvelvænget Losseplads
  171598/20
 • SV: Kapacitet for opbevaring af døde - Region Syddanmark
  234256/20
 • Fra DMR, Oplæg til etablering af boring - Krybilyparken
  172358/20
 • SV: Kapacitet for opbevaring af døde - Region Syddanmark
  234257/20
 • Fra Cowi: Møde vedr. WIQ's resultater - WIQ's beskrivelser af resultater
  196490/20
 • SV: Regnskab 2019 - oversigter over afsluttede hhv. igangværende anlægsprojekter
  170700/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om kortlægningsvurdering af grunde i nyt lokalplanområde i Stige
  186882/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - lokalplan mosevænget
  186874/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - lokalplan mosevænget
  186871/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - lokalplan mosevænget
  186883/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om kortlægningsvurdering af grunde i nyt lokalplanområde i Stige
  186870/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om kortlægningsvurdering af grunde i nyt lokalplanområde i Stige
  186873/20
 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - uddybende spørgsmål
  173535/20
 • Fra Banedanmark, Råstof, Svar på Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  190595/20
 • Fra Landbogruppen: Jernhytvej 47, 6500 Vojens - Jordforuening
  171374/20
 • Fra borger: Grund Jordforureningsloven
  171613/20
 • Fra Landbogruppen: Jernhytvej 47, 6500 Vojens - Jordforuening
  171371/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  170293/20
 • Fra Landbogruppen: 900-0614 Bøllemosegyden 50, 5491 Blommenslyst- jordforurening.
  170088/20
 • Fra Ingeniør´ne: Supplerende undersøgelse ifm. § 8 tilladelse, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  191581/20
 • Fra Fredericia Kommune: §40, Undersøgelsespåbud,
  195284/20
 • Fra Varde Kommuen: Supprende ansøgningsmateriale
  198509/20
 • Opfølgning Dandy Business Park efter - arbejdsgruppemøde 6. marts
  172055/20
 • Fra COWI: Ny tilbudsliste og kommentarer
  171887/20
 • Fra COWI: Ny tilbudsliste og kommentarer
  171890/20
 • Fra Rambøll: Første fluxbetragtning og ønske om afrapportering
  173155/20
 • Fra rådgiver:mail med rapporter Østervold 5, 6800 Varde, Endelige rapporter
  171832/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup.pdf
  172029/20
 • Bilag 3 - Høringssvar
  182053/20
 • Fra Sweco: Nye planer til bilag
  185387/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - 3D-model
  185379/20
 • Fra Sweco: Foto vandlås køkken 2. sal
  185382/20
 • Fra Odense Kommune: Referat fra møde i styregruppen for Campus Odense marts 2020
  184192/20
 • Fra CWOWI: Ny tilbudsliste og kommentarer
  171881/20
 • Fra Odense Kommune, Foto af ensilagebeholdere, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  172054/20
 • Fra projekt: afrapportering og regnskab
  173098/20
 • Fra NIRAS: Geogis kontrolrapport
  171869/20
 • Fra Styrelsen for Patientklager
  178990/20
 • Fra Tønder Handelsskole: vedr. Bæredygtighed lokalt og globalt
  234373/20
 • Fra Varde Kommune: Varde Sommerland, kontaktrisiko
  214497/20

Udgående

 • Til Assens Kommune, Jordforurening, Tobovej 30, Brylle, lok: 485-9
  171714/20
 • Til Borger, Skitse ny boring.pdf
  171716/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse på Tobovej 30.pdf
  171715/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 136, 5463 Harndrup
  172035/20
 • SV: Kapacitet for opbevaring af døde - Region Syddanmark
  234261/20
 • Telefonnotat/opsummering, Regionen overtager undersøgelsen, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  171308/20
 • Til Assens Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ifm. regnvandsledning gennem kortlagt areal, Gyvelvænget Losseplads
  171189/20
 • Til kommunen - Kopi af breve sendt til grundejere på forureningssag - Vestergade 34 - 631-02034
  171076/20
 • Til Ejendomsmægler, Svar på henvendelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  171026/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Fjelstrup Nørrevej 46d, Haderslev .pdf
  171027/20
 • RåstofTil Naturstyrelsen - tilladelsen i Nybøl hjemsendt til ny behandling
  176349/20
 • Til Banedanmark, Råstof, SV: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  190610/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, SV: 20/4721 - Arkæologisk udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 53 Egernsund ejerlav, Egernsund (Sønderborg Kommune)
  190579/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, SV: 20/4721 - Arkæologisk udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 53 Egernsund ejerlav, Egernsund (Sønderborg Kommune)
  205097/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V
  170300/20
 • SV: Regnskab 2019 - oversigter over afsluttede hhv. igangværende anlægsprojekter
  170804/20
 • Til COWI: Kommentar til Vedr. Vesterbro, Odense - notat
  169021/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252849/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252850/20
 • Korrespondance m. Ingeniør'ne, Polære opløsningsmidler, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  168623/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sillesthovedvej 3, 7323 Give.pdf
  168842/20
 • til grundejer - V2-høring med bilag, Kottesgade 2 mfl.pdf
  171202/20
 • Til Lægevagten: afgangsførelse af vagtydernr.
  170193/20
 • Til Landbogruppen: Jernhytvej 47, 6500 Vojens - Lokalitets nr. 543-40122
  171377/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Silleshovedvej 3, Give.pdf
  168836/20
 • Til Borger, V1-varsel med bilag, Kohavebakken 20, 5560 Aarup.pdf
  170984/20
 • Til HAderslev Kommune: Svar vedr Gram Storskov – vilkår og mulighed for skovdrift på det tidligere Gram Losseplads
  169861/20
 • Til DANEPORK, Kortbilag til V1-høring, Tørskindvej 19.pdf
  169659/20
 • Til borger, V1-høring, Sillesthovedvej 3, 7323 Give.pdf
  168848/20
 • Til vagtlæge: ydernr. afgangsført
  170053/20
 • Til borger og Vejen Kommune: Påbudsvarsel vedr jordtilførsel på matr nr 1c Hundsbæk, Læborg
  171317/20
 • Til Borger: Varsel monitering 2020 (nabo)
  170146/20
 • Til borger - Udskydelse af indeluftmålinger - Vestergade 34A-E - Ejerforening.pdf
  170814/20
 • Til projekt: svar vedr udskydelse pga Corona
  171672/20
 • Til L. P. Hansens Eftf. Textilfarveri AS, V1-kortbilag, afgørelse, Industriparken 18, 7182 Bredsten.pdf
  168674/20
 • Til DANEPORK, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tørskindvej 19, 19A, 7183 Randbøl.pdf
  169679/20
 • Til Borger: Varsel monitering 2020
  170138/20
 • Til borger: Foresp. vedr Kattekilde 18, Ringe
  168733/20
 • Til borger: Lokalitets nr. 410-81163
  171617/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171473/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Bogøvej 71, Otterup.pdf
  170976/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bæksgårdvej 7A, 7323 Give.pdf
  170032/20
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført
  170066/20
 • Til L. P. Hansens Eftf. Textilfarveri AS, V1-afgørelse, Industriparken 18, 7182 Bredsten.pdf
  168676/20
 • Til Vejle kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171495/20
 • Til borger - Udskydelse af indeluftmålinger - Vestergade 34A - Grundejer 1.pdf
  170803/20
 • Til projekt: Kvittering for modtaget afrapportering
  171611/20
 • Til Fredericia KOmmune: Bem. til varsel om påbud jf §§40/41
  169992/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Bæksgårdvej 7A, 7323 Give.pdf
  170030/20
 • Til projekt. kommentarer vedr. rev. budget.
  171710/20
 • Til vagtlæge: ydernr. afgangsført
  170186/20
 • Til DANEPORK, V1-høring, Tørskindvej 19, 19A, 7183 Randbøl.pdf
  169689/20
 • Til borger - Udskydelse af indeluftmålinger - Vestergade 34A - Grundejer 2.pdf
  170809/20
 • Til Landbogruppen: Jernhytvej 47, 6500 Vojens - Lokalitets nr. 543-05748
  171388/20
 • Til borger, V1-høring, Bæksgårdvej 7A, 7323 Give.pdf
  170035/20
 • Til Landbogruppen: 900-0614 Bøllemosegyden 50, 5491 Blommenslyst- jordforurening.
  170106/20
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Afvent regionens endelige svar ift. bundprøver, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  172061/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. sagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  204620/20

29. marts 2020

Indgående

 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 20_6078-8_1_3 - Matr 53 Egernsund Egernsund - Kortbilag.pdf
  205072/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 20_6078-8_1_3 - Matr 53 Egernsund Egernsund - Arkæologisk Vurdering.pdf
  205071/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 20/4721 - Arkæologisk udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 53 Egernsund ejerlav, Egernsund (Sønderborg Kommune)
  205069/20
 • Fra Ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: Orientering om covid-19
  168669/20
 • Fra ansøger: tilrettet ansøgningsmateriale
  187136/20
 • Bilag 2 - Ansøgning fra Midtfyns Gymnasium
  183329/20
 • Bilag 3 - Støtteerklæring fra FMK og høringssvar fra SOSU Fyn
  183330/20
 • Fra Borger, modtaget Ansøgning om boligundersøgelse.docx
  172290/20

Udgående

 • Til grundejer: dårlig reetablering Gl. Stationsvej 5C, J. nr. 17/39125
  169330/20
 • Til ORbicon: Dårlig reetablering på Gl. Stationsvej 5c - J. nr. 17/39125
  169321/20

28. marts 2020

Indgående

 • Bilag 1 - Ansøgning inkl. høringssvar
  181795/20
 • Fra Ejendomsselskabet JB, Jelling, Bemærkninger til V1. Nordkrogen 19, 7300Jelling
  173450/20

27. marts 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Bilag - Vurdering af jordhåndtering
  170993/20
 • Fra Assens Kommune: Vurdering af § 8-pligt, Gyvelvænget Losseplads, Tommerup
  170992/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig §8 tilladelse til Servicebygning, Havnegade 120
  170657/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 tilladelse til opførelse af servicebygning
  170658/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag §8 tilladelse Servicebygning Havnegade 120
  170660/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om mindre oliespild, Gemalvej 22, 5771 Stenstrup
  222715/20
 • SV: Kapacitet for opbevaring af døde - Region Syddanmark
  234258/20
 • RE: Sent to swecodanmark.dk: Logisk rækkefølge af status i ansøgning
  167967/20
 • Fra Odense Kommune: Udkast til §8 til opførelse af Servicebygning, Havnegade 120
  167855/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag udkast til §8 tilladelse til Servicebygning Havnegade 120
  167860/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8 tilladelse til opførelse af servicebygning
  167858/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgning
  167864/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Snittegning stueplan
  167862/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Situationsplan 1
  167861/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Snittegning
  167863/20
 • Fra DMR, Oplæg vers. 2, Søndergade 59, 5450 Otterup
  171872/20
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Søndergade 59, 5450 Otterup
  171871/20
 • Fra Sydbank - sikkerhedsstillelse - matr.nr. 3k Terpling
  168626/20
 • garanti teglværket.pdf
  168627/20
 • Fra Cowi: Økonomi - budgetstatus.
  196478/20
 • Fra Kolding Kommune, Miljørapport, Sjølundrapport, 6000 Kolding
  173599/20
 • Fra Kolding Kommune, Orientering om olieforurening på Sjølundvej, 6000 Kolding
  173596/20
 • Fra Kolding Kommune, Fotos, Sjølundvej, 6000 Kolding
  173598/20
 • Abonnementsaftale AgendaLive_RegionS.pdf
  179092/20
 • Abonnementsvilkår Agenda Live 1.50.pdf
  179093/20
 • Fra ditmer a/s: Aftale - Agenda Live
  179091/20
 • Databehandleraftale 3.26 - Agenda Live.pdf
  179094/20
 • Fra DGE: Dokumentationsnotat, Odensevej 45, Ringe
  167412/20
 • Fra DGE: Bilag - Dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  167413/20
 • Fra FMK RÅSTOF Revideret godkendelse af adgang til Havelundvej
  199016/20
 • Fra D4: ID 3251 og 4599
  197599/20
 • Fra D4: ID 4033
  177687/20
 • Fra Niras, Råstof, Gis-filer
  190546/20
 • Fra Niras, Råstof, Gis-filerSkrydstrup_Områdeafgrænsning.DAT
  190547/20
 • Fra Niras, Råstof, Gis-filerSkrydstrup_Områdeafgrænsning.MAP
  190549/20
 • Fra Niras, Råstof, Gis-filerSkrydstrup_Områdeafgrænsning.ID
  190548/20
 • Fra Niras, Råstof, Gis-filerSkrydstrup_Områdeafgrænsning.TAB
  190550/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Snak om forklassificering med DMR, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  167428/20
 • VS: Myndighedernes svar fra Vejle kommune "Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10, 7100 Vejle"
  173917/20
 • SV Ventilation under Havnegade 10 Danmarksgade 1.msg
  173923/20
 • D1 Fundamentsdetalje F1.pdf
  173921/20
 • 66 ungdomsboliger Vejle Danmarksgade 1, tilsynsrapport vedr. RAC membran.pdf
  173922/20
 • D1_V_-1_1_200 - Indvendig kloakplan.pdf
  173919/20
 • 66 ungdomsboliger Vejle D1 tilsynsrapport vedr. passivt ventilationsanlæg under terrændæk.pdf
  173920/20
 • Fra DMR, Grundejer påtænker at trække sig, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  166789/20
 • Fra Kolding kommune - Arkivmateriale fra bygge- og miljøsagsarkiverne, Engstien 2A, 4-10 Kolding
  167669/20
 • SV: Region Syddanmarks svar på Haste høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler
  166269/20
 • VS: Brev til regionsdirektøren om overgang til nye infrastrukturløsninger
  167062/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilpasning af program for boringer, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  168629/20
 • fra projekt: Slutrapport -
  171279/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 høring
  168775/20
 • Fra NIRAS: GeoProbe igangsættes snarest
  168667/20
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af svar, Isgårdsvej 23, Odense
  168741/20
 • Fra Haderslev Kommune: Gram Storskov – vilkår og mulighed for skovdrift på det tidligere Gram Losseplads, matr nr 1 Gram
  168846/20
 • Fra Nyborg Kommune - Anmodning om udskydelse af høringsfrist - Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  173106/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82384, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  260120/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82385, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  246207/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82386, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  193197/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 630-82375, Elvirasvej 7, 7100 Vejle.pdf
  256280/20
 • fra Orbicon Dokumentation for overførsel af data Vingårdsvej
  196044/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Dyrehegnet 14, 7120 Vejle Øst
  225346/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  189194/20
 • Fra Miljø- og Fødevareminesteren: Svar på Danske Regioners henvendelse vedr. plan for generationsforureningerne
  178181/20
 • Mail fra Styrelsen for Patientklager
  178768/20
 • Fra Miljøministeren: Svar til Danske Regioner på henvendelse vedr. plan for generationsforureningerne
  178089/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Dianavej 9A, 7100 Vejle
  254016/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 630-82374, Øster Snedevej 15A, 7120 Vejle Øst.pdf
  252167/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82383, Flegborg 13A, 7100 Vejle.pdf
  265159/20

Udgående

 • SV: Ansøgning til regionens uddannelsespulje
  172660/20
 • regional deltagelse i AB
  258058/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til udkast til §8 til opførelse af Servicebygning, Havnegade 120
  167917/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 1 af 1
  167856/20
 • Til Cowi: Foreløbige analyseresultater ALS - WIQ's prøver
  196483/20
 • Til Miljøteknik: Regionens tilbagemelding til oplæg på placering af poreluftsmålepunkter, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  167603/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-høringssvar, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  167541/20
 • Kapacitet for opbevaring af døde - Region Syddanmark
  234262/20
 • Til Cowi: Økonomi - budgetstatus
  196471/20
 • Kortsktise - Digesvaler.pdf
  179194/20
 • SV Råstofindvinding - en tilføjelse til efterbehandlingen matr.nr. 12a Veerst.msg
  179192/20
 • Til nabo - høring af tilføjelse til efterbehandlingen af råstofgrav - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  179189/20
 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - uddybende spørgsmål
  166689/20
 • Til Borger, Orientering om nuancering, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg
  166519/20
 • Til Cowi: foreløbige analyseresultater ALS - WIQ's prøver
  196466/20
 • Til ansøger: mail med ansøgningsskema Bårdesøvej, jf. aftale med Ebbe
  165971/20
 • ansøgningsskema lbk 1225.pdf
  165972/20
 • Ansøgning om indvinding af råstoffer (erhvervsmæssig).pdf
  165973/20
 • Til Ansøgers rådgiver, Råstof, Forespørgsel om Gis-filer til Skrydstrup
  190522/20
 • Til DTU - kommentarer til udkast til: Riverscapes Annual Report
  165627/20
 • Til grundejer: Kortbilag_en del af Strandvejen 195, 5500 Middelfart udgår inden kortlægning
  166222/20
 • Til Rambøll: Vedr. OSD/IVO
  165952/20
 • Region Syddanmarks svar på Haste høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler
  166115/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Algade 55, 6780 Skærbæk.pdf
  166412/20
 • Til Borger, Efternuancering af jordforurening, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg
  165618/20
 • Til Borger, Kortbilag, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg.pdf
  166539/20
 • Til SKAT + Svendborg Kommune, Orientering om efternuancering, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg
  166538/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg.pdf
  166540/20
 • Til Borger: Anmodning om egenbetaling
  166173/20
 • Til ansøger: anmodet om rev. budget og vedtægter for forening
  167951/20
 • Til Kolding Kommune. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Ændring af kortlægningen og undersøgelsesrapporter
  166225/20
 • Til grundejer: Udgår inden, en del af Strandvejen 195, 5500 Middelfart, hovedejer
  166152/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Strandvejen 195, Strib, 5500 Middelfart - udgår inden kortlægning
  166327/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Skovgade 2 og en del af Skovgade 4, 7300 Jelling - udgår inden kortlægning
  167961/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Skovgade 2 og en del af Skovgade 4, 7300 Jelling - udgår inden kortlægning
  167926/20
 • Til Vurderingsstyrelsen. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Ændring af kortlægningen og undersøgelsesrapporter
  166209/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg
  165698/20
 • TIl borger - svar på spørgsmål til forureningsrapport, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  166956/20
 • Til grundejer: Udgår inden, en del af Strandvejen 195, 5500 Middelfart, medejer
  166194/20
 • Til Borger, Efternuancering, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg.pdf
  166543/20
 • Til grundejer: Udgår inden, Skovgade 2 og en del af Skovgade 4, 7300 Jelling
  167833/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg.pdf
  166542/20
 • Til borger - Høring V2-kortlægning m bilag, 410-81388 Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  166181/20
 • Til borger, V1-høring med bilag - Florasvej 1, 7182 Bredsten
  167215/20
 • Til Tønder kommune - V2-afgørelse, Algade 55, 6780 Skærbæk.pdf
  166398/20
 • Til Borger, Embedslægens udtalelse, Ørbækvej 282, 5892 Gudbjerg.pdf
  166541/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 151996222.pdf
  165995/20
 • Til projekt: rykket for modtagelse af underskrevet tilsagnsbrev
  166352/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 151996222.pdf
  165989/20
 • Til Middelfart kommune: Rapport + kopi af høring V2-kortlægning, 410-81388, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn
  166217/20
 • Til JP: Din anmodning om aktindsigt til Region Syddanmark
  166362/20
 • Til Tønder kommune - til orientering, V2-afgørelse, Algade 55, 6780 Skærbæk
  166444/20
 • Til Rambøll: Vedr. GeoProbe
  167324/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 630-82360
  167886/20
 • Til Nybolig: Svar vedr forespørgsel, Æblevænget 2a, 5200 Odense
  168690/20
 • Til Fredericia Kommune §8 høringssvar til lovliggørelse af drivhus
  168770/20
 • Til borger: Vedrørende Isgårdsvej 23, Odense
  168727/20
 • Til borger - Ønsker opringning vedr. forureningsundersøgelser på Jernbanegade 1, Gråsten
  213971/20

26. marts 2020

Indgående

 • Fra Borger, Vedr. kommende undersøgelse, Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg
  171069/20
 • Fra COWI, Spørgsmål til fakturering pulje 41
  190905/20
 • Fra RH - kopi af mail til DTU - SV: Riverscapes Annual Report
  165626/20
 • Fra Cowi: Vurdering af Water IQ's laboratorieresultater - notat
  196234/20
 • Fra Cowi: Vurdering af Water IQ's testresultater
  196224/20
 • Fra Cowi: Svar på status for Water IQ lab.tests
  196200/20
 • Fra Ejendomsmægler, Henvendelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  171021/20
 • Fra rådgiver: Aflæsning af affugtere på Ørstedsgade pr. 25. marts 2020
  165447/20
 • Fra rådgiver: Tegning - fremtidig adgangsforhold Ørstedsgade 28
  165444/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg
  164913/20
 • Fra Tønder Kommune, Overtagelsesdato for ejendommen, Sønderport 2, 6270 Tønder
  164946/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 10_3107-8_1_3 - matr 423 og 1092 Skrydstrup.pdf
  190513/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 19/51367 - Svar på myndighedshøring vedr. matr. 423 og 1092 Skrydstrup ejerlav, Skrydstrup.
  190511/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 10_3107-8_1_3 - matr 423 og 1092 Skrydstrup - kortbilag.pdf
  190514/20
 • Fra Vejen Kommune - kommentarer - en tilføjelse til efterbehandlingen matr.nr. 12a Veerst
  167115/20
 • Fra Borger, Henv. vedr. rapporter, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  164534/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til § 8-tilladelse
  167424/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2B - Kortbilag til varsel om V2-kortlægning
  167422/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2A - Ansøgning
  167421/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering
  167420/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 tilladelse for nyt varmeværk på Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  167419/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3 - Regionens udtalelse til sagen
  167423/20
 • Fra Kolding Kommune, Forklaring på regionens høringssvar, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  165055/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg vers. 3, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  164888/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg vers. 3, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  164887/20
 • Fra Miljøstyrelsen - Videresendelse af henvendelse vedrørende kortlægning af forurening - Dybdalvej 6, 6500 Vojens
  164697/20
 • Fra COWI: Vesterbro, Odense - udkast til undersøgelsesnotat
  164475/20
 • Vedr. integration til DST
  167362/20
 • Henvendelse: Telefonbesked, 480-81081
  164417/20
 • Henvendelse: VS: Vedr. Lokalitet 621-00508 Anton Nielsen's Frøavl og Frøeksport
  163462/20
 • Vedr. Lokalitet 621-00508 Anton Nielsen's Frøavl og Frøeksport.msg
  163461/20
 • fra Welfare Tech - projektafrapportering 1. juli til 31. december 2019 -THOPI
  164995/20
 • Fra Svendborg kommune. Fremsendelse af § 8 tilladelse til etablering af SIMAC - Endelig tilladelse_CaseNo20-2876__78642-20.pdf
  163779/20
 • Fra SUM: SV: Opdeling af delprojekter i Nyt OUH projektet
  217040/20
 • Rettet version af anmogning om projektforlængelse
  165443/20
 • SV: Henvendelse fra Det Regionale Lægemiddelråd, Region Syddanmark vedr. lægemiddelvalg til syddanske hæmofilipatienter
  163422/20
 • Fra Nyborg Kommune: Vedr. bejdsepasta - Aldershvilevej
  164472/20
 • Fra Fredericia Kommune: Påbud om undersøgelser og oprensning efter olieforurening på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  165293/20
 • Høring: Udkast til blanket for arbejdsgivererklæring COVID-19, deadline kl. 17.00
  165115/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø.pdf
  165062/20
 • Fra DMR A/S: Re: Påbud om undersøgelser og oprensning efter olieforurening på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  165306/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Brandbjergvej 12A, 7300 Jelling
  164063/20
 • Fra Danske Regioner: Haste høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler
  166138/20
 • Tilbud fra Mediegruppen - Kontur2020
  167403/20
 • Fra Fredericia Kommune: §40 og 41 høring
  165868/20
 • Haste høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler
  165996/20
 • Fra Teva vedr. Braltus
  165754/20
 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  169303/20
 • Fra Sum: Spørgsmål til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 for Nyt OUH
  171500/20
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  174247/20
 • Fra projekt: info om forventet udskydelse af projektet pga. corona
  171669/20
 • Fra Nybolig: Foresp. vedr. Æblevænget 2A, Ejlstrup, 5200 Odense V
  168663/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplan: Dialog vedr. den hæmatologiske udefunktion på Aabenraa Sygehus - datoforslag
  189584/20
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen Opfølgning på specialeplan: Dialog vedr. den hæmatologiske udefunktion på Aabenraa Sygehus - datoforslag
  189604/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr sløjfning af nedgravet 30 m3 tank, Østermarksvej 17, Vamdrup
  178382/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Algade 28, 6780 Skærbæk - Grundejerdel.pdf
  177050/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Algade 28, 6780 Skærbæk - Teknisk rapport.pdf
  177086/20
 • Fra DGE. SV: partnerskabsaftale kolding og boringer mosvig
  176880/20
 • Fra Billund Kommune: Orientering vedr. ibrugtagningstilladelse
  174659/20
 • Ansøgning om startmidler
  177037/20
 • Til Kolding Kommune: Svar på spm vedr nedgravet olietank, Vamdrup
  178381/20
 • Fra Nymølle: Foresp vedr jordtip, matr nr 184 Andholm, Ø. Løgum
  172132/20
 • Fra Niras: Justering af placering af DGU boring 136.1996
  185796/20
 • Fra Assens Kommune: Supplerende undersøgelse ifb. udgravning af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  203893/20
 • Fra Fredericia Kommune: Lovliggørelse af bygninger opført uden tilladelse
  203809/20
 • Fra Borger, Kommentar til afgørelse, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  163407/20
 • Fra Tønder Handelsskole: vedr. Bæredygtighed lokalt og globalt
  234365/20

Udgående

 • Til Niras: konklusion for Brændevej 2, Tønder
  240026/20
 • Til Cowi: Forespørgsel om status for drøftelser af analyseresultater med Water IQ
  196123/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedrørende skader på Ørstedsgade 30.
  165449/20
 • Til kommunen: Fremtidig adgangsforhold Ørstedsgade 28 - orientering
  165446/20
 • Til DMR: Tillægskontrakt til MTBE-sag
  165085/20
 • Til Kolding Kommune, Accept af forklaring samt ønske om notat fra undersøgelse, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  165065/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg
  164916/20
 • Til Ingeniør'ne, Grønt lys, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  164891/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: V2-kortlægning på del af Birkebjergvej 6 og 6A, 5792 Årslev
  164790/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  164793/20
 • Til borger, V2-afgørelse, Birkebjergvej 6, 6A, 5792 Årslev.pdf
  164794/20
 • Til Miljøstyrelsen - Svar på sp. vedr. kortlægning - Dybdalvej 6, 6500 Vojens
  164703/20
 • Til Borger, Fremsendelse af afgørelse, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  164544/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  164545/20
 • Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 480-81081, Kosterslevvej 88, Søndersø
  164459/20
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  165074/20
 • Til musset, svar vedr. skov på matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe i Billund Kommune
  168894/20
 • SV på henvendelse: Vedr. Lokalitet 621-00508 Anton Nielsen's Frøavl og Frøeksport
  163463/20
 • Til Ingeniør'ne, Bemærkninger til oplæg vers. 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  163555/20
 • Til Borger, Svar på kommentar, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  163423/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nordkrogen 10, 7300 Jelling.pdf
  163354/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252833/20
 • Til HEPA Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Industriparken 20, 7182 Bredsten.pdf
  163257/20
 • Til DTU: Tillægskontrakter vedr. målinger i Grindsted Å
  163120/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  164920/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Amlundvej 10, Gadbjerg.pdf
  164902/20
 • Til Vejle Kommune og Skat: Orientering vedr. Hygumvej 53, 7300 Jelling
  165161/20
 • Til Vejen KOmmune: Sv. på henvendelse omkring formulering i afgørelse
  164097/20
 • Til Lind og Kruse AS, V1-kortbilag, afgørelse, Industriparken 1B, 3A-B, 7182 Bredsten.pdf
  163182/20
 • Til borger. Matr. 1b Doc2Mail - Forsendelse 151861489.pdf
  164573/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Mejslingvej 47, 7100 Vejle.pdf
  164317/20
 • Til BRANDBJERG HØJSKOLE, V1-høring med bilag, Brandbjergvej 12 A, 7300 Jelling
  164125/20
 • Til Højby Vandværk og Nr. Lyndelse Vandværk: Orientering vedr. forurening, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  165234/20
 • Til praksis: lukket for patienttilgang
  165016/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  163389/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vorslundevej 52B, 7323 Give.pdf
  163452/20
 • til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Amlundvej 10, Gadbjerg.pdf
  164899/20
 • Til Partnere. Mosvig Vandværk. Anmoninge om tilladelse til en præveboring på matrikel 1b, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert (B104).
  164579/20
 • Til NIRAS: Accept af tilbud og kontrakt til underskrift
  163692/20
 • Til borger: Bilag, kortbilag, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  164928/20
 • til borger, Brev om ikke kortlægning, Christianslundsvej 18, Nyborg.pdf
  165005/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, Dahlsvej 45, 5260 Odense S
  163419/20
 • Til Lind og Kruse AS, V1-afgørelse, Industriparken 1B, 3A-B, 7182 Bredsten.pdf
  163180/20
 • Til Vejen Kommune: Sv. vedr. arealanvendelse
  165076/20
 • TIl DR: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  165608/20
 • Til Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS, V1-afgørelse, Nordkrogen 19, 7300 Jelling.pdf
  164692/20
 • Til borger: Bilag, Rapport Indledende undersøgelse, grundejerdel, Dahlsvej 43-45, 5260 Odense S
  163401/20
 • Til Menighedsråd: Bilag - Kortbilag - udgår, Hygumvej 53, 7300 Jelling.pdf
  165152/20
 • Til Teva: Nyheder om lægemidler nr. 43 fra Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  163662/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  165022/20
 • Til Menighedsråd: Udgår, Hygumvej 53, 7300 Jelling.pdf
  165145/20
 • til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Mejslingvej 47, Vejle.pdf
  164302/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Vorslundevej 52B, Give.pdf
  163443/20
 • Til borger: Bilag, kortbilag, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  163397/20
 • Til HEPA Ejendomme ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Industriparken 20, 7182 Bredsten.pdf
  163259/20
 • Til Vejle kommune -RYKKER vedr.Høring om påbudsmuligheder, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  165015/20
 • Til borger, V1-høring med bilag - Kirkegade 11, 7182 Bredsten.
  165391/20
 • Godkendelse af projektforlængelse og budgetændring
  165455/20
 • til Ejendomsselskabet JB, Jelling ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Nordkrogen 19, Jelling.pdf
  164682/20
 • Til Odense Kommune: Ejendommene Dahlsvej 43 og 45, 5260 Odense S udgår af kortlægning, Dahlsvej 43 og 45, 5260 Odense S
  163550/20
 • Til NIRAS: Accept af tilbud og tillægskontrakt - GeoProbe
  163340/20
 • Til Bellinge Vandforsyning og Vandcenter Syd, Dalumværket: Orientering om forurening, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  164123/20
 • Til borger: Bilag, kortbilag, Dahlsvej 45, 5260 Odense S
  163425/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om forurening, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  165048/20
 • Til borger, V1-høring, Vorslundevej 52B, 7323 Give.pdf
  163458/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  190654/20
 • Opfølgning SDU - efter arbejdsgruppemøde 6. marts
  172034/20

25. marts 2020

Indgående

 • FRA Swesco: Opfølgning på Information fra Sweco vedr. Coronavirus
  163074/20
 • Fra lodsejer - beskrivelse af skrænt
  163324/20
 • Simac Svendborg, lok. nr. 479-80024 og 479-00637
  163099/20
 • SIMAC - UDKAST 2.pdf
  163100/20
 • Fra Niras: tilrettet rapport - Brændevej 2, Tønder
  240022/20
 • Fra DMR: Besked til Faaborg-Midtfyn Kommune om samtale med regionen, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  167416/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder
  162820/20
 • Fra Svendborg Kommune: §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder samt ændret arealanvendelse, erhverv- og boligbebyggelse, Lerchesvej 2, 5700 Svendborg
  162819/20
 • Bårdesøvej, jf. aftale med Ebbe
  162680/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg t. friv. und. ver. 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  163526/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg t. friv. und. ver. 2 samt svar på bemærkn., Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  163523/20
 • Fra DMR: Maksimalt tilladte højde på jordvold?, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  162478/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat over snak med DMR om Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  162474/20
 • Digesvaler.pdf
  163316/20
 • Fra lodsejer - anmodning om skrænt til digesvaler
  163314/20
 • 2020-003643-9 Kortlægning jord, nr åby 8300925_1_1.pdf
  170556/20
 • 2020-003643-11 Søndergade 20A analyse 2020 8305074_1_1.pdf
  170557/20
 • Fra Middelfart kommune Vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby
  170555/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilsynsrapport Ellerup Bygade 6 inkl. bilag
  171378/20
 • Fra DMR - grundejers accept af undersøgelse Vestergade 60, Tønder
  205195/20
 • Fra DGE, Henvendelse, J.Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  161877/20
 • Fra borger: Orientering om anmeldelse til kommune, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254108/20
 • Fra borger: Bilag - Anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254109/20
 • Fra Middelfart Kommune - Orientering om Varsling af afgørelse om ikke påbud ifm. forureningssag, Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup
  214332/20
 • Fra borger: Felttur i Nyborg samt illustrationer af Lynfrostengrunden, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254062/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bårdesøvej grusgrav
  162582/20
 • Release 4.0.1
  160615/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-12-17 - Notat over analyser (resultater og billeder)
  222631/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-12-10 - Notat over skønsmæssig oprensning
  222628/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om oprensning efter spild i rabatten, Lamdrupvej, 5854 Gislev
  222624/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-12-10 - Notat over møde om opgaven
  222629/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-29 - Notat over besigtigelse
  222632/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-05 - Snak med beredskab om oprensning mv
  222630/20
 • Fra Suez: Præsentation fra opfølgningsmøde (skype) den 24. marts 2020
  196118/20
 • Fra rådgiver:: mail vedr. 573-78002, Østervold 5, 6800 Varde, Rapporter i udkast
  168702/20
 • Fra rådgiver: Rapporter i udkast - Teknisk del.pdf
  168716/20
 • Fra Lægevagten: ydernr. ophørt
  170134/20
 • Fra SUM: SV: Region Syddanmarks rapportering pr. 31.12.2019
  164049/20
 • Re: Dokumenter
  163274/20
 • Fra DGE. VS: Borearbejde: Bjert v/Kolding / TILBUD.
  164594/20
 • Fra Orbicon: Underskrevet kontrakt
  163103/20
 • Fra SUM: SV: Region Syddanmarks rapportering pr. 31.12.2019
  164329/20
 • Fra Blødercenteret Skejby: Henvendelse fra Det Regionale Lægemiddelråd, Region Syddanmark vedr. lægemiddelvalg til syddanske hæmofilipatienter
  163427/20
 • Fra Odense Kommune: Referat fra Campus Odense styregruppemøde den 17. marts 2020
  163334/20
 • SV: Til kommentering: Drøftelse på sundhedsdirektørmødet den 26. marts: udvælgelse af patientgrupper til helgenomsekventering
  163280/20
 • SV: Til kommentering: Drøftelse på sundhedsdirektørmødet den 26. marts: udvælgelse af patientgrupper til helgenomsekventering
  163285/20
 • Korrespondance m. Borger, Afstemning om udlagt jord, Ørbækvej 282, Gudbjerg
  163664/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Varsel om afgørelse om ikke påbud
  190369/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bredsten Landevej 96, 7323 Give.pdf
  256652/20
 • Registreringsvejledning for patienter i behandling med diabetesteknologi.docx
  250723/20
 • Fra Odense Kommune, Frivillig oprensning uden bund- og kantprøver, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  172050/20
 • Fra rådgiver: Endelige rapporter - Teknisk del.pdf
  171838/20
 • Fra Mediegruppen: Kontur 2020
  178117/20
 • Fra Kolding Kommune: Gen opl vedr nedgravet olietank, Vamdrup
  178380/20
 • Fra Middelfart Kommune: §§40/41- Varsel om ikke påbud
  181984/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  183048/20
 • Fra Sweco: 3D-model faldstammer og skorstene
  185821/20
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia - referat af møde
  185818/20
 • Fra DMR: Rapport Indledende undersøgelse, grundejerdel, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  160451/20
 • Fra Arkil: Indberetning af returjord til MST, Vranderupvej 46, Seest
  162535/20
 • Fra borger: Anmodning om materiale, Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia
  162337/20
 • Fra DGE: revideret oplæg til miljøundersøgelser, aldershvilevej 16-20, nyborg
  162105/20
 • Fra Danfoss: Rapport over modelberegninger og tests af VV6, Nordborgvej 81, Nordborg
  162984/20
 • Fra Vejen Kommune: Kommentar vedr jordtilførsel, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  160448/20
 • Re: Godkendelse af økonomi til PRO udviklingsopgaver i Mit Sygehus
  160080/20
 • Fra DGE: Supplerende vedr. rev. oplæg til miljøundersøgelser, aldershvilevej 16-20, nyborg
  162124/20
 • Fra DMR: Rapport Indledende undersøgelse, teknisk del, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  160465/20
 • Fra DGE: Svar vedr. rev. oplæg til miljøundersøgelser, aldershvilevej 16-20, nyborg
  162816/20
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  162875/20
 • Fra Fredericia Kommune: Historik og undersøgelsesoplæg, BF 13 og 14
  160423/20
 • Fra Birthe Pedersen A/S: Forespørgsel om materiale, Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg
  162422/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Voldmesterstræde 2 m.fl., matr
  162879/20
 • Fra DGE: Svar og kommentarer vedr. oplæg til miljøundersøgelser, aldershvilevej 16-20, nyborg
  160588/20
 • Fra Focus Advokater: Forespørgsel om materiale, Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V
  162277/20
 • FRa Fåborg Midtfyn Kommune. forespørgelse vedr. § 8
  212592/20
 • Registrering af patienter i behandling med insulinpumpe, Flash glukosemåler & kontinuert glukosemåler
  250704/20
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  163007/20

Udgående

 • Til Borger, V2-afgørelse, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  162650/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  162649/20
 • Til DMR: Kopi af V2-høring, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  162639/20
 • Til Nyborg Kommune: Regionens vurdering af §8-pligt: Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev, matr. 5a, Langtved By, Flødstrup
  162580/20
 • Til DMR: Højden af en jordvold, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  162533/20
 • Til Birthe Pedersen A/S: Sagsmateriale, Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg
  162463/20
 • Til UD: Kopi af brev til grundejer vedr. egenbetaling til værditabsoprensning, Jels Søndergade 6 (JF/63681-95085)
  162425/20
 • Materiale fra E-arkiv, 8-76-51-461-562-2004
  162313/20
 • Til Focus Advokater: Sagsmateriale, Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V
  162312/20
 • Til Regnskab og finans: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, kreditnota og ny faktura
  162316/20
 • Til Home: Fremsendelse af materiale, Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S, matr.nr. 11bf Højby By, Højby
  162237/20
 • Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252832/20
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse om V2 kortlægning, Jernet 37, 6000 Kolding, lok. 621-00691
  161762/20
 • SV: Ansøgning til regionens uddannelsespulje
  172680/20
 • Til HOTEL NYBORG STRAND, Udgår efter undersøgelse og oprensning, Skovbrynet 1, 5800 Nyborg.pdf
  161334/20
 • Til Kolding Kommune, Regionens høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  160870/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  160348/20
 • Til Aabenraa Kommune og vurderingstyrelsen, Jordforurening, Frudam 12 m.fl, Aabenraa, lok: 519-5701
  160343/20
 • Til Danfoss - Svar på afklaring af formål med regionens indsats
  167782/20
 • Til borger: BILAG til V2-høring, Rapport, grundejerdel, 410-81388 Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  166192/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bygaden 14, 5800 Nyborg.pdf
  160968/20
 • Til borger: Bilag, Rapport Indledende undersøgelse, grundejerdel, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  164942/20
 • Til borger: Bilag, Rapport Indledende undersøgelse, teknisk del, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  164953/20
 • Til Welfare Tech - kandidat til Welfare Techs bestyrelse
  163172/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune og SKAT, V2-kortlægning på Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  162648/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. V2-varsling - en del af matr. nr. 316i, Fredericia Stadsjorder.
  162624/20
 • Til UMTK Invest: Bilag til "Orientering" - Afgørelse - del af jeres grund er forurenet, Jernet 37, Kolding.pdf
  161642/20
 • Korrespondance m. Mirsk ift. fakturering for DBA
  160212/20
 • Til UMTK Invest: Orientering om afgørelse om kortlægning på V2 af del af ejendommen, Jernet 37, Kolding, lok.621-00691
  161641/20
 • Til DGE, Svar på henvendelse, J.Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  161882/20
 • Opfølgning URS - Søderborg Vækstråd efter arbejdsgruppemøde 6. marts
  172045/20
 • Til DMR - lokalitetes liste til indledende undersøgelsespulje 45
  184494/20
 • Fra DMR - Lokalitetsliste indledende undersøgelsespulje 45
  184508/20
 • Til DGE: Godkendelse af oplæg til miljøundersøgelser, aldershvilevej 16-20, nyborg
  162831/20
 • Til borger, V1-høring, Vestre Alle 25, 7323 Give.pdf
  162253/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vejlevej 65, 7182 Bredsten.
  161178/20
 • Til Langtved Friskole, V1-afgørelse, Langtvedvej 4A og 4B, Ullerslev.pdf
  160402/20
 • Til Borger: Varsel om videregående undersøgelse
  161955/20
 • til Borger, V1-høring, Hestlundvej 10, 7323.pdf
  161678/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hestlundvej 10, Give.pdf
  161675/20
 • til projekt: kvittering for orientering om udsættelse
  160470/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hestlundvej 10, Give.pdf
  161667/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  163008/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Bygaden 15, 5800 Nyborg.pdf
  160961/20
 • til Borger, V1-høring, Bæksgårdvej 11, Give.pdf
  161138/20
 • Til grundejer: Boligerklæring
  162485/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bæksgårdsvej 11, Give.pdf
  161126/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 8, 7323 Give
  160828/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  163009/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-varsles, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81079
  162595/20
 • Til borger_3, V1-høring med bilag, Ullerupvej 16A, 7323 Give.pdf
  162298/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Vestre Alle 25, 7323 Give.pdf
  162254/20
 • Til MYDEEDS, Ny Høring om V1-kortlægning af en del af Ryttervangen 11A, 7323 Give efter jordforureningsloven
  162666/20
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af afgørelse om indsats
  162798/20
 • Til Borger: Varsel om videregående undersøgelse
  161937/20
 • Til Borger: Afgørelse - indsats
  162769/20
 • Til borger: V2-afgørelse, med bilag og GE rapport, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  160859/20
 • Til Langtved Friskole, Kortbilag til V1-afgørelse, Langtvedvej 4A og 4B, Kissendrupvej 69, Ullerslev.pdf
  160396/20
 • Til COWI: Kommentarer/spørgsmål
  161964/20
 • Til Borger: Varsel om videregående undersøgelse
  161951/20
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Vestervoldgade 22, 5800 Nyborg.pdf
  160290/20
 • Til COWI: Kommentarer/spørgsmål
  161958/20
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Vestervoldgade 22, Nyborg.pdf
  160285/20
 • Til borger: Vedr tanke, Sønderbyvej 2, Daler
  162807/20
 • Til borger_1, V1-høring med bilag, Ulleruplund 1, 7323 Give.pdf
  162291/20
 • Til DGE: Spørgsmål til rev. oplæg til miljøundersøgelser, aldershvilevej 16-20, nyborg
  162134/20
 • Til grundejer: UDKAST, V2-afgørelse, en del af matr. nr. 316i Fredericia Stadsjorder
  162480/20
 • Til MYDEEDS, V1-høring med bilag, Ryttervangen 11A, 7223 Give.pdf
  162669/20
 • Til Vingsted Centret, V1-høring med bilag, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  161280/20
 • Til MYDEEDS, V1-høring med bilag, Ryttervangen 11A, 7223 Give.pdf
  162274/20
 • Til borger_2, V1-høring med bilag, Ullerupvej 14, 7323 Give.pdf
  162288/20
 • Til Borger, Spørgsmål til billede, Ørbækvej 282, Gudbjerg
  161616/20
 • Til borger, V1-høring, Bygaden 15, 5800 Nyborg.pdf
  160970/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bæksgårdsvej 11, Give.pdf
  161112/20
 • Til COWI: Kommentarer/spørgsmål
  161968/20
 • TIl VEjen Kommune: Svar på kommentar, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  160460/20
 • Til grundejer: V2-varsling af en del af matr. nr. 316i Fredericia Stadsjorder
  162468/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Åvænget 25, 7323 Give.pdf
  162689/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestre Alle 25, 7323 Give.pdf
  162252/20
 • Til UMTK Invest: Fremsendelse af revideret afgørelse, lok. 621-00691
  162388/20
 • Til Sweco - Konsul Graus Gade 2 - Ny indeklimarunde - Økonomi
  200103/20

24. marts 2020

Indgående

 • Fra museet -svar - Myndighedshøring - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  258430/20
 • SV: Myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - Høringssvar - matr.nr. 72 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  160157/20
 • Fra BDO: SV: Refusion efter værditabsordningen vedr. Grejs Bakke 9
  162308/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, rettelser med rødt til efterbehandlingsplan matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  168867/20
 • Fra DMR - VS.-kontrakt retur, pulje 1 - 2019
  167779/20
 • Fra DMR - Pulje 1-2019, Underskrevet kontrakt, DMR.pdf
  167781/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Oplæg, Korsgade 22, 5700 Svenborg
  162193/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Kortbilag, udkast
  162194/20
 • Fra Miljøteknik: Oplæg på placering af poreluftsmålepunkter, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  162192/20
 • Fra COWI: Mailkorrespondance til WIQ - bemærkninger til laboratorieresultater
  196107/20
 • Fra FMK RÅSTOF Godkendelse til benyttelse af adgang fra Havelundvej til matrikel 7n Skalbjerg By, 40b Magtenbølle By, 9o Skalbjerg By i Vissenbjerg
  199013/20
 • Fra borger: Beslutning om retablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  161174/20
 • Fra Kolidng Kommune, RÅSTOF, svar om tilsyn mm. matr.nr. 1an, 1ap, 1ae og 1ao Stenderup By, Eltang
  159597/20
 • FRA NIRAS: GitHub
  159517/20
 • Fra Nyborg Kommune: Vurdering af §8-pligt, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev, matr. 5a, Langtved By, Flødstrup
  162543/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Snak om afrapportering og ibrugtagning af boligenhed, Odensevej 45, 5750 Ringe
  158568/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Snak om afrapportering og ibrugtagning af boligenhed, Odensevej 45, 5750 Ringe
  158566/20
 • SV: Godkendelse af prøvetagningsstragegi ønskes- rådgiver ønsker at undlade vinylklorid - § 8 - Storegade 15 A
  159724/20
 • Fra DMR: Foreløbigt rapportudkast
  212969/20
 • Fra MOE - Aktindsigt i lokalitet 545-05730
  158611/20
 • Fra museet, RÅSTOF, Svar vedr. ønske om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe i Billund Kommune
  168888/20
 • Fra DMR: Pris på etablering af moniteringsboring, Nyborgvej 438, Skårup
  157972/20
 • Fra projekt: revideret budget i skema
  171689/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  167344/20
 • Fra Borger - suppl. spørgsmål til forureningsrapport, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  166924/20
 • Til kommentering: Drøftelse på sundhedsdirektørmødet den 26. marts: udvælgelse af patientgrupper til helgenomsekventering
  163291/20
 • Fra grundejer: Høringssvar, bemærkninger til undersøgelsen, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  164517/20
 • Høring vedr. ændringsbekendtgørelse, frist 24. marts
  158095/20
 • Fra ansøger: anmeldelse om ikke erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  159850/20
 • Fra Danren: Tilbagemelding
  158928/20
 • Autokvittering fra Aabenraa Kommune
  159446/20
 • Fra DK Planteservice: Kvittering for nedlukning
  158991/20
 • Fra Schanrz Byg: Indberetning jordtilførsel 2019, matr nr 15 Ølufgård, V. Nebel
  159775/20
 • Fra NIRAS: Boringsplacering ift. evt. erstatning
  172437/20
 • Fra Jyllandsposten: Præcisering af aktindsigt
  159556/20
 • fra Nordfyns Kommune - udkast påbud opfyldt - Snavevej 2, 5471 Søndersø
  183552/20
 • Fra Odense Kommune: Vedr. nedrivning af væksthuse og mulighed for undersøgelse, Hegningvej 83, 5260 Odense S
  183149/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser Snødevej 138, 5953 Tranekær - Teknisk rapport.pdf
  180340/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Snødevej 138, 5953 Tranekær - Grundejerdel.pdf
  180369/20
 • Fra Niras: Budgetkontrol og afgrødetab - Søndersø Industriområde
  185793/20
 • Fra Sweco: - Konsul Graus Gade 2 - Ny indeklimarunde - Økonomi
  185376/20
 • Fra Jyllandsposten: Anmodning om aktindsigt
  159540/20
 • Bidrag til status af marts 2020 for for arbejdet med FMK
  264724/20
 • Bidrag til status af marts 2020 for arbejdet med FMK
  264716/20
 • fra projekt: orientering om udsættelse pga. coronasituationen
  160452/20
 • Fra Home: Forespørgsel om sagsmateriale, Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S, matr.nr. 11bf Højby By, Højby
  162210/20
 • Landzonetilladelse til ændret anvendelse af garager samt etablering af ventilationsanlæg på Limosegyden 6H og 6K 5580 Nørre Aaby.pdf
  215816/20
 • Hvad sker der på MDR/CE-mærknings området?
  160062/20
 • Fra projekt. Status vedr. finansiering
  161265/20
 • Fra Orbicon: Tilbud monitering 2020
  160118/20

Udgående

 • Til borger: Beslutning om rtablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  161171/20
 • Til DMR - VS: kontrakt retur, pulje 1 - 2019
  167780/20
 • Til rådgiver: orientering af naboer samt ny dato for afleveringsforretning
  161169/20
 • Til DMR, Fremsendelse af historisk materiale, Søndergade 59, Otterup
  159996/20
 • Historisk materiale, Søndergade 59-61, 5450 Otterup
  159997/20
 • Til Odense Kommune, Kortbilag, del af matr.nr. 1a og 7000b Hollufgård Hgd., Fraugde.pdf
  158981/20
 • Til Odense Kommune, afgørelse, del af matr.nr. 1a og 7000b Hollufgård Hgd., Fraugde.pdf
  158982/20
 • Til DMR, Bemærkninger til oplæg, Søndergade 59, 5450 Otterup
  159991/20
 • Til Kolding Kommune, RÅSTOF, Opfølgning og dialog om videre forløb matr.nr. 1an, 1ap, 1ae og 1ao Stenderup By, Eltang
  158683/20
 • Til MOE - Svar på Aktindsigt i lokalitet 545-05730
  158625/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af § 8-pligt ifm. ny sendemast, Markedspladsen 9, 5600 Faaborg
  158474/20
 • SV: Ansøgning Kulturpuljen 2020 - uddybende sp. vedr. husleje
  158278/20
 • SV: Godkendelse af prøvetagningsstragegi ønskes- rådgiver ønsker at undlade vinylklorid - § 8 - Storegade 15 A
  159719/20
 • Til DMR: SV: Pris på etablering af moniteringsboring, Nyborgvej 438, Skårup
  158073/20
 • Til DGE: Kommentarer til oplæg til miljøundersøgelser
  159946/20
 • Til borger - rapport fra indledende undersøgelse, Jyllandsvej 2A 5400 Bogense Grundejer_del.pdf
  158174/20
 • Til DK planteservice: Nedlukning
  158583/20
 • Til Varde Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg (gasundersøgelse)
  159380/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense.pdf
  158151/20
 • til Borger, V1-høring, Christianslundsvej 29, Nyborg.pdf
  159481/20
 • TIl Nordfyns kommune - Høring om påbudsmuligheder, Jyllandsvej 2A og 2B, 5400 Bogense
  158480/20
 • til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Christianslundsvej 27, Nyborg.pdf
  159474/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Vingstedvej 25 7182 Bredsten.pdf
  158473/20
 • Til borger - boligerklæring, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense.pdf
  158167/20
 • Til DSB, Forbliver V2-kortlagt, tilføjet gartneri, med kort og fotos, matr.nr. 927 z, Nyborg Bygrunde.pdf
  159809/20
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger - Jellingvej 2, 7182 Bredsten.pdf
  157909/20
 • Til Erhvervsparken Jelling, V1-afgørelse, Nordkrogen 7, 7300 Jelling
  157791/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark - V1-høring - Vingstedvej 25 7182 Bredsten.pdf
  158476/20
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, V2-varsel, Jyllandsvej 2A og 2B, 5400 Bogense
  158195/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Christianslundsvej 29, Nyborg.pdf
  159489/20
 • Spørgeskema sendt til leverandør_Mirsk_240320
  159895/20
 • Til borger - Høring V2-kortlægning m bilag, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  159846/20
 • til Borgere, V1-høring, Christianslundsvej 27, Nyborg.pdf
  159462/20
 • Til Boligselskabet Lejerbo, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Johs. Højrupsvej 1, Nyborg.pdf
  159500/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Referat af møde 4 i teknisk følgegruppe
  158275/20
 • Til borger, Forbliver Udgået med lettere forurenig, ingen ændring.pdf
  158409/20
 • Henvendelse fra Det Regionale Lægemiddelråd, Region Syddanmark vedr. lægemiddelvalg til syddanske hæmofilipatienter
  158343/20
 • Boligselskabet Lejerbo, V1 høring.pdf
  159494/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  158367/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Klinkvej 20, 7323 Give.pdf
  157732/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  158366/20
 • VS: Henvendelse fra Det Regionale Lægemiddelråd, Region Syddanmark vedr. lægemiddelvalg til syddanske hæmofilipatienter
  158335/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Christianslundsvej, Nyborg.pdf
  159468/20
 • Til borger - rapport fra indledende undersøgelse, Jyllandsvej 2A 5400 Bogense Grundejer_del.pdf
  210994/20
 • Til JLK EJENDOMME ApS- V2-høring, Jyllandsgade 2A, 5400 Bogense.pdf
  158106/20
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Orientering om afgørelse - Brønnersvej 1, 5600 Faaborg, lok. 431-04032 - udgår inden kortlægning
  159816/20
 • Til Middelfart kommune: Kopi af rapporter og Varsling af V2-kortlægning, 410-81167, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  159852/20
 • Til Danren: Rengøring udsat igen
  158571/20
 • Til JKL EJENDOMME ApS - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Jyllandsgade 2A, 5400 Bogense.pdf
  158129/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark - V1-kortbilag - høring - Vingstedvej 25 7182 Bredsten.pdf
  158477/20
 • TIl Bech Bruun: Delvis besvarelse af anmodning om aktindsigt
  159625/20
 • Til projekt; kvittering og godkendelse af afrapporteering vedr. analoge produkter
  158282/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Klinkvej 20, 7323 Give.pdf
  157731/20
 • Til Fredericia KOmmune: §40 Høringssvar
  159933/20
 • Til borger, SV: Har du kommentarer til V2-varslet? Tørsbølgade, Gråsten
  159526/20
 • Til Salling Group: Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Brønnersvej 1, 5600 Faaborg.pdf
  159796/20
 • Til JKL EJENDOMME ApS - boligerklæring, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense.pdf
  210974/20
 • Til JKL EJENDOMME ApS - V2-kortbilag, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense.pdf
  210958/20

23. marts 2020

Indgående

 • Fra rådgiver: Økonomi på adgangsforhold til Ørstedsgade 28
  161165/20
 • Fra DMR: Status vedr. boringer på olielageret, Re: Undersøgelse ved Herslev Kildeplads
  157441/20
 • SV: Telefonnotat om henvendelse vedr. råstofgraven matr.nr. 1an, 1ap, 1ae og 1ao Stenderup By, Eltang
  157130/20
 • Klargøring af DB til RIT 3.5
  167364/20
 • Klargøring af DB til RIT 3.5
  167369/20
 • RE: Fejl ved signering med nøglefil - SwecoDIGST (Id nr.: 754484)
  167367/20
 • Fra Orbicon: Anemonevej/Irisvej, ny udkast til rapport
  188573/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, info til kommunen om udledning af vand matr.nr. 1an, 1ao, 1ap og 1ae Nr. Stenderup By, Eltang
  156500/20
 • Fra Cowi: Mailkorrespondance - vandleverance fra WIQ til DHI
  196099/20
 • Fra Cowi: Mailkorrespondance - vandleverance fra WIQ til Suez
  196060/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  159732/20
 • Godkendelse af prøvetagningsstragegi ønskes- rådgiver ønsker at undlade vinylklorid - § 8 - Storegade 15 A
  159731/20
 • Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  159733/20
 • Jordforureningsattest - Region Syddanmark.pdf
  157339/20
 • fra ejendomsmægler : henvendelse vedr. Englandsgade 16, st. tv. 5000 Odense C - matrikel 6u Nørremarken, Odense Jorder
  157338/20
 • Autosvar:rådgiver ønsker at undlade vinylklorid - § 8 - Storegade 15 A
  156117/20
 • RE: Signering med nøglefil
  155667/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af oplysninger, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  155792/20
 • Signering med nøglefil
  155499/20
 • Fra nabo, RÅSTOF, billeder af vand i grusgraven matr.nr. 1an, 1ao, 1ap og 1ae Nr. Stenderup By, Eltang
  155751/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høringssvar, Korsgade 20, 5700 Svendborg, matr.nr. 494q Svendborg Bygrunde
  155813/20
 • Fra kommunen: Adgangasforhold Ørstedsgade 28 - bemærkninger
  161022/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgningsmateriale
  168801/20
 • fra Odense Kommune - SV_ kommende kortlægningsvurdering, overvejelser mht. jordklassificering, Kottesgade 2
  169115/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  165605/20
 • Fra Teva: Nyheder om lægemidler nr. 43 fra Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  163650/20
 • Fra Healthcare DENMARK: COVID-19 påvirkning på Healthcare DENMARK aktiviteter
  157527/20
 • Fra Kansas: FW: Varsel af påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra køretøj med reg.nr. CL 68 362 på ejendommen Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  157786/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Status på besøgscenter projektet
  157526/20
 • Fra DGE - Rapporter fra indledende undersøgelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  158037/20
 • Fra Billund Kommune: Bilag - Udkast §8 tilladelse_2003819_19-14712_v1.DOCX
  158606/20
 • Fra projekt: Slutafrapportering og regnskab
  158340/20
 • Fra projekt: Afrapportering vedr. tryksager til lanceringen af Genforeningen 2020
  158168/20
 • Fra Billund Kommune: Udkast §8 tilladelse i forbindelse med etablering af cykelsti
  158595/20
 • Fra Billund Kommune : Bilag - Cykelsti forløb.pdf
  158634/20
 • Fra projekt: orientering om udsættelse af koncerter pga coronasituationen
  157934/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Svarkvittering vedr. udpegning til arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af en visitationsretningslinje
  158496/20
 • HASTER LIDT - Sundheds- og Ældreministeriet - Præhøring over ansøgningsblanket og tilhørende vejledning - jeres BEMÆRKNINGER INDEN onsdag den 1. april
  156552/20
 • Henvendelse fra Praktiserende læge ang. Positivlisten
  155823/20
 • Fra Janssen-Cilag vedr. SPRAVATO®
  156331/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Fremsendelse af oplæg til gv-undersøgelse, Amerikavej 21, 6700 Esbjerg
  157431/20
 • 2019-1445. 2020-03-05.Oplæg til grundvandsundersøgelse og forundersøgelse af overskudsjord med bilag 1-4.pdf
  157432/20
 • Fra praksis: anmodning om åben for tilgang
  155147/20
 • Fra DR: Rykker for svar
  178194/20
 • Fra Billund Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Cykelsti fra Boldingvej til Hejnsvig - Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 - § 8-ansøgning.doc_1925083_19-14712_v1.doc
  158620/20
 • Fra projekt: anmodning om udsættelse til 2021 pga. Corona
  158573/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  157757/20

Udgående

 • Fra Borger: Accept af aftale om refusion af strømforbrug til afværgeanlæg i Vestergade 8 i Faaborg
  160447/20
 • Til rådgiver: Økonomi på adgangsforhold til Ørstedsgade 28
  161160/20
 • §8-høringssvar for Nordre Kaj Gade 7a-15 og Nordre Havnegade 4-4a, 5700 Svendborg, matr. nr. 30ah, 30ak, 30 l og 308, samt dele af 7000n og 7000o, Svendborg Markjorder, lok. nr. 479-80024 og 479-00637
  157408/20
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  157409/20
 • Til Ingeniør'ne, Bemærkninger til oplæg, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  157350/20
 • til ejendomsmægler svar på henvendelse: Englandsgade 16, st. tv. 5000 Odense C - matrikel 6u Nørremarken, Odense Jorder
  157347/20
 • Audit på Videreuddannelsen - Region Syddanmark
  161565/20
 • Til komunen: Orientering om udførelse af adgangsforhold for Ørstedsgade 28
  161066/20
 • Til Kolding Kommune, RÅSTOF, om mosen matr.nr. 1an, 1ap, 1ae og 1ao Stenderup By, Eltang
  157139/20
 • SV: Klinikophold uge 17?
  252815/20
 • SV: Klinikophold uge 17?
  252812/20
 • SV: Klinikophold uge 17?
  252814/20
 • SV: Klinikophold uge 17?
  252804/20
 • Til Esbjerg Kommune: SV Analyseresultater for afværgeboring Nørregade 82, Gørding
  160379/20
 • Til COWI: Kopi af undersøgelsesnotat
  156335/20
 • Til COWI: SV: Kortlægningsbreve
  156333/20
 • Til Kolding Kommune, RÅSTOF, orientering matr.nr. 1an, 1ap, 1ae og 1ao Stenderup By, Eltang
  156176/20
 • Til Borger: Forslag til aftale om acontoafregning af strømforbrug i Vestergade 8 i Faaborg
  160432/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  155952/20
 • Til borger: endelig V1-kortlægning af Vibækvej 1, 5250 Odense SV, matr.nr. 8t Bellinge By, Bellinge
  155951/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  155953/20
 • SV: rådgiver ønsker at undlade vinylklorid - § 8 - Storegade 15 A
  155886/20
 • Til borger: Svar på nedrivning af drivhuse på Grønnegyden 12, 5270 Odense N
  155640/20
 • Til Ejendomsselskabet Højgårdsvej 6-8: Bilag - V2-kortlægningsbrev, UDKAST
  155539/20
 • Til Ejendomsselskabet Højgårdsvej 6-8: Høring af V2-kortlægning af del af Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe, matr.nr. 2ac Sødinge By, Ringe
  155538/20
 • Til Ejendomsselskabet Højgårdsvej 6-8: Bilag - Kortbilag, UKDAST
  155546/20
 • Til Ejendomsselskabet Højgårdsvej 6-8: Bilag - V2-høring
  155541/20
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Orientering om udsendt tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  155272/20
 • Til COWI: SV: Kortlægningsbreve
  155473/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  155266/20
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, orientering om udstedt tillæg til tilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  155265/20
 • Til ansøger, Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By Kirkeby
  155268/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til § 8-ansøgning, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  155099/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Tinnetvej 56, 7173 Vonge.pdf
  155095/20
 • Til FMK RÅSTOF Afgørelsen også sendt til FMK til orientering
  179927/20
 • Til Kristeligt Forbund for Studerende, V1-afgørelse, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  154951/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. vurderingsskema netværksprojekter Administrativ vejledning
  163277/20
 • Til COWI: Dialog vedr ressourcearbejde, Skrydstrup, Vojens
  156202/20
 • Til praksis: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2020
  155328/20
 • Nyheder om lægemidler nr. 43 fra Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  209004/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historisk materiale - Haugstrupvej 1, 7173 Vonge.
  157387/20
 • Bilag til Odense Kommune - Kottesgade beregninger - mulig kortlægning vs bortskaffet.xlsx
  156346/20
 • Nyheder om lægemidler nr. 43 fra Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  155955/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kvittering for modtagelse af oplæg, Amerikavej 21, 6700 Esbjerg
  157434/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  157144/20
 • Til Sweco - Konsul Graus Gade 2 - Ny indeklimarunde - Økonomi
  155939/20
 • Til Amgros, BI og Sundhedsøkonomi: Udpegning af klinikere og apotekspersonale til Terapiområdet Nyrekræft
  157089/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  157186/20
 • Foreløbig Aftale med D4 om Undervisning i Flow d. 2.6.2020
  156492/20
 • Til Amgros, BI og Sundhedsøkonomi: Udpegning af klinikere til terapiområdet psoriasis og psoriasis med ledgener
  157201/20
 • Til BoStad DS 1 ApS, udgår inden kortlægning, Bryggerivej 1-3, 5800 Nyborg
  156180/20
 • Til Vejle KOmmune: Bem. til orientering om dieseloliespild
  155962/20
 • Til Assens Kommune, Råstof, landzonetilladelse inden for råstofinteresseområde
  157465/20
 • Til grundejer: V1-høring, Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  157053/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Industriparken 6, 7182 Bredsten
  155975/20
 • Til Varde Kommune: Vedr. sagen om skrothandlervirksomheden på Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  157294/20
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  155566/20
 • Til borger - Svar til spørgsmål til forureningsrapport, journal 19/5263
  155838/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  155372/20
 • til grundejer - V1-kortlægning, endelig m bilag - Peder Skramsgade 6.pdf
  155017/20
 • Til Niras: Accept af tilbud på monitering ved Bystævnet 41 Veflinge
  155960/20
 • Til Janssen-Cilag vedr. SPRAVATO®
  156326/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens bemærkninger til opførelse af redskabsskur, Stationsvej 7, 5884 Gudme
  154781/20
 • til Odense Kommune - kommende kortlægningsvurdering, overvejelser mht. jordklassificering, Kottesgade 2
  156345/20

22. marts 2020

Indgående

 • Fra borger: Spørgsmål til nedrivningstilladelse til Grønnegyden 12, 5270 Odense N
  155639/20
 • Fra Svendborg Kommune: bilag - dok om typografvirksomhed
  155809/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - nedrivning af værkstedsbygning
  155810/20
 • Fra borger. Sv: 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Høring af V2
  166054/20
 • Fra Kolding Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  155015/20
 • Fra Kolding Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  155003/20
 • Fra projekt: Information fra om sending på landsdækkende TV
  155484/20
 • Fra Kolding Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  155000/20
 • Fra Kolding Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  155009/20
 • Fra borger - Spørgsmål til forureningsrapport, journal 19/5263
  155827/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter den 18.03.2020 - Region Syddanmark
  154714/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vibækvej 1, 5250 Odense SV.pdf
  154910/20
 • Fra museet, RÅSTOF, høringssvar udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune
  155824/20
 • Fra Kolding Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  155013/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vibækvej 2, 5250 Odense SV
  154919/20
 • Til Rambøll: Bemærkninger til oprensningsoplæg
  154674/20
 • Til D4: Undervisning i Flow
  154697/20

21. marts 2020

Indgående

 • Fra Nyborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154943/20
 • Fra Nyborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154953/20
 • Fra Nyborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154948/20
 • Fra CIU: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154870/20
 • Fra CIU: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154872/20
 • Fra CIU: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154880/20
 • Fra CIU: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154876/20
 • Fra Nyborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154939/20
 • Fra Nyborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154961/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Regionens tilbagemelding på brand, Aasiaatvej 9, 5700 Svendborg, lok. nr. 479-81043
  154462/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar, udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder samt ændret arealanvendelse (erhverv- og boligbebyggelse), Lerchesvej 2, 5700 Svendborg
  154451/20
 • Til Svendborg Kommune: Materiale om mulig kilde til forureningen?, Korsgade 20, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81246
  154396/20
 • Til Svendborg Kommune: Hvad er status for påbudssagen på Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup?
  154393/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om mulighed for boligundersøgelse på Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  154386/20
 • Til Odense Kommune: Regionens kortlægningsvurdering og vurdering af evt. §8-tilladelse, Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  154388/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af Vibækvej 1, 5250 Odense SV, matr.nr. 8t Bellinge By, Bellinge
  154377/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  154378/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring
  154379/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  154376/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om V1-kortlægning og undersøgelsesomfang mht. pesticider på Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  154362/20
 • Til DMR: Orientering om V1-kortlægning i høring, Gartneriet Rosborg, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  154361/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/S: Bilag - V1-høring
  154357/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/S: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  154359/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/S: Høring af V1-kortlægning af Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, matr.nr. 13fm Bellinge By m.fl.
  154356/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/S: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  154358/20

20. marts 2020

Indgående

 • TOPSOIL-22-24.092020 - Safe The Date
  165714/20
 • Fra Ansøger RÅSTOF Dispensation til digegennembrud
  199009/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, ok til dyb sø matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune
  155831/20
 • Fra COWI: Højmevej 19 - kopi af godkendte fakturaer
  154260/20
 • Lokalitet nr. 461-04101..msg
  154787/20
 • VS: Lokalitet nr. 461-04101.
  154788/20
 • Fra COWI: Endeliog rapport over af ventilationsforsøg i Vestergade 8, Faaborg
  160487/20
 • Fra Svendborg Kommune: Mulig kilde til forureningen, Korsgade 02, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81246
  154394/20
 • Fra rådgiver: Økonomi på sikring af adgangsforhold til nr. 28 og retablering af mur
  161036/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Tilladelse til etablering af minivådområde.pdf
  155957/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Orientering om udstedt tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  155956/20
 • Henvendelse fra Praktiserende læge ang. Positivlisten
  155765/20
 • Fra FMK RÅSTOF Dispensation til digegennembrud
  199005/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, de har fundet dræn og lukket det til matr.nr. 1an, 1ao, 1ap og 1ae Nr. Stenderup By, Eltang
  152979/20
 • Fra COWI: Aflæsning af måler i Vestergade 8 i Faaborg
  160401/20
 • Fra Cowi: Results of the first final test - Water IQ
  196047/20
 • Fra COWI: Ekstra data fra Vandcenter syd, indvinding i 2012
  165041/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Hindskovvej 15, 7323 Give.pdf
  259005/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Hindskovvej 1, 7323 Give.pdf
  258495/20
 • Kvittering fra LMST: Ansøgning om dispensation til vederlagsfri udlevering af lægemidler til behandling af MRSA i Region Syddanmark
  153307/20
 • fra projekthaver
  152669/20
 • Anmodning om aktindsigt i abortsamrådets afgørelser vedr. levedygtige fostre
  153391/20
 • Fra Vejle Kommune: Notat vedr. CO2 regnskab, Tornsvadhavevej 114, Børkop
  154316/20
 • Fra AdvokatFyn A/S: Henvendelse vedr. forureningsoplysninger, Assensvej 218, 5771 Stenstrup
  153642/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Industriparken 12A, 7182 Bredsten
  194203/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om dieseloliespild
  155954/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Haugstrupvej 1, 7173 Vonge
  157349/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Mejerivej 5, 7182 Bredsten.
  247087/20
 • Fra Sweco - Konsul Graus Gade 2 - Ny indeklimarunde - Økonomi
  155864/20
 • Fra Kombit - tidsplan
  154963/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. vurderingsskema netværksprojekter
  159427/20
 • Fra DK Planteservice: Info om vanding af planter
  158441/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jellingvej 2, 7182 Bredsten
  157901/20
 • fra projekthaver
  200931/20
 • Formandsbeslutninger i sager til regionsrådet marts 2020
  154764/20
 • Fra Praksis - Anmodning om ændring af CVR nummer
  159720/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling - interviewskema, Vingstedvej 25, 7182 Bredsten.pdf
  158489/20
 • Fra WT: referat & mat bestyrelsesmøde 6. 02 2020
  198232/20
 • Fra Rosborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  154923/20
 • Fra Rosborg Gymnasium. Ansøgning til uddannelsespuljen
  154918/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - borearbejde fase 1 og evt. 2
  155185/20
 • Fra NIRAS: Tilbud, permanent aktiv ventilation
  156417/20
 • Fra Jyskfynske medier:: Anmodning om aktindsigt
  174243/20
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 19-tilladelse til genindbygning af forurenet jord, Matr. 17cu og 6a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  191761/20
 • Fra projekt: Korrigeret projektbeskrivelse og budget
  180637/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kirkegade 19, 7182 Bredsten.pdf
  179695/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.pdf
  179675/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  174238/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Skolevænget 7, 7182 Bredsten.pdf
  179719/20
 • Fra DR: anmodning om aktindsigt
  182776/20
 • Fra Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203730/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  255398/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  255393/20

Udgående

 • Til rådgiver: Accept på økonomi vedrørende retablering af mur
  161045/20
 • __.PDF
  154797/20
 • til borger SV: Lokalitet nr. 461-04101.
  154793/20
 • Til rådgiver: Servitut vedrørende Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  161046/20
 • Til kommunen: Adgangsforhold Ørstedsgade 28 - oplysning om servitut
  161004/20
 • Til Kolding Kommune, RÅSTOF, svar fra indvinder matr.nr. 1an, 1ao, 1ap og 1ae Nr. Stenderup By, Eltang
  152980/20
 • Til Kolding Kommune, RÅSTOF, Vedr. grusgrav matr.nr. 1an, 1ao, 1ap og 1ae Nr. Stenderup By, Eltang
  152968/20
 • til fredericia kommune SV: Vedr. byggesag på Birkemosevej 204, lokalitetsnummer 607-00441
  152641/20
 • Til Borger: Oplysning om tilkoblet måler i Vestergade 8 i Faaborg
  160394/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, V1-brev, 2004, matr. nr.19d, Ildved By, Hvejsel.pdf
  153747/20
 • Til Borger, Bilag til afgørelse, Teknisk rapport - Søndergade 25, 5953 Tranekær, lok.nr. 487-04006.pdf
  154235/20
 • Til Middelfart kommune: kopi af Høring V2-kortlægning, 410-81418, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup + Rapporter
  153477/20
 • Til borger - ændret indsats, matr. nr. 48c Vindelev By, Vindelev.pdf
  154044/20
 • Til borger - ændret indsats, matr. nr. 22 Vindelev By, Vindelev.pdf
  153690/20
 • Til Engsig Madsen Ejendomme ApS - V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 14, 7323 Give
  154142/20
 • Til borger, DK Råstof Aps, Vejlke Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Partshøring efter jordforureningsloven § 52, Høllundvej 6, Jerlev
  153693/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Haugstrupvej 4, 7173 Vonge.pdf
  153177/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, Ændret indsats, matr. nr. 13f Ildved By, Hvejsel
  153976/20
 • Til borger, V1-høring, Haugstrupvej 4, 7173 Vonge.pdf
  153179/20
 • Til borger - bilag til ændret indsat, V1-brev 2004, matr. nr. 13f, Ildved, Hvejsel.pdf
  153953/20
 • Til Ingeniøren: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  154045/20
 • Til borger - ændret indsats, matr. nr. 19d Ildved, Hvejsel.pdf
  153739/20
 • Til Borger, Bilag til høringsbrev - Rapportens Grundejerdel - Søndergade 25, 5953 Tranekær, lok.nr. 487-04006.pdf
  154236/20
 • Til Advokatfyn A/S: Svar på henvendelse, Assensvej 218, 5471 Stenstrup
  153655/20
 • Til BK service V1-høring, med bilag, Hermesvej 25A, 6330 Padborg.pdf
  153072/20
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  154096/20
 • Til Vejle kommunr -til orientering, ændret indsats, matr. nr. 19d Ildved By, Hvejsel
  153777/20
 • Til Vejle kommune -til orientering, matr. nr. 22 Vindelev By, Vindelev
  153731/20
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  155745/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. V1 varsling af ejendommen Høgsbrovej 54, 6760 Ribe, lok. 571-55011
  153575/20
 • Til Borger, V2-varsel med bilag Søndergade 25 5953 Tranekær.pdf
  154234/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, ændret indsats, matr. nr. 17e Vindelev By, Vindelev
  153419/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, Ændret indsats, Matr. nr. 48c Vindelev By, Vindelev
  154069/20
 • Til Tønder kommune - til orientering, ændret indsats, Bovlund Bjergvej 20, 6535 Branderup J
  152732/20
 • Til borger, V1-kortlægning med kortbilag, Tørresøvej 42, 5450 Otterup.pdf
  153962/20
 • Til borger - V1-kortbilag, matr. nr. 13f Ildved By, Hvejsel.pdf
  153959/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, V1-brev 2004, matr. nr.. 48c Vindelev by, Vindelv.pdf
  154052/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Kornvej 1, 3, 7323 Give.pdf
  152437/20
 • Til borger - Høring V2-kortlægning m bilag, 410-81418, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup.pdf
  153440/20
 • Til EB: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  154007/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, V1-brev 2004, del af matr. nr. 22 Vindelev By, Vindelev.pdf
  153698/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Haugstrupvej 4, 7173 Vonge.pdf
  153178/20
 • Til borger - Bilag til ændret indsats, V1-kortbilag 2014.pdf
  152727/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, V1 brev 2004, del af matr. nr. 17e Vindelev By, Vindelev.pdf
  153404/20
 • Til borger - V1-kortbilag, matr. nr. 48c, Vindelev By, Vindelev.pdf
  154059/20
 • Til borgere, V1-kortlægning med kortbilag - med indsats bolig, Skovgyden 37, 5450 Otterup.pdf
  153795/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Kornvej 1, 3, 7323 Give.pdf
  152435/20
 • Til Borger: Høring - Din grund er måske forurenet, Høgsbrovej 54, Ribe.pdf
  153485/20
 • Til borger - ændret indsats, matr. nr. 13f Ildved By, Hvejsel.pdf
  153947/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, V1-afgørelse 2014.pdf
  152722/20
 • Til borger - ændret indsats, matr. nr. 17e Vindelev By, Vindelev.pdf
  153401/20
 • Til J. Boesenbæk Holding ApS, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 6, 7323 Give
  153819/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
  152375/20
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  155731/20
 • Til borger - V2-varsel Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  155637/20
 • Til Kerteminde Kommune: Anmodning om materiale vedr. Miljøforhold på Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo
  158230/20
 • Til borger - Bilag V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  155672/20

19. marts 2020

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 2020-mar-19
  152249/20
 • Fra Borger: Anmodning om refusion af strømforbrug, Vestergade 8 i Faaborg
  160386/20
 • Kommunikation i RIT
  152099/20
 • RE: Sprøgsmål om mail fra RIT
  152089/20
 • Fra kommunen: Adgangsforhold til Ørstedsgade 28, Rudkøbing - bemærkninger
  160991/20
 • Fra DMR: revideret tilbud på fase 1
  152049/20
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om undersøgelsespåbud, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  152247/20
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om undersøgelsespåbud, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  152246/20
 • Fra anmelder, RÅSTOF, telefonnoat marts 2020 vedr. matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  151483/20
 • Automatic reply: screeningsafgørelse vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 32, Bovrup Varnæs
  151243/20
 • fra fredericia kommune Vedr. byggesag på Birkemosevej 204, lokalitetsnummer 607-00441
  152633/20
 • 607-00441 Birkemosevej 204.pdf
  152634/20
 • Forhåndsdialog - Ny bygning på Uddannelsescenter Gudsø (002).pdf
  152635/20
 • FRA KB: API service dokumentation
  151418/20
 • Fra FMK RÅSTOF Om digegennembrud
  199000/20
 • Til Borger, Status for undersøgelserne på Adelgade 3 og Rådhusstædet 1, 2. ejer
  150701/20
 • Fra DMR: Spørgsmål til omfang af undersøgelser af gartneri ifm. nedrivning, Brændekildevej 43, 5250 Odense
  151602/20
 • SV: Ingen klager vedr. tilladelsen til indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  150541/20
 • Fra Orbicon: Budget for supplerende vandprøver i B121 og B122
  164952/20
 • rådgiver ønsker at undlade vinylklorid - § 8 - Storegade 15 A
  155879/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplysninger om projekt
  154400/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sø og overskudsjord indtegnet på kort
  154401/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Afslutning af sag om etablering af sø
  154399/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag vedr. etablering af sø på Søhusvej 204, 5270 Odense N
  154398/20
 • COWI CV'er
  150283/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-mar-19
  150284/20
 • God morgen
  150289/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Færdigmelding af slaggeudlægning, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
  152288/20
 • Fra Fredericia Kommune: div. oplysnning i forbindelse med §8
  163299/20
 • Fra Frank Geoteknik: Bilag - Revideret tilbud og oplæg til supplerende videregående undersøgelse - Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  152004/20
 • Præhøring over ansøgningsblanket og tilhørende vejledning
  151487/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning (følgebrev) om jordtilførsel, matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150078/20
 • Høring: DUT-notat vedr. syfilistests ifm. bloddonation for mænd, der har sex med mænd
  150455/20
 • Fra Haderslev Kommune: Dialog vedr tilladelse til at opgrave vej, Sønderhedevej 3f, Arnitlund
  150606/20
 • Fra Fredericia Kommune: REVIDERET UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  150710/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning om jordtilførsel, (Råstoftilladelse 2020) matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150084/20
 • Fra Franck Geoteknik: Revideret oplæg til supplerende videregående forureningsundersøgelse på lokalitet 630-82202, Villaolietank, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  152002/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning om jordtilførsel (Råstoftilladelse 2017), matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150080/20
 • Fra Haderslev Kommune: Vederørende jordflytning, Sønderhedevej 3f, Arnitlund
  150627/20
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtudkald 20200318 ild i teleskoplæser med udslip af hydraulik- og motorolie - Karendalsvej 100, 7100 Vejle
  151451/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning om jordtilførsel (Graveplan), matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150088/20
 • Fra Danske Regioner, Råstof, henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet om sagsbehandlingstider
  151343/20
 • Fra Franck Geoteknik: UDKAST til rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  152092/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning om jordtilførsel (Efterbehandlingsplan), matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150090/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning om jordtilførsel (Oversigtskort), matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150087/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning om jordtilførsel (gl. dispensation) matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150092/20
 • Fra GørdingKlinker: Ansøgning om jordtilførsel, matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  150075/20
 • FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  153138/20
 • Fysioterapeut - opsiger ydernummer
  152345/20
 • FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  153153/20
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkning vedr CO2/ klima, Tornvadshavevej 114, Skærup
  152327/20
 • FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  153125/20
 • Fra Danfoss: Kvittering for modtagelse af dokumentation Lunden S/ N, Nordborgvej 81, Nordborg
  150105/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  157136/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  157062/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  157154/20
 • FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  153148/20
 • FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  153144/20
 • Fra Fredericia kommune: Supplernede poreluftundersøgelse_Nymarksvej 37, Fredericia_rev1.pdf
  153165/20
 • Tilbagemelding fra Famileambulatoriet, OUH
  152514/20
 • Fra Esbjerg Kommune: mail med Færdigmelding - (mosefryd hønseri), Sdr Grisbækvej 6, 6740 Bramming
  153246/20
 • Fra Fredericia kommune: mail med supplerende poreluftmålinger, Nymarksvej 37, Fredericia
  153150/20
 • Fra COWI; Underskrevet kontrakt 2020
  154735/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  157103/20
 • Fra Niras: Opdatering vedr. Søndersø Industriområde
  155230/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  157040/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  171930/20
 • Fra Sweco:: Konsul Graus Gade
  185367/20
 • Fra Sweco: Rapport - ver marts 2020 - del 2
  185814/20
 • Fra Sweco: Rapport version marts 2020 - del 1
  185813/20
 • Vikar bemanding region SYD.pdf
  161696/20
 • Fra Erik Holk - brug af sundhed.dk og andre sundhedsportaler
  264750/20
 • referat af møde den 16-03-2020 i praksisinformationsgruppen
  264755/20

Udgående

 • Til parter og myndigheder: RETTELSE vedr. klagefrist til screeningsafgørelse vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 32, Bovrup Varnæs
  152043/20
 • Rettelse til screeningsafgørelse vedr. klagefrist_1.pdf
  152044/20
 • Korrespondance m. Ingeniør'ne, Afstemning om formål m. undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  151967/20
 • Til Ingeniør'ne, Spørgsmål ang. formål m. frivillig undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  151940/20
 • Svar på henvendelse: Lokalitetsnr. 461-00224 og 461-90080 - Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  151857/20
 • Til BDO: SV: Refusion efter værditabsordningen vedr. Grejs Bakke 9
  151836/20
 • Til DMR: Gennemgang af krav til undersøgelser ifm. nedrivning, Brændekildevej 43, 5250 Odense
  151744/20
 • Til Billund Kommune, Vedr. indsats i forbindelse med nedrivning, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  151645/20
 • Til Orbicon Re: Re: SV: SV: SV: Skovvej 22, ekstra vandprøver og budget
  152009/20
 • Screeningsafg 17-03-2020.pdf
  151233/20
 • screeningsafgørelse vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 32, Bovrup Varnæs
  151231/20
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, kan ønsket efterbehandlingsvilkår ændres matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune
  151436/20
 • Audit på Videreuddannelsen - Region Syddanmark
  161567/20
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Afgørelse II om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport Højby
  179884/20
 • Til kommune: Enghavevej 14, Varde, endelig V2-kortlægning
  150951/20
 • Til VURDST: Enghavevej 14, Varde, V2-afgørelse og rapport
  150950/20
 • Dialog med nabo part RÅSTOF Om det videre forløb Højby Grusgrav
  179867/20
 • Til Borger, Status for undersøgelserne på Adelagde 3 og Rådhusstædet 1, 3. ejer.pdf
  150751/20
 • Til Borger, Status for undersøgelserne på Adelgade 3 og Rådhusstædet 1, 1. ejer.pdf
  150746/20
 • Til Borger, Status for undersøgelserne på Adelagde 3 og Rådhusstædet 1, 4. ejer.pdf
  150758/20
 • Ingen klager vedr. tilladelsen til indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  150379/20
 • Til Esbjerg Kommune, Regionens høringssvar ang. § 41 ifm. spild af hydraulikolie, Dalshøjvej 3, 6740 Bramming
  150344/20
 • Til Esbjerg Kommune, Regionens høringssvar ang. § 41 påbud ifm. væltet spildoliebeholder, Dalshøjvej 3, 6740 Bramming
  150350/20
 • Til grundejer: En del udgår af kortlægningen, Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  151206/20
 • Til AS Herluf Nielsen Invest, V1-afgørelse, Kornvej 4, 7323 Give.pdf
  150066/20
 • Til Middelfart Kommune: Sv vedr. §8 pligt
  151396/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, kortlægningsbrev fra 2013, Aabenraavej 39, 6240 Løgumkloster.pdf
  151612/20
 • Til rådgiver: SV: §8 Nordre Kajgade 7A–15 samt Nordre Havnegade 4-4A, 5700 Svendborg
  150307/20
 • Til projekt; rykket for regnskab for projektet
  151970/20
 • Til grundejerne: V1 afgørelse
  151659/20
 • Til grundejer: Kortbilag_udgår af V1-kortlægningen_forbliver V2, lok. 565-80005
  151223/20
 • Til ansøger: anmodning om fremsendelse af budgetskema
  151803/20
 • Til virksomhed, V1-kortbilag - høring, Tågelundvej 7, 6040 Egtved.pdf
  151192/20
 • Til partnere. Mosvig Vandværk. Anmodning om tilladelse til en prøveboring på hver af matrikelerne 5f og 20c, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert.
  150167/20
 • Til UMTK Invest: fremsendelse af revideret historik, 621-00691
  151947/20
 • Til Odense Kommune: Svar til kommunen vedr. nedrivning af væksthuse, Hegningvej 83, 5260 Odense S
  151030/20
 • Til Borger: Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, 580-81237.pdf
  151163/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Trøgelborgvej 6, 7190 Billund.pdf
  150593/20
 • Til ansøger: forespurgt om evt. rev. ansøgning og budget
  151507/20
 • Til Svendborg kommune: VS: §8 Nordre Kajgade 7A–15 samt Nordre Havnegade 4-4A, 5700 Svendborg
  150321/20
 • Til Frank Geoteknik: Spørgsmål til oplæg til supplerende videregående forureningsundersøgelse på lokalitet 630-82202, Villaolietank, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  151139/20
 • til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bæksgårdvej 13, 7323 Give.pdf
  150809/20
 • Til virksomhed, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tågelundvej 7, 6040 Egtved.pdf
  151180/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, V1-kortbilag fra 2013, Aabenraavej 39, 6240 Løgumkloster.pdf
  151629/20
 • Til AS Herluf Nielsen Invest, V1-kortbilag, afgørelse, Kornvej 4, 7323 Give.pdf
  150067/20
 • Til Borger, V1-høring, Bæksgårdvej 13, 7323 Give.pdf
  150818/20
 • Til borger - Ændret indsats, Aabenraavej 39, 6240 Løgumkloster.pdf
  151603/20
 • til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bæksgårdvej 13, Give.pdf
  150778/20
 • Til projekt: kvittering og accept af ønsket udsættelse pga corona
  151017/20
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Nordstrandsvej 14A og 14B, 5953 Tranekær
  151916/20
 • Til Tønder - til orientering, ændret indsats, nu ingen indsats, Aabenraavej 39, 6240 Løgumkloster
  151640/20
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om afgørelse - udgår inden kortlægning, 580-81237
  151207/20
 • Ansøgning om dispensation til vederlagsfri udlevering af lægemidler til behandling af MRSA i Region Syddanmark
  150856/20
 • Til borger, V1-høring, Trøgelborgvej 6, 7190 Billund.pdf
  150591/20
 • Til borger: Vedr ikke-erhversmæssig råstofindvinding, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  151739/20
 • Til borger. Matr. 46h Doc2Mail - Forsendelse 151000212.pdf
  150151/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Trøgelborgvej 6, 7190 Billund.pdf
  150590/20
 • Til partnere. Mosvig Vandværk. Anmodning om tilladelse til en prøveboring på matrikel 46h, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert
  150162/20
 • Til virksomhed, V1-høring, Tågelundvej 7, 6040 Egtved.pdf
  151190/20
 • Til borger. Matr. 5f og 20c Doc2Mail - Forsendelse 151000025.pdf
  150156/20
 • Til borger: Enghavevej 14, endelig V2-afgørelse
  150938/20
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Nørregade 62-64, 7200 Grindsted - udgår af V1-kortlægningen
  151302/20
 • Til Franck Geoteknik: Kommentarer til UDKAST til rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  179099/20
 • Til Franck Geoteknik: Supplerende kommentar til UDKAST til rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  179103/20
 • SV: Dagsorden Digital Valley - arbejdsgruppemøde 6. marts kl. 12.30-14.30, Ulsnæs 1, 6300 Gråsten
  172030/20
 • Til Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203716/20

18. marts 2020

Indgående

 • Fra DTU Riverscapes Annual Report - 2020
  163229/20
 • RE: Råstofindberetning fra Region Syddanmark
  150291/20
 • RE: Råstofindberetning fra Region Syddanmark
  150290/20
 • Fra Orbicon Sovvej 22, gentagelse af vandprøver i B121 og B122
  152014/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, tilbagemelding efter svar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  149480/20
 • Fra COWI: Supplerende vandprøver B13 dyb og B16 dyb
  164936/20
 • 104169-20_v1_Supplerende vilkår vedr. tung trafik fra lergraveområder.PDF
  150099/20
 • [Sagsnr.:19/61266] - [Dok.nr.:104169/20] Supplerende vilkår vedr. tung trafik fra lergraveområder
  150098/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om mulig boligundersøgelse indenfor et år, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  148281/20
 • Fra COWI: Pejlerunde og resultater zoom
  164932/20
 • SV: Vedr. lergravning, Brokbjergvej
  150096/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rekreativt areal?, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  148266/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Opstartsmøde_Tegninger
  158472/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opstilling af sendemast, Markedspladsen 9, 5600 Faaborg
  158470/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Geoteknisk rapport
  158471/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørgsmål til udvalgsmødetidspunkt matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  148158/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat over snak med grundejer, ny §8 sag om nedrivning af bygninger, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  147947/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over snak med grundejer, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  147948/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  151938/20
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  168633/20
 • Fra rådgiver: mail med bemærkninger til §8 Nordre Kajgade 7A–15 samt Nordre Havnegade 4-4A, 5700 Svendborg
  150296/20
 • Fra Franck Geopteknik: Oplæg til supplerende videregående forureningsundersøgelse på lokalitet 630-82202, Villaolietank, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  151128/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelsernpå Søndergade 25, 5953 Tranekær - Grundejerdel.pdf
  154218/20
 • fra Orbicon Endelig rapport af videregående undersøgelse på Vingårdsvej 15
  196030/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kommentarer til oplæg til miljøundersøgelser
  154064/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Søndergade 25, 5953 Tranekær - Teknisk rapport.pdf
  154225/20
 • Fra JORDid: Notat oprenset felt . Skovgade 4, Jelling
  148187/20
 • Rapport grundejerdel 410-81418 Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup_grundejer.pdf
  149593/20
 • Fra DTU: Svar vedr. tidsplan for feltarbejde
  149653/20
 • Fra Esbjerg kommune - Vedtagne indsatsplan for Hjerting & V. Gjesing vandværker samt Kjersing Kildeplads.
  149317/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  156960/20
 • Sluthonorar - Honorar akkreditering fysioterapeuter den 18.03.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  154715/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  156875/20
 • Fra Advokat: Vedr. afregistrering af forurening
  148403/20
 • Status på arbejdet med nærhedsprincipperne SLB marts 2020.docx
  148042/20
 • Status på arbejdet med nærhedsprincipperne Psykiatrien feb 2020.docx
  148072/20
 • Rammeaftale klimabehandling_skabelon
  147583/20
 • Fra ML innovator, accept af undersøglse af Slagtergade 7, Haderslev
  149986/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Ribe Landevej 57 lokalitets nr. 565-91001
  149895/20
 • Rapport teknisk del, 410-81418 Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup_teknisk rapport.pdf
  149590/20
 • Fra Sweco: Supplerende undersøgelser i hht. §8-tilladelsen, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  191556/20
 • Fra Governor Xingrui Ma, Guangdong-provinsen: Hilsen ifm coronaudbrud
  148117/20
 • Status på arbejdet med nærhedsprincipperne SHS feb 2020.docx
  148062/20
 • Status på arbejdet med nærhedsprincipperne SVS feb 2020.docx
  148069/20
 • Fra Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af input, Stampemøllevej 11 b, 6280 Højer
  147532/20
 • Skriftlig votering - dagsorden til sundhedsudvalget den 18. marts 2020
  156981/20
 • Nærhedsprincippet OUH - opsamling på indsatser i afdelingerne februar 2020.pdf
  148055/20
 • Notat - Strategi og handleplaner på OUH Nærhedsprincippet til RSD 28-2-20.pdf
  148049/20
 • Fra North Sea Commission: Update ift møder som følge af Coronakrisen
  158510/20
 • Fra D4: Forventet opgradering på test-sitet i uge 13 2020
  154696/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  154071/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Mail-kvittering fra rådgiver, Egebjerg, 5863 Ferritslev
  152242/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til rådgiver vedr. afgravning af forurenet jord, Egebjerg, 5863 Ferritslev
  152241/20
 • fra Orbicon Endelig rapport af videregående undersøgelse på Vingårdsvej 15
  196020/20
 • Fra Koldingfjord Ejendomsinvest ApS, Anmodning om boligundersøgelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  147893/20
 • Fra Advokaterne Strandvejen, Mail med boliganmodning, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  147891/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med kant
  224437/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Ribe Landevej 57 lokalitets nr. 565-91001
  158581/20
 • Forespørgsel om indtastning af evalueringsskema i Mit Sygehus
  163021/20
 • covid jobbank.pdf
  161735/20

Udgående

 • Til kommunen: Adgangsforhold Ørstedsgade 28, Rudkøbing
  160987/20
 • ATT00002.htm
  171762/20
 • Tilsagnskontrakt -Fynbus - Knudepunktskoncept.pdf
  171761/20
 • ATT00003.htm
  171763/20
 • ATT00001.htm
  171760/20
 • VS: Underskrift VS: Tilsagnskontrakt - Fynbus
  171759/20
 • Til Esbjerg Kommune, Skråfoto af opførte åbne råvarehaller, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
  149467/20
 • Til borger - fremsendelse af mål på kort - Tangevej 15, Ringe
  148602/20
 • Til COWI: Status på laboratorietests incl. foreløbige analyseresultater fra startprøven
  195917/20
 • Til firma - Høring og UDKAST til afgørelse på vidensniveau 1 - Vestergade 60A og 60B, Tønder
  148336/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af rekreativt areal, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  148270/20
 • Til borger: Orientering om mulighed for ansøgning om boligundersøgelse indenfor et år, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  148226/20
 • Til borger: Bilag - V1 kortlægning - Roll Ejendomme
  148227/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og borger: Regionens bemærkninger ifm. nedrivning af bygninger, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  148129/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om udvalgsmødetidspunkt matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  148161/20
 • Til Odense Kommune: Kortlægningsvurdering og dertilhørende vurdering af § 8-pligt til nedrivning, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  147894/20
 • Til Borgere: Kortbilag, udkast
  147844/20
 • Til Borgere: V1-kortlægningsbrev, udkast
  147846/20
 • Til Borgere: V1-høring
  147845/20
 • Til Borgere: Høring af V1-kortlægning af del af Grønnegyden 9, 5270 Odense N, matr.nr. 32a Anderup By, Lumby
  147843/20
 • Til Koldingfjord Ejendomsinvest, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  147940/20
 • Til Haderslev Kommune, Besvarelse vedr. § 8-pligt v. nedr. bygn., Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  147463/20
 • Til Niras: SV: Oplæg til supplerende undersøgelse på Torvegade 15
  147288/20
 • Til grundejer - svar vedr. renbundsprøve
  147195/20
 • til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kulsøvej 17, Give.pdf
  148057/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000b Gamborg By, Gamborg - en del V2-varsles
  149932/20
 • Til Henriksens Ejendomme v. Henrik Henrisen, V1-kortbilag, afgørelse, Kornvej 6, 8, 10, 7323 Give.pdf
  147336/20
 • Til Tønder kommune - orientering, Ændret indsats, matr. nr. 70 Ellum, Løgumkloster
  149745/20
 • til Borger, V1-høring, Kulsøvej 17, Give.pdf
  148067/20
 • Til TotalKredit, svar på henvendelse vedr. Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  147539/20
 • Til Sønderborg kommune, svar på udstykningssag for Matr.nr. 620 Pøl, Nordborg
  147581/20
 • Til projekt: Accept af anmodning om udsættelse af projektafslutning
  149431/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, lok.410-81298
  149408/20
 • Til Danfoss: Dokumentation for kortlægning Lunden Nord/ Syd 2, Nordborgvej 81, Nordborg
  149991/20
 • Til ML innovation, Svar vedr. Slagtergade 7, Haderslev
  149985/20
 • Til borger: V2-varsel af Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder
  149971/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. regnvand kontra forurnining i undergrunden
  149574/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  148947/20
 • Til Tønder Kommune: Feedback på opgavebeskrivelse, Stampemøllevej 11 b, 6280 Højer
  147451/20
 • Til Jord-ERFA Fyn: Input fra regionen vedr. undersøgelser, §8-sager m.m. af gartnerier og væksthuse
  148873/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, V1-kortbilag 2012.pdf
  149719/20
 • Til Advokat: Svar vedr - Afregistrering af forurening, Præstevænget 42A-C
  148423/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring om påbudsmulighed, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  149813/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten.pdf
  148459/20
 • Til projekt: Accept af anmodning om forlængelse af projektet
  149477/20
 • Til ejer, Høring V2, med bilag og GE Rapport, Ndr. Industrivej, Tønder.docx.pdf
  149963/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  148734/20
 • til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kulsøvej 17, Give.pdf
  148051/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  148567/20
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra Langliparken 55-93, Esbjerg
  148926/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af matr. 9f og 9r Ejby By, Ejby
  149432/20
 • Til Tønder Kommune: Vedr. Vestagervej 9, 6534 Agerskov
  149412/20
 • Til Vejen Kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  148583/20
 • Til borger - ændret indsats, matr. nr. 70 Ellum, Løgumkloster.pdf
  149698/20
 • Til borger - bilag til ændring af indsats, matr. nr. 1062 Ellum, Løgumkloster, V1-afgørelse 2012.pdf
  149713/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  148722/20
 • Til Kolding Kommune. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Høring af ændring af kortlægningen
  149940/20
 • Til borger. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Høring af V2
  149947/20
 • Til Henriksens Ejendomme v. Henrik Henrisen, V1-afgørelse, Kornvej 6, 8, 10, 7323 Give.pdf
  147337/20
 • Til borger. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld_ Værditabsundersøgelsen
  149945/20
 • Til ML innovator, kvittering for accept vedr. Slagtergade 7, Haderslev
  149987/20
 • Til Middelfart Kommune, grundejer: UDKAST, V2-afgørelse for en del af matr. nr. 7000b Gamborg By, Gamborg
  149920/20
 • Til borger - V1-høring med bilag - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  149652/20
 • Til Middelfart Kommune, grundejer: V2-varsling, en del af matr. nr. 7000b Gamborg By, Gamborg
  149915/20
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af matr. nr. 9f og 9r Ejby By, Ejby
  149386/20
 • Til høringsparter - forlængelse partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  148692/20
 • Til borger. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld_ Grundvandsundersøgelsen
  149944/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET, V1-kortbilag, afgørelse, Ringivevej 77, 7323 Give
  147290/20
 • Til Kolding Kommune. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Høring af ændring af kortlægningen
  149943/20
 • Til Danfoss: Dokumentation for kortlægning Lunden Nord/ Syd 1, Nordborgvej 81, Nordborg
  149990/20
 • Til Ejendomsselskabet Bryllevej ApS: V2-høring m. bilag, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  149753/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, V2-kortblægning, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten
  148558/20
 • Til Kolding kommune - til orientering - V2-kortlægning, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  149293/20
 • Til DTU: Accept af oplæg til supplerende undersøgelser af Grindsted Å
  149630/20
 • V1-afgørelse, Ringivevej 77, 7323 Give - Til EJENDOMSSELSKABET, V1-afgørelse, Ringivevej 77, 7323 Give.pdf
  147267/20
 • Til Middelfart Kommune, grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, Lok. 410-81067
  149925/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  149256/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  148951/20
 • Til borger: BILAG til V2-høring, Rapport grundejerdel 410-81418 Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup_grundejer.pdf
  153458/20
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. Ribe Landevej 57 lokalitets nr. 565-91001
  158586/20
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. Ribe Landevej 57 lokalitets nr. 565-91001
  158200/20
 • Til ejendomsmægler firmaet Birthe Pedersen A/S, Svar på henvendelse vedr.Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  148716/20
 • Til borger. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld
  173491/20

17. marts 2020

Indgående

 • Fra Niras: Oplæg til supplerende undersøgelse på Torvegade 15
  147276/20
 • Fra grundejer - sp. vedr. renbundsprøve
  147194/20
 • Fra Energidanmark - måler er oprettet
  170504/20
 • Fra rådgiver: Fotos af adgangsforhold for Ørstedsgade 28
  160918/20
 • Til DMR, Bemærkn. t. oplæg v3, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  147333/20
 • Fra Miljøteknik: Forespørgsel om høringsbrev, Korsgade 22, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81243
  147116/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Status på ansøgning matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  146768/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om status på sløjfning af olietank mv., Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  146801/20
 • Fra rådgiver: Fotos fra 17. marts 2020 - status
  160874/20
 • Opsamling fra visionsdag SEP Sønderjylland
  258030/20
 • Fra Varde Kommune til Region Syddanmark: Behandling af jord fra Kærgård Plantage
  165664/20
 • Fra borger: Retablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  160858/20
 • VS: Tilladelse til vejadgang til lergraveområde på matr. nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  145869/20
 • VS Afgørelse om ikke at meddele påbud efter spild med olie ved linjeventilstation Vester Torsted (MST Id nr. 832737).msg
  146241/20
 • fra miljøstyrelsen: Afgørelse om ikke at meddele påbud efter spild med olie ved linjeventilstation Vester Torsted (MST Id nr.: 832737)
  146239/20
 • Fra borger: Retablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  160850/20
 • Fra JV - Aktindsigt
  167793/20
 • Fra DMR: Status på afrapportering
  212968/20
 • Fra DMR, Oplæg til friv. und., Søndergade 59, 5450 Otterup
  159990/20
 • Fra DMR, Oplæg til friv. und., Søndergade 59, 5450 Otterup
  159989/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Kontaktoplysninger på medarbejder fra byggeafdelingen ifm. køb/salg af Lerchesvej 2, 5700 Svendborg
  145040/20
 • Fra Danfoss - Afklaring af formål med regionens indsats
  167765/20
 • Fra DGE. VS: Borearbejde: Bjert v/Kolding / TILBUD
  164592/20
 • Mobilt ydernummer
  147062/20
 • Fra DR: anmodning om aktindsigt trækkes tilbage
  147761/20
 • Fra Kudsk og Nissum:: Indberetning af returjord til MST, matr nr 423 og 179 Skrydstrup
  146836/20
 • Fra borger - Kommentarer til V2-varsel på Bogøvej 49, 5450 Otterup
  149238/20
 • fra Odense Kommune - Dalumvej 116, tillæg til tilladelse til delvis nedrivning
  148325/20
 • Fra Tønder Kommune: Udkast til opgavebeskrivelse, Stampemøllevej 11 b, 6280 Højer
  147429/20
 • Fra borger, høringssvar, Ringivevej 77, 7323 Give
  147193/20
 • Fra projekt: anmodning om udsættelse af aflsutning pga coronasituationen
  149374/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  147739/20
 • Fra borger: Indberetning af returjord til MST, matr nr 4e Leby, Bregninge
  147223/20
 • Fra projekt. anmodning om forlængelse af projekt
  149468/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. GENVEJ A/S's plads i Ejby
  147649/20
 • Fra Vejle Kommune: Volumen i drænrør på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  189917/20
 • Fra DTU: Svar vedr. overhead
  149613/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Dalumvej 116, matr. 1l, Tillæg til tilladelse til delvis nedrivning.pdf
  148334/20
 • Fra Niras: Tilbud en moniteringsrunde Bystævnet 41 Veflinge
  155143/20
 • Fra Niras Interview skema, Hermesvej 25A, 6330 Padborg,
  153075/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på: Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev - Grundejerdel.pdf
  154201/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Info fra FVV Varme vedr. sløjfning af beton-olietanke, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  152419/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Yderlige info vedr. sløjfning af beton-olietanke, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  152425/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev - Teknisk rapport.pdf
  154211/20
 • SV: PRO-tovholdergruppemøde 17/3 2020: 1. møde i den nye fællesregional PRO Styregruppe (forslag til punkter)
  157743/20
 • Fra Rådgiver: vedr. Store Landevej 92 Ejby
  147135/20
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af to medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunglobulinsubstitution
  145200/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  145608/20
 • Fysioterapeut - afmelder ydernummer
  147044/20
 • Fra borger, høringssvar, Ringivevej 77, 7323 Give
  145438/20
 • fra ERST
  146507/20
 • Fra UMTK Invest: vedr. journal nr. 621-00691
  146413/20
 • Fra Aabenraa kommune: Vedr. lergravning, Brokbjergvej
  146621/20
 • SV: Tolkeplatform (krypteret video opkald)
  145623/20
 • SV: Mail adresser
  145142/20
 • Fra DGE - rapporter fra indledende undersøgelser, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  146422/20
 • Fra Rådgiver, Historisk materiale, 605-00057, Billundvej 35, 7182 Bredsten
  145792/20
 • Fra Varde Kommune: Vurderer at sagen ikke kræver § 8-tilladelse - garagen indgik i boligen da forureningsundersøgelsen blev foretaget - Enghavevej 12, 6800 Varde?
  147123/20
 • Re: OBS ang. Oprettelse af patienter m. forløbsudløser
  147176/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, videresendelse af vejtilladelse matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  145870/20
 • Fra RH - Vedr. møde vedrørende testforløb
  157923/20
 • Fra Sweco: Opsamling af spørgsmål til VVS gennemgang
  185809/20
 • Fra Orbicon: Opgørelse over boringer til sløjfning
  185734/20

Udgående

 • Til Miljøteknik: Fremsendelse af kopi af høringsbrev, Korsgade 22, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81243
  147119/20
 • Til rådgiver: økonomi på mur samt drøftelse af adgang for Ørstedsgade 28
  160916/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Saxovej 2, 6000 Kolding.PDF
  146949/20
 • Til Kolding Kommune + SKAT, Orientering om V2-afgørelse, Saxovej 2, 6000 Kolding
  146947/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 2, Saxovej 2, 6000 Kolding.pdf
  146950/20
 • Til Virksomhed, Boligerklæring, Saxovej 2, 6000 Kolding.pdf
  146948/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar på status matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  146773/20
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til forureningsundersøgelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81243
  146760/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om V2-afgørelse, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  146738/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 2, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe.pdf
  146740/20
 • Til Borger, Kortbilag, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe.pdf
  146739/20
 • Til borgere: Høring af V2-kortlægning af nyt delareal, Sanderumvej 174, 5220 Odense SV, matr.nr. 42b Sanderum By, Sanderum
  146702/20
 • Til borgere: Bilag - V2-kortlægningsbrev, udkast
  146706/20
 • Til borgere: Bilag - Kortbilag, udkast
  146707/20
 • Til borgere: Bilag - V2-høring
  146705/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Påmindelse om udtagning af dok.prøver ifm. sløjfning af olietank, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  146804/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Bemærkninger til oplæg version 3, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  146596/20
 • Til borger: Retablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  160866/20
 • Til Energidanmark - Oprettelse af el-leverandøraftale
  170495/20
 • Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  146020/20
 • Til rådgiver: Retablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  160862/20
 • Til Praksis - Åbnes for tilgang af patienter
  146021/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring
  145940/20
 • Til borger: Bilag - V1-kortlægningsbrev, udkast
  145941/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, udkast
  145943/20
 • Til Ida Holsts Skole: Bilag - V2-kortlægningsbrev, UDKAST
  145722/20
 • Til Ida Holsts Skole: Høring af V2-kortlægning af del af Korsgade 22, 5700 Svendborg, matr.nr. 494u Svendborg Bygrunde
  145718/20
 • Til Ida Holsts Skole: Bilag - V2-høring
  145720/20
 • Til Ida Holsts Skole: Bilag - Kortbilag, udkast
  145719/20
 • Til Landbogruppen: SV: Jordforurening Ringkøbingvej 169, Varde
  146085/20
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, svar ang. screeningsafgørelsesudkast matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  145843/20
 • Brev til Carl Matzen Teglværk AS - afgrænsning af rapportens indhold - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev.pdf
  145458/20
 • Til borger: Retablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  160856/20
 • Til DMR: SV: Undersøgelse af Ingo, Søndergade 60, Middelfart
  146246/20
 • Til borger: Retablering af halvmur imellem Ørstedsgade 26 og 30
  160848/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn
  145622/20
 • Til DMR og Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om potentielt længere svartid, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  145002/20
 • Til Varde Kommune: Svar på forespørgsel vedr sagsbehandling af jordforureninger - Forsvarets arealer
  147508/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vindingevej 20, 5800 Nyborg.pdf
  144717/20
 • Til UMTK Invest: Opsamling på forureningssagen, lok. 621-00691
  146436/20
 • Til borger - V2-høring, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146531/20
 • Til Varde Kommune: Svar fra regionen:: Vurderer at sagen ikke kræver § 8-tilladelse - garagen indgik i boligen da forureningsundersøgelsen blev foretaget - Enghavevej 12, 6800 Varde?
  147124/20
 • Til Arkil: Rykker for indberetning af returjord til MST, Vranderupvej 46, Seest
  145694/20
 • Til Kuds og Nissum:: Indberetning af returjord til MST, matr nr 423 Skrydstrup
  145669/20
 • Til SKAT + Aabenraa Kommune, Orientering om V1-kortlægning, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  145475/20
 • Til Erhvervsparken Jelling, V1-afgørelse, Nordkrogen 9, 7300 Jelling.pdf
  144654/20
 • Til Obbekær Vognmandsforr.: Rykker for indberetning af returjord til MST, Horslundvej 32, Ribe
  145798/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Mølvangvej 61, 7300 Jelling.pdf
  144545/20
 • Til Dan-Gritr: Rykker for indberetning af returjord til MST, matr nr 1i Langsom
  145906/20
 • Til Virksomhed, V2-afgørelse, 26-02-2003, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  145477/20
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146555/20
 • Til Vejle Kommune: SV: Volumen i drænrør på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  189932/20
 • Til grundejer: V2-høring, en del af matr. nr. 9f og 9r Ejby By, Ejby
  149361/20
 • Til DTU: Spørgsmål vedr. overhead
  149601/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. GENVEJ A/S's plads i Ejby
  147637/20
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Mosbækvej 9 5464 Brenderup Fyn, grundejer_del.pdf
  211528/20
 • Til Fjeldsted Skov Hotel: Udgår delvist - Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  147143/20
 • Til borger, Sv på Henv, Adelgade 8, 5800 Nyborg, Tidligere renseri, 449-70152
  146850/20
 • Til NST Trekantsområdet, V1-kortbilag - afgørelse, Rygbjergvej 48 m.fl, 7183 Randbøl.pdf
  146625/20
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Mosbækvej 9 5464 Brenderup Fyn, grundejer_del.pdf
  146592/20
 • Til RG Grus og jord: Rykker for indberetning af returjord til MST, V. Nebel, Egtved
  145658/20
 • Til OK amba, høring af V1-kortlægning med bilag, Billundvej 35, 7182 Bredsten
  145807/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vindingevej 20, 5800 Nyborg.pdf
  144710/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Møllebjergvej 22, 7323 Give
  144580/20
 • Til Dan Cake AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hjortsvangen 15, 7323 Give.pdf
  145180/20
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunmodulerende behandling med immunglobuliner
  145128/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146572/20
 • Til Rådgiver: Vedr. Store Landevej 92 Ejby
  147141/20
 • Til Dan Cake AS, V1-høring, Hjortsvangen 15, 7323 Give.pdf
  145184/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse om V1-kortlægning, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  145476/20
 • VS: Udpegning af klinikere til terapiområdet kræft i æggestokkene
  144875/20
 • Ttil Miljøstyrelsen og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  147165/20
 • Til Fjeldsted Skovhotel: Bilag - Kortbilag - Udgår delvist - Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  147144/20
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse, Mølvangvej 61, 7300 Jelling.pdf
  144546/20
 • Til Erhvervsparken Jelling - V1-kortbilag - afgørelse - Nordkrogen 9 7300 Jelling .pdf
  144656/20
 • Til Danfoss: Svar vedr V1 og V2 kortlagte arealer, Nordborgvej 81, Nordborg
  146095/20
 • Til Billund Kommune.Bekræftelse på modtagelse af svar
  146398/20
 • Til borger: Rykker for indberetning af returjord til MST, matr nr 15 ølufgård
  145889/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. jordhåndtering, Egebjerg, 5863 Ferritslev
  146363/20
 • Til borger - Boligerklæring, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146584/20
 • Til NST Trekantsområdet, V1-afgørelse, Rygbjergvej 48 m.fl, 7183 Randbøl.pdf
  146624/20
 • Til BAchmanns Teglværk, Rykker for indberetning af returjord til MST, Amtsvejen 32, Nybøl
  145858/20
 • Til høringsparter - mail om forlængelse af høringsperiode - Sødover I
  144809/20
 • Til borger: Rykker for indberetning af returjord til MST, matr nr 2b Leby - Ærø
  145897/20
 • Til Esbjerg KOmmune: V2-afgørelse
  147162/20
 • Til Dan Cake AS, V1-kortbilag, høring, Hjortsvangen 15, 7323 Give.pdf
  145186/20
 • VS: Udpegning af klinikere til terapiområdet kræft i æggestokkene
  144902/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Håndværkersvinget 10, 6360 Tinglev
  174177/20
 • Til Niras: Bystævnet 41 Veflinge
  185711/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  211483/20
 • Til borger - Boligerklæring, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  211511/20

16. marts 2020

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - SVAR - materiale ang. matr. 769f Lerchesvej 2 del af 479-04075
  145038/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - §8-pligt, geoteknisk undersøgelse på matr. nr. 769f, Lerchesvej 2
  145039/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - §8-pligt geoteknisk undersøgelse på matr. nr. 769f Lerchesvej 2 del
  145037/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af efterspurgte rapporter del 1 af 2, Lerchesvej 2, Svendborg
  145035/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Lerchesvej 2, Svendborg. Oplæg til undersøgelse i relation til §8-tilladelse
  145025/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af efterspurgte rapporter del 1 af 2, Lerchesvej 2, Svendborg
  145023/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Lerchesvej 2 Svendborg. Oplæg til undersøgelse i relation til §8-tilladelse
  145024/20
 • Fra DMR, Oplæg v3, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  145007/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseresultater for afværgeboring Nørregade 82, Gørding
  160369/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST
  144978/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering
  144973/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Formalia
  144977/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2 - Ansøgning
  144975/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog om risikovurdering og evt. offentlig indsats, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  144971/20
 • Fra DMR: Re: Feltnote vedr. forsøg på lokalisering af dybe boringer i går, Herslev
  149427/20
 • RIT status
  143413/20
 • Information fra Sweco vedr. Coronavirus
  143404/20
 • Fra Odense Kommune, Afslutning af § 8-sag på Tietgens Allé 71, 5230 Odense M
  151710/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Corona-status
  143261/20
 • RE: Sent to swecodanmark.dk:
  143326/20
 • RE: Sent to swecodanmark.dk:
  142570/20
 • Vedr. håndtering behandling af ansøgninger i en transitionsfase
  141966/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-ansøgning, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  144962/20
 • Fra DMR: Re: Status Vandværksvej
  143257/20
 • Fra projekt: anmodning om udsættelse af aktiviteter pga corona
  151000/20
 • Fra DTU: Oplæg til supplerende undersøgelse af Grindsted Å
  149588/20
 • Fra NIRAS: GeoGIs kontrolrapporter, 410-81442 Nygårdsvej 36, Brenderup Fyn - GeoGis
  149454/20
 • Fra Svendborg Kommune: Etablering af redskabsskur, Stationsvej 7, 5884 Gudme
  154744/20
 • Fra NIRAS: GeoGIs kontrolrapporter, 410-81167 Rugårdsvej 94, Harndrup - GeoGis
  149492/20
 • Fra Fredericia Kommune: Rådgivers svar og kommentarer til udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia
  149274/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til oprensning
  154855/20
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. regnvand contra forurening i undergrunden
  149557/20
 • Fra Politiken: Anmodning om aktindsigt
  154185/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kommentarer vedr. aldershvilevej 16-20, nyborg - oplæg til miljøundersøgelser
  154057/20
 • FRa Nørgård Anlæg: Oplæg underforureningsunderøgelse
  197027/20
 • Fra PST Miljø: Udmelding vedr Skype Møde, Tornvadshavevej 114, Børkop
  143157/20
 • VS: Mail adresser
  144472/20
 • Fra A-advokater, Vedr. boligundersøgelse på Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  143336/20
 • Fra: Kolding Kommune: § 8 tilladelse - Rockwool ny lagerhal - Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  143428/20
 • SV: DR Syd - sygeplejersker på sexologiske klinikker
  144462/20
 • Mail adresser
  144473/20
 • Sygehus Lillebælt: Afsluttende rapport LKT Palliation
  143211/20
 • SV: Udgifter til opdatering af LKO-databaserne
  142591/20
 • Fra ML innovation, svar vedr. Slagtergade 7, Haderslev
  144891/20
 • Fra MST: mail vedr. Afslutning af jordforureningssagsag - spild fra motorventil ved råolietank T-9802, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 827445)
  143809/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Bülowsvej 9, Sønderborg
  145920/20
 • Fra Shell: mail med resultat af grundvandsmonitering 3 mdr. efter etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  144636/20
 • Fra Billund Kommune: Sv på afklarende spm.
  146376/20
 • Fra Niras: rapport teknisk del, 410-81167 Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  156397/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til afværge
  154790/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til oprensning
  154849/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel, 410-81167 Rugårdsvej 94, Harndrup.pdf
  156388/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  171903/20
 • Fra Orbicon: Vedr. boringssløjfninger
  185724/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  171896/20
 • Fra DGE. SV: Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Rapportudkast.
  173231/20
 • Fra Vejle Kommune: SV: Lihmskovvej 29, 7183 Randbøl - indsatsområde for overfladevand? - mail 2
  160388/20

Udgående

 • Til Norfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Viernevej 50, Veflinge, lok: 483-7
  144385/20
 • Til Borger,Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  144382/20
 • Til UMTK Invest: Høring af kortlægning af del af jeres ejendom Jernet 37, 6000 Kolding på V2, lok. 621-00691
  144222/20
 • Til UMTK Invest: Bilag til "Høring" - V2-Høring inkl. bilag, Jernet 37, Kolding.pdf
  144223/20
 • Til SJMR: SV: Oplysninger og forurenet grund ønskes tilsendt - del 5
  146047/20
 • Til SJMR: SV: Oplysninger og forurenet grund ønskes tilsendt - del 4
  146043/20
 • Til SJMR: SV: Oplysninger og forurenet grund ønskes tilsendt - del 3
  146039/20
 • Til SJMR: SV: Oplysninger og forurenet grund ønskes tilsendt - del 2
  146034/20
 • Til SJMR: VS: Oplysninger og forurenet grund ønskes tilsendt - del 1
  146033/20
 • Korrespondance m. Orbicon, Afsluttende bemærkninger til oplæg, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  143857/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om intern oversendelse matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  145857/20
 • Til DMR: SV: Status Vandværksvej
  143264/20
 • Til Kolding Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til lagerhal, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  143164/20
 • Til MST - kommentarer til Referat fra møde afholdt den 24. februar 2020 vedr. Himmark Strand beliggende i Sønderborg Kommune (MST Id nr.: 796533)
  167763/20
 • til billund kommune SV: Kløvermarken 1, 7190 Billund - Forespørgelse på om Regionen har indsats
  141796/20
 • Til rådgiver: Supplerende foto af bagmur mod Ørstedsgade 28 og 30
  160824/20
 • Til ansøger - aftale vedr opstartsmøde- matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  150519/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kertemindevej 160, Nyborg.pdf
  141854/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 150554195.pdf
  142284/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark, V1-høring med bilag, Vingsted Skovvej 3, 7182 Bredsten
  144158/20
 • Til MFVKN: Vedrørende klagenummer 1007330 - anmodning om udsættelse, Bækvej 20, Ribe
  141660/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens spørgsmål og bemærkninger til indeklimanotat og forløb i sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  143356/20
 • til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kertemindevej 160, Nyborg.pdf
  141852/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar til § 40-udkast, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  144299/20
 • Til MOPESKO ApS, V1-afgørelse, Rygbjergvej 12, 7183 Randbøl
  141799/20
 • Til Ejendomsselskabet, V1-afgørelse, Tykhøjetvej 2, 7323 Give
  141688/20
 • Til Advokaterne Strandvejen, Mail med vejledning til boligundersøgelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  143350/20
 • Til Borger, Høring V2 med bilag og GE rapport, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  144350/20
 • Til Orbicon: Dialog vedr oprensning på Simmerstedvej 26, Haderslev
  142136/20
 • Til borger: Svar vedr henvendelse, Aminitzbølvej 166, Egtved
  143443/20
 • til Borger - V1-høring med bilag, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  143926/20
 • Til SDU og UCL vedr. opsamling på møde 26. feb 2020
  147182/20
 • til mødedeltagere - Svar fra DEB vedr. Fremtidens klyngeindsats inden for life science og velfærdsteknologi
  147180/20
 • Til DGE. SV: Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Rapportudkast.
  173222/20

15. marts 2020

Indgående

 • Fra DGE: Aldershvilevej 16-20, nyborg - oplæg til miljøundersøgelser
  154032/20
 • Fra Shell: Moniteringsnotat 1 (3 mdr. efter injektion med BOS200 på Østerstrand).pdf
  144652/20
 • Tolkeplatform (krypteret video opkald)
  145484/20

Udgående

 • Til Ærø Kommune: Endelig V2-kortlægning af del af Reberbanen 58, 5960 Marstal, matr.nr. 138b Gudsgave, Marstal
  141618/20
 • Til Ærø Kommune: V2-afgørelse
  141619/20
 • Til Ærø Kommune: Kortbilag, afgørelse
  141620/20

14. marts 2020

Indgående

 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning Uddannelsespuljen
  143841/20
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  143849/20
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  143852/20
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  143858/20
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  143864/20

13. marts 2020

Indgående

 • Afslutning af jordforureningssag - spild fra motorventil ved råolietank T-9802, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 819484)
  180987/20
 • Fra DMR: Ansøgning om § 8 tilladelse, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  141623/20
 • Fra DMR: Bilag - Højgårdsvej 6-8, §8 ansøgning
  141624/20
 • Fra DMR: Tilbagemelding fra bygherre ang. påbudsvurdering, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  141622/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af påbudsmulighed, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  141621/20
 • Fra DMR: Re: Status og søgning efter boringer
  152046/20
 • Fra rådgiver: Bagmuren mod Ørstedsgade 28 og 30
  160789/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-mar-12
  141159/20
 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 2020-mar-12
  141157/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Aftale_TI_udkast.docx
  208399/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Sekær - Terpling - Opdatering af allonge
  208400/20
 • Fra Rambøll - præsentation til møde den 13. marts
  167756/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Tilladelse til etablering af minivådområde kommer om en uge matr. nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  140291/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, VS: Myndighøringssvar til ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup By, Skrydstrup
  190378/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, SV: Råstofansøgning i høring hos Haderslev Kommune (matr.nr. 102 Skrydstrup, Skrydstrup) - natur
  190319/20
 • Fra Niras: Vadhusevej - opdatering
  218921/20
 • Fra NIRAS: GeoGIS kontrolrapporter, 430-81561 Smedemestervej 12, Faaborg - GeoGis
  148940/20
 • Fra NIRAS: GeoGISkontrolrapporter, 410-81388 Carlhøjvej 11, Brenderup Fyn - GeoGis
  148796/20
 • Fra NIRAS: GeoGIsrapporter, 430-81392 Sdr. Højrupvejen 12A, Ringe - GeoGis
  148920/20
 • fra Odense Kommune - spørgsmål til RSYD, supplerende undersøgelser før §8 til fjernelse af terrændæk_
  148004/20
 • Fra NIRAS: GeoGIS kontrolrapporter, 482-81155 Harnbjergvej 2, Humble - GeoGis
  148967/20
 • fra Odense Kommune til rådgiver - Dalumvej 116, generel opsamling, supplerende undersøgelser samt vurdering af mulighed for at fjerne terrændæk
  148156/20
 • Fra NIRAS: GeoGISkontrolrapport, 410-81379 Bogensevej 1, Brenderup Fyn - GeoGis
  148714/20
 • Fra NIRAS: GeoGISrapporter, 410-81418 Ravnskovgyden 4, Asperup - GeoGis
  148842/20
 • Fra NIRAS: GeoGISrapporter, 430-81205 Dømmestrupvej 14, Brenderup Fyn - GeoGis
  148886/20
 • Bilag fra Odense Kommune - matr 1l kort - tillæg til tilladelse
  148343/20
 • Fra Ingeniøren: Anmodning om aktindsigt
  154035/20
 • Fra Vejen Gymnasium og HF: Ansøgning til uddannelsespuljen
  140681/20
 • Fra NCC: Indberetning af returjord 2019, Bjerreby Bentonitgrav
  141026/20
 • Fra NCC: Indberetning af returjord 2019, Sellebjerg Fyldplads, Stenstrup
  141011/20
 • Fra Vejen Gymnasium og HF: Ansøgning til uddannelsespuljen
  140699/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 11.03.2020 - Region Syddanmark
  140552/20
 • VS: OBS ang. Oprettelse af patienter m. forløbsudløser
  141601/20
 • Fra Vejen Gymnasium og HF: Ansøgning til uddannelsespuljen
  140688/20
 • Fra Midtfyns Gymnasium vedr. udbud
  141597/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr. den kommende byggemodning i Kanalbyen - samt redegørelse for jordstakke
  140222/20
 • Fra KA: kvittering for meddelelse om forsinkelse af høringssvar
  140163/20
 • Fra projekt : orientering om slutregnskab - er sendt til revisor
  140319/20
 • Fra Rambøll: Pris Geoprobe og sammenligning med alm. boringer.
  140727/20
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af bem., Dons Landevej 275, Egtved
  141524/20
 • Fra Orbicon: Spørgsmål i forhold til påvist jordforurening, Simmerstedvej 26, Haderslev -
  139706/20
 • Tidsplan - FRontOffice, fortsat indsats for reduktion af tvang
  141123/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  140183/20
 • Fra Aabenraa kommune:: Tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs - Tilladelse til etablering af minivådområde.pdf
  140012/20
 • Fra Vejen Gymnasium og HF: Ansøgning til uddannelsespuljen
  140672/20
 • Fra borger: henvendelse - lok. 517-10011
  140658/20
 • Fra NIRAS: Endelig moniteringsnotat 2019 og pris Geoprobe 2020
  140723/20
 • Fra Dansk Råstof Aps: Indberetning jordtilførsel 2019, matr nr 10o Jerlev
  140400/20
 • Fra NCC: Indberetning af returjord 2019, matr nr 7b Krogsgård
  140992/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 11.03.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  140557/20
 • Fra Sweco: Results for beaconsamplers
  155841/20
 • Fra NCC: Indberetning af returjord 2019, matr nr 71 Seest
  140998/20

Udgående

 • Vestergade 40+42, 5600 Faaborg, 2
  141446/20
 • Vestergade 40+42, 5600 Faaborg, 6
  141440/20
 • Vestergade 40+42, 5600 Faaborg, 1
  141447/20
 • Vestergade 40+42, 5600 Faaborg, 3
  141444/20
 • Vestergade 40+42, 5600 Faaborg, 4
  141442/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar efter tilbagemelding på svar matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe i Billund Kommune
  140932/20
 • Til rådgiver: Bagmur mod Ørstedsgade 28 og 30 - fotos fra før nedrivning
  160802/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Hovedgaden 34A, Rødekro, lok: 529-6002
  140839/20
 • Til Borger, Varsling af kortlægning og ingen offentlig indsats.pdf
  140842/20
 • Til Borger, Udkast til V2 afgørelse.pdf
  140841/20
 • Til Rambøll, Råstof, Re: Sekær - Terpling - Opdatering af allonge
  208406/20
 • Til COWI: Middelfartvej 126, kommentar til moniteringsrapport
  143269/20
 • Til Rambøll, Råstof, SV: Sekær - Terpling - Opdatering af allonge
  208254/20
 • Til Rambøll, Råstof, VJR_Fortrolighed_UNDERSKREVET_AnnaMarie_juni 2019.pdf
  208257/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 5 af 7
  139890/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 7 af 7
  139895/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 6 af 7
  139893/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 4 af 7
  139888/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 3 af 7
  139882/20
 • Til Haderslev Kommune, Råstof, SV: Råstofansøgning i høring hos Haderslev Kommune (matr.nr. 102 Skrydstrup, Skrydstrup) - natur
  190307/20
 • Til Haderslev Kommune, Råstof, Myndighøringssvar til ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup By, Skrydstrup
  190301/20
 • Til Niras: Vadhusevej - Svar vedr. opdatering
  218924/20
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Thyregodvej 57A, 7323 Give.pdf
  141485/20
 • Til Colliers: Svar verd. Sundbrovej 10, 5700 Svendborg - mail 2 af 2
  140047/20
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Thyregodvej 57A, 7323 Give.pdf
  141481/20
 • Til grundejer: V1-varsel, en del af Brændegårdsvej 7, 5600 Faaborg
  140836/20
 • Til borger, V1-afgørelsesbrev med bilag, Bårdesøvej 109, 5450 Otterup.pdf
  140575/20
 • Til S.E.K. A/S: V1-kortlagt areal udgår, Tarup Engvej 5, 5210 Odense NV
  139753/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Skalkendrupvej 45, 5800 Nyborg
  140659/20
 • Til RD: Svar på henvendelse: Jordforurening på matrikel 8t Sdr. Broby by, Sdr. Broby. Lokalitetsnr. 425-00013
  140407/20
 • Til Colliers: Svar vedr. Vibækvej 100, 5650 Tommerup
  141362/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Sønderbyvej 2, 6280 Højer
  141418/20
 • BILAG: Kortbilag og relevant dokumentation, Tarup Engvej 5, 5210 Odense NV
  139768/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. en del af Brændegårdsvej 7, 5600 Faaborg -V1-varsling af en del
  140951/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Hjerupvej 18, 5560 Aarup.pdf
  140334/20
 • Til Varde: Bemærker til §8 ansøgning
  140732/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Brændegårdsvej 7, 5600 Faaborg
  140894/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 1 af 7
  139879/20
 • Til borger 3, V1-afgørelse med bilag, Thyregodvej 57A, 7323 Give.pdf
  141486/20
 • Til Lunderskov Vandværk rykker vedr. partshøring - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  140198/20
 • Til Vejle Kommune: SV: Lihmskovvej 29, 7183 Randbøl - indsatsområde for overfladevand? - mail 2
  141518/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkning ang. høringsfrist, Amerikavej 21, 67000 Esbjerg
  140057/20
 • Til Kolding Kommune: Kommentar til kommunen vedr naboer, Dons Landevej 275, Egtved
  141488/20
 • Til borger, V1-afgørelsesbrev med bilag, Bårdesøvej 59, 5450 Otterup.pdf
  141416/20
 • Til EDC: Svar vedr. Skolegade 36, 6670 Holsted
  140731/20
 • Til FAURSKOV GODS, V1-afgørelse med bilag, Hjerupvej 20, 5560 Aarup.pdf
  140344/20
 • Til COWI: Godkendelse af oplæg/tilbud
  139812/20
 • Til Colliers: Svar vedr. Sundbrovej 10, 5700 Svendborg - mail 1 af 2
  140041/20
 • Til ingeniørfirma: Svar på henvendelse: Lokalitet nr. 561-39002 - Randersvej 32, Esbjerg
  140504/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om påbud om undersøgelser og oprensning af jordforurening fra parkeret køretøj på ejendommen Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  139901/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Skovbakken 8, 5560 Aarup.pdf
  140433/20
 • Til Salling Group Ejendomme AS, V1-høring med bilag, Strandvejen 8, 5800 Nyborg
  141076/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Hjortegyden 4, 5560 Aarup.pdf
  140318/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Randbølvej 6, 7184 Vandel.pdf
  141437/20
 • Til Borger: Svar vedr. Telefonhenvendelse vedrørende Nørregade 98, 6690 Gørding
  140533/20
 • Tillund Kommune: Afklarende spm. V1 område
  141429/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 431-04009
  140902/20

12. marts 2020

Indgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 12, 5800 Nyborg
  140544/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Støj beregning grusgrav sdr. Næså
  175945/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar på regionens beslutning matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe i Billund Kommune
  139399/20
 • Fra Ingeniør'ne, Kvittering for modtagelse, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  139181/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. hvornår ønskes gravet matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  139375/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilladelse til vejadgang matr. nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  139368/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilladelse til vejadgang matr. nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  139370/20
 • VS: Tilladelse til vejadgang til lergraveområde på matr. nr. 32 Bovrup, Varnæs
  138419/20
 • Fra rådgiver: Pulje 7_2018 Skovbyvej 26, Hobtrup
  162601/20
 • Fra Egernsund Vandværk, Råstof, SV: Markmøde
  204982/20
 • Fra Museum Sønderjylland, SV: Markmøder
  190279/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, SV: Markmøde og myndighedshøring
  204973/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-mar-12
  138349/20
 • Telefonnotat efter samt. m. Esbjerg Kommune, Kortlægningsvurdering, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, 6700 Esjerg
  137942/20
 • Fra Advokat: SV: Vedr. Region Syddanmarks nuancering af ejendommen Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  147680/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status-notat, samtale m. rådgiver vedr. oprensning, Sinaivej 16, 5672 Broby
  152287/20
 • Fra Frandsen Sten og Grus: Indberetning 2019 3, matr nr 10 Stepping
  138499/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  138914/20
 • MED Klippekortmodul d. 11. marts 2020
  139226/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 23. marts 2020
  139044/20
 • Fra Frandsen Sten og Grus: Indebretning 2019 4, matr nr 10 Stepping
  138502/20
 • Fra Danren: Bekræftelse af nedlukning af rengøring
  139194/20
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  138626/20
 • Fra ansøger: Tilladelse til vejadgang til lergraveområde på matr. nr. 32 Bovrup, Varnæs.PDF
  138420/20
 • Fra Ejendomsselskabet Syddanske Forskerparker: foranstaltninger ift. forebyggelse af coronasmitte
  139664/20
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  138654/20
 • SKAL SLETTES - Fra DGE: Vedr. Udkast § 8 - Ny lagerhal Rockwool - Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  140454/20
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 4. marts 2020
  138510/20
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  138631/20
 • Aftale om MED Klippekort d. 6. marts 2020
  138549/20
 • Fra Danren: Kvittering for stop for rengøring i en periode
  138933/20
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  138639/20
 • Fra DGE- endelige rapporter - Kærvangen 5, 5500 Middelfart, reviderede rapporter
  138953/20
 • Fra projekt; Meddelelse om aflysning afhovedkonference 19. marts pga Corona
  140275/20
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  138636/20
 • Fra DGE: Vedr. Udkast § 8 - Ny lagerhal Rockwool - Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  140462/20
 • Fra vognm. Eigil Jensen A/S: Indberetning af jordtilførsel 2019, matr nr 1a Hofmansfeld, Vandel
  139695/20
 • Fra mægler, Ønske om oplysninger på ejendom, Vestergade 42A, m.fl., 5600 Faaborg
  141436/20
 • Fra projekt: meddelelse om udsættelse pga corona
  140294/20
 • Fra DGE: Anmodning om regionens bemærkninger til udkast § 8 - Ny lagerhal Rockwool - Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  140467/20
 • Bech Bruun
  141603/20
 • SV: Baggrund [IWOV-Legal.FID3664375]
  141602/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 12, 5800 Nyborg.pdf
  140528/20
 • Fra COWI: Tilbud monitering 2020
  139801/20
 • Fra Kolding Kommune: Mødereferat - terrænregulering og nedknusningsanlæg, Dons Landevej 275, Egtved
  139682/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål og kommentarer Vedr. den kommende byggemodning i Kanalbyen
  140600/20
 • Fra Billund Kommune: Har regionen indsats? - Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  141811/20
 • Fra borger, vedr. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  176457/20
 • Fra DGE. SV: Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Rapportudkast.
  173170/20
 • Fra DGE. SV: Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Rapportudkast.
  173208/20
 • Mail fra Styrelsen for Patientklager
  178758/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, høring over notat vedr. drøftelse med ansøger matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  139472/20
 • Til rådgiver - indeklimarunde udskydes til efteråret
  170478/20
 • Til myndigheder mm., Råstof, aflysning af Markmøde
  190295/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, VS: Markmøde
  205044/20
 • Til myndigheder mm, Råstof, SV: Markmøde
  205041/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. anmeldt råstofindvinding matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe i Billund Kommune
  139173/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Vedrørende anmeldt råstofindvinding matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe.docx.pdf
  139174/20
 • Til Ingeniør'ne, Orientering om frafald af § 8-pligt, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  139156/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Europakaj 1, 6700 Esbjerg.pdf
  139105/20
 • Til SKAT + Kommune, Orientering om at delområde udgår af kortlægning, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  139103/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Europakaj 1, 6700 Esbjerg.pdf
  139104/20
 • Til Ramboll: SV: Pulje 3_2019 Elkærhøjevej - lodsejer vil gerne høre lidt om resultaterne
  138413/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse af jordforurening på Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø
  139497/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 23. marts 2020
  138939/20
 • Til NIRAS: Oplæg/tilbud ønskes på GeoProbe
  139221/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sølundvej 2, 7323 Give.pdf
  138368/20
 • Til borger - V2-høring, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  139222/20
 • TIl borger - rapport for indledende undersøgelse, Kærvangen 5, 5500 Middelfart Grundejer_del(005).pdf
  139306/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Kobberbølvej 14, 7182 Bredsten
  138231/20
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  139238/20
 • Til borger - vedr. spørgsmål til spørgetiden
  139555/20
 • Til borger - vedr. spørgsmål til spørgetiden
  139553/20
 • Til Middelfart kommune- til orientering, V2-kortlægning Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  139320/20
 • Til Varde Kommune: Vedr. regionens svar på spørgsmål: Kræver denne sag en § 8 - Enghavevej 12, 6800 Varde?
  138448/20
 • Til MST: høringssvar til udkast til afslutning af jordforureningssag efter overløb af COC-vand nord og vest for Bjørnegrotten (T9906) på Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  138511/20
 • Til Kulturaftalen: meddelt at frist ikke kan overholdes pga aflysning af møde
  139605/20
 • Til borger - boligerklæring, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  200767/20
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. brev med nuancering af forurening på en del af Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  139080/20
 • SVAR på spørgsmål V1-høring - Vestervoldgade 22 5800 Nyborg - lok. 450-81295.msg
  138655/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  138431/20
 • Til borger - boligerklæring, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  139274/20
 • Til Danren: Vigtig meddelelse - Rengøring Region Syddanmark
  138494/20
 • Til grundejer: Nuancering af forurening på en del af Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  138979/20
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Sølundvej 2 7323 Give.pdf
  138370/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ndr. Ullerupvej 1, 7323 Give.pdf
  139545/20
 • Til Advokat: Vedr. Region Syddanmarks nuancering af ejendommen Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  139052/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  139255/20
 • Til projekt: kvittering for meddelelse om aflysning pga corona
  140283/20
 • til projekt. kvittering for meddelelse om udsættelse af projekt pga corona
  140304/20
 • Til Söze Invest, svar vedr. Slagtergade 7, Haderslev
  140003/20
 • Til projekt: accept af mulig udsættese pga Corona
  140256/20
 • Til DGE. SV: Tingskovhedevej 21, Christiansfeld. Rapportudkast.
  173198/20

11. marts 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Supplerende spørgsmål og bemærkninger til §8-ansøgning, Roesskovsvej 28-32, 5200 Odense V
  139696/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Geoteknisk_rapport_1
  139700/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-ansøgning Christians Park
  139697/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Rapport miljøundersøgelser Chr Park jan 2020
  139698/20
 • Fra Cowi: Status for vandprøvetagning - vandudlevering den 10. marts 2020
  195864/20
 • Fra Ansøgers rådgiver, Råstof, SV: Markmøde
  190272/20
 • FW: Fejl ved signering med nøglefil - SwecoDIGST (Id nr.: 744147)
  137672/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Råstofansøgning i høring hos Haderslev Kommune (matr.nr. 102 Skrydstrup, Skrydstrup) - natur
  190265/20
 • fra billund kommune Kløvermarken 1, 7190 Billund - Forespørgelse på om Regionen har indsats
  141794/20
 • Fra Faabord-Midtfyn Kommune: Manglende situationsplan fra bemærkninger, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  136974/20
 • Fra FMK, §8-tilladelse, Banegårdspladsen 1, 5600
  136729/20
 • FRA DMP: Opfølgning på Azure samarbejde
  136558/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Svendborg Autoophug - Aasiaatvej 9 5700 Svendborg
  139704/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilsynsnotater
  139705/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om brand, Aasiaatvej 9, 5700 Svendborg
  139703/20
 • FRA ZOOMTEK: Test af makro 46
  180414/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, SV: Markmøder
  204935/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, SV: Markmøder og høring
  190242/20
 • FW: Fejl ved signering med nøglefil - SwecoDIGST (Id nr.: 743346)
  136209/20
 • 20.019 Notat2 Nyvej 22, Jelling[1].pdf
  141849/20
 • 20.019 Notat2 Nyvej 22, Jelling.pdf
  141850/20
 • Brev fra CKV Odense.pdf
  141847/20
 • 167.pdf
  141848/20
 • Fra MOE: 1 års gennemgang - Møllegade 51, Sønderborg
  163073/20
 • Fra Assens Kommune: Kvittering for vurdering af § 8-pligt, Tommerup Stationsby Varmeforsyning, Bannervej 22, 5690 Tommerup
  135659/20
 • Fra ansøgers rådgiver, Råstof, SV: Markmøde
  190183/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Vand og Jord, kvittering for modtagelse
  163136/20
 • fra DMR - Revideret oplæg til forureningsundersøgelse med poreluft i alle bygningsaftryk
  148198/20
 • Dagsordenspunkt til Sundhedsudvalget 14 april 2020 - Opfølgning på budgetaftale om nærhedsfinansiering.docx
  148082/20
 • fra Odense Kommune til rådgiver - svar ang. §8 og terrændæk SV: Dalumvej 116, Odense
  147981/20
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev samt invitation
  137858/20
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  135621/20
 • Fra Frandsen Sand og Grus: Indberetning 2019_1, matr nr 10 stepping
  136676/20
 • Fra Frandsen Sand og Grus: Indberetning 2019_1, matr nr 10 Stepping
  136661/20
 • Fra Frandsen Sand og Grus: Indberetning 2019_2, matr nr 10 stepping
  136671/20
 • FEJL SKAL SLETTES
  138388/20
 • Psykolog - Opsigelse af ydernummer
  136529/20
 • Fra Rådgiver: Resultater af vandprøve fra Store Landevej 92, 5592 Ejby
  136419/20
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - tilladelse til grundvandssænkning ifm. separatkloakering etape 4 i Nordenskov, 6800 Varde
  157875/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - økonomioversigt
  137710/20
 • Fra Rådgiver: Skitse for ønsket frigivelse fra kortlægning, Store Landevej 92 Ejby
  136435/20
 • Fra Sweco: Vedr. Gothersgade 47, Fredericia, 2. sal
  138978/20
 • Fra NIRAS: Tilrettet undersøgelsesrapport og notat med bemærkning til høringssvar
  138233/20
 • Fra Esbjerg Kommune: mailkorrespondance vedr. Lunde Mølledam
  138343/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. opgravning af forurenet jord, felt 4, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  143684/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endeligt § 40-påbud, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  143669/20
 • VS: fysioterapi, ansættelse
  142449/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  142436/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  140349/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Revideret §19 ansøgning vedr. Bülowsvej 9, Sønderborg
  139711/20
 • FRa Vejle Kommune: Bekræftigelse på modtagelse af bem. til dokumentationsrapport
  139909/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skippergade 26A-D, 5800 Nyborg.pdf
  140289/20
 • Fra Colliers: Henv. vedr. Vibækvej 100, 5650 Tommerup
  141358/20
 • VS: Direktionssag
  141605/20
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse vedrørende Nørregade 98, 6690 Gørding
  140516/20
 • Fra EDC: Henv. vedr. Skolegade 36, 6670 Holsted
  140725/20
 • Fra Vejle Kommune: Lihmskovvej 29, 7183 Randbøl - indsatsområde for overfladevand? - mail 2
  141502/20
 • Fra Colliers: HENV. vedr. Sundbrovej 10, 5700 Svendborg
  140022/20
 • Fra Borger, svar vedr. Slagtergade 7, Haderslev
  139951/20
 • Fra Vejle Kommune: Lihmskovvej 29, 7183 Randbøl - indsatsområde for overfladevand?
  141497/20
 • Fra Vejen Kommune vedr. udbud
  139263/20
 • Fra Fonden Syddanske Forskerparker: Udsættelse af TechBlast
  139665/20
 • Fra Odense Kommune:Kvitteringssvar fra kommunen, Tarup Engvej 5, 5210 Odense NV
  139677/20
 • SFra projekt: forespørgsel om mulig udsættelse pga CORONA
  140249/20
 • Bilag 2 - Ansøgning fra Rybners
  182042/20
 • Fra rådgiver - GeoGis Kontrolrapport for Skellerupvej 10, Ullerslev.pdf
  183648/20
 • Fra rådgiver - GeoGis Kontrolrapport for Søndergade 25, Tranekær.pdf
  183689/20
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapport for Svendborgvej 98, 5853 Ørbæk.pdf
  183631/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  162926/20
 • Fra Niras: Rapport teknisk del, 410-81388 Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn - teknisk rapport.pdf
  162083/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel, 410-81388 Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn - grundejerrapport.pdf
  162079/20

Udgående

 • Til Cowi: Status for vandprøvetagning - udlevering den 10. marts 2020
  195860/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ribevej 71, 7100 Vejle
  140354/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skippergade 26A-D, 5800 Nyborg
  140295/20
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til afgørelse om ikke at meddele påbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  137348/20
 • Til Boligforening, Afgørelse ang. kortlægning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg.pdf
  137044/20
 • Til FMK + SKAT, Orientering om udgår af kortlægning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  137039/20
 • Til Boligforening, Kortbilag, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg.pdf
  137040/20
 • Til Boligforening, Boligerklæring, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg.pdf
  137041/20
 • Til Faabord-Midtfyn Kommune: Situationsplan fra bemærkninger, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  136981/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse på Flensborglandevej 11, 2. ejer.pdf
  136917/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse på Flensborglandevej 11, 1. ejer.pdf
  136918/20
 • Formpipe medarbejderes adgange til Acadre servere i Region Syddanmark - [Sagsnr.:19/46849]
  136784/20
 • Styregruppemøde 11. marts 2020.ppt
  136767/20
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Styregruppemøde på mail_røgfri ungdomsuddannelse 11. marts 2020
  136766/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, myndighedshøring 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav inkl bilag.pdf
  190260/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, myndighedshøring matr.nr. 53 Egernsund inkl bilag.pdf
  204961/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, SV: Markmøder og høringer
  190259/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, SV: Markmøder og myndighedshøring
  204960/20
 • Til MOE: SV: 1 års gennemgang - Møllegade 51, Sønderborg
  136262/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  136202/20
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. VDT/63681-95128
  135887/20
 • Til grundejer Asbjørnvænget 5 - sv. vedr. betaling
  243278/20
 • Til Trefor: SV: MTBE analyseresultater fra DGU nr. 125.197, opstart af indvindingsboring
  135735/20
 • Tidsplan for supplerende, fase 1, pulje 10.pdf
  135734/20
 • Afgørelse om V2 kortlægning af del af Langagervej 52, 6000 Kolding
  135641/20
 • Til grundejer - Svar vedr. ang. Høring om forurenet grund Basmosevej 11, 6430 Nordborg
  135484/20
 • Til FMK, Høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg, matr. nr. 247b, Faaborg Bygrunde
  135353/20
 • Til Danfoss - Ingen bemærkninger til referat af Projektledelsesmøde 21.02.2020
  135482/20
 • Til VMR, vand og Jord, Korrespondance med VMR
  163124/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, afgørelse om ændret indsats Havnegade 44, 46, 58 og 62A, 6320 Egernsund
  136149/20
 • Til Boligforening, Boligerklæring, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  136914/20
 • Til SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING, Orientering om resultater af undersøgelsen på Ringgade 190, Sønderborg m bilag .pdf
  136559/20
 • Til projekt: vedr. revideret budget og projektbeskrivelse
  137313/20
 • Til ejer, værditabspjece + lettere forurenet + boliggrund forurenet
  136697/20
 • Til Politisk Parti - udbetaling
  135627/20
 • Til Borger: Sv. på henvendelse omkring undersøgelse
  137757/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Andkærvej 225, 7080 Børkop.pdf
  137363/20
 • Til Esbjerg Kommune: SV: Lunde Mølledam
  136300/20
 • Til borger - høring V2-kortlægning, 430-81205, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev.pdf
  136855/20
 • Til Vejle kommune - Til orientering, V1-kortlægning, Andkærvej 225, 7080 Børkop
  137405/20
 • Til Faaborg-midtfyn kommune: kopi af Rapporter og varsel af V2-kortlægning, 430-81205, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev
  136867/20
 • Til borger - V1-afgørelse fra 2012, Carl Matzens Teglværker.pdf
  136123/20
 • Til projekt: rykker for rev. budget og projektbeskrivelse
  136121/20
 • Svar til Danmarks Statistisk
  138177/20
 • Til Boligforening, Afgørelse ang. kortlægning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  136549/20
 • Til A_S Carl Matzens teglværker - Afgørelse om ændret indsats, Havnevej 44 m. fl., 6320 Egernsund.pdf
  135968/20
 • Til Borger: Sv. vedr undersøgelseoplæg
  137780/20
 • Til Miljøstyrelsen, Vand og Jord, Høringssvar
  163132/20

10. marts 2020

Indgående

 • Fra DMR - diaog med borger vedr. undersøgelse på Vestergade 60
  144751/20
 • Fra MST - Referat fra møde afholdt den 24. februar 2020 vedr. Himmark Strand beliggende i Sønderborg Kommune (MST Id nr.: 796533)
  167761/20
 • Fra Nybolig: Kvittering for modtagelse af fremsendt materiale, Vinkældervej 22C, Odense C
  134960/20
 • Fra Assens Kommune: Vurdering af § 8-pligt, Tommerup Stationsby Varmeforsyning, Bannervej 22, 5690 Tommerup
  135068/20
 • Fra Judica, Råstof, høringssvar.PDF
  207999/20
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Markmøde
  204915/20
 • Fra Nybolig: Udlevering af materiale, Vinkældervej 22C Odense C
  134540/20
 • Fra Billund Kommune, RÅSTOF, Billund lufthavn, Parkeringshus-afgørelser matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  139411/20
 • Fra Billund Kommune, RÅSTOF, afgørelse om ikke VVM-pligt matr.nr. 2d Gødsbølle, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  139412/20
 • Fra Billund Kommune, RÅSTOF, miljøgodkendelse matr.nr. 2d Gødsbølle, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  139413/20
 • Til/Fra ansøger, RÅSTOF, oplysning om fortsat proces matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  145813/20
 • Fra kommunen: Retablering af fortov - status for evt. salg
  160767/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar på endnu et spm. matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  135157/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, SV: Oplysninger matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  135155/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, SV: Markmøde
  190168/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Sagsark matr. 1092 fra screeningsmøde uge 9 2020_#44276-20_CaseNo20-5071.XLSX
  190154/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Sagsark matr. 1092 fra screeningsmøde uge 9 2020_#44276-20_CaseNo20-5071.XLSX
  190156/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Sagsark fra screening uge 9 2020_#44269-20_CaseNo20-5069.XLSX
  190144/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Sagsark fra screening uge 9 2020_#44269-20_CaseNo20-5069.XLSX
  190145/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Partshøring (1. mail af 2) over udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding gældende i 10 år på dele af matr.nr. 13, 21, 22, 34, 273, 276 og 314 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune
  207645/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Markmøde
  190136/20
 • Fra FMK, Bemærkning t. ekstra jordprøve, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  135239/20
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Markmøde
  204905/20
 • Fra DMS, Resultat af ekstra jordprøve, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  135238/20
 • Fra ansøger, SV: Markmøde
  190118/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Vandindvindingstilladelse 2012
  133182/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljøtilsyn 2012
  133180/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om revurdering af kortlægning og vurdering af evt. §8-tilladelse, Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  133179/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort over drivhuse
  133181/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgning om indvindingstilladelse
  133183/20
 • Fra COWI: Vedr. Vesterbro 26-34 + Falen 3, Odense C
  136353/20
 • Fra Borger: Oplysning om forpagter på matr. 618 Stubbæk Ensted
  132883/20
 • Fra kommunen: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - retablering af fortov
  160719/20
 • Underleverandører af SW
  160257/20
 • Fra Digelagene - mail om ændring af vilkår til indvinding af klæg på matr. nr. 729 Østerende - Ballum.
  135505/20
 • Fra borger: Kommentar til planer om opførelse af nyt stuehus, Møsvråvej 15, 6051 Almind
  134329/20
 • Fra Niras - Supplerende henvendelse om jordforurening på Søndergade 1, 6280 Højer, Tønder Kommune, matr. nr. 725 Højer
  133678/20
 • Fra Kolding Kommune: Afgørelse omkring opførelse af stuehus, Møsvråvej 15, 6051 Almind
  134284/20
 • Fra Jyske Bank, telefonhenvendelse, ønsker oplyst hvad der foregår på Ringgade 190 mv - 537-20010
  134976/20
 • Fra Vejle Kommune: Høring - bemærkninger til gasdokumentaionsrapport
  135114/20
 • Fra YL vedr. anmodning om aktindsigt
  135082/20
 • Fra NIRAS, Bilag: Situationsoversigt for Ringgade 190- status_feb20.pdf
  136551/20
 • Fra NIRAS, Bilag: Analyser i tabeller.pdf
  136542/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  135313/20
 • Fra NIRAS, sender analyseresultater og situationsplan vedr. Ringgade 190, Sønderborg
  136538/20
 • Fra SALUS-BOLIG, tefonhenvendelse vedr. 537-20010
  136533/20
 • Fra Fredericia Kommune: § 40, Høring af varsel om undersøgelsespåbud
  159932/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ejendommen Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia
  138021/20
 • Underleverandører af SW
  141607/20
 • VS: PRO - Input til udvidet FAQ om sundhedsjura
  141609/20
 • Fra Sweco - Konsul Graus Gade 2, Kolding - resultater af indeluftmålinger canister/beacon
  155812/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Byggemodning i Kanalbyen
  140209/20
 • Fra Fredericia Kommune: Varsel af påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra køretøj med reg.nr. CL 68 362 på ejendommen Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  139764/20
 • Fra Danfoss A/S: Information vedr V1 og V2 kortlagte arealer, Nordborgvej 81, Nordborg
  139713/20
 • Fra Niras: Oplæg monitering, Bystævnet 41, Veflinge
  139007/20
 • Fra Niras: Boringssløjfning
  139012/20
 • Vedr Fælled forum for PRO 23. marts Deltagelse i regionale PRO møde
  141610/20
 • CE-mærkning af sundhed.dk løsninger
  141608/20
 • SV: Status på MDR til direktionen
  141606/20
 • CE-mærkning af sundhed.dk løsninger
  160260/20
 • VS: Revision af PRO epilepsi
  163020/20
 • Bilag StenoDK_kommissorium opdateret marts 2020.docx
  215132/20

Udgående

 • Til Assens Kommune: Vurdering af § 8-pligt, Tommerup Stationsby Varmeforsyning, Bannervej 22, 5690 Tommerup
  135092/20
 • Til Svendborg Kommune: Forespørgsel om kopi af tidl. rapport og oplæg, Lerchesvej 2, 5700 Svendborg
  134951/20
 • Til Borger - Svar på spørgsmål vedr. kortlægning - Åsumvej 707
  178514/20
 • Til E´Svenstruolaug - Info vedr. Himmark Strand
  135446/20
 • Til Nybolig: Fremsendelse af materiale, Vinkældervej 22C, Odense C
  134684/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens høringssvar til § 8-tilladelse, Vestergade 100, 5700 Svendborg, Lok nr. 479-00086
  134091/20
 • TIL NIRAS: Budget og release
  135000/20
 • Til kommunen: Retablering af fortov - status vedrørende evt. salg
  160761/20
 • Til Ejlskov: Kort opsummering af telefonsamtale, sideudvidelse af Fynske motorvej - etape 4047 Gribsvad - Nr. Aaby
  133735/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, endnu et spm. matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  135156/20
 • Til Haderslev Kommune, Råstof, SV: Sagsark fra screeningsmøde uge 9 2020_#44276-20_CaseNo20-5071.XLSX
  190173/20
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Partshøring (1. mail af 2) over udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding gældende i 10 år på dele af matr.nr. 13, 21, 22, 34, 273, 276 og 314 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune
  207675/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Oplysninger til anmeldelse af råstofindvinding matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe og 1e Åst By, Lindeballe
  135154/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kommende kortlægning, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  133226/20
 • Til rådgiver - indeluftmålinger justering af metoder
  170457/20
 • Til myndigheder mm, Råstof, Invitation til Markmøde
  190116/20
 • Til Myndigheder mm, Råstof, Markmøde
  204889/20
 • Til DMR: SV: Dronningemaen og Møllergade, Svendborg
  132858/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Kogsgade 4, 6280 Højer
  134121/20
 • Til borger - Kortlægningsbrev fra 2002, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  134080/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Ved Gamle Dige 2, 6280 Højer
  133721/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Klinkvej 23, 7323 Give.pdf
  132939/20
 • FEJL SKAL SLETTES
  134716/20
 • Til Vejle kommune; bemærkninger til gasdokumentationsrapportar
  135120/20
 • Til Haderslev Kommune: Orientering - Areal anvendt til mellemdepot, Brosbølvej 8, Haderslev udgår inden kortlægning, 510-81244
  133669/20
 • Til grundejer: V1- og V2-varsling, Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  134926/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Kogsgade 2, 6280 Højer - del 6
  134082/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1 sikrede pr. 1. april 2020
  134990/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Kogsgade 2, 6280 Højer - del 4
  134071/20
 • Til Veflinge Vandværk: Forurening Bystævnet 41 5474 Veflinge
  134221/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Søndergade 51, 6280 Højer
  134306/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Søndergade 7, 6280 Højer
  133975/20
 • Til Hansson Invest ApS - afgørelse om ændring af indsats, Nejsvej 30A-D, 6310 Broager.pdf
  134963/20
 • Til borger: Svar på henv. vedr. Pile Alle 208, Thurø, 5700 Svendborg.
  133898/20
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - V1 Høring inkl. bilag, 561-81088
  134110/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Kogsgade 2, 6280 Højer - Del 2
  134065/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  134997/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsats, Møllegade 23, 6310 Broager
  134770/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Kogsgade 2, 6280 Højer - del 5
  134079/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af jeres grund er ikke forurenet, 510-81244
  133638/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt og rev. instruks mv.
  135135/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Kogsgade 2, 6280 Højer, lok.nr. 550-81176 - del 1
  134062/20
 • Til Niras - Svar på henvendelse om jordforurening på Kogsgade 2, 6280 Højer - del 3
  134068/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  134067/20
 • Til EDC: Svar vedr BBR ændring - Ribevej 70, Skrydstrup, 6500 Vojens
  132964/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Klinkvej 23, 7323 Give, borger2.pdf
  132938/20
 • Til grundejer: svar på henv. grundejer10022020.pdf
  133892/20
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om høring af V1 kortlægning, Haderslevvej, Ribe, lok. 561-81088
  134103/20
 • Til kommuen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  135059/20
 • Til Totalkredit: Svar vedr nuancering, Lergravene 138, 5270 Odense
  134584/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1- og V2-kortlagt areal, Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  135074/20
 • Til Andresens´s ejendomsselskab ApS - V1-afgørelse, Vindingvej 34, 7100 Vejle.pdf
  134449/20
 • Til N1, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V.pdf
  134355/20
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  135043/20
 • Til Kolding kommune - til orientering, V1-kortlægning, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  134180/20
 • TIl Sønderborg Kommune, Vurderingsstyrelsen og Micalux: Ejendom udgår af kortlægning, Dybbøl Bygade 58, Sønderborg
  133972/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø. - V1- og V2-varsling
  135090/20
 • til Kerteminde Kommune og DMR - SV: Revideret oplæg til forureningsundersøgelse på Nordre Havnekaj, Kerteminde
  133628/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V1-kortlægning Vindingvej 34, 7100 Vejle
  134484/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Klinkvej 23, 7323 Give, borger1.pdf
  132940/20
 • Til Niras - Svar på supplerende henvendelse om jordforurening på Søndergade 1, 6280 Højer, Tønder Kommune, matr. nr. 725 Højer
  133685/20
 • Til Hansson Invest ApS-V1-kortbilag_2011, Nejsvej 30A-30D, 6310 Broager.pdf
  134991/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1- og V2-afgørelse, Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  134933/20
 • TIl Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsats Nejsvej 30A-30D, 6310 Broager
  135005/20
 • Til Haderslev Kommune og borger: Underretning om ejendom, der udgår inden kortlægning, Ribevej 68 og 70, Vojens
  133306/20
 • Til N1, V1-høring, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V.pdf
  134357/20
 • Til Aabenraa kommune: vedr. trafikforhold og høring om udkast til afgøels eom ikke-miljøvurdering matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  138853/20
 • Til Sweco: Accept af tilbud
  138989/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give
  135318/20
 • Til ny grundejer - orientering om igangværende undersøgelse
  138997/20
 • Til Odense Kommune: Regionens svar vedr. revurdering af V1-kortlægning, Tarup Engvej 5, 5210 Odense NV
  139675/20

9. marts 2020

Indgående

 • Fra Grundejer - Sp. Ang. Høring om forurenet grund Basmosevej 11, 6430 Nordborg
  135476/20
 • Fra rådgiver: Drøftelser vedr. afleveringsforretning Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  160733/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder samt ændret arealanvendelse
  133107/20
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder samt ændret arealanvendelse (erhverv- og boligbebyggelse), Lerchesvej 2, 5700 Svendborg
  133106/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Lerchesvej
  133108/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport med bilag 1-4
  133110/20
 • Fra Assens Kommune: Bemærkninger til sideudvidelse af Fynske motorvej - etape 4047 Gribsvad
  133252/20
 • udkast til referat RIT projektgruppemøde den 6 marts
  132780/20
 • Fra Odense Kommune: Status på supplerende forureningsundersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  133203/20
 • Fra Ejlskov: Tilbagemelding af kommentarer til oplæg miljøtekniske undersøgelse og jordklassifikation ifm. sideudvidelse af Fynske motorvej - etape 4047 Gribsvad - Nr. Aaby
  133232/20
 • Fra Ejlskov:Bilag - Gremmeloekkevej 21, oversigt med boring
  133233/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, spøgrsmål til udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  139441/20
 • Fra Amgros: Udpegning af klinikere og apotekspersonale til Terapiområdet Nyrekræft
  133222/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Følgebrev_Teknologisk_Institut_20200113.pdf
  207635/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tilbud-J909321-3.pdf
  207633/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Aftale_TI_udkast.docx
  207631/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Aftale_TI_udksat_med_afsnit_om_persondata.docx
  207632/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.pdf
  207634/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Sekær - Terpling - Opdatering af allonge
  207630/20
 • Fra Kolding Kommune, Afgørelse om ikke-§41- påbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  137260/20
 • Fra Kolding Kommune, Afgørelse om ikke at melde § 41-påbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  137261/20
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, om drøftelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  139446/20
 • Telefonhenvendelse: Nabo til gl. renseri Ørstedsgade, Rudkøbing
  160696/20
 • Redigering af indvindingsområde
  131634/20
 • Fra Amgros: Udpegning af klinikere til terapiområdet psoriasis og psoriasis med ledgener
  133019/20
 • Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  131796/20
 • Brev fra CKV Odense.pdf
  131795/20
 • fra borger indsigelse kortlægning C. F. Tietgens Vej 18 og 20
  131793/20
 • Boligerklæring.pdf
  131797/20
 • Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  131794/20
 • Fra borger - Skolegade 10, mellemgade 1A, 1B_Skærbæk - Forureningsundersøgelse Skolegade Skærbæk
  144571/20
 • Fra borger - Skolegade 10, mellemgade 1A, 1B_Skærbæk - Forureningsundersøgelse
  144568/20
 • KC_Afleveringsprotokol - UNDERSKREVET.pdf
  220486/20
 • Fysioterapipraksis - ændringer til yderregistret
  149560/20
 • 550-91011 Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder - grundejerrapport rev1
  149965/20
 • 550-91011 Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder - teknisk rapport rev1.pdf
  149967/20
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. Stilbjergvej 6, Billund. Monitering af terrænnært grundvand - 1. monitering
  148160/20
 • Fra DMR, kopi af mail til ejer af Naffet 18, Haderslev
  130409/20
 • VS: Anmodning om pristalsregulering af kontrakt med Lægevagtskørsel
  130313/20
 • Fra NIRAS: Opdateret notat Monitering 2019
  131750/20
 • Databehandleraftale vedr. MIR - Medicininformation og rådgivning
  132299/20
 • Fra Jyske Bank, henv. vedr. Ringgade 186 m.fl. Sønderborg
  132276/20
 • Fra Borger, mail vedr. Hovborgvej 21, Brørup
  131547/20
 • Fra Kolding Kommune: Input til referat af møde, Dons Landevej 275, Egtved
  132804/20
 • Fra projekt; meddelelse om ønsket overdragelse
  132770/20
 • Fra HF & VUC Fyn vedr. udbud
  133247/20
 • Mail fra STPK
  131789/20
 • Fra Niras - Henvendelse om jordforurening på Søndergade 1, 6280 Højer
  132418/20
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  131947/20
 • Fra vognm OC: Inderetning 2019, matr nr 59b Spandet
  130597/20
 • Fra Miljøteknik - Henvendelse om jordforurening på Købmagergade 6A/Prinsensgade 14, 7000 Fredericia
  131651/20
 • Fra Vejen Business College vedr. udbud
  133234/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  134953/20
 • Fra Niras - Henvendelse om jordforurening på Kogsgade 2, 6280 Højer
  134060/20
 • Fra rådg ing Sloth-Møller: Dokumentation for udtagning af kortlægning, Dybbøl Bygade 58, Sønderborg
  133702/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  133777/20
 • Fra borger: henv vedr. Pile Alle 208, Thurø, 5700 Svendborg. - Lennart Nicolajsen Region Syd og Nykredt.docx
  132966/20
 • Fra Niras - Henvendelse om jordforurening Ved Gamle Dige 2, 6280 HøjerOplysninger på flere lokaliteter i Højer
  133714/20
 • Fra Niras - Henvendelse om jordforurening på Kogsgade 4, 6280 Højer
  134112/20
 • Fra Borger: Navn på forpagter
  132875/20
 • Fra Jyske Bank, Henvendelse fra 9-3-20,vedr. Ringgade 186 m.fl. Sønderborg
  134988/20
 • Fra Midtfyns Gymnasium vedr. udbud
  133218/20
 • Fra Niras - Henvendelse om jordforurening på Søndergade 7, 6280 Højer
  133969/20
 • Fra Niras - Henvendele om jordforurening på Søndergade 51, 6280 Højer
  134293/20
 • Invitation om medlemsskab.pdf
  136265/20
 • Fra borger: henv vedr. Journal nr.: 07/16391 - Pile Alle 208, Thurø, 5700 Svendborg.
  132962/20
 • Fra Sweco: Tilbudsliste feltdag mv.
  138982/20
 • Fra Esbjerg kommune: Påbud til auktionshuset DAB vedr. spild af hydraulikolie
  143387/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 45 - ny ejer mv
  138974/20
 • Fra Billund Kommune: § 8-tilladelse.
  139978/20
 • Fra Ankestyrelsen: Udtalelse vedr. aktindsigt
  178192/20
 • Fysioterapi, overgang fra ejer til lejer,
  162894/20
 • Fra Borger - Supplerende bemærkninger vedr. skift af læge i Grindsted
  211049/20
 • SV: Et par spørgsmål vedr. PRO
  163018/20

Udgående

 • emailId=eb4741d8-60fd-4b1c-b694-e36999852333;emailType=AgendaItem;sessionId=262d60fc-9701-4226-ad10-2a42382718ce;authToken=B4RUrOVbcToodxoe9wSDrQ==@AcadreWeb
  132829/20
 • Til rådgiver: Drøftelser vedr. afleveringsforretning Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  160727/20
 • Til kommunen: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - forberedelse til afleveringsforretning
  160714/20
 • Til DMR, Bemærkninger til revideret oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  132651/20
 • SV: Udmøntning af initiativ 3.3 i sundhedssektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed
  132629/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Afstemning af bemærkninger t. oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  132532/20
 • Til Orbicon, Bemærkninger til revideret oplæg, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  132473/20
 • Til borger: svar på henvendelse - oplysninger om matrikel 75b Rudkøbing Bygrunde
  160706/20
 • til borger svar på indsigelse vedr kortlægning C. F. Tietgens Vej 18 og 20
  131808/20
 • Til borger fra Rådgiver(DMR) - Skolegade 10, mellemgade 1A, 1B_Skærbæk - Forureningsundersøgelse Skolegade Skærbæk
  144585/20
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer og kortlægningsvurdering ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  130674/20
 • Til borger - Skolegade 10, mellemgade 1A, 1B_Skærbæk - Forureningsundersøgelse Skolegade Skærbæk
  144582/20
 • Til Ejlskov, Middelfart Kommune og Assens Kommune: Regionens kommentarer til oplæg miljøtekniske undersøgelse og jordklassifikation ifm. sideudvidelse af Fynske motorvej - etape 4047 Gribsvad - Nr. Aaby
  130236/20
 • Til Ejlskov, Middelfart Kommune og Assens Kommune: Bilag - Kortrids over Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  130237/20
 • VS: [Sagsnr.:19/11590]
  130090/20
 • Til DMR: Orientering om regionens kortlægningsvurdering af Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg
  129743/20
 • Til CFD: Ejendommen Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg, matr.nr. 1bb, Nyborg Markjorder udgår inden kortlægning
  129697/20
 • Til CFD: Bilag - Udgår inden kortlægning efter undersøgelse
  129698/20
 • Til CFD: Bilag - Kortbilag, udgår inden kortlægning
  129699/20
 • Til Borger: Ejendommen Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup udgår af kortlægningen
  129606/20
 • Til Borger: Bilag - Udgår af kortlægning
  129607/20
 • Til Borger: Bilag - Udgår af kortlægning, kortbilag
  129608/20
 • Til Odense Kommune (hovedmail): Status på supplerende forureningsundersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  129495/20
 • Til parter og myndigheder - følgebrev udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  131231/20
 • SV til Lassens Erhverv: Moltkes Allé 1, 6760 Ribe, 13 O Østermade, Ribe Jorder, 571-00050
  132395/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Navervej 8, 6360 Tinglev.pdf
  129526/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  131266/20
 • Til borger - V2-høring, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  131116/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 149562200.pdf
  131153/20
 • SV på henvendelse vedr. en af dine V1-afgørelser - lok. 450-81215
  131745/20
 • Til Ringe Fjernvarmeselskab AMBA: Bilag, Kortbilag, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  130667/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Navervej 8, 6360 Tinglev.pdf
  129523/20
 • Til Vurderingsstyrelsen. 505-30002 Trøjborgvej 21, Bredebro V2 kortlægning af slagge under plansilo
  131323/20
 • Til Borger, Afgørelse om at ejendommen Nymarksvej 65, 5800 Nyborg ikke kortlægges efter jordforureningsloven.pdf
  132615/20
 • Til Borger, Mail med Regionens status for undersøgelsen på Naffet 18-20, Haderslev
  130429/20
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby_grundejer del.pdf
  131315/20
 • Til rådgiver: SV: Egholt Byvej 1, Lunderskov. Lok.nr.: 621-81345 J.nr.: 17/14921
  132364/20
 • Til Kommunernes Landsforening: Orientering om at forberedelse af LKT ADHD sættes i bero
  132074/20
 • Til Ejendomsselskabet JT-Juelsminde AS, V1-høring, Hjortsvangen 1, 7323 Give.pdf
  131594/20
 • Til Miljøteknik - Svar på henvendelse om jordforurening på Købmagergade 6A/Prinsensgade 14, 7000 Fredericia
  131680/20
 • Til Kolidng Kommune: Kvittering for modtagelse af referat af møde 6. marts 2020, : Dons Landevej 275, Egtved
  132805/20
 • TIl borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  131195/20
 • Til Borger, kvittering for henvendelse vedr. Hovborgvej 21, Brørup
  131558/20
 • Til Niras - Henvendelse om jordforurening på Søndergade 1, 6280 Højer, Tønder Kommune, matr. nr. 725 Højer
  132427/20
 • Til Money PropCo, Høring om V1-kortlægning af en del af Mellemgade 11, 5800 Nyborg - V1-høring med bilag vedr. Mellemgade 11, Nyborg.pdf
  132768/20
 • til Politisk Parti - udbetaling
  131937/20
 • Til Orbicon - Svar på henvendelse om jordforurening på Kilen 16, 6200 Aabenraa
  130122/20
 • Til Tønder Kommune. 505-30002 Trøjborgvej 21, Bredebro V2 kortlægning af slagge under plansilo
  131331/20
 • SV på henv.borger: Vestervoldgade 33, 5800 Nyborg, 19/33242
  131411/20
 • Til Ejendomsselskabet JT-Juelsminde AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hjortsvangen 1, 7323 Give.pdf
  131593/20
 • Til regionerne: Orientering om at forberedelse af LKT ADHD sættes i bero
  132023/20
 • Til Esbjerg Kommune, Mailkorrespondence, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  132577/20
 • Til Ringe Fjernvarmeselskab AMBA: Registrering af forurening, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  130659/20
 • til FMKommune - Havnegade, lok 431-00037, V2-kortlægning uændret, forurening delvist afgrænset
  130973/20
 • Til Varde Kommune: Svar på afklarede spørgmål til §8 tilladelse
  131066/20
 • Til projekt: fremsendelse af tilsagnsbrev med standardvilkår og rev. instruks.
  132688/20
 • Udkast - Tilladelse til råstofindvinding- matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  131233/20
 • Til Ejendomsselskabet JT-Juelsminde AS, V1-kortbilag, høring, Hjortsvangen 1, 7323 Give.pdf
  131595/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, V2-høring Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  131329/20
 • Til Syd og Sønderjyllands Politi: Underretning om flyvning med droner, matr nr 407 Østerende-Ballum
  132803/20
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af landzoneansøgning, Almind
  129817/20
 • Til SDE vedr. projekt
  132241/20
 • Til borger fra rådgiver (DMR) - Skolegade 10, mellemgade 1A, 1B_Skærbæk - Forureningsundersøgelse Skolegade Skærbæk
  144590/20
 • Til Aabenraa VVS: VVS gennemgang og udbedring på Gothersgade 47 og 45 (og 49) i Fredericia
  138584/20
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby_grundejer del.pdf
  199904/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  199885/20

8. marts 2020

Indgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 11, 5800 Nyborg
  129596/20
 • Fra DOMEA, henv vedr. Nørregade 2-4, Varde
  132424/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg.pdf
  129638/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 11, 5800 Nyborg.pdf
  129589/20
 • Fra Rambøll: Oplæg til afværgeforanstaltninger
  154182/20
 • Fra Borger - Forespørgsel vedr. skift af læge i Grindsted
  211036/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sofienbergvej 18, 5800 Nyborg
  129674/20

7. marts 2020

Indgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg
  129565/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 2, 5800 Nyborg
  129539/20
 • Fra Borger - spørgsmål vedr. kortlægning - Åsumvej 707
  178513/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 2, 5800 Nyborg.pdf
  129531/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 23. marts 2020
  129522/20
 • Fra stedfortræder - tilbagemelding
  129515/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  129563/20
 • SV: Vedr. spørgeskemaet til metastatiske brystkræftpatienter
  183522/20

Udgående

 • til grundejer - høringsbrev V2 med bilag.pdf
  129362/20

6. marts 2020

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - §8 ansøgning 2
  130273/20
 • Fra Svendborg Kommune: Rapporter og ansøgninger, Vestergade 100, 5700 Svendborg, Lok nr. 479-00086
  130269/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - §8 ansøgning 1
  130272/20
 • Fra COWI: Muligheder for forureningsfrit vand til Suez
  195847/20
 • SV: COWI bemanding
  129314/20
 • COWI bemanding
  129312/20
 • Fra Cowi: Placering af palletanke og evt. anden prøveemballage (Suez)
  195839/20
 • Fra COWI: Oplæg til kick-off meeting
  195803/20
 • Fra borger: Skader på Ørstedsgade 30 - fotos
  160488/20
 • Fra Odense Kommune: Bekræftelse på videregivning af påbudsvurdering, Uno-X, Odensevej 98D, Odense
  128830/20
 • FRA ProActive: Jordforurening - økonomi
  128765/20
 • RE: Kontakt til underskrift - Høringssystemet
  131938/20
 • Fra Kolding Kommune, Udkast § 8-tilladelse, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  128655/20
 • Fra Borger, Telefonbesked om oliespild, Vestagervej 9, 6534 Agerskov
  128652/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, Opdateret udtalelse
  152849/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 17_5077-8_1_3 (mar2020) - Hønkys Nørrnemark Nord og Syd - Arkæologisk Vurdering - opdateret.pdf
  152851/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 17_5077-8_1_3 (mar2020) - Hønkys Nørrnemark Nord og Syd - Arkæologisk Vurdering.pdf
  152825/20
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, 16/34163 - Arkæologisk udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 13 mfl. Hønkys ejerlav, Egvad (Aabenraa Kommune)
  152823/20
 • Afbud
  127953/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Anmodning" - udkast til § 8 til bygge og anlægsarbejde
  128930/20
 • Telefonnotat, dialog Rambøll - 607-00575, 607-00577 og 607-00578 - matr.nr. 76a, 76d fr.priv.jorder, 297a fr kobbeljorder.pdf
  128991/20
 • Telefonnotat, dialog Rambøll - 607-00575, 607-00577 og 607-00578 - matr.nr. 76a, 76d fr.priv.jorder, 297a fr kobbeljorder.pdf
  128967/20
 • Telefonnotat, dialog Rambøll - 607-00575, 607-00577 og 607-00578 - matr.nr. 76a, 76d fr.priv.jorder, 297a fr kobbeljorder.pdf
  128987/20
 • Fra Rambøll - Henvendelse - station og banearealer i Fredericia - loknr. 607-00575, 607-00577, 607-00578 matr.nr 76a, 76d, 297a,
  128808/20
 • Fra Esbjerg Kommune, mail med påbud ved væltet olietank, Dalshøjvej 3, 6740 Bramming
  131324/20
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel vedr sagsbehandling af jordforureninger - Forsvarets arealer
  147497/20
 • Fra Orbicon - Henvendelse om jordforurening på Kilen 16, 6200 Aabenraa
  130112/20
 • Fra rådgiver: Egholt Byvej 1, Lunderskov. Lok.nr.: 621-81345 J.nr.: 17/14921
  132362/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Dokumentationsnotat vedr. oprensning på mark, Dalshøjvej 2A, 6740 Bramming
  131333/20
 • Fra Sønderborg Forsyning - svar på myndighedshøring og idefase - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  129490/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail vedr. undersøgelse, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  132549/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, Faktura
  150091/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Påbud, Dalshøjvej 2a, 6740 Bramming
  131337/20
 • Fra projekt; meddelelse om yderlige fondsstøtte
  132773/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af faktura
  150089/20
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol i uge 12
  195204/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med luftfotos, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V
  133208/20
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol i uge 12
  195224/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Spild med transformerolie, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V
  133489/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplysninger om spild med transformerolie, Snedkervej 11, Esbjerg V
  133483/20
 • SV: V1-høring - Vestervoldgade 22, 5800 Nyborg - lok. 450-81295
  135271/20
 • Fra Folketingets Ombudsmand: Vedr. henvendelse til ombudsmanden, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  199670/20
 • Fra EDC: :Foresp vedr Ribevej 70, Skrydstrup, 6500 Vojens
  129283/20
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  129131/20
 • Fra Danren: Vedr. polering vinduer
  129082/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse, til nedrivning af bygning og reetablering af belægninger, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  128728/20
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar til udkast § 8, bygge og anlægsarbejde, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  128925/20
 • Fra Varde Kommune: Kræver denne sag en § 8 - Enghavevej 12, 6800 Varde
  138447/20
 • Fra Politisk Parti - Ansøgning
  129217/20
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  129087/20
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  127762/20
 • SV: Status ift. dokumentation til "CE mærkning"
  127986/20
 • Fra Vejle Kommune: § 19 tilladelse
  141630/20
 • Pro Hjerte Fyn er i luften!
  141611/20
 • Nabo henvendelse - Dronningensvej 2/Adelgade 8, 5800 Nyborg
  146520/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til nyttiggørelse af lettere forurenet jord, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  143338/20
 • Udkast referat møde CE gruppe
  160194/20
 • Udkast referat møde CE gruppe
  160261/20
 • VS: Ce-mærkning af software
  160253/20

Udgående

 • Til Cowi: Muligheder for forureningsfrit vand til Suez
  195844/20
 • Til rådgiver: Opfølgning på henvendelser fra beboere i området omkring Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  160494/20
 • Til Trefor: SV: MTBE analyseresultater fra DGU nr. 125.197 og status vedr. planlagte undersøeglser
  130041/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, spørgsmål til periode for gravning
  129273/20
 • Til Cowi: Nyt oversigtskort over det gamle rensningsanlæg
  195825/20
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Forespørgsel om kursus i unge og røg i Esbjerg i uge 26 eller 27
  129159/20
 • Til Cowi: Placering af palletanke og evt. anden prøveemballage
  195821/20
 • 2304_001.pdf
  129160/20
 • Til borger - sendt igen(forkert e-mail) SVAR -Ejendommen Fårupgårdvej 3, Jelling, lok. 617-00021
  129111/20
 • Til Cowi: Levering af palletank
  195813/20
 • Til Landbogruppen: Svar på forespørgsel vedr. lokalitet nr. 629-00002 beliggende Drenderupvej I Vamdrup
  129019/20
 • FRA ProActive: Jordforurening - økonomi
  129287/20
 • til Vejle kommune :bemærkninger til Oplæg til monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  128798/20
 • TIL ProActive: Jordforurening - økonomi
  128767/20
 • Til Rambøll - SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 3 af 3
  128918/20
 • Til Rambøll - SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 2 af 3
  128897/20
 • Til Rambøll - SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 1 af 3
  128838/20
 • Til Rambøll SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 1 af 3
  128825/20
 • Til Museum Sønderjylland, Råstof, SV: Opdateret udtalelse
  152897/20
 • Til Landbogruppen: Svar på forespørgsel vedr. lokalitet nr. 629-00002 beliggende Drenderupvej I Vamdrup
  128296/20
 • til fredericia kommune Afgørelse om kortlægning
  128178/20
 • 1590_001.pdf
  128333/20
 • VS: Underskrevet tilsagnskontrakt.
  128332/20
 • Til indvinder, Råstof, SV: Status på Sdr. Nærå
  152770/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om at holde os opdateret på påbudsvurderingen, Uno-X, Odensevej 98D, Odense
  127897/20
 • TIL ProActive: Jordforurening - økonomi
  127711/20
 • Til borger. V1-kortbilag, høring, Hjortsvangen 20 A-C, 7323 Give.pdf
  128465/20
 • til Politisk Parti - udbetaling
  129140/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Skovbakken 5A, 5560 Aarup.pdf
  128358/20
 • Til Rambøll - SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 2 af 3
  128905/20
 • Til Rambøll SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 1 af 3
  128880/20
 • Til projekt: genfremsendt tilsagnsbrev, eftersendt standardvilkår og rev.instruks
  129249/20
 • Til Borger: Høring - afslag på ansøgning om optagelse under VTO
  129037/20
 • Til Energinet, Råstofgraveområde - Aabenraavej 160, Tinglev
  129838/20
 • Til Borger: Bilag - Matrikelkort
  129089/20
 • Til politisk parti - udbetaling
  128870/20
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Nørregade 2-4, Varde.pdf
  127932/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til § 40-påbud, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  128037/20
 • Til Rambøll - SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 3 af 3
  128924/20
 • Til Varde Kommune: §8-høringssvar for LOK. 577-51009, Industrivej 11a, Ølgod,19/45096
  128928/20
 • Til NIRAS: Bemærkning til notat
  128660/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 30, 7323 Give
  127827/20
 • Til Rambøll - SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 3 af 3
  128931/20
 • Til Guvernør i Guangdong: Hilsen fra Region Syddanmark
  128648/20
 • Til JordID: Tilbagemelding på svar vedr. orientering iht § 70 i Jordforureningsloven - vedr. Vejlevej 18, 7300 Jelling
  128926/20
 • Til Danren: Vedr. vinduer
  128708/20
 • Til Rambøll SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 1 af 3
  128850/20
 • Til Rambøll - SVAR: Fredericia Station: Rekvirering af V1-sager - 607-00575, 607-00577, 607-00578 - mail 2 af 3
  128903/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Skovbakken 5A, 5560 Aarup.pdf
  128357/20
 • Til borger. V1-høring, Hjortsvangen 20 A-C, 7323 Give.pdf
  128464/20
 • Til borger. Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hjortsvangen 20 A-C, 7323 Give.pdf
  128463/20
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering sendes endelig kortlægningsafgørelse for Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  128797/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til tilrettet udkast til §8-tilladelse til nedrivning af bygning 2 på Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby, lok. 451-04009
  127934/20
 • Til firma - Eltangvej 184, Kolding
  129250/20

5. marts 2020

Indgående

 • Fra MST - Powerpoint vedr. GrundRisk til jordchefmøde d. 5. marts 2020 inkl. bruttoliste
  157918/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på bemærkninger vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98D, Odense
  127894/20
 • fra Fredericia kommune vedr Afgørelse om kortlægning
  128137/20
 • 17-4126_v1_[Sagsnr.1717921] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV. 607-81134 Venusvej 12 7000 Fredericia, matr.nr 1fx. fre.PDF
  128138/20
 • 17-4126_v1_[Sagsnr.1717921] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV. 607-81134 Venusvej 12 7000 Fredericia, matr.nr 1fx. fre(1).PDF
  128140/20
 • Fra DMR: Opdateret budgetark og fakturagrundlag, Herslev Kildeplads
  130328/20
 • Fra indvinder, Råstof, Status på Sdr. Nærå
  152749/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Referat af 1. møde i VBA-netværk
  128297/20
 • Bilag 1_Henvisning til kommunalt rygestoptilbud - oplæg til VBA netværk 3.02.2020.pptx
  128300/20
 • Bilag 2_VBA netværk 3. februar 2020.pptx
  128301/20
 • Bilag 3_Oplæg VBA i Forebyggelseslaboratoriet.pptx
  128302/20
 • Referat fra første møde i netværk om Very Brief Advice.docx
  128303/20
 • Svar fra Formpipe: Aflysning af Acadre grundkursus den 24. marts
  126368/20
 • Fra DMS, Orientering om udtagelse af jordprøve, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  126307/20
 • RE: Supportsag 4558 - økonomi
  132824/20
 • FRA ProActive: Jordforurening - IE11 test dok.tilstand 11 vs 10
  126114/20
 • Fra D4: Supportsag 4558 - økonomi
  126398/20
 • Fra Orbicon, Revideret oplæg, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  132470/20
 • Fra Orbicon, Revideret oplæg, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  132472/20
 • SV: Adgang til jeres system
  125668/20
 • FRA ProActive: Jordforurening
  125773/20
 • 20191119 Licitationsresultat til godkendelse - Børne Ungehusene.pdf
  241349/20
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Høring af landzoneansøgning, Almind
  129694/20
 • Fra COWI: Bemærkninger til tidsplan pga. corona
  194114/20
 • Fr Middelfart Kommune: Spm. vedr. §8 pligt
  151403/20
 • Fra Cowi: Tidspunkt for vandudlevering
  195389/20
 • Fra projekt: vedr. forsinket afslutning af rev. regnskab
  127915/20
 • fra JordMiljø - svar om jernbanespor og pesticidanalyser, matr. 1l, Dalumvej 116, Jord-Miljø
  129358/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  128901/20
 • fra Kerteminde Kommune - der er ikke sket mere i denne sag
  129359/20
 • Fra Rambøll - Henvendelse - station og banearealer i Fredericia - loknr. 607-00575, 607-00577, 607-00578 matr.nr 76a, 76d, 297a,
  128815/20
 • Psykolog - meddelelse om flytning pr. 1.4.2020
  128051/20
 • Re: Dokumenter
  128016/20
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Torvet 8, Nyborg.pdf
  190733/20
 • Fra Rybners vedr. udbud
  133291/20
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Regionskontrol i uge 10
  195256/20
 • Fra Museum Odense - svar på myndighedshøring - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  134682/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, anmeldelse af forøgede mængder efter indskærpelse matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  136509/20
 • VS: Anmeldelse af MitSygehus-system (20/11316)
  126489/20
 • Færdig med opsætning af PRO hjerterehabiliteringsspørgeskemaer
  126476/20
 • PRO Hjerterehabiliering - forskning
  127047/20
 • Fra ansøger: Genfremsendt ansøgning, scannet version
  125779/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling - interviewskema Fårupvej 13 7300 Jelling.pdf
  125285/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: DHPC - Kaliumklorid "PS" forsyningsvanskeligheder - til orientering
  127012/20
 • Fra Rådgiver: Orientering vedr. Store Landevej 92, 5592 Ejby
  126214/20
 • Nye tilrettede analyserapporter for pesticider, AGR0LAB fra 2019
  126534/20
 • Fra Rambøll - Henvendelse - station og banearealer i Fredericia - loknr. 607-00575, 607-00577, 607-00578 matr.nr 76a, 76d, 297a,
  128788/20
 • Fwd: Til information. V1-afgørelse, Alderhvilevej, 6, 8, 10, 5800 Nyborg, ny information
  125935/20
 • Fra borger Telefonhenv - Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling - 617-00021
  126915/20
 • SV: Dataanmeldelse af Mit Sygehus (Mit Forløb)
  125925/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Udpegning til arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af en visitationsretningslinje for øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi
  127591/20
 • Fra Vejen Kommune - svar partshøring af udkast til ændring af efterbehandlingsvilkår efter råstofindvinding - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  125847/20
 • fra projekthaver
  126022/20
 • Fra JordID: Svar vedr. orientering iht § 70 i Jordforureningsloven - vedr. Vejlevej 18, 7300 Jelling
  128915/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ejendommen Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia
  129213/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  128868/20
 • Fra Middelfart Kommune: Rettelse i udkast til § 8 tilladelse, Margaardvej 47, 5580 Nr Aaby
  127928/20
 • svar fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplan: Dialog vedr. den hæmatologiske udefunktion på Aabenraa Sygehus - datoforslag
  145871/20

Udgående

 • Til Billund Kommune: Tidspunkt for udtagning af vand til laboratorietests
  195759/20
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om udvidelse af undersøgelse på Naffet 18, lok. 515-30015
  127634/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, tidshorisont og sagsgang skovrejsning matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  127620/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. supplerende undersøgelser, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  127550/20
 • Til Firma - Svar på henv - Skårupøre Strandvej 62A, 5881 Skårup Fyn
  127338/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  199057/20
 • Til borger - Svar på telefonhenvendelse - Sønder Ringvej 4, Assens, matr 630c- - lok.nr. 421-00023
  127089/20
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens kommentarer til § 8-ansøgning, Bogense Dige.
  127063/20
 • Til borger - SVAR -Ejendommen Fårupgårdvej 3, Jelling, lok. 617-00021
  126962/20
 • Til Esbjerg Kommune, Rykker for bemærkn. t. rev. oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  126563/20
 • Til Rambøll: Tillægskontrakt VS: Pulje 3_2019 Elkærhøjevej lp
  126461/20
 • Til Assens Kommune: Regionens kommentarer til udførte undersøgelser, Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  126355/20
 • Til FMK, Udskydelse af regionens bemærkninger til § 8 til sag fuldt oplyst, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  126294/20
 • TIL ProActive: Jordforurening - IE 11 dok.tilstand 11 vs 10
  126120/20
 • TIL ProActive: Jordforurening - aftale om fakturering
  126128/20
 • Til DMR og borger: bilag - Udgår af kortlægning, kortbilag
  125956/20
 • Til DMR og borger: Regionens kortlægningsvurdering, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  125955/20
 • Aflysning af Acadre grundkursus den 24. marts
  125823/20
 • Til DMR: Grønt lys til igangsættelse af supl. håndboringer SV: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Emballage
  125273/20
 • Til COWI: Muligheder for forureningsfrit vand til Suez
  195592/20
 • Til Energinet, Råstofgraveområde - Aabenraavej 160, Tinglev
  129852/20
 • Til jord.dk, vejen Kommune og borger: Afslag på ansøgning om §52.tilladelse, Kragelundvej 9, Bække
  125597/20
 • Til borger. V1-kortbilag, høring, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  125734/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dørkenvej 34, 7323 Give
  127072/20
 • Til borger. Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  125731/20
 • til Odense Kommune - efterladt kraftig forurening_ - SV_ Afslutning af sag om etablering af boliger, Promenadebyen, Odense (byggefelt 4 og 5)
  126829/20
 • Til STPS: Region Syddanmarks høringssvar vedr. behandlerfarmaceut-vejledningen
  126765/20
 • Til borger. V1-høring, Hjortsvangen 22, 7323 Give.pdf
  126795/20
 • Til borger. Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hjortsvangen 22, 7323 Give.pdf
  126793/20
 • Til borger. V1-høring, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  125733/20
 • Til borger. V1-kortbilag, høring, Hjortsvangen 22, 7323 Give.pdf
  126792/20
 • Til Brger: Orientering om undersøgelse af Naffet 14, Haderslev
  127631/20
 • Til Vejle Kommune: SV: Grusgravning i forbindelse med landbrugsbyggeri i Vejle Kommune
  125890/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på foresp vedr arealoverførsel, matr. 426 Dybbøl, Sønderborg, Dybbøl Bygade 58, 6400
  125736/20
 • til Kerteminde Kommune - er der sket mere i denne sag? - SV: SVAR: Strandkilen NORD - matr. 4a,4b, Kerteminde Bygrunde - ... udvikling af Kerteminde Havn mv.
  125819/20
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Fårupvej 13, 7300 Jelling.pdf
  125411/20
 • Til projekt: vedr. projektbeskrivelse, budget og overdragelse af projekt
  126329/20
 • Til Energinet, Råstofgraveområde - Aabenraavej 160, Tinglev
  125560/20

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap