Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

10. juni 2021

Indgående

 • Psykolog - Flytter klinik pr. 1.7.21
  307994/21

9. juni 2021

Indgående

 • Fra COWI: Adelgade 3 Kolding - Nedtagning af skorsten
  305623/21
 • Fra JS: Ja til præsentation af opgavebeskrivelse på møde i projektgruppe
  304549/21
 • Fra Svendborg Kommune og DMR: Gravearbejde og analyser forventes udført august 2021, § 8-tilladelse afventer resultater, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  304031/21
 • Færdig redigeret udtalelse fra Advisory Boardets møde d. 8. juni 2021
  304084/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  306189/21
 • Til DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  306188/21
 • Fra Rambøll, Svar på henvendelse - 630-81048 Kjærsgårdsvej 3B 7323 Give.msg
  305772/21
 • Fra MOE: Tilfredshedserklæring
  303730/21
 • Fra DR - Ref af SD den 21. maj 2021
  304787/21
 • Fra ABF Lettebækken, ansøgning om boligundersøgelse, Åkanden 1-27 og 2-12, 5250 Odense SV.pdf
  303753/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til oprensning i Rolighed grusgrav, version 2
  306238/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M.pdf
  305635/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 19, 5270 Odense N.pdf
  304313/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevej 203C, 5270 Odense N.pdf
  303788/21
 • Fra VSM Contractors: Påny spm vedr undersøgelsesmetode, Smedevej 12, Tommerup
  304255/21
 • Fra Borger: Henvendelse VS: Telefonbesked - Foretaget bore prøver på egen regning
  305408/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV.pdf
  303846/21
 • Fra projekt: meddeler at projektet ikke gennemføres pga corona
  305454/21
 • Fra COWI
  305034/21
 • Tandlæge - adresse ændring
  305223/21
 • Fra borger: Bekræftelse på aftale vedr droneflyvning hos nabo
  306236/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vedr. projekt på Vesthavnsvej 34/40, 7000 Fredericia
  304075/21
 • Fra Region Syddanmark Inst: Kvittering for modtagelse af regionens svar, Møllebakkevej 6-8, Ringe
  304301/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M.pdf
  305712/21
 • Fra borger: Vedr droneflyvning hos nabo, Hellevadvej, Rødekro
  306207/21
 • fra ERST
  306185/21

Udgående

 • SV: Afrapportering - arbejdsgruppen vedr. økonomi, overhead mv.
  306226/21
 • Til DMR, OK til revideret oplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  306191/21
 • Til Assens Kommune, Svar på spm. vedr. off. indsats og undersøgelser forud for § 8, Skovvej 30, 5610 Assens
  306054/21
 • Til Rambøll, Regionens svar på oplæg til undersøgelse på - 630-81048 Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  305780/21
 • Til COWI, Regionen har ingen bem., Adelgade 3 Kolding - Nedtagning af skorsten
  305625/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  305406/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  305404/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  305399/21
 • Til proj.gr.: Dagsorden forud for møde i projektgruppen d. 11. juni 2021
  305360/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Tårup Byvej 7, Frørup
  305183/21
 • Til Aabenraa Kommune og skat: Endelig afgørelse vedr. vejmatrikel ved lok.nr. 545-30008, Søndergade 12
  304930/21
 • Til JS: Præsentation af opgavebeskrivelse på projektgruppemøde 11. juni
  304388/21
 • Til DMR, Mailkorrespondance omkring historik, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  304396/21
 • Til Borger, Jordforurening, Surkjærvej 9, Kolding, lok: 621-81428
  304374/21
 • Til Kolding, Jordforurening, Surkjærvej 9, Kolding, lok: 621-81428
  304366/21
 • fra Esbjerg kommune forspørgsel om konfektionsfabrik: konfektionsfabrik
  303773/21
 • Til COWI, Korrespondance omkring restbeløb, Pulje 42
  303749/21
 • Til WSP: Oplæg endelig godkendt
  303634/21
 • Til MOE: Tilbagemelding på resultater
  303580/21
 • Til Region Syddanmark Inst Svar på forelagt tilbud på forureningsundersøgelse, Møllebakkevej 6-8, Ringe
  303946/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (429-00001)
  306083/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse)_Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (630-82386).pdf
  304327/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S, Kolding Kommune og Styrelse for patientsikkerhed: Høring af udkast til dispensation efter jfl §52, Eltangvej, Almind
  305942/21
 • Til Esbjerg Kommune; Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  306195/21
 • Til Rambøll: Søndersø Industriområde - JAR udtræk
  304624/21
 • Til borger: Vedr. svar på henvendelse i sagen fra Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  303913/21
 • Til Sønderjydsk Flyveklub: Vedr droneflyvning hos nabo, Hellevadvej 28, Rødekro
  304038/21
 • Til ODENSE KOMMUNE, V1-høring med bilag, Munkemaen, matr. nr. 31a, Anderup By, Lumby
  305653/21
 • Til Humlebo Rødegårdsvej 209 ApS: Udgår af kortlægning, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  306307/21
 • Til Vejle KOmmune: Bem til friv. und
  306212/21
 • Til Vejle Kommune: § 8 høringssvar til nedrivning af bygninger
  306187/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (445-00002)
  305957/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyes Vej 37, 5270 Odense N
  305818/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev vedr. Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 10k, Bredal By, Engum). Lokalitet 630-82386.
  304443/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (433-70107)
  306116/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse ) vedr. Mejerivej 4, 6630 Rødding
  305251/21
 • Til Borger - V2-kortlægning (afgørelse)_Mejerivej 4, 6630 Rødding_575-81082.pdf
  304796/21
 • Til Tvillingegården, V1-kortbilag, afgørelse, Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  303590/21
 • Til Billund Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  306153/21
 • Til Vejen Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Mejerivej 4, 6630 Rødding (575-81082)
  304990/21
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Måre Møllevej 10F, 5853 Ørbæk
  306339/21
 • Til borger: BILAG, kortbilag
  306340/21
 • Til Assens Kommune: Aftale vedr fornyet fintælling
  306131/21
 • Til Nordfyns Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  306180/21
 • Til Borger: Varsel boring - nabo
  303809/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  303863/21
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Jordprøver ved bede, Saltgade 11, 6760 Ribe
  305452/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  303865/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev vedr. Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 10k, Bredal By, Engum). Lokalitet 630-82386.
  304496/21
 • Til DMR: Kopi til orientering - ejendom udgår af kortlægning, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  306310/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Vesthavnsvej 34/40, 7000 Fredericia
  304177/21
 • Til VSM Contractors: Svar vedr undersøgelsesomfang på V1-arealer, Smedevej 12, Tommerup
  304403/21
 • Til Tvillingegården, V1-afgørelse, Grønnegyden 148, 5270 Odense.pdf
  303589/21
 • Til VSM Contractors: Vedr samlet aftale om undersøgelser, Smedevej 12, Tommerup
  303603/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (631-00032)
  305766/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (631-02002)
  305553/21

8. juni 2021

Indgående

 • Fra Sweco: Lokalitet 557-45002 Pederstræde 5, Bramming - tillægskontrakt
  306106/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om kommende tilsyn ang. udlagt asfalt på Stationsvej 4, 5330 Munkebo
  303139/21
 • Changes til opgraderingen er klar
  306111/21
 • Fra MOE: Budgetstatus
  303566/21
 • Fra MOE: Foreløbige resultater
  303574/21
 • Fra MOE: slutopgørelse
  303565/21
 • Fra Niras: SV: Notat, supplerende indeluftundersøgelse, Søndergade 16, Aabenraa
  303020/21
 • Fra WSP : Revideret oplæg
  302466/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  303618/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  302440/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  302270/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Tilladelse til vejadgang til matr. 32b Bovrup, Varnæs
  303122/21
 • Vejadgang - del af matr. nr. 32b Bovrup Varnæs 6200 Aabenraa.pdf
  303124/21
 • KEMIRA PAX-XL60 BULK_0.pdf
  303162/21
 • Fotobilag.pdf
  303161/21
 • Fra Faaborg midtfyn kommune Værftsvej 3, 5600 - Orientering om spild efter brand
  303160/21
 • Brev til grundejer.pdf
  303163/21
 • Miljøvagtens opdateringer (med bilag).pdf
  303166/21
 • Fra faaborg midtfyn kommune Værftsvej 5, 5600 - Orientering om hændelse
  303164/21
 • Brev til grundejer.pdf
  303165/21
 • Fra Niras: Udkast til notat, supplerende indeluftundersøgelse, Søndergade 16, Aabenraa
  302246/21
 • SV: Ny lokalforvalter og udtræk af brugere
  301511/21
 • Fra DMR, Spm. vedr. pesticidpakke t. vandprøver, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  301686/21
 • Fra vejen kommune Anmodning om udtagning af kortlægning - lokalitet 559-32008, Søndergade 52-60. Brørup
  302920/21
 • 2021-1536 Søndergade 52-60, Brørup - Afgravning af forurening samlet.pdf
  302921/21
 • Fra MOE: Geogis ok
  301585/21
 • Internt: Faktura Jysk
  301618/21
 • Fra varde kommune §8-tilladelse - Strandvejen 79, Henne
  303719/21
 • Sagsnr21-3907_Doknr71771-21_v1_Tilladelse efter §8 - bygge- og anlægsarbejde - Strandvejen 79, Henne.PDF
  303720/21
 • 557-33107 Jensens Planteskole Bramming_Oplæg forureningsundersøgelse.pdf
  302860/21
 • Fra rådgiver Godkendelse af undersøgelsesomfang for V1-kortlagt ejendom: lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming
  302859/21
 • Fra Fredericia Kommune: Prinsessegade 74
  302578/21
 • Fra borger, vedr. Allesø-Norden 90, 5270 Odense N
  303052/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag fra DGE til supplerende undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  303507/21
 • Fra Geoservice:Undersskrevet kontrakt for overflyvning 2021
  301155/21
 • Ændringer i Fysioterapi praksis - SU 28/6-21.
  301894/21
 • TOP_5_Horingsret_-_Anhorungsrecht.pdf
  302353/21
 • Fra mst: henv. vedr. Materiale omk kortlægningsnummer 607-00720, Shells havneterminal (MST Id nr.: 3228518)
  303093/21
 • Bestyrelsesmøde RSS 04-06-2021_bemærkninger til dagsordenen final (002).pdf
  302382/21
 • OF_21.05.2021_Referat_-_Protokoll (002).pdf
  302350/21
 • 04.06.2021_Dagsorden_-_Tagesordnung (1).pdf
  302340/21
 • TOP_4_Regionaldag_2021_-_Regionaltag_2021.pdf
  302366/21
 • Fra CFFB: Referat styregruppen 27 maj 2021
  303383/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opdatering fra DGE om processen med de supplerende undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  303508/21
 • TOP_6_Samarbejde__Hochschule_Flensburg_-__Kooperation__Hochschule_Flensburg.pdf
  302376/21
 • Kontaktoplysninger (ejer, rådgiver, entreprenør)
  301433/21
 • Fra VSM Contractors: Vedr aftale om V1-arealer, Smedevej 12, Tommerup St.
  303598/21
 • Bekræftelse om modtaget sag i Landssamarbejdsudvalget for Fysioterapi
  304521/21
 • fra borger. Petersmindevej, Vejle
  305202/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering og godkendelse af jordhåndteringsplan,Gl. Banegårdsvej 3-5, 5500 Middelfart
  303807/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forklassificering og jordhåndtering, Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  303792/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-00209, Sivmosevænget 2C-2L, 5260 Odense S.pdf
  301372/21
 • fra borger: Telefonhenvendelse: Fynshovedvej 696, 5390 Martofte, lok. nr.: 439-50094
  305182/21
 • Fra Region Syddanmark Inst: Spm vedr tilbud på forureningsundersøgelse, Møllebakkevej 6-8, Ringe
  303938/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: § 8 tilladelse til boligbyggeri og ændret arealanvendelse på tidligere lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  302428/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-04065, Sivmosevænget 2C-2L, 5260 Odense S.pdf
  302090/21
 • Fra WSP A/S: Forespørgsel til forklassificering på Gl. Banegårdsvej 3-5, 5500 Middelfart
  303779/21

Udgående

 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Jernbanegade 1, 1A, Gråsten
  303256/21
 • Til indvinder, Råstof, tilsynsnotat og henstilling, tisyn, 12a og 12e Veerst by, Veerst, Vejen
  303185/21
 • Til indvinder, Råstof, tilsynsnotat og henstilling, tisyn, 12a og 12e Veerst by, Veerst, Vejen.pdf
  303186/21
 • Til DUBRAVO, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gartnervænget 14, 5240 Odense NØ
  302938/21
 • Til DUBRAVO, V1-høring, Gartnervænget 14, 5240 Odense NØ
  302937/21
 • Til indvinder, Råstof, Grus mellem grusgrave, 12a og 12e, Veerst By, Veerst
  303150/21
 • Til PS, JO, MH: Formøde forud for møde i projektgruppen d. 11. juni
  302822/21
 • Til arb.gr.: Nyt udkast til opgavebeskrivelse
  302726/21
 • Til borger - Afgørelse, Ejendommen kortlægges på vidensniveau 2 - Nygade 20, Give
  302529/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  302469/21
 • Til Assens Kommune: Afsluttende korrespondance af tidl. opført bygning uden § 8-tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  302468/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  302444/21
 • Til WSP: Rettelse navngivning
  302347/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Nordkrogen 8, 7300 Jelling
  302295/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  302283/21
 • Til Niras: SV: Kommentar til notat, supplerende indeluftsundersøgelse, Søndergade 16, Aabenraa
  302253/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Stubdrupvej 75 , 7100 Vejle
  302171/21
 • til Billund kommune: Opstilling af midlertidige kontorpavilloner Tårnvej 25, Grindsted
  301896/21
 • Til Vandcenter Syd: kopi af afgørelse på lok.nr. 461-00224, Højmevej 19, Odense SV. Ejendommens udtages af regionens indsatsområde
  301720/21
 • Til DMR, OK til pesticidpakke, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  301696/21
 • Til borgere og Odense Kommune: orienteringsbreve vedr. undersøgelser på lok.nr. 461-00224
  301717/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  301225/21
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  301224/21
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  301218/21
 • Til Esbjerg Komune, Høringsbrev, Roustvej 224, 6818 Årre
  301214/21
 • SV: Foreløbig resultat, ICD10 analyse, Region Syddanmark
  301187/21
 • Til Svendborg Kommune: Regionen kan ikke afgive § 8-høringssvar til det fremsendte udkast til § 8-tilladelse for ændring af arealanvendelse og boligbyggeri, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  301839/21
 • Til MOE: Geogis
  300765/21
 • Til Niras: Kontrakt til underskrift
  300715/21
 • Til Niras: Kontrakt til underskrift
  300719/21
 • Til VSM Contractors og DMR: Kopi af prøvetagningsstrategi for overfladeprøver, Smedevej 12, Tommerup St.
  302326/21
 • Til borger, vedr. Matr. nr. 5b Køng By, Køng
  302941/21
 • Til Sønderborg Kommune: Efterbehandlingsplan for matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  301241/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Algade 15B, 5592 Ejby, matr. nr. 16ay Ejby By, Ejby, lok. nr. 410-81091
  301570/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  300663/21
 • Til Rambøll, vedr. Bjerndrupvej 47, 6360 Tinglev, lok. nr.: 580-81025
  302106/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V2-høring, Sinaivej 16, 5672 Broby
  300944/21
 • Til Blomsterpark 2cf, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302119/21
 • Til arbejdsgruppen VS: AFLYSNING af møde i dag - Interimstyregruppe - Digital Valley
  301784/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  300664/21
 • Til Barfoed Group, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 1666x, Bredstedgade 18, 5000 Odense C
  302865/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V1-høring, Sinaivej 14, 5672 Broby
  300980/21
 • Referat AK-udvalg møde 1 4. juni 2021
  301605/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V2-høring, matr. 7000b, ud for Sinaivej 16, 5672 Broby
  301096/21
 • Til Interimstyregruppen AFLYSNING af møde i dag - Interimstyregruppe - Digital Valley
  301768/21
 • Til borger, vedr. Gl. Skolevej 7, 5683 Haarby
  302244/21
 • Til Gartneriet, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyes Vej 37, 5270 Odense N.pdf
  303222/21
 • Til borger, vedr. Jernbanegade 40, 6700 Esbjerg
  301876/21
 • Til Mst: SV: Materiale omk kortlægningsnummer 607-00720, Shells havneterminal (MST Id nr.: 3229350)
  303108/21
 • Til Hatting A/S, V1-afgørelse, Nyborgvej 565, 5220 Odense SØ
  301754/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedrørende V1-kortlægning på Prinsessegade 85A
  301743/21
 • Referat AK-udvalg møde 1 4. juni 2021 - eftersendelse af Troels præsentation
  302098/21
 • Til DMR: Kvittering for dokumentationsmateriale, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  301850/21
 • Til borger, vedr. Allesø-Norden 90, 5270 Odense N
  303056/21
 • Til Blomsterpark 2cg, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302112/21
 • Fra/til MOE - Godkendelse af ekstra timeforbrug
  301378/21
 • Til Blomsterpark 2ch, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302105/21
 • Til Blomsterpark 2ck,ci, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302097/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M
  305643/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: BILAG, Kortbilag, matr. nr. 7000b, 5672 Broby
  301133/21
 • Til MOE - Bemærkninger til rapportudkast (oprensning)
  301360/21

7. juni 2021

Indgående

 • fra fredericia kommune : Vedr. oprydning efter brand, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia, skade 2376255,1
  302048/21
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel om samtale ang. dieselspild, Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  301873/21
 • Re: Oplysninger vedr. geografi for projekt fod på gulv
  302994/21
 • Fra Fredericia kommune Vedr. (skadenr. 3623734) Holmemarksvej 28,7000 Fredericia - jordforurening med asbest efter brand
  300266/21
 • AB_10052021_Asbest_Brand_FredericiaK.DOCX
  300267/21
 • Oprydning_Holmemarksvej_28_7000_Fredericia.pdf
  300268/21
 • fra Faaborg -Midt kommune lok. nr. 430-81726: Oplæg til undersøgelse af V1-kortlagt areal
  300160/21
 • 21-0411 Oplæg undersøgelse Fangelvej 72, Broby 06.03.2021.pdf
  300162/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Kommunen følger op med grundejer vedr. § 8-vilkår, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  299646/21
 • Fra styrelser RÅSTOF Kvitteringer fra Slotsstyrelse, Miljøstyrelsen og Skatteforvaltningen
  298827/21
 • Fra COWI: Grønnegade - Bentazon
  298926/21
 • Opdateret kommissorium, bilag til aftale med center Danamrk
  298461/21
 • Fra Tønder Kommune, Ingen bemærkn. til kortlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  297805/21
 • Fra DR SV: Frist d. 7. juni: Referat fra møde i Temagruppen for kvalitet.
  299360/21
 • fra COWI
  299190/21
 • VS: Alle parter har nu underskrevet Referat til underskrift - ref_bestmøde_EJS_19.05.21.pdf
  300191/21
 • Høring - Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko - Vejledning til kommu-ner, sygehus og almen praksis
  300301/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål til eksistens af afværgeanlæg og monitering på lok.607-00287
  299961/21
 • Varsling om kommentering af den 10. rapport om monitoreringen af aktivitet i sundhedsvæsenet
  298821/21
 • Fra COWI
  300400/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. 607-00287 og 607-00484
  299885/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation fot the STRING-OECD launch Friday June 11th, 2021 from 10.00-13.00
  300327/21
 • Fwd: Underskrift
  300178/21
 • Fra Estate, ejer ønsker nuancering eller boligerklæring på Toldbogade 4, 6300 Gråsten
  299814/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål vedr. analyseresultater og det videre forløb, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  303506/21
 • Fra DGE A/S: Odensevej 19, Middelfart - oplæg til kommentering
  303067/21
 • Fra borger, vedr. Jernbanegade 40, 6700 Esbjerg
  301862/21
 • Fra VSM Contractors: Genfremsendelse af mail vedr kortlægning, Smedevej 12, Tommerup
  300680/21
 • Fra DMR: Yderligere analyseresultater, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  303498/21
 • Fra VSM Contractors: Udtalelse prøvetagningstæthed, Smedevej 12, Tommerup St.
  300678/21
 • Fra borger, vedr. Gammel skolevej 7, 5683 Haarby, lok. nr.: 437-00001
  302235/21
 • Fra Rambøll, vedr. Bjerndrupvej 47, 6360 Tinglev, lok. nr.: 580-81025
  302092/21
 • Fra DGE, hentet Vejle Kommiune, Kollemortenvej 24, 7323 Give
  305157/21
 • fra borger Telefonhenvendelse: Lillebro 21, 5450 Otterup
  304771/21

Udgående

 • Til LINDØ port of ODENSE, Uafklaret kortlægsningsstatus, Strandager 251 og 255 5270 Odense N og Grusgyden 901 5450 Otterup
  300444/21
 • Til Odense Kommune og VURDST: Til orientering: Uafklaret kortlægningsstatus for Strandager 251 og 255, 5270 Odense N og Grusgyden 901, 5450 Otterup
  300443/21
 • Til NCC RÅSTOF Svar på Ansøgning om tilladelse til tilførsel af materialer til opblanding Brylle 210521
  300263/21
 • Til ODENSE BOLIGER 2 ApS - V1-høring med bilag, matr. nr. 6ke, Bullerup By, Agedrup, Saven 1-12, 5320 Agedrup.pdf
  299875/21
 • Til Borger - V1-høring med bilag, matr. nr. 6z, Bullerup By, Agedrup, Borsvinget 14, 5320 Agedrup.pdf
  299863/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse på Verningevej 9.pdf
  299090/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jordforurening, Verningevej 5 og 9, Broby, lok: 415-70041
  299085/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse på Verningevej 5.pdf
  299089/21
 • Til ansøger og lodsejer RÅSTOF Tilladelse på matr.nr. 12g Ørsted By, Ørsted ej påklaget
  298975/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Thorupvej 70, 5220 Odense SØ
  298746/21
 • Til orientering: V1-afgørelse for del af Stigevej 237, 5270 Odense N
  298581/21
 • NAVNEBESKYTTET Til OK og Vurdst, V1-afgørelse, Stigevej 237, 5270 Odense N
  298583/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Stigevej 237, 5270 Odense N
  298582/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Stigevej 239, 5270 Odense N
  298556/21
 • Til deltagere, RÅSTOF, Invitation til markmøde.pdf matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  298671/21
 • Østerende fælles oversigt april 2020.pdf matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  298672/21
 • Til Grundejerforeningen Hedelundhegnet, V1-afgørelse, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  298553/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Svendborgvej 275, 5260 Odense S_Sagsnr_21-4361_Dokid_87911-21_v1.PDF
  298539/21
 • Til KB Stige, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 64A-74B, 5270 Odense N
  298548/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-kortbilag, afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf_Sagsnr_21-4361_Dokid_150562-21_v1.PDF
  298536/21
 • Pjece - Erhverv - Rense op og bygge på forurenet grund..._.pdf
  298540/21
 • til Rådgiver: [Sagsnr.:21/4361] Materiale fra sagen KORTL, 461-81835, Lager - olietanke, Svendborgvej 275, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 1gt, Lindved Hgd., Stenløse.
  298534/21
 • VS Rapport nr. 18936 for Projekt JO21180216 Sagsnavn Tesla Sags nr. 3407.msg
  298541/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf_Sagsnr_21-4361_Dokid_150559-21_v1.PDF
  298537/21
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Endeligt Tillæg til tilladelse Jordløse Grusgrav
  298820/21
 • SV: Lermængde
  299487/21
 • Accept af forøgede mængder Tråsbøl og Tumbøl.pdf
  299478/21
 • SV: Lermængde
  299477/21
 • Til Odense Kommune: SV: Telefonhenvendelse vedr. lok.nr. 461-00123, Middelfartvej 126
  298007/21
 • Til NIRAS: Tilbud godkendt og kopi af varsel
  297905/21
 • Til NIRAS: Tilbud godkendt og kopi af varsel
  297903/21
 • Til WSP: SV: Skovvej 22, kommentar til rapport mv
  297664/21
 • Til DLK Invest, V1-afgørelse, Bakketoppen 37, 39, 5250 Odense SV.pdf
  297935/21
 • Til Drift og Anlæg, V1-afgørelse, Vejareal Assensvej, 5250 Odense SV.pdf
  297936/21
 • Sv på Telefonhenvendelse: Fynshovedvej 696, 5390 Martofte,
  300145/21
 • Til boligforening, V1-afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  298798/21
 • Til borger, V2 varsel , Kalkvej 5, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune, matr. nr. 20a, Vormark By, Hesselager
  300342/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål til afværgeanlægget og moniteringen på lok. 607-00287
  299937/21
 • FEJL
  299874/21
 • Til lodsejere, RÅSTOF, Invitation til møde matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  298670/21
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  297887/21
 • Til information. V1-kortbilag, afgørelse, Bakketoppen 37, 39, Rughøjvej 134, vejareal Assensvej 5250 Odense SV.pdf
  297937/21
 • Til Nybolig: Henvendelse HA11935 Gestenvej 29 - Jordforurening
  298012/21
 • Til boligforening, V1-kortbilag, afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  298799/21
 • SV til Advokat: Jordforurening - Jels Vamdrupvej 48, 6630 Rødding,
  299933/21
 • til Nymølle, parter og myndigheder: Ny partshøring vedr. udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  299423/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, historisk materiale vedr. olietanke
  301179/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, Kortbilag
  300965/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: BILAG, V2-afgørelse, udkast, matr. 7000b, 5672 Broby
  301117/21
 • Til DGE A/S: Udtalelse til oplæg til mindre undersøgelse på Odensevej 19, 5500 Middelfart
  303077/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, Kortbilag
  301020/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, V1-afgørelse, udkast, Sinaivej 14, 5672 Broby
  300999/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, V2-afgørelse, udkast, Sinaivej 16, 5672 Broby
  300955/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  298665/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV.pdf
  297934/21
 • til borger Afgørelse om V1 kortlægning på Fankelvej 36, 5672 Broby Faaborg Midtfyn Kommune matr. nr 20e Vejle By Vejle lok nr 425-90001.pdf
  297904/21
 • Til borger: Beskrivelse af sgasforløb, Højskolevej 3, Ryslinge
  298366/21
 • Til Lægemiddelrådet: Forslag til medlem af Lægemiddelnævnet
  298106/21
 • Til Esbjerg Kommune, Opfølgning på § 8 sag vedr. nedrivning af bygning, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  298543/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Daltoften 35, 5320 Agedrup.pdf
  299019/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  298525/21
 • Til DMR: Sva rpå oplæg til undersøgelse, Smedevej 12, Tommerup St.
  297472/21
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  297865/21
 • Til Haderslec Kommune: §8-høringssvar for Lilholtvej 2, 6500 Vojens, matr. nr. 35 Over Jerstal, Vedsted, lok. nr. 543-40141
  298781/21
 • Til Rambøll: Søndersø Industrikvarter - mail nr. 1
  301274/21
 • Til Rambøll: Søndersø Industrikvarter - mail nr. 2
  301367/21

6. juni 2021

Indgående

 • Fra borger: supplerende materiale Billeshavevej 40, Strib, lok. nr. 445-04022
  297562/21
 • SV: Foreløbig resultat, ICD10 analyse, Region Syddanmark
  301053/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsmail for modtgelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 19, 5270 Odense N
  305599/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  304048/21

4. juni 2021

Indgående

 • fra rådgiver SV: PIN-kodebeskyttet besked
  297605/21
 • Fra Odense Kommune: Telefonhenvendelse: Lokalitets nr.: 461-00123
  297951/21
 • 2020-2451 Undersøgelsesrapport Uno-X, Indre Ringvej 165, Fredericia 2021....pdf
  297964/21
 • fra Fredericia kommune: Forundersøgelse i forbindelse med nedlægning af Uno-X tankstation, Indre Ringvej 165, Fredericia
  297962/21
 • Fra Fredericia kommune Forundersøgelse i forbindelse med nedlægning af Uno-X tankstation, Indre Ringvej 165, Fredericia
  297963/21
 • Fra VCS: Ingen bemærkninger til endelig partnerskabsaftale og projektbeskrivelse
  298235/21
 • Madsbyparken Madsbyvej 6 7000 Fredericia sag 20125 GEDESTALD.msg
  295882/21
 • Madsbyparken Madbyvej 6 7000 Fredericia sag 20125 MASKINHUS.msg
  295881/21
 • fra fredericia kommune Dokumentationsrapport for oprydning af jordforurening
  295879/21
 • 20125 Madsbyparken dokumentationsrapport legeplads.msg
  295883/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, ang. kontakter i kommunen matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299999/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, svar vedr. deltagelse fra Natur og Vandløb matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299981/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Svar ang. deltagelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299966/21
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Svar på anmodning om udtalelse i forureningssag - Vestergade 8 i Faaborg
  296429/21
 • Opdatering af licensfiler i DynamicTemplate 2.7.000, cloudbaseret løsning
  305403/21
 • Fra Assens Kommune: korrespondance af tidl. opført bygning uden § 8-tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  302456/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S, Færdigmelding af slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296089/21
 • Fra Tønder Kommune, Færdigmelding slagge under lade og kørevej, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296087/21
 • Til/fra rådgiver; RÅSTOF, Afrapportering, input til projektbeskrivelse og de skal ikke deltage i mødet vedr. efterbehandling matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  294857/21
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. 621-81354 Hejls Landevej 24, 6094 Hejls
  297111/21
 • Fra Rådgiver Christensen Kromann: Vedr. afværgetiltag" - Oplæg til afgravning og udlægning af fliser
  296024/21
 • VS: Vedr. afgørelse i LSU for psykologhjælp - Afgørelse til regionen.pdf
  296570/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  296132/21
 • Fra Assens Kommune: Foresp vedr kortlægning, Jordløse Møllevej 14, 5683 Haarby
  296478/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  296167/21
 • Fra Danske Regioner: Skriftlig bestyrelsesprocedure for revideret partnerskab- og kontingentstruktur for Healthcare DENMARK (frist: fredag den 4. juni kl. 12.00)
  300289/21
 • Fra MOE - Udkast til rapport (Oprensning)
  299091/21
 • Fra Shell: Opfølgende kommentering af UDKAST til midlertidig udledningstilladelse (oprensning, Havnelaboratoriet)
  300112/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Foresp om deponering på mindre areal uden for anvisning, Moselund Grusgrav
  297269/21
 • Fra Rådgiver Christensen Kromann: Vedr. afværgetiltag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  296017/21
 • VS: Vedr. afgørelse i LSU for psykologhjælp
  296568/21
 • Modtaget bekræftelse på modtagelse af svar
  295601/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, Faktura
  302946/21
 • Fra WSP: Oplæg
  301095/21
 • Fra borger: Meddelelse om kontakt til bobestyrer,: Højskolevej 3, Ryslinge
  298356/21
 • Fra Advokat, Jordforurening - matr.nr. 371, 372 og 914 Jels Ejerlav, Jels - Andersen Partners j.nr. 326988
  299837/21
 • Invitation til høring af Kræftplan for Region Hovedstaden - del 2
  297470/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Notat vedr. oliespild på Kulsøvej 2, Give
  300414/21
 • Fra WSP- Udkast til oplæg ( 631-02002)
  303842/21

Udgående

 • Til Lønholm Agro ApS, V2-afgørelse, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  297150/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Stigevej 304, 5270 Odense N
  297123/21
 • Til arb.gr.: Udkast til opgavebeskrivelse til kommentering
  297112/21
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014, V1-afgørelse, Svendborgvej 79, 5260 Odense S
  297107/21
 • Til KE: Dialogmøde med SVS d. 10. juni: Bemærkninger til Udviklingsplan for forskning
  296979/21
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Knudshovedvej 39, Nyborg, lok: 81239
  296965/21
 • Til Borger, Udgår af V1-kortlægning.pdf
  296967/21
 • Til KE: Dialogmøde med OUH d. 8. juni: Bemærkninger til Udviklingsplan for forskning
  296873/21
 • Til Grundejer, UDKAST, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  296713/21
 • Til Tønder Kommune, Høring: kortlægning af udlagt slagge, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296711/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  296714/21
 • Til Grundejer, Høringsbrev, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  296712/21
 • Til borgere: Vedr. opførelse af bygning på kortlagt areal på Ringevej 35.
  296288/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  296181/21
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af færdigmelding, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296102/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Møde og dispensationer/tilladelser matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  300005/21
 • til Odense kommune svarmail til DMR vedr. Papirfabrik + poreluftundersøgelser for byggefelt B11-13, B17 og B19-22 - forslag til svar/afgørelse
  296032/21
 • Til WSP: Vedr. analyseparametre
  295905/21
 • Til WSP: Ændring i analyseparametre
  295895/21
 • til rådgiver henvendelse vedr sags-og arkivmateriale på vejlevej 270 Give
  295713/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, vedr. åbeskyttelseslinje, vejbyggelinje mv. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299932/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, kontakter vedr. åbeskyttelse og og mødedato matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299920/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tilsendt på anmodning: Tilladelsen på matr.nr. 407 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299718/21
 • Til Billund Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelse (grundvand)
  295263/21
 • Til Vejen Kommune: Kopi af orienteringsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelse (grundvand)
  295271/21
 • Til Vejen Kommune: Kopi af orienteringsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelse (grundvand)
  295268/21
 • Til Bramming Egnsmuseeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306103/21
 • Til Kerteminde Kommune: Status på udlagt asfalt på Stationsvej 4, 5330 Munkebo?
  294839/21
 • Til Assens Kommune: Rykker for forespørgsel om kopi af tidligere tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  294820/21
 • Til Svendborg Kommune: Rykker for status på afbrænding af affald og påbudsvurdering, Sognevej 31, Gudme
  294635/21
 • Til projekt; vedr. tilbagebetaling af tilskud
  296814/21
 • Til Rådgiver Christensen Kromann: Accept af afværgeforslag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  296056/21
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på indsats overfor losseplads, Hovemosevej, Rens
  296030/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart - V2-varsling
  296535/21
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  296485/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Stigevej 273, 5270 Odense N.pdf
  296065/21
 • Til Franck Geoteknik: Svar vedr. oplæg til oprensning, Brejnhovedvej, Give
  296045/21
 • Til ejendomsmægler-valuer Enhel & Völkers Commercial, svar vedr. 461 - 81720 - Solskinsvej 23, 5250 Odense SV, matr.nr. 12li Sanderum By, Sanderum
  294745/21
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  296467/21
 • Til Odense Kommune:: Vedr. Vibækvej 1 i Odense - §8 ifm. nedrivning af drivhuse
  297159/21
 • til rådgiver, råstof, diverse forespørgsler
  296821/21
 • Til Borger, svar vedr. Vedr. Hejls Landevej 24, 6094 Hejls
  297113/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges med F2, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  296499/21
 • Til projekt: bedt om status på projektet
  296991/21
 • Til Estate, svar vedr. Toldbogade 4, 6300 Gråsten
  297035/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S:: Svar vedr deponering på tilstødende areal, Moselund Grusgrav
  297270/21
 • Til Home.dk: Svar på forespørgsel vedr Rolfsgade 100, Esbjerg
  296316/21
 • Til Borger, svar på henvendelse vedr. Banevej 2, 5900 Rudkøbing
  297164/21
 • Til projekt: vedr. slutregnskab
  295053/21
 • Til Borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, matr. nr. 1740, Odense Bygrunde , Bangs Boder 9, 5000 Odense C
  296512/21
 • Til Rambøll: Henvendelse SV Anlægsarbejde nær Region Syddanmarks boringer
  295514/21
 • FEJL
  296058/21
 • Til AB Lettebækken, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Åkanden 1-27 og 2-12
  303765/21
 • Til Milton Huse, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haugevej 203C, 5270 Odense N
  303797/21
 • Til Healthcare DENMARK: Svar vedr. skriftlig bestyrelsesprocedure for revideret partnerskab- og kontingentstruktur for Healthcare DENMARK (frist: fredag den 4. juni kl. 12.00)
  300298/21

3. juni 2021

Indgående

 • Fra Astra Zeneca: vedr. input til basislisten for Type 2
  301089/21
 • Tilladelse ved videregivelse .pdf
  294212/21
 • Tilladelse ved videregivelse
  294211/21
 • fra odense kommune: Ansøgning om tillæg til §8-tilladelse for B23-B24 på Dalum Papirfabrik + poreluftundersøgelser for byggefelt B11-13, B17 og B19-22 - forslag til svar/afgørelse
  294740/21
 • SV: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  295667/21
 • Fra COWI: Færdigmelding
  293492/21
 • Fra DGE: Sspplerende spørgsmål ang. oprensning på Tarupvej 27, 5792 årslev
  294908/21
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Henvendelse vedr. Jernbanegade 23, Agerbæk
  294534/21
 • Fra WSP: telefonhenvendelse lok. 515-50046
  292539/21
 • Fra COWI: spørgsmål til pulje 34
  292393/21
 • Service på endepunkter - SV_ Region Syddanmark_ Opfølgning på service hos Region Syddanmark
  295852/21
 • Til/fra rådgiver, RÅSTOF, Status på rapporten matr.nr. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299591/21
 • Halvårsrapport 2. halvår 2020 City of Educatia
  294191/21
 • Halvårsrapport 2. halvår 2020 2.0.pdf
  294192/21
 • Fra Odense Kommune: kopi af §8-tilladelse til opførelse af røggasrensningsbygning, silo og oplagsplads, Havnegade 120, 5000 Odense C
  294860/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag Havnegade 120, Odense
  294864/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Regionens høringssvar af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, Odense V
  294862/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 tilladelse til opførelse af røggasrensningsbygning, dagsilobygning og midlertidig oplag
  294861/21
 • RE: Ændring af kontaktoplysninger ved betaling
  300362/21
 • Videregivelse
  294079/21
 • VEK godkendelse.pdf
  294084/21
 • SDU RIO.docx
  294083/21
 • Fra Borger: Spørgsmål til vilkår i § 8 ifm. boligbyggeri på Vestergade 29A, Vissenbjerg
  291526/21
 • FN-FYN-8-2018 Erstatning (Id nr. 90663).msg
  291254/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 237, 5270 Odense SØ.pdf
  294589/21
 • Fra projekt: vedr. tilbagebetaling af tilskud
  294917/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med afgørelse om ikke at meddele tilladelse efter §8, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  295005/21
 • Psykolog - Ophør med ydernummer i Tønder
  294947/21
 • Vfra projekthaver
  294902/21
 • Fra Franck Geoteknik: Vedr.fund af forurening og forslag til oprensning, Brejnhovedvej, GIve
  294872/21
 • Fra Odense kommuneVS: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  295700/21
 • Fra Estate, Henvendelse vedr. Toldbogade 4, 6300 Gråsten
  297028/21
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. regnsskabsaflæggelse og revision
  292249/21
 • Modtaget anmodning om aktindsigt
  293731/21
 • SV: BRÆNDSTOFKORT +600 biler/enheder: Tilslutning til SKI 50.85 delaftale 1
  293615/21
 • Oplæg JB - Temadrøftelse vedr. Flextrafik på PHU-møde 2. juni 2021
  291832/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom,Hovedgaden 10, Næsbjerg, 6800 Varde.pdf
  294540/21
 • Fra Assens KOmmune: Kommentar til oplæg til undersøgelse II, Smedevej 12, Tommerup St.
  297266/21
 • Fra Kolding Kommune, § 8 sag afsluttet, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  296753/21
 • Fra DGE, Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  297105/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  294926/21
 • Fra DMR - Budgetskemaer (03-06-2021)
  297005/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  294954/21
 • Fra Fredericia kommune: vedr. Kanalbyen, byggefelt 46, historik og oplæg til undersøgelser
  295868/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse til etablering af boring samt midlertidig tilladelse til indvinding af op til 10.000 m3 grundvand på D Lauritzens Vej 4, 6700 Esbjerg
  294950/21
 • RE_ [EXT] Service på endepunkter - SV_ Region Syddanmark_ Opfølgning på service hos Region Syddanmark
  295752/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til boligbyggeri og ændret arealanvendelse på på tidligere lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  300083/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Jordhåndteringsplan efter nedrivning af værksted, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  300405/21
 • Fra WSP - Udkast til oplæg (631-00032)
  303572/21
 • Fra Borger: Vedr.: Ejendommen Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  294062/21
 • Fra Fredericia Kommune: vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  291734/21
 • FRa Svendborg KOmmune: Kopi af kommunen bemærkninger til undersøgelseoplæg.
  293375/21
 • Mailkorrespondance om yderligere oplysninger
  295402/21
 • Orientering fra Fredningsnævnet -Erstatning (Id nr._ 90663)
  291253/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 237, 5270 Odense SØ.pdf
  294580/21
 • Fra DGE: Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup, - endelige rapporter
  293667/21
 • Fra Assens Kommune: Foresp vedr byggesag, Neversvej 40, Tommerup
  294480/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Maderupvej 112A og 112B, Søndersø.pdf
  294550/21
 • Fra DMR, henvendelse vedr. 561-77003
  294544/21

Udgående

 • Til/fra ansøger, RÅSTOF, invitation til møde og telefonisk afklaring af mødedeltagere matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  294846/21
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: SV på henvendelse vedr. lok.nr. 567-32002: Jernbanegade 23, Agerbæk
  294536/21
 • Til Esbjerg Kommune, Høring, V2-kortlægning af Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø
  293805/21
 • Til rådgiver, RÅSTOF, invitation til statusmøde matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299647/21
 • Fase_2_rapport_Ridderstien 30 Middelfart kommune.pdf
  293534/21
 • Fase_2_rapport_Ridderstien 30 Middelfart kommune.pdf
  293550/21
 • til rådgiver svar til notat vedr råstofindvingen - Ridderstien
  293548/21
 • til rådgiver svar notat vedr ansøgning om råstofinvinding Ridderstien
  293532/21
 • Til WSP: Svar på henvendelse vedr. lok.nr. 515-50046, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  292545/21
 • Til WSP: Svar på spørgsmål vedr. udbud af minipulje 34
  292410/21
 • Til COWI: SV: spørgsmål til pulje 34
  292395/21
 • Til Langeland Kommune: Anmodning om materiale ifm. § 19 tilladelse til genanvendelse af forurenet jord, Bellevue 6, 5900 Rudkøbing
  292363/21
 • Til borger: Svar på spørgsmål til § 8-tilladelse samt henvisning til kommune ved senere spørgsmål, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  291602/21
 • Til Niras: SV: Oplæg supplerende undersøgelser på Torvegade 15
  291451/21
 • Acadre Web præsentation den 15. juni 2021
  291147/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 39A, 5320 Agedrup.pdf
  292754/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N.pdf
  293863/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundmarken 6, 5270 Odense N.pdf
  293868/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 23, 5270 Odense N.pdf
  293883/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup.pdf
  292742/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 24, 5270 Odense N.pdf
  293885/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup.pdf
  292314/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 273, 5270 Odense N
  294593/21
 • Til Milton Huse A_S, V1-afgørelse med bilag, Haugevej 203C, 5270 Odense N.pdf
  293878/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 27, 5270 Odense N.pdf
  293862/21
 • Til projekt: forespørgsel om projektet forventes gennemført
  294190/21
 • Til DMR, BILAG - 561-61040, samlet fil med kortlægningsbrev og baggrundsmatr.pdf
  294555/21
 • Til Haugelund ApS, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet og Hedelundmarken (matrnr 3bk Hauge By, Lumby) , 5270 Odense N.pdf
  293873/21
 • Til Vejle Kommune: Rykker for manglende oplysninger i relation til §8 Tilladelse
  293726/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark har kortlagt en del af Fangelvej 111 og 111B, 5260 Odense S, som måske forurenet.
  292002/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Solskinsvej 23-51 og 53, 5250 Odense SV.pdf
  294597/21
 • Til borger, kommune og vurderingsstyrelse: afgørelse efter jordforureningsloven. Kortlægning af en del af Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg på V2.
  291139/21
 • Til DMR: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg
  293395/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 43A, 5320 Agedrup.pdf
  292319/21
 • Til Esbjerg Kommune - SV: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001)
  293738/21
 • Til DMR, fremsendelse af sagsmateriale vedr. 561-61040
  294552/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 43B, 5320 Agedrup.pdf
  292320/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 37C, 5320 Agedrup.pdf
  292752/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, V1-høring, Brolandvej 35D, 5320 Agedrup.pdf
  292307/21
 • Til Esbjerg Kommune - Kopi af V2-afgørelse vedr. Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  293826/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 41B, 5320 Agedrup.pdf
  292746/21
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering om S2 fra Region Syddanmark
  291134/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 19, 5270 Odense N.pdf
  293841/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup.pdf
  292315/21
 • Til DMR, fremsenelse af sagsmateriale vedr. 561-77003
  294546/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 29, 5270 Odense N.pdf
  293865/21
 • Til DMR: BILAG - 561-77003, kortlægningsbrev og baggrundsmatr.pdf
  294548/21
 • Til DMR, Mailkorrespondance omkring høringssvar, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292270/21
 • Sendt svar på aktindsigtsanmodning
  295584/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 25, 5270 Odense N.pdf
  293888/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse)_Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001).pdf
  293754/21
 • Til Borger: Præcistion vedr.Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  294198/21
 • Til ØKO-ONE ApS. Doc2Mail - Forsendelse 194861033.pdf
  291921/21
 • Til Soltoften, V1-høring med bilag, Solskinsvej 23-51 og 53, 5250 Odense SV.pdf
  294596/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 35D, 5320 Agedrup.pdf
  292749/21
 • Til borger, Høring, V2 brev udkast til afgørelse, kort og GE Rapp.pdf
  293972/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 35C, 5320 Agedrup.pdf
  292750/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 37C, 5320 Agedrup.pdf
  292311/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 21, 5270 Odense N.pdf
  293881/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 41B, 5320 Agedrup.pdf
  292317/21
 • Til MURERMESTRENE JOHANSEN & BODHOLDT, V2-afgørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup.pdf
  292188/21
 • Til Borger: Svar vedr. Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  294065/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 43B, 5320 Agedrup.pdf
  292748/21
 • Korrespondance m. Moe, Oplysninger om off. indsats udførte undersøgelser, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  292291/21
 • Til LSJ Haugelund ApS, V1-afgørelse med bilag, Haugevej 205, 5270 Odense N.pdf
  293875/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 43A, 5320 Agedrup.pdf
  292747/21
 • Til DMR, BILAG - JAR udskrift vedr. 561-77003 03-06-21.pdf
  294549/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 39A, 5320 Agedrup.pdf
  292313/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 23a, Anderupvej 146 og 148, 5270 Odense N
  293839/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 18, 5270 Odense N.pdf
  293846/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 26, 5270 Odense N.pdf
  293860/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 20, 5270 Odense N.pdf
  293879/21
 • Til Kolding Kommune og Skat, V2-kortlægning af en del af Gl. Ålbovej 2, 6092 Kolding
  292178/21
 • Til information, V1-kortbilag, høring, Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup.pdf
  292788/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-afgørelse vedr. Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  293803/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Haugevej 203D med bilag, 5270 Odense N.pdf
  293869/21
 • Til Sønderborg Kommune, Høringssvar omkring ikke-påbud af undersøgelse, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  292052/21
 • Til Kolding Kommune, Høringssvar til udkast til afgørelse om ikke at meddele en §8 - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292226/21
 • Til projekt: anmodet om uddmelding vedr. projektets afslutning
  294319/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 35C, 5320 Agedrup.pdf
  292308/21
 • Til MURERMESTRENE JOHANSEN & BODHOLDT, Boligerklæring, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup.pdf
  292182/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup.pdf
  292743/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundmarken 4, 5270 Odense N.pdf
  293866/21
 • Til DMR, BILAG - JAR udskrift vedr. 561-61040, 03-06-21.pdf
  294560/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Brolandvej 33, 5270 Odense N.pdf
  291778/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N.pdf
  293882/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Haugevej 207A og 207B med bilag, 5270 Odense N.pdf
  293872/21

2. juni 2021

Indgående

 • Foreløbig resultat, ICD10 analyse, Region Syddanmark
  301038/21
 • Fra Lifa: Orientering om arealoverførsel fra off. vej til privat matrikel på Fjordvej 62 - Matrikulære ændringer
  291177/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke påbud, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  291511/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Afgørelse om ikke påbud, forurening fra gl tank
  291512/21
 • Novo Nordisks bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  290592/21
 • Webinar - Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet
  288942/21
 • Vejledning i sikring af bevaringspligtige data og dokumenter i SkoleIntra.pdf
  288944/21
 • Netværksmøde 1. juni 2021.pdf
  288943/21
 • Kontekstdokumentation til KMD Sag.pdf
  288945/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opdatering af materiale fra den 31. maj matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  288972/21
 • Fra Kolding Kommune, Spørgsmål vedr. Udstykning - Favrvrå Bygade 33 6070 Chr. - udstykning i bolig og erhvervs del, ERPO 100173104 - vort sags nr. 21-12720
  290398/21
 • Fra RN: VANDA: Ibrugtagning udsættes
  288321/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, forslag vedhæftet til ændret støjvold matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  288937/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, invitation til møde matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  288934/21
 • Fra ejendomsmægler Engel og Völkers commercial, Henv vedr. 461 - 81720 - Solskinsvej 23, 5250 Odense SV, matr.nr. 12li Sanderum By, Sanderum
  294736/21
 • Fra VSM Contractors: Kommentar til oplæg til undersøgelse, Smedevej 12, Tommerup St.
  297265/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank AS, Vesthavnsvej 31
  295626/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Nyhed om forslag til medlemmer af Lægemiddelnævnet
  292631/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id: 05.02.2021, T15 drænpotte) (MST Id nr.: 3197476)
  294721/21
 • Fra Assens KOmmune: Kommentar til oplæg til undersøgelse I, Smedevej 12, Tommerup St.
  297264/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Besked vedr udløb fra losseplads, Hovmosevej 7, Rens
  295580/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. spørgsmål til opgravning af olietank på Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  303115/21
 • Fra Vejle Kommune: Oplæg til undersøgelser, Gammelhavn, Vejle - Posthusgrunden
  290856/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af asfalt , Overmarken 2, 7000 Fredericia
  290867/21
 • Fra Canopygrowth, Yderligere oplysninger om tanke fra tidligere ejer.msg
  289752/21
 • Fra mst: Varsel og høring - afslutning af jordforureningssag - FDO (MST Id nr.: 3190868)
  288826/21
 • Fra SMR: Vedr. yderligere jordtilførsel, matr nr 5z og 5f Tårup By, Gelsted
  290062/21
 • Fra Moe: Henv. vedr. Aabenraa Havn
  290888/21
 • Fra Moe: Supplerende oplysning vedr. Aabenraa Havn
  290893/21
 • Fra Borger: Kopi af mail til rådgiver vedr. afværgetiltag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  289339/21
 • SV_ [EXT] VS_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294326/21
 • Fra DMR: Udkast til undersøgelsesoplæg
  293241/21

Udgående

 • Til Lifa: SV: Vedr. arealoverførsel fra off. vej til privat matrikel på Fjordvej 62 - Matrikulære ændringer
  291181/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Vedr. Forureningsundersøgelse - Gåsebjergsand
  290544/21
 • Til regionerne: Høringssystemet Status og releaseplan 2021, Q2-3
  290147/21
 • Til Tønder Kommune, Opfølgning på slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  289996/21
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Sct. Knuds Alle 7B, 6740 Bramming
  289461/21
 • Til DMR: SV: Udkast til rapport, Herslev Kildeplads
  289086/21
 • Til Tønder Kommune: Bilag - Kortbilag, justeret V2, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  288710/21
 • Til Tønder Kommune: Bemærkninger til projekt omkring slaggeudlægning, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  288711/21
 • Til Esbjerg Kommune, Fremsendelse af materiale for PFAS-undersøgelser, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  288576/21
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, Odense V
  288181/21
 • Til Vejle Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Mågevej og Ternevej, 7100 Vejle
  288053/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Orientering om undersøgelse af tankgrav, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted. Lokalitet 410-81035
  288586/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 10d, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  288905/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 13m, Birkum Bygade 19, 5220 Odense SØ
  289528/21
 • Til DGE A/S: Vedr. spørgsmål til opgravning af olietank på Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  288595/21
 • Til Kerteminde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Garbækstofte 6, 5330 Munkebo
  290929/21
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Afslag på ansøgning om returjord, Dalvej, Stevning
  288665/21
 • Til Nr. Lyndelse Vandværk: Henvendelse om rapport
  290736/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TVILLINGEGÅRDEN - V1-høring med bilag, matr. nr. 20a, Anderup By, Lumby, Anderupvej 68, 5270 Odense N
  290319/21
 • Til Fredricia Kommune: Henvendelse, PIN-kodebeskyttet besked
  290346/21
 • Til medlemmerne af Lægemiddelrådet: eftersendelse af bilag til mødet den 8.6.
  289254/21
 • Til Virksomheder: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Garbækstofte 6 og 6A, 5330 Munkebo.pdf
  290928/21
 • Til MST: høringssvar til Varsel og høring - afslutning af jordforureningssag - FDO (MST Id nr.: 3190868)
  288832/21
 • Til Kerteminde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Garbækstofte 6A, 6330 Munkebo
  290930/21
 • Til Bramming Boligforening, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Sct. Knuds Alle 7B, 6740 Bramming
  289176/21
 • Til Virksomhed: V1-afgørelse, Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo.pdf
  290927/21
 • Til Ejendomsselskabet Tvillingegården - V1-høring med bilag, matr. nr. 14e, 5f, 5g, Anderupvej 68, 5270 Odense N
  290343/21
 • Til Borger, V1-varsel, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  290650/21
 • Til Forskningsenheden: Dagsorden til Møde den 23.6.
  289810/21
 • Til Odense Kommune, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Brolandvej 16, 16A-16E, 5320 Agedrup.pdf
  289453/21
 • Til Virksomhed: V1-afgørelse, Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  290926/21
 • Til Borger: Henvendelse
  289994/21
 • Til Borger, Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  290647/21
 • Til Fredericia Kommune: Fund af asfalt, Overmarken 2, 7000 Fredericia
  290870/21

1. juni 2021

Indgående

 • Til Concito: Ønsker til forhåndsgodkendelse
  288164/21
 • Fra COWI: FW: Hvidkærsvej 2A, forslag til placering af supplerende boringer
  288133/21
 • Opdateret udviklingsplan for forskning, Sygehus Sønderjylland
  287291/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Kopi af mail fra Rambøll med forklaring på uoverensstemmelse på prøvenavn, Fionaparken, Bogense
  287248/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Forklaring på uoverensstemmelse på prøvenavn, Fionaparken, Bogense
  287246/21
 • VS Sags- og arkivmateriale vedr. Vejlevej 270 Give (611-00021 611-00163).msg
  295727/21
 • VS:Fra rådgiver henvendelse om sags og arkivmateriale på vejlevej 270 Give (611-00021 / 611-00163)
  295726/21
 • PRO epilepsi vedligehold - den videre proces
  286530/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar ang. møde om efterbehandling mv. matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  289715/21
 • Fra NIRAS: Placering boring
  285870/21
 • Fra NIRAS: Opdatering af økonomi og tidsplan
  285829/21
 • Fra Bramming Egnsmuseeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306100/21
 • Fra Bramming Egnsmuseeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306096/21
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel på regionens kommende handlinger, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285826/21
 • Fra Bramming Museeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306094/21
 • Fra Bramming Egnsmusseum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306099/21
 • Fra Rambøll - Budgetskemaer (04-06-2021)
  296298/21
 • Aftale om MED Klippekortmodul
  296471/21
 • Fra borger: Anmodning og besvarelse af anmodning om aktindsigt
  297235/21
 • RE_ Coming Soon_ Cisco Webex Data Migration
  292557/21
 • Fra Rambøll - Budgetskemaer (Der mangler regning fra Eurofins)
  296060/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Arkivmateriale del 2, Sinaivej 16, 5672 Broby
  301406/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Skriftlig bestyrelsesprocedure for revideret partnerskab- og kontingentstruktur for Healthcare DENMARK (frist: fredag den 4. juni kl. 12.00)
  300305/21
 • Fra RSYD: Foresp vedr undersøgelser, Møllebakkevej 6, Ringe
  290439/21
 • Fra GF-sekretariatet: Vedr. præsidiemøde 10. juni 2021
  287734/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse med henblik på udtagning af kortlægningerne (V1 og V2), Smedevej 12, Tommerup St.
  290917/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om krav til undersøgelser forud for § 8-tilladelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  285613/21
 • Rute 9 komite brochure - april 2021.pdf
  287900/21
 • Fra DR: Referat fra møde 20. maj -Temagruppen for kvalitet.
  286062/21
 • fra projekt: revideret budget
  287810/21
 • Rute 9 Komite_mødeagenda 07042021_JJ.docx
  287899/21
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. anmodning om kortlægningsbrev for Lokalitet nr: 631-02001
  287393/21
 • Rute 9 komite brev til indenrigsministeren.pdf
  287902/21
 • Fra Billund Kommune: Vedr. ny tilbygning på Møllevej 9, Billund
  290782/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog ved ny forurening, Jens Freudendahlsvej, Sønderborg
  285494/21
 • Fra Mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id: 03.05.2021, M-3122 på T22) (MST Id nr.: 3185102)
  288497/21

Udgående

 • Til DMR, Bemærkninger til oplæg til friv. und., Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  287333/21
 • Til Nordfyns Kommune: Kortlægningsvurdering af påvist forurening, Fionaparken, Bogense
  287261/21
 • til sønderborg kommune Afgørelse om udgået af kortlægningen
  287240/21
 • Til Sønderborg kommune, Afgørelse om udgår af kortlægningen Smedegade 14 6400 sønderborg matr. nr 714 Blans Ullerup, Sønderborg lok nr. 533-50054.pdf
  287241/21
 • Til Nordfyns Kommune: Uoverensstemmelse i prøvenavngivning, Fionaparken, Bogense
  286965/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på afslutning af sag om ændret arealanvendelse på Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  286442/21
 • SV: Foranalyse vedr. de decentrale konsekvenser af en dansk overgang til ICD-11 - Spørgeskema A.1 til den tekniske arbejdsgruppe A
  291041/21
 • Til Middelfart Kommune: Regionens vurdering af kortlægningssituationen, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285851/21
 • Til NIRAS: Vedr. placering boring og opstart
  285830/21
 • Til Borgere og Middelfart Kommune: V0-breve sendt til Kløvervej 1 og Hollændervej 59, 5500 Middelfart
  285816/21
 • Til Fensmark: Tilbagmelding på afgrænsende notat, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285633/21
 • Til Middelfart Kommune: Ingen kommentarer til varsel om ikke påbud og oplysninger fra undersøgelse af tankgrav, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285523/21
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Springbjergvej 16, Randbøll, lok: 630-81474
  285393/21
 • Til Borger, Reducering af det kortlagte areal.pdf
  285395/21
 • til nybolig: svar på henv vedr. matr. nr. 711 Bovrup, Varnæs
  287807/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af brev - udgår af kortlægningen (afgørelse) vedr. Kipkærvej 2A, 6270 Tønder (Matr. nr. 501 Rørkær, Hostrup).
  286726/21
 • Til Borger, Fremsendelse af V1-brev, Kærmosevej 20, 5260 Odense S
  286238/21
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering om EHIC fra Region Syddanmark
  286648/21
 • Til arbejdsgruppen VS: Dagsorden og materiale til møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 8. juni 2021 kl. 17-19
  288128/21
 • Til Rørkær - Jejsing Vandværk - Følgebrev Rørkær – Jejsing Vandværk.pdf
  286773/21
 • Dagsorden og materiale til møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 8. juni 2021 kl. 17-19
  288123/21
 • Til Rambøll A/S Fremsendelse af kortlægningsbrev for Lokalitet nr: 631-02001
  287405/21
 • Til projekt: eftersendt ny standardvilkår og rev.instruks
  287801/21
 • Til grundejer: Kortbilag_Udgår af V2. en del af matr. nr. 509 Fredericia Bygrunde
  286598/21
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. en del af Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia, matr. nr. 509 Fredericia Bygrunde - en del udgår af V2-kortlægningen
  287541/21
 • Til Tønder Kommune - Kopi af brev - udgår af kortlægningen (afgørelse) vedr. Kipkærvej 2A, 6270 Tønder (Matr. nr. 501 Rørkær, Hostrup).
  286713/21
 • Til Nybolig, Svar på henvendelse, Hønsemosen 4, 6064 Jordrup
  285606/21
 • Til Sønderborg Kommune: Sva rpå Jordhåndteringsplan, Augustenborg Landevej 11, Sønderborg
  285384/21
 • Til Rambøll A/S: SV:Vedr. kortlægningsbrev for Lokalitet nr: 631-02001- yderligere info
  287432/21
 • Til grundejer: Udgår af kortlægning, en del af matr. nr. 509, Fredericia Bygrunde
  286604/21
 • Til Borger - Afgørelse - Udgår af kortlægningen Kipkærvej 2A, 6270 Tønder (550-81269).pdf
  286615/21
 • Til HOME, Svar på telefonhenvendelse: Hjadstrupvej 57, 5450 Otterup
  285813/21

31. maj 2021

Indgående

 • VS: Afstanden mellem Sydfyn og Sydhavsøerne skal halveres
  285634/21
 • VS: Referat af møde
  285640/21
 • Referat af Komite møde den 10februar2021_JJ.docx
  285641/21
 • VS: Rute 9 - artikel
  285646/21
 • Borgmester- Dybvad kan bryde kurven i nyt ministerium_TH.pdf
  285647/21
 • VS: Rute 9 - Til Transportudvalget – ”Dele af Danmark Fremad”?
  285654/21
 • Rute 9, referat 25. maj 2021.docx
  285660/21
 • VS: Rute 9, referat af mødet den 25 maj
  285659/21
 • Spørgeskema A.2 Omkostninger og tidsforbrug ved omlægning af systemer til ICD-11.xlsx
  291043/21
 • Fra NIRAS: Tilbud
  285461/21
 • Fra NIRAS: Tilbud
  285465/21
 • Audit.docx
  295527/21
 • Brugeradgange og adgangsrettigheder.docx
  295526/21
 • image001.jpg
  286272/21
 • Recordit_databehandler.pdf
  294341/21
 • VS_ Databehandleraftale med RecordIT
  294340/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl Dispensation til digegennembrud på matr. nr. 6a Gøddinggård Nørup og 8g Vandel By Randbøl_ (2).pdf
  284799/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl Tilladelse til nedsivning.pdf
  284798/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  284794/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl Bore- og indvindingstilladelse.pdf
  284797/21
 • SV_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294339/21
 • Orienterende miljøundersøgelse - Højgårdsvej 9, 5750 Ringe.pdf
  284696/21
 • SV: Højgårdsvej 9, 5750 Ringe. Matr. nr. 2æ Sødinge By, Ringe - Orienterende miljøundersøgelse forud for §8 ansøgning
  284693/21
 • Fra RH: Navngivning af stationer, lokale målesteder mv ifm undersøgelser i vandløb
  284462/21
 • Genåbning/Nyt Rigsarkiv i København
  284341/21
 • Fra Fensmark: Bilag - Afgrænsningsnotat
  285496/21
 • Fra Fensmark: Afgrænsende notat, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285495/21
 • Fra Contea, Færdigbehandling af forsikring
  284207/21
 • Fra NIRAS: Vedr. adgang til styring
  284116/21
 • Fra Niras: Oplæg supplerende undersøgelser på Torvegade 15
  284707/21
 • Opfølgning på svar ift. revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  285083/21
 • Forslag til fremmelse af de klimavenlige valg til mødeforplejning
  302099/21
 • Fra DMR, Suppl. til oplæg til undersøgelse, Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  283477/21
 • 441-00007 Oplæg.docx
  283308/21
 • Bilag 8.pdf
  283307/21
 • Fra WSP: Oplæg udkast
  283306/21
 • Fra Niras: Ringevej 35, Otterup, vurdering omkring opførelse af hal på kortlagt areal
  296284/21
 • Fra COWI: Afsluttende malerarbejde
  283200/21
 • Fra DMR: Bilag - Grønnegyden 44, oplæg til undersøgelse
  284872/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgesler, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  284869/21
 • fra rådgiver : Afklaring af kortlægningsstatus for V1-kortlagt ejendom: lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming
  302899/21
 • Afklaring af kortlægningsstatus for V1-kortlagt ejendom lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming .msg
  302900/21
 • Fra DMR - DualEM rapport
  295044/21
 • Fra DMR - Status: DualEM rapport + vand i kort boringer + indmåling af B25 og B27
  294840/21
 • Opfølgning på Brugeradgange og adgangsrettigheder
  295525/21
 • Fra Ejendomsmægler, henvendelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  297166/21
 • Fra Franck Geoteknik: JAGG-beregning på nye resultater
  291714/21
 • Fra Vejle Kommune: ( Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Tybovej 3
  293599/21
 • Fra DMR: Dokumentation vedr. afgravning af forurenet jord, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  301842/21
 • Fra grundejer: Re: Vedr. sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  302992/21
 • Fra CAKS - Patienter med arvelige og komplekse sygdomme
  305739/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Arkivmateriale del 1, Sinaivej 16, 5672 Broby
  301403/21
 • Fra Kolding kommune - accept af forespørgsel om ledelse af session om ?Hygiejne på tværs? på temadag den 22-09-2021 om patientsikkerhed på tværs
  283159/21
 • Fra Esbjerg Kommune, O2 fliselagt + yderlige undersøgelser, Saltgade 11, 6760 Ribe
  283992/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af skumcentral mv.
  284930/21
 • Udkast til behandlerfarmaceutvejledning sendes i Høring
  283967/21
 • Fra mst: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra tankmixer M-8803B ved tank T8803 (MST Id nr.: 3171788) - B-2019-10-04 Dokumentationsrapport for spildoprensning (M8803B, FDO).docx.pdf
  284721/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra lækkende flanger ved tank T8854 (MST Id nr.: 3173362)
  284730/21
 • Fra rådgiver: SV: Udkast til §8 tilladelse til etablering af skumcentral mv.
  284941/21
 • Fra projekt: anmoder om udsættelse af 2. del pga corona og indrejseregler
  285012/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra tankmixer M-8803B ved tank T8803 (MST Id nr.: 3171788)
  284715/21
 • Fra DGE, Situationsplan for ændringer, Saltgade 11, 6760 Ribe
  284010/21
 • Fra projekt: afrapporteringsskema
  284745/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Nedrivning af 3 tanke, Læssevejen 23, Esbjerg
  283618/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Jordhåndteringsplan, Augustenborg Landevej 11, Sønderborg
  285184/21
 • Referat af sikkerhedsmøde 31_5 - 2c i vores fælles Governance
  286271/21
 • Fra DMR: Analyseresultater fra undersøgelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  285667/21
 • Fra Franck Geoteknik: Spørgsmål til poreluft resultater
  291459/21
 • Fra Medicinrådet: Afvikling af fagudvalget vedr. neuroblastom
  286304/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Lok. nr. 550-81269 Kipkærvej 2A, 6270 Tønder - Endelige rapporter
  286412/21
 • Fra Nybolig, Henvendelse, Hønsemosen 4, 6064 Jordrup
  285593/21

Udgående

 • SV: Revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  285085/21
 • Til borger, Odense kommune og COWI: varselbrev i forbindelse med mindre suppl forureningsundersøgelse
  284991/21
 • SV: Foranalyse vedr. de decentrale konsekvenser af en dansk overgang til ICD-11 - Spørgeskema A.1 til den tekniske arbejdsgruppe A
  291042/21
 • Til borger: Kopi af §§ 8 og 19 tilladelse ifm. boligbyggeri på Vestergade 29A, Vissenbjerg
  284776/21
 • Til Assens Kommune: Kopi af varslingsbrev om støj i forbindelse med en videregående forureningsundersøgelse i Aarup
  284699/21
 • Til Assens kommune: Kopi af varslingsbrev om støj i forbindelse med en videregående forureningsundersøgelse i Aarup
  284691/21
 • Til Assens Kommune: Kopi af varslingsbrev om støj i forbindelse med en videregående forureningsundersøgelse i Aarup
  284694/21
 • Til borgere, Assens Kommune, Niras: Orienteringsbreve vedr. forureningsundersøgelse i Aarup
  284690/21
 • Til Sweco: Kontaktoplysninger vedr. 557-45002
  306088/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  284137/21
 • Til WSP: Kommentarer oplæg
  284130/21
 • Til WSP: Kommentar oplæg
  284126/21
 • Til WSP: Kommentar oplæg
  284123/21
 • Til EDC: Svar på spørgsmål til sagen.
  284012/21
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkn. ift. analyser samt § 8-pligt, Saltgade 11, 6760 Ribe
  284042/21
 • Til DMR, Regionens OK på suppl. oplæg til undersøgelse, Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  283501/21
 • gravetilladelse matr. nr.1079 Kliplev
  283420/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse Egelundvej 26
  283193/21
 • Til DMR, Regionens svar på Oplæg til undersøgelse, Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  283156/21
 • Orientering om forureningsundersøgelse.pdf
  283113/21
 • Til ejendomsmægler Lilienhof, svar vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  297171/21
 • Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet. - image002.jpg
  285050/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (485-00008)
  284240/21
 • Til Esbjerg Kommune, 2. rykker for påbudsmuligheder, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  284876/21
 • Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  284414/21
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse: Kærmosevej 20, 5260 Odense S
  284803/21
 • Til Heimstaden Odense Ejendomme ApS: Nuancering, Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg, matr. 927m
  283929/21
 • Til Undervisningsforlagene distributi, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12ei, 12eq og 73, Lucernemarken 17 og 19, 5260 Odense S
  284569/21
 • til borger, Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev - GE orientering Bakkevej 26, 5492 Vissenbjerg.pdf
  284329/21
 • til Andelsboligforeningen Rughøjparken, GE orient. Gartneri, Rughøjvej 71 Odense, 12dy, Bellinge By, Bellinge;
  284362/21
 • Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  284409/21
 • Til Billund Kommune: Projekt kræver ikke § 8, samt ny kortlægningsvurdering for boligdelen, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  283035/21
 • Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet. - image001.jpg
  285049/21
 • Til Landinspektør: Svar vedr vejoverførsel - Hannerup Engvej 43, Fredericia
  284432/21
 • Til Kolding Kommune: Rykker for oplysninger om olieforurening, Havegade i Lunderskov
  284016/21
 • Til Lars Aaskov Holding Aps - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12ep, Lucernemarken 26, 5260 Odense S
  284589/21
 • Til TC Anlæg AS, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12el, Lucernemarken 24, 5260 Odense S
  284578/21
 • Til boligforening,GE orient. Rughøjvej 71 Odense, 12dæ, Bellinge By, Bellinge;
  284346/21
 • Til Heimstaden Odense Ejendomme ApS: Bilag til "Nuancering" - Boligerklæring, matr. nr. 927m
  283938/21
 • Til Nyborg Kommune og SKAT: Kopi af nuancering og boligerklæring, Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg, matr. 927m Nyborg Bygrunde, lok. 449-00022
  283968/21
 • Til rådgiver: SV: Vedr.: Mulighed for ny kortlægningsvurdering efter frivillig oprensning på Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  283025/21
 • tiil Andelsboligforeningen Rughøjparken, GE orient. Gartneri, Rughøjvej 71 Odense, 12dz, Bellinge By, Bellinge; 461-05068.pdf
  284368/21
 • Til projekt: ok til yderliger udsættelse pga corona
  285017/21
 • til borger, Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev - GE orientering Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  284325/21
 • fra/til rådgiver, råstofplan, diverse forespørgsler
  283556/21
 • Til Assens Kommune: Mail fra MST
  285000/21
 • GE orientering Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S, 4bi,.pdf
  284390/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet.
  285042/21
 • Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  284419/21
 • Til Mosevang ApS: Afgørelse - V2 kortlægning, Ribevej 13a, Føvling
  284399/21
 • Til borger, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12eg, Bjørnemosevej 31C, 5260 Odense S
  284542/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 194418688.pdf
  285041/21
 • til Ejendomsselskabet Barrtoft Aps - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12em, 12en, og 12eo, Landbrugsvej 10E-R, 5260 Odense S
  284616/21
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse om V2 kortlægning, Ribevej 13a, Føvling, lok. 575-81238
  284412/21
 • Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet. - Doc2Mail - Forsendelse 194418937.pdf
  285048/21
 • til borger GE orientering Stenløse Bygade 22C, 5260 Odense S, 4bk,.pdf
  284384/21
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr overfladvand, Læssevej, Esbjerg
  284026/21
 • Til borger, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12ef, Bjørnemosevej 31D, 5260 Odense S
  284552/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Maderupvej 112A og 112B, Søndersø
  294553/21
 • Kortbilag V2.pdf
  289927/21
 • Fra/Til Aabenraa Kommune: Korrespondance om risikovurdering, 539-05713
  286601/21
 • Til DMR: svar på henvendelse
  287026/21
 • Til virksomhed: Afgørelse V2-kortlægning, 509-50055, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld.pdf
  289916/21
 • Til borgere: Orientering om undersøgelsesoplæg samlet, 630-82493, Finlandsvej 30, Boråsvej 2-14 og 18-42, Vejle.pdf
  289942/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 237, 5270 Odense N
  294582/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hovedgaden 10, Næsbjerg, 6800 Varde
  294541/21

30. maj 2021

Indgående

 • Fra WSP: Oplæg udkast
  282882/21
 • Fra Borger: Underskrevet aftale om kompensation
  282877/21
 • Re_ Regionerne & Cisco - Opdatering på Collab & Diskussion af aktuelle emner
  292603/21

29. maj 2021

Indgående

 • Re: Gravide sygeplejersker i nattevagt
  302427/21

Udgående

 • Til Formpipe: Godkendelse af Acadre 20 CU8 opgradering 29-05-2021
  282871/21

28. maj 2021

Indgående

 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering for tilbagemelding
  282875/21
 • Som aftalt på mødet i dag, hermed invitation...
  292601/21
 • SV: Svendborg Skyttekreds Matrikel 110b og 130c Græsholmene, Svendborg Jorder.
  282907/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Høringssvar til Regionen med vurdering om, at der ikke er mulighed for påbud, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup
  281957/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Høringssvar til Regionen, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup
  281958/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Godkendt flytning, ren jord, Lodskovsvej 15, Ferritslev
  281912/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Godkendt flytning, forurenet jord, Lodskovsvej 15, Ferritslev
  281909/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Forklassificering 0,0-1,0 m u.t.
  281902/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Lodskovsvej 15, Ferritslev Analyser excel
  281907/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: KM1096 - Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev
  281911/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Godkendt flytning, lettere forurenet jord, Lodskovsvej 15, Ferritslev
  281910/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Lodskovsvej 15, Ferritslev Analyser
  281904/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Afslutningsdokumentation på §8 for nybyggeri, Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev
  281900/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: OF4368 - Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev
  281914/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: MJ1011 - Lodskovvej 15, 5863 Fjerritslev
  281913/21
 • Dagsorden og bilag til administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev torsdag d. 3. juni
  288146/21
 • Bilag 3 Beskrivelse af organisering omkring Sundhedscenter Haderslev.pdf
  288150/21
 • Bilag 2 Tids- og procesplan for visionen for Sundhedscenter Haderslev.pdf
  288149/21
 • Bilag 1 Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 01.03.21.pdf
  288148/21
 • Dagsorden administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 03.06.21.pdf
  288147/21
 • Fra DMR, Notat vedr. oprensning af olieforurening, Knudshovedvej 39, Nyborg
  294009/21
 • Fra RH: Vedr. navngivning af pøvepunkter for overfladevand - brev til DMR
  282580/21
 • Fra RM: Vedr. DMR og VanDa
  282579/21
 • FW: -ISCO proposal update and proposed changes
  283666/21
 • Fra DGE: Oplæg til friv. oprensning, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  281854/21
 • Fra DGE: Oplæg til friv. oprensning, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  281855/21
 • Fra DGE: Oplæg til oprensning - tarupvej 27, 5792 årslev
  284830/21
 • Fra DGE: Bilag - Tarupvej 27, 5792 Årslev - oplæg til oprensning
  284832/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - § 19-tilladelse til grundvandssænkning, Baltic Pipe-gasledning Houstrup til Nybro
  282142/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - § 19-tilladelse til grundvandssænkning og nedsivning, Baltic Pipe-gasledning Houstrup til Nybro
  282196/21
 • RE_ Coming Soon_ Cisco Webex Data Migration
  292600/21
 • RecordIT
  294338/21
 • Fra DMR, Rapport vedr. Dual-EM på Guldhøj Losseplads
  280999/21
 • Fra DMR: DMP og adgang til Vanda
  280540/21
 • Fwd: Rute 9, referat af mødet den 25 maj
  280549/21
 • Rute 9, referat 25. maj 2021.docx
  280550/21
 • Fra Nordic Medicare A/S - Klage over PLOs adfærd til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  298472/21
 • Netværksmøde d 24.03.21
  281236/21
 • Mødet 9/6 om vejledning om frit sygehusvalg mv.
  282145/21
 • Netværksmøde d. 27.04.21
  281217/21
 • Mødet 9/6 om vejledning om frit sygehusvalg mv.
  282048/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Planlægning af møde med Regionen og kommuneen
  280410/21
 • fra Kolding KOmmune, råstofplan 2020,
  284435/21
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om jordforurening, Bregnhovedvej 6, 7323 Give
  283222/21
 • Fra NIRAS: Afklaring af kortlægningsstatus for V1-kortlagt ejendom: lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming
  283441/21
 • Fra Vejle Kommune: Anmeldelse af jordflytning, Bregnhovedvej 6, 7323 Give
  283236/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  285402/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. spørgsmål om jordflytningen på Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  283239/21
 • Fra Vejle Kommune: Miljøteknisk rapport, Bregnhovedvej 6, 7323 Give
  283240/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for Notat på oprensning af olieforurening, Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  283221/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  285458/21
 • Gartner - (Ref # 13870125) - Data Governance/Data Management in the new era
  293065/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  285444/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  285428/21

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Svar på henvendelse på Favrvrå Bygade 29, 6070 Christiansfeld, lok: 509-50053
  282510/21
 • Til interessenter, Råstof, Invitation til markmøde d. 2-6-2021 på Lykkegårdsvej 7, Veerst By, Veerst, Vejen Kommune
  289729/21
 • Til Haderslev Kommune, Gentagning af spørgsmål, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  282172/21
 • Dagsorden_Følgegruppen for Behandling og Pleje (3-6-21).pdf
  285937/21
 • Referat_Følgegruppen for Behandling og Pleje (23.4.21).pdf
  285938/21
 • Dagsorden_Følgegruppe for Behandling & Pleje (3.6.21)
  285935/21
 • Til Haderslev Kommune, Spørgsmål vedr. dokumentation og kortlægning, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  282169/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  281798/21
 • til varde kommune §8-høringssvar for Strandvejen 79 15a Fidde by, Henne 6854 Varde lok. nr. 553-77004
  281797/21
 • Til borger: Opdatering vedr. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  281139/21
 • Til Odense Kommune: Der er § 8-pligt ifm. etablering af jordvarme indenfor V1-kortlagt areal, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  281034/21
 • Til DMR: Vanda og opretelse af prøvepunkter
  280826/21
 • Til Borger: Orientering om forureningsundersøgelse af Storegade 27 i Holsted
  280650/21
 • Til Udbetaling Danmark: Kvittering for modtagelse af ekstra disponering
  280242/21
 • Til L-Mediehus, Kerteminde kommune og DMR: Varsling af forestående forureningsundersøgelse
  281702/21
 • Til Sønderborg Andelsboligforening: Afgørelse - grund ikke forurenet, Perlegade 94, Sønderborg
  282470/21
 • Til MP 2009 Aps: Bilag til "V2 høring" - udkast til V2 afgørelse, Løngang 37
  282400/21
 • Til Jacaba Ejendomme: ApS: Afgørelse - grund ikke forurenet, Løngang 33 og 33 A, Sønderborg.pdf
  282511/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. Æblehaven 9, 5320 Agedrup - en del udgår inden kortlægning
  282293/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  282188/21
 • Til Validea Aps: Afgørelse - grund ikke forurenet, Perlegade 90-92, Sønderborg
  282496/21
 • Til MP 2009 Aps: V2 høring - udvidelse af V2 areal, Løngang 37-39, 6400 Sønderborg
  282394/21
 • Til Svendborg kommune: svar på henv vedr. Svendborg Skyttekreds Matrikel 110b og 130c Græsholmene, Svendborg Jorder.
  281574/21
 • Til Sønderborg Andelsboligforurening: Afgørelse - grund ikke forurenet, Rebslagergade 16, 6400 Sønderborg
  282444/21
 • Til Sønderborg Forsyning, Råstof, planlægning af kabler, Lavensby, Havnbjerg
  280955/21
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia, matr. nr. 777g Fredericia Bygrunde, lok.nr. 607-00475
  280835/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  282202/21
 • Til borger, Kerteminde Kommune og DMR: Varsel om forestående forureningsundersøgelse
  281771/21
 • Til Vejle Kommiune, Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  282408/21
 • Til FES og Haderslev Kommune: Høring af V2 kortlægning, Lilholtvej 3, Skrydstrup
  282512/21
 • til Kolding Kommune, råstofplan 2020,
  284429/21
 • Til Swoco: Lokalitet 557-45002 Pederstræde 5, Bramming
  284411/21
 • Til borger: Orientering om resultater samt varsel af undersøgelse Pederstræde 5 og Viadukten 6a
  284461/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 7
  284448/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Storegade 23
  284451/21
 • Til Esbjerg Kommune: Varsel undersøgelse Pederstræde 4
  283161/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 4
  284442/21
 • Til borger: Orientering om resultater samt varsel undersøgelse Storegade 21
  284425/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 1a og 1b
  284430/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 3
  284437/21
 • Til Canopygrowth, kvittering og tak
  289764/21

27. maj 2021

Indgående

 • Fra Nordfyns Kommune: Status vedr. påvist forurenet jord, Fionagrunden
  284807/21
 • Fra HENV: OBS, fejl i mail-adresse til sagsbehandler fra Billund Kommune i første mail
  279925/21
 • Fra Billund Kommune: Telefonhenvendelse vedr. mulighed for udvidelse af butiksfacade på V1-kortlagt areal, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  279924/21
 • Fra DMR: Overfladevand og Vanda adgang
  280172/21
 • fra Administrations og servicestyrelsenVS: Afregning af fælles udgifter for 2019 & 2020 vedr. lejerfællesskab på Sorsigvej, Ribe
  280617/21
 • Fra LIFA: Vedr. annullering af grusvej registreret som privat fællesvej, ved Hagenørvej 21, 7000 Fredericia
  279966/21
 • Fra LIFA: Billede 4, Indkørsel til Hagenørvej 21, grusvej med midterrabat
  279971/21
 • Fra LIFA: gpsmb
  279975/21
 • Fra LIFA: Billede 3, Indkørsel til Hagenørvej 21, løst grus
  279970/21
 • Fra LIFA: Ændringskort
  279976/21
 • Fra LIFA: Billede 1, Hagenørvej 21 anno 1954
  279968/21
 • Fra LIFA: Billede 5, Indkørsel til Hagenørvej 21, pigsten ses i vejkasse
  279972/21
 • Fra LIFA: Billede 2, Indkørsel til Hagenørvej 21, gammel grusvej
  279969/21
 • Fra LIFA: Billede 7, Hagenørvej 21, 45% med nyt kort
  279974/21
 • Fra LIFA: skem. redg.
  279977/21
 • Fra LIFA: Billede 6, Indkørsel til Hagenørvej 21, pigsten ses i vejkasse
  279973/21
 • Re: Spørgsmål vedr. vores opkobling til infrastruktur og medarbejdersignatur.
  286089/21
 • Fra rådgiver: Analyseresultater 1
  279908/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 1
  279909/21
 • Fra rådgiver: Oprensningsnotat, Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  279905/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 2
  279910/21
 • Fra rådgiver: Kortudklip 2
  279906/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 4
  279913/21
 • Fra rådgiver: Kortudklip 1
  279915/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 3
  279912/21
 • Fra rådgiver: Analyseresultater 2
  279907/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 5
  279914/21
 • Fra rådgiver: Oplysning om spild og oprensning af 100 L diesel, Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  279904/21
 • Fra rådgiver: Spørgsmål vedr. mulighed for at udgå af kortlægningen efter frivillig oprensning af olieforurening, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  279930/21
 • SV: Pronestor IIS issue
  300368/21
 • Fra Varde Kommune: Endelig miljøgodkendelse, Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod
  279860/21
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse til udlægning af slagge under plansilo, Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod
  279859/21
 • FRA VD: Regionernes Høringssystem - RHS
  279338/21
 • Tilladelse Dalumvej 116.pdf
  287427/21
 • fra Odense kommune : Ansøgning om tillæg til §8-tilladelse for B23-B24 på Dalum Papirfabrik + poreluftundersøgelser for byggefelt B11-13, B17 og B19-22
  287420/21
 • 2020-1586 2021-05-21 Poreluftundersøgelse, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag.pdf
  287426/21
 • 2020-1586 2021-05-26 Tillæg til §8-tilladelse, B23 og B24, Dalum Papirfabrik, Odense inkl. bilag.pdf
  287422/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering afværge
  280200/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til afværge
  280208/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af yderligere midler til drift
  280232/21
 • SV: PRO-palliation pilotafprøvning
  286093/21
 • Fra COWI: Kvittering for ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen: Ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder-1646862
  278961/21
 • Fra DMR: Præstevænget 6, kontrakt
  278727/21
 • PRO-palliation pilotafprøvning Mail fra Sundhedsdatastyrelsen om PRO løsmning
  286094/21
 • Fra WSP: DMP og adgang til Vanda
  278446/21
 • Fra Niras: Adelgade. Afslutning af ventilationsafkast
  279689/21
 • Fra COWI: Status udbedring
  278246/21
 • Fra FMG, Jordhåndteringsplan samt kantprøver, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  278069/21
 • Fra Niras: Undersøgelsesnotat, supplerende undersøgelser, Søndergade 9, Aabenraa - tilrettet notat
  281965/21
 • Fra Rigsarkivet: Kvittering for modtagelse af arkiveringsversion
  282774/21
 • VS: Opgaveglidning - udkast til svar udbedes
  300350/21
 • Fra WSP - Udkast til oplæg (429-00001)
  302165/21
 • Fra WSP - Oplæg (433-70107)
  301487/21
 • Fra Cowi: Forureningsundersøgelse - supplerende undersøgelse af overfladejord
  301778/21
 • Fra WSP - Udkast til oplæg (445-00002)
  303082/21
 • Fra rådgiver Niras, 461-05003, Assensvej 204 og 208, 5250 Odense SV
  279115/21
 • Fra rådgiver Niras, 461-06369, Kertemindevej 315, 5320 Agedrup
  278530/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81714, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278533/21
 • Fra Fredericia kommune: Fund af nikkel forurening på Thurøvænget 4a, 7000 Fredericia
  278305/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter
  279695/21
 • Fra rådgiver Niras, 461-050010, Bindekildevej 34 og 36, 5250 Odense SV
  278983/21
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål vedr.Tanderupvej 51, 5591 Gelsted. Lokalitet 410-81035
  278818/21
 • Fra Odense Kommune: Roesskovsvej 28-32, kopi af §8-tilladelse
  279482/21
 • Fra Ærø Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  278022/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Smedegyden 1 og 4, 5985 Søby.pdf
  279984/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Vejlevangen 13, 5300 Kerteminde - materiale fra Kerteminde Kommune
  279176/21
 • Fra Kommunen - Svar om forureningsundersøgelse af tidligere gartneri på Rugårdsvej A-C, 5210 Odense NV - lok.nr. 261-81253 - HASTER
  279383/21
 • fra Sønderborg Forsyning Henv VS: spørgsmål til gravearbejde ift. planlægning af kabler, matr. 13, Lavensby, Havnbjerg
  279864/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter
  277988/21
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank A/S, Vesthavnsvej 31
  280767/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Revideret version af notat på oprensning af olieforurening på Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  280927/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Enig - fastholder krav om bevaring af betongulv i felt A, Saltgade 11, 6760 Ribe
  280525/21
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt samt rev. budget
  289225/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument 2021 03 24 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE - 2021 03 24 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE.pdf
  286795/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument A°rsrapport 2020 Welfare Tech
  286800/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument A°rsrapport 2020 Welfare Tech - A°rsrapport 2020 Welfare Tech.pdf
  286802/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument 2021 03 24 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE
  286793/21
 • Fra Rådgiver - Historisk materiale, 20a, Anderup By, Lumby, Grønnegyden 21, 5270 Odense N
  280411/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument 2021 04 27 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE
  286805/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev.pdf
  279981/21

Udgående

 • Til ROUSEHØJVEJ ApS, V1-høring, Rousehøjvej 13-87, 5250 Odense SV
  279816/21
 • Til ROUSEHØJVEJ ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rousehøjvej 13-87, 5250 Odense SV
  279817/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Manglende oplysninger matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  279799/21
 • Til Niras: SV: Adelgade. Afslutning af ventilationsafkast
  279693/21
 • Til Niras: Højgårdsvej, oplæg til undersøgelser i forhold til kontaktrisikoen
  279649/21
 • Til DMR: Navngivning vandløbsprøver - Overfladevand
  279597/21
 • Til DMR: Overfladevand og Vanda adgang
  279548/21
 • Til Tryg Garanti, RÅSTOF, Vedr. tillæg til garanti nr. 6390002 matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  279488/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, forslag til datoer til møde matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  278603/21
 • Fra PSYK: Ny dato for udviklingsplan for forskning 2021
  278409/21
 • Til COWI: Er skade udbedret?
  278125/21
 • Til Nat. Vad., RÅSTOF, Indkaldelse til møde om efterbehandling matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  278283/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 17, 5270 Odense N.pdf
  279881/21
 • Til Borger: Varsel om opsætning af luftrensere, Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  278845/21
 • Til FREDERICIA HAVN A/S: En del udgår af V1, Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, FREDERICIA HAVN
  279967/21
 • Til Borger - V2-kortlægning (afgørelse)_Rønshovedvej 19, 7100 Vejle_631-00808.pdf
  278380/21
 • Til borgere, Bilag til brev vdr. Perlegade 78, grundejerrapporten for Perlegade 78.pdf
  279922/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 95, 5320 Agedrup.pdf
  277718/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 7, 5270 Odense N.pdf
  279889/21
 • Til Nordical: Sv på henvendelse
  277984/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  279628/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Brunbjergparken 128, 6200 Aabenraa
  278483/21
 • Til FES: Klarhed omkring V2-kortlægning, Lilholtvej 3, Skrydstrup
  279641/21
 • Til apoteker Jakob Møller ang henvendelse om apoteksfilial på SVS
  279226/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 21, 5270 Odense N.pdf
  279880/21
 • Til borger, V2-varsel med bilag, Perlegade 80, Sønderborg.pdf
  279899/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312C, 5270 Odense N.pdf
  279879/21
 • Til borger, Perlegade 78, Sønderborg kortlægges ikke ER.pdf
  279920/21
 • Til grundejer og kommunen: Afslutning af sag Thurøvænget 4a, 7000 Fredericia
  278719/21
 • Til borger V1-høring med bilag, Assensvej 204 og 208, 5250 Odense SV
  279412/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 19, 5270 Odense N.pdf
  279888/21
 • Til Vejen kommune - Grundejerorienteringsbrev, Knudevejen 17A, 6660 Vejen
  278879/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr ejendommen Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (631-00808)
  278500/21
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, Matr. nr. 763h Fredericia Bygrunde - en del udgår af V1-kortlægning
  279988/21
 • Til arbejdsgruppen Referat fra arbejdsgruppemøde vedr. forberedelse af Dansk-Tysk Udviklingsalliance (Digital Valley) 12. maj
  277798/21
 • Til skat og Vejle Kommune: Kopi af V1 afgørelse
  278668/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278974/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278965/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg
  278455/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 9, 5270 Odense N.pdf
  279886/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Amtsvejen 44, 6400 Sønderborg
  278428/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278979/21
 • Til Ingeniør'ne: Bemærkninger til oprensning ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense
  279262/21
 • Til GC RIEBER SALT A/S: En del udgår af V1, Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, GC RIEBER SALT
  279979/21
 • Til borger, Perlegade 82, Sønderborg kortlægges ikke.pdf
  279911/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278962/21
 • Til Borger: Svar vedr. omlægning af fliser på Ørbækvej 859
  278832/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312D, 5270 Odense N.pdf
  279873/21
 • Til borger: Miljø
  279224/21
 • Til projekt: svar vedr. returnering af tilsagnsbrev
  278162/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Brunbjergparken 126, 6200 Aabenraa
  278475/21
 • Til Kruger ejendomme, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312A, 5270 Odense N.pdf
  279868/21
 • Til borger: Miljø
  279344/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr ejendommen Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (631-00808)
  278466/21
 • Til borger: svar på henvendelse, Forureningssag Jomfrustien 11A-F, Haderslev
  278963/21
 • Til M5 Holding: V2 afgørelse
  278114/21
 • Til borger - Grundejerorientering, Linbækvej 12, 6400 Sønderborg
  278438/21
 • Til Borgere: V1 afgørelse
  278651/21
 • Til Skat og Vejle Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  278132/21
 • Til kommunen - Ny henvendelse om Forureningsundersøgelse af tidligere gartneri på Rugårdsvej A-C, 5210 Odense NV - lok.nr. 261-81253 - HASTER
  279391/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 15, 5270 Odense N.pdf
  279872/21
 • Til Haderslev Kommune:: Underetning om kortlægning, Lilholtvej 3, Skrydstrup
  279647/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N.pdf
  279884/21
 • Til Borger - V1-høring med bilag, matr. nr. 15b, Lumby By, Lumby, Bladstrupvej 7, 5270 Odense N
  278220/21
 • Til Kruger ejendomme, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312B, 5270 Odense N.pdf
  279870/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312E, 5270 Odense N.pdf
  279875/21
 • Til grundejer og Kerteminde kommune: Høring vedr. V2-kortlægning af del af Vejlevangen 13,53 Kerteminde matr. nr. 26vg Kerteminde Markjorder
  279342/21
 • Til Borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278959/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 310, 5270 Odense N.pdf
  279890/21
 • Til Borger, bilag til brev - Perlegade 82 grundejerrapport.pdf
  279917/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Brunbjergparken 132, 6200 Aabenraa
  278496/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312F, 5270 Odense N.pdf
  279877/21
 • Til kommunen - Forureningsundersøgelse af tidligere gartneri på Rugårdsvej A-C, 5210 Odense NV - lok.nr. 261-81253 - Afklaring af ejerforhold HASTER
  278241/21
 • Til Ejerforeningen Stigevej 312, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312, 5270 Odense N.pdf
  279893/21
 • Til Vejen kommune - Grundejerorienteringsbrev, Kirkepladsen 1, 6660 Vejen
  278462/21
 • til Landbogruppen Svar på HENV.: Aktindsigt vedr. ejendommen Rågelundsgyden 19, 5240 Odense NØ
  278955/21
 • Doc2Mail -V1-afgørelse Forsendelse 194036761.pdf
  278652/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, og areal, der forbliver V1, matr. nr. 763h Fredericia Bygrunde
  279980/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 13, 5270 Odense N.pdf
  279883/21
 • til Råstofteam og Sønderborg Forsyning Henvendelse er videresendt VS: spørgsmål til gravearbejde ift. planlægning af kabler, matr. 13, Lavensby, Havnbjerg
  279867/21
 • Til borger, Perlegade 78, Sønderborg kortlægges ikke SA.pdf
  279919/21
 • Til Esbjerg Kommune, Ingen bemærkninger til rapport - afventer nyt i sagen, Saltgade 11, 6760 Ribe
  279352/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 85, 5320 Agedrup.pdf
  277684/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278981/21
 • Til Nordicals: Sv. Henvendelse
  278018/21
 • Til GLOBAL FLOWERS AS, V1-høring med bilag, Bindekildevej 34 og 36, 5250 Odense SV
  278989/21
 • Til DMR: Orientering vedr. Grundejerorienteringsbreve
  279446/21

26. maj 2021

Indgående

 • SV: Foranalyse vedr. de decentrale konsekvenser af en dansk overgang til ICD-11 - Spørgeskema A.1 til den tekniske arbejdsgruppe A
  291027/21
 • Telefonnotat - dialog med borger om resultater - Nygade 20, give
  277455/21
 • VS: Samarbejdsaftale - SDU og Nationalparken
  279472/21
 • SV: Bemanding fra Region syddanmark af de 3 arbejdsgrupper i Foranalyse af decentrale konsekvenser ved en dansk overgang til ICD-11
  301041/21
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til rørgasrensningsbygning, silo mm, Havnegade 120, Odense V
  284840/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Svar ang. mødedatoer til fællesmødet matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  279549/21
 • Sagsnr21-3907_Doknr71771-21_v1_UDKAST - Tilladelse efter §8 - bygge- og anlægsarbejde - Strandvejen 79, Henne.PDF
  281265/21
 • fra varde kommune UDKAST - Høring hos RS - Tilladelse efter §8 - bygge- og anlægsarbejde - Strandvejen 79, Henne
  281264/21
 • Fra Middelfart Kommune: Miljørapport, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  277440/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse efter Jordforureningsloven § 48 vedrørende spild ved påfyldning af olietank, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  277438/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udskrift Jordweb, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  277441/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse efter Jordforureningsloven vedrørende spild ved påfyldning af olietank, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart_DOCX.pdf
  277439/21
 • Fra JR: Navn på anden relevant person til kortlægningen
  276887/21
 • Fra Odense Kommune: Analyserapport for Krogagerrenden, 11-05-21
  277369/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om konstateret forurening, Krogagerenden, 5240 Odense NØ
  277368/21
 • Fra Odense Kommune: Situationsplan for udtagne jordprøver ved Krogagerrenden
  277371/21
 • Fra DMR: Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, tilbud på undersøgelser
  277338/21
 • Fra DMR: Svar til Nordfyns Kommune vedr. Spørgsmål til oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Otterup
  276564/21
 • Fra COWI: SV: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - bonuspulje
  276263/21
 • Fra FMG, Yderligere forurening konstateret, jordhåndteringsplan, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  276374/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmateriale vedr. § 33 tilladelse til udlægning af slagge under plansilo, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  276605/21
 • Tilbuds nr. 5525 - RSYD.pdf
  294226/21
 • sms-to-video-log (praksis 270421-250521)).xls
  294228/21
 • Tilbuds nr. 5526 - Alm. praksis RSYD.pdf
  294225/21
 • SV_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294337/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Anmeldelse vedr anvendelse af affaldsforbrændingsslagge, Midtervej 12, 6520 Toftlund, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277078/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Anmeldelse_underskrevet, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277084/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration mar og apr 2019, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277079/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration jul og aug 2019, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277082/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Situationsplan - 16022021, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277083/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration maj og jun 2019, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277080/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmateriale - accept til anvendelse af affladsforbrændingsslagge under bygninger, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277077/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmateriale - miljøgodkendelse til anvendelse af affladsforbrændingsslagge under en plansilo, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277033/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Situationsplan - 15042021, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277032/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Ansoegning, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277039/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Deklaration - ODE 250920, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277034/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, KonfliktRapport, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277040/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_Spildevand, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277037/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Anmeldelse anvendelse slagge plansilo_underskrevet, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277038/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_VVM, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277036/21
 • SV_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294336/21
 • Re_ Incendium - Region Syddanmark
  294224/21
 • Fra Rambøll: Vedr. opstartsmøde
  301206/21
 • Fra: Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen
  301726/21
 • Fra Odense Kommune: Opfølgning på indledende møde og spm. til rådgiver, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  277824/21
 • fra Lanbogruppen Aktindsigt vedr. ejendommen Rågelundsgyden 19, 5240 Odense NØ
  278838/21
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Skovrejsning i interesseområde ved Kobjergvej, 7190 Billund
  280244/21
 • Fra Rambøll - Endelig rapport, maj 2021 (undersøgelse i stedet for oprensning)
  287400/21
 • Fra Rambøll, råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  284247/21
 • Fra FES: Nye oplysninger om sbassin, Flyvestation Skrydstrup
  276241/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med kopi af §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  277142/21
 • Til FES: Svar vedr fejl i V1- visning på Miljøportalen, Skrydstrup Flyvestation
  276217/21
 • Fra Rambøll A/S: "FORSP.: Forespørgsel om at få tilsendt kortlægningsbrevet på Lok. 607-00598"
  275971/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag til mail, §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  277160/21
 • Fra Borger - Re: Vedr. Indledende undersøgelse på Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  277028/21
 • Fra Nordfyns Kommune: undersøgelsesrapport Dallundvej 11, 5471 Søndersø
  276711/21
 • fra WSP godendelse af faktura
  275518/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Til DMR: Spørgsmål vedr. oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Otterup
  276560/21

Udgående

 • Til borger, Billund Kommune og DMR: varslingsbrev vedr. lok. nr. 565-04005
  277446/21
 • Til Haderslev Kommune, Udgår af kortlægningen efter undersøgelse og oprensning, Skolebakken 10 og 14, 6100 Haderslev
  277387/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jordforurening, Hovedvejen 24, 5602 Avernakø, lok: 431-4
  277355/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  277357/21
 • Til borger - Teknisk rapport - som aftalt - Nygade 20, Give
  277452/21
 • Til DMR: SV: Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, accept af tilbud
  277339/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Forslag til mødedatoer og ønske om info om nødv. disp/till matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  277262/21
 • Til borger - Boligerklæring - Grønnegyden 12, Odense N.pdf
  277248/21
 • Til borger - Kortlægning på vidensniveau 2, Grønnegyden 12, Odense N.pdf
  277247/21
 • Til DMR og Nordfyns Kommune, Regionens svar på Oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Lok: 480-81349
  276847/21
 • Til AT: Kontakt med anden relevant person?
  276731/21
 • Til FMG, Kantprøver mod nord i to felter, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  276767/21
 • Til JR: Kontakt til anden relevant person?
  276715/21
 • Til PG: Referat, møde i projektgruppen 6. maj 2021
  276595/21
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar undersøgelsespåbud - præcisering af fase, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  276613/21
 • Til COWI: SV: Højmevej - Kommentar til GeoGIS kontrol rapport
  276474/21
 • Til WSP: Vedr. udbud af pulje 34
  276346/21
 • Til COWI: SV: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - bonuspulje
  276267/21
 • Til Aabenraa Kommune, Bemærkninger til supplerende undersøgelse og risikovurdering, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  276264/21
 • Til Esbjerg Kommune, Svar på spørgsmål til Koldingvej 39, Ribe Lok: 571-77014
  275982/21
 • Til COWI: Godkendt budget 2021 og prøvepumpning
  275737/21
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, undersøgelsesrapport og pumpetest
  275564/21
 • Til direkte import (nye grundejere): Kontaktoplysninger, Region Syddanmark vedr. forureningsundersøgelser på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  275553/21
 • SV på henvendelse: Lokalitetsnr. 461-00224 og 461-90080 - Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  275023/21
 • Til DMR: Svar vedr. økonomi
  279438/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Smedegyden 1 og 4, 5985 Søby
  279985/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for lok. 607-00598
  276087/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Stationsvej 7, 5464 Brenderup Fyn, Matr. nr. 3ay Skovs Højrup By, Brenderup - udgår inden kortlægning
  277385/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Strandholtvej 44B, 5320 5270 Odense N.pdf
  275456/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Thorupvej 71, 5220 Odense SØ.pdf
  275666/21
 • Til Odense kommune: SV: HASTER - vurdering af §8-pligt, Bondovej 17 i Odense
  277230/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Langagervej 12, 14 og Bilensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 12ag, 12ak, 12c Bredballe By, Bredballe). Lokalitet 630-82473.
  276807/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 101D, 5320 Agedrup.pdf
  276539/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 101C, 5320 Agedrup.pdf
  276538/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, Stationsvej 7, 5464 Brenderup Fyn
  277373/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  274855/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Langagervej 12, 14 og Bilensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 12ag, 12ak, 12c Bredballe By, Bredballe). Lokalitet 630-82473.
  276762/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277276/21
 • Til Domhusgaarden Ejendomsadministration, Grundejerorientering, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup14.pdf
  276516/21
 • Til Borger - Vedr den forestående undersøgelse - RE: vedr. kort
  276865/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  276602/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 87, 5320 Agedrup.pdf
  276532/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 103, 5320 Agedrup.pdf
  276541/21
 • Til Shell, mst og kommunen: Høring vedr. V2 kortlægning af restforurening efter oprensning af flybrændstof ved tank T73, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  276047/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277292/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 99, 5320 Agedrup.pdf
  276536/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Strandholtvej 44A, 5270 Odense N.pdf
  275454/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup15.pdf
  276513/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277278/21
 • Til Borger: Vedr. §8-tilladelse og risikovurdering
  277141/21
 • Til grundejer (administrator): V2-afgørelse, en del af Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  277443/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277274/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  275968/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8
  277132/21
 • Til Borger - SV: Vedr. Indledende undersøgelse på Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  277045/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 83, 5320 Agedrup.pdf
  276529/21
 • Til Esbjerg Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 193910694.pdf
  276344/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277280/21
 • Til grundejer (administrator): Kortbilag, V2-kortlagte areal, og areal, der er udgår af kortlægning, Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  277445/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, Grundejerorientering, Brolandvej 83L + matr. nr. 16a, 5320 Agedrup.pdf
  276519/21
 • Til Landbohuse ApS, Grundejerorientering, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup16.pdf
  276524/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 101E, 5320 Agedrup.pdf
  276540/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277287/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  276664/21
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Afgrænsning mod nord, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  276732/21
 • Til grundejer: Kortbilag, udgår inden kortlægning, matr. nr. 3ay Skovs Højrup By, Brenderup
  277376/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Vedr. en del af Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg - V2-kortlægning
  277453/21
 • Til borger: SV: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  274903/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  275972/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 93, 5320 Agedrup.pdf
  276533/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 97, 5320 Agedrup.pdf
  276534/21
 • til projekthaver
  277126/21

25. maj 2021

Indgående

 • DK2020 - Præsentation fra dagens webinar om godkendelsesproceduren
  283196/21
 • Fra SWECO, Revideret oplæg til frivillig undersøgelse for fjernelse af kortlægning på Højbjergvej 121, 5210 Odense NV
  274349/21
 • Henvendelse: SV: Lokalitetsnr. 461-00224 og 461-90080 - Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  275011/21
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse, slagge, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274316/21
 • Fra Tønder Kommune: VVM screeningsskema, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274319/21
 • Fra Tønder Kommune: Følgebrev til miljøgodkendelse, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274317/21
 • Fra Tønder Kommune: Situationsplan, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274318/21
 • Fra Niras: Adelgade. Referat af byggemøde 2
  275050/21
 • Fra COWI: Revideret pris inkl. kort prøvepumpning
  274908/21
 • Fra Formpipe: Referat fra idriftsættelsesmøde godkendt
  274867/21
 • Fra COWI: RE: Grønnegade - faktura på vej på udlæg
  273355/21
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - Flyvestation Skrydstrup
  273939/21
 • Fra Kolding Kommune: Udstykning af vejareal - Eliassensvej 120, 6000 Kolding
  274272/21
 • Fra Kolding Kommune: Forespørsel om § 8-pligt ifm. udstykning af kortlagt matrikel og ændring af arealanvendelse, Favrvrå Bygade 33, 6070 Christiansfeld
  273694/21
 • Fra Vejle Kommune, Supplerende oplysninger i forbindelse med vurdering af §8 pligt på Springbjergvej 16, 7183 Randbøll, lok: 630-81474
  273062/21
 • Fra Formpipe: Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525
  273495/21
 • Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525.docx
  273496/21
 • Fra DMR, Spørgsmål om kortlægning, Analyseresultater og skitse Stationsvej 15, Ødis
  273401/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til undersøgelse på Østergade 38-42 i Assens
  273666/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Otterup til godkendelse
  273614/21
 • Fra DMR: Oplæg vedr. forureningsundersøgelse, Stadionvej 50, Otterup, inkl. bilag
  273615/21
 • VS_ [EXT] RE_ Region Syddanmark_ IB rapport
  295851/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplæg til undersøgelser på tidl. losseplads på Fanø
  272788/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med efterbehandlingsplan nyt forslag matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  273174/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, efterbehandlingsplan nyt forslag matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise .pdf
  273176/21
 • Fra WSP: Oplæg
  272267/21
 • Fra COWI: Revideret oplæg med revideret pris 2021
  271953/21
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. økonomi
  279388/21
 • Fra projekt WE Train vedr. anmodning om første udbetaling
  279308/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav, Bramming teglværk, byggetilladelse sendt i høring til naboer, Hellesvej
  281182/21
 • Fra DGE, Mail med oplæg til undersøgelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  273753/21
 • Fra borger. Re: Journalnr.: 21/24026
  272818/21
 • Fra DGE, Bilag til mail, Historik og oplæg til undersøgelser, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  273761/21
 • Fra WSP - Oplæg til undersøgelse (485-00008)
  272478/21
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr. 461-06062, Østergade 46, 48, 50, 5000 Odense C.pdf
  274561/21
 • Fra PLO-Syd - respons på opsamling af møde 1-05-2021 om PKO og opgaveglidning
  272525/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rughøjvej 124, 5250 Odense SV.pdf
  272117/21
 • Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. revidering af samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade
  273431/21
 • Fra ejendomsmægler, henv. med spm om V1
  274384/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  272200/21
 • Fra DMR - Arbejdsudkast til DualEM og chrome/ammonium-notat
  276680/21
 • Fra borger: Re: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  274902/21
 • fra projekthaver
  276537/21
 • Fra Esbjerg Kommune - Ikke påbudsmulighed - SV: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001)
  277097/21
 • Fra FES: Usikkerhed vedr V1- visning på Miljøportalen, Lilholtvej, Skrydstrup
  274847/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  274904/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation og mødemateriale til TEN-T Corridor ScanMed - Macroregion Meeting with the Coordinator
  275691/21
 • Opdateret, version 2: notater vedr. aftale om effektiviseringsbidrag og ændre forudsætning om Intensiv i Sønderborg
  277301/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  279263/21
 • Fra projekt Støtte til Unge og trivsel i fællesskaber vedr. underskrevet tilsagnskontrakt
  279237/21
 • Fra DGE, henvendelse vedr. Østergade 46, Odense - lok. nr. 461-06062
  274570/21
 • Fra NIRAS, modtaget historisk vedr. 461-81942, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ - 461-81942, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ.pdf
  272879/21
 • Fra DGE, anmoder om baggrundsmateriale vedr. Rugårdsvej 40, Odense - lok. nr. 461-00134
  272781/21
 • Fra Tønder Kommune: Afgørelse om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge under en plansilo, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274315/21
 • OK-NYT 029-21 Orientering om opsigelseaf Covid aftale om telefionkonsultationer i speciallægepraksis.pdf - 029-21 Orientering om opsigelseaf Covid aftale om telefionkonsultationer i speciallægepraksis.pdf
  272597/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. §8-afrapportering, Eksercerhuset, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  274270/21

Udgående

 • Til SWECO, Regionens svar på revideret oplæg, til frivillig undersøgelse for fjernelse af kortlægning på Højbjergvej 121, 5210 Odense NV
  274350/21
 • Til SWECO, Regionens svar på oplæg til frivillig undersøgelse for ophævelse af kortlægning på Højbjergvej 121, 5210 Odense NV, lok: 461-81171
  274347/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale ifm. miljøgodkendelse til anvendelse af affladsforbrændingsslagge under en plansilo, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  273968/21
 • Til FMG, OK- fremsend dokumentation for oprensning, Guldrankevej, Gartnerbyen, 5200 Odense V
  273844/21
 • Til varde kommune : Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  273662/21
 • Til DMR, Regionens svar på revideret oplæg til undersøgelse på Østergade 38-42 i Assens
  273672/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Regionens svar på §8-tilladelse på Sundvænget 8, 5600 - Etablering af padeltenisbaner (lok. nr. 431-00011)
  273602/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar til revideret udkast, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273578/21
 • Tak for samarbejdet fra Region Syd_ B&U mental sundhed
  275830/21
 • Til Formpipe: Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525 med kommentarer
  273653/21
 • Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525 - kommenteret.docx
  273654/21
 • Teknisk tids- og handleplan.docx
  273655/21
 • Tuil DMR, Regions svar på kortlægning, Analyseresultater og skitse Stationsvej 15, Ødis
  273406/21
 • Til Vejle Kommune, Regionens svar på, at det vurdereres der ikke er §8 pligt på Springbjergvej 16, 7183 Randbøll, lok: 630-81474
  273144/21
 • vedr efterbehandling til natur efter endt gravning på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  301136/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. Byvejen 19, Rousthøje, 6818 Årre
  272014/21
 • Til COWI: OK til næste fase undersøgelser
  271976/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  279982/21
 • til WSP, råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  284253/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Afværgeforanstaltninger for jordforurening_september 1999.pdf
  272651/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Afværgeforanstaltninger_august 1998.pdf
  272647/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær - kopi af orienteringsbrev til grundejer
  274163/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Svendborgvej 38E, 5270 Odense N.pdf
  274234/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Bogensevej 450, 5270 Odense N.pdf
  274236/21
 • Til Comfort Tours, V1-høring med bilag, Østergade 46-48, 5000 Odense C.pdf
  274584/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Svendborgvej 38D, 5270 Odense N.pdf
  274232/21
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Udtalelse fra NMK vedr. rensning af gv, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  273457/21
 • Til Brikk, svar vedr. Rudmevej 86, Rudme, 5750 Ringe
  272636/21
 • Til Brikk, bilag til svar - Nuanceringsbrev 04-12-2003.pdf
  272673/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86 og 88_Olieforurening_november 2002.pdf
  272656/21
 • Interreg 6A referat af møde i formandskabet
  273006/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Tårupvej 35, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  273367/21
 • Til ejendomsmægler - svar vedr. Skaus Vej 7, Vojens - mere info omkring V1
  274389/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  273295/21
 • Til Brikk, bilag til svar - Udskrift fra JAR database 24-05-2021.pdf
  272679/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Restforurening_september 2002.pdf
  272660/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Stigevej 283 , 5270 Odense N.pdf
  274257/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der er under sagsbehandling, lok. 482-81236
  274133/21
 • Til Billund Kommune: Bem til Undersøgelsesoplæg
  274225/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Lindvedvej 53, 5260 Odense S.pdf
  274228/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Tårupvej 35, 5500 Middelfart, medejer
  273327/21
 • Til Brikk, bilag til svar - til ejer, orientering om ny lov - boligerklæring 02-06-2000.pdf
  272684/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Tårupvej 35, 5500 Middelfart, hovedejer
  273307/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Forureningsundersøgelse_februar 1998.pdf
  272642/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Lodsvej 10, 5270 Odense N.pdf
  274241/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Rørkrogen 8, 5270 Odense N.pdf
  274246/21
 • Til Borger, Høring vedr. V1-kortlægning af Varpytvej 75, 5220 Odense SØ - V1-høring med bilag, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ.pdf
  273671/21
 • Til ejendomsmægler, svar vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  273707/21
 • Til Vejle Kommune: Høringssvar §8
  275568/21
 • Til Brikk, bilag til svar - Breve til ejer.pdf
  272666/21
 • Til Varde Kommune og SKAT: Orientering om nuancering af forurening på ejendommen Roustvej 229, 6718 Årre, lok. 567-80011
  273485/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev, Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær.pdf
  274127/21
 • Til DGE, Kommentarer til undersøgelsesoplæg, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  273780/21
 • til borger: SV: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  272055/21
 • Til DGE, materiale vedr. Østergade 46, Odense - lok. nr. 461-06062
  274589/21
 • Til borger. Fangelvej 150, Odense S. SV: Journalnr.: 21/24026
  272126/21

24. maj 2021

Indgående

 • Fra WSP: Oplæg
  273101/21
 • Fra rådgiver: Spørgsmål vedr. forureningsundersøgelse og udkast til oplæg på V1-varslet grund Haugevej 205, 5270 Odense N
  273551/21
 • Fra WSP: Oplæg
  272613/21
 • Fra WSP: Oplæg
  272189/21
 • Nationalt Genom Center: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk - frist 25. juni
  299561/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib.
  272010/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 19681_m68_referat side 4408-4411.pdf
  271958/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 13_Aktuelt 1969-03-07 side 8.pdf
  271969/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 18_Aktuelt 1969-03-28 side 11.pdf
  271987/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 11_Aktuelt 1969-03-02 side 9.pdf
  271964/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 7_Aktuelt 1969-02-19 side 8.pdf
  271959/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 14_Langelands_Folkeblad 1969-03-11 side 13.pdf
  271972/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 15_Land_og_Folk 1969-03-12 side 4.pdf
  271977/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 16a_Aktuelt 1969-03-22 side 8.pdf
  271982/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 12_Aktuelt 1969-03-04 side 8.pdf
  271966/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib.
  271994/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr Billeshavevej 40 i Strib. - 19681_m79_referat side 5133.pdf
  271957/21
 • Fra borger: vedr.arkivmateriale Billeshavevej 40 i Strib.
  271948/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 16_Aktuelt 1969-03-23 side 6.pdf
  271985/21
 • Fra borger: arkivmateriale. Billeshavevej 40 i Strib. - 8_Langelands_Folkeblad 1969-02-20 side 1+4.pdf
  271961/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV
  272136/21

23. maj 2021

Indgående

 • SV: Udveksling af FoU-opgørelser til fælles ledeslsesinformation
  279169/21
 • Fra borger. Fangelvej 150, Odense S. Journalnr.: 21/24026
  272124/21

22. maj 2021

Indgående

 • Fra Brikk, henv. vedr. Rudmevej 86, Rudme, 5750 Ringe
  272604/21

21. maj 2021

Indgående

 • DK2020 - Referat af projektstyregruppemødet 10. maj 2021
  285797/21
 • Fra DMR: Midtermolen, 5800 Nyborg. Oplæg til §8-undersøgelse med bilag
  273432/21
 • Fra COWI: Svar på spørgsmål til tilbud
  271975/21
 • Fra Fensmark Miljø, Revideret notat, Surkjær 5, 6000 Kolding
  272292/21
 • Fra Fensmark Miljø, Forureningsundersøgelse, Surkjær 5, 6000 Kolding
  272284/21
 • Fra rådgiver - udkast til Notat vedr. supplerende målinger på Ørstedsgade 26-30, Rudkøbing
  296422/21
 • Fra DMR: Udkast til rapport, Herslev Kildeplads
  289085/21
 • Fra COWI: Højmevej - Endelig rapport og geogis
  276009/21
 • Fra Vejen Kommune, Tilladelse til udlægning af slagger, Lintrupvej 51, 6630 Rødding
  272441/21
 • Fra DGE: Vedr. mulighed for boligundersøgelse på lok. nr. 430-81726, Fangelvej 72, 5672 Broby
  271574/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Supplerende undersøgelse, Uniscrap, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  276255/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, undersøgelsesrapport og pumpetest
  275225/21
 • Fra NIRAS: Pris boring
  270888/21
 • Fra LIFA, Anmodning om udtaleles vedr. forurening, Havnegade, 5500 Middelfart
  272507/21
 • 20216128_Måleblad.pdf
  272508/21
 • Supplerende oplysninger fra ansøger
  271741/21
 • fra Varde kommune: Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  271462/21
 • Fra COWI: Tilbud på supplerende undersøgelser Hvidkærvej 2A
  275068/21
 • svar påforespørgsel myndighedshøring forurenet grund
  272064/21
 • Fra COWI: Svar fra Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Vestergade 8, Faaborg: Etablering af permanent aktivt ventilationsanlæg - FMK udtalelse
  278956/21
 • Fra Nyborg Kommune, Oliespild efter miljøuheld og efterfølgende oprensning - Måre Møllevej 10F-10G, 5853 Ørbæk.
  272400/21
 • Fra ansøger - revideret budget samt revideret ansøgning til temapuljen: Kultur, kreativitet og mental trivsel
  270109/21
 • Budget og regnskabsskema kultur.pdf
  270111/21
 • Ansøgning (revideret), Kultur, kreativitet og mental trivsel.pdf
  270110/21
 • Fra Borger: Accept
  269885/21
 • Fra Odense Kommune: kvittering for §8-høringssvar for ”Roesskovsvej 28-32, 5200 Odense, matr. 1abh Vestermarken, Odense Jorder, lok.nr. 461-00087"
  271119/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "§ 8 tilladelse" - § 8-tilladelse til boliger, B0+B8 (tilladelse nr. 4) - Tilladelse til boliger B0 B8, matr. 2ho, Rismarksvej 52
  271441/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  271030/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  271531/21
 • Fra DMR: Korrespondance vedr. besigtigelsesdag
  279374/21
 • Fra Odense Kommune, Svar Vedr. Gartneriet Bladstrupvej 7 (tidligere Grønnegyden 93)
  279000/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag - tilsynsrapport 2015.pdf
  279011/21
 • Fra DMR: Referat af opstartsmøde Pulje 61 og 62
  279364/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  279255/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag - Bladstrupvej 5.pdf
  279007/21
 • Fra Tønder Kommune::Kvittering for modtagelse, Matr. 217 Sølsted
  270305/21
 • Fra Assens Kommune: Yderligere bemærkninger til returjord, Skalbjerg Lergrav
  271738/21
 • Fra Assens Kommune: Doks fra kommunen I, Skalbjerg Lergrav
  271730/21
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm.del - spm. 1304 om insulinpumper og glukosesensorer
  271645/21
 • Fra Odense Kommune: Foreløbig dokumentation jf. kontrolplan og moniteringsplan, Skt. Jørgens Engen, 5000 Odense C
  284202/21
 • Fra MST: Rettelser til telefonnotat fra d. 12-05-2021 vedr. Odense Havn/Lumby Spulefelt
  271443/21
 • Fra Assens Kommune: Doks fra kommunen II, Skalbjerg Lergrav
  271732/21
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse til boliger, B0+B8 (tilladelse nr. 4), Rismarksvej 52
  271437/21
 • Fra SDU: Dokumentation for arbejdstimer for fase 3 i projektet "Sundhed, Kultur og Natur"
  271616/21
 • Fra Haderslev Kommune: Spm vedr kortlægning, Flyvestation Skrydstrup
  271512/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. forureningsgrad i overfladejord på fællesarealer i B0+B8, Rismarksvej 52, Odense
  270425/21
 • Fra Niras, Rapport Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe
  272230/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail til rådgiver, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273473/21
 • Fra borger: henv. på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  272049/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse forud for § 8-ansøgning, Midtermolen, 5800 Nyborg
  273430/21
 • Fra Assens Kommune: Doks fra kommunen III, Skalbjerg Lergrav
  271734/21
 • Fra Borger: Vedr.: Spørgsmål vedr Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  271682/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel Byvejen 19, Rousthøje, 6818 Årre
  272011/21
 • FRA MOE: Forespørgsel på matriklen : 621-­00451 - C.F. Tietgens vej 10, 6000 Kolding
  272026/21
 • Fra borger/grundejer: Re: Vedr. sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272252/21
 • Fra SME A/S: Svar på spørgsmål vedr. prøvetagning på Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272212/21
 • Fra ejendomsmægler Lilienhof, henvendelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  272829/21
 • Fra Svendborg Kommune,Mail med §8-ansøgning og undersøgelse, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  272682/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 630-82473, Langagervej 12, Langagervej 14 og Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst - Endelige rapporter
  276508/21
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med supplerende materiale, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  272638/21
 • Fra Odense KOmmune, Bilag til mail; Revideret §8-udkast, Bystævnevej 5, 5200 Odense V.pdf
  273454/21
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning på §8 tilladelse, Koldingvej 18, 7100 Vejle
  272123/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med revideret §8-udkast, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273448/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  277117/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Generalforsamling i Healthcare DENMARK tirsdag den 22. juni kl. 10.00-12.00
  276209/21

Udgående

 • Til Niras: SV: kommentar til udkast til notat vedr. supplerende indeluftundersøgelse Søndergade 9, Aabenraa-Udkast.docx
  271744/21
 • Til Niras: SV: Oversigtskort Tværvej, korrospondance vedr. placering af geoprobe sonderinger
  271697/21
 • Til Borger, 541-20001 rapport, grundejerdel Nabo - Vestergade 56-58.pdf
  271648/21
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Vestergade 56-58.pdf
  271647/21
 • Til JC-IMEX ApS, Orientering om undersøgelse og videre tiltag, Vestergade 62.pdf
  271637/21
 • Til JC-IMEX ApS, 541-20001 rapport, grundejerdel - Vestergade 62.pdf
  271638/21
 • Til Ejendomsselskabet Leoparden, Orientering om undersøgelse og videre tiltag, Vestergade 60.pdf
  271633/21
 • Til Ejendomsselskabet Leoparden, 541-20001 rapport, grundejerdel Nabo - Vestergade 60.pdf
  271634/21
 • Til DGE og borger: Ikke mulighed for at søge om boligundersøgelse, lok. nr. 430-81726, Fangelvej 72, 5672 Broby
  271620/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Orientering om regional sagsbehandler, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  271533/21
 • Til mødedeltagere, RÅSTOF, Udkast til referat fra møde i regionen den 29. april 2021 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  271164/21
 • Til NIRAS: Vedr. boring
  270898/21
 • Til COWI: Bemærkninger til tilbud
  270880/21
 • Til Advokat, Råstof, SV: Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272070/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse midlertidig oplagsplads Kollevej 25, Nørre Nebel
  270685/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse jordoplagsplads Stationsvej 1, Nørre Nebel
  270668/21
 • Til Milton Huse: Telefonnotat vedr. Hedelundhegnet, Odense N.
  270612/21
 • Til COWI: SV: Rapport på Højmevej
  270555/21
 • Til MOE:Svar vedr. C.F. Tietgens vej 10, 6000 Kolding
  272034/21
 • Til Odense Kommune: Vurdering af § 8-pligt ved vedligeholdelse af højspændingsstation Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C
  270280/21
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af mail og kortlægningsvurdering, Femte Maj Plads, 5700 Svendborg
  270187/21
 • Til Ejendomsmægler: SV på forspørgsel Hoptrup Hovedgade 35A - Materiale fra kortlægning af ejendommen - forespørgsel om fremtidige muligheder
  270253/21
 • Til Ejendomsmægler: SV på forespørgsel Hoptrup Hovedgade 35A - Materiale fra kortlægning af ejendommen
  270239/21
 • Til Nordfyns Kommune, V2-afgørelse, Middelfartvej 8A, 5400 Bogense
  270122/21
 • Til Rambøll: Kvittering for status på oprensning og § 8-afrapportering, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  270054/21
 • Til COWI: Kommentar til oplæg
  270024/21
 • Til borger, V2-afgørelse, Sønderled 32, 6000 Kolding
  270010/21
 • Til COWI: kopi af faktura fra AL-NORTH, SV: Grønnegade - faktura på vej
  269854/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. kortlægning af restforurening, Sinaivej 16, 5672 Broby
  271279/21
 • Til Borger: Kompensationsaftale 2021 og 2022
  269968/21
 • Til Odense Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til etablering af boliger i BO + B8 (tilladelse nr. 4), 461-00199
  270322/21
 • Til borger: Bilag_kortbilag, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  270853/21
 • Til grundejer: Kortbilag m. arealer, der udgår inden kortlægning, en del af Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  270411/21
 • Til Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  271524/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  270398/21
 • Til Borger: Nuancering - F0, Roustvej 229, Årre
  271706/21
 • Til Svendborg Kommune: svar vedr. Matr.nr. 24ay Sørup, Svendborg Jorder - arealoverførsel og sammenlægning Sofielund Skovvej 50 (5700) Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse
  271105/21
 • Til Borger: Bilag til " Nuancering" - Boligerklæring, Roustvej 229, Årre
  271709/21
 • SV_ Bredbånd HE
  270029/21
 • Til Haderslev Kommune:Svar vedr kortlægning, Flyvestation Skrydstrup
  271526/21
 • SV_ Bredbånd HE
  270028/21
 • til borger, Petersmindevej 59, 7100 Vejle, 4o, Uhre By, Hover - Høring med bilag, Petersmindevej 59, 7100 Vejle
  270787/21
 • Til DMR: Opdateret puljeliste
  279348/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: SV: Notat på oprensning af olieforurening på Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  280911/21
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. undersøgelse af Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  271684/21
 • til projekthaver
  271626/21
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  270844/21
 • Bilag 2 - Forslag til høringssvar til SOSU Syd
  270229/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål om jordflytningen på Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  270379/21
 • Til borger, svar vedr. Ny Vestergade 12B, 5000 Odense
  271613/21
 • Til Billund Kommune, Råstof, Skovrejsning i interesseområde
  271459/21
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag, 461-81740, Allerupbygade 38, 5220 Odense SØ
  270026/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart, Matr. nr. 2co Strib Færgegård, Strib-Røjleskov - en del udgår inden kortlægning
  270439/21
 • Til Tønder Kommune: Svar vedr anvendelse af kortlagt areal, Matr. 217 Sølsted
  270080/21
 • Til Cowi, Udsættelse af Projekt datakvalitet til efter sommerferien
  269844/21
 • Til Borger: Svar vedr. resultater af undersøgelse på Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  271688/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Planteskolevej 51 B, 5250 Odense SV
  272205/21
 • Til SME A/S: SV: Odensevej 19, 5500 Middelfart - spørgsmål
  272204/21
 • Til borger/grundejer: Vedr. sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272244/21
 • Til SME A/S : Kvittering for svar på spørgsmål til sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272233/21

20. maj 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Status på oprensning og § 8-afrapportering, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  270043/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse til midlertidig karteringsplads, matr.nr. 647a Ribe Bygrunde
  272198/21
 • Sagsnr21-3570_Bilagsnr#3690023_v1_Facadetegninger.PDF
  270611/21
 • Sagsnr21-3570_Bilagsnr#3690021_v1_Situationsplan.PDF
  270610/21
 • fra Varde kommune SV: Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  270609/21
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. Svendborg Skyttekreds, Rødeledsvej 93A, 5700 Svendborg
  271991/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej 5 - gasmålinger
  269606/21
 • 2020-3285 2021-05-07 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  270597/21
 • fra Odense kommunen samlet tilbagemerlding vedr undersøgelsesoplæg for Pakhuskajen, Odense (Havnegade 12-14) oplæg til undersøgelse
  270596/21
 • Fra COWI: Tilbud 2021 monitering
  269889/21
 • Fra ansøger - Nyt Budget, søgt støtte hævet til 50.000 kr. : SV: Revideret budget til puljeansøgning
  269741/21
 • Fra rådgiver RÅSTOF Forespørgsel vedr. svar på myndighedshøring nær forurenet grund
  272059/21
 • Fra COWI: RE: Grønnegade - faktura på vej
  269860/21
 • SV_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ Cisco Flexplan
  295850/21
 • SV_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ Cisco Flexplan
  295849/21
 • Fra Borger: Svar vedr. kompensation
  268672/21
 • Fra Borger: Svar vedr. kompensation
  268669/21
 • fra varde kommune Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  268708/21
 • Fra WSP: Skovvej 22 - rapport udkast
  269417/21
 • Fra rådgiver RÅSTOF Telefonnotat vedr. 4a Fjelsted by, Fjelsted
  272047/21
 • Fra Fredericia Kommune, Vedr. dieselspild på ejendommen Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  271965/21
 • DynamicTemplate version 2.7.000 er frigivet!
  277726/21
 • Fra COWI: Tilbud på supplerende boringer 2021
  270255/21
 • Fra DMR: Udbedring af areal omkring olielager ved Mosevråvej -pris
  269425/21
 • Fra Niras: RE: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - ønsker ikke at byde
  269397/21
 • Cisco 2021
  295848/21
 • Fra Advokat, Råstof, Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272069/21
 • Fra SVS: Udviklingsplan for forskning til dialogmøde 10. juni 2021
  267541/21
 • Fra OUH: Udviklingsplan for forskning, dialogmøde 8. juni 2021
  267499/21
 • Referat fra møde mellem regionale pm kontaktpersoner og NGC den 29. april 2021
  270488/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel Hoptrup Hovedgade 35A -
  270096/21
 • Fra Borger: vedr. nedrivning af gartneri, 461-05070
  281199/21
 • Fra alles Lægehus - Orientering vedr. alle kapaciteter er besat ved ansat læge
  280348/21
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med §8-udkast, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  269517/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id: 11.02.2021, T1-T6 drænsystem) (MST Id nr.: 3123032)
  268936/21
 • Fra borger, Tarupvej 27, Årslev
  271293/21
 • Fra Højen Nedbrydning, Mail med vejesedler, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  269448/21
 • Medlemsnummer og bekræftelse af DAMA-medlemskab
  271739/21
 • Fra DMR: Miljørapport, Hajrnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  271292/21
 • Fra mst: Påbud af 20.maj 2021 om delvis oprensning af jordforurening ved tank T8805 FDO J70 (MST Id nr.: 3123198)
  269271/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation til STRING hydrogen corridor session on May 31st, 2021
  269604/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, H C Lumbyesvej 59, 5270 Odense N.pdf
  269704/21
 • Bilag 1. Beskrivelse af det attraktive liv i landdistrikterne
  269643/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 21, 5270 Odense N.pdf
  269642/21
 • Fra borger henv.vedr.matr. nr. 183c. Trekanten 23, Vojens
  268771/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Svar på regionens kvitteringssvar vedr. notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  269730/21
 • fra projekthaver
  268508/21
 • Fra STRING-netværket: Agenda and material for the virtual STRING Political Forum on June 1st, 2021 at 09:00
  269092/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. manglende notat, asbestforurening, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  268419/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N.pdf
  269645/21
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag, Udkast til §8 tilladelseVestergade 66, 5700 Svendborg
  269520/21
 • Fra CFFB - Dagsorden til styregruppemøde 27/5 2021
  268233/21
 • 21.05.2021 TOP 3 Samarbejde Hochschule Flensburg - Kooperation Hochschule Flensburg.pdf
  272556/21
 • Fra Tønder Kommune: Spm vedr anvendelse af kortlagt areal, Matr. 217 Sølsted
  270065/21
 • Fra DMR - Svar på bemærkninger
  271156/21
 • Fra DMR: Bilag - Miljørapport_med bilag.pdf
  271300/21
 • VS: Velkommen i bestyrelsen for Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark
  270708/21
 • Fra DR: Digitalt værktøj til diabetespatienter vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2021
  271936/21
 • Status politiske aktiviteter - Sachstand politische Aktivitäten Mai 2021
  273033/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  276553/21

Udgående

 • Til Niras: SV: Højgårdsvej 5 - gasmålinger
  269609/21
 • Til Borger, 541-20001 rapport, grundejerdel Nabo - Vestergade 66 og Kongevej 24.pdf
  269596/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, Kongevej 24.pdf
  269594/21
 • Til Borger, Varsling af kortlægning, Kongevej 24 - Vestergade 66.pdf
  269593/21
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Afrapportering Vestergade 56-66
  269588/21
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Vestergade 56-66, Tønder, lok: 541-20001
  269584/21
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering om sagsbehandler, Fionaparken, Bogense
  269469/21
 • Til DMR: Accept af pris på udbedring af areal omkring olielager ved Mosevråvej
  269440/21
 • Til COWI: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - bonuspulje
  269400/21
 • Til Kolding Kommune: Vurdering af § 8-pligt, Skamlingvejen, 6000 Kolding
  269345/21
 • Telefonnotat - dialig med borger, status for undersøgelser på Vejrøvænget 4
  269253/21
 • til varde kommune SV: Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  268712/21
 • Til Borger: Nyt forslag til kompensation
  268678/21
 • Til Haderslev Kommune: Forureningsundersøgelse på matr. nr. 553 Kastrup, Gram
  268365/21
 • 511-05706 Orientering.pdf
  268358/21
 • 543-05706 Orientering.pdf
  268342/21
 • Til Haderslev Kommune: Forureningsundersøgelse på matr. nr. 272 Uldal, Skrydstrup
  268344/21
 • Til Vejen Kommune: Orientering om forureningsundersøgelse: Matr. nr. 80 Jels Ejerlav, Jels
  268248/21
 • 527-05702 Orientering grundejere.pdf
  268239/21
 • Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse: Matr. nr. 1437 Jels Ejerlav, Jels
  268241/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. Gartneriet Bladstrupvej 7 (tidligere Grønnegyden 93)
  278991/21
 • Til DMR: Puljeliste og historisk materiale vedr. pulje 62 [Sendt med Bluewhale]
  279325/21
 • Til TARCO: Ridderstien 38, Fjelsted - status om den offentlige indsats - Revurderingsnotat juli 2020.pdf
  269549/21
 • Til TARCO: Ridderstien 38, Fjelsted - status om den offentlige indsats - Kortbilag.pdf
  269547/21
 • Til TARCO: Ridderstien 38, Fjelsted - status om den offentlige indsats - V2-kortlægning uden offentlig indsats.pdf
  269540/21
 • Til NordFyns Kommune: Regionens bemærkninger til materiale fra Højen Nedbrydning, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  268391/21
 • Til Bygma A/S og Aabenraa Kommune: Kortlægning af jordforurening, V1 - høring, Sønderport 46, Aabenraa
  268444/21
 • Til Nordicals: svar på aktindsigt, Sagsmateriale 461-00134 Jnr: 17 42960 [Sendt med Bluewhale]
  268768/21
 • Til borger, kommune og vurderingsstyrelsen: Afgørelse efter jordforureningsloven: Bodøvej 7, 5700 Svendborg udgår af kortlægning
  268513/21
 • Til Sparekassen Kronjylland: svar på henvendelse vedr. Magnesvej 5, 7100 Vejle (matr. nr. 1bd Uhre By, Hover)
  268364/21
 • Til Nordicals: svar på aktindsigt, Sagsmateriale 461-05107 jnr: 11 26073 [Sendt med Bluewhale]
  268742/21
 • Til projekt: gæster fra RSD til Alsion
  268070/21
 • Til Nordicals: svar på aktindsigt, Sagsmateriale 461-05107, jnr 07/20442 [Sendt med Bluewhale]
  268733/21
 • Til projekt: kvittering for nyt program og spørgsmål til budget
  268340/21
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Kottesgade 23-25, 5000 C, matr. 17d, 19a, 19d, 7000l og 7000bv Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, lok. nr. 461-04007
  267416/21
 • Til projekt: vedr. budget, som skal tilpasses
  268704/21
 • Til Assens Kommune: Beslutningsreferat vedr Skalbjerg Lergrav
  269705/21
 • SVtil ejer: Petersmindevej 59. 7100 vejle.
  268175/21
 • SV til ejer:Tarupvej 27, 5792 Årslev
  268061/21
 • Til Ejendomsselskabet, V1-afgørelse, Norgesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  267396/21
 • Til Danbolig Kolding: Vedr. fremsendelse af materiale på Favervrå Bygade 29, 6070 Christiansfeld, matr. nr. 63, Favervrå, Tyrstrup
  268831/21
 • Til Nordicals: svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  267502/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  268796/21
 • Til Canopy Growth, V1-høring med bilag, Grønnegyden 105, 107, 5270 Odense N.pdf
  269714/21
 • Til Svendborg Kommune, Anmodning om supplerende materiale, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  269563/21
 • Høringssvar Region Syddanmark programindhold Interreg 6A
  269216/21
 • Til CanopyGrowth, svar på spm. vedr. Jordforureningsattest - under sagsbehandling
  269719/21
 • Svar på Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. gennemførelsesrapporten 2020
  267571/21
 • Til Nybolig, Råstofområder nær Billesbøllevej 4 , 5463 Harndrup
  268990/21
 • Til Ejendomsselskabet, V1-kortbilag, afgørelse, Norgesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  267394/21
 • Til Odense Kommune, Svar på mail, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273396/21

19. maj 2021

Indgående

 • Fra Milton huse: Ibrugtagningstilladelse for ejendomme på Hedelundhegnet, Odense N.
  270530/21
 • Fra Milton Huse: SV: korrektion vedr. ejer af Hedelundhegnet, Odense N.
  270525/21
 • Miljøteknisk telefonnotat efter samtale med Hanne Juel Christiansen, Reg....docx
  270526/21
 • Fra DMR: Nye ejere/lejere på Glasvænget
  275453/21
 • Fra Niras: Udkast til notat supplerende indeluftundersøgelse Søndergade 9, Aabenraa-Udkast.docx
  271743/21
 • Fra rådgiver: Telefonnotat vedr. V1-varsel af ejendomme på Hedelundhegnet, Odense N.
  267124/21
 • Til Franck Geoteknik, Nikkeloverskridelse er bagatel, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  271278/21
 • Fra Vejle Kommune: Ingen dokumentationsprøver, Mågevej og Ternevej, 7100 Vejle
  267934/21
 • Fra Rambøll: Forespørgsmål om vurdering af restforurening og senere kortlægningsvurdering, Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266508/21
 • Fra Odense Kommune: Betydning af V1 for etablering af jordvarme på Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  267128/21
 • Fra Svendborg Kommune, Artikel vedr. PFAS
  266806/21
 • FW_ [EXT] RE_ Region Syddanmark_ IB rapport
  295847/21
 • Fra Slots- og Kulturstyrelsen, RÅSTOF, Svar på myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  268366/21
 • Fra Borger: Vedr.: Nye / supplerende prøver på ejendommen 14, 7000 Fredericia
  271283/21
 • fra Danske Regioner
  271552/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 19d, Fraugde By, Fraugde, C.F. Tietgens Boulevard 13, 5220 Odense SØ
  304097/21
 • fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 1666x, Bredstedgade 18, 5000 Odense C
  300107/21
 • Fra rådgiver: Udkast til miljøteknisk telefonnotat efter samtale med Region Syddanmark
  267125/21
 • Fra Sweco: Gothersgade 47. Fredericia, Geogis kontrolrapporter
  301695/21
 • Høring over udkast til vejledninger om journalføring i sundhedsvæsenet 31-1001-288
  266936/21
 • RE: Udkast til strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og DLSC
  267169/21
 • Fra Sweco: Ny foresp vedr dokumentation, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  266004/21
 • Fra virksomhed - Svar på svar om forurening på, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  265437/21
 • Henv. vedr. nuancering Magnesvej 5, Uhrhøj, 7100 Vejle
  266981/21
 • Fra CBBF: oplæg til møde i Temagruppen for Kvalitet møde 20. maj - Dagsorden m. bilag
  265026/21
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til ombygning af del af Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  265453/21
 • Fra ansøger: Revideret budget inkl. rev.post
  266779/21
 • Fra Udbudshuset Re: Aktindsigt - Tilbudsgivere og tildelte leverandører (CVR nr) på udbud?
  265367/21
 • Fra Sweco: Spm til frivillig oprensning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro,
  265912/21
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. høring af udkast til § 8 tilladelse i B0 og B8 - ingen bemærkninger, Rismarksvej 52
  266766/21
 • Fra Ingeniør'ne: supplerende dokumentation for oprensning ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense - Dokumentation efter fjernelse af forurening ved V2-NV - Flux-beregning
  266867/21
 • Høring over udkast til vejledning om ansvarsforholdene mv. ved brug af telemedicin, 31-1001-294
  266944/21
 • Fra Praksis - Orientering vedr. ansatte læger tilbage til septemver 2020
  280449/21
 • Fra Nordicals: henv. vedr. Ejendommen Trekanten 23, 6500 Vojens - forurening
  267516/21
 • Bilag 1 - Ansøgning, støtteerklæring og høringssvar
  270226/21
 • FAPS-Nyt Resultatet af valget til regionsbestyrelsen Region Syddanmark 2021
  289789/21
 • Fra Danbolig Kolding: "FORSP.: Vedr. matr. 63 Favervrå Tyrstrup. Adresse: Favervrå Bygade 29, 6070 Christiansfeld"
  267586/21
 • Fra ansøger: Nyt tilrettet budget
  267903/21
 • Fra Niras, Revideret tidsplan for pulje 26.
  267398/21
 • Fra SME A/S: Svar på kvittering for dokumenter på sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfrt
  269712/21
 • Fra Sweco, Bilag til mail; Oplæg til forureningsundersøgelse, Højbjergvej 121, 5200 Odense V
  268895/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Svar på regionens spørgsmål til notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  269724/21
 • Fra Sweco, Mail med oplæg til frivillig undersøgelse, Højbjergvej 121, 5210 Odense NV
  268891/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål til kortlægning, Koldingvej 39, 6760 Ribe
  269422/21
 • fra ejer, Petersmindevej 59. 7100 vejle.
  268167/21
 • Fra SME A/S: Vedr. Odensevej 19, 5500 Middelfart
  269693/21
 • Fra entreprenør:VS: fotos af Fund af forurenet jord Kielshusvej
  265895/21
 • Fra rådgiver NIRAS, arkivmateriale vedr. 461-81920, Birkum Bygade 19, 5220 Odense SØ
  280663/21
 • Varsel om sympatikonflikt
  291245/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 1345 Odense Bygrunde, Bangs Boder 7, 5000 Odense C
  278522/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 10d, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  285847/21
 • Fra projekt: Invitation til 1 koncert
  278147/21
 • 26.03.2021__Referat_-_Protokoll (1).pdf
  272691/21

Udgående

 • Til borger: Telefonnotat 19-05-2021 vedr. historik og ønske om etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt del af ejendom på Store Markvej 4, 5250 Odense SV.
  267170/21
 • Til rådgiver og Milton Huse: SV: Vedr. V1-varsel for ejendomme på Hedelundhegnet, Odense N.
  267158/21
 • SV Kvittering for ansøgning samt opklarende spørgsmål til materialet
  271727/21
 • Ansøgning.msg
  271728/21
 • Til Svendborg Kommune, Vedr. offentlig indsats, Poul Smeds Mose
  266812/21
 • Til/Fra indvinder, RÅSTOF, svar ang. efterbehandling matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  269046/21
 • Til Rambøll: Manglende dokumentationsprøver før kortlægningsvurdering kan foretages, Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266562/21
 • Til DMR: Aftale om kamerainspektion og oprensning af boring B115, Libavej 1
  266069/21
 • til Varde kommune SV: forespørgsel omkring § 8 - Byvejen 1, 6818 Årre
  265330/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 74, 5270 Odense N
  265251/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 74, 5270 Odense N
  265250/21
 • Til Svendborg Kommune, Svar vedr. undersøgelse på Skårupøre Strandvej 62A, lok: 479-690
  265155/21
 • Til Aabenraa Kommune - Grundejer, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  265133/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Åbovej 12A m.fl. Bylderup-Bov, lok: 580-81280
  265132/21
 • Til DMR, Godkendelse af tillægsspris 2 jordprøver - Vestergade 62, Tønder
  264864/21
 • Til DMR: Hermed dagsordenen til opstartsmøde
  279318/21
 • Til Sweco: svar på henv vedr.materiale på Uge Losseplads mail nr. 3
  266569/21
 • Til Haderslev kommune: Orientering om udbud af forureningsundersøgelse
  264807/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  267168/21
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse om forurening på, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  264904/21
 • Til Sweco: Svar vedr yderligere dokumentation, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  266009/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt samt standardvilkår og rev.instruks
  264855/21
 • Fra/til DMR - Status (pejleresultater) og plan (prøvetagning) + bemærkninger
  266930/21
 • Til Sweco: Svar på Frivillig oprensning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro,
  265935/21
 • Til Borger: Svar på henv. vedr. mulig ændring af nuancering, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  265592/21
 • Til Sweco: svar på henv vedr materiale på Uge Losseplads, lok. nr. 539-05733, mail nr.1
  266122/21
 • Til Haderslev kommune: Orientering om udbud af forestående forureningsundersøgelse
  264856/21
 • Til borger og Haderslev kommune: Orientering omkring udbud af forestående forureningsundersøgelse
  264832/21
 • Til Borger: svar på tlf. henv. vedr. Roustvej 229, Årre
  265619/21
 • Til Sweco: svar på henv vedr. materiale Uge Losseplads, mail nr.2
  266345/21
 • Til Udbudshuset Aps SV: Aktindsigt - Tilbudsgivere og tildelte leverandører (CVR nr) på udbud?
  264991/21
 • Til rådgiver: Miljøteknisk telefonnotat fra rådgiver med rettelser fra regionen
  267159/21
 • Til borger og Haderslev kommune: Orienteringsbrev omkring udbud af forestående forureningsundersøgelse
  264797/21
 • Til Danbolig: svar vedr. lok. 631-02016 - tidl. losseplads ved Pedersmindevej
  266989/21
 • Til Sweco: svar på mail vedr. materiale på Uge Losseplads mail nr. 4
  266664/21
 • Til Fensmark Miljø: Spørgsmål til notat på oprensning af olieforurening på Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  265067/21
 • Til SME A/S: Kvittering for dokumenter på sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfrt
  269702/21
 • Til Borger: Vedr. Østergade 13, 5310 Assens
  267099/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Kvittering for svar på regionens spørgsmål til notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  269727/21
 • Til ansøger, Råstof, Tilsyn d. 20-05-2021 hos Otto Chrestensen A/S, i råstofgraven på Østerlundvej
  273161/21
 • Til FMG, Nikkel overskridelse er en bagatel, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  273493/21

18. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR: Problemer med boring B115, Libavej 1
  264703/21
 • SV: Udveksling af FoU-opgørelser til fælles ledeslsesinformation
  279170/21
 • RAPPORT Midtvejsevaluering af Lindø FINAL.pdf
  264400/21
 • VS: Midtvejsevaluering - Betjening af Lindø med rute 151
  264399/21
 • Fra Ansøger: Nyt budgetskema - Grupetto Festival Nyt budget og regnskabsskema kultur.xlsx
  266289/21
 • PRO epilepsi vedligehold - den videre proces
  287337/21
 • Revision af epilepsispørgeskema_maj2021.docx
  287338/21
 • Fra WSP, Dokumentationsnotat for opgravning af olietank ved Gartnergyden i Haderslev.msg
  265188/21
 • VS_ [EXT] VS_ Region Syddanmark_ Cisco Flexplan Calling, Meeting og CC
  295844/21
 • SV_ Jeg kommer 10-15 for sent grundet møde med Erik Abrahamsen
  295843/21
 • VS: Lermængde - Øgede mængder §9 stk 2
  299465/21
 • Ansøgning om forøgede mængder ler iht §9 stk 2
  299449/21
 • Fra Rambøll: Forbrug pr. maj 2021 ekstra arbejder
  263332/21
 • Fra COWI - Referat Opstartsmøde pulje 57-58_18052021.pdf
  264451/21
 • Fra Borger: Vedr. 2021 / 2022 kompensation
  262912/21
 • Fra Aabenraa Løve apotek: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  263217/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse - Vejrøvænget 4, Fredericia - V1/V2 - Undersøgelser på grund som henvender ønsker at købe
  269176/21
 • Fra DMR: Re: Vedr. hydraulisk ledningsevne
  264761/21
 • Fra Udbudshuset Aps Aktindsigt - Tilbudsgivere og tildelte leverandører (CVR nr) på udbud?
  263975/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Fortsætter oprensningspåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  263807/21
 • Fra/til DMR - Status (foreløbig DualEM + planlagt poreluft)
  264000/21
 • Fra Orifarm: ang.Nystatin oral opløsning
  262632/21
 • Fra revisor: Erklæring Nyt OUH
  263643/21
 • Suppl. vedr. proces - Udkast til revideret vejledning om frit sygehusvalg mv.
  263073/21
 • Fra borger: anmodnig om udtalelse, Arealovrførselssag
  263352/21
 • Fra CJ AS, Mail med dokumnetation for opgravning af olietank, Svendborgvej 275, 5260 Odense S
  262424/21
 • Fra IRF, Sundhedsstyrelsen: Info om næste møde i seponeringsgruppen
  270191/21
 • Respons fra SHS på fForespørgsel om ledelse af session om ”Hygiejne på tværs” på temadag den 22-09-2021 om patientsikkerhed på tværs - svarfrist den 18-05-2021
  262656/21
 • Fra DMR: Foresp om møde, Smedevej 12, Tommerup Stationsby
  262866/21
 • Fra Odense Kommune: Problematik omkring nedsivning af regnvand og jordforurening, Kottesgade 25, Odense
  263850/21
 • RE:[WARNING: MESSAGE ENCRYPTED] DTØ-rapport 1. kvartal 2021 - Nyt OUH - Det Tredje Øje Rapport Q1 2021 - END 180521.pdf
  264118/21
 • Fra Agrolaw, Råstofgravning nær Billesbøllevej 4 , 5463 Harndrup
  264396/21
 • Fra DMR: Svar vedr oplæg, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  263832/21
 • Fra Assens Kommune, Spørgsmål vedr. ny bygning på matr.nr. 164c Assens Markjorder
  263469/21
 • Fra Borger: Vurdering af ændring af nuancering, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  265575/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til t §8-tilladelse boliger B0 B8, tilladelse nr. 4
  266754/21
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar til udkast til § 8 til ændring af arealanvendelse og anlægsarbejde i B0 og B8, tilladelse nr. 4, Rismarksvej 52
  265669/21
 • Fra CJ AS, BILAG, rapport, Svendborgvej 275, 5260 Odense S
  262429/21
 • Fra Assens Kommune: Kvittering for modtagelse af dagsorden, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  262822/21
 • Fra Nymølle: SV: vedr. høringssvar til partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus på del af matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  264189/21
 • Erklæring Nyt OUH - Erklæring Nyt OUH 1. kvt. 2021.pdf
  263646/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 5. maj 2021
  264404/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Endeligt oprensningspåbud - fase 2, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  266914/21
 • Fra revisor: RE:[WARNING: MESSAGE ENCRYPTED] DTØ-rapport 1. kvartal 2021
  264115/21
 • Fra EDC. Tarupvej 27, 5792 Årslev
  263917/21
 • fra borger. SV til ejer:Tarupvej 27, 5792 Årslev Vedr. oprensning
  268066/21
 • Fra Rambøll, råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  284244/21
 • Fra DMR:henv vedr. materiale på Øster Bregninge 19, Bregninge, Ærø
  267574/21

Udgående

 • Til Damsbo ApS, V1-høring, Bryllevej 2, 5250 Odense SV
  264397/21
 • Til Damsbo ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Bryllevej 2, 5250 Odense SV
  264398/21
 • Til Borger, Svar på henvendelse på Hovedgaden 2, Skovlund, lok: 577-99001
  264370/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Kirkegyden 80, 5270 Odense N
  264282/21
 • Til Nyborg Kommune: Bilag- Afgørelse, udgår inden kortlægning, Pilsgårdvænget 8, 5800 Nyborg
  264256/21
 • Til Nyborg Kommune: Info om at ejendommen udgår inden kortlægningen, Pilsgårdvænget 8, 5800 Nyborg
  264255/21
 • Mail til ansøger: Møde vedr. budget - Kunst mod utilstrækkelighed
  264237/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. hegn og V1-varsling af del af Stigevej 237, 5270 Odense N
  264176/21
 • Til Borger: Vedr. kompensation
  264007/21
 • Til indvinder, Råstof, Ang. høringssvar fra Vejen Kommune
  289773/21
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om dokumentation for oprensning, Mågevej og Ternevej, 7100 Vejle
  263792/21
 • Til Fast Ejd, V1-høring, Handelsvej 26-30, 5260 Odense S
  263422/21
 • Til Fast Ejd, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Handelsvej 26-30, 5260 Odense S
  263423/21
 • Til DMR, Regionens svar på revideret oplæg til undersøgelse på Østergade 38-42 i Assens
  263061/21
 • Til DMR, Vedr. §8 til opførsel af carport mm, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  263041/21
 • Til Svendborg Kommune, §8-høringssvar, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  262990/21
 • Til Dental Kompagniet, V1-høring, Lucernemarken 8, 5260 Odense S
  262810/21
 • Til Dental Kompagniet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lucernemarken 8, 5260 Odense S
  262811/21
 • Til Fjernvarme Fyn, V1-høring, Nistedvej 40, 5270 Odense N
  262663/21
 • Til Fjernvarme Fyn, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nistedvej 40, 5270 Odense N
  262664/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Søhusvej 246, 5270 Odense N.pdf
  262558/21
 • til Borger Afgørelse om udgået af kortlægningen Kottesgade 23 0dense, matr. nr 17d Åløkkegård Hgd lok nr 461-81620.pdf
  262389/21
 • TIl Nyborg Kommune: Kopi af orientering om indledende undersøgelse, Kertemindevej 160, Nyborg 450-81282
  263006/21
 • Til Borgere, Orientering om indledende undersøgelse af Søhusvej 246, Odense N, 461-81293.pdf
  263021/21
 • Til Agrolaw, Råstofgravning nær Billesbøllevej 4 , 5463 Harndrup
  264034/21
 • Til Geoservice: Kontrakt 2021 til underskrift
  262892/21
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse af Højrupvej 10, 5750 Ringe.pdf
  263124/21
 • Til Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Vestervoldgade 41, 01, 5800 Nyborg
  262859/21
 • Til Asens Kommune: Forslag til dagsorden, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  262679/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  263224/21
 • Til Peters Biler: Orientering om indledende undersøgelse, Vestervoldgade 41-43, Nyborg
  262876/21
 • Til borger: svar på HENV, Arealovrførselssag - 509-50053 Favrvrå Bygade
  263361/21
 • Til Nyborg Kommune: kopi af orientering om indledende undersøgelse, Nymarksvej 56, Nyborg 450-81260
  262956/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Svar på FORSP om arkivmateriale
  262420/21
 • Til Odense Kommune: Kopi af orientering om indledende undersøgelse, Gartnervænget Øst 35 og 37, 5240 Odense NØ, 461-81738
  263145/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Pejrupvej 60, 5600 Faaborg.pdf
  263165/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Stigevej 258, 5270 Odense N .pdf
  263215/21
 • Til borger, V1-høring, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  263226/21
 • Til borger, V1-høring, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  262533/21
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for ”Roesskovsvej 28-32, 5200 Odense, matr. 1abh Vestermarken, Odense Jorder, lok.nr. 461-00087"
  263946/21
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse af Granlyvej, 430-81472.pdf
  262993/21
 • VS_ EF563487_Ordrebekræftelse, ordrenr. 235675006
  270020/21
 • Bekræftelse fra TDC.pdf
  270019/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  263227/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. om en kommende indledende undersøgelse af Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N.pdf
  263268/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N.pdf
  263238/21
 • Til Rambøll. SV: Kolding Landevej 69.. såning af blomstereng
  262194/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Rønshovedvej 17, 7100 Vejle (630-00808).pdf
  263374/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. Indledende undersøgelse af Stigevej 260, 5270 Odense N.pdf
  263197/21
 • Til Nyborg Kommune: Kopi af orientering om indledende undersøgelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg, lok. 450-81216
  262894/21
 • Til Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Gartnervænget Øst 37, 461-81738
  263053/21
 • Til Borgere: Orientering om indledende undersøgelse, Gartnervænget Øst 35, 461-81738.
  263105/21
 • TIl Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Kertemindevej 160, Nyborg 450-81282
  262991/21
 • Til EDC: Svar på HENV, Overgade 11F, Nustrup, 6500 Vojens - Matr. 0243
  262553/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  262534/21
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af opfordring til tlf møde, Smedevej 12, Tommerup Stationsby
  262900/21
 • Til Esbjerg Kommune, OK til at fortsætte, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  263817/21
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse om forurening på, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  264048/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varsel (høring) af ejendommene Rønshovedvej 17 og 19, 7100 Vejle (631-00808)
  263757/21
 • Til borger - Kopi af V1-afgørelse med bilag, Hjallesegade 24B, 5260 Odense S.pdf
  263543/21
 • Til BOrger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N.pdf
  263290/21
 • Til Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Nymarksvej 56, Nyborg 450-81260
  262938/21
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål til dokumentationsrapport_ Orientering om undersøgelse af tankgrav, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted. Lokalitet 410-81035
  263421/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  262529/21
 • Til Borger - Fremsendelse af undersøgelsesrapport_Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (630-00808).pdf
  263291/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyesvej 59, 5270 Odense N
  269706/21
 • Til borger, kvittteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N
  269653/21
 • til projekthaver
  277056/21
 • Til projekthaver
  277022/21
 • VS_ EF564767_Ordrebekræftelse, ordrenr. 235675230
  270018/21
 • Bekræftelse fra TDC.pdf
  270021/21

17. maj 2021

Indgående

 • Fra Niras: Adelgade - rev. drænplan
  264765/21
 • Fra DMR: Videregående undersøgelser, pulje 29
  261563/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret til undersøgelse
  261553/21
 • Fra SWECO Endelige rapporter - Stubdrupvej 75, Vejle
  261546/21
 • Fra Niras: Søndergade, Aabenraa, GeoGIS kontrolrapport, oplysninger vedr Søndergade 11A og B
  261565/21
 • Fra Udbetaling Danmark : På venteliste til VTO oprensning
  261530/21
 • Fra Borger: Vedr. kompensation 2021
  261517/21
 • fra SWECO - Endelige rapporter - Øster Snedevej 15A, Vejle Øst
  261208/21
 • Fra WSP: Videregående undersøgelser, pulje 29 2021 - TILBUD
  261558/21
 • Fra Nyborg kommune tilladelse efter jordforureningslovens §8 til opførelse af gaslager på Lindholmvej 14, 5800 Nyborg
  262202/21
 • D450-2021-107921 Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til opførelse af gaslager på ejendommen Lindholmvej 14, 5800 Nyborg 23000293021-137110239690409.pdf
  262203/21
 • Underskrevet tilsagnskontrakt
  260437/21
 • SPrinter0821051711140.pdf
  260438/21
 • Projekt Trivsel for fagligt løft ver. 6 (170521).docx
  260439/21
 • Telefonnotat - dialog om status for undersøgelserne, Vejrøvænget 4, Fredericia
  259998/21
 • Fra MOE: Kontrakt underskrevet
  259942/21
 • Fra DGE: Henvendelse: Bestilling af baggrundsmateriale Fangelvej 72, Broby
  260777/21
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Partshøringssvar til tillæg til tilladelse Jordløse i Assens Kommune
  260946/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. svar på tidligere mail, Kirkegyden 80, 5270 Odense N
  264278/21
 • Fra Borger, Genhusningsaftale.pdf
  270298/21
 • Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294335/21
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning
  259610/21
 • Fra Kolding Kommune, Råstofplan 2020 - Politisk behandling af høringssvar Kolding Kommune
  261761/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  260472/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse om VTO
  259423/21
 • Fra FDO: Bilag 1: Ref. af Bestyrelsesmøde 11.06.69 - underskrevet
  261901/21
 • Fra FDO: Bilag 2: Gl. dokumenter fra Sundhedsstyrelsen fra 1969
  261902/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 631-00808, Rønshovedvej 17 og 19, 7100 Vejle - Endelige rapporter
  262774/21
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. §8-pligt til opførsel af carport og drivhus, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  262862/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål vedr. indvindingsboring, 539-05713
  262383/21
 • Fra Vejle Kommune, Mail med udkast til §8 tilladelse for nedrivvning af bygninger, Gammelhavn 6, 7100 Vejle
  262453/21
 • Fra EDC: HENV, Jordforureningsattest på Overgade 11F, Nustrup, 6500 Vojens - Matr. 0243
  262550/21
 • Fra Borger: Bilag Underskrevet+købsaftale
  259436/21
 • Fra Ørsted: vedr. Afgørelse (udkast) om afslutning af jordforureningssag ved T9804, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  260860/21
 • Fra DMR, Mail med oplæg til frivillig undersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N.
  259956/21
 • Fra DMR, Bilag til mail, undersøgelsesoplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N.
  259958/21
 • Fra Borger: Bilag - tingbog
  259432/21
 • Fra DGE: Vedr. Endeligt udkast til oplæg til friv. undersøgelse, 410-81444
  261181/21
 • Fra ejendomsmægler, henvendelse, VS: Jordforurening
  259701/21
 • Fra rådgiver: Henvendelse vedr. V1 varsel, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N.
  263436/21
 • Fra DGE: Bilag til "Vedr. Endeligt udkast til oplæg" - Endeligt oplæg, Bogensevej 17
  261185/21
 • 03.05.2021_Referat-Protokoll.pdf
  302402/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål vedr. indvindingsboring, 539-05713
  261246/21
 • Internt kortlægningsnotat, Grønnegyden 75, 5270 Odense N - udkast.docx
  259494/21
 • Fra DGE: Kvittering for accpet af opolæg, 410-81444
  261202/21
 • Fra Rambøll: Bekræftelse på igangsætning, Rolighed grusgrav
  259877/21
 • Fra FDO: FDO F1 - Billeshavevej 40, Strib
  261898/21
 • Fra Kolding Kommune: Landzonetilladelse til forlængelse af terrænregulering på Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  279265/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag til mail, Tilladelse til nedrivning af bygninger i hht JFL §8 stk 2, Gammelhavn 6, 7100Vejle
  262464/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag til mail, §8 ansøgning, Gammelhavn 6, 7100 Vejle
  262468/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sundhedsfaglig vurdering fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  265366/21
 • Fra Campus Vejle: vedr. Viden der virker
  266768/21
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. forurening på Roustvej 229, 6818 Årre
  265612/21
 • Fra projekt: program og PM
  268778/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om aktindsigt Vedr. lokalitet 46100134/46105107 - Rugårdsvej 40, 5000 Odense C - aktindsigt
  268757/21
 • Fra projekt. vedr. gæster til akkreditering 13.6.2021
  267702/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om aktindsigt Vedr. lokalitet 46100134/46105107 - Rugårdsvej 40, 5000 Odense C - aktindsigt
  268724/21
 • Ny Indstillingsrunde af patientgrupper til helgenomsekventering på NGC's infrastruktur
  270497/21
 • SV: Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. demensvenlige sygehuse (Svarfrist 17. maj 2021)
  271816/21
 • 03.05.2021_Referat-Protokoll.pdf
  272592/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. omlægning af fliser på Ørbækvej 859
  278828/21
 • Fra Odense Kommune, Bemærkninger til §8-høringssvar, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273391/21
 • Udvalget for regional udvikling 7. juni
  272930/21

Udgående

 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  261792/21
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, undersøgelsesrapport, rev1
  261777/21
 • Til borger, V1-høring, Nyborgvej 550, 5220 Odense SØ
  261675/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nyborgvej 550, 5220 Odense SØ
  261676/21
 • Til borger Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 incl. UDKAST Boligerklæring - Stubdrupvej 75, Vejle
  261616/21
 • Til Aabenraa Kommune: høring kortlægning af vejmartrikel
  261554/21
 • Til Borger: Vedr. 2021 kompensation
  261518/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål til sagen
  261053/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om sagen
  261048/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse vedr.: Bestilling af baggrundsmateriale Fangelvej 72, Broby
  261213/21
 • Til COWI: Svar på spørgsmål
  260591/21
 • Til PSYK: Manglende udviklingsplan for forskning 2021
  259855/21
 • Til grundejer: V1-varsling, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261877/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  260024/21
 • Til DMR og CC Svendborg Kommune: Bem til undersøgelsesoplæg
  261970/21
 • Til DGE: Vurdering af valg af analysepakke for jordpesticider
  260921/21
 • Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  259883/21
 • Til Rambøll: Opfordring om at sende tidsplan og møde i grusgraven, Rolighed Grusgrav
  259944/21
 • Til Borger: Afslag på VTO-anmodning
  260992/21
 • Til Borger: Orientering om boligundersøgelse, 461-81732
  261114/21
 • Til FDO: Vedr. fremsendelse af dokumenter på sagen fra Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261905/21
 • Til projekt: godkendt udsættelse pga corona
  259772/21
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse, SV: Jordforurening
  259712/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Billeshavevej 40, 5500 Middelfart - V1-varsling
  261896/21
 • Til borger - ejendommen udgår af regionens kortlægning - Øster Snedevej 15A, 7120 Vejle Øst
  261240/21
 • Til Tønder Kommune, Vuderingsstyrelsen og Søgaard Saft Aps: V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Fabriuksvej 2, Tønder
  259560/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  260022/21
 • Til DGE: Accept af oplæg til undersøgelse, dvs. ingen boligundersøgelse, 410-81444
  261197/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  260026/21
 • Til Sønderborg Kommune, Boligforeningen Søbo og Vuderingsstyrelsen: V2-kortlægning, Bülowsvej 9, Sønderborg
  259910/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 192810775.pdf
  261088/21
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261881/21
 • Til Borger, Fremsendelse af historik, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  261139/21
 • Til Nymølle:mail vedr. høringssvar til partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus på del af matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  260693/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261886/21
 • Tolkegebyr - Svar på spørgsmål 11.05.2021 til Avisen Danmark
  259671/21
 • Til Odense Kommune: Kopi af Orientering om boligundersøgelse, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ, lok. 461-81732
  261138/21
 • Til arbejdsgruppen Præsentationer fra arbejdsgruppemøde vedr. forberedelse af Dansk-Tysk Udviklingsalliance (Digital Valley) 12. maj 2021
  277788/21
 • Fra Kolding Kommune, Bilag til mail, Afgørelse om ikke at meddele §8, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292202/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med udkast til afgørelse om ikke at meddele en §8 - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292197/21
 • Til Aabenraa Kommune: svar på spørgsmål vedr. indvindingsboring, 539-05713
  286595/21
 • Til borger - Orientering om forureningsundersøgelse i Rugårdsvej.pdf
  275256/21

16. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR, Vedr. byggeri af carport og drivhus, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  259607/21
 • Fra DMR, Mail med oplæg til undersøgelse, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  259695/21
 • Fra DMR, BILAG, Undersøgelsesoplæg, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  259699/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Langeland Kommune
  261489/21
 • Fra DMR, Bilag til mail, oversigtskort, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  259615/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Langeland Kommune
  261482/21

15. maj 2021

Indgående

 • RE delareal matr. 17av udgår 17d afventer oprensning - SV Kottesgade 21 kortlægningsvurdering.msg
  260258/21
 • fra rådgiver rapport afgravning af forurening
  260257/21

14. maj 2021

Indgående

 • Re_ RegionSyd har deaktiveret min konsulent konto hos jer.
  295571/21
 • RegionSyd har deaktiveret min konsulent konto hos jer.
  295572/21
 • Orientering om ophør af rute 187 Oksbøl-Esbjerg til sommeren 2022
  258821/21
 • Ophør af rute 187 sommer 2022 - etabering af midlertidig flexpendlerordning.pdf
  258822/21
 • Fra DGE: Vedr. analyse af jordpesticider, Bogensevej 17, 5464 Brenderup Fyn
  260917/21
 • Fra projekt: anmodet om ny udsættelse pga corona
  259750/21

Udgående

 • Til speciallæge: uddybende svar på spørgsmål til rekvisitionslisten (regel 13)
  259102/21
 • Til borger: FORSP - Materiale om lok.nr. 482-81055: Rapporter og afgørelser . [Sagsnr.:16/29352], Gustavvej 13, 5935 Bagenkop
  258842/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  258999/21
 • Til Borger: Orientering om resultater og suplerende prøvetagning, Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  258998/21
 • Til DMR: Orientering af grundejer om cannister-målinger og opsætning af luftrensere - Østergade 13, Assens
  259036/21
 • Til Styrelsen for patientsikkerhed: Anmodning om Udtalelse om forurening
  259039/21
 • Til Borger: Bilag - 2000 V2-afgørelse.pdf
  259000/21
 • Til Borger: Bilag - 2003 Nuanceringsbrev.pdf
  259001/21
 • Til DMR: Kommentarer vedr. Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  258650/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. Østergade 13, 5610 Assens
  259041/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom; Hedelundhegnet 21, 5270 Odense N
  269649/21

13. maj 2021

Indgående

 • Notat med præciseringer og faglige supplementer til udvalgte CAPF-elementer
  267100/21
 • Fra projekt: vedr. ændringer til projektets gennemførelse
  260098/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  270162/21

12. maj 2021

Indgående

 • Vejledning vedr. klimatilpasning
  267097/21
 • Fra Niras: kontrakt, fase 1
  256368/21
 • Dialog med Svbg Kommune RÅSTOF Om høringssvar vedrørende lerkørsel i Stenstrup
  263506/21
 • Fra COWI: Kopi af ansøgning vedr. Vestergade 8, Faaborg: Etablering af permanent aktivt ventilationsanlæg - FMK udtalelse
  278947/21
 • Fra COWI: Oplæg til supplerende
  255809/21
 • Fra Svindinge landsbyråd: Re: Vedr. Højgårdsvej 5, Svindinge, etableringsår
  255824/21
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Arbejdsbeskrivelse til prissætning, permanent ventilationsanlæg
  278951/21
 • Fra Fensmark: Rettelse vedr. placering poreluftsmålinger, Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255739/21
 • PFra DMR, afrapportering - Teknisk - Vestergade 62, Tønder
  267056/21
 • Fra speciallæge: om lidokain til detumesering (vedr. regel 13)
  259096/21
 • Fra COWI: Reetablering efter borearbejde
  255157/21
 • Fra COWI og Beirholm, Revisor bemærkninger ver. Galleri Pagter - genhusningsaftale
  255626/21
 • RE_ Webex support tool.
  292599/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ejlskovsgade 15. Dokumentation for opfyldelse af §8 vilkår
  261668/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ejlskovsgade 15. Supplerende dokumentation for opfyldelse af §8 vilkår
  261666/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om ændret arealanvendelse på Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  261664/21
 • Underskrevet tilsagnkontrakt.pdf
  254824/21
 • journalnummer 21/4388 - underskrevet tilsagnskontrakt
  254823/21
 • Avisartikel 6. maj 2021 - Vardevej 151, Vejle
  256539/21
 • Fra Odense Kommune, Endelig § 8-tilladelse t. opførsel af drivhus, Vibevej 1A, 5000 Odense C
  260473/21
 • Fra Odense Kommune, Endelig § 8-tilladelse t. opførsel af drivhus, Vibevej 1A, 5000 Odense C
  260475/21
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank på ejendommen Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær, matr.nr. 1ae, Helletofte By, Bøstrup
  259604/21
 • Fra Vejen Kommune: § 19-tilladelse til udspredning af boremudder, Vejen Kommune
  259194/21
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  257008/21
 • Tlf. notat henv fra grundejer. vedr. Vibækvej 1, Odense, 461-05070
  256750/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  257857/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Status vedr. Fionaparken, matr. 285ab, 5400 Bogense
  257836/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Fund af olieforurening i jorden, Vejlevangen 13, 5300 Kerteminde
  257981/21
 • Fra Fensmark: Notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  258024/21
 • Flensburg - brev ang. SARA
  254678/21
 • Kommunale repræsentanter til AK-udvalget i regi af Det Regionale Lægemiddelråd
  255721/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af vurdering af § 8 sag, Vibækvej 1
  254600/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brolandvej 93, 5320 Agedrup.pdf
  253922/21
 • Fra Borger: Vedr. § 8 i forbindelse med nedrivning af drivhus
  255351/21
 • Bilag 2 OUHs notat.docx
  255757/21
 • SV: Parkering - opdateret notat - Notat120521_2.pdf
  260509/21
 • Fra Sweco: Plan med poreluftsky
  301795/21
 • Fra rådgiver: Rapport oprensning af forurening på Bodøvej 7 5700 Svendborg, lok. Nr 479-70163.
  259513/21
 • Fysioterapi - Ændring af cvr.nr.
  260610/21
 • Fra Højen Nedbrydning: Vedr. oprensning af asbestforurening, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  259525/21
 • Fra Revisor: DTØ-rapport 1. kvartal 2021
  260972/21
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, garanti og ekstraaftaler
  259970/21
 • Fra Kolding Kommune: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  259636/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. høring af udkast til §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  261787/21
 • SV: Parkering - opdateret notat
  260508/21
 • Fra re.develop: Kommentar til oplæg, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  263642/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  263626/21
 • Henvendelse fra apoteker ang apoteksfilial på SVS
  279193/21
 • Fra Odense Kommune: Fælles bemærkninger til dokumentation af oprensning ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense
  266781/21
 • Fra Sweco: Lokalitet 557-45002 Pederstræde 5, Bramming
  284405/21
 • Fra DMR - sløjfning af boringer Pulje 46
  267437/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag DOP - Råolieterminalen - Udledning af (blyholdig) vand fra tank tag til tank farm (T-9804) (MST Id nr.: 3082703)
  268860/21
 • Fra SOSU Syd vedr. udbud
  267779/21
 • Fra DMR: Vedr. analysepakke til undersøgelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  285648/21
 • 21.05.2021_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf
  272549/21

Udgående

 • Til borger - Afgørelse Vestergade 7, Aabenraa
  256483/21
 • Til Varde Kommune: Orientering om status på olieforurening - Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255726/21
 • Til Stenbjerg ejendomme, Skat, Aabenraa Kommune: kortlægningsafgørelse på lok.nr. 545-30008, Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  255719/21
 • Til KE: Direktionsmøde d. 17. maj 2021: Bemærkninger til udviklingsplan for forskning 2020-2021 for det præhospitale område
  255706/21
 • Til Borger: Møde med Region Syddanmark om Dejrupvej 16
  255646/21
 • Til Fensmark: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255605/21
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål vedr. sagsbehandling, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  255473/21
 • Til Landsyd: SV: Vedr. V1-kortlagt areal lok.nr. 575-81018, ændring af matrikel
  255441/21
 • Til NJS Trading og Vejen Kommune: kortlægningsafgørelse på lok.nr. 575-081018, mindre del af matriklen udgår af kortlægningen
  255452/21
 • Til borger: Oplysninger til brug ved forureningsundersøgelse, Fangelvej 72, 5672 Broby
  255213/21
 • Til COWI: Vedr. reetablering
  255170/21
 • Til Borger, Orientering om besigtigels og oprensning.pdf
  254569/21
 • Til Odense Kommune: Endelig kortlægningsafgørelse vedr. Højeløkke Allé 2a, 5270 Odense N
  253740/21
 • Til EDC. SV: Vedr. Jordforureningsattest på Høgelundvej 1, Vedsted, 6500 Vojens - Matr. 0017
  254711/21
 • Til Borger - Vedr. Indledende undersøgelse på Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  257507/21
 • Til Tvillingegården, V1-høring, Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  254997/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  254542/21
 • Fra/Til DGE: Korrespondance vedr. valg af analysepakker i forbindelse med frivillig undersøgelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  254553/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  253760/21
 • Til Varde Kommune; §8 lovligørelse af terrasse via revideret §8 tilladelse
  254891/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  253764/21
 • Til Haderslev Kommune. 5543-50005 Høgelundvej 1, Vojens. Udgår inden kortlægning efter historisk gennemgang.
  254605/21
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering varsles matr. nr. 696h Fredericia Bygrunde V1 kortlagt
  254434/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 192469577.pdf
  254572/21
 • Til Sønderborg Kommune: Afgørelse - Del af ejendom udgår af V2 kortlægning, 533-05704
  256675/21
 • Til TV2 Fyn: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  256798/21
 • Til Tvillingegården, V1-kortbilag, høring, Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  254999/21
 • Til Tvillingegården, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 148, 5270 Odense .pdf
  255002/21
 • Til Vejle Kommune: materiale om Vardevej 151, 7100 Vejle, matr. nr. 38a Kølholt, Skibet
  254558/21
 • Svar til speciallæge: om lidokain til detumesering (vedr. regel 13).
  259100/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  253762/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (630-00808).pdf
  257489/21
 • Forberedelse af møde i Interreg-formandskredsen 17 maj
  255520/21
 • Til Tvillingegården_Udgår inden kortlægning efter historisk gennemgang_Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  254998/21
 • Til Sønderborg Kommune og SKAT: Orientering om Afgørelse - Del af ejendom udgår af V2 kortlægning, Amtsvejen 11 m.fl., 6400 Sønderborg, lok. 533-05704
  256683/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varsel (hørring) af ejendommen Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (631-00808)
  257496/21

11. maj 2021

Indgående

 • Forureningsundersøgelse på ejendommen Smedegade 14 Blans.msg
  256042/21
 • fra rådgiver undersøgelsesrapport
  256040/21
 • Forureningsundersøgelse på ejendommen Smedegade 14 Blans.msg
  262405/21
 • Fra Sønderborg kommune forureningsundersøgelse smedegade 14 sønderborg
  262403/21
 • Fra GSK: Om lægemidler, som ikke er godkendt af Medicinrådet til standardbehandling
  253993/21
 • Fra COWI: Rapport på Højmevej
  270552/21
 • Fra Niras: RE: Vedr. Boringer på Tværvej 1 og Fredensgade 10, Aarup
  251576/21
 • Fra borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: Sv: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  250284/21
 • Fra Advokat, Råstof, VS: Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272024/21
 • Fra Ejedomsselskabet den Fynske Forskerpark: Indkaldelse til bestyrelsesmøde og generalforsamling i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark
  256926/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Udkast til referat fra Healthcare DENMARK 35. bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2021
  256941/21
 • Fra ansøger: rev. budget
  256091/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles tilbagemelding Vedr. dokumentationsrapport for Promenaden, bygning 1 (byggefelt 3) i Kanalbyen
  258661/21
 • Fra DGE: Vedr. frivillig undersøgelse - revideret oplæg, Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  254008/21
 • Fra mst:Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra tankmixer M-8802 B ved tank T8802 (MST Id nr.: 3074148)
  253958/21
 • Re_ Virtuelt møde med samordningskonsulent d. 27 maj kl 16.45
  255164/21
 • fra projekthaver
  256537/21
 • Fra DGE: Tlf. notat, henv. fra DGE ved oplæg til undersøgelse, Bogensevej 17, Brenderup, lok. 410-81444
  254231/21
 • Fra ansøger. revideret budget
  256287/21
 • Fra ansøger: rev. budget og ansøgningsskema
  256141/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tillæg til jordhåndteringsplan og §19 ansøgning
  254016/21
 • Databehandleraftale Fredericia Kommune
  251112/21
 • Fra Healthcare DENMARK: HCD regnskab 2020 og revisionsprotokol
  251256/21
 • Fra IB-ministeriet:- Ny bkg. om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19
  250180/21
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. gennemførelsesrapporten 2020
  252681/21
 • Fra Misbrugscenter Sønderborg - Oplysning om Cvr nr.
  250953/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. flytning af afværgeboring PB4 om moniteringsborger
  252344/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Niels Kjeldsensvej 7, 7323 Give.pdf
  252044/21
 • Databehandleraftale mellem Region Syddanmark og Peytz Mail
  250581/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Reetablering af moniteringsbrønde og pumpebrønd PB4, Møllebugtvej 3 - 5a, 7000 Fredericia
  252352/21
 • Fra Fensmark: Vedr. evt. oprensning, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  253181/21
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  253093/21
 • Fra virksomhed Henvendelse om forurening Diskovej 20, 7100 Vejle
  264040/21
 • Fra DGE: Tilrettet oplæg til undersøgelser på Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  260903/21
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail med afgørelse om ikke-påbud, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  284347/21
 • Fra DR: Temagruppen for Kvalitet møde 20. maj - Dagsorden m. bilag
  265014/21
 • Fra Franck Miljø- & Geoteknik: FORSP om arkivmateriale
  262413/21
 • Fra projekt: program pr. maj 2021
  268746/21
 • Fra Canopy Growth, Spm. om Grønnegyden 105, Odense N
  269709/21
 • Fwd: Henvendelse fra Vejen Kommune
  268117/21
 • Fra SWECO - Nordkrogen 8 - grundejer rapport indledende undersøgelse
  252829/21
 • Fra DGE. Telefonbesked - V1 - Salg af ejendom
  251789/21
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding, opdateret rapport
  253379/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 18, 5270 Odense N.pdf
  252996/21
 • Fra SWECO - Nygade 20 - grundejer rapport, indledende undersøgelse
  253207/21
 • Fra LIFA A/S: Anmodning om regionens udtalelse i forbindelse med arealoverførsel af grusvej, Hannerup Engvej 43, 7000 Fredericia
  253289/21
 • Fra borger. Telefonbesked - Nedgravet olietank - Manglende attest
  251881/21
 • Hovedaftale Fredericia Kommune
  251126/21
 • Opsiger ydernummer - fået ydernummer i Region Midt
  253039/21
 • Fra Haderslev Kommune: Fund af forurening med bly i jorden, Bevtoft Kirke, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  253018/21
 • TH Budget_ minus 7,5% Egenandel RSD
  251077/21
 • Kvittering for opsigelse af ydernummer
  253051/21
 • fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  252756/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om anvendelse af slagge, Østermarkvej 14, 6230 Rødekro
  252896/21
 • Høring: Frist den 16/5 - Høring vedr. ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)
  252328/21
 • Høring: Frist den 16/5 - Høring vedr. ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)
  252974/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om plan for flytning af afværgeboring PB4 om moniteringsborger
  251182/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S.pdf
  252401/21
 • Fra Assens Forsyning: Bekræftelse på sløjfning, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  252245/21
 • Fra SWECO - Nordkrogen 8 - teknisk rapport indledende undersøgelse
  252828/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag ved P37.233 (MST Id nr.: 3068994)
  250133/21
 • Fra Assens Forsyning: Vedr. sløjfning af afværgeboring, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  252232/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 20, 5270 Odense N.pdf
  252471/21
 • Udkast til revideret vejledning om frit sygehusvalg mv.
  252463/21
 • Fra borger. VS: Telefonbesked - Nedgravet olietank - Manglende attest
  251878/21
 • Fra SWECO Nygade 20 - teknisk rapport, indledende undersøgelse
  253209/21
 • Fra DGE: Pulje 59 og 60: Referat af opstartsmøde samt opdateret tidsplan
  272621/21
 • Fra Borger: Miljø
  279219/21
 • Fra borger: Miljø
  279333/21

Udgående

 • Til Hatting, V1-høring, Nyborgvej 565, 5220 Odense SØ
  253304/21
 • Til Hatting, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nyborgvej 565, 5220 Odense SØ
  253305/21
 • Til Borger, Orientering om besigtigelse og evt. oprensning.pdf
  253276/21
 • Til borger - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Nygade 207323 Give
  253248/21
 • Til Borger, Orientering om besigtigelse og evt. oprensing.pdf
  253217/21
 • Til Odense Kommune, § 8a høringssvar, ingen bemærkninger, Vibevej 1A, 5000 Odense C
  253156/21
 • Orientering om undersøgelse og evt. oprensning.pdf
  253144/21
 • Til borger - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 incl. UDKAST Boligerklæring - Nordkrogen 8, 7300 Jelling
  253128/21
 • til borger svar på henvendelse Vedr. Aabenraa vej 16 6100 Haderslev
  253085/21
 • Til Nyborg Kommune: Høring, Udkast til kortlægningsafgørelse samt undersøgelsesresultat, Libavej 1, Ørbæk
  252823/21
 • Til Ejendomsmægler: Kortlægninsgbrev og bilag vedr. Kongensgade 105
  252553/21
 • Til COWI, Fastsættelse af beløb for kompensation
  254945/21
 • Svar til GSK: Om lægemidler, som ikke er godkendt af Medicinrådet til standardbehandling
  254006/21
 • Til Niras: SV: Vedr. Boringer på Tværvej 1 og Fredensgade 10, Aarup
  251585/21
 • Til DMR: Materiale om lok 493-00024
  251570/21
 • Til borgere, V1-afgørelse samt del udgår, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  250354/21
 • Til borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: SV: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  250292/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler
  250166/21
 • Til borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: SV: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  250048/21
 • Til borger, Slotsgade 5: Slotsgade 5, Aabenraa, undersøgelsesnotat til orientering
  249981/21
 • Til Advokat, Råstof, SV: Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272030/21
 • Til MOE: Kontrakt til underskrift mv.
  249940/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering vedr. omr. der udgår af kortl., Saltgade 11, 6760 Ribe
  252211/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 20, 5270 Odense N
  252487/21
 • Til Niras Arkivmateriale for lok. nr. 461-00148
  250171/21
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - delområde udgår af kortlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  252212/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer vedr. flytning af afværgeboring PB4 om moniteringsborger
  251453/21
 • Til Niras. Arkivmateriale for lok. nr. 461-06143
  250217/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  252230/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der er under sagsbehandling, 440-81105
  253404/21
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser på Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  252587/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Smedegyden 3b, 5320 Agedrup.pdf
  253316/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Smedegyden 3, 5320 Agedrup.pdf
  253307/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  252213/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 95, 5320 Agedrup
  253938/21
 • Teststrategi og plan.pdf
  251807/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  252228/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  252231/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 18, 5270 Odense N
  253007/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev, Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev, hovedejer
  253400/21
 • Til Niras. Arkivmateriale for lok. nr. 461-06195
  250233/21
 • Til Langeland Kommune: Kvittering vedr. påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank på ejendommen Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær, matr.nr. 1ae, Helletofte By, Bøstrup
  251905/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev, Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev, meddejer
  253401/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. evt. § 8 sag, Vibækvej 1 i Odense - status på afklaring af det videre forløb
  253449/21
 • Til DMR: OM Undersøgelse 1999
  251619/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. UDKAST til svar vedr. dokumentationsrapport for Promenaden, bygning 1 (byggefelt 3) i Kanalbyen
  252845/21
 • Til Borger: Svar på status for sagsbehandling af mulig kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  253494/21
 • Til DMR: Kortlægningsbrev V1V2 2017
  252168/21
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - delområde udgår af kortlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  252083/21
 • Til Niras. Arkivmateriale for lok. nr. 461-06099
  250193/21
 • Til DMR: OM afværge
  252175/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  253206/21
 • Til Haderslev Kommune: Spørgsmål vedr. dokumentation på evt. oprensning, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  253030/21
 • Til EDC: SVAR på HENV, Torningvej 25, 6070 Chr. Feld - Matr. 67a
  250710/21
 • Til Fensmark: Kvittering for modtagelse af mail m. spørgsmål vedr. forurening op mod skel, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  252602/21
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev - orienteringsbrev til grundejere
  253414/21
 • Til DMR: Kortbilag 2017
  252254/21
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  250184/21
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering sendes resultatet af videregående undersøgelser på Gothersgade 47, Fredericia
  253398/21
 • Til Borger: Varsel VTO undersøgelse
  249948/21

10. maj 2021

Indgående

 • Fra Formpipe: Aflevering forsinket pga uoverensstemmelser i dataoverførsel
  253750/21
 • 20210410-008944 -Mobile Incident - 4G dropped calls.pdf
  294124/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Bemærkninger til forundersøgelser, Rekreativt område ved Trolden
  250011/21
 • Fra WSP: Tidsplan - overfladevand pulje 5
  249918/21
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 4 - april 2021 (2).pdf
  294020/21
 • Fra MJ: Orientering af deltagelse forud for møde i direktionen 17. maj 2021
  248744/21
 • Fra Nyborg Kommune: Højgårdsvej 5, 5853 Ørbæk, tidligere udførte undersøgelser af kontaktrisiko
  249179/21
 • RE: Konsulenttimer i indeværende kontraktperiode
  254025/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering på tilbageførsel
  248386/21
 • Fra MOE: Tilbud VTO undersøgelse
  248303/21
 • Fra DMR - Endelige rapporter (teknisk rapport og 2 grundejerrapporter) - Jernbanegade 1 og 1A, Gråsten
  248569/21
 • SV: Høring over forslag til Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning for evaluering af sundhedsteknologi
  248311/21
 • Havnegade 12-14 Jordforurening.pdf
  252596/21
 • 2019-1477.2019-12-03. Havnegade 12-14 Odense - tilbud revideret.pdf
  252599/21
 • Bilag 2 Havnegade 12-14 Odense.pdf
  252597/21
 • 2019-2378 2020-01-10. Undersøgelsesrapport inkl. bilag_Optimized.pdf
  252598/21
 • fra Odense kommune : Pakhuskajen, Odense (Havnegade 12-14)
  252592/21
 • Fra borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: Sv: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  249975/21
 • Fra Niras: Artikel ORSA-rør i kloakker
  247710/21
 • Fra Fensmark: SV: Status på olieforurening på Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  255414/21
 • Fra Fensmark: Undersøgelsesoplæg, Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255416/21
 • Fra DGE: Bilag til "Vedr. oplæg" - historik og oplæg til undersøgelser, Bogensevej 17
  251211/21
 • Fra DGE: Vedr. oplæg til undersøgelser, 440-81444
  251210/21
 • Fra Landsyd: Vedr. V1-kortlagt areal lok.nr. 575-81018, ændring af matrikel
  255435/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  249479/21
 • KOrrespondance med Nordfyns KOmmune om frivillig undersøgelse
  249267/21
 • Fra Niras: SV: Sewers and VC
  247712/21
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Høringssvar - trækker ansøgning om § 52 disp. tilbage, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  247679/21
 • Fra DMR, Entreprisekontrakt retur, Sønderportsgade
  249262/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  249478/21
 • Fra DGE: Bilag til "Vedr. Frivillig undersøgelse" - Revideret oplæg til undersøgelse, Bogensevej 17
  254023/21
 • Re: kan du hjælpe
  259228/21
 • Fra STRING-netværket: TEN-T Corridor ScanMed - Macroregion Meeting with the Coordinator - safe the date 28.05.2021 9:00-12:00 CEST Invitation to become speaker
  256862/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Afdækning med flis i Kanalbyen
  253055/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af §8-pligt, Bondovej 17, 5250 Odense SV
  252707/21
 • Fra Fensmark: Spørgsmål vedr. forurening op mod skel, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  252577/21
 • RE: Hvenetved 5 - oplæg på supplerende undersøgelser
  253363/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250240/21
 • Fra DMR: Fotos fra gravearbejde, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  250095/21
 • NetDesign driftsrapport for april måned 2021
  294019/21
 • Fra EDC. Vedr. Jordforureningsattest på Høgelundvej 1, Vedsted, 6500 Vojens - Matr. 0017
  254617/21
 • Fra borger, kvittering for svar vedr. Stenløsebygade 22 B : Matr. nr. 4bi Stenløse By, Stenløse, Stenløse
  252020/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar til rådgiver vedr. oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251246/21
 • Fra MEldgaard Miljø AS: BEM vedr kortlægning af Eltangvej 136, 138 og 140, 6051 Almind
  259539/21
 • Fra WSP, Råstof, opdatering af udpegningsgrundlag
  263078/21
 • Fra Nyborg Kommune: Spm vedr boring, Margårdsvej 2, Nyborg
  247180/21
 • Fra SWECO - Jennumvej 135, Vejle - teknisk rapport - indledende undersøgelse
  248367/21
 • Fra Aabenraa SV: Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  248956/21
 • Fra Borger: Ansøgnings om optagelse under VTO
  247647/21
 • Adgang til DWH data.pdf
  249545/21
 • Fra Rambøll - Udkast til rapport (undersøgelse i stedet for oprensning)
  249028/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Notat på oprensning af olieforurening, Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  271631/21
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: Kortlægning af projekter med medicinafstemning
  247972/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen : Opfølgning på specialeplanen 2020. Afklaring vedr. datatræk fra Sundhedsdatastyrelsen og den fremadrettet proces
  248772/21
 • Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (Frist 25/5)
  248578/21
 • Fra SWECO - Jennumvej 135, Vejle - grundejer rapport - indledende undersøgelse
  248368/21
 • Fra Sweco: Bemærkninger til Aabenraa kommune vedr opgravning på Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  246636/21
 • Fra Rambøll: Kvittering fro svar vedr muld til Brylle grusgrav
  246939/21
 • Fra Borver: Bilag til ansøgning
  247652/21
 • Fra Sweco: Svar vedr opgravning på Nr Hostrupvej 15, Rødekro
  246613/21
 • Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (RETTELSE I BILAG)
  248597/21
 • Fra Vejen Business College: vedr. Pilotprojekt om bæredygtigt forbrug
  247890/21
 • Fra Odense Kommune: status på afklaring af det videre forløb, Vibækvej 1, Odense
  253432/21
 • Fra Borger: henv. vedr. status for sagsbehandling af evt. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  253492/21
 • Fra Svendborg Kommune: Arealoverførsel af vejareal, matr.nr. 24ay Sørup, Svendborg Jorder, Sofielund Skovvej 50, 5700 Svendborg
  252035/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250181/21
 • Fra DMR: Historik for Rismarksvej 52, revideret
  253376/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250223/21
 • Fra Vejle Kommune: Vurdering af §8 pligt, Springbjergvej 16, 7183 Randbøll
  252777/21
 • Fra Kolding Kommune: Tidspunkt for drøftelse af oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251201/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250207/21
 • Fra DEC: HENV, Vedr. Torningvej 25, 6070 Chr. Feld - Matr. 67a
  250706/21
 • Incident Rapport - Dropped calls 4G - 10.4. 2021
  294123/21
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgningsmateriale for Tybovej 3
  275505/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse for Tybovej 3
  275484/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Bilag: Miljøteknisknotat_Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  271636/21

Udgående

 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  249482/21
 • Til Niras: VS: Højgårdsvej 5, 5853 Ørbæk, tidligere udførte undersøgelser
  249188/21
 • Til forkvinde i Svindinge landsbyråd: Vedr. Højgårdsvej 5, Svindinge
  249170/21
 • Til Nyborg Kommune: Brønd på Margårdvej sløjfes af grundejer
  249155/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Thorupvej 70, 5220 Odense SØ
  249021/21
 • Til borger, V1-høring, Thorupvej 70, 5220 Odense SØ
  249020/21
 • Til borger - Jernbanegade 1A, Gråsten - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 og UDKAST Boligerklæring
  248972/21
 • Til borger - Jernbanegade 1 Gråsten - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 og UDKAST Boligerklæring
  248949/21
 • Til MKH: Indkaldelse af SM til direktionsmødet d. 17. maj 2021
  248782/21
 • Til Nordicals: Kortlægningsbrev
  249180/21
 • Til Nordicals: Kortlægningsbrev
  249175/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 1. ejer..pdf
  248923/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgesle og afslutning af indsats, 1. grundejer.pdf
  248919/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Udkast boligerklæring, 2. ejer.pdf
  248940/21
 • Til Borger, Udkast boligerklæring, 1. ejer.pdf
  248922/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Orientering om undersøgesle og afslutning af indsats, 2. grundejer.pdf
  248939/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Udkast til kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  248941/21
 • Til Borger, Afrapportering vidr. und. 481-00019 Hovedgaden 10, 5932 Humble
  248926/21
 • Til Langeland Kommune. Jordforurening, Hovedgaden 10-12, Humple, Lok: 481-19
  248901/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Afrapportering af vidr. und. Lok: 481-00019 Hovedgaden 10, 5932 Humble
  248943/21
 • Til SM: Ny fremsendt udviklingsplan for sundhedesforskning til direktionsmødet d. 17. maj 2021
  248172/21
 • SV til MJ: Udviklingsplan for det præhospitale område skal på direktionsmøde d. 17. maj 2021
  248145/21
 • Til CS: Afklaring om rolle i projektgruppen?
  247910/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigevej 237, 5270 Odense N
  247863/21
 • Til borger, V1-høring, Stigevej 237, 5270 Odense N
  247862/21
 • Til orientering: V1-varsling af del af Stigevej 237, 5270 Odense N
  247861/21
 • Til Esbjerg Kommune, Regionens svar på §8, Fanø Losseplads, lok: 563-55006
  247842/21
 • Til borgere, V1-høring, Stigevej 239, 5270 Odense N
  247857/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigevej 239, 5270 Odense N
  247858/21
 • Til KB Stige, V1-høring, Hedelundhegnet 64A-74B, 5270 Odense N
  247853/21
 • Til KB Stige, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 64A-74B, 5270 Odense N
  247854/21
 • Til Grundejerforeningen Hedelundhegnet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  247850/21
 • Til Grundejerforeningen Hedelundhegnet, V1-høring, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  247849/21
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Kvittering for modtagelse samt svar på spm, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  247705/21
 • Til DGE, Svar på Oplæg til undersøgelse på 461-06149: H.C. Lumbyes Vej 18, 5250 Odense
  247563/21
 • OUHs Høringsinput til Region Syd vedr. Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning.docx
  247216/21
 • SV: Høring over forslag til Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning for evaluering af sundhedsteknologi
  247215/21
 • Til Nyborg Kommune: Brønd på Margårdsvej 2, Nyborg
  247541/21
 • Til WSP: Tidsplan ønskes
  247118/21
 • Dialog med Svbg Kommune RÅSTOF Om et Høringssvar fra nabo ang vejadgang
  263497/21
 • Til Niras: Vedr. Boringer på Tværvej 1 og Fredensgade 10, Aarup
  246608/21
 • Til Niras: SV: Sewers and VC
  247716/21
 • Til Sønderborg Kommune,Spørgsmål til påbudssag på Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  246252/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering sendes retur
  246012/21
 • Til DJ Miljø og Geoteknik P/S: Henvendelse om afgørelser og rapporter
  251493/21
 • Til Kolding Kommune: Kvittering vedr. tidspunkt for drøftelse af oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251227/21
 • Til WSP, Råstof, opdatering af udpegningsgrundlag
  263088/21
 • Til Nyborg Kommune: Svr vedr brønd/ boring, Margårdsvej 2, Nyborg
  247190/21
 • Til borger og Odense kommune: afgørelse - udgår inden kortlægning Over Holluf Toften 8, 5220 Odense SØ
  247544/21
 • Til Varde Kommune: SPM om status, samt anmodning af lovliggørelse af terrasse på Dejrupvej 18.
  248139/21
 • Til Middelfart Kommune, Ingen bemærkninger til afgørelse om ikke-påbud, Algade 74, 5592 Ejby
  247048/21
 • Til Rambøll: Svar på oplæg til oprensning i Rolighed grusgrav
  249266/21
 • Til Rambøll: Svar vedr muld til Brylle grusgrav
  246929/21
 • Tids- og aktivitetsplan 100521.pdf
  249535/21
 • Til Nordfyns Kommune: Høring, Ølundgyden 29, 5450 Otterup
  248784/21
 • Til borger, V2 varsel på: 480-81470, Vognmand, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 1ac og 1r, Ølund By, Skeby. - Høring med bilag, Øllundgyden 29, Otterup.pdf
  249166/21
 • Til Hjembo Nørrebrogade, V0-brev, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia.pdf
  247492/21
 • FEJL - PDF uden hele dokumentet
  248464/21
 • Tilbud vedr. drift af Interreg-sekretariatet 2022-2029
  247599/21
 • Til borger - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Jennumvej 135, Vejle.pdf
  248715/21
 • Til Rambøll - Bemærkninger til udkast
  249090/21
 • Til Cowi: Tillægsaftale på Hvenetved 5
  253368/21
 • Til Odense Kommune: Varsling om undersøgelse på matrikel 16q Bellinge By, Bellinge
  253370/21
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - delområde udgår af kortlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  247884/21
 • Til Nybolig, Svar på henvendelse, Gl, Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  251350/21
 • Til Vejle Kommune: anmodning om §8 ansøgning
  275493/21

9. maj 2021

Indgående

 • Fra borger, opfølgende mail vedr. Stenløsebygade 22 B : Matr. nr. 4bi Stenløse By, Stenløse, Stenløse
  251998/21

Udgående

 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  245911/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  245914/21
 • Til borger, svar vedr. Stenløsebygade 22 B : Matr. nr. 4bi Stenløse By, Stenløse, Stenløse
  252006/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S
  252423/21

7. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR: Re: Glasvænget 9, data fra B110
  246650/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Midler disponeret VTO afværge
  245990/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om kortlægningsbrev
  249169/21
 • Fra DMR: Materiale om Øster Bregninge 19, Bregninge, Ærø
  251503/21
 • Fra Ejendomsmægler: Materiale om Kongensgade 105
  252546/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 1.3 - Skurby, etape 3 fra 1,0-1,5 m u.t.
  271250/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag - analyseresultater 1
  271251/21
 • Fra Franck Geoteknik, Guldrankevej, Gartnerbyen, Odense - miljøhåndteringsplan for skurby, etape 3
  243883/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Miljøhåndteringsplan for skurby, etape 3, Guldrankevej, Gartnerbyen, Odense
  271247/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag - analyseresultater 2
  271252/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 1.1 - Skurby, etape 3 fra 0,0-0,5 m u.t
  271248/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 1.2 - Skurby, etape 3 fra 0,5-1,0 m u.t.
  271249/21
 • Fra Tønder Kommune, Accept af slaggeudlægning under ny bygning - Tønder Kommunes sagsID 09.08.35-P19-6-21
  243464/21
 • Fra Esbjerg Kommune, lokalitet 563-55006 Manglende afdækning af gammel losseplads
  243558/21
 • 2020-3285 2021-05-07 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  246123/21
 • fra rådgiver Pakhuskajen, Odense (Havnegade 12-14)
  246122/21
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. 461-81664
  243536/21
 • Fra borger: Supplerende oplysninger vedr. slaggeudlægning på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  242235/21
 • Fra borger: Mængden af udlagt slagge i udkast ikke korrekt, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  242036/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse af §8-tilladelse" - §8-tilladelse nr. 3 - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på dele af matr 2d og 2ho (V2-SV, V2-SØ mm)
  249858/21
 • Fra den kommunale repræsentation - bidrag til årlig status
  250319/21
 • Fra Servia: Kommentarer til Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  253017/21
 • Vedrørende afgørelse truffet i Landssamarbejdsudvalget for Fodterapi
  249905/21
 • Bilag - Uddybning af praksis på stomiområdet ved henvisning til nye forløb
  294964/21
 • Fra projekt: fortsat vedr. rev. budget
  260011/21
 • Fra projekt: vedr. tilpasninger i budget
  259994/21
 • Fra Shell: Høringssvar til UDKAST til midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra oprensning af xylenspild (Havneterminalen, Kongensgade 113, Fredericia)
  241982/21
 • Fra rådgiver NIRAS, arkivmateriale vedr. 461-81740, Allerup Bygade 38, 5220 Odense SØ.pdf
  252247/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra motorventil 88MOV59 (MST Id nr.: 3051937)
  242101/21
 • Underskriftsbilag fra sygehusene, december 2020.pdf
  243730/21
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Dandyvej 19, 7100 Vejle
  244344/21
 • Underskriftsbilag fra sygehusene, november 2020.pdf
  243708/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 630-82484, Vardevej 193, Raakjærsvej 3, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle - Endelige rapporter
  243294/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om kortlægningsbrev
  249163/21
 • Fra DMR A/S: Re: Oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  242052/21
 • Fra MST: svar vedr. undersøgelsesrapport i forbindelse om varsel om påbud om oprensning ved tank T8805 på FDO J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia (MST Id nr.: 3054034)
  243069/21
 • Fra Rådgiver: Anmodning om materiale
  243039/21
 • Danske Regioner: Invitation til indstilling af emner til Lærings- og Kvalitetsteams
  242417/21
 • Fra Rambøll: Spm vedr muld (videresalg) til Brylle grusgrav
  246916/21
 • Fra Odense Kommune: Meddelse af §8-tilladelse nr. 3 til fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt forurening ved V2SØ og V2SV og etablering af interne veje mm
  249852/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  246098/21
 • Fra Odense Kommune: SV: Over Holluf Toften 8
  246549/21
 • Fra Borger: Re: Over-Holluf-Toften 8, 5220 Odense SØ
  246566/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. materiale om gartneri Over Holluf Toften 8
  246574/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  246142/21
 • Fra Rambøll - Opdateret tilbudsliste (07-05-2021)
  246072/21
 • Fra DMR: Orientering vedr undersøgelse af Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia
  250733/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til etablering af boringer samt midlertidig tilladelse til indvinding af grundvand på D. Lauritzens Vej 4, Esbjerg
  253452/21
 • Fra Kolding Kommune: VS: Oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251170/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  253025/21
 • Fra STRING-netværket: Draft project proposal abstract on the STRING hydrogen corridor for comments until May 21st, 2021 COB
  250523/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse af §8-tilladelse" - kortbilag til §8-tilladelse nr. 3 (V2-SV, V2-SØ mm)
  249861/21
 • Udpegninger til arbejdsgrupper og advisory boards under NGC
  270515/21

Udgående

 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigevej 304, 5270 Odense N
  244342/21
 • Til borgere, V1-høring, Stigevej 304, 5270 Odense N
  244340/21
 • Til Aabenraa Kommune, Kvittering for modtagelse samt anm. om færdigmelding af slaggeudlægning, Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov
  244101/21
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014, V1-høring, Svendborgvej 79, 5260 Odense S
  244064/21
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 79, 5260 Odense S
  244065/21
 • Til KE: Dialogmøde SHS d. 11. maj 2021: Bemærkninger til udviklingsplaner for forskning 2021
  243846/21
 • Til Apoteket Ørnen og Vesterbro: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  243848/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med endeligt referat fra mødet den 7. april 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  243739/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, ENDELIGT Referat fra møde 7 april 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise.pdf
  243740/21
 • Til advokat: Oplysninger til sagsbehandling ifm. oprensning, Bredgade 29, 5560 Årup
  243587/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. kortlægningsstatus for Haugevej 180, 5270 Odense N
  243578/21
 • Til Grundejer: Link til ansøgning om boligundersøgelse
  243552/21
 • Til STIGE FRISKOLE, Del udgår efter undersøgelse, Haugevej 188 + 188B, 5270 Odense N, matr. nr. 2t, Hauge By, Lumby
  243504/21
 • fra rådgiver Pakhuskajen
  246125/21
 • 2020-3285 2021-04-12 Samlet PDF med alle analyser.pdf
  246126/21
 • Til Nordfyns Kommune: Tvivl om kortlægning i forb. m. nedsivning
  243433/21
 • Til Grundejer1, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Stationsvej 14A, 5792 Årslev.pdf
  243345/21
 • Til SKAT + FMK, Orientering om afgørelse, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  243344/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Stationsvej 14A, 5792 Årslev.pdf
  243346/21
 • Kortbilag - Udgår, lokalitet nr. 461-81664
  243335/21
 • Til borger, Udgår efter undersøgelse og oprensning, Haugevej 180, 5270 Odense N, matr. nr. 1b og 1q, Anderup By, Lumby
  243334/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  242860/21
 • Angående offentliggørelse af rapport
  275836/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Hjarnøvej 12, 7000 Fredericia
  242662/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Læsøvej 8, 7000 Fredericia
  242661/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Hjarnøvej 6, 7000 Fredericia
  242663/21
 • Til Fredericia Kommune, Vedr. forurening fra gammel olietank på Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  242520/21
 • Til Fensmark: Forespørgsel om status på olieforurening på Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  242357/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge
  241996/21
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Høring - udkast til afslag på ans. om disp. fra § 52, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  241961/21
 • Til Billund Kommune, Vedr. §8 til udestue, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  241937/21
 • Til Kolding Kommune, Høring - afslag på ans. om disp. fra § 52, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  241884/21
 • Til Grundejer, UDKAST, Afslag på ans. om § 52 dispensation, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang.pdf
  241885/21
 • Til Grundejer, Høringsbrev, 11a, Lilballe By, Eltang.pdf
  241882/21
 • [Sagsnr.:17/34221] Acadre - aflevering til arkiv
  241704/21
 • Til boligforening, V1-kortbilag, høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278544/21
 • Til boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278540/21
 • Til Borger - Udgår af kortlægningen Vardevej 193, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  243488/21
 • Til boligforening, V1-høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  243130/21
 • Til Grundejer2, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  242490/21
 • Til DGE: Dokumenter fra lok nr 449-55047, Slipshavn 5, Nyborg
  244506/21
 • Til Grundejer1, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  242414/21
 • Til DMR: Sagsmateriale, Smedevej 12, Tommerup 1/3
  244493/21
 • Til ansøger: kvittering for trukket ansøgning
  242185/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge en del af Fangelvej 111 og 111B, 5260 Odense S, som måske forurenet.
  244023/21
 • Doc2Mail - Forsendelse 192028610.pdf
  243978/21
 • Til Mst: mail vedr. undersøgelsesrapport om tank T8805 på FDO J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  242676/21
 • Til Borger - Fremsendelse af undersøgelsesrapport Trædballehusvej 5, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  243573/21
 • Til borger, V1-høring, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV.pdf
  242250/21
 • Til Drift og Anlæg, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vejareal Assensvej, 5250 Odense SV.pdf
  242259/21
 • Til Drift og Anlæg, V1-høring, Vejareal Assensvej, 5250 Odense SV.pdf
  242260/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV.pdf
  242249/21
 • Til information. V1-kortbilag, høring, Bakketoppen 37, 39, Rughøjvej 134, vejareal Assensvej 5250 Odense SV.pdf
  242247/21
 • Til DLK Invest, V1-høring, Bakketoppen 37, 39, 5250 Odense SV.pdf
  242257/21
 • Til Middelfart Kommune, Råstof, Tilføjelse til høringssvar
  243073/21
 • Til borger: svar på henv. vedr. Billeshavevej 40, Strib, lok. nr. 445-04022
  243383/21
 • Til Villemoes Teglværk A_S, Afslag på ans. om § 52 dispensation, 3k, Terpling By, Åstrup
  242007/21
 • Til Rambøll, Råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  244024/21
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. krav til undersøgelser forud for § 8-tilladelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  243884/21
 • Til Borger - Udgår af kortlægningen Raakjærsvej 3, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  243463/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelsesbreve vedr. Trædballehusvej 5, Raakjærsvej 3 og Vardevej 193, 7100 Vejle
  243952/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af afgørelsesbreve vedr. Trædballehusvej 5, Raakjærsvej 3 og Vardevej 193, 7100 Vejle
  243868/21
 • Til DMR: Sagsmateriale, Smedevej 12, Tommerup 3/3
  244501/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge en del af Fangelvej 111 og 111B, 5260 Odense S, som måske forurenet.
  244062/21
 • Til boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  243128/21
 • til borger,Tidl. Vognmand, Ølundgyden 25, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 1ac Ølund By, Skeby. - Udgår efter undersøgelse med kortbilag og US rapp, Øllundgyden 25.pdf
  243526/21
 • Til Borger: Tilsagn om VTO oprensning
  242043/21
 • Til boligforening, V1-kortbilag, høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  243132/21
 • Til Borger: Afgørelse - del af ejendom udgået inden kortlægning
  244102/21
 • Til DLK Invest, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Bakketoppen 37, 39, 5250 Odense SV.pdf
  242254/21
 • Til rådgiver: sagsmateriale: Stadionvej 50, 5450 Otterup.
  243053/21
 • Til Borger: Høring rapport og ændring af V2 kortlægning
  242039/21
 • Til DMR: Sagsmateriale, Smedevej 12, Tommerup 2/3
  244498/21
 • Til Borger: svar vedr korltægning af Over-Holluf-Toften 8, 5220 Odense SØ
  246542/21
 • Til Kolding Kommune: SV: Oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251187/21
 • Til boligforening, V1-høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278543/21

6. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR, Mail med høringssvar fra grundejer, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  242321/21
 • Modtagelse af arkiveringsversioner genåbner/Rapport om Rigsarkivets tilsyn 2020
  241706/21
 • Fra Niras: SV: Afløbsinstallation Adelgade 138
  241387/21
 • Fra Middelfart Kommune, Orientering til Regionen: Varsel om ikke påbud og oplysninger fra undersøgelse af tankgrav, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  241413/21
 • Fra MOE: Endelig VTO rapport
  240598/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, data fra B110
  246660/21
 • Rapport
  295188/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Suppl. opl. Meddelelse af miljøgodkendelse, Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov, nu med rigtig tekstskabelon.
  240396/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Meddelelse af miljøgodkendelse, Maarten Damsteegt, Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov,
  240389/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. sagabehandling af §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  255465/21
 • FRA MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark (MST Id nr.: 3045922)
  239507/21
 • FRA MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark (MST Id nr.: 3045798)
  239465/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: vedr. status på oprensning på Haugevej 180, Odense N, lok. nr.: 461-81664
  239429/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: ifm. køb af udstykning på Mosevænget 17, tidl. Haugevej 180, Odense N, lok. nr.: 461-81664
  239421/21
 • Fra DMR: Rapportudkast
  240116/21
 • Fra Orbicon, Afrapportering af vidr. und. Lok: 481-00019 Hovedgaden 10, 5932 Humble
  248910/21
 • Fra Niras: Adelgade. Diverse opfølgninger, ændringer til entreprise
  241386/21
 • Fra DGE, Anmodning om Kortlægningsmateriale
  240004/21
 • Fra Odense Kommune: Opfølgning på høringssvar fra Ingeniør'ne vedr. §8-tilladelse nr. 3: Fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt terrændæk, oprensning V2-SV, V2-SØ, interne veje mm.
  249849/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse af Hjartnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  250750/21
 • SV_ [EXT] Rapport
  295170/21
 • Fra Niras: Bilag - Dokumentationsrapport 2021, Møllevej 12, 6600 Vejen.pdf
  238906/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Byvejen 19, 6818 Årre.pdf
  239062/21
 • Fra DK Råstof: Kvittering for modtagelse af svar vedr område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Hylkedal
  240061/21
 • Fra DK Råstof: Kvittering for modtagelse af svar vedr område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Lilballe
  240075/21
 • Fra JB COdex:: Opfordring til varsling, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  240600/21
 • Fra borger: Hovedgaden 1 - Hellevad, 6230 Rødekro
  241384/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Alleup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  239326/21
 • Fra ejendomsmægler: henv. vedr. Jordforureningsattest på matrikel 23a Udby By, Udby, Middelfart Kommune
  241141/21
 • Fra EDC: Vedr. Jordforureningsattest på Ny Allegade 28, 6100 Haderslev - Matr. 937a
  241489/21
 • Fra Vejle Kommune. Dandyvej 19, 7100 Vejle - Nyt udkast til påbud
  239324/21
 • Fra MST: Afslutning af forureingssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild ved tankmixeren til tank T8801 (MST Id nr.: 3048574)
  242027/21
 • fra Faaborg Midtfyn kommune henvendelse vedr. kortlægning Fangelvej 36 og Fangelvej 72 5672 Broby.msg
  239295/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundmarken 6, 5270 Odense N.pdf
  239444/21
 • Fra SDU:Mødemateriale fra Activing Living Lab arbejdsgruppe
  241269/21
 • fra Wsp, Råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  244017/21
 • fra DGE, fotos. Svendborg Landevej 9 , 5871 Frørup
  268210/21
 • Fra ansøger: Ansøgning trækkes tilbage
  242162/21
 • Hovedaftale Aabenraa Kommune
  246134/21
 • Datavask - Faktura 2 for april
  245944/21
 • Databehandleraftale Aabenraa Kommune
  246124/21
 • Fra Middelfart Kommune, Afgørelse om ikke påbud, Algade 74, 5592 Ejby
  247021/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vesthavnsvej 17, Nedbrydning af silo - Opdateret dokumentationsrapport
  247856/21
 • Fra Middelfart Kommune,Mail med orientering om afgørelse om ikke påbud, Algade 74, 5592 Ejby
  247014/21
 • Fra mst: Afslutning af forureingssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild ved flanger ved flexrør og tankventil på tank T8851 dateret 12.8. 2016 (MST Id nr.: 3045720)
  242223/21
 • Fra ejer - Kontaktoplysninger på forpagter
  242523/21
 • Fra Shell: vedr. Tilladelse ifølge MBL §19 og JFL §8 (oprensning af xylenspild, Havnelaboratoriet)
  241965/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilbagekaldelse: Vesthavnsvej 17, Nedbrydning af silo - Dokumentationsrapport
  247865/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vesthavnsvej 17, Nedbrydning af silo - Dokumentationsrapport
  247871/21
 • Fra Borger: telefonhenvendelse: Over-Holluf-Toften 8 5220 Odense
  246508/21
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST til svar vedr. dokumentationsrapport for Promenaden, bygning 1 (byggefelt 3) i Kanalbyen
  252836/21
 • Fra erhvervsmægler: Forespørgsel vedr. lokalitets nr. 630-81052 - Englandsvej 1, 7100 Vejle
  241366/21
 • Fra borger: 461-06054
  241410/21
 • Fra EDC: Vedr. Jordforureningsattest på Torningvej 25, 6070 Chr. Feld - Matr. 67a
  241519/21
 • Fra Nordicals: Ørbækvej 113, 5700 Svendborg
  240343/21

Udgående

 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Regionens bemærkninger til Kohavevej 15B, 5750 - Etablering af ridebane
  241475/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  241174/21
 • til Odense kommune: Supplerende oplysninger vedr. Bioblok 2-aktiviteter på "kulpladsen"
  241031/21
 • Til Lønholm Agro ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  240981/21
 • Til Lønholm Agro ApS, V2-høring, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  240980/21
 • Fra MOE: Vedr. GeoGis
  241703/21
 • Kortbilag - Udgår, lok.nr. 621-81423
  240428/21
 • Til Kolding Kommune, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af matr. nr. 7000b, Ejstrup By, Harte
  240427/21
 • Til MOE: Kommentar til rapportudkast
  240352/21
 • Tilparter RÅSTOF Endelig Tilladelse til Strøjer Tegl A/S til erhvervsmæssig indvinding af ler
  272269/21
 • Svar på henvendelse om sags materiale på Lok: 525-40303
  240007/21
 • TIL MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark (MST Id nr.: 3045798)
  239462/21
 • TIL MST: 20210506_REVIDERET-Ekstradatatildenskriftligeindberetning.xls
  239464/21
 • TIL MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark
  239278/21
 • TIL MST: 20210506_Revideret_Indbetretning 2020.pdf
  239279/21
 • Til DMR: Spørgsmål vedr. Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  250765/21
 • Til MURERMESTRENE JOHANSEN & BODHOLDT, Udkast til Boligerklæring, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup.pdf
  240113/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  239551/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  239339/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Byvejen 19, 6818 Årre.pdf
  239066/21
 • Til borger og kommune: høring vedr. V2 kortlægning af del af Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  238808/21
 • Til borger. 461-06054
  241414/21
 • Til projekt: godkendt udsættelse og ny afslutningsdato
  239351/21
 • Til SDU og Designskolen: Referat fra styregruppemøde 12 22 april 2021
  241394/21
 • Til MURERMESTRENE JOHANSEN & BODHOLDT, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup.pdf
  240103/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Nyborgvej 546, 5220 Odense SØ.pdf
  238749/21
 • Til MURERMESTRENE JOHANSEN & BODHOLDT, V2-høring, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup.pdf
  240109/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til det nye udkast til påbud om undersøgelser efter §40 i JFL af jordforurening fra spildet af organiske opløsningsmidler på Dandyvej 19, 7100 Vejle
  239333/21
 • Til ejendomsmægler: SV: Vedr. Jordforureningsattest på matrikel 23a Udby By, Udby, Middelfart Kommune
  241154/21
 • Til Jordkonsulenterne: Svar på telefonhenvendelse: Rudmevej 85, 5750 Ringe, Lok. nr.: 430-81374
  238859/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. dokumentationsrapport vedr. opførelse af Havnehus på adressen Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia, matr.nr. 391pg Fredericia Stadsjorder
  238995/21
 • Til EDC: Vedr. Jordforureningsattest på Ny Allegade 28, 6100 Haderslev - Matr. 937a
  241491/21
 • Til borger: Hovedgaden 1 - Hellevad, 6230 Rødekro
  241388/21
 • Nyt medlem af Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis
  241238/21
 • Til Radio4: Svar på aktindsigt
  240356/21
 • Mødebehandling S-20210062
  240636/21
 • Til Wsp, Råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  244032/21
 • Til DMR A/S: Spørgsmål til oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, 6640 Lunderskov
  242064/21
 • Til Assens Kommune, borger og entreprenør PH: Standsningspåbud, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  267449/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Niels Kjeldsensvej 7, 7323 Give
  252064/21
 • Til erhvervsmægler: vedr. henv. om ejendommen Englandsvej 1, 7100 Vejle - en del udgår af V1-kortlægningen
  241371/21
 • Til GREV-AND, V1-afgørelse, Lucernemarken 6, 5260 Odense S.pdf
  239785/21
 • Til DK Råstof: Svar vedr område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Lilballe
  239943/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, V1-afgørelse, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  239337/21
 • Til DK Råstof: Svar vedr område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Hylkedal
  239938/21
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om dialog med Sweco, Nr Hostrupvej, Aabenraa
  238726/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varsling vedr. Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 10k, Bredal By, Engum). Lokalitet 630-82386.
  239509/21
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til etablering af boringer samt midlertidig tilladelse til indvinding af grundvand på D. Lauritzens Vej 4, Esbjerg
  239927/21
 • Til ABJ Metal, Vurderingsstyrelsen og Haderslev Kommune: V2-kortlægning, Ribevej 20, Haderslev
  238758/21
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Dele af matr. ved. hovedbygning skal udgå af kortlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  241014/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Nyborgvej 546, 5220 Odense SØ.pdf
  238750/21
 • Til projekt. godkendt tilpasninger i aktiviteter pga corona
  239881/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  239544/21
 • Til GREV-AND, V1-kortbilag, afgørelse, Lucernemarken 6, 5260 Odense S.pdf
  239787/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (630-82386).pdf
  239353/21
 • Til Grundejer, Afslag på ans. om dispensation, 3k, Terpling By, Åstrup - Til Grundejer, Afslag til dispensation, 3k, Terpling By, Åstrup.pdf
  239899/21
 • Til EDC: Vedr. Jordforureningsattest på Torningvej 25, 6070 Chr. Feld - Matr. 67a
  241535/21
 • Til Nordicals: Ørbækvej 113, 5700 Svendborg
  240364/21
 • Til Vejen Kommune, Afslag på ans. om dispensation, 3k, Terpling By, Åstrup
  239891/21

5. maj 2021

Indgående

 • Revideret notat vedr. oprensning af forurenet jord, Haugevej 180, 5270 Odense N - med bilag 1-4
  237951/21
 • Fra DMR: Fremsendelse af revideret oprensningsnotat for Haugevej 180, 5270 Odense N
  237949/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Anmeldelse om øget indvindingsmængde i 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  255704/21
 • Fra DMR: Fremsendelse af analyseresultater for prøvefelt 5 og 23, Haugevej 180, 5270 Odense N
  237884/21
 • Fra Odense Kommune, Høring af udkast til §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  239947/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Jordforurening fundet på Fionaparken, Bogense
  243380/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, NY Tillægskontrakt konsekvensvurdering Område 1 matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum.docx
  268103/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Tilrettet Tillægskontrakt Område 1, matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  268101/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat fra undersøgelser ved hovedbygning og § 8 ans., Saltgade 11, 6760 Ribe
  247963/21
 • Fra DGE, Notat fra undersøgelser og ans. om § 8, Saltgade 11, 6760 Ribe
  247965/21
 • Fra Esbjerg Kommune, HØRING: etablering af 1 stk. undersøgelsesboringer samt midlertidig tilladelse til indvinding af grundvand på D. Lauritzens Vej 4, Esbjerg
  237435/21
 • Fra Odense Kommune, Roesskovsvej 28-32, Odense V - Udkast til § 8 tilladelse i høring
  236837/21
 • Fra Odense Kommune, Forespørgsel om §8-tilladelse. Vedligeholdelse af højspændingsstation Fynsværket
  236368/21
 • Fra Tønder Kommune, afgørelse-miljøgodkendelse til anvendelse af affladsforbrændingsslagge under en plansilo
  236497/21
 • fra Varde kommune forespørgsel omkring § 8 - Byvejen 1, 6818 Årre
  265320/21
 • 202108 - Byvejen 1, AArre - 1.00 - Situationsplan.pdf
  265321/21
 • 202108 - Byvejen 1, AArre - 2.01 - Facader Nord, Syd OEst & Vest.pdf
  265322/21
 • Fra Varde Kommune, forespørgsel omkring § 8 - pligt - Byvejen 1, 6818 Årre
  236588/21
 • Fra Niras: Tværvej 3, 5560 Aarup (lok.nr. 499-00012) - underskreven kontrakt
  246690/21
 • Kontrakt Ringevej 35 pulje 28 2021.pdf
  246687/21
 • Ringevej 35, 5450 Otterup (lok.nr. 480-81185) - Underskreven kontrakt
  246686/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej 5, Svindinge, 5853 Ørbæk (lok.nr. 495-00005) - Underskreven kontrakt
  246683/21
 • Telefonnotat, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  235185/21
 • Fra Cowi:: Hvenetved 5 - oplæg på supplerende undersøgelser
  253359/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Aftale
  241756/21
 • Fra DMR: Vedr. syns- og skønserklæring samt fotos fra gravearbejde, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  243544/21
 • Fra projekt: vedr. tilpasning og udsættelse af projektet grundet corona
  239309/21
 • Fra DMR: Miljøteknisk rapport fra 2016 fra Franck Miljø- og Geoteknik, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  243332/21
 • Fra projekt: vedr. ændringer og tilpasninger vedr. coronasituationen
  239872/21
 • Repræsentation fra apoteker (Sydjyllandskredsen)
  241205/21
 • fra Rambøll, råstofplan 2020, Opdatering af udpegningsgrundlag
  244001/21
 • Fra Odense Kommune: Kommunen efterspørger hos rådgiver dokumentationsmateriale fra sporgastest og første målerunde u. gulv, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  243273/21
 • Fra Filadelfia: VS: Igangsætning af en generel model til styrkelse af transitionen fra børn og ung til voksne med epilepsi i dansk sygehusvæsen
  244346/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til opførelse af generatorskur på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  249245/21
 • Fra Franck Geoteknik: Svar vedr udlevering af arkivmateriale, Sønderport 46, Aabenraa
  238283/21
 • Henvendelse fra Socialt netværk
  236038/21
 • Fra borger: Kort 4bæ, magtenbøllevej, Skalbjerg
  234709/21
 • Fra apotekerne i Sydjyllandskredsen: Nyt medlem i Lægemiddelkomitéen
  241168/21
 • Fra borger: Beskrivelse vedr jordtilførselsansøgning, Magtenbøllevej, Skalbjerg.docx
  234707/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles tilbagemelding vedr. Vilkår 15-Promenanden i § 8 tilladelsen - omfangsdræn på Promenaden (PRO1) - Redegørelse- Miljøteknik
  238393/21
 • Fra Sønderborg kommune: Snogbækvej 9 - Bemærkning fra Regionen, kortlægning på V2
  236906/21
 • Fra Franck Geoteknik: Bekræftelse på aftale om udtalelse, Sønderport 46, Aabenraa
  238289/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Vedr. §8 opfølgning, byggefelt 3-5 i Kanalbyen
  235334/21
 • Fra Odense Katedralskole: vedr. piloitprojekt om klimavenligt forbrug
  235373/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Afrapportering - Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg, matr. 16 Snogbæk ejerlav, Sottrup, lok.nr. 540-81372
  237061/21
 • Fra borger: Ansøgningsskema om jordtilførsel, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  234703/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Hjælp til at finde undersøgelse + § 8, Saltgade 11, 6760 Ribe
  235575/21
 • Fra Odense KommuneVS: Chr. Park - rev. moniteringsprogram §8 ansøgning
  236932/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm vedr Nr. Hostrupvej 15, Rødekro,
  235006/21
 • Fra borger: 4bæ vandindvinding, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  234705/21
 • Ændret repræsentation fra apotekerne i Lægemiddelrådet
  236984/21
 • Fra Faaborg - Midtfyn Kommune: Rugløkkevej 12, 5672 - Afslutning på sag efter Jordforureningsloven
  235323/21
 • Pesticidanalyser prøvefelt 5 og 23, Haugevej 180, 5270 Odense N
  237885/21

Udgående

 • Til Tønder Kommune, Svar vedr.forespørgsel om §8-pligenten på Østerdalen 6 og 7, Toftlund, Lok: 525-40292
  238242/21
 • Til Sct. Hans Apotek: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  238138/21
 • Til DMR: Anmodning om supplerende oplysninger: Oprensningsnotat mangler analyseresultater i bilag 2 for prøvefelt 5 og 23, Haugevej 180, 5270 Odense N
  237755/21
 • Til Borger: Svar på telefonisk henvendelse - Nyenstad 30
  236944/21
 • Til Rambøll, Svar på henvendelse, anmodning om kortlægningsgrundlag
  234851/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedemarken 6, 5270Odense N
  239455/21
 • Til DMR: Kopi af sagsmateriale, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  243530/21
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, OK - afventer rapporter og § 8-ansøgning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  235701/21
 • Til Odense Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  235314/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  237025/21
 • Til Assens Kommune, Høringssvar til forslag til Råstofplan 2020
  235281/21
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  237708/21
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. Region Syddanmarks udtalelse til varsel om påbud om undersøgelse efter §40 i JFL af jordforurening efter afbrænding af affald på Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev
  237899/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001).pdf
  237071/21
 • Til Landsyd, Intet problem i arealomlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  236616/21
 • til projekhaver
  235554/21
 • Til praksis: bekræftelse på lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  237683/21
 • Til borger og kommune: Afgørelse Rugløkkevej 12, 5672 Broby udgår inden kortlægning efter jordforureningsloven
  235007/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af Udgået inden
  238379/21
 • Til sygehusene: Stofskiftesygdomme, fenylketonuri: Medicinrådets anbefaling vedrørende pegvaliase til behandling af fenylketonuri, version 1.1 - Bilagspakke
  237746/21
 • Til Odense Renovation AS, V1-afgørelse, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  236391/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  236901/21
 • Til Esbjerg Kommune, Fremsendelse af rapport + spm. om yderligere undersøgelser inden § 8, Saltgade 11, 6760 Ribe
  235543/21
 • Til borger: Orientering om resultater af undersøgelse, Staionspladsen 1b, Ølgod
  238401/21
 • Til Esbjerg Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001)
  237411/21
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning - matrikel 122.pdf
  237169/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  236890/21
 • Til Kolding Kommune , Vuderingsstyrelsen og Meldgaard Miljø A/S: V2-kortlægning, Eltangvej, Kolding
  238348/21
 • Til DMR og borger: Kommentarer vedr. undersøgelser på Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  236633/21
 • Til Grønnegyden 24 AS, V1-afgørelse, Grønnegyden 24A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  236562/21
 • Fra/til DMR - Plan for Gestelevvej efter besigtigelse
  238144/21
 • Til DMR, Svar på henvendelse om Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  236959/21
 • Til borger: Orientering om undersøgelsesresultater, Stationspladsen 1a, Ølgod
  238408/21
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning - matrikel 13a.pdf
  237184/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  235315/21
 • Til Odense Renovation AS, V1-kortbilag, afgørelse, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  236394/21
 • til ejer, Langgade 5, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune, matr.nr. 24g Hesselager By, Hesselager - Høring, med bilag, Langgade 5, 5874 Hesselager,.pdf
  238217/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Orientering om telefonisk aftlae vedr nedlukning af Moselund Gusgrav, Flensborg Landevej 387, Aabenraa
  237717/21
 • Til Aabenraa Kommune: Kopi af undersøgelsesrapport, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  235016/21
 • Til Borger: Høring undersøgelse og varsel om V2 kortlægning
  237204/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  237024/21
 • Til DMR - OK til plan/status for Rallebæksgyden
  238017/21
 • Velkommen som nyt medlem i Det Regionale Lægemiddelråd
  236729/21
 • Til Varde Kommune: Afgørelse Udgået inden
  238361/21
 • Til borger, kvitteringsbrev formodtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ
  239416/21

4. maj 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune. §19 - Tilladelse til midlertidigt oplag af jord fra Tangevej 122, 6760 Ribe, på k_CaseNo21-3539_4237138_v1
  236603/21
 • 02-productsheet-pronestor-workspace (2).pdf
  302094/21
 • Pronestor Workspace
  302093/21
 • Status Prostatacancer 03-05-2021.docx
  286139/21
 • Prostatacancer: National udrulning af PRO for subgruppen radikal prostatektomi
  286138/21
 • OUH RKKP prostatakræft pro indikatorer_Final.docx
  286140/21
 • Patient Reported Outcomes in prostate cancer region syd Short report 190110.pdf
  286141/21
 • Fra Fokus Advokaterne, Kopi af korrespondence mellem Kolding Kommune og advokat, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  240177/21
 • Fra ejendomsmægler Home: Telefonbesked - V2 - Hvad er status i sagen
  235375/21
 • Fra Rambøll, Anmodning om kortlægningsgrundlag
  234813/21
 • Brev fra Region Syddanmark.pdf
  233970/21
 • VS Brev fra Region Syddanmark Ref.nr.8214ee0fce1c4fbca4ff08082fedbe81.msg
  233967/21
 • fra borger Vedr. Aabenraa vej 16 6100 Haderslev
  233965/21
 • Aabenraa vej 16 - billeder for fjernvarme installation April 2021.msg
  233971/21
 • Fra Boehringer-Ingelheim: Brug af sundhedsøkonomiske analyser indenfor diabetesbehandling
  254287/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, undersøgelsesrapport, rev1
  261775/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Orientering om bortgravning af forureningen
  233132/21
 • Fra NIRAS: Endelig rapport undersøgelse
  232600/21
 • Brev fra den administrative styregruppe i DK2020 Midt til repræsentanter i den nationale DK2020-styregruppe
  234170/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Sundvænget 8, 5600 - Etablering af padeltenisbaner (lok. nr. 431-00011)
  233525/21
 • Fra Rigsarkivet - netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet - webinar 1.6.2021 og fysisk møde 1.9.2021
  231992/21
 • Re_ Invitation til virtuel møde med samordningskonsulent
  255184/21
 • Re_ Invitation til virtuel møde med samordningskonsulent
  255180/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Spm. til jordprøve med 42 mg/kg nikkel, Guldrankevej 120, Odense V.
  271269/21
 • Fra projekt STEM HF Videre vedr. Halvårlig evaluering
  263524/21
 • Fra DMR: Udkast tidsplan pulje 61 og 62
  279259/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - SV: Svar på indskærpelse vedr. §8 tilladelse til H.eml.msg
  238935/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Dokumentationsnotat for afslutning af §8 tilladels.eml.msg
  238937/21
 • Fra Niras: Dokumentationsrapport for §8 Møllevej 12, Askov
  238901/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  241725/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. grundejers bemærkninger til §8-tilladelsen til indretning af bolig i ejendommen Nørrebrogade 5-7, Fredericia, matr.nr. 391 gø Fredericia Stadsjorder
  249224/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  241736/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Spm. til jordprøve med 42 mg/kg nikkel, Guldrankevej 120, Odense V
  243511/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Deres 19/9074 - Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til indretning af bolig i ejendommen Nørrebrogade 5-7, Fredericia, matr.nr. 391 gø Fredericia Stadsjorder
  249210/21
 • Fra Fredericia Kommune: Referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  253009/21
 • Fra borger: Spørgsmål til jordforurening, Højskolevej 3, Ryslinge
  234347/21
 • NY_Skema_230419.pdf
  233494/21
 • Fra Odense kommune: vedr. fotos - Fund af forurenet jord Kielshusvej
  232894/21
 • NY_projektbeskrivelse_040719.pdf
  233493/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune: Rugløkkevej 12, 5756 - Dokumentation for oprensning
  234121/21
 • Fra Psykatri - respons på udkast til opfølgning/stikord fra møde den 11-03-2021 mellem SydKIP og Psykiatrien
  234215/21
 • Fra STRING-netværket: Referat og mødemateriale fra STRING Steering Group meeting on April 28th, 2021
  234376/21
 • Fra MST: Afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved T65 - A/S Dansk Shell
  232994/21
 • Fra PLO S - Revaccinering på botilbud, Odense Kommune
  235194/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune: mail med kortbilag Mullerupvej 31, Kvændrup
  233328/21
 • PRO pakke omkring nyresvigt fra AmbuFlex
  233491/21
 • NY_Algoritme_030719.pdf
  233492/21
 • Fra Coloplast: Materiale tbf Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 5. maj 2021
  234438/21
 • Fra Assens Kommune: Jordflytning til 4BÆ Skalbjerg By, Vissenbjerg
  233058/21
 • Fra Rambøll A/S: "FORESP. om hjælp til et kortlægningsbrev på lok. 607-81054"
  232649/21
 • fra DMR Fwd: Teknologiprogram for Jord og Grundvandsforurening 2021 - ansøgning (MST Id nr.: 3021865)
  232265/21
 • Fra STRING-netværket Invitation til STRING hydrogen corridor session on May 31st, 2021
  232734/21
 • Fra Nybolig Svendborg: Foresp vedr Sognevej 44, Oure
  234429/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Jordhåndteringsplan
  271273/21
 • fra Cowi
  235335/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. afslutning af § 8 sag, Brovejen 101 (nu Danmarksvej 2), 5500 Middelfart
  235046/21
 • Fra Kolding Kommune,Mail med Afgørelse om ikke at meddele påbud - Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  236622/21
 • Fra Franck Geoteknik: Anmodning om udlevering af arkivmateriale, Sønderport 46, Aabenraa
  237506/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 630-82386, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst - Endelige rapporter
  237472/21
 • Fra Landsyd, Udfordringer ved arealomlægning? Saltgade 11, 6760 Ribe
  236599/21
 • Fra Odense Kommune - Revaccinering på botilbud
  235206/21
 • Fra DMR - Plan/status for Rallebæksgyden + Kort over eksisterende boringer og filterdybder
  237285/21
 • Fra Fjernvarme Fyn, SV: Høring vedr. V1-kortlægning, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup. Journal nr. 21/19269
  234710/21
 • Fra ansøger: mail med nye budgettal
  239269/21
 • Fra Fredericia Kommune: Dokumentationsrapport. Bådhusene Fredericia
  235250/21
 • Fra Borger: Vedr. Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  236541/21
 • Fra Kolding Gymnasium: vedr. pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  235394/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Afslutning af § 8 sag, Brovejen 101 (nu Danmarksvej 2), 5500 Middelfart
  235059/21
 • Fra Kolding Kommune, Afgørelse om ikke at meddele påbud - Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  236626/21
 • Fra DMR: Vedr. Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  236535/21

Udgående

 • til borger : Vedr. Aabenraa vej 16 6100 Haderslev
  234182/21
 • Til Rambøll, Svar på henvendelse på Sandbjerg Gods, lok: 533-3706
  233648/21
 • Til LTP: Korrespondance vedr. tider i formands kalender til projektgruppemøder
  233169/21
 • Til Esbjerg Kommune, Spørgsmål og svar vedr. afgravning af olieforureng
  233156/21
 • Til NIRAS: Rykker for notat forår 2021
  232371/21
 • Til NIRAS: Rykker for rapport
  232293/21
 • Til JEP: Logbøger, overblik over alle indsendte
  231964/21
 • Til borger, vedr. Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn
  256460/21
 • Til Syddanske Forskerparker: Indstillinger til bestyrelse
  234440/21
 • Til Fåborg- Midtfyn Kommune: SV: Mullerupvej 31, 5772 - Afslutning på sag om spild på et kortlagt areal
  232395/21
 • Til Odense kommune: mail vedr. fotos Kielshusvej 12, Dalum, Odense SV
  232234/21
 • Til grundejer og kommune: afgørelse vedr. kortlægning Mullerupvej 31, Kvændrup
  233893/21
 • Til Varde Kommune og Skat : Kopi af V1 afgørelse
  232928/21
 • til Nybolig, SV: Hedelundmarken 2, 5270 Odense N
  233960/21
 • Til Assens Kommune: Foresp vedr jordarbejde - Margtenbøllvej, Skalbjerg
  231900/21
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Høring vedr jordtilførsel, Dalvej, Stevning
  234443/21
 • Til Varde Kommune: V1- afgørelse
  232900/21
 • Til Rambøll, råstofplan 2020, miljøvurdering, opdatering af udpegningsgrundlag
  234664/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: SV: Rugløkkevej 12, 5756 - Dokumentation for oprensning
  234130/21
 • Til Varde Kommune: V1-afgørelse
  232223/21
 • Til Nybolog Svendborg: Svar vedr Sognevej 44, Oure
  234433/21
 • Til Odense Kommune, Svar på mail om genindbygning af jord, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  232351/21
 • Til Odense kommune: orientering om sagsbehandler
  232222/21
 • Til borger: Svar vedr jordforurening, Højskolevej 3, Ryslinge
  234350/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale, der danner baggrund for V2-kortlægningen på lok. 607-81054
  232936/21
 • Til partnere. SV: Referat fra besigtigelse - partnerskabsaftale
  231947/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. FDO på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  234116/21
 • Til Varde Kommune og Skat : Kopi af V1 afgørelse
  232733/21
 • Til sygehusene VS: Stofskiftesygdomme, fenylketonuri: Medicinrådets anbefaling vedrørende pegvaliase til behandling af fenylketonuri, version 1.1
  233147/21
 • til ejer, Hedelundhegnet 1-15, 2-16, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 48, Hauge By, Lumby. - Til Hedelundhegnet ApS, V1-høring m kortbilag, Hedelundhegnet 1-16, 5270 Odense N.pdf
  233938/21
 • Til Fåborg Midtfyn kommune: mail vedr. manglende kort Mullerupvej 31, Kvændrup
  232480/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V1-afgørelse
  232491/21
 • Til Varde Kommune: V1 afgørelse
  232709/21
 • Arbejdsgruppemøder vedr. forberedelse af Dansk-Tysk Udviklingsalliance (Digital Valley)
  235484/21

3. maj 2021

Indgående

 • SV: Revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  231965/21
 • Fra Vejle Kommune, Ternevej, 7100 Vejle - Orientering om jordforurening
  236768/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Oversigtskort - Mågevej
  263786/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Jordweb anmeldelse, Mågevej
  263784/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Analyseresultat PDF
  263787/21
 • Fra Vejle Kommune: Mågevej, 7100 Vejle - Orientering om jordforurening
  263785/21
 • Høringssvar Råstofplan 2020.pdf
  232059/21
 • Råstofplan 3 maj 2021.tif
  232060/21
 • Sv: Ekstra funktion til hjemmesiden Fremtidens Syddanmark
  302744/21
 • Telefonhenvendelse: Hans Tausens Vej 14, Fredericia, lok.nr.: 607-00028
  230102/21
 • Fra ES: Logbog, ph.d. og forskerkarriere, 1. opslag 2021
  231936/21
 • Fra Nordicals: Vedr. lokalitet 430-81427 - Selagervej 1, 5750 Ringe - aktiindsigt
  230124/21
 • Fra Rambøll, Oplæg undersøgelse, Smedevej 12, Tommerup - Haster
  232812/21
 • Fra Rambøll, Henvendelse om sagsmeteriale på Sandbjerg Gods - kortlægning
  233617/21
 • Notat vedr. oprensning af forurenet jord, Haugevej 180, 5270 Odense N - med bilag 1-4
  237943/21
 • Fra DMR: Oprensningsnotat for Haugevej 180, 5270 Odense N
  237941/21
 • Fra DMR, Mailkorrespondence omkring forventet tidspunkt for afgørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  240165/21
 • Fra ansøger: International Visegrad Fund
  228735/21
 • Fra Sct. Hans Apotek: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  238130/21
 • Fra borger, vedr. Bogensevej 17, 5464 Brenderup
  256449/21
 • Tilbud på feature
  304723/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Samlede bemærkninger fra regionen og kommunen til Arcgency vedr. byggeteknisk beskrivelse og nye tiltag til sikring af indeklima , Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  242346/21
 • Fra Arcgency: Status vedr. notat til skitsering og udførelse af kommende byggetekniske tiltag til sikring af indeklimaet, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  242368/21
 • Fra DK Råstof: Rykker for svar vedr Område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Hylkedal
  239926/21
 • Fra Dan-Grit, Råstof, supplerende høring, graveområde ved Vibæk-Hostrup i Esbjerg Kommune
  245879/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  242316/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen: § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 2 og3 samt tilbygning til koldhal, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  248315/21
 • Fra DK Råstof: Rykker for svar vedr område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Lilballe
  239932/21
 • Fra Miljøteknik: Dokumentationsrapport Promenaden bygning 1 / PRO 1
  235223/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Ædelgranvænget 13, 5270 Odense N.pdf
  231546/21
 • Høringssvar fra IRF til rekommendationslister for lægemidler
  230180/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevej 207, 207B, 5270 Odense N
  230770/21
 • fra MST Kvittering for modtagelse af ansøgning Sv: Indsendelse af Projektforslag til Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2021 (MST Id nr.: 3021826)
  231648/21
 • Redegørelse - Aktiv Kiropraktik
  228928/21
 • Fra sekretariatet - revideret referat af møde den 12-04-2021 i priaksisinforrmationsgruppen
  230644/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjørnemosevej 27B, 5230 Odense M.pdf
  231221/21
 • Fra AstraZeneca: Information om Trixeo Aerosphere - ny behandling til KOL
  230997/21
 • Fra Advokaterne Strandvejen, Henvendelse omkring afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  230760/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N.pdf
  231517/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 26, 5270 Odense N
  231476/21
 • Fra Nordicals, henvendelse, Vedr. lokalitet 461-81835 - Svendborgvej 275, Lindved, 5260 Odense S
  233211/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til oprensning i Rolighed grusgrav II, Ferritslev
  231972/21
 • Fra Middelfart Kommune: Middelfart Kommune siger ok og vil udfærdige en light §8 i sagen om nybyggeri på Algade 15B, 5592 Ejby
  238215/21
 • FRa Aabenraa Kommune: Spm vedr ophør af dispensation, Moselund Grusgrav
  232254/21
 • Fra STRING-netværket: Webinar on Green Transport in Germany and Denmark hosted by the German-Danish Chamber of Commerce
  234442/21
 • Fra IRF, Sundhedsstyrelsen: Hørringssvar Basislisten og Fælleslisten
  232383/21
 • Fra borger: Tekstbesked med email, Skalbjerg, Assens
  231883/21
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Ny Visions- og strategi-process
  234439/21
 • Fra Niras, Statusnotat 9 og budgetstatus 9 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  231966/21
 • Fra Middelfart Kommune: Måske du kan hjælpe? - Vedr. Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  233307/21
 • fra boligforening - høringssvar til forslag til Råstofplan 2020 - Journalnr.: 20/36763
  232057/21
 • Fra Cowi: Hvenetved 5 - oplæg på supplerende undersøgelser
  232355/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundmarken 4, 5270 Odense N
  231677/21
 • Fra WSP. Referat fra besigtigelse - partnerskabsaftale
  231941/21
 • Fra Kerteminde Forsyning. Vedr. mulig punktkildeforurening omkring Skovsbo Gods
  231938/21
 • fra Esbjerg Kommune, råstofplan 2020, høring
  233823/21

Udgående

 • Region Syddanmarks høringssvar til Rigsrevisionens revisionsnotater om beskæftigelsesrettede indsatser til borgere med psykiske lidelser.pdf
  231769/21
 • SV: Vedr. undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  231767/21
 • Bilag 2 - Procedure for indhentning af helbredsoplysninger.docx
  231768/21
 • SV: Revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  231765/21
 • Region Syddanmarks høringssvar til Rigsrevisionens revisionsnotater om beskæftigelsesrettede indsatser til borgere med psykiske lidelser.pdf
  231766/21
 • Bilag 2 - Procedure for indhentning af helbredsoplysninger.docx
  231764/21
 • Til KE: Møde d. 6. maj, bemærkninger til final reports fra DCCCS og CAVAC
  231688/21
 • Dagsorden, møde i projektgruppen 6. maj 2021
  231672/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Bakketoppen 11, 5250 Odense SV
  231670/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 31, 5250 Odense SV
  231668/21
 • Til Tandlægeselskabet PEB 2007, V1-afgørelse, Bakketoppen 29, 5250 Odense SV
  231667/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Bakketoppen 27, 5250 Odense SV
  231664/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 25, 5250 Odense SV
  231660/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 23, 5250 Odense SV
  231658/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 21, 5250 Odense SV
  231657/21
 • Korrespondance vedr. præsentation af overvejelser og tanker bag kommissoriet til møde i projektgruppen d. 6. maj 2021
  231656/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 19, 5250 Odense SV
  231655/21
 • Til Grundejerforeningen Bakketoppen 3-31, V1-afgørelse, Bakketoppen 15X, 5250 Odense SV
  231654/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 15, 5250 Odense SV
  231653/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 13, 5250 Odense SV
  231651/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 9, 5250 Odense SV
  231650/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  231649/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bakketoppen 5, 5250 Odense SV
  231647/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Bakketoppen 3, 5250 Odense SV
  231643/21
 • Til borger, V1-afgørelse samt del udgår, Bellingevej 107, 5250 Odense SV
  231630/21
 • til fredericia kommune: fund af asbest forurenet jord på Herslev Bygade 6, 7000 Fredericia
  231254/21
 • Til Advokaterne Strandvejen, Svar på henvendelse omkring afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  230783/21
 • Til VCS: Orientering om forureningsundersøgelse i oplandet til Dalumværket
  230341/21
 • Til VCS: Orientering om forureningsundersøgelse i oplandet til Dalumværket
  230334/21
 • Til DMR: Præstevænget 6, Hejnsvig, materiale i forbindelse med udbud
  230318/21
 • Til Kommune: Orientering om forureningsundersøgelse
  230199/21
 • Til Kommune: Orientering om forureningsundersøgelse
  230195/21
 • Til Nordical: SV: Vedr. lokalitet 430-81427 - Selagervej 1, 5750 Ringe - aktiindsigt
  230128/21
 • Til borger: SV på henvendelse vedr. Lok.nr. 607-00028, Hans Tausens Vej 14, Fredericia
  230107/21
 • Til Assens Kommune: Tværvej 3, revurderingsnotat
  229697/21
 • Til DMR: Udbud af værditabsundersøgelse, olie-indeluft-sag
  229491/21
 • Til Grindsted Vandværk GEV: Endelig kortlægningsafgørelse vedr. Elkjærhøjevej 10, Elkjærhøjevej 8A og Kobjergvej 8, Billund inkl. undersøgelsesrapport
  229275/21
 • Til COWI: Indhold af kulbrinter i B102, Hvidkærvej 2A
  229671/21
 • Til Billund Monnune m.f.: Endelig kortlægningsafgørelse vedr. Elkjærhøjevej 10, Elkjærhøjevej 8A og Kobjergvej 8, Billund
  228990/21
 • VS: Rapport om mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark
  275844/21
 • Til Kolding Kommune, Vedr. Varsel om ikke at meddele påbud - Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  228592/21
 • Til Aarup Vandværk: Orientering omkring forureningsundersøgelse på Tværvej 3, Aarup
  228475/21
 • Til RH: RSD kommentar til ændringsønsker på Screening for Overfladevandvand
  228429/21
 • Til Sweco: Lokalitet 557-45002 Pederstræde 5, Bramming
  284340/21
 • Til borger, afslag på ansøgning om boligundersøgelse, matr.nr. 38p Hjallese By, Dalum, Bjørnemosevej 27B, 5230 Odense M
  231259/21
 • Til borger: Orientering om kommende værditabsundersøgelse
  230307/21
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Skolesvinget 3, 7000 Fredericia, matr. nr. 10b Bredstrup By, Bredstrup, lok. nr. 607-00317
  230152/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, matr. nr. 117c Søndermarken, Vejle Jorder, lok. nr. 630-81163
  229193/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger og spørgsmål til beskrivelse af opbygning af lejligheder samt tiltag efter besigtigelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  229477/21
 • Til borger V1-afgørelse med bilag Strandholtvej 48 5270 Odense N (002).pdf
  231754/21

2. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR, Grundejer-rapport - Nabo Vestergade 66 og Kongevej 24
  267022/21
 • Fra DMR, Grundejer-rapport - Nabo Vestergade 56-58
  255888/21
 • Fra DMR, Endelig grundejer-rapport - Nabo Vestergade 60
  267024/21
 • Fra DMR, Grundejer-rapport - Vestergade 62
  267025/21
 • Fra Apoteket Ørnen og Vesterbro: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  243837/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsberv for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundmarken 4, 5270 Odense N
  231686/21

1. maj 2021

Indgående

 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Hedelundhegnet 1-15, 2-16, 5270 Odense N
  228070/21
 • Fra Region Hovedstaden - udkast til kontrakte med praksiskonsulenter
  228585/21

30. april 2021

Indgående

 • Fra JEMA: Forbrugsregnskab for 2020
  228350/21
 • Fra Rambøll - Opdateret budget (uden afværge)
  242080/21

Udgående

 • Til borgere og Assens kommune: orienteringsbreve vedr. forstående forureningsundersøgelse på lok.nr. 499-00012
  228033/21
 • Til Niras: Tværvej 3, kopi af orienteringsbreve
  228032/21
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. nedrivning på V1 kortlagt ejendom
  228027/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg
  228024/21
 • Til borger, kvitteringsmail for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Ædelgranvænget 13, 5270 Odense N
  231549/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N
  231525/21

29. april 2021

Indgående

 • Fra Vejle Kommune: SV vedr. muligt høringssvar/spørgsmål fra borger til Lokalplan nr. 1319 og Kommuneplantillæg nr. 70
  227957/21
 • Fra Niras: Adelgade 138. Referat af byggemøde 1
  227819/21
 • Fra COWI: Profilsnit og faneudbredelse
  232073/21
 • Fra TreFor: Vedr. kapacitet
  228336/21
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Videresendt dialog med nabo Svar på spørgsmål fra høringspart
  263343/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Kohavevej 15B, 5750 - Etablering af ridebane
  241466/21
 • Fra DMR, Intet nyt fra grundejere - vi anser sagen som afsluttet, Branebjerg 2, 5471 Søndersø
  227999/21
 • Fra borger: Telefonbesked - Forurening under petang bane - membran under banen - ønsker opringning
  227791/21
 • Fra COWI, Revideret Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 42
  251235/21
 • Pulje 42_Bilag 3, Økonomioversigt reguleret juli 2019_marts 2021. rev.2.pdf
  251237/21
 • Ansøgningsskema_Uddannelsespuljen_Projekt_MIME_290421.docx
  226977/21
 • SV: Projekt MIME: SDU Navn - revideret ansøgning
  226976/21
 • Fra Svendborg Kommune: Brev fra kommunen: Orienteringsbrev vedr. etableri
  228623/21
 • Fra RN: Kommentar til Ændringsønsker på Screening for Overfladevandvand
  228373/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. tjæreplads og barkgryder, Årø, matr. nr. 218, Årø, Øsby
  227972/21
 • Fra borger: Billeder af barkgryder, Årø
  227973/21
 • Til rådgiver, RÅSTOF, Forslag/udkast til NY Tillægskontrakt Område 1 matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum.docx
  268022/21
 • Til/Fra rådgiver, RÅSTOF, Mail med forslag fra regionen til tillægskontrakt for Område 1 matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  268021/21
 • Fra Fredericia Kommune: til orientering: Invitation til digitalt informationsmøde vedr. byudvikling ved Skærbækvej 85, 7000 Fredericia
  227762/21
 • Fra Fredericia Kommune: Invitation til digitalt informationsmøde vedr. byudvikling ved Skærbækvej 85, 7000 Fredericia
  227763/21
 • Fra WSP, Friv. und. og opr. ved olietank, Skolebakken 10, 6100 Haderslev
  228006/21
 • Fra Niras: Adelgade, vedr. membran
  226407/21
 • Bilag 3 - Oversigt - Ventilationsanlæg_Rev.28-04-2021.pdf
  226408/21
 • Fra DMR, Orientering om nedlæggelse af tankstation på Vardevej 62, Vejle
  232560/21
 • Fra Middelfart Kommune, Mail med Varsel om ikke påbud ifm. forureningssag, Algade 74, 5592 Ejby
  227006/21
 • Fra Middelfart Kommune, Varsel om ikke påbud, Algade 74, 5592 Ejby
  227007/21
 • Fra VCS. SV: Oplysninger om det gamle, nedlagte rensningsanlæg for Fangel By.
  244058/21
 • fra ansøger, råstof, ansøgningsmateriale
  248199/21
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, teknisk, Østergade 13, Assens.pdf
  253141/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Fertin, Vejle - spild ved Norva24: Status på vandprøve og vandbehandling
  247781/21
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, grundejerdel - Østergade 13, Assens.pdf
  253137/21
 • Fra DMR: Østergade 13, Assens - Endelige rapporter
  253130/21
 • Fra Svendborg Gymnasium: vedr. Pilotprojekt om bæredygtigt forbrug
  291519/21
 • Referat Interreg 6A Styringsgruppe d. 21.4.2021 og skriftlig votering 30.3.-20.4.2021 - referater
  227055/21
 • Fra PLO-Syd - respons på forslag til møde om praksiskonsulentordningen
  226743/21
 • Samarbejdsaftale (1)
  225179/21
 • Ansøgningsskema §7
  225142/21
 • fra COWI TUP ansøgning - Dokumentation af nedbrydning og kildeopsporing af desphenylchloridazon vha. stabile isotoper - TUP ansøgning Kildeopsporing og nedbrydning af desphenylchloridazon vha stabile isotoper.pdf
  227263/21
 • Fra Middelfart Kommune: Analyseblanketter, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  226998/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bogensevej 17, 5464 Brenderup.pdf
  225341/21
 • fra COWI TUP ansøgning - Dokumentation af nedbrydning og kildeopsporing af desphenylchloridazon vha. stabile isotoper
  227260/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  227233/21
 • Fra Kolding Kommune, Jordhåndteringsplan, Stadionvej 39-45 - Kolding
  227816/21
 • Redegørelse - Kiropraktor Robert De Vallier (2)
  227364/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  226438/21
 • Redegørelse - aktiv kiropraktik (2)
  226614/21
 • Samarbejdsaftale (2)
  225182/21
 • fra Region Sjælland Status på projektansøgninger
  231622/21
 • Fra Rambøll, Råstof, Bemærkning til høringssvar vedr. råstofgrav ved Røllum.
  228500/21
 • fra Agrolab Korrespondance vedr rabat på vandprøve -: Forsvundne vandprøver og kommunikation - lokalitet i Region Syddanmark
  231604/21
 • fra WSP til MST Indsendelse af Projektforslag til Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2021
  231612/21
 • fra WSP til partnere - Indsendelse af projektforslag til TUP vedr. Udvikling af en bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kildeområder mm.
  231616/21
 • Fra Rambøll, råstofplan 2020, miljøvurdering, opdatering af udpegningsgrundlag
  234661/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bådhusene Dokumentationsrapport vers. 1_inkl. bilag.pdf
  235129/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Promenaden Fredericia.msg
  235092/21
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, Nybyggeri, Algade 15B, 5592 Ejby
  238180/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bådhusene Dokumentationsrapport vers. 1_inkl. bilag.pdf
  235260/21
 • Anmodning om godkendelse til overdragelse af Speciallægepraksis i Aabenraa
  237075/21
 • fra Tornbjerg
  229702/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til oprensning i Rolighed grusgrav I, Ferritslev
  231968/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Promenaden Fredericia
  235151/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr byggefelt 3-5, Oldenborggade, 7000 Fredericia
  235083/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vilkår 15-Promenanden i § 8 tilladelsen - omfangsdræn på Promenaden (PRO1) - Redegørelse- Miljøteknik .msg
  235097/21
 • Fra Fredericia Kommune: Dokumentationsrapport. Bådhusene Fredericia
  235122/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel 696bb og 696b, Fredericia Bygrunde.pdf
  235104/21
 • Fra Miljøteknik: Vedr. Promenaden Fredericia
  235161/21

Udgående

 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. forurening ved tjærepladser på Årø
  227975/21
 • Til Borger: Svar på henv. vedr. byggeprojekt i Vejle Vardevej 151, 7100 Vejle, der er sendt til høring
  227956/21
 • Til borgere, Niras og Nordfyns Kommune: orientering omkring forestående forureningsundersøgelse på lok.nr. 480-81185, Ringevej 35, Otterup
  227905/21
 • Fra Borger: Henv.: Spørgsmål vedr. byggeprojekt i Vejle Vardevej 151, 7100 Vejle, der er sendt til høring
  227880/21
 • Til Vejle Kommune: Oplysninger med muligt høringssvar/spørgsmål fra borger vedr. Lokalplan for Vardevej 151, 7100 Varde
  227879/21
 • Til Niras: Kopi af orienteringsbreve, Bredgade 5 og Cederfeldsgade 2-6
  227872/21
 • Til Assens Kommune: Kopi til orientering, supplerende grundvandsundersøgelse, Bredgade 5 og Cederfeldsgade 2, Aarup
  227874/21
 • Til Kolding Kommune, Regionens svar på oplæg - Jordhåndteringsplan, Stadionvej 39-45 - Kolding
  227822/21
 • Til JEP: Oversigt over adm. afslag, forårets puljer 2021
  227645/21
 • Til Sct. Nicolai apotek: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  227654/21
 • Til Svendborg Kommune, Svar vedr. § 8-pligt, Langebakke 2, 5700 Svendborg
  227363/21
 • kapacitet af kulfilterfilteret i behandlingsanlæg.docx
  227213/21
 • Til COWI: Kommentar til resultater
  227206/21
 • Til TreFor: Kapacitet afværgeanlæg
  227212/21
 • Til Rambøll: Lokaliteter i nærheden
  227218/21
 • Til Mægler: Svar på henvendelse vedr. Promenadebyen 30, 5. 6. 5000 Odense C - matrikel 537f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  227220/21
 • Fra rådgiver RÅSTOF Kvitteringfor modtaget Vvm screening 4a Fjeldsted By, Fjeldsted, mail 1
  272042/21
 • NMK-11-00193 Afgørelse fra FMKN.pdf
  227064/21
 • NMK-11-00013 Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.pdf
  227063/21
 • Til Esbjerg Kommune, Fremsendelse af NMK-klagenævnsafgørelser, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  227062/21
 • Til Middelfart Kommune, Høringssvar til varsel om ikke påbud ifm. forureningssag, Algade 74, 5592 Ejby
  227029/21
 • Til rådgiver RÅSTOF Vvm screening 4a Fjeldsted By, Fjeldsted, mail 2
  272035/21
 • Til rådgiver RÅSTOF Vvm screening 4a Fjeldsted By, Fjeldsted, mail 1
  272031/21
 • Til rådgiver, RÅSTOF, forklaring på udkast til tillægskontrakt Område 1 matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  268064/21
 • Til Niras: Højgårdsvej losseplads, kopi af varslingsbreve
  226669/21
 • Til Svindinge Vandværk: Vedr. forestående forureningsundersøgelse af tidl. losseplads på Højgårdsvej 5, Svindinge
  226665/21
 • Til borger (nabo) og Nyborg Kommune: varsels-breve omkring forestående undersøgelse på lok.nr. 495-00005, Højgårdsvej 5, Svindinge
  226660/21
 • Til arb.gr.: Præsentation af overvejelser og tanker bag kommissoriet til møde i projektgruppen d. 6. maj 2021?
  226477/21
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkn. t. §8-ansøgning, Gl. Vardevej 70A-C, 6700 Esbjerg
  226643/21
 • Til PS, FS, KÆ: Udkast til dagsorden forud for 1. møde i projektgruppen
  226417/21
 • Til Niras: Adelgade, vedr. membran
  226386/21
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om UDKAST Dispensationen
  263328/21
 • Referat_Følgegruppen for Behandling og Pleje (23.4.21)
  235276/21
 • Referat_Følgegruppe for Behandling og Pleje (23.4.21).pdf
  235278/21
 • Spørgeskema midtvejsstatus - FG Behandling og Pleje.docx
  235277/21
 • Opfølgning på ekspeditioner på regel 13
  243908/21
 • Til MST: Orientering om analyseresultater for Grindsted Å
  268684/21
 • Til Middelfart Kommune: Regionens udtalelse til § 8 vurdering, Nybyggeri, Algade 15B, 5592 Ejby
  238190/21
 • VS_ Svar på aktindsigt i A- og B-udrykninger
  275784/21
 • VS_ spineboard type
  275742/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Fabriksvej 4, 5580 nr. Aaby, matr. nr. 14k Asperup By, Asperup, lok. nr. 410-81105
  226805/21
 • VS: Infektionssygdomme, hiv/aids: Medicinrådets anbefaling vedr. cabotegravir-rilpivirin til behandling af hiv-1-infektion, version 1.0
  226081/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse: 461-81784, Skole - olietank, Stigevej 247, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 3d, Hauge By, Lumby. - Til Odense Kommune, V1-afgørelse m kortbilag, Stigevej 247, 5270 Odense N.pdf
  227410/21
 • VS: Øjensygdomme, oftalmologi: Medicinrådets anbefaling vedr. idebenon til behandling af Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON), version 1.0
  226104/21
 • VS: Kræftsygdomme, cancer, lungekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. brigatinib til førstelinjebehandling af uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft – version 1.0
  226089/21
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  225611/21
 • Til MST: Høringssvar til Udkast om afslutning af jordforureningssag - spild af Avtur jet (MST Id nr.: 2958021)
  227272/21
 • VS: Hudsygdomme, dermatologi (astmaeksem/børneeksem): Medicinrådets anbefaling vedr. afamelanotid til behandling af erytropoietisk protoporfyri – version 1.0
  226039/21
 • Til Borger: Vedr. status for resultat af forureningsundersøgelse, Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  226135/21
 • Til boreger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjørnemosevej 27B, 5230 Odense M
  231248/21
 • Til borger, kvitteringsmail for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom; Hdelundhegnet 26, 5270 Odense N
  231486/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Huagevej 207A og 207B, 5270 Odense N
  230792/21
 • Til politisk parti - udbetaling
  227261/21
 • VS: Mave- og tarmsygdomme, gastroenterologi (kroniske inflammatoriske tarmsygdomme): Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af Crohns sygdom, version 1.0
  226065/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for analyseblanketter, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  227021/21
 • Til DSN First payment of grant underway:)
  226579/21
 • VS: Stofskiftesygdomme, fenylketonuri: Medicinrådets anbefaling vedrørende pegvaliase til behandling af fenylketonuri, version 1.0
  226073/21
 • til borger V1-afgørelse, 461-81794, Gartner, Stigevej 312A-F5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 2r, Stige By, Lumby. - Til Ejerforeningen, V1-afgørelse med kortbilag, Stigevej 312A-F, 5270 Odense N.pdf
  227924/21
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. 26/04-2021 til Radio4
  225322/21
 • til borger V1-afgørelse, 461-81794, Gartner, Stigevej 312A-F , 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 2r, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse m kortbilag, Stigevej 312C, 5270 Odense N.pdf
  227921/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, 461-81794, Gartner, Stigevej 312A-F, , 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 2r, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse m kortbilag, Stigevej 312D, 5270 Odense N.pdf
  227918/21
 • Til borger, V1-afgørelse på 461-81794, Gartner, Stigevej 310, Ædelgranvænget 7-21 , 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 2s, 2a, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax Stige By, Lumby.
  227930/21
 • til borger V1-afgørelse, 461-81794, Gartner, Stigevej 312A-F, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 2r, Stige By, Lumby. - Til Krüger, V1-afgørelse m kortbilag, Stigevej 312A-B, 5270 Odense N.pdf
  227927/21
 • Til Mægler: Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 479-81154, matr.nr. 8g Hundstrup By, Hundstrup, Svendborg Kommune - Eskebjergvej 7, 5762 Vester Skerninge
  226180/21

28. april 2021

Indgående

 • Fra RH: Kommentar på Ændringsønsker på Screening for Overfladevandvand
  228371/21
 • VS: Procesoverblik til vejledningsfunktionen
  225751/21
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport, Libavej 1, rev2
  230998/21
 • justeret SDU udspil
  234359/21
 • Fra Sct. Nicolai Apotek: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  227644/21
 • Fra Langeland Kommune, Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank, Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  225044/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Geoteknisk rapport
  261719/21
 • Fra Kolding Kommune: Spørgsmål om §8 til klimaprojekt ved Skamlingvejen, Kolding
  261716/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Udledningstilladelse fra Brændkjær
  261718/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - § 3-afgørelse
  261717/21
 • Fra Kolding Kommune, Spørgsmål om §8 til klimaprojekt, Skamlingvejen, Kolding
  225037/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med ansøgningsmateriale matr.nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf.msg
  250425/21
 • Intern oversendelse, RÅSTOF, oversendelse af ansøgning matr.nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf
  250424/21
 • Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13 - svar fra Vejle Løve Apotek
  224516/21
 • SV_ [EXT] Fejlen lørdag d. 10. April_
  295187/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Sætter på pause og snakker med virksomhed, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  224730/21
 • Fra Advokat, Råstof, Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272008/21
 • Fra COWI: foto af køreplader, Grønnegade 40 køreplader
  223987/21
 • Fra COWI: Status reparation
  225187/21
 • Fra NIRAS: Opdateret økonomi
  225151/21
 • Fra COWI: Grønnegade - foreløbige resultater af forureningsundersøgelse
  223779/21
 • Dokumentation for udlagt membran.docx
  224181/21
 • alpha_tria_datablad_april2020.pdf
  224182/21
 • fra aabenraa kommune Dokumentation for udlagt membran - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev
  224179/21
 • Fra Svendborg Kommune, Vurderer ikke § 8-pligt til affaldscontainere, Langebakke 2, 5700 Svendborg
  227357/21
 • Fra Svendborg Kommune, Situationsplan, Langebakke 2, 5700 Svendborg
  227358/21
 • Fra Borger, Retableringsaftale_Adelgade3_Kolding_270421_underskrevet.pdf
  270300/21
 • Fra DMR: Re: Dageløkkevej, Er der kommet svar på analyse - Re: 2018-1335,37681/21 samt status
  222643/21
 • Fra FMK, Sag lukkes, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  243384/21
 • Fra VSC. VS: Oplysninger om det gamle, nedlagte rensningsanlæg for Fangel By.
  244045/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Midlertidig ibrugtagningstilladelse til lejlighed 1, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  242578/21
 • Fra VCS. SV: Oplysninger om det gamle, nedlagte rensningsanlæg for Fangel By.
  244052/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Orientering om frivillig forureningsundersøgelse, Stationsvej 7, 5464 Brenderup - matr. 3ay Skovs Højrup By, Brenderup
  248241/21
 • Udmelding vedr. højestegrænser på klinikniveau ved ejerskifte
  223307/21
 • Fra Svendborg KommuneHørinssvar til Udkast til råstofplan 2020 - Sag nr. 19/6568
  223960/21
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Kommentarer fra Region Syddanmark til beskrivelse af rammer for etablering af behandling med MRgFUS i Danmark
  224219/21
 • Fra HOME, vedr. Ny Vestergade 12A, Odense C - sagsbehandling af lokalitet
  224833/21
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering til EU-Kommissionen om planlagt behandling i udlandet
  223386/21
 • Fra Medicinrådet 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  223511/21
 • Politikken: Fornyet henvendelse vedr. aktindsigt i A- og B-udrykninger
  224403/21
 • Fra Shell: Svar på yderligere spørgsmål vedrørende spildoprensning (Havnelaboratoriet)
  225102/21
 • Fra Ingeniør'ne: § 8 høringssvar til nr. 3, Fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt terrændæk, oprensning V2-SV, V2-SØ, interne veje mm.
  225664/21
 • Re: Godkendelse af anmodning om foretræde på miljøudvalgsmødet 4. maj fra Jesper Bladtvvedr. forslag til udlæg til interesseområde i Råstofplan - matr.nr. 3a Stenderup, Nybøl. Svarfrist venligst: senest på torsdag den 29. april 2021 kl. 10.00.
  223952/21
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende oplysninger til dokumentation af oprensning af forurening i B0+B8
  224509/21
 • Fra borger: høringssvar Brev fra Region Syddanmark [Ref.nr.=2611cb644ac34251b4494685e66d4864]
  224915/21
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. nedrivning på V1 kortlagt ejendom
  228025/21
 • Brev vedrørende partistøttelovens
  227317/21
 • Fra Borger: Vedr. Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  225601/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering vedr. fremsendelse af V1- og V2-kortlægningsbreve på lok. 607-00579
  225892/21
 • Fra Borger: Vedr. resultat af forureningsundersøgelse, Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  226042/21
 • Fra DGE, Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup,
  238285/21
 • Fra borger, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup - Vaskeplads
  238330/21
 • Fra/Til Wsp, Råstofplan 2020, miljøvurdering, opdatering af udpegningsgrundlag
  234671/21
 • Fra DGE, Pulje 52: - Endelige rapporter Kvindevadet 36, 5450 Otterup,
  238261/21
 • Fra Geopark (MTB-spor) - Koordinering så MTB-spor og undersøgelse ikke kolliderer (matr.nr. 19f)
  237077/21
 • fra DGE, Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup,
  238311/21
 • Fra DGE: Pulje 52: - Endelige rapporter, Kvindevadet 36, 5450 Otterup,
  238273/21

Udgående

 • Til orientering: V1-afgørelse for Skovmålvej 26, 5320 Agedrup
  224791/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. forurening på Kirkegade 2A, 6310 Broager
  224749/21
 • SV til GKN: Forespørgsel vedr. igangsættelse af arbejdet
  224166/21
 • til haderslev kommue: Dokumentation for udlagt membran - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev
  224223/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på revideret rapport SV: Libavej 1, revideret rapport
  223982/21
 • Til mødedeltagere, RÅSTOF, Dagsorden til mødet i Vejle torsdag den 29/4-2021 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  271157/21
 • Til COWI: accept fra grundejer vedr. TUP - CSIA på desphenylchloridazon
  223638/21
 • Forord til rapport Mental sundhed blandt børn og unge i RSD 28.04.21.docx
  275838/21
 • Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark_26.04.21_fortrolig.pdf
  275840/21
 • RE: Rapport om mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark
  275839/21
 • Til Odense Kommune, Svar på suppl. spørsmål vedr. oplæg til undersøgelse i forbindelse med §8 - Dalumvej 58-60
  222639/21
 • Til DMR: udtagning af nye vandprøver fra depot samt forslag til kontrolprøver fra Dageløkkevej 8
  222632/21
 • Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  224343/21
 • Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  224334/21
 • Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  224646/21
 • Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  224353/21
 • Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  224304/21
 • Til borger, V1-afgørelse samt del udgår, Skovmålvej 26, 5320 Agedrup
  224793/21
 • Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  224457/21
 • Til VCS. SV: Oplysninger om det gamle, nedlagte rensningsanlæg for Fangel By.
  244047/21
 • Til Skat og Vejle Kommune: Kopi af V1 varsel
  223371/21
 • Politikken: Svar på aktindsigt i A- og B-udrykninger
  224422/21
 • Til Home, svar på henvendelse vedr. Koldingvej 39, 6760 Ribe
  224604/21
 • Til Varde Kommune: V1-afgørelse
  224021/21
 • Til Odense Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse nr. 3, vers. 2 - Fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt terrændæk, oprensning V2-SV, V2-SØ, interne veje mm.
  224538/21
 • Til Borger: V2 varsel
  223350/21
 • Til ejerforeningen, Orientering om resultat af revurdering.pdf
  224853/21
 • Til Ejendomsmægler ejendrøm, svar på henvendelse vedr. Brammingborgvej 6 (tidl. Tværsigvej 78), 6740 Bramming
  224827/21
 • Til Collier, svar på henvendelse vedr. lokalitet 461-06062, Østergade 46, 5000 Odense C
  224842/21
 • Til Esbjerg Kommune, Kvittering for modtagelse, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  224733/21
 • Til Sloth-Møller Aps,materiale vedr. Lucernemarken 21, 5260 Odense S, Odense Kommune,
  224830/21
 • Til Nybolig, svar på henvendelse vedr. Nørregade 31C, 3. TV., 5000 Odense C - matrikel 1362 Odense Bygrunde
  224473/21
 • Til Nybolig, svar på henvendelse vedr.: Koldingvej 84, 6760 Ribe
  224568/21
 • Til Nordicals, Svar på henvendelse vedr. Gulstavvej 7, 5935 Bagenkop
  224458/21
 • Til Borger: Kommentarer til undersøgelse, Hajrnøvænget 14, 7000 Fredericia
  224956/21
 • Til WSP - Overvejelser efter besigtigelse: Undersøgelse er unødvendig
  224705/21
 • Til Danbolig, svar på henvendelse vedr. Filosofgangen 76, 5000 Odense C - matrikel 703 Odense Bygrunde
  224710/21
 • Til Kerteminde Autoophug: V1-varsling, Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo.pdf
  222771/21
 • Til Vandcenter Syd: Eftersendelse af referat af møde 3
  224115/21
 • Til Munkebo Auto: V1-varsling, Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  222745/21
 • Til HOME, svar vedr. Ny Vestergade 12A, Odense C - sagsbehandling af lokalitet
  224838/21
 • Til Svendborg kommune: SV: Tillæg af vejareal til boliggrund
  222719/21
 • Til Sundhedsstyrelsen: Tilbagemelding på RSyd-områder mht opdatering af Seponeringslisten
  223147/21
 • til COWI korrespondance om grundejers acept af data til TUP projekt -: Udkast til TUP ansøgning - CSIA på desphenylchloridazon
  223739/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V1 afgørelse
  224033/21
 • Til WSP - Overvejelser efter besigtigelse: Kun undersøgelse ift. vandløb
  224696/21
 • Til Vandcenter Syd: Eftersendelse af mødereferater fra 2016 og før
  224099/21
 • Til Vejle Kommune og Borger (kopiorienteret): Høringsvar Ikke Påbud
  223403/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1- og V2-kortlægningsbreve på lok. 607-00579
  222525/21

27. april 2021

Indgående

 • Notat med præciseringer og faglige supplementer til udvalgte CAPF-elementer
  238003/21
 • Fra Odense Kommune. Suppl. spørgsmål Vedr. oplæg til undersøgelse i forbindelse med §8 - Dalumvej 58-60
  222635/21
 • Typer af PRO-pakker og ansvarsfordeling 230620.pdf
  286177/21
 • Fra DMR, Oprensningsnotat, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  243374/21
 • Fra FMK, Fremsendelse af opresningsnotat, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  243372/21
 • Fra rådgiver, § 8-ansøgning, Bystævnevej 5, 5200 Odense
  225003/21
 • Fra Odense Kommune, Oprensningsnotat, Bystænevej 5, 5200 Odense V
  225004/21
 • Fra Odense Kommune, Vurdering af offentlig indsat, § 8-sag, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  225002/21
 • Fra DMR: analyseresultataer depot
  221395/21
 • Fra Niras: Sewers and VC - oplæg på fase 1, litteratyr gennemgang
  247729/21
 • Fra RH: Ændringsønsker på Screening for Overfladevandvand
  228370/21
 • Fra Haderslev Kommune, § 8 tilladelse - Gartnergyden, 6100 Haderslev
  220737/21
 • Fra borger: Re: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  220923/21
 • Grøn udbudsstrategi Sydtrafiks regionale ruter april 2021.pdf
  220866/21
 • Sender: Grøn udbudsstrategi Sydtrafiks regionale ruter april 2021
  220863/21
 • Fra COWI: Grønnegade - køreplader
  220757/21
 • SV_ Input på WebEx Meeting forbrug
  295842/21
 • Fra Billund Kommune, Kvittering for modtagelse af svar, Stakrogevej 28, 7260 Sønder Omme
  220044/21
 • Fra Kolding Kommune, Suppl. opl., Lykkegårdsvej 47
  219913/21
 • Fra Kanalbyen: Kommentarer til Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  252995/21
 • Fra SUM: Region Syds samlede deponering
  222177/21
 • fra Agrolab AW: Forsvundne vandprøver og kommunikation - lokalitet i Region Syddanmark
  221781/21
 • fra projekthaver
  220642/21
 • Fra Pfizer: Prisnedsættelse på Eliquis, samt tilbud om deltagelse i webinar
  219644/21
 • fra projekthaver
  222343/21
 • fra WSP SV: Revideret ansøgning til TUP-erfaringsopsamling af pesticidtransport
  222267/21
 • fra Region Hovedstaden SV: TUP Projektoplæg Erfaringsopsamling og konceptuel forståelse af pesticidtransport
  221481/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  219409/21
 • Fra DMR - Plan for Sikkerhed og Sundhed
  219385/21
 • Garanti nr. 65G1273308 - Danske Bank - Tunstall
  219685/21
 • Regning fra RGS (21-04-2021) - Faktura 2336586
  221021/21
 • Regning fra RGS (21-04-2021) - Faktura 2336587
  221022/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vedr. Nyager 6, 7000 Fredericia, brand i værksted med motorcykler
  261251/21
 • Fra DMR: Accept - pulje 61 og pulje 62
  279254/21
 • Fra MST: Høring: om varsel om påbud om oprensning ved tank T8805 på FDO J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  242658/21
 • Fra Radio4: Anmodning om aktindsigt
  240324/21
 • SV: vedrørende arbejdstilsynets ophævelse af lempelsen for FFP2-3 masker
  246707/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 3: -Analyserekvisition - jordanalyser
  248262/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vesthavnsvej 17, Nedbrydning af silo - Dokumentationsrapport
  247841/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: Undersøgelsesnotat, orienterende undersøgelse, Stationsvej 7, 5464 Brenderup
  248253/21
 • SV: vedrørende arbejdstilsynets ophævelse af lempelsen for FFP2-3 masker
  246713/21
 • Fra MOE A/S: SV: Vedr. yderligere oplysninger i forbindelse med MOE A/S's forespørgsel om undersøgelser på lok. 607-00289, Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia
  247817/21
 • Skabeloner til PRO-pakke fra Sundhedsdatastyrelsen
  286175/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Analyserapport
  248259/21
 • Fra Servia: Kommentarer til Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  252988/21
 • Fra Praksis - Anmodning om at Åbne for tilgang
  220749/21
 • Fra borger -: Borreby Møllegård
  221561/21
 • Fra STRING-sekretariatet: Mødemateriale OECD Working Party on May 3rd, 2021 and STRING Political meeting on OECD recommendations on May 10th, 2021
  224613/21
 • Fra MOE - Budgetstatus (27-04-2021) + Anvisning af regninger fra RGS til betaling
  220967/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 3: Analyserekvisition - Jordanalyser
  225540/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  222721/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag "Vedr. høring" - udkast til §8-tilladelse nr. 3, vers. 2: Fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt terrændæk, oprensning V2-SV, V2-SØ, interne veje mm
  222674/21
 • Fra Borger, Råstof, Egholtvej 8, 6600 Vejen
  222959/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Vedr. høring" - kortbilag til udkast til §8-tilladelse nr. 3, vers. 2
  222679/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Analyserapporter
  225538/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. høring af udkast til § 8 tilladelse nr. 3, vers. 2, modning, Fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt terrændæk, oprensning V2-SV, V2-SØ, interne veje, Rismarksvej 52
  222650/21
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til dokumentation efter fjernelse af forurening i B0+B8, V2SØ
  222715/21
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering til EU-Kommissionen om anvendelsen af det blå EU-sygesikringskort
  223157/21
 • Fra Rambøll: "FORSP.: Forespørgsel om kortlægningsbrev på lok. 607-00579 - en lille haster........"
  222524/21
 • Fra Middelfart Kommune: Undersøgelsesnotat, orienterende undersøgelse, Stationsvej 7, 5464 Brenderup, matr. nr. 3ay Skovs Højrup By, Brenderup
  225533/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om frivillig forureningsundersøgelse, Stationsvej 7, 5464 Brenderup - matr. 3ay Skovs Højrup By, Brenderup
  225526/21

Udgående

 • Til Boligforeningen Ungdomsbo, Orientering om resultaterne efter de første 2 målerunder
  222182/21
 • Til Fredericia Kommune, § 8-pligt og forslag til undersøgelser, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  221878/21
 • Til Odense Kommune, Regionens svar på vurdering om ingen §8-tilladelse på Vinkældervej 22B
  221821/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse vedr. C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  221871/21
 • Til Lykkes Have Kolding, Jordforurening, Lykkegårdsvej 47, Kolding, lok: 621-81427
  221567/21
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Lykkegårdsvej 47, Kolding, lok: 621-81427
  221559/21
 • [Sagsnr.:20/53017] Acadre opgradering 2021 - change til servicevindue
  221467/21
 • SV: Ang. testtider på Ærø (artikel)
  221354/21
 • Til DMR, Ingen bemærkninger til oplæg, Avlsgårdsvænget, Nyborg. Lokalitetsnummer: 450-81194 (del af)
  221379/21
 • Til COWI: kan ikke åbne fotodokumentation
  220818/21
 • Til borger: Bilag til oprensningsrapport, Tårup Byvej 7, Frørup
  220544/21
 • Til borger: svar på spørgsmål vedr. Tårup Byvej 7, Frørup
  220535/21
 • Til borger: SV: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  220056/21
 • Til Haderselv Kommune, Regionens bemærkninger til - Udkast til § 8 tilladelse - Gartnergyden/Jomfrustien, 6100 Haderslev
  220027/21
 • Til Andersen Partners: Fremsendelse af to dokumenter vedr. Kallehave 21 og 23, 6470 Sydals
  219722/21
 • til Kommune bilag Teknisk rapport matr. nr. 1bzu Kristiansdal Hgd., Dalum (6).pdf
  219675/21
 • til borger svar på henvendelse Miljø og jordforurening, Ingrids Allé 5250 Odense SV
  219674/21
 • Til FMK, Opfølgning på friv. opr., Stationsvej 14, 5792 Årslev
  219368/21
 • til projekthaver
  220699/21
 • Til Milton Huse AS, høring af V1-kortlægning af ejendommen Haugevej 203C med bilag, 5270 Odense N.pdf
  222521/21
 • til WSP SV: Revideret ansøgning til TUP-erfaringsopsamling af pesticidtransport
  222255/21
 • Til DGE: Kvitteringsmail - Oprensningsnotat vedr. Lok.nr. 533-05704
  221201/21
 • Til borger - kvittering: Borreby Møllegård
  221574/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 18 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  222522/21
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til § 8 tilladelse til renovering af legeredskab, lok. 561-00205
  220205/21
 • Til Borger, Råstof, Egholtvej 8, 6600 Vejen (Anlæggelse af sø)
  221263/21
 • til Agrolab SV: Forsvundne vandprøver og kommunikation - lokalitet i Region Syddanmark
  221788/21
 • Til Vejle KOmmune og Skat: Kopi af V2 varsel
  221198/21
 • til ejer, Teknisk Rapport, Tarupvej 27, årslev
  220399/21
 • Til lodsejer: vedr. Erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav, Svenstrup:
  220873/21
 • Til DMR: Tildeling af nye puljer for Region Syddanmark (sidste puljer i denne rammeaftale)
  279247/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  253001/21
 • Til M5-Holding AS: V2 varsel
  221194/21
 • til/fra Vejdirektoratet, råstofplan 2020, høring
  221731/21
 • Til borger, Råstof, Foretræde for miljøudvalget
  221272/21
 • Til Trimmet Tegnestue: Kopi af V1-høringsbrev m. bilag, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  220036/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Haugevej 207A og 207B med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224921/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundmarken 4 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224917/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 20 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224858/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 29 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224913/21
 • til COWI svar vedr. spm om projektejer - Udkast til TUP ansøgning - CSIA på desphenylchloridazon
  223724/21
 • Til Haugelund ApS, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet og Hedelundmarken (3bk) med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224926/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 27 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224908/21
 • Til Munkebo Auto: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  222758/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundmarken 6 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224919/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 21 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224903/21
 • Til Kerteminde Autoophug: Bilag - Kortbilag, Garbækstofte 6 og 6A, 5330 Munkebo.pdf
  222784/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 28 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224896/21
 • Til Kerteminde Autoophug: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo.pdf
  222778/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 19 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224901/21
 • Til LSJ Haugevej 205, høring af V1-kortlægning af ejendommen Haugevej 205 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224924/21
 • til COWI- Tilbagemeldig om støtte af TUP projektansøgning SV: Udkast til TUP ansøgning - CSIA på desphenylchloridazon
  223715/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 26 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224892/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bogensevej 17, Brenderup
  225348/21
 • DR: Fastholdelse af svar på aktindsigtsanmodning i voicelogs
  224335/21
 • Til Munkebo Auto: Bilag - Kortbilag, Garbækstofte 6 og 6A, 5330 Munkebo.pdf
  222767/21
 • Til borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Haugevej 203D med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224857/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 23 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224906/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 22 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224862/21
 • Til Borger: V1-varsel
  223357/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 25 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224907/21
 • Til Borger, høring af V1-kortlægning af ejendommen Hedelundhegnet 24 med bilag, 5270 Odense N.pdf
  224887/21

26. april 2021

Indgående

 • Fra borger: spørgsmål til kortlægning på Tårup Byvej 7, Frørup
  219370/21
 • Fra DMR: GODKENDT Historik og oplæg til placering af boringer i fase 1, Margårdsvej 2a, Ørbæk, pulje 25
  242397/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  220055/21
 • Fra Haderselv Kommune, Udkast til § 8 tilladelse - Gartnergyden/Jomfrustien, 6100 Haderslev
  219933/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kontakter vedr. åbeskyttelseslinje, behov mm. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  236773/21
 • Fra LINDØ port of ODENSE, Høringssvar vedr. V2-varsling af Grusgyden 901, Otterup - Odense Havn Spulefelt
  218564/21
 • Vilkår for aftaler.pdf
  304757/21
 • Tilbud fra Danmarks Statistik: Antal grænsependlere fra Tyskland til Danmark., TLB-26239-M6Q5K4_0
  304756/21
 • til borger henvendelse: Miljø og jordforurening, Ingrids Allé 5250 Odense SV
  218841/21
 • Fra borger - dennes dialog med egen rådgiver DMR - Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  218348/21
 • Fra NIRAS: Vedr. tidsplan og færdiggørelse
  218411/21
 • Telefonnotat - talt med borger vedr. Hjarnøvej 14, Fredericia
  218237/21
 • Fra borger - frivillig undersøgelse - Ejendommen Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  218263/21
 • Fra DGE, Oplæg t. friv. und., H.C. Lumbyes Vej 18, 5250 Odense
  219257/21
 • Fra Billund Kommune, Spm. vedr. § 8-pligt, Stakrogevej 28, 7260 Sønder Omme
  219255/21
 • Fra Fredericia Kommune, Vedr. nedrivning af væksthuse, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  219252/21
 • Telefonnotat - talt med rep for ejer, Øster Snedevej 15A, Vejle
  217487/21
 • Fra NIRAS: vedr. boreentreprenør og pris
  217072/21
 • SV_ Input på WebEx Meeting forbrug
  295841/21
 • Fra DMR: Libavej 1, revideret rapport
  216972/21
 • VS Miljø og jordforurening Ingrids Allé 5250 Odense SV.msg
  217168/21
 • Henvendelse : Miljø og jordforurening, Ingrids Allé 5250 Odense SV
  217169/21
 • Fra EDC Rødekro, Dokumenter vedr. EDC sags nr. 62303968 (Åbovej 10A 6372 Bylderup-Bov).msg
  218277/21
 • Aktindsigt .msg
  217752/21
 • henvendelse sagsmateriale lok 561-3019
  217753/21
 • Aktindsigt .msg
  217746/21
 • hanvendelse sagsmateriale på 561-200
  217747/21
 • Fra DTU: faldt over denne artikkel
  247723/21
 • Beskrivelse af installation af Acadre 20 CM og MM klienter hos Rsyd.docx
  216517/21
 • Fra Formpipe: Acadre 20 CU8 leveret i testmiljø
  216516/21
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  256802/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  252982/21
 • Fra DGE: Anmodning om revidering af V2 areal pba. oprensning langs skel, 533-05704
  220261/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  218468/21
 • Fra FES: Bilag 1: - Fremsendelse af supplerende forureningsundersøgelse på B423 Kauslunde Øvelsesplads
  217548/21
 • Fra Esbjerg Kommune: § 8 Tilladelse til etablering af legeredskab, Skrænten 120, Esbjerg
  216863/21
 • Fra EDC, Telefonbesked
  218203/21
 • Fra FES: Vedr. fremsendelse af afrapportering af forureningsundersøgelse, B423 Kauslunde Øvelsesplads
  217543/21
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. dokumentation af oprensning ved N2NV, Rismarksvej 52, Odense
  218498/21
 • SV: Motivationsundersøgelse - SV Dagsorden med bilag til møde i HR-direktørkredsen den 16.04.2021.msg
  218486/21
 • fra DMR Re: TUP projekt
  216818/21
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Vedr. dokumentation" - Dokumentation efter fjernelse af forurening ved V2-NV - Notat, Dokumentation af oprensning i V2-NV med bilag
  218526/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Ingen klager over afgørelserne ved udløb af klagefrist - Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet på dele af matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev m.fl.
  218105/21
 • Fra Medicinrådet Kvittering på Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af to medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler
  219054/21
 • Underskrevet tilsagnskontrakt fra tilsagnsmodtager
  220204/21
 • SV: Motivationsundersøgelse
  218482/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Ansøgning til jordvarmeanlæg på Kastelvej 62, 5370 Mesinge
  217147/21
 • fra projekthaver
  219014/21
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. § 8 tilladelse til renovering af legeredskaber
  217156/21
 • Fra FES: Bilag 2: - BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads rapport 2020
  217554/21
 • Specificering af deltagerantal
  218581/21
 • røntgenstatus 2020
  218654/21
 • VS: Midlertidig lempelse af 3 timers regel vedr. P2- og P3-masker ophævet
  218266/21
 • Til kontaktgruppe om arbejdsmiljø: Orientering om ophævelse af midlertidig lempelse af 3 timers regel vedr. P2- og P3-masker
  246682/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, Nedbrydning af silo - Dokumentationsrapport
  247826/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. kortlægningen på Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  247813/21
 • Fra projekt: meddelelse om tilskud fra fond
  268467/21
 • Fra Billund Kommune: Svar på forslag til dagsorden til teknikermøde
  268676/21
 • Fra Sweco: 607-00284_Gothersgade 47 Fredericia_VU_20210426.pdf
  253382/21
 • vedrørende arbejdstilsynets ophævelse af lempelsen for FFP2-3 masker
  246703/21
 • Fra Wsp, Råstofplan 2020, miljøvurdering, opdatering af udpegningsgrundlag
  234668/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Algade 15B, 5592 Ejby - Zone-oversigt
  238083/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 3: Algade 15B, 5592 Ejby - Situationsplan over 27 boliger på Teglværket
  238097/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Høring ved. konferencen "Integrated Care" i 2022
  226507/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  227278/21
 • HØRING: - Høring over vejledninger om medicinsk udstyr (og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik) - bemærkninger senest tirsdag den 4. maj kl. 12:00
  229642/21
 • Fra Borger.: Geo- og miljøteknisk undersøgelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  224950/21
 • Fra Cowi: Hvenetved 5 - oplæg på supplerende undersøgelser
  227829/21
 • Fra Borger: Bilag - undersøgelsesrapport, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  224952/21
 • Fra Faaborg - Midtfyn kommune: vedr. bundprøver Rugløkkevej 12, 5672 - Fund af forurening under udgravning til nyt hus
  219335/21
 • Fra FES: Fremsendelse af afrapportering af forureningsundersøgelse, Teknisk Skole, Tinglev
  219338/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  219350/21
 • Fra DGE: Bilag til "Anmodning" - Oprensningsnotat, 533-05704
  220273/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. mailkorrespondance om tidspunkt for telefonsamtale vedr. sagen fra Algade 15B, 5592 Ejby
  238158/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: Algade 15B, 5592 Ejby - Jordhåndteringsplan
  238067/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 4: Algade 15B, 5592 Ejby - Kvittering for fremsendelse af materiale til § 8 vurdering og jordhåndteringsplan
  238110/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Algade 15B, 5592 Ejby
  238041/21
 • Fra DMR: Kopi af skrivelse til Fåborg Midtfyn Kommune
  240623/21
 • 03.05.2021_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf
  272599/21
 • Referat-Protokoll.pdf
  272645/21
 • TOP_4_Samarbejdsaftale_med_Hochschule_Flensburg_-_Vereinbarung_zur_Kooperation_mit_der_Hochschule_Flensburg.pdf
  272606/21

Udgående

 • SV: Klinisk koordinationscenter email
  219263/21
 • Til Billund Kommune, OSD - så ja til § 8-pligt, Stakrogevej 28, 7260 Sønder Omme
  219256/21
 • Til Fredericia, Svar vedr. nedrivning af væksthuse, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  219253/21
 • Til DMR: Telefonnotat d. 26-04-2021, vedr. opdatering på oprensning på Haugevej 180, 5270 Odense N
  219106/21
 • Til kommune + DMR (kopi) - Orientering om valg af rådgiver, besigtigelse og opstart, Gestelevvej Losseplads (473-00011)
  218883/21
 • Til kommune + DMR (kopi) - Orientering om valg af rådgiver, besigtigelse og opstart, Gåsebjergsand Losseplads (431-00029)
  218815/21
 • Til J N T Ejendomme, Udgår inden kortlægning efter oprensning.pdf
  218202/21
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Låsbygade 98, Kolding, lok: 621-81426
  218195/21
 • Autoskannet 0021 -tilsyn opfyldning af sø.pdf.pdf
  217824/21
 • Autoskannet 0012 - afværgeprojekt.pdf.pdf
  217822/21
 • Autoskannet 0028 - skitseprojekt.pdf.pdf
  217828/21
 • Autoskannet 0026 - embedslæge - udslet og kløe.pdf.pdf
  217829/21
 • Autoskannet 0030 - lokalplan mm.pdf.pdf
  217830/21
 • Autoskannet 0019 - brev mst.pdf.pdf
  217823/21
 • Autoskannet 0010 - afværgeprojekt.pdf (1).pdf
  217821/21
 • til rådgiver sagsmateriale 561-3019 mail 2.
  217820/21
 • Autoskannet 0023 - afværgepumpning.pdf (1).pdf
  217826/21
 • Autoskannet 0027.pdf.pdf
  217827/21
 • Autoskannet 0013 - afværgeprojekt.pdf.pdf
  217825/21
 • Skannet mellemarkivet 1 - oplag af rabatjord.pdf.pdf
  217832/21
 • Skannet mellemarkivet 2 - miljøgodk af oplag af rabatjord.pdf.pdf
  217833/21
 • Autoskannet 0004 - detailprojekt.pdf.pdf
  217847/21
 • Autoskannet 0009.pdf.pdf
  217851/21
 • Autoskannet 0001.2 - afværgeprojekt - kloak.pdf.pdf
  217837/21
 • Autoskannet 0005 - afværgeprojekt.pdf (1).pdf
  217848/21
 • Autoskannet 0003.2 - særlige beskrivelse - afvprojekt.pdf.pdf
  217846/21
 • Autoskannet 0002.2 - kort.pdf.pdf
  217842/21
 • Autoskannet 0006 - afp pumpning.pdf.pdf
  217849/21
 • Autoskannet 0008 - tilbudsliste.pdf.pdf
  217850/21
 • Autoskannet 0002.3 - spildevand.pdf.pdf
  217843/21
 • Autoskannet 0002 - frigivelse - slamlager - hydrologisk model.pdf.pdf
  217840/21
 • Autoskannet 0001 - perkolat dræn - kortmatr.pdf.pdf
  217838/21
 • Autoskannet 0001.3 - kortlægningsdok 2002 og percolat afrapportering.pdf.pdf
  217839/21
 • Autoskannet 0003 - geologisk model - registreret depot.pdf.pdf
  217844/21
 • til rådgiver sagsmateriale 561-3019 mail 1.
  217836/21
 • 8 76 5 561 2 84 I.pdf
  217780/21
 • 8 76 5 561 1 84 IV.pdf
  217772/21
 • til rådgiver sagsmateriale lok nr 561-200 mail 6.
  217771/21
 • Internt notat_Paragraf 19_grp.doc
  217778/21
 • Skannet mellemarkivet 1 - oplag af rabatjord.pdf
  217781/21
 • til rådgiver sagsmateriale: Aktindsigt 561-200 mail 4.
  217779/21
 • Eksternt skannet 8 - kort.tif
  217777/21
 • Skannet mellemarkivet 2 - miljøgodk af oplag af rabatjord.pdf
  217782/21
 • til Rådgiver sagsmaterialet lok 561-200 mail 3.
  217784/21
 • Autoskannet 0028 - skitseprojekt.pdf
  217792/21
 • Autoskannet 0027.pdf
  217791/21
 • Autoskannet 0023 - afværgepumpning.pdf
  217789/21
 • Eksternt skannet 5 - kort.tif
  217795/21
 • Autoskannet 0030 - lokalplan mm.pdf
  217794/21
 • Autoskannet 0022 -afgangsprojekt.pdf
  217787/21
 • Autoskannet 0021 -tilsyn opfyldning af sø.pdf
  217785/21
 • Autoskannet 0026 - embedslæge - udslet og kløe.pdf
  217790/21
 • Autoskannet 0013 - afværgeprojekt.pdf
  217803/21
 • Autoskannet 0006 - afp pumpning.pdf
  217797/21
 • til rådgiver sagsmateriale 561-200 mail 2.
  217796/21
 • Autoskannet 0009.pdf
  217799/21
 • Autoskannet 0010 - afværgeprojekt.pdf
  217800/21
 • Autoskannet 0012 - afværgeprojekt.pdf
  217801/21
 • Autoskannet 0019 - brev mst.pdf
  217802/21
 • Autoskannet 0008 - tilbudsliste.pdf
  217798/21
 • til rådgiver sagsmateriale lok nr 561-200 mail 1.
  217805/21
 • Autoskannet 0003 - geologisk model - registreret depot.pdf
  217816/21
 • Autoskannet 0004 - detailprojekt.pdf
  217818/21
 • Autoskannet 0002.3 - spildevand.pdf
  217815/21
 • Autoskannet 0001.2 - afværgeprojekt - kloak.pdf
  217808/21
 • Autoskannet 0005 - afværgeprojekt.pdf
  217819/21
 • Autoskannet 0002.2 - kort.pdf
  217814/21
 • Autoskannet 0001 - perkolat dræn - kortmatr.pdf
  217809/21
 • Autoskannet 0002 - frigivelse - slamlager - hydrologisk model.pdf
  217812/21
 • Autoskannet 0003.2 - særlige beskrivelse - afvprojekt.pdf
  217817/21
 • Autoskannet 0001.3 - kortlægningsdok 2002 og percolat afrapportering.pdf
  217811/21
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring - Grønnegyden 12, Odense N.pdf
  217246/21
 • Til borger - UDKAST Kortlægning på vidensniveau 2, Grønnegyden 12, Odense N.pdf
  217243/21
 • Til borger - Høring - Grønnegyde 12, Odense N.pdf
  217245/21
 • Til Odense Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Grønnegyden 12, 5270 Odense N
  217264/21
 • til borger svar på henvendelse Miljø og jordforurening, Ingrids Allé 5250 Odense SV
  217177/21
 • Til NIRAS: Vedr. status på dyb boring (F135)
  217039/21
 • Til Odense Kommune, Kommentarer til ingen §8-tilladelse på Fangelvej 60, Odense, lok: 461-81529
  216635/21
 • Til Niras: SV: 630-81249 Torvegade, Give - Status efter målerunde på Torvegade 15
  216485/21
 • Til ejer - Orientering om valg af rådgiver, besigtigelse og opstart (sendt digitalt: Job nr 190763210)
  218541/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Vedr. Algade 3, 5750 Ringe - V1-kortlægning pga. tidligere drivhus
  219086/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af to medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler
  216693/21
 • Til Tirstrup Boldklub: V2-afgørelse
  216660/21
 • Til Vejen Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Mejerivej 4, 6630 Rødding (575-81082)
  218907/21
 • Til sygehusene og Lægemiddelrådet VS: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. COVID-19 vaccine Janssen
  218002/21
 • Til projekthaver
  216709/21
 • til projekthaver
  217002/21
 • til Danske Regioner
  216937/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger vedr. mulighed for ibrugtagning af lejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  218489/21
 • Til EDC Rødekro, Svar på henvendelse på Åbovej 10A, Bylderup-Bov
  218285/21
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Algade 3, 5750 Ringe
  219063/21
 • Til Tistrup børnehavne, Varde Kommune: V2 afgørelse
  217294/21
 • Til ejer - Orientering om valg af rådgiver, besigtigelse og opstart (sendt digitalt: Job nr 190771920)
  218735/21
 • Til grundejer (administrator): Kortbilag med V2-kortlagt areal, og areal, der udgår, Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  218893/21
 • Til Andr, Jensen ApS, Råstof, Partshøring Røllum.pdf
  218902/21
 • Til Nybolig Tarup - Svar på henvendelse vedr Æblevænget 2A, 5200 Odense V (lokalitet 461-81333)
  217557/21
 • Til DG Specialsand, Råstof, Høring vedr Forudsætning for nyt graveområde ved Vibæk-Hostrup
  218887/21
 • til projekthaver
  217710/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Mejerivej 4, 6630 Rødding_575-81082.pdf
  218875/21
 • Til grundejer (administrator): Udkast, V2-afgørelse, en del af Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  218880/21
 • til RSD, SV: J. nr. 15/46404 - Møllebakkevej 6, Ringe
  217434/21
 • Til Varde KOmmune: Kopi af V2 afgørelse
  217433/21
 • Til ejer - Orientering om valg af rådgiver, besigtigelse og opstart (sendt digitalt: Job nr 190776393)
  218828/21
 • Til borger 1. Doc2Mail - Forsendelse 190675912.pdf
  216541/21
 • Til borger 2. Doc2Mail - Forsendelse 190676016.pdf
  216547/21
 • Til kommune + DMR (kopi) - Orientering om valg af rådgiver, besigtigelse og opstart
  218712/21
 • Til FES: Kvittering vedr. fremsendelse af afrapportering af forureningsundersøgelse fra B423 Kauslunde Øvelsesplads i Middelfart Kommune
  217682/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lunden 35B, 5320 Agedrup
  218668/21
 • Fra/til DMR - Aftaler om analyser + geofysik
  219113/21
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning og placering af tidl. drivhus, Algade 3, 5750 Ringe
  219070/21
 • Til grundejer (administrator): V2-varsling, en del af Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  218872/21
 • Til Fåborg- Midtfyn kommune: SV: Rugløkkevej 12, 5672 - Fund af forurening under udgravning til nyt hus
  216557/21
 • Til MOE A/S: Vedr. yderligere oplysninger i forbindelse med MOE A/S's forespørgsel om undersøgelser på lok. 607-00289, Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia
  219246/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg - en del V2-varsles
  218937/21
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til dokumentation efter fjernelse af forurening i B0+B8 + anmodning om §8 tilladelse til boliger i B0+B8.
  218655/21
 • Til borgere, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  218307/21
 • Til Tistrup Borger og Erhvervsforening: V2-afgørelse
  217413/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Sanderumgårdvej 32, 5220 Odense SØ.pdf
  218700/21
 • slettes
  303740/21
 • Til MOE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale og oplysninger på Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia - 607-00289 mfl.
  219245/21
 • Til borger, Råstof, Høring om forudsætning for nyt graveområde ved Davinde
  218879/21
 • Til boreger, Råstof, Partshøring Røllum, Aabenraa Kommune
  218916/21
 • til Wsp, råstofplan 2020, rettelser efter høring
  217642/21
 • Til Fangel Vandværk. Fangel Vandværk og opsporing af kilde til forurening med Vinylchlorid
  244041/21
 • Til Billund Kommune: Forslag til dagsorden til teknikermøde
  268667/21
 • Til DMR A/S: Vedr. kortlægningen på Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  247804/21
 • Til DGE: Indkaldelse til opstartsmøde inkl. dagsorden
  247405/21

25. april 2021

Indgående

 • Fra vognm. K Wolf Aps: Svar vedr tilsyn og opmåling på Grimstrupvej, Esbjerg
  216458/21
 • Fra projekt: bekræfter dato for gennemførelse
  268435/21
 • Henvendelse fra Luna Møllerskov Lindenberg
  273773/21

24. april 2021

Indgående

 • Fra Niras: 630-81249 Torvegade, Give - Status efter målerunde på Torvegade 15
  216460/21

23. april 2021

Indgående

 • RE: Klinisk koordinationscenter email
  219262/21
 • Bilag 1, Samarbejdsaftale NPV, EK,RS ribemarsken
  216785/21
 • RE_ Input på WebEx Meeting forbrug
  295840/21
 • RSYD_FlexPlan_TF_Aug21.pdf
  295839/21
 • Input på WebEx Meeting forbrug
  295837/21
 • Fra Jordkonsulenterne, Mail med revideret undersøgelsesoplæg, Rudmevej 85, 5750 Ringe
  215406/21
 • Fra Jordkonsulenterne, Revideret Undersøgelsesoplæg, Rudmevej 85, 5750 Ringe
  215407/21
 • Samarbejdsaftale NPV, EK,RS ribemarsken
  216792/21
 • Fra Nybolig - Forureningsundersøgelse.pdf
  222148/21
 • Fra Nybolig - Forureningsundersøgelse fra Oliebranchens Miljøpulje
  222147/21
 • Fra Nybolig - vedlagt OM-rapport og situplan m tankangivelse - Kliplev Hovedgade 4
  222146/21
 • Dialog med Svbg Kommune RÅSTOFFER Om dispensation til Digegennembrud Mariedal
  263295/21
 • Fra DTU: VC projekt
  247720/21
 • Fra Ansøger: underskrevet tilsagn
  214504/21
 • Kunstruten Fyn - Underskrevet tilsagn.pdf
  214505/21
 • Fra Rambøll: Vedr. potentialekort og partikelbaner
  215603/21
 • Fra DN: Kan ikke deltage i møde i projektgruppen
  214443/21
 • VS: Undren fra en Carelink poder
  259264/21
 • VS: KommuneKredit udløbet gældsbrev 2020
  214478/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 3: Gasmålinger 2002
  215537/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 6: 461739303
  215555/21
 • Fra Odense kommune: SV: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  215859/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 2: Skibhuskvarterets Losseplads - vurdering af gasproblematikken
  215533/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 3: Deklaration - ODE 130520
  215069/21
 • Fra Svendborg kommune: vedr. oprensninger og jordhåndtering lok nr 479-00637
  215310/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 2: Revideret anmeldelse med dispensationsansøgning vedr Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  215061/21
 • Til/fra Rambøll, råstofplan 2020, Opdateret udpegningsgrundlag til miljørapporter
  215747/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 5: Plantegning før
  215550/21
 • Fra Odense Kommuen: Bilag 1: Udkast til §8-tilladelse
  215317/21
 • fra projekthaver
  214902/21
 • Fra projekt: meddeler tilskud fra fond
  261130/21
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig Afklaring om behov for §8 tilladelse
  215242/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 5: Anmeldelse - rev_disp_underskrevet
  215081/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 5: Supplerende oplysninger fra ejer
  215450/21
 • fra Region Midt SV: TUP Projektoplæg Erfaringsopsamling og konceptuel forståelse af pesticidtransport
  215076/21
 • Fra Odense Kommune: Vinkældervej 22B, 5000 Odense C - vurdering af om §8 tilladelse er ufornødent
  215526/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brolandvej 83, 5320 Agedrup
  214536/21
 • Hovedaftale Nyborg Kommune
  216097/21
 • Databehandleraftale Nyborg Kommune
  216094/21
 • fra WSP SV: Revideret ansøgning til TUP-erfaringsopsamling af pesticidtransport
  215850/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 4: Tegning - drivhus
  215446/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 2: Kortbilag
  215432/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 1: Accept og dispensation vedr anvendelse af slagge, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  215052/21
 • Fra Jordkonsulenterne, Vedr. prøveomfang, Rudmevej 85, 5750 Ringe,
  215730/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 4: Plantegning efter
  215547/21
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. Nørrehedevej 6, 6280 Højer - ny accept inkl. dispensation til udlægning af slagge pga projektændring
  215047/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 4: Situationsplan
  215073/21
 • Fra Odense kommune: SV: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  215857/21
 • Fra projekt "større trivsel gennem fællesskaber" vedr. halvårlig afrapportering
  263670/21
 • fra DGE Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  222287/21
 • fra projekthaver
  217418/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Lok. nr. 575-81082, Mejerivej 4, Hjerting, 6630 Rødding - endelige rapporter
  218851/21
 • Fra DGE: Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager -
  222294/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  216719/21
 • fra Wsp, råstofplan 2020, rettelser efter høring
  217654/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om krav til undersøgelser forud for § 8-tilladelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  243874/21
 • Fra Billund Kommune, Spørgsmål omkring §8 til udestue, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  241926/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Lok. nr. 557-77001, Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming - Rapportudkast - rettet
  221257/21
 • Fra Sweco: Budgetstatus 230421
  227807/21
 • fra COWI med 2. Udkast til TUP ansøgning - CSIA på desphenylchloridazon
  223691/21

Udgående

 • Til Langeland Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Bogøvej 21B og Lindegårdsvej 4, Lindelse, lok: 841-3
  216128/21
 • Til Langeland Kommune, grundejer, Afgørelse om V2-kortlægning, 2. ejer.pdf
  216130/21
 • Til Borger, Afgørelse om V2-kortlægning, 1. ejer.pdf
  216129/21
 • Til borger: 2. anmodning om supplerende oplysninger vedr. friv. oprensning og opgravning af olietank på Stenvej 7, 6300 Gråsten
  216040/21
 • 20210422_Sam.aft_udv.pr._dindoktor.PDF
  217664/21
 • VS: Opfølgning på vores møde d. 22.4.21
  217660/21
 • Til AMS: Forespørgsel om supplerende oplysninger vedr. bortkørt jord ifm. spild af hydraulikolie ved Esbjergvej 315 i Kolding d. 14-10-2020
  215820/21
 • Til Focus Advokater: Svar på henvendelse og fremsendelse af materiale vedr. forurening og kortlægning af Nordre Havnekaj 27, Kerteminde, lok.nr. 440-81100
  215562/21
 • Til Rambøll: Spørgsmål vedr. pesticider
  214697/21
 • Til borger, V2-høring, Sønderled 32, 6000 Kolding
  214620/21
 • Til borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Sønderled 32, 6000 Kolding
  214621/21
 • til borger, Tanggårdvej 20, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 1k, Hauge By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse m kortbilag, Tanggårdvej 20, 5270 Odense N.
  215715/21
 • Til Vores Elnet, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 129, 5270 Odense N
  216156/21
 • til DMR svar på rev. ansøgning : TUP projekt
  215844/21
 • til borger V1- gen- varsel af 461-81829, Gartneri, Skippervej 39, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 8d, 9a (del af), Stige By, Lumby - Til borger V1-høring m bilag, Skippervej 39 5270 Odense N, nyt varsel pga ændring.pdf
  216109/21
 • Til Ejendomsselskabet Fasion Flowers, V1-høring med bilag, Kirkegyden 129, 5270 Odense N.
  216155/21
 • Til vognm K Wolf Aps: Foresp vedr tilsyn og opmåling på Grimstrupvej, Esbjerg
  214400/21
 • til WSP ideer og spørgsmål til : Revideret ansøgning til TUP-erfaringsopsamling af pesticidtransport
  215563/21
 • Til Jordkonsulenterne, Bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg, Rudmevej 85, 5750 Ringe
  215415/21
 • Til Jordkonsulenterne, Vedr. undersøgelsesomfang, Rudmevej 85, 5750 Ringe,
  215736/21
 • til Dalum Landbrugsskole med olietanke, mejeri og drivhus, Landbrugsvej 65, Odensevej 45, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 5b, Hjallese By, Dalum. - Til DALUM LANDBRUGSSKOLE, V Landbrugsvej 65, 5260 O
  215133/21
 • til borger,Strandholtvej 46, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 8d, 9a (del af), Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse m kortbilag, Strandholtvej 46, 5270 Odense N.pdf
  216077/21
 • Til NIPELESØ INVEST Gartneri, Nistedvej 25, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 1e, Hauge By, Lumby. - Til NIPELESØ INVEST, , Nistedvej 25, 5270 Odense N
  215297/21
 • til Borger Rapport vedlagt Orientering om supplerende undersøgelse ved Risagervej 10, Aike, 6740 Bramming
  214656/21
 • Til Kerteminde Kommune: Spørgsmål vedr. Mail nr. 1 - Scannede dokumenter over miljøforholdene på Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo
  216070/21
 • til Borger Orientering om analyseresultater fra undersøgelse ved Risagervej 10, 6740 Bramming - Orientering af analyseresultater fra 2019 ved Risagervej 10.pdf
  215874/21
 • Til Vejle Kommune og Skat: Kopi af afgørelse
  215966/21
 • til FGU
  214905/21
 • til Esbjerg Kommune, råstofplan 2020, høring
  215590/21
 • Til Kerteminde Kommune: Kvittering og anmodning om ansøgningen til etableringen af et jordvarmeanlæg på Kastelvej 62, 5370 Mesinge
  214683/21
 • til Borger Orientering om supplerende undersøgelse ved Risagervej 10, Aike, 6740 Bramming
  214643/21
 • til Borger Bilag Orientering om analyseresultater fra undersøgelse ved Risagervej 10, 6740 Bramming - Resultater_rapport_suppl_2018-19.pdf
  215879/21
 • Til Borger: Afgørelse udgået inden.
  215948/21
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar - fase 2, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  219267/21
 • Til borgmestre: referat fra møde
  221115/21
 • Fra Niras: Undersøgelsesnotat, supplerende undersøgelser på Slotsgade 5
  249966/21
 • Pukkelafvikling af KOL og Astma samt SCILS på Lungemedicinsk afd J OUH i 2021
  215610/21

22. april 2021

Indgående

 • Mødedatoer for den politiske partnerskabsgruppe i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark i 2021
  214297/21
 • Internt: Lovpligtig eftersyn af IT system
  214448/21
 • fra odense kommune: Svar vedr. tiltag til jordhåndtering Dalum Papirfabrik
  213638/21
 • Fra Niras: Adelgade, Bogense. Underskrevet entreprisekontrakt
  213111/21
 • Region Syddanmark, OUH, REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) - Svar på spørgsmål om journalisering af forskning
  241717/21
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Forespørgsel om naboklager
  225566/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 3: Situationsplan over udlægning af slagger
  212690/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 5: Fotobilag - Vejrupskovvej 1, Marslev
  214168/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 1: Accept anvendelse af slagge, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  212678/21
 • Acadre 20 CU4- Release Notes.pdf
  212901/21
 • Referat fra ekstraordinært møde i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering den 7 april
  258750/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af kommentar, Flintagergårdvej 95, Odense
  213156/21
 • Praecisering af visitation til vaccination af maalgruppe 4.pdf
  214214/21
 • Fra Langeland Kommune: § 19 tilladelse til genanvendelse af forurenet jord på ejendommen Bellevue 6 5900 Rudkøbing
  213108/21
 • Fra Langeland Kommune: Vedr. § 19 tilladelse til genanvendelse af forurenet jord på ejendommen Bellevue 6 5900 Rudkøbing
  213099/21
 • Fra Tønder Kommune: Modtagelse af ansøgningsmaterialet vedr. anvendelse af slagge under ny bygning, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  212060/21
 • Fra WSP A/S: Ansøgning til §8-tilladelse Jomfrustien, Haderslev Kommune - Haster!
  213848/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: ESDH: JordWeb anmeldelse, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  213051/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. ansøgningsmaterialet i forb. med accept af anvendelse af slagge til fundering af adgangsvej omkring Vigsmindevej 9, 6683 Føvling
  211964/21
 • Acadre 20 CU7- Release Notes.pdf
  212897/21
 • Svar på spørgsmål fra Karsten Fogde om Anskaffelse af PET-scanner til Sydvestjysk Sygehus
  212184/21
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. accept af slaggeudlægning på Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  214045/21
 • Fra Odense Kommune: Christiansparken - Roesskovvej 28-32 - § 8 tilladelse og offentlig indsats
  214305/21
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. §8-ansøgning, Skårupøre Strandvej 62A, 5881 Skårup Fyn
  212898/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 2: Deklaration mar og apr 2020
  212681/21
 • Acadre 20 CU6- Release Notes.pdf
  212899/21
 • Til Odense Kommune: Undersøgelsesoplæg, Flintagergårdvej 95, Odense
  212875/21
 • Udpegning af repræsentant fra PLO-Syd til AK-udvalget (udarbejdelse af regional retningslinje for VKA-håndtering)
  211751/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 6: Orientering om politianmeldelse, varsel om påbud samt orientering om jordforurening til Region Syddanmark efter afbrænding af affald på Vejrupskovvej 1, Marslev
  214171/21
 • Fra WSP A/S: Bilag: Ansøgning til § 8-tilladelse_Jomfrustien, Haderslev Kommune_22.04.2021
  213857/21
 • Fra Odense Kommune: svar til Ingeniø'rne vedr. indarbejdelse af forslag til vilkår, Rismarksvej 52 - Svar ifm. høring af udkast til §8-tilladelse nr. 3 (V2-SV, V2-SØ mm)
  212965/21
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende situationsplaner for forsyningsledninger, ledninger i terræn og kote- afvandingsplan med angivelse af restforureninger
  212658/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 4: Anmeldelse_underskrevet
  212697/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om en opstået jordforurening efter afbrænding af affald på Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev
  214161/21
 • Acadre 20 CU5- Release Notes.pdf
  212900/21
 • Bestilling: Bidrag til brug for besvarelsen af SUU alm. del spm. 1116-1118 om respiratorisk behandling i eget hjem
  214755/21
 • Fra Rambøll, Råstofplan 2020, indstik til miljørapporter
  215737/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag: Ny slaggedeklaration ARC 22-20
  214046/21
 • Fra Ejendomsmægler Bolig One: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på Tulipanvej 3, 6000 Kolding
  214654/21
 • Telefonnotat - talt med ejer - Nygaardsvej 8-14, Vejen
  211951/21
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. accept af slaggeudlægning på Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  212671/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 5: Anmeldelse vedr Højsetvej 3, 6534 Agerskov
  212707/21
 • Fra MST:Afslutning af jordforureningssag - spild id: 25.03.2021, 98MOV037 ved T71 (MST Id nr.: 2964074)
  214343/21
 • Referat (22-04-2021) - Møde mellem DMP og Regionerne
  215536/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. ønske om etablering af boliger på Hjallesegade 60, Odense S - lok. 461-00154 (Tasso-grunden)
  214789/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kastelvej 62, 5370 Mesinge
  214508/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag (spild id: 09.11.2020, 98MOV037 ved T71) (MST Id nr.: 2963886)
  214335/21
 • Fra Aabenraa Kommune: §8-tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller, Søgård Hovvej 1, Kliplev
  214298/21
 • Autosvar fra Svendborg Kommune
  215274/21
 • fra Esbjerg Kommune, råstofplan 2020, høring
  215578/21
 • Fra kolding kommune: § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld
  214296/21
 • VS: RSD Solcelleanlæg 2020 - Afleveringsprotokoller
  220050/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Fertin, Vejle - spild ved Norva24: Status på vandprøve og vandbehandling
  247772/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 6: Orientering om politianmeldelse, varsel om påbud samt orientering om jordforurening til Region Syddanmark efter afbrænding af affald på Vejrupskovvej 1, Marslev
  214169/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 4: Miljøvagt - Olieforurening efter brand - Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev
  214167/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 3: Analyseresultat af jordprøve
  214166/21
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, Orientering om status bl.a. vedr. VVM-myndighed
  214144/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 1: Orientering til Region Syddanmark om jordforurening efter brand på Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev
  214163/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 2: Modtaget resultat af analyse af jordprøver efter brand - Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev
  214164/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 2: Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  229803/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 1: Udkast: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering en ny tilbygning og nye belægninger på UllerupBæk Skolen, Skolesving
  229788/21
 • Fra Vejle Kommune: Rapport: Koldingvej 18, 7100 Vejle - indeluftmonitering
  230867/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til om- og tilbygning på Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  229775/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 3: Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  229818/21
 • Fra projekt; fra 22/4- opgørelse over udgifter i projektet
  229352/21
 • Fra borger - mail med uddybende spørgsmål til henvendelse er modtaget
  239286/21
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse for Kvasen 61-91
  235215/21

Udgående

 • Til DMR, Svar på oplæg til undersøgelse på Østergade 38-42 i Assens
  213885/21
 • Fra SDU SUND: Udpegning af repræsentant til projektgruppen for tværsektorielt forskningscenter
  213230/21
 • Til Nybolig - Delvis svar på henvendelse - Kliplev Hovedgade 4
  213081/21
 • til Varde kommune : Forespørgsel omkring vilkår - § 8-tilladelse til Dejrupvej 73, Outrup
  212712/21
 • Til borge - Svar på henvendelse - Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lokalitetsnr 607-00028
  212561/21
 • Til advokat: Svar på henvendelse om regionens sagsbehandlingstid, Bredgade 29, 5560 Årup
  212061/21
 • Til advokat - svar på aktindsigt - Haderslevvej 59, 6630 Rødding
  211605/21
 • Til NIRAS: Svar vedr. status dyb boring (F135)
  211600/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  214079/21
 • Til Pronestor: Referat-tilføjelser vedr. ressourceforbrug
  211490/21
 • Til Borger: Orientering om monitering mv. 2021
  211849/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2-afgørelse
  213471/21
 • Til borger: Bilag m. luffotos m.m.
  214122/21
 • Til DMR A/S: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser på Algade 3, 5750 Ringe
  214156/21
 • Til ejer Maskinfabrik/-værksted, Rolundvej 33, 33T, 35, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 13i, Volderslev By, Stenløse. - Til ENERGI FYN A.M.B.A., V1-afgørelse m kortbilag, Rolundvej 33, 33T og 35, 5760 Odense S.pdf
  213423/21
 • Til Varde Kommune, Skat og Vejers Strand Vandværk: Kopi af V2 afgørelse
  213522/21
 • Til Middelfart Kommune, Vurderingsstyrelsen og FES: V2-kortlægningsafgørelse, Koesmosevej 51, Kauslunde
  212226/21
 • Til Ejendomsmægler Bolig One: Vedr. fremsendelse af materiale på Tulipanvej 3, 6000 Kolding
  214101/21
 • Til Kold college, , Dalum Landbrugsskole- olietank, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 5ds, Hjallese By, Dalum. - Til Kold college, V1-afgørelse med kortbilag, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.pdf
  213909/21
 • Til borger: Bilag m. V1-kortlægning, udkast, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  214128/21
 • Til Kolding Kommune: Svar på udkast til miljøgodkendelse til etape 2-3 på adressen Eltangvej 134, 6051 Almind
  214040/21
 • Til aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Søgårdlejren, Søgård Hovvej 1, 6200 Aabenraa, matr. 525 Søgård, Kliplev, lok.nr 580-81234
  211858/21
 • Til Sønderborg Kommune: Rykker for svar, Oksbølvej 15, Nordborg
  212960/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213878/21
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Nuancering af jordforurening, Bækvej 2, Guderup
  213988/21
 • Til borger: V1-høring, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  214115/21
 • Til borger: Bilag, Kortbilag
  214117/21
 • Til Borger - Boeskærvej 10, 7100 Vejle + fællesvej_Grundejerorientering.pdf
  213866/21
 • Til ejer , Maskinfabrik/-værksted, Rolundvej 33, 33T, 35, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 13i, Volderslev By, Stenløse. - Til Stevnhoved, V1-afgørelse m kortbilag, Rolundvej 33, 33T og 35, 5760 Odense S.
  213416/21
 • Nyheder om lægemidler nr. 47 fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis, Region Syddanmark
  213347/21
 • Til Borger - Boeskærvej 6, 7100 Vejle + fællesvej_Grundejerorientering.pdf
  213861/21
 • Til Borger - Boeskærvej 4, 7100 Vejle + fællesvej_Grundejerorientering.pdf
  213853/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til moniteringsrapport, byggefelt 59, kanalbyen, 7000 Fredericia.
  212480/21
 • TIl Odense Kommune: § 8a høringssvar til udkast til §8-tilladelse nr. 3 - Fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt terrændæk(V2-SV, V2-SØ mm), oprensning af forurening ved V2SV og V2SØ
  214148/21
 • Til 2Collums: Svar vedr. fremsendt materiale - Spørgsmål til jordforurening V1
  211873/21
 • Til Borger - Boeskærvej (fællesvej)2_Grundejerorientering.pdf
  213849/21
 • Til Borger - Boeskærvej (fællesvej)1_Grundejerorientering.pdf
  213842/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. anmodning om anmeldelsen om jordflytning ved fund af forurening fra gammel olietank på Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  212334/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Lodsvej 10, 5270 Odense N.pdf
  213590/21
 • svar til spørgeordning
  212179/21
 • Til borger - spørgsmål til Henvendelse om tjæreforurening
  239281/21
 • SV_ Svar på aktindsigtsanmodning i voicelogs
  275688/21
 • DR: vedr. Svar på aktindsigtsanmodning i voicelogs
  224327/21

21. april 2021

Indgående

 • RE: Opslag til studerende vedr baselinemåling Ribemarsken
  211476/21
 • Dialog med borger - ønsker vurdering af om ejendommen kan nuanceres og få en boligerklæring - Roustvej 229, Årre
  211819/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg til undersøgelse på Avlsgårdsvænget, Nyborg, lok: 450-81194
  215095/21
 • Mødereferat - Opstartsmøde vedr. Pronestor opgradering, version 11
  211488/21
 • Fra COWI: Resultatopdatering
  214644/21
 • Bekymringsskrivelse til Region Syddanmarks praksisafdleing_CaseNo21-3283__73618-21.pdf
  212280/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  214078/21
 • Fra advokat Sag 95127 - aktindsigt - Ejendommen beliggende Haderslevvej 59 6630 Rødding.msg
  211117/21
 • Telefonhenvendelse - Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  212250/21
 • Telefonhenvendelse - Nygårdsvej 8-14, Vejen
  211909/21
 • Fra Nybolig - Telefonhenvendelse - Kliplev Hovedgade 4, 6200 Aabenraa - HASTER pga salg
  212813/21
 • Fra borger - mail med uddybende spørgsmål til henvendelse er modtaget
  212101/21
 • SV_ Orienteringssag til CRIT omkring WebEx licenser
  295836/21
 • SV_ Orienteringssag til CRIT omkring WebEx licenser
  295835/21
 • Fra Rambøll: Kapacitetsvurdering anlæg
  210216/21
 • Orienteringssag til CRIT omkring WebEx licenser
  295833/21
 • FRA MST: Skriftlig indberetning for Jordforurening - Region Syddanmark (MST Id nr.: 2953774)
  208896/21
 • Fra advokat: Henvendelse om sagsbehandlingstid, Bredgade 29, 5560 Årup
  212078/21
 • SV: Hvem reviderer egentlig alment praktiserende læger
  208917/21
 • fra Region Sjælland SV: TUP Projektoplæg Erfaringsopsamling og konceptuel forståelse af pesticidtransport
  210506/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kommunen er enig i regionens kortlægningsvurdering, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  209153/21
 • Fra DMR, Telefonnotat 21-04-2021, supplerende oplysninger vedr. forureningsundersøgelse, Sønderled 32, 6000 Kolding
  210419/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 1: Accept anvendelse af slagge, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  211216/21
 • Fra 2Collums: Fremsendelse af oplysninger vedr. Spørgsmål til jordforurening V1
  211332/21
 • fra Danske Regioner
  211154/21
 • fra WSP SV: Pulje 26, 621-00461 Stenderupvej 47, Bjert - Økonomi - vandprøver
  209364/21
 • Fra Amgros: Markedsovervågning 1. kvartal 2021
  209713/21
 • fra Danske Regioner
  209281/21
 • Re: Spørgsmål om vaccination
  208810/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. orientering om forurening fra gammel olietank på Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  212159/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering: tilladelsen til grundvandssænkning og udledning af grundvand til Nørre Nebel Renseanlæg
  214188/21
 • Fra DGE, Pulje 52: Tarupvej 27, 5792 Årslev,- Endelige rapporter
  211104/21
 • Fra Odense kommune: mail m poreluftresultater Chr. Park, Roesskovsvej 32, Odense - suppl. poreluftmålinger til §8-ansøgning
  210513/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Fejlrettelser i vandværksbeskrivelser for Fyn (MST Id nr.: 2956613)
  210428/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering: tilladelsen til grundvandssænkning og udledning af grundvand til Nørre Nebel Renseanlæg
  214191/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering: tilladelsen til grundvandssænkning og udledning af grundvand til Nørre Nebel Renseanlæg
  214185/21
 • Fra Fredericia Kommune: moniteringsrapport, byggefelt 59, kanalbyen, 7000 Fredericia.
  212471/21
 • fra VMR SV: TUP Projektoplæg Erfaringsopsamling og konceptuel forståelse af pesticidtransport
  212720/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering: tilladelsen til grundvandssænkning og udledning af grundvand til Nørre Nebel Renseanlæg
  214186/21
 • Fra Medicinrådet:: 2-årig gen- eller nyudpegning af et til to medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler
  211860/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  211523/21
 • Fra Nyborg Kommune: Oplysning om forurening fundet ved opgravning af olietank og efterfølgende frivillig oprensning på ejendommen Pilsgårdvænget 8, 5800 Nyborg (matr. 15bl, Vindinge By, Vindinge)
  212512/21
 • Fra Ingeniør'ne: Høringssvar til udkast til §8-tilladelse nr. 3 (V2-SV, V2-SØ mm)
  212062/21
 • Orientering om offentlig høring over bekendtgørelse
  215837/21
 • Fra MOE - Opgørelser over bortskaffet jordmængde
  215248/21
 • Fra MOE - Underskrevet tilfredshedserklæring + fotos efter oprensning
  215230/21
 • Fra DMR - Grønnegyden 12 - Endelige rapporter grundejerdel og teknisk del
  216782/21
 • Fra MOE A/S: Vedr. forespørgsel til Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia - 607-00289 mfl.
  219244/21
 • Fra DMR - Referat af opstartsmøde 21-04-2021
  210682/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 2: Situationsplan
  211218/21
 • Fra Nyborg Kommune: Vedr. lokalitetsnummer 450-81087
  211335/21
 • Fra FS: 3 rapporter fra 1997, 1999 og 2001Søgårdlejren, Kliplev
  209264/21
 • Fra MST: Varsel om afslutning af jordforureningssag - spild af Avtur jet (MST Id nr.: 2958021)
  211158/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 3: Behandling af personoplysninger (GDPR)
  211222/21
 • Fra Odense kommune: Chr. Park - status for §8-sagsbehandling
  210529/21
 • Fra Tønder Kommune: Accept af anvendelse af slagge under ny bygning, Nørrehedevej 6, 6280 Højer - sagsID 09.08.35-P19-3-21
  211212/21
 • Fra Fredericia Kommune: Indskærpelse om overholdelse af vilkår i §8 tilladelse til opførelse af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  209000/21
 • Fra DMR - Referat af opstartsmøde (21-04-2021)
  210695/21
 • Fra WSP. Pulje 26 479-81250 Skårup Tværvej 2, Skårup - Endelig rapport
  209466/21
 • Fra Vejen Kommune: Bilag til "Orientering": Accept, Nye veje omkring Vigsmindevej, Føvling
  211132/21
 • Fra Vejen Kommune: Orientering: Accept af anvendelse af slagge til fundering af adgangsvej omkring Vigsmindevej 9, 6683 Føvling
  211100/21
 • Politikken: aktindsigt i A- og B-udrykninger
  224367/21
 • fra COWI indledende oplæg : Tilbagemelding, oplæg på supplerende undersøgelser Grønnegade
  223683/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 2: - Centrum Pæle - Endnu en §8 ansøgning
  228526/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse for Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  228510/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 1: Udkast: Tilladelse til opførelse af generatorskur på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle i henhold til JFL
  228521/21
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse for Beddingen 61-89
  235193/21
 • Fra Vejle Kommune: Dekvis afslutning af §8 tilladelse på Beddingen 61-87
  235167/21
 • Fra CASA A/S: Kvitteringsmail: SV: Dekvis afslutning af §8 tilladelse på Beddingen 61-87
  235179/21

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune, V2-høring, Middelfartvej 8A, 5400 Bogense
  211072/21
 • Til Nordfyns Kommune, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Middelfartvej 8A, 5400 Bogense
  211073/21
 • fra odense kommune: Status Pakhuskajen, Havnegade 12-14
  211038/21
 • Til borger - sagsmateriale fremsendt på anmodning - vedr. Nygaardsvej 8, 14, 6600 Vejen,
  211925/21
 • SV til SDU SUND: Udpegning af kandidater fra SDU SUND til projektgruppen
  210634/21
 • Til Rambøll: Tillægskontrakt og kommentarer til oplæg
  210495/21
 • Til borger - spørgsmål til Henvendelse om tjæreforurening
  212090/21
 • Til Realkredit Danmark, Regionens status, Forureningsstatus på Jernbanegade 18, 6700 Esbjerg. matr. nr. 948 d, Esbjerg Bygrunde
  210190/21
 • Til Esbjerg Kommune, Jordforurening, Jernbanegade 18, Esbjerg, lok: 561-4071
  210116/21
 • Til Claus Sørensen Ejendomme, Kortlægges ikke efter oprensning.pdf
  210128/21
 • Til DMR: Andmodning om supplerende oplysninger vedr. undersøgelse på Sønderled 32, 6000 Kolding
  209602/21
 • Til SDU SUND, dekan: Udpegning af repræsentanter fra SDU SUND til projektgruppen
  209431/21
 • Til DMR, Afgørelse - udgår af kortlægning, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  209137/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  209121/21
 • Til SKAT + Assens Kommune, Afgørelse - udgår af kortlægning, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  209118/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - udgår af kortlægning, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  209120/21
 • Til borger: Kvittering for modtagelse, Grimstrupvej 137, Esbjerg
  208748/21
 • Til borger, V1-høring2 med bilag, Smedegyden 3, 5320 Agedrup.pdf
  211432/21
 • Til Nørrebrogade 109, Fredericia ApS: Afgørelse, udgår af kortlægning, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  210038/21
 • Til Borger, svar på det fremendte vedr. Smedegyden 3, Agedrup
  211431/21
 • Til Borger - A C Møllersvej 3, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210685/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213957/21
 • Til Tønder Kommune: Vedr. anmodning om at få ansøgningsmaterialet tilsendt i forb. med anvendelse af slagge under ny bygning, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  212049/21
 • Til Borger - Jerlev Boulevard 58, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210756/21
 • Til DMR - Delvis bemærkning til referat
  210944/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomstyrelse: V2 afgørelse
  210599/21
 • Til Simonsens Ejendomme ApS - Østergade 9, 6040 Egtved_Grundejerorientering.pdf
  210801/21
 • Til Borger - Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg_Grundejerorientering.pdf
  210702/21
 • Til ALS, Bilag - Tildelings- og budgetværktøj Pulje 59-60.pdf
  210143/21
 • Til Borger - Jerlev Boulevard 62, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210765/21
 • Til Borger - Vestbanevej 53, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210783/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. kortlægningsstatus, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  208840/21
 • Til Ødsted Brugsforening - Ribevej 31, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210779/21
 • TIl Sønderborg Andelsboligforening, Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: V2-kortlægning, Kløvermarken 5, Sønderborg
  208781/21
 • Til Svendborg Kommune. Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn Udgår af kortlægningen.
  209811/21
 • Til Borger - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst_Grundejerorientering.pdf
  210723/21
 • Til Borger, Bilag til V2-afgørelse, 495-50069 Endelig rapport - grundejer Glentevej 2 5853 Ørbæk.pdf
  211013/21
 • Til Haderslev og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  210150/21
 • Til rektor
  209115/21
 • til Danske Regioner
  211159/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 190274438.pdf
  209769/21
 • Til Borger - Jerlev Boulevard 56, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210745/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213934/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213946/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213901/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213928/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213960/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213893/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213913/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213941/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213906/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  213921/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 83, 5320 Agedrup
  214559/21
 • Til journalist SV: på flere henvendelser om medicintilskud
  216807/21
 • Til From & Lykke Invest Aps - Fredericiagade 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42K, 42L og 44, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210713/21
 • Til Haderslev Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse.
  210623/21
 • Til ALS, Tildeling af laboratorie-opgaver fra Region Syddanmark
  210129/21
 • Til Miljøteknik og JS-Bolig A/S: Vedr. kortlægningsstatus, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  209161/21
 • Til DGE, Svar vedr. 2 nye indledende undersøgelsespuljer
  210077/21
 • Til Borger - Kopi af brev vedr Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst
  210905/21
 • Til Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse: V2- afgørelse
  210078/21
 • Til Skat. Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn Udgår af kortlægningen.
  209798/21
 • Til Nyborg Kommune: Fremsendelse af V1-varsling og V1-afgørelse - Vedr. lokalitetsnummer 450-81087
  211340/21
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om ansøgningsmaterialet i forb. med anvendelse af slagge til fundering af adgangsvej omkring Vigsmindevej 9, 6683 Føvling
  211185/21
 • Til Borger - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210730/21
 • Til Miljøteknik og JS-Bolig A/S: Kopi til orientering, udgår af kortlægning, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  210154/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Glentevej 2, Ørbæk.pdf
  211007/21
 • Til Borger - Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle_Grundejerorientering.pdf
  210760/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 190269812.pdf
  209759/21
 • til Danske Regioner
  209270/21

20. april 2021

Indgående

 • Aftale til underskrift
  209067/21
 • Fra KDS: Logbog, ph.d. og forskerkarriere, 1. opslag 2021
  231928/21
 • Til borger Roustvej 229, Årre - info om undersøgelse - 17-12-2004.docx
  208680/21
 • Til borger - Afgørelse Roustvej 212, - vidensniveau 1 og 2 - 05-04-2006.docx
  208663/21
 • Til borger - Afgørelse Roustvej 229, - vidensniveau 2 - 05-04-2006.docx
  208664/21
 • Til borger - Notat - supl US Roustvej 231, Årre 24-03-2006.PDF
  208673/21
 • Til borger - Afgørelse Roustvej 231 - IK.docx.doc
  208666/21
 • Til borger - Notat, Bilag - supl US Roustvej 231, Årre 24-03-2006.PDF
  208675/21
 • Til borger - Afgørelse Roustvej 235 - IK.docx
  208668/21
 • Til borger - Afgørelse Roustvej 208 - IK.docx.doc
  208662/21
 • Til borger - Afgørelse Roustvej 233 - IK.docx
  208667/21
 • Til borger - kortbilag Roustvej 229 opdateret.PDF
  208671/21
 • Fra Hedeselskabet - Situationsplan bilag 7 - US af naboer til Roustvej 212, Årre.PDF
  208679/21
 • Til borger - Notat, Bilag - supl US Roustvej 229, Årre 24-03-2006.PDF
  208674/21
 • Fra Hedeselskabet - Rapport supl US - naboer til Roustvej 212, Årre - 20-11-2005.DOC
  208676/21
 • Interview Roustvej 229 og Roustvej 231 - 29-11-2005.DOC
  208669/21
 • Fra Hedeselskabet - Situationsplan bilag 1.1 - US af naboer til Roustvej 212, Årre.PDF
  208678/21
 • Til borger - Notat - supl US Roustvej 229, Årre 24-03-2006.PDF
  208672/21
 • Til borger Kortbilag Roustvej 212 - V1 og V2.PDF
  208670/21
 • Til borger - Afgørelse Roustvej 214 - IK.docx
  208665/21
 • Fra E-arkivet - sagsmateriale herunder afgørelser Roustvej 208, 210, 212, 214, 229, 231, 233, 235
  208661/21
 • Til borger - Resultater R210 - OMtilmeldt.docx
  208677/21
 • Fra DMR, Borejournaler + poreluft feltskema, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  208977/21
 • Fra DMR, Borejournaler + poreluft feltskema, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  208975/21
 • Fra borger - Ønske om oplysninger om forurenet grund - Roustvej 229, Årre
  208659/21
 • Fra borger - ønsker info om ejendommen Tryggelev 10, Humble
  208589/21
 • Fra Rambøll: Tilbud supplerende arbejde
  208749/21
 • Fra Nyborg Kommune RÅSTOF Myndighedshøringssvar Nyborg Kommune tillæg Anhof Grusgrav
  225366/21
 • Fra borger - historisk materiale vedr. Vardevej 151, Vejle
  207797/21
 • Fra Niras - anmodning om arkiv materiale - Idrætsalle 3, Bramming
  212015/21
 • Diverse dokumenter - Til Borger Svar på henvendelse_Sagsnr_16-37962_Dokid_326588-16_v1.pdf
  207759/21
 • Fra Mægler: Spørgsmål til Rugårdsvej 230, 5210 Odense NV
  207758/21
 • Referat af 4. møde i projektstyregruppen for vejledningsfunktionen
  211070/21
 • Telefonhenvendelse: Svendborgvej 275, Odense S, lok. nr.: 461-81835 - haster
  207548/21
 • RCA - 20210125-000343.pdf
  294153/21
 • SV_ [EXT] SV_ Fejl i mobilnettet i nat 25-01-2021
  294152/21
 • Fra Højskole via COWI - fremsender undersøgelse fra 2020 - Højervej 68-70
  228869/21
 • Referat fra møde i den administrative følgegruppe den 15. april 2021
  208562/21
 • Fra omboende, RÅSTOF, MMS-besked matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  206742/21
 • Fra Rambøll - Analyseresultater
  210389/21
 • Fra borger: Besked vedr ny mailadresse, Grimstrupvej 137, Esbjerg
  208745/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Vedr. høring" - Udkast §8 nr. 3, oprensning af forurening ved V2SV og V2SØ samt fjernelse af terrændæk bygning 4-6, 8, 12 og 14
  210323/21
 • Fra Fredericia kommune: Samtank A/S- Tillæg til jordhåndteringsplan og §19 ansøgning
  208773/21
 • Fra Amgros: Markedsovervågning 1. kvartal 2021 - 2021 Markedsovervågning 1.kvartal.pdf
  209693/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Vedr. høring" - Kortbilag til udkast § 8
  210424/21
 • SV: Uddannelse til mammografiscreeningsassistent
  216984/21
 • Fra borgmester: Afbud til møde i KKU
  220979/21
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport - teknisk del, Østergade 38, Fåborg.pdf
  214552/21
 • Fra DMR - Borearbejde forventes igangsat 04-05-2021
  215208/21
 • Fra Arcgency: Beskrivelse af opbygning af lejligheder samt tiltag pba. besigtigelsen, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  218913/21
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag til følgemail: MiljøtekniskNotat_Pilsgårdvænget 8, 5800 Nyborg
  212524/21
 • Fwd: Aktindsigt vedrørende sundhedsrapport om Grindsted
  215304/21
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport - grundejer, Østergade 38, Fåborg.pdf
  214551/21
 • Fra DMR: Endelige rapporter, Østergade 38, Fåborg
  214545/21
 • Fra projekt: Opdateret budget og beskrivelse af events
  267088/21
 • fra Rambøll, Råstofplan 2020, rettelser efter høring
  208359/21
 • Fysioterapi - Rettelse til Sundhed.dk
  207753/21
 • FEJL-journalisering
  207525/21
 • SV: Spørgeordning -
  207551/21
 • Fra Praksis - Bekræftelse på praksisbetegnelsen
  208438/21
 • Fra UFM: Autosvar:Forslag til nyt bestyrelsesmedlem til Danmarks Innovationsfond
  207411/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  208273/21
 • Fra Borger: Mulig ansøgning om optagelse under værditabsordningen
  206042/21
 • Fra Odense Kommune: Haster pga. køb af ejendom! - til orientering/vurdering - forureningsundersøgelse ved olietank, Østbirkvej 13 , 5240 Odense NØ
  208646/21
 • Fysioterapi - Dato for flytning
  207876/21
 • Fra SWECO A/S: "FORSP.: Forespørgsel om at få til sendt materiale på ejendommen Højbjergvej 121, Odense NV"
  207626/21
 • Fysioterapi - Rettelse til Sundhed.dk - Region Syddanmark.pdf
  207768/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  208802/21
 • Partnerskabsrapport for Skovmølleværket, Svendborg Kommune - Afrapportering af fase 1 indsats
  208761/21
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse
  208952/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. høring af udkast til §8-tilladelse nr. 3 (opresning af V2-SV, V2-SØ, fjernelse af terrændæk af bygning nr. 4, 5, 6, 8, 12 og 14mm)
  210309/21
 • Fra Shell: Svar på supplerende spørgsmål vedrørende udledning af renset grundvand (spildoprensning, Havnelaboratoriet)
  208729/21
 • Fra Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  252822/21
 • Fra Tesla Odense, Svendborgvej 275, 5260 Odense S, information omkring opgravning af olietank.
  233121/21
 • Fra DMR: Militært areal Odense V - historik og GeoGIS kontrolrapport
  227818/21
 • Fra Svendborg Kommune, Notat vedr. forureningsundersøgelse, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  272689/21
 • Fra Svendborg Kommune, §8 ansøgning, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  272687/21

Udgående

 • Til Niras - Svar på henvendelse - idræts Alle 3, Bramming - sagsmaterieale vedlagt
  212019/21
 • Til rådgiverfirmaet MOE - Sagsnr.:09/6155 - loknr. 621-00188, Vejlevej 114, 6000 Kolding, matr. nr. 108f Kolding Markjorder, 2. afd., Kolding
  222377/21
 • Til rådgiverfirmaet MOE - Sagsnr.:09/6155, loknr. 621-00188, Vejlevej 114, 6000 Kolding, matr. nr. 108f Kolding Markjorder, 2. afd., Kolding
  222375/21
 • Til rådgiverfirmaet MOE - Sagsnr.:09/6155 - Loknr. 621-00188, Vejlevej 114, 6000 Kolding, matr. nr. 108f Kolding Markjorder, 2. afd., Kolding
  222361/21
 • Til rådgiverfirmaet MOE - sagsmateriale vedr. 621-00505 - Materiale hentet i E-arkivet - Lærkevej 16B, Kolding
  222333/21
 • Til rådgiver Moe - svar på forsp - Fra E-arkivet materiale vedr. 621-00505 - Lærkevej 16B, Kolding
  208687/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Roustvej 229, Årre
  208660/21
 • Til borger - svar på henvendelse og vedlagt sagsmateriale - Tryggelev 10, 5932 Humble
  208609/21
 • Til Vejle Kommune - orientering om Beton og cementstøberi på Vardevej 151, 7100 Vejle
  207935/21
 • Til Borger: Svar på mulig ansøgning om VTO
  207880/21
 • SV: Klinisk koordinationscenter email
  219261/21
 • Til Mægler: Svar på spørgsmål
  207762/21
 • Svar på henv - nu med korrekt mailadresse - Svendborgvej 275, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 1gt, Lindved Hgd., Stenløse.
  207752/21
 • Til Sct. Thomas apotek, Vejle
  212894/21
 • SV: Hvem reviderer egentlig alment praktiserende læger
  206395/21
 • Til rådgiverfirmaet MOE - Sagsnr.:09/773 - Lok.nr. 621-00188, Vejlevej 114, 6000 Kolding, matr. nr. 108f Kolding Markjorder, 2. afd. Kolding
  222328/21
 • Til rådgiverfirmaet MOE - Sagsnr.:07/4720 - Lok.nr. 621-00188, Vejlevej 114, 6000 Kolding, matr. nr. 108f Kolding Markjorder, 2. afd.
  222320/21
 • Til rådgiverfirmet MOE - Sagsnr.:07/4720 - Loknr 621-00188, Vejlevej 114, 6000 Kolding, matr. nr. 108f Kolding Markjorder, 2. afd.,
  222314/21
 • Til rådgiverfirmaet MOE - materialet vedr. Sagsnr.:14/14618 - lok.nr. 621-00128, Lærkevej 14, 6000 Kolding, Matr.nr. 108l, Kolding Markjorder 2.Afd.
  222305/21
 • SV til LTP: Formøde forud for 1. møde i projektgruppen fastsættes til 29. april
  206015/21
 • Svar på henv - Materiale fra sagen vedlagt - Svendborgvej 275, 5260 Odense S
  207601/21
 • til Rambøll, Råstofplan 2020, rettelser efter høring
  208365/21
 • til/fra orbicon, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  208350/21
 • til Borger matr. nr. 5d - Orientering om del udgår af kortlægning efter undersøgelse
  208055/21
 • Til Rådet for Grøn Omstilling: SV: Mulighed for oplæg om mere klimarigtig inhalationsbehandling
  208408/21
 • Til Varde Kommune, Skat og Gærup Vandværk: Kopi af V2 afgørelse
  207858/21
 • Til Odense Kommune - VS: Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelse på flere ejendomme
  207169/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  206362/21
 • Til Odense Kommune - VS: Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelse på flere ejendomme
  207186/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  207181/21
 • Til ODense Kommune og Vurderingsstyrelsen: V1-kortlægning på tidligere forsøgsstation, Blangstedgårds Allé 93-95, Odense
  206051/21
 • Til Kommune - Projekt har ikke betydning for undersøgelsen
  207435/21
 • til Borger Hagenborgvej 3 - bilag med Boligerklæring
  208071/21
 • Til borger og Vejle Kommune: Afslag på ansøgning om jordtilførsel, Julius Jepsens Vej 126, Vejle
  206001/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2-afgørelse
  206416/21
 • Til Vejle Kommune: Kontaktperson fra regionen, naturprojekt Jerlev
  206331/21
 • Til UFM: Forslag til nyt bestyrelsesmedlem til Danmarks Innovationsfond
  207400/21
 • Til SWECO A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-81171, Højbjergvej 121, 5200 Odense V, matr. 1c og 2c, Højbjerg By, Ubberud
  208627/21
 • Til borger: Besigtigelse Pederstræde 7, Bramming
  207733/21
 • til Nyborg Kommune og SKAT Orientering om opretholdelse af kortlægning på Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  208045/21
 • til Borger - Afgørelse V2 , Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  208063/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2-afgørelse
  208344/21
 • Til Odense Kommune - VS: Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelse på flere ejendomme
  207177/21
 • Til Rudolf Steiner inst., ODense Kommune og Vurderingsstyrelsen: V1-kortlægning på tidligere forsøgsstation, Blangstedgårds Allé 70, Odense
  206064/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Region Syddanmarks udtalelse til varsel om påbud om undersøgelse efter §40 i JFL af jordforurening efter spild af blanding af organiske opløsningsmidler på Dandyvej 19, 7100 Vejle
  206632/21
 • til Borger Hagenborgvej 3 og 5d Bilag med undersøgelsesrapport
  208077/21
 • Til Danfoss Drives VS: Forslag til nyt bestyrelsesmedlem til Danmarks Innovationsfond
  207417/21

19. april 2021

Indgående

 • Status og bidrag til fremdriftsrapport til projektstyregruppen (frist mandag den 3. maj kl. 12)
  210317/21
 • Tilbuds nr. 5525.pdf
  294238/21
 • Hovedaftalen Region Syddanmark version 1.docx
  294236/21
 • Re_ Region Syddanmark
  294235/21
 • Tilbuds nr 5526.pdf
  294237/21
 • Scale Voicemail fejl_final_DK.pdf
  294151/21
 • Information vedr. fejl på Scale Voicemail 14.-15.4.
  294150/21
 • Fra Sønderborg Kommune, RÅSTOF, Svar på myndighedshøring matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  205627/21
 • Fra NIRAS: Status på dyb boring (F135)
  209302/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, BEM FRA NSI_TIL KOMMENTERING Referat fra møde 7 april matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  236220/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Mail med vedhæftede bemærkninger til referat efter mødet den 7. april matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  236219/21
 • 2008 Ny Lidl.pdf
  222288/21
 • Fra rådgiverfirmaet MOE - VEDLAGT materiale samt ønske om yderligere informationer om forurening på 4 ejendomme - Vejlevej 114, 6000 Koldiing mfl.
  222286/21
 • FRA MST: Auto reply
  205239/21
 • FRA MST: Autosvar / Autoreply
  205238/21
 • Fra COWI: Borearbejde på legepladsen
  204832/21
 • Til/fra ansøger, RÅSTOF, Vedr. møde efter væsentlighedsvurdering Område 3 matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  204932/21
 • Fra borger - henvendelse ved. Vardevej 151, 7100 Vejle
  207944/21
 • Fra rådgiverfirmaet MOE - Telefonbesked vedr. Vejlevej 114 mfl., Kolding
  222279/21
 • Fra NIRAS: Status for arbejdet
  204723/21
 • Fra/til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, om landskabsvurdering af jordvold matr.nr. matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  204968/21
 • Fra COWI: RE: Indhold af kulbrinter i B102, Hvidkærvej 2A
  246719/21
 • Fra TK: Logbog, ph.d. og forskerkarriere, 1. opslag 2021
  231927/21
 • Klinisk koordinationscenter email
  219260/21
 • Bispegade 15 6100 Haderslev.msg
  205816/21
 • SV: Punkter til næste LKO-styregruppemøde 17.5.
  203771/21
 • Bilag 5 Tilladelse til nedsivning.pdf
  205134/21
 • Fra Billund Lufthavn, RÅSTOF, Endeligt høringssvar matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  205133/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. krav til vandrør i Kanalbyen pga. jordforurening
  252979/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Yderligere information vedr. sagen fra Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  209190/21
 • Fra ansøger: Opdateret ansøgning og budget + tillægsnotat
  210174/21
 • Fra DMR A/S: Fwd: 2021-0349,79120/21 (V2) - rettet resultat for kulbrinter, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  209078/21
 • Fra DMR A/S: Svar på regionens spørgsmål_Vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  209065/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for udtalelse, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  209259/21
 • Fra projekt: Opdateret budget samt bevillingsliste
  266983/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 260, 5270 Odense N
  204287/21
 • Høring over forslag til Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning for evaluering af sundhedsteknologi
  204967/21
 • Fra Home.Henv. vedr. lok.nr. 461-00119 - Ny Vestergade 12A, 5000 Odense C
  205789/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  206031/21
 • Fra Nymølle: Kliplev høringssvar
  203485/21
 • Fra Tønder Kommune: Rykker for afklaring, Østerdalen 6-7, Toftlund
  203564/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Ansøgning om tilladelse efter jfl §8 I, Søgårdlejren, Aabenraa
  204595/21
 • FRa FS: Søgårdlejren, skydebane, Sågård Hovvej 1c, Kliplev
  204977/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Amtsvejen 44, 6400 Sønderborg
  204474/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Lodsvej 10, 5270 Odense N.
  205703/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål til bygherre på kommende projekt på Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  204040/21
 • spørgsmål om vagtlæge henvisning fra DR - 19. april 21
  204826/21
 • Fra Vejen Kommune - Høringssvar- forslag til ændring i forbindelse med endelig vedtagelse af råstofplanforslaget. Svarfrist 29. april 2021
  205374/21
 • fra DMR Rev projektforslag til TUP projekt Udsivning af pesticider
  206505/21
 • fra Region Nord Tilsagn om støtte til TUP Projektoplæg Erfaringsopsamling og konceptuel forståelse af pesticidtransport
  206453/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast: § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 2 og 3 samt tilbygning til ny koldhal, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  207198/21
 • Fra Kommune - Er etablering af sportsanlæg et problem i forhold til undersøgelsen?
  207322/21
 • Fysioterapi - Info omflytning af klinik
  207587/21
 • Brev fra Ankestyrelsen
  207360/21
 • Fysioterapeut - pensionsindbetaling
  207440/21
 • Fra Middelfart Kommune: Yderlige informationer, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  209180/21
 • Fra DGE, kvittering for 2 nye indledende undersøgelsespuljer
  210057/21
 • VS: Spørgeordning - spørgsmål fra regionsmedlem
  250612/21
 • Fra Danske Regioner
  209265/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ønske om at undlade 2. moniteringsrunde i forbindelse med indretning af bolig i ejendommen Nørrebrogade 5-7, Fredericia, matr.nr. 391 gø Fredericia Stadsjorder
  209002/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Dokumentation af §8 tilladelse, Brovejen 101 (nu Danmarksvej 2), 5500 Middelfart
  209988/21
 • fra Region Sjælland SV: TUP - stabile isotoper på DPC mfl.
  223665/21

Udgående

 • Til DMR, Anm. om manglende dokumenter, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  207293/21
 • Til Nyborg Kommune: til orientering: Udgår inden kortlægningen efter oprensning, Rosildevænget 2, Rosilde, 5800 Nyborg
  205826/21
 • Til borger, Udgår inden kortlægning efter oprensning, Rosildevænget 2, 5800 Nyborg
  205827/21
 • Til Home Haderslev-Vojens, Svar på henvendelse på Bispegade 15, 6100 Haderslev
  205818/21
 • TIL MST: 20210322_ENDELIG_Indbetretning 2020.pdf
  205234/21
 • TIL MST: 20210226_Ekstradatatildenskriftligeindberetning.xls
  205233/21
 • TIL MST: Skriftlig indberetning for Jordforurening - Region Syddanmark
  205232/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Yderligere oplysninger ønskes om graveplan og efterbehandlingsplan matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  205187/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, indkaldelse til møde om proces og screening matr.nr. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  204950/21
 • Til MOE: Oplæg ønskes
  204899/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Smedefod 10A, Bolderslev, lok: 580-81183
  204708/21
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Afgørelse om kortlæging på V1 og V2.pdf
  204711/21
 • Til Advokat, Råstof, Skrydstrup
  272062/21
 • Til Advokat, Råstof, Udkast til tilladelse Skrydstrup inkl. bilag_red.pdf
  272063/21
 • Til Kolding Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Kløverkærvej 1, Kolding, lok:621-457
  204402/21
 • Til Kolding Kommune, som grundejer, Udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  204407/21
 • Til COWI: Kommentar til rapport på Højmevej
  229091/21
 • SV: Punkter til næste LKO-styregruppemøde 17.5.
  203776/21
 • Til Borger, Svar på henvendelse vedr. underøgelse
  203214/21
 • VS: [Sagsnr.:21/22182] – [Dok.nr.:196500/21] Udkast - 8. monitoreringsrapport_140421.pdf
  202991/21
 • Til LTP: Ny dato for formøde før projektgruppemøde d. 6. maj
  202913/21
 • Til DMR A/S: SV: 2021-0349 Vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  209049/21
 • Til DGE, tildeling af 2 nye indledende undersøgelsespuljer
  210046/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for svar fra DMR A/S_Vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  209070/21
 • Til/Fra Nykredit, Forespørgsel vedr. 449-00012 - Kongegade 8, Nyborg
  205692/21
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. spørgsmål om indvindingsboring, 539-05713
  205296/21
 • Til Home, Svar vedr. lok. nr. 461-00119 - Ny Vestergade 12A, 5000 Odense C
  205792/21
 • Til Vejen Kommune: Kopi af orientering af grundejere, Slagge, Vigsmindevej 9, 6683 Føvling, Vejen Kommune, 575-81297
  203883/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Amtsvejen 44, 6400 Sønderborg
  204613/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag vedr. Smedegyden 7, 5320 Agedrup.pdf
  205220/21
 • Til DLR, V1-afgørelse med bilag, Tanggårdvej 7, 5270 Odense N.pdf
  205207/21
 • Til naboer RÅSTOF Følgebrev høring til naboer via doctomail.docx
  205463/21
 • Til borger. Kolding Landevej 69, Fredericia. Klage til Ankestyrelsen.
  203673/21
 • Til AM 200 ApS: Orientering om mulig kortlægning, Vigsmindevej 9, Føvling
  203857/21
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til D. Lauritzens Vej 4 - oplysninger om forurening på matrikel 1207g, Esbjerg Bygrunde
  205511/21
 • Til borger. Kolding Landevej 69, Fredericia. Notat om vandledningen.
  203667/21
 • Til projekt; svar vedr. aflysning og vedr. spurgt til slutregnskab
  204664/21
 • Fra Advokatfirmaet Andersen og Partners, kvittering vedr. Juelmindevej 213, Vejle Øst
  203206/21
 • Til Mosevang ApS: Orientering om mulig kortlægning, Vigsmindevej 9, Føvling
  203869/21
 • Fra/Til Aabenraa Kommune: Vedr. rapport fra 2000, 539-05713
  205486/21
 • Skriftlig votering
  205630/21
 • Bilag 3 - Forslag til høringssvar til AMU-Vest
  206615/21
 • Til Rågelund Efterskole, m kortbilag, V1-afgørelse, Rågelundvej 175-179, 5240 Odense NØ.pdf
  205570/21
 • Til Tønder Kommune: Svar på status, Østerdalen 6-7, Toftlund
  203576/21
 • Til/fra MOE og IT - Regning er fortsat ikke betalt + Problemer med GeoGIS
  204343/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Lodsvej 10, 5270 Odense N
  205709/21
 • Til Advokatfirmaet Andersen og Partners, Svar vedr. Juelmindevej 213, Vejle Øst
  203142/21
 • Til Designskolen Kolding: Status og afslutning på projekt Sundhed, kultur og natur
  206913/21
 • Til SDU: Status og afslutning på projekt Sundhed, kultur og natur
  206930/21
 • til orbicon, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  208343/21
 • Til Middelfart Kommune: Udtalelse vedr. grundvandsanalyse, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  209249/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - udgår af kortlægning, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  203566/21

18. april 2021

Indgående

 • råstofplan 2020.docx
  221229/21
 • Fra Miljøteknik: Notat vedr. oprensning af slagge, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  208836/21
 • Høringssvar til forslag til Regions Syddanmarks råstofplan 2020.
  221226/21

Udgående

 • Udkast råstoftilladelse Jordløse Tillæg m bilag.pdf
  205410/21
 • Til MST RÅSTOF Eftersendt Partshøring af udkast til tillæg til tilladelse Jordløse i Assens Kommune
  205407/21
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Partshøring af udkast til tillæg til tilladelse Jordløse i Assens Kommune
  205402/21

17. april 2021

Indgående

 • Fra Rådet for Grøn Omstilling: Mulighed for oplæg om mere klimarigtig inhalationsbehandling
  208415/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 260, 5270 Odense N
  204326/21

16. april 2021

Indgående

 • VS: Batteritog til Billund Lufthavn
  203664/21
 • tog_flirt_akku.pdf
  203665/21
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Datanotat vedr. monitering 10
  206995/21
 • Notat 1. Revisionsnotat om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser.docx
  201044/21
 • Bilag 1. Metodisk tilgang.pdf
  201047/21
 • Notat 1. Revisionsnotat om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser.pdf
  201042/21
 • Revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  201043/21
 • Notat 4. Revisionsnotat om regionernes koordinerende indsats for sygemeldte borgere med psykiske lidelser.docx
  201046/21
 • Notat 4. Revisionsnotat om regionernes koordinerende indsats for sygemeldte borgere med psykiske lidelser.docx.pdf
  201045/21
 • Bilag 2. Spørgsmål til regionerne.docx
  201049/21
 • Følgebrev Region Syddanmark.pdf
  201041/21
 • Bilag 1. Metodisk tilgang.docx
  201048/21
 • Fra Ingeniør'ne: Situationsplan med angivelse af forsyningsledninger, Rismarksvej
  201350/21
 • D450-2021-38416 Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til opførelse ....pdf
  200923/21
 • Kopi af fra Nyborg kommune §8-tilladelse til opførelse af kontorpavillon på Lindholmvej 18, 5800 Nyborg
  200922/21
 • kortbilag til tilladelse dalumvej 116.pdf
  200958/21
 • §8 ansøgning Dalumvej 116 Odense med bilag (1).pdf
  200960/21
 • 2021-1187 2021-04-15 Tillæg til §8-tilladelse, forsinkelsesbassin, Dalum Papirfabrik, Odense inkl. bilag.pdf
  200961/21
 • Tilladelse Dalumvej 116.pdf
  200959/21
 • Fra borger, vedr. udsættelse af høringsfrist for kortlægning af C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding, Journal 17/1972 - Lokalitets nr. 621-00672
  200869/21
 • Re_ Region Syddanmark
  294234/21
 • Fra Sweco, Afrapportering af suppl. und, Kløvkærvej 1, 6000 Kolding
  204430/21
 • Fra ansøger: Revideret budget
  210265/21
 • Fra Praksis - Korrespondance vedr. praksisbetegnelse
  209056/21
 • Fra DMR A/S: Oplæg til undersøgelser på Algade 3, 5750 Ringe
  209279/21
 • Status på ændringsanmodninger 16-04-21.xlsx
  295479/21
 • fra rådgiver Etablering af regnvandsbassin og udvidelse af dette - Drøftelse af vilkår § 8
  200956/21
 • Fra Middelfart Kommune - svar på høring - forslag til ændring i forbindelse med endelig vedtagelse af råstofplanforslaget. Svarfrist 29. april 2021
  200263/21
 • Fra rådgiver: VS: Bodøvej 7, Svendborg - Opgravning af forurening ved O2
  200819/21
 • Fra DGE: mail vedr Bodøvej 7, Svendborg - Opgravning af forurening ved O2
  200901/21
 • Fra Vejen Kommune: §8-tilladelse for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  200561/21
 • Fra Vejen Kommune: Bilag til "Vedr. slaggeaccept" - Accept til anvendelse af slagge, Vigsmindevej 9, Føvling
  203577/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation to observe the presentation of the OECD strategic paper on May 3rd, 2021
  205744/21
 • fra MSt: Afslutning af jordforureningssag, Oprensning omkring nedgravet tønde - Shell raffinderiet (MST Id nr.: 2928113)
  203019/21
 • Fra MST: Påbud af 16.4.2021 om oprensning af DEA og kulbrinteforurening på raffinaderiet (MST Id nr.: 2934826)
  203120/21
 • Fra projekt. info om opstart og interesse for projektet
  204307/21
 • Bekræftelse på datamodtagelse fra DR - 16. april 2021
  204315/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag T73 (rørtræk) Shell raffinaderiet (MST Id nr.: 2927510)
  202969/21
 • Fra mst: Påbud af 16.4.2021 om oprensning af DEA og kulbrinteforurening på raffinaderiet (MST Id nr.: 2934826)
  203088/21
 • Fra projekt: vedr. beskrivelse af ændringer pga corona
  204049/21
 • Fra projekt: formel meddelelse om aflysning af projektet
  204549/21
 • Fra projekt: forventer at kunne gennemføre 11.-13. juni
  204075/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. slaggeaccept - opdateret med matrikler, Vigsmindevej, Føvling
  203571/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag, AOC-kanal i WOB nord for V-108 - Shell raffinaderiet (MST Id nr.: 2927900)
  202994/21
 • RKKP: Datadefinitioner LKT Akut Kirurgi
  202958/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 19, 5270 Odense N.pdf
  199796/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  203020/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bodøvej 7, Svendborg - Opgravning af forurening ved O2
  202919/21
 • Fra projekt: pressemateriale om projekt
  204292/21
 • Fra Advokatfirmaet Andersen og Partners, Spm. vedr. Juelmindevej 213, Vejle Øst
  203132/21
 • Fra Danbolig - Henvendelse om jordforurening på Hjallesegade 24B, 5260 Odense S
  201506/21
 • Fra STRING-netværket: Agenda and material for the virtual STRING Steering Group meeting on April 28th, 2021
  205726/21
 • Bilag 2 - høringssvar fra SDE og AMU Syd
  206598/21
 • Bilag 1 - ansøgning fra AMU-Vest
  206585/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering fra advokat vedr. krav til vandrør i Kanalbyen pga. jordforurening
  252958/21
 • Partnerskabsrapport Skovmølleværket m bilag.pdf
  208784/21
 • Materiale til RSI vedr. IT-delen af Beslutningshjælperen
  227947/21

Udgående

 • Til Haderslev Kommune: Info om orienteringsbrev, Øsby Søndregade 31, 6100 Haderslev
  202143/21
 • Til Haderslev Kommune: Bilag - Kopi af orienteringsbrev, Øsby Søndregade 31, 6100 Haderslev
  202144/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: regionens bemærkninger til §8-ansøgning til nedrivning
  202000/21
 • Til borger: Arkivmateriale vedr. Tårup Byvej 7, Frørup
  201988/21
 • Til Odense Kommune: Ændring af offentlig indsats på V2-varslet del af Lumby/Odense Havn Spulefelt, Grusgyden 901, 5450 Otterup
  201819/21
 • Til LINDØ port of ODENSE, V2-høring med ændring af offentlig indsats, Grusgyden 901, 5450 Otterup
  201820/21
 • Til LINDØ port of ODENSE, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse med indsats, Strandager 251 og 255, 5270 Odense N og Grusgyden 901, 5450 Otterup
  201822/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Nordre Strandvej 41B, Tjæreborg.pdf
  201731/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Balsbyvej 11-21, Tjæreborg.pdf
  201724/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Nordre Strandvej 35A, Tjæreborg.pdf
  201726/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Nordre Strandvej 33, Tjæreborg.pdf
  201725/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Nordre Strandvej 37A, Tjæreborg.pdf
  201728/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Nordre Strandvej 35B, Tjæreborg.pdf
  201727/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Nordre Strandvej 41A, Tjæreborg.pdf
  201730/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Nordre Strandvej 39A, Tjæreborg.pdf
  201729/21
 • Spørgeskema midtvejsstatus SA 2021_Behandling og Pleje.docx
  235286/21
 • Referat+midvejsstatus_Flg. Behandling & Pleje
  235287/21
 • Referat_Følgegruppe for Behandling og Pleje (8.4.21).pdf
  235288/21
 • Til borger: Kopi af kortlægningsafgørelse, Amtsvejen 44, Sønderborg
  201509/21
 • Til borger: Arkivmateriale vedr. Gl Hornstrupvej 4A-4E
  201300/21
 • Til borger, Accept af forespørgsel om forlængelse af høringsfrist, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding - Journal 21/22633, Lokalitets nr. 621-00672
  201301/21
 • Til NIRAS: Rykker for svar
  201231/21
 • Til Miljøtek: Svar på forespørgsel SV: Aktindsigt - specifikt på ejendommen Åsumvej 575, Odense, matr. nr. 4gm, Sct. Jørgensmark
  200950/21
 • til Varde kommune: Spørgsmål vedr. markvandsboring
  200857/21
 • Til FDO: SV: Status på undersøgelser?
  200681/21
 • VS: Orientering vedr. planer for rutejusteringer, udbud, optionsudnyttelser og grøn omstilling
  203271/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter oprensning.pdf
  200344/21
 • Til Fredericia Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Prinsensgade 18, Fredericia, Lok: 607-373
  200331/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Peder Hedes Vej 31, Tjæreborg.pdf
  200247/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Østerbyvej 17A, Tjæreborg.pdf
  200249/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Peder Hedes Vej 29, Tjæreborg.pdf
  200246/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Peder Hedes Vej 27, Tjæreborg.pdf
  200245/21
 • Til borger - Grundejerorientering - undersøgelse Peder Hedes Vej 80-122, Tjæreborg.pdf
  200248/21
 • til rådgiver : delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV: Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  200060/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Nørrevej 20, Højer.pdf
  199932/21
 • Til borger -Grundejerorientering - indledende undersøgelse på Nørrevej 68 Højer.pdf
  199958/21
 • Til Nybolig: SV: Vestre Strandvej 37, 6731 Tjæreborg
  199877/21
 • Pukkelafvikling Kirurgisk afd A 2021
  201818/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. krav til vandrør i Kanalbyen pga. jordforurening
  252968/21
 • Pukkelafvikling af malabsorbtion og betændelse i spiserør på afdeling for medicinske mavetarmsygdomme afd S OUH i 2021
  201655/21
 • Pukkelafvikling af gastroskopier på afdeling for medicinske mavetarmsygdomme afd S OUH 2021
  201447/21
 • SV: Ansøgning om pukkelafvikling koloskopier
  200953/21
 • Til DGE: svar ved kortlægning Bodøvejj 7, Svendborg - Opgravning af forurening ved O2
  200912/21
 • Til Tønder Kommune og borger: Høring af V2-kortlægning, Fabriksvej 2, Tønder
  202033/21
 • Til WSP. SV: Pulje 26, 575-990008 Læborgvej 3, 6600 Vejen - Rapportudkast
  199801/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 189862764.pdf
  201957/21
 • til DTU Fremsendelse af Rapporter og GeoGIS data
  202002/21
 • Til M og T Carlsen, V1-afgørelse med bilag, Rolundvej 25, 5260 Odense S.pdf
  199923/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bjergfyrvangen 79, 5270 Odense N.pdf
  201624/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N.pdf
  201630/21
 • Til Otterup og Ørritslev Vandværker, Orientering om V2-kortlægning af en del Møllevej 14, 5450 Otterup på baggrund af fund af pesticider
  200778/21
 • Til borger, Skippervej 38, 5270 Odense N,
  200273/21
 • Til Jordkonsulenterne, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Rudmevej 85, 5750 Ringe,
  201740/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag,Stigevej 258, 5270 Odense N.pdf
  201656/21
 • Til borger: Svar vedr oplæg miljøundersøgelse, Flintagergårdvej 93, Odense
  200480/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag,Stigevej 260, 5270 Odense N.pdf
  201647/21
 • Til kolding kommune: svar på henvendelse
  201082/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N.pdf
  201637/21
 • til projekt: anmodet om status ift corona
  200727/21
 • Til Vejen Kommune: Til orientering - kopi af Høring - V2 kortlægnig, Ribevej 13a, Føvling, lok. 575-81238
  199712/21
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om Hjallesegade 24B, 5260 Odense S.pdf
  201517/21
 • Til Vejen Kommune. 575-99008 Læborgvej 3, Vejen_V2-kortlægning, ingen risiko
  201945/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  200742/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Åsum Bygade 11A-11G, 5240 Odense NØ.pdf
  200947/21
 • Til projekt: bedt om status på projektet
  200694/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 189860970.pdf
  201954/21
 • Til Vejen Kommune -Høring - forslag til ændring i forbindelse med endelig vedtagelse af råstofplanforslaget. Svarfrist 29. april 2021
  202080/21
 • Til Søbo og Sønderborg Kommune: Høring, V2-kortlægning, Bülowsvej 9, Sønderborg
  199959/21
 • Til ejerforening, Udgået inden kortlægning: Skippervej 36B-E 5270 Odense N,
  200254/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N.pdf
  201621/21
 • Til Odense Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelse på flere ejendomme
  207143/21
 • Til Odense Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelse på flere ejendomme
  207155/21
 • Til Borger - Bjergfyrvangen 8, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207026/21
 • til øvrige regioner TUP Projektoplæg Erfaringsopsamling og konceptuel forståelse af pesticidtransport
  206435/21
 • Til Borger - Lunden 35B, 5320 Agedrup_Grundejerorientering.pdf
  207064/21
 • Referat fra arbejdsgruppemøde 9. april vedr. forberedelse af Dansk-Tysk Udviklingsalliance (Digital Valley)
  202982/21
 • Til Borger - Søballehøjen 1, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207072/21
 • Til Nordfyns Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelse på ejendommen, matr.nr. 15a, Maderup By, Særslev, som ligger Møllevej 4A, 5471 Søndersø. Lokalitet 480-81172.
  207119/21
 • Til Odense Kommune (ejer) - Kirkegyden 23, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207033/21
 • Til Borger - Møllevej 4A, 5471 Søndersø_Grundejerorientering2.pdf
  207005/21
 • Til Borger - Søballevej 24, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207095/21
 • Til Borger - Bjergfyrvangen 6, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207022/21
 • Til Borger - Søballehøjen 20, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207088/21
 • Til Borger - Bjergfyrvangen 4, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207015/21
 • Til Borger - Søballehøjen 3, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207080/21
 • Til Borger - Møllevej 4A, 5471 Søndersø_Grundejerorientering1.pdf
  207000/21
 • Til Odense Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelse på flere ejendomme
  207129/21
 • Til Borger - Bjergfyrvangen 2, 5270 Odense N_Grundejerorientering.pdf
  207011/21
 • Til borgmestre: Ændring af tidspunkt for møde
  220966/21

15. april 2021

Indgående

 • fra DMR: Fwd: 1 års gennemsyn, Afværge på Østerbro 20A, Søby Ærø
  199512/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Lokalitet 561-04071 Et lille tilsynsnotat Østergade 15 Esbjerg.msg
  209958/21
 • Fra borger: Re: henv. vedr. Lejrskovvej 64, 6064 Jordrup
  199457/21
 • Udkast til aftale RS, EK, NPV på baselinemåling
  208626/21
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar myndighedshøring matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  198757/21
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  198756/21
 • SV_ [EXT] Tilbagemelding på Lørdagens udfordringer
  295186/21
 • Fra/Til indvinder, RÅSTOF, Vedr. sikkerhedsstillelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  197243/21
 • Fra Nyborg Kommune: SV: Journal nr.: 07/6012
  197240/21
 • Fra Nyborg Kommune: spørgsmål vedr. byggetilladelse og mulig kortlægning VS: Journal nr.: 07/6012
  197165/21
 • SV_ TDC udfordringer Lørdag aften
  295183/21
 • Fra Miljøteknik, Afrapportering af oprensning, Prinsensgade 18, 7000 Fredericia.
  200315/21
 • Graveområde.pdf
  198658/21
 • VS: Til spørgeordningen
  212150/21
 • Fra Skankon: VS: Journal nr.: 07/6012 - Campushaven, 5800 Nyborg.
  197178/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: brev fra grundejer: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til indretning af bolig i ejendommen Nørrebrogade 5-7, Fredericia, matr.nr. 391 gø Fredericia Stadsjorder
  208984/21
 • Fra DMR A/S: Re: 2021-0349 Vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  209035/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: vedr. sagen om det nedbrændte værksted til motorcykler på Nyager 6, 7000 Fredericia
  209105/21
 • Fra Odense Kommune: henv. vedr. om vurdering af ingen risiko overfor OFV stadig gælder, Fynsværket
  199434/21
 • Anmodning om oplysninger.
  199054/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brunbjergparken 128, 6200 Aabenraa
  198461/21
 • Fra Fredericia kommune: SV: Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  199339/21
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om accept af anvendelse af slagge til staldbygninger og køreveje på Vigsmindevej 9, 6683 Føvling
  199397/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  197678/21
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse, Bækvej 2, Guderup
  197230/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status vedr. mulighed for ibrugtagning af lejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  218473/21
 • Fra projekt ROBOlæring - Ansøgning om forlængelse af projekt ROBOlæring
  218599/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Noter fra. besigtigelse d. 14-04-2021, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  218395/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ibrugtagning af bygning 64A, Bådhusene
  200716/21
 • fra Esbjerg Kommune, råstofplan 2020, høring
  198275/21
 • Fra Vejen Kommune: Bilag til "Orientering" - Accept, Vigsmindevej 9, Føvling
  199398/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Færdigmelding af udlægning slagge, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  199183/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 14.04.2021 - Region Syddanmark
  197944/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Nyager 6, 7000 Fredericia
  198947/21
 • Fra Niras: 621-81323 Vadhusevej 4 - sløjfning
  199321/21
 • §52 an_3k.pdf
  198656/21
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance mellem regionen og kommunen om nyt i sagen fra Uraniavej 21, 5500 Middelfart
  199401/21
 • Bilag - Redegørelse.
  199060/21
 • Fra Odense Kommune, Telefonnotat d. 15-04-2021, Spørgsmål vedr. anmeldelse af jordflytning på Haugevej 180, 5270 Odense N
  199192/21
 • Fra Villemoes Teglværk A/S: Dispensationsmateriale - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup2020
  198184/21
 • Dispensation prgf. 52 - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup.pdf_Sagsnr_17-40082_Dokid_43966-18_v1.PDF
  198657/21
 • Høring over bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. (regler om det digitale sundhedskort)
  198000/21
 • Fra Landsyd: Kvittering for modtagelse af info om afværge, matr. nr. 1184 Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  197079/21
 • Fra borger, Telefonnotat d. 15-04-2021, høringssvar og anmodning om forlængelse af høringsfrist fra grundejer
  199092/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: vedr. sagen om det nedbrændte værksted til motorcykler på Nyager 6, 7000 Fredericia
  198844/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Haderslev Kommune
  205573/21
 • Fra Middelfart Kommune: mailjorrespondance vedr. tidspunkt for drøftelse af kommende byggeri på Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  204021/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Haderslev Kommune
  205577/21
 • Fra Ingeniør'ne: Kort med angivelse af restforurening samt fremtidig indretning, Rismarksvej 52, Odense
  201225/21
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af §8-sag: Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  201126/21
 • Fra MOE - Afgravning er snart slut, tidspunkt for afleveringsforretning
  205584/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr.: Jordbundsanalyse, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  203993/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  199626/21
 • Fra KKR: Flytning af møde
  199730/21
 • Fra orbicon, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  208337/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. sløjfning af boringer på Gelsted Galvano i Gelsted
  208903/21
 • fra COWI Grønnegade 40 - borearbejde og TUP
  223657/21
 • Fra Fjernvarme Fyn, Høring vedr. V1-kortlægning, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup. Journal nr. 21/19269
  232846/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om oplæg til jordhåndtering Byggefelt 13, Carolinelunden
  235052/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag til mail, Kortbilag, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273460/21

Udgående

 • Til HOME: SV: Astrupvej 48, 5000 Odense C
  199497/21
 • Til borger: SV: henv. vedr. Lejrskovvej 64, 6064 Jordrup
  199458/21
 • Til borger: svar på henv. vedr. Lejrskovvej 64, 6064 Jordrup
  199455/21
 • KafCbs_BInteresseomrBorrebyOrienterEjere.pdf
  199432/21
 • 4CSkalbjergUdtagneGraveomr.pdf
  199430/21
 • Ti lgrundejer: Matr. nr. 2b Nyborg Markjorder kortlægges ikke pga. undersøgelse
  199095/21
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Udkast til afgørelse på V2.pdf
  198942/21
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Varsling om kortlægning på V2.pdf
  198941/21
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Åbovej 12A, mfl. Varsling af kortlægning, lok: 580-81280
  198936/21
 • Til DVB Syd, Udgår af kortlægningen efter oprensning.pdf
  198902/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Åbovej 10A m.fl. Byllerup-Bov, lok: 580-81280
  198843/21
 • FjelstedSydIkkeUdtagneGraveomr.pdf
  199424/21
 • BInteresseomrLunderskovOrienterEjere.pdf
  199421/21
 • Til rådgiver: svar på henv. 420-81115
  199518/21
 • Til rådgiver: svar på henv. vedr. 437-00008
  199517/21
 • Til Nordicals: henv. vedr. 621-00182, Sdr. Havnegade 1, Kolding
  199527/21
 • SV: Orientering vedr. planer for rutejusteringer, udbud, optionsudnyttelser og grøn omstilling
  203267/21
 • Orientering til Region Syddanmark - rutejusteringer, udbud, optionsudnyttelser og grøn omstilling.docx
  203268/21
 • Til Nordicals: svar på henv. vedr. 621-00182, Sdr. Havnegade 1, Kolding
  199526/21
 • Til Nordicals: svar på henv. vedr. 621-00182, Sdr. Havnegade 1, Kolding
  199525/21
 • Til Nordicals: svar på henv. vedr. 621-00182, Sdr. Havnegade 1, Kolding
  199524/21
 • Til Nordicals: svar på henv. vedr. 621-00182, Sdr. Havnegade 1, Kolding
  199523/21
 • til Nordicals: svar på henv. vedr. 621-00182, Sdr. Havnegade 1, Kolding
  199522/21
 • Til ansøger og rådgiver, RÅSTOF, Natura 2000-væsentlighedsvurdering og info om kommende møde matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  197615/21
 • Rapport, RÅSTOF, N2000 Væsentlighedsvurdering Område 3 matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  197616/21
 • Til Nyborg Kommune: SV: Journal nr.: 07/6012
  197244/21
 • Til Nyborg kommune: Svar på spørgsmål vedr. byggetilladelse og mulig kortlægning SV: Journal nr.: 07/6012
  197174/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  197156/21
 • til Nyborg kommune §8-høringssvar for Lindholmvej 3 5800 Nyborg, matr. 1axp Nyborg Markjorde lok nr. 449-00002
  197131/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  197132/21
 • til Nyborg kommune §8-høringssvar for Lindholmvej 3 5800 Nyborg, matr. 1axp Nyborg Markjorde lok nr. 449-00002
  197155/21
 • Til borger, Slotsgade 5, Aabenraa, SV: Status
  197092/21
 • Til DMR: VS: Svar på forespørgsel: Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg, lokalitet 449-00022, del 6
  197040/21
 • Til DMR: VS: Svar på forespørgsel: Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg, lokalitet 449-00022, del 5
  197038/21
 • Til DMR: VS: Svar på forespørgsel: Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg, lokalitet 449-00022, del 4
  197036/21
 • Til DMR: VS: Svar på forespørgsel: Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg, lokalitet 449-00022, del 3
  197035/21
 • Til DMR: VS: Svar på forespørgsel: Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg, lokalitet 449-00022, del 2
  197031/21
 • Til DMR: Svar på forespørgsel: Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg, lokalitet 449-00022, del 1
  197027/21
 • Til Middelfart Kommune - Høring - forslag til ændring i forbindelse med endelig vedtagelse af råstofplanforslaget. Svarfrist 29. april 2021
  199428/21
 • Fra/Til WSP: Korrespondacne vedr. sagsbehandler i regionen, Jomfrustien, Haderslev Kommune
  199442/21
 • til rådgiver, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  198192/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udstykningssag - Lokalitet 540-81452 og 540-81470, Nordals Ferieresort
  199304/21
 • Til DGE A/S: SV: Vedr. sløjfning af boringer på Gelsted Galvano i Gelsted
  208914/21
 • Til borger - partshøring - Fjelsted
  199423/21
 • Til borger og kommune: Revurdering af kortlægning efter jordforureningsloven Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  199313/21
 • Til Vejen Kommune, høringssvar til forslag til Råstofplan 2020
  197345/21
 • Til borgere - opfølgende høring, Lunderskov
  199420/21
 • Til Aasum Gamle Smedje, V1-høring med bilag, Staupudevej 2, 5240 Odense NØ
  197832/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brunbjergparken 128, 6200 Aabenraa
  198481/21
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale samt spørgsmål til hvilke matrikler slaggen udlægges på, Vigsmindevej 9, 6683 Føvling
  199404/21
 • Til Fredericia Kommune: SV: vedr. sagen om det nedbrændte værksted til motorcykler på Nyager 6, 7000 Fredericia
  198884/21
 • Til Odense Kommune: kvittering for modtagelse af henv. vedr. vurderin
  199435/21
 • VS: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. Eylea i forfyldte sprøjter (aflibercept injektionsvæske til intravitreal injektion)
  197968/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lunden 46-48, 5320 Agedrup
  198724/21
 • til Nordicals: svar på henv. de sidste 3 dokumenter
  199528/21
 • Til Miljøstyrelsen: Forespørgsel vedr. stoffer uden miljøkvalitetskrav
  199275/21
 • til NIRAS GeoGIS udtræk for lokalitet 483-70104 Gulleshøj
  198471/21
 • Til borgere - høring råstofplan 2020 Borreby Møllegård
  199431/21
 • Til Andelsboligforeningen V1-høring med bilag, Strandholtlunden 1-33, 2-32, 5270 Odense N
  198514/21
 • Til borger: Udtalelse vedrørende forureningsforhold tpå Bækvej 2 i Guderup
  197129/21
 • til rådgiver, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  198198/21
 • Til borgere - Skalbjerg - Råstofplan 2020
  199429/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tanggårdvej 5B, 5270 Odense N
  197337/21
 • Til Borger: Boligerklæring
  198263/21
 • Journalist: Kvittering på modtagelse af klage
  197686/21
 • Oversendelse af klage vedr. brug af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1.
  207339/21
 • Til Borger - Ang. Undersøgelse af jeres grund, Lunden 35b
  207049/21
 • Politikken: Svar på aktindsigt i udrykningstiden og servicemål
  224535/21

14. april 2021

Indgående

 • Fra HS: Logbog, PPR, fri og srategisk forskning, 1. opslag 2021
  197350/21
 • Fra JP: Logbog, fagligt medlem, fri og strategisk forskning, 1. opslag 2021
  197346/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, ENDELIG N2000 Væsentlighedsvurdering Område 3 dvs. matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  197075/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Mail med endelig væsentlighedsvurdering Område 3 og mødeinfo
  197074/21
 • Fra CBM: Logbog, fagligt medlem, fri og strategisk forskning, 1. opslag 2021
  197344/21
 • indsigelse.docx
  200177/21
 • Fra Odense Kommune, SV: Grønnevangen 56, Odense NV - Opgravning af olietank samt bortgravning af forurening ved G4
  243943/21
 • Dialog med grundejer - rykker for rapport og afgørelse - Grønnegyden 12, Od N
  196588/21
 • Vejeseddel - Klintholm Losseplads 03-03-2021- SKM_C30821041414570
  196653/21
 • Fra Entreprenør Dreier & Co: Vejeseddel for forurenet jord fra Rosildevænget 2, Vindinge, 5800 Nyborg
  196652/21
 • 73272 - Regnskabsskema 2020 asha2.pdf
  196649/21
 • RE: Årsregnskab 202 - projekt LabSTEM
  196648/21
 • fra odense kommune: Pakhuskajen, Odense ansøgning om nedrivning og fjernelse af belægninger, indsats over for overfladevand (Mail 1)
  209128/21
 • Havnegade Oversigtskort 1.pdf
  209139/21
 • Oversigtskort med kilder.pdf
  209138/21
 • 2019-2378 2020-01-10. Undersøgelsesrapport inkl. bilag_Optimized.pdf
  209134/21
 • Havnegade Undersøgelsesoplæg 10-11-2017.pdf
  209135/21
 • fra Odense kommune: Pakhuskajen, Odense ansøgning om nedrivning og fjernelse af belægninger, indsats over for overfladevand (Mail 1)
  209131/21
 • 2020-3285 20210204 Oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  209143/21
 • Placering af nye og gamle 30.000 liters olietanke.pdf
  209136/21
 • Omfattet af OFV-indsats og §8 - Havnegade 12-14 - nedrivning af bygninger 1.pdf
  209133/21
 • Fremrykket høring af revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  196620/21
 • SV_ [EXT] Fra SLB
  295182/21
 • SV_ [EXT] Tilbagemelding på Lørdagens udfordringer
  295181/21
 • Fra rådgiver: henv. Arkivmateriale. Kochsgade 79, 5000. Lok. 461-06257
  195427/21
 • VS Arkivmateriale. Kochsgade 79 5000. Lok. 461-06257.msg
  195426/21
 • VS_ TDC udfordringer Lørdag aften
  295180/21
 • SV_ TDC udfordringer Lørdag aften
  295179/21
 • Fra Kolding Kommune, Bemærkninger til §8-udkast, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  240259/21
 • Fra CM: Logbog, PPR, fri og strategisk forskning, 1. opslag 2021
  197342/21
 • Møde den 21-04-2021 ii praksisinformationsgruppen
  195329/21
 • Udkast - 8. monitoreringsrapport_140421.pdf
  196500/21
 • VS: Kommentering af den 8. rapport om monitoreringen af aktivitet i sundhedsvæsenet
  196496/21
 • Kan ikke leveres: Grundejermøde 2021-04-07. Kolding Landevej 69, Fredericia
  194596/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål vedr. §8-tilladelse - opførelse af garagebygning på Fangelvej 60 i Odense
  195282/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Afgørelse om ikke at meddele et oprensningspåbud, til virksomheden Gelsted Galvano A/S på Galvanovænget 6, 5591 Gelsted, CVR. nr. 87394913.
  196125/21
 • Fra projekt: meddelelse om gennemførelse af projektet
  196198/21
 • Region Sjælland: Udskydelse af LKT Akut Kirurgi
  194739/21
 • Interreg 6A Styringsgruppe d. 21. april - Invitation og program
  195002/21
 • Fra ansøger: supplerende og ændrede oplysninger vedr ansøgning
  194783/21
 • Fra projekt: rev. budget
  211273/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: dokumentationsrapport, etape 5, Ibæk Strandvej, Beddingen 61-87, 7100 Vejle
  199320/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. § 8 til B0 og B8 - spørgsmål til regnvandsbassin, Rismarksvej
  197081/21
 • til/fra Esbjerg Kommune, Råstofplan 2020, høring
  198304/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Thurøvænget 4A, 7000 Fredericia
  199852/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål vedr. indvindingsboring tæt på losseplads, 539-05713
  200017/21
 • Fra borger - hørringssvar - interesseområde ved Barløse
  200173/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende risikovurdering i forhold til indvindingsboring på V1 lokalitet, D. Lauritzens Vej 4
  205325/21
 • fra WSP Revideret ansøgning til TUP-erfaringsopsamling af pesticidtransport
  206408/21
 • Fra SDU: Referat fra Campus Odense Active Living-arbejdsgruppemøde
  222793/21
 • fra COWI Henvendelse om mulig TUP - stabile isotoper på desphenyl chloridazon
  223642/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. genindbygning af jord, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  232343/21

Udgående

 • Til Niras: svar på henv.: Arkivmateriale. Kochsgade 79, 5000. Lok. 461-06257
  196833/21
 • Til DMR: Vedr. planlagt oprensning på Haugevej 180, 5270 Odense N
  196766/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Bemærkninger til referat efter mødet den 7. april matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  196742/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, TIL KOMMENTERING Referat fra møde 7 april 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise.docx
  196741/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brunbjergparken 126, 6200 Aabenraa
  196720/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Brunbjergparken 128, 6200 Aabenraa
  196705/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brunbjergparken 132, 6200 Aabenraa
  196688/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Vedr. Lok. nr. 431-80004 og 431-00022 - Afstemning af oplæg for nye boligområder i Faaborg
  196686/21
 • [Sagsnr.:21/22182] – [Dok.nr.:196500/21] Udkast - 8. monitoreringsrapport_140421.pdf
  196560/21
 • Til Vibe-Huse Ejendomme, V1-afgørelse, Brunbjergparken 006 og 130, 6200 Aabenraa
  196310/21
 • Til Danren: Spørgsmål vedr. Rengøring
  196192/21
 • Til ejendomsmagler: svar på henv. vedr. Kirkegade 2A - 6310 Broager
  195755/21
 • Til rådgiver: svar på henv.: Arkivmateriale. Kochsgade 79, 5000. Lok. 461-06257
  195439/21
 • Til Dreier & Co: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. olieforurenet jord på Rosildevænget 2, 5800 Nyborg
  205843/21
 • til haderslev kommune : § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev
  194468/21
 • Grundejermøde 2021-04-07 Kolding Landevej 69 Fredericia.pdf
  194563/21
 • Til DMR - Bemærkninger til foreløbig vurdering af data
  196426/21
 • Til BOrger, Bilag til V2-afgørelse, Perlegade 17 grundejerrapport.pdf
  195261/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjørnemosevej 27B, 5230 Odense M
  196204/21
 • Til BOrger, Bilag til V2-afgørelse, Perlegade 15 grundejerrapport.pdf
  195232/21
 • Til Fredericia Kommune. Kolding Landevej 71, 7000 Fredericia kortlægges ikke.
  196466/21
 • Til borger. Grundejermøde 2021-04-07. Kolding Landevej 69, Fredericia
  194584/21
 • Til projekt: frist til start maj
  196232/21
 • Til 2Collums: Svar på supplerende spørgsmål til jordforurening V1
  196665/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET, Udgår inden kortlægning, Landbrugsvej 20, 5260 Odense S
  195276/21
 • Doc2Mail - Forsendelse 189502042.pdf
  196455/21
 • Til borger. Grundejermøde 2021-04-07. Kolding Landevej 69, Fredericia
  194571/21
 • Til ANPARTSSELSKABET, V1-høring med bilag, Odensevej 119, 121, 5260 Odense S
  196221/21
 • Til projekt: henvendelse vedr, aflysning af projektet
  196569/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nyborgvej 674, 5220 Odense SØ
  195049/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag Vedr. Perlegade 17, 6400 Sønderborg.pdf
  195253/21
 • Til Sønderborg kommune, V2-afgørelse med bilag vedr. vejarealet, 6400 Sønderborg.pdf
  195270/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. sagen om det nedbrændte værksted til motorcykler på Nyager 6, 7000 Fredericia
  196303/21
 • Fælles forståelsespapir - seksuelle krænkelser
  196389/21
 • Til Borger. Doc2Mail - Forsendelse 189502361.pdf
  196454/21
 • Til F & J ANDREASEN ODENSE ApS, V1-høring med bilag, Lucernemarken 21, 5260 Odense S
  196184/21
 • Til Fredericia Kommmune: SV: Undersøgelsesrapporter Follerup Møllevej 6
  194742/21
 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om aktindsigt
  196473/21
 • Til Landsyd: Dokumenter ved afværgeløsning på matr. nr. 1184 Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  196861/21
 • Til DOP, kommune, mst og Shell: Afgørelse om kortlægning af restforurening v tank T9802 efter oprensning, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  194382/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag Vedr. Perlegade 15, 6400 Sønderborg.pdf
  195231/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. Bækvej 2, Nordborg
  202223/21
 • til rådgiver, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  197771/21
 • Til borger: Undersøgelsesrapport vedr Nr. Hostrupvej, Rødekro
  196852/21
 • Til rådgiver, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  197774/21
 • Til Mosevang ApS: Høring - V2 kortlægnig, Ribevej 13a, Føvling.pdf
  199693/21

13. april 2021

Indgående

 • NetDesign driftsrapport for marts måned 2021
  294042/21
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 3 - marts 2021 (1).pdf
  294044/21
 • Referat af husudvalgsmøde, Sorsigvej 13.04.2021.pdf
  194413/21
 • fra bygningsstyrelsen Referat af dagens husudvalgsmøde 13.04.2021
  194412/21
 • Fra Nordicals: VS: Sdr. Havnegade 1, Kolding
  199520/21
 • Fra DMR, Svar på mailkorrespondence, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  240154/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  194296/21
 • Fra DMR, mail vedr. kortlægning, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  240138/21
 • Fra ejendomsmagler: henv vedr. Kirkegade 2A - 6310 Broager
  195750/21
 • Fra rådgiver: VS: Indhentning af historiske oplysninger
  199514/21
 • Fra rådgiver: VS: Indhentning af historiske oplysninger
  199516/21
 • Telefon problem
  295178/21
 • Fra COWI, Revideret Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 42
  251197/21
 • Fra projekt: vvedr. budget
  194084/21
 • Fra Billund Kommune: Bilag til "Orientering" - Tilladelse og dispensation til brug af slagge
  193189/21
 • Fra Borger, kortskitse over Tidligere vognmandsforretning.pdf
  211430/21
 • Fra Borger, bemærkninger til varslet kortlægning af Smedegyden 3
  211429/21
 • fra projekthaver
  193760/21
 • Fra IBC: Afregning for pilotprojekt 'Unge og trivsel i fællesskaber'
  194235/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - jordhåndteringsplan, Lykkegårdsvej 47, 6000 Kolding
  194078/21
 • Fra DMR: Vedr. oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  194004/21
 • Fra Billund Kommune: Orientering om accept og dispensation efter restproduktbekendtgørelsen til udlægning af slagge, Fittingvej 48, 6623 Vorbasse
  193186/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Tilsynsnotat, Lykkegårdsvej 47, Kolding
  194097/21
 • Fra DMR: Bilag til "Vedr. oplæg" - Oplæg til undersøgelse og §8, Storegade 47, Kolding
  194022/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: § 8-ansøgning til nedrivning
  194138/21
 • Fra borger: Telefonbesked vedr Lejrskovvej 64
  199453/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Samtank A/S - udskiftning af belægning
  194502/21
 • Fra poilitisk parti - Ansøgning
  195882/21
 • Fra Ingeniør'ne: Thors Have - svar på spørgsmål fra Odense Kommune vedr. §8 ansøgning til det resterende område.
  194461/21
 • Anmodning om aktindsigt i private leverandører 2020
  195551/21
 • Fra Fredericia kommune: VS: Samtank A/S - udskiftning af belægning
  194449/21
 • Fra Museum Sønderjylland: Høringssvar til Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  194356/21
 • Fra Syddansk Sundhedsinnovation: Referat: Den regionale innovationsgruppe 25. marts
  195191/21
 • Fra politisk parti - Ansøgning
  195867/21
 • Fra DGE Pulje 52: Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, Endelige rapporter
  196691/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om afgørelse i påbudssag, Odensevej 19, 5500 Middelfart
  193259/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar på spørgsmål om anvendelse af farmaceutiske stoffer i dambrug
  199241/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag 1: Jordforurening
  215530/21
 • Fra Nordfyns Kommune,Mail med høringssvar., Møllevej 14, 5450 Otterup
  199910/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag I - Lokalitet 540-81452 og 540-81470, Nordals Ferieresort
  198980/21
 • Fra projekt EUD Merkantil går digitalt vedr. halvårlig opfølgning efterår 2020
  200294/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Høringssvar vedr. påbudsmuligheder, Møllevej 14, 5450 Otterup
  199919/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om forurening i forb. med jordhåndtering, Lykkegårdsvej 47 - Kolding
  194056/21
 • Fra Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  252795/21

Udgående

 • Til Kolding Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Almind Østergade 6, Almind, lok: 621-670
  194225/21
 • Til Borger, Nuancering af forureningen på F0.pdf
  194226/21
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  194227/21
 • til Nyborg kommune §8-høringssvar for Lindholmvej 18 5800 Nyobrg, matr.nr. 1ayz Nyborg Markjorde, lok.nr 449-80011
  194047/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  194048/21
 • Til DMR, Svar på mail, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  240142/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandholtvej 2B, Stige, 5270 Odense N
  193548/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandholtvej 2A, Stige, 5270 Odense N
  193505/21
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Orientering om arkæologisk udtalelse matr. 52 Grøngrøft Ejerlav, Felsted
  205034/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Thorupvej 71, 5220 Odense SØ
  192139/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Stigevej 278, 5270 Odense N
  191820/21
 • Til Borger: Orientering om mulig kortlægning, Fittingvej 48
  193201/21
 • Til Kolding Kommune: Rykker for oplysninger, Østermarkvej 17, Vamdrup
  193778/21
 • Til Billund Kommune: kopi af orienteringsbrev, Fittingvej 48, 6623 Vorbasse
  193228/21
 • Til projekt: vedr. slutregnskab
  192391/21
 • Til Danbolig, svar vedr. Promenadebyen 12, 3. mf. 5000 Odense C - matrikel 537e, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  193685/21
 • til boligtilbolig, råstofplan 2020
  192961/21
 • Til Kolding Kommune: §8-høringssvar for Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld, matr.226 Stepping Ejerlav, Stepping, lok.nr 509-50091
  193858/21
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse i forhold til kortlægning på Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  194290/21
 • Til Stige Jagtf., V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 36S, 5270 Odense N.pdf
  194009/21
 • Til DMR: Telefonnotat, 13-04-2021, vedr. kommende oprensning forventet udført d. 19-04-2021, Haugevej 180, 5270 Odense N
  194102/21
 • Til Nyborg Kommune: Regionens vurdering § 8 dokumentation af vilkår 11 og 16, Dampskibsmolen, Nyborg
  193691/21
 • Til ansøger: kvitteret for modtagelse af vedtæfter
  192542/21
 • Til projekt: fremsender det endelige budget
  194107/21

12. april 2021

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Fremsendt ansøgningsmateriale, Tøjstedvej 5,5683 Haarby
  192767/21
 • Tilbud fra Danmarks Statistik: Uddannelsesbalance og flytteregnskab for elever med afgangsår 1998-1999 og 2002-2004, TLB-26046-R4Z1D9_0 CRM:0396022
  304761/21
 • Vilkår for aftaler januar 2019.pdf
  304762/21
 • Fra Forsvaret, Råstof, SV: Bemærkninger til høringssvar fra FES [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  196996/21
 • Slutrafrapportering vedrørende projektet Uddannelse & Bildung
  204316/21
 • Rapportering-til-ledelsen.pdf
  204319/21
 • ledelsens-erklaering-projektregnskaber.pdf
  204318/21
 • Uddannelse og Bildung_slutrapport version endelig 2018-2020.pdf
  204321/21
 • Den uafhængige revisoreklæring U&B - 2020.pdf
  204317/21
 • RE: Kontaktoplysninger D4 + Aflevering
  191700/21
 • Region Syddanmark - Roadmap 2021 - 2023 v. 1.0 - revideret 120421.pptx
  295487/21
 • Fra Bovia, Vedr. undersøgelse på Låsbygade 32A-H, 6000 Kolding
  190969/21
 • Dagsorden til 4. møde i projektstyregruppen for vejledningsfunktionen
  192067/21
 • Referat af 3. møde i projektstyregruppen for vejledningsfunktionen
  192012/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplæg til undersøgelse, Museumspladsen, Esbjerg - Bibliotekshusene, bygherrerådgivning
  191434/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Kommuenes bemærkninger til oplæg, Museumspladsen, Esbjerg - Bibliotekshusene, bygherrerådgivning
  191444/21
 • Fra Borger billede dokumentation, vedr. nuancering af grund
  194223/21
 • Mere gods på banen. Udfordringer og løsninger Dansk Banegods, IDA Rail og NJS, 9. april 2021.pdf
  189565/21
 • Følgebrev fra Dansk Banegods, IDA Rail og NJS 09-04-2021.pdf
  189563/21
 • VS: Mere gods på banen. Udfordringer og løsninger
  189562/21
 • Fra Realkredit Danmark, Forureningsstatus på Jernbanegade 18, 6700 Esbjerg. matr. nr. 948 d, Esbjerg Bygrunde
  210182/21
 • Re_ TDC Nedbrud
  295177/21
 • TDC Nedbrud
  295176/21
 • Fra CareCapital: kontaktoplysninger på grundejer CareCapital
  189233/21
 • Fra DGE, Revideret oplæg, Forureningsundersøgelse på Grønnevangen 56, 5210 Odense NV - lokalitetsnummer:461-06090
  191480/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, VS: Jordforurening, Søvej 28A m.fl., Ringe, lok: 430-81455
  189263/21
 • Aktindsigt og et kort spørgsmål fra DR Dokumentar - 13. april 21
  191775/21
 • Fra Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, Råstof, mødereferat
  294835/21
 • Fra Børup Vandværk. Fwd: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  191731/21
 • Referat - Styregruppemøde 25-03-2021
  192127/21
 • Fra ansøger: revideret budgets og regnskabsskema
  192698/21
 • Fra evaluator: opsamling på opstartsmøde
  192891/21
 • Fra projekt: vedr. gennemførelse i 2021
  192489/21
 • Fra Arcgency: Mødedagsorden til besigtigelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  192051/21
 • Fra DSN: SARA: procurement protocol for the opening event
  191869/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Ædelgranvænget 9, 5270 Odense N
  190528/21
 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelsesskrivelse ny faktura
  191599/21
 • Fra Biórger, kvittering vedr. 2av Stige by, Lumby - Odense
  190402/21
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om status for sagsbehandling, Vibækvej 1, Odense
  190229/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  189995/21
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  196465/21
 • Fra Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, Råstof, mødereferat
  294930/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. sløjfning af boringer på Gelsted Galvano i Gelsted
  194454/21
 • Journalist: Klage på aktindsigtsafgørelse i udgifter til corona-testcentre
  197605/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Svar på spørgsmål vedr. veterinære lægemidler
  199217/21
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  199564/21
 • Fra Projekt Sundt AFSTEMT vedr. Halvårsafrapportering efterår 2020
  200653/21
 • Fra WSP. SV: Pulje 26, 575-990008 Læborgvej 3, 6600 Vejen - Rapportudkast
  199632/21
 • Fra WSP. Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn_lok.nr. 479-81250.pdf
  199649/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Partshøring i forbindelse med miljøvurdering af udvidelse af Parkeringshuset i Nørrebrogade, Esbjerg
  202222/21
 • Fra WSP. Læborgvej 3, 6600 Vejen lok.nr. 575-99008.pdf
  199624/21
 • Fra WSP. Pulje 26 - 479-81250 Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn - Rapportudkast
  199644/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om digital registrering af tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg
  190248/21
 • Fra projekt "Merkantil dannelse i et STEM perspektiv" vedr. udbetaling
  189706/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Svendborgvej 38 E, Hjallese, 5260 Odense S.pdf
  190860/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Thorupvej 71, 5220 Odense SØ.
  190759/21
 • fra Danske Regioner
  190379/21
 • VS: Høring over planlagt påbud
  191640/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Strandholtvej 44B, 5270 Odense N
  190653/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rågelundsvej 87, 5240 Odense NØ
  190988/21
 • Fra DMR: Bygherre har ingen bemærkningter til udkast til § 8-tilladelse, Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld
  190595/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brolandvej 85, 5320 Agedrup
  190932/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brolandvej 6, 5230 Agedrup
  190475/21
 • Fra Tønder Kommune: Henv. vedr. spørgsmål til § 8, Østerdalen 6 og 7, Toftlund
  190391/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Situationsplan med angivelse af spildsted, Mullerupvej
  190962/21
 • Fra borger: Spm og information vedr den forhv. losseplads, Østermarkvej 22, Højer
  189610/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om oprensning af mindre olieforurening, Mullerupvej 31, 5772 Kværndrup
  190899/21
 • Fra Advokat, Vand og Jord, ny faktura
  191601/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om undersøgelse af tankgrav, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted. Lokalitet 410-81035
  190556/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 283, 5270 Odense N
  190704/21
 • Fra : Sundhedsstyrelsens opfølgning på specialeplanen 2020: Ændring i dato for fremsendelse af datatræk og ny deadline d. 21. maj
  190545/21

Udgående

 • Til borgere, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  191486/21
 • Til Odense Kommune og DMR: Orientering om V1-varsling af Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  191484/21
 • Til borgere, V1-høring, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  191485/21
 • Til DGE, Regionens kommentarer til nyt oplæg, Forureningsundersøgelse på Grønnevangen 56, 5210 Odense NV - lokalitetsnummer:461-06090
  191482/21
 • Til Esbjerg Kommune, Ingen bemærkninger til oplæg, Museumspladsen, Esbjerg - Bibliotekshusene, bygherrerådgivning
  191446/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg til undersøgelse i forbindelse med §8 - Dalumvej 58-60
  191461/21
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel på ansøgningsmateriale, Tøjstedvej 5,5683 Haarby
  191303/21
 • Til Forsvaret, Råstof, SV: Bemærkninger til høringssvar fra FES [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  196989/21
 • RE: Invitation fra samordningskonsulent
  192006/21
 • RE: Invitation fra samordningskonsulent
  190633/21
 • Invitation til virtuelt møde med de kommunale praksiskonsulenter for Sygehus Lillebælts optageområde og samordningskonsulent
  190550/21
 • Til TreFor: Svar på spørgsmål om prøvetagningstidspunkt
  190531/21
 • Til Svendborg Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. oprensning af olieforurening i T-kryds ved Kulpladsen og Thomsens Plads, Marstal Havn
  190473/21
 • Til COWI: Oplæg/tilbud ønskes 2021 monitering
  190328/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190055/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190054/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190053/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190050/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190052/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190049/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190047/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190048/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190044/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190043/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190042/21
 • VS: Invitation fra samordningskonsulent
  190040/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190039/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190037/21
 • VS: Invitation fra samordningskonsulent
  190038/21
 • Til DMR: Aftale om frist for rapportudkast, Libavej 1, Ørbæk
  189383/21
 • Til DMR: manglende tilbagemelding på Rsyd bemærkninger til rapportudkast, Libavej 1, Ørbæk
  189294/21
 • Referat af 24. marts 21 Børn og unge som pårørende
  189528/21
 • Til SKAT: Vedr. Skolesvinget 3, 7000 Fredericia - V2-kortlægning af en del af ejendommen
  190199/21
 • Til grundejere: Kortbilag_areal, der V1-kortlægges og areal, der udgår af kortlægning, lok. 545-06003
  191501/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rågelundsvej 87, 5240 Odense NØ
  191000/21
 • Til Bovia, Vedr. undersøgelse, Låsbygade 32A-H, 6000 KOlding
  190977/21
 • Til Meier Consult, V1-afgørelse med bilag, Lucernemarken 14, 5260 Odense S.pdf
  191747/21
 • Til DGE A/S:SV: Vedr. sløjfning af boringer på Gelsted Galvano i Gelsted
  194460/21
 • Til Odense Kommune: kvittering for henv. omkring status for sagsbehandling, Vibækvej 1
  197101/21
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Vedr. en del af Gadedam 5, 6200 Aabenraa - V1-kortlægning
  191516/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 85, 5320 Agedrup
  190942/21
 • Til borger: Info vedr den forhv. losseplads, Østermarkvej 22, Højer
  189612/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Lindehaven 11, 5270 Odense N
  189527/21
 • Til borger: Info vedr den forhv. losseplads, Østermarkvej 22, Højer
  189600/21
 • Til SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 7000a Bodum, Løjt - udgår af V2-kortlægningen
  191526/21
 • Til Vurderingsstyrelsen, Sønderborg Kommune, Danfoss og øvrige grundejer: V1-kortlægning langs Gildbækken, Nordals
  189740/21
 • Til BOrger, Kvittering for mail vedr. grunden 2av Stige by, Lumby - Odense
  189860/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Skolesvinget 3, 7000 Fredericia - en del V2-kortlægges
  190149/21
 • Til Aabenraa Kommune,parter, og øvrige myndigheder: Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  189510/21
 • Til Industrivej 4, V1-afgørelse, Industrivej 4, 5260 Odense S
  189983/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag med V2-kortlagte areal, Skolesvinget 3, 7000 Fredericia, 12-04-2021
  190035/21
 • Til Rågelund Efterskole SV: Høringssvar Rågelundvej 175. 5240 Odense NØ
  190383/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rågelundvej 87, 5240 Odense NØ
  189630/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Østergårdsvej 2, 5330 Munkebo
  189871/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for mail vedr. udbrændt rendegraver ved Tinnetvej 78, 7323 Give
  189550/21
 • Til AASUM SMEDIE ApS, V1-afgørelse, Rågelundvej 121, 5240 Odense NØ
  189697/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): V2-afgørelse, en del af Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  190025/21
 • Til borger: Orientering besigtigelse, alle ejere, 630-82493.pdf
  210716/21
 • Til COWI, godkendelse af delvis puljestyrer til V2-bemandingslisten
  191469/21
 • Til Bovia, mail med kopi af afgørelse, Låsbygade 32C-H, 6000 Kolding
  191217/21
 • Til borger. Skærbækvej 74, Taulov, 7000 Fredericia
  189553/21
 • SV til borger : Skippervej 38, 5270 Odense N
  190745/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Stigevej 252, 5270 Odense N
  189772/21
 • Til DGE A/S: Vedr. sløjfning af boringer på Gelsted Galvano i Gelsted
  190685/21
 • Til grundejere: V1-kortlægning, en del af Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  191498/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedrørende forurening fra g. olietank på Odensevej 19, 5500 Middelfart
  189330/21

11. april 2021

Indgående

 • Fra borger, Slotsgade 5, Aabenraa, Status?
  195507/21
 • Fra Faaborg Gymnasium: vedr. Bæredygtigt byggeri.
  252449/21
 • Fysioterapeut opsiger ydernummer
  189390/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Vandværksbeskrivelser for Fyn (MST Id nr.: 2895324)
  189373/21

Udgående

 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om § 8 ansøgning.
  188842/21

10. april 2021

Indgående

 • SV_ Kontakteperson ved TDC
  295173/21
 • Løst -TDC melder nationale problemer med telefoni
  295174/21
 • TDC melder nationale problemer med telefoni
  295172/21
 • TDC melder nationale problemer med telefoni
  295171/21
 • Fra projekt: revideret budget med kommentarer og beskrivelse af eventændring
  193161/21
 • Fra WSP: Bilag til "Vedr. oplæg" - Oplæg til forureningsundersøgelse, Jomfrustien, Haderslev
  190178/21
 • Fra WSP: Vedr. oplæg forureningsundersøgelse forud for §8 ansøgning, Jomfrustien, Haderslev Kommune
  190162/21

9. april 2021

Indgående

 • Fra COWI: Højmevej - bilagsrapport uden analyser
  189047/21
 • Fra COWI: Højmevej - rapportudkast
  189035/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Ansøgning om § 8-tilladelse, Gl. Vardevej 70A-C, 6700 Esbjerg
  226664/21
 • fra odense kommune : Telefonbesked vedr. 461-04004
  192002/21
 • Telefonbesked vedr. 461-04004.msg
  192003/21
 • SV: Dalum Papirfabrik - Tiltag til jordhåndtering m.m.
  192004/21
 • Fra Nyborg Kommune: indhentning af supl. oplysninger
  188210/21
 • Fra NIRAS: Regning Skov VVS 2019
  187697/21
 • Re EXT SR 690635158 transfer calls via MS Teams Directo Routing.msg
  292971/21
 • FW_ 802.1.x Projekt
  292988/21
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, arkæologisk udtalelse matr. 52 Grøngrøft Ejerlav, Felsted
  192533/21
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, mail med arkæologisk udtalelse matr. 52 Grøngrøft Ejerlav, Felsted
  192532/21
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, kortbilag til arkæologisk udtalelse matr. 52 Grøngrøft Ejelav, Felsted
  192534/21
 • Fra Niras, Råstof, SV: Snak om vilkår i tilladelsen
  196982/21
 • Region Syddanmark_ Flexplan overblik pr. 090421.pptm
  295832/21
 • Fra Billund Lufthavn, RÅSTOF, høringssvar matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  205121/21
 • Fra VCS: Projektbeskrivelse til fase 2
  193801/21
 • Fysioterapi - ansøgning om flytning af klinikken
  192868/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Beskrivelse af rammer for etablering af behandling med MRgFUS i Danmark
  192643/21
 • Fra Arcgency: Invitation til møde med besigtigelse på ejendommen, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  192036/21
 • Fra Danbolig, henvendelse vedr. Promenadebyen 12, 3. mf. 5000 Odense C - matrikel 537e, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  193677/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  193261/21
 • Fra 2Collums: Supplerende spørgsmål til jordforurening V1
  196659/21
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse af jordforurening på Selsbjergvej 8A, 7120 Vejle Ø
  195856/21
 • Fra borger, vedr. forurening af Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg
  196489/21
 • Sv: Opfølgning på ekspeditioner på regel 11 (positivlisten for almen praksis)
  302455/21
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr, analyser Thurøvænget 4A, 7000 Fredericia
  199021/21
 • Fra Rambøll: Jordhåndteringsplan og historisk gennemgang, Energivej 20, Esbjerg
  187783/21
 • Fra Pluss SV: Kontrakt fremsendes til jeres underskrift
  188438/21
 • Fra SWECO: Dialog vedr oprensning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  187775/21
 • Fra Cowi, RE: Faktura modtaget datakvalitet 2021, budgetstatus 1
  186536/21
 • Fra Haderslev Kommune:Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188533/21
 • Fra Hderselv Kommune: Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188532/21
 • Fra/til MOE - Aftaler om tilkørsel af jord
  186559/21
 • Fra DGE Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419 - Endelige rapporter - Teknisk Rapport - Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419.pdf
  188485/21
 • fra projekthaver
  188507/21
 • Fra Sweco: Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188511/21
 • fra DGE, Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419 - Endelige rapporter
  188483/21
 • Fra Dge, Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419 - Endelige rapporter - Grundejerrapport - Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419.pdf
  188484/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag til "Orientering" - Notat vedr. oprensning af dieselspild med bilag
  190934/21
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. kortlægning og oprensning, Rødegårdsvej 209A, 5230 Odense M
  188930/21
 • Fra Shell: Svar vedrørende udledning af renset grundvand (spildoprensning, Havnelaboratoriet)
  190273/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Rapport, afgravning af olieforurening, 2021
  189828/21
 • Fra rådgiver: vedr. V2 kortlægning Thurøvænget 2C, Fredericia
  190209/21
 • Fra Svendborg Kommune: Ingen bemærkninger til V2-kortlægning, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  188955/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om konstateret olieforurening samt oprensning, Låsbygade 98, Kolding
  189775/21
 • Fra Shell: Svar på kommunens supplerende spørgsmål til miljøansøgning (oprensning, Havnelaboratoriet)
  190146/21
 • FW_ [EXT] SR 690713149 _ SX20 won’t work with 802.1X
  292970/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag til "Orientering" - Rapport, dokumentation af opgravning af olietank, Tanderupvej
  190569/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om oplysninger om tanke mm, D. Lauritzens Vej 4, Esbjerg
  190071/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Diffusionstætte rør til brug for drikkevand i forurenet jord
  252947/21
 • Halvårsrapport april 2021
  187141/21
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  186684/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  187698/21
 • Halvårsrapport april 2021
  187061/21
 • Fra Odense Kommune: Fund af forurenet jord Kielshusvej 12, 5250 Odense SV
  188463/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188443/21
 • DR: Fornyet henvendelse vedr. aktindsigtsanmodningen
  207557/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2020: Ændring i dato for fremsendelse af datatræk og ny deadline d. 21. maj
  248713/21
 • Halvårsrapport, april 2021
  187167/21
 • Fra Sweco: Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188517/21
 • fra projekthaver
  188506/21
 • Fra Kommune, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  186838/21
 • Bemærk kort høringsfrist - Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Konsekvensanalyse og køreplan ang. en kommende revision af den generelle lægemiddellovgivning
  187968/21
 • Fra Sweco: Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188515/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag til "Orientering" - skema sløjfning af olietank
  190572/21
 • 112: Høringssvar fra Østjyllands politi
  207561/21
 • Fra Fredericia KOmmune. Udkast til §8 tilladelse
  188841/21
 • Ændringer i Fysioterapi praksis - SU den 27/4-21
  188042/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  187062/21
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura marts
  186866/21
 • Fra Assens Kommune. Kopi på korrespondance om §8
  188520/21
 • Fra DGE: Oversigtskort med angivelse af søgerender, Borggårdvænget, Nybøl. lok.nr.: 533-05704
  186791/21
 • Informationer til virksomhedsoverdragelse - deadline 17.06.2019
  188000/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Vedr. Fangelvej 72, 5672 - Korrigering
  188445/21
 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af faktura
  186862/21
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Dandyvej 19, 7100 Vejle
  188451/21

Udgående

 • Til Rubjerglund Aps, Ophævelse af kortlægningen efter supplerende undersøgesler, 1. ejer.pdf
  188348/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Søvej 28A m.fl., Ringe, lok: 430-81455
  188324/21
 • Til Fonden af 12.12.2005, Ophævelse af kortlægningen efter supplerende undersøgesler, 2. ejer..pdf
  188346/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ingen klager på matr.nr. 28 Søgård, Kliplev i Aabenraa Kommune
  188320/21
 • til Assens kommune : Etablering af ny vej på V1 kortlagte arealer kortlægningsnummer 421-60003 i Assens
  188212/21
 • Til Tønder Kommune: Kopi af høringsbrev ifm. V2-kortlægning af udlagt knust asfalt, K L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  187917/21
 • Til Tønder Kommune: Bilag - Doc2Mail - Forsendelse 189045548, K L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  187918/21
 • Til NIRAS: Oplæg ønskes
  187852/21
 • Til NIRAS: Oplæg ønskes
  187850/21
 • Til NIRAS: Ønske om tidsplan for dokumentationsrapport
  187769/21
 • Ingen klager vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  188321/21
 • Til Niras, Råstof, VS: Snak om vilkår i tilladelsen
  196979/21
 • Til Odense Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse vedr. Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  186687/21
 • Til rådgiver (grundejes) - Sløjfning af boringer igangsættes
  186535/21
 • Til rådgiver - sløjfning kan igangsættes
  186531/21
 • Til/fra ansøger, RÅSTOF, væsentlighedsvurdering ikke helt klar - sendes når den foreligger i endelig version matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  271189/21
 • Til Rambøll: Vedr. prøvetagningstidspunkt
  186433/21
 • Til rådgiver, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  197745/21
 • til borger Udkast til V2 kortlægning af Vestvejen 37a, Nordby, 6720 Fanø matr. nr 327a Odden By, Nordby lok nr 563-00010.pdf
  188151/21
 • Til borger boligerklæring Vestvejen 37a, Nordby, 6720 Fanø matr. nr. 327a, Odden By, Nordby lok nr 563-00010..pdf
  188156/21
 • til borger Høring om V2 kortlægning Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø, matr. nr 327a Odden By, Nordby lok 563-00010.pdf
  188149/21
 • Politikken: Svar på aktindsigtsanmodning om Ambulancekørsler uden medtagelse af patienter
  198413/21
 • Til rådgiver, Råstofplan 2020 - rettelser efter høring
  197763/21
 • Til projekt: svar på anmodning om udsættelse pga corona
  188480/21
 • Til haderselev Kommune: SV: Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188543/21
 • Til WSP: SVAR - HASTER Telefonbesked vedr. 515-50162
  188174/21
 • Til FaaborgMidfyn Kommune: Svar vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188430/21
 • Til Boligforening, V1-afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  186357/21
 • Til Sweco: Svar - Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188518/21
 • Til Sweco: Svar - Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188513/21
 • Til 2Collums: SVAR spørgsmål til jordforurening, Kohavevænget 1, 5800 Nyborg, matr. nr. 1gt Nyborg Markjorder
  187856/21
 • SV til ejer: Forureningssag og svar på undersøgelser, tarupvej 27, Årslev
  188449/21
 • Til TARCO: Høring omkring den offentlige indsats overfor forurening - lok. nr. 429-00011 - Høring af revurderingsnotat.pdf
  188046/21
 • Til Sweco: Svar - Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188516/21
 • 112: Rykker for bemærkninger til udlevering af lydfiler i forbindelse med storebæltsulykken.
  207528/21
 • Til DGE: Vedr. dokumentation for fjernelse fyld, Borggårdvænget, Nybøl. lok.nr.: 533-05704
  186601/21
 • Til information. V1-kortbilag, afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  186356/21
 • Til Haderslev KOmmune: SV: Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188542/21
 • Til TARCO: Høring omkring den offentlige indsats overfor forurening - lok. nr. 429-00011 - Revurderingsnotat juli 2020.pdf
  188050/21
 • Til DMR: Telefonnotat 09-04-2021. Ejendom kan ikke udgå pga. kommende systematisk kortlægning samt opklarende spørgsmål
  187799/21
 • Til Vores Elnet, V1-afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  186355/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter oprensning, Skovhavevej 40, 6091 Bjert.pdf
  187315/21
 • Til FaaborgMidfyn Kommune: Svar vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188446/21
 • Til Tønder Kommune - Høringssvar til forslag til Råstofplan
  187025/21
 • Til WSP: Genfremsendelse til korrekt mailadresse - HASTER Telefonbesked vedr. 515-50162
  188508/21
 • Til borger: Svar vedr. kortlægning og oprensning, Rødegårdsvej 209A, 5230 Odense M
  188931/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom
  190882/21
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. kortlægning og oprensning, Rødegårdsvej 209A, 5230 Odense
  237468/21

8. april 2021

Indgående

 • Fra Vejle Kommune: Orientering: Jordforurening §8 tilladelse - Høgsholtvej 32, 7100 Vejle
  189052/21
 • Tilladelse efter jordforureningsloven §8
  189053/21
 • Fra Wsp, Råstof, Rettelse til tilladelse til Kudsk&Nissum, Skrystrup
  196974/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186274/21
 • Fra Niras: Adelgade 138, Bogense. Opstartsmøde for entreprenørarbejder
  190411/21
 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Snak om vilkår i tilladelsen
  196972/21
 • Fra TreFor: Spørgsmål vedr. pesticider
  185398/21
 • Fra FDO: Hvad er status? - Resultat af boringer
  200676/21
 • Fra DMR A/S: Kvittering for svar fra regionen vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  194522/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  194517/21
 • Fra Rambøll - Revideret budget 08-04-2021
  192536/21
 • Fra DMR A/S: Mailkorrespondance vedr. undersøgelsesrapporten fra Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  191829/21
 • Endelige version af ansøgning projekt Unge og trivsel i fællesskaber
  297790/21
 • Fra Vejle Kommune: Sup. baggrundsmateriale
  215956/21
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende afrapporteringsmateriale
  214676/21
 • SV: Slutafregning vedr. Regional bevilling og innovationsaftale med Sygehus Lillebælt - næste skridt
  200155/21
 • Fra EDC, Tarup: HENV. Jordforureningsattest - Rugårdsvej 230, Tarup, 5210 Odense NV - Lok. nr. 461-00169
  186216/21
 • Fra Rambøll: Dialog vedr sagsgang, Energivej 20, Esbjerg
  184686/21
 • Fra MST: Situationsplan for spild, Ørsted, Skærbækværket
  185776/21
 • Fra Nordicals: Henv. Vedr. lokalitetsnr. 461-81397 - Valkendrupsgyden 10C, Næsbyhoved-Broby, 5270 Odense N
  186230/21
 • Fra/til MOE - Svar på bemærkninger til reetableringsaftale
  186235/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  186240/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. etablering af nye tanke, Fangelvej 35, Odense S
  185383/21
 • Fra Svendborg Kommune: Dialog vedr tilkørsel af jord til Sellebjerg Fyldplads
  186895/21
 • Fra rådgiver - info om at de er færdige med at benytte boringer
  186527/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af asbest forurenet jord på Herslev Bygade 6, 7000 Fredericia
  188391/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse jordoplagsplads Stationsvej 1, Nørre Nebel
  188328/21
 • Fra Varde Kommune: Orientering - tilladelse midlertidig oplagsplads Kollevej 25, Nørre Nebel
  188299/21
 • Fra SWECO: Undersøgelsesrapport, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  187766/21
 • Fra Danske Regioner - Regionerne deltager ikke i Styregruppens arbejde med ændringsønsker til VanDa
  186087/21
 • Fra borger -Graveområde ved Barlæse, sammenfald med bebygget område i have
  185072/21
 • Fra Vejen Kommune, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  186189/21
 • Fysioterapeut - Afmelding af ydernummer
  185150/21
 • Høring over bekendtgørelser om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. - bemærkninger senest mandag den 26. april kl. 12:00
  184218/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm til efterbehandlingsplan for Flensborgvej 389, Aabenraa
  185319/21
 • Fra Kerteminde Kommune: § 8 tilladelse til byggeri af boliger på Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde
  186316/21
 • Fra DGE: vedr. omfang af dokumentation, Borggårdvænget, Nybøl. lok.nr.: 533-05704
  185882/21
 • Telefonnotat 08-04-2021, grundejer, Svendborgvej 38E, 5260 Odense S
  185637/21
 • Fra 2Collums: HENV. spørgsmål til jordforurening, Kohavevænget 1, 5800 Nyborg, matr. nr. 1gt, Nyborg Markjorder
  187851/21
 • Fra borger: Spm og information vedr den forhv. losseplads, Østermarkvej 22, Højer
  189593/21
 • fra DGE,Pulje 52: GeoGis Kvindevadet 36, 5450 Otterup -
  190807/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. rettelser i rapport, Vestergade 24-28. Børkop
  186695/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Vedr. rettelser" - tilrettet rapport, vers. 3, Vestergade 24-28. Børkop
  186747/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  186500/21
 • Fra kommune - Kommune ejer 7000b og 7000y og er hermed underrettet om besigtigelse og undersøgelse
  186589/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hundslevvej 89, 5300 (t.o.)
  188357/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188418/21
 • Psykolog - Flytning af ydernummer
  186361/21
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bortgravning og afskæring af forurening, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  187774/21
 • Fra Kolding Kommune: Oplæg til frivillig undersøgelse - Stadionvej 39-45 - Kolding
  188379/21
 • Fra Advokat, Råstof, Råstofindvinding på ejendommen beliggende Lilholtvej 6, 6500 Vojens m.fl.
  272057/21

Udgående

 • Til/fra grundejer Kiddesvej 1 - vedr. mødetidspunkt og indhold
  193955/21
 • Til Rambøll: Vedr. analyser for pesticider 2021
  185685/21
 • Til TreFor: Svar vedr. pesticider
  185681/21
 • Til Pronestor: Konsulentimer vedr. serverudskiftning og opgradering
  185174/21
 • Til Ansøger, Råstof, Snak om vilkår i tilladelsen
  196969/21
 • til Haderslev kommune : VVM - Opførelse af "Det Blå Forenings" ved havnen i Haderslev - Høring af berørt myndigehed.
  184746/21
 • Til MST: anmodning om ny mail med situationsplan, Ørsted, Skærbækværket, lok. 607-00583
  185734/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentar vedr. Diffusionstætte rør til brug for drikkevand i forurenet jord
  252938/21
 • Til DMR A/S: Regionens udtalelse vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  194507/21
 • Til SWECO A/S: Re: Vedr. aftale om drøftelse af sagen fra Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  195602/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Høgsholtvej 32, 7100 Vejle, matr. nr. 7ia, Uhre By, Hover, lok.nr. 630-82462
  186244/21
 • Journalist: Svar på aktindsigt i udgifter til corona-testcentre
  197602/21
 • Til borger Graveområde ved Barlæse, sammenfald med bebygget område i have
  184835/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  184605/21
 • Til Vejen Kommune, til forslag til Råstofplan 2020
  186222/21
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  184612/21
 • Til borger: Telefonnotat 08-04-2021, mulig køber, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  185936/21
 • Til Kolding Kommune, Trefor og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Vadhusevej 4, 6580 Kolding
  184621/21
 • Til Haderslev Kommune og ABJ Metal: Høring af V2-kortlægning, Ribevej 20, Vojens
  184085/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Korrigering af hvilket stof der er påvist i de supplerende PL, Vestergade 24-28. Børkop
  184650/21
 • Til Aaberaa Kommune: Svar vedr efterbehandlingsplan for Flensborgvej 389, Aabenraa
  185354/21
 • til borger. V1 afgørelse: Kirkegyden 116, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 18b, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 116, 5270 Odense N.pdf
  185208/21
 • Til Medicinrådet: Ny indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme.
  186126/21
 • Til EDC, Tarup: SVAR Jordforureningsattest - Rugårdsvej 230, Tarup, 5210 Odense NV - Lok. nr. 461-00169
  186219/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse.pdf
  184609/21
 • TIl Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens vurdering af resultat af suppl. poreluftprøver samt § 8 ansøgning, Vestergade 24-28. Børkop
  184393/21
 • til borger, V1- afgørelse: Kirkegyden 80, 80B, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 5al, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 80, 80B, 5270 Odense N.pdf
  185285/21
 • Til Nordicals: Svar Vedr. lokalitetsnr. 461-81397 - Valkendrupsgyden 10C, Næsbyhoved-Broby, 5270 Odense N
  186236/21
 • Til Nordfyns Kommune: SV: Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse Dallundvej 11, Søndersø
  185086/21
 • Til Vejle KOmmune: Rykker for afgørelse jf. §40/41
  186303/21

7. april 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune, Forureningsundersøgelse på Grønnevangen 56, 5210 Odense NV - lokalitetsnummer:461-06090
  182892/21
 • Telefonhenvendelse: Vedr. køb af V1-kortlagt ejendom, Bakketoppen 7, Odense, lok. nr.: 461-81707
  185500/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 15. april 2021
  183710/21
 • Fra museet RÅSTOF Høringssvar til ansøgning om tillæg til Anhof Grusgrav
  204935/21
 • VS VVM - Opførelse af Det Blå Forenings ved havnen i Haderslev - Høring af berørt myndigehed..msg
  184742/21
 • HASTER - VS: VVMFra Haderslev kommune - Opførelse af "Det Blå Forenings" ved havnen i Haderslev - Høring af berørt myndigehed.
  184737/21
 • Fra Schrøder: Ventilator udskiftet
  181722/21
 • Fra Rambøll: Oversigtskort afledning af vand
  181648/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afventer tilbagemelding om tjek af ventilationsanlæg, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  191983/21
 • Fra DMR A/S: Undersøgelsesrapport: Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  191819/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag om besigtigelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  191991/21
 • Fra ansøger: Eftersendelse af oplysninger om foreningen
  192527/21
 • fra Danske Regioner
  183797/21
 • Ny mail fra Danske Regioner på vegne af Beskæftigelsesministreiet
  182818/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  183444/21
 • Fra Fødevarestyrelsen: Svar på spørgsmål om anvendelse af farmaceutiske stoffer i landbrug
  199186/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  183430/21
 • Fra Svendborg Kommune: Spm vedr jord til Sellebjerg Grusgrav
  183684/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  183426/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Korrespondance vedr kortmateriale på udstykningssag - Lokalitet 540-81452 og 540-81470, Nordals Ferieresort
  182685/21
 • Fra Sønderborg Kommune: SV: Høring over udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 32b Bovrup, Varnæs i Aabenraa Kommune
  182916/21
 • Ophør af Patientforsikring - Police: 670 - 8500150
  181747/21
 • Fra Nordfyns Kommune: mail med revideret oplæg til forureningsundersøgelse Dallundvej 11, Søndersø
  185065/21
 • Fra Grindsted Gymnasium: vedr. pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  184593/21
 • Fra MOE/ejer - Grundejer godkender prissætning af planter
  186220/21
 • Kolding Gymnasium: vedr.pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  184602/21
 • Fra MST: Vedr. situationsplan, Ørsted, Skærbækværket, lok. 607-00583
  185716/21
 • Fra Vejle KOmmune. Orientering om kemikaliespild
  188448/21
 • Fra Svendborg kommune: Tillæg af vejareal til boliggrund
  188384/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Miljøspild, Fertin, Dandyvej - resultat af vandprøve - varsling af høje indhold
  188450/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Trefors svar vedr. Diffusionstætte rør til brug for drikkevand i forurenet jord
  252912/21
 • Ærø Kommunes bemærkninger til Råstofplan 2020
  278020/21

Udgående

 • BInteresseomrBarløseOrienterEjere.pdf
  183672/21
 • BInteresseomrBarløseOrienterEjere.pdf
  191471/21
 • Til Assens Kommune og EtterupGrønnemose VV, Vedr. Delvis nedlukning af monitering/undersøgelser på Grønnemose Losseplads
  182954/21
 • Til TreFor: Svar vedr. afledning
  182730/21
 • 20210407AkkerupInteresseomrAkkerup.pdf
  182611/21
 • 20210407AkkerupInteresseomrAkkerup.pdf
  191474/21
 • Screeningsafg-udkast26022021.pdf
  182585/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Svendborgvej 38E, 5260 Odense S
  185623/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Svendborgvej 38D, 5260 Odense S
  185616/21
 • Til Grundejer - Kiddesvej 1 - resultater og sp. vedr. møde
  193951/21
 • Til WSP + kommune (kopi) - Orientering om undersøgelse + spørgsmål om ejer af 7000b og 7000y
  183369/21
 • Til journalist SV: Et konkret spørgsmål om medicintilskud
  216799/21
 • Til kommune + DMR (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  181604/21
 • til Borger, Gulleshøj 11, 5471 Søndersø - Boligerklæring
  183535/21
 • til Borger Gulleshøj 10- Undersøgelsesrapport - 483-70104 Gulleshj 11, Snders Rapport, september 2017_mbilag1
  183556/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Columbinevej 13, 5270 Odense N.pdf
  181572/21
 • Til 93 - Varsel om besigtigelse og undersøgelse, kildegrund (sendt digitalt: Job nr 188751599)
  182744/21
 • til Borger Svar på Henvendelse: Telefonbesked vdr. nabogrunde V2 kortlagt, Raunsbjergvej Gråsten
  182100/21
 • til Borger Svar på Henvendelse: Telefonbesked vdr. nabogrunde V2 kortlagt, Raunsbjergvej Gråsten
  182094/21
 • Til 5aa - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188768678)
  183220/21
 • til Borger Gullehøj 10 Afgørelse om at ejendommen Gulleshøj 10, Søndersø udgår af kortlægningen
  183548/21
 • Til 16o - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188735118)
  182397/21
 • Til Svendborg Kommune: SV: havnegade 1 Marstal - oliedepot til detailhandel
  183737/21
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Spørgsmål om anvendelse af farmaceutiske stoffer i landbrug
  199193/21
 • Til Borger: Orientering resultat af monitering 2020
  182381/21
 • Til WSP + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  183577/21
 • Til 16g - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188732742)
  182356/21
 • Til DMR + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  182715/21
 • Til 71a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188789960)
  183592/21
 • Til 314a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188713884)
  182183/21
 • til Borger Gulleshøj 11, 5471 Søndersø - Resultater_Fase7_2021
  183544/21
 • Til 16d + 16s - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188737615)
  182410/21
 • Til 20d (kildegrund), 12a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188754559)
  182776/21
 • til Borger Afgørelse - en del af grunden Gulleshøj 11, 5471 Søndersø er kortlagt på V2, F0
  183429/21
 • Til DMR + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  182316/21
 • til Borger -Gulleshøj 11, 5471 Søndersø - Rapport_Gulleshøj_fase 6,Okt_2020
  183540/21
 • Til 126n, 127b, 129, 696, 130, 131, 1a, 140, 667, 668a, 692c - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188778639)
  183411/21
 • Til Svendborg Kommune, bemærkninger til Råstofplan 2020
  183257/21
 • Til Kolding kommune: Kopi af V2-høring + rapport, 509-50055, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld
  182813/21
 • Til 312a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188708516)
  182050/21
 • Til 20n - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188756785)
  182752/21
 • Tilf borgere - interesseområde ved Akkerup
  182610/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udstykningssag - Lokalitet 540-81247, Linde Haven, 6400
  182306/21
 • Til Kolding Kommune og Meldgaard Miljø A/S: Høring af V2-kortlægning, Eltangvej 140, Kolding
  183740/21
 • Til 314b - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188714953)
  182191/21
 • til Borger Gulleshøj 10, Søndersø - Kortbilag_Gulleshøj10
  183553/21
 • til Borger , Gulleshøj 11 - Kortbilag V2 Gulleshøj 11, 5471 Søndersø
  183529/21
 • Til DMR + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  183045/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Columbinevej 13, 5270 Odense N.pdf
  181571/21
 • Til 16a - Orientering om undersøgelse (sendt fysisk: Job nr 188723716)
  182346/21
 • Til 313a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188712920)
  182135/21
 • Til WSP + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  183680/21
 • Til Naturstyrelsen: Høringssvar på råstofplan 2020
  183348/21
 • til Borger Gulleshøj 10. Undersøgelsesrapport -Gulleshøj_Okt_2020.
  183558/21
 • til Borger Gulleshøj 10. Afgørelse om at ejendommen Gulleshøj 10, Søndersø udgår af kortlægningen
  183551/21
 • til parter, myndigheder, og ansøger: Screeningsafgørelse matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  183587/21
 • Til borgere - Råstofplan 2020 - høring Barløse
  183671/21
 • til Borger Afgørelse - en del af grunden Gulleshøj 11, 5471 Søndersø er kortlagt på V2, F0 - Afg_V2F0_Gulleshøj11_20210330.pdf
  183516/21
 • Til virksomhed: Høring V2-kortlægning m bilag, 509-50055, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld.pdf
  182808/21
 • Til/fra DMR - Rettelser til "Oversigt over matrikler, der skal varsles"
  186394/21
 • Til borgere - Råstofplan 2020 - høring Barløse
  191470/21
 • Høring af borgere - interesseområde ved Akkerup
  191473/21

6. april 2021

Indgående

 • NPV mødenotat,
  181631/21
 • Svar fra Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høringssvar vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  185783/21
 • Fra Unimedic - information om Prednisolon klysma
  182270/21
 • Fra Rambøll, Afrapportering af supplerende und med tankundersøgelse på Søvej 28 i Ringe
  188339/21
 • Fra PLO S formand - udskrift af negativt testsvar
  181022/21
 • NIRAS - Pulje 26 - Budget status_8.pdf
  181576/21
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  181575/21
 • Statusnotat 8 - pulje 26.pdf
  181577/21
 • Fra Kolding kommune - Supplerende data inkl. sp. vedr. ny pumpeboring
  180160/21
 • Fra rådgiver - Kiddesvej 1, Vejle - Indeluftresultater
  193949/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Ansøgningsmail fra grundejer Knust asfalt på pladsen, K L Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  179668/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmaterialee og § 19 tilladelse til anvendelse af knust asfalt, K L Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  179667/21
 • Fra Landbogruppen - Henvendelse om hele V2-afgørelsen på Lok.nr. 450-81044 Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  179847/21
 • Fwd: svar fra BGE
  192620/21
 • Til Sønderborg Kommune,Orientering om forureningsundersøgelse af Vadbæk langs den kortlagte ejendom på matr.nr. 746b m.fl. Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl (lok.nr. 537-03706)
  179532/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vandforsyning Kanalbyen, Fredericia
  252891/21
 • fra/til politiker, Råstofplan 2020, høring af forslag
  181084/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  180973/21
 • Fra MOE - Underskrevet aftale om reetablering
  180625/21
 • Fra SWECO A/S: Vedr. forespørgsel til Felt 7 i sagen fra Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  195590/21
 • VS: Aktindsigt i ventetider
  194787/21
 • Fra MOE/entreprenør - Prissætning af planter
  180750/21
 • Fra WSP A/S: SV: Til orientering, § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Gl. Banegårdsvej 5, 5500 Middelfart
  194718/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  179601/21
 • Fra: SH VS: URGENT!! AW: DIVA Interreg Project - Partner Ship agreement for your signature IMPORTANT
  179335/21
 • Fysioterapi - ændringer til yderregistret
  179527/21
 • Til Vurderingsstyrelsen, FES, Haderslev Kommune og Skrydstrup Vandværk: V2-kortlægning, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  181536/21
 • Svendborg Kommunes bemærkninger til Råstofplan 2020
  183221/21
 • Fra Naturstyrelsen, Høringssvar på råstofplan 2020
  183338/21
 • Svar fra Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høringssvar vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  185790/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. status for § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, Odense - Møde om status + det videre arbejde ifm. §8 tilladelser
  185673/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Englandsgade 34
  185847/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: §48- forurening påvist ved villatank
  188275/21
 • Fra UFM VS: Åbent opslag efter nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond
  187217/21
 • Fra Lexsos Advokater: Orientering om kommunens vurdering, Bredgade 29, 5560 Årup
  189287/21
 • Fra Assens Kommune: Kommunens vurdering af oprensning og afslutning af § 41 påbud, Bredgade 29, 5560 Årup
  189094/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orisntering om Diffusionstætte rør til brug for drikkevand i forurenet jord
  252899/21
 • Fra IRF: referat arbejdsgruppemøde Seponeringslisten og beslutningslog
  208323/21
 • Bilag 2 Mobilitetspulje2019-20 - Sydtrafik-Informationstavler i regionale busser_status_forår2021
  189426/21
 • Fra DGE, Pulje 52: Langgade 5, 5874 Hesselager, lok. 479-81178 - Endelige rapporter
  190768/21
 • Fra DGE Pulje 52: Langgade 5, 5874 Hesselager, lok. 479-81178 - GeoGIS kontrolrapport
  190791/21
 • Fra projekt "Merkantil dannelse i et STEM perspektiv" vedr. udbetaling
  189744/21
 • Fra Sweco: Rapportudkast, 515-50161 - Jomfrustien Haderslev
  251858/21
 • Politikken: aktindsigt i udrykningstiden og servicemål
  224514/21
 • Fra SUM: Vurdering af Nyt OUH's kvartalsrapport for 3. kvartal 2020
  222159/21

Udgående

 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186199/21
 • Til DMR, SV: Oplæg til miljøundersøgelse ifb. med tankoptagning, Knudshovedvej 39, Nyborg.
  180330/21
 • Til B.J. INNOVATION/EJENDOMME , Vedr. inspektion af boringer på ejendommen, Dyregårdsvej 1, Gelsted
  180228/21
 • Til DMR: Glasvænget, kommentar til udkast til delrapport
  180069/21
 • Til Koling Kommune - Vedr. evt. ny pumpeboring - mere data nødvendig
  180162/21
 • Til PLO S - udskrift af Covid-testsvar til patienter uden NemId
  180979/21
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Øksendrupvej 41, 5871 Frørup, Lok: 450-81219
  179566/21
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  179569/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning - V2.pdf
  179570/21
 • Til Sønderborg Kommune, Varsel om undersøgelse af vandløb langs matr.nr. 300 Vollerup, Ulkebøl.pdf
  179536/21
 • Til D.C.S. HOLDING ApS: V2-høring, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181514/21
 • Til Kolding kommune: Høring om forurening på eksisterende maskinværksted, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld. Loknr 509-50055
  181290/21
 • Til Vejle Kommune: Rykke for afgørelse jf. §40-41 i JFL
  179480/21
 • KOPI til kommunen, V1-afgørelse, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup.pdf
  180141/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens svar vedr. § 40-undersøgelsespåbud, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179447/21
 • VS: ÆRØ
  180517/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 93, 5320 Agedrup.pdf
  180126/21
 • Til Naturstyrelsen, Varsel af undersøgelser af sø på matr.nr. 40 Diernæs, Hoptrup.pdf
  179845/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Aabenraa Fjord nær den kortlagte ejendom på Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa
  179805/21
 • Til Fredericia Havn Ejendomme, Varsel af undersøgelse af kyst ved matr.nr. 391od Fredericia Stadsjorder.pdf
  179937/21
 • Til Den Katolske Kirke i Danmark, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, Søn
  179508/21
 • Fra/til kommune - Spørgsmål og svar på bemærkning til varsel om undersøgelse
  180967/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din grund, Matr.nr. 5c og 6d Skartved By, Sdr. Bjert.pdf
  180377/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandholtvej 21, 5270 Odense N
  179465/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Slivsø ved den kortlagte ejendom på matr.nr. 40 Diernæs, Hoptrup
  179838/21
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup.pdf
  180139/21
 • Til Sønderborg Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Lillehav nær den kortlagte ejendom på Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg
  179661/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 2.pdf
  179285/21
 • Til Nordicals - Svar om fremtidig offentlig indsats på Platinvej 37-39, Kolding, lok. 621-00152
  179658/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 85, 5320 Agedrup.pdf
  180120/21
 • Til Arbejdernes Andelsboligforening, Varsel om forureningsundersøgelse af sø nær din ejendom , Låsbygade 32C-H, 600
  179984/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, V1-afgørelse, Brolandvej 83L og matr. nr. 16a, Agedrup By, Agedrup, 5320 Agedrup.pdf
  180136/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, del af matr.nr.
  179512/21
 • Til D.C.S. HOLDING ApS: Bilag, Kortbilag, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181518/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, Søndergade 9A-B og Fisker
  179506/21
 • Til Sønderborg Kommune, Varsel af undersøgelse af sø på kommunens ejendom på matr.nr. 108 Augustenborg.pdf
  179673/21
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, 06-04-2021, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179595/21
 • Til information. V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 76-99, 100-103, 5320 Agedrup.pdf
  180138/21
 • Til Aabenraa Kommune, Varsel om undersøgelse af vandløb langs matr.nr. 568 Genner, Ø. Løgum.pdf
  179872/21
 • Til Ejerforeningen Blæsbjerggade 42, Orientering om undersøgelse af sø nær din kortlagte ejendom, Blæsbjerggade 42,
  180213/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 101C, 5320 Agedrup.pdf
  180131/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Nørreå nær den kortlagte ejendom på Slotsvej 3 og Tovskovvej 18, 6560 Sommersted
  180341/21
 • Til X-Yachts, Varsel om undersøgelse af fjord nær din ejendom, Fjordagervej 21, 6100 Haderslev
  180837/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 101E, 5320 Agedrup.pdf
  180134/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af sø på din ejendom på matr.nr. 116 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  179647/21
 • Til Ejendomsselskabet Skamlingvejen 85, Varsel om undersøgelse af vandløb nær din kortlagte ejendom, Skamlingvejen 85, 6
  180386/21
 • Til Grundejer.Sv, vedr henvendelse om status.
  179488/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  179457/21
 • Til Svendborg Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181409/21
 • V2-afgørelse Skiftemose 1, 5550 Langeskov.pdf
  179860/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 95, 5320 Agedrup.pdf
  180127/21
 • Til projekt: godkendt forlængelse af projektperiode
  179725/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 3.pdf
  179286/21
 • Til Tinglev Vandværk, Aabenraa Kommune, Vurderingsstyrelsen og Bredsskabsstyrelsen: V2-kortlægning på Nørremarksvej, Tinglev
  181428/21
 • Til Riis Ejendomme, Orientering om undersøgelse af sø nær din kortlagte ejendom, Blæsbjerggade 42, 6000 Kolding.pdf
  180225/21
 • Til Stema Shipping, Varsel af undersøgelse af fjord ved Nyhavn 28, 6200 Aabenraa.pdf
  179811/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle (Matr. nr. 360a Engene, Vejle Jorder). 630-82380
  181288/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N.pdf
  179287/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Haderslev Fjord nær den kortlagte ejendom på Fjordagervej 21, 6100 Haderslev
  180833/21
 • KOPI til kommunen, V1-afgørelse, Brolandvej 83, 5320 Agedrup.pdf
  180140/21
 • Til Kolding Kommune, Varsel om undersøgelse af sø nær din ejendom, matr.nr. 7000br Kolding Bygrunde.pdf
  180220/21
 • Til D.C.S HOLDING ApS: BIlag, V2-kortlægning_udkast, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181516/21
 • Til Sønderborg Kommune: Kopi af V0-orienteringsbrev, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179615/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Ørsted Å nær den kortlagte ejendom på Ørstedvej 4, 6560 Sommersted
  180314/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 101D, 5320 Agedrup.pdf
  180133/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din grund, Matr.nr. 1k Strårup By, Dalby.pdf
  180371/21
 • Til Kolding Kommune, Varsel om undersøgelse af sø nær din ejendom, matr.nr. 7000ax Kolding Markjorder 1. Afd og 700
  179991/21
 • Til Kolding Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Kolding Slotssø nær den kortlagte ejendom på Blæsbjerggade 42, 6000 Kolding
  180205/21
 • Til grundejer - Afgørelse - Udgår af kortlægningen Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle (630-82380).pdf
  181172/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Råstofsø ved Uge nær den kortlagte ejendom på matr.nr. 177 og 592 Uge Ejerlav, Uge (lok.nr. 539-05732)
  179643/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Elsted Bæk langs den kortlagte ejendom på matr.nr. 568 Genner, Ø. Løgum
  179865/21
 • Til Grønvang Invest Gørding, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, Sønderga
  179510/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 1.pdf
  179282/21
 • Orientering om forureningsundersøgelse af Skartved Bæk nær den kortlagte ejendom på Skamlingvejen 85, 6091 Bjert (lok.nr. 621-00159) - Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din grund, Matr.nr. 2b Skartved By, Sdr. Bjert.pdf
  180372/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 99, 5320 Agedrup.pdf
  180129/21
 • Til skat - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle (Matr. nr. 360a Engene, Vejle Jorder). 630-82380
  181318/21
 • Til MOE - Bemærkninger til reetableringsaftale + OK til pris for planter
  180809/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 87, 5320 Agedrup.pdf
  180125/21
 • Til Kolding Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Skartved Bæk nær den kortlagte ejendom på Skamlingvejen 85, 6091 Bjert
  180369/21
 • Til Aalborg Portland, Varsel af undersøgelse af fjord ved Mellemvej 30, 6200 Aabenraa.pdf
  179821/21
 • Til Kolding Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Kolding Slotssø nær den kortlagte ejendom på Låsbygade 32 A-H, 6000 Kolding
  179982/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Aabenraa Fjord nær den kortlagte ejendom på Søndergade 11 m..fl., 6200 Aabenraa (lok.nr. 545-30009)
  179503/21
 • Til borger: V0-orienteringsbrev, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179587/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Mølleå nær den kortlagte ejendom på Engvej 19, 6200 Aabenraa
  179905/21
 • Til Sønderborg Varme, Orientering om undersøgelse af vandløb nær matr.nr. 746b Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl.pdf
  179540/21
 • Til Aabenraa Havn, Varsel af undersøgelse af fjord langs matr.nr. 3393a Aabenraa
  179817/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. boringer til forpagter
  179470/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, Haderslevvej 462, 6200 Aabenraa
  179869/21
 • Til Landbogruppen - Svar på henvendelse om jordforurening på Lok.nr. 450-81044 Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  179867/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindehaven 18, 5270 Odense N
  179501/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindehaven 20, 5270 Odense N
  179505/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 97, 5320 Agedrup.pdf
  180128/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 103, 5320 Agedrup.pdf
  180135/21
 • Til DMR: Vedr. regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181415/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Jernhyt Bæk nær den kortlagte ejendom på Aage Grams Vej 1 m.fl., 6500 Vojens
  180247/21
 • Til Fredericia Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af kyst nær den kortlagte ejendom på matr.nr. 391od Fredericia Stadsjorder
  179934/21
 • Til Grundejerforeningen Låsbygade, Varsel om undersøgelse af sø nær din ejendom, matr.nr. 6g Kolding Markjorder 1.
  179989/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af sø nær din kortlagte ejendom, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg
  179670/21
 • Til 311b, 337a, 475b - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188707006)
  181114/21
 • Til Miljøstyrelsen: Spørgsmål om anvendelse af farmaceutiske stoffer i dambrug
  199170/21
 • Til 17c, 17f, 94a, 143a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188692710)
  181036/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 283, 5270 Odense N
  190718/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Strandholtvej 44B, 5270 Odense N
  190659/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Thorupvej 71, 5220 Odense SØ
  190772/21

5. april 2021

Indgående

 • SV_ [EXT] VS_ Sydtelefoni rapport sidste måned til Lauge Geil
  294041/21
 • Sydtelefoni rapport for sidste måned til Lauge.pdf
  294040/21
 • Sydtelefoni rapport sidste måned til Lauge Geil
  294039/21
 • Fra Nordicals - Henvendelse om offentlig indsats på Platinvej 37-39, 6000 Kolding, 621-00152, 1. mail
  179637/21

2. april 2021

Indgående

 • Fra borger: mail vedr. V2 registrering på Thurøvænget 2C Skærbæk 7000 Fredericia
  185112/21

1. april 2021

Indgående

 • DFN Resolution zur MSPI
  192580/21
 • DFN: Notizen zur Sitzung am 22. März 2021
  192603/21
 • DFN Resolution zur MSPI
  192589/21
 • Fra Borger, mail vedr. kontrol af grunden 2av Stige by, Lumby - Odense
  189847/21

Udgående

 • Til broger, kvitteringsmail for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Ædelgranvænget 9, 5270 Odense N
  190536/21

31. marts 2021

Indgående

 • Fra rådgiver - tilbud på supplerende undersøgelser (Grundvand) - Vestergade 30-36
  178661/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Tilrettet Råstofansøgningen ved Vandel
  253991/21
 • Fra projekt: resultater af workshops
  179443/21
 • Fra Nyborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til opførelse af tilbygning, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  179707/21
 • Fra projekt: resultater af workshops
  179439/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af oprensningspåbud - fase 2, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  219266/21
 • Fra Grundejer. Forespørgsel om status.
  179471/21
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til §8-tilladelse på Søndre Alle 7, Stepping, 6070 Christiansfeld
  179524/21
 • Fra projekt: resultater af workshops
  179450/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Orientering om resultat af supplerende poreluft, Vestergade 24-28. Børkop
  184357/21
 • Fra projekt: fra projektets revisor, udkast til rev. budget
  204444/21
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til miljøgodkendelse til etape 2-3 på adressen Eltangvej 134, 6051 Almind
  181847/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Orientering" - rapport inkl. supplerende poreluftprøver, Vestergade 24-28. Børkop
  184383/21
 • Fra Nybolig: Anmodning om sagsmateriale, Ravnebjerggyden 1, Blommenslyst, 5491 Blommenslyst
  178424/21
 • Fra DMR - Foreløbig vurdering af data
  190688/21
 • Fra Ejendomsmægler: Anmodning om sagsmateriale, Skaus Vej 7, Over Jerstal, Vojens,
  178050/21
 • Fra Advokat: henv. vedr. status for forurening, Ådalen 4k, 6710 Esbjerg V
  177991/21
 • Kostpolitik
  178467/21

Udgående

 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 2.pdf
  179014/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 2.pdf
  179008/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 1.pdf
  179013/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34D 2..pdf
  179011/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Ejerforeningen Vestergade 34.pdf
  179005/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34D 2..pdf
  179004/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 1.pdf
  179007/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34D 1..pdf
  179015/21
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. vasling af kortlægning - Vestergade 34, 7100 Vejle - lok. nr. 631-02034
  179006/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Ejerforeningen Vestergade 34.pdf
  179012/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34D 1..pdf
  179009/21
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. varsling af forureningsundersøgelser på 631-02034 inkl. moniteringsresultater
  179002/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. kortlægning af Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  178756/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Vestergade 30.pdf
  178866/21
 • Til Ejendomsmægler: Fremsendelse af materiale, Skaus Vej 7, Over Jerstal, Vojens, lok. 543-40235
  178143/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, 621-00152, 3. mail
  177866/21
 • Til Ejendomsselskab: Bilag - Kortbilag til V1-varsling, Englandsgade 34, 6700 Esbjerg.pdf
  179010/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 1..pdf
  178870/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  178463/21
 • Til grundejer - Varsling af supplerende undersøgelser Vestergade 34A-E - Ejerforening.pdf
  178657/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, 621-00152, 1. mail
  177852/21
 • Til Jaxhouse ApS: Afgørelse - udgået inden kortlægning, 561-81156
  178392/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Vestergade 32.pdf
  178867/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 2..pdf
  178863/21
 • Til borger, V1-høring, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  178464/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Vestergade 36A-H.pdf
  178868/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 51, 5320 Agedrup.pdf
  177812/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 2..pdf
  178585/21
 • Til Ejendomsselskab: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Englandsgade 34, 6700 Esbjerg.pdf
  179003/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  178462/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skovmålvej 26, 5320 Agedrup
  179031/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, 621-00152, 2. mail
  177862/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 1..pdf
  178587/21
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr varsling af påbud om oprensning af jord med glasfiberrester, Hjerting Skovvej 21, Rødding
  178220/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 51, 53, 5320 Agedrup.pdf
  177814/21
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Englandsgade 34, 6700 Esbjerg
  179017/21
 • Til borger, V1-høring, Skovmålvej 26, 5320 Agedrup
  179030/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 53, 5320 Agedrup.pdf
  177813/21
 • Til Ejendomsselskab: V1-varsling, Danmarksgade 34, 6700 Esbjerg.pdf
  179001/21
 • Til Esbjerg Kommune: orientering om afgørelse, Vedr. Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N, lok. 561-81156
  178410/21
 • Til Nybolig: Vedr. sagsmateriale for Ravnebjerggyden 1, Blommenslyst, 5491 Blommenslyst, 461-00100
  178469/21
 • Til grundejer - Forespørgsel vedr. bolig-erhverv i bagbygning - Vestergade 36A-H.pdf
  178869/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Skovgade 4, Gulkrog 9, 11.pdf
  178865/21
 • Til grundejer - Varsling af supplerende undersøgelser Vestergade 34A - Grundejer 2.pdf
  178655/21
 • Til grundejer - Varsling af supplerende undersøgelser Vestergade 34A - Grundejer 1.pdf
  178654/21
 • Til Advokat: Svar på henv. vedr. Ådalen 4k, 6710 Esbjerg V, lok. 561-91001
  177998/21
 • SV: Kostpolitik
  178697/21
 • SV: Kostpolitik
  178474/21

30. marts 2021

Indgående

 • Fra Niras: VS: Bogense. Forsikringsforhold i forbindelse af indeluft afværge
  177712/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. V1-kortlægning på nyligt købt grund, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  178750/21
 • Fra medejer: Torvegade 11 + 13 + 15 + 17 i 7323 Give - sag 16/5374
  176351/21
 • Fra Rambøll: Afledning af vand fra behandlingsanlæg til vandsystem
  181614/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel vedr. forureningsundersøgelse - Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  176019/21
 • Skriftlig votering og møde d. 21. april 2021
  179353/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsesnotat - fase 2, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  219264/21
 • Fra BDO: Underskrevet revisorerklæring
  179499/21
 • Fra Danbolig - Henvendelse om jordforurening på Dronningensgade 20A, 2. TV., 5000 Odense C - Matrikel 1148a Odense Bygrunde
  176853/21
 • Fra NIRAS: Historisk materiale for Bellingevej 107 samt Bakketoppen 3-31, 5250 Odense SV
  176014/21
 • Fra Nybolig: Tlf. henv. vedr. betydning af "udgået inden kortlægning"
  176974/21
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg , Høringssvar - Råstofplan 20202
  175908/21
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. V2 kortlægning Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  176182/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175876/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Forlængelse af høringsfrist
  176916/21
 • OK-NYT Praksis 017-21 Regulering af knæk- og omsætningsgrænser for speciallægeområdet april 21.pdf, OK-NYT Praksis 018-21 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2021.pdf
  176184/21
 • Fra Nordicals: Vedr. forureningsstatus, Platinvej 37-39, Kolding
  177151/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  176018/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  176064/21
 • fra projekthaver
  177348/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse til boliger på Østergade 38-42, Assens
  178493/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse for "afkortlægning", Avlsgårdsvænget, Nyborg.
  178522/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Sønderled 32 , 6000 Kolding
  178515/21
 • Fra Kolding Kommune: Mindre forurening med hydraulikolie - Esbjergvej, Kolding
  178477/21
 • Fra Kolding Kommune: Opfølgning på afsluttende § 8 dokumentation, Ndr. Ringvej 1
  178020/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. status for afslutning af § 8 sag, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328
  178007/21

Udgående

 • Til borger, Slotsgade 3: SV: VS: FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  177652/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 19, 5250 Odense SV
  177571/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 19, 5250 Odense SV
  177570/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 5, 5250 Odense SV
  177556/21
 • Til Tandlægeselskabet PEB 2007, V1-høring, Bakketoppen 29, 5250 Odense SV
  177580/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 31, 5250 Odense SV
  177583/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 31, 5250 Odense SV
  177582/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 5, 5250 Odense SV
  177555/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 13, 5250 Odense SV
  177565/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  177558/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 3, 5250 Odense SV
  177554/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 25, 5250 Odense SV
  177577/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 21, 5250 Odense SV
  177572/21
 • Til Grundejerforeningen Bakketoppen 3-31, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 15X, 5250 Odense SV
  177569/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 25, 5250 Odense SV
  177576/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 15, 5250 Odense SV
  177566/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 15, 5250 Odense SV
  177567/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 13, 5250 Odense SV
  177564/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 23, 5250 Odense SV
  177575/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 11, 5250 Odense SV
  177563/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 27, 5250 Odense SV
  177579/21
 • Til Grundejerforeningen Bakketoppen 3-31, V1-høring, Bakketoppen 15X, 5250 Odense SV
  177568/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 9, 5250 Odense SV
  177561/21
 • Til borgere, V1-høring, Bakketoppen 27, 5250 Odense SV
  177578/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 23, 5250 Odense SV
  177574/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  177557/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 9, 5250 Odense SV
  177559/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bellingevej 107, 5250 Odense SV
  177552/21
 • Til borgere, V1-høring, Bakketoppen 11, 5250 Odense SV
  177562/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 21, 5250 Odense SV
  177573/21
 • Til borgere, V1-høring, Bakketoppen 3, 5250 Odense SV
  177553/21
 • Til borger, V1-høring, Bellingevej 107, 5250 Odense SV
  177551/21
 • Til Tandlægeselskabet PEB 2007, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 29, 5250 Odense SV
  177581/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. kortlægning - Bakketoppen 7, 5250 Odense SV VS Lea I.
  177163/21
 • Til Billund Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Elkjærhøjevej 10, Elkjærhøjevej 8A og Kobjergvej 8, Billund
  176759/21
 • Til Billund Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Elkjærhøjevej 10, Elkjærhøjevej 8A og Kobjergvej 8, Billund
  176755/21
 • Til Tønder Kommune Anmodning om ansøgningsmateriale til : § 19 tilladelse til anvendelse af knust asfalt - K L Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  176717/21
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel på ansøgningssmateriale , gensendt- Midtervej 12, 6520 Toftlund
  176415/21
 • til Borger, Gulleshøj 11.Analyserapport_483-70104_F17-2.pdf
  183476/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_B102-1.pdf
  183479/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_F6-1.pdf
  183473/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_B101-1.pdf
  183478/21
 • Til Fødevarestyrelsen: Spørgsmål om anvendelse af farmaceutiske stoffer i landbrug
  199143/21
 • til Borger Gulleshøj 11, Analyserapport_483-70104_B103-1.pdf
  183472/21
 • til Borger SV: Bygrund med mulig forurening (V1)
  176909/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  176395/21
 • Til Varde Kommune: V1-varsel
  175848/21
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Stigehaven 1-39, 5270 Odense N.pdf
  175663/21
 • til projekthaver
  177386/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, lok. 621-00152
  177251/21
 • Til virksomhed, V1-kortbilag, afgørelse, Stigehaven 1-39, 5270 Odense N.pdf
  175662/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Stigevej 283, 5270 Odense N.pdf
  175683/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  176394/21
 • Til Borger: Rapporter og pjecer, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  176920/21
 • Til Skat pg Vard Kommune: Kopi af V1 varsel
  175989/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  176397/21
 • Til Nyborg Kommune, Vedr. risiko for overfladevand - DSB-arealer i Nyborg
  176851/21
 • Til Middelfart Kommune: Regionens vurdering af § 8 til opstilling af TNV anlæg, Æblegyden 18, 5592 Ejby. lok. 410-81191
  176091/21
 • Til L.O.K.A. ApS, Ulvehavevej 42 og44, 7100 Vejle.
  176337/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Stigevej 283, 5270 Odense N.pdf
  175684/21
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse på Dronningensgade 20A, 02 TV, 5000 Odense C.pdf
  176861/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_F12-1.pdf
  183474/21
 • Til borger, kvitteringsmail for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 6, 5320 Agedrup
  190490/21

29. marts 2021

Indgående

 • Fra borger, Slotsgade 3: Re: VS: FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  177650/21
 • Dialog med ansøger RÅSTOF om dato for tilladelse
  205250/21
 • Udkast til samarbejdsaftale baselinemåling EK, RS, NPV
  181628/21
 • supplerende oplysninger vedr. projektide
  181624/21
 • Fra Contea: SV: Forsikringsforhold i forbindelse af indeluft afværge
  177710/21
 • Fra borger, grundejer Slotsgade 3: Henvendelse FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  175194/21
 • VS: Status på Best Practice vedr. forsegling af boringer
  250230/21
 • Fra Kolding Kommune - Seneste data for selvhjælpshandling
  180158/21
 • Fra Middelfart Kommune:Til orientering, § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Gl. Banegårdsvej 5, 5500 Middelfart
  194853/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Forlængelse af tidsfrist for afslutning, midlertidig karteringsplads, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg
  181223/21
 • Fra COWI, ønsker ny puljeleder godkendt
  191464/21
 • Journalist: Aktindsigt i forhold vedrørende leje af Crown Plaza i København
  197597/21
 • Fra COWI - Pulje 57-58 Tidsplan vers. 3 - godkendt
  264454/21
 • FRa Sønderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 540-81247, Linde Haven, 6400
  182017/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag II - Lokalitet 540-81452 og 540-81470, Nordals Ferieresort
  198989/21
 • Fra Sø nderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 540-81452 og 540-81470, Nordals Ferieresort
  182006/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175476/21
 • Fra Kommune, Høringssvar vedr. forslaget til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  174261/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175573/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175540/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175560/21
 • Til Niras: Fremsendelse af sagsmateriale for lok. 565-75002, Huginsvej 2-4 og lok. 565-45007, Odinsvej 12, Grindsted
  174242/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175371/21
 • Kort & Matrikelstyrelsen, Slettet notering om jordforurening på matr. 6BEAE_1_ap-u2006-05406-1311.PDF
  174440/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173885/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173889/21
 • Til Middelfart Kommune - Kvittering for høringssvar - Forslag til Råstofplan 2020
  175600/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175570/21
 • Fra Vejle Kommune, Høringssvar til forslag til Råstofplan 2020
  174464/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174758/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk
  174120/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175110/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175188/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med Oprensningsnotat - Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  187274/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174761/21
 • Til Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174267/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175599/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175512/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173900/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175709/21
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg, Høringssvar - Råstofplan 20202
  175680/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175802/21
 • Fra Kolding Kommune, Oprensningsnotat - Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  187280/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175847/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tlf. henvendelse vedr.status for § 8 vurdering af etablering af anlæg, 410-81191
  175820/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175685/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  175704/21
 • Fra Borger: Henv. vedr. Hans Tausens Vej 14, Fredericia
  175692/21
 • OK-NYT Praksis 018-21 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2021.pdf - 018-21 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2021.pd
  176195/21
 • OK-NYT Praksis 017-21 Regulering af knæk- og omsætningsgrænser for speciallægeområdet april 21.pdf,
  176189/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  175678/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175740/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175695/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175734/21
 • Fra Vejen Kommune: Varsling af påbud om oprensning af jord med glasfiberrester, Hjerting Skovvej 21, Rødding
  178198/21
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel omkring vilkår - § 8-tilladelse til Dejrupvej 73, Outrup
  178437/21
 • Fra COWI, bilag - CV_David Lajer Juul Hansen.pdf
  191466/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse grundvandssænkning og udledning i Blåbjerg Klitplantage ifm. Baltic Pipe-projektet
  178345/21
 • Fra Jordkonsulenterne: Oplæg til forureningsundersøgelse, Rudmevej 85, 5750 Ringe, Lok. nr.: 430-81374
  178393/21
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om påbudsmulighed, forurening fra gl. olietank, Odensevej 19, 5500 Middelfart
  178294/21

Udgående

 • Til kommunen - Orientering om undersøgelsesresultater - Kiddesvej 1 og 3 lok. nr. 631-00056
  175309/21
 • Til Borger, grundejer Slotsgade 3 SV Henvendelse: FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  175197/21
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel på ansøgningssmateriale - Midtervej 12, 6520 Toftlund
  174611/21
 • Til Borger: Vedr. erstatning Tvevadgyden
  174397/21
 • Til DMR og Rambøll, Spørgsmål og svar på spørgsmål til undersøgelse på Pulje 27
  174245/21
 • Til Rambøll: Rykker for svar
  174006/21
 • Til Niras: VS: Adelgade. Kontrakt underskrevet, genhusning
  173936/21
 • Til Billund og Varde Kommuner: Orientering om svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  199134/21
 • SV til RealMæglerne: Vedr. slagger/ jordforurening og hvad det har at sige
  174960/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 48, 5270 Odense N.pdf
  174060/21
 • Til Borger: Varsel boringer Vestergade 33
  174081/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  175020/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  175022/21
 • SV til Lilienhoff : Brejning Strand 103, 7080 Børkop, 6dn, Brejning By, Gauerslund, 603-00354
  174400/21
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af rapport, Bredgade 29, Årup
  173696/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Afslutningsrapport oprensning september 1997
  175656/21
 • Til Niras: Fremsendelse af sagsmateriale for lok. 565-75002, Huginsvej 2-4 og lok. 565-45007, Odinsvej 12, Grindsted
  174213/21
 • Til Kivi-Tex, V1-kortbilag, afgørelse, Teknikvej 51, 5260 Odense S.pdf
  173708/21
 • Til Grundejer: Orientering status afværge 2021
  174085/21
 • Til Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk
  173670/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  175019/21
 • Til Kivi-Tex, V1-afgørelse, Teknikvej 51, 5260 Odense S.pdf
  173707/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Miljøundersøgelse af fyldlag DGE januar 2001
  175657/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Indledende undersøgelse, OM, maj 1994
  175655/21
 • SV til RealMæglerne: vandværksvej Middelfart
  175049/21
 • Til Borger: Varsel eftersyn
  174056/21
 • til borger: Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig 565-04005
  174662/21
 • Til Vejle Kommune - V1-afgørelse - matr.nr. 7000bs Vejle Bygrunde.pdf
  173906/21
 • Til borger, Høring af forslag til råstofplan
  174248/21
 • Til Borger: Vedr. jordforurening, Skovvej 24, 6400 Sønderborg, lok. 537-10068
  175654/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Afrapportering af miljøtilsyn ved gravearbejde, DGE, marts 2001
  175659/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Vandprøver, DGE, februar 2001
  175658/21
 • TV2 Østjylland: Svar på aktindsigtsanmodning i servicemålsoverholdelse
  224577/21

28. marts 2021

Indgående

 • Fra DMR, Dokumentationsrapport fra oprensning, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  205944/21
 • Fra DMR, Dokumentationsrapport fra oprensning, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  205945/21
 • Fra nabo RÅSTOF Utilfreds nabo. Ingen reaktion !!
  192295/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174865/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174845/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175012/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173961/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 258, 5270 Odense N
  173483/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Ædelgranvænget 21, 5270 Odense N.pdf
  173486/21
 • Fra Borger, Forslaget til Råstofplan 2020 Høringssvar,
  173818/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175034/21
 • Høringssvar Mølgaard og Rowley, Skallebjerg, Hårby
  173876/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174915/21

Udgående

 • Til Skippergården, V1-høring med bilag, Skipperkrogen 2-12, 16-30, 5270 Odense N.pdf
  173523/21
 • Til borger 2, V1-høring med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  173529/21
 • Til borger 1, V1-høring med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  173527/21

27. marts 2021

Indgående

 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174798/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Ædelgranvænget 21, 5270 Odense N
  173487/21
 • Til Varde Kommune: V1 varsel
  173471/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V1 afgørelse
  173469/21
 • Til Varde Kommune: V1 varsel
  173468/21
 • Til Varde Kommune og Skat. Kopi af V1 varsel
  173472/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 258, 5270 Odense N
  173484/21

26. marts 2021

Indgående

 • SV: 2020-1374 Fra Esbjerg Kommune, Storegade 26, Esbjerg - revideret undersøgelsesnotat og §8 ansøgning
  199643/21
 • Fra DGE, Åbovej 10, Bylderup-Bov. Lok.nr.: 580-81280
  199633/21
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om fristforlængelse SV: Udkast til V1 kortlægning, parkeringsareal Sylleskovvej, Nyborg
  172855/21
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt 2021
  172259/21
 • Fra WSP: Endeligt moniteringsnotat 2021 primære boringer
  172248/21
 • SV_ [EXT] VS_ Erik Abrahamsen ønsker at dele Region SydDanmark_Kundeportal
  295570/21
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om ikke at meddele påbud - Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  228582/21
 • Fra/til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, SV: Jordvold ved Bodumvej matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  236236/21
 • Fra DMR: Udkast til delrapport for undersøgelse på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  171407/21
 • Fra Orbicon, Digitaliseringsrapport, 481-00019 Hovedgaden 10, 5932 Humble
  203074/21
 • Fra COWI, Adelgade 3/Raadhusstræde 1, Kolding - referat af opstartsmøde den 19. marts 2021
  250045/21
 • Region Syddanmark_ Webex meeting - true forward
  295831/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. forventet efterladt forurening - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  194480/21
 • Fra Jord-Miljø A/S; Vurdering af resultater og risiko ved ibrugtagning ud fra begge målerunder i 1. moniteringsrunde, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  191974/21
 • Fra Rådgiver - Lok. nr. 630-82380, Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle - Rapporter - endelig
  180913/21
 • DFN: Entwurf Resolution MSPI
  192568/21
 • Fra NIRAS: Tilbud og oplæg, konceptuel forståelse, supplerende pumpeforsøg
  172535/21
 • Fra Tidlgere ejer, beskrivelse af Enghave Plast 5320 Agedrup - Enghave Plast.odt
  264653/21
 • Nyhedsbrev til alle der arbejder med arbejdsmiljø i regionerne - fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet
  218499/21
 • Fra DMR: Bredgade 29, Årup. Oprensning af olieforurening
  173268/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  171979/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse - Lindholmvej 14, 5800 Nyborg (matr. 1axp, Nyborg Markjorder), Lokalitetsnummer: 449-00002
  171262/21
 • fra projekthaver
  170851/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172992/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172471/21
 • Fra rådgiver: mail vedr planlagt oprensning delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV: Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  171224/21
 • Fra Borger, Høringssvar råstofplan
  172067/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Foreløbigt høringssvar Råstofplan 2020
  198266/21
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  170605/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172433/21
 • Fra WSP - Reetableringsaftale sendt til grundejer
  171218/21
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Svar på spørgsmål vedr. målinger i Grindsted Å
  179299/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelser om gebyrer for medicinsk udstyr - bemærkninger inden onsdag d. 14 april
  171462/21
 • Fra Aabenraa Kommune: SV: Høring over udkast til screeningsafgørelse 32b Bovrup, Varnæs
  171662/21
 • fra ERST
  173234/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173011/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, Shell raffinaderiet i Fredericia - Dokumentation for oprensning af forurening i grøft syd for raffinaderiets VRU (MST Id nr.: 2839362)
  172076/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174753/21
 • fra borger, Telefonbesked vdr. Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding
  174506/21
 • Fra Borger: Telefonbesked vdr. spørgsmål til kortlægning af grund, Hellesvej 28, Bramming
  173245/21
 • Fra Odense Kommune: T.O. Kommunens bemærkninger ift. oplæg til §8-undersøgelse på Hvidkærvej 3, Odense
  171622/21
 • Fra NIRAS, kvittering for mail vedr. Rammeaftalen for systematisk kortlægning
  173101/21
 • Fra JS-Bolig A/S: Status på nedbrydning og fjernelse af slagge, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  171838/21
 • fra WSP Korrespondance vedr. prøve ved omboring : Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  170988/21
 • fra WSP 621-00461 Logbog Stenderupvej 47, Bjert i forhold til Agrolab
  171015/21
 • Fra projekt: Slutrapport, regnskab, presse og andre bilag
  170768/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172447/21
 • Fra Danske Regioner: Midler til FADL
  175165/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  184873/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  171444/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 79, 5270 Odense N
  172970/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172532/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  171992/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172567/21
 • fra projekthaver
  172719/21
 • Fra Rambøll - Undersøgelse udføres 08-04-2021
  172893/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172269/21
 • Fra Niras: Anmodning om sagsmateriale, Huginsvej 2-4 og Odinsvej 12, Grindsted
  174197/21
 • Fra Niras: Anmodning om sagsmateriale, Huginsvej 2-4 og Odinsvej 12, Grindsted
  173850/21
 • henv.fra Lilienhoff: Brejning Strand 103, 7080 Børkop
  174383/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186685/21
 • Fra Borger: henv. vedr. Skovvej 24, 6400 Sønderborg, matr. nr. 4291
  175175/21
 • fra RealMæglerne: Vandværksvej/Endelavevej, 5500 Middelfart
  174941/21
 • Fra Borger: Vedr. Gl. Losseplads Hellesvej
  173664/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174783/21
 • Fra Danske Regioner: Midler til FADL
  175158/21
 • Fra Varde Kommune: Spørgsmål vedr. markvandsboring, matr. nr. 3a Lindbjerg Hgd., Ølgod
  178324/21
 • fra WSP 491-50045 Supplerende undersøgelser 2021, Nyvej, Tommerup
  190876/21
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. projekt
  190183/21
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. projekt
  190165/21
 • fra projekthaver
  175774/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Havnehus/vaskeplads
  186728/21
 • fra Borger Kvittering for modtagelse : Bygrund med mulig forurening (V1)
  176770/21
 • DR: Rykker på aktindsigtsanmodning i voicelogs
  207509/21
 • DR: vedr. forsinket høringssvar
  207552/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vaskeplads med sandfang og olieudskiller
  186759/21
 • fra Borger Re: Bygrund med mulig forurening (V1)
  176907/21

Udgående

 • Til borgere, V2-høring, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  173348/21
 • Til borgere, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse samt delvis bibeholdelse af V1-kortlægning på baggrund af undersøgelse, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  173349/21
 • Til Varde Kommune, Regulering af det kortlagte areal, V2-jordforurening Gellerupvej 61, Varde
  173334/21
 • Til Nyborg Kommune: Forlængelse af høringsfrist - Sylleskovvej, Nyborg
  173126/21
 • Til NIRAS: Godkendt oplæg og tilbud ekstra pumpetest af VCS
  172780/21
 • Til borger, V1-afgørelse samt del udgår, Strandholtvej 44B, 5270 Odense N
  172362/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Tøndervej 43-45, Padborg, lok: 503-20010
  172303/21
 • Til Vesterbæk motor cross, Udgår af kortlægningen efter undersøgelse.pdf
  172311/21
 • Til borger, V1-afgørelse samt del udgår, Strandholtvej 44A, 5270 Odense N
  172126/21
 • Til Rambøll, Accept af tanksøgning til dukumentation, Søvej 28,5750 - Regionens lok. nr. 430-81455 - Anmodning om udtagelse af kortlægning
  172088/21
 • Til HANSE, V1-afgørelse samt del udgår, Strandholtvej 34A + 34B, 5270 Odense N
  172034/21
 • Til borger, V1-afgørelse og del udgår, Strandholtvej 36, 5270 Odense N
  171984/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lerhusene 18, 5330 Munkebo
  171907/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rævegyden 26, 5240 Odense NØ.pdf
  171801/21
 • Til EDC: SV: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  170900/21
 • Til advokat: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. V1-kortlægning af Gartnervænget Øst 22 A, 5240 Odense NØ - matr. nr. 14 Åsum by, Åsum
  170750/21
 • Til Borger: Foreløbige resultat af de seneste målinger i indeluft i Vestergade 8 i Faaborg
  170773/21
 • Acadre opgradering 2021
  170651/21
 • til Vejle kommune: Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170712/21
 • Til Formpipe: Referat Opstartsmøde RSD 20210318 HI
  170457/21
 • Til Virksomhed - Afgørelse - din grund er nu omfattet af offentlig indsats.pdf
  170410/21
 • Til Varde Kommun og SKAT - Kopi af brev vedr. ændring af indsats efter Jordforureningsloven.
  170409/21
 • Til Virksomhed - Bilag til afgørelse - Tidligere afgørelsesbrev af 18.05.2004 inkl. kort over kortlagt område.PDF
  170412/21
 • Til Virksomhed - Bilag til afgørelse - Kort over kortlagt område.pdf
  170411/21
 • Til WSP, Kopi af Varselsbreve (1), Pulje 1
  181267/21
 • Til DMR, Kopi af varselsbreve (1), Pulje 2
  181255/21
 • Til Borger, opfølgende mail med kortmateriale vedr. Smedegyden 3, Agedrup
  192187/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb på din ejendom, matr.nr. 554 Vojens Ejerlav, Vojens og 375 Gl. Ladegård, Hammelev.pdf
  180269/21
 • Til Bækkedal Plantage ApS, Varsel om undersøgelse af vandløb på din ejendom, Søndre Ringvej 2, 6500 Vojens.pdf
  180270/21
 • Til DMR, Kopi af Varselsbreve (2), Pulje 2
  181262/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din ejendom, matr.nr. 563a m.fl. Vojens Ejerlav, Vojens.pdf
  180267/21
 • Til Svendborg Kommune, Justering af V2-kortlægning, Wandalsparken 62, 5700 Svendborg
  179548/21
 • Til Onyx Denmark Propco, Orientering om undersøgelse af vandløb nær matr.nr. 541a m.fl. Vojens Ejerlav, Vojens.pdf
  180262/21
 • Til WSP, Kopi af Varselsbreve (2), Pulje 1
  181274/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din ejendom, matr.nr. 559 Vojens Ejerlav, Vojens.pdf
  180265/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lunden 35B, 5320 Agedrup
  171478/21
 • Til Kolding Kommune og SKAT: kopi af Afgørelse - Udgår af kortlægning, Bjerndrupgårdvej 29, Bjerndrup, 6070 Christiansfeld, lok. 621-82004
  171940/21
 • Til JS-Bolig A/S: Kvittering for status-opdatering, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  171909/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, V1-kortbilag, høring, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  171975/21
 • SV til EDC: Lok. nr. 561-93003 - Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg
  171809/21
 • Til Home: sv på Skippervej 38, Odense, Lok. nr.: 461-81886
  171588/21
 • Til Varde Kommune, Skat: Kopi af V1 afgørelse
  173308/21
 • Til nabo ejerforening, udgået brev - Skippervej 38, 5270 Odense N.pdf
  171467/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Hirsevej 4, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  173374/21
 • Til Varde Kommune : Afgørelse Udgår inden
  170603/21
 • Til Vejle kommune + Skat: Kopi af: Rapport + Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 630-82293, Vejlevej 65, 7182 Bredsten
  171594/21
 • Til DMR: svar på aktindsigt Kongevej 243, 6510 Gram
  171421/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgå inden kortlægning, en del af Hirsevej 4, 5500 Middelfart, medejer
  173363/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  171973/21
 • Ændret form ved møde i Styregruppen for Interreg 6A den 21. april
  171382/21
 • Til 48a, 89d + 264a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund m.fl) (sendt digitalt: Job nr 188137860)
  171585/21
 • Sv til Advokathuset, : 5ø Stige By, Lumby, Odense Kommune - Skippervej 38 -Odense
  171522/21
 • Til 628n - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 188141183)
  172053/21
 • Til Odense Renovation AS, V1-høring, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  170414/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Gl. Banegårdsvej 5, 5500 Middelfart, matr. nr. 12y Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00030
  172787/21
 • Til Odense Renovation AS, V1-kortbilag, høring, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  170415/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Lunden 35, 5320 Agedrup
  172128/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af afgørelse udgået inden
  170648/21
 • Til NIRAS, Vedr. Rammeaftalen for systematisk kortlægning
  173098/21
 • Høring af Region Syddanmarks rekommandationslister for lægemidler – Basislisten og Fællelisten – svarfrist 4. maj 2021
  173086/21
 • Til borger, udgået brev - Skippervej 38, 5270 Odense N.pdf
  171456/21
 • Til DMR + Kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  173115/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, V1-høring, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  171974/21
 • Til 89g - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 188139522)
  171552/21
 • Til Odense Renovation AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  170413/21
 • Til MST: Regionens høringssvar til udkast til § 40 påbud på Ørsted, Skærbækværket, lok. 607-00583
  172116/21
 • Til advokatselskabet: Vedr.2884 - Skolevej 21, 5690 Tommerup - matr.nr. 6p Tommerup by, Tommerup.
  171081/21
 • Til Varde Kommune: V1 afgørelse
  173298/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 79, 5270 Odense N
  172991/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Sanderumgårdvej 32, 5220 Odense SØ.pdf
  172406/21
 • Til borger: Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 630-82293, Vejlevej 65, Bredsten.pdf
  171577/21
 • Til Borger: Afgørelse - Udgår af kortlægning, 621-82004
  171542/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Hirsevej 4, 5500 Middelfart, medejer
  173365/21
 • DR: vedr. forsinket høringssvar
  207545/21
 • 112: Rykker for høringssvar
  207449/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186720/21
 • til projekthaver
  177592/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186676/21
 • til projekthaver
  177586/21
 • Til WSP - Kontaktoplysning på ansat, der kan bidrage med nye oplysninger
  171181/21

25. marts 2021

Indgående

 • Fra EDC: Re: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  170897/21
 • Fra nabo - foto 2 træfældning - Sødover
  170789/21
 • Fra nabo - foto 1 træfældning - Sødover
  170783/21
 • Referat Opstartsmøde RSD 20210318 HI.docx
  170454/21
 • Fra Formpipe: Referat Opstartsmøde RSD 20210318 HI
  170453/21
 • Strandgaardsvej - ledningsplan.pdf
  170703/21
 • fra Vejle kommune : Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170715/21
 • Strandgaardsvej - ledningsplan.pdf
  170716/21
 • fra Vejle kommune : Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170701/21
 • Far DMR, Storegade 26, Esbjerg - revideret undersøgelsesnotat og §8 ansøgning
  199647/21
 • Telefonnotat - Borgerhenvendelse angående træfældning - Sødover
  170775/21
 • Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170702/21
 • Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170717/21
 • RE: Pulje 53 og 54 - revideret tidsplan
  170780/21
 • VS: Regionalt bidrag til RU-direktør-punkt/punkt til USE
  186152/21
 • Fra bank, RÅSTOF, medfølgende skrivelse til garantier matr.nr.13e Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  169700/21
 • Fra bank, RÅSTOF, Garanti matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  169682/21
 • Fra bank, RÅSTOF, medfølgende skrivelse til garantier matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  169690/21
 • Fra bank, RÅSTOF, garanti matr.nr. 13e Hesselmed Hgd., Ål
  169699/21
 • Udkast til samarbejdsaftale baselinemåling EK, RS, NPV
  173307/21
 • Fra Energi Danmark: ÅSV: Personreference
  169399/21
 • Fra ansøger RÅSTOF GIS filer Tillæg til Koledhus
  171789/21
 • Fra Energi DK: Vedr. el måler tilmelding
  169243/21
 • Fra DMR: Grundejer vil forsøge at fjerne forureningen i jorden, Haugevej 180, 5270 Odense N
  170209/21
 • Fra EDC: Henvendelse; VS: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  168825/21
 • Fra Frisesdahl, TIlbud på entreeprise, VS: ”Tilbud – Adelgade 138, Afværge”
  168865/21
 • Fra CJ Anlæg: VS: Tilbud på entreprise - Adelgade 138 - Bogense
  168861/21
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse til udlægning af slagge under plansilo og kørearealer, Vestterpvej 18, 7200 Grindsted.
  174288/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Sagsnr21-639_Doknr36335-21_v1_Miljøgodkendelse, Vestterpvej 18, Grindste..., Vestterpvej 18, 7200 Grindsted.
  174289/21
 • Repræsentant til den tværsektorielle forskningsgruppe
  168210/21
 • Endelig rapport 'Energiscenarier for Region Syddanmark'
  173310/21
 • Fra Energi Danmark: Vedr. tilmelding
  167617/21
 • Fra indvinders bank, RÅSTOF, vedr. indsendt garanti matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  169548/21
 • Fra indvinders bank, RÅSTOF, ny garanti fremsendt fysisk som erstatning for tidligere garanti matr.nr. 13e Hesselmed Hgd., Ål
  169569/21
 • SV_ Godkendt investeringsønske vedr service manager
  296544/21
 • Service Manager
  296542/21
 • SV_ Region Syddanmark - Statusmøde vedr. Cisco SWSS og Flexplan
  295830/21
 • Fra Schrøder: Aftale om tilsyn af anlæg
  167925/21
 • Fra Schrøder: Fejl i system
  167344/21
 • Fra borger: VS: "Henvendelse vedr. Ribegade 8, 7100 Vejle"
  193643/21
 • OPP undersøgelse - Følgebrev Region Syddanmark
  168194/21
 • Udkast til beretning om OPP
  168215/21
 • Fysioterapeut - Rettelser til yderregistret
  169019/21
 • Fra Klagenævnet - Afgørelse vedr. screeningsafgørelse - marts 2021 - Sødover.PDF
  169156/21
 • Fra borger: VS: Ribegade 8, 7100 Vejle - det glemte foto
  193790/21
 • Fra borger: Endnu et foto fra Ribegade 8, 7100 Vejle
  193730/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Ribegade 8, 7100 Vejle
  193696/21
 • Fra borger: VS: Byggesag på Ribegade 8-10, 7100 Vejle - fotos
  193714/21
 • Opsamling på aftaler efter møde mellem Region Syddanmark og Rigsrevisionen
  168162/21
 • Fysioterapeut - Ændringer til yderregistret
  169015/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167536/21
 • Fysioterapeut - ændringer i yderregistret.
  168997/21
 • Fra FES: Kauslunde Øvelsesplads Miljøhistorik og orienterende unds, Koesmosevej 51, Middelfart
  168928/21
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget for psykologer - ydernumre pr. 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2711604)
  167654/21
 • Ledige ydernumre 1.7.2021, Sj, Sy, Mi, No.docx
  167777/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ
  167274/21
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2711604) - Afslagsbegrundelser i POK - april 2017.docx
  167767/21
 • SV_ [EXT] VS_ Godkendt investeringsønske vedr service manager
  296534/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167963/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170197/21
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2711604) - Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer - Januar 2017.docx
  167658/21
 • Fra Miljøstyrelsen, forslag til råstofplan 2020
  168699/21
 • Fra Fåborg/Midtfyn Kommune: tiil rådgiver SV: Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  167357/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N.pdf
  168497/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg.pdf
  168010/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for regionens tilbagemelding: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170211/21
 • Fra borger: Vedr. undersøgelse, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg
  167973/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  168708/21
 • Mail fra Kirsten Kjeldal, Martha Nussbaum
  167840/21
 • Tidsplan - pr. 1.7.2021.doc
  167774/21
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål om §8-pligt tilVaskeplads med sandfang og olieudskiller
  170233/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N.
  168451/21
 • Fra Home, Skippervej 38, Odense, Lok. nr.: 461-81886
  171556/21
 • Fra COWI, Jupiterkontrolrapporter, Pulje 42
  183156/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  171950/21
 • Fra borger, Råstof, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  172983/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  172585/21
 • Fra DK Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  170475/21
 • Fra DMR: mail om aktindsigt Kongevej 243, 6510 Gram
  171376/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  170523/21
 • Fra Svendborg kommune: mail med udkast til § 8 tilladelse 479-70106
  171122/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Oprensningsrapport
  170696/21
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, opstilling af TNV anlæg, Æblegyden 18, 5592 Ejby
  170722/21
 • Fra Rådgiver: henv vedr. materiale på Kongenstæde, Fredericia
  170374/21
 • Fra advokatselskab: Vedr.2884 - Skolevej 21, 5690 Tommerup - matr.nr. 6p Tommerup by, Tommerup.
  171074/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om oprensning, Bjerndrupgårdvej 29 - 6070 Christiansfeld
  170640/21
 • Fra EDC: Lok.nr 561-93003 - Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg
  171804/21
 • Fra Esbjerg Kommune : mail vedr. § 8 pligt og undersøgeles Energivej 20, Esbjerg: oplæg til undersøgelse
  171155/21
 • Fra projekt: program og datoudkast fra marts 2021
  253250/21
 • TV2 Østjylland: Aktindsigt i Servicemålsoverholdelse
  224570/21

Udgående

 • Til VURDST: V2-afgørelse, ingen risiko, 510-81252, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev samt rapport
  173279/21
 • Til kommune: V2-afgørelse, ingen risiko, 510-81252, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  173277/21
 • Til Haderselv Kommune, Svar på screening for § 8 pligt - Bufferzone - Vinkelvej 2, 6100 Haderslev
  169987/21
 • Til DMR: Kortlægningsvurdering afventer resultat af oprensning, Haugevej 180, 5270 Odense N
  170210/21
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Kongensgade 15, Christiansfeld, lok: 621-81215
  169799/21
 • Til Kolding kommune, grundejer, Udgår af kortlægningen efter oprensning.pdf
  169804/21
 • Til UD: Anmodning rettet om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Skolevej 7, Nr. Aaby
  169767/21
 • Til Fensmark: Forespørgsel om mulighed for poreluftsmålinger og risikovurdering ifm. konstateret olieforurening på Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  169689/21
 • Til Rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser Pulje 29
  169289/21
 • Til NIRAS og Schrøder: Vedr. elmåler
  169246/21
 • Til Stenbjerg Ejendomme og Aabenraa Kommune: Høringsbrev V2 kortlægning
  169082/21
 • Til EDC: SV på henvendelse: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  168857/21
 • Til parter RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  172489/21
 • Til DMR: Kortlægningsvurdering pba. undersøgelsesresultater, Haugevej 180, 5270 Odense N
  168749/21
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Skolevej 7, Nr. Aaby
  168450/21
 • Invitation fra samordningskonsulent
  190030/21
 • Til UD: anmodning om tilbagebetaling af egenbetaling
  168183/21
 • Til WSP: Kommentarer til ekstra moniteringsnotat 2021
  168045/21
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Rugårdsvej 1, 5000 Odense
  168050/21
 • SV: Opdateret forretningsorden for LKO-styregruppen til kommentering
  167869/21
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Møllebakken 11, 6683 Føvling
  167762/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, SV: Andholm og påske matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  236302/21
 • Til SWECO - Pulje 53 og 54 - revideret tidsplan
  167635/21
 • Brev og undersøgelsesrapport vedr Kastanie Alle 19 Lunderskov_Sagsnr_12-20984_Dokid_41755-14_v1(1).MSG.msg
  167496/21
 • Brev og undersøgelsesrapport vedr Kastanie Alle 19, Lunderskov - Kastanie Alle 19 Lunderskov rapport.pdf_Sagsnr_12-20984_v1.PDF
  167498/21
 • Dokumentationsnotat Kastanie All´19, Lunderskov - Rambøll_notat_Kastanie Allé 19_endelig.pdf_Sagsnr_12-20984_v1.PDF
  167494/21
 • Til Miljøteknik, Svar på Henv (2), Kastanie Alle 19, 6640 Lunderskov
  167493/21
 • Brev og undersøgelsesrapport vedr Kastanie Alle 19, Lunderskov - 2014-02-13 DOK4_Høring undersøgelsesrapport.pdf_Sagsnr_12-20984_v1.PDF
  167499/21
 • Til Miljøteknik, Svar på Henv (1), Kastanie Alle 19, 6640 Lunderskov
  167491/21
 • Til Schrøder: Vedr serviceeftersyn
  167347/21
 • Til Borger: Svar på yderligere spørgsmål
  167320/21
 • Samarbejdsaftale NPV, EK, Reg Syddk - baseline naturvenligt landbrug
  167509/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170203/21
 • Til 27, 11n, 10bf, 43b og 22g - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund m.fl.) (sendt digitalt: Job nr 187959174)
  168209/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ.pdf
  167315/21
 • Til 17k, 17l og 17m - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt med fodpost: Job nr 187976963)
  169308/21
 • Til Grundejer, UDKAST, Afslag på dispensation, 3k, Terpling By, Åstrup.pdf
  169589/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom , Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N
  168511/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Tovskovvej 30, 6560 Sommersted.pdf
  180352/21
 • Til boerger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg
  168090/21
 • Til Grundejer, Høringsbrev, 3k, Terpling By, Åstrup.pdf
  169587/21
 • Til rådgiver: sagsmateriale matr. 704 ha, Fredericia Bygrunde, Oldenborggade 37, 7000 Fredericia
  169046/21
 • VS: Kræftsygdomme, cancer, lungekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. lorlatinib til behandling af uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft - version 2.0
  168651/21
 • til Region Sjælland Tilsagn om deltagelse -: Genindsendelse af IFD-projektansøgning om non-target-analyser, regionernes bidrag (Aquaplexus)
  170131/21
 • Til borger, Høring af forslag til råstofplan
  170000/21
 • Til 1i og 14s - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187906932)
  167542/21
 • til WSP analyse med bred pesticid pakke: Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  169972/21
 • Til Vejen Kommune, Orientering om høring vedr. § 52 afslag, 3k, Terpling By, Åstrup
  169585/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ.pdf
  167313/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  169819/21
 • Til rådgiver: mail 2: sagsmateriale matr. 704 ha, Fredericia Bygrunde, Oldenborggade 37, 7000 Fredericia
  169202/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Skotvej 2, 6560 Sommersted.pdf
  180319/21
 • Til borger: Kvittering for henvendelse vedr. undersøgelse, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg
  167995/21
 • Til 7000ds - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (IKKE sendt: Kan ikke finde en ejer)
  170044/21
 • Revisionsnotat for Region Syddanmark vedr. undersøgelse af OPP
  168206/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. byggesag - Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  194051/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 4, 6560 Sommersted.pdf
  180322/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Tovskovvej 19, 5660 Sommersted.pdf
  180349/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Tovskovvej 28, 5660 Sommersted.pdf
  180351/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 2, 6560 Sommersted.pdf
  180320/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Radbyvej 90, 5320 Agedrup
  167325/21
 • Til Energi Danmark: Valg af el-leverandør - Region Syddanmark
  167373/21
 • Til Miljøstyrelsen, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  168819/21
 • VS: Kræftsygdomme, cancer, lungekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. entrectinib til førstelinjebehandling af uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft – version 1.0
  168602/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Rågelundvej 117, 5240 Odense NØ.pdf
  167580/21
 • Til Vejle Kommune: Et foto mere fra haven på Ribegade 8, 7100 Vejle
  194069/21
 • Til borger: Kvittering for foto af haven på Ribegade 8, 7100 Vejle
  194043/21
 • Til borger: Kvittering for fotos og nedrivningstilladelsen for Ribegade 8, 7100 Vejle
  193777/21
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Forespørgsel om tidshorisont for svar
  179298/21
 • Til Enoch Estate, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Slotsvej 3, 6560 Sommersted.pdf
  180354/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 6, 6560 Sommersted.pdf
  180323/21
 • Svar på borgerhenvendelse vedr. Sygehusvæsen
  200164/21
 • Til DK Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  170007/21
 • Til Moddelfart Kommune og FES: Høring af V2-kortlægning, Koesmosevej 51, 5500 Middelfart
  170238/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel/orientering om undersøgelse
  168118/21
 • Til Odense Kommune, spm. vedr. Nyborgvej 540, 5220 Odense SØ
  170012/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 273, 5270 Odense N.pdf
  167553/21
 • Til 18n + 42c - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund m.fl) (sendt digitalt: Job nr 187970605)
  169347/21
 • Til 692d - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187998335)
  169891/21
 • Til Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020
  167486/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel og orientering om undersøgelse
  170192/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N
  168491/21
 • Til Borger: Vedr. forureningsundersøgelse på Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  168772/21
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020
  167714/21
 • Til Middelfart Kommune: Tilføjelse til svar: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170208/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  169228/21
 • VS: Stofskiftesygdomme, endokrinologi, væksthormonmangel: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne - version 1.3
  168613/21
 • VS: Kræftsygdomme, cancer, kræft med NTRK-fusion: Medicinrådets anbefaling vedr. entrectinib til behandling af NTRK-fusion-positiv kræft - version 1.0
  168600/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rågelundvej 117, 5240 Odense NØ.pdf
  167637/21
 • Til Ejerforeningen, V1-høring med bilag, Svendborgvej 100-104, 5260 Odense S.pdf
  169105/21
 • Til 669b - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (IKKE sendt: Kan ikke finde en ejer)
  170037/21
 • Til 24 - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187961713)
  168189/21
 • Til Svendborgvej 90 Aps, V1-høring med bilag, Svendborgvej 100-104, 5260 Odense S
  169111/21
 • Til borger: kopi af anmodning om tilbagebetaling af egenbetaling, Skolevej 7, Nr. Aaby
  168171/21
 • Til Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167472/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt til Vaskeplads med sandfang og olieudskiller
  170235/21
 • Til 175a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187992336)
  169884/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 3, 6560 Sommersted.pdf
  180321/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs matr.nr. 302 Mølby, Oksenvad.pdf
  180347/21
 • Til borgerforeningerne, Råstofplan 2020, høring af forslag
  181075/21
 • Journalist: Svar på aktindsigt i forhold vedrørende leje af Crown Plaza i København
  197585/21
 • Til rådgiver: 3 og sidste mail vedr. sagsmateriale matr. 704 ha, Fredericia Bygrunde, Oldenborggade 37, 7000 Fredericia
  170373/21
 • Til Middelfart sparekasse: vedr. nuancering og boligerklæring på byggegrund Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  170416/21
 • Til borger: Kelstrup Strandvænge 3, V2-afgørelse, ingen risiko med boligerklæring
  173275/21
 • Til projekt: vedr. afklaring af endelig dato
  253245/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 8, 6560 Sommersted.pdf
  180317/21
 • New contract between Region Syddanmark and DRF
  275400/21
 • Oplæg til servicemål og opgørelse skade januar 2
  168078/21

24. marts 2021

Indgående

 • Fra Orbicon, Sløjfning af boringer, Pulje 17 - Flyvepladsen 6
  171184/21
 • Fra DMR. Revideret undersøgelsesnotat og §8 ansøgning
  233129/21
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Partshøringssvar på screeningsafgørelse
  172459/21
 • Oplæg til samarbejdsaftale NPV, EK, Reg Syddk - baseline naturvenligt landbrug
  173357/21
 • Fra FMK RÅSTOF Høringssvar Partshøring af Udkast til tilladelse 12g Ørsted i Assens Kommune
  201098/21
 • Fra SWECO - Pulje 53 og 54 - revideret tidsplan
  167628/21
 • Vilkår efter Jordforureningsloven.pdf
  165449/21
 • fra fåborg midtfyn kommune Ny Vestergade 20, 5672 - Vilkår efter Jordforureningsloven
  165448/21
 • SV_ licensoversigt for telefonsystem
  295829/21
 • SV: Parallelanalyser
  166566/21
 • Fra Niras - Oversigtkort fra GEOGIS - Nørreport 15 og 17, Aabenraa
  166079/21
 • Henvendelse vedr. lokalitet 491-­70120
  164900/21
 • Fra Miljøstyrelsen, RÅSTOF, § 21-afgørelse ikke krav om miløjvurdering gasledning mellem Blåbjerg Biogas og Tarm MR-station (MST Id nr. 2686245).msg
  165110/21
 • Fra revisor: Aftalebrev 2021 underskrevet
  165862/21
 • Fra Rådgiver: vedr. stander Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  166973/21
 • DUT-høring: Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelser
  166198/21
 • Bilag 3 - Høringssvar fra SDE
  167252/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  164940/21
 • Fra STRING-netværket: Political follow-up on the OECD recommendations and the process moving forward
  167144/21
 • Internt, RÅSTOF, videresendelse af § 21-afgørelse, ikke krav om miløjvurdering
  165122/21
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. lok. 631-00430 - lige en rapport mere..........
  166571/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167369/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Møde
  166718/21
 • Fra Borger: Vedr. status for undersøgelse Gyden 1, 5970 Ærøskøbing
  167059/21
 • Fra Miljøstyrelsen, RÅSTOF, ej modtaget høringssvar
  165088/21
 • Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Xeljanz (tofacitinib)
  165835/21
 • Bilag 1 - Ansøgning og støtteerklæringer
  167250/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændret mødedato
  166495/21
 • Fra ansøger: revideret budget
  166430/21
 • Fra revisor: Aftalebrev Nyt OUH 2021 END 230321.pdf
  165866/21
 • Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
  165759/21
 • Fra projekt: anmoder om godkendelse af udsættelse pga coroan
  166520/21
 • Fra GEO, Henv.,Fynsvej 17, 6000 Kolding
  166793/21
 • Bilag 2 - Campus Faaborg analyse
  167251/21
 • Fra Nordicals, spm. vedr. Matrikel 115 Sønderborg, Lokalitet 537-3002
  166123/21
 • Fra DMR, Tidsplan, Pulje 2+3 - Overfladevand
  181298/21
 • Fra Miljøteknik, Henv., Kastanie Alle 19, 6640 Lunderskov
  167487/21
 • Fra Arbejdstilsynet Besøgsrapport
  167422/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  167391/21
 • Politikken: Aktindsigtsanmodning i ambulancekørsler uden medtagelse af patienter
  198408/21
 • Fra evaluator: grafisk tilrettede version af rapport
  179945/21
 • Fra projekt: vedr. gennemførelse af projektet ov evt. udsættelse
  167910/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  167589/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167364/21
 • Fra Rambøll - Opdateret tilbudsliste (med undersøgelse)
  170515/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Varsel om påbud Jordforurening Skærbækværk-
  170528/21
 • Fra COWI, Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 42
  183159/21
 • Fra Geopartner: vedr. tinglysning Brokbjergvej 2, Bovrup, 6200 Aabenraa
  171639/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: 431-80004 og 431-00022 - Afstemning af oplæg for nye boligområder i Faaborg
  170442/21
 • Fra Rambøll - Referat af besigtigelse (22-03-2021)
  170526/21
 • Fra DMR - Tidsplan for sagsforløb
  183890/21
 • Dagsorden - Styregruppemøde (VanDa)
  186071/21
 • SV: Welfare Tech Invest - udpegning til bestyrelse, herunder ændring af vedtægter
  172997/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  166286/21
 • Fra GEO, Henv, Dyrehavegårdsvej 38, 6000 Kolding
  166798/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fund af nikkel og olie over afskæringskriteriet ved jordflytning fra Assensvej 141, 5500 Middelfart
  206643/21
 • Fra Sweco: Resultater af canistermålinger
  227802/21

Udgående

 • Til DMR: Materiale
  166361/21
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift
  166321/21
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  166246/21
 • Opdateret forretningsorden for LKO-styregruppen til kommentering
  165606/21
 • 201008 UDKAST LKO forretningsorden.docx
  165608/21
 • Til Svendborg Kommune: Opfølgende spørgsmål vedr. Jessens Mole, 5700 Svendborg, lok. nr. 479-00059 og etablering af transformerstation
  165328/21
 • Til borger, Søndergade 9, SV på henvendelse vedr. forureningsundersøgelser på Søndergade 9, Aabenraa
  165192/21
 • SV på henvendelse vedr. lokalitet 491-­70120
  164911/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164807/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164806/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164808/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164809/21
 • Til Nordicals: Svar på forespørgsel
  164709/21
 • Til GEO, Svar på henvendelse, Fynsvej 17, 6000 Kolding
  166805/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V1 og placering af tidl. drivhus, Algade 3, 5750 Ringe
  166539/21
 • Til projekt: godkendelse af udsættelse af projekt pga corona
  166894/21
 • Til Tistrup Erhverv og Borgerforening: V2 varsel
  166624/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. Algade 3, 5750 Ringe - V1-varsling
  166764/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 varsel
  166992/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på spm vedr udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164884/21
 • Til Tistrup Børnehave: V2 varsel
  166909/21
 • Til Nordicals, svar vedr. Matrikel 115 Sønderborg, Lokalitet 537-3002
  166130/21
 • Til sygehusene og Lægemiddelrådet VS: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. Xeljanz (tofacitinib)
  165824/21
 • Til Rambøll A/S: Tilbagemelding vedr. lok. 631-00430 - lige en rapport mere..........
  166594/21
 • Til Miljøstyrelsen, RÅSTOF, spørger om de har modtaget høringssvar fra os
  165094/21
 • Til Miljøstyrelsen, Råstofplan 2020 Region Syddanmark
  168423/21
 • Til GEO, Svar på henvendelse, Dyrehavegårdsvej 38, 6000 Kolding
  166811/21
 • Til A Ejendomme ApS, V1-kortbilag, høring, Enggårdsvej 6B-D, 5270 Odense N.pdf
  166358/21
 • Til projekt: anmodet om status for gennemførelse af projekt
  167121/21
 • Til grundejer: V1-varsel, Algade 3, 5750 Ringe
  166512/21
 • Til LMR: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. COVID-19 vaccine AstraZeneca
  167222/21
 • Til Fåborg/Midtfyn Kommune: VS: Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  166990/21
 • Til A Ejendomme ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Enggårdsvej 6B-D, 5270 Odense N.pdf
  166359/21
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Algade 3, 5750 Ringe
  166524/21
 • Til Tistrup Boldklub: V2 varsel
  166806/21
 • Til Ejlskov: SV- henvendels
  165799/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsler om besigtigelse og undersøgelse
  165914/21
 • Til Sønderborg Andelsboligforeninge og Sønderborg Kommune: Høring af V2-kortlægning, Kløvermarken 5, Søndeborg
  165693/21
 • Til 18b + 38c - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187747419)
  165384/21
 • Til projekt: forespurgt om planer for gennemførelse af projekt
  167090/21
 • Til Borger, Råstof, Hørnigaf forslag til råstofplan
  166467/21
 • Til Borger: svar på henv. vedr. status for forureningsundersøgelse på ejendommen Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  167068/21
 • Til DMR og Kommune (kopi) - Varsler om besigtigelse og undersøgelse
  165320/21
 • Til A Ejendomme ApS, V1-høring, Enggårdsvej 6B-D, 5270 Odense N.pdf
  166360/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Smedegyden 3, 5320 Agedrup.pdf
  169126/21
 • Fra Rambøll, Placering af gravearealer, Søvej 28,5750 - Regionens lok. nr. 430-81455 - Anmodning om udtagelse af kortlægning
  172077/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Smedegyden 3B, 5320 Agedrup.
  169130/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagaelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ
  167275/21
 • til projekt: anmodet om planerne for projektet
  167109/21
 • Til 10g - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 187739198)
  165371/21
 • Bilag 5 - Forslag til høringssvar til SESG
  167254/21
 • Til Cowi: Hvenetved 5 - oplæg på supplerende undersøgelser
  227827/21

23. marts 2021

Indgående

 • Fra Borger: Svar på høring af undersøgelsesrapport Ved Slottet 25 i Aabenraa
  164822/21
 • Fra Vores ELnet: Vedr. valg af el-leverandør
  165173/21
 • Fra NIRAS: Vedr. el selskab
  163703/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - alt materiale er modtaget
  164534/21
 • Fra COWI, Kontrakt, Adelgade 3 m.fl, lok: 621-293
  250041/21
 • VS: RBGB kvartalsudtræk 2020, Q4
  162860/21
 • Søvej 28,5750 - Regionens lok. nr. 430-81455 - Anmodning om udtagelse af kortlægning
  163307/21
 • FW Søvej 28 - Byhotellet.msg
  163310/21
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - Er der kommet svar?
  175294/21
 • Høring af ny national klinisk retningslinje for behandling af forreste korsbåndslæsioner.
  165314/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  165092/21
 • Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
  165129/21
 • Fysioterapi - Ydernummer og opdatering på sundhed.dk
  164796/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  166318/21
 • Tilbud på opgradering af urologisøjle inkl. ESG-410 med trådløs fodpedal 03203.pdf
  192305/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Spm Udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164868/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse om ikke påbud, Skagerrakvej 1
  166874/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  166310/21
 • Udkast til beretning om OPP - Beretningsudkast OPP.docx
  168263/21
 • Udkast til beretning om OPP - Følgebrev Region Syddanmark.docx
  168269/21
 • Fra Svendborg Kommune: Rapport, Undersøgelse, 23-04-2020, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  180516/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. tilbagemelding angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171988/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for høring om påbudsmuligheder, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  172490/21
 • Fra COWI, Vedr. boringssløjfning, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  183265/21
 • fra DMR : Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder
  162923/21
 • Fra DMR, modtaget 450-81304 Sofienbergvej , 5800 Nyborg - kort.pdf
  163954/21
 • Fra Odense Katedralskole: vedr. pilotprojekt om bæredygtigt forbrug og adfærd
  184582/21
 • Fra WSP: Supplerende moniteringsnotat 2021
  162474/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. tilbagemelding angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  172029/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Fanø Kommune
  162498/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Gelsted. Hylkedamsvej 77-19. Jordhåndtering felt 1-50 og opstakket jord. MAIL 1 AF 2
  164101/21
 • fra DMR : Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder
  162920/21
 • Fra Fanø Kommune Høringssvar vedr. Forslaget til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  163396/21
 • Fra Nyborg Kommune: I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse - afklaring på jordfor
  163391/21
 • Fra DMR, modtaget 450-81304 Sofienbergvej , 5800 Nyborg - Projektkontrol.pdf
  163929/21
 • Final - National konsensus vedr DPD mangel
  162897/21
 • Fra Odense Kommune: Rapport miljøundersøgelser Chr Park jan 2020.pdf
  163651/21
 • Fra Odense Kommune: § 8 ansøgning - Christians Park, Odense - Udpegning af sagsbehandler - 8 ansøgning Christians Park-feb2021.pdf
  163634/21
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om udtalelse vedr. byggesag 450-2020-46792 Lindholmvej 18 5800 Nyborg.msg
  163384/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Fanø Kommune
  162485/21
 • Fra Nyborg Kommune: UDKAST - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til opsætning af kontorpavillion på Lindholmvej 18, 5800 Nyb
  163341/21
 • Høring over vejledninger om medicinsk udstyr - bemærkninger inden den 6. april
  162827/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. marts 2021
  164342/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Vestervoldgade 41, Nyborg
  162365/21
 • Fra Nyborg Kommune: mail vedr, Høring af udkast til §8-tilladelse: Lindholmvej 18, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder), Lokalitetsnummer: 449-80011.
  163330/21
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel om kortlægningsbrev på lok. 631-00430
  164043/21
 • Fra projekt: vedr. forlængelse af projektperiode
  163646/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  163360/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse: Lindholmvej 18, 5800 Nyborg
  163337/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  163401/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  163543/21
 • Fra DMR, modtaget 450-81197 Skippergade , 5800 Nyborg - kort.pdf
  163934/21
 • Fra DMR: modtaget 450-81197 Skippergade , 5800 Nyborg - Projektkontrol.pdf
  163926/21
 • Fra Odense Kommune: § 8 ansøgning - Christians Park, Odense - Udpegning af sagsbehandler
  163449/21
 • Fra Haderslev kommune: henv. om Screening for § 8 pligt - Bufferzone - Vinkelvej 2, 6100 Haderslev
  161997/21

Udgående

 • Parallelanalyser
  164599/21
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Fåborgvej 24, 5700 Svendborg.pdf
  164465/21
 • Til Svendborg Kommune og VURDST: Område omkring 15.000 L tank udgår inden kortlægning pga. tidl. undersøgelse, Fåborgvej 24, 5700 Svendborg
  164464/21
 • Fra COWI: Vedr. boringer
  166307/21
 • Til Tønder Kommune: Svar på fremsendelse af § 19.-tilladelse til midlertidig oplagsplads, Østermarkvej 22, 6280 Højer
  163386/21
 • Til borger, Udgået inden kortlægning efter oprensning, Dons Landevej 123, 6000 Kolding.pdf
  162746/21
 • Til Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af materiale og ingen bemærkninger til afslutning af sagen på Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  162206/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - Der er ikke kommet svar
  175295/21
 • Til 27 - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 187720898)
  164368/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, Skinderbro 6, 6200 Aabenraa.pdf
  179916/21
 • Til 3d - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 187722544)
  164326/21
 • Til 9a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187719403)
  164379/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167764/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  164932/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167753/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167903/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167778/21
 • Til Kommune: Varsel undersøgelse overfladevand
  167804/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167857/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167847/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167897/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167744/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb langs din ejendom, Skinderbro 11, 6200 Aabenraa.pdf
  179914/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af vandløb nær Engvej 15, 6200 Aabenraa.pdf
  179918/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167732/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167832/21
 • Til Kommune: Varsel undersøgelse overfladevand
  167760/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167775/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167751/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb langs din ejendom, Skinderbro 4A, 6200 Aabenraa.pdf
  179910/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, Engvej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  179915/21
 • Til Aabenraa Kommune, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, matr.nr. 636, 655, 1859 og 1863 Aabenraa.pdf
  179917/21
 • Til DGE A/S: Tilbagemelding på spørgsmål: Vedr. angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano
  172044/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167838/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167772/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167786/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167782/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167895/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167727/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167794/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167862/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167784/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167812/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167755/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167850/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167819/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167911/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167809/21
 • Til DGE A/S: Kvittering for tilbagemelding angående, hvornår der sløjfes boringer på Gelsted Galvano A/S
  172014/21
 • Til 17b - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187629652)
  163177/21
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af Afgørelse - Udgår af kortlægningen Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  164131/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks svar på høring af udkast til bekendtgørelser om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame for lægemidler
  162489/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 17/975, 493-00006 - mail 2
  162953/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.:08/12764 KORTL, 493-00006, matr. nr. 9m og 9ah Ærøskøbing Markjorder - mail 1
  162940/21
 • Til Rudolf Steiner Skoleforening: V1-kortlægning efter jordforureningsloven, Blangstedgård Alle 70, Odense
  163340/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 17/975, 493-00006 - mail 2
  162987/21
 • Til 3a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187631029)
  162993/21
 • Til Grundejerforeningen Søballehøjen, V1-afgørelse, Søballehøjen 20, 5270 Odense N
  163892/21
 • Til Odense Kommune: V1-kortlægning, Blangstedgårds Alle 70 + 93/95, Odense
  163362/21
 • Til DMR + Kommune (kopi) - Varsler + orienteringer om undersøgelse
  163838/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gammelhavn 2/Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle - mail nr. 1
  164055/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 18/60796, 493-00006 - mail 3 og sidste
  162960/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev samt standardvilkår og rev-instruks
  163413/21
 • til Borger Svar på: Telefonbesked -Lokalitets nr.: 445-00022
  162379/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks svar på HØRING: 4 vejledninger om medicinsk udstyr
  162473/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbreve for lok. 631-00430
  164051/21
 • Til Borger - Afgørelse - Udgår af kortlægningen Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev (515-50247).pdf
  162941/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Hjallesegade 24C, 5260 Odense S.pdf
  163134/21
 • Til Frisesdahl - Underskrevet entreprisekontrakt
  162793/21
 • Til Vores elnet AS, V1-høring med bilag, Kirkegyden 129T, 5270 Odense N
  163316/21
 • Til Vejle Kommune: Rykker for dokumentationsrapport
  164310/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lodsvej 10, 5270 Odense N.pdf
  163952/21
 • Til 477a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt med fodpost: Job nr 187638574)
  162631/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af Afgørelse - Udgår af kortlægningen Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  164117/21
 • Til Odense Kommune; SV: Vedr. ændret projekt på Middelfartvej 124, Odense
  162964/21
 • Til Borger, Vedr. undersøgelse af Glentevej 2 - V2-varsel med bilag.pdf
  163843/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gammelhavn 2/Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle - mail nr. 2
  164066/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164030/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 18/60796, 493-00006 - mail 3 og sidste
  162995/21
 • Til 11a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr. 187667588)
  163946/21
 • Til Ejendomsselskabet Fasion Flowers, V1-høring med bilag, Kirkegyden 129, 5270 Odense N
  163317/21
 • Til 15a, 17e, 94d, 94f (kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187630377)
  163015/21
 • Til DMR + Kommune (kopi) - Varsel om undersøgelse
  164274/21
 • Til borger og Vejle Kommune: Udkast til afgørelse efter jordforureningsloven, Julius Jepsensvej 126, Skibet
  163958/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Søballehøjen 3, 5270 Odense N
  163837/21
 • Til 94b - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187628713)
  163363/21
 • til Borger Svar på : Telefonbesked vedr. 611-00077
  163105/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Søballehøjen 1, 5270 Odense N
  163857/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Søballevej matrikel 46c
  163990/21
 • Til Borger, bilag til varselsbrev: Grundejerrapport vedr. 495-50069, Glentevej 2 5853 Ørbæk.pdf
  163853/21
 • Til 17a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187626576)
  163390/21
 • til borger, Råstofplan 2020, høring
  166609/21

22. marts 2021

Indgående

 • Notat intromøde baseline naturvenlig landbrugsdrift i Ribemarsken
  162242/21
 • Fra TreFor: Resultaterne fra afværgeanlægget - analyser
  161877/21
 • Fra Svendborg Kommune: Dokumentation for fjernelse af 2 x 4.000 L tanke, Fåborgvej 22 (24), 5700 Svendborg, Vognmandsforretning lok nr 479-00620
  161513/21
 • Dokumentation for 4000L autogasolieanlæg fjernet.pdf
  161515/21
 • Dokumentation for 4000L benzinanlæg fjernet.pdf
  161514/21
 • fra Odense kommune : bemærkninger til undersøgelse Dalumfra Rådgiverr Fjernvarme. Miljøtekniske undersøgelser. § 8 ansøgning
  165463/21
 • Fra Pronestor: Garanti for fakturering af faktisk forbrug
  161245/21
 • Tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 6 af 6
  161532/21
 • 314963-20_v1_314933-20_v1_Påbud om oprensning af olieforurening ved olieudskiller.PDF.PDF
  161539/21
 • 241226-20_v1_461 Søgårdlejren. Supplement til Forslag til afværgeforanstaltninger juni 2020.PDF.PDF
  161538/21
 • 170713-20_v1_461 Søgårdlejren. Forslag til afværge overfor jordforurening ved byg 29 og 30. 2019.pdf.PDF
  161526/21
 • Tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 5 af 6
  161521/21
 • 170712-20_v1_461 Søgårdlejren notat monitering byg 29 og 30. 2019.pdf.PDF
  161508/21
 • 170713-20_v1_461 Søgårdlejren. Forslag til afværge overfor jordforurening ved byg 29 og 30. 2019.pdf.PDF
  161518/21
 • 170709-20_v1_461 Søgårdlejren Afgrænsende undersøgelse ved bygning 29. 2019.pdf.PDF
  161497/21
 • 170710-20_v1_461 Søgårdlejren afgrænsende undersøgelse ved bygning 30. 2019.pdf.PDF
  161491/21
 • Tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 2 af 6
  161477/21
 • 498767-18_v1_461 Søgårdlejren Afgrænsende undersøgelse 2018 endelig [DOK388740].PDF.PDF
  161481/21
 • Fra Kolding Kommune: Supplerende oplysninger vedr. C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  162760/21
 • 2021-0246 2021-02-11 Oplæg til forureningsundersøgelse, Hvidkærvej 3, Odense inkl. bilag.pdf
  162555/21
 • Vedr. oplæg til undersøgelse, Hvidkærvej 3 i Odense
  162552/21
 • Fra DMR, Resultater vandprøver, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  161286/21
 • Fra DMR, Resultater vandprøver, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  161288/21
 • Fra Pronestor: Referat fra planlægningsmøde 22-03-2021
  160356/21
 • Pronestor serverskifte og opgradering - Mødereferat
  160357/21
 • Tilladelse rørledning husdyrgødning Aasgaard Agro.pdf
  165437/21
 • Til orientering - tilladelse til rørledning til transport af gylle ved Søvig og Nybro i Varde Kommune
  165436/21
 • 1 Brev fra Region Syddanmark.PDF
  159791/21
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Antilopevej 5, 7100 Vejle
  161815/21
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  161816/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Dagsorden for mødet den 7. april 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  160045/21
 • Fra WSP: ressourcepersonaftaler tTEM
  159046/21
 • Fra Formpipe: Løsnings-/integrationsoversigt
  159016/21
 • VS: Welfare Tech: DAGSORDEN for ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021, kl. 16:00 - 18:00
  179700/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  164919/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167718/21
 • Telefonnotat, grundejer, 22-03-2021
  160069/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast til §8 tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 1 af 6
  161447/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for oplysninger omkring TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171978/21
 • Fra NIRAS, Modtaget Perlegade 82 grundejerrapport.pdf
  161253/21
 • fra Borger VS: Ang. matrikel 738m
  161584/21
 • Fra NIRAS, modtaget naborapport vedr. Perlegade 78, 6400 Sønderborg.pdf
  161186/21
 • Fra virksomhed: henvendelse vedr. Brev fra Region Syddanmark
  161155/21
 • Fra Klagenævnet - Afgørelse fra Klagenævnet af 19. marts 2021 - matr.nr. 2a Møsvrå, Almind.PDF
  159432/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  160640/21
 • Svar på forespørgsel
  161148/21
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: Snedkervej 1
  161303/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  161501/21
 • Fra Odense Kommune: mail med oplæg til undersøgelse Dalumvej 58-60, Odense
  161898/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedrørende oplysninger til brug for kommunens afgørelse i forureningssag på gelsted Galvano A/S
  171744/21
 • Fra NIRAS, modtaget teknisk rapport vedr. Perlegade 80, 6400 Sønderborg.pdf
  161103/21
 • fra WSP 479-81250 Skårup Tværvej 2 - analyserapporter
  160211/21
 • Fra Fredericia Kommune: Opdateret moniteringsnotat for Bådhusene
  184693/21
 • Fra Haderslev kommune: Anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge - Øsby Søndergade 31, 6100 Haderslev
  161149/21
 • Til firma - spørgsmål til areal, ejendom, Skallebjergvej 500
  159789/21
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Perlegade 80, 6400 Sønderborg.pdf
  161126/21
 • Fra Vejle Kommune: Udbrændt rendegraver ved Tinnetvej 78, 7323 Give
  161265/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedrørende oplysninger til brug for kommunens afgørelse i forureningssag på ejendommen Gelsted Galvano
  159497/21
 • Fra FM Kommune: Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  161049/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks kanal
  184660/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  162841/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet på dele af matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev m.fl.
  161799/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164022/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  162798/21
 • Fra DGE, Pulje 5: Ølundgyden 29, 5450 Otterup -
  249178/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  162687/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. Nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186660/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK, kopi af mail til kommunen onkring oplæg til undersøgelse - Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  176724/21
 • Fra projekt: Projektet opgives, gennemføres ikke
  161939/21
 • Fra Middelfart Kommune: Jordhåndteringsplan, bygge- og anlægsarbejde, Hylkedamvej 79, 5591 Gelsted.
  162539/21
 • Fra Hindsgaul Entreprise: Gelsted. Hylkedamsvej 77-19. Jordhåndtering felt 1-50 og opstakket jord.
  162655/21
 • fra DMR : Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder
  162912/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  162301/21
 • Fra Nordfyns Kommune: mail vedr. Fund af olietank
  162097/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 27
  164533/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 25
  164531/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 26
  164532/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 23
  164528/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 24
  164530/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 22
  164525/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 21
  164523/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 20
  164522/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 18
  164520/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 19
  164521/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 17
  164519/21
 • Til Esberg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 15
  164517/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 16
  164518/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 14
  164516/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 13
  164515/21
 • Til Esberg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 12
  164514/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 11
  164513/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 10
  164512/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 9
  164511/21
 • Til Esberg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 8
  164510/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 7
  164509/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 6
  164508/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 5
  164507/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 4
  164506/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 3
  164505/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 1
  164502/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 2
  164503/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 3
  164500/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 2
  164499/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 1
  164496/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 27
  162622/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 27
  164492/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 26
  162618/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 26
  164491/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 25
  164490/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 25
  162613/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 24
  162612/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 24
  164488/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 23
  162609/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 23
  164487/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 22
  164486/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 22
  162602/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 21
  162601/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 21
  164484/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 20
  164483/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 20
  162599/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 19
  162598/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 19
  164482/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 18
  164479/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 18
  162594/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 17
  162590/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 17
  164477/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 16
  162589/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 16
  164476/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 15
  162585/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 15
  164474/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 14
  162578/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 14
  164472/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 13
  162574/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 13
  164470/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 12
  164468/21
 • Ti Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 12
  162565/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 11
  164467/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 11
  162563/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 10
  164463/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 10
  162559/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 9
  164462/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 9
  162554/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 8
  162553/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 8
  164461/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 7
  164459/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 7
  162548/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 6
  164456/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 6
  162544/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 5
  162542/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 5
  164455/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 4
  162538/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 4
  164454/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 3
  162535/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 3
  164453/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 2
  162534/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 2
  164452/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 1
  162531/21
 • Til wurdst: endelig V2-afgørelse, Skolevej 5, Nr. Aaby samt rapport
  161579/21
 • Til kommune: endelig afgørelse V2-kortlægning, ingen risiko, Skolevej 5, Nr. Aaby
  161578/21
 • Til borger, Udgår efter oprensning, Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV.pdf
  161249/21
 • Til Pronestor: Projektestimat godkendt
  161238/21
 • Til NIRAS, Kortlægningsafgørelse, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  161164/21
 • Til Svendborg Kommune, Kortlægningsafgørelse, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  161115/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  161110/21
 • V2-afgørelse af d. 15-03-2000, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  161111/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  161109/21
 • Til SKAT, Orientering om kortlægningsafgørelse, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  161108/21
 • [Sagsnr.:21/4991] – Referat fra planlægningsmøde 22-03-2021
  160256/21
 • Til wurdst: endelig V2-afgørelse, Skolevej 7, Nr. Aaby samt rapport
  160271/21
 • Til kommune: endelig afgørelse V2-kortlægning, ingen risiko, Skolevej 7, Nr. Aaby
  160269/21
 • Til Varde Kommune: Kvitteringssvar på orientering om tilladelse grundvandssænkning og nedsivning i Nordenskov, 6800 Varde Kommune
  160123/21
 • Til DMR: Telefonnotat, 22-03-2021, Haugevej 180, 5270 Odense N
  159891/21
 • Til Varde Kommune, Jordforurening, Hjulsagervej 100, Henne, lok: 573-81130
  159738/21
 • Til Borger, Jordforurening, Hjulsagervej 100, Henne, lok: 573-81130
  159740/21
 • Til ansøger: tilsagn til underskrivt: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/35647
  159685/21
 • Kunstruten Fyn - Underskrevet tilsagn.pdf
  159686/21
 • Svar på høringssvar - Skebyvej 10, Otterup
  159243/21
 • Opfølgende teknisk undersøgelse august 1993, Fåborgvej 22, 5700 Svendborg
  159124/21
 • Til Svendborg Kommune: Vedr. Fåborgvej 22 (24) Vognmandsforretning, 5700 Svendborg, lok nr 479-00620
  159123/21
 • Kortbilag Harndrup.JPG
  159099/21
 • Korrigeret referat Opstartsmøde RSD 20210318.docx
  159020/21
 • Til Formpipe: Korrigeret referat Opstartsmøde RSD 20210318
  159019/21
 • Til borger, BILAG til V2-varsel, Grundejerrapport vedr. Perlegade 80_grundejer.pdf
  279902/21
 • Til projekt: vedr. regnskab
  160048/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 1
  164447/21
 • Til grundejer: Bilag, V2-kortlægning m. bilag, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  160325/21
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171945/21
 • Til virksomhed - Vedr. spørgsmål til areal, ejendom, Skallebjergvej 500
  159808/21
 • til Borger svar på henvendelse : Bygrund med mulig forurening (V1)
  161210/21
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. sagen fra Gelsted Galvano A/S
  171774/21
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  167852/21
 • Til Skat: endelig V2-kortlægning
  161197/21
 • Til borger: endelig V2-afgørelse, ingen risiko, Skolevej 7, Nr. Aaby
  160253/21
 • Til Ejlskov, SV: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-00264
  158819/21
 • til Borger svar på henvendelse VS: Ang. matrikel 738mSvendborg - 479-00052
  161590/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring vedr. påbudsmuligheder, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  160673/21
 • til Borger Svar på henvendelse SV: Jordforurening matr. 6e Ødis - lokalitet 629-­00064
  161439/21
 • Til Aabenraa Kommune: endelig V2-kortlægning
  161157/21
 • Til borger - Kortbilag - Forslag til råstofplan 2020
  159097/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Engumvej 150, 7120 Vejle Øst.pdf
  161421/21
 • Til Sønderborg Kommune: : Svar vedr forslag til undersøgelser, Skovvej 16, Sønderborg
  158724/21
 • Til borger: endelig V2-afgørelse, ingen risiko, Skolevej 5, Nr. Aaby
  161576/21
 • Til DGE A/S: Vedr. tilbagemelding angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171953/21
 • Til projekt: svar vedr. budget
  159956/21
 • til Ejendomsmægler Asger Olsen Svar på henvendelse SV: Aktindsigt V1 forurening på matr.nr. 1a, Østerby By, Svanninge. lokalitet 431-80018
  161789/21
 • Til Borger, mail vedr. brev med varsel om kortlægning af del af Smedegyden 7.
  159712/21
 • Til grundejer: Resultat af gentagen undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  160291/21
 • til ejendomsmægler Evald Møller Svar på henvendelse : 49442020 Kirkegade 23, Hjordkær -
  160683/21
 • Til borger link til kortlægning fremsendt på forespørgsel
  158644/21
 • Til Danske Regioner: Anmodning om tal - Region Syddanmark
  160398/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Vestervoldgade 41, 5800 Nyborg
  162378/21
 • Til Ejlskov, SV: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-00264
  158825/21

21. marts 2021

Indgående

 • Fra advokat: Henvendelse vedr. kortlægningsårsag for Gartnervænget Øst 22 A, 5240 Odense NØ - matr. nr. 14 Åsum by, Åsum
  170746/21
 • Fra COWI, Adelgade 3/Raadhusstræde 1, Kolding - referat af opstartsmøde den 19. marts 2021
  250033/21
 • Fra WSP, matrikler til besigtigelse, Pulje 1
  181314/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 17.03.2021 - Region Syddanmark
  172610/21
 • Journalist: Aktindsigt i forhold vedrørende leje af Crown Plaza i København
  197578/21
 • Fra Borger Henvendelse Jordforurening matr. 6e Ødis - lokalitet 629-­00064
  161431/21
 • fra ejendomsmægler Evald Møller Henvendelse 49442020 Kirkegade 23, Hjordkær -
  160613/21
 • fra Borger Henvendelse 450-81228- Bygrund med mulig forurening (V1)
  161098/21
 • Fra WSP - Oversigt over matrikler, der skal varsles
  162447/21

20. marts 2021

Indgående

 • Annulleres: Planlægning og koordinering for afprøvning af reduceret hjerterehabiliteringspakke og konditest
  158461/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  160270/21
 • Fra projekt: ny budget
  159302/21
 • fra Ejendomsmægler Asger Olsen Aktindsigt V1 forurening på matr.nr. 1a, Østerby By, Svanninge. lokalitet 431-80018
  161788/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  160628/21

Udgående

 • Til Vejle Kommune: Rykker fremsen vedr. manglende oplysninger.
  158336/21

19. marts 2021

Indgående

 • Referat Opstartsmøde RSD 20210318.docx
  159014/21
 • Fra Formpipe: Referat Opstartsmøde RSD 20210318
  159013/21
 • Fra BDO: Underskrift af Ledelseserklæring og refusionsbrev
  163404/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret grave og EfterbehandlingsplanTilladelse Jordløse - Ny grave - og efterbehandlingsplan version 2
  172412/21
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Budgetstatus og honorarregning 19.03.21
  157873/21
 • Fra Kolding Kommune: Afslutningsrapport, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158057/21
 • OM-sag 6000-80-2140 Tilsynsrapport, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158058/21
 • fra Esbjerg kommune Forureningsundersøgelse, Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  171162/21
 • 2020-3088 Vestervejen 37A, Nordby_Rapport forureningsundersøgelser.pdf
  171163/21
 • Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158052/21
 • Fra Kolding Kommune: Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158051/21
 • Fra Kolding Kommune - Fremsendelse af potentialekort
  180152/21
 • Fra Varde kommune, Til orientering - OM-forueningssag på Hjulsagervej 100, Henne afsluttes
  157811/21
 • fra borger : oplæg miljøundersøgelse
  157526/21
 • Aktindsigt
  157611/21
 • Fra DMR, Mail med matrikler, som forventes berørt ifm. undersøgelse af overfladevand, Pulje 2
  181305/21
 • Til kontaktgruppe om arbejdsmiljø: Input til fastsættelse af arbejdsmiljømål - AT - Udvikling af tal i AH fra 2012-2018 for udvalgte brancher og indeks.pdf
  218517/21
 • Til kontaktgruppe om arbejdsmiljø: Input til fastsættelse af arbejdsmiljømål
  218510/21
 • Fra Odense Kommune: Svar til Ingeniør'ne ved analyseprogram ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense
  157829/21
 • Kommissorium_Godkendt af Direktionen 18.januar2021.pdf - Kommissorium_Godkendt af Direktionen 18.januar2021.pdf
  156066/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  157834/21
 • fra WSP Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  159828/21
 • Fra DMR - Oversigt over matrikler, der skal varsles
  158151/21
 • Fra Niras: Grundejer rapport, Perlegade 94, 6400 Sønderborg, 537-30010
  156511/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  157381/21
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg
  156555/21
 • Fra Niras: Grundejer rapport, Løngang 33, 6400 Sønderborg, 537-30010
  156464/21
 • Fra Ingeniør'ne: Dokumentation efter fjernelse af forurening i B0+B8 samt anmodning om §8 tilladelse til boliger i B0+B8
  157793/21
 • Fra Odense Kommune: undersøgelsesoplæg - Flintagergårdvej 95 (lok.nr. 461-05024)
  199456/21
 • Fra Niras: Grundejer rapport Perlegade 90-92, 6400 Sønderborg, 537-30010
  156480/21
 • Fra Niras: Teknisk rapport, Løngang 37 Sønderborg, 537-30010
  156419/21
 • Fra SUM Omkostningsfordelinger mellem Nyt OUH og tilgrænsende anlægsprojekter
  185296/21
 • Aktindsigtsanmodning fra DR - TK og afstandstakst i vagt i 2019 og 2020
  160009/21
 • Fra Ejlskov, VS: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-00264.
  158809/21
 • Fra Kolding Kommune: Undersøgelsespåbud - Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  160920/21
 • Nationalt Genom Center: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk frist 23. april
  162296/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afslutning af sag
  162109/21
 • DR: spørgsmål vedr. afgørelse af dele af aktindsigtsanmodning i voicelogs
  207505/21
 • Fra Rådgiver - SV: 515-50247, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev - Rapport endelig
  162649/21
 • Fra Sweco:- Vedr. Blæsbjerggade 31
  227797/21
 • 21-138815-001 - Bekendtgørelse under offentliggørelse
  275391/21

Udgående

 • Til borger, Slotsgade 5, SV: Resultater af de seneste undersøgelser på Slotsgade 5.
  158164/21
 • Til DMR: Umiddelbare tanker omkring kortlægning efter resultater af undersøgelse, Haugevej 180, 5270 Odense N
  158161/21
 • Til Grundejer - Vestergade 34 - Udbetaling af erstatning for strømforbrug - Grundejer 1.pdf
  178885/21
 • Til Grundejer - Vestergade 34 - Udbetaling af erstatning for strømforbrug - Grundejer 2.pdf
  178886/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Orientering om udsendt myndighedshøring matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  157623/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  157616/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  157618/21
 • Til COWI: Kommentar til oplæg og tilbud 2021
  157522/21
 • Til Rambøll: Oplæg/tilbud ønsker på supplerende undersøgelser
  157318/21
 • til Faaborg-Midtfyn kommune §8-høringssvar for kærvej 1, 5672 Broby, Faaborg-Midtfyn kommune, matr. 44a, 64a Vejle By, Vejle, lok.nr 430-81526
  156573/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  156572/21
 • SV: Til Varde Kommune, Svar på forespørgsel om oplysninger til brug for sagen vedr. varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  157484/21
 • Til Eljskov: Henvendelse omrking undersøgelsesog dokumentationsrapport
  165722/21
 • Til Haderslev Kommune og SKAT: Til orientering - V2 afgørelse, Slagtergade 20 A, Slagtergade 16A-D 6100 Haderslev, lok. 515-20007
  158166/21
 • Til Assens Kommune - Grundvand: Orientering om klorid i grundvandet, som ikke kortlægges, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  156639/21
 • Til borger og Kerteminde Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  157441/21
 • Til Borger: Svar vedr. Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg
  156561/21
 • Til Assens Forsyning: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg.pdf
  156615/21
 • Til Aabenraa Kommune: SV: vedr. Partshøring - Tilladelser til grundvandssænkning og vandindvinding ifm. råstofindvinding ved Kliplev
  157351/21
 • Til Midtby-Bolig Aps: V2 afgørelse, Slagtergade 16A-16D, 6100 Haderslev
  158026/21
 • Bilag til V2-afg., 543-07501 Endelig grundejer rapport - Vestergade 38A.pdf
  157892/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, byggeri i interesseområde, Tornhøjvej 26
  157355/21
 • Til TI Vedr. tilbud om konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance - 20/52772
  157437/21
 • Til L-Mediehus A/S og Kerteminde kommune. Orientering om forestående forureningsundersøgelse
  157430/21
 • Til projekt: henvendelse vedr. projektmidler
  157373/21
 • Til HI3G Denmark ApS, V1-afgørelse med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl (4Z), 5260 Odense S.pdf
  158152/21
 • Til borger og Kerteminde kommune: Orientering om forestående forureningsundersøgelse
  157414/21
 • Til MST: høringssvar vedr. påbud vedrørende jord- og grundvandsforurening A/S Dansk Shell (MST Id nr.: 2767943) om oprensning, lænsning og monitering af jord- og grundvandsforurening med DEA og kulbrinter på raffinaderiet
  156965/21
 • Til projekt: meddelse om tilsagn til projektet
  156948/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  156632/21
 • Til Larsen og Ibsen Holding, V1-afgørelse med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S.
  158149/21
 • Til Landbrug: Udgår delvist, Teglværksvej 21, 6830 Nørre Nebel.pdf
  157444/21
 • Til Virksomhed: BilagKortbilag - Udgår, Vestergade 5, 6230 Rødekro.pdf
  158141/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Slagtergade 20a, 6100 Haderslev
  158156/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag vedr. Vestergade 38, 6500 Vojens.pdf
  157879/21
 • Til Virksomhed: Udgår, Vestergade 5, 6230 Rødekro.pdf
  158139/21
 • Til myndighed - rykker for forespørgsel
  158531/21
 • Til Middelfart Kommune: Anmodning om nyt excelark med analyser - Fund af nikkel og olie over afskæringskriteriet ved jordflytning fra Assensvej 141, 5500 Middelfart
  157855/21
 • Til Borger, bilag til V2-afg. 543-07501 Endelig grundejer rapport - Nabo Vestergade 38.pdf
  157883/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høring om forurening samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen,Møllevej 14, 5450 Otterup
  157286/21
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering vedr. Vestergade 5, 6230 Rødekro
  158144/21
 • Til projekt: meddelelse vedr. tilsagn
  156989/21
 • VS: Stofskiftesygdomme, endokrinologi, amyloidose: Medicinrådets anbefaling vedrørende tafamidis til behandling af arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 - version 1.0
  156873/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 42, 5270 Odense N.
  158158/21
 • Til Borger, V2-høring, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  157292/21
 • Til borger og Kerteminde Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  157448/21
 • Til Vores Elnet, V1-afgørelse med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl. (4T), 5260 Odense S
  158147/21
 • Til Pluss Vedr. tilbud om konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance - 20/52772
  157426/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  157291/21
 • Til projekt: vedr. tilskud til projekt
  157394/21
 • Til projekt: påpeget manglende rettelse i budget
  156861/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag vedr. Vestergade 38a, 6500 Vojens.pdf
  157889/21
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Teglværksvej 21, 6830 Nørre Nebel
  157459/21
 • Til Assens Forsyning: Supplerende anbefaling vedr. sløjfning af afværgebrønd, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  156629/21
 • Til Assens Forsyning: V2-afgørelse, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg.pdf
  156609/21
 • Beslutning i LMS-syd (17.03.21): Udpegning af repræsentanter fra SDU til projektgruppe for et tværsektorielt forskningscenter i Region Syddanmark (frist: 9. april 2021)
  157072/21
 • til WSP svar på overboring : Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  159839/21
 • Til Middelfart Kommune: Anmodning om nyt regneark med analyser - Fund af nikkel og olie over afskæringskriteriet ved jordflytning fra Assensvej 141, 5500 Middelfart
  163897/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af suppl. undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 1.pdf
  178898/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af suppl. undersøgelser - Vestergade 34A-E - Ejerforening.pdf
  178897/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af suppl. undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 2.pdf
  178894/21
 • DR: Svar på baggrund for høringsforlængelse
  207493/21

18. marts 2021

Indgående

 • Fra borger, Slotsgade 5: Re: Resultater af de seneste undersøgelser på Slotsgade 5.
  158165/21
 • Fra borger, tidl grunejer Slotsgade 5, SV: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  157220/21
 • Fra ansøger RÅSTOF diverse - Stenstrup
  205545/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186153/21
 • Fra DMR - 480-81462 Storhøjvej 60, 5450 Otterup.pdf
  161016/21
 • Fra DMR - 480-81440 Bårdesøvej 84, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161002/21
 • Fra DMR - 461-05070 Vibækvej 1, 5250 Odense SV - Projektkontrol.pdf
  160998/21
 • Fra DMR - 430-81191 Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup - Projektkontrol.pdf
  160997/21
 • Fra DMR - 480-81488 Skovgyden 37, 5450 Otterup - kort.pdf
  161014/21
 • Fra DMR - 461-81661 Grønnegyden 12, 5270 Odense N - Projektkontrol.pdf
  161001/21
 • Fra DMR - 480-81462 Storhøjvej 60, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161004/21
 • Fra DMR - 480-81488 Skovgyden 37, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161006/21
 • Fra DMR - 480-81483 Lammesøvej 8, 5450 Otterup - kort.pdf
  161017/21
 • Fra DMR - 480-81200 Skebyvej 10, 5450 Otterup - kort.pdf
  161013/21
 • Fra DMR - 480-81200 Skebyvej 10, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161003/21
 • Fra DMR - 461-05070 Vibækvej 1, 5250 Odense SV - kort.pdf
  161010/21
 • Fra DMR - 430-81191 Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup - kort.pdf
  161009/21
 • Fra DMR - Følgemail Pulje 46: Geogis - Projektkontroller og kort
  161026/21
 • Fra DMR - 480-81483 Lammesøvej 8, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161005/21
 • Fra DMR - 461-81661 Grønnegyden 12, 5270 Odense N - kort.pdf
  161012/21
 • Fra DMR - 480-81440 Bårdesøvej 84, 5450 Otterup - kort.pdf
  161015/21
 • fra varde kommune: Slaggeansøgning Tiphedevej 29
  156662/21
 • fra Varde kommune V2-jordforurening Gellerupvej 61, Varde
  157468/21
 • RSD attest Gellerupvej 61.pdf
  157469/21
 • Fra COWI: Oplæg 2021 indsats
  155160/21
 • Fra COWI: Endelig undersøgelsesrapport Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Udkast til afrapportering
  154975/21
 • Rosildevænget 2. Vindinge.msg
  157439/21
 • Rosildevænget 2..msg
  157440/21
 • Rosildevænget 2. Vindinge.msg
  157438/21
 • fra Nyborg kommuneOplysning om forurening fundet ved opgravning af olietank på ejendommen Rosildevænget 2, 5800 Nyborg (matr. 12e, Rosilde By, Vindinge)
  157436/21
 • Olietanksoplysninger fra weblager - Rosildevænget 2 5800 Nyborg.pdf
  157442/21
 • fra assens kommune : Meddelelse fra Assens Kommune Godkendelse af, at d
  157398/21
 • Tøjstedvej 5.docx
  157399/21
 • Vedr. ansøgning om VBA i almen praksis
  154410/21
 • Allonge om GG-oprydning på 499-00010
  154546/21
 • fra haderslev kommune Screening af forurening indenfor bufferzonen - Chr. X Vej Haderslev
  155553/21
 • Fra COWI: vedr. revnedannelse reparation
  153648/21
 • fra odense kommune Vibækvej 1 i Odense - §8 ifm. nedrivning af drivhuse?
  155499/21
 • Fra Frisesdahl: Dato for reparation
  153502/21
 • Fra COWI: Kopi af mail til Frisesdahl
  153455/21
 • Re: Info om flytning af fysioterapiklinik
  169902/21
 • Fra DMR - 480-81443 Egensevej 28, 5450 Otterup - kort.pdf
  164738/21
 • Clinical coordination center with Open Health Connect.pdf
  219259/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forslag til undersøgelser, Skovvej 16, Sønderborg
  156147/21
 • Fra rådgivder for Middelfart Kommune - supplerende oplysninger
  154812/21
 • Gelænder på OUH-Svendborg
  155355/21
 • Klinisk koordinationscenter - så lang på så kort tid
  219258/21
 • Fra borger Forespørgsel V2-kortlagt forurening
  156185/21
 • Fra Cowi: Hvenetved 5 - plantebunke?
  156958/21
 • Journalist: Aktindsigt i forhold vedrørende leje af Crown Plaza i København
  197542/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bogensevej 450, 5270 Odense N.pdf
  155867/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. fremsendelse af oplæg til forureningsundersøgelse, Algade 3, 5750 Ringe
  153988/21
 • faktura 50.000 plus moms betalt ang. Wasterland
  155766/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  155461/21
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  153980/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bogensevej 450, 5270 Odense N.pdf
  155758/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  155526/21
 • Gelænder på Svendborg Sygehus.docx
  155360/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Møde
  155684/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  155622/21
 • Fra mst: mail med undersøgelsesrapporter vedr. skimmerrør Dansk Shell (MST Id nr.: 2787996)
  154853/21
 • Sender: 17-45404 Wasteland rest
  155773/21
 • Telefonnotat med høringssvar fra grundejer, Brunbjergparken 132, 6200 Aabenraa
  155229/21
 • Fra COWI, teknisk rapport, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  153983/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Møde
  155736/21
 • Referat - Møde mellem regioner og DMP (18-03-2021)
  171378/21
 • Fra DGE: Vedr. omfang af V2 kortlægning, Amtsvejen 11 Sønderborg
  157075/21
 • Fra Nymølle: SV: 21/7954: Partshøring - Tilladelser til grundvandssænkning og vandindvinding ifm. råstofindvinding ved Kliplev
  157923/21
 • VS: Afstemt udkast brev BGE
  156554/21
 • VS: Afstemt udkast brev BGE
  156564/21
 • Fwd: Genudsendelse: Invitation til indstilling af medlemmer til NGCs nationale advisory board for forskning og infrastruktur – S.U. 20. april 2021
  156115/21
 • Fra Praksis - Bekræftelse på flytning af praksis pr. 12.5.21.
  159584/21
 • Fra EUC Syd vedr. pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  184559/21
 • Fra Vejen Business College: vedr. pilotprojekt om bæredygtigt forbrug og adfærd
  184570/21
 • SV: Spørgsmål til sagsfremstilling om førerhundes adgang til regionernes sygehuse
  186846/21
 • SV: Spørgsmål til sagsfremstilling om førerhundes adgang til regionernes sygehuse
  186865/21
 • Fra DMR - 480-81443 Egensevej 28, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  164740/21

Udgående

 • Til Nybolig: SV: Slotsgade 5, Aabenraa
  155674/21
 • Til borger, tidl. ejer af Slotsgade 5: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  155659/21
 • Til borger, Slotsgade 5: SV: Resultater af de seneste undersøgelser på Slotsgade 5.
  155638/21
 • til Haderslev kommune: Screening af forurening indenfor bufferzonen - Chr. X Vej Haderslev
  155558/21
 • Til COWI: Rapportudkast er godkendt, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N
  154394/21
 • Til DMR: SV: Herslev Kildeplads, overvejelser vedr. videre tiltag
  154157/21
 • SV: Fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling
  156758/21
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om jordforurening - nabogrund - N300826 Overtvedvej 14, 5270 Odense N
  154016/21
 • Til borger Udgår efter vurdering af historik, Overtvedvej 16, Odense.PDF
  154017/21
 • Til COWI: Rykker for afklaring af revne reparation
  153410/21
 • Til 14f - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187908549)
  154035/21
 • Kvittering for modtagelse
  155402/21
 • Region Syddanmark: Aktindsigt i forhold vedrørende leje af Crown Plaza i København
  197574/21
 • Journalist: Svar på aktindsigt i forhold vedrørende leje af Crown Plaza i København
  197561/21
 • Til rådgiver for Middelfart Kommune - svar: Landzoneansøgning inden for råstof interesseområde - Middelfart
  154818/21
 • Til Svendborg Kommune, Kopi af svar til EDC: Vedr. Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  154657/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N.pdf
  155126/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 79, 5270 Odense N.pdf
  155144/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 27, 5492 Vissenbjerg
  155339/21
 • Til SELECT DEVELOPMENT, V1-afgørelse med bilag for del af Kirketorvet 16, Vejle .pdf
  153500/21
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81132, Herredsvejen 41-43, Lunderskov.pdf
  154471/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. kastanievej 2, 5492 Vissenbjerg
  155733/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 10 (8o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154473/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  154079/21
 • Til rådgiver for Middelfart Kommune - Landzoneansøgning inden for råstof interesseområde - Middelfart
  153309/21
 • Til Ejendomsselskab: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 25, 5492 Vissenbjerg.pdf
  155046/21
 • til borger svar : Telefonhenvendelse: Gulleshøj 11, 5471 Sundersø, Lok. nr.: 483-70104
  155925/21
 • Til Borger: Boligerklæring, Mosevej 23 ( 19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154943/21
 • Til Borger: Boligerklæring, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155146/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrlesen: Orientering vedr. matr. nr. 4br Bred By, Vissenbjerg (tilhørende Lundegårdsvej 11), 5492 Vissenbjerg
  155294/21
 • Til borger: Oplysninger om forurening på nabogrund til Dorrits Allé 5, 5250 Odense SV
  154743/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 10, 5492 Vissenbjerg
  155300/21
 • til borger, Ædelgranvænget, 5270 Odense N, Gartneri, Stigevej 312 m.fl., Odense N, 461-81794
  154639/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 258, 5270 Odense N.pdf
  155104/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag vedr. Smedegyden 7, 5320 Agedrup.pdf
  155726/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg
  155308/21
 • til borger, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N, Gartneri, Stigevej 312 m.fl., Odense N, 461-81794
  155019/21
 • Til Kolding kommune og SKAT: Kopi af V2-kortlægning + Undersøgelsesrapport, 621-81132, Herredsvejen 41, 6640 Lunderskov
  154569/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Lundegårdsvej 11 (4br), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154393/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155130/21
 • til DMR svarved deltagelse : TUP projekt - udsivning af pesticider fra jorddeponier
  154681/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N.pdf
  155136/21
 • Til Ejendomsselskab: V2-afgørelse, Mosevej 25 (10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155040/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Mosevej 20 ( 3bm), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154827/21
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  155829/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Antilopevej 5, 7100 Vejle, matr. nr. 2fa, Nørremarken, Vejle Jorder
  153588/21
 • Til Borger: Udgår, Kastanievej 2, 5492 Vissenbjerg.pdf
  155653/21
 • Til Trefor: kopi af Undersøgelsesrapport og V2-kortlægning, 621-81132, Herredsvejen 41, 6640 Lunderskov
  154563/21
 • Til Ejendomenssleskab: Boligerklæring, Mosevej 25 ( 10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155050/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 260, 5270 Odense N.pdf
  155111/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  153386/21
 • Til DLR, V1-høring med bilag, Tanggårdvej 7, 5270 Odense N.pdf
  155864/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 23, (19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154937/21
 • Til Borger: Udgår, Mosevej 21 (5r), 5491 Vissenbjerg.pdf
  155645/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom
  155874/21
 • Til Borger: Bialg - Kortbilag Udgår - Mosevej 21 (5r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155649/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 20, 5492 Vissenbjerg.pdf
  154871/21
 • til borger SV: Ædelgranvænget, 5270 Odense N, Gartneri, Stigevej 312 m.fl., Odense N, 461-81794
  154765/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af udgå-brev vedr Trædballehusvej 5, 7100 Vejle (Matr. nr. 2ab Kølholt, Skibet) - lok 630-82484
  155704/21
 • Til Borger: Boligerklæring, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  154091/21
 • Til borger Afgørelse_Udgår af kortlægningen Trædballehusvej 5, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  155691/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  153385/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, matr. nr. 4br.pdf
  154400/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 20, 5492 Vissenbjerg
  155354/21
 • Til M og T Carlsen, V1-høring med bilag, Rolundvej 25, 5260 Odense S.pdf
  153716/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Davinde Bygade 1A, 5220 Odense SØ.pdf
  154074/21
 • Assens Kommune: Orientering vedr. Mosevej 21, 5492 Vissenbjerg
  155728/21
 • Til Odense Kommune, Davinde Vandværk og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  154126/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mos