Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

23. oktober 2020

Indgående

 • Fra NIRAS: Pris på boring
  515042/20
 • SV: Spørgsmål vedr. samtykke
  514639/20
 • Fra Tonny Madsen A/S: Specificering omrking tætninger i membranen, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  514336/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmodning om aktindsigt og hjemmel, Nr Hostrupvej 15, Rødekro
  514752/20
 • Fra BDO: Bilag - DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING - Værditabsregnskab Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  515440/20
 • Fra Nyborg, Henv. vedr. Østervej 15, st.th. Gråsten
  514927/20
 • Fra BDO: Værditabsordning Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  515439/20
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmark: 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft
  514256/20
 • Fra Rambøll: Dialog med rådgiver vedr indledende sagsbehandling, Energivej 8, Esbjerg
  513845/20
 • Fra BDO: Revision - Værditabsordning Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  514638/20
 • Fysioterapeut - Forespørgsel ift. vikariat
  513819/20
 • Fra EDC: Tlf. notat, henv. fra EDC vedr. Perlegade 17, Sønderborg, lok. 537-30002
  515452/20
 • FRa Fredericia Kommune: §8 tilladelse
  514140/20
 • Fysioterapi - Rettelser til sundhed.dk
  513986/20

Udgående

 • Til DMR SV: Glasvænget 9 - planlægning af pumpetest
  515462/20
 • Til Vandcenter Syd: Vedr. moniteringssag på Middelfartvej 126
  514415/20
 • Til COWI: SV: Grønnegade - resultatopdatering og fase 2 borearbejde i næste uge.
  514372/20
 • Til Miljøteknik: Udlevering af materiale, Falstersvej 1, 5500 Middelfart
  514175/20
 • Til DMR: Udlevering af materiale fra matr.nr. 6n, Nørremarken Odense Jorder
  513968/20
 • Til DGE: svar på forespørgsel: Del 2: SV: info på lokalitet ønskes
  513788/20
 • Til DGE: svar på forespørgsel: Del 1: SV: info på lokalitet ønskes
  513785/20
 • til Borger Bilag med udkast til afg V2F0 Gulleshøj 11, Ørritslev, 5471 Søndersø
  515504/20
 • Til Regnskab og Finans: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  515442/20
 • til Borger Bilag med Udkast Boligerklæring Gulleshøj 11, Ørritslev, 5471 Søndersø
  515505/20
 • til Borger Bilag med rapport 2004 Indledende undersøgelse.
  515508/20
 • til Nybolig Orientering om Gulleshøj 11, Ørritslev, 5471 Søndersø - Forureningsregistrering
  515501/20
 • TIl Erhvervshus Fyn: Ønsket om projektforlængelse imødekommes: Triple Helix OPI (THOPI) - afrapportering pr. 30/6-2020
  514362/20
 • Til BDO: Returnering af underskrevet ledelseserklæring- Revision - Værditabsordning Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  514644/20
 • Til FAMILIEFOND, Kortbilag til V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 5, Vejle.pdf
  513748/20
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks: 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hiv/aids
  515496/20
 • til Borger Bilag med Rapport Fase 6 - Gulleshøj 11, Ørritslev, 5471 Søndersø
  515506/20
 • til Borger Bilag med Rapport fase 1-5 - Gulleshøj 11, Ørritslev, 5471 Søndersø
  515507/20
 • Til Nordicals, Svar på henvendelse vedr. lok.nr. 461-00120, Vesterbro 9, 5000 Odense C
  515292/20
 • til Borger varsel_V2_Gulleshøj11, Søndersø
  515503/20
 • til Borger Orientering om resultater og rapport ved Gulleshøj 11
  515502/20
 • Til Esbjerg Kommune - svar på høring om hønsefarm i interesseområde ved Spandet
  514715/20
 • Til FAMILIEFOND, V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  513755/20
 • Til Henste Ejendomme ApS, Orienteringsbrev indenforureningsundersøgelse, Nørregade 13, Ejby.pdf
  514748/20

22. oktober 2020

Indgående

 • Fra ALS: Analyseresultater, grundvandsmonitering, oktober 2020, A131392-005,225673-225678/20
  514093/20
 • Anmodning om patientsag (journal) til forundersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  512365/20
 • Vejledning til Rigsrevisionens filportal.pdf
  512367/20
 • Anmodning om pilotsager fra regionerne.pdf
  512366/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til værditabsafværge
  512100/20
 • Fra Tonny Madsen A/S: Genfremsendelse af beskrivelse af membranetablering, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  514313/20
 • Fra Tonny Madsen A/S: Bilag - situationsplan med fald på etablerede membraner
  514314/20
 • Fra Udbetalling Danmark: Disponering - supplerede beløb til afværge/drift
  511763/20
 • Fra/til ansøger, RÅSTOF, tidsplan matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  513287/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til værditabsafværge
  511642/20
 • Fra Vejle Kommune: Dokumenattionsrapport i forbindelse med afgravning LIDL Boulevarden 13, Vejle, inkl bilag, rev 3.pdf
  512055/20
 • Fra DMR: Svar vedr. afgravning af olieforurening og vandanalyser pesticider, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  512191/20
 • Fra DGE: HASTESAG vedr. hussalg og frivillig oprensning
  512522/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljøteknisk Undersøgelsesrapport sept 2020
  513021/20
 • Henv.Home, Vidensniveau 1 (V1) - Burkal Kirkevej 60 6370 Bylderup-Bov.msg
  511090/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 21.10.2020 - Region Syddanmark
  512464/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Situationsplan
  513009/20
 • Høring om klima og sundhed 19. november i Folketinget
  511915/20
 • Fra Borger, Som. Vedr Renseriet, Nørregade 15, 5592 Ejby
  512987/20
 • Cludo kontrakttillæg 22. oktober 2020
  513338/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 21.10.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  512466/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. §8 ansøgning til nedrivning af silo på Vesthavnsvej 17, Fredericia
  512962/20
 • Kontrol af lønninger
  513615/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse til udvidelse af spejderhytte på gammel losseplads, Højmosevej 9A, Fredericia
  513201/20
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om frivillig forureningsundersøgelse - C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  512989/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny legeplads, gedestand og maskinhus i Madsbyparken
  512972/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kopi af Accept af oprydning
  513683/20
 • Fra Varde Kommune - HØRING: parkgolfbane - Broeng
  513812/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  513862/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. modermærkekræft og non-melanom hudkræft
  514859/20
 • Fra Varde Kommune - spørgsmål vedrørende eventuel udtagnng ved Broeng
  513832/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blødersygdom
  514730/20
 • Fra Nordicals, Henv. vedr. Lokalitetsnr. 461-00120, Vesterbro 9, 5000 Odense C
  515283/20
 • Sagsnr20-10660_Doknr153438-20_v1_illustrationer til tværfaglig.PDF
  513814/20
 • Fra Rambøll: Rykker for svar på henv. vedr. Energivej 8, Esbjerg
  513834/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 8 ansøgning inkl. bilag.pdf
  514421/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse: Remisegade 2, 5800 Nyborg - D2020-260826 UDKAST - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til ændret arealanvendelse 23000293020-266142017275979.pdf
  514411/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  514419/20
 • Sagsnr20-10660_Doknr153438-20_v1_illustrationer til tværfaglig.PDF
  513833/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny legeplads, gedestand og maskinhus i Madsbyparken
  513778/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Øst
  514436/20
 • Til Udbetaling Danmark, Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  513603/20
 • Følgebrev Partshøring_parter22102020.pdf
  513305/20
 • Høring vedr. udkast til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  513304/20
 • 32a Bovrup Varnæs råstoftilladelse ver2.pdf
  513313/20
 • Til Aabenraa Kiommune (Som grundejer), Orientering om undersøgelse og afslutning af offentlig indsats.pdf
  513157/20
 • Til Aabenraa Kiommune (Som grundejer), Udkast til kortlægning på V2.pdf
  513159/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Nørreport 5 m.fl., Aabenraa, lok: 545-7502
  513150/20
 • Til Aabenraa Kiommune (Som grundejer), 545-07502 Nørreport 15 og 17A-B, Aabenraa_orientering til grundejer.pdf
  513160/20
 • Til DMR: SV: Afværge Glasvænget 9 - Opgravning hotspot inkl. prisoverslag, kommentar
  512857/20
 • Til landinspektør: SV: Udtalelse vedr. jordforurening i forbindelse med matrikulær sag
  512799/20
 • Til realkredit: svar på henv. vedr. Lokalitetsnr. 461-00087 matr. rn. 1 abh Vestermarken, Odense Jorder
  513628/20
 • Til Niras: Udbudsmateriale vedr. etablering af ny afværge på Adelgade 138, Bogense
  512662/20
 • Til COWI: Udbudsmateriale vedr. etablering af ny afværge på Adelgade 138, Bogense
  512660/20
 • Til borger: SV: Jordforurening Hovhavevej 27, 5491 Blommenslyst - Lokalitetsnr.:461-81338
  512646/20
 • Til Esbjerg Kommune: SV: Svar på forespørgsel vedr. Ålbæk Hovedvej 42, 6740 Bramming
  512483/20
 • Til Danbolig: Udlevering af dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe, mail 4 ud af 4 nu med zipfil
  512310/20
 • Til Danbolig: Udlevering af dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe, mail 4 ud af 4
  512289/20
 • Til Danbolig: Udlevering af dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe, mail 4 ud af 4
  512287/20
 • Til Danbolig: Udlevering af dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe, mail 3 ud af 4
  512286/20
 • Til Danbolig: Udlevering af dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe, mail 2 ud af 4
  512285/20
 • Til Danbolig: Udlevering af dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe, mail 1 ud af 4
  512282/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  512195/20
 • Til Tonny Madsen A/S: Orientering om ingen uddybede oplysninger til installation af membran er fremsendt i foregårende mail, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  511897/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til jordhåndteringsplan samt UDKAST til §8 for jordvolde, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  511888/20
 • Til Borger (2), Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  511944/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  511941/20
 • Til Borger (1), Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  511945/20
 • Til Borger (1), V2-høring, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  511946/20
 • Til Middelfart Kommune, Høring om forurening på Algade 74, 5592 Ejby samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  511943/20
 • Til Borger (2), V2-høring, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  511942/20
 • Til Assens Kommune: Kvittering for modtagelse af status, Højvang 4, 5560 Aarup
  511847/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar ang. tidsplan og evt. miljøkonsekvensrapport matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  513291/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Opklarende spørgsmål efter anden runde af geoprober, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  511823/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bekræftelse af tidligere § 8-høringssvar, udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Vestergade 41, 5800 Nyborg
  511801/20
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på forespørgsel vedr. Ålbæk Hovedvej 42, 6740 Bramming
  511748/20
 • Til DMR: svar på forespørgselSV: Ndr. Landevej 26, 6270 Tønder, matrikel 1547a Tønder.
  511578/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 148, Harndrup
  513195/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestbanevej 53, 7100 Vejle
  513056/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  512597/20
 • Til Borger, Svar på bemærkninger til udkast til afgørelse vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  511966/20
 • Til DMR: Accept af undersøgelsesoplæg
  512455/20
 • Til DMR: Svar vedr. analyseparametre m.m., Markhaven 86, 5320 Agedrup
  512200/20
 • Til DGE: Svar vedr. HASTESAG vedr. hussalg og frivillig oprensning
  512528/20
 • Til Grundejere: Afgørelse "udgået inden kortlægning"
  513679/20
 • Svar til Home, Kopi af V1- brev,580-81427, Olietanke, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov, Aabenraa Kommune, Matr.nr. 67, Burkal Ejerlav, Burkal.
  511093/20
 • Til Borger, Svar Vedr Renseriet, Nørregade 15, 5592 Ejby
  512992/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle - tilbagemelding vedr. næste step i sagen
  512081/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Afslutning af §8 tilladelse for Boulevarden 13, 7100 Vejle
  512039/20
 • Til DJ Miljø og Geoteknik: Regionens bemærkninger vedr. dokumentation og kortlægning, Mejerivej 12, 5260 Odense S
  512643/20
 • Til DMR: Tilbagemelding vedr. kortlægningsstatus, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  511661/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Hesselbjergvej 10, 5620 Glamsbjerg
  512604/20
 • Til Kolding Kommune: Orientering - V1 høring - del af matr. 1q Kolding Markjorder, 621-00633
  512941/20
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding vedr. §8 ansøgning til nedrivning af silo på Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia
  512925/20
 • Til Medicinrådet Region Syddanmark: 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft
  511860/20
 • Til borger: Kontaktoplysninger, Dybdalvej 6, Styding
  512867/20
 • Til From og Lykke Invest ApS, V1-høring med bilag, Staldgaardsgade 11-15, 7100 Vejle
  512669/20
 • Til Glistrup Træ ApS: V1 afgørelse
  513065/20
 • Til Kolding Havn: Høring - jeres grund er måske forurenet, matr. 1q Kolding Markjorder.pdf
  512921/20
 • Til borger og kommune: varsling om kortlægning efter jordforureningsloven af Karetmagervej 19A mfl., 7100 Vejle
  512171/20
 • Til Fredricia Kommune: Kopi af afgørelse "udgået inden kortlægning"
  513684/20
 • Doc2Mail - borger1_ Forsendelse 171921725.pdf
  513685/20

21. oktober 2020

Indgående

 • Fra Tonny Madsen A/S: Indledende mail med uddybede oplysninger til installation af membran, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  511894/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på supplerende spørgsmål matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  513283/20
 • Fra Tonny Madsen A/S: Rykker til regionen for bemærkninger til jordhåndteringsplan, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  511885/20
 • Fra Medicinrådet - kvittering for modtagelse: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. øjensygdomme
  510862/20
 • Fra Nyborg Kommune: Ny version af udkast med mindre rettelse, §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Vestergade 41, 5800 Nyborg
  511798/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - UDKAST - Tilladelse efter jordforureninglovens §8 tilrettet udgave
  511799/20
 • SV: Afslutningsrapport for RSI-PRO
  511350/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - jordhåndteringsplan
  510897/20
 • Fra Assens Kommune: Kopi af jordhåndteringsplan ifm. udvidelse af motorvejsrampe, 499-00010
  510895/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til udvidelse af motorvejen på V2 - kortlagt areal
  510893/20
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8 tilladelse til flytning af motorvejsrampe på Bogensevej 39, 5560 Aarup.
  510892/20
 • Fra Assens Kommune: Status for oprensning, Højvangen 4, 5560 Årup
  511836/20
 • Fra DMR: kopi af endelig Rapport vedr. undersøgelser på FDO, Mosevråvej
  511760/20
 • 2030202 Deklaration, Råstofindvinding _ 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov.pdf
  509758/20
 • 2030202_201021_E-rids.pdf
  509756/20
 • Jnr.: 2030202, Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov - Tinglysning af råstofindvinding
  509754/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Hannerupgårdsvej 6, 5230 Odense M
  510005/20
 • Fra Ingeniørne: Kort status for forureningsundersøgelse og forventet tidspunkt for fremsendelse af § 8 ansøgning - Højstrup Have
  510507/20
 • Fra Praksis - Anmoding om at åbne for tilgang af patineter
  509957/20
 • Fra Borger, henvendelse vedr. bolig-ansøgning
  510021/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af orientering til bygherrer om bemærkninger til resultat af undersøgelse, Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  510233/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ågårdsvej 41, 6040 Egtved.pdf
  512245/20
 • Fra DMR: Tager kontakt 22.10.20
  511803/20
 • Fra Billund Kommune: Udkat til §8-tilladelse til etablering af boliger på Vejlevej 6, 7260 Sønder Omme
  513554/20
 • Fra Borger, mail vedr besigtigelse
  511783/20
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik: Gravearbejde påbegyndes, Mejerivej 12, 5260 Odense S
  512637/20
 • Fra Borger, Bemærkninger til udkast til afgørelse vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  511953/20
 • Fra ansøger: revideret budget
  513523/20
 • Fra ansøger: rev. budget og regnskabsskema
  513193/20
 • Fra Odense Kommune: Analyseresultater og jordanmeldelser, forurening v. forklassificering, Mejerivej 12, 5260 Odense
  512635/20
 • Fra Aabenraa Kommune: status for § 8 høringssvar, Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov, Lok.nr. 580-81317
  511327/20
 • Fra Kerteminde Kommune. Partnerskabsaftale - Region Syddanmark - Vand Jord, Kerteminde Forsyning A/S og Kerteminde Kommune
  511465/20
 • Fra projekt "We train" vedr. svar på 2. spørgsmålsrunde
  514327/20

Udgående

 • SV: Opdatering til ny version 2019 - STATUS
  511072/20
 • Til Realkredit Danmark: SV: Forespørgsel vedr. forureningsregistrering
  511773/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved
  512253/20
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse om jordforurening. Grønnegade 8 i Kolding
  510533/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. lokalitet 489-50007, Flødstrupvej 47, 5540 Ullerslev
  510160/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Hannerupgårdsvej 6, 5230 Odense M
  510008/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Mågevej 13, 5000 Odense C
  509859/20
 • Til Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S: Din grund er ikke forurenet, Mågevej 13, 5000 Odense C
  509846/20
 • Til Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S: Bilag - Udgår inden kortlægningeg
  509847/20
 • SV: Jnr.: 2030202, Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov - Tinglysning af råstofindvinding
  509762/20
 • Til kommune, ansøger og lodsejer RÅSTOF Invitation til markmøde
  509747/20
 • Til Assens Kommune: § 8-høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til udvidelse/flytning af tilkørselsrampe til motorvej E20
  509659/20
 • Til EDC: Materiale ang. forurening, Nannasvej 1, Ringe
  509463/20
 • Til Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. øjensygdomme
  509428/20
 • Høring af miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding på matr. 82 og 208 Uge og dele af matr. 253 og 368 Røllum, Ensted
  510454/20
 • Til borger, V1-høring, Strandgade 27, Fjordgade 16A, 7100 Vejle.pdf
  510099/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på V2, Saltgade 21, 6760 Ribe.pdf
  509271/20
 • Til Borger: Bilag: Kortbilag
  510116/20
 • Til firma, V1-varsel af Sadelmagervej 17, 7100 Vejle, Matr. nr. 6ad Vinding By, Vinding
  510684/20
 • Til Borger: Bilag: Boligerklæring
  510108/20
 • OFV, bearbejdet screening, 630-82391, Strandgade 27, Fjordgade 16A, 7100 Vejle.pdf
  510095/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandgade 27, Fjordgade 16A, 7100 Vejle.pdf
  510100/20
 • Til borger: Svar på spm vedr forhv. omkring tidl losseplads, Nørrevej, Højer
  509744/20
 • Til Borger: Høring rappot og varsel om ændring af V2 kortlægning
  510096/20
 • følgemail til grundejer mv - vurdering jordforurening matr. 537g, Promenadebyen 36,38,38B
  510110/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. kortlægning og § 8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  510729/20
 • Til Annex Ejd., V1-høring, med bilag, Skyttehusgade 22A-B, 26A-B, 28A-B, 7100 Vejle.pdf
  511008/20
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Afgørelse efter jordforureningsloven - udgår af kortlægning, Felstedvej 26, Gråsten
  510806/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S: Svar på spm vedr myndighed, matr nr 184 Andholm, Ø. Løgum
  510912/20
 • Til Sønderborg Kommune: anmodning om præcisering af § 8 projektområde, Perlegade 50, 6400
  510244/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til analyse af overskudsjord, Egeskovvej 19, 5750 Ringe
  510968/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Strandgade 27, Fjordgade 16A, 7100 Vejle.pdf
  510098/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Saltgade 19 og 21, 6760 Ribe.pdf
  509272/20
 • Til Borger: Bilag: Udkast til V2afgørelse
  510105/20
 • til grundejer - matr. 537g, fortsat V2, F0, boligerklæring_okt 2020.pdf
  510117/20
 • Til Kerteminde Kommune. PARTNERSKABSAFTALE_Kerteminde Forsyning_UDKAST. Sletning af punkt 5.2 i partnerskabsaftalen.
  511450/20
 • Til Aabenraa Kommune: svart på henv. vedr. status for § 8 høringssvar, Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov, Lok.nr. 580-81317
  513078/20
 • Til Partnere. SV: Partnerskabsaftale - Region Syddanmark - Vand Jord, Kerteminde Forsyning A/S og Kerteminde Kommune
  511513/20
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)
  511270/20
 • Til DMR, mail fra borger videresendt
  511794/20
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Fjellegade 10, 7100 Vejle, matr. nr. 80f Vejle Bygrunde, lok. nr. 631-02026
  512405/20
 • Til DMR, kontaktoplysninger til ejer af Hovedgaden 34, Ørbæk
  511813/20
 • Til Niras: Svar vedr. Arkivmateriale. Banegårdspladsen 31, 5600 Faaborg
  510548/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Endelig V2-afgørelse, Saltgade 19 og 21, 6760 Ribe
  509270/20
 • Til Borger: Svar vedr. tangevej 15
  509185/20

20. oktober 2020

Indgående

 • Fra borger: Telefonhenvendelse . 489-50007
  510158/20
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesrapport
  508167/20
 • Fra Medicinrådet - kvittering for modtagelse: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. gigtsygdomme
  508060/20
 • Fra Nyborg Kommune: Tilsynsnotater fra Margårdsvej 2A, 5853 Ørbæk
  507989/20
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af dokumentationsrapport, Mågevej 13, Odense
  509692/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Notat vedr. spild-Mågevej 13, 500 Odense
  509693/20
 • Fra Odense Kommune: Forurening er fjernet efter oliespild på Mågevej 13 i Odense
  508088/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Notat vedr. spild-Mågevej 13, 500 Odense
  508089/20
 • Fra COWI: Status analyser
  508176/20
 • Fra COWI: RE: Grønnegade - resultatopdatering og fase 2 borearbejde i næste uge.
  508107/20
 • Start og slut-skema for reduceret hjerterehabilitering
  511759/20
 • Fra DMR: Sløjfning af boringer, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  511833/20
 • Fra DMR: Revideret undersøgelsesoplæg
  512452/20
 • Fra ansøger: uddybende svar til projektbeskrivelse og budget
  513612/20
 • Oplæg punkt 2 - PRÆ 20/10-20 - Statusartikel - Brug af mekanisk hjertemassage ved hjertestop uden for hospital.pdf
  510318/20
 • Fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: tilsagn til Danish Life Science Cluster
  509432/20
 • fra Niras Endelig rapport supplerende undersøgelser Gulleshøj 11 Søndersø.
  509698/20
 • fra Niras Endelig rapport fase 6 - supplerende undersøgelser Gulleshøj 11 Søndersø.
  509706/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kliplev Hovedgade 27, 6200 Aabenraa.pdf
  510593/20
 • Fra DMR: oplæg til frivillig undersøgelse, Hermesvej 12A, 6330 Padborg
  509190/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  511025/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  508691/20
 • Fra Uddannelses og Forskningsministeriet: Klausuleret: Vedr. jeres ansøgning til klyngeprogrammet Innovationskraft (life science og velfærdsteknologi)
  509067/20
 • Fra Borger: Vedr. Ansgarsvej 8,i Nyborg
  509006/20
 • Fra Sweco: vedr. tungmetaller, frivillig undersøgelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  507100/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr ansøgningsskema
  509021/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til værditabsafværge, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  507875/20
 • Fra Borger, kvittering for agørelse og rapport
  506966/20
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse - 519-50068
  508177/20
 • Fra DEB: Tilbagemelding vedr. danske klynger for viden og erhverv 2021-2024
  509068/20
 • Fra Ingeniørgruppen AS: Vedr. renovering af lejligheder, Sønderborg Andelsboligforening, Ringgade 188-190, Sønderborg.
  507132/20
 • Fra Borger:Vedr. tangevej 15
  509178/20
 • fra Tinglysningsretten - Tinglysningsretten Sag nr.: 39093066
  507496/20
 • Fra borger: Rykker for svar på forespørgsel, Dybdalvej 6, Styding
  509144/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om tilladelse til nedsivning af vand fra tag og p-plads, Industrivej 75-79, Bramming
  510195/20
 • Fra Uddannelses og forskningsministeriet: Tilsagn :Vedr. jeres ansøgning til klyngeprogrammet Innovationskraft (life science og velfærdsteknologi)
  509422/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  511015/20
 • Fra Realmæglerne Grindsted: "HENV.: Telefonhenvendelse vedr. lok. 565-80009"
  509043/20

Udgående

 • Til Borger, Forureningsafgravning, Skudstrup Bygade 3, 6630 Rødding .pdf
  508835/20
 • Til Vejen Kommune, Jordforurening, Skudstrup Byvej 3, lok: 575-81132
  508819/20
 • Til Borger, Bogligerklæring.pdf
  508838/20
 • Til Borger, Orientering om afgravning af jordforurening og afslutning af offentlig indsats.pdf
  508834/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  508837/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kliplev Hovedgade 27, 6200 Aabenraa
  510600/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Betænkeligheder ved analyseresultaterne, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  508159/20
 • Til D4: Forlængelse af D4InfoNet kontrakten med 1 år
  507890/20
 • Til ansøger og kommune RÅSTOF Tilladelsen ikke påklaget nu gældende
  509953/20
 • Til Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. gigtsygdomme
  507166/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sagsstatus på påbud?, Allerupvej 46, 5672 Broby
  507136/20
 • Opfølgning på udvalgsmødet den 5. oktober vedr. muligheden for at ændre Rute 900 X fra diesel til biogasbusser
  507419/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  508993/20
 • Til Geopartner: mail vedr.Tinglysning af efterbehandlingsvilkår i råstoftilladelse på matr. nr. 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov i Kolding kommune
  506899/20
 • Til Borger: Svar vedr. ansøgningsskema
  509022/20
 • Til Papyrus Invest ApS, V1-høring med bilag, Pottemagervej 8, 7100 Vejle
  507994/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  507793/20
 • Til Borger: Naboorienteringsbrev, Gyden 1B, Ærøskøbing
  508052/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  507759/20
 • Til Borger: Svar vedr. sløjfning af boringer på Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg
  509025/20
 • Til Ærø Kommune: Kopi af orienteringsbreve vedr. forureningsundersøgelse på Gyden 1, Gyden 1B og Vestergade 31, Ærøskøbing, lok. 493-00011 - til orientering
  508087/20
 • Til Borgere: Bilag til V2-afgørelser - Kortbilag til V2-afgørelse, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  509002/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  508996/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  508985/20
 • Til borger: V1-afgørelse: Mejsling Skovvej 28, 7100 Vejle, 8a, Stubberup By, Højen
  507587/20
 • Til JANSSON EJENDOMME AS, udgår inden kortlægning, Dianavej 11 og 13, 7100 Vejle
  508442/20
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Ulvehavevej 16, 7100 Vejle.pdf
  508342/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse (ændring), Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  508230/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  508989/20
 • Til Ejendomsselskabet Sadelmagervej ApS, V1-høring med bilag, Sadelmagervej 19, 7100 Vejle
  508537/20
 • Til Miljøteknik og JS-Bolig: Kommunens og regionens bemærkninger til undersøgelsesresultaterne, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  508193/20
 • Til Borger: Varsel boringer (nabogrund)
  506892/20
 • Til Borger: Tilsagn om værditabsafværge, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  508422/20
 • Til Borger: Naboorienteringsbrev, Gyden 1B, Ærøskøbing
  508047/20
 • Status update - Interreg project SARA
  508867/20
 • til EDC medddelse om fejl rettet ved Tinglysningen : Søbjergvej 1, Hjarup, 6580 Vamdrup
  507518/20
 • Tilæ Borger: V2-høring (ændring), Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  508220/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  508997/20
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  508980/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  508995/20
 • Til Realmæglerne Grindsted: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Vejlevej 9, 7260 Sønder Omme
  509059/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg - Teknisk rapport
  509005/20
 • Til ejerforeningen, V1-høring med bilag, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  507906/20
 • Til Borger: Svar vedr. Ansgarsvej 8,i Nyborg
  509009/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  507703/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring (ændring, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  508236/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  508990/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  508986/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  507842/20
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, V1-afgørelse, Elsdyrvej 18X, 7100 Vejle
  507097/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. §8-sagen for Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  513635/20
 • Til KIRK & THORSEN INVEST AS, V1-afgørelse, Søndergade 14A-E, 7100 Vejle
  507127/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg
  509003/20
 • Til lægevagten: Opdatering af Positivliste mht Stesolid inj. pga leveringsvanskeligheder
  508683/20
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Naboorienteringsbrev, Vestergade 31, Ærøskøbing
  508065/20
 • Til Borgere: Bilag til V2-afgørelser - Boligerklæring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  508999/20
 • Til SDU og Designskolen: Referat fra styregruppemøde 9 Sundhed, Kultur og Natur
  508991/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  507871/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle - næste step i sagen
  507432/20
 • TIl Sweco: Regionen godkender oplæg til frivillig undersøgelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  506975/20
 • Til apotekerne: Opdateret Positivliste pr. 1. november
  508649/20
 • Til Ballegaard Ejd, V1-høring, med bilag, Torvegade 17A-E, 7100 Vejle.pdf
  508025/20
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  508293/20
 • Til Borger: Varsel boringer
  506887/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Ansgarsvej 8E, 5800 Nyborg.pdf
  508992/20

19. oktober 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Bilag - UDKAST til tilladelse til udvidelse af motorvejen på V2 - kortlagt areal
  508115/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til udvidelse/flytning af tilkørselsrampe til motorvej E20 ved Grønnemose lok.nr. 499.00010
  508114/20
 • Fra COWI: Tilbudsliste supl. boringer RE: Grønnegade - resultatopdatering og fase 2 borearbejde i næste uge.
  508113/20
 • Fra SWECO: Resultater af supplerende OFV-vandprøver
  513594/20
 • fRA cowi: Grønnegade - resultatopdatering og fase 2 borearbejde i næste uge.
  508108/20
 • Fra COWI: Opdateret tilbud
  506818/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til § 8-tilladelse - Højgårdsvej 6-8 5750 Ringe
  507897/20
 • Fra Svendborg Kommune: Forventet projektfuldførelse, Græsholmevej 50, 5700 Svendborg
  506771/20
 • Fra Medicinrådet - kvittering for modtagelse: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft
  506310/20
 • Fra Rambøll: RE: Møllegade 44, Sønderborg - 1 år. gennemgang
  505794/20
 • Fra DMR: Bilag - Jordhåndteringsplan Højgårdsvej 6,8, Ringe
  505693/20
 • Fra DMR: Jordhåndteringsplan, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  505692/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering om ingen § 8-pligt ved genopretning af nedbrændt bygning, Græsholmevej 50, 5700 Svendborg
  506035/20
 • Fra Svendborg Kommune: § 8-vurdering af etablering af plads for affaldssortering, Byvej 11-15, 5892 Gudbjerg sydfyn, mail 2 af 2
  506298/20
 • Fra Svendborg Kommune: § 8-vurdering af etablering af plads for affaldssortering, Byvej 11-15, 5892 Gudbjerg sydfyn, mail 1 af 2
  506297/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Algade 74, 5592 Ejby
  511226/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Algade 74, 5592 Ejby
  511223/20
 • Anmodning om udbetaling af forskud
  504904/20
 • Fra ansøger til kommunen RÅSTOF Svar på ønskede informationer fra kommunen
  509941/20
 • Fra Orbicon: Vedr. oplæg: Nørregade 90 - dyb boring
  510228/20
 • Fra Niras: Henv. vedr. Arkivmateriale. Banegårdspladsen 31, 5600 Faaborg
  510538/20
 • Attached Image.msg
  509137/20
 • Palliation WS 2 resultater.pptx
  512015/20
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til Ansøgning, rev, budget
  513634/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Forureningsrapport, 2008
  506313/20
 • fra ansøger
  506530/20
 • Fra Sweco: Tidsplan indeklimamålinger
  506682/20
 • Svarkvittering fra SST: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  506196/20
 • Fra Klageportalen: Kvittering vedr sagsbehandlingstid_okt2020, Bækvej 20, Hjortlund
  505466/20
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel til rådgiver vedrørende byggesagen på Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  506251/20
 • fra Tinglysningsretten Tinglysningsretten Sag nr.: 39093066
  506731/20
 • Bidrag til høringssvar vedr. DSAM's FAQta-ark om hjemmefødsler (deadline 4. nov.)
  505752/20
 • fra EDC Henvendelse : Søbjergvej 1, Hjarup, 6580 Vamdrup
  506730/20
 • fra Kerteminde Kommune - der er ikke sket mere. Strandkilen SYD - matr. 414a, Kerteminde Bygrunde - ... udvikling af Kerteminde Havn mv.
  505996/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedrørende byggesagen på Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  506266/20
 • Fra DXC: yder 048143 er lukket automatisk
  504981/20
 • Fra JJA A/S: Svar på forespørgsel fra Fredericia Kommune i byggesagen på Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  506261/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Markeret interimveje, Moselund Grusgrav
  505656/20
 • Fra SWECO A/S: FW: Koldingvej 18, 7100 Vejle
  507418/20
 • Fra Sweco: Bilag til "Oplæg"- oplæg plan
  506954/20
 • SV: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)
  507157/20
 • Fra Sweco: Oplæg til frivillig undersøgelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  506915/20
 • Fysioterapi - ændring til sundhed.dk
  507829/20
 • Fra Borger, ejer af Skippergade 26C ønsker rapport og afgørelse på mail
  506953/20
 • Fra Sweco: Bilag til "Oplæg" - Samlet sagsforløb, historisk redegørelse
  506950/20
 • Fra Fonden: Dagsorden til bestyrelsesmøde 22-10-20
  507234/20
 • Fra Sweco: Bilag til "Oplæg" - Luftfotos
  506947/20
 • Resultater fra 2. workshop for PRO-palliation
  512014/20
 • Retur - Fjelsted: - adresse forkert
  509136/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Tilbagemelding på forventet projektfuldførelse, Græsholmevej 50, 5700 Svendborg
  506772/20
 • Til Niras: udbudsbrev, pulje 23, 2020 videregående undersøgelser
  506767/20
 • Til DMR: udbudsbrev, pulje 23, 2020 videregående undersøgelser
  506766/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionen er enig i § 8-vurdering af etablering af plads for affaldssortering, Byvej 11-15, 5892 Gudbjerg sydfyn
  506333/20
 • Til COWI: Tilbagemelding tilbud nye boringer
  506314/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens kommentarer til vurdering om ingen § 8-pligt ved genopretning af nedbrændt bygning, Græsholmevej 50, 5700 Svendborg
  506037/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - sikkerhedsdatablad, Hempel's Thinner A
  507880/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog om videre forløb, Fritzs Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  507881/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - sikkerhedsdatablad, Hempel's Thinner B
  507882/20
 • Til Nyborg Kommune: § 8-høringssvar, udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Vestergade 41, 5800 Nyborg
  505610/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Ryttervej 63, 5700 Svendborg
  505380/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Manglende billededokumentation, Fritzs Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  507865/20
 • Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  504753/20
 • Til borger. Østerholmvej 21, Bække, 6622 Bække, matrikel 3o Bække.
  505179/20
 • Til ALS, Tildeling af laboratorie-opgaver fra Region Syddanmark
  506569/20
 • Til JS-Bolig: Svar vedr. sagsbehandlingstid, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  505989/20
 • Til Praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 19. oktober 2020
  506596/20
 • Til Ærø Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. forureningsundersøgelse på Strandstræde 31, Marstal, lok. 443-50029 - til orientering
  506050/20
 • til Ejerforeningen Skippergade 26 abcd, Nyborg. Journal nr 19/33229
  506716/20
 • Til Vejen Kommune. Del af Østerholmvej 21, Bække, 6622 Bække udgår inden kortlægning
  505164/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Langeinie 26A og 26B, Vejle.pdf
  505636/20
 • Til Melgaard Miljø A/S: SVar vedr tiltag og optagening i Moselund Grusgrav
  505109/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Strandstræde 31, 5960 Marstal.pdf
  506032/20
 • Til Orbicon: Vedr. oplæg: Nørregade 90 - dyb boring
  506558/20
 • Til Energiselskab - Kabeltracè Ribe - Lykkegård
  506199/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Højmosevej 9A, 7000 Fredericia, matr. nr. 28bn Erritsø By, Erritsø, lok. nr. 607-02004
  506284/20
 • Til borger 4, V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  505647/20
 • Til ALS, BILAG vedr. Tildeling af puljer til laboratorium, Pulje 49-50.pdf
  506565/20
 • Til Billund Kommune Råstofområde i Billund Kommune
  505814/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  504991/20
 • Råstofkortlægning.docx
  505804/20
 • Til Lægevagten: vagtlæge afgangsført
  506030/20
 • Til DAN-FLEX HOLDING, V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 1, 7100 Vejle.pdf
  505733/20
 • til EDC svar om tinglysning : Søbjergvej 1, Hjarup, 6580 Vamdrup
  506739/20
 • Til ejerforeningen, V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  505651/20
 • Til DN-FLEX HOLDING, Kortbilag til V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 1, Vejle.pdf
  505728/20
 • Til Fredericia havn Ejendomme A/S: V1 afgørelse
  506156/20
 • Til borger 1, V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  505637/20
 • Til Trefor Elnet: V1 afgørelse
  506211/20
 • Til Odense Kommune: Regionens svar på VVM-høring, Nistedvej 31 og 55, 5270 Odense N
  505663/20
 • Til borger 3, V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  505645/20
 • Til Billund Kommune - svar på¨generel forespørgsel Flysikkerhed
  505803/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  504995/20
 • Til Svendborg Kommune: Kopi af orienteringsbreve vedr. forureningsundersøgelse på Søndergade 42 og 44, Ærøskøbing, lok. 493-00012 - til orientering
  505744/20
 • Til ALS, BILAG vedr. Tildeling af pulje 52-52 til laboratorium.pdf
  506573/20
 • Til ALS, Tildeling af laboratorie-opgaver fra Region Syddanmark
  506563/20
 • Til borger 2, V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  505643/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  506600/20
 • Til Fjernvarme Fyn A/S: V1-høring m. bilag, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  505600/20
 • til Kerteminde vandforsyning - Analyserekvisition til Agrolab
  506746/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Søndergade 42, Ærøskøbing
  505460/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 171441345.pdf
  505155/20
 • til Kerteminde Kommune - sket mere? Strandkilen SYD - matr. 414a, Kerteminde Bygrunde - ... udvikling af Kerteminde Havn mv.
  505985/20
 • Til yder: opsigelse af vagtydernr.
  506029/20
 • Til Skat og Fredericia Kommune: V1 afgørelse
  506744/20
 • Råstofkortlægning.docx
  505815/20
 • Til Borger, fremsendelse fa afgørelse og rapport pr. mail til Skippergade 26C
  506961/20
 • Til Borger: Orientering om renseriundersøgelse, Gyden 1, Ærøskøbing
  508034/20

18. oktober 2020

Indgående

 • Opdateret forandringsteori (2) - Fremtidshorisonter (191020)
  504944/20
 • 2. runde svar - Fremtidshorisonter (191020)
  504933/20
 • Fra JS-Bolig: Rykker for svar på undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  505983/20
 • Fra Ejerforeningen, mail vedr. Skippergade 26 abcd, Nyborg. Journal nr 19/33229
  506713/20

Udgående

 • Til MST: Høringssvar vedr. høring i forbindelse med afslutning af jordforureningssag med fuelolie på Shell havneterminal, Fredericia (MST Id nr.: 1889754)
  504692/20
 • Til MST: høringssvar vedr. Høring i forbindelse med afslutning af jordforureningssag ved råoliemanifolden på Shell raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1889683)
  504681/20

17. oktober 2020

Indgående

 • Fra sekretariatet: Mødereferat adm. Koord. udv.7. oktober 2020
  507338/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. sløjfniing af boringer, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg
  509024/20

16. oktober 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune RÅSTOF Svar og yderligere ønske om oplysninger til vandsænkning mm
  509933/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - analyserapport for jord i container
  503636/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Oprindelig anmeldelse (blanket)
  503635/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Prioritering af influenzavacciner
  503978/20
 • Behandlende medhjælp
  503768/20
 • Fra grundejer: nye kontaktoplysninger
  504359/20
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk
  503642/20
 • Fra Varde Kommune: Sagsakter vedr Forumvej 83, 6800 Varde
  506734/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  506594/20

Udgående

 • Til indvinder og lodsejer RÅSTOF Tilsyn i Bramstrup grusgrav den 6. oktober 2020
  504627/20
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS og DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB: V1-høring
  504570/20
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS og DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB: V1-afgørelse, UDKAST
  504569/20
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS og DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB: Høring af V1-kortlægning af Siloøen, Englandskaj 8 m.fl., 5000 Odense C, matr.nr. 6q, 9d og 9m Nørremarken, Odense Jorder
  504568/20
 • Til D4: Opdatering til ny version 2019 - STATUS
  504369/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: V1-kortlægning af Grønnegyden 44, 5270 Odense N, matr.nr. 10d Lumby By, Lumby
  503833/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: Bilag - V1-afgørelse
  503834/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: V1-kortlægning af Grønnegyden 42, 5270 Odense N, matr.nr. 10e Lumby By, Lumby
  503821/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: Bilag - V1-afgørelse
  503822/20
 • Til borger: SV: Kommentarer til oprydning Anemonevej 10, Vejen. 575-81259
  503941/20
 • Til MOE A/S: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Kielgade 1, Odense
  503619/20
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS: Bilag - Ejendom udgår af kortlægningen
  503613/20
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS: Bilag - Kortbilag, udgår af kortlægningen
  503615/20
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS: Ejendom udgår af kortlægningen, Kielgade 1, 5000 Odense C, 26b Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  503612/20
 • Til SMINGE ApS, V1-afgørelse, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  503598/20
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  503782/20
 • Til Praksis: bekræftelse på åbning for tilgang pr. 1. november 2020
  503430/20
 • Til tilbudgiver: udbudsmateriale 3/3
  504334/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. oktober 2020
  504214/20
 • Til virksomhed, V1-varsel med bilag, Langelinje 13, 7100 Vejle.pdf
  504167/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang pr. 1. november 2020
  503456/20
 • til NIRAS SV: Udkast rapport supplerende undersøgelser Gulleshøj 11 Søndersø.
  504539/20
 • Til tilbudsgiver: udbudsmateriale 1/3
  504327/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  503691/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. oktober 2020
  504206/20
 • Til Sminge ApS, V1-kortbilag, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  503599/20
 • Til Aabenraa Kommune: Dialog med teamleder vedr Nr. Hostrupvej 15, Rødekro, lok.nr. 529-40100
  503667/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  503779/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  503688/20
 • Til Grundejerforening, Høringsbrev med bilag, kort og skråfotos, Boråsvej 44Q, 7100 Vejle.pdf
  504245/20
 • Til tilbudsgiver: udbudsmateriale 2/3
  504329/20
 • Til borgere, Hørings brev med bilag og kort - Finlandsvej 30, 7100 Vejle.pdf
  504301/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Boråsvej 16, 1, 7100 Vejle.pdf
  504150/20
 • Til Borger, V1-varsel med bilag, Langelinje 11, 7100 Vejle.pdf
  504162/20
 • Til borgere, udgår inden kortlægning, Boråsvej 16, st, 7100 Vejle.pdf
  504181/20

15. oktober 2020

Indgående

 • Fra borger: Kommentarer til oprydning Anemonevej 10, Vejen. 575-81259
  503940/20
 • Fra MOE, Tilsynsrapport - Skudstrup Bygade 3, 6630 Rødding - endelig rapport
  508746/20
 • Fra Myllerup Entreprenør- forslag til ny vejadgang - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  503644/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - påbud om oprensning
  503724/20
 • Fra MOE A/S: Rapport for forureningsundersøgelse, Kielgade 1, Odense
  503451/20
 • Fra MOE A/S: Bilag - Forureningsundersøgelse - Kielgade 1, Odense
  503452/20
 • Fra Myllerup Entreprenører - spørgsmål til status - matr.nr 18a Barløse By Barløse
  503640/20
 • Fra borger: Spm vedr forhold omkring forhv. losseplads, Nørrevej, Højer.
  509721/20
 • Fra Billund Kommune- Råstofområde ived lufthavn
  505721/20
 • Fra Varde Kommune: Til orientering, Modtaget notat, jordbundsundersøgelse, Industrivej 2, 6780 Ølgod
  506702/20
 • fra fredericia kommuneTilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny legeplads, gedestand og maskinhus i Madsbyparken
  506429/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)
  507150/20
 • SV: vikaransættelse
  502753/20
 • Fra healthcare DENMARK: Referat af Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 6. oktober
  502277/20

Udgående

 • Til borger: Information vedr. oprydning Anemonevej 10, Vejen. 575-81259
  503909/20
 • Til kommune: høring om detailprojektering, olieforurening 575-81259
  503907/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til undersøgelsesnotat / § 8-ansøgning, Saltgade 3 / Sct. Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  503154/20
 • Til Rambøll: Vedr. Tre For rapport
  503106/20
 • Til TreFor: Tilbagemelding på rapport
  503108/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på ønske om brug af bentonitmembran, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  503039/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: bilag - Installationsvejledning
  503041/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - datablad, bentonitgranulat
  503042/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - datablad, bentonitmembran
  503040/20
 • Til borger - Afgørelse - ejendommen udgår af kortlægningen - Skovgyden 37, 5450 Otterup.pdf
  502884/20
 • Til borger: Aftale om besigtigelse, Kertemindevej Losseplads
  502878/20
 • Til Vurdst: Kopi af kortlægningsafgørelse vedr. Staldgaardsgade 1, 7100 Vejle
  501621/20
 • Til Vejle Kommune: Kortlægningsafgørelse vedr. Staldgaardsgade 1 i Vejle
  501620/20
 • Til nabo - referat af møde den 8. oktober - matr.nr. 14b mfl. Sødover
  501607/20
 • Til Annex, V1-kortbilag, afgørelse, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  502045/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  501794/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf.pdf
  501761/20
 • Til DANBIRD INVEST AF 1995, OUTRUP ApS - Rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Idrætsvænget 2_Storegade 49, 6855 Outrup.pdf
  502554/20
 • Til DANBIRD INVEST AF 1995, OUTRUP ApS - Boligklæring, Storegade 49, 6855 Outrup.pdf.pdf
  502550/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  501692/20
 • Til virksomhed: V2-kortlægning m bilag, 410-81189, Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  501902/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  503001/20
 • Til borger: Anemonevej 12_Høring om detailprojektering_171316500.pdf
  503915/20
 • Til PBL INVEST VEJLE AS, V1-høring med bilag, Sadelmagervej 25, 7100 Vejle.pdf
  502903/20
 • Til borger: Irisvej 13_Høring om detailprojektering_171313664.pdf
  503919/20
 • Til DANBIRD INVEST AF 1995, OUTRUP ApS - V2-høring, Storegade 49_Idrætsvænget 2, 6855 Outrup.pdf
  502527/20
 • Til borger 1, V1-høring med bilag, Sadelmagervej 25, 7100 Vejle.pdf
  502895/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf
  501763/20
 • Til borger: Irisvej 11_Høring om detailprojektering_171309648.pdf
  503917/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  502227/20
 • Til Vestergade 10 Vejle ApS, V1-høring med bilag, Vestergade 10A-K, 7100 Vejle.pdf
  502177/20
 • Til borger: Irisvej 13_Høring om detailprojektering_171314198.pdf
  503920/20
 • Tidl. råstofgrav, Hærvejen, Sødover
  502043/20
 • Til mst: SV: Høring i forbindelse med afslutning af jordforureningssag - jorddepot på Shell havneterminal, Fredericia (MST Id nr.: 1900022)
  502727/20
 • Til DANBIRD INVEST AF 1995, OUTRUP ApS - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Storegade 49_Idrætsvænget 2, 6855 Outrup.pdf
  502538/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  503011/20
 • Til borger 2, V1-høring med bilag, Sadelmagervej 25, 7100 Vejle.pdf
  502898/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  502221/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vedelsgade 117A, 117B, 7100 Vejle.pdf
  503120/20
 • Til DANBIRD INVEST AF 1995, OUTRUP ApS - V2-kortbilag, Idrætsvænget 2_Storegade 49, 6855 Outrup.pdf.pdf
  502545/20
 • Til Annex, V1-afgørelse, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  502042/20
 • Til Varde Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  501889/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, endelig V2 kortlægning, Havrebakken 3, 7323 Give
  503053/20
 • Til Kommune og SKAT: Kopi af V2-kortlægning + rapport, 410-81189, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  501915/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - SVendborg Kommune - åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2020
  501789/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  501695/20
 • Til Varde kommune - til orientering, V2-varsel, Idrætsvænget 2, Storegade 49, 6855 Outrup
  502875/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  501791/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2020
  501754/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  501886/20
 • Bilag: TREFOR rapport
  503107/20
 • Til Varde kommune - til orientering, V2-varsel af en del af Idrætsvænget 2, Storegade 49, 6855 Outrup
  502564/20
 • Til borger: Anemonevej 10_Høring om detailprojektering_171311699.pdf
  503912/20

14. oktober 2020

Indgående

 • Fra borger: Invitation til besigtigelse af mose, Kertemindevej Losseplads
  502862/20
 • Fra GEUS: Geologisk model Vejen By
  502925/20
 • Fra DGE, Undersøgelsesnotat / § 8-ansøgning, Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  503148/20
 • Fra Medicinrådet, kvittering for modtagelse - Region Syddanmark: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende anæstesi
  500590/20
 • Fra Medicinrådet, kvittering for modtagelse - Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  500516/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om jordprøver fra Roesskovsvej 112 i Odense - kolonihaveforeningen Enghaven
  506768/20
 • Fra Medicinrådet, kvittering for modtagelse - Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft
  500353/20
 • Fra Nyborg Kommune: Ingen oplysninger om brøndprøver
  500554/20
 • Fra Medicinrådet, kvittering for modtagelse - Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme
  500234/20
 • 18919804_Autoscannet dokument 0003.pdf
  502708/20
 • Fra borger: henv. vedr. Lokalitet 525-00513
  500319/20
 • Fra Rambøll: vedr. Elmevænget 8, Asperup, matr.nr. 18h, indhentning af historiske oplysninger
  502593/20
 • fra ERST
  500071/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen : Vedr. Tilbagekaldelse - Adrenalin "Bradex" batch 1904296 og 1905876
  500655/20
 • Fra Borger, kvittering for svar
  501597/20
 • Fra Rambøll: vedr. Elmevænget 8, Asperup, spørgsmål til undersøgelse
  502623/20
 • Mail fra borger, Vedr. boliganmodning, V1 undersøgelse på lokalitets nr. 630-82374.msg
  499923/20
 • 18919805_Autoscannet dokument 0004.pdf
  502711/20
 • 18919803_Autoscannet dokument 0002.pdf
  502750/20
 • 18919802_Autoscannet dokument 0001.pdf
  502723/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hiv/aids
  500837/20
 • 15203725_fa042_00799575.doc
  502715/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende antibiotika
  501778/20
 • 18919806_Autoscannet dokument 0005.pdf
  502713/20
 • 15203728_fa042_00798784.pdf
  502719/20
 • 15203726_fa042_00799571.doc
  502717/20
 • 15203747_fa042_00798781.doc
  502720/20
 • 15203727_fa042_00798781.doc
  502718/20
 • 145893_8-76-51-451-30-2002.xml
  502714/20
 • 15203750_fa042_00799555.doc
  502721/20
 • 15203755_fa042_00788879.doc
  502722/20
 • fra fredericia kommune anmodning om sagsdokument
  506437/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Opfølgning på tilsyn, Moselund Grusgrav
  504901/20

Udgående

 • Dialog med ansøger RÅSTOF Orientering om status og svar fra kommunen
  509922/20
 • Til Esbjerg Jerne apotek: Læger fejlordinerer sygehusmedicin
  506688/20
 • Til Rambøll: Spørgsmål til LER
  500952/20
 • Til NIRAS: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Paarupvej 7, Odense
  500745/20
 • Til Snestrup Have ApS: Ejendom udgår af kortlægningen, Paarupvej 7 m.fl., 5210 Odense NV, matr.nr. 11ie Paarup By, Paarup
  500737/20
 • Til Snestrup Have ApS: Bilag - Udgår af kortlægningen, matr 11ie
  500738/20
 • Til GARTNERIET BROLØKKE ApS: V1-kortlægning af del af Engsvinget 17, 5250 Odense SV, matr.nr. 8l og 8q Bellinge By, Bellinge
  500720/20
 • Til GARTNERIET BROLØKKE ApS: Bilag - Kortbilag
  500721/20
 • Til GARTNERIET BROLØKKE ApS: Bilag - V1-afgørelse
  500722/20
 • Til borger: bilag - JAR-udskrift 14102020
  500505/20
 • Til borger: Forespørgsel om yderligere dokumentation af olie/kemi i nærliggende mose, Kertemindevej losseplads
  500504/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om status på akut tilsyn hos grusgrav i Bramstrup 23/9-2020
  500402/20
 • Til Medicinrådet - Region Syddanmark: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende anæstesi
  500338/20
 • Til Svendborg Kommune: Vurdering om ingen § 8-pligt, Søndre Kystvej 10, Ærøskøbing
  500325/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. lokalitet 525-00513
  500329/20
 • Til mægler, Fremsendelse af udkast til kortlægning, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg
  500289/20
 • Til Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft
  500088/20
 • Til Medicinrådet - Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  500035/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  500409/20
 • Til yder: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. september 2020
  500005/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  501600/20
 • Til Rambøll: vedr. Elmevænget 8, ang. spørgsmål til undersøgelse
  502625/20
 • Til lægevagten: Ændring af A-vagtapotek i Esbjerg pr. 1. november (overgår til Esbjerg Neptun Apotek)
  501190/20
 • Til nabo - svar på høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  499956/20
 • Til borger, V1-høring - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  501601/20
 • Til nabo - svar på høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  499970/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2020
  501250/20
 • Til Middelfart kommune - orientering, V2 varsel Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn
  500455/20
 • Til Borger, V1-høring, Grejsdals Vænge 12, Vejle.pdf
  500323/20
 • Til Vejle kommune, V1-høring, Grejsdalsvej 155A, Vejle.pdf
  500852/20
 • Til Borger: Revideret Orienteringsbrev - Odensevej 11, 5750 Ringe.pdf
  501272/20
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  500438/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  499950/20
 • Til FRØS SPAREKASSE, høring med bilag af ændret udstrækning af V2-kortlægning.pdf
  501555/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2020
  500245/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  500257/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tårnhøjvej 94A m.fl., Vejle.pdf
  499947/20
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Grejsdals Vænge 12, Vejle.pdf
  500315/20
 • Til borger - V2-høring, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  500365/20
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  500399/20
 • Til FRØS sparekasse, bilag til høring- 527-20001 Endelig rapport, Grundejer - Frøsvej 5 , 6630 Rødding.pdf
  501557/20
 • Til Borger: Revideret Orienteringsbrev - Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  501290/20
 • Til Vejle kommune, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 155A, Vejle.pdf
  500849/20
 • Til Holmskov og Co, V1-kortbilag, afgørelse, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  499927/20
 • Til Borger, Bilag til afgørelse om ikke-kortlægning, rapporten 527-20001 Endelig rapport, Nabo - Frøsvej 7 , 6630 Rødding.pdf
  501564/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  500014/20
 • Til Borger, Afgørelse om at Frøsvej 7, Rødding ikke kortlægges.pdf
  501560/20
 • Til borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grejsdals Vænge 12, Vejle.pdf
  500316/20
 • Til Rambøll: vedr. Elmevænget 8, matr.nr. 18h, indhentning af historiske oplysninger
  502601/20
 • Til Borger: Revideret Orienteringsbrev - Vestergade 2, 5750 Ringe.pdf
  501284/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2020
  501436/20
 • Til Borger: Revideret Orienteringsbrev - Torpegårdsvej 4, 5792 Årslev.pdf
  501277/20
 • Til Borger: Revideret Orienteringsbrev - Østergade 38, 5600 Faaborg.pdf
  501298/20
 • Til Vejle kommune, kortbilag til V1-høring, Grejsdalsvej 155A.pdf
  500844/20
 • Til borger - boligerklæring, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  500417/20
 • Til Borger: Revideret Orienteringsbrev - Odensevej 11, 5750 Ringe.pdf
  501086/20
 • Til Holmskov og Co, V1-afgørelse, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  499928/20

13. oktober 2020

Indgående

 • Danish Crown Aabenraa - Situationsplan olietank og boringer.pdf
  505679/20
 • VS: Danish Crown Foods Aabenraa - Jordforurening ved spiralfryser - Truffet olietank regionens lok.nr. 545-50042
  505676/20
 • Danish Crown Aabenraa - Borejournaler.pdf
  505680/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa - Jordforurening ved spiralfryser - Truffet olietank.pdf
  505678/20
 • Danish Crown Aabenraa - Analyserapport jordprøver B2.pdf
  505681/20
 • Fra Danish Crown Foods Aabenraa, Jordforurening ved spiralfryser - olietank, Kilen 10, 6200 Aabenraa
  499922/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Ansøgning om at benytte forurenet grund til oplag af oprens fra vandløb og strandopskyl
  500312/20
 • Fra Svendborg Kommune: § 8-pligt ved terrænregulering?, Søndre Kystvej 10, Ærøskøbing
  500311/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Vestergade 41 Nyborg Miljønotat 1 Pgf-8 ansøgning
  505351/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse efter jordforureninglovens §8 til nedrivning af eksisternde erhvervsbygning, samt opførelse af ny erhvervsbygning
  505352/20
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse: Vestergade 41, 5800 Nyborg (matr. 909t, Nyborg Bygrunde). Lokalitetsnummer 449-55040.
  505350/20
 • Fra evaluator vedr. evalueringsoplæg til projekt "Større trivsel gennem fællesskaber"
  499340/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft
  499011/20
 • fra DMR VS: Rekvirering af arkivmateriale - Vestre Engvej 7, 7100 Vejle (lok.nr. 631-02095)
  498908/20
 • Redegørelse for forløb.
  498827/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  498305/20
 • Aftale om MED Grundmodul d. 13. oktober 2020
  499464/20
 • flytning af ydernummer
  499595/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Øster Snedevej 15A, 7120 Vejle Øst.pdf
  506384/20
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 sal skunke mv.
  506639/20
 • Fra Aabenraa KOMMUNE: Rykker for svar, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro, lok.nr. 529-40100
  505132/20
 • Fra DMR: Undersøgelsesnotat og § 8-ansøgning, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  508487/20
 • Ramme for samarbejde i arbejdsgruppen for Fredericia Sundhedshus.doc
  502457/20
 • Baggrundsoplysninger.pdf
  502465/20
 • Referat administrativ arbejdsgruppe Fredericia Sundhedshus 210920.pdf
  502461/20
 • Oplæg til politisk styregruppemøde juni 2020_21.06.2020.pptx
  502455/20
 • Spørgeskema - evaluering Fredericia Sundhedshus.pdf
  502463/20
 • Borgerpanel - Sundhed og trivsel Kommentarer til datarapport1.pdf
  502471/20
 • Dagsordenspunkt Tuberkulose Fredericia Sundhedshus.docx
  502442/20
 • Kommenteret dagsorden til politisk styregruppemøde vedr. Fredericia Sundhedshus den 24.06.20 Stephanie Lose.docx
  502445/20
 • Oplæg til politisk styregruppemøde juni 2020.pptx
  502454/20
 • Borgerpanel - Sundhed og trivsel (Datarapport).pdf
  502468/20
 • Skabelon til udarbejdning af dagsordenspunkter vedr. Fredericia Sundhedshus.docx
  502462/20
 • Referat administrativ arbejdsgruppe Fredericia Sundhedshus 210920.docx
  502460/20
 • Dagsorden - arbejdsgruppemøde Fredericia Sundhedshus 030720.pdf
  502474/20
 • Borgerpanel - Sundhed og trivsel (Kommentarer til datarapport).pdf
  502470/20
 • Ramme for samarbejde i arbejdsgruppen for Fredericia Sundhedshus.docx
  502458/20
 • 19-3891_v1_Handlings- og initiativkatalog.PDF
  502464/20
 • Dagsorden arbejdsgruppemøde Fredericia Sundhedshus 211020.docx
  502476/20
 • Borgerpanel spørgeramme - Undersøgelse om sundhed og trivsel.pdf
  502472/20

Udgående

 • Til Medicinrådet - Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft
  499686/20
 • Til Medicinrådet - Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme
  499564/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Øster Snedevej 15A, 7120 Vejle Øst
  506390/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Assensvej 251, 5642 Millinge
  499435/20
 • Til Millinge Brugsforening: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  499427/20
 • Til Millinge Brugsforening: Bilag - V2-høring
  499428/20
 • Til Millinge Brugsforening: Høring af V2-kortlægning af del af Assensvej 251, 5642 Millinge, matr.nr. 70e Østerby By, Svanninge
  499426/20
 • Til Nyborg kommune: Materiale vedr. Margårdsvej 2A, 5853 Ørbæk
  499117/20
 • Til Danbolig: Fremsendelse af indledende dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe
  498513/20
 • Til Danbolig: Fremsendelse af rapporter på Nannasvej 1, 5750 Ringe
  498503/20
 • Til NIRAS: Kommentar til rapport
  498453/20
 • Til virksomhed, bilag til brev - Store Rådhusgade 4, 6400 Sønderborg_grundejer.pdf
  499860/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Svendsgade 78.pdf
  499253/20
 • Til virksomhed, orientering om at St. Rådhusgade 4, Sønderborg ikke kortlægges.pdf
  499859/20
 • Til Borgere, orientering om revurdering samt kommende forureningsundersøgelse.pdf
  498604/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  498394/20
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Svendsgade 82.pdf
  499229/20
 • Til projekt: svar vedr. regnskab og revision
  498839/20
 • Til Borgere, V1-høring, Svendsgade 82.pdf
  499236/20
 • til DMR Svar 1 af 3 på HENV: Rekvirering af arkivmateriale - Vestre Engvej 7, 7100 Vejle (lok.nr. 631-02095)
  498958/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Svendsgade 76.pdf
  499267/20
 • Til Borger, V1-høring, Svendsgade 78.pdf
  499257/20
 • til DMR Svar 2 af 3 på HENV -mail 2/3 : Rekvirering af arkivmateriale - Vestre Engvej 7, 7100 Vejle (lok.nr. 631-02095)
  498966/20
 • Til borger, Orientering om at Mellemgade 3 og 5, Sønderborg ikke kortlægges.pdf
  499861/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  498330/20
 • Til DMR: Sv. vedr. krav undersøgelsesoplæg
  499849/20
 • Til Borger, V1-høring, Svendsgade 76.pdf
  499274/20
 • Til virksomhed, Orientering om at St. Rådhusgade 2, Sønderborg ikke kortlægges.pdf
  499857/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Svendsgade, Vejle.pdf
  499215/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  498338/20
 • Til boligforening, Orientering om at Mellemgade 2-32, Sønderborg ikke kortlægges.pdf
  499863/20
 • Til boligforening - bilag til brev, Mellemgade 2-32, 6400 Sønderborg_grundejerrapport.pdf
  499866/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  498407/20
 • Til ejerforeningen Gerritsgade 35, ved P.Krull ejendomme, orientering om kommende undersøgelse.pdf
  498458/20
 • Til ejer - Orientering om at afværgesag er sat i gang (sendt Doc2mail: Job nr 171064077)
  499018/20
 • Til virksomhed - bilag til brev, 537-30005 Store Rådhusgade 2, 6400 Sønderborg_grundejer.pdf
  499858/20
 • til DMR svar 3 af 3 på HENV: mail 3/3 : Rekvirering af arkivmateriale - Vestre Engvej 7, 7100 Vejle (lok.nr. 631-02095)
  498972/20
 • Til Nybolig. Fremsendelse af historik
  498659/20
 • Til MURERNES AKTIESELSKAB VEJLE, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, matr.nr. 216b Engene.pdf
  499223/20
 • Til borger, Orientering om revurdering samt kommende forureningsundersøgelse.pdf
  498753/20
 • Til ejerforeningen, orientering om at ejendommen udgår af kortlægning.pdf
  499710/20
 • Til grundejere, Bilag til brev- 450-81197 Endelig grundejerrapport - Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  499716/20
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Svendsgade 80.pdf
  499240/20
 • Til Borgere, V1-høring, Svendsgade 80.pdf
  499246/20
 • Til borger, bilag til brev - Mellemgade 3 og 5, 6400 Sønderborg_grundejerrapport.pdf
  499862/20
 • Til DMR: Rettede tilbudslister
  506717/20

12. oktober 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8 t. bygge og anlægsarbejde, Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov
  498022/20
 • Fra: Vedr. boringsplacering
  498012/20
 • J20.1477 - Industrivænget 2, 5700 Svendborg - Historik og revideret oplæg - reduceret.pdf
  497858/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Tilbagemelding på regionens bemærkninger, Industrivænget 2, 5700 Svendborg
  497857/20
 • Fra NIRAS: Boreudbudsbeskrivelse
  497557/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Peders skovservice Fritzs Sybergsvej
  507856/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2020-09-24 - Notat over tilsyn
  507855/20
 • Fra BCM Transtech A/S: Orientering om ingen frivillig undersøgelse, Industrivej 29, 5672 Broby
  497830/20
 • Fra Lertranskøb - kommentarer vedr. udkast til tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  495629/20
 • Fra ansøger: vedr. status på projekts finansiering
  498622/20
 • Fra vejdirektoratet - Orienterin -Høringsnotat om VVM Ny Midtjysk Motorvej offentliggjort
  497990/20
 • Fra ansøger: rev. budget, vedtægter
  498660/20
 • Dra DGE - Rapport, endelig - Grundejerdel - Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81217 - Udkast.pdf
  500529/20
 • Fra nabo - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  498011/20
 • Ansøgning fra LaSF - Fodterapi - Behandlende medhjælp §18.stk 1
  497360/20
 • Høring over udkast til forslag til ny epidemilov
  496770/20
 • Psykolog - ændring af klinik
  497632/20
 • Fra nabo - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  498016/20
 • Fra Sweco: Vedr. oplæg til indeklimamonitering efterår 2020
  506628/20
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 sal skunk
  506636/20
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 sal skunk mv.
  506668/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  506542/20
 • Fra mst: Høring i forbindelse med afslutning af jordforureningssag - jorddepot på Shell havneterminal, Fredericia (MST Id nr.: 1900022)
  502788/20
 • Fra Dmr - Rapport, endelig, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg
  500523/20
 • Fra DGE: Bilag - Rapport, endelig - Teknisk rapport - Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81217 - Udkast.pdf
  500531/20

Udgående

 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Godkendelse af revideret oplæg, Industrivænget 2, 5700 Svendborg
  497884/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Frørup Byvej 26C, 5871 Frørup
  497823/20
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Frørup Byvej 26C, 5871 Frørup, matr.nr. 23c Frørup By, Frørup
  497760/20
 • Til borger: Bilag - Udgået inden kortlægning
  497761/20
 • Til NIRAS: Vedr. placering boring
  497579/20
 • Til Jema: Vedr. faktura
  497585/20
 • Til borger, Nordfyns Kommune og COWI: orienteringsbrev vedr. lok. nr. 423-00018, Adelgade 138, Bogense
  497568/20
 • Til COWI: Kommentar til resultater
  497245/20
 • Til Colliers: Svar på forespørgsel
  496932/20
 • Til Danbolig: Orientering om igangværende opsætning af FTP-server ifm. aktindsigt, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  496684/20
 • Til Franck Geoteknik: Regionens tilbagemelding på historik og oplæg til undersøgelse, Industrivænget 2, 5700 Svendborg
  496341/20
 • høring mail - revurdering af kortlægning af jordforurening, Ringe Jernstøberi
  497436/20
 • Til Storgaard Auto - Varsel af V2-kortlægning m bilag, Rynkeby bygade 19, 5350 Rynkeby.pdf
  497005/20
 • Til Ballegaard Nord ApS, V1-høring, Solkilde Alle 15, 7100 Vejle.pdf
  497322/20
 • Til Alnylam: SV: Nye lægemidler (regional proces), ny teknologi - RNAinteferens
  496446/20
 • Til Ballegaard Nord ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Solkilde Alle 15, 7100 Vejle.pdf
  497321/20
 • Til Bristol Meyrs Squibb SV: Lancering af to nye lægemidler
  497402/20
 • til grundejer - høring revurdering af kortlægning, Ringe Jernstøberi, okt 2020.pdf
  497442/20
 • til borger: Udgår efter undersøgelse m bilag, Rynkeby Bygade 25,.pdf
  497011/20
 • SV: vedr. ændring af kliniknavn
  497638/20
 • Til NIRAS: Kommentar til rapport
  497151/20
 • Til Ballegaard Nord ApS, V1-kortbilag, høring, Solkilde Alle 15, 7100 Vejle.pdf
  497319/20
 • Til Kerteminde kommune: Høring om forurening. 439-00041, Rynkeby Bygade 19
  496910/20
 • Til kommune: Varsel af V2-kortlægning, Byens Gade, 5350 Rynkeby
  497017/20
 • Til nabo - Svar på høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  499961/20
 • Til ejer - Orientering om at afværgesag er sat i gang (sendt Doc2mail: Job nr 171012768)
  497842/20
 • Til ejer - Orientering om at afværgesag er sat i gang (sendt Doc2mail: Job nr 171020865)
  497849/20
 • Til DMR: Vedr. budgetstatus mv.
  506718/20

11. oktober 2020

Indgående

 • Fra borger, henvendelse fra ejer
  500246/20
 • Fra nabo - Høringssvar Journalnr.: 20/9987
  495639/20

Udgående

 • Til Dangrønt Products A/S, V2 varsel
  495481/20
 • Til Varde Kommune og Skat. Kopi af V2 Varsel
  495482/20
 • Til Middelfart Kommune: §8 høringssvar
  495484/20

10. oktober 2020

Indgående

 • Fra borger: Koordinater på gammel losseplads, Ullerslev
  496387/20

Udgående

 • Til Colliers: FORSP - Materiale angående V2-kortlægning fra 2014 på lokalitet 479-04045, Odensevej 26, 5700 Svendborg
  495463/20
 • Til Colliers: FORSP - Materiale angående V2-kortlægning fra 2018 på lokalitet 479-04045, Odensevej 26, 5700 Svendborg
  495460/20

9. oktober 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens vurdering af ingen § 8-pligt ved ny belægning, Nørre Alle 20, 5610 Assens
  495549/20
 • Fra Aabenraa Kommune RÅSTOF svar på rykkere om vand Bedsted Lø
  509918/20
 • [Sagsnr.:19/3428] Tilpasset OUH program til Udvalget for det nære sundhedsvæsen møde 2. november
  494950/20
 • 478618-20 Programforslag til OUH´s bidrag til Udvalget for nære sundhedsvæsen møde 2. november..pdf
  494951/20
 • Fra DMR endelige rapporter - grundejerdel og teknisk del - Skovgyden 37, Otterup
  502352/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Bilag - Registreringsmeddelelse
  494572/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Registreringsmeddelelse Registreringsmeddelelse U2
  494570/20
 • Fra Orbicon: Udbudsmateriale. Udbud af opgave med afgravning af olieforurenet jord for Region syddanmark
  503898/20
 • Fra Orbicon: Udbudsmateriale. Udbud af opgave med afgravning af olieforurenet jord for Region Syddanmark
  503896/20
 • Fra Odense Kommune, Fælles svar til Ingeniør'ne ang. poreluftplaceringer og tiltag forud for § 8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  494579/20
 • Fra Danbolig: Aktindsigt i dokumenter på Nannasvej 1, 5750 Ringe
  495555/20
 • Fra Odense Kommune, Enig i udkast til bemærkn. t. Ingeniør'ne, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  494569/20
 • Fra Nyborg Kommune: Fremsendelse af oprensningsrapport, Frørup Byvej 26C, 5871 Frørup
  496447/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Rapport-Frørup Byvej 26c
  496449/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til ændring af arealanvendelse, Perlegade 50, 6400 Sønderborg
  498003/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til ændring af arealanvendelse, Perlegade 50, 6400 Sønderborg
  498002/20
 • Fra DMR, Notat om benzen i indeluft, Perlegade 50, 6400 Sønderborg
  498004/20
 • Fra Eurofins, Rapport vedr. indeklimamålinger for Perlegade 50, 6400 Sønderborg
  498005/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. tidsplan matr.nr.64b og 69 Ørsted By, Ørsted, VVM Screening
  495203/20
 • Fra COWI/PLUSS: Godkendt evalueringsoplæg - Den Didaktiske Podcast
  494007/20
 • Fra NIRAS: Rapportudkast
  494054/20
 • Fra COWI: 5 års gennemgang, fase 2
  494034/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Andholm grusgrav - status matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise samt 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  494315/20
 • Fra Rambøll: Budgetstatus 2020
  494041/20
 • Fra DMR: Budget og fakturaopgørelse: Glasvænget
  493960/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. øjensygdomme
  494121/20
 • fra ansøger
  499836/20
 • Systemforvaltningen - LUNA drøftelse af udkast til samarbejdsaftale
  495783/20
 • fra Orbicon Opstart af TUP projekt - opdatering af skelnenværktøjet
  494779/20
 • Fra Velas Miljø og Natur - høringssvar fra Myllerup Entreprnør - matr. nr. 18a Barløse By, Barløse
  495658/20
 • fra evaluator
  493923/20
 • Fra Vejdirektoratet; kvittering for orientering: § 8 tilladelse til etablering af ny motorvej og midlertidig arbejdsareal, på dele af ejendommen Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  495251/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentation for oprensning af olieforurening tank, Felstedvej 26, 6300
  509796/20
 • Fra grundejer:. henv. vedr. Journal nr 16/23067. Dato 02.10.2020
  494313/20
 • Fra BDO: Revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  494756/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om vurdering af kortlægning samt krav til eventuel §8-tilladelse, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  513202/20
 • Fra MST: Høring i forbindelse med afslutning af jordforureningssag ved råoliemanifolden på Shell raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1889683)
  504680/20
 • Fra DMR: Pulje 21: Rismarksvej 21 - Budgetstaus + opdateret tilbudsliste.
  506715/20
 • Fra ARbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  506531/20
 • fra COWI
  493949/20
 • fra ERST
  494174/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Postsag: Specialeplanlægning, Plastikkirurgi- Midlertidig udefunktion på Vejle Sygehus.
  494219/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, tidsplan matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  495228/20
 • Til Home: Svar på forespørgsel
  494584/20
 • Til Klagenævnet - spørgsmål vedr opsættende virkning på klage Vedr. klage nr. 1005505, 1005499,1005498, 1005495 og 1005479
  494447/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar ang. jordvold og landskab matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise samt 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  494320/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar til udkast til oprensningspåbud, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  494290/20
 • Til Odense Kommune, Forslag til bemærkninger til poreluftoplæg og tiltag forud for § 8 til nedrivning, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  494559/20
 • Til DMR: SV: Budget og fakturaopgørelse: Glasvænget
  493963/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om hvornår screening matr.nr. 64b, 69 Ørsted By, Ørsted
  494466/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forklaring af kortlægning, Bjergevej 10, 5600 Faaborg
  493680/20
 • Til Haderslev Kommune, Kvittering for modtagelse af færdigmelding, Ribevej 75, 6500 Vojens
  493505/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Besked om senere opfølgning på kortlægningsgrundlag, Bjergevej 10, 5600 Faaborg
  493303/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af § 8-pligt ved etablering af mindre hytte, Bjergevej 10, 5600 Faaborg
  493293/20
 • Svar på HENV, Opdatering af regionens hjemmeside og kortl. afg., Ansgarsvej 8I ,5800 Nyborg
  493296/20
 • Til Assens Kommune: Enig i vurdering om ingen § 8-pligt ved etablering af belægning på V2-areal, Nørre Alle 20, 5610 Assens
  493273/20
 • Til Nyborg Kommune: Kvittering for modtagelse af kopi af påbud, Frørup Byvej 26C, 5871 Frørup
  493263/20
 • Til borger: Bilag - V0-brev
  493261/20
 • Til borger: Oplysninger om forurening på din ejendom Frørup Byvej 26C, 5871 Frørup
  493262/20
 • Til Svendborg Kommune: Bekræftelse af vurdering af ingen § 8-pligt til nedrivning af mindre kontortilbygning, Jernbanevej 9, 5882 Vejstrup
  493257/20
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Horsensvej 4A og B 7100 Vejle.pdf
  493710/20
 • Til praksis: lukket for tilgan af gr. 1-sikrede
  495013/20
 • Til ejer - Orientering om at afværge-sag er sat i gang (sendt Doc2mail: Job nr 171023455)
  494620/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev - Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  494359/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev - Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg.pdf
  494347/20
 • Til KALMO ApS, V1-høring, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  493824/20
 • Til information, V1-kortbilag, høring, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  493835/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev - Østergade 38, 5600 Faaborg.pdf
  494364/20
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for en del af Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby, matr. nr. 1r Bubel By, Indslev, lok. nr. 410-81003
  493600/20
 • Til praksis: opgørelse, Mandø 3. kvartal
  493903/20
 • Til virksomhed, V1-kortbilag, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  493620/20
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  493619/20
 • Revideret Orienteringsbrev - Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg.pdf
  501268/20
 • Til Cowi: Vedr. Hvenetved - opdateret økonomioversigt
  506735/20
 • Til Odense Kommune m.fl.: Orientering om historisk redegørelse for matr. 7c og 18a Stegsted By, Paarup
  506723/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. kvittering for UDKAST til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til udvidelse af spejderhytte på Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  506202/20
 • Til grundejer: orientering om igangsættelse af afværgeprojekt
  504326/20
 • Til Stehr Ejendomme, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ulvevænget 3A og 3B, 7100 Vejle.pdf
  494394/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev - Vestergade 2, 5750 Ringe.pdf
  494357/20
 • Til Borger, genfremsendelse af brev via mail pga. problemer med e-boks
  493724/20
 • Til Nybolig, Svar på spm. vedr. 482-81202, Helsnedvej 13, Humble
  493651/20
 • Til Aabenraa Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  495023/20
 • Til EF VEJLBORG, V1-høring, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  493834/20
 • Til andelsboligforeningen Vesterport, Orienteringsbrev inden undersøgelse, Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  495026/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, V1-kortbilag, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.pdf
  493338/20
 • Til Fredericia Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  495301/20
 • Til MST: Høringssvar i forbindelse med afslutning af jordforureningssag ved tank T16 på Shell raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1840764)
  493846/20
 • Til Regnskab og Finans: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  494982/20
 • Til KALMO ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  493837/20
 • Til Borger, svar vedr hvor langt sagen er mv.
  494382/20
 • Til høringsparter - Følgebrev - Udkast - tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  493987/20
 • Til 7TEA ApS, V1-høring, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  493829/20
 • Til Stehr Ejendomme, V1-kortbilag, høring, Ulvevænget 3A og 3B, 7100 Vejle.pdf
  494390/20
 • Til Ejd. Vejle, V1-afgørelse, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  493436/20
 • Til Stehr Ejendomme, V1-høring, Ulvevænget 3A og 3B, 7100 Vejle.pdf
  494395/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev - Torpegårdsvej 4, 5792 Årslev.pdf
  494354/20
 • Til 7TEA ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  493826/20
 • Til advokat: mail vedr. henv om Thurøvænget4, 7100 Fredericia
  494323/20
 • Udkast tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  493988/20
 • Til Ejd. Vejle, V1-kortbilag, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  493438/20
 • Til EF VEJLBORG, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  493833/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, V1-afgørelse, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.docx
  493337/20
 • Til Borger: Orienteringsbrev - Odensevej 11, 5750 Ringe.pdf
  494349/20

8. oktober 2020

Indgående

 • Re: Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg (561-04115)
  502054/20
 • Fra Niras, Nørreport 15 og 17 A-B - rapporter
  513099/20
 • HENV, Spm. ang. opdatering af regionens hjemmeside efter kortl., Ansgarsvej 8I ,5800 Nyborg
  493295/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Referat af markmøde d. 08-10-2020: matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  494448/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Mail med brev om afregistrering af § 3 matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  495240/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Afregistrering af § 3 matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  495241/20
 • Fra digelagene - ændret ansøgning Vedrørende vilkårsændringer på matr. nr. 729 Østerende Ballum.
  493379/20
 • Fra Orbicon: Tilrettet detailprojekt, Irisvej
  493120/20
 • Fra Formpipe: Aflysning af Acadre grundkursus den 20. oktober
  504626/20
 • Fra Rambøll: RE: Elkjærhøjevej, status
  492029/20
 • VS: Udvalg for det nære sundhedsvæsen 2/11-2020
  494877/20
 • Bilag 4 Rapport borger- og borgerundersøgelse Sundhedscenter Haderslev 07.10.20.pdf
  512792/20
 • Dagsorden politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.10.20.pdf
  512784/20
 • Bilag 2 Notat omkring evaluering af det tværsektorielle samarbejde omkring Sundhedscenter Haderslev.pdf
  512788/20
 • Bilag 1 Referat møde politisk styregruppe for Sundhedscenter Haderslev d. 12.11.19.pdf
  512786/20
 • Bilag 3 Ideoplæg Sundhedscenter Haderslev 2014.pdf
  512790/20
 • Dagsorden og bilag til politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19. okt. kl. 13.00 - 14.30
  512785/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kort over afgravede og efterbehandelde arealer, matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted, VVM Screening
  493850/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 10U Ørsted By, Ørsted, Afgravet og reetableret areal.pdf
  493851/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. gigtsygdomme
  492897/20
 • Fra NIRAS: Økonomistatus
  490695/20
 • Fra COWI: Restbudget pr. uge 41, 2020
  494687/20
 • Re: Ansøgning " En region i bevægelse" Budget
  490354/20
 • fra projekthaver
  493062/20
 • Fra Kommune - Telefonbesked om fejl i JAR i ejerlav og adresse på 515-30023
  491307/20
 • Fra DGE: Spørgsmål vedr. hussalg og frivillig oprensning, Byvejen 56, 5466 Asperup
  492942/20
 • Fra Rambøll A/S: Revideret udkast til §8 tilladelse på Fjellegade 10, 7100 Vejle
  495299/20
 • Fra Borger, mail med spm om hvor lang sagen er samt ønske om aktindsigt
  494095/20
 • Fra ansøger: eftersendt vedtægter
  492498/20
 • Fra projekt "Kapabiliteter til hele livet" vedr. supplerende bilag til 1. spørgsmålsrunde
  493205/20
 • Fra rådgiver - pris på monitering - Torvet 13-17
  515586/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmodning om dukumenter fra tilsyn, Moselund Grusgrav
  493190/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 07.10.2020 - Region Syddanmark
  492712/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Aflysning af besøg
  492966/20
 • Fra projekt "Kapabiliteter til hele livet" vedr.opdateret aktivitetsoversigt ifbm. 2. spørgsmålsrunde i sagsbehandlingen
  493206/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 07.10.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  492715/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  491515/20
 • fra Erhhvervsstyrelsen
  491887/20
 • Fra Sweco, §8-ansøgning - etape 1, Østerbro 1, 5000 Odense C
  502401/20
 • Fra Sweco, § 8-ansøgning - etape 1, Østerbro 1, 5000 Odense C
  502402/20
 • Fra Sweco, Geoteknisk rapport, Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  502404/20
 • Fra Sweco, Geoteknisk rapport, Østerbro 1, 5000 Odense C
  502403/20
 • Fra Niras: Faktura og økonomioversigt - Søndersø Industriområde
  506736/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - dyb boring
  506548/20
 • Fra Nybolig, Nyt spm. vedr. 482-81202, Helsnedvej 13, Humble
  493613/20
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål CD om afvikling af udskudt aktivitet
  493800/20
 • Fra Borger, vedr. problemer med at læse post fra e-boks
  493702/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gl Jellingvej 10, 7100 Vejle.pdf
  493508/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. regionens kommentarer til oplæg til undersøgelser af to store fyringsolietanke på Seligmannvej 15, 7120 Vejle Øst
  495300/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  493431/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gl. Jellingvej 10, 7100 Vejle
  493529/20
 • Til Orbicon: ang. kommentarer om græsset
  493127/20
 • Til Orbicon: vedr. tilbudsfrist, Irisvej
  493130/20
 • Til Orbicon: yderligere kommentar til detailprojekt, Irisvej
  493124/20
 • Til Orbicon: kommentar til tilrettet detailprojekt, Irisvej
  493123/20
 • RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Jordløse, Assens Kommune
  492702/20
 • Til Rambøll: SV: Elkjærhøjevej, status
  492043/20
 • Til Rambøll: Elkjærhøjevej, status
  491459/20
 • Til Rambøll: Budget 2020 ønskes
  490019/20
 • Til Rambøll: Budget 2020
  490119/20
 • Til Landbogruppen - Svar på henvendelse om jordforurening på Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted, Matr.nr 4l, Tirslund By, Føvling - lok.nr. 569-55005
  489801/20
 • Til DMR: SV: Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg (561-04115)
  492956/20
 • Til Aabenraa Kommune: Dokumenter vedr tilsyn, Moselund Grusgrav
  493191/20
 • Til Vurderingsstyrelsen,SV: Kortlægning over Jordforurening, Henrik Rantzaus Vej 20, 6000 Kolding, 621-00287
  491433/20
 • Til VURDST, SV: Kortlægning over Jordforurening, Tulipanvej 3, 600 Kolding, 621-81260
  491153/20
 • Til VURDST SKAT. SV: Kortlægning over Jordforurening, Nordvang 19, 6000 Kolding, 621-00662
  491295/20
 • Til borger, kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven. V2-kortlægning af del af Thurøvænget 2c, 7100 Frederiica
  489680/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Gl. Jellingvej 10, Vejle.pdf
  490743/20
 • -til Vurdst, SV: Kortlægning over Jordforurening, Tulipanvej 3, 600 Kolding, 621-81260 - Undersøgelsesrapport 2012.pdf
  491167/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gl. Jellingvej 10, Vejle.pdf
  490756/20
 • Digital Valley - referat fra arbejdsgruppemøde 1. oktober 2020
  492551/20
 • -til Vurdst, SV: Kortlægning over Jordforurening, Tulipanvej 3, 600 Kolding, 621-81260 - V2-afgørelse.pdf
  491170/20
 • Til Vurdst SV: henv, Tvedvej 191, 5700 Svendborg, 479-70145
  492148/20
 • SV: Kortlægning over Jordforurening, Tulipanvej 3, 600 Kolding, 621-81260 - Rapport Indledende undersøgelse, Tulipanvej 3, Kolding, 2011.pdf
  491160/20
 • Til Borger: Fremsendelse af Undersøgelsesrapport og V2-afgørelse, Sødovervej 14, 8162 Bredsten
  492741/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, V1-afgørelse, Pottemagervej 2, 7100 Vejle.pdf
  489537/20
 • Til borger SV: Boråsvej 20, Vejle 630-82493
  492881/20
 • Til DGE: Svar vedr. hussalg og frivillig oprensning, Byvejen 56, 5466 Asperup
  492949/20
 • Til Borger, V1-høring, Gl. Jellingvej 10.pdf
  490832/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Pottemagervej 2.pdf
  489532/20
 • Til undervisere: Aflysning af Acadre grundkursus den 20. oktober
  490910/20
 • -til Vurdst, SV: Kortlægning over Jordforurening, Tulipanvej 3, 600 Kolding, 621-81260 - BOLIGERKLÆRING.pdf
  491177/20
 • -til Vurdst, SV: Kortlægning over Jordforurening, Tulipanvej 3, 600 Kolding, 621-81260 - V2-kortbilag.pdf
  491175/20
 • Til VURDST, SKAT, SV: Kortlægning over Jordforurening, Nordvang 19, 6000 Kolding, 621-00662
  491278/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. regionens svar på udskydelse af fristen i sagen fra Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  495303/20

7. oktober 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med bemærkninger til væsentlighedsvurdering matr.nr. 267 samt 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  489477/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bemærkninger til væsentlighedsvurdering matr.nr. 267 samt 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum .docx
  489476/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag fra regionen med møderefreat matr.nr. 267 samt 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  489478/20
 • Fra digelaget - Bemærkninger til væsentlighedsvurdering for ansøgninger om klægindvinding
  490337/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af ingen § 8-pligt til nedrivning af kontortilbygning, Jernbanevej 9, 5882 Vejstrup
  493256/20
 • Fra Sweco: Status efter OFV-feltarbejde
  494455/20
 • Korrespondance mlm. Odense Kommune og Ingeniør'ne, Ønske om svar på poreluftoplæg, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  494527/20
 • Fra DGE: Tilbagemelding på kommunens første betragtninger af supplerende geoproberunde, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  493254/20
 • Fra Haderslev Kommune, Færdigmelding slaggeudlægning, Ribevej 75, 6500 Vojens
  493503/20
 • Fra DMR: Undersøgelse under jordvolde, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  488245/20
 • Fra DMR: Bilag - Screening jordvolde
  488249/20
 • Fra Realkredit Danmark, Henvendelse, matr.nr. 7a Gauerslund By, Gauerslund
  488153/20
 • Fra WSP: Tilbudsliste vedr. suppplerende undersøgelser efteråret 2020
  487697/20
 • Fra Odense Kommune, Svar på regionens bemærkning ift. tiltag før § 8 t. nedr., Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  494520/20
 • Fra DMR, Frivillig undersøgelse, Banegårdspladsen 6-8, 6000 Kolding
  493328/20
 • Fra DMR, Rapport - frivillig undersøgelse, Banegårdspladsen 6-8, 6000 Kolding
  493329/20
 • Fra udbetaling Danmark: VS: Værditabsordning. Disponering af yderligere midler
  487704/20
 • Fra WSP: SV: Økonomi og restbudget vs. kontrakt
  487686/20
 • Fra Varde KOmmune: Ikke påbud
  487321/20
 • Fra DMR A/S Re: Vedr. regionens spørgsmål til §8-sagen fra Fjellegade 10, 7100 Vejle
  495296/20
 • Fysioterapeut - flyttedato
  488780/20
 • Fra Nordicals Ejdomsmæglere: Kvittering for modtagelse af dokuemnter vedr Søndergade 30A, 6000 Kolding, matr. 515a, 515l og 515k Kolding Bygrunde
  488851/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Gl Jellingvej 10, 7100 Vejle.pdf
  488379/20
 • Fra DMR, modtaget endelig grundejer rapport - Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  488335/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Ansøgning om forlængelse af disp, ren jord til Moselund grusgrav.pdf
  488270/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Indsendt ansøgning om forlængelse af dispensation efter jfl §52, Moselund Grusgrav
  488260/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Spørgsmål ifm. Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger
  489296/20
 • Fra DMR, modtaget endelig teknisk rapport - Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  488340/20
 • Fra Vejle Kommune: Undersøgelsesrapport, Sejersmosevej 4
  492832/20
 • Fra DMR: Spm om undersøgelseskrav
  499482/20
 • Fra Nordicals Ejendomsmæglere: Foresp vedr Søndergade 30A og 30B, 6000 Kolding, matr. 515a, 515l og 515k Kolding Bygrunde
  488490/20
 • Fra Provas: Svar vedr kontaktperson i MST, Dybdal losseplads
  488798/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Opr disp Moselund aug 2017.pdf
  488272/20
 • Fysioterapeut - Rettelser til Sundhed. Dk
  488174/20
 • SV: Opfølgning fra FUSK-mødet d. 29. september 2020 - FUSK møder - deltagere opdateret(1).docx
  490473/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Rapport, Forureningsundersøgelse, Sejersmosevej 4.pdf
  492841/20
 • Fra Rambøll A/S: Udkast til §8 tilladelse Fjellegade 10, 7100 Vejle i høring
  495294/20
 • Fra DMR: Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg (561-04115)
  492919/20
 • Fra Landbogruppen - Henvendelse om jordforurening på Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted
  489795/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Påmindelse om undersøgelse af arbejdsmiljø
  490679/20
 • fornyet opfølgning aktindsigt DR Dokumentar
  501644/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - oplæg til indeklimamonitering efterår 2020
  506623/20
 • Fra borger: Yderligere dokuemntation 2/4, Julius Jepsensvej 126, Vejle
  505493/20
 • Fra borger: Yderligere dokuemntation 3/4, Julius Jepsensvej 126, Vejle
  505510/20
 • Fra JS-Bolig: Vedr. plan for oprensning af jordforurening, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  505898/20
 • Fra Klageportalen: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1007330 vedrørende Klage vedr. jordforurening - Bækvej 20, 6760 Ribe
  505452/20
 • Fra borger: Yderligere dokuemntation 1/4, Julius Jepsensvej 126, Vejle
  505486/20
 • Fra JS-bolig: Vedr. sagsbehandlingstid, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  505885/20
 • Fra borger: Yderligere dokuemntation 4/4, Julius Jepsensvej 126, Vejle
  505518/20
 • fra DMR - Odensevej 51, Faaborg Sygehus. Kort status.
  493274/20

Udgående

 • til Borger, Revideret grundejerrapport, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  489353/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, OPDATERET PARTSLISTE I Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  489001/20
 • Til DMR: SV med kommentar til: Udkast til notat til FDO vedr. undersøgelse på og omkring anlægget
  488863/20
 • TIL myndigheder og parter, RÅSTOF, UDKAST til råstoftilladelse matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted .pdf
  488778/20
 • Til ansøger/lodsejer, RÅSTOF, mail med høring over udkast til erhvervsmæssig tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  488773/20
 • Til Nyborg Kommune: Svar til orientering - varsel af undersøgelsespåbud - Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  488730/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med udkast tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  488757/20
 • Til WSP: Skovvej 22, tillægskontrakt
  488405/20
 • Til DMR A/S: Godkendelse af oplæg til screening af jord under jordvolde, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  488486/20
 • Til BDO, Underskreven ledelseserklæring, Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Kådnermarksvej 20- Padborg, lok: 503-3709
  488288/20
 • Til Realkredit Danmark, Svar på henvendelse, matr.nr. 7a Gauerslund By, Gauerslund
  488157/20
 • 630-81820 V2-afgørelse.pdf
  488156/20
 • Til borger - Afgørelse - ejendommen udgår af kortlægningen - Lammesøvej 8, 5450 Otterup
  488133/20
 • Tillægskontrakt, Dageløkkevej 8
  488117/20
 • Til Realkredit Danmark, Svar på henvendelse, Rugårdsvej 630, 5210 Odense NV
  487921/20
 • til DMR: ang. prøve fra felt 10, Skolevej
  493136/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  487818/20
 • Til borger: Bilag - Boligerklæring
  487819/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  487816/20
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af del af Assensvej 80, 5750 Ringe, matr.nr. 1bn, Boltinggård Hgd., Ringe
  487817/20
 • Til Nordfyns Kommune som ejer - Høring - Storhøjvej 60, Otterup
  487671/20
 • Til Nordfyns Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  487669/20
 • Til Nordfyns Kommune som ejer - UDKAST Afgørelse kortlægning på vidensniveau 2 - Storhøjvej 60, Otterup.pdf
  487670/20
 • Til Aabenraa Kommune, Rykker for svar, Hundeklemmevej 1, 6230 Rødekro
  501608/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  486992/20
 • Til NIRAS og Odense Kommune: Orientering om ændring i sagsbehandler, Paarupvej 7, Odense
  499454/20
 • Til GRØNNEGADE Vejle ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grønnegade 20, Vejle.pdf
  487413/20
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. undersøgelse af Nørregade 17, Ejby.pdf
  489392/20
 • Til Ejendomsselskabet, V1-afgørelse med kortbilag, Niels Finsensvej 5, 7100 Vejle - Til Ejendomsselskabet, V1-afgørelse med kortbilag, Niels Finsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  489308/20
 • til FMKommune - om gulv og tilbygning
  486884/20
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. undersøgelse af Glentevej 2, Ørbæk.pdf
  489403/20
 • SV: flyttedato
  488789/20
 • Til Udbetaling Danmark: Svar vedr. Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger
  489300/20
 • Til K&J EJENDOMME, Kortbilag V1-afgørelse, Horsensvej 45A, 7100 Vejle.pdf
  486999/20
 • Til Aabenraa Kommune - vindmølleudskirftning i graveområde
  489103/20
 • Til Ejerforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Orla Lehmannsgade 4 m.fl, Vedelsgade 8 m.fl., 7100 Vejle.pdf
  488017/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  486914/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, V1-afgørelse, Havelodden 1, Vejle.pdf
  487350/20
 • Til DMR: afklaring vedr. boringsrækkefølge, Ravnebjerggyden 114
  487542/20
 • Til Nordicals Ejendomsmæglere: Dokument vedr ejendom som udgår af kortlægning, Søndergade 30A, 6000 Kolding, matr. 515a, 515l og 515k Kolding Bygrunde
  488510/20
 • Til borger, orientering om undersøgelse af Hovedgaden 34, Ørbæk.pdf
  489390/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  487346/20
 • Til Ejerforening, V1-kortbilag, høring, Orla Lehmannsgade 4 m.fl, Vedelsgade 8 m.fl., 7100 Vejle.pdf
  488019/20
 • Til praksis: mail med lukning for patientindtag pr. 8. oktober 2020
  488204/20
 • Til Vurdsst: Svar på HENV, materiale 479-00084, Vilhelmskildevej 4, 5700 Svendborg
  487482/20
 • Til GRØNNEGADE, Vejle ApS, V1-høring, Grønnegade 20, Vejle.pdf
  487418/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  486900/20
 • Til GRØNNEGADE Vejle Aps, Kortbilag til V1-høring, Grønnegade 20.pdf
  487409/20
 • Til kommunen: kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  488216/20
 • Til borger, Orienteringsbrev vedr. undersøgelse af Nørregade 15, Ejby.pdf
  489399/20
 • Til WT - vedr. projektforlængelse
  488194/20
 • Til K&J EJENDOMME, V1-kortlægning, Horsensvej 45A, Vejle.pdf
  487006/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle, opdateret.pdf
  486933/20
 • SV: Rettelser til Sundhed. Dk
  488177/20
 • Til Ejerforening, V1-høring, Orla Lehmannsgade 4 m.fl, Vedelsgade 8 m.fl., 7100 Vejle.pdf
  488018/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. regionens spørgsmål til §8-sagen fra Fjellegade 10, 7100 Vejle
  495290/20
 • Til Rambøll A/S: SV: §8 tilladelse til Fjellegade 10, Vejle i høring - manglende udkast
  495288/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV udkast til tilladelse matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted.pdf
  488776/20

6. oktober 2020

Indgående

 • Kommissorium fællesregional PRO-styregruppe.pdf
  487103/20
 • Referat fra styregruppemøde d. 11 september 2020.pdf
  487102/20
 • ATT00001.htm
  487101/20
 • Endeligt referat fra nationale PRO styregruppe og kommissorium for den regionale PRO-styregruppe
  487099/20
 • ATT00002.htm
  487104/20
 • Fra WSP: Skovvej 22, budget for 2021
  487687/20
 • Fra borger: Sv.:Vedr. supplerende arbejde på Skovvej 22
  487678/20
 • Overdragelse af PRO brystkræft til PRO-Tovholdergruppen og CE-mærkningsdokumentationen for Pro Prostata
  487120/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmark: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende anæstesi
  487265/20
 • SV: Vedr. PRO gravid fra Udkast til referat samt slides fra PRO-styregruppemøde d. 11. september 2020
  487129/20
 • Fra COWI: supl. boring udført dd - ny tidsplan
  486213/20
 • Fra Niras, Nørreport 15 og 17A-B - bilag 3 (fotos) og 4 (analyserapporter)
  513109/20
 • Fra Niras, Nørreport 15 og 17A-B bilag eks. analyser og fotos
  513105/20
 • Fra Rambøll: Tilbud supplerende geologi og kilder
  501757/20
 • Fra DMR: Skolevej 7, analyse af jordprøver, skuret
  486181/20
 • Fra Tønder Kommune, § 8-Udkast til bygge- og anlægsarbejder vedr. transformerstation, Elvej 3A, 6534 Agers
  493359/20
 • Fra Sweco, Ansøgning om § 8 t. bygge og anlægsarbejder, Elvej 3A, 6534 Agerskov
  493360/20
 • Fra DMR - Rapporter indledende undersøgelse - teknisk og grundejerrapport - Storhøjvej 60, Otterup
  487090/20
 • Fra Nordfyns Kommune, Vedr. påbudsmuligheder, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  486977/20
 • Fra DMR: Udkast til notat til FDO vedr. undersøgelse på og omkring anlægget
  486203/20
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, Odense N: Status indeluftmålinger
  484966/20
 • Fra DGE: Bilag 5 Analyserapporter DB512 (jord) og G18, G19, G20 og G22 (vand)
  493252/20
 • Fra DGE: Bilag 1 Situationsplan med boringer og geoprober samt horisontal forureningsudbredelse
  493248/20
 • Fra DGE: Resultater fra supplerende geoproberunde, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  493247/20
 • Fra DGE: Bilag 4 Analyseresultater jord, grundvand og fase, 2019-2020
  493251/20
 • Fra DGE: Bilag 3 Boringer og grundvandsanalyser, 2014-2020
  493250/20
 • Fra DGE: Bilag 2 Konceptuelle modelller, Profil A-C
  493249/20
 • Fra DMR, Notat fra friv. opr., Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev
  484735/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Friv. opr. af 2 olietanke, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev
  484734/20
 • Vedr. politiske besøg på Svendborg Sygehus 27. oktober og 2. november
  494873/20
 • Fra Franck Miljø-og Geoteknik A/S: SV: Vedr. regionens kommentarer til oplæg til undersøgelser af to store fyringsolietanke på Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  486294/20
 • Fra Borger, kvittering for rapport
  486828/20
 • Fra DGE: Monitering af Dybdal Losseplads, Vojens
  488307/20
 • Fra BDO: Vedr. Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  486571/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  486728/20
 • Fra DMR: Supplerende Historik,461-70197, Ravnebjerggyden 114
  486824/20
 • Fra Nybolig, Nyt spm vedr. 482-81202, Helsnedvej 13, Humble
  486831/20
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til Grønlandsvej 96, 7100 Vejle - opførelse af mindre lagerhal og nedrivning af en ældre lagerhal.
  486409/20
 • Fra DMR: Bemærkninger til tilbud, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  487171/20
 • Fra Grundejer: Vedr. deltagelse i undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  487181/20
 • Kontrakt for MED-grunduddannelse den 6. oktober
  490575/20
 • Fra Rambøll A/S på vegne af Vejle Kommune: §8 tilladelse til Fjellegade 10, Vejle i høring
  487529/20
 • Fra praksis: mail med ønske om lukning for patientindtag
  488195/20
 • Fra DMR: Pulje 21: Rismarksvej 52 - Data fase 1
  506712/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - kloakskade
  506732/20
 • Fra Ejgil Jensen A/S:: Bemærkninger til varsel om påbud - Vandel Grusgrav
  486357/20
 • Fra BDO: Bilag - Ledelsens regnskabserklæring til underskrift.pdf
  486572/20

Udgående

 • Til borger: Lokalisering af gammel losse plads, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  486623/20
 • Til Ingeniorne, Fremsendelse af historik, Engvej 7, 7100 Vejle
  486523/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding om manglende undersøgelser ifm. §8 til etablering af jordvolde, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  486425/20
 • Til Realmæglerne, Vedr. henvendelse om forurening på Jernbanegade 17, 7200 Grindsted, lok: 565-78001
  486233/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Storegade 48, 5592 Ejby
  486743/20
 • Til Ekstrabladet - Svar på henvendelse om aktindsigt i rapporter om forurening - Hylkedamsvej 75 5591 Gelsted, og Industrivej 11 6780 Skærbæk
  486086/20
 • Til Ekstrabladet - Svar på henvendelse om aktindsigt i rapporter om forurening - Hylkedamsvej 75 5591 Gelsted, og Industrivej 11 6780 Skærbæk
  486124/20
 • Til Ekstrabladet - Svar på henvendelse om aktindsigt i rapporter om forurening - Hylkedamsvej 75 5591 Gelsted, og Industrivej 11 6780 Skærbæk
  486084/20
 • Fra Orbicon: Ang. entreprenører til afgravning på Irisvej mm
  493119/20
 • Til BLM Enterprise og Odense Kommune: Opdatering af høring af V1-kortlægning af Grønnegyden 42, 5270 Odense N, matr.nr. 10e Lumby By, Lumby
  485886/20
 • Til BLM Enterprise og Odense Kommune: Bilag - V1-høring revideret
  485889/20
 • Til BLM Enterprise og Odense Kommune: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST, revideret
  485888/20
 • Til Niras - svar på henvendelser - Rødegårdsvej 201
  485615/20
 • Til Niras - svar på henvendelser - Billedskærervej 7-9
  485603/20
 • Til Niras - svar på henvendelser - Rødegårdsvej 199
  485609/20
 • Til Niras - svar på henvendelser - Billedskærervej 8
  485604/20
 • Til grundejer: Supplerende indeklimaundersøgelse flyttes til januar 2021
  485539/20
 • Til Odense Kommune, Bemærkninger t. oplæg og tiltag før § 8-tilladelse til nedrivning, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  485575/20
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo, Brev med orientering om undersøgelse
  485393/20
 • Til Orbicon: Irisvej 11 i Vejen, kommentarer til udbudsmateriale
  484950/20
 • Til Nordfyns Kommune, mail med orientering om kortlægning, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  485049/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  485051/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  485050/20
 • Til Aabenraa Kommune, §8-høringssvar, Egevej 2, 6200 Aabenraa
  484525/20
 • Til Vejle Kommune: Rykker for status
  486590/20
 • Til DMR: svar på HENV, materiale 443-00010, Havnegade 1a, MArstal
  484563/20
 • Til Borger, fremsendelse af den tekniske rapport
  486765/20
 • Til Nybolig, svar på spm. vedr. 482-81202, Helsnedvej 13, Humble
  486832/20
 • Til Middelfart Kommune og Frank Miljøteknik: Orientering vedr. Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  485354/20
 • Til Middelfart Kommune og Franck Miljøteknik: Rettelse - til tidligere fremsendte mail vedr. Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  486536/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. regionens kommentarer til oplæg til undersøgelser af to store fyringsolietanke på Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  486212/20
 • Til borger og Aabenraa Kommune: Meddelese om areal udgår inden kortlægning, Rugbjergvej, Rødekro
  484511/20
 • Til NIRAS, vedr. Borggade 10B, Gråsten
  484365/20
 • Til Borger: Genfremsendelse med opdateret rapport - Orientering om resultater, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  486529/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V1-kortlagt areal, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  486746/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. kvittering for tilbagemelding på regionens kommentarer til oplæg til undersøgelser af to store fyringsolietanke på Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  486317/20
 • Til borger: Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Egensevej 28, Otterup
  485188/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  486723/20
 • Til Vurdsst: Svar på HENV, materiale vedr. 479-70214, Mølmarksvej 6, 5700 Svendborg
  485520/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Neversvej 38 og 40, 5690 Tommerup
  486826/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger på Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  486577/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Neversvej 38, 5690 Tommerup
  486797/20
 • Til Middelfart Kommune (som grundejer): Vedr. en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde - V1-kortlægning
  486756/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. ejendommene Neversvej 38 og 40, 5690 Tommerup, Matr. nr. 5g og 5ab Nårup By, Verninge - V1-kortlægning
  486827/20
 • Ansøgning om flytning af FysioDanmark, Grindsted
  484431/20
 • Til partnere. Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Kerteminde
  511411/20
 • ansøgning om flytning af FysioDanmark, Grindsted - Flytning af praksisadresse - Lars Nikolajsen, Grindsted.pdf
  484435/20
 • SV: Opdatering af oplysninger på sundhed.dk
  484397/20
 • Til DMR: Kvittering for tilbud, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  487145/20
 • Til grundejer: Orientering vedr. opstart af ny undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  487161/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  486766/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  484508/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  484504/20
 • Til Sønderborg Andelsboligforening: V2 afgørelse inkl. bilag, Ringgade 188-190, Sønderborg
  484432/20
 • Til BDO: Bilag - Ledelsens regnskabserklæring (002).pdf
  486606/20
 • Svar til Rådgiver - SV: Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 623-00010
  484837/20
 • Til Borger: Orientering om resultater, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  485314/20
 • Til BDO: Underskrevet - Ledelsens regnskabserklæring
  486599/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Neversvej 40, 5690 Tommerup
  486798/20
 • Til Sønderborg Kommune og SKAR: Til orientering: V2 afgørelse inkl. bilag, Ringgade 188-190, 6400 Sønderborg, , lok. 537-20010
  484573/20
 • Til borger, V1-høring med bilag- Sdr. Ringvej 13, 7323 Give.pdf
  486672/20

5. oktober 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune, Fælles svar til rådgivers oplæg, Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  484516/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Enig i regionens bemærkninger til oplæg, Saltgade 3, Sct. Peders Gade 1, 6760 Ribe
  484428/20
 • Fra Niras: Datoer for Torvegade 15
  483532/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Billeder fra tilsyn (oversigt)
  487569/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om fund af tidl. deponi, Assensvej 80, 5750 Ringe
  487566/20
 • Telefonhenvendelse: Brolæggervej 12, 6710 Esbjerg - Lok. 561-03007
  483458/20
 • Fra WSP: Skovvej 22, tidsplan for supplerende undersøgelser
  495255/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Status for § 8-proces, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  484569/20
 • Fra DMR - anmodning om materiale- Dronningensvej 13, 5800 Nyborg) - forespørgsel om aktindsigt
  482904/20
 • Fra Orbicon, Eggertsvej 3 m.fl. 5932 Humble - Historisk gennemgang
  483473/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af rapport, Paarupvej 7, Odense
  499452/20
 • Fra COWI: Budgetskemaer
  484716/20
 • Fra COWI: Budgetskemaer
  484711/20
 • Fra DMR: Analyse fra Håstrup VV's boring 125.1909
  482727/20
 • Fra Nyborg Kommune - ønsker rapport omhandlende lok. 449-55040
  482527/20
 • Fra Sweco: faktura, Jordflytning fra Nørrebro 118, Rudkøbing
  493187/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft
  485992/20
 • Fra Niras: indeklimamålinger i Torvegade 15 er ikke muligt i 41, ny aftale
  483494/20
 • Dialog med nabo RÅSTOF Klager over gener fra evt kommende Grusgrave
  483296/20
 • SLoePrt00820092910030.pdf
  484787/20
 • Fra NIRAS: Bilag - Paarupvej_mijøundersøgelse
  499447/20
 • Fra NIRAS: Fremsendelse af rapport for miljøundersøgelse, Paarupvej 7, 5210 Odense N
  499445/20
 • SV PRO psykiatri - hurtige spørgsmål vedr. udsendelse af patientprofil spørgsmålene -).msg
  483411/20
 • Fra Region Hovedstaden: PRO psykiatri - status på afklaringer
  483410/20
 • Fra borger, Ønske om hurtig sagsbehandling, Saltgade 3, 6760 Ribe
  483424/20
 • Fra Vejen Kommune, RÅSTOF, Myndighedshøringssvar matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  481284/20
 • Statistik september
  489205/20
 • Fra ansøger: rev. budget- og finansieringsskema
  499219/20
 • Fra Udbetaling Danmark - Egenbetaling er indbetalt
  486983/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Coronatilsyn
  487610/20
 • Fra ansøger: budgetskema, eftersendt til ansøgning
  488078/20
 • Fra Bristol Meyrs Squibb: Lancering af to nye lægemidler
  497390/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Oplæg til undersøgelser på Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst - Sløjfning af olietank
  486204/20
 • Fra Sonderborg Kommune, spm vedr. Perlegade 48-52
  484368/20
 • Fysioterapeut - ansøgning om flytning af klinik
  484184/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Læsøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  481151/20
 • Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov
  482032/20
 • National klinisk retningslinje vedr. non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse
  482079/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Ny forespørgsel om hjemmel, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  481325/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Fornyet henvendelse om hjemmel, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  482093/20
 • OK-nyt 037-20
  481816/20
 • KIRO - fjernes fra listen over ULRUS behandlere
  481601/20
 • Fra Nybolig Henvendelse Gulleshøj 11, Ørritslev, 5471 Søndersø
  482071/20
 • Fysioterapeut - Opdatering af oplysninger
  484386/20

Udgående

 • SV: Ansøgning " En region i bevægelse" - eftersendelse af Budget
  484012/20
 • Til DMR: Forslag til supplerende undersøgelser. MTBE - Herslev kildeplads
  483885/20
 • Til Niras: Tid for ophængning og nedtagning af orsarør
  483882/20
 • Til Borger, Orientering om tiltag overfor forureningen.pdf
  483555/20
 • Til Borger - svar på henvendelse - Materiale vedr. Brolæggervej 12 6710 Esbjerg
  483465/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til oplæg t. friv. und., Saltgade 3, Sct. Peders Gade 1, 6760 Ribe
  483440/20
 • Til DMR - svar på henvendelse - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg - forespørgsel om aktindsigt
  482956/20
 • Til Rambøll: svar vedr. frivilig und. Energivej 8, Esbjerg
  482643/20
 • 2. runde spørgsmål til projekt Fremtidshorisonter (051020)
  482569/20
 • Undersøgelsesrapport 449-55040.PDF
  482533/20
 • Svar vedr. henvendelse - Rapport omhandlende lok. 449-55040 ønskes fremsendt.
  482531/20
 • Til Berg Advokter: Bilag til " Vedr. Øster Løgumvej" - V1 afgørelse inkl. bilag, 529-40170
  482488/20
 • Til Berg Advokater: Ved Øster Løgumvej 17, Rødekro, lok. 529-40170 - endelig V1 afgørelse
  482487/20
 • Til AML Enterprise ApS: Liste over miljørådgivere til forureningsundersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  482149/20
 • Til MOE A/S: Orientering om modtager af færdig rapport, Kielgade 1, 5000 Odense C
  481948/20
 • Til Aabenraa Kommune, Bemærkning ift. forkert udtagne jordprøver § 8-sag, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  481391/20
 • Til Haderslev Kommune, Enig i afgørelse, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  481080/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Læsøvej 10, 7000 Fredericia
  481156/20
 • Til Haderslev Kommune, Kvittering for modtagelse af påbudsvurdering, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  481060/20
 • Udbud på gravesag - VTO-afværge (kontakt)
  482194/20
 • Til Colliers, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  481898/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedrørende hjemmel, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  481403/20
 • Til Rambøll A/S på vegne af Vejle Kommune: Vedr. kvittering for supplerende svar fra Centrum Pæle vedr. Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  483914/20
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Orientering om udvidelse af V1 kortlægning på ejendommen Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro, lok. 529-40170
  482509/20
 • Afsluttende ledelses- og læringsseminar for LKT Hoftenære lårbensbrud, 30. november 2020
  481110/20
 • Til Lassenerhverv: svar på Henv, Materiale vedr. 561-39022 - matr. nr. 16 EK Sædding By, Guldager
  483915/20
 • til FMKommune - om undersøgelse under tilbygning og tidligere halvtag.
  482510/20
 • Til Vurdst: svar på Henv vedr materiale, 607-02011, Thurøvænget 8, 7000 Fredericia
  483874/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: svar på Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia
  483763/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  481869/20
 • Til vurderingsstyrelsen: svar på henv. Materiale. [Sagsnr.:08/1394] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 563-80001, VVS/Taxi, Gammel Postvej 2, 6720 Fanø, Fanø Kommune, Matr.nr. 33b Rindby By, Nordby
  482915/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  481868/20
 • Til vurderingsstyrelsen: svar på Henv vedr materiale, 607-02005, Thurøvænget 3, 7000 Fredericia
  483252/20
 • Til Vurdst: Svar på HENV, matr. vedr. 621-00253, H. C. Petersens Vej 8, 6000 Kolding
  483952/20
 • til FMKommune - kortlægningsstatus - Bakkevej 12, 5750
  482545/20
 • Til borger, kommune og Vurdst: Afgørelse efter jordforureningsloven. Gabøl Byvej 22, 6500 Vojens
  481475/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Endelig V1-afgørelse, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S
  481867/20
 • Til nyborg kommune: svar HENV, rapport mv, Børneinstitution, 450-81025, Børnehaven Østergård, Nyborgvej 4, 5540 Ullerslev, Nyborg Kommune, matr. nr. 11an Ullerslev By, Ullerslev
  482731/20
 • Til borger: Udgår efter us, med bilag, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup.pdf
  482820/20
 • til borgere, Udgår efter us, med bilag, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby.pdf
  483599/20
 • Til vurderingsstyrelsen: Svar på HENV, materiale vedr. 563-32001, Gammel Postvej 22, 6720 Fanø
  483071/20
 • Til Rambøll A/S på vegne af Vejle Kommune: §8-høringssvar for Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, matr. nr. 117c Søndermarken, Vejle Jorder, lok.nr. 630-81163
  483918/20

4. oktober 2020

Indgående

 • Fra Borger, ønsker tilsendt den tekniske rapport
  486758/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  481118/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hjarnøvænget 10, 7000 Fredericia
  481124/20

3. oktober 2020

Indgående

 • Fra projekt "Kapabiliteter til hele livet" vedr. svar på 1. spørgsmålsrunde i sagsbehandlingen
  487864/20
 • Fra rådgiver: Vedr. 510-81245 Gabøl Byvej 22, Vojens - Ændring af kortlægningsstatus - 2020-2211 Notat vedr frivillig oprensning.pdf
  481355/20
 • Fra rådgiver: mail med notat Vedr. 510-81245 Gabøl Byvej 22, Vojens - Ændring af kortlægningsstatus
  481340/20

2. oktober 2020

Indgående

 • Re: Øpower
  493035/20
 • Fra DMR - rapporter indledende undersøgelser - grundejer og teknisk del - Lammesøvej 8 , Otterup
  487815/20
 • Fra Ramøll: sp. vedr. frivilig undersøgelse, Energivej 8, Esbjerg
  482640/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - afregning entreprenør
  493186/20
 • Referat - Styregruppemøde for Beskrivende radiograf 24.09.2020.docx
  486994/20
 • Modul 2 – Metode - F2020 - svarprocent 31,2% (med kommentarer) .pdf
  486998/20
 • Modul 1 – Introduktion og perceptuel medicinsk billedforståelse - F2020 - svarprocent 25% (med kommentarer) .pdf
  486997/20
 • Notat - tilbagemeldinger fra de 5 regioner vedr. uddannelsen til BR.pdf
  486996/20
 • Referat for styregruppemøde for Beskrivende radiograf 24/9-2020
  486995/20
 • Fra DMR: tilbudsliste med opdateringer
  484775/20
 • Fra AML Enterprise ApS: Forespørgsel om samtale om § 8-sagsforløb, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  481961/20
 • Fra Odense Kommune, Indhold af § 8 til etape 1, Østerbro 1, 5000 Odense C
  481047/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing, referat, Aflevering
  493185/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat, marts 2018
  498375/20
 • Fra DMR: Re: Pulje 10 : Dageløkkevej 8 - Jagten på de 50.000 kr.
  479190/20
 • tilbud og accept vedr. KONTUR 2020 - Tryk
  478627/20
 • Fra SIU PM: Ministre glæder sig over fordeling af viden- og erhvervsklynger i hele landet
  478558/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Foresp vedr hjemmel for sfvisning af boligundersøgelse, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  478447/20
 • fra ansøger
  480133/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Assensvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  479613/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: HENV, anmodningom materiale, Myrehøjvej 10, Svendborg
  480503/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Beksrivelse af projekt, lok.nr. 580-81025, Olmersvej 10, 6360 Tinglev
  479382/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Præcisering af tidsplan, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  478500/20
 • Fra Shell: Høringssvar vedr. kortlægning af restforurening ved +FAR bygning
  478577/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: HENV, anmodning om materiale, 479-00084, Vilhelmskildevej 4, Svendborg
  487389/20
 • Fra DMR: HENV, anmodning om oplysninger 443-00010, Havnegade 1a, 5960 Marstal
  484513/20
 • Fra projekt "We train" vedr. svar på 1. spørgsmålsrunde i sagsbehandlingen
  486735/20
 • fra odense kommune rykker fra Odense kommune
  484917/20
 • Fra Miljøteknik: Miljønotat, afrapportering af undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  505864/20
 • Fra nybolig: HENV, matr vedr. H.C. Lumbyes Vej 93, 5270 Odense N
  479465/20
 • Fra DGE, 480-81459, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  482746/20
 • Fra Skat vurderingsstyresle: HENV, Materiale, 563-80001, Gammel Postvej 2, 6720 Fanø
  482903/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  481488/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia
  483756/20
 • Fra DGE, Skelsbækvej 30 5450 Otterup Grundejerrapport.pdf
  482737/20
 • Fra vurderignstyrelsen: henv, materiale vedr. Kortlægning 607-02005, Thurøvænget 3, 7000
  483245/20
 • Fra vurderingsstyrelsen: HENV, matr vedr. 621-00253, H.C. Petersens vej 8, Kolding
  483950/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Henv vedr materiale, 607-02011, Thurøvænget 8, 7000 Fredericia
  483873/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  481530/20
 • projekt Fokus på Erhvervsvejen
  482939/20
 • Fra DGE: Bastrupvej 37, 5485 Skamby - Rapport, endelig
  486767/20
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk Rapport - Bastrupvej 37, 5485 Skamby, lok.nr. 480-81080.pdf
  486770/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: HENV, anmodning om materiale, 479-70214, Mølmarksvej 6, 5700 Svendborg
  485482/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerdel - Bastrupvej 37, 5485 Skamby, lok.nr. 480-81080.pdf
  486768/20
 • Henvendelse fra rådgiver - RE: Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 623-00010
  484804/20

Udgående

 • Til Niras: navngivning af luftprøver
  480620/20
 • Øpower
  493037/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Assensvej 30, 5591 Gelsted
  479631/20
 • Til DMR: Rsyd. gennemgang af budget
  484752/20
 • Til DMR: agrolab fakturaer
  484757/20
 • V2-afg_Thurøvænget 4b.pdf
  478534/20
 • Til borger, kommune og vurdst: afgørelse efter jordforureningsloven - Thurøvænget 4b, 7000 Fredericia
  478530/20
 • kortbilag.pdf
  478537/20
 • Til DMR: manglende agrolab fakturaer
  484762/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, Udgår inden kortlægning, Ørstedsgade 17A og B, 7100 Vejle
  479454/20
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, Fælledvej 36A, 7000 Fredericia.pdf
  479273/20
 • Til LASSEN ERHVERV: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev, kortbilag OM-rapport samt OM-afslutningsbrev- for lok. 561-04049
  479063/20
 • Til borger, kommune og vurdst: V2-afg Thurøvænget 4.pdf
  478540/20
 • til Totalkredit - [Sagsnr.:19/19618] fra sagen KORTL, 480-81491, Entreprenør, Tørresøvej 42
  479413/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Fælledvej 36A, 7000 Fredericia
  479305/20
 • Til SKAT: Vedr. afgørelse om V1-udvidelse af den eksisterende V1 på en del af Byvejen 29, 5466 Asperup, matr. nr. 20d Båring By, Asperup.
  480888/20
 • Til RAMBØLL: Høringssvar til udkast til §8 tilladelse
  479946/20
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  480764/20
 • Til ejer - Svar på spørgsmål om proces
  479169/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - udgået, Fælledvej 36A, 7000 Fredericia.pdf
  479282/20
 • Til Middelfart Kommune: V1-udvidelse, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  480885/20
 • Til grundejerrepræsentant: svar på henvendelse
  478734/20
 • Til Middelfart Kommune (Natur- og Miljøafdelingen): Vedr. udvidelse af det V1-kortlagte areal på en del af Byvejen 29, 5466 Asperup, matr. nr. 20d Båring By, Asperup.
  480887/20
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  480297/20
 • Til sikkerhedsstyrelsen: spm vedr. henv Sikkerhedsstyrelsen Vejledning ef
  480751/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  480178/20
 • Til nybolig: Svar på Henv vedr. materiale vedr 461-80052, H.C. Lumbyes Vej 93, 5270 Odense N
  479479/20
 • Til aabenraa Kommune: Svar vedr arealanvendelse, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  480604/20
 • Til Nybolig, Svar på henvendelse vedr. 482-81202, Helsnedvej 13, Humble
  478770/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Sødovervej 14, Bredsten.pdf
  480152/20
 • Til grundejerrepræsentant: svar på henvendelse 2
  480660/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  480287/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  480167/20
 • Til Middelfart Kommune: Kortbilag, eksisterende V1 og V1-udvidelse, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  480886/20

1. oktober 2020

Indgående

 • Fra Haderslev Kommune, Vurdering af påbudsmuligheder, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  481079/20
 • Fra DMR: Pulje 10 : Dageløkkevej 8 - Jagten på de 50.000 kr.
  478055/20
 • Fra Haderslev Kommune, Svar om påbudsmuligheder, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  481058/20
 • Kvittering for modtagelse fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. leverkræft
  479181/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme
  499451/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - afregning af bortkørt jord
  493183/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - V1-afgørelse
  493280/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - JAR - Materiale fra e-arkivet
  493279/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  499675/20
 • Fra Sweco, Situationsplan etape 1, Østerbro 1, 5000 Odense C
  481046/20
 • Fra Sweco, Etape 1 v. §8-proces, Østerbro 1, 5000 Odense C
  481045/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft
  499600/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Svar på spørgsmål - opdateret ansøgning og forandringsteori (011020)
  476860/20
 • Fra Orbicon: Irisvej 11 i Vejen, udkast til udbudsmateriale
  480562/20
 • Fra COWI: tilbud på supl. arbejde, Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  476214/20
 • Statusnotat 2 og budgetstatus 2 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  478907/20
 • VS: det videre forløb for spørgeskemaet til metastatisk brystkræft
  482017/20
 • Fra Orbison: Irisvej 11, Vejen, underskrevet aftale
  480541/20
 • Fra DMR: udkast afværgeprogram Glasvænget 9 - Opgravning hotspot inkl. prisoverslag
  483888/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa.pdf
  478293/20
 • Fra sikkerhedsstyrelsen: Vejledning ef
  480740/20
 • Fra Nyboilig, Henv. vedr. Helsnedvej 13, Humble
  478615/20
 • Fra Varde Kommune: Vedr. Vestergade 28 - henvendelser om ønsket jordflytning
  477154/20
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  476885/20
 • Fra grundejer: Forespørgsel til Vejle Kommune vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening, Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  480471/20
 • Fra Akut Miljø Service: Vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  480489/20
 • Fra Sønderborg kommune: brev om Afslutning af jordforureningssag på Søndre Landevej 225, Sydals - SP0099020092511190.pdf
  476128/20
 • Brev fra Ankestyrelsen.pdf
  477731/20
 • Fra SIM: Vigtigt - bestilling: Udtalelse fra Regionsrådet vedrørende Rigsrevisionens beretning om revisionen af statens forvaltning 2019
  476743/20
 • Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov
  475950/20
 • Fra ejer - Egenbetaling er indbetalt + spørgsmål om proces
  478659/20
 • Fra VMR: Dagsorden og materiale til råstofchef-statusmøde 7. oktober
  476694/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: 1 års indeklimaprøvetagning på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  476820/20
 • Fra REKA GRUPPEN A/S: Vedr. Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  477199/20
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgningsmateriale for Sct. Norbert Skole - Fjellegade 10, 7100 Vejle
  487515/20
 • Fra projekt "Merkantil dannelse i et STEM perspektiv" vedr. halvårlig afrapportering
  499007/20
 • Til praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  503423/20
 • Fra Kolding Kommune: Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld
  478660/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast til §8, Egevej 2, 6200 Aabenraa lok.nr. 580-81190
  478694/20
 • Fra Colliers, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  481835/20
 • Vejledning til læger om gratis influenzavaccination
  481753/20
 • Fra JS-Bolig: Vedr. indvendig sanering, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  481973/20
 • Fra projekt "Faglige fællesskaber" vedr. svar på 1. spørgsmålsrunde
  485046/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa
  478301/20
 • Opdateret liste over medarbejdere, som kan oprette supportsager hos D4
  478023/20
 • SV: 3XS releaseplan opdateret
  477987/20
 • Til Sweco: SV: Nørrebro 118, Rudkøbing - afregning af bortkørt jord
  493184/20
 • Til Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. leverkræft
  477089/20
 • Til rep for ejer: SV: Søndergade 12
  479452/20
 • Til Nordfyns Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg med formål at udgå af kortlægningen, Lok.nr. 4480-81266, Heden 12, 5450 Otterup
  476582/20
 • Til indvinder og lodsejer Bramstrup RÅSTOF Møde i grusgraven den 6.10 kl 9.30 Bramstrup
  483106/20
 • Til Esbjerg Kommune, Status, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  476242/20
 • Til COWI: tilbud på supl. arbejde godkendt, Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  476217/20
 • Til MST, Vedr. oprydningspåbud, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  476124/20
 • Til Aabenraa Kommune RÅSTOF Ny rykker forTilladelse til at grave under grundvandspejl Bedsted Lø
  475622/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  477175/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia, matr. nr. 509 Fredericia Byjorder, lok.nr. 607-00671
  476394/20
 • Til borger, udgået efter undersøgelse, med kort og Rapport, Søndergade 177D Gelsted.pdf
  477909/20
 • Til Lejerbo Grejs, Kortbilag til V1-høring, Grejs Bakke 13, Vejle.pdf
  476453/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på spørgsmål i forbindelse med 1 års indeklimaprøvetagning Ibæk Strandvej samt kommentarer til indeklimamålinger i delområde 4
  476829/20
 • Til Varde Kommune: Vedr. Vestergade 28 - kommunen får henvendelser om ønsket jordflytning
  477170/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. kvittering for påbud om undersøgelse af jordforurening på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  476914/20
 • Til Lejerbo Grejs, V1-høring, Grejs Bakke 13, 7100 Vejle.pdf
  476472/20
 • Til Lejerbo Grejs, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grejs Bakke 13, Vejle.pdf
  476465/20
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Kvitteringsmail inkl, sv vedr. dokumentationsrapport
  476730/20
 • Til Rambøll: Udgangspunkt for risikovurdering, Rolighed Grusgrav
  478227/20
 • Bemærkninger til Temaanalyse for dansk-tysk Interreg 6A-støtte
  477927/20
 • Referat: Møde i Styregruppen for Interreg 6A / - 23.9.2020 11.00-14.00 Flensborghus
  476535/20
 • Referat fra mødet den 20. august 2020
  490629/20
 • Til rådgiver - ønsker pris på moniteringsrunde - Torvet 13-17
  515585/20
 • Til Cowi: Vedr. budget og ændret tidsplan for Hvenetved 5
  506726/20
 • Til borger, udgået efter undersøgelse, Søndergade 177D Gelsted.pdf
  483916/20

30. september 2020

Indgående

 • Fra Ingeniør'ne, Supplerende opl. t. ans. om § 8 till. t. nedr. af bygn., Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  485541/20
 • FRA KB: 3XS releaseplan opdateret
  477984/20
 • Fra Aabenraa Kommune, § 8-tilladelse t. børnemotorikbane, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  481378/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Analyseresultater fra eurofins (1-2), Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  481379/20
 • Fra forening, Notat fra undersøgelse, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  481382/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Analyseresultater fra eurofins (2-2), Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  481383/20
 • Fra Aabenraa Kommune, § 8-tilladelse til etablering af motorikbane på tidligere fyldplads, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  481377/20
 • Telefonnotat lodsejer Bramstrup RÅSTOF Bramstrup efterbehandling
  483088/20
 • Fra indvinder RÅSTOF Retablering på - Bramstrup
  483042/20
 • FRA RM: Estimat på RIT 3.6.1 - opgaver, som ikke er afledte af analyseopgaverne
  475356/20
 • Fra Odense Kommune, Kvittering for modtagelse af oplæg, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  485536/20
 • Fra DMR: Re: Budget og tidsplan, Dageløkkevej og Libavej
  475834/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg supplerende poreluftmålinger i B0 og B8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  485532/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg supplerende poreluftmålinger i B0 og B8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  485531/20
 • Fra rep for ejer: Søndergade 12
  479478/20
 • Fra Digelaget -kommentarer -Ændring af vilkår i tilladelse til indvinding af klæg på matr. nr. 729 Østerende-Ballum.
  476255/20
 • 1. halvårsrapport Under Havets Overflade (011020)
  474212/20
 • Fra TreFor: Rapport vedr. Svenstrup Vandværk
  501752/20
 • ?? September har budt på nye partnerskaber, kunder, historier og events
  508584/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Optimeret udkast
  481937/20
 • Fra MOE: vedr. udbedring af mangler, Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  473993/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - V2 kortlægning på Nørre Alle 20
  493268/20
 • Fra DMR, Vedr. poreluftsprøver, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sdr. Stenderup
  475780/20
 • Svar på spørgsmål og opdaterede bilag 300920
  473233/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Undersøgelse om arbejdsmiljø
  478353/20
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelse, Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  478606/20
 • Fra Odense Kommune til Sweco, Samlede bemærkn. t. rapport og kommende unders., Østerbro 1, 5000 Odense C
  476080/20
 • Fra Lars Bjørknæs: vedr. Klimacamp for unge
  479981/20
 • Fra ansøger: Revideret budget efter anmodning
  477881/20
 • Fra Sweco, Kvittering for modtagelse, Østerbro 1, 5000 Odense C
  476084/20
 • Fra COWI: Endelige vurderinger, Forsvarets arealer
  475779/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. forespørgsel om materiale på Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  477138/20
 • Fra JS-bolig: Vedr. sanering inde i bygningen, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  477084/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  475640/20
 • Fra Cowi: Færdige kortlægningsbreve, Forsvarets arealer
  475788/20
 • Fra Sønderborg Kommune: SV: sagen OK station, Søndre Landevej 225, 6470
  476206/20
 • Fra DMR - Opdateret økonomi og faktura opgørelse, september 2020
  497125/20
 • Fra Social- og Indenrigsministeriet - orientering om ændringsbekendtgørelser
  474196/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  475148/20
 • Fra REKA GRUPPEN A/S: 1143 - Seligmannsvej 15,7120 Vejle Øst - Sløjfning af olietank
  475183/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til etablering af nyt kølerum og nyt tavlerum på Blans Slagteri, Langbro, Blans
  473641/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  475052/20
 • Fra DMR - Boredag er ændret
  475590/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  473454/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  475134/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  475095/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  474931/20
 • Fra Rambøll: Svar på regionens spm om Risikovurdering i Rolighed grusgrav
  475294/20
 • grundejer genfremsender slutnotat - SV_ Klintevej 21, Kerteminde
  475003/20
 • fra projekthaver
  475499/20
 • fra grundejer - Re_ ingen kortlægning - SV_ Klintevej 21, Kerteminde
  475053/20
 • fra ERST
  475487/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  475020/20
 • Fra Koncern HR: Orientering
  475153/20
 • Fra mægler, HENV, Ønske om aktindsigt, Råbjergvej 2, 6682 Hovborg
  473547/20
 • Fra Orbicon: Vedrørende boringssløjfninger
  506541/20
 • Fra Orbicon: Oplæg borearbejde
  506532/20
 • Fra projekt "STEM HF videre" vedr. halvårlig afrapportering - aktivitetsskema
  492729/20
 • Fra praksis: opgørelse Mandø, 3. kvartal
  493895/20
 • Bilag fra FMKommune - Bakkevej 12 - Miljøundersøgelse (2020).pdf
  482490/20
 • fra Trekantområdet
  475509/20
 • Fra Nyborg kommune: HENV, anmodning om rapport, Nyborgvej 4, 5540 Ullerslev - Undersøgelse
  482720/20
 • Bilag fra FMKommune - Miljøundersøgelse (2017).pdf
  482496/20
 • Fra WT : konstitueringsaftale
  478544/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 2, 7000 Fredericia
  475644/20
 • Til DMR: Budget og tidsplan, Dageløkkevej og Libavej
  474883/20
 • Til DMR: Budget og tidsplan, Dageløkkevej og Libavej
  474889/20
 • Til borger, Link til boligundersøgelse, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa
  474847/20
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Om at tage kontakt til Nabo der mangler på partslisten Møsvrå/Eltang
  475682/20
 • Til Borger, Svar på HENV, Stationsvej 15, 6580 Vamdrup
  474643/20
 • RevisorerklæringGeo-Bio.pdf
  474860/20
 • 2019 Revisors beretning projektregnskab Geo Bio Science.pdf
  474857/20
 • Afsluttet regnskab Geo-BIO
  474856/20
 • 2019 Revisorerkæring Geo Bio Science.pdf
  474855/20
 • RegnskabGeo-Bio2020.pdf
  474858/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, orientering om anbefalet forundersøgelse høringssvar museet matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  474079/20
 • Til MOE: vedr. udbedring af mangler, Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  473992/20
 • Til borgere, Assens Kommune, skat: afgørelsesbreve vedr. ændring af kortlægning og indsats på lok. nr. 499-00013, Vandværksvej 9 og 11, 5560 Aarup
  473752/20
 • Til Brylle Fritidscenter, Kopi, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  473787/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  473784/20
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Krybilyparken 11A, Brylle - Tommerup, Lok: 485-9
  473790/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Fremsendelse af sagsakter, Råbjergvej 2, 6682 Hovborg
  473556/20
 • Til Esbjerg Kommune m. fl.: Kortlægning efter jordforureningsloven af Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N, Matr. nr. 3ib Gjesing By, Bryndum
  473482/20
 • Til Borger: Kortlægning efter jordforureningsloven af Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N, Matr. nr. 3ib Gjesing By, Bryndum
  473481/20
 • Til DMR, Svar på HENV, Fremsendelse af historik, Indre Ringvej 165, 7000 Fredericia pt. 2-2
  473463/20
 • Til DMR, Svar på HENV, Fremsendelse af historik, Indre Ringvej 165, 7000 Fredericia pt. 1-2
  473466/20
 • Til DMR, Svar på HENV, Fremsendelse af historik, Trojelsvej 32, 6760 Ribe
  473439/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Årsag til V1-kortlægning, Ringridervej 2, 6500 Vojens
  473231/20
 • Svar på HENV, Fremsendelse af rapport, Ansgarvej 8I, 5800 Nyborg
  473171/20
 • Til Realkredit DK, Spm. vedr. Nørregade 15, Ejby
  480691/20
 • Til Borger, Orientering om revurdering og kommende undersøgelse, Nørregade 15, Ejby.pdf
  475360/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Høgsholtvej 263, 7100 Vejle
  473975/20
 • til grundejer - udgår uden kortlægning, Klintevej 21A.pdf
  474706/20
 • Til Fredericia Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Alrøvænget 2-8, Hjarnøvænget 8-10, Læsøvej 10-14 og Vejrøvænget 2-6, 7000 Fredericia
  475321/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Frederikshøjvej 86, 88A og B, 7100 Vejle
  473709/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  475310/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Alrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  475290/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  475314/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Læsøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  475303/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  475302/20
 • Til Shell, kommune og mst:Høring vedr. kortlægning af del af Egekovvej 265, 7000 Fredericia (Shell Raffinaderiet)
  474000/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Bavnevej 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  473333/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  475297/20
 • til MST, Shell og kommune: Høring vedr. kortlægning af del af Egekovvej 265, 7000 Fredericia (Shell Raffinaderiet) - UDK_Afg V2 v +FAR2 bygning.pdf
  474007/20
 • Til Salling Group Ejendomme AS, V1-afgørelse, Østerbrogade 27, 7100 Vejle
  473477/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, V1-afgørelse, Havelodden 3, 7100 Vejle
  474059/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Gulkrog 1-3, 7100 Vejle
  473426/20
 • Til Borgere: Bilag Kortbilag til V1-afgørelser, 607-81163.pdf
  475318/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Læsøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  475307/20
 • Til borger: svar vedr Jordundersøgelse på Frørupvej 29A, 6070 Chr.feld. Jnr. 11/1377.
  473425/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  475299/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Alrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  475283/20
 • til grundejer - kvittering for slutnotat og ingen kortlægning
  475034/20
 • Til Vidtskue Vej 20, Vejle ApS, V1-afgørelse, Vidtskue Vej 20, 7100 Vejle
  473571/20
 • Til REKA GRUPPEN A/S: Tilbagemelding vedr. sagen fra Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst - Sløjfning af olietank
  475191/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Vejrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  475309/20
 • Til N & K Lausten I/S: Afgørelse, del af jeres ejendom er forurenet, Astrupvej 60, Skærbæk.pdf
  475132/20
 • Til CARLETTI AS, V1-afgørelse, Dianavej 9A, 7100 Vejle
  474611/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Alrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  475287/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, Læsøvej 12, 7000 Fredericia.pdf
  475305/20
 • til grundejer - udgået brev er fremsendt tidligere oa., Klintevej 21, Kerteminde
  475071/20
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Til orientering - kopi af V2 -Afgørelse, Astrupvej 60, Skærbæk, lok. 550-81259
  475158/20
 • Til borger, V1-høring, Bavnevej 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  473337/20
 • Til Vurderingsstyrelsen, Esbjerg Kommune og borger: Udgået af kortlægningen, Rolfsgade 100, Esbjerg
  475358/20
 • til parterne, følgemail - kortlægges ikke jf. JFL, Klintevej 21A
  474692/20
 • Til AAB Vejle, V1-afgørelse, Borgm Madsens Gade 1, 3, 5, 7 og Roarsvej 10, 7100 Vejle
  474678/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bavnevej 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  473336/20
 • Fra Varde kommune - svar vedr. matrikulære ændringer på matr. nr. 1d Outrup By, Outrup, Storegade 49/idrætsvænget 2 6855 Outrup
  481394/20
 • Til Velas Miljø og Natur - Svar vedr. anmodning om materiale vedr. screening af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr. 18a Barløse By, Barløse
  473132/20
 • Til Velas Miljø og Natur - Svar 2 - vedr. anmodning om materiale vedr. screening af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr. 18a Barløse By, Barløse
  473131/20
 • Til borger: Nørrebyvej 2, Rødding_fremsendelse af kopi af tilfredshedserklæring_169649547.pdf
  474070/20

29. september 2020

Indgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fynshovedvej 555, 5390 Martofte
  473334/20
 • HENV, Forespørgsel om rapport og høringsfrist, Ansgarsvej 8I ,5800 Nyborg
  473166/20
 • Fra NIRAS: Rapport udkast
  481277/20
 • Fra COWI: Tilbud/oplæg boringer
  481345/20
 • Henvendelse, Lindvedvej 51, 5260 Odense
  472330/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 1 - Undersøgelsesnotat
  481935/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - HØRINGSUDKAST - Oprensningspåbud (samt endelig afgrænsning)
  481933/20
 • Fra Museet på Sønderskov, RÅSTOF, Arkæologisk udtalelse matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  471373/20
 • Fra Museet på Sønderskov; RÅSTOF, Svar på myndighedshøring matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  471372/20
 • Fra DGE ,Søndergade 177D, 5591 Gelsted, Teknisk rapport.pdf
  477911/20
 • Fra projekt "SUNDT-AFSTEMT" vedr. 1. halvårlige opfølgning på projektet
  487645/20
 • Fra DGE ,Lok. nr. 429-50130, Søndergade 177D, 5591 Gelsted, Geogis projektkontrol.pdf
  477916/20
 • Anmodning om sagsakter fra LSU
  473423/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Opdateret rapport - Værditabsundersøgelse, Bystævnevej 8, Brenderup
  486316/20
 • Fra DGE ,Søndergade 177D 5591 Gelsted Grundejerrapport.pdf
  477913/20
 • fra Vejen kommune Kronborgvej 5, 6600 Vejen - påbud om oprensning forurening
  473823/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fynshovedvej 555, 5390 Martofte.pdf
  473323/20
 • Fra projekt "SUNDT-AFSTEMT" vedr. 1. halvårlige opfølgning - aktivitetsoversigt
  487656/20
 • VS: Opdateret liste FYS surveys november 2020 til og med febr 2021 - opstartshonorar
  474988/20
 • Fra DMR, HENV, Ønske om arkivmateriale, Indre Ringvej 165, 7000 Fredericia
  473444/20
 • Fra DMR, HENV, Ønske om arkiv materiale, Trojelsvej 32, 6760 Ribe
  473433/20
 • Fra mægler, HENV, Ønske om årsag til V1-kortlægning, Ringridervej 2, 6500 Vojens
  473227/20
 • Fra borger: Jordundersøgelse på Frørupvej 29A, 6070 Chr.feld. Jnr. 11/1377.
  473355/20
 • Fra Cowi - Slutevaluering af Triple Helix OPI
  471632/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Kontrolrapport, 410-81450 - bystævnevej 29-09-2020 kontrolrapport
  486468/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - Opdateret rapport - Værditabsundersøgelse, Bystævnevej 8, Brenderup - Lokalitet 410-81450, Gartneri, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse.pdf
  486319/20
 • Fra Franck Miljøteknik: GeoGis kontrolrapport, PRepC-410-81450 - bystævnevej 29-09-2020 kontrolrapport
  486642/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - antilopevej 29-09-2020 kontrolrapport.pdf
  486645/20
 • Fra Improvento - priser 2021
  473583/20
 • Sundhedsstyrelsen sender ny bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 i høring
  472531/20
 • HENV, Ønske om forureningshistorik, Ansgarsvej 8I ,5800 Nyborg
  472624/20
 • Referat Interreg-udvalg og mødedatoer 2021
  471437/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Afslutning af sag om olietank, Fuglsangvej 12 i Sønderborg Kommune
  472167/20
 • Fra projekt "Faglige fællesskaber" vedr. analyse af segmenteringsmuligheden i mindre byer
  485011/20
 • Fra Frank Miljøtelnik: Bilag - 410-81450 - bystævnevej 29-09-2020 kontrolrapport.pdf
  486471/20
 • Fra ansøger: rettet budget- og regnskabsskema
  473053/20
 • Fra Region S-S: sagsfremstilling og udkast aftaletekst Kulturaftale
  473057/20
 • Fra projekt "EUD merkantil går digitalt" vedr. halvårlig rapportering foråret 2020
  472317/20
 • Fra borger: Fornyet forespørgsel om dokumenter, Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  471065/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Modtaget jord 2017-020, Moselund Grusgrav
  472124/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål til kortlagt areal lok.nr. 580-81025, Bjerndrupvej 47, Tinglev
  471528/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af svar vedr undersøgelse på Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  472927/20
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, matr. 251, Oksenvad Ejerlav, Oksenvad i Haderslev
  472553/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tranevej 16, 7100 Vejle.pdf
  471832/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindvedvej 51, 5260 Odense S.pdf
  472917/20
 • DMR: Kontrakt, 461-70197, Ravnebjerggyden 114, Odense
  471108/20
 • Fra Velas Miljø og Natur - Anmodning om materiale vedr. screening af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr. 18a Barløse By, Barløse
  473124/20
 • fra Region Sjælland VS: Tilsagn til Region Sjælland (MST Id nr.: 1805391)
  494615/20

Udgående

 • Til D4: Systemindstillinger mhp. opdatering til version 2019
  472849/20
 • Svar på HENV, Ansgarsvej 8I ,5800 Nyborg
  472633/20
 • Til borger - varsel undersøgelse - matr. nr. 5.pdf
  472564/20
 • Til kommunen - Orientering om forureningsundersøgelser - 523-05704
  472562/20
 • Til borger - varsel undersøgelse - matr. nr. 137.pdf
  472563/20
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Dialog omklage Blæsbjerggyden grusgrav
  482148/20
 • til kommune og indvinder RÅSTOF Udkast til godkendelse af efterbehandling på del af matr.nr 12a Egense By, Norup og7æ Norup By, Norup. Nordfyns Kommune
  509637/20
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af undersøgelser
  472596/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindvedvej 51, 5260 Odense S
  472921/20
 • Svar på henvendelse, Lindvedvej 51, 5260 Odense
  472349/20
 • Til grundejer - mail vedr. kontakten til Vejle Kommune -Seligmannsvej 15 7120 Vejle Ø
  471908/20
 • SV: Anmodning om kopi af kortlægningsafgørelse - ejendommen 540-011219, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg - vores sagsnr. 14-4264549
  471876/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Tranevej 16, 7100 Vejle
  471842/20
 • Svar på henvendelse, Saltgade 3, 6760 Ribe
  471299/20
 • Dialog med FMK RÅSTOF Spørgsmål til efterbehandlingsplan
  482133/20
 • Svar på henvendelse, SV: Kortlægningsafgørelse for 479-00058
  471212/20
 • Til ejendomsmægler, SV: Yderligere oplysninger om jordforurening
  471144/20
 • Til COWI: tilbagemelding vedr. forslag til supl. undersøgelse på Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  470854/20
 • Til grundejer - mail om videre proces - Seligmannsvej 15 7120 Vejle Ø
  472410/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 169595194.pdf
  472983/20
 • Til Varde kommune - Spørgsmål vedr. status på matrikulære ændringer på matr. nr. 1d Outrup By, Outrup, Storegade 49/idrætsvænget 2 6855 Outrup
  472263/20
 • Til Rambøll: Svar på afrapportering af undersøgelse på Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  472549/20
 • Til borger - V2 afgørelse med bilag Såderupvej 9, 5540 Ullerslev.pdf
  472960/20
 • Digital Valley - arbejdsgruppemøde 1. oktober - VEJLE kl. 10-12
  474419/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Vedr. en del af Havnegade 2A, 5500 Middelfart - V2-varsling
  473026/20
 • Til borger: Godkendelse af jordtilførsel, Ødisvej 29, Kolding
  472972/20
 • Til grundejer: Udkast, V2-kortlægning af en del af Havnegade 2A, 5500 Middelfart
  473009/20
 • Til Borger: Afgørelse udgår inden
  472981/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  470913/20
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. revurdering af kortlægning samt V1-kortlægning af oplag, Hedagervej 90, 5270 Odense N
  471582/20
 • Til Vejle Kirke og Kirkegårde, V1-afgørelse, Strandgade 2A, Jernbanegade 26, 7100 Vejle
  470889/20
 • Til borger og kommune: afg om ikke kortlægning af Solvænget 32, 5700 Svendborg - Solvænget 32.pdf
  471883/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en de af Havnegade 4A, 5500 Middelfart - V2-varsling
  473028/20
 • Til grundejer: Udkast, V2-kortlægning af en større del af Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  473003/20
 • Til WT - Endelig slutevaluering af Triple Helix OPI (403)
  471704/20
 • Til Vejle Kommune og Skat: Kopi af afgørelse - Udgået inden
  472994/20
 • Til Sønderborg Kommune: Godkendelse af afslutning, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  471150/20
 • Til Tre For, V1-afgørelse, Storegårdsvej 11, 7100 Vejle
  470974/20
 • Til Salling Group Ejendomme, Kortbilag til V1-høring, Nørregade 23.pdf
  471175/20
 • Til DGE:Materiale vedr Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  471143/20
 • Til UdbetalingDanmark: Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger på Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger.pdf
  485167/20
 • Til borger: Dokumenter vedr tidl aktiviteter, Salltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  471078/20
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Havnegade 2A, 5500 Middelfart
  473006/20
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  473000/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar som følge af samtale vedr spørgsmål til kortlagt areal lok.nr. 580-81025, Bjerndrupvej, Tinglev
  472460/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 og udvidelse af V2, lok. 445-55111
  473024/20
 • Til borger - Suppl. oplysninger vedr. FORSP Grejsdalsvej 252-254, 7100 Vejle
  471660/20
 • Til AAB Vejle, V1-afgørelse, Svendsgade 14-18, Mindegade 24-34, 7100 Vejle
  471042/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på spørgsmål til kortlagt areal lok.nr. 580-81025, Bjerndrupvej, Tinglev
  471599/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  470907/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægning
  472990/20
 • Til Sønderborg kommune: Høringssvar til varsel om afslutning af påbud Søndre Landevej 225, 6470
  471197/20
 • Til DMR: Bem. til undersøgelsesoplæg
  472713/20
 • til konsulent, råstof, tilladelse, matr. 251, Oksenvad Ejerlav, Oksenvad i Haderslev
  472560/20

28. september 2020

Indgående

 • Fra grundejer: Aftale vedr. kompensation underskrevet
  481358/20
 • Fra Kolding Kommune, Fælles høringssvar til DMR, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  471145/20
 • Fra Tønder Kommune, Afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud, Algade 28, 6780 Skærbæk
  471424/20
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om henvendelse om gammel losse plads, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  486622/20
 • Fra Rådgiver: TIlladelse fra kommunen til overfladevandsundersøgelse
  469723/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om vurdering af kortlægning, Siloøen, 5000 Odense C, mail 2 af 2
  504522/20
 • Fra Niras: RE: Oplæg til supplerende undersøgelse på Torvegade 15
  469748/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om vurdering af kortlægning, Siloøen, 5000 Odense C, mail 1 af 2
  504517/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. leverkræft
  469869/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Høring af varsel om undersøgelsespåbud i forbindelse med konstatering af forurening,Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  488278/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - UDKAST - Påbud om undersøgelse af forurening med oliestoffer på ejendommen - Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  488281/20
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering - varsel af undersøgelsespåbud - Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  488277/20
 • Fra grundejer - Bekræftelse på modtagelse af høring - Seligmansvej 15 7120 Vejle Ø
  470783/20
 • Fra NIRAS: Vedr. boring
  481258/20
 • UDK_Afg V2 TankmixerT17.pdf
  468829/20
 • Høringssvar vedr. kortlægning af restforurening efter oprensning ved tankmixer T17, Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  468827/20
 • Status på FynBus' projekt i mobilitetspuljen 2019
  468858/20
 • Fra Mediegruppen - Sunde levevilkår i tilgængelig version
  479750/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmeldelse af anvendelse af restprodukt på Meldgaard, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  469700/20
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen 2-16 - sikring af indeklima, dokumentationsrapport før ibrugtagning
  468812/20
 • Fra WT - vedr. stiftelse af den nye nationale klynge
  470540/20
 • Referat af møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og MPH d. 08.09.2020
  470689/20
 • Internt, Råstof, Kortbilag - 10a Frederikshåb.pdf
  469783/20
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk
  470311/20
 • Fra borger - FORSKP"henv" fra nabo, vedr. Matrikel 79, Styding ejerlav, Dybdalvej 6 styding 6500 Vojens
  471320/20
 • Fra borger - FORSP "henv." Overtoften 19, 6230 Rødekro
  468850/20
 • Fra Sweco: Tilbud undersøgelse skunke mm.
  468916/20
 • Henvendelse fra Rambøll - henvendelser - lok. 623-00010 - lok. 623-00086 - 629-00012
  469200/20
 • Høring af tekniske kvalitetskrav til høreapparater
  469896/20
 • Henvendelse fra Rambøll - henvendelser - lok. 623-00010 - lok. 623-00086 - 629-00012
  469195/20
 • Fra borger - FORSP "henv."Grejsdalsvej 252-254, 7100 Vejle
  469740/20
 • Aftaletekst Kulturaftale SjSl - SJSL Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.pdf
  470077/20
 • fra evaluator
  475531/20
 • Fra borger - FORSP "henv"vedr. Matrikel 79, Styding ejerlav, Dybdalvej 6 styding 6500 Vojens
  468629/20
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål om habilitetsspørgsmål i forhold til anbefalinger om anvendelse af lægemidler, som ikke er anbefalet af Medicinrådet
  468258/20
 • SV: Soc, Udby, IT-aftaleseddel 3
  473424/20
 • fra grundejer følgemail - afslutningsnotat
  474977/20
 • Bilag fra grundejer - DMR's Notat om efterladt forurenet jord med bilag.pdf
  474986/20
 • Henvendelse om ønske til dagsordenspunkt på kommende møde i Sundhedsbrugerrådet
  473273/20
 • Samarbejde om mobil Covid-19 test-trailer
  487218/20
 • Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19.pdf
  502207/20
 • Fra borger. Jord udlægning Ødisvej 29
  470545/20
 • Aftaletekst Kulturaftale SjSl - SJSL DE_Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig.pdf
  470074/20
 • Fra grundejer, vedr. Borggade 8+10+12, 6300 Gråsten
  470940/20
 • Fra DGE, Lok. nr. 530-81101, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted, Teknisk rapport.pdf
  483894/20
 • Lok. nr. 530-81101, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted, Grundejerrapport.pdf
  483896/20
 • Fra Rambøll A/S på vegne af Vejle Kommune: FW: supplerende spørgsmål til §8 ansøgning på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  483926/20
 • Fra advokatfirmat Clemens - FORSK "henv."Fjordvej 189, Munkebo matr.nr. 12u Dræby by.
  469118/20
 • Fra borger - spuppl. spørgsmål til forespørgsel, Overtoften 19, 6230 Rødekro
  469759/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 - budgetstatus og faktura
  468940/20
 • fra VIA Afslag på TUP Projektansøgning - Udsivning af pesticider fra jorddeponier
  471738/20
 • Fra Vej Kommune: Afsluningsnotat
  472993/20
 • Fra DGE, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted, Teknisk rapport.pdf
  483890/20
 • Fra DGE, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted, Geogis projektkontrol.pdf
  483919/20

Udgående

 • Til ansøger RÅSTOF Dialog om ansøgning og Myndighedshøring
  476805/20
 • Til Digelaget - Videre proces for de tre råstofansøgninger Østerende-Ballum, Ballum
  476248/20
 • Notat 2_Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde2_final.pdf
  470520/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Videre proces for de tre råstofansøgninger Østerende-Ballum, Ballum
  470518/20
 • Notat 3_Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde 1 og 2_final.pdf
  470521/20
 • Notat 1_Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde1_final.pdf
  470519/20
 • Til Odense Kommune, Bemærkninger til notat og kommende oplæg, Østerbro 1, 5000 Odense C
  471501/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, næste skridt matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  470539/20
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Møsvrå, anmeldelse, salg af 10.000m3 ler.
  475671/20
 • Til Grundejer: SMS vedr. værditabsorning
  470180/20
 • Til Cowi: Proportionalitetsvurdering på Dejrupvej 16, Outrup
  470070/20
 • Til Skærbæk Realskole - Afgørelse - Ejendommen kortlægges på vidensniveau 2 - Skolegade 14-16, Skærbæk
  469993/20
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag - Assensvej 55, 5771 Stenstrup
  469819/20
 • Til Varde Kommune: Manglende kortlægning af vejareal i Outrup
  469474/20
 • Til Dahl Advokater: Svar på henvendelse om udgået inden kortlægning
  468748/20
 • Til Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål om habilitetsspørgsmål i forhold til anbefalinger om anvendelse af lægemidler, som ikke er anbefalet af Medicinrådet
  468240/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 629-00012 (mail 2 af 6)
  469367/20
 • Til danske stenhuggere, Bilag til brev: 527-07501 Endelig rapport, grundejer - Rødding Vestergade 16.pdf
  470737/20
 • Til Borger - bilag til V2-kortlægning - 527-07501 Endelig rapport, nabo - Rødding Vestergade 14.pdf
  470727/20
 • til projekt: RSD afventer revideet budget
  470325/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 8.pdf
  470455/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  470332/20
 • Til borger, udgår af kortlægningen, Vellingevej 62, 5450 Otterup.
  470315/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 629-00012 (mail 4 af 6)
  469509/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  468041/20
 • til parterne, følgemail - matr. 537f - Promenadebyen 18 mfl, udgår jf. jordforureningsloven
  469853/20
 • Til borger: V1-høring m. bilag, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  469940/20
 • Til Cowi: Hvenetved - budget og revideret tidsplan
  470356/20
 • Til Varde Kommune: Til orientering udgår den undersøgte del af Dejrupvej 19A, 6855 Outrup inden kortlægning
  470535/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 629-00012 (mail 6 af 6)
  469570/20
 • Til Danske Stenhuggere, Orientering om undersøgelsen, Rødding Vestergade 16.pdf
  470736/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 1.pdf
  470400/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - AAbenraa Kommune - Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  469614/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 5-ny.pdf
  470425/20
 • Til borger, V1-høring - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  468043/20
 • Til borger. afgørelse, ejendommen Tyrsbjergvej 61, 5110 Odense NV udgår af kortlægningen.pdf
  470363/20
 • Til borger, Kortbilag, Bavnevej 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  468707/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 629-00012 (mail 5 af 6)
  469520/20
 • til grundejer - matr. 537f - Udgår af kortlægning efter oprensning.pdf
  469855/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 629-00012 (mail 1 af 6)
  469324/20
 • Telefonnotat vedr. svar på supplerende spørgsmål til forespørgsel, Overtoften 19, 6230 Rødekro
  469812/20
 • Til Ansøger, Råstof, Telefonnotat.docx
  469510/20
 • Til borger - FORSP "svar" vedr. jordforurening på ejendommen Overtoften 19, 6230 Rødekro
  468929/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 6.pdf
  470433/20
 • Til Odense Kommune, Bemærkninger til rapport og kommende undersøgelser, Østerbro 1, 5000 Odense C
  476071/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 623-00010
  469212/20
 • Svarmail til Linds Familiefond vedr tankoplysning.msg
  511108/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Referat af møde
  503254/20
 • Til Borger, Bilag til udgået-brev vedr. 527-07501, naborapport - Rødding Vestergade 18.pdf
  470683/20
 • Til borger: Svar på henvendelse, Fiskemaen, 5610 Assens, matr. 67, Saltofte By, Kærum
  469244/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  470396/20
 • V2-høring vedr. forurening på Simmerstedvej 1, Haderslev - kopi til Region Syddanmark, Bygningsafd.
  468824/20
 • Til Billund Kommune, Råstof, landzonetilladelse i interesseområde
  469488/20
 • Til Grundejer, vedr. Borggade 8+10+12, 6300 Gråsten
  470548/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  470335/20
 • Til praksis: lukket for tilgang pr. 28. september 2020
  469593/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 2.pdf
  470407/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 629-00012 (mail 3 af 6)
  469397/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. spørgsmål til udkast til §8 tilladelse Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  468869/20
 • Til Sweco - Gothersgade 47 Fredericia
  468949/20
 • Til advokatfirmaet Clemens - FORSK "svar" vedr. Jordforureningsoplysninger på Fjordvej 189. 5330 Munkebo
  469135/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 7.pdf
  470450/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 3.pdf
  470416/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening vedr. 623-00086
  469229/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelsen - Rødding Vestergade 18 udgår af kortlægning.pdf
  470598/20
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Rødding Vestergade 14 - og orientering om undersøgelses resultat.pdf
  470726/20
 • Bilag til grundejer - Kort matr. 537f.pdf
  469856/20
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Tilsynsbrev, Moselund Grusgrav
  471134/20
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  469857/20
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune.
  470677/20
 • Til borger - FORSP "svar" Vedr. forespørgelse om jordforurening på ejendommen Grejsdalsvej 252-254, 7100 Vejle
  469749/20
 • Til borger: Svar på henvendelse, Gl. Byvej 2, 5540 Ullerslev
  469457/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 4.pdf
  470419/20

27. september 2020

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Status på miljøundersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  477067/20
 • Fra Grundejer, vedr. Borggade 8+10+12, 6300 Gråsten
  468741/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Alrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  468112/20

Udgående

 • Tl Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Alrøvænget 6, 7000 Fredericia
  468119/20

25. september 2020

Indgående

 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev Fyn: Status undersøgelsesresultater
  467964/20
 • Til Ingeniør'ne, Bemærkninger til revideret oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  467648/20
 • Fra Odense Kommune, Spm. ang. videre undersøgelser, Østerbro 1, 5000 Odense C
  471482/20
 • Fra Sweco, Undersøgelsesrapport, Østerbro 1, Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  471486/20
 • Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidig karteringspla_CaseNo20-17173_3953173_v1
  468049/20
 • Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidig karteringspla_CaseNo20-17173_3953173_v1.pdf
  468050/20
 • Bilag 1. Morsøgade kloakseparering_ jordhåndteringsplan_18.06.2020_V3.0.pdf_CaseNo20-17173_4008700_v1.PDF
  468052/20
 • Fra COWI: Rapport over forureningsundersøgelse på Bovrup Kirkevej
  472127/20
 • Fra Rambøll: Referat fra opstartsmøde på lokaliteten
  481231/20
 • Fra DMR: Underskrevet entreprisekontrakt, Skolevej 7, Nørre Aaby
  480774/20
 • Underskrevet entreprisekontrakt, Skolevej 7, Nørre Aaby.pdf
  480775/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villatankanlæg på ejendommen Frørup Byvej 26C, 5871 Frørup
  493260/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af påbud om undersøgelse og oprensning fra villatankanlæg, Frørup Byvej 26C, 5871 Frørup
  493259/20
 • Fra Franck Geoteknik A/S: Historik og oplæg til undersøgelse, Industrivænget 2, 5700 Svendborg
  487915/20
 • Fra Franck Geoteknik A/S: Bilag - Historik og oplæg
  487919/20
 • Fra Rambøll: 3 stk væsentlighedsvurderinger - matr.nr. 729 Østerende, Ballum
  487333/20
 • Fra Lindes Familiefond, Oplysning om afblændet tank
  468663/20
 • Fra VMR: Høringssvar vedr. høring af Afgrænsning forud for udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering af Vandområdeplanerne 2021-2027
  468017/20
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. regnskab og tidspunkt for revision
  498794/20
 • Fra Rambøll: Høring af udkast til §8
  477216/20
 • Fra Sweco, Undersøgelsesrapport, Østerbro 1, Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  476060/20
 • Fra Odense Kommune, § 8 proces og undersøgelser, Østerbro 1, 5000 Odense C
  476059/20
 • Fra DMR - Rapporter for indledende undersøgelse, Brakkervej 11, 6040 Egtved
  466529/20
 • fra projekthaver
  466376/20
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse Grønlandsvej 96, 7100 Vejle i høring
  467707/20
 • Fra SUM: Referater af vores møder
  467265/20
 • Referat af møde med SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH 9. juni 2020.pdf
  467271/20
 • Fra Esbjerg kommune: SV: V1-område Nordre Dokkaj 7
  466820/20
 • Fra rådgiver SWECO - Grundejerrapport Rugårdsvej 148, Harndrup
  467638/20
 • Referat af møde mellem SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH 31.08.20.pdf
  467275/20
 • Fra Rambøll A/S på vegne af Vejle Kommune: Kortrids med indplacering af projekter på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  483923/20
 • fra Orbicon Afslag på Ansøgning til Teknologiprogram for Jord og Grundvandsforurening 2020 (MST Id nr.: 1804848)
  471509/20
 • Fra Rambøll: Afrapportering af undersøgelse på Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  472367/20
 • Henvendelse fra Rambøll - henvendelser - lok. 623-00010 - lok. 623-00086 - 629-00012
  469182/20

Udgående

 • UDK_Afg V2 TankmixerT17.pdf
  467749/20
 • Høring V2 TankmixerT17.pdf
  467750/20
 • høring vedr. kortlægning af restforurening efter oprensning ved tankmixer T17, Shell til kommune, Shell og MST: Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  467748/20
 • Til Odense Kommune, Regionens bemærkninger til revideret oplæg, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  467615/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Skolegade, Holbøl-Kruså, lok: 503-5713
  467533/20
 • Tillægsaftale nr. 7 vedr. webtilgængelighed og pdf [Sagsnr.:19/46849]
  467109/20
 • Til Sanofi: Insulin Aspart Sanofi - ny pris dd
  466884/20
 • Til grundejer: Opfølgning på telefonsamtale vedr. tinglysning af boring
  466661/20
 • Svar på henvendelse fra Esbjerg Jerne apotek
  470445/20
 • SV: V1-område Nordre Dokkaj 7
  466234/20
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, videresendelse af kommunens høringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466142/20
 • Til Odense Bys Museer, RÅSTOF, orientering om diger matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466119/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering og foreløbigt svar vedr. status matr. nr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  466128/20
 • Til Assens Kommune, RÅSTOF, svar på myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466063/20
 • Til supplier ved Lægevagten: Opdateret Positivliste pr. 1. oktober 2020
  465888/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  465810/20
 • Til Haderslev Kommune, bilag til V2-varsel vedr. vejareal - 515-20002 Grundejerrapport - Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  467793/20
 • Til Ejerforening Simmerstedvej 1, V2-høring med bilag, Simmerstedvej 1, Haderslev.pdf
  467790/20
 • Til ejerforeningen, Simerstedvej 1, Bilag til V2-høring, 515-20002 Grundejerrapport - Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  467791/20
 • Til Banedanmark, V2-høring med bilag, Jernbanegade 8, Haderslev.pdf
  467788/20
 • Til Haderslev Kommune, V2-høring med bilag, vejareal ud for Simmerstedvej, Haderslev.pdf
  467792/20
 • VS_ Henvendelse vedr. bedre rammevilkår for decentral videregående uddannelse
  467096/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2 varsel en del af ejendommen Brakkervej 11, 6040 Egtved
  471417/20
 • Til borger 1, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466615/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. Odensevej 26, 5690 Tommerup - V1-kortlægning
  467702/20
 • Til DMR: dagsorden til opstartsmøde
  467370/20
 • Til Nybolig, BILAG - brev af 11-09-2003, Om vilkår §8-tilladelse.pdf
  467735/20
 • Til Nybolig, Svar vedr. 461­00119 - Ny Vestergade 12B - 5000 Odense C
  467733/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1 for lok. 485-00560
  467689/20
 • Til borger 5, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466621/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  467685/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  466018/20
 • Til Nybolig, BILAG - brev af 15-01-2004, Vilkår opfyldt i §8-tilladelse.pdf
  467734/20
 • Til Nybolig, BILAG - Afslutning af monitering på Ny Vestergade 12, 2005.pdf
  467736/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  466809/20
 • Til projekt: svar vedr. hjælp til afrapportering og regnskab
  466803/20
 • Til Banedanmark, Bilag til V2-varsel, 515-20002 Grundejerrapport - Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  467789/20
 • Til LIFA: Regionens vurdering af grundlag for kortlægning ved slettelse af privat fællesvej på matrikelkort, 20/44842
  465995/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  466022/20
 • Til borger 4, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466620/20
 • Til Danish Crown, V1-afgørelse, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  466694/20
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. puljeleder, Englandsgade 32 / Danmarksgade 21
  467454/20
 • Til kommune, DOP, MST: afgørelse efter jordforureningsloven V2-kortlægning af dele af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  466171/20
 • Til Realkredit Danmark, svar vedr aktuel registrering af jordforurening
  466331/20
 • Til borger 3, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466619/20
 • Til Bo-To Ejd, Kortbilag til V1-afgørelse, Skyttehusgade 2.pdf
  466165/20
 • Til Danbolig, svar vedr. Vejrupvej 64, 5464 Brenderup Fyn
  466378/20
 • Til borger 2, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466617/20
 • til Totalkredit - SVAR henvendelse vedr. P Hansens Gyden 44
  466329/20
 • Til Ejerforeningen Vesterbrogade 81-83 , Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466623/20
 • Til Bo-To Ejd., V1-afgørelse, Skyttehusgade 2, Nørrebrogade 58A-B, 7100 Vejle.pdf
  466167/20
 • Til Varde Kommune: Høringsvar vedr. Ikke påbud
  467163/20
 • til DOP, kommunen, MST: afgørelse efter jordforureningsloven V2-kortlægning af dele af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  466184/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrevet for Fjellegade 10/Søndergade 18, 7100 Vejle
  467653/20
 • Til borger, V2-høring med bilag Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup.
  467642/20
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Brakkervej 11, 6040 Egtved
  471427/20
 • Fra DMR - rapporter for indledende undersøgelse, Idrætsvænget 2_Storegade 49, 6855 Outrup
  481417/20
 • Til A-skrot, udkast til boligerklæring, Brakkervej 11, 6040 Egtved.pdf
  471401/20
 • Til A-skrot - udkast til V2-kortbilag, Brakkervej 11, 6040 Egtved.pdf
  471390/20
 • Til A-skrot - V2-høring, Brakkervej 11, 6040 Egtved.pdf
  471375/20
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Brakkervej 11 6040 Egtved.pdf
  471396/20
 • Til A-skrot, bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Brakkervej 11, 6040 Egtved.pdf
  471384/20

24. september 2020

Indgående

 • Fra VTG: Tilføjelse til 1. halvårsrapport F20 (forventet deltagerantal i E20)
  465915/20
 • Fra Rambøll: rapportudkast i word-fil Vestergade 76/78, Svendborg
  480666/20
 • Forkartering af karteringsplads.pdf
  468044/20
 • VS: §19 ansøgning - karteringsplads til kloakseparering på Esbjerg Havn
  468042/20
 • Fra Tønder Kommune, Ny afgørelse om ikke at melde påbud, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  465808/20
 • Fra Tønder Kommune, Ny afgørelse om ikke at melde påbud, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  465809/20
 • Fra Dahl advokater: Henvendelse om årsag til udgået af kortlægning
  468742/20
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev 07.09.20_#185008-20_CaseNo18-32214.PDF
  480524/20
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev 07.09.20
  480523/20
 • SV: Høring vedr. varsling om V2-kortlægning af del af Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  465604/20
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, Orientering om delvis accept Skovrejsning matr.nr. 15 og 8o Ølufgård V. Nebel, jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
  470331/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørger til status for ansøgninger matr. nr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  466107/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, SV: Myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466056/20
 • Fra Ingeniør'ne, Opstart borearbejde, Rismarksvej 52, 5200 Odense V.
  467612/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Placering for uheld
  500379/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat over akut tilsyn hos grusgrav i Bramstrup 23/9-2020
  500378/20
 • Mail vedr. spørgeskemaet om metastatisk brystkræft RSI PRO
  464685/20
 • SV: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463533/20
 • Fra SWECO A/S: Vedr. sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle - forespørgsel fra SWECO A/S
  480896/20
 • Fra Sweco: - Gothersgade 47, Fredericia - supplerende undersøgelser
  468904/20
 • Fra DMR: Revideret tidsplan, Ravnebjerggyden 114
  470523/20
 • Henvendelse fra grundejer - Telefonbesked vedr. 410-81428
  470574/20
 • Fra DMR: Tilbud på undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  478499/20
 • Fra Kerteminde Kommune - Forurenet grund
  466225/20
 • Fra Esbjerg Kommune: FORSP om sagsmateriale
  465328/20
 • Henvendelse fra ejendomsmægler - Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465721/20
 • Tilbagemelding fra IKAS
  464599/20
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 Underskrevet kontrakt retur
  464066/20
 • Henv. fra DMR oplysninger om lokalitet 461-06240
  465155/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 23.09.2020 - Region Syddanmark
  465227/20
 • Henvendelse fra ejendomsmægler - Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465716/20
 • Fra Odense Kommune: Dokumentation på tanke og væksthuse, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  465952/20
 • Anmodning fra BT
  467195/20
 • fra Odense Kommune - SV: dokumentation? - SV: §8 tilladelse til boliger på Middelfartvej 364
  466394/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Revideret rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  465897/20
 • Anmodning om aktindsigt i varighed af tk
  466741/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  466015/20
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. afslutning, regnskab mv.
  466701/20
 • Henvendelse fra PLO vedr .Aktindsigt DR
  466743/20
 • Til UnoX - DMR orienterer om boretidspunkt
  464830/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 23.09.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  465229/20
 • Henvendelse fra ejendomsmægler - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465724/20
 • Drikkevandsanalyser (brønd) - Stendamsvej 4
  504311/20
 • Fra DMR: Rykker for svar,: Fuglsangvej 12, Sønderborg
  471257/20
 • Fra DGE, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby, Geogis projektkontrol.pdf
  483523/20

Udgående

 • Til EUCL og Fredericia Kommune - Spørgsmål til projekt Fremtidshorisonter
  465727/20
 • VS: Systemindstillinger mhp. opdatering til version 2019
  465569/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundesøgelse, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia
  466005/20
 • Til Borger: Svar på forespørgsel om tilbygning på nr. 17
  465277/20
 • Til NIRAS: Igangsætning dyb boring
  465255/20
 • Til Rambøll: kommentar ril rapporten Vestergade 76/78, Svendborg
  480664/20
 • Thurøvænget 2c_geoteknisk rapport 2018.pdf
  464432/20
 • Høring vedr. varsling om V2-kortlægning af del af Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  464426/20
 • V2-varsling Thurøvænget 2c.pdf
  464428/20
 • V2-høring Thurøvænget 2c.pdf
  464430/20
 • Til Vejen Kommune: Udledning til Vejen Bæk
  464568/20
 • Referat fra møde den 22. september 2020 i Acadre forvaltergruppe - [Sagsnr.:20/570]
  463697/20
 • Til SOSU Esbjerg: 1. runde spørgsmål til projekt SSH-kompetencer i fokus!
  465270/20
 • Til Ansøger RÅSTOF Kvittering for Dagsordenspunkt: "Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding
  475704/20
 • SV: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463530/20
 • til ansøger
  463801/20
 • til evaluator
  465620/20
 • SV: Rettelser til oplysninger på sundhed.dk
  463553/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2001 Notat.pdf
  465343/20
 • til råstofbrancheforeningerne, råstofplan 2020, dialog med branchen
  465145/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463535/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  464218/20
 • Til SKAT: Vedr. fremsendelse af rapport, som danner baggrund for V2-kortlægningen af en del af matr.nr. 2f Billund By, Grene
  463863/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  463454/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger, VDT-63681-95129
  464821/20
 • Til HOME: SV: Høring vedr. varsling om V2-kortlægning af del af Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  465607/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  463693/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463655/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2003 Industrikortlægning Rambøll.pdf
  465324/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463534/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. Odensevej 39, 5690 Tommerup - V1-kortlægning
  464344/20
 • Til praksis: reg. af min/max antal tilmeldte
  463545/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. Hindsløkken 1, 5690 Tommerup - V1-kortlægning
  464090/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  463455/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 på en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  463731/20
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på FORSP
  465360/20
 • Uddybende spørgsmål til henvendelse - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465718/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463656/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2001 Rapport Skude og Jacobsen.pdf
  465319/20
 • Til Billund Kommune og SKAT; Vedr. en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene - V2-kortlægning
  463764/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-breve på Tybovej 3, 6040 Egtved
  464787/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  463505/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  464039/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2008 Undersøgelsesrapport fra OM.pdf
  465335/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  464221/20
 • Til Realkredit Danmark: Svar på FORSP
  464606/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  464273/20
 • Svar på henvendelse - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465734/20
 • Svar på henvendelse fra Kerteminde Kommune - SV: Forurenet grund VS Jesper G
  466233/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  464286/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240
  465305/20
 • il Vejle Kommune, V1-afgørelse, Nørremarksvej 155B, 7120 Vejle Øst.pdf
  463757/20
 • Til borger: V1-høring med bilag, udkast til Afgørelse, Tirsbækvej 9 & 15, 7120 Vejle Ø.docx.pdf
  465330/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  463990/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 565-71002, Fælledvej 16, Grindsted.pdf
  464162/20
 • Til Middelfart KOmmune: SV. §8 høring
  463746/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Nørremarksvej 155B, 7120 Vejle Øst.pdf
  463759/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. dokumentation, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  465939/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. kulturpuljen
  467506/20
 • Uddybende spørgsmål til henvendelse - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465722/20
 • SV: Rettelser til oplysninger på sundhed.dk
  463767/20
 • Til DMR: Vedr. afrapportering, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  478481/20
 • Til Odense Kommune: Miljøhistorik på Vibelundvej 70
  470496/20

23. september 2020

Indgående

 • SV: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463526/20
 • Referat 8. møde i Administrativ styregruppe Ærø Kommune og RSYD.pdf
  463448/20
 • Referat fra 8. møde i administrativ styregruppe i RSYD-Ærø Kommune samarbejdet
  463447/20
 • Fra DMR: opdateret økonomi, Skolevej 7, Nørre Aaby
  480769/20
 • Tidsperspektiv på den nationale PRO løsning til kommunerne
  463135/20
 • Halvårsrapport inkl. aktivitetsoversigt (forår 2020)
  462640/20
 • Fra Miljøstyrelsen, vedr. oprydningspåbud, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  475915/20
 • Fra Vejle Kommune - forureningsundersøgelse - Mulige V1-kortlægninger i Slelde
  462129/20
 • VS: tilbagemelding fra Danske Regioner mm og det videre forløb
  464704/20
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  462214/20
 • Til kopimodtagere -Tilladelse til nedsivning af regnvand og tilslutning af spiuldevand og reg_CaseNo19-14594_3492150_v1
  468023/20
 • Tilladelse til nedsivning af regnvand og tilslutning af spiuldevand og reg_CaseNo19-14594_3492150_v1.pdf
  468024/20
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - supllerende undersøgelser
  468889/20
 • Fra Social og indenrigsministeriet -Orientering om regulering af beløb i partistøtteloven og partiregnskabsloven i 2021
  463981/20
 • Fra Social og indenrigsministeriet - Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2021.
  463994/20
 • Fra Sundhedstyrelsen :Svar vedr. opfølgning på specialeplan 2019
  467753/20
 • Fra Danbolig, henv. vdr. Vejrupvej 64, 5464 Brenderup Fyn
  466367/20
 • fra Sweco - om kvalitets kontra afskæringskriterie - delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV: Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  462193/20
 • Fra Rambøll. RE: Kolding Landevej 69. Referat opstartsmøde og rev. økonomi
  462042/20
 • fra Region Midt
  464290/20
 • Henvendelse fra Nordicals Erhvervsmæglere. Langelinie 12, 7100 Vejle
  462195/20
 • FEJL Journaliseret
  462188/20
 • Fra DGE. SV: SV: MOSVIG Vandværks svar ang. møde 30.06.220, DGE´s notat, samt afsluttende notat fra Kolding Kommune.
  462882/20
 • Fra Vejle Kommune: Vurdering af påbudsmuligheder, Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  462237/20
 • Fra Odense Kommune: VVM-høring og planlægning Fjernvarme Fyns damvarmelager, Nistedvej 31 og 55, 5270 Odense N
  505171/20
 • PM fra Danish Life Science Cluster
  462773/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  461361/20
 • Fra projekt "Klar til Studier" vedr. inspiratoinshæfte
  463385/20
 • Fra Vejle Kommune - forureningsundersøgelse - Mulige V1-kortlægninger i Slelde
  462120/20
 • Fra DMR - rapporter for indledende undersøgelse, Nymarken 12 , 5464 Brenderup Fyn
  500286/20
 • Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby, Grundejer rapport.pdf
  483468/20
 • Fra DGE: Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby, Teknisk rapport.pdf
  483463/20

Udgående

 • Til Tønder Kommune, Svar på spm. om BTEX-TVOC forhold, Algde 28, 6780 Skærbæk
  462997/20
 • Til Orbicon: SV: Økonomi og oplæg på supplerende undersøgelser
  462948/20
 • Til Lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  471587/20
 • Til TreFor og Kommune: GeoProbe notat
  462705/20
 • Til Styrelsen for patientsikkerhed, Anmodning om sundhedsfaglig vurdering
  462746/20
 • Til Kolding Kommune, Regionens bemærkninger til supplerende undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  462228/20
 • Korrespondance m. Ingeniør'ne og Odense Kommune, Kvittering for modtagelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462599/20
 • Til COWI: Kopi af varslingsbrev vedr. videregående undersøgelse, Staldsgaardsgade 1 i Vejle
  462143/20
 • Ti lVejle Kommune: Kopi til orientering, varsling om videregående forureningsundersøgelse
  462146/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. Energivej 8, Esbjerg
  461912/20
 • SV: Revideret udgave af undersøgelse fra Klinisk Funktion
  480504/20
 • Revideret udgave af undersøgelse fra Klinisk Funktion
  480506/20
 • Bilag 1 Vurdering i Klinisk Funktion.pdf
  480508/20
 • Undersøgelse vedr. attester og brug af sundhedskoordinator - rev. udgave.pdf
  480507/20
 • Til borgere og COWI: varslingsbreve vedr. forestående monitering, Tværvej 3, Aarup
  461753/20
 • Til Aabenraa Kommune - spørgsmål om Bilag IV - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  462163/20
 • Stil varde Kommune, Svar på mail omkring påbud, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  461671/20
 • Til Rambøll: Orientering vedr. synkronpejling
  461503/20
 • Til Mediegruppen - godkendelse af version 10 af delstrategi Sunde Levevilkår
  479740/20
 • Til Franck Miljøteknik: Anmodning om rettelse i rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  464819/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  462376/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  461375/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-afgørelse, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  461378/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-kortbilag, afgørelse, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  462381/20
 • Til Rambøll. VS: Kolding Landevej 69. Referat opstartsmøde og rev. økonomi
  462033/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463313/20
 • Til COWI: Vedr. gennemgang, fase 2
  462708/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463309/20
 • Til Haderslev Kommune: Svar vedr øgede materialemængder - § 19 og 8, Skrydstrup Flyveplads
  461493/20
 • Til DMR: Vedr. gentagelse af indledende undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  462312/20
 • Til grundejer:V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463301/20
 • Til Borger: Hjarnøvej 10, Svar til ny ejer vedr. Orienteringsbrev vedr. eventuel jordforurening - journal nr. 20/39841
  461624/20
 • Til HOME: VS: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463356/20
 • Til borger og HOME: henv vedr, Thurøvænget 2c
  463342/20
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-kortlægning
  463338/20
 • Til Sloth-Møller A/S: Svar vedr forespørgsel om §8, matr nr 5601a Sønderborg
  463284/20
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om udvidelse af V2 areal på ejendommen Åvej 4, Gram, lok. 511-20001
  462757/20
 • Til Borger: Høring - udvidelse af V2 areal inkl. bilag, Åvej 4, Gram.pdf
  462713/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-afgørelse, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  462379/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  462388/20
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-kortlægning
  463341/20
 • Til Syddansk Erhvervsskole Odense, V1-høring, med bilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  463072/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463327/20
 • til Totalkredit - kontaktoplysninger vedr. P Hansens Gyden 44
  461675/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  462385/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Del-areal kortlægges på V2, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  461607/20
 • Til Billund KOmmune: Sv vedr. §8
  463249/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  462390/20
 • til Sweco - delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV_ Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  461916/20
 • til Odense Kommune - status? - SV: Stationsvej 12, kopi af tilladelse til boliger
  462510/20
 • Til Billund KOmmune: SV. vedr. §8
  463244/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463302/20
 • til Sweco - jordkvalitets- kontra afskæringskriterie - SV: delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV: Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  462199/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463329/20
 • Fra/til ejer - Spørgsmål og svar om oprensning og nybyggeri
  463122/20

22. september 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Jerne apotek: Fejlordination af sygehusmedicin
  470364/20
 • Fra Kolding Kommune, Fælles høringssvar til DMR vedr. supplerende undersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  462203/20
 • Fra TreFor: Synkronpejling
  461494/20
 • Fra Sweco: vedr. gravearbejdet, Nørrebro 118, Rudkøbing div.
  493179/20
 • Fra COWI: Kopi af allonge vedr. ressourcearbejde på lok. nr. 499-00012, Tværvej 3, Aarup
  461836/20
 • Fra STAUN Miljørådgivning: Anmodning om rapport
  460680/20
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik, Anmodning om arkivmateriale Industrivænget 2 5700 Svendborg (lokalitet 479-00051).msg
  461122/20
 • Fra Danbolig, Henvendelse på Kronborgvej 38 Veerst - forurening.msg
  460547/20
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. Energivej 8, esbjerg
  461910/20
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. kortlægning af Højholtvej 5, Rislinge
  461192/20
 • Re: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06090, Grønnevangen 56 og 58, 5210 Odense NV
  459956/20
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål om habilitetsspørgsmål i forhold til anbefalinger om anvendelse af lægemidler, som ikke er anbefalet af Medicinrådet
  463218/20
 • Fra Lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  471574/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 2 til risikovurdering, Analyserapporter, vandprøver.pdf
  477758/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vurdering af risiko for overfladevand.pdf
  477751/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vurdering af risiko for overfladevand
  477750/20
 • Gabøl Byvej 22 Vojens
  465645/20
 • fra projekthaver
  464275/20
 • Oplæg fra møde vedr. PRO psoriasis_Pilotafprøvning af PRO til psoriasis
  462023/20
 • fra Odense Kommune - mail 1/2: status for §8-sag? - boliger, Finlandsgade 9-11, Stenfiskerkajen
  461404/20
 • fra fredericia lokalarkiv Vedr. Taulov Kirkevej 10C
  461994/20
 • Kolding Landevej 69. Referat opstartsmøde og rev. økonomi
  462028/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilpasning af placering af målinger, fra rådgiver, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  460902/20
 • Fra mulig køber, Kvittering for svar vedr. Læssøegade 55, Odense
  460250/20
 • Fra Tønder Kommune: Dialog vedr igangsætning af undersøgelser,: Stampemøllevej, Højer
  460246/20
 • fra Odense Kommune - SV - mail 2/2: status for §8-sag? - boliger, Finlandsgade 9-11, Stenfiskerkajen
  461445/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Volderslev Bygade 2, 5260 Odense S.pdf
  461819/20
 • Anke til Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi
  461099/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  460573/20
 • Fra Mst:Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning ved 37MOV021 (MST Id nr.: 1779369)
  461365/20
 • fra Sweco - delundersøgelse 17av - RE: Kottesgade 21 m.fl:
  461746/20
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia - udgift til analyser for MFS
  462097/20
 • Telefonbesked fra totalkredit
  461673/20
 • Henvendelse fra HOME. Telefonbesked
  462127/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Afslutning af §8-sag .pdf
  461412/20
 • Fra Borger: Hjarnøvej 10, Ny ejer - Spørgsmål vedr. Orienteringsbrev vedr. eventuel jordforurening - journal nr. 20/39841
  461618/20
 • Bilag fra Swco - delundersøgese: af slagger, Kottesgade 2 m bilag.pdf
  461757/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  461894/20
 • Fra Vejle KOmmune: Tilsynsrapport
  472992/20
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg
  472707/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia
  461902/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Volderslev Bygade 2, 5260 Odense S
  461834/20
 • Til sweco: svar vedr. gravearbejdet, Nørrebro 118, Rudkøbing div.
  493182/20
 • til borger: link til skema: boligundersøgelse, Højholtvej 5, 5856 Ryslinge
  461194/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. Højholtvej 5 og 5A, 5856 Ryslinge
  461193/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik, Svar på anmodning om arkivmateriale: Industrivænget 2, 5700 Svendborg (lokalitet 479-00051)
  461127/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning.pdf
  461018/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Kådnermarksvej 20, Padborg, Aabenraa, lok: 503-3709
  461014/20
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  461017/20
 • Til grundejer: svar på forespørgsel, link til ansøgningsskema om boligundersøgelse
  460664/20
 • til STAUN Miljørådgivning: SV: Anmodning om rapport
  460667/20
 • Til Danbolig, Svar på henvendelse på Kronborgvej 38, Veerst - forurening
  460596/20
 • Til Realmæglerne: Svar om V1-kortlægning
  460691/20
 • Til Vandcenter Syd og Odense Kommune: Vedr. lok.nr. 461-00123, Middelfartvej 126, Odense. Høring vedr. afslutning af monitering
  460536/20
 • Til COWI: SV: Højmevej - oplæg på supplerende boring
  460531/20
 • Til DBS, Svar på mail om kortlægnig, Del af Agervang 10 A m.fl., Sønderborg
  460515/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06090, Grønnevangen 56 og 58, 5210 Odense NV
  459958/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia
  460583/20
 • Dialog med Aabenraa Kommune RÅSTOF Manglende tilladelse til atgrave under grundvandsspejl
  475592/20
 • Til deltagere, RÅSTOF, Info om markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  459881/20
 • Til Sweco: Materiale om 580-81264 (3/4)
  468919/20
 • Til Sweco: Materiale om 580-81264 (4/4)
  468923/20
 • Til Sweco: Materiale om 580-81264 (2/4)
  468924/20
 • Til Kolding Kommune, korrespondence om fælles høringssvar, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  459630/20
 • Til Sweco: vedr. Rent jord til Nørrebro 118 Rudkøbing
  493178/20
 • Til DGE, Korrespondence omkring BBR, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  459390/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 1 til risikovurdering Situationsplan med boringsplacering.pdf
  477756/20
 • Fra borger. Fwd: Høring om V1 forurening - Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  460513/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. september 2020
  459598/20
 • Til Borger: V2 afgørelse
  460491/20
 • Til Billund Kommune: Høringssvar på påbud
  461138/20
 • Til FAMILIEFOND, Kortbilag til V1-høring, Valdemar Poulsensvej 5, Vejle.pdf
  459305/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang pr. 1. oktober 2020
  459534/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 10, 5620 Glamsbjerg.
  459435/20
 • Til Billund Kommune og Skat. Kopi af V2 afgørelse
  460575/20
 • Til borger. VS: Spørgsmål til forurenet lokalitet 480-81040 Matrikel 10f og 10 u, Skeby By, Skeby.
  459609/20
 • Til Boet efter tidl. ejer, V1-varsel med bilag, Nørregade 17, Ejby.pdf
  460118/20
 • Til FAMILIEFOND, V1-høring, Valdemar Poulsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  459310/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Åkildevej 21, 5762 Vester Skerninge.pdf
  461236/20
 • Til Money PropCo II ApS, udgår inden kortlægning.pdf
  461087/20
 • Til Penta Advokaterne. SV: Sag 89899 - Aktindsigt vedr. forurening - ejendommen Ørstedsvej 61, 6760 Ribe
  459554/20
 • Til mulig køber, svar vedr. Læssøegade 55, Odense
  459915/20
 • Til borger. SV: Høring om V1 forurening - Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  460525/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Kogsbøllevej 47, 5800 Nyborg.pdf
  461233/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. september 2020
  459611/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg.pdf
  459432/20
 • Til FAMILIEFOND, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  459307/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Kogsbøllevej 38, 5800 Nyborg.pdf
  461231/20
 • Til borger, V2-kortlægning afgørelse med bilag, Mejlbyvej 28, Lintrup.pdf
  460173/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2020
  459568/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg.pdf
  461232/20

21. september 2020

Indgående

 • Fra WCG: Spgm om boringer
  469057/20
 • Fra Sweco: Rent jord til Nørrebro 118 Rudkøbing
  493177/20
 • Fra Svendborg Kommune, Endelig situationsplan for undersøgelser, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  465429/20
 • Fra Sweco: Materiale om Lok. nr. 580-81264
  468777/20
 • Fra Tønder Kommune, Spørgsmål ift. BTEX-TVOC forhold, Algde 28, 6780 Skærbæk
  462989/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Fremsendt oplæg til forureningsundersøgelse fra DMR, Heden 12, 5450 Otterup
  475163/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - 2020-2340 2020-09-21 Oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Heden 12, 5450 Otterup
  475166/20
 • Fra NIRAS: Status undersøgelser
  458375/20
 • Fra Sweco: foto af gl fundament
  493176/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - gl fundament ved gravearbejde
  493175/20
 • Fra Sanofi: Insulin Aspart Sanofi - ny pris dd
  463589/20
 • Henvendelse: VS: Telefonbesked vedr. 461-06090
  457731/20
 • Fra DMR: Tegninger fra webmøde i dag, Herslev Kildeplads
  483879/20
 • Bilag: Underskrevet kontrakt
  457737/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet entreprisekontrakt
  457738/20
 • Fra DMR: Tilbudslister fra entreprenører, afværge på Skolevej 7, Nr. Aaby
  480766/20
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen : Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  458701/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport vedr. 430-81191 - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  458205/20
 • Fra MSTAfslutning af jordforureningssager Spild fra utæt spindel pakdåse 98MOV035 tilgang T9806 (23.4.2020) og Spild af olie under 98MOV033 ved en fyldeventil til T9806 (29.6.2020), Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1771228)
  459115/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Nira Miljøundersøgelse, formål §8 tilladelse.pdf
  457572/20
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport, vedr. 430-81191 Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  458202/20
 • Spørgeordning - Morten Brixtofte Peteren
  464663/20
 • SV: KLAGE
  465501/20
 • Fysioterapeut - Rettelser til oplysninger på sundhed.dk
  463735/20
 • Fra rådgiver SWECO - teknisk rapport Rugårdsvej 148, Harndrup
  467639/20
 • Fra Borger, rykker for svar på indledende undersøgelse af Rødding Vestergade 18
  467743/20
 • Fra Nybolig, Henv., vedr. 461­00119 - Ny Vestergade 12B - 5000 Odense C
  467732/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om vurdering af grundlag for kortlægning, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  465930/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af mail, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  457446/20
 • Fra rådgiver SWECO, 420-81093_Hesselbjergvej 5 og 10, Glamsbjerg_Teknisk Rapport_.pdf
  459450/20
 • Fra Penta Advokaterne. VS: Sag 89899 - Aktindsigt vedr. forurening - ejendommen Ørstedsvej 61, 6760 Ribe
  459539/20
 • fra Odense Kommune - SV: Status? kraftværksgrunden, Niras undersøgelse
  457565/20
 • fra Odense Kommune - om risiko ved bål - SV: mere i denne sag? - SV: §8-høringssvar - regnvandsbassiner mm - Zachariasvænget 22A
  458594/20
 • Tak for dit høringssvar til Kommuneplan 2020
  458853/20
 • Høring: Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen)
  459455/20
 • Fra grundejer: Svar vedr. fund af pesticider, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  459359/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Underskrevet Referat til underskrift
  460952/20
 • Fra Ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: Referat af bestyrelsesmøde
  460956/20
 • Fra rådgiver SWECO, rapport vedr. 420-81093_Hesselbjergvej 5 og 10_Grundejer Rapport
  459410/20
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen
  458888/20
 • Henvendelse fra borger. VS: Telefonbesked
  458794/20
 • Fra system:der er lukket automatisk for tilgang af gruppe 1-sikrede
  459576/20
 • Fra rådgiver SWECO, 420-81093_Hesselbjergvej 5 og 10_Grundejer Rapport
  459448/20
 • fra fredericia kommune: [Sagsnr.:11/11260] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461971/20
 • Information om COVID-19 til dagtilbud_ skoler mm.pdf
  502344/20
 • Bilag fra Odense Kommune - §8-tilladelse af 30-3-2016.pdf
  461420/20
 • fra fredericia kommune godkendelse af . miljøteknisk undersøgelse Madsbyparken.
  458467/20
 • fra fredericia kommune : Miljøteknisk undersøgelse Madsbyparken.
  458419/20
 • Fra Borger: Vedr. høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  493019/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461990/20
 • fra Fredericia kommune [Sagsnr.:11/11260] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461976/20
 • fra fredericia kommune [Sagsnr.:18/3413] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461978/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Dokumentationsrapport.pdf
  461526/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Situationsplan til dok. rapport.pdf
  461427/20
 • fra erhvervsstyrelsen : Oprettelse af ny produktionsenhed gennemført
  461682/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Taulov Kirkevej 10c
  461985/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 4. september - HCD_Referat_September20_FINAL.pdf
  473021/20
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål vedr. revurdering af kortlægning, Hedagervej 90, 5270 Odense N
  471205/20

Udgående

 • Til Dahl Law: Oplysninger om årsag til udgået af kortlægning
  458826/20
 • Til Niras: Igangsætning afrapportering
  458388/20
 • Orientering om etablering af styregruppe for den koordinerede regionale demensindsats.docx
  480496/20
 • Demensstyregruppe - Kommissorium-demensindsatsen i region syddanmark11.3.docx_Sagsnr_19-48762_Dokid_136523-20_v1.pdf
  480495/20
 • Orientering om etablering af styregruppe for den koordinerede regionale demensindsats - inkl. kommissorie
  480497/20
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Til orientering - V2 Afgørelse - Vollerupvej 13, 6360 Tinglev, 539-30003
  457916/20
 • Til DMR: SV: Accept af Økonomi for rapport til FDO
  457892/20
 • Bilag 1 Vurdering i Klinisk Funktion.pdf
  480511/20
 • Undersøgelse vedr. attester og brug ad sundhedskoordinator.pdf
  480512/20
 • Fwd: Opfølgning på åbningsmøde med Region Syddanmark
  480509/20
 • Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06090, Grønnevangen 56 og 58, 5210 Odense NV
  457729/20
 • Til Kolding Kommune, Bemærkninger til revideret oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  457581/20
 • Til Realkredit Danmark, SV: på forespørgsel på Lokaliteter: 607-00285, Pjedstedvej 93, Fredericia, matr.nr. 31 F Pjedsted By, Pjedsted.
  457562/20
 • Til DMR: SV: Resultat af licitation, afværge på Skolevej 7, Nr. Aaby
  480762/20
 • Kvittering for ansøgning til uddannelsespuljen
  457372/20
 • Kvittering for ansøgning til uddannelsespuljen
  457345/20
 • Til LIFA, Vedr. arealoverførsel fra offentlig vej/sti til erhvervsejendom, matr.nr. 2bd Lilballe By, Eltang
  457321/20
 • Til Borger, V2-varsel, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  457303/20
 • Til Nordfyns Kommune, Høring om forurening på Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  457300/20
 • Til Borger, Bilag til V2-varsel, Udkast til V2-afgørelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  457302/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  457301/20
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 386o Rudkøbing Bygrunde
  458598/20
 • Til Borger_5, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457797/20
 • Til Borger_1, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457751/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Jellingvej 111 A, 111B, Vejle.pdf
  458487/20
 • Til Vejen Kommune og Skat: Kopi af V1 varsel
  459087/20
 • Til Borger_8, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457813/20
 • Til Broekhuizen Diary I/S: Afgørelse - del af jeres ejendom er forurenet, 539-30003
  457906/20
 • til Odense Kommune - RSYD beder om konkret risikovurdering ifm bål_grill - Zachariasvænget 22A
  458610/20
 • Svar: HØRING: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - frist den 21. september 2020
  457579/20
 • Til Borger, bilag: 430-81191, Grundejer rapport - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  459092/20
 • til Borger : Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Assensvej63
  457728/20
 • Til Borger_6, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457799/20
 • Til CB Holding, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457825/20
 • Til Danske Leasing, V1-afgørelse, Niels Finsensvej 13, 7100 Vejle.pdf
  458026/20
 • Svar: HØRING: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - frist den 21. september 2020 - Høringssvar LKT KOL Region Syddanmark.pdf
  457582/20
 • Til borger, Trunderup Dongsvej 3, Kværndrup udgår af kortlægning.pdf
  459090/20
 • Til Borger, bilag: teknisk rapport fra undersøgelsen - 430-81191, Teknisk rapport - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  459095/20
 • Til Borger: Svar på henv vedr. Endelavevej 32, Middelfart
  458490/20
 • til Odense Kommune - regionen afventer kommunens udspil, matr. 4b, 1cft, Dalum Papirfabrik, Odense
  457583/20
 • Pukkelafvikling kemoterapi afd R OUH
  458914/20
 • Til Glistrup Træ ApS: V1 varsel
  459059/20
 • Til Borger: Henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458597/20
 • Til Borger_3, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457785/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel af påbud og partshøring samt udkast til påbud om undersøgelser af jordforurening på Stubdrupvej 79,7100 Vejle
  458133/20
 • Til Borger_7, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457805/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457832/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  458493/20
 • til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, Vejle Ø.pdf
  457839/20
 • TIl borger: Dialog vedr dokumentation for råstofgravning, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  457382/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Der udføres en ny indledende undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  457441/20
 • Til borger: Lok. 543-40562 - Gl. Ladegård Skydebane, Hededam, 6500 Vojens
  457941/20
 • Til grundejer: Kortbilag, en del af matr. nr. 386o Rudkøbing Bygrunde
  458613/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Daanish Crown, Langbro 7, Blans, 6400 Sønderborg,, matr. 456 Blans, Ullerup, lok.nr. 540-81028"
  458905/20
 • Til Langeland Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 386o Rudkøbing Bygrunde - udgår inden kortlægning
  458651/20
 • Til borger: Henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458608/20
 • Til Borger_4, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457794/20
 • Til Vejle KOmmune: Kvitteringsmail.
  459234/20
 • Til Vejen Kommune: Sv. Vedr. åben afbrænding af affald
  458723/20
 • til Odense Kommune - Status? kraftværksgrunden mv, matr. 4b, 1cft, Dalum Papirfabrik, Odense
  457271/20
 • til Odense Kommune - dokumentation? - SV: §8 tilladelse til boliger på Middelfartvej 364
  457422/20
 • Til Borger_2, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457774/20
 • Til Danske Leasing, Kortbilag til V1-afgørelse, Niels Finsensvej 13, Vejle.pdf
  458022/20
 • til borger, V2-varsel med bilag(Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg).pdf
  459454/20
 • til borger, V2-varsel med bilag (Hesselbjergvej 10, 5620 Glamsbjerg)
  459457/20
 • Til Fredericia Kommune: SV: §8 ansøgning Nørrebrogade 5+7, 7000 Fredericia
  459466/20

20. september 2020

Indgående

 • Bilag til Dagsorden: Møde i Styregruppen for Interreg 6A
  464759/20

19. september 2020

Udgående

 • Til WCG: Input til kravspec
  469050/20

18. september 2020

Indgående

 • Fra Sweco, Råstof, P5.004.20 + Bilag.pdf
  510494/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk og Dahl A/S, Nr. Hostrup - støjforhold
  510493/20
 • Fra WCG: Input til Kravspec
  469048/20
 • Fra Ingeniør'ne, Revideret oplæg til supplerende forureningsundersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462587/20
 • Fra Ingeniør'ne, Revideret situationsplan, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462589/20
 • Fra Ingeniør'ne, Revideret oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462588/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: 53 Egernsund Ejerlav, Egernsund
  510486/20
 • Fra DMR: Resultat af licitation, afværge på Skolevej 7, Nr. Aaby
  480759/20
 • Fra Energinet, RÅSTOF, Myndighedshøringssvar matr. nr. 64b og matr. nr. 69 Ørsted By, Ørsted. (Jeres Journal.: 20/35182)
  457779/20
 • Fra MOE A/S: Accept af sidste bemærkninger til oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  481943/20
 • Fra MOE A/S: Afsluttende rettelse af oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  456051/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Forklassifisering Hæjgårdsvej 6-8
  456729/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om accept af oplæg til forklassificering, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  456728/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Højgårdsvej 6-8, Ringe - Oplæg til forklassificering_DMR
  456730/20
 • Mail fra Sundhedsdatastyrelsen Vedr. implementering af PRO Mit sygehus
  456368/20
 • Fra Ingeniør'ne, Poreluft er udtaget under betonplader, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  456084/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Partshøring af udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  510462/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - Højgårdsvej 6-8 5750 Ringe - Lokations nr. 430-81429 - §8 tilladelse
  456747/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 til etablering af jordvolde, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  456746/20
 • Anmodning fra Sundhedsstyrelsen: Om udpegning af repræsentant til Sundhedsstyrelsen
  459022/20
 • Fra Vejen Kommune: VS: Jordforurening på ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  456271/20
 • Fra Home: Klarlægning om forurening - Skolevej 19, 5690 Tommerup
  456961/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  455655/20
 • Fysioterapeut - Rettelser til oplysninger på sundhed.dk
  463550/20
 • Fysioterapeut - ændring til Sundhed.dk
  463536/20
 • Uddybende anmodning fra DR
  466704/20
 • Henvendelse fra PLO vedr aktindsigtsudlevering
  466700/20
 • Fra projekt: Opfølgning på projektaktiviteter -
  467209/20
 • fra Bygningsstyrelsen Referat af husudvalgsmødet 15/9 2020 samt præcisering af specifikke spørgsmål til Anders
  462541/20
 • fra borger henvendelse Taulov Kirkevej 10c, 7000 Fredericia
  461959/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på møde den 17. sept. vedr. den hæmatologiske udefunktion på Aabenraa Sygehus
  461612/20
 • Fra Langeland Kommune, Råstof, Afgørelse om skovrejsning
  457214/20
 • henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458589/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning Nørrebrogade 5+7, 7000 Fredericia
  459469/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen :Varetagelse af TIPS (transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt)
  458470/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om nedsivningstilladelse, Tangevej 122, 6760 Ribe
  459032/20
 • Fra Mst: Afslutning af jordforureningssag, Oprensning af råolie oliespil på Havneterminalen (MST Id nr.: 1759027)
  459084/20
 • Fra Neurokirurgisk selskab: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af visitationsretningslinje for behandling af essentiel tremor med MRgFUS
  459060/20
 • Henvendelse - lok. 543-40562
  457928/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Suppl. oplysninger vedr. "Orientering" Tangevej 122, 6760 Ribe - Tilladelse til afledning af overfladevand via sf og ou til nedsivningsbassin
  459042/20
 • Fra Langeland Kommune, Råstof, Afgørelse om skovrejsning
  457217/20
 • henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458591/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Letter from NSC Transport group with comments to European Parliament report on the TEN-T revision. Presentations from meeting of CPMR Transport group
  458930/20
 • Fra borger - ansøgning om boligundersøgelse - Nordkrogen 8 7300 Jelling.pdf
  455202/20
 • Fra Ingeniørne: Revideret oplæg til supplerende forureningsundersøgelser - Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense.
  470487/20

Udgående

 • Til Tønder Kommune, Høringssvar vedr. § 41 udkast, Algde 28, 6780 Skærbæk
  456846/20
 • 244166-17 SV Gennemgang af kontekstdokumentation - Notat - Brug af Acadre Region Syddanmark.docx.DOCX
  456761/20
 • Til Rigsarkivet: Manglende kontekstdokumentation til afleveringen
  456760/20
 • Rapport - COWI - Broager Losseplads (december 2010).pdf_Sagsnr_10-11916_Dokid_830-11_v1(1).PDF
  456639/20
 • Til borger: Rapport - COWI - Broager Losseplads (december 2010).pdf
  456638/20
 • Bliver ikke kortlagt (Bakkevænget 38 - Lettere forurenet).pdf_Sagsnr_10-11916_Dokid_822-11_v1(1).PDF
  456609/20
 • svar på henv. vedr. Bakkevænget 38 - Lettere forurenet.pdf
  456608/20
 • Til MOE A/S: Afsluttende godkendelse af oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  456054/20
 • Til Niras, Råstof, SV Høring af udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav Egernsund i Sønderborg Kommune.msg
  510478/20
 • Til Niras, Råstof, Screeningsafgørelse_Matr.nr. 53 Egernsund_Udkast.docx
  510479/20
 • Til Niras, Råstof, 53 Egernsund Ejerlav, Egernsund
  510476/20
 • Til Niras, Råstof, Screeningsskema_Matr.nr. 53 Egernsund_Udkast.docx
  510481/20
 • Til MOE A/S: Tilbagemelding på revideret oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  455612/20
 • Til Ansøger, Råstof, VS: VS: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  469586/20
 • Følgebrev endelig råstoftilladelse.pdf
  455605/20
 • råstoftilladelse Lejrskov
  455604/20
 • Råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_20200918_sam.pdf
  455606/20
 • Til Nymølle, Råstof, SV: Vedr. Gadsbølle
  510131/20
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Vedr. Landzonetilladelse, ansøgning, støjvold.
  510122/20
 • Til Nymølle, Råstof, SV: Kliplev grusgrav - efterbehandling
  509996/20
 • Til dania software: Bekræfter modtagelse af skabeloner
  457199/20
 • Fra borger - Høringssvar til indledende undersøgelse elser Såderupvej 9
  472931/20
 • til ansøger
  456843/20
 • til projekthaver
  456942/20
 • til projekthaver
  456947/20
 • til projekthaver
  456946/20
 • til projekthaver
  456958/20
 • til projekthaver
  456948/20
 • Til Kirk Larsen & Ascinius: Bilag til "Vedr. status for undersøgelsen" - status for undersøgelsesresultater, sep. 2020
  456664/20
 • Til Kolding Kommune, Råstof, ansøgning om landzonetilladelse
  456518/20
 • Til borger - kvittering på boligansøgning, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev.pdf
  456414/20
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr.: Norgesvej 8, 6230 Rødekro, 529-40097
  456567/20
 • Til Borger: Svar vedr vejrøvænget 2, Fredericia
  456328/20
 • Til Kirk Larsen & Ascinius: Vedr. status for undersøgelsen, Naffet 18 og Naffet 22, 6100 Haderslev
  456656/20
 • Telefonnotat om partshøring - udtagning af del af råstofplanens graveområder ved Sødover.msg
  455873/20
 • Til parter, myndigheder og ansøger: Råstoftilladelse matr. nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  455375/20
 • Til Kolding Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  455901/20
 • Supplering Telefonnotat - Fjelsted Fyns Sommerland
  456383/20
 • TIl JydskeVestkysten: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  456873/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på V2, Saltgade 21, 6760 Ribe
  455457/20
 • Til Borger: Kommentar til Høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  456235/20
 • Til Borger - genfremsendelse af telefonnotat
  455871/20
 • Til parter, myndigheder og ansøger: Følgebrev endelig råstoftilladelse.pdf
  455378/20
 • Til EDC, Svar vedr. Nørregade 17, 5592 Ejby
  456647/20
 • Til ansøger, myndigheder og parter: Råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_20200918_sam.pdf
  455382/20
 • Til borger: Svar på henvendelse om undersøgelse, 509-50020, Frørupvej 29a, christiansfeld.pdf
  455534/20
 • Til borger, Mejlbyvej 28, Lintrup -
  456001/20
 • Aktindsigt - besvarelse
  456278/20
 • Til ejendomsmægler: Forespørgsel - Pamhulevej 56 - 6100 Haderslev
  455817/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  455791/20
 • Til praksis: registrering af min. og max. for så vidt angår gr. 1-sikrede
  455394/20
 • Fra borger - Ansøgning om boligundersøgelse, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  456325/20
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr.: Snur-Om 3, 6230 Rødekro, 529-40265
  456644/20
 • Til friluftsrådet: Råstoftilladelse matr. nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  455441/20
 • Til JH ERHVERVS-& BOLIGUDLEJNING ApS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 32, 7100 Vejle.pdf
  455694/20
 • Til borger - kvittering for modtagelse af ansøgning om boligundersøgelser - Nordkrogen 8 7300 Jelling.pdf
  455278/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for info vedr. fund af forurening ved jordflytning, Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  455581/20
 • Til Kolding Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  455807/20
 • Til prakis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  455895/20
 • Til Borger: Svar vedr Grindstedforurening
  455622/20
 • Til Kolding Kommune: Tilbagemelding vedr. sagsbehandler på sagen, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  455262/20
 • Til projekt: Opfølgning på projektaktiviteter ift coronaudsættelse
  455823/20
 • Til projekt. kvittering på afrapportering samt vedr. corona-udsættelse
  456612/20
 • til Borger Svar på henv. Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Dalsvej
  455430/20
 • Til grundejer: Noter vedr. pesticider, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  457404/20
 • Til LIFA: kvitteringsmail
  465918/20

17. september 2020

Indgående

 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Høringssvar til screeningsafgørelse på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  509984/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Høringssvar af udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.pdf
  509985/20
 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding til rådgiver om undersøgelser, Tommerup, lok.nr. 485-00510
  455422/20
 • Tillægsaftale
  455071/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing, økonomi
  493174/20
 • Fra DMR: Opdateret økonomi
  455168/20
 • Fra DMR: Opdateret økonomi
  455167/20
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Skovrejsning_accept_VVM_Stilundvej 19.pdf
  509977/20
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Accept af skovrejsning Stilundvej 19, 6621 Gesten
  509976/20
 • Fra Rambøll: Indledende oplæg til undersøgelser af byggefelt, matr.nr. 1gu, Tommerup,
  455030/20
 • RE: Fra Lodsejer, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454991/20
 • Fra Energinet, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454986/20
 • FRA SWECO: De lovede analyser vedr. RIT-3.6/3.6.1
  454744/20
 • Oxford Hip and Knee score licens Mit sygehus
  468902/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af ønske om påbudsvurdering af Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  455036/20
 • Fra MOE A/S: Tilbagemelding på kommentarer til oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  455051/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - referat fra opstartsmøde
  493173/20
 • Fra Borger, Henvendelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  454906/20
 • Fra COWI: Status for borearbejde
  453612/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing, underskrevet entreprisekontrakt
  493172/20
 • Fra DMR: Re: Budget, Dageløkkevej
  453148/20
 • Fra projekt: meddelelse om påbegyndelse af projekt
  454439/20
 • content.pdf
  453820/20
 • Fra DMR, modtaget grundejer rapport vedr. 527-07501, Rødding Vestergade 16.pdf
  454333/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bavnevej 2, 7321 Gadbjerg 1.pdf
  469131/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454988/20
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk
  454374/20
 • Fra DMR, modgtaget nabo rapport vedr. 527-07501, Rødding Vestergade 18.pdf
  454325/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport, vedr. 527-07501, Rødding Vestergade 14-18.pdf
  454321/20
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk
  454339/20
 • Fra kommune - Svar på høring om reduktion af reduktion af råstofgraveområde
  453816/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. Grindstedforurening
  455609/20
 • Fra Langeland Kommune, Råstof, Afgørelse til ansøgning om skovetablering
  455214/20
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af forurening ved jordflytning, Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  455566/20
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel - Pamhulevej 56 - 6100 Haderslev
  455813/20
 • Fra Cowi, Teknisk rapport, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  456748/20
 • fra Varde kommune Tilladelse §19 MBL til midlertidig jordoplag, matr. 2m Sig By, Thorstrup i Varde Kommune
  456481/20
 • fra COWI, Grundejerrapport, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  456745/20
 • Fra LIFA: supplerende oplysninger om tidligere markvejs opbygning, Lilleballevej 147, Almind
  465912/20
 • Fra Varde Kommune: Analyseresultater
  467173/20
 • Dagsorden: Møde i Styregruppen for Interreg 6A
  464744/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse - Høring
  463733/20
 • Fra Kolding Kommune: Dialog med Kolding Kommune vedr forlængelse af miljøgodkendelse, Vranderupvej 46, Kolding
  457253/20
 • Fra Jord-ERFA Fyn: Referat, møde 08-09-2020 (web-møde)
  461038/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang pr. 1. oktober 2020
  459512/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Tilfredshedserklæring, Antilopevej 5, Vejle
  463120/20
 • Fra Sloth-Møller A/S: Indledende forespørgsel vedr kortlægning, matr nr 5601a Sønderborg
  462927/20
 • Fra Miljø- og Fødevareudvalget: Svar på invitation
  506835/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro.pdf
  454769/20
 • Databeskyttelse raastofteamet.pdf
  453818/20
 • Fra Orbicon A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 15r Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00013
  454989/20
 • Fra DMR, modtaget naborapport vedr. Rødding Vestergade 14.pdf
  454892/20
 • Fra borger - Råstofplan 2020 partshøring
  453216/20

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune, §8-høringssvar, Hærvejen 100, 6230 Rødekro
  455130/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  455044/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: Høring af V1-kortlægning af Grønnegyden 44, 5270 Odense N, matr.nr. 10d Lumby By, Lumby
  455043/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: Bilag - V1-høring
  455042/20
 • Til Rambøll og Assens Kommune: Telefonnotat for samtale om undersøgelser, matr.nr. 1gu Tommerup
  455034/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  454908/20
 • Til Varde Kommune, Råstof, SV: HØRING vedr. skovrejsning på matr.nr. 2am Søndersig By, Lunde
  509968/20
 • Til Assens Kommune, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454996/20
 • Til interessenter, RÅSTOF, Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454985/20
 • Til Udbetaling Danmark: SV: Vedr. værditabsafværge 63681-42058, Adelgade 138, Bogense
  454212/20
 • Til Odense Kommune: Påbudsvurdering af Grønnegyden 44, 5270 Odense N?
  453964/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  454784/20
 • Til Vejle Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Staldgaardsgade 1, 7100 Vejle
  453833/20
 • Til facebookgruppen - svarpå spørgsmål om partsstatus - matr.nr.18a Barløse by,Barløse
  453845/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: Bilag - V1-høring
  453505/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  453507/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: Høring af V1-kortlægning af Grønnegyden 42, 5270 Odense N, matr.nr. 10e Lumby By, Lumby
  453506/20
 • Pjecer.pdf
  453508/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  453407/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på V2, Østerbro 1, 5000 C.pdf
  453405/20
 • Til Odense Kommune + SKAT, Orientering om endelig V2-afgørelse, Østerbro 1, 5000 Odense C
  453406/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  453241/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  453244/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om ny høring pga. ny grundejer, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S
  453242/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  453243/20
 • Til Vejle Kommune - Spørgsmål vedr. maskinfabrik - MuligeV1-kortlægninger i Slelde
  459470/20
 • Til DMR: Budget, Dageløkkevej
  452908/20
 • Til borger 1, Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  454543/20
 • Til Ejerforeningen Vardevej 26, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vardevej 26A, 26B, 26C, 7100 Vejle.pdf
  453973/20
 • Til Brandt: Svar på henvendelse om lokalitet 561-04097 Darumvej 145A, 6700 Esbjerg
  455098/20
 • Til SANST: svar på yderligere spm. vedr Remisen 12.
  454245/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om endelig V1- og V2-afgørelse, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C
  453705/20
 • Til Sminge ApS, V1-kortbilag, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  453517/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1 og 2, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  453706/20
 • Til Borger, Foreløbig afslutning af undersøgelsen på Trunderup 3, Kværndrup
  454336/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  453709/20
 • Til lægevagten: Opdateret Positivliste pr. 1. oktober 2020
  454128/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454396/20
 • Til ML innovation, Vedr. indledende undersøgelse af Slagtergade 7, Haderslev (nabo til tidl. renseri)
  455112/20
 • Til borger, Udgår efter historiske oplysninger, Vardevej 26A, 26B, 26C, 7100 Vejle.pdf
  453974/20
 • Til Fjordrækkerne ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst.pdf
  453362/20
 • Til LIFA, Vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej/sti til erhvervsejendom, matr.nr. 2bd Lilballe By, Eltang
  455220/20
 • Til SANST: svar: aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 4
  457492/20
 • Til Aabenraa Kommune: Dialog vedr V2 jordforurening, Stadevej, Jyndevad
  458395/20
 • Til Vejle Kommune - Spørgsmål vedr. maskinfabrik - Spørgsmål til maskinfabrik - MuligeV1-kortlægninger i Slelde -
  459476/20
 • Tl praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454392/20
 • Til Borger, Kortbilag, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C.pdf
  453851/20
 • Til borger - kvittering for svar på partshøring .Råstofplan 2020 journr. 20/36763.
  453774/20
 • til DTU svar på henv.: Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Gulleshøj
  454953/20
 • Til Orbicon A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 15r Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00013
  455032/20
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 29, 5500 Middelfart, matr. nr. 15r, Middelfart Markjorder - mail nr. 2
  454970/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ulkindvej 12, Give.pdf
  452928/20
 • Til Sminge ApS, V1-høring, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  453519/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C.pdf
  453850/20
 • SV: Kort revision af liste for vederlagsfri udlevering af medicin - (tabl. MTX )
  454413/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454361/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Raakjærsvej 16, Vejle.pdf
  453464/20
 • Til Simge ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  453518/20
 • Til SDU, Designskolen og IBC Kolding: Underskrevet tillæg til Samarbejdsaftale om 'Sundhed, Kultur og Natur' vedr 'Unge og Trivsel i Fællesskaber'
  453720/20
 • til Borger svar på henv.: Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Hagenborgvej
  455070/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ulkindvej 12, Give.pdf
  452930/20
 • Til apotekerne: Opdateret Positivliste pr. 1. oktober 2020
  453863/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454360/20
 • Til borger 2, Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  454544/20
 • Til virksomhed - Foreløbig vurdering af kabelanlæg i råstofinteresse- og graveområder
  454969/20
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 29, 5500 Middelfart, matr. nr. 15r Middelfart Markjorder - mail nr. 3
  454982/20
 • Til Fjordrækkerne ApS, V1-kortbilag, Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst.pdf
  453361/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om V2-afgørelse, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C
  453849/20
 • Til Fjordrækkerne ApS, V1-høring, Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst.pdf
  453363/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Raakjærsvej 16, 7100 Vejle.pdf
  453467/20
 • Til borger 3, Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  454546/20
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 15r Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00013
  454951/20

16. september 2020

Indgående

 • Foreløbig kvantitative resultater 14062020.pdf
  475905/20
 • Slutrapport
  475903/20
 • GeoBio Slutrapport.doc
  475906/20
 • Uddrag af den kvalitative evaluering.docx
  475904/20
 • Fra Hededanmark, Råstof, SV: Skovrejsning inden for råstofinteresseområde på mart. 33c tilhørende ejendommen Stilundvej 19, 6621 Gesten.
  509959/20
 • Fra DMR: Resultater fra flowtest. Fwd: Rapport AR-20-CA-20036732-01 vedr. 2019-1487 Glasvænget 9, Vissenbjerg. Lokation: 491-70120 att: Jesper S Jørgensen(JSJ)
  453669/20
 • Fra Udbetaling Danmark: SV: Vedr. værditabsafværge
  454210/20
 • FraAabenraa Kommune - svar vedr. bilag IV arter - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  453763/20
 • Fra Aabebraa Kommune - tilladelse til vejadgang - Matr. nr. 28 Søgård, Kliplev via Søgårds Mark
  454007/20
 • Fra Odense Kommune: Vil give besked når der er nyt i sagen, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450919/20
 • Fra DBS, Vedr. vurdering af kortlagt areal, Agervang 10 A m.fl., 6400 Sønderborg
  455079/20
 • Fra COWI: underskrevet kontrakt pulje 20
  450416/20
 • Fra COWI: underskrevet kontrakt pulje 20
  450419/20
 • Fra COWI: underskrevet kontrakt pulje 20
  450422/20
 • Fra COWI: Vedr. analyser
  450323/20
 • Fra Ingeniør'ne, Feltskemaer for udført undersøgelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  451723/20
 • Fra SØJ Politi: Kvittering for modtagelse af anmeldelse
  452838/20
 • Ørsted høringssvar Kollund 16-09-2020.pdf
  452087/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - jordprøver med pesticider
  470252/20
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtnotat for Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  451766/20
 • VS: Ansøgning til Kulturpuljen - "En region i bevægelse” - jour.nr. 20/42808
  452508/20
 • Fra virksomhed - Kollund høringssvar
  452085/20
 • Fra SANST: yderligere spm. vedr Remisen 12.
  454240/20
 • Fra borger: vedr kemi lugt Ærøvej 10 6520 toftlund
  452768/20
 • Fra Odense Kommune, Oplysninger om aktiviteter efter 2008, Teknikvej 38-40, 5260 Odense S
  451759/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat - drøftelse af oplæg, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  450513/20
 • Fra SANST: yderligere spm. vedr Remisen 12.
  454238/20
 • fra vejle kommune vedr opfyldelse af §8 vilkår Øster Snedevej 3, opfyldelse af vilkår.
  452382/20
 • Fra praksis: registrering af min. og max. tilmeldte
  450389/20
 • Status Projekt PerspektivRegion
  454145/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Draft NSC response to EU consultation on the future of transport
  453759/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  453133/20
 • Høring over national klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner - frist 8. oktober
  455374/20
 • Fra Borger: Vedr. vejrøvænget 2, Fredericia
  456322/20
 • Fra Fåborg Midtfyn KOmmune. Spm vedr. dokumentationsrapport.
  476724/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning byggefelt 13, Kanalbyen
  476081/20
 • Fra Borger: Høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  456100/20
 • Fra KIMO: Åbent brev til Miljøministeren – Økonomiaftale til oprensning af generationsforureninger
  456941/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - Underskrevet tilfredshedserklæring.JPG
  463124/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning til nedrivning af silo på Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia
  453230/20
 • Fra ansøger: Tillæg til ansøgning
  453515/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilpasning af oplæg til indeklimamålinger, bemærkninger til rådgiver, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  453567/20
 • Fra Brandt: Anmodning aktindsigt på forurenet ejendom
  455065/20
 • Fra rådgiver SWECO - Grundejer Rapport, Såderupvej 9, Ullerslev
  472913/20

Udgående

 • Til virksomhed - V2 kortlægning - ændret indsats.pdf
  452841/20
 • Til SKAT og kommunen - Kopi af V2 kortlægning efter jordforureningsloven.
  452840/20
 • Til styregruppen for røgfrie ungdomsuddannsler: Referat fra møde i styregruppen vedr. røgfrie ungdomsuddannelser
  452733/20
 • Referat_styregruppemøde 16. september 2020.docx
  452734/20
 • PP_status 16. september 2020.pptx
  452735/20
 • Til HedeDanmark, Råstof, SV: Skovrejsning inden for råstofinteresseområde på mart. 33c tilhørende ejendommen Stilundvej 19, 6621 Gesten.
  452086/20
 • Til Hededanmark, Råstof, SV: Skovrejsning inden for råstofinteresseområde på mart. 33c tilhørende ejendommen Stilundvej 19, 6621 Gesten.
  453081/20
 • Til Ingeniør'ne, Svar ang. praksis for poreluftprøver, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  451730/20
 • SV: Ansøgning - Ordinær kulturpulje
  450912/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om V0-brev sendt til grundejer, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450922/20
 • Til Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S: Orientering om mulig forurening på del af Mågevej 13, 5000 Odense C, matr.nr. 12ao Marienlund Hgd., Odense Jorder
  450896/20
 • Til Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S: V0-brev
  450895/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om indledende kortlægsningsvurdering, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450839/20
 • SIP Region Syddanmark slutrapport.pdf
  450722/20
 • Bilag slutrapport.pdf
  450721/20
 • SV: Opfølgning på åbningsmøde med Region Syddanmark
  450720/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Bilag - V1-afgørelse, udkast
  450567/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Bilag - Kortbilag, udkast
  450568/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Høring af V1-kortlægning af del af Engsvinget 17, 5250 Odense SV, matr.nr. 8l og 8q Bellinge By, Bellinge
  450566/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Bilag - V1-høring
  450565/20
 • Til Esbjerg Kommune, Rykker for vurdering af påbudsmuligheder for PFAS, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  450371/20
 • Til COWI: Vedr. filtersætning
  449980/20
 • Til Fredericia Kommune. Kopi af afgørelse - udgår inden
  452547/20
 • Til praksis: mail med bekræftelse på ændring af max.grænse til 3600
  450952/20
 • Til Borger, Svar på anmodning om materiale på sagen, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  452494/20
 • Til Annex, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  450290/20
 • Til Boli.nu: Afgørelse - udgår inden
  452524/20
 • til MST, bemærkninger til placering af boringer, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  452683/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Møllebyvej 20, 7110 Vejle.pdf
  451847/20
 • Til EDC-mæglerne: Svar vedr Hejbøl Maskinstation, Krusbjergvej 6a, Ølgod
  452781/20
 • Til Cowi SV: Hvenetved - jordprøver med pesticider
  470261/20
 • Til Kolding Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  450269/20
 • Til virksomhed: høring V2-kortlægning m bilag, 410-81189. Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  451528/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  450044/20
 • Til DAN-FLEX HOLDING, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 1, 7100 Vejle.pdf
  450852/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for miljøvagtnotat for Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  451772/20
 • Til Vejle KOmmune: Bemærkninger til Slutdokumentationsrapport
  452730/20
 • Til grundejer, kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven. V2 kortlægning af del af Kilen 10-16 og Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  450062/20
 • Til Annex, V1-høring, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  450288/20
 • Til Borger: Kommentarer til høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  450901/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for varsling af påbud om undersøgelse af jordforurening på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  451758/20
 • Til borger - Skema til ansøgning om boligundersøgelse, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  452271/20
 • Til virksomhed - Kvittering for høringssvar - Kollund
  452148/20
 • Til Restato: Svar vedr Faaborgvej 41a, Odense SV
  452784/20
 • Til grundejer, kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven. V2 kortlægning af del af Kilen 10-16 og Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  450076/20
 • Til DAN-FLEX HOLDING, V1-høring, Valdemar Poulsensvej 1, 7100 Vejle.pdf
  450858/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-afgørelse, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  450479/20
 • Til Annex, V1-kortbilag, høring, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  450289/20
 • Til DAN-FLEX HOLDING, Kortbilag til V1-høring, Valdemar Poulsensvej 1, Vejle.pdf
  450850/20
 • til Odense Kommune - status for §8-sag 2016? - boliger, Finlandsgade 9-11, Stenfiskerkajen
  450617/20
 • Til Sloth-Møller A/S: Svar på forespørgsel vedr. Lokalitetsnr. 541 - 10032, Matrikel 1443 Tønder, Tønder - Kongevej 38, 6270 Tønder
  452788/20
 • Til projekt: accept af projektforlængelse
  452759/20
 • Til NIRAS. SV: TILBUD. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia. Tilbud på projektering og tilsyn med etablering og udførelse af afværgeforanstaltninger efter jordforureningsloven. NIRAS 15.09.20
  450101/20
 • Til projekt: projektforlængelse pga. corona
  450648/20
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Stubdrupvej 75, 7100 Vejle efter jordforureningsloven - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle.pdf
  451720/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Selsbjergvej 34, 7120 Vejle Øst.pdf
  452755/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  450993/20
 • Til Amgen:: Vedr.: Besparelsespotentiale-lægemiddelrekommandationer for metastaserende kolorektalkræft
  452184/20
 • Til praksis: registrering af min/max grænser, gr. 1-sikrede
  450418/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  450477/20
 • Til Varde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Enghavevej 11, 6800 Varde
  451521/20
 • Til Rambøll. SV: Udbud af afværgeprojekt, Kolding Landevej 69, Fredericia - e-mail 1 af 2
  450105/20
 • Til Borger: Justering af V2-afgørelse, Enghavevej 11, 6800 Varde.pdf
  451435/20
 • Til SØJ Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone”.
  452837/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  450266/20
 • Til grundejer: Brev udgået inden kortlægning 19A 160920.pdf
  452074/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-justering.pdf
  451471/20
 • Til Fredericia Kommune: SV: §8 ansøgning til nedrivning af silo på Vesthavnsvej 17, Fredericia
  453240/20
 • Til borger - Høring af V2-afgørelse med bilag, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev.pdf
  472928/20
 • Kort revision af liste for vederlagsfri udlevering af medicin - MTX
  454418/20
 • Til Danske Regioner, Råstof, råstofredegørelsen 2020
  453331/20

15. september 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 analyse drikkevand 2015
  453500/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 - Oversigtskort afløb
  453498/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 tilsynsbrev 2020 affald
  453496/20
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om kortlægningsvurdering af Grønnegyden 42 og 44, 5270 Odense N
  453494/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 44 miljøtilsyn 2015
  453528/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 analyse drikkevand 2020
  453501/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 miljøtilsyn 2015
  453497/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 44 billeder fra tilsyn 2015
  453530/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 mail om indendørs afløb
  453495/20
 • Fra Odense Kommune: Ønske om kortlægningsvurdering af Grønnegyden 42 og 44, 5270 Odense N
  453527/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 billeder fra miljøtilsyn 2015
  453499/20
 • Fra Vejle Kommune - vedr. indvindingsboring og indvinding under grundvandsspejl
  456153/20
 • Fra rådgiver - Tilbud på supplerende boringer på Skovvej Losseplads
  472584/20
 • Svar fra John
  448495/20
 • Fra facebookgruppen - spørgsmål om partsstatus - matr.nr.18a Barløse by,Barløse
  453835/20
 • Fra MOE, Henv. vedr. kortlægning, matr.nr. 1q Kolding Markjorder
  455072/20
 • Fra Formpipe: Kvittering for modtagelse af USB med fejlliste 1
  449881/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450153/20
 • Fra Sloth-Møller A/S: Foresp vedr kortlægningsmateriale, Skibbroen, Tønder
  452787/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450508/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450023/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450491/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning Kanalbyen byggefelt 14, Fredericia
  476075/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450511/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450021/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450509/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450494/20
 • OK FYS -formandsskab
  449933/20
 • OK Fra formandsskab
  449930/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450025/20
 • Fra projekt: invitation samt oversigt over produktioner
  451853/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450587/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450005/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  450851/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450156/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450613/20
 • Fra EDC-mæglerne: Foresp vedr Krusbjergvej 6a, Ølgod
  452780/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450151/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450013/20
 • Fra Restato: Foresp vedr Faaborgvej 41a, Odense SV
  452783/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450662/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450515/20
 • OK kommuner
  449936/20
 • Fra Vejle Kommune: Varsling af påbud om undersøgelse af jordforurening på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  450438/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450608/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail med §8 tilladelse, Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  449932/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450027/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450150/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450659/20
 • Fra DMR: Anmodning om kortlægningsbrev og historik, Grønnevangen 56, Paarup
  452776/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450497/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450019/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Skriftlig høring i Det Rådgivende Udvalg: tre specialeplanssager vedr. hhv. børnehjertekirurgi, dermatologi-venerologi i Region Nord samt endovaskulær behandling af thorakale og abdominale aortasygdomme
  450818/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450602/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450653/20
 • Ansøgning til RS - en region i bevægelse
  450158/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450592/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450147/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450504/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450014/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450645/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450655/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 45, Fredericia, ventilation af kældre
  468871/20
 • Fra Middelfart Kommune: Ændring af vilkår i lovliggørende § 8 tilladelse, Jernbanegade 2d mfl, 5500 Middelfart
  453397/20
 • Indsatslederne: Medieaftale, udkast
  455799/20
 • Fra DMR: Revideret oplæg og økonomi, Ravnebjerggyden 114
  456005/20
 • Fra Fåborg Midtfyn KOmmune. Kopi af svar til DMR
  476713/20
 • Fra Orbicon: Nørregade Rapport med bilag komprimeret.pdf
  449786/20
 • Fra Orbicon: Nørregade rapport med bilag.pdf
  449785/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449087/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449031/20
 • Ansøgning
  448413/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449425/20
 • Fra projekt: meddelelse om udsættelse til 2021 pga. corona
  449213/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448706/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449433/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449083/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport, vedr. 515-20002, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  449329/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449424/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449080/20
 • Fwd: Besøgsrestriktion til Esbjerg Sygehus
  449830/20
 • Kvittering fra PLO
  466691/20
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH 4. kvartal 2019
  466076/20
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. 515-20002, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  449322/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449426/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449029/20
 • Psykologer - Månedsstatistik, juli 2020
  448105/20
 • scannet sag fra landsarkiv 8-76-1-621-6-93
  448306/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449072/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449085/20
 • Fra system:yder 040150 er lukket automatisk.
  449686/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449429/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449034/20
 • Fra repræsentant i FMK arbejdsgruppe - tilbagemelding om mødedeltagelse
  449314/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449033/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449027/20
 • Fra Orbicon: Rapport 150920
  449782/20
 • Fra Haderslev Kommune:: Forespørgsel vedr øgede materialemængder - § 19 og 8, Skydstrup Flyveplads
  461483/20
 • Fra Vej Kommune: Orientering om åben afbrænding af affald
  458715/20
 • Fra Miljøstyrelsen: Kommentar til udkast til referat
  503244/20
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse
  459233/20
 • Fra Orbicon A/S: Forespørgsel på jordforureningsmateriale for matr.nr. 15r, Middelfart Markjorder, Gl. Banegårdsvej 29, 5500 Middelfart
  454071/20
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Etablering af Sønder Vold
  453447/20
 • Fra Odense Kommune: §8 tilladelse, etablering af stikledninger, Middelfartvej 115 og 115B, 5200 Odense V
  453484/20

Udgående

 • Til Assens Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt samt forespørgsel om kopi af tidligere tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  449604/20
 • Til MOE A/S: Kommentarer til miljøhistorisk redegørelse og oplæg til undersøgelse, Kielgade 1, 5000 Odense C
  449145/20
 • Til Home - Esbjerg, Svar på forespørgsel om undersøgelsesrapporter på Tamhøjvang 3, Ølgod
  449271/20
 • Til Nymølle, Råstof, SV: Vedr. Råstofplan 2020 – partshøring- reduktion af graveområde for sand, grus og sten,
  509937/20
 • Til MOE: henv vedr. afkortlægning 621-00633 Kolding Havn (slambassin)
  448376/20
 • Til Odense Bys Museer, RÅSTOF, kvittering og spørgsmål om videresendelse af høringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  448290/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Orientering om høringssvar fra museet matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  448287/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: Bilag - Kortbilag
  448243/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: V2-kortlægning af en større del af Odensevej 45, 5750 Ringe, matr.nr. 22a Rynkeby By, Ringe
  448242/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: Bilag - V2-afgørelse
  448241/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: Bilag - Boligerklæring
  448244/20
 • Til facebookgruppen - svar på spørgsmål om proces - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  453823/20
 • Til Aabenraa Kommune RÅSTOF Rykker om Tilladelse til at grave under grundvandspejl Bedsted Lø
  475588/20
 • Til Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrievej
  448074/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia
  450862/20
 • Til DMR: Kortælgningsmateriale, Grønnevangen 56, 5210 Odense NV, Odense Kommune, matr. nr. 7ge Paarup By, Paarup
  452777/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. september 2020
  449711/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Langelinie 26A og 26B, Vejle.pdf
  448369/20
 • Til borger - bilag til V2-høring, kortbilag, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449086/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om endelig afgørelse, Teknikvej 36, 5260 Odense S
  449129/20
 • Til Holmskov og Co, V1-høring, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  449178/20
 • Til projekt: kvittering for mail om udsættelse
  449250/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-kortlægning, Havrebakken 3, 7323 Give
  449106/20
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder, Havrebakken 3, 7323 Give
  449109/20
 • Til Vejen Kommune: Orientering om undersøgelse 150920.pdf
  449783/20
 • Til ejerforeningen, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448349/20
 • TIl borger - boligerklæring, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449097/20
 • Til borger 2, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448313/20
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449075/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  449130/20
 • Til Holmskov og Co, V1-kortbilag, høring, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  449175/20
 • Til borger - V2-høring, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449066/20
 • Til ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448357/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  448180/20
 • Til borger 3, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448325/20
 • Til borger 4, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448341/20
 • Til borger 2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448317/20
 • Til borger 4, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448333/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  449131/20
 • Til borger 1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448303/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449720/20
 • Til Holmskov og Co, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  449177/20
 • Til borger 3, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448326/20
 • Til borger 1, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448296/20
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, grundejer_del, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449103/20
 • Til Version2: Svar på aktindsigt
  449232/20
 • Til Kolding Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  448185/20
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Slotsgade 17, Haderslev på grund af forurening på nabogrunden - Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Slotsgade 17, Haderslev.pdf
  449835/20
 • TIl borger - boligerklæring, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  503018/20
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, grundejer_del, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  503030/20
 • Til Region H: Tilbagemelding vedr. oversigten "inhalationsmedicin til astma og KOL"
  507214/20
 • Optagelsestal for ungdomsuddannelserne i Syddanmark
  449727/20
 • Til Ingeniørne: Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense - Placering af boring B201, B205 og B210 - VIGTIG
  470374/20

14. september 2020

Indgående

 • Fra facebookgruppen - spørgsmål til proces - matr.nr.18a Barløse by,Barløse
  453812/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Kudsk og Dahl. Indendørs støjmåling
  509925/20
 • Fra Odense Bys Museer, RÅSTOF, Udtalelse om arkæologiske interesser matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune.pdf
  448197/20
 • Fra Odense Bys Museer, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  448198/20
 • Fra DMR: Resultater flow test Fwd: Rapport AR-20-CA-20035205-01 vedr. 2019-1487 Glasvænget 9, Vissenbjerg. Lokation: 491-70120 att: Jesper S Jørgensen(JSJ)
  448948/20
 • Bilag 1_Referat PRO styregruppemøde 26092019.docx
  486438/20
 • VS: Materiale til RSI PRO styregruppemødet på onsdag den 16. september
  486437/20
 • Bilag 3c_AE_Spørgeskemahistorik_Jan2016.pdf
  486442/20
 • Dagsorden PRO styregruppemøde d. 16. sept.docx
  486436/20
 • Bilag 3a_Testerklæring - Epilepsi_v1_m underskrift.pdf
  486439/20
 • Bilag 3b_Udvikling_test skema_algoritme i AmbuFlex (1.1).pdf
  486441/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Kudsk og Dahl. Indendørs støjmåling
  509921/20
 • Fra Borger, Aktindsigt - Egevej 2 Aabenraa.msg
  447499/20
 • Opdateret aktivitetsoversigt 140920
  447622/20
 • SV: Vedr. anmodning om redegørelse og dokumentation til forundersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  447215/20
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  457578/20
 • Fra Trefor: Seneste rapport på MTBE fra 125.197
  447176/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Kudsk og Dahl. Indendørs støjmåling
  509920/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til rådgiver til undersøgelsesoplæg for Mosevænget 18, Odense N
  446862/20
 • Telefonhenvendelse: Industrivænget 2, 5700 Svendborg
  446398/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om addresat er rykket for påbegyndelse af påbud, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  446838/20
 • Korrespondace mlm Svendborg Kommune til Rådgiver, Undersøgelsesomfang, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445192/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Brev_Birkende_til_region_syddanmark.pdf
  509913/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Vedr. Råstofplan 2020 – partshøring- reduktion af graveområde for sand, grus og sten,
  509911/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Bilag_kort_boredata.pdf
  509914/20
 • Fra Fonden Syddanske Forskerparker: Uddybende oplysninger ift. aflysning af TechBlast
  452771/20
 • fra DMR - Re: Odensevej 51, 56000 Faaborg. Forslag til supplerende undersøgelse ved kapel/obduktionsrum
  450099/20
 • Bilag fra Odense Kommune SV: Projekt sat i bero.PDF
  450129/20
 • fra Odense Kommune - ikke udnyttet §8-tilladelse. Vesterbro 9B (lejl. 8), §8-tilladelse?
  450118/20
 • Fra DMR: Underskrevet kontrakt, Rismarksvej 52
  470506/20
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Tekniskrapport, Åvej 4, 6510 Gram
  453262/20
 • Fra LIFA, Spørgsmål om arealoverførsel fra offentlig vej/sti til erhvervsejendom, matr.nr. 2bd Lilballe By, Eltang
  455223/20
 • Fra niras: Oplæg, 410-81163, Rugårdsvej 146 - endeligt oplæg
  446557/20
 • Fra borger - dokumentation ved fotos
  447389/20
 • Fra DMR A/S: Re: Kommunens bemærkninger til regionens kommentarer til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  448017/20
 • Borger: Svar på opklarende spørgsmål
  464955/20
 • Borger: Klage over jeres kørsel
  464935/20
 • Fra Healthcare DENMARK: mødemateriale fra bestyrelsesmøde d. 4. september hos Novo Nordisk
  449283/20
 • Fra DMR, modtaget naborapport vedr. 527-20001 Frøsvej 7, 6630 Rødding.pdf
  449263/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til nedrivning og fjernelse af forurening
  447911/20
 • Psykologer - Månedsstatistik, juli 2020 - Månedsstatistik vederlagsfri angst og depression 0720.xlsx
  448118/20
 • Fra DMR, modtaget Grundejerrapport vedr. Frøsvej 5 , 6630 Rødding.pdf
  449268/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport, vedr. Frøsvej 5 , 6630 Rødding.pdf
  449275/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om tillæg til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 branderup
  447952/20
 • Fra DMR - Rapporter for indledende undersøgelse, Havrebakken 3, 7323 Give
  448401/20
 • Månedsstatistik, juli 2020 - Månedsstatistik for psykologer, 0720.xlsx
  448112/20
 • Fra Orbicon: Tilbud moniteringsboring
  449780/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - Tillæg til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup
  447954/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  447975/20
 • Psykologer - Månedsstatistik, juli 2020 - Månedsstatistik angst og depression 0720.xlsx
  448117/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  448691/20
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk
  448163/20
 • Fra repræsentant i arbejdsgruppen om FMK - varlser nyudpegning
  449144/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Mail fra DMR vedr. jordprøvetagning, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  460727/20
 • 7.jpg
  447432/20
 • Fra Social og Indenrigsministeriet: Vedr. lånedispensation til energiinvesteringer
  447482/20
 • 6.jpg
  447430/20
 • 4.jpg
  447427/20
 • 3.jpg
  447426/20
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk
  445555/20
 • Fra Sønderborg Kommune: SV: §8-høringssvar for Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg, matr. 16 Snogbæk ejerlav, Sottrup, lok.nr. 540-81372
  447757/20
 • 11.jpg
  447431/20
 • 2.jpg
  447423/20
 • ressourcer tilbage.png
  447421/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  446649/20
 • 10.jpg
  447416/20
 • BilagHøringssvarMuseum.pdf
  445305/20
 • 9.jpg
  447414/20
 • 5.jpg
  447428/20
 • 13.jpg
  447420/20
 • 12.jpg
  447419/20
 • Omorganisering af det regionale fællesdrev (Fælles_KPO_mappe)
  447720/20
 • 8.jpg
  447411/20
 • 1.jpg
  447422/20
 • Omorganisering af det regionale fællesdrev (KPO_mappe)
  447756/20
 • Høring: Vejledning til læger om gratis influenzavaccination
  447386/20
 • Fra borger: henv, Jordundersøgelse på Frørupvej 29A, 6070 Chr.feld. Jnr. 11/1377.
  455107/20
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Grundejerrapport, Åvej 4, Gram,
  453256/20
 • Fra borger - Kvittering Vedrørende partshøring om evt. udtagning af arealer af graveområde ved Kollund
  454133/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Søby havn
  447647/20
 • Til Tønder Kommune, Accept af afgørelse samt spm. t. undersøgelsespåbud, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  447614/20
 • Til Ærø Kommune: Bilag - Udgået af kortlægningen
  447594/20
 • Til Ærø Kommune: Areal udgår af kortlægningen, Søby Havn, Matr. nr. 77a Søby By, Søby
  447588/20
 • Til Ærø Kommune: Bilag - Kortbilag
  447593/20
 • Til DJ Miljø og Geoteknik, Svar på aktindsigt - Egevej 2, Aabenraa
  447522/20
 • Svar på henvendelse: Vedr. lok. nr. 479-00051, Industrivænget 2, Svendborg
  446405/20
 • Til COWI: Kopi af rapport: Storebæltsvej i Nyborg lok. nr. 449-00005
  450771/20
 • Til Tønder Kommune: Regionens bemærkninger til sagsstatus efter dom, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  445539/20
 • Til Svendborg Kommune, Kvittering for undersøgelsesomfang, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445197/20
 • Til rådgiver - pris på supplerende undersøgelser ønskes
  472580/20
 • Orientering om etablering af regional demensstyregruppe
  448493/20
 • Til borger, V1-høring, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446111/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Tårnvej 94-98, Vejle.pdf
  446097/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446102/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle
  447979/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf.pdf
  447178/20
 • til Odense Kommune - status mht. dokumentation for renseri, Vesterbro 9B (lejl. 8), §8-tilladelse?
  446243/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 410-81486, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  445354/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  447244/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447240/20
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til §8 tilladelse, Middelfartvej 115 og 115 B, 5200 Odense V
  446364/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Vedr. forespørgsel om ændring af vilkår i lovliggørende § 8 tilladelse, Jernbanegade 2d mfl, 5500 Middelfart
  448045/20
 • til DMR og FMKommune - Odensevej 51, 56000 Faaborg. Forslag til supplerende undersøgelse ved kapel/obduktionsrum
  445043/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  447270/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  445565/20
 • fra FMKommune - Odensevej 51, 5600 - Undersøgelse ved kapel
  445750/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447212/20
 • Til borger - kvitterring og spørgsmål -Turup
  447275/20
 • Toil borger - kvittering for svar Partshøring vedr.- journal nr. 20/36763
  447162/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447208/20
 • Til Esbjerg kommune: SV: Parcelvej 6 kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1
  445211/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2020
  447198/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Tårnvej 94-98, Vejle.pdf
  446125/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  446167/20
 • Til borger, V1-høring, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446134/20
 • Forlængelse af frist -Vedrørende partshøring om evt. udtagning af arealer af graveområde ved Kollund
  445466/20
 • Til kommune og Skat: Kopi af Rapporter og V2-kortlægning, 410-81486, Middelfartvej 272. 5464 Brenderup Fyn
  445359/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  447272/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446130/20
 • Vedr. anmodning om redegørelse og dokumentation til forundersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser.pdf
  446515/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  445567/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  446069/20
 • Til Sønderborg kommune: SV: §8-høringssvar for Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg, matr. 16 Snogbæk ejerlav, Sottrup, lok.nr. 540-81372
  447766/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf
  447179/20
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V, Matr. nr. 5cs, Fovrfeld By, Guldager, lok. nr. 561-04115
  445228/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægning efter oprensning, Rynkeby Bygade 20 A-B, 5350 Kerteminde
  446154/20
 • Til borger, V1-høring, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf
  447181/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  446078/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  447173/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447271/20
 • Til projekt: vedr. revision
  445680/20
 • Til praksis: åbnet for tilgang af gr. 1-sikrede
  446161/20
 • til Odense Kommune - mere i denne sag? - SV: §8-høringssvar - regnvandsbassiner mm - Zachariasvænget 22A
  446151/20
 • Til projekt: vedr. projektperiode
  446132/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1 . oktober 2020
  447260/20
 • Vedr. anmodning om redegørelse og dokumentation til forundersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  446513/20
 • Til borger: Bilag, kortbilag, Udgår inden kortlægning, Rynkeby Bygade 20 A-B, 5350 Kerteminde
  446165/20

13. september 2020

Indgående

 • SV: Orientering om demensstyregruppe til følgegruppen for behandling og pleje
  444951/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448743/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448570/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448750/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448573/20
 • Fra repæsentant i arbejdsgruppen om FMK - udgår af gruppen
  449148/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448536/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448540/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448547/20
 • Fra borger - svar på partshøring Fjelsted
  445777/20
 • ATT00001.htm
  445786/20
 • 1599577456.pdf
  445781/20
 • Fra borger - partshøringssvar -Råstoflpan i Turup
  447284/20

12. september 2020

Indgående

 • Fra DMR, Accept af tildeling af nye undersøgelses puljer for Region Syddanmark
  506588/20

Udgående

 • Fra borger - bemærkngninger vedrørende Partshøring for området Fæstede
  445690/20

11. september 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune til Ingeniør'ne, Kommunens og regionens bemærkninger til udført undersøgelse og oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  445248/20
 • Halvårlig statusrapport STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium
  444737/20
 • Regnskabsskema 1. semester - STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium.xls
  444736/20
 • Halvårlig opfølgning - STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium.doc
  444738/20
 • Dialogmedansøger RÅSTOF Om tidsramme
  476799/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Råstof, SV: Høring af udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav, Egernsund i Sønderborg Kommune
  509885/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Råstof, 292326-20_v1_Høringssvar til udkast af miljøscreening for råstofindvinding, matr.nr. 53 Egernsund.PDF
  509886/20
 • Fra Orbicon: Ønske om telefonsamtale, Bogense dige
  444334/20
 • Fra DMR: Resutater fra flowtest Fwd: Rapport AR-20-CA-20034608-01 vedr. 2019-1487 Glasvænget 9, Vissenbjerg. Lokation: 491-70120 att: Jesper S Jørgensen(JSJ)
  448957/20
 • Fra rådgiver - forslag til supplerende undersøgelser
  472579/20
 • AmbuFlex styregruppemøde ( og aflysning af den planlagte workshop!)
  486450/20
 • 2020-09-21 Dagsorden.pdf
  486451/20
 • Fra Varde Kommune, Råstof, VS: HØRING vedr. skovrejsning på matr.nr. 2am Søndersig By, Lunde
  453052/20
 • Fra Varde Kommune, Råstof, VS: HØRING vedr. skovrejsning på matr.nr. 2am Søndersig By, Lunde
  453078/20
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. påbudsmulighed, Algde 28, 6780 Skærbæk
  444554/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. påbudsmulighed" - Udkast - Afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud.pdf
  444555/20
 • Fra borger - henvendelse vedr. lok. 621-00563
  443923/20
 • Referat 8-9-20.docx
  489207/20
 • Referat fra møde i tirsdags
  489206/20
 • Fra Svendborg Kommune, Revideret oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445167/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Mågevej 13 Kommentar på jordweb
  450832/20
 • Fra Odense Kommune: Kopi af materiale fra JordWeb, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450831/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Mågevej 13 kortbilag
  450833/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Påbud (påklaget)
  444322/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast (fristforlængelse)
  444323/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - OBU udbedret
  444320/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Lukning af påbudssag efter Jordforureningsloven, Nyvej 15, 5772 Kværndrup
  444318/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Dialog med regionen
  444319/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat (afgrænsende undersøgelse)
  444324/20
 • Til UnoX - DMR orienterer om forventet placering af boringer
  449919/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggelfet 13_rev1_1.pdf
  476086/20
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade 47 og 45, Fredericia, Kloakgennemgang
  468848/20
 • Fra projekt: anmodning om projektforlængelse
  452757/20
 • Fra Fredericia kommune: Notat - Etablering af Sønder Vold.pdf
  453450/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning Kanalbyen byggefelt 14, Fredericia - J20.0647 - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggelfet 14_rev1.pdf
  476078/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. 537-30005 Store Rådhusgade 2, 6400 Sønderborg.pdf
  444721/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerdel - Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81204.pdf
  442417/20
 • Fra DGE: Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg - Rapport, endelig
  442412/20
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk rapport - Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81204.pdf
  442419/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  442593/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Mellemgade 2-32, 6400 Sønderborg.pdf
  444716/20
 • Fra NIRAS, modtaget Teknisk rapport vedr. 537-30005 Store Rådhusgade 2, 6400 Sønderborg.pdf
  444714/20
 • Interreg-udvalg: Beslutninger ved skriftlig afstemning fra 27.8. til 10.9.2020
  442732/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapportvedr. St. Rådhusgade 4, 6400 Sønderborg.pdf
  444719/20
 • Fra Borger - svar på Partshøring råstofplan 2020
  443883/20
 • Svar til partshøring.docx
  443884/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Mellemgade 3 og 5, 6400 Sønderborg.pdf
  444718/20
 • Fra DMR - Tegning af undersøgelsesoplæg
  442496/20
 • Fra Praksis: anmodning om lukkegrænse på 3200 patienter
  442504/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse,Beldringevej 122, 5270 Odense N.pdf
  442400/20
 • Fra prisvinder: Ang. Frivillighedsprisen
  444102/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommunens bemærkninger til regionens kommentarer til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  444240/20
 • Fra prisvinder: Ang. frivillighedsprisen
  444153/20
 • Fra virksomhed - forespørgsel om aktindsigt
  443974/20
 • fra FMKommune til rådgiver - SV: Faaborg Sygehus, Odensevej 51, 56000 Faaborg. Forslag til supplerende undersøgelse ved kapel/obduktionsrum
  445016/20
 • Fra Agder Fylkeskommune: Invitation to plenary meeting of NSC Transport group 19 - 20 October
  447604/20
 • Lånebrev til Region Syddanmark vedr. Nyt Universitetshospital i Odense.pdf
  447487/20
 • Henvendelse vedr. Baunevej 16, Snoghøj, 7000 Fredericia -
  445702/20
 • Fra niras: Oplæg, 450-81241, Aldershvilevej 10 - endeligt oplæg
  445928/20
 • Fra Niras: Oplæg, 461-70189, Lundsgårdsvej 27 - endeligt oplæg
  445913/20
 • Fra Sønderborg Kommune. sagen OK station, Søndre Landevej 225, 6470
  445101/20
 • SfFra projekt: spørgsmål vedr. afslutning af projekt.
  446123/20
 • Fra borger - supplerende bemærkning Partshøring råstofplan 2020
  453947/20
 • Fra rådgiver SWECO - Teknisk rapport Såderupvej 9, Ullerslev
  472922/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 4 Placering af boringer.pdf
  453456/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 1 Foreløbige koter for Sønder Vold.pdf
  453453/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 3 Situationsplan med forureningsforhold.pdf
  453455/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 2 Snit i Sønder Vold.pdf
  453454/20
 • Fra borger - supplerende kommentar Partshøring råstofplan 2020
  453920/20

Udgående

 • SV på henvendelse: Baunevej 16, Snoghøj, 7000 Fredericia -
  445707/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - dronefoto af ejendom
  444226/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg, Mosevænget 18, Lumby
  444225/20
 • Korrespondace m. Svendborg Kommune, Diskussion om undersøgelsesomfang, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445177/20
 • Tilansøger RÅSTOF Kvittering for modtaget ansøgning
  476791/20
 • Til virksomhed - svar på forespørgsel vedr. aktindsigt
  443975/20
 • Til borger - info vedr. konsekvenser af forurening + fremsendelse af materiale.
  443925/20
 • Til rådgiver - kommentarer til resultater
  472576/20
 • Til DMR, Orientering om kortlægningsafgørelse, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  442634/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Storegade 97A, 6100 Haderslev.pdf
  442633/20
 • Til SKAT + Haderslev Kommune, Kortlægningsafgørelse, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  442631/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Storegade 97A, 6100 Haderslev.pdf
  442632/20
 • Til DMR og Haderslev Kommune, Kvittering og oplysning om kommende afgørelse, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442382/20
 • Til Trefor, Råstof, SV: Partshøring over tillæg til tilladelse på matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  469496/20
 • Til Nymølle, Råstof, SV: Almind - efterbehandling
  509875/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  450069/20
 • Til Fonden Syddanske Forskerparker: uddybende oplysninger vedr. aflysning af TechBlast
  452770/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  450061/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  450040/20
 • Til borger - Yderligere soærgsnpk Partshøring råstofplan 2020
  453989/20
 • Til Franck Miljøteknik: Kommentarer til GeoGis kontrolrapport - Bystævnevej
  464818/20
 • Til Tønder Kommune: Regionens § 8a høringssvar til nyt udkast til tillæg til § 8- tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup, lok. 525-40025
  447948/20
 • Til DMR, Tildeling af nye undersøgelses puljer for Region Syddanmark
  506582/20
 • Til Rambøll: Diaolog vedr oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  457236/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukkegrænse for patienter
  442513/20
 • til Borger Bilag med Udkast til afgørelse om V2 Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443058/20
 • Til Borger. Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  444338/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-afgørelse, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  442720/20
 • Til Fredricia Havn Ejendomme i AS: V1 varsel
  444743/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  442299/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8E (medejer), 5800 Nyborg.pdf
  444327/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8E (hovedejer), 5800 Nyborg.pdf
  444321/20
 • Til PW Holding, V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444024/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-afgørelse, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  442300/20
 • Til prisvinder: Ang. Frivillighedsprisen
  444095/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  444358/20
 • Til Haderslev Kommune og SKAT: Kopi af V2 afgørelse Badstuegade 2a, 3a, 6100 Haderslev, 515-50010.pdf.pdf
  444268/20
 • til projekt: svar vedr. tidspunkt for regnskabsaflæggelse
  442664/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  444315/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  444284/20
 • Til LIFA: SV vedr. matrikelsammenlægning
  444753/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Kommunens bemærkninger til regionens kommentarer til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  444253/20
 • Til PEH1: Afgørelse - del af jeres grund er forurenet, inkl. bilag, 515-50010.pdf.pdf
  444193/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  444281/20
 • til Borger Bilag med Undersøgelsesrapport Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443075/20
 • Til projekt: svar vedr. frist for regnskab
  442953/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: Bilag, Bilag til V1-afgørelse, udvalgt historisk materiale, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444194/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  444297/20
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  444395/20
 • Til Borgere: Bilag - Udkast til boligerklæring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  444384/20
 • Til projekt: Svar vedr. udsættelse grundet corona
  442784/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  444372/20
 • Til HHH Holding, V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444027/20
 • til Nyborg Kommune Til orientering -en del af grunden Hagenborgvej 3, 5871 Frørup er fortsat forurenet
  443034/20
 • Til Vejle Fjernvarme, Kortbilag til V1-afgørelse, Svendsgade 137, Vejle.pdf
  443085/20
 • Til PW Holding, V1-kortbilag, afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444026/20
 • Til KL: vedr. Unge med kant
  445221/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  444336/20
 • Fra og til borger - Partshøring råstofplan 2020
  444109/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: Bilag, V1-afgørelse, udkast, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444178/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle.pdf
  442998/20
 • Til prisvindere: Ang. Frivillighedsprisen
  443858/20
 • Til Fredericia Kommune og Skat: Kopi af V1 varsel
  444755/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  444347/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  444366/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  442717/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  443122/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: Bilag, Kortbilag, V1, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444186/20
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  444376/20
 • Til HHH Holding, V1-kortbilag, afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444023/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  442544/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  444343/20
 • Til Nordfyns Kommune: Vedr. resultat af udført undersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  442431/20
 • Til Vejle Fjernvarme, V1-afgørelse, Svendsgade 137, 7100 Vejle.pdf
  443090/20
 • Til Borger - Kvittering- Partshøring råstofplan 2020
  443890/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Niels Bohrs Vej 7, Vejle.pdf
  442982/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  443119/20
 • til Borger Høring om ændret offentlig indsats ved Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443045/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  444353/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  444308/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  444314/20
 • Til borger - Udgår efter indledende undersøgelse med bilag, Rudmevej 133, 5750 Ringe
  444649/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8E, 5800 Nyborg.pdf
  444331/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  444291/20
 • til Borger bilag med boligerklæring Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443066/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  444304/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: V1-høring, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444166/20
 • Til DMR: Svar vedr. de udførte undersøgelser, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  444481/20
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens bemærkninger til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  444230/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  444342/20
 • Til Trefor El-Net AS: V1 varsel
  444741/20

10. september 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2020-03-25 - Snak m DMR om diverse
  444370/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 - Bilag 1
  444368/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2020-03-13 - Ansøgning
  444371/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog med bygherre ang. afrapportering ift. §8, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  444365/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2020-03-25 - Regionen om jordvold
  444369/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 fra 30-04-2020
  444367/20
 • Fra COWI: Vedr. prøvetagning eptember 2020
  442344/20
 • FRA KB: BiD status V1.10 + V1.11
  442087/20
 • Fra Advokat - ønsker yderligere oplysninger om sag
  441581/20
 • Fra DMR:Glasvænget 9, Vissenbjerg - resultater jord
  442652/20
 • Fra MOE: Nørrebyvej 2, 6630 Rødding - budgetstatus
  473987/20
 • Fra MOE: Kelstrup Standvænge 3, 6100 Haderslev - budgetstatus
  480572/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg - resultater vand B108 samt analysetid masseflowtest.
  442691/20
 • Data rapport nr. 20.6363.01.pdf
  441207/20
 • mail vedr. sænkningtragt Nordre Dokkaj 7
  441205/20
 • Fra grundejer - henvendelse vedr. erhvervsbyggeri
  441147/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Eftersøgningsattest 2
  443078/20
 • Fra Odense Kommune: Indledende bemærkninger til oplæg, Mosevænget 18, Lumby
  443076/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til eftersøgningsattest 2
  443079/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Eftersøgningsattest 1
  443077/20
 • Fysioterapi - Ændringer i klinikken
  449910/20
 • Fra Amgen: Vedr.: Besparelsespotentiale-lægemiddelrekommandationer for metastaserende kolorektalkræft
  452192/20
 • Fra DMR: Endeligt referat af opstartsmøde og besigtigelser, Middelfartvej og Ravnebjerggyden
  455980/20
 • Fra EDC, Henv. vedr. Nørregade 17, 5592 Ejby
  456636/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om ændring af vilkår i lovliggørende § 8 tilladelse, Jernbanegade 2d mfl, 5500 Middelfart
  448036/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vil du ringe til mig ...
  448032/20
 • Forundersøgelse af offentlige-private partnerskaber - Åbningsbrev regioner_RS.docx
  464050/20
 • Fra Niras: Orientering vedr. byggeri på Møllevej 12
  444601/20
 • Fra Esbjerg Neptun Apotek: Sv: A-vagt fra 1. november
  442595/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. vurdering af oplæg til undersøgelse og afværge, Kløvervej 46, Kolding
  442601/20
 • Fra Aabenraa Kommune - udkast til tilladelse til vejadgang - matr. nr. 28 Søgård, Kliplev
  444904/20
 • Tellerup_Miljørapport_med_revideret_areal.docx
  445282/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup.docx
  445283/20
 • Fra Apotekerforeningen SV: returmedicin - omfang?
  442895/20
 • Fra GF2020: Mødereferat
  442612/20
 • Spørgsmål fra borger om Fusionsklinik
  443130/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 09.09.2020 - Region Syddanmark
  442336/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 09.09.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  442338/20
 • Fra Borger: Høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  444602/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Parcelvej 6 kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1
  445199/20
 • Fra Esberg kom mune: Parcelvej 6 kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1 - kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1.DOCX
  445205/20
 • Fra Kirk Larsen & Ascanius: Henv. vedr. Naffet 18 og Naffet 22, 6100 Haderslev,515-30015
  443998/20
 • Fra Amgros: SV: vedr. din henvendelse om lægemidler
  442900/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, vedr. spild ved tankventil tk 8423, havneterminalen (MST Id nr.: 1707453)
  441894/20
 • Fra Danske Regioner: Vedr. efteruddannelsesmidler til FADL
  442220/20
 • Fra DMR - Endeligt referat af opstartsmøde og besigtigelse (07-09-2020)
  440367/20
 • Fra MST: Oprensningsrapport vedr. spild ved tankventil tk 8423. [1 vedhæftet fil] [DOK4113395].pdf
  441899/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82389, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle, opdateret.pdf
  439659/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  442117/20
 • Fra MST: indberetning sag 5 HT.pdf
  441906/20
 • Fra Danske Regioner: Region Syddanmark opkrævning 2019
  442221/20
 • Fra DMR - rapporter fra indledende undersøgelse - Ribevej 71, 7100 Vejle
  441208/20
 • Fra DMR - rapporter for indledende undersøgelse, Tudvadvej 56, 7100 Vejle
  441398/20
 • Ansøgning om forlængelse af vikariat - fysioterapeut
  440218/20

Udgående

 • Til Kolding Kommune: kvittering for modtagelse af oplæg til undersøgelse og afværge, Kløvervej 46, Kolding
  447924/20
 • Til Advokat - fremsendelse af yderligere materiale
  441603/20
 • Telefonnotat af samtale med grundejer - Kaltoftevej 11 . vedr. erhvervsbyggeri
  441150/20
 • Til DMR: Klar til afrapportering
  441021/20
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på anbefalinger
  441009/20
 • Internt, Råstof, Deling af analysen: "Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark"
  509863/20
 • Internt, Råstof, Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport.pdf
  509866/20
 • Internt, Råstof, Præsentation resultater_Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark.pptx
  509869/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om sagsmateriale fra JordWeb, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450828/20
 • Til Fåborg Gymnasium: vedr. Bæredygtigt byggeri
  441242/20
 • Til Tønder Handelsskole: vedr. Bæredygtighed lokalt og globalt
  441256/20
 • Fyens Stifstidende: Svar på aktindsigtsanmodning
  460338/20
 • Ekstrabladet: Svar på anmodning om aktindsigt
  460353/20
 • Til Kristeligt Forbund for Studerende - Kortbilag, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  441304/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, Tudvadvej 56, 7100 Vejle udgår efter undersøgelse
  441766/20
 • Til Hviid Advokater, Svar på telefonhenvendelse, Christian X's vej 41, 6100 Haderslev
  441837/20
 • Til projekt: vedr. rammer for udsættelse pga. corona
  440166/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse. Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  441731/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg, matr. 16 Snogbæk ejerlav, Sottrup, lok.nr. 540-81372
  439835/20
 • Til Haderslev Kommune, Opfølgning på meddelt § 19-tilladelse til midlertidigt oplag, Haderslev Havn (matr.nr. 1620 og 1763 Haderslev)
  441825/20
 • Til borger - kortbilag, Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  441734/20
 • Til borger- Referat af telefonsamtale Partshøring udtagning af del af graveområde ved Stepping.
  440055/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt til projekt
  439933/20
 • Til Kristelig Forbund for studerende - rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  441322/20
 • Til Kristelig Forbund for studerende - Udgår efter undersøgelse, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  441297/20
 • Til Niras: Svar vedr. dokumentation for byggeri på Møllevej 12
  441458/20
 • Til Borger (ny køber): Vedr. forurening på Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  439916/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, Ribevej 71, 7100 Vejle udgår af kortlægning efter undersøgelse
  441331/20
 • VTil projekt: eftersendelse af ny revisionsinstruks
  440709/20
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, grundejer_del, Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  441741/20
 • Til Borger: Kvittering for høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  444603/20
 • Til borger - V1-afgørelse- Vejlevej 46A, 7300 Jellingdocx.pdf
  442310/20

9. september 2020

Indgående

 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til miljøundersøgelse med bilag 1-3
  443072/20
 • Fra DMR: Oplæg til underøsgelse forud for ansøgning om ændret arealanvendelse, Mosevænget 18, Lumby
  443071/20
 • 24042020 Kursusprogram Beskrivende radiograf.docx
  486990/20
 • Notat - tilbagemeldinger fra de 5 regioner vedr. uddannelsen til BR.pdf
  486989/20
 • Dagsorden - Styregruppemøde for Beskrivende radiograf.docx
  486988/20
 • Dagsorden til styregruppemøde for Beskrivende radiograf torsdag 24/9
  486987/20
 • Fra COWI: RE: Højmevej - oplæg på supplerende boring, situationsplaner, boreprofiler mv
  460599/20
 • Opstartsworkshop 4.9 2020.pdf
  512809/20
 • Pilotafprøvning af PRO til psoriasis
  512807/20
 • PP PRO-psoriasis 05-09-20.pdf
  512812/20
 • Fra COWI: Vedr. adgang til tidligere udarbejdet geologisk model
  442962/20
 • Fra Odense Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450825/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Svar på spørgsmål til forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmerlev, 5450 Otterup
  439159/20
 • Fra COWI: Status borearbejde
  438555/20
 • Fra COWI: Status for borearbejde, Rolfvej
  438562/20
 • Fra DMR: budget status
  437820/20
 • Fra indvinder RÅSTOF sløjfning af boring
  475586/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljøhistorisk redegørelse, Kielgade 1, 5000 Odense C
  439180/20
 • Fra Odense Kommune: Miljøhistorisk redegørelse og oplæg til undersøgelse til kommentering, Kielgade 1, 5000 Odense C
  439179/20
 • Fra Nymølle: Kliplev grusgrav
  437784/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Oprensningsrapport, Matr.nr. 116, Hovslund, Ø. Løgum, Rugbjergvej, Foldingbrovej
  477048/20
 • VS: Indsatslederne: Medieaftale, udkast - ISL Medieaftale MetronomeRegion Syddanmark.pdf
  455801/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til nyttiggørelse af lettere forurenet jord, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  453188/20
 • FRa Billund kommune: Spm vedr. §8
  463222/20
 • Fra Billund Kommune. Spm vedr. §8
  463235/20
 • Fra projekt: meddelelse om udskydelse af projekt til 2021 pga. corona
  440082/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til mellemdeponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Holstensvej, 7000 Fredericia
  438607/20
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19 tilladelse til midlertidig karteringsplads_CaseNo20-17192_3981037_v1
  438971/20
 • Praksis - ophørsmeddelelse
  439011/20
 • Fra JydskeVestkysten: Opfølgning på aktindsigtsamodning
  439285/20
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. matrikulære ændringer, lokalitet: 537-00022, matr. 10 Kær, Ulkebøl, Sønderborg, Ingolf Nielsens Vej 21, 6400
  439104/20
 • Fra LIFA A/S - henvendelse vedr. arealoverførsel - Østergade 24 og 26, 6040 Egtved.
  438711/20
 • Fra borger- Udtagning af arealer af graveområde ved Krogsbølle
  438391/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om tilladelse til udledning af overfladevand, Carstensgade 10, 6270 Tønder
  438728/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener
  438317/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  438585/20
 • Fra COWI: OK til opgave om proportionalitetsvurdering
  439040/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til midlertidig oplag af jord på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia i forbindelse med vej- og sporombygning ved Strandvejen/Vestre Ringvej
  438580/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen : Afgørelse om A-vagtapotek i Esbjerg efter 1. november 2020?
  439923/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, aftalesedler
  438264/20
 • Anmodning om aktindsigt fra DR
  441351/20
 • Henvendelse : Kopi af kortlægningsbrev Boulevarden 15, 7100 Vejle
  440886/20
 • Ansøgning om forlængelse af vikariat - fysioterapeut - vikarskema
  440219/20
 • fra Odense Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  441008/20
 • Henvendelse : Ejendommen Låsbybanke 1-7, 6000 Kolding - matr.nr. 210a og 220 Kolding Bygrunde - Andersen Partners j.nr. 324221
  441278/20
 • Telefonhenvendelse - 621-00460
  440927/20
 • Fra projekt: rettet budget - Gældende!
  439823/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark vedr. oplæg til forureningsundersøgelse af V1 kortlagt grund på Industrivej, Nørre Aaby
  442479/20
 • Praksis - Praksishandel
  438988/20
 • Fra B&H: vedr. undersøgelsen på Ringgade 190, Journal nr.: 09/13749
  439520/20
 • Fra Aabenraa Kommune::Dialog med Aabenraa Kommune vedr tilsyn, Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted,
  438949/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  438595/20
 • Fra BaneDanmark - svaf Høring over råstofplan 2020 (BDK ID 1781202).msg
  438763/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - Oplæg til undersøgelse og afværge, Kløvervej 46, Kolding, 621-00005
  442618/20
 • Fra Version 2: Anmodning om aktindsigt
  447341/20
 • Udkast til Syddansk Forskerstøtte aftale
  454068/20

Udgående

 • Til Danish Agro: Ejendom stadig udgået af kortlægning, Norupvej 68, 5450 Otterup, matr.nr. 5s Emmelev By, Hjadstrup
  444306/20
 • Til Danish Agro: Bilag - Ejendom stadig udgået efter undersøgelse
  444307/20
 • Til Nordfyns Kommune: Kvittering for tilbagemelding på spørgsmål, Norupvej 68, Emmerlev, 5450 Otterup
  439292/20
 • Fra/Til ansøger, RÅSTOF, Svar på flere spørgsmål matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Vandel
  439034/20
 • Til Niras: Igangsættelse af undersøgelse på Torvegade 15?
  437702/20
 • Til NIRAS, vedr. Borggade 8+10+12, 6300 Gråsten
  468717/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for kopi af § 19 tilladelse til midlertidig karteringsplads, 8dm Guldager By, Guldager
  439018/20
 • Til Biogen: Svar på invitation til Lægemiddelrådet, webinar om SMA
  438128/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  437782/20
 • til DMR - SVAR2: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438210/20
 • til DMR - SVAR4: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438240/20
 • Til H&B: svar på henv. vedr. Ringgade 190, Sønderborg, Journal nr.: 09/13749
  439522/20
 • Til E/F Ringparken: Afgørelse - udgået inden kortlægning inkl. bilag, Ringgade 184, 6400 Sønderborg.pdf
  437979/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Bem. til tidl. spørgsmål
  441925/20
 • Til Miljø og Geoteknik AS: Bem. mødereferat
  441905/20
 • Til LIFA A/S - Svar på henvendelse vedr. arealoverførsel - Østergade 24 og 26, 6040 Egtved.
  438715/20
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til matrikulære ændringer, Lokalitet: 537-00022, matr. 10 Kær, Ulkebøl, Sønderborg, Ingolf Nielsens Vej 21, 6400
  439111/20
 • TIl JydskeVestkysten: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  438741/20
 • til DMR - SVAR1: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438192/20
 • til DMR - SVAR3: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438232/20

8. september 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om vurdering af § 8-pligt, Trævænget 14, Vissenbjerg
  449600/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 8-ansøgningsmateriale
  449601/20
 • Fra kommune: svar, udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  446113/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Def. af kosand
  509700/20
 • Fra Rådgiver, Kvittering for modtagelse af bemærkninger, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  441754/20
 • Fra Kudsk og Dahl, Råstof, Fwd: Kudsk og Dahl. Støjkortlægning. Kørsel og driftsinformation
  509677/20
 • Fra Tønder Kommune, Vurdering om påbudsmuligheder, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  447607/20
 • Fra Tønder Kommune, Vurdering om påbudsmuligheder, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  447606/20
 • Fra NIRAS, vedr. Borggade 8+10+12, 6300 Gråsten
  468699/20
 • Fra MST, Vedr. antal af boringer i fht. virksomhedens oplæg af 10.06.2020, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  451813/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448724/20
 • fra Trekantområdet
  452561/20
 • Fra Lertranskøb - Graveplan Bolderslev skov - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  467995/20
 • Fra kommunal repræsentant i arbejdsgruppen om FMK - meddelse om nyudpeging
  454518/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  435498/20
 • Fra Sydøstjyllands Politi: Kvittering for modtagelse af droneanmodning, matr nr 2v Daldover, Randbøl
  437607/20
 • Fra EDC, kvitering for svar
  436376/20
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. afslutningstidspunkt ilyset af corona-aflysninger
  514370/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  442661/20
 • Til DMR: Vedr undersøgelsen på Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  444475/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hejrevej 16, 7100 Vejle.pdf
  442532/20
 • Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  439716/20
 • Fra projekt. spørgsmål vedr. frist for slutregnskab
  442933/20
 • Fra DMR - Udkast til referat af opstartsmøde og besigtigelse, Middelfartvej 509
  439802/20
 • Fra DMR - Udkast til referat af opstartsmøde og besigtigelse, Middelfartvej 509 - 07.09.2020.pdf
  439803/20
 • Fra Concito: vedr. Klimacamp for unge
  437774/20
 • Fra Concito: vedr. Klimacamp for unge
  437781/20
 • Fra MOE A/S: §8-ansøgning til Eksercerhuset, Bülows Kaserne, Fredericia
  437778/20
 • Fra Biogen: Invitation til Lægemiddelrådet, webinar om SMA
  438150/20
 • Fysioterapeut - Flyttedato for klinik
  437408/20
 • Psykolog - Opsigelse
  435590/20
 • Fra Nybolig, kvittering for svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted
  435960/20
 • Fysioterapeut - ændring af klinik adresse.
  436941/20
 • Fra system: 039675 er lukket automatisk.
  437151/20
 • Møde i aftagerpanelet for uddannelserne ved Institut for Statskundskab
  436631/20
 • Fra FAS: Honorering af overlæger for meraktivitet: Udkast til aftale.
  438697/20
 • Fra EDC, Henvendelse vedr. Hovedgaden 48, Hellevad
  435906/20
 • VS: Arbejdstilsynet Besøgsrapport
  435519/20
 • Fra Middelfart Kommune: Hindballevej 5, 5466 Asperup, fra Jordweb
  437557/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fotos fra oprensning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  436770/20
 • Fysioterapeut - oplysning om cvr nummer
  436348/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle
  442668/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Def. af kosand
  509714/20
 • Dialog med Aabenraa Kommune RÅSTOF Om vandindvindingstilladelse
  475584/20
 • Referat_Følgegruppen for Behandling og Pleje_19.8.20
  436952/20
 • Referat_3.følgegruppemøde i BP (19.08.20).pdf
  436953/20
 • Til ansøger RÅSTOF 8.9.20 Orientering om at tilladelsen ikke kommer pånæsteudvalgsmøde
  475620/20
 • Til Cowi: Forespørgsel på ressourceperson - Proportionalitetsvurdering af afværge
  436841/20
 • Til Aabenraa Kommune RÅSTOF (8.09.20) Endnu en rykker for Vandindvindingstilladelse
  475615/20
 • Til borger: Regnvandsfaskine på Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  436720/20
 • Til kommune: vedr. udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  446112/20
 • Til Middelfart Kommune: Etablering af regnvandsfaskine på Gl. Slotsvej 18, Middelfart
  436328/20
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Hejrevej 16, 7100 Vejle
  442539/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt
  435936/20
 • Til Jydske Vestkysten - Svar på aktindsigt vedr. Himmark Strand
  435951/20
 • Til DMR: vedr. skuret, Skolevej 7, Nørre Aaby
  480757/20
 • Til DMR: Svar på fase 1 resultater
  435746/20
 • Til Kudsk og Dahl, Råstof, SV: Kudsk og Dahl. Støjkortlægning. Kørsel og driftsinformation
  509686/20
 • Til Niras, Råstof, Tidsplan Nr. Hostrup
  509666/20
 • Til lodsejer, Råstof, SV: Klage over Wienerberger A/S råstofindvinding på Assensvej 201 og Præstevænget 5, 5771 Stenstrup
  509662/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  435734/20
 • Til Realkredit DK, Svar vedr. Nørrebrogade 6 - Kalkbrænderivej 7, Vejle
  436054/20
 • Til Esbjerg Kommune: SV: V1-område Nordre Dokkaj 7
  436683/20
 • Til Energinet Eltransmission A/S: Afgørelse - del af matr. 7ge udgår af kortlægning, 561-91026
  437356/20
 • Til lægerne: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. september 2020
  437172/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, Holsted, Vedr. udstykning i 2001.pdf
  435811/20
 • Til Borger. Afgørelse -Udgår inden
  437534/20
 • Til DMR: Svar vedr. evt. oprensning og supplerende undersøgelse på Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  436281/20
 • Til AJ Erhverv ApS, V2-kortlægning med bilag, Beldringevej 5, 5270 Odense N.pdf
  437494/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - 569-33106, V2-kortlægningsbrev 14-12-1999.pdf
  435825/20
 • Til Middelfart Kommuneog SKAT: Vedr. ejendommen Hindballevej 5, 5466 Asperup - udgår af V2-kortlægningen
  437555/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  435736/20
 • Til Sydøstjyllands Politi: undderretning om erhvervsmæssig flyvning med drone”., matr nr2v Daldover, Randbøl
  437606/20
 • Til borger - referat af telefonsamtale - udtagning af del af råstofplanens graveområder ved Sødover
  437540/20
 • Til Nybolig, svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted
  435804/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for fotos fr oprensning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  436786/20
 • Til Sherll, kommune og MST: Afgørelse vedr. Kortlægning af dele af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  436312/20
 • Til EDC, svar vedr. Hovedgaden 48, Hellevad - Udgået inden kortlægning
  435916/20
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: kopi af afgørelse - del af matr. 7ge Måde, Esbjerg Jorde, udgår af kortlægning, 561-91026
  437375/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - Breve om oprensning - herunder udgået brev 9d.pdf
  435817/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. september 2020
  435507/20
 • Til Ejd. Vejle, V1-kortbilag, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  435517/20
 • Til grundejer: Udgår af kortlægningen, Hindballevej 5, 5466 Asperup, hovedejer
  437549/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af nedsivningstilladelse, Guldager Øst
  436112/20
 • Til virksomhed, V1-kortbilag, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  435593/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, V1-kortbilag, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.pdf
  435417/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435678/20
 • Til virksomhed, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  435591/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - DGE, Tilsyn med opgravning af DDT forurening 2003.pdf
  435819/20
 • Til Ejd. Vejle, V1-høring, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  435516/20
 • Til Middelfart Kommune: Kopi af afgrørelse -Udgået inden
  437541/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V2, lok. 410-81405
  437554/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  437035/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projektet
  437139/20
 • Til Borger, Orientering om revurdering og kommende undersøgelse, Hovedgaden 34, Ørbæk.pdf
  436687/20
 • Til borger - Udtagning af arealer af graveområde ved Krogsbølle
  437564/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  437190/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - 569-33106, V2-brev 16-03-2004.pdf
  435828/20
 • Til Nybolig, Bilag vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted, Kampsax Undersøgelsesrapport for Ribe Amt, 1999.pdf
  435809/20
 • Til EDC, bilag til svar vedr. Hovedgaden 48, Hellevad.pdf
  435920/20
 • Til projekt: anmodet om mindre rettelse af budget
  437298/20
 • Til virksomhed, V1-høring, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  435592/20
 • Til grundejer: Udgår af kortlægningen, Hindballevej 5, 5466 Asperup, medejer
  437552/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  435737/20
 • Til Aabenraa Kommune: Dialog om tilsyn i Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted
  437446/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 25. august 2020
  437022/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.pdf
  435415/20
 • Til Ejd. Vejle, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  435514/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, V1-høring, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.pdf
  435416/20

7. september 2020

Indgående

 • Fra lodsejer, Fwd: Klage over Wienerberger A/S råstofindvinding på Assensvej 201 og Præstevænget 5, 5771 Stenstrup
  509652/20
 • Fra DMR: Resultater fase 1
  435586/20
 • Fra DMR: Potentialekort, Herslev Kildeplads, efter supplerende undersøgelser på olielageret
  460604/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - priser på afværge
  493170/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - priser på afværge
  493167/20
 • Fra COWI: Højmevej - oplæg på supplerende boring
  460591/20
 • Fra DMR, Oprensningsnotat V2, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442379/20
 • Fra DMR, Oprensningsnotat V2, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442380/20
 • Fra Svendborg Kommune til Rådgiver, Samlede bemærkninger 2, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  440685/20
 • Fra Haderslev Kommune, Fejl i opr. notat, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442375/20
 • Fra Rambøll: Indhentning af oplysninger, Buchwaldsvej, Tommerup
  435760/20
 • Til Rambøll: Kontrakt til underskrift
  434493/20
 • Fra Rambøll: Entreprisekontrakt og ny tidsplan
  434463/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Kudsk og Dahl. Indendørs støjmåling
  509633/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl A/S, Rødekro
  509619/20
 • Fra COWI: kort status Rolfvej
  433949/20
 • Fra MOE: Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev - budgetstatus
  480569/20
 • Fra MOE: Nørrebyvej 2, Rødding - faktura
  473985/20
 • Åbningsbrev - Region Syddanmark.pdf
  446506/20
 • VS: Åbning af forundersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  446505/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplysning om indretning af ejendom, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  476175/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-til ændr. af arealanvendelse, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  476171/20
 • Fra VSM Contractors: Klage over afgørelse om kortlægning, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup
  433316/20
 • Dagsorden og bilag til møde i biblioteksgruppen
  489209/20
 • Økonomi_pkt6.docx
  489210/20
 • Dagsorden 8-9-20.docx
  489211/20
 • Referat 24-1-20.docx
  489212/20
 • Fra DMR, Notat fra oprensning, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442371/20
 • Fra DMR, Notat fra oprensning, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442370/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Efterbehandling til natur med sø/søer
  509617/20
 • Fra Rambøll: Rettelse af byggefelt nr. i nyt udkast til tillæg til § 8- tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  444664/20
 • Fra Rambøll: bemærkning til vilkår 3 i udkast til § 8, § 8 høring - nyt udkast til tillæg til § 8- tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  444665/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  433069/20
 • fra FMKommune til rådgiver - om undersøgelse ved kapel mv.
  474927/20
 • Fra Varde kommune: Ikke Påbud
  453277/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448736/20
 • Fra Haderslev Kommune, Spørger om rapporten vedr. Simmerstedvej 1 er på vej
  449315/20
 • Bilag til FMKommune og rådgiver m.fl. - historisk arkivmateriale indsamlet 2015, 473-00012, Guldhøjvej 1, 5750 Ringe.pdf
  433637/20
 • Fra DMR: Pulje 21: Oplæg Rismarksvej 52 - endelig
  433498/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til Ulsnæs 10, Gråsten
  435030/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for SVS - Besøgsnotat Sydvestjysk Sygehus.pdf
  434745/20
 • Fra COWI: Status for JAR-bruger
  434202/20
 • Fra Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Fremsendelse af svar på stillede spørgsmål i sagen vedr. udkast til §8-tilladelse til Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  433587/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kratholmvej 25, 5260 Odense S.pdf
  433661/20
 • Fra projekt: tilrettet budgetskema
  437074/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - borearbejde i uge 39
  433786/20
 • Aflysning af møde i præhospitaludvalget den 17-09-2020
  433435/20
 • Fra Praksis - Anmodning om åbent for tilgang af patienter
  435245/20
 • Fra Sønderborg Kommune: 3. kontrolmålinger på Skovglimt . nr 33 og 57
  434822/20
 • Fra projekt: Vedr. udsættelse grundet corona
  442771/20
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19 tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord på befæstet areal, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  435833/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - Påbud om oprensning af jord- og grundvandsforurening, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg
  435818/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om meddelse af § 41 påbud,Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  435807/20
 • Praksis - Yderskema
  438996/20
 • Re: Ydelsesstatistik 2017-19
  435745/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Høring" - udkast til §8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  435620/20
 • Fysioterapeut - Ansættelsesophør
  436845/20
 • Fra Nybolig, henv. vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted
  435793/20
 • Fra Billund Kommune: §8-tilladelse til etablering af ny dæklagerbygning på Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  435636/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring - §8 tilladelse Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  435609/20
 • Pyskolog - flytning pr. 1. oktober 2020
  435691/20
 • Fra Kolding Kommune: Supplerende jordtilførsel til Vranderupvej 31, Kolding
  435893/20
 • Fra Odense Kommune, svar på høring om forurening - Beldringevej 5, 5270 Odense N
  437490/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Læsøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  442359/20
 • Bilag fra DMR - situationsplan med placering af to ny boringer.pdf
  439568/20
 • Til Vejle Kommune: Spm vedr. jordmængder
  441848/20
 • fra DMR - prøvetagningssted, Klintevej 21
  439566/20
 • Bilag fra FMkommune til DMR - Region Hovedstaden - Vejledning for poreluft- og indeklimamålinger (v4,23-08-2019).pdf
  439591/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 122, 5270 Odense N
  442406/20
 • Til Sweco: svar: Nørrebro 118, Rudkøbing - priser på afværge
  493169/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af orientering til grundejer vedr. mulig kortlægning af del af ejendommen Vejrupvej 5, 6740 Bramming, lok. 651-81155
  435203/20
 • Til Nordfyns Kommune: Spørgsmål til forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmerlev, 5450 Otterup
  439155/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Læsøvej 14, 7000 Fredericia
  442367/20
 • Til Svendborg Kommune, Bemærkninger til revideret oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  441735/20
 • Til Cowi, Råstof, Komm_Inkl. TC_Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport.docx
  509630/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Endelig rapport og præsentation af analysens resultater
  509628/20
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Kudsk & Dahl A/S, Rødekro
  509624/20
 • Til Niras: svar på henvendelse arkivoplysninger. Lok. nr. 461-81176. Allesøvej 87, 5270 Odense N
  434250/20
 • Til Nyborg Kommune: Tilbagemelding på modsigende kortlægningsniveauer, Kajbjergvej Losseplads, Kajbjergvej 4, 5871 Frørup
  433875/20
 • Til ejendomsmægler: SV: 48592020 Industrivej 18 -
  433680/20
 • Til VSM Contractors: Klagevejledning ifm. kortlægningsafgørelse, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup
  433476/20
 • Til BCM Transtech A/S: Udlevering af historisk materiale og eksempler på miljørådgivere, Industrivej 29, 5672 Broby
  433292/20
 • Til BCM Transtech A/S: Bilag - Scannet Historisk Materiale, 425-70013
  433295/20
 • Til Advokatfyn: svar på henv. vedr. Lok. 479-70189 Industrivænget 1A, Svendborg
  435754/20
 • Til Advokatfyn: svar på henv. vedr. Lok. 479-00051 Industrivænget 2, 4, Svendborg
  435759/20
 • Til VSM Contrators A/S: Tilbagemelding på seneste korrespondance, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup Stationsby
  433087/20
 • Til Sweco, Råstof, SV: Kudsk og Dahl. Indendørs støjmåling
  509611/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  433315/20
 • Til borger: SV: Jordforurening Thurøvænget 4b
  433144/20
 • Til Ingeniøerne: Rismarksvej 52 - endeligt oplæg opdateret 07-09-2020
  434446/20
 • Til Amgen: SV: Vedr.: Early warning møde med Amgen
  433447/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 31. august 2020
  433304/20
 • Til projekt: Vedr. udsættelse grundet corona
  434257/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  433373/20
 • Til borger, V1-høring, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  434411/20
 • Til yder: ydernr. afgangsført pr. 31. december 2020
  433909/20
 • Til Borger: Oplysning om mulig kortlægning af udlægning af slagge på din ejendom, Vejrupvej 5, 6740 Bramming.pdf
  435157/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  433369/20
 • Til Borger, Ejendom ikke omfattet af boligundersøgelse, Østerkirkevej 22, 6400 Sønderborg
  433354/20
 • Til Kommunen- Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukket for tilgang
  433321/20
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar for Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme, matr. nr. 6gd Østerby By, Sdr. Omme, lok.nr. 565-80009
  433758/20
 • til FMKommune og rådgiver m.fl. - Fra e-arkivet, graverender - tilsynsrapport COWI 2005.pdf
  433646/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kratholmvej 25, 5260 Odense S
  433671/20
 • Til Sweco: Godkendelse af tidsplan og budgetudvidelse
  434365/20
 • Til AL Auto, V2-afgørelse med bilag, Værkstedvej 22, Middelfart.pdf
  435198/20
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført pr. 31. december 2020
  433914/20
 • Til KIRK, V1-afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  433183/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  434410/20
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener
  433115/20
 • Til Lægen: ændring af cvr. nummer i henhold til aftale
  435119/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  433311/20
 • Til borger: Kvittering for fremsendte fotodokumentation af afgravning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  433486/20
 • Til borger - Svar til potentiel køber ang. forureningsundersøgelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  434488/20
 • til FMKommune og rådgiver m.fl. - lossepladsen - undersøgelser hidtil kun på matr. 7ø, Odensevej 42/44/46 Ringe
  433628/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  434409/20
 • Ydelsesstatistik 2017-19 - Ydelsesstatistik 2017.pdf
  435750/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 2
  435730/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 3
  435731/20
 • Ydelsesstatistik 2017-19 - Ydelsesstatistik 2018.pdf
  435753/20
 • Ydelsesstatistik 2017-19 - Ydelsesstatistik 2019.pdf
  435758/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 4
  435732/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 1
  435725/20
 • til DMR - ok at bruge B21 - SV: Klintevej 21
  439572/20
 • fra FMkommune til DMR - ønsker uddybning af poreluftsforslag mv. SV: Faaborg Sygehus
  439582/20

6. september 2020

Indgående

 • Re: Orientering om demensstyregruppe til følgegruppen for behandling og pleje
  444949/20
 • Fra borger: Vedr. Lokalitets nr.: 410-81405 - fremsendelse af fotos til dokumentation for afgravning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  433446/20
 • Fra borger: henv vedr Jordforuredning
  433150/20
 • til/fra Odense Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  440948/20
 • VS: Praktiserende fysioterapeuters adgang til fast track-testning
  473049/20

5. september 2020

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Østerkirkevej 22, 6400 Sønderborg.pdf
  433280/20
 • National model for systematisk test af kommunalt plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen_final.docx
  502202/20
 • Fra Borger, svar på høring om forurenet grund 27.08.20 3.pdf
  444232/20

Udgående

 • Til borger: Svar vedr status, Skovglimt, Sønderborg
  433760/20

4. september 2020

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune, Råstof, SV: Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Efterbehandling til natur med sø/søer
  509404/20
 • Fra Orbicon: Økonomi og oplæg til supplerende undersøgelser
  462940/20
 • Fra Sweco, Råstof, FW: Kudsk og Dahl. Indendørs støjmåling
  509401/20
 • Fra DMR, Kopi af mail til Kolding Kommune, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  457574/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk og Dahl. Indendørs støjmåling
  509399/20
 • Fra Cowi, Råstof, Inkl. TC_Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport.docx
  508395/20
 • Fra Cowi, Råstof, Endelig rapport og præsentation af analysens resultater
  508385/20
 • Fra Cowi, Råstof, Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport_inkl. udvidelse.pdf
  508387/20
 • Fra Cowi, Råstof, Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport_inkl. udvidelse.docx
  508386/20
 • Fra Esbjerg Komune, § 8-pligt, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  433179/20
 • Fra COWI: Tidsplan
  432051/20
 • Fra DMR: endelig detailprojekt og udbudsmateriale, Skolevej 7
  480753/20
 • Fra DMR: vedr. detailprojekt og jordmodtaget. Skolevej 7, Nørre Aaby
  480749/20
 • Fra Kolding Kommune, Fælles høringssvar på undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  431453/20
 • Fra Advokatfyn: henvendelse - lok. 479-00051 og 479-70189
  435747/20
 • Fra Advokatfyn: henvendelse - lok. 479-00051 og 479-70189
  435740/20
 • SV: Ang. tilladelse til minivådområde på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs
  432035/20
 • Fra DMR: Re: Pulje 10: Projektkontrol GeoGIS, Vandværksvej 9, godkendt
  435288/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kommentarer til ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 267, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  431642/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kommentarer til ansøgninger om råstofindvinding matr.nr. 267 m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  431633/20
 • SV: Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej
  431969/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Ikke § 8-pligt til projekteret byggeri, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  431296/20
 • Fra Haderslev Kommune, Bilag, Oplæg til undersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  432421/20
 • Fra Haderslev Kommune, mail med oplæg til forureningsundersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, Haderslev
  432419/20
 • Fra Energinet, Råstof, SV: Råstofindvindning i området ved Assens Kommune
  508351/20
 • Fra Kolding Kommune, mail med dokumentationsrapport, Gl Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  457569/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøgodkendelse - slaggeudlægning, Ilstedvej 2, 6710 Bramming
  431390/20
 • fra EDC: henvendelse - lok. 539-50086
  435676/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Kirkebjergvej 22, 5466 Asperup
  457866/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Kirkebjergvej 22,5466 Asperup
  457865/20
 • Fra Tryggaranti, Råstof, RE: Frigivelse af garanti
  508346/20
 • Fra Faaborg-Midftyn Kommune: Spørgsmål til indeklimamålinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  450484/20
 • Fra CPMR: Invitation til online General Assembly
  432511/20
 • TOP3Halvrsberetning-Halbjahresbericht2020.pdf
  430907/20
 • fra FMKOmmune - SV_ Odensevej 51, §8-dokumentation nedrivning, vilkår 2, foreløbig kortlægningsvurdering
  432044/20
 • TOP4Halvrsregnskab-Halbjahresabschluss2019.pdf
  430912/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  432277/20
 • TOP5Budget-Haushalt2021-2022_0.pdf
  430915/20
 • TOP6EvalueringskonceptUdvalgene-EvaluierungskonzeptAusschsse.pdf
  430917/20
 • 11.09.2020Dagsorden-Tagesordnung.pdf
  430906/20
 • Fra MOE A/S: Bülows Kaserne - jord ved elevatorafgravning
  432777/20
 • Ligestillingsredegørelse 2020
  499534/20
 • Ligestillingsredegørelse 2020
  499524/20
 • Fra rådgiver: SV: Ang. tilladelse til minivådområde på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs
  432040/20
 • Fra grundejer: Vedr. bemærkninger til V1-høringsbrev af den 03-09-2020 for Neversvej 40, 5690 Tommerup
  431333/20
 • Fra WT: notat til bestyrelsesmøde den 4. sept 2020
  433697/20
 • Fra WT: respons på bestyrelsesmøde 4. sept. 2020
  433683/20
 • Fra Orbicon: Vedr. dyb moniteringsboring
  449778/20
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk
  433303/20
 • Fra Sweco: Tidsplan for færdiggørelse
  434275/20
 • fra FMKommune - tråd over aftaler ml. kommune og bygherrerådgiver -SV: Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser, Odensevej 42/44/46 Ringe
  433473/20
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435492/20
 • IKAS - Psykolog ophører - tro og love erklæring
  435948/20
 • IKAS - psykolog ophører
  435945/20
 • Fra SANST: henvendelse - lok. 461-04076
  435700/20
 • Fra SUM: Spørgsmål vedr. Nyt OUH
  437723/20
 • Fra projekt: Afslutning af projekt, regnskab mv.
  454323/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, § 8-pligt, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  433191/20
 • Til DMR, Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, Haderslev
  432899/20
 • Til Franck, Orientering om afgørelse, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  432894/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ.pdf
  432884/20
 • Til Odense Kommune, Orientering - udgår inden kortlægning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  432887/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ.pdf
  432889/20
 • Til VSM Contractors A/S: V1V2-kortlægning af Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gæ Tallerupgård, Tommerup
  432816/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - Kortbilag, endelig
  432815/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - V1V2-afgørelse, endelig, matr 1gæ, VSM Contractors
  432817/20
 • Til Udbetaling Danmark - Kopi af anmodning om betaling, Fjordvejen 37, Fredericia
  432395/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til pplæg til monitering, Odensevej 45, 5750 Ringe
  432082/20
 • høring vedr. kortlægning af del af Thurøvænget 4b, 7000 Fredericia
  431760/20
 • V2-afg_UDKAST_1.pdf
  431761/20
 • kortbilag.pdf
  431763/20
 • V2-høring_1.pdf
  431762/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Svar ang. råstofindvindning i området matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  431539/20
 • Til, Energinet, Råstof, SV: Råstofindvindning i området ved Assens Kommune
  508367/20
 • Til interessent, RÅSTOF, Mail til korrekte mailadresse med høring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  431442/20
 • Til myndigheder og interessenter, RÅSTOF, Myndighedshøring 12i Veerst By.pdf
  431374/20
 • Til myndigheder og interessenter, RÅSTOF, Mail om myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  431373/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 - Faktura Agrolab
  431048/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 - Faktura Agrolab
  431043/20
 • Til EDC: svar på henv. vedr. Tværvejen 12, 6360 Tinglev - EDC62303704
  435683/20
 • Rev. Notat den sidste sidste 12. maj 2020.docx
  430656/20
 • Adgangen til specialiseret palliation_Region Syddanmark.pdf
  430659/20
 • Til arbejdsgruppen vedr. den sidste tid: Dagsorden til møde i arbejdsgruppen vedr. den sidste tid 10. sept. 2020 kl. 9.15-11.00
  430657/20
 • Dagsorden_Den sidste tid_møde 3_10 september 2020.docx
  430658/20
 • positionspapir-for-udvikling-af-den-palliative-indsats-danske-regioner-august-2020.pdf
  430660/20
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Orientering om ændring af off. indsats på matrk.n. 44, 1772 og 1891 Toftlund Ejerlav, Toftlund, lok. 525-00513
  430392/20
 • Region Syddanmark - Databehandleraftale med e-Boks (jpa 20200828).pdf
  430315/20
 • E-Boks databehandler aftale underskrevet fra Region Syddanmark - til underskrift hos e-Boks og returnering til Region Syddanmark
  430314/20
 • Til Tryggaranti, Råstof, Frigivelse af garanti
  508340/20
 • Til Tryggaranti, Råstof, Fra Nymølle, Råstof, Garantidokument.pdf_Sagsnr_17-37908_Dokid_402947-20_v1(1).pdf
  508341/20
 • Til borger -Fjelsted - telefonisk svar på forhøring
  432842/20
 • Til COWI: Oversigtskort til brug for kortlægning
  430424/20
 • Til borger - Kortbilag, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  430925/20
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Svar på henvendelse, Fynsvej 27, 5500 Middelfart
  431291/20
 • Til Borger (Vejrøvænget 2): Svar vedr. Høring vedr. Forurenet grund vejrøvænget 2, Fredericia
  431090/20
 • Til Borger: Vedr. ejendommen Østergade 25, 6520 Toftlund, lok. 525-00513
  430348/20
 • Til borger - fremsendelse af teknisk rapport, Høgelundvej 34, 7323 Give
  431195/20
 • Til borger - V1-afgørelse - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.docx.pdf
  430272/20
 • Til MOE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredricia
  431424/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  430919/20
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Ulvevænget 4, 7100 Vejle
  431092/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  432782/20
 • Fra borger - anmodning om teknisk rapport, Høgelundvej 34, 7323 Give
  431171/20
 • Til WT : Svar på fremsendte eksempler på fra match til koncept
  431223/20
 • TIl Vejle kommune - til orientering, udgåret brev, Høgelundvej 34, 7323
  430942/20
 • Til Kommunen, vedr. Vandforsyning på Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  432957/20
 • til FMKommune og rådgiver - Odensevej 51, §8-dokumentation nedrivning, vilkår 2, foreløbig kortlægningsvurdering
  431785/20
 • Til LokalBolig Dalum-Hjallese ApS: Svar på henvendelse, Bjergmarken 62, Dalum Losseplads, 5260 Odense S
  432404/20
 • SV: Information om ændret indhold i Tryghedskassen - vil I formidle? ÆNDRING AF TEKST
  430851/20
 • Til Varde Kommune -HØRING vedr. skovrejsning i lerinteresseområde på matr.nr. 9b, 10b & dele af 10a Oved By, Øse
  432783/20
 • Til LE34: Servitut i Tingbogen er nu slettet, Havnegade 32, 5000 Odense C
  432927/20
 • Til MOE A/S: Tilbagemelding vedr. udtagning af mindre område på Bülows Kaserne - jord ved elevatorafgravning
  432785/20
 • Til grundejer: Vedr. kvittering for bemærkninger til Region Syddanmarks V1-høringsbrev for ejendommen Neversvej 40, 5690 Tommerup
  431350/20
 • Fra praksis: anmodning om ændring af cvr. nummer
  435109/20
 • Til DMR: Vedr. Referat Rismarksvej 52
  433505/20
 • Til Ingeniørne: Tidsplan for regionens fase 1 - undersøgelse på Rismarksvej 52
  433517/20
 • Til Middelfart Kommune: Bem. til analyseresultater
  437539/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076
  435715/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076
  435711/20
 • Pukkelafvikling Fertilitetsklinikken OUH
  432072/20

3. september 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog med DMR om jordhåndtering og tilsyn, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  430848/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Endelig undersøgelsesrapport inkl. afværgeprogram
  430519/20
 • Fra DMR: Status for monitering af fri fase, Skårup
  430190/20
 • Re: Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg
  430185/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - AFSLAG til at anvende knust asfalt på ny markvej
  444401/20
 • Fra Langeland Kommune: AFSLAG til at anvende knust asfalt på ny markvej, Kassebøllevej 17, 5900 Rudkøbing
  444400/20
 • SV: Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg
  430184/20
 • Fra DGE, Bilag til revideret oplæg efter samtale, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  427979/20
 • Fra DGE, Revideret oplæg efter samtale, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  427978/20
 • Evalueringsoplæg Den didaktiske podcast
  428516/20
 • Anne Dürr Ægidius - SV: Forespørgsel om Aktindsigt i forhold vedrørende udbetalinger til læger for corona-henvisninger
  430276/20
 • Fra Cowi, Råstof, Tillæg til kontrakt med Cowi.pdf
  508320/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  508319/20
 • Fra rådgiver - resultater af grundvandsanalyser
  472574/20
 • Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg
  425805/20
 • Materialeanmodning regioner.pdf
  446503/20
 • VS: Materialeanmodning: forundersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  446502/20
 • Statusnotat 1 og budgetstatus 1 for Pulje 26 Odense del 1.
  426355/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Mail med 3 stk væsentlighedsvurderinger matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  432059/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde1_endelig.docx
  432060/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde 1 og 2_endelig.docx
  432062/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde2 matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  432061/20
 • SV: Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej
  424368/20
 • Fra Jord-Miljø A/S: Revideret placering af indeklimamålinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  450475/20
 • fra evaluator
  475537/20
 • Bilag 3 - Uddannelsesredegørelse 2020 MPH.pdf
  470704/20
 • Suggestion for meeting form summer 2021
  429398/20
 • Fra WT - DO og materiale til Ekstraordinært bestyrelsesmøde 3. 09 2020
  430099/20
 • Fra COWI: Status, Kortlægningsbreve og vurderinger samt timeforbrug
  430642/20
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. 561-00202
  430520/20
 • Fra Borger (Vejrøvænget 2): Vedr. høring vedr. Forurenet grund vejrøvænget 2, Fredericia
  431081/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fremsendelse af sagsakter i forbindelse med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genanvendelse af knust beton på opbevaringsplads for både på Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  431472/20
 • fra FMKommune - bemærkninger til rådgiversvar til rapport
  430377/20
 • Indberetning
  499684/20
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Henvendelse, Fynsvej 27, 5500 Middelfart
  431288/20
 • Fra COWI: Præcisering af status, Kortlægningsbreve og vurderinger samt timeforbrug
  431252/20
 • Fra MOE A/S: Vedr. info om anlægsarbejde og anmodning om materiale for Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia, Bülows Kaserne
  431395/20
 • Fysioterapeut - vikarperiode stopper
  433256/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, olieforurening ved råoliemanifold (MST Id nr.: 1668987)
  433061/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Skyttehusgade 22A, 26A, 28A, 7100 Vejle
  430344/20
 • Fra praksis: mail med anmodningom åbning for tilgang pr. 1. oktober 2020
  447249/20
 • Psykolog - opsiger ydernummer - tro og love erklæring
  435773/20
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr evt. oprensning og supplerende undersøgelser på Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  436277/20
 • Psykolog - opsiger ydernummer
  435770/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Resultater - renbundsdokumentation, Merianvej 2, 5500 Middelfart
  437536/20
 • fra Assens Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  441018/20
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik AS: udkast til mødereferat
  441845/20
 • SV: Ansøgning Lyrik og Musik i Naturen
  426372/20
 • Knæ- og hofte propakker
  426425/20
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. forurening på Anemonevej 4, Kolding
  428679/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr efterbehnadling, Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted
  430150/20
 • Kvittering fra Medicinrådet: Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft
  428057/20
 • Fra Niras: mail vedr. Notat over udførte målinger på Kongensgade 105, Fredericia
  426760/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  427216/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar i forhold til regionens bemærkninger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  428481/20
 • Den gældende § 2 aftale.
  426082/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Tårup Strandvej 2, 5300 Kerteminde, matr. 1fg, lokalitet 439-00002
  430717/20

Udgående

 • Til DMR: kommentarer til udkast til detailprojekt og udbudsmateriale, Skolevej 7, Nørre Aaby
  480743/20
 • Møde på Alssundgymnasiet på mandag 31. august 2020.docx
  428932/20
 • Til ungdomsuddannelserne i Sønderborg: Kort referat fra møde vedr. røgfri skoletid 31. august 2020
  428931/20
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. værditabsafværge 63681-42058, Adelgade 138, Bogense
  428773/20
 • Til COWI. SV og kommentar til: Adelgade 138, Bogense: Oplæg afværgeprogram
  428380/20
 • Til DGE, Bekræftelse af oplæg, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  429742/20
 • Til Borger: SV: Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Resultater fra undersøgelser på Skovvej 22 og retablering
  427224/20
 • Særligt vedr. Sønderjylland: Optagelsestal fordelt på bopælskommune
  449735/20
 • Særligt vedr. Sydvestjylland: Optagelsestal for stx og hf fordelt på bopælskommune
  449734/20
 • Særligt vedr. Fyn: Optagelsestal for stx og hf fordelt på bopælskommune
  449732/20
 • Til Energinet, Råstof, Råstofindvindning i området ved Assens Kommune
  508308/20
 • Til Energinet, Råstof, matr. nr. 10u ørsted by, ørsted.pdf
  508310/20
 • Til Rådgiver: Ny sagsbehandler
  425056/20
 • Til lodsejer - svar på mail om skrænter -matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  424984/20
 • Opstartsmøde STEM4CLIMATE - dagsorden og dokumenter
  424993/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. Neversvej 38 og 40, 5690 Tommerup - V1-varsling
  430161/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte arealer, lok. 485-90002
  430159/20
 • Til KIRK & THORSEN INVEST AS, V1-høring med bilag, Søndergade 14A-E, 7100 Vejle
  426427/20
 • Til 2 rådgivere: udbudsmateriale 1
  428486/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  427317/20
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genanvendelse af knust beton på opbevaringsplads for både på Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  428988/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Udkast, V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  430148/20
 • Til Cowi. Underskrevet mail vedr. supplerende
  424426/20
 • Til Borger: Vedr. Læsøgade 14: Luftfoto fra 1954, der danner grundlag for V1-varsling
  428656/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  426367/20
 • Til grundejer: V1-høring, Neversvej 40, 5690 Tommerup
  430157/20
 • Til borger: telefonnotat, svar på henvendelse vedr. forurening på Anemonevej 4, Kolding
  428796/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på henvendelse, Tårup Strandvej 2, 5300 Kerteminde, matr. 1fg
  430775/20
 • Region Syddanmark - anmodning om godkendelse af revision
  477721/20
 • Fra DMR - Revideret tidsplan, pulje 45 og 46
  430526/20
 • Til Sweco: Opsummering fra telefonmøde
  434015/20
 • Til KIRK, V1-kortbilag, afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  433104/20
 • Til KIRK, V1-afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  433105/20
 • Optagelsestal for de gymnasiale uddannelser i Syddanmark
  449731/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V1, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  430149/20
 • VS: Lokalitetsnr. 62100142 - Ndr. Ringvej 57, Kolding VS Anette H
  426668/20
 • Til 2 rådgivere: udbudsmateriale 2
  428492/20
 • Til grundejer: V1-høring, Neversvej 38, 5690 Tommerup
  430155/20
 • Til NIRAS: Godkendelse af plan for frigravning og forlængelse af boring
  424888/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  427312/20
 • Til DMR: Kommentarer til rapport, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  428971/20
 • Til borger - Oreintering om svar vedr. Etablering af fredskov i interesseområde for sand, grus og sten
  427015/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, Kortbilag til V1-høring, Pottemagervej, Vejle.pdf
  424890/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Neversvej 38, 5690 Tommerup
  430156/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Pottemagervej 2, 7100 Vejle.pdf
  424898/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, V1-høring, Pottemagervej 2, 7100 Vejle.pdf
  424905/20
 • Til Haderslev kommune + Skat: Kopi af V2-kortlægning + Rapport, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev
  426374/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde -V1-varsling
  430154/20
 • MJØLS.pdf_Sagsnr_20-36763_Dokid_414818-20_v1.PDF
  427724/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Neversvej 40, 5690 Tommerup
  430158/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V1-varsling, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  430147/20
 • Pukkelafvikling af grå stær operationer på Øjenafdelingen OUH
  424430/20
 • Mail fra borger + svar omkring registrering af boliganmodning, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst - Gartneri Udsigten - journal nr. 20/23679
  424432/20

2. september 2020

Indgående

 • Fra DMR: Udkast til detailprojekt og udbudsmateriale, Skolevej 7, Nørre Aaby
  480744/20
 • Fra VSM Contractors A/S: Endeligt høringssvar til kortlægning af Smedevej 12, 5690 Tommerup
  430673/20
 • Fra VSM Contractors A/S: Bilag - tidl. høringssvar
  430674/20
 • Til Borger, Vedr. supplerende undersøgelse på Åbakkevej 1, 5462 Morud.
  422914/20
 • Fra lodsejer - Tegning vedr Lykkegårdsvej 10 Veerst - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  424420/20
 • Dialog med Strøjer RÅSTOF Om Basselund, afgravet og reetableret
  422074/20
 • Parcelvej 6 - frivilligt oprensning.pdf
  423957/20
 • VS: Parcelvej 6 - frivillig oprensning af grund - Att. Lisbeth tygesen
  423955/20
 • Fra Odense Kommunes, høringssvar vedr. påbudsmuligheder, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  478518/20
 • FRA RH: Møde om vilkårsændringer mm i 3.7
  421813/20
 • Dialog med NCC RÅSTOF Om udlevering til støbeprojekt udenfor normal åbningstid Sellebjerg 8. sept. 2020
  421531/20
 • Fra Rambøll: tilrettet rapport, Nyborg gasværk
  480702/20
 • Fra COWI: status Grønnegade, Rolfvej og Højløkke alle
  421187/20
 • Fra COWI: status Grønnegade, Rolfvej og Højløkke alle
  421183/20
 • Fra COWI: status Grønnegade, Rolfvej og Højløkke alle
  421184/20
 • Fra COWI: resultater af overfladeprøver, Rolfvej
  420972/20
 • Fra Rambøll: rapportudkast, Vestergade 78, Svendborg
  480674/20
 • Fra Fredericia Kommune: Oplysninger vedr. VIA-anlæg
  476168/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Notat vedr. undersøgelser ved VIA-anlægget.pdf
  476172/20
 • Mødemateriale - Møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health - 08092020.pdf
  470697/20
 • Fra DMR: Afsluttende dokumentationsrapport for gasmålinger
  452723/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om tillæg til § 8 tilladelse
  452679/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  425017/20
 • Fra LokalBolig Dalum-Hjallese ApS: Henvendelse, Bjergmarken 69, Dalum Losseplads, 5260 Odense S
  432396/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genanvendelse af knust beton på opbevaringsplads for både på Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  424814/20
 • VS: Høring af Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024
  455939/20
 • Fra Mediq: Opfølgning 2. omgang oplysninger
  432529/20
 • Indberetning
  499682/20
 • Fra DMR: Pulje 21: Rismarksvej 52 - Referat opstartsmøde
  433483/20
 • Fra HedeDanmark, Råstof, Skovrejsning inden for råstofinteresseområde på mart. 33c tilhørende ejendommen Stilundvej 19, 6621 Gesten.
  452059/20
 • Fysioterapeut - Endt barsel og starte pensionsindbetaling igen
  433634/20
 • Fra Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Vedr. spørgsmål til sagen om udkast til §8-tilladelse til etablering af dæklager på Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  433708/20
 • Fra Varde Kommune: Til oplysning - afgørelse, anvendelse af slagge, Tistrupvej 13, 6823 Ansager, Varde Kommune
  463322/20
 • Fra Odense kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af stikledninger, Middelfartvej 115 og 115B, 5200 Odense V
  446310/20
 • Fra Rybners: Referat fra møde om projekt "Unge og trivsel i fællesskaber"
  439858/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt (modtaget 2/9-20)
  440672/20
 • Fra Franck Miljiø og Geoteknik: Spm. til regionens kommentar
  441836/20
 • Fra Videnscenter for Miljø og ressourcer: MFMNs Høring af Afgrænsning forud for udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering af Vandområdeplanerne 2021-2027 (MFVM Id nr.: 5255648)
  437281/20
 • Fra rådgiver JH: Kvittering for modtagelse af udgået-brev, Simmerstedvej 26, Haderslev
  424834/20
 • 17.08.2020Referat-Protokoll.pdf
  421522/20
 • Fra Orbicon: Bilag Nørregade 90 Vejen ver. 7_082020.pdf
  422739/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  423573/20
 • Fra borger: Fwd: Vedr. jordprøve på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  421712/20
 • Fra Borger: henvendelse: Østergade 25, 6520 Toftlund
  429551/20
 • Fra Danske Regioner, Råstof, råstofredegørelsen 2020
  453328/20
 • Fra Niras: Økonomi og kommende arbejder
  424409/20
 • Fra COWI: Vedr. revner i mur
  424405/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om sagsmateriale for matr. 2271h
  421878/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  423601/20
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. §8-sag fra Købmagergade 111, 7000 Fredericia
  423673/20
 • Fra WT - afrapportering pr. 30/6-2020
  421601/20
 • Fra Orbicon: Bilag Nørregade 90 Vejen ver. 7_082020_kompr.pdf
  422693/20
 • Høring over udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile
  423434/20
 • Fra KLH Erhverv: Henvendelse, Haderslevvej 145, 6000 Kolding
  423469/20
 • Bilaglinksamling-AnlageLinksammlung.pdf
  421525/20
 • Fra Rambøl - 3 stk væsentlighedsvurderinger - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  424402/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  423534/20

Udgående

 • Til Cowi, Råstof, Tillæg til kontrakt med Cowi.pdf
  508282/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  508281/20
 • [Sagsnr.:20/2436]
  420977/20
 • Til DMR: spørgsmål vedr. tidsplan for Libavej
  420945/20
 • Til COWI: svar på småjusteringer Rolffvej
  420933/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 2 Situationsplan med byggemodning.pdf
  452686/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 1 Ledningsplan.pdf
  452682/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 3 Situationsplan med byggemodning og forureningsforhold.pdf
  452687/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Ansøgning om tillæg til §8 tilladelse.pdf
  452680/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 4 Forløb af byggemodning i område 5.pdf
  452689/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag - Bilag 5 Analyseresultater fra tidligere undersøgelser.pdf
  452693/20
 • Til Sweco: Accept af foreslået budgetudvidelse
  434010/20
 • Til Epinion: vedr. Praksisnære Projektuger
  424204/20
 • Til Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Vedr. spørgsmål til sagen vedr. udkast til §8-tilladelse, Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  433568/20
 • Pukkelafvikling ekkokardiografier medicinsk afd Svendborg OUH
  422529/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik AS: Kommentar til møde
  441828/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  424269/20
 • Til Borger: V1-høring, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424290/20
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Adelvadvej 1, 6240 Løgumkloster
  424233/20
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, V1-høring med bilag, Elsdyrvej 18X, 7100 Vejle
  422031/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424289/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424253/20
 • Til F. Engel, HAB og Haderslev Kommune: Meddelelse om lokaliteten udgår af kortlægning, Simmerstedvej 26/ Bøndergårdene 38/ Bellahøjvej 1, Haderslev
  424258/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1 og 2, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  423514/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  423490/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424265/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Vejrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424285/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  424273/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for matr. 2271h, 461-04040
  421889/20
 • Til Borger, Kortbilag, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C.pdf
  423540/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  424267/20
 • Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft
  424321/20
 • Til Borger: V1-høring, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424288/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  423515/20
 • Til Borger: V1-høring, Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424274/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424291/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C.pdf
  423539/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  423513/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424266/20
 • Region Syddanmarks svar på anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 7 jf.lbk.nr 145 af 24/2/2020
  421322/20
 • Til Borger: V1-høring, Læsøvej 12, 7000 Fredericia.pdf
  424281/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for 461-60010 og 461-60016, Rugårdsvej 1, Odense C, mail 2
  421702/20
 • Til rådgiver: Orientering om afkortlægning til rådgiver, Simmerstedvej 26, Haderslev
  424264/20
 • Til Odense Kommune, Varsling om V1- og V2-kortlægning, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C
  423512/20
 • Til Vejle Kommune: Høring om forurening på Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  421517/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  423489/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424248/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for 461-60010 og 461-60016, Rugårdsvej 1, Odense C, mail 3
  421708/20
 • Til grundejer, kommunene og vurdst.styrelsen: Afgørelse om kortlægning af del af Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  421283/20
 • Til KLH Erhverv: Svar på henvendelse, Haderslevvej 145, 6000 Kolding
  423483/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for 461-60010 og 461-60016, Rugårdsvej 1, Odense C, mail 1
  421696/20
 • Pukkelafviklingsaftaler for vulvalidelser og urogynækologi afd for Kvindesygdomme SLB
  422018/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Alrøvænget 2,4,6, 8, Hjarnøvænget 8, 10, Læsøvænget 10, 12, 14, Vejrøvænget 2, 4, 6, 7000 Fredericia
  424293/20
 • Til Odense Kommune, V2-varsling, Østerbro 1, 5000 Odense C
  423487/20
 • Til Odense Kommune, Varsling om V2-kortlægning, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C
  423537/20
 • Til borger, NABO orientering, Vellingevej 24, Otterup
  421901/20
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Brydes Alle 4 m.fl..pdf
  421481/20
 • Til grundejer og kommune: høring vedr. ændring af korlægning på Kilen 10-16, 6200 Aabenraa
  421567/20
 • Til Borgere: Kortbilag til V1-høringer, 607-81163.pdf
  424292/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424262/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Læsøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424280/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424276/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424260/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  423488/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C.pdf
  423538/20
 • Til Lokalbolig: Svar på henvendelse, Stenløse Bygade 21, 5260 Odense S
  423021/20
 • Til Borger: V1-høring, Læsøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424278/20
 • Til Borger: V1-høring, Vejrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424284/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Læsøvej 12, 7000 Fredericia.pdf
  424282/20
 • Til Borger: V1-høring, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  424272/20
 • Pukkelafvikling ortopædkirurgiske forundersøgelser SVS
  422011/20

1. september 2020

Indgående

 • Fra Tønder Kommune, Nyt udkast til tillæg til § 8-tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  420894/20
 • Fra Tønder Kommune, Nyt udkast til tillæg til § 8-tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  420895/20
 • Fra COWI: Status samt småjusteringer Rolfvej
  420932/20
 • Fra Sweco: rettelse til Udbud af udførelse af afværge på Nørrebro 118, Rudkøbing - Rettelsesbrev
  493161/20
 • Fra Svendborg Kommune, Revideret oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  441748/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Spm. om indsats for OFV, bl.a. matr. nr. 1207r, Esbjerg Bygrunde
  420896/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203440 Snittegning af plansilo
  434561/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Accept af anvendelse af slagger, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
  434560/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203238 Accept af anvendelse af slagger fra affaldsforbrænding
  434567/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203224 Anmeldelse side 2_underskrevet af bygherre
  434565/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203230 Slaggedeklaration
  434563/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203228 Situationsplan
  434564/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203223 Anmeldelse iht Restprod_bek
  434566/20
 • fra Vejle kommune Øster Snede vej 3 (630-81743)
  418426/20
 • Fra Kudsk og Dahl, Råstof, 3_162_16_order confirmation_K+D_spare parts_G2500 and G1400.pdf
  508229/20
 • Fra Kudsk og Dahl, Råstof, VS: order confirmation spare parts jig´s G1400, G2500 plant Roedekro
  508228/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om indflytning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  430721/20
 • Fra Lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  471394/20
 • Fra Jord og Vand, RÅSTOF, Høringssvar på myndighedshøring matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  418144/20
 • Fra projekt: Tilsagnsskrivelse retur / underskrevet
  419365/20
 • Fra Medicinrådet: Udvidet sammenligningsgrundlag inflammatoriske tarmsygdomme
  419726/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Jordhåndteringsplan for spor og vejudvidelse på Fredericia Havn
  418963/20
 • Fra Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Fremsendelse af snit over kommende bygning til dæklager påVejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  420681/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft
  419834/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. §8 ansøgning byggefelt 13, Kanalbyen, Fredericia
  419844/20
 • RSYD-912-2020-08-21_underskrevet.pdf
  418236/20
 • Fra NIRAS: Vedr. nye vandprøver
  418686/20
 • Fra Fredericia Kommue: Fælles kommentarer til §8 ansøgning byggefelt 14, Kanalbyen, Fredericia
  419941/20
 • scan.pdf
  418472/20
 • Fra MST: § 21 afgørelse - Ikke miljøvurderingspligt for etablering af sikrings- og støjvold på Flyvestation Skrydstrup
  418565/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  418188/20
 • Fra Varde Kommune, Råstof, HØRING vedr. skovrejsning på matr.nr. 2am Søndersig By, Lunde
  452145/20
 • Bilag 3 Vision for Sundhedscenter Haderslev og det tværsektorielle samarbejde - udkast.pdf
  430313/20
 • Bilag 1 Tids og handleplan for Ærø samarbejdet.pdf
  448611/20
 • Dagsorden til 8. møde i Administrative styregruppe Ærø samarbejdet
  448602/20
 • Bilag 2a Undersøgelsesdesign.pdf
  430298/20
 • Bilag 2 Samarbejde mellem almen praksis og Ældre og Sundhedsområdet Ærø Kommune.pdf
  448608/20
 • Samlet plan for Covid-19 test-setup rev.docx
  449536/20
 • 08092020 Dagsorden 8. møde i Administrativ styregruppe Ærø Kommune og RSYD.pdf
  448604/20
 • 630-82410, Ulvehavevej 16, 7100 Vejle_med supplerende vedr. 631-00510.pdf
  508269/20
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47 - VVS-gennemgang, økonomi
  434002/20
 • Fra Eendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Mødemateriale til bestyrelsesmøde
  434438/20
 • AmbuFlex løsning til KOL
  433590/20
 • Fra system:: yder lukket automatisk.
  433155/20
 • Fra projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job"
  463352/20
 • Fra Sweco: VU - Dejrupvej 16 Outrup, vand - Suppl. undersøgelser, økonomi
  421849/20
 • Fra Boger: Telefonhenvendelse: Adelvadvej 1, 6240 Løgumkloster
  424231/20
 • Offentlig høring: Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling
  422028/20
 • Internt kortlægningsnotat, Ulvehavevej 16, 7100 Vejle - udkast.docx
  508589/20
 • Fra Sparekassen: Vedr. Tangevej 15, 5750 Ringe
  421594/20
 • fra Fredericia kommune . Hellested, Vester Voldgade 9
  453590/20
 • Fra MW konsult: Svar vedr gravning, Ågårdsvej, Egtved
  421025/20
 • Fra Cowi: Opdateret budgetter
  421252/20
 • Ansøgning.pdf
  418317/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  418137/20
 • Fra borger - svar på forhøring Fjelsted - Store Landevej 133.
  419099/20
 • RSYD-890-891-892-893-2020-08-21_underskrevet.pdf
  418234/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  420964/20
 • Fra COWI: Opdateret budgetter
  421246/20
 • Høring af Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024
  482254/20

Udgående

 • SV: Anmodning om forlængelse
  420265/20
 • SV: Projekt VOYAGER Halvårsrapport - forlængelse af projektperioden
  419927/20
 • Til Kudsk og Dahl, Råstof, Samtale med rådgiver
  508239/20
 • til Nymølle A/S RÅSTOF Igangsætningstilladelse på forespørgsel
  421650/20
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Rykker for myndighedshøringssvar matr.nr. 267 m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  419787/20
 • Til Lertranskøbaf - regionens kommentar vedr. ansøgningen om 20 år - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  481206/20
 • Kontrakt Sandagervej, kursus
  418186/20
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Kontrakt m.m. vedr. kurser i røgfrit liv - korte samtaler med unge i Vejle
  418183/20
 • Til Lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  471398/20
 • til henvender, Nygade 20, 7323 Give
  418308/20
 • Til borger - Fjelsted - Store Landevej 133.
  419084/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, V1-høring, Havelodden 1, Vejle.pdf
  418230/20
 • Til Borger: Tlf notat, henv. til borger vedr. forurening på Bjergmarken 69, 5260 Odense S
  419287/20
 • Til Middelfart Kommune: Kortbilag med eksisterende V1 og V1-udvidelsen, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  419471/20
 • Til NIRAS: Vedr. nye vandprøver
  418076/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt til Jordhåndteringsplan for spor og vejudvidelse på Fredericia Havn
  418971/20
 • Til AAB Vejle, V1-høring med bilag, Borgm Madsens Gade 1, 3, 5, 7 og Roarsvej 10, 7100 Vejle
  418351/20
 • Til Strange Invest ApS, V1-høring m bilag, Pottemagervej 3, 7100 Vejle - Til Strange Invest ApS, V1-høring m bilag, Pottemagervej 3, 7100 Vejle
  418897/20
 • Til Borger - Fjelsted - telefonisk svar på forhøring
  418985/20
 • Til Middelfart Kommune: Udkast, Afgørelse om V1-udvidelse, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  419346/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418105/20
 • Til Middelfart Kommune: Regionens vurdering vedr. fjernelse af asfaltforurenet jord, Byvejen 29, 5466 Asperup.pdf
  419748/20
 • Til WT - svar på fremsendt spørgsmål
  420887/20
 • Til COWI: Godkendelse af tilbud
  418006/20
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418157/20
 • Til K&J EJENDOMME, Kortbilag til V1-høring, Horsensvej 45A, 7100 Vejle.pdf
  418089/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Jord og Miljø A/S: Regionens bemærkninger til forslag til monitering, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  418344/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk.
  418080/20
 • Til borger: V0-orientering, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  419916/20
 • Til prakis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418212/20
 • Til Berg Advokater: Bilag til "Vedr. udvidelse" - Høring - udvidelse af V1 kortlægning inkl. bilag, 529-40170
  418371/20
 • Til K&J EJENDOMME, V1-høring, Horsensvej 45A, Vejle.pdf
  418098/20
 • Til K&J EJENDOMME, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Horsensvej 45A, Vejle.pdf
  418094/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Jordhåndteringsplan for spor og vejudvidelse på Fredericia Havn
  418978/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, Kortbilag til V1-høring, Havelodden 1, Vejle.pdf
  418223/20
 • Til NIRAS: Godkendelse af vandprøver
  418692/20
 • Til borger, V1-høring m bilag, Mejsling Skovvej 28, 7100 Vejle - Til borger, V1-høring m bilag, Mejsling Skovvej 28, 7100 Vejle.pdf
  418749/20
 • Til Sparekassen: Vedr. nuancering og belåning af Tangevej 15, 5750 Ringe
  419838/20
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418218/20
 • Til borger - kvittering for svar partshøring -Fjelsted - Store Landevej 133.
  419251/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418155/20
 • Til WT - afklaring af spørgsmål
  420882/20
 • Til borger, V1-høring m bilag, Nørretorv 1A, 1B, 7100 Vejle - Til borger, V1-høring m bilag, Nørretorv 1A, 1B, 7100 Vejle.pdf
  419236/20
 • Til MW konsult: Svar vedr forespm om jordtilførsel, Ågårdvej, Egtved
  418986/20
 • Til Berg Advokater: Vedr. udvidelse af V1 kortlægning, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro, lok. 529-40170
  418366/20
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse, - Nygade 20, 7323 Give 2 høringssvar.pdf
  418310/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Havelodden 1, Vejle.pdf
  418227/20
 • Til Middelfart Kommune (Natur og Miljøafdelingen): Vedr. regionens vurdering vedr. fjernelse af asfaltforurenet jord, Byvejen 29, 5466 Asperup
  419779/20
 • Til MST: Høringssvar vedr screening af etablering af sikrings- og støjvold på Flyvestation Skrydstrup
  418304/20
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om høring, 529-40170
  418385/20
 • Til Middelfart Kommune: V1-varsling, V1-udvidelse, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  419337/20
 • Til prakis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418096/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Havelodden 1, Vejle.pdf
  487155/20
 • Til projekt: anmodet om mindre tilretninger af budget
  437053/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1 og 2, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C
  420670/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på V2, Østerbro 1, 5000 C
  420916/20
 • Til Orbicon: Nørregade
  421713/20
 • Til Middelfart Kommune (Natur og Miljøafdelingen): Vedr. Byvejen 29, 5466 Asperup, matr. nr. 20d Båring By, Asperup - en del V1-varsles (udvidelse af V1)
  419771/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-høring m bilag, Nørregade 30, 32, 7100 Vejle - Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-høring m bilag, Nørregade 30, 32, 7100 Vejle.pdf
  419473/20
 • Til borger: Bilag, Kortbilag over V0-areal, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  419930/20
 • Til Sweco: Vedr. VU - Dejrupvej 16 Outrup, vand - Suppl. undersøgelser, økonomi
  421844/20

31. august 2020

Indgående

 • Fra JV - Aktindsigt
  435928/20
 • Fra Rambøll, Havrekær 64 - slutopgørelse og dokumentation for inddatering i GeoGIS
  418181/20
 • Fra Rambøll, Elvedgaardsvej Lp. - slutopgørelse og inddatering i GeoGIS
  418146/20
 • Halvårsevaluering
  419222/20
 • Fra Niras, rÅSTOF, Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Efterbehandling til natur med sø/søer
  508205/20
 • Fra Esbjerg Kommune, VVM screening, slagge, Videkærvej 22, 6740 Bramming
  420899/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøgodkendelse t. slaggeudlægning, Videkærvej 22, 6740 Bramming
  420897/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøgodkendelse, Slaggeudlægning, Videkærvej 22, 6740 Bramming
  420898/20
 • Til ansøger RÅSTOF Dialog om fremdrift i tillladelsen
  421716/20
 • Fra DMR: Vedr. 510-81245 Gabøl Byvej 22, Gabøl
  439587/20
 • Fra Niras: Vedr. frigravning af boringer
  425752/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Forespørgsel om Møsvrå grusgrav
  416494/20
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - rapport til kommentering
  416313/20
 • image002.jpg
  416314/20
 • image004.jpg
  416315/20
 • Fra Niras - Miljøkonsekvensrapport tilrettet version - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  417728/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  508200/20
 • Afrapportering på projekt ROBOlæring
  419232/20
 • ROBOlæring - halvårsrapport august 2020.pdf
  419233/20
 • Fra LIFA: Vedr. slettelse af privat fællesvej på matrikelkort
  418532/20
 • Fra projekt: Afrapportering af projektet
  453526/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Klippehagevej 22, Fredericia, Skærbækværket
  453687/20
 • Fra KIU: Anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 7 jf.lbk.nr 145 af 24/2/2020
  420245/20
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. forureningen på Bjergmarken 69, 5260 Odense S
  419277/20
 • Fra Rambøll: Undersøgelsesrapport i udkast
  416307/20
 • 19.06.2020rev.Referat-gen.Protokoll (1).pdf
  417495/20
 • Fra COWI: DualEM resultat
  415641/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted - Teknisk rapport.pdf
  416977/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. udkast §8 Tilladelse Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  417809/20
 • 15.04.2020Bestyrelsesinformation-Vorstandsinformation (1).pdf
  417698/20
 • rsregnskab-Jahresabschluss2019 (1).pdf
  417707/20
 • Fra COWI: Tilbud supplerende vandprøvetagning og risikovurdering
  418003/20
 • Fra NIRAS: Opsamling på dithiocarbamat
  418069/20
 • Fra projekt: afrapportering på projekt, 1. halvår
  456563/20
 • Procesbudget-ProzessHaushalt2021-2022 (1).pdf
  417704/20
 • Fra Nybolig: Henv. vedr. kortlægningsmateriale, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  416196/20
 • Re: SV: Aktindsigt i forhold vedrørende udbetalinger til læger for corona-henvisninger
  415549/20
 • Halvårlig evaluering 31082021
  419223/20
 • 2. halvårs evaluering, I got Skills
  419224/20
 • Fra Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  415506/20
 • Fra LIFA: Vedr. kortlægningsgrundlag ved ophævelse af privat fællesvej, Lilleballevej 147, Almind
  465884/20
 • TOP6rshjulbestyrelse-JahreskalenderVorstand2020 (1).pdf
  417711/20
 • Fra WT - Do og materiale bestyrelsesmøde 31. aug. 2020
  417555/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm vedr status, Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted
  416949/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted - Grundejerrapport.pdf
  416992/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Fornyede målinger, Dr. Margrethevej, Aabenraa
  416041/20
 • TOP8Svar-AntwortMinisterAlbrecht27.12.2019 (1).pdf
  417723/20
 • Fra Sønderborg Kommune: MTBE- afværgestatus - Brovej, Broager
  415841/20
 • Fra Tønder Kommune: Afslutningsdokumentation for udlægning af slagge, Astrupvej 60, 6780 Skærbæk
  415380/20
 • Fra Transport- og Boligministeriet: Brev
  416970/20
 • Fra Amgen: Vedr.: Early warning møde med Amgen
  433453/20
 • Fra Billund Kommune: Undersøgelsespåbud §40/41
  461032/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank, Merianvej 2, 5500 Middelfart
  437537/20
 • Psykolog - Opsigelse af ydernummer
  435585/20
 • FRA IKAS - tro og love erklæring fra psykolog
  435764/20
 • FRa Middelfart KOmmune: Ikke påbud
  445306/20
 • Fra KL: vedr. Unge med kant
  445210/20
 • Fra KL: vedr. Unge med kant
  445543/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om oprensning af jordforurening, Rynkeby Bygade 20 A-B, 5350 Rynkeby
  444559/20
 • Fra Orbicon: anmodning om rapporter og afgørelser, matr. 2271h
  421443/20
 • Fra Orbicon: Nørregade
  421703/20

Udgående

 • Til Cowi, Råstof, Lille svipser i rapporten
  508213/20
 • Dialog med Aabenraa Kommune RÅSTOF (31.8.2020) Om manglende Indvindingstilladelse
  475610/20
 • Til Lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  471391/20
 • Til Odense Kommune, Bemærkninger til § 8-ansøgning, udført undersøgelse og oplæg til supplerende, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  418033/20
 • Til Rambøll: svar vedr fakturering, Nyborg gasværk
  480696/20
 • Til KIU: Anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 7 jf.lbk.nr 145 af 24/2/2020
  420300/20
 • Til LMST: Spørgsmål om vagt ifm afgørelse om nedlæggelse af Esbjerg Krone Apotek
  420452/20
 • Til Haderslev Kommune, Udvalget for børn og familie: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418804/20
 • Til Sønderborg Kommune, Børn, uddannelse og sundhed: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418652/20
 • Til IBC: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418702/20
 • Til Tønder Gymnasium: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418204/20
 • Til BC SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418298/20
 • Til STUK: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419317/20
 • Til Aabenraa Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418521/20
 • Til VUC SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418254/20
 • Til Tønder Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419781/20
 • Til Tønder Handelsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418471/20
 • Til Tønder Gymnasium: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418196/20
 • Til Sønderborg Kommune, Børn, uddannelse og sundhed: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418657/20
 • Til FGU Syd: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418258/20
 • Til Tønder Handelsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418463/20
 • Til Udviklingsråd Sønderjylland: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419624/20
 • TIl Haderslev Katedralskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419738/20
 • Til Aabenraa Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418519/20
 • Til EUC Syd: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418823/20
 • Til EUC SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418828/20
 • Til Sønderborg Statsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419773/20
 • Til Tønder Gymnasium: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418200/20
 • Til Borger - Volderslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Volderslev.xlsx
  416649/20
 • Til Borger - Søhale, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Søhale.pdf
  416341/20
 • Til Borger - Kollund, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Kollund.pdf
  415612/20
 • Til Borger - Stepping, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Stepping.xlsx
  416188/20
 • Til Borger - Turup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Turup.pdf
  416499/20
 • Til Tønder Kommune: Kopi af V2 høring, Astrupvej 60, 6780 Skærbæk, lok. 550-81259
  416088/20
 • Borger - Langeskov, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Langeskov.pdf
  415836/20
 • Til Nybolig: Vedr. Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro, lok. 529-40170
  417287/20
 • Til DOP, MST og Fredericia kommune: Afgørelse vedr. spildhændelser Råolieterminalen, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  415937/20
 • Til Borger - Sødover, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Sødover.pdf
  416278/20
 • Til DOP. MST og Fredericia kommune: Afgørelse vedr. spildhændelser Råolieterminalen, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  415947/20
 • Til Borger - Vester Nebel, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Vester Nebel.pdf
  416527/20
 • Til Borger - Melby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Melby.xlsx
  415925/20
 • Status update - Interreg project SARA - Sustainable Development Goals – SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementation
  417807/20
 • Til Alssundgymnasiet: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419513/20
 • Til Gråsten Landbrugsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418214/20
 • Til Haderslev Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418542/20
 • Til Aabenraa Statsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419331/20
 • Til SOSU Syd: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419410/20
 • Til Aabenraa Kommune, Børne og uddannelsesudvalget: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419488/20
 • Til Haderslev Katedralskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419734/20
 • Til Sønderborg Kommune, Børne- og udd.udvalg: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418430/20
 • Til SOSU Syd: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419402/20
 • Til Aabenraa Kommune, Børne og uddannelsesudvalget: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419492/20
 • Til Haderslev Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418535/20
 • Til Haderslev Handelsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419727/20
 • Til STUK: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419322/20
 • Til Gråsten Landbrugsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418215/20
 • Til Deutches Gymnasium: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418698/20
 • Til SOSU Syd: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419403/20
 • Til Haderslev Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418533/20
 • Til EUC SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418840/20
 • Til Sønderborg Statsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419765/20
 • Til Aabenraa Kommune, Børne og uddannelsesudvalget : Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419481/20
 • Til Udviklingsråde Sønderjylland: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419598/20
 • Til Aabenraa Statsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419327/20
 • Til Gråsten Landbrugsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418220/20
 • Til Tønder Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419788/20
 • Til Haderslev Kommune, Udvalget for børn og familie: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418806/20
 • Til Borger - Skallebjerg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Skallebjerg.xlsx
  416114/20
 • Borger - Kølle Banker, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Kølle Banker.pdf
  415697/20
 • Til Odense Kommune og DMR - Kopi af varsel om supplerende undersøgelse - Ravnebjerggyden 114
  416372/20
 • Til Sønderborg Statsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419769/20
 • Til Aabenraa Statsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419335/20
 • Til BC SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418296/20
 • Til FGU SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418256/20
 • Til Sønderborg Kommune, Børn, uddannelse og sundhed: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418660/20
 • Til Udviklingsråd Sønderjylland: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419548/20
 • Til Haderslev Katedralskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419732/20
 • Til IBC: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418712/20
 • Til Udviklingsråd Sønderjylland: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419039/20
 • Til Udviklingsråd Sønderjylland: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419050/20
 • Til FGU SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418257/20
 • Til Haderslev Handelsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419718/20
 • Til BC Syd: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418274/20
 • Til Deutches Gymnasium : Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418697/20
 • Til Alssundgymnasiet: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419522/20
 • Borger - Kølle Banker, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Kølle Banker.xlsx
  415702/20
 • Til Statens Ekspropriationer på Øerne, Ekspropriation på ejendom med råstoffer i Odense Kommune
  417338/20
 • Til Borger - Skallebjerg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Skallebjerg.pdf
  416109/20
 • Til Borger - Tjæreborg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Tjæreborg.xlsx
  416386/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger vedr. tunnelering af stikledninger, Middelfartvej 115, 5200 Odense V
  416214/20
 • Til Aabenraa Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418523/20
 • Til Haderslev Handelsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419708/20
 • Til Borger - Tjæreborg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Tjæreborg.pdf
  416380/20
 • Til Borger - Højes Dong, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Højes Dong.pdf
  415564/20
 • Til Borger - Krogsbølle, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Krogsbølle.pdf
  415647/20
 • Til Borger - Tjæreborg Mark, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Tjæreborg Mark.pdf
  416441/20
 • Til Sønderborg Kommune, Børne- og udd.udvalg: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418427/20
 • Til Haderslev Kommune, Udvalget for børn og familie: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418808/20
 • Til VUC SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418244/20
 • Til VUC SYD: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418250/20
 • Til STUK: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419314/20
 • Til Alssundgymnasiet: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419517/20
 • Til Tønder Kommune: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419794/20
 • Til Deutches Gymnasium: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418691/20
 • Til IBC: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418706/20
 • Til Udviklingsråd Sønderjylland: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  419043/20
 • Til Sønderborg Kommune, Børne- og udd.udvalg: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418431/20
 • Til Tønder Handelsskole: Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
  418455/20
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2019 og årsrapport 2019 del 2
  416340/20
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2019 og årsrapport 2019 del 1
  416333/20
 • Til DOP, MSt og Fredericia kommune: Afgørelse vedr. spildhændelser Råolieterminalen, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  415942/20
 • Fra DMR - Rapport for indledende undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give, grundejer_del.pdf
  430939/20
 • Til projekt: anmodet om overblik over tilretningen af projektet
  417872/20
 • Til Borger - Søhale, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Søhale.xlsx
  416360/20
 • Til Odense Kommune : Regionens svar vedr. tunnelering af regnvandsledning, matr. 1æc, Snapindvej 20, 5200 Odense V
  415958/20
 • Til Borger - Kollund, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Kollund.xlsx
  415615/20
 • Til Borger - Vibæk-Hostrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Vibæk-Hostrup.pdf
  416584/20
 • Til Borger - Tjæreborg Mark, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Tjæreborg Mark.xlsx
  416451/20
 • Fra SJMR konsult: Dialog vedr yderlige materiale til partshøring, matr nr 178 Arnitlund
  415817/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  415488/20
 • Til Borger - Refsvindinge, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Refsvindinge.pdf
  416047/20
 • Til Borger - Højes Dong, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Højes Dong.xlsx
  415571/20
 • Til Archidea: Svar vedr. afslutning af vurdering af jordhåndteringen, Egebjerg, Ørbækvej 5, 5863 Ferritslev
  415462/20
 • Til Borger - Oksenvad, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Oksenvad.pdf
  416005/20
 • Til Borger - Sødover, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Sødover.xlsx
  416294/20
 • Til N & K Lausten I/S: V2 høring inkl. bilag, Astrupvej 60, Skærbæk.pdf
  416075/20
 • Til Borger - Gelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Gelsted.pdf
  415440/20
 • Til MST, Bemærkninger til revideret undersøgelesoplæg, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  417137/20
 • Til Borger - Volderslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Volderslev.pdf
  416645/20
 • Til Borger - Gelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Gelsted.xlsx
  415448/20
 • Til Borger - Vibæk-Hostrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Vibæk-Hostrup.xlsx
  416599/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Ulsnæs 10, 6300 Gråsten, matr. 245 Gråsten, Gråsten Adsbøl, lok.nr. 531-00001
  417777/20
 • Til Borger - Hyrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Hyrup.pdf
  415520/20
 • Borger - Leby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Leby.xlsx
  415877/20
 • Borger - Leby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Leby.pdf
  415873/20
 • Til Borger - Refsvindinge, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Refsvindinge.xlsx
  416069/20
 • Til projetk: vedr. projektets regnskab
  417878/20
 • Til Borger - Stepping, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Stepping.pdf
  416166/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  415485/20
 • Til Borger - Oksenvad, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Oksenvad.xlsx
  416015/20
 • Borger - Krogsbølle, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Krogsbølle.xlsx
  415657/20
 • Borger - Langeskov, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Langeskov.xlsx
  415843/20
 • Til Borger - Vester Nebel, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Vester Nebel.xlsx
  416548/20
 • Til borger - Kortbilag Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  417012/20
 • Til Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  415511/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt
  417836/20
 • Til borger - Varsel om supplerende undersøgelse, Ravnebjerggyden 114 (sendt Doc2mail: Job nr 166339352)
  415634/20
 • Udgår efter undersøgelse Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  417003/20
 • Til Borger - Hyrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Hyrup.xlsx
  415524/20
 • Til Statens Ekspropriationer på Øerne, Ekspropriation på ejendom med råstoffer i Odense Kommune
  416860/20
 • Til Borger - Turup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Turup.xlsx
  416503/20
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af afslutning, Astrupvej 60, 6780 Skærbæk
  416068/20
 • Til Borger - Melby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Melby.pdf
  415921/20
 • Til DOP. MST og Fredericia kommune: Høring vedr. V2 kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia- Råolieterminalen
  417062/20
 • Til borger - Anmodning om betaling (sendt Doc2mail: Job nr 166985194 )
  417559/20

30. august 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: vedr. fakturening, Nyborg gasværk
  480692/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar på spørgsmål vedr. ansøgning matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  416131/20

29. august 2020

Indgående

 • Fra DTU: Artikel om mikrobiel undersøgelse i åbrink og åbund
  509315/20
 • Fra Geoservice: Opdatering på pris og levering, tilsyn 2020
  415959/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer
  435522/20

28. august 2020

Indgående

 • Fra Niras: konc.model og snit, Brændevej 2
  446099/20
 • Fra DMR: Undersøgelser på FDO lageret, resultater
  437943/20
 • Fra borger: Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Resultater fra undersøgelser på Skovvej 22
  427221/20
 • Fra Niras: kommentart til status og forslag, Brændevej 2
  446095/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Kirkebjergvej 22, Asperup
  477820/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Nørrevej 16, Tønder
  477814/20
 • Snit_Nørrevej 16.pdf
  477815/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Vestergade 16 følgebrev
  415354/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Besked til grundejer angående vurdering af følsom anvendelse, Vestergade 16, 5750 Ringe
  415353/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Ribe Landevej 18, Vejle
  477811/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  508194/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Fønsvej 9, Nørre Aaby
  477807/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  508190/20
 • Fremskridt opnåede delmål og tidsperspektiv Juni 2020.pdf
  419922/20
 • SV: Projekt VOYAGER Halvårsrapport.
  419923/20
 • Anmodning om forlængelse af Projekt VOYAGERJuni 2020.pdf
  419921/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Vedr. Gadsbølle
  508180/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Nr. Hostrup
  508136/20
 • Fra Cowi, Råstof, Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  507945/20
 • Fra Assens Kommune: § 19-tilladelse til indbygning af lettere forurenet jord
  415413/20
 • Fra DMR: smp. vedr. skuret plus foto
  480735/20
 • Fra DMR: endelig Referat af opstartsmøde på Skolevej 7, Nørre Aaby
  480732/20
 • SV: [Sagsnr.:20/23080] - [Dok.nr.:194437/20] Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  413148/20
 • FEJLJOURNALISERET
  414539/20
 • Fra DMR: Fremsendelse af materiale, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  418758/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. anmeldelse af jordflytning, Båring skole, Byvejen 29. konstateret oileforurening
  415808/20
 • Fra Archidea: Vedr. afslutning af vurderingen af jordhåndtering, Egebjerg, Ørbækvej 5, 5863 Ferritslev
  415450/20
 • Anmodning
  415348/20
 • Fra DMR: Bilag - Sdr. landevej 17 rapport samlet.pdf
  418771/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 dokumentationsrapport, Saltgade 21, 6760 Ribe
  455185/20
 • Fra NIRAS, Dokumentationsrapport for opfyldelse af § 8, Saltgade 21, 6760 Ribe
  455186/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00601, Jægervænget 36, 7100 Vejle_materiale fra SBsys.pdf
  414162/20
 • Fra Nybolig: henvendelse - lok. 445-04019
  414512/20
 • Svar Sundhedsstyrelsen:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  414014/20
 • Fra GEUS: Underskrevet kontrakt vedr. Grindsted dybe boringer - dinoflagellat analyser
  413716/20
 • RSYD-906 - Udviklingsaftale
  415471/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  417437/20
 • Fra MW consult: Kvittering for udsættelse, matr nr : 6a og 13d Ågård By. Ø. Starup
  415172/20
 • Fra Kolding Kommune: Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  413439/20
 • Svar fra journalist
  415402/20
 • Fra Transport- og Boligministeriet: - Svar
  416973/20
 • Fysioterapeut - ansøgning om at flytte klinikken
  433781/20
 • Fra Niras, hisorisk materiale, 631-00601, Jægervænget 36, 7100 Vejle_materiale fra SBsys.pdf
  414152/20
 • Til Middelfart Kommune SV: Vedr. kortlægningsgrundlag
  414914/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af godkendelse af oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  413266/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus og analyseomfang
  414290/20
 • fra Fredericia kommune Fund af kulbrinte forurening på centerhavnsvej, 7000 Fredericia, matr.nr. 409c Fredericia Stadsjorder
  414160/20
 • Fra Nymølle: Kliplev grusgrav - diverse tab-filer
  413733/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Ulvehavevej 16, 7100 Vejle
  419449/20
 • Fra Vejle KOmmune: Høring om varsel af undersøgelsespåbud
  459231/20
 • Fra Niras: Vedr. dokumentation for byggeri på Møllevej 12
  441447/20
 • Fra Odense Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg og supplerende bemærkninger, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  444237/20
 • fra projekthaver
  447803/20
 • fra projekthaver
  447810/20
 • Fra Orbicon: Vejen - Nørregade
  421681/20
 • Fra Orbicon: Monitering
  421697/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Model for regnskabsaflæggelse i projekt Under havets overflade
  414558/20
 • Fra Middelfart Kommune - Kompetencegruppen for opgaveoverdragelse
  472673/20
 • Fra Rambøll: Opdateret notat geoprobe sonderinger
  424417/20

Udgående

 • Til Cowi, Råstof, SV: Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  508199/20
 • Til DMR og borger: Orientering om sagsbehandler hos regionen, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  414348/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  508192/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Overslag på udvidelse af projekt af Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  508187/20
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, Nr. Hostrup
  508111/20
 • Til DMR: svar vedr. skuret
  480737/20
 • Ti lborger: Materiale vedr. Møllebakken 36, Sønderborg, svar på forespørgsel
  413783/20
 • V2-afg T9906 v Bjørnegrotten.pdf
  413698/20
 • V2-høringT9906 v Bjørnegrotten.pdf
  413699/20
 • Til rådgiver - kommentarer til dokumentationsrapport
  414740/20
 • høring vedr. afgørelse om V2- kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia efter jordforureningsloven
  413697/20
 • Til HF & VUC FYN: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413995/20
 • Til Campus Vejle: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413986/20
 • Til VUC Syd: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  414005/20
 • Til HF & VUC Fredericia: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413991/20
 • til grundejerne - Nyborgvej 200 udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven
  413305/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  414375/20
 • Til MST,GEUS, regioner, RSDs rådgivere Opmærksomhed på - Dithiocarbamat-analysen (pesticid) - risiko for falsk positive resultater
  414177/20
 • Til borgere - Partshøring
  415024/20
 • Til Haderslev Kommune - svar på forespørgsel om etablering af fredskov i interesseområde for sand, grus og sten
  414355/20
 • Til Borger - Fjelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog fjelsted.xlsx
  413403/20
 • Til GEUS: Kvittering for modtagelse af underskrevet kontrakt vedr. dinoflagellat analyser
  413721/20
 • Til Odense Kommune og DMR - Kopi af varsel om supplerende undersøgelse - Middelfartvej 509
  414770/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. orientering om Båring skole, Byvejen 29. konstateret oileforurening
  415798/20
 • Fra DMR - Rapporter fra indledende undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give
  417490/20
 • Til Nybolig: Vedr. henvendelse på lok. nr. 445-04019 Brovejen 10, Middelfart
  414529/20
 • KORSKRO.pdf
  415025/20
 • Til Borger - Fæsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Fæsted.pdf
  413427/20
 • Til Borger - Fjelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Fjelsted.pdf
  413396/20
 • Til borger, V1-høring, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  414376/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  414373/20
 • Til Danish Oil Pipe, kommune og MST: Høring vedr. V2-kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  414506/20
 • Biolag til grundejerne - Nyborgvej 200 udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven - til grundejerne - Nyborgvej 200 udgår af V1-kortlægning - med bilag.pdf
  413314/20
 • til DMR og kommune - SV: Nyborgvej 200, ang. felt BL16, BL52 og B9
  413121/20
 • Pukkelafvikling plastikkirurgi SHS
  414842/20
 • Pukkelafvikling af øjenlågsundersøgelser og operationer SLB
  413335/20
 • MJØLS.pdf
  414818/20
 • Pukkelafvikling ekkokardiografier SHS
  414836/20
 • Til VUC Vest: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  414013/20
 • Til borger - Varsel om supplerende undersøgelse - Middelfartvej 509 (Sendt Doc2mail: Job nr 166253432)
  413212/20
 • Til Kolding HF & VUC: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413998/20

27. august 2020

Indgående

 • Fra MOE, Skudstrup Bygade 3, Rødding - Tilfredshedserklæring
  414488/20
 • Fra MOE: Nørrebyvej 2, Rødding - Tilfredshedserklæring
  473979/20
 • Fra Sweco: vedr. skader ifm jordsuger, Nørrebro 118, Rudkøbing
  493144/20
 • Fra Vand og Jord, RÅSTOF, Høringssvar på myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  412185/20
 • Fra COWI: status RE: Højløkke Allé 2A, Odense N: Status feltarbejde
  412138/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136977)
  415455/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - VBM_N-18-8776A_kladde
  415454/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - analyserapporter
  430663/20
 • Fra Svendborg Kommune: Supplerende oplysninger ifm. oprensning af Søby havn, Ærø
  430661/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136977)
  430662/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136976)
  430664/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136976)
  415457/20
 • Fra Svendborg Kommune: Uddybelse af oprensningstilladelse, Søby havn
  415453/20
 • Regnskabsskema underskrevet.pdf
  419500/20
 • Underskrevet regnskab projektleder.pdf
  419504/20
 • Regnskab, afrapportering og udbetalingsanmodning Anvendt Naturvidenskab
  419499/20
 • Halvårsrapport Anvendt naturvidenskab Forår 2020.pdf
  419501/20
 • Signeret erklæring anvendt naturvidenskab juli 19 - juni 20.pdf
  419502/20
 • Signeret revisionsberetning Anvendt naturvidenskag 010719_300620.pdf
  419503/20
 • Fra Nymølle, Råstof, SV: Kliplev grusgrav - efterbehandling
  507941/20
 • Fra DMR: Referat af opstartmøde, Skolevej 7, Nørre Aaby
  480728/20
 • Fra COWI: Borearbejde i næste uge
  410095/20
 • Fra COWI: Borearbejde i næste uge
  410085/20
 • Fra DMR: Revideret endelig rapport vandværksvej 9
  409854/20
 • Fra BCM Transtech A/S: Frivillig undersøgelse ved køb/salg af ejendom, Industrivej 29, 5672 Broby
  433114/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Lykkegårdsvej 48, Hans Becks Vej 6 og 16, Kolding
  477806/20
 • Fra DMR: Dageløkkevej nye resultater august 2020
  408755/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Møde på fredag
  507927/20
 • Ændring i fysioterapi praksis - SU møde den 21/9-20.
  412759/20
 • Fra Niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo09-9876_Tilsynsrapport 16. sep. 2009_Uhrevej_13.DOC
  412061/20
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse for Boulevarden 13, 7100 Vejle
  476792/20
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse.PDF
  412878/20
 • VS: Til kommentering hos relevante aktører frist udgangen af torsdag 27/8_Sundhedsstyrelsens reviderede COVID-19 retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv
  413116/20
 • Fra COWI: Referat statusmøde
  412605/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. middelforskydning og 6 projektansøgninger
  412307/20
 • Fra borger - Høring Råstofplan 2020 - Tarup-Davinde
  412873/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om kommende ansøgning om udvidelse af §8 tilladelse til byggemodning i Kanalbyen syd for Frederiks Kanal
  419459/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Planer med boringsplacering.pdf
  419470/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  412591/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Afslutning af tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i henhold til jordforureningslovens §8 på Boule.pdf
  476797/20
 • Fra Jord-Miljø A/S: Svar på spørgsmål vedr. monitering, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  416789/20
 • Anmodning om aktindsigt
  415406/20
 • Arkivmateriale, Notat (boringer S1-S5), September 1999 (461-06351, Middelfartvej 509)
  415336/20
 • Fra kommune - Etablering af fredskov i interesseområde for sand, grus og sten
  414280/20
 • Fra Bech-Brunn Advokatfirma: SV: Vedr. sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  415883/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til oplæg til monitering af indeluft, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  416779/20
 • VVM.pdf
  414285/20
 • Detailkort.pdf
  414281/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Ulsnæs 10 i Gråsten, Sønderborg Kommune
  414906/20
 • Oversigtskort.pdf
  414282/20
 • Jordressourcebekendtgørelsen.pdf
  414283/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. afsluttende notat ifm. bygge- og anlægsarbejde, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  413303/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Båring skole, Byvejen 29. konstateret oileforurening
  414424/20
 • Offentlig høring af ’Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen’
  412723/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. undersøgelse, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  412413/20
 • Fra LIFA: SPM vedr. matrikelsammenlægning
  444746/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om fund af forurening
  447864/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse
  435485/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog - tro og love erklæring
  435511/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  435483/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog - tro og love erklæring
  435509/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Branchetilsyn
  411625/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog
  410988/20
 • Fra Niras: Udfordringer omkring boringer
  412355/20
 • Fra Rambøll: Svar på oplæg og lokm nr, Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412758/20
 • Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 14t Davinde.pdf
  412877/20
 • Fra Sweco: VU - Dejrupvej 16 Outrup, vand - Suppl. undersøgelser, økonomi
  421840/20
 • Fra projekt: revideret ansøgningsmateriale og budget
  455100/20
 • Fra Energinet -Foreløbig vurdering af kabelanlæg i råstofinteresse- og graveområder
  454978/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til screeningen af Andholm matr.nr. 4 Lunderup, Rise m.fl.
  412985/20
 • Til Niras - godkendelse af miljøkonsekvensrapport - Indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  412920/20
 • Til Sweco: svar vedr. skader ifm jordsuger, Nørrebro 118, Rudkøbing
  493156/20
 • Case - Sonde til indtagelse af ernæring - rev 270820.docx
  415196/20
 • Revideret sondecase - igen-igen.....
  415195/20
 • Til Odense Kommune og Skat: Kopi af V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  410253/20
 • Rådet for Socialt Udsatte.pdf
  410234/20
 • Svar til JydskeVestkysten: Aktindsigt
  412511/20
 • Oplæg til Case katalog vedr cochlear implant.docx
  415194/20
 • VS: Oplæg til case katalog vedr cochelar implant
  415193/20
 • Til Højby 2 ApS: Bilag - Ny høring - V2-afgørelse 27-08-2020, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  409973/20
 • Til Højby 2 ApS: V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  409972/20
 • Til Højby 2 ApS: Bilag - Ny høring -Kortbilag V2-afgørelse, 27-08-2020, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  409974/20
 • Til borgere, Vandværk og Assens Kommune: Høringsbreve vedr. lok. nr. 499-00013, Vandværksvej 9, Aarup
  416320/20
 • Til Socialt Boligbyggeri i Odense: Bilag - Udgår inden kortlægning
  409029/20
 • Til Socialt Boligbyggeri i Odense: Bilag - Kortbilag
  409026/20
 • Til Socialt Boligbyggeri i Odense: Jeres grund er ikke forurenet, Rødegårdsvej 109, 5000 Odense C, matr.nr. 31e Østermarken, Odense Jorder
  409025/20
 • Til Cowi, Råstof, KOMM_samlet_Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport.docx
  507938/20
 • Til Cowi, Råstof, Kommenteret rapport som vi kan snakke om til mødet om en halv time
  507935/20
 • Til borger: SV vedr. kortlægning af ejendommen
  408910/20
 • image001.jpg
  408933/20
 • image002.jpg
  408934/20
 • Til borger SV: Sv.: Vedr. retablering
  408932/20
 • Til Rolf Krake Ejendomme ApS: Bilag - Udgår af kortlægningen
  408759/20
 • Til Rolf Krake Ejendomme ApS: Ejendom udgår af kortlægningen, Ivarsvej 30A-F, 5200 Odense V, matr.nr. 2cx Bolbro, Odense Jorder
  408758/20
 • Til Borger, Orientering om afslutning af monitering og afslutning af indsats.pdf
  408786/20
 • Til Borger, Revurderingsnotat- Krybilyparken, Toftevej Losseplads.pdf
  408787/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  408788/20
 • Til Assens Kommune og Brylle Vandværk, Jordforurening, Krybilyparken- toftevej Losseplads, lok: 485-9
  408778/20
 • Til DMR: Hvad er status på Libavej og Dageløkkevej
  408675/20
 • Til DMR: Hvad er status på Libavej og Dageløkkevej
  408672/20
 • Til OS: Udskydelse af Psykiatrisygehusets afrapportering til senere dialogmøde i 2020
  408663/20
 • Til Varde kommune - til orientering, ændret indsats Energivej 3, 6800 Varde
  408809/20
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af skema til anmodning om boligundersøgelse, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  408770/20
 • Til Aabenraa kommune - Afgørelse om ændret indsats, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.pdf
  409862/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 2.pdf
  409174/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 4.pdf
  409146/20
 • Til Rambøll: Svar på oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412826/20
 • Til Rambøll: Svar vedr. valg af entreprenør
  408469/20
 • Til virksomhed - Boligerklæring Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  411140/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 6.pdf
  409113/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 5.pdf
  409128/20
 • Til Rambøll: Svar på foresp om at behnadle oplæg til undersøgelse og anmodning om lok nr, Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412751/20
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, afgørelse om ændret indsats, Kallemosen 20 og Pilemosen 19 og 21, 6200 Aabenraa
  409906/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Vingsted Skovvej 30, 7100 Vejle
  409769/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 2.pdf
  409165/20
 • Til Rambøll: Korrespondance vedr. fliser
  412626/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, V1-høring med bilag, Havelodden 3, 7100 Vejle
  408554/20
 • Til HOME, svar på henvendelse om Læssøegade 55, 5230 Odense M
  409528/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 7.pdf
  409096/20
 • Til Aabenraa kommune - V1-afgørelsesbrev fra 2012, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.pdf
  409872/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 3.pdf
  409154/20
 • Til Danske Regioner: Suppl. svar fra RSyd på Folketingsspørgsmål om rekommandationslister
  412856/20
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr jordtilførsel og grænseværdier, Sellebjerg Fyldplads
  412725/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 1.pdf
  409179/20
 • Tilvirksomhed - Rapport forindledendeundersøgelse på Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn - Grundejer rapport_vers._1.0.pdf
  411295/20
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  411000/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 5.pdf
  409139/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  412659/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 4.pdf
  409151/20
 • Til Danish Crown, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  409994/20
 • Til Vejle Kommune, udgår inden kortlægning, Dæmningen 62Z, 7100 Vejle
  412446/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 7.pdf
  409100/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 3.pdf
  409162/20
 • Til Kolding Kommune, Høringssvar, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  410053/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 8.pdf
  409086/20
 • Til COWI: Godkendt placering
  408473/20
 • Til Danish Crown, V1-kortbilag, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  409996/20
 • Til kommune: kopi af Rapport + høring V2-kortlægning, 565-71002, Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  410707/20
 • Til Aabenraa kommune -V1-Kortbilag, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.pdf
  409881/20
 • Til fotograf - bekræftelse
  410030/20
 • Til NIRAS: Løsning på problem
  412364/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 1.pdf
  409184/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  408766/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Energivej 3, 6800 Varde.pdf
  408797/20
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  411013/20
 • Til borger, Afgørelse om at Vejlevej 40, 7182 Bredsten ikke kortlægges.pdf
  412549/20
 • Til Home Odense: Svar på telefonhenvendelse, Sukkervænget 77, 5000 Odense, matr. nr. 1amd, Odense Jorder, Vestermarken, lokalitet 461-70001
  412641/20
 • Til Bech-Brunn Advokatfirmaet: Vedr. sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  409952/20
 • Til Danish Crown, V1-høring, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  409995/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 6.pdf
  409119/20
 • Til borger, V1-høring, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  412660/20
 • Til Ejendomsselskabet, V1-høring med bilag, Norgesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  412814/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  412662/20
 • Til Sønderborg Boligforening: V2 høring inkl. bilag, Ringgade 188-190, Sønderborg.pdf
  412385/20
 • Til Rambøll: Vedr. tilbudspris
  412270/20
 • Til COWI: TIlbagemelding på referat
  412615/20
 • Til borger - V1-afgørelse fra 2011, Energivej 3, 6800 Varde.pdf
  408790/20
 • Til borger - ændret indsats, Energivej 3, 6800 Varde.pdf
  408775/20
 • Til borger, V1-høring, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  408784/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  408783/20
 • Til LAG Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg - ny suppleant
  426650/20

26. august 2020

Indgående

 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507925/20
 • EVA oplæg om FVU, Region Syddanmark 250820.pdf
  407589/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kvittering efter udsendt myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  407612/20
 • Til/fra borger - korrespondance vedr. spørgsmål vedr vandkvalitet i Odense Fjord
  410973/20
 • Fra Niras - Miljøkonsekvensrapport - Indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  407357/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507919/20
 • Fra Varde Kommune, Spørgsmål vedr. påbud, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  461661/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  507918/20
 • Fra Sweco, Råstof, Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507914/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Gravetilladelse_7_marts_2017.docx
  507910/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Kliplev grusgrav - efterbehandling
  507908/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Knudsbølvej 39, Jordrup
  477803/20
 • Projekt VOYAGER Halvårsrapport - første halvår 2020
  435834/20
 • Voyager opfølgning første halvår 2020 underskrevet.pdf
  435835/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Dejrupvej 126, Nørre Nebel
  477798/20
 • Snit_Dejrupvej 126.pdf
  477799/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport for Dalgasparken 36, Grindsted
  477792/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport, Vilhelmsmindevej 42, Sønder Omme
  477787/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om at kommunen vurderer sagen og vender tilbage, Nyvej 17, 5772 Kværndrup
  406817/20
 • Sv: Regnskab og udbetaling projekt FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  406175/20
 • Fra RS til LANDSYD: SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1197229
  407406/20
 • Fra Kolding Kommune:Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  407616/20
 • fra Orbicon SV: 450-81112 Hagenborgvej endelig version
  406542/20
 • Fra Nymølle A/S: Tilbagetrækning af ansøgning, matr nr 1079 Kliplev
  405965/20
 • fra projekthaver
  407482/20
 • Fra Ingeniørerne: Kloakplan 1952
  407169/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle.pdf
  407369/20
 • HØRING: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - frist den 21. september 2020
  406834/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer Vedr. §8 ansøgning, Vejrøvænget 8, Fredericia
  407231/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til midlertidig oplag af jord på Vestre Ringvej 1, 7000 Fredericia i forbindelse med vej- og sporombygning i krydset Strandvej/Vestre Ringvej
  415730/20
 • fra Orbicon : 450-81112 Hagenborgvej endelig Rapport videregående undersøgelse
  406557/20
 • Fra SUM: Forslag til dagsorden for statusmøde for Nyt OUH
  408722/20
 • Fra grundejer: Kvittering for materiale på Odensevej 26, 5690 Tommerup
  408764/20
 • Fra Langeland Kommune: § 48 påbud, forurening fra olievillatank, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  419112/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  409764/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  408641/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  414789/20
 • fra DMR - svar på spørgsmål, Nyborgvej 200, Odense
  413118/20
 • Fra EDC: Salg af Smedegade 26, Roost, 6535 Branderup J - EDC62303780
  413684/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  414652/20
 • Fra Kolding Kommune: Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  413145/20
 • fra formand danske råstoffer, Råstofplan 2020, dialogmøde med branchen
  465078/20
 • Bilag fra DMR - boringsplacering, analyser for B9 og borejournal for B9.pdf
  413119/20
 • Fra Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 445-00006 - Falstersvej 11, 5500 Middelfart
  413734/20
 • fra formand danske råstoffer, Råstofplan 2020, dialogmøde med branchen
  465072/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Brand i mejetærsker, Matr.nr. 116, Hovslund, Ø. Løgum, Rugbjergvej, Foldingbrovej
  415168/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Brand i landbrugsmaskine, Egebjergvej 18, 6370 Bylderup-Bov, Matr.nr. 100, Foverup, Ravsted
  415167/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til midlertidig oplag af jord på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia i forbindelse med vej- og sporombygning ved Strandvejen/Vestre Ringvej
  415019/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til mellemdeponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Holstensvej, 7000 Fredericia
  414983/20
 • Fra projekt "Klar til Studier" vedr. tre måneders forlængelse
  463390/20
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik AS: Mødeinvitation
  441804/20
 • FRa Svendborg Kommune, Spm vedr jordtilførsel, Sellebjerg Fyldplads
  412717/20
 • Fra COWI: Fase 2 placeringer
  408471/20
 • Fra Rambøll: Tilbud entreprenør
  408467/20

Udgående

 • Til: EDC, Svar på henv. vedr. Smedegade 26, Roost, 6535 Branderup J - EDC62303780
  413696/20
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Kontrakt på kursus i Haderslev 10.-11. november
  407613/20
 • 2377_001.pdf
  407614/20
 • Til Cowi, Råstof, Møde på fredag
  507922/20
 • Til Home: Udlevering af materiale til aktindsigt, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  406929/20
 • Til Home: Udlevering af materiale til aktindsigt, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  406919/20
 • Revision af regnskab for Teknologiudviklingsprojekt for jord- og grundvandsforurening: Anvendelse af vedvarende energi til ventilation af kapilarbrydende lag under bygninger på forurenende grunde
  406387/20
 • Fremsendelse af RSD regnskab til revision incl bilag.pdf
  406388/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Høring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  406272/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Høring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  406259/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  406230/20
 • Til myndigheder mv, RÅSTOF, Myndighedshøringsbrev matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  406231/20
 • Svar til Rambøll vedr. afrapporteing
  406078/20
 • Korrespondace m. Esbjerg Kommune, Tildeling af sagsbehandler, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  406046/20
 • Til Rambøll, Råstof, SV: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  507904/20
 • Til Pro-Græs - spørgsmål til løsning af græsproblemer
  406006/20
 • Til Pro-Græs - spørgsmål til løsning af græsproblemer
  406044/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  405945/20
 • Til COWI: Godkendelse af fase 2
  405744/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  405943/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  408590/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  408594/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 26. august 2020
  406445/20
 • Til Borger - Broeng, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Broeng.xlsx
  405925/20
 • Til LokalBolig Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg - jordforurening
  405944/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  405946/20
 • Til Borger - Tarup Davinde, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Tarup-Davinde.xlsx
  406329/20
 • TIl Vejle Kommune, orientering om at ejendommen Nyboesgade 35A, 35B, 37, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  406684/20
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Odensevej 26, 5690 Tommerup
  407565/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning af patienttilgang
  406324/20
 • til FMKommune- - om mulig fortsat V1 - SV: Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål til rapport
  406240/20
 • Til Borger - Dyreby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Dyreby.pdf
  406600/20
 • Til Borger - Tarup Davinde, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Tarup-Davinde.pdf
  406316/20
 • Til COWI: Godkendelse af fase 1
  405715/20
 • Til Middelfart KOmmune: Sv vedr. grundejer kan udgå af V1 kortlægning,
  407151/20
 • Til Borger - Espe, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Espe.pdf
  406669/20
 • TIL C M LASSEN BYG ApS, Orientering om at Niels Bentzens Alle 9, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  407555/20
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, Orientering om at Jernbanegade 8, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  407704/20
 • Til Borger - Alslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Alslev.xlsx
  405805/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle
  407383/20
 • Til Borger - Espe, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - JobLog Espe.xlsx
  406689/20
 • Til borger, mail med materiale vedr. Stubdrupvej 75, Vejle
  408777/20
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N, matr. nr. 3ib Gjesing By, Bryndum
  407203/20
 • Til projekt,: svar vedr. udgift til projekt
  449302/20
 • Høringssvar - Bekendtgørelse om influenzavaccinationer
  405877/20
 • til Odense Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  440940/20
 • Til borger, V1-høring, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  408592/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Nørremarken 51.pdf
  409066/20
 • Til borger, Orientering om at Krogagervej 59, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  408772/20

25. august 2020

Indgående

 • Re: SV: Tidsplan for HjerteSyd
  416967/20
 • Fra MOE: vedr. henv. vedr. Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413633/20
 • Fra McLarens Aviation: Dialog om udtagelse af jordprøver og oprensning, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404967/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsstatus, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  405053/20
 • Fra MOE: Telefonhenvendelse: Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413626/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse
  404331/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig §8-tilladelse til etablering af pergola, Vibevej 1C, 5000 Odense C
  404332/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Region Syddanmarks høringssvar
  404333/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  404334/20
 • image003.jpg
  404601/20
 • image002.jpg
  404600/20
 • image001.jpg
  404597/20
 • Fra Demant advokater: VS: Vesterbro 28, Odense
  404596/20
 • Afrapportering 5-Projekt Uddannelse og Bildung
  404821/20
 • SPrinter0820082511440.pdf
  404820/20
 • Fra Odense Kommune, Høringssvar vedr. påbudsmuligheder, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  477920/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - §19 ansøgning Vestergade 29A Vissenbjerg
  403599/20
 • Fra Assens Kommune: §19 ansøgning Vestergade 29A, Vissenbjerg
  403598/20
 • fra fredericia kommune Projekter i Madsby Parken, vedr. jeres oplæg til undersøgelser
  403620/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om seneste korrespondance med forsikringsselskab om flystyrt på mark, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404413/20
 • Dialog med pilotens forsikring.pdf
  404414/20
 • Fra COWI: Fase 1 resultater
  404234/20
 • Fra DXC: praksis lukket for tilgang
  405017/20
 • Bilag fra DMR - 2017-0494 2019-03-28 Tilsynsnotat afgravning forurenet jord inkl. bilag.pdf
  406308/20
 • Til Fredericia Kommune: §8 ansøgning Kanalbyen Fredericia, Byggefelt 14
  407271/20
 • Fra RS til LANDSYD: SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1197229 - 1197229_Ændringskort.pdf
  407412/20
 • Fra Ingeniørerne: Opstartsmøde og besigtigelse på Rismarksvej 52
  407161/20
 • fra DMR - Re: tilsynsrapport jordafgravning? - SV: Dokumentationsrapport Plumgaarden
  406297/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  408550/20
 • Fra Rambøll: Oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412742/20
 • Fra HOME, henvendelse om Læssøegade 55, 5230 Odense M
  409520/20
 • fra FMKommune - SV: Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål til rapport
  406201/20
 • Fra Odense Kommune, Høringssvar vedr. påbudsmuligheder, Fangelvej 36, Odense S
  477940/20
 • Psykolog - opsiger ydernummer
  405104/20
 • fra Fredericia kommune Vedr. Kohavevej 10, Fredericia, Skærbækværket
  413973/20
 • Fra DanBolig: Henvendelse vedr. Rasmus Nielsens Vej 15C, 5000 Odense C
  404828/20
 • COVID19 - rapporten om monitoreringen af aktivitet i sundhedsvæsenet. Kommentering fra på mandag.
  404837/20
 • Fra Nymølle: Endelig tilladelse: Dispensation fra vejbyggelinje Statsvej 50 Frøslev - Kolding
  405085/20
 • Fra COWI: Resultater og plan for borearbejde
  404814/20
 • Fra NIRAS: Ekstra boring pga. siltlag
  404225/20
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om jordforurening på Rebbelsgrave Losseplads - ønsker at ændre arealanvendelsen
  405974/20
 • Fra Nybolig: henv. vedr. Snur-Om 21, Hjordkær, 6230 Rødekro
  405439/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.pdf
  403839/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Rapport_Teknisk del_lok nr 561-04115_Parcelvej 6 6710 Esbjerg V.pdf
  415166/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til Campus Odense Styregruppemødet 1. sept. 2020
  416561/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener
  403295/20
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. yderligere udsættelse pga. corona
  405665/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag konstateret forurening i udgravning ved 24" transferledning (MST Id nr.: 1614897)
  405556/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  435195/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Spm vedr. §8 tilladelse
  462765/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med oplæg til undersøgelse efter uheld, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  409654/20
 • Fra Home Odense: Henvendelse vedr. Sukkervænget 77, 5000 Odense C, matr. 1amd, Odense Jorder, Vestermarken, lokalitet 461-70001
  412634/20

Udgående

 • Til MOE: svar på henv. vedr. Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413637/20
 • svar på henv. vedr. Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413629/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af den offentlige indsats, Nyvej 15, 5772 Kværndrup
  405522/20
 • Til Nybolig: svar på henvendelse vedr. Snur-Om 21, Hjordkær, 6230 Rødekro
  405444/20
 • Til McLarens Aviation: Dialog om udtagelse af jordprøver og oprensning, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404971/20
 • Til Niras: svar på forslag Brændevej 2
  446089/20
 • image001.jpg
  404649/20
 • image002.jpg
  404651/20
 • Til Demant advokater: VS: Vesterbro 28, Odense
  404648/20
 • image003.jpg
  404647/20
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af breve mm. vedr. kortlægning af areal i Sønderborg kommune 540-81470
  404641/20
 • Til Grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 544
  404642/20
 • Til Grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 228
  404639/20
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond - orientering om Kortlægning af forurenende aktiviteter på Vejle Havn
  404499/20
 • Til McLarens Aviation: Spørgsmål til forsikringsselskabet om flystyrt på mark, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404428/20
 • Til rådgiver - ok til sløjfning af boringer + status på GeoGis
  403951/20
 • Til kommunen - Bilag til V2 høring - udkast til V2-kortlægning
  403936/20
 • Til grundejer - Afslutning af undersøgelse
  403938/20
 • Til kommunen - V2-høring (kortlægning af del af jernbanespor)
  403937/20
 • Til kommunen - kopi af breve og rapport vedr. afslutning af forureningsundersøgelse - Aage Grams Vej
  403935/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar for Vibevej 1C, 5000 Odense C, matr.nr. 13de Marienlund Hgd., Odense Jorder
  403807/20
 • Til Assens Kommune: Regionens kommentering af §19 ansøgning Vestergade 29A, Vissenbjerg
  403694/20
 • Aktivitetsoversigt.xlsx
  403655/20
 • Regnskab- og timeregisteringsskema.xls
  403656/20
 • Skabelon til halvårlig opfølgning.doc
  403659/20
 • Den didaktiske podcast - opfølgning på opstartsmøde
  403653/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog om videre forløb, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404426/20
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om justeret V2-areal, Søby Havn, Ærø
  430652/20
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for orienteringen, Søby Havn
  403314/20
 • Til Formpipe: Rykker for svar: Pladsproblemer på share
  403310/20
 • Til DMR: Nyborgvej 438
  403289/20
 • Til Myllerup Entreprenører - svar på kommentarer screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  403313/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på sag?, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  404484/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelser, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø
  403874/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag, udkast til kortlægning på V2, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  404360/20
 • Til Kommune . Høring af miljøvurderingsemner i forbindelse med nyt erhvervsområde i tilknytning til Erhvervspark Vandel
  404770/20
 • Høringssvar2 fra Museerne vedr. ansøgningen.pdf
  404779/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. Odensevej 26, 5690 Tommerup, Matr. nr. 1p og 1r Verninge Præstegård, Verninge - V1-varsling
  405628/20
 • Til Healthcare DENMARK: Brugsaftale HCD besøgscenter
  407054/20
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev på Fredericia Lystbådehavn, Sanddal Bakke 1, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. nr. 391od, Fredericia Stadsjorder
  406117/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggefelt 14.pdf
  407273/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles videregående forureningsundersøgelse på Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  405879/20
 • Til STUK vedr. udbud
  403682/20
 • Udkast til screeningsafgørelse.pdf
  404778/20
 • Fra Museerne vedr. VVM.pdf
  404788/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  404122/20
 • Til borger, V1- kortbilag - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  404193/20
 • Til DJS Erhvervsinvest AS - Udgår efter vurdering af historik - Gorms Torv 1, 7300 Jelling.pdf
  403732/20
 • Til WT : Svar på spørgsmål
  405671/20
 • Høringssvar1 fra BLL vedr. ansøgningen.pdf
  404784/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  404511/20
 • Høringssvar1 fra Museerne vedr. ansøgningen.pdf
  404787/20
 • Brevsvar20200824.pdf
  404772/20
 • Til Fredericia kOmmune: §8-høringssvar for Købmagergade 111, 7000 Fredericia, matr. 696t, Fredericia Bygrunde, lok.nr. 607-00061
  404907/20
 • Til borger, Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen; Kortlægning af jordforurening og ejendomme som udgår inden kortlægning, Peder Hedes Vej og Østerbyvej, Tjæreborg
  403026/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-høring, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  404513/20
 • Høringssvar2 fra SLKS vedr. ansøgningen.pdf
  404781/20
 • Til borger, V1-høring - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  404194/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  404506/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  405064/20
 • Til grundejer: V1-høring, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  405563/20
 • Til Ejendomsselskabet, V1-høring, m bilag, Niels Finsensvej 5, 7100 Vejle - Til Ejendomsselskabet, V1-høring, m bilag, Niels Finsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  404199/20
 • Høringssvar1 fra SLKS vedr. ansøgningen.pdf
  404782/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 485-00560
  405585/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Høgsholtvej 263, 7100 Vejle
  404494/20
 • Høringssvar fra kommunen vedr. ansøgningen.pdf
  404774/20
 • Til borger, V1-høring, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  404520/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  404192/20
 • Til danBolig: Svar vedr. Rasmus Nielsens Vej 15C, 5000 Odense C
  404834/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse: Vestervejen 37A, 6720 Fanø
  403980/20
 • Fra BLL vedr. VVM.pdf
  404789/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale for kortlægning, lokalitetsnr. 510-81266
  403584/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  404524/20
 • Til projekt: OK til yderligere forlængelse
  405666/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Grejsdalsvej 8, Vejle.pdf
  404189/20
 • Følgebrev_screeningsafgørelse.pdf
  404777/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  404517/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  404523/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-kortbilag, høring, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  404515/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Høring, kortlægning på V2, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  404356/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag, Kortbilag, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  404361/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  404522/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  405570/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse: Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  404039/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  405072/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag, kortbilag, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  461617/20
 • SV: Pukkelafviklingsaftale hofte- og knæalloplastik SLB
  403096/20
 • Til borger: Høring V2-kortlægning m bilag, 565-71002, Fælledvej 16, 7200 Grindsted.pdf
  410607/20
 • SV: Pukkelafvikling efterstær Øjenafd SLB
  403092/20

24. august 2020

Indgående

 • Fra borger - Tangevej 15, Ringe
  405988/20
 • Fra Sweco, Råstof, Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507888/20
 • Fra Sweco, Råstof, FW: Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507886/20
 • Henvendelse fra Jyske Vestkysten: Aktindsigt
  412501/20
 • Fra Nationalpark Vadehavet - høringssvar Myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  403283/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507879/20
 • Fra Niras: forslag til videre udenrsøgelse, Brændevej 2
  446086/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - GDPR-venlig kopi af dom
  445535/20
 • Fra Tønder Kommune: GDPR-venlig kopi af dom i sagen, Ved Dammen 58, 6240 Løgomkloster
  445534/20
 • Fra part, RÅSTOF, Kvittering efter meddelt tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel i Esbjerg Kommune
  402005/20
 • Udkast til tillæg inkl. bilag.pdf
  469405/20
 • Databeskyttelse.pdf
  469407/20
 • Fra Billund Lufthavn, Råstof, VS: Brev fra Region Syddanmark [Ref.nr.=7f2c17299f5d4de8a480a46e7be246df]
  469404/20
 • Message.pdf
  469408/20
 • Fra rådgiver - entreprenørens fejl er rettet.
  414736/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Tidsplan for udarbejdelse af præsentation
  507821/20
 • SV: Kommunefordelte responstider
  402674/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416912/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - 20.0634 - Vejrøvænget 8 Fredericia_§8 ansøgning.pdf
  405939/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vejrdata vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  405931/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - poreluftsprøvetagning.pdf
  405935/20
 • Fra Ingeniørerne: Revideret oplæg til supplerende forureningsundersøgelser - Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense.
  407142/20
 • Cvr. nr. på ny fys som aftalt
  412938/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig dokuemntation for §8,: F24-Brovej 90, Broager
  430151/20
 • fra ERST
  401823/20
 • VS: Ændring af behandlende medhjælp fra Bente Rosenbæk ydernummer - 308579
  402744/20
 • Bekræftelse på forventning om ophør i forbindelse med dispensation fra akkreditering
  401839/20
 • Fra projekt: budget, færdigt tilrettet
  402821/20
 • Fra Kolding Kommune: Foresp. vedr modtagelse af jord til grusgrav, Donsvej 275, Kolding
  405647/20
 • Fra MFVM - Brev fra Miljøminister Lea Wermelin (MFVM Id nr.: 5241556)
  402712/20
 • Fra STUK vedr. udbud
  403152/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning af patienttilgang
  403025/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  403157/20
 • Fra Odense Kommune: Dokumentation for bortkørt jord i forbindelse m. §8 tilladelse, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  404830/20
 • Psykolog - akkreditering pr 9/3-2021
  403097/20
 • til samarbejdsudvalget/ans. om deling af ydernummer
  417764/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - revideret rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse.pdf
  465903/20
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade 47 - VVS-gennemgang, økonomi
  433980/20
 • Endelig Grundejer Rapport, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  460026/20
 • Svar på høring fra journalisten fra DR
  402887/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Info vedr jordens indhold og oprindelse, Moselund Grusgrav
  402257/20
 • Fra RS til LIFA: J.nr.201815019 - Arealoverførsel fra ejendom med V2-forurening
  401817/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om nedsivningstilladelse i Guldager Øst, Guldager Byvej, Frøkærvej og Guldagervej.
  436065/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog
  412902/20

Udgående

 • Til Cowi, Råstof, SV: Tidsplan for udarbejdelse af præsentation
  507894/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på sagen?, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404409/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, supplerende spørgsmål matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  402607/20
 • Til Vejle Kommune: Udkast til referat fra mødet den 14. august 2020 vedrørende Staldgårdsgade
  402543/20
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på nye poreluftresultater og vurdering af mulighed for ændring af vilkår, Vesterbro 40-42, 5000 Odense C
  402464/20
 • VS: Lighed i sundhed: Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsatte
  402361/20
 • Svar på brev fra Rådet for Socialt Udsatte.docx
  402362/20
 • Til Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale og sygehusapoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  402328/20
 • Til Parter, Råstof, Partshøring af udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  507859/20
 • Til Parter, Råstof, Databeskyttelse.pdf
  507864/20
 • Til Parter, Råstof, Følgebrev Høring over udkast til screeningsafgørelse Skrydstrup.pdf
  507860/20
 • Til Parter, Råstof, UDKAST_Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2.pdf
  507863/20
 • Til Parter, Råstof, UDKAST_Skrydstrup Screeningsafgørelse.pdf
  507862/20
 • Til Miljø-Bo A/S og DMR: Orientering om forsøg på hurtig sagsbehandling, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  402204/20
 • Til Aabenraa Kommune: Afgørelse om kortlægning af del af Gamle Kirkevej 31, 6200 Aabenraa, matr. nr. 618 Stubbæk, Ensted
  402199/20
 • Til JV - Svar på anmodning om aktindsigt
  402665/20
 • SV: Kommunefordelte responstider
  402675/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - Overvejelser vedr. videre forløb
  401859/20
 • image002.jpg
  401858/20
 • image003.jpg
  401860/20
 • Til Nyborg Kommune m.fl.: Kopi til orientering: Afgørelse vedr. ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg, matr. nr 7ø 1qy
  401696/20
 • Til virksomhed: Afgørelse vedr. ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg, matr. nr 7ø 1qy
  401693/20
 • Til Politi, Råstof, Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone
  507837/20
 • Til Politi, Råstof, underretning af flyvning med drone ved kliplev grusgrav 20200825_printet.pdf
  507838/20
 • Til Kolding Kommune m. fl.: Kopi af afgørelse om kortlægning af matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis efter Lov om Forurenet jord
  401552/20
 • ~WRD000.jpg
  401532/20
 • image001.jpg
  401533/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Glasvænget 9 - Revideret tilbudsliste fase 2 ny, godkendelse af budget
  401531/20
 • image002.jpg
  401534/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Tidsplan for udarbejdelse af præsentation
  507816/20
 • Til Bo-To Ejd., Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skyttehusgade 2, Nørrebrogade 58A-B, 7100 Vejle.pdf
  401867/20
 • til Realkredit suppl svar på Henv. 461.06445 Forespørgsel til status på V1-kortlægning
  402700/20
 • til borger, V1-kortlægning afgørelse m kortbilag, Sdr. Stationsvej 19A, 7323 Give, indsats bolig.pdf
  401820/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. ejendommen Odensevej 39, 5690 Tommerup - V1-varsling
  402752/20
 • Til Bo-To Ejd., Kortbilag til V1-høring, Skyttehusgade 2, Vejle.pdf
  401864/20
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr org indhild i jord, Moselund Grusgrav
  402230/20
 • Til grundejer: V1-varsling, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  402709/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - er kommuenns spørgsmål til rådgiver besvaret? RSYD evt. kortlægning nu
  401904/20
 • Til Borger: Afgørelse om kortlægning af matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis efter Lov om Forurenet jord - V2 kortlægning 629-00002.pdf
  401562/20
 • Til Bo-To Ejd, V1-høring, Skyttehusgade 2, Nørrebrogade 58A-B, 7100 Vejle.pdf
  401874/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  402719/20
 • Til Finans: Svar på spørgsmål
  402210/20
 • til grundejer - kortlægning genvurdering, F0-nuancering, boligerklæring, Toldbodgade 42 m.fl..pdf
  402840/20
 • Til Vejen Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  402046/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  402039/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  402714/20
 • Til NCC. SV: Adressen: Ved Havnen 15 i Haderselv
  401578/20
 • Til projekt:: svar vedr. udarbejdelse af rev. budget mv.
  402751/20
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigtsanmodning
  402664/20
 • Kortskitse til afgørelse om kortlægning af matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis efter Lov om Forurenet jord - Kortskitse.pdf_Sagsnr_17-39130_Dokid_348717-20_v1.pdf
  401566/20
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  402181/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  403167/20
 • Høringssvar til Danske Regioner: Udkast til lovforslag om videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål
  401555/20
 • Til Energinet, Råstof, Tracé syd for Bellinge
  401495/20

23. august 2020

Indgående

 • Fra Myllerup Entreprenør - svar vedr. mail om nyt forslag til screeningsudkast - matr.nr. 18aSV: Vurdering af indkomne høringssvar ifm. screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  401832/20

21. august 2020

Indgående

 • Fra DR - Endelig referat fra møde 2. om udbud
  412518/20
 • Fra Nordea - sikkerhedsstillelse matr.nr. 5 t Fjeldsted By, Fjeldsted Vagn Christensen A/S
  404811/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtagelse Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400876/20
 • Fra Cowi, Råstof, Tidsplan for udarbejdelse af præsentation
  507809/20
 • Fra Cowi, Råstof, Håndtering af kommentarer.DOCX
  507804/20
 • Fra Cowi, Råstof, Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport.pdf
  507802/20
 • Fra Cowi, Råstof, Dataindsamling (interviews).zip
  507805/20
 • Fra Cowi, Råstof, Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_Endelig rapport.docx
  507800/20
 • Fra Borger, Råstof, Re: Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507788/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg - grundvandspotentialer
  401776/20
 • fra bygningsstyrelsen Referat kundemøde Region Syddanmark
  400626/20
 • 21.08.2020 Referat Kundemøde Region Syd.pdf
  400627/20
 • Fra rådgiver - info vedr. afslutning i BOM
  408635/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Glasvænget 9 - Revideret tilbudsliste fase 2 ny
  401528/20
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, VS: VS: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  469385/20
 • Fra MST, Råstof, Telelefonhenvendelse fra Miljøstyrelsen vedr. grusgrav
  507766/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Opfølgning på formiddagens møde
  507758/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  507723/20
 • Fra DMR - Glasvænget 9, Vissenbjerg - Borejournaler B101-B107
  399914/20
 • Fra Orbicon: OSD i Vejen
  404968/20
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud - fueloliespild, voldventil 59 ved T42, Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1594966)
  403048/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning (utæt rør, 84LP018, på Shells Havneterminal) (MST Id nr.: 1593421)
  403040/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Spm. om grundejer kan udgår af V1 kortlægning.
  407140/20
 • Afmærkning af skel, Kolding Landevej 69, Børup Mark, 7000 Fredericia
  400967/20
 • Høring af forslag til lov om MitID og NemLog-in
  400777/20
 • Hastehøring over bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test af sundhedspersonale
  400121/20
 • henvendelse - Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S
  400293/20
 • Ændring/ny fysioterapeut 1/9-20
  400310/20
 • fra BYgningsstyrelsen Referat fra Kundemøde 21.08.2020
  400231/20
 • Fysioterapeut - Adresseændring
  399772/20
 • Fra IRF: Kvittering SV: Region Syddanmarks svar på høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (NRL)
  400169/20
 • Udsendelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for HR-området. - Besøgsnotat løbende revision HR Løn og Analyse final.pdf
  400506/20
 • Psykolog - Ændringer til yderregistret
  400635/20
 • Psykolog - Opsigelse af ydernr .
  401819/20
 • Fra DMR: Anmodning om historisk materiale for kortlægning, lokalitetsnr. 510-81266
  403270/20
 • Fra FaYL: Beskatning af lægeboliger 2016-2020
  403725/20
 • Fra Niras: Tilrettet rapport for Søndersø Industriområde samt notat med supplerende vurderinger
  404914/20
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud, råoliespild fra drænpotten ved T6, Shell Raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 1594715)
  403046/20
 • Fra Miljøteknik: Bygherre igangsætter undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  404757/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  435200/20
 • Fra LIFA til RS: J.nr.201815019 - Arealoverførsel fra ejendom med V2-forurening
  401789/20
 • Fra Miljøteknik: Historiske oplysninger, Prinsensgade 31. 7000 Fredericia
  443898/20
 • Fra Kolding Kommune, Oplæg til undersøgelse efter uheld, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  409675/20

Udgående

 • Til organisation, RÅSTOF, VS orientering til ny mailadresse: Afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400873/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Følgebrev Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400853/20
 • Til Borger, Orientering om afgravning og undersøgelse og afslutning af indsats.pdf
  400819/20
 • Til Borger, VTO - Rapport vedr. afværge på Kådnermarksvej 20, Padborg, 13-08-2020.pdf
  400821/20
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Orientering om undersøgelse og afslutning af indsats, 2. ejer.pdf
  400816/20
 • Til Borger, Afrapport af GV undersøgelse, Kådnermarksvej 20.pdf
  400822/20
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Afrapport af GV undersøgelse, Kådnermarksvej 20.pdf
  400817/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  400820/20
 • Til Aabenraa Kommune og Padborg Vandærk, Jordforurening, Kådnermarksvej 20/Toldbodsvej 3, Padborg, lok: 503-3709
  400813/20
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Udkast til kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  400815/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel i Esbjerg Kommune
  400843/20
 • Til parter og myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse Tillæg 15 Ølufgård.pdf
  400844/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  400842/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tillæg til råstoftilladelse Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400841/20
 • Til flere, Råstof, Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507777/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Opfølgning på formiddagens møde
  507769/20
 • til projekthaver
  400018/20
 • til projekthaver
  399950/20
 • SV: Til NIRAS, vedr. Borggade 8+10+12, 6300 Gråsten
  468685/20
 • Til Borger: V2 Varsel
  400214/20
 • bilag 3.10 - trøllund incl. bilag.pdf
  400763/20
 • Til grundejer: V1-høring, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  401055/20
 • Til Rambøll: Svar på spørgsmål om fliser
  399886/20
 • Til Skat og Billund Kommune: V2 varsel -slagge
  400232/20
 • Til projekt. Vedr. eventuelt udsættelse af projektet pga covid-19
  400655/20
 • Til projektet: meddelelse om muligheder for udskydelse pga. Covid-19
  400183/20
 • Til projekt: tilsagnsbrev vedr. projekt
  400742/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  401061/20
 • Til IRF: Region Syddanmarks svar på høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (NRL)
  400060/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  401056/20
 • Til organisationer, RÅSTOF, Afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400850/20
 • Til Borger,V2-afgørelse med bilag vedr Storegade 37-Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  400679/20
 • Svar på FORSP. 461.06445 og 461-81146 Forespørgsel til status på V1-kortlægning
  400568/20
 • Til projekt:udmelding om mulighed for udsættelse pga. Covid-19
  400277/20
 • Til EDC, Råstof, forespørgsel vedr. Ny Hornstrupvej, Vejle
  400845/20
 • til Assens Kommune og DMR - tilsynsrapport jordafgravning? - SV: Dokumentationsrapport Plumgaarden
  399792/20
 • Til borger, Ny mail - Poreluftmålinger under gulvet på Vestergade 30, Varde
  400721/20
 • Til Sønderborg Kommune: Bem. til matrikulære ændringer, matr. 2995a og 2995c Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  400727/20
 • Til Kommuner, Bæredygtig råstofforvaltning i Region Syddanmark
  400168/20
 • billede_rapport.png
  400760/20
 • Til Billund Kommune . Skovrejsning i råstofinteresse område,
  400759/20
 • Oversigtskort_ørnsbjergvej 35.pdf
  400761/20
 • Bilag til V2-afgørelse, Grundejerrapport, Pottemagergade 7/Storegade 37, Nordborg.pdf
  400685/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt
  400541/20
 • til Realkredit Svar på forsp.: 461.06445 Forespørgsel til status på V1-kortlægning
  400542/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. ejendommen Hindsløkken 1, 5690 Tommerup - V1-høring
  401062/20
 • Til læge - Bekræftelse på ændring af åbne/lukkegrænser
  399756/20
 • Til Varde Kommune: Orientering om resultat af videregående undersøgelser på Dejrupvej 16, 6855 Outrup
  404884/20
 • Svar på henvendelse vedr. Kommunefordelte responstider
  400905/20

20. august 2020

Indgående

 • Fra RH - mail med dagsorden fra 1. styregruppemøde for jordforurening og overfladevand
  410962/20
 • Fra Ingeniør'ne, Orienterende undersøgelse v. B0 og B8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416929/20
 • Fra Ingeniør'ne, Orienterende undersøgelse v. B0 og B8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416927/20
 • Referat fra den 11.08.20 - Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
  413900/20
 • 151142-20 Referat den 11.08.20 - Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.pdf
  413901/20
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om modsigende V1/V2-nomenklatur, Kajbjergvej 4, 5871 Frørup
  433857/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - historisk materiale
  433858/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail omkring §8 til cykelsti, Hærvejen 100, 6230 Rødekro
  455129/20
 • Fra rådgiver - referat af afleveringsforretning
  414731/20
 • Fra Odense Kommune: afslutning af sag om §8-tilladelse, Rolf Krakes Vej 55, 5200 Odense V
  405643/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Rapport, Ivarsvej 30 - Jordhåndtering
  405644/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Afslutning af sag om §8-tilladelse
  405645/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud om forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmelev, 5450 Otterup
  439151/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Opfyldelse af påbud om undersøgelse af jordforurening, Norupvej 68, Emmelev, 5450 Otterup
  439152/20
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  469380/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Lokalisering af evt. olieforurening hos DA
  439149/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmelev, 5450 Otterup
  439148/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Miljønotat 1 - Forureningsundersøgelse
  439150/20
 • Fra Odense Kommune, Kommunens og regionens samlede bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  398305/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3 Elkjærhøjevej - resultater fra supplerende vandprøver
  398121/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Opfølgning på formiddagens møde
  507708/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm til analyser, Hærvejen, Rødekro
  407626/20
 • Psykolog - Opsigelser af ydernummer pr. 31.12.2020
  405803/20
 • Fra Ingeniørerne: Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense - Orienterende forureningsundersøgelse i delområde ved B0 og B8
  407135/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  417865/20
 • Fra Odense Kommune: Etablering af stikledninger, Middelfartvej 115, 5200 Odense V
  416198/20
 • Svar fra hørte part Cargo Services
  398393/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bemærkninger fra kommunen, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  399418/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. august 2020
  399526/20
 • Fra Ørsted: RE: Afslutning af jordforureningssag - Spild fra motorventil 98MOV032, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1534984)
  398143/20
 • Fra borger. Forurening
  399764/20
 • Fra Rambøll: Vedr. fliser
  399881/20
 • VS: Anmodning om gode eksempler til Danske Regioners arbejde med nærhedsreform
  399664/20
 • Fra Varde Kommune -HØRING vedr. skovrejsning i lerinteresseområde på matr.nr. 9b, 10b & dele af 10a Oved By, Øse
  432284/20
 • Svar på høring fra Cargo Services Far East Limited
  400014/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  400238/20
 • Fra Trekantområdet
  399872/20
 • Cvr. nr. på ny fysioterapeut
  403080/20
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om krav om § 8-tilladelse til tunnelering af regnvandsledning, Snapindvej 20, 5200 Odense V
  415946/20
 • Fra Jord-Miljø A/S: Forslag til monitering, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  416770/20
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. § 8 tilladelse - Halvej 1, 6280 Højer
  403601/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. § 8 tilladelse" - § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Halvej 1, Højer
  403611/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. undersøgelse om jordforurening ifm. fjernelse af vaskeplads, olieudskiller mv. på Darumvej 160, 6700 Esbjerg.
  436184/20
 • Fra DGE, Oplæg til supplerende undersøgelse, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  427916/20
 • Fra Tønder Kommune: Slaggesag ikke afsluttet, Skast 60, 6261 Bredebro
  410029/20

Udgående

 • Til COWI: Tillæg til kontrakt vedr. håndværker til rep. af gulv efter poreluft, Højløkke Allé 2A, Odense N
  399595/20
 • Til Myllerup Entreprenør - mail om nyt forslag til screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  399422/20
 • Svar på henvendelse vedrørende mangel på ambulance kørsel.
  400927/20
 • Til Kirk og Thorsen Invest, Materiale vedr. Rådhustorvet 3, 7100 Vejle
  399305/20
 • Til Sweco, Råstof, Kontrakt_sweco_støjredegørelse_underskrevet.pdf
  507751/20
 • Til Sweco, Råstof, Kontrakten
  507750/20
 • Til Sweco, Råstof, skrivelse2.PDF
  507745/20
 • Til Sweco, Råstof, høringssvar fra Judica.PDF
  507744/20
 • Til Sweco, Råstof, SV: Udarbejdelse af støjredegørelse i grusgrav på Hellevadvej 64, 6230 Rødekro i Region Syddanmark - Kontraktudkast
  507743/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Opfølgning på formiddagens møde
  507732/20
 • Til Vejle Kommune, Råstof, SV Partshøring over tillæg til tilladelse på matr.nr. 10a Frederikshåb Randbøl i Vejle Kommune.msg
  469363/20
 • Til Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  469362/20
 • Til Sweco, Råstof, SV: Opfølgning på formiddagens møde
  507712/20
 • Til Borger - Broeng, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Broeng.docx
  405912/20
 • Til Borger - Alslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde i Alslev.docx
  405756/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  398865/20
 • Til Ejendomsselskabet Dalumvej ApS: Bilag, Kortbilag, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  398934/20
 • Til Middelfart Kommune: SV vedr. §8 pligt til opførelse af hal.
  399472/20
 • Til Vejle kommune - 2. RYKKER. Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Borlevvej 29, 6040 Egtved
  398536/20
 • Til Tønder Kommune: §8-høringssvar for Halvej 1, 6280 Højer, matr. 937 Højer, lok.nr. 550-81289
  398977/20
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag - Rørbækvej 13, 7323 Give.pdf
  399136/20
 • V1-kortlægning afgørelse, med kortbilag Porshusvej 3, 7323 Give, indsats bolig.pdf
  399218/20
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  398665/20
 • Til Middelfart Kommune: Afgørelse udgår inden
  398862/20
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om V2 høring, Vollerupvej 13, Tinglev
  398754/20
 • Til grundejer: V2-høring, en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  398654/20
 • Til Odense Kommune: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede fra 19. august 2020
  399481/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene - V2-varsling
  398720/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. august 2020
  399525/20
 • Til Ejendomsselskabet Dalumvej ApS: Afgørelse, Udgår efter undersøgelse og oprensning, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  398931/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal på en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  398678/20
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse, med kortbilag - Nygade 20, 7323 Give.pdf
  399067/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  398867/20
 • Til Borger: Afgørelse udgår inden kortlægning
  398863/20
 • Til Miljøstyrelsen, Høring af mulighed for påbud om oprydning, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  398723/20
 • Til Tønder Kommune: henv. vedr. afslutning af slaggeudlægning, Skast 60, 6261 Bredebro
  398800/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-høring, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  398868/20
 • Til lægerne: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399475/20
 • Til borgere - partshøring Almind
  412755/20
 • Til Broekhuizen Dairy I/S: V2 Høring inkl. bilag, 539-30003
  398731/20

19. august 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune - høringssvar Udkast til screeningsafgørelse - ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  398002/20
 • Fra borgere - partshøringssvar- matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  398019/20
 • Fra Miljø-Bo A/S: Ønske om hurtig sagsbehandling, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  402196/20
 • Fra Rådgiver, Ansøgning om § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416913/20
 • Fra Rådgiver, Ansøgning om § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416918/20
 • Fra TrafikStyrelsen, Råstof, VS: Partshøring over tillæg til tilladelse på matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  469282/20
 • Fra Sweco, Råstof, Udarbejdelse af støjredegørelse i grusgrav på Hellevadvej 64, 6230 Rødekro i Region Syddanmark - Kontraktudkast
  507693/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kontraktudkast.docx
  507694/20
 • Fra museet RÅSTOF Parsthøringssvar fra museet
  475583/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgning
  403737/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Situationsplan
  403740/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Vibevej 1C, 5000 Odense C
  403736/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Pergola
  403743/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Vibevej 1C
  403738/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tegning
  403742/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Svar på supplerende spørgsmål
  403745/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse
  403735/20
 • Fra NST, Råstof, SV: Udkast til Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav
  507659/20
 • Fra WSP, Råstof, Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2_endelig.docx
  507652/20
 • Fra WSP, Råstof, Skrydstrup - Screeningsskema med rigtig henvisning til miljøvurderingsloven
  507651/20
 • Fra Trefor, Råstof, SV: Partshøring over tillæg til tilladelse på matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  469276/20
 • Fra Trefor, Råstof, Høringssvar til tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 10a Frederikshåb Randbøl i Vejle Kommune 1.0.pdf
  469277/20
 • Til Sweco, Svar på HENV, Fremsendelse af ønsket materiale, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C
  396878/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Opfølgning på formiddagens møde
  507645/20
 • Fra WSP, Råstof, Skrydstrup - ring lige inden du sender i høring
  507635/20
 • Situationsplan - 14052020pdf.pdf
  398195/20
 • Accept til anvendelse af slagge - Tohedevej 1, 6535 Branderup J
  398192/20
 • Accept til anvendelse af slagge.pdf
  398194/20
 • Fra Nordfyns vandværk: Grønnegade 40
  396593/20
 • SV: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398362/20
 • Fra VSM Contractors A/S: Forespørgsel om forlængelse af høringsperiode, Smedevej 12 , 5690 Tommerup
  397507/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, Brandhydrantledning, DFR (MST Id nr.: 1577823)
  398138/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nygade 20, 7323 Give.pdf
  398050/20
 • fra projekthaver
  401791/20
 • Henvendelse vedr. Kommunefordelte responstider
  400896/20
 • Fra Franck Miljøteknik: GeoGis kontrolrapport - Bystævnevej
  464813/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Opklarende spørgsmål om organisk indhold, Moselund Grusgrav
  402067/20
 • Fysioterapi, Ansættelse,
  435150/20
 • Fra projekt "Klar til Studier" vedr. forløbsbeskrivelser
  463391/20
 • Fra COWI: Ny sagsbehandler
  397438/20
 • Psykolog - opsigelse af ydernummer
  397632/20
 • Fra borger - svar på screeningsudkast -matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  398011/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. nuancering af forurening Enghavevej 11, Varde
  397923/20
 • Fra Praksis - Anmodning om at åbne for tilgang af patienter
  396272/20
 • Fra Sweco, HENV, Ønske om kortlægningsafgørelse og OM-rapport, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C
  396790/20
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for Høringssvar - Høring af udkast til bekg. om udpegning af drikkevandsressourcer
  397927/20
 • Fra COWI: Dual EM
  396753/20
 • Fra CR Ejendomme, Anmodning om boligundersøgelse, Langgade 5, 5874 Hesselager.pdf
  397360/20
 • Fra borger - svar på screeningsudkast -matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  398006/20

Udgående

 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 24 / 2020 - svarfrist 07-08-2020
  398369/20
 • til Niras: svar på udbud: VTO afværge på Skolevej 7, Nr. Åby
  480727/20
 • Til DMR: svar på udbud: VTO afværge på Skolevej 7, Nr. Åby
  480725/20
 • Til Trafikstyrelsen, Råstof, SV: Partshøring over tillæg til tilladelse på matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  469344/20
 • Til Miljø-Bo A/S og DMR: Regionens tilbagemelding på fornyet invitation til telefonmøde, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  402193/20
 • Til Aaskoven ApS - nej tak til facebookgruppen - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  397758/20
 • Korrespondance m. Vejle Kommune, § 8 og regionens undersøgelse, Fårupgårdsvej 3, 7300 Jelling
  397743/20
 • Til SKAT og kommunen - Orientering vedr. endelig kortlægning på V2
  397684/20
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Bemærkninger til oplæg og §8-proces, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  397676/20
 • Til VSM Contractors A/S: Sidste forlængelse af høringsperiode, Smedevej 12 , 5690 Tommerup
  397528/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Opfølgning på formiddagens møde
  507669/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Regionens tilbagemelding på nye oplysninger, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  397502/20
 • opsamling fra møde i Vejle 16. august
  418225/20
 • Til DMR: - Glasvænget 9, Vissenbjerg - Ny fase 2, godkendelse af placering af ekstra boringer
  399946/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00098 nr3
  396280/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00098 nr2
  396277/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00098 nr1
  396275/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00056, 2 af 2
  396248/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse Materiale vedr. lok. 631-00056, 1 af 2
  396246/20
 • Materiale vedr. lok.631-00099
  396240/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse
  396234/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nygade 20, 7323 Give
  398054/20
 • Til dommerkomite: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  445727/20
 • Til foreninger: Invitation til Region Syddanmarks Frivillighedspris 2020
  445716/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396841/20
 • Til DMR: svar på HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  397592/20
 • Til grundejer: V1-høring, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396837/20
 • Til DMR: svar på HENV, materiale, Banegårdspladsen mail 3
  397609/20
 • Til grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 341
  397666/20
 • Til Kudsk & Nissum A/S, Styrelsen for patientsikkerhed og Haderslev Kommune: Dispensation efter jfl §52, Vojensvej 22, Skrydstrup
  397930/20
 • Til DMR: svar på HENV, Materiale, Banegårdspladsen mail 2
  397601/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Frederikshøjvej 86, 88A, 88B, 7100 Vejle
  396421/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  397897/20
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse
  396656/20
 • Til grundejer: Kopi af tidligere V1-afgørelse fra 2005, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396848/20
 • Til Middelfart Kommune: Høringssvar - Ikke Påbud
  397898/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Sødovervej 14, Bredsten.pdf
  397895/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  397806/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-høring
  396852/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til justering af V2-afgørelse, Enghavevej 11, 6800 Varde.pdf
  397949/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Skovdongvej 19, 21 og 23, 5881 Skårup Fyn.pdf
  396265/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-høring, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  397059/20
 • Til Borger: Svar vedr. nuancering af forurening Enghavevej 11, Varde
  397924/20
 • Til CR Ejendomme ApS, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langgade 5, 5874 Hesselager
  397364/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  397896/20
 • Til Miljøstyrelsen: Høringssvar - Høring af udkast til bekg. om udpegning af drikkevandsressourcer
  397926/20
 • Til grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 669.pdf
  397667/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til varsling om V2-justering.pdf
  397950/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-høring, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  397058/20
 • Til Borger: V2-varsling, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  397893/20
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål ift. det 7. princip
  396456/20
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Enghavevej 11, 6800 Varde
  397952/20
 • Til Borger: Varsling om justering af V2-afgørelse, Enghavevej 11, 6800 Varde.pdf
  397948/20
 • Til borger: Tilsendelse af tilladelse med bilag, Blæsbjerggyden, Sdr. Nærå
  397925/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Enghavevej 11, 6800 Varde (2016).pdf
  397951/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396845/20
 • Til COWI: Vedr. ny sagsbehandler
  397453/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  397057/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  397796/20
 • Til Mosvig Vandværk mm. SV: MOSVIG Vandværks svar ang. møde 30.06.220, DGE´s notat, samt afsluttende notat fra Kolding Kommune.
  397864/20
 • SV: Pukkelafvikilin - ansøgning - Neurologisk afdeling, hovedpine
  397819/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-høring
  396699/20
 • Til grundejer: V1-høring, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396590/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396632/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396612/20

18. august 2020

Indgående

 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - overvejelser vedr. videre forløb
  401853/20
 • Fra Borger, Råstof, SV: støjforurening - Andholmvej
  507624/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa, Kilen 10, 6200 Aabenraa - Jordforurening ved byggeprojekt
  399246/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa - Jordforurening ved spiralfryser.msg
  399247/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa - Jordforurening ved spiralfryser.msg
  399240/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa, Kilen 10, 6200 Aabenraa - Jordforurening ved byggeprojekt
  399237/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kontraktudkast
  507616/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kontraktudkast.docx
  507617/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort med koter og påfyldning
  402341/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort alle målinger
  402343/20
 • Fra Odense Kommune: Nye poreluftundersøgelser og spørgsmål fra rådgiver angående ændring af vilkår, Vesterbro 40-42, 5000 Odense C
  402340/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Poreluft feltskemaer
  402342/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - analyseresulter og JAGG-beregninger samt bygningstegninger
  402344/20
 • Fra Odense Kommune, Ønske om regionens bemærkning til off. indsats, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  396002/20
 • SVAR: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398361/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Opfølgning på formiddagens møde
  507606/20
 • Fra borger, råstof, VS: støjforurening - Andholmvej
  507597/20
 • Fra borger, råstof, VS støjforurening - Andholmvej.msg
  507596/20
 • Lighed i sundhed - Rådet for Socialt Udsattes forslag.pdf
  399571/20
 • SUSY_pixi2020.pdf
  399572/20
 • Pressemeddelelse_Ti nye forslag kan mindske ulighed i sundhed.pdf
  399573/20
 • Åbent brev.pdf
  399570/20
 • Fra DMR, afrapportering af GV-undersøgelse, Kådnermarksvej 20, pulje 15
  400807/20
 • Fra Niras: Tilbud - Skolevej 7
  480722/20
 • Fra Franck, Dokumentationsrapport efter afgravning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  431468/20
 • Fra Odense Kommune, Dokumentationsrapport efter afgravning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  431467/20
 • Fra Franck, Jordklassificering, teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  431470/20
 • Fra DMR: Tilbud på VTO afværge på Skolevej 7, Nr. Åby
  480719/20
 • VS: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398358/20
 • Fra Nymølle, Råstof, IMG_0443.jpg
  507582/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Almind - efterbehandling
  507579/20
 • Fra Nymølle, Råstof, IMG_0445.jpg
  507580/20
 • Fra Nymølle, Råstof, IMG_0444.jpg
  507581/20
 • Fra Miljø-Bo A/S: Fornyet invitation til telefonmøde med rådgiver, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394876/20
 • Fra DMR: Accept af telefonmøde, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394867/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bore- og indvindingstilladelse fra Vejle Kommune matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  395986/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kopi af regionens brev ang. diverse udeståender matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  395987/20
 • Fra borger - svar vedr. screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  395882/20
 • Fra Haderslev Kommune: Høring af berørte myndigheder - Screening af etablering af sikrings- og støjvold på Flyvestation Skrydstrup
  407278/20
 • Fra SJMR: Svar på partshøring, matr nr 178 Arnitlund
  406021/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning byggefelt 13, Kanalbyen, Fredericia
  407263/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggefelt 13.pdf
  407268/20
 • Fra kredskonsulent, Apotekerforeningen: Ændret indhold i Tryghedskassen
  398210/20
 • Fra fonden: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
  399050/20
 • Høring over udkast til vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje)
  398168/20
 • Borger: Henvendelse vedr. ambulance kørsel.
  400924/20
 • Fra GEO, Råstof, GIS til ressourceopgørelse.
  399653/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  402661/20
 • Fra projekt: vedr. udgifter til projektet
  449291/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "orientering" - VVM Screening, slaggeudlægning, Vejrupvej 5, 6740 Bramming
  433154/20
 • Fra WT - deltagere til evalueringsdag
  405670/20
 • Fysioterapi, Ansættelse,
  435151/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om miljøgodkendelse til udlægning af slagge, Vejrupvej 5, 6740 Bramming
  433140/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "orientering" - Miljøgodkendelse
  433159/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. undersøgelse" - Notat, Fjernelse af installationer, Darumvej 160, aug 2020
  436209/20
 • Fra Borger - Høringssvar, grusgrav - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396148/20
 • Råstofplan og Baltic Pipe Spørgsmål.pdf
  395066/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-65-2020-03-18_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-65-2020-03-18_underskrevet.pdf
  394734/20
 • Råstofplan 2020 .msg
  395069/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-869-2020-05-01_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-869-2020-05-01_underskrevet.pdf
  394761/20
 • Fra MOE A/S: "FORSP.: Vedr. matrikel 1417c Esbjerg Bygrunde, Forurening"
  395310/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-807 SUM-funktion i PRO-skemaer-2020-03-28_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-807 SUM-funktion i PRO-skemaer-2020-03-28_underskrevet.pdf
  394755/20
 • Fra Støtteforening - Svar på screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396094/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  393985/20
 • Fra Fællesbestyrelsen - svar på screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396162/20
 • Fra Kolding kommune: vedr. Høringssvar Kolding Kommune . Tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  394694/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-877-2020-04-17_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-877-2020-04-17_underskrevet.pdf
  394767/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-800-2020-03-23_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-800-2020-03-23_underskrevet.pdf
  394748/20
 • VS: Høring over udkast til vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje)
  394480/20
 • Fra Erhvervsstyrelsen - svar på spørgsmål om Balcic Pipe
  395063/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-745-2020-03-20_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-745-2020-03-20_underskrevet.pdf
  394741/20
 • Fra Forskerparken: Aflysning af TechBlast
  394143/20
 • CVR nummer ift ydernummer registrering - fysioterapeut
  394553/20
 • Fra borger - Høringssvar vedr. udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396122/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  393980/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-623 Opkobling til national PRO-infrastruktur-2020-03-19_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-623 Opkobling til national PRO-infrastruktur-2020-03-19_underskrevet.pdf
  394735/20
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgning, Vejrøvænget 8, Fredericiaq
  397351/20
 • Fra Tønder Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - HASTE SAG
  396160/20
 • Ophørt ansættelse - fysioterapeut
  396359/20
 • Re: Ændringer hos fysioterapeut
  397610/20

Udgående

 • Til Odense Kommune, Regionens bemærkn. ift. off. indsats, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  396003/20
 • Til borger - svar på kommentarer - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  395919/20
 • Til borger, Råstof, VS: støjforurening - Andholmvej
  507613/20
 • Til HØJ AGRO, V2-høring, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel.pdf
  395916/20
 • Til Varde Kommune, Høring om forurening på Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  395915/20
 • Til HØJ AGRO ApS, Bilag til V2-varsel, Udkast til V2-afgørelse, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel.pdf
  395911/20
 • Til HØJ AGRO, Udkast til Boligerklæring, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel.pdf
  395910/20
 • Lok. 631-00430
  396225/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune m.fl.: Regionens kortlægningsvurdering af oprensning, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  395636/20
 • Til Cowi, Råstof, Opfølgning på formiddagens møde
  507599/20
 • Til Formpipe: Pladsproblemer på share
  403309/20
 • Til Aabenraa kommune, Grundejer, Orientering om undersøgelse og afslutning af indsats.pdf
  395341/20
 • Til Aabenraa kommune, Grundjer, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  395342/20
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel om kopi af dom, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  394913/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - Boligerklæring, UDKAST
  394775/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  394773/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  394774/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Høring af V2-kortlægning af en større del af Odensevej 45, 5750 Ringe, matr.nr. 22a Rynkeby By, Ringe
  394770/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - V2-høring
  394771/20
 • Til borger - svar på kommentarer til screeningsudkast - Matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  394605/20
 • Til rådgiver - vedr. ønske om supplerende undersøgelser
  406052/20
 • Til Danske Regioner - SV: Oprettelse af fiktive ydernumre - alle regioner - kriminalforsorgen + rekrutteringscentre
  403368/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - Kortbilag, V2
  394311/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - V2-afgørelse
  394310/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: V2-kortlægning af del af Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, matr.nr. 13fm Bellinge By, Bellinge
  394309/20
 • Til Parter, Råstof, Databeskyttelse.pdf
  469257/20
 • Til Parter, Råstof, Udkast til tillæg inkl. bilag 10a frederikshåb randbøl.pdf
  469255/20
 • Til Parter, Råstof, Partshøring over tillæg til tilladelse på matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  469254/20
 • Til Parter, Råstof, Følgebrev Høring udkast.pdf
  469258/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Afslag til invitation til telefonmøde med rådgiver, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394874/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse
  396213/20
 • Til FAYL: Beskatning af lægeboliger
  395242/20
 • Til nomineret: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  445765/20
 • Til nomineret: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  445755/20
 • Til nominerede: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  443008/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  394243/20
 • Til Middelfart KOmmune: Høringssvar til Ikke påbud
  395903/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  394247/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Møllebyvej 20, 7110 Vejle.pdf
  395879/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Dagsorden til 5. møde
  393920/20
 • Til Borger: Vedr. Vestergade 28, Varde, lok. 573-81109
  395166/20
 • Til Danske Leasing, V1-høring, Niels Finsensvej 13, 7100 Vejle.pdf
  394056/20
 • Til Danske Leasing, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Niels Finsensvej 13, 7100 Vejle.pdf
  394050/20
 • Til Holm & Eistrup: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  395742/20
 • Til MOE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr.nr. 1417c Esbjerg Bygrunde
  395615/20
 • Til Borger, V1-høring, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  394249/20
 • Til Vidtskue Vej 20, Vejle ApS, V1-høring med bilag, Vidtskue Vej 20, 7100 Vejle
  394389/20
 • Til Miljøteknik: Regionens bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  395597/20
 • Til Salling Group Ejendomme AS, V1-høring med bilag, Østerbrogade 27, 7100 Vejle
  393979/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle.pdf
  395734/20
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Rykker for status
  394819/20
 • Til Danske Leasing, Kortbilag til V1-høring, Niels Finsensvej 13, Vejle.pdf
  394041/20

17. august 2020

Indgående

 • Fra WSP, Råstof, Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2_V2.docx
  507568/20
 • Fra WSP, Råstof, Skrydstrup Screeningsafgørelse_V2.docx
  507567/20
 • Fra WSP, Råstof, Skrydstrup - screening og screeningsafgørelse - udkast
  507566/20
 • Fra Miljø-Bo A/S: Invitation til telefonmøde med rådgiver, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394861/20
 • Fra konsulenter: afrapportering
  444539/20
 • Fra KKR: Samarbejdsaftale - ny version
  393776/20
 • DK2020_samarbejdsaftale Syddanmark ver17.08.20.docx
  393777/20
 • Fra Franck, Dokumentation af oprensning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  393874/20
 • Fra Franck, Notat for oprensning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  393875/20
 • Fra rådgiver - Status - borearbejde udført
  394787/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - A3_2.0 oversigtskort afgravning
  408817/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Orientering fra miljøvagt
  408814/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - analyserapporter
  408818/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljørapport_Rødegårdsvej 109, 5000 Odense
  408816/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om dieselspild fra lastbil på Rødegårdsvej 109, 5000 Odense C
  408815/20
 • Fra BST Nordvestfyn: Telefonbesked angående procedure ved spild af olie
  395439/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Udkast til Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav
  507559/20
 • Statistik for juli
  489213/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Skabelonversion 8
  507551/20
 • Fra Aaskoven ApS - invitation til facebookgruppe samt tilføjelse til høringssvar - matr.nr. 18a Barløse
  393256/20
 • Fra Niras, Råstof, VS: Ansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Graveetapens størrelse
  507535/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Ansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Graveetapens størrelse
  507532/20
 • Fra RH - oprindeligt udkast til budget til undersøgelserfor 400 undersøgelser
  412507/20
 • Fra NST, Råstof, Udkast til Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav
  507517/20
 • Fra Niras: Status på Brændevej 2 - august 2020
  393624/20
 • Fra borger - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  393909/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  393298/20
 • Fra Borger, vedr.Malmose 5
  393158/20
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om regionernes bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål
  393632/20
 • Fra niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo11-5612_følgebrev til miljøtilsyn_Frørupvej_29A.DOCX
  412221/20
 • Fra niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo17-15618_Tilsynsrapport for miljøtilsyn - 27.09.17_Hejls_Landevej_32.DOC
  412264/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kvitteringsmail, vedr. slaggeudlægning Videkærvej 22
  393333/20
 • Fysioterapi, Ansættelse
  393621/20
 • Fra projekt: revideret budget og projektbeskrivelse.
  418583/20
 • fra kommunen - ingen bemærkninger til kommende kortlægningsvurdering
  392560/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  393300/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til VTO afværge
  393196/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393238/20
 • Fra Borger, bemærkninger vedr. Malmose 5
  393151/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for OUH - Besøgsnotat for den samlede udførte løbende lønrevision hos Region Syddanmark 2019.msg
  393318/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om, at gravedelen ser ud til at være overstået, Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø
  392799/20
 • VS: Fysioterapi, Ansættelse,
  393623/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393261/20
 • vedr. godkendelse af generationsskifte ml. Annette Tornøe, Kirsten Wengler, Rikke Pilsgaard Svendsen og Lene Marie Jepsen (Id nr.: 2869775) - Til regionen vedr. godkendelse af generationsskifte ml. Annette Tornøe, Kirsten Wengler, Rikke Pilsg
  406474/20
 • fra WT - DO og materiale bestyrelsesmøde d 20. august 2020 mail 3
  392288/20
 • VS: Høring - Bekendtgørelse om influenzavaccinationer
  393547/20
 • Fra borger - Indsigelse vedr. journalnr. 20/9987 - Grusgrav i Barløse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  393576/20
 • Fra borger: Kopi af miljøtekniskrapport, Peder Hedes Vej 29, Tjæreborg
  402490/20
 • Fysioterapi - Ansøgning om kapacitet,
  435002/20
 • Fysioterapi - Ansøgning om kapacitet,
  434996/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport, Ringgade 184, 6400 Sønderborg
  437883/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport, Ringgade 190, 6400 Sønderborg, 537-20010.pdf
  437852/20
 • SKAL SLETTES Fra Niras: Grundejerrapport, Ringgade 190, 6400 Sønderborg, 537-20010
  437711/20
 • Fra Niras: Teknisk rapport, Ringgade 190 6400 Søndergade, 537-20010.pdf
  437703/20
 • Fra Niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo12-17755_Tilsynsbrev_Nørremarksvej_7.DOCX
  412153/20
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. SAMTANK A/S - notat vedr. afgravning af forurenet jord
  409953/20
 • Mailkorrespondance Ergoterapeut Lis
  395150/20
 • Fra DXC - Medd. vedr. automatisk lukning for tilgang af patienter
  393962/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: SAMTANK A/S - notat vedr. afgravning af forurenet jord
  409946/20
 • Fra niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo17-15618_Følgebrev - Miljøtilsyn med Hejls Garage ApS v. Alf Christensen_Hejls_Landevej_32.docx
  412250/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_§8 ansøgning.pdf
  397356/20
 • Fra Middelfart Kommune: Jordflytningssagen er afsluttet pr. 17-08-2020, det blev til 9,5 ton, Margaardvej 47, 5580 Nørre Aaby
  397297/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering og svar vedr. jordflytningssagen på Margaardvej 47, 5580 Nørre Aaby
  397309/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393990/20
 • Fra Forskerparken: TechBlast aflyses pga COVID-19
  394147/20
 • Fra borger: Vedr FO nuancering for området, Skovglimt, Sønderborg
  394246/20
 • Fra Niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo15-16425_Tilsynsbrev_Nørremarksvej_7.DOCX
  412189/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393974/20
 • Ankestyrelsen sender afgørelse
  396007/20

Udgående

 • Til Niras: svar på status på Brændevej 2 - august 2020
  393625/20
 • Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe for analyse af biobankområdet
  393449/20
 • Til Vejle Kommune, Regionens undersøgelser, Fårupgårdsvej 3, 7300 Jelling
  393356/20
 • Office 365 og Acadre - [Sagsnr.:20/2161]
  392898/20
 • Office 365 og dynamicteplate - [Sagsnr.:20/19305]
  392890/20
 • Til borger: svar til datter til Nora Christensen vedr. information om oprydning
  393007/20
 • Til rådgiver - kommentarer til økonomi mm.
  414681/20
 • Til Niras, Råstof, Skabelonversion 8
  507543/20
 • Til Niras, Råstof, Version 8 endelig ny skabelon råstoftilladelse.docx
  507544/20
 • Til Odense Kommune, Bemærkninger og spørgsmål til oplæg og §8-proces, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  392641/20
 • Til rådgiver for Region Syddanmark, RÅSTOF, høringssvar vedr. udkast til miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold for justeret muligt nyt råstofgraveområde Tellerup i Middelfart Kommune
  392430/20
 • Til Niras, Råstof, VS: Udkast til Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav
  507526/20
 • Til borger Svar på mail vedr. høringssvar. - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392212/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Udkast til rapport vedr. Analyse af råstofstrømme i region Syddanmark
  507510/20
 • Til Cowi, Råstof, Komm_Analyse af råstofstrømme i Region Syddanmark_rapportudkast.DOCX
  507512/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby.pdf
  393511/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning af patienttilgang
  392462/20
 • Til Borger: Foreløbige undersøgelsesresultater Vestergade 28, Varde, lok. 573-81109
  393036/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  392790/20
 • Til Billund Kommune: Spørgsmål i forbindelse med udkast til §8-tilladelse,Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  392661/20
 • Til borger, Svar vedr. Malmose 5
  393154/20
 • Yil borger - Råstofgraveområdet ved Korskro - Uddybning af råstofundersøgelsesboring - mat.nre. 4l Sadderup, 4m Lunde og 27i Skads, Esbjerg Jorder
  393669/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  392913/20
 • Til DMR:svar på HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  392365/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for orientering vedr. gravearbejdet på Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø
  392803/20
 • RåstofinteresseKorskro.pdf
  393674/20
 • Til Borger, vedr. Malmose 5
  393164/20
 • Til borger, Svar på mails vedr. Malmose 5
  393144/20
 • Til Borger, Vedr. boligundersøgelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle, lok. 631-00808
  392482/20
 • Til Svendborg Kommune: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. august 2020
  392480/20
 • Til Kolding Kommune. SV: Udkast til afsluttende notat - Partnerskabsaftalen
  393317/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  392768/20
 • Til Esbjerg Kommune: Benærkninger til ansøgning om udlægning, Videkærvej 22,
  393306/20
 • Til borger, vedr Vestergade 9-11, 5600 Faaborg
  404766/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for OUH
  393313/20
 • Til Nymølle A/S: Spm vedr status på sag, matr nr 1079 Kliplev
  402648/20
 • Optagelsestal for GF1 på erhvervsuddannelserne i Syddanmark
  449747/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C
  393665/20
 • Til DMR: svar HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  397585/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  392918/20
 • Til Borger, Svar på telefonbesked, Svendborg landevej 9, 5871 Frørup
  392558/20

16. august 2020

Indgående

 • Fra borger - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  391980/20
 • Fra borger - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392032/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning af patienttilgang
  392447/20

15. august 2020

Indgående

 • Fra borger: Information vedr. oprydning fra datter til Nora Christensen.
  393001/20

14. august 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til boliger på Rugårdsvej 3, 5000 Odense C
  394172/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  394175/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse
  394173/20
 • VS: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398359/20
 • Fra DGE: Revideret oplæg til geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394844/20
 • Tillæg nr. 10 til lejekontrakt ved arealændring.docx, Regionen, Sorsigvej, underskrevet.pdf
  391343/20
 • Tillæg nr. 9 til lejekontrakt ved arealændring.docx, Regionen, Sorsigvej_underskrevet.pdf
  391342/20
 • SV: Tillæg nr. 9 og 10 fra bygningsstyrelsen lejekontrakt 9 og 10 Sorsigvej 35, Ribe. Region Syddanmark
  391341/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af naturrum på Købmagergade 111, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  404718/20
 • 20-4922_v1_Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af naturrum på Købmagergade 111, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde.DOCX
  404721/20
 • Fra Aabenraa Kommune RÅSTOF Partshøringssvar fra Kommunen
  475582/20
 • Fra rådgiver - mureren er færdig med at udbedre mangler
  393140/20
 • Fra DGE: Varsling om tilbagemelding til Faaborg-Midtfyn Kommune om kommentar fra regionen kan nå at blive indarbejdet, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394836/20
 • Fortrolighedserklæring ProActive - Underskrevet
  391954/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Horsensvej 578A-B, 7120 Vejle Øst.pdf
  393389/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vardevej 26A-C, 7100 Vejle.pdf
  451107/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  393422/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  393361/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jellingvej 102, 7100 Vejle.pdf
  393460/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Niels Bentzens Alle 9, 7100 Vejle.pdf
  407550/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Krogagervej 59, 7100 Vejle.pdf
  407700/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jernbanegade 8, 7100 Vejle.pdf
  407701/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jennumvej 72, 7100 Vejle.pdf
  393469/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Horsensvej 4A, 4B, 7100 Vejle.pdf
  393342/20
 • Fra Rambøll: § 8 ansøgning, præcisering af jordhåndtering, Engdraget 4
  393049/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  452136/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Indskærpelse af påbud, Spangbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg.
  391943/20
 • Fra Grønnegyden AS, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N.pdf
  392106/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jernbanegade 20, 7100 Vejle.pdf
  393588/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Ingvard Andersensvej 8, 10, 7100 Vejle.pdf
  393431/20
 • Fra DMR: HENV; HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  392121/20
 • fra WT - DO og materiale bestyrelsesmøde d 20. august 2020 mail 2
  392283/20
 • Fra Odense Kommune, råstof, råstofplan 2020, svar på høring af muligt nyt graveområde i Odense KOmmune
  406055/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Indskærpelse_CaseNo19-41333_3965105_v1.pdf
  391928/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af - Indskærpelse af påbud om undersøgelse af jordforurening på ejendommen Spangsbjerg Kirkevej 3 i Esbjerg.
  391927/20
 • VS: HØRING: udkast til lovforslag om videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål (bemærkninger inden fre. d. 21 august, 2020
  390463/20
 • Fra DK Råstof: Svar vedr Gener Vedr. Jordpåfyldning, Jerlev ved Engmarksvej, 7100 Vejle
  391201/20
 • Fra borger: Gener Vedr. Jordpåfyldning på areal øst for Jerlev, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390515/20
 • SV: HØRING: udkast til lovforslag om videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål (bemærkninger inden fre. d. 21 august, 2020
  390551/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr gener pga. Jordpåfyldning, Engmarksvej, 7100 Vejle
  391389/20
 • Fra Billum Vognm Aps: Ansøgning om jordtilførsel efter jfl §52, Sadderupvej 40, Esbjerg Ø
  390811/20
 • Psykolog - Opsiger ydernummer
  391407/20
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af videresendt borgerhenvendelse, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390844/20
 • Fra DMR: Notat til anmodning om oprydning af fyldplads, matrikel 494, Havnbjerg ejerlav
  391467/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nyboesgade 35A, 35B, 37, 7100 Vejle.pdf
  406603/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 32, 7100 Vejle.pdf
  455292/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Grejsdalsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  404204/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  414513/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Søndergade 16A-B, 7100 Vejle.pdf
  413270/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Finlandsvej 30, Boråsvej 2-42, 7100 Vejle.pdf
  501823/20
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Ørstedsgade 17A-B, 7100 Vejle
  479417/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle.pdf
  393409/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Undersøgelsesrapport vedr. lækage ved kontraventil ved D- FR. (MST Id nr.: 1553841)
  391981/20
 • Fra DMR: henv. fra grundejer, Vestergade 28, Varde
  393026/20
 • Fra Epinion: vedr. Praksisnære Projektuger
  424202/20

Udgående

 • VS: Træning af nye brugere
  391745/20
 • VS: Træning af nye brugere
  391739/20
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til § 8-tilladelse til boliger på Rugårdsvej 3, matrikel 2197a, Odense Bygrunde
  394167/20
 • Til DGE: Accept af revideret oplæg til geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394850/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse
  396207/20
 • Til Niras - tillægsaftale - monitering
  392800/20
 • Til Niras - tillægsaftale - monitering + sløjfning af B401 og B402
  392794/20
 • Til Parter, Råstof, Udkast til Screeningsafgørelse Egernsund inkl. bilag.pdf
  507502/20
 • Til Parter, Råstof, Høring af udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav, Egernsund i Sønderborg Kommune
  507499/20
 • Til Parter, Råstof, Følgebrev Høring over udkast til screeningsafgørelse 53 Egernsund.pdf
  507500/20
 • Til Parter, Råstof, Databeskyttelse.pdf
  507503/20
 • Til Realkredit Danmark, svar på henvendelse, Middelfartrvej 220-222, 5200 Odense SV
  390895/20
 • Vinkelvej 12, 6600 Vejen
  390503/20
 • Til konsulenter: anmodning om afslutning af rapport
  391065/20
 • Til Sweco, Råstof, VS: Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507490/20
 • Til Sweco, Råstof, Kontraktudkast.docx
  507491/20
 • Til Sweco, Råstof, SWECO_Databehandleraftale.pdf.pdf
  507494/20
 • Til COWI: Igangsætning OK
  390246/20
 • Til Vejle Kommune: Underretning vedr gener jordpåfyldning, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390687/20
 • Til Fløe Bolig ApS: Afgørelse: udgår
  391033/20
 • Til DMR: RSD´s krav til undersøgelsesoplæg
  391377/20
 • Til DMR: Dialog vedr oprydning af fyldplads matrikel 494, Havnbjerg ejerlav
  391641/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, udgår, Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia.pdf
  391673/20
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia.pdf
  391670/20
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  390391/20
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om V2 varsling af del af Badstuegade 2A, Haderslev, 515-50010
  390514/20
 • Til borger: Gener Vedr. Jordpåfyldning, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390533/20
 • Til Fredericia kommune: Tillæg til Orientering Vedr. Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  391680/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering Vedr. Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  391677/20
 • Til PEH 1 APS: Høring - del af jeres grund er forurenet, 515-50010 .pdf
  390499/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport over orienterende forureningsundersøgelse på Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390752/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  391681/20
 • Til DMR: Svar vedr oprydning af fyldplads matrikel 494, Havnbjerg ejerlav
  391479/20
 • Til skat, MOE, Frdericia Kommune: Kopi af afgørelse (udgår)
  391024/20
 • Til borger - svar på forespørgsel
  390715/20
 • Fejljournaliseret
  391132/20
 • Til Grønnegyden AS, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  392110/20
 • Til DMR:svarpå HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  392358/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  464513/20
 • Fejljournaliseret
  391131/20
 • Regnskab og udbetaling projekt FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  391130/20
 • DR Syd: Svar på aktindsigtsanmodning vedr. responstider
  400957/20

13. august 2020

Indgående

 • Fra Korinth entreprenør: tilbud på retablering af gårdsplads - skovvej 22 5750 Ringe
  408938/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast (fristforlængelse)
  405508/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat for afgrænsende undersøgelser, Nyvej 15, Kværndrup
  405509/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - OBU udbedret
  405507/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Påbud (påklaget)
  405510/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på sag om påbudsmulighed efter regionens undersøgelser, Nyvej 15, 5772 Kværndrup
  405506/20
 • Fra JV - Anmodning om aktindsigt i dokumenter fra de åbne postlister (inkl. dok fra aktuel sag)
  402662/20
 • Fra ejendomsmægler, henvendelse Vinkelvej 12, 6600 Vejen
  390493/20
 • edamjensen@edamjensen.dk_20200813_150430.pdf
  390494/20
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, Odense N: Status feltarbejde
  389984/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. brand, Birkebjergvej 6A 5792 Årslev
  457720/20
 • Skabelon til udarbejdning af dagsordenspunkter vedr. Fredericia Sundheds....docx
  502740/20
 • Ramme for samarbejde i arbejdsgruppen for Fredericia Sundhedshus.doc
  502739/20
 • Dagsorden administrativ arbejdsgruppe d. 21. 09.20.docx
  502741/20
 • Materialer og dagsorden til arbejdsgruppemøde d. 21. september
  502738/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ønske om hurtig proces og info om kommende statsligt gravearbejde matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  390149/20
 • fra vejle kommune Afslutning af §8 tilladelse for Danmarksgade 1
  389701/20
 • Afslutning af tilladelse for bygge- og anlægsarbejde på Danmarksgade 1, 7100 Vejle.pdf
  389702/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sager på Zachariasvænget 2-8 i Odense
  394824/20
 • Fra Tønder Kommune, Bilag, Miljøgodkendelse, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390589/20
 • Fra Tønder Kommune, Bilag, Følgebrev til miljøgodkendelse, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390590/20
 • Fra Tønder Kommune, mail med miljøgodkendelse, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390587/20
 • Fra Tønder kommune, Bilag, Situationsplan, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390588/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel til rådgiver om kommentar fra regionen kan nå at blive indarbejdet, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394830/20
 • Fra DMR, Afrapportering af oprydning efter VTO, Kådnermarksvej 20
  388891/20
 • Fra NIRAS: Nye undersøgelser - placering af felter
  388324/20
 • Fra BDO. SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  389215/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 12.08.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  389196/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  389966/20
 • Fra COWI: Budgetstatus
  389759/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  390306/20
 • Fysioterapi, ansættelse jf. § 24
  391371/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvitteringssvar - vedr.sagen fra Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390704/20
 • Fra COWI: Vedr. opstart af undersøgelse DUAL EM
  390245/20
 • Vamdrup Fysioterapi del 2 - ændringer til yderregistret.
  390228/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390606/20
 • Vamdrup Fysioterapi - ændringer til yderregistret.
  390225/20
 • Fraborger - spørgsmål ang. partsstatus - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392084/20
 • fra kommunen - Damhusvej 16, 5750 - Sag om skifte af olietank betragtes som lukket, vores sag nr. 09.08.05-P19-12-19
  392324/20
 • Fra Borger, mail med spm. om tidspunkt for orientering samt frivillig undersøgelse
  393138/20
 • Fra Vejle Kommune: Opførelse af skur på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  393059/20
 • Afslutning af jordforureningssag - Olie på befæstet areal og på sten ved 99-FC-101, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1534998)
  391959/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Høring, slaggeudlægning Videkærvej 22, ansøgning
  391916/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Spild fra motorventil 98MOV032, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1534984)
  391949/20
 • Fra projekt: Rev. budget og bilag
  401949/20
 • Til borger. Aanlyseresultater fra prøveboringer på Søren Krogs Vej 8F, 6091 Bjert
  390237/20
 • Fra LIF - DO interim bestyrelsesmøde 18. august - klynge for life science og velfærdsteknologi
  389872/20
 • Kiropraktor - Ændring af CVR nummer
  388432/20
 • Psykolog - Orlov fra Praksisoverenskomsten
  389684/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  388946/20
 • Scoping høring - Nyt erhvervsområde ved Vandel.pdf
  404808/20
 • Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 12.08.2020 - Region Syddanmark
  389190/20
 • Fra Ramboll - FORSP "henv. Odense Skyttekreds, Elmelundhaven 4, 5200 Odense V
  388639/20
 • Fra COWI - Vestergade 80, 5560 Aarup - Grundejerrapport.pdf
  389657/20
 • Fra COWI - Rapport for indledende undersøgelse Vestergade 80, 5560 Aarup - Teknisk rapport.pdf
  389650/20
 • Fra NIRAS: Vedr. undersøgelsesstrategi
  388330/20
 • Skema.pdf
  404809/20
 • Fra Kommune -Høring af miljøvurderingsemner i forbindelse med nyt erhvervsområde i tilknytning til Erhvervspark Vandel
  404807/20
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af analyseresultater, Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø, 09.08.05-K08-129-20
  392791/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  397710/20

Udgående

 • Til Borger, kvitttering for anmodning om boligundersøgelse, Malmose 5, 5540 Ullerslev
  390311/20
 • Til Kolding Kommune - Udledning af procesvand i sø i forbindelse med råstofindvinding - matr.nr. 439 og 59b Uge By, Uge
  390012/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  389960/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 3. ejer.pdf
  389961/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 4. ejer.pdf
  389962/20
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Adelgade 3/Raadhusstræde 1, Kolding, Lok: 621-293
  389949/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 1. ejer.pdf
  389959/20
 • Til Sweco, Råstof, Kontraktudkast.docx
  507483/20
 • Til Sweco, Råstof, Støjredegørelse i Nr. Hostrup
  507482/20
 • Fra/Til indvinder, RÅSTOF, svar ang. hvor man kan se at der er meddelt tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge
  390148/20
 • Til SJMR: kopi af dispensation og udsættelse, matr nr 178 Arnitlund
  389874/20
 • Til Colliers International Danmark: Vedr. svar på henvendelse angående Møllergade 71A-B, 5700 Svendborg
  390113/20
 • Til Vejle Kirke og Kirkegårde, V1-høring med bilag, Strandgade 2A, Jernbanegade 26, 7100 Vejle
  388546/20
 • Til Middelfart kommune: Kopi af høring V2-kortlægning, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn + Rapport
  389463/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ulkindvej 12, Give.pdf
  388075/20
 • Til Rybners vedr. udbud
  389827/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. sagen på Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390694/20
 • Til Borger: Orientering om fase 2 undersøgelser
  389534/20
 • Til Borger, V1-høring, Ulkindvej 12. Give.pdf
  388080/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  389667/20
 • Til LIFA A/S: Svar vedr. arealoverførsel
  388847/20
 • Til borger - Kortbilag Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  389707/20
 • Til Niras: Accept af næste fase
  388484/20
 • Til Borger, svar vedr. Malmose 5
  389030/20
 • Til PW Holding, V1-kortbilag, høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388238/20
 • Til Borger, svar vedr. forureningsundersøgelse
  389052/20
 • Til HHH Holding, V1-kortbilag, høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388234/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring med bilag, Gulkrog 1-3, 7100 Vejle
  389021/20
 • Til HHH Holding, V1-høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388240/20
 • Til borger, V1-høring, Raakjærsvej 16, 7100 Vejle.pdf
  388205/20
 • Til AAB Vejle, V1-høring med bilag, Svendsgade 14-18, Mindegade 24-34, 7100 Vejle
  388888/20
 • Til TREFOR VARME AS, V1-høring med bilag, Storegårdsvej 11, 7100 Vejle
  388748/20
 • Til BDO. SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  389228/20
 • Til PW Holding, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388236/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Raakjærsvej 16, 7100 Vejle.pdf
  388197/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Raakjærsvej 16, Vejle.pdf
  388178/20
 • Til PW Holding, V1-høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388237/20
 • Til borger - Høring V2-kortlægning m bilag, 410-81486, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  389455/20
 • Til Rambøll - FORSK "svar" vedr. Odense Skyttekreds, Elmelundhaven 4, 5200 Odense V
  388655/20
 • Til HHH Holding, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388239/20
 • Til Borger, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, Ulkindvej 12, Give.pdf
  388077/20
 • STil Billund Kommune, Miljøstyrlesen og Region Midtjylland: Udkast til referat
  503233/20
 • Til nomineret: Ang. prisuddeling
  445678/20

12. august 2020

Indgående

 • Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398357/20
 • Fra Klagenævnet -Orientering om tilbagekaldelse af klage – matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  393657/20
 • Projekt ARducation, regnskab
  387983/20
 • SKA20081214550.pdf
  387982/20
 • FraEA: udkast til Scenarieanalyse Region Syddanmark
  388341/20
 • Fra Fredericia kommune: SV: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8, Nymarksvej 41 - lille rettelse til følgemail
  387702/20
 • Fra Lertranskøb - underskrift på ansøgning om om 20 års indvinding - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  418154/20
 • Fra Cowi, Råstof, Analyse af råstofstrømme i Region Syddanmark.DOCX
  507455/20
 • Fra Cowi, Råstof, Udkast til rapport vedr. Analyse af råstofstrømme i region Syddanmark
  507454/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Accept t. slagge under stald, Bredvadvej 18, 6372 Bylderup Bov
  387509/20
 • Fra Aaskoven ApS -klage trækkes tilbage - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392009/20
 • Fra MOE, Slutopgørelse på suppl. undersøgelse - Vonsildvej 41, 6000 Kolding
  387453/20
 • Fra Rambøll - Allonge om aftale om køb af ressourcepersoner - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  424410/20
 • Fra RSJ - Dagsorden til 2. møde i OVF for udbud
  412495/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. byggemodning syd for Frederiks Kanal - ændret ledningsplan
  419444/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Situationsplan med nye områder i projektet.pdf
  419452/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Ledningsplan.pdf
  419450/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. byggemodning syd for Frederiks Kanal - ændret ledningsplan
  419456/20
 • Fra rådgiver RSyd, RÅSTOF, Miljøvurdering af justeret muligt nyt råstofgraveområde i Middelfart Kommune - frist 2_september 2020
  392425/20
 • Fra Billund Kommune: Udkast til §8-tilladelse til Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  392631/20
 • Fejl - kan slettes
  419384/20
 • Fra Vejen Kommune: VS: Påbud om undersøgelse, Ribe-Vejle Landevej 67, 6622 Bække, Vejen Kommune, sagsnr. 19/2143
  391684/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse jf § 24
  391376/20
 • Fejl - kan slettes
  419377/20
 • Fra Odense Kommune: §8-tilladelse til underboring, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  399016/20
 • Fra Rigsarkivet: Svar på bestilling af journalsag, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  400971/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om udtalelse ved matrikulære ændringer, matr. 2995a og 2995c Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  400718/20
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anvendelse af slagge under plads
  387623/20
 • Fra LIFA A/S: Forespørgsel vedr. arealoverførsel
  388485/20
 • Fra Fredericia Komune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8, Nymarksvej 41
  387014/20
 • Fra Nykredit - Sikkerhedsstillelse, Jerlev, matr.nr. 10o og Høllund By, Ødsted, matr.nr. 3a og 3b Etape 4.pdf
  386990/20
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af nye patienter
  387420/20
 • Fra STRING network: Svar ved medlemskab af STRING
  388801/20
 • Fra Vadehavsforum: Svar vedr. medlemskab af Vadehavsforum
  388753/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  389969/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Spild på befæstet areal ved dewatering vessels, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen Fredericia (MST Id nr.: 1534946)
  388120/20
 • Fra borger, mulig køber har spm vedr. Malmose 5
  389024/20
 • Fejl - kan slettes
  419381/20
 • Forslag til regionerne 2.pdf
  388043/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Teglværksgade - dokumentation fra udgravning vej kloak, Teglværksgade, Esbjerg
  387080/20
 • SV: Høring om forurening, Værkstedsvej 22, 5500 Middelfart, Matr. nr. 16ø Skrillinge By, Kauslunde
  386558/20
 • REG LAB trendanalyse1.pdf
  388044/20

Udgående

 • Til Cowi, Råstofm, SV: Udkast til rapport vedr. Analyse af råstofstrømme i region Syddanmark
  507460/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  388007/20
 • Til borger: Bilag - Udgået inden kortlægning
  388006/20
 • Til borger: Din ejendom er ikke forurenet, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense, matr.nr. 63c Bogense Markjorder
  388005/20
 • Spørgsmål til ansøger, RÅSTOF, status for ans. kommunen, dige, fælles tankanlæg, videre sagsforløb på dele af matr. nr. 6a og 8ae, Gøddinggaard, Nørup.
  387960/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar ang. hvornår mynhør mv. matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  387979/20
 • Til Lodsejer, indvinder, kommune: Invitation til markmøde vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 1079, Kliplev ejerlav, Kliplev, Aabenraa Kommune
  387672/20
 • Til Aabenraa Kommune, Fremsendelse af undersøgelsesnotat, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  387371/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og DGE: Bilag - Justering af supplerende geoprober
  387179/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og DGE: Regionens tilbagemelding efter indledende runde af geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  387178/20
 • Til lodsejer, Råstof, Telefonnotat
  387366/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Nederbyvej 9, Kruså, lok: 503-10015
  387149/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  387154/20
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  387155/20
 • Til grundejer nr. 28 - orientering om betaling af regning - bagmur
  393135/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Spørgsmål til mail, Birkebjergvej 6A 5792 Årslev
  386488/20
 • Til RMidt: Opffølgning fra Mediq? + link fra LMST artikel
  432538/20
 • Til Sønderborg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  387282/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  387127/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386886/20
 • Til Aabenraa Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  387373/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  386850/20
 • Til Skanol A/S: Vedr. fremsendelse af kopi af kortlægningsafgørelse for Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  387223/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386902/20
 • Til borger, V1-høring, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  387736/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  386858/20
 • Til DMR A/S: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  387809/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  387432/20
 • Til Odense Bys museer - høring af regionen som tilladelsesmyndighed - udsendt af rådgiver på regionens vegne
  386885/20
 • Til Borger: Vedr. værditabsordningen, Sdr. Landevej 17
  388039/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  387734/20
 • Yil Esbjerg Kommune: praksis åbnen for tilgang af gr. 1-sikrede
  387034/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  386925/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386912/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  386807/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  387026/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  386814/20
 • Til EDC, Åløkken: Svar på henvendelse, Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387229/20
 • Til Varde Kommune: praksis åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  386931/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  387369/20
 • Til Danbolig. Sv. Vedr. udmatrikulering
  387032/20
 • Til region Syddanmark som tilladelsesmyndighe- udsendt af rådgiver på vegne af regionen
  386911/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  387280/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386871/20
 • Til Miljøstyrelsen .Udsendt af rådgiver på vejgne af regionen . hæring
  386899/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  387735/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-høring, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  387144/20
 • Til Saxum holding ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  387143/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  387450/20
 • Til Middelfart kommune - høring sudsendt af rådgiver på regionens vegne
  386868/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Indkaldelse af dagsordenspunkter
  393910/20

11. august 2020

Indgående

 • image001.jpg
  408902/20
 • Fra borger: Sv.:Sv.:Vedr. kortlægning af ejendommen
  408903/20
 • image002.jpg
  408904/20
 • Fra Sekratariatet: VS: Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 - Tour de France i Danmark flyttes til 2022
  386100/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse for boliger på Hyldegårdsvej 9A-D, 5210 Odense NØ
  387790/20
 • tilladelse.pdf
  387792/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse
  387789/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Høringssvar fra region syddanmark
  387791/20
 • Fra EA: udkasat til notat om varmepumper
  389528/20
 • SV: Halvårs og spørgsmål
  387028/20
 • Fra Henning Have A/S - status Hulkær - matr.nr. 1n og 1o?
  385536/20
 • 20_6187-8_1_3 - Matr 1079 Kliplev Kliplev - Kortbilag.docx
  386059/20
 • 231810-20_v1_til regionen høringsark.pdf
  386058/20
 • 20_6187-8_1_3 - Matr 1079 Kliplev Kliplev - Arkæologisk Vurdering.pdf
  386057/20
 • Nymølles bemærkninger til myndighedshøringssvar vedr. Kliplev grusgrav
  386055/20
 • fra Middelfart kommune Vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby
  385754/20
 • Søndergade 20a - fra Jordweb.pdf
  385753/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse
  394162/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  394161/20
 • Fra DMR: Endelig rapport med alle rettelser
  386799/20
 • Fra Niras, Råstof, Vilkår om ledninger mm.
  507421/20
 • Fra Niras, Råstof, Codex Advokater_ Råstof og infrastrukturanlæg.pdf
  507422/20
 • SV: Halvårs og spørgsmål
  387018/20
 • Fra Klagenævnet: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1012691 vedrørende Klage vedr. miljøbeskyttelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  385905/20
 • Fra Fredericia Kommune: Overskridelser af kildestyrker - Kanalbyen byggefelt 13 og 14, Fredericia
  407248/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for OUH - Besøgsnotat OUH nyt.pdf
  393322/20
 • DR Syd: Rykker på aktindsigtsanmodning på responstider
  400944/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Finlandsvej 30, Boråsvej 2-28, 7100 Vejle
  393188/20
 • SLB_SEI handleplan resultatoversigt august 2020
  386224/20
 • Schreiben vom 6. Juli 2020 Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk
  385206/20
 • fra Skatteankenævnet: Telefonhenvendelse vedr. kortlægningsgrudlag for 461-00087
  385977/20
 • Fra borger: Henvendelse, Smedegyden 1, 4, 5985 Søby Ærø
  385103/20
 • Årsregnskab 2019_underskrevet.pdf
  385621/20
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål - måske du kan hjælpe - vedr. §19-tilladelse fra 17-09-2004 - NKT-havnen3
  385069/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Arealoverførsel til matr.nr.: 949 Guderup, Egen,
  385048/20
 • Fra Andersen Partners: FORSP vedr. materiale
  386140/20
 • udbytteberegning til Ejere 2019 (002).pdf
  385618/20
 • Fra Finans: Spørgsmål vedr. Kammeradvokaten
  402205/20
 • Fra EDC: FORSP om kopi af oplysninger
  386037/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om redegørelse for aktivitet for HSF8 i plastikkirurgi
  387579/20
 • Fra JEMA: Vedr. videoovervågning
  386478/20
 • Fra NIRAS: Vedr. forslag til undersøgelser på 551-77002. Nørrebyvej 16, Vorbasse
  386844/20
 • Fra EDC, Åløkken: Svar vedr. matrikelnummer, Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387224/20
 • Fra DMR A/S: Henvendelse, rekvirering af materiale, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  387804/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til etablering af ny stålhal og grav til skaktovne, Industribuen 16, matrikle 87c, Ejby By - Ejby
  386524/20
 • Fra EDC, Åløkken: Henvendelse vedr. Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387218/20
 • SOC, Udby, Tyverialarm - aftaleseddel TA-01 - Underskrevet
  436832/20
 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om bortkørte jordmængder, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  394581/20

Udgående

 • Til skatteankestyrelsen: svar på henv. vedr. lokalitet 461-00087
  387895/20
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Vonsildvej 42, Vonsild, lok: 621-828
  385723/20
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter suppl. und..pdf
  385730/20
 • Til Nordea - Rykker for sikkerhedsstillelse ifm. råstofindvinding - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  385715/20
 • Til daniasoftware: Accept af tilbud på opmærkning og tilpasning af skabeloner
  385002/20
 • Til DMR: Kommentar og rettelser til rapport - Ny indscan med alle sider
  384883/20
 • Til borger: SV: vedr. kortlægning af ejendommen
  384797/20
 • Til DGE og kommunen - info vedr. sløjfning af boringerne B401 og B402
  388175/20
 • SV: Vedr. brev om mulig forurening af 16-06-2020
  384607/20
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført
  385989/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385521/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-høring, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  385614/20
 • Til Andersen Partners: Svar på anmodning om materiale
  386144/20
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Nymarksvej 41 i Fredericia, matr. 145n, Fredericia Stadsjorder, lok.nr. 607-00083
  385153/20
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Middelfartvej 50, 5200 Odense V
  386031/20
 • Til Sønderborg Kommune, Vedr. Arealoverførsel til matr.nr.: 949 Guderup, Egen,
  385052/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Tagesvej 6A-C, Vejle Øst.pdf
  385616/20
 • Til Borger_1, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385604/20
 • Til EDC: Svar på anmodning om kortlægningsmateriale
  386275/20
 • Til Borger_3, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385592/20
 • Til kommune: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81451 Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn + Rapport - Til borger Afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81451, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  386047/20
 • Til borger, V1-kortbilag - Vejlevej 46A, 7300 Jelling.pdf
  384749/20
 • til projekt: svar vedr. budgetspørgsmål
  386042/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385517/20
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Dannebrogsgade 2, 5000 Odense C
  385185/20
 • Til Borger_8, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385529/20
 • Til Borger_6, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385539/20
 • Til Borger_5, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385555/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385461/20
 • Til Borger_2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385601/20
 • Til EDC: Svar på anmodning om kopi af oplysninger
  386049/20
 • Til Borger_8, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385526/20
 • Til borger - V1-høring - Vejlevej 46A, 7300 Jellingdocx.pdf
  384748/20
 • Til Borger_2, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385595/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  385611/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle.pdf
  384639/20
 • Til praksis: opgørelse Mandø, 2. kvartal 2020
  385836/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385145/20
 • Til Borger_3, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385585/20
 • Til Borger_4, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385564/20
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385513/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang i praksis 1/9-20
  385867/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  385613/20
 • til Odense Kommune og DMR - ang. Nyborgvej 200, kommende kortlægningsvurdering
  385764/20
 • Til Borger_1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385608/20
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81446, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  385382/20
 • Til Borger_6, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385545/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385068/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385465/20
 • Til Middelfart Kommune: Fremsendelse af §19-tilladelse fra 17-09-2004 - NKT-havnen
  385083/20
 • Til Borger_5, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385558/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Vejlevej 46A, 7300 Jellingdocx.pdf
  384745/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385872/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81451, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  386020/20
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385515/20
 • Til CB Holding, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385520/20
 • Til Borger_4, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385573/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for patienttilgang pr. 1/9, 042242
  385789/20
 • Til CB Holding, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385523/20
 • Til borger: Svar på henvendelse, Smedegyden 1, 4, 5985 Søby Ærø
  385109/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385796/20
 • Til Borger_7, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385534/20
 • Til kommune og SKAT: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81446, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn + rapporter
  385386/20
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedrørende regionernes rekommandationslister for lægemidler
  386972/20
 • Til EDC, Åløkken: Spørgsmål vedr. matrikelnummer, Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387222/20
 • Referat fra mødet mandag den 10.8 (vagtcheferne og lægemiddelkomitéen for almen praksis)
  386945/20
 • Til Borger, Notat suppl. undersøgelse, Vonsildvej 42, 6000 Kolding, juli 2020.pdf
  385731/20
 • Til Aaskoven ApS - vedr. klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  385908/20

10. august 2020

Indgående

 • Re: Vedr. brev om mulig forurening af 16-06-2020
  384602/20
 • fra Bygningsstyrelsen vedr fordelingsnøgle
  384470/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Opfyldelse af påbud om oprensning af jordforurening
  387801/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  387800/20
 • SV: Udpegning af medlemmer til styregruppe og arbejdsgruppe for analyse af biobankområdet
  393430/20
 • Afslutning af jordforureningssag - Orientering om konstateret forurening i udgravning ved Østerstrand på Shells havneterminal (MST Id nr.: 1525418)
  384452/20
 • fra bygningsstyrelsen vedr fordelingsnøgle
  384471/20
 • 2019-01-31 Vandprøve (Havneterminal, DT1).pdf
  384562/20
 • Afslutning af forureningssag om konstateret forurening i udgravning ved DT1 på parkeringspladsen (ved Jetty 1 på Shells havneterminal) (MST Id nr.: 1525478)
  384561/20
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag, Orientering om oliefilm langs Egeskovvej (MST Id nr.: 1525171)
  384564/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Budgetestimater_Undersøgelser_af_teglværksler_Sekær_og_Terpling_20200307.xlsx
  507404/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  507401/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Notat_3_Status_på_kortlægning_og_Anbefalinger_Sekær_og_Terpling.docx
  507405/20
 • Fra Energinet RÅSTOF Dialog/partshøringssvar
  475581/20
 • Fra Borger, Råstof, Telefonnotat vedr. støj
  507398/20
 • Fra Danfoss - kopi af brev til Miljøministeren - Redegørelse vedr. forureningen på Himmark Strand
  402697/20
 • Fra Assens Kommune: Afslag på lovliggørende dispensation til nedlæggelse af dige - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  418122/20
 • Fra Myllerup Entreprenør - svar på spørgsmål om påbegyndt indvinding jf. mail fra nabo - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  420930/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle
  384592/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle
  384590/20
 • Fra SJMR: Bekræftelse af møde onsdag den 12. aug, matr nr 187 Arnitlund
  384705/20
 • Fra DMR: Pulje 10 Vandværksvej 9 - Rapport, mangler rettelser.
  384764/20
 • Fra Tønder Kommune: Fremsendelse af Miljøgodkendelse Skast 97, 6261 Bredebro
  384581/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Fremsendelse" - Situationsplan
  384584/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Rapport - Lokalitet 410-81450, Gartneri, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  464790/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - Rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse.pdf
  464800/20
 • Fra COWI: kvittering for modtagelse af rapport fra Suez
  490942/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema 64b + 69 Ørsted by, Ørsted.pdf
  384383/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernrummer
  384069/20
 • Fra ejendomsmægler - Forespørgsel Odensevej 39, 5672 Broby
  384034/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N,
  384384/20
 • fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  383092/20
 • FEJL Fra MST: Afslutning af forureningssag, Orientering om oliefilm langs Egeskovvej (MST Id nr.: 1525171)
  384558/20
 • Til Holm & Eistrup Entr: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  383778/20
 • SV: algoritmerfiler til knæ/hofte
  383377/20
 • Fra Rambøll: svar på sprg. vedr. håndtering af overskudsjord, 525-40025
  384223/20
 • SV: Anmodning om tilladelse til videregivelse af personoplysninger 20/29358
  383934/20
 • VS: Høring over udkast til vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje)
  384525/20
 • Fra Fredericia Kommune: Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening på Skærbækvej
  384414/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Fremsendelse" - Miljøgodkendelse, Skast 97, 6261 Bredebro
  384583/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384387/20
 • VS: Kontakperson til høringsgruppe vedr. fx :Forslag til revideret hygiejnevejledning
  384025/20
 • Fra Nykredit - sikkerhedsstillelse - Jerlev Etape 4.pdf
  383541/20
 • Bilag, Grønnegyden 24,5270 Odense N
  384385/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384393/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384386/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384391/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384389/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384388/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384390/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384395/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384394/20

Udgående

 • Til borger - Søndergade 16 aabenraa - orientering om undersøgelse.pdf
  384508/20
 • Til borger - Slotsgade 5 aabenraa - orientering om undersøgelse.pdf
  384509/20
 • Til kommune: kopi af høring, detailprojekt, Nørrebro 118, Rudkøbing
  393638/20
 • Til Nordfyns Kommune: Status på påbud om forureningsundersøgelse, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  384467/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om status på opgravning af tanke, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  384458/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Orientering om forventet svartid ifm. nyt materiale, Mosevænget 16-18, 5270 Odense N
  384435/20
 • Til DMR, Orientering om kortlægningsafgørelse, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  384434/20
 • Til Borger, Kortbilag, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa.pdf
  384425/20
 • Til SKAT + Aabenraa Kommune, Ejendom udgår af kortlægning, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  384422/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa.pdf
  384424/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på kort opdatering i fht. Allerupvej 46, 5672 Årslev
  384401/20
 • Opdateret deltagerliste til Acadre grundkursus den 18. august
  384289/20
 • Bilag til opdateret deltagerliste til Acadre grundkursus den 18.august.docx
  384290/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til udkast til § 8-tilladelse til boliger på Hyldegårdsvej 9A-D, 5240 Odense NØ, matr.nr. 4bl Seden By, Seden
  384263/20
 • VS: Træning af nye brugere
  384177/20
 • Træning af nye brugere
  384130/20
 • Til Ejendomsmægler - svar på forespørgsel Odensevej 39, 5672 Broby
  384068/20
 • Til entreprenør: Entreprisekontrakt 3 Regionsafgravninger
  383957/20
 • Til advokatfirma Bech-Bruun: Svar fra Region Syddanmark på anmodning om aktindsigt
  383849/20
 • Til Nykredit - Returnering af sikkerhedsstillelse vedr. råstofindvinding - Jerlev Etape 4
  383935/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81651
  383645/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81651
  383643/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81006
  383640/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81006
  383639/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-70236
  383638/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-70236
  383634/20
 • Til borger: Tilbagemelding til ønske om kortlægning, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  383470/20
 • Til Borger - fremsendelse af materiale vedr. undersøgelser på Thurøvænget 2c og 4b - lokalitet 607-02006
  383127/20
 • Til Nymølle A/S, Råstof, VS: Kliplev - anmeldelse af øget volumen i 2020
  507382/20
 • Til Myllerup Entreprenør - Videresendelse af mail fra høringspart - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  382814/20
 • Til Colliers International Danmark A/S: Vedr. svar på henvendelse angående Møllergade 71A-B, 5700 Svendborg
  383878/20
 • Til Grønnegyden 24 AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Grønnegyden 24A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  384376/20
 • Til udbetaling Danmark. SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  383592/20
 • Til borger - Resultat af vandanalyse (VA1)
  384307/20
 • Til COWI: Vedrørende lok nr. 630-81836
  384172/20
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Industribuen 16, 5592 Ejby, matr. nr. 87c Ejby By, Ejby, lok.nr. 410-81082
  384255/20
 • Til borger, kommune og vurdst.: V1 -afg.pdf
  382999/20
 • Til grundejer: Varsel monitering 2020
  384131/20
 • Til borger, kommune og vurdst.: V2 -afg.pdf
  382996/20
 • Til Borger, kommune og vurdst.: Afgørelse om kortlægning efter jordforureningsloven Jernbanegade 26a, 5450 Otterup
  382997/20
 • Til MST: Høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud - råoliespild, voldventil 59 ved T42, Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1505535)
  382861/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  384013/20
 • Til MST: Høringssvar til varsel af undersøgelsespåbud, råoliespild fra drænpotten ved T6, Shell Raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 1507148)
  382853/20
 • Til Tønder Kommune og Rambøll: Der kan ikke gives § 8a høringssvar, 525-40025
  384230/20
 • Til Grønnegyden 24 AS, V1-høring, Grønnegyden 24A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  384380/20
 • Til Varde kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven V2 afgørelse Storegade 15, 6800 Varde
  383296/20

9. august 2020

Indgående

 • Fra borger: Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Vedr. retablering af gårdsplads
  384792/20
 • Fra borger: Bemærkninger til høring vedr Peder Hedes Vej 21, Tjæreborg
  402480/20

7. august 2020

Indgående

 • Fra Niras, Råstof, Chrome_PDF_Viewer_Disabler.jpg
  507363/20
 • Fra Niras, Råstof, 53 Egernsund - VS: Din bestilling fra TDC Planudlevering vedr. sag 2077524 - LER nr 1791262
  507361/20
 • Fra Niras, Råstof, 53 Egernsund - VS: Ledningsoplysning fra N1, LER nr: 1791262
  507348/20
 • Fra Niras, Råstof, El_sydReport_1791262.zip
  507349/20
 • Fra MOE: reetableringserklæringen og tilfredshedserklæringen Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev
  393700/20
 • Fra Kommune til Niras, Samlede bemærkninger til § 8-oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  382651/20
 • 20-5576_v1_0192_001.pdf.PDF
  389978/20
 • 20-5576_v1_20125_01 Madsby Parken.docx.DOCX
  389977/20
 • fra Fredericia kommune Undersøgelsesoplæg, ny legeplads i Madsby Parken, Fredericia - ny §8 sag
  389975/20
 • VS Madsby Parken.msg
  389976/20
 • fra Vejle kommune Havnegade 10 / danmarksgade 1 dokumentationsrapport
  384080/20
 • FRA DMP/Globeteam: Meeting - JAR <> JORD
  380468/20
 • Fra Borger, Mail med analyse fra vandboring, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  382562/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag Shell- Raffinaderiet, Fredericia. ukendt forurening i tankfarm ved T8401 (MST Id nr.: 1517441)
  380931/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  381052/20
 • Fra HOMe: Ejerskifte - Grethevej 19, 7000 Fredericia
  380357/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (37X477, WOB) (MST Id nr.: 1517641)
  380910/20
 • RS_Screening_udvidelse_Uge.pdf
  380559/20
 • Fra DMR, Mail med revideret undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405470/20
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405471/20
 • Fra DMR, Kommentarer til oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405459/20
 • Fra COWI: ny kontrakt - underskrevet
  386557/20
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 41
  385147/20
 • Fra LMST: sv på Spørgsmål vedr. ordination af ernæringspræparater
  432629/20
 • Fra Danske Regioner: Spørgeskema vedr. Interreg Østersø- og Nordsøprogrammerne
  441116/20
 • Fra Guangdong provinsen: GD Youth Link Invitation
  384209/20
 • algoritmerfiler til knæ/hofte
  383566/20
 • Fra borger - ønsker information om forurening - Thurøvænget 4b og 2c
  383118/20
 • Fra MST: Afslutning af sag om konstateret forurening i udgravning ved T8413 på Shells havneterminal (MST Id nr.: 1518721)
  382883/20
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt 2020
  382771/20
 • fra/til Odense Kommune, råstof, Råstofplan 2020, Miljøvurdering af mulige nye råstofgraveområder i Odense Kommune
  384076/20
 • Fra høringspart - oplysninger - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  382810/20
 • SV: Udbredelse af PRO Gravid til øvrige fødesteder i RSD
  384002/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  394768/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til opførelse af ungdomsboliger, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  384134/20
 • Offentlig høring af ’Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen’
  383226/20
 • Udbredelse af PRO Gravid til øvrige fødesteder i RSD
  384004/20

Udgående

 • Til Orientering, Ejendommen Avntoftvej 58, 6200 Aabenraam udgår af kortlægning efter undersøgelse.
  382687/20
 • Til DMR, Vedr. undersøgelse, Avntoftevej 58, Aabenraa Matrikel 261, Søgård (1013 m2)
  382589/20
 • Til borger - Skolegade 12, Skærbæk - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke.pdf
  381344/20
 • Til Skærbæk Realskole - UDKAST Afgørelse - Ejendommen kortlægges på vidensniveau 2 - Skolegade 14-16, Skærbæk.pdf
  381345/20
 • Til Boligforering - Mellemgade 1 og Skolegade 10, Skærbæk - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke.pdf
  381343/20
 • Til Skærbæk Realskole - Høring - Kortlægning på vidensniveau 2 - Skolegade 14-16, Skærbæk.pdf
  381342/20
 • Til Svendborg Kommune, Bemærkninger til § 8 oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  380984/20
 • Til COWI: Pulje 20, kontrakt til underskrift
  380842/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 Vandværksvej 9 - Rapport, kommentar til tilrettet rapport
  380653/20
 • Grethevej 19 Fredericia - optaget på venteliste_Sagsnr_17-16488_Dokid_8976-18_v1(2).PDF
  380359/20
 • SV: Ejerskifte - Grethevej 19, 7000 Fredericia
  380360/20
 • Til borger: mailkorrospondance vedr. utilfredhed med retablering
  380282/20
 • SV: Høringssvar Kolding Kommune . Tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  380175/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Beslutningsreferat fra møde d. 6. august 2020
  507320/20
 • Til Nordicals: Lokalitet 479-04003
  381100/20
 • Til NIRAS: Kommentar til fase 1
  381536/20
 • Til borger: Åsumvej 671, 5240 Odense NØ
  382673/20
 • Til Holm & Eistrup Entr:: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  382689/20
 • Til Syns- og skønsmand: Kommentarer vedr. supplerende undersøgelser på Enghavevej 11, Varde
  380658/20
 • Til borger, V1-høring, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  380680/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  380677/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  380132/20
 • Til Ekstra Bladet: svar på anmodning om aktindsigt
  382466/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  380678/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-kortbilag, afgørelse, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  380133/20

6. august 2020

Indgående

 • Fra ejendomsmægler - Vestergade 7a 6200 Åbenrå
  381768/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383608/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383606/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383610/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383612/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om fejlkortlagt V2-areal, Søby Havn, Ærø
  430644/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om nyt omrids af mole, Søby havn
  403306/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til optagning af friktionsmateriale
  403307/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om fridag ifm. drøftelse af oplæg til frivillige undersøgelser, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  384444/20
 • Fra Aaskoven Aps - spørgsmål vedr. vejadgang - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  380028/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, oplysninger omkring brand, Birkebjergvej 6A 5792 Årslev
  386482/20
 • Kvittering, dokumentationsrapport, BOS 200 anlæg
  379568/20
 • Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal Kongensgade 113.pdf
  379569/20
 • Fra Cowi, Råstof, Beslutningsreferat fra møde d. 6. august 2020
  507314/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat fra friv. undersøgelse, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  387323/20
 • Fra DMR, Notat fra friv. undersøgelse, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  387322/20
 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding på regionens kortlægningsvurdering, Østerbro 4A, 5690 Tommerup
  382908/20
 • fra MOE: nye analyser af tilkørt jord
  393692/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Plan for undersøgelse
  403082/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommentarer til DGE om revideret rapport mm., Odensevej 45, Ringe
  384426/20
 • fra MOE: analyseresultater af bund- og frontprøver
  393688/20
 • Fra MOE: opfølgning på resultater af tilkørt jord
  393683/20
 • Fra MOE: flere fotos fra tilsyn, Kelstrup Strandvænge
  393678/20
 • Fra COWI: Tilbud monitering
  380136/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  381055/20
 • Fysioterapeut - opsiger ydernummer
  380155/20
 • Fra Tønder Kommune: vurdering af om regnvandsbassin kræver § 8, Engdraget 4, 6535 Branderup
  379282/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning efter spild fra slopsrør ved T8423 (Shell Havneterminal) (MST Id nr.: 1511910)
  379477/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - nogle overvejelser ver. resultater porevandsprøver og videre forløb
  392407/20
 • Fra Rambøll: bemærkninger til Høring - udkast til tillæg til §-8 tilladelse efter jordforureningsloven - Engdraget 4, .05-P19-8-19
  379369/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Jeppe Aakjærs Vej 13, mindre forurening fra opgravet olietank
  379704/20
 • Fra borger - ønske om solceller inden for graveområde og intresseområde ved Langeskov
  379570/20
 • Fra Tønder Kommune: Vedr.høring - udkast til tillæg til §-8 tilladelse - Engdraget 4
  379299/20
 • registrering af opsagte ansatte fysioterapeuter
  379287/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. Høring" - udkast til tillæg til §-8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Engdraget 4, Branderup
  379329/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 3825 Damhusvej 4, 5750 Ringe T3 TANKATTEST INDVRENS.pdf
  383012/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 2020-0100-40 Notat vedr udskiftning af olietank, Damhusvej 16, Ringe 2020-05-28.pdf
  382968/20
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Status på jordforureningssag, Boulevarden 6, 5750 Ringe
  385197/20
 • Fra Kolding Kommune, Fælles bemærkninger til oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405456/20
 • Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for SHS - Besøgsnotat Sygehus Sønderjylland.pdf
  434643/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Anmeldelse om olietank.pdf
  383014/20
 • fra kommune til grundejere - Bakkevej 12, 5750 - Opfølgning på §8-sager
  382957/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Notat vedr. tankudskiftning ved Ole's Olie, Damhusvej 16, Ringe
  383016/20
 • Fra DMCG-Pal VS: Nyhed/info om ændring i Tryghedskassen
  383828/20
 • Fra Tønder Kommune: svar på spørgsmål vedr. tidl. anvendelse af byggefelt, 525-40025
  383550/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Damhusvej 16 - Kopi af anmeldelsesblanket
  383009/20
 • Fra COWI: Telefonbesked, 630-81836
  384161/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 3825 Damhusvej 4, 5750 Ringe T2 TANKATTEST INDVRENS.pdf
  383011/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Notat vedr. tankudskiftning ved Ole's Olie, Damhusvej 16, Ringe
  382967/20
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST -§ 8 tilladelse til etablering af ny stålhal og grav til skaktovne, Industribuen 16, 5592 Ejby
  382992/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV Damhusvej 16, 5750 - anmeldelsesblanket olietanke .pdf
  383010/20
 • Fra Colliers International Danmark A/S: "HENV. vedr. Møllergade 7lA-B, 5700 Svendborg"
  383186/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - VS_ Notat vedr. tankudskiftning ved Ole's Olie, Damhusvej 16, Ringe
  383015/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med ansøgningsmateriale matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  384345/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 74915 - FTC 100 m3 JT (50-50).pdf
  383013/20

Udgående

 • Til Nationalpark Vadehavet - Myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  380019/20
 • Til Aabenraa Kommune, Bemærkninger til notat, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  379775/20
 • til MOE: svar på nye analyser af tilkørte jord
  393696/20
 • Til Judica mfl., Råstof, SV: Plan for undersøgelse
  403102/20
 • Til Aaskoven ApS - svar til facebookegruppen - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  378471/20
 • Til borger - V1-høring - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.pdf
  379889/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.pdf
  379890/20
 • Til Niels Finsensvej 7 PS - V1-kortbilag - afgørelse - Niels Finsensvej 7A og B 7100 Vejle.pdf
  378757/20
 • Råstofplan 2020 .msg
  379621/20
 • til energinet - kvittering
  379594/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst - en del udgår inden kortlægning
  379288/20
 • Til borger: henv. vedr. Fromssejervej 7, 6623 Vorbasse
  379456/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  379680/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Bemærkninger til forslag om suppl. indsats, Bakke vej 12, Ringe
  378506/20
 • Til Borger,Vedr. anmodning om boligundersøgelse på Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  379485/20
 • Til Tønder Kommune: Spørgsmål til § 8 Høring, Engdraget 4, Branderup
  379388/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  379684/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.pdf
  379888/20
 • Til Erhvervsstyrelsen - Spørgsmål om graveområder i forslag til råstofplan 2020 i områder omfattet af landsplandirektivet for Balcic Pipe
  379618/20
 • Til KIRK, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G.pdf
  379648/20
 • V2-varsling Kilen 16, 10 og Mellemvej Aabenraa Havn.pdf
  380031/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  379658/20
 • Til Sweco: svar på henv vedr. Fynsvej 17, 6000 Kolding
  379647/20
 • Til Niels Finsensvej 7 PS, V1-afgørelse, Niels Finsensvej 7A og 7B, 7100 Vejle.pdf
  378759/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  379284/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  379239/20
 • Til Borger - SV: Begæring om aktindsigt - 482-81228
  379494/20
 • Råstofplan og Baltic Pipe Spørgsmål.pdf
  379620/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Jeppe Aakjærs Vej 13, mindre forurening fra opgravet olietank
  379712/20
 • Til KIRK, V1-kortbilag, høring, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G.pdf
  379640/20
 • Til Aabenraa Havn: V2-høring Kilen 16, 10 og Mellemvej Aabenraa Havn.pdf
  380029/20
 • Til Fredericia kommune: sv. UDKAST Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal, Kongensgade
  379214/20
 • Til KIRK, V1-høring, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G.pdf
  379649/20
 • Til Tønder Kommune: Vedr. § 8 Høring - nye spørgsmål
  379590/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  379286/20
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  379230/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  379652/20
 • Til Borger - SV: Begæring om aktindsigt - 561-81148
  379495/20
 • Til Varde Kommune: Høringssvar - kræver projektet en § 8-tilladelse - Rugvænget 5, Ansager
  379295/20
 • Til Borger - SV: Begæring om aktindsigt - 575-81290
  379496/20
 • Til øvrige regioners lægemiddelenheder: Buscopan i RO - alternativ til Positivlisten mm. Buscopan ændres til Robinul i Tryghedskassen pr september
  383818/20
 • SV: Buscopan i Tryghedskassen - ændres pr. 1. sept til Robinul
  383826/20

5. august 2020

Indgående

 • Fra MOE: analyser af tilkørt jord
  393667/20
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om drøftelse af oplæg til frivillige undersøgelser, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  384441/20
 • Fra MST: Varsel af undersøgelsespåbud, råoliespild fra drænpotten ved T6, Shell Raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 1507148)
  378335/20
 • Udkast til Undersøgelsespåbud, råoliespild drænpotten ved T6.pdf
  378336/20
 • Varsel om undersøgelsespåbud, råoliespild drænpotte ved T6.pdf
  378337/20
 • Poreluftundersøgelse_rev2_Nymarksvej 41, Fredericia.pdf
  378375/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: Nymarksvej 41, Fredericia - rev. poreluftsundersøgelse
  378374/20
 • Fra MST: Rettelse til "Varsel om undersøgelsespåbud - råoliespild, voldventil 59 ved T42", Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1506067)
  378368/20
 • Varsel om undersøgelsespåbud - råoliespild, voldventil 59 ved T42, Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1505535)
  378346/20
 • Varsel om undersøgelsespåbud, råoliespild ventil 59.pdf
  378345/20
 • Udkast til Undersøgelsespåbud, råoliespild ventil 59.pdf
  378347/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk & Dahl i Nr. Hostrup
  403067/20
 • Fra Vejle Kommune, § 8-ansøgning del 1, Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling.pdf
  379124/20
 • Fra Vejle Kommune, § 8-ansøgning del 2, Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling.pdf
  379126/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: Opfølgning på spørgsmål vedr. Østerstrand
  377908/20
 • 2020-06-22 Memorandum (in situ remediation, Østerstrand).pdf
  377909/20
 • Fra MOE: F1 er ikke fundet, Kelstrup Strandvænge
  393658/20
 • Henvendelse vedr. VS: 48682020 Grønnevej 12 -
  377925/20
 • Fra MOE: foto fra tilsyn, Kelstrup Strandvænge
  393656/20
 • Fra Haderslev Kommune, Kvittering for modtagelse af rapport, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378038/20
 • Fra Haderslev Kommune, Fremsendelse af undersøgelsesoplæg, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378031/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378032/20
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379599/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Oprensningsnotat
  378466/20
 • Fra Ekstra Bladet: Anmodning om aktindsigt
  380614/20
 • Fra NIRAS: Status på undersøgelser
  380241/20
 • Fra Nordicals: Lokalitet 479-04003
  381080/20
 • Fra borger: Åsumvej 671, 5240 Odense NØ
  382671/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariat, ændring i perioden
  377957/20
 • Fra Aaskoven ApS - kommentarer fra facebookgruppe - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  378411/20
 • Fra Holm & Eistrup Entr.: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  382688/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om opresning af oliespild, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  378432/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - oversigtskort
  378439/20
 • Fra Rambøll: 1 års gennemgang afsluttet
  377887/20
 • Ændring i ansættelse af fysioterapeut
  377128/20
 • SV: Anvendelse af PRO til hjerterehabilitering efter endt pilotafprøvning
  377658/20
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal, Kongensgade(1).DOCX
  379220/20
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal, Kongensgade
  379219/20
 • anmodning om kortlægningsmateriale på lokalitet 621-00005
  377944/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning om bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med ny køletunnel, samt udvidelse af regnvandsbassin, Engdraget 4, Branderup
  378180/20
 • Fra Suez: Final report
  490709/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune til DMR rådgiver - Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål til rapport
  382900/20
 • Fra DTU: Notat om nedbrydning i åbrink og åbund
  509308/20

Udgående

 • Til MOE: pris på planter
  393663/20
 • Til ejendomsmægler - sp vedr kloakforhold - Vestergade 7 a-c 6200 Åbenrå
  378181/20
 • Korrespondance m. DMR, Kortlægning på V2 eller oprensning, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378072/20
 • Til MOE: kommentar til mail med fot fra tilsyn Kelstrup Strandvænge
  393659/20
 • VS: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 7
  377962/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 2
  377955/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 6
  377953/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 4
  377951/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 5
  377952/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 3
  377950/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads.
  377948/20
 • Svar på henvendelse vedr. Grønnevej 12 - Tinglev
  377926/20
 • Til borger - info vedr. aktindsigt - der arbejdes på sagen
  379450/20
 • Til Rådgiver, Bemærkninger til rapport, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378043/20
 • Høring vedr. V2 kortlægning af Kilen 10, 16 og Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  377654/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  377225/20
 • Til Lertranskøb - spørgsmål vedr. projektareal og ansøgning - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  377119/20
 • Til COWI: SV: Højløkke Allé 2A, Odense N: Opstart feltarbejde
  376859/20
 • Til grundejer: Justering V2 Mellemvej 30.pdf
  377687/20
 • Til borger, V1-høring, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle.pdf
  376978/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle.pdf
  377087/20
 • Til Billund Kommune: Svar fra regionen på forespørgsel om indsats på Vejlevej 9, Sdr. Omme, lokalitetsnr. 565-80009
  377697/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  378066/20
 • Til borger, V1-høring, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  378067/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle.pdf
  377084/20
 • Til DANISH AGRO - bilag V1-kortbilag, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  377634/20
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg
  378221/20
 • Til DANISH AGRO - bilag Kortlægningsbrev fra 2001, Hannevangsvej 110., 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  377648/20
 • Status and first steps
  415646/20
 • Til Lertranskøb - ingen klager over screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl
  376873/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Åvænget 34, Give.pdf
  377592/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Åvænget 33.pdf
  377531/20
 • V2-høring Kilen 16.pdf
  377674/20
 • Til DAN-GRIT - Afgørelse, ændret indsats, Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  377240/20
 • Til DANISH AGRO - Afgørelse ændret indsats, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  377740/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Niels Bohrs Vej 7, Vejle.pdf
  376953/20
 • Til Stjerneparken, V1-kortbilag, afgørelse, Stjernevej 1-11, 7100 Vejle.pdf
  376932/20
 • V2-varsling Kilen 10.pdf
  377675/20
 • til Varde kommune. ændret indsats Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland
  377743/20
 • Til odense Kommune, Råstofplan 2020, Høring af miljøvurdering af mulige nye råstofgraveområder i Odense Kommune
  377892/20
 • Rapport_OK_Kilen_Aabenraa_24.02.20.pdf.pdf
  377672/20
 • Til Borger : Afgørelse - din grund er forurenet, Tingvejen 315, 7200 Grindsted
  377879/20
 • til Skjern Bank, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg
  378280/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle.pdf
  376966/20
 • V2 Høring Mellemvej 30_1.pdf
  377689/20
 • Til Haderslev kommune: Høring om forurening på eksisterende autoværksted, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev
  378209/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 32-34, V1-kortbilag, afgørelse, Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  376886/20
 • Til grundejere; V2-varsling Kilen 16.pdf
  377668/20
 • Forureningsrapport_OK_Kilen16_04.05.2020.pdf.pdf
  377671/20
 • Til Stjerneparken, V1-afgørelse, Stjernevej 1-11, 7100 Vejle.pdf
  376933/20
 • Til borger - Høring V2-kortlægning, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  378252/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  378065/20
 • Til Varde kommune - til orientering, afgørelse om ændret indsats Langhedevej 110. 6800 Varde
  377413/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 32-34, V1-afgørelse, Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  376887/20
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Tingvejen 315, 7200 Grindsted - kopi af Afgørelse om kortlægning, lok. 565-80019
  377889/20
 • V2-høring Kilen 10.pdf
  377673/20
 • Til DAN-GRIT - Afgørelse, ændret indsats, Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  377615/20

4. august 2020

Indgående

 • Fra DMR - Endelig rapport, nabogrundejer - Skolegade 12, Skærbæk.pdf
  378198/20
 • Anne Dürr Ægidius - SV: Oprettelse af fiktive ydernumre - alle regioner - kriminalforsorgen + rekrutteringscentre
  403364/20
 • Fra Miljø-Bo A/S: Ønske om telefonsamtale, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  384431/20
 • Intern vurdering - Eksperter til Miljøkonsekvensrapport for matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  377770/20
 • Fra Judica, Råstof,skrivelse.PDF
  403037/20
 • Fra Judica, Råstof,Referat af møde den 19.6.20.PDF
  403038/20
 • Fra og til Nymølle - Tilbagemelding på anmeldelse om forøget mængde - matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup
  376694/20
 • Telefonbesked - ønsker yderligere oplysninger
  377221/20
 • Undersøgelsespåbud benzinspild i WOB ShellRaff.pdf
  376682/20
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020 (MST Id nr.: 1499362)
  376681/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Plan for undersøgelse
  403036/20
 • Pia Lund Lunøe - Oprettelse af fiktive ydernumre - alle regioner - kriminalforsorgen + rekrutteringscentre
  403359/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Skrydstrup Screeningsafgørelse.docx
  403029/20
 • Fra Orbicon, Råstof, SV: Miljøscreening - ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup By, Skrydstrup
  403028/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Marius pedersen Sandholdt miljøcenter
  384416/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Faaborg. Herregårdscentret 40. Miljøtekniske analyser. Kommenteret prøvetagningsplan. Mail af 7 juli 2020
  384417/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Faaborg. Herregårdscentret 40. Miljøtekniske analyser. Kommenteret prøvetagningsplan. Mail af 15 juni 2020
  384418/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dokumentation for oprensning af påbudt forurening, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  384415/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Faaborg. Herregårdscentret 40. Miljøtekniske analyser. Kommenteret prøvetagningsplan. Mail af 24 juni 2020
  384419/20
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379593/20
 • Fra Varde Kommune RÅSTOG Tilladelse til Grundvandssænkning Matr. nr. 7e og 9e Hostrup by,
  458531/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om potentiel forurening efter vask af traktorer, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  404480/20
 • Fra Svendborg Kommune - ingen kommentarer til kortlægningen på Assensvej 55, 5771 Stenstrup
  375889/20
 • Fra Middelfart Kommune: Jordflytning Margaardvej 47
  378424/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  378420/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark, Forklassifikation og jordhåndtering, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  378539/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Kommunen rykker rådg for svar, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  386384/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev.pdf
  375699/20
 • Systematisk test af sundhedspersonale (002).pdf
  376844/20
 • Fra DMR - Endelig rapport, nabogrundejer - Mellemgade 1 og Skolegade 10, Skærbæk.pdf
  378195/20
 • Fra DMR: Grundejerrapport, renseriundersøgelse, Badstuegade 2a, Haderslev
  376380/20
 • Fra DMR - Endelig rapport, teknisk - Skolegade 10, 12, 14, 16, Mellemgade 1, Skærbæk.pdf
  378197/20
 • Fra praksis: anmodning om åbning for patienttilgang pr. 1/9, 042242
  385762/20
 • Fra DMR: Teknisk rapport, Renseriundersøgelse, Badstuegade 2A, Haderslev
  376385/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev.pdf
  376965/20
 • fra projekt: anmodet om yderligere udskydelse
  417873/20
 • Kliplev - anmeldelse af øget volumen i 2020
  403023/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  376814/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om resultater fra Bodycote, Industribuen 16-18, 5592 Ejby
  375474/20
 • Fra DMR - Endelig rapport, grundejer - Skolegade 14, 16, Skærbæk.pdf
  378199/20
 • SV: PRO Knæ/hofte skemaer
  384236/20

Udgående

 • Til Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379597/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle
  376815/20
 • Til Odense Kommune, Kvittering for modtagelse - kortlægningsafgørelse udskydes, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  376366/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  376278/20
 • Til indvinder, Råstof, Plan for undersøgelse.msg
  403034/20
 • Til indvinder, Råstof, Støjmålinger
  403033/20
 • Til Danacoustic, Råstof, Plan for undersøgelse
  403024/20
 • Mail fra borger + svar til borger, Vardevej 193, 7100 Vejle
  376147/20
 • Til grundejere, Odense Kommune og skat: afgørelsesbreve vedr. V2 kortlægning på lok. nr. 461-00129
  376077/20
 • Til Vejle Kommune, Råstof, TM-Grundvand-Markvandingstilladelse.pdf
  379587/20
 • Til Vejle Kommune, Råstof, Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379586/20
 • Til/fra grundejer - vedr. status på sag
  406042/20
 • Til grundejer: Vedr. Glasvænget 9, Vissenbjerg, oplysninger vedr. muligt påbud.
  375702/20
 • Mail fra C&W arkitekter + svar vedr. mulighed for boligundersøgelse, Langgade 5, 5874 Hesselager
  375622/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev
  375709/20
 • Til COWI, Kommentar til resultater, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  452418/20
 • Til borger_V1-afgørelse, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  375827/20
 • Til JEMA: Godkendelse af driftregnskab
  375398/20
 • Til Danbolig. SV: Lindvedparken 34E, 5260 Odense S - matrikel 1hl Lindved Hgd., Stenløse. Lok nr. 461-81523
  375369/20
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsens: Orientering vedr. Antilopevej 5, 7100 Vejle
  376213/20
 • Til Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. - Kortbilag, Gl. Ullerupvej 17, 6780 Skærbæk.pdf.pdf
  375516/20
 • Til B. S. Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Elvirasvej 8, 7100 Vejle
  375505/20
 • Til medejer, V1-afgørelse, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  375459/20
 • til borger - svar henvendelse om nye boliger på Skt. Jørgens Engen
  375763/20
 • Til HR OFFSET ApS, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 23A, 23B, 7100 Vejle
  375959/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  376384/20
 • til følgegruppen, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  376216/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  375954/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  375457/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  375405/20
 • Til Vejle Fjernvarme, V1-høring, Svendsgade 137, 7100 Vejle.pdf
  375924/20
 • Til DATAGRUPPEN, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Storhaven 12, 7100 Vejle.pdf
  375541/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  375411/20
 • Til Vejle Fjernvarme, Kortbilag til V1-høring, Svendsgade 137, Vejle.pdf
  375915/20
 • Til Borger: V2-afgørelse - Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  376164/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  376383/20
 • Til Isabella AS, V1-kortbilag, afgørelse, Isabellahøj 3, 7100 Vejle Øst.pdf
  376307/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  375830/20
 • Til DATAGRUPPEN, V1-høring, Storhaven 12, 7100 Vejle.pdf
  375546/20
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Lokalitet: 513-30002, matr.nr.: 10 Kværs, Sønderborg, Buskmosevej 37A, 6300
  375602/20
 • Til Tønder kommune, til orientering, ændret indsats, nu ingen indsats, Gl. Ullerupvej 17, 6780 Skærbæk
  375555/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Regionen om resultater fra Bodycote, Industribuen 16-18, 5592 Ejby
  375591/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  376485/20
 • Til SRC INVEST ApS, V1-afgørelse, Enghavevej 2 og Flegmade 1A, 1B, 1C og 1D, 7100 Vejle
  375614/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Elvirasvej 4, 7100 Vejle
  375691/20
 • Til Vejle Fjernvarme, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Svendsgade 137, 7100 Vejle.pdf
  375921/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-afgørelse, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  375957/20
 • Til DATAGRUPPEN, Kortbilag til V1-høring, Storhaven 12, Vejle.pdf
  375536/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-afgørelse, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  376487/20
 • Til Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. - Afgørelse om ændret indsat, Gl. Ullerupvej 17, 6780 Skærbæk.pdf.pdf
  375507/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  376174/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  376173/20
 • Til Isabella AS, V1-afgørelse, Isabellahøj 3, 7100 Vejle Øst.pdf
  376308/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Danmarksgade 4, 7100 Vejle
  375656/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  376983/20

3. august 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til rådgiver ang. fremsendt rapport, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  382895/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - FMK - Noter, spørgsmål og skitse
  382896/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Regionen - Spørgsmål
  382897/20
 • Fra ejendomsmægler - er der forurenet på Vestergade 7 a-c 6200 Åbenrå?
  375994/20
 • Telefonbesked, 445-70155 - kontakt grundejer inden afgørelse
  374422/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22, Resultater fra porevands undersøgelserne
  374089/20
 • Fra advokatfirma Bech-Bruun: Anmodning om aktindsigt
  375268/20
 • Til/fra borger - afgrænsning af aktindsigt
  379448/20
 • Fra Philipsen Group: Svar på UDKAST til afgørelse om kortlægning af Storebæltsvej 10
  392013/20
 • Fra DMR: Re: Borearbejde på FDO lageret i næste uge, situationsplan med forventet placering af boringer
  373926/20
 • Fra Haderslev Kommune: Tilbagemelding på partshøring, matr nr 178 Arnitlund
  392287/20
 • Fra nabo - høringssvar - Råstofindvinding matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  374270/20
 • fra DMR - problemer boreudstyr og stenlag, Klintevej 21, Kerteminde
  374325/20
 • 19.06.2020Dagsorden-Tagesordnung rev..pdf
  374911/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22, oversigt over lokalisering af boringer
  375483/20
 • Til borger - Svar på henvendelse om grusgrave i Barløse
  374951/20
 • fra DMR - beder om udskydning af endelig kortlægning - Klintevej 21, Kerteminde
  374012/20
 • Fra myndighed - baltic pipe og Råstofplan 2020
  376853/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ølundgyden 25, 5450 Otterup.pdf
  375514/20
 • Fra Kolding Kommune: Høringssvar Kolding Kommune . Tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  375316/20
 • SV: Spørgsmål om ansøgning
  376785/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning (spild id: 2020-04-20, T5201) (MST Id nr.: 1494184)
  376030/20
 • Fra JEMA: Driftsregnskab 2019
  375309/20
 • Fra Danbolig. Lindvedparken 34E, 5260 Odense S - matrikel 1hl Lindved Hgd., Stenløse
  375362/20
 • Fra Sønderborg Kommune. Lokalitet: 513-30002, matr.nr.: 10 Kværs, Sønderborg, Buskmosevej 37A, 6300
  375597/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (37MOV032, WOB) (MST Id nr.: 1493684)
  376008/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (T1 drænpotte) (MST Id nr.: 1493329)
  375961/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer
  376736/20
 • Fra DMR, Kommentarer til kommunens referat, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  405445/20

Udgående

 • Til borger - Høring - Assensvej 55, 5771 Stenstrup.pdf
  375260/20
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring.pdf
  375262/20
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - justering af kortlægningsomfang - Assensvej 55, 5771 Stenstrup.pdf
  375261/20
 • Til Aabenraa Kommune, Opklarende spørgsmål ift. bundsikring under ny stald, Bredvadvej 18, 6372 Bylderup Bov
  375004/20
 • Til borger - Svar på henvendelse, 630-82484, Vardevej 193, 7100 Vejle
  373775/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  373574/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374668/20
 • Til Tønder Kommune: vedr. kopi af miljøgodkendelse, Skast 97, 6261 Bredebro
  375009/20
 • Til Odense Kommune, Varsling af V1 kortlægning, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S
  373856/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-afgørelse, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  373897/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  373571/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  374251/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ølundgyden 25, 5450 Otterup
  375526/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  373859/20
 • Til COWI: Rettelse til budgetstatus
  374372/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  374250/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  373858/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  373857/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle, nye ejere.pdf
  374366/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374678/20
 • til DMR - tidsforlængelse endelig vurdering til 1. oktober 2020 SV: Klintevej 21, Kerteminde
  374042/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vardevej 193, 7100 Vejle.pdf
  374252/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Vardevej 193, Trædballehusvej 3, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  374249/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. varslet om påbud om undersøgelse og oprensning af forurening med oliestoffer (olieholdigt vand) på Skærbækvej i Taulov
  375034/20
 • Til Kolding Kommune: § 8a høringssvar til udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9 - 11, 6580 Vamdrup, lok- 629-00010
  374768/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374669/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-kortbilag, afgørelse, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  373896/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374676/20
 • Til Sønderborg Kommune: vedr. §19 tilladelse, 540-81311
  374933/20
 • Svar til A4 Medier: Vedr. anmodning om aktindsigt
  413846/20

2. august 2020

Indgående

 • Fra Praksis - Sv: Vedr åbning for tilgang
  379513/20

1. august 2020

Indgående

 • Fysioterapi, vikarskema
  378078/20

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring