Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

14. marts 2018

Udgående

 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. ny reservation på ventelisten
  264501/18

13. marts 2018

Indgående

 • FRA RN: Status flow i RIT 3.1
  264052/18
 • FRA DMP:SV: VanDa styregruppemøde den 16/3 - formøde
  263302/18
 • FRA DMP:SV: VanDa styregruppemøde den 16/3 - formøde
  263303/18
 • FRA RM: ÆØ er
  262518/18
 • FRA NIRAS : Opdatering af Hørinssystemet
  262337/18
 • Fra Sønderborg Kommune - Udstykningssag vedr matr nr. 796 Sønderborg
  264062/18
 • Fra borger - journaliststuderende - forespørgsel 696t Fredericia Bygrunde
  263104/18
 • Fra Franck Geoteknik. Vedr. dokumentationsrapport for §8-tilladelse. Kongensgade 12-16, Esbjerg
  264009/18
 • Fra Sønderborg Kommune - Udstykningssag vedr. sammenlægning af 3 matrikler til matr nr. 1330 Sønderborg
  264038/18
 • Telefonhenvendelse borger - foresp om status på undersøgelser på Pilegårdsvej 11, 5700 Svendborg
  263145/18
 • Fra haderslev kommune Telefonhenvendelse: lok. 515-30013 -Grødebølvej 11, Haderslev
  263554/18
 • Fra Sønderborg Kommune Udstykningssag vedr sammenlægning af 3 matrikler til matr.nr. 13330 Sønderborg
  264053/18
 • Kvitteringsmail til Kasper Pedersen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Kommuneplan 2017 - 2029
  262600/18
 • Fra COWI: Budget - borearbejde
  262576/18
 • Fra HOME - forsp - Vedrørende Ahlmannsvej 26, 6400 Sønderborg
  263019/18
 • Fra ansøger: Underskrift på kontrakt om regionalfondsmidler
  262346/18
 • Fra Nybolig - foresp på Havnevej 100 Egernsund
  262740/18
 • Fra Nybolig - Uddybning med Aktuelle matrikler vedr Havnevej 100, 6320 Egernsund
  262751/18

Udgående

 • 1.udkast af B&U aftale_til kommentering_Deadline 21.3.18
  264028/18
 • Aftaleudkast_Tværsektoriel aftale på B&U området_version 1 (13.3.18).docx
  264029/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Materiale vedr. jordforurening, Banegårdpladsen 10, Faaborg
  263350/18
 • Til ansøger: Anmodning om fremsendelse af aktivitetsbudget
  263209/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Opfølgning ift legalitetskontrol samt supplerende informationer
  262246/18
 • Bevilling_trygfonden.jpg
  262247/18
 • Til DGE. SV: §8 ansøgning. 621-02026 Stelbjergvej 1, 6000 Kolding.
  262480/18
 • Til Sønderborg Kommune - udtalelse ifm Udstykningssag arealoverførsel, Kastanie Allé 1 og Jernbanegade 17, 6400 Sønderborg vedr. matr.nr. 764, 925, 2803, 1330 Sønderborg
  264125/18
 • Til Skat. 561-80099 Kongensgade 14 m.fl., Esbjerg_Udgår af V1 kortlægningen
  264001/18
 • AKTINDSIGT - til borger [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264120/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Boulevarden 23A, 7100 Vejle - V1- og V2-varsling
  264136/18
 • Til BG Stone, Råstofkortlægning nord for Sdr. Nærå, Odense Kommune
  263166/18
 • AKTINDSIGT til borger - [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264119/18
 • til ansøger - godkendelse af statusrapport
  263924/18
 • Ttil borger - journaliststuderende - svar på foresp 696t Frederia Bygruinde
  263118/18
 • AKTINDSIGE til borger - [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264080/18
 • AKTINDSIGT - til borger [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264081/18
 • Til Esbjerg Kommune. 561-80099 Kongensgade 14 m.fl., Esbjerg_Udgår af V1 kortlægningen
  263998/18
 • Til Sønderborg Kommune - ønsker yderligere oplysninger - Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 Sønderbor
  264076/18
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens vurdering af påbudsmuligheder, Linde Allé 7 i Sønderborg, lok. 540-81247
  263348/18
 • Til HOME - svar på foresp - Vedrørende Ahlmannsvej 26, 6400 Sønderborg
  263053/18
 • Til borger - Er begge mails med Akter i sagen modtaget? - vedr Terkeltoft 11, Christiansfeld
  264092/18
 • Til Nybolig - svar 1 af 2 på henv - Havnevej 100 m.fl., 6320 Egernsund
  262834/18
 • Til Borger: Regionens vurdering af kortlægning efter jordforureningsloven af del af ejendommen Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  262359/18
 • Til Tønder Kommune: Orientering om Harres 36, 6261 Bredebro, 550-81267 - udgår inden kortlægning
  263207/18
 • Til Geopartner - Tinglysning og aflysning ifm. råstoftilladelse - matr.nr. 3 og 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl
  263770/18
 • Til Realkredit DK - kopi fremsendt af orienteringsbrev vedr Saltgade 22, 6760 Ribe
  262144/18
 • Til borger - dialog om Akter i sagen vedr Terkeltoft 11, Christiansfeld
  264098/18
 • Til Haderslev Kommune: Opfølgning på slutdokumentation for afslutning af et midlertidigt mellemdeponi på matrikel 1329 Vandling, Starup, lok. 510-81244
  261924/18
 • Til kommuner og Nationalpark Vadehavet, Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  264055/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  264046/18
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Kærbølvej 17a, 6760 Ribe, lok. 561-81133 - udgår inden kortlægning
  262409/18
 • Til kolding Kommune. SV: §8 - Gl. Kongevej
  262533/18
 • Til Frisesdahl: Tilsyn i Grusgraven Egholtvej 1 B Vejen
  263477/18
 • Til Billund kommune:Kopi af Kommentarer til høring vedr. forurenet grund
  263425/18
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering tilbagesendes
  263179/18
 • Til Nybolig - svar 2 af 2 på henv - Historisk materiale og Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 1 af matr 57 pg 943 på Havnevej 100, 6320 Egernsund
  264121/18
 • Til DGE. SV: SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  262266/18
 • Til ansøger : godkendelse af statusrapport
  262674/18

12. marts 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Fremsendelse yderlige dokumentation
  261965/18
 • Bevilling_trygfonden.jpg
  261966/18
 • FRA KL: vandløbsreferencen
  261721/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbrev
  260995/18
 • Fra SKAT - Rykker - Anmodning om kortlægningsredegørelse
  260918/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsrapport, Industrivej 12, 6630 Rødding
  261740/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Oplysninger om Banegårdpladsen 10, Faaborg
  261591/18
 • Fra Borger: Oplysninger om Egtvedvej 31, 6040 Egtved
  261508/18
 • Fra Grundejer: Henvendelse i forb. med eventuelt salg
  261389/18
 • Fra COWI: Vedr. den forestående evaluering - bekræftelse af plan
  261956/18
 • Fra Borger: Henvendelse angående frivillig undersøgelse
  262383/18
 • Videomøde forud for regionernes møde med DKNT
  262669/18
 • Fra Borger: Vedr. evt. Frivillig undersøgelse af grund.
  262381/18
 • Fra borger - Telefonhenvendelse - foresp vedr Terkeltoft 11, 6040 Christiansfeld (V1) påtænker køb
  263436/18
 • Fra REalkredit DK - Forespørgsel vedr. forurening - lok. nr. 571-78002 - Saltgade 22, Ribe
  262108/18
 • Fra Rambøll: Svar vedr boringer, Matrikel 1115 Aabenraa
  259640/18
 • Sundhedsstyrelsen sender Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO i høring
  259864/18
 • Fra Rambøll: Vandmængde 2017
  260146/18
 • Bekræftelse fra Scandic, Kolding
  261426/18
 • Telefonhenvendelse - journaliststuderende - matr. 696t Fredericia Bygrunde
  261793/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Anmodning om materiale, Østre Ringevej 38, Ringe
  261736/18
 • Svar fra Psyk
  259720/18
 • Fra Langeland kommune: Bygherre vil gerne i gang med nedrivning
  260195/18
 • Sundhedsstyrelsen sender bekendtgørelse om anmeldelse af CPO i høring
  259821/18
 • Fra Kolding Kommune. §8 - Gl. Kongevej
  262529/18
 • Fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Høringssvar vedr. ansøgning om tillæg til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 14, 2n Daldby By, Randbøl samt del af Hofmansfeld, Randbøl [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  261970/18
 • Fra borger: Kommentarer til høring vedr. forurenet grund
  263423/18

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - doc2mail printer sætter sig selv på som standardprinter
  261786/18
 • Til Skat: Kortlægningsrapport m.m. , Industrivej 12, Rødding
  261771/18
 • Til Borger: Forureningsundersøgelse på Egtvejvej 31, 6040 Egtved
  261531/18
 • Til Borger: Link til anmodning om 1 års-undersøgelse
  261394/18
 • Til Skat: Undersøgelsesrapporter, Søndergade 8, 6622 Bække
  261336/18
 • Til Cowi: Kortlægningsbrev
  261006/18
 • Til SKAT - genfremsendelse af mateteriale - mail 2 af 2
  260924/18
 • Til SKAT - genfremsendelse af mateteriale - mail 1 af 2
  260922/18
 • Til Haderslev Kommune og SKAT: Vedr.: Skovby Bygade 23, 6500 Vojens, lok. 510-81246 - afgørelse om del af ejendom er udgået inden kortlægning
  260318/18
 • Til Schrøder: Svar vedr. advarsel på flow
  259562/18
 • Til rådgiver ang. Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg
  259618/18
 • Svar afsendt til Danmarks statistik
  259746/18
 • til Borger svar på forespørgsel om tidsplan for nye undersøgelser ved Nyvej 6, 5492 Vissenbjerg
  261808/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: kopi af afgørelse om, at en del af ejendommen Lumbyvej 64, 5792 Årslev ikke kortlægges samt kortbilag
  261658/18
 • Til Assens Kommune: anmodning om status for påbud om oprensning på Bredgade 29, 5560 Aarup, lok. 420-81297
  261009/18
 • Til Vejdirektoratet - Svar på henvendelse om jordforurening (575-00009). VS: Nye ramper ved Vejen Ø - påvirkning af V2 areal
  260082/18
 • Til Aabenraa Kommune: orientering om V1 varsling af arealer på matr. 3394 og 3395 Aabenraa
  261537/18
 • til Borger Svar på henvendeelse vedr. Nyvej 6, 5492 Vissenbjerg
  261806/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. V1 kortlægning af del af kommunens vejareal, matr. 7000p Hornstrup By, Hornstrup efter jordforureningsloven
  260965/18
 • Til Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg: Sags- og dokumentoversigt over Region Syddanmarks sager for adressen Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - loknr. 449-00005 - "Lynfrosten"
  261459/18
 • Til borger - journaliststuderende - foresp 696t Fredericia Bygrunde
  261794/18
 • Til Sloth Møller. SV: 180112 Tyrstrup miljønotat
  262525/18
 • Til DMR, Korrespondence omkring undersøgelsesoplæg, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  261084/18
 • Til Nyborg kommune: Svar på forespørgsel vedr. afkortlægning
  260822/18
 • Til Odense kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om, at ejendommen udgår af kortlægning
  260056/18
 • Til Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg: Bilag - 12032018 - Sags- og dokumentsoversigt ifm aktindsigt - Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  261477/18
 • Til Region Nordjylland: SV: Tværregional sparringsgruppe på rengøringsområdet
  260185/18
 • Til borger: Databaseudskrift Thurøvænget 3, 7000 Fredericia
  260845/18
 • Til DMR, Kommentarer til undersøgelseoplæg, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  260208/18
 • Skal slettes -Til Vejle Kommune: Vedr. V1 kortlægning af del af kommunens vejareal, matr. 7000p Hornstrup By, Hornstrup efter jordforureningsloven
  260923/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Vedr. afgørelse om at en del af ejendommen Lumbyvej 64, 5792 Årslev ikke kortlægges, lok. 430-81271
  261644/18
 • Til Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  260160/18
 • Til COWI: Forespørgsel om oplæg til nyt trace af boringer
  260906/18
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  260180/18
 • Til Vejle Kommune, Jordogvarme: orientering om V1 høring, matr. 7000p Hornstrup By, Hornstrup
  261004/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe
  262494/18
 • Til NST, Aaabenraa Koomune og SKAT: V2 kortlægning, St Okseø, Aabenraa
  261722/18

11. marts 2018

Indgående

 • Fra Schrøder: Vedr. advarsel om flow
  259561/18
 • Fra Genforeningen 2020 - opfølgning på det aflyste møde
  259814/18
 • Fra SUM: VS: Ridderkors
  259860/18

10. marts 2018

Indgående

 • Fra Micasalux: Orientering om proces, Sundsmarkvej 4 640 Sønderborg
  259655/18
 • Fra Mobilhouse, Kopi af mail til Odense Kommune, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  262146/18

9. marts 2018

Indgående

 • FRA ZOOMTEK: WordMakro - doc2mail printer sætter sig selv på som standardprinter
  261785/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259270/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259266/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259269/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259262/18
 • FRA RM: ÆØ er
  257572/18
 • Fra Micasalux: Forklaring vedr afgravning, Sundsmarkvej 4 640 Sønderborg
  259218/18
 • Fra borger - FORSP "henv. vedr. V1-kortlægning, Strandgyden 2, 5466 Asperup"
  258489/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Tilføjelse til ansøgning om §8, Helgolandsgade 1, 6400 Sønderborg
  259378/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til ny rapport, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  259108/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Økonomi fase II
  258065/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til §8 ansøgning, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  259375/18
 • Svar fra Sygehus Sønderjylland
  257870/18
 • Fra Rambøll: supplerende undersøgelse Taulov Bygade 12
  259080/18
 • Fra Rambøll: Vandbehandlingsmetode
  259202/18
 • Fra Middelfart Kommune: Søndergade 51, 5591 Gelsted - JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  259118/18
 • Fra Esbjerg Kommune: lokalitet 573-55042
  259094/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om accept til anvendelse af slagge, Astrupvej 60, Skærbæk
  259087/18
 • Fra Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  258516/18
 • Svar fra Sydvestjysk Sygehus
  258265/18
 • Fra ansøger - De sidste partnererklæringer
  258941/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8.tilladelse, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  259373/18
 • Svar fra Sygehus Lillebælt
  257566/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om flytning af ren jord fra matr. 40c Kolding Markjorde,
  258105/18
 • Fra COWI: Moniteringsnotat 2018
  259023/18
 • Fra NIRAS, svar vedr. 580-81290, Bov skole og Bov Brandstation
  259364/18
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter jordforureningslovens §8, Lindholm Havnevej 38-40, 5800 Nyborg
  258394/18
 • Svar fra OUH
  258176/18
 • Fra DGE: Svar på kommentar og spørgsmål til nye rapport fra sagen på Søndergade 51,5591 Gelsted
  259144/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  261365/18
 • Fra NIRAS: Foreløbige kulrørs resultater (hulrum)
  259597/18
 • Fra Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  260147/18
 • Fra projekt; Udbetalingsanmodning og status
  260366/18
 • Fra Sloth Møller. 180112 Miljønotat Gl. Kongevej 9, Tyrstrup, 6070 Christiansfeld
  259528/18
 • Fra DGE: vedr. regionens spørgsmål til §8 ansøgning, Stelbjergvej 1, 6000 Kolding.
  259735/18
 • Opdateret tidsplan for Udviklingsplan for Vestkysten
  262290/18

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Kommentarer til kontrolprogram for vandværket
  259394/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, information vedr. udvalgsbehandling, 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  259366/18
 • Til Rådgiver: Kommentarer til Smedegade 25
  259355/18
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af breve vedr. justering af V2 kortlægning - Nuancering ændret
  259328/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259274/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259272/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259276/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259277/18
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - doc2mail printer sætter sig selv på som standardprinter
  258791/18
 • Til borger - Vedr. mulig ventetid på VTO afværge
  259329/18
 • Høringssvar vedr. Bane til Billund
  257609/18
 • Til advokat, kvittering for modtagelse af materialet vedr. Fjordsgade 17-19 ApS
  259359/18
 • Til Odense kommune, videresendelse af materiale vedr. Fjordsgade 17-19 ApS
  259360/18
 • Til Svendborg Handelsgymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  259208/18
 • Til DGE: Tilbagemelding på besvarelse frs DGE i forb. med regionens kommentar og spørgsmål til nye rapport fra sagen på Søndergade 51,5591 Gelsted
  259193/18
 • Til borger - FORSP "svar vedr. V1-kortlægning, Strandgyden 2, 5466 Asperup"
  258497/18
 • Til Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  257543/18
 • Til COWI: Svar vedr. gennembrud på kulfilter 1
  257293/18
 • Til COWI: Vedr. udskiftning af kulfilter
  257381/18
 • Meddelelse til sygehusene
  257564/18
 • Internt: Regnskab til refusion hos Udbetaling Danmark
  257447/18
 • Til ejendomsmægler "Din-bolighandle" - FORSP "svar vedr. Bøgehegnet 36, 7300 Jelling, matr.nr. er 1 bh Haughus Jelling"
  258000/18
 • Til Niras: sagsmaterialel lok. 607-00405 Vejle Landevej 29, 7000 Fredericia
  257991/18
 • Til skat og Vejle kommune: Kopi af V1- afgrørelse
  258165/18
 • Til Kolding Kommune: V2-afgørelse, Vejareal ved Stejlbjergvej, 6000 Kolding.docx
  259190/18
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Søhusvej 204, 5270 Odense N,matr. 8p og 8s, Allese By, Allese, lok.nr. 461-90071
  258101/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 461-00160. SV: Rapport vedrørende Solhaven 1B - MAIL 2
  258331/18
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel, Matrikel 1115 Aabenraa, Aabenraa Kommune
  259396/18
 • Til DGE: Vedr. kommentar og spørgsmål til nye rapport fra sagen på Søndergade 51,5591 Gelsted
  259137/18
 • Til Aabenraa Kommune, Lillin Villadsen, beder om kopi af afsnit i rapport vedr. Bov SkoleKirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  259368/18
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse til anvendelse af slagge
  259268/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Borgvold 12A-C, 7100 Vejle - V2-kortlægning af et mindre område
  257637/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 461-00160. SV: Rapport vedrørende Solhaven 1B - MAIL 3
  258336/18
 • Til Haderslev Kommune. Høring. Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, vil forsat være kortlagt på vidensniveau 2
  259251/18
 • Til Niras: svar på henv. vedr sagsmateriale lok.nr. 607-00183
  257949/18
 • Til Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  258787/18
 • Til SKAT: Antal medarbejdere
  257272/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 461-00160. SV: Rapport vedrørende Solhaven 1B - MAIL 1
  258321/18
 • Til NIRAS, spm vedr. 580-81290, Bov skole og Bov Brandstation
  259363/18
 • Til borger: Svar på henvendelse, Østergade 7, 5471 Søndersø
  259141/18
 • Til Esbjerg Kommune: lokalitet 573-55042
  259098/18
 • til yder
  257335/18
 • kopi til de øvrige klinikejere + tl foren.
  257356/18
 • til yder
  257521/18
 • til yder
  257501/18

8. marts 2018

Indgående

 • FRA COWI: Elmah log rapportering
  257470/18
 • Fra Svendborg KOmmune: Videre forløb
  257937/18
 • Bilag 2. Oversigt over optag.xlsx
  259226/18
 • Ansøgning om udvidelse af Business Training
  259224/18
 • Revideret indikatorskema til udvidelse af BT syd.xlsx
  259231/18
 • Bilag 1. Afdækning af kommuner.xlsx
  259225/18
 • samlet beskrivelse af og begrundelse for.docx
  259223/18
 • Bilag 1. Afdækning af kommuner.xlsx
  261928/18
 • Revideret indikatorskema til udvidelse af BT syd.xlsx
  261935/18
 • Bilag 2. Oversigt over optag.xlsx
  261929/18
 • Fra projetk: Ansøgning om udvidelse
  261926/18
 • samlet beskrivelse af og begrundelse for.docx
  261927/18
 • Fra COWI: Vedr. den forestående evaluering
  261923/18
 • FRA SWECO: ÆØ er
  257163/18
 • Fra Esbjerg kommune. SV: 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  256503/18
 • Fra Home Haderslev. henvendelse - lok. 515-05706
  257159/18
 • Fra SKAT - VS: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  255748/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplysninger om status for boligen,. Koldingvej 39, 6760 Ribe
  256607/18
 • Fra Agriteam - Henvendelse om jordforurening. V1 registrering på ejendommen Gørklintvej 9, 6670 Holsted
  255908/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tværsnit sø - Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256998/18
 • Fra Vjle Kommune: Svar på Høring om forurening - Gammelbyvej 27, 7323 Give
  256535/18
 • Fra DGE: Følgemail til revideret rapport, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  257413/18
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning
  257249/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark vedr. næste forløb i sagen fra Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  257506/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256954/18
 • Fra SKAT - VS: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  255766/18
 • Fra MOE: Godkendt slutopgørelse
  257302/18
 • Fra SKAT - Henvendelse om jordforurening. VS: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  255823/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sø billede - Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256992/18
 • Fra Borger - henvendelse - lok. 631-00217
  257101/18
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr Matrikel 1115 Aabenraa, Aabenraa Kommune
  259395/18
 • Fra DMR: Materiale vedr Sundsmarksvej 4, Sønderborg
  258272/18
 • Fra ejendomsmægler "Din-Bolighandel" - FORSP "henv. Bøgehegnet 36, 7300 Jelling"
  257978/18
 • Fra MOE: Vedr. slutregning
  257298/18
 • Fra COWI: Etablering af ny moniteringsboring - Moselund Grusgrav
  258228/18
 • Fra Borger - Rapport vedrørende Solhaven 1B
  258293/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  257355/18
 • Fra Borger - henvendelse - lok. 461-00160
  258281/18
 • Fra Sloth Møller. Re: Automatisk svar: Sender: 1809030-data, Tyrstrup Sognehus, 26-02-18, 1809030, Tyrstrup Sognehus, 26-02-18
  258157/18
 • Fra COWI: Gennembrud på kulfilter 1
  257288/18
 • Fra Odense Kommune, Kopi af brev til ansøger om krav om forureningsundersøgelse på Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  262129/18
 • Fra Det Blå Gymnasium - halvårsrapport for projekt CrossingIT
  262520/18
 • Danske Regioner: Tværregional sparringsgruppe på rengøringsområdet
  260172/18
 • Fra TV2 Fyn: Vedr. svar på spørgsmål
  259853/18
 • Fra Vejdirektoratet - FORSP "henv. vedr. sløjning af boringer ved Gestenvej, 6600 Vejen, matr. nr. 4i, m.fl. Revsing By, Gesten,"
  258820/18

Udgående

 • SV: Ansøgning om udvidelse af Business Training
  259234/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kliplev Hovedgade 16, 6200 Aabenraa
  259019/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  257102/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  256509/18
 • Til Agriteam - Svar på henvendelse om jordforurening på 569-32006. SV: V1 registrering på ejendommen Gørklintvej 9, 6670 Holsted
  255921/18
 • Til Skat. 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  255912/18
 • Til Rambøll. SV: 561-61102 Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg [Sagsnr.:18/13874] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-61102, Ocean Team Scandinavia A/S, Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune, 4v, Måde, Esbjerg Jorder
  255469/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning - en del af vejmatrikel nr. 7000ø, 7000bs og 7000k Vejle Bygrunde
  257084/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 515-05706.
  257160/18
 • Til SKAT. Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00204. Beliggende på Grejdalsvej 324A, 7100 Vejle, matr.nr. 22c Hover By, Hover
  255756/18
 • Ti esbjerg kommune. 561-81131 Hjerting Landevej 24, Esbjerg. Udgår inden kortlægningen.
  256286/18
 • Til Esbjerg Kommune. 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  255920/18
 • Til Vejen Kommune: praksis i Holsted åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  256254/18
 • Til SKAT. Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00204. Beliggende på Grejdalsvej 324A, 7100 Vejle, matr.nr. 22c Hover By, Hover
  255773/18
 • Til Skat. 561-81131 Hjerting Landevej 24, Esbjerg. Udgår inden kortlægningen.
  256281/18
 • Til Esbjerg Kommune: Henv. vedr. status for boligejendom, Koldingvej 39, 6760 Ribe
  256387/18
 • Til Nyborg Kommune: §8-høringssvar for Lindholm Havnevej 38, matr. 34b Nyborg Markjorder, lok.nr. 449-80011
  257117/18
 • Til NIRAS, Råstofressourcer i graveområder, VVM hærvejsmotorvej
  255585/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 2
  257106/18
 • Til borger - svar på henvendelse
  257072/18
 • Til praksis i Holsted: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  256250/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 3
  257112/18
 • Til grundejer, Vejle Kommune: Vedr. en del af matr. 7000ø, 7000bs og 7000k Vejle Bygrunde - V1-kortlægning
  257079/18
 • Til Borger: Orientering vedr. Høring om forurening - Gammelbyvej 27, 7323 Give
  256579/18
 • Til SKAT - Svar på henvendelse om jordforurening på 575-81213. Beliggende på Terpvej 30, 6630 Rødding, matr. nr. 97 Stenderup, Ø. Lindet.
  255828/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  257012/18
 • Til Borger - svar vedr. graveområde ved Birkende
  256567/18
 • Til borger, Grusforekomster Ravnbjerg v/motorvej, Kolding Kommune
  255544/18

7. marts 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG: Release 3.7 og GrundRisk
  255373/18
 • Kommenteret årsrapport 2017 - Dansk Korsbånds Register
  255537/18
 • Fra Orbicon: Søndersø - opgørelse af timer
  255528/18
 • Fra SCANIA DANMARK, mail - tankoplysninger - Hermesvej 7, Padborg
  255777/18
 • Fra Orbicon: Modelscenarier ved høj og lav vandløbskonductans
  255496/18
 • fra Orbicon Staus Nyvej 6, Vissenbjerg
  259298/18
 • Afmelding af ydernummer
  257516/18
 • fra Varde kommune Undersøgelsesrapport : Vesterhavsvej 30, Billum
  259146/18
 • VS: Ændring af selskabsnavn og CVR.nr.
  257469/18
 • DaBlaCa: Fremsendelse af den endelige årsrapport 2017
  255556/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om oliespild fra malkemaskine, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253641/18
 • Fra Middelfart Kommune: Fotos fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253652/18
 • Fra Banedanmark - kvitteringsmail til regionens høringssvar til VVM-redegørelsen vedr. Ny bane til Billund
  254333/18
 • Fra Skat: Anmodning om undersøgelsesrapport
  254154/18
 • Fra Middelfart : Svar fra bygherre på kommunens spørgsmål til genindbygning af lettere forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  253343/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om møde vedr klager på Teglværksgade, Esbjerg
  253886/18
 • Liste over sager til politiske udvalg 2018 - 2018 03 07
  255795/18
 • Liste - koncernledelsesforum - 2018 03 07
  255807/18
 • Liste - dialogmøder 2018 03 07
  255799/18
 • Fra Micasalux: Resultat af oprensning, Sundsmarkvej 4, 6400 Sønderborg
  254083/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål kulbrinteforurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  253349/18
 • Fra Middelfart Kommune: Placering af malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  254152/18
 • HØRING vedrørende udfasning af SHAK og overgang til SOR - frist 22.marts
  253916/18
 • Fra DMR, Mail med undersøgelsoplæg, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  260200/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  263984/18
 • Fra DGE. SV: SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  262262/18

Udgående

 • Til MOE A/S: Vedr. regionens kommentarer til udførelse af boring til 4,0 m.u.t. ved det nedrevne renseri på Nygade 5, 5500 Middelfart
  254771/18
 • Til Aabenraa Kommune og Ensted Bulk Terminal: Høring vedrørende kortlægning, Flensborgvej 185, Aabenraa
  254769/18
 • Opfølgning på dagens videomøde i turismenetværket
  254461/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om oliespild fra malkemaskine, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253677/18
 • Til Assens Kommune: Vedr. status på opfyldelse af § 8-tilladelse, Fåborgvej 14, 5610 Assens
  254358/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historisk materiale
  254054/18
 • Til Sønderborg Kommune og Sønderborg Havneselskab: Høring vedrørende kortlægning, HAvnegade 45 mfl, Sønderborg
  254899/18
 • Opfølgning på dagens videomøde i turismenetværket
  254451/18
 • Til Udbetaling DK: Spørgsmål til restdisponering
  252969/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Seminarievej 16B, Ribe
  253108/18
 • Til Kolding Kommune: suppl. oplysninger om at der har været tankanlæg på arealet, matrikel 1bs
  254301/18
 • Til Odense Kommune (ejer) -UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Elmelundsvej 18, 5200 Odense V
  254876/18
 • Til Home - Råstofindvinding nær Store Landevej 142, 5560 Aarup, Middelfart Kommune
  253882/18
 • Til skat: Fremsendelse af undersøgelsesrapport
  254260/18
 • Til Embedslægen: Til udtalelse
  254584/18
 • Til Sønderborg Kommune og Sønderborg Havneselskab: Høring vedrørende kortlægning, HAvnegade 45 mfl, Sønderborg
  254905/18
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel om kort over spildsted på Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253660/18

6. marts 2018

Indgående

 • FRA DMP: VanDa styregruppemøde den 16/3 - formøde
  252529/18
 • SV: Testvirksom Moving Global Talent
  251908/18
 • FRA COWI: HOTFIX til release 3.4
  251771/18
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, svar på høring vedr. råstofindvinding matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup i Vejle
  252315/18
 • FRA COWI: HOTFIX til release 3.4
  251597/18
 • Fra SKAT - ønske om fremsendelse af rapporter
  251546/18
 • Fra SKAT - ønske om fremsendelse af rapporter
  251604/18
 • Fra ansøger - Vækstrettet kompetenceudvikling
  250547/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image001.gif
  251547/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image004.png
  251571/18
 • Fra Cowi: Henv. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  251914/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018
  251541/18
 • fra miljøstyrelsen Biocover: Klintholm Losseplads
  252555/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål om den offentlige indsats på lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  252637/18
 • referat fra møde vedr. etablering af lægeklinik på SVS d. 2.3.2018
  251709/18
 • Vedr. DUT-høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
  249039/18
 • referat fra møde vedr. etablering af lægeklinik på SVS d. 2.3.2018 - Referat lægeklinik på SVS 2.3.2018.docx
  251724/18
 • fra miljøstytelsen Biocover: Klintholm Losseplads - RE Biocover-pilotprojekt for etape 1.1. på Klinttholm Deponi.msg
  252572/18
 • Fra ansøger - Besvarelse af ERST´s legalitetsspørgsmål Vækstrettet Kompetenceudvikling
  250557/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Seminarievej 16b, Ribe
  252942/18
 • Fra Middelfart Kommune: Situationsplan med kommunens påtegning af boringer m.m. på sagen fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  253120/18
 • Opfølgning på videomøde i turismenetværket
  254442/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til rapport, Søndergade 51, Gelsted
  253131/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historisk materiale
  254048/18
 • Fra Dialogforum Nord: Vedr. møde
  253687/18
 • Fra Esbjerg Kommune: fremsendelse af kopi af friv. und., Biocity m.m.
  254452/18
 • Fra DGE: Svar til kommentar til rapport, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  253144/18
 • Fra Kolding Kommune: svar på spørgsmål vedr. ændring af arealanvendelse, matrikel 1bs
  254287/18
 • Referat af bestyrelsesmøde afholdt i Sydtrafik den 2. marts
  254933/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på rapport fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  253105/18
 • Papir på konsolidering af stærke destinationer
  254425/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om konstatering af en mindre forurening på NØ del af matrikel 1bs
  254250/18
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret jordhåndteringsplan
  253857/18
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  253879/18
 • Fra Fredericia Kommune: Accept af jordhåndteringsplan for oprensning af palmeolie på Fredericia Havn
  253850/18
 • Fra system: Yder 042978 er lukket automatisk. pr. 6. marts 2018
  254265/18
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. svar på spørgsmål ang. lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  253160/18
 • Fra Langeland Kommune: Fornyet påbud og orienteringsbrev, Søndre Landevej 1 og 3, 5900 Rudkøbing
  254247/18
 • Fra borger: Henvendelse om sag - Søhusvej 204, Allesø, 5270 Odense N
  256828/18
 • Fra Rambøll. RE: 561-61102 Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg [Sagsnr.:18/13874] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-61102, Ocean Team Scandinavia A/S, Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune, 4v, Måde, Esbjerg Jorder
  255464/18
 • Fra Complimenta vedr. spærring af bundter.
  263671/18
 • fra DMR - Uddybende risikovurdering Brydes Allé, Assens
  250570/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsredegørelse, Rolighedsvej 4-6, 7200 Grindsted
  252844/18
 • Fra Cowi: Supplerende spørgsmål vedr. Rahbæksvej 3, Sdr. Omme.
  250920/18
 • fra Assens Kommune - SV_ Uddybende risikovurdering Brydes Allé, Assens
  250577/18
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af tilladelse til nedsivning på matr. nr. 44bTjæreborg By, Tjæreborg
  251485/18
 • Fra MOE A/S: Svar på forespørgsel om at få tilsendt rapport over geoteknisk undersøgelse udført på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251523/18
 • fra Miljøstyrelsen - Notat om baggrund for tilsagn og afslag.docx
  251894/18
 • fra Miljøstyrelsen Biocover: Gabelsvej Losseplads
  252088/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image002.png
  251551/18
 • Fra Kolding Kommune: kopi af korrespondance ml. Kolding Kommune og Kolding Havn vedr. konstatering af forurening, matr. 1bs
  254257/18
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentation vedr. ibrugtagningstilladelse, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  252657/18
 • Fra DGE: Fremsendelse af rapport over oprensning og yderligere undersøgelser på Søndergade 51, 5591Gelsted
  252800/18
 • VS_ Anmodning om aktindsigt _ TV 2 Nyhederne
  250433/18
 • fra miljøstyrelsen Biocover: Klintholm Losseplads - Vedr. biocoveransøgning på Klintholm Deponi - etape 1.1.msg
  252578/18
 • Fra Cowi: Henv. vedr. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  252810/18
 • Fra DXC: praksis i Grindsted lukket automatisk
  249229/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image006.jpg
  251574/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af tilladelse til nedsivning på matr. nr. 7m Tjæreborg By, Tjæreborg
  251491/18
 • Fra:yder
  251519/18
 • fra Miljøstyrelsen Biocover: Rebelsgrave Losseplads
  252619/18
 • Digitaliseringsanalyse - forslag til internationale policy cases
  252872/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til bygherre vedr. genindbygning af lettere forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251842/18

Udgående

 • Til SKAT - Regionen har ingen rapporter liggende på sagen
  251614/18
 • Til SKAT - fremsendelse af rapporter
  251601/18
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. Aage Grams Vej 6 - Vojens.
  249849/18
 • Til Cowi: Øvrigt materiale vedr. lok. nr. 607-00246
  252824/18
 • Til Banedanmark - Region Syddanmarks høringssvar til VVM-redegørelsen vedr. Ny bane til Billund
  251360/18
 • Til Cowi: Totaludskrifter for lokaliteterne 607-00234, 242 og 250
  252840/18
 • til DMR og Odense Kommune - har kommunen bemærkninger_ SV_ Slutsituation for forurening_ - SV_ Nyborgvej 200 (tidl. Ejbygade 2), Odense
  250370/18
 • Til Cowi; Svar vedr. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  251923/18
 • Til Kudsk & Nissum og Haderslev Kommune. Vedr dispensationsansøgning til matr nr 423 Skrydstrup og evt råstoftilladelse til 179 Skrydstrup mfl.
  249220/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om kopi af undersøgelsesrapport
  254440/18
 • Til Kolding Kommune: spørgsmål vedr. ændring af arealanvendelse, matrikel 1bs
  254280/18
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om oplysninger vedr Sundsmarkvej 4, Sønderborg
  253433/18
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding på kommunens tilbagemelding vedr. svar på spørgsmål ang. lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  253166/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om opringning vedr. mail om AVK Plast A/S - jordforureningsundersøgelse
  254410/18
 • Til borger: Oplysninger om mulighed for boligundersøgelse og V1-kortlægning af jeres ejendom i forhold til pesticidpunktkilder , Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256840/18
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om § 8-sag - Etablering af sø på Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256846/18
 • Til Cowi: Svar vedr. lok. nr. 607-00229 - øvrigt materiale
  252813/18
 • Til Svendborg Kommune, Vand&Affald og SKAT: Til orientering sendes den endelige afgørelse om ændring af V2-kortlægningen på Odensevej 26, 5700 Svendborg
  251391/18
 • Til Cowi: Svar vedr. Rahbæksvej 3, Sdr. Omme.
  249218/18
 • Til Kudsk & Nisum og Haderslev Kommune: Vedr dispensationsansøgning til matr nr 423 Skrydstrup og evt råstoftilladelse til 179 Skrydstrup mfl.
  249224/18
 • Til Ejendomsmægler (EDC): Svar vedr. Søndergårdsvænget 8, 5474 Veflinge
  250582/18
 • til Assens Kommune og DMR - SV_ Uddybende risikovurdering Brydes Allé, Assens
  250631/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om offentlig indsats på lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  252645/18
 • Til Middelfart Komune: Vedr. fremsendelse af rapport over geoteknisk undersøgelse udført på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251531/18
 • Til EDC, Råstofinteresseområde, Rudmevej 55, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn kommune
  251313/18
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkning vedr. afslutning af sag om §19-tilladelse, Landbrugsvej 10C, 5260 Odense S
  251796/18
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  249051/18
 • Til borger ang. Skjoldagervej 6, 6510 Gram
  252776/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om kopi af undersøgelsesrapport
  251525/18
 • Til praksis i Grindsted: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  249040/18
 • Til MOE A/S: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt rapport over geoteknisk undersøgelse udført på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251512/18
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Hjulmagervej 21 og 25, 7100 Vejle
  252880/18
 • Til LIFE, Ejendommen er ikke omfattet af boligundersøgelse, Nyborgvej 10, 5853 Ørbæk
  251828/18
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Hjulmagervej 21 og 25, 7100 Vejle
  252878/18
 • Til Kolding Kommune: Vedr. regionens vurdering af undersøgelse samt udtalelse til udkast til § 8 tilladelse, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, lok. 621-00328
  250413/18
 • Fra Cowi: Henv. vedr. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  252820/18
 • Til Ajour Advokater: Svar vedr. Igangværende undersøgelser, matr. nr. 6po Hjallelse By, Dalum
  251238/18
 • Til Skat: Svar vedr. Rolighedsvej 4-6, 7200 Grindsted
  252845/18
 • til DMR og Odense Kommune - Slutsituation for forurening oprensning + §8_ - SV_ Nyborgvej 200 (tidl. Ejbygade 2), Odense
  249315/18
 • Til borger, Råstof, Telefonnotat over dialog med borger
  250618/18
 • Til Cowi: Svar vedr. matr. nr. 279d Fredericia Kobbeljorder - V2- afgørelse for 9 lokaliteter kortlagt samlet
  252822/18
 • Til Cowi: Svar vedr. matr. nr. 297d Fredericia Kobbeljorder, V2- afgørelse for 9 lokaliteter kortlagt samlet
  252812/18

5. marts 2018

Indgående

 • FRA DMP: VanDa: materiale til styregruppemødet
  250179/18
 • FRA MST: VanDa: materiale til styregruppemødet
  250180/18
 • FRA MST: VanDa: materiale til styregruppemødet
  250181/18
 • FRA COWI: JAR support i februar 2018
  250223/18
 • Fra Svendbor KOmmune: Kontrolprogram for vandværket
  257709/18
 • Betaling af uddannelsesmidler jf. SPV/VT overenskomstens protokollat nr. 3
  256584/18
 • Fra Nordfyns Kommune. Rapport fra undersøgelserne ved boring 136.1065, Veflinge vandværk
  258199/18
 • Fra Odense Kommune, Vedr. krav om forureningsundersøgelse ifm med etablering af studieboliger, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  250939/18
 • Fra Mobilhouse, Vedr. krav om forureningsundersøgelse på Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  250945/18
 • Fra Cowi: Henv. Rahbæksvej 3, Sdr. Omme.
  249214/18
 • Fra politisk parti - ansøgning
  254879/18
 • Fra Dialogforum Norden: Dagsorden
  253664/18
 • Fra Det Blå Gymnasium - Halvårsrapport for 2. halvår 2017 for projekt praksisnær undervisning
  253812/18
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af §8-tilladelse - Lindholm Havnevej 38-40, 5800 Nyborg
  257104/18
 • Fra Nyborg kommune: Forespørgsel vedr. afkortlægning af areal (Lok. 450-81119)
  260271/18
 • Orientering om generalforsamling den 22/5 2018
  262725/18
 • Fra Ajour Advokater: Henv. vedr. Igangværende undersøgelser, matr. nr. 6po Hjallelse By, Dalum
  251228/18
 • Fra DMR: Svar tilbage vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  252779/18
 • Kommunal godkendelse - Eftersendelse af bilag til pkt. 4 og 5 på DAK mødet
  249000/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. aktiv ventilation, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  252660/18
 • Fra Ejendomsmægler (EDC): Henv. vedr. Søndergårdsvænget 8, 5474 Veflinge
  250576/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af kommunens orientering til borger vedr. sagsbehandling af jordforureningsundersøgelse
  251402/18
 • Fra Ejendomsmægler: Henv. vedr. Aage Grams Vej 6 - Vojens.
  249786/18
 • Fra Niras: Anmodning om JAR-udskrifter og rapporter
  246148/18
 • Haderslev Kommune: Ansøgning til Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse
  245965/18
 • Fra AMU SYD - vedr. udpegning til bestyrelsen
  248274/18
 • fra Odense Kommune - SV_ Høring - SV_ Svendborgvej 35, Odense - høringsmateriale_
  245895/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. undersøgelsesoplæg Nygade 5, 5500 Middelfart
  245972/18
 • Fra ansøger - Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  248362/18
 • Fra DMR:Kvittering og forespørgsel vedr. fremsendelse af sagsmateriale som vedr. ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  246305/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  248154/18
 • Fra Odense Kommune: Rekvirering af teknisk baggrundsrapport m.m., Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  245623/18
 • Fra Niras: VS: Anmodning om JAR-udskrifter og rapporter - Anmodning om JAR-udskrifter og rapporter.msg
  246028/18
 • Fra borger: henv vedr. matrikel 5 dv Andrup.msg
  245940/18
 • Esbjerg Kommune ang. Seminarievej 16b, 6760 Ribe
  246263/18
 • Fra NIRAS: Boringer er sløjfet
  247922/18
 • Fra Kystdirektoratet - vedr ansøgning om dispensation iht. NBL § 3 - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  245927/18
 • Fredericia Kommune: Ansøgning til pulje for læge- og sundhedshuse
  245950/18
 • Fra Orbicon SV: Søndersø - modelkørsler
  247711/18
 • Fra borger - Elsesvej 20, Fredericia - svar på vores svar til grundejers høringssvar
  246517/18
 • Fra DXC: meddelelse om automatisk lukning for tilgang af gr. 1-sikrede, praksis Ribe
  245988/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket automatisk for tilgang af gr. 1-sikrede
  246111/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  247663/18
 • Fra COWI: Undersøgelsesrapport Postvejen 40, Fanø
  246550/18
 • Høring vedr. forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011_24_EU
  246215/18
 • Fra AMU SYD - vedr. Region Syddanmark udpegning til bestyrelsen
  248278/18

Udgående

 • Til Home, Svar vedr. ejendommen matr. nr. 98o Engene, Vejle Jorder.
  246380/18
 • Til Udbetaling Danmark: Spørgsmål til egenbetaling
  245583/18
 • til Odense Kommune - Høring - SV_ Svendborgvej 35, Odense - høringsmateriale_
  245879/18
 • Til Odense Kommune: Fremsendelse af teknisk baggrundsrapport og kortbilag, Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  245627/18
 • Til borger: SV: Vedr. matrikel 5 dv Andrup
  245946/18
 • Til Fredericia Dagblad: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  248499/18
 • Til Home, Svar vedr. ejendommen matr. nr. 98o Engene, Vejle Jorder.
  247568/18
 • Til Rådgivere: NY frist for aflevering af tilbud
  246124/18
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  246103/18
 • Til Niras: sagsmateriale på Fromssejervej 18 og 20, 6623 Vorbasse lok- 551-80015
  246038/18
 • Til Niras: svar på henv. Rapport Skærbækvej 40, Taulov
  248234/18
 • Til advokatfirma - AKTINDSIGT - [Sagsnr.:16/38588] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 440-81091, Vognmand, Fynshovedvej 559, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune, Matr.nr. 10b, Martofte By, Stubberup.
  246149/18
 • Til Esbjerg Kommune, SKAT og SNS: Ugår af kortlægning, Postvejen 40, Fanø
  248515/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246145/18
 • Til Haderslev Kommune: Vedr evt tilladelse i tidligere råstofgrav på matr nr 179, 789 Skrydstrup mfl
  246207/18
 • til Odense Kommune og Skat, kopi - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Dalum Papir, bassin 1 og 2
  245855/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. SEminarievej 16b, Ribe
  246386/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om mail vedr. undersøgelsesoplæg for Nygade 5, 5500 Middelfart
  246071/18
 • Til Varde Kommune: praksis i Agerbæk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246202/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246150/18
 • til Cowi, mail - Aktindsigt 461-00154 del1 - Kortlægningsbreve [Sagsnr._11_17616] , matr. 24l Hjallese By, Dalum
  246353/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  248173/18
 • Til Svendborg Koummune og Vand&affald: Til orientering påtænker regionen af etablere supplerende moniteringsboringer på Mølmarksvej 187 og 191, 5700 Svendborg
  245964/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i ribe lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246017/18
 • Til Skat: svar vedr. Lufthavnsvej 1, 6580 Vamdrup
  247668/18
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale som vedr. ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  245859/18
 • Slutevaluering af Kreativitet og Iværksætteri - MEDSTRØM
  245701/18
 • Til Niras : svar på henv vedr. 607-00167, Texaco Service Hejse, Skærbækvej 19, 7000 Fredericia
  248275/18
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 607-00226, som har medført V1-kortlægning på Indre Ringvej 25, 7000 Fredericia
  245954/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  248179/18
 • Til praksis i Agerbæk: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246195/18
 • Til Rådgivere: NY frist for aflevering af tilbud
  246122/18
 • Til Home, Bilag - Supplerende forureningsundersøgelse, Flegborg 8 og Flegmade 2, Vejle, marts 2003.tif
  246422/18
 • Til Home, Bilag - Supplerende forureningsundersøgelse, Flegborg 8 og Flegmade 2, Vejle, marts 2003.tif
  247586/18
 • Til praksis i Ribe: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  245992/18
 • Til Niras: svar vedr henv. 551-04013 og 551-00012 Fromsejervej 7 og 10, Vorbasse
  246159/18
 • Til advokatfirma - AKTINDSIGT - [Sagsnr.:16/38588] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 440-81091, Vognmand, Fynshovedvej 559, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune, Matr.nr. 10b, Martofte By, Stubberup.
  246091/18
 • Til Rådgivere: NY frist for aflevering af tilbud
  246128/18
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 607-00226, som har medført V1-kortlægning på Indre Ringvej 25, 7000 Fredericia
  245913/18
 • Til DMR: Vedr. ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  247434/18
 • Til Life.DK, Kvittering for anmodning om undersøgelse, Nyborgvej 10, 5853 Ørbæk
  251800/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hedagervej 83, 5270 Odense N
  251455/18
 • Til Dialogforum Norden: Vedr. tale
  253683/18

4. marts 2018

Indgående

 • Fra SDU: bilag, organisering m.m.
  261621/18
 • Fra Orbicon: Tilrettet rapport
  246163/18

2. marts 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Endeligt notat, Kobjergvej 4C
  257713/18
 • Fra Rådgiver: Endeligt notat, Kobjergvej 4C
  257711/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Godkendelse af budgetændring samt nyt indikatorskema
  261913/18
 • Indikatorskema SFD-16-0027 V3.xlsx
  261915/18
 • Fra Sundhedsministeriet: Myndighedssamarbejde med Kina
  253635/18
 • Fra Udvikkling Fyn Center for svejsning af kollaborative robotter, Tilsagnsskrivelse med underskrift
  245911/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Ansøgning til Sundhedsministeriet
  245565/18
 • Fra Niras - Statusnotat og budgetstatus5 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 17, Tinglev/Aabenraa
  245395/18
 • Fra Home, Henvendelse vedr. matr.nr. 98o Flegmade 6A og 6B, Vejle
  246341/18
 • Fra Sønderborg Kommune: afgørelse om at der ikke kan medeles påbud, Linde Allé 7, Sønderborg
  245369/18
 • Fra Solar A/S: høringssvar til varsling af kortlægning
  245502/18
 • Kortlægningsmateriale BEM Kortlægningsmateriale.TIF
  242604/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - forslag fase II
  246174/18
 • Fra DMR: Vedr. anmodning om baggrundmateriale for kortlægningen på lokalitet 607-00232 og 607-00271 i Fredericia Kommune
  245656/18
 • Opdateret årsrapport for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening
  245671/18
 • Opfølgning på styregruppemøde i Viborg
  252874/18
 • Fra Scania Danmark, Rettelser til tankoplysninger, Hermesvej 7, 6330 Padborg - Kortlægning af vores ejendom Hermesvej 7 6330 Padborg.msg
  250655/18
 • Esbjerg Kommune BEM Supplerende materiale fra Esbjerg Kommune.TIF
  242603/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 10, Vejen - status rev.2
  247699/18
 • Fra Home, henvendelse vedr. matr.nr. 98o Engene, Vejle Jorder
  247370/18
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning
  248175/18
 • Fra Sloth Møller A/S. SV: 621-81362 Tyrstrup Sognehus, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld 18/13699
  244274/18
 • Fra Borger: Accept af tilbud om supplerende undersøgelse, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  242869/18
 • Notat BEM Notat.DOC
  242753/18
 • Vurderingsskema BEM_Vurderingsskema.DOC
  242762/18
 • Nudgingprojekt - svar på Sundhedsdirektørmail nr. 6 - 2018
  242054/18
 • Kortlægningsmateriale BEM Kortlægningsmateriale.TIF
  242752/18
 • Fra borger: Rettelse_ Anmodning om aktindsigt vedr. blodbanker
  241929/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  241935/18
 • Til Ejendomsselskabet KpS, Esbjerg BEM Varsling af kortlægning af ejendom på V1.DOC
  242760/18
 • Fra ejendomsmægler Mailreal, Kvittering for svar
  244311/18
 • Til Ejendomsmægler Birthe Pedersen, Råstof, Rindebækvej 9, Odense
  242301/18
 • Til Ejendomsselskabet Kps ApS, Esbjerg BEM Kortlægning af ejendom på V1.DOC
  242758/18
 • Fra luftfotos.dk: Bud på skråfotos
  243320/18
 • Fra borger, Råstof, telefonsamtale om erstatning for afgrøde og strukturskade
  244162/18
 • Esbjerg Kommune BEM Supplerende materiale fra Esbjerg Kommune.TIF
  242751/18
 • Fra Ejendomsmægleren Mailreal, Henv. vedr. ejendommen beliggende Algade 63, 5500 Middelfart
  244241/18
 • Fra SKAT, henvendelse med anmodning om kortlægningsrapport
  245305/18
 • Fra SKAT, henvendelse vedr. 429-00033, ønsker kopi af kortlægningsundersøgelse
  245287/18
 • Fra COWI: Revideret pris borearbejde
  243449/18
 • Fra Odense Kommune, supplerende svar vedr. fjordsgade 17-19
  245316/18
 • Fra Advokat, Forslag om løsning af manglende dokumentation
  245313/18
 • Fra Odense Kommune, svar på henvendelse vedr. Fjordsgade 17-19
  245315/18
 • Fra kvalitetsafdelingen - anmodning om igangsættelse af arbejde i forhold til almen praksis om tværregional retningslinie vedr. Primær visitation af patienter med akut opstået symptomer på apopleksi
  242144/18

Udgående

 • Til borger - Info vedr. disponering af midler til værditabsafværge
  245112/18
 • Til SKAT - Svar på henvendelse
  245115/18
 • Til ansøger: referat fra møde om Elektrisk energilagring - AQUA-membran
  244335/18
 • Til Green Tech Center: Midtvejsevaluering fra COWI
  245834/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse
  242689/18
 • Til SKAT - Svar på anmodning om kortlægningsredegørelse - Vesterbrogade 11A, 7100 Vejle
  242508/18
 • SV: Sparring på fælles ansøgning vedr. satspuljemidlerne til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.
  242044/18
 • Til borger: svar på henv vedr. undersøgelsesrapport Bolderslev Hovedgade 26a, Bolderslev
  244357/18
 • Til Advokat, vi godkender forslag til dokumentation af gulv på Fjordsgade 17-19
  245318/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244302/18
 • Til Borger: Kopi af V2 varsel og rapport til datter
  243960/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244254/18
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Vedr.: Vennemosevej 1, 6270 Tønder, lok. 550-81319 - udgår af kortlægning
  241903/18
 • Til Odense Kommune, Videresender advokatens forslag til kommentering
  245314/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  241906/18
 • Til SKAT, svar vedr. Fruerhøjvej 17, Ejby
  245295/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO afværge
  241733/18
 • Til Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart - lokalitet 445-55160
  242231/18
 • Til Rambøll. 561-61102 Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg [Sagsnr.:18/13874] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-61102, Ocean Team Scandinavia A/S, Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune, 4v, Måde, Esbjerg Jorder
  242794/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244245/18
 • Til Odense Kommune, Kvittering for svar vedr. Fjordsgade 17-19
  245317/18
 • Til Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart - lokalitet 410-81303
  242284/18
 • Til Kolding Kommune. SV: Tyrstrup Sognehus, Gl. Kongevej 9 - Cyanid forurening
  244267/18
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: kopi af "udgået af kortlægning, Stubbæk Skolegade 10, Aabenraa
  242934/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  242000/18
 • Til SKAT, Svar på henvendelse vedr. 425-04002, fremsendelse af kortlægningsrapport, Østergade 99, Broby
  243653/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244286/18
 • Til Ejer: Høring af rapport og varsel om V2 kortlægning
  243903/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244239/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Selektiv lukket for tilgang af patienter
  243480/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr: Jerlev Boulevard 12, 7100 Vejle, lok. 630-81906 - udgår af kortlægning
  244443/18
 • Til Skat. Svare vedr. Fruerhøjvej 17, Ejby - del 2
  245297/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244291/18
 • Til COWI: Svar vedr. budget
  244268/18
 • Til Niras: kopi af varslingsbreve - undersøgelser Konsul Graus Gade 2, Blæsbjerggade 29 og 31
  242770/18
 • Til NIRAS, Svar på henvendelse vedr. 421-550-35, Møllevej 18, 5610 Assens. Lok. 421-55035
  242765/18
 • Til SKAT, svar på henvendelse vedr. 543-03717
  242969/18
 • Til SKAT, fremsendelse af kortlægningsrapport vedr. 425-04002
  243591/18
 • Til SKAT: Fremsendelse af rapporter efter ønske
  243969/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ourevej 41, 5932 Humble
  245328/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  241985/18
 • Til ejendomsmægler Mailreal, Svar vedr. ejendommen beliggende Algade 63, 5500 Middelfart
  244290/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  242135/18
 • Til SKAT, svar og kopi af kortlægningsrapport fra Odensevej 56
  245309/18
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  253625/18
 • Til kolding kommune. Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld varsles kortlagt på V1 og V2
  258043/18

1. marts 2018

Indgående

 • Fra Svendborg KOmmune: Prøveresultater fra Nyborgvej 438 i Skaarup - til en drøftelse
  257717/18
 • Fra Odense kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Thulevej 8, Odense NV
  259865/18
 • Alexander Lerch - Fresenius Kabi
  258490/18
 • Dagsorden for videomøde i turismenetværket den 6/3
  254418/18
 • Fra Svendborg Kommune - Oplysning om forurening ifm. geoteknisk rapport - Grønnemosevej matrikel 17fu Sørup, Svendborg Jorder
  252848/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr.overskridelse af afkæringskriteriet for nikkel
  257103/18
 • Fra Orbicon: Søndersø - modelkørsel ver. 2
  241783/18
 • Fra SWECO: vedr. frivillig undersøgelse, Stubbæk skolegade 10, Aabenraa
  242242/18
 • Fra Borger, kommentar vedr. Fjordsgade 17-19
  245310/18
 • Fra SKAT, Henvendelse - ønsker kortlægningsrapport for 425-04003
  243602/18
 • Fra projekthaver - Slutregnskab Green PET PhD projektet - Journalnr. 12/6366
  239889/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238768/18
 • Danske Regioner: Godt Sygehusbyggeri
  242012/18
 • VS:Mail fra KIMO Danmark: Brev fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (MFVM Id nr.: 3440448) - sendt til Mette C
  241714/18
 • Videomøde i turismenetværket den 6/3
  242416/18
 • Fra SKAT, henvendelse vedr. 543-03717
  242964/18
 • Fra SKAT, Vedr. 425-04002, ønsker kortlægningsrapport tilsendt
  243590/18
 • Udkast til ansøgning til pulje for læge- og sundhedshus
  242955/18
 • Fra Advokat, kvittering for orientering om at kommunen ser på sagen
  245311/18
 • SV: Halvårsrapport - Erhvervstonet forløb på tværs (journal nr. 16/32702)
  245880/18
 • Referat fra møde i Svendborg 28/2 2018
  245675/18
 • Vedr. ansøgning til statslig pulje
  243333/18
 • Fra NIRAS, Henvendelse vedr. 421-55035, Møllevej 18, 5610 Assens. Lok. 421-55035
  242745/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. marts 2018
  241761/18
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. lok. 420-81289
  241931/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  246411/18
 • fra Cowi - beder om aktindsigt - 24l Hjallese By, Dalum -
  246264/18
 • Fra projekthaver - KompetenceVækst - sammenskrivning af svar på nyhedsbrev
  252841/18
 • Til og fra Mediegruppen vedr. hjemmeside
  241415/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægnings rapport
  241616/18
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-03-2018 06:55:10
  238778/18
 • Fra Vejle Kommune: Nedgravning af affaldsbeholdere på kortlagt areal, ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241322/18
 • Tilbagebetaling af patienterstatninger
  240583/18
 • Fra ansøger - Vækstrettet kompetenceudviking
  241518/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238765/18
 • Fra COWI: henvendelse - lok. 565-04030
  241602/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238740/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238773/18
 • Fra borger - Henvendelse om forurening på Vestergade 38A, 6500 Vojens - lok. 543-07501
  240163/18
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-03-2018 06:55:10
  238776/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238753/18
 • MAIL fra STPS - Bidrag til årsberetning i Styrelsen for Patientsikkerhed
  239520/18
 • Sprint:Digital - konceptnote til ansøgning om REM-midler
  241365/18
 • Ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler som medfinansiering til Interreg-projektet TASTE
  241339/18
 • Fra Borger: Vedr. ejd. Åstbyvej 41, 7184 Vandel. Undersøgelse af olieforurening fra det tidligere autoværkssted på ejendommen.
  240350/18
 • Høring vedr.ændring af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskabet i Danmark for statsborgere fra EU
  239850/18
 • Fra Vejle: Kort over nedgravningsstedet for affaldsbeholdere ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241614/18
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238749/18
 • SV: Svar på aktindsigt
  240609/18
 • Talt med borger - mulig køber Stegholt 40, Aabenraa
  241583/18

Udgående

 • Svar til borger vedr. tandbehandling / sundhedsloven § 208
  241672/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse (suppl.)
  242282/18
 • Til ansøger: Orientering om beslutning vedr. ansøgning til Syddansk OPI-pulje
  261979/18
 • Til Borger - Vedr. accept af kompensation
  253516/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  241893/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  243329/18
 • Til Borger, svar på henvendelse
  241938/18
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  243300/18
 • Til 5 rådgivere: Spørgsmål til udbud af pulje 1
  245971/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  245842/18
 • til Svendborg Kommune og skat - Kopi af brev - areal kortlægges ikke efter jordforureningsloven
  241579/18
 • Til Vagtchefen vedr. - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  240367/18
 • Til borger - Elsesvej 20, Fredericia - svar på jeres høringssvar
  241516/18
 • Til Rambøll. 561-77017 Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø. [Sagsnr.:08/14187] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-77017, Bioteknisk Jodrens Soilrem, Mådevej 87, Måde, 6705 Esbjerg Ø, Esbjerg, Matr.nr. 2h Måde, Esbjerg Jorder
  241535/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - Stationsvej 12, Odense, boliger
  241520/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens svar på spørgsmål om §8 ved nedgravning af affaldsbeholdere på kortlagt areal ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241327/18
 • Til Rambøll. 561-42003, Autogummi, Måde Kirkevej 8, 10, 6700 Esbjerg. [Sagsnr.:08/14547] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-42003, Autogummi, Måde Kirkevej 8, 10, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 4u Måde, Esbjerg Jorder
  241397/18
 • Ti Rambøll. 561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg.
  241355/18
 • Til Rådgivere: Udbud videregående undersøgelse
  240903/18
 • Til Rådgivere: Udbud videregående undersøgelse
  240901/18
 • Til Haderslev Kommune. SV: V2 kortlægningsrapport - lokalitetnr. 515-06002
  241002/18
 • Til Rambøll. 561-56001 Mådevej, 6700 Esbjerg -Affaldsforbrændingsanlæget, Måde
  241512/18
 • Til Odense Kommune: Kopi af V2-høring samt forespørgsel om påbudsmuligheder, Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  241444/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. marts 2018
  240502/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. Praksishandel i Fredericia
  240387/18
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om kort over placering af, hvor de vil nedgrave affaldsbeholdere ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241481/18
 • Til rådgiver ang.: Aage Grams Vej 1, Vojens
  241131/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  241473/18
 • Til Rambøll. 561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg.
  241363/18
 • Til Rambøll. 561-91020 Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø. [Sagsnr.:14/20305] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 561-91020, §8 til vindmølle-opsætning, Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø, Esbjerg Kommune, matr. 2i Måde, Esbjerg Jorder
  241571/18
 • Til Rambøll. 561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg.
  241369/18
 • Til borger - Grethevej 21, Fredericia - svar på jeres høringssvar 1 af 12. februar 2018
  241382/18
 • Til Borger: Svar Vedr. ejd. Åstbyvej 41, 7184 Vandel. Undersøgelse af olieforurening fra det tidligere autoværkssted på ejendommen.
  240395/18
 • Til borger - Grethevej 21, Fredericia - svar på jeres høringssvar 2 af 15. februar 2018
  241385/18
 • Til Boligforeningen B42, SKAT og Sønderborg Kommune: Afkortlægning og V2 afgørelse, Storegade 13a, Broager
  240126/18
 • Til Skat: Svar på henvendelse
  241618/18
 • Til Rådgivere: Udbud videregående undersøgelse
  240899/18
 • Til COWI: Svar på henvendelse Rahbæksvej 3, 7260 Sdr. Omme
  241604/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens bemærkninger og vurdering i sagen om den væltede marksprøjte på Vejle Landevej i Fredericia Kommune
  241625/18
 • Til Haderslev Kommune, Spørgsmål om dieseloliespild i 2012 på Krügersvej 2, 6541 Bevtoft
  238952/18
 • Til borger - Elsesvej 18, Fredericia - svar på jeres høringssvar
  241528/18
 • Til Ram561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg. [Sagsnr.:07/24296] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-49001, Kemira Miljø A/S - Boliden Miljø A/S, Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg Ø, Esbjerg Kommune, matr. 4y Måde, Esbjerg Jorder
  241347/18
 • Til Praksis - bekræftelse på nyt CVR nummer til Lægerne Havborgvej I/S
  239344/18
 • Til Advokat, orientering om at kommunen er ved at se på sagen vedr. Fjordsgade 17-19, Odense
  238771/18

28. februar 2018

Indgående

 • FRA KL: Revision af dataansvarsaftale - Overfladevand
  234892/18
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, svar ang. tilsyn matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  233979/18
 • Fra Erhversstyrelsen: Vedr. budgetændring og vilkår
  261904/18
 • Orientering om proces i Odense Kommune og to nye private partnere
  242410/18
 • Fra part, RÅSTOF, mail med stjernehøringssvar matr. nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  230949/18
 • Fra part, RÅSTOF, stjernehøringssvar matr. 6a Gøddinggård, Nørup
  230952/18
 • Testvirksom Moving Global Talent
  242361/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244232/18
 • Fra Faaborg Gymnasium - Halvårsrapport + endelig forandringsteori
  239747/18
 • Fra Kolding Kommune: kortbilag med placering af borigner og poreluftpunkter, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  238530/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  242805/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244213/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Miljøundersøgelse_Hjerting_Landevej_24.pdf
  245307/18
 • Fra Orbicon: Smedevænget 6a, Fredericia
  245100/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, 7000 Fredericia
  245109/18
 • Fra FaDL: Efteruddannelsesmidler til FADL fra sygeplejevikarer og ventilatører (32.13.1)
  244669/18
 • Fra Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  242227/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244219/18
 • Fra Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  242271/18
 • Ansøgning til pulje Samdrift
  242998/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244226/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med §8 tilladelse
  245709/18
 • fra bygningsstyrelsen Forespørgsel vedr. forskellige forhold på Sorsigvej - image001.png
  245918/18
 • Fra Danske Regioner: Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte
  248368/18
 • SV: Halvårlig afrapportering - journal nr. 16/11076
  246032/18
 • Fra Sweco: Udbud af videregående undersøgelser Pulje 1 2018
  245990/18
 • fra bygningsstyrelsen Forespørgsel vedr. forskellige forhold på Sorsigvej
  245916/18
 • fra bygningsstyrelsen Forespørgsel vedr. forskellige forhold på Sorsigvej - image002.png
  245920/18
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Oplysning om forurening og påbudsovervejelser. Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  252821/18
 • Fra DGE: Vedr. analyseresultater for bund- og sideprøver fra afgravning ved olieudskiller, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  233103/18
 • Sar fra pro.medicin vedr. kontraindikation Solu-Medrol
  230621/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241405/18
 • Fra Haderslev Kommune. V2 kortlægningsrapport - lokalitetnr. 515-06002
  240701/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Miljøundersøgelse_Hjerting_Landevej_24.pdf
  233772/18
 • Fra Realmæglerne: Forespørgsel om forureningsskema
  230283/18
 • Fra DGE: Vedr. analyseresultater for poreluft, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  233183/18
 • Fra Danbolig: Kvittering for modtagelse af dokumenter, Kronprinsensgade 20c, Odense C
  236368/18
 • Kvittering for modtagelse af høringssvar
  233210/18
 • Fra COWI: Første analyseresultater efter igangsætning
  235854/18
 • Fra Vejle Kommune: Svar og spørgsmål vedr. Gammelbyvej 27
  230363/18
 • Fra SKAT: Vedr anmodning om kortlægningsrapport, Tinnetvej 1, Vonge
  237602/18
 • Fra DGE: Svar på forespørgsel i forb. med kvittering for analyseresultater i sagen fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  234046/18
 • Fra advokat, Ønsker at høre om der er nyt vedr. Fjordsgade 17-19
  238750/18
 • Fra Læge - Medd. vedr. nyt CVR nummer til Lægerne Havborgvej I/S
  239276/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241514/18
 • Fra koordinator - respons på deltagelse i Workshop-invitationer til repræsentanter for almen praksis
  238679/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241336/18
 • Fra projekthaver - Advisory Board i Vækstrettet Kompetenceudvikling, Branchepartnerskaber
  238975/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241567/18
 • Fra Odense Kommune, Vedr. Fjordsgade 17-19, 5000 Odense C
  238760/18
 • Ansøgning til Vækstforum - projekt Inspiring Denmark 2019-2022
  240241/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Orientering om undersøgelse af byggeaffald, Lourupvej 3, 6690 Gørding
  240398/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241536/18
 • Ansøgning til Vækstforum - Projekt Kongresværtskab
  240207/18
 • Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Årsrapport til offentliggørelse 1/3 2018
  239212/18
 • Fra Borger - Accept af kompensation
  253769/18
 • Fra Borger - accept af kompensation
  253512/18
 • fra borger - forespørgsel vedr graveområde ved Birkende
  256562/18

Udgående

 • Til Skatteankestyrelsen - Materiale vedr. 420-81315
  238473/18
 • Til Borger - Vedr. accept af kompensation
  253514/18
 • Kontakt til bruger
  237317/18
 • Til ejendomsmægler - svar på henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 461-00211
  236933/18
 • Sparring på fælles ansøgning vedr. satspuljemidlerne til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.
  236890/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på akitindsigt vedr. 1o Roved By, Andst. Sags nr. 575-56001
  235753/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på akitindsigt vedr. 3a Hafdrup By, Vamdrup. Sags nr. 629-00110 - mail 2 af 2
  235017/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på akitindsigt vedr. 3a Hafdrup By, Vamdrup. Sags nr. 629-00110 - mail 1 af 2
  235013/18
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, orientering til anden medarbejder matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  234037/18
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, orientering vedr. råstofgrav i Tønder Kommune matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  233954/18
 • Til rådgiver - Accept af tilbud
  253604/18
 • Re: Testvirksom Moving Global Talent
  242400/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar ang. ikke indkomne klager matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  231715/18
 • Til VIA UC: GeoGIS-forbindelse
  240129/18
 • Til Via UC: GeoGIS forbindelse
  257720/18
 • Til borger ang. Nyborgvej 100, 5000 Odense C
  238501/18
 • Til COWI:Enighed om stofanalyser, Postvejen 40, Fanø
  238015/18
 • Til DGE: Vedr. kvittering for analyseresultater i sagen fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  233564/18
 • Til SKAT: Notater og forureningsundersøgelse som ligger til grund for afkortlægning, Tinnetvej 1, Vonge
  237608/18
 • Til Borger: Revideret tilbud om supplerende undersøgelser, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  234255/18
 • Til Region Midt, Korrespondance, transport af råstoffer
  229752/18
 • Til SKAT: Rapporter vedr Gramvej 1, 6520 Toftlund
  237530/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  231202/18
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svedborg
  232571/18
 • Til advokat, Svar vedr. Fjordsgade 17-19
  238756/18
 • til Skat og Kommune, kopi - Del udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, bygning 6-7, Lavsensvænget 1 m.fl
  230970/18
 • Til Realmæglerne: Svar på forespørgsel vedr forureningsattest
  230287/18
 • Til Langeskov Planteskole: Dokumenter fra sagen vedr Langeskov Planteskole, Nyborgvej 39 5550 Langeskov
  236668/18
 • Til COWI: Svar vedr. TBA analyser
  235882/18
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr Kronprinsensgade 20c, Odense C
  233224/18
 • til Orbicon T.O_ ...VS_ Del udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, bygning 6-7, Lavsensvænget 1 m.fl
  231180/18
 • Til praksis: Bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede fra den 28. februar 2018
  232806/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  233097/18

27. februar 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Vedr. vilkår
  261902/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, spm. til om der er klaget over screeningsafgørelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  230350/18
 • FRA AROSIT: Billeddatabasen
  225028/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - henvendelse
  238472/18
 • Fra SKAT - henvendelse
  245009/18
 • Fra ejendomsmægler - vedr. Lokalitetsnr. 461-00211
  236895/18
 • Fra ejendomsmægler - Aktindsigt vedr. jordforurening
  235744/18
 • Fra ejendomsmægler - Aktindsigt vedr. jordforurening
  235005/18
 • Fra koordinator - respons på deltagelse i Workshop-invitationer til repræsentanter for almen praksis
  238664/18
 • Fra Vejle Kommune - ingen bemærkninger til tilladelse til råstofindvindig - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  239897/18
 • Fra COWI: Forespørgsel vedr yderligere prøvetagning og analyse, Postvejen 40, Fanø
  238010/18
 • SV: Møde patienterstatninger
  235021/18
 • Forklaring på underforbrug i projektets første regnskabsår
  238085/18
 • Fra EU-DK support: Invitation til netværksmøde d. 11. april 2018
  231805/18
 • Svar fra DP, sagen er pt. afsluttet
  235733/18
 • Fra DGE: Mail med oplæg til indledende undersøgelse
  232704/18
 • Områder med kapacitetsudfordringer_Politisk afrapportering feb 2018.docx
  241496/18
 • Fra Læge - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  221722/18
 • Fra lægemiddelkonsulent - afbud til møde den 28-02-2018 mellem praksiskons. fysio-kiro-fod-terapeuter og lægekonsulent
  220249/18
 • Høring_ Vejledning om sundhedskoordinationsudvalgt og sundhedsaftaler - Høringsfrist d. 23_3-18 kl. 16.00
  218187/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Middelmodstandskort Vejen delområde 4 og 5
  215503/18
 • VS_ JP _brystkræftscreening
  218589/18
 • Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte __ frist_ 20_2-2018
  218232/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Supplerende forureningsundersøgelser inkl. risikovurdering samt betragtning i forhold til genindbygning af forurenet jord, Nørre Havnegade 102, Sønderborg
  218087/18
 • Fra Svendborg Kommune: lovliggørende tilladelse til Bygning 11, Langgade 38, 5874 Hesselager
  221047/18
 • Schlerosebehandlingsregistret: Fremsendelse af den endelige årsrapport 2016-17
  216723/18
 • Fra Kystdirektoratet - svar på opsamling på spørgsmål - matr.nr. 407 Østerende-Ballum,
  216541/18
 • Høring - Bekendtgørelse og skrivelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper (Frist 26. marts 2018)
  221410/18
 • Forandringsteori - Passion for at skabe med teknologi
  245919/18
 • fra bygningsstyrelsen Nuvurdering af lejeniveauet for jeres lejemål
  246068/18
 • Danske Regioner: Revision af AB-systemet
  242039/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om §19-tilladelse, Landbrugsvej 10C, 5260 Odense S
  251634/18
 • Fra Praksis - Bekræftelse på selektiv lukning i Skærbæk
  246007/18
 • fra Esbjerg kommune : Administrationsgebyr [Ref.nr.=5dab9ce5b01c47d5a63358001b10c62e] - DigitalPostMetadata.xml
  246080/18
 • Fra Danske Regioner: Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte
  246960/18
 • Fra Vejle Kommune: Høringssvar vedr. ansøgning om tillæg til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl.
  262735/18
 • Fra Nordfyns Kommune. Møde mellem region, kommune og vandværk /vefling)
  258192/18
 • Fra Region Midt: Vedr. Conference of Peripheral Maritime Regions
  253774/18

Udgående

 • VS: Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  225958/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Tilbagemedling vedr. budgetforslag
  261982/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med tilsynsnotat vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  219749/18
 • Indkaldelse_Arbejdsgruppemøde vedr. B&Uaftale_6.4.18 kl.15-17, Vejle
  218593/18
 • Til projekt: Vedr. kommunal medfinansiering
  261983/18
 • Til rådgiver, RÅSTOF, svar vedr. revideret tidsplan vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  219717/18
 • SV: Vedr. B&U
  216676/18
 • Til Rådgiver: Vedr boring på Dronningemaen
  216251/18
 • Til Langeland kommune: Svar på henvendelse, Liste med kortlagte lokaliteter på Langeland.
  225839/18
 • Til Borger: Svar vedr. Åstbyvej 41. 'Vandel. Undersøgelse af evt. olieforurening fra autoværksted. Foreløb. hørihngssvar 13.02.18
  220429/18
 • Til Region Hovedstaden: Sterilassistenter
  221046/18
 • Til Udbetaling DK: Regnskabsfrist
  215472/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  225166/18
 • Til Billund kommune: kopi af afgørelse om, at en del af matr.nr. 1e, Åst By, Lindeballe ikke kortlægges
  225215/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrist
  215474/18
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Åben for tilgang af patienter
  221850/18
 • Til Kolding Kommune: anmodning om suppl. kortbilag, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  221158/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrister
  215479/18
 • Til Kystdirektoratet - opsamling på spørgsmål - matr.nr. 407 Østerende-Ballum. Ballum
  215534/18
 • Til Borger: Vedr. afgørelse om at ejendommen matr. 1e, Åst By, Lindeballe, ikke kortlægges lok. 551-57001
  225172/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrister
  215480/18
 • Til Borger: Vedr. Afgørelse om at en del af ejendommen matr. 1e, Åst By, Lindeballe ikke kortlægges, lok. 551-57001 - nu med rigtigt journal nr.
  225188/18
 • Til Fynes Stiftstidende: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  224362/18
 • Til Vejen kommune: SV: Bobølmarkvej 8, Føvling - Vejen Kommune
  216274/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  216852/18
 • Til Vejle Kommune ang. indsatsplan for 45 vandværker
  225733/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrister
  215478/18
 • Til Svendborg Kommune: Behov for § 8-tilladelse og oplysninger fra rådgiver, Industrivej 6, Vissenbjerg
  225058/18
 • til Langeland Kommune svar på suppl undersøgelse ved Søndergade 69, 5953 Tranekær
  223927/18
 • Til Vejle Kommune: Videresendelse af grundejer-henvelse om det videre foløb - Gammelbyvej 27
  225032/18
 • Mail med svar til DP vedr. honorering af kriseberedskab for psykologer
  222860/18
 • Til Grundejer: Nørregade 90, Vejen - Poreluftundersøgelse i byggefelter
  216503/18
 • Til Skatteankestyrelsen. Sagsnr. 15-2108980 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  219083/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på åbning for tilgang af patienter
  221805/18
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. Linde Alle 7, Sønderborg - kopi af V2 varsling samt anmodning om stillingtagen til påbudsmuligheder
  215768/18
 • Til Borger: kortbilag matr. 117B
  218190/18
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Vestergade 38a, 6500 Vojens
  218570/18
 • Til Bovia - VS: Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom, Mejerigården 22-24, 7200 Grindsted
  220074/18

26. februar 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Boring istandsættes på Dronningemaen?
  216189/18
 • Fra Rådgiver: Re: Bemærkninger til vandprøverne fra Skaarup?
  214631/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Vedr. budgetændring og vilkår
  261896/18
 • SFD-15-0015 VP Indikatorskema.xlsx
  261900/18
 • SFD-15-0015_Indikatorskema_ver3.xlsx
  261899/18
 • Budgetforslag SFD-15-0015 22.02.2018.xlsx
  261898/18
 • Fra IB.SH: Vedr. Interreg
  253756/18
 • Fra Region Sjælland: Vedr. Interreg
  253748/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  253722/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  253729/18
 • Fra borger. SV: Forurening Bystævnet 41 samt forurening
  258180/18
 • Fra TDC Esbjerg - Overdragelse af installationsaftale til ny læge
  223222/18
 • Fra Odense Kommune: Ikke-påbud, Orientering om brand på kortlagt ejendom - Lumbyvej 33, 5000 Odense C.
  221193/18
 • Fra Museum Sønderjylland - høringssvar - matr 407 Østerende-Ballum, Ballum
  215485/18
 • Dagsorden styregruppemøde d. 1. marts i Viborg
  216392/18
 • Fra Petersen Tegl A/S: Graveplan til ansøgning om råstoftilladelse på matr. 212a, 180 samt 652 Skodsbøl, Broager
  211158/18
 • Fra MST. Mail med påbud om undersøgelse. VS: Påbud om undersøgelse af jordforurening (TripleNine, Esbjerg)
  211431/18
 • Fra yder: Mail med ønske om automatisk luk ved 4800 patienter
  224510/18
 • Fra SOR - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Fredericia
  223047/18
 • Fra Orbicon: Søndersø Samlet risikovurdering
  216532/18
 • Fra IGIS: Vedr GeoScene.
  224250/18
 • Avisen Danmark: Henvendelse vedr. placering af beredskaber
  233319/18
 • Fra Danske regioner: Dagsorden til jordchefmøde 1. marts
  230946/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  232567/18
 • Fra SKAT - Anmodning om kortlægningsredegørelse
  242506/18
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning - Henvendelse
  242683/18
 • Fra Danske Regioner: Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte // frist: 20/2-2018
  246323/18
 • Fra:Yder
  204416/18
 • Fra Petersen Tegl A/S: Graveplan til ansøgning om råstoftilladelse på matr. 212a, 180 samt 652 Skodsbøl, Broager
  211171/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, undersøgelse Nygade 5, Middelfart
  213758/18
 • fra Svendborg Kommune 2 -VS_ om planlagt arbejde - Bekræftelse af telefonisk aftale
  202757/18
 • fra Svendborg Kommune 5 - om jordprøver mm VS_ Skipper Park
  204259/18
 • Møde patienterstatninger
  209280/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune -1644153-data, Skipperparken, 02-11-16.xls
  203055/18
 • Fra DSR: Afvikling af resultatløn
  209240/18
 • Fra Vejen kommune: mail med undersøgelsesrapport Bobølmarkvej 8, Føvling - Vejen Kommune
  209668/18
 • Fra Tønder Kommune - høringssvar til stjernehøring og screeningsudkast - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  212960/18
 • Fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på din henvendelse om Diger ved vadehavet
  201970/18
 • Fra Odense Kommune: § 8- vurdering - Etablering af sø på Søhusvej 204, 5270 Odense N
  211629/18
 • fra Svendborg Kommune 3 - om arbejde mv - VS_ lok nr 443-00005 Gasværksvej 16 5960 Marstal - § 8 Tilladelse til opførelse af Skipper Park
  202941/18
 • fra Svendborg Kommune 1 - VS_ planlagt anlægsarbejde - Skipper Park
  202731/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Mødemateriale til. 27.2
  214623/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  212697/18
 • Fra Sundevej Ungdomsskole - oplysninger om arealanvendelse - matr.nr. 84 Bovrup, Varnæs
  202155/18
 • Fra yder: Mail med ønske om indsættelse af åbne/lukketal
  213133/18
 • fra Svendborg Kommune - VS_ Sender_ 1644153-data, Skipperparken 4 , jordtyper 02-11-16, 1644153, Skipperparken, 02-11-16
  203053/18

Udgående

 • Kommentarer til Dagsorden til 6. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser
  214678/18
 • Til Skaarup VV og Svendborg KOmmune: Analyseresultater fra Skaarup Vandværks indvindingsboringer
  214641/18
 • Høringssvar vedr. Statens Trafikplan
  257620/18
 • region syd_vejle_febr Carsten Obel.pptx
  213770/18
 • Carsten Obel PPT_referat (6.2.18) + brugerinvolvering_B&U arbejdsgruppe
  213769/18
 • referat (6.2.18) + brugerinvolvering_B&U arbejdsgruppe
  211043/18
 • Referat_4. møde i Arbejdsgruppen vedr. BogU aftale (06.02.18).docx
  211045/18
 • Til Rådgiver: Status for vandprøver
  210568/18
 • Til rådgiver - kommentarer til tilrettet notat
  259314/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: kopi af V2 kortlægning af del af ejendommen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup
  207421/18
 • Til Rådgiver: Bemærkninger til vandprøverne fra Skaarup?
  206192/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse fra d. 7/11/2017 - Fremsendelse af korrekt kortlægningsbrev
  200482/18
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af justering af kortlægning efter Jordforureningsloven - Jernbanegade, Børkop 603-00045
  200449/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby, lokalitet 410-81003
  206878/18
 • Til Vækstforums formandskab ang. ansøgninger
  204042/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Industribuen 24, 5592 Ejby, lokalitet 410-81132
  209427/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby, lokalitet 410-81105
  211403/18
 • Til SOR - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Fredericia
  205492/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  202751/18
 • Til borger ang. Parkvej 29, 6040 Egtved
  201724/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Regionen, undersøgelse Nygade 5, Middelfart
  213767/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Industribuen 16, 5592 Ejby, lokalitet 410-81082
  210325/18
 • Til Meldgaard Transport: Godkendt dokumentation for oprydning samrt dialog om egenkontrol, Moselund. Grusgrav
  205081/18
 • Til Aabenraa Kommune: Vedrørende evt tilladelse til byggeri, Løjt Skolegade 17, Løjt
  207472/18
 • til Svendborg Kommune - anmoder om §8-rids - SV_ Skipper Park
  205319/18
 • Til Nyborg kommune, Kommentar til §19-tilladelse, matr.nr. 418a Nyborg Bygrunde, Nyborg
  205172/18
 • Til yder
  204779/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Industribuen 16, 5592 Ejby, lokalitet 410-81082
  210407/18
 • til yder
  205164/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - VS_ Pouls Gyde 24,5600 - Opmåling af placering for forurening
  201729/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Bogensevej 39, 5560 Aarup, lokalitet 499-00010
  206261/18
 • Til Vækstforums formandskab ang. ansøgninger
  205161/18
 • til klinikken
  207736/18
 • til yder
  206661/18
 • til yder
  207450/18
 • Til Vækstforums formandskab ang. ansøgninger
  205169/18
 • Til Niras: mail vedr. Procedure for gravearbejde Shell Havneterminal
  202165/18
 • Til Læge - EM207503/Ordrebekræftelse fra TDC - ordrenr. 187100700
  214249/18
 • Til UC Syd: Vedr. udpegning
  209151/18
 • Til Skat: VS: Odensevej 26, 5700 Svendborg - Til orientering vedlægges undersøgelsesrapport og varsling om ændring af V2-kortlægning
  212735/18
 • Til Billum Vognmandsforretning: Vedr dispensation til jordtilførsel på matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  211430/18
 • Til Sønderborg Kommune, vedr. udstykningssag 147251
  224242/18
 • Til COWI: Vedr. container
  215469/18
 • Til Region Hovedstaden: Sterilassistenter
  209669/18
 • Til borger. Nordfyns Kommune og Veflinge Vandværk
  258183/18

25. februar 2018

Indgående

 • Fra rådgiver, RÅSTOF, revideret tidsplan vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  219703/18
 • Fra borger - Høringssvar Elsesvej 20, Frederica - Journal nr.: 17/1167
  220451/18
 • Fra Borger: Digelag oplyser at kommunen er ejer af diget
  230536/18
 • Udkast til halvårlig rapport - E2E
  245929/18
 • Fra borger - Høringssvar Elsesvej 20, Frederica - Journal nr.: 17/1167
  220427/18

23. februar 2018

Indgående

 • FRA RM: Release 3.1 dokumenter med bemærkninger
  197654/18
 • VS: VS: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  194326/18
 • Re: SV: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  194320/18
 • FRA SEWCO: Opdateret releasenote
  191898/18
 • FRA COWI: Rettelse til OIS anvendelseskoder
  188755/18
 • SV: SFD-15-0018: Udskiftning af partnerskole
  188927/18
 • RE: [CBIT] (RIT-128) Geometrifejl
  188791/18
 • Fra borger: Forespørgsel om undersøgelser, Vestergade 38A, 6500 Vojens
  197406/18
 • FRa Fredericia Kommune: afgørelse om ikke påbud
  196195/18
 • Fra Tønder, SV, V1-afgørelse Dravedvej 8, 6240 Løgumkloster, matr.nr. 1231 og 1267, Løgumkloster, 550-81273.docx
  195407/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Bogensevej 39, 5560 Aarup, lokalitet 499-00010
  206213/18
 • Foreløbigt notat - Muligheder for almen praksis i Vollsmose.docx
  205875/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby, lokalitet 410-81105
  211374/18
 • Fra DSR: Afvikling af resultatløn
  205924/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Økonomi
  212320/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Industribuen 16, 5592 Ejby
  210241/18
 • Fra advokat, henvendelse vedr. Fjordsgade 17-19
  212750/18
 • Tysk en karrierevej - 1. udkast afslutningsrapport
  207290/18
 • Kommenteret årsrapport 2017 - Dansk Skulderalloplastik Register
  202949/18
 • Foreløbigt notat
  205852/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby, lokalitet 410-81003
  206841/18
 • Fra Tønder Kommune - Høringssvar vedr. §3 nbl.- matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  200441/18
 • Fra TDC - Information om ip-adresse(r) - LID: EM207503
  202154/18
 • Fra SKAT: Rekvirering af undersøgelses- og oprensningsrapporter, Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup
  190485/18
 • Fra Kolding Kommune: Forespørgsel angående jordforurening på Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  194555/18
 • Fra Ejendomsmægler Birthe Pedersen A/S: Henvendelse vedr. V1-kortlægning, Stationsvej 120, 5792 Årslev.
  195429/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse vedr. Kildebjerg Syd, Fynske Motorvej 2a, 5492 Vissenbjerg
  197699/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail - Kan byggefelt udgå af kortlægning?
  193350/18
 • Fra MST: Orientering om overgang til passiv tilstand - Sirius Havnedepot, Esbjerg
  188662/18
 • Fra EDC: Yderligere spørgsmål vedr. boring, Madekærvej 132, 7000 Fredericia
  191976/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Spørgsmål - Kan byggefelt udgå af kortlægning?
  189412/18
 • Fra DMR A/S: Historisk redegørelse for anvendelse af areal ved rampe placering - Industrivej 6, Vissenbjerg
  197205/18
 • Fra SKAT: Anmodning om undersøgelsesrapporter, Søndergade 8, 6622 Bække
  192628/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Forespørgsel vedrørende evt §8 tilladelse, Løjt Skolegade 17, Aabenraa
  195810/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Kildebjerg Nord, Fynske Motorvej 1a, 5492 Vissenbjerg
  197757/18
 • Fra Svendborg Handelsgymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  254797/18
 • Fra borger, Råstof, henvendelse om støvproblemer
  251521/18
 • Fra rådgiver, Råstof, forespørgsel om status på ansøgningen
  251472/18
 • Fra DMR - mail fra Realkredit DK - Fynshovedvej 559, 5390 Martofte
  245860/18
 • Fra nabo RÅSTOF Dialog med nabo ang. Borreby Møllegård
  237812/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 28 - tilsyn 2016
  229040/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 30 - tilsyn og olietanke 2014
  229046/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 19 - miljøtilsyn 1987.msg
  229011/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  202733/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Industribuen 24, 5592 Ejby, lokalitet 410-81132
  209414/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Poreluftundersøgelse
  212298/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 33 - tilsynsrapport 2017
  229052/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 24 - olietanke
  229027/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 21 - miljøtilsyn 2014.msg
  229014/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 26 - sløjfet olietank
  229031/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 23 - olietanke.msg
  229025/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 31 - tilsynsbrev 2014
  229047/18
 • Fra MOE: Endelig værditabsundersøgelse
  215466/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 17- benzin- og olieudskiller
  229004/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 32 - tilsynsrapport 2016 - som ikke var med i foregående mail
  229049/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 25 - OM
  229029/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 20 - miljøtilsyn 2007
  229013/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 29 - tilsyn og olietanke 2011
  229044/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen har videregivet oplsyninger til grundejer
  226266/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 22 - miljøtilsyn 2017
  229018/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 27 - tilsyn 2016 - som ikke var med i foregående mail
  229037/18

Udgående

 • Til Ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. lok. 603-00045
  200448/18
 • Referat_4. møde i Arbejdsgruppen vedr. BogU aftale (06.02.18).docx
  196199/18
 • B&U Referat til kommentering
  196198/18
 • Aflysning_arbejdsgruppemøde vedr. B&U_2.marts
  195468/18
 • Notat af samtale med grundejer vedr. mulighed for omdannelse af bolig til erhverv.
  194110/18
 • SV: SFD-15-0018: Udskiftning af partnerskole
  188902/18
 • Til Judica Advokaterne - partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  188505/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  190341/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD har ikke modtaget analyseresultater - kan de fremsendes
  189427/18
 • Til SKAT: Fremsendelse af rapporter, Søndergade 8, 6622 Bække
  192641/18
 • Til Kolding Kommune: Angående kortlægningsårsag, Marcus Allé 30, 6000 Kolding - Kortlægning?
  194780/18
 • Til Advokater - Oversigt over tilmeldte patienter ifm. opsplitning af praksis
  193506/18
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering om regionens indlendende undersøgelse på ejendommen Kronborgvej 24, 5450 Otterup
  189230/18
 • Til kommunen og Skat - Kopi af endelig kortlægning efter jordforureningsloven - 427-00006, Gemalvej, 6700 Svendborg.
  188573/18
 • Til Læge - Ordrebekræftelse fra TDC -
  193390/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  189678/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Kildebjerg Nord, Fynske Motorvej 1a, 5492 Vissenbjerg
  197761/18
 • Telefonhenvendelse angående lokalitet 621-00463
  188472/18
 • Til COWI: Resultat af udbud af værditabssag Vesterbrogade 18a-c, 7100 Vejle
  188854/18
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. Sagsnr. 15-2108980. Holbergsparken 1, 6000 Kolding, matrikel 72e, Seest By, Seest, Kolding Kommune
  195290/18
 • Til Billund kommune: RSD foreslår nyt tidspunkt til drøftelse af sager
  188773/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Kildebjerg Syd, Fynske Motorvej 2a, 5492 Vissenbjerg
  197727/18
 • Til Billum Vognmandsforretning: Vedr indberetning 2017
  188851/18
 • Til Ejendomsmægler Birthe Pedersen A/S: Svar på henvendelse, Stationsvej 120, 5792 Årslev
  195470/18
 • fra Advokat, henv. vedr. Fjordsgade 17-19
  213018/18
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. boring, Madekærvej 132, 7000 Fredericia
  189616/18
 • Til Borger: Tilbud om supplerende undersøgelse, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  192727/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD mener at byggefeltet kan udgå af kortlægning
  194313/18
 • Til SKAT: Fremsendelse af rapporter, Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup
  190561/18
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. boring, Madekærvej 132, 7000 Fredericia
  192001/18
 • Til Aabenraa Kommune - Partshøring - efterbehandlingsvilkår - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  188509/18
 • Til borger: Svar på henvendelse, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  188580/18
 • Til DGE. Resultat af udbud af værditabsundersøgelse Vesterbrogade 18a-c, 7100 Vejle
  188859/18
 • Til Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt - Lynfrosten - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  192303/18
 • Til Borger: Vedr. regionens indledende undersøgelse på ejendommen Kronborgvej 24, 5450 Otterup, Lok. 480-81233
  188890/18
 • Til advokat, svar vdr. Fjordsgade 17-19
  212770/18
 • Til rådgiver, Råstof, Tilbagemelding med status
  251550/18
 • Til borger: Vedr. dansk-tysk samarbejde
  253837/18

22. februar 2018

Indgående

 • SV: SFD-15-0018: Udskiftning af partnerskole
  188907/18
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse vedr. lok. 603-00045
  200437/18
 • Fra projekt: Foresprøgsel vedr. REM ifm. opfølgning på projekt
  201960/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen
  212183/18
 • fra Orbicon - VS: Rapport forureningsundersøgelse bygning 6 og 7
  202162/18
 • Fra Læge - Accept af udlev. af opgørelse ifm. opsplitning af praksis 1.1.18
  188438/18
 • Fra Billund kommune: Kommunen foreslår tidspunkt til drøftelse af sagen
  188699/18
 • Kvitering for modetagelse af høringssvar til udkast til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
  189558/18
 • Kvitering for modetagelse af høringssvar til udkast til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
  189211/18
 • Fra:yder
  187597/18
 • Fra tolkefirma omkring Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  186624/18
 • Fra P. Olesen A/S. SV: Cellulosevej 8, oplæg
  186303/18
 • Fra Læge - Svar på forespørgsel vedr. opslag på e-journal
  185619/18
 • Fra Advokat: Spørgsmål til §8-sag inkl. sagsmateriale
  185179/18
 • Fra Løjt Idrætsanlæg, Placering olietank, Løjt Skolegade.pdf
  184615/18
 • Fra DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  188314/18
 • Fra Sundhedsministeriet: Myndighedssamarbejde med Kina
  253810/18
 • Interessentmøde om EU-finansiering af turismeindsatser
  254412/18
 • Fra ejendomsmægler - henvendelse
  242263/18
 • Vedr. ansøgning til pulje om etablering af læge og sundhedshuse
  242974/18
 • Puljen til udvidelser af sundhedshuse.
  243304/18
 • Fra Sweco: Svar vedr. Åstbyvej 41. 'Vandel. Undersøgelse af evt. olieforurening fra autoværksted. Foreløb. hørihngssvar 13.02.18
  220437/18
 • FRa GEUS: Vedr:; Oplandene
  224656/18
 • Fra GEUS: SV: Oplandene - image001.jpg
  224713/18
 • Fra ecoplus: CLUSTERIX 2.0: final agenda + updated info project meeting Györ 27 Feb - 1 March 2018
  234347/18
 • Innovation i de gymnasiale uddannelser - halvårsrapport for 2. halvår 2017
  238204/18

Udgående

 • Til kommunen og Skat - Kopi af V2 kortlægning
  188313/18
 • Til Rådgiver: Regionens kommentarer til Udkast til notat vedr. undersøgelser på matrikel 4n, Kobjergvej 4C
  187936/18
 • Til Rådgiver: Regionens kommentarer til Udkast til notat vedr. undersøgelser på matrikel 4n, Kobjergvej 4C
  187938/18
 • Til Kudsk & Nissum: Vedr ansøgning om tilkørsel af jord, Vojensvej 22, Vojens
  188892/18
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Elvedgårdsvej 27, 5474 Veflinge
  186295/18
 • Til praksis i Ribe: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  184232/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af vejmatrikel 7000e Gammelby By, Ringive - vurdering af undersøgelse og oprensning samt V2-varsling
  187844/18
 • Supplerende oplysninger vedr. (social-) psykiatrien i region Syd - Kopi af Kopi af Kopi af Botilbud restliste region Syd.xlsx
  185536/18
 • Til Naturstyrelsen/bruger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  185229/18
 • Til Advokat: Svar angående status på §8-sag
  185183/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  184237/18
 • Supplerende oplysninger vedr. (social-) psykiatrien i region Syd
  185532/18
 • Status vedr. kvali-projekter
  187890/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 5b Gammelby By, Ringive - en del V2-varsles, og en del udgår inden kortlægning
  187946/18
 • Status vedr. kvali-projekter
  187880/18
 • Til Borger - Svar vedr. opslag i mine sundhedsdata
  185854/18
 • Fremsendelsesemail med høringssvar til udkast til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
  189165/18
 • Høringssvar til udkast til ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
  184409/18
 • Status vedr. kvali-projekter
  233668/18
 • Status vedr. kvali-projekter
  233734/18

21. februar 2018

Indgående

 • Budgetforslag SFD-16-0027.xlsx
  261890/18
 • Indikatorskema SFD-16-0027 V3.xlsx
  261891/18
 • SV: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  190407/18
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  261864/18
 • Kvalitetssikring JEPS.docx
  261874/18
 • Aktivitetsskema_soc_(EU)_partner - 14-02-2018.xlsx
  261866/18
 • Effektk?de JEPS.docx
  261871/18
 • AOF Sydjylland Effektm?l.docx
  261869/18
 • AOF Syd Statistik NSJ akkumuleret.xlsx
  261868/18
 • AOF Syd AtF- 4. kvartalsrapport.xlsx
  261867/18
 • Pressemeddelelse vedr. Kognitiv Tr?ning.docx
  261883/18
 • VS: Regionsresultater, LUP Fødende 2017
  256748/18
 • Forespørgsel fra Aabenraa Kommune om opførsel af Hospice
  249011/18
 • Fra Region Hovedstaden: Sterilassistenter
  209421/18
 • Fra Borger: Supplerende kommentarer vedr. undersøgelse og manglende nuancering, Skovgade 5, 7321 Gadebjerg
  188417/18
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  188536/18

Udgående

 • Til Rambøll: Svar på smp. vedr kortlægning, Parkvej 16-20, 7100 Vejle
  239180/18
 • Referat_følgegruppemøde_FØKE_19.2.18.docx
  181238/18
 • VS: Referat_FØKE 19.2.18_til kommentering
  181230/18
 • Referat_FØKE 19.2.18_til kommentering
  180607/18
 • TIl Rambøll: 2.svar på henv. vedr. Parkvej 16-20, 7100 Vejle
  239151/18
 • Til borger, Råstof, tilbagemelding på møde den 26. januar
  251463/18
 • Højestegrænse - opgørelse
  183099/18
 • Opgørelse af højestegrænse
  183142/18
 • Opgørelse af højestegrænse for 2017
  183096/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse, Fælledvej 1, 5000 Odense C
  177898/18
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål til høringssvar om forurening - Industriparken 9, 7321 Gadbjerg
  183118/18
 • Til DGE: Regionens bemærkning til referat samt tidsplan
  183038/18
 • til grundejer, mail - VS_ ekstra bilag til høringsvarsel - Svendborgvej 35
  177034/18
 • Til Tønder Kommune - rykker for svar vedr. høring af ansøgning om fortsat indvinding af klæg - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  180418/18
 • Til Borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  180437/18
 • Til Svendborg kommune, vedr. Stevneskovvej 39A og C, 5700 Svendborg
  181551/18
 • Til Vejle Kommune: Orientering om kommende grundvandsundersøgelser i Vejle Kommune
  183091/18
 • til Svendborg Kommune - bemærkninger til evt. fornyet § 8 Tilladelse til etablering af Skipper Park
  178583/18
 • Til Borger - Kvittering for modtagelse af forespørgsel
  177087/18
 • Til Adv. Skjøde & Partnere - svar på mail om værditab Nr. Stenderupvej 120 6051 Almind
  177652/18
 • Til Borger:Svar vedr. V2-varsling og offentlig indsats på Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  181358/18
 • Til lodsejer og ansøger - videresendelse af mail fra Adv. Skjøde Knudsen og Partnere - matr.nr. 2 a Møsvrå by, Almind.
  177823/18
 • til DMR- SV_ Nyborgvej 6, Ullerslev - sender bilag
  176866/18
 • Til Danske Regioner: Dispensationsansøgning vedr. klinisk assistent til forskning 2 måneder
  182847/18
 • Til Tønder Kommune. 550-81143 Sønderhedevej 48, 6780 Skærbæk. Varsel af V2 kortlægning af knust asfalt.
  184113/18
 • Til Tønder Kommune. 550-81143 Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Varsel af V2 kortlægning af knust asfalt
  184111/18

20. februar 2018

Indgående

 • Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre
  190406/18
 • AOF Sydjylland Effektm?l.docx
  261842/18
 • Effektk?de JEPS.docx
  261845/18
 • Pressemeddelelse vedr. Kognitiv Tr?ning.docx
  261858/18
 • Kvalitetssikring JEPS.docx
  261849/18
 • AOF Syd Statistik NSJ akkumuleret.xlsx
  261843/18
 • Fra ansøger - revideret ansøgning
  261840/18
 • AOF Syd AtF- 4. kvartalsrapport.xlsx
  261844/18
 • VS: Regionsresultater, LUP Fødende 2017 - 4. Sygehusenes scorer i forhold til regionen 2017 (Region Syddanmark).xlsx
  256753/18
 • VS: Regionsresultater, LUP Fødende 2017 - 2. FOD Svarfordeling 2017 (Region Syddanmark).xlsx
  256751/18
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  217183/18
 • Afskrivning på ydernummer
  207337/18
 • SV: Udkast til høringssvar ifm. lovforsalg om præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension
  206777/18
 • Opsigelse af aftale om Erhvervskort med Midttrafik
  185350/18
 • Mail fra psykiatrien vedr. lokalaftale om psykologers deltagelse i kriseberedskab m.m.
  196518/18
 • Fra Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt
  187585/18
 • Fra Skat: Henvendelse, Anmodning om kortlægningsredegørelse
  173948/18
 • SV: Udkast til høringssvar ifm. lovforsalg om præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension
  170807/18

Udgående

 • Til Rambøll: svar på henv. vedr. Parkvej 16-20, 7100 Vejle
  239150/18
 • SV Dagsorden_4.arbejdsgruppe vedr. BUaftale (6.2.18)_Vejle.docx.msg
  171068/18
 • Sender Arbejdsgruppen vedr.msg
  171073/18
 • SV Dagsorden_4.arbejdsgruppe vedr. BUaftale (6.2.18)_Vejle.docx.msg
  171065/18
 • opgave.msg
  171070/18
 • SV Dagsorden_4.arbejdsgruppe vedr. BUaftale (6.2.18)_Vejle.docx.msg
  194614/18
 • Sender Arbejdsgruppen vedr.msg
  194609/18
 • SV Dagsorden_4.arbejdsgruppe vedr. BUaftale (6.2.18)_Vejle.docx.msg
  194618/18
 • opgave.msg
  194612/18
 • Til DGE: kvittering for modtagelse af tilbud Vesterbrogade 18A-C, 7100 Vejle
  173463/18
 • Bilag - Oversigt over indsatser i Sundhedsaftalen 2015-18.docx
  174188/18
 • Til Skat: Undersøgelsesrapport for Dovervej 31, 6600 Lintrup
  173988/18
 • til NIRAS Pulje 6, 550-81275 Flensborglandevej 9, Tønder
  174616/18
 • Til Borger: Vedrørende registrering af forurening på Nedervej 2, 6000 Kolding
  173313/18
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Søndergade 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted - en del V2-kortlægges og en del udgår af kortlægningen
  171654/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. februar 2018
  173724/18
 • Til Estate: Vedrørende supplerende oplysninger om forurening på Bodøvej 14, 5700 Svendborg
  171649/18
 • Til COWI- kvittering for modtagelse af tilbud Vesterbrogade 18A-C, Vejle - Tilbud på Værditabsundersøgelse
  171079/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på status for skotøjsfabrik udgået før kortlægning, Jyllandsgade 45, Esbjerg
  173486/18
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  171003/18
 • Til projekt: Dialog vedr. projektidé
  174266/18
 • Til Kielberg Advokater: Svar på henvendelse om nyt i sagen - Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  172272/18
 • Til Rambøll: kommentar til rapportudkast Videregående undersøgelse Industrivej 8, Vissenbjerg
  172270/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedrørende: 430-81596, Møbelfabrik, Assensvej 480A-D, 5642 Millinge
  173832/18
 • Til Fredericia Kommune:Svar vedr. etablering af voksenlegeland på V1 kortlagt grund
  176470/18
 • Til Estate: Materiale vedrørende Egensevej 24, 5700 Svendborg
  171598/18
 • Tids- og procesplan for SA2019-22 - Version SKU 280217.docx
  172067/18
 • Tids- og procesplan for SA2019-22 - Version SKU 280217.docx
  218398/18
 • Aktindsigt
  173490/18

19. februar 2018

Indgående

 • Ventetid pa° psykologhjælp for senhenvendere ved.docx
  190404/18
 • VS: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  190403/18
 • VS: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  190405/18
 • Henvendelse fra PROPA til Stephanie Lose og Sophie Hæstorp Andersen
  177896/18
 • Fra Estate: Telefonhenvendelse - Bodøvej14, Svendborg
  171609/18
 • Fra Borger: Vedr. miljø, forurening: "Servicestationer" registreret på forkert matrikel
  173271/18
 • Fra Estate: Telefonhenvendelse - Egensevej 24, 5700 Svendborg
  171585/18
 • VS: VS: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  168952/18

Udgående

 • TIL ZOOMTEK SV: JAR (vba): Hvordan går det med implementeringen?
  170466/18
 • Elektrisk energilagring - AQUA-membran
  175150/18
 • Til VIA UC: Aftaler fra møde 19 februar 2018
  170430/18
 • Til Billund kommune: RSD efterspørger slutdokumentation §19
  168197/18
 • Til projekt: ok til forlængelse af projektperiode
  168920/18
 • Til NCC: Svar vedr indberetning 2017
  167936/18
 • Til projekt; Ansøgning om udskydelse af støtte til projekt
  168870/18
 • Til Varde Kommune: Vedr udløb af miljøgodkendelse, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  170313/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: §8-høringssvar for "Bakkevej 12, 5750 Ringe, matr. 13eæ, lok.nr. 430-81396"
  169234/18
 • Til borger ang. Løgervej 59, Bjert, Kolding Kommune
  169817/18
 • Til Haderslev Kommune: kopi af rapport, Jomfrustien 6, 6100 Haderslev
  168985/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. hvem der er regionens sagsbehandler på sagen om den væltede marksprøjte på Vejle Landevej
  169428/18
 • Bilag - Tids- og procesplan for SA2019-22.docx
  168811/18
 • Til rådgiver ang. Seggelundvej 31, Christiansfeld
  169878/18
 • Til DGE: opfølgning på spørgsmål vedr. værditabsundersøgelse Vesterbrogade 18A, 7100 Vejle
  168466/18
 • Til kommunen, rykker vedr. området ved Tinglev station - opfølgning på tilladelse til midlertidigt oplag (sags.nr. 15/16376)
  169702/18
 • Fra DXC: praisis i Ribe lukket automatisk for tilgang af gr. 1-sikrede
  167784/18
 • Til Sundeved Efterskole - Historisk materiale vedr. olietank - Bovrup Storegade 5 6200 Aabenraa
  169416/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  167804/18
 • Til praksis i Ribe: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  167801/18
 • Til projekt: ok til forlængelse af projektperiode
  175476/18
 • Til COWI: opfølgning på spørgsmål vedr. værditabsundersøgelse Vesterbrogade 18A, 7100 Vejle
  168461/18
 • Til borger - Svar på spørgsmål i Høringssvar indenfor 14 dage - Grethevej 21, Fredercia
  170432/18
 • Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. revision af Frivillighedsstrategien190218.docx
  170344/18
 • Tids- og procesplan 190218.docx
  170340/18
 • Bilag - Tids- og procesplan for SA2019-22.docx
  218399/18
 • Til Estate: Vedrørende supplerende oplysninger om forurening på Bodøvej 14, 5700 Svendborg
  171617/18

16. februar 2018

Indgående

 • Fra Heri Hospitalet Buhigwe, Tanzania
  167211/18
 • Anmodning om høringsbidrag vedr. revideringen af Sundhedsstyrelsens _Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft_
  167466/18
 • Studernde Aalborg Universitet: Henvendelse
  169073/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  186977/18
 • Fra:yder
  177507/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderegistret
  190195/18

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Svar på henvendelse vedr. §8-ansøgning: Lindholm Havnevej 38-40, 5800 Nyborg
  170130/18
 • Til Nordfyns kommune: Kopi af høring om ændring af den offentlige indsats inkl. bilag
  167962/18
 • Til borger: svar vedr. kulturpulje
  168246/18
 • Til Borger: Høring om ændring af den offentlige indsats
  167941/18
 • Til Fredericia Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til vurdering af § 8-dokumentationsrapport, Vesterdalsvej 2D, 7000 Fredericia
  166860/18
 • Til Borger - svar på spørgsmål om forståelse af råstofplan 2016
  167301/18
 • Til MST: Historisk materiale, Havnegade 110, 5000 Odense C
  166341/18
 • Til DGE: svar på spørgsmål til udbud Vesterbrogade 18, 7100 Vejle
  166027/18
 • Til Svendborg kommune: RSD er enig i den valgte undersøgelsesstrategi
  166058/18
 • Til COWI: svar på spørgsmål til udbud Vesterbrogade 18, 7100 Vejle
  166029/18
 • Til Nykredit, svar vedr Nannasvej 5, 5700 Svendborg
  168492/18
 • Til Nybolig, vedr. Duedalen 4, 5240 Odense NØ
  222731/18

15. februar 2018

Indgående

 • Fra virksomhed ang. projekt
  237208/18
 • Fra Fyns Politi
  162330/18
 • Bidrag til høring over udkast til lovforslag (Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer)
  160565/18
 • Fra ansøger: Revideret ansøgning
  159546/18
 • Fwd: VS: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  168941/18
 • Fra:yder
  187576/18

Udgående

 • Til kommune: Neversvej 63, Tommerup, orientering om forureningsundersøgelse, 485-70156
  164433/18
 • Bilag 1_Referat_arbejdsgruppemøde_KOL økonomi_11.1.18.docx
  159630/18
 • Bilag 2_(udkast)Afrapportering af de 8 nationale mål.docx
  159632/18
 • Dagsorden_følgegruppemøde_FØKE_19.2.18.docx
  159628/18
 • Dagsorden_Følgegruppe for ØKE_19.2.18 kl. 15-16.30, Odense
  159629/18
 • Bilag 4_Porteføljestyringsværktøj_FØKE_mar18.doc
  159633/18
 • dialog med entrprenør, råstof, tilladelse, matr. nr. 197 Visby, Mollerup i Tønder Kommune
  165697/18
 • dialog med konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  165706/18
 • Til Middelfart kommune: Kopi af høring om ændret off. Indsats
  163727/18
 • Til H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S: Kopi af V2-høring, Havnegade 110, 5000 Odense C
  161420/18
 • Til Fredericia kommune: vedr. dokumentationsrapport Karteringsplads mm nord for Læsøvej- sagsid: 16/8063
  161179/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD spørger om ejer opl.
  164575/18
 • Til Billund kommune: RSD kommenterer mangler i sagen
  159705/18
 • Til Veflinge Vandværk: Kvittering på modtagne mails, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  159606/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  162965/18
 • Til MST: Kopi af V2-høring, Havnegade 110, 5000 Odense C
  161291/18
 • til DMR mfl. - VS_ Ekstra bilag til høring jf. jordforureningsloven - Svendborgvej 35, Odense
  164109/18
 • Til H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S: Kopi af V2-høring, Havnegade 110, 5000 Odense C
  161180/18
 • mailkopi til SKAT og Nyborg Kommune - Endelig kortlægning - Nyborgvej 6, Ullerslev
  164389/18
 • Til praksis i Vejen: åbning for tilgang pr. 1. marts 2018
  162369/18
 • Til 5 rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser Pulje 1 2018
  162460/18
 • Til Grundejer SV: Resultat af poreluftmålinger i byggefelter på Fr. d. 7's gade 2A-B, Vejen
  159503/18
 • Til Lassen Erhverv, SV: Glentevej 11, 6705 Esbjerg Ø - matr .nr. 5Q Kvaglund, Esbjerg Jorder, 561-73006
  163444/18
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  162962/18
 • Til Vejen Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  162382/18
 • Til 5 rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser Pulje 1 2018
  162448/18
 • Mail til Vejle Kommune vedlagt varslingsbreve
  160423/18
 • Til 5 rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser Pulje 1 2018
  162456/18
 • Til Veflinge vandværk: SV: Vedr. fund af pestidforurening på Bystævnet 41, 5474 Veflinge: endelig kortlægning og prioritering af sagen
  162434/18
 • Til borger, SV på V0-henvendelse, Jernbane- Gade 10-36 Tinglev
  161266/18
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægning og spørgsmål vedr. påbudsmyndighed, Havnegade 110, 5000 Odense C
  161404/18
 • Til HMR ejendomsmægler, Mølholmvej 2, Vejle, OM sag -
  164122/18
 • Til MST: Kopi af V2-høring, Havnegade 110, 5000 Odense C
  161432/18
 • Til Varde Kommune: praksis i Ølgod åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160553/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Strib Idrætsefterskole, Staurbyskovvej 6, 5500 Middelfart - en del varsles V1-kortlagt
  161639/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Region Syddanmarks høringssvar til varslet påbud efter jordforureningslovens § 40 - Forurening fra tankstation - Vejlegårdsvej 2 5672 Broby
  170332/18
 • VS_ National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 16. februar 2018
  159766/18
 • VS: Attached Image
  162338/18

14. februar 2018

Indgående

 • Til borger - kvittering for rykker
  167296/18
 • SV: Udkast til beskrivelse vedr. lægefunktionen på Egely
  158102/18
 • Fra CSC: Mail med information om automatisk lukning
  159026/18
 • Mail fra SKAT: anmodning om kortlægningsredegørelse
  158192/18
 • Anmodning om aktindsigt - leverndørers fakturering i 2017.msg
  156724/18

Udgående

 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af ejendommen Åstvej 23, 7321 Gadbjerg - udgår inden kortlægning
  156918/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  158952/18
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægning og spørgsmål vedr. påbudsmyndighed, Havnegade 110, 5000 Odense C
  157179/18
 • Til Billund kommune: Høring om forurening - Møbjergvej 47, 7260 Sdr. Omme
  158179/18
 • Til Billund kommune: Mail med materiale fra §19 sag
  156772/18
 • Til Niras: Svar på henvendelse, Jernbanegade 27, 6000 Kolding
  156917/18
 • Til borgere ang. matr.nr. 66d Ho By, Ho, Grønningen, Blåvand
  156681/18
 • Til borger: svar vedr. kulturpulje, Out of Season
  157592/18
 • til Assens Kommune - SV_ Bemærkninger til Undersøgelsesrapport 2017 inkl. ansøgning om §8-tilladelse Brydes Alle, Assens
  156661/18
 • Mail til SKAT med ønsket baggrundsmateriale
  158211/18
 • Til virksomhed ang. støttemuligheder i Syddansk OPI-pulje
  156953/18
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedr. Åstbyvej 41. 'Vandel. Undersøgelse af evt. olieforurening fra autoværksted. Foreløb. hørihngssvar 13.02.18
  159129/18
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. febraur 2018
  158964/18
 • Til Billund kommune: RSD efterspørger §8 materiale
  156810/18
 • Til Sweco - svar på anmodning om materiale, rapporter, Møbjergvej 47, Sdr. Omme
  158263/18
 • Til Billund kommune: RSD efterspørger yderligere materiale på §8-sagen
  159359/18
 • til Kolding Kommune: Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1 sikrede
  159179/18
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  159166/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tiglang af gruppe 1-sikrede
  158971/18
 • til projekt: vedr. afrapporterig og udbetalingsanmodning
  159126/18
 • SV: Citater
  157366/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  237076/18

13. februar 2018

Indgående

 • Fra virksomhed ang. projekt
  236991/18
 • Avisen Danmark: Aktindsigtsanmodning
  169011/18
 • Avisen Danmark: Præcisering af aktindsigtsanmodning
  169028/18
 • Materiale vedr. møde
  169550/18
 • Fra Banedamark, Råstof, VVM- Ny bane til Billund er nu i høring
  149088/18
 • Fra styrelser RÅSTOFKvitteringer fra styrelser på modtagelse af tilladelse
  154091/18
 • Ansøgning
  209682/18

Udgående

 • Til kommune: Forureningsundersøgelse, Møllebro 1, Sdr. Stenderup, 621-00381
  153750/18
 • Til borger: Rapport forureningsundersøgelse, Møllebro 1, Sdr. Stenderup
  153741/18
 • Til borger: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Møllebro 1, Sdr. Stenderup
  153738/18
 • Til Bobestyrer: Forureningsundersøgelse på Bystævnet 41, 5474 Veflinge sendes i udbud
  152916/18
 • Til borger - svar på henvendelse - Gamle Kongevej 5A 6200 Aabenraa
  151015/18
 • Til Borger: Svar vedr. Bodøvej 14, 5700 Svendborg
  151201/18
 • Til Borger: Svar vedr. Juelsbjergvej 5, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, Matr. nr. 53i Stenstrup By, Stenstrup
  151769/18
 • Til JydskeVestkysten: Afgørelse på aktindsigt
  151393/18
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, matr. nr. 117c Søndermarken, Vejle Jorder, lok. nr. 630-81163
  153858/18
 • Til læge - Bekræftelse på ophør som praktiserende læge
  151385/18
 • Til Kolding kommune: Mail med kopi af høring om ændring af den offentlige indsats
  149421/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge pr. 1.1.2018
  150608/18
 • Til PLO, SOr, DAK.E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge i Gørding
  150803/18
 • Til Cowi: Svar på Telefonhenvendelse: Kortlægningsbrev: Industrivej Vest 41, 6600 Vejen
  156489/18
 • Til Odense Kommune: Til orientering sendes forureningsundersøgelse på Brændekildevej 37, 5250 Odense SV i udbud
  153112/18
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse: Nørrevænget 8, 7323 Give
  156476/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for oplysninger vedr. revideret §8 tilladelse til Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  153856/18
 • Til Vejle Kommune: Svar tilbage vedr Ibæk Strandvej 19-25 - nedrivning af eksisterende bygninger
  149742/18
 • Til Borger: Svar vedr. Bodøvej 14, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune, Matr. nr. 16bu, 16ay Sørup, Svendborg Jorder
  151429/18
 • Til Ejendomsmægler: Svar på Telefonhenvendelse - Møllemærsk 18, 6200 Aabenraa
  156465/18
 • Partshøring af udkast til screeningsafgørelse på en del af matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune.
  152317/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  150666/18
 • Til Borger: Supplerende spørgsmål vedr. Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  156512/18
 • Til TV2 Fyn: Besked om svarfrist
  152210/18
 • Til JydskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  150941/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksisophør i Vojens
  153666/18
 • Til Kommunen, kopi af rapport samt orientering om at vi fastholder risikovurdering
  152007/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for fremsendte udkast - revideret §8 tilladelse til Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  153760/18
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  153870/18
 • Til LMST: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  150514/18
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Praksisophør i Vojens
  153680/18
 • Til praksis i Børkop: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  158947/18
 • Til borgere ang. Grønningen, Blåvand
  153429/18
 • Til DGE: Pulje 62, status på afslutning af puljen
  162318/18
 • til advokat, råstof, tilladelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  165701/18
 • Kammeradvokatens Notat om tilbagebetaling af erstatning
  152229/18

12. februar 2018

Indgående

 • Fra Nybolig, vedr. Duedalen 4, 5240 Odense NØ
  222465/18
 • Fra system:Yder 041033 er lukket automatisk.
  158755/18
 • SV: Aktindsigt i tilsyn af abortsamråd
  157101/18
 • BILAG fra Odense Kommune - SV Haster lidt -) FW Sender EM18020003-data Tværkajen10-01-18 kulrør.xls EM18020003 Tværkajen10-01-18 kulrør.pdf.msg
  141575/18
 • BILAG fra Odense Kommune - EM18020003-data, Tværkajen,10-01-18, kulrør.xls
  141573/18

Udgående

 • TIL KURSUSPLANEN: RegionSyddanmark - WordMakroer
  148871/18
 • Til firma Ipsos: SV: Spørgsmål til interview af læger i Region Syddanmark som analyseinstitut; dvs. 3. part.
  145730/18
 • Til SKAT: ang. kortlægning på Fjordvejen 37, Fredericia, lok.nr. 607-81100
  146665/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD kommenterer krav til påbud
  144285/18
 • Til borgere ang. matr nr. 55b, 64b, 64c og 66a Ho By, Ho. Blåvand.
  143430/18
 • Til Veflinge Vandværk: Kopi af afgørelse samt info om prioritering, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  148418/18
 • Til SWECO, vedr. Kongsbjerg 15, Lunderskov
  145395/18
 • Til COWI: fremsendelse af breve, Industrivej Vest 39, 41, 43, 6600 Vejen
  148081/18
 • Til Odense Kommune og SKAT: Kopi af kortlægningsbrev - V1 og V2-afgørelse, Victoriagade 40-44, 5000 Odense C
  148771/18
 • Til Svendborg kommune: §8-høringssvar for "Reberbanen 56, 5960 Marstal, 138d, Gudsgave, Marstal, lok.nr. 443-70124"
  145509/18
 • Til Borger, vedr. Uge Bygade 16 Tinglev
  145649/18
 • Til Museum Sønderjylland: Ansøgning om gravetilladelse matrikel 212a m. fl. Skodsbøl, Broager
  142521/18
 • Til TDC - Overdragelse blanket vedr. Danmarksgade 11, 1.
  147667/18
 • til Assens Kommune og DMR - Bemærkninger til Undersøgelsesrapport 2017 inkl. ansøgning om §8-tilladelse Brydes Alle, Assens
  145995/18
 • Til borger, vedr. Løkkegravene 138 5270 Odense N
  146519/18
 • Brev til brugere af erhvervskortet
  147782/18
 • Til Borger, vedr. ønske om boligerklæring mv. på Fjordsgade
  148776/18
 • Til Odense Kommune, mail Vedr. Fjordsgade 17-19, 5000 Odense C
  148758/18
 • Til Middelfart Kommune: kvittering for oplysninger om tankplacering på Staurbyskovvej 6, 5500 Middelfart
  159622/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Staurbyskovvej 6, 5500 Middelfart
  159607/18
 • Til borger - svar på Rykker - Resultater Blåbjergvej 50
  168553/18
 • Til DR - Bemrækninger til høring vedr. bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge
  179819/18
 • Tl SUM: Medarbejder indstillet til dekorering fra Kongehuset.
  146681/18

11. februar 2018

Indgående

 • fra Miljøstyrelsen Biocover-tilskudsordningen: Status og nye materialer - Biocover-database_Til regionerne 11.02.18.xlsx
  142459/18

9. februar 2018

Indgående

 • Høring_ Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - Høringsfrist d. 16_3-18 kl. 12.00
  137386/18
 • Fra Praksis til Benefit Stenstrup vedr. overtagelse af kapacitet.
  136870/18
 • SMV Denmark: Skriftlig høring: 3 ansøgninger til OPI-puljen
  135884/18
 • Fra Shell: procedure for gravearbejde-
  135908/18
 • Vedrørende: Anmodning om aktindsigt vedr. regionens viden om stofskiftepatienters tilfredshed med behandlingen af lavt stofskifte samt tilbud om behandling uden for standardbehandlingen.
  136546/18

Udgående

 • Til Niras: kommentar til status på Washingtonvej
  143423/18
 • Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  169519/18
 • Til borger: Projekt om tysk
  169235/18
 • Ansøgningsskema samt revisionsinstruks
  173119/18
 • Status på arbejdet med Frivillighedsstrategien, 190218
  170368/18
 • Til Nyborg Kommune: Diverse dokumenter fra E-arkiv mm., Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  148738/18
 • Til Nyborg Kommune: Svar på henvendelse om status for lokalitetsnr. 449-00005 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg og historisk materiale hentet fra landsarkivet.
  148745/18
 • Til projekt: Endelig bevillingsskrivelse
  135982/18
 • Til COWI: Svar vedr. forhandling af pris med Højfeldt
  135794/18
 • Til Kolding kommune: Kopi af varsel om V2-kortlægning samt bilag
  136083/18
 • Til DMR A/S: Behov for yderligere oplysninger - Industrivej 6, 5492 Vissenbjerg
  147794/18
 • HØRINGSSVAR - udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler)
  136804/18
 • Til ansøger - vedr. projektspecifik indikator til Vækstrettet Kompetenceudvikling
  137561/18
 • Til Nordfyns kommune: Kommentarer fra tilsyn - mangler i forhold til opfyldelse af §8
  136997/18
 • Til Orbicon: Udbud af værditabsundersøgelse i Fredericia
  137637/18
 • Til COWI: Vedr. scannet sagmateriale fra Rigsarkivet på sagen fra Windfeld-Hansens Gade 1, 7100 Vejle, lok. 631-00140
  135813/18
 • Til Borger: Yderligere sagsmateriale efter henvendelse
  135827/18
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Industrivej Vest 41, 6600 Vejen, lok. 575-460001
  136449/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og LEV. vedr. Ny adresse på praksis i Grindsted
  137588/18
 • Til Esbjerg Kommune - Graveområe ved Hjortlund
  137749/18
 • Til Nordfyns Kommune - Kommuneplanforslaget - Råstofplan 2016
  135874/18
 • Til projekt: Suplement til tilsagn - etableringsstøtte
  136618/18
 • Til Francks Miljø-&Geoteknik AS. SV på forespørsel om sagmateriale
  135910/18
 • Til projekt: Vedr. tilsagn
  137213/18
 • Til projekt: Suplement til tilsagn - etableringsstøtte
  136686/18
 • Til Lassen Erhverv: fremsendelse af V1 brev og historisk materiale, Vesterhavsgade 147, Esbjerg
  136088/18
 • Til Moe: Udbud af værditabsundersøgelse i Fredericia
  137631/18
 • Til DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  137433/18
 • Til Shell: SV: spørgsmål vedr. undersøgelse på havneterminalen
  135904/18
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ny adresse på praksis i Grindsted
  137594/18
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til - oplæg til miljøtekniske undersøgelse byggefelt 50A
  136203/18
 • Til Realkredit Danmark - Svar på henvendelse om jordforurening - Kværsløkke 8 6300 Gråsten
  136335/18
 • Til Falck - Bekræftelse på bestilling af nye sundhedskort
  135909/18
 • Til Vojens Fjernvarme A.M.B.A. SV: Høring - Forurening Journal nr. 17/31274, Lokalitetsnr. 510-81268
  137397/18
 • Varsling om V2 kortlægning
  137832/18
 • Til Geoservice: Svar vedr tidshorisont for proces
  137017/18
 • Til Vojens Fjernvarme A.M.B.A. V1 kortlægning af del af Tingvejen 45, 6500 Vojens
  137400/18
 • Til Haderslev Kommune: svar på henv. vedr. Tinglykke 1, 6500 Vojens
  136517/18
 • Status på arbejdet med frivilligstrategien på regionens sygehuse og på Socialområdet
  136885/18
 • Statusnotat, frivillighed i Region Syddanmark, inkl. bilag
  137007/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. oplæg til miljøtekniske undersøgelse byggefelt 50A
  225348/18
 • Til rådgiver, Råstof, fremsendelse af lodsejerinfo for udvidelse af Vejen 1 området
  250505/18
 • Til parter, Råstof, Høring vedr. godkendelse af efterbehandling
  250518/18
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Henvendelse vedr. kortlægning
  250429/18

8. februar 2018

Indgående

 • FRA KURSUSPLAN: Timeforbrug
  134238/18
 • ATT00001.htm
  135160/18
 • ATT00002.htm
  135162/18
 • Fra borger: Dagens oplevelser
  132293/18
 • Telefonnotat - Langeland kommune, Eggertsvej, Humble.docx
  135179/18
 • Fra Haderslev Kommune: henv. anmodning om kopi af afgørelsesbreve, 543-40294
  136466/18
 • Fra Cowi: anmodning om afgørelsesbrev, 575-46001
  136096/18
 • Afmelding af ydernummer
  206210/18
 • Til borger: ang. sløjfning af boringer på Industrivej 20, 5560 Aarup
  143069/18
 • Til og fra Mediegruppen vedr. hjemmeside
  241486/18

Udgående

 • Til borger: Placering af moniteringsboringer, 499-00010 Aarup
  143172/18
 • Til læge - Korrespondance fra DR sendt til lægen
  148383/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Volderslevvej 38, 5260 Odense S
  169699/18
 • Til projekt: vedr. forlængelse og udbetaling af 3. rate
  175612/18
 • Til Fredericia Kommune. SV: Varsel af V1 kortlægning af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  186301/18
 • Til Haderslev Kommune. VS: § 40 undersøgelsespåbud, Tingvadvej 7, Vojens. Lokalitet 543-40211. Acadre 17/31220
  132899/18
 • Til borger: Aktindsigt aug 2017 - feb 2018, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  135750/18
 • Til Vejle Kommune: Accept af udsættelse vedr. Høring om forurening - Industriparken 9, 7321 Gadbjerg
  135619/18
 • Til Projekt: Budgetskema og krav til fremtidig regnskabaflæggelse
  135890/18
 • Til Udbetaling Danmark: Skal ikke benytte disponeringen - er oprenset
  131757/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af matr. 7000ø, 7000bs og 7000k Vejle Bygrunde - V1-varsling
  129345/18
 • Til grundejer, Vejle Kommune: Vedr. V1-varsling af en del af matr. 7000ø, 7000bs og 7000k Vejle Bygrunde
  129336/18
 • Til praksis i Vejle: for sent indsendelse af honorarkrav
  129343/18
 • Til Nyborg kommune: RSD kommenterer udkast til brevsvar
  132737/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af ejendommen Borgvold 12A-C, 7100 Vejle - en del varsles V2-kortlagt
  133765/18
 • Til Assens kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om at en del af Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg udgår af kortlægning
  132708/18
 • Til Haderslev Kommune. V1 kortlægning af del af Tingvejen 45, 6500 Vojens
  131334/18
 • Til Varde Kommune ang. Grønningen, Blåvand
  129073/18
 • Til Sønderborg Kommune. VS: 540-81448 Matrikel 468 Lysabil Ejerlav_V0 brev
  129270/18
 • Til Borger: Materiale på Løgervej 59
  130147/18
 • Til projekt: vedr. forlængelse og udbetaling af 3. rate
  131125/18
 • Til Vagtchefen - Vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  131901/18
 • Til Borger: Materiale på Fjordsgade
  133767/18
 • Til COWI: Alonge til underskrift
  134256/18
 • SV: Anmeldelse nummer 62089 S-20180028-anmodn. rev. mat.-FEJLJOURNALISERET
  134254/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. februar 2018
  135123/18
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. februar 2018
  135110/18
 • Til Esbjerg Kommune og indvinder, Råstof, varsling af tilsyn
  250423/18

7. februar 2018

Indgående

 • ATT00001.htm
  121829/18
 • ATT00003.htm
  121832/18
 • ATT00002.htm
  121830/18
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  117981/18
 • Orientering om dato
  116172/18
 • Orientering om mødedato: LSU
  116164/18
 • Fra projekt: Revideret ansøgning, inkl budget
  116070/18
 • Til:yder
  126534/18
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til Folketingsspørgsmål om trombektomi samt henvendelse fra Hjernesagen (frist den 28. februar)
  127400/18
 • Fra Dimter: Opgavebeskrivelse for automatiseret genudsendelse af blanketter til lægers bijob
  130138/18
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  225173/18
 • Afmelding af ydernummer
  205092/18
 • Afmelding af ydernummer
  202939/18
 • Fagligt påbud og skærpet tilsyn
  208046/18
 • Fra Grundejer: Accept af kompensation
  216106/18

Udgående

 • til Rambøll: Borearbejdet på Vestergade 117-119
  142597/18
 • TIl SKAT: henvendelse ang. kortlægning på Fjordvejen 37, Fredericia, lok.nr. 607-81100
  144984/18
 • Mail til Niras A/S vedlagt kopi af §8-tilladelse
  148967/18
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  148966/18
 • Til DR - Rorespørgsel vedr. attestydelser 5001 til 5003
  148283/18
 • Til praksis i Ølgod: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160532/18
 • Bidrag til barselspuljen er fastsat til 1,5% for 2018
  128934/18
 • Til MOE: Vedr. Henvendelse
  129619/18
 • Til MOE. Vedr. Henvendelse
  129578/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. Praksishandel i Taulov
  131878/18
 • Til Moe. Vedr. Henvendelse
  129480/18
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  131887/18
 • Til borger . UDKAST Afgørelse om V2-kortlægning med bilag på Grethevej 17, 7000 Fredericia
  127477/18
 • Annulleret - Dobbelt journaliseret
  123661/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ophør i lægepraksis Lægerne i Jelling
  119639/18
 • Til Focus Advokater. Vedr. Henvendelser
  128766/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  121779/18
 • Til borger ang. Parkvej 29, Egtved
  122682/18
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om V2-kortlægning meed bilag på Elsesvej 18, 7000 Fredericia
  127600/18
 • Til borger ang. Parkvej 29, Egtved
  123318/18
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om V2-kortlægning med bilag på Elsesvej 22, 7000 Fredericia
  127508/18
 • til DMR - anmoder om historik - SV_ Svendborgvej 35, Odense S (nabo til Tasso)
  122705/18
 • Til MOE. Vedr. Henvendelse
  121782/18
 • Til MOE. Henvendelse
  121730/18
 • Til Fredericia Kommune. Varsel af V1 kortlægning af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  121754/18
 • Til Middelfart Kommune: Svar på tilsendte indeklimamålinger på Nygade 5, 5500 Middelfart
  126776/18
 • Til Focus Advokater: Vedr Henvendelser
  128778/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddnamrk
  123665/18
 • Til borger - UDKAST Afgørelse incl. bilag om V2-kortlægning på Grethevej 21, 7000 Fredericia
  127456/18
 • Til Skat. 525-40079 Glaservej 2, Bevtoft_Matr nr 219_Hjartbro_Bevtoft_Udgår af kortlægningen
  124365/18
 • Godkendelse af vejadgangen, Kærgårdvej 9.
  120290/18
 • Til Haderslev Kommune. 525-40079 Glaservej 2, Bevtoft_Matr nr 219_Hjartbro_Bevtoft_Udgår af kortlægningen
  124224/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  123534/18
 • Til Aabenraa Kommune og SNS: Varsling om V2-kortlægning, St. Okseø, Krusaa
  128853/18
 • Til Borger: Svar på henvendelse Fjordsgade 17-19
  127546/18
 • SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  126148/18
 • Til borger UDKAST Afgørelse om V2-kortlægning med bilag på Elsesvej 20, 7000 Fredericia
  127559/18
 • Til Langeland Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning
  121849/18
 • Til Middelfart Kommune: Svar på mail vedr. udførelse af poreluftmålinger på Nygade 5, 5500 Middelfart
  126970/18
 • Til ansøger: Vedr. aftaler med kommunerne
  127154/18
 • Til MOE: Kommentar til rapportudkast
  123393/18
 • Til MOE. Henvendelse
  121769/18
 • Til borger - Afgørelse om at ejendommen udgår af regionens kortlægning - Grethevej 15, 7000 Fredericia
  127481/18
 • Til rådgiver, Råstof, Forespørgsel om status på afrapportering
  249228/18
 • Til rådgiver, Råstof, forespørgsel på status for afrapportering
  249047/18
 • Til rådgiver, Råstof, forespørgsel på status for afrapportering
  249050/18

6. februar 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Revideret ansøgning
  111249/18
 • Fra politisk parti - ansøgning
  113911/18
 • Fra politisk parti - ansøgning
  133908/18
 • Fra JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  116400/18

Udgående

 • Til Rådgiver: Anmodning om oplæg på dybe boringer
  112850/18
 • Til advokat: Anmodning om advokatbreve
  113079/18
 • Til COWI: Kommentarer til tilbud
  113882/18
 • Til Bobestyrer: Svar på spørgsmål om offentlig indsats
  112817/18
 • Til kolding Kommune. SV: [Sagsnr.:18/2244] Lejrskovvej 19, 6640 Lunderskov
  111671/18
 • Til borger - svar på høringssvar - Vandlingvej 134 6100 Haderslev
  111443/18
 • Til borgere ang. Damgade 32 og 36, Nordborg
  111306/18
 • Til Haderslev Komune: Regionens vurdering af § 8 pligt til opstilling af beboelsesvogn på Vilstrupvej 120, 6100, lok. 510-81301
  111527/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  111719/18
 • Til politisk parti - udbetaling
  113918/18
 • til/fra Miljøstyrelsen Syd, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  112820/18
 • Til Haderslev Kommune, Embedslægerne Syd, Kudsk & Nissum: Høring af dispensation efter jfl §52, Vojensvej 7, Vojens
  113364/18
 • Til Tønder Kommune ang. Gøttrupvej 11, Toftlund
  114889/18
 • Følgeskrivelse til Bolig Syd, V1-varsel, Nørrekær 15 .docx
  112778/18
 • Dagsordenspunkt til Koncernledelsesforum 270218.docx
  137281/18
 • Til Advokatkontoret KHL. Svar på henvendelse
  131550/18
 • Til COWI: Svar på forespørgsel om tidshorisont på at få materialet på sagen fra Windfeld-Hansens Gade 1, 7100 Vejle
  135736/18
 • Til DRU medlemmer: invitation til Studietur til Bruxelles-Flandern
  174182/18
 • Til ansøger, Råstof, Tilbagemelding
  188322/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  114884/18

5. februar 2018

Indgående

 • INT: henv. Spørgsmål vedr. monitering: Vedr. installationer(rør) på Industrivej 20, 5560 Aarup.
  142946/18
 • Fagligt påbud
  208169/18
 • Fra Tv2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  116701/18
 • Fra JyskeVestkysten: Anmodning aktindsigt i dokumenter fra postlisterne
  109844/18
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Orientering" - udkast til kommunens vurdering af undersøgelsesresultat samt § 8 pligt, Vilstrupvej 120, 6100 - Kommunens afgørelse - Vurdering af opstilling af beboelsesvogn på Vilstrupvej 120
  109641/18
 • Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  106899/18
 • VS: kørsel til og fra sygehus
  108687/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og lægers tilknytning til virksomheder, der er en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  106855/18
 • HØRING_ Udkast til lovforslag om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre_
  106824/18
 • Fra EDC Christiansfeld, Henvendelse, Kongensgade 28, 6070 Christianfeld
  107052/18
 • Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  106910/18

Udgående

 • Til Vejdirektoratet: moniteringsboringer på Industrivej 20, Aarup
  142961/18
 • Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark.docx
  168496/18
 • Bilag - Invitation og program til politisk opstartsmøde 020218.docx
  168626/18
 • Ekstraordinart møde i koordinationsudvalget for turisme i syddanmark
  183355/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  109117/18
 • Til EDC Christiansfeld, Svar på Henvendelse, Kongensgade 28, 6070 Christianfeld
  107081/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Lukket for tilgang af patienter
  110240/18
 • Til ERST: Vedr. vilkår
  110031/18
 • Til Realkredit Danmark A/S ang. Bryndumvej 157, Esbjerg N
  110481/18
 • Til Læge - Meddelelse vedr. ændring af den selektive lukning
  110237/18
 • følgemail til parterne - Varsling jf. jordforureningsloven, Zachariasvænget 22A, bassin1+2, Dalum Papirfabrik
  107520/18
 • Til COWI: Godkendt tilbud 2018 monitering
  107805/18
 • Til Nordfyns Kommune. SV: Veflinge Vandværk, Nordfyns Kommune
  107078/18
 • til Sweco - Oplysninger Yderpierne Pier 3+4 - 449-00022 - Toldbodgade kvarteret
  108708/18
 • Til Borger, Svar på henv. vedr. Vestergade 29A, 6500 Vojens
  106831/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Åbent for tilgang af patienter
  110472/18
 • Til Skat: svar på henvendelse
  106800/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
  113007/18
 • Mail til TDC A/S, vedlagt varslilngsbrev
  121737/18
 • Mail til Niras A/S med TDC kontaktinformation
  121942/18
 • Til Borger. Vedr. Henvendelse
  129423/18
 • Til Envicon. Vedr. Henvendelsesmateriale
  128222/18
 • Mail til Niras A/S vedlagt kopi af varslingsbrev
  121923/18
 • Til DGE. Kolding Landevej 69, Fredericia
  126135/18
 • Til ERST: Vedr. vilkår
  125137/18
 • Til EDC. svar på henvendelse
  131014/18
 • Til borger ang Grønningen, Blåvand
  129036/18
 • Bilag - Invitation og program til politisk opstartsmøde 020218.docx
  218400/18

4. februar 2018

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Parkvej 29, 6040 Egtved
  112760/18

3. februar 2018

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om undersøgelse, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  112344/18

2. februar 2018

Indgående

 • Fra:yder
  100557/18
 • VS: En klumme om sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  101871/18
 • Mail fra Interregudvalget om udpegning af nye medlemmer til Interreg-udvalget?
  102839/18
 • VS: En klumme om sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  101880/18
 • Kopi af ansøgning
  101983/18

Udgående

 • Til Koordinationsudvalget: Ekstraordinart møde i koordinationsudvalget for turisme
  105729/18
 • Til Orbicon: kommentar til rapporten, Møllebro 1
  144951/18
 • Til parter med mailadresse, RÅSTOF, mail med stjernehøringsbrev vedr. matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup i Vejle Kommune.
  104546/18
 • Til Rådgiver: Boring på Traverskiftet sløjfet
  104489/18
 • Til Rådgiver: OK til afrapportering - Resultater fra Kobjergvej 4C
  104464/18
 • Til parter/virksomheder, RÅSTOF, høring vedr. råstofindvinding matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup i Vejle Kommune
  104445/18
 • Til myndigheder, RÅSTOF, høring vedr. råstofindvinding matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup i Vejle Kommune
  104434/18
 • Involvering af PLO Syd i ansøgning vedr. forløbsprogrammerne
  101834/18
 • Involvering af PLO Syd i ansøgning vedr. forløbsprogrammerne
  194619/18
 • Til kommunen - Orientering om undersøgelsesresultater samt kopi af varselsbreve sendt til grundejere d.d. - Kirkestræde 24 m.fl., marstal - 443-00006
  101843/18
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af monitering + poreluft
  101861/18
 • VS: Telemedicin til KOL - Forespørgsel fra økonomi arbejdsgruppen i det syddanske program
  101252/18
 • Arbejdsgangsanalyse_KOL telemedicin.pptx
  101253/18
 • Beslutningsoplæg_Sundhedsfaglig indhold og organisering.docx
  101254/18
 • VS: Telemedicin til KOL - Forespørgsel fra økonomi arbejdsgruppen i det syddanske program
  136741/18
 • Arbejdsgangsanalyse_KOL telemedicin.pptx
  136740/18
 • Beslutningsoplæg_Sundhedsfaglig indhold og organisering.docx
  136738/18
 • Bekræftelse på modtagelse af pris for buskørsel
  101000/18
 • Til DMR: faktura fra Jordmodtager, Østerbro 20a
  142879/18
 • Til Aarhus Kommune: Vedr. CDRCF 2018
  169688/18
 • Til Fredericia kommune: spild af pesticid fra væltet marksprøjte
  168035/18
 • Ekstraordinart møde i koordinationsudvalget for turisme
  183346/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for oplysning om stor olietank på Vejlbyvej 52B-C, 5500 Middelfart
  101652/18
 • Udviklingsplan for Vestkysten til kommentering
  105704/18
 • Til Sweco: Obduktionsprojekt - rapportudkast
  104967/18
 • Til praksis i Gørding: åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  101261/18
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr monitering, Kolding Åpark 18
  100667/18
 • Til Nybolig:Svar på forespørgsel
  100990/18
 • Til PLO - Medd. vedr. overdragelse af ubesat kapacitet i Haarby
  102581/18
 • Til Esbjerg Kommune: Godkendelse af prøvetæthed, Postvejen 40, Fanø
  102028/18
 • Høringssvar til Danske Regioner
  107792/18
 • til Orbicon Boring ved Traverskiftet
  105014/18
 • Til projekt: Afklaring omkring spm til ansøgning
  101875/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af ubesat kapacitet
  102041/18
 • Til borger, Billum Vognmandsforretning, Embedslægerne Syd og Esbjerg Kommune: Kopi af partshøring - udkast til dispensation efter jfl §52, Borengvej 1, Varde
  103452/18
 • Til borger: Grethevej 19, 7000 Fredericia
  100992/18
 • til Nordfyns Kommune og DMR - Bemærkninger til oprensningsrapport - Snavevej 2
  101010/18
 • Til Esbjerg Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge en del af Holbergs Alle 31, 6700 Esbjerg på V2
  103010/18
 • Til Praksis - Bekrætelse på overdragelse af kapacitet tilanden praksis
  102060/18
 • Til NIRAS: Svar på forespørgsel
  100468/18
 • Til projekt: Godkendelse af projektforlængelse
  104957/18
 • Til Rambøll: Obduktionsprojekt FROG-4000
  103977/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for tegning med tankplacering på Vejlbyvej 52B-C, 5500 Middelfart
  101683/18
 • Til Borger: Fremsendelse af Teknisk Rapport, Åstbyvej 41, 7184 Vandel.pdf
  101498/18
 • Til NIRAS: Svar på forespørgsel
  100427/18
 • Til Praksis - Bekræftelse vedr. åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  103158/18
 • Til Rambøll, BILAG - Varsel om kortlægning på V1, 25-11-2005.doc
  103443/18
 • Fra borger: Svar på forespørgsel kulturpulje
  101223/18
 • Til Rambøll, mail vedr. Anton Nielsens frøavl og frøeksport, Almind Østergade 11, Almind - lok.nr. 621-00508
  103410/18
 • Til Slott Møller: Historisk materiale mv
  100134/18
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  100674/18
 • Til DMR: Obduktionsprojektet - Udkast til notat på Masseflow-tillæg
  103342/18
 • Til EDC Rødekro, Svar på henvendelse, Nørager 5, 6230 Rødekro
  105459/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Gørding åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  101263/18
 • til Fredericia Kommune svar på henvendelse om pesticider ved spild af pesticid fra væltet marksprøjte
  101846/18
 • Til NIRAS: Supplerende materiale fremsendes
  100780/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jels Toftevej 1, 6630 Rødding
  112064/18
 • Til borger: Svar på foresp og opfordring til undersøgelse, Teglværksgade 29 og 31 i Esbjerg
  111446/18
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens bemærkninger, til § 19 tilladelser midlertidig jorddeponering, Færgevej 1, Blans, 6400 Sønderborg
  101906/18
 • Udviklingsplan for Vestkysten til kommentering
  123649/18
 • Til rådgiver, Råstof, Svar på lodsejerhenvendelse om kortlægningsområde
  248984/18

1. februar 2018

Indgående

 • Anmodning om aktindsigt -Tal for senaborter
  93151/18
 • fra politisk parti - ansøgning
  96608/18
 • Fra ansøger - VS: Statusmøde om CGP 5. dec. 2017
  100975/18

Udgående

 • Til rådgiver - Udkast til notat_kommenteret
  99236/18
 • Til rådgiver - Vedr. sløjfning af boringer (frost)
  99227/18
 • Til kommunen - Kopi af brev mm. vedr. Orientering om forureningsundersøgelser på Jernbanegade 7, 7080 Børkop, lok. nr. 603-00045
  98887/18
 • Til rådgiver - Ønske om tilbud på gennemførsel af monitering plus evt. supplerende på Jernbanegade 7, 7080 Børkop - 603-00045
  98886/18
 • Til Niras - Ok til det foreslåede
  99219/18
 • Til DMR: ang. beplanting, Østerbro 20A
  142863/18
 • Involvering af PLO Syd i forløbsprogrammerne
  194620/18
 • Involvering af PLO Syd i forløbsprogrammerne
  95421/18
 • Til borger Svar på forespørgsel på læk. Kobberbæksvej 75 D i Svendborg
  97603/18
 • Info vedr. monitorering af Sundhedasaftaler 2017
  136743/18
 • Info vedr. monitorering af Sundhedasaftaler 2017
  93299/18
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  92018/18
 • Til Niras: Resultat af miniudbud på Shell Havneterminal, Fredericia
  97462/18
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  91975/18
 • Ansættelse af læge iht. §20 stk. 1 pr. 01. januar 2018
  96871/18
 • Til Haderslev Kommune: Vedr afslutning af slaggeudlægning på Sodegade 12, 6100 Haderslev, lok. 515-30008
  91668/18
 • Til Borger - SV: Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  94788/18
 • Til læge - Medd. vedr. overdragelse af patientgruppe ved praksissalg.
  96866/18
 • Til advokat: svar på henvendelse
  95554/18
 • Til projekt: Endelig projektbevillingsbrev
  97494/18
 • Kommunemeddelelse - Odense kommune - ansættelse af læge i Odense
  96865/18
 • Til advokat: svar på henvendelse
  97869/18
 • Til Aabenraa Kommune, mail vedr. området ved Tinglev station - opfølgning på tilladelse til midlertidigt oplag (sags.nr. 15/16376)
  95475/18
 • Til Vejle Kommune: Høring af ansøgning om tillæg til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl.
  91711/18
 • Til LIFA A/S, Råstofområde v Uge Ejerlav, Uge
  92885/18
 • Til Niras - Svar på FORSP: Anmodning om kopi af kortlægningsafgørelse, 449-80011
  97481/18
 • Til Praksis - Medd. vedr. overdragelse af patientgruppe ved praksissalg.
  96870/18
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om indsats overfor bolig på Aabenraa Landevej 146, 6100 Haderslev
  93489/18
 • Til Nybolig - Korrespondance omkring omfanget af den offentlige indsats Aabenraa Landevej 146, 6100 Haderslev
  94762/18
 • Øvrige regioner: Opstart af nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud
  99694/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  97942/18
 • Til COOP - Opsigelse af købekort
  94705/18
 • Til lodsejer - svar om søbeskyttelseslinjen - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  106451/18
 • til Politisk parti - udbetaling
  96586/18
 • Til projekthaver - SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling
  98467/18
 • Bilag 11.1 - Opgaveporteføljestyringsværktøj 31-1-17.xlsx
  229349/18
 • Bilag 11.1 - Opgaveporteføljestyringsværktøj 31-1-17.xlsx
  229332/18
 • Invitation til landdistriktskonference
  99946/18
 • Bilag 9.3 - Samarbejdsaftale psykisk lidelse og misbrug - tilrettet 09-01-18.docx
  229327/18
 • Bilag 11.2 - Årshjul for Følgegruppen for Behandling og pleje 2018.docx
  229333/18
 • Bilag 9.1 - Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede - tilrettet 09-01-18.docx
  229340/18
 • Bilag 3.1 - Referat fra indledende møde SAMBO-arbejdsmarked.docx
  229346/18
 • Bilag 3.1 - Referat fra indledende møde SAMBO-arbejdsmarked.docx
  229335/18
 • Bilag 9.3 - Samarbejdsaftale psykisk lidelse og misbrug - tilrettet 09-01-18.docx
  229354/18
 • Møde om annoncering med DKNT
  183317/18
 • Møde om annoncering inden for turisme
  183308/18
 • Til projektleder - svar på spg. vedr. styregruppens kommissorium og sammensætning
  149439/18
 • Til projektleder - svar på spg. vedr. styregruppens kommissorium og sammensætning
  149528/18
 • Til indvinder, Råstof, svar på henvendelse om jordflytning
  248904/18
 • Dagsorden til møde i Følgegruppen for behandling og pleje - 19-02-18.docx
  229334/18
 • Bilag 9.2 - Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter - tilrettet 09-01-18.docx
  229328/18
 • Bilag 9.3 - Samarbejdsaftale psykisk lidelse og misbrug - tilrettet 09-01-18.docx
  229352/18
 • Bilag 9.1 - Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede - tilrettet 09-01-18.docx
  229341/18
 • Dagsorden til møde i Følgegruppen for behandling og pleje - 19-02-18.docx
  229347/18
 • Bilag 11.2 - Årshjul for Følgegruppen for Behandling og pleje 2018.docx
  229348/18
 • Bilag 9.2 - Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter - tilrettet 09-01-18.docx
  229353/18
 • Bilag 9.3 - Samarbejdsaftale psykisk lidelse og misbrug - tilrettet 09-01-18.docx
  229329/18
 • Til indvinder, Råstof, svar på orienteringen
  248872/18
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Henvendelse omkring udledning af vand til vandløb
  248848/18
 • Kontrakter i underskrevet stand - Region Syddanmark
  102186/18

31. januar 2018

Indgående

 • Til indvinder RÅSTOF Kvittering for modtaget Ansøgning om afgravning af rødler DEL 2
  148639/18
 • Til borger: Svar fra Stephanie Lose
  168190/18
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - ENDELIG §8-Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på V2-kortlagt areal
  100434/18
 • MAIL fra DANSKE REGIONER - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU_EØS-lande samt ændring af vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016
  87873/18
 • til Sweco - SVAR henvendelse - 565-99004 - V1 Anmodning om oplysninger om 3 kortlagte lokaliteter i Bøvl.
  89108/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og lægers tilknytning til virksomheder, der er en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  89161/18
 • Fra Sweco: Anmodning om oplysninger om 3 kortlagte lokaliteter i Bøvl.
  89685/18
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse til bygge- og anlægsarbej....docx
  91464/18

Udgående

 • Til DGE - orientering vedr. sløjfning af boringer
  99448/18
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af sløjfning af boringer
  99445/18
 • Til Tønder Kommune: Svar vedr rådgivning ved udstykning Nørregade 26, Løgumgårde
  86774/18
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om eventuel ændring af arealanvendelse Vestergade 38A, 6500 Vojens
  86911/18
 • SVAR Home - henvendelse - jordforurenings-oplysninger om 580-81139
  90076/18
 • Til entreprenør, råstof, tilladelse, matr. nr. 197 Visby, Mollerup i Tønder Kommune
  91385/18
 • Til Odense kommune: Status på sager
  87432/18
 • Til Kolding kommune: Status på gamle sager?
  87367/18
 • Til Sweco: Fejl i Endelig rapport på Skovdongvej 12
  88594/18
 • til Borger Orientering om resultater , loknr. 540-81378 Kær Bygade 8 - Analyserapporter
  87115/18
 • Til Esbjerg kommune: Status gammel §19 sag
  87887/18
 • Til Kommune: Moniteringsnotat
  88678/18
 • Til Kolding kommune: Status på gamle sager?
  87369/18
 • Til Svendborg Kommune: Orientering vedr. Skovdongvej 12, 5881 Skårup Fyn
  89235/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om forlængelse af regnskabsfrist på ubestemt tid
  90736/18
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  91163/18
 • Til Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/2244] Lejrskovvej 19, 6640 Lunderskov
  90999/18
 • Til Billund kommune: Status på gamle sager
  87738/18
 • til Sweco - SVAR henvendelse 565-80036 – V2_ Anmodning om oplysninger om 3 kortlagte lokaliteter i Bøvl.
  89162/18
 • Til praksis i Esbjerg: info omkring indsendelse af returregninger
  89110/18
 • Til Odense Kommune, Kommentar til §19-tilladelse, Hollufgårds Allé 20, 5220 Odense SØ
  91563/18
 • Til Udbetaling Danmark: Forlængelse af regnskabsafslutning
  90526/18
 • Til Svendborg kommune: §8-høringssvar for Jessens Mole 7-9, 5700 Svendborg, matr. 262a, Svendborg Bygrunde, lok.nr. 479-00644
  91470/18
 • Til projekt; anmodning om status vedr. udbetaling af 2. rate
  89065/18
 • Til Odense kommune: Status på sager
  87437/18
 • Til Billund kommune: Status på gamle sager
  87723/18
 • Til vagtlæge: bekræftelse på ændring fra cpr. til CVR.nr.
  87403/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD efterspørger ansøgning fra grundejer
  90083/18
 • Til Sweco: Historik 565-99021 Møbjergvej 47, 7260
  89732/18
 • Til Tønder Kommune: status gammel §19 sag
  88160/18
 • Høringssvar SV: § 8 tilladelse i høring, Guderup, Sønderborg Kommune
  91430/18
 • Til Projekt:anmodet om status
  89135/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Svendborgvej 75, 5750 Ringe
  111590/18
 • Mail til Niras A/S, vedlagt underskrevet tillægskontrakt
  121718/18
 • mail til Niras A/S med kvittering for situationsplan
  121190/18
 • Til Projekt:anmodet om status
  175610/18
 • Anmodning om aktindsigt - retssag - salær
  88864/18
 • Til rådgiver, Råstof, spørgsmål til tilbud om udvidelse af kortlægningen i delområde 1 i Vejen
  248825/18
 • Til projekt; anmodning om status vedr. udbetaling af 2. rate
  211765/18
 • Til indvinder, Råstof, telefonsamtale om mangler ved ansøgning
  248822/18
 • Til rådgiver, Råstof, dialog om annoncering
  248835/18

30. januar 2018

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, fremsendelse af miljøvagtnotat
  248813/18
 • Ansøgning
  125852/18
 • KORREKT ANSØGNING
  125828/18
 • Fra:yder
  85799/18
 • Fra system: mail med lukket automatisk.
  84732/18
 • Fra projekt: REM-tilsagn (accepteret)
  79097/18
 • VS: Anmodning om aktindsigt - retssag - salær
  88765/18

Udgående

 • Til arbejdsgruppe: planlægning af arbejdsgruppemøde
  209697/18
 • Til NORDSROCS: Abstract til NORDROCS 2018
  86326/18
 • Til kommunen - Vedr. opdatering af data i JAR og vurdering af §8 pligt
  83666/18
 • Til Tønder Kommune. VS: Udkast til en § 19 tilladelse - Udlægning af knust asfalt. Der er to ejere!
  83342/18
 • Til Vejle Kommune. Høringssvar til 2 udkast til §8 tilladelse
  85060/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  78668/18
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om forurening på Vestergade 38A, 6500 Vojens
  86797/18
 • Til projekt: Spm. fra Erhvervsstyrelsen
  83257/18
 • Til Orbicon: Accept af oplæg/tilbud
  85173/18
 • til Realkredit Danmark Svar på henv. lokalitetsnr. 479-00069 spørgsmål til V2-kortlægning matr.nr. 63f Græsholmene, Svendborg Jorder
  86377/18
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Toldbodgade 21 og 39, 5000 Odense C
  86033/18
 • Til projekt: Vedr. tilsagn
  82714/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  84738/18
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Høring om indførelse af monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  83655/18
 • Til Tønder Kommune. SV: Udkast til en § 19 tilladelse - Udlægning af knust asfalt. Der er to ejere!
  83323/18
 • Til Læge - bekræftelse på ansættelse i almen praksis iht §20 stk.1
  96581/18
 • Til projekt: spørgsmål til regnskab
  86324/18
 • Fra Sweco: Spørgsmål vedr. rettet rapport - Skårupørevej 11
  85991/18
 • Til NIRAS: Accept af tilbud
  81595/18
 • Til grundejer: Orientering om poreluftundersøgelse i byggefelter
  85177/18
 • til Ejendomsmgl Evald Møller svar på henv.: Rinkenæs - Nederbyvej 2
  83554/18
 • Til Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund
  78642/18
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forespørgsel om indsats ved fri fase, Nørre Havnegade, Sønderborg
  85472/18
 • Til grundejer: Situationsplan Fr.d.7´s gade, 6600 Vejen.
  79636/18
 • Til Vejle KOmmune: SV på bemærkninger til §8 tilladelse.
  85179/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  78675/18
 • Til Svendborg Kommune & Vandaffald: Odensevej 26, 5700 Svendborg - Til orientering vedlægges undersøgelsesrapport og varsling om ændring af V2-kortlægning
  81445/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  124055/18
 • Til Shell: spørgsmål vedr. forgravning - undersøgelse på havneterminalen
  107577/18
 • Til Praksis - bekræftelse på ansættelse af læge i hht. §20 stk 1
  96621/18
 • Til Borger - SV: Mulig giftgrund på Nordals
  101232/18
 • Til DGE: Dagsorden til opstartsmøde pulje P11 og P12
  182999/18
 • Til Varde Kommune: Svar vedr påbudsmulighed - samt orientering om fund af pesticider - Starupvej 6, 6753 Agerbæk
  195522/18
 • Til Assens Kommune: Behov for supplerende oplysninger - Industrivej 6 , 5492 Vissenbjerg
  146447/18
 • til Radio24syv- aktindsigt
  90792/18

29. januar 2018

Indgående

 • til rådgivere: Rettelse til udbudsmateriale, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  143252/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169172/18
 • fra Varde kommune Anvendelse af restprodukter - Kvie Søvej 5 - Kvie Søvej 5.jpg
  104202/18
 • VS: Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  76515/18
 • tlf-note - aftale med rådgiver ang. restforurening
  75848/18
 • Fra Klinik Bøgen, Aabenraa vedr. opsigelse af ydernummer.
  76893/18
 • Fra Tønder Kommune: Udvidelse af politisk styregruppe for samdrift
  78678/18
 • Fra DR nyheder: Aktindsigt i data for tilskud givet ifm sundhedsbehandling købt i udlandet
  78635/18
 • Materiale til bestyrelsesmødet den 5. februar
  95424/18
 • Fra system: mail med automatisk lukket for tilgang pr. 29. januar 2018
  78895/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg automatisk lukket
  78647/18
 • Fra indvinder, Råstof, orientering om Olielækage i Kliplev grusgrav i dag
  248808/18
 • Fra Tønder Kommune: Udvidelse af politisk styregruppe for samdrift
  240944/18

Udgående

 • Til rådgiver - Vedr. sløjfning af boringer
  99289/18
 • Til kommune: Varsel, supplerende boringer for forureningsundersøgelse, Vestergade 117, Svendborg
  96781/18
 • Manglende tilbagebetaling af restbeløb
  76865/18
 • Manglende tilbagebetaling af restbeløb
  76845/18
 • Til Rådgiver: OK til regning fra Kemic
  77395/18
 • Til DOF Vejle, RÅSTOF, svar på henvendelse ang. efterbehandling matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  76609/18
 • Til borger: svar på spm. vedr. undersøgelse, Møllebro 1, Sønder Stenderup
  144934/18
 • Møde om turisme annoncering
  183272/18
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Forespørgsel på svar
  188321/18
 • Dagsorden_4.arbejdsgruppe vedr. BUaftale (6.2.18)_Vejle.docx
  77536/18
 • Dagsorden_4.arbejdsgruppe vedr. BUaftale (6.2.18)_Vejle.docx - Dagsorden - B&U arbejdsgruppemøde (060218).docx
  77402/18
 • Fra borger, henvendelse og svar vedr. Kongebrogade 23, Kolding
  77669/18
 • Til Rambøll: GeoGIS-data - Nørregade 90
  75782/18
 • til Geodania - svar henvendelse - matr. 537d, Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, oplysninger jordforurening Gammelsø.
  77188/18
 • Til Orbicon: Vedr. Fr. d. 7's gade 2A-B, Vejen
  75786/18
 • Til Borger, BILAG - Afslutningsrapport 2001, Rambøll.tif
  77674/18
 • Til COWI: Kommentar til monitering og ønske om tilbud
  76901/18
 • Til nabo - svar på høringssvar - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  75346/18
 • Til Udbetaling Danmark: Disponeringen skal ikke bruges
  75349/18
 • Til Villemoes Teglværk - accept af overskridelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  75640/18
 • Til borger: Spm vedr observationer på efterbehandlet areal, matr. nr. 115 Mollerup, Visby, beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  75654/18
 • Til lodsejer - svar på mail om oplysninger om dige - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev (Etape 3)
  76041/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  75643/18
 • Til rådgivere: svar på spørgsmål ved. udbud Vesterbrogade 18, 7100 Vejle
  75921/18
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Ahlmannsvej 29, 6300 Sønderborg.msg
  82150/18
 • Til Vejle KOmmune. Kvittering på modtagelse af 2. §8-udkast
  85189/18
 • Til projekt: Godkendelse af slutrapport
  78687/18
 • Til projekt: Suplement til tilsagn - etableringsstøtte
  82252/18
 • Til Miljøstyrelsen - Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding (klæggravning) på matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  76803/18
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Opfølgning på sagen
  248811/18

26. januar 2018

Indgående

 • Til og fra Mediegruppen vedr. hjemmeside
  241453/18
 • Fra Home i Vejle - henvendelse om jordforurening Koldingvej 151 A og B , 7100 Vejle
  74154/18
 • Design Modul - 5 årseftersyn
  74713/18
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til afdækning af Taulov Losseplads med ren jord.docx - 17-8894_v1_UDKAST til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til afdækning af Taulov Losseplads med ren jo
  74732/18
 • Design Modul - 5 årseftersyn
  85004/18

Udgående

 • Til ansøger samt lodsejer, RÅSTOF, mail med screeningsafgørelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sjerup By, Thyregod
  74641/18
 • Rådgivningsinitiativer fra sygehuse til kommuner - Region Syddanmark.docx
  72893/18
 • SV: Indsamling af eksempler vedr. hospitals-kommunesamarbejde
  72891/18
 • SV: Indsamling af eksempler vedr. specialistrådgivning fra hospital til almen praksis
  72888/18
 • Rådgivningsinitiativer fra sygehuse til almen praksis - Region Syddanmar....docx
  72889/18
 • SV: Sundhedsaftaler – kommentering af udkast til ny vejledning - Frist for kommentarer d. 26/1-18 kl. 12.00
  72699/18
 • SV: Sundhedsaftaler – kommentering af udkast til ny vejledning - Frist for kommentarer d. 26/1-18 kl. 12.00
  218403/18
 • Til Orbicon: Udbudsmateriale, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  71566/18
 • Dialog vedr. Intern halvårlig evaluering
  74158/18
 • Dialog vedr. Intern halvårlig evaluering
  82833/18
 • Til Nyborg Kommune: Dagsorden til møde 1. feb. 2018
  100555/18
 • Til praksis i Fredericia: præcisering af anvendelse af ydelserne 0105 og 3201
  74599/18
 • Til DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger - image002.png
  74616/18
 • Til DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  74611/18
 • Til Kolding Kommune. SV: §8 ansøgning. 621-02026 Stelbjergvej 1, 6000 Kolding.
  72883/18
 • til Orbicon korrespondance om boringer og retablering have: Højbjergvej 5, Toftlund
  74892/18
 • Til borger: Aftale om møde, Teglværksgade 31, Esbjerg
  72390/18
 • Til borger: Dialog omkring misforhold i efterbehandling, nr. 115 Mollerup, Visby
  75016/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev.vedr. Ansættelse af læge i Esbjerg
  74740/18
 • Til GEO ang. datavask 2018
  74759/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for orientering om, at der ikke sker jordflytninbg i forb. med nedrivning af to bygninger på Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle
  74794/18
 • Til ansøger: Yderligere spørgsmål
  73459/18
 • Til Estate: Svar på tlf. henvendelse vedr. Stævnen 42, 7100 Vejle, matr. nr. 34au Engene, Vejle Jorder
  72965/18
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Esbjerg
  74438/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansættelse af læge i Esbjerg
  74748/18
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Jernbanegade 2e, 5500 Middelfart, matr. 369a Middelfart Bygrunde - en del udgår af kortlægningen
  74617/18
 • Til Home i Vejle - Svar på henvendelse om jordforurening - Vedrørende Hyldevej 3, 7100 Vejle
  74164/18
 • Til ansøger - midtvejsevalueringen af SUNDiværk
  76169/18
 • Til Esbjerg Kommune. 561-61123 Øresundvej 9, 6715 Esbjerg_Udgår inden kortlægning
  74982/18
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Orientering om V1 kortlægning af del af Skærbæk Møllevej 16, 7000 Fredericia, lok. 607-81140
  72458/18
 • Til DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger - image003.png
  74620/18
 • Til Billund Kommune og Skat: Afgørelse lok. 30-81059, Slaggesag, Ribersvej 3, 7200 Grindsted, 14/38246
  75035/18
 • §8-høringssvar for "Vesterbro 40-42, 5000 Odense C, matr. 793 & 794, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-00129 & 461-00092 "
  72568/18
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for "Vesterbro 40-42, 5000 Odense C, matr. 793 & 794, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-00129 & 461-00092 "
  72525/18
 • Til Svendborg kommune: RSD har modtaget den samlede byggesag
  71530/18
 • Til Tarupcenteret: ønsker oplyst navn på kilden vedr. Clip Renseri
  74456/18
 • Til John Frandsen Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening - Odinsplads 1, 6500 Vojens
  72236/18
 • Til borger: Aftale om møde, Teglværksgade 29, Esbjerg
  72378/18
 • Til Fredericia kommune: høringssvar til UDKAST til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til afdækning af Taulov Losseplads med ren jord.docx
  74739/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  71900/18
 • Til LIFA A/S: Vedr. Jernbanegade 2, 5500 Middelfart, matr. 369a Middelfart Bygrunde - en del udgår af V1-kortlægningen
  74636/18
 • Til EDC: Svar på forespørgsel Bjerning Hovedvej 35, 6070 Christiansfeld
  71528/18
 • Til DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger - image001.png
  74614/18
 • Til COWI: Svar på forespørgsel jordforurening på matr.nr. 3395 Aabenraa
  72610/18
 • Til FMG: Udbudsmateriale, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  71561/18
 • Til ansøger - midtvejsevalueringen af SUNDiværk
  115134/18
 • Turismeannoncering
  183105/18
 • Turismeannoncering
  183033/18
 • Turismeannoncering
  181541/18
 • Turismeannoncering
  181278/18
 • Turismeannoncering
  183254/18
 • Til Politiken: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  155156/18
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Orientering om kortlægning
  244309/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Svar på Råstofkortlægning Vejen-Ribe - adviseringsbreve udsendt
  244195/18

25. januar 2018

Indgående

 • til Nyborg Kommune og DMR - Regionen ok - bemærkninger fra kommunen_..Skovvej 14, 5800 Nyborg
  229751/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Anmodning om svar på henvendelse vedrørende forurening på Lynfrostgrunden til Region Syddanmark, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  148476/18
 • Høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret inkl. tilhørende vejledninger.
  63704/18
 • Fra Benefit Stenstrup vedr. opsigelse af ydernummer.
  74178/18
 • Fra:yder
  76473/18
 • BILAG fra DMR - tankattest.jpg
  61912/18
 • VS: Brev fra FTF og Akademikerne - suppleant til medlem i forberedelsesniveauet
  77052/18
 • Internt: Internt notat om overvejelse ved ansøgning
  75465/18
 • Fra:yder
  76249/18

Udgående

 • SV: Vedr. manglende opfyldelse af vilkår 30 i SFD-14-0006
  68776/18
 • SV: Vedr. manglende opfyldelse af vilkår 30 i SFD-14-0006
  113362/18
 • Til Via UC: Svar på spørgsmål til Software Requirement Specification
  67684/18
 • Til Rambøl: vedr. boringer på vestergade 66
  96760/18
 • mail til Niras A/S med Kopi af grundejerbreve
  83334/18
 • mail til ejere af Torvegade 13 og 15, Give om fremsendte breve
  83318/18
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle, en del af matr. nr. 670d Engene, Vejle Jorder, lok.nr. 631-00296
  66387/18
 • Til Vagtchefen - Vedr. Praksishandel i Vorbasse
  67792/18
 • Til Vejle Kommune: Høring om påbudsmuligheder - Gammelbyvej 27, 7323 Give
  68449/18
 • Til Esbjerg Kommune: kvittering for orientering og oplysning om det videre forløb, Andrup Byvej
  62200/18
 • Til Borger: Oplysninger er fundet
  68147/18
 • Til Orbicon: Kommentarer til rapport
  62369/18
 • Til Varde Kommune. 2. Kommentering af undersøgelsesoplæg
  64261/18
 • Til advokat: Vedr. fremsendelse af rapporter og V1- og V2-kortlægningsbreve på ejendommen Nordre Kobbelvej 6, 7000 Fredericia, matr. nr. 101a, Fredericia Kobbeljorder.
  62273/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV vedr. Praksishandel i Vorbasse
  67796/18
 • til Nyborg Kommune og DMR - Regionen ok - bemærkninger fra kommunen_..Skovvej 14, 5800 Nyborg
  61914/18
 • Til Vandværk: Undersøgelse fremsendes
  62278/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om tilbagebetaling af egenbetaling
  63765/18
 • Til læge - Bekræftelse på praksishandel i Vorbasse
  65887/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  66790/18
 • Til Borger: Ønske om supplerende oplysninger
  66836/18
 • Til SKAT: Vedr. ejendommen Vorkvej 20, 6040 Egtved, Matr. 3b, Refsgårde, Egtved - udgår af V2
  68412/18
 • Til Borger: Supplerende oplysninger mangler
  65019/18
 • Til Borger: Fremsendelse af rapport til orientering
  67297/18
 • Til Svendborg kommune: RSD efterspørger yderligere materiale angående byggeri i §8 sag
  68163/18
 • Til Dampa ApS ang. Hørløkkevej 4a, Tommerup
  69401/18
 • Barselspuljen 2017 - årsafslutning - Sydvestjysk Sygehus
  69497/18
 • Til praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Esbjerg
  74423/18
 • Til Danske Regioner: Dispensationsansøgning for reservelægeansættelse mindre end 1 år (OUH).
  61924/18
 • Til Business Agency Kranj: Interreg IVC archiving period - LoCaRe Mini-programme
  69205/18
 • Til Asturias regionen: Interreg IVC archiving period - LoCaRe Mini-programme
  69124/18
 • Til Regione Emilia-Romagna: Interreg IVC archiving period - LoCaRe Mini-programme
  69127/18
 • Til Västra Götalandsregionen: Interreg IVC archiving period - LoCaRe Mini-programme
  69248/18
 • Til Region Zeeland: Interreg IVC archiving period - LoCaRe
  69252/18
 • Barselspuljen 2017 - årsafslutning - Sygehus Lillebælt
  69501/18
 • Barselspuljen 2017 - årsafslutning - OUH
  69499/18

24. januar 2018

Indgående

 • Høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret inkl. tilhørende vejledninger.
  60216/18
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladesle til bygge- og anlægsarbejde på V2 kortlagt areal Jessens Mole 7 - 9 (5700)
  61214/18
 • Fra projekt: Underskrevet ansøgning
  55757/18
 • intern: praksis er lukket automatisk pr. 24. januar 2018.
  61077/18
 • Danske Regioners høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening
  60833/18
 • TV2: Anmodning om aktindsigt
  59333/18
 • Fra ansøger: Revideret ansøgning og bilag
  55763/18
 • Fra rådgiver, Råstof, telefonnotat over oplysning i sagen vedr. manglende accept af erstatning
  177908/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168224/18
 • Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser - spørgsmål-svar oversigt samt ansøgningsskema revideret
  170309/18
 • fra varde kommune: Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger. - Region Syddanmarks bemærkninger til afværgeforanstaltninger for gasarter....docx
  72238/18
 • Høring om indførelse af monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  56803/18
 • VS: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
  55851/18
 • Fra Advokat: "FORSP. : Anmodning om at få tilsendt rapport og V2-kortlægningsbrevet på Nordre Kobbelvej 6, 7000 Fredericia"
  61119/18
 • Fra Haderslev Kommune: "HENV.: Telefonhenvendelse vedr. Vestergade 38A, Vojens, lok. 543-07501"
  62131/18
 • Fra projekt: Underskrevet ansøgning
  125122/18

Udgående

 • TIL DR: DMP - Følgegruppen for overfladevand
  61832/18
 • Til Niras: om supplerende boringer på Skalkendrupvej 14
  111171/18
 • Til kommune: Varsel om forureningsundersøgelse, Skalkendrupvej 14, Nyborg
  69571/18
 • Til SKAT - Orientering om justering af kortlægning på matr. nr. 28 Dongs Højrup By, Kirkeby, Svendborg kommune
  55942/18
 • Til kommunen - Orientering om afslutning af forureningsundersøgelse på Gemalvej, 5771 Stenstrup lok. nr. 427-00006
  55941/18
 • Til Læge - Vejldening vedr. dispensation om lukning for tilgang.
  57264/18
 • Barselspuljen 2017 - årsafslutning - Ambulance Syd
  69492/18
 • Til borger: orientering om værditabsundersøgelse
  55846/18
 • Til Kerteminde Kommune: Høring om påbudsmuligheder i forbindelse med forurening - Klintevej 24, 5300 Kerteminde - lokalitetsnr. 440-81097
  61591/18
 • Til Svendborg kommune: RSD ænsker supplerende poreluftmålinger
  61323/18
 • Til kommunen - spørgsmål vedr. Villaolietank på Højmark 24, Rinkenæs, 6300 Gråsten
  58602/18
 • Til rådgiver : SV på spørgsmål vedr tilbudsliste Shell udbud
  56656/18
 • Til DMR - samtale med grundejer - Krengerupvej 84, Glamsbjerg
  58536/18
 • Til Tønder Kommune. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Kongevej 6, 6270 Tønder på vidensniveau 2 (V2)
  59705/18
 • Til Sweco: Dejrupvej 16, Outrup
  61290/18
 • Til offentlig partner ang. projekt
  56960/18
 • Til COWI: "Svar på henvendelse vedr. ejendommen Windfeld-Hansens Gade 1, 7100 Vejle, lok. 631-00140"
  57598/18
 • Til Vækstforum
  70172/18
 • DGE Aktindsigt. SV: [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74504/18
 • mailkorrespondance med Niras A/S om indgået oplæg
  83177/18
 • Til ERST: Fremsender underskrevet ansøgning
  125126/18
 • Ansøgningsskema
  173133/18
 • Svar vedr. udpegning til referencegruppe i Nationalt Videncenter for Demens
  59078/18
 • Barselspuljen 2017 - årsafslutning - Sydvestjysk Sygehus
  69494/18
 • Til Sweco: Bullerbo, Skolegade 5, Vejle
  61266/18
 • Til Borger: V2-varsling, Åstbyvej 41, 7184 Vandel.docx
  59608/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Åstbyvej 41, 7184 Vandel.docx
  59615/18
 • Til borger, SKAT og Esbjerg Kommune: V1-kortlægning, Teglsværksgade, Esbjerg
  55782/18
 • Til Vejle Kommune, Danish Pikeperch A/S og Henning Have A/S: Afslag på dispensaition efter jfl §52, 10a Frederikshåb By, Randbøl
  61365/18
 • Til offentlig partner ang. projekt
  59714/18
 • Til KlarMIljø ang. Seggelundvej 31, Christiansfeld
  55991/18
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Åstbyvej 41, 7164 Vandel.docx
  59628/18
 • Til Haderslev Kommune - fremsendt V1-afgørelse for Starup Skolevej 44
  57770/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  59640/18
 • Til Tønder Kommune: Svar vedr registrering på V1 ved udstykning Nørregade 26, Løgumgårde
  60299/18
 • Barselspuljen 2017 - årsafslutning - Psykiatrien
  69491/18
 • Til Bedsted Olie, Tønder Kommune og SKAT: V2-kortlægning, Østervirke 3, Bedsted
  56649/18
 • Til ansøger: Spørgsmål vedr. budget
  56819/18
 • Til Ejendomsselskabet Gasværksgade Aps, SKAT og Esbjerg Kommune: Afgørelse efter jordforureningsloven, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  55777/18
 • Til Borger: Udgår, Åstbyvej 31, 7184 Vandel.docx
  60302/18
 • Til Sweco: Pederstræde 5, Bramming
  61347/18
 • Til Borger: V2-varsling, Hedegårdvej 56, 7323 Give.docx
  57519/18
 • Barselspuljen 2017 - årsafslutning - Sygehus Sønderjylland
  69516/18
 • Til Vækstforum
  61091/18
 • Til Esbjerg Kommune, SKAT og NorSea Group: V2-kortlægning, Måde Industrivej 28-32, Esbjerg
  61710/18
 • Til offentlig partner ang. projekt
  59006/18
 • Til ERST: Fremsender underskrevet ansøgning
  55759/18
 • Tillæg til eksisterende tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding gældende til den 1. oktober 2026
  61684/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Hedegårdvej 56, 7323 Give.docx
  57566/18
 • følgemail til Odense Kommune og Skat - orientering - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Mindelundsvej 2
  57309/18
 • Til Fredericia kommune: svar på spørgsmål og kommentarer til udkast til § 8 tilladelse 6. julivej 15
  55767/18
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Kongevej 6, 6270 Tønder på vidensniveau 2 (V2)
  59683/18
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift - monitering
  58848/18
 • Til Borger: Omkring ny formulering i V2 brev
  56938/18
 • Til LER RÅSTOFFER Forespørgsel om ledninger på arealetorespørgsel i ler
  61229/18
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Hedegårdvej 56, 7323 Give.docx
  57576/18

23. januar 2018

Indgående

 • SystemarkitekturGeoVer2.docx
  73428/18
 • Fra Politiken: Anmodning om aktindsigt
  64018/18
 • Fra Borger - Anmodning om boligundersøgelse - Ahlmannsvej 17, 6300 Graasten
  98901/18
 • Fra Lægernes Pensionskasse - Medd. vedr. læge påbegynder selvstændig praksis i Esbjerg
  108629/18
 • VS: Udkast til beskrivelse vedr. lægefunktionen på Egely - Lægefunktionen på Den Sikrede Institution Egely.docx
  158110/18
 • VS: Udkast til beskrivelse vedr. lægefunktionen på Egely
  158106/18
 • Dagsorden og suppl. mødemateriale
  52177/18
 • Råstofundersøgelser Lejrskov 4_5
  50005/18
 • Vedr. resultatkontrakt m DKNT
  52483/18
 • Fra Danske Regioner: Samarbejdet med DKNT
  52507/18
 • Fra borger, Råstofundersøgelser, Lejrskov, Kolding Kommune
  50004/18
 • Mail fra samarbejdspart
  52174/18
 • Fra borger - Henvendelse med yderligere oplysninger
  59029/18
 • Referat af mødet 3. juni 2015
  52182/18
 • Høring vedr. fordelingsnøgle Danske Turismekompetencer
  52187/18
 • Program for møde den 22. november
  52511/18
 • Råstofundersøgelser Lejrskov 3_5
  50007/18
 • Fra COWI: "HENV. Telefonhenvendelse vedr. lok. 631-00140"
  55496/18
 • Høring vedr. fordelingsnøgle
  52193/18
 • Råstofundersøgelser Lejrskov 1_5
  50009/18
 • Dagsordenpunkt_Samarbejdet med DKNT_07-03-2016 14-38-50.docx
  52509/18
 • Notat om tiltrækning af EU-midler til turisme
  52497/18
 • Matrialer fra møde 2
  52110/18
 • Bilag: Høring vedr. fordelingsnøgle Danske Turismekompetencer - Økonomisk fordelingsnøgle alternativ II .xlsx
  52191/18
 • Referat fra møde 1
  52141/18
 • Dagsorden og mødematerial til den 3. juni
  52179/18
 • Vedr. resultatkontrakt m DKNT
  52207/18
 • Høring vedr. fordelingsnøgle Danske Turismekompetencer
  52197/18
 • Mail med mødereferat
  52168/18
 • Mail fra Danske Regioner
  52158/18
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden for mødet i chefnetværket for turisme torsdag den 23.09.16
  52527/18
 • Svar fra Region H på høring vedr. resultatkontrakt, frist 10. august
  52494/18
 • Ændringer i proces for godkendelse af resultatkontrakt og fordelingsnøgler
  52184/18
 • Svar fra midt på Høring vedr. fordelingsnøgle Danske Turismekompetencer
  52490/18
 • Udkast til dagsorden for møde 1
  52152/18
 • Mail fra Danske Regioner
  52156/18
 • Dagsorden for møde 1
  52149/18
 • Råstofundersøgelser Lejrskov 2_5
  50008/18
 • Fra borger: HENV vedr. uoverensstemmelse mellem data
  54083/18

Udgående

 • Til kommunen - Orientering om afslutning af forureningsundersøglese på Rødmevej 31, 5771 Stenstrup lok. nr. 427-00005
  55146/18
 • Til Rådgiver: OK til udvidelse m 3 håndboringer
  54243/18
 • Til Dansk Supermarked: 2239 - Orientering om yderligere forureningsundersøgelse på Møllergade 101A, Svendborg
  54240/18
 • TIL ZOOMTEK: Version 034 er lagt ud (en del af + flueben + spor på skærm ved træk) - TEST
  54065/18
 • Høring vedr. fordelingsnøgle
  52203/18
 • til Skatteankestyrtelsen - om aktuel §8 sag - SV_ yderligere spørgsmål Flegmade 20 - også autoværksted
  52328/18
 • Til MST: Svar vedr analyseresultater af affald, Hartmannsvej, Tønder
  55362/18
 • Til Danske Regioner: Opdateret udkast til positionspapir vedr. stærke destinationer
  51735/18
 • Til Odense kommune: RSD har kommentarer til §8-udkast og ønsker at kommunen kontakter regionen
  55372/18
 • Til Tønder Centerpark A/S, LandSyd A/S, Tønder Kommune og SKAT: Arealet usgår af V1, Tønder Kasserne
  55193/18
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.docx
  55336/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.docx
  55329/18
 • Til Alfred Nielsen A/S og lodsejer - mail om at der skal søges dispensation - Matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  48200/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  54030/18
 • Til EDC: "Svar på forespørgsel - fremsendelse af kortlægningsmateriale for ejendommen Uge Bygade 16, 6360 Tinglev, Matr.nr. 370 Uge Ejerlav, Uge"
  55472/18
 • Svar til GSK: Lancering af Trelegy Ellipta til behandling af KOL
  52165/18
 • Til rådgiver: svar vedr. kortlægningsvurdering Taulov Bygade 12
  52532/18
 • Til Danske Regioner: Opdateret udkast til positionspapir vedr. stærke destinationer
  51743/18
 • Til Borger: V2-varsling, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.docx
  55324/18
 • til Skatteankestyrelsen - SV_ yderligere spørgsmål Flegmade 20 - også autoværksted
  49953/18
 • Til projekt: Godkendelse af slutrapport
  53900/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Thurøvænget 3, Fredericia - Uoverensstemmelse mellem data.
  49879/18
 • Til projekt: Spørgsmål til slutrapport
  48058/18
 • Til Home: Svar på forespørgsel
  52443/18
 • Til Danske Regioner: Anmodning om et overblik over prioriterede destinationer i de respektive regioner
  51786/18
 • Til LIFA: svar vedr. udtagning af V1-kortlægning Linien 18 i Haarby V1-kortlægning
  55306/18
 • Til Skatteankestyrelsen: svar Vedr. ejendommen Madeskovvej 7A-7B, Kruså
  54014/18
 • Til Odense kommune: RSD har kommentarer til §8-udkast og ønsker at kommunen kontakter regionen
  55374/18
 • Til Borger, vedr. kortlagt areal, Kronborgvej 24, 5450 Otterup
  53856/18
 • Vedr. resultatkontrakt
  52486/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. praksishandel i Esbjerg
  54046/18
 • Til Vejle Kommune: Høring om påbudsmulighed - Industriparken 9, 7321 Gadbjerg
  55406/18
 • Til EDC: svar på henv Smedegade 29, 6535 Branderup - EDC62302955
  52491/18
 • Til projekt: Vejledning vedr. projektforlængelse
  49343/18
 • Til rådgiver: svar på spørgsmål vedr udbud af 21.12.2017 på Shell Havneterminal fase II
  48074/18
 • til Skatteankestyrelsen - SV_ yderligere spørgsmål, Flegmade 20, Vejle
  49952/18
 • Til boger - svar på henvendelse, Lokalitet 461-05 225, Rugårdvej 33, 5000 Odense
  48288/18
 • Udkast til positionspapir pa° stærke destinationer_ vs 2.pptx
  51740/18
 • Høring vedr. resultatkontrakt, frist 10. august
  52489/18
 • Anmodning om indstilling af kandidater til Syddansk Vækstforum
  53871/18
 • Til COWI: Kommentar til prisen
  49860/18
 • Til projekt: Korrigeret budget
  55370/18
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for ejendommen Højmosevej 7, 7000 Fredericia, matr. nr. 28bo Erritsø By, Erritsø, lok.nr. 607-02004
  50285/18
 • Til projekt: Spørgsmål til slutrapport
  51389/18
 • Til borger - svar på kommentarer til stjernehøring - matr.nr. 121 og 213 Nybøl, Hjordkær
  55764/18
 • Anmodning om indstilling af kandidater til Syddansk Vækstforum
  53855/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53847/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53861/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53842/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53867/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53832/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53838/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53863/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  53852/18
 • Anmodning om indstilling af kandidater til Syddansk Vækstforum
  53822/18
 • Anmodning om indstilling af observatør til Syddansk Vækstforum
  53858/18
 • Til SLF: VIdere aflysning til orientering, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted
  50653/18
 • SV_ Vedr. Rigsrevisionens forundersøgelse af udredningsretten _76108_
  48076/18
 • Opfølgende spørgsmål fra borger om Sundhedsplan 2017-2021 og medicinsk cannabis
  51367/18
 • Til Erhvervsstyrelsen - Årsrapport 2017
  55322/18
 • Til Erhvervsstyrelsen - Årsrapport 2017
  112361/18
 • Til Slesvig-Holsten: Særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde
  87976/18
 • Til BDN: Særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde
  87919/18
 • Til SSF: Særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde
  87893/18
 • Til Flensborg By: Særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde
  87966/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66566/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66567/18
 • Anmodning om indstilling af kandidater til Syddansk Vækstforum
  66576/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66571/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66575/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66572/18
 • Anmodning om indstilling af kandidater til Syddansk Vækstforum
  66564/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66574/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66565/18
 • Anmodning om indstilling af kandidat til Syddansk Vækstforum
  66573/18
 • Anmodning om indstilling af kandidater til Syddansk Vækstforum
  66570/18
 • Anmodning om indstilling af observatør til Syddansk Vækstforum
  66569/18
 • Til rådgiver, Råstof, forespørgsel på dispensation fra energinet
  216511/18

22. januar 2018

Indgående

 • PLOs ønsker til hospitalernes specialistrådgivning.docx
  72867/18
 • Fælles populationsansvar - diabetes, Bispeberjg og Københavns Kommune.pptx
  72866/18
 • telefonnotat Strøjer Tegl RÅSTOF Strøjer mener at have fundet et egnet sted for ler
  74880/18
 • Reumatologisk afdeling - pp
  72869/18
 • KOL kompetencecenter, reg sjælland
  72868/18
 • ECHO-introduktion - PP
  72865/18
 • Reumatologisk rådgivning - powerpoint
  72874/18
 • Tværfagligt og tværsektorielt projekt om diabetes
  72864/18
 • Fra:yder
  76586/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forslag til samarbejdsmuligheder
  100490/18
 • Fra projekt: Revideret ansøgning og bilag
  125110/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169223/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168700/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169329/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168659/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168668/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168684/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168689/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168678/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168661/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169306/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169189/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169321/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168816/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168868/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168906/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168658/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168676/18
 • Barselspulje for 4 kvartal 2017 samt korrektioner
  46370/18
 • Fra projekt: Revideret ansøgning og bilag
  47069/18
 • Fra Rambøll på vegne af Vejle Kommune: BILAG 4: Bemærkninger til oplæg vedr. Ibæk Strandvej 21a-21e, Franck 2017-11-29.docx
  47204/18
 • Fra Rambøll på vegne af Vejle Kommune: BILAG 3: Bemærkninger til oplæg vedr. Ibæk Strandvej 19a-19c, Franck 2017-11-20.docx
  47199/18
 • Fra Rambøll på vegne af Vejle Kommune: BILAG 2: Bemærkninger til oplæg vedr. Ibæk Strandvej 25, Franck 2017-12-22.docx
  47184/18
 • Fra Rambøll på vegne af Vejle Kommune: BILAG 1: Bemærkninger til oplæg vedr. Ibæk Strandvej 23, Franck 2017-12-13.docx
  47176/18
 • VS: Folketingsspørgsmålene om høreapparater
  57752/18
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund
  53984/18
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  51212/18

Udgående

 • Til entreprenøren, RÅSTOF, mangler til ansøgningen matr.nr. 6a, Gøddinggård, Nørup
  46219/18
 • Til Niras: Accept af revideret oplæg for supplerende boringer ved Skalkendrupvej 12
  45926/18
 • Til Rådgiver: Rekvisition til fri fase
  45727/18
 • Til Rådgiver: Rekvisition til fri fase
  93141/18
 • Til Rådgiver: Analyse af fri fase i Skaarup
  93120/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. tilbagemelding på orientering om renovering af tankanlæg på lok. 445-55115
  71484/18
 • Til ERTS: Vedr. ansøgning
  125118/18
 • Til ERST: Svar på spørgsmål ift ansøgning
  125114/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. ansøgning
  124039/18
 • Til SKAT, søprojekt SOlevadvej, matr. nr. 1e Solevad By, Verninge beliggende ved Solevadvej i Assens Kommune
  45787/18
 • Til borger - FORSP "svar vedr. asfalt på ejendommen Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse"
  46312/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. ansøgning
  47117/18
 • Til projekt: Godkendelse af slutrappport
  46240/18
 • Til Borger, Vedr. aktiviteter på Kronborgvej 30, 5450 Otterup
  46536/18
 • SV_ Sundhedsdata
  46255/18
 • Til COWI: Status ønskes
  47174/18
 • Til Udbetaling Danmark: Ejendom udgået af VTO
  45476/18
 • Til DGE: Udbud værditabssag Vejle
  46478/18
 • til Nyborg Kommune og DMR - savner kortfigur mm. VS: Forespørgsel...olie...villaolietank..Skovvej 14, 5800 Nyborg
  46487/18
 • Til regionsrådet: Plancher fra workshop om sundhed
  46956/18
 • Til Assens Kommune og SKAT: Orientering om kortlægning på V2 af del af Holmehavegyden 54, Tommerup, lok. 420-81304
  47272/18
 • Til Esbjerg Kommune: Dialog vedrørende orientering om Teglværksgade 29 og 31, Esbjerg
  45701/18
 • Til Geopartner: Svar vedrørende underskrift,, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted
  46244/18
 • Til COWI: Udbud værditabssag Vejle
  46475/18
 • Til rådgiver _ Sekær Terpling
  46935/18
 • Til EDC, svar på henvendelse, Dornen 6, 6715 Esbjerg N, Matr. 13l, Gjesing By - Esbjerg Kommune
  46910/18
 • Til Sloth-Møller A/S: Oplysninger om, Købingsmarkvej 7, Nordborg
  46966/18
 • Til ERTS: Vedr. ansøgning
  47118/18
 • Til COWI: Godkendelse af tilbud på monitering 2018
  45635/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport m.m. for Algade 66, 5500 Middelfart, Matr. 367a, Middelfart Bygrunde
  46877/18
 • Til Nybolig, Faaborg- FORSP "svar vedr. V1-kortlægning på ejendommen Faurshøjvej 8, 5600 Faaborg"
  46540/18
 • Til projekt: Vedr. deltagelse i workshop ved SDU
  46468/18
 • Til COWI: Kommentarer til rapportudkast
  47149/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  46004/18
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, analyseresultater matr.nr. 1bo, 1g og 1h, Lunderup Hgd., Varde Jorder
  46489/18
 • Til Fredericia komune: høringssvar til udkast til § 8 tilladelse 6. julivej 15
  47332/18
 • Til Energinet - spørgsmål til høringssvar - Matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  45671/18
 • Til borger: Foreløbigt svar vedr. Oprensning, Helgolandsgade 1, sønderborg.
  45527/18
 • Til DGE, svar på henvendelse, Historisk materiale lok.nr.: 445-70132, Lollandsvej 31, Middelfart
  47227/18
 • Til ERST: Svar på spørgsmål ift ansøgning
  47115/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  47301/18
 • Til borger, SV: Vedr. matrikel 4ad Heager By, Øse, Varde kommune
  46303/18
 • Til borger: Telefonnotat og yderligere oplysninger - Klintevej 24, Kerteminde
  55184/18
 • Til rådgiver, Råstof, godkendelse af brevskabelon 2
  216270/18
 • Til rådgiver, Råstof, kommentarer til referat af opstartsmøde
  216241/18

20. januar 2018

Indgående

 • Fwd: Genudlevering af høreapparater
  72761/18

19. januar 2018

Indgående

 • INT: SV: afprøvning af pesticider i kommende GrundRisk risikoværktøj
  45273/18
 • Tingbog til orientering
  106863/18
 • VS: Aftaler inden for høreapparatområdet
  74547/18
 • Fra læge - Korrespondance vedr. overtagelse af teleaftale
  76632/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168818/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169331/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168909/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168671/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169225/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169309/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168820/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168872/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169322/18
 • Fra offentlig partner ang. projekt
  157588/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Tillæg til § 8 tilladelse
  45390/18
 • Fra Borger: Tlf.notat 19-01-2018 - Grundejer Jernbanealle 2-4, 7323 Give.docx
  44159/18
 • Høring over bekendtgørelse - frist den 12. februar 2017
  44625/18
 • Fra borger - FORSP "henv. Almind Østergade 6, 6051 Almind"
  45232/18
 • Høring over bekendtgørelse - frist den 12. februar 2017
  44619/18
 • Fra praksis: praksis er lukket automatisk pr. 19-01.2018
  44194/18
 • Aktindsigt
  43039/18
 • Mail opfølgning på telefonsamtale
  45459/18

Udgående

 • Til kommune: Orientering om monitering nov. 2017, Kobberbæksvej 75, Svendborg
  45344/18
 • Til Svendborg KOmmune og Go'on: Analyse af fri fase i Skaarup
  45315/18
 • Vejledning om registrering af deltagere
  45291/18
 • Vejledning om registrering af deltagere
  50312/18
 • Til regnskab: anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Nordentoftsvej 1a, Varde
  45239/18
 • Til regnskab: anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Enghavevej 19, Varde
  45236/18
 • Til regnskab: anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Enghavevej 17, Varde
  45233/18
 • Til kommune: vedr. gravetilladelse ved supplerende boring for forureningsundersøgelse, Vestergade 78, Svendborg
  45327/18
 • Til Region Hovedstaden - Udfyldt ark vedr. Data til redegørelse om jordforurening samt statusnotat
  75337/18
 • Til borger: Varsel, supplerende boring for forureningsundersøgelse, Vestergade 78, Svendborg
  45025/18
 • Til DMR: vedr. beton ved stolper, Østerbro 20A
  142840/18
 • Til rådgiver - Accept vedr. tilbud på sløjfning af boringer
  99215/18
 • Til Haderslev Kommune: regionens bemærkninger til beboelsesvogn og undersøgelse, Vilstrupvej 120
  109145/18
 • til ERST : RSD støtter ansøgers anmodning om forlængelse
  115135/18
 • til Region Sjælland SV: afprøvning af pesticider i kommende GrundRisk risikoværktøj
  135684/18
 • til ERST : RSD støtter ansøgers anmodning om forlængelse
  77036/18
 • Til Vejle Kommune og Skat. Vedt V1 varsel
  45226/18
 • Til Vejel kommune og Skat. V2-varsel
  45217/18
 • Til Varde Kommune RÅSTOF Kvittering for modtaget tilladelse
  61197/18
 • Svar på spørgsmål fra borger om Sundhedsplan 2017-2021.
  43825/18
 • Mail til alle enheder som selv forhandler vedr. omlægning til nyt grundbeløbsniveau
  45234/18
 • Til Clusterix 2.0 partnere: Working group Public Private Innovation
  189481/18
 • Til rådgiver, Råstof, Forespørgsel om afgrøde og strukturskadeerstatninger
  177642/18
 • Til rådgiver, Råstof, Forespørgsel om afgrøde og strukturskadeerstatninger
  177637/18
 • Til rådgiver, Råstof, Forespørgsel om afgrøde og strukturskadeerstatninger
  177631/18
 • Mail til HR chefer vedr. omlægning til nyt grundbeløbsniveau
  45230/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  43625/18
 • Til Vejel Kommune: Vedr. ejendommen Bøgevej 7, 7323 Give, Matr. 5cp Give By, Give - en del udgår inden kortlægning
  45385/18
 • Til borger - FORSP "svar vedr. Løgervej 59, 6091Bjert"
  44755/18
 • Fra Praksis vedr. indbetaling af pension
  43893/18
 • Til borger - FORSP "svar vedr. asfalt på ejendommen Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse
  45039/18
 • Til Haderslev Kommune: regionens bemærkninger til beboelsesvogn og undersøgelse, Vilstrupvej 120
  43014/18
 • Til Nordea, vedr. Vestergade 19, 5600 Faaborg.
  44055/18
 • Til SWECO: Regionens bemærkning til undersøgelsesoplæg, Stubbæk skolegade 10, Aabenraa
  44771/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Åben for tilgang af patienter
  44202/18
 • Til Borger: Teknisk rapport, Jernbanealle 2-4, 7323 Give
  44190/18
 • Til kommune: Notat fra logning på Nyborg Gasværk, 449-00007
  44074/18
 • Til CBRE - FORSP "svar vedr. kortlægning af ejendommen Mådevej 37, 6700 Esbjerg"
  44024/18
 • Til borger - Svar på henvendelse - Eftersendelse af afgørelse efter undersøgelser på Mesinge Bygade 47B 5370 Mesinge
  43605/18
 • Til Villemoes Teglværk - dispensation §52 i klageperiode - Matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  43949/18
 • Til projekt: Vedr. slutrappportering
  43821/18
 • Til Læge - Vedr. åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  44209/18
 • Til DR. Slagterigrunden i Faaborg
  44493/18
 • Til borger - svar på henvendelse om afgørelse og reetablering efter undersøgelser på Mesinge Bygade 47B 5370 Mesinge
  43790/18
 • Til Villemoes Teglværk - overskridelse af indvindingsmængde 2017 - Matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup -
  44043/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar på forespørgsel vedr. hvem, der er sagsbehandler i forb. med UDKAST til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til ændring af legepladsen hos daginstitutionen Lynghøjen, Højmosevej 7, Fredericia
  45546/18
 • Til rådgiver, Råstof, svar på forslag til adviseringsbreve vedr. MEP i Ribe1+2 og Vejen2
  215539/18
 • Til rådgiver, Råstof, Accept af Boringsplacering, Vejen
  215526/18
 • SV: Anmodning om supplerende oplysninger om kritisk skadesfrekvens
  43761/18

18. januar 2018

Indgående

 • Fra Nybolig, Faaborg - FORSP "henv. vedr. V1-kortlægning på ejendommen Faurshøjvej 8, 5600 Faaborg"
  46531/18
 • Fra Nybolig - FORSP "hevn. vedr. V1-kortlægning på ejendommen Faurshøjvej 8, 5600 Faaborg"
  44219/18
 • Henvendelse fra Borger - Ribevej 20, Skærbæk
  41240/18
 • Fra Danbolig.Telefonhenvendelse, Østergade 99, Broby
  40173/18
 • Fra borger - FORSP "henv. vedr. Løgervej 59, 6091 Bjert
  44752/18
 • Fra CBRE - FORSK "henv. vedr. kortlægning på Mådevej 37, 6700 Esbjerg"
  44005/18
 • Fra borger - FORSP "hev. vedr. asfaltfund, Nørrebyvej 2 6623 Vorbasse"
  45029/18
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - Undersøgelsesoplæg Vilstrupvej 120
  43013/18
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse, Flegmade 10 + 12, Vejle
  41862/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  169244/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168841/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168603/18
 • Fra borger: Henvendelse vedrørende lukning af Give Sygehus
  168168/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  157573/18
 • Fra SUM Fwd: Bestilling: Danske leverandører til sygehusbyggerier
  115681/18
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - Undersøgelsesoplæg Vilstrupvej 120
  109140/18
 • Varde Kommune: Korrespondance om ansøgningspulje
  100676/18
 • Varde Kommune: Korrespondance om ansøgningspulje
  100666/18

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: Feedback på version 33 fra bruger
  42176/18
 • Til Rambøll: VS: Vedr. supplerende forureningsundersøgelse på Go'on i Svendborg
  45009/18
 • TIL COwi: Forlængelse af JAR supportaftale
  41062/18
 • Til syddanske Interreg-udvalgsmedlemmer: Referat fra Interreg-udvalgsmøde
  41114/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  37930/18
 • Aktindsigt Nybolig. Følgebrev.docx
  41744/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af ejendommen Søndergade 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted
  38478/18
 • Svar til Borger. SV: Odense. Gammelsø - Kielvej. Kortlagte arealer.
  39479/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på Flegmade 10 + 12, Vejle.
  41866/18
 • Til PLO, DKA-E, SOR, DK-E , Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge i Billund
  41118/18
 • Til Danbolig. Svar på henvendelse om jordforurening på 425-04003.
  40176/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  39897/18
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Ribevej 20, 6780 Skærbæk.msg
  43800/18
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af kopi af V2-varsling på Søndergade 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted
  38542/18
 • Til Haderslev Kommune: svar på henv. vedr. beboelsesvogn på V1 areal, Vilstrupvej 120, Haderslev
  38062/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for oplysninger og fotos i brænd-bil-sagen fra Bøgevej 7, 7323 Give
  39792/18
 • Til Borger: Udgår, Jernbanealle 2-4, 7323 Give.docx
  42736/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 550-81128
  41244/18
 • til Odense Kommune - ok til uddybning - SV_ §8-høringssvar - Isgårdsvej 11, Odense
  37733/18
 • Til Bolig Esbjerg. Henvendelse om Norgesgade 43, 6700 Esbjerg
  39289/18
 • Til Nyborg kommune, §8-høringssvar, Odensevej 82, 5853 Ørbæk
  38023/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Billune
  40156/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  38112/18
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Orientering om ændring af offentlig indsat på V2 kortlagt areal, Seggelund Hovedvej 55, 6070 Christiansfeld, lok. 509-00024
  38456/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på 430-81459. SV: V1 registreret jord på ejendommen Svendborgvej 75,5750 Ringe
  41601/18
 • Svar til Borger. SV: Odense. Gammelsø - Kielvej. Kortlagte arealer.
  39435/18
 • Til Haderslev Kommune: svar på henv. vedr. beboelsesvogn på V1 areal, Vilstrupvej 120, Haderslev
  109126/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74461/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74474/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74484/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74450/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74463/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74452/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74477/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74458/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74491/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74472/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74467/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74485/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74492/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74487/18
 • DGE Aktindsigt. [Sagsnr.:07/16403] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 607-00206, OM, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. 4p Børup By, Taulov
  74495/18
 • Til Shell: spørgsmål vedr. forgravning - undersøgelse på havneterminalen
  86636/18
 • Dagsorden og bilag til 4. møde om sundhedshuse og nære sundhedsvæsen tirsdag den 23.1.2018
  76786/18
 • Til FOA: Ambulance Syd: Grundaflønning af områdeledere.
  109888/18

17. januar 2018

Indgående

 • SV: Opsigelse af Elevhjemmet Plutovænget 5
  106858/18
 • SV: Opsigelse af Elevhjemmet Plutovænget 5
  106854/18
 • VS: Opsigelse af Elevhjemmet Plutovænget 5
  106852/18
 • Fra indvinder RÅSTOF : Indberetning af vandspejl - Brylle Grusgrav
  74852/18
 • VS: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
  35340/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  34251/18
 • VS: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
  35335/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  38025/18
 • VS: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
  35337/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Forespørgsel
  34341/18
 • VS fra DMR, mail - Svendborgvej 35, Odense S (nabo til Tasso)
  32817/18
 • Ansøgning m bilag
  44326/18
 • VS: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
  262496/18
 • Fra rådgiver, Råstof, forslag til boringer i Delområde 4
  215493/18
 • Fra rådgiver, Råstof, forslag til boringer i Delområde 5
  215495/18

Udgående

 • Til DKNT: Halvårlig evaluering af Danske Turismekompetancer og Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer.
  74162/18
 • Til DKNT: Halvårlig evaluering af Danske Turismekompetancer og Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer.
  82834/18
 • Svar på spg. ved forespørgsel om buskørsel
  37380/18
 • Til Borger: Svar på henvendelse om forureningsundersøgelse på Dronningemaen
  36787/18
 • Til Rambøll: borearbejde i uge 4, Vestergade i Svendborg
  44821/18
 • Til Rådgiver: Kort over udvidelse
  37212/18
 • Til Rådgiver: Tilbud på afgrænsning af tungmetalforurening
  35099/18
 • TIL COWI: Check af Elmah log
  34400/18
 • Til Billund Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede pr. 18/1-18
  33311/18
 • Til borger: SV: Miljøoplysninger
  33209/18
 • Til Sikkerhedsstyrelsen: Udvindingsadresser på grusgrave
  37373/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. spørgsmål til udtaget jordprøve i sagen fra Bøgevej 7, 7323 Give
  33036/18
 • Til Borger: Udgår delvis, Brakkervej 34, 6040 Egtved.docx
  35684/18
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  32897/18
 • Til Advokat: Vedr. værditabsordningen ved salg
  35227/18
 • Til SLF: Overtagelse af servitutaflysning, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted
  33089/18
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, forespørgsel vedr. regulering af vejforhold matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  33648/18
 • Intern opfølgning Medstrøm/kreativitet & Iværksætteri
  34273/18
 • Til advokat : SV: Strandgyden 2, 5466 Asperup
  32935/18
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Lukket for tilgang af patienter
  37580/18
 • Dak-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksisoverdragelse i Grindsted
  34151/18
 • Til praksis i Billund: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  33320/18
 • Til PLO og SOR vedr. Praksisoverdragelse i Grindsted
  36762/18
 • Til borger og Skat : svar på henv. vedr. Tårup Bygade 31, 5370 Mesinge
  34441/18
 • VS_ Udredning på Privathospital
  33248/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  37687/18
 • Til borger: henv om Søndre Landevej 3, Rudkøbing
  32872/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på opstart af lægepraksis i Grindsted
  34027/18
 • Til Nyborg Kommune: Regionens bemærkninger til afgørelsen om ikke-påbud, Svendborgvej 51, 5853 Ørbæk
  37701/18
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Praksisovertagelse i Grindsted
  34175/18
 • Til Bolig Esbjerg. Henvendelse om Norgesgade 43, 6700 Esbjerg
  38458/18
 • Til borger og kommune: Varsel, supplerende boring for forureningsundersøgelse, Vestergade 78, Svendborg
  44863/18
 • Til Kogsgaard Miljø A/S: Kvittering for vejesedlen fra bortkørt forurenet jord fra J C Jensensvej 11, 6800 Varde
  39008/18
 • Til Region Midt, Region Nord og Bornholms Regionskommune: Vedr. CPMR
  37425/18
 • Til Skat: svar på henv. vedr. Torvet 19, 6580 Vamdrup
  33231/18
 • Til borger: SV: Mulig forurenet grund på Adressen: Skolegade 50, 6670 Holsted
  34140/18
 • Til Borger: Moniteringsnotat 2017 til orientering
  33325/18
 • Til kommune og vandværk: Varsel, supplerende boring for forureningsundersøgelse, Vestergade 78, Svendborg
  44826/18
 • Til DMR: Dridekærvej 5, Vamdrup
  34876/18
 • Til kommune og vandværk: Varsel, supplerende boringer for forureningsundersøgelse, Vestergade 78, Svendborg
  44862/18
 • Til DGE: Vedr. sagen fra Søndergade 51, 5691 Gelsted
  38985/18
 • til Nyborg Kommune, mail t.o. _ kopi varsling jf. jordforureningsloven, Hovedgaden 1, Ørbæk
  34157/18
 • Til DMR: Roustvej 111, Varde
  37112/18
 • Planer for overførsel af data fra GeoGIS til Jupiter
  34598/18
 • Til Gopartner: Anmodning om servitutaflysning, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted
  33095/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på forespørgsel
  34362/18
 • Bemærkninger til opsamling på møde
  33212/18
 • Til borger: Svar på henvendelse
  34272/18
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Kronborgvej 24, 5450 Otterup.msg
  43779/18
 • Til Praksis - Svar vedr. nye åbne/lukke grænser for tilgang af gruppe 1-sikrede
  44634/18
 • Til entreprenøren, søprojekt på Solevadvej 74, Assens Kommune
  45761/18
 • Dialog med entreprenør, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  45767/18
 • mail til Niras A/S med forespørgsel
  82930/18
 • TIl Faaborg Gymnasium vedr. færdiggørelse af forandringsteori
  90357/18
 • TIl Faaborg Gymnasium vedr. færdiggørelse af forandringsteori
  76127/18
 • Intern opfølgning Medstrøm/kreativitet & Iværksætteri
  115552/18
 • Bemærkninger til opsamling på møde
  115551/18
 • SV_ Er Region Syddanmark igen åben overfor at benytte privat MR scanner til nedbringelse af venteliste __ - Hvad er din anbefaling _
  33206/18

16. januar 2018

Indgående

 • Fra Haderslev Kommune: Tlf. henvendelse vedr. midlertidig beboelsesvogn, Vilstrupvej 120, Haderslev
  109121/18
 • Fra ansøger RÅSTOF Ansøgning om tillæg og regionens kvittering
  106717/18
 • Fra Skat: Telefonhenvendelse 440-81077
  34436/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler) - frist 12. februar 2018 kl.
  31723/18
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af nyt ventilationsanlæg, Vesterdalsvej 2D, 7000 Fredericia
  31467/18
 • Fra Fredericia Kommune: Telefonhenvendelse
  31416/18
 • Fra Økonomi- og Indenrigsministeriet: Svar på anmodning om dispensation
  31190/18
 • Fra Fredericia Kommune: Ændring af ventilation på Vesterdalsvej 2D, 7000 Fredericia
  31454/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  30032/18
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vesterdalsvej 2D, 7000 Fredericia
  31459/18
 • Telefonshenvendelse, Jens Johan Andersen, vedr. 607-00023
  31436/18
 • Fra firma: Kvittering vedr. Vesterbrogade 3, 7000 Fredericia - del 1
  31451/18
 • Fra Haderslev Kommune: Tlf. henvendelse vedr. midlertidig beboelsesvogn, Vilstrupvej 120, Haderslev
  37734/18
 • Fra:yder
  41280/18
 • Fra Ekstern Aktør: mødemateriale
  33101/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  34432/18

Udgående

 • Til borger: orientering om resultaterne af monitering på Kobberbæksvej 75 og 75A, Svendborg
  45337/18
 • Til COWI: vedr. adgang til 75D og 75 C
  45336/18
 • Til indvinder RÅSTOF Klagefrist udløbet Tilladelse er gældende
  31243/18
 • Til Fredericia Kommune - vedlagt rapporter
  31430/18
 • Dialog med nabo, søprojekt på Solevadvej 74, Assens Kommune
  45758/18
 • TIl boger, SKAT og Sønderborg Kommune: Udgår af kortlægning, Røgerivej, Sønderborg
  55387/18
 • Til Franck Geoteknik: Anmodning om bilag til rapport, Brakkervej 34, Egtved
  32969/18
 • Til Sweco: Anmodning om nye rapporter pga. fejl - Jernbane Alle 2-4
  42154/18
 • Til Vejen Kommune: Orientering om resultat af undersøgelse
  30924/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  31779/18
 • Til COWI: Rykker igen for container beklædning
  31203/18
 • Til Esbjerg Kommune: Enig i undersøgelseside ved Teknikhuse, Postvejen 40, Fanø
  30786/18
 • Til DMR: Svar til DMR
  30296/18
 • Til praksis i Børkop: lukket straks for tilgang af gruppe 1-sikrede
  30837/18
 • Til Deloitte: Regnskab til revision
  30791/18
 • Til Nyborg Kommune, Svar vedr. §8, Odensevej 82, 5853 Ørbæk
  30552/18
 • Til Fredericia Kommune: SV: Ændring af ventilation på Vesterdalsvej 2D, 7000 Fredericia
  31463/18
 • Til Rambøll: Accept af tilbud Odensevej 26 - nabogrunde
  31401/18
 • Til Svendborg Kommune: Til orientering undersøges naboejendomme til Odensevej 26, 5700 Svendborg
  31378/18
 • Til Domea: Kvittering for boliganmodning, Gilbjergvej 1A-1F, 6630 Rødding.msg
  31515/18
 • Til Sønderborg Kommune: udtalelse i sag om arealoverførsel, matr. 151c Hundslev, Notmark
  30719/18
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  32018/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Klinkvej 30, 7323 Give, Vejle Kommune, Matr. nr. 8b Gammelby By, Ringive - en del udgår inden kortlægning
  32229/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler til afværge
  30212/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar på henvendelse
  31423/18
 • Til Esbjerg Kommune: kvitteringsmail, § 19, Matrikel nr. 3bo Hjerting By
  29955/18
 • Til Borger: Svar på spørgsmål omkring fliser
  31543/18
 • Til Borger: V2-varsling, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst.docx
  31834/18
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for ”Vesterdalsvej 2D, 7000 Fredericia, del af matr. nr. 39b, Fredericia Stadsjorder, lok.nr 607-00023"
  31476/18
 • Til Odense Kommune: Høring om påbudsmulighed - Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst
  31881/18
 • Svar, Jens Johan Andersen, Vedr. Vesterbrogade 3, 7000 Fredericia
  31444/18
 • Til Assens Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om kortlægning på V2 af del af ejendommen Grambovej 24, 5690 Tommerup
  31274/18
 • Til Svendborg Kommune: Til orientering undersøges naboejendomme til Odensevej 26, 5700 Svendborg
  31366/18
 • Til Vejle Kommune: praksis i Børkop lukket straks for tilgang af gruppe 1-sikrede
  30847/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Svar vedr. borearbejde
  31506/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Underskrevet kontrakt
  31522/18
 • Til Nordfyns Kommune - Kommuneplanforslag 2017
  30726/18
 • Til Borger: Bilag til V2-varsling - UDKAST til boligerklæring, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst.docx
  31851/18
 • Til Kenneth Jakobsen A/S; Kvittering vedr modtagelse af Indberetning 2017, Hønsnap Grusgrav
  31995/18
 • Til SUM: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande samt ændring af vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016
  30571/18
 • Til BMS: Vedr. regionens tilbagemelding i sagen fra Klinkvej 30, 7323 Give
  32743/18
 • Til Holsted Boligforening: Oreintering om resultat af undersøgelse
  30937/18
 • Fra Praksis til fysioterapeut vedr p ordning
  30410/18
 • Til Esbjerg Kommune - anmodning om yderligere oplysninger
  30303/18
 • Til Borger: Bilag til V2-varsling - Udkast til V2-afgørelse, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst.docx
  31835/18
 • Til Danske Regioner: Ambulance Syd: Områdelederne
  32782/18
 • Til rådgiver, Råstof, orientering om ansøgning om dispensationer hos energinet
  202599/18
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, dialog vedr. vandindvinding
  205216/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  30054/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  30177/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  32955/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  32966/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  32963/18

15. januar 2018

Indgående

 • VS: [Sagsnr.:18/219] HØRING over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  31759/18
 • Tilbagekaldelse - Høring - Farmakologisk behandling af fedme og overvægt - Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
  28950/18
 • VS: Aktindsigt forurening på V2 - Søgårdsvej 16 m.fl., 5700 Svendborg af matr.nr. 27 A Svendborg Bygrunde (sagsnr. 027181/cam)
  40524/18
 • Telefonhenvendelse - Norgesgade 43, 6700 Esbjerg
  38453/18
 • VS: Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune
  39304/18
 • fra Skat. Anmodning om kortlægningsredegørelse
  33222/18
 • Fra borger: VS: Miljøoplysninger
  33204/18
 • Fra DXC: praksis i Bramming automatisk lukket
  28473/18
 • Høring - Farmakologisk behandling af fedme og overvægt - Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
  28957/18
 • Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  28115/18
 • Fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens - udpegningsbrev
  28259/18
 • blomster
  28530/18
 • blomster
  28448/18
 • Høringssvar - Udkast til lovforslag om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre_
  28693/18
 • Høring - Farmakologisk behandling af fedme og overvægt - Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)
  28937/18
 • Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  28040/18
 • Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  28224/18
 • HØRING_ Udkast til lovforslag om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre_
  28666/18
 • blomster
  28458/18

Udgående

 • Til borger: vedr. lån, Kelstrup Strandvænge 1
  45371/18
 • Til rådgiver - Rapportudkast kommenteret
  29538/18
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af afrapportering
  29521/18
 • Svar på henv. 621-00870, Stenholt 14, Sønder Stenderup
  29457/18
 • Til rådgiver - Rapportudkast kommenteret
  29511/18
 • Til Kommunen og SKAT - Kopi af breve vedr. endelig V1 kortlægning på Fladet Losseplads i Nyborg
  28630/18
 • Til Skat og kommune - Kopi af breve vedr. endelig V2 kortlægning på flere matrikler omkring tidligere kommunekemi i Nyborg
  28445/18
 • Til firma Janssen-Cilag A/S SV: Tremfya 100 mg i Specialitetstaksten 15. januar 2018
  27976/18
 • Til praksis i Bramming: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  28507/18
 • Til HAderslev Kommune ang. Lindedal 22B, 6100 Haderslev
  27970/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens spørgsmål til afslutningsrapporten fra Åstvej 23, 7321 Gadbjerg
  29576/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  27863/18
 • Til Borger: Forureningssagen på Smedevænget 6a og 6b, Fredericia - lok. nr. 607-81087
  28580/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis
  28699/18
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om tilbagebetaling af egenbetaling
  28565/18
 • Til projekt: Opfølgning på møde
  29766/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for svar ang. dieselspild ved Klinkvej 23, 7323 Give
  27938/18
 • Til Varde Kommune: Tilbagemelding på Varde Kommunes tilbagemelding - vedr. svar på spørgsmål om tidligere El-værk på Tværgade 7, 6870 Ølgod
  29048/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for info vedr. Granlyvej 2, 5592 Ejby
  28288/18
 • Til kommunen - til orientering, endelig V2- afgørelse, Nyborgvej 40, 40A og 40B, 5853 Ørbæk
  28229/18
 • Til Vejle Kommune: Svar på mail ang. dieselspild ved Klinkvej 23, 7323 Give og forespørgsel
  27934/18
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune
  28741/18
 • Til Odense Kommune, Svar på telefonhenvendelse vedr. matrikel 1940 Odense Bygrunde (P-areal overfor Odeon)
  29705/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  28513/18
 • Til praksis i Billund: forklaring om åbne/lukke-regler og selektiv lukning
  27766/18
 • Svar sendt til Radio24syv
  27986/18
 • Til Varde Kommune ang. Grønningen, Blåvand
  29808/18
 • Høringssvar_ Udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
  27914/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  27916/18
 • til Nyborg Kommune - kopi af Varsel af kortlægning efter jordforureningsloven, Nyborgvej 6, Ullerslev
  29344/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg.
  29135/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  28672/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Bylderup Bov
  28730/18
 • til NIRAS Tillægskontrakt Partnerskabsprojekt pesticider
  29867/18
 • Til Odense Kommune - Kopi af afgørelse om at ejendom udgår inden kortlægning efter undersøgelse og oprensning - Svendborgvej 310, 5260 Odense S
  28988/18
 • Til ABC Lavpris, Videbæk ApS ang. Lindedal 22B, 6100 Haderslev
  28413/18
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, kvittering og manglende oplysninger matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  28023/18
 • Til COWI: Mangler ved budgetstatus
  46664/18
 • Til Læge - Korrespondance vedr. driftstilskud og bemanding af konsultation på Mandø
  45878/18
 • Til offentlig partner ang. projekt
  56949/18
 • Svar til Sundhedsstyrelsen: Anæstesiologi og Klinisk onkologi - bekræftelse på implentering af to tildelte funktioner.
  29706/18
 • Til Assens Kommune, Råstof, fremsendelse af ansøgningsmateriale
  201972/18
 • Accept af anmodning om forlængelse til d. 1. marts 2018
  181564/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  27951/18
 • Til SST: Indberetning vedr. maksimale ventetider, Region Syddanmark, december 2017
  45306/18

14. januar 2018

Indgående

 • Fra Ekstern aktør: mødemateriale
  37547/18

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Gulløkken 27, 5471 Søndersø.msg
  31446/18

13. januar 2018

Indgående

 • BILAG fra Odense Kommune - analyser.xls
  27456/18

Udgående

 • til Odense Kommune - SV_ Tværkajen 1 - Identificering af ukendte stoffer
  27459/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - Isgårdsvej 11, Odense
  27461/18

12. januar 2018

Indgående

 • - 20180111_111941.jpg
  26111/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse (lok. nr. 482-81135)
  32871/18
 • VS: VS: Aktindsigt vedr. Region Syddanmarks viden om patienttilfredsheden med behandling af lavt stofskifte
  53948/18
 • Ansøgning
  51362/18
 • Fra borger, Råstof, telefonopkald vedr. driften
  201762/18
 • Fra ecoplus: CLUSTERIX 2.0 Working Group Digitalization beskrivelse
  189453/18
 • Fra ecoplus: CLUSTERIX 2.0 Working Group 3D Printing beskrivelse
  189461/18

Udgående

 • Til entreprenøren, RÅSTOF, svar vedr. udkast matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  27243/18
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, høring vedr. råstofindvinding matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  27242/18
 • Til rådgiver - Ønske om tilbud på gentagelse af indeklima, plus enkelte nye poreluft på 443-00006
  27134/18
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast til moniteringsnotat
  27131/18
 • Til firma Chiesi SV: Information omkring et nyt lægemiddel til behandling af KOL
  26347/18
 • Til COWI: accept af tilbud, undersøgelse af installationer, Kobberbæksvej 75D, Svendborg
  45334/18
 • Til firma AstraZeneca A/S: Vedrørende ny indikation og dosis på Brilique
  26417/18
 • Til kommunen - Kopi af breve - Genfremsendelse af breve vedr. Gl. Donsvej 4a og 6, 6000 Kolding, pga. adressefejl i de første breve
  25564/18
 • Til Novartis Healthcare A/S: SV: møde
  25375/18
 • Til Orbicon: grundejerkontakt, Neversvej 63, Tommerup
  45375/18
 • Til virksomhed - Tak for svar inkl. status på sløjfning af boringer
  25219/18
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26945/18
 • Til Odense Kommune: RSD oplyser sagsbehandler
  25664/18
 • Til NIRAS: Kommentar til rapport
  26426/18
 • Til Odense Kommune: RSD oplyser hvem der er sagsbehandler
  25725/18
 • Til borger: Vedrørende borearbejde på Fr. d. 7's Gade 2A-B
  27275/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale for Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart, lok. 445-00004 - mail nr. 3
  27412/18
 • Til praksis i Billund: spørgsmål om selektiv lukning
  27091/18
 • Til Nybolig Erhverv: Svar vedr. Rørhaven 6, 7100 Vejle
  25924/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på forureningssagen fra Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart, lok. 445-00004
  27418/18
 • Til AstraZeneca: Vedrørende ny indikation og dosis på Brilique
  25961/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart, lok. 445-00004 - mail nr. 2
  27411/18
 • Til DGE. SV: Ejendommen Kolding Landevej 69, Fredericia
  26281/18
 • Til Vejle Kommune: praksis i Vejle åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26951/18
 • Til Læge - Bekræftelse på fortsat lukning under norm
  27746/18
 • Til læge - Forespørgsel vedr. ønske om fortsat lukning under norm
  27742/18
 • Til MOE: Kommentar til rapport
  26450/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale for Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart, lok. 445-00004 - mail nr. 6
  27415/18
 • Til Kolding Kommune Plan - spørgsmål vedr. sø og støjvold - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  25705/18
 • Til borger: Grethevej 19, Fredericia, Tilsagn om afværge efter værditabsordningen
  26862/18
 • Til praksis i Vejle: registrering af automatisk lukning
  25598/18
 • Til praksis i Agerbæk: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26846/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26122/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. udstykning af skoven ud mod Teglværksgade - en del af matr.nr. 369a Middelfart Bygrunde
  26830/18
 • Til Rambøll, vedr. teknologiudviklingsprojekt
  26319/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale for Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  27413/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale for Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart, lok. 445-00004 - mail nr. 7
  27416/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale for Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart, lok. 445-00004 - mail nr. 1
  27261/18
 • Til Varde Kommune: praksis i Agerbæk åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26857/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale for Gl. Slotsvej 16, 5500 Middelfart, lok. 445-00004 - mail nr. 5
  27414/18
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  27170/18
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26119/18
 • Til DMR: henv. vedr. matr. 1qy, Nyborg markjorder, og for 7ø, Nyborg bygrund
  25439/18
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  39603/18
 • Nyt budget
  25529/18
 • Afrapportering fra Region Syddanmark vedr. implementering af handlingsplan for kapacitets- og personaleanvendelse
  59212/18
 • Til myndigheder, RÅSTOF, høring vedr. råstofindvinding matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  27211/18
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, høring vedr. råstofindvinding matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  27172/18
 • Til nabo - videresendelse af profil - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  24938/18
 • Til rådgiver, Råstof, videresendelse af stjernehøringssvar
  188318/18
 • Til Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling
  97680/18
 • Til Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling
  97655/18
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, videresendelse af svar vedr. vandindvinding
  188320/18
 • Oplysninger vedr. kapellet
  25175/18
 • SV: Projekt karrierelæring i sciencefag - diabetes
  25478/18
 • Til rådgiver, Råstof, ang. faktura
  201520/18
 • SV: Projekt karrierelæring i sciencefag - diabetes
  239649/18

11. januar 2018

Indgående

 • Afrapportering og project reviews - Redegørelse for projektets status, maj-okt 2017.doc
  217815/18
 • Afrapportering og project reviews - Project review - VV.xlsx
  217848/18
 • Afrapportering og project reviews - Project review - SVØ.xlsx
  217811/18
 • Fra Banedanmark - Høring af VVM-redegørelsen for Ny bane til Billund
  251324/18
 • SV: Opfølgning på bestyrelsesmøde den 8. december
  24628/18
 • Fra leverandør
  23781/18
 • Oktober/november
  22263/18
 • Fra projekt: Slutrapport
  24213/18
 • Fra yder: Mail med ønske om lukning/åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26070/18

Udgående

 • Til virksomhed - Kan I bekræfte ejerforhold? - (Gl. Donsvej 6)
  25213/18
 • TIL ZOOMTEK: Version 033 - test
  23954/18
 • Til NTN: Udpegning af medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk
  23693/18
 • Til Advokat - Svar på aktindsigt vedr. Præstegårdsvej 5 og 7A, 6510 Gram
  21901/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. Faaborgvej 19A, 5854 Gislev
  21815/18
 • Til LAG Småøerne - udpegning af medlem og suppleant
  22298/18
 • Til Langeland kommune: Kopi af varsel om V2-kortlægning på Nørrebro 95, 5900 Rudkøbing samt bilag
  23791/18
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om rapport fra beredskabet og kort over brandstedet på Bøgevej 7, 7323 Give
  22113/18
 • Til praksis i Billund: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24812/18
 • Til LAG SØM - udpegning af medlem og suppleant
  22223/18
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af brev til grundejer ang. oplysninger om mulig forurening
  23765/18
 • Til ansøger: Vedr. ansøgning
  24860/18
 • Til LAG Fanø og Varde - udpegning af medlem og suppleant
  22116/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Kolding
  24889/18
 • Til Kogsgaard Miljø: Vedr. ejendommen J C Jensensvej 11, 6800 Varde, matr. nr. 1cz, Nordenskov By, Øse
  24837/18
 • Til Ejlskov Consult: Dokuementer vedr Rugvang 34, 5210 Odense NV, Matr. 7gh Pårup By, Pårup
  21805/18
 • Til borger: Kopi af Varsel om ændring af V2 kortlægning inkl Boligerklæring, Lejbøllvej 44
  22962/18
 • Til DGE: RSD kommenterer på undersøgelsesoplæg
  22729/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD har ingen bemærkninger til det udstedte påbud
  23547/18
 • Til LAG Sønderborg og Aabenraa - udpegning af medlem og suppleant
  22152/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24754/18
 • Til LIFA: Regionens udtalelse vedr. ustykning af skoven ud mod Teglværksgade - en del af matr.nr. 369a Middelfart Bygrunde
  23614/18
 • Til ansøger: Vedr. likviditet
  22357/18
 • TIl Danfoss: Anmodning om oplysninger vedr udledning af spildevand, Nordborgvej 81, Nordborg
  23645/18
 • Til Medicinrådet: Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft
  24291/18
 • Til LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø - udpegning af medlem og suppleant
  22273/18
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24320/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  24910/18
 • Til praksis i Billund: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24615/18
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24504/18
 • Til Borger: Præstegårdsvej 7100 Vejle, matr. nr. 5 dy Slelde, Skibet By
  24897/18
 • Til DMR ang. Damgade 32, Nordborg
  21999/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  32764/18
 • Til borger: Orientering om nye boringer
  28870/18
 • Til LAG SØM - udpegning af medlem og suppleant
  45942/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  56997/18
 • Til LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø - udpegning af medlem og suppleant
  45941/18
 • Til LAG Småøerne - udpegning af medlem og suppleant
  45940/18
 • Til LAG Sønderborg og Aabenraa - udpegning af medlem og suppleant
  45944/18
 • Til LAG MANK - udpegning af medlem og suppleant
  45943/18
 • Til FLAG Vestjylland - udpegning af medlem
  45948/18
 • Til LAG Haderslev og Tønder - udpegning af medlem og suppleant
  45945/18
 • Til LAG Billund og Vejen - udpegning af medlem og suppleant
  45947/18
 • Til LAG Fanø og Varde - udpegning af medlem og suppleant
  45946/18
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - praksishandel i Kolding
  24899/18
 • Til DMR: RSD oplyser hvem der er sagsbehandler på sagen
  23355/18
 • Til LAG MANK - udpegning af medlem og suppleant
  22169/18
 • Til Sønderbrog Kommune ang. Damgade 32, Nordborg
  21980/18
 • Til Billund Kommune: praksis i Billund åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24625/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  23764/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Sct. Nicolajs Gade 23-25, Ribe
  23615/18
 • Til advokat: svar vedr. henv om orienteringsbreve/varslinger, samt rapporter til grundejer Blæsbjerggade 1 mm
  21966/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24750/18
 • Til Billund Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24814/18
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om analyserapport i sagen fra Bøgevej 7, 7323 Give
  22066/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Kolding
  24909/18
 • Til borger - Svar på telefonhenvendelse - Hvor kan du søge om en supplerende undersøgelse efter værditabsordningen?
  23423/18
 • Til LAG Haderslev og Tønder - udpegning af medlem og suppleant
  22133/18
 • Til praksis i Varde: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24312/18
 • Til SKAT: Vedr. ejendommen J C Jensensvej 11, 6800 Varde - udgår af V1
  24808/18
 • Til FLAG Vestjylland - udpegning af medlem
  22043/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Orionsvej 7, Esbjerg
  23762/18
 • Til Ejlskov Consult: Dokumenter vedr 461-06323, servicestation, Rugvang 34, 5210 Odense NV, Matr. 7gh Pårup By, Pårup 2/2
  21806/18
 • Til Varde Kommune: Vedr. ejendommen J C Jensensvej 11, 6800 Varde - udgår af V1-kortlægningen
  24811/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny grænse for tilmeldte patienter
  23577/18
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  24512/18
 • Til Partnerskab for Østersøturisme - udpegning
  23748/18
 • Til LAG Billund og Vejen - udpegning af medlem og suppleant
  22080/18
 • Til NIRAS:Tilbagemelding og ønske om tilbud
  22291/18
 • til yder
  24875/18
 • til yder
  24844/18
 • til yder
  24809/18
 • til yder
  24885/18
 • til yder
  24869/18
 • til Borger afgørelse om kortlægning på V2 Trehøjevej 19 6818 Årre.docx
  24012/18
 • Til advokat - Svar på aktindsigt vedr. Præstegårdsvej 5 og 7A, 6510 Gram
  21867/18
 • Til projekt. anmodet om status
  89158/18
 • Til borger (E18) Svar på rykker - vi er forsinket - forureningsundersøgelse Elsesvej 18, Fredeicia
  107721/18
 • Til indvinder, Råstof, Kvittering for filer og fremsendelse af høringssvar
  201437/18
 • Svar til DR vedr. : Midtvejsstatus på forberedelserne ifm. omlægning til nyt grundbeløbsniveau og den særlige håndtering af tjenestemænd
  24261/18
 • Til Danske Regioner: Ambulance Syd: Områdelederne
  22687/18
 • Til Partnerskab for Østersøturisme - udpegning
  230509/18
 • VS: Ansøgning om korrektion til statslige meraktivitetspulje 2017 - ændring i bloktilskud
  24879/18
 • SV: Sager genoptager
  21970/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  25064/18
 • SV: Citat+artikeltjek
  25060/18

10. januar 2018

Indgående

 • Idékatalog for specialistrådgivning fra hospital til almen praksis.docx
  27444/18
 • Fra Medicinrådet: Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft
  23640/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen : Udkast til referat af 49. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe samt anmodning om forskningsrapporter
  59445/18
 • Fra ansøger vedr. projekt
  20487/18
 • Fra DXC: yder i Ribe lukket automatisk
  20511/18
 • LUP AKUT - PM og Nyhed
  177101/18
 • Fra:yder
  170754/18
 • Fra ansøger vedr. projekt
  124035/18

Udgående

 • Til STRING: Udpegning af observatør og suppleant til STRING
  21676/18
 • Til DialogForumNorden: Udpegning af medlem til DialogForumNorden
  21664/18
 • Til Nordsøkommissionen/CPMR: Udpegning af medlem og suppleant til Nordsøkommissionen og CPMR
  21654/18
 • TIL ZOOMTEK: Timeforbrug
  21607/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Udpegning af medlemmer til Region Sønderjylland-Schleswig
  21593/18
 • Adresseliste Regionsrådet 2018-2021.doc
  21594/18
 • Til DMR: vedr. gravearbejdet i felt 3, Østerbro 20A
  45353/18
 • Til Virksomhed - Svar på kommentarer til sløjfning og kortlægning - Gl. Donsvej 6
  25208/18
 • Til Kulturregion Vadehavet: Udpegning af repræsentant til politisk styregruppe for Kulturregion Vadehavet
  20410/18
 • Til DMR: svar til resultat af analyser på Østerbro 20A
  45352/18
 • Til Kulturregion Trekantområdet: Udpegning af repræsentant til den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet
  19833/18
 • Til Trefor - Orientering om afslutning af forureningsundersøgelse indenfor indvindingsopland til Østre Vandværk i Kolding
  18834/18
 • Til virksomhed - Orientering vedr. sløjfning af boringer
  18833/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  20642/18
 • Til Vejen Kommune: regionen ligger ikke inde med kopi tilladelse til slamdepot
  18791/18
 • Til lodsejer og indvinder - Kolding Kommunes svar og kommentarer til Elenas mail - råstofindvinding - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  20549/18
 • Sønderjyllands Symfoniorkester - medlem og suppleant til bestyrelsen
  19686/18
 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - indstilling af medlemmer og suppleanter til to regionale arbejdsmarkedsråd
  21716/18
 • Byg til Vækst - udpegning af medlem og suppleant
  19722/18
 • Til praksis i Ribe: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  20634/18
 • Til ERST: Revideret ansøgning
  21378/18
 • Til Nybolig: Aabenraa Landevej 146, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune, matr.nr. 10 Erlev, Gl. Haderslev
  21704/18
 • Til projekt: Kommentarer til revideret ansøgning
  20586/18
 • Det Syddanske EU-kontor - udpegning af medlemmer
  20287/18
 • Til ERST: Svar på spørgsmål vedr. ansøgning
  21370/18
 • Til ansøger: Svar vedr. startdato
  21255/18
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  19350/18
 • Til Franck Miljø- & Geoteknik: Accept af tilbud
  22162/18
 • Til ansøger: Referat - møde
  19323/18
 • Til indvinder, FMK og lodsejer RÅSTOF Meddelse om at Klagefrist udløbet og ingen klager indkommet
  37548/18
 • Til indvinder RÅSTOF Tilsynsnotat og henstilling Ridderstien
  27050/18
 • Til Tønder Kommune: svar på henv. om konsekvens af matrikulære ændringer, Nørregade 26, 6240 Løgumkloster
  21838/18
 • Til Geoboringer: Svar vedr. tilbud på borearbejde
  22154/18
 • Til Borger: Præstegårdsvej 7100 Vejle, matr. nr. 5 dy Slelde, Skibet By
  24892/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  37685/18
 • Til ERST: Svar på spørgsmål vedr. ansøgning
  125080/18
 • Til ERST: Revideret ansøgning
  125084/18
 • Til projekt: Kommentarer til revideret ansøgning
  125072/18
 • Til rådgiver, Råstof, Svar på spørgsmål fra lodsejer vedr. Skadeserstatning
  177551/18
 • Til Miljøstyrelsen. Råstof, Fremsendelse af info om råstofplan
  200514/18
 • Til rådgiver, Råstof, dialog om håndtering af adresser
  200986/18
 • Til rådgiver, Råstof, Svar på adressespørgsmål
  200595/18

9. januar 2018

Indgående

 • TIL DMP:Styregruppe beslutning angående Data Ud
  18725/18
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse vedr. Faaborgvej 19A, 5854 Gislev
  21813/18
 • Fra:yder
  24574/18
 • VS: Aktindsigt sag
  19846/18
 • Fra LIFA: Telefonhenvendelse vedr. lok. 445-55006, Jernbanegade 2e, 5500 Middelfart
  21706/18
 • Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU_EØS-lande samt ændring af vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016
  18062/18
 • Danmarks Statistik: Kontrakt om regional statistik for grønne varer og tjenester 2015
  17676/18
 • VS: Lokaler ved gigtforeningen
  17884/18
 • Udtalelse fra Regionsrådet til Statsrevisorernes beretning 05/2017
  16763/18
 • Fra borger - Telefonhenvendelse om jordforurening på Hågerupvej 46, 5600 Faaborg
  23417/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  37857/18
 • Orientering om LUP akut 2017
  177128/18

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. afslutning af undersøgelse på Gl. Donsvej 4a og 6, 6000 Kolding
  18832/18
 • Til Udbetaling Danmark: spørgsmål vedr. Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev, VDT/63681-95096
  45366/18
 • Til borger: Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev, udbetaling af beløb til græssåning
  45365/18
 • Til Rehabiliteringscenter for torturofre: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland
  18158/18
 • Til Solgaven: Udpegning af observatør til bestyrelsen for Solgaven, Vejle
  18146/18
 • Til Sct. Maria Hospice Center: Udpegning af medlem og suppleant til Sct. Maria Hospice Center
  18130/18
 • Til Hospice Sydfyn: Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Hospice Sydfyn
  18057/18
 • Til Hospice Fyn: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn
  17992/18
 • Til Hospice Sydvestjylland: Udpegning af medlem til bestyrelsen
  17956/18
 • Buskørsel 20. september 2018 (Besendal Busser)
  17736/18
 • SV: Henvendelse vedr. lok. 461-00055
  17555/18
 • SV: Henvendelse vedr. lok. 461-00055
  17554/18
 • Orientering om møde med projekt RFD-14-0003 "Smart Trolley"
  16855/18
 • Orientering om møde med projekt RFD-14-0003 "Smart Trolley"
  47636/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. Østersøvej 11
  16393/18
 • Til AMU-Fyn - udpegning af medlem til bestyrelsen
  17942/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Vejle
  18221/18
 • Jysk Linnedservice - repræsentanter til generalforsamlingen
  17757/18
 • Til Indvinder, råstof, Faktura for tinglysningsafgift
  17205/18
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. levering af tolkeydelser
  16734/18
 • til JordMiljø - SV_ nb - flygtige aromater C5-C10 kvalitetskriterie på 25 mg_kg - Sundbrovej 1 & 2, 5700 Svendborg
  16272/18
 • Til AMU-Vest - udpegning af medlem til bestyrelsen
  17852/18
 • Til Otto Chrestensen A/S - spørgsmål om efterbehandling og ny tilladelse - matr.nr. 59b Spandet -
  16865/18
 • Til Indvinder, råstof, Faktura for tinglysning
  17183/18
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. Afsluttende monitering, Kanaltårne, Stævnen 26-26, Vejle
  18293/18
 • Til borger ang. Astrupvej 44-46, Odence C
  17027/18
 • Til Skat: svar på henvendelse
  18250/18
 • Til FULDENDT ang. Havborgvej 8, 6710 Esbjerg
  17683/18
 • Til Gigtforeningen - genudpegning af medlem til repræsentantskabet
  17686/18
 • Til NIRAS: Materiale til næste fase
  16714/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar og kommentarer vedr. projektforslag til afværgepumpning i forbindelse med gødningsspild fra Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  17738/18
 • Til AMU-Syd - udpegning af medlem til bestyrelsen
  17919/18
 • Til Svendborg Kommune og SKAT: Orientering om V2 kortlægning af del af ejendommen Skolevej 8, Hesselager, lok. 479-81170
  17491/18
 • Til skat, svar vedr. Skovbakken 7, 5560 Aarup, Ejd.nr. 420-018644, matr.nr. 0021C, Hjærup By, Kerte
  17579/18
 • Til borger: Kopi af teknisk rapport, Brogårdsvej 72, Odense
  17944/18
 • Til Danske Regioner - indstilling af sagkyndige retsmedlemmer
  17779/18
 • Til Varde Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om tidligere El-værk på Tværgade 7, 6870 Ølgod
  18205/18
 • Til Designskolen Kolding: Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding
  16963/18
 • Til FynBus: Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for FynBus
  16568/18
 • Til UC Syddanmark: Udpegning af medlem til bestyrelsen for University College Syddanmark
  16638/18
 • Til Rosborg Gymnasium & HF: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF
  16730/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  20444/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  20473/18
 • Til Social- og Sundhedsskolen Syd: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd
  17132/18
 • Til Nationalparkrådet: Udpegning af medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet
  17845/18
 • Til Vadehavssekretariatet: Udpegninger af repræsentant til Vadehavsforums plenarforsamling og observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  17830/18
 • Til Givskud Zoo: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo
  17150/18
 • Til Naturturisme: Udpegning af tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S
  17773/18
 • Til Sydtrafik: Udpegning af medlemmer og suppleanter til Sydtrafiks bestyrelser
  16613/18
 • Til HF & VUC Fyn: Udpegning af medlem til bestyrelsen for HF & VUC Fyn
  16848/18
 • Til Social- og Sundhedsskolen Esbjerg: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
  16796/18
 • Til Syddansk Universitet: Udpegning af medlem til Syddansk Universitets repræsentantskab
  17037/18
 • Til Hospice Sønderjylland: Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland
  17928/18
 • Til Aabenraa Statsskole: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole
  16712/18
 • Til Kolding HF og VUC: Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalget ved Kolding HF og VUC
  16904/18
 • Til Foreningen Den Ny Opera: Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera
  17213/18
 • TIl IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa: Udpegning af medlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa
  16695/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole: Udpegning af medlem til Svendborg Erhvervsskole
  16666/18
 • Til Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum
  17175/18
 • Til VUC Syd: Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Syd
  16882/18
 • Til Social- og Sundhedsskolen Fyn: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn
  16788/18
 • Til Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen: Udpegning af medlem til bestyrelserne for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen
  16687/18
 • Til Vadehavssekretariatet: Udpegninger af repræsentant til Vadehavsforums plenarforsamling og observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  17828/18
 • Til Inspiring Denmark: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Inspiring Denmark
  17296/18
 • Til rådgiver, råstof, Svar vedr. faktura
  24822/18
 • Til praksis i Billund: vedr. selektiv lukket eller ej -
  27164/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  32749/18
 • til advokat Vedrørende Søndergade 69, Tranekær
  188816/18
 • Referat_Arbejdsgruppe d. 15.12.17 vedr. Børne – Ungeaftale
  16504/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  124028/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  124032/18
 • Til AMU-Syd - udpegning af medlem til bestyrelsen
  248264/18
 • VS: Baselinesag NPH - Særlig afregning NPH behandling på OUH - dagsordenspkt til Direktionen 150118.docx
  33244/18

8. januar 2018

Indgående

 • SV: Orientering LUP akut 2017
  177104/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Rapport AR-17-CA-00625587-01 vedr. 31.5000.56 Odense Kommune.msg
  37804/18
 • VS: Ændring af Praksisadresse og bi-navn - ydernummer 448338
  24828/18
 • Henvendelse fra Radio24syv
  27980/18
 • Fra Fredericia kommune: vedr. dokumentation Købmagergade 65, Fredericia
  56947/18
 • Fra PLO. Meddelelse vedr. praksishandel i Esbjerg
  14635/18
 • henvendelse : Faaborgvej 19,5854 Gislev - 9ag, Gislev By, Gislev, Faaborg-Midtfyn Kommune
  16217/18
 • Fra:yder
  24412/18
 • Mail med : Yder er lukket automatisk.
  16761/18
 • Fra Skat, ønsker oplysninger om Skovbakken 7, Årup
  17577/18

Udgående

 • SV: Henvendelse vedr. lok. 461-00214
  17580/18
 • Til rådgiver - Igangsætning af planlægning af sløjfning af boringer
  18794/18
 • Rettelse til afslag
  17100/18
 • SV: Henvendelse vedr. lok. lok. 461-00041
  17573/18
 • Afslag på ekstra bevilling
  17098/18
 • SV: Henvendelse vedr. lok. 461-00055
  17551/18
 • Til Nyborg Kommune og SKAT: Orientering om V2 afgørelse, Svendborgvej 51, 5853 Ørbæk
  13958/18
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af afrapportering
  26922/18
 • Til Rambøll: accept af udvidelse af undersøgelse, Vestergade 78
  44813/18
 • Til Læge - Driftshonrorar vedr. Regionslægen Tangevej
  45680/18
 • Afslutningstale på "Skab Broen"
  13025/18
 • Til Borger, Svar på høring ang, forurening, Hovedgaden 10, 6800 Varde
  46861/18
 • til Orbicon - SV_ Oplæg til frivillig undersøgelse Gartnerbyen (gammel GASA-grund) i Odense
  12847/18
 • Til Praksis - bekræftelse på kompagnons ophør pr. 31.01.18
  29007/18
 • Til læge - tak for et godt samarbejde
  29039/18
 • Til Geoboringer: Kvittering for tilbud
  22148/18
 • Til regionsrådet: Plancher fra workshop
  26650/18
 • Til Orbicon: Accept vedr. kerneboring
  31458/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  32740/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning af bygninger, Havnegade 12-14
  14968/18
 • Til vagtsekretariatet: opsigelse af vagtydernr. i Vejle Ø
  13421/18
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Algade 57, 5500 Middelfart - V2-kortlægning af en del af ejendommen
  16241/18
 • Til DGE: Vedr. manglende bilag til rapport over undersøgelse på Søndergade 51, 5591 Gelsted
  16671/18
 • Til DMR: Udbedring af huller i asfalt efter borearbejde
  17879/18
 • Til Modelflyveklubben Ellehammer Rc klub: Svar - partshøring vedr. indvinding af sand og grus
  15375/18
 • Til Assens kommune: RSD er enig i fremgangsmåden
  14485/18
 • Til Medicinrådet: Udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft
  15526/18
 • Til MST: høringssvar vedr. udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse og/eller oprensning af jordforurening ved Jetty 1
  15194/18
 • Til vagtlæge i Vissenbjerg: bekræftelse på opsigelse
  13745/18
 • Til vagtsekretariatet: opsigelse af vagtlæge fra Odense
  13307/18
 • Til Roche, svar vedr ny indikation på Alecensa (alectinib)
  15602/18
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Middelfartvej 143, Ore, 5400 Bogense
  15958/18
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. nedrivning af Ørstedsgade 26
  15562/18
 • Til BOrger, Pjece vedr. planer om oprydning/byggearbejde
  15600/18
 • Til vagtlæge i Vejle Ø: bekræftelse på opsigelse af ydernr.
  13418/18
 • til JordMiljø - SVAR_ om tingbogen og evt. ophævelse af kortlægning - Sundbrovej 1 & 2, 5700 Svendborg
  14009/18
 • Til Haderslev kommune ang: Lindedal 22B, 6100 Haderslev
  16095/18
 • Til Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  15560/18
 • Til BRF-kredit, mail vedr. Langholmvej 1, 5592 Ejby
  15599/18
 • Til vagtlæge i Odense: bekræftelse på afmeldelse
  13301/18
 • Til rådgiver, Råstof, svar på forespørgsel
  177263/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling
  16172/18
 • Til rådgiver, Råstof, foreløbigt svar på forespørgsel på adresser
  200495/18
 • Mail til Rambøll A/S med orientering om password
  152651/18
 • Mail til Niras A/S om sløjfning af boringer
  148962/18
 • mail til Rambøll A/S med orientering om gebyrer
  152594/18
 • Mail til Niras A/S om sløjfning af boringer
  148961/18
 • Til GEUS: SV: Fælles grundvand - WP2 forbrug
  16239/18
 • Odense Vest - Udkast Referat fra WP3-mødet den 8 dec. 2017
  16235/18
 • til VCS: Timeforbruget WP3 i 4. kvartal.
  16238/18
 • Mail til Niras A/S om videreførelse af undersøgelser
  67591/18

7. januar 2018

Indgående

 • Fra Museum Sønderjylland - nye vedtægter og bestyrelsessammensætning
  12941/18

5. januar 2018

Indgående

 • Spørgerunde 2, Moving Global Talent - 3. januar 2017.docx
  20535/18
 • Projektværktøjer bilag 2 3 og 4 MGT 5 version.xls
  20542/18
 • Kortlægning af regionernes udgående funktioner.docx
  12029/18
 • Telefonhenvendelse (lok. nr. 621-00870)
  11966/18
 • Kontraktbilag 3 - Tilbudsliste (Region Syd og Midt og Nord) Cochlear Final.xlsx
  10728/18
 • Kontraktbilag 1_Spm og svar.xlsx
  10725/18
 • ReSSI - 3rd steering committee meeting - agenda
  11212/18
 • Høring - Analyse af dobbeltdiagnosticerede (led i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ 3.1 om sammenhængende borgerforløb)
  11760/18
 • Annex 2 - Case Study Region of Southern Denmark.DOCX
  11426/18
 • rev. ReSSI_interim delivery_edit UCPH-B.docx
  11414/18
 • Annex 4 - Case Study Oeiras.docx
  11428/18
 • Fra borger: Dispensation, matr nr 6c Ågård, Ø. Starup
  10317/18
 • Kontraktbilag 5_Underbilag 5a Leveringsadresse liste 08.05.2017 04-80.xlsx
  10730/18
 • Fra DGE: BILAG 2: Rapport AR-18-CA-00626380-01 vedr. 17-0233 Algade 68, 5500 Middelfart
  13157/18
 • final agenda-Cph.docx
  11213/18
 • ESPON: ReSSI interim delivery - request for stakeholders' comments
  11181/18
 • Fra projekt: underskrevet accept af bevilling mv.
  11464/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket automatisk.
  10249/18
 • FW_ ReSSI Delivery 3 - report
  11424/18
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft
  11417/18
 • ReSSI_Delivery 3.docx
  11429/18
 • Høring over forslag til ændringer af Medicinrådets metoder
  10938/18
 • Fra ansøger: Revideret ansøgning
  11554/18
 • Annex 3 - Case Study Piedmont Region.docx
  11427/18
 • Annex 1 - Case Study Coventry.docx
  11425/18
 • Fra DGE: BILAG 1: Rapport AR-17-CA-00626379-01 vedr. 17-0233 Algade 68, 5500 Middelfart
  13150/18
 • Fra entreprenøren, RÅSTOF, ansøgning matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  23919/18
 • Fra entreprenøren, RÅSTOF, info om tidligere ansøgning, matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  23911/18
 • DR Syd: Anmodning om aktindsigt
  59635/18
 • Fra projekt: underskrevet accept af bevilling mv.
  187685/18

Udgående

 • Henvendelse vedr. lok. 461-00055, lok. 461-00041 og lok. 461-00214
  17506/18
 • henvendelse vedr. Stenholt 14, Sønder Stenderup
  11968/18
 • En sidste hurdle
  11787/18
 • Til Kolding kommune ang. Skamlingvejen 3-5, Kolding
  11480/18
 • Til borger ang. Søren Jessensvej 1 og 4a, Hejls.
  10024/18
 • Til EnergiNet - høring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  11597/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  10304/18
 • Til Realmæglerne: Kopi af kortlægningsbrev og boligerklæring, Røgerivej 1, Sønderborg
  12000/18
 • Til Realmæglerne: Udg brev vedr Røgerivej 1, Sønderborg
  12076/18
 • Til Syddansk Universitet - udpegning til SDUs repræsentantskab
  11944/18
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, tid med knusning matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  13782/18
 • Til Advokat Axel og Borre: Svar på henvendelse vedr. Stenløsevej 333, 5260 Odense S
  10734/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: SV: Vedr. væltet lastbil ved Vestkystvejen
  11635/18
 • Til Eigil Jensen A/S: Anmodning om opdateret efterbehandlingsplan i forbindelse med ansøgning om tillæg til gravetilladelse i Vandel
  11169/18
 • Til borger ang. Fynsgade 18, Sønderborg
  11853/18
 • Til borger ang. Nordstrandsvej 1A, 5953 Lohals
  10150/18
 • Til borger ang.Betonslam fra diamantskæring
  10713/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet den 8. januar 2018
  10654/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  10311/18
 • Møde med Region Syddanmark d. 11. januar
  10914/18
 • Møde med "Karrierelæring på tværs"
  10900/18
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  27857/18
 • Planlægning af arbejdsgruppemøde for samarbejdet omkring de tværfaglige rehabiliteringsteams
  136548/18
 • Planlægning af arbejdsgruppemøde for samarbejdet omkring de tværfaglige rehabiliteringsteams
  206772/18
 • til Clean VS: Slutevaluering We know how you grow...
  11754/18
 • Til rådgiver, Råstof, mail med ændringer til varslingsbrev
  103044/18

4. januar 2018

Indgående

 • Henvendelse vedr. lok. 461-00055, lok. 461-00041 og lok. 461-00214
  17575/18
 • Henvendelse vedr. lok. 461-00055, lok. 461-00041 og lok. 461-00214
  17500/18
 • Henvendelse vedr. lok. 461-00055, lok. 461-00041 og lok. 461-00214
  17570/18
 • Referat til Chefmøde 2 tirsdag den 02. januar 2018
  10903/18
 • Høringssvar til Det Gode Liv, 2016-2019, Region Syddanmark, fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
  7027/18
 • SV_ Udtræk vedr. hjemvendte og tilflyttere med en kompetencegivende uddannelse.
  9170/18
 • Dagsorden til Chefmøde 1 tirsdag den 02. januar 2018
  10907/18
 • Re_ SV_ Materiale til RUP konference
  8880/18
 • Mailkorrespondance med Esbjerg Kommune: Den Regionale Udviklingsplan
  8603/18
 • KKR kommentar til RUP
  8970/18
 • Mail fra CRT
  9178/18
 • Høringssvar fra Region Nord
  6950/18
 • Høringssvar fra Byregion Fyn
  6803/18
 • Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi fra Udvikling Fyn
  6813/18
 • Pris på roll ups
  8877/18
 • Mail fra Middelfart Kommune vedr. høring
  6987/18
 • Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein: Høringssvar til regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019
  7006/18
 • Re_ Arbejdspladser Aabenraa
  9168/18
 • test af kom 2011 til 2012.xls
  9179/18
 • Udtræk vedr. hjemvendte og tilflyttere med en kompetencegivende uddannelse.
  9169/18
 • Spørgsmål omkring LV
  8743/18
 • VS_ Scan from a Xerox WorkCentre
  8412/18
 • Materiale til RUP konference
  8878/18
 • Høringssvar fra Nordfyns Kommune
  6809/18
 • SV_ Spørgsmål om primo-ultimotabeller
  9180/18
 • Esbjerg Kommune Forvaltningens høringssvar
  6994/18
 • Fra Danbolig: "FORSP.: Henvendelse vedr. lok. 575-32030 - er frivillige undersøgelse udført?"
  10882/18
 • Schleswig-Holstein
  8404/18
 • Mail fra region sjælland t
  8390/18
 • kommentarer til RUP
  8406/18
 • Mail fra Sydvestjyllands kommuner
  8393/18
 • Questions regarding the conference in Vejle
  8734/18
 • Mail fra Esbjerg Kommune vedr. RUP
  8605/18
 • Mail fra Region Sjælland
  8435/18
 • mail fra Tønder Kommune
  8398/18
 • Mail fra Esbjerg Kommune vedr. Regionale Udviklingsplan
  8604/18
 • mail fra Tønder Kommune
  8396/18
 • Tønder Kommune_godkendt
  8397/18
 • vedr. rup materialer
  8875/18
 • Mail fra Billund Kommune
  8408/18
 • Region Sjælland RUP
  8392/18
 • Mail fra Svendborg Kommune
  8410/18
 • Mail fra Esbjerg Kommune
  8402/18
 • Region Sjælland RUP
  8391/18
 • Mail fra Region Sjælland
  8436/18
 • Mail fra Svendborg Kommune vedr. RUP
  8685/18
 • Mail fra Esbjerg Kommune vedr. RUP
  8606/18
 • Esbjerg Kommune
  8403/18
 • Stellungnahme
  8405/18
 • mail fra Fredericia Kommune
  8400/18
 • Mail fra Region Sjælland
  8389/18
 • mail vedr høringsfristen for Den Regionale Udviklingsplan
  8607/18
 • VS: Afmelding af ydernummer
  24880/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  157332/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  157342/18
 • VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2017
  202282/18

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: Version 032 - ejer driller fortsat
  9288/18
 • Til kommunen - Fremsendelse af oplysninger vedr. ethanol på kildegrund
  26920/18
 • Til Danske Regioner: Opdateret udkast til positionspapir vedr. stærke destinationer
  9165/18
 • Til Odense Kommune, Forespørgsel vedrørende Clip-renseri, Tarup Center, Rugvang 36 5210 Odense NV
  7031/18
 • Fra Praksis til leverandør vedr. prisftale vedr. levering af tolkeydelser
  8801/18
 • Til Borger: Vedr. anmodning om boligundersøgelse
  6233/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  7784/18
 • Til DGE ang. Bryndumvej 157, 6715 Esbjerg N
  5941/18
 • Til projekt: Vedr. slutrappportering
  7699/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  6547/18
 • Til projekt; bevillingsbrev og udbet. skema
  8922/18
 • Til Vejle Kommune: Svar på mail ang. dieselspild ved Klinkvej 23, 7323 Give og forespørgsel
  18269/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for svar ang. dieselspild ved Klinkvej 23, 7323 Give
  18304/18
 • Til Vejen Kommune: svar på spørgsmål vedr. ændring af afgrøde
  18783/18
 • Til forening, RÅSTOF, orientering om afgørelse matr.nr. 10 Stepping Ejerlav, Stepping
  7223/18
 • Til myndigheder og foreninger, RÅSTOF, orientering om afgørelse vedr. råstofindvinding matr.nr. 10 Stepping Ejerlav, Stepping
  7218/18
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, mail med tillæg til tilladelse matr.nr. 10 Stepping Ejerlav, Stepping
  7194/18
 • Til Franck Miljø- & Geoteknik A/S: Kvittering for tilbud
  22141/18
 • Region Syddanmarks bidrag til Danske REgioners RUP--evaluering
  9146/18
 • Evaluering RUP2 Region Syddanmark.doc
  9147/18
 • Evaluering RUP1 Region Syddanmark.doc
  9148/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  32722/18
 • Bilag 11.1 - Opgaveporteføljestyringsværktøj 13-12-17.xlsx
  229317/18
 • Bilag 11.2 - Årshjul for Følgegruppen for Behandling og pleje 2018.docx
  229318/18
 • Bilag 11.2 - Årshjul for Følgegruppen for Behandling og pleje 2018.docx
  229363/18
 • Opgaveporteføljestyringsværktøj 13-12-17.xlsx
  229362/18
 • Bilag 11.1 - Opgaveporteføljestyringsværktøj 13-12-17.xlsx
  229364/18
 • Opgaveporteføljestyringsværktøj 13-12-17.xlsx
  229319/18

3. januar 2018

Indgående

 • Afrapportering fra Grænsetrekanten
  252445/18
 • Dialog med pengeinstitut RÅSTOF Om ny garanti og aflysning af den gamle
  26557/18
 • VS: Afmelding af ydernummer
  24866/18
 • VS: Midtvejsstatus på forberedelserne ifm. omlægning til nyt grundbeløbsniveau og den særlige håndtering af tjenestemænd
  24231/18
 • Fra vagtlægen: anmodning om ændring fra cpr. til cvr.
  27875/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune - Nedrivning af Maritimkollegiet Kirkestræde 26A .msg
  5102/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Endeligt svar på ansøgninger vedr. to funktioner efter den ordinære specialeplans ansøgningsrunde - Anæstesiologi og Klinisk onkologi - bekræftelse på implentering
  5358/18
 • Afrapportering fra Grænsetrekanten
  5344/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune - CaseNo17-24109__299446-17_v1_Tilladelse til anlægsarbejde i forb. med nedrivning.DOCX
  5101/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune - VS Nedrivning af Maritimkollegiet.msg
  5106/18
 • fra Haderslev Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr 80Oksenvad Ejerlav, Oksenvad i Haderslev Kommune
  2792/18
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. ophør af ansat fysioterapeut.
  16894/18
 • Fra FysioDanmark Vejle vedr. opsigelse af ansat fysioterapeut.
  16949/18
 • VS: Aktindsigt, TV2 Nyhederne
  7904/18
 • Fra borger, Telefonhenvendelse - 410-81183
  15595/18

Udgående

 • Til Orbicon: Materiale om Boulevarden 13, lok nr 631-00002 og 631-02005
  5347/18
 • Til Realmæglerne: Henvendelse om Røgerivej 1, 6400 Sønderborg
  3462/18
 • Til Kolding Kommune: Anmodning om svar på tidl. henv. vedr. Bavnevej 14, 6580 Vamdrup
  2745/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. kvittering for afslutningsnotat vedr olieforurening på Åstvej 23, 7321 Gadbjerg samt forespørgsel efter oprensningsrapport
  2684/18
 • Til Borger: Vedr. anmodning om boligundersøgelse
  3182/18
 • Til LB forsikring: Vedr. skade
  2457/18
 • til Borger Afgørelse om V1 kortlægning Klodeparken 7 5464 Brenderup .docx
  5302/18
 • Til projekt: rykker for udfyldte dokumenter
  3053/18
 • Til Rambøll: Reminder - Manglende dokumentation for jordarbejder og analyser, "Skovbogård", Vinkelvej 9, Rødekro
  2930/18
 • Til Ejendomsmægler, EDC, svar på henvendelse omkring Vestervej 1, 6792 Rømø
  2491/18
 • Til borger: Svar på henvendelse, Købingsmarkvej 7, 6430 Nordborg
  5215/18
 • Til projekt; rykket for udbetalingsanmodning
  3020/18
 • Til Billund Kommune: Henv. vedr. manglende oplysninger på oprensning foretaget på Klinkvej 43, Vorbasse
  2903/18
 • Til projekt: kvitteret for modtaget oplysninger
  5352/18
 • Til Orbicon - anmodning om profil - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind - profil
  4680/18
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia
  3400/18
 • Til nabo - svar på spørgsmål om sø - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  3488/18
 • Til rådgiver - svar på henvendelse 3B, Palleshave, Gestelev
  5380/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse, Seest Bakke 57, 6000 Kolding
  2515/18
 • Til Svenborg Kommune: afgørelse efter jordforureningsloven; del af ejendommen Christiansmindevej 20a, 5700 udgår inden kortlægning
  3192/18
 • Til projekt; rykket for udfyldte dokumenter.
  3038/18
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Brovejen 101, 5500 Middelfart, Matr. 26m og 26aa Middelfart Markjorder - V2-kortlægning
  3230/18
 • Til Danbolig Odense: Svar på henvendelse, Ravnebjerggyden 101, 5491 Blommenslyst
  2452/18
 • Til Danbolig Odense: Svar på henvendelse, yderligere materiale, Ravnebjerggyden 101, 5491 Blommenslyst
  2991/18
 • Til Realkredit Danmark - Svar på henvendelse vedr. Slotsvej 19, Gram
  2798/18
 • Til kommunen - til orientering, endelig V1V2-kortlægning, Anemonevej 10, 6600 Vejen
  4522/18
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. V2-kortlægning af en del af Havnegade 4, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde
  3062/18
 • Til Rambøll: Kvittering for oplæg til forureningsundersøglese Ibæk Strandvej 23 og 25, Vejle
  3553/18
 • Til borger ang. Astrupvej 44-46, Odense C
  5234/18
 • Til borger - svar på spørsgmål vedr. kortlægning, Anemonevej 10, 6600 Vejen, journalnr.: 16/35924
  4084/18
 • Til GeoDania: Svar vedr. kortlægning, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  3558/18
 • Til projekt; Partnerskabsaftale til underskrift.
  5354/18
 • Til Odense Kommune: Høring af V1 og V2-kortlægning - Lok.nr. 461-90066 Victoriagade 40-44, 5000 Odense C
  5387/18
 • Til Home ang. Nordre Strandvej 19, 6731 Tjæreborg
  5694/18
 • Telefonnotat RÅSTOF Orerientering til Middelfart Kommune om status Ridderstien
  26605/18
 • Svar fra Stephanie Lose til Sten Slot - Horesta
  3042/18
 • Til projekt; rykket for udfyldte dokumenter.
  187684/18
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt bekendtgørelse
  152435/18
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopi af bekendtgørelse
  152387/18
 • Til borger og indvinder, Dialog om indvindings aktivitet
  103000/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Kvittering for ansøgning
  102853/18

2. januar 2018

Indgående

 • Henvendelse, Middelfart Kommune, ansøgningspulje
  100442/18
 • Henvendelse, Middelfart Kommune, ansøgningspulje
  100445/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Mail med ansøgning om tilladelse
  102431/18
 • Fra Assens kommune: Bilag - Notat i forb. med §8.docx
  12019/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  13017/18
 • Fra vagtlægen: mail med afmelding af vagtydernummer
  13402/18
 • Fra vagtlægen: Opsigelse af lægevagtydernummer
  13448/18
 • Fra Fredericia kommune: Udkast til tilladelse efter JFL §8, Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia.docx - 17-8853_v1_Udkast til tilladelse efter JFL §8, Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia.docx.DOCX
  2505/18
 • Fra Danske Regioner: Videndeling om sygehusbyggeri 2017
  2575/18
 • VS: Aktindsigt i tilskud til høreapparater
  3056/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  995/18
 • fra Fredericia kommune VS: [Sagsnr.:17/6080] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Skansevej 52, 7000 Fredericia - RE Vedr. dokumentationsrapport vedr. fjernelse af olietank på Skansevej 52.msg
  2008/18
 • Fra borger: Aktindsigt i Jordforurening på 571-47001
  621/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. januar 2017
  1824/18
 • fra fredericia kommune VS: [Sagsnr.:17/6080] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Skansevej 52, 7000 Fredericia - Dokumentationsrapport vedr. fjernelse af olietank.msg
  2012/18
 • HØRING_ Undersøgelse af danske myndigheders behov for Galileo's Public Regulated Service (PRS) - Frist 1. februar 2018
  1116/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  1199/18
 • fra fredericia kommune VS: [Sagsnr.:17/6080] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Skansevej 52, 7000 Fredericia - Re Opgravning af to olietanke på Skansevej 52.msg
  2007/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af yderligere midler
  39/18
 • Til borger: Ringegade 8, 5450 Otterup - lokalitet nr. 480-81030
  1201/18

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: Version 031
  2331/18
 • Til: Billum Vognmandsforretning: Anmodning om kort med angivelse af placering, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  921/18
 • Til borger ang. Grønningen, Ho, Varde Kommune
  2259/18
 • Til Vand og Affald: afregning afledningsafgift
  171/18
 • Til udbetaling danmark: Svar vedr disponeret beløb, matr 10F Vejstruprød by, Vejstrup
  541/18
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  1287/18
 • Til COWI: Ønsker ny opdateret tidsplan
  694/18
 • Til MiljøForum Fyn - bekræftelse
  750/18
 • Kommunemeddelelse - Selektiv lukket for tilgang af patienter
  1221/18
 • Svar til borger vedr. kulturpuljen
  776/18
 • Til Petersen Tegl A/S: Anmodning om efterbehandlingsplan til asøgning om tilladelse til råstofgravning på matr. 212, 652,718 samt 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  59/18
 • Til borger: 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl. - mail 3 af 4
  633/18
 • Til ejendomsmægler, råstof, Aflysning er trådt i kraft
  543/18
 • Til borger: 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 2 af 4
  632/18
 • Til borger: Vedrørende Søndergade 14, Toftlund - lokalitet: 525-10017
  1017/18
 • Til borger: 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 4 af 4
  647/18
 • Til Praksis - Vedr lukning af tilgang til praksis -
  1211/18
 • Til Kogsgaard Miljø A/S: Kvittering for notat vedr. oprensning af olieforurening på J C Jensensvej 11, 6800 Varde
  1935/18
 • Til borger: 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 1 af 4
  628/18
 • Til nabo - skitse placering af sø - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  943/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af kopi af afgørelsesbrev om at en del af Harndrup Holme 17, 5463 Harndrup V1-kortlægges
  2156/18
 • Til Campus Vejle: vedr. På forkant med mistrivsel
  1913/18
 • til borger afgørelse om Skansevej 52 7000 fredericia udgår af kortlægning .docx
  2291/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. tilbagemelding på sag om oprensning af dieselforurening fra havareret lastbil på E20
  1087/18
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning II, Lundgaardsvej 9, 6400 Sønderborg.msg
  3133/18
 • Til borger: vedr. 617-00004, 51b Bjerlev By, Hvejsel
  13031/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. kvittering for afgørelse om ikke-påbud, efter oliespild på Staurbyskovvej 6, 5500 Middelfart
  16743/18
 • Til Vandcenter Syd, Budget 4. kvartal 2017
  2183/18
 • Til Odense Kommune,Budget 4. kvartal 2017
  2170/18
 • Budget 4. kvartal 2017
  2162/18
 • Til Odense kommune Budget 4. kvartal 2017
  2165/18
 • Budget 4. kvartal 2017
  2155/18
 • Til GEUS. Budget 4. kvartal 2017
  2177/18
 • Svar til DJØF: Tilbagemelding omkring resultatløn [djoef-Id:1416243]
  2263/18
 • Ny netservice aftale
  2193/18
 • SV: Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-01-2018 06:55:09
  164/18

31. december 2017

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Kapelvej 1, 5750 Ringe.msg
  3097/18

29. december 2017

Udgående

 • Til mødekredsen - Endelig referat af møde den 21-11-2017 for de Regionale PKO-koordinatorer
  3366/18

22. december 2017

Indgående

 • VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2017
  218276/18
 • DUT-høring af lovforslag til ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og komitéloven
  454044/17
 • Høring_ Udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
  454023/17
 • Fra vagtlægen: anmodning om opsigelse af vagtydernummer
  453921/17
 • Fra Ekstern Aktør: mødemateriale
  454278/17
 • SV: Evalueringsoplæg - EUD Student
  2803/18
 • Fra Økonomi- og indenrigsministeriet: Orientering om ændringer i lov om kommunernes styrelse, regionsloven og gebyrloven, der træder i kraft den 1. januar 2018 (ØIM Id nr.: 507885)
  25992/18
 • Til COWI: kommentar til udkast til moniteringsnotat, monitering 9, Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg
  45332/18
 • SV: Evalueringsoplæg - EUD Student
  210087/18

Udgående

 • Til Orbicon: Materiale på vej i uge 1 2018
  454702/17
 • Til Mægler: Materialet forventes klar i uge 1
  454698/17
 • Til Rambøll: SV: Odensevejens Losseplads - resultater af nye boringer
  454607/17
 • Spørgerunde 2, Moving Global Talent
  454351/17
 • Referat_15.12.17_Følgegruppe for økonomi, kvalitet og effekt
  454318/17
 • Referat_15.12.17_Følgegruppe for økonomi, kvalitet og effekt
  136745/18
 • Til Go'on: Svar på opfølgning på mail fra 21/11, Go'on Skårup
  454321/17
 • Til DGE: Historisk materiale på 430-81604
  454113/17
 • Til DMR: spm til faktura fra Frisesdahl, Kelstrup Strandvænge 1
  45360/18
 • Kommunemeddelelse - Vejen Kommune - Praksishandel i Rødding
  453982/17
 • SOR, PLO, DAK-E og Indkøb - Vejen Kommune - Praksishandel i Rødding
  453980/17
 • Til Praksis - bekræftelse på ny kompagnon
  453983/17
 • SOR, PLO, DAK-E, Indkkøb - Ansættelse af læge i Odense
  453580/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge
  453581/17
 • Til Praksis - Ansættelse af læge
  453582/17
 • til DR Syd: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  454292/17
 • Til Miljøstyrelsen: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - j.nr. 020-00218
  454790/17
 • Til Rambøll, vedr. Vestergade 7, Svendborg
  454438/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr tilføjelse til eks tilladelse, mstr nr 456 Blans, Sønderborg
  454327/17
 • Til Sønderborg Kommune: Rykker for for svar på forespørgsel om Storegade 13a, Broager, matr nr 43 Broager
  454246/17
 • Til Shell: orientering om udbud undersøgelse af vestlige del af Havneterminalen, Fredericia
  453761/17
 • Til DGE ang. Bryndumvej 157, 6715 Esbjerg N
  454426/17
 • Til Kolding Kommune: Yderligere spørgsmål vedr jordtilførsel, Eltangvej, Kolding
  454219/17
 • Til Vejle Kommune og VejleMuseerne, RÅSTOF, mail med høringsmateriale matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  454189/17
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail med følgebrev og udkast matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  454182/17

21. december 2017

Indgående

 • Fra DGE: Henvendelse om undersøgelsesoplæg
  453203/17
 • Region Syd - 20-12-2017.potx.pptx
  51042/18
 • Region Syd - 20-12-2017.potx.pptx
  30339/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  45268/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  45292/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  45254/18
 • Fra VHS - God jul status over 10 med væksthuse i DK
  450880/17
 • Fra Praksis til Benefit Søndersø vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  452915/17
 • Fra Borger: Bilag - Oversigtstegning med placering af maskiner
  451720/17
 • Høring - NIR Håndhygiejne 2. udgave 2017
  453033/17
 • Fra Praksis til Klinik for fysioterapi, Sønderborg vedr. ansættelse af fysioterapi.
  452575/17
 • Fra Borger: Bilag - oversigt over kommende byggefelt
  451757/17
 • Fra DGE ang. Bryndumvej 157, 6715 Esbjerg N
  453798/17
 • Fra Rambøll på vegne af Vejle Kommune: BILAG 1: Bemærkninger til oplæg vedr. Ibæk Strandvej 19a-19c, Franck 2017-11-20
  2282/18
 • Fra Rambøll på vegne af Vejle Kommune: BILAG 2: Bemærkninger til oplæg vedr. Ibæk Strandvej 21a-21e, Franck 2017-11-29
  2283/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 1:§8-tilladelse Nygade 5 5500 Middelfart
  2587/18
 • Opsigelse af Aftale om erhvervskort
  21263/18
 • Kontraktbilag 5_Underbilag 5a Leveringsadresse liste 08.05.2017 04-80.xlsx
  10752/18
 • Kontraktbilag 1_Spm og svar.xlsx
  10747/18
 • Kontraktbilag 3 - Tilbudsliste (Region Syd og Midt og Nord).XLSX
  10750/18
 • VS: Svendborgs Kommuneplan 2017-2029 er vedtaget
  6884/18
 • VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2017-2029
  6859/18

Udgående

 • Til Ejendomsmægler: Røgerivej 1, Sønderborg - er det den rigtige sag?
  453245/17
 • Til nabo - oplysning om søbeskyttelseslinje - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  452877/17
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Åbent for tilgang af patienter
  453177/17
 • Til 5 rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse på Shell Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  452740/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune : §8-høringssvar for Industrivej 17, 5750 Ringe, matr. 19v, Sødinge By, Ringe, lok.nr. 430-81467
  452729/17
 • til Niras SV: Udkast referat til statusmøde.
  451999/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD efterspørger oplysninger omkring oprensningen
  452129/17
 • Til regionerne: Et nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud
  452677/17
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Åbent for tilgang af patienter
  453059/17
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  450799/17
 • Til Udvikling fyn. Tilsagn om tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projekt ”Center for svejsning af kollaborative robotter” 17/37814
  451687/17
 • Til ejendomsmægler, råstof, Status på aflysning
  453029/17
 • til DGE svar sløjfning af boringer Søndergade 69
  452052/17
 • Til Judica Advokaterne - fremsendelse af mail fra Aabenraa Kommune - matr.nr. 121 og 213 Nybøl, Hjordkær
  450470/17
 • Til projekt: Vedr. ny partner og projektforlængelse
  452435/17
 • Til Svendborg Kommune: Odensevej 26
  450688/17
 • Til Borger: RSD ændre ikke kortlægningen men der kan gives en §8-tilladelse til byggeri
  451864/17
 • Til Tønder Kommune og Bedsted Olie: Varsling om kortlægning efter jordforureningsloven, Østervirke 3, Løgumkloster
  452186/17
 • Til 5 rådgivere: /Ref. 1/ til udbudsmaterialet Shell Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  452889/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  450733/17
 • Til Odense kommune og DMR: Orientering om lokalisering af projektområde på Vesterbro 15a, 19, 23 samt 27-33, 5000 Odense C
  452841/17
 • Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - praksishandel i Brenderup
  450839/17
 • Til nabo - svar på høringssvar - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  450658/17
 • til Odense Kommune - Evt. vilkårsopfyldelse?_ jf. tidligere §8-tilladelse. Risingsvej 47_Petersmindevej
  450999/17
 • til DGE svar sløjfning af boringer Kædebyvej
  452056/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  454729/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på overdragelse af ledig kapacitet
  452203/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Brenderup
  450836/17
 • Til Assens Kommune: Resultat af undersøgelsesboring Old Gyde
  453139/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  450809/17
 • Til DMR: RSD spørger til status på sagen
  452227/17
 • Til borger: svar på spm Forurenet jord - Bredsten Landevej 58
  451497/17
 • Til kommune: gensendelse af rapporter + ftp-server
  452212/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af ubesat kapacitet i Haderslev
  452761/17
 • Til praksis i Gesten: anvisning på mere korrekt indsendelse af honorarkrav
  451564/17
 • Til Alfred Nielsen A/S - videresendelse af høringssvar - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  450648/17
 • Til Svendborg Kommune: Udkast til svar på mail af 19. december
  452284/17
 • Til borger - dialog om kortlægningsomfang - Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  581/18
 • Til Det Blå Gymnasium - Tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje
  650/18
 • Til Varde Gymnasium - Tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje
  642/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  454731/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  454704/17
 • til parter, råstof, tilladelse, matr. nr. 80 Oksenvad Ejerlav, OKsenvad i Haderslev Kommune
  453788/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  454708/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  10036/18
 • Til projekt: Vedr. ny partner og projektforlængelse
  10087/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  10038/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  10043/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  10042/18
 • Til projekt: REM-tilsagn
  20250/18
 • Vanguard Initiative
  3312/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  59604/18
 • Til regionerne: Et nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud
  37621/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  157252/18
 • Til DRU medlemmer: Forslag til DRU studietur til Bruxelles 28. februar til 2. marts
  174196/18
 • Til Fadl. : Sag om manglende bidrag til FADL for sygeplejevikarer og ventilatører
  453320/17
 • Til Sct. Knuds Gymnasium: vedr. Gastrolab
  451897/17
 • Til projekt: REM-tilsagn
  205030/18

20. december 2017

Indgående

 • Høringsnotat fra Lægemiddelstyrelsen: Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen
  450625/17
 • Fra Borger: Bilag til mail - billede af bygningstegning
  448811/17
 • Fra:yder
  448402/17
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Endeligt svarbrev vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktion vedr. prostatakræft
  450360/17
 • Fra projekt; slutrapport SCF_1.docx..docx
  450258/17
 • Fra projekt: Vedr. partnerkreds
  449934/17
 • Fwd: VS: Vedr. Region H's brug af fingeraftryk ved bloddonation, j.nr. 2014-632-0081
  447547/17
 • Fra Fredningsnævn - spørgsmål til e-amail adresse ved oerienteringer mv
  450316/17
 • Fra Fredningsnævnene- Svar på forespørgsel af 19. oktober 2017 om inddragelse af regionen ved behandling af fredningssager
  450311/17
 • Fra speciallæge i Vejle: spørgsmål til returregninger
  448328/17
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  448489/17
 • Anmodning om kopi af regionernes høringssvar på udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger
  450086/17
 • Fra Generalkonsulatet i Flensborg: Vedr. samarbejde
  3835/18
 • Fra projekt: Vedr. partnerkreds
  10092/18
 • Mail fra SVS - forslag til anvendelse af midler til den ældre medicinske patient
  11956/18
 • Telefonnotat RÅSTOF Ridderstien snak med Kai Andersen A/S om jordtip
  26548/18

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af orienteringsbreve vedr. resultater af forureningsundersøgelser - Vestergade 34, 7100 Vejle
  450445/17
 • Til Ejerforeningen - Kopi af breve vedr. orientering om resultater fra forureningsundersøgelse.
  450444/17
 • FRA Rsyd: Referat at RIT-projektgruppemøde
  450229/17
 • Til VisitDenmark: SV: Spørgsmål vedr. offentlig koordinering af markedføring i udlandet
  449572/17
 • Til VisitDenmark: SV: Spørgsmål vedr. offentlig koordinering af markedføring i udlandet
  13855/18
 • SV: RSD deltagere: Invitation til workshop om specialiseret rådgivning fra hospital til almen praksis
  449467/17
 • FØKE_Godkendelse af referat +status til DAK
  448999/17
 • FØKE_Godkendelse af referat +status til DAK
  136746/18
 • Afklaring af privat medfinansiering
  449088/17
 • Referat_30.11.17_arbejdsgruppe for samarbejdet omkring tværfaglige rehabiliteringsteams.
  448286/17
 • Referat_30.11.17_arbejdsgruppe for samarbejdet omkring tværfaglige rehabiliteringsteams.
  206769/18
 • Til Borger: Fremsendelse af rapporter
  448326/17
 • Indberetning i henhold til bekendtgørelsen om oplysningspligt i patienterstatningssager - december 2017
  448122/17
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449474/17
 • Til borger - svar på sp om yderligere prøvetagning, Elvedgårdsvej 27, veflinge
  450347/17
 • Til PLOP, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Årslev
  450349/17
 • Til Borger: Billede har ikke høj nok opløsning til at det kan bruges
  448814/17
 • Til Udbetaling DK: Svar vedr. egenbetaling
  447765/17
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Praksishandel i Årslev
  450352/17
 • Til borger ang. Dronning Dagmars Vej 5b, Ribe
  447597/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD mangler yderligere oplysninger for at justerer kortlægningen
  448093/17
 • Til borger - mail incl ønsket teknisk rapport - Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  450274/17
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449463/17
 • Til Borger: Ejendommen er omfattet af VTO
  448067/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  448050/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Kildeholmvej 4 og 4B, 5250 Odense SV
  450186/17
 • Til Rambøll. Kolding Landevej 69, Brørup spøger stadig
  449828/17
 • Til Aagaard Advokater: fremsendelse af kopi af afgørelse, Stationsvej 8, Ringe
  447504/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Dronning Dagmars Vej 5B, 6760 Ribe.msg
  450295/17
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  448102/17
 • Til Rigsarkivet. Bestilling af akivalier fra e-arkiv 8-76-5-607-1-92
  449855/17
 • Til ERST: Godkendelse af anmodning om projektforlængelse
  450835/17
 • Til Tønder Kommune: suppl. spørgsmål, Harres 36, 6261 Bredebro
  448728/17
 • SV: Høring - Den Nationale Rekommandationsliste for farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter
  447733/17
 • Region Syddanmarks svar til høring over udkast til nye bekendtgørelser og ny vejledning som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016_161
  448983/17
 • Til Kolding Kommune ang. Adelgade 13, Kolding
  448890/17
 • Til ansøger: Vedr. ansøgning
  449205/17
 • Til Europa Energy, Solceller i råstofgraveområde ved Birkende
  447726/17
 • Til COWI: Vedr. nedtagning af solcelle anlæg
  447251/17
 • Til Aabenraa Kommune ang. Skovparken 2, 6200 Aabenraa.
  449079/17
 • Til Vagtchefen - Afmelding af vagtydernumre og praksishandel i Årslev
  450350/17
 • Til borger - regionen undersøger ikke yderligeere - Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  450399/17
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449439/17
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449431/17
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar på spørgsmål vedr. projekt
  448948/17
 • Til høringsparter - Svar på høringssvar vedr. påtænkt råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  448545/17
 • Til Erhvervsstyrelsen: Vedr. projekt
  449129/17
 • Til lodsejer - svar på mail om oplysninger om dige - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev (Etape 3)
  447300/17
 • Til borger ang. Dronning Dagmars Vej 5b, Ribe
  447581/17
 • Til COWI: Ønsker tilbud på 2018 monitering
  449255/17
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, orientering om afgørelse matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  450255/17
 • Risikobaseret tilsyn, høringssvar målepunkter 2018 RSYD
  448854/17
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  450325/17
 • Til ansøger, RÅSTOF, screeningsafgørelse matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  449409/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  454701/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  10044/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Vedr. projekt
  15656/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  32051/18
 • SV: Anmodning om eksempler og bemærkninger på anvendelse af gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet
  450314/17
 • Borger: Svar på aktindsigtsanmodning
  450853/17
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar på spørgsmål vedr. projekt
  125052/18
 • Til Slesvig-Holsten: Vedr. møde
  126371/18
 • Til Slesvig-Holsten: Vedr. møde
  126481/18
 • Til rådgiver, Råstof, Forespørgsel om en evt. forlængelse af kontrakt
  84100/18
 • Til FOA: Ambulance Syd: Grundaflønning af områdeledere.
  109883/18
 • Overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg - final.docx
  168560/18
 • Til ERST: Godkendelse af anmodning om projektforlængelse
  156632/18

19. december 2017

Indgående

 • FVI Dagsorden 08012018 kommunikation og markedsføring.docx
  28325/18
 • Projectform for january meeting.pptx
  28327/18
 • Event report template for FVI funded events.docx
  28326/18
 • Fra Billund Kommune: vedr. kassation af valgmateriale
  27107/18
 • Servicemeddelelse. Kommuneplan 2017-2029 er endelig vedtaget og offentliggjort - nmrk_hoved_udsigt_i_verdensklasse_cfl_groengraa_RGB_160x80px_c23105cd-35fe-4241-8140-7db6a218afb1.png
  2541/18
 • Høring over udkast til nye bekendtgørelser og ny vejledning som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016_161
  446090/17
 • Høring over udkast til nye bekendtgørelser og ny vejledning som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016_161
  448971/17
 • Fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - indstilling af medlemmer og suppleanter til de regionale arbejdsmarkedsråd
  445878/17
 • Fra DXC: praksis i Fredericia lukket automatisk
  445283/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  447673/17
 • Fra DR Syd: Anmodning om aktindsigt
  453209/17

Udgående

 • Til Go'On: Analyseresultater
  446397/17
 • Til DMR: Opstartsmøde med entreprenør på Østerbro 20A, Søby, Ærø
  445358/17
 • Til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Enghavevej 17, Varde
  445487/17
 • afklaring af partneres lønudgifter
  449078/17
 • Til rådgiver - Accept af tilbud på sløjfning af boringer
  27123/18
 • SV: Høring over 3 bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse - Høringssvar vedrørende tre bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse fra Region Syddanmark.docx
  446664/17
 • Til Danske Regioner: Høring over 3 bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
  446662/17
 • Vedr. "Barselspuljen 2017 - årsafslutning"
  40147/18
 • til Eksterne Aktører: vedr. møde
  46963/18
 • Til Ekstern Aktør: vedr. opfølgning på møde
  46967/18
 • Til speciallæge i Vejle: svar på henvendelse om returregninger
  448345/17
 • Til grundejer: Vedrørende kompensation for boring på Sømarksvej 31 i Søndersø
  450759/17
 • Til grundejer: Boring i Søndersø
  450752/17
 • Til Borger: RSD oplyser at der umiddelbart gerne må bygges men kommunen skal kontaktes
  445244/17
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi til orientering, varsling af V2-kortlægning, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  445819/17
 • Underskrevet kontrakt Wasteland
  446082/17
 • Til ejendomsmægler, vedr. Stevneskovvej 39D, 5700 Svendborg
  445938/17
 • Til Kreditforeninge - Svar på henvendelse om jordforurening lokalitetsnr. 537-10041 og 540-81305 - del 3 (Sagsnr.:09/14863]
  445398/17
 • Til DGE: RSD beder om yderligere supplerende boringer
  446509/17
 • Fra Praksis til tolkeleverandør vedr. prisaftale
  445169/17
 • SV: pillemisbrug
  444934/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  445366/17
 • Til parter - meddelse om ingen klager i klageperioden - matr.nr. 12a og 12e Veerst -
  444695/17
 • Underskrevet kontrakt videreudvikling af turismesamarbejde
  446120/17
 • Til Nordfyns kommune: RSD har ingen kommentarer til det varslede påbud
  445821/17
 • Til Veflinge Vandværk: Orientering om forurening på Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  445855/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  445440/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding på anbefalinger
  446135/17
 • Til Boligforeningen Faaborg-Midtfyn: Kvittering for boliganmodning, Østre Ringvej 22-24, 5750 Ringe.msg
  445435/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  445013/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding på anbefalinger
  445387/17
 • Til Tønder Kommune: spørgsmål til oprensning, Harre 36, 6261 Bredebro
  445644/17
 • Til Emballagegruppen vedr. tryk af stemmesedler
  446659/17
 • Til Svendborg kommune: RSD er usikre på hvad det er kommunen efterspørger et svar på
  445464/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Egtved
  445623/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  445302/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  445496/17
 • Til Kreditforening - Svar på henvendelse om jordforurening lokalitetsnr. 537-10041 og 540-81305 - del 2 (Sagsnr.:09/10974)
  445778/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev vedr. Praksishandel i Egtved
  445612/17
 • VS: Kontaktpersoner vedrørende apoteksordning
  445635/17
 • Til Odense Kommunes - kommentarer til deres høringssvar - Kildeholmvej 4 og 4B, 5250 Odense SV
  445039/17
 • til DGE : Pulje 54: økonomioversigt pulje 54 geogis og sløjfninger af boringer
  446588/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionenes bemærkninger til afgørelse om ikke-påbud i sagen om pesticidspildet på Varbjergvej 31 5464 Brenderup
  444627/17
 • Til Kreditforening - Svar på henvendelse om jordforurening lokalitetsnr. 537-10041 og 540-81305 - del 1 (sagsnr. 07/4520)
  445760/17
 • Til Vejen Kommune - ingen klager i klageperioden - matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  444697/17
 • Til Kolding kommune. Kløvkærvej 10-16, 6000 Kolding. Udgår inden kortlægning.
  446373/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på spm vedr udstykningssag,. matr.nr. 360 og 5601e Sønderborg, Sønderborg Kommune
  446195/17
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  445298/17
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  445284/17
 • Til Dampa ApS ang. Højeløkkevej 4a, 5690 Tommerup
  445255/17
 • Til Vagtchefen - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Egtved
  445610/17
 • Til grundejer - resultat af undersøgelser først i det nye år - Grethevej 1, Fredericia
  445226/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  8932/18
 • Oversigt_garantiklinikker_November_17.docx
  48059/18
 • Til FaDL.: Sag om manglende bidrag til FADL for sygeplejevikarer og ventilatører
  446139/17
 • Til OUH og Psykiatrien: Sag om manglende bidrag til FADL for sygeplejevikarer og ventilatører
  446291/17
 • Til Slesvig-Holsten: Vedr. møde
  126124/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  124024/18
 • Til Kommunen : Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tigang af gruppe 1-sikrede
  444878/17
 • til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2018
  444872/17
 • Underskrevet kontrakt videreudvikling af turismesamarbejde
  252442/18

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |