Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

11. juni 2019

Indgående

 • Betingelse for deltagelse - svarskrivelse.pdf
  254380/19
 • Indsigelse mod udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  254378/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. møde og læsning matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254085/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, klagen trækkes tilbage matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254083/19
 • SV: GeoGIS udtræk for DPC / hele landet / Kan du hjælpe?
  253100/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Dispensation til nedtagning af dige adresseret til nabomatrikel 11d Kjelst By, Billum
  254211/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med dispensation til nabomatrikel 11d Kjelst By, Billum
  254210/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Kortbilag digedispensation til nabomatrikel 11d Kjelst By, Billum
  254213/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med ny dispensation til nedtagelse af dige matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  254192/19
 • Fra Varde Kommune, Kortbilag til digedispensation matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  254193/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, supplerende matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254074/19
 • Ændring i Fysioterapi praksis - 20. juni 2019
  253422/19
 • Fra Odense Bys Museer: svar Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  254363/19
 • Aktindsigt klimaterapi
  254106/19
 • Refusion for Servicejob
  252263/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til udluftningsdræn, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  252824/19
 • SV: Region Syddanmarks svar på høring over evaluering af Medicinrådet
  253005/19
 • Vejledning investigatorinitierede protokoller
  253327/19
 • Fra Vejle Kommune: Boulevarden 36, 7100 Vejle - oprensningsnotat
  252324/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse efter miljøvurderingsloven (ikke vvm pligt), Hedegårdsvej 8, 6760 Ribe
  251997/19
 • Fra Varde Kommune, NY Dispensation til nedtagelse af dige matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  254194/19
 • RE:Refusion for Servicejob
  252273/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, vedr. brug af jord med fremmedlegemer matr.nr. 3a Nørbølling By, Folding
  254411/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, supplernede info matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254076/19
 • Til Odense Kommune: Svar på tidshorisont, Roesskovsvej 28, 5000 Odense
  252328/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, høringssvar fra museet matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  254139/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Høringssvar museet matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  254140/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kortbilag til museets høringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  254141/19
 • Til borger - SV: Ophævelse af kortlægning
  251864/19
 • Til JEMA: Orientering om vinduer der skal efterses
  253754/19
 • Til Living development: SV på henvendelse vedr, Svendborgvej 333
  254409/19
 • til Jyske Bank - svar henvendelse - lok. 545-50164
  252047/19
 • Til Odense Kommune: Foreløbige resultater fra regionens indledende undersøgelse, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  252094/19
 • Til Energinet_V1-høring, Duborgvej 50, 6360 Tinglev.pdf
  251634/19
 • Til JEMA: Vedr. udeareal
  253762/19
 • Til Orbicon. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (607-00206)
  254255/19
 • Til Odense Kommune, vedr. undersøgelsesoplæg, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N
  253472/19
 • Til borger - Boligerklæring Stegstedvej 10. 5200 Odense V.pdf
  253852/19
 • Til Nordfyns kommune: VS: Invitation til markmøde ang. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. 2a, Velling By, Bederslev, Nordfyns Kommune
  253457/19
 • Til borger - V2-afgørelse Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  253830/19
 • Til Middelfart Kommune, Rev. V1-afgørelse, Kirkevej 29, Brenderup Fyn.pdf
  252698/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 131, 5450 Otterup
  253323/19
 • Til Odense Kommune: Sv på spm. vedr. §8
  254369/19
 • Til borger - V2-afgørelse Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  253632/19
 • Til Middelfart kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Kirkevej 29, Brenderup Fyn.pdf
  252755/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk 550-81162
  254207/19
 • Til borger: Vedr observationer i grusgrav, Tirslundvej 49A 6650 Brørup
  254323/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gerskov Bygade 4, 5450 Otterup
  251923/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for orientering om færdigmelding af §8-sagen på Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  251909/19
 • Til Borger: Svar vedr. tidsplan for Tingskovhedevej 21
  253118/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, 6360 Tinglev.pdf
  251605/19
 • Mail med Revideret V1-afgørelse, 410-81374, Brenderup Skole, Kirkevej 13, 5464 Brenderup Fyn, Middelfart Kommune, 15m, Brenderup By, Brenderup
  252931/19
 • til NIRASSV: Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  253180/19
 • Til Energinet - Uden indsats, Duborgvej 50, 6360 Tinglev.pdf
  251635/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk (550-81162)
  254258/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr kortlægning og dræn, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  252846/19
 • V2 Kortlægning på del af Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Sydfyn, Matr. nr. 14g Gudbjerg By, Gudbjerg
  254218/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Håndværkersvinget 7, Tinglev.pdf
  251604/19
 • Til borger - V2-kortbilag Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  253845/19
 • Til borger - Boligerklæring Esbjergvej 128, 5000 Kolding.pdf
  252908/19
 • Til borger::Svar vedr jordtilførsel i råstofgrav, Tirslundvej 49A 6650 Brørup
  251878/19
 • Til borger - Borligerklæring Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  253650/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  254236/19
 • Region Syddanmarks svar på høring over evaluering af Medicinrådet
  252452/19
 • Til borger - V2-afgørelse Esbjergvej 128, 6000 Kolding.pdf
  252883/19
 • til borger oplysning om mulig forurening på Brovejen 277, 5500 Middelfart, matr.nr 370 Middelfart markjorde lok nr. 410-81500.docx
  254262/19
 • Til COWI: Godkendelse af statusnotat
  252293/19
 • Til grundejer: Kvittering for modtagelse
  253605/19
 • til EDC - SVAR henvendelse, Lokalitetsnr._ 430-81158, Hudevad Byvej 30
  252940/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang
  254223/19
 • Til Odense Kommune og Skat. V2- afgørelse
  254447/19
 • Til Skat - Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk (550-81162)
  254248/19
 • Til Haderslev Kommune: Spørgsmål vedr. Afslutning af påbudssag - Slotsvej 59, 6510 Gram
  254424/19
 • Til Esbjerg Kommune, §8-høringssvar, Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254423/19
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens vurdering af undersøgelse samt høring af ændring af kortlægning, lok. 533-05704
  253767/19
 • Til borger, V2 afgørelse med bilag, Vandmestervej 4, Gudbjerg Sydfyn.pdf
  254102/19
 • Til Gørding Klinker - Indvindingen af rødler på matr.nr. 3k Terpling
  253602/19
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Duborgvej 50, Tinglev.pdf
  251639/19
 • Til Vejen Kommune, Orientering om indkomne forslag til graveområder samt det videre arbejde med Råstofplan 2020
  253540/19
 • Til borger - V2-kortbilag Lykkesgårdvej 3, 6600 Vejen.pdf
  253642/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Håndværkersvinget 7, Tinglev.pdf
  251607/19
 • Til borger - V2-kortbilag Esbjergvej 128, 5000 Kolding.pdf
  252899/19
 • Fra/Til Svendborg Kommune, Råstofplan 2020
  254296/19
 • SV: Svar til placering af råstofindvinding på Fanø
  251977/19

10. juni 2019

Indgående

 • Fra borger - Ophævelse af kortlægning
  251848/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  252528/19
 • Fra borger: Bemærkning vedr dispensation, Tirslundvej 49A 6650 Brørup
  251865/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: Svar på forespørgsel, Roesskovsvej 28, 5000 Odense
  251567/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  252612/19

9. juni 2019

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Foreløbigt §8-høringssvar for Langebakke 2 (tidligere Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg
  251441/19

7. juni 2019

Indgående

 • fra vejle kommune: Oprensningsnotat fra Krogbuskevej 126, Børkop
  250987/19
 • Fra LilienHoff A/S: FORSP - Henvendelse om § 8-tilladelse ifm. det opr. byggeri på ejendommen, Englandsgade 14, 3., 5000 Odense C
  251403/19
 • Fra LilienHoff A/S: FORSP - Bilag - Kommunen har ikke §8 till., kontakt Region Syddanmark, Englandsgade 14, 3., 5000 Odense C
  251404/19
 • Fra DGE: mail med Endelige rapporter
  250912/19
 • Fra Odense Kommune: Geoteknisk rapport fra Ejlskovsgade 15, Odense C
  251134/19
 • Til DMR: Svar vedr kortlægning, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  249967/19
 • Fra Revisor - Korrespondance vedr. pensionsindbetaling.
  250911/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig § 8 tilladelse til nedrivning af L12, Nordborgvej 81, Nordborg
  250941/19
 • 190612 - Fravær
  249469/19
 • Fra DMR: Geogis kort, 580-81127 Ravsted Hovedgade 32 - Kort.pdf
  250819/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250394/19
 • Fra DMR: Geogis kort, 509-50096 Torningvej 25 - Kort.pdf
  250831/19
 • VS: Svar til Region Syddanmark vedr. retningslinjer for mammografi, vores j.nr. 5-9011-5161/1
  250816/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250163/19
 • Fra DMR:Geogis Kontrolrapport,- 509-50096 Torningvej 25 - Kontrolrapport.pdf
  250828/19
 • Fra DMR: Kontrolrapport GeoGIS 580-81127 Ravsted Hovedgade 32 - Kontrolrapport.pdf
  250814/19
 • Fra DNR: Dialog vedr kortlægning, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  250954/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Nationale Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250168/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250134/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for regionens svar vedr. fund af nikkelforurening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249757/19
 • Fra DMR Geoteknik A/S: Geoteknisk rapport, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  251174/19
 • fra miljøstyrelsen Påbud af 7. juni 2019 om undersøgelse af linjeventilstation V. Torsted - VS Påbud af 7. juni 2019 om undersøgelse på linjeventilstation V. Torsted .msg
  253364/19
 • Ramsherred 47, Aabenraa: 5 års opfølgning - 5års_gennemgang_brev_til_grundejer_underskrevet.pdf
  251872/19
 • Fra MOE A/S: Kommentar til § 8 notat, Nygade 5, 5500 Middelfart
  251928/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail omkring §8, Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254229/19
 • Fra Cowi: 5-års gennemgang - accept grundejer
  251868/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense - grundejerrapport.pdf
  252175/19
 • fra Jyske Bank - henvendelse - lok. 545-50164
  252031/19
 • Fra COWI: Statusnotat 2 drift af afværge
  251741/19
 • Fra COWI: Udkast til rapport - supplerende undersøgelser (B200-serien)
  251738/19
 • fra EDC - henvendelse, Lokalitetsnr.: 430-81158
  252925/19
 • BILAG fra Jyske Bank - jordforureningsattest matr.nr. 56 Aabenraa.
  252037/19
 • Fra JEMA: Tilbagemelding på møde om hængepartier
  253609/19
 • Fra Odense Kommune, Bemærkninger til undersøgelsesrapport og oplæg til supplerende undersøgelse, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N
  253466/19
 • fra Jyske Bank - henvendelse Ejendommen matr.nr. 56 Aabenraa
  251993/19
 • fra Sweco GeoGIS Pulje 19 og 20 - Kontrolkort og kontrolrapporter
  251949/19
 • fra GEUS korrespondance med VCS og GEUS om : indlæg til Impact partnermøde på tirsdag
  251926/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense - Teknisk rapport.pdf
  252124/19
 • fra Niras RE: Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  251906/19

Udgående

 • Til Lillienhoff A/S: Svar på henvendelse omkring § 8-tilladelse,Englandsgade 14, 3., 5000 Odense C
  251405/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på mail om konstateret forurening, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  249466/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Kopi af endelig kortlægningsafgørelse, Møllegade 51, Sønderborg
  249423/19
 • Endelig kortlægningsafgørelse, Møllegade 51, Sønderborg
  249412/19
 • Til Statens Ejendomssalg AS, V1-høring med bilag, Flensborgvej 22, 6360 Tinglev
  249674/19
 • Til borger: undersøgelsesrapport Storegade 15, Varde
  250927/19
 • Til Orbicon mv. UDKAST til partnerskabsaftalen for Hjulby Bro Kildeplads
  250744/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  249201/19
 • Til Varde kommune: Storegade 15, 6800 Varde - Endelige rapporter
  250931/19
 • Til Borger: Kortlægningsbrev, udgået inden kortlægningen
  251065/19
 • Til Borger: Høring om V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249625/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: SV: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250147/19
 • Til JEMA: Vedr. uger for opsætning af væg
  249218/19
 • Til Revisor - Korrespondance vedr. pensionsindbetaling
  249239/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  249662/19
 • Til Atea: Vedr. udluftning af skab
  250582/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  249204/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens vurdering af udførte undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby.
  250712/19
 • Til Borger: BILAG, udkast til kortbilag til V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249634/19
 • Til Lexos Advokater: Vedr. undersøgelsesomfang, Bredgade 29, Aarup, lok. 420-81297
  249842/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  249658/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Rugårdsvej 191 5464 Brenderup Fyn.pdf
  249279/19
 • til Borger Svar_henvendelse_Havnegade6_Assens
  250244/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  249661/19
 • Til Svendborg Kommune. UDKAST til partnerskabsaftalen for Skovmølleværket
  250144/19
 • Til Borger: Kortbilag til kortlægningsbrev, Skt. Klemensvej 69, 5260 Odense S
  251064/19
 • Til Grundejer: Varsel boringer - 17al
  250309/19
 • Til Borger: BILAG, udkast til V1-kortlægningsbrev Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249632/19
 • til Borger Bilag til svar på henvendelse om Havnegade 6, 5610 Assens
  250274/19
 • Til stedfortræder - vedr. periode som midlertigt regionsrådsmedlem
  249706/19
 • Til hovedejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Østerbyvej 8, 5500 Middelfart
  250110/19
 • Til hovedejer: En del af Østerbyvej 8, 5500 Middelfart udgår inden kortlægning, hovedejer
  250089/19
 • Til Borger: Følgemail, høring om V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249622/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (høring) Sønderport 2, Tønder
  251004/19
 • Til Tinglev Jagt & Flugtskydnings Forening, V1-høring med bilag, Plantagevej 19, 6360 Tinglev
  250063/19
 • Til Tønder Kommune - Høring af påbudsmuligheder vedr. Sønderport 2, Tønder (541-10031), samt kopi af V2-varslingsbrev (høring)
  251058/19
 • Til DMR A/S: Orientering om Regionens kortlægningsvudering, Skt. Klemensvej 69, Odense S
  251234/19
 • Til Fredericia Kommune: Genfremsendelse af brev vedr. Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup
  251400/19
 • Til Odense Kommune: Vedr. fund af pesticider, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  252086/19
 • til VCS og GEUS svar til indlæg til Impact partnermøde på tirsdag
  251935/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Oliekajen Odense (Jordvold scenario 4)(07.06.2019).pdf
  251763/19
 • fra Odense Kommune - revideret projekt - Havnegade 76, Emmelev
  251762/19
 • Til advokat - Kortbilag Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  252194/19
 • Til advokat - Udgået efter undersøgelse Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  252183/19
 • til Odense Kommune - revideret projekt og §8-vilkår ok! - SV_ Havnegade 76, Emmelev
  252224/19

6. juni 2019

Indgående

 • Fra KB software: Status
  248941/19
 • Fra Borger: Spørgsmål til tidsplan
  246939/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 541-10031, Sønderport 2, 6270 Tønder - Endelige rapporter
  250185/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen vedr. Opfølgning på specialeplanen 2018
  248124/19
 • C-frit Syd
  249023/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  248395/19
 • Nyt udkast til kommissorium.
  248716/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om olieudskiller på Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  248761/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunens vurdering af oprensning efter opgravning af olietank, Skt. Klemensvej 69, Odense S
  247266/19
 • Fra kulturministeriet : vedr. udpegning og tilskud
  248807/19
 • Fra Kulturministeriet: meddelelse om minimumsbeløb for medfinansiering
  248346/19
 • Fra Rambøll: Økonomistatus
  248299/19
 • SV: DD2 igen igen
  249022/19
 • fra Nordicals Forespørgsel om forurening - Ørbækvej 131, 5700 Svendborg
  248980/19
 • fra Home Henv. Lokalitetsnr. 461-81394, Saxovej 75A m.fl., 5210 Odense NV, matr.nr. 20c Paarup By, Paarup
  248731/19
 • Linje C
  249024/19
 • Fra COWI: Fakturaspecifikation inkl. fratræk
  247522/19
 • Gratis HCV-test
  249025/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Svar på oplæg til forklassifisering af overfladejord
  249452/19
 • Fra:yder
  249118/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Zachariasvænget 2-8, 5260 Odense S.
  249903/19
 • fra ERST
  249633/19
 • Fra Middelfart Kommune: Mail vedr. Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup
  251399/19
 • Fra Vejen Kommune - ingen bemærkninger til ændring - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  249889/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. §8 pligt ifm. etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank, Vesthavnsvej 3, Fredericia
  249586/19
 • Fra Kolding Kommune: dokumenter fra JordWeb, Platinvej 1, Kolding
  250414/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Fundet forurening, Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249705/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra Langliparken
  250906/19
 • Fra Jyske Sparekasse - sikkerhedsstillelse - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge
  249051/19
 • fra ERST
  249450/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 - lidt opdaterede planer
  253628/19
 • Fra Billund Kommune: Fælledvej 16, 7200 Grindsted - Færdigmelding ang. §8-tilladelse
  251779/19
 • SV: Stillingtagen til arbejdsgruppen for vederlagsfri medicin
  251811/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om kortlægning
  247109/19
 • Til DGE: Kontrakt til underskrift
  246901/19
 • Til kommunen - Høring om påbudsmuligheder på Sletteskovvej 9, 6000 Kolding
  247192/19
 • Til DGE: Aftalebrev, Lagervej 1, Bredebro
  246950/19
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af mail
  246949/19
 • Til Revisor - Svar vedr. indbetaling af pensionsbidrag
  247108/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  247107/19
 • til GEUS og VCS - korrespondance om : indlæg til Impact partnermøde på tirsdag
  247458/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af oplæg
  248542/19
 • Til lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  248553/19
 • Til Kolding Kommune: anmodning om kopi af dokumenter, Platinvej 1, Kolding, lok. 621-00277
  246747/19
 • til Nordicals Svar på : Forespørgsel om forurening - Ørbækvej 131, 5700 Svendborg
  248984/19
 • Til Middelfart Kommune, KA Grus A/S og borger: Afslag om modtagelse af returjord, Vindebjergvej, Harndrup
  248883/19
 • Til praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  247100/19
 • Til ansøger, lodsejer, myndigheder og parter: tilføjelse til screeningsafgørelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov, Kolding Kommune- Tilføjelse
  247309/19
 • Til Assens Kommune, Nymølle Stenindustrier og Erholm Gods: Afslag på modtagelse af returjord, Hækkebølle/ Rørup, Assens
  248958/19
 • Til borger - BILAG til V2-varsel - UDKAST V2-afgørelse Sletteslovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  247158/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nordborgvej 81, matr. nr. 19, Lunden, Havnbjerg - lok. nr. 523-06010
  247042/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af regionens vurdering, Kobbervej 16, Kolding
  248364/19
 • Til Vejen Trælast: Regionens vurdering af undersøgelse, Kobbervej 16, Kolding.
  248353/19
 • til HOME svar på henvendelse : Lokalitetsnr. 461-81394, Saxovej 75A m.fl., 5210 Odense NV, matr.nr. 20c Paarup By, Paarup
  248845/19
 • Til borger - V2-høring Sletteskovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  247146/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilg Sletteskovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  247161/19
 • Til Kolding Kommune, Vurderingsstyrelsen og Kokbjerg Ejendom A/S: Endelig kortlægning, Kokbjerg 25, Kolding
  248508/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. svar på fund af nikkelforurening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249738/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for svar fra kommunen vedr. fund af forurening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249725/19
 • Til ansøger, lodsejer, Myndigheder og parter : Screeningsafgørelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov, Kolding Kommune
  247152/19

5. juni 2019

Indgående

 • Ph.d.-afhandling
  247038/19
 • fra vejle kommune Tillæg til §8 tilladelse på Havnegade 10
  246429/19
 • Tillæg til tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opføre ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100.pdf
  246430/19
 • J18.0848 - Havnegade 10 (Danmarksgade 1), 7100 Vejle - delvis oprensning.pdf
  246432/19
 • fra rådgiver Dokumentation af delvis oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  246431/19
 • Bilag 2 - Høringssvar fra Rybners og HANSENBERG
  246522/19
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om oliespild på Bramdrupvej 33, 6040 Egtved
  246540/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: BILAG 1: Rapport, Miljøscreening, Thygesminde 41, 7000 Fredericia
  246135/19
 • Fra DK Råstof Aps: Ansøgning om §52 dispensation, matr nr 5a og 5bf Jerlev
  246239/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Om forklassifisering af overfladejord
  246002/19
 • Busalternativer_til_Vestbanen_2019.pdf
  245937/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr, §8 ansøgning, Brovejen 101, Middelfart
  246538/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Kvittering på modtagelse af regionens bemærkninger til § 8 pligt på lok. 445-00032
  245329/19
 • Fra konsulent MW: Tilkørsel af materiale til Ammitsbølvej 168, Vejle
  246250/19
 • fra projekthaver
  245662/19
 • Bilag 1 - Ansøgning fra Kold College
  246521/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Fundet forurening, Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  246127/19
 • SV: DD2 igen igen
  248952/19
 • SV: DD2 igen igen - file.pdf
  248953/19
 • Fra DGE: Afgravning af olieforurening på den nordlige del af ejendommen, Odensevej 45, 5750 Ringe
  250292/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af mail til DGE vedr. analyse for cyanid i opgravet jord, Odensevej 45, 5750 Ringe
  250304/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens bemærkninger vedr. analyse for cyanid i opgravet jord, Odensevej 45, 5750 Ringe
  250300/19
 • Fra Sweco: foreløbig rapport 2/2
  253622/19
 • Fra Sweco: foreløbig rapport 1/2
  253617/19

Udgående

 • Til Borger + Sønderborg Kommune + Skat: Efternuanceringsbrev, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten
  246407/19
 • Til borger, kortbilag, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten, matr. nr. 226 Gråst....pdf
  246414/19
 • Til borger, Bilag - Boligerklæring, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten, matr. ....pdf
  246411/19
 • Til borger, Efternuanceringsbrev, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten, matr. nr....pdf
  246412/19
 • Til borger - Svar på FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - historisk materiale del 1
  245122/19
 • Til borger - Svar på FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - historisk materiale del 2
  245124/19
 • Til aabenraa kommune: Høring om forurening Ravsted hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  246389/19
 • Til Sweco: Svar på foresp vedr V2 kortlægning på Nr. Havnegade, Sønderborg
  246513/19
 • Til Kolding Kommune: Vedr. potentiel asbestforurening, Koldingvej 71, 6070 Christiansfeld, lok. 621-81336
  245535/19
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens kommentarer til oprensningspåbud, Storkeknhøjvej 93, 5400 Bogense
  246463/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering om V2-varsling af Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  246285/19
 • Til ansøger: kvitteringsmail vedr. Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als
  245132/19
 • Til Nyborg Kommune: V1-kortlægning af havnepromenade rundt om jollebassin, Vesterhavnen 3, 5800 Nyborg
  246472/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - ang. lodrette samleprøver - SV_ Lodskovvej 15, 5863 - Om forklassifisering af overfladejord
  246029/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Blans Nørremark 18, 6400 Sønderborg.pdf
  245133/19
 • kortbilag fra endelig rapport, Strandvejen 175, Otterup.pdf
  246062/19
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  245082/19
 • Til Tønder kommune - Ændret af offentlig indsats på kommunens ejendom, Ved Gamle Dige 2, 6280 Højer
  245655/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr myndighedsrolle for matr nr 187 Dynt, Broager
  246171/19
 • Til COWI: Tilbud ønskes monitering
  245505/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. lok. 607-00343, Tidligere Vejlevej 100, 7000 Fredericia, en del af matr. nr. 1db, 1dc og 1e, Stovstrup, Fredericia Jorder.
  246537/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Blans Nørremarks 18, 6400 Sønderborg.pdf
  245130/19
 • Til Tønder kommune - V1-kortbilag, Ved Gamle Dige 2, 6280 Højer.pdf
  245600/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer1.pdf
  245080/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles geofysiske undersøgelser, tTEM, på markarealer i et område syd og sydøst for Søndersø Industrikvarter
  245742/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for rapport over miljøscreening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia og orientering om fund af forurening med nikkel
  246481/19
 • Til Vejen Kommune: Kommentarer til renoverings-notat - Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  245967/19
 • Til kommune, påbuds høring: Strandvejen 175, 5450 Otterup, Matr. nr. 22g og 22k Hasmark By, Norup
  245963/19
 • Til Tønder kommune - V1-afgørelse 2013, Ved Gammel Dige 2, 6280 Højer.pdf
  245589/19
 • Til Nyborg Kommune: Bilag, Kortbilag V1
  246494/19
 • Bilag til Faaborg-Midtfyn Kommune - Odense Kommunes Retningslinier for jordprøvetagning_kategorisering.pdf
  246030/19
 • Til Tønder kommune - Ændret af offentlig indsats, Ved Gamle Dige 2, 6280 Højer.pdf
  245582/19
 • Til Rambøll: Økonomistatus ønskes
  245518/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr sag om synligt affald, Søndermosevej, Padborg
  245623/19
 • Til Fredericia Kommune: Fundet forurening, Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  246489/19
 • Til Borger, svar - der kan ikke gives boligerklæring på Søkildevej 17; attn. Anita Hjørringgaard
  245693/19
 • Til EDC, Svar på HENV, Albanigade 19, 5000 Odense C
  246439/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer2.pdf
  245081/19
 • til Nabo, udgået brev, lettere forurening, Hasmark Gade 11, 5450 Otterup.pdf
  246061/19
 • Til Circle K: V2-varsling, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  246224/19
 • Til Circle K. Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  246261/19
 • Til Circle K: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  246259/19

4. juni 2019

Indgående

 • Fra borger - Vedr. matr. 750 - tak for materiale - mail 2 er ikke kommet frem
  245116/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr .15 og 375 Tumbøl, Felsted
  249682/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, myndighedshøringssvar kortbilag matr.nr .15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  249683/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, mail med høringssvar matr.nr .15 og 375 Tumbøl, Felsted
  249681/19
 • Fra museum, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  249656/19
 • Fra DaRe: Til regioner og regionale lægemiddelkomiteer - opdateret liste for vederlagsfri medicin
  246818/19
 • Fra Revisor - Forespørgsel vedr. indbetaling af pensionsbidrag
  247103/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med Undersøgelsesresultater og ønske om afklaring af §8 pligt ifm etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank, Fredericia
  248831/19
 • Fra Norrecco: Tilføjelse til afklaring i forhold til forhøjelse af mængde i dispensation, matr nr 3ø Davinde
  248726/19
 • Fra Ridefysioterapeut Ærø vedr. ændring af cvr.nummer.
  245256/19
 • Fra P4 Trekanten: Kvittering for modtagelse af svar
  245252/19
 • Fra DMR A/S: Notat vedr. opgravning af olietank og forurenet jord, Skt. Klemensvej 69, Odense S
  246539/19
 • Fra Middelfart Kommune: Baltic Pipe - vurdering af §8 pligt ifm. anlægsarbejde
  245232/19
 • Til Miljøteknik - anmodning om baggrundsmateriale - lok.nr. 410-81034 + 445-55005 I Middelfart.
  244742/19
 • Fra Miljøteknik - henvendelse Lokalitet nr: 410-81034 + 445-55005 I Middelfart.
  244850/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om synligt affald, Søndermosevej, Padborg
  245609/19
 • Fra Borger, svar vedr anvendelse - ikke følsom anvendelse
  245729/19
 • Fra Danske Regioner: Til regioner og regionale lægemiddelkomiteer - opdateret liste for vederlagsfri medicin
  245813/19
 • Fra Rambøll: Oplæg og pris til undersøgelser 5 borerunde
  245359/19
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af materiale vedr. nedrivning mm, Koldingvej 71, 6070 Christiansfeld
  245385/19
 • Fra Middelfart Kommune: De er ikke kommet endnu ... vil du sende de to mails på teknik@middelfart.dk
  245317/19
 • Fra Energinet: Kvittering for svar vedr. urdering af §8 pligt ifm. anlægsarbejdet Baltic Pipe
  245249/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. KFUM Spejderhus, undersøgelsesoplæg
  245119/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Kopi af materiale" - Nedrivningstilladelse
  245390/19
 • Fra NIRAS - grundejer accept - Undersøgelse på Vestergade 11, Aabenraa
  245578/19
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Købmagergade 41, Fredericia, revideret §8 ansøgning
  246405/19
 • Fra JJA A/S: Re: Vedr. KFUM Spejderhus, undersøgelsesoplæg
  245129/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  245219/19
 • Indsamling af ønsker til PLO forhandlinger - frist 1. september 2019
  254433/19
 • Fwd: Indsamling af ønsker til PLO forhandlinger - frist 1. september 2019 - ATT00001.htm
  254436/19
 • Fwd: Indsamling af ønsker til PLO forhandlinger - frist 1. september 2019 - Indsamling af ønsker til kommende overenskomstforhandlinger med PLO.pdf
  254435/19
 • Fra OUH: Ang. udbetaling af prismidler
  244783/19
 • Fra Berendsen: Vedr. Tork
  244628/19
 • Fra BoligKolding: Forespørgsel vedr. Industrivej 3, 6000 Kolding
  244241/19
 • Fra Norrecco: Afklaring i forhold til forhøjelse af mængde i dispensation, matr nr 3ø Davinde
  243451/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Kopi af materiale" - Anvisning af bygge- og anlægsaffald - Koldingvej 71, Christiansfeld
  245399/19
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse: Østerbro 22a, Ærø
  244867/19
 • Fra Fredericia kommune: Bådhusene ansøgning til §19-tilladelse iht. MBL
  244941/19

Udgående

 • Til borger - Svar på tlf. FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - mail 2 af 2
  245115/19
 • Til borger - Svar på tlf. FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - mail 1 af 2
  245101/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, snakke sammen senere matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  254146/19
 • Til kommune: Høringssvar, Påbud om undersøgelser af jord- og grundvandsforurening - RelyOn Nutec, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  243640/19
 • Til Læge - Brev vedr. udbetalng af basishonorar 2. kvt. 2019
  243401/19
 • Svar på henvendelser - Lokalitet nr: 410-81034 + 445-55005 I Middelfart.
  244861/19
 • Til COWI: Vedr. 2019 budget
  244239/19
 • TIl Styrelsen for Patientsikkerhed, Faaborg-Midtfyn Kommune, Nymølle Stenindustrier og Tarp Davinde I/S: Dispensation efter jfl §52 - matr nr 22e Sdr. Nærå
  244156/19
 • Til Home: Ejendomsvurdering, Kolding Landevej 69, Fredericia
  243857/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til § 8-tilladelse, Zachariasvænget 2-8, 5260 Odense S
  243892/19
 • Til Miljøteknik - Svar på henvendelse - lok.nr. 410-81034
  244743/19
 • Til Haderslev Kommune, Råstofplan 2020
  253349/19
 • Til praksis: bekræftelse på ophævning af automatisk lukning
  244553/19
 • Til Middelfart Kommune: VS: Vedr. lok. 445-00032 - spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  245303/19
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Bogøvej 49, 5450 Otterup
  245226/19
 • Til grundejer, V2 Hørings brev, Strandvejen 175, Otterup.pdf
  246050/19
 • V2, uden indsats, Strandvejen 175, 5450 Otterup.pdf
  246051/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. lok. 445-00032 - svar på spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  243787/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel Østerbro32, Ærø
  244878/19
 • Til BoligKolding: Svar på forespørgsel Industrivej 3, 6000 Kolding
  244253/19
 • Til Berendsen: Vedr. TORK servietter
  244551/19
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om ansøgning samt svar vedr. tilladelse til etablering af tre arbejdspladser til kartering og mellemdeponering af jord samt genindbygning af let forurenet jord.pdf
  244933/19
 • Til Danbolig: Ejendomsvurdering, Kolding Landevej 69, Fredericia
  243841/19
 • Boligerklæring.pdf
  246053/19
 • Til Middelfart Kommune: VS: Vedr. lok. 445-00032 - spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  245292/19
 • kortbilag Strandvejen.pdf
  246054/19

3. juni 2019

Indgående

 • FRA SWECO:: timeboks på POV
  244187/19
 • Telefonnotat_20190603_621-81215
  242729/19
 • fra Vejle kommune: Udkast til tillæg til §8 tilladelse på havnegade10/Danmarksgade 1
  242722/19
 • Fra Kommune: Rev. bilag_Kongensgade 15, Christiansfeld_Forureningsundersøgelse.pdf
  242603/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar om aktualitet af ansøgning om tillæg (udvidede graveområder) matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  242466/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. status på ansøgning matr.nr. matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  243990/19
 • Fra Assens Kommune: Kommunens accept til oplæg om oprensning, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  251568/19
 • Fra Grundejer: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  253596/19
 • Fra Assen Kommune. §8 Tilladelse
  252947/19
 • Fra Borger, mail vedr. Søkildevej 17
  245678/19
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af kortlægningsbreve vedr. lok. 631-02002 - Vestre Engvej Losseplads
  245163/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 1. Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - NIRAS - Pulje 23 - Budget status_1.pdf
  243503/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til påbud, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  243510/19
 • Fra Sønderborg Kommune : Analysetal og bilag til rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  243521/19
 • Fra Danfoss: KOmmentarer til udkast til § 8 tilladelse L12, Nordborgvej 81, Nordborg
  247305/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening - Q8 Danmark A/S, Auktionsgade 20, Esbjerg.
  249830/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokbjerg 30, 6000 Kolding - Teknisk Rapport.pdf
  241328/19
 • Fra Danske Regioner: Referat af fase 3 forhandling.
  243076/19
 • SV: Halvårlig afrapportering - journal nr. 18/4463 HASTER
  241745/19
 • Fra Nymølle: Vedr. efterbehandling og tilførsel af jord omkring Hærvejen 86, Kliplev
  243569/19
 • Telefonhenvendelse: Stenderupvej 47, 6091 Bjert
  242870/19
 • fra projekthaver
  243045/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om påbud om undersøgelser af jord- og grundvandsforurening, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  242678/19
 • Fra Holmris: Leveringsmeddelelse uge: 27.
  241405/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokbjerg 30, 6000 Kolding - Grundejer Rapport.pdf
  241334/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bovvej 1A og 1B, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  241867/19
 • Fra COWI A/S: "HENV.: Telefonhenvendelse - HASTER pga køb: Nørrevej 44, 6280 Højer"
  242185/19
 • Fra Orbicon: Rapport Nørregade 90, Vejen, ver. 1 inkl. bilag.pdf
  241331/19
 • Fra COWI A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale vedr. V1- og V2-kortlægningen på Nørrevej 44, 6280 Højer
  242212/19
 • VS: Udarbejdelse af FVU- og OBU-planer for 2019
  241967/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr oprensning efter påbud, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  242536/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - § 40 Påbud, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  242689/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, ENDELIGT påbud matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  242968/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med endeligt påbud vedr. råstofgravning udover matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  242965/19
 • til vejle kommune Danmarksgade 1, 7100 Vejle, matr.174d Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368
  242776/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  242777/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, spørgsmål om ansøgning om tillæg (udvidede graveområder) matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  241707/19
 • Til Kommune + DMR: Spørgsmål t. omfang af boligprojekt, Kongensgade 15 Christiansfeld
  241403/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt materiale på Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  241694/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. forurening, Vestergade 8, Faaborg
  241828/19
 • Til COWI: Forklaring på faktura
  241238/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandvejen 156, 5450 Otterup
  240771/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. lok. 445-00032 - spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  243457/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  241669/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Åbovej 35, 6372 Bylderup-Bov
  241741/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-kortbilag, høring, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  242505/19
 • Til Grundejer: Vedr. kortlægningsstatus for ejendommen Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens, lok. 543-300015
  242896/19
 • Til ejendomsmægler: Svar på HENV Kløvermarken 1, 5580 Nørre Aaby
  242573/19
 • Til ejendomsmægler. 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  242892/19
 • Til COWI A/S: Vedr. fremsendelse af materiale vedr. V1- og V2-kortlægningen på Nørrevej 44, 6280 Højer
  242198/19
 • Til Sønderborg kommune: høringssvar vedr. "Påbud om undersøgelse af forurening efter § 40 i jordforureningsloven, mellemvej 31, 6430 Nordborg, matr. 1119, Nordborg”.
  242413/19
 • Til Tønder kommune + Skat: Kopi af Rapport + Afgørelse V2-kortlægning, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder
  242225/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens indledende bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Koldingvej 71, 6070 Christiansfeld, lok. 621-81336
  242533/19
 • SV: Udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  242278/19
 • Til Borger - foreløbigt svar vedr. Engvej 13, 5464 Brenderup
  242843/19
 • til borger - Forslag til råstofplan 2020 - ler ved Søst
  242894/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-F2-varslingsbrev (høring) på Grejs Bakke 9, 7100 Vejle (630-82112)
  241852/19
 • Til Geoservice: Kontrakt til underskrift vedr overflyvning
  242357/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 550-81287, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder.pdf
  242207/19
 • Til ejendomsmægler. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  242898/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (varsel) Hærvejen 261-263, 7223 Give
  242739/19
 • Til Rambøll. SV: Oplysninger om kortlagt areal lok. nr. 545-50151
  241727/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Hærvejen 261-263, 7323 Give (630-81645)
  242796/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  241666/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  242506/19
 • Til Borger - V2-høring (varsel)
  241846/19
 • Til GEO: Manglende materiale om høgebjerg losseplads
  241384/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-høring, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  242507/19
 • Til WIRTGEN Denmark A/S: Bilag, Kortbilag, 607-00453, 607-00700, 03-06-2019
  240946/19
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Bovvej 1, Bylderup Bov.pdf
  241871/19
 • Til Niras, Forslag Råstofplan 2020 - Ler på Fyn
  240742/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  241877/19
 • SV del1: Aktindsigt Banegårdspladsen 10, Fåborg
  241830/19
 • Til borger 2, Tønder Kommune, rådgiver DGE: varsel om værditabsundersøgelse
  241176/19
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  241849/19
 • Til borger, Tønder Kommune, rådgiver DGE: Varsel om værditabsundersøgelse
  241169/19
 • Til kommunen - Høring om påbudsmuligheder på Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  241381/19
 • SV til DGE: Revideret tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  241239/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  242907/19
 • Til borger, følgemail til høringsbrev - RSD ønsker anvendelse bekræftet
  245720/19
 • Til P4 Trekanten: Svar på anmodning om aktindsigt
  245244/19
 • Til Borger, foreløbigt svar vedr. mulighed for boligerklæring på Søkildevej 17; attn. Anita Hjørringgaard
  245685/19

2. juni 2019

Indgående

 • Bilag 1 - Ministerens afslag fra 2017
  246532/19
 • Fra borger: Bemærkning til ny kortlægning, Strammelse Gade 23, Tåsinge
  242668/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. forurening, Vestergade 8, Faaborg
  241089/19

1. juni 2019

Indgående

 • Ph.d.-bevis
  246281/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Egholt Byvej 1, 6280 Lunderskov.pdf
  243351/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-06-2019 07:00:03
  242859/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-06-2019 07:00:02
  242858/19
 • fra Epinon
  241706/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  243356/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - biodieseltanke og jord i vold, Havnegade 76, 5000 Odense
  240644/19

31. maj 2019

Indgående

 • 19-257425-001 - Bekendtgørelse under offentliggørelse
  245218/19
 • referat fra forhandlingsrunden 2016
  240552/19
 • VS: Materiale til forhandlingen tirsdag 5. januar 2016
  240551/19
 • SV: referat fra mødet i går
  242281/19
 • Fra Rigsrevision: Kvittering for besvarelse af materialeanmodning nr. 4. reg. syd
  240717/19
 • Fra projekt: orientering om ansøgning om sendetilladelse
  243997/19
 • Videncenter for Diabetes_Det Nationale Diabetesnetværk_20190523.pdf
  242309/19
 • Bekræftelse om sag til Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi
  240791/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til analyseresultater og oplæg til håndtering, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  240570/19

30. maj 2019

Indgående

 • Fra borger. Kolding Landevej 69
  240877/19
 • Fra ejendomsmægler: HENV, Kløvermarken 1, 5580 Nørre Aaby
  242564/19

29. maj 2019

Indgående

 • Telefonhenvendelse - 621-00461
  242865/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: "FORSP.: Rekvirering af materiale på Kolding Åpark 24, Kolding"
  241154/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - rapport
  241316/19
 • Fra Niras, Forslag Råstofplan 2020 - Ler på Fyn
  240740/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Færdigmelding af Sag nr.: 18/14318 - Hedegårdsvej 8, 6760 Ribe
  241392/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  243294/19
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagt areal lok. nr. 545-50151
  241433/19
 • Fra Orbicon - svar vedr. miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4 - opfølgning
  242431/19
 • Fra DGE: Revideret tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  241225/19
 • Fra Akademikerne: Vedr. uenighed om overenskomstdækning
  240316/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Flytning af cricketbane - vi trækker vores ansøgning tilbage
  241367/19
 • Fra Vejle Kommune - mail om bilag IV arter - matr nr 14b, 5a 21d Sødover By.
  242397/19
 • Aftale om MED Klippekortmoduler d. 28. maj 2019
  239942/19
 • Anmodning om aktindsigt i fejludbetalinger fra Adam Fribo Ingeniøren.msg
  240106/19
 • Fra Praxis: vedr. MissionEUX
  239984/19
 • Fra DJØF: Vedrørende drøftelser med HR-staben ved Sygehus Lillebælt. [djoef-Id:1881262]
  240328/19
 • fra projekthaver
  240117/19
 • Fra advokat: HENV, materiale Storegade 38, Lunderskov
  239701/19
 • Fra Incentive: Spørgsmål vedrørende lægemiddelrådets arbejde med individuelle behandlingsansøgninger
  239637/19
 • Fra HK: Underskrevet referat fra fase 1-forhandling.
  239040/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  239934/19
 • fra VUC Syd
  240120/19
 • Fra Grindsted Vandværk, Nordjylland: Forkert modtager af afgørelse
  239203/19
 • Fra Home: Henv, Nørre Havnegade 34, 6400 Sønderborg
  240039/19
 • Fra DGE: Oplæg til suppl. poreluftmålinger efter bygninger er revet ned, Odensevej 45, 5750 Ringe
  239693/19
 • Projektbeskrivelse for projekt med omlægning til videokonsultationer 240.._
  239238/19
 • Fra Rambøll: Vedr.afleveringsforretning og reetableringserklæring
  238769/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Historisk materiale del 2 ud af 2
  246246/19
 • fra Odense Kommune - uddybning til rådgiver undersøgelse bygning
  245086/19
 • Bilag 4 - Høringssvar fra Rybners, UCRS og EGG
  246535/19
 • Bilag 2 - Høringssvar fra interessenter
  246265/19
 • Bilag 3 - Støtteerklæringer
  246534/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. etablering af Baltic Pipe - §8 ifm. anlægsarbejde
  243448/19
 • Bilag 1 - Ansøgning om Hhx på Esbjerg Gymnasium
  246263/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. jordforurening - Anmeldelse af etablering af boringer i Middelfart Kommune - vedr. Projekt Baltic Pipe
  245214/19
 • Bilag 2 - Ansøgning om HTX fra Campus Varde
  246533/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Historisk materiale del 1 ud af 2
  246243/19
 • Fra Svendborg Kommune. SV: Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  249999/19
 • Fra borger, præcisering vedr. forslag til graveområder på FAnø
  251965/19

Udgående

 • oversigt over de forkerte udbetalinger af befordringstilskud.pdf
  240112/19
 • svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med fejl i udbetaling af befordringstilskud
  240109/19
 • Pressemeddelelse om fejl i befordringstilskud 08052019.pdf
  240110/19
 • brev om udbetaling af befordringsgodtgørelser med forkerte beløb.doc
  240111/19
 • til advokaat: Svar på henvendelse - materiale vedr. 623-00013, Storegade 38, Lunderskov
  239825/19
 • Til Borger, Høring i forbindelse med V1-kortlægning af en del af Hedevejen 5, 5932 Humble efter jordforureningsloven - Til Borger, V1-varsel med bilag, Hedevejen 5, 5932 Humble.pdf
  239372/19
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Rapporter + V2-kortlægning, 621-81379, Nørregyde 6, 6000 Kolding
  239462/19
 • Til Esbjerg Havn. Doc2Mail - Forsendelse 124417639.pdf
  237644/19
 • Til Esbjerg KommuneSV: Høring af udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening - Q8 Danmark A/S, Auktionsgade 20, Esbjerg - nu med bilag til udkast
  237213/19
 • til Niras SV: Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  239723/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve vedr. lok. 631-02002 - Vestre Engvej Losseplads
  239694/19
 • Til Varde Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelser på matr. nr. 11b Outrup By Outrup
  239018/19
 • Til: Odense Kommune: Regionens vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  239650/19
 • Til borger - Orientering om undersøgelse på Vestergade 11, 6200 Aabenraa
  241847/19
 • Til borger - V1-varsel, med bilag, Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_Preben .pdf
  240139/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (høring) - Nybølvej 23, Rødekro
  239899/19
 • Til Kommunen, mail vedr. Forureningsundersøgelse ved Storegade 50, Nordborg
  238923/19
 • Til Borger: V2 - afgørelse, Stavnkærvej 12, Vandel
  238279/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  239556/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  237204/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hovvej 26, 5591 Gelsted med bilag.pdf
  239475/19
 • Til: Assens Kommune: Svar på spørgsmål om §8-pligt ifm. etablering af ledning i V2 kortlagt område, matr. 2p Haarby By, Haarby.
  239300/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2 kortlægning samt anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Stavnkærvej 12, Vandel
  238374/19
 • Til Fanø Kommune - Råstofplan: mulige områder på Fanø
  240092/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Fælles mail til DMR, Finlandsgade 65, Esbjerg
  239817/19
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Nybølvej 23, 6230 Rødekro (529-40104)
  239935/19
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  239290/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Carlshøjvej 1, Brenderup Fyn.pdf
  237158/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Carlshøjvej 1, Brenderup fyn.pdf
  237159/19
 • TIl Randbøldal og Grindsted Vandværk: Orientering om kortlægning på V2 efter jordforureningsloven inden for indvindingsopland, lok. 630-81940
  238424/19
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Hygindvej 15, 5592 Ejby
  237606/19
 • Til Esbjerg Kommune. 561-71006 Auktionsgade 20, Esbjerg. V2 kortlægning af en del af matr. nr. 1254 og 1279 Esbjerg Bygrunde
  237678/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, Kortbilag, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  239463/19
 • Til Grindsted Vandværk: Orientering om kortlægning på V2 efter jordforureningsloven inden for Grindsted Vandværks indvindingsopland, lok. 630-81940
  239230/19
 • Til Middelfart kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Kirkevej 29.pdf
  237177/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, Udkast til V2-afgørelse, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  239469/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81379, Nørregyde 6, 6000 Kolding.pdf
  239452/19
 • Til Kommunen, BILAG til mail - Orienteringsbrev, kommunens P-areal, Nordborg.pdf
  238928/19
 • Til borger, Ejendommen Fluebjergvej 29, 5592 Ejby kortlægges ikke.pdf
  239532/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse, Kirkevej 29, Brenderup Fyn.pdf
  237174/19
 • Til NIRAS: Placering dyb boring og budget
  237392/19
 • Til Sweco: Vedr. borearbejde i Outrup
  238937/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, V2-høring, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  239473/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - indledende undersøgelse på lokaliteter med fyld
  239367/19
 • Til Home: Svar på henv, materiale vedr. 540-81259, Sydvask A/S, Nørre Havnegade 34, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune, matr.nr. 346 Sønderborg
  240052/19
 • SV: Spørgsmål vedrørende lægemiddelrådets arbejde med individuelle behandlingsansøgninger
  239641/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af høring om V2-kortlægning samt spørgsmål om påbudsmuligheder, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  239373/19
 • Til borger - V1-varsel, med bilag, Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_Christian .pdf
  240140/19
 • Til Borger, sender Teknisk Rapport - Hundstrupvej 45, Stenstrup.pdf
  237910/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Agerstien 2, 5591 Gelsted
  237261/19
 • Til borger, ejendommen Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup Fyn kortlægges ikke.pdf
  239892/19
 • Til Læge - Korrespondance vedr. godtgørelse ved nedlukning af praksis
  243673/19
 • Til WIRTGEN Denmark A/S: V2-afgørelse, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  240943/19
 • Til grundejer, ansøger,kommune og museum: Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  239115/19
 • Til kommunerne i Region Syddanmark, Råstofplan 2020
  253367/19
 • Til kommunerne i Region Syddanmark, Råstofplan 2020
  253362/19
 • Til Esbjerg Kommune, Råstofplan 2020
  253374/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Efterspørgsel af historisk materiale, Mosevej 11, 5854 Gislev
  246237/19

28. maj 2019

Indgående

 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med høringssvar til udkast til grave- og efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  237031/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, høringssvar til udkast til grave- og efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  237032/19
 • Fra Odense Kommune: Efterlyser status på vurdering af monitering/grundvandsrisiko/fremtidig offentlig indsats?, Roesskovsvej 28, 5000 Odense
  251565/19
 • Fra advokat: Telefonbesked vedr. boligundersøgelse og salg af ejendom, 550-81011
  251879/19
 • fra Odense Kommune - Odense Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  245075/19
 • fra Vejen kommune : Høring vedr. varsel om påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening - J.nr. MST-1273-00016 VS Anette Kure
  246515/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 tilladelse (deltilladelse til nedrivning).msg
  245051/19
 • Notat Hepatitis C frit SYD m budget KVU 28052019PBC
  243303/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - §8 tilladelse til nedrivning
  245050/19
 • Fwd: Erstatningssager i anledning af mangelfulde brystundersøgelser
  250885/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Sletteskovvej 9, 6000 Kolding - Teknisk rapport.pdf
  247128/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indlende undersøgelse på Sletteskovvej 9, 6000 Kolding - Grundejerrapport.pdf
  247142/19
 • Fra DMR, Endelige rapporter, Strandvejen 175, 5450 Otterup
  236639/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Northern Connections DK seminar om OPI forår 2019 valg af leverandør.pdf
  235608/19
 • Fra borger - henvendelse, Telefonbesked, 480-81410
  236092/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokmose 7, 6000 Kolding - Grundejerrapport.pdf
  236243/19
 • Re: Fakturering Northern Connections mini OPI seminar - 2019-05-28 Faktura 226_Region Syddanmark.pdf
  236125/19
 • Fakturering Northern Connections mini OPI seminar
  235602/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Fakturering Northern Connections mini OPI seminar.msg
  235617/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Opgavebeskrivelse NorthernConnections DK seminar om OPI forår 2019.pdf
  235614/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende tidsbegrænset ansættelse af læge i Fredericia
  235936/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Re Opdateret køreplan og budget som aftalt.msg
  235611/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokmose 7, 6000 Kolding - Teknisk rapport.pdf
  236224/19
 • SV: Baltic Pipe, på adresse Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  236496/19
 • Fra MST. Meddelelse fra Miljøstyrelsen [WARNING: ATTACHMENT UNSCANNED]Påbud om undersøgel [Ref.nr.=dc1ff456ffdd4d90a9300f5f3dfacb16]
  241696/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok nr. 630-82112, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle - Endelige rapporter
  241835/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt nye boringer
  237305/19
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål om §8-pligt ifm. etablering af ledning i V2 kortlagt område, matr. 2p Haarby By, Haarby.
  239297/19
 • Fra SVS: Ang. udbetaling af prismidler
  235786/19
 • Orientering om ændring af ligestillingsloven.pdf
  239686/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 529-40104, Nybølvej 23, 6230 Rødekro - Endelige rapporter
  239688/19
 • Fra Marius Pedersen: Vedr. håndtering af afgravning af jord og prøvetagning, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  237306/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansat læges ansættelse i Middelfart.
  239468/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. beskyttede naturområder
  238911/19
 • Svar fra Medicinrådet vedr. indstilling til Medicirådets fagudvalg vedr. tværgående kræftlægemidler
  237197/19
 • Fra Borger, vedr. Engvej 13, 5464 Brenderup
  242837/19

Udgående

 • Til Cowi: OK til ændringer i bemanding
  236783/19
 • Til Aabenraa Kommune mfl, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  235830/19
 • Til Aabenraa Kommune mfl, RÅSTOF, Myndighedshøring 15 375 Tumbøl Felsted.pdf
  235831/19
 • Til borger: orientering om det videre forløb, Libavej 1
  234857/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236376/19
 • Til borger - høring V2-kortlægning m bilag, 482-81079, Tryggelev 12, 5932 Humble.pdf
  236750/19
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup
  235720/19
 • Til virksomhed . V2-høring Kokmose 7, 6000 Kolding.pdf
  236259/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Hejselvej 11, Bylderup Bov.pdf
  235304/19
 • Til Svendborg Kommune, Høring om forurening på Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Sydfyn, Matr. nr. 14g Gudbjerg By, Gudbjerg, Lokalitets nr.: 479-81109
  235700/19
 • SV til DGE: Tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  235145/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235302/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. undersøgelsesomfang, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  236100/19
 • Til SVS: Ang. udbetaling af prismidler
  235774/19
 • Til Svendborg Kommune: Til orientering, varsling af V2-kortlægning af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, matr. nr 4d og 4e Dongs Højrup By, Kirkeby (Lok. nr. 479-81241).
  235721/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236441/19
 • Til Nordicals, svar på henvendelse, SV: Lokalitet 461-56005, Vestre Stationsvej 8 - 10, 5000 Odense C (Haster)
  236558/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236354/19
 • Til Borger-, V1-høring, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235326/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  236943/19
 • Til Kommunen - Høring om påbudsmuligheder på Kokmose 7, 6000 Kolding
  236317/19
 • Til Læge - Bekræftelse på tidsbegrænset ansættelse i praksis i Fredericia
  236054/19
 • Til billund kommune: Høring om forurening
  236987/19
 • Til virksomhed - BILAG til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Kokmose 7. 6000 Kolding.pdf
  236274/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Sønderbyvej 21, Otterup.pdf
  235790/19
 • Til Odense Kommune: Vurdering af §8-pligt - Vesterbro 28, 5000 Odense C
  236018/19
 • Til borger - svar på henvendelse, Ansøgning om 1.års boliganmodning
  236093/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hessum Bygade 36, 5450 Otterup.pdf
  234856/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Ansættelse af læge i Fredericia
  236085/19
 • Til Borger, V1-høring, Sønderbyvej 21, 5450 Otterup.pdf
  235778/19
 • Til Odense Kommune: Vedr. kommende ansøgning om byggetilladelse til udvidelse af kantine, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  236204/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236413/19
 • Til Borger, V1-høring, Hessum Bygade 36, 5450 Otterup.pdf
  234854/19
 • Til Borger, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, Sønderbyvej 21, 5450 Otterup.pdf
  235781/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  236021/19
 • Til Borger-, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235329/19
 • Til Langeland kommune: Kopi af Rapporter + høring V2-kortlægning, 482-81079, Tryggelev 12, 5932 Humble
  236780/19
 • Til Borger, V1-høring, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235299/19
 • Til Staunmiljø og EDC: Regionens bemærkninger til forureningsundersøgelse, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  235492/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Fredericia
  236083/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hessum Bygade 36, 5450.pdf
  234855/19
 • Til borger. SV: VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  236036/19
 • Til Nordfyns Kommune: Bystævnet 41 - Tabel pesticidresultater
  239031/19
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Kopi af moniteringsrapport
  236111/19
 • Til borger, V2-høringsbrev med bilag.pdf
  254070/19

27. maj 2019

Indgående

 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Tilladelse grundvandsænkning matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  235226/19
 • Fra Rambøll: Tilbud på Videregående undersøgelser Pulje 3_2019
  242609/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Chromatogrammer mv, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242811/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-0658 2019-05-22 Forureningsforhold 0,2-0,3 m u.t., Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242815/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 1921010-chrom, Assensvej 102, 20-05-19, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242813/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 1915109-chrom, Assensvej 102, 10-04-19, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242812/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens og regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Odensevej 45, 5750 Ringe
  239704/19
 • Fra HK-Kommunal: Anmodning om faseforhandling for lægesekretær ansat ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt.
  239088/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Excell-ark med pesticidanalyser
  239152/19
 • Fra Sweco: Status - Konsul Graus Gade 2 - poreluft
  238573/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade - indeklimaforsøg - økonomi
  238473/19
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Dybdalsvej 5a, Styding, Haderslev
  240888/19
 • Fra borger - svar på forespørgsel
  242868/19
 • Fra borger. Re: VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  236029/19
 • Fra Kongehuset VS: Indvielse på Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus
  234963/19
 • Fra Holmris: Ordrebekræftelse
  235006/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  236661/19
 • Fra borger. Re: 427-50029 Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge. VS: Mulig jordforurening
  236094/19
 • Fra rådgiver DGE: Tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  235134/19
 • Fra projekt - pressemeddelelse
  235502/19
 • Fra OUH: Ang. udbetaling af prismidler
  235791/19
 • Henvendelse Sweco, Nørre Havnegade 108, 6400 Sønderborg,
  235104/19
 • Fra Nordicals, henvendelse, Lokalitet 461-56005, Vestre Stationsvej 8 - 10, 5000 Odense C (Haster)
  236548/19
 • Fra Berendsen: Klude levers i uge 23
  234227/19
 • Fra Langeland kommune: vedr. Matrikelgrænser Tryggelev 12
  234575/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med tilladelse
  235207/19
 • Fra Langeland kommune: svar vedr Matrikelgrænser Tryggelev 12
  233041/19
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, støj fra luftrensere
  233476/19
 • Fra Praksis - Bekræftelse vedr. flytning af praksis pr. 1.8.19
  233157/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgele på Volderslevvej 36A, 36B og 38, 5260 Odense S - Teknisk Rapport.pdf
  234103/19
 • Fra Nævnenes Hus - Efterlysning af materiale vedr. klagenumrene 1001747 og 1001748 - klage over råstoftilladelse matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  234665/19
 • Fra borger - FORSP "henv" Petersmindevej 30, 5000 Odense C
  234438/19
 • SV: Programeringsarbejde INTERREG 6A
  233559/19
 • Fra DGE: Oplæg til boringer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  233548/19
 • Amgros årsregnskab 2018 godkendt og underskrevet.pdf
  233027/19
 • Fra Holmris: Kvittering for bestilling
  234096/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. filtersatte boringer og afgrænsning af forurening med poreluft, Odensevej 45, 5750 Ringe
  234303/19
 • Fra:yder
  233553/19
 • Fra NIRAS: Aflverer rapport i uge 27
  233314/19
 • Fra Berendsen: TORK servietter
  234190/19
 • udbytteberegning til Ejere (2).pdf
  233010/19
 • VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  234541/19
 • Ekstern høring over målepunktssæt for det parakliniske område (2019)
  234418/19
 • Fra Holmris: Priser på reol
  233541/19
 • Fra Odense Kommune, Bilag, Revideret miljøteknisk rapport, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  253450/19
 • 479-81109 Rapport, grundejer - Vandmestervej 4.pdf
  254125/19
 • 479-81109 Rapport, teknisk - Vandmestervej 4.pdf
  254116/19
 • Fra Vejen Kommune: Svar vedr. dokumentation Møllevej 12, Askov.
  253198/19
 • Fra Sweco: Foresp vedr V2 kortlægning på Nr. Havnegade, Sønderborg
  246510/19
 • Fra P4 Trekanten: Anmodning om aktindsigt
  245234/19

Udgående

 • Til borger: Høring af kortlægning/ afkortlægning efter jordforureningsloven
  242349/19
 • Til borger + kommune: V2 varsling af Nørremark Center 12-18, 7100 Vejle
  234945/19
 • Til KFI Erhvervsdrivende Fond, BILAG til V2-høring - udkast til V2-afgør....pdf
  234951/19
 • Til Vejle Kommune, V2 høringsbrev, Matr. nr. 7000y, Nørremarken, Vejle J....pdf
  234949/19
 • Til borger, kortbilag, matr. 42z, 7000y, Nørremarken, Vejle Jorder, 7100....pdf
  234950/19
 • Til KFI Erhvervsdrivende Fond, V2 høringsbrev, Nørremark Center 9-18, 71....pdf
  234947/19
 • Til Vejle Kommune, BILAG til V2-høring - udkast til V2-afgørelse, matr. ....pdf
  234948/19
 • til Vejle kommune : Udkast til tillæg til §8 tilladelse på havnegade10/Danmarksgade 1
  233708/19
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  234034/19
 • Til Vejle Kommune: Påbudsmuligheder, Nørremarkcenter 12-18, 7100 Vejle
  234919/19
 • Til Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, støj fra luftrensere
  232994/19
 • Til borger - Afgørelse: ejendommen kortlægges ikke - Kløvervej 31, Ringe
  233988/19
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  234045/19
 • Til borger - FORSP "svar" Petersmindevej 30, 5000 Odense C
  234442/19
 • Til Niras - Supplerende pulje 22 - lok.nr. 580-81452 - oplysninger fra grundejer
  232935/19
 • Til virksomhed - V2-høring Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  234021/19
 • Til Bjert - Stenderup Vandværk. SV: Anmodning om samarbejde vedr. fund af sprøjtemidler i boringer
  233943/19
 • Til Real Kredit Danmark - FORSP "Svar" på anmodning, Granvej 2, 7190 Billund
  233509/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på bestilling af nye sundhedskort pr. 1.8.19
  233164/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 124151909(1).pdf
  233537/19
 • Til NIRAS: Igangsætning afrapportering
  233239/19
 • Til Vejen Kommune - Ændring af efterbehandlingsplanen ifm indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  234756/19
 • TIl Miljøteknik - FORSP "svar"Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  233844/19
 • Råstofplan - Interesseområde ved Allerup Mark
  234662/19
 • Til Nævnenes Hus - Fremsendelse af materiale vedr. klagenumrene 1001747 og 1001748 - klage over råstoftilladelse matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  234671/19
 • Til Berendsen: Rykker for kludelevering
  234202/19
 • Til Berendsen: Vedr. bestilling af TORK servietter
  232791/19
 • Til Adm. Fyn: Vedr. faktura som ikke skal betales pga fraflytning
  234183/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Flytning af lægepraksis pr. 1. august 2019
  234493/19
 • Til NIRAS: Vedr. budget næste fase eftersommer 2019
  234501/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Åbovej 34, 6372 Bylderup-Bov
  233306/19
 • Kommunemeddelse vedr. Flytning af lægepraksis pr. 1. august 2019
  234485/19
 • Til borger. VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  234547/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. projektet om at etablere en P-plads på kortlagt ejendom på Møllegade 23, 6310 Broager
  233751/19
 • Til Holmris: Bestilling 2 reoler
  233780/19
 • Til NIRAS - udvalgt historik på - naborenseri Søndergade 11C, Aabenraa
  241780/19

26. maj 2019

Indgående

 • Fra:yder
  232782/19
 • Fra Bellinge Vandværk: Kvittering på modtagelse
  232753/19

25. maj 2019

Indgående

 • Fra Miljø Teknik - FORSP "henv" Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  233837/19

24. maj 2019

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Endelig notat om støj
  252236/19
 • Fra miljø og fødevarestyrelsen Høring vedr. varsel om påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening.msg
  246503/19
 • Fra lodsejer: ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 5 Graveplan.pdf
  244040/19
 • fra Svendborg Kommune - dokumentation - VS: Skipper Park / gl. vandværksgrund
  245047/19
 • Til Odense Kommune, Vedr. undersøgelsesresultater, Bogensevej 39, Banevænget 4, Odense
  253410/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S - Grundejerrapport.pdf
  234056/19
 • Fra NIRAS: Opsamling på sidste fase undersøgelser
  233234/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Revideret paragraf i kommissorium
  235645/19
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, støj fra luftrensere
  232979/19
 • Fra Berendsen: Vedr. TORK servietter
  232785/19
 • Fra Kolding Kommune: Høring vedr V2-kortlægning og påbudsmulighed, Kokbjerg 25, Kolding
  232378/19
 • Fra LUNDAGER: tegning med tænkt placering af tilbygning til kantine, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  232587/19
 • fra STUK
  231746/19
 • Fra DMR: Forureningsundersøgelse, Kongensgade 15 Christiansfeld
  231378/19
 • Indfriede lånedokumenter
  231440/19
 • Fra Fredericia KommuneVedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia. Nye indeklimamålinger efter etablering af luftrensere på ejendommen
  232398/19
 • Pulje 3: Knudedybet 14, 6700 Esbjerg - Rapporter, endelig udgave
  231661/19
 • fra Langeland kommune: korrespondance vedr. Matrikelgrænser Tryggelev 12
  232589/19
 • Fra DGE: Orientering vedr. sløjfning af boringe ud for Nygårdsvej 40
  232387/19
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk rapport - Knudedybet 14, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78015.pdf
  231666/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Gormsgade 107, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231686/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Knudedybet 16, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231703/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Fanøgade 26, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231682/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Knudedybet 12, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231701/19
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Knudedybet 14, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78015.pdf
  231678/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Knudedybet 21, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231715/19
 • 565-32102 Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted grundejerdel.pdf
  232196/19
 • Fra NIRAS: RAPPORT, 565-32102 Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted teknisk del.pdf
  232194/19
 • Vedr. behandling af thorako-abdominale aortasygdomme
  232642/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  232350/19
 • fra Jordmiljø - VS: Aktindsigt Banegårdspladsen 10, Fåborg
  241795/19
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 2 skema til screeningsafg matr.nr. 136 Stevning Svenstrup.pdf
  244047/19
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 3 Oversigtskort.pdf
  244048/19
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 4 Kort.pdf
  244049/19
 • Nationalt Netværk for Diabetes samlet 23052019.pptx
  241880/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Zachariasvænget 2-8, 5260 Odense S
  243879/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om vurdering af ikke §8-pligt ifm. anlægning af kabel trace.
  239358/19
 • fra VCS boringsdata ved Lindved
  239741/19
 • fra GEUS SV: IMPACT: Feltlokalitetet på Fyn
  239594/19
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 1 Ansøg matr.nr. 136 Stevning Svenstrup_Als_Underskrevet.pdf
  244046/19
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 8 Ansøgning om vejoverkørsel fra matr.nr. 136 Stevning Svenstrup.pdf
  244045/19
 • SV: referat af mødet i går
  241874/19
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 7 Tingbogsattest_matr_nr. 136 Stevning; Svenstrup.pdf
  244044/19
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 6 Efterbehandlingsplan.pdf
  244043/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Gormsgade 109, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231690/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Gormsgade 111, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231693/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Knudedybet 18, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78015.pdf
  231709/19

Udgående

 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, spørgsmål til grundvandstilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  233109/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  231518/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Moldevej 1A, 7100 Vejle
  231420/19
 • Til Nordfyns Kommune: Opklarende spørgsmål angående legeskib på Bogense Marina
  231861/19
 • Til borger: Svar på forespørgsel vedr Strammelsegade 23b, Tåsinge
  231909/19
 • Til Berendsen: Vedr. TORK servietter
  232314/19
 • Til Danren: Vinduespolering inde og ude ømskes
  231145/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Granlyvej 2, 5592 Ejby - udgår inden kortlægning
  231442/19
 • Til borger. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia. Nye indeklimamålinger efter etablering af luftrensere på ejendommen
  232462/19
 • SV: Brev til Seidler
  232705/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  231522/19
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. dokumentation Møllevej 12, Askov.
  231398/19
 • Til Rambøll - FORSP "svar" vedr. historisk materiale, Bredgade 13, 5450 Otterup
  231429/19
 • Dansk formøde til Interregudvalg, Odense den 29. maj
  232708/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Storegade 43, 5592 Ejby
  231428/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Todsbølvej 21, 6360 Tinglev
  231189/19
 • Til Bellingelunden ApS: Varsel ændring V2 kortlægning og høring undersøgelsesrapport
  231509/19
 • Til Danish Oil Pipe A/S: Afgørelse - udgår indenkortlægning.
  232619/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Moldevej 1A, 7100 Vejle
  231422/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. drøftelse af sagen, Odensevej 45, 5750 Ringe
  232728/19
 • Til LUNDAGER: vedr. placering af ny tilbygning, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  232181/19
 • Til Borger - V1-høring med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup.pdf
  232688/19
 • Til Penta Advokaterne. SV: 571-47001 Saltgade 11, Ribe
  231591/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 429-50007
  231370/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Alsgade 73, Sønderborg.pdf
  232711/19
 • Til Borger2 - V1-høring med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup.pdf
  232691/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Storegade 53, Nordborg.pdf
  232709/19
 • Til Borgere, Orientering om undersøgelse af Humlehøjvej 1, Sønderborg.pdf
  232712/19
 • Til Bellinge Vandværk: Kopi af undersøgelsesrapport
  232322/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til oplæg til undersøgelse Oldenborghus, Fredericia
  232717/19
 • Til Varde Kommune: §8-høringssvar
  231932/19
 • Til Fredericia Kommune. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (lokalitet 607-00206). Indeklimamålinger
  232386/19
 • Formandsgodkendelse - Psykologhjælp - Formandsbeslutning vedr. ansøgning om flytning fra psykolog Kamma Skafte Andersen.docx
  231637/19
 • Til virksomhed - V2-høring Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  241341/19
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  241353/19
 • Til virksomhed - BILAG til V2-varsel - UDKAST V2-afgørelse Kokbjerg 30, 6000 Kolding2.pdf
  241347/19
 • Samlet bilag - ansøgninger - marts 2019
  232254/19

23. maj 2019

Indgående

 • fra vejle kommune Oprensningsnotat fra Krogbuskevej 126, Børkop
  234701/19
 • Krogbuskevej 126, Børkop.pdf
  234703/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens bemærkninger til oplæg til supplerende undersøgelser til Jord-Miljø A/S, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  242743/19
 • fra vejle kommune Udkast til tillæg til §8 tilladelse på havnegade10/Danmarksgade 1
  233694/19
 • Tillæg til tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opføre ungdomsboliger på Havnegade 10, 7.doc
  233695/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, supplernede info til supplerende materiel
  231964/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Analyseresultater og oplæg til håndtering, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  240564/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: bilag - 2019-0658 2019-05-22 B5 + dok. prøver, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  240566/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: bilag - 2019-0658 2019-05-22 Forureningsforhold 0,2-0,3 m u.t, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  240567/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: bilag - 2019-0658 2019-05-22 B5 + dok. prøver, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  240565/19
 • Oversigt over den nationale Diabetes Handlingsplan_22_05_2019.pdf
  242447/19
 • Oversigt den nationale diabeteshandlingsplans implementering
  242443/19
 • VS: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. tværgående kræftlægemidler
  237403/19
 • Bilag fra Orbicon - Lavsenvænget 1, Odense.Dokumentationsrapport oprensning ved G56, inkl. bilag.pdf
  241269/19
 • fra Orbicon - Dokumentationsrapport for afgravning af kulbrinte forurening på Lavsenvænget 1, Odense.
  241268/19
 • Fra Vejle Kommune - kommentar vedr. § 3 sø i Sødover vedr. Sødover I
  231031/19
 • Fra Vejen Kommune: Svar vedr. afværgeanlæg Møllevej 12, Askov.
  231388/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  231091/19
 • Fra DMR: Forureningsundersøgelse, Kongensgade 15 Christiansfeld
  231465/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  231094/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  231092/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  231088/19
 • Fra Kolding Kommune, Råstof - Perspektivplan for Almind-Viuf
  230896/19
 • Fra Rigsrevision: Justeret tidsplan for undersøgelsen af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse.
  230373/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  231089/19
 • Fwd: VS: Mammografiundersøgelser.
  231223/19
 • Antwort: Tilrettet beslutningsforslag
  232651/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  231421/19
 • SV: Revideret notat til dansk formøde
  232702/19
 • Protokoll: Abstimmungstreffen der deutschen Interreg-Ausschussmitglieder am 21. Mai 2019 in Kiel
  232706/19
 • Fra LUNDAGER: Forespørgsel vedr. udbygning af kantine på forurenet areal, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  232162/19
 • Fra Rambøl - FORSP "henv" vedr. historisk materiale, Bredgade 13, 5450 Otterup
  231414/19
 • Fra nabør - Høringssvar vedr. journalnr. 17/21654
  232026/19
 • Fra Fredericia Kommune: §19-Tilladelse til etablering af tre arbejdspladser til kartering og mellemdeponering af jord samt genindbygning af let forurenet jord.pdf
  231520/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens bemærkninger vedr. forslag til afgravning og prøvetagning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  232727/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til § 8 notat, Nygade 5, 5500 Middelfart
  230734/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  231087/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  229837/19
 • Fra Advokat Fyn: FORSP - anmodning om sagsmateriale
  230475/19
 • Fra forsvaret - svar på fremsendt materiale - matr.nr. 182 Arnitlund, Vedsted
  230378/19
 • Anke til LSU: Fra yder
  230718/19
 • Notat af telefonsamtale med nabo - matr.nr .182 Arnitlund, Vedsted.pdf
  229784/19
 • Fra EDC: FORSP - anmodning om yderligere oplysninger
  229350/19
 • Fra nabo - høringssvar vedr. screening - råstofindvinding Sødover
  231093/19
 • Fra Berendsen: Adresse og personreference ændres
  229549/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om underretning om evt. forurening, Mosevej 11, 5854 Gislev
  246229/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - 1919024-data, Gasværksvej, 06-05-19 +Cyanid tot Cyanid syre Ammoniak.xls
  245048/19
 • Fra EDC, HENV, Albanigade 19, 5000 Odense C
  246437/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - 06-05-19 +Cyanid tot Cyanid syre Ammoniak.pdf
  245049/19
 • Fra Middelfart Kommune: Aktindsigt Strandvejen 238 og Rørkærsvej 30 og 32, Strib, 5500 Middelfart
  246731/19

Udgående

 • Til kommunen: Jyllandsgade 44, Fredericia, orientering om resultater
  230514/19
 • til ansøger og FMK RÅSTOF Referat Markmøde Blæsbjerggyden 22. maj 2019
  230450/19
 • Til Advokat Fyn: FORSP - svar på anmodning om sagsmateriale
  230603/19
 • Til Ærø Kommune: Spørgsmål til kommunen vedr. §3
  230504/19
 • Til Fredericia Kommune: Bilag, Kortbilag
  230945/19
 • Til borger - V2-afgørelse Stetterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  229636/19
 • Til borger_ejendommen Tybrindvej 24, 5592 Ejby kortlægges ikke.pdf
  230825/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof - Perspektivplan for Almind-Viuf
  230902/19
 • Til borger, V1-høring med bilag vedr. Vejrupvej 64 5464 Brenderup Fyn.pdf
  230483/19
 • Til Holmris: Bestilling 2 reol og skuffe
  230481/19
 • Til forsvaret - anmodning om svar vedr tilsyn - matr.nr. 182 Arnitlund, Vedsted
  229953/19
 • Til Berendsen: Vedr. adresse levering klude
  229542/19
 • Til Fredericia Kommune; V1-kortlægning, Dronningensgade og Prinsensgade, matr. 7000au og 7000cp, 7000 Fredericia
  230943/19
 • Til forsvaret - anmodning om størrelse på sø - Matr.nr. 182 Arnitlund.pdf
  230417/19
 • Til borger - V2-kortbilag Sletterødvej 19. 5463 Harndrup.pdf
  229643/19
 • Til Berendsen: Vedr. personreference aftale 139821
  229534/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Granlyvej 2, 5592 Ejby
  231393/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse Køvervej 27 og Nannasvej 3, 5, 7 og 9, Ringe - kortlægning på Vidensniveau 2
  233992/19
 • Til biorger - Høring: afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Nannasvej 3-9, Kløvervej 27, Ringe
  233994/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring
  233993/19
 • ANNULLERET
  232874/19
 • Til høringsparter - Følgebrev til tilladelse matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  232873/19
 • Til borger - Kortbilag, Nannasvej 3-9, Kløvervej 27
  233991/19
 • Til virksomhed - UDKAST V2-kortbilag Kokmose 7. 6000 Kolding.pdf
  236288/19
 • Tilladelse til råstofindvinding, matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål, Varde Kommune .pdf
  240781/19
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69 - Indeklimamålinger
  254249/19

22. maj 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn, Råstof, SV: Høring af ansøgning om ændring af efterbehandlingsplan for del af igangværende råstofindvinding på matr. nr. 22e m.fl. Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå, Faaborg-Midtfyn Kommune.
  243262/19
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, svar vejforhold matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  229244/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar arealstørrelse og mængder matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  228994/19
 • SV: Revideret tilbud - LTM beregninger Lillebælt
  227948/19
 • SV: Revideret tilbud - LTM beregninger Lillebælt
  227946/19
 • Fra Nybolig. HASTER: Telefonhenvendelse 545-50182
  228358/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fremsendelse oplæg til undersøgelse Oldenborghus, Fredericia
  229245/19
 • Fra Kolding kommune. VS: §8-ansøgning, Klostergården, Kolding
  227934/19
 • Fra Penta Advokaterne. Telefonhenvendelse 571-47001
  228813/19
 • Fra Berendsen: Kontrakt om kludelevering og vask
  229522/19
 • Fra Ditmer: Status for tilbud
  228291/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Oldenborghus, Fredericia_Oplæg til undersøgelse.pdf
  229249/19
 • Kommissorium for regionernes Medicin- og behandlingspulje.pdf
  228740/19
 • Fra Daarbak: Vedr. design bekræftelse
  227572/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup, budgetskema
  238895/19
 • Fra RR: Ny tidsplan for høring af beretningsudkast
  237663/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 49 - indeklimaforsøg - økonomi
  238849/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  239636/19
 • Fra rådgiver - Klægkortlægning - eftersendte kort
  236119/19
 • fra Odense Kommune - besvarer tlf-spørgsmål, Havnegade 76
  233646/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Afgørelse om ikke-påbud, Gl Darumvej 6, Bramming
  233221/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail omkring ikke-påbud, Gl Darumvej 6, Bramming
  233216/19
 • Revideret beslutningsforslag
  232699/19
 • Fra borger. VS: Mulig jordforurening
  232299/19
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsnotat vedr. oprensning efter olieforurening på Tiufkærvej 107, 7000 Fredericia
  231074/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afklaring af placering og udtagelse af renbundsdokumentation, Østerbyvej 8, 5500 Middelfart
  231714/19
 • Fra DGE: Forslag til afgravning og prøvetagning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  232726/19
 • Tilrettet beslutningsforslag
  232701/19
 • Henstilling til radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital.
  231482/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Harnbjergvej 2, 5932 Humble.pdf
  231349/19
 • Fra Healthcare DENMARK. Bilag til Referencegruppemødet på fredag kl. 11-14 i Forskerparken 10H
  230901/19
 • Fra EDC: Anmodning om yderligere oplysninger
  229333/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. §8, Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254214/19

Udgående

 • Til Jord-Miljø A/S: Kommentarer til oplæg til supplerende undersøgelser ifm. etablering af boliger i eksisterende bygninger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  228717/19
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde: V2-afgørelse, Moldevej 1A, 7100 Vejle.pdf
  229168/19
 • Til Assens Kommune: Regionens svar vedr. offentlig indsats og § 8-pligt, Assens Gamle Losseplads, Torø Huse Vej 15, 5610 Assens
  228298/19
 • til Rambøll SV: Oplysninger om kortlagte grunde 461-81399 fra sag 14/16582
  229076/19
 • Til Billund KOmmune og skat: Afgørelse- Udgået inden kortlægning
  228415/19
 • til Rambøll SVar : Oplysninger om kortlagte grunde 461-04048
  229252/19
 • til Rambøll SV: Oplysninger om kortlagte grunde 461-81399 fra sag 15/35799 [Sagsnr.:15/35799]
  229095/19
 • Til Lægevagten: mail med opsigelse af vagtydernummer pr. 1. april 2019
  228728/19
 • til Rambøll Svsr på henvendelse om 461-05057 sags nr. 07/2710 og 11/12963
  229186/19
 • Til vagtlægen: opsigelse af vagtydernummer 161357
  228796/19
 • til Rambøll Svar på henvendelse vedr. 461-04048 fra frivillig sag 15/45680
  229273/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  228605/19
 • til Nybolig SV: Telefonbesked, 510-81027 Hygumvej 5, 6510 Gram
  228441/19
 • Til Kolding kommune. SV: §8-ansøgning, Klostergården, Kolding
  228435/19
 • Til EDC: FORSP - svar på anmodning om yderligere oplysninger
  229357/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  228611/19
 • til borger - forespørgseæ
  229274/19
 • til ASGER OLSENS A/S svar : Aktindsigt vedr. jordforurening , matr. nr. 1, Gram Ejerlav, Gram
  228735/19
 • Til Nybolig. VS: HASTER: Telefonhenvendelse 545-50182 Sønderport 62, 6200 Aabenraa
  228428/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Ballemose 6, Otterup.pdf
  227551/19
 • Til Daarbak: Godkendelse ordre
  227540/19
 • Til JEMA: Problemer med ventilation
  229033/19
 • Til Lægevagten: Opsigelse af vagtydernummer 152277 pr. 1. maj 2019
  228845/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Tørresøvej 54, 5450 Otterup
  228260/19
 • Til Lægevagten: Opsigelse af vagtydernummer 161357 pr. 1. maj 2019
  228800/19
 • til Nybolig SV: Telefonbesked, 510-81027 Hygumvej 5, 6510 Gram
  228874/19
 • Svar tli Billund kommun -Skovrejsning i råstofgraveområde i råstofplan 2016
  229275/19
 • Til Penta Advokaterne. VS: Telefonhenvendelse 571-47001 Saltgade 11, Ribe
  228826/19
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Moldevej 1A, 7100 Vejle.pdf
  229172/19
 • Til Borger, V1-høring, Ballemose 6, 5450 Otterup.pdf
  227548/19
 • til Borger VS: Telefonhenvendelse - generelle spørgsmål fra artikt Steen Kjær - ved bebyggelse ovenpå forureninger
  228371/19
 • til Rambøll Svar på henvendelse : Oplysninger om kortlagte grunde 461-81399 fra sag 14/2733[Sagsnr.:14/27339]
  229104/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ballemose 6, 5450 Otterup.pdf
  227555/19
 • til Rambøll Svar på henvendelse 461-04048 materiale fra sags nr 10/16540
  229271/19
 • Til Penta Advokaterne. 571-47001 Saltgade 11, Ribe
  231585/19
 • Til Penta Advokaterne. SV: Telefonhenvendelse 571-47001 Saltgade 11, Ribe
  231578/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Harnbjergvej 2, 5932 Humble
  231371/19
 • Til borger: OPfordring til ansøger om at kontakte kommunen mht til landzonetilladelse, matr nr 13a Ågård, Ø. Starup
  232907/19

21. maj 2019

Indgående

 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, udkast til tilladelse til grundvandssænkning matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  229191/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, udkastet til tilladelse til grundvandssænkning matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  229192/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 2 Efterbehandlingsplan_revision_februar_2018_tekst.PDF
  243230/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 4 Ansøgning_rene_brokker_Faaborg-Midtfyn Kommune.PDF
  243232/19
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Høring af ansøgning om ændring af efterbehandlingsplan for del af igangværende råstofindvinding på matr. nr. 22e m.fl. Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå, Faaborg-Midtfyn Kommune.
  243224/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 5 § 52 -Dispensation, forlængelse 26_11_2014.pdf
  243226/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 1 RÅSTOF Tilladelse 2016 Sdr. Nærå.pdf
  243231/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 3 Efterbehandlingsplan_revision_februar_2018_kort.PDF
  243227/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Myndighedshøring_Faaborg Midtfyn Kommune_22e Sdr Nærå.pdf
  243225/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Dialog om støjdokumentation
  252226/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Arkæologisk Vurdering matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  227437/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Mail med arkæologisk udtalelse del af matr. 474 Uge ejerlav, Uge
  227436/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail vedr. påbud om oprydning af forurening ved OBU, Søndre Landevej 225, 6470 Sydals
  227074/19
 • Fra:yder
  227287/19
 • Fra Lassen Erhverv: SV: V1-kortlægning af Giørts Plads 2, 6760 Ribe
  226447/19
 • Fra Niras: Bystævnet - revideret hydrogeologi-afsnit
  227419/19
 • Fra DaRe - Høring over evaluering af Medicinrådet - vedr. svarfrist
  227168/19
 • VS: Post fra Lægemiddelstyrelsen - Sikkerhedsinformation vedr. NOAKs [Ref.nr.=387e5af9095848d5bfdd098bbab63963]
  226642/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål til den opgravede olietank på Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
  226776/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Rykker for svar på forespørgsel fra kommunen vedr. § 8-pligt, Vestre Havnevej 13i, 5400 Bogense
  227922/19
 • Høring over evaluering af Medicinrådet
  227085/19
 • Fra DXC: praksis i Vejle lukket automatisk
  226399/19
 • Fra BDO - Revisorerklæring - Sygehus Sønderjylland 1. kv. 2019
  227469/19
 • Fra Niras: Status - Brændekildevej
  226749/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Bilag til mail: Status for undersøgelser og oprensning, Søndre Landevej 225, 6470 Sydals
  227086/19
 • Fra Trekantområdet Danmark
  226222/19
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på oplysninger vedr. olietank
  227342/19
 • Fra Energinet - Tilbagemelding vedr. råstofindvinding v. Terpling, Åstrup
  225974/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Hydrogeologi-afsnit
  227416/19
 • Fra Daarbak: Ordrebekræftelse nr. O1478426
  227536/19
 • Fra revisor: Revisorerklæring - Nyt OUH
  227980/19
 • Fra borger: Bemærkning vedr. tilladelse til projektet, Vestre Havnevej 13i, 5400 Bogense
  227761/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. udefunktion; Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark
  228189/19
 • Fra Kolding Kommune: vedr. undersøgelsesoplæg, Koldingvej 71, 6070 Christiansfeld
  242095/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  238829/19
 • Fra DMR, Rapporter, Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Gudme- teknisk og grundejer
  235724/19
 • Reminder Interreg-udvalg | Interreg-Ausschuss 04.06.2019
  232692/19
 • Fra Varde Kommune: Til orientering, §19-tilladelse til anvendelse af gummigranulat på en ridebane i Varde Kommune,
  232623/19
 • SV: Indstilling af medlemmer til det dansk-tyske Interreg-udvalg
  232689/19
 • Kommenteret dagsorden 4.6.2019 med oversættelse
  232684/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: Påbud om oprydning af forurening ved OBU, Søndre Landevej 225
  232582/19
 • Fra Ditmer: Status for tilbud
  229711/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, fotos med datoer, Fakkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254190/19
 • Fra Amgros: Monitoreringsrapport 1. kvartal 2019
  246864/19

Udgående

 • KRP0050004_2030_2040.pdf
  227943/19
 • VS: Revideret tilbud - LTM beregninger Lillebælt
  227942/19
 • GBR92-aftale.docx
  227944/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, høring om arealafgrænsning matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  228981/19
 • til Orbicon Tillægsaftale Nyvej 6, Vissenbjerg
  226334/19
 • Til borger - V1-høring, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  226500/19
 • Aftaleseddel R2, UNDERSKREVET.pdf
  226473/19
 • Til Sønderborg Kommune, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Katforte 20, 6400 Sønderborg.pdf
  225497/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  226935/19
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens bemærkninger vedr. tilladelse til fjernelse af fundament og opførelse af nyt fundament, Vestre Havnevej 13i, 5400 Bogense
  227290/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup
  225967/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Norupvej 106, 5450 Otterup
  226619/19
 • Til borger : svar på henv. vedr. Odensevej 44, 5750 Ringe
  227133/19
 • Til Lassen Erhverv: SV: V1-kortlægning af Giørts Plads 2, 6760 Ribe
  226450/19
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering om foreløbige resultater fra regionens undersøgelser på Bystævnet 41 i Veflinge
  227422/19
 • Til Lassen Erhverv: svar vedr. henv. : V1-kortlægning af Giørts Plads 2, 6760 Ribe
  225451/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted ansøgt areal og indvindingsmængder
  228980/19
 • Til Energinet,: BALTIC PIPE. Råstofindvinding og råstofinteresseområder ift. gasledningstracé
  225948/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1 og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 421-55021
  225981/19
 • Til borger: Kortbilag.,Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn,
  226942/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  226456/19
 • Til Brenderup Realskole_V1-høring, med bilag, Skolevej 26, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  227235/19
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. en del af Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup - en del V1-kortlægges - en mindre del udgår inden kortlægning
  226071/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. maj 2019
  225588/19
 • Til aabenraa kommune og SKAT: Kopi af afgørelse Udgår af V1-kortlægning + notat, Kiskelundmarkvej 2A, Kruså (matr 80 Kiskelund, Bov)
  227246/19
 • Administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 - 210519.pdf
  227447/19
 • Til indvinder: Tilsynsnotat 20-05-2019.pdf
  226287/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Skovtoft 3, 6300 Gråsten.pdf
  226499/19
 • Til praksis: mail med automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. maj 2019
  225575/19
 • Til borger - V1-Korbilag, høring, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  226494/19
 • Til Niras: Vedr. Status - Brændekildevej
  226756/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  226459/19
 • Til borger_V1-høring, Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  226930/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted areal tilpasset matrikelgrænser
  228983/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  226498/19
 • Til borger - Afgørelsen Udgår af V1-kortlægning, matr 80, 503-20003 Kiskelundmarkvej 2A.pdf
  227240/19
 • Til Eigil jensen A/S - anmodning om kommentarer råstofindvindingen i Arnitlund, matr.nr. 182
  229792/19
 • Til borger. SV: Kolding landevej
  232457/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Kopi af mail, Fakkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254199/19

20. maj 2019

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune: Oplysning om yderligere undersøgelser og udvidelse af § 8-arealet, Langebakke 2 (tidl Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg
  229260/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Ribe og Vejen koordinater
  243209/19
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Gadsbølle - åbent gravefelt
  243202/19
 • Fra rådgaver, Råstof, SV: Råstofansøgning 1022 Bolderslev, Bjolderup - Sikkerhedsstillelsens størrelse
  243200/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Kortlægningsrapport - Vejen
  243186/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Rapport_Vejen_PDF.pdf
  243191/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Rapport_Vejen.docx
  243190/19
 • Fra SOHT - anmodning om forhøjelse af sikkerhedsstillelse - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  230808/19
 • Border Orientation paper for Germany - Denmark
  232663/19
 • Brev til Seidler
  232666/19
 • fra Rambøll VS: Oplysninger om kortlagte grunde 461-04048
  229251/19
 • fra Rambøll : Oplysninger om kortlagte grunde 461-81399
  229007/19
 • fra Rambøll VS: Oplysninger om kortlagte grunde 461-05057
  229177/19
 • fra ASGER OLSEN A/S Aktindsigt vedr. jordforurening -1, Gram Ejerlav, Gram
  228658/19
 • Fra system: 042552 er lukket automatisk.
  225555/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - datanotat fra forsøg
  226129/19
 • Fra borger. Re: henv vedr. Odense vej 44
  227070/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  226296/19
 • Fra Lassen Erhverv: henv vedr 571-­86004 Giørtz Plads 2, Ribe
  225447/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. afslutning af påbudssag fra Granlyvej 2, 5592 Ejby
  225602/19
 • Fra Esbjerg Kommune: - Fornyelse af tilladelse til udsprøjtning af vaskevand fra vaskeplads.
  225478/19
 • Fra Kolding HF og VUC: FVU
  225952/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  226305/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr Kommune
  226293/19
 • Fra DMR Ansøgning om till. t. ændret arealanvendelse, Grådybet, matr. 2se, 6700 Esbjerg
  224861/19
 • [Sagsnr.:19/216] - Høring over evaluering af Medicinrådet
  227176/19
 • 56672_1_Bilag1.pdf
  223747/19
 • Fra Odense Kommune: Pressemeddelelse om besøgscenteret
  225251/19
 • Høring over evaluering af Medicinrådet
  225139/19
 • Fra Vejle Kommune - svar på partshøring - Udkast til screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering - ansøgning om råstofindvinding i Sødover
  225116/19
 • Fra DGE. 5F80A_2_Rapport - overordnede miljøforhold.pdf
  223859/19
 • Fra forsvaret - svar på mail om mindre sø - matr.nr. 182 Arnitlund, Vedsted
  224012/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om ansøgning om §8 tilladelse, Brovejen 101, Middelfart
  224605/19
 • Udpegning Foreningen af Praktisernde Speciallæger: Ekspertgruppe ADHD
  224991/19
 • DGE. Oplæg til undersøgelser. 5A95E_1_Oplæg til HD - 19-08-2005.doc
  223877/19
 • Fra DGE. 5F80A_1_Analyserapport - SP1-SP7.pdf
  223862/19
 • OK-Nyt Praksis nr. 020-19
  223752/19
 • Fra OUH: Ang. udbetaling af prismidler
  224827/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Svar ang. §8 tilladelse, matr. 2se, Grådybet, 6700 Esbjerg
  224944/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Rapport_raastokkortlaegning_vejen_version_02.zip
  243114/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. nedrivningstidspunkt, Fakkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254158/19
 • Fra DMR: Opsamling på resultater fra indledende undersøgelse, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  252072/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag; Fotos, Fakkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254181/19
 • Fra Tønder Kommune - Afgørelse om ikke-påbud - Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk
  254009/19

Udgående

 • Til rådgiver, Råstof, SV: Kortlægningsrapport - Vejen
  243182/19
 • Til parterRÅSTOF Opdatering Vedr. Rolighed grusgrav
  223632/19
 • Til Vejen Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  224615/19
 • Til Daarbak: Bestilling
  224619/19
 • 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. V1 kortlægning
  223730/19
 • Til Middelfart Kommune: SV: Dokumentation for oprensning af mindre oliespild, Østerbyvej 8, 5500 Middelfart
  224549/19
 • Til Rambøll: Kommentar til resultater
  224935/19
 • til grundejer - Enghavevej 13A kortlægges ikke efter jordforureningsloven.pdf
  223612/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. påbudssag fra Granlyvej 2, 5592 Ejby
  224574/19
 • Til DGE. 5F9BE_1_GPJOUR.DOC
  223869/19
 • Til Sweco: Vedr. Dejrupvej 16
  224020/19
 • Til Niras: Vedr. Pasopvej
  224032/19
 • Til Vejle Kommune: udkast V2-kortlægning
  225169/19
 • til virksomhed: Aftale om kompensation, Volderslevvej 147, 5260 Odense.pdf
  224277/19
 • Til vagtlæge i Vejle: ændring fra cpr. til CVR.
  224829/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  223614/19
 • Til mødedeltagere. Referat Grundvandsforum Syd møde 12 den 10 maj 2019.pdf
  225071/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. afslutning af påbudssag fra Granlyvej 2, 5592 Ejby
  225616/19
 • 533A6_1_GPJOUR.DOC
  223789/19
 • Fra COWI: Vedr. aflevering af notater
  223421/19
 • Til mødedeltagere. Referat Grundvandsforum Syd møde 12 den 10 maj 2019
  225079/19
 • Til borger: henv vedr. Odense vej 44
  226874/19
 • Til praksis i Vejen: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  224608/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal, Enghavevej 13A.PDF
  223613/19
 • til grundejer - ang. mulig frivillig undersøgelse på Klintebjergvej 9A
  224005/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. den opgravede olietank på Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
  224044/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. maj 2019
  224030/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Godkendelse af oplæg til supplerende boringer, Algade 15B, 5592 Ejby
  224013/19
 • BILAg fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Klintebjergvej 9, 5450 Otterup.pdf
  224007/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Vedr. Bjert-Stenderup vandværk
  224507/19
 • Region Syddanmarks svar på høring af revisionsnotater om implementeringen af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis (j.nr.: 19/00012)
  223727/19
 • V1-høring med bilag, Bårdesøvej 84, 5450 Otterup
  224521/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar på mail (§8), Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  225233/19
 • BILAG fra NIRAS - historisk materiale, Klintebjergvej 9, 5450 Otterup.pdf
  224006/19

19. maj 2019

Udgående

 • Til DMR: godkendelse af undersøgelsesforslag, Libavej 1, Ørbæk
  225333/19

16. maj 2019

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, Gadsbølle - åbent gravefelt
  243143/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofansøgning 1022 Bolderslev, Bjolderup - Sikkerhedsstillelsens størrelse
  243140/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson 6 sager - 27c Bolderslev råstoftilladelse version 3
  243135/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Udkast til råstoftilladelse_Matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderslev_IS Lertranskøb_V3.docx
  243136/19
 • Fra DMR: Resultater af porevandundersøgelse, Libavej 1, Ørbæk
  225332/19
 • Fra ansøger, Råstof, Vissenbjerg, Efterbehandlingsplan.
  243124/19
 • Fra ansøger, Råstof, Bilag_7_Vissenbjerg_Efterbehandlingsplan.pdf
  243125/19
 • Fra Sønderborg Kommune. Miljøundersøgelser, 533-05704
  240788/19
 • fra NIRAS RE: Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  239584/19
 • Kommenteret dagsorden/4.6.2019
  232645/19
 • SV: Udpegning af nye medlemmer til dansk-tysk Interreg-udvalg
  232658/19
 • Ansøgning om §18 stk. 1
  231207/19
 • Antwort: WG: Alternativt beslutningsforslag vedr. projekt PE-Region Platform
  232647/19
 • Fra Haderslev Kommune. Information om påbudssag - Fredeshøj 12, 6100 Haderslev
  226080/19
 • Udkast Projektbeskrivelse LKT Børnediabetes 09-04-2019 til styregruppen.docx
  225656/19
 • Dagsorden følgegruppemøde 23. maj 2019.pdf
  225809/19
 • Danske Regioner: Svar på indstilling til Lærings- og kvalitetsteams
  223465/19
 • Fra Esbjerg Kommune, mail m §8 ansøgnigng
  224869/19
 • Fra rådgiver - skal ikke involveres længere i sagen - matr.nr. 182 Arnitlund, Vedsted
  224172/19
 • Fra Vej Kommune: §8 tilladelse
  225279/19
 • Fra Vejen Kommune: Påbud efterkommet, Storkevej 2, 6621 Gesten
  223490/19
 • fra Kolding HF & VUC
  226230/19
 • Kommissorium for understøttelse af den videre implementering af diabetesprogrammet i almen praksis.pdf
  225815/19
 • Tentativ mødeplan - følgegruppe for diabetesprogram i AP.pdf
  225820/19
 • SV: Deltagelse og dagsorden til møde i nationale netværk for diabetes
  225663/19
 • Fra Sønderborg Kommune. Fwd: Miljøundersøgelser. Matr. nr. 15 Nybøl Ejerlav. Sønderborg (002).pdf
  226255/19
 • Sv: Deltagelse og dagsorden til møde i nationale netværk for diabetes
  225652/19
 • Møde den 23. maj 2019 kl. 12.30 i følgegruppe vedr. diabetesprogrammet i almen praksis
  225802/19
 • Fra Niras. rapport_Ribe Jernindustri_Udkast_20190515 (1).pdf
  228737/19
 • Fra Niras. rapport_Ribe Jernindustri_Udkast_20190515_udenbilag.pdf
  228732/19
 • Fra Holmris: Kan ikke leveres
  223449/19
 • Fra Vejen Kommune: SV: Vedr. regionens udtalelse til den efterladte restforurening efter oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  221764/19
 • Fra JN Grus og Sten A/S: §52 ansøgning formular, Nørågårdsvej 6, Årslev
  222605/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Udkast rapport Ribe Jern Ejendommen, Saltgade 11, Ribe
  223240/19
 • Fra NIRAS: Afventer pris fra Skov VVS
  222052/19
 • Fra DMR, Henv. vedr. Thorsvej 19, 6330 Padborg
  223232/19
 • Fra JN Grus og Sten A/S: Bilag 4b Efterbehandlet terræn, Nærågårdsvej 6, Årslev
  222625/19
 • Fra Sweco: Geologisk snit nord-syd
  222078/19
 • Fra JN Grus og Sten A/S: Bilag 2 Drikkevandsforhold, Nærågårdsvej 6, Årslev
  222621/19
 • Fra JN Grus og Sten A/S: Råstoftilladelse 19c, Nærågårdsvej 6, Årslev
  222627/19
 • Fra Sweco: Geologisk snit - øst-vest
  222090/19
 • SV: Opfølgende spørgsmål fra JP
  223216/19
 • Fra JN Grus og Sten A/S: §52 dispensationsansøgning, matr nr Nærå 19c og 16a.pdf
  222610/19
 • Fra Borger, Telefonbesked vedr. Hundstrupvej 45
  223230/19
 • Fra JN Grus og Sten A/S: Bilag 1 Oversigtskort, Nærågårdsvej 6, Årslev
  222617/19
 • SV: Opfølgende spørgsmål fra JP
  223215/19
 • Referat fra møde den 5. marts 2019
  221246/19
 • Fra Marius Pedersen A/S: Underskrevet kontrakt
  221376/19
 • Fra vagtlægen: anmodning om ændring til cvr. nummer
  248294/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af tilladelse efter MBL §19 til midlertidig arbejds- og oplagsplads ved Kløvermosevej, Odense
  246722/19

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen: Til orientering - Afgørelse - Ud af indsats IVO - Hjorslevvej 3 5450 Otterup
  223249/19
 • Til PBE Holding AS - Afgørelse - Ud af indsats IVO - Hjorslevvej 3 5450 Otterup.pdf
  223250/19
 • Til Bygma- Afgørelse - Ud af indsats IVO - Hjorslevvej 1 5450 Otterup.pdf
  223247/19
 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen: Til orientering - Afgørelse - Ud af indsats IVO - Hjorslevvej 1 5450 Otterup
  223246/19
 • Til UDLEJNINGSEJENDOMMEN HJORSLEVVEJ 5 - Afgørelse - Ud af indsats IVO - Hjorslevvej 5 5450 Otterup.pdf
  223245/19
 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen: Til orientering - Afgørelse - Ud af indsats IVO - Hjorslevvej 5 5450 Otterup
  223244/19
 • Til Nordfyns Kommune: Svar på §8-forespørgsel for Hjorslevvej 5, 5450 Otterup
  223234/19
 • Til SF Nyborg: Svar på henvendelse - Lynfrostgrunden, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  222844/19
 • Til SF Nyborg: Lynfrostgrunden 16.5, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  222845/19
 • Vedrørende udbud af trocars, staplere etc.
  229096/19
 • Til geopartener - Ønske om pris på tinglysning af ventilationsdræn (inkl. boringer)
  222425/19
 • Til Geopartner - Ønske om pris på tinglysning af ventilationsdræn
  222421/19
 • Til kommunen - Kommentarer til §8 - boringerne F309-F311 mangler!
  221410/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Hasmarkmosen 18, 34, 5450 Otterup_34
  222163/19
 • Til Holmris: Vedr. stole
  222608/19
 • til grundejer - udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Tuemosevej 40.pdf
  222116/19
 • Bilag til borger - tidligere V1-afgørelse - Tuemosevej 40 5260 Odense S.pdf_Sagsnr_15-37....pdf
  222119/19
 • Til Borger, Kortbilag, Studiestræde 8, 6560 Sommersted.pdf
  221880/19
 • Til DMR, Svar på henvendelse om Thorsvej 19, 6330 Padborg, Aabenraa Kommune, del 3 af 3
  223248/19
 • Til NIRAS: Rykker for svar
  221963/19
 • til grundejer, følgemail - Tuemosevej 40, Fangel. Udgår af V1-kortlægning
  222115/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Studiestræde 8, 6560 Sommersted.pdf
  221884/19
 • til Orbicon SV: Nyvej 6, Vissenbjerg
  223254/19
 • Til forsvaret - spørgsmål om sø - matr.nr.182 Arnitlund, Vedsted
  221372/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Bårdesøvej 109, 5450 Otterup
  222127/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Egense Bygade 8, 5450 Otterup
  222136/19
 • Til Andelsselskabet, V0-orienteringsbrev_Bogåvej 71, 5450 Otterup
  222121/19
 • Til borger: Nyeste pesticidanalyser
  222284/19
 • Til Borger: Til Sønderborg Kommune som ejer - Orientering om indledende undersøgelse på matr.nr 408, Blans Ullerup
  222618/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kirkevej 40, Brenderup fyn.pdf
  221268/19
 • Til Middelfart Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222761/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Brobølvej 17, 6400 Sønderborg.pdf
  222519/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-afgørelse, Kirkevej 40, Brenderup fyn.pdf
  221265/19
 • Til Borger, svar vedr. V2-kortlagt værksted på Hundstrupvej 45, 5771 Stenstrup
  223231/19
 • til Borger Parkvej 1-3 Supplerende undersøgelser af grundvandsfanen fra Nyvej 6, Vissenbjerg -
  223260/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Egensevej 32, 5450 Otterup
  222143/19
 • Til indvinder og ansøger - anmodning om kommentarer til forsvaret høringssvar - matr.nr. 177 Arnitlund, Vedsted
  221379/19
 • Til partshøring - udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By Sdr. Omme.pdf
  222435/19
 • Til høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  222434/19
 • Til Ærø Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222824/19
 • til Borger Nyvej 10 Supplerende undersøgelser af grundvandsfanen fra Nyvej 6, Vissenbjerg -
  223257/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Bårdesøvej 59, 5450 Otterup
  222130/19
 • Til Orbicon - kommentarer til miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4 - opfølgningen - 2
  222933/19
 • til Assens Kommune og Assens Forsyning Supplerende undersøgelser af grundvandsfanen fra Nyvej 6, Vissenbjerg
  223255/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal, Tuemosevej.pdf
  222117/19
 • Til grundejer: varsling om undersøgelse på naboejendommen Lundgade 2a-2e/Storegade 48, 6800 Varde
  222467/19
 • Til Vejle Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222820/19
 • Til Kolding Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222741/19
 • Til DMR, Svar på henvendelse om Thorsvej 19, 6330 Padborg, Aabenraa Kommune, del 2
  223251/19
 • Til Svendborg Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222797/19
 • Til Langeland Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222754/19
 • Til VCS: Analyseresultater fra Volderslevvej 147
  223035/19
 • Bilag til vurderingsstyrelsen - Tuemosevej 40, Fangel, undersøgelsesnotat, ver 1.pdf
  222122/19
 • Til Svendborg Kommune- svar vedr skovrejsning
  223197/19
 • Til Assens Kommune - Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222708/19
 • Til borger: Svar vedr mulighed for tilførelse af jord, matr nr 4bo og 46 Viuf
  223004/19
 • TIl Sønderborg Kommune: Svar vedr dokumentationsrapport, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  223219/19
 • Til Sønderborg Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222792/19
 • Til kommunen: 042102 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  221607/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Tørresøvej 39, 5450 Otterup
  222223/19
 • Til Nordfyns Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222767/19
 • Til Haderslev Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222721/19
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  223325/19
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  223326/19
 • Til Tønder Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222804/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Bjergevej 9, 5560 Aarup
  228562/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Todsbølvej 21, 6360 Tinglev
  228687/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Tørresøvej 42, 5450 Otterup
  228553/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Skovbakken 8, 5560 Aarup
  228588/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Hjerupvej 18, Faurskov Alle 6, 5560 Aarup_vibeke
  228569/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Terkelsbøl Bygade 10A, 10B, 6360 Tinglev_10A
  228655/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Kådnervej 14, 6200 Aabenraa
  228599/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Rugmarken 54, 6360 Tinglev
  228646/19
 • Til Friskolen, V0-orienteringsbrev_Burkal Skolevej 48A-C, 6372 Bylderup-Bov
  228748/19
 • Til Brdr. Ewers, V0-orienteringsbrev_Bajstrup Bygade 53, 6360 Tinglev
  228936/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Lille Jyndevadvej 6, 6360 Tinglev
  228637/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Todsbølvej 37, 6360 Tinglev
  229028/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Julianehåbevej 27, 6360 Tinglev
  228622/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Broderup Byvej 20, 6360 Tinglev
  228612/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Kohavebakken 20, 5560 Aarup
  228583/19
 • Til Faurskov Gods, V0-orienteringsbrev_Hjerupvej 18, Faurskov Alle 6, 5560 Aarup
  228572/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Bovvej 1A, 1B, 6372 Bylderup-Bov
  228716/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Terkelsbøl Bygade 10A, 10B, 6360 Tinglev_10B
  228657/19
 • Til BK service, V0-orienteringsbrev_Hermesvej 25A, 6330 Padborg
  228594/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Lille Jyndevadvej 2, 6360 Tinglev
  228633/19
 • Til kommunen: 043443 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  221609/19
 • Til vagtlægen Velkomsbrev som vagtlæge 163058
  221875/19
 • Til Nyborg Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222781/19
 • Til Kerteminde Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222737/19
 • Til Aabenraa Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222830/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtydernummer 163058
  221902/19
 • Bilag til borger - tidligere V1-kortbilag - afgørelse - Tuemosevej 40 5260 Odense S.pdf_....pdf
  222120/19
 • Til DMR, Svar på henvendelse om Thorsvej 19, 6330 Padborg, Aabenraa Kommune, del 1 af 3
  223243/19
 • Til COWI: Status rapportering
  222597/19
 • SV: Ansøgningsskema til det regionale lægemiddelråd
  221684/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222718/19
 • Til Odense Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222789/19
 • Administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 - 160519.pdf
  222591/19
 • Til Vejen Kommune, Region Syddanmarks principper for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde
  222814/19
 • Til Vejen Kommune: Kommentarer vedr. nyt afværgeanlæg på Møllevej 12, Askov.
  222279/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Hasmarkmosen 18, 34, 5450 Otterup_18
  222162/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  222118/19
 • til Borger Nyvej 10 og Parkvej 1-3 Bilag med boringsplaceringer -
  223262/19
 • Til OUH og URK: Ang. udbetaling af prismidler
  223022/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  221531/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  221529/19

15. maj 2019

Indgående

 • Fra kommunen - afslutning af §8 sag vedr. kloakarbejde på Kærvej
  221408/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofansøgning 1022 Bolderslev, Bjolderup - vejoverkørsel
  243119/19
 • Fra nabo, RÅSTOF, ang. ændret efterbehandlingsplan matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  229248/19
 • Fra Assens Kommune: Supplerende oplysninger fundats
  229315/19
 • VS: Ansøgning om driftsoverenskomster på FVU - Indstilling fra uddannelsesudvalget om FVU til AMU Syd.pdf
  225953/19
 • Fra Ditmer: Status for tilbud
  223578/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for fremsendelse af OM-undersøgelsesrapport, Nørregade 6, 5592 Ejby
  221745/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Endelig tilladelse efter jordforureningslovens § 8, Vittenbergskolen, Ribe
  222166/19
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg
  223253/19
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk rapport - Finlandsgade 1-3A, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78002.pdf
  219870/19
 • Fra rådgiver: Shell Havneterminal. Udskiftning af tank T8423
  221361/19
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. naboejendom til 621-00239
  223224/19
 • Til Ejendomsrådgiver: Vedr. Bajstrup Bygade 49, 6360 Tinglev
  220890/19
 • Fra Franck Geoteknik: Svar på spørgsmål
  220502/19
 • Fra Borger, kvittering for modtaget materiale vedr. Vejlevej 356, Kolding
  223229/19
 • Orientering: Høring af anbefalinger for svangreomsorgen er udskudt på grund af valget
  220301/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  221439/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Varsling af påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening - RelyOn Nutec Denmark A/S, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  221093/19
 • Fra forsvaret - Høringssvar vedr ansøgning om ændring af efterbehandlingsplan - matr.nr. 177 Arnitlund, Vedsted
  221363/19
 • Fra realmæglerne: Telefonhenvendelse - 540-81394
  220495/19
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69, Fredericia
  220405/19
 • Fra Staunmiljø: Rapport for forureningsundersøgelse, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  235345/19
 • fra projekthaver
  221512/19
 • Fra Franck Geoteknik: Notat om bortgravet forurening Storebæltsvej 7D.pdf
  220504/19
 • Stillingtagen - frist 1. juni - til arbejdsgruppen for vederlagsfri medicin
  221675/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gyden 26, 6600 Vejen.pdf
  220915/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. 429-50116, Nørregade 6, 5592 Ejby
  220293/19
 • Fra DMR: Notat vedr oprensning af dieseloliespild, Ingo, Boeskærvej 13, Vejle.pdf
  219430/19
 • Fra DGE: Finlandsgade 1-3A, Esbjerg - Teknisk rapport, endelig udgave
  219860/19
 • Fra Haderslev Kommune. Afslutning af påbudssag - Slotsvej 59, 6510 Gram
  221105/19
 • Fra Sønderborg Kommune. Påbud om undersøgelse af forurening under Nordborg Kraftvarmeværk, 6430 Nordborg
  221098/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16 - opfølgning
  222068/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om snak med DGE, Odensevej 45, 5750 Ringe
  221008/19

Udgående

 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Møllestranden 21, 5450 Otterup
  222174/19
 • Til kommunen: 040231 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  219795/19
 • Til borger: Svar vdr. henvendelse om jordforurening og overfladevand , Kystvej 5, Frørup
  221180/19
 • Til realmæglerne: svar vedr. Nørreløkke 7, Sønderborg
  220506/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-undersøgelsesrapport, Nørregade 6, 5592 Ejby
  220386/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Norupvej 120, 5450 Otterup_Lisy
  222185/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  220315/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Lammesøvej 8, 5450 Otterup
  222167/19
 • Til Borger: Din grund kortlægges ikke, Tiufkærvej 107
  220490/19
 • Til KPC Ejendomme af 6. juni 2002 - Kortlægningsbrev 2004, Ndr.Boulevard 73, 6800 Varde.pdf
  220465/19
 • Til Kommunen: 042897 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  219732/19
 • Til Borger: Del af din matr. 26b er oprenset, Tiufkærvej 102, 7000 Fredericia
  220831/19
 • Til Kerteminde Kommune: Regionens bemærkninger vedr. nedlægning af gasledning, Ellingevejens losseplads, matr. 21e Rønninge by, Rønninge
  219461/19
 • til NIRAS Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  239566/19
 • Til borger - V2-høring Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  220575/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Møllevej 55, 5450 Otterup
  222179/19
 • Til borger - BILAG til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  220580/19
 • Til Orbicon: Koldingvej 71, Christiansfeld
  220278/19
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 272 Hønning, Arrild, Tønder Kommune
  219406/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Skovgyden 37, 5450 Otterup
  222198/19
 • Til kommune - Høring af Odense Kommune om påbudsmuligheder på Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  220790/19
 • Til COWI. SV: Aktindsigt Forureningssag, Sahara 2C, Esbjerg
  221052/19
 • Til DM: Svr på spm. omkring § 8 m.m
  220119/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  219712/19
 • Til Grundejer: Vedr. orientering til lejerne
  219346/19
 • Til COWI. SV: Aktindsigt Forureningssag, Sahara 2C, Esbjerg
  221057/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af afgørelsesbrev sendt til borger. Grund kortlægges ikke, Tiufkærvej 107, 7000 Fredericia.
  220520/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Stegstedvej 10. 5200 Odense V.pdf
  220594/19
 • Til lægerne: mail med åbning for tilgang af patienter pr. 1. juni 2019
  219781/19
 • Til COWI. SV: Aktindsigt Forureningssag, Sahara 2C, Esbjerg
  221067/19
 • Til KPC Ejendomme af 6. juni 2002 - Høring om ændret indsats, Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde.pdf
  220414/19
 • Til KPC Ejendomme af 6. juni 2002 - V1-kortbilag, Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde.pdf
  220450/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Norupvej 46, 5450 Otterup
  222193/19
 • Til NORDICALS ejendomsmæglere: Svar vedr. lokalitet 485-04009 - Tallerupvej 38, 5690 Tommerup
  221138/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Storhøjvej 52, 5450 Otterup
  222208/19
 • Til Kommunen: 041866 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2019
  220706/19
 • Til KPC Ejendomme af 6. juni 2002 - Bilag til høring om ændret indsats, afgørelse Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde.pdf
  220441/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Norupvej 120, 5450 Otterup_Torben
  222189/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gyden 26, 6600 Vejen
  220930/19
 • Til Varde kommune - til orientering, høring om ændret indsats, Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde
  220494/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Trøjborggyden 24, 5450 Otterup
  222210/19
 • Til Borger, svar vedr naboejendom til 621-00239, Vejlevej 356, Kolding - som er undersøgt og ikke er kortlagt som forurenet.
  223228/19
 • Til Orbicon. SV: Kan i hjælpe mig med at sende en historik på adressen Koldingvej 71, Christiansfeld
  221134/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af afgørelsesbrev sendt til borger. Del af din matr. 26b er oprenset, Tiufkærvej 102, 7000 Fredericia
  220849/19
 • Til Orbicon. SV: Kan i hjælpe mig med at sende en historik på adressen Koldingvej 71, Christiansfeld
  221128/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr naobmatrikel til Mogensensvej 10, Odense
  221175/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. OM-sagen fra Nørregade 6, 5592 Ejby - fremsendelse af afslutningsrapport
  220297/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  220587/19
 • Til KomTek - Godkendelse af efterbehandling og frigivelse af garanti - Drivervej 8 6670 Holsted
  220868/19
 • Til COWI. SV: Aktindsigt Forureningssag, Sahara 2C, Esbjerg
  221065/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Slogsherredsvej 53, 6372 Bylderup-Bov
  228819/19
 • Til virksomhed, V0-orienteringsbrev_Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov_idrætscenter
  228808/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Dortheagårdsvej 4, 6372 Bylderup-Bov
  229032/19
 • Til Aabenraa Kommune, V0-orienteringsbrev_Lendemark 2, 6372 Bylderup-Bov
  228779/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Slogsherredsvej 16, 6372 Bylderup-Bov
  228801/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Tranekærvej 3, 6372 Bylderup-Bov
  228832/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Åbovej 35, 6372 Bylderup-Bov
  228852/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Noldevej 36, 6372 Bylderup-Bov
  228788/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Hjordkærvej 20, 6392 Bolderslev
  228862/19
 • Til virksomhed, V0-orienteringsbrev_Perbølvej 5, 6392 Bolderslev
  228914/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Østergårdsvej 4, 6372 Bylderup-Bov
  228839/19
 • Til virksomhed, V0-orienteringsbrev_Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov_Kommune
  228811/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Industrivej 6, 6392 Bolderslev
  228880/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Åbovej 34, 6372 Bylderup-Bov
  228847/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Korupmarkvej 25, 6372 Bylderup-Bov
  228766/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Hejselvej 11, 6372 Bylderup-Bov
  228755/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Tranekærvej 3, 6372 Bylderup-Bov_Carsten
  228834/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Ravsted Hovedgade 49, 6372 Bylderup-Bov
  228794/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Industrivej 4, 6392 Bolderslev
  228869/19

14. maj 2019

Indgående

 • Forureningsundersøgelse.pdf
  220239/19
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om forurening på Nørremarkcenter 12-18, 7100 Vejle
  220238/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, anlæg på matr.nr. 11d Kjelst By, Billum er mobilt (PowerScreen)
  217993/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Trækker ansøgningen tilbage matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  217990/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofansøgning 1022 Bolderslev, Bjolderup - vejoverkørsel
  243116/19
 • FRA MST: Indberetning om jordforurening
  218283/19
 • Fra Sønderborg KOmmune: Forespørgsel om dokumentationsrapport, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  223218/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  219250/19
 • KL: Udpegning til KL Lærings- og kvalitetsteam om ADHD
  221224/19
 • Fra STUK
  219551/19
 • KL: Udpegning til KL Lærings- og kvalitetsteam om ADHD
  221223/19
 • Fra DGE, Modtaget Teknisk rapport - Sønderportsgade 21A, 6760 Ribe, lok. nr. 571-78001.pdf
  220826/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Rapport lermembran bund.pdf
  218322/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til tilladelse.pdf
  218316/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rapport lermembran i volde.pdf
  218323/19
 • Fra nybolig: Henvendelse vedr nabo til Mogensensvej 10, 5000 Odense C
  221174/19
 • Fra DGE, Modtaget Grundejerrapport - Sønderportsgade 21A-C, 6760 Ribe, lok. nr. 571-78001.pdf
  220835/19
 • Fra Orbicon: Koldingvej 71, Christiansfeld
  220273/19
 • Fra NORDICALS ejendomsmæglere: Spm vedr lokalitet 485-04009 - Tallerupvej 38, 5690 Tommerup
  221135/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Stegstedvej 10, 5200 Odense V - Teknisk rapport (3).pdf
  215281/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - oplæg til undersøgelser
  239376/19
 • Fra kommunal repræsentant - udtrædelse af den tværsektorielle FMK gruppe
  231410/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Lange Gyde 2, 5600 Faaborg - Teknisk rapport.pdf
  218298/19
 • Fra Rambøll: Resultater efter 4. borerunde
  221315/19
 • Referat Strategi for lægedækning i Billund Kommune
  219489/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - statusmøde og opfølgning
  220912/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Risikovurdering ved udlægning af forurenet jord på voldanlæg.pdf
  218321/19
 • Fra Daarbak: Revideret tilbud
  218977/19
 • Fra Vejle Kommune: Oliespild på Boeskærvej 13, 7100 Vejle
  219424/19
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 76, Odense - Att. Lone Bech
  218315/19
 • Fra DGE, Modtaget Naborapport - Storegade 18, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  220878/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om svar til rådgiver, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  216726/19
 • Fra Orbicon. Kan i hjælpe mig med at sende en historik på adressen Koldingvej 71, Christiansfeld
  221119/19
 • Fra DGE, Modtaget - Naborapport - Sønderportsgade 23, 6760 Ribe, lok.nr. 571-78001.pdf
  220896/19
 • Fra DGE, Modtaget - Naborapport - Sønderportsgade 17 og Puggaardsgade 2, 6760 Ribe, lok.nr. 571-78001.pdf
  220845/19
 • Fra Daarbak: Tilbud frokostlokale
  218108/19
 • BILAG fra Odense Kommune - tegning 170D nyttiggørelse af jord.pdf
  218319/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen - Teknisk rapport.pdf
  218046/19
 • BILAG fra Odense Kommune - revideret fundamentstegning.pdf
  218318/19
 • Fra DGE: Spørgsmål vedr. poreluftmåling, Odensevej 45, 5750
  220999/19
 • Fra DGE, Modtaget Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  220873/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen vedr. varetagelse af regionsfunktion 5 i oftalmologi i Region Syddanmark
  216887/19
 • Fra indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  223323/19
 • Fra Franck Miljø - og Geoteknik: Oplæg til supplerende boringer til afgrænsning af forurening i lergraven, Algade 15B, 5592 Ejby
  223931/19
 • TIl borger: Fortsat dialog vedr generel henvendelse om forurenet grund
  221144/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra P-huset, Danmarksgade 62, 6_CaseNo19-17085_3433959_v1
  221109/19
 • Fra Orbicon: Økonomioversigt 140519 Nørregade 90, Vejen
  220927/19
 • Fra DGE, Modtaget Teknisk rapport - Storegade 20-22, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  220866/19
 • Fra DGE, Modtaget Naborapport - Puggaardsgade 4, 6760 Ribe, lok.nr. 571-78001.pdf
  220840/19
 • Fra borger: Generel henvendelse vedr forurenet grund
  221142/19
 • Fra DGE, Modtaget Naborapport - Sønderportsgade 19, 6760 Ribe, lok.nr. 571-78001.pdf
  220892/19
 • Fra DGE, Modtaget Naborapport - Nørregade 9, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  220932/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Lykkegårdsvej 3. 6600 Vejen - Grundejerrapport.pdf
  218058/19
 • Fra SØnderborg Kommune: Henvendelse vedr privat fællesvej i forbindelse med områdeklassificering
  221182/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelige bemærkninger til DGE vedr. oplæg til undersøgelser, Odensevej 45, 5750 Ringe
  220996/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Esbjergvej 128, 6000 Kolding - Grundejerrapport.pdf
  216139/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Stegstedvej 10, 5200 Odense V - Grundejerrapport.pdf
  215420/19
 • Fra Daarbak: Bekræftelse på stel og form
  218983/19
 • Fra Orbicon. Kan i hjælpe mig med at sende en historik på adressen Koldingvej 71, Christiansfeld
  221124/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr jordforurening og overfladevand , Kystvej 5, Frørup
  221176/19
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. kortlægningsstatus for Borgergade 25 og 27A, Thyregod, 7323 Give
  218840/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Lange Gyde 2, 5600 Faaborg - Grundejerrapport.pdf
  218312/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Esbjergvej 128, 6000 Kolding - Teknisk rapport.pdf
  216025/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Jordforurening - lokalitet nr. 621-81283
  218869/19
 • Fra DGE, Modtaget Naborapport - Storegade 24, 6740 Bramming, lok.nr, 557-78002.pdf
  220882/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel til kortlægningsstatust, Borgergade 25 og 27A, Thyregod, 7323 Give
  218832/19
 • Fra DMR: Spm/Rykker omkring §8-høringssvar m.m.
  220109/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag til udkast til tilladelse.pdf
  218317/19
 • Fra Søndeborg Kommune, Miljøundersøgelser. Matr. nr. 15 Nybøl Ejerlav. Sønderborg (002).pdf
  224275/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. nedrivning af bygninger, Algade 15B, 5592 Ejby
  223881/19
 • Fra Lægevagten:anmodning om vagtydernummer
  248408/19
 • BILAG Lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19: Hjejlevej 110, 5800 Nyborg
  246698/19
 • Fra Nyborg Kommune: Lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19: Hjejlevej 110, 5800 Nyborg
  246693/19

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune: Varsel af forureningsundersøgelse, Havrekær 65, 5474 Veflinge
  218926/19
 • Til Odense Kommune - Er der givet byggetilladelse?
  218688/19
 • Til rådgiver - kommentarer til resultater
  218684/19
 • Til Esbjerg Komune: Svar vedr. §8, Refshedevej 22, Bramming
  218554/19
 • Til rådgiver - kommentarer til resultater
  218683/19
 • Til Franck Geoteknik A/S: Kommentarer til miljøscreening
  218362/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, svar på vandindvindingsspørgsmål matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  218035/19
 • Til DMR A/S: Svar på forespørgsel - § 8 tilladelse - Høring - Svendborgvej 333, 5260 Odense S
  217911/19
 • TIL MST:Indberetning om jordforurening
  216917/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Om Grusgrav Højby
  252214/19
 • Til vagtlægen: Oprettelse af vagtlæge - Brev til Kamilla Prammann Jakobsen med tildeling af vagtydernummer 163031.pdf
  218715/19
 • til DMR - del2 - ab - SVAR_ Anmodning om materiale på 471-50043
  218099/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Lange Gyde 2, 5600 Faaborg.pdf
  218457/19
 • Til Fredericia Kommune: Udgået efter undersøgelse, Dronningensgade 95, 7000 Fredericia.pdf
  218735/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr suppl undersøgelser, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N.
  214960/19
 • Til SlothMøller: Kopi af afgørelse om udgået af kortlægning, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn
  218171/19
 • til DMR - del1 - a - SVAR: Anmodning om materiale på 471-50043
  218095/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. værditabsordningen
  218529/19
 • til DMR - del3 - c-g - SVAR_ Anmodning om materiale på 471-50043
  218105/19
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse
  218925/19
 • Til Vejle Kommune: prakis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  218804/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Orinentering vedr. Dronningensgade 95, 7000 Fredericia
  218747/19
 • Til Nyborg Kommune: Svar vedr boring på Margårdsvej 2, Nyborg
  218423/19
 • Til Daarbak: Supplerende spørgsmål til borde
  218415/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 163031
  218723/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Esbjergvej 128, 6000 Kolding.pdf
  217627/19
 • Til praksis i Bramming: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  218737/19
 • Dialog med Billund Kommune, råstof, plan, matr. nr. 1br Kirkeby BY, Sdr. Omme i Billund KOmmune
  218001/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtydernummer 162671
  218601/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 25 Billund By, Grene - udgår inden kortlægning
  218812/19
 • Til Esbjerg Kommune: prakis i Bramming åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  218740/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Esbjergvej 128, 6000 Kolding.pdf
  217736/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Snogbæk Nederby 3, 6400 Sønderborg.pdf
  215062/19
 • Til Sønderborg Kommune, råstof, plan, diverse forespørgsler, matr. nr. 125 LAdegård, Kværs i Sønderborg Kommune
  218070/19
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  218801/19
 • Til Fredericia Kommune: Bilag - Kortbilag Udgår, Dronningensgade 95, 7000 Fredericia.pdf
  218742/19
 • Til Bertel Rasmussen Advokarter I/S: BILAG, Kortbilag udgået af kortlægning m. lettere forurenet jord, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn
  218149/19
 • Ttil Sønderborg Kommune: Svar vedr henvendelse om privat fællesvej i forbindelse med områdeklassificering
  221184/19
 • Til Daarbak: Korrespondance vedr. bord type
  218613/19
 • Til grundejer: Kortbilag med den del af matr. 25 Billund By, Grene, der udgår inden kortlægning
  218781/19
 • Til Bertel Rasmussen Advokater I/S: Ejendom udgår af kortlægning efter undersøgelse, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn
  218138/19
 • Til borger - UDKAST Borligerklæring Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  218211/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Jordforurening - lokalitet nr. 621-81283
  218870/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. dokumentation af oprensning i tidl. lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  218557/19
 • Til borger - Kortbilag Lange Gyde 2, 5600 Faaborg.pdf
  218475/19
 • Til borger - BILAG til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  218202/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  218206/19
 • Til DMR A/S: Vedr. kortlægningsstatus for Borgergade 25 og 27A, Thyregod, 7323 Give
  218838/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 25 Billund By, Grene udgår inden kortlægning
  218772/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, høring om ansøgningens status matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  217985/19
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. kortlægningsstatus for Borgergade 25 og 27A, Thyregod, 7323 Give
  218843/19
 • Til borger - V2-høring Lykkegårdsvej, 6600 Vejen.pdf
  218197/19
 • Til DGE: Udbud af værditabsundersøgelse
  218354/19

13. maj 2019

Indgående

 • AR-19-CA-00786374-01 (1).pdf
  215018/19
 • fra Rådgiver: Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges.
  215015/19
 • AR-19-CA-00786376-01 (1).pdf
  215020/19
 • Anvisning af jordflytning.pdf
  215017/19
 • NCC, 190509.pdf
  215019/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Kortlægningsrapport - Vejen
  243109/19
 • SV Svar på tilsynsrapport - journal nr. 156479.msg
  214633/19
 • Plan 3 fra indvinder med kortmateriale.pdf
  214635/19
 • Plan 1 fra indvinder.pdf
  214631/19
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, svar om vejdelen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  214630/19
 • Fra kommunen - svar vedr. §3 mm
  222563/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af ekstra poreluftmålinger
  222548/19
 • VS: Aktindsigt Forureningssag, Sahara 2C, Esbjerg
  220175/19
 • FRA MST: Indberetning om jordforurening
  215825/19
 • Fra Grundejer: Spørgsmål til ventetid
  215029/19
 • Fra Vejen Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan, Foldingbrovej 24, 6670 Holsted i Vejen Kommune
  223342/19
 • Fra Ditmer: Status for tilbud
  223559/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Høring af udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening - Q8 Danmark A/S, Auktionsgade 20, Esbjerg.
  225846/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Høring af udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening - Q8 Danmark A/S, Auktionsgade 20, Esbjerg - nu med bilag til udkast
  225850/19
 • Fra Rigsrevision: 4. materialeanmodning vedr. udersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige sygehuse
  229017/19
 • Fra Niras: Vedr. vandprøvetagning
  220937/19
 • fra skat vedr: Opsigelse af driftsaftale med Skatteforvaltningen - Region Syddanmark - Ribe
  213695/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Nyt udkast til bemærkninger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  213380/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Endelig tilladelse til nedgravning af ny tank, Hermesvej 18, Padborg
  214785/19
 • Fra Tesario: Ovariecancer behandling, efter medicinrådet, implementering i reg Syd.
  221712/19
 • Fra ansøger: markering af graveområde på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  214388/19
 • Fra ansøger: SV: ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  213956/19
 • Fra Holmris: Levering uge 21
  213938/19
 • Orientering om ændring af ligestillingsloven (Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser
  214455/19
 • Fra yder: Ønske om indsættelse af automatisk luk
  214587/19
 • Fra Vejle Kommune: Spm vedr tilførsel af jordfyld i råstofgrav på matr. nr. 11. og 14a, Dons By Almind
  213205/19
 • Fra Energinet - aftale om besigtigelsen - matr.nr. 3kTerpling, Åstrup
  213738/19
 • Fra borger: Opfølgning på tilbagemelding
  212616/19

Udgående

 • Til ansøger og FMK RÅSTOF Markmøde Blæsbjerggyden
  230447/19
 • IMG_5903.jpg
  214268/19
 • IMG_5908.jpg
  214278/19
 • IMG_5909.jpg
  214277/19
 • IMG_5905.jpg
  214281/19
 • IMG_5912.jpg
  214272/19
 • IMG_5907.jpg
  214280/19
 • IMG_5906.jpg
  214275/19
 • IMG_5911.jpg
  214276/19
 • Billeder
  214266/19
 • IMG_5910.jpg
  214271/19
 • Fwd: Skolegade 25 bilag for jordhåndtering, sag 419-079
  214282/19
 • IMG_5909.jpg
  214283/19
 • AR-19-CA-00786376-01 (1).pdf
  214286/19
 • NCC, 190509.pdf
  214284/19
 • Anvisning af jordflytning.pdf
  214287/19
 • AR-19-CA-00786374-01 (1).pdf
  214285/19
 • Til rådgiver - §3 område og konsekvens af undersøgelser
  222568/19
 • Til Danfoss, Kommunen og Ejlskov - info om seneste resultater
  222566/19
 • Til rådgiver - ok til placering af ekstra poreluftpunkter
  222557/19
 • Til kommunen - Vedr. §3 og undersøgelser
  222544/19
 • Til rådgiver: Aftalt tidspunkt for udtagning af supl. poreluftprøver
  212864/19
 • Til advokat, Råstof, SV: Sødover projekt
  241540/19
 • Status_Godt fra start_ maj 2019.pdf
  212764/19
 • Vedr. A.2 Status på "Godt fra start - fremtidens omsorg for nye familier" fra Region Syddanmark
  212763/19
 • Til Niras: SV: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  212614/19
 • Til Sønderborg Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan, matr. 125 Ladegård, Kværs i Sønderborg Kommune
  214673/19
 • Til Geoservice: Årets udtræk til skråfoto 2019
  213724/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget
  214118/19
 • Til Holmris: Spørgsmål til levering
  213898/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Norupvej 131, 5450 Otterup
  212659/19
 • til Odense Kommune - SVAR_ Vurdering af undersøgelsesoplæg ift. §8 eller evt. ændre kortlægning - Lavsenvænget 11, 5200 Odense V, matr.nr. 1akp
  213046/19
 • Til Darbaak: Konferenceborde
  213890/19
 • Til ansøger :SV: ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  213960/19
 • Til Eck. Børneunivers, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Skoletoften 2, 6400 Sønderborg.pdf
  213145/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører - Vedr. ansættelse af læge i Sønderborg ophører
  214038/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse i praksis i Sønderborg er ophørt
  213818/19
 • Til Varde kommune og SKAT: Kopi af rapporter og afgørelse Udgår af V1-kortlægning, 567-61010, Smedegade 2 og 2b, Stadionvej 5A og 5C, 7200 Grindsted
  213887/19
 • Til Eck. Børneunivers, V1-høring, Skoletoften 2, 6400 Sønderborg.pdf
  213146/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr tilførsel af jordfyld i råstofgrav på matr. nr. 11. og 14a, Dons By Almind
  213274/19
 • Til projekt; anmodet om regnskab for projekt
  213462/19
 • Til Rambøll: Materiale vedr V2 kortlagt areal på Danfoss, Nordborgvej
  213734/19
 • Til borger, Udgår, m lettere forurenet, Rudmevej 109, 5750 Ringe.pdf
  214694/19
 • Til borger, Kortbilag.pdf
  214695/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Ansat læge stopper i praksis
  214057/19
 • Til ansøger: suppl. spørgsmål til ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  213716/19
 • Til Eck. Børneunivers, V1-kortbilag, høring, Skoletoften 2, 6400 Sønderborg.pdf
  213144/19
 • Til Kinnarps: Konferencestole
  213882/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge ophører pr. 1.6.19
  213795/19
 • Til Grundejer: Vedr. information til lejere
  219331/19
 • Til borgergruppen: Program for informationsmøde den 14. maj 2019.
  254092/19
 • Til præsenterende: Program for informationsmøde
  254087/19

12. maj 2019

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  212526/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  212534/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  212531/19

Udgående

 • Til Lexsos Advokater: Kvitteringssvar på henvendelse om oplæg til boringer, Bredgade 29, Aarup, lok. 420-81297
  212420/19

10. maj 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - Samlede resultater, poreluft
  222540/19
 • Fwd: SV: Flueben ”Opret i ESDH”
  211836/19
 • Fra DMR - kopi af mail sendt til Kristian Rytter - vedr. PSS
  222537/19
 • Fra DMR - Kopi af mail sendt til Fugro vedr. PSS
  222534/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 2019-05-02 Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på V2-kortlagt , Langebakke 2 (tidl Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg
  211822/19
 • Fra Svendborg Kommune: 2019-05-02 Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på V2-kortlagt , Langebakke 2 (tidl Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg
  211819/19
 • Fra rådgiver - Resultater, Åsumvej 707-711, Odense
  218682/19
 • Fra Rådgiver: Katry 1a, tilfredshedserklæring
  211440/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstoftilladelse Gadsbølle - Tilladelse til vejoverkørsel
  241529/19
 • Fra Ejendomsmægler - FORSP - Ønsker materiale fremsendt
  211077/19
 • Fra Jyske Bank - FORSP - ønsker materiale fremsendt
  211011/19
 • Fra Fredericia Dagblad: Jordforurening, Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  211049/19
 • Fra Billund Lufthavn - svar på partshøring - Udkast til screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering - ansøgning om råstofindvinding i Sødover
  211102/19
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  211533/19
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Bilag - Rapport, Dronningensgade 95, Fredericia. Tankundersøgelse.pdf
  211543/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til bemærkninger til oplæg fra DGE, Odensevej 45, 5750 Ringe
  212294/19
 • Fra Trekantområdet
  212336/19
 • Sv fra almen praksis Anmodning om aktindsigt i dagsordner og referater fra specialerådsmøder, svarfrist 22. maj 2019
  214584/19
 • BILAG fra Kerteminde Kommune - 20125074.geo1.rap1.can.pdf
  212438/19
 • Fra Rambøll: Økonomi og entreprisekontrakt
  212433/19
 • Programeringsarbejde INTERREG 6A
  213450/19
 • BILAG fra Kerteminde Kommune - 2017-1484-03 Samlet rap -Nordre Havnekaj, Kerteminde.pdf
  212439/19
 • Fra COWI A/S Kvittering for materiale vedr. forespørgsel til den V1-kortlagte del af matr. nr. 90h Middelfart Markjorder, lok. 445-60002
  213480/19
 • Fra Tesaro Bio vedr. Ovariecancer behandling, efter medicinrådet, implementering i reg Syd.
  213332/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding - Udvidet byggeteknisk gennemgang
  212647/19
 • fra Kerteminde Kommune - Geotekniske rapporter fra 2017 0g 2019 samt forureningsundersøgelse fra 2012 inkl. geoteknik - Nordre Havnekaj - Kerteminde
  212436/19
 • Svar Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2018 - anmodning om udsættelse af aflevering af statusafrapportering
  212431/19
 • Programeringsarbejde INTERREG 6A
  213470/19
 • BILAG fra Kerteminde Kommune - Forureningsundersøgelse_Nordre Havnekaj 27, Kerteminde.pdf
  212437/19
 • Fra Rambøll: Budgetopfølgning - forbrug
  213217/19
 • BILAG fra Kerteminde Kommune - 2017-1484 210319 Nordre Havnekaj, Kerteminde Georap1.pdf
  212440/19
 • Fra Rambøll: Vedrørende igangsætning af jordmodtagelse af jord i Bjerreby bentonitbrud, matr nr 11d Bjerreby
  215071/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  220872/19
 • Fra Nordfyns Kommune: spørgsmål ang. krav om §8
  224926/19
 • VS: SV: Mammografi
  223491/19

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til sagsafslutning og slutfaktura
  211445/19
 • Til Ejendomsmægler - svar på FORSP - materiale fremsendt
  211079/19
 • Til Jyske Bank - svar på FORSP - materiale fremsendes
  211016/19
 • Til rådgiver - Hvad er status på sagen?
  210802/19
 • Til borger - Telefonnotat af samtale med lejer i Ørstedsgade 24.
  210799/19
 • Til Skat og Odense Kommune: Kopi V2 varsel
  212346/19
 • Til DSB, En del af ejendommen udgår af kortlægning, Matr.nr. 21a, 21d og 21e Grindsted By, Grindsted.pdf
  211430/19
 • Til Billund Kommune og SKAT, En del af matr.nr. 21a, 21d og 21e Grindsted By, Grindsted udgår af kortlægning
  211414/19
 • Til Borger Orientering om prøvetagning
  212332/19
 • Til Borger, V0-brev, Skovhavevej 40, 6091 Bjert.pdf
  212322/19
 • Til Arbejdstilsynes: Orientering vedr. Kronprinsensgade 15 og Kronprinsensgade 13, 6700 Esbjerg
  211449/19
 • Til Kolding kommune, Undersøgelsespåbud, Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  212331/19
 • Til Løgumkloster og Omegns brugsforening - Afgørelse om ændret indsats, Østergade 25_Lillegade 14, 6240 Løgumkloster.pdf
  212168/19
 • Til SDU og Designskolen: Dagsorden til styregruppemøde i forprojekt Sundhed, Kultur og Natur 14.5.2019
  211409/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 122933895(1).pdf
  212274/19
 • Til Skat og Odense Kommune: Afgørelse V1 areal- udgået
  212342/19
 • Til COWI A/S: Vedr. forespørgsel til den V1-kortlagte del af matr. nr. 90h Middelfart Markjorder, lok. 445-60002
  213474/19
 • Til Kolding Kommune: Orientering om videregående undersøgelser på naboarealer til Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding
  213235/19
 • Til Fredericia Kommune: VS: Vedr. jordforureningssagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  213534/19
 • Til borger - V2-høring Esbjergvej 128, 5000 Kolding.pdf
  217535/19
 • Svar på henvendelse fra borger
  212337/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Esbjergvej 128, 5000 Kolding.pdf
  217856/19
 • til borger: V2-kortlægning m bilag, 580-81311, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  212313/19
 • Til Haderslev Kommune, Vedr. Gasværksvej, 6100 Haderslev
  212099/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger fra regionen vedr. oplæg fra DGE, Odensevej 45, 5750
  212300/19
 • Til Billund Kommune, råstof, plan, matr. nr. 1br Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune.
  212311/19
 • Til Vejen Kommune, råstof, plan, Foldingbrovej 24, 6670 Holsted i Vejen Kommune
  212307/19
 • Til Banedanmark, En del af ejendommen udgår af kortlægning, Matr.nr. 21a, 21d og 21e Grindsted By, Grindsted.pdf
  211421/19
 • Til COWI A/S: Vedr. regionens vurdering af oprensningen efter deiselspildet på spor 6 ved Varde Station
  212333/19
 • Kopi af rapport + varsel af V2-kortlægning, 550-81287, Guldhornsvej 9A-9C, 6270 Tønder
  212225/19
 • Til borger_V1-høring, med bilag, Tanggyden 1, 5466 Asperup.pdf
  211682/19
 • Til SWECO - Svar vedr. Melbyvej 49 - ekstra boring
  211292/19
 • Til Løgumkloter og omegns brugsforening - V1-afgørelse 2014, Østergade 25_Lillegade 14, 6240 Løgumkloster.pdf
  212181/19
 • Til Aabenraa kommune + SKAT: Kopi af V2-kortlægning, 580-81311, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov + rapporter
  212317/19
 • Til LUNDEBORG HAVN ApS, V1-afgørelse, Havnevej 1 m.fl., 5874 Hesselager
  210896/19
 • Til Skat og Billund Kommune: V2 afgørelse
  212362/19
 • til borger: høring V2-kortlægning m bilag, 550-81287, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder.pdf
  212190/19
 • Til DSB og Banedanmark, Kortbilag, Matr.nr. 21a, 21d og 21e Grindsted By, Grindsted.pdf
  211427/19
 • til indvinder, råstofplan 2020, indkaldelse af ideer og forslag
  212350/19
 • Til vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR.
  211472/19
 • Til Løgumkloster og omegns brugsforening - V1-kortbilag, Østergade 25_Lillegade 14, 6240 Løgumkloster.pdf
  212174/19
 • Til borger: Afgørelse vedr. Assensvej 285, 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune
  211275/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af valg
  210887/19
 • Til Fredericia Dagblad: Vedr. jordforureningssagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  211508/19
 • Til borger - Supplerende svar på henvendelse på Damtoften 8 , 5750 Ringe
  211333/19
 • Til borger: Afgørelse_20190510.pdf
  211277/19
 • Til borger: Kortbilag_maj19.pdf
  211276/19

9. maj 2019

Indgående

 • Fra skole - henvendelse vedr. oplysninger om forurening til elever
  210775/19
 • Fra borger: Spørgmål om frivillig oprensning - Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  210677/19
 • Fra DMR - Analyserapporter fra poreluftanalyser
  210773/19
 • Fra advokat, Råstof, Sødover projekt
  241504/19
 • Fra advokat, Råstof, Aftale Råstof Fyn ApS.PDF
  241503/19
 • Fra advokat, Råstof, Røde Mølle Nord.pdf
  241505/19
 • Fra entreprenør - vurdering af langtidseffekt af løsning
  209329/19
 • Fra Ejlskov - spørgsmål vedr. TVOC komponenter
  210771/19
 • Fra REGLAB: Materiale til CØ policy workshop 14. maj
  228535/19
 • Fra DMR - info vedr. PSS
  210770/19
 • Re: Udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  211769/19
 • Fra SWECO - Mail vedr. Melbyvej 49 - udbedring af påboring af kloakrør
  211228/19
 • Re: Anmodning om aktindsigt - referat fra møde afholdt i Det Regionale Lægemiddelråd 2019
  210814/19
 • Fra TREFOR - Forureningsundersøgelse, Diskovej 20 & 20A, 7100 Vejle
  209231/19
 • Rengøringsaftale med Clean Dry Rengøring - Nyborg Lægevagt.pdf
  209837/19
 • Fra borger: Ansøgning om tilførsel af returjord, Gl. Landevej 9, Lunderskov
  210493/19
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. regionens bemærkninger til revideret oplæg, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  209239/19
 • Fra borger: Kortbilag til ansøgning, Gl. Landevej 9, Lunderskov
  210509/19
 • Fra borger: Ansøgning om jordtilførsel, matr nr 136 Stevning, Svenstrup
  209494/19
 • SV: VS: UDPEGNING AF MEDLEMMMER TIL ARBEJDSGRUPPE vedr. tværregional Fase IV-enhed / deadline for svar: fredag den 3. maj 2019
  209647/19
 • Fra yder: Ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  209668/19
 • Fra Grindsted Rideklub - tjekliste vedr. ridefysioterapi.
  208898/19
 • Fra Billums Vognmandsforretning: Ansøgning om jordtilførsel, Bækvej 20, Ribe
  210687/19
 • SV: Mulige repræsentanter - arbejdsgruppe om Fase IV enhed
  209652/19
 • Fra Odense Kommune: Bemærkning til revideret oplæg, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  209247/19
 • SV: UDPEGNING AF MEDLEMMMER TIL ARBEJDSGRUPPE vedr. tværregional Fase IV-enhed / deadline for svar: fredag den 3. maj 2019
  209654/19
 • Fra Vejen Kommune: Vs: Oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  209713/19
 • Fra DMR - FORSP - Anmodning om historik på 461-06079
  210240/19
 • Opsigelse af Falck abonnementskontrakt og vilkår
  210484/19
 • Fra Niras: Bystævnet 41 - foreløbige resultater
  212695/19
 • Fra Rambøll: Tilbud fra entreprenør
  210879/19
 • Fra Rigsrevisionen: Udsættelse af høringsfrist Høring af revisionsnotater om implementeringen af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis (j.nr.: 19/00012)
  210993/19
 • Fra COWI A/S: Aktindsigt i forureningskortlagt areal på matr. nr. 90h Middelfart Markjorder
  213464/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning til kulturpuljen
  213005/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for svar vedr. oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  213503/19
 • FRa Billund Kommune: Rapport - Friv. oprensning.
  226941/19
 • Fra niras: analyser fra Volderslevvej
  222272/19
 • Fra DGE: Revideret oplæg Middelfartvej 305, matr.nr. 1c og 2, Ellegård, Paarup
  221062/19
 • SV: emne til næste møde i NEtværket
  221244/19
 • Projektbeskrivelse for vidensbro - Styregruppen.pdf
  221245/19
 • Fra Lodsejer: følgebrev Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als
  244068/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Drikkevandsanalyse med pesticider Hostrupvej 49
  232653/19
 • Fra Billund Kommune: Referat af teknikermøde
  254079/19
 • Fra Niras: GeoGIS kontrolrapport, Ahlmannsvej, 6300 Gråsten
  245913/19
 • Fra Niras: Afsluttende økonomioversigt, pulje 13
  246131/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog om udkast til § 8 tilladelse, L12 , Danfoss Industripark i Sønderborg
  246857/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkning til endelig tilladelse efter jordforureningslovens § 8, Vittenbergskolen, Ribe
  246869/19

Udgående

 • Til skole - svar vedr. henvendelse om info vedr sag
  210776/19
 • Til borger: Lidt om påbud og afgørelser, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  210748/19
 • Til borger: Svar og materiale på frivillig oprensning - Klintevej 24, Kerteminde
  210705/19
 • Screeningsafgørelse Kjelst matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf_Sagsnr_15-39167_Dokid_113054-19_v1.pdf
  211407/19
 • screeningsskema Kjelst matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf_Sagsnr_15-39167_Dokid_113056-19_v1.pdf
  211408/19
 • RE: Til Varde Kommune, RÅSTOF, svar vedr. grundvand (og spm. fra kommunen) matr.nr. 15a Kjelst By, Billum - grundvand
  211405/19
 • Til DMR - FORSP - fremsendelse af Historik
  210250/19
 • Til Sønderborg Kommune: Høring, udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 51, 6400 Sønderborg
  209573/19
 • Til kommunen, Danfoss, Ejlskov - kopi af analyserapporter inkl. TVOC fordeling
  210774/19
 • Til grundejer - forslag til løsning
  209331/19
 • Til DMR - analyserapporter mm. ønskes
  210772/19
 • Til entreprenør - Svar vedr. løsning - vil det virke på langt sigt?
  209327/19
 • Til DMR - kommentarer til PSS
  210769/19
 • Til rådgiver, Råstof, Råstofkortlægning fase2_Vejen_April2019_KF_01.pdf
  241454/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Kortlægningsrapport - Vejen
  241453/19
 • Til kommunen, Danfoss, Ejlskov - kopi af de seneste resultater, samt vurdering af §8 pligt
  210768/19
 • Fra Ejlskov - Ok til RAW data levering
  210767/19
 • Til Ejlskov - status for levering af RAW data
  210766/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 7. maj 2019
  209516/19
 • BILAG til grundejer - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  209110/19
 • Til SVS: Ang. Frivillighedsprisen
  210543/19
 • Til OUH Svendborg: Ang. Frivillighedsprisen
  210547/19
 • til Kerteminde Kommune - ..har modtaget 2 rapporter fra hhv. 2017 og 2019, Nordre Havnekaj 27 - SV_ Forureningsundersøgelser i forbindelse med udvikling af Kerteminde Havn mv.
  210541/19
 • til grundejer = Kerteminde Kommune - SVAR_ Strandkilen NORD - matr. 4a,4b, Kerteminde Bygrunde - ... udvikling af Kerteminde Havn mv.
  209109/19
 • Til Odense Kommune: §( høringssvar
  212340/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: Orientering vedr. Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg
  211438/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  209740/19
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Vittenbergskolen, Haulundvej3, Ribe, matr nr 287bp Søndermarken, Ribe Jorder
  209272/19
 • Til COWI: Godkendelse af plan for efterår monitering
  209696/19
 • Til Boligringen: V2-afgørelse, Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg.pdf
  210706/19
 • Til Middelfart Kommune: Regionens §8-høringssvar for ejendommen Damgårdvej 13/Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart, matr. nr. 16x Skrillinge By, Kauslunde, lok.nr. 445-70159
  209221/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 13, 6700 Esbjerg.pdf
  210713/19
 • Til rådgiver - svar på mail vedr. Melbyvej 49 - påboring af kloakrør
  209571/19
 • Til borger: Svar på henvendelse
  210352/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Bubbelvej 22 5464 Brenderup.pdf
  208743/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 7. maj 2019
  209539/19
 • Til Boligringen: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg.pdf
  210710/19
 • VS: Anmodning om aktindsigt - referat fra møde afholdt i Det Regionale Lægemiddelråd 2019
  210318/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Blansskov 9, 6400 Sønderborg.pdf
  209297/19
 • Til Falck - Medd. vedrørende opsigelse af abonnement vedr. sygetransport
  208947/19
 • til Kerteminde Kommune - ønsker tidl. undersøgelsesrapporter fra Nordre Havnekaj 27 - SV_ Forureningsundersøgelser i forbindelse med udvikling af Kerteminde Havn mv.
  210535/19
 • Til TREFOR - Svar vedr. risikovurdering, Diskovej 20 & 20A, 7100 Vejle
  209240/19
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Fuglsangvej 4, 6400 Sønderborg.pdf
  209695/19
 • Til borger - Udgår inden kortlægning, Blansskov 9, 6400 Sønderborg.pdf
  209295/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  209111/19
 • Til OUH: Ang. Frivillighedsprisen
  210537/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens udtalelse til den efterladte restforurening efter oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  209732/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på spørgsmål vedr. supplerende undersøgelse, Odensevej 45, 5750 Ringe
  210622/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Kronprinsensgade 13, 6700 Esbjerg.pdf
  210711/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: Orientering vedr. Kronprinsensgade 13, 6700 Esbjerg
  211432/19
 • Til SWECO - Spørgsmål vedr. Melbyvej 49 - udbedring af påboring af kloakrør
  211285/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Tilbagemelding vedr. oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  213516/19
 • Til grundejer: SV: brev til lejere konsulgrausgade 2 6000 Kolding
  212634/19
 • til Vandcenter Syd Feltlokalitet på Fyn
  214341/19
 • Til Orbicon - opfølgning på miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  221468/19
 • Orientering om aktindsigt ifm. Rigsrevisionens undersøgelse om implementeringen af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis (j.nr.: 19/00012)
  223736/19
 • Forureningsundersøgelse på Fruerhøj 9B, Guderup
  229068/19
 • Til Arbejdstilsynet: Orintering om notat vedr. fabriksgrunden
  245970/19
 • Til Billund Kommune: Notat vedr. fabriksgrunden
  254066/19

8. maj 2019

Indgående

 • Fra Vejdirektoratet, RÅSTOF, Vejdirektoratets høringssvar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  209202/19
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Mødeindkaldelse vedr. etablering af virksomhed i Vandel Erhvervspark matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  208560/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Varsel om påbud om oprensning, Storkekenhøjvej 93, 5400 Bogense
  211658/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-65867 Varsel om oprensningspåbud, Storkekenhøjvej 93, 5400 Bogense
  211660/19
 • Fra DMR - opdaterede kort - poreluftresultater
  210765/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Kortlægningsrapport - Vejen
  241445/19
 • Fra MOE: Værditabsafgravning - Jyllandsgade 44, Fredericia - rapport
  230311/19
 • Fra DMR - status på poreluft
  210764/19
 • Fra rådgiver - Videregående undersøgelse, Skovvej, Rambøll, marts 2019.pdf
  205715/19
 • Fra rådgiver - notat vedr. forsvundne boringer (F309-F311)
  221398/19
 • Fra rådgiver - ødelagt boring (F406) - skal der gøres noget?
  221401/19
 • Fra Danfoss - spørgsmål vedr. §3 og Natura2000
  210760/19
 • Fra projekt: Ændret location til delprojekt
  209610/19
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST, Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, afgravning af jord til isolering af terrændæk i garage, lok. 445-70159
  208904/19
 • UDPEGNING AF MEDLEMMMER TIL ARBEJDSGRUPPE vedr. tværregional Fase IV-enhed / deadline for svar: fredag den 3. maj 2019
  209656/19
 • Fra rådgiver - Mail vedr. Melbyvej 49 - påboring af kloakrør
  209566/19
 • Fra COWI: Resultater af 6. moniteringsrunde
  209709/19
 • Aftale om MED Klippekortmoduler d. 6. maj 2019
  205200/19
 • Fra DGE: Analyserapporter supplerende poreluftmålinger, P124 - P127, Odensevej 45, 5750 Ringe
  206326/19
 • Fra Gørding Klinker - svar på mail om aftale om det videre forløb vedr. indvindingen af rødler - matr.nr. 3k Terpling
  205073/19
 • Målepunker for det sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed i høring
  207471/19
 • Fra Region Syddanmark - Bygningsafdelingen: Orientering om status på Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  209085/19
 • Fra system: 040436 er lukket automatisk pr. 8 maj 2019
  209431/19
 • Fra Varde kommune: mail vedr. Forureningsrisiko Vestervold 3A-D, 6800 Varde
  208735/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev.pdf
  207612/19
 • Orientering § 70 i jordforureningsloven - overskridelse af afskæringskriterium for nikkel - Lærkevej m.fl. 7080 Børkop - VS Børkop – Separatkloakering Etape 1-3, Lærkevej mfl, 7080 Børkop.pdf
  208413/19
 • Fra DGE: Analyserapporter supplerende poreluftmålinger, P118-P123, Odense 45, 5750 Ringe
  206314/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 - foreløbige resultater
  212681/19
 • Fra Moeve: Forespørgsel om projektidé fra ROBOlæring, HHX og HTX Svendborg
  212719/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansat læge i Sønderborg stopper 1.6.19
  213984/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 foreløbige resultater
  212674/19
 • Fra Grundejer: Fwd: brev til lejere konsulgrausgade 2 6000 Kolding
  212629/19
 • Opfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018 - Tønder Sygehus
  221226/19
 • Fra Esbjerg Kommune. skype møde torsdag 16 kl. 15:30-17
  223239/19
 • Fra Medicinrådet kvittering for modtagelse af indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. tværgående kræftlægemidler
  208267/19
 • Orientering: Ophør af den supplerende indberetningspligt.
  208506/19
 • fra Vejle kommune Orientering § 70 i jordforureningsloven - overskridelse af afskæringskriterium for nikkel - Lærkevej m.fl. 7080 Børkop - Geoteknisk undersøgelsesrapport nr 1 19128.pdf
  208410/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  206118/19
 • SV: Nyudpegning af Region Syddanmarks repræsentanter til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  205206/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Mail ang. §8, Refshedevej 22, Bramming
  218502/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang pr. 1. juni 2019
  219622/19
 • Fra adv: Spm vedr efterbehandling af råstofgrav på Tårup Udlod, Gelsted
  229304/19
 • Fra DMR: Endelig rapport, teknisk - Ravsted Hovedgade 32, Bylderup-Bov.pdf
  226265/19
 • Fra DMR: Endelig rapport, grundejerdel - Ravsted Hovedgade 32, Bylderup-Bov.pdf
  226260/19
 • Fra ansøger, Råstof, ansøgning
  237983/19
 • Fra ansøger, Råstof, ansøgning
  237919/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om resultater af indeklimaundersøgelser
  254059/19
 • Henvendelse til Sundhedsudvalget vedr. liggende transporter fra Seniorudvalget, Kolding Kommune
  253507/19

Udgående

 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Mødet den 29. maj vedr. benyttelese af matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  208550/19
 • Udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  205847/19
 • Udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  205845/19
 • Til indvinder, Råstof, SV: Kliplev Grusgrav
  241385/19
 • Til kommunen - Kopi af brev vedr. forureningsundersøgelse på lokalitet 523-05704 - Skovvej Losseplads
  205723/19
 • Til borger - Orientering om resultater samt varsling af nye forureningsundersøgelse på matr. nr. 5
  205719/19
 • Til Orbicon - enkelte fejl i Geogis - bør rettes
  210763/19
 • Til DMR - Hvad er status for poreluft
  210762/19
 • Til rådgiver - ok til reparation af boring F406
  221404/19
 • Til Danfoss - Svar vedr. §3 og Natura2000
  210761/19
 • Til HOME: Svar på forespørgsel vedr. Strandparken 12, 5500 Middelfart
  204843/19
 • Til AAB: Skolegade 5a, 7100 Vejle
  206513/19
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  205407/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Rugårdsvej 191 5464 Brenderup Fyn.pdf
  207095/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 25a Engene, Vejle Jorder - udgår inden kortlægning
  208130/19
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til revideret oplæg, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  208554/19
 • Til AAB: Skolegade 5a, 7100 Vejle
  206570/19
 • Til kommunen - V2-kortlægning Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  206548/19
 • Til kolding kommune: rapport + Kopi af varsling af V2-kortlægning, 621-81379, Nørregyde 6, 6000 Kolding
  206215/19
 • Til Vejle Kommune: Kortbilag, en del af matr. nr. 25a Engene, Vejle Jorder udgår inden kortlægning
  207957/19
 • VS: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. tværgående kræftlægemidler
  205166/19
 • Til KEMIC, vedr. Risagervej 4, Gørding
  205485/19
 • Til Energinet, BALTIC PIPE. Råstofindvinding og råstofinteresseområder ift. gasledningstracé
  206087/19
 • Til borger - varsel af V2-kortlægning m bilag, 621-81379, Nørregyde 6, 6000 Kolding.pdf
  206123/19
 • Til Gørding Klinker - Mail om aftale om det videre forløb vedr. indvindingen af rødler - matr.nr. 3k Terpling
  204965/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. en del af ejendommen Nygade 16C. Thyregod, 7323 Give - V1-kortlægning
  208679/19
 • Til TREFOR - V2-kortlægning Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  206740/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  205853/19
 • Til Borger, Hvittering for anmodning om boligundersøgelse, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev
  207630/19
 • Til Danbolig Erhverv - Svar om kortlægning af Søndergade 14, 6580 Vamdrup, matr. 14ca V. Vamdrup By, Vamdrup
  206137/19
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Rugårdsvej 191 5464 Brenderup Fyn.pdf
  207092/19
 • Til projekt: OK til ændret location til delprojekt
  209614/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, arealer, der udgår inden, og arealer, der udgår af, lok. 630-81772
  208583/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for rapporten over oprensningen af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  206144/19
 • Udbud Nordborg Nødbehandlerbil - image001.jpg
  205840/19
 • Til borger - V1-høring - Rugårdsvej 191 5464 Brenderup Fyn.pdf
  207094/19
 • Til borger, V1-høring - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  205852/19
 • Til Danbolig Erhverv - Svar på henvendelse om kortlægning på matr. 157 Ustrup, Vedsted, Vedstedvej 7, 6500 Vojens
  205854/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  206338/19
 • Til Kombit - tilbagemelding vedr. valgorganisation
  205254/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  205849/19
 • RE: Udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  205758/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle..pdf
  206397/19
 • Til medgrundejer nr. 1,2: V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer nr. 1,2
  208574/19
 • Til projekt: OK til forlængelse af projektet
  208557/19
 • Til Danbolig Erhverv - Bilag - V1-kortlægningsbrev og varselsbrev om kortlægning - okt.nov. 2005_Sagsnr....pdf
  205858/19
 • Til Thyregod A/S (Hovedgrundejer): V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give
  208565/19
 • Til medgrundejer nr. 1: V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer nr. 1
  208571/19
 • Fotos - Ruggårdsvej 191.pdf
  207090/19
 • Til Vejle Kommune: Udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 25a Engene, Vejle Jorder
  207890/19
 • Til odense Kommune: Kvitteringsmail.
  208573/19
 • Til Børkop Vandværk: Kvittering for oplysninger vedr. forsøgsgården i Børkop.
  214576/19
 • Til rådgiver, Råstof, Kortlægningsrapport - Vejen
  241394/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  235702/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  235704/19
 • Til borger, V1-høring - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  235703/19
 • Til: adv.: Svar på spm vedr efterbehandling af råstofgrav på Tårup Udlod, Gelsted
  229305/19

7. maj 2019

Indgående

 • Sagsnr15-13338_Doknr150655-15_v1_Ansøgningsskema - råstofgravning - matr. 15a Kjelst By, Billum.PDF
  209196/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  209195/19
 • Fra DMR - udkast til plan for sundhed og sikkerhed (PSS)
  210422/19
 • Til Vores Elnet RÅSTOF Kvittering for Myndighedshøringssvar
  203186/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Gadsbølle
  241371/19
 • Fra Energinet RÅSTOF Partshøringssvar til udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Basselund
  203101/19
 • fra Vejle kommune : Ventilation under Havnegade 10 / Danmarksgade 1 - DK Tekniske specifikationer på RAC.pdf
  205475/19
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumentation for oprensning af mindre oliespild, Østerbyvej 8, 5500 Middelfart
  205097/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ jordflytningsanmeldelsen_ - SV_ Bøjdenvejen 50, 5750 - Oprensning
  202963/19
 • Fra Danbolig erhverv - Henvendelse om kortlægning af Søndergade 14, 6580 Vamdrup, matr. 14ca V. Vamdrup By, Vamdrup
  206121/19
 • Fra borger - Henvendelse om forurening på Damtoften 8, Heden, 5750 Ringe
  204302/19
 • Fra Vejen Kommune - godkendelse af efterbehandling i råstofgraven Drivervej 8 6670 Holsted
  204943/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - april 2019
  203717/19
 • Fra Midelfart Kommune: Østerbyvej 8, 5500 Middelfart: billeder fra tilsyn 15. april 2019
  205075/19
 • Fra Danbolig Erhverv - Bilag til henvendelse om Søndergade 14, 6580 Vamdrup - Forureningsattest.pdf
  206129/19
 • Fra Danbolig Erhverv - Bilag til Henvendelse om kortlægning på matr. 157 Ustrup, Vedsted,- Forureningsattest.pdf
  205538/19
 • fra vejle kommune VS: Ventilation under Havnegade 10 / Danmarksgade 1 - D1_K_X_5_500 Fundamentsdetaljer KPC.pdf
  205480/19
 • SV: Nyudpegning af Region Syddanmarks repræsentanter til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  204767/19
 • Fra Danbolig Assens - Bilag - Henvendelse om forurening - Kådekildevej 15, 5492 Vissenbjerg
  204046/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Godkendt flytning.pdf
  202965/19
 • fra Vejle kommune : Ventilation under Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  205470/19
 • VS: Anmodning om aktindsigt for 2019
  204762/19
 • fra vejle kommune : Ventilation under Havnegade 10 / Danmarksgade 1 - dk-tekniske-specifikationer-rac.pdf
  205479/19
 • fra VUC Syd
  205136/19
 • Fra Danbolig Erhverv - Henvendelse om kortlægning på matr. 157 Ustrup, Vedsted, Vedstedvej 7, 6500 Vojens
  205532/19
 • Fra Danbolig Assens - Henvendelse om forurening - Kådekildevej 15, 5492 Vissenbjerg
  204038/19
 • Fra SØnderborg Kommune, råstof, plan, matr. nr. 135 LAdegård, Kværs i Sønderborg Kommune
  212231/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  211281/19
 • dialog med indvinder, indkaldelse af ideer og forslag
  212349/19
 • Fra Epinion: Aftale vedr. justering af eftermåling HF BIIG
  212698/19
 • Fra SlothMøller: RAPPORT, maj 2019, frivillig undersøgelse af oplag af affald m.m., Ulkens Dal 9, 5881 Skaarup
  211242/19
 • Fra Børkop Vandværk: Forsøgsgården, 7080 Børkop.
  214493/19
 • Fra DJØF: Vedrørende ansættelse af cand.scient.san
  214646/19
 • Nyt fra Moving Global Talent
  203913/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - afventer ansøger - SV_ Odensevej 51, 5600 - supplerende høringssvar til nyt udkast
  203068/19
 • Fra Orbicon - svar på miljøkonsekvensrapport (Bilag IV) arter matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev , 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  203934/19
 • fra Vejle kommune : Ventilation under Havnegade 10 / Danmarksgade 1 - D1_V_-1_1_200 - Indvendig kloakplan KPC bemærkninger.pdf
  205481/19
 • Fra Ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: Indkaldelse til bestyrelsesmøde og generalforsamling
  205241/19
 • Fra Middelfart Kommune: Østerbyvej 8, 5500 Middelfart: Billeder fra tilsyn 15. april 2019
  205088/19
 • Fra Assens kommune: Dispensation til fjernelse af dige i forbindelse med indvinding af råstoffer
  203193/19
 • fra grundejer - spørgsmål om sagsbehandlingstid ved evt. oprensning - Re: Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  202914/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om mindre oliespild og efterfølgende oprensning, Østerbyvej 8, 5500 Middelfart
  205065/19
 • Fra Odense Kommune: Rykker for vurdering af §8-pligt - Vesterbro 28, 5000 Odense C
  234884/19
 • Fra Aabenraa Kommune. Forureningshændelse: Matr.nr. 90 Bjerndrup, Kliplev, Baneareal Tinglev.Sønderborg ved Bjerndrup km 36,129
  232635/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: Etablering af p-plads på møllegade 23, 6310 Broager.
  232639/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Accept af slagge, Obbekjærvej 69, 6760 Ribe
  232649/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. oplysninger om evt. deponering af affald
  254034/19
 • Fra borger: Supplerende oplysninger vedr. evt. deponering af affald
  253992/19

Udgående

 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  203962/19
 • Til Orbicon: Svar på spørgsmål vedr. Møllegade 21, 27 og 36, Sønderborg, Lok.nr. 540-81001
  202905/19
 • Til grundejer: Spørgsmål vedr. tilbagebetaling af egenbetaling, Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  202745/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Blans Nørremark 18, 6400 Sønderborg.pdf
  203964/19
 • Til Danbolig - Bilag 1 - Svar på henvendelse om forurening på Kådekildevej 36, 5492 Vissenbjerg - Kådekildevej 36, 5492 Vissenbjerg matr,nr, 2g Kådekilde, Vissenbjerg.pdf
  203832/19
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om forurening på Kådekildevej 36, 5492 Vissenbjerg
  203829/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mails vedr. Østerbyvej 8, 5500 Middelfart
  205107/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Skovbovej 31 5592 Ejby.pdf
  203786/19
 • Til Lægevagten: ændring af vagtydernr.
  204351/19
 • til grundejer, følgemail - kortlægges ikke efter jordforureningsloven, Bøjdenvejen 48, 5750 Ringe
  203055/19
 • Til borger - Bilag 2 - Endelig rapport Damtoften 8.pdf
  204327/19
 • til grundejer - spørgsmål om sagsbehandlingstid ved evt. oprensning - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  202921/19
 • Til SKAT: Vedr. en del af ejendommen Gammelbyvej 27, 7323 Give, Matr. nr. 1g Nr. Langelund, Ringive - udgår af V2
  203121/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af tilbud samt økonomiskema til 2019 budget
  204316/19
 • Til Danbolig - Bilag 2: JAR-udskrift på matrikel 1ø, Revsing By, Gesten - JAR-Rapport Gestenvej 40, 6600 Vejen, 07-05-2019.pdf
  203434/19
 • til grundejer, følgemail - din ejendom kortlægges ikke jf. jordforureningsloven
  203663/19
 • Til Vejle Kommune: Endelit svar på Høring
  204719/19
 • Til borger - Bilag 4 - JAR-udskrift Damtoften 8, 5750 Ringe, 07-05-2019.pdf
  204338/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om forurening Damtoften 8, Heden, 5750 Ringe
  204314/19
 • BILAG til grundejer - kort over udgåede arealer.pdf
  203058/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Gammelbyvej 27, 7323 Give, Matr. nr. 1g Nr. Langelund, Ringive - udgår af V2
  203099/19
 • Til borger - V1-høring, Blans Nørremarks 18, 6400 Sønderborg.pdf
  203966/19
 • BILAG til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  203673/19
 • Til DGE: Rekvirering af analyseresultater fra supplerende poreuftmålinger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  204570/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - jordflytningsanmeldelsen_ - SV_ Bøjdenvejen 50, 5750 - Oprensning
  202947/19
 • Til borger - Bilag til Svar på henvendelse om forurening Damtoften 8, Heden, 5750 Ringe - Orientering grundejer - Damtoften 1- 8 _Sagsnr_11-13864_Dokid_38917-13_v....pdf
  204321/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Blans Nørremarks 18, 6400 Sønderborg.pdf
  203967/19
 • Til grundejer: Kortbilag, Udgår af V2, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  203038/19
 • Til borger - Bilag 3 - V1 kortlægningsbrev - Damtoften 1 og 8, 16. feb 2004.pdf
  204333/19
 • til grundejer - arealer kortlægges ikke efter jordforureningsloven, Gl. Byvej Årslev.pdf
  203666/19
 • Til Danbolig - Bilag 2- Svar på henvendelse om forurening på Kådekildevej 36, 5492 Vissenbjerg - Kådekildevej 36, 5492 Vissenbjerg -matr.nr. 1b Kådekilde, Vissenbjerg.pdf
  203836/19
 • Til Lægevagten: 166928 Ændring af vagtydernummer
  204137/19
 • Til Lægevagten: ændring af vagtydernr.
  204353/19
 • BILAG til grundejer - pjece om databeskyttelsesforordningen.pdf
  203059/19
 • Pjece til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  203676/19
 • Til grundejer: Udgår af V2-kortlægning, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  203000/19
 • Til Danbolig - Bilag - Svar på henvendlese om forurening på Kådekildevej 15, 5492 Vissenbjerg - matr.nr. 1aa og 2a og Kådekilde, Vissenbjerg.pdf
  204071/19
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse omkring forurening på matrikel 1ø, Revsing By, Gesten
  203409/19
 • Til Danbolig Assens - Svar på henvendlese om forurening på Kådekildevej 15, 5492 Vissenbjerg - matr.nr. 1aa og 2a og Kådekilde, Vissenbjerg
  204066/19
 • Til Borger - Forureningsundersøgelse 525-40211
  204262/19
 • til grundejer - arealer kortlægges ikke efter jordforureningsloven, Bøjdenvejen 50.pdf
  203057/19
 • Til NIRAS: Gentagelse af ventilationstest
  203850/19
 • Til Danbolig - Bilag 1: Kortlægningsbrev mv på matrikel 1ø, Revsing By, Gesten - Gestenvej 42, 6600 Vejen.pdf
  203422/19
 • Til grundejer: Aftaler vedr. Konsul Graus Gade 2
  212623/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. evt deponering af affald
  253976/19
 • Til borger: Svar vedr. supplerende oplysninger vedr. evt. deponering af affald
  254022/19
 • Til borger: Svar vedr. oplysninger om evt. deponering af affald
  254055/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. spørgsmål til informationsmødet
  253985/19
 • Til Billund Kommune: Teoretisk beregning af afdampning til udeluft
  254010/19

6. maj 2019

Indgående

 • Fra indvinder, Råstof, Kliplev Grusgrav
  241364/19
 • Gravetilladelse_7_marts_2017.docx
  241366/19
 • Fra UD: Forlængelse af frist for værditabsafværge, Møllegade 21, Sønderborg - VDT/63681-95009
  202340/19
 • Fra Orbicon: Ekstra vandprøve i afløb?
  202548/19
 • Fra Faabor-Midtfyn Kommune: Opfordring til at afvente udtalelse fra myndigheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  212397/19
 • Fra Arcgency ApS: Go fra arkitekt, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  212396/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Kan projekt opføres uden §8, Hjorslevvej 5, 5450 Otterup
  221136/19
 • Fra entreprenør - status og forslag til mulig løsning
  209325/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Gadsbølle
  234478/19
 • Fra SWECO grundejerrapport - Nannasvej 3-9 og Kløvervej 27, Ringe
  230551/19
 • Fra SWECO: Teknisk rapport - Nannasvej 3-9 og Kløvervej 27, 31, 5750 Ringe
  230580/19
 • Fra SWECO grundejerrapport - Kløvervej 31, 5750 Ringe
  230554/19
 • Fra NCC: Henvendelse vedrørende jordtilførsel, matr nr 11d Bjerreby
  214854/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Resultat af suppl undersøgelser, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  214951/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Status Ribe Jern Industri
  223236/19
 • Fra Billund Kommune: Forespørgsel vedr modtagning af rent jord - Vandel grusgrav
  209399/19
 • Fra yder: Mail med opsigelse af lægevagt ydernummer
  211914/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr Kommune
  211239/19
 • Fra Rambøll: Telefonhenvendelse: Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  209030/19
 • Re: VS: UDPEGNING AF MEDLEMMMER TIL ARBEJDSGRUPPE vedr. tværregional Fase IV-enhed / deadline for svar: fredag den 3. maj 2019
  209660/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Kommentarer til undersøgelse, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  205337/19
 • SV: UDPEGNING AF MEDLEMMMER TIL ARBEJDSGRUPPE vedr. tværregional Fase IV-enhed / deadline for svar: fredag den 3. maj 2019
  209662/19
 • Fra Nymølle: Vedr. Kliplev ansøgning om modtagelse af jord, matr nr 163 Kliplev
  205263/19
 • Fra Syddansk Universitet og Designskolen: Aftaler og arbejdsplan fase 1
  211059/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  211271/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  211230/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding - referat af statusmøde
  212617/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Olietanke og belægninger.pdf
  202336/19
 • Fra Varde kommune - svar til høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Baldersvæk og Tofterup Vandværk
  202414/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af bygninger
  202357/19
 • Fra Vejle Kommune: Jordweb-anmeldelse, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  202312/19
 • Fra ansøger - kontaktoplysninger lodsejer, matr.nr. 182 Arnitlund, Vedsted
  201410/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51
  202350/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Nyt §8 UDKAST.pdf
  202341/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus gade 2, snit med resultater
  202266/19
 • Fra rådgiver - Udkast til dokumentationsrapport, nedrivning Ørstedsgade 26
  201750/19
 • SV: Nyudpegning af Region Syddanmarks repræsentanter til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  202390/19
 • fra Faaborg Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Nyt §8-udkast
  202332/19
 • Fra Haderslev Kommune - høringssvar - matr.nr. 182 Arnitlund, Vedsted
  201254/19
 • Spørgsmål til sygesikringen fra borger
  201239/19
 • Lederens centrale dobbeltopgave_Region Syd_Forår2019.pptx
  202560/19
 • Redegørelse - Aktiv Kiropraktik
  202410/19
 • Fra Orbicon: Rapport Nørregade 90, Vejen inkl. bilag.pdf
  202033/19
 • Fra Danbilig Assens - Henvendelse om forurening på Kådekildevej 36, 5492 Vissenbjerg
  203810/19
 • Fra Danbolig - Henvendelse om forurening på matrikel 1ø, Revsing By, Gesten
  203392/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra Campus Odense styregruppemødet den 24. april 2019
  205321/19
 • Fra projekt: anmodning om forlængelse af projektet
  208556/19
 • Fra borger: Henvendelse med spørgsmål til informationsmødet
  253965/19

Udgående

 • OK til ekstra overfladevandsprøve
  202230/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Gadsbølle
  241337/19
 • Til FM&G: svar på anmodning om arkivmateriale, Vejlevej 24, Fredericia_3
  201789/19
 • Til rådgiver - forslag til justering af drænløsning
  201742/19
 • Til rådgiver, Råstof, Gadsbølle
  234476/19
 • Til Entreprenør - hvad er status pba. møde
  209324/19
 • Til Ejlskov - første resultater (cc til Danfoss og kommunen)
  210411/19
 • Til rådgiver - tillægsaftale
  221394/19
 • Til NCC: Svar vedrørende jordtilførsel, matr nr 11d Bjerreby
  214858/19
 • dialog med indvinder, indkaldelse af ideer og forslag
  212348/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. Kortkildevej 10, 7000 Fredericia
  209032/19
 • Til borger, V1-høring, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer1.pdf
  202799/19
 • Til borger, V1-høring, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer2.pdf
  202800/19
 • Til Parter og Myndigheder: screening af projekter på bilag 2.pdf 5ag, 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  205684/19
 • Til parter og myndigheder:skema m Parter 5ag, 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  205679/19
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  202801/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer1.pdf
  202796/19
 • Til Parter og Myndigheder: Udkast Screeningsafgørelse.pdf 5ag, 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  205682/19
 • Til Parter og myndigheder: Følgebrev screeningsafg.pdf 5ag, 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  205681/19
 • Til entreprenør i Hågerup RÅSTOF Tilladelsen med vilkår Hågerup Grusgrav
  201876/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandvejen 156, 5450 Otterup
  201539/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  201843/19
 • V1-høring med bilag, Egensevej 28, 5450 Otterup
  201344/19
 • fra/til konsulentene, råstofplanlægning, henvendelse, matr. nr. 713 bovrup, varnæs i Aabenraa kommune
  201677/19
 • Til borger - V1-høring, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  201730/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  201731/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar - nedrivning bygninger Odensevej 51, Faaborg
  201225/19
 • Nyudpegning af Region Syddanmarks repræsentanter til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  202347/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Søndenbro 12, 5935 Bagenkop
  200996/19
 • til Faaborg Midtfyn Kommune - SV: Odensevej 51, 5600 - supplerende høringssvar til nyt udkast
  202365/19
 • Til Grundejer: Indeklimamålinger på Konsul Graus Gade 2
  202315/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse i Tinglev er ophørt.
  201584/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge er ophørt i praksis i Tinglev
  202589/19
 • til virksomhed - V2-afgørelse m bilag, 461-06022, Højløkke Alle 2a, 5270 Odense N.pdf
  202426/19
 • Til LIFA: Arealoverførsel vedr. Lundevej 3, 5580 Nr. Aaby - matr.nr. 17an, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, Middelfart Kommune
  201529/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udakst til V1-afgørelse, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  201729/19
 • Til FM&G: svar på anmodning om arkivmateriale, Vejlevej 24, Fredericia
  201775/19
 • Til FM&G: svar på anmodning om arkivmateriale, Vejlevej 24, Fredericia_2
  201782/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. forurening af egholtbyvej 1 6640 lunderskov.
  201858/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  201846/19
 • fra/til konsulentene, råstofplanlægning, henvendelse, matr. nr. 713 bovrup, varnæs i Aabenraa kommune
  201663/19
 • Svar på spørgsmål fra borger til sygesikring
  201243/19
 • Til Odense kommune + SKAT: Kopi af afgørelse + Rapporter, V2-kortlægning, 461-06022, Højløkke Alle 2A, 5270 Odense N
  202436/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer2.pdf
  202798/19

5. maj 2019

Udgående

 • til konsulentfirma t33: svar vedr. Interview - Study 'Eu policy framework on SMEs: state of play and challenges' (Committee of the Regions)
  202559/19

4. maj 2019

Indgående

 • Fra ansøger:sv vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 18a Barløse By, Barløse
  200998/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Sdr. Højrupvejen 12A-C, 5750 Ringe.pdf
  201242/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  236951/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. evt. deponering
  253958/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sdr. Højrupvangen 12A-C, 5750 Ringe
  201250/19

3. maj 2019

Indgående

 • Fra Ejlskov - Hvad er status?
  210407/19
 • Fra DMR - Første poreluftresultater - oversigtskort
  210376/19
 • Fra Jord - Miljø A/S: Historik og oplæg til supplerende forureningsundersøgelse, Hestehavevej 22, Ryslinge.pdf
  212395/19
 • Fra Jord - Miljø A/S: Oplæg til supplerende undersøgelse for etablering af boliger i eksisterende bygninger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  212394/19
 • 4073_001.pdf
  201094/19
 • Udbudsbekendtgørelse
  201093/19
 • Fra MOE: Tilfredshedserklæring, Jyllandsgade 44, Fredericia
  230312/19
 • 19-209559-001 - Bekendtgørelse under offentliggørelse
  200210/19
 • Fra Billund Kommune: Fremsendelse af notat over undersøgelse af sediment i bundfældningsbassiner, Skolevej 24, 7190 Billund
  200813/19
 • 410-81389, Telefonnotat, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  200081/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om udpegninger
  200523/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  199746/19
 • Fra Rambøll: Endeligt detailprojekt og udbudsmateriale
  199860/19
 • fra system: 038865 er lukket automatisk.
  199823/19
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud for forurening ved tank T9802 ved Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  201011/19
 • Fra FM&G: Anmodning om arkivmateriale, Vejlevej 24, Fredericia
  201763/19
 • Fra kommunen - svar vedr. salg/overdragelse
  201738/19
 • Fra Dan-Grit - Svar på mail om mulddepotet ifm. råstoftilladelsen - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  200958/19
 • Fra Haderslev Kommune - svar høring af ansøgning om etablering af sø - matr.nr. 177 mfl. Arnitlund
  200951/19
 • Fra Middelfart Kommune: Ang. olietank - opgravet, Hylehøjvej 19, 5500 Middelfart
  200568/19
 • Fra Fahlen: Skilt nedtages
  199949/19
 • Fra Svendborg Kommune. SV: Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  200511/19
 • Fra Fredericia kommune: mail til rådgiver med kommentarer til ansøgning Vedr. Købmagergade 41B, Fredericia §8 ansøgning
  199643/19
 • Fra Esbjer Kommune, Bilag: Afgørelse om ikke-tilladelse, Postvejen 10, 6720 Fanø
  205040/19
 • Fra borger. Forurening Ødisvej 29, 6000 Kolding
  205539/19
 • fra EDC Ejendommen Flensborglandevej 9, Rørkær, 6270 Tønder
  213242/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang pr. 1. juni 2019
  220309/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. oprensning ved tank 3, Algade 15B, 5592 Ejby
  218378/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidig oplag af jord i forbindelse med reetablering af jernbanespor og veje på Fredericiahavn
  212176/19
 • Fra Energinet, BALTIC PIPE. Råstofindvinding og råstofinteresseområder ift. gasledningstracé
  204856/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Afgørelse om ikke-tilladelse, Postvejen 10, 6720 Fanø
  205034/19
 • Høring - Udkast til vejledning m.v. om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark FRIST: 7. juni 2019
  203558/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  224328/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. oprensning i tidl. lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  218552/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  224376/19
 • Fra borger - sagsmateriele udleveret til DMR/regionen - Hindballevej 5, Asperup
  224493/19
 • Fra Odense Kommune, mail med undersøgelsesrapport, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  232678/19
 • Fra Odense Kommune, Rapport, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  232682/19

Udgående

 • Til DMR - ønsket placering af skilte
  210372/19
 • Til UD: Forlængelse af frist for værditabsafværge, Møllegade 21, Sønderborg - VDT/63681-95009
  200031/19
 • Til JJA: henvendelse vedr. lokalitet 607-81035 matr.nr. 240ao og bø Vejlevej 24, 7000 Fredericia
  200011/19
 • Til kommunen - Svar vedr. Ørstedsgade 26 (salg/overdragelse)
  201728/19
 • Til Dansk Gasdistribution - svar på spørgsmål om høringsprocedure - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  200960/19
 • Til MDE: Vedr. Sagsnr.2019072 Bajstrup Bygade 49, 6360 Tinglev
  201585/19
 • Til Orbicon - spørgsmål vedr. m Miljøkonsekvensrapport (Bilag IV) - matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev , 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  200981/19
 • Til borger: SVar på Henvendelse vedr. olietanke på Sdr. Højrupvejen 12a-c 5750 Ringe
  200583/19
 • Til Praksis - Ansat læge ophører i Esbjerg
  200727/19
 • Til Vejdirektoratet og Middelfart Kommune: Vedr. Assensvej, 5580 Nr. Aaby, matr. 7000g, Byllerup By, Nr. Aaby - en del udgår inden kortlægning
  200416/19
 • Til Middelfart Kommune og rådgiver: Regionens svar vedr. ansøgning om §8 tilladelse og nedrivning af skorsten samt oprensning ved tank, Algade 15B, 5592 Ejby
  200252/19
 • Til Borger: Høring detailprojekt
  200508/19
 • Til Vejdirektoratet: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81368
  200385/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansat læge stopper i Esbjerg
  200762/19
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Vedr forureningssag på Hørup Klint 5, Hørup
  199541/19
 • Til Fredericia kommune: sv Vedr. Købmagergade 41B, Fredericia §8 ansøgning
  199455/19
 • Til borger: kvittering på boliganmodning, 550-81011, Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder.pdf
  200052/19
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  199834/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  199840/19
 • Til Kerteminde Kommune: Svar vedr. ansøgning om tilladelse til jordvarme, Stejlestræde 9, 5300 Kerteminde
  200104/19
 • Til Fahlenskilte: Mangler at fjerne skilt på Lerchesgade
  199891/19
 • Til Orbicon. SV: Kerteminde: Mulig punktkilde fundet i boring
  200564/19
 • Til DMR: Underskreven tillægskontrakt Dageløkkevej 8, Langeland
  199384/19
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 272 Hønning, Arrild i Tønder Kommune
  203002/19
 • Til Ejendomsrådgiver: Vedr. Sagsnr.2019072 Bajstrup Bygade 49, 6360 Tinglev
  201637/19
 • Til MDE: Vedrørende Gadbøl Byvej 27, Gadbøl 6500 Vojens
  201758/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansat læge ophører i praksis
  200764/19
 • Til Svendborg Kommune. SV: Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  200515/19
 • Til Varde Kommune: Sv. vedr. §8 tilladelse
  200150/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Flensborgvej 158, 6200 Aabenraa - jordforureningsattest
  200696/19
 • Til Vejdirektoratet: Udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 7000g Byllerup By, Nr. Aaby
  200374/19
 • Til borger: Vedr forureningssagen på Hørup Klint 5, Hørup
  199907/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Strandvejen 46, Asperup
  200775/19
 • Til Læge - Bekræftelse på praksis har lukket for tilgang af patienter
  200448/19
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns beliggende på Frifeltvej i Tønder Kommune
  202972/19
 • til EDC SV: Ejendommen Flensborglandevej 9, Rørkær, 6270 Tønder
  213252/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. maj 2019
  199846/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. maj 2019
  199495/19
 • Til lægerne: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. maj 2019
  199896/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. maj 2019
  199484/19

2. maj 2019

Indgående

 • Fra AU: Afslag fra innovationsfonden
  242214/19
 • Fra JJA: henv. lokalitet 607-81035 matr.nr. 240ao og bø Vejlevej 24, 7000 Fredericia
  199943/19
 • Fra DMR - Status på undersøgelse
  210365/19
 • Fra rådgiver - beskrivelse af ventilationsdræn - forslag
  201716/19
 • Fra MOE: analyse af muld, Jyllandsgade 44, Fredericia
  230324/19
 • Fra projektleder: foreløbigopfølgning
  228538/19
 • Fra RR: Høring af revisionsnotater om implementeringen af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis (j.nr.: 19/00012)
  223798/19
 • Fra Niras: Pasopvej - dataloggere
  201822/19
 • DMD: Høring årsrapport 2018 for Dansk Melanom Database - DMD_årsrapport_2018_høringsversion.pdf
  201072/19
 • Fra Grundejer: henvendelse - lok. 543-30015
  201714/19
 • Fra Orbicon - svar på spørgsmål vedr. miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev - matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev , 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  200964/19
 • DMD: Høring årsrapport 2018 for Dansk Melanom Database - DMD_årsrapport_2018_høringsversion.docx
  201070/19
 • Fra rådgiver - borejournaler for nye boringer
  201726/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2 - status
  202071/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansat læge i Tinglev ophører
  201502/19
 • VS: {{PRAKSISAFD-RSYD}}Vores sagsnr. 19/6123. Fremsendelse af blanket E126/S067 - original_email.eml.msg
  199910/19
 • Fra Langeland Kommune: Ørstedsgade 26
  199685/19
 • Fra organisation: mødemateriale og analyse
  200441/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsespåbud, Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  199624/19
 • VS: {{PRAKSISAFD-RSYD}}Vores sagsnr. 19/6123. Fremsendelse af blanket E126/S067
  199909/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej - tilbagemelding
  202058/19
 • DMD: Høring årsrapport 2018 for Dansk Melanom Database
  201067/19
 • Fra Odense Kommune. §8 høring
  208568/19
 • Fra DMR, Resultater af poreluftsundersøgelse, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  205323/19
 • Fra Kolding Kommune, mail omkring oliespild, Fovslet Skovvej, Vamdrup
  203450/19
 • Fra NIRAS: Korrespondance vedr. næste fase
  199389/19
 • Fra system: Yder 040460 er lukket automatis pr. 2. maj 2019
  199467/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938867: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2048 - E230" af 23.01.19
  200590/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Købmagergade 41B, Fredericia §8 ansøgning
  199450/19
 • Til Læge - Bekræftelse på lukket for tilgang
  200443/19
 • fra Vejle kommune Ventilation under Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  198884/19
 • Fra DGE: Vedr. status på sagen samt info om to supplerende boringer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  199336/19
 • Repræsentant fra Region Sjælland til ekspertgruppen for LKT ADHD
  197069/19
 • Mæglingsmøde ml. Danske Regioner og Jordemoderforeningen 050919
  197096/19
 • fra Vejle kommune Ventilation under Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  198888/19
 • Fra Niras: RE: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  198835/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  197918/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Havnegade 5_Vestkaj 6A, 5600 - Tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven
  208761/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Undersøgelse for forurening.pdf
  208765/19
 • VS: UDPEGNING AF MEDLEMMMER TIL ARBEJDSGRUPPE vedr. tværregional Fase IV-enhed / deadline for svar: fredag den 3. maj 2019
  209665/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2A - Situationsplan.pdf
  208763/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2B - Situationstegning i fh.t. V2-kortlægning.pdf
  208764/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 tilladelse (udvidelse af offentlig legeplads).pdf
  208762/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Andholm Grusgrav. Ansøgning om at forøge indvinding
  210520/19
 • Fra Billund Kommune, råstof, plan, matr. nr. 1br Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune.
  212309/19
 • Fra Kolding Kommune, Tilsynsrapport, Fovslet Skovvej, Vamdrup
  203477/19
 • fra rådgiver Havnegade 10 (Danmarksgade 1), Vejle - jordflytning/afgravning
  205545/19
 • fra Rådgiver Havnegade 10 (Danmarksgade 1), Vejle - jordflytning/afgravning - J18.0848 - Havnegade 10 (Danmarksgade 1), 7100 Vejle - jordklassifikation.pdf
  205547/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  211226/19
 • Fra Vejen Kommune, råstof, plan, Foldingbrovej 24, 6670 Holsted i Vejen Kommune
  212289/19
 • fra DTU SV: Feltlokalitetet på Fyn
  213992/19

Udgående

 • Til nabo RÅSTOF Svar på forespørgsel om kommende grusgrav
  230442/19
 • Til Borger: Svar på Telefonbesked vedr.Stationsvej 23, børkop
  219798/19
 • Aftaleseddel R1, UNDERSKREVET.pdf
  219877/19
 • Til virksomhed, V1-høring med bilag, Hygindvej 15 og 15A, 5592 Ejby
  198322/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Bro Skov 19, Brenderup fyn.pdf
  197749/19
 • Til Borger, Brev om ikke kortlægningen, Almindingen 7.pdf
  197187/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - VS: Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster (550-81046)
  198798/19
 • Til Palle Staal A/S: Bemærkning til ansøgning om dispensation, modtagelse af jord i Jerlev, matr nr 5a Jerlev
  197500/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bro Skov 19, Brenderup Fyn.pdf
  197751/19
 • VS: Nye DBCG retningslinjer for genetisk disponerede
  199828/19
 • Til Advokatgruppen: Svar på henvendelse vedr. 607-00421, Ole Rømers Vej 12, 7000 Fredricia, matr 20b, Skærbæk.
  199241/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for notat samt forespørgsel efter notat over undersøgelse samt bortskaffet jordmængde, Skolevej 24, 7190 Billund
  197282/19
 • Til SlothMøller: Svar på spørgsmål vedr. kortlægning, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  199055/19
 • Til ansøger: vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 18a Barløse By, Barløse
  199167/19
 • Til Borger, V1-kortbilag, Refshedevej 22, 6740 Bramming.pdf
  199013/19
 • Til DanGrit - HASTER - Mulddepotet ifm. råstoftilladelsen - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  199283/19
 • Til borger - V2-kortbilag Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  197271/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning af boliganmodning, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn
  197880/19
 • Til Kombit - vedr. valgorganisation
  196997/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster (550-81046)
  198791/19
 • Til Tønder Kommune - SV: Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk
  198941/19
 • Til borger - V2-afgørelse Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  197262/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Vinumvej 3, 6640 Løgumkloster_550-81046
  198525/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning: svar vedr status, matr nr 5f og 5z Tårup By, Gelsted
  197144/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Refshedevej 22, 6740 Bramming.pdf
  199016/19
 • Til Grundejer: Henvendelse vedrørende sag om udlægning af slagger på Bæk Skovvej 6 i Vojens - lok. 543-30015
  199195/19
 • Til borger - Boligerklæring Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  197295/19
 • Til Sønderborg Kommune, §8-høringssvar, Sundgade 7, 6400 Sønderborg
  197104/19
 • Til Varde Kommune.Sv vedr. § 8 forespørsel til boring
  200138/19
 • Til Orbicon - spørgsmål ved miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev - matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev , 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  200961/19
 • Til rådgiver - Sp. vedr. geologien i den nyeste boringer
  201719/19

1. maj 2019

Indgående

 • Til entreprenør, RÅSTOF, svar vedr. billeddokumentation
  203105/19
 • Fra grundejer - kopi af korrespondance vedr. mødetidspunkt.
  209286/19
 • Fra Ejlskov - Hvad er status på undersøgelser? + info vedr. dataformat
  207687/19
 • Fra Lexsos Advokater: Henvendelse om oplæg til boringer, Bredgade 29, Aarup, lok. 420-81297
  212418/19
 • Fra Danfoss: Vedr opfølgningsmøde om forureningen under Danfoss Industripark, Norborgvej 81, Nordborg
  205293/19
 • fra Vejen kommune : Meddelt accept til brug af slagge under ny stald på Gastrupvej 12, 6630 Rødding - Meddelt accept til brug af slagge under ny stald på Gastrupvej 12 6630 Rødding.msg
  205677/19
 • fra vejen kommune Meddelt accept til brug af slagge under ny stald på Gastrupvej 12, 6630 Rødding
  205596/19
 • fra Vejen kommune : Meddelt accept til brug af slagge under ny stald på Gastrupvej 12, 6630 Rødding
  205661/19
 • Fra MDE: Oplysninger vedr. grund
  201540/19
 • Fra Vejen Kommune - bemærkninger til efterbehandlingen - Drivervej 8
  200975/19
 • Fra LIFA: Arealoverførsel vedr. Lundevej 3, 5580 Nr. Aaby - matr.nr. 17an, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, Middelfart Kommune
  201505/19
 • Fra Billund Lufthaven - svar - Partshøring - Udkast til screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering - ansøgning om råstofindvinding i Sødover
  200970/19
 • Fra KomTek - mail om godt samarbejde - Drivervej 8 6670 Holsted
  200969/19
 • Fra MDE: Oplysninger vedr. grund
  201751/19
 • Fra NIRAS: Resultater fra ventilationstest
  199705/19
 • Fra:yder
  199614/19
 • Høring om udkast til tilknytningsbekendtgørelse og vejledninger
  199706/19
 • Fra SWECO - Endelig oplæg, Horstedvej 4, 7100 Vejle
  196553/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail omkring ikke-påbud, Refshedevej 22, 6740 Bramming
  198309/19
 • Fra Fredericia Kommune. [Sagsnr.:19/3967] - Vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia - Til orientering - partshøring ejer
  196721/19
 • Til Niras: SV: Status på poreluftprøver, Torvegade sagen
  196917/19
 • Supplerende spørgsmål fra JP
  200411/19
 • Fra IBC Fredericia - Revideret budget - I got Skills 2021
  196709/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-05-2019 07:00:03
  195721/19
 • Fra Agri-team: Henv. vedr. Norgesvej 1, 6100 Haderslev - matr.nr. 3711 Haderslev, Haderslev Kommune.
  196687/19
 • Fra NCC: Spm vedr status på høring, Sellebjerg Fyldplads, Kirkeby
  197472/19
 • Fra SWECO - Endelig oplæg, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  197316/19
 • Fra IBC Fredericia - Revideret Bilag og regnskab - projekt I got Skills 2021
  198809/19
 • Fra Arbejdstilsynet. Besøg
  197008/19
 • OK-Nyt - Praksis nr. 018-19
  196683/19
 • Fra VCS. VS: Partnerskab om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor indvindingsoplande
  196722/19
 • Fra Praksis - Anmodning om at få åbent for tilgang af patienter
  196237/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af afgørelse, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  197185/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-05-2019 07:00:03
  195727/19
 • Fra Fredericia Kommune: Partshøring vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia - Til orientering - partshøring ejer
  196327/19
 • Fra Borger: Mailadresse til svar vedr. Stationsvej 23, Børkop
  219788/19
 • Fra kommuinal repræsentant - udtræden af den tværsektorielle FMK gruppe
  231171/19
 • Fra Fredericia Kommmune. VS: [Sagsnr.:19/3967] - Vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia - Til orientering - partshøring ejer
  232383/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, L12 , Danfoss Industripark i Sønderborg
  246850/19

Udgående

 • Til AquaSpin: Svar vedr. metode til rensning af vand
  245938/19
 • Til kommunen - Høring V2 kortlægning - Vejareal
  197039/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Assensvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  195433/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, Endelig afgørelse om ændret indsats, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  196474/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  196427/19
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Åbent for tilgang af patienter
  196249/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Assensvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  195432/19
 • Til Borger - bilag til Høring V2 kortlægning - Kortbilag Torvet 13-17
  197014/19
 • Til Rambøll: Orientering om afgørelse, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  197179/19
 • Til kommunen - Bilag til Høring V2 - Udkast til endelig V2 kortlægning - Vejareal
  197041/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  196317/19
 • Til Borger - Høring V2 kortlægning - Torvet 9-11
  197004/19
 • Til Agri-team: Svar vedr. Norgesvej 1, 6100 Haderslev - matr.nr. 3711 Haderslev, Haderslev Kommune.
  196688/19
 • Til Borger - bilag til Høring V2 kortlægning - Udkast til endelig V2 kortlægning - Torvet 9-11
  197013/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på åbent for tilgang af patienter
  196243/19
 • Til Komtek - godkendelse af efterbehandling - høring - matr.nr. 49b Sdr. Holsted.pdf
  196695/19
 • Til Borger - bilag til Høring V2 kortlægning - Boligerklæring - Torvet 9-11
  197018/19
 • Til Billund Lufthaven svar vedr. spørgsmål Partshøring - Udkast til screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering - ansøgning om råstofindvinding i Sødover
  200971/19

30. april 2019

Indgående

 • Fra FGU'erne: Udpegning af repræsentant til styregruppe for Region Syddanmarks indsats for røgfri ungdomsuddannelser
  195888/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunens bemærkninger til det fremsendte materiale - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  212413/19
 • fra Vejle kommune : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  194734/19
 • fra Vejle kommune : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  194515/19
 • Fra Danske Regioner: Åben Sundhedsdirektørmail nr. 15 / 2019 - Klar til udsendelse
  212766/19
 • Fra DMR - Endeligt referat af opstartsmøde
  207442/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade, Fredericia - Take a Walk
  202079/19
 • vedlagt fil
  195036/19
 • vedlagt fil
  195034/19
 • fra Aabenraa kommune §8 tilladelse til ændret anvendelse Reberbanen 11 og 13, Aabenraa. - Sagsnr.1813346 - Dok.nr.27208319 § 8 tilladelse til boligbyggeri.msg
  194687/19
 • fra aabenraa kommune §8 tilladelse Reberbanen 11 og 13, Aabenraa. - image001.jpg
  194694/19
 • Fra COOR: rykker
  192239/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81374, Kirkevej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  193659/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Købmagergade 41B, Fredericia §8 ansøgning
  193790/19
 • Fra Aabenraa kommune §8 tilladelse Reberbanen 11 og 13, Aabenraa. - image002.jpg
  194696/19
 • vedlagt fil
  195035/19
 • vedlagt fil
  195031/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til fase 1 og fase 2
  193854/19
 • fra ansøger
  193121/19
 • Fra Den Jyske Sparekasse - spørgsmål vedr. sikkerhedsgaranti - råstofgrav. - matr.nr. 3a Oksenbjerge, Øster Nykirke
  192911/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: §8 projekt på Brovejen 101, 5500 Middelfart
  196725/19
 • vedlagt fil
  195033/19
 • Antwort: Interreg-Ausschuss 4.6.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 4
  194307/19
 • Fra SWECO - Endelig oplæg, Allesøvej 122, 5270 Odense N
  195455/19
 • fra Cowi - Tuemosevej 40, Fangel. Fremsendelse af indledende forureningsundersøgelse til godkendelse
  195871/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  196354/19
 • Fra Billund Kommune: Dokumentation for afgravning af bariumbelastet sediment fra matr. nr. 25 Billund By, Grene
  196723/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Forespørgsel om der er §8-pligt, Sundgade 7 , 6400 Sønderborg
  197042/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. udgravning og grundvandssænkning på havneterminalen
  199281/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Bilag, Sundgade7, 6400 Sønderborg
  197052/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. byggeprojekt, Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  197385/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail vedr. byggeprojekt, Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  197392/19
 • BILAG fra Cowi - Tuemosevej 40, Fangel, undersøgelsesnotat, ver 1.pdf
  195872/19
 • Forretningsorden_det_raadgivende_udvalg_060606
  200569/19
 • VS: Nye DBCG retningslinjer for genetisk disponerede
  199771/19
 • Svendborg Kommune - bilag
  223076/19
 • Fra Rådgiver - Lok. nr. 630-81645, Hærvejen 261-263, 7223 Give - Endelige rapporter
  241857/19
 • Fra Varde Gymnasium vedr. udbud
  239336/19
 • Oversigt over børne og unge Steno initiativer til LKT projektbeskrivelse 24.04.19.pdf
  241887/19
 • Fra Svendborg Kommune.- skovrejsning
  223075/19
 • Fra praksis: mail med åbning for tilgang af patienter fra 1. juni 2019
  219756/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Høringssvar ifm. høring af afgrænsningsnotat for miljøvurdering af lokalplan nr. 302 og kommuneplantillæg nr. 10, Storebæltsvej 10 , 5800 Nyborg
  194750/19
 • til Vejle kommune bemærkninger til tegninger : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  194522/19
 • notat vedr §8 tiltag..docx
  194523/19
 • Til UD: Tilbagebetaling af egenbetaling, Møllegade 21, 6400 Sønderborg (JF/63681-95009)
  194131/19
 • Til Middelfart Produktionsskole og Nyborg Gymnasium: PM om Årets røgfri ungdomsuddannelse
  194626/19
 • Udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  193930/19
 • Til borger: Kopi af orienterngsbrev vedr. videregående grundvandsundersøgelse på Libavej 1
  193819/19
 • 20190412110116917.pdf
  193723/19
 • D1_V_-1_1_200 - Indvendig kloakplan.pdf
  193721/19
 • D1_V_-2_1_100 - Udvendig kloakplan og tagplan.pdf
  193722/19
 • til Vejle kommune : forspørgsel om Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  193719/19
 • D1 INS Tegnings- og dokumentliste.pdf
  193720/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk (550-81163)
  194268/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  192832/19
 • Til DGE: Rapport Storegade 15
  192928/19
 • Til Nybolig: Svar vedr. Storegade 38, 6640 Lunderskov
  194927/19
 • Til Den Jyske Sparekasse - anmodning om anfordringsgaranti - matr.nr. 3a Oksenbjerge, Øster Nykirke
  194038/19
 • Til Borger- som aftalt telefonisk
  193875/19
 • Til Varde kommune: SV: Storegade 15A - § 8 - revurdering af JAR?
  192916/19
 • Til Universal: Vedr. tidsforbrug og afhentning af flyttekasser
  194459/19
 • --Til borger, : Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  194048/19
 • Til Borger:Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på matrikel nr. 6a Bække By Bække
  192653/19
 • Til Sweco: Dejrupvej - tilbagemelding
  193621/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på matr. nr. 22a, Egtved By, Egtved, beliggende ved Vestergade i Egtved
  192724/19
 • Til Middelfart kommune, Kortbilag til V1-høring, Kirkevej 29.pdf
  193637/19
 • Til Middelfart Kommune, BILAG, Udlast til V1-afgørelse, Kirkevej 29, Brenderup Fyn.pdf
  193634/19
 • Til Vejen Kommune: Fremsendelse af materiale vedr. Gastrupvej 12, 6630 Rødding - [Sagsnr.:09/3234] - [Dok.nr.:28283/09] scannet materiale
  194298/19
 • Svar fra Region Syddanmark på høring over udkast til ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, samt revideret vejledning om substitution af lægemidler
  193027/19
 • Til COOR: Svar på rykker
  192245/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Agerstien 2, 5591 Gelsted
  193273/19
 • Til borger: Kvittering for henvendelse
  193672/19
 • Til Rambøll: Kommentar til materiale
  193215/19
 • Udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  193919/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på matr. nr. 10a, Ødis-Bramdrup By, Ødis
  192769/19
 • Til Gørding Klinker - Opfølgning på telefonsamtale i går vedr. indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling
  192195/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk 550-81163
  194183/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-høring, Kirkevej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  193629/19
 • SV: Notat: potentielle besparelser i forbindelse med behandling af kvinder med symptomer på overgangsalder
  193329/19
 • Til borger, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  192212/19
 • Til Gørding Klinker - Referat af telefonsamtale idag vedr. indvindingen af rødler - matr.nr. 3k Terpling
  194355/19
 • Til Varde kommuneSV: Storegade 15A - § 8 - revurdering af JAR?
  192241/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk (550-81163)
  194278/19
 • Til assens KOmmune. Bem. til orienterende undersøgelse
  194775/19
 • Til borger: Svar på henvendelse
  193680/19
 • Til Borger, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  194039/19
 • Udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  193926/19
 • Til Den Jyske Sparekasse - svar vedr. spørgsmål vedr. sikkerhedsgaranti - råstofgrav. - matr.nr. 3a Oksenbjerge, Øster Nykirke
  192920/19
 • Program Grundvandsforum 10. maj 2019.pdf
  225068/19
 • Forslag til brev til FGU
  194453/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  194406/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  194382/19

29. april 2019

Indgående

 • Fra entreprenør - ok til besigtigelse i maj
  193064/19
 • Fra grundejer - Besigtigelse i maj?
  193062/19
 • VS: SPA - Ensartet visning af boolske (sand/falsk) værdier i tabeller
  192315/19
 • VS: SPA - Ensartet visning af boolske (sand/falsk) værdier i tabeller
  191632/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofrapport til kommentering
  234054/19
 • FRA GEUS: Jupiter-Reformation - Teknik & Arkitektur - Rapport til review #2
  192437/19
 • Fra kommunen - info vedr. 250 m zoner mm.
  201168/19
 • VS Ørbækvej 284A 5892 Gudbjerg Sydfyn.msg
  191863/19
 • Henvendelse vedr: Ørbækvej 284A, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  191862/19
 • Vedr. lokalitetsnr. 461-70175 - Hvidkærvej 52 5250 Odense SV.msg
  191629/19
 • Henvendelse . lokalitetsnr. 461-70175 - Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV
  191628/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Bilag - 1915-728-1, Thrige, Odense, Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  212410/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Bilag - Tilpasset oplæg til supplerende miljøundersøgelseinkl.bilag, Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  212411/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Oplysning om undersøgelsesresultater og videre undersøgelser, Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  212408/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Bilag - Vandspejl, Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  212412/19
 • Fra Rådgiver, DMR. Rapport, grundejer - Rudmevej 109, Ringe.pdf
  214692/19
 • Fra Rådgiver DMR, Rapport, teknisk - Rudmevej 109, Ringe.pdf
  214693/19
 • UDPEGNING AF MEDLEMMMER TIL ARBEJDSGRUPPE vedr. tværregional Fase IV-enhed / deadline for svar: fredag den 3. maj 2019
  209666/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  211153/19
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  191330/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade 47 - opsamling
  193702/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  191270/19
 • Udkast til revideret vejledning om substitution af lægemidler
  190508/19
 • fra Kolding kommune: svar ved markvandingsboringer, 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  191340/19
 • Fra Rambøll: Mulighed for tilslutning til el og vand
  190274/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg. Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  194022/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  193738/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Afslutning af oprensning efter spild d. 3. mar. 2019 ved 37LP027B, WOB på Shell Raffinaderiet, Fredericia
  192268/19
 • Fra Sweco: Vu - Pulje 11 - Dejrupvej 16, status
  193604/19
 • Interreg-Ausschuss 4.6.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 4
  194297/19
 • DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital, Kommenteret årsrapport 2018
  192438/19
 • SV: Notat: potentielle besparelser i forbindelse med behandling af kvinder med symptomer på overgangsalder
  193330/19
 • DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital, Kommenteret årsrapport 2018 - 20190429_DANARREST_aarsrapport2018_høringsudkast.pdf
  192936/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg, Herningvej 36, 7300 Jelling
  193784/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Tilsyn af P Hansen Gyden 44 23000293019-99081732230237.pdf
  195922/19
 • Fra praksis: Lukning for tilgang af patienter
  194354/19
 • Interreg-Ausschuss 4.6.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 1
  194270/19
 • Fra Varde kommune: Storegade 15A - § 8 - revurdering af JAR?
  192237/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Shell, havneterminalen, udskiftning af tank T8423
  192246/19
 • Interreg-Ausschuss 4.6.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 3
  194294/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup.pdf
  197708/19
 • Fra Odense Kommune: Revideret oplæg, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  199290/19
 • fra Nordfyns Kommune - P hansengyden 44
  195921/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Rapport_raastokkortlaegning_vejen_version_01.zip
  234108/19
 • Fra Rambøll, vedr Vestergade 9 Faaborg
  224206/19
 • Fra vagtlægen: opsigelse af vagtydernummer pr. 1. maj 2019
  228825/19
 • Fra KA GrusA/S: Dialog vedr ansøgning om dispensation til jordtilførsel, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  192084/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  191385/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  191882/19
 • Fra KA Grus A/S: Forespørgsel vedr ansøgning om dispensation til jordtilførsel, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  192070/19
 • Fra Ditmer: Status for tilbud
  190514/19

Udgående

 • Til Jord - Miljø A/S: Svar på henvendelse om aktindsigt i materiale på lok.nr. 477-00010, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge - 2 af 2
  192177/19
 • Til Jord - Miljø A/S: FORSP - Svar på henvendelse om aktindsigt i materiale på lok.nr. 477-00010, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge 1 af 2
  192176/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til tankning og efterbehandlingsplan
  203085/19
 • Til ejendomsmægler VS: Ørbækvej 284A, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  191870/19
 • Notat om pejleresultater og risikovurdering - 09727063-LF00165-2-DOH.PDF
  191872/19
 • Bilag, Kortbilag, 461-70175.pdf.pdf
  191636/19
 • V2-afgørelse, 461-70175, Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV.doc
  191635/19
 • henvendelse : Vedr. lokalitets nr. 461-70175 - Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV
  191633/19
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af supplerende undersøgelser
  221392/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, udkast til efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  191657/19
 • Til rådgiver - ok til udskydelse af sløjfning af boringer
  221390/19
 • Til Nyborg Gymnasium: Status på Årets røgfri ungdomsuddannelse
  194568/19
 • Til Middelfart produktionsskole: Status på årets røgfri ungdomsuddannelse
  194284/19
 • Til part, RÅSTOF, udkast til efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  191098/19
 • Grave- og Efterbehandlingsplan_Optimized.pdf
  191099/19
 • Til vandværker og kommune - Orientering om fund af pesticider, bl.a. chlorothalonil-amidsulfonsyre, ved Vesterlund Losseplads.
  190942/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  190398/19
 • Til vagtlæge i Fredericia: ændring fra cpr.nr. til CVR.nr.
  190354/19
 • SV: Notat: potentielle besparelser i forbindelse med behandling af kvinder med symptomer på overgangsalder
  190304/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  190397/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar om ikke-påbud, Refshedevej 22, 6740 Bramming
  191983/19
 • Til KA Grus A/S, borger og Middelfart Kommune: Partshøring vedr afslag på dispensationsansøgning, Vindebjerg Grusgrav
  192172/19
 • Til borger - Forslag til graveområde indkommet 2. april
  191077/19
 • Til Kommune, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  190517/19
 • Til Kommune, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  190512/19
 • Til Kommune, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  191569/19
 • Til Borger, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  190376/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Carlshøjvej 1.pdf
  190272/19
 • Til Borger, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  191573/19
 • §8-høringssvar, Skolevej 53, 6430 Nordborg
  191196/19
 • Til Borger, V1-høring, Carlshøjvej 1, Brenderup Fyn.pdf
  190265/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Storegade 15, 5592 Ejby
  190442/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Carlshøjvej 1, Brenderup Fyn.pdf
  190268/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for mail vedr. §8 projekt på Brovejen 101, 5500 Middelfart
  192193/19
 • Til tilmeldte: Praktiske informationer vedr. uddelingen af Frivillighedsprisen
  193757/19
 • Til Vejen Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen matr. nr. 9bs, Bække By, Bække beliggende ved Hamborggårdvej
  192811/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup
  197713/19
 • Til Rambøll, vedr. Vestergade 9 Faaborg
  224226/19

28. april 2019

Indgående

 • VS: JP/forkerte retningslinjer/anmodning om aktindsigt
  199802/19

26. april 2019

Indgående

 • Fra Sweco: Er der §8-hjemmel?, Hjorslevvej 5, 5450 Otterup.
  221106/19
 • Fra Sweco: Bilag - SDKAARPR20119042315530, Hjorslevvej 5, 5450 Otterup.
  221107/19
 • Fra bygningsstyrelsen Dagsorden til husudvalgsmøde på Sorsigvej den 29. april, Sted: Mødelokale 1
  191884/19
 • Dagsorden til husudvalgsmøde, Sorsigvej 29.04.2019.pdf
  191885/19
 • Fra Esbjerg kommune - Spørgsmål vedr. §8 og overfladevand mm.
  189552/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Oplæg til undersøgelse ifm nedrivning Gartnerbyen_270319.pdf.pdf
  190423/19
 • Fra MST: Accept af anmodning om tid til afklaring af metodevalg - varsel om oprensningspåbud for forurening fra lækage på afløbsrør på Havneterminalen, Fredericia
  189468/19
 • henvendelse - VS Jordforureningsstatus Væverstræde 4 5240 Odense NØ.msg
  189275/19
 • Fra Aspen Notat: potentielle besparelser i forbindelse med behandling af kvinder med symptomer på overgangsalder
  190306/19
 • fra Odense Kommune - Vurdering af undersøgelsesoplæg ift. §8 eller evt. ændre kortlægning - Lavsenvænget 11, 5200 Odense V, matr.nr. 1akp
  190422/19
 • Tillæg til høring over revideret bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler - høringsfrist 6. maj 2019
  190481/19
 • Fra Vejle Kommune, henv om: Forsøgsgården Børkop
  189851/19
 • Fra OIM: Svar på klage over afslag på aktindsigt
  189374/19
 • HØRING - Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 498 af 13. maj 2018 om bl.a. anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist for bemærkninger 16. maj 2019
  189805/19
 • Fra Syd- og sønderjyllands Politi: Kvittering for modtagelse af droneunderretning, Himmark Strand, Svenstrup
  190140/19
 • Fra Nybolig, henvendelse Væverstræde 4, Odense NØ
  189269/19
 • Fra ØIM: Svar på klage over afslag på aktindsigt
  189379/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Bårdesøvej 84, 5450 Otterup
  224519/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 480-81436, Ballemose 6, 5450 Otterup.pdf
  225338/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 480-81442, Degneløkkevej 22, 5450 Otterup.pdf
  225354/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 480-81464, Sønderbyvej 21, 5450 Otterup.pdf
  225416/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 480-81437, Brale 22, 5450 Otterup.pdf
  225346/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Norupvej 106, 5450 Otterup
  226585/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 480-81447, Hessum Bygade 36, 5450 Otterup.pdf
  234852/19
 • Fra Varde Kommune. Høring: §8 tilladelse 2. udkast
  231972/19
 • Fra VUC Vest
  196699/19
 • Fra SWECO - Pulje 29 - økonomi og faktura, besigtigelse, oplæg
  193649/19
 • Fra Rambøll: Udkast til udbudsmateriale
  190301/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Egensevej 28, 5450 Otterup
  201317/19
 • Fra Varde Kommune: Spm. i forhold til §8
  200124/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Strandvejen 156, 5450 Otterup
  201536/19
 • Fra DanGrit - fotos af mulddepot - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  200978/19
 • Fra Tønder Kommune: §19 og tilladelse til frivillig oprensning af jordforurening på Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  204824/19
 • Fra HK-Syddanmark: Anmodning om forhandling
  204115/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Norupvej 131, 5450 Otterup
  212657/19
 • Fra Niras - historisk materiale - 471-50025, Flyvesandsvej 5, 5450 Otterup.pdf
  210978/19
 • Fra projekt: revideret budget
  210194/19
 • Fra HK-Syddanmark: Uenighedsreferater årlig lønforhandling SLB 2019
  203998/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Gerskov Bygade 4, 5450 Otterup
  251916/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Udkast til grave- og efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  191087/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Råstofindvinding Kjelst, Billum, Udkast til grave- efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  191085/19
 • Til Kommune og Danfoss - info om opsætning af skilte ved Himmark Strand
  207416/19
 • Til Kommunen - Svar på spørgsmål vedr. 250 m zoner og overfladevand
  189573/19
 • Til Seriqsign - Bestilling af skilte.
  207393/19
 • Til kommunen - Tak for tilbagemelding vedr. Natura 2000
  207371/19
 • Til SDU Institut for Idræt og Designskolen: Beslutning vedr. igangsættelse af Fase 1
  201474/19
 • Til Rambøll: Kvittering for revideret notat
  193559/19
 • Sundhedsaftalen 2019-2023 - til godkendelse
  196328/19
 • Til Borger: V2 varsel
  189351/19
 • Til Borger: Fremsendelse af Akter i forbindelse med aktindsigt
  188198/19
 • Til Kolding kommune: spørgsmål til markvandingsboringer, 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  189449/19
 • Til Borger: V2-afgørelse (ændring), Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  188129/19
 • Til Mynnord, om henv på Forsøgsgården, Børkop,
  189864/19
 • Til JEMA: Udbedringer foran porten inden 14 dage
  188839/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  188961/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  190762/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  187693/19
 • Til Syd og Sønderjyllands Politi: underretning politi droneflyvning, Himmark Strand, Svenstrup
  190138/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse (ændring), Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  188135/19
 • Tul nybolig,svar Væverstræde 4, 5240 Odense NØ
  189966/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  187696/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  188965/19

25. april 2019

Indgående

 • Bemærkninger fra Danske Regioners referencegruppe til andet udkast til akut anbefalinger.pdf
  245434/19
 • SV: Opfølgning på 6. arbejdsgruppemøde i den tværgående faglige arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
  245433/19
 • Fra rådgiver - forslag til vandprøvetagning
  221387/19
 • SV: Bekræftelse af samtykke til at anvende billede
  185227/19
 • Fra DMR - Accept af skilt
  207358/19
 • Samtykke til brug af billede i Sundhedsaftalen 2019-2023
  185328/19
 • Fra Borger. Spm og ønske om aktindsat
  185937/19
 • Henvendelse fra grundejer til Fredericia kommune
  186929/19
 • Fra RV Maskiner: Ansøgning om jordfyld i råstofgrav, Engmarksvej 6, Vejle
  186110/19
 • 410-81388, Telefonnotat d. 25.04.2019.pdf
  185149/19
 • Fra Miljø og geoteknisk specialfirma - FORSP "henv" Nørre Havnegade 39 - 43, 6400 Sønderborg
  185640/19
 • Fra Vejen Kommune: Svar på kommentarer - Søndergade 52-60 Brørup
  185764/19
 • Fra RV Maskiner: Ansøgning om jordfyld i råstofgrav, Engmarksvej 6, Vejle
  186150/19
 • Fra Ingeniør'ne: Henv. vedr. Kronprinsensgade 15, Esbjerg
  185852/19
 • Høring om udkast til tilknytningsbekendtgørelse og vejledninger – Frist for bemærkninger senest 23.05.2019
  186014/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  184428/19
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: [Sagsnr.:19/5303] Afrapportering til EU-Kommissionen om PD S2 til planlagt behandling i udlandet
  189367/19
 • Fra SDU og Designskolen: Godkendelse af igangsættelse af Fase 1 i Forprojekt Sundhed, Kulur og Natur
  187982/19
 • Fra Borger: spm. vedr. 2-varsel
  189155/19
 • Region Syddanmark: Udpegning af medlemmer til ekspertgruppe ADHD
  188054/19
 • Fra Universal: Tilbagemelding vedr. flytning og skade
  187952/19
 • Vikarskema
  188616/19
 • Fra borger: Aktindsigtsønske
  188079/19
 • Fra vognm. Klaus Wolf A/S: Indberetning 2018, matr nr 2aø Sadderup
  187898/19
 • [Sagsnr.:19/5302] Afrapportering til EU-Kommissionen om EHIC - det blå kort
  189354/19
 • Fra borger: Svar
  187725/19
 • fra Rådgiver : Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges.
  213815/19
 • fra Rådgiver : Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges. - AR-19-CA-00786376-01.pdf
  213820/19
 • Fra Rambøll: Revideret notat
  193380/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg, Donsvej 73, 6040 Egtved
  191666/19
 • fra HF & VUC Fyn
  196696/19
 • Fra Tønder Kommune - Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk
  198912/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag: Følgebrev, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  199565/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Partshøring om afgørelse vedr. jordforurening, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  199552/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Flensborgvej 158, 6200 Aabenraa
  200693/19
 • Fra Varde KOmmune: undersøgelse - undersøgelsesrapport
  200119/19
 • Fra Miljøstyrelsen, Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  199568/19
 • fra borger: Telefonhenvendelse: Strandvejen 46, 5466 Asperup
  200771/19
 • Fra Orbicon: Vedr. strømningsretninger grundvand
  201830/19
 • Fra Niras: Rapport, Teknisk baggrundsrapport, Ahlmannsvej, 6300 Gråsten
  245837/19
 • Fra Niras: Rapport, Grundejerrapport, Ahlmannsvej, 6300 Gråsten
  245833/19
 • Fra Politisk Parti: Ansøgning om partistøtte
  256347/19

Udgående

 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune
  186249/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  186250/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  194704/19
 • §8-høringssvar for ejendommen matr. nr. 746 Aabenraa 6200 Aabenraa, lok.nr 545-10014
  194702/19
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, Supplerende spørgsmål til matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  229019/19
 • Til Billund kommune: Forureningsundersøgelse på Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund
  185982/19
 • Inspirationskatalog_TRYKKLAR.pdf
  188305/19
 • Pjece Livsstilsguide i praksis.pdf
  188303/19
 • Konceptbeskrivelse for E-læringen Livsstilsguide i Praksis.pdf
  188306/19
 • Til tidligere kursister: vedr. offentliggørelse af e-læring Livsstilsguide i Praksis
  188302/19
 • GUIDE_LIP_REVIDERET_TRYKKLAR_2017.pdf
  188304/19
 • Til tidligere kursister: vedr. offentliggørelse af e-læring Livsstilsguide i Praksis
  188311/19
 • Til tidligere kursister: vedr. offentliggørelse af e-læring Livsstilsguide i Praksis
  188316/19
 • Til deltagere ved temadag: vedr. offentliggørelse af e-læring Livsstilsguide i Praksis
  188322/19
 • Til tidligere kursister: vedr. offentliggørelse af e-læring Livsstilsguide i Praksis
  188319/19
 • Til ledere til tidligere kursister: vedr. offentliggørelse af e-læring Livsstilsguide i Praksis
  188340/19
 • Til Nordfyns Kommune: Forureningsundersøgelse på Viernevej 50, 5474 Veflinge
  185396/19
 • Til styregruppen for Livsstilsguide i Praksis: vedr. E-læringsprogram Livsstilsguide i Praksis
  188351/19
 • Til kommunen - info vedr. udførte forurenignsundersøgelser
  201707/19
 • Til DMR - Er skiltet ok for DMR?
  207356/19
 • til Rådgiver bemærkning til Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges.
  213828/19
 • Til Fyns Amts Avis - info vedr. undersøgelsesresultater, samt fremadrettet indsats.
  201712/19
 • Til Billund Kommune: Møde om og besigtigelse af Grindstedforureningerne
  189680/19
 • Til Billund Kommune: Forespørgsel vedr. infomøde
  189654/19
 • Til Gørding Klinker - rykker for ny ansøgning - Råstofindvinding - matr.nr. 3k Terpling
  184819/19
 • Til Universal: Skade i forbindelse med flytning for Region Syddanmark
  185726/19
 • Til Miljø og geoteknisk specialfirma - FORSP "svar" Nørre Havnegade 39 - 43, 6400 Sønderborg
  185671/19
 • Til Vejen Kommune: Bekræftelse på at kortlægningvurdering afventer kommunen - Søndergade 52-60 Brørup
  185778/19
 • Til Borger: Sv. vedr. spm om aktindsigt
  185946/19
 • Til borger - Kvittering for tilbagetrækning
  186119/19
 • Til borger - kvittering for tilbagekaldelse
  186166/19
 • Til borger: Besvarelse af henvendelser til Region Syddanmark
  186172/19

24. april 2019

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 11-apr-2019
  183995/19
 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 11-apr-2019
  183993/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-apr-25
  183994/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-apr-25
  183997/19
 • FRA MST: Autosvar / Autoreply
  184236/19
 • FRA MST: Auto reply
  183143/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-04-09 - Afgrænsning af KP3 og vandprøve fra B9, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212407/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-01-16 - Oplæg til DMR, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212404/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-03-25 - Kort - Placering af sigtelinjer, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212402/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-03-25 - Tværsnit, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212405/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-01-15 - Billeder under opgravning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212406/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-11-30 - DMR - Undersøgelsesnotat, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212403/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-03-25 - Billeder under opmåling, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212400/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-03-25 - Kort - Areal for udgravning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  212401/19
 • Re: Ansøgning - opfølgende spørgsmål
  183772/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. ophavsretligt materiale
  182224/19
 • Fra Geo: Høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  183183/19
 • Fra Netavisen Pio: Spørgsmål vedr. partistøtte
  183578/19
 • Fra Astra-Zeneca: Informationsbrev om Bevespi Aerosphere som er et nyt produkt fra AstraZeneca.
  182204/19
 • Bilag - udmøntning investeringsmidler.pdf
  184408/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Fristforlængelse
  183648/19
 • Fra Vejle Kommune: videresendelse af rapport om forureningsoprensning, Fuglekærvej 115, Børkop
  183593/19
 • Fra EPJ-forvaltning - udpegning til Revision af den gode elektroniske kommunikation
  184958/19
 • fra Politisk Parti - ansøgning
  183072/19
 • Fra Praksis til Vojens fysioterapi & Træning vedr. skatte ændringer.
  183060/19
 • Fra Psyk - ingen udpegning Revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  184968/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  181285/19
 • Fra SLB - udpegning ttil Revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  184972/19
 • Fra MST: Kvittering for præsentationsmateriale
  189562/19
 • Fra Fredericia kommune: Havneterminalen. Udskiftning af tank T8423
  187699/19
 • VS: Udsendelse af sikkerhedsinformation (DHPC-breve) - information om ny procedure
  184398/19
 • Fra Borger Tilbagekaldelse af forslag ti graveområde u Råstofplan 2010
  185363/19
 • Fra Vejle Kommune: Sv: vedr. regionens bemærkninger til oplægget til undersøgelse på Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  192190/19
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsnotat vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  192189/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: §8 projekt på Brovejen 101, 5500 Middelfart
  192192/19
 • Fra ansøger: mail med udfyldt anmeldeskema jf. miljøvurdering) matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  183702/19
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr V2 kortlagt areal på Danfoss, Nordborgvej 81, Nordborg
  218748/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer 163058
  221885/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. forurening af egholtbyvej 1 6640 lunderskov.
  201847/19
 • Fra HK-Kommunal: Uenighed årlig lønforhandling Onkologisk afdeling SLB Vejle
  203947/19
 • Til Danfoss - Ingen offentlig indsats, derfor undersøges ikke
  207251/19
 • Kopi af SUM's afgørelse i aktindsigtsanmodning til orientering
  193607/19
 • Fra advokatgruppen: HENV, 607-00421, Ole R'ømers Vej 12, 7000 Fredericia
  194693/19
 • Fra Franck Miljø- & Geoteknik: Kvittering for kommunens svar vedr. § 8-ansøgning, Algade 15B, 5592 Ejby
  199600/19
 • Fra borger: HENV vedr. olietanke på Sdr. Højrupvejen 12a-c 5750 Ringe
  200552/19
 • Fra borger: Anmodning om boligundersøgelse, Nordre Industrivej 3, 6270 Tøner
  199924/19
 • fra Kolding HF & VUC
  196694/19
 • Fra DGE: Svar på bemærkninger fra regionen, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  199170/19
 • Fra SlothMøller: Spørgsmål vedr. kortlægning, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  199048/19
 • Fra Kold College vedr. udbud
  244729/19

Udgående

 • Referat fra samarbejdsmødet den 27. marts
  185558/19
 • Opdateret mødereferat 270319 - samarbejdsmøde mellem SOSU-skoler, KKR, Ankerkommune og Regionen.docx
  185559/19
 • Til DMR - kommentarer på referat af opstartsmøde
  207349/19
 • TIL MST: Indberetning 2018 og ekstra data
  183141/19
 • Til Danfoss - Status på ekstra undersøgelser på Ærvej Losseplads
  207190/19
 • Til rådgiver - ok til afgravning, opbygning med stabilgrus mm. sættes i bero
  201703/19
 • Til HF & VUC Fyn: anmodning om skriftlig tilkendegivelse af tilbagetrækning af ansøgningen Verdensmål - vores mål
  196812/19
 • Til Geo og Tønder Kommune: Svar vedr høring af ansøgning, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder - Tønder Kommunes sagsID 13.02.01-P19-32-17
  183524/19
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde: V2-varsling, Moldevej 1A, 7100 Vejle.pdf
  183669/19
 • Til Fredericia Havn: V2-afgørelse (391oø) FREDERICIA HAVN AS, Nagro, Dangødning.pdf
  183817/19
 • Til høringsparter - Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  184479/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  183448/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  183446/19
 • Til Guangdong: Guangdong besøg i DK i 2019
  183931/19
 • Følgebrev til høringsparter - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørupdocx.pdf
  184472/19
 • Til Vejen Kommune: Kommentarer til miljøteknisk undersøgelse - Søndergade 52-60 Brørup
  182825/19
 • Til bank: svar på henvendelse
  182179/19
 • Til ansøger: kvittering for anmeldeskema på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  183723/19
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Moldevej 1A, 7100 Vejle.pdf
  183671/19
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Moldevej 1A, 7100 Vejle.pdf
  183677/19
 • Til borger - V1-høring, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  183447/19
 • Til Fredericia Havn: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse (391oø) FREDERICIA HAVN AS.pdf
  183828/19
 • Til Eurofins: Svar på henvendelse vedr. TUP-ansøgning
  189618/19
 • Til høringsparter - Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  187927/19
 • Følgebrev til høringsparter - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørupdocx.pdf
  187926/19
 • Til vagtlægen: bekræftelse på ændring fra cpr nummer til cvr. nummer
  181197/19

23. april 2019

Indgående

 • Fra Danfoss - spørgsmål vedr. supplernede undersøgelser
  207181/19
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Vilkår til Tinglysning som grundlag for dispensation til råstofindvinding - Kudsk & Dahl matr.nr. 314, Hønkys, Egvad
  232899/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Vilkår til Tinglysning som grundlag for dispensation til råstofindvinding - Kudsk & Dahl matr.nr. 314, Hønkys, Egvad
  232889/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Tinglysningssvar_tinglyst påtegning_deklation om højspænding_314 Hønkys, Egvad.pdf
  232890/19
 • Fra DMR A/S: Oplæg til placering af boringer og analyser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg, matr. nr. 1qv - den østlige del
  179772/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168 2019-04-23 supplerende boringer, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  179774/19
 • Fra Odense Kommune: Ansøgningsmateriale til §8 med undersøgelser, Pakhusgarden 9, 5000 Odense C
  242620/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning til ændret anvendelse, Pakhusgarden 9, 5000 Odense C
  242627/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Bemærkninger til ansøgning om tilladelse, Pakhusgarden 9, 5000 Odense C
  242622/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning til ændret anvendelse, Pakhusgarden 9, 5000 Odense C
  242624/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning til ændret anvendelse, Pakhusgarden 9, 5000 Odense C
  242629/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning til ændret anvendelse, Pakhusgarden 9, 5000 Odense C
  242623/19
 • Fra Cowi: Ny kontaktperson for rammeaftalen
  178951/19
 • Internt: Navn på vagtlæge ydernummer 150908
  180848/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180209/19
 • Fra Dangrit - bemærkninger til volden - 11a Hesselmed, Ål
  184320/19
 • Fra Udbetaling DK: Diponeret midler til VTO undersøgelse
  185147/19
 • Fra Guangdong: Namelist of the Agriculture and Rural Affairs of Guangdong Province Delegation
  183274/19
 • Fra OUH - udpegning til Revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  184945/19
 • Fra Borger: forespørgsel om klagevejledning
  185888/19
 • HØRING - Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 498 af 13. maj 2018 om bl.a. anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist for bemærkninger 21. maj 2019
  182245/19
 • Fra Guangdong: Visits from Guangdong in second half of this year
  183259/19
 • Fra SHS - udpegning til Revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  184952/19
 • FRa Assens Kommune: vedr. Fremsendelse af undersøgelsesrapport
  189985/19
 • Mødeplan præhospitaludvalget
  189722/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180193/19
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene
  178672/19
 • OFV, officiel screening, 410-81403, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  177767/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180179/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. prøvetagning på Ribevej 60
  178532/19
 • Vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (lokalitet 607-00206)
  178472/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180125/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180158/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180186/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180214/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180207/19
 • VS: Til sundhedsudvalget. Orientering om borgerhenvendelse
  179821/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180199/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  180227/19
 • Fra SDE - Statusrapport 2. halvår 2018 - City of Educatia
  239226/19
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål vedr. regionens offentlige indsats og §8-pligt, biocoverprojektet, Assens gamle losseplads, Torø Huse Vej 15, 5610 Assens
  228288/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade 47 - Pumpeforsøg
  193694/19
 • HF og VUC Fredericia
  196685/19
 • Fra Niras: Tværsnit - Søndersø Industriområde
  201841/19
 • Fra rådgiver - jord resultater - kort
  201688/19
 • Fra rådgiver - jord resultater
  201682/19
 • Fra rådgiver - jord resultater
  201684/19
 • Fra Billund Kommune: Oplysninger om arealanvendelsen skal være kontor
  208404/19

Udgående

 • Fra Danfoss - Bliver der lavet undersøgelser på lokaliteten?
  207285/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med brev efter besigtigelse
  180307/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Brev efter besigtigelse 19_marts 2019.pdf
  180310/19
 • Til DMR: Bemærkninger til forslag til de supplerende boringer, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg, matr. nr. 1qv - den østlige del
  179904/19
 • Til Orbicon: OK til tilbud af 15/4-19
  179389/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for ansøgning matr.nr. 11a og 594 Uge Ejerlav, Uge.
  180345/19
 • Til Danfoss - status inkl. tidsplan
  207096/19
 • Til FGU i Syddanmark: Udpegning af repræsentant til styregruppe for Region Syddanmarks indsats for røgfri ungdomsuddannelser
  177789/19
 • Henvendelse fra Borger
  179993/19
 • Til borger2 - V2-kortlægning (matr 67a), 509-50096 Torningvej 25.pdf
  179870/19
 • Til borger1 - V2-kortlægning (matr 67a), 509-50096 torningvej 25.pdf
  179868/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 17. april 2019
  180600/19
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for tilgang pr. 1. maj 2019
  178849/19
 • Til Kommunen: 038717 Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 17. april 2019
  180630/19
 • Bilag til ansøgning om ændring af efterbehandlingsplan.pdf
  180746/19
 • Til Aller Vandværk: Kopi af Undersøgelsesrapporter og V2-kortlægning Torningvej 25, 6070 Christiansfeld
  179953/19
 • Til Vejle Kommune, Svar på telefonhenvendelse, Åkæret 5, 7100 Vejle
  178023/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bogensevej 62, 5464 Brenderup fyn.pdf
  178667/19
 • Til Borger: Svar vedr prøvetagning på Ribevej 60
  178550/19
 • Fra Borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 201, Brenderup Fyn.pdf
  177971/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-kortbilag, afgørelse, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  178406/19
 • Til Vejle Kommune, teknisk forvaltning - Rykker vedr. : Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  180433/19
 • Til borger -V2-kortlægning (matr 67c), 509-50096.pdf
  179895/19
 • Til Orbicon: Afvist faktura fra Kristian Rytter A/S, Gl. Stationsvej
  178577/19
 • Til kommune+ Skat: Kopi af V2-kortlægning + Rapporter, Torningvej 25 og Torningvej 25A, 6070 Christiansfeld (509-50096)
  179905/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-afgørelse, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  178404/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  178026/19
 • Til Borger, V1-afgørelse Middelfartvej 227, Brenderup Fyn.pdf
  178154/19
 • Til Horten Advokatpartnerselskab: Vestergade 8, Faaborg: Resultater af monitering marts 2019
  183543/19
 • Til Borger: Vestergade 8, Faaborg: Resultater af monitering marts 2019
  183530/19
 • Til Praksis - Svar vedr. manglende fordeling af journaler
  183497/19
 • Til Guangdong: Letter of Invitation for visit in the Region of Southern Denmark
  183242/19
 • Til MST og VMR: Præsentationsmateriale fra mødet
  189541/19
 • Til Borger: Sv. vedr. henvendelse om tilsyn med sandfang og sand i bæk
  188070/19
 • Til borger: Svar vedr. kontaktperson i Billund Kommune
  189502/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby.pdf
  178711/19
 • Til Sønderborg kommune - Bilag til Endelig V2 kortlægning - Notat vedr. besigtigelse - august 2018.pdf
  178050/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Skræppedalsvej 36 5592 Ejby.pdf
  178330/19
 • Til Sønderborg kommune - Endelig V2 kortlægning
  178044/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  178139/19
 • Til Sønderborg kommune - Bilag til Endelig V2 kortlægning - Kortbilag
  178048/19
 • Til borger: Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  180197/19
 • Til Orbicon: Afvist faktura fra Kristian Rytter A/S, Gl. Stationsvej
  178593/19
 • Til borger Doc2Mail - Forsendelse 121334757.pdf
  181069/19
 • Til Sønderborg Kommune. Høringssvar. Ændret arealanvendelse på Th. Brorsens Vej 22, 6430 Nordborg, matr. 482, Nordborg.
  181086/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 121335266.pdf
  181072/19
 • Til Haderslev Kommune. V2 kortlægning af kategori 3 slagge under to siloer og vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  181078/19
 • Til virksomhed_ V1-afgørelse, Søndergade 1, 3A, 3B, 5591 Gelsted.pdf
  178533/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  180700/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby.pdf
  178707/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, V1-afgørelse, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  178025/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Engvej 20, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  177847/19
 • Til Orbicon: Afvist faktura fra Kristian Rytter A/S, Gl. Stationsvej
  178595/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bogensevej 62, Brenderup Fyn.pdf
  178670/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Middelfartvej 227, Brenderup Fyn.pdf
  178149/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  178283/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Søndergade 13, 5591 Gelsted.pdf
  178500/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. V2 kortlægning af kategori 3 slagge under to siloer og vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  181081/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vuderingsstyrelsen og borger: Afgørelse efter jordforureningsloven, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  178409/19
 • Til Orbicon: Afvist faktura fra Kristian Rytter A/S, Gl. Stationsvej
  178580/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Engvej 20, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  177846/19
 • Til Vejle kommune, Byggeaf. - Mail vedr. status på indeklimaproblematik, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  180425/19
 • Til høringsparter - høring af ansøgning - matr.nr. 177, 234 og 182 Arnitlund, Vedsted.pdf
  180748/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Søndergade 1, 3A, 3B, Gelsted.pdf
  178547/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Søndergade 1, 3A, 3B, 5591 Gelsted.pdf
  178560/19
 • Til Kystdireektoratet. Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  180202/19
 • Til borger - V1-kortbilag afgørelse, Søndergade 13, 5591 Gelsted.pdf
  178502/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Middelfartvej 201, Brenderup Fyn.pdf
  177966/19
 • Til Sweco: Gothersgade 47 - Pumpeforsøg
  202321/19
 • Til rådgiver - ok til ekstraomkostning pba. problemer med nedtagning - Torvet 19-21
  196949/19
 • Til Lægevagten: Ændring af praksisbetegnlese vedr. vagtydernummer
  180867/19

21. april 2019

Indgående

 • Godkendelse af brug af billede i Sundhedsaftalen 2019-2023
  177710/19
 • Fra Praksis - Orientering vedr. journaloverdragelse
  183492/19

18. april 2019

Indgående

 • Fra system: 038717 er lukket automatisk.
  180584/19

17. april 2019

Indgående

 • Fra Danfoss - sp. til materiale
  207091/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tilsynsbilleder 17042019, Sentvedvej 2, 5853 Ørbæk. Lok. nr. 450-81119.
  241539/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af §8-sag: Sentvedvej 2, 5853 Ørbæk. Lok. nr. 450-81119.
  241538/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_98459_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8, Sentvedvej 2, 5853 Ørbæk. Lok. nr. 450-81119.
  241541/19
 • Fra rådgiver - info vedr. Orsa-rørs målinger - problemer med nedtagning i en lejlighed
  196943/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  178661/19
 • Høring over revideret bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  178291/19
 • Fra Borger: Aktindsigt i evalueringsrapporter ifm. udbud af ambulancetjenester
  188255/19
 • Fra Borger: Forespørgelse om tilsyn med sandfang
  188066/19
 • Fra JEMA: Vedr. ny nøglecylinder hoveddør
  187715/19

Udgående

 • Tolkegebyr - svar på spørgsmål d. 16.04.2019 til DR
  177009/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  176970/19

16. april 2019

Indgående

 • Fra konsulent: Billede af retablering, Donsvej, Kolding
  178355/19
 • Høring over revideret bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler - høringsfrist 6. maj 2019
  178265/19
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  176023/19
 • Fra Tre For: Kvittering for vores indsats
  176133/19

Udgående

 • Til Parter, Råstof, Bilag 2 Efterbehandlingsplan_revision_februar_2018_tekst.PDF
  226917/19
 • Til Parter, Råstof, Bilag 5 § 52 -Dispensation, forlængelse 26_11_2014.pdf
  226915/19
 • Til Parter, Råstof, Myndighedshøring_Faaborg Midtfyn Kommune_22e Sdr Nærå.pdf
  226914/19
 • Til Parter, Råstof, Bilag 3 Efterbehandlingsplan_revision_februar_2018_kort.PDF
  226916/19
 • Til Parter, Råstof, Bilag 1 RÅSTOF Tilladelse 2016 Sdr. Nærå.pdf
  226918/19
 • Til Parter, Råstof, Bilag 4 Ansøgning_rene_brokker_Faaborg-Midtfyn Kommune.PDF
  226919/19
 • Til Parter, Råstof, Høring af ansøgning om ændring af efterbehandlingsplan for del af igangværende råstofindvinding på matr. nr. 22e m.fl. Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå, Faaborg-Midtfyn Kommune.
  226913/19
 • Til Vejen Kommune - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Bobølvej 4, 6683 Føvling – 569-80014
  176042/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176835/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  176083/19
 • Til JEMA: Elektronisk adgangskontrol og nøgler
  176487/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176832/19
 • Til Borger - Udgå brev Bobølvej 4, 6683 Føvling (569-80014)
  176027/19
 • Til Rambøll: TreFor kontaktes for dataserier
  176224/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Bobølvej 4, 6683 Føvling – 569-80014
  176045/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176830/19
 • Til Borger: Optaget under VTO
  176098/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176836/19
 • Til Orbicon: Svar på spørgsmål vedr forureningsrapport, Simmerstedvej 26, Haderslev
  176177/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176837/19

15. april 2019

Indgående

 • Fra RegLab: Opfølgning på styregruppemøde 12. april
  200471/19
 • Fra DMR A/S: Oplysning om data i regneark - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - matr. nr. 1qv - den østlige del
  179683/19
 • Fra Assens Kommune, Råstof, Tilladelse til Sortenkærvej 37.docx
  215146/19
 • Fra Assens Kommune, Råstof, VS: Tilladelse til vandindvinding på Sortenkærvej 37, 5492 Vissenbjerg matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg.
  215145/19
 • Fra Orbicon: Tilbudsliste på suppl. boring og overfladevandsundersøgelse
  179348/19
 • Fra Vejen kommune, ingen bemærkninger,: Revideret V1-afgørelse - Parkvej 4, Skodborg Søndergade 3, 6630 Rødding - lok. 575-81271
  177748/19
 • BILAG fra Niras - Oplæg Ejlskovsgade 15_rev.1.pdf
  182255/19
 • fra Niras - Ejlskovsgade 15, Odense. Undersøgelsesoplæg. §8 tilladelse, boliger
  182253/19
 • Fra Eurofins: Forespørgssel vedr. TUP-ansøgning
  189464/19
 • Fra DTU: Status vedr. økonomi og fremdrift
  188057/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  190829/19
 • Fra Klagenævnet - klagen - 1001747/1001748 - orientering om sagsbehandlingstid - matr.nr 2a Møsvrå By, Almind
  177744/19
 • Fra Klagenævnet - klagen - 1001747/1001748 - orientering om sagsbehandlingstid - matr.nr 2a Møsvrå By, Almind
  177745/19
 • Fra Nordisk Sikring: Svar ved ny cylinder
  175805/19
 • Fra MOE, vedr. Tornhøj Losseplads, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  175781/19
 • Fra HK Sydjylland: Uenighed samt anmodning om forhandling.
  174366/19
 • fra Nyborg Kommune - Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til genindbygning af jord: Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg (matr. 927m, Nyborg Bygrunde)
  196214/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til genindbygning af jord: Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg (matr. 927m, Nyborg Bygrunde) - 450_2019_63136_Tilladelse_efter_miljøbeskyttelseslovens__19_til_g.pdf
  196219/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Udtalelse vedr. ansøgning om tilladelse til jordvarme, Stejlestræde 9, 5300 Kerteminde
  200098/19
 • Fra Rådgiver Niras, Gulløkken 27, Søndersø - tilrettede rapporter, PJ 14
  254430/19

Udgående

 • Til parter, Råstof, Fremsendelse af screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering
  215192/19
 • Til parter, Råstof, Screeningsafgørelse 1n Juellingsholm - samlet.pdf
  215193/19
 • Til rådgiver, Råstof, Tilladelse til Sortenkærvej 37.docx
  215175/19
 • Til rådgiver, Råstof, 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  215174/19
 • Til MOE, vedr. Tornhøj Losseplads, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  175797/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Ribe Landevej 73, 7100 Vejle – 630-82139
  174586/19
 • Til Borger - Udgå-brev Ribe Landevej 73, 7100 Vejle (630-82139)
  174541/19
 • Til MOE, vedr. Tornhøj Losseplads, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  175802/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. 12/04-2019 til Radio24syv
  174765/19
 • Til Rambøll: Kommentarer til revideret notat
  188046/19
 • Til Billund Kommune: Kommentarer til referat af teknikermøde
  189471/19
 • Til JEMA: Nøgle og ventilation
  174624/19
 • Til Nordisk Sikring: Adgangskontrol og alarm Rugårdsvej 46C
  174667/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Ribe Landevej 73, 7100 Vejle – 630-82139
  174575/19

14. april 2019

Indgående

 • fra Welfare Tech: referat af 9. april 2019
  176618/19
 • Fra WT - ref af generalforsamling 2019
  176631/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  178830/19
 • fra Welfare Tech: ref. af bestyrelsesmøde den 9. april 2019
  176621/19

13. april 2019

Indgående

 • Fra politisk parti - Regionsmidler til politisk arbejde
  183100/19

12. april 2019

Indgående

 • Bilag - oversigt over indsatser.doc
  195589/19
 • Inspiration til røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne.pdf
  195592/19
 • Fra Tønder Kommune: Røgfri Skoletid - oplæg til materiale til behandling i bestyrelserne
  195588/19
 • Notat - vedr røgfri skoletid.doc
  195590/19
 • Referat 290319 - Møde om røgfri fremtid.pdf
  195586/19
 • Fra Tønder Kommune: SV: Referat fra møde 29. marts om Røgfri Fremtid på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Tønder Kommune
  195585/19
 • Fra kommunen - kommentarer til Natura2000 vurdering
  207087/19
 • Fra Danfoss - Endeligt referat af møde
  207077/19
 • Fra DMR - Referat af opstartsmøde
  206855/19
 • Fra kommunen - Svar vedr. §3
  206775/19
 • D1 INS Tegnings- og dokumentliste.pdf
  178078/19
 • 20190412110116917.pdf
  178088/19
 • D1_V_-2_1_100 - Udvendig kloakplan og tagplan.pdf
  178087/19
 • fra rådgiver : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  178079/19
 • D1_V_-1_1_200 - Indvendig kloakplan.pdf
  178086/19
 • fra Vejle kommune §8 tilladelse
  179863/19
 • § 8 Tilladelse.pdf
  179864/19
 • Fra Praksis - Anmodning om ændring af cvr-nr
  180212/19
 • Fra DGE: Resultater af Miljøteknisk undersøgelse - Søndergade 52-60 Brørup
  178695/19
 • Re: VS: Positivlisten - orientering om forstående opdatering
  178507/19
 • Fra DGE: Bilag - Rapport, Miljøteknisk undersøgelse.pdf
  178708/19
 • Fra rådgiver - 461-06427 Astrupvej 46C, 5000 Odense C - Teknisk Rapport_ (3).pdf
  172503/19
 • Fra Rambøll: Udkast til retableringserklæring
  173824/19
 • Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Kommenteret Årsrapport 2018l (1. december 2017 - 30. november 2018)
  172996/19
 • Borger: Bemærkning til svar
  173013/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger
  172382/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger om budget
  172073/19
 • Opfølgning
  174248/19
 • Fra Varde Kommune - bemærkninger om volden mod kysten - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  177762/19
 • Mail fra STPK - Skema til dialogproces 2019
  183119/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. rapport til hjemmesiden
  189444/19
 • Fra Rambøll: Revideret notat
  188040/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om jordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Vittenbergskolen, Ribe
  172773/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  172544/19
 • Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Kommenteret Årsrapport 2018l (1. december 2017 - 30. november 2018) - HOFTE_LPRRAPPORT_Høringsversion_årsrapport 2018data_08042019.pdf
  172999/19
 • Høring - Pakkeforløb primær hjernekræft frist 1. maj 2019
  172506/19
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. cerebral parese
  172222/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Høring af tilladelse efter jordforureningslovens § 8, Vittenbergskolen, Ribe
  208845/19
 • Fra projekt: SPIS! Eventyrligt - afrapportering
  213448/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  220931/19
 • Fra Vvejle Kommune: § 40 Varsel om undersøgelsespåbud, jordforurening, Dørken Maskinstation A/S
  207254/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om § 8 ansøgning og jordhåndteringsplan, Algade 15B, 5592 Ejby
  199574/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. §8-ansøgning, nedrivning af skorsten og oprensning v. tank, Algade 15B, 5592 Ejby
  199588/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  220933/19
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer 163031 pr. 1. maj 2019
  218695/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplysning om sagsbehandler - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  212393/19
 • Til MOE: ang. analyse af muld, Jyllandsgade 44, Fredericia
  230304/19
 • Til TV2 Fyn: Svar på henvendelse - Lynfrost-grunden - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  173073/19
 • Til MOE: Jyllandsgade 44, Fredericia - underskrevet entreprisekontrakt
  230299/19
 • Til DMR A/S: Svar på henvendelse om afkortlægning - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - matr. nr. 1qv - den østlige del
  173026/19
 • Til DMR - info om opmærksomhed på beskyttet natur
  207022/19
 • Til Danfoss - orientering om §3 og Natura2000
  206818/19
 • Til kommunen - Supplerende spørgsmål vedr. Natura 2000
  206792/19
 • Til kommunen (ejendomskontoret) - orientering om igangsættelse af undersøgelser
  206742/19
 • Til DMR - Der skal også analyseres for PFAS, samt bruges den store pesticidpakke
  206680/19
 • Til Kolding kommune: Ejendom udgår af kortlægning - kopi af rapporter og afgørelsesbrev
  172925/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Orelundvej 56, Ejby.pdf
  171732/19
 • Til Skat og Billund Kommune; V2-varsel
  173576/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Til orientering - Afgørelse om V2 kortlægning, Åstbyvej 3a, 7184 Vandel, lok. 630-81684
  173541/19
 • Til Billund kommune, Mail om opstart.pdf
  172533/19
 • Til Borger: Afgørelse - V2 kortlægning, 630-81684
  173528/19
 • Til Vejen kommune, Kortbilag til reduceret V1.pdf
  172971/19
 • Til praksis i Bramming: ændring fra selektiv lukket til helt lukket
  172754/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af cvr-nr i praksis
  180218/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  171731/19
 • Til Nybolig: Svar på forespørgsel om ejendom udgået af kortlægning
  172238/19
 • til borger - VS_ SVAR_ kortlægningsbreve og nuancering - lok. 461-00076
  172697/19
 • Til Vejen kommune, Kortbilag til reduceret V1.pdf
  172952/19
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Astrupvej 46A, 5000 Odense C.pdf
  171902/19
 • Til Borger, bilag til afg.: Rapportens grundejerdel - 491-70116, Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  173187/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens vurdering mht. benzinspild ved Sundhedshuset
  173278/19
 • Til GMF Holding ApS, V1-afgørelse, GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172542/19
 • Til praksis i Vejle Ø: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  172510/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel
  171792/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Storegade 48, Ejby.pdf
  173353/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  173339/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  172815/19
 • Til DGE: Bemærkninger til udført indledende undersøgelser og bemærkninger til oplæg til yderligere undersøgelser, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  173533/19
 • til Ingeniørerne - kopi af undersøgelsesrapport - SVAR henvendelse om undersøgelse_ telefonbesked - lok. 430-81167
  173098/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  173184/19
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. rapport til hjemmesiden
  189454/19
 • Til Kolding Kommune, Høringssvar vedr. ideer og forslag til Råstofplan 2020
  187834/19
 • Til Rambøll: Svar på spørgsmål vedr. notat
  188043/19
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  183387/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. aktindsigter
  182699/19
 • til Ingenørerne - VS_ foreløbig kortlægningsvurdering_SV_ Odensevej 51, 5600 Faaborg (Faaborg Sygehus)
  173208/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  172805/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, vejareal ud for GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172540/19
 • Til GMF Holding ApS, V1-kortbilag, afgørelse, GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172543/19
 • Til virksomhed - Borligerklæring Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  171910/19
 • Til Kanalbyen i Fredericia: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, matr. nr. 61, 70 og 125e, Fredericia Bygrunde.pdf
  172797/19
 • Til Brende Mølle Fonden_V1-kortbilag, afgørelse, Tanderupvej 32, 5591 Gelsted.pdf
  173157/19
 • Kanalbyen i Fredericia: V2-afgørelse, matr. nr. 70 og 125e, Fredericia bygrunde.pdf
  172789/19
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse om værditabsordning på nr. 12
  172690/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  172115/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Dybøl Banke 26, 6400 Sønderborg
  171876/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hovedvejen 201, Nørre Aaby.pdf
  173182/19
 • Til Vejen kommune, V1-afgørelse på del af matr.nr.269 Skodborg.pdf
  172944/19
 • Til Brende Mølle Fonden, V1-afgørelse, Tanderupvej 32, 5591 Gelsted.pdf
  173154/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  172518/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming ændret til helt lukket
  172763/19
 • Til Danren: Vedr. ny rengøringsaftale og flytning
  173222/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orinentering vedr. matr. nr. 70 og 125e Fredericia Bygrunde
  172833/19
 • til borger - SVAR matr. 2025a areal mod åen - Jordforurening
  171809/19
 • - Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Skræppedalsvej 2, Ejby.pdf
  171769/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  172558/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hovedvejen 201, Nørre Aaby.pdf
  173175/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  172111/19
 • Til Estate: Fremsendelse af V1 brev
  171803/19
 • - Til borger_V1-afgørelse, Skræppedalsvej 2, 5592 Ejby.pdf
  171758/19
 • Til Nyborg kommune, Mail om opstart.pdf
  172529/19
 • Til virksomhed - V2 Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  171895/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse, vejareal ud for GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172538/19

11. april 2019

Indgående

 • Fra Jyske Medier - Info vedr. brug af oplysninger, samt ros
  171733/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 2019-01-22 00.00 Situationsplan, Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  173677/19
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om at §8 er unødvendig, Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  173676/19
 • Fra elev: Invitation til at deltage i event på Folkemødet på Bornholm
  195849/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  215130/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  215123/19
 • Fra TV2 Fyn: Henvendelse om Lynfrost-grunden, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  173101/19
 • Fra SF-Nyborg: Ny forundersøgelse af Lynfrostgrunden kalder på hurtig oprensning , Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  203354/19
 • Fra SF-Nyborg: Bilag - Lynfrosten_Brev til Jakob Ellemann, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  203356/19
 • ATT00001.htm
  203358/19
 • Fra Vejle Kommune: DMR's svar på spørgsmål til oprensningsnotat, Tiufkærvej 107, 7000 Fredericia
  211301/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Notat - Olietanke.pdf
  196026/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ miljøteknisk beskrivelse - SV_ Havnegade 5, 5600 - Udvidelse af offentlig legeplads
  196025/19
 • Fwd: Supplerende spørgsmål til forundersøgelse om produktivitet i sygehussektoren <119852>
  208668/19
 • SV: Rådgivning vedr. retningslinjer for mammografi
  199814/19
 • Fra Flexman: Vedrørende græsslåning omkring boring
  201855/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Middelfartvej 78 5400 Bogense - Teknisk rapport.pdf
  170220/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelses på Middelfartvej 78 5400 Bogense - Grundejerrapport.pdf
  170206/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om erklæring vedr. frivillig oprensning samt indskærpelse, Trindholmsgade 2, Kolding
  172862/19
 • Fra ansøger: supplerende budgetoplysninger
  169650/19
 • Fra Frank Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171456/19
 • Fra Danfoss: Supplerende info vedr opfølgningsmøde om forurening L2, Nordborgvej 81, Nordborg
  171041/19
 • Fra DMR: Plan for oprydning og indeklimasikring, Linde alle 7, Sønderborg
  171366/19
 • Fra PKO-koordinator - respons på deltagelse i revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  170634/19
 • Til kvalitetschefer og epj-forvaltning - Revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  170630/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøscreening og jordklassifikation, Trindholmsgade 2, Kolding
  171086/19
 • Fra ansøger: tilrettet budgetskema, gældende
  170015/19
 • Fra ansøger
  176817/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af mail til DMR vedr. videre tiltag, Forum Kirkevej 2, Esbjerg
  170275/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 630-82139, Ribe Landevej 73, 7100 Vejle - endelige rapporter
  174274/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  171355/19
 • Høring af bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger (afskaffelse af 6-årsfristen) FRIST 23. april
  172113/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  171390/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Dokumentation af forureningsoprensning, - Fuglekærvej 115, Børkop..pdf
  183604/19
 • Fra borger: Kvittering for svar på henvendelse
  189429/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. kontaktperson i Billund Kommune
  189434/19
 • Fra Kemic, vedr. Risagervej 4, Gørding
  190702/19
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vedr. etablering af tilbygning på V2 kortlagt areal på Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  192191/19
 • Fra Frank Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171529/19
 • Fra ansøger: rev. budget
  170219/19
 • Fra Borger, Kvittering for svar vedr. den udførte undersøgelse på autoværkstedet din ejendom, Glasvænget 10, Vissenbjerg
  171940/19
 • Fra Sydbank, Råstof, Tilladelse, matr. nr. 541b Kværs Ejerlav, Kværs i Sønderborg Kommune
  170209/19
 • Fra Borger, ny ejer overtager først 1. juni
  171953/19
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering_ Afslutning af sag vedr. jordforurening efter uheld på Assensvej ved Nr. Aaby
  172759/19
 • Fra rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 569-80014, Bobølvej 4, 6683 Føvling - endelige rapporter
  176009/19
 • SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171520/19
 • VS: Høring over forslag til lov om anlæg af ny jernbane over Vestfyn (Id nr.: 495615)
  172804/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Forum Kirkevej - 2-4, Esbjerg
  170292/19
 • Fra Kolding Kommune bilag til "Orientering"- § 19 tilladelse, lok. 623-00065
  246125/19
 • Fra Kolding Kommune Orientering om § 19 tilladelse til etablering af et midlertidigt mellemdepot, lok. 623-00065
  246120/19

Udgående

 • Til Danfoss - kommentarer til referat fra møde
  206641/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  171240/19
 • til Vejle kommune §8-høringssvar for dyreskuevej 19 7100 Vejle, matr. 34as Engene ; Vejle jorde, lok.nr nr 631175
  171239/19
 • til Vejle kommune : Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  171011/19
 • Til Borger: Materiale om lok. nr. 410-81167 på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  170867/19
 • TIl EDC: Lok. Nr. 410-81167 på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  170769/19
 • Til EDC: Materiale om Hørdumsgade 41, Odense C
  170635/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  215132/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  215128/19
 • til Vejle kommune : RAC membran som led i risikovurdering
  169476/19
 • Til Jyske Medier - Svar på spørgsmål vedr. overfladevandssager i Nyborg
  169327/19
 • Præcisering af REM-tilsagn
  170069/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  169186/19
 • Til Frank Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171523/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Middelfartvej 78, 5400 Bogense.pdf
  170188/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkninger til udkast til mail til rådgiver, Forum Kirkevej 2, 561-61005
  169288/19
 • Standardvilkår for REM-finansierede projekter
  170071/19
 • Til Borger, spm om hvem skal have V2-afgørelsen?
  171948/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170507/19
 • Til Billund Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171373/19
 • Fra/Til Esbjerg Kommune: korrespondance om udkast til mail til rådgiver, Forum Kirkevej 2, 561-61005
  170258/19
 • Til Frank Geoteknik A/S. VS: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171495/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170023/19
 • Til Frank Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171494/19
 • til Borger Ansøgningsskema Værditabsordningen Flensborglandevej 9
  169889/19
 • Til DMR. SV: Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup - Forureningsundersøgelse
  170113/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170509/19
 • Til praksis i Sønder Omme: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171367/19
 • TIl Kolding Kommune: Afgørelse om at arealet udgår inden kortlægning, Trindholmsgade 2, Kolding
  171422/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171447/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-kortbilag, afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  169187/19
 • Til Berendsen: Levering af karklude
  169150/19
 • Til LUNDEBORG HAVN ApS, V1-høring med bilag, Havnevej 1 m.fl., 5874 Hesselager
  170661/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  169810/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. hydrogeologiske model
  189412/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. banegravsdepotet
  189421/19
 • Til OIM: Fremsendelse af dokumenter
  183464/19
 • Til OIM: fremsendelse af dokumenter
  183467/19
 • til Borger Ansøgningsskema Værditabsordningen Flensborglandevej 9
  169892/19
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171445/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming åbent for tilgang
  171148/19
 • Til Aabenraa kommune: Kopi af V2-høring, 580-81311, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov + Rapporter
  171317/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 580-81311, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  171246/19
 • Til TreFor: Orientering om indsats
  170783/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelsel - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170031/19
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. cerebral parese
  170398/19
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 541b Kværs Ejerlav, Kværs i Sønderborg Kommune
  170236/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelsel - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  169863/19
 • Til Svendborg. SV: Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  200507/19

10. april 2019

Indgående

 • FRA COWI: JAR support i marts 2019
  170003/19
 • Fra EDC: Oplysninger om Hørdumsgade 41
  170621/19
 • Fra kommunen - Spørgsmål vedr. konklusioner i frivillig undersøgelse
  221386/19
 • Fra vejle kommune RAC membran som led i risikovurdering
  169472/19
 • Invitation til åbningen af Kærgård Strandsti
  176644/19
 • Invitation - Indvielse af Kærgård Strandsti - generel.docx
  176646/19
 • Fra REG-Lab: PP præsentationer fra Green Deals-mødet
  180194/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-apr-11
  170622/19
 • Fra Reg-Lab: Materiale til styregruppemøde 12. april
  180189/19
 • Fra OIM: vedr. fremsendelse af dokumenter
  183456/19
 • Fra OIM: Vedr. fremsendelse af dokumenter
  183458/19
 • Fra Billund Kommune: Udkast til referat af teknikermøde
  189407/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger
  171637/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Nymarken 12 5464 Brenderup.pdf
  167233/19
 • Fra Tinglysningsretten: Tinglysningsretten Sag nr.: 34539917 - notering om jordforurening slettet
  168994/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  167230/19
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  168107/19
 • fra Ingeniørerne - telefonbesked - lok. 430-81167
  173093/19
 • DUT-høring: Sundhedsstyrelsens Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet
  167321/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysning til ansøgning
  169691/19
 • Fra praksis i Bramming: anmodning om åbning for tilgang
  171128/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Båring Skole - asfalt fra tidl. mooncarbane - dokumentation
  168906/19
 • Re: Kvittering - Ansøgning til kulturpuljen , Genforeningen 2020
  172484/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 255 5464 Brenderup.pdf
  167243/19
 • Fra borge: Henvendelse om Assens Kommune
  169429/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Skovbovej 31 5592 Ejby.pdf
  167258/19
 • Fra Rådgiver, Niras, Tidsplan pulje 23 - Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  167240/19
 • Fra Kolding Kommune: Opdatering om sagsgang, Trindholmsgade 2, Kolding
  167394/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  167383/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af info, matr nr 68a, 68d og 68h Rolsted
  167115/19
 • Fra DGE: Gennemgang af indledende undersøgelser og oplæg til yderligere undersøgelser, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  173520/19
 • Fra FG - orientering om Firehøjeskolens lejrtur
  169048/19
 • Høring Årsrapport 2017/2018 for Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) - DPCD årsrapport 2017-2018, Høringsversion.pdf
  171985/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Udkast til mail til rådgiver, 561-61005
  169279/19
 • Fra Vejle Kommune: Oprensningsnotat, Tiufkærvej 107, 7000 Fredericia
  167161/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Rugårdsvej 191 5464 Brenderup.pdf
  167226/19
 • Fra Thyregod A/S (Hovedgrundejer): Vedr. jnr. 11/14763
  168804/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 210 5464 Brenderup.pdf
  167251/19
 • Fra Kolding Kommune. § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  168751/19
 • DUT-høring: Sundhedsstyrelsens Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet
  169477/19
 • Fra Thyregod A/S (Hovedgrundejer): Kvittering for regionens tilbagemelding angående jnr. 11/14763
  168795/19
 • Fra Thyregod A/S (Hovedejer)): Angående jnr. 11/14763
  168490/19
 • Fra DGE: Svar på tidligere bemærkninger, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  173526/19
 • Fra grundejer: Kvittering for meddelelse om fjernelse af bemærkning om jordforurening i Tingbogen på ejendommen Nybrovej 136, 6851 Janderup
  168988/19
 • Fra Kolding Kommune. § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  171301/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning
  169364/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 272 5464 Brenderup.pdf
  167239/19
 • Høring Årsrapport 2017/2018 for Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)
  171959/19
 • Sikkerhedsstillelse, Oksenbjerge by, Ø. Nykirke, 3a - Alfred Nielsen.pdf
  168928/19
 • Slettet
  167235/19
 • Udkast Projektbeskrivelse LKT Børnediabetes 09-04-2019 til styregruppen.docx
  241882/19
 • Fra Kolding Kommune, Mail med varsel om undersøgelsespåbud, Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  199604/19
 • Ansøgning
  195296/19
 • Fra Campus Vejle
  196726/19
 • Fra HF & VUC Fyn: Svar på spørgsmål til ansøgningen, 10-04-2019
  196810/19
 • Fra Odense Kommune: Odense Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  199284/19
 • SV: OPI-projekt TARS, SVS
  193888/19
 • Fra Sweco: Børnehuset Bullerbo - 8. moniteringsnotat
  200577/19
 • Fra Varde Kommune: § 8-forespørgsel til boring
  200072/19
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om undersøgelsespåbud, Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  199611/19
 • Mail fra Lotte Aakjær Jensen vedr. beregning af indbetaling til Administrationsudvalget (Id nr.: 1859806)
  201338/19

Udgående

 • Til DMR - resultat af miniudbud
  205709/19
 • Til DMR - resultat af miniudbud
  206611/19
 • Til Niras - Resultat af miniudbud
  206599/19
 • Til Nrias - Resultat af miniudbud
  205708/19
 • Til Rådgiver: Ingen pumper
  170639/19
 • Til Orbicon: Videre feltarbejde
  170645/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Etablering af 5 lejligheder (modulsystemer i bygningskulturen) - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  168489/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ansøgning kan betragtes som bortfaldet matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  168229/19
 • Til rådgiver, Råstof, Nr. Hostrup
  215116/19
 • Til kommunen - spørgsmål vedr. §3 samt Natura 2000 områder
  206596/19
 • Til ansøger RÅSTOF Kvittering for modtaget Ansøgning sdr. Nærå vest
  166591/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkning til dokumentation for nye håndboringer ved MP10 på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  169045/19
 • Til Borger, svar vedr.den udførte undersøgelse på autoværkstedet din ejendom, Glasvænget 10, Vissenbjerg
  171934/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81395, Bjert Vestervang 1, 6091 Bjert.pdf
  168631/19
 • Referat af møde Strategisk Styregruppemøde d. 20.marts 2019
  170648/19
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Bubbelvej 22 5464 Brenderup.pdf
  168274/19
 • Til Thyregod A/S (Hovedgrundejer): Svar vedr. jnr. 11/14763
  168858/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Bubbelvej 22 5464 Brenderup.pdf
  168279/19
 • In-Trans Holding ApS - Garanti frigivet - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Ø. Nykirke.pdf
  168891/19
 • Til HOME: Svar på forespørgsel vedr Bellevue 4, Gråsten
  167962/19
 • Til Vejdirektoratet: Bilag til "Orientering" - Afgørelse - udgået inden kortlægning, 580-81422.pdf
  166841/19
 • Til Thyregod A/S (Hovedejer): Vedr. tilbagemelding angående jnr. 11/14763
  168510/19
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål til oprensningsnotat, Tiufkærvej 107, 7000 Fredericia
  168584/19
 • Til Faaborg-Midtfyn: Svar vedr tidligere gravning, matr nr 68a, 68d og 68h Rolsted
  167073/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - miljøteknisk beskrivelse - SV_ Havnegade 5, 5600 - Udvidelse af offentlig legeplads
  167607/19
 • Underskrevet revideret overdragelsesaftale vedr. Syddansk OPI-pule
  167094/19
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning, 621-81395, Vesterløkke 38 og Bjert Vestervang 1, 6091 Bjert + Rapporter
  168659/19
 • Til Epinion vedr. evaluering af projekt Educatia
  169047/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Storegade 25, 5592 Ejby
  167144/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup
  166876/19
 • Til Vejdirektoratet: Orientering om afgørelse - udgår inden kortlægning, matr. 7000d Røllum, Ensted
  166836/19
 • Til borger: Svar på henvendelse fra grundejerforening
  189360/19
 • Til Billund Kommune: Anmodning om at lægge rapport på hjemmesiden
  189387/19
 • Til Sønderborg kommune og Skat: Kopi af V2-kortlægning + rapporter, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  167589/19
 • Til Borger: V2 afgørelse, 630-81933
  166987/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81395, Vesterløkke 38, 6091 Bjert.pdf
  168622/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientiering om V2 afgørelse, 630-81933
  167032/19
 • Til Rådgiver, NIRAS, Materiale til ny pulje 23 - Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  166550/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 93-1 - Autoscannet rapport_001 0001.pdf
  167608/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  167542/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 93-2 - Autoscannet rapport_001 0001.pdf
  167609/19
 • Underskrevet revideret overdragelsesaftale vedr. Syddansk OPI-pule - Underskrevet overdragelsesaftale af 040419 OPI-Pulje.pdf
  167097/19
 • Til Realmæglerne - Svar på henvendelse om jordforurening - Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.doc.pdf
  166966/19
 • Til grundejer: Vedr. tinglysningen om forurening på ejendommen Nybrovej 136, 6851 Janderup
  168882/19
 • Til borger - V1-høring - Bubbelvej 22 5464 Brenderup.pdf
  168277/19
 • Til borger, Udgået af kortlægning, 430-81640.pdf
  167426/19
 • Kortbilag.pdf
  167428/19
 • Faaborg. Værkmestervej 4. Geoteknisk rapport nr. 1.pdf
  167427/19
 • Til borger, Udgået af kortlægning, Valhalsvej 3, 5200 Odense.pdf
  167106/19
 • Til Thyregod A/S (Hovedgrundejer): SV: Vedr. tilbagemelding angående jnr. 11/14763
  208375/19

9. april 2019

Indgående

 • Fra lodsejer RÅSTOF Sv: Angående Vindebjerg grusgrav
  168503/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Projekttilpasset Ansøgning sdr. Nærå vest
  166582/19
 • Fra DGE: OK Vejlegårdsvej 2, Allested-Vejle
  173689/19
 • Fra DGE: Bilag - 09.04.2019 Status for undersøgelser ved OK, Vejlegårdsvej 2, Allested-Vejle.pdf
  173690/19
 • Fra DGE - Status på frivillige undersøgelser
  221384/19
 • Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv uden RAC membran - rah.pdf
  169464/19
 • stueetage.pdf
  169468/19
 • fra rådgiver Indeklima: Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), Vejle JAGG
  169463/19
 • Ventilationslag.pdf
  169467/19
 • stueetage.pdf
  169466/19
 • Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv og RAC membran - rah.pdf
  169465/19
 • Fra DMR - Tilbud på videregående undersøgelser, Pulje 1 - 2019
  205700/19
 • Fra DMR - tilbud på videregående undersøgelser, Pulje 1 - 2019
  206593/19
 • Fra Nrias - Tilbud på videregående undersøgelser - pulje 1
  205698/19
 • Fra Niras - Tilbud på videregående undersøgelser - pulje 1
  206586/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud, Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164957/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-71186 Opfyldelse af påbud om forureningsundersøgelse, Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164959/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Notat_Melby Vognmandsforretning - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164944/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Oprensningsnotat - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164943/19
 • Fra apoteker - Møde mellem apoteker, Region Syddanmark + lægekonsulenter?
  164667/19
 • Fra Fahlen: Aftale om tidspunkt for opsætning
  164724/19
 • fra fordelingsudvalgets formand
  161503/19
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  161651/19
 • Intern opfølgningsliste PRÆ 08-04-2019
  165826/19
 • Fra Moe: GPS koordinator
  164572/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. benzinspild ved Sundhedshuset
  166403/19
 • Fra Danske Regioner vedr. OK-Nyt-Praksis 014-19
  162168/19
 • Fra apoteker - Møde mellem apoteker, Region Syddanmark + lægekonsulenter?
  164661/19
 • fra PKO - møde om behov for dialog mellem almen praksis og de private apotekere
  164670/19
 • Fra Fahlenskilte: Opsætning d. 23. april
  164597/19
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning af værditabssag i region Syddanmark
  161334/19
 • SV: Overenskomst - Praktiserende læge CRM:0916068
  161224/19
 • Fra Tinglysningsretten: Tinglysningsretten Sag nr.: 34539917
  168991/19
 • Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade
  166847/19
 • Fra Holmris B8: Ordrebekræftelse
  164755/19
 • Dagsorden til møde den 3. maj 2019 om pesticider i grundvandet der indvindes på Broager Vandværk
  164552/19
 • Tuk fordelingsudvalgets formand
  167420/19
 • Fra Billund Kommune: Deltagelse i styregruppe for forprojekt Sundhed, Kultur og Natur
  167162/19
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr forespørgsel om Trindholmsgade 2, Kolding
  167342/19
 • VS: Opfølgning på specialeplanen 2018
  168907/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - Tilladelse til etablering af Skipper Park_CaseNo13-8700.pdf
  171997/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser)
  166564/19
 • Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme
  166656/19
 • SV: Værkmestervej 4, 5600 - Lok nr. 430-81640 - Kan byggefelt udtages på foreliggende grundlag?
  167457/19
 • fra Svendborg Kommune - RSYD lok 443-00005 j.nr_ 13_11448
  171996/19
 • Fra Messe C: Arrangement 06.11.2019
  166698/19
 • Fra DMR: boreprofiler B1-B5, 561-61005
  167630/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser)
  166559/19
 • fra Borger - henvendelse VS_ Jordforurening
  171802/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunen sender et samlet svar med bemærkninger til undersøgelsesoplægget, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  167031/19
 • Fra Jyske Medier - telefonnotat af henvendelse vedr. overfladevandssager i Nyborg
  169321/19
 • Fra billund Kommune: Henvendelse fra grundejerforening
  188423/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. banegravsdepotet
  189401/19
 • Fra borger: Forespørgsel vedr. hydrogeologiske model
  189393/19
 • Fra Kolding kommune:Høringssvar vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding Kolding kommune
  177796/19
 • Fra Moeve: Infobrev #6, ROBOlæring
  196815/19
 • Fra Vejle Kommune: SV. på regionens spm.
  204715/19
 • Fra Haderslev Kommune, Gasværksvej, 6100 Haderslev
  212095/19
 • Fra borger - Forslag til udlæg af graveområder på Fanø
  224022/19

Udgående

 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til miljøundersøgelse Dageløkke Feriecenter - Lokalitet: 482-81005 - Dageløkke Marina 13, 5390 Tranekær
  166353/19
 • Referat fra arbejdsgruppen den 27. november 2018#335804-18_CaseNo18-34546.DOC
  165703/19
 • Dagsorden_arbejdsgruppe_271118.doc
  165702/19
 • Vejledning - genoptræning og vedligeholdelsestræning - juli 2018.pdf
  165690/19
 • Bekendtgørelse 918.pdf
  165688/19
 • Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser.pdf
  165687/19
 • Dagsorden til arbejdsgruppemøde 12.03.19.pdf
  165685/19
 • Vejledning vedr. krav om indhold i genoptræningsplaner.pdf
  165691/19
 • 181120 GOP eksempel.pdf
  165686/19
 • Dagsorden til følgegruppemøde den 4. december 2018 - endelig.doc
  165666/19
 • Aftale om afgrænsning specialiseret rehab - revideret 301115 (2).pdf
  165672/19
 • Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser.pdf
  165673/19
 • Referat fra mødet i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering den .._.pdf
  165667/19
 • Dagsorden for fællesmøde mellem Arbejds- og Følgegruppen 06.02.19.pdf
  165668/19
 • Oversigt over leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, januar 201.pdf
  165671/19
 • Bekendtgørelse 918.pdf
  165674/19
 • Følgegruppernes input til den administrative del af Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  165670/19
 • Referat fra fællesmøde mellem Arbejds- og Følgegruppen 06.02.19.pdf
  165669/19
 • Til Svendborg Kommune: Vurdering af byggeprojektet ift. fremtidig indsats - Filippavej 41, gartneri, 190 m2 tilbygning - V1-lokalitet 479-81144
  164816/19
 • Til indvinder, Råstof, VS: Grusgrav på matr. nr. 2aø Sadderup, Esbjerg Jorder (Klaus Wolf) Grimstrupvej 137
  215112/19
 • Til bekymret nabo RÅSTOF Svar på spørgsmål om kommendeGrusgrav Højby
  203230/19
 • Til Sønderborg Kommune: Høring. Udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  161109/19
 • Til Borger, Kortbilag, matr.nr. 5cl Dal By, Grindsted.pdf
  166234/19
 • Til FMK: Vedr. olieforurening på Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup By, lok. 430-81704
  161265/19
 • Til Kolding kommune: Kopi af varsel af V2-kortlægning + udgår af kortlægning, 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld + Rapporter
  165756/19
 • Til Fahlenskilte: Nedtagning af gammelt skilt
  164612/19
 • Til Billund Kommune, En del af matriklen 5cl Dal By, Grindsted udgår af kortlægning
  166232/19
 • Til Fahlenskilte: Accept af tilbud
  161098/19
 • Til Kolding Kommune: Svar på spørgsmål om tinglysning af vilkår i forbindelse med § 8, østlig del af Warmingsgade 1, 6000 Kolding, lok. 621-00328
  164609/19
 • Til borger - V2høring (matr 67a) m bilag, 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.pdf
  164742/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. 607-81149 Gartneri, Korskildevej 10, 7000 Fredericia, matr. nr. 120b, Erritsø By, Erritsø
  163370/19
 • Til Borger: Afgørelse - V2 kortlægning, 611-00040
  165650/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 13.pdf
  166377/19
 • Til virksomhed -udgår af kortlægning m bilag, (matr. 67b), 509-50096, Vejstruprødvej.pdf
  165717/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Kronprinsensgade 13.pdf
  166378/19
 • til borger - V2-høring m bilag (matr 67c), 509-50096, Torningvej 25A,.pdf
  165616/19
 • Til Rambøll: Kommentarer til forslag til indsats og ønske om tilbud/tidsplan
  162717/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, matr.nr. 5cl Dal By, Grindsted.pdf
  166236/19
 • Til Byggeringen i Esbjerg: V2-varsling, Kronprinsensgade 15.pdf
  166371/19
 • Til HolmrisB8: Bestilling af reoler jf. tilbudsnr. 250258
  164428/19
 • Til DMR: anmodning om boreprofiler fra B1-B5, Vedr. Forum Kirkevej 2
  164165/19
 • Til Skat og Billund Kommune: V2 afgørelse
  164473/19
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. Nygade 5, 5500 Middelfart
  166402/19
 • Til Store Lihme Vandværk: orientering om afgørelse kortlægning efter jordforureningsloven, lok. 611-00040
  165725/19
 • Til Rambøll: GPS koordinater
  164574/19
 • Til Byggeringen i Esbjerg: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 15.pdf
  166373/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse om V2 kortlægning, 611-00040
  165683/19
 • Til Boligringen i Esbjerg: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Kronprinsensgade 15.pdf
  166375/19
 • Svar til SDE vedr. statusrapport for 2. halvår 2018 - projekt City of Educatia
  164486/19
 • Til grundejer: Vedr. ejendommen Nybrovej 136, 6851 Janderup - fremsendelse af rapport og kortlægningsbreve
  164713/19
 • Til borger: V2-høring m bilag (matr 67a), 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.pdf
  164748/19
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 13.pdf
  166376/19
 • Til Welfare Tech - svar på stillede spørgsmål
  163107/19
 • Til LandboSyd, råstof, diverse forespørgsler, matr. 32 a, Bovrup, Varnæs i Aabenraa Kommune
  167282/19
 • Til LandboSyd, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 1, Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  167311/19
 • Til Rambøll: Svar på spørgsmål vedr. kommentarer til notat
  188035/19
 • Til borger - Kortbilag Middelfartvej 78, 5400 Bogense.pdf
  170195/19
 • Rådgivning vedr. retningslinjer for mammografi
  199822/19
 • Rådgivning vedr. retningslinjer for mammografi
  163106/19
 • Til Sweco: Børnehuset Bullerbo - moniteringsnotat
  200573/19

8. april 2019

Indgående

 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: J18.0347 - Assensvej 285, Millinge. Forureningsundersøgelse, Assensvej 285 , 5642 Millinge
  163366/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Rapport med en mindre frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  163359/19
 • Fra MOE: Jyllandsgade 44, Fredericia - Reetableringserklæring
  230293/19
 • Fra Orbicon: B107 og B108
  168849/19
 • Fra Orbicon: Status Vestre Nørremarksvej 26, Vester Skerninge
  168846/19
 • Fra Langeland Kommune: Oprensningsrapport i sag om påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank - Afværge_Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  160651/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - CaseNo18-4729_#48815-18_v1_Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforuren(1) - Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  160652/19
 • Fra REG-LAB: Dagsorden for styregruppemøde 12. april
  180183/19
 • Fra EDC: ang. afhentning af nøgle Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  160041/19
 • Fra DGE: ang. opstartsmøde. Lavninggyden 8, Haderslev.
  159932/19
 • Fra advokat: kontaktoplysninger, vedr. Lavninggyde 8
  159887/19
 • Fra Orbicon: Oplæg til videre arbejde
  168753/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Grusgrav på matr. nr. 2aø Sadderup, Esbjerg Jorder (Klaus Wolf) Grimstrupvej 137
  213961/19
 • Fra Geopartner, Råstof, SV: J.nr. 1806643 - Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  213931/19
 • Fra Naturstyrelsen Kruså: "FORSP. : Telefonhenvendelse: Nørrevej, 6340 Kruså"
  203332/19
 • Fra vagtlæge: Udmeldelse af vagtydernr
  228780/19
 • Mødeplan
  231255/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2B - Ansøgning om §8-tilladelse.pdf
  171761/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Udkast vedr. nedrivning
  171760/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  167625/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura marts
  168528/19
 • Fra Messe C: Arrangement 06.11.2019
  166694/19
 • Underskrevet samarbejdsaftale - Udpegning af faglige bedømmere ved overlægestillinger (Nanoq - ID nr.: 10512721) - Underskrevet samarbejdsaftale.pdf
  181158/19
 • Underskrevet samarbejdsaftale - Udpegning af faglige bedømmere ved overlægestillinger (Nanoq - ID nr.: 10512721)
  181157/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - notat-oprensning-enghavevej 13.pdf
  182194/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. kommentarer til notat
  188016/19
 • fra Nordfyns Kommune - VS_ Geoteknisk rapport - Enghavevej
  182193/19
 • Fra ansøger: rev. delansøgning
  159599/19
 • Fra Atea: Afleveringsdokumenter IT netværk
  158820/19
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: "FORSP.: Vedr. lokalitetsnr. 461-06081 - matr.nr. 1 rq Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Grønlandsgade 1-3, 5000 Odense C"
  159112/19
 • Fra Langeland Kommune: Meddelelse om at påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank er opfyldt
  160363/19
 • Fra Geo: Ansøgning om tilsætning af Petrocleance, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  161057/19
 • Fra STUK
  158866/19
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, Fredericia - indhentning af udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  159614/19
 • Fra NIRAS: Anbefalinger efter fase 8
  162106/19
 • Fra Rigspolitiet - Godkendt børneattest ifm. praksishandel
  158332/19
 • Fra Orbicon: spørgsmål i forhold til påvist jordforurening ,Simmerstedvej 26, Haderslev - spørgsmål i forhold til påvist jordforurening - HASTESAG
  161055/19
 • Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade - frist 6/5-19 kl. 12.00
  159615/19
 • Fra Danske Regioner. Svarskrivelse
  161202/19
 • Fra UU Danmark: vedr. Unge med kant Syddanmark
  163103/19
 • Fra FMK: opsummering af indsats overfor oliespild, Gultvedholm 1, 5772
  161200/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmnål vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  163316/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. etablering af tilbygning på V2 kortlagt areal på Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  166404/19
 • Re: SV: Til kommentering - møde om behov for dialog mellem almen praksis og de private apotekere
  164680/19
 • Fra Fahlenskilte: Tilbud på skilte
  161092/19
 • Fra grundejer: "HENV.: Telefonhenvendelse vedr. Nybrovej 136, 6851 Janderup"
  164708/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2A - Situationsplan (hvilke bygninger, der rives ned).pdf
  171764/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST.pdf
  171762/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura marts
  168524/19

Udgående

 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Opfølgning på sag om frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  161043/19
 • Til Odense Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, hvor der er konstateret overskridelse af kobber, Næsbyvej 20, 5000 Odense C.
  160980/19
 • Til Langeland Kommune: Opfølgning på sag om påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank, Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  159999/19
 • til EDC: ang. afhenting af nøgler Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  159981/19
 • Til DGE - info om fri fase mængder mm.
  221383/19
 • Til rådgiver - ok til tømning for fri fase frem til sløjfning
  221373/19
 • Fra HF & VUC Fyn: Spørgsmål til ansøgningen Verdensmål - vores mål, 08-04-2019
  196809/19
 • Til rådgiver - ok til udkast til referat fra byggemøde d. 13. marts 2019
  201676/19
 • Til projekt: godkendt ændret lokation
  159903/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  158321/19
 • Til borger - kortbilag til V2-afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158307/19
 • Til borger - V1-høring, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  158325/19
 • til Danbolig - SVAR del2 - oplysninger boligareal matr. 2025b - lok. 461-00076
  159252/19
 • Til borger - V2 afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158308/19
 • Til Kolding Kommune. Anden høring: Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  159430/19
 • Til hovedgrundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give
  161073/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  158670/19
 • Til borger - V2 afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158311/19
 • Til medgrundejer nr. 1,2: V1-høring, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer 1,2
  161078/19
 • til Danbolig - SVAR del1 - oplysninger boligareal matr. 2025b - lok. 461-00076
  159241/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vurdering af afslutning af § 8, Frodesgade 125,
  160954/19
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår inden, udgår af og V1-kortlægges, lok. 630-81772.
  160649/19
 • Til borger - kortbilag til V2-afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158310/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 274, 5464 Brenderup Fyn
  158766/19
 • Til Varde Kommune: Høringsvar på §8 høring
  160810/19
 • Til hovedgrundejer: V1-høring, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give
  161072/19
 • Til Aunbøl AS: Udgået af kortlægning inkl. bilag, 561-80031.pdf
  161044/19
 • til Niras - SV_ Halk Skydeterræn - ingen oplysninger hos regionen
  158679/19
 • Til Vejdirektoratet. Anden høring: Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  159433/19
 • til Home Erhverv - SVAR henvendelse Lokalitetsnr. 430-81492 - Gørtlervej 1A, 5750 Ringe - matr.nr. 3y Brangstrup By, Ringe
  159406/19
 • Til Langeland Kommune: Anmodning om dokumentation på sag om påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank
  160346/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. en del af Borgergade 25 og 27A. 7323 Give - udgår af V2-kortlægningen
  160746/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  158326/19
 • SV: udpegning af apoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  159367/19
 • Til grundejer: Udgår af V2-kortlægningen, en del af Borgergade 25 og 27A, 7323 Give
  160664/19
 • til Danbolig - SVAR del3 - oplysninger boligareal matr. 2025b - lok. 461-00076
  159276/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 120213360.pdf
  159437/19
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. etablering af tilbygning på V2 kortlagt areal på Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  166405/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport fra indledende undersøgelse på lok. 607-81055, Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  159022/19
 • Til medgrundejer nr. 1: UDkAST, V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer nr. 1
  161076/19
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. nr. 461-06081, Grønlandsgade 1-3, 5000 Odense C, Matr. nr. 1rq Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  159200/19
 • Til medgrundejer nr. 1,2: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer nr. 1,2
  161079/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give - V1-høring
  161082/19
 • Til medgrundejer nr. 1: V1-høring, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer 1
  161074/19
 • Til SIF: Svar vedr. sammenlignelige byer
  188099/19
 • Til VMR: Svar vedr. besøg i Grindsted og Kærgård Klitplantage
  188109/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted
  167629/19

7. april 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - svar vedr. murerarbejde
  201655/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg - Diernæsvej 104, 6100 Haderslev
  199682/19
 • Fra bekymret nabo RÅSTOF Omkring kompensation og erstatning Grusgrav
  203217/19

Udgående

 • Til rådgiver - ok til tidsplan, sp. vedr. murerearbejde
  201653/19

6. april 2019

Indgående

 • Fra cowi: GeoGis kontrolrapport Højløkke Alle
  202687/19
 • Fra borger: Spørgsmål til aktindsigt
  182683/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bogensevej 1, 5464 Brenderup.pdf
  167315/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn
  167326/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentar vedr anlægsarbejde, Trindholmsgade 2, Kolding
  159245/19

5. april 2019

Indgående

 • Fra DAnfoss - Udkast til referat af møde
  206545/19
 • Fra Ejlskov - præsentation fra møde med Danfoss, Kommune og Ejlskov
  206512/19
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Borger henvendelse ude fra Gyngstrup
  167092/19
 • D2019-66484 borgerhenvendelse 23000293019-93090934825616.pdf
  167093/19
 • H-19-001_P-plads_dyrskuevej_stævnen.pdf
  171213/19
 • Udkast - § 8 tilladelse Dyrskuevej 19, 7100 Vejle.doc
  171212/19
 • §8-ansøgning_nedrivning Dyrskuevej 19, 7100 Vejle_rev_medbilag.pdf
  171211/19
 • Fra Vejle kommune Haster - Høring udkast til § 8 tilladelse til opgravning af fundamenter og etablering af parkeringsplads på dyrskuevej 19, 7100 Vejle
  171210/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af berørte myndigheder efter miljøvurderingsloven, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  194743/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_57850_Afgrænsningsnotat_for_miljøvurdering_af_lokalplan, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  194744/19
 • VS: Ansøgning om sø ved Over Jerstal
  166798/19
 • Fra borger Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges.
  155728/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: J.nr. 1806643 - Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  213913/19
 • Mailkorrespondance: Gannt-diagram
  155034/19
 • DUT-høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation - frist 12. april
  156078/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: Tilladelse efter § 8 i JFL angående Skolevej 18 i Vester Sottrup
  156911/19
 • Fra:yder
  155756/19
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen - kvitteringsskrivelse
  156830/19
 • De løbende svartidsrapporter
  155769/19
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 5. april 2019
  157913/19
 • Tilbagemelding fra KL: Udpegning til ADHD-netværk
  156731/19
 • Høring - Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper (frist 25. april)
  156201/19
 • Fra COWI A/S: RE: Vedr. spørgsmål til analyseresultater for dokumentationsprøver ved udgravning af olieforurening ved sport 6, Varde Station
  158118/19
 • Fra Borger: Vedr. Forureningsrapport Ørbækvej 859
  156204/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelser forud for § 8 ansøgning, P-hus
  155466/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156791/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. April
  158634/19
 • Liste over beredskabslægemidler - Revideret liste 2019
  160335/19
 • fra projekthaver
  158755/19
 • fra ansøger
  158763/19
 • Fra Franck Geoteknik:Dokumentation for oprensning på Trindholmsgade 2, Kolding
  158188/19
 • Fra Nymølle: Vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til råstofgrav på matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup, i Assens Kommune.
  158198/19
 • Fra Nymølle: Vedr. bemærkninger til udkast til dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på, matr.nr. 22e Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå, Faaborg- Midtfyn Kommune.
  158199/19
 • DUT-høring: forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
  158620/19
 • Udkast til høringssvar fra SKU vedr. Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark.pdf
  157327/19
 • Fra Esbjerg kommune. SV: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156645/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster
  155274/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  157350/19
 • fra Nybolig - henvendelse - lok. 575-03002
  157097/19
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 3. kvartal 2018
  156345/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Havnegade 5, 5600 - Udvidelse af offentlig legeplads
  166585/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om § 8a høringssvar, Skolevej 53, 6430 Nordborg
  166530/19
 • Revideret overdragelsesaftale, OPI-puljen
  167056/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Undersøgelse for forurening.pdf
  166588/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST.pdf
  166586/19
 • fra Danbolig henvendelse - lok. 461-00076 - matr. 2025b
  159207/19
 • fra Home Erhverv - Lokalitetsnr. 430-81492 - Gørtlervej 1A, 5750 Ringe - matr.nr. 3y Brangstrup By, Ringe
  159393/19
 • Fra EU-DK support: Faktablad om standardisering i Horizon 2020
  158908/19
 • Fra DMR: Rersultat af jordprøver efter nedrivning af bygninger, Forum Kirkevej 8
  161328/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse, skolevej 53, 6430 Nordborg
  166539/19
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt
  170030/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2A - Situationsplan.pdf
  166589/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - § 8 ansøgning, Matrialegård Havnbjerg
  166545/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2B - Situationstegning i fh.t. V2-kortlægning.pdf
  166587/19
 • Fra borger: Spørgsmål om liste med aktindsigter
  182618/19
 • Fra COWI A/S: RE: Vedr. spørgsmål til analyseresultater for dokumentationsprøver ved udgravning af olieforurening ved sport 6, Varde Station
  192194/19
 • Fra VMR: Besøg i Grindsted og Kærgård Klitplantage
  188067/19
 • Fra DGE: Baggrundsmateriale, Odensevej 45, 5750 Ringe
  199328/19
 • Fra HF & VUC Fyn: Svar på spørgsmål til ansøgningen, 05-04-2019
  196808/19

Udgående

 • til Vejle kommune : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  157925/19
 • Til Grindsted Vandværk: Orientering om resultat af undersøgelse på Kobjergvej 6, Billund
  157351/19
 • Program til dagen for netværksdag for kommunale medarbejdere om forebyggelse af tobak.pdf
  157244/19
 • Til tilmeldte til Netværksdag vedr. Røgfri ungdomsuddannelser 10. april 2019
  157243/19
 • Deltagerliste netværksdag 10. april 2019.pdf
  157245/19
 • Til kommunen: orientering om forureningsundersøgelse, Lavninggyde 8, Haderslev
  159825/19
 • Til Billund Kommune: Afgørelse om justering af kortlægning på Kobjergvej 6, Billund
  157280/19
 • Til Skat: Afgørelse om justering af kortlægning på Kobjergvej 6, Billund
  157272/19
 • Til Advokat: orientering om undersøgelse, Lavninggyden 8, Haderslev
  159725/19
 • Til Svendborg Kommune - Nye oplysninger ændre i RSD vurdering af indsats
  158201/19
 • Til DGE: resultat af udbud "VTO, Lavninggyde 8, Haderslev"
  159700/19
 • Til FM&G: resultat af udbud "VTO, Lavninggyde 8, Haderslev"
  159687/19
 • Til Niras: FORSP - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  155474/19
 • til borger: Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges.
  155732/19
 • Til MOE: Jyllandsgade 44, Fredericia - accept af tilbud fra entreprenør
  230292/19
 • Til Borger: Kortlægningsbrev - V2-areal justeret efter undersøgelse
  157566/19
 • Til praksis - Bekræftelse på at ansat læge er ophørt i praksis
  156804/19
 • TIl Tønder Kommune og Geo: Svar vedr høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  158113/19
 • Til Borger: V2-høring inkl. bilag, 630-81940
  155014/19
 • til Nordfyns Kommune - Ang. kortlægning, muligt tilsyn og påbudsvurdering - P Hansensgyden 44, 5450 Otterup
  157567/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af undersøgelse
  157430/19
 • Til NIRAS, Råstof, Dokumentation af lerressourcer, Råstofplan 2020
  155481/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster.pdf
  155485/19
 • Til Kommuner, Digelag og KDI, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  157233/19
 • Til Borger: Orientering om låneordning - Ørbækvej 859
  156222/19
 • Til Digitaliseringsstyrelsen - udfyldt skema retur
  156818/19
 • til Borger - SVAR del3: henvendelse studieprojekt - materiale lok. 461-00223
  156880/19
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Stavnkærvej 12, 7184 Vandel, lok. 630-81940 på baggrund af indledende undersøgelse
  155038/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansættelse af læge ophører i praksis i Esbjerg
  157008/19
 • Til ansøger: mail med Kodeks for godt naboskab
  156535/19
 • Til Assens KOmmune: Orintering Vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til råstofgrav på matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup, i Assens Kommune.
  158111/19
 • til borger - SVAR del1: henvendelse studieprojekt - materiale lok. 461-00223
  156835/19
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til "Vurdering af undersøgelsesoplæg ift. §8 eller evt. ændret kortlægning", Middelfartvej 305, 5200 Odense
  158148/19
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156564/19
 • til Nybolig - SV_ henvendelse - lok. 575-03002 - oprensningsrapport, kortlægningsbrev og boligerklæring
  157120/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansat læge stopper i praksis i Esbjerg
  157002/19
 • til borger - SVAR del2: henvendelse studieprojekt - materiale lok. 461-00223
  156870/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Udkast § 8-tilladelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  157258/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Bystævnevej 6, 5464 Brenderup fyn.pdf
  155003/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  156868/19
 • Til borger: orientering om undersøgelse, Lavninggyden 8
  159788/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål om liste med aktindsigter
  182659/19

4. april 2019

Indgående

 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Statusopdatering - Assensvej 102, 5600 Faaborg
  154933/19
 • Fra DGE - ønske info om fri fase mængder mm.
  221370/19
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF Tilladelse til indvinding af vand
  167089/19
 • Fra MOE: Jyllandsgade 44, Fredericia - Tilbud fra entreprenør
  230284/19
 • Fra Svendborg kommune - materiale vedr. 10.000L tank
  154950/19
 • fra Vejle kommune : Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  156541/19
 • Fra Nordicals: FORSP Henvendelse om lok.nr. 420-81153 - Holmevej 10, 5683 Haarby
  154932/19
 • Fra Niras: FORSP Henvendelse om materiale - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154919/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Etablering af 5 lejligheder (modulsystemer i bygningskulturen), Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  166380/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  166381/19
 • Fra Ejendomscentret: FORSP - henvendelse - lok. 577-80009 - Lindbjergvej 24, 6870 Ølgod
  154931/19
 • Fra Ejlskov - forslag til dagsorden til møde med Danfoss, kommune og Ejlskov
  206438/19
 • Skitse - Ventileret drænopbygning.pdf
  153605/19
 • Fra vejle kommune : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  153604/19
 • D1_V_-1_1_200 - Indvendig kloakplan.pdf
  153606/19
 • Fra DMR - ønske om ændret tilbudsfrist pga. fejl i tilbudsliste
  206352/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 2017-1412 2017-10-10 Undersøgelsesrapport Nordre Havnekaj-med bilag 1-3.pdf
  210475/19
 • fra Kerteminde Kommune - Forureningsundersøgelser i forbindelse med udvikling af Kerteminde Havn mv.
  210474/19
 • 2017-1412 2017-10-09 Undersøgelsesrapport Strandkilen Syd med bilag 1-3.pdf
  208950/19
 • fra Kerteminde Kommune - Forureningsundersøgelser i forbindelse med udvikling af Kerteminde Havn mv.
  208949/19
 • Bilag fra Kerteminde Kommune - 2017 Undersøgelsesrapport Strandkilen Nord med bilag 1-3.pdf
  208951/19
 • -Fra WT - materiale til bestyrelsesmødet
  154892/19
 • Fra WT: materiale til bestyrelsesmøde 9. april 2019
  154904/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra fællesmøde Campus Odense den 28. marts
  154101/19
 • Fra WT - materiale til bestyrelsesmødet
  154890/19
 • Fra ATEA: Revideret plan med nye og gamle netværksstik
  154468/19
 • Fra Bygningsstyrelsen: Vedr. maler til prisfastsættelse
  153129/19
 • Fra WT -materiale til bestyrelsesmødet
  154894/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet:Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 2. kvartal 2019 til Aabenraa
  153270/19
 • Resultat af skriftlig afstemning om genåbning af prioritet 4
  154374/19
 • Fra WT: materiale til bestyrelsesmøde 9. april 2019
  154902/19
 • Telefonnotat - Vejen Kommune: Vedr. Rødding Vestergade 16
  153660/19
 • Fra DGE - Svar vedr. tilbud om "Gennemgang af gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt"
  153692/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejerdel, 509-50096, Torningvej 25.pdf
  154647/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  154942/19
 • Fra Rambøll: Vurdering af supplerende tiltag
  153947/19
 • Fra WT : materiale til bestyrelsesmøde 9. april 2019
  154899/19
 • Til fordelingsudvalgets formand
  154298/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  154868/19
 • Fra DMR: Rapport, teknisk del, 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.pdf
  154753/19
 • Fra DGE - Allonge til DGE vedr. renserigennemgang.pdf
  153656/19
 • Fra DGE - Erklæring ifm. adgang til Region Syddamarks systemer og databaser.pdf
  153663/19
 • Telefonnotat med ejer vedr. undersøgelse af Krusåvej 20.pdf
  153112/19
 • Fra Kombit - bekræftelse
  153988/19
 • fra fordelingsudvalgets formand
  154305/19
 • Fra Svendborg kommune - Supplerende historisk materiale
  154949/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  155207/19
 • Olietanke på Skodborg Børnecenter - image002.jpg
  156874/19
 • Mail fra Vejen kommune, Olietanke på Skodborg Børnecenter
  156867/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ansøgning om flytning af cricketbane, Esbjerg
  155269/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr overfladevand, Vittenbergskolen, Ribe
  158192/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Dialog omkring drængrøft, Vittenbergskolen, Ribe
  158196/19
 • VS: P-Hus Sønderborg, Jordprøve resultater, matr nr 1434 og 5685 Sønderborg
  158197/19
 • Fra Esbjerg
  158193/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Følger af stævning, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  158191/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene - deadline 17. april - Kommissorium for fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene - vers. 1.1.pdf
  159455/19
 • Fra projekt; Vvedr. ændret lokation
  159837/19
 • fra Niras - Henvendelse Halk skydebane
  158673/19
 • Fra Fysioterapeuterne i Esbjerg vedr. nyt CVR.nummer.
  159259/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene
  159458/19
 • Til deltagere: opsamling og evaluering på fælles topmøde
  164926/19
 • Fra Middelfart Kommune: Lokalitets nr. 445-70159_sted for kommende bygge-og anlægsarbejde
  166397/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Oplysninger om oprensning efter dieselspild, Sønderjyske Motorvej E 45, tilkørsel fra Sønderborgvej
  166511/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3 - Regionens bemærkninger til sagen.pdf
  166477/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 tilladelse.pdf
  166471/19
 • Fra DTU: Kvittering vedr. færdiggørelse af notat vedr. fabriksgrunden
  186522/19
 • Bilag fra Kerteminde Kommune - 2017-10-09 Undersøgelsesrapport Strandkilen Syd med bilag 1-3.pdf
  190787/19
 • fra Kerteminde Kommune - Forureningsundersøgelser i forbindelse med udvikling af Kerteminde Havn mv.
  190786/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2D - Forældet §8 tilladelse.pdf
  166476/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2B - Ansøgning (oversigt over forurening).pdf
  166474/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Dialog om det opdaterede projekt.pdf
  166475/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2A - Ansøgning (situationsplaner mv).pdf
  166473/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven
  166470/19
 • Fra Primavent: Vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  153078/19

Udgående

 • Til Niras: mail 6 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154927/19
 • Til Niras: mail 5 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154926/19
 • Til Niras: mail 3 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154922/19
 • Til Niras: mail 4 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154924/19
 • Til Niras: mail 2 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154921/19
 • Til Niras: mail 1 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154915/19
 • SV: Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S - vedr. ansøgning til kulturpuljen
  154914/19
 • Referat fra første arbejdsgruppemøde behandlingsredskaber og hjælpemidler 22.03.19.pdf
  165290/19
 • Til Nordicals: FORSP. Henvendelse vedr. materiale lok.nr. 420-81153 - Holmevej 10, 5683 Haarby
  153763/19
 • til Vejle kommune : Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  153620/19
 • Til DMR - svar vedr. tilbudsfrist - ændret
  206444/19
 • Til Home: FORSP. -Svar på henvendelse om boligerklæring - lok. 513-00015 - matr.nr. 779d, Gråsten, Gråsten-Adsbøl - Bellevue 4, 6300 Gråsten
  153564/19
 • Til Svendborg kommune - Tak for oplysninger - info om presse
  158200/19
 • Til Franck Geoteknik:Svar vedrørende. forurening på Trindholmsgade 2, 6000 Kolding
  158187/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr.overfladevand, Vittenbergskolen, Ribe
  158194/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. udvidelse af KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  155197/19
 • Til Ekstra Blandet: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  155726/19
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på svar vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  155226/19
 • Til ABG Sundal Collier - kvittering for modtagelse.msg
  153115/19
 • Til Sønderborg Kommune vedr. halvårsrapport fra projekt Passage til virkeligheden
  154910/19
 • Til Shell: bemærkninger til placering af moniteringsboringer på Øster Strand
  153939/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  153343/19
 • Svar til AGS vedr. STEM-projektet - Timesedler
  154911/19
 • Til Borger2, afgørelse med bilag om V1-kortlægning af Helsnedvej 13, 5932 Humble.pdf
  154594/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby
  153022/19
 • Til borgere, Afgørelse med bilag om V1-kortlægning af Humblevej 20, 5932 Humble.pdf
  154005/19
 • Fra ABG Sundal Collier - anmodning om aktindsigt.msg
  153114/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tanderupvej 9, 5591 Gelsted
  153089/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  153345/19
 • Til ABG Sundal Collier - svar på aktindsigtsanmodning.msg
  153116/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer vedr. oplæg til undersøgelser forud for § 8 ansøgning, P-hus
  154097/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  154943/19
 • Til Borger1, afgørelse med bilag om V1-kortlægning af Helsnedvej 13, 5932 Humble.pdf
  154596/19
 • Til Varde Kommune - spørgsmål til høringssvar - matr.nr .11a Hesselmed, Ål
  154377/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag - udgået inden kortlægning
  153000/19
 • Svar.Diabetesforeningen.040419.docx
  154903/19
 • Til borger,V1-afgørelse med bilag, Tanderupvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  154448/19
 • Til borger: Besked om fristudsættelse
  154200/19
 • Til Primavent: Svar vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  153081/19
 • Mail til Diabetesforeningen
  154900/19
 • Til borger: Areal kortlægges ikke, matr. nr. 3æ, Langelund, Ringive, Diagonalvejen, 7323 Give
  152991/19
 • Til Kombit - udfyldt skema retur
  153601/19
 • TIl Sønderborg Kommune: Svar vedr kortlægning, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  153744/19
 • Til borger: BILAG til V2høring (matr 67c), Rapport, 509-50096 rapport, grundejer - Torningvej 25.pdf
  165626/19
 • svar til ansøger - afklaring af brug af logoer
  163084/19
 • Til borger: BILAG til V2-høring, Rapport, grundejer,Torningvej 25.pdf
  164754/19
 • Til DTU: Færdiggørelse af notat vedr. fabriksgrunden
  186459/19

3. april 2019

Indgående

 • Fra Niras - supplerende svar vedr. udbud og muligt interessekonflikt
  206335/19
 • Fra Tønder Kommune: Referat fra møde 29. marts om Røgfri Fremtid på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Tønder Kommune
  195582/19
 • Referat fra mødet den 16 januar 2019.pdf
  195584/19
 • Referat 290319 - Møde om røgfri fremtid.pdf
  195583/19
 • Fra Niras - svar vedr. mulig interessekonflikt
  206332/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 6_Efterbehandlingsplan_matr.nr. 11a_og_594 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  195783/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Følgebrev til ansøgning matr.nr. 11a og 594 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  195785/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 2_VVM anmeldelse_Freiberg_matr.nr. 11a og 594 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  195778/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 5_Graveplan_matr.nr. 11a_og_594 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  195781/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 3_Kortbilag 1_matr.nr. 11a_og_594 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  195779/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 1 Underskrevet råstofansøgning matr.nr. 593 og 594 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  195777/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 4_Kortbilag 2_matr.nr. 11a_og_594 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  195780/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168. Storebæltsvej 10, Analyser_matr. nr. 1qv, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154938/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168_Storebæltsvej 10, B45-B50 Boreprofiler, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154936/19
 • Fra DMR A/S: Henvendelse om afkortlægning, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154934/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168 2019-03-25_Storebæltsvej 10_Situationsplan, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154937/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168_Storebæltsvej 10, B20-B25 Boreprofiler, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154935/19
 • Fra nabo RÅSTOF Ang klage om trafik Hansengyden
  151764/19
 • Fra Rambøll: Resultater fra Agrolab, Odensevejens Losseplads, Svendborg
  151566/19
 • Svar til Henning og hans brev til kommunen
  151742/19
 • Fra DMR - fejl i tilbudsliste
  206225/19
 • Fra Fyns Amts Avis - Har været forbi og fotografere. Vil gerne have info når resultater foreligger.
  201615/19
 • Fra Varde KOmmune: Vedr. friv. undersøgelse
  200065/19
 • Fra SWECO - Endeligt oplæg Vandlingsvej 134, 6100 Haderslev
  199673/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Orientering om fjernelse af olieforurenet jord
  232616/19
 • Fra Rambøll: Nyt om dræn og svanehalse, Vittenbergskolen, Ribe
  152662/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  150041/19
 • Fra Netavisen Piopio: Klage over aktindsigt
  151892/19
 • Fra NIRAS: Boring rykkes lidt på Solbakken
  150185/19
 • Fra Kommune: Vedr. nye boringer og ønske om resultater
  150160/19
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  152635/19
 • Fra Landinspektørfirmaet Nørgaard, VS: J.nr. 182347 /hh. Udstykning af landbrugsejendommen matr. nr. 11a m.fl., Helsned by, Humble - beliggende Helsnedvej 23, Helsned, 5932 Humble - Dit J.nr. 18/53109 - Lokalitets nr.: 482-81160
  152775/19
 • Fra Kombit - skema til udfyldelse
  153590/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen
  154573/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ny info om falckgrunden, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  152924/19
 • Fra Guangdong Province: Delegationsbesøg om HR og arbejdskraft i Danmark
  157132/19
 • Fra SUM Tilrettet endeligt referat af møde med SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH
  156770/19
 • Fra Svendborg Kommune. Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  156572/19
 • Fra Middelfart Kommune: Forsp. om §8 på lokalitets nr. 445-70159
  158133/19
 • Fra Assens Kommune: kvittering for svar vedr. §8 i sagen fra Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  155243/19
 • Fra Franck Geoteknik: Spm vedrørende forurening på Trindholmsgade 2, 6000 Kolding
  158186/19
 • Fra Amgros:Anmodning om udpegning af klinisk personale og apoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  158838/19
 • 1699_001.pdf
  161048/19
 • fra forvaltningsmyndigheden_vedr. lederskifte Interreg Sekretariat
  161047/19
 • fra Svendborg Kommune Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  160782/19
 • Fra SHS - uddybning af status af april 2019 for FMK - mini-audit
  165282/19
 • Fra SLB - accept af kommuneopdeling af FMK - mini-audit
  165243/19
 • Fra SHS - status af april 2019 på FMK - mini-audit
  165253/19
 • Fra OUH - status af apriil 2019 for FMK - mini-audit
  165269/19
 • Fra DGE: Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg - Teknisk rapport, endelig udgave
  164375/19
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk Rapport - Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78006.pdf
  164389/19
 • fra grundejer - kvittering for svar - Re_ vedr. spørgsmål om evt. ophævelse af V2-kortlægning
  159472/19
 • Ansøgning om overflytning af kapacitet
  167849/19
 • BILAG fra Odense Kommune - regionens høringssvar.pdf
  178014/19
 • BILAG fra Odense Kommune - kortbilag til tilladelse.pdf
  178013/19
 • fra Odense Kommune - Skt. Jørgens Engen, Odense Gasværk
  178011/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  178012/19
 • Fra yder: Opsigelse af lægevagtsnummer
  173415/19
 • Fra tværsektoriel afdeling - anmodning om udpegning til deltagelse i KICK-off for arbejdsgruppe vedr. pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser
  169268/19

Udgående

 • Til DMR - SP/SV - vedr. analyser for sølv
  206329/19
 • Til Niras - Svar vedr analyser for sølv
  206323/19
 • Til Fyns Amts Avis - rettelse vedr. dato
  201635/19
 • Invitation til kurser for kommunale forebyggelsesmedarbejdere_unge og røg 24.-25. sep. 2019.pdf
  151540/19
 • Til kommunale kontakter vedr. røgfri ungdomsuddannelser: "Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg"
  151539/19
 • Til Fyns Amts Avis - Info vedr. udførsel af boringer og salg/overdragelse
  201613/19
 • Til nabo RÅSTOF Svar på telefonisk klage P Hansengyden
  151755/19
 • Til NIRAS, RÅSTOF, kvittering for modtagelse af ansøgning matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  150669/19
 • Fra ansøger RÅSTOF dialog om Sikkerhedsstillelse
  150409/19
 • Til DMR - Ny tilrettet tilbudsliste sendes i morgen
  206319/19
 • Til Niras - Vedr. udbud og mulig interessekonflikt
  206315/19
 • Til efterskoler i Syddanmark: VS: Spørgsmål vedr. rygeregler på jeres skole
  195499/19
 • Til rådgiver - justering af placering af boringer
  201608/19
 • Til borger: BILAg til varsel af v2-kortlægning, Rapport grundejer del - Nørregyde 6, Kolding.pdf
  206131/19
 • Til borger: bilag til V2høring, rapport, grundejer - Guldhornsvej 9A.pdf
  212210/19
 • Til borger - udgår af V1-kortlægning, 567-61010, Smedegade 2, 7200 Grindsted.pdf
  213834/19
 • Til borger: bilag: rapport, grundejer matr. 4em - Smedegade 2B, 7200 Grindsted.pdf
  213836/19
 • Til virksomhed - udgår af V1-kortlægning, 567-61010, Smedegade 2B, 7200 Grindsted.pdf
  213835/19
 • Til borger: Bilag til afg, udgår af kortlægning, Rapport, grundejer del - Smedegade 2B, 7200 Grindsted.pdf
  213830/19
 • Til borger - udgår af V1-kortlægning, 567-61010, Stadionvej 5C, 7200 Grindsted.pdf
  213833/19
 • til grundejer - Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  150295/19
 • Til Kommune: Tilbagemelding på oplysninger om boringer
  150173/19
 • Til Indenrigsministeriet: Oversendelse af klage over afgørelse om aktindsigt
  151964/19
 • Til Rambøll: Svar vedr svanehalse, Vittenbergskolen
  152665/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Østergade 7 5953 Tranekær.pdf
  149980/19
 • Til Politiken: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  151579/19
 • Til borger, mail vedr. Målinger af indeluften i eksisterende lejligheder på Perlegade 80, Sønderborg
  151560/19
 • Til Vejle Kommune: Det oprensede areal kortlægges ikke, Diagonalvejen, Give
  152687/19
 • Til Odense kommune: Undersøgelsesrapport + kopi af V2-varsel, 461-06022, Højløkke Alle 2A, 5270 Odense N
  152232/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  151504/19
 • Til Kolding Kommune, Svar på henvendelse, Storgaden 68, 6052 Viuf
  150511/19
 • Til JV. Besvarelse af spørgsmål om Folkemøde
  150526/19
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering ifm. ansøgningen om råstofindvinding - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted, Middelfart Kommune
  150508/19
 • Til Primavent: Svar vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  150575/19
 • Til Fahlenskilte: Rykker for tilbud på skilteopgaven
  150111/19
 • Til Netavisen Piopio: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  151249/19
 • Til NIRAS: Spørgsmål vedr. boring på Solbakken
  150180/19
 • Til Henning Have A/S: folder: kodeksforgodtnaboskab.pdf
  152221/19
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  151506/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Østergade 7 5953 Tranekær.pdf
  149979/19
 • Til Vejen Kommune, RÅSTOF, Svar ang. efterbehandling af tidligere grusgrav matr.nr. 9a Kragelund By, Bække
  150361/19
 • Til Henning Have A/S: Kodeks for godt naboskab 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  152210/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på oprettelse af nyt CVR-nummer til praksis
  150518/19
 • til udvalgsformanden på FAnø, råstof, afgørelse, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  152696/19
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering ifm. ansøgningen om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  150201/19
 • Til virksomhed - V2-høring m bilag, 461-06022, Højløkke Alle 2A, 5270 Odense N.pdf
  152219/19
 • til grundejer - vedr. spørgsmål om evt. ophævelse af V2-kortlægning
  150294/19
 • Til Netavisen Piopio: Besvarelse på klage over aktindsigt
  151958/19
 • SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - afværgetiltag.
  155755/19
 • Til Primavent: Svar vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  153069/19
 • Fra Region Syddanmark - Tilbud om opgaven "Gennemgang af gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt" på baggrund af aftalen om ressourcepersoner
  153689/19
 • Til Middelfart Kommune, Høring om påbud, med rapportudkast, Værstedsvej 30.pdf
  153325/19
 • Til borger: BILAG til V2-høring, Rapport, grundejerdel - Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  171281/19
 • Til Middelfart Kommune: SV: Lokalitets nr. 445-70159
  166396/19
 • Til borger: Rapport, teknisk del - 621-81379 Nørregyde 6, Kolding.pdf
  249971/19

2. april 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Status efter B220-B222, Odensevejens Losseplads, Svendborg
  151580/19
 • Fra Odense Kommune: kopi af tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165038/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165039/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort undersøgelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165041/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165040/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - regionens høringssvar, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165042/19
 • Samarbejdsaftale underskrevet.pdf
  148900/19
 • Underskreven aftale retur
  148899/19
 • fra borger : Fjernelse af Forurening
  153633/19
 • Fra indvinders bank. RÅSTOF, vedr. overtagelse garanti
  149675/19
 • garanti.pdf
  149677/19
 • fra vejle kommune Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  153599/19
 • fra vejle kommune: orientering RAC membran: Danmarksgade 1, 7100 Vejle vedr. udførelse af en miljømembran
  153664/19
 • Fra Niras - Spørgsmål vedr. analyser for sølv
  206223/19
 • Fra ansøger: ansøgning trækkes tilbage
  199018/19
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsnotat vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening, Diagonalvejen, 7323 Give
  223790/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  154865/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelser forud for § 8 ansøgning, P-hus
  153106/19
 • Fra udvalgsformand Fanø Kommune, Råstof, afgørelse, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  152690/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  150596/19
 • Fra borger eftersendte bilag vedr forslag til graveområder i Råstofplan 2020
  152162/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade, matrikel 70 og 125e Fredericia Bygrunde
  150584/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kort beskrivelse af projekt - Terrænregulering, Vittenbergskolen , Ribe
  150548/19
 • Fra JJA A/S: Svar til kommunen vedr. ? ang. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  154866/19
 • Fra Primavent: Vedr. renovering af ejendom på Ribevej 60, 6760 Ribe
  153065/19
 • Fra MST: Svar på forslag til dagsorden til besøg i Grindsted
  156569/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156465/19
 • Fra projekt: regnskab og afrapportering, rev. erklæring
  155538/19
 • Fra DTU: Orientering
  155123/19
 • Fra Vejle Kommune: Resultater fra nye jordprøver udtaget fra håndboringer ved MP10, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  155331/19
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for regionens bemærkninger til oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  166407/19
 • Anmodning om svar
  167339/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale Bystævnevej 6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146302/19
 • Fra Borger: Svar på svar
  147195/19
 • fra ministeren
  147249/19
 • fra ministeren
  147304/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Møllesvinget 38, Moltrup Bygade 81, 6100 Haderslev.pdf
  148803/19
 • Fra Bygningsstyrelsen: Aftale om syn af lejemål mv.
  148466/19
 • Fra udvalgsformand Fanø Kommune, Råstof, afgørelse, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  152688/19
 • Fra Primavent: Bilag - renoveringsplan for ejendom.doc
  150569/19
 • Fra DN, Høringssvar råstofdebatoplæg fra DN Sekretariatet og DNs Samråd Sydjylland_
  150151/19
 • fra Orbicon - SV_ Revurdering af kortlægning, lokalitets nr. 461-05043 - Bygning 1, Lavsensvænget 1 m.fl.
  150342/19
 • Fra borger - forslag til graveområder i råstofplan 2020
  152044/19
 • Fra Primavent: Vedr. renovering af ejendom på Ribevej 60, 6760 Ribe
  150564/19
 • Fra Praksis - Meddelelse vedr. nyt CVR-nummer til praksis
  150516/19
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146410/19
 • Fra Medicinske tidsskrifter: Vedr. anmodning om aktindsigt dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018 i Region Syddanmark - eftersendelse af referat fra specialerådet for Dermatologi
  149034/19
 • fra ministeren
  147285/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  146552/19
 • Fra rådgiver -Ang. forslag til råstofgraveområde ved Bevtoft-OverJerstal og ved Kastrup
  147882/19
 • Fra Landinspektørfirmaet Nørgaard, information omkring udmatrikuleJ.nr. 182347 /hh. Udstykning af landbrugsejendommen matr. nr. 11a m.fl., Helsned by, Humble - beliggende Helsnedvej 23, Helsned, 5932 Humble - Dit J.nr. 18/53109 - Lokalitets nr.: 482-81160
  147415/19
 • Fra borger: Forslag til udlæg af graveområde ved Sødover
  148217/19
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, Kløverbakken 20, Broby
  146811/19
 • fra ministeren
  147275/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  147880/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om hændelse/sag - Assensvej 102, 5600 Faaborg
  148348/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for lok.nr. 461-70139 - matr.nr. 2q, Dyrup DGE, Sanderum, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  147530/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Forslag om temamøder og sparringsseancer
  146572/19
 • Til Bygningsstyrelsen: Rykker for bekræftelse af flyttesyn
  146804/19
 • Til Borger - Forslag til udlæg ved Katrup og Over Jerstal
  147895/19
 • Til Åbenrå Kommune, Vand og Jord, Vurdering påbudsmulighed
  148127/19
 • Til Henrik Holmegaard Ejd, V1-afgørelse_Stationsvej 10, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146709/19
 • Til Mst: Høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud for forurening ved tank T9802
  148312/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 4l Å. Højrup By, Bystævnevej, Brenderup Fyn.pdf
  146870/19
 • V1-kortbilag - endelig_Sagsnr_10-18731_Dokid_9241-11_v1.PDF
  148320/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. 527-10023, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup
  148339/19
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i region Syddanmark
  147754/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, matr.nr. 4l Å Højrup By.pdf
  146875/19
 • Til Henrik Holmegaard Ejd_V1-kortbilag, afgørelse, Stationsvej 10, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146711/19
 • Til borger - Udgår inden kortlægning, Bues Gyde 19, 5592 Ejby.pdf
  148454/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar, Gl Darumvej 6, Bramming
  148695/19
 • til borger - svar på HENV 527-10023, Mejlbyvej 28, Lintrup.pdf
  148316/19
 • Til Landbrugsmæglerne. SV: Jordforurening - Kortlægningsnummer
  147999/19
 • Til Borger, V1-høring, Kirkevej 40, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146456/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 3
  148967/19
 • Til borger -Forslag til udlæg af graveområde ved Over Jerstal - dokumentation af råstofinteressen
  147074/19
 • Til Esbjerg Kommune - svar på hring vedr. læskure til kvæg inden for råstofgraveområde, Hostrupvej 48, 6710 Esbjerg V
  148073/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kirkevej40, 5464 Brenderu9.pdf
  146469/19
 • Scannet historisk materiale_Sagsnr_10-18731_Dokid_57084-11_v1(2).PDF
  148317/19
 • Til Borger-, V1-afgørelse, matr.nr. 4l Å. Højrup By, Bystævnevej, Brenderup Fyn.pdf
  146864/19
 • Til borger - Forslag til udlæg af graveområde ved Kastrup - dokumentation af råstofforekomsten
  147723/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kirkevej 40, Brenderup fyn.pdf
  146464/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 2
  148958/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  146988/19
 • OM-undersøgelsesrapport_Sagsnr_10-18731_Dokid_185035-10_v1(1).PDF
  148321/19
 • Til Borger: Vestergade 8, Faaborg: Resultater af monitering marts 2019
  147183/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelsesresultater for undersøgelsen på Astrupvej 46C, 5000 Odense C
  146443/19
 • Til Kolding Kommune, Svar på henvendelse, Storgaden 68, 6052 Viuf
  146867/19
 • Til Borger, V0-kortbilag, Gl. Darumvej 6, 6740 Bramming.pdf
  148912/19
 • Til Borger, V0-brev, Gl. Darumvej 6, 6740 Bramming.pdf
  148697/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Region Syddanmark om undersøgelsesrapport, Nygade 5, 5500 Middelfart
  149061/19
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Høring af udkast til § 8 tilladelse på OK station, Skolevej 18, 6400 Sønderborg (lokalitet 533-50052)
  147482/19
 • V1-afgørelse_Sagsnr_10-18731_Dokid_9240-11_v1(1).PDF
  148319/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 5
  149005/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 1
  148934/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Meljbyvej 28, 6660 Lintrup
  150599/19
 • Til Indenrigsministeriet: Oversendelse af klage
  151992/19
 • Til Piopio: svar på opfølgende spørgsmål
  150176/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 4
  148975/19
 • Til Jens Johan Andersen AS: Godkendelse af oplæg - Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  147062/19
 • Til Vejle Kommune. Sv.på høring om varsel om påbud
  149179/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 167356
  146916/19
 • Til Netavisen Pio: Svar på spørgsmål om partistøtte
  183622/19
 • Til YL/FAS: Svar på anmodning om aktindsigt
  166211/19
 • Til Borger: Kortbilag til V2-afgørelse
  157607/19
 • Til borger - V2-varsel Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153400/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153466/19
 • Til Netavisen Piopio: Kvittering for modtagelse af klage
  151974/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Storegade 48, Nordborg
  150219/19
 • Til borger - UDKAST til boligerklæring Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153491/19
 • Til borger - BILAG til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153424/19
 • Til Vejel KOmmuen: Sv. Vedr påbud
  204710/19

1. april 2019

Indgående

 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse
  153140/19
 • Fra FM&G: Tilbud, VTO, Lavninggyde 8, Haderslev
  159668/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af boringer
  201605/19
 • En fast forbindelse mellem Als og Fyn_rap_596.pdf
  145041/19
 • FRA GEUS: Jupiter-Reformation - Teknik & Arkitektur - Workshop 3
  145207/19
 • Fra TV2 Fyn: Aktindsigt på supplerende undersøgelser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  144821/19
 • Fra ATP: Ny tidsfrist 27. juni 2020
  144653/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplysning om at sagen lukkes - Svendborgvej 419, 5600 Faaborg
  149248/19
 • Fra COWI: Fotodokumentation ny vindhætte
  144353/19
 • Fra Niras: Referat fra Midtvejsmøde 25. marts 2019
  146891/19
 • Fra Dorthealund, Råstof, Spørgsmål til høring
  146340/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  145107/19
 • Fra Landbrugsmæglerne. Jordforurening - Kortlægningsnummer
  147881/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-04-2019 07:00:05
  144429/19
 • Fra Danske Regionier: Anmodning om fase 3-forhandling.
  146314/19
 • Fra borger - Henvendelse om undersøgelse på Astrupvej 46C, 5000 Odense C
  146432/19
 • National Klinisk Retningslinje om Fedtleversygdom til høring - FRIST 23. APRIL
  145915/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  146397/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-04-2019 07:00:05
  144435/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  145796/19
 • Fra Allround Byg: Accept af opgave
  146310/19
 • Fra Kystdirektoratet, Høringssvar vedr. indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020
  150143/19
 • fra grundejer - ønsker rådgivning - Journal nr. 16_11337
  150113/19
 • Fra Geo: Ingen bemærkninger til høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  150574/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. afgørelse om ikke-påbud, Refshedevej 22, 6740 Bramming
  148171/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146394/19
 • Fra Jens Johan Andersen AS: Revideret oplæg til frivillig undersøgelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  146998/19
 • Fra Miljøstyrelsen, Mail med kopi af basistilstandsrapportundersøgelse, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  144967/19
 • Fra Museum, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146406/19
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. afgørelse om ikke-påbud, Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk
  148138/19
 • Fra Haderslev Kommune. Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge - Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  147860/19
 • Fra Miljøstyrelse, BILAG:;BTR-rapport Sønderborg kraftvarmeværk, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  144975/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146387/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144734/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  145721/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om afslutning af § 8, Frodesgade 125, Esbjerg
  145392/19
 • Fra Niras, Regning 6, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg
  145736/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144872/19
 • Fra rådgiver, henvendelse, 550-81155, Vestervej 1, 6792 Rømø
  145670/19
 • Fra Borger: henv. vedr. oplysninger om opgravet olietank, 541-20002
  145478/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Afgørelse om ikke-påbud
  148186/19
 • Fra Rambøll: Vedr. reetableringsmøde
  145344/19
 • fra borger: HENV Telefonhenvendelse: Mejlbyvej 28, 6660 Lindtrup
  148201/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK station ved Vester Sottrup
  146510/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Syd- og Sønderjyllands politi frafalder sag
  148190/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. Ådalen 11
  145947/19
 • Fra Atea: Netværksdokumentation (IT)
  145881/19
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Resultater af monitering marts 2019
  147140/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Afgørelse om Ikke påbud - Afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud
  148148/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. cerebral parese
  146060/19
 • Fra SUM Udkast til kommissorium for ekstern gennemgang af Nyt OUH
  159023/19
 • Fra P4 Trekanten: Skilte på banegravsdepotet
  156544/19
 • Fra Shell: mail med placering af Moniteringsboringer på Øster Strand
  153915/19
 • Fra JJA A/S: Vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004 - forslag til undersøgelse
  154863/19
 • Fra Sønderborg Kommune - halvårsrapport fra projekt Passage til virkeligheden
  154909/19
 • Fra IBC - Spørgsmål til ansøgning
  154912/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedlagt miljøgodkendelse til anvendelse af slagge fra affaldsforbrænding, Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg
  166406/19
 • Fodterapi - ansøgning §18.1
  167147/19
 • Fra rådgiver, undersøgelsesnotat, Teknikvej 57, Odense
  168127/19
 • Fra KomTek - aftale om møde vedr efterbehandling - Drivervej 8 6670 Holsted
  184741/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  176910/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - GO til de sidste små opgaver
  146222/19
 • Til myndigheder og parter RÅSTOFPartshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Basselund
  153132/19
 • Til TV2 Fyn: Afslag på løbende aktindsigt på supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  145373/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering om V2 høring, 630-81684
  145333/19
 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om løbende aktindsigt på supplerende undersøgelser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  144830/19
 • Til Advokat - FORSP "Svar på henv. Bygaden 99, 5953 Tranekær"
  145643/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  145513/19
 • BILAG til Svendborg Kommune - datablad, kortlægning- og nuanceringsbrev, Søgårdsvej 37 Svendborg.msg
  145011/19
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Fredericia
  146165/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146093/19
 • Til borger - høring ændret indsats, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145221/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  146000/19
 • Til Vejle kommune - orientering, ændret indsats, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  145289/19
 • Til borger - V1-høring, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  145515/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - ikke bemærkninger til nyt udkast, §8
  145284/19
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  146026/19
 • Til Erholm Gods A/S, Nymølle Stenindustrier og Assens Kommune: Høring ved returjord til råstofgrav, Gelstedvej, Assens
  144893/19
 • BILAG til Svendborg Kommune - datablad, kortlægning- og nuanceringsbrev, Søgårdsvej 39 Svendborg.msg
  145010/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144691/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144685/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ådalen 11
  145969/19
 • Til Miljøstyrelsen, Høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  144609/19
 • Til Cowi - svar fra projektet til evalueringsoplæg_EUD Merkantil går digitalt
  144998/19
 • Til Grundejer: Varsel nye boringer (4b)
  145451/19
 • Til Kommune - Kopi af situationsplan for Middelfartvej 78, 5400 Bogense
  144589/19
 • Til Allround Byg: Tømreropgaver
  146309/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146087/19
 • Til DMR A/S: Vedr. tilsynsrapporten fra oprensningen på Borgergade 25, Thyregod
  145407/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144717/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  145517/19
 • til grundejer - SV_ Revurdering af kortlægning, lokalitets nr. 461-05043 - Bygning 1, Lavsensvænget 1 m.fl.
  146056/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144714/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  145974/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ådalen 11
  145960/19
 • Til borger - Kortlægningsbrev fra 2005-02-25, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145247/19
 • Til Læge - Velkommen som prakiserende læge i Region Syddanmark
  145950/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  146167/19
 • Til Grundejer: Varsel boringer (4hu)
  145419/19
 • Til borger - FORSP "svar" vedr. henvendelse på naboejendom til Rørhaven 6, 7100 Vejle
  144941/19
 • SV: Møde 8. april kl. 11:00 i Kiel
  145899/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145230/19
 • Til Borger: svar på henv. vedr. olietank, 541-20002
  145494/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. oprensning af V2-kortlagt forurening på Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  145998/19
 • Til Kommune: Kopi af varselsbreve samt orientering
  145525/19
 • til Niras og Svendborg Kommune - SV_ §8-ansøgninger, Søgårdsvej 37 og 39
  145009/19
 • til Borger svar på spørgsmål : Forurening Guldagervej 76
  146213/19
 • Til rådgiver, Svar på henvendelse, Vestervej 1, 6792 Rømø
  145682/19
 • Til borger - Forslag til udlæg af graveområder på Fanø
  146134/19
 • Til Grundejer: Varsel boringer (4hv)
  145437/19
 • Til borger -Forslag til udlæg af graveområde ved Sødover
  146247/19
 • Til Billund Kommune: Supplerende spm. til §8 udkast
  152612/19
 • Til Asger Olsen A/S: Besvarelse af aktindsigt
  144865/19
 • Til Cowi: Svar på forespørgsel
  145272/19
 • Til Lægevagten vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Fredericia
  146160/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ådalen 11
  145955/19
 • til Orbicon, Odense Kommune m.fl. - VS_ Revurdering af kortlægning, lokalitets nr. 461-05043 - Bygning 1, Lavsensvænget 1 m.fl.
  146055/19
 • Til Grundejer: Varsel nye boringer (4au)
  145470/19
 • Til Kommune - Bilag til: Kopi af situationsplan for Middelfartvej 78, 5400 Bogense - Situationsplan.pdf
  144595/19
 • Svar fra Haderslev Handelsskole vedr. evalueringsoplæg_EUD Merkantil går digitalt
  146129/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145234/19
 • Til Cowi: Svar på forespørgsel
  145254/19
 • Til Cowi: Svar på forespørgsel
  145265/19
 • Til Asger Olsen A/S: Besvarelse af aktindsigt
  144841/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144707/19
 • Til borgere, Orientering om kommende forureningsundersøgelse af Storegade 37-Pottemagergade 7-9, Nordborg.pdf
  146226/19
 • Til P4 Trekanten: Skilte på banegravsdepotet
  156552/19
 • Til Assens Kommune: Sv på afklarende spørgsmål til undersøgelsesoplæg
  151617/19
 • Til Billund Kommune: Sv på §8 udkast
  152633/19
 • Til Rambøll: Udkast til aftale om færdiggørelse af notat vedr. fabriksgrunden
  186407/19
 • Til Rambøll: Underskrevet aftale om færdiggørelse af notat vedr. fabriksgrunden
  186415/19
 • Til borger - V1-kortlægningsbrev fra 2005.pdf
  196448/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  196435/19

31. marts 2019

Indgående

 • Fra Grundejer: Vedrørende boring
  144747/19
 • DGI Sønderjylland ansøgning til kulturpuljen marts 2019 GF2020
  145840/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144476/19

30. marts 2019

Indgående

 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144482/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144505/19

29. marts 2019

Indgående

 • Fra DGE: Tilbud, VTO, Lavninggyde 8, Haderslev
  159649/19
 • Driftsaftale underskrevet - Ribe - med Region Syddanmark.pdf
  143790/19
 • fra skat Opsigelse af driftsaftale med Skatteforvaltningen - Region Syddanmark - Ribe
  143789/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over spildevandstilsyn, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146221/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bekræftelse fra beredskabet af forløbet, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146218/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over møde med Shell, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146220/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om hændelse/sag, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146216/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over forløb (FFV), Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146219/19
 • Fra Aabenraa Kommune - svar på spørgsmål
  196330/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Fluebjergvej 29, 5592 Ejby.pdf
  239722/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Fluebjergvej 29, 5592 Ejby.pdf
  239471/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144545/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144582/19
 • fra Borger Forurening Guldagervej 76
  145747/19
 • fra ansøger
  153506/19
 • Fra Advokat - FORSP "henv" vedr. forureningsoplysning, Bygaden 99, 5953 Tranekær
  145633/19
 • Fra Varde Kommune - Høringssvar vedr. udkast til råstoftilladelsen - matr.nr. 11a Hesselmed. Ål
  144326/19
 • Fra Tønder Kommune: Høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  150566/19
 • Fra SUM: Forventet ibrugtagning af Nyt OUH
  146843/19
 • Fra Vejen Kommune (og ansøger), RÅSTOF, VS: Matr. nr. 9a Kragelund By, Bække - Ansøgning om landzonetilladelse
  149602/19
 • tilk fordelingsudvalg Trekantområdet
  146180/19
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af sag med regnvandsbassin, 629-00010
  144438/19
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  142700/19
 • Fra JEMA: Tilbagemelding vedr. udeareal
  142681/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt boringer
  142696/19
 • Fra borger: Henvendelse om kommune
  143947/19
 • Fra Ejlskov: Orientering vedr. Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  143833/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  142679/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale - 410-81394, Fuglemosegyden 19, 5592 Ejby.pdf
  142706/19
 • Fra Ejlskov: Ingen yderligere bemærkninger til udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  143841/19
 • Fra fredericia Kommune: Jordhåndteringsplan ver2 -Bådhusene
  144225/19
 • Fra Kolding Kommune. Udkast § 8-tilladelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  144247/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143573/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143152/19
 • Fra Praksis til klinik for fysioterapi, Give vedr. opsigelse af ydernummer
  142685/19
 • Fra Cowi: Rapport, 461-06022, Højløkke Allé 2A, Odense N.pdf
  143806/19
 • Bearbejdet screning for overfladevand
  142499/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  142839/19
 • 461-06022, Højløkke Allé 2A, Odense N, grundejer rapport.pdf
  143807/19
 • Fra DK Råstof: VS: Forespørgsel 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  144074/19
 • Fra borger - FORSP "henv" vedr. forurening på naboejendommen til Rørhaven 6, 7100 Vejle
  144934/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143142/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143529/19
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen - vedr. indsamling af oplysninger til "Det offentlige Danmark 2019"
  156793/19
 • Fra Tønder Kommune: høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  157598/19
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78006.pdf
  164337/19
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Nabo Kronprinsensgade 13, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78006.pdf
  164357/19
 • Fra SLB - Status på stikprøve marts 2019
  165110/19
 • Fra DGE: Grundejerrapporter Kronprinsensgade nr. 13 og 15, endelig udgave
  164328/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sparring om oprensning af forurening omkring OBU - Svendborgvej 419, 5600 Faaborg
  144258/19
 • Skema trin 1 - Afdækning af behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet organisering og arbejdsgange.docx
  165313/19
 • Til Assens Kommune RÅSTOF Svar på henvendelse om dige
  166973/19
 • SV: Opsigelse af driftstil skalt aftale med Skatteforvaltningen - Region Syddanmark - Ribe
  143795/19
 • Til grundejer: Svar på forespørgsel vedr. Thyregodvej 42 B i Give
  143701/19
 • TIL ZOOMTEK: 40 - rettelser
  144955/19
 • Til Rådgiver: Resultater fra Odensevejens Losseplads?
  143146/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om indkomne høringssvar
  203191/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at kompagnon udtræder af praksis
  142915/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. indsatsområde for OFV, matr.nr. 2akm Bramming Hgd., Bramming
  144057/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144158/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 119520865.pdf
  144231/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sønder Voldgade, matr. nr. 70 og 125e Fredericia Bygrunde (Bådhusene)
  143217/19
 • Til borger - Boligerklæring Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  143184/19
 • Til borger - V2-kortbilag Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  143179/19
 • Til Kommuner, Materiale fra Syddansk Råstofforum 2019
  143200/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansættelse af læge i Kolding
  144068/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Nørre Aaby
  142941/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - 575-61026 Kirkevej 13, 6600 Vejen_grundejer rapport.pdf
  143963/19
 • Til Esbjerg Kommune, Mail vedr. solcelleanlæg i muligt indsatsområde, Tværsigvej 31, 6740 Bramming
  143643/19
 • Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - Praksishandel læge ophører i Nørre Aaby
  142948/19
 • Til NIRAS: Ok til budget
  143451/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-kortbilag, afgørelse, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  142982/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. marts 2019
  142736/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - Ejendom udgår af kortlægning.pdf
  143941/19
 • Til Kolding Kommune og Ejendomsselskabet Kokbjerg: Høring vedr V2-kortlægning samt påbudsmulighed, Kokbjerg 25, Kolding
  144244/19
 • Til WEFRI AS, Kortbilag til V1-afgørelse, Fuglemosegyden 19, Ejby.pdf
  142714/19
 • Til Boligselskabet Langeland: V2 afgørelse inkl bilag, 475-80003.pdf
  142677/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Kolding
  143638/19
 • Til virksomhed: Bilag til V2-høring, Rapport grundejerdel - 461-06022, Højløkke Allé 2A, Odense N.pdf
  152228/19
 • Til borger - Grundejerorientering Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg.pdf
  146620/19
 • Til Kolding Kommune. En del af Jernbanegade 59 og 61, 6580 Vamdrup, matr. nr. 1a og 2r Bønstrup By, Vamdrup som forurenet (V2)
  144233/19
 • Til Vejen Kommune og Skat: kopi af afgørelsesbrev og rapporter - ejendom udgår af kortlægning
  143936/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Ansættelse af læge i Kolding
  144073/19
 • Til WEFRI AS, V1-afgørelse, Fuglemosegyden 19, 5592 Ejby.pdf
  142711/19
 • Til Borger: Tilsagn om afværge, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144167/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Kolding
  143691/19
 • Til Nordisk Sikring: Underskrevet kontrakt
  143134/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. overfladevandsindsats, Bådebrogade 4, 6700 Esbjerg
  142732/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - 575-61026 Kirkevej 13, 6600 Vejen teknisk rapport.pdf
  143971/19
 • Til DK Råstof: svar vedr. Forespørgsel om område v. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  144142/19
 • TIl Svendborg Kommune, NCC, Kirkebyskoven A/S og Styrelsen for Patientsikkerhed: DIspensation til returjord, Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  142807/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - Kortbilag - udgået af kortlægning.pdf
  143949/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-afgørelse, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  142981/19
 • Til Borger: V2-høring (ændring), Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144150/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  142790/19
 • Til borger - V2-kortlægning på Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  143169/19
 • Til Kulturstyrelsen, Råstofgravning ved Uge - Aabenraa Kommune
  142973/19
 • Til praksis: mail med automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. marts 2019
  142724/19
 • til Borger svar på spørgsmål : Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  144221/19
 • Til fredericia Kommune. Kolding Landevej 69, Fredericia og indeklimaproblemer
  143127/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  143512/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144160/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  144219/19
 • Til Langeland Kommune og SKAT: Orientering om V2 afgørelse, Bellevue 6, Rudkøbing, lok. 475-80003
  142693/19
 • Til Borger: Høring - V2, 630-81684
  144146/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  189803/19
 • Til MST: Forslag til dagsorden for besøg i Grindsted
  156538/19

28. marts 2019

Indgående

 • Fra Orbicon - dokumentation for data i Geogis
  206221/19
 • Fra Rambøll: revideret §8-ansøgning med supplerende forureningsundersøgelse, Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  149120/19
 • Fra Rambøll: Bilag - Revideret § 8 ansøgning, Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  149128/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til tidspunkt for besigtigelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  149395/19
 • Fra borger: FORSP - henvendelse vedr. lok. 461-00135, Mogensensvej 26, 5000 Odense C
  145553/19
 • FRA ZOOMTEK: Version 40
  141309/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Astrupvej 46C, 5000 Odense C - Grundejer Rapport
  141331/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: CaseNo05-6993_Miljøgodkendelse - specialdeponi_DocNo813393-09_v1
  141968/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tekstforslag fra Ejlskov til vilkår vedr. ventilationsdræn
  142615/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: CaseNo05-6993_Miljøgodkendelse - specialdeponi_DocNo813393-09_v1
  141907/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:19/9342] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Jordforurening - Olieforurening fra revnet plast fyringsolietank Overbyvej 43, 6094 Hejls
  142282/19
 • Fra DGE: Anmodning om regionens accept af undersøgelsesoplæg, 533-05704
  142000/19
 • ydermummer i udkantsområde
  142504/19
 • Fra Rambøll: Foreløbig tilbagemelding vedr. fund i boring
  141144/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast (I høring hos Ejlskov) til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  142667/19
 • Fra Fredericia KommuneBolig på Kolding Landevej 69, Fredericia
  142748/19
 • Fra Kolding kommune. DMS i Mosvig Vandværk (Acadre 19/8484)
  141669/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr efterbehandlingsplan v. Tjæreborg,
  141434/19
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, Fredericia - indhentning af udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  141627/19
 • DaBlaCa: Fremsendelse af kommenteret årsrapport 2018
  140910/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  146162/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Dialog om det opdaterede projekt.pdf
  145268/19
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål vedr. §8 i forbindelse med kommende byggeri på en del af ejendommen Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  146106/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fotos fra uheld på Assensvej i Nr. Aaby
  146121/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Nyt §8-udkast
  145259/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, grundejer - Bogensevej 345 5270 Odense N.pdf
  148825/19
 • VS: Ang. mammografiscreening.
  146246/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Nyt udkast - UDKAST (2019-03-28).pdf
  145273/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, 6855 Outrup. Lokation: 553-78002
  145098/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  141487/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, teknisk - Bogensevej 345 5270 Odense N.pdf
  141706/19
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  142753/19
 • Orientering om tidsplanen for undersøgelse af implementeringen af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis (j.nr.: 19/00012)
  142529/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål om tilladelse ramning af pæle på Sønder Voldgade 17-21
  142651/19
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  141180/19
 • Alle med kronisk Hepatitis C skal behandles
  142456/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Kolding
  143185/19
 • Ansøgning og afslag
  142508/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  141083/19
 • JordWeb 156111_matr 12mf Kolding Markorder.pdf
  142263/19
 • Fra Almirall SV: Til Lægemiddelrådet: Økonomisk fordelagtig psoriasisbehandling på vej i en tid uden national rekommendationsliste
  142548/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Kvittering for modtagelse af kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 4. kvartal 2018 - Region Syddanmark
  141299/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af svar, matr nr 18a Almind
  141404/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  140808/19
 • JordWeb 156112_matr 12mf Kolding Markorder.pdf
  142242/19
 • Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
  141680/19
 • Fra JEMA: Igangsætning af køkkenskabe
  140971/19
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (lokalitet 607-00206)
  141480/19
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:18/13346] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Haderslevvej 2, Cimbriagrunden, Cimbriaparken, Karpedam 4B-F, 6200 Aabenraa Matr.nr. 746 Aabenraa Lok.nr. 545-10014
  143414/19
 • Fra JV: Spørgsmål om Folkemøde
  150520/19
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål om lokalisering af forurening på Fuglebækvej 115, 7080 Børkop - orientering iht jordforureningslovens § 70
  171965/19
 • Fra vagtlæge: ændring fra cpr. til cvr. nummer
  181189/19
 • Fra Danfoss - Tak for info - forslag om afholdelse af møde
  201977/19
 • Fra rådgiver - Spørgsmål til pulje 1
  201944/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg til poreluftundersøgelse, 28-03-2019, Odensevej 45, 5750 Ringe
  199325/19
 • Fra Vores Elnet RÅSTOF Myndighedshøringssvar til ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Højby, Odense Kommune
  203180/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium vedr. udbud
  239803/19
 • Fra Lægevagten: Brev fra Lægevagten med anmodning om vagydernummer
  218518/19

Udgående

 • VS: DUT-høring: Ændring af komitélov og sundhedsloven - frist d. 26. marts 2019 kl. 10.00
  144861/19
 • TIL ZOOMTEK: Tilbagemelding på Version 40
  142226/19
 • Til DMR - SP/SV - Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  201948/19
 • Til borger - Orientering om resultater samt varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 165, 672 - Ejer 1.pdf
  201957/19
 • Til borger - Orientering om resultater samt varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 576.pdf
  201959/19
 • Til kommunen - Kopi af orienterings- og varselsbreve vedr. forureningsundersøgelser på Himmark Strand
  201955/19
 • Til borger - Orientering om resultater samt varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 165, 672 - Ejer 2.pdf
  201958/19
 • Til virksomhed - Orientering om resultater samt varsling af forureningsundersøgelse, matr. nr. 1.pdf
  201956/19
 • Til kommunen - Orientering om resultater samt varsling af nye undersøgelser på Himmark Strand
  201952/19
 • Svar udbud nødbehandlerbil Nordborg
  140526/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141068/19
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar til vilkår i Udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade 17-21
  142647/19
 • Til Arbejdernes Andels-Boligforening: Bilag, Kortbilag, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  142424/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142442/19
 • Til virksomhed - BILAG til V2-varsel - UDKAST til V2 afgørelse Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141498/19
 • Til virksomhed - V2-varsel Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141492/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Søndenbro 12, 5935 Bagenkop
  140858/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142448/19
 • Til Rambøll: Rykker for tilbagemelding
  140934/19
 • Til Jens Johan Andersen AS: Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  140991/19
 • Til Læge - Bekræftlse på ansættelse i praksis i Odense
  141653/19
 • til Borger Teknisk rapport Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141239/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - Udgået af V2 kortlægning_Børnehaven Kastaniegården - 2007.pdf
  141229/19
 • til firma_borger - kan du oplyse placering_ - SV_ P h gyden 44
  140394/19
 • til Bæredygtigt Landbrug - SVAR_ Aktindsigt, vej mellem Otterup og Strandvejen
  140634/19
 • Til Fyns Almennyttige Boligselskab: Areal kortlægges ikke, Egebjerg 1, 5863 Ferritslev
  141842/19
 • TIl NIRAS: Svar på spm om oplysninger om matr.nr. 1 og 159 Lunden Havnbjerg
  140654/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141114/19
 • til Borger Teknisk rapport Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141445/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - Undersøgelse Børnehaven Kastaniegården del1 2004.pdf
  141291/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Ansættelse i praksis i Odense V
  141726/19
 • til Kommune og Skat meddelse om Afgørelse om kortlægning på V2, F0 af del af Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141425/19
 • Til Jens Johan Andersen AS: Supplerende vedr. Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  141067/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142449/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. nedrivning af tanke på Bådebrogade 4, 6700 Esbjerg
  142273/19
 • til Borger Boligerklæring Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141440/19
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  140329/19
 • Til virksomhed - UDKAST til Borligerklæring Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141505/19
 • TIl RG Grus og Sten: Svar vedr jodtilførsel, matr nr 18a Almind
  141033/19
 • Til JEAM: Vedr. udeareal
  142042/19
 • Til JEMA: Alarmsystem og nøgle til glasdør
  141766/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - V2-kortlægning, mødeinvitationer mm. Børnehaven Kastaniegården 2004.pdf
  141242/19
 • til Nordfyns Kommune - sagsakter Børnehaven Kastaniegården lok. 471-71001
  141222/19
 • til Borger Bilag med boligerklæring Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141223/19
 • Til Arbejdernes Andels-boligforening: Bilag, V1-kortlægning, udkast, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  142420/19
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2, F0 af del af Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141430/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141102/19
 • Til Miljøteknik: Svar på anmodning om sagsmateriale
  141152/19
 • til Borger Grundejerrapport Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141232/19
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar til resterende udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade 17-21
  142658/19
 • Til JEMA: Accept af opsætning af køkkenskabe og bordplade
  140836/19
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2 af Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V -
  141718/19
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141502/19
 • Til Aabenraa Kommune. SV: lok.nr. 580-81025
  142758/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141081/19
 • Til Borger, V1-høring, Bro Skov 19, Brenderup Fyn.pdf
  140490/19
 • til Niras - SV_ Sagsmateriale for Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C. Lok. nr. 461-81654
  141392/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge i Odense V
  141720/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  141469/19
 • Til DGE: accpet af oplæg, 533-05704
  142008/19
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2 af dele af Kragelundvej 16, 6330 Padborg - Afg_V2_Kragelundvej16.pdf
  141211/19
 • Til Arbejdernes Andels-boligforening: V1-høring, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  142414/19
 • til Borger Teknisk rapport Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141743/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr efterbehandlingsplan v. Tjæreborg
  141435/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141107/19
 • til Borger Grundejerrapport Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141444/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bro Skov 19, Brenderup Fyn.pdf
  140473/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Tekstforslag til vilkår vedr. ventilationsdræn
  142627/19
 • Til CPMR: Vedr. samarbejde
  141254/19
 • Til Kolding Kommune. SV: CaseNo05-6993_Miljøgodkendelse - specialdeponi_DocNo813393-09_v1
  141980/19
 • Til borger - Regionen undersøger ejendommen Vestergade 7, Aabenraa matr.nr 263, Aabenraa og P-pladsen matr.nr 2241, Aabenraa
  141759/19
 • til Borger Kortbilag V2F0 Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141437/19
 • til Borger Grundejerrapport Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141737/19
 • Til GeoDania: Vedr. regionens vurdering af udarbejdet jordhåndteringsplan i forbindelse med kommende byggeri på en del af ejendommen Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  142082/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bro Skov 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  140470/19
 • til Borger Boligerklæring Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141734/19
 • Til Kolding Kommune. VS: CaseNo19-9342_Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank på ejendommen Overbyvej 43, Hejls
  141396/19
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  144140/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - Undersøgelse Børnehaven Kastaniegården del2 2004.pdf
  141251/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af cvr-nr
  140700/19
 • til Borger Kortbilag V2 Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141725/19
 • Til Fyns Almennyttige Boligselskab: Bilag, Kortbilag, 28-03-2019, Egebjerg 1, 5863 Ferritslev
  141853/19
 • til Borger Kortbilag V2 Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141216/19
 • Til Rambøll: Kontrakt til underskrift
  140295/19
 • Til Aabenraa Kommune (som ejer) - Nørreport 5-13, Aabenraa, orienteringsbrev om undersøgelse
  141106/19
 • Til borger, Udgår efter undersøgelse, med bilag, Bogensevej 345, Odensen N.pdf
  141646/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141125/19
 • Til Kolding Kommune. VS: CaseNo19-9342_Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank på ejendommen Overbyvej 43, Hejls
  141400/19
 • BILAG til firma_borger - flyfoto P Hansensgyden 44.pdf
  140395/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bro Skov 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  140479/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142440/19
 • Til praksis i Esbjerg: fremtidig registrering mht åbne/lukke-tal
  141076/19
 • Til skole - Grundejerorientering Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg.pdf
  146566/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  146498/19
 • Til borger - Grundejerorientering Søndervej 17, 5700 Svendborg.pdf
  146581/19
 • Til borger - Grundejerorientering Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  146508/19
 • Til borger - Grundejerorientering Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  146518/19
 • Til borger - Grundejerorientering Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  146547/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varsel om afslutning af sag vedr. jordforurening efter uheld på Assensvej ved Nr. Aaby
  146045/19
 • Til Assens Kommune: Vedr. §8 i sagen om byggeri på en del af ejendommen Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  146102/19
 • Til borger - Grundejerorientering Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  146532/19
 • Til Danfoss - Status på Region Syddanmarks arbejde
  201968/19
 • Til Niras - SP/SV - Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  201946/19
 • Til kommunen - Kopi af rapport vedr. forureningsundersøgelse af Himmark Strand
  201960/19

27. marts 2019

Indgående

 • Fra Danfoss - Status på undersøgelser på Himmark Strand
  201950/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-mar-28
  141930/19
 • VS: LMS Syd, referat af møde 30/11
  144920/19
 • VS: [Sagsnr.:19/216] - DUT-høring: Ændring af komitélov og sundhedsloven - frist d. 28. marts 2019 kl. 12.00
  144864/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Tillægsaftale fase 3 samt budgetoversigt
  139642/19
 • Fra rådgiver: manglende værktøj til analyseprisberegning
  159639/19
 • Fra rådgiver - Pejling og lænsning den 26. marts 2019
  221366/19
 • VS: Ansøgning om driftsoverenskomster på FVU - Ansøgning om driftsoverenskomst - AMU SYD.pdf
  225954/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål til pulje 1, 2019
  201941/19
 • Fra rådgiver - revideret tidsplan
  201651/19
 • Fra borger, Re: Analyseresultater Felt 10 og 11
  154486/19
 • Fra Praksis til Klinik for Fysioterapi Børkop vedr. ændringer i yderregistret.
  139932/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar.
  141203/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Vedr. afværgeanlæg - passiv ventilation under gulv, Bådhusene
  142611/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar
  141260/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1948124: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2584 - U290" af 12.03.19
  139731/19
 • Fra Vejen Kommune: SV: Vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140059/19
 • Accept af REM-tilsagn
  139502/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  139542/19
 • Fra SUM VS: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH, 2. kvartal 2018
  140680/19
 • Fra Netavisen Pio: Anmodning om aktindsigt
  143502/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Jordprøve fra B116
  138535/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138806/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade 17-21
  142600/19
 • VS fra Bæredygtigt Landbrug - SV_ Aktindsigt Strandvejen
  140621/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930813: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3303-1 U351 I" af 17.12.18
  141039/19
 • Fra DGE. Kolding Landevej 69, Fredericia - afværgetiltag.
  140461/19
 • fra Borger Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142400/19
 • Vedr. udpegninger til Interreg-udvalget
  145769/19
 • Fra Praksis - Meddelelse om nyt cvr-nr
  146665/19
 • Møde 8. april kl. 11:00 i Kiel
  145892/19
 • Fra COWI: Telefonhenvendelse vedr. sagsmateriale
  144643/19
 • Fra Asger Olsen A/S: Aktindsigt vedr. jordforurening
  144849/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade
  145147/19
 • Fra Netavisen Piopio: Klage over aktindsigt
  144548/19
 • Fra Ekstra Bladet: Anmodning om aktindsigt
  144588/19
 • Fra Asger Olsen A/S: Aktindsigt vedr. jordforurening
  144771/19
 • Fra Epinion: Vedr. evaluering
  141790/19
 • fra firma_borger - P h gyden 44
  140353/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138257/19
 • Fra Esbjerg Kommune, tidsfrist udskydes, Uglviggårdsvej 3, 6715 Esbjerg
  139762/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939676: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.474 Indtag I - E26" af 28.01.19
  140997/19
 • Fra DMR A/S: Tilsynsrapport, Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  139859/19
 • Fra VCS. VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939675: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.453- E25" af 28.01.19
  140010/19
 • Bidrag til Folketingsspørgsmål om familieambulatorier
  139858/19
 • Fra Danske Regioner vedr. FAS-fond
  140587/19
 • Fra DGE: fremsendelse af materiale, 533-05704
  140791/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen marts 2019 G2020
  141281/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1948126: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2587" af 12.03.19
  139841/19
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138345/19
 • Korrespondance med STUK
  140029/19
 • SV: visitation til gigtbehandling på Sanocentre
  140049/19
 • Fra VCS. VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1948126: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2587" af 12.03.19
  140002/19
 • Fra Læge - Dokumentation til omkostningsdækning
  140113/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  139277/19
 • fra firma/borger(?) - mere om mulig forurening - P h gyden 44
  140323/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr.Karensvej 1.
  141042/19
 • Fra Rigsrevision - orientering om status på materialeanmodninger og tidsplan
  140339/19
 • Fra EmCare Sundhed Esbjerg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  140014/19
 • Fra Aabenraa Kommune. lok.nr. 580-81025
  141099/19
 • Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
  139748/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar
  141241/19
 • Fra PLO medd. vedrørende Praksishandel i Nørre Aaby
  142356/19
 • Fra Svendborg Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  141047/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar
  141249/19
 • Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930812: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Lokalitetsnr: 146.3307-2 - Boringsnr.: 146.3307-2 U354K" af 17.12.18
  141048/19

Udgående

 • Til DJ Miljø & Geoteknik: Region Syddanmarks bemærkninger til det reviderede undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  140117/19
 • Til rådgiver: Værktøj til analyseprisberegning
  159644/19
 • Til Orbicon: OK til oplæg af 4/3-2019
  139790/19
 • Til ATP: Udsættelse af tidsfrist på værditabsoprensning på Avnøvej 47, Haderslev
  138858/19
 • Forespørgsel om materiale om forureningsundersøgelser på matrikel 16z og 16x Vejen By Vejen.msg
  139915/19
 • Henvendelse om jodforureningsundersøgelser : Forespørgsel om materiale om forureningsundersøgelser på matrikel 16z og 16x Vejen By, Vejen
  139916/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Godkendelse af rettelse i tekst til besvarelse af MOF alm. del - spm. 648-650 om vandrammedirektivet (MFVM Id nr.: 4243316)
  138548/19
 • Til Fredericia Havn AS: V2-varsling, ændret kortlægningsgrundlag (391oø) FREDERICIA HAVN AS.pdf
  138873/19
 • Godkendelse af budgetændring
  139578/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  140843/19
 • Til Fredericia Havn AS: Kortbilag til V2-varsling, ændret grundlag (391oø) FREDERICIA HAVN AS.pdf
  138884/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  140840/19
 • Til FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, udgår inden kortlægning, Gelstedvej 32, 5591 Gelsted
  138604/19
 • Til borger - Forslag til graveområde i råstofplan -Dokumentation for råstofinteressen.
  138588/19
 • Til Thiak ApS, V1-afgørelse, Odensevej 35-37, 5591 Gelsted.pdf
  138765/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140041/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Flytning af praksis
  140202/19
 • Til Meldgaard Transport: Dialog vedrørende mødedato om jordtilførsel, Ribevej 15, Rødekro
  139902/19
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, 533-05704
  141117/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  140844/19
 • Til STRING: Vedr. Political Forum
  138367/19
 • Til Meldgaard Transport A/S: Tilbud om hjælp til ansøgning (§52), Ribrvej 15, Rødekro
  138671/19
 • Til borger - forslag til råstofplan 2020 - dokumentation for råstofinteressen
  138495/19
 • Til Thiak ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Odensevej 35-37, 5591 Gelsted.pdf
  138818/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V0-orienteringsbrev_Fønsskovvej 27, 5580 Nørre Aaby
  141765/19
 • Til netavisen Piopio: tillæg til aktindsigt
  140594/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar til § 8-udkast til nedrivning af bygninger 12, 13 og del af bygning 22, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  138489/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Storegade 15, 5592 Ejby
  140290/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Flytning af lægepraksis i Gråsten
  140204/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  138308/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  140845/19
 • Til Sweco: Orientering om varsling af boringer i kvarteret omkring Gothersgade 47, 7000 Fredericia
  145082/19
 • Til DMR A/S: Kvittering for tilsynsrapport ovr oprening på Borgergade 25, Thyregod
  145400/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. virkning af ventilationsanlæg - matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  142606/19
 • Til Læge - Bekræftelse på udbetaling af omkostningsdækning
  140328/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering om varsling af boringer i kvarteret omkring Gothersgade 47, 7000 Fredericia
  139463/19
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  138808/19
 • Til Niras A/S - Ideer og forslag til Råstofplan 2020 - dokumentation af råstofinteresser
  138759/19
 • Til DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  138981/19
 • FEJL
  140194/19
 • Til Fredericia Havn AS: Udkast til V2-afgørelse, ændret grundlag (391oø) FREDERICIA HAVN AS.pdf
  138880/19
 • Til Kolding Kommune, ingen kommentar til §19 tilladelse, Saxovej 2, 6000 Kolding
  139082/19
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt på lok.nr. 482-81005, Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær
  138586/19
 • Til Alfabo, V0-brev, Bekkasinvej 41-69, 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  140841/19
 • Til IBC: vedr Ny Mesterlære
  139577/19

26. marts 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - Budget og tidsplan 2019
  221365/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, forespørgsel om modtagelse af høringssvar matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  149311/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Forslag til mindre rettelse af tekst til besvarelse af MOF alm. del - spm. 648-650 om vandrammedirektivet (MFVM Id nr.: 4243316)
  138829/19
 • Fra MOE: ang. valg af entreprenør, Jyllandsgade 44, Fredericia
  230281/19
 • Fra lodsejer RÅSTOF Statusforespørgsel
  188440/19
 • DMR_Fortrolighedserklæring
  141168/19
 • Fra Rambøll: Opdateret tilbudsliste
  136537/19
 • Fra Home. Telefonbesked,
  137968/19
 • VS: Mammografi op OUH
  141174/19
 • Fra PLO-repræsentation i temagruppe 2 - revideret udkast til spørgeguide om almen praksis kræftopfølgning generelt og i forhold til de urologiske kræftformer
  139657/19
 • Fra Vejen Kommune: Mail nr. 2 vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140018/19
 • Fra Arkil: Indberetning jordtilførsel 2018, Vranderupvej 46, Seest
  137996/19
 • Fra NIRAS Indhentning af oplysninger og matr.nr. 1 og 159 Lunden Havnbjerg
  140561/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138293/19
 • Fra Miljøteknik: Anmodning om sagsmateriale
  140187/19
 • fra Trekantområdet
  138143/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138268/19
 • Fra EDC. VS: Forureningsrapport Industrivej 33, Langeskov
  138013/19
 • Fra ansøger: revideret budget (efter anmodning)
  137463/19
 • Fra DMR, vurdering af resultater fra undersøgelser - er OK
  138181/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål Vedr. evt. §8 pligt i forbindelse med etablering af ny gasledning på Fredericia havn
  138952/19
 • Fra Cowi: Forespørgsel vedr. sagsmateriale.
  145242/19
 • Fra Borger: Anmodning om aktindsigt
  144526/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. OUH
  146989/19
 • Fra Borger: Rykker på svar vedr. henvendelse om OUH
  146992/19
 • Fra NIRAS: Tidsplan borearbejde
  141133/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939876: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.254 U161" af 29.01.19
  139706/19
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud for forurening ved tank T9802
  142668/19
 • Fra Meldgaard Transport: Forespørgsel vedr ansøgning om jordtilførsel, Ribevej 15, Rødekro
  138664/19
 • Fra Jens Johan Andersen A/S: Oplæg til undersøgelse, Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  140959/19
 • Fra Praksis - Godkendelse af praksisbetegnelse og adresse
  137082/19
 • Fra Praksis - Bekrfætesle vedr. praksisbetegnelse og flytning af praksis
  140191/19
 • DUT-høring over revideret vævsbekendtgørelse - frist 3. april 2019
  138097/19
 • Fra Miljø- & Fødevarestyrelsen: Undersøgelsespåbud - Dupont Nutrition Biosciences ApS
  136627/19
 • Fra Esbjerg kommune. Accept af slagge_Størsbølvej 1a
  142202/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale - 410-81377, Kirkevej 40, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  137095/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. afklaring af §8 pligt ifm. vVej- og sporanlæg på Fredericia Havn
  138972/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittring for modtagelse af mail omkring afslutning af lånesag
  140303/19
 • VS: Undersøgelsespåbud - Dupont Nutrition Biosciences ApS
  138058/19
 • Fra Kolding kommune. VS: CaseNo19-9342_Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank på ejendommen Overbyvej 43, Hejls
  141387/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138276/19
 • Fra Agrolab <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939675: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.453- E25" af 28.01.19
  139699/19
 • Fra borger - bemærkninger ift. Forurening Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted
  137533/19
 • - image002.jpg
  137107/19
 • Fra Nymølle Stenindustrier; Ansøgning om jordtilførsel, matr nr 163 Kliplev
  136517/19
 • Anmodning om budgetoverflytning
  139565/19
 • Fra Schantz Byg A/S: Indberetning MST 2018, matr nr 15 Ølufgaard
  137845/19
 • Fra Almirall Nordic til LMR : Økonomisk fordelagtig psoriasisbehandling på vej i en tid uden national rekommendationsliste
  138729/19
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til koordinationsgruppen Campus Odense
  137238/19
 • Fra Rådgiver, Niras, Historisk materiale - image001.jpg
  137102/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138258/19
 • Fra Rigsrevision: Kvittering for Materialeanmodning nr. 2 fra Region Syddanmark - orientering om forsinkelse vedr. Kolding
  140320/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138270/19
 • Fra praksis i Fredericia: anmodning om åbent for tilgang
  171399/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. nedrivning og opførelse af skur samt screening af overfladevand, Vestre Havnevej 13i, 5400 Bogense
  167138/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. Kærgård Klitplantage
  156427/19
 • Fra Kommune, SV: Analyseresultater Felt 10 og 11
  154492/19
 • Fra Billund Kommune: Opdatering af oversigtsskema vedr. sundhedsaspekter
  156525/19
 • Fra MST: Orientering om undersøgelsespåbud
  156205/19
 • fra projekt: revideret budget
  213539/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - tilbagemelding til version 039
  138186/19
 • Til EDC: Vedr. Ingrids Alle 44, 5250 Odense SV
  137988/19
 • Ansøgning til kulturpuljen
  137969/19
 • Til omboende, RÅSTOF, svar vedr. reetableringsplaner matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  149050/19
 • Til entreprenør - Svar - forventer tilbagemelding når besigtigelse er aftalt
  137054/19
 • til Vejle kommune : Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  136905/19
 • Til TV2 Fyn: Interview tirsdag den 26. marts ang. Storebæltvej 10, Nyborg
  136648/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nygårdsvej 24, 5464 Brenderup Fyn
  136559/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - 630-81183 Ballevej 118, Jelling_ grundejer rapport.pdf
  137552/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region syddanmark
  137521/19
 • Til Rambøll: Kommentarer til tilbud
  136467/19
 • Til advokat - Boligerklæring Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  137496/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - Kortbilag.pdf
  137549/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. evt. §8 pligt i forbindelse med etablering af ny gasledning på Fredericia havn
  138962/19
 • Til Borger: V1-afgørelse, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  143420/19
 • Til EDC. [Sagsnr.:11/30033] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL 440-81031Karosseriværksted, Industrivej 33 5550 Langeskov, matr.nr. 10g Røjerup By, Rønninge, Kerteminde Kommune
  138030/19
 • Til borger: Udgået brev, Nordstrandsvej 8 , 5953 Tranekær.pdf
  137716/19
 • Til borger - Kortlægning på vidensniveau 2 af en del af ejendommen Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  137515/19
 • Til COWI: Aftale om tidspunkt for næste statusnotat
  136304/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens tilbagemelding på orientering om truffen forurening i vejareal ved Marius Hansens Vej 9, 7080 Børkop
  136817/19
 • Til grundejer: SV: Boringer Fr.d.7´s gade, 6600 Vejen.
  138459/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Jernbanealle 1, 7200 Grindsted
  137531/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Fredericia
  137654/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2.pdf
  137546/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. en del af Jernbaneallé 1, 7200 Grindsted - udgår inden kortlægning
  137572/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. afklaring af §8 pligt ifm. vVej- og sporanlæg på Fredericia Havn
  138979/19
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Fredericia
  137725/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.pdf
  137729/19
 • Til advokat - V2-afgørelse Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  137480/19
 • Til HolmrisB8: Anmodning om pristilbud på reoler
  136610/19
 • Til kommune og skat: endelig v2-kortlægning
  138034/19
 • til Svendborg Kommune - §8-høringssvar - Skipper Park, Gasværksvej 16, Marstal
  137565/19
 • Til DGE: anmodning om baggrundsmateriale, 533-05704
  137883/19
 • Til advokat - V2-kortbilag Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  137486/19
 • Til RSYD Serviceafd.: Status for reoler
  136697/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  137727/19
 • Til Faabrg Midtfyns Kommune, Ny mailadresse hos regionen, Vejlegårdsvej 2, Alleted-Vejle
  137216/19
 • Til Food Folk Danmark ApS, Nu offentlig indsats, Nørrevold 23, 6800 Varde
  137635/19
 • Til borger - kvittering for modtagelse af høringssvar - Søndergade 13 i Gelsted
  136300/19
 • Til grundejer: Vedrørende boring
  138467/19
 • Til Fredericia Kommune. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (lokalitet 607-00206)
  138994/19
 • Til Home. Alrøvænget nr. 5, Middelfart
  137976/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: V2-kortlægningsbrev med bilag
  137540/19
 • Til RG Grus og Sten: Oplysninger om møde, matr nr 18a Almind By, Almind
  137678/19
 • Til Haderslev Kommune, spørger til nyt, Uno-X Danmark A/S Aabenraa landevej 118, 6100 Haderslev
  137563/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.pdf
  137731/19
 • Til Assens Kommune: Kvittering og svar vedr. udvidelse af virksomhed på Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup
  136990/19
 • Til grundejer: En del af Jernbanealle 1, Starup, 7200 Grindsted udgår inden kortlægning
  137516/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Fredericia
  137719/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - 630-81183 Ballevej 118, Jelling_teknisk rapport.pdf
  137554/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om udtalelse fra STPS
  156227/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. Kærgård Klitplantage
  156463/19
 • Til borger: Orientering om udtalelse fra STPS
  156304/19
 • VS: JP/forkerte retningslinjer
  137015/19

25. marts 2019

Indgående

 • Fra TV2 Fyn: Oplæg til spm. ifm. med interview tirsdag den 26. marts ang. Storebæltvej 10, Nyborg
  138949/19
 • Fra entreprenør - svar vedr. rykker
  137049/19
 • Fra MOE: ang. valg af entreprenør Jyllandsgade 44, Fredericia
  230276/19
 • JAGG beregning Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv og RAC membran - Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  136071/19
 • fra vejle kommune SV: Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  136069/19
 • JAGG beregning Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv med dampspærre - Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  136070/19
 • Fra grundejer - Rykker vedr. græsplæne
  135189/19
 • Fra ansøger sendt til Svbg kommune RÅSTOF Udkørsel Munck
  137640/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Til orientering, nabofolder råstoffer Højby, Odense Kommune
  137877/19
 • Fra Tønder Kommune: Dagsorden til møde 29. marts om Røgfri Fremtid på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Tønder Kommune
  195578/19
 • Dagsorden 290319 - Møde om røgfri fremtid.pdf
  195579/19
 • Referat fra mødet den 16 januar 2019.pdf
  195580/19
 • Fra Moe. SV: Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  194401/19
 • Fra Moe. SV: Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  194378/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140004/19
 • Fra PLO-repræsentation i temagruppe 2 - revideret udkast til spørgeguide om almen praksis kræftopfølgning generelt og i forhold til de urologiske kræftformer
  139773/19
 • Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH) - Udsendelse af ukommenteret årsrapport for 2018
  136414/19
 • Fra Niras: Søndersø vedr. profilsnit
  138504/19
 • Fra Ejlskov: Svar vedr. revideret ansøgning om § 8-tilladelse (revision 3) til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  142593/19
 • Ansøgning om lukning under normtallet
  139521/19
 • Fra borger - høringssvar - Søndergade 13 5591 Gelsted
  135817/19
 • Fra Rambøll: Tilbud detailprojektering
  135753/19
 • Ændring i Fysioterapi Praksis - SU den 8. april 2019
  134603/19
 • Fra DK Planteservice: Bekræftelse på flytning
  134359/19
 • Fra Vejen Kommune: Fælles svar på revideret oplæg, Søndergade 52-60 Brørup
  136532/19
 • Fra JEMA: Pris for opsætning af køkkenskabe og bordplade
  136307/19
 • Fra fra formanden for fordelingsudvalg Sydvestjylland
  135627/19
 • Fra Nordfyns Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  135407/19
 • Fra borger: Henvendelse om Assens Kommune
  134433/19
 • Ansøgning
  133967/19
 • Fra Nybolig. Telefonhenvendelse - 565-32010
  136145/19
 • fra Nyborg Kommune - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135801/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr Assens Kommune
  134435/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: SV: Vedr. medafsender på inspirationskatalog
  135195/19
 • Fra Praksis - Oplysning om ny adresse efter flytning
  135324/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135802/19
 • Autoscannet dokument 0001.PDF
  136136/19
 • Fra DGE: svar Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78002, Østervold 5, Varde
  134480/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  135417/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. stillingtagen till påbudsmuligheder, 580-81237
  135800/19
 • Fra Kuben: henv. vedr. V2 varsling, 475-80003
  135838/19
 • Fra Komiteen for Sundhedsoplysning: SV: Vedr. medafsender på inspirationskatalog
  135196/19
 • Fra vagtlæge: opsigelse af vagtydernr.
  135372/19
 • Ansøgning til SU.pdf
  134821/19
 • fra Nyborg Kommune - Dokument fra byggesag 2002.pdf
  135803/19
 • Fra Assens Kommune: Vedr. Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup, Matr. nr. 13b Ebberup By, Kærum og 25f Sønderby By, Sønderby
  136975/19
 • Fra Vamdrup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  137078/19
 • fra Bæredygtigt Landbrug - beder om aktindsigt - Fwd: VS: Aktindsigt
  140445/19
 • Fra Nymøllestenindustrier: Bilag til Kliplev ansøgning om modtagelse af jord, matr nr 163 Kliplev
  136526/19
 • Fra COWI: Pumpning i RI2 startes op igen
  136302/19
 • Fra Middelfart Kommune - svar på mail vedr. Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  142716/19
 • Fra EU DK Support: Vejledning til Horizon 2020 Dashboard
  137341/19
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  138325/19
 • Fra Vamdrup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  137117/19
 • Fra Grundejer: Boringer Fr.d.7´s gade, 6600 Vejen.
  138448/19
 • OK-Nyt - Løn nr. 011-19 - indbetaling til administrationsudvalget
  138033/19
 • Fra FysioDanmark Rødekro vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  137994/19
 • Fra PLO-repræsentation i temagruppe 2 - revideret udkast til spørgeguide om almen praksis kræftopfølgning generelt og i forhold til de urologiske kræftformer
  139661/19
 • Fra klinik for fysioterapi Børkop vedr. ændringer i yderregistret.
  139968/19
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse 156112
  142249/19
 • Fra Klinik for Fysioterapi Børkop, vedr. ejer/lejer forhold.
  139822/19
 • Fra HF og VUC Fyn: Opdateret regnskab pr. 27-02-2019 (andet halvår 2018)
  146779/19
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse 156111
  142267/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Afslutningsbrev for Ellegårdvej 11, Sønderborg
  137140/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemøde 23. januar 2019
  136994/19
 • fra Assens Kommune - VS: Tilladelse til OK Vaskehal på Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg.
  145427/19
 • BILAG fra Assens Kommune - endelig §8-tilladelse - vaskehal, Stensgårdsvej 26.doc
  145436/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade - Borearbejde på andre matrikler
  145072/19
 • Fra STPS: Svar på anmodning om udtalelse vedr. den gamle losseplads
  156175/19
 • Fra borger Fwd: Analyseresultater Felt 10 og 11
  154481/19
 • Fwd: Analyseresultater Felt 10 og 11 - AR-19-CA-00776410-02.pdf
  154483/19
 • Fra Tietgen vedr. projekt
  174208/19

Udgående

 • VS: web-service og e-katalog projekt del stoppes.
  136833/19
 • Til oplægsholdere på netværksdag om tobaksforebyggelse 10. april 2019: Praktisk vedr. jeres oplæg 10. april 2019 i Vejle (regionshuset)
  136157/19
 • Program_netværksdag for kommunale medarbejdere om forebyggelse af tobak_10.april 2019.pdf
  136158/19
 • til Vejle kommune : Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  135910/19
 • Til alle efterskoler i Syddanmark: Spørgsmål vedr. rygeregler på jeres skole
  195494/19
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, uddybning af svar matr.nr. 7v og 3m Skads, Esbjerg Jorder
  135781/19
 • Til entreprenør - rykker for besigtigelse af græsplæne
  135215/19
 • Til grundejer - Entreprenør rykkes igen
  135192/19
 • Til rådgiver - enig i vurdering - ok til sløjfning i maj
  221364/19
 • Til TV2 Fyn: Forslag til TV-interview - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  134627/19
 • Til ansøger RÅSTOF Spørgsmål til detaljer omkring afgrænsning
  137524/19
 • Udbud Nødbehandlerbil i Nordborg
  134363/19
 • Til myndigheder RÅSTOF Udskydelse af høringsfrist grundet påskeuge
  137855/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - mail 3/3
  133982/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - mail 2/3
  133978/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - mail 1/3
  133977/19
 • 429-50091, V1-kortlægningsbrev, Rugårdsvej 198, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  134096/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansættelse af læge i Vejle
  135811/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  134643/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Vejle
  135766/19
 • Redegørelse for afviste og slettede utilsigtede hændelser
  134354/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Flytning af lægepraksis
  135674/19
 • Til borger: Rapport, bilag til V2-høring, 540-81394 Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  136213/19
 • Til Ejerforeningen for Søndergade 2 - V1-afgørelse - Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  133917/19
 • Til Ejerforeningen for Søndergade 2 - V1-kortbilag - afgørelse - Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  133919/19
 • Til Miljøudvalget, Fredericia kommune og Shell: Referat fra politiske følgegruppemøde med Shell og Fredericia kommune den 21. marts 2019.
  134965/19
 • Til Sweco, Svar på henvedelse vedr. Lok.nr. 480-81004
  136228/19
 • til Nyborg Kommune - §8-tilladelse, Dampskibsmolen 22-01-2002 - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135830/19
 • TilDGE: bemørkninger til analyseprogram Østervold 5, Varde
  133983/19
 • til Nordfyns Kommune, spørgsmål om prøvetagning - SV_ Nye prøveresultater fra P Hansensgyden 44 (nordfyns kommune)
  134799/19
 • 565-32010 Hovedgaden 42, 7260 Sdr Ommme_Udgår inden kortlægning.pdf
  136139/19
 • Til indvinder, lodsejer og kommune: markmøde vedr. fremtidig råstofindvinding på del af matr. 5ag og 6l, Lejrskov by, Lejrskov Tirsdag den 2. april kl 09.
  133996/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Vejle
  135729/19
 • Til SlothMøller: Bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  136290/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde
  134556/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  134638/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Vedr. inspirationskatalog
  135070/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - 2001-12-19 amtets bemærkninger til undersøgelse Dampskibsmolen.pdf
  135831/19
 • Til Kerteminde Kommune og Skat: Vedr. ejendommen Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde - V1-kortlægning
  134630/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - 2002 - §8-tilladelse Dampskibsmolen.pdf
  135835/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, lindegaardsvej 4, Asperup.pdf
  133893/19
 • Til Nybolig. 565-32010 Hovedgaden 42, 7260 Sdr Ommme_Udgår inden kortlægning
  136163/19
 • Til Nymølle StenIndustrier, Tarup-Davinde I/S, SfP og FM Kommune: Udkast til dispensation, Sdr. Nærå
  134174/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - 2002-01-02 Hedeselskabet prøvetagningssteder.pdf
  135832/19
 • Til borger: V2-høring med bilag, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  136211/19
 • Til Lægevagten: opsigelse af vagtydernr.
  135405/19
 • Til Udbetaling Danmark: Der skal ikke gennemføres værditabsoprensning
  135363/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Flytning af praksis
  135675/19
 • til Nyborg Kommune - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135829/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på flytning af praksis
  135620/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Ansættelse af læge i Vejle
  135809/19
 • Til Staun Miljørådgivning ApS: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  136294/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lindegaardsvej 4, Asperup.pdf
  133894/19
 • Til Sønderborg kommune: Kopi af rapport og udkast til V2-kortlægning, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  136216/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagt areal, Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde
  134545/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - kortlægningsbrev fra 13-03-2002 samt revurderingsbrev fra 2008.pdf
  135834/19
 • Til TV2Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  140631/19
 • Til LIFA A/S: Vedr. regionens udtalelse, J.nr. 20182432 - Enghavevej 15 - udtalelse vedr forurening ifm nedlæggelse af privat fællessti
  136644/19
 • Til DMR, videresender bemærkninger ejer af Glasvænget 10, Vissenbjerg (Top-Car) til kommentering
  138180/19
 • Til SDU og Designskolen: Opsamling fra Styregruppemøde 1 for Sundhed, Kultur, Natur
  135733/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  135333/19
 • Til DGE: godkendels ef supplerende unders, Borkvej 4, Nr. Nebel
  133991/19
 • Til Borger, V1-høring, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  134633/19
 • Til NIRAS: Svar vedr. boringsplacering og anmodning om tidsplan
  135351/19
 • Til borger - Dokumentation for råstofinteressen i ansøgt graveareal
  138147/19
 • Til Netavisen Piopio: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  140585/19
 • Til borger: BILAG til V2-kortlægning, Rapport, grundejerdel - Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  167567/19
 • Til DTU: Spørgsmål vedr. faktura
  155044/19
 • Til Billund Kommune: Udkast til program for præsentation for MST
  156100/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  189755/19
 • Til Moe. SV: Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  194384/19
 • Til Moe. SV: Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  194393/19
 • Til rådgiver - pba. notat vedr. murværk - skal gavle stabiliseres?
  201597/19

24. marts 2019

Indgående

 • G2020: Referat mm. fra præsidiemødet i Sønderborg
  134527/19
 • Fra LGL Fysioterapi vedr. rettelse til yderregistret.
  133962/19

Udgående

 • Referat af jordchefmødet 27. februar 2019
  145115/19

23. marts 2019

Indgående

 • Fra Johnson Instituttet vedr. opsigelse af ydernummer.
  135260/19

22. marts 2019

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Vedr. Højby, Ny sidste side m. underskrift
  137840/19
 • fra miljøstyrelsen SV: vedr oplysning om nye biocover ansøgninger
  134031/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, 1022 Bolderslev - Råstoftilladelse + skabelon
  178929/19
 • SPA-3 testforløb
  133774/19
 • Dagsorden til samarbejdsmøde mellem SOSU-skoler, Region Syddanmark og Ankerkommune Esbjerg
  185552/19
 • Dagsorden - Samarbejdsmøde mellem SOSU-skoler, Region Syddanmark og Ankerkommune Esbjerg (27-03-2019).pdf
  185553/19
 • Folder_Sdr_Nærå_vest.pdf
  137828/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Omkring ejerunderskrift og nabofolder
  137826/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Råstofundersøgelser - Sødover
  178740/19
 • VS: Nødbehandlerbil i Nordborg
  134395/19
 • Fra TV2 Fyn: FORSP -Henvendelse vedr. Storebæltsvej 10, Nyborg
  133657/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar til Ejlskov vedr. revideret ansøgning om § 8-tilladelse (revision 3) til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  133647/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. Lok. 551-04001 og lok. 551-94002, Granvej 2 m.fl. Billund, 19/11157
  132469/19
 • VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1943810: "Undersøgelsesboringer - 146.2583 - U 289 - Pesticider" af 12.03.19
  132486/19
 • CaseNo18-290BILAG fra Assens Kommune - 31.01.2019 Miljøteknisk rapport, OK vaskehal, Glamsbjerg.pdf.PDF
  133689/19
 • Fra VSC. Analysedata - partnerskabsprojekt
  132410/19
 • fra Assens Kommune - VS_ Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg
  133688/19
 • Fra VCS. VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1943808: "Undersøgelsesboringer - 146.2586 - U 292 - Pesticider" af 12.03.19
  132577/19
 • MED Klippekortmodul d. 19. marts 2019
  133482/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. Svar til DGE - Søndergade 52-60 Brørup
  133455/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Granvej 2, 7190 Billund. Historisk redegørelse og oplæg til videre undersøgelser.
  132427/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  134011/19
 • Fra DGE: Forslaganalyseprogram Østervold 5, Varde
  133979/19
 • Fra Politiken: Anmodning om aktindsigt
  135615/19
 • Fra VCS. lidt mere til partnerskabet :-)
  134210/19
 • Fra LIFA A/S: Vedr. fremtidig forureningsregistrering ifm. sletning af priv. fællessti- og vej beliggende på nr. 10s Pjedsted By, Pjedsted
  136186/19
 • Fra Orbicon - Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev - matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev , 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  133892/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Bekræftelse af revideret lånebeløb til kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa 2019
  135763/19
 • Fra COWI: Vindhætten er opsat
  133900/19
 • Fra Kolding Kommune. Varsling af undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank
  141375/19
 • Fra DMR: Bilag - Rapport Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn
  143921/19
 • Fra DMR: Endelig rapport, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev
  143912/19
 • BILAG fra Niras - §8 - ansøgning Søgårdsvej 37 - Svendborg.pdf
  145048/19
 • Fra Assens Kommune: Afklarede spm. vedr. undersøgelseoplæg
  151601/19
 • fra Niras - Søgårdsvej 37 og 39
  145047/19
 • BILAG fra Niras - §8 - ansøgning Søgårdsvej 39 - Svendborg.pdf
  145049/19
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  170649/19
 • Fra MST: Ønsker til møde om og besigtigelse af Grindstedforureningerne
  156074/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. sundhedsundersøgelse
  155968/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  159527/19
 • Fra rådgiver, Klintevej 21, Kerteminde
  167773/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Region Syddanmarks høringssvar.PDF
  159528/19
 • fra Odense Kommune - Kopi af §8-tilladelse. Seebladsgade 7-11 (tidl. Ejlskovsgade 19_Seebladsgade 13)
  159525/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  159526/19
 • Fra rådgiver - kopi af mail til entreprenør vedr. Notat omkring forstærkning af facade
  201571/19
 • fra Rambøll Rapport TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter - GrundRisk risikovurdering Pesticidpunktkilder.docx
  213191/19
 • fra Rambøll TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  213186/19

Udgående

 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bilag - Enighedspapir vedrørende inddragelse af hensyn til vand og natur-rev 02
  133770/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Region Syddanmarks input til besvarelse af MOF alm. del - spm. 648-650 om vandrammedirektivet (MFVM Id nr.: 4243316)
  133769/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bilag - 1977-11-15 Tjærekompagniet brev - Om virksomhedens affaldshåndtering og deponering - Storebæltsvej - til Miljøstyrelsen - mangler bilag
  133771/19
 • Til DJ Miljø & Geoteknik: Svar på henvendelse om sagsbehandling - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  133762/19
 • Til DMR A/S: VS: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133720/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Storebæltsvej 10 Nyborg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133692/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - 628919-18 Fra DMR Bilag - 2018-1168.2018-10-30. Storebæltsvej 10, Nyborg-undersøgelsesrapport-med bilag - Storebæltsvej 10, Nyborg
  133694/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Til Philipsen Gruppen og DMR AS Region Syddanmarks bemærkninger til forslag til supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10 5800 Nyborg
  133695/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - 68425-19 Fra DMR Bilag - 2018-1168.2019-02-05. Oplæg til supplerende undersøgelse, med bilag 1 og 2 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133697/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Re Til DMR Storebæltsvej 10 Nyborg
  133699/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - 628918-18 Fra DMR Bilag - 2018-1168.2018-10-29.Afløbsforhold fra pumpe ved dræn langs Storebæltsvej - Storebæltsvej 10, Nyborg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133693/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Storebæltsvej 10 Nyborg
  133696/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Til DMR Storebæltsvej 10 Nyborg
  133698/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133691/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: 1022 Bolderslev - Råstoftilladelse + skabelon
  178938/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af afgørelse, Max Jørgensensvej 2 og Overbyvej 6, Kolding, lok. 621-00707 og 621-00703
  133294/19
 • Bilag til "afgørelse" - Udgået inkl. bilag, 621-00703.pdf
  133286/19
 • Bilag til "afgørelse" - Udgået af kortlægning, 621-00707.pdf
  133285/19
 • Bilag til "afgørelse" - V1-afgørelse, 621-00707.pdf
  133284/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tillæg til et vaskeanlæg i Jordløse gældende
  133111/19
 • Til myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Højby, Odense Kommune
  137831/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Råstofundersøgelser - Sødover
  178922/19
 • Til Rådgiver, Råstof, bilag 6 Råstofundersøgelse overjord.pdf
  178924/19
 • Til Rådgiver, Råstof, bilag 7 Sigteanalyse_og_notat_30.03.2012.pdf
  178925/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  189734/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. sundhedsundersøgelse
  155994/19
 • Til borger: Orientering om anmodning til STPS
  155926/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer Vedr. revideret ansøgning om § 8-tilladelse (revision 3) til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  138055/19
 • Til Kolding Kommune: Afgørelse - Udgået af kortlægning, 621-00707
  136754/19
 • Til Kolding Kommune: Afgørelse - V1-kortlægning inkl. bilag, 621-00707
  136749/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146112/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146074/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146044/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146049/19
 • Svar vedr. Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. genåbning af prioritet 4
  145874/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146067/19
 • Til TV2-Fyn: svar på henvendelse
  146031/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146158/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146053/19
 • Til Sydbank, Tønder: Svar på henvendelse vedr. boligerklæring, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  132457/19
 • Til borger: følgeskrivelse ifm. fremsendes af materiale
  133580/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Tørsbølgade 34, Gråsten.pdf
  131934/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Snøde Udflyttervej 8, 5953 Tranekær
  132519/19
 • Til EDC: Lokalitet 480-81074 / Rugårdsvej 881, 5471 Søndersø
  133411/19
 • til Assens Kommune og DGE - foreslår §8 vilkår om presenning - VS_ Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg
  133701/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kingstrupvej 140, Gelsted.pdf
  131967/19
 • SV: Lokation samt CVR-nummer på regionale lægemiddelkonsulenter
  132668/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-høring, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  132882/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen om jordforurening efter uheld med spild af transformatorolie på Assensvej i Nr. Aaby
  132627/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. Lok. 551-04001 og lok. 551-94002, Granvej 2 m.fl., 7190 Billund, 19/11157
  132482/19
 • Til Borger, F0-nuancering af V2-kortlagt ejendom samt boligerklæring - Til Borger, F0-Nuanceringsbrev 603-00709 med bilag, 22-03-19.pdf
  133740/19
 • VS: DUT-høring over lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  132740/19
 • Til Berendsen: Aftale om nedtagning og flytning
  133211/19
 • Til Middelfart Kommune - kommentarer til påtænkt V1-kortlægning - Bubbelvej 22 5464 Brenderup
  133324/19
 • Til Skat: Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven - V1 afgørelse samt udgået af kortlægning, Max Jørgensensvej 2 og Overbyvej 6, 6000 kolding
  133309/19
 • Til Rambøll, kopi af historiske oplysninger vedr. Vester Voldgade 15, Fredericia
  133270/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltning: Afgørelse - Udgået af kortlægning, lok. 621-00707 og 621-00703
  133283/19
 • Til borger - svar på henvendelse vedr. revurdering, Mosevej 1, 6400 Sønderborg
  132820/19
 • Til Odense Kommune. SV: Pesticid partnerskab Odense. Mussegyden 2, 5260: DGU nr. 146.530
  132389/19
 • Til COWI: Ok til ny pumpeperiode og spørgsmål til statusnotat
  133052/19
 • Til borger, fremsendelse af høringssvar til Råstofplan 2012 - Område ved Allerup
  132312/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kingstrupvej 140, Gelsted.pdf
  131969/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. Lok. 551-04001 og lok. 551-94002, Granvej 2 m.fl. Billund, 19/11157
  132441/19
 • Til Fyns Planteservice: Aftale om flytning af planter
  133217/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Tørsbølgade 34, Gråsten.pdf
  131933/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  132881/19
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39 F, Svendborg
  133220/19
 • Til Novartis: SV: referater fra Det Regionale Lægemiddelråd
  132853/19
 • Til Realkredit Danmark, Svar vedr. jordforurening reg på V1 niveau
  132736/19
 • Til borger - svar.vedr. opstart af videregående forureningsundersøgelse, Irisvej 11, Vejen
  132620/19
 • Til Vejen Kommune:Bemærkninger til revideret oplæg Søndergade 52-60 Brørup
  133445/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-kortbilag, høring, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  132883/19
 • Til rådgiver : svar på henv. vedr. Dakavej 12, 6640 Lunderskov
  132296/19
 • Analyserapporten for Dalhsvej 153 har DGU nr. 146.3005
  132386/19
 • Til Varde Kommune og COWI: Vedr. spørgsmål til analyseresultater for dokumentationsprøver ved udgravning af olieforurening ved spor 6, Varde Station
  133412/19
 • Til Kolding Kommune: Afgørelse - Udgået inkl. bilag, 621-00703
  136732/19
 • Til nabo nr. 28 - Info vedr. retablering af Ørstedsgade 28, efter nedrivning af nabobygning
  201581/19
 • Til nabo nr. 24 - Info vedr. Vedr. retablering af Ørstedsgade 24, efter nedrivning af nabobygning
  201591/19
 • Til Bjert-Stenderup Vandværk. SV: Anmodning om samarbejde vedr. fund af sprøjtemidler i boringer
  224495/19

21. marts 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - resultater fra prøvetagning af F403-1
  218952/19
 • FRA SWECO: RIT -gruppemøde 21/3/2019
  164506/19
 • FRA Rsyd: Udkast til referat
  164521/19
 • Fra Aalborg Kommune: OPI seminar invitation til videresendelse
  131565/19
 • SV: Samarbejdsaftale til underskrift
  130972/19
 • Dialog med vært Folkemødet: Røgfri Fremtid; opgave for Region Syddanmark?
  195845/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål til tilbudsfrist
  204229/19
 • Fra Rådgiver - Spørgsmål til miniudbud
  185127/19
 • Fra DMR: Re: Pulje 10 Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus samt fakturaopgørelse pr. 01-03-2019
  130841/19
 • Fra Orbicon: SV: Møllegade
  130837/19
 • Fra Billund Kommune, Reetablering Svolibjerg
  178730/19
 • Fra indvinder cc RÅSTOF Stenløse, Høringssvar Baltic Pipe
  137714/19
 • Fra miljøstyrelsen : vedr oplysning om nye biocover ansøgninger
  130550/19
 • Fra Naturstyrelsen - ønsker teknisk rapport - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130121/19
 • Fra Esbjerg Kommune, ingen nye oplysninger om Susåvænget 9A?
  131606/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43C, parcel 6
  131229/19
 • Fra NIRAS, Vand og Jord, der kommer bemandingsplan 1.5.19
  130642/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A, parcel 4
  131233/19
 • Fra Esbjerg Kommune, rapport,. forureningssag på Forumlundvej 15, 6705, Esbjerg N
  131654/19
 • Fra NIRAS, Vand og Jord, anmoder om udsættelse
  130563/19
 • Databehandleraftale - Region Syddanmark og HR Manager
  130139/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten.pdf
  131207/19
 • Svar på henvendelse af 12. marts 2019 - Det præhospitale beredskab region Syddanmark.pdf
  130396/19
 • Fra Frisesdahl: Tilsyn Gejsing Grusgrav
  131201/19
 • Mail fra Julie - Danske Regioner vedr. FAS fond 2018
  130722/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  131791/19
 • Fra Rambøll, ønsker kopi af historiske oplysninger
  133314/19
 • Fra Rambøll, Henv., ønsker kopi af historiske oplysninger
  133246/19
 • Fra EDC, Telefonhenvendelse vedr. Ingrids Alle 44, Odense 461-00158
  132829/19
 • Fra DGE: status samt forslag til supple. 553-78001, Borkvej 4, Nr. Nebel
  133316/19
 • Fra Sweco, ønsker at få kopi af materiale
  133348/19
 • Fra Odense Kommune. SV: Pesticid partnerskab Odense. Mussegyden 2, 5260: DGU nr. 146.530
  132381/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding boringsplacering
  135331/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om afslutning af sag vedr. jordforurening efter uheld på Assensvej i Nr. Aaby
  132609/19
 • Fra Botex: Ordrebekræftelse gardiner
  131929/19
 • fra Trekantområdet
  138141/19
 • fra Nordfyns Kommune, mail - Nye prøveresultater fra P Hansensgyden 44 (nordfyns kommune)
  134814/19
 • Fra MST. Afslutning af sag - Spild fra hydraulikslange ved T-9803 d. 9.10.2018
  134058/19
 • BILAG fra fra Nordfyns Kommune - analyseblanket - AR-19-CA-00770784-01 (1).pdf
  134819/19
 • referat
  134008/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - jordanalyser.xlsx
  134829/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - analyser og kvalitetskriterier.xlsm
  134754/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Fredericia
  145869/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  143928/19
 • Fra yder: Ønske om åbning for tilgang af patienter uden spærre grænse
  137665/19
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  141776/19

Udgående

 • Til Aabenraa kommune: svar vedr. tidsplan m.m.
  132112/19
 • Til ansøger RÅSTOF supplerende oplysninger om ejerforhold
  137821/19
 • Til myndigheder og org, RÅSTOF, mail med screeningsafgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune
  133430/19
 • Til ansøger, parter og org., RÅSTOF, Screeningsafgørelse 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  133426/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse 11d Bjerreby By, Bjerreby
  133423/19
 • Til ansøger, parter og org, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  133424/19
 • Til DMR - Rettelser samt spørgsmål-svar til Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  204233/19
 • Til Niras - Rettelser samt spørgsmål-svar til Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  204235/19
 • Til DMR - Rettelser samt spørgsmål-svar til Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  185130/19
 • Til Niras - Rettelser samt spørgsmål-svar til Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  185133/19
 • til miljøstyrelsen : vedr oplysning om nye biocover ansøgninger
  131362/19
 • Referat_styregruppemøde 20. marts 2019.docx
  130584/19
 • PP_status 20. marts 2019.pptx
  130586/19
 • Slides med billeder.pptx
  130589/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Referat + slides fra styregruppemøde om røgfri ungdomsuddannelser
  130585/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kærbyvej 16, 5466 Asperup
  129921/19
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  131434/19
 • Til Borger: Afgørelse - udgået af V2, 539-08401
  129886/19
 • Til Frisesdahl og vejen kommune: mail med Tilsynsnotat
  131211/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bogensevej 62, Brenderup F.pdf
  130074/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  130572/19
 • Til Danren: Vedr. tilbud på rengøring - bemærkning og rettelse
  129829/19
 • Til DGE: godkendt Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78006, Storegade 52.
  129888/19
 • Til borger - V1-høring, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  131376/19
 • Til ansøger: kommentar vedr. budget
  130619/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boliganmodning, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten
  131215/19
 • Referat fra politisk følgegruppe, Grindstedforureningerne, 11. marts 2019 - image001.jpg
  131252/19
 • Til NIRAS, Vand og Jord, ok med udsættelse
  130574/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  131374/19
 • Til NIRAS, Vand og Jord, anmodning om opdatering
  130553/19
 • Til naturstyrelsen - vedlagt teknisk rapport - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130132/19
 • SV: Pesticid partnerskab Odense. Mussegyden 2, 5260: DGU nr. 146.530
  131474/19
 • Til borger: Dialog vedrørende placering af tanke, Vestervej 1, Rømø
  131188/19
 • Til ansøger: uddybende spørgsmål til ansøgning
  130420/19
 • Til Slth-Møller: kvittering for modtagelse af rapport
  129923/19
 • Til FØNS EKSPORT-IMPORT ApS, udgår inden kortlægning, Fønsvej 19, 5580 Nørre Aaby
  130404/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  130177/19
 • Til FMK og Vurderingsstyrelsen: Til orientering; Afgørelse om V1 kortlægning, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup, 430-81704
  130980/19
 • Kortbilag, 485-70127.pdf
  130901/19
 • 485-70127 Ellehaven 2 og 9, 5690 Tommerup_grundejer.pdf
  130900/19
 • Til grundejer, V2-kortlægning, 485-70127.pdf
  130899/19
 • Til Rambøll, Vand og Jord, opdatering
  130625/19
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  131457/19
 • Til JEMA: opsætning af køkkenskabe og bordplade
  131550/19
 • Til borger - V1-høring kortbilag, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  131378/19
 • Til DGE: godkendt forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78002, Østervold 5, Varde
  129901/19
 • Til Borger: Afgørelse - V1 kortlægning, inkl. bilag, 430-81704.pdf
  130935/19
 • Til Kolding kommune: ansøgningsmaterial råstofindvinding 5ag, 6l,Lejrskov By, Lejrskov
  131714/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  130564/19
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Vandværksvej 3, Middelfart, del af Matr.nr. 18a Staurby, By, Vejlby
  130814/19
 • Til Vejen kommune: aftale om tilsyn efterbehandling råstofgrav matr. nr. 11a, Gejsing By, Andst mfl.
  131208/19
 • Til borger - Boligerklæring Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  130152/19
 • Til borger - V2-kortlægning Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  130136/19
 • Til Borger, V1-høring, Bogensevej 62, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  130069/19
 • Til Udbetaling Danmark: Svar på spørgsmål om udbetaling
  129910/19
 • Til Middelfart Kommune, udgår inden kortlægning, Gelstedvej 29 og Sportsvænget 3, 5591 Gelsted
  130635/19
 • Til Tønder Kommune: Dialog med sagsbenahndler vedr nedsivning af oppumpet grundvand - Hartmannsvej 2, Tønder
  131124/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bogensevej 62, 5464 Brenderup fyn.pdf
  130071/19
 • dialog med indvinder, råstofplan 2020, høring - indkaldelse af ideer og forslag
  130937/19
 • Til borger - V2-kortbilag Huggetvej 125, 5400 Bogense den 21-03-2019.pdf
  130145/19
 • Til borger: Ørstedsgade nedrivning
  133446/19
 • Til Borger SV: Vedr luftrensere i Vestergade 8 i Faaborg
  131443/19
 • Til Botex: Bekræftelse på ordre på levering og montering af plissegardiner
  131883/19
 • Til borger - tilbagemelding og retningslinjer
  134444/19
 • Til Faaborg-Midtfyns Kommune, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 6a Stenderup By, V. Hæsinge i FAaborg Midtfyns Kommune
  167393/19
 • Til DTU: Regionens input til ansøgning
  155114/19
 • Til Billund Kommune: Input til dagsorden til teknikermøde
  155788/19
 • Til MST: Spørgsmål vedr. ønsker til besøg i Grindsted
  155783/19
 • Til HF & VUC Fyn: Spørgsmål til ansøgningen Verdensmål - vores mål, 21-03-2019
  196807/19

20. marts 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, Søer - tillæg til reetableringsplan for nyt råstofindvindingsområde i Svollibjerg Plantage
  178712/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Søer - tillæg til reetableringsplan for nyt graveområde i Svollig Grusgrav 20-03-2019.pdf
  178713/19
 • Samarbejdsaftale til underskrift
  130966/19
 • fra Skat Referat
  130541/19
 • Referat kantinemødet 13-03-2019.docx
  130542/19
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, kvitteringssvar matr.nr. 7v Skads, Esbjerg Jorder
  149110/19
 • Fra rådgiver Danmarksgade 1, 7100 Vejle vedr. udførelse af en miljømembran
  135356/19
 • DK Tekniske specifikationer på RAC.pdf
  135357/19
 • Fra Advokat, Råstof, SV: Sødover
  178692/19
 • Fra Advokat, Råstof, Tingbog, Sødovervej 31, 7182 Bredsten.pdf
  178693/19
 • Fra Advokat, Råstof, Sødover
  178635/19
 • Fra rådgiver, Klintevej 21, Kerteminde
  167761/19
 • Fra JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  189692/19
 • Fra Billund Kommune: Naturpleje på Grindsted gl. losseplads
  155725/19
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  135721/19
 • Fra borger, kvittering vedr. Elbækvej 68, Børkop
  136199/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Fredericia
  136177/19
 • fra SlothMøller: Genfremsendelse af oplæg til undersøgelse, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  136289/19
 • Sv: Partnerskabsaftale om røgfrit Syddanmark
  134316/19
 • Fra Sweco: Status - Gothersgade Fredericia
  138546/19
 • Fra GEO: Orienterintg om ansøgning om tilladelse til infiltration efter rensning på virksomheden Brødrene Hartmann A/S, Tønder
  130052/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939667: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - DGU-nr. 146.530 - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Lokalitetsnr.: Musegyden 7,5260" af 23.01.19
  131278/19
 • Fra Borger: Vedr luftrensere i Vestergade 8 i Faaborg
  131439/19
 • Fra Sydbank, Tønder: Henvendelse vedr. mulighed for boligerklæring, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  132425/19
 • Fra Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  133486/19
 • Fra Vejen Kommune: Bemærkninger til revideret oplæg - Søndergade 52-60 Brørup
  133433/19
 • Fra Ejlskov: Vedr. jordhåndteringsplan og revideret ansøgning om § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  133644/19
 • Fra borger - mail vedr. opstart af videregående undersøgelse, Irisvej 11, 6600 Vejen
  132602/19
 • Fra Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  133492/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  129723/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939673: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.16 - G1 9''" af 28.01.19
  131298/19
 • Fra Varde Kommune - Dispensation søbeskyttelseslinje - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  130143/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938867: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2048 - E230" af 23.01.19
  131250/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938406: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2424 Dyr B1" af 22.01.19
  131244/19
 • Fra Naturstyrelsen - flere spørgsmål - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130097/19
 • Fra system: 041270 er lukket automatisk.
  128751/19
 • Fra rådgiver: Vedr. §8 pligt mv. ifm. etablering af vandforsyningsledning, brandvej, skumcentral og vandreservoir
  128333/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938875: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2507 - A266" af 23.01.19
  131263/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938407: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2487 - Hedebækken" af 22.01.19
  131230/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  129616/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  129558/19
 • Deling af ydernummer
  128942/19
 • Fra Langeskov Fysioterapi vedr. rettelse til opsigelse af ydernummer.
  128649/19
 • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektoratets svar på høring vedr. matr.nr. 5ag 6l Lejrskov By, Lejrskov
  129408/19
 • Fra GMF Holding, Anmodning om boligundersøgelse, Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted.pdf
  128346/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  128370/19
 • Fra Haderslev Kommune, § 8 tilladelse - Storegade 51A, 6100 Haderslev
  129434/19
 • fra projekthaver
  129403/19
 • Fra Vejen Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  129144/19
 • Interreg-Auschuss: Beschlussvorschlag im schr. Verfahren zur Wiederöffnung der Priorität 4 / Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. genåbning af prioritet 4
  145835/19
 • fra Nordfyns Kommune - sag lukket, dokumentation for jordbortskaffelse - SV_ Enghavevej 13
  145601/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - jordbortskaffelse Udskrift.pdf
  145602/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag: Varsling af påbud om indledende undersøgelse, Gl darumvej 6, 6740 Bramming
  148336/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag: UDKAST Påbud om indledende undersøgelse, Darumvej 6. 6740 Bramming
  148344/19
 • Fra Assens Kommune: Afklarede spm. vedr. undersøgelseoplæg
  151593/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1941954: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Lokalitetsnr.: Dalilsvej 153, Od.S. Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3005" af 11.02.19
  141063/19
 • fra Trekantområdet
  139999/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af påbud om undersøgelse af eventuel jordforurening ifm afbrænding af affald på Gl Darumvej 6, 6740 Bramming
  148328/19

Udgående

 • Intern, Råstof, Oversendelse af akter fra 2019 matr.nr. 11d Kjelst By, Billum
  133409/19
 • Til Niras - Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  185116/19
 • Til Niras - Bilag til Miniudbud - Sagsmateriale - Mail 2 af 3
  185122/19
 • Til DMR - Bilag til Miniudbud - Sagsmateriale - Mail 2 af 3
  185108/19
 • Til Niras - Bilag til Miniudbud - Sagsmateriale - Mail 3 af 3
  185124/19
 • Til Niras - Bilag til Miniudbud - Sagsmateriale - Mail 1 af 3
  185120/19
 • Til DMR - Bilag til Miniudbud - Sagsmateriale - Mail 3 af 3
  185112/19
 • Til Niras - Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  204158/19
 • Til Niras - bilag til Miniudbud - sagsmateriale mail 1 af 3
  204187/19
 • Til Niras - bilag til Miniudbud - sagsmateriale mail 3 af 3
  204199/19
 • Til Niras - bilag til Miniudbud - sagsmateriale mail 2 af 3
  204193/19
 • Til DMR - bilag til Miniudbud - sagsmateriale mail 2 af 3
  204177/19
 • Til DMR - bilag til Miniudbud - sagsmateriale mail 3 af 3
  204181/19
 • Til DMR - Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  204154/19
 • Ansøgningen om udvidelse af Sundhedscenter Haderslev er afsendt
  129122/19
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, svar på høring matr.nr. 7v Skads, Esbjerg
  129499/19
 • Til Advokat, Råstof, SV: Sødover
  178680/19
 • Til DMR - Bilag til Miniudbud - Sagsmateriale - Mail 1 af 3
  185102/19
 • Til DMR- Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 1 - 2019
  185092/19
 • Til interessenter: Invitation til møde om og besigtigelse af Grindstedforureningerne
  155553/19
 • Til Naturstyrelsen - svar på spørgsmål - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  128887/19
 • Til Tønder Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129087/19
 • Til GMf Holding, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted
  128351/19
 • Til Miljøstyrelsen, Fejl i oplyst oliekoncentration i V2-brev, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  128819/19
 • Møde om og besigtigelse af Grindstedforureningerne mandag den 29. april 2019 kl. 09.30-11.30 i Grindsted
  128957/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  128912/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128705/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Orelundvej 56, 5592 Ejby
  128374/19
 • Til Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129052/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - boliger, tidl. Ejlskovsgade 19, nu Seebladsgade 7,9,11
  129466/19
 • Til Esbjerg Kommune, rykket for oplysninger om Susåvænget 9A, Esbjerg
  128362/19
 • Til Haderslev Kommune, Noget nyt om påbudt undersøgelse Slotsvej 59, Gram
  129472/19
 • til TV2Fyn - SVAR_ Ansøgning om aktindsigt - 12 mulige forurenede lokaliteter i Otterup
  128132/19
 • Til IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129278/19
 • Til Esbjerg Kommune, rykker for dokumentation, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N
  128317/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  128910/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128707/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128934/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128938/19
 • Til Svendborg Erhvervsskole og -gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129045/19
 • Til Miljøstyrelsen, Fejl i oplyst oliekoncentration, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  128808/19
 • til TV2-Fyn - SVAR_ Ansøgning om aktindsigt - 12 mulige forurenede lokaliteter i Otterup
  128138/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A
  128325/19
 • Til Varde kommune - Høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Baldersvæk og Tofterup Vandværk i Varde kommune
  129072/19
 • Til Fredericia kommune: høringssvar til UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  129497/19
 • Til Esbjerg Kommune, Kommentar til varslet påbud om afværge, Læssevejen 23 m.fl., 6700 Esbjerg
  129239/19
 • Til Naturstyrelsen - henvisning til teknisk rapport - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130116/19
 • Fra HJ Frisesdahl, Råstofplan 2020, høring indkomne forslag og ideer, Gejsing By, Andst
  130073/19
 • Fra borger: forespørgel om dækning af transportudgifter
  132261/19
 • Til Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Bemærkninger vedr. Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  133507/19
 • Til Niras: Gamle rapporter Pasopvej - mail 1
  138482/19
 • Til Fredericia Kommune. Spørgsmål til bolig på Kolding Landevej 69, Fredericia
  138990/19
 • Til Niras: Pasopvej - gamle rapporter mail 2 af 2
  138486/19
 • Til DMR - bilag til Miniudbud - sagsmateriale mail 1 af 3
  204171/19

19. marts 2019

Indgående

 • Fra varde kommune - Miljøtilladelse solvarmeanlægget Sakskærvej 30, 6800 Varde
  133325/19
 • Solfangeranlægget Sakskærvej 30.pdf
  133326/19
 • Fra DGE - info om fri fase i F313
  218951/19
 • Fra HouseofInnovation, Råstof, Re: Aktindsigt
  178631/19
 • Fra DGE - ingen problemer i forhold til undersøgelser
  218950/19
 • Referat af projektgruppemøde 14-mar-2019
  126900/19
 • Referat af projektgruppemøde 14-mar-2019
  126907/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930810: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2574 Filter 2" af 17.12.18
  127878/19
 • Fra Langeskov Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  127350/19
 • Fra Fredericia kommune: SAMTANK_brandvej_nyt_forslag5.pdf - SAMTANK_brandvej_nyt_forslag5.pdf
  127105/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930354: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.2103 L244" af 13.12.18
  127845/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930355: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 145.2399 E257" af 13.12.18
  127850/19
 • Fra Deloitte: Kvittering for modtagelse af Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  127536/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930358: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.437 V3e" af 13.12.18
  127859/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930360: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.81B V1a" af 13.12.18
  127870/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A
  128319/19
 • fra Nordfyns Kommune - venter fortsat på dokumentation for jordbortskaffelse - SV_ Enghavevej 13
  128220/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930356: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.492 V7" af 13.12.18
  127864/19
 • Fra Fredericia kommune: bilag UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A - 19-1501_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A(1).DOCX
  128321/19
 • Fra lodsejer, RÅSTOF, Svar vedr. høring matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  129486/19
 • Fra DGE: Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78006, Storegade 52.
  129871/19
 • Fra DGE: Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78002, Østervold 5, Varde
  129896/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  129424/19
 • Fra Danske Regioner: Referat 27.02.2019
  131297/19
 • Fra DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  129417/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg.pdf
  128277/19
 • Fra Fredericica kommune: mail vedr. §8 pligt mv. ifm. etablering af vandforsyningsledning, brandvej, skumcentral og vandreservoir
  128292/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Strategy task force
  128607/19
 • Fra DGE, Vedr. fri fase Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  128651/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Ejlskov Vedr. jordhåndteringsplan og revideret ansøgning om § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  133639/19
 • Fra EDC: Lokalitet 480-81074 / Rugårdsvej 881, 5471 Søndersø
  133402/19
 • Fra Borger: Ørstedsgade nedrivning
  133435/19
 • Refusion af udlæg til afføringsmiddel
  131321/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  130175/19
 • Fra DGE: Revideret underasøgelsesoplæg - Søndergade 52-60 Brørup
  133422/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 2 Anmeldeskema VVM_Freiberg_Uge_matr.nr. 474.pdf
  134537/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Følgebrev til ansøgning.pdf
  134641/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Odense
  141236/19
 • Fra borger. Re: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  138998/19
 • Fra projekt: anmodning om udbetaling af 3. rate
  134702/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 6 Efterbehandlingsplan.pdf
  134626/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 5 Graveplan.pdf
  134558/19
 • Fra Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  139020/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 1 Ansøgning om indvinding af råstoffer_Freiberg_Uge_matr.nr. 474_Underskrevet.pdf
  134532/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 3 Kortbilag 1.pdf
  134547/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 4 Kortbilag 2.pdf
  134553/19
 • Fra yder: Ønske om åbning/lukning for patienttilgang
  143069/19
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  141773/19
 • Fra NIras: Brændekildevej - kontaktoplysninger og rettelser af økonomi
  138523/19
 • Fra DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  138975/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - kontaktoplysninger
  138528/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel om påbud
  151550/19
 • Bilag til møde i Formandssekretariat 21. marts 2019
  145790/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel om påbud
  151559/19
 • Fra Vejle KOmmune. Høring af Påbud
  148467/19
 • Fra JV: vedr. anmodning om aktindsigt
  189683/19
 • Fra JV: vedr. anmodning om aktindsigt
  189674/19
 • Fra SIF: Svar vedr. listen over sammenlignelige byer
  155535/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel om påbud
  151574/19

Udgående

 • VS: Udviklingsplan for RBGB i høring - svarfrist 18. marts 2019
  128117/19
 • Til Borger: Vedr. Ingrids Alle 44, 5250 Odense SV
  128047/19
 • Til advokat: yderligere svar på henv. Vedr 26lb Svanninge by ,Svanninge
  126614/19
 • Til Orbicon: Budgetopfølgning, Møllegade 21
  126245/19
 • Til Kai Andersen Eftf A/S: Dialog vedr ansøgning om dispensation til jordtilførsel, Vindebjergvej, Fjelsted
  127038/19
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning - Svendborgvej 28
  127103/19
 • Til projekt: vedr. tilrettet projektbeskrivelse og budget
  128068/19
 • Til Sønderborg Kommune: Foresp vedr matrikelændringer på lokalitet: 537-30011, 537-30043, matrikel 5601i og 5601e Sønderborg
  127003/19
 • Til læge - Meddelelse vedr. reguleret basishonorar for 1. kvt. 2019
  127937/19
 • Til BR INVEST 2007 ApS, V2-afgørelse med bilag vedr. Vestergade1, 6670 Holsted.pdf.pdf
  126631/19
 • Til KI EJENDOMME ApS,V2-afgørelse med bilag, Glasvænget 9, 54924 Vissenbjerg.pdf
  126789/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  127781/19
 • Til Virksomhed, Kvittering for supplerende bilag til høringssvar. til ideer og forslag til Råstofplan
  126238/19
 • Til borger - Boligerklæring og nuancering af Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk.pdf
  127461/19
 • Til Praksis - Orientering vedr. basishonorar 1. kvt. 2019.
  126743/19
 • Til Kommuner og KDI, Råstof,: Referat af myndighedsmøde om klæg 22. frebruar 2019
  126554/19
 • Til Varde Kommune og Skat: Vedr. en del af ejendommen Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - V2-kortlægning
  127934/19
 • Til Borger: V2-høring, Hærvejen 107, Jelling
  127398/19
 • Til Dorthealund, Råstof, spørgsmål til indkaldelse af ideer
  127996/19
 • Til DMR. Sv på spm.
  126828/19
 • Til borger - Boligerklæring Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk.pdf
  127484/19
 • Til Grundejer, genfremsendt Varsel om V1-kortlægning af Studiestræde 8, 6560 Sommersted
  126305/19
 • Til Sønderborg Kommune: Spm til borgerhenvendelse, Matr nr 764 Egernsund
  126535/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  127100/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2-høring samt anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Hærvejen 107, Jelling, lok. 611-00040
  127423/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2 høring samt anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Randbøl Savværk, Rygbjergvej 4, 7183 Randbøl
  126686/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlagte areal, Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  127737/19
 • Til borger -vedr.det fremsendte
  126682/19
 • Til Randbøl Savværk: V2 høring, Rygbjergvej 4, 7183 Randbøl inkl. bilag.pdf
  126637/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Fraugdegårds Alle 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  127297/19
 • Til Aabenraa Kommune. Matr. 7000i, Varnæsvej er udgået inden kortlægning
  126252/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Fraugdegårds Alle 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  127299/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, V1-kortbilag, høring, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  127099/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, V1-høring, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  127101/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg
  128287/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  129123/19
 • Til Syddansk Universitet og Designskolen Kolding: mødemateriale til Styregruppemøde for Sundhed, Kultur, Natur
  131535/19
 • SV: Refusion af udlæg til afføringsmiddel
  131327/19
 • Til DMR. Sv. på spørgsmål
  152225/19
 • Til STPS: Anmodning om udtalelse vedr. den gamle losseplads
  155541/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  189655/19
 • Til borger, Råstof, Tlf samtale vedr. mail af 18.3
  178621/19

18. marts 2019

Indgående

 • Fra Borger, Råstof, Journalnr 18/7684
  178407/19

Udgående

 • Til kommunen og DGE - Karambolere regionens undersøgelser med DGE's?
  218949/19
 • Til/fra rådgiver - ok til prøvetagning samt korrespondance herom
  218947/19

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |