Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

20. marts 2017

Udgående

 • Til Fredericia kommune: svar vedr. spørgsmål om oplag af pesticider på havneterminalen
  90802/17

17. marts 2017

Indgående

 • Fra Odense kommune: Søhusvej 107, kopi af §8-tilladelse
  90061/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Notat vedr Forureningssag hos Ribe Fjernvarme AmbA, Sct. Nicolaj Gade 23, 6760 Ribe.
  89545/17
 • Fra borger: Spm vedr nuancering, Skovglimt 27, Sønderborg
  90275/17
 • Fra NIRAS: Foreløbig status - der er fejl i seneste målinger. Skal ikke benyttes
  89873/17
 • Fra Rambøll. Forespørgsel om oplysninger på bl.a. lok. 461-06412
  89297/17
 • SV: Projekt BIIG
  89715/17
 • Fra Borger: Anmodning om boligundersøgelse
  89940/17
 • Fra ansøger - ang. projekt
  90179/17
 • Fra Rambøll: RE: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-80068
  89724/17
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om oplysninger på bl.a. lok. 461-80068
  89262/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering til klager
  89144/17
 • Fra DGE: Svar på spørgsmål til DGE-rapport fra Torvegade 1, 6650 Vejen
  89340/17

Udgående

 • Til Rådgiver, Råstof, kortlægning, status for rapporten
  90103/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  90129/17
 • Til KHL: Vedr. landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  89087/17
 • Til virksomhed - ang. projekt
  89956/17
 • Til DGE: svar på henvendelse om materiele [Sagsnr.:08/19100] - [Dok.nr.:] 08/19100, 630-81697, Hjulmagervej 15A (matr. 9dm, Vinding by, Vinding)
  90023/17
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr. Isgårdsvej 9
  89618/17
 • Til DK Råstof - Notat fra tilsyn i Jerlev d. 17.3.2017 - matr.nr. 10a og 11a Jerlev By, Jerlev
  89929/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. § 8-ansøgning for Sundgade 27-33, Sønderborg
  89252/17
 • Til Kudsk&Nissum: Foreløbigt svar vedr dispensation, matr. 423 Skrydstrup mfl.
  90097/17
 • Til borger: svar på henvendelse, Materiale vedr. Oehlenschlægergade 24 og 26, Sønderborg – lok. 537-10020, del 2
  89901/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af boliganmodning
  89946/17
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for Torvegade 1, 6650 Brørup, matr. nr. 1ai Tuesbøl By, Brørup, lok.nr. 559-42001
  89346/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af §8-tilladelse fra 2014 for lok. 461-80068
  89727/17
 • Til DK Råstof - Notat fra tilsyn i Jerlev d. 17.3.2017 - matr.nr. 10a og 11a Jerlev By, Jerlev
  89934/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  90088/17
 • Til læge - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis
  90168/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af historisk materiale samt kortlægningsbrev for lok. 461-06412
  89312/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-80068
  89264/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  89397/17
 • Til borger: Svar vedr nuancering, Skovglimt 27, Sønderborg
  90276/17
 • Til DGE: svar på henvendelse [Sagsnr.:10/9809] - [Dok.nr.:]MAteriale, C.F. Tietgensvej 10, Kolding, loknr: 621-00451, jnr: 10/9809
  90017/17
 • Til borger: svar på henvendelse - lok. 537-10020 materiale del 1
  89897/17
 • Til PLO - Bekræftelse på Praksishandel i Assens
  90189/17
 • Til Kolding Kommune ang.: Søbjergvej 8, Vamdrup - Myndighedserklæring - Påbud efterkommet
  90151/17
 • kvittering til lejer og kommune - afventer kommunens bemærkninger, der næst kortlægningsvurdering
  89093/17
 • Til Kolding Kommune: kvittering for orientering om status for landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  89035/17

16. marts 2017

Indgående

 • Til Diabetesforeningen: Materiale om PIFT på den regionale hjemmeside
  88352/17
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. henvendelse om belægning ved spejderhytte, Dronningemaen 10a, 5700 Svendborg
  87037/17
 • Til Tværsektorielt samarbejde: Referat fra 6. marts i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  86695/17
 • vedr navneændring
  87688/17
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  88943/17
 • fra Politisk Parti - ansøgning
  88946/17
 • Fra Vejen Kommune -Bemærkninger til Råstofplan 2016
  87138/17
 • Fra NFKN: Dit j.nr. 09/2583 - Status på Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klage over Middelfart Kommunes afgørelse af 11. marts 2015 vedrørende Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  87967/17
 • Projekt BIIG
  87639/17
 • Fra Region Midt: Vedr. Kina-samarbejde
  88339/17
 • Fra ejendomsmægler: Henv. vedr. Houvej 45, 5953 Tranekær
  88625/17
 • Fra Region Midt: Vedr. Nordsøkommissionen
  89699/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering til klager
  89102/17
 • Fra DEAS: Vedr. Orientering om undersøgelsesrapporter og varsling om videregående undersøgelser
  88612/17
 • VS: Interview
  88561/17
 • vedr. ændringer
  87664/17
 • Fra Region Midt: Vedr. Kina-samarbejde
  88328/17
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Drænniveau i byggefelt 6
  88887/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  88940/17
 • Fra borger: henv vedr. indledende undersøgelse Houvej45 5953 Tranekær
  87941/17
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentar vedr. Kornsiloer på Fredericia Havn
  88937/17
 • Fra Fredericia Kommune: Drænforhold - felt 6
  88880/17
 • Fra MFNK: Status fra Miljø- og Fødevareklagenævnet på sagen Fynsvej 68, 5500 Middelfart
  88003/17
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om at udhusbygning er brændt på Gødsbølvej 9, 7323 Give
  87644/17
 • Fra Kolding Kommune: Undersøgelsesrapport mm og kommentarer hertil, Jernbanegade 5, 6070 -
  89487/17
 • Fra Kudsk&Nissum: Anmodning om tilkørsel på matr nr 218 mfl, Vojensvej 22
  88987/17
 • Referat af mødet den 23. 02.2017 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget
  90280/17
 • Til regional PKO-gruppen Mødeindkaldelse og dagsorden til møde den 22-03-2017 i den regionale PKO-gruppe
  89076/17
 • Fra Orbicon: Svar på bemærkninger til oplæg
  89806/17
 • Fra Nissum&Kudsk: Indledende dialog vedr dispensation, matr nr 423 Skrydstrup mfl.
  90096/17
 • Fra borger: henvendelse om materiale - lok. 537-10020
  89888/17
 • Fra NIRAS: Tabel med grundvandsresultater
  89735/17
 • Fra Orbicon: Oplæg til undersøgelser
  89675/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  89965/17
 • Fra DGE: Forespørgsel om baggrundsmateriale for 2 ejendomme
  90012/17

Udgående

 • Til Niras: SV: Orientering om Roers Alle 10, Undersøgelse af tankplacering - Roers Alle 10, Odense
  87083/17
 • Til borger: V1-afgørelse på: Hedegårdvej 56, 7323 Give
  88205/17
 • Til Fredericia Kommune: Korrespondance vedr. kornsiloer på Fredericia Havn
  88939/17
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering igangsættes videregående undersøgelser på Kongensgade 113, Fredericia
  88926/17
 • Til Aabenraa Kommune. Oprensning på OM-sag Flensborgvej 9A, Kruså iværksættes i maj 2017
  87169/17
 • Til Orbicon: Bemærkninger til oplæg
  89772/17
 • Fra Kolding Kommune: svar vedr. landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  89017/17
 • Til Villemoes Teglværk - Frigivelse af bankgaranti for jordstykke på Varhovej 1 6690 Gørding
  87294/17
 • Til Sloth Møller A/S - mail om hvordan ejendommen udgår af kortlægningen - Højbyvej 11 5260 Odense S
  86580/17
 • Til DGE: Vedr. spørgsmål til DGE-rapport fra Torvegade 1, 6650 Vejen
  88783/17
 • Til Nissum & Kudsk og Haderslev Kommune: Vedr påbud om fjernelse af lettere forurenet jord, Vojensvej 22, Haderslev
  86697/17
 • Til advokat: Svar vedr. aktindsigt
  86554/17
 • Til Svendborg kommune: Mail med kopi af afgørelse om, at Region Syddanmark ikke ændre i kortlægningen på Havnepladsen 4, 5960 Marstal
  87265/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Orientering om undersøgelse og varsling af suppl. undersøgelse på Vestergade 7 og 11, Havnegade 20-26 og 32 samt vejarealer
  88646/17
 • Til Borger: Fremsendelse af IK-brev på Ørstedsvej 45A, 45B, 6760 Ribe, matr. nr. 14m, Nørremarken, Ribe Jorder
  86855/17
 • til Politisl parti - udbetaling
  88945/17
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. kortlægning og §8-pligt - Kornsiloer på Fredericia Havn
  88414/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Orientering om undersøgelsesrapporter og varsling om videregående undersøgelser Havnegade 28-30, 5600 Faaborg
  88629/17
 • Til Dahl Advokatfirma: Svar på anmodning om aktindsigt
  86566/17
 • Til Sweco: Svar på forespørgsel vedr. sagsmateriale
  87452/17
 • Til borger - svar på henvendelse om jordforurening - Storegade 56B i Varde
  87613/17
 • Til Kolding Kommune: Vedr. landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  88270/17
 • Til politisk parti - udbetaling
  88942/17
 • Til Borger (lodsejer) - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding, matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding
  87425/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  88348/17
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for Søhusvej 107, 5270 Odense N, matr.nr. 1ah, Kirkendrup By, Næsbyhoved-Broby, lok.nr. 461-00048
  87854/17
 • Til Region Midt og Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  88353/17
 • Til borger: SV: vedr. tidsplan indledende undersøgelse Houvej45 5953 Tranekær. journalnr. 16/ 31138
  87950/17

15. marts 2017

Indgående

 • FRA Tengbjerg, RIT tilbudsevaluering
  86937/17
 • VS: Underskrevet resultatkontakt for DKNT
  84974/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: Bilag til ansøgning til uddannelsespuljen
  86193/17
 • Fra VEU-Center Fyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86266/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. marts 2017
  85817/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Slotsgade 26, Sønderborg
  86350/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85703/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: bilag til ansøgning til uddannelsespuljen
  86197/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85699/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85697/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  85701/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85702/17
 • Fra Landsyd: Dialog om orientering vedr. Torntvedvej 7, Gram
  86412/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85398/17
 • Notat assistancer og vurderinger OUH - Cosmic problematik
  85297/17
 • Fra Faaborg Gymnsium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85402/17
 • besked om stedfortrædende tandlæge og VAT
  85459/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85693/17
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. tilsyn med rengøring på hospitaler
  86273/17
 • Svarkvittering fra SST på modtagelse af mail. "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  87129/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85390/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85704/17
 • Fra VEU-Center Fyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86258/17
 • Fra Landinspektør: Forespørgsel om mulig orientering, Torntvedvej 7, Gram
  86308/17
 • Fra:yder
  84861/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86617/17
 • Fra Hansenberg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86699/17
 • fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86627/17
 • Fra Hansenberg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86705/17
 • Fra Niras: Korrespondance vedr. fremsendelse af tidsplan
  86663/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86614/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86621/17
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om oprensningsnotat. Donneruplundvej 11, Give
  87235/17
 • Fra Hansenberg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86702/17
 • Fra Fredericia kommune: henv vedr. Luftprøver - Nymarksvej
  87208/17
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  88411/17
 • Fra Svendborg kommune Erhverv i Gadeplan
  86857/17
 • Fra Borger: ny revne i gulv
  86496/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86629/17
 • Fra Orbicon: Boreprofiler Søndersø-Snavevej
  86657/17
 • Fra Svendborg kommune FW: Spørgsmål og uddybning af ansøgning Erhverv i gadeplan 17/7877
  86854/17
 • Fra Rambøll: Endelig rapport samt luftfotos
  88592/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86549/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86622/17
 • VS: Aktindsigt - opkald til lægevagter
  87270/17
 • Fra Odense kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Søhusvej 107, 5270 Odense N
  86939/17
 • Fra Shell: RE: PSS
  86682/17
 • oplysning om navneændring
  86711/17
 • Fra Akademie Sankelmark: Vedr. DialogForumNorden
  89738/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86626/17
 • Fra Niras: PSS
  86674/17
 • Fra Niras: PSS - tilrettet lodsejer
  86694/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86555/17
 • Fra Healthcare DENMARK: referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts hos CHC
  86864/17
 • Fra COWI: Kvittering til Borger
  86498/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  89746/17

Udgående

 • Til DKNT: SV: Ansøgning til vækstforum - Vestkystens turismevækstklynge
  85651/17
 • Til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide: Referat fra 6. marts
  85385/17
 • 20170306 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, referat.docx
  85386/17
 • Til Diabetesforeningen: Bestilling af opdateret materiale til Familiekassen
  85357/17
 • Til Ansøger: SV: NY ansøgning fra Fomars 2017 - udgave 1
  84806/17
 • Til Jysk fynske medier: Meddelelse om fristoverskridelse for aktindsigt
  85791/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  85200/17
 • Til FOMARS: SV: Anmodning om udbetaling af tilskud til Fomars projekter jnr 14-20237
  86385/17
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  85195/17
 • Til praksis: mail med bekræfelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85251/17
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85266/17
 • Til Landinspektør: Svar vedr. udsendelse af udmatrikulering, Torntvedvej 7, Gram
  86312/17
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  85794/17
 • Til Ugebrevet A4/Avisen.dk: Vedr besvarelse på anmodning om aktindsigt
  85714/17
 • Til Svendborg Kommune, Svar på mail om §8-pligt, Søby havn, 5985 Søby Ærø
  86286/17
 • Til borger - Historisk materiale Stilbjerg Sande 7, 7323 Give
  86356/17
 • Til Borger, Råstof, svar på forespørgsel om råstoftilladelser og høringsfrist
  88751/17
 • Til SWECO - vi tager deres holdning til efterretning - Jernvej 2, Vejle
  86380/17
 • Til Esbjerg Kommune Ang. Exnersgade 47,
  86355/17
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85294/17

14. marts 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Godkendelse af referat fra møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  84122/17
 • Fra Diabetesforeningen: Refusion af transport til netværksdag i PIFT
  83967/17
 • Kørsel, høj og lav takst 2017 samt udlæg - eksterne samarbejdspartnere.xlsx
  83968/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til uddannelsespuljen
  84150/17
 • Redegørelse fra fysioterapeut
  84148/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  84141/17
 • Fra Esbjerg Kommune - godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding
  87005/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: Tematisering af aktindsigtsanmodning
  89996/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkninger til ornyelse af råstoftilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til indvinding af ler på matr. nr. 180 m. fl. Skodsbøl, Broager
  86490/17
 • Fra Odense Kommune: §8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  90104/17
 • Fra Odense Kommune, mail med §8-tilladelse til parkeringsareal, Havnegade 120 , 5000 Odense C
  84754/17
 • Redegørelse fra fysioterapeit
  84931/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  84151/17
 • Haderslev Kommune: Rekvirering af responstidsopgørelse
  86349/17
 • Tirettet evalueringsoplæg
  84131/17
 • VS: Ejerskifte
  83688/17
 • Fra Danske Regioner: Referat 27.02.2017
  84149/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunens bemærkninger til orienterende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  86181/17
 • Fra NIRAS: JAGG-beregninger
  84370/17
 • Mail fra yder: Ønsker åbning/lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  86298/17
 • Fra Lederforeningen: Faseforhandling den 10. februar - underskrevet
  83884/17
 • Fra Geoconsult: Historisk redegørelse og oplæg, Mukkerten 13, Esbjerg
  83813/17
 • Fra Miljøstyrelsen, Råstof, Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt og puljeskov på matr.nr. 14o Lejerskov By, Lejrskov
  84025/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  84372/17
 • Fra Borger: Boliganmodning, Skovbakken 7, 5560 Aarup
  84540/17
 • SV: Første udkast til ansøgning til Syddansk Vækstforum
  84047/17
 • Fra Borger, spm. vedr. Strandvejen 90 Henne
  84569/17
 • Fra Geoconsult: Kvittering for modtagelse af svar, Mukkerten 13, esbjerg
  84288/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til uddannelsespuljen
  84145/17
 • fra Rambøll - RE arealer bedes indtegnet - SV forespørgsel om historik og undersøgelser på tre lokaliteter i Odense - Kopi.msg
  83732/17

Udgående

 • Til Region Syddanmarks bygningsafdeling: Svar og orientering vedr. Jordbundsprøve på Fredericia Sygehus
  83793/17
 • Til Borger: Bilag til aktindsigt - sagsoversigt, Gasværksgade 30, Esbjerg
  84440/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til resultatet af orienterende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  83656/17
 • til Rambøll - mulig forurening på matr 317a Odense Bygrunde blå markering samt arealer mod NØ - Klosterbakken Odense.msg
  83755/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Borgergade 25-27a, 7323 Give, lok. 630-81772
  84535/17
 • Til Borger: Bilag til aktindsigt - sagsoversigt, Gasværksgade 30, Esbjerg
  84448/17
 • Til Geoconsult: Svar på oplæg og historik, Mukkerten 13, Esbjerg
  84269/17
 • BILAG til Rambøll - Sagsnr.154191 - Dok.nr.9043015 til Odense Kommune mail - Historik over elværket på Klosterbakken.msg
  83762/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Skovbakken 7, 5560 Aarup.docx
  84561/17
 • Bilag zipmappe Ribe
  84051/17
 • Til EDC: Svar på forespørsel
  83602/17
 • Til rådgivere - Konkurrenceudsættelse ved miniudbud
  83853/17
 • Til Niras: Svar vedr. sagsmateriale
  84010/17
 • Til Borger:Orientering om foreløbige resultater af indledende undersøgelse, Bohrsvej 4, Ribe
  84520/17
 • til Rambøll - arealer bedes indtegnet - SV forespørgsel om historik og undersøgelser på tre lokaliteter i Odense.msg
  83730/17
 • Til Sønderborg Kommune ang., Slotsgade 26, Sønderborg
  83459/17

13. marts 2017

Indgående

 • Til Tværsektorielt samarbejde: Artikler om forskellene i mænds og kvinders helbred og middellevetid
  83313/17
 • Fra Esbjerg Havn: Forespørgsel til MST om ændret slutafdækning, Sirius Havnedepot
  83275/17
 • Fra Esbjerg Havn: Nedlukning af deponi - Sirius Havnedepot, Esbjerg havn
  83270/17
 • Fra Odense Kommune: Kommentarer til referat fra møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  83550/17
 • Fra SWECO - ønsker ikke at være i dialog med regionen om frivillig undersøgelse - Jernvej 2, Vejle
  86371/17
 • Fra borger: Præcisering af aktindsigt, Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  83393/17
 • Fra VEU-Center Fyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86269/17
 • fra DMR - Re: anmoder om tidligere oplæg fra 2016 - SV: Odense Gasværk. Oplæg
  83334/17
 • Fra Borger: Kommentarer til revnenotat
  83403/17
 • Mail fra yder: Ønsket om lukning for tilgang.
  85481/17
 • Fra Borger. Telefonhenvendelse - Ramsherred 32, 6200 Aabenraa
  83496/17
 • Fra Niras: Forespørgsel vedr. sagsmateriale
  84117/17
 • Fra:yder
  83965/17
 • Fra Kystdirektoratet: Fornyelse af råstoftilladelse og dispensation til indvinding af ler indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 180 Skodsbøl, Broager
  81998/17
 • Telefonnotat den 13. marts 2017, matr.nr. 6a og 8a Fugdal, Hejnsvig i Billund Kommune
  81800/17
 • Fra EU-Tidende, SIMAP - kvittering for Formular til offentliggørelse af europæiske offentlige indkøb: DK-Vejle: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
  81912/17
 • Fra MOE: Tilpasset oplæg, 461-80060
  82944/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Vedr. orienterende forureningsundersøgelse, Linde Allé 7, Sønderborg
  82997/17
 • Fra TED-Reception kvittering for bekandtgørelse om udbud - 2017-033792001
  81924/17
 • FRa Esbjerg Kommune: Samlet undersøgelsesrapport for Darumvej 49-51, Esbjerg
  82200/17
 • fra Odense Kommune - lokalitetsnummer, Stationsvej 12A-12C
  83332/17
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. regionens bemærkninger, Rugårdsvej 115, 5000 Odense
  83646/17
 • opfølgn. og gældende plan
  83063/17
 • opfølgn. og gældende plan
  83062/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Forlængelse af tilladelse til §19, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81707/17
 • Telefonnotat den 13. marts 2017, matr.nr. 6a og 8a Fugdal, Hejnsvig i Billund Kommun
  81806/17
 • Fra Willis: Entreprisen er forsikret
  82799/17
 • Fra Orbicon: Oplæg for ny runde prøvetagning/pejling og budgetoversigt, Søndersø-projekt
  82882/17
 • Fra Kystdireltoratet: Fornyelse af råstoftilladelse og dispensation til indvinding af ler indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 180 Skodsbøl, Broager
  82006/17
 • til Odense Kommune - anmoder om tidligere oplæg fra 2016 - SV: Odense Gasværk. Oplæg
  83333/17
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 1: Ny § 8 tilladelse, Torvegade 1, Brørup
  88234/17
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til undersøgelsesrapport, Horstedvej 1B og 1C, Ny Højen, 7100 Vejle
  88815/17
 • Fra JordMiljø: Mail med tillæg til §8 ansøgning - Mosevej 7,Delområde 1c
  88329/17
 • Fra Vejen Kommune: Ny § 8 høring vedr. Torvegade 1, Brørup
  88220/17
 • Høring om afsluttende rapporter for programperioden 2007-2013
  87687/17
 • Fra Sweco: Forespørsel vedr. sagsmateriale
  87436/17

Udgående

 • Til Shell: Tidsplan for etablering af BOS200 på Østerstrand
  83103/17
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om bemærkninger til ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. 180 m.fl. Skodsbøl, Brogager
  82146/17
 • TIl COWI: Information om oplysninger på FTP om Mågehøj, Esbjerg
  83161/17
 • til Borger svar på sløjfning af boringer på Søbjergvej
  82024/17
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, Godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund Kommune
  83267/17
 • Til MOE: Kommentarer til revideret oplæg, 461-80060
  83148/17
 • Høring vedr. godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune - VS Godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By Hejnsvig i Billund Kommune
  83283/17
 • Til Odense Kommune: Regionens svar på § 8-høring af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 110, Odense C
  82801/17
 • Til borger ang. Hovedvejen 35, Svendborg Kommune
  83125/17
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  82703/17
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: V1 kortlægning,, Stegholt 40, Aabenraa
  83308/17
 • Til kommunen, råstof, tilladelse, Høring vedr. godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune
  83280/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ændring af læge navn.
  82219/17
 • Til SUM: Svar vedr. ændring af OUH's finansieringsprofil
  82678/17
 • Til borger: Oplysninger vedr sagen om Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  82190/17
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om bemærkninger til ansøgning om tilladelse til indvinding af ler på matr. nr. 180 m. fl. Skodsbøl, Broager
  82151/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Vilstrupvej 6, 7100 Vejle.msg
  84613/17

12. marts 2017

Indgående

 • Fra projekt Crossing IT - vedr. dagsorden for opstartsmøde
  82187/17
 • Fra Fjordskolens bestyrelse - modtaget svar
  88524/17

10. marts 2017

Indgående

 • Tilbud fra Danmarks Statistik: Nettoflytning fordelt på indkomst 2015-2016 CRM:0152116
  83526/17
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende oplysninger vedr. kornsiloer reviderede oplysninger
  87411/17
 • Fra Faabborg-Midtfyn Kommune, Afslutning af §8-sag, Bygmestervej 2, 5750 Ringe
  87210/17
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om undersøgelse for Kornsiloer på Fredericia Havn
  87396/17
 • Fra Danbolig: Forespørgsel vedr. Isgårdsvej 9
  89611/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Torvet 1, Ulkebøl
  83284/17
 • fra bygningsstyrelsen Fælles mødelokale Ribe
  82062/17
 • fra Odense Kommune - Odense Gasværk - et stemningsfoto fra 1940
  82698/17
 • Fra NIRAS: Materiale vedr. fejl analyser på Refsvindinge Vandværk
  81147/17
 • Fra Vejle Kommune: §8-tilladelse iht. jordforureningsloven - Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  81488/17
 • Fra Rambøll. Møde på Flensborgvej 9a
  80807/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, SV: Orientering om jordforurening under sti til Moseparken i Faaborg
  81302/17
 • Fra NIRAS: Jordanalyse fra lille felt ved værksted
  80758/17
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af materiale, Aage Grams Vej 1, Vojens, lokalitetsnummer 543-40556
  80665/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering
  81353/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Spm til jordtilkørsel, Andholm Grusgrav
  81163/17
 • Opstartsmøde - projekt
  81270/17
 • Sundhedsstyrelsen: indsigelsesmulighed for to specialfunktioner
  81197/17
 • Fra NIRAS: Materiale vedr. fejl analyser på Refsvindinge Vandværk
  81145/17
 • Fra SUM: Spørgsmål til ændring af OUH's finansieringsprofil
  82673/17
 • Fra Niras: Revideret økonomi for Shell
  83094/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Forlængelse af tilladelse til §19, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81680/17
 • BILAG fra Odense Kommune - højopløst foto af Odense Gasværk set fra N - 1940.jpg
  82702/17
 • fra DMR - Re: Odense Gasværk - et stemningsfoto fra 1940
  82759/17
 • Tilbagemelding på ansøgning
  85394/17
 • VS: Tilbud fra Danmarks Statistik: Nettoflytning fordelt på indkomst 2015-2016 CRM:0152116 - image001.jpg
  83532/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Gammelbyvej 27, 7323 Give.msg
  84601/17
 • Til projekt Survival Skills - spørgsmål til halvårsrapport
  81493/17
 • Til borger - svar på spørgsmål
  81390/17
 • Svar fra projekt Survival Skills på opfølgende spørgsmål vedr. halvårsrapporten
  81497/17
 • Til Borger: kopi af mængdeoversigt over tilkørt slagge, Stendetgårdsvej 20, 6100 Haderslev
  80991/17
 • Til Nymølle Stenindustrier: Svar vedr arkivoplysninger, Andholm Grusgrav
  81175/17
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  81414/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-06059 – Albanigade 19, Odense C Mail 1/2
  80435/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 5/5
  80573/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 1/5
  80576/17
 • Til Aabenraa Kommune: Anmodning om kopi af miljøgodkendelse til nedknusning af asfalt og oplag af asfalt på matr. 1 og 118 Sdr. Hostrup, Ensted
  80759/17
 • Fra Meldgaard Miljø: Aftalt nyt møde vedr ansøgning om forlængelse af dispensation, Eltangvej 140. Kolding
  80545/17
 • Til Fredsericia Kommune: Svar vedr. vandprøvetagning i forbindelse med etablering af kanaler mv. på Oldenborggade.docx.DOCX
  80847/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 2/5
  80578/17
 • Til Franck Geoteknik. Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 4/5
  80570/17
 • Til COWI: Kommentarer til notat-udkast - monitering 8, 479-81022
  81455/17
 • Til Sønderborg Kommune: Ingen bemærkninger til mellemdeponering af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejdet ved Sønderborg Tower & Water (Alsik), Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81307/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 3/5
  80572/17
 • Til Kolding Kommune ang. Platinvej 8, Kolding
  81123/17
 • Til Tilsynet: Oversendelse af klage
  81351/17
 • Til Nybolig Aabenraa: Sagsstatus for Stegholt 40, Aabenraa
  82912/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-06059 – Albanigade 19, Odense C Mail 2/2
  80442/17

9. marts 2017

Indgående

 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende undersøgelsespåbud til Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  79720/17
 • Fra Willis: Der skal indhentes nyt forsikringscertifikat
  79650/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på forspørgsel til embedslægen, tidl losseplads Møgehøj
  79464/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Energivej 30, Odense S
  79690/17
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til udhus på Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  78808/17
 • Internt: 043028 er lukket automatisk.
  78923/17
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  79804/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen siger tak for hjælpen
  80021/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang Øresundsvej 9, Esbjerg N.
  79561/17
 • Fra Odense kommune: §8-tilladelse, Energivej 30
  79813/17
 • Borger: Aktindsigtsanmodning
  79986/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  82751/17
 • fra Odense Kommune, mail - Høring af udkast til tilladelse til nedrivning, Stationsvej 12A-12C
  81730/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  80565/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Torvet 1, Ulkebøl
  80495/17
 • Fra Ejlskov: vedr. historiske oplysninger på byggefelt 60, 59 og 58, FredericiaC
  80629/17
 • Fra Kolding Kommune ang.Søbjergvej 8, Vamdrup
  80381/17
 • Fra Kolding ang. Søbjergvej 8, Vamdrup
  80389/17
 • Fra Franck Geoteknik. henvendelse - lok. 461-06059 og lok. 461-00213
  80517/17
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast til § 8 tilladelse, Sundgade 27, Sønderborg
  80345/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, SV: Orientering om jordforurening under sti til Moseparken i Faaborg
  80594/17
 • Fra Sønderborg kommune, ang Sundgade 27-33 i Sønderborg
  80352/17
 • Fra Fredericia Kommune: Mødeindkaldelse, Dialogforum for grundvandsbeskyttelse, Fredericia
  80902/17
 • Fra BechBruun: Kvittering for modtagelse, Jordplan Fyn 2006
  79171/17
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende undersøgelsespåbud til Nagro A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  79707/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendelse til etablering af multihytte u. §8-tilladelse, Vadehavsskolen, Haulundvej
  79878/17
 • Materiale fra ejer, kommentar til varsel, Aftensang 12A, Egtved
  79660/17
 • Fra Faaborg kommune:Kommunen spørger til hvordan regionen kan se at jorden er forurenet
  80002/17
 • Fra Fysio Danmark Odense vedr. opsigelse af ydernummer
  80038/17
 • Fra COWI: Endelig revnenotat samt erklæring til grundejer
  79122/17
 • Fra IRF: Invitation til IRF's Forårsmøde 10.-11. maj 2017
  79799/17
 • Fra Borger: høringssvar til V1 varsling, matr. 1 og 118 Sdr. Hostrup, Ensted
  80364/17
 • fra varde kommune § 8-ansøgning Hannevangvej 105, Janderup
  80702/17
 • Fra Innovationsfonden: Underskrevet samarbejdsaftale ml Innovationsfonden og Region Syddanmark
  80455/17
 • Fra Vejle Kommune: Korrespondance vedr. vinylchlorid, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  81520/17
 • fra ansøger - Underskrevet ansøgning
  80624/17
 • Fra Fanck Geoteknik: henvendelse - lok. 461-06059 og lok. 461-00213
  80510/17
 • Til PKO-sekretariaterne - Godkendt referat af møde den 01-03-2017
  84523/17
 • fra DMR - tråd om mødetidspunkter ang. boliger på Odense Gasværk
  82674/17
 • Til PKO-sekretariaterne revideret referat af møde den 01-03-2017
  84527/17
 • TV2 Fyn: Aktindsigtsanmodning
  90031/17
 • TV2 Fyn: Revideret aktindsigtsanmodning
  90035/17
 • fra lejer - Undersøgelsesnotat vedr. forureningsundersøgelse - Agerhatten 9, 5220 Odense SØ
  89053/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering vedr. § 8-pligt, Sundvænget 5, 5600 Faaborg
  86589/17

Udgående

 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtydernummer 152064
  79999/17
 • Til BechBruun: Svar på aktindsigt vedr Jordplan Fyn 2006 II
  78946/17
 • Til Faaborg-kommune: RSD oplyser om kvalitetskriterier fra MST
  80016/17
 • Til PLO - Medd. vedr. Praksishandel i Ribe
  80112/17
 • Til Grundejer og skat: Mail - Afgørelse om, at Tårnvej 13, 5800 Nyborg udgår af kortlægningen
  79283/17
 • Til Sor, DAk-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Ribe
  80117/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-00139 - mail nr. 3
  80032/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - svar på mail om opfølgning på tilsyn og sikkerhedsstillelse-matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm og 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  79255/17
 • Til Villemoes Teglværk - mail med tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  78905/17
 • Til Udbetaling DK: Spørgsmål fra grundejer sendes videre
  79890/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksisophør og overtagelse af praksis efter udbud.
  80124/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - Opfølgning på tilsyn og sikkerhedsstillelse - matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm og 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  79265/17
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for ejendommen Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten, matr. nr. 1a Engelsholm Hgd., Nørup, lok. 605-00701
  79276/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Alsvej 60-66, Sønderborg
  79373/17
 • Til BechBruun: Svar på aktindsigt - Jordplan Fyn med bilag I
  78940/17
 • Svar på henvendelse vedr. lokalitet 575-80024, Koldingvej 50, 6600 Vejen
  80295/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  79321/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale på lok. 461-00139 - mail nr. 4
  80037/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-00139 - mail nr. 2
  79997/17
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for Energivej 30, 5260 Odense S, matr.nr. 2h, Volderslev By, Stenløse, lok.nr. 461-80066
  79731/17
 • Til Rambøll: Vedr. tilbagemelding på forespørgsel om historik og undersøgelser på tre lokaliteter i Odense
  79975/17
 • Til ansøger ang. projekt
  80267/17
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  79803/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Påbud om oprensning af jordforurening trækkes tilbage samt varsling af påbud om yderligere undersøgelse af forureningen. Pon Power, Øresundsvej 9, Esbjerg N.
  80192/17
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar til etablering af p-plads, Havnegade 120, 5000 Odense C
  80211/17
 • Til Rambøll: Mailkorrespondance vedr. fremsendelse af sagsmateriale på lok. 461-00139
  80040/17
 • Til Esbjerg Kommune: Dialog vedr multihytte Vadehavsskolen, Haulundvej
  79884/17
 • Til Grundejer: Mail med afgørelse om, at Tårnvej 13, 5800 Nyborg udgår af kortlægningen samt bilag
  79315/17
 • Til ansøger vedr. OPI-projekt
  80265/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale på lok. 461-00139 - mail nr. 1
  79980/17
 • Til Ejendomsmægler: Svar på forespørgsel om forureningen
  79501/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af cvr nr.
  79033/17
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for matr. nr. 6gk Brejning By, Gauerslund, lok.nr. 603-00361
  78787/17
 • TIl ejendomsmægler - FORSP "SV: Vedr. kortlægningssagen på Nyborgvej 83, 5853 Ørbæk"
  79668/17
 • Til Realkredit Danmark: fremsendelse af afgørelsesbrev lok. nr. 607-00297.
  79305/17

8. marts 2017

Indgående

 • Fra Diabetesforeningen: Materialer til hjemmesiden ang. PIFT
  78089/17
 • Udkast til tekst på alle parternes hjemmeside_070317_inkl Tue.docx
  78090/17
 • image001.jpg
  81840/17
 • Fra ERST: Beslutningsreferat fra møde 22/2 i indstillingsudvalget
  81839/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om supplerende jordprøveudtagning, 451-50085
  83647/17
 • Sag til udvalg for regional udvikling om udbud af driften på Vestbanen
  80446/17
 • Dagsorden og bilag til bestyrelsesmøde i Partnerskab for Østersøturisme d. 13. marts
  80633/17
 • Fra Tønder Kommune: fremsendelse af accept til udlægning af slagge under stalde, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  78656/17
 • Fra Realkredit Danmark: forespørgsel om V1 registrering - Lollandsgade 7-9 Vejle
  78864/17
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om historik og undersøgelser på lokaliteter i Odense
  79973/17
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til opførelse af grejskur på Brejning lystbådehavn
  78780/17
 • Fra SUM: Status på senge i kvalitetsfondsprojekterne
  80076/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  81490/17
 • proces til udvalg for regional udvikling om udbud af driften på Vestbanen - Godkendelse af proces for udbud Vestbanen - RSD.docx
  80449/17
 • Fra projekthaver - VS: OEDK projekt
  78043/17
 • Fra Svendborg kommune: Regionens høringssvar er tilstrækkeligt til at kommunen kan foretage deres vurdering
  77633/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Damgade 32, 6430 Nordborg?
  77532/17
 • Fra Borger - kvittering
  78157/17
 • Fra DGE: henv vedr. Historisk materiale 461-56500
  78720/17
 • Henvendelse vedr. Koldingvej 50, Vejen, 575-80024
  80294/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  78649/17
 • Fra Spektrum Advokater: henvendelse - lok. 611-00128
  78908/17
 • Fra/Til Borger: korrespondance vedr. hvor der er udlagt slagge under en stald, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  78630/17
 • Fra Ejlskov: henv. vedr. Historiske oplysninger byggefelt 58, 59 og 68 Fredericia Havn
  78956/17
 • fra Langeland Kommune - SV: ingen offentlig indsats ift. havn - SV: Forurening på Havnegade 9, Rudkøbing
  78262/17
 • VS: Afmelding af ydernummer
  78432/17
 • Fra DGE, beder om historisk materiale 461-00195
  78123/17
 • Fra COWI: Vil gerne modtage afgørelse via brev
  78132/17
 • Fra ejendomsmægler - FORSP "henv. om oplysninger til kortlægningen af Nyborgvej 83, 5853 Ørbæk"
  79653/17
 • Klage over afslag på aktindsigt
  78574/17

Udgående

 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - bemærkninger til undersøgelsesnotat mm - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  78239/17
 • Til Borger: Sagsmateriale for Fynsgade 2, Sønderborg
  77402/17
 • Til COWI: RSD har noteret sig af lettere forurened jord er fjernet
  77752/17
 • Til borger ang. Søndre Tovrupvej 5, 6705 Esbjerg Ø
  77841/17
 • Til Home: Svar på henvendelse, Vinkældervej 20A, 5000 Odense C
  78712/17
 • Til Svendborg kommune: RSD oplyser at der ikke er §8-pligt
  77586/17
 • Til Willis: Nyt forsikringscertifikat
  77493/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på forespørgsel - §8 tilladelse ufornøden på Engelsholmvej 6, Bredsten
  78335/17
 • Til SWECO - Jernvej 2, Vejle - yderligere materiale
  78081/17
 • Til COWI og Odense kommune: Mail med kopi af afgørelse om ikke kortlægning samt kortbilag
  78154/17
 • Til Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  77738/17
 • Til Nordsøkommissionen: Vedr. samarbejde
  79232/17

7. marts 2017

Indgående

 • Fra Diabetesforeningen: Svar ang. beskrivelse af kompetenceudvikling til udbredelse af PIFT
  77132/17
 • Fra Københavns Kommune: PIFT invitation til netværksmøde 9. maj 2017
  76765/17
 • Fra grundejer - Accept af kompensation for 6 boringer
  76668/17
 • Fra Esbjkerg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  76605/17
 • Fra Odense kommune: Kommunen vil lige sikre sig at regionen har alt relevant materiale i sagen
  77052/17
 • Fra Kolding kommune: henv vedr. Afgørelse efter jordforureningsloven Helligkorsgade 16 kortlægges ikke
  76353/17
 • Mail vedr. yder: er lukket automatisk.
  76016/17
 • Telefonhenvendelse vedr. Lollandsgade 7-9, 7100 Vejle
  77278/17
 • Tlf. henv. spørgsmål vedr. procedure ved evt. ændring af arealanvendelse, Fynsgade 2, Sønderborg
  76997/17
 • Fra Borger - findes der et senere brev?
  78153/17
 • RSI-direktørmail nr. 3/2017
  78437/17
 • Fra Klagenævn -Orientering om sagsbehandlingstid
  78279/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. lok. 445-55006 Algade 68, 5500 Middelfart
  77454/17
 • Fra Vejen Kommune: Forspørgsel fra Vejen Kommune i forb. med udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77806/17
 • Svar fra Region Midt
  77440/17
 • redegørelse fra yder
  77485/17
 • Fra Nybolig Erhverv, Telefonhenvendelse vedr. matr.nr. 100o, som er til salg
  77185/17
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel - §8 tilladelse ufornøden på Engelsholmvej 6, Bredsten
  78194/17
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for svar i forb. med forespørgsel ved udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77820/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. placering af gartneri - Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  78175/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med spørgsmål til §8-pligt overfor overfladevand
  77560/17
 • Fra Odense Kommune: ref af møde i styregruppen den 23/2 2017
  77794/17
 • Fra Sønderborg Kommune: § 19 tilladelse til mellemdeponering af overskudsjord ved Sønderborg Havn
  77517/17
 • Fra vagtlægen: Brev med anmodning om ændring fra cpr. til cvr. nr.
  78515/17
 • Fra praksis - medd. vedr. nyt cvr nr i praksis
  79029/17
 • Fra Skårup Entreprenørforretning - opfølgning på tilsyn - matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  79246/17
 • Fra BechBruun: Aktindsigt - Jordplan Fyn med bilag
  78919/17
 • Fra NIRAS: Resultater af poreluft under værkstedsgulv
  76781/17
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr ny miljøgodkendelse på Eltangvej 140, 6000 Kolding
  76075/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet reetableringserklæring
  76284/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om yderligere forureningsfund ifm OM, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  76821/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Kommunens stilling i sagen, St. Okseø 1
  77255/17
 • Fra Meldgaard:Svar om mulighed for tilsyn, Eltangvej 140
  76489/17
 • Fra Borger, Ønsker kopi af kortlægningsbrev fra 2002
  77284/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunen fremsender udkast til §8 snarest
  77062/17
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. Glibstrupvej 61, Varde
  77237/17
 • Fra Realkredit Danmark: henv vedr. 6. julivej 67, 7000 Fredericia 60700297.
  79290/17
 • Fra Home: Henvendelse, Vinkældervej 20A, 5000 Odense C
  78700/17
 • fra DMR, mail - Odense Gasværk. undersøgelses oplæg,
  78681/17
 • Fra indvinder RÅSTOF spørgsmål ang opstart Jordløse
  79330/17
 • Aktindsigtsanmodning om støtte til foretagelsen af hymenrekonstruktion (rekonstruktion af jomfruhinder)
  79095/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Tilladelse til mellemdeponering af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejdet ved Sønderborg Tower & Water (Alsik), Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81716/17
 • Fra borger: Aktindsigt, Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  82179/17
 • Fra COWI: Henv vedr sagsmateriale for 561-00204, Fovrfeld Deponi, Esbjerg
  83158/17
 • Fra Ugebrevet A4/Avisen.dk: anmodning om aktindsigt
  85757/17
 • Berlingske Business: Vedrørende aktindsigtsanmodning
  87065/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  87039/17
 • TV2 Fyn: Aktindsigtsanmodning
  90032/17
 • Udkast til godkendelse: Evalueringsrapport for Medstrøm (012)
  90309/17

Udgående

 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering
  76745/17
 • Til NST: Svar vedr teknisk rapport på Store Okseø, Aabenraa Kommune
  76101/17
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Aftale om tilsynsdato, Eltangvej 140
  77395/17
 • Til COWI: Tilbud ønskes på supplerende geologi og oplæg
  76799/17
 • Til MOE: Tilbagemelding på udbud, Rugårdsvej 308, Odense
  77705/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Middelfartvej 305, 5200 Odense V.msg
  77817/17
 • Rykker sendt til Slagelse Kommune vedrørende Egely Bobjerg Skovgaard og Frørupvej
  76964/17
 • Til Vejle Kommune: Svar ved §8 til kommende projekt på lok. 603-00361
  77154/17
 • Til SWECO - sagsmateriale - lokalitetsnr. 631-02074 - Jernvej 2, Vejle
  77349/17
 • Til COWI - AKTINDSIGT - Opfølgning henvendelse 10. februar 2017 - 541-05706
  76617/17
 • Til DLG ang.af Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming
  77162/17
 • Til Nybolig Erhverv, svar på henvendelse vedr. 479-70217, mart.nr. 100o Græsholmene, Svendborg Jorder
  77186/17
 • Til borger: Ansøgningsskema til boligundersøgelse, Skovbakken 7, 5560 Aarup
  76971/17
 • Til Nyborg Kommune: Høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  76092/17
 • Til COWI - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 1 af 2
  76572/17
 • Til COWi - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 2 af 2
  76576/17
 • Til MidtConsult - Opfølgning på forespørgsel Havnegade 12-14, Odense C - ej offentlig indsats overfor overfladevand
  77205/17
 • Til North Sea Region Programme: Vedr. konference
  77548/17
 • Til Vejen Kommune: Svar på forespørgsel i forb. med udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77813/17
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding på sag vedr. lok. 445-55006 Algade 68, 5500 Middelfart
  77464/17
 • Til DMR: Tilbagemelding top udbud, Rugårdsvej 308, Odense
  77708/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Damgade 32, 6430 Nordborg?
  77267/17
 • Til COWi - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 2 af 2 - 541-00601
  76627/17
 • Til DSB: Kvittering for info om ejerskifte, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  76635/17
 • Til Borger, fremsendelse af rapport fra forureningsundersøgelse på din grund
  77144/17
 • Til Meldgaard: Svar vedr mulighederne for tilsyn, Eltangvej 140
  76502/17
 • Til Danske Regioner: Information omkring vedtaget model for opgaveoverdragelse i Region Syddanmark
  75965/17
 • Til Odense kommune: Regionen har alt materialet kommunen har fremsendt
  77057/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af rapporter m.m. på sagen fra lok. 603-00361 - Brejning Marina
  77175/17
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. § 8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  77018/17
 • Til borgere - Opdateret situationsplan til kommentering som aftalt- Nannasvej 1, Ringe
  77115/17
 • Til Odense kommune: RSD er enige med kommunen i simpel §8
  75881/17
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr kommunens holdning til miljøgodkendelse og lokalplan, Eltangvej 140, 6000 Kolding - etape 5 og 6 (og 2)
  76106/17
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om regionens arbejde, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  76584/17
 • Til COWI - AKTINDSIGT - Opfølgning henvendelse 10. februar 2017 - 541-05706
  76615/17
 • Til DMR: Regionens godkendelse af oplæg til oprensning af forurening, Roersvej 33, 5000 Odense C
  76321/17
 • Til COWI - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 1 af 2 - 541-00601
  76625/17

6. marts 2017

Indgående

 • 060317 - Referat - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide.docx
  75851/17
 • Fra Odense Kommune: Referat af møde arbejdsgruppe sårbare gravide
  75850/17
 • Fra rådgiver, Råstof, planlægning, Opsummering af møde, 6/3-2017
  74896/17
 • Tal for regionen
  75017/17
 • Fra COWI: Projektet har ikke brug for brev omkring ikke kortlægning på nuværende tidspunkt
  75616/17
 • Fra Kogsgaard Miljø ang. Linde Allé 7, 6400 Sønderborg
  75427/17
 • fra Odense Kommune - Udkast til §8 tilladelse til bolig middelfartvej 364 Odense.msg
  74370/17
 • Fra Orbicon: Vedrørende Søndersø - ledningsplaner
  74830/17
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering fra kommunen på regionens svar, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  75425/17
 • NST: Rykker for afgørelse, Store Okseø
  75287/17
 • Regnskabsbemærkninger til R2016 samt genbevilling_Mette Yung Philipsen.xlsx
  77285/17
 • Fra COWI: Efterspørger teknisk notat
  75625/17
 • Fra COWI: Mail med navn på sagsbehandler ved kommunen samt oplysninger om lettere forurenet jord
  75618/17
 • Fra Fredericia kommune: mail til rådgiver - godkendelse af rev undersøgelsesoplæg - Nymarksvej 37-41, Fredericia
  76842/17
 • Fra COWI, Telefonhenvendelse vedr. Højagervej 5a, Vorbasse
  77117/17
 • Fra Vejle Kommune: Forspørgsel om kortlægningsbrev på lok. 605-00701
  75217/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. afslutning på oprensnig. Slutrapport efter oprensning af spild ved TK 1
  75080/17
 • Redegørelse fra klinik af 6. marts 17
  74334/17
 • Fra COWI: Kvittering for modtagelse af materiale
  75630/17
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart.
  77640/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - SV: Undersøgelsesnotat - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  78210/17
 • Præliminærrapport fra Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme
  78957/17
 • Fra Rambøll: Opdateret udkast til rapport om fluxmålere
  75791/17
 • Fra: Yder
  77688/17
 • Fra Advokatfirma, Telefonhenvendelse - besvaret telefonisk
  77114/17
 • anmodning
  76826/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til RSDK Kulturpulje 2017
  76468/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til RSDK Kulturpulje 2017
  76458/17
 • Fra FAS: Opfølgning på forhandlinger om afvikling af resultatløn for lægelige direktører. (Id nr.: 481591)
  84564/17
 • Tilbagemelding fra projekt
  85388/17
 • Fra Jysk fynske medier: Anmodning om aktindsigt
  85762/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune, Kopi af mail til borger, Sdr. Højrupvejen 42, Ringe
  80650/17
 • Projektide vedr. vejledning
  78942/17
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik, mail med miljørapport, Jernbanegade 11, 5750 Ringe
  80218/17

Udgående

 • Til kommuner, erhvervsorg. m.m. - invitation til workshop om fjernvarme, 5. april i Vejle
  81909/17
 • Til rådgiver, Råstof, planlægning, Bemærkninger til møde, 6/3-2017
  74900/17
 • Til Nybolig - Svar på sp. vedr. gartneriet
  76737/17
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse
  76693/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  76251/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76305/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76313/17
 • Til Partnerskabet for Vestkystturisme ang. spm. til ansøgning
  75689/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76329/17
 • Til borger: Svar på spm vedr forureningssituation, Torntvedvej 7
  74565/17
 • Til COWI: Godkendelse af revne-notat
  74829/17
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Anmodning om oplysninger om oprensning af forurening i forbindelse med nedlægning af skydebane HJV L4117 tilbage i 2004-2006 (forsvarets sagsnummer HJV L/4117/063.5/20002349/048)
  75518/17
 • Til PLO, SRO, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Ørbæk
  74346/17
 • Til DMR: SV: Oplæg til supplerende undersøgelser på Strandvejen 254, Middelfart
  74538/17
 • Til Odense kommune: RSD er enige med kommunen i en simpel §8-tilladelse
  75224/17
 • Til Assens Kommune: Anmodning om oplysninger i ældre sag vedr. nedlægning af skydebane HJV L4117, Neversvej, 5690 Tommerup
  75192/17
 • Til Aabenraa Kommune: SV: Ramsherred 30, 6200 Aabenraa - §8 tilladelse til byggeri.
  74945/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Ringe
  74942/17
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Praksishandel i Ringe
  74949/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76299/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76333/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76319/17
 • Til COWI: Mail med oplysninger om lettere forurenet jord og udgået brev
  75622/17
 • Til borger, vedr. Borggade 10B, Gråsten
  74524/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af to rapporter for lok. 603-00361
  75169/17
 • Til COWI: Mail med teknisk notat og oversigtskort
  75628/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - Udløb af klageperiode - råstofindvinding matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  75012/17
 • Til NIRAS: Kortbilag for område SØ, Skrydstrup Flyveplads
  75098/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  74534/17
 • Til mst, besvarelse på henvendelse, vedr. Løkkeby Strandvej 8c, 5953 Tranekær
  75275/17
 • Til COWI: RSD oplsyer at ejendommen på baggrund af undersøgelsesresultater ikke kortlægges
  75612/17
 • til Langeland Kommune - ingen offentlig indsats ift. havn - SV: Forurening på Havnegade 9, Rudkøbing
  75325/17
 • Til Fredericia kommune: kommentarer til undersøgelsesrapport for byggefelt 59 og 60, FredericiaC
  74365/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  74740/17
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. opfølgende dokumentation, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  75082/17
 • Til Borger: Vedr. slaggeudlægning under stald, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup, lok. 550-81260
  75055/17
 • Til boger, vedr. Borggade 10B, Gråsten
  74531/17
 • til Odense Kommune - sender frivillig undersøgelse, GASA, Lavsenvænget 1
  74660/17
 • Til borger ang. Lundsbjergvej 3, 6760 Ribe
  75099/17
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksisahandel i Ørbæk
  74349/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. lok. 605-00701, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten - kortlægningsbreve og sagsmateriale
  75520/17
 • Til Odense Kommune - orientering om GV-forurening samt Afgørelse om at ejendommen ikke kortlægges - Løkkegravene194, 5270 Odense N
  75483/17
 • Til vagtsekretariatet - vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Ringe
  75450/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på udskiftning af kompagnon i praksis
  74793/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. "Kulgrunden", Havnegade 4, 5500 Middelfart og beliggendheden i forhold til Lillebælt
  75751/17

5. marts 2017

Indgående

 • Fra COWI: Træer på 232 er plantet
  74341/17
 • Fra Tl.foren.
  83058/17
 • Fra Tandlægeforeningen
  83051/17

4. marts 2017

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hundstrupvej 35, 5750 Ringe.msg
  77767/17

3. marts 2017

Indgående

 • image001.jpg
  81901/17
 • Referat af arbejdsgruppemøde Smart Energy2Market den 28.02.17.docx
  81904/17
 • Fra Green TEch Center - Referat af SE2M møde 28/2
  81902/17
 • Fra Odense Kommune, Mail vedr. afslutning af sag om forureningsundersøgelse efter spild med hydraulikolie ved motorvejen, matr.nr. 7000æ Kristiansdal Hgd., Dalum
  81687/17
 • Svarkvittering fra RH: vedr. ændring af aldersgrænse for pædiatriske patienter jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan for pædiatri
  83834/17
 • Fra Langeland Kommune, Mail vedr. opfyldelde af påbud på Slåvænget 7, 5932 Humble
  84583/17
 • VS: Klage over patienttransportens telefoniske respons på bestilling af sygetransport
  86536/17
 • Fra Inspiring Denmark: Svar på forespørgsel om assistance til workshops
  76286/17
 • Fra COWI: Mail omkring afgravning af lettere forurenet jord
  77030/17
 • Fra Nybolig - Sp. vedr. 430-81526 og gartneriet
  76725/17
 • Fra Lægen: mail med anmodning om lukning for tilgang af nye patienter
  75580/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med revideret undersøgelsesoplæg Nymarksvej 37-41, Fredericia
  75382/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med revideret undersøgelsesoplæg - Nymarksvej 37-41, Fredericia
  74372/17
 • Fra Aabenraa Kommune. Ramsherred 30, 6200 Aabenraa - §8 tilladelse til byggeri.
  74773/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. analyseresultater fra jordflytning på Hanvegade 4, 5500 Middelfart
  75748/17
 • Fra Nybolig - Sp. vedr. lok. 425-00568 og gartneri
  76689/17
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde på matr. nr. 5601e, Sønderborg - Alsik, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  75270/17
 • Fra Rambøll ang Oprensning på Søndere Tovrupvej 5 i Esbjerg
  75442/17
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om rapport fra 2005 for lok. 603-00361
  75166/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Slotsgade 26 i Gråsten
  75108/17
 • SV: Klage over patienttransportens telefoniske respons på bestilling af sygetransport
  73091/17
 • Fra Realmælerne: Henv. vedr Viebæltet 1, 5700 Svendborg Lokalitetsnr. 479-00050
  73647/17
 • Fra Realmæglerne: Kvittering for modtagelse af svar vedr Viebæltet 1, 5700 Svendborg Lokalitetsnr. 479-00050
  73714/17
 • Fra CLEAN WKHYG månedsopfølgning februar 2017
  73314/17
 • Orbicon - Råstofsagsbehandling, Marts 2017
  74166/17
 • Fra ansøger: Fremsendelse af bilag
  73626/17
 • Frao MOE: Tilbud på VTO-undersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  73359/17
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  74224/17
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Dialog om ansøgning om forlængelse af dispensation., ELtangvej 140, Kolding
  74006/17
 • Fra PLO - Læge ønsker at trække sin ophørsmeddelelse tilbage, da det er en fejl at den tidligere er blevet fremsendt (Id nr.: 478560)
  73663/17
 • Fra NIRAS: Grundejer har kommentar til retableringserklæring
  73277/17
 • fra vejle kommune dokumentation for bortgravelse af mellemdepot. jordanmeldelser og analyser fra RGS90 fra kloakprojektet ved Hornstrup Mølleby
  74094/17
 • Telefonhenvendelse om værditabsordningen, 430-81080, Nyborgvej 18
  73497/17
 • Fra Nybolig: Supplerende henvendelse Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  74137/17
 • fra vejle kommune Vedr. afslutning af §19 tilladelse til mellemdeponering af jord fra separatkloakering i Hornstrup Mølleby
  74101/17
 • Fra COWI: Revideret revnenotat og erklæring
  73664/17
 • Fra Læge - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  73261/17
 • Fra NIRAS: Henv. vedr Albanigade 19, ODense C
  74064/17
 • Fra Haderslev Kommune. SV: Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73141/17
 • Fra Diabetesforeningen: Udsending af nye Familiekasser til PIFT
  73464/17

Udgående

 • Til Arbejdsgruppe: Ekstra materiale fra SVS til mødet i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide - 6. marts 2017
  73481/17
 • Til Diabetesforeningen: Bestilling af Familiekasser til PIFT
  73410/17
 • Til Diabertesforeningen: Bestilling af Familiekasser til PIFT
  73377/17
 • Anmodning ved anbringelse-blank logo.docx
  73319/17
 • Til Arbejdsgruppe: Ekstra materiale fra SLB til mødet i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide - 6. marts 2017
  73318/17
 • Anmodningsskabelon-blank logo - inkl vejledning.docx
  73321/17
 • Til arbejdsgruppe: Materiale til mødet i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide - 6. marts 2017
  73035/17
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  73446/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på læges udtæden af kompagniskabet
  74170/17
 • Ejdm. Birthe P: Forureningsbekrivelse og link til Værditabsordningen, Nyborgvej 18, lok nr 430-81080
  73509/17
 • Til Borger: Ny reetableringserklæring til underskrift
  73411/17
 • Til Borger: Revideret V2-afgørelse, Helgolandgade 13, 6700 Esbjerg.doc
  74155/17
 • Svar på tlf. henvendelse Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  73440/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse. Aage Grams Vej 1, Vojens, lokalitetsnummer 543-40556
  73904/17
 • TIl DMR: Svar vedr Gram Equipment - adgang via FTP, 543-40556
  74204/17
 • Til NIRAS: Svar vedr henv.Albanigade 19, Odense C 1/2
  74071/17
 • Til Kolding-huset: Svar på henv. vedr.ejendommen, Middelfartvej 305, Stegsted, 5200 Odense V.
  73149/17
 • Til Niras - telefonbesked fra grundejer - lok.nr. 630-82056 - Bakkekammen 5 7100 Vejle
  72921/17
 • Til ansøger: Vejldning vedr. Syddansk OPI-pulje
  74011/17
 • Til 4 borgere ang. Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  74002/17
 • Til DMR. SV: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73185/17
 • Til Borger, Vedr. nedrivring af driftsbygning på Sdr. Højrupvejen 42, 5750 Ringe
  73405/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål til erklæring
  73286/17
 • Til NIRAS: Svar vedr henv Albanigade 19, Odense C 2/2
  74076/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  74144/17
 • Til Realkredit Danmark - svar på henvendelse vedr. Vejlevej 135, Fredericia.
  73158/17
 • Til ansøger: Vejledning vedr. projektide
  73835/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Flytning af praksis
  73858/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ændring af adresse pr.1.4.2017
  73491/17
 • Til DMR. Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73191/17
 • Til COWI: Vedr. igangsætning af afværgeforanstalninger og opstartsmøde
  73680/17
 • Til PLO - svar vedr. læge der ønsker at trække sin ophørsmeddelelse tilbage
  73673/17
 • Til Borger: BILAG - Boligerklæring, Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg.docx
  74161/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve for lok. 603-00361
  73179/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  73437/17
 • Til SlothMøller A/S: Vedr Højbyvej 11, 5260 Odense S
  73911/17
 • Til Nybolig Trekanten - svar på henvendelse vedr. Vejlevej 135, Fredericia
  73155/17
 • Til Nybolig: Svar vedr. Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  74138/17
 • Til GeoPartner: Kvittering for modtagelse af forespørgsel, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  74081/17
 • Fra Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild:.621-81327 Teglvænget 15, Vonsild, 6000 Kolding. Udgår inden kortlægning.
  73344/17
 • Til Realmæglerne: Svar på henv vedr Viebæltet 1, 5700 Svendborg Lokalitetsnr. 479-00050
  73652/17
 • Til Kolding Kommune: Dialog med kommunen om tilsyn og miljøgodkendelse, ELtangvej 140
  74017/17
 • Til Vejen Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse, Nørregade 53, 6600 Vejen
  74233/17
 • Til ansøger: Vejledning vedr. projektidé
  74095/17
 • Kommunemeddelelse - Assens Kommune - Flytning af praksis
  73681/17
 • Til Borger: Svar vedr. erklæring del 2
  73289/17
 • Til NIRAS: Vedr. plantegennemgang
  73395/17
 • til parter, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  74243/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hedegårdsvej 25, 7323 Give.msg
  77744/17
 • Til Vejen Kommune: Kvitteret for udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77800/17
 • til indvinder, råstof, tilladelse, Godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund Kommune
  83261/17

2. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, planlægning, Eksempler og telefonmøde på mandag
  74913/17
 • Fra Nybolig: henv vedr. Helligkorsgade 16, 6000 Kolding Lokalitetsnummer 621-00092
  74429/17
 • Fra rådgiver: mail vedr. Helligkorsgade -
  74783/17
 • Fra borger: Forespørgsel vedr boligerklkæring, Torntvedvej 7, Gram
  74536/17
 • Fra DGE: Bekræftelse på telefonisk aftale i sagen fra OK på Kongevej 52, Rødding
  73223/17
 • Fra DGE: Vedr. tegninger fra forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  73217/17
 • Fra mst, henvendelse vedr. lok. 482-81029, Løkkeby Strandvej 8C, 5953 Tranekær
  75249/17
 • fra Esbjerg kommune Administrationsgebyr [Ref.nr.=dea815a730ca4483af1a452e5a58227e]
  74553/17
 • Fra Odense Kommune: Endelig §8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  77274/17
 • Vedr ændringer - navn, selskabsform, cvr.nr.
  76497/17
 • Fra DMR: Kvittering for regionens svar
  72759/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72304/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72307/17
 • Fra projekt: Evalueringsoplæg til COWI
  71887/17
 • Link til survey
  71812/17
 • Fra Borger - ansøgning om boligundersøgelse - Hedagervej 90 5270 Odense N
  72944/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Lundsbjergvej 3, 6760 Ribe
  73018/17
 • Fra Boreteknik: Boring B06 er fundet og markeret
  72252/17
 • Fra Partnerskabet for Vestkystturisme ang. ansøgning.
  72649/17
 • Fra NIRAS: Retableringserklæring for gravearbejde til grundejer
  72235/17
 • Fra:yder
  71433/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Statusnotat 1_revideret
  71989/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72302/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Jelling vedr. fratrædelse som vikar.
  72718/17
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende undersøgelser på Strandvejen 254, Middelfart
  72730/17
 • Fra ERST: vedr. EUX - en del af svaret
  72284/17
 • Fra DMR: Forespøgsel om historik hos Gram Equipment. Gram
  74205/17
 • Fra Vejen Kommune: Kommunens bemærkninger og vurdering af det videre forløb i forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  73213/17
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om hjælp til at finde kortlægningsbrev på lok. 603-00361
  73157/17
 • Fra rådgiver: svar vedr. henvendelse om Hjortsvangen 44, 7323 Give
  73227/17
 • Fra Kolding-huset: Henv. vedr. ejendommen, Middelfartvej 305, Stegsted, 5200 Odense V.
  73143/17
 • Fra DGE: Kvittering for regionens tilbagemelding vedr. telefonisk aftale i sagen fra OK på Kongevej 52, Rødding
  73234/17
 • Fra Nybolig Esbjerg - henvendelse vedr. Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  73195/17
 • Fra DMR: Rapport, orienterende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense
  81911/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Orientering om jordforurening under sti til Moseparken i Faaborg
  80586/17
 • Dansk Lever-og galdevejscancer Databasen(DLGCD): Kommenteret årsrapport: 3. nationale auditrapport med resultater og fra DLGCD (regioner)
  78944/17
 • Fra DGE: Faktura februar 2017- Datavalideringsopgave Geo GIS
  82044/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, partshøringssvar
  86561/17

Udgående

 • Til Kopimodtager, Råstof, plan, Orientering om regionsrådets afgørelse vedr. tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark - graveområde ved Veerst i Vejen Kommune
  74932/17
 • Til Kopimodtager, Råstof, plan, Orientering om regionsrådets afgørelse vedr. tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark - graveområde ved Veerst i Vejen Kommune
  74930/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg.msg
  74236/17
 • Til COWI: Kommenteret evalueringsoplæg
  71912/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til udkast til retableringserklæring
  71875/17
 • Til borger .- svar på mail om ny vurdering - Hedagervej 90 5270 Odense N
  71342/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Bygaden 41, 5600 Faaborg (430-81607)
  72051/17
 • Til Vejle Kommune - Partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - sydlig del af matr.nr 10a Jerlev By, Jerlev - Etape 3
  71471/17
 • Til Niras - oplysninger fra grundejer - Bygade 90A 7173 Vonge
  71619/17
 • Til Kommune: Orientering om boring på Østre Ringvej 34A
  72255/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nyborgvej 35, 5600 Faaborg (430-81613)
  71817/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Bygaden 41, 5600 Faaborg (430-81607)
  72056/17
 • Til DMR: Opsumering af samtale omkring undersøgelse samt fremtidig kortlægningsstatus
  72731/17
 • Til Svendborg Kommune ang Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  72776/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nyborgvej 35, 5600 Faaborg (430-81613)
  71807/17
 • Til Boligskøder - Svar på henvendelse vedrørende Asbo Byvej 15, 6622 Bække.
  71469/17

1. marts 2017

Indgående

 • Succeskriterieskema bilag 1 - Vestkystens turismevækstklynge.xls
  74844/17
 • Fra DKNT: Ansøgning til vækstforum - Vestkystens turismevækstklynge
  74837/17
 • Partnererklæring REM_Varde Kommune.docx
  74842/17
 • effektkæde_vestkystens turismevækstklynge.pptx
  74841/17
 • Budgetskema Vækstforum Syddanmark_Vestkystens Turismevækstklynge.xls
  74840/17
 • 20170301 samlet projektbeskrivelse vestkystens turismevækstklynge.docx
  74839/17
 • Fra DKNT: Re: REM ansøgning - Dansk Kyst og Naturturisme
  84183/17
 • Budgetter.xls
  84184/17
 • Succeskriterier.xls
  84185/17
 • Fra DKNT: REM ansøgning - Dansk Kyst og Naturturisme
  84177/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Høring i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning med frist den 15. marts
  83763/17
 • Fra Svendborg Kommune, Spørgsmål om §8-pligt til etablering af transformatorstation, Søby Havn, 5985 Søby
  86249/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi Nordborg ApS vedr. overtagelse af kapacitet
  79353/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Orientering om vedtaget kommuneplan
  75794/17
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-03-2017 06:55:01
  76038/17
 • VS: Afmelding af ydernummer
  76349/17
 • Fra Vejle kommune: afslutning af §19 tilladelse til mellemdeponering af vejjord fra kloakprojekt på Tornager og Højager, Jelling på matr. nr. 10dl Jelling by, Jelling
  76612/17
 • fra Odense Kommune - ønsker rapport, GASA, Lavsenvænget 1
  74640/17
 • Fra Odense kommune: Udskiftning af bitumentanke på Energivej 30 - supplerende oplysninger
  74881/17
 • Fra Nyborg kommune: Kvittering for modtagelse fra kommunen
  75370/17
 • Fra Odense kommune: Mail med høring af udkast til §8-tilladelse, Hyldegårdsvej 9, 5240 Odense NØ
  74500/17
 • Årsberetning / Jahresbericht 2016
  75053/17
 • Fra Vejle kommune: mail om afslutning af §19 tilladelse til mellemdeponering af vejjord fra kloakprojekt på Tornager og Højager, Jelling på matr. nr. 10dl Jelling by, Jelling
  76609/17
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-03-2017 06:55:01
  76052/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Svar på orientering om implementering af bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
  77086/17
 • Regionernes IT-direktørmøde den 9. marts 2017 (program og seminarmateriale samt åben dagsorden)
  78419/17
 • Fra projekt: anmodning om udkrydelse af regnskab og afrapportering
  79106/17
 • socialfondsansøgning IE - Industriel Elektronik
  71350/17
 • Fra Esbjerg Kommune - svar på mail om pumpeanlæg - matr.nr. 18c Sdr. Gørding By, Gørding
  71330/17
 • Fra praksis - Medd. vedr. ophør af delepraksis
  72029/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72300/17
 • Forsinkelse af statusrapport & perioderegnskab 2 - projekt Inspiring Denmark 2016-2018
  71568/17
 • Fra NIRAS: Udkast til retableringserklæring
  71863/17
 • Fra Cowi: Orientering til Shell vedr. PSS og detaljeret plan
  72572/17
 • Fra Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, Løgumkloster
  72788/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  71522/17
 • Fra borger - mail med anmodning om ny vurdering af sagen - Hedagervej 90 5270 Odense N
  71338/17
 • Fra DMR: Tilbud på VTO-undersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  70399/17
 • Fra Tønder Kommune: Situationsplan for boringer på Stationsvej 18, Løgumkloster
  70538/17
 • Fra Niras - Statusnotat nr. 4 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 13, Egtved, Give, Jelling
  70329/17
 • Fra Tønder Kommune: Status for Stationsvej 18, Løgumkloster
  70487/17
 • Fra Odense Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Svendborgvej 321, 5260 Odense S
  73146/17
 • Fra Nybolig: Henv. vedr Lokalitetsnr 510-81081, Kongevej 246, Gram
  71286/17
 • Fra Nybolig: Henv vedr Lokalitetsnr 510-81082, Kongevej 248, Gram
  71288/17
 • Danske Regioners repræsentanter til Følgegruppe til udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025 i Sundhedsstyrelsen
  70215/17
 • Forandringsteori
  71036/17
 • Fra Bejle Kommune, mail med historisk materiale, Bredsten Landevej 116, 7323 Give
  71020/17
 • Fra Rådgiver: mail vedr. format luftfotos Hjortsvangen 44, 7323 Give
  70244/17
 • SV: Koordinationsgruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde
  70611/17
 • Fra COWI: Borearbejde afsluttet og filtersærninger
  71189/17
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns
  70470/17
 • Fra SWECO: Pristalsregulering 2016, indledende undersøgelser for Region Syddanmark
  70537/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  70299/17
 • Fra Vejen kommune: SV: Tornumgårdsvej 18, 6660 Lintrup- status
  70364/17
 • Fra Totalkredit: Orientering vedr. Løkkegravene 138
  71273/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Yderligere oplysninger om § 8 tilladelse til udtalelse - Nørre havnegade, 6400 Sønderborg
  70829/17
 • Fra Natur- og Miljøklavenævnet - Orientering om sagsbehandlingstid
  70440/17
 • fra Vejle kommune vedr §8 vilkår: Øster Snedevej 3, 7120 Vejle Ø
  70803/17
 • Fra Totalkredit: Spørgsmål vedr. evt. frivillig undersøgelse - Løkkegravene 138
  71255/17
 • Fra CSC: praksis i Esbjerg er lukket automatisk.
  69934/17
 • Fra COWI: Program til åbning af .rar-fil med TV-inspektion
  70949/17

Udgående

 • Til Esbjerg Vandrehjem: Møde Region Syddanmark den 13. marts
  70719/17
 • Til SDU: Oplæg til konferencen "Lighed i øjenhøjde"
  70267/17
 • Til EARLALL: Vedr. samarbejde
  71097/17
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Adlerhusvej 9A, 5500 Middelfart, matr. 1a Hindsgavl, Middelfart Markjorder - udgår af V1-kortlægningen
  70970/17
 • Til læge - Orientering vedr. antal tilmeldte patienter pr.1.3.2017
  71268/17
 • Til Totakredit: Svar vedr. evt. supplerende undersøgelse - Løkkegravene 138
  71260/17
 • Til Gørding Klinker - Tilsynsbrev - råstofindvinding på matr.nr. 13f og 18c Sdr. Gørding By, Gørding og matr.nr. 1x Varho Gde., Gørding
  70238/17
 • Til direktør i Tønder Kommune: Brev underskrevet af Stephanie Lose
  69997/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69966/17
 • Til Easyliving ApS: Udgår af kortlægning, Mågevej 11, 5000 Odense C
  70400/17
 • Til Esbjerg Kommune - mail med observationer ifm tilsyn af råstofgrav - matr.nr. 18c Sdr. Gørding By, Gørding - Sdr. Lourupvej 35 6690 Gørding
  69930/17
 • Til Vejle Kommune, Spørgsmål vedr. historisk materiale, Bredsten Landevej 116, 7323 Give
  70493/17
 • Forhåndsorientering om miniudbud
  70119/17
 • Til DMR: Regionens kommentarer til supplerende undersøgelse samt kortlægningsstatus, Mågevej 11, 5000 Odense C
  70406/17
 • Til læge - Orientering vedr. antal tilmeldte patienter pr.1.3.2017
  71266/17
 • Til Nybolig: Svar vedr henv.lokalitetsnr 510-81082 , Kongevej 248, Gram
  71292/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69969/17
 • Til Nybolig: Sva rpå henv. vedr Lokalitetsnr 510-81081, Kongevej 246, Gram
  71291/17
 • til konsulenten, råstof, tilladelse, Renbæk Grusgrav matr. nr. 42 + 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune
  71295/17
 • Til Gemidan - mail med svar på spørgsmål om råstofindvinding - matr.nr. 64 Sdr. Holsted, Holsted
  70766/17
 • Svar til projekt Educatia vedr. endelig forandringsteori
  71044/17
 • Til rådgiver: svar vedr. henvendelse om Hjortsvangen 44, 7323 Give
  69905/17
 • Til IBF: RSD oplyser virksomheden omkring muligheder mht. håndtering af forurening
  71127/17
 • Til Danmarks Fiskeriforening: Vedr. Nordsøkommissionen
  71170/17
 • Til Andreas Jensen Sten- og Grusforretning ApS: Fremsendelse af revideret V1 varslingsbrev, matr. nr. 573 Sdr. Hostrup, Ensted
  70147/17
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Alsik, Havnegade, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5601e Sønderborg, lok.nr. 537-30043
  71016/17
 • Til Odense Kommune: Høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  70977/17
 • Til Haderslev Kommune. Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73139/17
 • Til Hoptrup Vandværk. Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73135/17
 • Til Epinion - endelig forandringsteori for projekt City of Educatia
  79863/17
 • Til Obbekær Vognmandsforretning ApS, Råstof, svar på billeddokumentation
  86519/17

28. februar 2017

Indgående

 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85234/17
 • Fra Fjordskolens bestyrelse - anmodning om aktindsigt
  81117/17
 • Fra Niras, Råstof, Mail med tilrettet VVM-redegørelse
  86513/17
 • Fra COWI: Bilag - Billed af afgravning
  77037/17
 • Fra Rambøll: SV: System til registering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse.
  77380/17
 • Fra Vejle Kommune: Ang. Interreg
  75953/17
 • Fra Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild. SV: 621-81327 Teglvænget 15, Vonsild, 6000 Kolding. Hvem er grundejer? Kolding kommune: Sagsnr.:17/3071
  73339/17
 • Fra DGE: Fremsendelse af feltjournaler for HB3 og HB4 vedr. forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  73199/17
 • Fra rådgiver: Anmodning om oplysninger, Lokalitet 630-81294.
  69902/17
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af prøvningsrapport fra Den gamle Badeanstalt
  70051/17
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, Renbæk Grusgrav, matr. nr. 42 + 234 i Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  70485/17
 • aktindsigt
  71544/17
 • Fra Rambøll: Supplerende undersøgelser i området omkring Vestergade 9, Faaborg
  72606/17
 • Fra Shell: Vedr. opstartsmøde samt gasdetektorer
  72565/17
 • Svar fra kommunen, råstof, efterbehandling, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune - image001.jpg
  71885/17
 • Ansøgning
  72669/17
 • Svar fra kommunen, råstof, efterbehandling, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune
  71873/17
 • Fra Vejle kommune spørgsmål vedr §8 krav Øster Snedevej 3, 7120 Vejle Ø
  69544/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69390/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69395/17
 • Fra Praksis: mail med anmodning om selektiv lukning for tilgang af gruppe 1-sikreder
  69194/17
 • Fra Totalkredit: Henv. Vedrørende anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år Løkkegravene 138
  69047/17
 • Fra DGE: Tilbagemelding vedr. forespørgsel til forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  69595/17
 • Fra Vejle Kommune: Analyseresultater, olieforurening ved Grejs Præstegård, Vestermarksvej 12 A, Grejs, Vejle
  69584/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Korrespondance om poreluftprøver mm, Gammelby Ringvej, Esbjerg
  69453/17
 • Fra Rambøll. Flensborgvej 9a - kontrakt
  69529/17
 • Fra borger - Indsigelse, Aastbyvej 41, 7184 Vandel. Kortlægn. af ejendom, vidensniveau 1, pga tidl. autoværksted
  69283/17
 • fra borger: Hedegårdvej 56, 7323 Give
  68486/17
 • Fra Vejle Kommune: Svar fra kommunen vedr. dokumentation på jordforurening, Vestergade 30, 7100 Vejle
  69320/17
 • Fra projekt LabMat - halvårsrapport og opdtageret regnskab
  69214/17
 • Fra IBF: IBF vender tilbage med en nærmere beskrivelse af hvad de gør
  69220/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Fotodokumentation fra forurening, Gammelby Ringvej, Esbjerg
  69458/17
 • Fra Region Midt: Ang. projekt
  68677/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69401/17
 • Telefonhenvendelse fra ejendomsmægler vedr nuancering af lok nr. 501-09701
  68760/17
 • Fra Gemidan - spørgsmål om ikke udnyttelse af tilladelse - matr.nr. 64 Sdr. Holsted, Holsted
  70763/17
 • Fra Odense kommune: Mail - Supplerende oplysninger omkring kommende bygge projekt
  71153/17
 • Fra Svendborg kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt areal jf Jordforureningsloven
  70209/17
 • Halvårsrapport
  71219/17
 • Fra Vejle Kommune - svar på mail om trafikforhold - Etape 3 Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  69770/17
 • fra Billum Vognmandsforretning, råstof, tilsyn, matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  70307/17
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, Renbæk Grusgrav, matr. nr. 42 + 234 i Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  70474/17
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af mailkorrespondance vedr. prøvetagning ved Den gamle Badeanstalt
  70066/17
 • Fra projekt: Meddelelse om "Højskolehistorisk Videncenter"
  70003/17
 • Fra IBF: Hvordan kommer de videre
  70614/17

Udgående

 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70175/17
 • Til DK Råstof - mail med spørgsmål om trafikforhold - Jerlev Etape 3 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  69794/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70168/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70172/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70164/17
 • Til Esbjerg Kommune: Forespørgsel om sagsstatus, Gammelby Ringvej, Esbjerg
  69385/17
 • Til Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  69506/17
 • Til Totalkredit: Svar Vedrørende anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år Løkkegravene 138
  69049/17
 • SV: RSI-direktørmail nr. 2/2017
  68536/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau - del af matrikel 10u Ørsted By, Ørsted
  69651/17
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. dokumentation på jordforurening, Vestergade 30, 7100 Vejle
  69313/17
 • Til Assens kommune - Svar på høring af forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs".
  69500/17
 • Til Nyborg kommune: RSD ændre kortlægningen
  68808/17
 • til Odense Kommune - Spørgsmål om evt. påbudbudsmuligheder mht. jordforurening. GASA, Lavsenvænget 1
  69718/17
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel vedr status på Stationsvej 18, Løgumkloster
  68971/17
 • Til borger Afgørelse: En del af Ejendommen Moselundvej 1, Ørsted, 5620 Glamsbjerg kortlægges ikke - matr. nr. 64b Ørsted By, Ørsted
  69656/17
 • Til DGE: Vedr. forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  69592/17
 • Til borger. ang. Filosofgangen 118, 5000 Odense
  68682/17
 • Til IBF: RSD kommentere på undersøgelsen og hvad der vil blive kortlagt
  69060/17
 • Til Odense kommune: RSD efterspørger kopi af projekt ansøgning
  68591/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Åstbyvej 31, 7184 Vandel.msg
  69399/17
 • Til Nyborg Kommune: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sirkede
  69240/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  69349/17
 • til Svendborg Kommune - OK til ingen §8-pligt - SV: Etablering af pylon/skilt lok nr 479-00058
  68310/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. V1-varsel med bilag, Høgsholtvej 66, 7100 Vejle
  69554/17
 • Til Kolding Kommune ang. Nordager 2, 6000 Kolding
  69430/17
 • Til Assens kommune - Svar på høring af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte"
  69493/17
 • gensender - til grundejer - Varsling af kortlægning efter jordforureningsloven. GASA, Lavsenvænget 1
  69713/17
 • Til GeoConsult: fremsendelse af Historisk materiale for Mukkerten 13, Esbjerg N
  69331/17
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om yderligere oplysninger vedr udkast til § 8 tilladelse, Nørre havnegade, 6400 Sønderborg
  70447/17
 • Til Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild.621-81327 Teglvænget 15, Vonsild, 6000 Kolding. Hvem er grundejer? Kolding kommune: Sagsnr.:17/3071
  73335/17
 • Til rådgivere, Workshop om datakvalitet d. 21. marts
  77061/17
 • Til Svendborg kommune: RSD mener projekt kræver §8
  69327/17

27. februar 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Pulje 1 - Spørgsmål.msg
  67846/17
 • Fra ERST: Beslutningsreferat fra møde i indstillingsudvalget 22.2. 2017
  67746/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med §8-tilladelse
  68199/17
 • Fra CSC: yder lukket automatisk
  67865/17
 • Tidspunkt for regionernes bidrag til Interessentskabet
  67183/17
 • Fra Boreteknik: Leder efter boring d. 28/2
  68096/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Modtaget §8 ansøgning til orientering, Esbjerg Strand
  66849/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med § 8 ansøgning Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia
  68063/17
 • Fra NIRAS: Foreløbige kulrørsresultater efter afværge
  67784/17
 • Fra Tønder Kommune: svar på spørgsmål vedr. slagge udlægning, Bovlund Bjergvej 29
  68329/17
 • Fra Odense kommune: Kommunens kommentarer til undersøgelsesoplæg
  67392/17
 • Fra Danske Regioner: SV: Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm. 389 om brug af probiotisk rengøringsmiddel på hospitaler
  66900/17
 • Fra IBF: Mail med undersøgelsesrapport
  67348/17
 • Fra Vejle kommune: SV: dokumentationsrapport Multihal Rosborg gymnasium
  67404/17
 • Fra borger: Spørgsmål om nuancering, Skudehavnen 5, 1. sal, 5900 Rudkøbing
  67885/17
 • Fra Rådgiver - Skodborg Nørregade.
  67418/17
 • Fra ørelæge i Vejle: analogisering februar. 086843
  70053/17
 • Fra Healthcare DENMARK: aftale i forbindelse med fremtidsstudie
  72648/17
 • Fra Niras: Vedr. opstartsmøde + ændringer i tidsplan til Shell
  72559/17
 • Halvårlig afrapportering
  68569/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69379/17
 • Fra COWI: Tv-inspektion og vandprøver, 479-81022
  70694/17
 • Fra borger - spørgsmål
  69346/17
 • VS: Vedr. ERDFD-11-0093 - "Pulje til kommercialiseirng af offentlig-privat innovation - CACS"
  70290/17
 • Fwd: PFN - Palliativt Frivilligt Netværk. Samarbejdsaftale
  71053/17
 • Henvendelse fra Hammel Neurocenter vedr. kørselskontoret i RSD
  69978/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende indeklimaundersøgelser, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  69914/17
 • Fra Region Midt: Vedr. CPMR
  71108/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr. aftale med naboer
  86507/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr. aftale med naboer
  86508/17
 • Fra COWI - vedr. projekt
  81006/17

Udgående

 • Til virksomhed - Vedr. arbejde på forureningssag - Vestergade 34, 7100 Vejle
  68188/17
 • Til Rådgiver, Råstof, planlægning, Fremsendelse af materiale
  70033/17
 • Fra rådgiver - Pulje 1 - Spørgsmål
  67928/17
 • Til rådgivere- Svar på spørgsmål pulje 1
  67934/17
 • Til rådgivere - Svar på spørgsmål vedr. pulje 1
  67858/17
 • Til Rådgiver - SV: Pulje 1 - Spørgsmål
  67854/17
 • Til rådgiver- Svar på spørgsmål pulje 1
  67931/17
 • Til Tønder Kommune: spørgsmål vedr. slaggeudlægning på Bovlund Bjergvej 29
  67596/17
 • til Staun Miljø: Svar henvendelse, sagsmateriale fremsendes.
  67433/17
 • til SWECO svar Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67730/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  67952/17
 • Til landinspektøreb, råstof, tilladelse, matr. nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune
  67431/17
 • Til kommunen - til orientering, endelig kortlægning på V2 af en del af ejendommen Lundgårdvej 57, 7250 Hejnsvig
  67532/17
 • Til konsulenten, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns
  68045/17
 • Til Nyborg Forsyning ang. Langelandsvej 20, Nyborg
  67870/17
 • Til IBF: Undersøgelsesrapport mangler
  67343/17
 • til SWECO svar : Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67734/17
 • Til borger. Kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jordforureningsloven.
  67232/17
 • Til borger: Svar på spørgsmål om nuancering, Skudehavnen 5, 1. sal, 5900 Rudkøbing
  67891/17
 • til SWECO svar på henvendelse: Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67722/17
 • Til home ang.: Vedr. Asserballe St 4, Augustenborg
  67484/17
 • Til Sweco: Besvaret henvendelse for 9 lokaliteter. Baggrund for V2-kortlægning
  67642/17
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67259/17
 • Til NIRAS: Aftale om igangsætning af IK
  67835/17
 • Til Haderslev Kommune. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67250/17
 • Til Danbolig ang: Vejlevej 109, Givskud 7323 Give
  67051/17
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  67906/17
 • Til SlothMøller: RSD kommenterer på undersøgelsesoplæg
  67387/17
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 18, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67246/17
 • Til nybolig: Svar på henvendelse vedr. Strandvejen 10A, 2. 5800 Nyborg
  68008/17
 • til Sweco svar Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67737/17
 • Til Boreteknik: Boring B06 skal lokaliseres
  67996/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  67909/17
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for en del af Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart, matr. nr. 9r og 9q Skrillinge By, Kauslunde, lok. 445-00016
  67653/17
 • Til Esbjerg Kommune - Høring af godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding
  68020/17
 • Til NIRAS: Er der snart resultater fra kulrørsmålingerne
  67578/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis pr. 1.1.2017
  67984/17
 • Til Haderslev Kommune. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 18, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67240/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  68065/17
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. udgifter, Skudehavnen 5,1.sal, 5900 Rudkøbing
  67863/17
 • Til COWI - svar vedr opgave for ressourcepersoner
  68211/17
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Ansættelse af læge i Årslev
  68073/17
 • Til Meldgaard Miljø: Anmodning om møde vedr dispensation, Eltangvej 140, Kolding
  69391/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, svar på mail vedr. aftale med naboer
  86500/17

26. februar 2017

Indgående

 • Ændringer i projektide efter møde
  85400/17
 • Fra ansøger: Besvarelse af spørgsmål til ansøgning
  69457/17
 • VS: Interesse for et dansk-tysk projekt inden for ligestillingsområdet?
  72774/17
 • Fra Arkitektfimaret Jørgen Lundsgaard: Opfølgning ang. Torvegade 11,13 og 15, Give
  66834/17

25. februar 2017

Indgående

 • Fra borger: Spørgsmål ang. udgifter til eventuelle videre tiltag, Skudehavnen 5,1. sal, 5900 Rudkøbing
  67851/17

24. februar 2017

Indgående

 • Tilsyn i råstofgraven på matr. nr. 1u, 4o, 5o, 7e, 9e Hostrup By, Hostrup i Esbjerg Kommune
  66245/17
 • Fra Kolding Kommune: Afgørelse om afslutning af frivillig oprensning på Teglvænget 13 og 15, 6000 Kolding
  65011/17
 • Fra NIRAS: Resultater fra seneste indeklimamålinger
  65517/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til V2-kortlægning ud for Middelfartvej 217, Brenderup
  65850/17
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: opdatering i JAR. 571-32004 Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  65199/17
 • Fra Region Hovedstaden: Beskrivelse af kompetenceudvikling til udbredelse af PIFT
  64845/17
 • Fra DMR. Re: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65437/17
 • Anmodning om halvårsrapport
  65658/17
 • VS: Undersøgelse af ambulanceudbud
  66276/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, oplæg til vejadgang
  67024/17
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: Høring vedr Mukkerten 13-opførelse af keddelbygning - er V1 kortlagt
  66748/17
 • fra Sweco Henvendelse Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67693/17
 • Fra Sweco: Svar vedr. henvendelse for 9 lokaliteter.
  67638/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Telefonnotat omkring efterbehandlingsplan.
  67086/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Telefonnotat vedr. misforstået partshøringsbrev
  67118/17
 • Fra CLEAN: planlægning af møde i arbejdsgruppe for Industriel Elektronik
  68152/17
 • fra varde kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup - Luftfoto 2006-2008 - Hannevangvej 105 med beliggenhedsskitse.jpg
  67344/17
 • Fra SlothMøller: Mail med undersøgelsesoplæg til vurdering, Smedebakken 36, 5270 Odense N
  67112/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om at forholdene bliver bragt i orden, Frodesgade 125 Esbjerg
  66683/17
 • Fra COWI - Opgave for ressourcepersoner
  68200/17
 • Fra Fredericia kommune: undersøgelsesrapport Dangødning mail 1 af 2
  65065/17
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Hæmatologisk udefunktion på Aabenraa
  65594/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opfølgning på partshøringsbrevet om ændring af efterbehandlingsvilkår
  65228/17
 • Fra Kolding Kommune. Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65422/17
 • Fra DMR. Re: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65430/17
 • Sundhedspædagogisk Kompetenceudvikling_PIFT_beskrivelse.docx
  64847/17
 • Fra Fredericia Kommune: Undersøgelsesrapport Nagro A/S
  64930/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med Dokumentation for §8.
  65231/17
 • Fra: yder
  71446/17
 • Fra Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild. [Sagsnr.:17/3071] - [Dok.nr.:]
  73328/17
 • Fra DMR. Fwd: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73087/17
 • ra DMR. Re: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73111/17
 • Fra DMR. Re: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73120/17
 • Ny økonomistyringsmodel for RSI-projekter - bestilling af opdaterede BC og resultatopgørelse 2016
  68718/17
 • fra varde kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  67341/17
 • NY VERSION AF BC-SKABELON: Ny økonomistyringsmodel for RSI-projekter - bestilling af opdaterede BC og resultatopgørelse 2016
  68722/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  71103/17
 • Fra SDSI - dagsorden til møde 2 marts 2017
  70671/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om at forholdene bliver bragt i orden, Frodesgade 125 Esbjerg
  84329/17
 • Fra Region Midt: Vedr. CPMR
  82956/17
 • Fra DMR, Mail med tilsynsrapport vedr. renovering af Ingo, Bygmestervej 2, 5750 Ringe
  87196/17
 • Lukket dagsorden til møde 3. marts 2017 i Direktørkredsen for regional udvikling
  83833/17

Udgående

 • Til borger - Vedr. forureningsundersøgelse af Vestergade 34A 1
  68059/17
 • Til Haderslev Kommune: Kopi af varsling om kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, Stendetgårdvej 20, 6100 Haderslev, lok. 515-30019
  65712/17
 • Til Borger: V1-varsling, Gl. Donsvej 1, 6000 Kolding.docx
  66279/17
 • Til Vejle Kommune og GEO: Vedr. regionens bemærkninger til påbudssagen fra Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  65275/17
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  64974/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: opdatering i JAR. 571-32004 Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  65211/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Vedr vandforsyning på Ølufvad Hovedvej 30
  65283/17
 • Til COWI- eftersendte bilag til allonge
  65790/17
 • til konsulent, råstof, tilladelse, 42 + 234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  66220/17
 • Til borger: Vedr. status på behandling af anmodning
  66337/17
 • Til DMR. SV: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65433/17
 • Til DMR. SV: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65444/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Videresendelse af høringssvar til ansøger
  66873/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Spørgsmål til efterbehandlingsplan
  66893/17
 • Til Vejle kommune: kopi af Afgørelse Fredstedvej 24, 6040 Egtved - udgår inden kortlægning
  64993/17
 • Til URSKOU UDLEJNING ApS, V0-Orienteringsbrev_Rodalvej 25A og 25B, 7183 Randbøl.docx
  67939/17
 • Til Borger - Råstofplan 2016 - Viuf
  66791/17
 • Til borger - mail med oplysnigner om eventuel undersøgelse - Stegshavevej 12 5750 Ringe
  64873/17
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om undersøgelsesrapporter
  64844/17
 • SV: opdatering i JAR. 571-32004 Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  64984/17
 • Til Rambøll: 503-30015 Flensborg Landevej 9A, Kruså_Rådgiverkontrakt
  66011/17
 • Brev sendt til borger
  66222/17
 • Til COWI - Allonge til kontrakt
  65779/17
 • Til borger: Svar på henvendelse, Skudehavn 5, 5900 Rudkøbing
  65727/17
 • Til Grejs Sogn, Menighedsrådet og Vejle Kommune: Vedr. orientering om lokalisering af ejendommen Vestermarksvej 12a, 7100 Vejle
  64994/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse om kortlægningsstatus, Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  66286/17
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. V1-kortlægning og undersøgelse, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  65014/17
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Gl. Donsvej 1, 6000 Kolding.docx
  66280/17
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr Forureningsundersøgelse på Løkkegravene 194, Odense N
  65083/17
 • Til Slesvig-Holsten: Vedr. samarbejde
  70674/17
 • Til Borger, Råstof, kvittering for partshøringssvar
  67134/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hovedgaden 37, 5932 Humble.msg
  68609/17
 • Til DMR. SV: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73105/17
 • Til DMR. SV: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73115/17
 • Til Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild.SV: [Sagsnr.:17/3071] - [Dok.nr.:]
  73332/17
 • Til borger: Bilag til V1-varsel, UDKAST til V1-afgørelse, Nyborgvej 71, 5853 Ørbæk.docx
  75515/17

23. februar 2017

Indgående

 • Fra DMR: Personskade pga. sunket boring på Nyborgvej 438
  66780/17
 • Fra IBF: Mail omkring undersøgelsesrapport - mangler selve rapporten
  67336/17
 • fra varde kommune : Til oplysning - anvendelse af slagge - Trehøjevej 19, 6818 Årre, Varde Kommune
  66854/17
 • Fra Region Nord: Ang. projekt
  68097/17
 • Fra nybolig: Hendvendelse vedr Strandvejen 10A, 2. 5800 Nyborg
  68002/17
 • Redegørelse fra klinik
  65431/17
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 ansøgningsmateriale, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  65031/17
 • Fra Vejle Kommune Tilladelse til udledning af overfladevand - matr.nr. 10a Jerlev By Jerlev (Etape 3)
  64771/17
 • Fra lægerne: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  64915/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar af tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Nørre havnegade, 6400 Sønderborg
  65024/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  66268/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med brev vedr. resultater af 10. indeklimamåling efter etablering af permanente afværgetiltag på Kongensgade 107-111
  65032/17
 • Fra DGE: Opdateret lokalitetsliste for GG datavaliderings opgave
  68214/17
 • fra Varde kommune VS: Til oplysning - offentliggørelse af tilladelse efter MBL § 19 for kollektivt solvarmeanlæg - Krarupvej 3 ved Tistrup i Varde Kommune
  67276/17
 • Fra: FTs erhvervsudvalg - Baggrundsmateriale om automation
  63315/17
 • Afskrivning af ydernr samt navneændring
  64486/17
 • Fra Aabenraa Kommune. SV: Ramsherred 30, 6200 Aabenraa: Notat vedrørende fjernelse af fri oliefase og monitering
  64294/17
 • Fra borger: HEnvemdelse vedr. Danmarksgade 62, Esbjerg
  64647/17
 • Fra DMR: Henvendelse vedr. Hjallesegade 60, Odense
  64641/17
 • Fra SKAT: Vedr. ny kantineaftale i kantinen i Odense pr. 1.4.2017
  64807/17
 • Fra borger: Henvendelse vedr. V1-kortlægning og undersøgelse, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  65010/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Opdatering i JAR
  64923/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  66267/17
 • fra DGE Pulje 54. Kædebyvej - Supplerende materiale - mail 11
  66248/17
 • Henvendelse fra borger angående modtaget brev
  66221/17
 • Fra Focus Advokater: Henvendelse vedr. Hyldegårdsvej 9A, Odense, 461-80059
  64287/17
 • Fra Fredericia kommune: svar til rådgiver vedr. undersøgelsesoplæg - Nymarksvej 37-41, Fredericia
  63603/17
 • Fra Rambøll. RE: Rådgiverkontrakt og Rambøll's forsikring samt varsling af grundejer.
  64264/17
 • Korrespondance med kommunen
  64630/17
 • Fra Niras, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  75361/17
 • Fra Odense kommune:Spørgsmål til regionens høringssvar
  75161/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om miljørådgiver, 451-50085
  78600/17
 • Fra Nyborg Kommune: Kommunen spørger om børnehaven ikke bør udgå af kortlægningen
  68801/17
 • Fra Miljøstyrelsen, vedr. TUP-projekt
  68782/17
 • Fra Tietgen: vedr. Kompetencevækst
  69565/17
 • Fra Niras: Tilbud på monitering
  70517/17
 • fra Borger : Tegninger til region syddanmark
  70800/17
 • Fra COWI: Udkast til notat - monitering 8, 479-81022
  81371/17
 • Fra Franck Geoteknik: Frivillig detail-undersøgelse, Industrivej 41, Børkop
  83407/17

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune: kopi af afgørelse, Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  64079/17
 • Til Rådgiver - Tilføjelse til ønske om tilbud
  69623/17
 • Til Focus Advokater: Svar på henvendelse vedr. Hyldegårdsvej 9A, 5240 Odense
  64296/17
 • Til NIRAS: Rykker for status og var
  63179/17
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Danmarksgade 62, Esbjerg
  64660/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64064/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Puggårdsvej 4, Sejstrup., Bramming
  63778/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse vedr. Hjallesegade 60, Odense
  64645/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64060/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Dusgårdvej 30, 7100 Vejle.docx
  64371/17
 • Til Domea: Vurdering af oprensning af olieforurening konstateret på Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  64059/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64071/17
 • Svar til Politiken: Mental sundhed - stressede kvinder (forespørgsel)
  64039/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64078/17
 • Til Diabetesforeningen: Beskrivelse af kompetenceudvikling til udbredelse af PIFT
  64013/17
 • Kompetenceudvikling af fagpersonale i forbindelse med brugen af Familiekassen.docx
  64014/17
 • Til Arkil: Rykker for afsluttet efterbehandling - 25 Skodsbøl, Broager
  64427/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Bygade 62C, 7173 Vonge.docx
  63897/17
 • Til danbolig: Svar på henvendelse vedr. Savværksvej 2, 6360 Aabenraa
  63568/17
 • Til Aabenraa Kommune. VS: Ramsherred 30, 6200 Aabenraa: Notat vedrørende fjernelse af fri oliefase og monitering
  63172/17
 • Til Sønderborg Kommune: kvittering samt anmodning om ansøgningsmateriale til § 8, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  65028/17
 • Til danbolig: Svar på henvendelse vedr. Savværksvej 2, 6360 Aabenraa
  63494/17
 • Til borger - Afgørelse: Ejendommen Middelfartvej 157, 5200 Odense V udgår af regionens kortlægning
  63789/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse vedr. Hjallesegade 60, Odense
  64642/17
 • Til borger og Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Engumvej 154, 7120 Vejle Øst - en del udgår inden kortlægning
  63977/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag jf Jordforureningsloven - Basselundej 9, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  64595/17
 • Til Varde Kommune: §8-høringssvar for Storegade 44-46, 6800 Varde, matriklerne 179a, 180a og 180d Varde Bygrunde, lok.nr. 573-86002 og 573-04001
  63361/17
 • Notat og ændringsskema vedrørende takststigning Fuglemajgård
  64367/17
 • Til Region Nord: Ang. projekt
  68101/17
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Kvittering for høringssvar og fremsendelse af notat fra borgermøde
  66864/17
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66313/17
 • Til Miljøstyrelsen, vedr. TUP-projekt
  68787/17

22. februar 2017

Indgående

 • Fra kommunen - korrespondance vedr. udtagning af vandrøver fra private boringer
  76685/17
 • Fra Franck Geoteknik: ang. oplæg til oprensning, Industrivej 41, Børkop
  78598/17
 • Fra Rambøll, vedr TUP projekt
  68776/17
 • Fra DMR: Supplerende undersøgelse, Rapport, Mågevej 11, 5000 Odense C:
  69402/17
 • Fra Danske Regioner. Anmodning om bidrag til sundhedsministerens redegørelse til statsrevisorerne om hospitalslægers bibeskæftigelse
  71327/17
 • Fra Orbicon: Søndersø potentialekort plus status for analyser
  68210/17
 • Fra Fredericia Kommune: varsel om supplerende undersøgelsespåbud, Nagro A/S
  64827/17
 • Fra borger: Telefonshenvendelse, 515-50209
  61889/17
 • Fra Rødding Fysioterapi vedr. ydernr tilknyttes cvr.nr.
  62095/17
 • Fra Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  62600/17
 • Fra Niras: Opdateret tidsplan
  62883/17
 • Fra NIRAS: Indkaldelse til entreprenør møde
  61872/17
 • Afskrivninger på ydernummer
  62815/17
 • Fra Cowi: Kommentarer til opdateret tidsplan
  62886/17
 • Afskrivninger på ydernummer
  62806/17
 • Fra klinik for fysioterapi, Jelling vedr ydernummer og CVR.
  62319/17
 • Fra NCC: Svar vedr indberetning 2016, Vranderupvej 57
  62080/17
 • Fra Statsforvaltningen: kvitteringsskrivelse
  62334/17
 • Fra Leadpartner ecoplus: minutes of the project meeting in Flanders
  62821/17
 • Arrangement på Spilfabrikken
  62276/17
 • Fra DMR. Ramsherred 30, 6200 Aabenraa: Notat vedrørende fjernelse af fri oliefase og monitering
  62916/17
 • Fra ansøger: SV: NY ansøgning fra Fomars 2017 - udgave 1
  63286/17
 • Fra Niras: Underskrevet kontrakt
  62893/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Guldager.
  65853/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om undersøgelsesresultat, Darumvej 49-51, Esbjerg
  63188/17
 • Fra Fredericia Kommune: varsel af supplerende undersøgelsespåbud til DanGødning
  64817/17
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til bestyrelsesmøde d. 1. marts 2017
  64003/17
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Libavej 1, 5853 Ørbæk - scan0001.jpg
  63075/17
 • fra Odense Kommune - SV: Bemærkninger påbudssag oliespild, Klosterbakken 8, samt spørgsmål til §8§19-sager samme adr.
  63076/17
 • Fra danbolig: henvendelse vedr. Savværksvej 2, 6360 Aabenraa
  63489/17
 • Fra klinik for fysioterapi, Jelling vedr ydernummer og CVR.
  62313/17

Udgående

 • Til DKNT: REM - Dansk Kyst- og Naturturisme
  63426/17
 • Til rådgiver - Ønske om pris på supplerende undersøgelser i fane
  69620/17
 • Til praksis i Fredericia: rykker for svar på skrivelse af 26. januar 2017
  68729/17
 • Til Fredericia kommune: kommentarer til undersøgelsesoplæg - Nymarksve 37-41, Fredericia
  61532/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.msg
  64372/17
 • Til Statsforvaltningen: oversendelse af klage
  62316/17
 • Til NCC: Spm vedr Indberetning 2016, Vranderupvej 57
  61962/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Stationsvej 34, 5464 Brenderup Fyn - V1-varsling
  61978/17
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  61926/17
 • Til Skat: Til orientering udgår ejendommen Sølvtorv 10-12, 7100 Vejle inden kortlægning
  62613/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af matr. 7000g Skovs Højrup By, Brenderup - V1-varsling
  61984/17
 • Til Borger: Henvendelse vedr. Ole Rømers Vej 24, 6100 Haderslev.
  61894/17
 • Til Berlingske: vedr. anmodning om aktindsigt
  61768/17
 • Til Vejle Kommune: Orientering om undersøgelsesnotat samt varsling af kortlægningsafgørelser på Sønderbrogade 16, Sønderbrogade 14 og Søndertorv 10-12, 7100 Vejle
  62601/17
 • Til COWI: Tilbagemelding på tilbud
  62091/17
 • Til GEO ang Datakvalitet 2017
  62900/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  62718/17
 • Til Vejle kommune: Til orientering varslet et delområde V2-kortlagt på vejarealet ud for Sønderbrogade 16, 7100 Vejle
  62629/17
 • Til DGE ang Datakvalitet 2017
  62906/17
 • Til webmind-IT: SV: Websitet "Oplevelsernes Academy"
  63479/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedrørende Ahlefeldtsgade 6 og 10
  62463/17
 • Til Vejen Kommune: Til orientering V1-kortlægges en del af Nørregade 93, 6670 Holsted
  62860/17
 • til DMR - SV: bemærkninger undersøgelsesforslag, Nyborgvej 69, Odense
  61632/17
 • mail til Staun Miljø med svar på forespørgsel
  61652/17

21. februar 2017

Indgående

 • Fra DMR - Re: CO2 i poreluft
  60769/17
 • Fra UCSYD: Angående udarbejdelse af lektionsplan/drejebog til PIFT
  60753/17
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. fund af bly- og kobberforurenet jord på arealer nord for Læsøvej i Fredericia
  60395/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  61365/17
 • Fra DGE ang Datakvalitet 2017
  61029/17
 • Fra Helsinki-Uusimaa: Brussels meeting on 9.2.2017
  61174/17
 • Fra Sweco: Skårupørevej og Skovdongvej - lukning af boringer
  60029/17
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på endnu et spørgsmål vedr. 8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61042/17
 • Materiale til bestyrelsens dagsorden den 24. februar 2017 - Sydtrafik
  59687/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om ændret arealanvendelse uden § 8 tilladelse samt anmodning om rapport, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  61396/17
 • Projekt feedback
  61353/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. hjælp til at finde kortlægningsbrev på lok. 631-00136
  60041/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  61368/17
 • Fra Rambøll: Status dyb boring
  60016/17
 • fra Langeland kommune - Forurening på Havnegade 9, Rudkøbing
  61361/17
 • Fra Rambøll: Endelig notat Sønderbrogade 16
  62661/17
 • fra DMR: mener ikke, at V1-areal skal undersøges
  61040/17
 • Fra SUM: Godkendt revideret finansieringsprofil
  60288/17
 • Fra borger: Telefonhenvendelse ang. 603-00088
  60490/17
 • Fra PROVAS: Forslag til mødedato og dagsorden, favrdal Kildeplads
  60647/17
 • Fra Rambøll: Kontrakt drift 2017
  60061/17
 • Fra NIRAS: Kopi af mail til Borger vedr. opstartsmøde
  60185/17
 • Fra Totalkredit: Forespørgsel om nuancering, 435-00002
  59778/17
 • Fra Trekantomraadet: vedr. Industrien som karrierevej
  60726/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål vedr. §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61011/17
 • Fra COWI: Anmodning om materiale, Tværkajen 1, Odense Havn
  60781/17
 • Fra GEO ang. Datakvalitetsprojekt.
  61148/17
 • fra Nyborg Kommune - endelig §8 blev ikke givet - byggeansøgning forventes i april
  61123/17
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. fund af bly- og kobberforurenet jord på arealer nord for Læsøvej i Fredericia - Tilsynsnotat - Miljø 2017-02-14 Jordprøver P101-103.docx
  60406/17
 • Fra Kolding Kommune: mailen af 9. februar 2017 er accept efter restproduktbekendtgørelsen, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup
  60085/17
 • Fra Rambøll: Fotos fra Sønderbrogade 14
  62673/17
 • Fra Region Midtjylland: LKT Apopleksi - materiale til 1. læringsseminar
  64574/17
 • Rigsrevisionen, Rigsrevisionens afrapportering vedrørende Region Syddanmarks årsregnskab og revisionen af regnskabet for regnskabsåret 2015
  64146/17
 • Sønderborg Fysioterapi - svar på forespørgsel
  62150/17
 • Dagsorden til 1. møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. demensudredning 7. marts 2017
  62748/17
 • Sønderborg Fysioterapi - svar på forespørgsel
  62144/17
 • Fra COWI: Oplæg til undersøgelse af dræn mm.
  61624/17
 • Pressedækning af analyse
  62273/17
 • Fra Berlingske: anmodning om aktindsigt
  61739/17
 • fra DMR - prøvetæthed - Nyborgvej 69, Odense
  61619/17
 • Fra LE34 - ingen bemærkninger til udkast - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  61400/17
 • Fra Fysiocenter Vejle Fit & Sund: Samarbejdsaftale mellem Fysio Danmark og Regionsyddanmark
  61401/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  61921/17
 • Fra Danfoss: Friv unds v. Granfoss gæstehus ny olieforurening, Nordborgvej 81
  61732/17
 • Fra Nybolig: Telefonhenvendelse
  62449/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. V1 kortlægning af forsvarets arealer
  64570/17
 • Fra SlothMøller: Foto med angivelse af placering af olieforurening, Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  63632/17
 • Fra Rambøll: svar vedr. fund af bly- og kobberforurenet jord på arealer nord for Læsøvej i Fredericia
  64573/17
 • Fra projekt: status på projekt
  65700/17
 • Klinik for Fysioterapi, Rødding - ændring til yderregisteret
  64842/17
 • Fra Danfoss: Granfoss gæstehus ny olieforurening
  64969/17
 • Afrapportering
  65716/17
 • Fra Orbicon: Status Søndersø
  68204/17
 • Fra Green Tech Center: Dagsorden til 28. februar
  67841/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Rettelse til stjernehøringssvar
  66852/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Svar på stjernehøring
  66841/17
 • Fra NCC RÅSTOF Opgørelse for modtaget jord i 2016 - Original:
  75906/17
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om § 8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  76994/17
 • Fra Odense kommune: Mail - Energivej 30, 5260 Odense S - udskiftning af bitumentanke
  68553/17
 • Fra Langelands Kommune RÅSTOF Godkendelse af efterbehandling Helsned
  70637/17
 • Fra grundejer, VS: Rapport Brahesvej 7-9, Faaborg
  70931/17
 • Fra GeoPartner: Forespørgsel om kortlægning af nedlagt vejareal, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  74043/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om ændret arealanvendelse uden § 8 tilladelse samt anmodning om rapport, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  84313/17
 • Jydske Vestkysten: Aktindsigt - responstider postnumre
  79998/17

Udgående

 • Til UCSYD: ang. udarbejdelse af drejebøger til kompetenveudvikling i PIFT
  61376/17
 • Til Arbejdsgruppen: Dagsorden til 6. marts for arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  59667/17
 • 20170306 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, dagsorden.docx
  59669/17
 • Bilag 1a - Medlemmer af arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide.docx
  59671/17
 • Til Borger: Vedr. resultater af indledende undersøgelse, Bohrsvej 4, Ribe
  60019/17
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål til vilkår i §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61003/17
 • Til Direktør for sundhed i Tønder Kommune: Vedr. vores fælles samarbejde omkring evt. samdrift af funktioner på Tønder Sygehus - Brev til Sophie Løhde.doc
  59899/17
 • til Nyborg Kommune - kopi af endelig §8-tilladelse?, seniorbofællesskab, Toldbodgade 42, Yderpierne, matr. 927u
  61103/17
 • Til borger: Telefon-notat - svar på telefonhenvendelse
  60578/17
 • Til direktør for sundhed i Tønder Kommune: Vedr. vores fælles samarbejde omkring evt. samdrift af funktioner på Tønder Sygehus
  59898/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål vedr. §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61025/17
 • Til Nybolig: Fremsendelse af historisk materiale, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, 420-81192
  59579/17
 • Til Esbjerg Kommune: fremsendelse af rapport, Frodesgade 125 Esbjerg
  61398/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bubbelvej 29, 5592 Ejby.docx
  59858/17
 • Til kommune, råstof, tilsyn, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune
  60675/17
 • Til COWI: Regionens materiale om Tværkajen 1, Odense Havn
  60863/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. lokalitetsudskrift og scannet materiale fra E-arkivet, lok. 603-02009
  59954/17
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven, Vinkelvej 9, Esbjerg
  60386/17
 • Til Humblehallen - Tidsplan for indledende undersøgelser på Hallinggade 23-25, Humble
  59970/17
 • Svar på forespørgsel om forurening på ejendommen Assensvej 121, Fåborg
  60115/17
 • Til Lægevagten: afgangsført vagtlæge
  60208/17
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til beredskabsplan og afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Gu_CaseNo15-21123_2490551_v3
  61133/17
 • Til Totalkredit: Svar på forespørgsel, 435-00002
  59848/17
 • Til GEO, ang. Datakvalitet 2017, Allonge til underskrift
  60268/17
 • Til Kolding Kommune ang. - Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  59609/17
 • Til DGE ang. Datakvalitet 2017, Allonge til underskrift
  60283/17
 • Til borger: Svar vedr nyt om kortlægning ved Flyvestation Skrydstrup
  59985/17
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Zachariasvænget 16, 5260 Odense S, Matr.nr. 4bu, Hjallelse By, Dalum, lok.nr. 461-00215
  61301/17
 • SV: Anmodning om boligundersøgelse, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  59842/17
 • Til Vejle Kommune: Fremsendelse af lokalitetsudskrift for lok. 631-00136, Ellehammersvej 1a, 7100 Vejle
  60178/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  60179/17
 • Til Sweco: Skårupørevej og Skovdongvej - lukning af boringer
  60030/17
 • til DMR - Undersøgelse nødvendig på V1-areal, Nyborgvej 69
  61048/17
 • Til Borger: anmodning om kopi af dokumentation for afslutning af slaggeudlægning, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup
  60728/17
 • Til Kolding Kommune, Råstof, anmodning om udtalelser til grundvandsspørgsmål
  66814/17
 • Fra Berlingske: vedr. anmodning om aktindsigt
  61745/17
 • Til Kolding kommune: orientering om resultater fra supplerende undersøgelse/indeklimamålinger Markdanersgade 5, 7, Kolding
  59696/17
 • Til Esbjerg Kommune: fremsendelse af rapport, Frodesgade 125 Esbjerg
  84320/17

20. februar 2017

Indgående

 • Fra Vejen Kommune: Afløser til møde i arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide
  59724/17
 • Fra Nybolig: Telefonhenvendelse, 420-81192
  59563/17
 • Fra vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  59819/17
 • Fra SDE: vedr. Forældreindsats: Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse"
  60613/17
 • Fra Middelfart Kommune: §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  60987/17
 • fra Bygningsstyrelsen VS: Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  59992/17
 • Fra Svendborg kommune: Endelig § 8-tilladelse til at opføre toiletbygning på Toldbodgade 26 (5970)
  60991/17
 • Fra Læge - Kommnetar vedr. lægevalg
  59607/17
 • fra borger: Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  59791/17
 • Fra klinik for fysioterapi i Tinglev vedr. ændring af cvr.nummer.
  58879/17
 • Ændring af praksisadresse
  59260/17
 • Endelig rapport far konsulentfirmaet Manto
  58059/17
 • Henvendelse fra Anders Haabegaard
  58881/17
 • BILAGS-MAIL vs fra Odense Kommune - 28-09-16 1639147 Svendborgvej 310 - Kopi (2).msg
  58429/17
 • Fra Niras: Vedr. kontrakt
  59309/17
 • VS: Afmelding af ydernummer 458880
  59246/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27-02-2017
  59028/17
 • SV fra SST: Rettelse fra Region Syddanmark i forhold til gældende og kommende specialeplan - flytninger af specialer og funktioner, Urologi, Nefrologi, Neurologi samt Kl. Imm.
  58470/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune - meail om oplysning om olietank - Gestelevvej 42, 5750 Ringe
  59204/17
 • fra DGE Pulje 54: Tankscreening Kædebyvej 1
  58464/17
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse JFL § 8 - Storegade 44-46, Varde
  59322/17
 • Spørgeskema til undersøgelsen
  58049/17
 • Fra Niras: Tilbudsliste - Shell
  59297/17
 • Ændring af cvr.nr. + praksisadresse
  59414/17
 • fra Odense Kommune - vs oplysning Svendborgvej 310 fund af forurening ved opgravning af olietank.msg
  58348/17
 • Fra Klinik for fysioterapi, Kolding vedr. P-ordning i bero.
  58584/17
 • Arbejdsmøde om DVI-analyse
  58048/17
 • Tilrettet aftale om finansiering af analyse Economic Contribution of Meeting Activity
  59252/17
 • fra Odense Kommune - link til jordflytningsanmeldelse.msg
  58162/17
 • Fra Rambøll: RE: Sagsafslutning på Sønderbrogade og naboejendomme
  62649/17
 • fra fredericia kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup - Luftfoto 2006-2008 - Hannevangvej 105 med beliggenhedsskitse.jpg
  65747/17
 • Fra CLEAN: referat fra møde i aktivitetsudvalg, EE
  68147/17
 • fra Varde kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  65742/17
 • Dagsorden til møde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune vedr. Sundhedscenter Haderslev den 20. februar 2017
  72789/17
 • Fejljournaliseret
  72784/17
 • Fra Vejle Kommune: Konstatering af jordforurening, Vestergade 30, 7100 Vejle
  69310/17
 • DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  79262/17

Udgående

 • Til Center for Frivilligt Sovialt Arbejde: Formøde, ang oplæg for Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe i Region Syddanmark
  59408/17
 • Til ledere tilmeldt LIP orienteringsmøde: Bekræftelse på tilmelding til lederorienteringsmøde den 14. marts i Sønderborg
  59123/17
 • Til ledere tilmeldt LIP orienteringsmøde: Bekræftelse på tilmelding til lederorienteringsmøde den 10. marts i Svendborg
  59092/17
 • 20170215 - Formøde, referat.docx
  58904/17
 • Til Odense Kommune: Referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  58905/17
 • Til UCSYD: Materiale til drejebog for kompetenceudviklingsdage
  58783/17
 • Drejebog - Kompetenceudvikling i PIFT, RSYD.docx
  58784/17
 • Til Kommunen - Svar vedr. resultater fra private boringer
  76681/17
 • Til Niras: Anmodning om pris på monitering
  70505/17
 • Til Nordea, Råstof, mail omkring frigivelse af sikkerhedsstillelse
  59173/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Telefonnotat over aftale vedr. afvikling af sorteringsplads
  58578/17
 • Til kommunen, kopi af den tekniske rapport uden bilag 8 pga. strørrelsen
  58147/17
 • til DGE SV: Pulje 54: Tankscreening Kædebyvej 1 samt historik suppl
  58479/17
 • Til Miljøstyrelsen Vedr. A/S Dansk Shell - Varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening ved skimmerrør ved C806/C807
  59265/17
 • Til borger: bilag til V2-kortlægning, Boligerklæring
  58780/17
 • Til borger - bekræftelse
  59262/17
 • Til kommune og Skat: Kopi af V2-kortlægning, 430-81147, Rødmejsevænget 1, 5854 Gislev
  58897/17
 • Til arbejdstilsynet - orientering vedr. forureningsundersøgelse på ejendommen Assensvej 63, 5750 Ringe
  58194/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune - svar på mail om olietank - Gestelevvej 42, 5750 Ringe
  59244/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på indsats ift byggesag i høring vedr. Målerhus vej 2, matr. nr. 1256c Esb. Bygrunde
  58613/17
 • Shell Havneterminalen - Aftale til underskrift
  59316/17
 • Til Læge - Vedr. enkelte patienters lægevalg.
  58105/17
 • Til Rambøll: SV: Shells Havneterminal - Ændret placering af pumpebrønd PB1
  58240/17
 • Til kommunen - orientering vedr. forureningsundersøgelse på ejendommen Assensvej 63, 5750 Ringe
  58288/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27-02-2017
  58782/17
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar vedr. ændringer i projektet
  59170/17
 • Til Vejle Kommune, Fremtidig råstofgraveområder Vejle Ådal - Vejle Kommune
  58107/17
 • Til Kolding Kommune: henv. vedr. om mail fra kommunen er accept af slaggeudlægning, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup
  58574/17
 • Til Kommune og TreFor: Driftsnotat 2016
  58052/17

19. februar 2017

Indgående

 • Fra Erhvervsstyrelsen - Strategisk Kompetenceudvikling, SFD-14-0005, godkendte virksomheder mv.
  58870/17

Udgående

 • Til PSOF deltagere i Vestjylland: Vedrørende Region Syddanmarks kursus i sundhedspædagogik i Vestjylland
  57929/17
 • Kursus i sundhedspædagogik i Vestjylland
  57928/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Måle Bygade 37, 5300 Kerteminde.msg
  60224/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bystævnet 41, 5474 Veflinge.msg
  60307/17

18. februar 2017

Indgående

 • Fra Borger, Råstof, Mail med svar på partshøring
  58553/17
 • Fra Borger, Råstof, Mail med svar på partshøring
  58549/17

17. februar 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver - Resultater af poreluftundersøgelser i fane
  69619/17
 • Fra DMR: Oplæg til oprensning af forurening, Roersvej 33, Odense
  76289/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Info omkring respektafstand til højspændingsmaster
  58311/17
 • Ansøgning ydernummer
  58754/17
 • Fra borger - mail - Mesinge Bygade 47B, 5370 Mesinge
  57947/17
 • Fra Svendborg Kommune ang Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  58267/17
 • Materiale til bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 24. februar 2017
  58208/17
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til oplæg til supplerende/afgrænsende undersøgelse iht. varsel om undersøgelsespåbud. på Julius Thomsensvej 7, Vejle
  57756/17
 • Fra Esbjerg Kommune Storstrømsvej 34-36, Esbjerg N
  57505/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen laver simpel §8-tilladelse til byggeprojektet
  57489/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med udkast til § 8-tilladelse til at opføre toiletbygning på Toldbodgade 26 (5970)
  57680/17
 • fra Rådgiver Biocoverprojekter i Region syddanmark
  59856/17
 • DRfyn: Tematisering i forbindelse med anmodning om aktindsigt
  59006/17
 • Svar fra SST vedr. Hæmatologisk udefunktion på Aabenraa
  59034/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2017 - bemærkninger fra RSD vedr. A1 og A2
  58418/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, Kolding.
  58084/17
 • Fra Vejle Kommune, Fremtidig råstofgraveområder Vejle Ådal - Vejle Kommune
  57980/17
 • Fra Vejle Kommune: Ønsker kopi af teknisk rapport vedr. Koldingvej 16 og 18, Vejle - til orientering
  58109/17
 • fra Bygningsstyrelsen VS: Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift. - image001.png
  59994/17
 • Borger: Information i forbindelse med ansøgning
  68260/17
 • Ansøgning fra fodterapeut
  81826/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Mesinge Bygade 47B, 5370 Mesinge.msg
  60187/17
 • Til projekt: Kommentarer til indsendte timeregistreringer
  56760/17
 • til DMR og Faaborg-Midtfyn Kommune - Vidensgrundlag mht. kortlægning ok
  56937/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Nygyde 2, 5642 Millinge (430-81617)
  57136/17
 • Til borger Ang. Storstrømsvej 34-36, 6715 Esbjerg N
  57511/17
 • Til Svendborg kommune: RSD mener projektet kan løses med en simpel §8-tilladelse
  57453/17
 • Korrigeret klagevejledning i henhold til mail vedr. afslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune.
  57093/17
 • Til Esbjerg Kommune Ang. Storstrømsvej 34-36, 6715 Esbjerg N
  57520/17
 • Til Svendborg kommune: §8-høringssvar for Toldbodgade 26, 5960 Marstal, Matr.nr. 506 Marstal, lok.nr. 443-70106
  57722/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Mail med tilsynsnotat
  58534/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Mail med tilsynsnotat
  58528/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Kvittering for mail med info
  58513/17

16. februar 2017

Indgående

 • Fra Sygehus Lillebælt: Kommentarer til referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  58362/17
 • Tilrettet aftale om finansiering af analyse Economic Contribution of Meeting Activity
  59237/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail omkring §8 på Toldbodgade 26
  57429/17
 • Fra Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  56137/17
 • Fra CSC: praksis i Agerbæk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  55594/17
 • Referat fra IT5-mødet den 18. januar 2017, åbent
  55765/17
 • henvendelse fra borger om evt forurening
  56695/17
 • Anmodning om forlængelse
  60345/17
 • Fra projekt Det Maritime Hus vedr. afrapportering 2. halvår af 2016
  61385/17
 • Fra Meldgaard A/S: Indberetning af modtaget fyldjord 2016
  59394/17
 • Materiale fra region midtjylland
  60120/17
 • Fra Arkitektfirmaet Jørgen Lundsgaard: Ang. status for Torvegade 11,13 og 15, Give
  66807/17
 • Fra DK Råstof - ansøgning til Vejle Kommune - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev - Etape 3
  64783/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  65380/17
 • Aflyst punkt på Byregion Fyn møde
  62268/17
 • henvendelse fra Staun Miljø om sagsmateriale
  61644/17
 • Henvendelse fra Staun Miljø om sagsmateriale
  61636/17

Udgående

 • Revideret sagsfremstilling til DAK vedr. reviderede SAM:BO-forløb - Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  57663/17
 • Til Odense Kommune: Ang. kommentar til referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  55933/17
 • Til Familieambulatoriet, OUH: Svar ang dagsordenspunkt til chefmøde 2
  55535/17
 • Til projekt: Opfølgning på møde i Region Syddanmark
  55854/17
 • Til DMR: Udbud af værditabsundersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  56452/17
 • Til praksis i Agerbæk: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  55612/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Storstrømsvej 34-36, Esbjerg N
  56540/17
 • Til Varde Kommune: praksis i Agerbæk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  55615/17
 • Til borger - Vurdering af undersøgelsesresultater Assensvej 123, 5750 Ringe
  56457/17
 • Til projekt: Udkast til evalueringsoplæg
  56575/17
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål og matr. nr. 13d smst. i Varde Kommune
  56125/17
 • mail til borger med svar på forespørgsel
  56697/17
 • Til Franck Geoteknik: bemærkning til oplæg og anmodning om yderligere oplysninger, Industrivej 41, Børkop
  56748/17
 • Til MOE: Udbud af værditabsundersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  56494/17
 • Til Varde Kommune: Vedr. §8 tilladelse på Storegade 44-46, Varde
  56864/17
 • Til Langeland Kommune - Indledende forureningsundersøgelse, Hallinggade 23. Humble
  56799/17
 • Til Humblehallen - Regionens indledende undersøgelse udvides til at omfatter både Hallinggade 25 og 25A, Humble
  56797/17

15. februar 2017

Indgående

 • Fra Kommunen - Vedr. resultater af vandprøver fra private boringer
  76679/17
 • Fra SDU, Årsrapport 2016 incl bilag
  55992/17
 • Fra SDU, kopi af årsrapport, bilag (revisorerklæringer)
  56000/17
 • Fra SDU, kopi af årsrapport 2016, bilag (revisorerklæring)
  56005/17
 • Fra SDU, kopi af udbetalingsanmodning, Interreg-midler
  56019/17
 • Fra Franck Geoteknik: Oplæg til oprensning, Industrivej 41, Børkop
  56747/17
 • Fra Vejen Kommune - ingen bemærkninger til efterbehandling - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  55526/17
 • Fra borger - ønsker materiele vedr Præstevænget 32-36, Vejen
  54715/17
 • Fra CSC: praksis i Holsted lukket automatisk
  54478/17
 • Fra Kolding Kommune ang Platinvej 8, Kolding.
  54968/17
 • fra DMR - Betondække og dokumentation for rørgennemføringer.msg
  54316/17
 • modtagebekræftelse
  54740/17
 • Fra projekt LabMat vedr. ønske om forlængelse af projektpperiode
  55731/17
 • Anmodninig om Aktindsigt i sag vedrørende anvendelse af Niels Waage
  55918/17
 • Fra Vejle Kommune: Forurening konstateret under gulv på Grejs Præstegård, Vestermarksvej 12a, 7100 Vejle
  56997/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. matr. 1vh St. Grundet Hgd., Hornstrup - Det nye sygehus
  57667/17
 • Fra Varde Kommune: Udkast til §8-tilladelse
  56862/17
 • Fra Niras: Shell - tilbudsliste
  56875/17
 • Fra Eurofins, råstof, tilsyn, 2A Hesselmed hgd, Ål i Varde
  57930/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 27. februar 2017
  59259/17
 • henvendelse fra borger i forb.m. evt køb af ejendom
  60107/17
 • Fra vagtlæge: fraflyttet Danmark, afgangsførers
  59952/17
 • Fra læge- Medd. vedr. nyt lokationsnummer
  57988/17
 • Fra JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66309/17
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af afgørelse om ikke at melde påbud om undersøgelse og afværge, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  75460/17
 • fra Danske Regioner - vedr. baggrundsgruppe
  88360/17
 • Anmodning om indsendelse af regionernes ønsker til overenskomstforhandlingerne med Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening
  88363/17
 • Fra Sydbank - garanti vedr. efterbehandlinig - matr.nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  54531/17
 • Fra Tønder Kommune ang Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  55308/17
 • Fra læge - Korrespondance vedr. kontonr
  55413/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Kommentarer til Projekt om afprøvning af passive fluxmålere
  55475/17
 • Forespørgsel fra pojekt LabMat vedr. forlængelse
  55299/17

Udgående

 • Til Vejen Kommune: Ang. mødedeltagelse til arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide
  55469/17
 • 20170215 - Formøde, referat.docx
  55442/17
 • Til Odense Kommune: Referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  55441/17
 • Til Frivillighed: Oplæg for Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe i Region Syddanmark
  55319/17
 • Til Sydbank -Frigivelse af tidligere gældende garanti stillelse matr.nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  54641/17
 • Til Danbolig: Sagsmateriale på Rudmevej 120-122, 5750 Ringe
  55362/17
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54536/17
 • Til læge - Velkommen som ansat læge i Region Syddanmark
  55470/17
 • Til praksis - Vedr. ny ansøgning til deletilladelse
  54460/17
 • Til PLO, SOR, DKA-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansat læge i henhold til §21 i Vejle
  55472/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 180, Abild Ejerlav, Abild
  55370/17
 • Til Sydbank - Frigivelse af tidligere gældende garanti stillelse matr.nr. 138 og 229 Iller Ejerlav, Broager
  54644/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Dømmestrupvej 61, 5792 Årslev
  54701/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.docx
  55067/17
 • til Nyborg Kommune - SV: Regionen ingen bemærkninger - midlertidig oplag af jord - SV: Udkast til § 19 tilladelse til delområde på Kirkegyden 8 i Aunslev
  54471/17
 • Til kommunen - Svar vedr. ændret indsats
  54782/17
 • Til praksis i Vejle: respons på krav om honorering af 2 konsultationer
  54552/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 159, Mollerip Visby
  55363/17
 • Til offshore Energy - vedr. projekt
  55108/17
 • til ansøger + parter, råstof, tilladelse, Afslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune
  55084/17
 • Til Borger - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:09/1932] - Præstevænget 30-32, Vejen
  54709/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 162, V. Gasse, Skærbæk
  55366/17
 • Til praksis i Holsted: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54533/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Dømmestrupvej 61, 5792 Årslev
  54698/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 373, Sæd, Ubjerg
  55367/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - ansat læge i praksis i Vejle
  55474/17
 • Fra ejendomsmægler,SV: henvendelse, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  54557/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 217, Sølsted, Abild
  55372/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 58, Tønder
  55374/17
 • Til Borger - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:09/1932] - Præstevænget 30-32, Vejen
  54725/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Østergade 18, 6040 Egtved.msg
  60141/17
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66308/17

14. februar 2017

Indgående

 • Fra Freja Marie Tange, Danske - FAS fond 2016
  64758/17
 • Fra Varde kommune:Mail med Tilladelse - § 8 - Pavillon/multihus - Mælkevejen 1, 6800 Varde
  64020/17
 • RSI-direktørmail nr. 2/2017
  61530/17
 • Fwd: VS: Anmodning om bidrag til folketingsspørgsmål om kønsskifteoperationer (frist 28. februar)
  60777/17
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm. 389 om brug af probiotisk rengøringsmiddel på hospitaler
  58611/17
 • Fra Midtconsult - alt materiale modtaget vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55273/17
 • Fra borger - ønsker materiele vedr Præstevænget 32-36, Vejen
  54574/17
 • Fra Midtconsult - alt materiale modtaget vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55239/17
 • Mail fra Danske Regioner
  55990/17
 • Haarby Fysioterapi forespørgsel om ansættelse
  57071/17
 • Fra Rambøll: Shells Havneterminal - Ændret placering af pumpebrønd PB1
  56870/17
 • Dagsorden og materiale, bestyrelsesmøde D2i, 20.02.17
  56992/17
 • Fra Niras: Tidsplan
  56872/17
 • Fra SWECO - kort med angivelse af placering af areal - Indsamling af arkivmateriale - Jernvej 2, Vejle
  77301/17
 • Fra SWECO - præcisering - Indsamling af arkivmateriale, Jernvej 2, Vejle
  77293/17
 • Fra DSB: Info om ejerskifte, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  76632/17
 • VS: Deltagere til fokusgrupper i regi af projekt "Forbedret dokumentation og information om NSP"
  68647/17
 • Fra EARLALL: Vedr. samarbejde
  71089/17
 • Underskrevet kontrakt med Express ang. sundhedsprofilen 2017
  54180/17
 • Fra borger - telefonhenvendelse - Hovedvejen 65, Avernakø, Faaborg
  53866/17
 • Fra danske regioner: Referat af jordchefmødet den 01. februar
  53070/17
 • Fra Vejen Kommune: Monitering af ethylenglycol-forurening, 575-99016
  54134/17
 • Fra danske regioner:Dagsorden til jordchefmøde den 1. februar (Webmøde)
  53063/17
 • Fra Nybolig - AKTINDSIGT -- Vedr.: Industrivej 7, 6630 Rødding - haster
  54019/17
 • SV: Udpegning af repræsentant fra Region Syddanmark til Følgegruppe vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025 i Sundhedsstyrelsen
  53968/17
 • Fra Danbolig - svar på sp vedr Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th, 5000 Odense - lokalitetsnr. 461-70005
  54271/17
 • Fra Midtconsult - materiale modtaget - Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55234/17
 • Fra Midtconsult - alt materiale modtaget vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55279/17
 • Fra Danske Regioner: Kommunikationsplatform om sygehusbyggeri
  54396/17
 • Fra NIRAS - dialog med grundejer vedr. status på rapporteringen af undersøgelse på ejendommen Løkkegravene 194, Odense N
  54830/17
 • Fra kommunen - Svar vedr. ændret indsats
  54776/17
 • Fra Nybolig - AKTINDSIGT -- Vedr.: Industrivej 7, 6630 Rødding - haster
  53965/17
 • Fra Tønder Kommune ang. Ved Dammen 58, Løgumkloster
  54189/17
 • Fra Danbolig - svar på sp vedr Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th, 5000 Odense - lokalitetsnr. 461-70005
  54285/17
 • Fra Danske Regioner.dk:referat fra Danish Soil Partnership styregruppemøde den 30. september 2016
  53157/17
 • Fra Varde Kommune: § 48-påbud om undersøgelse, 573-81101
  54151/17
 • Fra Danbolig - Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th. - lokalitetsnr. 461-70005
  54282/17

Udgående

 • Kompetenceudvikling af fagpersonale i forbindelse med brugen af Familiekassen.docx
  54053/17
 • Til Region Hovedstaden: Udkast til papir omkring kompetenceudviklingskoncept til PIFT
  54052/17
 • Eftersendelse af bilag - Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  57664/17
 • Til Middelfart Kommune: Undersøgelsesrapport
  56854/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55221/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55256/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55263/17
 • Til Mediehuset Ingeniøren: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66340/17
 • Til kommune og vandværk: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Vestergade 143, Svendborg
  53511/17
 • Til Esbjerg Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52999/17
 • Til borger: Nabo - orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Mølmarksvej 185, Svendborg
  53508/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 2
  54276/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Mosetoften 10, 5600 Faaborg (430-81602)
  53594/17
 • Til praksis i Agerbæk: Lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52841/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 1
  54287/17
 • Til Nybolig - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:11/999] - Industrivej 7, Rødding
  54000/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55261/17
 • Til Danbolig - sp vedr. Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th - lokalitetsnr. 461-70005
  54283/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:12/6265]
  55252/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52874/17
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52845/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55217/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:12/6265]
  55254/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55258/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:12/6265]
  55214/17
 • Til Nybolig - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:11/999] - Industrivej 7, Rødding
  54021/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Fynsgade 18, Sønderborg
  53146/17
 • Til Kommunen: MV scoping af kommuneplan 2017 for Assens Kommune - hørings af berørte myndigheder
  54295/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52984/17
 • Til borger - telefonsamtale - Hovedvejen 65, Avernakø, 5600 Faaborg - 430-81130
  53873/17
 • Til borger ang. Knorborgvej 6, 6100 Haderslev
  53901/17
 • Til borger: sv på henvendelse, ASBO Smede- og Maskinforretning, ASBO Byvej 15, 6622 Bække, us rapport, januar 2003
  53232/17
 • Til kommune og vandværk: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Vestergade 42 g-h, Svendborg
  54294/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 1
  54275/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52877/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 2
  54288/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  53390/17

13. februar 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, Kortlægning, Vedr. resultater fra kortlægning af klæg
  55396/17
 • Fra:yder
  55008/17
 • Fra CSC: praksis i Agerbæk automatisk lukket
  52826/17
 • Fra Midtconsult - foresp AKTINDSIGT - Unicon-grunden, Havnegade 12-14, Odense C. Lok-nr.: 461-06393
  53033/17
 • Fra SUM: Spørgsmål til 3. kvartalsrapport 2016, Nyt OUH
  52847/17
 • Fra Midtconsult - foresp Unicon-grunden, Havnegade 12-14, Odense C. Lok-nr.: 461-06393
  53009/17
 • Fra Midtconsult - foresp Unicon-grunden, Havnegade 12-14, Odense C. Lok-nr.: 461-06393
  53025/17
 • Fra DLG ang.: Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming.
  52805/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  52229/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05706 - matr.nr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52709/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om fund af forurening, Danavej 2, 5580 Nr. Aaby
  52467/17
 • Fra borger: markedsvurdering af lægeboliger
  52685/17
 • Fra Varde Kommune: Varsel om § 48-påbud, Kollevej 41, 6830 Nr. Nebel
  51942/17
 • Fra Middelfart Kommune: Standsningsforbud, Danavej 2, 5580 Nr. Aaby
  52474/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  52453/17
 • Fra DR: Spørgsmål til aktindsigt
  52220/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 505-05704 - matr.nr. 159, Mollerup, Visby
  52696/17
 • fra politisk parti - ansøgning
  52185/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  52269/17
 • fra Orbicon - ok til senere varsling
  51794/17
 • Fra politisk parti - overdragelse af rettigheder til ansøgning af partistøtte
  52045/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 550-81013 - matr. nr. 58, Tønder
  52721/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05703 - matr.nr. 373, Sæd, Ubjerg
  52705/17
 • Kvittering for modtaget kommentar til Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28
  51270/17
 • Mail fra OUH - høringssvar
  51817/17
 • FRA COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-00601 - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52715/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 531-05713 - 162, V Gasse, Skærbæk
  52700/17
 • Fra politisk parti
  51910/17
 • Mail fra lægevagten vedr. oprettelse af vagtlæge
  67427/17
 • Fra ERST: Mødemateriale til 22.2.
  67739/17
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  66300/17
 • Fra Danbolig - Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th. - lokalitetsnr. 461-70005
  54261/17
 • fra indvinder, råstof, tilladelse, 76, 80 Oksenvad, Oksenvad ejerlav i Haderslev
  57932/17
 • Fra DJØF: Mødetidspunkt resultatløn for sygehusledelse [djoef-Id:1152393]
  58958/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om ændret Afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Gu_CaseNo15-21123_2490551_v3
  60456/17
 • Fra Esbjerg Kommune: BILAG - Udkast til Afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Gu_CaseNo15-21123_2490551_v3.DOCX
  60461/17
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, Mail med arkæologisk vurdering
  69889/17
 • VS: Ændring af aldersgrænse for pædiatriske patienter jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan
  74086/17
 • Ekstra Bladet: Anmodning om aktindsigt
  77830/17
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  75441/17
 • Fra Vejle Kommune: Opfølgende dokumentation, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  75076/17
 • Fra SWECO - Indsamling af arkivmateriale - Jernvej 2, Vejle
  77288/17
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til notat vedr. interkønnede (DSD) - frist den 10. marts 2017
  83201/17

Udgående

 • Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  57665/17
 • Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  52191/17
 • Til Region Hovedstaden: Invitation til netværksdag i PIFT
  51869/17
 • Netværksmøde_PIFT_maj_2017 - MRL.docx
  51870/17
 • Til Odense Kommune: Ang. mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  51400/17
 • Til Odense Kommune: Ang. manglende bekræftelse på mødedato til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  51116/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 159, Mollerup, Visby
  52693/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18g Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52670/17
 • Til grundejer: Orientering om kortlægningsvurdering, 451-50085
  52690/17
 • Til skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18x Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32B, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52672/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18x Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32B, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52669/17
 • Til Middelfart Kommune: Til orientering varsles der V2-kortlægning af et delareal på Strandvejen 254, Middelfart
  52216/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52708/17
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning, en del af ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg
  51760/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 159, Mollerup, Visby
  52694/17
 • Til praksis: brev med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2017
  51151/17
 • Til DLG ang. Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming
  52356/17
 • til Orbicon - ingen V1 af værksted for audioudstyr - SV: Mulig V1V2-kortlægninger - Lavsensvænget 1, Odense
  51786/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 58, Tønder
  52720/17
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52552/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18g Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52667/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52710/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52706/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 162, V. Gasse, Skærbæk
  52697/17
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  52208/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Ribe Landevej 71, 6740 Bramming
  52573/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52629/17
 • Til kommune og vandværk: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Rødeledsvej 60, Svendborg
  52312/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52714/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 162, V. Gasse, Skærbæk
  52698/17
 • Til Svendborg kommune, Skat & AT: Mail med kopi af afgørelse om at der nu er offentlig indsats overfor forurening samt kortbilag
  51536/17
 • Til Varde Kommune: Ingen bemærkninger til varsel om § 48-undersøgelsespåbud, Kollevej 41, 6830 Nr. Nebel
  51957/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52628/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 58, Tønder
  52717/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 373, SÆD, Ubjerg
  52701/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 373, SÆD, Ubjerg
  52704/17
 • Til praksis i Bredsten: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52521/17
 • Til Danbolig - sp vedr. Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th - lokalitetsnr. 461-70005
  54267/17
 • Til DMR: SV: Til orientering varsles der V2-kortlægning af et delareal på Strandvejen 254, Middelfart
  52857/17
 • Til Borger; SV: på Henvendelse: ASBO Smede- og Maskinforretning, ASBO Byvej 15, 6622 Bække
  53048/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §21.
  55461/17
 • Til Shell: Vedr. evt. driftstab
  56883/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hågerupvej 46, 5600 Fåborg.msg
  60091/17
 • Til SWECO - præcisering - Indsamling af arkivmateriale Jernvej 2
  77290/17
 • til politisk parti - udbetaling
  52194/17
 • Til politisk parti - udbetaling
  52226/17
 • Til politisk Parti - udbetaling
  51903/17
 • til politisk parti - udbetaling
  52271/17

12. februar 2017

Indgående

 • Fra CLEAN VS: Mål til regionen
  56184/17
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  66336/17
 • Fra IT Center Fyn vedr. projekt
  52543/17
 • Mail fra Psykiatri og socialområdet - høringssvar
  51835/17

Udgående

 • til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune
  51050/17

11. februar 2017

Indgående

 • Fra Geoservice: Tilbud på dette års levering
  51522/17
 • Fra ERST - vedr. Anmodning om Administrativ forlængelse af SKU
  51252/17

10. februar 2017

Indgående

 • Fra DMR: Nyborgvej 438, kloakskade
  59421/17
 • Fra DMR: Svar på Tilbagemelding på rapporter, Dronningemaen 10a og Kuopiovej 36, Svendborg
  59420/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  58747/17
 • Fyens Stiftstidende: Svar vedrørende anmodning om aktindsigt
  60202/17
 • Fra NCC: Indberetning om returjord 2016, Tjæreborg Grusgrav
  61578/17
 • Fra FES: Supplerende oplysninger ift. afslutning af oprensningsprojekt ved Tankområde Guldager. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  60453/17
 • fra Nyborg Kommune, mail - Udkast til § 19 tilladelse til delområde på Kirkegyden 8 i Aunslev
  54324/17
 • fra Nyborg Kommune, mail -
  54321/17
 • Fra rådgiver - 430-81617 Endelig rapport - Nygyde 2, Millinge
  57074/17
 • Dansk Blære Cancer database (DaBlaCa). Årsrapport 2016 til offentliggørelse
  58135/17
 • LETT: Svar på klage vedr. pkt. 4
  66152/17
 • Fra GTC: Referat af WS om SECI
  67837/17
 • Fra GTC: Referat af arbejdsgruppemøde 7. feb.
  67833/17
 • fra DMR - svar på kommunens spørgsmål om tæthed af fundament - vedlagt div. bilag herover
  66804/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til p-plads, Havnegade 120
  80193/17
 • Fra Orbicon: Dagsorden
  89672/17
 • FRA COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-00601 - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52713/17
 • Fra SUM: Spørgsmål til 3. kvartalsrapport 2016, Nyt OUH
  51365/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 531-05713 - 162, V Gasse, Skærbæk
  52699/17
 • fra Orbicon - ikke elektronikproducen
  51780/17
 • Anmodning om aktindsigt fra journalist Jeppe Findalen, BT i praktiserende psykiater, Peter Kaare Østergaard
  53032/17
 • VS: Vedr JS0129 - Sydvang 1 - allonge til Hi3G lejekontrakt.
  55104/17
 • Fra Rambøll: Dronningholmsvej 52 Svendborg - Rapportudkast
  52863/17
 • fra NIRAS - Lokalieteter til besigtigelse
  54176/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Vedr.: A/S Dansk Shell - Varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening ved skimmerrør ved C806/C807
  52868/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05706 - matr.nr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52707/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05703 - matr.nr. 373, Sæd, Ubjerg
  52703/17
 • Fra EAL vedr. projekt
  52597/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 550-81013 - matr. nr. 58, Tønder
  52718/17
 • fra DMR - erindring - Re: om V1 af Nyborgvej 69
  51123/17
 • Fra COWI: Orientering om kloakspuling til beboere, 479-81022
  51046/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 505-05704 - matr.nr. 159, Mollerup, Visby
  52695/17
 • selskabsændringer og 2. praksisadresse tilknyttes til eksisterende klinik
  50879/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  50479/17
 • Dagsorden og bilag til Prognose- og dimensioneringsudvalget den 23. februar 2017
  51038/17
 • Fra COWI: Vedr. timesatser
  49993/17
 • Fra FysioDanmark Vejle: Underskrevet aftale.
  50993/17
 • Fra NIRAS: Svar vedr materiale til dispensationsansøgning, matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune
  50221/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  50485/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 5 / 2017
  49898/17
 • Fra Tønder Kommune: Fremsendelse af udkast til § 8, Ørderup Kirkevej 41, 6250 Toftlund
  49757/17
 • Fra Kolding Kommune. Til orientering - nedlæggelse af malekabine og vakuumimprægneringsanlæg
  50213/17
 • Til Rambøll: Tilbud godkendt
  49535/17
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om hvor meget slagge der er tilkørt, Skast 97, 6261 Bredebro
  50513/17
 • Fra ERST - Ændringer i projekt SFD-15-0020 Virksomheder tager social ansvar
  50948/17
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til etablering af nyt p-areal, Havnegade 2, 5500 Middelfart
  50949/17
 • Mail fra Region Sjælland
  49473/17
 • Fra Rambøll: Driftsnotat 2016
  49626/17
 • Fra COWI: kopi af kvitteirngsmail til borger
  50011/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag (1607139) Løjtertoft 15, 6430 vedr. matr.nr. 400, 401, 438, 455, 466, 467, 509, 568 og 619 Nordborg
  50089/17
 • Fra Niras: Aftalt prøvetagningsstrategi, Østergade 7, 5471 Søndersø
  50270/17

Udgående

 • Til rådgivere - Udbud af videregående undersøgelser - pulje 1
  67827/17
 • Til CLEAN: Vedr. projekt
  68160/17
 • Til CLEAN: Vedr. projekt
  68161/17
 • Til rådgivere - Udbud af videregående undersøgelser - pulje 1
  67911/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til "Container-living"
  49618/17
 • Til Varde Kommune: Regionens svar på spørgsmål vedr. forsvarets områder - hvornår må vi IKKE informere regionen
  50615/17
 • Til borger: svar på henv. vedr. opstart indledende undersøgelse
  50114/17
 • Til Sønderborg Kommune SV: Udstykningssag Løjtertoft 15, 6430 vedr. matr.nr. 400, 401, 438, 455, 466, 467, 509, 568 og 619 Nordborg
  50098/17
 • Til kommune og SKAT: Kopi af afgørelse: 430-81650, V2-kortlægning, Svendbrogvej 425-427, 5600 Faaborg
  49691/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Grethevej 17, 7000 Fredericia
  50625/17
 • Til Niras: Bekræftelse af aftalt prøvetagningsstrategi, Østergade 7, 5471Søndersø
  50277/17
 • Fra borger: SV: Telefonhenvendelse Stenager 17, 6400 Sønderborg
  50829/17
 • Til Kolding Kommune: Reminder - Vedr. påbudsmuligheder i forbindelse med ulovlig oplag, Koldingvej 96, 6040 Egtved, lok 621-81311
  49699/17
 • Til NIRAS: Kommentar til ansøgning om dispensation til tilførsel af ren jord på matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune
  50103/17
 • Til NIRAS: Svar på fristforlængelse mv., matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune - fristforlængelse til udgangen af marts 2017
  50433/17
 • Til Middelfart Kommune: SV: § 8 tilladelse til etablering af nyt p-areal, Havnegade 2, 5500 Middelfart
  50994/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Elsesvej 18, 7000 Fredericia
  50926/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. rettelse til tidligere mail om de kortlagte arealer i forb. med §8-tilladelsen til etablering af nyt p-areal, Havnegade 2, 5500 Middelfart
  50995/17
 • Til Borger: Vedr. udlægning af slagge på del af din ejendom Skast 60, 6261 Bredebro, lok. 550-81035
  50477/17
 • Til Niras:: Dispensation til tilførsel af ren jord samt ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune - fristforlængelse til udgangen af marts 2017
  50360/17
 • Til Niras: Anmodning om supplerende materiale til ansøgning om dispensation til tilførsel af ren jord samt ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune
  50070/17
 • Til NIRAS: Svar på risikoberegninger
  50762/17
 • Til Colliers: Svar på henv. vedr. matr. 7ø Nyborg Bygrunde og 1qy Nyborg Markjorder
  49632/17
 • SV: Skriftlig sag til IT5 - forlængelse af IBI-projektet
  50638/17
 • til DMR: kopi varslingsbrev
  50900/17
 • Til Kolding Kommune ang. Platinvej 8, Kolding
  50765/17
 • Til Home, Erhverv: SV: Vesterhavnen 74, 5800 Nyborg
  50742/17
 • Til DGE: Godkendelse af oplæg til forureningsundersøgelse, Odensevej 69, 5400 Bogense
  49861/17
 • Til Tønder Kommune: § 8-høringssvar for Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund
  50005/17
 • Til Vejen Kommune: Regionens svar vedr. høring af § 8 tilladelse vedr. Torvegade 1, 6650 Brørup
  50740/17
 • Til Tønder Kommune: anmodning om slutdokumentation for udlægning af slagge, Skast 97, 6261 Bredebro,
  50502/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Elsesvej 20, 7000 Fredericia
  50718/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Grethevej 15, 7000 Fredericia
  50636/17
 • Til COWI: Bemærkninger til svar
  49371/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. februar 2017
  50617/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Elsesvej 22, 7000 Fredericia
  50650/17
 • Til Borger: V2-afgørelse, Grethevej 19, 7000 Fredericia
  50578/17
 • til Vejen Kommune og Læborg Vandværk - Orientering om lokaliteter til besigtigelse i området ved Læborg Vandværk
  54187/17
 • Til Fredericia Kommune: Ansøgning om tilladelse til boring af RB55-RB56 samt prøvegravning PG4 på Østre Strand
  52873/17
 • til Esbjerg Kommune og Din Forsyning - Orientering om lokaliteter til besigtigelse i området ved Aike Vandværk
  54181/17

9. februar 2017

Indgående

 • Fra Home-Start: Samarbejde med offentlige myndigheder
  47909/17
 • VS: Det Danske Vaccinationsregister - ændring i rettigheder
  48659/17
 • Fra læge - Medd. vedr. tildeling af lokationsnummer
  47653/17
 • fra Bygningsstyrelsen : Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  47763/17
 • fra bygningsstyrelsen : Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  47756/17
 • Fra STRING: Vedr. Femern Bælt
  48704/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning
  49102/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Yderligere spm til modtagelse af opfej, 2a Hesselmed Hgd, Ål
  47889/17
 • Kontaktliste og deltagelse i ASO-arrangementer i 2017
  48978/17
 • supplerende oplysninger fra yder
  49594/17
 • Fra Ekstern Aktør: Mødemateriale
  49739/17
 • Mail fra yder: Ønske om lukning/åbning for tilgang af patienter
  50160/17
 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. udtagning af sideprøver, Østergade 7, 5471 Søndersø
  49676/17
 • Fra Aabenraa Kommune. Oprenset forurening på Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  50165/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning - image003.png
  49112/17
 • Fra advokatfirmaet Plesner: mailbekræftelse på modtagelse af sagsakter Aktindsigt [PLESNER-Active.FID1458944]
  47860/17
 • Oplæg - styring og kvalitet
  49285/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  48811/17
 • Fra Rådgiver - Pulje 46: 575-81110 Skodborg Nørregade 8 - Endelig rapport
  49175/17
 • Fra Vejle Kommune: Undersøgelse og oprensning på Engumvej 154, 7120 Vejle Ø
  49048/17
 • Fra Vejle Kommune: Oplysning om PID-måling af gravefront, Engumvej 154, 7120 Vejle Ø
  49052/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning - image001.png
  49106/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning - image002.png
  49108/17
 • Gode initiativer til at sikre lægedækning
  48709/17
 • Fra Langeland kommune: Kommunen har ikke nået tilsynet endnu men håber at kunne nå det senest i uge 10
  48599/17
 • Gode initiativer til at sikre lægedækning
  48716/17
 • Fra Danske Regioner: Udkast til notat
  53003/17
 • fra NIRAS svar på referrat fra møde
  54166/17
 • Ændring af selskabsform til ApS
  49532/17
 • 23.01.2017 - VUSAM - referat
  51045/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Østre Ringvej 38-40 i Ringe - Bemærkninger til afsluttende rapport
  51578/17
 • Vedr. ejerskifte
  49569/17
 • Fra Kolding Kommune: Jordforurening - Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  50156/17
 • Fra COWI: Foreløbige resultater af vandprøver
  49360/17
 • Fra Borger: Vedr. revnedannelse
  49366/17
 • Fra Vejle: Følgemail til afslutning af sagen fra Engumvej 154, 7120 Vejle Øst
  49494/17
 • Fra Langeland Kommune, Meddelt påbud om undersøgelse og oprensning er opfyldt, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50008/17
 • Fra Langeland Kommune, Mail omkring at påbud om undersøgelse og oprensning er opfyldt, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50002/17
 • Fra Rådgiver, VS: Odensevej 34A i Bogense
  50909/17
 • Til og fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  49514/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  49355/17
 • Til Langeland Kommune, Mail om at regionen ikke har modtaget kopi af påbud, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50020/17
 • Fra COWI: Vedr. revnedannelse
  49367/17
 • Mail fra Langeland Kommune med bilag, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50027/17
 • Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse
  59264/17
 • DR Fyn: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  60576/17
 • Fra ERST: Letlæselige versioner af strukturfondsprogrammerne
  60042/17
 • Fra Aabenraa Kommune. Oprenset forurening på Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  63379/17
 • Anmodning om supplerende redegørelse vedr. prostatakræft
  62315/17
 • Fra Naturstyrelsen: Teknisk rapport, Store Okseø
  61723/17
 • Ekstra Bladet: Klage over svar på aktindsigtsanmodning
  77864/17
 • SV: Kontrakt om levering af DNA sekventeringsanalyser
  89723/17

Udgående

 • Til Sweso - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49269/17
 • Til Rambøll - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49268/17
 • Til DMR - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49267/17
 • Til COWI - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49265/17
 • Til Region Hovedstaden: Kompetenceudviklingskoncept til PIFT
  48098/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning KP17
  49020/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Ansat læge i Vorbasse
  49216/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  48317/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Fornyet svar vedr henv om lett forurenet jord, 2a Hesselmed Hgd, Ål
  48503/17
 • Til KHL: Kvittering for modtagelse af oplysninger, matr. 10b Dons By, Almind
  47774/17
 • Til Lægevagten: Mail med oprettelse af vagtlæge
  47696/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar vedr. risiko for overfladevand og § 8-pligt, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  49119/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  48500/17
 • Til Vejen Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Skodborg Nørregade 8, 6630 Rødding (575-81110)
  49204/17
 • Til Langeland kommune: RSD spørger til status
  48557/17
 • Til kommunen - Svar vedr. ændret indsats
  48211/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Vorbasse
  48900/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens kortlægningsafgørelse pba. undersøgelse og oprensning i §8-sag, Nørregade 129, 5592 Ejby
  48247/17
 • Til Niras: Fremsendelse af kortlægningsmateriale, lok. 561-71002
  48683/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Smedebakken 14, 5600 Faaborg (430-81545)
  48449/17
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Vorbasse
  49219/17
 • Til Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  48116/17
 • Til borger - svar på mail om muligt møde - Mesinge Bygade 47B 5370 Mesinge
  47892/17
 • Svar til Tønder Kommune: Vedr. vores fælles samarbejde omkring evt. samdrift af funktioner på Tønder Sygehus - ønske om henvendelse til ministeriet
  48640/17
 • Til DMR: kopi varslingsbrev indeklimamålinger
  50091/17
 • Til borger, Råstof, graveområde ved Fangel, Odense Kommune
  49369/17
 • Sv til borger på henvendelse, Julius Jepsens vej 119, Vejle
  53263/17
 • SV: Deltagere til fokusgrupper i regi af projekt "Forbedret dokumentation og information om NSP"
  53772/17
 • til Orbicon - ikke V1 af drivhuse, men måske af elektronikværksted
  51761/17
 • Til Gadbjerg Kloakservice - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.docx
  60269/17
 • Til Shell: SV: J.nr. 20172037 - afsætning af miljøboringer - Shell Havneterminal
  56888/17

8. februar 2017

Indgående

 • Fra Natur- og Miljøklagenævnet Vedr. Moselund Grusgrav, j.nr. NMK-11-00146
  47094/17
 • Fra Natur- og Miljøklagenævnet: Journal nr. 084284 - Status på Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage vedrørende Region Syddanmarks dispensation af 1. juli 2014.msg
  47095/17
 • Fra Rådgiver, Råstof, kortlægning, Status for afrapportering
  47338/17
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet Svar på status, Moselund, Aabenraa
  46737/17
 • Fra SDE: vedr. Forældreindsats
  47246/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  47802/17
 • Fra Estate: Fremsendelse af kopi af Tegning 10 - Gl Slotsvej 16 m. fl., 5500 Middelfart
  47717/17
 • Fra Plesner: Novartis' patentrettigheder vedrørende anvendelsen af Glivec® (imatinib) til behandling af GIST [PLESNER-Active.FID755275]
  46217/17
 • Fra Rådgiver - 430-81545 Endelig rapport - Smedebakken 14
  48409/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for svar vedr. § 8-pligt og overfladevand, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  48392/17
 • Ændring af selskabsform til IS
  49254/17
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning
  48573/17
 • Fra borger - mail om muligt møde - Mesinge Bygade 47B 5370 Mesinge
  47887/17
 • Fra Niras: anmodning om at få tilsendt oplysninger, 561-71002
  48554/17
 • Fra Estate: Vedr. tegning 10, Gl Slotsvej 16, 5500 Middelfart
  47695/17
 • Sv: SV: jr.nr. 1-12-81-6-13
  47719/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  48693/17
 • Mail fra yder: Indsættelse af lukketal
  47612/17
 • Fra Assens Kommune: MV scoping af kommuneplan 2017 for Assens Kommune - hørings af berørte myndigheder
  50576/17
 • Halvårsrapport 1. og 2. halvår år 2016 / Journal nr. 15/41496 - projekt Survival Skills
  47395/17
 • Bemærkninger til procesplan SA 2019-2022 version til SKU, februar 2017
  46419/17
 • Fra læge - Korr. vedr. lokationsnummer og lægevalgsbreve
  47354/17
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, nedrivning af edb bygning, Hylkedamvej 77, 5591 Gelsted
  47114/17
 • Fra Deloitte: Revisors erklæring vedr. 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  46564/17
 • Fra ansøger - underskrevet ansøgning version 2
  46346/17
 • Fra SDE: vedr. "Forældreindsats: Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse" - 1 Budget- og regnskabsopgørelse_Forældreindsatsen_13_13868 - 6. halvår år 2016.xlsx
  47253/17
 • fra DMR - Svar på Regionens spørgsmål til dokumentation på Ringe Jernstøberi
  51438/17
 • Fra TV2: aktindsigt / sengepladser / TV 2/Fyn
  51080/17
 • Fra: yder
  55026/17
 • fra Eurofins, råstof, tilsyn, 2A Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  51049/17
 • Fra Healthcare DENMARK: Hospitals Logistics white paper
  52688/17
 • Fra Cowi: Shell havneterminal, boringsafsætning
  49627/17
 • Fra NIRAS: Foreløbig grundvandsrisikovurdering
  49754/17
 • Fra ERST - Anmodning om Administrativ forlængelse af SKU
  49737/17
 • Fra Colliers: henv. med anmodning om materiale på lokalitet 449-00005
  49615/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på drift 2017
  49521/17
 • Fra Danske Regioner: Orientering om samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om hospitalslægers bibeskæftigelse
  57755/17
 • Fra:yder
  58880/17
 • Berlingske Business: Anmodning om aktindsigt
  60156/17
 • Fra Banedanmark, Råstof, Svar på partshøring
  58190/17
 • Fra vagtlægen: mail med anmodning om ærndiring fra cpr. til cvr. nr.
  56543/17
 • Fyens Stiftstidende: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  60188/17
 • Fyens Stiftstidende: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  60193/17
 • Fra LE34 - oplysninger om ejerforhold - matr.nr. 3k Terpling
  57949/17
 • Fra Eurofins Miljø A/S, Råstof, Kvittering for modtagelse af jordprøver
  58197/17
 • Henvendelse fra projektaktør: Ang. projekt
  68082/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: begrænsning af aktindsigtsanmodningen
  89989/17

Udgående

 • Til Diabetesforeningen: Netværksdag i PIFT i København den 9. maj
  47405/17
 • Til Diabetesforeningen: Placering af PIFT på den regionale hjemmeside
  47290/17
 • Til Lokalpsykiatrier i Vestjylland: Påmindelse vedrørende Region Syddanmarks kursus i sundhedspædagogik i Vestjylland
  46497/17
 • Til Rådgiver, Råstof, kortlægning, Vedr. status på afrapportering
  47345/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47334/17
 • Til borger, vedr. Kertemindevej 23A, 5290 Marslev
  47185/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Opsplitning af praksis i Esbjerg
  46407/17
 • Til læge - Bekræftelse på oprettelse af ydernr efter opsplitning af praksis
  47487/17
 • Til Svendborg Kommune: fremsendt mail med materiale vedr. Bryghusvej
  46214/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47377/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47451/17
 • Til Læge - Korr. vedr. praksisdeklarationen
  47365/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47348/17
 • Til Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel om § 8 vurdering ved nedrivning af edb-bygning på Hylkedamvej 77, 5591 Gelsted
  47122/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47364/17
 • Til Rambøll: fremsendelse af materiale, Jens Grøns Vej 4, 7100 Vejle
  47082/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernr efter opsplitning af praksis
  47483/17
 • Til borger: Tilsynsnotat vedr. Langforte 32, 6070 Christiansfeld
  47417/17
 • Til PLO, SOr, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Opsplitning af kompagniskabspraksis i Esbjerg
  46264/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47352/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Svar på henv vedr deponering, 2a Hesselmed Hgd, Ål
  47329/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47342/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47370/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47383/17
 • Til køber: svar på henvendelse
  46203/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47325/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. spørgsmål om § 8-pligt, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  48350/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Stegholt 40, 6200 Aabenraa.msg
  48363/17
 • Til Sundhed.dk - Korr. vedr. regionsdrevne klinikker på Sundhed.dk
  47400/17
 • Til Varde Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  47313/17
 • dialog med indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 76 + 80 Oksenvad, Oksenvad Ejerlav i Haderslev
  51047/17

7. februar 2017

Indgående

 • Jesper.Moeller-Iversen@rsyd.dk - SV: DAK-møder
  45827/17
 • FRA ArosIT, Referat af telefonmøde
  45703/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2017
  44388/17
 • Fra EDC: Forespørgsel om forurening
  45048/17
 • Fra COWI: Kvittering for modtagelse af materiale
  45838/17
 • Fra Niras: Kvittering for regionens svar, Østergade 7, 5471 Søndersø
  44630/17
 • Fra Landbosyd: Placering af geoprober på markarealer, Skrydstrup flyveplads
  45329/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse af information,: Mejeritoften 1, 6430
  45651/17
 • Referat, ekstraordinær generalforsamling og ekstraordinært bestyrelsesmøde, D2i 31.01.17
  44980/17
 • Fra EDC: Tak for hurtigt svar
  45816/17
 • Fra RD: Kreditforeningen efterspørger sagsmateriale
  44982/17
 • Fra COWI: Tilbud på 1. års drift og monitering
  44723/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr rapport, Mejeritoften 1, 6430
  45512/17
 • Fra RD: Kvittering for modtagelse - materialet er tilstrækkeligt
  45120/17
 • Fra Vejen Kommune: Høring af udkast til § 8 tilladelse, Nørregade 53, 6600 Vejen
  45472/17
 • Fra Vejen Kommune: BILAG - Udkast til § 8 tilladelse til ombygning af ejendom.docx
  45485/17
 • Fra COWI: Efterspørger teknisk notat
  45789/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar vedr. Østergyden 1, 5600 Faaborg
  46232/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Afværge disponering
  45255/17
 • Fra COWI: Mail med navn på sagsbehandler ved kommunen samt oplysninger om lettere forurenet jord
  45778/17
 • fra Bygningsstyrelsen Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  44689/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering for lukning af VTO sag
  45592/17
 • Til Kerteminde kommune: Indledende undersøgelser i Kerteminde kommune- orientering
  45480/17
 • Fra CSC: meddelelse om automatisk lukning
  45246/17
 • Fra ansøger - EUD Student
  46326/17
 • Fra Epinion: vedr. GVS
  47272/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Forespørgsel om deponering i råstofgrav 2a Hesselmed Hgd, Ål
  47314/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Fynsgade 18, Sønderborg
  47453/17
 • Fra Ekstern aktør: Mødemateriale
  46310/17
 • Fra Svendborg Kommune, mail vedr. Bryghusvej
  46207/17
 • Fra borger, vedr. Kertemindevej 23A, 5290 Marslev
  47180/17
 • Fra Rambøll: anmodning om kopi af baggrundsmateriale, Jens Grøns Vej 4, 7100 Vejle
  47064/17
 • Fra DK-råstof, Status på råstofplan
  46021/17
 • Revideret procesplan SA 2019-2022 efter DAK
  46262/17
 • Ansøgning om tilskud til udbygning af lægehus
  46953/17
 • fra Varde Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  47307/17
 • Fra kommunen, bilag til høringssvar vedr. Østergyden 1, 5600 Faaborg - P13 - Billede 1.jpg
  46235/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang.Storstrømsvej 34-36, Esbjerg N.
  47863/17
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje 2017
  49003/17
 • Fra kommunen - Spm. vedr. ændret indsats
  48205/17
 • FH Hamburg: Vedr. STRING
  48689/17
 • Fra Esbjerg Kommune VS: Tangevej 6, Ribe - Opgravning af Tank nr. 5
  49914/17
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - 2017
  49151/17
 • Ansøgning Region Syddanmarks Kulturpulje 2017
  48897/17
 • Fra projekt: Afrapportering
  49253/17
 • Fra projekt : Afrapportering
  49255/17
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel vedr. forsvarets områder - hvornår må vi IKKE informere regionen
  50606/17
 • Fra Nyborg Gymnasium vedr. projekt
  52605/17
 • Fra Esbjerg Kommune VS: Byggesag i høring vedr. Målerhus vej 2, matr. nr. 1256c Esb. Bygrunde
  50054/17
 • Til Nyborg Gymnasium vedr. projekt
  52603/17
 • fra Orbicon - SV_ Mulig V1V2-kortlægninger - Lavsensvænget 1, Odense
  51301/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: begrænsning af aktindsigtsanmodning
  89986/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: Anmodning om aktindsigt
  89979/17
 • Dagsorden til opstartsmøde vedr. projekt
  63968/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, Meddelelse om at støjvolde er færdigetablerede
  58140/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Info omkring dialog med borgere
  58131/17
 • Fra Astra vedr. opfølgning på møde om afslutning af projekt Videndeling
  60737/17
 • Fra Sweco - Rapporter fra indledende undersøgelse, Slogsgaden 14 -m.fl. 6372 Bylderup-Bov
  55814/17
 • fra Vejle kommune meddelelse om at påbud er efterkommet åVedr. Hvidbjergvej 91, 7080 Børkop
  57104/17
 • Fra Sydbank - garanti vedr. efterbehandlinig - matr.nr. 138 og 229 Iller, Broager
  54527/17
 • Fra Region Hovedstaden: Spørgsmål vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  56361/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail - Havnepladsen 6 (5960) Miljøundersøgelse
  69275/17

Udgående

 • Til Odense Kommune: Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  45950/17
 • Til Esbjerg Kommune og Din Forsyning - Orientering : Risagervej
  53618/17
 • TIl virksomheder - ang. projekt
  49304/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for Soldalen 12, 7100 Vejle
  47858/17
 • Fra kommunen, bilag til høringssvar vedr. Østergyden 1, 5600 Faaborg - P13 - Billede 2.jpg
  46237/17
 • Til Rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46128/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46108/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47301/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46121/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46138/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46111/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46132/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46119/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46126/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar inkl dokumentation, Mejeritoften 1, 6430
  44397/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46135/17
 • Til Forsvarets Ejendomsstyrelse: Afgørelse efter jordofrureningsloven trukket tilbage, Skrydstrup Flyveplads
  45784/17
 • Til COWI: Mail med teknisk notat og oversigtskort
  45796/17
 • Til TVSYD: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  45637/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45378/17
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar ved vurdering af § 8-tilladelse, Storebæltsvej, 5800 Nyborg
  45670/17
 • Til borger og Aabenraa Kommune: V1-afgørelse efter jordforureningsloven, Stegholt 40, Aabenraa
  45958/17
 • Til COWI: Mail med oplysninger om lettere forurenet jord og udgået brev
  45783/17
 • Til projekt: anmodning om status og fremdrift
  45328/17
 • Til FaaborgMidtfyn kommune: Kopi af undersøgelsesrapporter og afgørelsebrev (udgår af kortlægning): 430-81395, Assensvej 85, 5750 ringe
  45533/17
 • Til EDC: RSD oplyser at der ikke er kendskab til forurening på ejendommen
  45057/17
 • til projekt: bedt om udbetalingsskema
  45456/17
 • Til borger - Forespørgsel vedr. mulig fejl på "Mine konsultationer"
  45826/17
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Tillæg ved Veerst, Vejen Kommune
  44385/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Vardevej 106, 7100 Vejle, lok. 631-00380
  45038/17
 • til projekt: anmodning udbetalingsskema
  45397/17
 • Til skat: kopi af afgørelsesbrev (udgår af kortlægning), 430-81384, Langgade 11, 5750 Ringe
  45781/17
 • Til FM Kommune: kopi af Rapporter og afgørelsesbrev (udgår af kortlægning), 430-81384, Langgade 11, 5750 Ringe
  45779/17
 • Til praksis i Ribe: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45373/17
 • Til RD: Mail med sagsmateriale fra RSD
  44991/17
 • til Odense Kommune - Bemærkninger påbudssag oliespild, Klosterbakken 8, samt spørgsmål til §8§19-sager samme adr.
  44853/17
 • Til Sønderborg Kommune: Mejeritoften 1, 6430
  45587/17
 • Til Udbetaling Danmark: Disponeringen skal IKKE benyttes - ejendom udgået af korlægningen
  45460/17
 • Til SKAT: Kopi af afgørelsebrev (udgår af kortlægning): 430-81395, Assensvej 85, 5750 ringe
  45538/17
 • Til COWI: Tilbud godkendt og udføres som tillæg til kontrakt af 16-01-2016
  45547/17
 • Til PLO - Medd. vedr. Ansat læge i Vojens
  44565/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S mfl., Råstof, Fremsendelse af notat fra borgermøde
  58149/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Telefonnotat over samtale vedr. tilsyn
  58086/17
 • Fra Odense Kommune, Mailkorrespondance vedr. Odense Letbane, Odense Kommune
  66022/17
 • Til Langeland kommune: Indledende undersøgelser Langeland kommune- orientering
  45583/17

6. februar 2017

Indgående

 • Interviewguide_RegionSyd_gruppeinterview.docx
  88597/17
 • Samtykke DA_WP1_SW.docx
  88607/17
 • Informationsskrivelse DA_WP1 _SW.docx
  88604/17
 • Fra GTC: kopi af film om SE2M
  67828/17
 • Fra Mediehuset Ingeniøren: Anmodning om aktindsigt
  66338/17
 • Fra Morten Jessen-Hansen: Dagsorden Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt
  59393/17
 • Fra Oplevelsernes academy: Fwd: Websitet "Oplevelsernes Academy"
  63476/17
 • aktindsigt
  71542/17
 • Fra projekt: Anmodning om udbetaling
  44664/17
 • fra politisk parti - ansøgning
  43969/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  43955/17
 • Mail fra Danske Regionerf
  44175/17
 • Fra projekt - vedr. REM-tilskud
  43720/17
 • Fra COWI: Projektet har ikke brug for brev omkring ikke kortlægning på nuværende tidspunkt
  43960/17
 • Svarkvittering fra "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  44227/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Afværge disponering
  44373/17
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Tillæg ved Veerst, Vejen Kommune
  44384/17
 • Spørgsmål vedr. høring
  45678/17
 • Patienten som Partner i Dansk Sundhedsforskning-et Natioanlt Vidensdelingsprojekt
  44366/17
 • Fra Odense kommune: Mail med undersøgelsesoplæg til vurdering, Smedebakken 36, 5270 Odense N
  45433/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Henv vedr Mejeritoften 1, 6430 Nordborg
  44390/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Afværge disponering
  44377/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  44746/17
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse, Bavnedamvej 28, 5250 Odense SV
  44573/17
 • Til Borger, Råstof, vedr Status for råstofplan
  44387/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  44536/17
 • Fra Ditmer: Tilbud på løsning til indsamling af data om Lægers Bijob
  44436/17
 • VS: Deltagere til fokusgrupper i regi af projekt "Forbedret dokumentation og information om NSP"
  47154/17
 • Fra COWI: Aktindsigt vedr Enstedværket, Aabenraa
  47387/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med undersøgelsesoplæg - Nymarksve 37-41, Fredericia
  48477/17
 • Fra revisor: Erklæring om kvalitetsfondsrapporten 4 kvartal Sygehus Lillebælt
  48701/17
 • Fra Akademie Zankelmark: Vedr. DialogForumNorden
  47798/17
 • Fra COWI: Aktindsigt, Flesnborgvej 185, Aabenraa
  48136/17
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til etablering container-living på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fre
  49613/17
 • Fra Årslev Fysioterapi vedr. ansættelse af fyssioterapeut
  52028/17
 • Fra Nyborg Gymnasium vedr. projekt
  52609/17
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: Byggesag i høring vedr. Målerhus vej 2, matr. nr. 1256c Esb. Bygrunde
  50045/17
 • Fra Shell: Vedrørende velfærdsforanstaltninger ifm. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49621/17

Udgående

 • til Nordfyns Kommune, mail - Bemærkninger til afværgeforslag, feb 2017, Snavevej 2
  44492/17
 • Til COWI: RSD oplsyer at ejendommen på baggrund af undersøgelsesresultater ikke kortlægges
  43951/17
 • Til Vejen Kommune - Udkast til tilladelse til indvinding af rødler - efterbehandlingsvilkår - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  44001/17
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  43754/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse iht. §19 stk.3
  44295/17
 • Til borger: Tilbud om opsætning af luftrenser, Vestergade 34, 7100 Vejle
  43347/17
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  43334/17
 • Til borger, Svar på telefonhenvendelse, matr.nr. 1aie Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  43535/17
 • Til læge - Bekræftelse på tildelt ydernummer
  43259/17
 • Til grundejer: moniteringsnotat, Skattergade
  43528/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  43650/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §19
  44277/17
 • Til borger, Svar på telefonhenvendelse, matr.nr. 1aie Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  44563/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  44195/17
 • Til Borger - SV: Vedr. Højbyvej 67, 5220 Odense sø
  43842/17
 • Til rådgiver ang. Industrivej 7, Augustenborg
  43314/17
 • Til praksis i Varde: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  43750/17
 • til politisk parti - udbetaling
  43966/17
 • til politisk parti - udbetaling
  43962/17

5. februar 2017

Indgående

 • Fra KHL: svar på anmodning om supplerende oplysninger vedr. tilkørsel af jord, matr. 11b Dons By, Almind
  47770/17

4. februar 2017

Indgående

 • fra Billum Vognmandsforretning, råstof, tilsyn, 2a Hesselmed hgd., ål i Varde
  47504/17
 • Fra Miljøstyrelsen Sydjylland: Reminder vedr. erstatningsskov for lovliggørende tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i grusgrav ved Vandel Flyveplads
  43111/17

3. februar 2017

Indgående

 • Fra Home-Start: Samarbejde med offentlige myndigheder
  44438/17
 • FRA ArosIT: RE: Build sitet er opdateret
  42632/17
 • czf@aalborg.dk - Northern Connections Update
  44880/17
 • Kopi af mail fra SDU til CLEAN: Nyt forslag til aftale
  44922/17
 • Fra kommunen - Tak for svar - vi sender resultater af vandprøver når vi har dem
  41851/17
 • SV: Indstilling af emne fra Region Syddanmark til lærings- og kvalitetsteams
  42416/17
 • Fra UCSYD: Svar ang. Drejebog for kompetenceudviklingsdage
  41977/17
 • 2016.12.01 drejebog Projekt PIFT specielt dag 2.docx
  42331/17
 • Fra Kolding Kommune: Endelig vedtagelse af indsatsplaner
  42201/17
 • Fra DR: Svar på kvittering
  42132/17
 • SV: Kørselsgodtgørelse.
  41828/17
 • Fra borger - Råstofplan 16 - Fangel
  42537/17
 • Fra UCSYD: Drejebog for kompetenceudviklingsdage i PIFT
  42330/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af afgørelse vedr §8 for projekt ved Esbjerg Strand , Hjertingvej/ HE Bluhmes Vej
  41880/17
 • Fra borger - Råstofplan 2016 - Hågerup
  42310/17
 • 2016.10.24 drejebog Projekt PIFT.docx
  42332/17
 • Referat fra møde i koordinationsgruppen Campus Odense 20/1 2017
  43384/17
 • Fra Lead Partner ecoplus: mødemateirale møde Brussels Feb 2017
  43890/17
 • Fra Odense kommune: Mail - Høring af udkast til §8-tilladelse, Zachariasvænget 16
  44170/17
 • Mail fra Danske Regioner vedr. evt. økonomiske konsekvenser
  44154/17
 • Fra læge - Orientering vedr. lokationsnummer
  43177/17
 • Fra borger - Vedr. Højbyvej 67, 5220 Odense sø
  43840/17
 • Fra borger: Kvittering for moedtagelse af vurdering, Stegholt 40, Aabenraa
  43160/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Afgørelse fra Kolding Kommune vedr. skovrejsningsprojekt ved Asbøl i Kolding Kommune.
  43139/17
 • Fra lead partner ecoplus: CLUSTERIX 2.0 meeting Brussels Feb 2017
  43881/17
 • Fra Rambøll: System til registering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse.
  44431/17
 • Fra COWI: Vurdering af om der må graves i området ved Tietgenbyen
  43922/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Spørgsmål til 3. kvartalsrapportering 2016 - Aabenraa
  44692/17
 • Fra ansøger - EUD Student
  46340/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  49276/17
 • Fra Varde kommune:Høring - Tilladelse - § 8 - Pavillon/multihus - Mælkevejen 1, 6800 Varde
  50515/17
 • Fra Cowi: Havneterminalen status
  49610/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med kommentarer til udkast til vvm-redegørelse
  50969/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med kommentarer til udkast til vvm-redegørelse
  50964/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr meddelelse om bestilling af støjrapport mm
  50979/17
 • Fra Odense Kommune: Svar ang. Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  41948/17
 • Fra COWI: Vurdering af om der må graves i området ved Tietgenbyen
  75589/17
 • Fra Niras: mail om statusnotat Konsul Graus Gade 2 - fase 3
  58964/17
 • Fra Niras: mail om statusnotat Blæsbjerggade 1 - fase 3
  58953/17
 • Fra Vejle kommune orientering om svar til rådgiver vedr undersøgelsesoplæg:
  57161/17
 • Fra borger - OK - Bryllevej 17, Odense SØ
  67636/17

Udgående

 • Til Odense Kommune: Svar ang. Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  42687/17
 • Til SWECO - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42606/17
 • Til Rambøll - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42603/17
 • Til DMR - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42599/17
 • Til COWI - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42596/17
 • Til Niras - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42580/17
 • Til Orbicon - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42590/17
 • Til DGE - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt - DGE
  42594/17
 • Til Odense Kommune: Svar ang. Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  42297/17
 • TIL ArosIT: SV: Build sitet er opdateret
  42636/17
 • Til Home-Start: Samarbejde med offentlige myndigheder
  42036/17
 • Til kommunen - Kopi af varslingsbrev om udvidelse af V2 kortlægning efter Jordforureningsloven.
  42354/17
 • Til Kommunen - SV: ang. gl. losseplads i natura 2000 område - ikke offentlig indsats
  41846/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  42823/17
 • Til borger - Råstofplan 2016 - udlæg af nyt graveområde ved Fangel - dkalmetadata.xml
  42494/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af tegning, Ørderup Kirkevej 4, Lok. 525-40284
  42495/17
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse
  42406/17
 • Til læge - Korrespondance vedr. udkast til lægevalgsbrev samt vedl. vedr. lokationnummer
  42230/17
 • Til Varde Kommune og SKAT: Orientering om V1 afgørelse, Adsbølvej 24, 6870 Ølgod, lok. 573-81084
  42098/17
 • Til borger Råstofplan 2016 - udlæg af nyt graveområde ved Fangel
  42491/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar på udkast til § 8-tilladelse, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42644/17
 • Til Tønder Kommune: Fremsendelse af tegning, Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund
  42500/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning - gensendt pga. fejl i mailadresse
  41847/17
 • Til borger, svar på anmodning om skema til boligundersøgelse, Libavej 1, 5853 Ørbæk
  41693/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  42725/17
 • Til lægen - Korrespondance vedr. udkast til lægevalgsbrev samt vejl vedr. lokationsnummer
  42251/17
 • Til Niras: Svar på spørgsmål vedr. Østergade 7, 5471 Søndersø
  42791/17
 • Til borger og Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Børupvej 59, 7000 Fredericia - udgår inden kortlægning
  42764/17
 • Til Borger: Vedr. afgørelse om V2-kortlægning, Vibækvej 25, 6740 Bramming
  41986/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af matr. 8ag Børup By, Taulov og en del af vejmatrikel 7000c, Børup By, Taulov - udgår inden kortlægning
  42778/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  42699/17
 • Til borger . Råstofplan 2016 Hågerup
  42314/17
 • Til borger: Orientering kortlægningsafgørelse efter jordforureningsloven, Skrydstrup Flyveplads
  42931/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  42597/17
 • Til ejendomsadministrator: svar på henvendelse
  42749/17
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens svar på spørgsmål vedr. vand til mælkeproduktion, Ølufvad Hovedvej31, 6715 Esbjerg
  41688/17
 • Til NIRAS: Tilbud godkendt
  42051/17
 • Til borger: Svar på henvendelse, Stegholt 40, Aabenraa
  43170/17
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  43557/17
 • Til vagtchefen - vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  43492/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Fredericia
  43494/17
 • Til Tønder Kommune: Fremsendelse af tegning, Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund
  49751/17
 • Til borger - status for undersøgelserne på Bryllevej 17, Odense SØ
  55127/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af tegning, Ørderup Kirkevej 4, Lok. 525-40284
  49748/17

2. februar 2017

Indgående

 • mre@sam.sdu.dk - SV: Nyt forslag til aftale mellem Clean og SDU
  44915/17
 • Fra SDU: Info om nyt forslag til aftale mellem Clean og SDU
  44903/17
 • Fra rådgiver - korrespondance vedr. indmåling af boringer inkl. accept af igangsættelse
  75405/17
 • Fra Ventilen: Projekter og samskabelse sammen med kommuner/regioner
  40877/17
 • Fra MeetDenmark: Rettelse til resultatkontrakt mellem MeetDenmark, regionerne og Erhvervsministeriet
  40705/17
 • Det koordinerende udvalg for sundhedsprofiler referat af 9.1.17
  40529/17
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  41499/17
 • Fra Gørding Klinker - spørgsmål om frigivelse af bankgaranti for Jordstykke på matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding, Varhovej 1 6690 Gørding
  40677/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi - ændring til yderregistret
  41420/17
 • Fra Fredericia kommune: mail ved Carl Roses Vej - manglende oplysninger
  43395/17
 • Mail fra yder: Ønske om en lukkegrænse ved 3200 patienter
  44065/17
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning
  43635/17
 • fra projekt. bilag udbetalingsanmogning
  43641/17
 • Fra Dansk Naturturisme: SV: "Øhop i det Sydfynske Øhav"
  44507/17
 • Fra Modtagestation Syddanmark - Hindsholm Kraftvarmeværk, Møllegyden 32, Dalby
  41721/17
 • Re: Fra borger, anmoder om at få skema til boligundersøgelse tilsendt, Libavej 1, 5853 Ørbæk
  41691/17
 • Fra COWI: Ny erklæring sendes til underskrift hos grundejer
  40965/17
 • Fra Borger: Fremsendelse af skitse med angivelse af påtænkt byggeri, Ørderup Kirkevej
  42467/17
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om skriftlig svar på spørgsmål vedr. vand til mælkeproduktion, Ølufvad Hovedvej 31
  41687/17
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev, villatanksagen på Børupvej 59, 7000 Fredericia
  42745/17
 • Fra Deloitte: DTØ 2016.Q4 - med kommentarer
  41836/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. regionens tilbagemelding på § 8-udkastet, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42639/17
 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. Østergade 7, 5471 Søndersø
  42784/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  44775/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  44767/17
 • Fra SDE: vedr. Projekt Forældreindsats
  47241/17
 • Fra Eurofins Miljø A/S, Råstof, mail med kvittering for modtagelse af jordprøver
  50928/17
 • Fra Vejen Kommune: Høring af § 8 tilladelse vedr. Torvegade 1, 6650 Brørup
  50730/17
 • Fra Shell: Begrundelse for forgravning ifm. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49583/17
 • Ændring af selskabsform
  48932/17
 • Oprettelse af ydernummer
  48672/17
 • selskabsændringer mv.
  49210/17
 • Fra Assens Kommune: Anvendelse af knust asfalt på landbrugsejendom, Aborgvej 58, 5610 Assens
  50598/17
 • Fra Borger: Fremsendelse af skitse med angivelse af påtænkt byggeri, Ørderup Kirkevej
  49740/17
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelse, Odensevej 69, 5400 Bogense
  49854/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  58740/17
 • LETT: Præcisering af svar på klage vedr. pkt. 4
  58491/17
 • Korrespondance med Langeland Kommune ang. Lægehuset Havnegade
  79872/17

Udgående

 • Til UCSYD: Drejebog for kompetenceudviklingsdage
  41638/17
 • 2015.11.12 Undervisningsplan for kursus i sundhedspædagogik for patientundervisere i Syddanmark.docx
  41637/17
 • Udkast til drejebog Projekt PIFT 070916.docx
  41639/17
 • Til SDU: bemærkninger til samarbejdsaftale m. CLEAN
  44910/17
 • Medlemmer af arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide.docx
  41606/17
 • Til grundejere - Varsling om indmåling af boring placeret på din ejendom - Fangelvej 2.
  41177/17
 • Til Social Sundhed: Spørgsmål vedrørende jeres organisering
  41108/17
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af undersøgelser
  40884/17
 • Til Ventilen: Projekter og samskabelse sammen med kommuner/regioner
  40618/17
 • Til rådgiver - accept af pris og ok til igangsættelse
  40557/17
 • Til Borger - Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom
  40941/17
 • Til Borger - Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom
  41533/17
 • Til kommunen - Fremsendelse af kortlægningsbrev
  41393/17
 • FSI: skriftlig kommentar til dagsordenen
  41474/17
 • Til Borger - Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom
  40943/17
 • Til entreprenør, råstof, tilsyn, Vedr. miljøgodkendelse til matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  41562/17
 • Til Esbjerg Kommune: Ny beskrivelse af projekt ved Esbjerg Strand, Hjertingvej/ HE Bluhmes Vej, Esbjerg
  41622/17
 • Korrespondance med I-GIS
  40982/17
 • Til DR: Kvittering
  41511/17
 • Til rådgiver Ang kortlægning lokalitet 561-45037
  41594/17
 • Til Borger: Grundejerorientering, Strandvejen 20, 6840 Oksbøl
  40228/17
 • Til Odense Kommune: Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  40689/17
 • Til Odense Kommune: Svar ang. forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  41605/17
 • Til Egtved Møbler - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Aftensang 12A, 6040 Egtved.docx
  55248/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Hedegårdvej 56, 7323 Give.docx
  54802/17
 • Til virksomhed - ang. projekt
  49302/17

1. februar 2017

Indgående

 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  48677/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. § 8-pligt, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  48344/17
 • Fra Lægen: mail med anmodning om lukning for patienttilgang
  47962/17
 • Fra Shell: Vedr. forgravning ifm. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49475/17
 • Fra Geus til Region syddanmark: Fælles Grundvand - Dagsorden til WP2 møde
  50912/17
 • Fra Cowi: Revideret tilbudsliste vedr.undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49492/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - projekt
  47476/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - projekt
  47480/17
 • fra NIRAS Lokaliteter til besigtigelse
  54143/17
 • Svar fra Faaborg Gymnasium - vedr. Geo og Bio Science Center Syd
  53815/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunal medsekretær til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  39976/17
 • Fra Cowi: Revideret budget efterspørges vedr. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49484/17
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  38899/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr ekspropriationssag Korskroen Esbjerg, matr nr 3m Skads
  39098/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering
  39912/17
 • Henvendelse fra Faaborg Gymnasium - ansøgning til uddanelsespuljen
  39934/17
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Taulov Bygade 12, Fredericia
  39549/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi Egtved - ændring til yderregistret
  40746/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Egtved - ændring til yderregistret
  40780/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Åvænget 6, Bjert
  39928/17
 • Aftale - godkendt af overenskomstens parter
  38304/17
 • Anmodning om forelæggelse for Tilsyn
  39263/17
 • Fra Vejen Kommune: § 8 tilladelse til anlægsarbejder på Kongevej 52, 6630 Rødding
  39942/17
 • Fra NIRAS: Tilbud
  41008/17
 • Fra EUC Syd VS: Endelig rapport vedr. revision af ESFD-12-0080
  40342/17
 • VS: Foreløbige svar på korrektionsanmodninger for Region Syddanmark
  39731/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar
  86363/17
 • Fra DGE: Vedr. faktura Januar 2017
  56816/17
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  67164/17
 • Fra DMR. Re: 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  73083/17

Udgående

 • Til partnergruppen: opsamling fra møde 30. januar
  44892/17
 • Til Projekt: Vejledning vedr. SMV-definition
  41299/17
 • Til Kolding Kommune: Orientering om ansøgning om dispensation til at modtage jord på matr. 11b Dons By, Almind
  38654/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Skærbæk
  39903/17
 • Til Tilsynet: Oversendelse af klage
  39858/17
 • Til Lægevagten: afmelding af vagtlægeydernr.
  39342/17
 • Til kommunene - orientering vedr. forureningsundersøgelse på ejendommen Langgyden 25, 5580 Nørre Aaby, Middelfart kommune
  38773/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  39796/17
 • Til Nymølle Stenindustrier, Råstof, råstofindvinding i fredskov
  39469/17
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Skærbæk
  39899/17
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Praksishandel i Skærbæk
  39906/17
 • Til Esbjerg Kommune, Embedslægerne Syd og Vognm. Wolf: Endelig dispensation efter jfl § 52
  39513/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til supplerende undersøgelser, Mågevej 11, 5000 Odense C
  39681/17
 • Til Danbolig: "SVAR: Vedr. fremsendelse af oprensningsrapport for ejendommen Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia, matr. nr. 54, Tiufkær By, Smidstrup"
  38468/17
 • Til arbejdstilsynet - orientering om poreluftresultater i forbindelse med indledende forureningsundersøgelse på ejendommen Langgyden 25, 5580 Nørre Aaby
  38749/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  39737/17
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. supplerende undersøgelser, Taulov Bygade 12
  39277/17
 • Til Cowi: Accept af rev. budget for undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49609/17
 • Til DMR. SV: 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  73080/17
 • Til Niras, Råstof, fremsendelse af kommenteret version af udkast til vvm-redegørelse
  50910/17

31. januar 2017

Indgående

 • Opdatering af build sitet
  38534/17
 • Fra projektleder: Northern Connections contract
  44885/17
 • image001.jpg
  44886/17
 • Fra rådgiver - Pris på supplerende undersøgelser
  40545/17
 • Fra rådgiver - Pris på undersøgelser på Ørstedsgade 24
  40875/17
 • Fra Rambøll: mail med resultater fra supplerende undersøgelse Taulov Bygade 12, Fredericia
  37123/17
 • Fra Geoservice: Forespørgsel ved overflyvning, 2017
  38236/17
 • Fra Rambøll: bilag Undersøgelsesrapport poreluften 2017.docx
  37127/17
 • SV: Vedr Røjle Bygade 1 og 3, Middelfart, Lok. 410-81339, Journr. 16/37623
  36922/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, Gredstebro
  37579/17
 • Møde mellem sekretærer og Fordelingsudvalgets sekretariat
  37316/17
 • Mail med information om automatisk lukning/åbning
  38188/17
 • Fra NCC: Endelig godkendelse af dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  36582/17
 • Fra Vejen Kommune: Tilbagemelding på regionens §8-høringssvar for ejendommen Kongevej 52, 6630 Rødding, matr. nr. 1266a, Rødding Ejerlav, Rødding, lok.nr. 575-82001"
  36745/17
 • Fra NIRAS: Placering af poreluftpunkter
  37897/17
 • Fra Lintex Ejendomme - henvendelse - Mandal Alle 3 5500 Middelfart
  37336/17
 • Fra NIRAS: Ok til kulrørsmålinger i brønde
  37365/17
 • Fra stedfortræder - foreløbig tilbagemelding
  37704/17
 • fra Vejle kommune vedr undersøgelsesoplæg :
  37858/17
 • SV: Foreløbige svar på korrektionsanmodninger for Region Syddanmark
  37612/17
 • Fra Borger: Svar vedr. Undersøgelsen på Skårupørevej 11 - rettelse til situationsplan
  38195/17
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på revision af antallet af renbundsprøver, der skal udtages i regnvandsbassin på Egeskovvej
  37064/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr §8-høringssvar for Vadehavsskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe, matr. nr. 287 bp Søndermarken, Ribe Jorder, 571-00002
  38213/17
 • Foreløbige svar på korrektionsanmodninger for Region Syddanmark
  36607/17
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af boligerklæring , Skovglimt 45 6400 Sønderborg matrikel 4668g
  38266/17
 • Fra Billund Kommune - svar efterbehandlingsvilkår - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  38097/17
 • Fra praksis: mail fra praksis med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  38807/17
 • Fra NCC.Rykker vedrørende påbegyndt dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  36511/17
 • Fra COWI: Borearbejde 27/2
  37748/17
 • Fra Danbolig: "FORSP.: Forsp. om oprensningsrapport fraTiufkærvej 126,7000 Fredericia - matr. 54, Tiufkær By, Smidstrup"
  38375/17
 • Fremsendelse af materiale fra Lægevagtssekretariatet
  40728/17
 • Fra Niras: Ændring i bemandingsplan
  40022/17
 • Aktindsigt til henvisning fra vagtlæge til gyn Kolding Sygehus den 13.oktober 2010
  40724/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat fra DMR vedr. tanke og historik, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42628/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til kommentering, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42634/17
 • Aktindsigt Fyens.Stiftstidende
  42286/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om ændring i accept af udlægning af yderligere slagge, Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  41843/17
 • Fra Danfoss A/S: Tal for fremmedstoffer i overfladevand til recipient, Nordborg
  41930/17
 • Fra Rigspolitiet - Vedr. børneatt. på praktiserende læge.xml
  44017/17
 • Fra Praksis - Anmodning om forlængelse af ansættelse af læge iht. §20, stk.3
  44222/17
 • Fra NIRAS: Vedr. 4 poreluftmålinger
  37783/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Påbud om oprensning af jordforurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 9, Esbjerg N
  37692/17
 • Fra Vejle kommune: mail vedr. Afslutning af Vejle Kommunes påbud om oprensning af jordforurening Fredstedvej 21, 6040 Egtved
  36994/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning til Niras og FES om Supplerende oplysninger ift. afslutning af oprensningsprojekt ved Tankområde Guldager.
  38229/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Stjernehøringssvar
  50849/17
 • Ekstra Bladet: Spørgsmål
  49277/17
 • fra Nordfyns Kommune - ønsker tilsendt regionens bemærkninger til DMR's oplæg tilsendt
  48776/17
 • Fra Varde Kommune: Reviderede beskrivelser vedrørende vilkår til en §8-tilladelse på Storegade 44-46
  49639/17
 • Mail fra Fredericia kommune: vedr. Fredericia C - Container Living.
  49534/17
 • Fra FysioDanmark Varde vedr. ansættelse af vikar
  51939/17
 • Fra Vojens Fysioterapi & Træning vedr. overtagelse af kapacitet
  51249/17
 • Fra Langelands Kommune RÅSTOF kommentarer til tilsynsnotat fra regionen
  70999/17
 • SV: OPI-projekt BandCizer - tillæg til afslutningsbrev
  71302/17
 • Fra CLEAN: Vedr. projekt
  68158/17
 • Fra CLEAN: Vedr. projekt
  68148/17

Udgående

 • Til Stürup A/S, Råstof, Svar på tidligere mail
  50896/17
 • Til Parter, Råstof, Mail med partshøring af udkast til tilladelse
  50867/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Mail med partshøring af udkast til tilladelse
  50890/17
 • Til Borger, Råstof, status på behandling af råstofplan 2016
  36916/17
 • Til Borger: Vedr. Undersøgelsen på Skårupørevej 11 - rettelse til situationsplan
  37637/17
 • Til Niras: Accept af ændring i bemandingsplan
  40027/17
 • Til 3 grundejere ang: H. P. Hanssens Gade 3-5, Aabenraa
  37685/17
 • Til Novus tegnestue: Svar vedr. tidsplan - Stejlbjergvej, Kolding
  36920/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  38012/17
 • Til Odense kommune: RSD er enige i kommunens vurdering
  38127/17
 • Til Lintex Ejendomme - svar på henvendelse - Mandal Alle 3 5500 Middelfart
  37339/17
 • Til borger: Boligerklæring, Skovglimt 45 6400 Sønderborg matrikel 4668g
  38233/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Løkkegravene 138A, 5270 Odense N.msg
  37054/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. marts 2017
  36749/17
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på fremsendte mail vedr. revision af antallet af renbundsprøver, der skal udtages i regnvandsbassin på Egeskovvej
  36400/17
 • til DMR - spørgsmål om forventet slutsituation - VS: Kort fra Ringe Jernstøberi
  37571/17
 • Til 3 grundejere ang: H. P. Hanssens Gade 3-5, Aabenraa
  37697/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, 6771 Gredstebro
  36898/17

30. januar 2017

Indgående

 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag om § 8 tilladelse til renovering af OK tankanlæg, Nørregade 129, 5592 Ejby
  36412/17
 • fra borger: henvndelse om boligus, Løkkegravene 138A
  36768/17
 • Fra Odense Kommune: Orientering om administrationsgebyr for erhvervsaffald 2017
  36259/17
 • Fra Vejen Kommune: Møde vedr. modelprojekt - klynge
  41168/17
 • Fra Læge - Meddelelse vedr ny adresse
  40934/17
 • Dagsorden og materiale til FSI møde 3/2, 2017
  41463/17
 • Til orienteing: Svar på uddybende spørgsmål fra Regionen til jordflytning fra banestien
  36401/17
 • Svar fra Sønderborg Kommune - Udpegninger
  38813/17
 • Fra DMR: Forslag til supplerende undersøgelser, Mågevej 11, 5000 Odense C
  39666/17
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. prøveudtagning i bassinet på Egeskovvej
  36363/17
 • Fra læge Medd. vedr. ny adresse
  42274/17
 • fra Mijjøstyrelsen SV: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  44335/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Til Det Rådgivende Udvalg: oversigt over områder med mulighed for indsigelse - frist den 6. februar 2017
  44197/17
 • SV: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Taulov Losseplads Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44336/17
 • fra DMR - Kort fra Ringe Jernstøberi
  37518/17
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. revision af antallet af renbundsprøver, der skal udtages i regnvandsbassin på Egeskovvej
  36358/17
 • Fra Haderslev Kommune ang Chr X´s Vej 28, Haderslev
  35609/17
 • VS: Application for JPI call on climate services
  35890/17
 • Fra Vejen Kommune: Kopi af orientering om forurening fra Eurofins, Ladelundvej 85, Vejen
  36071/17
 • Fra medlem af Interreg-udvalg: Ang. Interreg
  35034/17
 • Kommenteret og godkendt Årsrapport for Dansk Hjertesvigtdatabase 2016
  34651/17
 • Fra MOE. Ansøgning om §8-tilladelse, Gråbrødregade 2-10, Kolding
  35489/17
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse - Højbyvej 67, 5220 Odense
  34692/17
 • SV: Bekræftelse på gennemgang af brugeradministration, sagsnummer 17/00085
  35648/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Åvænget 6, Bjert
  35410/17
 • Fra Danske Regioner: Høring over erfaringer med offentlighedsloven
  35346/17
 • Dansk Nyre Cancer database (DaRenCa). Årsrapport 2016 til offentliggørelse
  34834/17
 • Fra Rambøll RE: Oprensning af Flensborgvej 9A, Kruså
  34743/17
 • Fra NIRAS: Oplæg til 1. monitering
  34980/17
 • Kommenteret og godkendt Årsrapport for Dansk Hjertesvigtdatabase 2016 - DHD_kommenteret_årsrapport_efter høring_anonymiseret.doc
  34656/17
 • Fra Innovationsfonden: Opdateret samarbejdsaftale
  49935/17
 • Fra Nyborg Kommune: Spørgsmål vedr. vurdering af § 8-pligt, Storebæltsvej, 5800 Nyborg
  45657/17
 • Vedr. projekt
  45731/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, mail med info om borgermøde
  50773/17
 • Fra VandCenterSyd til Region Syddanmark: Fælles grundvand - Fælles ansvar: WP1 Geologisk modellering
  50905/17
 • Fra COWI: Fremsendelse af data, Vestergade 32+34, Skovgade 4, 7100 Vejle
  50349/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, mail med info om borgermøde
  50793/17
 • Fra Kolding Kommune: Gråbrødregade 2-10, Kolding. 621112468
  75418/17

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af brev sendt til Østergade 68
  35486/17
 • Til rådgiver - Pris på ny runde indeklimamålinger.
  35477/17
 • Til borger: Rapporter fra Skovglimt, Sønderborg
  35402/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Nyborgvej 35, 5600 Faaborg (430-81613)
  35473/17
 • Til Rambøll SV: Oprensning af Flensborgvej 9A, Kruså
  34751/17
 • Til kommune: kopi af afgørelse, udgår af kortlægning, 430-81546, Skovgyden 2, 5642 Millinge
  35962/17
 • Til Rambøll. Oprensning af Flensborgvej 9A, Kruså
  34446/17
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger vedr. undersøgelsesomfang i forbindelse med evt. § 8-tilladelse, Mågevej 11, 5000 Odense C
  35072/17
 • Til kommune: Kopi af rapporter og afgørelse, udgår af V1-kortlægning, 430-81575 Svendborgvej 359, 5600 Faaborg
  35718/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til indeklima resultater
  35612/17
 • Til Kolding Kommune ang. Åvænget 6, 6091 Bjert
  34634/17
 • Til Borger: Orientering vedr.Vedr. Boliganmodning
  36194/17
 • Til Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse: udgår af kortlægning, 430-81348, Hundstrupvej 42, 5750 Ringe
  35415/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81, 6715 Esbjerg N
  34449/17
 • Til Niras: Ribe Jernindustri A/S, Saltgade 11 mail 3 af 3
  35446/17
 • til entreprenør, råstof, tilsyn, varsling om tilsyn, matr. nr. 2a og 13d Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  34896/17
 • Til Niras: SV Ribe Jernindustri A/S Saltgade 11 mail 2 af 3
  35443/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Bygaden 41, 5600 Faaborg (430-81607)
  36065/17
 • Til SKAT: kopi af afgørelse, udgår af kortlægning, Skovgyden 2, 5642 Millinge
  35968/17
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om oplysninger om afgravning, Ladelundvej 85, Vejen
  35990/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Refsvindinge Byvej 12, 5853 Ørbæk.msg
  36198/17
 • Til Vejen Kommune: Opfølgning på for tidlig fødte
  34959/17
 • Til Danske Regioner: Bidrag til høring over erfaringer med offentlighedsloven
  35512/17
 • Til Niras: SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe.
  35426/17
 • Til læge - Korrespondance vedr. tilmeldte patienter
  35102/17
 • VS: Bekræftelse på gennemgang af brugeradministration, sagsnummer 17/00085
  35540/17
 • Til Niras:. SV Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi Bilag 2
  35437/17
 • Til Niras: Godkendelse af revideret oplæg - Møllevej 12, Askov
  34474/17
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for ejendommen Kongevej 52, 6630 Rødding, matr. nr. 1266a, Rødding Ejerlav, Rødding, lok.nr. 575-82001"
  36075/17
 • Svar til Borger, vedr. Miljøundersøgelse, Journal 16/35668, Miljøundersøgelse Libavej 1, 5853 Ørbæk
  34408/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med spørgsmål til indvindingsarealet
  38115/17
 • Til Niras: Bilag 1: Saltgade 11 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi.
  35432/17
 • Til Kolding Kommune. SV: Ansøgning om §8-tilladelse, Gråbrødregade 2-10, Kolding
  35496/17
 • Til SKAT: Kopi af afgørelse, udgår af V1-kortlægning, 430-81575, Svendborgvej 359, 5600 Faaborg
  35722/17
 • Til NIRAS: Kommentar til moniteringsplan
  35605/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning II, Middelfartvej 143, 5400 Bogense.msg
  36174/17
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense
  34674/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr. Afslutning af oprensning af olieforurening - Udkast til afslutningsbrev
  36997/17
 • Til Aabenraa kommune: Opsamlingsdag i PIFT
  39968/17
 • Til Odense Kommune: Ang. opsamlingsdag i PIFT
  39965/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. prøveudtagning i bassinet på Egeskovvej
  36369/17
 • Til Niras: Opstart af Undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49462/17
 • Til Niras: Vedr. opstart af Undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49466/17
 • Til Odense Kommune: Planlægningsmøde for arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  39973/17
 • til / fra Rishøj Mørtelværk, råstof, tilladelse, matr. nr. 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund
  49738/17
 • til / fra Rishøj Mørtelværk, råstof, tilladelse, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig i Billund
  49742/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf, Råstof, telefonnotat over varsling af tilsyn
  50815/17
 • Til Erhvervsstyrelsen - projekt
  47474/17
 • Mail til socialtilsyn syd om omdannelse af botilbuddet Fuglemajgård
  76011/17

29. januar 2017

Indgående

 • Fra Borger, Råstof, status på behandling af råstofplan 2016
  36906/17
 • fra Læge - Anmodning om midlertidigt ydernummer til lejrhospitaler
  43257/17
 • Henv. fra Borger, Spørger til Miljøundersøgelse, Journal 16/35668, Miljøundersøgelse Libavej 1, 5853 Ørbæk
  34404/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Frørupvej 13, 5871 Frørup.msg
  34537/17
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af kopi af accept at udlægning af slagge, Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  34349/17
 • Til Faaborg Midtfynkommune, Høring om forurening på eksisterende maskinværksted, Østergyden 1, 5600 Faaborg
  34264/17

27. januar 2017

Indgående

 • Fra SDU, bemærkninger til fortællingen
  44950/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd, bemærkninger til fortælling om CIE
  44947/17
 • Fra DMR: Køreskadesag med SVendborg kommune afsluttet, Dronningemaen 10a, Svendborg
  34100/17
 • Fra Svendborg KOmmune: SV: Fotos fra Dronningemaen, Dronningemaen 10a, Svendborg
  34097/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd, bemærkninger til fortælling om CIE
  44942/17
 • Fra ansøger: Vedr. svar på legalitetsspørgsmål
  44773/17
 • Journalist: Aktindsigtsanmodning
  48931/17
 • Fra Århus Universitet til Region Syddanmark: rOPEN: Referat af konstituterende styregruppemøde
  50894/17
 • Fra Cowi: Referat fra opstartsmøde vedr. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49455/17
 • Fra COWI: Resultattabeller og tegninger i kladde, Allegade 8, 7323 Give
  50336/17
 • Sundheds-Ældreministeriet
  32954/17
 • Fra Landinspektør, Anmodning om udtalelse vedr. 561-61059- j.nr. 2164169
  34217/17
 • fra DMR - kan lok. udgå af V1? Nyborgvej 69
  34727/17
 • Fra NIRAS: Resultater nye IK målinger
  34374/17
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering for regionens vurdering vedr. afslutningsrapport, Børupvej 59, 7000 Fredericia
  33680/17
 • fra SlothMøller - Revideret undersøgelsesoplæg - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  33333/17
 • Fra DMR. Re: 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  33969/17
 • Fra Sønderborg Kommune, vedr. Udstykningssag (1607106) Dalsgårdvej, matr.nr. 1557 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sønderborg Kommune
  34224/17
 • Henvendelse fra borger - Vedr. indkaldelser af børn under 15 år
  33090/17
 • Fra borger: Anmodning om nuancering for Skovglimt, Sønderborg
  33816/17
 • Fra borger: Anmodning om forureningsrapport, Skovglimt 45, Sønderborg
  34048/17
 • Henvendelse fra borger - Vedr. indkaldelser af børn under 15 år
  33091/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på sprøgsmål til fremsendte notater, Nørregade 129, 5592 Ejby
  32971/17
 • Fra Sønderborg Kommune, mail vedr. Udstykningssag (1700393) Søvej 12, 6430 Nordborg, matr.nr. 6 og 10 Lavensby, Havnbjerg, Sønderborg Kommune
  34219/17
 • Fra DMR: DMR bekræfter at prøverne i 0,4-0,5 også analyseres
  33196/17
 • Fra DMR: DMR tilrettet oplæg efter ønske fra RSD
  33189/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune til rådgiver - faseopdelt tilladelse - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  34603/17
 • Fra Region Midt til CLEAN
  35953/17
 • Fra Niras: Revidering af oplæg på baggrund af telefonsamtale, Møllevej 12, Askov
  34467/17
 • FØTO: Offentliggørelse af Dansk Føtalmedicinsk Databases årsrapport 2015
  34641/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - §8 tilladelse til nedrivning og opførelse af bygninger på Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  35000/17
 • Fra Landinspektør Vest, Anmodning om udtalelse til udstykning - j.nr. 2164169
  36404/17
 • Fra NIRAS: Anmodning om sagsmateriale Saltgade 11, 6760 Ribe, Ribe Jernstøberi m.fl.
  35417/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Grindsted Kommune Gl. losseplads Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44332/17
 • fra Miljøstyrelsen : Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  44329/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Losseplads Ragebøl Hørtoftvej Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44333/17
 • fra Miljøstyrelsen VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  44321/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Rebbelsgrave Losseplads Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44334/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Fyldplads ved Ravnsbjergvej Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44322/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Biocover-database_RegionSyd_27.01.17.xlsx
  44330/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt - AffaldGenbrugVejle - Genbrugsterminalen.msg
  44325/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og .msg
  44331/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om tilskud til baseline undersøgelse for Tønder Deponi AS.msg
  44324/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om baseline undersøgelse.msg
  44323/17
 • Fra Tønder Kommune: Der er ikke kørt slagge til ejendommen Skast 60, 6261 Bredebro
  41833/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, Mail med melding om efterkommelse af indskærpelse
  38026/17
 • Fra Epinion: vedr. Læseløft syd
  38719/17
 • Fra COWI: RAPPORT, Indledende undersøgelse 2016, Vestre Engvej 12, 7100 Vejle
  36403/17
 • Fra Epinion: vedr. Læseløft Syd
  38709/17
 • Fra Cowi, Mail vedr. jordregulativ for Odense Letbane
  36387/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. afslutning af projekt hundeskoven
  38047/17
 • fra Vejle kommune undersøgelsesoplægf
  37843/17
 • Fra ERST: Tillægsbevilling
  37578/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi Tinglev - ændring til yderregistret
  40614/17
 • Fra EUC Syd: vedr. Læseløft Syd
  41385/17
 • Endelig baseline 2017
  40496/17
 • Fra Fredricia Kommune: Bilag - brevudkast vedr. vandprøvetagning i forbindelse med etablering af kanaler mv. på Oldenborggade.docx.DOCX
  80743/17
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til svar omkring vandprøvetagning i forbindelse med etablering af kanaler mv. på Oldenborggade.docx.DOCX
  80730/17

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Råstof, Fremsendelse af dokumenter
  37950/17
 • Til DMR: RSD vil lige sikre sig at der er enighed omkring prøvetagningen
  33097/17
 • Til ejendomsmægler - VS: Vedr. resultaterne på Odensevej 19, 5550 Langeskov
  34141/17
 • Til Haderslev Kommune ang. Chr X´s Vej 28, 6100 Haderslev
  34019/17
 • Til DMR: RSD vil gerne have prøverne i 0,4-0,5 analyseret også
  33194/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Odensevej 19 og 19A, 5550 Langeskov - 440-81043
  34137/17
 • Til Villemoes Teglværk - svar på mulighed for overskudsjord/råjord- matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  33628/17
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om disponering af yderligere midler
  32994/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr kommunens undersøgelser ved Himmark Strand
  33060/17
 • til DMR - RSYD vender tilbage senere mht. V1 af Nyborgvej 69
  34755/17
 • Til Fredericia Kommune: Regionens vurdering af afslutningsrapport for villaolietanksagen på Børupvej 59, 7000 Fredericia
  33671/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens kommentar til renoveringsprojektet af tankanlægget på Kongevej 52, 6630 Rødding
  34042/17
 • Til COWI: Ny formulering til erklæring på 234-236
  32924/17
 • Til Kerteminde Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Odensevej 19 og 19A, 5550 Langeskov - 440-81043
  34134/17
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  33916/17
 • til DMR - SV: om V1 af Nyborgvej 69
  33085/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på notatudkast
  33446/17
 • Til NIRAS: Fejl i budgetstatus
  33009/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af undersøgelsen og oprensningen på Nørregade 129, 5592 Ejby i forbindelse med renoveringen af tankanlægget
  33651/17
 • Til Cowi og Niras: Kontaktoplysninger field-supervisor
  49460/17

26. januar 2017

Indgående

 • FRA AROSIT: Installation på test og next step
  32793/17
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om fristforlængelse af renovering af kompressrorum, Harres 36, Bredebro
  41763/17
 • Bekræftelse på modtagelse af støttebrev
  38450/17
 • Fra Novus Tegnestue: Spørgsmål til tidsplan - Stejlbjergvej, Kolding
  36914/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, mail med forespørgsel om dokumenter i sagen
  37931/17
 • Fra SDU
  36417/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering vedr undersøgelser ved Himmark Strand
  33054/17
 • Fra DMR: DMR oplyser at prøverne er tænkt som blandeprøver
  33080/17
 • Fra Borger, henvendelse vedr. lok. 491-04004
  34237/17
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til fremsendte notater, Nørregade 129, 5592 Ejby
  31591/17
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om kommentarer til oplæg til forureningsundersøgelse møllevej 12, Askov
  31947/17
 • Fra:yder
  31454/17
 • Fra Nybolig. SV: Løkkegravene 138, 5270 Odense N
  32320/17
 • Fra Haderslev Kommune. SV: Hoptrup Vandværk og forurenet grund, tidligere Selkær Mølle
  32269/17
 • Fra advokat Tellus - henvendelse vedr. Rydskovvej 22, 55560 Aarup
  32287/17
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 3: Udkast til § 8 tilladelse, Kongevej 52, 6630 Rødding
  32173/17
 • fra Sloth-Møller - Opringning ønskes - Lombjergevej 22, 5750 Ringe - Jeres sag nr. 170150
  33285/17
 • Fra Vejen Kommune: Orientering til Niras vedr. Oplæg til forureningsundersøgelse møllevej 12, Askov
  34489/17
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  34785/17
 • Fra Langeland kommune: Kommunen vil tage på tilsyn for at kortlægge den knuste asfalt
  33137/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om accept at udlægning af slagge, Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  34347/17
 • Invitation til første læringsseminar LKT apopleksi
  35236/17
 • Fra NIRAS; Budgetstatus
  32930/17
 • Fra ejendomsmægler - SV: Vedr. resultaterne på Odensevej 19, 5550 Langeskov
  34091/17
 • Fra EDC, henvendelse vedr. Pottemagervej 10, 7100 Vejle
  34231/17
 • Fra Borger: Vil ikke skrive under på erklæring - uenig i formulering
  32879/17
 • Fra Nyborlig, henv. vedr. Lokalitetsnr. 420-81184
  34227/17
 • fra Staun Miljø - Hørdumsgade 41, Odense. Aftale om supplerende indeklimamålinger
  33269/17
 • Fra Ejendomsmægler - SV: Vedr. resultaterne på Odensevej 19, 5550 Langeskov
  34083/17
 • Fra indvinder RÅSTOF Sikkerhedsstillelse og graveplan
  39847/17
 • Fra Ekstern aktør: Mødemateriale
  39758/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med info om præsentation ved borgermøde samt efterbehandlingsplan
  38135/17
 • Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen:
  45597/17
 • Fra DMR. Henvendelse vedr. frivillig undersøgelse - lok. 621-81286
  31387/17
 • Fra Langeland Kommune: Mail med oplysninger om udlagt knust asfalt
  32554/17
 • Fra DMR. Re: 621-81286 Skolevej 4, 6640 Lunderskov
  31657/17
 • Fra Vejen Kommune: Følgemail til høring af § 8 tilladelse, Kongevej 52, 6630 Rødding, lok. nr. 575-82001
  32163/17
 • Fra. Danske Regioner: USE dagsorden
  32034/17
 • Fra SSP tech: henvendelse, Gemalvej 22 - 427-70107
  31671/17
 • Fra rådgiver - 431-00602 Endelig rapport - Reventlowsvej 58A
  73704/17
 • LETT: præcisering af svar på klage samt anmodning om aktindsigt
  58455/17

Udgående

 • Til DMR - OK til yderligere undersøgelse. Nyborgvej 438, Skårup
  32807/17
 • jae@rsyd.dk - SV: Opfølging på møde 25/1
  45144/17
 • Til Erhvervsstyrelsen - projekt
  47469/17
 • Til Erhvervsstyrelsen - vedr. projekt
  47467/17
 • Til borger - Svar på henvendelse, Klostergade 6, 6000 Kolding
  31223/17
 • Til Musikefterskolen i Humble: Kvittering for boliganmodning, Hovedgaden 21, 5932 Humble.msg
  31774/17
 • Fra HedeDanmark, Råstof, skovrejsning i råstofområde
  31301/17
 • Til praksis - Ny kompagnon indgår i praksis
  32417/17
 • Til advokat - Svar på henvendelse vedr. Rydskovvej 22, 5560 Aarup
  32293/17
 • Til Haderslev Kommune: SV: Hoptrup Vandværk og forurenet grund, tidligere Selkær Mølle
  32276/17
 • Til Hoptrup Vandværk. SV: Hoptrup Vandværk og forurenet grund, tidligere Selkær Mølle
  32498/17
 • Til Haderslev Kommune: Hoptrup Vandværk og forurenet grund, tidligere Selkær Mølle
  32043/17
 • Til Olesen erhverv: svar på henvendelse, 540-81279, Store Rådhusgade 11, 6400 Sønderborg
  31811/17
 • Til Nybolig. SV: Løkkegravene 138, 5270 Odense N
  32329/17
 • Til praksis i Fredericia: forkerte afregningsbundter
  32410/17
 • Til SSP Tech: svar på henvendelse vedr. 427-70107, Gemalvej 22, 5771 Stenstrup
  31681/17
 • Til Odense kommune: RSD efterspørger yderligere oplysninger
  32598/17
 • Til NIRAS: Tidsplan for monitering og aflevering af dok. rapport
  31353/17
 • Til Metroexpress: 1. delbesvarelse på anmodning om aktindsigt
  32126/17
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  32324/17
 • Til DR Fyn: Vedr. anmodning om aktindsigt
  31899/17
 • Svar til Familieambulatoriet, OUH: Angående logo
  39957/17
 • Til Langeland kommune: RSD spørger til om kommunen har styr på matriklerne samt om der er oplysninger om hvor knust asfalt er udlagt
  33120/17
 • Svar til ejendomsmægler - SV: Vedr. resultaterne på Odensevej 19, 5550 Langeskov
  34087/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Longvej 7, 5853 Ørbæk.msg
  34223/17
 • Svar til ejendomsmægler - SV: Vedr. resultaterne på Odensevej 19, 5550 Langeskov
  34095/17
 • Mail til Familieambulatoriet, OUH: Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Familieambulatoriet
  39951/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  32352/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Nyborg
  32588/17
 • Til Vagtchefen vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  32586/17
 • Til DMR. VS: 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  32048/17
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksishandel i Nyborg
  32596/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby (410-81105)
  31592/17
 • Til NIRAS: Rykker for aflevering af risikovurdering grundvand/indeklima
  31790/17
 • Til DMR. SV: 621-81286 Skolevej 4, 6640 Lunderskov
  31704/17
 • Til DMR. 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  32033/17

25. januar 2017

Indgående

 • FRA ArosIT: Installation på test og next step
  32796/17
 • Fra rådgiver - revideret tilbudsliste
  30576/17
 • Fra Landsarkivet - Vedr. bestilling af scanning - materiale ikke fundet
  29947/17
 • Fra Landsarkivet - Vedr. bestilling af scanning - materiale ikke fundet
  29943/17
 • VS: Sundhedsstyrelsen udgiver nye retningslinjer for fosterdiagnostik
  30003/17
 • Følgebrev retningslinjer fosterdiagnostik 24012017.docx
  30004/17
 • Fra Kolding Kommune. SV: Gråbrødregade 2, Kolding, Undersøgelsesoplæg
  29834/17
 • Fra Middelfart Kommune: Undersøgelse og oprensning, Nørregade 129, 5592 Ejby
  31030/17
 • Fra DMR: Forureningsundersøgelse ved planlagt tilbygning, IBF, Stegshavevej 30-32, 5750 Ringe
  33064/17
 • Fra HedeDanmark, Råstof, skovrejsning i råstofområde
  31299/17
 • Fra vagtsekretariatet - Oversigt over vagter
  31747/17
 • Fra:yder
  31238/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Spørgsmål omkring Indsatsområder indenfor jordforurening
  31244/17
 • Fra Kerteminde Kommune, Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Maegyden 1, 5550 Langeskov
  31502/17
 • Fra olesen erhverv:Telefonhenvendelse, 540-81279
  30987/17
 • Fra Haderslev Kommune ang. Nordhavnsvej 8, 6100 Haderslev.
  30058/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. rapportering Taulov Bygade 12. Revideret oplæg til undersøgelsesprogram
  36470/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - oplysninger om omfang, stisystem - Stationsvej 120, 5792
  34691/17
 • Fra Rambøll: mail med revideret oplæg til undersøgelsesprogram
  36456/17
 • fra DMR - fortsat V1 efter undersøgelse - Nyborgvej 69
  33035/17
 • Fra Villemoes Teglværk - mulighed for overskudsjord/råjord- matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  33620/17
 • Fra Inspiring Denmark vedr. støttebrev
  38404/17
 • Fra Inspiring Denmark om støttebrev fra Mads Clausen
  38424/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med info om præsentation ved borgermøde samt efterbehandlingsplan
  38145/17
 • Fra Rambøll: Revideret oplæg Taulov Bygade 12 revideret.docx
  36462/17
 • Fra Inspiring denmark vedr. aktiviteter på EUBCE 2018
  38417/17
 • fra Miljøstyrelsen Taulov Losseplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover
  44187/17
 • Fra ansøger: Vedr. udkast til svar på legalitetsspørgsmål
  44780/17
 • Fra GEUS til Region Syddanmark: Fælles Grundvand - Forslag til dagsorden
  50882/17
 • Fra Praksis til Esbjerg Fysioterapi vedr. ansættelse af 2 fys.
  31256/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse, 621-00109, Klostergade 6, 6000 Kolding
  31220/17
 • Fra SUM: SUU spg. 329
  31760/17
 • Fra Nybolig: henvendelse vedr. Fabriksvej 4, 5580, Nørre Aaby, 410-81105
  31575/17
 • Fra DMR: Undersøgelsesresultater for Strandvejen 254, Middelfart
  30994/17
 • Fra projekt: Præsentation af projektleder
  30749/17
 • Fra læge - Svar vedr. antal patienter i praksis
  31054/17

Udgående

 • Til rådgiver - Ønske om pris på undersøgelser på Ørstedsgade 24
  40865/17
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af undersøgelse
  30590/17
 • Til kommunen - Kopi af varslingsbreve vedr. forureningsundersøgelse i Vamdrup - lok. nr. 629-00048
  30583/17
 • Til rådgiver - Kommentarer til tilbudsliste
  30572/17
 • Til/Fra Estate: korrespondance vedr. bilag fra rapport samt hvem der er § 8 myndighed, Gl. SLotsvej 16, 5500 Middelfart
  30344/17
 • image007.jpg
  29675/17
 • Til HedeDanmark, Råstof, skovrejsning i råstofområde ved Trudsbro Vandværk, Kolding Kommune
  29918/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Vojens
  30013/17
 • Svar til borger: vedr. henvendelse omkring behandling af pårørende
  30374/17
 • Til olesen erhverv: svar på henvendelse vedr. 540-81279 Store Rådhusgade 11, Sønderborg
  30991/17
 • Til Varde Kommune: Tilføjelse vedr. sagen fra Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel - risikovurdering i forhold til erhverv - badeland - § 40
  30689/17
 • Til DMR: Kommentarer til undersøgelsesresultater
  29886/17
 • Til Miljøstyrelsen: Vedr. A/S Dansk Shell - Varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening ved skimmerrør ved C806/C807
  30601/17
 • Til DMR: Kopi af historisk materiale og V1-afgørelse, Skovvej 8, 5750 Ringe
  30095/17
 • Til Tønder Kommune: anmodning om status for sagen, Harres 36, 6261 Bredebro
  30613/17
 • Til borger - Svar på henvendelse, Udlodgyden 12a, 5220 Odense, lok. nr.: 461-81535
  30941/17
 • Til Niras: Regionens svar på spørgsmål vedr. nedrivning af to ældre drivhuse, Søndergade 63, 5450 Otterup
  29682/17
 • Til Nymølle: Svar vedr. spørgsmål om vilkår i tilladelse til modtagelse af jord i grusgrav - Sdr. Nærå.
  31081/17
 • Til llæge - Forespørgsel vedr oprettelse af min.grænse til tilmeldte patienter
  30424/17
 • Til praksis i Fredericia: tilbagekaldelse af åbningen for tilgang af gruppe 1-sikrede
  30547/17
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Praksishandel i Vojens
  30019/17
 • Til Nybolig: Boligerklæring med bilag
  29833/17
 • Til DMR: accept monitering
  30371/17
 • Til Varde Kommune: Vedr. sagen fra Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel - risikovurdering i forhold til erhverv - badeland - § 40
  30549/17
 • Til praktiserende læge - P-pladser ved Sundhedscenter Ribe
  30420/17
 • Til Skat. En del af ejendommen Hønkysvej 2, 6230 Rødekro, matr. nr. 228, Hønkys, Egvad udgår af kortlægningen på V1 efter jordforureningsloven.
  30630/17
 • Til borger: Boligerklæring med bilag
  29981/17
 • Til Tønder Kommune: anmodning om status for slaggeudlægning på ejendommen Skast 60, 6261 Bredebro, lok. 550-81035
  30663/17
 • Til Fredericia Kommune: TILBAGEKALDELSE af meddelelse om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  30562/17
 • Til Borger: Foreløbigt svar på henvendelse
  30097/17
 • Til Aabenraa Kommune. En del af ejendommen Hønkysvej 2, 6230 Rødekro, matr. nr. 228, Hønkys, Egvad udgår af kortlægningen på V1 efter jordforureningsloven.
  30637/17
 • Til borger - Aktindsigt - udtalelse fra Svana
  30238/17
 • Til Fredericia kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til suppl. undersøgelse Taulov Bygade 12. Oplæg til undersøgelsesprogram
  30386/17
 • Korrespondance med I-GIS
  40635/17
 • Til/Fra Estate: korrespondance vedr. bilag fra rapport samt hvem der er § 8 myndighed, Gl. SLotsvej 16, 5500 Middelfart
  44558/17
 • Til Region Hovedstaden: Svar vedr. deltagelse i projekt
  89662/17

24. januar 2017

Indgående

 • Fra SWECO - Vedr. geogis - Det bliver opdateret
  30569/17
 • Fra rådgiver - revideret tilbudsliste
  30568/17
 • Fra projekt: VS: MeetDenmark aktivitets- og likviditetsbudget
  28102/17
 • Mailkorrespondance, SDU - kommunikation m.m.
  81825/17
 • Fra Haderslev Kommune: Afslutning af slaggesag, Stendetgårdsvej 20, 6100 Haderslev
  29637/17
 • Fra DMR: Rapport, resultat af orienterende undersøgelse
  29878/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med endlig §8-tilladelse samt bilag
  27870/17
 • Fra MOE: Gråbrødregade 2, Kolding, Undersøgelsesoplæg
  29242/17
 • Fra:yder
  29084/17
 • Fra Healthcare DENMARK: referat fra bestyrelsesmøde d. 17. januar
  28699/17
 • Afmelding af ydernummer
  28339/17
 • Fra COWI: Vedr. revne - udskyder reparation
  27318/17
 • Fra Midt
  32785/17
 • Fra SWECO - Rapporter fra indledende undersøgelse , Lundgårdvej 57, 7250 Hejnsvig
  33380/17
 • Fra:yder
  28404/17
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  30090/17
 • Fra Offshoreenergy - Underskrevet REM-tilsagn
  31193/17
 • Fra borger - henvendelse, 461-81215, Løkkegravene 138A, Odense Kommune, VS: Oprensning af forurenet grund og "ophævelse" af klassificering som V1 grund
  29299/17
 • Fra Jack Foged Aps: indsigelse vedr. kortlægning - korrespondance
  35007/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lombjergevej 22, 5750 Ringe - Jeres sag nr. 170150
  34579/17
 • fra Orbicon - kvittering for SV: Mulig V1V2-kortlægninger - Lavsensvænget 1, Odense
  34665/17
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål vedr. undersøgelsesomfang i forbindelse med evt. § 8-tilladelse, Mågevej 11, 5000 Odense C
  35064/17
 • Mail fra Familieambulatoriet, OUH: Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Familieambulatoriet
  38347/17
 • SV: Vedr Røjle Bygade 1 og 3, Middelfart, Lok. 410-81339, Journr. 16/37623
  36405/17
 • Ansøgning om nynedsættelse i Vejle
  39680/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opdateret efterbehandlingsplan
  37851/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr. udkast til tilladelse mm.
  36418/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opdateret efterbehandlingsplan
  37863/17
 • Tour de France: Status pr. 24. januar 2017
  38913/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, korrespondance vedr udkast
  37911/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Ny beskrivelse af projekt ved Esbjerg Strand, Hjertingvej/ HE Bluhmes Vej, Esbjerg
  41621/17
 • fra Odense Kommune, mail - Klosterbakken 8, Odense
  44682/17
 • Original klage fra Acadre
  45151/17
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  30850/17
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. januar
  28694/17
 • Fra Varde Kommune: Vedrørende vilkår til en §8-tilladelse på Storegade 44-46
  29296/17
 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. nedrivning af to ældre drivhuse, Søndergade 63, 5450 Otterup
  29607/17
 • Fra DGE - Supplerende historisk materiale, Elmelundsvej 18 og 24, Odense V
  29449/17
 • Fra EDC: henvendelse, Nørrelunden 2, 5260 Odense S
  29350/17
 • Fra Danfoss: Bilag til LN201 rapporten, Nordborgvej 81
  28861/17
 • Henvendelse, Oprensning af forurenet grund og "ophævelse" af klassificering som V1 grund, Løkkegravene 138A, Odense
  29313/17
 • Fra Varde Kommune: Risikovurdering i forhold til erhverv - badeland - § 40
  29437/17
 • Fra Nymølle A/S: Vedr. spørgsmål om vilkår i tilladelse til modtagelse af jord i grusgrav - Sdr. Nærå.
  31082/17
 • Fra COWI : Underskrevet reetableringserklæring 226D
  31211/17
 • Fra:yder
  28488/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse, 461-81535, Udlodgyden 12a, 5220 Odense
  30932/17
 • Fra borger - information om placering af tanke på Dongsvej 10, Gislev
  80819/17
 • Fra projekt: Invitation til åbning
  72550/17

Udgående

 • Deltagelse i Kursus i sundhedspædagogik på Fyn
  28342/17
 • Til rådgiver - Svar på spørgsmål til tilbud
  30565/17
 • Til SWECO - Vedr. manglende opdatering af Geogis
  30561/17
 • Til Borger: Orienteriong vedr. boliganmodning, Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev
  27947/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Esbjerg
  28879/17
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Vesterbro 46, 5000 Odense C, matr.nr. 796l, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-00092
  27469/17
 • Til Varde Kommune: Vedrørende vilkår til en §8-tilladelse på Storegade 44-46
  27460/17
 • Sv henvendelse, Oprensning af forurenet grund og "ophævelse" af klassificering som V1 grund, Løkkegravene 138A, Odense
  29317/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  28891/17
 • Til læge - Bekræftelse på indtræden i generationsskifteaftale
  28545/17
 • Til Atkins: Udtalelse til forslag vedr. prøvetagning i regnvandsbassin ved Egeskovvej. Udtagning af stikprøver fra råjordsplanum m.v.
  29422/17
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. vilkår til § 8-tilladelsen, Bavnedamvej 28, 5250 Odense SV
  29140/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  29375/17
 • Til MOE: SV: Gråbrødregade 2, Kolding, Undersøgelsesoplæg
  29286/17
 • Til NIRAS: Svar på spørgsmål til materialet
  29058/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med svar på spørgsmål om kortbilag
  36476/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med tilbagemelding på kommentarer
  37890/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Bemærkninger - §8 ikke nødvendig
  34964/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  28314/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  28302/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-45001 Saltgade 15, 6760 Ribe. Ribe Møbelfabrik. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  28567/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  28350/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  28335/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.msg
  31712/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Industribuen 9, 5592 Ejby - en del udgår inden kortlægning
  28872/17
 • Til praksis i Fredericia: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  29373/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bredsten Landevej 116, 7323 Give.msg
  28218/17
 • Til COWI: MAteriale vedr fyldpladsen Spang Vade, Sønderborg 1/3
  27607/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på indgået generagionsskifte aftale.
  28458/17
 • Borger henv, svar Oprensning af forurenet grund og "ophævelse" af klassificering som V1 grund, Løkkegravene 138A, Odense
  29333/17
 • Til Esbjerg Kommune: 571-86002 Saltgade 3, 6760 Ribe. Ribe Dampfarveri og kemisk tøjrens. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  28852/17
 • Til COWI: MAteriale vedr fyldpladsen Spang Vade, Sønderborg 3/3
  27623/17
 • Til DMR, Odense Kommune og Lyø & Co: Regionens bemærkninger til den udførte indledende forureningsundersøgelse, Mågevej 11, 5000 Odense C
  27846/17
 • Til COWI: MAteriale vedr fyldpladsen Spang Vade, Sønderborg 2/3
  27619/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  29363/17
 • til EDC: svar på henvendelse, kopi af afgørelse Udgår af kortlægning 461-81565.pdf
  29362/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-45001 Saltgade 15, 6760 Ribe. Ribe Møbelfabrik. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  28579/17
 • Til praksis - Bekræftelse på praksishandel i Vojens
  29288/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-80003 Saltgade 21, 6760 Ribe. Benzin- og servicestation. SV: Anmodning om sagsmateriale
  28126/17
 • Til Esbjerg Kommune. 571-80003 Saltgade 21, 6760 Ribe. Benzin- og servicestation. SV: Anmodning om sagsmateriale
  28149/17

23. januar 2017

Indgående

 • Fra projektet: Tilrettet evalueringsoplæg
  44936/17
 • Fra rådgiver - Spørgsmål vedr. tilbud
  30559/17
 • Fra DMR - Rapportudkast, Kuopiovej 36, Svendborg
  32817/17
 • Fra DMR - Rapportudkast, Dronningemaen 10A, Svendborg)
  32820/17
 • Fra projektleder: opdatering af kontakter
  44928/17
 • image001.jpg
  44927/17
 • Fra NIRAS: Skalkendrupvej - rapportudkast
  45913/17
 • Fra Rådgiver - Pulje 45: 430-81602 Endelig rapport - Mosetoften 10, Faaborg
  53526/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  30662/17
 • Fra Borger: Svar med supplerende oplysninger vedr. Gl.Donsvej 1, Kolding
  27424/17
 • DRfyn: Yderligere spørgsmål
  28665/17
 • Fra Varde Kommune: PÅBUD OM UNDERSØGELSE - Vesterhavsvej 81, 6830 Nr. Nebel
  30625/17
 • Fra rådgiver ang. Søndre Tovrupvej 5, 6705 Esbjerg
  29780/17
 • Deloitte, Servicebrev - Specialcenter for Voksne med Handicap
  28412/17
 • Fra Miljøstyrelsen: A/S Dansk Shell - påbud om undersøgelse af jordforurening ved brønd I, II og III
  30463/17
 • Fra HedeDanmark, Råstof, skovrejsning i råstofområde ved Trudsbro Vandværk, Kolding Kommune
  27573/17
 • DRfyn: Spørgsmål vedr. Ambulanceberedskaber mm.
  28662/17
 • Fra Nymølle: Vedr. afvisning af delmængde af anvist jordflytning , matr nr 22e Sdr. Nærå
  28344/17
 • Deloitte, Servicebrev - Center for Kommunikation
  28471/17
 • Fra Shell: forslag til dagsorden for opstartsmødet tirsdag den 24. januar
  30072/17
 • Fra CLEAN til projektpartnere
  32791/17
 • Fra Miljøstyrelsen: A/S Dansk Shell - Varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening ved skimmerrør ved C806/C807
  30585/17
 • Fra COWI: Jord er afgravet bag carport ved 226D
  27259/17
 • Henvendelse fra Advokat - lokalitetsnummer 461-06315 matr nr 2 f Hauge By Haugevej 206, Odense N
  26496/17
 • Fra Udbetaling DK: Forlængelse af disponering
  25735/17
 • Anmodning om aktindsigt
  27010/17
 • Fra Rådgiver: mail med oplæg til undersøgelsesprogram Taulov bygade
  26770/17
 • Mail fra OUH - de kigger på det
  26149/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - SV Bøjdenvej 107.msg
  25940/17
 • Henvendelse fra borger vedr. behandling af borger i hjemmet
  26541/17
 • Fra Odense Kommune: Grundejer har ingen planer om at udgå af kortlægningen
  25830/17
 • Fra Nybolig. SV: Løkkegravene 138, 5270 Odense N
  26136/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. billeddokumentation fra opgravning af olietank på matr. 12ah Middelfart Markjorder
  26939/17
 • Henvendelse fra Landindspektør - Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1166031
  26558/17
 • Mail fra Danske Regioner
  26066/17
 • henvendelse vedr sagsmaterial til evt ansøgning om biocovermidler
  26657/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med tegninger af planlagt byggeri
  26021/17
 • Fra rådgiver: oplæg til undersøgelsesprogram -
  26773/17
 • henvendelse vedr sagsmateriale til brug for evt ansøgning om biocover midler
  26649/17
 • Fra Astra vedr. slutrapport for Projekt Videndeling
  60759/17

Udgående

 • Invitation til kursus og lederorienteringsmøde i forbindelse med projekt "Livsstilsguide i praksis"
  26335/17
 • Påmindelse om tilmeldingsfrist for kursus i sundhedspædagogik
  26230/17
 • Til rådgiver - kommentarer til tilbud
  30556/17
 • Til DMR - OK til håndboringer og filtrerede analyser, Odensevej 432, Svendborg
  32812/17
 • Til Kerteminde Kommune - Spørgsmål vedr Hindsholm Kraftvarmeværk, Møllegyden 32 5380 Dalby
  28056/17
 • Svar til Landinspektør - SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1166031
  26563/17
 • Svar til Advokat - SV: lokalitetsnummer 461-06315 matr nr 2 f Hauge By Haugevej 206, Odense N
  26489/17
 • Til borger - tilbagemelding
  25668/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Kærbøllingvej 90, 7182 Bredsten - en del udgår inden kortlægning
  26852/17
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. billeddokumentation fra opgravning af olietank
  26944/17
 • Til Borger: Kvittering II for boliganmodning, Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev.msg
  27938/17
 • Svar til Advokat - SV: lokalitetsnummer 461-06315 matr nr 2 f Hauge By Haugevej 206, Odense N
  26501/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  25837/17
 • Til Nybolig. SV: Løkkegravene 138, 5270 Odense N
  26141/17
 • Til Danfoss: Rykker for bilag til rapporter vedr. grundvandsmøde , Nordborgvej 81
  26574/17
 • Til NIRAS: Pris godkendt
  25578/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV: Bemærkninger undersøgelsesoplæg vedr. Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  25798/17

22. januar 2017

Indgående

 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med info om præsentation ved borgermøde samt efterbehandlingsplan
  38149/17

20. januar 2017

Indgående

 • image001.jpg
  81856/17
 • Fra Green Tech Center til alle medlemmer - info om Energy Live Lab
  81857/17
 • GTC Energy Live Lab til GTC's medlemmer.docx
  81858/17
 • Fra Niras - Om ændring af placering af poreluftsmålinger, Roers Alle 10, Odense
  27153/17
 • Fra rådgiver - Resultater af indeklimamålinger - Østergade 68
  35474/17
 • FRA ArosIT: Opfølgning
  32798/17
 • Fra Orbicon: Vedr. Boring B23, Langeskov
  25867/17
 • Fra Varde Kommune: Vedrørende vilkår til en §8-tilladelse på Storegade 44-46
  25885/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV: Bemærkninger undersøgelsesoplæg vedr. Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  25776/17
 • Opfølgningsprojekt: Tilbudsforespørgsel og tilbud fra leverandør
  30648/17
 • Fra borger - spørgsmål
  25661/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  25656/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  25666/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  25671/17
 • Fra Lyø og Co Aps: Forespørgsel vedr. regionens kommentarer til Mågevej 11, 5000 Odense C
  27109/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl.
  25660/17
 • Fra DGE: Kvittering for modtagelse af vurdering, Albuen 29, Kolding
  25712/17
 • Fra NIRAS: Pris på permanent afværge
  25567/17
 • Fra Niras: Tidplan og opdateret tilbudsliste
  25839/17
 • Henvendelse fra Advokat - lokalitetsnummer 461-06315 matr nr 2 f Hauge By Haugevej 206, Odense N
  26484/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 pligt, Søndergade 17, 5591 Gelsted
  25364/17
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for svar vedr. forespørgsel om brug af rendegraver i forbindelse med undersøgelse på Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding
  24586/17
 • Fra Vejen Kommune: Følgemail til notat med orienterende forureningsundersøgelse på Skodborg Vestergade 33, Skodborg, 6630 Rødding
  24589/17
 • Fra Vejen Kommune: Foresp. i forb. med fremsendelse af undersøgelsesoplæg for kortlagt areal, lok. nr. 575-81126
  24574/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, 6771 Gredstebro
  24547/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 3 / 2017
  25276/17
 • Fra revisor: revisorpåtegning, Naffet 10, Haderslev
  24529/17
 • Fra Vejen Kommune: Rettet notat med orienterende forureningsundersøgelse for Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding
  24594/17
 • Evaluering af den regionale vækstindsats: Validering og opdatering af projektoversigten
  25186/17
 • Fra Sloth Møller: Anmodning om sagsmateriale
  25234/17
 • Fra DGE: Tilbagemelding til kommunen og RSD vedr. § 8 pligt, Søndergade 17, 5591 Gelsted
  25365/17
 • Mail fra SUM
  24687/17
 • Fra projekt: Trækker ansøgning
  25268/17
 • Fra Vejen Kommune: Fremsendelse af undersøgelsesoplæg for kortlagt areal, lok. nr. 575-81126
  24571/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Ændring af indikatorskema
  25496/17
 • Fra Rådgiver - Pulje 46: 440-81043 Endelig rapport - Odensevej 19 og 19A, Langeskov
  33952/17
 • Fra JordMiljø: Rapport, Miljøundersøgelse, Lunden 8, 5230 Agedrup
  33131/17
 • Fra Nybolig: Anmodning om boligerklæring
  29830/17
 • Fra CLEAN
  32831/17
 • fra Odense Kommune, mail - Tilladelse til scene, tribune mv. på Korup Skole
  28400/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om planlagt afslutning af oprensning af olieforurening
  36984/17
 • Fra Niras: Forureningsundersøgelse, Åstvej 1, Billund
  56749/17
 • Fra CLEAN: Etablering af arbejdsgruppe inden for Overskudsvarme
  68141/17

Udgående

 • Til kommunen - Referat af møde mellem kommune og regionen + rykker
  76741/17
 • Til kommunen - Endeligt referat fra møde d. 20. december 2016
  25917/17
 • VS: deltagelse i Kursus i sundhedspædagogik på Fyn - rettelse
  24976/17
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding - udgår af V1-kortlægningen
  25293/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. svar på forespørgsel om brug af rendegraver i forbindelse med undersøgelse på Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding
  24583/17
 • Til Aabenraa Kommune ang. Reberbanen, matr nr 7000aq Aabenraa efter jordforureningsloven
  25436/17
 • Til Borger - Vedr. overdragelse af journal
  25395/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Bemærkninger undersøgelsesoplæg vedr. Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  24412/17
 • Til praksis - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernummer
  25252/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens kommentarer til oplæg til orienterende undersøgelse på Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding, lok. nr. 575-81126
  24578/17
 • Til EDC: SV: Løkkegravene 138, 5270 Odense N
  24969/17
 • Til borger. Kortlægning af Sjællandsgade 2, 6400 Sønderborg
  25270/17
 • Til Regnskab og Finans: anmodning om refusion af udlagt beløb, Naffet 10, Haderslev
  24534/17
 • Til borger - Vedr. overdragelse af journal
  25465/17
 • Til praksis i Bredsten: ændring af CVR.nr.
  24706/17
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om fristforlængelse
  24616/17
 • Til praksis - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernummer
  25288/17
 • Til Sloth Møller: Sagsmateriale
  25240/17
 • Til Odense Kommune: RSD kommenterer kommunens bemærkninger til undersøgelsesoplæg
  25329/17
 • Til Niras, Vedr. Aktive grusgrave i Region Syddanmark
  25226/17
 • Til Vejen Kommune: Svar på forsp. vedr. oplæg til undersøgelse af kortlagt areal, lok. nr. 575-81126
  24576/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Søndre Tovrupvej 5, 6705 Esbjerg
  25055/17
 • Til Odense kommune: RSD efterspørger det fremsendte byggeprojekt
  25427/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr. Jomfrugang 15
  25387/17
 • Til Borger - Vedr. overdragelse af journal
  25471/17
 • Til NIRAS: Budgetstatus ønskes
  24643/17
 • Til Aabenraa Kommune: Afgørelse om at del af Bylderup-Bov Bygade 1, 6372 Bylderup-Bov udgår inden kortlægning efter jordforureningsloven
  24357/17
 • Til Borger - Vedr. overdragelse af journal
  25468/17
 • Til Johannes Nielsen, Råstof, tilladelse, Grusgrav i Kjelst
  24392/17
 • Til borger - Forespørgsel vedr. overdragelse af journal
  25445/17
 • Til praksis i Vejle: vejledning i brug af overenskomstens ydelser
  28156/17
 • Svar fra Region Syddanmark: Godt sygehusbyggeri
  32139/17

19. januar 2017

Indgående

 • Fra Helsinki-Uusimaa: iEER activities in 2017
  80687/17
 • Fra EUC Syd: vedr. Læseløft Syd
  27838/17
 • Mail fra Ejlskov A/S
  29015/17
 • Fra Region Midt
  32834/17
 • fra Odense Kommune, mail - Nyborgvej 69 - tilladelse til boliger
  28221/17
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  31421/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Orientering om §8 sag på Stationsvej 120, 5792 Årslev
  34934/17
 • Fra Campus Vejle: vedr. På forkant med mistrivsel
  39856/17
 • Fra Nordfyns Kommune: Udkast til § 8-tilladelse, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense
  34597/17
 • Fra Tietgen: vedr. EUD i skolen
  39863/17
 • Fra SDU
  36407/17
 • Fra Svendborg kommune - udkast til ansøgning Erhverv i Gadeplan
  42352/17
 • vurdering af oprensning efter oliespild på Hannerupvænget 7, 7000 Fredericia
  50952/17
 • Fra Odense kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Smedebakken 36, 5270 Odense N
  25255/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Søndre Tovrupvej 5, 6705 Esbjerg
  25033/17
 • Fra Region Midtjylland: Netværksgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  24197/17
 • Fra DMR: Anmodning om rapport vedr. Jernbanegade 5, Christiansfeld
  23632/17
 • Fra SVANA, Tillæg nr. 3 til råstofplan 2012, Veerst
  23941/17
 • fra vejle kommune : Grejsdalvej 324, Vejle. §8 til opførelse af hus 3?
  24190/17
 • fra Vejle kommune vedr : Grejsdalvej 324, Vejle. §8 til opførelse af hus 3?
  24094/17
 • Fra borger. §8 vedr. Gråbrødregade 2, Kolding
  23230/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Meddelelse om fun af Slagger Teglværksgade 25
  22736/17
 • Fra COWI: Vedr. ny revne i butik
  22511/17
 • Fra COWI: Opfølgning på afledning af overfladevand til 226D
  24327/17
 • Fra Nybolig: Anmodning om sagsmateriale
  25403/17
 • Fra COWI: Arkil bedes om at afgrave jord
  24331/17
 • Fra læge - Forespørgsel vedr. tilmeldte patienter
  25062/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Vesterbro 46, 5000 Odense C
  25394/17
 • Fra COWI: Aftale om opfølgning på afledning af overfladevand til 226D
  24329/17
 • underskrevne aftaler vedrørende mageskifte
  25069/17
 • Clusterix 2.0 - individual project partner overview - RSD bugdet vs. spending - 20170119_Budget-vs-Spending_Overview_P07-RSD.xlsx
  26023/17
 • Fra ecoplus vedr. Clusterix 2.0 - RSD budget vs. spending
  26011/17
 • Fra Johannes Nielsen, Råstof, tilladelse, vedr. grusgrav i Kjelst
  24380/17
 • Fra NIRAS: Kommentar fra Region og aftale om videre forløb
  24326/17
 • Fra COWI: Revne nr. repareres - mail til grundejer
  24334/17
 • Fra Niras, Vedr. Aktive grusgrave i Region Syddanmark
  25224/17
 • Fra COWI: Grundejer informeres
  24330/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  24788/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med kommunens bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Smedebakken 36, 5270 Odense N
  25324/17
 • fra Odense Kommune - SV: Præstevej 10, lok.nr. 461-81243 - høring af projekt
  24324/17
 • Fra Rambøll: Anmoder om V1 materiale på Smedegade 12, Blans - Årsagen til katalogiseret som V1
  25649/17
 • TVSyd: Yderligere spr. vedr. Ambulanceberedskaber mm.
  28636/17
 • Fra vejle kommune : Grejsdalvej 324, Vejle. §8 til opførelse af hus 3? - Vilkår 6 - § 8-tilladelse til Grejsdalsvej 324.msg
  24098/17
 • Fra Orbicon: Aktindsigt: Anmodning om rapporter og kortlægningsbreve
  23871/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 23. januar 2017
  23455/17

Udgående

 • Til Nybolig, Svar på telefonisk henvendelse, Højholtvej 5, 5856 Ryslinge
  23949/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet den 23-01-2017
  22247/17
 • Til DMR: Fremsendelse af rapport - Jernbanegade 5, Christiansfeld
  23642/17
 • Mail til Ejlskov Aps vedlagt bilag
  23435/17
 • Mail til Ejlskov Aps vedlagt bilag
  23421/17
 • Til SVANA, vedr Tillæg nr. 3 til råstofplan 2012, Veerst
  23954/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Fraskrivning af patienter
  24170/17
 • Til Kolding Kommune: Orientering om undersøgelsesresultat
  22303/17
 • Til Haderslev Kommune: Vedr. Jomfrugang 15, 6100 Haderslev
  23327/17
 • Til Vejle kommune: SV: Spørgsmål vedr. oprensning Fredstedvej 21, Egtved
  23810/17
 • Til DR Fyn: Vedr. anmodning om aktindsigt
  31876/17
 • SV CBRE. Henvendelse Storegade 7, 6280 Højer
  24573/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  25409/17
 • til Odense Kommune - §8-tilladelse kan gives uden yderligere høring
  24325/17
 • Til læge - svar vedr. tilmeldte patienter pr.19.1.17
  25068/17
 • Til COWI: Kommentar til opfølgning på vandafledning
  24328/17
 • Mail til Ejlskov Aps vedlagt bilag
  23412/17
 • Til COWI: Ok til reparation af revne nr. 2
  22517/17
 • Til Realmægler svar vedr. henvendelse om Hjortsvangen 42, 7323 Give
  22558/17
 • til projekt; anmodning om besked om projektets gennemførelse
  23867/17
 • Til NIRAS: Svar på mail om resultater og videre forløb
  23003/17
 • Til Novus Tegnestue: Svar vedr. Stejlbjergvej, Kolding
  24233/17
 • Mail til Ejlskov Aps vedlagt bilag
  23427/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Fraskrivning af patienter
  24164/17
 • Til Orbicon: Svar på aktindsigt
  23879/17
 • Til borger: Afklaring om udmatrikulering,Torntvedvej 7, Gram
  22634/17
 • Til borger. Ang: Lærkevej 7, 6705 Esbjerg
  24166/17
 • Til praksis: mail med automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. januar 2017
  23996/17
 • Mail til Ejlskov Aps vedlagt bilag
  23430/17
 • til Vejle kommune svar på henvendelse: Grejsdalvej 324, Vejle. §8 til opførelse af hus 3?
  24103/17

18. januar 2017

Indgående

 • Fra Geopartner - Status på tinglysning
  26093/17
 • Fra EDC. Løkkegravene 138, 5270 Odense N
  24955/17
 • CRM Vækstforum systemet BREDANA:006700520
  25200/17
 • Fra CLEAN til WP-lead
  24490/17
 • Fra læge - Korrespondance vedr. lokationsnummer
  22512/17
 • Fra Shell: Undersøgelser for fri produktfase i jorden på Havneterminalen
  22568/17
 • Aktindsigt
  24064/17
 • Fra Realvejle: svar vedr. henvendelse om Hjortsvangen 42, 7323 Give
  22545/17
 • fra Faaborg-Midtdyn kommune - Orientering om resultat i RSYD J. nr. 16/27731: Vestergade 27, 5750 Ringe
  22175/17
 • Fra Rambøll: Udkast til årsrapport 2016
  24339/17
 • Invitation Kick Off - projekt Erhvervstonet forløb på tværs
  30318/17
 • Endeligt notat om klægindvinding i N2000-området Vadehavet
  29973/17
 • Fra vagtsekretariatet - Oversigt over vagter
  31737/17
 • fra Udbetaling Danmark - Kvittering for modtagelse af egenbetaling
  27448/17
 • Fra Region Midt til Region Syddanmark: Topsoil signed Partnership Argeement attached
  29295/17
 • Fra Udviklingsråd Sønderjylland: Afrapportering af yderområde projekt
  26117/17
 • Fra Danfoss: Rapporter vedr. grundvandsmøde, Nordborgvej 81
  26548/17
 • Fra COWI: Analyserapport for indeklimamålinger, Vestergade 34, 7100 Vejle
  26325/17
 • Fra DMR: Anmodning om kortlægningsmateriale, Skolevej 4, Lunderskov
  21567/17
 • Kudsk&Nissum: Kvittering for modtagelse af svar fra regionen, Vojensvej 22, Skrydstrup
  21540/17
 • Lægedækning
  21762/17
 • Fra Ingeniørerne: ang, Lærkevej 7, 6705 Esbjerg.
  22033/17
 • RS bevilling
  21400/17
 • RE: Spørgsmål til opgravning af tanke på tangevej 6, Ribe
  21012/17
 • Borger: Anmodning om aktindsigt
  21472/17
 • Fra Cowi: FW: Undersøgelser for fri produktfase i jorden på Havneterminalen
  22576/17
 • Fra Cowi: Boringer Havneterminalen
  22610/17
 • DR Fyn: korrigeret spr. vedr. Ambulanceberedskaber mm.
  21486/17
 • Til SDU - opsamling på møde 1701 2017
  21934/17
 • Fra Rambøll. RE: Spørgsmål til opgravning af tanke på tangevej 6, Ribe
  21026/17
 • DR Fyn: Spr. vedr. Ambulanceberedskaber mm.
  21484/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Accept af rettelser til §8 udkast for Vadehavsskolen, Ha ulundvej 3, 6760 Ribe, matr. nr. 287 bp Søndermarken, Ribe Jorder, 571-00002
  21549/17
 • Fra Nissum&Kudsk: Dokumentation for opfyldt påbud, Vojensvej 22, Skrydstrup
  21528/17
 • Fra borger: "FORSP.: Telefonhenvendelse vedr. spuling af dræn under hovedvej A11 - nær matr. 5p Stundsig By, Horne"
  21058/17
 • fra NIRAS Risagervej 10
  53613/17
 • Fra Sundhed.dk - Vedr. tilknytning af regiosnklinikker på Sundhed.dk
  47397/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Byg: Spørgsmål vedr. nedrivning af bygninger, Skovvej 8, 5750 Ringe
  29472/17
 • Fra Shell: Undersøgelser for fri produktfase i jorden på Havneterminalen
  30059/17
 • Frfa COWI: Anmodning om sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-03706, Fyldpaldsen Spang Vade, Sønderborg
  27580/17
 • Fra virksomhed: interesseerklæring fra Dankost
  72228/17

Udgående

 • Til rådgiver - merforbrug ikke godkendt
  40862/17
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar, boliger på Nyborgvej 69, 5000 Odense C, lokalitet 461-06256
  20884/17
 • Til DGE: Godkendelse af historisk gennemgang, Albuen 29, Kolding
  21769/17
 • Til DMR: Svar på anmodning om baggrundsmateriale, Gl Darumvej3, Bramming
  21590/17
 • Til Rambøll. SV: Spørgsmål til opgravning af tanke på tangevej 6, Ribe
  21018/17
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Søndergade 17, 5591 Gelsted - udgår af V1-kortlægningen
  22066/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Odense V
  22117/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  22113/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  22106/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense V
  22120/17
 • Til Esbjerg Kommune: ang Søndre Tovrupvej 5, Esbjerg
  22016/17
 • Til DGE: Vedr. regionens vurdering af den udførte undersøgelse på Søndergade 17, 5591 Gelsted
  22094/17
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Vadehavsskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe, matr. nr. 287 bp Søndermarken, Ribe Jorder, 571-00002
  21284/17
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af begrænset teknisk undersøgelse på tidligere autoophug på Hyllehøjvej 2-4, 5500 Middelfart
  21545/17
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af baggrundsmateriale for kortlægningsafgørelserne for Hyllehøjvej 2-4, 5500 Middelfart
  21539/17
 • Til Niras, Råstof, Mail med arkæoligisk udtalelse
  21137/17
 • Til Kudsk&Nissum: Svar vedr klarmelding ifm påbud, Vojensvej 22, Skrydstrup
  21574/17
 • Til DMR: Svar vedr anmodning om kortlægningsmateriale, lok nr 621-81286
  21609/17
 • Til NIRAS. Data fra JAR og e-arkiv mm.
  20931/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Middelfartvej 143, 5400 Bogense.msg
  22084/17
 • Til Realvejle: svar vedr. henvendelse om Hjortsvangen 42, 7323 Give
  20685/17
 • Til DMR: Svar vedr anmodning om baggrundsmateriale, Gl Darumvej 8, Bramming
  21599/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  22097/17
 • Til styregruppen - Aflysning af møde den 07-02-2017 i styregruppen vedrørende etablering af sundhedshuse i Esbjerg kommune
  25597/17
 • Til praksis - Godkendelse af lægevalgsbrev til patienterne
  22518/17

17. januar 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Vedr. merforbrug.
  40860/17
 • FRA ArosIT, Re: Build sitet er opdateret
  20130/17
 • Fra kommunen - Info vedr. afdækning og væltede træer
  24771/17
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til jordforureningssag på Kærbøllingvej 90, 7182 Bredsten
  26580/17
 • Fra Varde kommune: mail vedr. ikke påbud om ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand
  25836/17
 • Fra MOE: Ang. kvittering på bortskaffelse af olievand
  25903/17
 • Fra læge - kommentar til udkast til lægevalgsbrev til patienterne
  22502/17
 • Fra Region Nordjylland: Netværksgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  24200/17
 • Fra Årslev Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  30441/17
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. forslag ang. prøvetagning ved regnvandsbassin ved Egeskovvej. Udtagning af stikprøver fra råjordsplanum m.v.
  29418/17
 • Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af ministerspørgsmål vedr. ambulanceberedskab fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
  28646/17
 • Fra varde kommune: mail vedr. Ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand -
  25840/17
 • Fra Sweco: Reviderede endelige rapporter, Hundstrupvej 42, 5750 Ringe
  19638/17
 • Fra Meldgaard A/S: Forespørgsel om jorddeponi, Moselund Grusgrav
  20248/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Høring hos Regionen, § 8 tilladelse Vittenbergskolen, Haulundvej 3, Ribe
  21274/17
 • Fra borger: vedr. anmodning om aktindsigt
  20558/17
 • Fra Johansson & Kalstrup: Mail med forureningsundersøgelse inkl. bilag, Glentevej 5-7, 6705 Esbjerg Ø
  20450/17
 • Fra NMKN: SAgsbehnadler ikke længere aktuel, Moselund Grusgrav
  19142/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  21678/17
 • VS_ Påmindelse - Læserundersøgelse for UgebreveA4
  19818/17
 • Referat af opstartsmøde og referencegruppemøde
  19882/17
 • Fra EDC: "FORSP.: Vedr. spørgsmål ang. kortlægning på Hyrupvej 51, 6541 Bevtoft, matrikel, 67, Hyrup, Bevtoft, Haderslev Kommune "
  20870/17
 • Fra DGE: Forsp. om baggrundsmateriale for lok. 445-00016
  21266/17
 • Mail fra SSI
  19758/17
 • Fra NMKN: Autosvar for modtagelse af rykker, Moselund Grusgrav
  19138/17
 • Fra borger: henvendelse og anmodning om aktindsigt vedr. bookning
  20549/17
 • Fra COWI: Vedr. ny revne i gulv
  20687/17
 • Fra Esbjerg kommune - anvendelse af parkeringsareal ved lejmål af Lægeklinikken Tangevej 6, 6760 Ribe
  19924/17
 • Fra Borger, henvendelse, Tarupvej 43b, Odense
  20541/17
 • Fra Museum, Råstof, Mail med udtalelse om matriklerne
  21015/17
 • Mail fra Niras A/S
  20552/17
 • Fra Klinik Bøgen - ændring til yderregistret
  20724/17
 • Fra ejendomsmægler, Henv. vedr. Søgårdsvej 27, Svendborg
  20570/17
 • Fyens Stiftstidende: Spr. vedr. Bod
  21858/17
 • Svar fra Borger: Dato
  20686/17
 • Fra Niras, Råstof, mail med udkast til endeligt scopingnotat
  20991/17
 • Fra advokat, henv. vedr. Nannasvej 22, Svendborg
  20577/17
 • Referat fra styregruppemøde den 17.01.2017.
  38890/17
 • Fra Lægevagten: Brev med anmodning om vagtydernummer
  47330/17
 • fra NIRAS -Tidsplan + JAR
  54154/17
 • Korrespondance med læge ang. Lægehusets udgifter
  80276/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark vedr. resultater fra undersøgelse ved Søbadet, 5500 Middelfart - lokalitets nr. 410-81328
  66233/17

Udgående

 • Til rådgiver - Moniteringsnotat godkendt - ok til slutregning
  40858/17
 • Til rådgiver - ønkse om pris på supplerende undersøgelser
  19881/17
 • Til rådgiver - ønkse om pris på supplerende undersøgelser
  19883/17
 • image001.jpg
  19884/17
 • SV: Indkaldelse af status for 2016 - partnerskabspuljen DOK269175
  21072/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Vantingevej 11, 5750 Ringe (430-81520)
  19581/17
 • Til Selskabet af 27.04.10 A/S: Fremsendelse af V1 afgørelse, Tovskovvej 27, 6560 Sommersted
  18975/17
 • Til NMKN: Rykker for afgørelse vedr. Moselund Grusgrav, j.nr. NMK-11-00146
  19147/17
 • Til Varde Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Hellevej 10, 6753 Agerbæk – 567-77007
  19780/17
 • Til læge - Suppl. oplysninger vedr. lægevalgsbrev til patienterne
  22506/17
 • Udkast til lægevalgsbrev til patienterne.docx
  22497/17
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  20540/17
 • til Odense Kommune - SV: Præstevej 10, lok.nr. 461-81243 - høring af projekt
  19135/17
 • Til NIRAS: Svar på status af undersøgelser
  20068/17
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  20542/17
 • Til Borger, Råstof, Henvendelse vedr VVM for midtjysk motorvej
  19671/17
 • Til FaaborgMidtfyn kommune: Kopi af varsling af V2-kortlægning, 430-81348, Hundstrupvej 42, 5750 Ringe + rapporter
  19923/17
 • Til Bachmanns Teglværk - mail om udløb af klagefrist - matr.nr. 1 Nybøl Ejerlav
  19005/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Mail med udkast til gravetilladelse
  21098/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Hellevej 10, 6753 Agerbæk – 567-77007
  19777/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Dømmestrupvej 61, 5792 Årslev
  20382/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Vantingevej 11, 5750 Ringe (430-81520)
  19569/17
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Albjergvej 8, 5883 Oure
  19947/17
 • Til borger: besvarelse af anmodning om aktindsigt
  20562/17
 • Til Berg Advokater: Afgørelse om V1-kortlægning af Tovskovvej 27, 6560 Sommersted, lok. 543-50011
  18984/17
 • Til Borger, svar vedr. Tarupvej 43b, Odense
  20543/17
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  20548/17
 • Til Tønder Kommune: Regionens bemærkninger til ansøgning om etablering af udsigsthøj på matr. 197, 198 og 160 Rejsby Ballum, Ballum
  19486/17
 • Til borger/kommune/skat: Endelig afgørelse om V1-kortlægning, Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev
  19844/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Mail med udkast til endeligt scopingnotat
  21120/17
 • til høringsparter, råstof, tilladelse, Partshøring vedr. udkast til afslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune
  20019/17
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. matriklerne 12e, 12ah og 12aa Middelfart Markjorder - udgår af kortlægning
  20335/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Nyborgvej 40, 5853 Ørbæk
  19289/17
 • Til Varde Kommune: Vedrørende vilkår til en §8-tilladelse på Storegade 44-46
  22339/17
 • Til praksis - Udkast til lægevalgsbrev til patienterne
  22494/17
 • Til Stadt Flensborg
  25498/17

16. januar 2017

Indgående

 • FRA AROSIT, Build sitet er opdateret
  20564/17
 • Fra kommunen - Svar - inkl. oplysning om vandprøvetagning til sommer
  24767/17
 • Fra kommunen - Vedr. losseplads og Natura 2000 inkl. svar til kommunen...
  24755/17
 • Fra CLEAN
  24528/17
 • Fra Vejle Kommune: mail med Spørgsmål vedr. oprensning Fredstedvej 21, Egtved
  23557/17
 • Fra projekt: Svar vedr. antal deltagere
  23217/17
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål vedr. vilkår til § 8-tilladelse, Bavnedamvej 28, 5250 Odense SV
  29128/17
 • Fra læge - Arbejdsgivererklæring samt oversigt over vagter juleaften
  31728/17
 • Fra Borger, Råstof, Henvendelse vedr VVM for midtjysk motorvej
  19666/17
 • Fra projekt - Underskrevet REM-tilsagn Health-CAT
  19363/17
 • Fra projekt: status 2016 og udbetalingsanmodning 3. rate
  18461/17
 • fra ERST - til orientering vedr. EUX - en del af svaret: SFD-16-0026 - leverancer
  18148/17
 • Fra Shell: VS: Undersøgelser på Shell havneterminal
  18587/17
 • Fra Henning Have A/S - meddelelse om igangsætning - Matr.nr. 1o Hulkær og 1ax Præstekær
  18960/17
 • Fra vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  18485/17
 • Fra Orbicon: Budget for synkronpejlerunde, Søndersø
  18161/17
 • Indkaldelse til ARBEJDSGRUPPE rationel anvendelse af antibiotika
  18499/17
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 2 / 2017
  18633/17
 • Fra projektleder til arbejdsgruppe
  18110/17
 • Fra projektleder til arbejdsgruppe
  18112/17
 • Mail med information om automatisk lukning
  18401/17
 • Fra COWI: Aftale om orienteringsfoldere og TV-inspektion, 479-81022
  18151/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Kort status og teamet
  18189/17
 • Fra Lertranskøb - svar på markeringspæle - matr.nr. 138 og 229 Iller
  17647/17
 • Modtaget ansøgning fra psykiater Rudolf Oderkerk, Vejle
  17929/17
 • Fra COWI: Kontaktliste beboere, 479-81022
  18222/17
 • Fra Lertranskøb - svar på markeringspæle - matr.nr. 3 og 141 Nybøl
  17653/17
 • Fra DGE: Lokalitets nr. 429-50041 : Forureningsundersøgelse Søndergade 17, Gelsted
  17738/17
 • Fra DGE: Lok. nr. 429-50041 - Søndergade 17, Gelsted - oplæg til forureningsundersgelse på Søndergade 17, 5591 Gelsted
  17735/17
 • Fra Middelfart Kommune: Middelfart sygehus
  17811/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Spørgsmål til 3. kvartalsrapportering 2016 - Aabenraa kvalitetsfondsprojekt
  18728/17
 • DR Fyn: Ambulanceberedskaber mm. yderligere spr.
  21480/17
 • Fra Region Hovedstaden: Netværksgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  18961/17
 • Fra NIRAS: Vedr. aflevering af resultat af pumpeforsøg
  19275/17
 • Fra MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge - jordmængder
  19435/17
 • Fra Region Sjælland: Netværksgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  18962/17
 • Fra COWI: Vedr. vand i indkørsel og godkendelse af tilbud om erstatning
  18970/17
 • Fra projekt - underskrevet REM-tilsagn CLEAN 3.0
  19358/17
 • Fra Vejen Kommune: Rettet notat med orienterende forureningsundersøgelse for Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding
  23147/17
 • Mail vedr. automatisk lukning
  20124/17
 • Fra Svendborg kommune Slutrapport og regnskab vedr. projektet Forundersøgelse - innovation og vækst på Sydfyn 15/51154
  21494/17
 • Mail fra Danske Regioner
  19732/17
 • Forslag til drøftelse i Sundhedskoordinatioonsudvalget om "Fremtidens Sundhedsvæsen"
  44327/17
 • Mail fra I-GIS - Modtagelse af råstofkort filer
  40752/17
 • Fra Aalborg Kommune: poster and NSR presentations
  38104/17
 • Fra CLEAN til arbejdsgruppe for industriel elektronik
  31793/17
 • Mail fra vagtlæge: Nedlæggelse af ydernr.
  32169/17
 • Fra Ringe Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  51662/17
 • Fra CLEAN SV: Opsamling møde vedr. midtvejsevalueringen
  56038/17

Udgående

 • Indkaldelse af status for 2016 - partnerskabspuljen DOK269175
  21066/17
 • image001.jpg
  18604/17
 • image003.jpg
  18611/17
 • Til Forsvarets Ejendomstjeneste - Svar på Henvendelse om Staldgården 1, Kolding
  18609/17
 • Til EDC - Vedr. henvendelse om Bredsten Landevej 116 i Give
  18278/17
 • Fra EDC vedr lok. 611-00070, Bredsten Landevej 116, Give
  18247/17
 • til DMR - spørgsmål om evt. dybere ikke undersøgte arealer samt slutsituation - SV: Ringe Jernstøberi -
  17626/17
 • Til Cowi: VS: Afklaring af placering af boringer
  18537/17
 • Til Miljøstyrelsen: Høringssvar til varsel om påbud om supplerende undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved T35 og T36
  18523/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. orientering om samtale med Atkins vedr. regnvandsbassinet på Egeskovvej i Fredericia
  17587/17
 • til DGE vedr. suppl. materiale: SV: Pulje 54: Kædebyvej 1 m.fl. - supplerende materiale.
  18512/17
 • Til FaaborgMidtfyn kommune: Kopi af varsling af V2-kortlægning 430-81650 Svendborgvej 425-427, 5600 Faaborg + undersøgelsesrapporter
  18126/17
 • Til PLO,SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. - Medd. vedr. ansat læge i Årslev
  18319/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  18226/17
 • Til GeoDania: Vurdering af screeningsundersøgelse, Grønningen 2, 5500 Middelfart
  18124/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  18289/17
 • Til praksis i Fredericia: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17867/17
 • Til praksis i Fredericia: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17806/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17872/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17812/17
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17908/17
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Ansættelse af læge i Årslev
  18324/17
 • Til borger, Råstof, Svar på spørgsmål
  17791/17
 • Til borger: Spg. og svar om det videre forløb, 461-80060
  19251/17
 • Til Rambøll. Spørgsmål til opgravning af tanke på tangevej 6, Ribe
  20987/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Stenløse Bygade 21, 5260 Odense S.msg
  19401/17
 • Til Niras, Råstof, fremsendelse af mail fra Aabenraa Kommune vedr. trafik.
  20743/17

15. januar 2017

Indgående

 • Fra Metroxpress: Vedr. svar på spørgsmål til aktindsigt
  25264/17

Udgående

 • Til offshoreenergy.dk: Vedr. Kina-samarbejde
  17592/17

14. januar 2017

Indgående

 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, fremsendelse af opdateret efterbehandlingsplan
  17846/17
 • Fra borger, Råstof, Uddybning omkring ønskede informationer
  17785/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, fremsendelse af opdateret efterbehandlingsplan
  17864/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, invitation til orienteringsmøde
  17671/17
 • LETT advokatern: Supplerende spørgsmål på genbehandling
  17899/17
 • Anmodning om 3. rate
  18755/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med info om præsentation ved borgermøde samt efterbehandlingsplan
  38140/17

Udgående

 • til Odense Kommune og arkitekt - Bemærkninger til Hørdumsgade 41, 2. og 3. (kommende) prøverunde, 1. sal, 2017
  17255/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Grethevej 17, 7000 Fredericia.msg
  19174/17

13. januar 2017

Indgående

 • FRA Arosit, Re: Opfølgning på BID projektstatus milepæl 2
  17575/17
 • image001.jpg
  16470/17
 • Fra Niras: RE: Materiale - obduktionsprojektet
  16469/17
 • image002.jpg
  16471/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering
  17064/17
 • fra Odense Kommune - bryder ikke gulv op, derfor ingen undersøgelse - Fangelvej 55
  17279/17
 • Fra COWI: Endeligt moniteringsprogram efter ZVI barriere
  17080/17
 • Re: SV: Sundhedsmagasinet: Medicinsk udstyr
  15612/17
 • adresseændring
  17056/17
 • Fra rådgiver - 430-81594 Endelig rapport - Assensvej 395
  16406/17
 • Fra Aabenraa Kommune. HASTER §8 tilladelse til Hønkysvej 2, Rødekro, lok.nr. 529-40053
  16719/17
 • Fra Skatteankestyrelsen. Telefonhenvendelse (lok. 561-91004) Ambolten 4, Esbjerg
  16435/17
 • Ansøgning om ydernummer
  16783/17
 • Fra Kolding Kommune. Varsel om undersøgelsespåbud - Skamlingvejen 149 - Sjølund
  16512/17
 • Fra Rådgiver - 430-81360 Endelig rapport - Algade 18, Ringe
  15617/17
 • Fra PRovas: Resultat af analyser på prøver fra moniteringsboring h.c ørstedvej 4
  17210/17
 • fra haderslev kommune Referat fra møde den 10. januar 2017 angående Gram Lergrav. - CaseNo16-23370_#10727-17_v1_Referat for møde 10.01.17.DOCX
  15809/17
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, kommentarer fra 2007
  16519/17
 • Fra Tilsynet: Rykker
  17069/17
 • Fra COWI: Notat med resultater af undersøgelser efterår 2016
  15918/17
 • Fra Deloitte: DTØ aftale for 4 kvartal og 2017 - Nyt OUH
  15910/17
 • fra Orbicon, mail -
  17269/17
 • fra Haderslev kommune Referat fra møde den 10. januar 2017 angående Gram Lergrav. - CaseNo16-23370_#11690-17_v1_Notat om miljøforholdene på Gram Losseplads, 1991.TIF
  15804/17
 • Fra NIRAS; Fakturaspecifikation og økonomistatus
  16595/17
 • Fra kurator, Råstof, henvendelse
  15744/17
 • Fra IS - faktura for December (pakke 1/4)
  18730/17
 • Brev fra 3F - grøn omstililng og jobs
  17873/17
 • Fra IS - faktura for December (pakke 2/4)
  18734/17
 • Fra IS - faktura for December (pakke 3/4)
  18739/17
 • Fra Niras: Shell - tidsplan
  18560/17
 • Fra Business Aabenraa VS: SV: GoSmart Transnational - kort info om Interreg vb baltic sea region programme ansøgning
  18197/17
 • Fra IS - faktura for December (pakke 4/4)
  18742/17
 • Svartidsrapportering - Årsrapport for 2016
  18077/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Opbevaring af dokumentation for udgifter vedr. Socialfondsprojekter
  22115/17
 • Fra COWI: Budgetstatus og opgaver i 2017
  18974/17
 • Fra ansøger - UDD-Sønderborg udkast til revideret struktur
  18481/17
 • Fra SDU/Sønderborg kommune SV: Kommentering: UDD-Sønderborg udkast til revideret struktur
  17458/17
 • Fra danske regioner- igangsættelse af planlægning af Netværksdage 2017
  17614/17
 • Fra Niras: VS: Forureningsundersøgelser hos Shell for Region Syddanmark
  18574/17
 • Fra Ingeniøerne ang. Lærkevej 7, 6705 Esbjerg.
  21515/17
 • Fra MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge, slutopgørelse
  19430/17
 • Fra SDU - Fokuseret notat om energieffektive teknologier
  21930/17
 • Fra borger: Opladning af el-bil / sygehuse i region Syddanmark
  25281/17
 • fra Nyborg Kommune, mail - Lokalitetsnr. 449-04020 - Sagsakter om miljøscreening og oprensning i 2007 NK- J.nr. 10/24545
  25869/17
 • SV: FVU-planer til regionen i 2017
  32686/17
 • fra Miljøstyrelsen Fyldplads ved Ravnsbjergvej, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover
  44265/17
 • fra Miljøstyrelsen Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover
  44310/17
 • Losseplads Ragebøl Hørtoftvej, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover
  44217/17
 • Fra Miljøstyrelsen Losseplads Vesterlund, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover
  44298/17
 • Fra DGE, Havnepladsen 6 - Oplæg til undersøgelse
  28947/17
 • Tilrettet evalueringsoplæg fra Visit vejle og Inspiring Denmark
  61470/17

Udgående

 • SV: Vedr. flytning af arrangement Region Syddanmark
  21207/17
 • Til Svendborg kommune: RSD er enig i kommunens vurdering af at projektet ikke er omfattet af §8
  17211/17
 • Til praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis
  16436/17
 • til Odense Kommune - accept af ingen undersgelse - SV: Fangel Kro - Fangelvej 55
  17287/17
 • Til PRovas: Rykker for analyser fra Moniteringsboring, Favrdal Vandværk
  15953/17
 • Til NIRAS: Underskrevet afleveringsprotokol
  15410/17
 • Til COWI: Accept af tilbud og forventet opstart
  15549/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Odense C
  16479/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Assensvej 395, 5642 Millinge - 430-81594
  16489/17
 • Til kommunen - Fremsendelse af kortlægningsbrev
  16570/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense
  16487/17
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  16405/17
 • Til NIRAS: Tilbud ønskes
  15956/17
 • Til borger: Vedr jordforurening på Torntvedvej 7, Gram
  17208/17
 • Til Tilsynet: Vedr. klage
  17055/17
 • Til Kolding Kommune. SV: Varsel om undersøgelsespåbud - Skamlingvejen 149 - Sjølund
  16694/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gl. Kirkevej 6A, 6430 Kruså (503-50006).
  16908/17
 • Til COWI: Tilbagemelding på tilbud og oplæg
  16522/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til forslag til handleplan for jordhåndtering og dokumentation for oprensning af forurenet jord i udgravning til regnvandsbassin på Egeskovvej i Fredericia
  15691/17
 • Til Skatteankestyrelsen. 561-91004 Ambolten 4, 6715 Esbjerg. Matr. nr. 15hu, Gjesing By, Bryndum
  16444/17
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gl. Kirkevej 6A, 6430 Kruså (503-50006).
  16913/17
 • Til aabenraa Kommune. SV: HASTER §8 tilladelse til Hønkysvej 2, Rødekro, lok.nr. 529-40053
  16763/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Assensvej 395, 5642 Millinge - 430-81594
  16472/17
 • til Svendborg Kommune - beder om oversigtskort
  15700/17
 • Til Aabenraa Kommune. SV: HASTER §8 tilladelse til Hønkysvej 2, Rødekro, lok.nr. 529-40053
  16941/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til § 8-tilladelse, Skovvej 8, 5750 Ringe
  16529/17

12. januar 2017

Indgående

 • Sundhedsmagasinet: Medicinsk udstyr
  15609/17
 • Fra Rambøll: Svar på regionens bemærkninger
  15506/17
 • Fra projekt: Godkendelse af besvarelse på ERST legalitetsspørgsmål (tillægsansøgning)
  16779/17
 • Fra Fredericia Kommune: Mailkorrespondance mellem region og kommune vedr. sagen fra Egeskovvej , matr. 14a Egeskov, Fredericia Jorder
  15687/17
 • fra DMR - erindring Ringe Jernstøberi
  17277/17
 • Fra advokat: Kolding og Aabenraa timeopgørelse
  15380/17
 • fra projekthaver - EUX - en del af svaret, udvikling af model
  16670/17
 • Fra Fredericia Komune: Vedr. forslag til handleplan v. fund af forurenet jord i forbindelse med udgravning til regnvandsbassin på Egeskovvej
  15689/17
 • Fra Cowi, Råstof, kommentarer til vilkår
  16918/17
 • Fra COWI: Oplæg og tilbud monitering 2017
  15514/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunens svar på henvendelse, Vesterbro 19 og 23, 5000 Odense C
  17063/17
 • Fra SVANA - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  15399/17
 • Fra Sund og Fit: Forlængelse af aftale om fysioterapi.
  15248/17
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning, RE: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14132/17
 • Ansøgning om afskrivning af praksisadresse og ændring af selskabsform, cvr.nr. og kliniknavn
  14239/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afslutning af §8-sag fra Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
  14109/17
 • Skabelon til brug for workshop om Vestdansk Erhvervssamarbejde - torsdag den 12. januar
  14819/17
 • Fra Fredericia kommune: mail til rådgiver vedr. poreluft i fodaftryk i containerbyggeri på FredericiaC
  14842/17
 • Fra Rambøll: svar Vedr. analyseparametre containerbyggeri på FredericiaC
  14992/17
 • Fra Vejen Kommune: Følgemail til notat med orienterende forureningsundersøgelse på Skodborg Vestergade 33, Skodborg, 6630 Rødding
  14193/17
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning, Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14116/17
 • Fra Kolding Kommune. Ændret anvendelse fra erhverv til boliger 1,2 og 3 sal - Gråbrødregade 2
  14849/17
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning, RE: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14466/17
 • Fra borger. Løkkegravene 138A, 5270 Odense N. Mulig forurenede grund V1
  15182/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  13850/17
 • Fra Franck Geoteknik; Arkivmateriale om benzinsalg - II, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13911/17
 • Fra Franck Geoteknik: Arkivmateriale om benzinsalg, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13906/17
 • Fra NIRAS: Status på undersøgelser
  15520/17
 • Fra SUM: Udbetaling 1. kvt. 2017
  15373/17
 • Fra Lægernes pensionskasse - Læge påbeg. udbet. af alderspension
  17834/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  18132/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, invitation til orienteringsmøde
  17675/17
 • Fra projektleder til arbejdsgruppe
  17954/17
 • Jyllandsposten: Fornyet henvendelse vedr. nedetider på ambulancer
  21891/17
 • Mail fra Niras A/S
  20539/17
 • Fra Læge - Accept vedr. tilmeldt vikarliste
  20571/17
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  19470/17
 • DR Fyn: Ambulanceberedskaber mm.
  21478/17
 • Fra VandCenterSyd til Region Syddanmark: Fælles grundvands fælles ansvar: Status pr. 31. december 2016
  29200/17
 • Status pr. 31. december 2016
  49227/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  61364/17

Udgående

 • Til Metroxpress: Vedr. spørgsmål til aktindsigt
  25260/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Algade 18, 5750 Ringe - 430-81360
  15635/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Elsesvej 20, 7000 Fredericia.docx
  13757/17
 • Til læge - Bekræftelse på ændring af cvr-nr
  13970/17
 • Til borger. Løkkegravene 138A, 5270 Odense N. SV: Mulig forurenede grund V1
  15187/17
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Østergade 23, 6840 Oksbøl matr.nr. 13at Oksbøl By ÅL, lok.nr 555-80004
  14800/17
 • Til Praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017 i henhold til eget ønske
  14263/17
 • Til Kolding kommune: RSD har ingen kommentarer til §8-afslutningsrapport
  14135/17
 • Til Vesterled Teglværk - mail om sikkerhedsstillelse og markeringspæle - matr.nr. 138 og 229 Iller
  14604/17
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. en del af ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg -V1-varsling
  14823/17
 • Til kommunen:Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14635/17
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. analyseparametre containerbyggeri på FredericiaC- kommentar til mail fra Rambøll
  15002/17
 • Til kommunerne : Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14268/17
 • Til Praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 10. januar 2017
  14788/17
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  14210/17
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af del af ejendommen Ramsherred 30, 6200 Aabenraa på vidensniveau 2 (V2)
  14277/17
 • Til Kolding kommune: Kommentarer til suppl. undersøgelser på Mosevej, Kolding
  14632/17
 • Til Rambøll, Råstof, kortlægning, SV: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14139/17
 • Til Praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017
  14418/17
 • Til Rambøll, Råstof, kortlægning, Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14125/17
 • Til Damehuset Aabenraa A/S. Afgørelse om kortlægning af din ejendom Ramsherred 30, 6200 Aabenraa på vi-densniveau 2 (V2)
  14255/17
 • Til Rambøll, Råstof, klæg, SV: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14469/17
 • Til aabenraa Kommune. Afgørelse om kortlægning af del af ejendommen Ramsherred 30, 6200 Aabenraa på vidensniveau 2 (V2)
  14281/17
 • Til Kolding kommune. SV: Ændret anvendelse fra erhverv til boliger 1,2 og 3 sal - Gråbrødregade 2
  14946/17
 • Til Vesterled Teglværk - mail om sikkerhedsstillelse og markeringspæle - matr.nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav
  14600/17
 • Til Middelfart Kommune: Regionens kvittering for orientering om afslutning på §8-sagen fra Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
  14126/17
 • Til Haderslev Kommune. Varsling om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 18, 6500 Vojens efter jordforureningsloven
  14803/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Algade 18, 5750 Ringe - 430-81360
  15627/17
 • TIl praksis : mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017 i henhold til åbne/lukke listen
  14623/17
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017
  14533/17
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 10. januar 2017
  14796/17
 • Til DMR: Sagsmateriale vedr. Vesterbro 19 og 23, 5000 Odense, lok. 461-00129
  14087/17

11. januar 2017

Indgående

 • FRA AROSIT, Opfølgning på BID projektstatus milepæl 2
  13646/17
 • FRA AROSIT, Opfølgning på BID projektstatus milepæl 2
  13645/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Mail 1: Tankopgravning Tangevej 6, Ribe
  13548/17
 • Fra Borger: Boliganmodning, Elsesvej 20, 7000 Fredericia
  13749/17
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail 2: Tilsynsdokumentation Tankopgravning Tangevej 6, Ribe
  13545/17
 • Fra Vejle Kommune: Tilbagekaldelse af tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt areal, Starupvej 1-3, 6040 Egtved iht. jordforureningslovens § 8, stk. 2 af 7.12.2016
  13335/17
 • Konference om den nye andelsorganisering og dens betydning for lokal udvikling i landdistrikterne - 6. februar 2017
  13049/17
 • fra ERST - EUX - en del af svaret: SFD-16-0026 - leverancer
  15095/17
 • Fra DMR: henv vedr Vesterbro 19 og 23 , Odense.
  14082/17
 • Fra COWI: supplerende poreluftmålinger og indeklimamålinger, Søndergade 11, 7120 Vejle øst
  13742/17
 • RE: Evaluering af projekter under Region Syddanmarks Kulturpulje (154)
  14804/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, kvittering for dokumenter
  16814/17
 • Fra COWI: Fremsendelse af resultater til grundejer, Søndergade 11C, 1., 7120 Vejle Øst
  13739/17
 • Fra Vejle Kommune: Mail med Bilag 1 til §19 ansøgning_Rev A.pdf
  14718/17
 • SV: Alkymisten
  13797/17
 • Fra Aabenraa Kommune vedr. møde
  15846/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, forslag til borgermøde
  16906/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med spørgsmål - er RSD enige i at der ikke er §8-pligt på projektet
  17195/17
 • Fra projekt: Invitation til åbning for Svendborg Graphic
  17076/17
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oprensning af forurening på matrikel 14A, Egeskov, Fredericia Jorder
  15679/17
 • Fra NIRAS: Tilfredshedserklæring
  15393/17
 • fra Orbicon - GASA Odense, Lavsenvænget 1
  17266/17
 • Fra COWI: Justeret budgetoverslag
  15525/17
 • SV: Status Gørding og regionsdrevet klinik på SVS
  18060/17
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - anvisning af faktura
  18664/17
 • Fra Rambøll: Sønderbrogede 16 og Vestergade 9 - Endelig økonomi
  18677/17
 • Fra MOE: Oplæg til slutafregning, Langegyde.
  19424/17
 • Fra Rambøll: Lollandsvej 33 - Endelig rapport
  19523/17
 • Jydske Vestkysten: Stationer uden dækning
  21870/17
 • Fra DMR: Vedr. supplerende poreluftundersøgelser, Mågevej 11, 5000 Odense C
  26746/17
 • Fra DMR: Rapport, Indledende forureningsundersøgelse, Mågevej 11, 5000 Odense C
  26736/17
 • Fra GEUS til Region Syddanmark: Fælles grundvand - Fælles ansvar: WP1 Geologisk modellering
  29182/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Høring af §8 tilladelse uden særlige vilkår til opførelse af 3 teknikskabe i fb.m. sendemast på Erhvervsvangen 6T i Årslev
  29297/17
 • Fra Lett: Klage over aktindsigt
  33114/17
 • LETT: Klage over afgørelser om aktindsigt
  58450/17

Udgående

 • dialog med ansøger om at klagerfrist er udløbet, råstof, tilladelse, 71 Allerup By, Sneum, Esbjerg
  20102/17
 • Til Nymølle A/S, Råstof, Telefonnotat over drøftelse omkring et evt borgermøde
  16826/17
 • Til borger, Råstof, fremsendelse af forespurgte dokumenter
  16857/17
 • Til Kolding Kommune, Råstof, fremsendelse af dokumenter
  16688/17
 • Til borger, Råstof, svar på forespørgsel om dokumenter
  16837/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af brev om, at matr. 10do Jelling By, Jelling udgår efter vurdering af historiske oplysninger
  13110/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  12835/17
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for afslutningsrapport, Børupvej 59, 7000 Fredericia
  12362/17
 • Til Fredericia Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13142/17
 • Til Niras: Vedr. indeklimamålinger på Torvegade 15, 1. sal
  13020/17
 • Til Vejle Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13214/17
 • Til Villemoes Teglværk - Svar på kommentarer til tidsplan - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup,
  13405/17
 • til ansøger, råstof, tilladelse, 71 Allerup By, Sneum i ESbjerg
  13000/17
 • Til Franck Geoteknik: SVar vedr arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13367/17
 • Til praksis i Fredericia: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13138/17
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13212/17
 • Til vagtlæge: oprettelse i yderregistret
  12809/17
 • Til Advokatfirmaet Mazanti: Svar på henvendelse om Kilen 2, 6780 Skærbæk
  13152/17

10. januar 2017

Indgående

 • VS: MeetDenmark aktivitets- og likviditetsbudget
  12871/17
 • Fra NIRAS - KOntrakt, Roers alle 10, Odense
  19974/17
 • fra Odense Kommune - Præstevej 10, lok.nr. 461-81243 - høring af projekt
  19029/17
 • Mail fra Niras A/S
  20537/17
 • DR Fyn: Nedetid december
  21875/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 76/78- vandprøvetagning
  19606/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Søndre Tovrupvej 5, Esbjerg
  22085/17
 • Fra DGE: Lokalitets nr. 429-50041 : Forureningsundersøgelse Søndergade 17, Gelsted
  17651/17
 • ERST -godkendelse af IS's faktura for november
  18718/17
 • Fra MOE: SV: Faktura fra Alf Jensen
  18653/17
 • Fra MOE: vedr. fakturaer Klintholm og Alf Jensen
  18661/17
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Nyborg
  27452/17
 • Fra PLO - Medd. vedr praksishandel i Vojens
  27430/17
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om § 8 vurdering og screening af ny personaleparkeringsplads, Havnegade 2, 5500 Middelfart
  25757/17
 • Fra DMR: DMR´s svar på regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  26719/17
 • Tour de France: Status pr. 10. januar 2017
  12886/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd
  13257/17
 • Fra Vejle kommune: mail til bygherre vedr. jordforurening og kommende §8 ansøgning på Gammelhavn LP 1225
  12071/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Vedr. lokalitet 571-77001
  13557/17
 • Fra SDU
  13255/17
 • Fra Healthcare DENMARK: materiale til bestyrelsesmøde d. 17. januar 2017
  12606/17
 • Fra Villemoes Teglværk - bemærkninger til tidsplan - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup,
  13396/17
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, Mail med arkæologiske udtalelser på matr.nr. 34, 276, 273, 22, 13, 314, 21, 281 Hønkys ejerlav, Egvad og matr.nr. 35, 43, 141, 229 og 217 Mjøls ejerlav, Rise
  13456/17
 • Mail fra Haderslev Kommune: SV: [Sagsnr.:14/9424] - [Dok.nr.:276997/16] Svar på forespørgsel om ønske om lokalt høreomsorgstilbud.pdf
  11979/17
 • Fra Advokat, Råstof, henvendelse
  10861/17
 • Fra projekt Survival Skills - delregnskab for 2016 og opfølgning
  11070/17
 • Fra ansøger - underskrevet REM-tilsagn
  11084/17
 • Fra Vejen Kommune - Høringssvar lerindvinding - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup, Vejen Kommune
  11497/17
 • Fra ERST - Godkendelse af ISs faktura for november
  10534/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Høringssvar - §52 dispensation i høring, Lunde Hovedvej, Esbjerg
  11370/17
 • Fra Tønder Kommune. Kortlægningsbrev - Hydrovej 5, 6270 Tønder
  11197/17
 • Fra COWI: Tilbud på gulvreparation
  10732/17
 • Fra Borger, Råstof, tillæg til råstofplan 2012, Veerst, Vejen Kommune
  11254/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  12007/17
 • Fra borger: Henvendelse vedr Emmas have nr.8 Gråsten
  11402/17
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af materiale vedr Emmas Have, Gråsten
  11912/17
 • Fra borger, Råstof, anmodning om aktindsigt
  11392/17
 • Fra Borger: Fra Borger: Henv vedr. Elsesvej 18, 6000 Fredericia
  11031/17
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. erstatning
  11660/17
 • fra Sønderborg Kommune foespørgsel rvølundsgade 15
  11770/17
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsrapport, Børupvej 59, 7000 Fredericia
  12347/17
 • Fra praktiserende speciallæge: spørgsmål vedr. tårevejskirurgi
  12597/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14403/17
 • Fra Franck Geoteknik: Yderligere anmodning om arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13821/17
 • Fra Fredericia kommune: vs Containerliving Fredericia C.
  14761/17
 • Fra borger, Anmodning om boligundersøgelse - Svendborgvej 51, 5853 Ørbæk
  14389/17
 • Fra borger, Råstof, forespørgsel om supplerende materiale vedr. ansøgning
  16527/17
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  17152/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, §8 tilladelse til opførelse af rundbuehal hos Polysan, Industrivej 17, 5672 Broby
  16593/17
 • Fra indvinder, Råstof, tilbagemelding med status på efterbehandling
  16430/17
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Odense C
  15596/17
 • Fra borger, Råstof, svar på hvilke dokumenter der ønskes
  16534/17
 • Fra Borger: Svar på mail
  15387/17
 • Fra DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  31853/17
 • Fra PLO - Medd. vedr. indgået generationsskifteaftale i Esbjerg
  27439/17
 • Vedr JS0129 - Sydvang 1 - allonge til Hi3G lejekontrakt.
  55094/17

Udgående

 • Til Obbekær Vognmandsforretning ApS, Råstof, forespørgsel om status på efterbehandling
  16465/17
 • Til borger, Råstof, fremsendelse af dokumentliste
  16477/17
 • Til borger, Råstof, fremsendelse af dokumentliste
  16490/17
 • Til indvinder, Råstof, henvendelse vedr. godkendelse af efterbehandling
  16210/17
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Praksishandel i Sønderborg
  11955/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  11916/17
 • til Sønderborg Kommune svar på foespørgsel im rapporter for Vølundsgade 15, 6400 Sønderborg
  11773/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  11380/17
 • Til Borger: Svar vedr. Elsesvej 18, 6000 Fredericia
  11036/17
 • Til Advokat - SV: Vedr. overdragen patienter ved praksishandel
  11565/17
 • Til Tønder Kommune: Vedr. ejendommen Vesterende 42, 6261 Bredebro - en del udgår inden kortlægning
  11871/17
 • Til Franck Geoteknik: Svar vedr forespørgsel om arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  11545/17
 • Til grundejer: SV: Søndersø oplæg
  11322/17
 • Til Aducco - Svar på FORSP vedr. forurening
  10548/17
 • Til vagtchefen - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksihandel i Sønderborg
  11951/17
 • Til Advokat - SV: Vedr. overdragen patienter ved praksishandel
  11562/17
 • til advokaten, råstofplanlægning, klæg, afregning modtaget og attesteret samt påmindelse om spørgsmål
  11926/17
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om kortbilag vedr. §19 tilladelse til mellemdeponering af jord - Kanaltårnene
  11917/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. Praksishandel i Sønderborg
  11953/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål omkring erstatning
  11715/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmar
  11749/17
 • Til Borger, Råstof, tillæg til råstofplan 2012, Veerst, Vejen Kommune
  11278/17
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr Emmas Have, Gråsten
  11408/17
 • Til Borger: Udgår - Esbjergvej 106, 6650 Brørup_Udgår.docx
  11985/17
 • Til Tønder Kommune: SV: Kortlægningsbrev - Hydrovej 5, 6270 Tønder
  11230/17
 • Til Vejen Kommune og Niras: Orientering om sagsbehandler - møllevej 12, Askov
  31878/17
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  20532/17
 • Mail til Niras A/S
  20538/17
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  20531/17
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  20533/17
 • Mail vedlagt bilag til Niras A/S
  20536/17

9. januar 2017

Indgående

 • Fra RH - Data fra Miljøgis kan benyttes (vandplanstemaer 2016)
  18015/17
 • Fra Rambøll: Sønderbrogade 16, Vejle - Notat med supplerende målinger
  18674/17
 • Fra projektleder
  17980/17
 • Fra CLEAN til arbejdsgruppe Living Lab
  17986/17
 • Fra borger: vedr. afgørelse om aktindsigt
  20555/17
 • Jyllandsposten: Nedetider på ambulancer
  21882/17
 • Fra Sweco: Rev §8-ansøgning Vægtergade 1, Ribe
  21667/17
 • Fra Epinion: vedr. EUD i skolen
  27970/17
 • SHS´ ønsker til anvendelse af prioriteringspulje 2017
  30338/17
 • OUH´s Ønsker til prioriteringspulje 2017 - skemaoversigt.xlsx
  30309/17
 • OUH´s ønsker til anvendelse af prioriteringspulje 2017
  30306/17
 • OUH´s Ønsker til prioriteringspulje 2017 - patientrettede tiltag 2017.docx
  30321/17
 • Fra IBF: Mail med materiale på IBF RInge, Stegshavevej 30-32, 5750 Ringe
  26692/17
 • Mail fra Haderslev Kommune: [Sagsnr.:14/9424] - [Dok.nr.:276997/16] Svar på forespørgsel om ønske om lokalt høreomsorgstilbud.pdf
  10290/17
 • fra Haderslev kommune Dagsorden for møde angående Gram deponi 10.1.17 - CaseNo16-23370_#7083-17_v1_Dagsorden 10.1.17(1).DOCX
  10058/17
 • Fra COWI: Til grundejer vedr. revne i gulv i butik
  9296/17
 • Fra COWI: Vedr. kompensation til grundejer 226D - fliser
  9143/17
 • RE: Digital transformation i RegionSyddanmark
  10167/17
 • Fra Nymølle Stemindustri: Ansøgning om dispensation fra matr. nr. 18a til 4r Almind by, Almind
  9779/17
 • Fra borger, Råstof, telefonnotat over henvendelse omkring stjernehøring
  9128/17
 • Fra Esbjerg kommune:Kommunen giver kun tilladelse til udlægning af eternit hvis dokumentationen er i orden
  9195/17
 • Fra NMKN: kvitteringsmail for modtagelse af rykker på j. nr. 87078, Moselund Grusgrav
  8932/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9728/17
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  9177/17
 • Fra Haderslev kommune Dagsorden for møde angående Gram deponi 10.1.17
  10057/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Teglværksgrunden ved Ringen, Esbjerg..
  9861/17
 • Fra Esbjerg kommune: Kommunen oplyser at de aldrig giver tilladelse uden ordentlig dokumentation
  9173/17
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for svar, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  10116/17
 • Data til hospices
  10382/17
 • Fra CLEAN
  10622/17
 • Fra Borger - Vedr. Lønne Feriepark 21
  10625/17
 • Fra Projekt "Gemmer hvert et ord" - om pressedækning
  11598/17
 • Fra Haderslev Kommune. Skovbyvej 29A, 6100 Haderslev - Beskrivelse
  10479/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med ansøgning til modtagelse af jord fra matr.nr. 18a til matr.nr. 4r
  12284/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med svar på efterbehandlingsplan
  13364/17
 • Tak for din ansøgning til Regionalfonden, Syddansk Vækstforum
  10230/17
 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  10224/17
 • fra tl.foren.
  10238/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9725/17
 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  10225/17
 • Afslutning af puljen med fremsendelse af sidste budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 12, Ørbæk, Nyborg, Kerteminde, Regning 6
  9200/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9722/17
 • Fra Tønder Kommune: henv. vedr. om byggearbejde kræver § 8 tilladelse
  9726/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9727/17
 • Fra middelfart Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål til opgravning af olietank på matr. 12ah , Middelfart Markjorder
  10220/17
 • Invitation til informations- og dialogmøde om social inklusion i Syddanmark
  9809/17
 • SV: Dagsorden til videomøde om Det Vestdanske Erhvervssamarbejde, torsdag den 5. januar, kl. 15.30 - 17.00
  9812/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med dialog om alternativ adgangsvej mm.
  9184/17
 • Fra borger: Forslag til mødedato vedr Torntvedvej 7, Gram
  10403/17
 • Projekt om differentieret svarfrist udskydes
  10471/17
 • Fra COWI: Vedr. gulv reparation
  10308/17
 • Fra Aducco - FORSP vedr. forurening, matr. nr. 2609
  10538/17
 • Fra Franck Geoteknik: Forespørgsel vedr Arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  11541/17
 • Fra Odense Kommune, Vedr. etablering af parkeringsplads på Havnegade 120 , 5000 Odense C
  17102/17
 • Fra COWI, orientering omkring ønsket etablering af parkeringsplads, Hanegade 120, 5000 Odense C
  17089/17
 • Supplerende bemærkninger fra Sygehus Sønderjylland
  16464/17
 • Fra ansøger - Svendborg erhvervsskole, partnerskabserklæring, EUD Student.
  16568/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Kommissorium for Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO
  52451/17
 • Fra Tønder Kommune: henv. vedr. om byggearbejde kræver § 8 tilladelse
  49733/17
 • Fra EUC Syd: vedr. projekt Læseløft Syd
  27953/17
 • OUH´s Ønsker til prioriteringspulje 2017 - VS Glastag på rumgitter ved Hovedindgang Vest.msg
  30315/17
 • fra Odense Kommune - Kopi af undersøgelsespåbud
  27663/17
 • OUH´s ønsker til prioriteringspulje 2017 - image001.jpg
  30313/17
 • Fra Rådgiver - Pulje 45: 430-81613 Endelig rapport - Nyborgvej 35, Faaborg
  35442/17
 • Fra Rådgiver - 430-81607 Endelig rapport - Bygaden 41, Faaborg
  36049/17
 • Ansøgning
  39671/17
 • Fra Nymølle A/S: Ansøgning om dispensation til at flytte jord fra matr. nr. 18a til 4r Almind by, Almind
  59134/17
 • Besked fra Slagelse Kommune vedrørende henvendelse om Egely Bobjerg Skovgaard og Frørupvej
  76688/17

Udgående

 • Til Borger - Vedr. Lønne Feriepark 21 matr. nr. 17qd
  10698/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, videresendelse af udkast til VVM-redegørelse
  13409/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, videresendelse af tidsplan
  13370/17
 • Til praksis: Automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. januar 2017
  9988/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med forespørgsel om opdateret efterbehandlingsplan
  13334/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Kommentarer til efterbehandlingsplan
  13389/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld.msg
  10914/17
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Starupvej 1, 6040 Egtved - udgår af V1-kortlægningen
  10014/17
 • Til Niras, Råstof, mail vedr. forløb omkring VVM-redegørelse
  13347/17
 • Kommunemedelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Vamdrup
  10285/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med svar på evt borgermøde mm
  9176/17
 • Dialog med entreprenør, råstof, tilladelse, Grusgrav matr. nr. 42 & 234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  9828/17
 • til Niras SV: referrat fra møde 08122016
  10089/17
 • Til Henning Have A/S, Råstof, status på Råstofplan 2016
  10206/17
 • Til Haderslev: Orientering om grundejer er orienteret om mulig kortlægning, Sodegade 12, 6100 Haderslev lok. 515-30008
  9656/17
 • Til borger: Oplæg til møde vedr Torntvedvej 7, Gram
  9703/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  9839/17
 • Til virks og Sønderborg Kommune: Respons vedr statusmøde vedr. jord og grundvand, Nordborg
  9944/17
 • Til Advokat/kurator: Endelig V2 kortlægning
  9260/17
 • Til borger: besvarelse af anmodning om aktindsigt
  9186/17
 • Til DK Nyt - svar på henvendelse
  10194/17
 • Til sønderborg Kommune ang. Torvet 1, 6400 Sønderborg
  9974/17
 • Til Odense Kommune: Regionens svar på udkast til § 8-tilladelse, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  10127/17
 • Til Kommunerne: 038962 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. januar 2017
  9991/17
 • Til Esbjerg kommune: RSD svarer på spørgsmål angående kortlægning af asbestfri eternit
  9166/17
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  9085/17
 • til Realkredit Danmark - SVAR henvendelse - : 420-81182, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby. Matr.nr. 40 u Haarby By, Haarby
  8800/17
 • Til Esbjerg Kommune ang Hedegårdsvej 12, 6760 Ribe
  10055/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  10261/17
 • Til Vejen Kommune: Til orientering varsles V1-kortlægning på en del af ejendommen Nørregade 93
  9182/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Lergravssøen, lok nr 561-55044
  8972/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Spejlsgyden 1, Ringe
  10026/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagchef og Lev. vedr. Praksishandel i Vamdrup
  10283/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for tilbagemelding på spørgsmål til opgravning af olietank på matr. 12ah, Middelfart Markjorder
  10222/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Erhvervsvangen 19, Ringe
  9852/17
 • Til Svendborg kommune: Mail med kopi af varsel om ændring af off. indsats på Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg inkl. bilag
  10100/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  10270/17
 • Til borger - Forslag til mødedato og hvornår akter kan forventes - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  10240/17
 • Til 9 grundejere: Varsling om pejling
  9019/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. de V1-kortlagte matrikler på Hans Bangsvej 40, 5500 Middelfart
  10212/17
 • Til Esbjerg kommune: RSD mener projektet er omfattet af §8-pligt
  9121/17
 • Til Rambøll: Kommentarer til supplerende resultater
  10046/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  9387/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  9834/17
 • Til JordMiljø: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Lunden 8, 5320 Agedrup
  9827/17
 • Annulleret nyt brev udfærdiget
  10280/17
 • Annulleret nyt brev udfærdiget
  10274/17
 • Til Tønder Kommune: Sv: vedr. henvendelse om bygge- og anlægsarbejde kræver § 8 tilladelse, Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund, lok. 525-40284
  9860/17
 • Til Esbjerg kommune: RSD kortlægger asbestfri eternit medmindre dokumentationen er i orden
  9190/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, §8-høringssvar, Industrivej 17, 5672 Broby
  9796/17
 • Til Orbicon: Accept af Søndersø-oplæg
  10275/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Tangevej 15, Ringe
  9630/17
 • til Odense Kommune - kilde og påbudsmuligheder? SV: Orientering om fund af forurening - J.B. Winsløws Vej 12
  9374/17
 • Til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Naffet 10, Haderslev
  19859/17
 • Til borger: Naffet 10, Haderslev, V2-afgørelse med nuancering
  19852/17
 • Til kommune/skat: Naffet 10, Haderslev, V2-afgørelse med nuancering
  19856/17
 • Til borger: mail med Afgørelse efter jordforureningsloven Kongensgade 58a, 5000 Odense kortlægges ikke.
  9900/17
 • Til Tønder Kommune: Sv: vedr. henvendelse om bygge- og anlægsarbejde kræver § 8 tilladelse, Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund, lok. 525-40284
  49734/17
 • Til projekt: anmodning om udbetalingsskema
  45387/17

8. januar 2017

Indgående

 • Fra Haderslev Kommunes diretør for voksen- og sundhedsservice: Videre forløb om sundhedsklinik
  8881/17
 • fra borger, høringssvar, Mosegårdsvænget 15, journal 16/41670
  13802/17
 • Fra Borger, Spørgsmål til V1, Houvej 45, Tranekær
  13827/17
 • Fra Rootzone til projektet
  11020/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Grethevej 21, 7000 Fredericia.msg
  10482/17

7. januar 2017

Indgående

 • Fra Assenskliniken vedr. ændring af cvr. nummer
  9782/17

6. januar 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver - Svar på opgavetildeling, Roers Alle 10, Odense
  19978/17
 • Fra Niras: Materiale - obduktionsprojektet
  16461/17
 • Fakturaopgørelse Nyborgvej 438, dec 2016.xlsx
  32826/17
 • Fra DMR - Opdateret økonomi, pulje 11
  32829/17
 • Fakturaopgørelse Kuopiovej 36, dec 2016.xlsx
  32824/17
 • Fakturaopgørelse Odensevej 432, dec 2016.xlsx
  32828/17
 • Budgetskema, Odensevej 432_05012017.xlsx
  32830/17
 • Fakturaopgørelse Dronningemaen 10, dec 2016.xlsx
  32823/17
 • FrA DMR - Opdateret økonomi, pulje 11
  32827/17
 • Fra DMR - Opdateret økonomi, pulje 11
  32822/17
 • Fra DMR - Opdateret økonomi, pulje 11
  32825/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune, SV: Høring om §8 tilladelse uden særlige vilkår, Erhvervsvangen 6T, 5792 Årslev
  29282/17
 • Ekstra Bladet: Præcisering af spr. på aktindsigtsanmodning
  40912/17
 • Ekstra Bladet: Yderligere spr. på aktindsigtsanmodning
  40909/17
 • Ansøgning plus bilag
  39664/17
 • Fra DMR: Svar vedr. forklassificering og V2-kortlægning, Sukkertoppen, Roersvej 33, 5000 Odense C
  26593/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 76/78 - nye økonomioversigter
  19604/17
 • Fra projektleder
  17996/17
 • Fra FysioDanmark Varde vedr. cvr nummer
  17710/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med spørgsmål til §8 pligt
  17216/17
 • Fra Blåvandshuk Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut
  14374/17
 • fra Svendborg Kommune, mail - Nyborgvej 4B (5700) oplysninger fundet ved byggesag
  15649/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med Ansøgning om §8 tilladelse, containerliving Fredericia C
  14744/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14242/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang.Torvet 1, 6400 Sønderborg, afslutning af påbudssag.
  9301/17
 • Fra Niras, Råstof, mail med udkast til VVM-redegørelse
  9158/17
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til ændret arealanvendelse på Vesterlundvej 23, 7323 Give
  9474/17
 • Kontrakt om EU-medfinansiering, SFD-15-0025 (Danske Turismekompetencer)
  10590/17
 • Fra Projekt CrossingIT - info til evaluator
  9775/17
 • Fra middelfart Kommune: § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, udvidelse af vaskehal og etablering af teknikrum, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  9134/17
 • Venlig reminder
  8831/17
 • Dansk Nyre Cancer database (DaRenCa) - NY VERSION af kommenteret årsrapport 2015-2016
  8789/17
 • Fra Søndersborg kommune Fwd: Målrettet Erhvervsindsats og EE Sønderjylland
  8965/17
 • Fra COWI: Tilbagemelding på regionens kommentarer
  8554/17
 • Fra CLEAN SV: Opsamling møde vedr. midtvejsevalueringen
  8688/17
 • Telefonhenvendelse vedr. lok nr. 497-514 Svendborgvej 477, 5792 Årslev
  8052/17
 • Fra Franck Geoteknik: Tilbagemelding på kortlægningsafgørelse, 551-75005, 06-01-2017
  7956/17
 • Fra DMR: Vedr. orientering om § 8 pligt, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  8237/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med undersøgelsesrapport Taulov Bygade 12, undersøgelsesrapport
  7800/17
 • fra DGE - Endelig rapport Middelfartvej 157 - grundejer del og teknisk del
  8698/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. ejendommen Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia - krav til undersøgelser i forbindelse med evt. ombygning til boligformål
  7837/17
 • Telefonhenvendelse, 605-00091Nydamsvej 10 6040 Egtved
  8056/17
 • Fra COWI: Vedr. opfølgning afleveringsforretning
  7693/17
 • Fra COWI: Endelig budgetskema
  8457/17
 • Fra Conference of Perifpheral Maritime Regions: Vedr. General Assembly
  8234/17
 • Fra Fredericia kommune: mail ved undersøgelsesrapport Taulov Bygade 12, undersøgelsesrapport
  7816/17
 • Fra projekt Crossing IT - underskrift på tilsagnskontrakt
  82176/17
 • SV: 15/95031 OUH, Hjertemedicinsk Afd. B v/ Jens Morgensen
  89733/17

Udgående

 • Til Odense KOmmune: Varsling af igansættelse af undersøgelse gennem værditabsordningen, Roers Allé 10, Odense
  27166/17
 • Til Niras: Grundeeroplysninger og varslingsbreve, Roers Allé, Odense
  27162/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Elsesvej 18, 7000 Fredericia.msg
  8711/17
 • Til Naturstyrelsen: Svar vedr. tidsplan for opstart af undersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  7755/17
 • Til borger. Varsling om kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jordforureningsloven
  8465/17
 • Til borger - Afgørelse: Ejendommen Nyborgvej 28, 5540 Ullerslev udgår af regionens kortlægning
  8652/17
 • Til Sønderborg kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om fastholdelse af kortlægning samt bilag
  7910/17
 • Til LIFA A/S: Svar vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr.nr. 106ch Nr. Bjert By, Nr. Bjert - "Standard" V1 forurening
  8526/17
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om eventuel nedrivning af bygningerne på Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  8241/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Vedr. Strandgyden 1, Asperup (lokalitet 410-81181)
  8503/17
 • TIl DMR: Orientering om § 8 pligt, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  8140/17
 • Til borger - Afgørelse: Ejendommen Vibekevej 33-35, 5250 Odense SV udgår af regionens kortlægning
  8662/17
 • Til Franck Geoteknik: Vedr. fremsendelse af materiale på Smaragdvej 7, 7100 Vejle
  7490/17
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. status for udtalelse til udkast til §8-tilladelse, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  8696/17
 • Til Borger. SV: 555-80001 Hovej 13, 6857 Blåvand. Tankene er gravet op.
  7953/17
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for ejendommen Vesterlundvej 23, 7323 Give, matr. nr. 10p Vesterlund By, Vester, lok.nr. 611-00075
  8413/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Varsling af påbud om oprensning af jordforurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 2, Esbjerg N.
  8612/17
 • Til borger. Varsling om kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jord-forureningsloven
  8222/17
 • Til Haderslev Kommune. Varsling om kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jord-forureningsloven
  8403/17
 • Til kommunen, orientering, V2-afgørelse vedr. ejendommen Fruelundsvej 18, 5750 Ringe
  8385/17
 • Til Borger: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. Kortlægning af Gl.Donsvej 1, Kolding
  8708/17
 • Til LIFA A/S: Svar vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr. nr. 2bm Strib, Færgegård - 20156152,
  8481/17
 • Til Esbjerg Kommune: svar på spørgsmål vedr. rapsolie
  7685/17
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, lok. 573-00003
  8009/17
 • Til borger: Retablering efter borearbejde Dejrupvej 16, Outrup
  8498/17
 • Til Home: Svar på spørgsmål vedr. risiko ved køb og boliganvendelse, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  7711/17
 • Til COWI: Svar på oplæg til supplerende
  8478/17
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  8086/17
 • til advokat, råstofplanlægning, klæg, konsulentbistand
  9794/17
 • Til JordMiljø: Svar vedr. status på kommentering af oplæg, Lunden 8, 5230 Agedrup
  9650/17

5. januar 2017

Indgående

 • Fra NIRAS - Tilbud på VTO undersøgelse, Roers Alle 10, Odense
  19985/17
 • Fra DMR - Tilbud på VTO undersøgelse, Roers Allé 10, Odense
  19989/17
 • Fra projektleder
  18115/17
 • Fra MOE: SV: Budgetstatus Møllevejen 17, Strynø
  18648/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 143 - spørgsmål/svar til økonomioversigter
  19654/17
 • Fra Alectia A/S: RE: Kvittering for ny dokumentationsrapport og afslutning af sag, Industribuen 9, 5592 Ejby
  9127/17
 • Udbetaling til 1. kvt. 2017.
  9905/17
 • Fra Advokat - Forespørgsel vedr. patienttal i overtagen praksis
  11558/17
 • fra fredericia kommune accept af gennemført oprensning efter oliespild på ejendommen Vejlbyvej 11, 7000 Fredericia
  11931/17
 • Fra Advokat - Forespørgsel vedr. patienttal i overtagen praksis
  11560/17
 • Mail fra Center for kvalitet
  16452/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med ansøgning til kommune om krydsning af Møsvråvej
  9139/17
 • Fra middelfart Kommune: Kvittering for ny dokumentationsrapport og afslutning af sag, Industribuen 9, 5592 Ejby
  9124/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med ansøgning til kommune om permanent adgangsvej til Møsvråvej
  9149/17
 • Fra Naturstyrelsen: Kontaktoplysninger samt spørgsmål om tidsplan for undersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  7745/17
 • Fra Rambøll: Resultater af boringer
  7750/17
 • Fra Vejle kommune: mail med kortbilag - ny vej ved Gammelhavn
  6580/17
 • Fra NMKN:Kvittering for modtagelse af rykker vedr Moselund Grusgrav
  6107/17
 • Fra Arkil: Opfølgning afleveringsforretning
  5576/17
 • Fra NCC: Kontaktpersonsoplysninger vedr dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  6425/17
 • Fra LIFA A/S: Henv. vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr. nr. 2bm Strib, Førgegård - 20156152,
  8475/17
 • Fra LIFA A/S: Henv. vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr. nr. 106ch Nr. Bjert By, Nr. Bjert- "Standard" V1 forurening
  8522/17
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  7968/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med undersøgelsesrapporter vedr. varsel af påbud - spild ved tank 35 og 36
  7667/17
 • Fra SDSI Evalueringsrapport samt bilag
  8255/17
 • Aktindsigt, matrikel 17a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  8171/17
 • Fra COWI: Vedr. geoteknisk notat vedr. revne i gulv
  7341/17
 • Henvendelse Aktindsigt, matrikel 17a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  8183/17
 • Fra Borger VS: Hovej 13, Oksbøl
  7947/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt luftfoto - Alsgade 66, Sønderborg
  7427/17
 • Aktindsigt, matrikel 17a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  8199/17
 • Fra Falck Tilknytning af personopl. ifm adgang til Praksis- og afregningsportalen
  7391/17
 • Fra Franck Geoteknik: Forespørgsel om materiale vedr. Smaragdvej 7, 7100 Vejle
  7428/17
 • Fra COWI: Vedr. reparation af gulvrevne
  7336/17
 • Fra Conference of Peripheral Maritime Regions: Vedr. General Assembly
  7894/17
 • Fra Falck Tilknytning af personopl. ifm adgang til Praksis- og afregningsportalen
  7397/17
 • Fra Niras: SV: Vedr. forureningsundersøgelse Havneterminalen
  6072/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med vedlagt varsel af påbud om undersøgelse v. tank 35 og 36
  7656/17
 • Fra Primær Sundhed vedr. Praksisplan for fysioterapi, 2016.
  4867/17
 • ACE Denmark - Projektbeskrivelse
  6250/17
 • Fredericia Kommune
  7003/17
 • Fra work-live-stay til partnergruppen
  7223/17
 • Fra COWI: Vedr. kompensation for omlægning af fliser
  4772/17
 • AppetizerV3.docx
  7250/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Opdatering af §8-handlingsplaner
  52051/17
 • Fra Læge - Bekræftelse på praksisflytning 1.4.2017
  73341/17
 • Fra Welfare Tech: Halvårsopfølgning på DEMANTEC
  62874/17

Udgående

 • Til RH - Er der noget nyt? - Info om Mijløgis
  18010/17
 • Til rådgivere: Indbydelse til deltagelse i udviklingsprojekt - "Obduktionsprojektet" - udskydelse af frist for indsendelse af projektforslag
  16457/17
 • TIL AROSIT: Status på backlog i milepæl 2
  6394/17
 • Til Home: Svar på henvendelse SV: Lokalitet 421-00018
  5451/17
 • Til Borger: Vedr. V2 varsling af del af Vibækvej 25, 6740 Bramming, lok. 561-81055
  4694/17
 • Til Digelaget I Bredeådalen - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  4976/17
 • Til borger - Vedr. Gl. Kirkevej 6A, Kruså (teknisk rapport)
  5715/17
 • Til læge - Bekræftelse på afholdte vagter i 2016
  4917/17
 • Til Borger: Vedr. Vestergade 9
  6048/17
 • Fra praksis - Oprettelse af administrator i klinikken
  14056/17
 • Fra praksis - Oprettelse af administrator i klinikken
  14052/17
 • Til Esbjerg Kommune - underskreven Allonge til lejekontrakt
  11243/17
 • Til virksomhed - ang. projekt
  49317/17

4. januar 2017

Indgående

 • FRA ArosIT, Status på backlog i milepæl 2
  6034/17
 • FRA ArosIT, Beslutningsreferat fra telefonmøde
  6036/17
 • Videre arbejde med nationalt forbedringsindsats for rationel anvendelse af antibiotika
  5574/17
 • Fra yder: Ønske om lukning for tilgang af patienter
  7802/17
 • Fra vagtlæge - Anmodning om bekræftelse på afholdelse af vagter
  4905/17
 • Fra Digelaget I Bredeådalen - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  4974/17
 • Fra Green Tech Center
  4785/17
 • Fra DMR: anmodning om historisk mateiale, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  7761/17
 • Fra Vejle Kommune: § 8-tilladelse til Vesterlundvej 23, 7323 Give, lok.nr. 611-00075
  7645/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opdatering på dialog med museum mm
  8767/17
 • Fra Esbjerg Lufthavn, Råstof, tilsyn, Tilbagemelding på fugle v/grusgrav på matr.nr. 3m Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  4817/17
 • Fra COWI: Vurdering af behov for supplerende undersøgelser
  4765/17
 • Fra COWI: Afleveringsprotokol og tilfredshedserklæring Rugårdsvej 232
  4771/17
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  6357/17
 • Fra Niras: Shell
  6064/17
 • Fra Green Tech Center
  4789/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med revideret jordhåndteringsplan
  4691/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med jordhåndteringsplan Shell -
  4525/17
 • Fra Middelfart Kommune: kvittering fra Middelfart Kommune på regionens tilbagemelding vedr ny § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  4594/17
 • Fra Nyborg Kommune - Indsigelse - V1 Høringssvar på V1-varsel, Ringvej 10, 5853 Ørbæk
  3195/17
 • Fra Nyborg Kommune, Indsigelse, V1-høringssvar, Lamdrup Møllevej 6, 5853 Ørbæk
  3613/17
 • Fra Nybolig Erhverv: Henvendelse vedr. Surhavevej 14, 6650 Brørup
  4163/17
 • Fra Naturstyrelsen: Ansøgning om boligundersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  4538/17
 • fra projekthaver - EUX - en del af svaret: SFD-16-0026 - leverancer
  15090/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi & Træning vedr. ansættelse af fysioterapeut
  14456/17
 • fra Odense Kommune - § 19 tilladelse til oplag og genindbygning af lettere forurenet jord. Promenadebyen boligkarre 1
  15564/17
 • Fra Lægevagten: anmodning om oprettelse af vagtlæge
  12750/17
 • Fra JordMiljø: Forespørgsel om status på regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Lunden 8, 5230 Agedrup
  9643/17
 • Fra SUM: Udbetaling Nyt OUH
  9901/17
 • Fra Nordfyns Kommune: Kopi af dokumentationsrapport, § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Lindøvej 64, 5450 Otterup
  26368/17
 • Fra DGE: Historisk gennemgang til brug for nybyggeri på Albuen 29, Kolding
  21618/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 42 - økonomioversigter
  19657/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 143 - økonomioversigter
  19650/17
 • Fra Rambøll: Slutopgørelse Rødeledsvej 60, Svendborg
  19583/17
 • Fra Rambøll: RE: Lollandsvej 33 - Rapportudkast
  19495/17
 • Fra Lægevagten: brev med anmodning om vagtydernummer
  47288/17
 • fra Niras Risagervej
  53611/17
 • Grindsted Kommune Gl. losseplads, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover
  43770/17
 • Fra Århus Universitet til Region Syddanmark: Underskrevet investeringsaftale - rOpen-6150-00006B
  29130/17

Udgående

 • TIL Aros, BID - Billeder til knapperne
  3498/17
 • Til Niras: Tilbagemelding på statusnotat, Vængevej, Stenstrup
  3615/17
 • Til Falck Danmark: Delarealer udgår af kortlægningen, Ladegårdsvej 4, 5800 Nyborg
  4632/17
 • Til Realkredit Danmark: SV: Lokalitets nr. 449-00005.
  4611/17
 • Til Borger - V1-varsling, Grethevej 17, 7000 Fredericia.docx
  4536/17
 • Til Niras SV: Shell
  6068/17
 • Til Lifa: SV: Nedlægning af del af kommunevejen "Erritsø Kirkevej"
  5498/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Kolding
  4730/17
 • Til MOE: SV: Budgetstatus Møllevejen 17, Strynø
  4107/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia.docx
  4540/17
 • Til Nybolig Erhverv: Svar på henvendelse vedr. Surhavevej 14, 6650 Brørup
  4168/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Elsesvej 22, 7000 Fredericia.docx
  4524/17
 • Til Borger - V1-varsling, Grethevej 21, 7000 Fredericia.docx
  4539/17
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Ændring af praksisbetegnelse
  4042/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Grethevej 15, 7000 Fredericia.docx
  4533/17
 • Til Borger - V1-varsling, Grethevej 15, 7000 Fredericia.docx
  4528/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Elsesvej 18, 7000 Fredericia.docx
  4513/17
 • Til Borger - V1-varsling, Elsesvej 20, 7000 Fredericia.docx
  4515/17
 • Til Banedanmark: Vedr. afgørelse om del af ejendom, matr. 181 Sommersted ejerlav, Sommersted er udgået inden kortlægning
  3281/17
 • Til Borger - V1-varsling, Elsesvej 22, 7000 Fredericia.docx
  4520/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Grethevej 17, 7000 Fredericia.docx
  4535/17
 • Til NCC: Dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  3289/17
 • Til Nybolig: SV: Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg.
  4184/17
 • Til Borger: Afgørelse om at del af ejendommen Storegade 111, 6560 Sommersted udgår inden kortlægning
  3309/17
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. undersøgelse og kortlægning på Krügersvej 27, 6541 Bevtoft
  4614/17
 • Til Borger - V1-varsling, Elsesvej 18, 7000 Fredericia.docx
  4510/17
 • Til Naturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af ansøgning om boligundersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  4549/17
 • Til borger: Regionens vurdering af sagen, Byvejen 37, 5620 Glamsbjerg
  4109/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Elsesvej 20, 7000 Fredericia.docx
  4517/17
 • Til relevante parter, Råstof, mail med stjernehøring
  8740/17
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  4735/17
 • Til Vagtchefen - Vedr. afmeldt vagtydernummer samt praksishandel i Kolding
  4728/17

3. januar 2017

Indgående

 • Fra RH - Status på screeningsværktøj
  18008/17
 • VS: 14714 Jordforurenings APP_01a + 1b: 1. korrektur
  3509/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 Svenddborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Faktura
  4118/17
 • Fra Esbjerg Kommune Vedr. varsling af oprensningspåbud, Pon Power A/S, Øresundsvej 2, Esbjerg N.
  3350/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 Svenddborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Faktura
  4126/17
 • Fra borger: Henvendelse fra grundejer, Byvejen 37, 5620 Glamsbjerg
  4086/17
 • Fra Franck Geoteknik: Forureningsundersøgelse, Højmarksvej 17, Billund
  4136/17
 • Fra MOE: SV: Budgetstatus Møllevejen 17, Strynø
  4089/17
 • fra Vejen Kommune kommentar til referrat fra møde - partnerskab - pesticid
  6563/17
 • Fra Middelfart Kommune: Ny dokumentation og risikovurdering, Industribuen 9, 5592 Ejby
  4587/17
 • Fra Assens Kommune: Orientering i forbindelse med opførelse af ny bolig, Byvejen 37, 5620 Glamsbjerg
  4068/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål vedr. hvorfor sø ikke er kortlagt, lok nr 561-55044
  3388/17
 • Fra Padborg Fysioterapi vedr. CVR. ændring.
  2728/17
 • Fra Haderslev kommune - indbydelse til første spadestik for Sundhedscenter Haderslev
  1999/17
 • Fra Svendborg kommune SV: SV: Tilsagn vedr. forprojekt Udvikling af signaturrute og vandredestination 16/38255
  2040/17
 • Fra NIRAS: Vandanalyse efter stop af pumpe
  2052/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på regionens forespørgsel vedr ny § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  2043/17
 • Orienteringsskrivelse
  3028/17
 • Fra Esbjerg kommune: Oplysninger om stoffer på virksomheden
  1770/17
 • Vedr. oplysninger og Ål præstesødepot og Kanalvejsdeponiet
  3104/17
 • Vedr. oplysninger og Ål præstesødepot og Kanalvejsdeponiet
  3103/17
 • Mail fra SHS
  3040/17
 • Fra DGE: Regulerede priser pr. 01-07-2016, indledende undersøgelser
  2630/17
 • Fra Esbjerg kommune: Oplysninger om hvem fra kommunen der har tilsyn med virksomheden
  1657/17
 • Fra Klinik for fysioterapi og Træningscenter vedr. ændring af cvr
  6786/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Varsling af påbud om oprensning af jordforurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 2, Esbjerg N.
  8619/17
 • Fra Odense Kommune: Status for udtalelse til udkast til §8-tilladelse, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  8694/17
 • Fra Home, Odense: Spørgsmål vedr. risiko ved køb og boliganvendelse, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  7664/17
 • Fra Nordfyns kommune, Mail vedr. opgravning af olietank, Halsvej 56, 5400 Bogense
  8908/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, svar på mail om banedanmarks krav
  8739/17
 • Fra JordMiljø: Historik med bilag, undersøgelsesoplæg for miljøundersøgelser, Lunden 8., 5230 Agedrup
  9639/17
 • Fra Banedanmark, Råstoffer, svar fra geoteknikeren
  8732/17
 • Fra Trefor: VS: Information vedr. undersøgelse af det sekundære grundvand
  9668/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image005.png
  11901/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image001.png
  11889/17
 • Mail fra Haderslev Kommune: revideret forslag til ny politisk organisering
  11982/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1860-17_v1_Bilag - foto 1 Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11909/17
 • fra Varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning
  11886/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1864-17_v1_Bilag - foto 3 - Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11906/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1862-17_v1_Bilag - Foto 2 - Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11908/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering for modtagelse af egenbetaling, 461-80060
  11615/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1867-17_v1_Bilag - Foto 4 - Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11905/17
 • Delprojekt 2: dagsorden til 2. møde d. 9.1.2017
  10351/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image002.png
  11891/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Fjernelse af jordforurening - Lynevej 19 Strellev.msg
  11911/17
 • fra Varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image004.png
  11896/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  10294/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image003.png
  11893/17
 • fra Odense Kommune - Hørdumsgade 41 supplerende målinger
  17242/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Tinglev/Felsted - ændring til yderregistret
  19399/17
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af screeningsundersøgelse og oplæg til oprensning, Grønningen 2, 5500 Middelfart
  17917/17
 • Fra MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge - budgetstatus
  19418/17
 • Udpegning af regionale deltagere til idefasen for det fællesrregionale RKKP it-projekt
  21159/17
 • fra SST
  50954/17
 • Henvendelse til VikTeam ang. muligheder for vikarer til Langeland, og besvarelse
  80252/17

Udgående

 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om kortlægning - Købmagergade 21/Prinsensgade 19, 7000 Fredericia
  2871/17
 • Til Realkredit Danmark - Henvendelse om kortlægning - Søndre Egknudvej 1, Ølgod
  2898/17
 • Til Rådgiver: Svar på spørgsmål vedr. offentlig indsats
  1585/17
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater IK målinger
  2413/17
 • Til Home, Odense: Svar på spørgsmål om offentlig indsats, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  1745/17
 • Kanalvejsdepotet og Ål-præstesø depotet
  2366/17
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. V2-kortlægning af en del af ejendommen Mølvejgårdsvej 19, 6630 Rødding
  2535/17
 • Til Varde Kommune: Orientering om V1 varsling af Adsbølvej 24, 6870 Ølgod, lok. 573-81084
  1571/17
 • Til Skkat: Region Syddanmark kortlægger ejendommen matrikel nr. 501, Rørkær, Hostrup, 6270 Tønder på vidensniveau 1
  2771/17
 • Kanalvejsdepotet og Ål-præstesø depotet
  2369/17
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark kortlægger ejendommen matrikel nr. 501, Rørkær, Hostrup, 6270 Tønder på vidensniveau 1
  2767/17
 • Til Middelfart Kommune: Regionens forespørgsel i forb. med nye § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  1861/17
 • Kvittering for modtagelse af svarmail
  1563/17
 • Deadline for Co-create ansøgninger
  1831/17
 • Til Middelfart Kommune: Regionens tilbagemelding vedr ny § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  3038/17
 • Til NIRAS: Tilbagemeldning på resultater og spørgsmål til aflevering
  2446/17
 • til advokaten, råstofplanlægning, klæg,
  3718/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr banedanmarks krav
  8736/17

2. januar 2017

Indgående

 • Fra Statens Administration - Ok til tidsfristforlængelse
  40854/17
 • Fra COWI: RE: Indbydelse til deltagelse i udviklingsprojekt - "Obduktionsprojektet"
  16450/17
 • Fra: yder
  10999/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. kortlægning af matrikel 12ah, 12ae og 12aa, Middelfart Markjorder
  9075/17
 • Fra Orbicon: Pejling af boringer i Søndersø
  9013/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. østsiden af det nye bycenter og rådhus, Havnegade 1D og Østergade 11, 5500 Middelfart
  9100/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. jordklassificeringen_samlet_Middelfart Bycenter_Øst
  9118/17
 • Fra middelfart Kommune: Vedr. mail ang. bortgravet forurening på østsiden af det nye rådhus, Havnegade 1D, 5500 Middelfart
  9108/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Industrivej 7, Augustenborg
  8111/17
 • Fra Nybolig: Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg.
  4165/17
 • fra Sweco Pulje 39 - Økonomi
  3910/17
 • Fra DGE: Faktura December 2016
  3874/17
 • Sundhedsministeren inviteres til besøg på Gigthospitalet
  3272/17
 • fra advokaten, råstofplanlægning, klæg,
  3631/17
 • Fra Lifa: Henvendelse: Nedlægning af del af kommunevejen "Erritsø Kirkevej"
  5487/17
 • Fra NCC: Egenkontrol ift dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  1584/17
 • Fra KvaliCare: Tilbagetrækning af ansøgning vedr. OPI projekt
  1960/17
 • Til virksomhed - ang. OPI-projekt
  1405/17
 • Proaktiv Service BREDANA:006700504
  668/17
 • VS: Bro Skov 12
  570/17
 • Deloitte, Anmeldt kontrolbesøg Tjekliste - Handicapcenter Sydøstfyn
  1439/17
 • Fra virksomhed: § 8 tilladelse til etablering af gasflaskedepot, L3, Nordborg, Sønderborg Kommune
  981/17
 • Fra Rambøll. RE: Tørningvej 20, Vojens
  1663/17
 • Liste over sager til KL
  580/17
 • Fra FB: Placering af geoprober på markarealer, Skrydstrup Fl.
  404/17
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. planer om etablering af belægning i hallen
  1436/17
 • Fra Borgere, Anmodning om boligundersøgelse
  1070/17
 • FRa Virksomhed: § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på L 16, Nordborg, Sønderborg
  970/17
 • Fra COWI: Budgetstatus
  1579/17
 • Fra HOME, Odense: Spørgsmål ved regionens indsats, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  1735/17
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 12, Ørbæk, Nyborg, Kerteminde, Statusnotat 5
  1580/17
 • fra DMR - svar på RSYD's spørgsmål - SV: Ringe Jernstøberi
  2533/17
 • Fra Orbicon: Revideret budgetstatus på pulje 9
  19465/17
 • Fra Borger, ansøgning om indledende undersøgelse af Nyhavnsgade 15, Esbjerg
  18639/17
 • Fra Orbicon: Revideret budgetstatus på pulje 9
  19477/17
 • Fra Nyborg Kommune - supplerende tankoplysninger for Langemosevej 1, 5, Sentvedvej 4, 6, 6A, 5853 Ørbæk
  37363/17
 • Fra Amgros: vedr. henvendelse fra Novartis
  46213/17

Udgående

 • - SV: Til uddeling ved alle hospitaler i region h mv.
  1298/17
 • - SV: Til uddeling ved alle hospitaler i region h mv.
  1299/17
 • Til RH - Screeningsværktøj virker stadig ikke med nye vandplanstemaer og foreløbige screeninger
  18004/17
 • Til Statens Administration - Ønske om tidsfristforlængelse
  40853/17
 • Til praktiserende læge på Ærø - deltagelse i undesøgelse om sundhedshuse og almen praksis
  1775/17
 • Til borger, Re: Vedrørende anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år
  2423/17
 • Til praksis i Vejle: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  802/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  813/17
 • Til Sønderborg kommune: RSD spørger til evt. bolig på ejendom
  756/17
 • Til H.J. Hansen Genvindingsindustri: Regionens svar vedr. undersøgelsesomfang (etablering af betonplads), Havnegade 110, 5000 Odense C
  291/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hagenborgvej 3, 5871 Frørup.msg
  3101/17
 • Til Rytterlunden - Kvittering for boliganmodning, Vågebjergvej 5A-F, 5932 Humble.msg
  3063/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til det varslede undersøgelsespåbud af konstateret forurening på Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  3357/17
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 24. december 2016
  488/17
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  518/17
 • til Odense Kommune - begrænset undersøgelse bør udføres - SV: Fangelvej 55, ombygning
  17285/17

1. januar 2017

Indgående

 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-01-2017 06:55:04
  3522/17
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-01-2017 06:55:04
  3494/17
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-01-2017 06:55:04
  3501/17
 • Fra Varde Fysioterapi - ændring af cvr.nr.
  1433/17

31. december 2016

Indgående

 • Svar på bemærkninger til Co-Create Sydfyn
  1562/17
 • Fra projektet - Afrapportering 2. halvår Destination Talent
  13559/17

30. december 2016

Udgående

 • Til Kudsk&Nissum, og Haderslev Kommune: Meddelelse om påbud, Vojensvej 22, Haderslev
  384955/16
 • Til DLG ang.Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming,
  384897/16
 • Til Hvidkilde Aps: Kopi af dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  384850/16
 • Til Svendborg Kommune, NCC og Embedslægerne Syd: Dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  384849/16

29. december 2016

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune ang.: Hviids vej 10, 6200 Aabenraa
  384846/16
 • Fra Realkredit Danmark: Lokalitets nr. 449-00005.
  4595/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  12439/17
 • Fra Vejen Kommune: Påbud og undersøgelsesrapport, Ladelundvej 85, Vejen
  34817/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Frørupvej 27, 5871 Frørup.msg
  2990/17
 • Til sønderbog Kommune. Fortsat V2-kortlægning af Gråsten Genbrugsplads, lok 513-03703
  384554/16
 • Til Danfoss: §8-høringssvar for Danfoss, Nordborgvej 81, Nordborg, L16 - 523-06010
  64911/17
 • Til Danfoss: §8-høringssvar for Danfoss, Nordborgvej 81, Nordborg, L3 - 523-06010
  64913/17

28. december 2016

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune ang. Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  384211/16
 • Klinik for Fysioterapi, Rødding ændring af cvr.nr.
  1408/17

27. december 2016

Udgående

 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og DMR - bemærkninger til dokumention af §8-vilkår - Ringe Jernstøberi
  383988/16

26. december 2016

Indgående

 • Fra JordMiljø: Undersøgelsesoplæg for miljøundersøgelser, Lunden 8., 5230 Agedrup
  9632/17

Udgående

 • Referat fra Følgegruppemøde den 29. november 2016
  57657/17

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap