Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

21. februar 2020

Indgående

 • Fra Niras: Torvegade, Give
  98856/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkærhøjevej
  98636/20
 • Fra Udbetaling Danmark: VS: optagelse på værditabesordningens venteliste til oprensning
  98203/20
 • Bilag 2 Svar til Danske Regioner (om værdispringsreglen m.v.), 12. november 2019.PDF
  99141/20
 • Fra politisk Parti - ansøgning
  98060/20
 • Fra rådg ing Sloth-Møller: Klarmelding fra rådgiver, Dybbøl Bygade 58, Sønderborg
  99004/20
 • Fra Policy Watch vedr. anmodning om aktindsigt
  98653/20
 • VS: Henvendelse fra sundheds- og ældreministeren vedr. opsporing og behandling af patienter med hepatitis C
  99133/20
 • Fra Sweco: Oplæg til regionens undersøgelse på Store Landevej 92, 5592 Ejby
  98140/20
 • Fra Helsinki-Uusimaa: Payment notification iEER Payment semester 5-6
  98310/20
 • Brev fra sundheds- og ældreministeren med opfordring om at sikre opsporing om behandling af alle patienter med hepatitis C.pdf
  99135/20
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen marts 2020
  99044/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om byggemodning i sydlige del af Kanalbyen, Fredericia, orientering fra Rambøll
  98468/20
 • Fra NIRAS: Notat vedr. aktiv ventilationstest
  99056/20
 • Telefon notat - Ejendom i Nyborg hvor der er sket kortlægning for nylig (ca. samtidig med en ejendomshandel). Du har tidligere talt med mig om sagen.
  98263/20
 • vs henvendelse fra borger - lok. 573-03001
  97713/20
 • SV: Udpegning af regionale deltagere til udvikling af PRO indenfor palliation
  98240/20
 • Bilag 1 Svar på henvendelse fra forsker om at tage kontakt til personer, der er smittet med hepatitis C, 17. januar 2019.pdf
  99138/20

Udgående

 • VS: [Sagsnr.:19/11590]
  99262/20
 • VS: [Sagsnr.:19/11590]
  99234/20
 • VS: [Sagsnr.:19/11590]
  99232/20
 • VS: [Sagsnr.:19/11590]
  99229/20
 • [Sagsnr.:19/11590]
  99215/20
 • Til borger, skat og Vejle Kommune: V2-afgørelsesbrev på lok. nr. 630-82016.
  98497/20
 • Til Borger, Skat og Vejle KOmmune: V2-afgørelse, lok. nr. 630-82112
  98494/20
 • Til DMR: MTBE sag Herslev kildeplads, indledende oplæg til videre forløb
  98312/20
 • til Kongsvang Cleaning Opsigelse af kontrakt
  98142/20
 • Til Assens Kommune: Svar på spørgsmål vedr. offentlig indsats, Østergade 75-81b, Assens Bygrunde
  98503/20
 • Til projekt: påmindelse vedr. tilsagnsbrev
  99099/20
 • Bilag til borger - Brev fra kommune om byggeri 2005.pdf
  97786/20
 • Svar til Policy Watch: Vedr. anmodning om aktindsigt
  98670/20
 • til RD - SVAR henvendelse, Lokalitet 461-81478, matr.nr. 42 B Fangel by, Fangel, Brogårdsvej 75, 5260 Odense S - Vor ref.: 1377.8155
  98486/20
 • Bilag til borger - Rense op og bygge på forurenet grund..._.pdf
  97793/20
 • Til DK-Råstof: Dialog vedr møde, Tornvadshavevej 114, Børkop
  99097/20
 • Bilag til borger - Brev Kortlægning V1, 2001 samt historik.PDF
  97781/20
 • Bilag til borger - Brev fra Ribe Amt om byggeri 2005.DOC
  97790/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kornvej 1, 3, 7323 Give.pdf
  98360/20
 • Til Kristeligt Forbund for Studerende, V1-høring med bilag, Ribevej 71, 7100 Vejle
  99432/20
 • Til rådgivende ingeniører Sloth-Møller: Godkendelse af oplæg/ unds, Dybbøl Bygade 58, Sønderborg
  98864/20
 • Til Kolding Kommune: vedr. Engstien 1, 6000 Kolding
  97576/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt samt rev. instruks og standardvilkår
  99137/20
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på anbefaling af nye boringer
  99022/20
 • til borger - Svar henvendelse, ang. Ribevej 4, 6800 Varde
  97772/20
 • Til COWI: Tilbagemelding 2019 monitering
  99012/20
 • Til Rådgiver og Middelfart Kommune: Forslag til videre forløb - Store Landevej 92, 5592 Ejby
  98158/20
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Svar på spørgsmål
  99017/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Bredsten Landevej 37h, 7321 Gadbjerg, lok. 611-00128
  98419/20
 • Til Assens Kommune: Regionens svar vedr. vurdering af § 8-pligt ifm. opførelse af halvtag, Middelfartvej 61, 5492 Vissenbjerg
  99242/20
 • Til Arkil: Svar på forespørsel vedr garanti, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  98271/20
 • Til COWI: Tilbagemelding notat
  99003/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Kornvej 1, 3, 7323 Give.pdf
  98361/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Kornvej 1, 3, 7323 Give.pdf
  98358/20
 • Til politisk parti - udbetaling
  98048/20
 • Til Rådgiver: Svar vedr. Store Landevej 92, 5592 Ejby
  98114/20
 • Til Stürup og lodsejer - ingen klager - Tilladelsen til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  97575/20
 • Til VMR: SV: Høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  98564/20

20. februar 2020

Indgående

 • Fra Praksis - ønsker at åbne for tilgang af gruppe 1. sikrede patienter
  96809/20
 • Fra borger: Høringssvar til V1-kortlægning i høring, Grønnegyde 12, 5270 Odense N
  97455/20
 • FRA ZOOMTEK: WordMakro - Fejl
  96580/20
 • Fra DMR: Fwd: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Resultater fase 3 samt forslag til supplerende boringer fase 4.
  97422/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Endelig § 8-ansøgning, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  95223/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Endelig § 8-ansøgning, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  95222/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Kort status
  95299/20
 • Fra DMR: henv. vedr. Isgårdsvej 23, Odense
  97145/20
 • fra ERST
  97133/20
 • Fysioterapeut - Afmelding af ydernummer
  94685/20
 • 200220_Forslag til klimastrategi
  96482/20
 • Fra Vejle Museerne - høringssvar Jerlev Etape 4 - offentlig høring af miljøkonsekvensrapport samt partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding
  96045/20
 • Fra DMR: Status vedr Stampemøllevej 11B, Højer
  97973/20
 • Fra Arkil: Forespørsel vedr garanti, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  98052/20
 • Fra STPS: Høring over udkast til vejledning for behandlerfarmaceuters genordination
  97650/20
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om kontakt til rådgiver, Engstien 1, 6000 Kolding
  97520/20
 • Fra Rådgiver og Sweco: Korrespondance vedr. vandprøver på Store Landevej 92, 5592 Ejby
  97584/20
 • Fra COWI - Accept af tilbud om opgave til ressourceperson
  98863/20

Udgående

 • Til Andelsboligforening - Bilag til V2 kortlægning - undersøgelsesrapport
  97170/20
 • Til Andelsboligforening - Bilag til V2 kortlægning - Boligerklæring - Hertug Hans Gade, 14C-E, 16A-D og 18E.pdf
  97171/20
 • Til Andelsboligforening - V2 kortlægning - justering af nuancering.pdf
  97172/20
 • Til Andelsboligforening - orientering om undersøgelsesresultater.pdf
  97169/20
 • Til kommunen og SKAT - kopi af justering af kortlægning mm.
  97168/20
 • Til DMR: svar på henv. vedr. Isgårdsvej 23, Odense.
  97146/20
 • emailId=8b734cc6-e58a-4cfb-b57d-10583ffa9fde;emailType=AgendaItem;sessionId=1fae5392-75e1-46e4-8899-705f0aad6314;authToken=Xd7ca0R0dBxgG2ouIqU+Rg==@AcadreWeb
  97144/20
 • Til Praksis - Åbning for tilgang af patienter
  96824/20
 • Til Rambøll: SV: Odensevejens Losseplads resultatere af supplerende undersøgelser - 2 østlige boringer
  95946/20
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - Fejl
  96584/20
 • til Borger Svar på henvendelse om sagsmateriale ved Skolegade 64, Esbjerg - lok. 561-80015
  95496/20
 • Til COWI: Svar på spørgsmål til Pulje 14
  95239/20
 • Til AS Herluf Nielsen Invest, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kornvej 4, 7323 Give.pdf
  95383/20
 • Til AS Herluf Nielsen Invest, V1-kortbilag, høring, Kornvej 4, 7323 Give.pdf
  95387/20
 • til Borger Svar på henvendelse Holmevej 7, Ringe 473-80004
  95955/20
 • til Borger Svar på henvendelse om sagsmateriale ved Skolegade 64, Esbjerg - lok. 561-80015
  95477/20
 • Til AS Herluf Nielsen Invest, V1-høring, Kornvej 4, 7323 Give.pdf
  95385/20
 • Til vandværk FOH: Partshøring dispensation til jordtilførsel - disp partsh vandv 15fl.pdf
  98301/20
 • Til TORBEN MIKKELSEN HOLDING ApS, V1-afgørelse, Grindstedvej 7, 7184 Vandel
  94727/20
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed (syd), Faaborg-Midtfyn Kommune og KA Grus A/S: Orientering om udsættelse af frist, matr nr 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  98311/20
 • Til vandværk FOH: Partshøring dispensation til jordtilførsel, matr nr 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  98290/20

19. februar 2020

Indgående

 • Fra Borger: Respons til regionens tilbagemelding ang. høring af V2-kortlægning af en del af Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  94857/20
 • Fra Esbjerg Kommune t. DMR, Bemærkning t. § 8-ansøgning version 2, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  94751/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, svar om hjemmel matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  94438/20
 • Fra Kolding Kommune, Oplæg t. miljøundersøgelser, Vejlevej 355, Bramdrupdam 6000 Kolding
  94183/20
 • Fra Kolding Kommune, Oplæg t. miljøundersøgelser, Vejlevej 355, Bramdrupdam 6000 Kolding
  94186/20
 • VVM-undersøgelse af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev komprimeret.pdf
  93586/20
 • 0918_001.pdf
  93541/20
 • Fra Ejlskov: Uddybelse af manglende filtersætning i S102, Korsebjergvej 30-32, 5491 Blommenslyst
  93719/20
 • Fra NIRAS: Kvittering for modtagelse af felt 240 afgrænsingsbekræftelse, Seden Skydebane
  93346/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Endelig § 8-tilladelse, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  94237/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Endelig § 8-tilladelse, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  94235/20
 • Fra NIRAS: Afstemning af manglende afgrænsning af felt 240, Seden Skydebane
  93294/20
 • 10403799,208575-208576-19 14-12-2019 11.51.51-060 V 1.pdf
  93295/20
 • fra vejle kommune Fornyet §8 tilladelse for Grejsdalsvej 324, 7100 Vejle
  93198/20
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Grejsdalsvej 324.pdf
  93199/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-ansøgning version 2, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  93921/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-ansøgning version 2, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  93918/20
 • Fra NIRAS: Bekræftelse af afgrænsende prøver for felt 259, Seden Skydebane
  92901/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Status på påbudssag, Ruevej 20, 5462 Morud
  92905/20
 • fra Vejle kommune Anmodning om fornyelse af §8 tilladelse
  92674/20
 • Ved Hammerværket, Vejle Fornyelse af §8 tillaldelse.pdf
  92673/20
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Grejsdalsvej 324.pdf
  92675/20
 • Grejsdalsvej-324-§8-ansøgning-Hus-3-5-2018-Rev-A.pdf
  92676/20
 • Fra Nævnenes hus: Ny klage til behandling – Klagenummer 1005972 - Dalvej 1, 6430 Nordborg
  93833/20
 • Fra Tørring Gymnasium vedr. besøg
  94499/20
 • Fra Danish Crown: Dialog ang dokumentation for byggeri, Langbro, Blans
  94034/20
 • Hans Biering - SBRs deltagelse i indvielser af sygehus afsnit i region Syddanmark
  93549/20
 • Fra Kolding kommune: vs Udkast til efterbehandlingsplan - Lejrskov
  93318/20
 • VS: Følgegruppemøde PRO-hjertesvigt
  94093/20
 • Kvartalsrapport 4 kvartal 2019
  94088/20
 • til Frontadvokater - SV_ Telefonbesked, Promenadebyen 18, matr. 537f, Åløkkegård Hgd. Odense jorder
  93695/20
 • Fra Nævnenes hus: Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1005972 – Dalvej 1, 6430 Nordborg
  93828/20
 • lidt up-date fra RSI-PRO projektet vedr. PRO Epilepsi og PRO Prostata
  93189/20
 • KLinisk evaluering CE mærkning
  93841/20
 • Fra politisk parti - vedr. ansøgning
  94004/20
 • fra Erhvervsfremmestyrelsen
  94463/20
 • Fra rådgiver Niras, historiskmateriale, Østervoldgade 65, 5800 Nyborg
  94480/20
 • Høring af udkast til bekendtgørelse om ikrafttrædelse af § 7, stk. 2 i tatoveringsloven
  96111/20
 • Høring over udkast til vejledning for behandlerfarmaceuters genordination
  96100/20
 • Høring over udkast til vejledning for behandlerfarmaceuters genordination
  96097/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  98643/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  98646/20
 • Fra DK-råstof: Forespørgsel om ansøgning, Tonvadshavevej 114, 7080 Børkop
  99091/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - status borearbejde
  99167/20
 • Fra politisk parti - ansøgning
  97914/20

Udgående

 • Til kommune: orientering om resultater, Kobberbæksvej 75, Svendborg
  98309/20
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, kvittering for svar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  94440/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, bedt om tilrettet efterbehandlingsplan og graveplan matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  94443/20
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, vedr. hjemmel efter anden lovgivning matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  94430/20
 • Til Aabenraa Kommune, Kvittering for modtagelse af § 8-tilladelse, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  94243/20
 • Til borger: Ejendommen Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing, matr.nr. 25c, Sdr. Longelse By, Longelse udgår inden kortlægning
  94036/20
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning
  94037/20
 • Til Odense Kommune: Kortbilag - Elvej- Vejmatrikel ud for Elvej 3 - 5260 Odense S.pdf
  93825/20
 • Til Odense Kommune: V2-kortlægning af del af matr.nr. 7000aa Hjallese By, Dalum
  93826/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - V2-afgørelse - Elvej- Vejmatrikel ud for Elvej 3 - 5260 Odense S.pdf
  93827/20
 • Til Ejlskov: Kvittering for tidl. uddybning og spørgsmål om yderligere tilbagemelding, Korsebjergvej 30-32, 5491 Blommenslyst
  93723/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til § 8-ansøgning version 2, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  93923/20
 • Til orientering: Regionens besvarelse af spørgsmål til SF - omkring overfladevand i forhold til lokalitetsnr. 449-00005 (Lynfrosten)
  93519/20
 • Til SF: NOTAT - Spørgsmål fra SF til loknr 449-00005
  93470/20
 • Til SF: Besvarelse af spørgsmål omkring overfladevand i forhold til lokalitetsnr. 449-00005 (Lynfrosten)
  93471/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kvittering og anm. om færdigmelding, Sdr. Grisbækvej 6, 6740 Bramming
  93406/20
 • Til NIRAS: Bekræftelse af manglende afgrænsning af felt 240, Seden Skydebane
  93297/20
 • til Vejle kommune §8-høringssvar for Grejsdalsvej 324, 7100 Vejle, matr. 22c, Hover By, Hover, lok.nr 631.204
  92683/20
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  92682/20
 • Til Henriksens Ejendomme v. Henrik Henrisen, V1-høring, Kornvej 6, 8, 10, 7323 Give.pdf
  93262/20
 • Til Odense Kommune, Mailkorrespondence omkring §8, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  94195/20
 • Til NIRAS: Kommentar til notat og ønske om tilbud aktiv ventilation
  93603/20
 • Til Odense Kommune, Udkast til Kortbilag, del af matr.nr. 1a og 7000b Hollufgård Hgd., Fraugde.pdf
  93566/20
 • Til Skat og Middelfart Kommune: V1 afgørelse
  92965/20
 • Til offentlig høring - Udkast til tilladelse-råstofindvinding-matr.nr. 10oJerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  93929/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, høring V2- Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten
  92893/20
 • Til høringsparter - følgebrev til tilladelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  94315/20
 • Til Henriksens Ejendomme v. Henrik Henrisen, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kornvej 6, 8, 10, 7323 Give.pdf
  93256/20
 • Til Eigil Jensen A/S: Vedr. jord til flyverskjul mmm, matr nr 1a Hofmansfeld
  92436/20
 • Til Odense Kommune, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, del af matr.nr. 1a og 7000b Hollufgård Hgd., Fraugde.pdf
  93558/20
 • Til NIRAS: Accept af ny pejlerunde
  92449/20
 • Til Rambøll: Status på poreluft og boringer?
  92407/20
 • Til offentlig høring - følgebrev - matr.nr. 10o Jerlev By, Ødsted m.fl..pdf
  93927/20
 • Til AB Holmegården, V1-høring med bilag, Østervoldgade 65, 5800 Nyborg.pdf
  94485/20
 • Tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  94316/20
 • Til Odense Kommune, V2-høring, del af matr.nr. 1a og 7000b Hollufgård Hgd., Fraugde.pdf
  93563/20
 • Til Henriksens Ejendomme v. Henrik Henrisen, V1-kortbilag, høring, Kornvej 6, 8, 10, 7323 Give.pdf
  93264/20
 • Til offentlig høring - Ansøgningsskema - råstofindvinding matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  93925/20
 • Til offentlig høring - Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding, matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  93928/20
 • Til Borger: Orientering om resultat 2019 tilsyn
  92797/20
 • Til borger: Orientering om resultater, Kobberbæksvej 75, Svendborg_ejerforening
  98259/20
 • Til COWI - Tilbud om opgave til ressourceperson til datakvalitetsprojekt 2020
  98853/20
 • Til borger: Orientering om resultater, Kobberbæksvej 75C, Svendborg
  98276/20
 • Til borger: Orientering om resultater, Kobberbæksvej 75C, Svendborg
  98281/20
 • Til borger: Orientering om resultater, Kobberbæksvej 75A, Svendborg
  98299/20
 • Til borger: Orientering om resultater, Kobberbæksvej 75B, Svendborg
  98286/20
 • Til borger: Orientering om resultater, Kobberbæksvej 75D, Svendborg
  98265/20

18. februar 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Status vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98D, Odense
  92092/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Frivillig undersøgelse, Lergravsparken, 6700 Esbjerg
  91689/20
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  92086/20
 • Fra Sønderborg Kommune, § 8-tilladelse t. børnehave, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg
  91733/20
 • Fra Sønderborg Kommune, § 8-tilladelse, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg
  91731/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af tilbagemelding, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  90630/20
 • Fra Fredericia kommune: Jernbanegade 4, Fredericia
  91433/20
 • 11-12132_v1_Kortlægning af Jernbanegade 4(4).PDF
  91428/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: Kortlægning af Jernbanegade 4, §8 pligt ifm. etablering af nye elevatorskakte
  91427/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kvittering for svar om høringssvar matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  94455/20
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads resultatere af supplerende undersøgelser - 2 østlige boringer
  93223/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørger efter høringssvar matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  94449/20
 • Fra DGE - rapport for indledende undersøgelse, Bytoften 13, 6200 Aabenraa _teknisk del.pdf
  91273/20
 • Fra Kolding Kommune: Møde den 26. februar 2020, Dons Landevej 275, 6051 Almind
  92484/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Indberetning af modtaget fyldjord 2019 - Meldgaard Miljø, Moselund Grusgrav, Aabenraa
  92536/20
 • Fra borger: Spm vedr gammel losseplads_2, Nørrevej, Højer
  92457/20
 • Fra Tønder Kommune: Høring - udkast til tillæg til §-8 tilladelse efter jordforureningsloven - Engdraget 4, 6535 Branderup J
  90648/20
 • VS: Honorering af pilottestklinikker fysioterapipraksis
  91436/20
 • Fra Borger, Mail omkring undersøgelse, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  90225/20
 • Fra borger - Bemærkninger til journal 19/19605 Lokalitet 480-81482, Hasmarkmosen 18, 34, 5450 Otterup
  91007/20
 • Fra Fredericia kommune: Der er §8 pligt ifm. etablering af nye elevatorskakte
  90933/20
 • Fra DGE- rapport for indledende undersøgelse, Bytoften 13, 6200 Aabenraa.pdf
  91260/20
 • Fra Kolding Kommune: Dokumentation for oprensning efter færdselsuheld på E45, Seest
  91313/20
 • Fra DGE - rapporter til indledende undersøgelse, Stenvej 5-7, 6300 Gråsten Teknisk_rapport.pdf
  91587/20
 • Fra ARLA Foods: Høringsvar - udkast til tillæg til §-8 tilladelse efter jordforureningsloven - Engdraget 4, 6535 Branderup J
  90677/20
 • Fra TREFOR Vand - høringssvar parshøring - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  92239/20
 • Fra rådgivende ingeniører Sloth Møller: Oplæg til undersøgelse, Dybbøl Bygade 58, Sønderborg
  92610/20
 • VS: Opsamlingsworkshop - apopleksi
  94077/20
 • Fra borger: Spm vedr gammel losseplads_1, Nørrevej, Højer
  92453/20
 • Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
  96073/20
 • SV: AmbuFlex: Stuegang
  98560/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernr.
  97444/20
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47 - Supplerende boring B106
  99247/20
 • Fra Cowi: Tidsplan - borearbejde
  99179/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på status vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98D, Odense
  92095/20
 • Til Esbjerg Kommune, Regionens bemærkninger til revideret oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  92344/20
 • Til Odense Kommune: Status på tilbagemelding ift. statusrapport vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98D, Odense
  91786/20
 • Til Sønderborg Kommune, Kvitteing for modtagelse af § 8-tilladelse, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg
  91748/20
 • Til Borger, Brev om erstatning.pdf
  91357/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til oplæg, Lergravsparken, 6700 Esbjerg
  91364/20
 • Til Aabenraa kommune - til orientering ejendommen Bytoften 13, 6200 Aabenraa udgår af kortlægningen
  91351/20
 • Til Odense Kommune: Fremsendelse af miljøtilsynsnotater på gartneriet Rosborg, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV?
  91201/20
 • Til Borger: Kortbilag, væksthuse
  91183/20
 • Til Borger: V1-Kortlægningen udvides på ejendommen Søhusvej 204, 5270 Odense N, matr.nr. 8p og 8s Allese By, Allese
  91184/20
 • Til Borger: V1-afgørelse, væksthuse
  91185/20
 • Til Aabenraa Kommune, Uddybende spørgsmål + anm. om hist. materiale, Hundeklemmevej 1, 6230 Rødekro
  90672/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding om behov for § 8-tilladelse ifm. friv. oprensning, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  90405/20
 • Til borger: Regionens tilbagemelding på bemærkninger modtaget per post, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  90268/20
 • Til borger: Udlevering af afværgerapport fra 1994 for bl.a. Bordingsvej 2 og 4, Skibhuskvarteret, lok.nr. 461-00093
  90231/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, videresendelse af høringssvar matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  94453/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om høringssvar matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  94450/20
 • Haderslev kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  90132/20
 • Til Skat. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under plansilo
  91480/20
 • Til Aabenraa kommune - Kortbilag, Bytoften 13, 6200 Aabenraa.pdf
  91303/20
 • Til NIRAS: Vedr. sløjfning af boring
  91089/20
 • Til Skat. 550-81216 Høybergvej 73, 6261 Bredebro. V2 kortlægning af slagge under plansilo.
  91941/20
 • Til Skat. Slagge under plansilo på 561-81135 Hillerupvej 53, 6760 Ribe er kortlagt på V2.
  91737/20
 • Til Esbjerg Kommune. Slagge under plansilo på 561-81135 Hillerupvej 53, 6760 Ribe er kortlagt på V2.
  91730/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET, V1-høring, Ringivevej 77, 7323 Give.pdf
  90119/20
 • Til Borger: Matrikel udgår af kortlægning
  91179/20
 • Til Bent Laugesen, vognmandsforretning, V1-afgørelse, Kærbøllingvej 7a, 7182 Bredsten.pdf
  90541/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Møllebjergvej 22, 7323 Give
  90469/20
 • Til Skat og Billund Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  92188/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Møllestranden 21, 5450 Otterup.pdf
  90727/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ringivevej 77, 7323 Give.pdf
  90117/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  90186/20
 • Til Advokat :Sv. vedr. henvendelse på lok. 551-77002 - anmodning om nuancering
  90771/20
 • Til Borger: Høring af rapport og varsel om ændring af V2 kortlægning
  91248/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Kærbøllingvej 7, 7182 Bredsten.pdf
  90539/20
 • Til kommunerne: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  91724/20
 • Til borger: Svar vedr jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  90436/20
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten.pdf
  92823/20
 • Til borger - V2-høring, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten.pdf
  92807/20
 • Fra DGE - rapport for indledende undersøgelse, Stenvej 5-7, 6300 Gråsten Grundejer_rapport.pdf
  92875/20
 • Til Colliers A/S: Svar på henvendelse vedr. matr.nr. 17cz, Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, 5000 Odense
  93617/20
 • Til projekt: kommentar og spørgsmål til rev. budget
  94426/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten.pdf
  92841/20
 • Til DMR: Svar vedr. status og måleresultater, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  93630/20
 • Til Borger: V2 afgørelse
  92183/20
 • Til Tønder Kommune. 550-81216 Høybergvej 73, 6261 Bredebro. V2 kortlægning af slagge under plansilo.
  91935/20
 • Til Aabenraa kommune - udgået efter undersøgelse, Bytoften 13, 6200 Aabenraa.pdf
  91288/20
 • Til borger - V2-høring, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  90765/20
 • j 21, 5260 Odense S - Til borger - Boligerklæring, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  90191/20
 • Til Bent Laugesen, vognmandsforretning, V1-kortbilag, afgørelse, Kærbøllingvej 7a, 7182 Bredsten.pdf
  90538/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Møllestranden 21, 5450 Otterup.pdf
  90724/20
 • Til lægerne: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 17. februar 2020
  91575/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Møllestranden 29, 5450 Otterup.pdf
  90726/20
 • Til Skat. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under plansilo - rettet
  92097/20
 • Til Kolding Kommune. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under plansilo - rettet
  92091/20
 • Til Borger: V2 afgørelse
  92179/20
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade, matrikel 696bb og 696bc, Frederi
  92150/20
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  90774/20
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  90800/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Kirkegade 26, 7182 Bredsten
  90016/20
 • Til borger, Høring, med bilag, V1-kortlægning_Tørresøvej 42, 5450 Otterup.pdf
  92169/20
 • Til borgere, V1-høring, med bilag og kort, Skovgyden 37, 5450 Otterup.pdf
  91884/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 147495054.pdf
  91726/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET, V1-kortbilag, høring, Ringivevej 77, 7323 Give.pdf
  90121/20
 • Til borger - boligerklæring, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  90785/20
 • Til JP EJENDOMME, V1-afgørelse m kortbilag, Vestervoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  91032/20
 • Til Tønder Kommunen: Henvendelse fra borger sendt til orientering, Nørrevej, Højer
  90430/20
 • Til praksis: automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. februar 2020
  91667/20
 • Til borger - V2-kortbilag, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  90793/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 147502912.pdf
  91913/20
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for påbudsafgørelse i sagen vedr. oprensning af jordforurening på Vognmagervej 2, Fredericia
  90472/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Hovedgaden 39, 7323 Give
  90130/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Møllestranden 29, 5450 Otterup.pdf
  90729/20
 • Fra DGE - rapport for indledende undersøgelse, Stenvej 5-7, 6300 Gråsten Grundejer_rapport.pdf
  91562/20
 • Til borger, Fredericia Kommune, Skat: V1 afgørelse
  92079/20
 • Til Colliers A/S: Svar på henvendelse vedr. matr.nr. 17cz, Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, 5000 Odense
  93606/20
 • Til Mst: svar på høring i forbindelse med afslutning af jordforureningssag ved tank T9803 på Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  90291/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 147506286.pdf
  92027/20
 • Til Aabenraa kommune - rapport for indledende undersøgelse, Bytoften 13, 6200 Aabenraa.pdf
  91312/20
 • Til Kolding Kommune. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under plansilo
  91478/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 147448699.pdf
  91447/20
 • Til Colliers A/S: Svar på henvendelse vedr. matr.nr. 17cz, Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, 5000 Odense
  93601/20
 • Til borger - boligerklæring, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten.pdf
  92854/20
 • Til Kolding kommune - til orientering, høring V2-kortlægning Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  93265/20

17. februar 2020

Indgående

 • Fra borger: Tilbagemelding om afværgerapporter for Bordingsvej 2 og 4, Skibhuskvarteret, lok.nr. 461-00093
  90213/20
 • Fra borger: Yderligere tilbagemelding om afværgerapporter for Bordingsvej 2 og 4, Skibhuskvarteret, lok.nr. 461-00093
  90214/20
 • RIT 3.5 ÆØ - revideret
  89850/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg
  92417/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg
  92416/20
 • Fra Aabenraa Kommune, § 8-ansøgning, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  89244/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Fremsendelse af § 8-ansøgning, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  89243/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - V2-afgørelse
  90315/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - kort
  90314/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afstemning i fh.t. frivillig oprensning, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  90313/20
 • Fra DMR: Re: økonomi Herslev, kopi af faktura vedr. ekstra poster
  98362/20
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding på dokumentationsprøver fra felt 259, Seden Skydebane
  88173/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Billeder fra tilsyn den 07012020
  90295/20
 • Fra borger: FORSP - ang. anlægsprojekt på gammel losseplads inkl billeder- regionens lok.nr. 517-05701, Nørrevej, Højer Mark
  87967/20
 • Haderslev kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  90129/20
 • teknisk rapport endelig Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted -
  88512/20
 • Fra Rambøll: Datanotat fase 1
  89890/20
 • Fra Colliers A/S: Henvendelse vedr. matr.nr. 17cz, Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, 5000 Odense
  93595/20
 • Fra Rådgiver: Vedr vandprøver på Store Landevej 92, 5592 Ejby
  90639/20
 • Fra projekt "Klar til studier" vedr. halvårlig opfølgning
  90153/20
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  91497/20
 • Fra Aabenraa Kommune - svar på indkaldelse af ideer og forslag samt myndighedshøring - ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  90026/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til undersøgelser, Lergravsparken, Esbjerg
  90966/20
 • RYKKER: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af organ til modtagelse af harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og om indberetning af sådanne oplysninger. FRIST: 14. februar 2020
  90224/20
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade, matrikel 696bb og 696bc, Frederi
  90685/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  91709/20
 • Fra Rådgiver: Supplerende oplysninger vedr. Store Landevej 92 5592 Ejby
  90406/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skebyvej 10, 5450 Otterup.pdf
  89665/20
 • Fra DGE - rapport indledende undersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov_tekniskdel.pdf
  90484/20
 • Fra DGE- rapport indledende undersøgelser_grundejerdel - Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  90481/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Losseplads Elkjærhøjevej - resultater
  89869/20
 • 410-81412 Orelundvej 56, 5592 Ejby_teknisk rapport endelig.pdf
  88776/20
 • Fra DGE - Rapporter fra indledende undersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  90480/20
 • Fra NIRAS: Status - fase 2
  88805/20
 • Fra Orbicon: Kvittering for besvarelse af henvendelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  89315/20
 • Fra Cowi: Underskrevet kontrakt
  99192/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, ønske om supplerende høringssvar matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  89753/20
 • Til Borger, Opsamlende mail fra telefonsamtale, Mølvangvej 61, 7300 Jelling
  89889/20
 • Til borger: Udlevering af afværgerapporter for Bordingsvej 2 og 4, Skibhuskvarteret, lok.nr. 461-00093
  89522/20
 • Til NIRAS: Yderligere samtale om manglende afgrænsning af felt F259, Seden Skydebane
  89418/20
 • Til COMBI MONTAGE ApS: Opfølgning på telefonisk samtale ang. høring af kortlægning, Holkebjergvej 11, 5250 Odense SV
  89270/20
 • Til COMBI MONTAGE ApS: Bilag - Udgår inden kortlægning med bilag
  89263/20
 • Til COMBI MONTAGE ApS: Ejendommen Holkebjergvej 11, 5250 Odense SV udgår inden kortlægning.
  89262/20
 • Til Aabenraa Kommune, Høringssvar § 8, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  89205/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Gamle Kirkevej 31, Stubbæk, lok: 545-5717
  89036/20
 • Til Grundejer, Orientering om undersøgelse.pdf
  89052/20
 • Til orientering
  88859/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kortbilag, Kirkebrovej, 6710 Bramming.pdf
  88857/20
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Kirkebrovej, 6710 Bramming.pdf
  88858/20
 • Til Esbjerg Kommune hovedmail, Orientering om udgår inden kortlægning, Kirkebrovej, 6710 Bramming
  88856/20
 • Til Sønderborg Kommune, Jordforurening, Skolevej 12, Vester Sottrup, lok: 533-5702
  88319/20
 • Til Vejle Kommune, V0-orienteringsbrev - Skolevænget 7, 7182 Bredsten
  89698/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Mejerivej 5, 7182 Bredsten
  89691/20
 • Til Skydebaneforeningen, V0-orienteringsbrev - Vingstedvej 25, 7182 Bredsten
  89720/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Åstvej
  89727/20
 • Til Erhvervsparken Jelling - V1-kortbilag - høring - Nordkrogen 9 7300 Jelling .pdf
  88234/20
 • Til Orana Denmark AS, V1-afgørelse, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  88747/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bavnevej 2, 7321 Gadbjerg
  89770/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Øksendrupvej 14, Frørup.pdf
  88421/20
 • Ydernumre og læger tilknyttet praksis i Fredericia kommune.xlsx
  88206/20
 • Til NST Trekantsområdet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rygbjergvej 48 m.fl, 7183 Randbøl.pdf
  88613/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vorkvej 121, 7100 Vejle
  89778/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Florasvej 1, 7182 Bredsten
  89568/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegade 19, 7182 Bredsten
  89680/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Hasmarkmosen 18, 5450 Otterup.pdf
  89049/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vejlevej 71, 7300 Jelling
  89755/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Vindingevej 20, 5800 Nyborg.pdf
  87758/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fårupvej 13, 7300 Jelling
  89733/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Kærbølling 7, 7182 Bredsten.pdf
  88355/20
 • Til Ågård Efterskole, V0-orienteringsbrev - Kirkebakken 13 mfl., 6040 Egtved
  89553/20
 • Liste over læger og ydernumre i Fredericia kommune
  88201/20
 • Til GMF HOLDING ApS, Udgår efter undersøgelse, med kort og rapport.pdf
  88505/20
 • Til Erhvervsparken Jelling, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nordkrogen 9, 7300 Jelling.pdf
  88233/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grindstedvej 31, 7184 Vandel
  89731/20
 • Til NST Trekantsområdet, V1-kortbilag - høring, Rygbjergvej 48 m.fl, 7183 Randbøl.pdf
  88619/20
 • Til borger, Udgår let foruren, med kort og GE rapport, Krusåvej 20, Løgumkloster.pdf
  89638/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nordkrogen 8, 7300 Jelling
  89739/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Rørbækvej 13, 7323 Give
  89818/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  89170/20
 • Til Bent Laugesen, vognmandsforretning, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kærbøllingvej 7a, 7182 Bredsten.pdf
  88357/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Ulkindvej 12, 7323 Give
  89831/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skolevej 1, 7323 Give
  89827/20
 • Til Orana Denmark AS, V1-kortbilag, afgørelse, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  88748/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Åvænget 34, 7323 Give
  89848/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Øksendrupvej 14, Frørup.pdf
  88431/20
 • Til borger, V1-høring, Kærbølling 7, 7182 Bredsten.pdf
  88361/20
 • Til borger: Kvittering for oplysninger vedrr. Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  87992/20
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening - Aabenraavej 16 6100 Haderslev
  89307/20
 • Til NST Trekantsområdet, V1-høring, Rygbjergvej 48 m.fl, 7183 Randbøl.pdf
  88617/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Gormsvej 27, 5800 Nyborg
  87860/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  88744/20
 • Til Bredsten Idrætshal, V0-orienteringsbrev - Skolevænget 7, 7182 Bredsten
  89699/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  88746/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Hasmarkmosen 18, 5450 Otterup.pdf
  89045/20
 • Til Vejle Kommune, V0-orienteringsbrev - Mølkærparken 1, 7100 Vejle
  89773/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vejlevej 247, 7323 Give
  89834/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Ammitsbølvej 169, 6040 Egtved
  89538/20
 • Til Borger, Mail vedr. undersøgelse af bolig, Smedevænget 15, 5550 Langeskov.
  89477/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Tykhøjetvej 25, 7323 Give
  89829/20
 • Til Langelund Hallen, V0-orienteringsbrev -Langelund Skolevej 1 og 3, 7323 Give
  89797/20
 • Til DJS ERHVERVSINVEST, V0-orienteringsbrev - Gorms Torv 1, 7300 Jelling
  89736/20
 • Til INDUSTRIPARKEN, V0-orienteringsbrev - Industriparken 1, 1A, 7182 Bredsten
  89618/20
 • Til Vingsted Hotel, V0-orienteringsbrev - Skyttevej 4, 7182 Bredsten
  89703/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Vindingevej 20.pdf
  87757/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sdr. Stationsvej 19A, 7323 Give
  89823/20
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening - Hellevad-Bovvej 10, 6392 Bolderslev
  89389/20
 • Til Odense Kommune. Vinylchlorid i Fangel Vandværk. Analyseresultater for DGU 145.2063 og 145.3444 (drikkevand)
  89152/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kærbølling 7, 7182 Bredsten.pdf
  88360/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET AF 2006 ApS, V1-høring med bilag, Tykhøjetvej 2, 7323 Give
  88228/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hindskovvej 15, 7323 Give
  89788/20
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  89093/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Øksendrupvej 14, Frørup.pdf
  88414/20
 • Til Bent Laugesen, vognmandsforretning, V1-høring, Kærbøllingvej 7a, 7182 Bredsten.pdf
  88358/20
 • Til borger, udgår efter us, lettere f, m kort og GE rapport Orelundvej 56, Ejby.pdf
  88772/20
 • Til Erhvervsparken Jelling, V1-høring, Nordkrogen 9, 7300 Jelling.pdf
  88219/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bredsten Landevej 96, 7323 Give
  89783/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterlundvej 49, 7323 Give
  89836/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vejlevej 55, 7182 Bredsten
  89712/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Industriparken 12A, 7182 Bredsten
  89625/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  89159/20
 • Til JS Produktion, V0-orienteringsbrev - Hjortsvangen 58, 7323 Give
  89792/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Porshusvej 3, 7323 Give
  89806/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hindskovvej 1, 7323 Give
  89786/20
 • SV: Liste over læger og ydernumre i Fredericia kommune
  88489/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vejlevej 46A, 7300 Jelling
  89746/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Åvænget 33, 7323 Give
  89844/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Ågårdvej 73, 7323 Give
  89840/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V0-orienteringsbrev - Hestlundvej 32, 7323 Give
  89790/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Jellingvej 2, 7182 Bredsten
  89651/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sletmadevej 29, 6040 Egtved
  89558/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup.pdf
  89050/20
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Kirkebrovej, 6710 Bramming
  88599/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nygade 20, 7323 Give
  89800/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup
  89268/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vejlevej 40, 7182 Bredsten
  89706/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Høgelundvej 4, 7323 Give
  89794/20
 • Til Borger, V1-høring, Vindingevej 20, 5800 Nyborg.pdf
  87759/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vejlevej 62, 7300 Jelling
  89750/20
 • Til Bent Laugesen, vognmandsforretning, V1-kortbilag, høring, Kærbøllingvej 7a, 7182 Bredsten.pdf
  88359/20
 • Til borger - Grundejerorientering Smedevænget 15, 5550 Langeskov.docx.pdf
  89082/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup.pdf
  89046/20
 • Til HEPA, V0-orienteringsbrev - Florasvej 2A, 2B, 7182 Bredsten
  89607/20
 • Til borger. Fangelvej 145, Odense. Analyseresultater for DGU 145.2063 og 145.3444 (drikkevand)
  89146/20
 • Til grundejer - Svar på henvendelse om jordforurening - Algade 28 6780 Skærbæk
  89240/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegade 13, 7182 Bredsten
  89673/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sdr. Ringvej 13, 7323 Give
  89821/20
 • Til Nordicals - Svar på henvendelse om jordforurening Middelfartvej 121C, Bolbro, 5200 Odense V
  89575/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Grindstedvej
  89726/20
 • Til MOPESKO ApS, V1-høring med bilag, Rygbjergvej 12, 7183 Randbøl
  88819/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bavnevej 1, 7321 Gadbjerg_1
  89760/20
 • Til Nordfyns kommune: Svar på henvendelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  89177/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skebyvej 10, 5450 Otterup
  89674/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Søndermarksvej 33, 6040 Egtved
  89561/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Øgelundvej 69, 7323 Give
  89838/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Åvænget 33, 7323 Give
  89846/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegade 11, 7182 Bredsten
  89666/20
 • Til DKL Ejd., V0-orienteringsbrev - Ribevej 96, 7100 Vejle
  89775/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Haugstrupvej 1, 7173 Vonge
  89780/20
 • Til borger: Dokumenter vedr Stampemøllevej 11b, Emmerlev
  89803/20

16. februar 2020

Indgående

 • Fra borger: Vedr. Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  87976/20

15. februar 2020

Indgående

 • Bare lige en husker her!
  87741/20
 • Fra vognmandsforretning KW: Indberetning af jordtilførsel, grimstrupvej, Esbjerg
  88418/20

14. februar 2020

Indgående

 • Fra VMR: Bilag til møde den 17. februar 2020 Sag vedr. henvendelse til MFKN
  88655/20
 • Henv. til MFKN om sagsbehandling af råstofsager.pdf
  88656/20
 • Oversigt over sagsbehandlingstid for råstofsager 2017-2019.pdf
  88658/20
 • SV: Columna CIS :: snitflade og datatransfer til SMR
  86685/20
 • Til de, som interesserer sig for patienterne i Region Syddanmark.pdf
  86541/20
 • Fra DXC: prakis lukket automatisk
  86182/20
 • Spørgsmål til spørgetiden ved næste Regionsrådsmøde
  86540/20
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. status for lok. 551-77002, Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  87608/20
 • Sygemelding
  86398/20
 • Fra Billum Vognmandsforretn.: Indberetning 2019_1, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  88724/20
 • VFra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje – marts 2020
  94279/20
 • Fra Billum Vognmandsforretn.: Indberetning 2019_1, 3m skads
  88684/20
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse, Margaardvej 47, 5580 Nr Aaby
  88213/20
 • Fra Billum Vognmandsforretn.: Indberetning 2019_3, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  88733/20
 • Fra Orbicon: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  89077/20
 • Fra Geopartner - tinglysning på plads i tingbogen - Guldagervej 10, 6670 Holsted
  88917/20
 • Fra Billum Vognmandsforretn.: Indberetning 2019, matr nr 2a Hesselmed Hgd , Ål
  88697/20
 • Fra Billum Vognmandsforretn.: Indberetning 2019_2, 3m skads
  88687/20
 • Fra Billum Vognmandsforretn.: Indberetning 2019_2, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  88730/20
 • Fra Billum Vognmandsforretn.: Indberetning 2019_4, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  88736/20
 • Fra Niras, Vestervej 1, 6792 Rømø Teknisk rapport.pdf
  87630/20
 • Fra DMR: Resultater af ATD-målinger bag vandlåse, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  93627/20
 • Fra konsulent MW; Tilføjelse til landzonesag - Terrænregulering_2, Ammitsbølvej 168
  92659/20

Udgående

 • Til borger: FORSP - Grundejerrapport og afgørelsesbrev for lok,nr, 621-00285, Markdannersgade 5, 7, 6000 Kolding
  87672/20
 • Til borger: FORSP - Link til boligansøgning og kortlægningsbrev, Damgade 75, 6400 Sønderborg
  87670/20
 • Til Ærø Kommune: Bilag - Kortbilag, UDKAST 2020
  87654/20
 • Til Ærø Kommune: Høring af V2-kortlægning, del af Reberbanen 58, 5960 Marstal, matr.nr. 138b, Gudsgave, Marstal
  87652/20
 • Til Ærø Kommune: Bilag - V2-høring 2020
  87653/20
 • Til Ærø Kommune: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST 2020
  87655/20
 • Til Nordfyns Kommune: Status på påbudssag, Ruevej 20, 5462 Morud
  87646/20
 • Til borger:Kvittering på henvendelse - ang. gammel losseplads - regionens lok.nr. 517-05701, Nørrevej, Højer
  87594/20
 • Brdr. Lisberg ApS: Bilag - V1-høring
  87303/20
 • Brdr. Lisberg ApS: Bilag - V1-kortlægning, UDKAST
  87304/20
 • Brdr. Lisberg ApS: Høring af V1-kortlægning, Grønnegyden 12, 5270 Odense M, matr.nr. 19b, Anderup By, Lumby
  87301/20
 • Brdr. Lisberg ApS: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  87302/20
 • Til NIRAS: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Holkebjergvej 11, Odense
  86850/20
 • Til COMBI MONTAGE ApS: Høring af V1-kortlægning på Holkebjergvej 11, 5250 Odense SV
  86828/20
 • Til COMBI MONTAGE ApS: Bilag - V1-kortlægningsbrev, UDKAST
  86829/20
 • Til COMBI MONTAGE ApS: Bilag - Kortbilag, udkast
  86831/20
 • Til COMBI MONTAGE ApS: Bilag - V1-høring
  86832/20
 • SV: Datamodel i Region Midt
  86701/20
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af bemærkningsbrev, Søkildevej 1, 5270 Odense NØ
  86247/20
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning
  87609/20
 • Til borger, Udgår efter undersøgelse brev med kortbilag og rapport.pdf
  87625/20
 • Til grundejer - bilag til V2 høring - Udkast til V2 kortlægning
  87613/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  86208/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  86207/20
 • Til Lægevagten: vagtlæge afgangsført
  86231/20
 • til Odense Kommune og Jord-Miljø - bemærkninger til oplæg - SV_ Suppl. oplysninger, matr. 1l, Dalumvej 116, Jord-Miljø
  87661/20
 • Til yder: afregning af de sidste returregninger
  86427/20
 • Til virksomhed - Endelig V2 kortlægning - matr. nr. 17l
  86717/20
 • Til Borger, mail vedr. Målinger i kloak/faldstamme i lejligheder på Perlegade 80, Sønderborg
  87353/20
 • Til borgert: Udgår inden kortlægning, Broderup Byvej 20, Tinglev.pdf
  86861/20

13. februar 2020

Indgående

 • RE: Undersøgelse vedr. Sweco og arkitekt- og ingeniørrådgivningsindustrien (p1880640820)
  85932/20
 • Fra DMR: Notat vedr. forslag til opfølgende tiltag, Herslev Kildeplads
  98371/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af regionens tilbagemelding, Kirkevej 23, Gudbjerg
  86223/20
 • Fra Borger (via brevpost): Bemærkningsbrev angående kortlægningen af Søkildevej 1, 5270 Odense N
  86249/20
 • Bilag 5.1 Danske Regioner_Råstofredegørelse 2020_1.pdf
  88615/20
 • Bilag 2.1 Referat af råstofchefmøde 18. december 2019.docx
  88614/20
 • Bilag 2.2 Indstilling RIT Styregruppe 13-12-2019.docx
  88612/20
 • Dagsorden til råstofchefmøde 17. februar 2020.docx
  88610/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Videreformidling af bemærkninger fra regionen ifm oplæg til undersøgelser, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  84623/20
 • Bud på 0-ydernummer
  84964/20
 • CV for Læge Carsten Pedersen.pdf
  84963/20
 • 2020-02-13 09-03.pdf
  84967/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om udsættelse af frist for oplæg, Vejlegaardsvej 2, Broby
  83763/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for bemærkninger til oplæg til undersøgelser forud for §8 ansøgning, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  83765/20
 • Ændring af klinikadresse for fysioterapi
  87434/20
 • Fra borger -Råstofplan
  87213/20
 • HjertePRO pilot: CE mærkning
  85627/20
 • Fra Middelfart Kommune: Status, Store Landevej 92 5592 Ejby
  85803/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oprensning af jordforurening på Vognmagervej 2, 7000 Fredericia
  90402/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, råstofansøgning matr.nr. 2d Gødsbøl, Lindeballe
  89504/20
 • FRa Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger til udkast til dispensation efter jfl §52, matr nr 15 fl Sdr. Nærå
  88322/20
 • Fra repræsentanter i arbejdsgruppe om børn og unge med astma - udkast til tekst til brug for tidlig opsporing
  87811/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - EUDKVE-00921885.pdf
  88536/20
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. fund af frisk dieselolieforurening hos Ssamtank Fredericia
  88271/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - AR-20-CA-00921885-01.pdf
  88545/20
 • Fra Vejen Kommune: SV: Vedr. spørgsmål til slaggen på Gammelgårdsvej 1, 7652 Glejbjerg, miljøgodkendelse til anvendelse af slagge.
  84226/20
 • HjertePRO pilot_ Juridiske ukarhed omkring adgang til data i forbindelse med forskningsbaseret evaluering af pilotafprøvning
  84636/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelser på Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  84182/20
 • Fra Jordlab: Vedr. mailkorrespondance ang. dokumentationsrapporten, når undersøgelserne foreligger_Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  84069/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for fremsendelse af materiale vedr. Vesthavnsvej 17 og 26, 7000 Fredericia
  83541/20
 • HjertePRO pilot_ Juridiske ukarhed omkring adgang til data i forbindelse med forskningsbaseret evaluering af pilotafprøvning
  84634/20
 • VS_ Samarbejdsaftale + bilag 1 - PRO RSYD
  84635/20
 • Fra Borger: Vedr. kanalbyen i fredericia tidligere Kemira og forurening
  85820/20
 • Fra Jordlab: Kvittering for regionens mindre bemærkninger til revideret oplæg til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  84051/20
 • Oplysninger på sundhed.dk
  96769/20

Udgående

 • Til Rambøll: Tilbagemelding på forureningsundersøgelse Kirkevej 23, Gudbjerg
  85446/20
 • Til borger: Bilag - Udgår efter undersøgelse
  85430/20
 • Til borger: Ejendommen Kirkevej 23, 5892 Gudbjerg Sydfyn, matr.nr. 50a, Ellerup By, Gudbjerg, udgår af kortlægningen
  85429/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Status på ansøgningen matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr .1187, 1303, 1306 Brunde, Rise
  85517/20
 • Til rådgiver - ønsker tilbud på indeklimarunde i februar/marts
  85057/20
 • Til Odense Kommune: Kommentar til jordhåndteringsplan for Korsebjergvej 30-32, 5491 Blommenslyst
  93701/20
 • Til kommunen - Kopi af breve mm. sendt til grundejer på 603-02034 - Vestergade 34, 7100 Vejle
  85042/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om udtagelse af kortlægning og dermed ingen § 8-pligt, Industrivej 13, 5672 Broby
  84224/20
 • Til Nielsen og Sønner Ejendomme ApS: Bilag - Kortbilag
  84204/20
 • Til Nielsen og Sønner Ejendomme ApS: Delareal af Industrivej 13, 5672 Broby, matr.nr. 31bb, Nr. Broby By, Nr. Broby udgår af kortlægningen
  84203/20
 • Til Nielsen og Sønner Ejendomme ApS: Bilag - Delareal udgår efter undersøgelse
  84205/20
 • Til borgere: Bilag - V2-afgørelse, matr 6ab
  84028/20
 • Til borgere: Bilag - Kortbilag
  84027/20
 • Til borgere: V2-kortlægning af delareal af Søndersøvej 226-228, 5462 Morud, matr.nr. 6aa og 6ab, Morud By, Vigerslev
  84026/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. status for lok. 551-77002, Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  87600/20
 • Høringssvar. Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner (proff. sportsudøvere og fremmede militære styrker)
  87648/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Sølundvej 2 7323 Give.pdf
  84280/20
 • Til myndigheder og parter - Følgebrev - partshøring udkast - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  85004/20
 • Til Jordlab: SV.:Vedr. mailkorrespondance ang dokumentationsrapporten, når undersøgelserne foreligger_ndustrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  84081/20
 • Til borger, V1-høring, Mølvangvej 61, 7300 Jelling.pdf
  84684/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Mølvangvej 61, 7300 Jelling.pdf
  84683/20
 • Til borger_3, V1-høring med bilag, Thyregodvej 57A, 7323 Give.pdf
  85685/20
 • Til grundejer - Orientering om udført arbejde + varsling af nye undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 2.pdf
  85040/20
 • Råstofindvinding - Udkast til ændring af efterbehandlingsplan - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  84994/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Møllebugtvej 1, Fredericia, §8 pligt?
  85711/20
 • Til borger, V1-kortbilag - høring, Mølvangvej 61, 7300 Jelling.pdf
  84685/20
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag, Bårdesøvej 109, 5450 Otterup.pdf
  84219/20
 • Til Borger: Svar vedr. kanalbyen i fredericia tidligere Kemira og forurening
  85822/20
 • Til grundejer - Orientering om udført arbejde + varsling af nye undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 1.pdf
  85052/20
 • Til Danbolig, Vejen - FORSP "svar vedr. Lundskovvej 14 - 16, 6650 Brørup"
  84190/20
 • Til grundejer - Orientering om udført arbejde + varsling af nye undersøgelser - Vestergade 34A-E - Ejerforening.pdf
  85050/20
 • Til borger_1, V1-høring med bilag, Thyregodvej 57A, 7323 Give.pdf
  85682/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Møllebugtvej 1, §8 pligt
  85730/20
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag_Bårdesøvej 59, 5450 Otterup.pdf
  85778/20
 • Til borger_2, V1-høring med bilag, Thyregodvej 57A, 7323 Give.pdf
  85684/20
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. Status, Store Landevej 92 5592 Ejby
  85810/20
 • Til Vejen Kommune: Kvittering for svar vedr. spørgsmål til Gammelgårdsvej 1, 7652 Glejbjerg, miljøgodkendelse til anvendelse af slagge.
  84235/20
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag, Skovbakken 8, 5560 Aarup.pdf
  83969/20
 • Til Tønder Kommune, Råstoffer - klægindvinding, Emmerlev-Daler
  83869/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sølundvej 2, 7323 Give.pdf
  84281/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ndr. Ullerupvej 1, 7323 Give.pdf
  83702/20
 • Til borger, V1-høring, Sølundvej 2, 7323 Give.pdf
  84283/20
 • TIl Home, Ringe - FORSP "svar vedr. Håndværkervangen 4, 5792 Årslev"
  84113/20
 • Til Jordlab: Tilbagemelding på kvittering for regionens mindre bemærkninger til revideret oplæg til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  84056/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Randbølvej 6, 7184 Vandel.pdf
  84639/20
 • Til Aabenraa Kommune - V1-afgørelse med bilag, Højskolevej 1, 6360 Tinglev.pdf
  85818/20
 • Til Jordlab: Regionens mindre bemærkninger til det revideret oplæg til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  83915/20

12. februar 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune til DMR, Fælles svar til oplæg, Kolding Åpark 7, 6000 Kolding
  83209/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Strømforbrug etablering af anlæg og aflæsning af bi-måler ved opstart af drift
  92280/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  89192/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Løjt Storegade 14, 6200 Aabenraa
  89193/20
 • Fra borger: Fremsender ny kopi af bemærkninger, Søkildevej 1, 5270 Odense NØ
  82166/20
 • Fra Rambøll: Forureningsundersøgelse, Kirkevej 23, Gudbjerg
  82122/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Forureningsundersøgelse Kirkevej 23, Gudbjerg
  82123/20
 • Fra borger: Forespørgsel om modtagelse af bemærkninger sendt via brev, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  82084/20
 • Urban Orchestra - Trekantområdets nye rytmiske ensemble signed.pdf
  89718/20
 • Re: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  89717/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup
  88790/20
 • Høring over lovforslag om behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker (Frist 10/3)
  82732/20
 • Bedre patientoplevelser og servicekultur
  82177/20
 • Fra EDC Langeland: Vedr. matr. nr. 3h Fæbæk By, Bøstrup, Langeland Kommune - forureningsrapport
  82300/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia, lok. 607-00483
  82482/20
 • Vedr. mulighed for at bidrage med billeder til akutrapporten
  82063/20
 • Fra Home, Ringe - FORSP "Vedr. Håndværkervangen 4, 5792 Årslev"
  84105/20
 • Fra EDC Langeland: Kvittering for fremsendelse af tekniske undersøgelsesrapport m.m. for Fæbækvej 3, 5953 Tranekær, matr. nr. 3h Fæbæk By, Bøstrup - mail nr. 2
  83530/20
 • 190426-Aftaletekst-ungeudspil
  89347/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. fund af frisk dieselolieforurening hos Ssamtank Fredericia
  88267/20
 • Fra Fredericia kommune: SAMTANK Fredericia, jordforurening
  88257/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Henvendelse vedr. Søndergade 59, 5450 Otterup
  89165/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Undersøgelsesbesøg
  83605/20
 • Fra Danbolig, Vejen - FORSP "henv".Lundskovvej 14 - 16, 6650 Brørup"
  84160/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, høringssvar matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted - 19283-20_v1_til regionen, høringsark.pdf
  84234/20
 • Bilag fra DMR - Dokumentationsrapport for overholdelse af §8-vilkår inkl. bilag.Matr. 10c.pdf
  98308/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  98153/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  98426/20
 • fra DMR - Faaborg Sygehus, matrikel 10c. Redegørelse
  98291/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  98428/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  98147/20

Udgående

 • SV: Tolkegebyr
  88016/20
 • Til Nyborg Kommune: §§ 8- og 19-høringssvar for Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr.nr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  83149/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser forud for §8 ansøgning, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  82976/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ifm. byggeri på Dronningemaen 30, Svendborg
  82680/20
 • Til Grundejer, Orientering om undersøgelse, Bovrup Kirkevej 33.pdf
  82276/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, Bovrup Kirkevej 31B.pdf
  82275/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Bovrup Kirkevej 31B og 33, Bovrup-Åbenrå, Lok: 519-5707
  82248/20
 • Til borger - svar på supplerende spørgsmål - tangevej 15
  82208/20
 • Til borger: Oplysninger til fremsendelse af bemærkninger via brev, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  82086/20
 • Til Tønder Kommune, Ang. offentlig indsats, Sønderport 2, 6270 Tønder
  81761/20
 • Region Syddanmarks vurderingskriterier
  89370/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  82727/20
 • Til Andresen`s ejendomsselskab ApS - V1-kortbilag, Vindingvej 34, 7100 Vejle.pdf
  82243/20
 • Til Borger, V1-varsel med bilag, Hjortegyden 4, 5560 Aarup.pdf
  83262/20
 • Til Billind kommune -til orientering, V1-kortlægning, Torvegade 4, 7250 Heinsvig
  82735/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om §8-pligt på Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia, lok. 607-00483
  82174/20
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Andkærvej 225, 7080 Børkop.pdf
  82352/20
 • Til Borger, V1-varsel med bilag, Hjerupvej 18, 5560 Aarup.pdf
  83258/20
 • Til A-advokaterne - svar vedr. forlængelse af høring, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  82657/20
 • Til Brage Ejendomme, V2 afgørelse med kortbilag og G,ejer rapport, Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart.pdf
  83280/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  82721/20
 • Til FAURSKOV GODS, V1-varsel med bilag, Hjerupvej 20, 5560 Aarup.pdf
  83260/20
 • Til Vandværk, orientering om Værkstedsvej 30, Middefart.pdf
  83285/20
 • Til Andresens´s ejendomsselskab ApS - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Vindingvej 34, 7100 Vejle.pdf
  82226/20
 • Til Cowi: Opdateret sitplan med supplerende boring
  81911/20
 • Til EDC Langeland: "HENV.: Vedr. fremsendelse af tekniske undersøgelsesrapport for Fæbækvej 3, 5953 Tranekær, matr. nr. 3h Fæbæk By, Bøstrup - mail nr. 2"
  82475/20
 • Til Vejle kommune - orientering, V1-varsel af ejendommen Andkærvej 225, 7080 efter revurdering af tidligere undersøgelsesomfang
  82644/20
 • Til Andresens´s ejendomsselskab ApS - V1-høring, Vindingvej 34, 7100 Vejle.pdf
  82197/20
 • TIl Vejle kommune - til orientering, V1-varsel af ejendommen Vindingvej 34, 7100 Vejle efter revurdering af tidligere undersøgelsesomfang
  82257/20
 • Til EDC Langeland: "HENV:: Vedr. svar på henvendelse ang. forureningsrapport på matr.nr. 3h Fæbæk by, Bøstrup - mail nr. 1"
  82470/20
 • Til Andresen`s ejendomsselskab ApS - V1-kortbilag, Vindingvej 34, 7100 Vejle.pdf
  82392/20
 • Til borger - V1-høring, Andkærvej 225, 7080 Børkop.pdf
  82321/20
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-kortlægning Præstevænget 6, 7250 Heinsvig
  82917/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation af oprensning af spild af dieselolie på Vognmagervej 2, 7000 Fredericia
  83018/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  82877/20

11. februar 2020

Indgående

 • Fra borger - supplerende spørgsmål Tangevej 15
  82201/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Tilsyn/stade 11.02.2020
  92278/20
 • Fra DMR: Kvittering for tilbagemelding, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  81330/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - § 19 tilladelse til at anvende knust asfalt på ny markvej
  82415/20
 • Fra Langeland Kommune: § 19 tilladelse til at anvende knust asfalt på ny markvej øst for Hederenden
  82414/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - AFSLAG til at anvende nedknust asfalt på markvej
  82413/20
 • Fra Langeland Kommune: Afslag på ansøgning om tilladelse til at anvende knust asfalt på markvej
  82411/20
 • Fra Borger: Vedr. Skebyvej 10, 5450 Otterup, lok. 480-81200
  88281/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endeligt undersøgelsespåbud efter Jordforureningsloven, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  79816/20
 • Fra Billund Kommune: SV. vedr.§8-høringssvar nr. 2 for Nørregade 62-64, 7200 Grindsted, matr. nr. 3kd Grindsted By, Grindsted, lok. 565-80005
  79566/20
 • Fra Billund Kommune: Nørregade 62, 7200 Grindsted - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  79882/20
 • VS: Aktindsigt
  81136/20
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk
  80337/20
 • Fra Aabenraa kommune: Høringssvar til udkast til afgøelse om ikke-miljøvurdering matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  79622/20
 • Fra Cowi - Færdig version af 'Passage til virkeligheden – fremtidens håndværkere' midtvejsevaluering
  81374/20
 • Fra ALS, kvittering for pulje 39-42
  81414/20
 • Fra Fredericia Kommune: Er der §8 ?? på 3 ejendomme på Fredericia Havn
  81933/20
 • Fra Fredericia Kommune: Dokumentationsrapport for FredericiaC, byggefelt 50A, 50B & 50A-Øst
  82560/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Dokumentationsrapport FredericiaC Byggefelt 50A 50B 50A-Øst vers. 1 (003).pdf
  82563/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation af oprensning, Vognmagervej 2, 7000 Fredericia
  82780/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 pligt på 3 ejendomme på Fredericia Havn
  85686/20
 • Fra Tønder Kommune: Svar fra Tønder Kommune, stampemøllevej 11b, Emmerlev
  90141/20
 • Fra Rambøll: Faktura fra HF Jensen
  87915/20
 • Fra ALS. 19-0845,24704-24705/20
  89141/20
 • Fra Bech-Bruun: Henvendelse - lok. 551-77002_ anmodning om nuancering
  87596/20
 • Fra COWI, Sagsmateriale fra Tønder Kommune - Byvej 54, Bredebro
  80380/20

Udgående

 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Diskussion om omfanget af undersøgelsesoplæg, Kolding Åpark 7, 6000 Kolding
  81513/20
 • Til 5 kommuner: status samt oplæg fra CRT
  88415/20
 • Til Esbjerg Kommune, Orientering om ikke at kortlægge udlagt slagge, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  81490/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægges ikke, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe.pdf
  81491/20
 • Til HF og VUC Fyn, Nyborg Kommune og Sweco: Ejendommen udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Vestergade 7, Nyborg
  81320/20
 • Til HF og VUC Fyn m.fl.: Bilag - Udgår inden kortlægning efter undersøgelse
  81321/20
 • Til Esbjerg Kommune, Et lille hængeparti, Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  81188/20
 • Til Odense Kommune: Svar på vurdering af § 8-pligt, Grønlandsgade 9, 5000 Odense C
  81142/20
 • Til DMR: Regionens tilbagemelding på udførte undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  81041/20
 • Til Borger, Udkast til V2 kortlægning.pdf
  81048/20
 • Til Borger, Afrapportering af vidr. und.pdf
  81052/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af offentlig indsats.pdf
  81045/20
 • Til Strandhøjen A/S: Bilag - Udgår inden kortlægning
  81020/20
 • Til DMR: SV: økonomi Herslev
  80963/20
 • Til Borger, Nuancering af forurening, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa.pdf
  80486/20
 • Til Borger, Kortbilag, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa.pdf
  80485/20
 • Til SKAT + Aabenraa Kommune, Orientering om nuancering, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  80483/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa.pdf
  80484/20
 • Til DMR: Tilbagemelding på opdatering om oprensning på Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  80275/20
 • Korrespondance m. Pierre Ejendomme, Endelig afgørelse kommer efter høringsfrist, Saxovej 2, 6000 Kolding
  80198/20
 • Til borger m.fl.: Regionens tilbagemelding på mail ang. høring af V2-kortlægning af en del af Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  79802/20
 • Til borger m.fl.: Regionens tilbagemelding på mail ang. høring af V2-kortlægning af en del af Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  79804/20
 • Til MST, Rykker for undersøgelsesrapport samt endeligt påbud, Esbjergværkets HFO tankanlæg 4, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  79584/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - V2-afgørelse
  79512/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - Kortbilag
  79513/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: V2-kortlægning af delområde af Rugårdsvej 193, 5210 Odense NV, matr.nr. 1ud, Tarupgård, Paarup
  79511/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Kokmose 7, 6000 Kolding.pdf
  79355/20
 • Til Kolding Kommune + SKAT, Orientering om udgår af kortlægning, Kokmose 7, 6000 Kolding
  79354/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Kokmose 7, 6000 Kolding.pdf
  79356/20
 • Til Kommune, Kortbilag, Danmarksgade, Matr. nr. 7000dz, Esbjerg Bygrunde.pdf
  80864/20
 • Til Nybolig: Svar på FORSP
  79884/20
 • Til ALS, bilag: Pulje 41og 42, Tildelt Laboratorium, faneblad 3.pdf
  80739/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  80375/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægges ikke, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  81443/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om V1-kortlægning, Danmarksgade, matr. nr. 7000dz, Esbjerg Bygrunde
  80862/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. Vesthavnsvej 17 og 26, 7000 Fredericia
  80941/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  80372/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  79994/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Klinkvej 23, 7323 Give, borger1.pdf
  79364/20
 • Til ALS, bilag: Pulje 39 og 40, Tildelt Laboratorium, faneblad 3.pdf
  80734/20
 • Til borger, V1-høring, Klinkvej 23, 7323 Give, borger2.pdf
  79367/20
 • Til Danbolig: Svar på FORSP vedr. V2-kortlægning
  79739/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på FORSP vedr. udmatrikulering
  79771/20
 • Til Borger, Nuancering af forurening, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  79694/20
 • Til Borger: Svar vedr. kanalbyen i fredericia tidligere Kemira og forurening
  81483/20
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar nr. 2 for Nørregade 62-64, 7200 Grindsted, matr. nr. 3kd Grindsted By, Grindsted, lok. 565-80005
  79508/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Klinkvej 23, 7323 Give.pdf
  79368/20
 • Til borger, V1-høring, Klinkvej 23, 7323 Give, borger1.pdf
  79366/20
 • Tildeling af pulje 39-42 til ALS fra Region Syddanmark
  80707/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Kokmose 7, 6000 Kolding
  79210/20
 • Til Kommune, Afgørelse - kortlægning på V1, Danmarksgade, Matr. nr. 7000dz, Esbjerg Bygrunde.pdf
  80863/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Klinkvej 23, 7323 Give, borger2.pdf
  79365/20
 • Til borger - Boligerklæring Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  81876/20
 • Til borger - V2-afgørelse Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  81858/20
 • Til Billund Kommune: Kvittering for §8-tilladelse til Nørregade 62-64, 7200 Grindsted - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  79921/20
 • Til borger - V2-kortbilag Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  81867/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelser på Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  82679/20

10. februar 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, § 8-tilladelse til ændr. af arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  78845/20
 • Fra Aabenraa Kommune, § 8-tilladelse til ændr. af arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  78846/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Kvittering på regionens bemærkninger, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  78804/20
 • Fra COWI: Kontrakt Højmevej 19, Odense SV
  78357/20
 • Fra DMR: Re: kommentar til resultater og situationsplaner på Vandværksvej
  78428/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Jordhåndteringsplan, Korsebjergvej 30-32, 5491 Blommenslyst
  78302/20
 • Fra Odense Kommune: Jordhåndteringsplan for Korsebjergvej 30-32, 5491 Blommenslyst
  78297/20
 • Sklerose-tysabri.zip
  77671/20
 • Livet med Diabetes
  80821/20
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. svar på FORSP
  79856/20
 • Sklerose-løsninger fra AmbuFlex
  77670/20
 • Sclerose.zip
  77673/20
 • Fra Billund Kommune: SV: §8-høringssvar for Nørregade 62-64, 7200 Grindsted, matr. nr. 3kd, Grindsted By, Grindsted, lok.nr. 565-80005
  79311/20
 • Invitation til høringen om et sammenhængende sundhedsvæsen i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg onsdag den 26. februar kl. 09.30-11.30 i Landstingssalen på Christiansborg
  80551/20
 • Fra Billund Kommune: 2. UDKAST - Tilladelse til §8 efter jordforuerningsloven, lok. 565-80005
  79340/20
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for svar vedr. §8-høringssvar for Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  79331/20
 • MED Klippekortmodul d. 7. februar 2020
  78944/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Forlængelse af høringsfrist
  79003/20
 • Regionernes input til høringssvar om lov om tobak // Frist 19. februar kl. 12
  80504/20
 • Fra Borger: Henv. vedr. kanalbyen i fredericia tidligere Kemira og forurening
  81481/20
 • Fra Arbejdtilsynet: Høring
  78990/20
 • Fra A-advokater - Anmodning om forlængelse af høringspeirode, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  82654/20
 • Fra Cowi: Opdateret sitplan med supplerende boring
  81907/20
 • Underskrift på rammeaftale - fra Mediegruppen
  93030/20
 • Fra konsulent MW; Tilføjelse til landzonesag - Terrænregulering Ammitsbølvej 168.
  92637/20
 • Mail fra STPK
  93734/20
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8 tilladelse til renovering af genbrugspladsen i Haarby, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  88919/20
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune: Spørgsmål til moniteringen
  87814/20
 • Fra SDE vedr. projekt
  85148/20
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af to medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunglobulinsubstitution
  78054/20
 • SV: flytning af psykolog ydernummer
  77031/20
 • Fra GSK: Informatiojn om Incruse Ellipta ift. Basislsiten for KOL
  78337/20
 • Fra Cowi: Opdateret plan med boringer
  77855/20
 • Re: Statestik til brug for LKT børnediabetes
  94510/20

Udgående

 • Korrespondance m. Aabenraa Kommune, Bemærkninger til udkast til § 8-tilladelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  78760/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Glasvænget 9- resultater poreluft
  78498/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  77980/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  77978/20
 • Til borger: V1-kortlægning af Fruerskovvej 6, 5700 Svendborg, matr.nr. 14ah, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder
  77977/20
 • Til borger: V1-kortlægning af Mågevej 2, 5700 Svendborg, matr.nr. 14bl, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder
  77930/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  77932/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  77931/20
 • Til Praksis - Åbning af praksis for gruppe 1-sikrede patienter
  77920/20
 • Til DMR: Vandværksvej, nikkel i grundvand
  77607/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  77586/20
 • Til borger: bilag - V2-kortlægningsbrev
  77562/20
 • Til borger: bilag - Kortbilag
  77565/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Langgade 68, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 8af, Flemløse By, Flemløse
  77560/20
 • Kortbilag
  77520/20
 • Til borger: Udvidelse af V1-kortlægning, Søkildevej 1, 5270 Odense N, matr.nr. 6o, Allese By, Allese
  77517/20
 • Udvidelse af V1-afgørelse
  77519/20
 • SV: Vedr. Ressourcerammeaftale for Jordforurening
  77823/20
 • Til DMR: SV: kommentar til resultater og situationsplaner på Vandværksvej
  77490/20
 • Kortbilag, endelig
  77081/20
 • Til borger: V2-kortlægning af en del af Rodalsvej 2, 5600 Faaborg, matr.nr. 10a Hågerup By, Brahetrolleborg
  77079/20
 • V2-kortlægning, endelig
  77080/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Saxovej 2, 6000 Kolding.pdf
  78490/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  77768/20
 • Til Geopartner - mail med anmodning om aflysning af en tinglysning - matr.nr. 64 Sdr. Holsted, Holsted
  77541/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  77375/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nymarksvej 56, 5800 Nyborg.pdf
  77011/20
 • Til grundejer - Bilag til høring - boligerklæring - matr. nr. 165, 672.pdf
  78696/20
 • Til Cowi: Aftale 070220
  77863/20
 • Til Kolding Kommune, Orientering om V2-varsling, Saxovej 2, 6000 Kolding
  78489/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kertemindevej 160, Nyborg.pdf
  78296/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  77765/20
 • Fra Danbolig: Vedr. mangel i svar på FORSP
  79697/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Navervej 6, 6360 Tinglev.pdf
  78182/20
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - høring - matr. nr. 576.pdf
  78671/20
 • Til borger, Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Navervej 8, 6360 Tinglev.pdf
  78181/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Boligerklæring, Saxovej 2, 6000 Kolding.pdf
  78492/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2020
  77576/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Saxovej 2, 6000 Kolding.pdf
  78493/20
 • Til Billund Kommune: Svar på spørgsmål vedr. §8-høringssvar for Nørregade 62-64, 7200 Grindsted, matr. nr. 3kd, Grindsted By, Grindsted, lok.nr. 565-80005
  79319/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål
  79872/20
 • Til Danbolig: Svar på FORSP vedr. V2-kortlægning
  79722/20
 • Kortbilag Skovbakkevænget 20. 5260 Odense S.pdf
  79170/20
 • Til borger: Svar på FORSP om lokalitet
  79837/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S.pdf
  79145/20
 • Til borger- aktindsigt
  89655/20
 • Til borger- aktindsigt
  89692/20
 • Til borger- aktindsigt
  89679/20
 • Til borger- aktindsigt
  89636/20
 • Til borger- aktindsigt
  89660/20
 • Til borger- aktindsigt
  89700/20
 • Til borger- aktindsigt
  89686/20
 • Til borger- aktindsigt
  89702/20
 • Til borger- aktindsigt
  89671/20
 • Til borger- aktindsigt
  89707/20
 • Til GSK vedr. Incruse Ellipta ift. Basislisten
  78328/20
 • Til borger, V1-høring, Navervej 8, 6360 Tinglev.pdf
  78183/20
 • Til Varde Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  77697/20
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse vedr. V2-kortlægning
  76682/20
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar for Nørregade 62-64, 7200 Grindsted, matr. nr. 3kd, Grindsted By, Grindsted, lok.nr. 565-80005
  77869/20
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 1.pdf
  78679/20
 • Til Sønderborg Forsyning - Indkaldelse af ideer og forslag samt myndighedshøring - ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  78191/20
 • Til praksis Åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2020
  77467/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2020
  77476/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  77691/20
 • Til grundejer - Bilag til høring - boligerklæring - matr. nr. 165, 672.pdf
  78739/20
 • Til kommunen - Høring af V2 kortlægning - matr. nr. 569, 571, 7000c.pdf
  78654/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Navervej 8, 6360 Tinglev.pdf
  78184/20
 • Til kommunen - bilag til høring - Udkast til afgørelse - en del af til grund er forurenet - matr. nr. 569, 571, 7000c.pdf
  78664/20
 • Til grundejer - Bilag til høring - Udkast til afgørelse - en del af til grund er forurenet - matr. nr. 165, 672 - grundejer 2.pdf
  78736/20
 • Til Kommunen: 039225 Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2020
  77597/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  77382/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2020
  77345/20
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 2.pdf
  78714/20
 • Til grundejer - Bilag til høring - Udkast til afgørelse - en del af til grund er forurenet - matr. nr. 165, 672 - grundejer 1.pdf
  78681/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Nymarksvej 56, Nyborg.pdf
  77006/20
 • Til Borger, V1-høring, Kertemindevej 160, Nyborg.pdf
  78309/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 2, Saxovej 2, 6000 Kolding.pdf
  78491/20
 • Til grundejer - Bilag til høring - Udkast til afgørelse - en del af til grund er forurenet - matr. nr. 576.pdf
  78674/20
 • Til Esbjerg kommune: SV: Er der overfladevandsindsats?
  76981/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kertemindevej 160, Nyborg.pdf
  78305/20

9. februar 2020

Indgående

 • Fra borger: høringssvar vedr. råstofindvinding matr.nr. 32a, Bovrup
  76641/20
 • SV: flytning af psykolog ydernummer - plantegning
  76990/20
 • Fra Borger, Råstof, Kvalitetskriterier for klæg
  76735/20
 • SV: flytning af psykolog ydernummer
  76985/20
 • Fra Kriminalforsorgen - Kontaktperson kriminalforsorgen - Svendborg
  96983/20

8. februar 2020

Indgående

 • Fra projekt_ anmoder om standardvilkår og rev.instruks
  78547/20

7. februar 2020

Indgående

 • Sv: Referat af projektgruppemøde 2020-feb-06
  76466/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-feb-06
  76464/20
 • TLS forespørgsel til lokale IT-afdelinger
  76465/20
 • Vores møde kl. 14.00 ?
  76103/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Er der overfladevandsindsats?
  76978/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Tilsyn/stade 07.02.2020
  92276/20
 • Tilladelse til udvidelse af montagehal i henhold til jordforurureningslovens §8.pdf
  75795/20
 • fra vejle kommune §8 tilladelse for udvidelse af montagehal på Vejlevej 270, 7323 Give
  75794/20
 • Fra kommunen - Kopi af mail til Styrelsen for Patientsikkerhed - Vedr. badeforbud
  77232/20
 • Fra Svendborg Kommune: §8-ansøgning ifm. nyt køkken, Dronningemaen 30, Svendborg
  78067/20
 • Fra Svendborg Kommune: bilag - § 8 ansøgning ink. bilag
  78068/20
 • Fra Svendborg Kommune: bilag - Undersøgelsesnotat inkl. bilag
  78069/20
 • Fra DMR: Bilag 1: Situationsplan Vandværksvej 9, grundvands konc. og potentialer
  77487/20
 • §8 tilladelse for Karetmagervej 2, 7100 Vejle
  75993/20
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Karetmagervej 2, 7100 Vejle i henhold til jordforureningsl.pdf
  75994/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  73670/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  73666/20
 • Til borger, V1-høring, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  73668/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  73669/20
 • 480-81483, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  73665/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  73667/20
 • SFra borger: Aktinsigt + besvarelse 480-81483, Lammesøvej 8, 5450 Otterup
  73663/20
 • Praksis åbne-lukke grænse
  89137/20
 • Fra NIRAS: Udkast til notat 2019 moniering og ventilation
  87775/20
 • Fra Nybolig: FORSP vedr. sagsmateriale
  79879/20
 • Revideret Kartotrak - Bilag 9 - (ændret TVOC).pdf
  77263/20
 • Fra borger, mail vedr. sløjfning af boringer på Blandebjerg 15, Rudkøbing
  77129/20
 • Undersøgelsesrapport - supplerende, Himmark Strand, januar 2020.pdf
  77246/20
 • Slides
  78645/20
 • Fra borger: FORSP om lokaliteten
  79827/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af § 8 tilladelse, Fasanvej 37, 5500 Middelfart
  82636/20
 • Fra STUK vedr. udbud
  85234/20
 • Fra Danske Regioner: Udpegning af medlemmer til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Seponeringslisten - frist 6. marts 2020
  85313/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - 1.05 oversigtsplan stueplan.pdf
  82535/20
 • Fra Miljøteknik: Vedr. §8 ansøgning, Byggefelt 3-5, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061
  82519/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - koor.plan bygn. 1 _001.pdf
  82531/20
 • Svar fra psykolog
  82550/20
 • Fra Fredericia Kommune: Arkivmateriale for Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia
  81225/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Tegninger.zip
  82525/20
 • Fra COWI: Moniteringsnotat 2019
  87772/20
 • Fra projekt: rev. budget
  91912/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Jordflytning fra Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, til Flensborgvej 389, 6200 Aabenraa, Moselund Grusgrav
  92664/20
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesrapport
  87767/20
 • Fra STUK vedr. udbud
  85224/20
 • Status, AmbuFlex-løsninger
  85360/20
 • Fra Jordlab: SV: Vedr. regionens bemærkninger til revideret oplæg til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  83894/20
 • Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Seponeringslisten_årshjul februar 2020.pdf
  85330/20
 • Kommissorium for SSTs arbejdsgruppe for Seponeringslisten_endelig udgave 2020.pdf
  85323/20
 • Udpegningsbrev for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Seponeringslisten februar 2020 De fem regioner_Danske Regioner.pdf
  85334/20
 • AF status_februar2020.pdf
  85361/20
 • DALVEJ-6.JPG
  73770/20
 • Re: SV: Formandsbeslutning - ledige ydernumre pr. 1. juli 2020 - psykologer
  76803/20
 • T2DM retningslinjer 2020.pdf
  78669/20
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - revideret rapport
  77602/20
 • SV: Formandsbeslutning - ledige ydernumre pr. 1. juli 2020 - psykologer
  76792/20
 • Klage-over-erhvervsmæssig-råstofindvinding-på-matr-136.docx
  73762/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Tilladelse til opførelse af P-hus på vinterbådpladsen på Vejle Lystbådehavn, efter jordforureningslo.pdf
  76010/20
 • Registreringsattest
  74076/20
 • betalingskvittering.pdf
  73763/20
 • Registreringsattest
  74072/20
 • DALVEJ-5.JPG
  73769/20
 • DALVEJ-3.JPG
  73767/20
 • DALVEJ-1.JPG
  73764/20
 • Fra Varde Kommune: Orientering om påbud om at fjerne kasserede stålsiloer og kasserede stålkasser, Forumvej 83
  75279/20
 • VS: Ambulance placering i Padborg
  75285/20
 • Fra Totalkredit: Spørgsmål til kortlægning, Vesterhavnen 15, 5800 Nyborg, lok. 449-04030
  75252/20
 • Fra Klageportalen: Karen-Bonde.klagekvittering.pdf
  73761/20
 • Fra Vejle Kommune: Svar vedr. overfladevand og dræn - Udkast til §8 tilladelse for vinterbådpladsen
  75985/20
 • Fra Assens kommune: Orientering vedr. Rentier Rasmus Rasmussens legat
  75644/20
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen. Vedr. regionsfunktion nr. 7. Følger efter excessivt vægttab, herunder efter fedmekirurgisk operation
  76308/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar vedr jordflytning fra Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, til Flensborgvej 389, 6200 Aabenraa, Moselund Grusgrav
  75246/20
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse for P-hus på vinterbådpladsen, Kahytten 2, 7100 Vejle
  75991/20
 • Fra konsulent: Indholdet af landzonesag og arealer til opfyldning - Terrænregulering Ammitsbølvej 168.
  73918/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Ang. monitering i BF 64d, Bådhusene, Fredericia
  74625/20
 • DALVEJ-4.JPG
  73768/20
 • Fra Rambøll: Indhentning af historiske oplysninger, 461-00109
  75942/20
 • DALVEJ-2.JPG
  73766/20

Udgående

 • Til Borger: svar på henv. vedr. Storegade 49, Outrup, lok. 553-64003
  76398/20
 • SV: Region Syddanmarks kulturpulje - Darum Vadehavsdag
  76310/20
 • image004.jpg
  76233/20
 • image003.jpg
  76234/20
 • image002.jpg
  76231/20
 • Kort opfølgning vedr. DK2020-ansøgningen
  76272/20
 • Til kommune: Enghavevej 14, Varde, orientering om undersøgelses resultater og rapport
  75933/20
 • til Vejle kommune §8-høringssvar for Vejlevej 270 7323 Give matr.nr. 41 Svindbæk By Thyregod ejerlav, lok.nr 611-21
  75340/20
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  75341/20
 • SV: 575-81243 Spørgsmål om anvendelse.
  75224/20
 • SV: Bekræftelse på foredrag med "Kristian Jensen" - Mandag den 18. maj 2020
  74736/20
 • til Vejen kommune §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501
  74438/20
 • Dokumenter til aktindsigt Tour de France.pdf
  73817/20
 • Til Assens Kommune: Regionens § 8-høringssvar vedr. renovering af genbrugspladsen i Haarby, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  88900/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Skovbakken 5A, 5560 Aarup.pdf
  74195/20
 • Til Aabenraa Kommune: Dialog vedr jordflytning fra Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, til Flensborgvej 389, 6200 Aabenraa, Moselund Grusgrav
  74715/20
 • Til Rambøll: fremsendelse af historiske oplysninger, 461-00109
  75958/20
 • Til borger, Råstof, Kvalitetskriterier for klæg
  74420/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  74240/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Skovbakken 5A, 5560 Aarup.pdf
  74194/20
 • Til Aabenraa Kommune: Definition af organisk indhold, Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, til Flensborgvej 389, 6200 Aabenraa, Moselund Grusgrav
  75383/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  73893/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Kådnervej 14, 6200 Aabenraa
  73715/20
 • Til Aabenraa Kommune: Spm vedr jordflytning fra Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, til Flensborgvej 389, 6200 Aabenraa, Moselund Grusgrav
  74158/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  73835/20
 • Til Totalkredit: Svar på spørgsmål, Vesterhavnen 15, 5800 Nyborg, lok. 449-04030
  75264/20
 • Til Vejen Kommune:: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  73841/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar Ang. monitering i BF 64d, Bådhusene, Fredericia
  73965/20
 • Til borger, V1-høring, Skovbakken 5A, 5560 Aarup.pdf
  74196/20
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel vedr status på Stampemøllevej, Højer
  75720/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  74375/20
 • Henvendelse fra ejer SV: Storegade 43 5592 Ejby
  76277/20
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  75411/20
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  75424/20
 • Til borger: orientering om resultater med udkast til V2-afgørelse
  75917/20
 • Til Totalkredit: Svar på henv. vedr. Vesterhavnen 15, 5800 Nyborg, lok. 449-04030
  73685/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  73816/20
 • til vejle kommune Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse
  75244/20
 • Til ansøger: vedr. oplysninger om vejadgang til ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  74639/20

6. februar 2020

Indgående

 • Fra Kommunen - Forslag til mail til embedslægen
  77226/20
 • Fra DR: status fra Realdania
  73728/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af flere dokumentationsprøver fra baneplan (felt 94, 100 og 120), Seden Skydebane
  76829/20
 • Fra COWI: Højmevej - revideret oplæg, situationsplan og tilbudsliste
  75745/20
 • Fra kommunen - Kopi af mail til MST - Vedr. badeforbud og målinger i havet
  77221/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, høringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  73636/20
 • FraAabenraa Kommune, RÅSTOF, tidligere udsendt mail matr.nr. 15 og 375 Tumbøl
  73637/20
 • 19175W 01 rapport Spild ved 98MOV010 T-9803 manifold.pdf
  72628/20
 • Fra Niras: Bilag - Status af dokumentationsprøver per 06-02-2020
  76827/20
 • Fra Niras: Fremsendelse af flere dokumentationsprøver fra baneplan (felt 94, 100 og 120), Seden Skydebane
  76826/20
 • Hurtig tilbagemelding og kriterier til kommuner
  72153/20
 • Fra Tønder Kommune, Orientering om kommunes vurdering om ikke-§8-pligt, Landevejen 19, 6780 Skærbæk
  71518/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22, godkendelse af faktura
  71551/20
 • MedCom v. Heidi Skram - Fiktive ydernumre
  71457/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-feb-06
  70848/20
 • Fra Museum Sønderjylland - høringssvar ang. indvinding af rødler på matr. 28 Søgård ejerlav, Kliplev.
  78274/20
 • Fra Cowi:: Opdateret tilbudsliste med køreplader og tidsplan
  77852/20
 • Fra Fredericia Kommune: Undersøgelsesoplæg for Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  81214/20
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP vedr. udmatrikulering
  79763/20
 • fra projektet
  82205/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Damhusvej 16, 5750 - Om jordhåndtering - Plan, tanke og rør der renses og fjernes.pdf
  89008/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Damhusvej 16, 5750 - Om jordhåndtering
  88999/20
 • Fra Ingeniør´ne: Foto af nuværende område, Haarby genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  88872/20
 • Fra Landinspektørfirmaet LE34 A/S: Vedr. status på aflysning af servitut, Havnegade 32, 5000 Odense C
  88821/20
 • Fra LMST: Svar på henvendelse om ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S pga særlig risikoprofil
  83695/20
 • Fra COWI: Vedr. volumenpumpning i B301
  73035/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  71047/20
 • Fra Rambøll: Kontrakt 2020
  72635/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Infornation om møde i Smart Regions Group
  70925/20
 • Fra Fredericia
  73960/20
 • Fra RG Grus og Jord Aps: Indberetning MST jord 2019, matr nr 14a Dons By, Almind
  73828/20
 • Fra Danbolig: FORSP vedr. V2-kortlægning
  76672/20
 • Fra Danbolig: FORSP vedr. V2-kortlægning
  77763/20
 • Høringssvar til Danske Regioners model for et Behandlingsråd
  73343/20
 • Nyt cvr.nr.
  73575/20
 • Fra COWI: Endelig notat 2019
  70670/20
 • Fra Meldgaard Miljø: Indberetning af modtaget fyldjord 2019 - Meldgaard Miljø, Eltangvej 140, Kolding
  71756/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  71287/20
 • Fra borger: Indberetning af jordtilførsel 2019, Tirslund Grusgrav
  72601/20

Udgående

 • Til kommunen - kommentarer til forslag til mail til embedslægen
  77229/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af slaggeaccept + anm. om status på andre udlægninger, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  73579/20
 • Til Kolding Kommune, Bemærkninger og spørgsmål til oplæg, Kolding Åpark 7, 6000 Kolding
  73336/20
 • Til kommune: Løjt Nørregade 12, 6200 Aabenraa, V2-afgørelse m.fl.
  73107/20
 • Til Tønder Kommune, Boligindsats forsvinder ved nedrivning, Landevejen 19, 6780 Skærbæk.
  71951/20
 • Til orbicon: SV: Skovvej 22, økonomi
  71612/20
 • Til Borger, Kortbilag, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe.pdf
  71479/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe.pdf
  71481/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 2, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe.pdf
  71480/20
 • Til Esbjerg Kommune, Orientering om V2-varsling, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  71478/20
 • Til DMR: Svar på afstemning af analyseparametre for prøver af overjord, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  73846/20
 • Til Miljøstyrelsen: Region Syddanmarks bidrag til besvaresel af MOF alm. del - spm. 458 om jordforureningers indvirkning på overfladevand (MFVM Id nr.: 4830479)
  71263/20
 • Til Miljøstyrelsen: Bilag - Region Syddanmarks bidrag til MOF alm del spm 458
  71264/20
 • Til Landinspektørfirmaet LE34 A/S: Svar vedr.status på aflysning af servitut, Havnegade 32, 5000, matr. nr. 6c, Nørremarken Odense Jorder
  88833/20
 • Til borger: Kirketoften 13, Aabenraa, udgår inden kortlægning_2ejer
  73064/20
 • Til Borger: Vedr. ejendommen Nørremarken 2, 6360 Tinglev, lok. 580-81125
  72806/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. kortlægningsbrev på lok. 607-00488, Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia
  71637/20
 • Til Vejle Kommune: Kommentarer til Udkast til §8 tilladelse for vinterbådpladsen
  73039/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  71352/20
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V1-varsling, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  72523/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  71344/20
 • Til MULTIGREEN ApS, V1-varsel, Fangelvej 35, 5260 Odense S.pdf
  73624/20
 • Til borger: Løjt Nørregade 12, Aabenraa, endelig V2-afgørelse
  73021/20
 • Til borger: Løjt Nørregade 10, Aabenraa, udgår inden kortlægning
  73038/20
 • Til Klima og Ressourcer, RSYD: Høringsvar vedr ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. nr. 3m og 7v, Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  73500/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  71274/20
 • Til COWI: Ok til indstilling af pumpningen
  73043/20
 • Til Klima og Resourcer: Høringsvar vedr ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. nr. 3m og 7v, Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  73496/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af om der er grundlag for en kortlægningsvurdering, Storegaden 97, Viuf
  71545/20
 • Til MULTIGREEN ApS, Bilag til v1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Fangelvej 35.pdf
  73623/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  72526/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  71278/20
 • Til borger: Løjt Nørregade 8, Aabenraa, udgår inden kortlægning
  73033/20
 • Til jord.dk: Anmodning om landzonetilladelse, Kragelundvej 9, Bække
  71769/20
 • Til Kolding Kommune: Ikke yderligere bemærkninger til §8-ansøgning, ny lagerhal, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  72135/20
 • Til borger: opfølgende svar vedr samarbejdsudvalg
  73641/20
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapport
  72588/20
 • Til borger: Kirketoften 13, Aabenraa, udgår inden kortlægning_1ejer
  73053/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse om V1-kortlægning, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  72525/20
 • Aktindsigt
  76247/20
 • Aktindsigt
  76230/20

5. februar 2020

Indgående

 • Hurtig tilbagemelding fra dagens styregruppemøde
  71156/20
 • Fra BDO: Revisorerklæring, Refusion efter værditabsordningen vedr. Grejs Bakke 9
  71395/20
 • Fra DMR: Afstemning af analyseparametre for prøver af overjord, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  73844/20
 • image001.jpg
  69757/20
 • image002.jpg
  69758/20
 • SV: Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18 og 20, 5800 Nyborg
  69756/20
 • Fra DMR: Vedr Stampemøllevej 11B, 6280 Højer
  70418/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22, resultater pesticid analyser
  85251/20
 • fra vejle kommune VS: 20-828_v1_§8-ansøgn_støvvæg ved lastbilm_24_01_2020
  75838/20
 • RE: Oprettelse af konto på Github i forbindelse med PowerShell kursus
  70110/20
 • 575-81243 Spørgsmål om anvendelse.
  75241/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse til opførelse af tilbygning (ikke genopførelse efter brand), Industrivej 13, 5672 Broby
  76834/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2 - Ansøgning
  76836/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast - Opførelse af tilbygning
  76835/20
 • MasterRIT
  68251/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om afventning af tilbagemelding fra kommunen ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  73716/20
 • Fra COWI: Højmevej - oplæg til supplerende, supplerende vurderinger
  78476/20
 • Fra COWI: RE: Middelfartvej 126, resultater
  69101/20
 • Sv: Kan i lege imorgen?
  68039/20
 • Bilag fra Odense Kommune - anmeldelse klasse 3.pdf
  76945/20
 • Bilag fra Odense Kommune - anmeldelse klasse 2.pdf
  76944/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Analyseresultater efter sjællandsvejledningen.xlsx
  76949/20
 • fra DMR - Re_ fortsat ingen analyse for chlorerede opløsningsmidler_ - SV_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  76902/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag på Strandvejen 195, 5500 Middelfart
  82703/20
 • IT opsamling
  84837/20
 • Fra NIRAS: Notat vedr. høringssvar
  69795/20
 • SV: PRO - spørgeskema til Mit Sygehus
  69739/20
 • MED Klippekort d. 5. februar 2020
  69196/20
 • Fra Vejdirektoratet - bemærkninger i forbindelse med høring - ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  69944/20
 • Afmelding af fysioterapeut
  69023/20
 • Fra Midtfyns Gymnasium - Underskrevet tilsagnskontrakt - projekt LabSTEM – Laboratorium for integreret STEM-undervisning.
  70288/20
 • Fra Borger: henv. vedr. 580-81125
  72568/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ fortsat ingen analyse for chlorerede opløsningsmidler_ - SV_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  76905/20
 • Fra Cowi: Opdateret tilbudsliste og tidsplan
  77849/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Samlede analyser.pdf
  76948/20
 • Bilag fra DMR - 2017-1657. 07-11-19. Formaldehyd (1).pdf
  76903/20
 • fra Odense Kommune - SV_ aktuel status for jordbortskaffelse_ - Kottesgade 2, notater om oprensning, fund af forurening
  76943/20
 • fra DMR - Re_ fortsat ingen analyse for chlorerede opløsningsmidler_ - SV_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  76901/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Samlede graveplaner[1].pdf
  76947/20
 • Bilag fra Odense Kommune - anmeldelse klasse 4.pdf
  76946/20
 • Fra Totalkredit: Henv. vedr. Vesterhavnen 15, 5800 Nyborg
  73664/20
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Storegade 49, Ovtrup, 553-64003
  73219/20
 • SV: Præhospitaldatabasen Høring Årsrapport
  70774/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  96802/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  96805/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  97971/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  97856/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  97841/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  97837/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  97967/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  97851/20

Udgående

 • Korrespondance m. DMR, Ikke § 8-pligt til opr. af mose, Kolding Åpark 7, Kolding
  69959/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Kommue spørger om færdigmelding er modtaget, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  71472/20
 • Til Udbetaling Danmarkd: Ansøgning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen
  69203/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  69606/20
 • Til Vejle Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende undersøgelser på 1 ejendom i Vejle Kommune
  68994/20
 • Til Billund Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  67955/20
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  67952/20
 • Til Kolding Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende undersøgelser på 3 ejendomme i Kolding Kommune
  68983/20
 • Til Vejen Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69626/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69615/20
 • Til Tønder Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende undersøgelser på 1 ejendom i Tønder Kommune
  68097/20
 • Opfølgning, Tolkegebyr – Svar på spørgsmål d. 30.01.2020 til DR Syd
  67884/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  69608/20
 • Til Varde Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende undersøgelser på 1 ejendom i Varde Kommune
  69009/20
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  69853/20

4. februar 2020

Indgående

 • Kan i lege imorgen?
  68047/20
 • Oprettelse af konto på Github i forbindelse med PowerShell kursus
  68050/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Tilsyn/stade 04.02.2020
  92274/20
 • Fra DMR: Resultater, vandprøver fra dybe boringer
  71541/20
 • Fra Assens Kommune: bilag - Byggeansøgning
  78050/20
 • Fra Assens Kommune: Vurdering af § 8-pligt ifm. bygning af halvtag, Middelfartvej 61, 5492 Vissenbjerg
  78049/20
 • FRA KB Software, BiD. Opdateret releaseplan
  67388/20
 • test
  67272/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Resultater fase 3 samt forslag til supplerende boringer fase 4.
  67988/20
 • CaseNo06-5445_Frivilligt grønt regnskab_DocNo649590-09_v1.PDF
  77676/20
 • RIT 3.5
  67436/20
 • Fra ALS: Analyser, Vinylchlorid i Fangel Vandværk
  66870/20
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af godkendelse af rev oplæg, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  66961/20
 • Fra Home: Anmodning om sagsmateriale vedr. Galvanovænget 6 og 10 Dyregårdsvej 1 5591 Gelsted
  66699/20
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse på Welcon
  75335/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af gr. 1 sikrede patienter
  65554/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, redmadrettet proces matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  76041/20
 • Bemærkninger: Første bud på ansøgning, DK2020
  71092/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - RE Jord fra Midtermolen i Nyborg.msg
  88816/20
 • fra Nyborg Kommune - Afslutning af sag: Midtermolen, 5800 Nyborg
  88807/20
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  86151/20
 • Fra fælleskommunalt sundhedssekretariat - Proces for kommunal afklaring omkring SydKIP
  88632/20
 • Fra ALS. 19-0845,20211-20213/20 (V2) - rettet personreference
  89120/20
 • Fra Cowi: Opdateret tilbudsliste og tidsplan
  77848/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia
  81203/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia
  81169/20
 • Fra Odense Kommune. SV: Vinylchlorid i Fangel Vandværk
  89128/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Afrapportering af §8 og §19 tilladelse Midtermolen.msg
  88827/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Midtermolen_oversigt_over_jordflytninger_11122019.pdf
  88832/20
 • Fra COWI vedr. projekt
  85248/20
 • Anmodning om bidrag til svar på SOU alm. del spm. 267-268
  66084/20
 • fra FMK Kommune - spørgsmål - SV_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  66591/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  66097/20
 • fra DMR - Re_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  66590/20
 • Fra Billund Kommune: Nørregade 62, 7200 Grindsted - UDKAST - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  67610/20
 • Til orientering - Høring: Kommissorium for Det Nationale Antibiotikaråd 2020-2022 - frist 17/2-20
  66742/20
 • Draft Agenda CPMR CTF 4 March.pdf
  68667/20
 • Fra NIRAS: Rapportudkast
  69778/20
 • Fra Konferencen af Perifere Maritime Regioner - CPMR: Invitation til Climate Taskforce Meeting, 4 March 2019
  68666/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Torvet 8, 5800 Nyborg.pdf
  70262/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  67009/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. det V2-kortlagte areal på Nørregade 62, 7200 Grindsted - hvad grundejer vil
  67561/20

Udgående

 • Dagsorden og bilag til videomødet onsdag kl. 8.30
  71146/20
 • Til Orbicon, Indledende forventningsafstemning ift. undersøgelser, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  67511/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens kommentarer ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  66913/20
 • Til Borger: Vedr. Skebyvej 10, 5450 Otterup, lok. 480-81200
  66633/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune og Inginiør'ne, Accept af tidsplan for § 8-ansøgning, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  66397/20
 • Til Vejen Kommune, jord.dk og borger: Høring af afgørelse efter jordforureningsloven, Kragelundvej 9, Bække
  66514/20
 • Til Kolding Kommune, Bemærkninger til ansøgning om § 8, Kolding Åpark 7, 6000 Kolding
  66253/20
 • Til DMR: Godkendelse af revideret oplæg efter flytning af byggefelt, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  65651/20
 • Til borger. Analyseresultater for DGU 145.2063 og 145.3444 (drikkevand)
  89136/20
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia
  81190/20
 • Til Odense Kommune. Vinylchlorid i Fangel Vandværk
  89124/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  67247/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby.pdf
  67240/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  67249/20
 • Til borger - Grundejerorientering Vestergade 80, 5560 Aarup.pdf
  67208/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kobberbølvej 14, 7182 Bredsten
  66815/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og DMR - fortsat ingen analyse for chlorerede opløsningsmidler_ - SV_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  67135/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og DMR - fortsat ingen analyse for chlorerede opløsningsmidler_ - SV_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  67083/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Falkevej 4, 5800 Nyborg
  65525/20
 • Til borger - Grundejerorientering Algade 74, 5592 Ejby - ejer 1.pdf
  67130/20
 • Til borger - Grundejerorientering Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  66811/20
 • Til borger - Grundejerorientering Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  66725/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup.pdf
  67263/20
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Ravsted Storegade 35, Tinglev.pdf
  67098/20
 • Til borger - Grundejerorientering Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  66340/20
 • Til AB Dalgasparken Etape 4, grundejerorienteringsbrev, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  67219/20
 • Til borger - Grundejerorientering Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  66757/20
 • Til Borger - Svar på telefonisk henvendelse - Tangevej 15, Ringe - lokalitetsnr. 430-81482 - sagsnr. 15/46587
  66629/20
 • Til Læge - Bekræftelse på forlængelse af ansættelse i 1 år
  65565/20
 • Til borger - Grundejerorientering Algade 74, 5592 Ejby - ejer 2.pdf
  67139/20
 • Til Høj Agro ApS, grundejerorienteringsbrev, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel.pdf
  67309/20
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunmodulerende behandling med immunglobuliner
  65931/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Ribe Landevej 18, 7100 vejle.pdf
  67290/20
 • Til borger - Grundejerorientering Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  66440/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme.pdf
  67298/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Nørrevej 16, 6270 Tønder.pdf
  67276/20
 • Til borger, grundejerorienteringsbrev, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  67269/20
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Søgyden 6, 5540 Ullerslev.pdf
  66527/20
 • Til Middelfart Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende undersøgelser på 3 ejendomme i Middelfart Kommune
  68074/20
 • Til Billund Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende undersøgelser på 2 ejendomme i Billund Kommune
  68083/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Torvet 8, 5800 Nyborg
  70275/20
 • Til COWI, Mail med grundejerorienteringsbreve mm, Pulje 41
  69022/20
 • Til Rådgiver: Anmodning om supplerende oplysninger ifm. opgravning af tank på Store Landevej 92 5592 Ejby
  75406/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  74186/20

3. februar 2020

Indgående

 • Fra kommunen - Kopi af mail til MST - vedr. dagsorden til møde vedr. Himmark Strand
  77215/20
 • Bemærkninger til bud på ansøgning, DK2020
  71087/20
 • bemærkninger til ansøgning, DK2020
  71082/20
 • Bilag - modeller for fremtidig DK2020 organisering
  71080/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22, økonomi
  79410/20
 • The visit by Shaanxi Government Provincial Delegation postponed
  67260/20
 • Fra kommunen - Forslag til dagsorden - Møde med MST
  77206/20
 • Fra Inginiør'ne, Tidsplan for § 8-ansøgning, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  66391/20
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse: Skebyvej 1, Otterup
  66565/20
 • Fra DMR: Tværsnit fra oliedepot mod boring 125.197
  69324/20
 • Fra DMR, §8-ansøgning, Kolding Åpark 7, 6000 Kolding
  65707/20
 • Fra COWI: Vedr. Vesterbro 28, Odense - Status og forslag til supplerende undersøgelser
  69225/20
 • FRA KB: Tidsforbrug januar
  67552/20
 • Fra Orbicon: SV: Skovvej 22, bla. sløjfning af boring B104
  69220/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Geoteknisk rapport (COWI April 2019)
  66952/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - §8 ansøgning Lindholmvej 20, Nyborg
  66949/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - ELN_K12_C04_§19-ansøgning
  66954/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - ELN_K12_C04_§19-bilag
  66958/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - UDKAST - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 - Delfinvej 24, 5800 Nyborg
  66944/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag og genindbygning af jord
  66946/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Jordbundsundersøgelse med bilag Nyborg Havn
  66953/20
 • Nye valideringsregler i DKjord
  63069/20
 • Fra Niras: Korrespondance om felt 200 og felt 211, Seden Skydebane
  64715/20
 • JAR ReleasePlan
  63063/20
 • fra vejle kommune : Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse
  75240/20
 • 203982.R3, rev1.pdf
  75243/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Byggemøde 2
  92272/20
 • Fra Niras: Bilag - Status på dokumentationsprøver per 03-02-2020
  62808/20
 • Fra Niras: Sidste dok. prøver fra forvold samt prøver fra baneplan, Seden Skydebane
  62807/20
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, status
  63269/20
 • Fra DMR: Bilag - revideret situationsplan, 03-02-2020, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  62659/20
 • Fra DMR: Opdatering af situationsplan til undersøgelser grundet flytning af byggefelt, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  62657/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, spørgsmål til sagsstatus matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  64568/20
 • Fra projekt_ rev. ansøgning og budget - ny
  89845/20
 • Fra DMR: Status vedr. kloakmålinger, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  93624/20
 • Reminder: Høring i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg onsdag den 5. februar 2020 kl. 09.00-11.30 i Landstingssalen, Christiansborg
  63692/20
 • SV: Udtræk+takster
  64175/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Forespørgsel vedr jordflytning fra Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, til Flensborgvej 389, 6200 Aabenraa, Moselund Grusgrav
  64627/20
 • Fra Lokalbolig: Vedr. Herslev Møllevej 21 7000 Fredericia.msg
  67102/20
 • OUH - Svar på forespørgsel
  63122/20
 • DR forespørgesel omkring fortolkning af arbejdstidsaftalens § 16 stk 2
  63091/20
 • Fra borger - spørgsmå om forureningsundersøgelse - Skippergade 26a, 5800 Nyborg
  62988/20
 • Vedr indberetning januar 2020
  64611/20
 • Fra Borger, kvittering Vedr. Bakken 1, 5874 Hesselager
  64835/20
 • Fra projekt: orientering om status på rev. ansøgning og budget
  66271/20
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til § 8- og § 19-tilladelse, Delfinvej 24, 5800 Nyborg
  66980/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  66345/20
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  66377/20
 • VPost til Region Syddanmark [Ref.nr.=dd4b235d1c3242b9931f3a7e0397a54c]
  70490/20
 • Ansøgning om flytning af psykolog ydernummer
  73618/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Jordflytning fra Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, til Flensborgvej 389, 6200 Aabenraa, Moselund Grusgrav
  74148/20
 • Fra Rambøll: Jord i NCCs råstofgrav i Seest, Vranderupvej 57, Seest
  62860/20
 • Kommentarer til rapporten om omorganisering af området for tolkning til mennesker med hørehandicap
  64080/20
 • SVS - Svar på forespørgsel
  63140/20
 • Fra Niras - Statusnotat 4 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  63354/20
 • Ansøgning om ydrenummer Løgumkloster og omegn.
  63725/20
 • Fra projekt: rev. budget og ansøgning
  64796/20
 • Fra system: lukket automatisk.
  64705/20
 • Psykiatrien - Svar på forespørgsel
  63116/20
 • SLB - Svar på forespørgsel
  63129/20
 • Hvor lang tid en dialysepatient gennemsnitligt venter på en nyretransplantation
  63892/20
 • Fra Eigil Jensen A/S: Anmodning om tilkørsel af jord, matr nr 1a Hofmansfeld/ 2v Daldover
  62686/20
 • SHS - Svar på forespørgsel
  63135/20
 • MED Klippekort d. 29. januar 2020
  63615/20
 • VS: Fysioterapi, vikarskema
  96649/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  96107/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  96497/20
 • Fysioterapi, Vikarskema
  96646/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  96490/20

Udgående

 • Til kommunen - kommentarer til dagsorden
  77211/20
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Svar om ej tilkørt jord jf. indberetningen matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  64510/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, videresendelse af høringssvar matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  64587/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar vedr. status matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  64574/20
 • Til borger: Boligerklæring Skovvej 22, Ringe
  62825/20
 • Til Niras: Fremsendelse af arkivoplysninger. lok.nr. 461-00129, Vesterbro 28 m.fl., 5000 Odense C del 2
  78321/20
 • Til COWI: Udkast til kontrakter
  92132/20
 • Bilag til grundejer - kort over arealer - V2 og udgået, Tværkajen 1.pdf
  65099/20
 • Til borger - V2-kortbilag Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  62763/20
 • Til Lokalbolig: Værditabsordningen
  67122/20
 • Til Miljø- og Fødevareklagenævnet - regionens bemærkninger til supplerende oplyninger.pdf
  62665/20
 • Til Vurderingsstyrelsen. Region Syddanmark kortlægger 550-81344 Hydrovej 6, 6270 Tønder, som måske forurenet
  64083/20
 • Bilag til grundejer - V2-udkast samt udgået, Tværkajen 1.pdf
  65096/20
 • følgemail høringsbrev - V2 kortlægning samt udgået, Tværkajen 1
  65094/20
 • Til borger - Svar på spørgsmål om undersøgelse - Skippergade 26a, 5800 Nyborg
  63004/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 145960259.pdf
  63583/20
 • Til Dansk-Tyrkist-Islamisk Stiftelse, V1-afgørelse, med kortbilag, Nymarksvej 55, 55A, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg.pdf
  63435/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 146003647.pdf
  64766/20
 • Til Kolding Kommune. PARTNERSKABSAFTALE_Kolding_Lunderskov Vandværk
  62546/20
 • Til Niras: Arkivoplysninger. lok.nr. 461-00129, Vesterbro 28 m.fl., 5000 Odense C del 1
  62677/20
 • Til borger, vedr Borggade 10 og 12, Gråsten
  65676/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  64720/20
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  65115/20
 • Til praksis: bekræftelse på ændring af lukke grænse
  62604/20
 • Til Tønder Kommune. 505-30002 Trøjborgvej 21, Bredebro Høring V2 slagge under plansilo
  64787/20
 • Til Klima og ressourcer: vedr. høring om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr 1a, 1a og en del af 4b, Hofmansfeld, Randbøl, Vejle kommune
  63254/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 145959826.pdf
  63585/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  62942/20
 • Til Haderslev Kommune. 515-30033 V2 Kortlægning af slagge under vej_Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  63607/20
 • Pjece - Min boliggrund er forurenet - værd at vide om værditabsordningen.pdf
  67125/20
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  64625/20
 • Til Niras: Arkivoplysninger. lok.nr. 461-00129, Vesterbro 28 m.fl., 5000 Odense C del 3 (sidste del)
  62692/20
 • Til grundejer: orieteringsbrev, moniteringsresultater
  64373/20
 • Til Lokalbolig: Vedr. værditabsordningen
  64739/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. januar 2020
  62881/20
 • til grundejer - V2-høring, Tværkajen 1.pdf
  65095/20
 • Til M.U.S.I.K.T. ApS, V1-afgørelse, med kortbilag,Nymarksvej 55, 55A, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg.pdf
  63458/20
 • Til borger, vedr Borggade 8, Gråsten
  65663/20
 • Til oding Kommune. PARTNERSKABSAFTALE_Kolding_Forbundsvandværket
  62540/20
 • Til kolding Kommune. PARTNERSKABSAFTALE_Kolding_Bjert-Stenderup Vandværk
  62559/20
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark kortlægger 550-81344 Hydrovej 6, 6270 Tønder, som måske forurenet
  64091/20
 • Til Kolding Kommune. PARTNERSKABSAFTALE_Strandhuse-Nr.Bjert Vandværk AnS - Bøgebjerg
  62553/20
 • Til Niras: Arkivoplysninger. lok.nr. 461-00092, Vesterbro 42-46, 5000 Odense C
  62669/20
 • Til borger - V2-afgørelse Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  62754/20
 • Til borger, V1-afgørelse, med kortbilag, Nymarksvej 55, 55A, Landrovej.pdf
  63536/20
 • BILAG til grundejer - Pjece_nuanceringssystemet_Hvad betyder forureninge....pdf
  65101/20
 • Til Kommunen: 039853 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. februar 2020
  64734/20
 • Til MICHAEL JOHANSEN HOLDING ApS, V1-afgørelse, med kortbilag, Nymarksvej 55, 55A, Landro.pdf
  63499/20
 • Til grundejer: moniteringsrapport 2019
  64395/20
 • Til borger - Svar på henvendelse - Skippergade 26a, 5800 Nyborg
  62382/20
 • Til Hydro. Doc2Mail - Forsendelse 145974687.pdf
  63937/20
 • Til Svendborg Kommune: svar på henvendelse
  64362/20
 • Til COWI: Afslutning på 5 års opfølgning
  64591/20
 • Til Niras: Arkivoplysninger. lok.nr. 461-00129, Vesterbro 28 m.fl., 5000 Odense C del 2
  62682/20

2. februar 2020

Indgående

 • Fra Orbicon, Indlende forslag til undersøgelser og afværge, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  67501/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  65737/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bastrupvej 37, 5485 Skamby
  65748/20

1. februar 2020

Indgående

 • Adfærdslogning i interne RIT
  62722/20
 • Fra Water IQ: Project - changed date for the kick off meeting
  92123/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  62713/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  62719/20

31. januar 2020

Indgående

 • Tilbagemdleing fra Concito Første bud på ansøgning,
  70974/20
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance om afgravning af felter med påvist lettere forurening med bly, Seden Skydebane
  62306/20
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for modtagelse af kontaktoplysning på ejer samt opsummering af sagen, Blandebjerg 15, Rudkøbing, lok.nr. 482-81196
  62600/20
 • SV: Høringssvar vedr. Behandlingsråd, Region Syddanmark
  61281/20
 • Fra Odense Kommune: Ingen bemærkninger til felt 259 dokumentationsprøver, Seden Skydebane
  60651/20
 • Fra Odense Kommune: Ingen bemærkninger til dokumentationsprøver fra forvold foran/bagved opsummering, Seden Skydebane
  60645/20
 • Fra Danfoss - Himmark Strand - Projektmøde nr. 4 - mødereferat 23.01.2020
  76812/20
 • Aktivitetsbudget CONCITO (+C40 budgetinput)
  70971/20
 • Fra Niras: Forespørgsel om arkivmateriale for 2 stk. V2-kortlagte lokaliteter, Vesterbro 28 og 40, 5000 Odense C
  62271/20
 • Fra Niras: Forespørgsel om arkivmateriale for 2 stk. V2-kortlagte lokaliteter, Vesterbro 40, 5000 Odense C
  62278/20
 • Fra Orbicon: Vejen Nørregade
  77650/20
 • Fra Cowi: Water IQ vil eftersende CV og accept af tidsplan
  92120/20
 • Fra COWI: accept af tidsplan fra Water IQ
  92119/20
 • Høring af puljefinansieret National Klinisk Retningslinje for perioperativ behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer
  61747/20
 • Kopi af henvendelseo m uberettiget journal adgang
  63668/20
 • Fra COWI: 5 års opfølgning afsluttet
  62227/20
 • Sundhed for alle børn og unge
  61819/20
 • Fra RSYD Klima og Ressourcer: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. nr. 3m og 7v, Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  61701/20
 • Fra borger - henvendelse - forurening af Skippergade 26a, 5800 Nyborg
  62374/20
 • WT - best. materiale pr. mail 2
  61380/20
 • Til SWECO, Mails vedr. sløjfning af boring, Blandebjerg 15, Rudkøbing
  60395/20
 • referat af møde den 22. november 2019
  61943/20
 • HØRING: Ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland. Frist 15. marts 2020
  60060/20
 • Oversigt implementering Diabeteshandlingsplan_januar_2020.docx
  61133/20
 • fra WT - best. materiale pr. mail 3
  61389/20
 • Fra Lindknud Lokalråd, mail med Spørgsmål vedrørende mulige forureninger.
  62086/20
 • SV: Regionalt forståelsespapir om rådgivningsforpligtelsen
  60869/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  95856/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  96110/20
 • SV: Dagsorden for Nationalt Netværk for diabetes
  61132/20
 • fra WT - best. materiale pr. mail 4
  61395/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. JAGG i forbindelse med undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  62023/20
 • Nedlukning af pharmaceutisk produktion og renseanlæg - høringsfrist forlænges
  59972/20
 • Fra SWECO, Vedr. sløjfning af boring, Blandebjerg 15, Rudkøbing
  60515/20
 • Fra Carlsberg: Afklaring ifht Basistilstandsrapport - Brev fra dig vedr. Ingen krav om kortlægning efter uheld og kort info med V2 markering på samme sted?
  61980/20
 • RE: Datasikkerhed i forbindelse med telefontilgængelighedsundersøgelse - Tilbud - telefontilgængelighedsundersøgelse for Region Syddanmark_revideret 310120.pdf
  61665/20
 • Fra borger. Henvendelse - Den gamle losseplads i Uge
  62062/20
 • Fra Billund Kommune: SV: Mailkorrespondance vedr. rapport fra undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  62016/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  60629/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar Vedr. Store Landevej 92 5592 Ejby
  75386/20
 • Fra Borger, Høringssvar, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  71394/20
 • Fra Tønder Kommune, Dispensation til udlægning af slagger på Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  70950/20
 • Fra Klima og Ressourcer, RSYD: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 3m ig 7v Skads, Esbjerg Jorder
  73490/20
 • Fra Klima og Ressourcer, RSYD: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. nr. 3m og 7v, Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  73473/20
 • Fra COWI, Pulje 41 og 42, mødereferat og tidsplan
  67565/20
 • fra Faaborg-Midt Kommune til DMR, kvittering - SV_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  66563/20
 • Fra Borger, spørgsmål om vandprøve fra undersøgelse af Blandebjerg 15
  67473/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg til undersøgelser forud for §8 ansøgning, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  67368/20
 • Lovgivningsmæssig baggrund
  65915/20
 • Fra Borger, spørgsmål om vandprøve fra undersøgelse af Blandebjerg 15
  67482/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  64020/20
 • Fra Fredericia Kommune: § 19 Tilladelse
  65238/20
 • Fra praksis: anmodning om ændring af åbne/lukkegrænse
  62497/20
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  62704/20
 • fra Faaborg-Midt Kommue - DMR's afslutningsrapport VS_ Faaborg Sygehus, §8-rapport
  66561/20
 • BILAG fra Faaborg-Midt Kommune - DMR's Dokumentationsrapport for overholdelse af §8-vilkår inkl. bilag.pdf
  66562/20
 • Fra COWI, Pulje 41, Tidsplan.pdf
  67570/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, opføgning info der mangler før miljøscreening mulig matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  64615/20
 • Svar til projekt SV: Forespørgsel vedr. flytning af dato
  61556/20
 • Til Kolding Kommune, Udtalelse til § 8-pligt, Kolding Åpark 7, 6000 Kolding
  61544/20
 • Til Nyborg Kommune: Kopi til orientering om varsling af undersøgelse på Storebæltsvej 10 i Nyborg
  61388/20
 • Korrespondance m. Jyske Bank, Henvendelse2, Bülowsvej 9, Sønderborg
  61208/20
 • til ejendomsmægler : Grejsdalsvej 220B, 7100 Vejle
  61110/20
 • Til Grundejer, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  61077/20
 • Til Åbenrå Kommune, Jordforurening, Skolegade, Holbøl, lok: 503-5713
  61080/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, Kådnermarksvej.pdf
  60943/20
 • 545-07501, Ramsherred 47, Aabenraa - resultat af moniteringsrunde
  61179/20
 • Orienteringsbrev, monitering 2019.pdf
  61181/20
 • 2019-12-16 Monitering Ramsherred 2019. ver.1.0.pdf
  61178/20
 • 2019-12-16 Monitering Ramsherred 2019. ver.1.0.pdf
  62477/20
 • Orienteringsbrev, monitering 2019.pdf
  62476/20
 • Til Aabenraa kommune: resultat af moniteringsrunde
  62475/20
 • Høringssvar vedr. Behandlingsråd, Region Syddanmark
  61284/20
 • Høringssvar til Danske Regioner vedr. Behandlingsråd, Region Syddanmark.pdf
  61285/20
 • Til Langeland Kommune: Kontaktoplysning på ejer samt opsummering af sagen, Blandebjerg 15, Rudkøbing, lok.nr. 482-81196
  60623/20
 • Til Grundejer, Orientering om igansætning af undersøgelse.pdf
  60603/20
 • Til Åbenrå Kommune, Jordforurening, Toldbodvej 3, Padborg, lok: 503-3709
  60613/20
 • Til Borger, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  60470/20
 • Til Borger, Kortbilag, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  60471/20
 • Til Tønder Kommune, Orientering om annullering af V2-varsel, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  60468/20
 • Til DMR: Afventning med kortlægning til efter undersøgelse, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg
  60121/20
 • Korrespondance m. Jyske Bank, Henvendelse, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  61205/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Sløjfning af boringer, Refshedevej 22, 6740 Bramming
  59973/20
 • Status på røgfri skoletid januar 2020 oplæg til ungdomsuddanneler mfl.pptx
  59830/20
 • Til ungdomsuddannelserne i Sønderborg Kommune: Referat + doodle, røgfri skoletid Sønderborg
  59828/20
 • Referat_Røgfri skoletid_ Sønderborg 27. januar 2020.docx
  59829/20
 • Til Orbocon, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82315/20
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. 30/01-2020 til DR Syd
  61218/20
 • Til borger: kvittering for modtagelse af aktindsigt
  89185/20
 • sv til Colliers International Danmark A/S: Værkstedsvej 20, 5500 Middelfart
  60816/20
 • Til COWI: Vedr. forbrugte midler - budget
  59952/20
 • Godkendelse af delopgave
  59747/20
 • Til Kolding Kommune, §8-høringssvar, Hjarupvej 2, 6000 Kolding
  60391/20
 • SV: Tolkegebyr – Svar på spørgsmål d. 30.01.2020 til DR Syd
  61807/20
 • Til Jordlab: Vedr. regionens bemærkninger til revideret oplæg til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  61947/20
 • Til FFV Varme A/S: Bilag, JAR kortbilag
  60448/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegade 9, 7182 Bredsten
  61376/20
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til § 8 ansøgning om etablering af toiletbygning i Lergravsparken, 561-55044
  60480/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lammesøvej 8, 5450 Otterup
  60653/20
 • Til ejer, Høring V2-varsel, med bilag, Værkstedsvej 20 og 24, 5500 Middelfart.pdf
  62005/20
 • Til FFV Varme A/S: Revideret kortlægningsstatus, delareal udgår af kortlægning, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  60439/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. kortlægning af laboratorie, Engstien 1, 6000 Kolding
  60840/20
 • Til Carlsberg: Svar vedr. Afklaring ifht Basistilstandsrapport - Brev fra dig vedr. Ingen krav om kortlægning efter uheld og kort info med V2 markering på samme sted?
  61982/20
 • Til Middelfart Kommune. Påbuds Høring , med rapporter, Værkstedsvej 20, 24 .pdf
  61519/20
 • Til Realkredit Danmark - Svar på henvendelse om jordforurening på Møllergade 71A og 71B, 5700 Svendborg
  60223/20
 • Til borger. 539-05733 Henvendelse - Den gamle losseplads i Uge
  62070/20
 • Til borger: V2-kortlægning afgørelse, med bilag, ingen risiko.pdf
  61967/20
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  59813/20
 • Til Carlsberg: Svar vedr. Afklaring ifht Basistilstandsrapport - Brev fra dig vedr. Ingen krav om kortlægning efter uheld og kort info med V2 markering på samme sted?
  61973/20
 • Fra COWI, Pulje 41, Referat Opstartsmøde,
  67567/20

30. januar 2020

Indgående

 • RE: Vedr. RSj indberetning i RIT - tilbagerul af genereret indberetning
  59703/20
 • Fra Niras: Fortsat diskussion om kilde til blyforurening under endevold, Seden Skydebane
  60229/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Tilsyn/stade 30.01.2020
  92270/20
 • FW: Estimat for RITRGS-6 Support til opdatering af råstofplan 2016
  59569/20
 • Fra Odense Kommune: Diskussion om kilde til blyforurening under endevold, Seden Skydebane
  60226/20
 • Opfølgning på god samatale
  70965/20
 • Fra Odense Kommune: Accept af oplæg til poreluft i byggelfelt 1 og 2 Hyldegårdsvej 9, 5240 Odense NØ
  67348/20
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, potentialekort
  63219/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-jan-30
  59099/20
 • Fra Niras: Spørgsmål til kommunen ang. afgravning af felt 200, Seden Skydebane
  60174/20
 • Fra Assens Kommune: Vurdering af fremtidig offentlig indsats, Østergade 75-81b, 5610 Assens
  67284/20
 • SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2020-jan-30
  58679/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, billeder dd. af Andholm-volden matr.nr. 1303 Brunde, Rise
  59579/20
 • Fra Niras: felt 259 dokumentationsprøver opsummering, Seden Skydebane
  60163/20
 • Fra Odense Kommune: Uddybning af regionens vurdering af § 8-pligt ifm. ny bygning på Havnegade 120, 5000 Odense C
  60158/20
 • Fra Niras: Kvitering for Odense Kommune's tilbagemelding ift. brug af underliggende prøver til dokumentation, Seden Skydebane
  60148/20
 • Fra Niras: Dokumentationsprøver fra forvold foran/bagved opsummering, Seden Skydebane
  60145/20
 • Fra Odense Kommune: Tilslutning til regionens accept af brug af underliggende prøver til dokumentation, Seden Skydebane
  60137/20
 • Fra Niras: Opsummering dokumentationsprøver fodaftryk fra endevold, Seden Skydebane
  60136/20
 • fra ejendomsmægler: Grejsdalsvej 220B, 7100 Vejle
  61102/20
 • 1617_001.pdf
  61103/20
 • Fra COWI: FW: Boringsrenovering: Hvidkærvej, Odense / Prisoverslag
  69212/20
 • Fra Niras: Kvittering for tilbagemelding vedr. brug af underliggende jordprøver for dokumentation, Seden Skydebane
  60126/20
 • Fra DMR: Forespørgsel om afventning med kortlægning til færdig forureningsundersøgelse, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg
  60116/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-jan-30
  56877/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 29.01.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  77236/20
 • Tilbud 15082_udgivelse RS_verdensma°l.pdf
  59300/20
 • Til NIRAS: Accept af tilbud
  58314/20
 • Fra NIRAS: Pris på supplerende vandprøvetagninger
  57608/20
 • Fra Carlsberg: Afklaring ifht Basistilstandsrapport - Brev fra dig vedr. Ingen krav om kortlægning efter uheld og kort info med V2 markering på samme sted?
  61968/20
 • fra Orbicon Henvendelse : Nyvej 8, Vissenbjerg
  58091/20
 • Dagsorden administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev 13.03.19.DOCX
  59653/20
 • VS: Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  58942/20
 • Telefonnotat, 450-81241, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  57462/20
 • Fra Rådgiver: Dokumentation for ren tankgrav, Store Landevej 92 5592 Ejby
  59453/20
 • Præsentation status det udvidede samarbejde diabetes 13.03.19.pdf
  59651/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  90507/20
 • Ansættelse af fysioterapeut,
  90512/20
 • VOUS - Projektet
  59798/20
 • Fra CPMR - Konferenecen af Perifere Maritime Regioner: Referat fra Generalforsamling 17-18 October 2019
  60051/20
 • Fysioterapi - ændring til yderregistret
  84686/20
 • Fysioterapi - ændring til yderregistret
  84693/20
 • Notat efter rettelser
  59742/20
 • Fra Realkredit Danmark - Henvendelse om jordforurening på Møllegade 71. 5700 Svendborg
  60205/20
 • Fra Kolding Havn, Telefonbesked
  62081/20
 • Sagsfremstilling Nationalt Netværk for diabetes // sundhed for alle børn og unge
  61186/20
 • SV: VS: PRO Hjerte
  60044/20
 • Fra Sweco: Supplerende info om oprensning, Vestergade 7, Nyborg
  62297/20
 • VOUS- projektet
  59805/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  95454/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  95445/20
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål vedr. offentlig indsats, Østergade 75-81b, 5610 Assens
  98489/20
 • Referat administrativt styregruppemøde 13.03.19.pdf
  59652/20
 • Sv_ Opsætning af publikation om regionens arbejde med FN's verdensmål
  59299/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. § 8 ansøgning til toiletbygning, Lergravsparrken
  59725/20
 • Præsentation SDCO 13032019.pdf
  59649/20
 • Fra Odense Kommune: Repræsentanter til arbejdsgrupperne under Campus Odense
  58564/20
 • Fra PLO - Ansættelse af læge forlænget til 1. juni 2020
  65405/20
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om revurdering af kortlægning, Tarup Engvej 5, 5210 Odense NV
  67264/20
 • fra Langeland Kommune - mener at §8-sag kan genoptages med §8, stk. 5
  66474/20
 • Fra Varde Kommune: Supplerende oplysning i relation §8
  67543/20
 • Nyt cvr.nr.
  73571/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 29.01.2020 - Region Syddanmark
  77233/20

Udgående

 • Til alle regioner: Første bud på ansøgning, DK2020
  70969/20
 • Til Åbenrå Kommune, Jordforurening, Nederbyvej 9, Kruså, Lok: 503-10015
  60165/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  60162/20
 • Til Grundejer, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  59477/20
 • Til Åbenrå Kommune, Jordforurening, Brystrupvej 16, Rødekro, lok: 529-10022
  59479/20
 • Arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed: Tilrettet afrapportering - frist 4. februar
  58251/20
 • Til Concito: Udkast til ansøgning
  70960/20
 • Til Nymølle RÅSTOF Svar på Klage over ulovlig råstofindvinding Nyhavevej
  63648/20
 • Til TV2 - Svar til TV2 inkl. adresser på lokaliteter
  56972/20
 • Til Orbicon, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82299/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  57343/20
 • Til Billund Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  58087/20
 • Til borger, Råstof, Undersøgelsesboringer ved udvidelser af grusgrave
  58217/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  58084/20
 • Kontrakt til underskrift, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  59334/20
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af to medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunglobulinsubstitution
  57325/20
 • Referat fra møde i Lægemiddelkomiteen for almen praksis den 28.1.2020
  59445/20
 • Til projekt: tilsagnsbrev til projekt m. st.vilkår og rev. instruks
  58353/20
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for tilgang
  57306/20
 • til Borger Nyvej 8 svar på henvendelse : Nyvej 8, Vissenbjerg
  58135/20
 • Kontrakt til underskrift, Bystævnevej 8, 5460 Brenderup
  59322/20
 • Til DGE. Kontrakt for prøvetagning ved Fangel Vandværk
  59176/20
 • Til Bredsten-Balle Kraftvarmeværk amba, V1-høring med bilag, Engvej 2, 7182 Bredsten
  57069/20
 • Til DGE. Kontrakt for prøvetagning ved Mosvig Vandværk
  59180/20
 • Til Middelfart Kommune: Spørgmål om §8-pligt på Store Landevej 92 5592 Ejby
  59481/20
 • Til Varde Kommune - Korrespondance med Varde kommune ifb med indlemmelse a af vejareal og evt kortlægning, hvor matr.nr. 24b Ansager By, Ansager samt vejareal indlemmes i matr.nr. 24t Ansager By, Ansager (Hejrevej 15)
  57582/20
 • Til NIRAS: Dialog med rådgiver om udmelding af afgørelse, matr nr 35a Hjortlund
  56857/20
 • Til Cowi: Budgetstatus lab-forsøg, + behov for tillægsaftale
  92102/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  73814/20
 • Til Borger, vedr. Sløjfning af boringer på Blandebjerg 15, Rudkøbing
  60532/20
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på Bødkervej 1, 5471 Søndersø
  59062/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hjortsvangen 52, 7323 Give.pdf
  57531/20

29. januar 2020

Indgående

 • Fra Niras: Brug af underliggende jordprøver for dokumentation af oprensning?, Seden Skydebane
  56613/20
 • FRA DMP: Præsentation fra Arealdata projektgruppemøde d. 24-01-20
  56345/20
 • input - til ansøgning om DK2020
  70955/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Beslutningsreferat, opstartsmøde
  92267/20
 • Fra DMR: Tilbagemelding på bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg
  56098/20
 • Fra COWI: Højmevej 19 Odense ( MAN ), status boringer
  63589/20
 • Review af synkroniseringskomponenten
  55688/20
 • FW: Kommunikation med DIGST og NETS
  55685/20
 • Fra Niras: Korrespondance om lavning ved forvolden
  56151/20
 • Fra Niras: Bekræftelse af telefonnotat om analyseparametre for supplerende dok.prøver under endevold
  56156/20
 • Fra Niras: Afklaring af evt. supplerende prøvetagning af sand/muld under støjvægge af halm, Seden skydebane
  56162/20
 • PP fra WS
  55691/20
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, spørgsmål om der er tilkørt jord matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  64489/20
 • Fra DGE: Forespørgsel om fremsendelse af kortlægningsbrev til tredje part, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  54000/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar om at møde fortsat ønskes matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  64682/20
 • Status fra Region Midtjylland
  70951/20
 • Fra Faaborg-midfyn Kommune: Henvendelse
  55432/20
 • Fra Muserum Sønderjylland: høringssvar til høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  56370/20
 • Fra Klagenævnet - Orienteringsbrev om sagsbehandlingstid 28-1-2020 - matr.nr. 2a Møsvrå, Almind.pdf
  54096/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Supplerende disponering til undersøgelse
  56110/20
 • Fra Realmæglerne: Henvendesel
  55623/20
 • Fra borger . Transportcenter Esbjerg //Boringer
  53984/20
 • 450-81241, Telefonnotat - varsling og kortlægning på V1
  55350/20
 • Fra Rambøll: Henvendelse
  55283/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  54037/20
 • VVM-undersøgelse af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev
  93147/20
 • Ændring af dato for afmelding af ydernummer - psykolog
  56777/20
 • Fra North Sea Commission: Invitation til Smart Regions Group 9th meeting
  57200/20
 • Forlængelse af tidsfrist Høring: bekendtgørelser om ændring af bl.a. bekendtgørelse om medicinsk udstyr – mulighed for skærpet indberetningspligt
  56893/20
 • Oplæg - Patientsikker ledelse
  56884/20
 • Fra borger - oplysninger fremsendt
  57065/20
 • Fra Cowi: Project - changed date for the kick off meeting
  92090/20
 • Fra Suez: Project - changed date for the kick off meeting
  92099/20
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr udkast til anlægslov, Lilholtvej, Vojens
  59941/20
 • CEbeslutningsmodel.pdf
  85339/20
 • Tool til klassifikation af software CE.docx
  85338/20
 • Spørgetræ
  85337/20
 • Fra Haderslev Kommune: status for tilladelser og færdigmeldinger af udlægning af slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  67806/20
 • Fra projekt: rev. projegbeskrivelse og budget
  66403/20
 • Fra Orbicon: Vejen Nørregade 90
  77642/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24. februar 2020
  59800/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  62810/20
 • Fra system: lukket automatisk.
  62687/20
 • Sagsfremstilling sundhed for alle børn og unge.docx
  61187/20
 • Fra Kolding Kommune, Oplæg til Undersøgelse og afværgeoprensning, Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  61812/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang og ændring af mni. max. grænse
  57259/20
 • Slesvig-Holstens høringssvar på Region Syddanmarks regionale udviklingsstrategi 2020-2023
  56862/20

Udgående

 • Til Niras: Accept af brug af underliggende jordprøver for dokumentation af oprensning, Seden Skydebane
  56638/20
 • Korrespondance m. DMR, Enighed om bemærkninger t. undersøgelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  56595/20
 • Til DMR: Regionens godkendelse af revideret oplæg til forureningsundersøgelse, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg
  56109/20
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ifm. ny bygning på Havnegade 120, 5000 Odense C
  55912/20
 • Til Fjernvarme Fyn, Fynsværket: Bilag - V1V2-kortlægningsbrev, udkast
  55821/20
 • Til Fjernvarme Fyn, Fynsværket: Bilag - V1V2-høring
  55823/20
 • Til Fjernvarme Fyn, Fynsværket: Varsling af V2-kortlægning og udvidelse af V1-kortlægning, Havnegade 120, 5000 Odense C
  55820/20
 • Til Fjernvarme Fyn, Fynsværket: Bilag - Kortbilag, udkast
  55822/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Enighed om bemærkninger til § 8-ansøgning, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  55502/20
 • til ejendomsmægler : Grejsdalsvej 220B, 7100 Vejle
  54789/20
 • 1617_001.pdf
  54788/20
 • Til Revisionsfirmaet Ole Hansen: Kopi af brev om kortlægningsafgørelse, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  54006/20
 • Til FMK RÅSTOF Orientering om Ulovlig indvinding af råstoffer
  63670/20
 • Til Orbicon, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82295/20
 • Til Varde Kommune: Anmodning om dokumentationsrapport.
  55361/20
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles det V2-kortlagte areal på Bystævnet 41, Veflinge ændret
  56267/20
 • Til Jansen SV: kan du hjælpe?
  53871/20
 • Til borger - svar på spørgsmål
  54125/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af matr. 14a og 8b Egeskov, Fredericia Jorder - udgår inden kortlægning
  55754/20
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  53840/20
 • Til Advokat for boet: SV: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  53992/20
 • Til Nordfyns Kommune: Høring om forurening
  53988/20
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse
  55296/20
 • Til borger - V1-høring, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg, nye ejere.pdf
  55331/20
 • Til projekt: Tilsagnsbrev samt rev.instruks og st.vilkår
  55629/20
 • Til deltagere i workshop Sundhed, Kultur og Natur - rapport og internaktivt kort
  55469/20
 • Til indvinder og lodsejer - Orientering fra Klagenævnet om sagsbehandlingstid - klage over tilladelse til råstofindvinding i Møsvrå
  54087/20
 • Til Odense Kommune: Kvittering på status på §8 projekt
  54108/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg, nye ejere.pdf
  55326/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81130
  55592/20
 • Til borger - svar vedr. Transportcenter Esbjerg //Boringer
  54048/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Torvet 8, Nyborg.pdf
  53740/20
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 14a og 8b Egeskov, Fredericia Jorder
  55572/20
 • Til DMR: Kvitterting på orientering om Status på §8
  54132/20
 • Til Realmæglerne: Svar på henvendelse
  55644/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: svar på henvendelse
  55452/20
 • Til Borgere, V1-høring, Torvet 8, 5800 Nyborg.pdf
  53741/20
 • til Odense Kommune - tak :-) samt generelt forslag - SV: Tværkajen 1
  54671/20
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Torvet 8, Nyborg.pdf
  54010/20
 • Til Varde Kommune - Korrespondance med kommunen om indlemmelse af vej i matrikel ifb med matrikulæreændringer for matr.nr.: 24b Ansager By, Ansager, vejareal og matr.nr. 24t
  57565/20
 • Til grundejererepræsentant: svar på henvendelse 3
  62491/20
 • Til Tønder Kommune: Dialog vedrørende anlæg af gasledning i arealer udenfor registreret jordforurening, Hartmannsvej, Tønder
  56883/20
 • Til borger, ny V1-afgørelse, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
  73647/20

28. januar 2020

Indgående

 • Fra COWI, Referat Opstartsmøde Flensborglandevej
  58360/20
 • Fra COWI, Referat Opstartsmøde Byvej
  56025/20
 • Historik og revideret oplæg til undersøgelse, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C..pdf
  54002/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Korrespondance om §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  53275/20
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance om lavning ved forvolden, Seden Skydebane
  53233/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Fuldendt fremsendelse af rapporter ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  53188/20
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance omkring dokumentationsprøver under halm/sand under støjvolde, Seden Skydebane
  53223/20
 • Fra Borger, Tilfredshedserklæring, Assensvej 63, Ringe
  90008/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Fremsendelse af rapporter ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  53185/20
 • Fra Niras: Korrespondance med Odense Kommune omkring halm/sand under støjvolde, Seden Skydebane
  53094/20
 • Fra SlothMøller: Forespørgsel om tidl. undersøgelsesrapport fra 2006, Søndersøvej 226-228, Morud
  53152/20
 • Fra DMR: Dronningemaen og Møllergade, Svendborg
  90023/20
 • Fra FMK RÅSTOF Ulovlig indvinding af råstoffer
  63616/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Diskussion af omfang af undersøgelsesoplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  52296/20
 • Orienterende forureningsundersøgelse, lok. 631-00196.tif
  54783/20
 • V2-afgørelse.doc
  54786/20
 • Supplerende forureningsundersøgelse, lok. 631-00196.tif
  54780/20
 • fra ejendomsmægler Grejsdalsvej 220B, 7100 Vejle
  54776/20
 • Fra DMR: Anden version af revideret oplæg undersøgelse Højgårdsvej 6-8, Ringe
  51776/20
 • Fra DMR: Bilag - anden version af oplæg, Højgårdsvej 6-8, Ringe inkl. bilag
  51778/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  51764/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse ifm. indretning af hjælpemiddeldepot, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  51763/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2A - Skitse over projekt
  51395/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2C - Datablade på vaskemaskine
  51390/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Hjælpemiddelcentral, UDKAST til § 8-tilladelse, Højgårdsvej 10, Ringe
  51387/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse
  51392/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2B - Situationstegning
  51394/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3 - Regionens udtalelse til sagen
  51389/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Ventilationstiltag kontrakt
  62743/20
 • Fra Ffranck Geoteknik: Opdateret tilbud på videregående undersøgelser, Bystævnevej 8, Brenderup, Fyn
  52235/20
 • Fra projekt: plan for gennemførelse af projekt
  53353/20
 • Fra Varde Kommune - Supplerende oplysninger til Henvendelse om matrikelændringer i forbindelse med vejareal, matr.nr. 24t og 24b Ansager By, Ansager
  59076/20
 • Fra rådgiver - Svar på henvendelse om matrikler på Haderslev Havn mhb på udlevering af materiale
  57483/20
 • Fra rådgiver - Svar på ansøgning om udlevering af materiale Haderslev Havn
  57514/20
 • Fra Varde Kommune - Fortsat - Hjælp til attest for matr.nr.: 24b Ansager By, Ansager
  57551/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Ændring af Sundhedsstyrelsens anbefaling vedr. D-vitamintilskud til spædbørn
  52339/20
 • Fra rådgiver - Henvendelse om jordforurening på Langgyde 10, 5750 Ringe
  52283/20
 • Fra COWI: Status
  92060/20
 • Fra rådgiver - Henvendelse om udlevering af materiale på matr.nr. på Haderslev Havn
  52499/20
 • MED Klippekortmodul d. 27. januar 2020
  51676/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  52106/20
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Opdateret Tilbud på videregående undersøgelse, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  52240/20
 • fra projekthaver
  51898/20
 • Fra Suez: Project time schedule and kick off meeting
  92040/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  52709/20
 • Tilmeldingsskema som palliativ fysioterapeut
  52488/20
 • INTERN Telefonbesked 410-81508
  52629/20
 • Fra Niras: Rapport teknisk del, 430-81205 Dømmestrupvej 14, Årslev_teknisk.pdf
  62766/20
 • MDR Art. 5(5) redegørelse med QMS og dokumentation
  60053/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. byggefelt, der udgår af kortlægning, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  60413/20
 • Fra rådgiver - Svar på ansøgning om udlevering af materiale Haderslev Havn
  57519/20
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia
  77605/20
 • Revideret projektbeskrivelse og budget, Termansens
  67574/20
 • Fra Niras: rapport, grundejerdel, 430-81205 Dømmestrupvej 14, Årslev_grundejer.pdf
  62773/20

Udgående

 • Til Niras: Telefonnotat om analyseparametre for supplerende dok.prøver under endevold
  53269/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, tilbagemelding vedr. spørgsmål om efterbehandling og ændret efterbehandling matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  53270/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kvittering for modtagelse af rapporter ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  53225/20
 • Til SlothMøller: Fremsendelse af kopi af forureningsundersøgelse fra 2006, Søndersøvej 226-228, Morud
  53167/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Fremsendelse af rapporter ifm. §8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C.
  53088/20
 • Til DMR, Bemærkninger til oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  53012/20
 • Til Aabenraa Kommune, Bemærkninger til udkast til § 8-tilladelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  51923/20
 • Til DMR: Regionens godkendelse af revideret oplæg undersøgelse Højgårdsvej 6-8, Ringe
  51824/20
 • Til borger: Bilag - Udgår efter oprensning
  51712/20
 • Til borger: En del af Dageløkke Marina udgår af V2-kortlægning, matr.nr. 11a Fæbæk By, Bøstrup
  51711/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-høringssvar for Højgårdsvej 10, 5750 Ringe, lok.nr. 473-04025
  51483/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse med afslutning af den offentlige indsats.pdf
  51362/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  51364/20
 • Til DMR: Regionens kommentarer til revideret oplæg undersøgelse, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  51273/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om fristforlængelse
  52542/20
 • Til Borger, Afrapportering af undersøgelse.pdf
  51367/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om fristforlængelse
  52565/20
 • Til borger, V1-høring, Norupvej 46, 5450 Otterup.pdf
  51325/20
 • Tilsagnskontrakt til projekt
  52770/20
 • Til Hansson Invest ApS-V1-kortbilag_2011, Nejsvej 30A-30D, 6310 Broager.pdf
  52898/20
 • Til borger - svar på spørgsmål
  52288/20
 • Til Borger: Tilsagn om værditabsoprensning
  52828/20
 • Til projekt Tilsagnskontrakt samt rev. instruks og standardvilkår
  52700/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia - en mindre del udgår inden kortlægning
  53378/20
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om jordforurening på lokalitet 423-00003 med hovedadresse:Storkenhøjvej 50 - del 3 / 3
  51593/20
 • Til DGE: Kvittering for afslutning af Pulje 12
  51031/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om fristforlængelse
  52553/20
 • Fra digelag, Råstof, Klægindvinding mm. til Ballumdiget.
  51970/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Norupvej 46, 5450 Otterup.pdf
  51326/20
 • Til Hansson Invest ApS - bilag til ændring af indsats, udkat til afgørelse, Nejsvej 30A-D, 6310 Broager.pdf
  52861/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om fristforlængelse
  52536/20
 • Til Esbjerg Kommune, NIRAS, Billum Vognmandsforretning og borger: Afgørelse efter jordforureningsloven §52, Bækvej, Ribe
  53318/20
 • Til borger - V1-afgørelse fra 2012, Carl Matzens Teglværker.pdf
  52171/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om ekstra bevilling til VTO undersøgelse
  52244/20
 • Til A_S Carl Matzens teglværker - Bilag til V1-høring, udkast afgørelse ændret indsats, Havnevej 44 m. fl., 6320 Egernsund.pdf
  52166/20
 • Til Linde Haven A/S og Sønderborg Kommune: Høring af V2-kortlægning efter jfl, Linde Alle, Sønderborg
  53354/20
 • Til A_S Carl Matzens teglværker - kortbilag 2012.pdf
  52176/20
 • TIl Sønderborg kommune - til orientering, Varsel om ændret indsats Nejsvej 30A-30D, 6310 Broager
  52909/20
 • Til borger - yderligere oplysninger efterspørges
  51687/20
 • Til grundejer: En mindre del af Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia udgår inden kortlægning
  53374/20
 • Til A_S Carl Matzens teglværker - V1-høring, ændret indsats, Havnevej 44 m. fl., 6320 Egernsund.pdf
  52158/20
 • Til Hansson Invest ApS - V1-afgørelse_2011.pdf
  52882/20
 • Til rådgiver -Svar på ansøgning om udlevering af materiale Haderslev Havn
  57506/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om fristforlængelse
  52526/20
 • Til grundejer: Kortbilag_mindre areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81155
  53377/20
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om matrikler på Haderslev Havn mhb på udlevering af materiale
  52507/20
 • Til projekt: svar vedr. udbetaling af tilskud
  53349/20
 • TIl Sønderborg kommune - til orientering, V1-varsel om ændret indsats Havnevej 44, 46, 58 og 62A, 6320 Egernsund
  52180/20
 • Til COWI: Status
  92049/20
 • Til Nordfyns Kommune og Veflinge Vandværk: Orientering om resultat af videregående undersøgelse på Bystævnet 41, Veflinge
  53481/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til den reviderede rapport fra Ibæk Strandvej 25, 7100 Vejle
  52227/20
 • Til Hansson Invest ApS - Varsel om ændret indsats, Nejsvej 30A, 6310 Broager.pdf
  52849/20
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om jordforurening på lokalitet 423-00003 med hovedadresse:Storkenhøjvej 50 - del 2 / 3
  51580/20
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af yderligere materiale på Røjle Bygade 80, 5500 Middelfart
  51416/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Norupvej 46, 5450 Otterup.pdf
  51324/20
 • Til Rambøll. Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder til råstofplan
  53028/20
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om kortlægningsmateriale på Langgyde 10, 5750 Ringe
  52291/20
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om jordforurening på lokalitet 423-00003 med hovedadresse:Storkenhøjvej 50 - del 1 / 3
  51574/20
 • Til Esbjerg Kommune, NIRAS, Billum Vognmandsforretning og borger: Afgørelse efter jordforureningsloven §52, Bækvej, Ribe
  53313/20
 • til projekthaver
  51425/20
 • Til Varde Kommune - Hjælp til attest for matr.nr.: 24b Ansager By, Ansager
  57541/20
 • Til Borger, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  53182/20

27. januar 2020

Indgående

 • Diverse tilbagemeldinger: Notat fra mødet 23. januar
  70947/20
 • Rit V3.4
  50970/20
 • Korrespondance m. Aabenraa Kommune, Udkast t. § 8-tilladelse + notat, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  51088/20
 • Release 3.4 - overtagelsesprøve - onsdag i Odense
  50850/20
 • Release 3.4 - overtagelsesprøve - onsdag i Odense
  50853/20
 • Fra DMR: Revideret oplæg til undersøgelser, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  50776/20
 • Fra DMR: Bilag - revideret oplæg, Højgårdsvej 6-8, Ringe inkl. bilag
  50779/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort
  51312/20
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om § 8 ifm. kommende lokalplan for boliger, Højager 25, 5270 Odense N
  51311/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Till. t. nedsivn. af overfladevand, Grøndlandsparken 10, 6710 Esbjerg V
  78799/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Till. t. nedsivn. af overfladevand, Grøndlandsparken 10, 6710 Esbjerg V
  78800/20
 • Korrespondance mlm. Aabenraa Kommune og DMR, Dialog om undersøgelsesomfang, Callesensgade 18, Aabenraa
  51079/20
 • Fra COWI: Revideret møde referat - Pulje 12
  62755/20
 • Fra Lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  66727/20
 • Vedr. reetablering af arealer ved Jens Jørgensen.msg
  66728/20
 • Fra Esbjerg Kommune til Borger, Uoverensstemmelse med udlagt slagge, Roustvej 224, 6618 Årre
  55621/20
 • Korrespondance mlm. Energnist I/og Esbjerg Kommune, Levering af slagge, Roustvej 224, 6618 Årre
  55583/20
 • Korrespondace mlm Energnist I/S og Esbjerg Kommune, Anmeldelse af slagge, Roustvej 224, 6818 Årre
  55598/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af udkast til påbud vedr. forurening efter utæt olietank, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  49414/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Notat fra første besigtigelse
  49419/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3 - Skitse over situation (COWIs arbejdsdokument)
  49416/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til påbud efter §48, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  49417/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2 - Notat fra anden besigtigelse
  49418/20
 • Fra Orbicon: Resultater Skovvej 22
  63605/20
 • Fra Borger, Råstof, Møde ang. høj bakke ved Sdr. Nærå grusgrav.
  66714/20
 • Møde i arbejdsgruppen vedr. Detajleplanlægning af etablering af mammae screenin.msg
  50983/20
 • Høring i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg onsdag den 5. februar kl. 09.00-11.30
  49126/20
 • Fra Niras: Fluxberegninger
  49270/20
 • PRO-Samarbejdsaftale-MedCom-RSYD-v04.doc.docx
  85479/20
 • Fra Niras: Bystævnet - rapport
  53457/20
 • fra Odense Kommune - uddybning slutsituation,Tværkajen 1
  54639/20
 • Fra DGE: Boringer sløjfet på pulje 12
  51030/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  51110/20
 • Fra Borger til Esbjerg Kommune, Kort over slaggeudlægning, Roustvej 224, 6818 Årre
  55603/20
 • Fra Vade kommune - Henvendelse om attest for matr.nr. 24 b, Ansager By, Ansager.
  57533/20
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om jordforurening på Bødkervej 1, 5471 Søndersø
  58853/20
 • Fra Ekstra Bladet vedr. anmodning om aktindsigt
  58346/20
 • Fra rådgiver - Henvendelse om jordforurening på det V2-kortlagte areal 423-00003
  51565/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  51115/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. Interreg 6A - 20 01 27 BI Interreg 6A_final DA.pdf
  52518/20
 • Fra Vejle Kommune: Vejle Kommune - afslutning af § 8 tilladelse ved Vestre Engvej, 7100 Vejle
  53380/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  51137/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  51140/20
 • Psykolog opsiger ydernummer
  50446/20
 • Fra Esbjerg kommune - Forelæggelse af revideret Indsatsplan for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Kjersing Kildeplads
  50117/20
 • Fra projekt: Invitation til deltagere i projekt.
  50910/20
 • Fra Cowi: Revideret mødereferat - Pulje 12
  50013/20
 • Bidrag til besvarelse af opfølgning på initiativer fra udspillet "Børn med livstruende sygdom" - frist fredag den 24. januar 2020 kl. 12
  50462/20
 • OPdatret liste over FYS klinikker survey marts til juni - Reg syd varslingsgruppe 2 opdateret liste 27-01-20.xlsx
  49774/20
 • 19-09-09 Revideret budget og fordelingsnøgle vedr udvidelse af Sundhedscenter Haderslev - besluttet på mødet d 3 sept.msg
  50975/20
 • Møde i arbejdsgruppen vedr. Detajleplanlægning af etablering af mammae screenin.msg
  50981/20
 • VS: Høringssvar fra Kreis Schleswig-Flensburg – TILBUD RALF
  49171/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  50852/20
 • HØRING - udkast til forslag til lov om videnskabsetiske behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. - BEMÆRKNINGER BEDES SENDT SENEST DEN 5. FEBRUAR.
  49484/20
 • SV: OPdatret liste over FYS klinikker survey marts til juni
  50522/20
 • 19-06-26 Referat af møde d 26 juni vedr udvidelse af Sundhedscenter Haderslev.msg
  50974/20
 • Fra FES: Supplerende Forureningsundersøgelse Sivebassiner, Skrydstrup Flyveplads, Vojens
  50128/20
 • Fra BDO: Revisorpåtegning
  49130/20
 • Fra NIRAS, arkivmateriale vedr. 605-00825, Bramdrupvej 127, 6040 Egtved.pdf
  49469/20
 • 19-11-05 Godkendt budget for udvidelse af Sundhedscenter Haderslev.msg
  50979/20
 • 19-06-24 Dagsorden og bilag til videomøde d 26 juni vedr finansieringsmodeller for udvidelse af Sundhedscenter Haderslev.msg
  50973/20
 • 19-10-29 SV Nyt revideret budget til Sundheds- og Ældreministeriet vedr udvidelse af Sundhedscenter Haderslev.msg
  50978/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  49726/20
 • OPdatret liste over FYS klinikker survey marts til juni
  49769/20
 • DUT-høring: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen
  49602/20
 • 19-09-18 Revideret budget for udvidelse af Sundhedscenter Haderslev blev ikke godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet.msg
  50977/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. Interreg 6A - 20 01 27 BV Interreg 6 A_final DE.pdf
  52551/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. Interreg 6A
  52512/20
 • Samarbejdsaftale + bilag 1 - PRO RSYD
  85477/20
 • PRO-Projektplan-MedCom-RSYD-v02.docx
  85480/20
 • Deltagere
  60055/20
 • VS: Bevilling af hjælpemidler
  66246/20
 • Fra VMR: Høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  98579/20

Udgående

 • Til borger: V0-brev ifm. påbudssag, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  50710/20
 • Til borger: Bilag - V0-brev
  50711/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  50421/20
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  50420/20
 • Til SKAT + Kommune, Endelig V2-afgørelse, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  50418/20
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  50419/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune m.fl.: Regionens tilbagemelding på høring af udkast til påbud vedr. forurening efter utæt olietank, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  50350/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg
  50053/20
 • Til Kolding Kommune, Udtalelse til lokalplan, Universitetsparken 2, 6000 Kolding
  52284/20
 • Til Nyborg Kommune: Status på §8-tilladelse til nedrivning og opførelse af lagerbygning på Lindholmvej 20 og Delfinvej 24, 5800 Nyborg?
  49395/20
 • Til Rambøll og Svendborg Kommune: Regionens tilbagemelding på uddybning af tidl. bemærkninger, Vindeby Strandvej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg, matr.nr. 17ao Vindeby By, Bregninge
  49384/20
 • Til Borger, Råstof, SV: Møde ang. høj bakke ved Sdr. Nærå grusgrav.
  66718/20
 • Til Nyborg Kommune: Oplysning om lokaliteter ifm. fund af pesticider på Aunslev Vandværk i Nyborg Kommune
  48997/20
 • VS: Indstilling af medlemmer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses referencegrupper for Horizon Europe
  48999/20
 • Til alle regioner: Notat fra mødet 23. januar med RealDania om DK2020
  70938/20
 • Til borger - V2-afgørelse fra 2013,, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  49347/20
 • Svar til Ekstra Bladet: Vedr. anmodning om aktindsigt
  58327/20
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Røjle Bygade 80, 5500 Middelfart
  51406/20
 • Til borger - Kortbilag fra.2013, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  49362/20
 • Til Aabenraa kommune - orientering om ændret indsats, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa
  49377/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar til kommunen vedr. kortlægningsstatus og § 8-ansøgning, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  50353/20
 • Til DMR: Forespørgsel om Status
  50819/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf.PDF
  49647/20
 • Til VKR Holding A/S: Afgørelse Udgår efter oprydning.pdf
  49876/20
 • Til Esbjerg kommune - Region Syddanmarks høringssvar til revideret indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Hjersing kildeplads.
  50124/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørregade 15, 5800 Nyborg
  49693/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om status på §8 dokumentationsrapport
  50908/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Ballevej 36, Bredsten.pdf
  49079/20
 • Bilag til Nyborg Kommune - boligreklame, d. 27-01-2020.PNG
  49466/20
 • Til Borger, fremsendelse af teknisk rapport vedr. Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  49115/20
 • Til Borger, V1-høring, Ballevej 36, Bredsten.pdf
  49084/20
 • Til COWI: Kommentar til 2019 afslutning økonomi
  49316/20
 • Til regionerne: Afsluttende ledelses- og læringsseminar for LKT Hoftenære lårbensbrud
  50319/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  49336/20
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om resultat af jordprøver på § 19 areal, 540-81311
  49851/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 1 og 2, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  49648/20
 • Til Eli Lilly SV: Spørgsmål til implementering af kommunikation fra Amgros
  50857/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ballevej 36, Bredsten.pdf
  49073/20
 • Til Vejle Kommue og Skat: Kopi af afgørelse udgår efter oprydning
  49902/20
 • Til Henning Have A/S og Kolding KOmmune: Rev. afgørelse efter jordforureningsloven §52, Gl Landevej 9, Lunderskov
  51173/20
 • Til Nybolig: Sagsmateriale, Middelfartvej 405, 5491 Blommenslyst
  50254/20
 • til Nybog Kommune - status for dokumentation? - SV: Tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord til ændret anvendelse: Dampskibsmolen 2, 5800 Nyborg (matr. 927m, Nyborg Bygrunde)
  49463/20
 • Til Borger, BILAG: Teknisk rapport.pdf
  49120/20
 • Til SKAT + Kommune, Endelig V1- og V2-kortlægning, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  49646/20
 • Til Rambøll: Kontrakt til underskrift
  49940/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. drift af laboratorie i delområde 1, Engstien 1, 6000 Kolding
  48751/20

26. januar 2020

Indgående

 • Sag til SKU ang. minisundhedsprofil.msg
  48656/20
 • Fra borger - rykker for svar
  51671/20
 • Respons fra medlem af implementeringsrteam - indhentning af bidrag til høring af DSAM´s FAQta-ark om urinvejsinfektioner i almen praksis i offentlig høring - svarfrist den 12-02-2020
  48809/20
 • Fra Advokat for boet: SV: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  49322/20
 • Fra borger: Fokuseret Ultralyd
  73589/20

25. januar 2020

Indgående

 • Fra spørgsmål - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24. februar 2020
  53792/20
 • Respions fra medlem af implementeringsrteam - indhentning af bidrag til høring af DSAM´s FAQta-ark om urinvejsinfektioner i almen praksis i offentlig høring - svarfrist den 12-02-2020
  48807/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  60538/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg
  60546/20

24. januar 2020

Indgående

 • Fra COWI, Revideret rapport Bygbjergvej 15, Aabenraa
  51201/20
 • Fra TV2 - er det muligt at få adresser på lokaliteterne?
  56968/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Tilbud fra Teknologisk Institut - opdateret dokument J909321-2
  66690/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Tilbud fra Teknologisk Institut - opdateret dokument J909321-2
  66679/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar vedr. udførsel af klæg til Sjelborg matr.nr. 71
  47852/20
 • Fra NIRAS: Bilag - historisk gennemgang, Holkebjergvej 11, 5250 Odense SV
  48338/20
 • Fra NIRAS: Vurdering af kortlægning, Holkebjergvej 11, 5250 Odense SV
  48336/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Følgebrev_Teknologisk_Institut_20200113.pdf
  66673/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, FW: Tilbud fra Teknologisk Institut - opdateret dokument J909321-2
  66670/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Tilbud-J909321-2.pdf
  66671/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.pdf
  66672/20
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af § 8-pligt ved bygge- og anlægsarbejder, Grønlandsvej 9, 5000 Odense C
  48212/20
 • Fra Sweco: Kvittering for modtagelse af kommentarer til forureningsundersøgelse, Vestergade 7, Nyborg
  48374/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg- Opstartsmøde
  46031/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, Tilbud-J909321-2.pdf
  66664/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, Tilbud fra Teknologisk Institut - opdateret dokument J909321-2
  66666/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.pdf
  66665/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, Følgebrev_Teknologisk_Institut_20200113.pdf
  66667/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Endeligt undersøgelsespåbud (afgrænsning af omfang og opstilling af scenarier for håndtering)
  48416/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endeligt påbud vedr. forurening på Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  48415/20
 • Fra Rambøll: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til udkast til § 8-tilladelse for Vindeby Strandvej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg, matr.nr. 17ao Vindeby By, Bregninge
  48368/20
 • Fra MST: Bemærkninger til udkast for V2 varsel
  48411/20
 • Fra Roche Re: Spørgsmål Tecentriq (Atezolizumab)
  46272/20
 • Skema - tavshedspligt.doc
  45620/20
 • Fortrolighedserklæring.docx
  45621/20
 • Fra DMR: Tilsynsnotat olieforureninger, Linde alle 7, Sønderborg
  46873/20
 • Kort med drikkevandsinteresser.pdf
  48217/20
 • Råstoftilladelse, Arnitlund, Vedsted, 178, Haderslev Kommune.pdf
  48219/20
 • Fra SMR: Ansøgning om §52 I, Bilag til ansøgning, matr nr 178 Arnitlund
  48216/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  49641/20
 • Fra Orbicon, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82279/20
 • Fra COWI: Tidsplan
  92008/20
 • Fra COWI: Project Time Schedule and kick off meeting
  92014/20
 • Fra Suez: Project time schedule and kick off meeting
  92031/20
 • Fra DHI: Status
  91992/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - JO20030022-0005009.pdf
  53323/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Kloak i terræn - Gennemføring af indv. kloak i nyt betondæk. den 15.1.2020.pdf
  53319/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Bilag 1.pdf
  53324/20
 • Fra COWI: Project time schedule and kick off meeting
  92018/20
 • Fra Cowi: Projekt tidsplan og opstartsmøde på Skype
  92024/20
 • Fra Water IQ: Time Schedule - please approve
  91980/20
 • Fra COWI: Status
  91989/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  49610/20
 • fra DGE Pulje 54: Mulig skade på kloakken ved Søndergade 69, Lohals, 5953 Tranekær.
  49137/20
 • Fra Sweco: Radonbrønd fra aktiv til passiv
  49255/20
 • Fra COWI: Vedr. samlet økonomi ved udgangen af 2019
  49311/20
 • Fra Sweco: Oplæg til PFT-målinger
  49206/20
 • Fra Boreteknik: Boringssløjfninger: Høgebjerg Losseplads, Augustenborg / Lokalitet 501-05705
  49227/20
 • Mail fra Christina Bjørn, SVS: Godkendelse af BørneDURS kommisorium
  49031/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Notat vedr. radonsikring 1.pdf
  53346/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - WHITE BOOK_ revision_2016_external page 54-55.pdf
  53334/20
 • Fra Fredericia Kommune: Oprensning efter mindre spild af dieselolie på Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia
  53357/20
 • Fwd: Høringssvar akutplan
  47282/20
 • Høring: bekendtgørelse om Statens Serum Instituts mulighed for at udlevere sera og vacciner med forskrift fra en dyrlæge - BEMÆRK KORT FRIST: 27. januar 2020
  47405/20
 • ans §52.pdf
  48220/20
 • Fra Nordicals Erhv.: Anmodning om oplysninger vedr Lokalitetsnr. 430-81371 - Algade 3, 5750 Ringe
  47710/20
 • Ansættelse forlænges med 1 år
  65436/20
 • Fra PLo - Meddelelse vedr. ansættelse af læge forlænges med 1 år
  65435/20
 • Fra Sønderborg Kommune, § 8 tilladelse til Hilmar Finsens Gade 10 , 6400 Sønderborg
  71575/20
 • Kvalitetskontrol af GeoGIS data
  59738/20
 • Ansøgning om ydrenummer Løgumkloster og omegn.
  63728/20

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar på pressehenvendelse om SF¨s folketingsspørgsmål om Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  48402/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Respons på oplæg om udledning til recipient via udskiller, SV: Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  48155/20
 • Til Ingeniøren: Bilag - 2019-11-29. Fase 3_rapport_inkl. bilag, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg.
  48180/20
 • Til Ingeniøren: Regionens kommentarer til SF's Folketingsspørgsmål om Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  48175/20
 • Til borger: Fremsendelse af teknisk baggrundsrapport journal nr: 18/53008 , lokalitets nr: 482-81196
  47894/20
 • Til borger: Bilag - Blandebjerg 15 Rudkøbing, Teknisk rapport
  47896/20
 • Til Borger, Undersøgelsesoplæg og afværge, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  48447/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar vedr. udførsel af klæg matr.nr. 71 Allerup By, Sneum
  48434/20
 • Til 4 regioner + VMR - orintering vedr. henvendelse fra TV2 journalist vedr. V1 og V2 sager i regionerne
  56965/20
 • Til Ansøger, Råstof, VS: Ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  66706/20
 • Til Ansøger, Råstof, SV: Ansøgning Blåler
  66701/20
 • Til Rådgiver, Råstof, Re: Tilbud fra Teknologisk Institut - opdateret dokument J909321-2
  66683/20
 • Til borger og Vejle Kommune : høring om ændring af kortlagt areal og orientering om undersøgelsesrapport vedr. lok. nr. 630-82112, Grejs Bakke 9, Vejle
  47082/20
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Tilbud fra Teknologisk Institut - opdateret dokument J909321-2
  66676/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med opfølgning efter tilsyn matr.nr. 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  46702/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Opfølgning på tilsyn matr.nr. 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  46705/20
 • VS: Til Godkendelse: Dagsordenpunkt til UNS/FU og Regionsrådet om udtalelse vedr. Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger
  45892/20
 • Til Godkendelse: Dagsordenpunkt til UNS/FU og Regionsrådet om udtalelse vedr. Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger
  45879/20
 • Til Vejle Kommune og parter, RÅSTOF, høringsbrev udkast til godkendelse af efterbehandling matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl.pdf
  47063/20
 • Til Vejle Kommune og parter, RÅSTOF, mail med høring vedr. godkendelse af efterbehandling af matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  47060/20
 • Til grundejerforening - svar vedr. henkastning af affald mm.
  45864/20
 • Til kommunen - oplysninger om muligt forurenende aktiviteter
  45867/20
 • Til Aabenraa Kommune, Anm. om § 8-ansøgning, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  45789/20
 • Bilag 1 - Forslag til endelig delstrategi på mobilitet.pdf
  45743/20
 • Til kommunen, V1-afgørelse, Stendamsgade 9-11, 5800 Nyborg.pdf
  45414/20
 • Til grundejerrepræsentant: svar på henvendelse 2
  47971/20
 • Til Borger: Varsel om kommende undersøgelse, Bystævnevej 8, 5460 Brenderup.pdf
  48259/20
 • Region Syddanmarks høringssvar: bekendtgørelse om Statens Serum Instituts mulighed for at udlevere sera og vacciner med forskrift fra en dyrlæge
  47677/20
 • Til Landinspektørfirmaet LE34 A/S: Regionen vil anmode om sletning af servitut i tingbogen, matr. nr. 6c, Nørremarken Odense Jorder
  47634/20
 • Til Vejle Kommune: Kommentering af oprensningsnotat
  47619/20
 • Til Esbjerg Kommune: V2 varsel
  48277/20
 • TIl KA Grus A/S og Faaborg-Midtfyn Kommune:Udkast til dispensation efter jfl §52, Blæsbjerggyden, Sdr. Nærå
  45834/20
 • Til Borger, Svar på mail vedr. olietanke, Fangelvej 36, 5450 Odense S
  47698/20
 • Til Nordicals Erhv.: Svar vedr forespørgsel på lokalitetsnr. 430-81371 - Algade 3, 5750 Ringe
  47725/20
 • Til borger: Udsættelse af aktindsigt
  48482/20
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse fra Odense Kommune, fremsendelse af rapporter, Hedagervej 90, 5270 Odense N
  46315/20
 • Til Esbjerg Kommune, Miljøstyrelsen og Skat: Kopi af V2 varsel
  48386/20
 • Til Middelfart Kommune og Frank Geoteknik: Orientering om kommende undersøgelse på Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  48375/20
 • Til COWI: Tidsplan
  91997/20
 • Til lægerne: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. januar 2020
  47565/20
 • Til kommunen, Kortbilag til V1-afgørelse, Stendamsgade 9.pdf
  45412/20
 • Til Roche SV: Spørgsmål Tecentriq (Atezolizumab)
  46278/20
 • Til Borger: Varsel om kommende undersøgelse - Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  47676/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  47583/20

23. januar 2020

Indgående

 • Fra Danske regioner - tidsplan for ansøgning
  70923/20
 • Tidsplan m. Concito
  70920/20
 • Fra Sønderborg kommune - afgrænsning af VVM - Nordals Ferieresort
  62462/20
 • Fra Nyborg Kommune: Oplysning om fund af pesticider på Aunslev Vandværk i Nyborg Kommune
  49104/20
 • Fra COWI: Middelfartvej - overdragelse af sag til ny projektleder
  47090/20
 • SV: Indstilling af medlemmer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses referencegrupper for Horizon Europe
  49016/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - påbud om undersøgelse af olieforurening Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  48355/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Skårupøre Strandvej 133, Cowi feltnotat
  48356/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Skårupøre Strandvej 133, kommentarer fra ejer
  48357/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endeligt påbud til Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  48354/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Arbejdstegning
  48138/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg om udledning til recipient via udskiller, nyt bilag, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  48136/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg om udledning til recipient via udskiller, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  48090/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Datablad Olieudskiller 7
  48093/20
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til forureningsundersøgelse inkl. bilag
  48388/20
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgleser, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg
  48387/20
 • Fra COWI: Kobberbæksvej, endelig moniteringsnotat 14 og orienteringsfolder
  63591/20
 • Telefonbesked fra borger - vedr. henkastning af affald mm.
  45851/20
 • Fra Svendborg Kommune: Enighed i regionens vurdering af bygge- og anlægsarbejde på lok. nr. 443-50018 Beddingsvej, 5960 Marstal
  48396/20
 • FRA RH: Udkast til referat for RIT workshop den 22-01-2020
  45488/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  42084/20
 • Korrespondance m. DMR, Undersøgelsesoplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg_lokalitet 561-04037
  42081/20
 • Fra Orbicon: Enghavevej 14, endelig rapport
  73123/20
 • Fra grundejerforening - vedr. Brydevej forurenet grund
  45858/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse til opførelse af P-hus på vinterbådpladsen på Vejle Lystbådehavn, efter jordforureni 8.docx
  48583/20
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse for P-hus på vinterbådpladsen
  48581/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Tilladelse til opstilling af skurvogn - Tilladelse_20-00074_2020-01-23.pdf
  45888/20
 • Fra Interreg Europe: modtagelse af godkendt regnskab for Progress report 7-8 iOLF Partner report notification PGI00111 iEER
  47793/20
 • Fra borger - tilbagemelding
  49515/20
 • Fra COWI: Time Schedule - please approve
  91914/20
 • Fra COWI: Tidsplan
  91943/20
 • Fra COWI: Tidsplan
  91973/20
 • Fra Rambøll. Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder til råstofplan
  52859/20
 • Fra Suez: Time Schedule - please approve
  91929/20
 • Fra COWI: Time Schedule - please approve
  91920/20
 • Fra COWI: Time Schedule - please approve
  91967/20
 • Fra Rambøll. Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder til råstofplan
  52871/20
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47, rapport mail 1/2
  49183/20
 • Fra Rambøll A/S: RE: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev på lok. 545-30006
  49109/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8-tilladelse, renovering af genbrugspladsen i Haarby, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  88865/20
 • Fra Rambøll. Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder til råstofplan
  52847/20
 • Fra Rambøll. Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder til råstofplan
  52854/20
 • Fra Rambøll. Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder til råstofplan
  52839/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 22.01.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  50074/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 22.01.2020 - Region Syddanmark
  50071/20
 • Fra borger - tilbagemelding
  49507/20
 • Fra Jordlab: SV: Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby, revideret situationsplan.
  49350/20
 • Fra Rambøll A/S: RE: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev på lok. 545-30006
  49129/20
 • Fra Borger, beder om teknisk rapport vedr. Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  49099/20
 • VU - Pulje 11 - Gothersgade 47, rapport mail 2/2
  49195/20
 • fra Borger, beder om teknisk baggrundsrapport vedr. 482-81196
  49106/20
 • Fra Jordlab: Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby, revideret situationsplan.
  49328/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 19 tilladelse til midlertidig deponering af opgravet jord (lovliggørelse), Gråsten
  49830/20
 • Fra rådgiver: mail vedr. poreluft Nymarksvej 37 og 41, alternativ strategi for prøvetagning
  44512/20
 • Fra Odense Kommune, Kopi af tilladelse til genanvendelse af knust asfalt ifm. etablering af vendeplads på Hollufgårds Allé, 5220 Odense SØ
  91221/20
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunmodulerende behandling med immunglobuliner
  45372/20
 • Fra Nordfyns kommune: Hvad ønsker vi i en vvm til bederslev 2.a
  43789/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning af praksis
  44871/20
 • Fra Redtz: Vedr. afslutning af sag omkring vindue
  44430/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse samt bemærkning ved. ønsket undersøgelse sammen med nabo, Nørre Allé 2, 7200 Grindsted
  45261/20
 • Metodegruppemøde.msg
  44314/20
 • Fra FE: Grundvandsmonitering 2019, Skrydstrup Flyveplads
  41785/20
 • Referat Koordinerende Udvalg Sundhedsprofilen.msg
  42670/20
 • Fra borger: Forespørgsel om teknisk baggrundsrapport journal nr: 18/53008 , lokalitets nr: 482-81196
  47885/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Tilladelse til opstilling af skurvogn
  45884/20
 • Fra Rigsrevisionen SV: 19/00272 Verificering af tal i senge- og arealopgørelse, beretning om ændringer i sygehusbyggerier
  44436/20
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 20. januar 2020
  42346/20
 • Fra CPMR: Transport Seminar om Aviation, 18 March (Cornwall)
  44743/20
 • Fra FE: PFAS, supplerende undersøgelse 2019 , Skrydstrup Flyveplads
  41742/20
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 13. januar 2020
  42293/20
 • Fra Fredericia Kommune: Oplysninger om olietanke på Store Landevej 92, 5592 Ejby
  44647/20
 • Ændring af cvr som fysioterapeut
  44791/20
 • Fra Medicinrådet:Udpegning af to medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunglobulinsubstitution
  45376/20
 • Fra Middelfart kommune: plantegning med placering af tanke, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  42450/20
 • Borgerhenvendelse vedr. refusion af egenbetaling vedr vaccine
  64946/20

Udgående

 • Til Advokat: Fremsendelse af materiale til aktindsigt
  44572/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  44438/20
 • Til praksis - SV: Lukket for tilgang af gr. 1 sikrede patienter
  44165/20
 • Til COWI: SV: Vedr. Vesterbro 28, Odense - forslag til supplerende undersøgelser
  42892/20
 • Til Kommune, UDKAST, Afgørelse om kortlægning på Vidensniveau 2, Grådybet 4, 6700 Esbjerg.pdf
  41964/20
 • Til Kommune, Høringsbrev, Grådybet 4, 6700 Esbjerg.pdf
  41967/20
 • Til Kommune, Kortbilag, Grådybet 4, 6700 Esbjerg.pdf
  41966/20
 • Til Esbjerg Kommune, Orientering om V2-varsling, Grådybet 4, 6700 Esbjerg
  41962/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  41648/20
 • Til Jordlab: Kvittering _Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby, revideret situationsplan.
  49344/20
 • Til kommune og Skat: Kopi af rapport og afgørelse- udgår af kortlægning, 430-81392, Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe
  46143/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 430-81392, Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe.pdf
  46113/20
 • Til borger: BILAG, Rapport grundejerdel, 430-81392 Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe_grundejer.pdf
  46125/20
 • Til Vejle KOmmune: Kvittering på modtagelse af oprydningsnotat
  47072/20
 • Til COWI: Tidsplan
  91936/20
 • Til COWI: Tidsplan
  91954/20
 • Til Rambøll A/S: SV: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev på lok. 545-30006
  49123/20
 • Til borger - tilbagemelding
  49520/20
 • Til borger - opfølgende spørgsmål
  49511/20
 • Til apotekerne: Orientering om nyt dialogforum mellem almen praksis, apotekerne og praksisafdelingen i Region Syddanmark
  42381/20
 • Til grundejerrepræsentant 7F: svar på henvendelse
  44798/20
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning, 482-81155, Harnbjergvej 2, 5932 Humble.pdf
  44181/20
 • Bilag til Odense Kommune - aktuel status for jordbortskaffelse? - Kottesgade 2, notater om oprensning, fund af forurening - Kort - RSYD status mht. kortlægning per 23-01-2020.pdf
  43730/20
 • Til Rambøll A/S: "Svar på telefon-henvendelse.: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev på lok. 545-30006"
  42712/20
 • Til projekt: svar vedr. mulighed for datoændring
  41853/20
 • til Odense Kommune - aktuel status for jordbortskaffelse? - Kottesgade 2, notater om oprensning, fund af forurening
  43718/20
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  41731/20
 • Til Borer, Endelig V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  44763/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på V1, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  44765/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  44943/20
 • VS: suturer
  45612/20
 • Tillæg til tilladelse råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By Veerst.pdf
  44458/20
 • Til høringsparter - Følgebrev til tillæg til tilladelse matr.nr. 12a Veerst By, Veerst.pdf
  44456/20
 • til mødedeltagere - opsamling på 2. møde i tværregionalt netværk om sundhedsinnovation - den 16. januar 2020
  42121/20
 • Til Borger, Kortbilag, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  44764/20
 • Til borger: Fremsendelse af baggrundmateriale knyttet til V2 afgørelse
  44665/20
 • Til Langeland kommune og skat: Kopi af rapporter og afgørelse Udgår af kortlægning, 482-81155, Harnbjergvej 2, 5932 Humble
  44343/20
 • Til SKAT + Kommune, Orientering om V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  44802/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørre Allé 2, 7200 Grindsted
  45265/20

22. januar 2020

Indgående

 • Concito- invitation til DK2020 workshop
  70912/20
 • Fra DMR: Tilbagemelding på regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  41375/20
 • Fra DMR: Vandværksvej 9 - resultater
  42368/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Situationsplan, Belægnings- og betonarbejder.Marstal og Ærøskøbing Havne, Søndre Bedding i Marstal
  40542/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Kort med afmærkning
  40541/20
 • Fra Svendborg Kommune: Oplysning om igangværende bygge- og anlægsarbejde på lok. nr. 443-50018 Beddingsvej, 5960 Marstal
  40538/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Projektorientering. Søndre bedding i Marstal
  40543/20
 • Fra Praksis - anmodning om lukning for tilgang af gr.1 sikrede patienter.
  44098/20
 • Fra COWI: Referat - Opstartsmøde - Pulje 12
  42403/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Revideret oplæg til undersøgelser, Kirkevej 23, Gudbjerg
  40374/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Situationsplan
  40375/20
 • Fra Rambøll: Revideret oplæg til miljøundersøgelser på Kirkevej 23 i Gudbjerg
  40373/20
 • Fra SlothMøller: Spørgsmål til jordforureningsattest, Søndersøvej 226-228, Morud
  40359/20
 • Fra DGE: Svar på regionens spørgsmål til oprensningsrapport, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  40303/20
 • Fra Nyborg Kommune: Henvendelse om oplysninger om spørgsmål og svar ang Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  40487/20
 • Fra COWI: Vedr. Vesterbro 28, Odense - forslag til supplerende undersøgelser
  42845/20
 • Fra borger: vedr. forurenings sag
  39885/20
 • Fra Vejle Kommune: Opreningsnotat
  46992/20
 • Fra SUM: Høring vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger - frist 2.3.2020
  45937/20
 • Fra Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed - høringssvar
  40682/20
 • Fra COWI: Status boring, loggere og PL
  38701/20
 • Fra borger - Orientering
  41364/20
 • Til borger: Svar vedr aktivitet omkring tidligere losseplads, Nørrevej, Højer
  38542/20
 • Fra Museum Sønderjylland - høringssvar
  40617/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om olieforurening, Hundeklemmevej 1, 6230 Rødekro
  50063/20
 • Fra Nordfyns Kommune - høringssvar
  40684/20
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Nymarksvej 37 og 41, alternativ strategi for prøvetagning
  40072/20
 • Odense Bys Museer - høringssvar
  40708/20
 • Fra borger: oplysniger vedr. Løngang 29, 6400 Sønderborg
  39735/20
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. nedgravning af gasledning - nu lige udenfor kortlagte arealer, stadig § 8 pligt?
  50090/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Kvittering for modtagelse af opfølgning, Nr. Stenderup 89, Lilballe
  40460/20
 • Fra Aabenraa Kommune . Høringssvar
  40687/20
 • Fra Museum SønderJylland - høringssvar
  40712/20
 • Fra Advokat: Anmodning om aktindsigt 561-93003
  44558/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Bilag til oplæg af 22-11-2019, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  41781/20
 • Fra projekt; forespørgsel vedr. mulighed for datoændring for aktivitet
  41846/20
 • Fra Landinspektørfirmaet LE34 A/S: Vedr. forkert tinglysning, matr. nr. 6c, Nørremarken Odense Jorder
  47569/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Oplæg til undersøgelse 221119, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  41779/20
 • Fra FRSE: Vedr. kortlægning af vores grund, en del af Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  41603/20
 • Høring vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger - frist 2.3.2020
  42406/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Udkast til påbud om vurdering og oplæg til foranstaltninger på renseanlægget, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  41792/20
 • Fra Vand og Jord - høringssvar ifm myndighedshøring - ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  39079/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oprensning af mindre olieforurening på Thygesminde Allé 41, 7000 Fredericia
  41553/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Høring af Region Syddanmark, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  41789/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål til indeklima-målinger, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  41578/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - skitse med olietanke.pdf
  44670/20
 • Fra LMST: Henvendelse om ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S pga særlig risikoprofil
  42416/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afklaring på ibrugtagning af lejligheder og nye indeklimamålinger, Jernbanegade 2d mfl., 5500 Middelfart.
  41585/20
 • Fra Miljøstryrelsen, Tilsynsrapport, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  41786/20
 • Fra Danfoss: Invite for Ms. S. Loose and Representatives from Southern Region for Shaanxi Delegation in Feb.
  42455/20
 • Leasingaftale
  74026/20
 • Leasingaftale
  74044/20

Udgående

 • Til Telia: Afgørelse - udgået inden kortlægning, matr. 52c_, 580-81249
  41395/20
 • Til DSB: Afgørelse - udgået inden kortlægning, matr. 52c, 580-81249.pdf
  41394/20
 • TIl DSB: Bilag til "V1 høring" - Udkast, Afgørelse - Grund måske forurenet, matr. 52e.pdf
  41393/20
 • Til DSB: V1 høring, matr. 52e, 580-81249.pdf
  41392/20
 • Fra Ingeniøren: kvitterin på henvendelse - Folketingsspørgsmål om Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  41373/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens vurdering af bygge- og anlægsarbejde på lok. nr. 443-50018 Beddingsvej, 5960 Marstal
  40851/20
 • Til Nyborg Kommune: Svar på henvendelse, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  40510/20
 • Til Rambøll: Regionens tilbagemelding på revideret oplæg til miljøundersøgelser på Kirkevej 23 i Gudbjerg
  40491/20
 • Til SlothMøller: Forklaring af jordforureningsattest, Søndersøvej 226-228, Morud
  40365/20
 • Til DGE: Usikkerhed om brøndens placering og undersøgelse, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  40313/20
 • Til DMR: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  40138/20
 • Til borger: svar på henv.: telefonsamtale med ejer af Kobberbæksvej 75D
  39893/20
 • Til Svendborg Kommune og Vestre Skerninge Vandværk, Jordforurening, Vestre Nørremarksvej 26, Vestre Skerninge, lok: 479-81116
  39699/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og moniteringsplan.pdf
  39485/20
 • Til Borger, Afrapportering af undersøgelse
  39521/20
 • Til Sweco: Regionens kommentarer til forureningsundersøgelse, Vestergade 7, Nyborg
  39420/20
 • Til Orbicon - Batelle konference - kopi af bilagsrapport
  49796/20
 • Til Orbicon - Batelle konference - kopi af hovedrapport
  49791/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til §8 ansøgning, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  38170/20
 • Til JV - kvittering for modtagelse af aktindsigt
  49786/20
 • Til LP EJENDOMSINVEST ApS, V1-afgørelse, Kissendrupvej 39b.pdf
  38068/20
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  38056/20
 • Til Kissendrupvej 39 og 39b, 5540 Ullerslev, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  38070/20
 • Til bogere: V1 varsel
  41041/20
 • Til Region Syddanmark, Klima og Ressourcer: Bemærkninger til ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  38458/20
 • Til borger, Henning Have A/S og Kolding Kommune: Afslag på ansøgning om dispensation efter jfl §52, Gl. Landevej, Lunderskov
  41407/20
 • Til Administrator LT BOLIGER ApS, V1-afgørelse, Kissendrupvej 39, Ullerslev.pdf
  38075/20
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  49506/20
 • Til NIRAS: Tilbagemelding nye vandprøver
  40171/20
 • Til borger: Rapport, BILAG til afgørelse udgår af kortlægning, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg.pdf
  40655/20
 • Til TORBEN MIKKELSEN HOLDING ApS, V1-høring med bilag, Grindstedvej 7, 7184 Vandel
  39873/20
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, V1-afgørelse, Skovgyden 1, 5540 Ullerslev.pdf
  38338/20
 • Til ejendomsmægler: svar på Henv, vedr. Nørrelykke 7, 6400 Sønderborg
  38874/20
 • Til Vejen Kommune og Skat. Kopi af V1 varsel
  41166/20
 • til Kolding Kommune Analyse resultater ved Mosvig
  39352/20
 • Til Nymølle Stenindustrier: Opfølgning på møde i Vejle, Nr. Stenderup 89, Lilballe
  40431/20
 • Til Colliers International, KORTL, 450-81244, W. & H.'s Maskinværksted I/S, Landrovej 1, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, 2ør, Nyborg Markjorder
  39036/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81379, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  40032/20
 • Til middelfart kommune og Skat: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning + Rapporter, 410-81379, Bogensevej 1, 5464 Brenderup fyn
  40079/20
 • Til borger: Rapport, BILAG til afgørelse udgår af kortlægning, 410-81379 Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn_grundejer.pdf
  40056/20
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Skovgyden 1, Ullerslev.pdf
  38333/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 430-81561, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg.pdf
  40631/20
 • Til kommune og SKAT: Kopi af rapport + Afggørelse Udgår af kortlægning, 430-81561, Smedemestervej 12, 5600 faaborg
  40672/20
 • Til Realmæglerne Nyborg ApS: Svar på henvendelse, Vesterhavnen 15, 5800 Nyborg
  39919/20
 • Til de praktiserende læger: Nyt fra Praksisafdelingen om dialogforum
  42402/20
 • Til Landinspektørfirmaet LE34 A/S: Svar på henvendelse vedr. forkert tinglysning, matr. nr. 6c, Nørremarken Odense Jorder
  47552/20
 • Til Miljøstyrelsen, Kvitteringsmail, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  41797/20

21. januar 2020

Indgående

 • Fra Sweco: Bilag - Undersøgelsesnotat, Vestergade 7, Nyborg
  38386/20
 • Fra Sweco: Forureningsundersøgelse, Vestergade 7, Nyborg
  38384/20
 • fra ejendomsmægler : Grejsdalsvej 220B, 7100 Vejle
  40710/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Korrespondance omkring undersøgelsesoplæg, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  36996/20
 • Fra DMR: Tilbagemelding på kommentarer og bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  36994/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommentarer og bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  36987/20
 • Fra Concito: Dagsorden 23/1-2020
  70901/20
 • Fra Trefor: SV: Pejledata 125.197, revideret udtræk af pejledata
  36843/20
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Højgårdsvej 6-8, Ringe
  36984/20
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg til godkendelse, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  36982/20
 • Fra Esbjerg Kommune, §8 ansøgning t. kombineret trappe- og elevatortårn, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  38159/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Kortlægning af teglværksler mellem Holsted og Glejbjerg
  66480/20
 • Fra Naturbasen, Råstof, Betalingspåmindelse - Faktura 2019079
  66470/20
 • Fra Naturbasen, Råstof, Faktura-2019079.pdf
  66471/20
 • Fra Redtz: Vedr. betaling af regning for skade
  36293/20
 • Godkendt referat Interreg-udvalg 11.12.2019
  36929/20
 • Fra Fredericia Kommune. Status. -Sagen aldrig påbegyngt
  35856/20
 • Fra LMST: Henvendelse om ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S pga særlig risikoprofil
  36965/20
 • Fra Roche : Spørgsmål Tecentriq (Atezolizumab)
  46295/20
 • Fra vagtlæge - Forklaring vedr. vagter på Ærø
  48448/20
 • Fra rådgiver -GeoGis-Kontrolrapport for Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  46391/20
 • Fra COWI: Time Schedule - please approve
  91870/20
 • Fra Suez: Time Schedule - please approve
  91901/20
 • Fra Friis A/S: Beskrivelse - Jordpåfyldning matrikel 187 Dynt Broager
  39415/20
 • Meddelelse om ændring af adresse som psykolog
  38455/20
 • Fra Realmæglerne Nyborg ApS: Henvendelse, Vesterhavnen 15, 5800 Nyborg
  39886/20
 • Ansætttelse af fuldtidsvikar for fysioterapeut
  38532/20
 • Fra borger - spørgsmål til regionsrådet
  49497/20
 • VS: Referat fra Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp
  37913/20
 • Fra Region Syddanmark, Klima og Ressourcer: Anmodning om bemærkninger til ansøgning til indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  38432/20
 • Fra Borger, Ikke flere kommentare til udkast til kortlægnignsbrev, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  38335/20
 • Fra Friis A/S: Kortbilag, matr nr 187 Dynt, Broager
  39419/20
 • Fra Colliers International Danmark, Anmoder om oplysninger, Landrovej 1, 5800 Nyborg
  38436/20
 • Fra Ejendomsmægler: HENV, telefonbesked, 540-81394, Nørreløkke 7
  38858/20
 • Fra Friis A/S: Ansøgning § 52, Skeldevej, Broager
  39410/20
 • Bemærk kort frist: Høring: bekendtgørelser om ændring af bl.a. bekendtgørelse om medicinsk udstyr – mulighed for skærpet indberetningspligt
  41922/20
 • Fra praksis: anmonding om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2020
  42082/20
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapport for Bogøvej 49, 5450 Otterup
  46339/20
 • KL svar på høring om anbefalinger om den akutte sundhedsindsats.pdf
  47286/20
 • Fra Borger, Vedr. fjernelse af olietanke, Fangelvej 36, 5450 Odense S
  47658/20
 • Påmindelse om frist for indsendelse af høringssvar til Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025
  42098/20
 • Fra projekt. rev. budget
  67366/20
 • VS: Endelig samarbejdsaftale
  65811/20
 • Anmodning om aktindsigt
  73812/20
 • Fra borger: opfølgende spørgsmål vedr samarbejdsudvalg
  73642/20

Udgående

 • Dagsorden_TOF styregruppemøde (27.1 kl. 14 i Kolding)_Præsentation af resultater.
  37742/20
 • 2.Kvantitativ evaluering_Generelle resultater_FEA.PDF
  37749/20
 • Dagsorden for TOF styregruppemøde (27-1-20).pdf
  37743/20
 • 4.Kvalitative evaluering af Sundhedsmappen_RUC.PDF
  37750/20
 • 1.Opsamlende evalueringsrapport til TOF styregruppe.pdf
  37744/20
 • 3.Kvalitative evaluering_Hvordan opleves_SIF.PDF
  37748/20
 • Til ansøger og myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  37601/20
 • Til NCC RÅSTOF Orientering om notat Rolighed Grusgrav
  37639/20
 • Til Esbjerg Kommune, Uændret kortlægning og nødvendighed for § 8, Refshedevej 22, Bramming
  37280/20
 • fra borger Telefonbesked: 575-82004
  39072/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, væksthuse, UDKAST
  36943/20
 • Til borger: Varsling af opdateret V1-kortlægning af Søhusvej 204, 5270 Odense N
  36941/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring, væksthuse
  36942/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, væksthuse, UDKAST
  36944/20
 • Korrespondance m. Borger, Ikke udlagt slagge, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  36496/20
 • Til borger, Vejle Kommune: Hørings om ændring af kortlagt areal og orientering om undersøgelsesrapport vedr. lok. 630-82016, Frydsvej 6, egtved
  36301/20
 • Dialog med Concito om beregningsmodeller
  70893/20
 • Til Rambøll: Regionens bemærkninger til oplæg til miljøundersøgelser på Kirkevej 23 i Gudbjerg
  36189/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Hovedgaden 39, 7323 Give
  37112/20
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger
  37291/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Møllestranden 21, 5450 Otterup.pdf
  37374/20
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger
  37307/20
 • Til borger, V1-høring, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  35761/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til sagen ang. det mindre kølervæskespild på Præstevænget 47, 7323 Give
  37116/20
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Navervej 6, 6360 Tinglev
  36289/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  35762/20
 • Korrespondance m Borger, Besvarelse af spørgsmål ang. V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  36372/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Møllestranden 21, 5450 Otterup.pdf
  37370/20
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger
  37299/20
 • Til borger, V1-høring, Møllestranden 21, 5450 Otterup.pdf
  37372/20
 • Til myndigheder - Indkaldelse af ideer og forslag samt myndighedshøring - ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  37411/20
 • gensender til bygherre/grundejer: foreløbig kortlægningsvurdering, matr. 1l, Dalumvej 116, Odense
  36889/20
 • Til Fredericia Kommune: Kviterring på at sagen lukkes
  35850/20
 • Til Sønderborg Kommune, §8-høringssvar, Hilmar Finsens Gade 10, 6400 Sønderborg
  37300/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Møllestranden 29, 5450 Otterup.pdf
  37367/20
 • Til Borger, Svar på høringssvar, Nymarksvej 56.pdf
  35890/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Møllestranden 29, 5450 Otterup.pdf
  37371/20
 • Til borger, V1-høring, Møllestranden 29, 5450 Otterup.pdf
  37373/20
 • Til høringsparter - ideer og forslag samt myndighedshøring - matr.nr. 28 og 152 Søgård Kliplev.pdf
  37404/20
 • Til Koding Kommune. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_Høring V2 kortlægning af slagge under plansilo
  35651/20
 • Till Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger
  37279/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg.pdf
  36088/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lammesøvej 8, 5450 Otterup.pdf
  35760/20
 • Til Advokatfirma LRP A/S: Svar på henvendelse vedr. vejareal ud for Gormsgade 25, 7100 Vejle
  36451/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegade 26, 7182 Bredsten
  36288/20
 • Til Sanofi: Multipel Sklerose Lægemiddelrekommandation
  37033/20
 • Til Nordea - rykker for sikkerhedsstillelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By Fjeldsted
  35538/20
 • Til Esbjerg Kommune. Slagge under plansilo på 561-81135 Hillerupvej 53, 6760 Ribe er varslet kortlagt på V2.
  36010/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 144613059.pdf
  35632/20
 • Til Middelfart kommune og SKAT: kopi af Rapporter og Afgørelse Udgår a kortlægning, 410-81442, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn
  36362/20
 • Til Vejle Kommune: Rykker for dokumentationsmateriale
  37988/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 144621835(1).pdf
  35979/20
 • Til Redtz: Kontaktoplysninger forsikring og flyttefirma
  36126/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til Byggeprojekt Engstien 1, 6000 Kolding
  37154/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Gammelgårdsvej 1, 7652 Glejbjerg, miljøgodkendelse til anvendelse af slagge.
  36409/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Nordenhusevej 11, Nyborg.pdf
  36084/20

20. januar 2020

Indgående

 • Fra Orbicon - ønsker materiale fremsendt til brug for præsentation ved BAtelle konference
  49788/20
 • Fra Trefor: Pejledata 125.197
  36344/20
 • Fra Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, SV: Screeningsafgørelse på matr.nr. 22e, 11m og 10a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune
  66459/20
 • Fra SF: Spørgsmål til folketingets spørgeordning MOF fra SF ang Lynfrosten i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  40469/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Kontrakt på borearbejde, udkast
  66449/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Entreprisekontrakt_Geo_Udkast.docx
  66451/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_1_SAB_Sekær_Terpling.docx
  66452/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_2_tilbudsliste_Borearbejde_udfyldt - Geo - Revision 1.pdf
  66450/20
 • SV: DGI Landsstævne 2021 - partnerskabsaftale og tilsagn
  46194/20
 • Partnerskabsaftale L2021 - underskrevet.pdf
  46196/20
 • Tilsagnskontrakt L2021 - underskrevet.pdf
  46195/20
 • Fra Teknologisk institut, Råstof, SV: Tilbud fra Teknologisk Institut - dokument J909321-1
  52193/20
 • Fra Orbicon, Oplæg til Monitering- Vestre Nørremarksvej 26
  34662/20
 • Fra JV - Aktindsigt i materiale - siden sidst
  49765/20
 • Fra JV - aktindsigt
  49779/20
 • Fra ansøger, Råstof, Telefonnotat
  52188/20
 • Fra COWI: kopi af "Orientering om tildelt analysearbejde"
  33515/20
 • Fra ansøger, Råstof, Ansøgning Blåler.msg
  46916/20
 • Fra ansøger, Råstof, VS: Ansøgning Blåler
  46914/20
 • VS: Indstilling af medlemmer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses referencegrupper for Horizon Europe
  48993/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af melding om forventet sagsbehandlingstid, Kirkevej 23 i Gudbjerg
  35767/20
 • Fra borger, Råstof, Telefonnotat
  52184/20
 • fra Odense Kommune - SV_ mangler statusnotat fra maj 2017 - SV_ Kottesgade 2, notater om oprensning, fund af forurening
  36725/20
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. kortlægningsstatus, Navervej 6, 6360 Tinglev
  36284/20
 • Regionalt forståelsespapir om rådgivningsforpligtelsen
  48655/20
 • Fra Ingeniør´ne: Ansøgning om § 8 tilladelse, Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  88854/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Statusnotat til Odense kommune.pdf
  36728/20
 • fra Odense Kommune - Bemærkninger til undersøgelse samt §8-ansøgning, Dalumvej 116
  36875/20
 • Opsigelse af ydernummer som fysioterapeut
  35619/20
 • Fra Klageportalen - Bemærkninger indsendt til klagenævnet fra naboer - 19. januar 2020.pdf
  34687/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg.pdf
  35169/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Ansøgningsskema med underskrift..pdf
  33451/20
 • Fra COWI: Tilbud på volumenpumpning
  33526/20
 • Fra rådgiver . GeoGIS- kontrolrapport for Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup
  46216/20
 • tilpasning beskrivelse PL og tidsplan
  33119/20
 • Fra ansøger RÅSTOF VVM anmelde skema.pdf
  33459/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svendborgvej 98 5853 Ørbæk -Teknisk rapport.pdf
  34141/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svendborgvej 98 5853 Ørbæk - Grundejerrapport.pdf
  34159/20
 • Opsigelse af yder som psykolog
  32715/20
 • Udviklingsstrategi Syddanmark - Stellungnahme Kreis Schleswig-Flensburg
  32863/20
 • Fra system: Yder 040851 er lukket automatisk pr. 19. januar 2020
  34947/20
 • Fra GSK: møde i specialistgruppen KOL/astma?
  35181/20
 • Fra Nybolig: Henvendelse, Maderupskov 9, Særslev, 5471 Søndersø
  35261/20
 • Fra Praksis - Anmodning om lukning for tilgang
  34905/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1996565: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Lokalitetsnr: Mosvig - Sagsnr.: 19/8484 - DGUnr: 134.731" af 16.12.19
  39081/20
 • Fra Miljøteknik: Vedr. §8 ansøgning, Byggefelt 3-5, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061
  38489/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1996566: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Lokalitetsnr: Mosvig - Sagsnr.: 19/8484 - DGUnr: 134.630" af 16.12.19
  39031/20
 • Fra borger:Henvendelse vedr tidligere losseplads, Nørrevej, Højer
  38521/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1996558: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Lokalitetsnr: Mosvig - Sagsnr.: 19/8484 - Boringsnr: B1" af 16.12.19
  39061/20
 • Fra rådg. ingeniøer: Geoteknisk undersøgelse mv vedr §8-projekt, Store Landevej 92 5592 Ejby
  38911/20
 • Fra Rådgivende Ingeniør: Bilag - Rapport nr. 1. Geoteknik og Miljø.pdf
  44590/20
 • Fra Rådgivende Ingeniør: Bilag - Kviterring vedr. olietank.pdf
  44595/20
 • Fra Rådgivende Ingeniør: Store Landevej 92 5592 Ejby
  44577/20
 • Fra projekt: Afrapportering med dato, underskrift m.m.
  67304/20
 • Fra projekt: VUdering vedr, effekt af projekt
  67333/20

Udgående

 • Til Parter, Råstof, Screeningsafgørelse på matr.nr. 22e, 11m og 10a Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune
  52200/20
 • Til Parter, Råstof, Sdr. Nærå - Endelig screeningsafgørelse inkl bilag.pdf
  52201/20
 • Til DMS, 2 muligheder ifm. byggeri, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  34602/20
 • til Vejle kommune svar på Oplæg til forureningsundersøgelse inden §8 ansøgning
  33757/20
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Hasmarkmosen 18, 5450 Otterup.pdf
  34240/20
 • Til Vejen Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  34948/20
 • Til Tønder Kommune. 550-81216 Høybergvej 73, 6261 Bredebro. Høring af V2 kortlægning af slagge under plansilo.
  35251/20
 • til Langeland Kommune - VS: Eventuel revision af § 8 tilladelse til ændret anvendelse Botofte Skovmose
  33019/20
 • Til VORES ELNET A/S: V1-afgørelse, grundejer matr. 3r, Bladstrupvej 298, 5450 Otterup
  33226/20
 • Til borger: Rapport, BILAG til afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81442 Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn_grundejer.pdf
  36343/20
 • Til borger - AFgørelse Udgår af kortlægning, 410-81442, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  36332/20
 • Til Gartneriet Kronborg: Bilag, Kortbilag V1, Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup
  33120/20
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Maderupskov 9, Særslev, 5471 Søndersø
  35271/20
 • Til VORES ELNET A/S: Bilag, Kortbilag, Bladstrupvej 298, 5450 Otterup
  33240/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg
  35186/20
 • til grundejer og Faaborg-Midtfyn Kommune - Ingen ændringer af V1V2-kortlagte arealer, Odensevej 4, 5772 Kværndrup
  33509/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  35050/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 19. januar 2020
  34965/20
 • Til Suez: Request for collecting pre-sample for pre-analyses
  35164/20
 • Til borger - V1-høring, Hasmarkmosen 18, 5450 Otterup.pdf
  34237/20
 • Til Svinninge Friskole - Kortbilag Svendborgvej 96 og 98, 5853 Ørbæk.pdf
  34181/20
 • Til Svinninge Friskole - Udgår efter undersøgelse Svendborgvej 96 og 98, 5853 Ørbæk.pdf
  34172/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 144552364.pdf
  35250/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET KIRKELØKKE ApS, V1-afgørelse, Landrovej 3, 5800 Nyborg
  32665/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til seneste indeklima-måleresultater og svar på spørgsmål i sagen fra Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  34206/20
 • Til Fredericia KOmmune: Spm til status på §19 tilladels
  35220/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  34884/20
 • Til Gartneriet Kronborg: V1-afgørelse, grundejer matr. 3b, Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup
  33105/20
 • til Skat og Frdericia Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  33212/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup.pdf
  34235/20
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup.pdf
  34239/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  34634/20
 • til Odense Kommune - mangler statusnotat fra maj 2017 - SV: Kottesgade 2, notater om oprensning, fund af forurening
  34189/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  34890/20
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar vedr. behov for § 8-tilladelse til aflæsseplads, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  34648/20
 • Til Banedanmark: V2 afgørelse
  33217/20
 • Til Pfizer Oncology fra LMR: Vedr. møde
  34482/20
 • Til COWI: Accept af tilbud på volumenpumpning
  33536/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hasmarkmosen 18, 5450 Otterup.pdf
  34224/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  34640/20
 • Til GSK: møde i specialistgruppen KOL/astma?
  35194/20
 • Til borger:Svar vedr henvendelse om jordkørsel, Nørrevej, Højer
  32869/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  35054/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  34944/20
 • Til ansøger, parter og myndigheder: høring om udkast til afgøels eom ikke-miljøvurdering matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  34001/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 19. januar 2020
  34989/20
 • Til borger - V1-høring, Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup.pdf
  34238/20
 • Til ansøger: Screeningsafgørelse_UDKAST20-01-2020.pdf
  96180/20

19. januar 2020

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bårdesøvej 84, 5450 Otterup.pdf
  34998/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørre Allé 4, 7200 Grindsted.pdf
  34573/20
 • Fra borger: Henvendelse vedr jordkørsel, Nørrevej, Højer
  32855/20
 • Fra formandskab for KEU - Respons påi ndhentning af høringsbidrag til DSAM om DSAM´s FAQta-ark om urinvejsinfektioner i almen praksis
  32581/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørre Allé 4, 7200 Grindsted
  34587/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bårdesøvej 84, 5450 Otterup
  35016/20
 • Oplæg fra 2. møde 16. 01 2020 - det tværregionale netværk om sundhedsinnovation
  41931/20

18. januar 2020

Indgående

 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, høringssvar screeningsafgørelse ingen bemærkninger matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  32932/20
 • Fra formandskab for KEU - indhentning af høringsbidrag til DSAM om DSAM´s FAQta-ark om urinvejsinfektioner i almen praksis
  32574/20

17. januar 2020

Indgående

 • VS: Indstilling af medlemmer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses referencegrupper for Horizon Europe
  48994/20
 • Fra TV2 - mailnotat af samtale med TV2 - Ønsker udtræk af V1 og V2 sager
  56916/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Tilbud fra Teknologisk Institut - dokument J909321-1
  52154/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Tilbud på råstofundersøgelse, Sekær og Terpling
  52151/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning inkl. bilag
  30478/20
 • Fra Odense Kommune: §8-ansøgning og vurdering af V1-kortlægningsgrundlag, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  30477/20
 • Fra DMR: Jordflytning fra varslet grund, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  30044/20
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138, Bogense: Oplæg ændrerede ventilationstiltag
  33520/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9- resultater poreluft
  32357/20
 • Fra Niras: Status Torvegade, Give
  67200/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, FW: Kortlægning af teglværksler mellem Holsted og Glejbjerg
  52095/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, analyse teknologisk.pdf
  52096/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Kortlægning af teglværksler mellem Holsted og Glejbjerg
  52085/20
 • Opsigelse af ydernummer som psykolog
  28894/20
 • Fra Landinspektør: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge - mail nr. 1
  29742/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  29332/20
 • Fra Nyborg kommune - ikke yderligere bemærkninger, Stendamsgade 9, Nyborg - lok. 450-81201
  28824/20
 • Fra DMR A/S: Notat vedr. Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart.
  28720/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  28778/20
 • Fra Rambøll: Forespørgsel sagsmateriale, Industrivej 9, Aabenraa
  29533/20
 • DUT-høring vedr. anbefalinger for transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi
  29986/20
 • Høringssvar - Region Syddanmarks Udviklingsstrategi 2020-2023 - UC SYD og UCL
  32881/20
 • Region Sjællands høringssvar til Region Syddanmarks Regionale Udviklingsstrategi
  32906/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Callesensvej 18, Aabenraa
  32799/20
 • Fra JEMA: Ingen QPark parkeringskontrol
  32570/20
 • Fra Niras - historisk materiale, Vestre Alle 2, 7323 Give.pdf
  32805/20
 • Fra COWI: Bemærkninger til tidsplan
  35151/20
 • Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  32887/20
 • Fra COWI: Request for collecting pre-sample for pre-analyses
  35123/20
 • Fra danske regioners repræsentation i Sundhed.dk - respons på ønsker og anbefalinger for det fremtidige arbejde
  32585/20
 • Høringssvar fra Byregion Fyn til Regional udviklingsstrategi 2020-23 for Region Syddanmark
  32908/20
 • Høringssvar ved. Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-23
  32872/20
 • Fra Suez: Request for collecting pre-sample for pre-analyses
  35110/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kirkegade 26, 7182 Bredsten
  36283/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materialem Hovedgaden 39, 7323 Give
  37108/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82261, Klinkvej 23, 7323 Give.pdf
  78913/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82264, Kornvej 4, 7323 Give.pdf
  93414/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 630-82205, Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  58108/20
 • Fra Rådgiveer, NIRAS, Historisk materiale, 630-82206, Ballevej 36, 7182 Bredsten.pdf
  54029/20
 • Fra Niras, historisk matereiale, 630-82307, Hjortsvangen 52, 7323 Give.pdf
  55813/20
 • Fra Sloth-Møller: Foreslag til supplerende undersøgelser, Dybbøl Bygade 58, Sønderborg
  40115/20
 • Fra COWI: Orientering af af naboer vedr losseplads, Nørrevvej, Højer
  28705/20
 • Fra Borger, Afviser at grund er forurenet - 19/33216
  30876/20
 • Udpegning af nye medlemmer til de regionale samarbejdsudvalg for psykologer
  30311/20
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapport for Hovedgaden 64, 5932 Humble
  46263/20
 • Fra:yder
  29439/20
 • Billund Kommunes høringssvar til Region Syddanmarks udkast til regional udviklingsstrategi 2020-2023
  28956/20
 • Fra Odense Kommune, §8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  71366/20
 • Fra Odense Kommune, mail med §8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  71361/20
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  71369/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  77628/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Engvej 2, 7182 Bredsten
  57063/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 630-82243, Hestlundvej 10, 7323 Give.pdf
  60648/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 630-82267, Kulsøvej 17, 7323 Give.pdf
  60082/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82263, Kornvej 1 og 3, 7323 Give.pdf
  95505/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kirkegade 9, 7182 Bredsten
  61365/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 630-82266, Krogbrovej 13, 7323 Give.pdf
  60035/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82260, Klinkvej 20, 7323 Give.pdf
  98455/20

Udgående

 • Til grundejer, COWI og Odense Kommune. orienteringsbrev vedr. varsel om forureningsundersøgelse på Vesterbro 34
  32441/20
 • Svar på henvendelse: Materiale Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  32343/20
 • TIL PROACTIVE: SP2019 - Jordforurening - resultat af test
  74408/20
 • Svar på henvendelse vedr. Teglgårdsvej 1B, Løgumgårde -
  32031/20
 • Svar på henvendelse vedr: 479-70237 Rytterskoven 3-5, Svendborg
  31437/20
 • Til indvinder, Råstof, SV: Gl. Almind, Møsvråvej 15, - godkendelse af efterbehandling
  52079/20
 • Til indvinder, Råstof, Godkendelse af efterbehandling matr.nr. 4r, 3d, 18ar, 18c, 18i og 4f Almind By, Almind i Kolding Kommune.pdf
  52081/20
 • Til indvinder, Råstof, SV Almind.msg
  52080/20
 • SVar på henvendelse: Mulig forurening Fjordvejen 6a og 6b i Kollund, 6340 Kruså, Lokaliteter på matriklen : 503­10003
  30856/20
 • Til Rambøll: Forventet sagsbehandlingstid, Kirkevej 23 i Gudbjerg
  30324/20
 • Til DMR: Svar på jordflytning fra varslet grund, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  30059/20
 • Svar vedr. henvendelse på SV: Ejendommen Vestre Engvej 11, 5400 Bogense (Bogense Strand Camping)
  30067/20
 • Til Home: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 545-10013, Gl. Tinglevvej 4
  29779/20
 • Til DGE: Regionens spørgsmål til oprensningsrapport, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  29361/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og ikke yderligere indsats.pdf
  29209/20
 • Til Nordfyns Kommune og Veflinge Vandværk, Jordforurening, Viernevej 50, Veflinge, Lok: 483-7
  29222/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  29210/20
 • Til ungdomsuddannelser i Sønderborg Kommune: Møde vedr. røgfri skoletid i Sønderborg 27. januar kl. 8.30-10.00
  28690/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørlse, Nymarksvej 83A, Nyborg.pdf
  29587/20
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-afgørelse, Sølystvej 1, Nyborg.pdf
  28541/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81154
  32200/20
 • Til Middelfart Kommune: V1 varsel
  30953/20
 • Til borger - V1-høring, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  29651/20
 • Til Franck Geoteknik: Accept af tilbud på videregående undersøgelse: Antilopevej 5, 7100 Vejle
  46653/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale, ndustrivej 9 - 6200 Aabenraa
  29566/20
 • Til FDO: Afgørelse vedr. spildhændelser på FDO tankanlæg, Ydre Ringvej 1, 7100 Fredericia
  30454/20
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  29652/20
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  32017/20
 • Til Grundejer: Boringer på Fr.d.7´s gade, 6600 Vejen.
  29716/20
 • Til grundejere: Efterspørgsel på dokumentation på oprensning, Vesterbro 15, 19, 23 og 29, 5000 Odense C
  29688/20
 • Til BDO: Underskrevet erklæring
  28819/20
 • Til Nyborg Gymnasium, udgår inden kortlægning, Fisengårdsvej 87, Skolebakken 19 og 21, 5800 Nyborg
  29567/20
 • Til JEMA: Vedr. QPark
  30980/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  29648/20
 • Til JEMA: Svar vedr. regning til forsikring
  30972/20
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Ved Bølgen 11, 3. sal, 7100 Vejle
  28575/20
 • Til Water IQ: Tidsplan og bemandingsplan
  35094/20
 • Til borgmestre i regionen: Møde i kommunekontaktudvalget
  34176/20
 • Til Franck Geoteknik: Accept af tilbud på videregående undersøgelser Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  46642/20
 • Til COWI: Tidsplan for laboratorietests- bemærkninger
  35073/20
 • Til COWI: Request for collecting pre-sample for pre-analyses
  35132/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82265, Kornvej 6, 8, 10, 7323 Give.pdf
  91393/20
 • Til Orbicon: Nørregade 90
  49575/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  28545/20
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  31591/20
 • Til Rockwool: svar på forespørgelse om status for § 8, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  28593/20
 • Til Universal: Rykker for betaling forsikringssag
  30994/20
 • Udkast til til ansvarsfordeling og rollebeskrivelse vedr. programmering
  31730/20
 • Til Frank Geoteknik: Orientering om nye analyseaftaler ved Region Syddanmark
  46647/20
 • Til Landinspektør SV: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge - mail nr. 1
  29754/20
 • Til Kolding kommune: vedr. vejadgang: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune-
  28558/20
 • Til Danske Regioner: opfordring om opdatering af overenskomst mht apotekerafregning
  30573/20
 • Til skat og Middelfart Kommune: Kopi af V1 varsel
  31020/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedrørende forurening fra gl. olietank, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  28908/20
 • Til Frank Geoteknik: Orientering om nye analyseaftaler ved Region Syddanmark
  46668/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Røde Banke 16, 7000 Fredericia - en del varsles V2-kortlagt
  32323/20
 • Til FDO: Afgørelse vedr. spildhændelser på FDO tankanlæg, Ydre Ringvej 1, 7100 Fredericia
  30432/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nymarksvej 83A, 5800 Nyborg.pdf
  29593/20
 • Til FDO: Afgørelse vedr. spildhændelser på FDO tankanlæg, Ydre Ringvej 1, 7100 Fredericia
  30441/20
 • Til Lertranskøb - spørgsmål vedr. ansøgningen - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  29326/20

16. januar 2020

Indgående

 • Fwd: Indstilling af medlemmer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses referencegrupper for Horizon Europe
  48995/20
 • Fwd: Invitation til præsentation af de danske etaper under Tour de France 2021
  46256/20
 • Fra Rambøll - Opsamling på badevandkriterier
  49757/20
 • Fra Rambøll: Sagsbehandlingstid, Kirkevej 23 i Gudbjerg
  30316/20
 • Fra DMR: Orientering om kommende oplæg, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  27933/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan m. tank
  27935/20
 • Fra DMR: Svar på spørgsmål ifm. anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  27491/20
 • Henvendelse: Telefonbesked, 545-10013
  29780/20
 • Til Tønder kommune og Ballum Vandværk, Jordforurening, Byvej 54, Ballum-Bredebro, lok: 505-2
  27156/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  27163/20
 • Fra Nyborg Kommune: Afgørelse om ikke §8-pligt: Aflæsseplads på Lindholmvej 3, 5800 Nyborg (matr. 1acx, Nyborg Markjorder, Lok.449-00002)
  27218/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning Lindholmvej 3
  27219/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Situationsplan besigtigelse - Omfartsvejen, Søndersø
  27061/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Svar til opklarende spørgsmål til oprensningsrapport ifm. påbudssag på Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  27060/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Analyserapporter P1-P7
  27064/20
 • Fra DGE: Bilag - Dokumentationsrapport, Dageløkke Marina
  26986/20
 • Fra DGE: Fremsendelse af oprensningsrapport, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  26984/20
 • VS: Åbning af forundersøgelse om forløbet for retspsykiatriske patienter (j.nr.: 20/00061)
  83874/20
 • fra vejle kommune Oplæg til forureningsundersøgelse inden §8 ansøgning
  28905/20
 • Fra indvinder, Råstof, Gl. Almind, Møsvråvej 15, - godkendelse af efterbehandling
  52040/20
 • Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  28569/20
 • Fra TRYG: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30387/20
 • Fra Jordlab. Kvitteringsmail - Vedr. Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  30014/20
 • Fra Miljøteknik: Vedr. §8 ansøgning-Promenaden, Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061.
  31106/20
 • Fra Rockwoll: Anmodning om status for udarbejdelse af § 8 tilladelse, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  28587/20
 • Fra Jordlab: Vedr. Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby - screeningsresultater
  29515/20
 • Fra EDC: Henvendelse vedr. forurening, Ved Bølgen 11, 3. sal, 7100 Vejle
  28570/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30399/20
 • Fra Jordlab: "HENV.: Telefonbesked, rykker på lok.410-81025"
  29477/20
 • Fra COWI: Udkast til tidsplan til kommentering
  34897/20
 • Fra DHI: Tidsplan bemærkninger
  34962/20
 • Fra Nyborg Kommune: Afgørelse vedr. §8-pligt til aflæsseplads, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  34635/20
 • Fra Water IQ: Bemærkninger til tidsplan
  35003/20
 • Fra COWI: Tidsplan til godkendelse
  34940/20
 • Fra Suez: Bemærkninger til tidsplan
  34995/20
 • Fra COWI: Tidsplan til godkendelse
  34933/20
 • Fra COWI: Tidsplan og bemanding
  35051/20
 • Fra COWI: Tidsplan til godkendelse
  34928/20
 • Fra COWI: Status - laboratorieforsøg
  34821/20
 • Henvendelelse vedr. medfinansiering af den vederlagsfri fysioterapi
  34807/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen:: Ændring af Sundhedsstyrelsens anbefaling vedr. D-vitamintilskud til spædbørn - Orientering om ændring af anbefaling vedr D-vitamintilskud til spædbørn - januar 2020.docx.pdf
  52326/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  26899/20
 • Høringssvar
  28150/20
 • Fra praksis - anmodning om lukning for tilgang af patienter
  27522/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar. Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  27190/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8, Hilmar Finsens Gade 10, 6400 Sønderborg
  27976/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opdateret situationskort med nyt varmepumpeanlæg, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  50127/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-ansøgning inkl. undersøgelsesresultater samt spørgsmål om kortlægning, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  50119/20
 • Fra JEMA: Vedr. betaling for faktura 96231
  29374/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. §8 ansøgning-Promenaden, Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061.
  31049/20
 • Bemærkninger til Region Syddanmarks Udviklingsstrategi
  28565/20
 • Høringssvar fra Fredericia Kommune til den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023
  28160/20
 • Høringssvar fra Vejen Kommune
  27514/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  26315/20
 • Fra Jordlab: Spørgsmål til sagen fra Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  29548/20
 • Sagsnr19-14617_Doknr8375-20_v1_Varde Kommunes høringssvar til den regionale udviklingsstrategi
  28130/20
 • Danske Regioner - godkendt til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020
  27960/20
 • Høringssvar Fremtidens Syddanmark
  28141/20
 • Fra PLo-Syd - udpegning af repræsentation til tværsektoriel FMK arbejdsgruppe”
  27503/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. svar på spørgsmål om Industrivej 11, 5500 Middelfart
  43517/20
 • Fra Middelfart Kommune: Drøftelser omkring oprydning efter brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30347/20
 • Høringssvar til Fremtidens Region Syddanmark fra FynBus
  26379/20
 • VS: Præhospitaldatabasen Høring Årsrapport
  70771/20
 • Kommissorium NKR for diabetiske fodsår.pdf
  61859/20

Udgående

 • Til Region H, input vedr. økonomi
  70868/20
 • Til DMR: Orientering om sagsbehandler fra MynØst, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  27949/20
 • Til DMR: Tilbagemelding på indledende spørgsmål om oprensning, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  27623/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  27611/20
 • Til Tønder Kommune og Rørkær-Jejsing vandværk, Jordforurening, Flensborglandevej 9. Rørkær, lok: 550-81275
  27605/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  27571/20
 • Til DMR og Langeland Kommune: Regionens vurdering af anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  27492/20
 • Til Nordfyns Kommune: Afsluttende kortlægningsvurdering ifm. påbudssag på Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  27446/20
 • Til Nordfyns Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægning
  27448/20
 • Til Langeland Forsysning: status Dageløkkevej
  27416/20
 • Til DGE: Kvittering for fremsendelse af rapport, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  27021/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  26854/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring, matr 6ab
  26856/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af delareal på Søndersøvej 226-228, 5462 Morud, matr.nr. 6ab og 6aa Morud By, Vigerslev
  26852/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelse, matr 6ab, UDKAST
  26855/20
 • Til SlothMøller: Regionens kommentarer og vurdering af jordforureningsundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  26861/20
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Sekær og Terpling - Tilbud fra boreentreprenør og Teknologisk institut
  52075/20
 • Besvarelse af anmodning
  33272/20
 • Til COWI: kommentarer til tidsplan
  34906/20
 • Til KKR: Forslag til emner til møde i kommunekontaktudvalget
  34199/20
 • Til DHI: RE: Bemærkninger til tidsplan
  34976/20
 • Til TRYG og Middelfart Kommune:, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30412/20
 • Til Tønder kommune og Rørkær-Jejsing Vandværk, Jordforurening, Flensborglandevej 9. Rørkær, lok: 550-81275
  27567/20
 • Til Middelfart Kommune: Uddybende spørgsmå: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  27194/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  26903/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, Bilag V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  27385/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, V1-høring, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  27388/20
 • Til Varde Kommune: SV: Forespørgsel - omfang af forureningsundersøgelse
  27189/20
 • til grundejer, rådgiver og Odense Kommune - foreløbig kortlægningsvurdering, matr. 1l, Dalumvej 116, Odense
  28190/20
 • Til Vejen KOmmune Kopi Afgørelse "udgået inden"
  28460/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang pr. 13. januar 2020
  25986/20
 • Til Orana Denmark AS, V1-høring, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  27391/20
 • Til Vejle Kommune: Bemærkninger til §8 udkast
  52912/20
 • Til Skibelund Gymnastik og Itrætsefterskole: Afgørelse Udgået inden
  28459/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, V1-kortbilag, høring, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  27389/20
 • Til Odense og Nyborg Kommuner: VS: Møde om Inspiring Denmark
  26740/20
 • Til Orana Denmark AS, V1-kortbilag, høring, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  27392/20
 • Dagsorden til møde i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis tirsdag den 28. januar
  27851/20
 • Bilag til grundejer, rådgiver og Odense Kommune - oversigt historik, kemikalier.msg
  28198/20
 • 0974_001.pdf
  26732/20
 • Til Odense KOmmune: Forespøgelse om dokumentationsrapport.
  27971/20
 • Til Vejle Kommune: Frydsvej 26 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved, udgår af kortlægning efter Lov om forurenet jord
  25861/20
 • Til grundejer: Til orientering ændres V2-kortlægningen på Fr. d. 7. gade 17, 6600 Vejen
  25932/20
 • Bilag til grundejer, rådgiver og Odense Kommune - figur - RSYDs foreløbige kortlægningsvurdering, jan 2020, matr. 1l.pdf
  28195/20
 • Til borger: Besked om udsættelse af aktindsigt
  26601/20
 • Til Orana Denmark AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  27390/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - bemærkninger undersøgelsesoplæg, tankoptagning, Damhusvej 16, 5750 Ringe
  27245/20
 • Velkommen som nyt medlem i Det Regionale Lægemiddelråd og i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis
  27595/20
 • Til FDF-Harndrup: V0-brev, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup.pdf
  26818/20
 • Til Nyborg Kommune, V1-høring med bilag, Skovgyden 16B, 5540 Ullerslev.pdf
  26234/20
 • Velkommen som nyt medlem i Det Regionale Lægemiddelråd og i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis
  27607/20
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar. Fangelvej 26, 5260 Odense S
  27583/20
 • Til borger, Råstof, Status Råstofplan 2020
  27990/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  25995/20
 • Til Vejen Kommune: Til orientering ændres V2-kortlægningen på Fr. d. 7. gade 17, 6600 Vejen
  25920/20
 • Til Borger: Afgørelse - Frydsvej 26 udgår af kortlægningen
  25868/20
 • Til Lertranskøb - meddelelse om at ansøgningen er omfattet af bilag 1 i miljøvurderingsloven - matr.nr. 152 og 28 Søgård, Kliplev
  26187/20
 • Til vandværk, kommune, skat: Kopi af Undersøgelsesrapporter og afgørelse V1-kortlægning, 605-00196, Mørupvej 2, 7184 Vandel
  26905/20
 • Til Borger: V0-brev, Vindebjergvej 36, 5463 Harndrup.pdf
  26825/20
 • Svar på anmodning om afgivelse af udpegningsret
  26729/20
 • Til virksomhed: Afgørelse V1-kortlægning uden indsats efter undersøgelse, 605-00196, Mørupvej 2, 6040 Egtved.pdf
  26893/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-udkast først? - SV: Damhusvej 16, 5750 Ringe
  26891/20
 • Til Home, mail vedrørende Ansgarsvej 8 A-I, 5800 Nyborg
  27624/20
 • 3352_001.pdf
  26736/20
 • Til Borger: Rapport over forureningsundersøgelse Frydsvej 226 i Egtved
  25863/20
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. Vinderupvej 36B, 5463 Harndrup
  26841/20
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. Vindebjergvej 36, 5463 Harndrup
  26848/20
 • Til Varde Kommune: Vedr. status på §8-sag, Spigerborgade 19, 6800 Varde
  26333/20
 • Til Jordlab: kvittering for samtale og screeningsresultater - Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  29529/20
 • Til Jordlab: Svar på spørgsmål vedr. Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  29559/20

15. januar 2020

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune: Indledende kommentarer til miljøundersøgelser på Kirkevej 23 i Gudbjerg
  25413/20
 • Fra Rambøll: Oplæg til miljøundersøgelser på Kirkevej 23 i Gudbjerg
  25411/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Oplæg til undersøgelser, Kirkevej 23, Gudbjerg
  25412/20
 • Fra Praksis - Lukke for patienttilgang
  25146/20
 • Fra SlothMøller: Jordforureningsundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  25149/20
 • Fra SlothMøller: Bilag - Rapport, jordforureningsundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  25150/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Oplæg ændrerede ventilationstiltag
  32359/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Havareret lastbil ved Kirkebrovej, Bramming
  85578/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Glasvænget 9, Vissenbjerg - Budgetstatus og fakturaopgørelse
  24236/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Vandværksvej 9, Aarup - Budgetstatus og fakturaopgørelse
  24231/20
 • Korrespondance m. FMK + DMS, Akter, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  34578/20
 • Fra borger: vedr. ændring af anvendelse Vestergade 9
  25152/20
 • Fra borger: henvendelse - Horstedvej 1A, 1., Højen, 7100 Vejle
  24896/20
 • mødeforberedelse - mailkorrespondance
  70861/20
 • Fra Rambøll: Frydsvej Egtved - undersøgelsesrapport
  24449/20
 • Fra borger: Henvendelses vedr. undersøgelses af evt. forurening af Vestergade 9
  23637/20
 • Fra borger: henvendelse, Langagervej 52, Kolding, anmeldelse af forurenet grund
  24735/20
 • Fra borger. henvendelse vestergade 15, Aabenraa
  32846/20
 • Fra Suez: svar på spørgsmål til tilbud
  34753/20
 • fra Nyborg Kommune følgemail - RE: Jord fra Midtermolen i Nyborg
  76746/20
 • Fra Fredericia kommune: Jordhåndtering Oplæg til undersøgelser i forbindelse med anlæg af skumcentral
  24864/20
 • Høringssvar Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-2023 - fra Sønderborg Kommune
  25115/20
 • Fra Sønderborg Kommune:Udkast §8 tilladelse til Danish Crown, Langbro 7-11, Blans
  26096/20
 • Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af organ til modtagelse af harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og om indberetning af sådanne oplysninger. FRIST: 14. februar 2020
  23294/20
 • VS: Høringssvar Region Syddanmarks udviklingsstrategi
  23168/20
 • Rejsekort, er kontrolleret
  24322/20
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Kopi af vedhæftet dokument (f89c0ff3-f41a-4625-9619-666ed84b0245).pdf
  24828/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Miljøteknisk Notat - Middelfart Havn
  25168/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles tilbagemelding Vedr. §8 ansøgning, Byggefelt 3-5, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061
  24392/20
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om analyseresultater, Arnum Losseplads
  23926/20
 • Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023 - fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
  25111/20
 • Fra DGE - oplæg til supplerende undersøgelse, Skolevej 2, 6510 Gram
  24165/20
 • Fra DGE- oplæg til supplerende undersøgelse, Algade 55, 6780 Skærbæk
  24156/20
 • fra BSO-ing - oplæg to boringer - Damhusvej 16, 5750 Ringe
  26787/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - 3. Bilag.pdf
  27140/20
 • Høringssvar fra Esbjerg Kommune
  25851/20
 • Fra Vejle Kommune: §8 udkast
  52900/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af Kopi af Cowi Gl Banegaardsvej jord- del 1_redigeret_ACL.xls
  25233/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af Kopi af Cowi Gl Banegaardsvej jord- del 2_redigeret_ACL.xls
  25275/20
 • Fra Fredericia kommune: mail med Kommunens kommentarer til undersøgelsesoplæg i forbindelse med anlæg af skumcentral og vandreservoir hos Samtank
  24871/20
 • Fra Arkitekttegnestuen Taumann A/S: Henvendelse vedr ændring af arealanvendelse, Vestergade 9, Aabenraa
  24638/20
 • 521-50035 Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster_teknisk rapport.pdf
  89642/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  38223/20
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, høringssvar udkast tilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  22878/20
 • Fra Praksis - Bekræftelse på ny max.grænse for patienter
  48891/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  38227/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  38204/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  38209/20
 • Fra Lægevagtordningen - Respons på anmodning om møde om pilotprojekt om urindyrkning i vagttid
  49078/20
 • Fra Assens Kommune: Svar vedr. status på etablering af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  26611/20
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance vedr. status på oprensning og jordflytning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  26917/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - 1. Brev til Middelfart Kommune.pdf
  27131/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: § 8-ansøgning vedr. Store Landevej 92 5592 Ejby
  27129/20
 • Fra Middelfart Kommune:- Afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedrørende forurening fra gl. olietank, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  28809/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  25964/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Accept af udlægning af slagge, Sdr Grisbækvej 6, 6740 Bramming
  26745/20
 • Fra Langeland Kommune: Svar vedr. status på påbudsmulighed, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  26763/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  28199/20
 • Fra jord.dk: Anmodning om status på §52 ansøgning, Kragelundvej 9, Vejen
  26127/20
 • Fra Forsvarsministeriet: Høring over udkast til forslag til Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup med tilhørende bekendtgørelser
  26081/20
 • Til jord.dk: Status på ansøgning om §52, kragelundvej, Vejen
  26585/20
 • Hærvejsgruppens bemærkninger til Region Syddanmarks høringsforslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023
  25848/20
 • Fra borger: Rykker for svar
  73640/20
 • Lang projektbeskrivelse - VUOS-projektet.pdf
  66369/20

Udgående

 • Til Praksis- Lukket for patienttilgang af gr. 1 sikrede
  25906/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. ændring af anvendelse Vestergade 9
  25156/20
 • Til borger: svar på henvendelse - Horstedvej 1A, 1., Højen, 7100 Vejle
  24900/20
 • Til Nordfyns Kommune: Opklarende spørgsmål til oprensningsrapport ifm. påbudssag på Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  24785/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Bakkevej 13A, Ringe, 430-81395
  24713/20
 • Til borger: svar på telefonhenvendelse vedr. Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup, 621-81161
  24655/20
 • Til borger: svar på henvendelse, langagervej 52 6000 kolding
  24753/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring, udvidelse af V2
  24565/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af del af Grambovej 24, 5690 Tommerup
  24564/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, udvidelse, UDKAST
  24566/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelse, udvidelse af V2 UDKAST
  24568/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar til udkast til påbud om undersøgelser, Vejlegårdsvej 2
  24169/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. undersøgelses af evt. forurening af Vestergade 9
  23641/20
 • Til Odense Kommune: V1-kortlægning af Vestre stationsvej 8-10, en del af matr.nr. 7000gi, Odense Bygrunde
  23460/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - V1-kortlægningsbrev med bilag matr 7000gi
  23461/20
 • Til Freja Ejendomme m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev med bilag matr 1086
  23458/20
 • Til Freja Ejendomme m.fl.: V1-afgørelsesbrev, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C, matr.nr. 1086 Odense Bygrunde
  23457/20
 • Til Banedanmark, RÅSTOF, Genfremsendelse uden stor fil samt opfordring til at kontakte os matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  22965/20
 • Til borger - V2-afgørelse incl bilag, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  23916/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  22944/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  22949/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  22951/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  22952/20
 • Til Vejen Kommune: V2 afgørelse
  22978/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 144060875.pdf
  24013/20
 • Til borger - V1-høring, ændret indsats, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24406/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  25187/20
 • Til borger - ændret indsats, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster.pdf
  23499/20
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. Orientering om afsluttet sag, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  24858/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 4. mail
  25365/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 1. mail
  25359/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 144059691.pdf
  24012/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 144062491.pdf
  24014/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 550-81293, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster.pdf
  25212/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 540-81249 Løngang 29, 6400 Sønderborg.pdf
  25198/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, Møllegade 23, 6310 Broager
  24480/20
 • Til Kolding kommune. SV: Løveroddevej 4, Kolding
  25079/20
 • Til HAderslev Kommune: Safsmateriale II. Højrup, Kongevej 337, Arnum, 6510 Gram, Haderslev Kommune
  24015/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  22940/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 5. mail
  25366/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 2. mail
  25361/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr: Faaborgvej 248 og 248B
  22851/20
 • Til borger - V1-kortlægningsbrev fra 2010, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24443/20
 • Til Egebjerggaard A/S: V1-høring m. bilag, Alleen 11A, 5450 Otterup
  23654/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  22953/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster.pdf
  23520/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: V1 kortlagt - Beskrivelse Margaardvej 47, Nr. Aaby
  24275/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 540-81467 Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  25206/20
 • Til borger - V1-afgørelse, ændret indsats, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24424/20
 • Til Fanfoss Kina: Invitation til delegation fra Shaanxi Provinsen
  24572/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81451 Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  25179/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-81582, Toften 2A, 7323 Give.pdf
  25222/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  22954/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81486 Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  25182/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  23787/20
 • Til borger- varsling af undersøgelse, 410-81446, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  25228/20
 • Til Tønder kommune - orientering, V1 ændret indsats, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster
  23642/20
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. Marienlystvej 1
  23576/20
 • Til HAderslev Kommune: Safsmateriale I. Højrup, Kongevej 337, Arnum, 6510 Gram, Haderslev Kommune
  24008/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  23780/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  22946/20
 • Til Borger, V2-høring, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  23791/20
 • Til Kolding kommune. Udgår inden kortlægning. Løveroddevej 4, 6092 Stenderup
  25074/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg
  25982/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  22950/20
 • Til virksomhed - varsling af undersøgelse, 410-81189, Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  25265/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 144109065.pdf
  24755/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 565-71002, Fælledvej 16, 7200 Grindsted.pdf
  25218/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune, Høring om forurening på Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  23775/20
 • Til Kolding Kommune. Overbyvej 43, Kolding udgår inden kortlægning.
  24025/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24453/20
 • til Borger Korrespondance vedr. prøver : Vandprøver Vingårdsvej 15
  25280/20
 • Til borger - V1-afgørelsesbrev fra 2013, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster.pdf
  23532/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 3. mail
  25362/20
 • Til Vejle Kommune: SV: Status på §8-ansøgning karetmagervej
  52888/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - 2. Tegning.pdf
  27135/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: tilsynsnotat, Vejrupvej 74, 5592 Ejby
  26626/20

14. januar 2020

Indgående

 • Fra COWI, Afrapportering af undersøgelse Pulje 3_2019 Viernevej/Elvedgårdsvej Losseplads
  28791/20
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Høringssvar udkast råstoftilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  22863/20
 • Fra borger: henvendelse, Bakkevej 13A, 5750 Ringe - Lokalitet 430-81397
  24709/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Tilsynsrapport, Vigeplads, Søndersø
  22380/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilsynsrapport -Omfartsvejen, Søndersø
  22381/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud, vigeplads på omfartsvej, Søndersø
  22174/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Opfyldelse af påbud, vigeplads på omfartsvej, Søndersø
  22175/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering på sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej
  21946/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering på sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej
  21949/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - 621-81161
  24653/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Sekær og Terpling - Tilbud fra boreentreprenør og Teknologisk institut
  52015/20
 • Fra teknologisk institut, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.pdf
  52007/20
 • Fra teknologisk institut, Råstof, Tilbud-J909321-1.pdf
  52006/20
 • Fra teknologisk institut, Råstof, Følgebrev_Teknologisk_Institut_20200113.pdf
  52009/20
 • Fra teknologisk institut, Råstof, Tilbud fra Teknologisk Institut - dokument J909321-1
  52005/20
 • Fra interreg sekr. Kvittering ansøgning modtaget
  22718/20
 • Fra BDO: Revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Møllegade 44, 6400 Sønderborg
  21426/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Tilbud på råstofundersøgelse, Sekær og Terpling
  51997/20
 • FRA ZOOMTEK: Tidsplan nye opgaver
  21199/20
 • Fra Danfoss - Projektmøde nr. 3 - mødereferat 18.12.2019
  49740/20
 • Bilag_2_tilbudsliste_Borearbejde_udfyldt - Geo - Revision 1.pdf
  51981/20
 • Fra Geo, Råstof, Tilbud på råstofundersøgelse, Sekær og Terpling
  51979/20
 • Bilag_2_tilbudsliste_Borearbejde_udfyldt - Geo - Revision 1.xlsx
  51980/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilbagemelding vedr. høringssvar fra museet matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20364/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Sagen undersøges, Roustvej 224, 6618, Årre
  36533/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, høringssvar uden bemærkninger matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  20161/20
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg
  20970/20
 • Fra læge - Korrespondance vedr. lukning for tilgang af patienter
  35659/20
 • Fra Praksks - Korrespondance vedr. åbent for tilgang af patienter
  37906/20
 • Fra Danske Regioner: Vedr. opkrævning af efteruddannelsesmidler til FADL
  32453/20
 • Fra Niras: Alsgade 71 - resultater fra sidste målerunde, sendt til grundejer, 537-30004
  22582/20
 • Fra system: Yder 038555 er lukket automatisk.
  25968/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90: resultater og feltarbejde
  27545/20
 • Fra EDC: Henvendelse Vedr. Tidligere forureningssag - Marienlystvej 1, 5000 Odense C
  23569/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - 461-05029
  22844/20
 • Fra DMR: Forespørgsel om krav til oprensning, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  25410/20
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg
  58083/20
 • Fra Middelfart Kommune: Tilsynsnotat, Vejrupvej 74, 5592 Ejby
  22017/20
 • Fra Assens Kommune: Påbud om undersøgelse og oprensning af forurening på Højvang 4, 5560 Aarup
  20146/20
 • seniortaenketanken_anbefalinger.pdf
  20290/20
 • Fra Odense Kommune, Vedr. etablering af vaskehal på Bondovej 17, 5250 Odense SV
  20796/20
 • Fra Assens Kommune: Kopi af tålepåbud til borger
  20165/20
 • Fra grundejer: Telefonhenvendelse - 575-80039
  22238/20
 • Fra franck Geoteknik: Bilag - Tilbud på videregående undersøgelser, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  22168/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Oprensning af olieforurening ved brønd i byggefelt 3, matrikel 696bb, Fredericia Bygrunde
  22449/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering - Miljøtilsyn hos Ceetec Invest A_S, Industrivej 7 og 12a, 5580
  22420/20
 • Fra Franck Geoteknik: Tilbud på videregående undersøgelser Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  22183/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. anmodning om omdisponering af lettere forurenet jord i byggefelt 3-5
  22149/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar vedr aktiviteter på matr. 459 og 305 Sdr. Hostrup, Ensted
  21099/20
 • Fra Esbjerg Lufthavn, RÅSTOF, Telefonnotat de siger ok til udkastet matr.nr. 15 Øluftgård, V. Nebel
  20295/20
 • Fra Franck Geoteknik: Tilbud på videregående undersøgelse: Antilopevej 5, 7100 Vejle
  22165/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering - Opfølgende miljøtilsyn hos Ceetec Invest A_S, Industrivej 7, 5580 Nr Aaby
  22427/20
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Tilbud på videregående undersøgelse, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  22190/20
 • Fra Assens Kommune: Kopi af tålepåbud til grundejer
  20155/20
 • Framelding ansat fysioterapeut
  22363/20
 • Fra Tønder Kommune: Status fra vognmand, Nørrevej, Højer
  21858/20
 • Fra Langeland Kommune: Kommunens svar vedr. status på påbudssag, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  20475/20
 • Fra Tønder Kommune: Svar vedr henv om jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  21156/20
 • Fra borger: Bemærkninger vedr tilkørsel af jord til losseplads, Nørrevej, Højer
  20654/20
 • Klinik info. og fysioterapiklinik
  22468/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering - Miljøtilsyn hos Ceetec A-S, Industrivej 7, 5580 Nr. Aaby
  22433/20
 • fra projekthaver
  21728/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. anmodning om omdisponering af lettere forurenet jord i byggefelt 3-5
  22123/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  22416/20
 • Fra Middelfart Kommune: V1 kortlagt - Beskrivelse_Margaardvej 47, Nr. Aaby
  22282/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Oprensning af olieforurening i byggefelt 5, matrikel 696bc, Fredericia Bygrunde
  22475/20
 • Fra projekt; forespørgsel vedr. udbetaling
  53344/20
 • Fra Vejle Kommune - kort ifm. vejadgang - Jerlev Etape 4
  25857/20
 • Re: Trivselsmålinger
  27700/20
 • Høring over udkast til forslag til Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup med tilhørende bekendtgørelser - vs til Ida og Anette K.
  87411/20
 • Fra Danske Regioner: Implementering af helhedsplan på scleroseområdet
  76108/20

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune: Fremsendelse af dokumentationsrapport for opfyldelse af påbud, vigeplads ved Søndersø?
  22188/20
 • Samarbejdsaftale ml FEA og RSyd vedr. seniorforsker på TOF_2020_FINAL inkl underskrifter
  21902/20
 • Samarbejdsaftale ml FEA og RSyd vedr. seniorforsker på TOF_2020_FINAL inkl underskrifter.pdf
  21903/20
 • Til Assens Kommune: Sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej?
  21766/20
 • Til Assens Kommune: Sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej?
  21762/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - V2-høring
  21667/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Varsling af V2-kortlægning af delareal af Rugårdsvej 193, 5210 Odense NV
  21663/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  21664/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  21666/20
 • Til Højvangen 4 ApS: Orientering om oplysninger om forurening på din grund, Højvang 4, 5660 Aarup
  21416/20
 • Til Højvangen 4 ApS: Bilag - V0-brev med bilag
  21417/20
 • TIL ZOOMTEK: Tidsplan nye opgaver
  21205/20
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding på påbud om undersøgelser og oprensning af forurening, Højvang 4, 5560 Aarup
  20379/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Videresendelse af høringssvar fra museet matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20181/20
 • Til borger - orientering om kommende undersøglese, Balsgyden 6, 5540 Ullerslev
  29214/20
 • Til Borger, orienterring om kommende undersøgelse, Rudmevej 133, 5750 Ringe
  29238/20
 • Til borger - orientering om kommende undersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  29228/20
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21563/20
 • Til borger - V2-hørring Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21521/20
 • Brev: Henvendelse om ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S pga særlig risikoprofil - Brev fra LMR til Lægemiddelstyrelsen vedr ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S.pdf
  20247/20
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21581/20
 • Til Vejen Kommune : V2 afgørelse
  21992/20
 • Til Borg Development ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  19952/20
 • Til Tønder Kommune: Afvejning i forhold til Natur2000, Nørrevej, Højer
  21323/20
 • Til Borger: V2 afgørelse
  22111/20
 • Til grundejer: Svar på din henvendelse vedr. 15i Vejen By, Vejen
  22246/20
 • Til Grundejer Svar på henvendelse om: Køb af matrikel og hus med forurenet jord
  21461/20
 • Til Tønder Kommune: Orientering om sagen, Stampemøllevej 11b, Højer
  20319/20
 • Til Borger: Sv på henvendelse vedr. undersøgelse
  22319/20
 • Til LMST: Henvendelse om ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S pga særlig risikoprofil
  20245/20
 • Til vagtlæge: bekræftelse på ændring af en samleopgørelse
  21096/20
 • Til borger - BILAG til V2-høring -Udkast V2-afgørelse Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21534/20
 • Til borger: Vedr fortsat jordtilkørsel på Nørrevej, Højer
  22224/20
 • Til Bøghhøj Invest ApS: V2 Afgørelse
  22040/20
 • Til Assens Kommune: Status på planer om etablering af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  20179/20
 • Til Haderslev Kommune: Status og rapport fra 2001, matr nr 9 Højrup, Gram
  22254/20
 • Til Vejen Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  22129/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted
  20376/20
 • Til Borg Development ApS, V1-afgørelse, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  19954/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar Vedr. anmodning om omdisponering af lettere forurenet jord i byggefelt 3-5
  22130/20
 • Til Langeland Kommune: Vedr. status på påbudsmulighed, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  21480/20
 • Til borger: Svar vedr forespørgsel, Stampemøllevej 11b, Højer
  20275/20
 • Til grundejer: Svar på henvendelse Vedr. Skelborgvej 2, 7300 Jelling
  22335/20
 • Til Borger - Orientering om kommunde undersøgelse - Rugårdsvej 148 5463 Harndrup
  29220/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 10, 5620 Glamsbjerg.
  28923/20

13. januar 2020

Indgående

 • Fra COWI: Vedr. Vesterbro, Odense, resultater fra poreluftsundersøhelse, risikovurdering og forslag til supplerende undersøgelser
  24280/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Tilbud på råstofundersøgelse, Sekær og Terpling
  51964/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus og fakturagrundlag
  19006/20
 • Fra DSN: final application for submission
  21064/20
 • fra borger : Kortlægningen har fået lokalitets nr 530-81066
  19538/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Oplæg ændrerede ventilationstiltag
  32360/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.docx
  51955/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Følgebrev_Teknologisk_Institut_20200113.docx
  51957/20
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Tilbud på tilsyn med råstofundersøgelsesboringer, teglværksler
  51956/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Udkast til § 8-tilladelse, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg
  18122/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til etablering af Ø 800 mm ledning gennem V1 kortlagt areal på Fåborgvej 42, Glamsbjerg.
  18121/20
 • VS: Forespørgsel vedr. offentlig indsats på forureningskortlagt areal i Esbjerg
  17995/20
 • VS Forespørgsel vedr. offentlig indsats på forureningskortlagt areal i Esbjerg.msg
  17994/20
 • FRA ZOOMTEK: Nye opgaver i forbindelse med WordMakro
  17748/20
 • Fra system: Yder 040118 er lukket automatisk.
  18049/20
 • Fra COWI: Fotometer til bestemmelse af jernindhold
  34720/20
 • Fra Lertranskøb - ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 152 og 28 Søgård, Kliplev
  19279/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  37317/20
 • Aftale om MED-Klippekort 2020 d. 13. januar 2020
  18575/20
 • Fra system: 040789 er lukket automatisk.
  17989/20
 • Aftale om MED-Klippekort d. 9. januar 2020
  18519/20
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: vedr. Projekt Skolehjem
  18218/20
 • Fra Sloth-Møller: Anmoder om dialog ifm frivillig oprensning, Dybbøl Bygade 58, 6400 Sønderborg
  29733/20
 • Fra COWI: UDKAST Tidsplan_Lab tests
  34656/20
 • Fra COWI: Spørgsmål til tilbudsgiver
  34712/20
 • Fra COWI: Udkast til spørgsmål til bydende
  34647/20
 • Fra SWECO - Referat af opstartsmøde, indledende undersøgelser, pulje 39 og 40 d. 16.december 2020
  79483/20
 • Fra Odense Kommune, Kopi af Fangelvej 26 vandindvinding, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23965/20
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag til §8-udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23972/20
 • Fra DMR, bekræfter at de har modtaget rapport vedr. Blandebjerg, Rudkøbing
  25129/20
 • Fra borger, mail - ejer beder om at få rapporten vedr. Blandebjerg 15, Rudkøbing sendt til DMR
  25117/20
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23961/20
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8-udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23955/20
 • Fra Social- og Indenrigsministeriet: Tilskud vedr. oprensning af generationsforurening i 2020
  26335/20
 • Ændring af praksisbetegnelse for fysioterapeut
  56867/20
 • akkreditering praksisdeklarationen - sundhed.dk
  19111/20
 • Referat Interreg-udvalg
  17805/20
 • Fra Tønder Kommune: Sagsmateriale I, Stampemøllevej 11b, 6280 Højder
  19977/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til asbestforureningen fra branden på Vejrupvej 74, 5592 Ejby
  22453/20
 • Fra Praksis - anmodning om åbent for tilgang af patienter
  20068/20
 • Fra Haderslev Kommune: Spørgsmål til tidligere afværgeforanstaltning på Kongevej 337, 6500 Gram
  22243/20
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium vedr. projekt
  21476/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Billeder fra tilsyn 16122019.pdf
  20865/20
 • Fra Tønder Kommune: Sagsateriale II, stampemøllevej 11, Højer
  19980/20
 • Opsigelsen af vikariat som ridefysioterapeut
  21800/20
 • fra Nyborg Kommune - Vedr. Balsgyden 11, 5540 Ullerslev
  20854/20
 • Fra Esbjerg Lufthavn, RÅSTOF, Høringssvar til udkastet matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  20328/20
 • Høringssvar fra LO i Syddanmark
  20742/20
 • Høringssvar fra Region Nordjylland
  20741/20
 • Fra Odense Kommune, BBR - kort, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  71375/20
 • SKS koder forslag instruks 2.docx
  61881/20
 • SV: Koder til sensorer
  61877/20

Udgående

 • Til lodsejer, RÅSTOF, Udkast til råstoftilladelse vedr. matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  19616/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, SAMLET UDKAST TIL UDSENDELSE matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  19614/20
 • Til myndigheder og ansøger, RÅSTOF, Høring over udkast til råstoftilladelse vedr. matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  19612/20
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  19079/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  19078/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning, Langgade 68, 5620 Glamsbjerg
  19077/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, udkast
  19076/20
 • Til V. Egense Ejendomme ApS: Bilag - Udgår inden kortlægning
  18549/20
 • Til V. Egense Ejendomme ApS: Udgået inden kortlægning efter oprensning, Gyldensteensvej 160, 5400 Bogense
  18548/20
 • 2 - Esbjerg Fuzztival 2020.pdf
  18422/20
 • Til ansøger - behanling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  18421/20
 • til vejen kommune Påbud om oprensning af asbestforurening på Hygummark 3, 6630 Rødding
  18408/20
 • Til ansøger - behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  18330/20
 • 14 - Odense Barokfestival 2020.pdf
  18331/20
 • 7 - Dage med Brecht i Svendborg.pdf
  18282/20
 • Til Ansøger - Behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  18281/20
 • Til Assens Kommune: § 8-høringssvar for Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 8ch, Glamsbjerg By, Køng, lok.nr. 420-81263
  18155/20
 • Til Borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  18084/20
 • Til Borger: Bilag - V1-høring
  18081/20
 • Til Borger: Varsling af V1-kortlægning, Fruerskovvej 6, 5700 Svendborg
  18080/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  18082/20
 • kortbilag 561-55044.pdf
  18002/20
 • V1 og V2 afgørelse 561-55044.pdf
  18003/20
 • henv vedr. offentlig indsats på Matr. nr. 1k Rørkær, Esbjerg Jorder, Esbjerg Kommunelok. nr. 561-55044.
  18001/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  17940/20
 • Til Borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  17941/20
 • Til Borger: Varsling af V1-kortlægning, Mågevej 2, 5700 Svendborg
  17938/20
 • Til Borger: Bilag - V1-høring
  17939/20
 • TIL ZOOMTEK: Nye opgaver i forbindelse med WordMakro
  17750/20
 • Til Svendborg Kommune: Status på påbud ifm. olieforurening fra villaolietank, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  17670/20
 • til Kerteminde Kommune og DMR - SVAR: Oplæg til suppl. undersøgelse, formål §8 - Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde
  19120/20
 • Til Lifa A/S: SV: Høring jordforurening - Matrikulær arealoverførelse og udstykning samt nedlæggelse (omlægning) af privat fællesvej for matr.nr. 7f og 7d Børup By, Taulov, Kongens Kvarter, 7000 Fredericia - j.nr. 20192160
  17785/20
 • til Kolding kommune - til orientering, V1-varsel, Hjarupvej 122, 6000 Kolding - Kortlægningsbrev fra 2002, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18302/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV UDKAST tilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  19613/20
 • Til Geopartner: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. V1-kortlægning, Bladstrupvej 300B, 5450 Otterup
  17967/20
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-afgørelse, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  17722/20
 • Til Borger, V1-høring, Øksendrupvej 14, 5871 Frørup.pdf
  17510/20
 • Bilag til Kerteminde Kommune og DMR - DMR's bud på poreluftstæthed, vintermøde 2013.PNG
  19135/20
 • Til Tønder Kommune: Videresendelse af borgerhenvendelse, Nørrevej, Højer
  18135/20
 • Til Rynkeby Maskinfabrik AS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger - lettere forurenet, Rynkebyvej 230, 5350 Rynkeby.pdf
  17515/20
 • Til COWI: Bemærkninger til spørgsmål
  34680/20
 • Til borger - kvittering
  17517/20
 • Til Langeland Kommune: Vedr. status på påbudssag, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  19174/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Andkær Bygade 12, 7080 Børkop
  18126/20
 • Til Gartneriet Tingdal, V2-afgørelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S.pdf
  19427/20
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (brystkræft)
  19268/20
 • Til Geoservice: Kvittering for modtagelse af forslag til luftfotos 2020
  17486/20
 • Til 5800 Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18232/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  18035/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18064/20
 • Til Billund Kommune: Sv vedr udarbejdelse af §8 tilladelse
  17807/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18166/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18137/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18109/20
 • Til Billund Kommune og Skat: Kopi - Afgørelse "Udgået inden"
  19565/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18119/20
 • Til Borger: V2 varsel
  19711/20
 • Til projekt: tilsagnsbrev til projekt
  18974/20
 • Til Nymølle Stenindustrier: Opfordring til dialog evt møde, matr nr 11a Lilballe, Eltang
  19302/20
 • Til Fredericia Kommune og skat.Kopi at V1 varsel
  19139/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18051/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  18186/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Øksendrupvej 14, Frørup.pdf
  17507/20
 • Region Syddanmarks udpegning af klinikere og apotekspersonale til terapiområdet modermærkekræft
  19300/20
 • Til WAS EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18147/20
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Fangelvej 26, 5260 Odense S samt orientering om V2-kortlægning af en del af ejendommen
  19409/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18219/20
 • Til H. Svansø AS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  17770/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. nedlægning af vejareal, Slusebakken 2/Hejlsmindebakken 21, 6094 Hejls
  17817/20
 • Til Ejerforening, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  17762/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. arealoverførsel, Slusebakken 2/Hejlsmindebakken 21, 6094 Hejls
  17806/20
 • Til Borger: Afgørelse Udgået inden
  19562/20
 • Til Kolding kommune - til orientering, V1-varsel, Hjarupvej 122, 6000 Kolding
  18210/20
 • Til borger - Kortlægningsbrev fra 2002, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18070/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17518/20
 • Til lægerne: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. januar 2020
  18160/20
 • Til borger - orientering om kommende undersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup.
  28940/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg.pdf
  28913/20
 • Til borger, orientering om kommende undersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N.
  29262/20
 • Til borger - orientering om undersøgelse, Kælebro 14, 5400 Bogense
  29347/20
 • Til borger, orientering om kommende undersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  29195/20
 • Til grundejer: Forureningsundersøgelse på Hvenetved 5
  27349/20
 • Til DMR, ønsker de rapport Vedr. Blandebjerg, Rudkøbing tilsendt?
  25124/20
 • Til Billund Kommune og Skat: Kopi V2 varsel
  19729/20
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-kortbilag, afgørelse, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  17724/20
 • Til GARTNERIET TINGDAL ApS - V2-kortbilag, Fangelvej 26, 5260 Odense S.pdf
  19411/20
 • Til Borger: V1 varsel
  19107/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18207/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Andkær Bygade 12, 7080 Børkop
  18179/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg.pdf
  18243/20
 • Til grundejer: V1-høring, Andkær Bygade 12, 7080 Børkop
  18114/20
 • Til borger, vedr. Risagervej 4, Gørding
  19261/20
 • Til borger - V1-høring, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18047/20
 • Til GARTNERIET TINGDAL ApS, Boligerklæring, Fangelvej 26, 5260 Odense S.pdf
  19420/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Andkær Bygade 12, 7080 Børkop, Matr. nr. 11e Andkær By, Gauerslund - V1-høring
  18554/20
 • Til Laboratoriet Nyborg ApS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18129/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 10. januar 2019
  17514/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Øksendrupvej 14, Frørup.pdf
  17501/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV.pdf
  28929/20

12. januar 2020

Indgående

 • Henvendelse fra psykolog
  28924/20
 • Henvendelse fra psykolog
  28916/20
 • Fra Geoservice: Forslag vedr luftfotos 2020
  17481/20

11. januar 2020

Indgående

 • TSQL til Elmah
  17331/20
 • TSQL til Elmah
  17363/20
 • Fra Svendborg Museum, RÅSTOF, høringssvar matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20176/20

10. januar 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kommentar ang. kortlægning på Søkildevej 1, 5270 Odense N, lok.nr. 461-81294
  17145/20
 • Fra Odense Kommune: Odense Kommune og Regions Syddanmarks bemærkninger til oplægget til supplerende miljøtekniske undersøgelser - Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  16954/20
 • Fra DMR: Opdateret oversigtskort, Herslev Kildeplads
  24273/20
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status december 2019 og slutstatus
  51945/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status december 2019 og slutstatus
  51928/20
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsesnotat, Kokmose 7, 6000 Kolding
  55783/20
 • Fra Rambøll: FW: Kopi af kreditnota
  15718/20
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, SV: Grusgrav - Svollibjerg
  51831/20
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, GPS filer graveområde.zip
  51832/20
 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  15713/20
 • Fra Vejle Kommune: SV: Tilladelse til anvendelse af gummigranulat på indendørs ridebane på Stadsvej 107, 7080 Børkop
  16110/20
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  15288/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16925/20
 • Fra DMR, Teknisk rapport, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  16059/20
 • Fra DMR, Grundejerrapport, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  16058/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16936/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16930/20
 • Fra Borger: Forespørgsel Vedr. Ågårdvej 37, 7323 Give
  16374/20
 • Fra Kogsgaard Miljø: Forespørgsel vedr. Hjortlundvej 34-36, 49 samt 51-53 og 57, 6771 Gredstedbro
  16737/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16869/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, betaling ok
  16038/20
 • Fra Vejle KOmmune: §8 tilladelse
  16647/20
 • Fra Niras: Økonomioversigt Søndersø Industriområde 2019
  16188/20
 • Fra borger: Kvittering for svar vedr frist, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  17400/20
 • fra VUC Syd
  18163/20
 • Fra Praksis - Anmodning om åben for tilgang af patienter
  37886/20
 • SV: Opgørelse over Region Syddanmarks repræsentation i fagudvalgene?
  18843/20
 • Fra Lifa A/s: henv vedr. Matrikulær arealoverførelse og udstykning samt nedlæggelse (omlægning) af privat fællesvej for matr.nr. 7f og 7d Børup By, Taulov, Kongens Kvarter, 7000 Fredericia - j.nr. 20192160
  17769/20
 • Fra digelag, Råstof, Klægindvinding bag Ballum-diget.
  51990/20
 • Fra Banedanmark, RÅSTOF, Kan ikke leveres: Høring ... matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20561/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  37325/20
 • Fra Energinet - høringssvar ifm. partshøring - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  17407/20
 • Re: Vedrfra VUC Syd
  18183/20
 • Fra projekt: revideret budget
  40106/20
 • Fra system: Yder 042617 er lukket automatisk.
  17497/20
 • SV: Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  20746/20
 • Fra ecoplus: CLUSTERIX 2.0 - project meeting Iasi/RO, 12-13 February 2020
  41733/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Forklaring af kortlægningsomfang på Søkildevej 1, 5270 Odense N, lok.nr. 461-81294
  17148/20
 • Kvalitetskontrol af GeoGIS data
  17076/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, ok til at ansøger mødes med kommunen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  20345/20
 • Til grundejere, kopi og Odense Kommune: kopi af orienteringsbreve vedr. kommende forureningsundersøgelse
  16897/20
 • Til Odense Kommune: Regionens revurdering af kortlægning på Søkildevej 1, 5270 Odense N, lok.nr. 461-81294
  16887/20
 • Til borger: Varsling af V1-kortlægning af større område, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  16821/20
 • Til borger: Bilag - Udvidelse af V1-høring
  16824/20
 • Til borger: Bilag - Udvidelse af V1-afgørelse UDKAST
  16823/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag UDKAST
  16827/20
 • Til Trefor: Resultater fra Herslev MTBE sagen
  16732/20
 • Til indvinders tidligere pengeinstitut, RÅSTOF ,Frigivet garanti matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  19610/20
 • Til indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, orientering om frigivelse af gammel garanti matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  19603/20
 • KOPI, af Frigivet garanti Sydbank matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  19604/20
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status december 2019 og slutstatus
  51937/20
 • Til DMR: Udtagning af kontrolprøver i de dybe boringer ved Herslev kildeplads
  16648/20
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Høring over udkast til tillæg til tilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  19593/20
 • Til myndigheder og ansøger, RÅSTOF, Høring over udkast til tillæg til tilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  19569/20
 • Til myndigheder og parter, UDKAST til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  19571/20
 • Til myndigheder og parter, FØLGEBREV udkast til tillæg til råsoftilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  19570/20
 • Til DMR: Spørgsmål ifm. anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  16014/20
 • TIL Zoomtek: Nye opgaver i forbindelse med WordMakro
  15913/20
 • Til Skovdyrkerne og ansøger, Råstof, SV: Grusgrav - Svollibjerg
  51922/20
 • Mailkorrespondance - bilagsmateriale fra Region Sydanmark
  70819/20
 • Henvendelse om sundhedsprojekt med fængsler
  15458/20
 • Til Rambøll: spørgsmål vedr. økonomi herunder manglende kreditnota
  15417/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15717/20
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-afgørelse, Halvej 4, 5800 Nyborg
  15324/20
 • Til borger - Udkast til boligerklæring, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  17060/20
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: Orientering om mulig forurening, Sinaivej 16, 5672 Broby
  15582/20
 • Til Vejle KOmmune: §8 høringssvar
  16121/20
 • Til Tønder Kommune. SV: Projekt beliggende indenfor en bufferzone på 250 m fra
  15434/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  17064/20
 • Til Vejle kommune: V2 afgørelse
  16739/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om optagelse på venteliste til afværge
  15537/20
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Fangelvej 21, 5260 Odense S samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  17057/20
 • Til Peters Biler, V1-afgørelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15725/20
 • Til skat og Vejle Kommune: V2 afgørelse
  16760/20
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. Hjortlundvej 34-36, 49 samt 51-53 og 57, 6771 Gredstedbro
  16747/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby - oplæg til undersøgelser
  17272/20
 • Til Orbicon: JAR -udskrift
  16967/20
 • Til Orbicon: JAR-udskrift
  16955/20
 • Til Orbicaon: JAR-udskrift
  16977/20
 • Til Boreteknik SV: Boringssløjfninger: Høgebjerg, Losseplads / Tilbud.
  15983/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. svar på forespørgelse ang. regionens indsats på V2-kortlagte areal på Fittingvej 1, 6623 Vorbasse
  16697/20
 • Til Borger, V2-høring, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  17068/20
 • Til Orbicon: JAR udskirft
  16878/20
 • Til Grundejer: Moniteringsnotat 2019 til orientering
  16528/20
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-afgørelse, Gasværksvej 10, 5800 Nyborg
  15360/20
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  15510/20
 • Til Danbolig: Museumsgade 5 - 6070 Christiansfeld
  16052/20
 • Til Haderslev Kommune: Vedr. afslutning af sag, Nederbyvænget, 6100 Haderslev
  16833/20
 • Til Advokat, Vand og Jord, faktura betales i næste uge
  15616/20
 • Til Vejle Kommune: SV: Tilladelse til anvendelse af gummigranulat på indendørs ridebane på Stadsvej 107, 7080 Børkop
  16078/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15578/20
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om kortlægningsafgørelse ved Høgebjerg losseplads
  15952/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles videregående undersøgelser på Hvenetved 5, 5250 Odense SV
  17218/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15772/20
 • Til Odense Kommune; Moniteringsrapport 2019 orientering
  16503/20
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: Bilag, Kortbilag, Sinaivej 16, 5672 Broby
  15779/20
 • Til Borger: Svar vedr. Ågårdvej 37, 7323 Give
  16378/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelse af spredning via kloak, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  17874/20

9. januar 2020

Indgående

 • Fra Naturbasen, Råstof, Re: Naturbasen
  51821/20
 • Afrapportering tværregional fase IV-enhed revideret 070120.docx
  14595/20
 • Kommentering af tilføjelser til afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed - frist 16. januar 2020
  14591/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Færdigmelding - udlæg af slagge under plansilo, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  67595/20
 • Fra entreprenør, Råstof, Sø Rømø.msg
  14164/20
 • Fra entreprenør, Råstof, Sø Rømø 2.msg
  14165/20
 • Fra entreprenør, Råstof, Forespørgsel om råstofindvinding på Rømø, TK Belægning
  14163/20
 • 544212-19_v1_høringssvar til regionen.pdf
  13963/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, orientering og ønsker ok til møde med kommunen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  20339/20
 • VS: Ny COWI medarbejder på JAR projektet
  13484/20
 • SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2020-jan-09
  13488/20
 • SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2020-jan-09
  13469/20
 • Fra DMR: Resultater af MTBE analyser, dybe boringer på Herslev Kildeplads
  13545/20
 • Fra DMR: Korrospondance vedr. pejlerunder
  13299/20
 • Vedr. dokumentation for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  15246/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse
  13548/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  13549/20
 • Fra Nymølle Stensindustrier: Svar på vurdering vedr jordtip ved Eltang, matr nr 11a Lilballe, Eltang
  12776/20
 • Lilballe 11a.pdf
  15153/20
 • Kursussted
  12932/20
 • Fra Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer til notat, Forumvej 83, Varde
  13836/20
 • Kursussted
  13402/20
 • Fra Vejle kommune: Tilladelse til at ændre arealanvendelsen på Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle i henhold til jordforureningslovens §8
  14451/20
 • Fra Ærø Kommune: Forslag til dagsordenspunkt til møde i kommunekontaktudvalget
  13806/20
 • Kursussted
  13135/20
 • Kursussted
  13371/20
 • Kursussted
  13181/20
 • Kursussted
  13498/20
 • Fra Vejle Kommune - afstand til diger - Jerlev Etape 4
  15316/20
 • Fra Fredericia kommune. vedr. dokumentation for gennemførte anlægsarbejder ved etablering af busholdeplads på matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  15281/20
 • Fra Boreteknik: Boringssløjfninger: Høgebjerg, Losseplads / Tilbud.
  15972/20
 • Fra Colliers: Henv. - Østergade 38D, 5610 Assens
  15112/20
 • Fra Niras: Bystævnet - Rapport-udkast
  16130/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Høring"- Miljø B1+B2, Engstien
  36521/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Høring" - boringer_B2
  36526/20
 • Fra DMR: Forslag til undersøgelse af spredning via kloak, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  17860/20
 • Fra VTG - underskrevet tilsagnskontrakt - Future Solutions by Girls
  19303/20
 • Fra Danske Regioner: Kvittering for forslag til handleplan
  19971/20
 • Fra Region Midtjylland: Forslag til handleplan til Danske Regioner
  19966/20
 • Fra projekt: revideret budget
  22485/20
 • Fra Vejle kommune: Udkast til § 8 tilladelse 09.08.05-P19-22-19
  12552/20
 • Kursussted
  13413/20
 • Kursussted
  13212/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, matr nr 11a Lilballe, Eltang
  15152/20
 • Ændring i taksten til pensionsindbetaling - fysioterapeut
  14089/20
 • Kursussted
  13533/20
 • OSD_Bor_11a.JPG
  15154/20
 • Kursussted
  13153/20
 • fra Odense Kommune - Kopi af §8-tilladelse til delvis nedrivning på Dalumvej 116
  12823/20
 • Fra Fredericia kommune: mail med dokumentationsrapport for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia.pdf
  15247/20
 • Fra EG - underskrevet tilsagnskontrakt samt ansøgning og budget
  67688/20
 • Budget- og regnskab STEM HF videre 06.01.20.xlsx
  77083/20
 • SV_ STEM HF videre - flere med STEM kompetencer
  77082/20

Udgående

 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Salling Group Ejendomme AS - matr nr 40k.pdf
  15202/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - AS Storebæltsforbindelsen matr nr 45.pdf
  15195/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Til orientering: Afgørelsesbreve om ændring af indsats på lok.nr. 449-00005
  15193/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Nyborg kommune - matr nr 2ayo 2bb 7000ap 7000au 7000ax.pdf
  15201/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg Aps - matr. nr 7ø 1qy.pdf
  15203/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Lidl Danmark KS - matr nr 2ayq.pdf
  15200/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Food Folk Danmark Aps - matr nr 40C.pdf
  15199/20
 • Til Virksomhed -Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Banedanmark - matr nr 43.pdf
  15204/20
 • Kortbilag 09012020.pdf
  15194/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - DSB - matr nr 40e.pdf
  15198/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Circle K Danmark AS - matr nr 40b 2aym.pdf
  15197/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Center 45 AS - matr nr 40f.pdf
  15196/20
 • til borger : Kortlægningen har fået lokalitets nr 530-81066
  14922/20
 • Til Danske Regioner - bilagsmateriale fra Region Sydanmark
  70808/20
 • Til borger, Råstof, SV: Jour.nr. 15/42268. Efterbehandlingsplan
  51815/20
 • Til Freja Ejendomme: Region Syddanmarks tilbagemelding på spørgsmål ift. kortlægningsgrundlag for V1-varslet grund, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C
  12712/20
 • Til naturbasen, Råstof, SV: Naturbasen
  51795/20
 • Til borger - Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Birkebjergvej 6, 6A, 5792 Årslev.pdf
  12551/20
 • Til praksis: opgørelse Mandø, 4. kvartal 2019
  14565/20
 • Til From & Lykke Invest Aps: Sv på spørgsmål om at udgå at V1 kortlægning
  13823/20
 • Til From & Lykke Invest APs. Sv. på afklarende spørgsmål
  13082/20
 • Til lodsejere, Råstof, Brev til grundejere - Billund.pdf
  12903/20
 • Til Nyborg Kommune - Udgår efter vurdering af historik - Halvej 1, 5800 Nyborg.pdf
  14281/20
 • Til EDC, Svar på forespørgsel, 450-81209, Mekaniker, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, Matr.nr. 24a, Nyborg Bygrunde
  12635/20
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel om VTO
  12592/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kådnervej 14, 6200 Aabenraa
  12997/20
 • Til Vejle kommune: SV vedr. vilkår i udkast til §8 tilladelse for Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  12433/20
 • Til Haderslev Kommune: Til orientering - kopi af orientering til grundejer vedr. undersøgelse af Vestergade 36, Vojens, 543-07501
  12680/20
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse af Vestergade 36, Vojens
  12650/20
 • Til COWI: Tilbagemelding 2019 notat inkl. TV inspektion
  14211/20
 • Til Varde Kommune: Svar på notatudkast, Forumvej 83, Varde
  13591/20
 • Til Nordicals: Svar på henv. vedr. Simmerstedvej 16, matr 1129. 515-20002
  13389/20
 • Til borger: Svar vedr kommende V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  14545/20
 • Til COWI: Laboratorietests - det videre forløb
  34204/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. kvittering og forespørgsel_ADP - orienterende undersøgelse
  25140/20
 • Udkast høringssvar Nordsøkommissionens Strategi 2020-2030
  22534/20
 • Til Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Danske Regioner: Rettelse til udkast til handleplan
  19964/20
 • Til Esbjerg Kommune, Ikke overfladevandsindsats, Dagvej 1, 6700 Esbjerg
  12892/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Høring om forurening på Birkebjergvej 6 og 6A, 5792 Årslev samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  12544/20
 • Til Borger, V2-varsel, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  12556/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  12554/20
 • Til Colliers: Svar - Østergade 38D, 5610 Assens
  15113/20

8. januar 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - revideret oplæg med revideret situationsplan
  11642/20
 • Fra Odense Kommune: Samlet reviderede oplæg, nu med bilag, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  11641/20
 • Fra rådgiver - kopi af mail til grundejer - Status på etablering af ventilation på Jernbanegade 7
  26223/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, FW: Kortlægning af teglværksler mellem Holsted og Glejbjerg
  51805/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Kortlægning af teglværksler mellem Holsted og Glejbjerg
  51800/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud om oprensning efter spild med dieselolie, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  11020/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Påbud om undersøgelse af jordforurening, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  11022/20
 • RE: Udvidelse af JAR Integration Service med geosøgning af lokalitet
  10845/20
 • Fra borger, Råstof, Jour.nr. 15/42268. Efterbehandlingsplan
  51791/20
 • Fra Jordlab: Vedr. forespørgsel til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  17269/20
 • Fra Billund Kommune: Forespørgelse ang. regionens indsats - Fittingvej 1, Vorbasse
  16686/20
 • Fra MOE: Drivvejen - tilfredshedserklæring - 1 års gennemgang
  16070/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om aktivitet vedr. essentiel tremor
  14232/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  13603/20
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Kådnervej 14, 620 Aabenraa
  12990/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. etablering af fjernvarmeledning i Oldenborggade, §8 tilladelse ikke nødvendig
  17194/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  22596/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  22112/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  22110/20
 • Fra borger : Vedr. Allergivaccination
  49992/20
 • Fra praksis: anmoding om lukning for patienttilgang
  9885/20
 • Fra Amgros: Udpegning af klinikere og apotekspersonale til terapiområdet modermærkekræft
  12075/20
 • Høringssvar
  11646/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - niras-rapport-jordkartering-af-29062015-med-bilag-1-4-bilag-k.pdf
  11121/20
 • Fra Jakoben Grus o& Sten: Indberetning af jordtilførsel II, Bygaden, 2, Krusaa
  11088/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering vedr.§8-sag på Vinterbådspladsen, Vejle Lystbådhavn
  11111/20
 • Fra EDC- Forespørgsel - Sølystvej 1, 5800 Nyborg
  12084/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81385.pdf
  11155/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Notat om Mohs kirurgi - Revideret
  12919/20
 • Fra Tønder Kommune. Projekt beliggende indenfor en bufferzone på 250 m fra
  14975/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål omkring overfladevandsindsats, Dagvej 1, 6700 Esbjerg
  12864/20
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. Simmerstedvej 16, 6100 Haderslev
  12783/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81206, Blegdamsgade.pdf
  9909/20
 • Fra Jakoben Grus o& Sten: Indberetning af jordtilførsel, Bygaden, 2, Krusaa
  10614/20
 • Re: Trivselsmålinger
  27568/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Bordingsvej 4, 5000 Odense C, matr.nr. 17at, Marienlund Hgd., Odense Jorder, lok.nr. 461-00093
  12255/20
 • Til Odense Kommune: Regions Syddanmarks bemærkninger til revideret oplæg med situationsplan, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  11676/20
 • Til Odense Kommune: Regions Syddanmarks bemærkninger til revideret oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  11416/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring med bilag
  10334/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af en del af Rodalsvej 2, 5600 Faaborg
  10333/20
 • Til Danfoss, kommunen - Kopi af udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Vedr. badeforbud
  49730/20
 • 23 - Efterklang Sommertræf på Lundsgaard Gods.pdf
  10123/20
 • Til Ansøger: behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 20197
  10122/20
 • Til ansøger: Behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10101/20
 • 19 - Erna i krig.pdf
  10102/20
 • 18 -Romeo + Julie.pdf
  10088/20
 • Til ansøger: Behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10087/20
 • Til ansøger: behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10051/20
 • Til Ansøger: behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10026/20
 • 16 - Was ist los.pdf
  10028/20
 • Til ansøger: Orientering beslutning i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  9993/20
 • 9 - Det Fynske Dyrskue.pdf
  9994/20
 • Til Ansøger, Råstof, 1n Juellingsholm Hgd. - Klagefristen er udløbet
  51783/20
 • Til DMR: SV: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  9676/20
 • Til DMR: SV: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  9679/20
 • Til Skjern Bank, Råstof, SV: Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  51780/20
 • Til Lodsejer, Råstof, Aflysning af servitut
  51774/20
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  22600/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning, mail nr. 2
  10240/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. etablering af fjernvarmeledning i Oldenborggade
  11490/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Ravsted Hovedgade 49, 6372 Bylderup-Bov
  10172/20
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, V1-afgørelse, Blegdamsgad 4, Nyborg.pdf
  9955/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Todsbølvej 37, 6360 Tinglev
  11308/20
 • Til projekt: anmodet om status vedr. ansøgte fonde
  11071/20
 • Til Skat og Billund Kommune:Kopi af V2 varsel
  12259/20
 • Til Kolding Kommune: Spm vedr. V2 kortlagt areal, Vranderupvej 30, 6000 Kolding
  12165/20
 • Til kommunen: 042935 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. januar 2019
  9975/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, hovedejer
  9862/20
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  10586/20
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om Værditabsordningen
  11696/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Algade 27, 5592 Ejby
  9839/20
 • 17 - N F.pdf
  10052/20
 • Til Borger: V2 varsel
  12254/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2, V1 og areal, der udgår, Lok. 410-81091
  9973/20
 • Til Billund kommune: Spm. Vedr. færdiganmelddelse
  12263/20
 • Til Billund Kommune, V1-kortbilag, høring, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  10587/20
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  10585/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning, mail nr. 1
  10224/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning
  10078/20
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, Kortbilag til V1-afgørelse, Blegdamsgade.pdf
  9946/20
 • Til Vejle kommune: Høringssvar til udkast til §8 tilladelse for Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  12032/20
 • Til Billund Kommune: Anmodning om status for kommunens sagsbehandling af Klinkvej 43, Vorbasse, lok. 530-81039
  10206/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning
  10182/20
 • Til ansøger: Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  9837/20
 • Til praksis: mail med lukning for patienttilgang pr. 9. januar 2019
  9921/20

7. januar 2020

Indgående

 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Udtalelese vedr. badevandsforbud pba. nye havvandsprøver
  49725/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Beklager at jeg måtte sende en rettelse til Geo
  51761/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_1_SAP_Sekær_Terpling.docx
  51756/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, RETTELSE: Invitation til at give tilbud på råstof-undersøgelsesboringer for Region Syddanmark.
  51751/20
 • Fra Naturbasen, Råstof, Re: Naturbasen
  51720/20
 • Tilladelse til at ændre arealanvendelsen på Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle i henhold til jordforu 4.docx
  9139/20
 • Udkast til §8 tilladelse for Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  9138/20
 • Til Ansøger: Spørgsmål vedr. fremtidige støttemuligheder Quasar 2020 - 23
  8671/20
 • VS Fonden Roskilde Festival og Vækstlagets musikinitiativer.msg
  8672/20
 • SV: [JIRA] (JAR-1290) Validering af alle lokaliteter geometrier i forhold til præcision og punkter der ligger ovenpå hinanden
  8760/20
 • Fra Ejlskov: Revideret oplæg til undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  9799/20
 • Fra Ejlskov: Bilag - revideret oplæg, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  9804/20
 • Fra SF - landspolitisk: Spm. ifm. rapporter omkring Lynfrosten - overfladevand, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  18852/20
 • Fra DMR: økonomi Herslev
  80203/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Kort over udbredelse af slagge, Grådybet 4, 6700 Esbjerg
  38417/20
 • Fra Tarup-Davinde, Råstof, SV: Godt nytår
  51709/20
 • Fra borger: Kommentar til varsling af V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  14520/20
 • Fra rådgiver: SV: Vedr. Nymarksvej 41, alternativ strategi for prøvetagning
  12349/20
 • Fra VUC Kolding vedr. "Når plastik motiverer"
  13408/20
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til anvendese af gummigranulat på indendørs ridebane på Stadsvej 107, 7080 Børkop
  15544/20
 • Re: Trivselsmålinger
  27550/20
 • fra borger, henvendelse: Roers Alle 13, 5210 Tarup
  9151/20
 • fra borger, Telefonhenvendelse: Vestergade 9 A, Aabenraa
  9182/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  8872/20
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel til status: Vedr. fund af olieforurenet jord i forbindelse med byggeri, Thyges Minde Allé 41, matrikel 1db, Stoustrup, Fredericia Jorder
  8789/20
 • Fra borger: Spm vedr jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  8995/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  18668/20
 • Forslag fra delstrategigruppen i Vand og Jord
  9790/20
 • Høringssvar Fremtidens Syddanmark, Ny Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  9794/20
 • Entwurf Protokoll Interreg-Ausschuss
  12797/20
 • Fra DMR: Svar vedr. analyseparametre, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  12974/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Revideret undersøgelsespåbud -Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  12923/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til boligbyggeri, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  11193/20
 • Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi fra Middelfart byråd
  9788/20
 • Fra Miljøteknik: Orientering vedr jordflytning på Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  10686/20
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale og apoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  8331/20
 • Fra indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, anmodning om frigivelse af garanti ny garanti stillet matr.nr. 5c, 12a, 12c Sejrup By, Thyregod
  9714/20
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning jord 2019, matr nr 601 Skodsbøl, Broager
  8978/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  8900/20
 • Fra Vejle Kommune
  8727/20
 • Fra praksis: anmodning om at få lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  8060/20
 • Fra nabor - anmodning om fotos fra tilsyn i 2017 - Sødover I
  7863/20
 • Fra indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, ok til procedure for tilbagesendelse matr.nr. 5c, 12a, 12c Sejrup By, Thyregod
  9736/20
 • Fra Varde Kommune: Notat for Varde Kommunes tilsyn, december 2019
  9030/20
 • Fra Odense Kommune, Mail med opdatering på sagen, Bogensevej 39/Banevænget, 5270 Odense N
  8071/20
 • Underskrevet kontrakt for ressourceperson - Fangel Vandværk
  8882/20

Udgående

 • Til Rambøll: Forespørgsel efter rapporter på lok.nr. 450-81042, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  9199/20
 • Til Rambøll: Forespørgsel efter rapporter på lok.nr. 450-81042, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  9211/20
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Beklager at jeg måtte sende en rettelse til Geo
  51765/20
 • 1 - Christiansfeld Musikfestival 2020.pdf
  8923/20
 • til ansøger: afslag - Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  8922/20
 • Til ungdomsuddannelser med røgfri skoletid: Mulighed for at lade jer indstille til året røgfri ungdomsuddannelse i Syddanmark
  8812/20
 • Indstillingsskema_2020.docx
  8813/20
 • Til naturbasen, Råstof, SV: Naturbasen
  51668/20
 • Til Esbjerg Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse Stenten 20 m.fl.
  7536/20
 • Til Niras: SV: Torvegade, Give
  7494/20
 • SV: Politiv liste - Tavegyl/clemastin inj
  19486/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  9026/20
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. tidsplan for videre sagsbehandling, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  8389/20
 • Til Skat og Frdericia KOmmune: V1 og V2 afgørelse,
  9159/20
 • Til Svendborg Kommune, Spørgsmål til resultater fra §40-påbud, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  7837/20
 • Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Norgesgade 25, 6700 Esbjerg.pdf
  9022/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillemøllevej 1, Nyborg.pdf
  7466/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  8083/20
 • Til DTU: Orientering om profylaksebekgørelse
  9290/20
 • Til COWI: Tillægskontrakt 2020
  7531/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  8078/20
 • Til nabo - mail med fotos fra tilsyn i 2017 - Sødover I
  7870/20
 • Til borger - Svar på henvendelse vedr. Bladstrupvej 244, 5270 Odense N, loknr. 461-81187
  9285/20
 • Til indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, svar vedr. frigivelse af gamle garantier på tre sager herunder matr.nr. 5c, 12a, 12c Sejrup By, Thyregod
  9724/20
 • Til Fredericia KOmmune (Vej og Park) V2 afgørelse
  9431/20
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er din boliggrund forurenet.pdf
  9135/20
 • Til Fredericia Havn Ejendeomme: V1/V2 afgørelse
  9120/20
 • Til Skat og Fredericia KOmmune: V2 afgørelse
  9444/20
 • til grundejer - kortlægning af mulig forurening (V1) - P Hansens Gyden 44
  9130/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gormsvej 27, 5800 Nyborg
  7970/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  7463/20
 • Til Grundejer: Varsel ny boring Sprotoften
  7720/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg.pdf
  7613/20
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Vognmandsvej 10 5800 Nyborg.pdf
  7612/20
 • Til borger - V1-høring, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  9028/20
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  9134/20
 • Til Fredericia Havn Ejendommer A/S: V1 afgørelse - Vesthavnsvej
  8398/20
 • Til borger: Status vedr jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  9003/20
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  9133/20
 • Til borger - V1-høring, kortbilag, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  9027/20
 • til grundejer - kortlægning af mulig forurening - (V1).pdf
  9131/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Falkevej 4, 5800 Nyborg
  9020/20
 • Program for 2. møde - tværregionalt netværk om sundhedsinnovation
  41923/20
 • Til Odense Kommune, Mail vedr. Bogensevej 39 og Banevænget, 5270 Odense N
  7882/20
 • SV på henvendelse: Eskebjergvej 7, 5762 Vester Skerninge
  9315/20
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål omkring ibrugtagning af tilladelse, Hollufgårds Allé, 5220 Odense SØ
  7745/20
 • Bilag til grundejer - kort - V1-kortlagt areal.pdf
  9132/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillemøllevej 3.pdf
  7464/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillemøllevej 3.pdf
  7462/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, medejer
  9874/20
 • Til Fredericia Havn AS: Afgørelse V1
  8533/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  9796/20

6. januar 2020

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Tilbud på tilsyn med råstofundersøgelsesboringer, teglværksler
  51699/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_med_input_fra_TI.docx
  51700/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Tilbud på tilsyn med råstofundersøgelsesboringer, teglværksler
  51693/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Tilbudssliste_TI_tilsyn.xlsx
  51694/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Følgebrev_Teknologisk_Institut.docx
  51697/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Prisliste_TI_laboratoriepriser.xlsx
  51698/20
 • Re: Økonomi, Herslev Kildeplads
  10288/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_1_SAP_Sekær_Terpling.docx
  51692/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_2_tilbudsliste_Borearbejde.xlsx
  51690/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Invitation til at give tilbud på råstof-undersøgelsesboringer for Region Syddanmark.
  51688/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Invitation_JyskGeoteknik.docx
  51689/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Invitation til at give tilbud på råstof-undersøgelsesboringer for Region Syddanmark.
  51680/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_1_SAP_Sekær_Terpling.docx
  51681/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Invitation_Geo.docx
  51683/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_2_tilbudsliste_Borearbejde.xlsx
  51682/20
 • fra borger Kortlægningen har fået lokalitets nr 530-81066
  14920/20
 • fra Vejen kommune Påbud om oprensning af asbestforurening på Hygummark 3, 6630 Rødding
  18401/20
 • fra varde kommune § 8 og politisag - Adsbølvej 24
  14959/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Intern Myndighedshøring_VVM Screening_tilladelse Timeforbrug pr. 31.12.2019.xlsx
  51309/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Status pr. 32/12 2019 samt forslag til fakturering
  51307/20
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: GeoGIS projektkontrol
  8756/20
 • Fortrolighedserklæring
  15104/20
 • VS: endelig aftale : Tilføjelse af opgørelse på klinikniveau i Kontrolstatistik for fysioterapi
  35124/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  19196/20
 • Status 2019 og arbejdsplan 2020
  81133/20
 • Fra entreprenør, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82268/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 19, Sønderborg
  7618/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 27, Sønderborg
  7624/20
 • Fra Epinion: vedr. Industrien som Karrierevej
  7371/20
 • 13.12.19TOP3PrsentationFaber.pdf
  7396/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  5241/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk.
  7068/20
 • Fra DLA Piper: Orientering vedr. profylaksebekgørelse
  9284/20
 • Fra Middelfart Kommune: ADP - orienterende undersøgelse, en del af matr. nr. 15r Middelfart Markjorder
  8699/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Region Syddanmark kontingent 2020
  8436/20
 • Fra Haderslev Kommune: Opsamling for status for indbygning af slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  7793/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 21, Sønderborg
  7626/20
 • Fra Meldgaard A/S: Svar vedr. færdigmelding af udlægning af slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  7765/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Status for TCE afværge, Linde Allé, Sønderborg
  6108/20
 • Fra Sønderborg Kommune. SV: Påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  7150/20
 • Fra Borger, Høringssvar,. 19/39945 - Høring vedr. evt. forurening Kogsbøllevej 40
  5237/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. januar 2020
  6145/20
 • 13.12.2019Referat-Protokoll.pdf
  7232/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81240, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  5215/20
 • 13.12.19TOP3PrsentationPaulsen.pdf
  7240/20
 • Fra Niras - Statusnotat 3 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  5591/20
 • Mail fra Danske Regioner
  6317/20
 • Projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde
  6486/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail med kopi af §8-tilladelse, Skolevej 53, 6430 Nordborg
  6852/20
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Afgørelse - Drivervej 14, 6670 Holsted
  22170/20
 • VS: akkreditering fys klinikker 3. varslingsgruppe
  19981/20
 • Oversigt over klinikker der skal have honorarer
  19983/20
 • VS_ Udkast til svar udbedes - Afslag på gæstedialyse set i forhold til sundhedsplan for Region Syddanmark og nationale mål.
  20372/20
 • Ændring til yderregistret
  21726/20
 • VS: Fysioterapi, forlængelse af vikariat,
  22034/20
 • Fra Region Hovedstaden: Kommentar til udkast til handleplan
  19962/20
 • Ændring til yderregistret
  21732/20
 • VS: Fra Sundhedsstyrelsen: Skriftlig høring i Det Rådgivende Udvalg.
  10337/20
 • Trivselsmålinger
  27474/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 25, Sønderborg
  7630/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 37, Sønderborg
  7632/20
 • SV: Manglende svar ang.: Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  27534/20

Udgående

 • Til rådgiver, Råstof, SV: Status pr. 32/12 2019 samt forslag til fakturering
  51330/20
 • SV: Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6442/20
 • EPJ SYD uddataprojektet har en anmodning til Region Midt
  6087/20
 • Til borger: svar vedr. Lavninggyde 8 med ans. om lån
  6065/20
 • Til Borger: Orientering vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  6324/20
 • Til borger: Svar vedr. elafregning Vestergade 8A
  6319/20
 • Til entreprenør, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82262/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Øksendrupvej 2, 5871 Frørup
  5531/20
 • Til Lejerbo - V1-afgørelse - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 30, 5800 Nyborg.pdf
  5063/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  6804/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  5638/20
 • Til Daloon AS, V1-afgørelse, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  6143/20
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-afgørelse, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  6669/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142920280.pdf
  5635/20
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  5210/20
 • Til Haderslev Kommune. 515-30033 Høring Kortlægning af slagge under vej_Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  5718/20
 • Til Vurderingsstyrelsen, Sønderborg Kommune og OJ Aps: Orientering om kortlægning på V1, Hørup Bygade 19A, Sydals
  7414/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. undersøgelsespåbud på L. Frandsensvej 4, 5600 Faaborg
  7263/20
 • Til TAXA SYD, V1-afgørelse - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  5209/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  7336/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  5830/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142921019.pdf
  5675/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervej 6, 5800 Nyborg
  5154/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  6291/20
 • Til Borger, V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  5231/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  5226/20
 • Til Daloon AS, V1-kortbilag, afgørelse, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  6144/20
 • Til Adelgade ApS, V1-afgørelse, Adelgade 3, 5800 Nyborg
  5103/20
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V1, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  6637/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  6103/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  5637/20
 • Til AB Holmegården, V1-afgørelse, Jernbanegade 10, 5800 Nyborg
  5319/20
 • Til Kolding Kommune, Spørgsmål til resultater fra undersøgelsespåbud - Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  6132/20
 • Til Sønderborg Kommune, Spørgsmål til § 8 tilladelse, Skolevej 53, 6430 Nordborg
  6067/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  6801/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  7137/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  7133/20
 • Til borger: V1-kortlægning, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  6620/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  6294/20
 • Til NIRAS: Vedr. ny målerunde som udskydes grundet fraflytning
  6685/20
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg.pdf
  5064/20
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  6671/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  5223/20
 • Til borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  6097/20
 • Til Miljøstyrelsen, Vedr. afrapportering i forbindelse med påbud, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  5276/20
 • Til Meldgaard A/S: Vedr. færdigmelding af udlægning af slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  5800/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  5831/20
 • Til Advokatfimaet Jes Buch, Vedr. Slotsgade 13, Haderslev
  6921/20
 • Til Haderslev Kommune: vedr. opsamling på slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  7895/20
 • Til Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Danske Regioner: Kommentarer til udkast til handleplan
  19937/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. byggeprojektet på Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  8709/20
 • Sv på henvendelse: Gl. Bjært 36, 6091 Bjert
  9357/20

5. januar 2020

Indgående

 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. januar 2020
  5333/20

Udgående

 • VS: Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6438/20
 • Udkast Dagsorden - møde 2020 - af 191223.docx
  6439/20

4. januar 2020

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg
  5315/20

3. januar 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, tabfil er der med hvid afgræsning matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  5428/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  18657/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  18642/20
 • Fra Syddansk Erhvervsskole vedr. Brobygning på skolehjem
  15767/20
 • Fra Varde Kommune
  5304/20
 • Ændring af adresse som psykolog
  4592/20
 • Fra Haderslev Kommune: Afslutning af udlægning af slagge, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  5193/20
 • Fra DMR: Revideret oplæg til frivillig undersøgelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  6722/20
 • Opsiger ydernummmer som fysioterapeut
  20184/20
 • Fra Alssundgymnasiet vedr. projekt
  3537/20
 • Fra HF og VUC Fyn vedrørende projekt
  7695/20
 • Fra HG Vestfyn - underskrevet tilsagnskontrakt - projekt ARducation
  59226/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, mere om tabfiler matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  5418/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, ønske om filer med afgrænsning matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  5399/20
 • Til Sønderborg Kommune, kopi af V0-brev, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  4798/20
 • Til Tønder Kommune - Høring om forurening på Algade 19, 6780 Skærbæk
  4316/20
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  3731/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142853424.pdf
  4611/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142854524.pdf
  4618/20
 • Til Aabenraa Kommune: Bemærkninger til fremsendte miljønotat, Industrivej 4J, Padborg
  3850/20
 • Til projekt: kommentar til rev. budget og bedt om tilrettet ansøgningsskema
  4028/20
 • Aktindsigt - besvarelse til Policy Watch
  4441/20
 • Fra Haderslev Kommune. VS: Godkendelse af indbygning af kategori 3 slagge under vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  5704/20
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  3723/20
 • Til Borger, V0-brev, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  4799/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kommentarer til §8-ansøgning, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  3787/20
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  4693/20
 • Til borger - V2-høring Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  3685/20

2. januar 2020

Indgående

 • Fra Rambøll, slutopgørelse - Notmark (Pulje 6, 2017) Fakturering
  25957/20
 • Fra borger: spm om Lavninggyde 8
  6030/20
 • Fra Borger - Orientering vedr. at det fortsat ikke er muligt at bestille sene konsultationstider
  4598/20
 • Fra fonden: medieomtale samt overnatningstal i Odense
  3196/20
 • Meddelelse om cvr.nr.
  2947/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  3514/20
 • Fra projekt: link til intrduktion
  3322/20
 • Anmodning om aktindsigt
  4141/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  5685/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december 2019
  8909/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV-udvalgsmøde d. 10. december
  8472/20
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende type 2-diabetes
  1872/20
 • fra Projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde
  944/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afsluttet sag, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  24806/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - § 8 ansøgning_Fredericia_Promenaden_Miljøteknik_0201_2020_final.pdf
  10650/20
 • Høringssvar fra Ærø Kommune - Udviklingsstrategi 2020-2023
  11683/20
 • Fra Miljøteknik: §8 ansøgning-Promenaden, Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061.
  10648/20

Udgående

 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Havrekær 65.pdf
  1090/20
 • Til Nordfyns Kommune, Jordforurening, Havrekær m.fl., Veflinge, lok: 480-81492
  1541/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Præstevænget 6, 7250 Heinsvig.pdf
  82899/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  3535/20
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-varsel Torvegade 4, 7250 Heinsvig
  1423/20
 • Til Haderslev Kommune. Godkendelse af indbygning af kategori 3 slagge under vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  2633/20
 • SVAR del1: Grønlandsgade 14, lok. 440-81100, i Kerteminde
  128/20
 • til Borger - Udkast_Boligerklæring_Matr.nr.8n.pdf
  2916/20
 • til Borger - Kortbilag_V2_varsling.pdf
  2915/20
 • til Borger Grundejerrapport Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2917/20
 • Til AB Dalgasparken, V1-afgørelse, Dalgasparken 2-8, 7200 Grindsted.pdf
  676/20
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  382/20
 • Til Sapa. Doc2Mail - Forsendelse 142766110.pdf
  2336/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, udkast V1-afgørelse, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  545/20
 • til Borger Bilag Udkast AfgV2_Kædebyvej1_02012020.pdf
  2914/20
 • Arkivmateriale, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  1086/20
 • til Borger Varsling på V2 af forureninger på ejendommen Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2913/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. januar 2020
  228/20
 • Til AB Dalgasparken Etape 4, V1-afgørelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  381/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Torvegade 4, 7250 Heinsvig.pdf
  1383/20
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge 550-81344 Hydrovej 6, 6270 Tønder, som måske forurenet
  2427/20
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende type 2-diabetes
  170/20
 • Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt
  4152/20
 • til Langeland Kommune Varsling på V2 af forureninger på ejendommen Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2912/20
 • Til borger - V1-høring, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  538/20
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  365/20
 • Til borger - bilag til V1-varsel, udkast til V1-afgørelse, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  1337/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Præstevænget 6, 7250 Heinsvig.pdf
  551/20
 • til Borger Bilag med Teknisk rapport - Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2918/20
 • Til borger - V1-varsel, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  1331/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Elvedgårdsvej 14.pdf
  1082/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Havrekær 59.pdf
  1085/20
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-varsel, Præstevænget 6, 7250 Heinsvig
  554/20
 • SVAR del2: Grønlandsgade 14, lok. 440-81100, i Kerteminde
  130/20

1. januar 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. afslutning af etape 3, Industrivej 4J, Padborg
  3378/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  6405/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  6413/20
 • Fra borger - Høringssvar vedr. mulig forurening på Kertemindevej 123A og 123B, 5800 Nyborg
  5243/20

30. december 2019

Indgående

 • Fra DGE: Tilbagemelding på udkast til påbud om undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  8013/20
 • Fra Region Midtjylland: Udkast til handleplan til Danske Regioner
  2921/20
 • fra projekt: status vedr. økonomi
  3374/20

Udgående

 • Til Nordea - mail om tekst til sikkerhedsstillelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  577072/19
 • til Nordicals Svar på henvendelse Vedr. lokalitetsnr. 430-81371 - Algade 3, 5750 Ringe
  577526/19

27. december 2019

Indgående

 • Fra HK-Sydjylland: Fase forhandlinger vedrørende 2 nyansatte lægesekretærer.
  3025/20
 • Fra HK-Sydjylland: Fase forhandlinger vedrørende 2 nyansatte lægesekretærer.
  3023/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Nedrivning af bygninger, St. Okseø 1, 6340
  5230/20
 • Fra DLA Piper: Orientering om profylaksebekendtgørelse
  9273/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 27. januar 2020
  355/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af faktura
  10214/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura
  10217/20

25. december 2019

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 27. januar 2020
  378/20

24. december 2019

Indgående

 • Fra TED: Orientering om offentliggørelse af profylaksebekendtgørelse
  9261/20

23. december 2019

Indgående

 • Fra Vejle Kommune, Råstof, Svar Vejle Kommune - Myndighedshøring af ansøgning
  44778/20
 • Fra Entreprenør, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82255/20
 • Fra Entreprenør, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  82241/20
 • Referat styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 20.11.19
  59660/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  651/20
 • fra Nordicals Vedr. lokalitetsnr. 430-81371 - Algade 3, 5750 Ringe
  577525/19
 • Fra Nordea - forslag til tekst til sikkerhedsstillelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  577062/19
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  575581/19
 • Fra Miljøteknik: Orientering vedr opgravning af brønd - Oldenborggade 40 m.fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde- brøndopgravning mm.
  10629/20

Udgående

 • Til/fra JV - korrespondance vedr. citater til godkendelse - vedr. opmanding på sagen
  5370/20
 • Udkast Dagsorden - møde 2020 - af 191223.docx
  6436/20
 • Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6435/20
 • Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6431/20
 • Udkast Dagsorden - møde 2020 - af 191223.docx
  6432/20
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575511/19
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575510/19
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575513/19
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575507/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  575593/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  575592/19
 • Dagsorden 6. møde i adm. styregruppe Ærø-RSD.pdf
  195/20
 • Dagsorden til 6. møde i adm. styregruppe 8-1-20
  188/20

22. december 2019

Indgående

 • Fra JV - citater til godkendelse - vedr. opmanding på sagen
  5367/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  134/20

Udgående

 • Til Nybolig: FORSP - Svar på henvendelse om V2-kortlægning på matrikel 92, Vonsild By, Vonsild
  575399/19
 • Til Nybolig: FORSP - Bilag - Autoscannet rapport_001 0001, matrikel 92, Vonsild By, Vonsild
  575400/19
 • Til borger - FORSP - Anmodning om aktindsigt - Ingemanns Alle 57a - 6700 Esbjerg
  575395/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg
  137/20

21. december 2019

Indgående

 • Fra projekt: kvittering for modtaget mail om delvis tilsagn
  4143/20

Udgående

 • Til Vejle Kommune: Vedr. villaolietanksagen fra matr. nr. 26e Højen By, Højen og matr. nr. 26ø Højen By, Højen - en del udgåtr inden kortlægning
  575367/19

20. december 2019

Indgående

 • Fra COWI, afrapportering af undersøgelse, Bygbjergvej 15A, pulje 8
  20085/20
 • Fra Ejlskov: Tilbagemelding på bemærkninger til oplægget til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  7994/20
 • Fra Odense Kommune: Odense Kommune og Regions Syddanmarks bemærkninger til oplægget til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  7992/20
 • Fra naturbasen, Råstof, Re: Naturbasen
  44773/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Ingen alarm, Refshedevej 22, Bramming
  36855/20
 • Fra rådgiver - endelig rapport
  97162/20
 • Til og fra ansøger, RÅSTOF, Status matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  576976/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opdagteret kortbilag med forventet lergravningsområde matr.nr.1 Tråsbøl, Felsted
  576964/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opfølgning på besigtigelse matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  576963/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  575199/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  575200/19
 • Fra borger: Orientering om forventet opstart af oprensning, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  7987/20
 • Fra DMR: Bilag - kvittering for til- og bortkørt jord
  573047/19
 • Fra DMR: Vejesedler for bortkørt og tilkørt jord, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  573046/19
 • ledelsessamarbejde 6.0 161219.pdf
  575098/19
 • Fra NIRAS: Udtage antimon fra analysepakken for dokumentationsprøverne?
  572947/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  576961/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Felsted, Tråsbøl
  576960/19
 • Fra rådgiver - udkast til rapport
  97158/20
 • Fra DMR: Resultater fra afgrænsende undersøgelse, Kertemindevej 112, Bovense, 5800 Nyborg
  572092/19
 • Fra SUM SV: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekterne i Region Syddanmark
  575173/19
 • RSDs Allonge nr. 2 med Ejendomsselskabet
  575052/19
 • Fra NIRAS: 2019 budgetstatus
  572258/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi)
  573981/19
 • Fra COWI: Spørgsmål og aftale om skypemøde
  574717/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  573234/19
 • Fra COWI: Godkendelse af opgørelse til tillægskontrakt
  572491/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse efter jordforureningslovens § 8, Saltgade 21, 6760 Ribe
  34835/20
 • RSDs erhvervsfremlejekontrakt m. HCD - underskrevet
  574979/19
 • Haderslev Kommune - Høringsvar vedr. regional udviklingsstrategi
  573850/19
 • Fra Nordfyns Kommune: SV: vedr. screeningsafgørelse på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  572834/19
 • Fra DHI: Status - laboratorieforsøg, Grindsted
  574675/19
 • Afmelder ydernummer som fysioterapeut
  572790/19
 • Fra COWI: Indstillingsnotat delaftale 1
  34122/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse efter jordforureningslovens § 8, Saltgade 21, 6760 Ribe
  34840/20
 • Bilag 2. Jordhåndteringsplan-Lidl-Ribe-.pdf
  34837/20
 • Bilag 1. §8-Ansøgning-Lidl-Ribe.pdf
  34836/20
 • Fra IBC vedr. spørgsmål til projekt
  7726/20
 • Fra DTU: Orientering om underskrift
  9225/20
 • Fra NIRAS: Udkast til moniteringsnotat inkl. Topsoil
  5050/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  5751/20
 • Fra DLA Piper: Tilrettet samarbejdsaftale
  9198/20
 • Fra projekt Tønder Handelsskole - slutregnskab og revisorerklæring - projekt Crossing-IT
  4610/20
 • Fra COWI: Udkast til driftnotat 2019
  5060/20
 • Byggemødereferat nr. 13 _ Kærgård Plantage - 2019-12-17 Status og tidsplan.pdf
  52756/20
 • Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 08 - 2019-12-18 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 08, 2019-12-18.pdf
  52736/20
 • Fra Vejle Kommune: Ang. Præstevænget 47, 7323 Give
  6204/20
 • Fra Nybolig Vejle: Fwd: SV: Vedr. villaolietanksag, Horstedvej 1A, 7100 Vejle - Lok. nr. 630-81904
  6677/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  5765/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til oplæg til undersøgelse, Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  6465/20
 • Byggemødereferat nr. 13 _ Kærgård Plantage - Referat byggemøde nr 13 den 10-12-2019_udkast.pdf
  52759/20
 • Post fra Lægemiddelstyrelsen - LMST, ?rsstatistik
  574707/19
 • Post fra Lægemiddelstyrelsen - LMST, ?rsstatistik
  574711/19
 • VS: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC
  574915/19
 • Fra Rambøll: Afsluttende budgetstatus 2019
  572980/19
 • Fra Suez: Spørgsmål og skypemøde
  574736/19
 • Fra COWI: Status - laboratorieforsøg, Grindsted
  574669/19
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, miljøgodkendelse på Gammelgårdsvej, Glejbjerg
  572397/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgningen for Grejsdalsvej 390
  574385/19
 • RSDs Allonge nr 2 med Ejendomsselskabet
  575039/19
 • Fra COWI: Moniteringsrapport 2019
  571982/19
 • Fra COWI: Status - Grindsted tender
  574686/19
 • fra Odense Kommune - §8 ansøgning, Dalumvej 116, Odense
  58/20
 • Byggemødereferat nr. 13 _ Kærgård Plantage
  52752/20
 • Fra Varde kommune: Tilladelse til kunstgræsbane efter miljøbeskyttelsesloven, Østergade 29A, Oksbøl, Varde Kommune
  142/20
 • Bilag fra Odense Kommune - §8 ansøgning + undersøgelse, Dalumvej 116, Odense med bilag.pdf
  61/20
 • Fra Danske Regioner: Input til handleplan
  2920/20
 • fra VUC Syd
  2504/20
 • Fra DTU: Underskrevet samarbejdsaftale
  932/20
 • VS henvendelse fra Rambøll - : Grønlandsgade 14 i Kerteminde
  115/20
 • VS: Fysioterapi, vikarskema
  654/20
 • Fra DLA Piper: Notat samt profylaksebekendtgørelse
  9233/20
 • Fra Orbicon: Økonomi- Vejen Nørregade 90
  8279/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  7610/20
 • Fra TED: Kvittering for modtagelse af profylaksebekendtgørelse
  9251/20
 • Fra IBC vedrørende projekt
  7712/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding, Økonomi
  8235/20
 • Fra Niras: Opgørelse over økonomi for Søndersø Industrigrunde - 2019
  8107/20
 • Fra projekt: status for projekt
  10499/20
 • endelig aftale : Tilføjelse af opgørelse på klinikniveau i Kontrolstatistik for fysioterapi
  61468/20
 • fra Odense Kommune følgemail - §8 ansøgning, Dalumvej 116, Odense
  13046/20
 • Referat af følgegruppemøde den 10.12.2019
  59697/20
 • Fra en borger
  64803/20

Udgående

 • ledelsessamarbejde 6.0 161219.pdf
  575102/19
 • SV: [sagsnr.:19/75675] Underskrift af aftale med Region Syddanmark om ledelsessamarbejde om forskning, uddannelse og vidensdeling
  575101/19
 • Til vandværk: Løjt Nørregade 12, Aabenraa, orientering om resultater af forureningsundersøgelse
  574446/19
 • Til kommune: Løjt Nørregade 12, Aabenraa, orientering om resultater af forureningsundersøgelse
  574443/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, bemærkninger og videresendelse af høringsssvar matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  576975/19
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - Kortlægning på V2, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  574284/19
 • Til Tønder Kommune, Varsling af V2-kortlægning, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  574281/19
 • Til Borger, Kortbilag, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  574282/19
 • Til Borger, Varsling af V2-kortlægning, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  574285/19
 • Til CRT: Kontrakt, Transport- og emissionsmatricer
  574250/19
 • Syddanskforskerstøtteaftale2.181219.pdf
  573834/19
 • SV: [sagsnr.19/75675] Underskrift af aftale med Region Syddanmark om Syddansk Forskerstøtte
  573833/19
 • Til borger: FORSP - Bilag - Udgået af kortlægning 19-10-2004, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575392/19
 • Til borger: FORSP - Bilag - Rapport - Oliebranchens Miljøpulje - maj 2004 - Rambøll, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575393/19
 • Til borger: FORSP - Fremsendt materiale og svaret på henvendelse, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575391/19
 • Til anøsger, RÅSTOF, dok. 2 om efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576973/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, dok 1 om efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576972/19
 • Til ansøger, RÅSTOF,[Sagsnr.:15/45391] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen RÅSTOF, Tilsyn, Aabenraa, Del af matr. 4, 81, 1187 Lunderup, Rise og 846 Brunde, Rise
  576971/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, dok. 3 om efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576974/19
 • Urban Orchestra - Trekantområdets nye rytmiske ensemble.pdf
  573451/19
 • Til ansøger: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019 - Tilsagn
  573450/19
 • Standardvilkår_version3_24102017.pdf
  573452/19
 • Revisionsinstruks.pdf
  573453/19
 • Til Naturbasen, Råstof, SV: Naturbasen
  44761/20
 • Til rådgiver - kommentarer til rapport
  97159/20
 • Til ansøger: Tilsagn: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  573351/19
 • Til Borger m.fl.: Udgået inden kortlægning efter oprensning med bilag
  573229/19
 • Til Borger m.fl.: Matriklen udgår inden kortlægning efter oprensning, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg, matr.nr. 2d Bovense By, Bovense, lok.nr. 450-81235
  573228/19
 • Til Fåborg Special Dental: El- afregning
  573171/19
 • Til LB Dental: Afregning af el
  573130/19
 • Til borger, Afgørelse - Kortlægning på V2, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  573121/19
 • Til borger, Kortbilag, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  573124/19
 • Til Tønder Kommune, Orientering om V2-kortlægning, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  573120/19
 • Til NIRAS: Accept til at fjerne antimon fra analysepakken for dokumentationsprøverne?
  572957/19
 • Til ansøger, Råstof, angående Tarup Davinde.msg
  44755/20
 • Til ansøger, Råstof, SV: Vedr. mail fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  44754/20
 • Til kommunen - kontaktoplysninger til MST vedr. badevandskriterier
  5350/20
 • Til Rambøll - kopi af udkast til rapport + gps punkter
  5345/20
 • Til Esbjerg Kommune, Anm. om færdigmelding af slaggeudlægning, Roustvej 224, 6818 Årre
  572372/19
 • Til rådgiver - RSD kommentarer til tilsyn
  26215/20
 • Vellinge_notat_RSYD.pdf
  571914/19
 • vedr. screeningsafgørelse på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  571913/19
 • Til Udbetaling Danmark - RSD ønsker tidsfristforlængelse til 31.12.2020
  571910/19
 • Til Kolding Kommune, Ønske om dokumentationsrapport § 8 samt afrapportering § 19, Saxovej 2, 6000 Kolding
  571819/19
 • Til Rambøll, Råstof: Miljøvurderinger
  572138/19
 • Til borger: Orientering om resultater af undersøgelse med rapport
  574437/19
 • Til Vejle Kommune: §8 ansøgningen for Grejsdalsvej 390
  574356/19
 • til Danbolig Svar på henvendelse - lok. 559-55017 matr. nr. 10f og 20a Eskelund By, Brørup
  575255/19
 • Til Nymølle: Foreløbigt svar vedrørende ansøgning om §52, Hærvejen 96, Kliplev
  575307/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse 2
  573647/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 1
  575357/19
 • Til rådgiver KDC: Svar vedr foresp om §52, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  575336/19
 • Til Banedanmark: V2-varsel
  574990/19
 • Til Vejle Mægleren - Svar på henvendelse om jordforurening - Vestermarksvej 12A 7100 Vejle
  573593/19
 • Til Nordea - Sikkerhedsstillelse i forbindelse med råstofindvinding i Fjeldsted
  573432/19
 • Til borger, Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen: Udgået af kortlægningen, Sommervej 4 og 6, Tinglev
  19160/20
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Kopi af V2 varsel
  575024/19
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  573385/19
 • Til Fredericia Kommuneog Skat: Kopi af V2 varsel
  33243/20
 • Til DLA Piper: Accept af profylaksebekendtgørelse
  9243/20
 • Til DTU: Forespørgsel vedr. underskrift
  9212/20
 • til projektet
  574706/19
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - Kortlægning på V2, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  574012/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 2
  575358/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Medejer 1
  575362/19
 • Til grundejer: Hovedejer 1: Vedr. matr. nr. 26e Højen By, Højen - en del udgår inden kortlægning
  575365/19
 • Til borger1, Afgørelse - Kortlægning på V2, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  572919/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 3
  575359/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 4
  575360/19
 • Til Nybolig Vejle: Vedr. svar på henvendelse angående matr. nr. 26e Højen By, Højen, lok. 630-81904
  575366/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26ø Højen By, Højen udgår inden kortlægning
  575363/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 5
  575361/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 630-81904
  575364/19
 • Til Gartneriet Kronborg: V1-høring m. bilag, grundejer matr. 3b, Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup
  572685/19
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  573392/19
 • Til borger2, Afgørelse - Kortlægning på V2, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  572954/19
 • Til VORES ELNET A/S: V1-høring m. bilag, grundejer matr. 3r, Bladstrupvej 298, 5450 Otterup
  572725/19
 • Til Region Midtjylland: Kommentarer til udkast til handleplan
  2508/20
 • Til DTU: Samarbejdsaftale til underskrift
  922/20
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  21706/20
 • Til DLA Piper: Samarbejdsaftale med enkelte kommentarer
  9184/20
 • Til Nymølle A/S: Svar vedr Foresp om jordtip ved Eltang, matr nr 11a Lilballe By, Eltang
  575347/19

19. december 2019

Indgående

 • Fra Niras: Status for Torvegade 17 i Give
  572235/19
 • Fra Rambøll: RE: Nyborg overboring - opdateret rapport
  575125/19
 • VS: Kontrakt på Kontraktstyring - SKI 02.06 - til underskrift (19/31375) - Opgørelse!
  572316/19
 • Fra Svendborg Kommune: Status for påbudssagen på Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  571940/19
 • Fra ansøger, Råstof, Vedr. mail fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  44736/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 1 - DGE - Vurdering af forureningens alder, 01-11-2019
  572495/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 3 - Om Plantegning og de konceptuelle modeller
  572499/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast
  572494/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af udkast til påbud om undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  572493/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 2 - Plantegning og konceptuelle modeller
  572498/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 4 - Regionens bemærkninger i fh.t. status
  572500/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 5 - Kort over de tre forureninger (udpluk af regionens rapport april 2016)
  572501/19
 • Fra Rambøll, Endelige Rapport for Havrekær 65, Veflinge
  7006/20
 • Vedr. Nymarksvej 41, alternativ strategi for prøvetagning
  571818/19
 • Fra Rambøll, Undersøgelsesnotat, Refshedevej 22, Bramming
  36839/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsesnotat, Refshedevej 22, Bramming
  36836/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til regionens vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  569387/19
 • Fra Nybolig: Henvendelse om oplysninger om lok.nr. 621-02009, matr.nr. 92, Vonsild By, Vonsild
  575398/19
 • Fra Skjern Bank, Råstof, Deponeringsskrivelse af 17. december 2019 - kr. 625.000.docx.pdf
  44716/20
 • Fra Skjern Bank, Råstof, SV: Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  44715/20
 • VS: [Sagsnr.:19/216] - HØRING vedr. Behandlingsråd
  61264/20
 • Fra naturbasen, Råstof, Re: Naturbasen
  44711/20
 • Fra DMR: Svar vedr fastholdelese af kortlægning, LInde Allé, Sønderborg
  572412/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om information vedrørende behandling af patienter med elektrokemoterapi
  572379/19
 • RSDs erhvervsfremmelejekontrakt - underskrevet
  574998/19
 • RSDs erhvervsfremlejekontrakt - underskrevet
  574989/19
 • Bilag 2 - Tegninger af lejemålets indretning og materialebeskrivelse.pdf
  574993/19
 • RSDs erhvervsfremlejekontrakt - underskrevet
  574985/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spm vedr. afgrænsning af område matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  572322/19
 • Fra NIRAS: Opsamling efter fase 4
  567207/19
 • Fra NIRAS: Opdateret notat 2019 med placering af udereference
  568691/19
 • Fra projekt: revideret budget
  3385/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 410-81379 Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn_grundejer.pdf
  9403/20
 • Fra niras: rapport teknisk del - 410-81379 Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn_teknisk rapport.pdf
  9404/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 430-81561 Smedemestervej 12, 5600 Faaborg grundejerrapport.pdf
  9371/20
 • Fra Niras: Foreløbige resultater af borearbejdet
  8097/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 - opdateret budgetskema
  8207/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - notat om vand
  8135/20
 • Fra politisk parti - ansøgning
  572042/19
 • Fra: Epinion: vedr. Industrien som karrierevej
  572408/19
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284 - VS Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284.msg
  574678/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til drift 2020
  571999/19
 • Fra DTU: Anmodning om fremsendelse af fortrolighedserklæring
  703/20
 • Fra DTU: Kommentarer og tilføjelser til aftaleudkast
  725/20
 • Fra Region Hovedstaden: Kommentarer til udkast til handleplan
  2499/20
 • Fra MLA Piper: Spørgsmål til DTU
  775/20
 • Fra DTU: Revideret udkast til samarbejdsaftale
  878/20
 • Fra DTU: Svar vedr. spørgsmål fra DLA Piper
  802/20
 • Bekræftelse - Hotel
  20104/20
 • Fra Rambøll: Vedr. boringssløjfning
  568709/19
 • SV: 27681, VS: Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  568412/19
 • Vejle Kommunes tilladelse til vejadgang §49 4.pdf
  567658/19
 • Fra projekt: revideret budget
  12167/20
 • Fra projekt: kvittering for tilskud
  14282/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 177D, 5591 Gelsted.pdf
  569386/19
 • Notat vejledning Femern Bælt - Vermerk Beratung Fehmarnbelt
  568238/19
 • Høringssvar fra Region Midtjylland - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  567468/19
 • Fra Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af udtalelse vedrørende tidligere Højer Losseplads, Nørrevej
  567527/19
 • Fra Sloth-Møller: Forespørgsel vedr Aabenraavej 20a, Sønderborg
  568115/19
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel- 430-81392 Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe_grundejer.pdf
  9392/20
 • Fra Niras: Rapport Teknisk del - 430-81561 Smedemestervej 12, 5600 Faaborg Teknisk rapport.pdf
  9374/20
 • Fra Niras: Rapport Teknisk del - 430-81392 Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe_teknisk rapport.pdf
  9393/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16 - økonomi
  8145/20
 • Fra EY/FG - 17/4156 - "Geo & Bio Science Center Syd" Perioderegnskab 16/3 2017 - 30/6 2019
  570777/19
 • Fra NIRAS: Vedr. 2019 budget
  568735/19
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om resultat af prøver udtaget i forbindelse med fjernelse af brovægt
  568958/19
 • Fra Rambøll - Transportcenter Esbjerg //Boringer
  571234/19
 • Fra Niras, Projekt Overfladevand lok.nr. 450-81215, journalnr. 19_33242 - slet forrige.pdf
  568677/19

Udgående

 • Bilag C2.1 Kundens behov Kontraktstyringssystem.pdf
  572301/19
 • Databehandleraftale Bilag 2 Faellesregional informationssikkerhedspoliti....pdf
  572310/19
 • Bilag B2 Dokumentation for afløftning af udbudspligt med underskrifter 19-12-2019.pdf
  572298/19
 • Bilag C2.2 Leverandørens tilbud - 191029 Kontrakt på Kontraktstyring 01.....pdf
  572302/19
 • Bilag C2.4 Vilkår for Tilknyttede ydelser herunder timebaserede ydelser.pdf
  572305/19
 • Bilag C Levering for Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.19.pdf
  572299/19
 • Bilag C2 Leveringsaftale for Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.19 med underskrifter.pdf
  572300/19
 • Bilag C2.5 Producentens licensvilkår Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.1....pdf
  572306/19
 • Databehandleraftale Bilag 3 Underdatabehandler Kontrakt på Kontraktstyri....pdf
  572311/19
 • Underskreven Kontrakt på Kontraktstyring - SKI 02.06 (19/31375)
  572295/19
 • Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang 1.1. Kontrakt på Kontraktstyring 01.....pdf
  572303/19
 • Databehandleraftale Bilag 1 Databehandleraftale instruks Kontrakt på Kon... med underskrifter.pdf
  572309/19
 • Bilag C2.4.1 Tids- og aktivitetsplan for Kontrakt på Kontraktstyring 01....pdf
  572304/19
 • Bilag C2.6 Databehandleraftale for Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.19 - med underskrifter.pdf
  572307/19
 • VS: Kontrakt på Kontraktstyring - SKI 02.06 - til underskrift (19/31375)
  572312/19
 • Til borger: Bilag - NOTAT - Spørgsmål til spørgeordningen 111219, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  8281/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål om Lynfrost-grunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  8280/20
 • Svar til Region Sjælland: SV: TdF - og udbetalingsspørgsmålet
  571335/19
 • Til Esbjerg Kommune, Anm. om dokumentationsrapport fra § 8, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  571333/19
 • Partnerskabsaftale L2021 - Til underskrivelse.pdf
  570984/19
 • til Ansøger: SV: DGI Landsstævne 2021 - partnerskabsaftale og tilsagn
  570983/19
 • Til Odense Kommune: Tilpasning af regionens vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  569394/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Udgår inden kortlægningen, Nørregade 2, 5600 Faaborg, lok.nr. 430-81712
  568289/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægning
  568291/19
 • Til Svendborg Kommune: Hvad er status for påbudssagen på Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup?
  567586/19
 • Til kommune og vurst: grundejer: Til orientering, kopi af endelig kortlægnignsafgørelse vedr. Kobjergvej 4A, 4B og 4D, 7190 Billund
  567419/19
 • Til Borger2, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe.pdf
  567195/19
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  567194/19
 • Til Borger1, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe.pdf
  567196/19
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  567136/19
 • Til Borger: Orientering om monitering 2019
  567167/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar på mail omkring overfladevandsindsats, Fiskerihavnsgade 34, 6700 Esbjerg
  567393/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  567833/19
 • Til JP EJENDOMME, V1-høring med kortbilag, Vestervoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  568721/19
 • Til Sloth Møller: Baggrundsmateriale 2, Lindehaven, Sønderborg
  568475/19
 • Til Sloth-Møller: Svar vedr kortlægningsbrev, historik og registreringsundersøgelse matr. 2896, Sønderborg
  568129/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  569502/19
 • Til Tønder Kommune og Arkil: Endeligt svar vedrørende tidligere Højer Losseplads, Nørrevej
  567262/19
 • Til Vejle Kommune: Kvitering på modtagelse af §8 høring
  15833/20
 • Til Gartneriet Kronborg: Bilag, Udvalgt baggrundsmateriale, Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup
  33179/20
 • Til VORES ELNET A/S: Bilag, Udvalgt baggrundsmateriale, Bladstrupvej 298, 5450 Otterup
  33252/20
 • Til Advokat, Vand og Jord, ok til udvidelse af "rammen"
  575012/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Markeringsnet i § 8 till., Saltgade 21, 6760 Ribe
  571797/19
 • Til DTU: Fremsendelse af fortrolighedserklæring
  713/20
 • Til UU Vejen: Vejen til ny mesterlære
  567320/19
 • Til DTU: Fortrolighedserklæring med underskrift
  815/20
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - Ingemanns Alle 57A 6700 Esbjerg
  570351/19
 • Til NIRAS: Svar på opsamling
  567309/19
 • Til Lodsejer og indvinder - meddelelse om ingen klager samt sikkerhedsstillelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  567138/19
 • Til ejerforeningen, V1-afgørelse, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg.pdf
  569276/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nymarksvej 51, 5800 Nyborg.pdf
  567364/19
 • Til Vejle Kommune - rykker for kort vedr. vejadgang - Jerlev Etape 4
  25847/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høring: afgrænsning af miljøvurdering for vindmølleprojekt i Esbjerg Kommune
  568443/19
 • Til Odense Kommune: Kopi af moniteringsnotat samt udeluft orientering
  567176/19
 • Til Kolding Kommune og Skat: boligerklæringer
  570911/19
 • Til Borger1, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe
  567097/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar § 8-udkast, Saltgade 21, 6760 Ribe
  568714/19
 • Til Borger2, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe
  567120/19
 • Til Sloth Møller: Baggrundsmateriale 1, Lindehaven, Sønderborg
  568465/19
 • Til Sloth Møller: Baggrundsmateriale 3, Lindehaven, Sønderborg
  568486/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Blandebjergvej 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  571185/19
 • Til Borger, Brev med bilag om at Matr.nr. 7f Havbølle By, Humble udgår af kortlægning.pdf
  571235/19
 • Til NIRAS: Rykker for tilbagemelding på økonomi 2019
  567060/19

18. december 2019

Indgående

 • Fra Borger: FORSP - Undersøgelses betydning HASTER, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575390/19
 • Fra Borger: FORSP - Borgerhenvendelse, Ingemanns Alle 57a, 6700 Esbjerg
  575394/19
 • Fra rådgiver - svar vedr. tilsyn kommentarer inkl. kopi af PSS
  26202/20
 • Supportaftale
  567105/19
 • Fra rådgiver - Revideret rapport vedr. afværgeanlæg, Vestergade 34
  85014/20
 • Fra naturbasen, Råstof, Re: Naturbasen
  44705/20
 • Fra DMR: Dialog om opstart på undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  566208/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, lejeres status
  576970/19
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Forespørgsel og svar om Udvidelse af lagerpladsen
  10783/20
 • Fra Borger: Overbyvej 62, 6000 kolding
  564371/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema_Kudsk & Nissum_Vojens_matr .nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup .pdf
  565910/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 5_Anmeldeskema VVM_Kudsk & Nissum_Vojens matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565908/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 2_Oversigtskort matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565904/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 3_Graveplan matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565905/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 6_Ansøgning om vejFra ansøger, RÅSTOF, overkørsel fra råstofgrav matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.pdf
  565909/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 1a_Tingbogsattest matr.nr. 423 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.pdf
  565911/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 4_Efterbehandlingsplan matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565906/19
 • Fra ansøger: SV: DGI Landsstævne 2021 - partnerskabsaftale og tilsagn
  566821/19
 • Fra DMR: Budgetstatus Libavej og Dageløkkevej
  563827/19
 • Fra DMR: budgetstatus Libavej og Dageløkkevej
  563821/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Vedr. udvidelse af graveområde Andr. Jensen Sten & Grus ApS
  44651/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering til grundejer om regionens udmelding, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  564640/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Garanti
  3370/20
 • Fra DMR: Reetablering af vej gennem skov ved boring B201
  562956/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Vedr. udvidelse af graveområde Andr. Jensen Sten & Grus ApS
  44628/20
 • Fra DMR: boreprofiler, B201-B203
  3991/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, beder om evt. høringssvar 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576968/19
 • Fra rådgiver - opdatering på aflevering af rapport - data vedr. GPS punkter
  5340/20
 • Fra Borger: Forespørgsel om jordforurening - Overbyvej 62, 6000 kolding
  563497/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. støjnotat og anmodning om dokumenter vedr. efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576966/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  567215/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 08 Bilag 1b Ydelsesbeskrivelse med priser uden for DK_final.docx
  573996/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedreliv - Dokument 01 Generelle oplysninger Naftalan Medical Center.pdf
  574043/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedreliv - Dokument 01 Generelleoplysninger 1 Bedre Liv.pdf
  574036/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 04 Skabelon til støtteerklæring teknisk formåen_final.docx
  573987/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, udvidelse af "rammen"
  574991/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - Spar Tours - Bilag 07 - Balneoterapi_ENG.PDF
  574010/19
 • Fra COWI: Vurdering af indstillingsnotat
  574480/19
 • Fra COWI: Indstillingsnotat delaftale 1
  574506/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedreliv - Dokument 01 Generelle oplysninger Ein Gedi.pdf
  574040/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedre liv -virksomhedsbeskrivelse 1 Bedre Liv inkl. oplysninger om aut....pdf
  574039/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. fund af olieforurenet jord i forbindelse med byggeri, Thyges Minde Allé 41, matrikel 1db, Stoustrup, Fredericia Jorder
  6358/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. bemærkninger til udkast til § 8 tilladelse, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6517/20
 • Fra DMR A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på lok. 461-00134, Skandinavisk Gummikompagni, Rugårdsvej 40 , 5000 Odense C
  5382/20
 • Fra Milton Huse A/S: SV: Vedr. fund af olieforurenet jord i forbindelse med byggeri, Thyges Minde Allé 41, matrikel 1db, Stoustrup, Fredericia Jorder
  6365/20
 • Fra NIRAS: boringssløjfninger åpulje 31 og 32, 2015
  6066/20
 • Fra Vejle Kommune: Til orientering: Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  6653/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster -Grundejerdel.pdf
  3605/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vester Terpvej 6. 6240 Løgumkloster - Teknisk rapport.pdf
  3630/20
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 05 Betingelser for optagelse på kvalifikationsliste_final.docx
  573988/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 01 Generelle oplysninger_final.docx
  573998/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 03 Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk direkte og ubetin....docx
  574006/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 07 Bilag 1a Ydelsesbeskrivelse med priser DK_final.docx
  573992/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgningen for Grejsdalsvej 390
  574343/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - Spar Tours - Bilag 06 - Effekt af hydrogensulfur-bade.pdf
  574029/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 02 Tro og loveerklæring_final.docx
  574005/19
 • Fra COWI:Udkast til tilbagemelding til tilbudsgiver
  574524/19
 • Fra GEO, Råstof ressourceopgørelse
  573277/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - Spa Tours - Bilag 03 (SLKP).pdf
  574018/19
 • Brev fra Sundhedsstyrelsen vedrørende håndtering af vancomycin resistente enterokokker (VRE)
  566785/19
 • Fra grundejer: Svar på høringsbrev til V2-kortlægning af en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566894/19
 • Fra DMR: Anmodning om materiale på Højgårdsvej 6-8, Ringe
  565945/19
 • Fra Byg til Vækst - kvitteringsskrivelse
  562868/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - Status 2019
  8217/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - status
  8229/20
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for regionens tilbagemelding vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566908/19
 • Fra Assens Kommune: Referat af møde mellem Region Syddanmark og Assens Kommune om forurening og afværgeprojekt på Bredgade 29 og 31 i Aarup
  567206/19
 • Korrespondance mlm. Niras og Esbjerg Kommune, Niras' bemærkninger til § 8-udkast, Saltgade 21, 6760 Ribe
  568701/19
 • Fra Stephanie Lohse - Orientering vedr. sagen overdraget til Ombudsmanden
  569457/19
 • fra VUC Syd
  571125/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  567235/19
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2019
  566348/19
 • HjertePRO: Underskrevet samarbejdsaftale, projektbeskrivelse og budget OUH, odense og Nordfyns kommune
  563396/19
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566904/19
 • Fra Nymølle A/S: Instruks til egenkontrol, Kliplev grusgrav
  565918/19
 • Fra Kolding Kommune: Påbud om jordpåkørsel, Vranderupvej 31, Kolding
  563134/19
 • Opsigelse af Ydernummer som psykolog
  564784/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  563943/19
 • Anøgning fra fysioterapeut om forlængelse af vikarperiode
  565728/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med ansøgningsmateriale matr.nr. 82 og 208 Uge Ejerlav, Uge
  566755/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding vedr. rensemiddel på eksisterende renseri
  564169/19
 • Fra Vejle Kommune - Godkendelse af vejadgangen til grusgrav, Jerlev Etape 4
  567594/19
 • Fra Rambøll, Råstof Miljøvurderinger
  566690/19

Udgående

 • Til ansøger, lodsejer og kommune RÅSTOF Notat om markmødet den 16. dec. 2019
  566401/19
 • Til DMR: Dialog om opstart på undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  566237/19
 • Dagsorden for TOF evalueringsmøde_Haderslev (8-1-20).pdf
  566772/19
 • TOF evalueringsmøde d. 8.1 kl. 15.30 i Sundhedshuset
  566771/19
 • Til Freja Ejendomme: Svar på generel forespørgsel om kortlægning af område ved OUH, Odense
  566124/19
 • TOF evalueringsmøde d.7.1 I Middelfart
  566769/19
 • Dagsorden for TOF evalueringsmøde (7-1-20).pdf
  566770/19
 • Dagsorden for TOF evalueringsmøde_Middelfart (9-1-20).pdf
  566774/19
 • TOF evalueringsmøde d. 9.1 kl. 15.30 på Severin
  566773/19
 • Til DMR: Kortlægningsbrev Højgårdsvej 6 - 8 i Ringe
  565958/19
 • Til DMR: Historisk materiale, Selagervej 2,3, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  565956/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565927/19
 • Til Naturbasen, Råstof, Licensaftale.pdf
  44692/20
 • Til Naturbasen, Råstof, SV: Naturbasen
  44693/20
 • Forlængelse af samfinansieringsaftale vedr. TOF
  566766/19
 • Aftale om (forlænget) samfinansiering af seniorforskerstilling.Region Syddanmark og Forskningsenheden for Almen Praksis.31.12.19.docx
  566767/19
 • Til Borger: Svar vedr. Overbyvej 62, 6000 kolding
  564379/19
 • Til Rambøll: GG på Løjt Nørregade 12
  574384/19
 • Telefonnotat ansøger RÅSTOF Igangsætningstilladelse Gyngstrupvej telefonnotat
  3372/20
 • Fra DMR: SV: Status på undersøgelser, Skårup
  564221/19
 • Til parter, Råstof, 18a Almind By godkendelse af efterbehandling.pdf
  44672/20
 • Til parter, Råstof, Godkendelse af efterbehandling på matr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune
  44671/20
 • Til DMR: bemærkninger til budgetstatus Libavej og Dageløkkevej
  563834/19
 • Til Niras: SV: Faktura for borearbejde på Torvegade
  563526/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi til orientering vedr. Overbyvej 62, 6000 kolding
  563514/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel vedr.Overbyvej 62, 6000 kolding
  563507/19
 • Til rådgiver - ok til aflevering i januar
  5343/20
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Vedr. udvidelse af graveområde Andr. Jensen Sten & Grus ApS
  44630/20
 • Til Ansøger: DGI Landsstævne 2021 - partnerskabsaftale og tilsagn
  562893/19
 • Standardvilkår_version3_24102017.pdf
  562895/19
 • DGI Landsstævne 2021 (L2021).pdf
  562894/19
 • Revisionsinstruks.pdf
  562896/19
 • Partnerskabsaftale L2021 - Til underskrivelse.pdf
  562897/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til status i fh.t. sløjfning af 2 x 50 m3 olietanke, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  562755/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Dokumenter vedr. tanke mm. - Ny Vestergade 20
  562756/19
 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Korrekt adresse er Drachmannsvej 9, 6000 Kolding
  563439/19
 • Til rådgiver RÅSTOF Sidste detalje i rapport Rolighed
  564349/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Udgår inden kortlægning, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562704/19
 • Til Borger, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  562706/19
 • Til Borger, Kortbilag, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  562705/19
 • Til DMR: Regionens godkendelse af oplæg til undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  562292/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568497/19
 • Til borger - V2-kortbilag Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  569408/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568530/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  567739/19
 • Til COWI:SV: Udkast til svarmail til tilbudsgiver
  574540/19
 • Til DTU: Samarbejdsaftale til kommentering / udfyldelse
  686/20
 • Til DLA Piper: Kvittering for modtagelseaf udkast til aftaler
  641/20
 • Til DLA Piper: Spørgsmål vedr. profylaksebekendtgørelse
  661/20
 • Til Region Midtjylland: Materialet til handleplan
  2460/20
 • Til Region Midtjylland: Materiale til handleplan
  2448/20
 • Til Rambøll - Transportcenter Esbjerg //Boringer
  571130/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-høring med bilag, Skovgyden 16B, 5540 Ullerslev.pdf
  563404/19
 • Til Varde Kommune: V1 afgørelse
  565716/19
 • til grundejer 1 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning
  564025/19
 • Til Skat: Kopi af V1 afgørelse
  565767/19
 • Bilag til grundejer - udgået areal, dec 2019.pdf
  564028/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  565935/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Endelig V1-kortlægning, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding
  565934/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om V1-afgørelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  563248/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8E, 5800 Nyborg.pdf
  565718/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  563250/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  565742/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568468/19
 • RTil projekt: mail om tilsagnTil projekt: mail om tilsagn
  568504/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  564030/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  565755/19
 • Til KKR Syddanmark - nyt medlem til Erhvervshus Sydjylland
  562921/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  564023/19
 • Til grundejer: Kvittering for svar til V2-høringsbrev for en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566898/19
 • Til Assens Kommune: bemærkninger til mødereferat, Bredgade 29 og Bredgade 31, Aarup
  563411/19
 • Til SDU og Designskolen: Rapport og interaktivt kort til styregruppens godkendelse
  9189/20
 • Til Borger, Afgørelse - udgår af kortlægning, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562313/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568487/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568517/19
 • Til borger - V2-kortlægning Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  569398/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568047/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568446/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568538/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  567754/19
 • Til borger - Boligerklæring Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  569425/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8E, 5800 Nyborg.pdf
  565740/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  565734/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  565750/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  565724/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  565745/19
 • Til kommunen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stendamsgade 9-11, 5800 Nyborg.pdf
  563690/19
 • Til Borger, Kortbilag, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  563249/19
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  565936/19
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  565729/19
 • Til Rambøll, Råstof ,Miljøvurderinger -
  566629/19
 • Til borger, V1-høring med kortbilag, Nymarksvej 55, 55A, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg
  563753/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  565738/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  562382/19
 • til grundejer 1 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning.pdf
  564026/19
 • Til grundejer: V2-kortlægning af en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566909/19
 • Til kommunen, V1-høring, Stendamsgade 9-11, 5800 Nyborg.pdf
  563703/19
 • Til ejer Skippergade 26A - Orientering vedr. kortlægningen af ejendommen Skippergade 26A i Nyborg
  562681/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  565748/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566918/19
 • Til Orbicon, Råstof, Miljøvurdering - spørgsmål ved V2 lokalitet
  562511/19
 • Til M.U.S.I.K.T. ApS, V1-høring med kortbilag, Nymarksvej 55, 55A, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg_Nymarksvej 55.pdf
  566468/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  565726/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  565753/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  565751/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  565731/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566903/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  565727/19
 • Bilag til grundejer - udgået areal, dec 2019.pdf
  564021/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  565723/19
 • Til kommunen, Kortbilag til V1-høring, Stendamsgade 11, Nyborg.pdf
  563681/19
 • til grundejer 2 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning.pdf
  564020/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Drachmannsvej 9, 6000 Kolding.pdf
  563560/19
 • Til MICHAEL JOHANSEN HOLDING ApS, V1-høring med kortbilag, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg.pdf
  566729/19
 • Til Langeland Kommune: Kvittering for svar vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566907/19
 • Til Kommune, V1-afgørelse, Drachmannsvej 9, 6000 Kolding.pdf
  563561/19
 • til grundejer 2 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning
  564018/19
 • Til Dansk-Tyrkist-Islamisk Stiftelse, V1-høring med kortbilag, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg.pdf
  566435/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  565736/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  565744/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Endelig V1-kortlægning, Drachmannsvej 9, 6000 Kolding
  563559/19
 • Sundhedshuse - 10 års erfaringer fra Syddanmark dec 2019.pdf
  565708/19

17. december 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Endelig § 8-tilladelse, Kystvej 24, 6200 Aabenraa
  566146/19
 • Fra Aabenaa Kommune, Endelig § 8-tilladelse, Kystvej 24, 6200 Aabenraa
  566148/19
 • Fra Naturbasen, Råstof, Re: Naturbasen
  44597/20
 • Fra Naturbasen, Råstof, Licensaftale - Naturbasen og Region Syddanmark.pdf
  44598/20
 • Fra Orbicon: Udskydelse af borearbejde mv. til 2020, Skovvej 22
  563717/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat vedr. oliespild, Strengevej 65,6760 Ribe
  566368/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat vedr. oliespild, Strengevej 65, 6760 Ribe
  566366/19
 • Fra rådgiver - svar vedr. tilsyn kommentarer
  26200/20
 • Fra DMR: Svar på kommentarer til oplæg til undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  562282/19
 • Fra rådgiver Tilrettet rapport Rolighed råstofgrav
  564335/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Byggetilladelse U. § 8, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  562136/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - indledende undersøgelse
  561908/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser
  561905/19
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  561904/19
 • Fra DMR, Miljøundersøgelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562270/19
 • Fra DMR, Miljøundersøgelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562269/19
 • Fra Faaborg-Midtfyns kommune: Status vedr. sløjfning af tanke på Ny Vestergade 20, 5672
  564171/19
 • Fra Awell: Nyborg retablering af hæk
  575120/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af strategi af dokumentationsprøver, Seden Skydebane, Odense NØ
  561337/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding på regionens kommentarer til strategi for dokumentationsprøverne, Seden Skydebane, Odense NØ
  561375/19
 • Fra DMR, Undersøgelse forud for § 8, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  562126/19
 • Fra Awell: Nyborg opgørelse
  575112/19
 • Fra NIRAS: Kvittering for modtagelse af kommunens godkendelse af strategi for dokumentationsprøver, Seden Skydebane, Odense NØ
  561141/19
 • Fra IT, Råstof, SV: Naturbasen
  44547/20
 • Fra IT, Råstof, SV: Naturbasen
  44540/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning 0,5 tons Odense Nord Miljøcenter 17122019
  560974/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af kategori 1 jord fra Harnbjergvej2, 5932 Humble
  560973/19
 • Fra Odense Kommune: Godkendelse af oplæg til strategi for dokumentationsprøver, Seden Skydebane, Odense NØ
  560962/19
 • Fra Naturbasen, Råstof, Re: Naturbasen
  44311/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager NIRAS - Statur inden jul 2019
  44306/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Tillæg til råstoftilladelse matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl.docx
  44303/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson NIRAS - 10a Frederikshåb forslag til tilladesle
  44302/20
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær
  575181/19
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær - Referat fra kontaktgruppemøde 12 dec 2019.docx
  575186/19
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær - 19-0112.27.Basis%20oplysninger%20dec%202019.xlsx
  575184/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Afslutningsrapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  12451/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. konstatering af kraftig olieforurening i byggefelt 5
  568519/19
 • Fra Niras: Rapport Grundejerdel - 410-81442 Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn_grundejer.pdf
  9363/20
 • Fra Grundejer: Vedr. opstart af undersøgelse og byggeri
  561722/19
 • Fra Vejen Kommune: Vejen Kommune, Gammelgårdsvej 1, 7652 Glejbjerg, miljøgodkendelse til anvendelse af slagge.
  5810/20
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed - snak vedr. nye resultater for vandanalyser i havet
  6634/20
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 410-81442 Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn_teknisk rapport.pdf
  9367/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  4691/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  5348/20
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær - Bilag 1 Projektbeskrivelse 25. november.docx
  575183/19
 • Fra DLA Piper: Tilrettet udkast til samarbejdsaftale
  605/20
 • Fra DLA Piper: Tilrettet udkast til delprojektaftale
  616/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - referat af møde
  8190/20
 • Fra Niras: Rapport teknsik del - 482-81155 Harnbjergvej 2, 5832 Humble_teknisk rapport.pdf
  9309/20
 • Re: Vedrørende tilgængelighedsundersøgelse - Region Syddanmark
  44509/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel, loknr. 482-81155 Harnbjergvej 2, 5832 Humble_grundejer .pdf
  9301/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål omkring overfladevandsindsats, Fiskerihavnsgade 34, 6700 Esbjerg
  567382/19
 • Fra Nymølle A/S: Henvendelse vedr status for forespørgsel, matr nr 1079 Kliplev
  562669/19
 • Fra Assens Kommune: Opsamling fra mødet d. 17/12-19 vedr. Bredgade 29 og Bredgade 31, 5560 Aarup
  563295/19
 • Fra Inspiring Denmark - kvitteringsskrivelse
  562347/19
 • Fra HJ Ventilation, vedr. Nyenstad 24, 5800 Nyborg
  42331/20
 • Fra COWI: Svar fra rådgiver vedr jordtilførsel, Højer Dige 1, Højer
  559928/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  560736/19
 • Fra Arkil: Dokumentation for jordens sammensætning, Højer Dige 1, Højer
  560530/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Nørregade 15 5800 Nyborg
  560195/19
 • Fra Nybolig Vejen A/S: Lynggårdshaven 11, 6600 Vejen - Aktindsigt Jordforurening
  561689/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. svar på spørgsmål omkring 4.000 liter tanken på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  562012/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Thygesminde Allé 41, 7000 Fredericia - fund af ny forurening
  562240/19
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater nov. 2019 monitering
  561005/19
 • Fra Vejle Kommune: Kopi af påbud om undersøgelse af jordforurening på Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg
  561670/19
 • Fra ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: referater fra bestyrelsesmøder 10-12-2019 samt Bestyrelsesmøde 10-09-2019
  561847/19
 • Fra Danren: Kontrolrapport
  561216/19
 • Fra Middelfart Kommune: Materiale fra Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  561967/19
 • Regional udviklingsstrategi - høringssvar fra Aabenraa Kommune
  562050/19
 • Kommissorium for arbejdet med akutplan 2020 v2
  561537/19
 • Fra ansøger: ændringer til Råstof udvinding Matr. 32 A Bovrup, Varnæs
  561875/19
 • Fra yder: redegørelse omkring fejlregistrering
  95025/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  566689/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  563741/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  563743/19
 • tinglysningssvar_cf97fee1-535a-4471-82e7-9d76e26b7508.pdf
  561490/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar mangler ans. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576965/19
 • Efter samt. m. Esbjerg Kommune, fælles svar til DMR, krav til oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  562139/19
 • Til RAmbøll: SV: Nyborg overboring - opdateret rapport
  575124/19
 • Til vindmølleejer RÅSTOF Kvittering for modtaget partshøringssvar
  561915/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  561864/19
 • Til rådgiver - Jernbanegade - tilsyn kommentarer
  26195/20
 • Til Odense Miljøcenter m.fl.: Frabedelse af løbende orientering af korrespondance i jordsag med 0,5 tons lettere forurenet jord, Harnbjergvej2, 5932 Humble
  561633/19
 • Til Awell: SV: Nyborg opgørelse
  575121/19
 • Til NIRAS: Uddybning af regionens kommentarer til strategi for dokumentationsprøverne, Seden Skydebane, Odense NØ
  561382/19
 • Til Skjern Bank, Råstof, SV: Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  44584/20
 • Til Assens Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ifm. ny Ø800 PE-rør gennem V1-kortlagt grund, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg
  561321/19
 • Til Awell: SV: Nyborg opgørelse
  575115/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Standard
  44562/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Nye undersøgelser i primo 2020, Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  561081/19
 • Til naturbasen, Råstof, SV: Naturbasen
  44554/20
 • Til borger - Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven - Koldinghave 24, Gelsted
  560931/19
 • Til Esbjerg Kommune, Status for påbud, Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  560831/19
 • Til Odense Kommune: Orientering om sagsbehandler på § 8-henvendelse ifm. nyt anlæg, Havnegade 120, Odense
  560720/19
 • Til Aabenraa Kommune, Ingen bemærkninger til § 8-tilladelse, Kystvej 38, 1. th., 6200 Aabenraa
  560693/19
 • Til NIRAS: Regionens kommentarer til strategi for dokumentationsprøverne, Seden Skydebane, Odense NØ
  560658/19
 • Til Nyborg Kommune: Udredning af status på §8-tilladelser til nedrivning og opførelse af lagerbygning på Lindholmvej 20 og Delfinvej 24, 5800 Nyborg
  560232/19
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - orientering om pressemeddelelse
  5090/20
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Matr.nr. 64, Uge Ejerlav, Uge
  44242/20
 • Til Naturbasen, Råstof, Naturbasen
  44228/20
 • Til Danfoss, kommunen, MST, VMR - Orientering om udsendelse af pressemeddelelse om den 10. generationsforurening - Himmark Strand
  5085/20
 • Til Skat og Billund Kommune: Kopi af afgørelse - Udgået inden
  562098/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-00134, Skandinavisk Gummikompagni, Rugårdsvej 40 , 5000 Odense C
  560435/19
 • Til borger: "SVAR: Vedr. henvendelse angående vandet fra det lokale vandværk i Otterup i Nordfyns Kommune"
  560951/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørregade 15, 5800 Nyborg.
  560200/19
 • Til Sønderborg Kommune, Bemærkninger til påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  4452/20
 • Til Nymølle A/S: Svar vedr status på forespørgsel, matr nr 1079 Kliplev
  562716/19
 • Til Orbicon: Tillægsaftale Nørregade 90
  8311/20
 • Til borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Langtvedvej 4, Ullerslev.pdf
  560384/19
 • Til CFD, V1-høring med kortbilag, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg.pdf
  560873/19
 • V1-høring, med kortbilag, Ravsted Storegade 35, Tinglev.pdf
  560025/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nymarksvej 57, 57A, 5800 Nyborg.pdf
  560339/19
 • Til Inspiring Denmark - nyt medlem til bestyrelsen
  562191/19
 • Til LP EJENDOMSINVEST ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kissendrupvej 39b.pdf
  559957/19
 • LP EJENDOMSINVEST ApS, V1-høring, Kissendrupvej 39b, Ullerslev.pdf
  559963/19
 • Til Vejdirektoratet: Afgørelse Udgået inden
  562088/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Klavsebøllevej 9, Tranekær.pdf
  560677/19
 • Til Rambøll: Vedr. aflevering af boringsnotat samt ønske om driftoplæg 2020
  561446/19
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, V1-høring, Skovgyden 1, 5540 Ullerslev.pdf
  560149/19
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skovgyden 1, 5540 Ullerslev.pdf
  560146/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Mikkelenborgvej 9A-10, 5871 Frørup.pdf
  560139/19
 • Til Borg Development ApS, V1-høring, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  561568/19
 • Til Nybolig Vejen A/S: Vedr. svar på henvendelse angående Lynggårdshaven 11, 6600 Vejen
  561764/19
 • Administrator LT BOLIGER ApS, V1-høring, Kissendrupvej 39, Ullerslev.pdf
  559968/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - Afslutning af råstofindvinding matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst, Vejen Kommune (Egholtvej 5, 6 og 8 6600 Vejen)
  560934/19
 • Til NIRAS: Spørgsmål til 2019 budget
  561017/19
 • Til Grundejer: Orientering om status oprensning
  560407/19
 • Til Tønder Kommune: Spm vedr Nørrevej, Højer
  562086/19
 • Til Administrator LT BOLIGER ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kissendrupvej 39, Ullerslev.pdf
  559965/19
 • Til borger, V1-høring, med kortbilag, Søgyden 6, 5540 Ullerslev.pdf
  561728/19
 • Til Region Sønderjylland Schleswig - nyt medlem Arbejdsmarkedsudvalget
  562206/19
 • Til Henning Have AS - Vurdering af efterbehandling - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  560880/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  561800/19
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, Kortbilag til V1-høring.pdf
  560143/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedrørende forurening fra gl. olietank på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  562250/19
 • Til Borg Development ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-agørelse, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  561567/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Smedegade 14, Tranekær.pdf
  561134/19
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens svar vedr. kortlægning, Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup
  561101/19
 • Til Borg Development ApS, V1-kortbilag, høring, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  561566/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens sagsbehandler - ang. fundet af forurening på Thygesminde Allé 41, 7000 Fredericia
  562241/19
 • Til Borger, Råstofplan 2020, miljørapporter
  562057/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål omkring 4.000 liter tanken på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  561978/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. Kopi af påbud om undersøgelse af jordforurening på Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg
  561709/19
 • Til EJENDOMSSELSKABET KIRKELØKKE ApS, V1-høring med bilag, Landrovej 3, 5800 Nyborg
  559923/19
 • Til grundejer: Kvittering og svar på mail
  561801/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Langtvedvej 4, 5540 Ullerslev.pdf
  560387/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted
  566706/19
 • Til Byg til Vækst - nyt medlem
  562171/19
 • Til Vejle Kommune: anmodning om jordhåndteringsplan
  72499/20
 • Fra Vejle Kommune: Kommentar til ansøgning om §8 tilladelse på Vinterbådpladsen
  72489/20

16. december 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Kystvej 38, 1. th., 6200 Aabenraa
  560680/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Kystvej 38, 1. th., 6200 Aabenraa
  560681/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Re Beskrivelse af trægaragen
  559993/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtstegning over placering af gennemboringer og udluftningsrør
  559996/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til §8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Bordingsvej 4, 5000 Odense C
  559990/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udsnit af kort over afværge 1994
  559994/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Bordingsvej 4
  559992/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse - Bordingsvej 4
  559991/19
 • Fra NIRAS: Orientering om nye delprøver fra felt 240, Seden Skydebane, Odense NØ
  560673/19
 • Fra NIRAS: Orientering om Odense Kommune's bemærkninger til suppl. undersøgelse, Seden Skydebane, Odense NØ
  560669/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Tillæg til råstoftilladelse_Udkast.docx
  43986/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 1 - Revideret efterbehandlingsplan.pdf
  43987/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - Udkast til tillæg til råstoftilladelse
  43985/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag 3 - RÅSTOF Tilladelse 2016 Sdr. Nærå.pdf_Sagsnr_15-42268_Dokid_286705-16_v1.pdf
  43989/20
 • Fra rådgiver, Råstof, 22e Sdr. Nærå - Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2_Endelig.docx
  43978/20
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå - Udtalelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  43975/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - Brev om endelig screeningsafgørelse.docx
  43977/20
 • Fra NIRAS: Specificering ang. dok.prøve fra felt 54, Seden Skybebane, Odense NØ
  560257/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat og videre forløb
  563231/19
 • fra borger : Traktorbrand -grenevej 11, 7190 Billund
  560048/19
 • Fra NIRAS: Opdatering ift. dokumentationsprøver 16/12, Seden Skydebane, Odense NØ
  560252/19
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om jord fra A R Kjærbysvej 1, 6280 Højer
  558728/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Info vedr nedlagt hegn, Hjordkærvej 40, Bolderslev
  558455/19
 • Fra Freja Ejendomme: Høringssvar til V1-kortlægning af Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C
  557913/19
 • Fra Freja Ejendomme: Bilag - kopi af mail
  557912/19
 • Fra Fyens Stiftstidende: Anmodning om indsigt i afgørelse, Lynfrost-grunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559778/19
 • Fra borger: Anmod ning om status for afklaring, Sommervej 4, Tinglev
  19162/20
 • fra Kerteminde kommune - DMR's Oplæg til miljøundersøgelse - Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde
  19142/20
 • Fra Borger: Henvendelse om: Knust beton som vejbelægning
  16107/20
 • BILAG fra Odense Kommune - kortbilag til tilladelse.pdf
  12771/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til Regionens §8-høringssvar for Brovejen 101, 5500 Middelfart, matr. nr. 26m og 26aa Middelfart Markjorder, lok.nr. 445-55039
  558949/19
 • fra Odense Kommund, kvittering mv på §8-høringssvar - nedrivning af bygninger, Dalumvej 116, matrikel 1l, Kristiansdal Hgd, dec 2019
  559251/19
 • Re: §24 ansættelse - opsigelse som fysioterapeut
  558157/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  559531/19
 • Fra Orbicon Vejen: budget 2020
  559209/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Info vedr. sløjfning af to overjordiske tanke, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  6707/20
 • Administrativt høringssvar fra Odense Kommune
  558421/19
 • Bidrag til besvarelse af opfølgning på initiativer fra udspillet "Børn med livstruende sygdom" - frist fredag den 24. januar 2020 kl. 12
  558686/19
 • Fra DMR A/S: "FORSP.: "Forespørgsel om sagsmateriale lpå ok. nr. 461-05107 og 461-00134"
  560441/19
 • Fra Henning Have A/S - Oplysning om status - matr.nr. 1n Hulkær Mølle, Brørup?
  559660/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  559519/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende type 2-diabetes
  558835/19
 • Fra Lægerne i Jelling - Rlytning: Praksisafdelingen
  25878/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  563618/19
 • fra Odense Kommune - Kopi af §8-tilladelse til delvis nedrivning på Dalumvej 116
  12748/20
 • BILAG fra Odense Kommune - tilladelse til delvis nedrivning.pdf
  12770/20
 • Ændring af kliniknavn i yderregistret
  559824/19
 • høringssvar - Fremtidens Syddanmark - regional udviklingsstrategi 2020-2023
  560928/19
 • Besøg i Lægeklinikken Frederikshavn den 9. januar 2020
  561018/19
 • Fra Borger: Forespørgsel om accept af oplæg, Kalkbrænderivej 13a, 5772 Kværndrup. OBS OBS Se bemærkningsfelt
  562801/19
 • VS: Fysioterapi, vikarskema
  560785/19
 • Fra borger: "HENV. :Telefonhenvendelse fra borger på Grønnegade 2, 5450 Otterup"
  560717/19
 • Fra DMR A/S: "FORSP.: Forespørgsel om sagsmateriale på lok. nr. 461-05107 og 461-00134"
  560386/19
 • Fra JEMA: Vedr. nye parkeringsskilte
  559945/19
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. dokumentationsrapporten for opfyldelse af § 8-tilladelsen, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  559821/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Høringssvar vedr jord i råstofgrav matrikel nr. 35a Hjortlund By, Hjortlund.
  560935/19
 • Fysioterapi, vikarskema
  560779/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  559849/19
 • SV: Spørgsmål vedr. Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger
  563639/19

Udgående

 • Til Sønderborg Kommune og Skat, Jordforurening, Notmark 21, 6440 Augustenborg, Lok: 501-5729
  558982/19
 • Til Borger, V2-afgørelse.pdf
  558975/19
 • Til Fyens Stiftstidende: Svar på henvendelse om Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559779/19
 • Til Sønderborg Kommune, Bemærkninger til friv. undersøgelse, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  559256/19
 • Til COWI: Tllægsaftale Vestergade 8 i Faaborg
  562037/19
 • Til lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  43958/20
 • Til borger: Svar vedr afklaring på kortlægning, Sommervej 4, Tinglev
  19161/20
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Korsgade 22, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81243
  557799/19
 • Til Ida Holsts Skole: V0-brev
  557800/19
 • Til Lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  43897/20
 • Til Lodsejer, Råstof, Kotekort, bilag til rapport.docx
  43898/20
 • Til Lodsejer, Råstof, Rapport om retablering, 131219.pdf
  43899/20
 • Til Svendborg Kommune m.fl.: Regionens bemærkninger til udkast til § 8-tilladelse for Vindeby Strandvej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg, matr.nr. 17ao Vindeby By, Bregninge
  557119/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Frivillig undersøgelse, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  559240/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Frivillig undersøgelse, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  559243/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse om: Knust beton som vejbelægning
  16120/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  559042/19
 • Til Gørding Vandværk, vedr. Risagervej 4, Gørding
  558632/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning af bygninger, Dalumvej 116, matrikel 1l, Kristiansdal Hgd, dec 2019
  559102/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 2
  560449/19
 • Til Fredericia KOmmune. Kopi af afgørelse "udgået inden"
  558256/19
 • Til borger, V1-høring, Nymarksvej 56, 5800 Nyborg.pdf
  557967/19
 • Til COWI: Spm vedr overdækket losseplads i Højer, Halvej 1, Højer
  559390/19
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om V1-kortlægning, Briksbølvej 5 og 9, 6705 Esbjerg Ø
  557096/19
 • Til Nyborg Voldspil, V1-afgørelse, Torvet 12, 5800 Nyborg
  557067/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  557006/19
 • Til Svendborg Kommune, svar på henvendelse, SV: V1-kortlægning på matr. 53b, Ulbølle by, Ulbølle - kortlægningsbrev ønskes tilsendt!
  557150/19
 • Til DONSLUND HOLDING ApS, V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  557121/19
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-høring, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  558419/19
 • Til grundejer 1: Orientering om fornyet vurdering af mulig forurening
  558127/19
 • Til COWI: Spørgsmål til økonomi inden tillægskontrakt
  559068/19
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-kortbilag, høring, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  558420/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Nymarksvej 56, Nyborg.pdf
  557950/19
 • Til NIRAS: Gamle rapporter til orientering
  557312/19
 • Til grundejer 2: Orientering om fornyet vurdering af mulig forurening
  558153/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til miljønotat i sagen om varsel om afgørelse om ikke påbud på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  559763/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til sagen om den brændte traktor og forureningen herfra på Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  559631/19
 • Til Borger, Afgørelse - V1-kortlægning, Briksbølvej 5, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  557097/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart - en del V1-kortlægges
  559067/19
 • Til borger - frist for yderligere oplysninger
  559449/19
 • Til borger, V1-høring, Nymarksvej 83A, 5800 Nyborg.pdf
  557468/19
 • Til Energinet Forrretnigsservice A/S.Afgørelse "Udgået inden"
  558235/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  557005/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 83A, 5800 Nyborg.pdf
  557472/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Nordenhusevej 11, Nyborg.pdf
  557062/19
 • Til Haderslev kommune: svar vedr. udførte indeluftmålinger, Jomfrustien 11, 6100 Haderslev - renseri og indeluftmålinger
  559459/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Nyvej 60A, 5762 Vester Skerninge.pdf
  557143/19
 • Til JEMA: Vedr. parkeringsskilte
  559137/19
 • Til borger, Statues for revision af råstofplan
  557158/19
 • Til Henning Have A/S - oplysning om afslutning - Hulkær - matr.nr. 1n?
  557267/19
 • Til Niras, Svar på henvendelse, SV: Sagsmateriale for Værkmestervej 4, 5600 Faaborg. lok. 430-81640
  557232/19
 • Til borger, svar på henvendelse, SV: henvendelse 503-03716, Bygaden 5a-5b, 6340 Kruså
  557258/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Nymarksvej 83A, Nyborg.pdf
  557462/19
 • Til Odense Kommune: Vedr. dokumentationsrapport for opfyldelse af § 8-tilladelsen,Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  557247/19
 • Til Telenor, V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  557124/19
 • Til Din Forsyning, vedr. Risagervej 4, Gørding
  558653/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 56, 5800 Nyborg.pdf
  557960/19
 • Til LokalBolig: FORSP, svar på henvendelse
  558185/19
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  558418/19
 • Til Niras: Tillægsaftale Søndersø
  559694/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagt areal, en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  558987/19
 • V1-høring med bilag, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  559170/19
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Brovejen 101, 5500 Middelfart, matr. nr. 26m og 26aa Middelfart Markjorder, lok.nr. 445-55039
  557397/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-høring, Sølystvej 1, Nyborg.pdf
  557004/19
 • Til borger, V1-høring, Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg.pdf
  557068/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg.pdf
  557066/19
 • til Odense Kommune - RSYD kommenterer undersøgelse senere - SV: §8-høringssvar - nedrivning af bygninger, Dalumvej 116, matrikel 1l, Kristiansdal Hgd, dec 2019
  559273/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  563625/19
 • Til DMR A/S: Vedr. forespørgsel om materiale på 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 1
  560443/19
 • Til Borger: Regionens kommentarer til plan om oprensning, Kalkbrænderivej 13a, 5772 Kværndrup OBS OBS Se bemærkningsfelt
  562807/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42 og Rugårdsvej 40, 5000 Odense C - mail nr. 5
  560501/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder -
  561745/19
 • Til Henning Have A/S - Anmodning om ny ansøgning - Matr.nr. 1n Hulkær By, Brørup
  560062/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 6
  560512/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 4
  560485/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 3
  560477/19

15. december 2019

Indgående

 • Fra borger, Råstof, VS: Efterbehandling af mark, Uge
  14559/20
 • Fra borger, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  14552/20

14. december 2019

Indgående

 • RIT 3.4 AcceptTest dokument
  557010/19
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  559269/19

13. december 2019

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, Matr.nr. 64, Uge Ejerlav, Uge
  14536/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Rapport om retablering, 131219.pdf
  14537/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Kotekort, bilag til rapport.docx
  14539/20
 • Fra Rambøll: VTO Møllegade 44, Sønderborg - økonomi
  556998/19
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - Bodøvej, status økonomi, årsafslutning 2019
  557575/19
 • Fra rådgiver - Status for Jernbanegade
  26190/20
 • Fra DMR: Dageløkkevej 8: Analyser Emballage
  556999/19
 • Fra DMR: Dageløkkevej 8: Analyser Emballage
  557000/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag §8 tilladelse Nr Lyndelse Vej 11
  556566/19
 • Fra Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  557002/19
 • Til/fra rådgiver - valg af dimension af rør
  26188/20
 • VS: Lynfrosten - overfladevand
  555941/19
 • Fra Trefor: Vedr. DGU 125.197. Problemer i forhold til retablering af adgangsvej
  557802/19
 • Fra DMR: Re: Pulje 10 - Udkast fakturaopgørelse Glasvænget 9
  555805/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag udkast til §8 tilladelse Nr Lyndelse Vej 11
  555986/19
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse, Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg
  555856/19
 • Fra DMR: Bilag - oplæg til undersøgelse
  555857/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  557683/19
 • Fra DMR: Udkast fakturaopgørelse Vandværksvej 9
  555748/19
 • Fra rådgiver - info vedr. tryktab i forskellige dimensioner af rør
  26180/20
 • SV fra Midddelfart kommune: stilling til Påbuds muligheder Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune, Matr.nr. 16x Skrillinge By, Kauslunde
  83245/20
 • Fra Svendborg kommune, henvendelse omkring lokalitet 427-50017
  557145/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vurdering af fundne indeklimaværdier, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  556589/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om ikke påbud vedr fund af forurening ved gl. olietank på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  559714/19
 • Fra Region Midt: Vedr. møde mellem RSD og Hammel Neurocenter.
  558008/19
 • Fra Niras, henvendelse - lok. 430-81640, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  557220/19
 • Fra borger, henvendelse 503-03716, Bygaden 5a-5b, 6340 Kruså
  557255/19
 • Fra Haderslev kommune: Indeluftmålinger over renseri, Jomfrustien 11, 6100 Haderslev - renseri og indeluftmålinger
  558526/19
 • SV: Anmodning om ansøgning til funktioner vedr. kønsidentitetsforhold
  8996/20
 • Fra Rambøll: Supplerende spørgsmål
  559667/19
 • Fra Esbjerg Kommune
  555629/19
 • Fra Shell: Pre-test resultater Østerstrand
  555300/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  555767/19
 • Fra NIRAS: Ny ansøgning (revideret areal) om jordtilførsel på matr.nr. 3m og 7v Skads, Esbjerg Jorder
  556710/19
 • Bilag fra Kerteminde Kommune - DMR's Oplæg til forureningsundersøgelse med bilag1.pdf
  19155/20
 • Fra Niras via Kommunen, Dokumentation for min. 1 m afs t. grundvand, Saltgade 21, 6760 Ribe
  556076/19
 • Fra Nordfyns kommune: vedr. overkørselstilladelse - erhversmæssig indvinding af råstoffer 2a Vellinge by, Bederslev
  556524/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Kopi af mail til rådgiver, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  3746/20
 • Fra DMR: Svar på nye info vedr supplerende undersøgelse, Linde Alle, Sønderborg
  556712/19
 • Mail fra STPK
  556421/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  555646/19
 • VS: Kost på dialyseafdelingerne
  556285/19
 • Fra Borger, mulige nye områder, Råstofplan 2020
  561976/19

Udgående

 • Til Orbicon: Rapport Enghavevej 14, kommentarer
  574578/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune m.fl.: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Industrivej 13, 5672 Broby
  556262/19
 • Status og julehilsen_Følgegruppe for Frivillighed
  566709/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar af udkast til § 8-tilladelse for bygge og anlægsarbejder, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense S, matr.nr. 33f Højby By, Højby, lok.nr. 461-81562
  555990/19
 • Til DMR: VS: Vedr. DGU 125.197, retablering af adgangsvej
  557808/19
 • Til Esbjerg Kommune, Ønske om kort over udbredelse af salgge, Grådybet 4, 6700 Esbjerg
  555644/19
 • Til Gea Scan-Vibro A/S: Endelig V2-kortlægning af delområde, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  555586/19
 • Til Gea Scan-Vibro A/S: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  555588/19
 • Til Gea Scan-Vibro A/S: Bilag - Kortbilag, Endelig V2
  555589/19
 • FRIV, 461-04128, ESSO Service Station, Toldbodgade 45, 5000 Odense C, Matr. nr. 6d og 6a Åløkkegård Hovedgård, Odense Jorder
  555461/19
 • FRIV, 461-04128, ESSO Service Station, Toldbodgade 45, 5000 Odense C, Matr. nr. 6d og 6a Åløkkegård Hovedgård, Odense Jorder
  555456/19
 • Til SWECO: Udlevering af materiale til lok.nr. 461-00109, 461-00141, 461-04128 og 461-06075, Odense.
  555444/19
 • Til SWECO: Udlevering af materiale til lok.nr. 461-00109, 461-00141, 461-04128 og 461-06075, Odense.
  555449/19
 • Til grundejer: Afleveringsnotat, Møllegade 44, Sønderborg
  555366/19
 • Til Tønder Kommune, Bemærkninger til afg. om ikke-påbud, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  555359/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune, Hurtig status på undersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  555332/19
 • Til regionerne: Høringssystemet
  555234/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til status af Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  555219/19
 • Til Sønderborg Kommune, Høringssvar, § 8, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg
  554684/19
 • Til COWI: Tillægsaftale Vestergade 8 i Faaborg
  555396/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  556579/19
 • Til Grundejer: Moniteringsnotat 2019 orientering
  555190/19
 • Til borger - bekræftelse af telefonisk aftale
  554724/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  556578/19
 • Til Borger, Kortbilag, Bekkassinvej 21-27, 41-69, 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  556577/19
 • Til Miljøteknik: Fremsendelse af Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  555735/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens kommentarer til notat over indeklima-målinger i lejlighederne på 1. sal på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  555352/19
 • Til DGE. 19/8484 Mosvig Vandværk Ressourceperson
  556605/19
 • Til Grundejer: Orientering om monitering 2019
  556120/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  556541/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  556580/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Søndergade 52-60, 6650 Brørup
  556573/19
 • Til Nordfyns kommune: mail vedr. overkørselstilladelse - erhversmæssig indvinding af råstoffer 2a Vellinge by, Bederslev
  555652/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-høring med bilag, Gasværksvej 10, 5800 Nyborg
  556148/19
 • Til ALFABO, V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  556576/19
 • Til borger: Svar på telefonhenvedelse, Forst Alle 13, Aabenraa
  556311/19
 • Til Peters Biler, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  555539/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - sagsbehandler - SV_ Damhusvej 16, 5750 - Orientering om ny §8-sag
  555929/19
 • Til DGE. 19/46694 Fangel Vandværk: DGU nr. 145.3730 Vinylchlorid. Ressourceperson.
  556601/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  556543/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering og rykker vedr. Søndergade 52-60, 6650 Brørup
  556558/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  556581/19
 • Til Esbjerg Kommune, Grønt lys t. § 19, Saltagade 21, 6760 Ribe
  556089/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-høring med bilag, Halvej 4, 5800 Nyborg
  555143/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-afgørelse, Skaboeshusevej 115, 5800 Nyborg.pdf
  554896/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  555559/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  555496/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted.pdf
  555577/19
 • telefonnotat
  556713/19
 • Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (udstedelse og anvendelse af sundhedskortet m.v.)
  559718/19

12. december 2019

Indgående

 • Fra Orbicon: Enghavevej 14, udkast til rapport
  574575/19
 • Fra Vejle Kommune RÅSTOF Svar på Markmøde i Oksenbjerge Grusgrav
  566219/19
 • Fra Rambøll: Møllegade 44, Sønderborg - notat endelig afleveringsforretning
  555331/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg om afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554353/19
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan af revideret oplæg
  554354/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå - Udtalelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  14495/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan over supplerende undersøgelse
  554265/19
 • Fra DMR: Oplæg til afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554264/19
 • Fra Odense Kommune: Accept af større dokumentationsfelter samt diskussion af analyseparametrer for disse, Seden Skydebane, 5240 Odense NØ
  554269/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Historik og § 8-oplæg, Industrivej 13, Broby
  554299/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg til § 8-undersøgelse ifm. ny bygning, Industrivej 13, 5672 Broby
  554298/19
 • Fra COWI: Kobberbæksvej, Svendborg: Udkast moniteringsnotat 14
  575249/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Ønske om revurdering af kortlægning ifm. potentiel § 8-sag med nedrivning af væksthuse mm., Bladstrupvej 300, 5450 Otterup
  554344/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - historisk kort fra 1992 med tanke
  554345/19
 • RE: Powershell kursus(er)
  553581/19
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, høringssvar udkast til tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  554370/19
 • Fra borger: Spørgsmål, besvares via spørgeordning, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  553172/19
 • Fra DMRE: Re: Nyborgvej 438 og Dronningemaen
  552525/19
 • Fra DMR: Re: Nyborgvej 438 og Dronningemaen
  552528/19
 • Fra Esbjerg Kommune, §19 ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  552830/19
 • OK-Nyt Praksis 038-19 Opkrævning af akkrediteringspræmie - Fysioterapi.pdf
  552966/19
 • Fra Esbjerg Kommune, §19 ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  552831/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård - udkast til Byggemødereferat nr. 12. - 2019-12-12 Tids- og aktivitetsplan.pdf
  568559/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård - udkast til Byggemødereferat nr. 12. - Referat byggemøde nr 12 den 10-12-2019_udkast.pdf
  568555/19
 • Anden film i den regionale arbejdsmiljøstafet er klar
  574810/19
 • Tilladelse til flytning
  553911/19
 • SV: Høring: Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
  552977/19
 • Fra Billund Kommune: Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - brændt traktor og forurening
  554470/19
 • Ansøgning
  553966/19
 • DUT-høring vedr. screening for SCID
  552989/19
 • Fra SJMR: Forespørgsel om dispensation til jordtilførsel, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  553805/19
 • Fra Niras: Ny version 2 tbl Søndersø
  559687/19
 • Vejen Kommunes udtalelse jf. råstoflovens § 10a vedr. efterbehandlingsplan - matr.nr. 10a Terpling By, Åstrup
  560151/19
 • Fra LokalBolig: FORSP, anmodning om hurtigt svar
  557566/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 450-81224, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg2.pdf
  552673/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - brændt traktor og forurening
  554469/19
 • Tilladelse til flytning
  553907/19
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2019
  554562/19
 • Fra Tønder Kommune: § 8 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  554706/19
 • fra Svendborg Kommune, Henvendelse om V1-kortlægning på matr. 53b, Ulbølle by, Ulbølle -
  555466/19
 • Ny receptbekendtgørelse pr. 1. januar 2020
  555587/19
 • Fra Lunderskov Vandværk - Vurdering af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing Andst
  556190/19
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2019
  554560/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby.pdf
  555052/19
 • Fra DLA Piper: Revideret udkast til aftale
  595/20
 • Fra NIRAS: Analyseresultater er korrekte
  554557/19
 • Dagsorden til møde 17/12 i arbejdsgruppe om evaluering af §233-regionsklinikker
  554996/19
 • Fra grundejer: Byggeri igangsættes sommer 2020
  555094/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Åkildevej 23, 5762 Vester Skerninge.pdf
  555309/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård - udkast til Byggemødereferat nr. 12.
  568553/19
 • Fra Suez: Referenceliste
  571094/19
 • Fra COWI: Højvang Laboratorier A/S - Faktura 119648
  571061/19
 • Fra COWI: Eftersendelse af referenceliste
  571078/19
 • VS: HØRING vedr. Behandlingsråd
  61252/20
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: UDKAST: NIR på seneste kontrol
  70134/20

Udgående

 • Til DMR: Regionens accept af revideret oplæg om afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554356/19
 • Til DMR: Regionens kommentar til oplæg om afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554266/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - Udtalelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  14475/20
 • Til Rådgiver, Råstof, angående Tarup Davinde.msg
  14477/20
 • Til Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, SV: angående Tarup Davinde
  14453/20
 • Til NIRAS og Odense Kommune: Orientering om regional sagsbehandler ifm. oprensning på 413 Seden Skydebane
  554043/19
 • Til SWECO: Dialog om justering af oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  552822/19
 • Til DMR: Foto fra Traverskiftet 1, dog ikke B201
  552439/19
 • Til DMR: SV: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  552386/19
 • Korrespondance m. Borger, Spm. t. kortbilag, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  552788/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til § 19-ansøgning,Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  553606/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Fotos 5-7-2017.pdf
  553964/19
 • Til borger - V2-afgørelse Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  552755/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-afgørelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  553535/19
 • til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Wedellsborgvej 61, Ejby.pdf
  553917/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Høringsvar screeningsudkast maj 2019.pdf
  553968/19
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Koldingvej 72b - Afgørelse - din grund er ikke forurenet, 621-81414
  552897/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Kortbilag, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  553533/19
 • Til Vejle Kommune: SV vedr forespørgsel om markeringsnet.
  554367/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlægning, en del af Toften 2, 6818 Årre
  554387/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Henvendelser.pdf
  553967/19
 • Til Nordicals, svar Vedr. Svendborg Landevej 9, Frørup
  554225/19
 • Forsendelsesliste - parter Sødover I.pdf
  553975/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  553451/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-kortlægning af en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  553404/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Toften 2, 6818 Årre
  554372/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  553047/19
 • Til Borger, Råstofplan 2020, V. Hornstrup
  554318/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Boligerklæring, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  553529/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing - V2-varsling
  553554/19
 • Til Kolding Kommune : Info om e-arkiv sag, Eltangvej 134, Lilballe
  553252/19
 • Til grundejer: V2-varsel, en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  553390/19
 • Til Miljø- og Fødevareklagenævnet - regionens bemærkninger til klage over screeningsafgørelse.pdf
  553976/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurdering af enkeltområder
  554068/19
 • Til EGEBÆK BYG, V1-afgørelse, Lærkevang 9B og 11A, 7200 Grindsted.pdf
  552884/19
 • Lok 630-82200, Sejrupvej 66, 7323 Til Skat og Vejle Kommune: V2 afgørelse -
  554396/19
 • Til LokalBolig: FORSP, svar på anmodning om hurtig svar
  557572/19
 • Til LokalBolig: FORSP, kvittering for modtagelse af hanvendelse
  557560/19
 • Til Varde Kommune og SKAT: Vedr. en del af Toften 2, 6818 Årre - V1-kortlægning
  554411/19
 • Dokumentation for offentliggørelse på hjemmeside - Sødover I.pdf
  553974/19
 • Til Kolding Kommune: anmodning om supplerende oplysninger vedr. fund af forurening i mindre sø på ejendommen Storgaden 97, 6052 Viuf
  554674/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby
  555059/19
 • Til Borger: Afgørelse - din grund er ikke forurenet, 621-81414
  552855/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted.pdf
  553174/19
 • Til kulturregion S-S-: høringssvar vedr. udkast til kulturstrategi 2020-2030
  553072/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Åkildevej 23, 5762 Vester Skerninge
  555312/19
 • Til DTU: Udkast til aftale
  580/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for afslutningsnotat - tillæg til §8 tilladelse til etablering af kano- og kajakklub på Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle
  554473/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Klager screeningsafgørelse.pdf
  553969/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til §-8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i område 2, 4-10 og 13, Engdraget 4, 6535 Branderup J, lok. 525-40025
  553101/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654.pdf
  553972/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lærkevang 11B, 7200 Grindsted.pdf
  552880/19
 • Til borger - V2-kortbilag Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  552768/19
 • Til DMR: Anmodning om info vedr seneste rapport, Lindehaven, Sønderborg
  554460/19

11. december 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Ingen påbudsmuligheder, Tøndervej 4, 6200 Aabenraa
  552614/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Ingen påbudsmuligheder, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  552611/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Fremsendelse af sagsakter, Søgår Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552494/19
 • Fra rådgiver - endelig rapport
  7587/20
 • Fra DMR: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  552385/19
 • Fra DMR: Nyborgvej 438
  552387/19
 • Fra JV - ønsker møderefart fra d. 18.11.2019 samt fra et planlagt møde i januar 2019
  5075/20
 • Fra borger: FORSP - Henvendelse om Lynfrosten - anmoder om rapport om overfladevand, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  552097/19
 • Fra Rambøll: Vestergade 78, Svendborg, tillæg til kontrakt
  575180/19
 • Fra Rambøll - Hvornår forventes rapporten - ønsker koordinater for punkter
  5066/20
 • RE: Support på github
  551225/19
 • Fra Philipsen Gruppen: Høringssvar - Ændring af status for den offentlige indsats i forhold til jordforurening, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559774/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej 2T - genopretning af boring B106 + udførelse af ny boring
  574505/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-dec-12
  551025/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - sep 2014 screeningsundersøgelse
  553086/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af §8-pligt til ny blok til produktion, Havnegade 120, 5000 Odense C
  553083/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort
  553085/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jan 2017 Boreprofiler til geoteknisk undersøgelse
  553088/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - sep 2019 oplæg til undersøgelse
  553090/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - okt 2019 hydrogeologisk datarapport
  553091/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - okt 2019 bilag til hydrogeologisk datarapport
  553093/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jan 2017 geoteknisk undersøgelse
  553087/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jan 2017 analyseresultater til geoteknisk undersøgelse
  553089/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - nov 2019 geoteknisk undersøgelse
  553095/19
 • Fra DMR: Status borearbejde (B203), Herslev
  555731/19
 • Fra JRS, Kvittering for modtagelse af mail, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  551194/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 4 mf. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  554227/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 4 mf. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  554226/19
 • Fra rådgiver, Råstof, 22e Sdr. Nærå - Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2_Endelig.docx
  14443/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - Brev om endelig screeningsafgørelse.docx
  14442/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - endelig screeningsafgørelse
  14441/20
 • Fra SWECO: Tilbagemelding på regionens kommentarer til oplæg, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  552546/19
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer til revideret oplæg, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  552536/19
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning - tillæg til §8 tilladelse til etablering af kano- og kajakklub på Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle
  554472/19
 • 481603-19_v1_lerduer (3).jpg.PDF
  552559/19
 • 501691-19_v1_Promatic clays PAH report July 2017.pdf.PDF
  552556/19
 • 143504-16_v2_tilsyn 2016.PDF
  552519/19
 • 501690-19_v1_Indhold af PAH i lerduer.PDF
  552557/19
 • Bilagsnr6747894_v1_487496-19_v1_Industri generel tilsynsbrev Virk02 580107670 - flygtskydebane søgaard. sendt..pdf.pdf.PDF
  552555/19
 • Fra Fanø Kommune
  552660/19
 • [Sagsnr._16_20212] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552508/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553810/19
 • 177330-16_v1_Patroner 6.jpg.PDF
  552512/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553793/19
 • 481600-19_v1_lerduer (1).jpg.PDF
  552561/19
 • Fysioterapi - ændring i delepraksis
  569294/19
 • Fra Langeland Kommune
  552734/19
 • [Sagsnr._09_9053] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552588/19
 • 55156-09_v1_Revurdering af Miljøgodkendelse dateret 15. april 1998..PDF
  552592/19
 • Fra Nordicals, Telefonhenvendelse, vedr. 650-81150
  554218/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553788/19
 • Fra Nyborg Kommune
  552686/19
 • 177310-16_v1_SV Miljøtilsyn 2016 - Flugtskydningsbanen Søgård.PDF
  552518/19
 • 177325-16_v1_Patroner 2.jpg.PDF
  552516/19
 • 177329-16_v1_Patroner 5.jpg.PDF
  552513/19
 • 177322-16_v1_Patroner 1.jpg.PDF
  552517/19
 • 347757-13_v1_Tilsyn 2013.PDF
  552589/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553807/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  553789/19
 • Fra COWI: Tidsplan 2020-2021
  554588/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om forurening i sø, Storegaden 97, Viuf
  554669/19
 • 522400-19_v1_Svar på oprydningsfrekvens af lerdueskår mm..PDF
  552553/19
 • [Sagsnr._19_36195] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552551/19
 • 177327-16_v1_Patroner 4.jpg.PDF
  552514/19
 • 177332-16_v1_Lerduer.jpg.PDF
  552511/19
 • 531738-19_v1_Dokumentation udleveret på tilsyn.PDF
  552552/19
 • 517962-19_v1_Tilsynsbrev 2019 - sendt til formand.PDF
  552554/19
 • 177334-16_v1_Skydedage Søgård 2016.pdf.PDF
  552510/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553798/19
 • 481602-19_v1_lerduer (2).jpg.PDF
  552560/19
 • Fra Ingeniør´ne: Vedr. etablering af ny befæstelse og § 8-ansøgning, Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  552632/19
 • 363984-12_v1_H. P. Langendorff.PDF
  552590/19
 • 177326-16_v1_Patroner 3.jpg.PDF
  552515/19
 • 269982-10_v1_H. P. Langendorff.PDF
  552591/19
 • Re: Trifork faktura
  551227/19
 • SV: Indstilling af nye patientgrupper til helgenomsekventering fra Region Syddanmark
  551109/19
 • Korrespondance mlm. Kommune og Niras, Status på § 8-tilladelse, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  551231/19
 • Fra Sønderborg Kommune
  550464/19
 • Ejer af ydernr. 559806 og 552275
  550791/19
 • fra grundejer - hvor hurtigt vil kortlægningsændringer kunne ses i systemer_ Balsgyden 11
  551032/19
 • Fra Niras, Orientering omkring olietanke, Saltgade 21, 6760 Ribe
  551250/19
 • 481604-19_v1_lerduer (4).jpg.PDF
  552558/19
 • Borgerhenvendelse
  551884/19
 • Test
  551315/19
 • Rejsekort, tjekket og godkendt
  551695/19
 • Fra Nybolig, Vejle - FORSP vedr. status på påbudsag, Horstedvej 1A, 7100 Vejle
  551748/19
 • Fra Energinet, Råstof, Linjeføring højspænding
  551677/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Nørregade 62, 7200 Grindsted - tilsyn med autoværksted.
  552224/19
 • Fra ansøger: præsentation af projektide
  552231/19
 • Fra VUC Vest vedr. udbud
  83862/20
 • Fra COWI: Bekræftelse på modtagelse af tilbud
  571054/19
 • Fra Suez: Tilbud på delaftale 1 (genudbud)
  571042/19

Udgående

 • Til JV - mødereferat fra d. 18.11.2019 fremsendes - samt info vedr. planlagt møde i januar 2019
  5078/20
 • Til Rambøll - koordinater for undersøgelsespunkter
  5070/20
 • Til Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns.pdf
  551173/19
 • Til Tønder Kommune, Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  551172/19
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Klagefrist udløbet Tilladelse Gyngstrupvej gældende
  3344/20
 • Til udbetaling Danmark: Opgørelse over regnskab på VDT/63681-95128
  550247/19
 • Til DMR A/S: Regionens svar på den fremsendte rapport - Rapport fase 3 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559773/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status og faktura november 2019
  14429/20
 • Til partshøring - Udkast - tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  16651/20
 • Til DLA Piper: Materiale efter aftale
  556/20
 • Til Borger, Varsling af V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  552091/19
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V1, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  552093/19
 • til grundejer - oplysninger opdateres på ½ time på rsyd.dk
  551034/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for tilbagemelding på Nørregade 62, Grindsted - tilsyn med autoværksted
  552230/19
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (Stelara til colitis ulcerosa)
  550478/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  550556/19
 • Til Borger, Orientering om kortlægningsvurdering, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  549904/19
 • Til Borger, Kortbilag, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  552092/19
 • Til Borger, Høringsbrev, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  552094/19
 • Til Nybolig Vejle - FORSP Kvitteringsmail, Vedr. status på påbudssag, Horstedvej 1A, 7100 Vejle
  551767/19
 • Til Arbejdstilsynet: Svar vedr fremsendt miljøgodkendelse (2445)
  552255/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Østergade 10, 7200 Grindsted.pdf
  550122/19
 • Til høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup.pdf
  551862/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  550537/19
 • Til Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns
  550149/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  552055/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-varsling, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  552104/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  549998/19

10. december 2019

Indgående

 • FRA DMP: VanDa projektmøde
  554404/19
 • Fra rådgiver - endeligt referat (nu med korrekt version)
  26178/20
 • Fra rådgiver - endeligt referat
  26176/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Jordflytning fra Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  80954/20
 • Fra Skjern Bank, Råstof, Deponeringsskrivelse af 10. december 2019 - kr. 625.000.docx
  14423/20
 • Fra Skjern Bank, Råstof, SV: Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  14422/20
 • Til/fra JV - Korrespondance vedr. citater
  5053/20
 • Retur svar fra Erikstrup: Digitalisering af området for refusion af transportudgifter til/fra behandling.
  562053/19
 • Fra AWell: retablering af stolper/hæk ved Hf Vesterled
  575107/19
 • Fra Fredericia Kommune, RÅSTOF, svar om tilsyn med godkendelse af efterbehandling matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  549411/19
 • Fra Vejen Kommune, RÅSTOF, Høring vedr. husdyrbrugsændring i råstofinteresseomrpde matr.nr. 5a Favrskov By, Holsted i Vejen Kommune
  549304/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på høringsspørgsmål fra Rambøll, Vindeby Strandvej 19, 5700 Svendborg
  549266/19
 • Fra DMR: Gensendelse af revideret oplæg, nu med bilag - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  548533/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg § 8 undersøgelse med bilag, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  548534/19
 • Fra NIRAS: Rykker for svar på henvendelse, Seden Skydebane, 5240 Odense SØ
  553133/19
 • Internt: Rykker for svar på henvendelse, Seden Skydebane, 5240 Odense SØ
  553132/19
 • Fra Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - budgetstatus afslutning
  548560/19
 • Fra Nyborg Kommune: Spm. om orientering af boligejere syd for Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559749/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, lodsejer kommer med matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548224/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagellse af regionens vurdering ifm. § 8-sag, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  548073/19
 • Fra Fredericia Kommune, RÅSTOF, Autoreply vedr. besigtigelse matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548147/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg (indeklima og grundvand)
  548100/19
 • Fra DMR: Bilag - Revideret oplæg § 8 undersøgelse, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  548101/19
 • Fra Danfoss - Udkast til Mødereferat - Projektmøde nr. 2 - mødereferat 18.11.2019
  5046/20
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FYN: Orientering om skift i ejerskab samt høringssvar, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C
  547647/19
 • Fra Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, angående Tarup Davinde
  14414/20
 • Fra Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, Udtalelse vedr. ændret efterbehandling af område i Tarup Davinde.1.pdf
  14416/20
 • Fra Borger: Undersøgelsesnotat, poreluft, inkl. bilag, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  547221/19
 • Fra Borger: Bilag - Undersøgelsesnotat inkl. bilag, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  547223/19
 • Rigsrevisionens beretning om regionernes grundlag for styring af sygehusenes resurser og aktiviteter
  12938/20
 • Tiltrædelse fra RSD
  554035/19
 • Tiltrædelse fra Kommuner
  554038/19
 • Tiltrædelse fra kommuner
  554039/19
 • Tiltrædelse fra Danske Fysi.
  554028/19
 • Etableringsdato
  553839/19
 • Tiltrædelse fra kommunerne
  554041/19
 • Fra Orbicon: Tilbudslister for 2019 og 2020 for Vejen projekt
  559141/19
 • Fra rådgiver, Pulje 5, 2011 - sløjfning af boring??
  25210/20
 • Fra Vejle Kommune - korrektion til tilladelsen til udledning af regn- og overfladevand i Jerlev ifm. råstofindvinding - jnr. 06.11.01-P19-248-19
  549602/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning: Anmodning om aktindsigt, matr nr 423 Skrydstrup
  549534/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om fund af slagge, Grådybet 4, 6700 Esbjerg
  548277/19
 • Fra Rambøll: Høringssvar - udkast til §-8 tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  548229/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. mailkorrespondance om chlorerede opløsningsmidler i forhold til oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549596/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. BORING IGANGVÆRENDE
  559678/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. Filtersætning boring B1
  559683/19
 • Fra Colliers: FORSP, anmodning om rapport
  558270/19
 • Fra Niras: Søndersø industriområde
  559692/19
 • Fra Fredericia Kummune: Vedr. etablering af fjernvarmeledning i Oldenborggade
  555753/19
 • Fra borger: Supplerende oplysninger vedr oprensning, Sommervej 4, Tinglev
  19163/20
 • Tiltrædelse fra Danske Fys
  554031/19
 • Fra DGE. SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556599/19
 • Fra Fredericia Kommune: Møde vedr. Byggefelt 3-5 - ny rådgiver, nyt projekt
  555763/19
 • SV: Samarbejdsaftale for it-understøttelse af pilottest af PRO til patienter i hjerterehabilitering
  555377/19
 • Fra DGE. SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556595/19
 • Fra DGE. SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556590/19
 • Fra rådgiver Rapport for indledende undersøgelse på Glasmestervej 1 og 1A, 5772 Kværndrup - Grundejerrapport.pdf
  548849/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  548222/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning: Anmodning om aktindsigt, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  549513/19
 • Fra rådgiver Rapport for indledende undersøgelse på Glasmestervej 1 og 1A, 5772 Kværndrup - Teknisk rapport.pdf
  548827/19
 • Fra Rambøll: Endelig moniteringsnotat 2019
  548098/19
 • Fra Tønder Kommune: Høring - udkast til §-8 tilladelse til bygge og anlægsarbejde, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  548216/19
 • Rigsrevisionens beretning om regionernes grundlag for styring af sygehusenes resurser og aktiviteter
  8394/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. opdateret revideret oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549403/19
 • Fra Vejen Kommune Vurdering af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing Andst
  547103/19
 • fra DMR - Re: jorddynger - SV: regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  549846/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Oplysning om naboorientering, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  549674/19
 • Til borgere og virksomheder: Naboorientering - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  549673/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555604/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555608/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555596/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555600/19
 • Til Vejen Kommune, RÅSTOF, Høringssvar vedr. ændring af husdyrbrug matr.nr. 5a Favrskov By, Holsted i Vejen Kommune
  549310/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse med bilag - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  549162/19
 • Til AWell: retablering af stolper/hæk ved =?utf-8?Q?_Hf_Vesterled
  575111/19
 • Til COWI SV: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  549048/19
 • Til borger: Regionens kommentarer til undersøgelsesnotat med poreluft, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  549071/19
 • Til COWI: SV: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  549045/19
 • Til Jordrens Syd, Henv. ang. Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  548984/19
 • Til DMR: SV: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Glasvænget 9
  548956/19
 • Til DMR: SV: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Vandværksvej 9
  549054/19
 • Til Orbicon: Drenderup Losseplads tillægsaftale
  548750/19
 • Svar fra SL: Digitalisering af området for refusion af transportudgifter til/fra behandling.
  562043/19
 • Til DMR: SV: Fakturagrundlag for fremsendt faktura, Frydsvej 6
  549056/19
 • Til Nyborg Kommune: Svar på spm. om orientering af boligejere syd for Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559765/19
 • Til Orbicon: Ny sagsbehandler, Vestre Nørremarksvej 26
  548209/19
 • Til kommune, ansøger og lodsejer RÅSTOF Supplerende oplysninger om Markmøde Strøjer
  564906/19
 • Til DMR: Manglende situationsplan til revideret oplæg, Vestergade 29A, Vissenbjerg (indeklima og grundvand)
  548180/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  548125/19
 • Til Odense Kommune: Regionen bekræfter at et udkast til § 8-tilladelse ønskes i høring, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  548082/19
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Storebæltsvej 10 i Nyborg. Matr. nr. 7ø og 927q Nyborg Bygrunde og 1qy Nyborg Markjorder
  548049/19
 • Til Fredericia Kommune, RÅSTOF, invitation til tilsyn (med godkendelse af efterbehandling) matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548102/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Dato for tilsyn (godkendelse af efterbehandling) matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548065/19
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af jordprøver ifm. § 8-sag, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  547905/19
 • Til Assens Kommune: Regionens tilbagemelding på undersøgelse, Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup
  547875/19
 • Til Esbjerg Kommune, Spm. til jordflytning fra Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  547866/19
 • Til Klokholm Automobiler ApS: Delområde udgår af kortlægningen efter undersøgelse, Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup, matr.nr. 4aa Etterup By, Rørup
  547851/19
 • Til Klokholm Automobiler ApS: Bilag - Delområde udgår efter undersøgelse
  547852/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af efterladt forurening, Kertemindevej 112, Bovense
  547607/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - DSB - matr nr 40e
  547493/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Nyborg kommune - matr nr 2ayo 2bb 7000ap 7000au 7000ax
  547507/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Banedanmark - matr nr 43
  547501/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Circle K Danmark AS - matr 40b 2aym
  547492/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Lidl Danmark KS - matr nr 2ayq
  547506/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Center 45 AS - matr nr 40f
  547502/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg Aps - matr nr 7ø 1qy
  547498/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Center 45 AS - matr nr 40f
  547491/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - AS Storebæltsforbindelsen matr nr 45
  547489/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - DSB - matr nr 40e
  547504/19
 • Kortbilag 10-12-2019
  547509/19
 • Til orientering: Høringsbreve og udkast til afgørelse for grundejere på lokalitet 449-00005, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg m.fl.
  547486/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Salling Group Ejendomme AS - matr nr 40k
  547508/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Salling Group Ejendomme AS matr nr 40k
  547488/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Nyborg kommune - matr nr 2ayo 2bb 7000ap 7000au 7000ax
  547495/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Food Folk Danmark Aps - matr nr 40C
  547505/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Food Folk Danmark Aps - matr 40C
  547494/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg Aps - matr. nr 7ø 1qy
  547497/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - AS Storebæltsforbindelsen matr nr 45
  547499/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Circle K Danmark AS - matr nr 40b 2aym
  547503/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Banedanmark - matr nr 43
  547490/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Lidl Danmark KS - matr nr 2ayq
  547496/19
 • Til Parter, Råstof, Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  14384/20
 • Til Parter, Råstof, råstofindvindingstilladelse 1n juellingsholm hgd., sdr. omme.pdf
  14386/20
 • Til COWI: Økonomi
  571004/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning: Svar vedr dokumenter i sag om dispensation, matr nr 423 Skrydstrup
  549541/19
 • Til praksis: ændring i praksis' aftalte min/max-tal
  549470/19
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. kortlægning"- Afgørelse - del af grund er forurenet, 561-81142
  549057/19
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: Orientering om kortlægning af del af ejendommen Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  549067/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kvittering for modtagelse af § 8-dokumentation, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  549665/19
 • Til Rambøll: Kommentar til 2019 notat
  547744/19
 • Til borger - Kortbilag Glasmestervej 1 og 1A, 5772 Kværndrup.pdf
  548901/19
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning
  549708/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Glasmestervej 1A, 5772 Kværndrup.pdf
  548881/19
 • Til Energinet, Råstof, linjeføring Vestkystprojektet
  549550/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  549551/19
 • Til Borger: Vedr. Afgørelse om kortlægning, Jagtvænget 10, 6700 Esbjerg, lok. 561-81142
  549053/19
 • Til Borger, Varsling om ændring af offentlig indsats på din V1-kortlagte ejendom, Norgesgade 25, 6700 Esbjerg.pdf
  548480/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning: Svar vedr dokumenter i sag om dispensation, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  549507/19
 • Til Colliers: FORSP, fremsendelse af rapport
  558279/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  548868/19
 • Til borger: Svar vedr dokumentation for oprensning, Sommervej 4, Tingleev
  19164/20
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  548172/19
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning
  549686/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  549577/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Fynsgade 58, 7200 Grindsted.pdf
  549580/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for opdaterede reviderede oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549424/19
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Norgesgade 25, 6700 Esbjerg.pdf
  548478/19
 • Til Middelfart Kommune: Moniteringsnotat til orientering
  549446/19
 • Til Billund Kommune: Tilbagemelding i forhold til godkendelse af oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549611/19
 • Til TreFOR: Rapport til orientering
  549426/19
 • Til Borger - Råstofkortlægning Sønder Omme
  547774/19
 • TIl Kolding Kommune: : Svar på udkast til Referat af møde om udvidelse og driftsændringe, Eltangvej 134, Kolding
  548484/19

9. december 2019

Indgående

 • Fra DMR: Status på oprensning af jordforurening, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  547213/19
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma Ole Jacobsen: Rykker vedr. sagsstatus på Gl. Hovedvej 87 5560 årup
  546405/19
 • Internt: Videresendelse af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30 og 32, 5491 Blommenslyst
  546633/19
 • Fra Ejlskov: Oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30 og 32, 5491 Blommenslyst
  546635/19
 • Fra JV - Spørgsmål ang. Himmark-referat
  5044/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om vurdering af § 8-pligt til styret underboring ifm. etablering af nyt regnvandsbassin, Glamsbjerg
  546611/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - projektbeskrivelse
  546612/19
 • Fra rådgiver - Udkast af referat af opstartsmøde på Jernbanegade 7
  26172/20
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til vilkår i udkast til §8-tilladelse i høring, Vindeby Strandvej 19, 5700 Svendborg
  544862/19
 • Fra Orbicon: Rapportudkast, bilag, Vestre Nørremarksvej
  548202/19
 • Fra Orbicon: Rapportudkast, Vestre Nørremarksvej
  548195/19
 • Dagsorden til mødet i kontaktgrupperne for arbejdsmiljø og sygefravær den 12. december kl. 10.30.
  575189/19
 • Dagsorden til mødet i kontaktgrupperne for arbejdsmiljø og sygefravær den 12. december kl. 10.30. - Guide, udlevering af oplysninger til Arbejdstilsynet, november 2019.docx.pdf
  575194/19
 • Fra DMR, Mail med §8-ansøgning, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  554060/19
 • Fra borger: FORSP vedr. oprensning
  558243/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. Nye boringer
  559673/19
 • Fra LokalBolig: FORSP om rapport
  557530/19
 • Fra Orbicon: Monitering af vandspejl ved pumpning
  558186/19
 • VS: Fysioterapi, overgang fra ejer til lejer,
  550172/19
 • Fra Vejle Kommune / DK Råstof - tilladelse til udledning af overfladevand fra grusgravning ved Jerlev
  545366/19
 • Fra Niras: Søndersø industriområde opdateret økonomi
  559689/19
 • Fra Ra,bøll: Udkast til rapport - driftsår 2019
  546139/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 16. december 2019
  544045/19
 • SV: Lægeskift i Toftlund
  545560/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543935/19
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. mulig boligundersøgelse, Norgesgade 25, Esbjerg
  545552/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Damhusvej 16, 5750 - Orientering om ny §8-sag
  555886/19
 • Antw: Brief an Albrecht
  546799/19
 • Fra Fonden Syddanske Forskerparker: Invitation til TechBlast
  545701/19
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til byggeri, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  546801/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  546306/19
 • Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543966/19
 • Høring: Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Udstedelse og anvendelse af sundhedskortet og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme mv.)
  545044/19
 • Autoscannet dokument 0001.PDF
  544687/19
 • Fra DLA Piper: Materiale til brug for møde
  540/20
 • Fra borger: Fakturaer for affaldssortering, Sommervej 4, Tinglev
  19166/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - kommunens mail til ansøger mm. - SV Ny Tank Oles Olie .msg
  555887/19
 • Dagsorden til mødet i kontaktgrupperne for arbejdsmiljø og sygefravær den 12. december kl. 10.30. - Dagsorden.docx
  575192/19
 • yderskema
  550174/19
 • Yderskema
  550552/19
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen marts 2020
  548139/19
 • fra Region Sjælland VS: AGROLAB underskrevne aftaler til Regionerne CRM:0025152
  548432/19
 • Bilag med Tillægsaftale AGROLAB underskrevne aftaler til Regionerne CRM:0025152 -
  548441/19
 • Fra Vejen Kommune
  547155/19
 • Yderskema - fysioterapeut
  550444/19
 • fra grundejer - SV_ regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  549832/19
 • Yderskema
  550010/19
 • fra grundejer - SV_ jorddynger_ - SV_ regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  549831/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til udbudsmateriale
  570976/19

Udgående

 • Til CLEAN: ændring af medlemsskab til ordinært medlem
  547165/19
 • Til rådgiver - kommentarer til Udkast af referat af opstartsmøde på Jernbanegade 7
  26175/20
 • Til Esbjerg Kommune, Spm. ang. forklassificering, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg
  546862/19
 • Til Sweco: Regionens kommentarer til oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  546406/19
 • Til JV - Svar på spørgsmål ang. Himmark-referat
  5045/20
 • til Varde kommune: Region Syddanmark kortlægger en del af Randsigvej 50, 6855 Outrup på vidensniveau 2 (som forurenet)
  545774/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 78347332_V2.pdf
  545775/19
 • Til Borger, Afslutning af offentlig indsats med nuancering og status på kortlægning.pdf
  545266/19
 • Til Borger, Afslutning af offentlig indsats med nuancering og status på kortlægning.pdf
  545275/19
 • Til Borger, Rapport_Mølleparkvej1-5 Esbjerg, lok 561-91016.pdf
  545304/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat, Jordforurening, Mølleparkvej 1-5 m.fl, Lok: 561-91026
  545327/19
 • til Vejle kommune : Welcon
  545233/19
 • Til Aabenraa Kommune, Svar ang. perkolatudsivning til recipient, Nørbyvej, 6200 Aabenraa
  544731/19
 • Til COWI, Regionens godkendelse af GeoGIS projektkontrol
  544784/19
 • Til borger - V2 varsel, ændret indsats, del at Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546237/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  543453/19
 • Til Borger, Råstof, Lerområder på Fyn
  545537/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545695/19
 • Til Strandhøjen, V1-høring, Skaboeshusevej 110, Nyborg.pdf
  544810/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 16. december 2019
  543808/19
 • Bilag til grundejer og kommune - foto-punkter justeret, Balsgyden 11.pdf
  545530/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, varsling af ændret indsats, del at matr. nr. 44 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  546353/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545608/19
 • Til borger - bilag til ændret indsats, udkast til V2-afgørelse, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546250/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Skippergade 26 A-D, 5800 Nyborg.pdf
  543799/19
 • Til borger - 5, V1-afgørelse, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  543798/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-kortbilag, høring, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543587/19
 • Til borger - 3, V1-afgørelse, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  543797/19
 • til grundejer - jorddynger? - SV: regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  545576/19
 • Til borger- 4, V1-afgørelse, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  543801/19
 • Til borger - Kortlægges ikke pga. smedeværksted- Fredensgade 5, 5800 Nyborg.pdf
  544745/19
 • Fra DGE- Endleligt oplæg - Borlevvej 29, 6040 Egtved
  548427/19
 • Til borger: FORSP, svar
  558249/19
 • til grundejer og kommune - regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  545502/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545623/19
 • Til borger. 561-39052 Norgesgade 25, Esbjerg
  544670/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545615/19
 • Til Borger, Råstof, Lerområder på Fyn
  544795/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  543461/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543584/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-høring, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543585/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  545719/19
 • Til borger - V1-høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545693/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  545584/19
 • Til ejerforeningen - 2, V1-afgørelse, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  543796/19
 • Bilag til grundejer og kommune - Balsgyden 11, beregninger bortskaffet asfalt og arealer.pdf
  545571/19
 • Strandhøjen AS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Skaboeshusevej 110.pdf
  544798/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  545245/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse, Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  543800/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545692/19
 • Til NIRAS: Accept af forslag til tiltag januar 2020
  543492/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  543462/19
 • Til borger V2 afgørelse.2013, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa
  546317/19
 • Til borger - Kortbilag V2 afgørelse.2013, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa
  546329/19
 • Til Sloth Møller A/S:Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545605/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Landrovej 2.pdf
  543452/19
 • Til Sloth Møller A/S: Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545603/19
 • Til Sloth Møller A/S: Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545601/19
 • Til borger - bilag til ændret indsats, udkast til V2-afgørelse, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546286/19
 • Til Styregruppe for forprojekt Sundhed, Kultur og Natur: Godkendt tids- og procesplan asamt budget for Fase 2 i forprojekt Sundhed, Kultur og Natur
  42305/20

8. december 2019

Indgående

 • Fra HCD: Kvittering for tilkendegivelse vedr. løbetid for lejekontrakt
  543446/19
 • Opsiger ydernummer som psykolog
  543755/19

7. december 2019

Indgående

 • Fra Tønder Kommune
  26588/20

6. december 2019

Indgående

 • Fra DMR: Fakturagrundlag for Herslev Kildeplads
  548986/19
 • Fra DMR: Fakturagrundlag for fremsendt slutfaktura, Frydsvej 6
  548580/19
 • Fra Miljøteknik: Oplæg til miljøundersøgelse til kommenteringgodkendelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  543934/19
 • FRA KB: Opdateret BiD releaseplan
  556341/19
 • Fra URS: (kopi) WP5 descriptions
  543196/19
 • Underskrevet kontrakt, energiscenarier i Region Syddanmark
  546369/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt fakturaoversigt november 2019
  543458/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetstatus samt fakturaoversigt november 2019
  543457/19
 • Fra Orbicon: status borearbejde, dyb boring, Skovvej 22
  548607/19
 • Fra URS: target groups, WP 4 og 5
  543193/19
 • Henvendelse: Digitalisering af området for refusion af transportudgifter til/fra behandling.
  562035/19
 • Fra URS: (kopi) bemærkninger til WP2
  543190/19
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - fakura borearbejde fra Jysk
  548766/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-Projektkontrolrapport Markhaven 110.pdf
  553084/19
 • Fra rådgiver - Kort til GeoGis-kontrolrapport for Markhaven 110.pdf
  553076/19
 • Fra rådgiver - Projektkontrol og kort for Svinget 21 - Kort.pdf
  553044/19
 • SV: Indberetning maksimale ventetider, Region Syddanmark
  543745/19
 • Fra Orbicon: Vejen "boringsforsøg"
  558160/19
 • Fra system:: Yder 039985 er lukket automatisk.
  549548/19
 • Fra Sloth Møller A/S: Anmoder om informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545597/19
 • Fra borger. henvendelse - lok. 561-39052
  544517/19
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater nov 2019
  543485/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543923/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543926/19
 • Underskriftside, møde den 5. december 2019
  542828/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542849/19
 • VS: VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284
  575203/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  543616/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  543491/19
 • Fra Sloth Møller A/S: Anmoder om informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545595/19
 • Formandsskab: Danske Fysioterapeuter
  541594/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - november 2019
  542245/19
 • Fra Rambøll, Anmodning om arkivmateriale, Ingemanns Alle 59, 6700 Esbjerg
  543129/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, bekræftelse af møde
  542402/19
 • Fra Niras: FW: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542858/19
 • Fra Arkil: Ansøgning om §52, Vranderupvej 46, Seest
  541628/19
 • Besparelser på sundhedsområdet Bilag 1.pdf
  542887/19
 • En reform af Sundhedsvæsenet haster
  549711/19
 • Fra Stürup - ikke ændringer til efterbehandlingsplanen - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  551970/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr 11 - udkast
  568516/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr 11 - udkast - Referat byggemøde nr 11 den 3-12-2019_udkast.pdf
  568526/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr 11 - udkast - 2019-12-06 Tids og aktivitetsplan felt.pdf
  568520/19

Udgående

 • Dialog med Assens Kommune RÅSTOF Om utilfreds nabo
  10754/20
 • Til DSN: Target Group and Horizontal principles
  543202/19
 • Til DSN: First draft, WP3
  543198/19
 • Til kommune, lodsejer og ansøger RÅSTOF Indledende dialog om markmøde
  566141/19
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til vasling om ikke-påbud, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding
  542814/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg (indeklima og grundvand)
  542744/19
 • Til rådgiver - svar på sp. fra kommunen
  84981/20
 • SV: Sundhedsdirektørmail nr. 39/2019
  542048/19
 • Til rådgiver - kommentarer til rapportudkast
  5042/20
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - Vedr. badeforbud ved Himmark Strand - nye prøver fra havet
  5040/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar t. undersøgelsespåbud, Sdr. Farup Vej 28, 6760 Ribe
  541695/19
 • Kontrakt, energiscenarier i Region Syddanmark
  569516/19
 • Til borger - Boligerklæring Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  552781/19
 • Fra rådgiver - GEOgIS-Projektkontrol for Svinget 21.pdf
  553056/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-afgørelse, Dronningensvej 40A.pdf
  542386/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, vi afventer svar
  541411/19
 • Til borger - Svar på henvendelse
  542045/19
 • Til Udbetaling Danmark: Vurdering af udgift til sagen
  541672/19
 • Til Nyborg kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Skaboeshusevej 102, Nyborg.pdf
  542062/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  542129/19
 • Til Udbetaling Danmark: Bemærkninger til disponering
  542782/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  542069/19
 • Til ejer, V2 høring med kortbilag og grundejer rapport, Værkstedsvej 30, Middefart.pdf
  543188/19
 • Til Vandværket, VV orientering af V2 høring, med div bilag, Værkstedsvej 30, Middefart.pdf
  543247/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Dronningensvej 40A, Nyborg.pdf
  542390/19
 • Til Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542840/19
 • Til Rambøll, Svar på henvendelse, Ingemanns Alle 59, 6700 Esbjerg
  543140/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandalleen 66, 5800 Nyborg.pdf
  543064/19
 • Til Kolding Kommune: Bemærkning vedr Eltangvej 140, Kolding
  542769/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  541811/19
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedrørende rapport om jordhåndteringsplan, Linde alle, Sønderborg
  542000/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542246/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  543145/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-afgørelse, Skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg.pdf
  542070/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vormark Alle 2, 5871 Frørup.pdf
  542972/19
 • Til COWI: Vedr. rapport og fakturering i 2019
  541952/19
 • Til Niras: Borearbejde i Søndersø
  542862/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lystbådevej 10.pdf
  542122/19
 • Til jord.dk: Svar vedr status på sagsbehandling, Kragelundvej, Vejen
  542016/19

5. december 2019

Indgående

 • Fra DSN (kopi): afklaring Trefor/EWII
  543182/19
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: GeoGIS projektkontrol
  544766/19
 • Fra DSN (kopi):revideret forslag WP4
  543172/19
 • Fra DMR: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Glasvænget 9
  548976/19
 • Fra DMR: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Vandværksvej 9
  548882/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål fra kommunen
  84979/20
 • Fra Odense Kommune: Orienering om fornyelse af §8-tilladelse til etablering af skaterpark på Næsbyvej 28, del af matr. 17a
  542860/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, naturvilkår matr.nr. 15 og 375 Tumbøl
  544587/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Vilkår om rørlagt vandløb matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  544571/19
 • Fra Rambøll: Skovbyvej 26, Hobtrup, endelig risikovurdering
  574484/19
 • Fra Flensborg: input til WP3
  543167/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status og faktura november 2019
  14313/20
 • Fra Sweco: Oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  542985/19
 • Fra Sweco: Bilag - Vestergade 7, Nyborg, Undersøgelsesoplæg m bilag
  542987/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8-ansøgning, Vindeby Strandvej 19
  544088/19
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til §8-tilladelse i høring, Vindeby Strandvej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg
  544086/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Udkast Tilladelse til nedrivning og opførelse af bolig
  544087/19
 • Fra Contea - projekt er omfattet af årsentrepriseforsikringen.
  26145/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Nr Lyndelse Vej 11, Odense - Resultater og kort fra borger
  542845/19
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af analysresultater ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  542843/19
 • Fra URS: (kopi) udkast WP4
  543166/19
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning til Lindholmvej 20, Nyborg
  542816/19
 • Fra Rambøll: Bilag - §8 ansøgning, Lindholmvej 20, Nyborg
  542819/19
 • Fra rådgiver - Udkast til supplerende undersøgelsesrapport, Himmark Strand
  560153/19
 • Fra Orbicon: Fremsendelse af kopi af varslingsbrev? Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  539161/19
 • Ansøgning.pdf
  539680/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for resultater, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  540998/19
 • Fra Meldgaard Miljø: analyserapport fra Moselund - Flensborgvej 387, Aabenraa.
  541371/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af patienter
  541060/19
 • WELEO - projektansøgning.pdf
  540661/19
 • VS: Ang. bekymrende forløb på Vejle sygehus
  540444/19
 • Fra NIRAS: Vedr. skabe
  540303/19
 • VS: Opsigelse af vagt ydernummer
  540084/19
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk.
  540994/19
 • Fra Middelfart Kommune: Indeklimamålinger, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  540917/19
 • Afmelder ansat fysioterapeut og omsætningsloft
  539147/19
 • Referat fra møde, Jord-ERFA Fyn, tirsdag d. 12.11.2019 - opfølgning
  81144/20
 • Fra Kommune . korrespondance - opklarende spørgsmål
  51643/20
 • Fra Langeland Kommune: VS: Vedr. spørgsmål til udlagt slagge på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  547448/19
 • Fra Center fra Kommunikation: Diverse materiale vedr. PCS og synsproblemer
  8431/20
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542815/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542039/19
 • Svar fra Formandskab
  541589/19
 • Fra Rambøll: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  542057/19
 • Fra Borger: vedr. V2-høring , 561-81142
  541437/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542060/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 høring, Møllegade 54-56, 6400
  543864/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK SV udvalgsmøde d. 10. december 2019
  544585/19
 • Fra borger: Kvittering for besvarelse
  1517/20
 • fra Welfare Tech - Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542014/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542050/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle.pdf
  541853/19
 • Re: Formandsbeslutning: Svar fra formandsskab
  541584/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542805/19
 • VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284
  575215/19
 • Fra projekt: afrapportering og regnskab
  554457/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. § 8" - § 8 tilladelse, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg
  548935/19
 • Fra Billund Kommune: Tilbagemelding vedr. reviderede oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549372/19
 • Fra Billund Kommune: SV: vedr. reviderede oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549362/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. § 8 tilladelse, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V
  548900/19
 • Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og MPH - referat og doodle til næste møde
  549808/19
 • Ansættelse af palliativ fysioterapeut
  550881/19
 • Fra kommunikation og hjælpemidler: Diverse materiale vedr. PCS og synsproblemer
  8070/20
 • Fra Borger: Orientering omforespørgsel om status på Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  552248/19

Udgående

 • Til DSN: input til budget
  543179/19
 • Til WP3-partnere: WP3 draft til kommentering
  543177/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, tilladelse til vejadgang matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  540748/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, VS mail med tilladelse til vejadgang matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  540747/19
 • Til rådgiver - ok til omdannelse af anlæg til permanent drift
  84977/20
 • Til Niras - ok til igangsætning af arbejde
  26159/20
 • Til Odense og Nyborg Kommuner: VS: Møde om Inspiring Denmark
  539757/19
 • 3352_001.pdf
  539753/19
 • Til Orbicon: Fremsendelse af kopi af varslingsbrev med bilag, Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  539164/19
 • Til URS/WFG: svar vedr. ny partner
  543160/19
 • Til Homeerhverv: Svar på henvendelse om jordforurening, materiale I - Korsgade 17, Svendborg
  541378/19
 • Til Homeerhverv: materiale II på 479-00061, Korsgade 17, Svendborg
  541379/19
 • Til Homeerhverv: Sagsmateriale III vedr. Korsgade 17B, 17C, Svendborg
  541380/19
 • Til Nybolig: Svar vedr vongevej. Jelling 2/2
  541375/19
 • Til Nybolig: Svar vedr Vongevej 69, Jelling 2/2
  541376/19
 • Til Nybolig: Svar vedr Vongevej, Jelling 1/2
  541377/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af skabe
  538829/19
 • Til Kystdirektoratet, Råstof, Klægkvaliteter
  539479/19
 • Til Homeerhverv: Sagsmateriale vedr 479-00085, servicestation, Korsgade 13, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune, matr.nr. 494f, Svendborg Bygr
  541381/19
 • Til AB Holmegården, V1-høring med bilag, Jernbanegade 10, 5800 Nyborg
  539512/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540174/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - Partistøtte
  539802/19
 • Til borger - svar på henvendelse om råstofplan
  541335/19
 • Til Rambøll: Ønsket materiale fremsendes
  539825/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  541086/19
 • Til Borger - svar på henvendelse
  541336/19
 • Til borger . V2-kortbilag Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540472/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  541097/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af endelig rapport - børnehaven - 621-00742 Engstien
  541385/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup
  539261/19
 • Til Meældgaard Miljø: Svar vedr analyserapport fra Moselund - Flensborgvej 387, Aabenraa.
  541372/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540177/19
 • Til praksis: bekræftelse på lukkegrænse ved 3200 patienter
  539849/19
 • Til Rambøll: Materiale fremsendes
  539813/19
 • Til borger - V1-høring, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540176/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  540944/19
 • Kolding Kommune: Kopi af endelig rapport - vuggestuen - 621-00742 Engstien, Kolding
  541386/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar indh rapport og kortlægningsbrev, Kalekovænget 1-7, Faaborg,
  541391/19
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, V1-høring, Blegdamsgade 4-6, Nyborg.pdf
  538859/19
 • Til Ejendomsselskabet ATPFA III PS, V1-afgørelse, Frisengårdsvej 2, 5800 Nyborg
  538902/19
 • til HCD: hensigtserklæring om at forlænge erhvervsfremlejeaftalen
  541393/19
 • Til Nordicals Ejendomsmæglere: Svar på henv vedr Søndergade 30A og 30B, 6000 Kolding, matr. 515a, 515l og 515k Kolding Bygrunde
  541389/19
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  538906/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  539992/19
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  539820/19
 • Til entreprenør, vedr. Gørdingvej 13, jernvedlund
  82454/20
 • Til Dokumentarkompagniet: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  558652/19
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Blegdamsgad 4, Nyborg.pdf
  538863/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  540947/19
 • Til Middelfart Kommune, -Påbudsmuligheder for Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart,
  540856/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle
  541884/19
 • Kortbilag til V1-høring, Skaboeshusevej 110.pdf
  544790/19
 • Til Ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde
  550864/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  547853/19

4. december 2019

Indgående

 • Re: SV: SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541970/19
 • Fra WFG: forslag om wfg-Kiel som partner
  543158/19
 • Fra FMK RÅSTOF Adgangstilladelse til Blæsbjerggyden - Ibjergvej
  563477/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar ok til ændringer matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538446/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 til to projekter, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  538619/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544855/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544861/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544868/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544864/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat om jordforurening
  542911/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Dialog om sagen
  542912/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport efter oprensning af spild, Rodalsvej 2, Faaborg
  542907/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - notat undersøgelse Rodalsvej 2 inkl. bilag
  542909/19
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: Rapport
  545315/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  540111/19
 • fra Vejle kommune : Welcon
  545225/19
 • Fra DSN til alle partnere: kommentering WP2
  543118/19
 • Fra DSN: anmodning om kommentering, Horizontal principles
  543117/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Standard
  14292/20
 • Fra Assens Kommune: Kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  537001/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Råstof, SV: Sekærkortlægning
  14277/20
 • Fra Nymølle A/S: Ansøgning om §52 jordtilførsel, matr nr 1079 Kliplev
  536732/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 4, 5772 Kværndrup - Til orientering
  537618/19
 • Fra rådgiver Niras, tidsplan pulje 25, Vejle rest.
  537740/19
 • DUT-høring vedr. bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  540031/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  540900/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  540939/19
 • Høring: Digital post til begge forældre om fælles barn
  540441/19
 • Fra Nordicals Ejendomsmæglere: Henv vedr Søndergade 30A, 6000 Kolding
  541388/19
 • Fra NIRAS: Udskiftning af målerskabe
  538817/19
 • Fra praksis: mail med ønske om max. grænse på 3200 patienter
  539822/19
 • Fra Hoeerhverv: Foresp vedr Lokalitets nr. 479-00085, Korsgade 13, Svendborg
  541373/19
 • Fra Homeerhverv: Forsp vedr Lokalitets nr. 479-00061, Korsgade 17, Svendborg
  541374/19
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  539981/19
 • Fra Niras, Start tidspunkt for støbearbejde, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  536847/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager - Grundejerrapport revideret dec 2019.pdf
  537328/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 2019.11.18 Resultat af miljøundersøgelse, Odensevej 4, 5772 Kværndrup.pdf
  537619/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Nordborg Kraftvarmeværk, indledende undersøgelse
  537497/19
 • Fra DHI: Vedståelse af tilbud
  570937/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Svinget 21, 5874 Hesselager - Teknisk rapport revideret dec 2019.pdf
  537342/19
 • Referat fra møde, Jord-ERFA Fyn, tirsdag d. 12.11.2019 - opfølgning
  81168/20
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ref 2 - Forureningsundersøgelser på Botofte Skovmose Losseplads.pdf
  554910/19
 • Fra Tønder Kommune: Ikke oprensningspåbud, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  543844/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen
  558145/19
 • Fra Epinion vedr. projekt
  91199/20
 • Bilag fra Langeland Kommune - Afrappporting i forbindelse med §8-tilladelse - inkl. bilag.PDF
  554938/19
 • Fra AAbenraa Kommune: Kommentarer til supplerende undersøgelse, Østerbækvej_4_Padborg
  554825/19
 • fra Langeland Kommune - Eventuel revision af § 8 tilladelse til ændret anvendelse Botofte Skovmose
  554889/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Dir Botofte Skovmose losseplads bilag 1.PDF
  554930/19
 • Fra Miljøteknik: Anmodning om Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  555472/19
 • fra grundejer - fotos - steder - vejesedler, Balsgyden 11, 15-11-19
  544390/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december 2019
  544257/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ref 3 - Supplerende risikovurdering.pdf
  554893/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ref 1 - Resumé ifbm VLL- Rambøll.pdf
  554913/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ansøgning om §8-tilladelse - med bilag.pdf
  554920/19
 • Fra borger - spørgsmål til kortlægning
  547787/19
 • Fra DGE- Forventet budget for pulje 35
  548453/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Orientering om statsmidler til Generationsforureninger
  25976/20
 • Fra COWI: Status økonomi
  570907/19
 • Mail fra STPK
  561484/19
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel vedr. ny ansøgning om §8 tilladelse på Vinterbådpladsen
  561772/19

Udgående

 • Til Orbicon: Regionens kortlægningsvurdering på baggrund af nyt materiale, Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  538728/19
 • SV: SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541969/19
 • Til Social- og Sundhedsskolen: Bilag - V1-høringsbrev med bilag matr 1086
  538724/19
 • Til Social- og Sundhedsskolen: Varsling om V1-kortlægning af Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C, matr.nr. 1086 Odense Bygrunde
  538723/19
 • Til Odense Kommune: Bilag - V1-høringsbrev medbilag matr 7000gi
  538726/19
 • Til Odense Kommune: Varsling af V1-kortlægning af del af matr.nr. 7000gi Odense Jorder, lok.nr. 461-56005
  538725/19
 • Til NIRAS: Orientering om ny vurdering af nuancering, Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg
  538654/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - F0-nuanceringsbrev, Søgårdsvej 39
  538653/19
 • Til borger m.fl.: Ændret nuancering til F0 på V2-kortlagte grunde, Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg, matr.nr. 667 og 668 Svendborg bygrunde
  538650/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - F0-nuanceringsbrev, Søgårdsvej 37
  538652/19
 • Til kommune: kopi af udgået inden kortlægning, nabo, Washingtonvej, Tønder
  538590/19
 • SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541958/19
 • Til Palbo Ejendomme A/S m.fl.: Bilag - V2-kortlægningsbrev med bilag
  538141/19
 • Til Palbo Ejendomme A/S m.fl.: En del af din grund kortlægges på V2-niveau, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup
  538140/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Forureningsundersøgelse med bilag, Danmarksgade 21, Esbjerg
  537891/19
 • Til Projekt: VS: Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2018
  537710/19
 • Til Contea - rykker for svar
  26143/20
 • Til Esbjerg Kommune, fremsendelse af miljøundersøgelse fra 2008, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  537668/19
 • Til part, RÅSTOF, mail vedr. høring over udkast til ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538472/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, TIL HØRING Samlet udkast tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538468/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høring over udkast til ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538466/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV udkast tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538467/19
 • Til Myndigheder, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  14304/20
 • Til Myndigheder, Råstof, Myndighedshøring råstofgrav_Vejle Kommune_matr.nr. 10a Frederikshåb Randbøl.pdf
  14302/20
 • Til Myndigheder, Råstof, Skitse over Vaskeri Kort.pdf
  14305/20
 • Til Myndigheder, Råstof, Myndighedshøring af ansøgning
  14303/20
 • Til Myndigheder, Råstof, TM-Grundvand-Markvandingstilladelse.pdf
  14306/20
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Standard
  14286/20
 • Til Frank Miljø- og Geoteknik: Udbud - 2 værditabsundersøgelser
  538683/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.PDF
  537093/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  536753/19
 • Til borger, Kortbilag, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.PDF
  537091/19
 • Til kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  537092/19
 • Til borger - V1-høring, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537095/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Aldershvilevej 14, 5800 Nyborg.pdf
  537094/19
 • Aftale om finansiering af programmering af Interreg 6A
  538717/19
 • Til TIKI ApS, V1-afgørelse - Floravej 1A, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  537674/19
 • Til Borger: Orientering om 8. moniteringsrunde
  537393/19
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning
  538346/19
 • Til Shell, kommune, mst og skat: Afgørelse - V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  536657/19
 • Til borger, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  537090/19
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt
  538708/19
 • Til KM Ejendomme: V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  537539/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Bilag - Udbudsbrev.pdf
  538679/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537086/19
 • Til borger, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  537089/19
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  537467/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Tilbudsliste
  538681/19
 • Til ejer, dokumenter fra sagen Benzinsalg ved mejeri, Mejlbyvej 28 6660 Lintrup,
  537939/19
 • Til borger: naboejendom, udgået inden kortlægning afgørelse og rapport
  538586/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  537552/19
 • Til Frank Miljø- og Geoteknik: Udbud - 2 værditabsundersøgelser
  538677/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr Vongevej 69, Jelling
  537252/19
 • Til Arbejdstilsynet og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  537548/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Tilbudsliste
  538685/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  537542/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget
  538715/19
 • Til Vejle KOmmune: Afgørelse Udgår inden kortlægning
  538308/19
 • Til SKAT + Haderslev Kommune, Orientering om V2-kortlægning, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev
  537088/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  536737/19
 • Til Storebæltsvej 10 Nyborg Aps: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  537820/19
 • Til Niras, Råstof, Supplerende oplysninger til tidligere fremsendt forslag, Esbjerg Kommune
  537069/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537096/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Bilag - Udbudsbrev.pdf
  538684/19
 • Til DGE. Ressourceperson - opgaver
  556554/19
 • Til Miljøteknik: Fremsendelse af Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  555725/19
 • Til borger: Kortlægningsbrev - udgået af kortlægning
  224/20
 • Til borger: Orientering om kortlægningsbrev
  213/20
 • Til borger: Kortbilag til kortlægningsbrev
  233/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V1, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  538279/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - 8 ansøgning - Vinterbådspladsen, Vejle Lystbådehavn.pdf
  561779/19

3. december 2019

Indgående

 • Fra DSN: anmodning om budget
  543114/19
 • FRA PROACTIVE: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening 2019/2020
  536981/19
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - Bodøvej, status på borearbejde og økonomi
  540110/19
 • Fra DSN: opgave vedr. Target groups
  543109/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Invitation_boreentreprenør.docx
  14267/20
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Standard
  14252/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_2_tilbudsliste_Borearbejde.xlsx
  14265/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_1_SAP_Sekær_Terpling.docx
  14258/20
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg § 8 undersøgelse, indeklima og grundvand, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  536994/19
 • Fra DMR: Oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  536993/19
 • Fra Rambøll: rettet budget, Vestergade 76/78, Svendborg
  575176/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort (placering)
  536806/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat fra anden besigtigelse
  536807/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - FW Notat fra første besigtigelse
  536809/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om OM-sag om oliespild fra udendørs tank, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  536805/19
 • Fra rådgiver - resultater af indeluftmålinger - Vestergade 34, Vejle
  84976/20
 • Fra DMR: status for B202
  540097/19
 • Til Udbetaling Danmark, Tilbagebetaling af egenbetaling, Avnøvej 47, Kolding
  535705/19
 • Fra rådgiver RÅSTOF Tilrettet rapport
  564321/19
 • Fra DSN: afklaring af titel
  543106/19
 • FRA PROACTIVE: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  535692/19
 • Fra DSN: oversigt, opgaver
  543104/19
 • Fra vindmølleejer RÅSTOF Partshøringssvar Råstoffer Matr 6b ,6t og 7b Højby
  561889/19
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Tilladelse på 1022 Bolderslev
  14212/20
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  535059/19
 • Til Borger, Ophævelse af kortlægning og status for V2-kortlægning.pdf
  535048/19
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Avnøvej 47, 6100 Haderslev, lok: 509-20002
  535066/19
 • Til DSN: kommentering WP2
  543099/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Billeder (under akut fase)
  536762/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort - Skitse over uheld
  536759/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort - Regnvandsledning
  536761/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat over besigtigelse under akut fase, Sinaivej 16, 5672 Broby
  536756/19
 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  534188/19
 • Fra Contea - sp. fra Contea vedr. periode
  26138/20
 • Fra Rambøll: SV: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  533828/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  533821/19
 • Fra DNV: RE: Henvendelse og aftale vedr. kontrakt
  535543/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om nyt rev. oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  534452/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005499 – Molsgårdvej 17, 7182 Bredsten
  535145/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005498 – Gammelbyvej 7, 7182 Bredsten
  535158/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005505 – Molsgårdvej 15, 7182 Bredsten
  535137/19
 • Klage screeningsafgørelse 2019 - Klagedokumenter samlet.pdf
  536214/19
 • Opgørelse af DLV*s vedr. vaccination i eget hjem
  535279/19
 • Referat fra møde i arbejdsgruppe vedr. ny teknologi d. 12. november 2019
  553150/19
 • Fra Sønderborg kommune: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  537553/19
 • Arbejdsplan_arbejdsgruppe vedr. ny teknologi.pdf
  553169/19
 • Præsentation_rammer og formål v. Troels Krarup Hansen.pdf
  553158/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  537295/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  536726/19
 • Fra Suez: Anmodning om skype-møde
  570873/19
 • Referat_arbejdsgruppe vedr. ny teknologi_12.11.2019.pdf
  553153/19
 • Præsentation_redskaber til overblik over ny teknologi v. Jesper Fleischer.pdf
  553161/19
 • Mødeplan_1. halvår 2020.pdf
  553175/19
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  539972/19
 • Høring: Digital post til begge forældre om fælles barn
  540433/19
 • Fra HF & VUC Fyn vedr. projekt
  91203/20
 • fra Welfare Tech: Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542030/19
 • Opsiger ydernummer som fysioterapeut
  542435/19
 • Fra Welfare Tech- : Ref. af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542022/19
 • fra Welfare Tech: Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542028/19
 • Fra Danske Regioner: Vedr. opkrævning af efteruddannelsesmidler til FADL
  554522/19
 • VS: Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 286 vedr. mad til allergikere på sygehuse - Frist d. 20. december 2019
  545612/19
 • Fra Region Midtjylland: Udkast til plan for generationsforureninger
  2394/20
 • VS: Frit sygehusvalg
  535795/19
 • Fra COWI: Ny revideret tilbudsliste
  534323/19
 • Fra SlothMøller - henvendelse - Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup Lokalitet nr: 461-81640
  536013/19
 • Fra Notus - Meddelelse vedr. automatisk lukning for tilgang af patienter
  534409/19
 • Fra COWI: Revideret tilbudsliste
  534251/19
 • Fra Århus Universitet til RS: Underskrevet samarbejdsaftale
  568490/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Ikke yderligere kommentarer til §8-Ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  534715/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005495 – Molsgårdvej 10, 7182 Bredsten
  535176/19
 • Fra COWI: Tilbagemelding om skype-møde
  570891/19
 • Fra Århus Universitet til RS: FW: Kærgaard pris-estimater
  568498/19
 • Fra Århus Universitet til RS: Underskrevet samarbejdsaftale - addendum_20191022.pdf
  568492/19
 • Fra GEUS til RS: SUBWATER:SUBWATER: Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019 - SUBWATER Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019.msg
  568483/19
 • Fra GEUS til RS: SUBWATER: Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019
  568479/19
 • Høringssvar fra Tønder Kommune til Regional Udviklingsstrategi 2020 - 2023, Fremtidens Syddanmark
  562051/19

Udgående

 • SIRI_AP2_DE DK V2.docx
  543149/19
 • Til DSN: kommentering WP2
  543147/19
 • Til Rambøll: om budget, Vestergade 76/78, Svendborg
  575178/19
 • Til Aabenraa Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  536249/19
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Sekærkortlægning
  14243/20
 • Til rådgiver, Råstof, Standard
  14234/20
 • Til VURDST: V2-afgørelse, Washingtonvej, 6270 Tønder
  535762/19
 • Til kommune: V2-afgørelse, Washingtonvej, 6270 Tønder
  535757/19
 • Til Borger, Udbetaling af egenbetaling.pdf
  535710/19
 • Til Aabenraa Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  535650/19
 • Til Virksomhed1, UDKAST, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535643/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535639/19
 • Til Virksomhed2, UDKAST, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535641/19
 • Til Virksomhed1, Høringsbrev, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535646/19
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V2-varsel, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  535640/19
 • Til Virksomhed2, Høringsbrev, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535642/19
 • Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541954/19
 • TIL ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  534688/19
 • Til borger: ang. risikovurdering, Skovbyvej 26, Haderslev
  537260/19
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  534112/19
 • Til nabo RÅSTOF Svar på henvendelse
  10751/20
 • Til Sønderborg kommune: SV: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  537559/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  537302/19
 • Til grundejer: En del af Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia udgår inden kortlægning
  535786/19
 • Til borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  534797/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V1-høring, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  535425/19
 • Til borger (kommune): endelig V2-afgørelse, Washingtonvej, Tønder
  535754/19
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536241/19
 • Til Borger: Vedr. certificering ISO9001 2019
  535273/19
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V1- og V2-varsel, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  536237/19
 • Til rådgiver Niras, filer til opstart af pulje 25, Vejle rest.
  535843/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, fremsendelsesmail
  535887/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede 28. november 2019
  536015/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  535449/19
 • Til DK Råstof og lodsejere - Screeningsafgørelsen vedr. ansøgningen om råstofindvinding matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup er påklaget
  535883/19
 • Til grundejer: Kortbilag med mindre areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81155
  535794/19
 • Dansk formøde til Interreg-udvalgsmøde, Korsør mandag 9. december 2019 kl. 10-12.30
  534765/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 28. november 2019
  536076/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
  534063/19
 • Til DGE. Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556530/19
 • Til DGE Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556563/19
 • Til DGE. Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556560/19
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  535016/19
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  534676/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for revideret oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549355/19
 • Til LANDROVEJ 2011 ApS, Svar på høringsbrev, Landrovej 1, 5800 Nyborg.pdf
  535229/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536238/19
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  535656/19
 • Til Borger: Orientering til grundejer, Københovedvej 54, 6630 Rødding.pdf
  535919/19
 • Til Esbjeg Kommune og SKAT: Orientering om V2-Høring, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  535593/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia , matr. nr. 44 Tårup By, Taulov - en mindre del udgår inden kortlægning
  535852/19
 • Til Borger: V2-Høring inkl. kortbilag, 561-81142
  535562/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  535457/19
 • Til SlothMøller - svar på henvendelse - Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup Lokalitet nr: 461-81640
  536038/19
 • Til Varde Kommune: Tilladelse efter MBL §19 til lettere forurenet jord, Kastanjevangen, Sig, Varde Kommune
  536534/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, Underskrevet kontrakt og fortrolighedserklæring
  535902/19
 • Til COWI: Drøftelse af skype-møde
  570882/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  535426/19
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 1 og 2, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536240/19
 • Sagsmateriale vedrørende jordtilførsel Engmarksvej, Vejle
  534237/19
 • Til/Fra Assens Kommune: Korrespondance vedr. møde omkring påbudssagen på Bredgade 29 og 31, Aarup
  563261/19
 • Rapport - Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019
  560066/19

2. december 2019

Indgående

 • Fra Niras: Torvegade - lille update
  533820/19
 • Opdateret økonomi, Herslev Kildeplads
  534778/19
 • Fra Rambøll: Bodøvej, status på borearbejde december 2019
  540106/19
 • Fra tidl ejer - info om ny ejer - Møllegade 1A, Padborg
  555564/19
 • Fra Rambøll: opdateret budget, Vestergade 76/78, Svendborg
  575172/19
 • Fra Rambøll: oplæg og pris, vandprøvetagning og logning B208, Vestergade 76/78, Svendborg
  575165/19
 • Fra FMK RÅSTOF Kopi af indvindingstilladelse
  563452/19
 • Fra DMR - oplysninger om ny ejer - Møllegade 1A, Padborg
  532533/19
 • Dialog med FMK RÅSTOF Om kommunens tilladelser til Blæsbjerggyden
  563450/19
 • Fra Niras: RE: Torvegade 17, Give, opsamling og opdateret økonomi
  532454/19
 • Fra borger: forureningsundersøgelse, vedr. §8-tilladelse
  533502/19
 • Fra DMR: Kontaktoplysninger til bebestyrer for Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg?
  532136/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Information om at Svendborgvej 460 er solgt
  536117/19
 • Fra MOE: Notat vedr. moniteringsrunde nr. 8
  533829/19
 • Fra klageportalen - Ny klage til behandling – Klagenummer 1005479 – Molsgårdvej 13, 7182 Bredsten
  535134/19
 • SV: hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_VUS Vest
  570899/19
 • fra MST 978-87-7038-115-4 Afprøvning af pesticidsager i Grundrisk.pdf
  539127/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen
  549695/19
 • Fra borger - spørgsmål om skovrejsning
  51614/20
 • Mail fra STPK
  545041/19
 • Fra DMR: Supplerende undersøgelse, Lindehaven, Sønderborg
  555049/19
 • Fra PLO - Til regionen vedr. Rugkobbel Lægecenter ansætter Afsaneh Vahidi efter § 22, stk .4 (Id nr.: 2283409) - Til regionen vedr. Rugkobbel Lægecenter ansætter Afsaneh Vahidi efter § 22, stk .4.pdf
  556459/19
 • Opsigelse af ydernummer som psykolog
  541501/19
 • Høringssvar fra Sydtrafik
  540036/19
 • Fra IBC: vedr. Vejen til ny mesterlære
  554279/19
 • Fra Rambøll: Pris poreluft januar 2020
  532657/19
 • Fra Rambøll A/S: "Henvendelse: Anmodning om aktindsigt i matr. nr.14d, Skrillinge By, Kauslunde"
  533007/19
 • Ansøgning.pdf
  531121/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47 - økonomiopdatering
  533744/19
 • Fra Niras - Statusnotat 2 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  533387/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen
  549684/19
 • SV: Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Alssundgymnasiet Sønderborg
  570909/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 og jordhåndtering, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533476/19
 • Fra Assens Kommune
  533486/19
 • Ansøgning om satellitfunktion til vasegårdens klinikker - ydernr. 310352
  533768/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag vedr. fund af forurening, Industribuen 9, 5592 Ejby
  533671/19
 • Ansøgning.pdf
  533790/19
 • Fra Rambøll A/S: "Henvendelse: Anmodning om aktindsigt i matr. nr. 14ac Skrillinge By, Kauslunde"
  533026/19
 • Fra ejendomsmægler: Vedr. Fønsvej 12, 5580 Nørre Aaby
  532843/19
 • fra Region Nord - Non-target pesticidanalyser - Tilsagn fra Region Nordjylland
  532966/19
 • Høringsnotat på baggrund af høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  532885/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Budgetstatus og slutregning
  533716/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia - jordforureningsundersøgelser i forbindelse med ophør af virksomhed
  533933/19
 • Fra Danske Regioner: Til regionerne og de regionale lægemiddelkomiteer - opdateret liste over udlevering af vederlagsfri medicin
  534128/19
 • fra GEUS SV: Non-target pesticidanalyser - Tilsagn fra Region Nordjylland
  534638/19
 • Fra DMR: Supplerende undersøgelse af parcelhusgrunde, LInde Alle 7, Sønderborg
  47607/20

Udgående

 • Telefonnotat af samtale med kommunen vedr. manglende §8 tilladelse - Torvet 13-17
  533809/19
 • Til Moe: SV: Rettelser til rapport, Værditabsundersøgelse Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  533707/19
 • Til borger: svar vedr. forureningsundersøgelse, §8-tilladelse
  533693/19
 • Til Rambøll: om prøvetagning, Vestergade 76/78, Svendborg
  575168/19
 • Til DMR: SV: Status borearbejde og økonomi, Herslev
  533234/19
 • Til Orbicon: SV: Økonomioversigt Skovvej 22
  533125/19
 • Til SKAT + Kommune, Orientering om udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  533085/19
 • Til Borgere, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding.pdf
  533087/19
 • Til kommunerne - sundhedstilbud på sundhed.dk
  554006/19
 • Til DSN: kommentering, WP2
  543143/19
 • Til Orbicon: SV: Økonomi, Vestre Nørremarksvej
  532818/19
 • Til Bindeballe Adcokater: Fremsendelse af høringsbrev og forlængelse af høringsperiode, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  532744/19
 • Til ansøger, Råstof, Tilladelse på 1022 Bolderslev
  14197/20
 • Korrespondance m. DMR, Bemærkninger til oplæg, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  532336/19
 • Til DMR + Kolding Kommune, Bemærkninger til oplæg, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  532066/19
 • 0974_001.pdf
  532081/19
 • Svar på anmodning om afgivelse af udpegningsret
  532080/19
 • Til Nordicals: Korrespondance om mindre oliespild ifm. byggeri på ejendommen, lokalitetsnr. 461-81647, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, 5220 Odense SØ
  531922/19
 • Til DSN: rough budget discussion
  532423/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Høringssvar fra naboer ved Sdr. Nærå
  14189/20
 • Til DMR: Kontaktoplysninger til grundejer/administrator for Kertemindevej 112, 5800 Nyborg?
  531383/19
 • Til Tønder Kommune, Ikke § 8-pligt ved ændr. til parkeringsplads, Sønderport 2, 6270 Tønder
  531394/19
 • Til Contea - Er projekt omfattet af Region Syddanmarks årsentrepriseforsikring?
  26136/20
 • Til borger: Svar på henvendelse angående Strandvejen 9A, 5800 Nyborg
  531320/19
 • Til borger - Boligerklæring Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540504/19
 • Til borger - V2-afgørelse Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540452/19
 • Til Niras: Vedr. grundejerkontakt på matr. 3n og 5h. Opdatering.
  542796/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse
  543293/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles udlægning af køreplader på matr. 11d Søndersø By, Søndersø ifm. borearbejde syd for Søndersø
  542873/19
 • Til Hviid-Advokater. Kolding Landevej 69
  700/20
 • Til ARDO, V1-afgørelse - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  531495/19
 • Til Vejle Kommune: Sv på henvendelse knyttet til §8
  533124/19
 • Til kommune - Udgår efter undersøgelse Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  531542/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart, Matr. 14ac og 14d, Skrillinge By, Kauslunde - lok. 445-00032
  533534/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henv. vedr. Fønsvej 12, 5580 Nørre Aaby
  532867/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg
  532786/19
 • Til kommune - Kortbilag Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  531550/19
 • Til projekt; svar vedr. antal og prissætning
  533799/19
 • Til AB Dalgasparken, V1-høring - Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  533531/19
 • Til projekt: anmodet om rev. afrapportering og regnskab
  533587/19
 • Til NIRAS: Vedr. kommentar notat
  531292/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemækrning til § 8 og jordhåndtering, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533410/19
 • Til Daloon AS, V1-kortbilag, høring, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533105/19
 • Til projekt: vedr. rev. budget og projektbeskrivelse
  532914/19
 • Til ISS: Vedr. fejl Faktura 94252004
  531424/19
 • Til ARDO, V1-afgørelse - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  531505/19
 • Til Borger 2, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533550/19
 • Til Borgere, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  532387/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  533238/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af poreluft
  533228/19
 • Til Franck Miljø og Geoteknik AS. SV om at oprensning er OK
  533369/19
 • Til Daloon AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533107/19
 • Til Ejerforeningen for Dalgasparken 10, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533553/19
 • til Orbicon Modtaget 1. rykker vedr.: faktura 118607
  531604/19
 • Til Home Erhverv: Svar på henvendelse, Erhvervsvangen 8, 5792 Årslev
  532610/19
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  531928/19
 • Til RAMBØLL: Aktindsigt. Sagsmateriale. Samlet korrespondance
  532621/19
 • Til Daloon AS, V1-høring, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533108/19
 • Til Andelsboligforeningen II, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 12-20 7200 Grindsted.pdf
  533542/19
 • Til Rambøll: svar på henv. vedr. FRIV, §8, 575-32022, Egtvedvej 12, 6600 Vejen, Vejen Kommune, Matr.nr. 7o, Veerst By, Veerst
  532564/19
 • Til AB Dalgasparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  533523/19
 • Til Rambøll: svar vedr. henv. KORTL. 485-00008, Rævedam Losseplads, tilhørende Appevej 56, 5690 Tommerup, Assens Kommune, Matr.nr. 42c Tommerup By, Tommerup
  532806/19
 • Til Borger 1, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533548/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, Stuehus i Interesseområde, Frederikshåbvej
  532928/19

1. december 2019

Indgående

 • Fra borger: Dokumentation for oprensning III, Sommervej 4, Tinglev
  19168/20
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning II, Sommervej 4, Tinglev
  19169/20
 • EUD merkantil går digitalt- Skabelon
  571135/19
 • Fra projekt: status vedr finansiering
  549676/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 16. december 2019
  545714/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  532330/19

29. november 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.2019-11-29. Storebæltsvej 10, Nyborg. Fase 3_rapport_inkl. bilagIntelligent potentialekort over terrænnært grundvand
  532707/19
 • Fra DMR A/S: Rapport fase 3,C
  532705/19
 • Fra DSN: WP1 description
  531491/19
 • Fra Rambøll: risikovurdering, Skovbyvej 26, Hobtrup
  537257/19
 • Fra Nordicals: Oplysninger om lokalitetsnr. 461-81647, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69,5220 Odense SØ
  531904/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Mere indfo om vindmølle ejere og partsstatus
  536104/19
 • Fra DMR, Oplæg til udførelse af kontrolprøver, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  531148/19
 • Fra DMR, Oplæg til undersøgelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  531149/19
 • RE: RIT møde 28-11
  530732/19
 • Fra DMR: Opdateret økonomi, Nyborgvej 438
  530095/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Nedsivning af oppumpet gv ifm. gv-sænkning, matr. nr. 17c, Nørremarkern, Ribe Jorder
  543811/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Høringssvar fra naboer ved Sdr. Nærå
  14178/20
 • FRA RSJA: Udkast til referat fra RIT møde den 28-11
  531064/19
 • Fra DMR: Opdateret økonomi og status, Dronningemaen 10a, Svendborg
  530069/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138-140, Bogense - situationsplan rev. 20.11.19
  529850/19
 • Fra udbetaling Danmark: Værditabsordning, bekræftelse af egenbetaling
  529904/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - Kærgård Plantation-Enhanced Surfactant In Situ Chemical Oxidation of Tetrachloroethene.pdf
  568441/19
 • Fra Niras, Råstof, Supplerende oplysninger til tidligere fremsendt forslag, Esbjerg Kommune
  537061/19
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning IFra borger: Dokumentation for oprensning IV, Sommervej 4, Tinglev
  19167/20
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning I, Sommervej 4, Tinglev
  19170/20
 • Fra Nyborg Kommune, Slutrapportering af §8 og §19 Wilsonsgade 21 m.fl., 5800 Nyborg
  557508/19
 • Fra Dokumentarkompagniet: Præcisering af anmodning om aktindsigt
  558634/19
 • Fra Nyborg Kommune, Slutrapportering af §8 og §19 Wilsonsgade 21 m.fl., 5800 Nyborg
  557493/19
 • VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284
  575252/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. Høring om forurening på Fangelvej 40, 5260 Odense S
  553517/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade - økonomistatus
  533759/19
 • Kontakt om regulatorisk strategi - underskrevet
  529954/19
 • Ansøgning
  533766/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - IMG_6367.JPG
  568448/19
 • Fra Praksis - Kvittering vedr. brev om tilgængelighed
  531241/19
 • Fra Billund Kommune: Afgørelse efter jordforureningsloven, Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530827/19
 • Fra Aabenraa Kommune - KLU
  529995/19
 • Fra Niras: Vedr. opstart borearbejde
  530497/19
 • Fra Billund Kommune: VS.: Afgørelse efter jordforureningsloven, Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530842/19
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. ejendommen Industrivej 11, 5500 Middelfart
  530913/19
 • Fra DMR, Grundejerrapport, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  9856/20
 • Fra DMR, Teknisk rapport, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  9858/20
 • Fra Rambøll: Anmodning om aktindsigt
  532537/19
 • Fra projetk: Afrapportering og regnskab
  533017/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om aktindsigt
  532802/19
 • Fra Odense Kommune: Tidligere gartnerier øst for losseplads
  531233/19
 • Fra Niras: Slutopgørelse Brændekildevej
  533690/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej - status 2019
  533730/19
 • FRa Franck Miljø og Geoteknik AS: Dokumentationsrapport for oprensning ved tidl. olietank
  533322/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. praksishandel i Odense
  535399/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  535828/19
 • Høringsbrev fra de 4 sønderjyske borgmestre
  46408/20
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - 2019-11-29 Tidsplan felt.pdf
  568444/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10
  568437/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - Referat byggemøde nr 10 den 26-11-2019 udkast.pdf
  568452/19

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af varselsbrev - Torvet 13-17 inkl. info om manglende §8 tilladelse
  533807/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Re: Høringssvar fra naboer ved Sdr. Nærå
  14183/20
 • Til DMR: SV: Opdateret økonomi og status, Dronningemaen 10a, Svendborg
  530074/19
 • Til borger: Vedr. værditabsoprensning på Højholtvej 17, Ryslinge
  529896/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. høring om forurening på Fangelvej 40, 5260 Odense S
  537445/19
 • Til apotekerne: Orientering om evt. kundehenvendelser vedr. allergivacciner og spiraler
  37816/20
 • Region Syddanmarks svar på høring af Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter
  530167/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om Industrivej 11, 5500 Middelfart
  530916/19
 • Til COWI: Kommentar til oplæg 2020
  530073/19
 • Til NIRAS: Kommentar til foreløbige resultater
  530081/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for afgørelse efter jordforureningsloven om påbud om monitering af olieforureningen på Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530859/19
 • ^til Orbicon Accept til supplerende ved brønde -: Nyvej 6, Vissenbjerg
  531906/19
 • Til borger: varsel om udvidelse af forureningsundersøgelse, Torvet 13-17, Vamdrup
  530817/19
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om V2 afgørelse efter videregående undersøgelse på Høgebjerg Losseplads
  529339/19
 • Til Niras: Vedr. grundejerkontakt på matr. 14f og 14d
  529977/19
 • Til Universal: Rykker for tilbagemelding
  530061/19
 • AFLYST Dagsorden 05.12.2019
  529292/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på matrikel 14f Søndersø By, Søndersø
  529969/19

28. november 2019

Indgående

 • Fra Rambøll, afrapporteringe af Værditabsundersøgelse
  535036/19
 • Fra DSN: rough budget
  531507/19
 • SV: Link til afstemning for release 4.1
  528733/19
 • Til ansøger, lodsejer og myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Oksenbjerge, Vejle Kommune
  566105/19
 • Fra DMR: Status på borearbejde B202, Herslev
  529916/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_220913_Tilladelse_efter_miljøbeskyttelseslovens__19_Melle, matr. 2bb og 45, Nyborg Markjorder
  2908/20
 • Fra Nyborg Kommune: §19-tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning, matr. 2bb og 45, Nyborg Markjorder
  2907/20
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Om markmøde
  564817/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Rambøll - Oplæg til undersøgelser
  528258/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - PlanEnergi - Dialog om sagen
  528257/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afstemning af undersøgelser forud for §8 ansøgning, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg, lok.nr. 430-81585
  528254/19
 • Fra DMR: Økonomiopdatering, Bavnevej 9
  528220/19
 • Fra DMR, Fotodokumentation for afgravning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  528216/19
 • fra ejendomsmægler Aktindsigt vedr. Bøjdenvejen 91, 5750 Ringe
  528990/19
 • Fra DMR: Økonomi Kobjergvej 4A og B, Billund
  528038/19

Udgående

 • Bøjdenvejen 91, Vedr. oprensning.pdf
  528994/19
 • 678145-11 Scannet historisk materiale.pdf
  528993/19
 • til ejendomsmægler SV: Aktindsigt vedr. Bøjdenvejen 91, 5750 Ringe
  528991/19
 • Bøjdenvejen 91, afmelding mm.pdf
  528992/19
 • Til DSN vedr. VAT
  543139/19
 • Til Aabenraa Kommune - supl spørgsmål - Nørreport 15 og 17 samt naboer
  532847/19
 • 1570_001.pdf
  528894/19
 • 1574_001.pdf
  528895/19
 • Kortrids, lok. 431-00021, 12-08-2019.pdf
  528893/19
 • 431-00021_Videregående miljøtekniske undersøgelser_marts 2003.pdf
  528892/19
 • 1580_001.pdf
  528896/19
 • til rådgiver : Aktindsigt Markedspladsen 7, Fåborg
  528889/19
 • Til entreprenør, Råstof, SV: Vedr. ansøgning om anlæg af sø [Ref.nr.=b2c67de342b8400491ddb6e7b498ce28]
  14170/20

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |