Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

18. maj 2018

Indgående

 • Fra kommunen - svar vedr. analyseprogram
  382209/18
 • Til NIRAS: Accept af økonomi og tidsplan
  381814/18
 • Mails ang. Røgfri Fremtid til de unge i Esbjerg Region Syd - ACT ON IT - don't smoke..msg
  383846/18
 • Til Erhvervsstyrelsen - fra projekt Kompetencevækst
  382308/18
 • Fra COWI: Tilbud monitering
  381965/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Kløvervej 73 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383631/18
 • Fra Udbyer - Svar vedr. Portering i forbindelse med den nye Persondataforordning.
  382246/18
 • Fra Esbjerg Kommune: svar på henv. vedr. status - Kommunen afventer et eksternt svar, Hjerting landevej 26, 561-81098
  383063/18
 • Fra DMR, Henvendelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  383976/18
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. matr. 1g, 1ab og 1s Grene, Billund
  383821/18
 • Status - Aktiv Kiropraktik, Tønder
  383943/18
 • Fra Miljøstyrelsen: henv. vedr. hvem der er sagsbehandler i kommunen, matr. 138 Kassø, Hjortkær. lok. 580-81179
  382614/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel vedr. matr. 165 Tjæreborg By, Tjæreborg
  383884/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Sønderbro 18 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383609/18
 • Fra KlarMiljø. Bilag 2 til rapport. Seggelundvej 31, Christiansfeld
  383663/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Fjordagervej 10A i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383660/18
 • Fra COWI: Vedr. container ved Spar Nord
  382541/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Slagtergade 16 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383600/18
 • Fra KlarMiljø. Rapport . Seggelundvej 31, Christiansfeld
  383637/18
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. matr. 1g, 1ab og 1s Grene, Billund
  383834/18

Udgående

 • Til Sweco: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383979/18
 • Til Sweco: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383977/18
 • Til Sweco: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383978/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383984/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383983/18
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383988/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383986/18
 • Til DMR: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383981/18
 • Til DMR: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383980/18
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383987/18
 • Til DMR: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383982/18
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383989/18
 • Til Niras: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383991/18
 • Til Niras: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383992/18
 • Til Niras: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383990/18
 • Til ansøger: Fremsendelse af kvitteringsbrev
  383934/18
 • Til borger: boring på St. Byhavevej 22, 5700 Svendborg
  382625/18
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg kommune - Ændringer i praksis
  382082/18
 • Til Vagtchefen og vagtsekretariatet - Sønderborg kommune - ændring i praksis
  382079/18
 • Til Praksis - Ændring i praksis
  382081/18
 • Til kommunen - Svar vedr. analyser
  381821/18
 • Til Niras: Oplæg godkendt med få tilføjelser
  382511/18
 • Til Realkredit Danmark: SV vedr.forespørgsel lokalitets nr. 515-50015
  383712/18
 • Til Kolding Kommune. VS: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  381952/18
 • Til Nyborg kommune: RSD kommenterer på udkast til brev omkring nuancering
  383898/18
 • Til Niras: Slutregning
  381945/18
 • Til DMR, Svar på henvendelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  383985/18
 • Til Nordea: Svar på. henvendelse Landevejen 21, 5683 Hårby - 437-50028
  383414/18
 • Til Hoptrup Vandværk. Kortlægningen af Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, på vidensniveau 2.
  382147/18
 • Til FE: anmodning om kopi af rapport, Tågholmvej, lok. 580-81179
  381913/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr nedsivningsbassin ved Skråtoften i St Darum
  384132/18
 • Til LandboGruppen: SV: Vestagervej 22, Bevtoft - Lokalitet 525-03722
  383519/18
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  381870/18
 • Til Rambøll: Svar på forspørgsel vedr. Matrikel 1g, 1ab og 1s, Billund Kommune
  383847/18
 • Til Realkredit Danmark: SV på forespørgsel vedr. Gasværksvej 2 i Haderslev
  383689/18
 • Til Colliers International Danmark A/S: "Svar på forespørgsel vedr. ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382478/18
 • Til Estate: Svar på forespørgsel vedr. Højvangen 1 i Varde
  383487/18
 • Til Niras: RSD godkender oplæg med få tilføjelser
  382404/18
 • Til Skat. Kortlægningen af Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, på vidensniveau 2.
  382157/18
 • Til DaRe: Invitation til deltagelse i Kvalitetsforum i Lægemiddelstyrelsen (Danske Regioner)
  382962/18
 • Til Realkredit Danmark: "Svar på status for lok. 479-00520 og lok. 479-00625"
  383931/18
 • Til Fredericia Kommune. V2 kortlægning af del af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  382555/18
 • Til Niras: RSD vil gerne have justeret på analyseparametre
  382572/18
 • Beslutning om betaling af gebyrer til patienter med terminalbevillig?
  383967/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr tilladelse til nedsivning ved Aalborg Universitet Esbjerg
  384133/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på forespørgsel vedr. Tradsborgvej, Tjæreborg
  383889/18
 • Til FE: kvittering for modtagelse af statusrapport 4, grundvandmonitering
  381801/18
 • Til Colliers International Danmark A/S: "Svar på forespørgsel til ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredricia"
  382530/18
 • Til Rambøll: Svar på forspørgsel vedr. Matrikel 1g, 1ab og 1s, Billund Kommune
  383855/18
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om status for supplerende oplysninger, Hjerting landevej 26, 561-81098
  382735/18
 • Til Niras: RSD kan godkende oplægget med få tilføjelser
  382388/18
 • Til Realkredit Danmark: SVpå forespørgsel vedr. ejendommen Fjordagervej 10A i Haderslev
  383796/18
 • Til JydskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  382842/18
 • Til Realkredit Danmark: SV vedr. forespørgsel på ejendommen Sønderbro 18 i Haderslev
  383791/18
 • Til Haderslev Kommune. Kortlægningen af Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, på vidensniveau 2.
  382151/18
 • Til NIRAS: Accept af tilbud og ønske om foto ved opsætning og nedtagning af rør
  382592/18
 • Til Niras: RSD vil gerne have analyseret for PFAS i vandet
  382469/18
 • Til borger, Aabenraa Kommune, Jakobsen Sten og Grus og NIRAS: Høring vedr ren jord til råstofgrav, Nørrevej 60, Kollund
  384129/18
 • Til Høj Agro ApS ang. Kortlægning af Dejrupvej 126 og 130, 6830 Nr. Nebel
  381849/18
 • Til Skat. V2 kortlægning af del af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  382548/18
 • Til Colliers International Danmark A/S: "Svar på forespørgsel vedr. Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382403/18
 • Til Udbyder - Forespørgsel vedr. Portering i forbindelse med den nye Persondataforordning.
  382024/18
 • Til Realkredit Danmark: SV på forspørgsel vedr. ejendommen Kløvervej 73 i Haderslev
  383807/18
 • Til COWI: Accept af tilbud og tidsplan
  382393/18
 • Til Realkredit Danmark: "Svar på status for lok. 479-00520 og lok. 479-00625"
  383940/18

17. maj 2018

Indgående

 • Fra Janssen-Cilag A/S: RE: kan du hjælpe mig med et spørgsmål?
  382051/18
 • Danske Regioner - Betaling for lægeskift, når en læge dør og boet drives videre med en vikar
  382309/18
 • Fra COWI: Tidsplan_Kobberbæksvej 75D, Svendborg: PFT-sporgasundersøgelse
  382654/18
 • fra varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  383904/18
 • Fra Nyborg kommune: Brevudkast med forslag til formulering omkring nuancering
  383755/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Østergade 49 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383555/18
 • DMR. § 8 ansøgning til nedrivning af Nr. Bjertvej 88
  381872/18
 • SV: spørgsmål vedr. nyt forsendelsesgebyr til håndkøbsudsalg
  383953/18
 • Fra NIRAS: Økonomi og tidsplan for supplerende boringer
  381813/18
 • Fra grundejer: "FORSP. :Telefonhenvendelse vedr. lok. 480-81181"
  384031/18
 • Fra Mst: mailkorrespondance vedr. læk ved råolietank/afværge ved sekundært grundvand
  381845/18
 • Fra LandboGruppen: Forespørgsel vedr. Vestagervej 22, Bevtoft - Lokalitet 525-03722
  383506/18
 • fra rådgiver VS: Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  383902/18
 • Fra Estate: Forespørgsel på ejendommen Højvangen 1A i Varde
  383449/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale fra Weblageret, del 2, Diskovej 2
  379602/18
 • Fra Franck Miljø- & Geoteknik ang. Havnegade m.fl, Esbjerg
  381341/18
 • Fra Janssen-Cilag A_S_ kan du hjælpe mig med et spørgsmål_
  381577/18
 • Fra Miljøstyrelsen: FW: Referat fra hedenstedmøde - 1 af 2
  378045/18
 • Mail fra Nini - VS: Min tid den 17. maj 2018 kl. 10.00 kan ende som spildtid.
  377972/18
 • Årsberetning for Dansk Hjerteregister (DHR) til høring
  379117/18
 • Fra miljøstyrelsen: Referat fra hedenstedmøde - 2
  378033/18
 • Fra Cowi - Pulje 16 - Supplerende materiale fra Weblageret, Diskovej 1
  379592/18
 • Fra Arkil: Spm vedr sikkerhedsstillelse, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  381446/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale fra weblageret, Diskovej 2
  379598/18

Udgående

 • Til Janssen-Cilag A/S: VS: kan du hjælpe mig med et spørgsmål?
  381576/18
 • Til DGE: Status på datavask-opgaverne
  381334/18
 • Til Destination Sønderjylland: SV: MaritimSYD (journal nr. 18/7112): orientering om ny kontaktperson
  381219/18
 • Til SDU: oplæg til kommentering
  377301/18
 • Digital Valley_udkast.pptx
  377300/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  380147/18
 • Til LandSyd: "Svar på henvendelse vedr. lok. 561-81098 og lok. 561-81131"
  381268/18
 • Til Copenhagen Economics: Svar vedr. henvendelse om Nyt projekt: Udbudsbekendtgørelse: Fremme af samarbejde gennem kortlægning, analyse og sammenkædning af europæiske iværksætterregioner
  377311/18
 • Til vagtchefen - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Løgumkloster
  381521/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Praksishandel i Løgumkloster
  381529/18
 • Til LandSyd: "Svar på henvendelse vedr. lok. 561-81098 og lok. 561-81131"
  381239/18
 • Til Miljøstyrelsen: Kvittering - Referat fra hedenstedmøde
  378644/18
 • Til Niras: Klemmeløkken - godkendelse af revideret budget
  376967/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  381989/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i region syddanmark
  380807/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Løgumkloster
  381522/18
 • Til Varde Kommune. Afklarende spm.
  383691/18
 • Til Arkil: Svar på smo vedr sikkerhedsstillelse, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  384037/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Opstart af plan for, Ribe Bykerne, Ribe Jernstøberi.
  382094/18

16. maj 2018

Indgående

 • partnererklæring fra Odense på MGT
  376004/18
 • Draft from Vejle to web site info.docx
  375264/18
 • Fra projekt Godkendelse af projektbeskrivelse til hjemmeside
  375263/18
 • Fra kommunen - spørgsmål til evt. analyser i vandværk
  381819/18
 • Fra Colliers International Danmark A/S: "FORSP. Forespørgsel vedr. ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382446/18
 • Fra Grindsted Fysioterapi & Træning vedr. ændring af cvr.nummer.
  382326/18
 • fra bygningsstyrelsen Referat husudvalgsmøde, Sorsigvej - image003.png
  381931/18
 • Endelig forandringsteori UMK
  384019/18
 • Fra Realkredit Danmark: " FORSP. : Vedr. forespørgsel til status på lokalitetsnr. 479-00520 og 479-00625, Klostervænget 2-4, Svendborg"
  383018/18
 • Fra LandSyd; "Henvendelse vedr matr.nr. 7ht og 7no Hjerting By, Guldager - lokaliteter 561-81098 og 561-81131"
  381254/18
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøsamarbejde
  381409/18
 • Fra LandSyd: " Henvendelse vedr, matr.nr. 7ht og 7no Hjerting By, Guldager - lokaliteter 561-81098 og 561-81131"
  377040/18
 • til Cowi - kopi af høringsbrev om V2-kortlægning - SV_ Otterup - undersøgelse af gl. apotek
  372692/18
 • Fra NIRAS: Tilbud på supplerende tiltag
  379106/18
 • Fra Colliers International Danmark A/S: "FORSP.: Forespørgsel vedr. Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  381589/18
 • Fra Colliers International Danamark A/S: "FORSP.: Forespørgsel vedr. ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382524/18
 • Fra Realkredit Danmark: "FORSP.: Forespørgsel til status på lokalitetsnr. 479-00520 og 479-00625, Klostervænget 2-4, Svendborg"
  383038/18
 • Fra SlothMøller. VS: Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  383485/18
 • Fra borger: spørgsmål og kommentar vedr. kortlægningsbreve
  378843/18
 • Fra DMR ang.: Fase I, Niels Lambertsvej 6, Esbjerg
  377106/18
 • Fra Åbenrå Kommune ang. Åbovej 10A, Bylderup-Bov
  376961/18
 • fra bygningsstyrelsen Referat husudvalgsmøde, Sorsigvej
  381926/18
 • Fra Udbyder - Portering i forbindelse med den nye Persondataforordning.
  382019/18
 • fra Cowi - beder om sagsakt - Otterup - undersøgelse af gl. apotek
  372691/18
 • Fra Odense Kommune: Energivej 30. Kopi af §8-tilladelse
  375372/18
 • Fra MOE: Underskrevet kontrakt
  373962/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Oprensning af dieselforurening i JAR og journal, Vestergade 27, 5750 Ringe
  376280/18
 • VS: Opfølgning på specialeplanen 2017 - Monitorering og forskning - svarfrist 13. august 2018
  376405/18
 • Fra Kolding Kommune ang. Etape II Kolding Åpark 18, Campus Kolding
  375416/18
 • Fra borger: henvendelse Roustvej 192 - 567-80014
  375842/18
 • SV: Møde med PE og AfP den 29. maj 2018
  375239/18
 • Fra DMR: Henv. vedr. Udbud af to værditabssager på Fyn
  373612/18
 • fra NIRAS Økonomioversigt - pulje 6
  374496/18
 • Tal fra Patienterstatningen 2017
  374497/18
 • Fra advokat: henvendelse - lok. 479-00600, matr 10ag skt. Jørgens, Svendborg jorder
  375574/18

Udgående

 • Til ansøger: Videresendelse af spørgsmål fra Erhvservsstyrelsen
  374136/18
 • JEPS - budget 18 procent midler.xlsx
  374137/18
 • Til Kommunen, SKAT og Trefor - Kopi af breve mm. vedr. V2 kortlægning på Gl. Donsvej 4a og 6, 6000 Kolding (lok. nr. 621-00271)
  373390/18
 • Til ejendomsmægler Evald Møller: "Fremsendelse af materiale på ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Matr.nr. 194, Frøslev, Bov"
  373204/18
 • Til Skat: Grethevej 19, 7000 Fredericia - Afgørelse om V2-kortlægning
  376136/18
 • Til Franck Miljø- & Geoteknik ang. Kortlægning som følge af tidligere vejareal, Havnegade m.fl, Esbjerg
  375511/18
 • Fra lægen - Brev til patienter vedr. læges ophør
  374671/18
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Lukket for tilgang af lægevalg
  375032/18
 • Til Arkil: Kvittering for modtagelse af orientering, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  374432/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  373067/18
 • Til DMR ang. Fase I, Niels Lambertsvej 6, Esbjerg
  374227/18
 • Til borger: svar på henvendelse Vedr. Ejendommen Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  374546/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  373055/18
 • Til STRING: Vedr. Political Forum
  376147/18
 • Til Praksis - bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  376659/18
 • Til Kolding Kommune: Tilkendegivelse vedr kortlægning, Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  374441/18
 • 18 05 15 Ergebnisprotokoll Treffen 03.05.18 Kiel_final_Versand.docx
  375815/18
 • TIL Realkredit DK: svar på henvendelse - [Dok.nr.:65102/10] 630-81286_Vejlevej 2 (1947) - L1855_35a.tif
  375419/18
 • Til Stadt Flensburg_kommentarer til FM's referat 3.5.2018
  375814/18
 • Til Fredericia Kommune: Grethevej 19, 7000 Fredericia - Afgørelse om V2-kortlægning
  376123/18
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for "Energivej 30, 5260 Odense S, matr. 2h, Volderslev By, Stenløse, lok.nr. 461-80066"
  373741/18
 • til Region Sønderjylland-Schleswig - kontakter vedr. sundhedsworkshoppen
  373397/18
 • Til Realkredit DK: svar på henvendelse, materiale fra sagen KORTL, 630-81286, CVU Jelling Seminarium, Vejlevej 2, 7300 Jelling, Vejle Kommune, Matr.nr. 1m, Jelling By, Jelling
  375474/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. §8-pligt på Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg
  375706/18
 • Til Kolding kommune og SKAT: kopi af afgørelse om ændring af den offentlige indsats
  376176/18
 • Til DMR: Fremsendelse af rapporter - vedr. udbud af to værditabssager på Fyn
  373602/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Løs Gyde 6, 5592 Ejby, Matr. nr. 3e Sdr. Åby By, Husby - en del udgår inden kortlægning på baggrund af en oprensning
  376339/18
 • til ejendomsmægæer, svar vedr. Søgårdsvej 9, 5700 Svendborg
  376355/18
 • SV: 540-81300, Re: Undersøgelse af evt forurening på matr. 22 Sønderborg
  374669/18
 • Til Nyborg kommune: §8-høringssvar
  374992/18
 • til Kreis Plön - diverse spørgsmål
  373567/18
 • Til Vejle Kommune vedr. dansk formøde den 8. juni 2018
  373162/18
 • Til advokat: svar på henvendelse vedr. KORTL, 479-00600, autoværksted, Søkildevej 4, 5700 Svendborg, Svendborg Kommmune, matr.nr. 10ag Skt. Jørgens, Svendborg Jorder
  375597/18
 • Til DMR: Fremsendelse af rapporter - vedr. udbud af to værditabssager på Fyn
  373620/18
 • Til Åbenrå Kommune ang. Åbovej 10A, Bylderup-Bov lok.nr. 580-81280
  376259/18
 • Til realkredit DK: svar på henvendelse materiale, KORTL, 630-81286, CVU Jelling Seminarium, Vejlevej 2, 7300 Jelling, Vejle Kommune, Matr.nr. 1m, Jelling By, Jelling
  375461/18

15. maj 2018

Indgående

 • Fra Erhvervsstyrelsen: Spørgsmål til ansøgning
  372468/18
 • Fra DGE: Svar vedr. status, pulje 62
  373305/18
 • Re: LAG - Status på udbetalingssager
  372590/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Fanø gl losseplads.pdf
  371525/18
 • Fra DGE: Storegade 15 - Supplerende poreluftmålinger
  371503/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. : Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for Fanø gl losseplads.
  371518/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Fanø gl losseplads
  371522/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373315/18
 • Fra projekthaver - SFD-15-0012 KompetenceVækst
  382263/18
 • Databehandleraftale - CGM_logo_Email-signature_96dpi_RGB_1.1.png
  381786/18
 • Fra rådgiver ang. Dokumentation af fjernelse af forurenet jord, Havnegade m.fl, Esbjerg
  370980/18
 • Fra DMR: Henv. vedr. Udbud af to værditabssager på Fyn
  373590/18
 • Fra Fredningsnævnet for Sydjylland. ang. Skydebanevej 3, Ribe
  372733/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - 480-81211
  374542/18
 • Fra Advokat Skjøde Knudsen og Partnere - partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind.
  372712/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2017 - Monitorering og forskning
  376404/18
 • Fra Danske Regioner: Nedlæggelse af styregruppe
  373341/18
 • Fra Realkredit DK: Forespørgsel på V1 registrering. 630-81286
  375288/18
 • Fra Danske Regioner
  373391/18
 • Fra Kolding Kommune ang. opgravet olietank på Egtvedvej 121 - 6040
  372769/18
 • Fra Danske Regioner: Mæglingsmøde vedr. TR-tillæg til BIOS-reddere ved overgang til Ambulance syd
  376398/18
 • Fra virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  375204/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering fra Arkil, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  374314/18
 • Fra ejendomsmægler Evald Møller: "FORSP.: Forespørgsel om materiale om jordforurening på Frøslevvej 79, 6330 Padborg"
  372934/18
 • Fra Bygningsstyrelsen: Svar på forespørgsel om evt. lejemåls ophør
  370730/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Ang. gl losseplads, Fanø
  371521/18
 • Fra MOE: Tilbud
  371989/18
 • Mail fra borger - Sundhedshus Sønderborg
  382463/18
 • Databehandleraftale til underskrift
  381785/18
 • Til Erhvervsstyrelsen fra projekt KompetenceVækst
  382303/18
 • Fra Dimter: Status
  370651/18

Udgående

 • Til kommunen - Ønske om sagsmateriale vedr. Vestergade 36, byggesag
  372927/18
 • Til Borger - Vedr. info om frivillig oprensning
  372010/18
 • Til Kommunen og Skat - Kopi af breve vedr. kortlægning mm. på lokaliteten 443-00006 - Kirkestræde, Marstal
  370498/18
 • Rettelsesbrev - da dato var forkert for tildeling af ydernummer
  380882/18
 • Til Dahl Advokatfirma, supplerende dokumenter fra journalnr. 08/7317 Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  370655/18
 • Til Niras: Udbud af en værditabsundersøgelse Skrillinge Strand 72, 5500 Middelfart
  370606/18
 • Til Svendborg Kommune og skat: Ejendommen Industrivej 22A, 5762 V. Skerninge udgår af kortlægning efter undersøgelse
  372527/18
 • Til Ekmanbolig - Svar på henvendelse vedr. Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening - Mail 3
  371572/18
 • Til Orbicon: Godkendelse af budget for ændret borestategi
  370532/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. aktindsigt i gl losseplads på Fanø.
  370320/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373295/18
 • Til projekt: forespurgt til afrapportering og regnskab
  372547/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373332/18
 • Til Ekmanbolig - Svar på henvendelse vedr. Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening - Mail 1
  371564/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse vedr. Hjortebjergvej 37, 5463 Harndrup (lokalitet 410-81192)
  371624/18
 • Til MOE: Accept af tilbud
  372208/18
 • Til JydskeVestkysten: Kvittering
  371398/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilbagemelding på fremsendt projektbeskrivelse fra rådgiver i §8-sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  371363/18
 • Til Ekmanbolig - Svar på henvendelse vedr. Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening - Mail 2
  371567/18
 • Rettelsesbrev da dato for tildeling var forkert
  380867/18
 • Til Nybolig - svar på henvendelse vedr. Alexandervej 13, 6640 Lunderskov
  370948/18
 • Til advokatfirmaet Poul Schmith - Svar på henvendelse vedr. Brakkervej 36, 6040 Egtved
  370531/18
 • Til borger: Vedr. tilmelding til værditabsordningen
  370720/18
 • til Sweco Dagsorden til opstartsmøde for pulje 19 og 20 2018 - Region Syddanmark
  372247/18
 • Til Borger: Svar vedr. klagevejledning og tidsplan
  371007/18
 • Ansættelse af Michaela Kjær
  371497/18
 • Ansættelse af Camilla Kjær Nielsen
  371810/18

14. maj 2018

Indgående

 • Fra CLEAN: referat fra møde 9.maj 2018
  370167/18
 • Fra PL: WP3 report/analysis
  370309/18
 • Fra DMR: Oplægstegning B130-B133
  384006/18
 • Fra DMR: Dronningemaen 10A, supplerende boringer B130-B133
  384005/18
 • Fra URS: bemærkninger til projektoplæg
  370163/18
 • Fra:yder
  371291/18
 • Fra Nyborg Kommune: Mail med udkast til §8
  372597/18
 • Fra Arkil: Færdigmelding og omlægning sti, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  373611/18
 • Fra Energinet - spørgsmål ifm partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind, Kolding Kommune
  370235/18
 • Fra EU-DK support: Ledelsesnetværksmøde 31. maj - endelig dagsorden + tilmelding
  371969/18
 • Fra Kolding kommune, Oplysninger om forurenende aktiviteter - Vesterløkke 38. 6091 Bjert
  370151/18
 • Fra Niras: Tidsplan supplerende vandprøvetagning
  370520/18
 • Fra Henan-provinsen: Vedr. besøg
  375315/18
 • Fra DaRe: Invitation til deltagelse i Kvalitetsforum i Lægemiddelstyrelsen (Danske Regioner)
  375396/18
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  371369/18
 • Fra borger til Fanø Kommune. Anmodning om aktindsigt i jordflytning mv. fra lok. 563-55005.
  370269/18
 • Fra Niras: Budget ekstra vandprøvetagning
  370512/18
 • Fra DMR ang.: Saxovej 2, Kolding,
  370339/18
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  374095/18
 • Fra Borger: Spørgsmål om klagevejledning og tidsplan
  371000/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, pris for svar på spm. juridisk
  369980/18
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg økonomi
  370530/18
 • Fra:yder
  371449/18
 • Fra DMR. Nr. Bjertvej 88, 600 Kolding, rapport vedr. grundvandsundersøgelse
  381874/18
 • Fra advokat, Miljø og Råstoffer, svar
  370565/18
 • Fra Esbjerg Kommune.: kommentarer ang. Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  377102/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Niels Lambertsens Vej, Esbjerg
  371937/18
 • Fra Epinion: vedr. EUD i skolen - skolen i EUD
  383876/18
 • Fra borger - FORSK "henv. vedr. Vestre Stationsvej 14, st. th., 5000 Odense C"
  368308/18
 • Fra Deloitte: Påtegning fra Deloitte
  368613/18
 • Fra Kommune: Sløjfninger af afværgeboringer ved Svenstrup Vandværk
  369272/18
 • SV: Ændring af KEL
  365891/18
 • VS: Ansøgning om tillægsansøgning til Smart Enery to Market
  368242/18
 • Fra borger - FORSP "henv. Smedegade 2, 7200 Grindsted"
  368174/18
 • SV: Møde med regioner, PEBL og ankenævnet
  369844/18
 • Fra Borger - FORSK "henv. vedr. Hjortebjergvej 37, 5463 Harndrup"
  366261/18

Udgående

 • Til Miljøstyrelsen - MST-530-00049 - Høring af berørte myndigheder - VVM screening af Linko Biogasledning
  369450/18
 • AstraZeneca A/S: Vedrørende møde omkring vores nye biologiske lægemiddel til svær astma, når det passer ind i jeres program.
  368489/18
 • Til firma Bristol-Myers Squibb: Information vedr. Opdivo® (nivolumab)
  368135/18
 • Til borger - FROSP "svar vedr. forureningsoplysninger om ejendommen Smedegade 2, 7200 Grindsted"
  368183/18
 • Til Kolding Kommune ang. Kolding Åpark 18, Campus Kolding,
  370008/18
 • Til borger - FORSK "svar, vedr. forureningsoplysninger på ejendommen Hjortebjergvej 37, 5463 Harndrup"
  366267/18
 • til Rambøll SV: Parametre for udvalgte cases skems Risagervej 10
  370015/18
 • Til SKAT: Svar på forespørgsel vedrørende boligerklæring, Gramvej 1, Toftlund
  369833/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  368377/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport på OM-sag fra Røjle Bygade 89, 5500 Middelfart
  368141/18
 • Til Borger: svar på henv. vedr. resultat af indl. und, Ellum Bygade 13
  365734/18
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  368368/18
 • Til Vejle Kommune m. fl: : Svar på spørgsmål vedr. grusgravning i Vandel
  369489/18
 • Til Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anvendelse af knust glas og sanitet giver ikke grundlag for kortlægning, Geestruplund 2, 6534 Agerskov
  369039/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  369083/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Dokumentation af fjernelse af forurenet jord, Havnegade m.fl, Esbjerg
  369993/18
 • Til Kolding Kommune: Gl. Ålbovej 2, 6093 Sønder Stenderup
  368422/18
 • Til Geoservice: Data til skråfotos fra RSYD 2018
  369707/18
 • Til Kommune: Svar på spørgsmål om sløjfning
  369303/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, spm. juridisk
  369961/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, aftale vedr. spm. juridisk
  369983/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, spm. juridisk
  369970/18
 • Til nabo - svar på spørgsmål ifm. partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  370189/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendte projektbeskrivelse i sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  371358/18
 • Til borger: Anmodning om analyseresultater fra drikkevandsboring på Dridekærvej 5, 6580 Vamdrup
  369232/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedegade 2, 7200 Grindsted
  371365/18
 • Til borger - FORSP "svar vedr. forureningsoplysninger på ejendommen Vestre Stationsvej 14, st. th., 5000 Odense C"
  368318/18
 • Svar til DaRe: Prognose for medicintilskud 2018 og 2019
  365969/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD oplyser hvordan regionen ser bygherres muligheder for undersøgelse af forurening
  370052/18
 • til Rambøll bilag til Risagervej 10
  370017/18
 • til grundejer, følgemail - Høring af kortlægning på vidensniveau 2 - Søndergade 10, Otterup
  369953/18

13. maj 2018

Indgående

 • Fra nabo - spørgsmål ifm. partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  370186/18
 • Fra Borger: Høringssvar vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  365880/18

12. maj 2018

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune vedr. mål og resultater i projekt
  369843/18

11. maj 2018

Indgående

 • MeetDenmark generalforsamling 22/5 2018
  377320/18

Udgående

 • til grundejere følgemail - Delareal udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Klosterbakken 8, Odense
  365666/18
 • Til Borgere: Svar vedr. den varslede kortlægning af en del af Hornsevej 10, 6372 Bylderup Bov
  365630/18

10. maj 2018

Indgående

 • Bestyrelsesmøde - Partnerskab for Østersøturisme 23/5 2018
  378044/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373265/18

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse omkring påbudsmulighederne, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  364375/18

9. maj 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Odensevejens losseplads, tilbud på niveaubestemt prøvetagning.
  384007/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70115 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382477/18
 • Partnerskabserklæring
  384021/18
 • Fra projekthaver på projekt KompetenceVækst
  382126/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Historik og oplæg til undersøgelse på Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  377096/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-90001 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382391/18
 • Svar fra advokat
  378643/18
 • Besked fra fagforening
  378706/18
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse - 410-81192
  371608/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  375284/18
 • Fra Ekmanbolig - VS: Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening
  371543/18
 • Fra Dahl Advokatfirma ang. journalnr. 08/7317 Oksbølvej 14, 6100 Haderslev [DAHL-A.FID3019353]
  370380/18
 • fra NIRAS RE: Pulje 6, sløjfe boringer
  370464/18
 • Tildeling af ydernummer - fysioterapeut
  372213/18
 • Tildeling af ydernummer - fysioterapeut
  372204/18
 • Fra Dahl Advokatfirma ang. aktindsigt, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev [DAHL-A.FID3019353]
  370374/18
 • Fra DaRe: Prognose for medicintilskud 2018 og 2019 - input?
  365957/18
 • SV: Ændring af KEL
  365874/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om ny højtspecialiseret (PIPAC)
  376109/18
 • Esbjerg Kommune ang. Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  371889/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 23. april 2018 samt ny HCD partner
  376316/18
 • Fra COWI - Pulje 15-16, mødereferat og tidsplan
  371812/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  375242/18
 • Fra Esbjerg Kommune: tilladelse til nedsivning ved Aalborg Universitet Esbjerg
  384130/18
 • Fra Niras:Pulje 14, loknr. 485-70127 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382521/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70114 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382438/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 430-81459 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382375/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Nedsivningsbassin ved Skråtoften i St Darum
  384131/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fejl i PL3 kulbrinteværdi i sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  370039/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgmål vedr. vurdering af poreluft- og indeklimamålinger, Nygade 5, 5500 Middelfart
  370037/18
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse 630-81205
  364132/18
 • Fra busselskab: Ang. bustransport
  361827/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kopi af byggesag på Egebjerg 1
  363999/18
 • Fra EDC Vejle - Telefonhenvendelse 605-00708
  363992/18
 • Fra DMR. Program for analyse af poreluftmålinger, Nr. Bjertvej 88, Kolding
  361784/18
 • Danmarks placering på verdensranglisten
  363350/18
 • fra Assens Kommune, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  363626/18
 • Fra Fredericia kommune: mail med fornyet. tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37 og 41
  362852/18
 • Fra rådgiver - henvendelse vedr. Lok. nr. 461-06285
  364208/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Udættelse af frist for undersøgelsespåbud, Hartmannsvej 2, Tønder
  369852/18
 • Fra Kolding kommune, Sagsmateriale, Vesterløkke 38
  365725/18
 • Fra Sønderborg Kommune vedr. mål og resultater i projekt
  369846/18
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  365892/18
 • Realdania og DKNT projekt
  368326/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Blegbanken 10, Vejle - opførelse af toiletbygning kræver ikke § 8 tilladelse i henold til jordforureningsloven
  366254/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket automatisk for tilgang af gr. 1-sikrede
  363607/18
 • Diabetes Update - Boehringer Ingelheim
  363122/18

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Regionens udtalelse vedr. behov for § 8-tilladelse til toiletbygning på Storebæltsvej 7C, 5800 Nyborg (matr. 2ayo, Nyborg Markjorder), lokalitetsnummer: 449-00005
  364204/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kommentarer til frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  362766/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kommentarer til frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  362909/18
 • Til partnere: udkast til projektide
  370162/18
 • Til rådgiver - kommenteret rapport
  372920/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, størrelse ansvarsbegrænsning
  371165/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  383408/18
 • Til Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  375294/18
 • Til Niras: RSD godkender oplæg med få tilføjelser
  382400/18
 • Til og fra DMR. Dialog om yderligere undersøgelse, Saxovej 2, Kolding
  363488/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  364033/18
 • Til Shell: Referat fra møde d. 2. maj 2018
  361562/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  364039/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  363909/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse - Bramdrupvej 2, 6040 Egtved, Vejle Kommune, matr. nr. 4s Ø. Starup By, Ø. Starup
  364143/18
 • Til VJ Huse: Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N
  363913/18
 • Til Rådgiver - Svar på henvendelse - SV: Lok. nr. 461-06285 mail 2
  364217/18
 • Til EDC Vejle - svar på henvendelse - Vedr. Ahornvej 31, 7183 Randbøll (lokalitet 605-00708)
  363997/18
 • Til praksis i Vejen: aftale om reg. af automatisk lukning v/1600 tilmeldte
  361673/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  363695/18
 • Til borger: Svar på forespørgsel vedr. V1-kortlægning
  363242/18
 • Til Aabenraa Kommune, Reminder: Vedr. området ved Tinglev station - opfølgning på tilladelse til midlertidigt oplag (sags.nr. 15/16376)
  364079/18
 • Til DMR ang.: Saxovej 2, Kolding,
  361904/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  363687/18
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for oplysninger om bortgravning af forurenet jord, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  363579/18
 • Til Aabenraa Kommune, Reminder: Vdr. Bov gl. skole, Kirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  364427/18
 • Til Advokat Fink - Svar (2 af 2) på forespørgsel om aktindsigt - [Sagsnr.:17/5186] - Stegholt 40, 6200 Åbenrå
  362831/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.docx
  361874/18
 • Til Aabenraa Kommune: Reminder: Vdr. Bov gl. skole, Kirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  364086/18
 • Til Borger: Mail med historiske luftfoto
  362264/18
 • Til Nybolig: Svar på tlf.-henvendelse + JAR-rapport - 621-00523
  363884/18
 • Til Kommune: Orientering om resultater fra borerunde 2018
  363133/18
 • Til Nybolig, vedr. Møllevej 7, 6200 Aabenraa
  361995/18
 • Til COWI: Kommentar til resultater - mangler potentialer
  362990/18
 • Til Dahl Advokatfirma: SV: Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  362491/18
 • Til Rådgiver - VS: Svar på henvendelse - SV: Lok. nr. 461-06285 - mail 1
  364212/18
 • Til Advokat Fink - Svar (1 af 2) på forespørgsel om aktindsigt - [Sagsnr.:17/5186] - Stegholt 40, 6200 Åbenrå
  362829/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  363908/18
 • Til Borger: Areal omfattet af værditabsordningen og den offentlige indsats.
  363357/18
 • Til Vejen Kommune: Kopi af Varsling af V2-kortlægning, Søndermarken 7, 6670 Holsted
  363620/18

8. maj 2018

Indgående

 • FRA RSja: udkast til referat RIT 8 maj
  361369/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, analyserapport kulrør, Nygade 5, 5500 Middelfart
  361401/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel til Lok nr. 451-00008
  361192/18
 • Fra VJ Huse: Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N
  360660/18
 • fra Langeland Kommune - spildet skete på Havnegade 9 - SV: Opfølgning opgravning af tanke Havnegade 9/18, flere lokaliteter måske
  358389/18
 • fra Svendborg Kommune - Gasværksvej 16 Marstal
  358443/18
 • Mail fra VMR: SV: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3
  358301/18
 • Til praksis: mail med tilbagetrækning af lukning for patienttilgang
  358436/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81G, 6715 Esbjerg N
  360821/18
 • Fra Rambøll: Kommentarer til økonomi
  358619/18
 • Fra Sloth Møller. SV: Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  364088/18
 • Fra Bygningsstyrelsen: Vedr. beskidte havemøbler
  361542/18
 • dialog med entreprenør, råstof, søprojekt solevadvej 74, assens kommune
  361450/18
 • fra Nordfyns Kommune - Kopi af påbud om forureningsundersøgelse
  358469/18
 • Fra Rambøll: Prøvetagning i eksisterende boringer
  361744/18
 • Fra Vejen Kommune. Høring vedr. § 8-tilladelse
  363928/18
 • fra Kolding Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune.
  362396/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Torningvej 25. 6070 Christiansfeld
  361778/18
 • Fra Varde Kommune: Orientering om Besvarelse af kommentarer til afslutningsrapporten - Kollevej 41, Nr. Nebel
  362802/18
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. revideret rapport - Kollevej 41, Nr. Nebel
  362795/18
 • Fra MOE: Foreløbige analyseresultater
  361615/18
 • Telefonhenvendelse - 577-32104
  363534/18
 • Fra system: automatisk lukket
  363856/18
 • Fra Niras: Klemmeløkken revideret situationsplan og økonomi
  366218/18
 • Fra Billund Kommune: Vedr. placering af støjvolde, Vesterhedevej 7-9, 7200 Grindsted
  365937/18
 • Fra SKAT: Forespørgsel vedr boligerklæring, Gramvej 1, Toftlund
  369821/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. jord fra gl losseplads på Fanø.
  365757/18
 • Bekræftelse på deltagere i ungeforløb
  384023/18
 • fra NIRAS Status pulje 6 - data i GeoGis
  370376/18
 • Fra projekt: Sponsorprogram 2018
  375951/18
 • Klage fra borger
  378051/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  375147/18
 • Fra yder: Mail med ønske om ændring til CVR nr.
  376104/18

Udgående

 • Internt, RÅSTOF, proces vedr. matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  363659/18
 • Til DKNT SV: Deltagelse i Danske Turismekompetencer - tværregionale problemstillinger
  361433/18
 • Besvarelse fra Region Syddanmark vedr. aktindsigt i regionens udgifter til taxa
  363960/18
 • Til potentiel ansøger: Tilbagemelding på projektide
  361283/18
 • Til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Bjerrebyvej 73a, Svendborg
  360225/18
 • Til GTC: bemærkninger vedr. tillæg til ansøgning SE2M
  370160/18
 • Til virksomhed: Vedr. samarbejde med Kina
  375260/18
 • Til lodsejer - Svar på spørgsmål vedr. gennemgravning af skel - matr.nr. 2a Sødover By, Almind
  358272/18
 • til ansøger og konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  358918/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. tilbagemelding på kortlægningsforløb på Lok nr. 451-00008, Hovedvejen 31A, 5580 Nr. Aaby
  361197/18
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  358555/18
 • dialog med borger, råstof, søprojekt Solevadvej 74, assens kommune
  361451/18
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. rengøring af havemøbler
  359841/18
 • til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 197 og 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  361453/18
 • til advokat, Lexsos - SVAR: Jordforurening - aktindsigt
  358207/18
 • Til Vejen Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på Nygade 17, Øster Allé 92B-C og Parcelvej 2A, 6600 Vejen
  360784/18
 • Til borger: Svar på forespørgsel
  361487/18
 • Til Varde Kommune: Orientering om sagsbehandler samt spørgsmål vedr. revideret rapport - Kollevej 41, Nr. Nebel
  362784/18
 • Til busselskab: Ang. tilbud på transport
  359701/18
 • Til busselskab: Ang. tilbud på transport
  359707/18
 • Til Lægevagten: afgangsførelse af vagtydernr.
  358914/18
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. evt. forlængelse af lejemål
  359840/18
 • Til Vejen Byudvikling: Varsling om mulig forureningsundersøgelse på Præstevænget 32A, 6600 Vejen
  360774/18
 • Til borger ang. gl. losseplads på Fanø
  361054/18
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel om økonomi
  358214/18
 • Til COWI: Vedr. boringsplacering
  358516/18
 • Til Vejle Kommune: praksis i Vejle åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  358559/18
 • Til Borger: Resultater og vurdering af indeklimamålinger på Vestergade 8 i Faaborg
  358599/18
 • Til busselskab: Ang. tilbud på transport
  359694/18
 • SV: Vemmingbundvej 19, 6310 Broager
  360447/18
 • Til NIRAS: Svar på forslag til nye boringer
  359055/18
 • Til Vejen Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Præstevænget 32A, 6600 Vejen
  360788/18
 • Til ansøger Godkendelse af projektforlængelse til 31-08-2018 - MeWe Connect
  362104/18
 • Til projekt: Vejledning om udbetalingsregler
  363066/18

7. maj 2018

Indgående

 • FRA SWECO: RE: Mockup møder
  357976/18
 • SV_ Notat om responstider
  358129/18
 • fra tolk_tolkebistand 3. maj i Kiel
  358063/18
 • fra Odense Kommune - Vesterbro 9B (lejl. 8). Kopi af §8-tilladelse
  358011/18
 • fra IB-SH- fejl ELMOS
  357331/18
 • fra RSJ vedr. baggrundsnotatet til mødet den 3. maj 2018
  356510/18
 • SV_ Krav til mobiliseringstider
  358156/18
 • VS_ Krav til mobiliseringstider
  358152/18
 • besøg IHK 11. april 2018 (Preben og Søren)
  357405/18
 • fra RSJ Interreg 5A_endelige version aftale
  357205/18
 • fra Advokat Lexos - VS: Jordforurening - anmoder om aktindsigt
  358198/18
 • Høring over bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold samt tilføjelse til Danske Lægemiddelstandarder - frist 4_6-18
  357325/18
 • fra RSJ vedr. ansøgningsfrist til udvalgsmødet d. 12. december
  357341/18
 • fra Middelfart Kommune - Bemærkning vedr. vilkår 6 og 7 i § 8 tilladelse til Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  356004/18
 • formøde i formandssekretariatet inkl. Interreg-administration
  357882/18
 • fra Sweco - kvittering, RE_ SVAR_ oplysninger om 607-00721 (+607-00164 og 607-81082_)
  356752/18
 • Fra rådgiver: henv vedr. lokalitet 561-00810
  356675/18
 • Fra Haderslev Kommune. Påbud ang. olieforurening på Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  357598/18
 • Fra Økonomi- og indenrigsministeriet: ang. udvidet udfordringsret
  358054/18
 • fra RSJ_tilføjelser til baggrundsnotat til mødet med Westermann-Lammers
  358096/18
 • fra IB-Sh_svar vedr. formøde i formandssekretariatet
  357893/18
 • SV_ Krav til mobiliseringstider
  358147/18
 • Fra yder: Ønske om Åbne/lukke for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  359179/18
 • Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Sundhedshus i Aabenraa
  361292/18
 • Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Fredericia Sundhedshus
  361267/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til rådgiver til foreløbige resultater, Nygade 5, 5500 Middelfart
  361397/18
 • Afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Haderslev sundhedshus
  361274/18
 • Fra Advokat. Aktindsigt. VS: Deres j.nr. 17/5186 - Foruregning Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  362477/18
 • fra Interreg SEK_ Referat ERFAREG-møde marts 2018
  357828/18
 • fra RSJ vedr. ELMOS_ redegørelse
  357185/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  356417/18
 • noter DFN møde den 12. marts 2018
  357526/18
 • Baggrundsnotat til mødet med Westermann-Lammers v4.docx
  358097/18
 • Fra Boehringer-Ingelheim: KOL Update - Boehringer Ingelheim
  356850/18
 • KursKultur projekter statistik 23.2.2018.pptx
  357659/18
 • Fra DMR oplæg til undersøgelse af Saxovej 2, Kolding
  358201/18
 • Fra Skatteankestyrelsen. Vedr. oplysninger 515-50155
  363761/18
 • Afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Brørup Sundhedscentetr
  361256/18
 • Fra Rambøll: Vedr. økonomi
  358213/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi til orientering: Afslutning af jordforureningssag, Løs Gyde 5, 5592 Ejby
  361393/18
 • Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Tønder samdrift
  361286/18
 • Fra advokat Fink - foresp om aktindsigt - Deres j.nr. 17/5186 - Foruregning Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  362552/18
 • Fra COWI: Anbefalinger til placering af ny boring
  358267/18
 • Fra Klinisk Funktion, Friklinikken - Samarbejdsaftale med Billund Kommune i øvrige sager på beskæftigelsesområdet
  358939/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  361476/18
 • Ang. manglende a conto, 1. kvartal 2018, klage- og erstatningsankesager
  362471/18
 • Referat fra møde med Region Syddanmark
  369623/18
 • Fra Morten Ditmer: Gennemførelse af "manuel" kopiering af arbejdsgange
  365920/18
 • Påmindelse - Invitation til partnermøde 2018 d. 24. maj
  368160/18
 • Fra Miljøstyrelsen, Høring af berørte myndigheder - VVM screening af Linko Biogasledning (MST-530-00049)
  369154/18
 • Fra Vejle Kommune: Høring om § 8-pligt - Blegbanken 10, 7100 Vejle - opførelse af toiletbygning ved Maria Plads
  366069/18
 • fra Odense Kommune - vinylchlorid_ SV_ §8-høringssvar
  357973/18
 • fra tolk_oversigt over tolke
  357691/18
 • Fra IB-Sh vedr. Interreg-udvalgsmøde
  356430/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  356824/18
 • Høring over bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
  356540/18
 • VS_ Mobiliseringstidsgrænser
  358151/18
 • fra Kreis Plön vedr. ELMOS redegørelse
  357194/18
 • Fra tolk_tolkebistand den 3. maj i Kiel
  357869/18
 • fra IB-SH vedr. ny ELMOS release
  357559/18
 • fra Region Sønderjylland-Schleswig_svar Flensborg og Kurskultur midler
  357668/18
 • fra Region Sønderjylland-Schleswig_Flensborg og KursKultur midler
  357658/18
 • formøde i formandssekretariatet (video)
  357475/18
 • VS_ Mobilisering
  358154/18
 • fra Interreg SEK_ ERFAREG Kontaktpersoner
  357357/18
 • fra IB-SH_skypemøde med formandssekretariat den 24 maj 2018
  358056/18
 • fra RSJ ELMOS redegørelse fra Interreg-administrationen
  357190/18
 • Besøg Preben og Søren CAU i Kiel
  357371/18
 • fra Region Sønderjylland-Schleswig_info om ESPON-arrangement
  358078/18
 • SV_ Notat om responstider
  358131/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  375270/18
 • Svar fra DanTaxi
  378620/18

Udgående

 • Til kommune: Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev, orientering om rapport
  357615/18
 • Til Boehringer Ingelheim: KOL Update - Boehringer Ingelheim
  356867/18
 • dialog med borger og Assens Kommune, råstof, Solevadvej 74, assens kommune
  358065/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henv. Adelvej 36, 7000 Fredericia
  356290/18
 • til nabo, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358000/18
 • Til grundejer: svar på henv. vedr. Hennekesdamvej 15, 6630 Rødding, Vejen Kommune, Matr.nr. 18, Jels Ejerlav, Jels
  356357/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  357380/18
 • BILAG til Sweco - historik kort gennemgang.TXT
  356394/18
 • Til Kolding Kommune - Partshøring (efterbehandlingsvilkår) råstofindvinding - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  356885/18
 • BILAG til Sweco - Svar Lifa j.nr. 20092032.msg
  356427/18
 • BILAG til Sweco - V1-kortlægningsbrev.doc
  356397/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  357900/18
 • Til Healthcare DENMARK: Supplement til tilsagn om tilskud til udvikling af multimediecenter
  356842/18
 • Til Andersen Partneres, rapporter ang. forurening på Tarp Byvej, lok. 561-61059
  356519/18
 • til Sweco - SVAR: oplysninger om 607-00721 (+607-00164 og 607-81082?)
  356388/18
 • BILAG til Sweco - Henv. Lifa Fredericia 2009.tif
  356424/18
 • til Estate Sønderborg - SVAR henv_ Oplysninger omkring omfang af forurening V2 på fælles areal ved Redstedsgade 21B, 6400 Sønderborg
  357912/18
 • Til Deloitte: Rykker for påtegning
  357895/18
 • til Assens Kommune, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358047/18
 • Til DGE: SV: Vesterbrogade 18 a-c, Vejle - resultater monitering
  356685/18
 • Til rådgiver: SV: henv vedr. lokalitet 561-00810
  356680/18
 • Til borger: svar vedr. knust asfalt
  356918/18
 • BILAG til Sweco - spildevand.tif
  356407/18

6. maj 2018

Indgående

 • Fra:yder
  357849/18
 • Borger angående Losseplads på Fanø
  361026/18
 • Spørgsmål til ansøgning "Unge med Kant" - j.nr. 18/16403
  384025/18

4. maj 2018

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, ekstra uddybende bemærkninger vedr. ansøgning matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  356586/18
 • FRA MST - Autosvar / Autoreply
  354892/18
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport
  372919/18
 • FRA DGE: Datavask Rsyd
  353876/18
 • Fra kommunen - Svar vedr. rykker - (dog svar vedr. anden lokalitet)
  372730/18
 • Fra Sønderborg Kommune - svar på opfølgende spørgsmål
  369854/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  371641/18
 • Fra Varde KOmmune. Analyseresultater samt Notat
  383508/18
 • Fra Amgros - interessentskabskontrakt
  354285/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  354543/18
 • Fra Danske regioner: Dagsorden og materiale til jordchefmødet tirsdag 8. maj
  356991/18
 • fra Estate Sønderborg - henv: Oplysninger omkring omfang af forurening V2 på fælles areal ved Redstedsgade 21B, 6400 Sønderborg
  357901/18
 • Fra Fredericia kommune: forespørgsel om pligt til at indhente tilladelse efter Jordforureningsloven s§8 i forbindelse med etablering af orangeri på plejecentret Othello
  357680/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om konstatering af jordforurening, Fabriksvej 2, 6270 Tønder
  357876/18
 • fra entreprenøren, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358010/18
 • Fra DGE: Sprogasundersøgelse Vesterbrogade 18 a-c, Vejle - resultater monitering
  356567/18
 • Til borger: Forurening på Museumsgade 5
  354739/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Om referat af møde GKO Hedensted - RE: 20180515 Dagsorden
  355962/18
 • Høring vedr. ændringen af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling
  353780/18
 • Anmodning om bidrag til folketingsspørgsmål vedr. overbelægning - frist_ 14. maj kl. 12.
  354561/18
 • Fra Varde Kommune: Afslutningsrapport, revideret - Kollevej 41, Nr. Nebel
  359127/18
 • Fra Niras: Tidsplanen for igangssætning af pulje 1
  359155/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om luking for patienttilgang
  358298/18
 • Fra COWI: Foreløbige vandresultater
  356115/18
 • Fra Niras: Tidsplanen for igangssætning af pulje 1
  359149/18
 • Fra HK (TR): Anmodning om Niv. 1 forhandling
  359606/18
 • Fra Niras: Tidsplanen for igangssætning af pulje 1
  359147/18
 • Fra MST: mail afslutning af sag - hydraulikoliespild på vej 8 ved CAT II
  357573/18
 • fra Danske regioner: Dagsorden Danish Soil Partnership styregruppemøde
  357017/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Havnegade m.fl, Esbjerg
  365746/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kort over placering af pavillon og olietank
  370074/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Spørgsmål til hvordan bygherre kommer videre
  370078/18

Udgående

 • Til Tonny Hansen A/S: Høring om kortlægning V1V2 - Kuopiovej 36, 5700 Svendborg
  355870/18
 • Til Svendborg Kommune: Kopi af høring om fortsat kortlægning V1V2 - Kuopiovej 36, 5700 Svendborg
  355865/18
 • Til Udbetaling Danmark: VDT/63681-95007, Bjerrebyvej 73A, 5700 Svendborg
  355795/18
 • Til SKAT og kommune: Bjerrebyvej 73A, 5700 Svendborg, delvis udgår af V2-kortlægning
  355792/18
 • SFD 14-0008 Anmodning om forlængelse indstillles positivt
  355381/18
 • TIL MST: Indberetning 2017 og ekstra data
  354794/18
 • Til kommunen - Klarifisering vedr. hvilken lokalitet det drejer sig om.
  372734/18
 • Til COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: tillægsaftale
  353858/18
 • Til landinspektør - Servitut er aflyst - Vedr. anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde
  353718/18
 • Til rådgiver - ok til Geogis opdatering - kun enkelt fejl vedr. placering af prøve i sø
  354891/18
 • Til Miljøstyrelsen: Afbud til møde om GKO Hedensted - SV: 20180515 Dagsorden
  355797/18
 • Til Læge - Korrespondance vedr. børneattest og indbet. af pension
  355929/18
 • Til arbejdsgruppen. Dagsorden
  354608/18
 • Til Sønderborg Kommune: Udstykningssag vedr. matr.nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  354328/18
 • Til Haderslev Kommune, endeligt undersøgelsespåbud?
  353554/18
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af analyseparametre for pesticider
  354375/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilbagemelding på Vejle Kommunes bemærkninger til forureningsundersøgelsen på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  355904/18
 • Til Sønderborg Kommune: Udstykningssag vedr. matr.nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  354342/18
 • til Borger svr på henvendelse om arbejde med Nedbrydning
  355827/18
 • Til landinspektør - Servitut er aflyst - Vedr. anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde
  353717/18
 • Til Orbicon: Ændringer for boringer på Nørregade 90, Vejen
  360825/18

3. maj 2018

Indgående

 • Fra potentiel ansøger: Projektide
  360764/18
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 5 - 2018
  354302/18
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 5 - 2018
  354310/18
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 5 - 2018
  354305/18
 • Dansk formøde
  356403/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af varsel om påbud om oprensning af jord i baghaven på Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  363898/18
 • Fra Niras: Tilbud Pulje 5 2018
  353002/18
 • Fra Niras: Tilbud Pulje 5 2018
  353003/18
 • Fra Niras: Tilbud Pulje 5 2018
  353001/18
 • 145M Social inklusion af udsatte flygtninge 0.3.docx
  352789/18
 • Fra COWI: Udkast evalueringsrapport
  352788/18
 • Fra Rambøll: Tilbud Pulje 5 2018
  352174/18
 • Fra Rambøll: Tilbud Pulje 5 2018
  352185/18
 • Fra Rambøll: Tilbud Pulje 5 2018
  352184/18
 • Fra GTC: udkast til tillægsansøgning
  370177/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 5 2018
  352167/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 5 2018
  352171/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 5 2018
  352169/18
 • FRA DGE: Datavask Rsyd
  353881/18
 • Fra DMR: vedr. dokumenter fra frivillig sagen, 561-78012
  353630/18
 • fra Vejle kommune §8 pligt på Give Genbrugsplads
  355261/18
 • fra Orbicon svar ved kloakdæksel: Vestergade 15A, Vissenbjerg
  353689/18
 • fra Vejle kommune §8 pligt på Give Genbrugsplads - image001.jpg
  355264/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  354719/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. juni 2018
  353524/18
 • Fra politisk parti - ansøgning
  354462/18
 • Fra Haderslev Kommune. Påbud om Undersøgelse, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  353549/18
 • fra Orbicon Indeklimarør Vestergade 15A, Vissenbjerg
  353676/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 5 2018
  353079/18
 • Anmodning om bidrag til samrådsspørgsmål vedr. overbelægning - frist_ 14. maj kl. 12.
  351831/18
 • Fra EDC, henvendelse vedr. Kragsbjergvej 22 ST, 5000 Odense C
  352375/18
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Kvittering for svar vedr forespørgsel om jordflytning, matr nr 1303 Brunde, Rise
  350805/18
 • Udstedelse af bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)
  352035/18
 • fra Cowi - VS_ Miljøteknisk undersøgelse på Søndergade 10, Otterup
  351698/18
 • fra billund kommune : Vedr Varslet undersøgelsespåbud Skovvej 52 Sønder Omme
  350798/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 5 2018
  353080/18
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse, Vesterbro 9B, 5000 Odense C
  351946/18
 • Punkt til evt. på bestyrelsesmødet den 8. maj
  352013/18
 • Henvendelse fra borger
  352135/18
 • Fra Sønderborg Kommune, vedr arealoverførsel af matr.nr. 274, Helved, Notmark, Sønderborg Kommune, Frederiksgård 42, 6440 Augustenborg, 501-03721
  352799/18
 • Fra Varde Kommune, oplysninger om tanke, Laboratorievej 4, 6800 Varde
  351879/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. ernæring på hospitaler - frist_ mandag den 28. maj.
  350525/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 5 2018
  353081/18
 • BILAG fra Cowi - VS Miljøteknisk undersøgelse på Søndergade 10 Otterup.msg
  351699/18
 • fra og til lodsejer - spørgsmål vedr. evt. ændringer til efterbehandlingsplan - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  350453/18
 • fra Museum Sønderjylland, råstof, tilladelse, matr. 8q og del af 3d Viuf By, Viuf , Kolding kommune
  358811/18
 • Fra ejendomsmægler: henv. vedr. forureningsforspørgsel - haster desværre
  356284/18
 • Fra grundejer: henv. vedr. Henneskesdamvej 15, Jels, 6630 Rødding matr. 18 Jels ejerlav, Jels - Udgået inden kortlægning
  356354/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  362634/18
 • Fra projekthaver - SFD-16-0012 KompetenceVækst
  382122/18
 • SV: Spørgsmål til ansøgning "Unge med Kant" - j.nr. 18/16403
  384027/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SV: SFD-16-0012 KompetenceVækst
  382107/18

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. supplerende oplysninger til samtykkesag matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  353054/18
 • Til ORbicon: Kommentar til resultater Kelstrup Strandvænge 3, Kelstrup og kontrakt
  355877/18
 • Fra RSD: Bidrag til svar på SUU alm. del spm 812 - frist 03. maj
  352008/18
 • Skabelon til slutrapport_v4.docx
  350774/18
 • Til projekt: Svar vedr. projektforlængelse
  350773/18
 • Til Energinet, Baltic Pipe gasprojektet - forespørgsel på råstofområder
  350650/18
 • Til Esbjerg Kommune og DMR: Svar på kortlægningsstatus, Gasværksgrunden Esbjerg
  350571/18
 • Til Vejle Kommune: Svar på forespørgsel om §8-tilladelse for nedrivning af salthal hos Centrum Pæle, Grønlandsvej 102, 7100 Vejle
  351697/18
 • Til borger, Varsel om kortlægning, Bøgevej 11, 6800 Varde
  351834/18
 • Til JydskeVestkysten: Kvittering
  350482/18
 • Svar til Borger - SV: Faskine placering
  352376/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - lejlighed nr. 8 (+9), Vesterbro 9, Odense
  353013/18
 • Til Sønderborg Kommune, Svar til arealoverførselssag, Matr.nr. 274, Helved, Notmark, Sønderborg Kommune, Frederiksgård 42, 6440 Augustenborg
  352833/18
 • Til EDC, Svar vedr. Kragsbjergvej 22 ST, 5000 Odense C - EDC 51103522
  352378/18
 • Til DMR: svar på anmodning, Niels Lambertsensvej 6, Esbjerg - materiale for 561-39013
  350721/18
 • Til DMR: Kortlægningsmateriale, lok. 561-80035
  351878/18
 • Til Vejle Kommune: kopi af V2 høring, Engvej 4, 7321 Gadbjerg
  350444/18
 • Til borger: Svar på henvendelse Torningvej 25, 6070 Christiansfeld
  353046/18
 • VS: Vedr. det fjerde potentielle netværkskonsortium i OPI LDL
  351318/18
 • Til MHL Advokatgruppen: Lok. nr. 631-00207, Frugthaven 18, 7120 Vejle Ø
  353084/18
 • Til DMR: kortlægningsmateriale for 561-78012
  351655/18
 • Til DMR: Svar på anmodning om kortlægningsmateriale, 561-78012
  353614/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet i juni
  353527/18

2. maj 2018

Indgående

 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, svar ang. nyt bilag med efterbehandling matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  350690/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, mail med opdateret kortbilag matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  350683/18
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af §8-tilladelse: Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  363545/18
 • Fra COWI: St. Byhavevej/Kobberbæksvej: Orienteringsfoldere
  355863/18
 • RE: Koncernspørgeramme
  347649/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  349901/18
 • Fra Tadlægeforningen
  348725/18
 • Fra Odense Kommune, Kopi af korrespondence om Berlinergynge på Stige Ø, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348506/18
 • Fra Tønder Kømmune - Telefonhenvendelse - 525-40008
  348497/18
 • Fra Odense Kommune, mail med nyt kortbilag og ansøgning, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348503/18
 • Fra DMR: anmodning om kortlægningsmateriale, Niels Lambertsensvej 2, Esbjerg, lok. 561-78012
  351651/18
 • Møde i følgegruppen 7. maj i Esbjerg
  352043/18
 • Fra borger: Torningvej 25, 6070 Christiansfeld
  352986/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349317/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349340/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349371/18
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8-tilladelse til etablering af gynger på Stige Ø, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  349978/18
 • DMD: Høring årsrapport 2017 for Dansk Melanom Database
  349512/18
 • Fra DXC: praksis i Vejle lukket autoamatisk for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348739/18
 • Høring over ændring af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling
  349479/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349242/18
 • Fra VejleMuseerne: SV: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl (vores: 19.03.17-P20-62-18)
  350335/18
 • Fra VejleMuseerne: SV: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl (vores: 19.03.17-P20-62-18)
  350330/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kortlægningsstatus, Gasværksgrunden Esbjerg
  350563/18
 • fra Vejle kommune : Vedr. ansøgning om flytning af legepladsjord på AAB's græsarealer
  350693/18
 • Fra DMR: anmodning om kortlægningsmateriale, Strandby Kirkevej 185, Esbjerg, lok. 561-80035
  351666/18
 • Re: pris på øjendråber
  350503/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Centrum Pæle - Spørgsmål om §8 tilladelse for nedrivning af brændt salthal på Grønlandsvej 102, 7100 Vejle
  350752/18
 • Fra borger: Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  352955/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om miljøundersøgelse på matr. 746 Aabenraa
  350484/18
 • Fra DMR: anmodning om kortlægningsmateriale, Niels Lambertsensvej 6, Esbjerg, matr. nr. 1a Boldsager
  350536/18
 • Fra DMR; anmodning om kortlægningsmateriale, 561-78012
  353600/18
 • fra billund kommune : Vedr. væltet marksprøjte på Skovvej, Sdr. Omme
  354493/18
 • fra NIRAS : Pulje 6, loknr. 550-81296 Kærvej 19, Tønder - endelige rapporter
  355837/18
 • Fra EVM: Tidsplan ift. endelig kontraktsindgåelse
  363408/18
 • Fra banestyrelsen, svar vedr. hørng i forbindelse med V1-kortlægning af en del af Stationsvej 33 og Birkealle 3 og 5, 6360 Tinglev efter jordforureningsloven (BDK ID: 653492)
  358071/18
 • Fra Amgros - vedr. udpegning af medlem og suppleant
  357817/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 vurdering af etablering af orangeri, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  361386/18
 • Fra EVM: bekræftelse af model for kontraktsindgåelse, myndighedsudøvelse etc.
  363396/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. lettere forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  361389/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349289/18
 • Fra Niras - Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 19, Vejle rest GV
  349749/18
 • Dokumenter til afrapportering for 2017.
  350309/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349076/18
 • Fra Svendborg Kommune: Afslutning efter jordforureningsundersøgelser
  349501/18
 • Fra Kolding Kommune: Resultat af undersøgelser, Marcus Allé 30, 6000 Kolding ,
  374351/18

Udgående

 • TIL DGE: Datavask Rsyd
  350359/18
 • Til rådgiver: vedr tilbudsfristen ved miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349692/18
 • Til rådgiver: vedr tilbudsfristen ved miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349696/18
 • Til rådgiver: vedr tilbudsfristen ved miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349690/18
 • Til rådgiver: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349685/18
 • Til rådgiver: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349671/18
 • Til rådgiver: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349657/18
 • Til konsulent, RÅSTOF, svar til indvinders konsulent ang. yderligere mangler og videre proces matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  350723/18
 • Til indvinider, RÅSTOF, kvittering for modtagelse af supplerende oplysninger matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  350718/18
 • Til Business Region Esbjerg: SV: Local cooking
  348013/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  349823/18
 • SV: Svar: pris på øjendråber
  349141/18
 • TIl borger: Vedr forureningsundersøgelse på Faaborgvej 41a i Odense
  350053/18
 • Til Eigil Jensen A/S: Vedr. efterbehandlingsplan Vandel Grusgrav
  350340/18
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347897/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansættelse af læge er ophørt
  348841/18
 • Til borger - orientering om forurening og tidsplan for rapport og afgørelse - Fynshovedvej 559
  349149/18
 • Telefonnotat 525-40008 samtale med grundejer
  350147/18
 • Til MHL Advokatgruppen: Lok. nr. 631-00207, Frugthaven 18, 7120 Vejle Ø
  349816/18
 • Til borger ang. Varslet kortlægning af Lerpøtvej 11-13, 6800 Varde
  350296/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348751/18
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven af Grethevej 21, 7000 Fredericia
  350245/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD har ingen kommentarer til det udstedte påbud
  350054/18
 • Til DMR: Udbud af to værditabssager på Fyn
  350005/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge ophører i fredericia
  349097/18
 • Til borgere. Varsel om kortlægning af Lerpøtvej 11 og 13, 6800 Varde
  347597/18
 • Til PLo, SOR, Dak-E, Vagtchefen og Lev. vedr. Praksishandel i Vejle
  350332/18
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  350211/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  350264/18
 • Til borger: Gl. Ålbovej 2, 6092 Stenderup
  352969/18
 • Til borger: Orienteringsfolder vedr. afværge på St. Byhavevej 39, Svendborg
  355836/18
 • Telefonnotat 525-40008, samtale med Tønder Kommune
  350153/18
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348965/18
 • Til Borger: Svar på supplerende spørgsmål vedr. Knudedybet 18
  348008/18
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Kopi til orientering, Prins Georgs Kvarter 4, 7000 Fredericia
  350044/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  350336/18
 • Til Sweco: Sløjfning af boringer i Svendborg
  349507/18
 • Til Vejle Kommune: praksis i Vejle lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348757/18
 • Til Styrelsen for Patiententsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Billund Kommune: Referat af møde den 17. april 2018
  350308/18
 • Til Nordfyns kommune: Kopi af brev - oplysninger om dieselforurening
  350176/18
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr. Afslutning efter jordforureningsundersøgelser
  349503/18
 • Til praksis i Vejen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347888/18
 • Til borgergruppe: Dagsorden mv. vedr. møde i Grindsted sundhedsgruppe
  350283/18
 • Til Nybolig: Møllevej 7, Felsted, 6200 Aabenraa
  350370/18
 • TIl Nymølle Stenindustrier: Svar vedr forespørgsel om jordflytning,matr nr 1187 og 1303 Brunde, Rise
  350184/18
 • Til DMR: Udbud af to værditabssager på Fyn
  349934/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  348498/18

1. maj 2018

Indgående

 • Fra firma Bristol-Myers Squibb: Information vedr. Opdivo® (nivolumab)
  368130/18
 • Svar angående partnerkreds og egenfinansiering
  347147/18
 • Afdelingslokale spørgsmål regionshuset, vaskerierne og medicoteknik
  346678/18
 • FRA COWI:JAR support i april 2018
  348065/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, supplerende oplysninger matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  347366/18
 • FRA SWECO:Databehandleraftale
  348071/18
 • FRA SWECO: Endeligt referat af RIT-workshop 19. - 20. april 2018.
  348077/18
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, tilsendt landzonetilladelse og info vedr. efterbehandling af naboråstofgrav til matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  347370/18
 • Fra Landsyd: Spørgsmål om jordforurening, Skovbovænget 14, Tinglev
  346981/18
 • fra Geodania - Følgemail Mindelundsvej. Notat vedr. Jordhåndtering i 2014
  344445/18
 • Fra DGE: mail vedr. Pulje 4: Østervold 5 - ny plaering af boringer
  346684/18
 • Fra projekt: status forud for 3. rate af projekt
  347447/18
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  346300/18
 • MeetDenmark: Afrapportering for 2017
  350299/18
 • Fra NIRAS: Status på Holtevej
  347600/18
 • Fra Nybolig: Møllevej 7, Felsted, 6200 Aabenraa
  350369/18
 • Fra PwC vedr. projekt
  350240/18
 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål vedr. Knudedybet 18
  348001/18
 • Fra Haderslev Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til genanvendelse af eternit uden asbest i skovvej på matrikel 1314, Vandling, Starup, 6100 Haderslev
  346236/18
 • Dansk Reumatologisk Database: Kommenteret årsrapport i høring
  347385/18
 • fra DMR om vilkår- Re_ § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  344430/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - KompetenceVækst - kort status vedr. AUB refusion
  346080/18
 • Fra Haderslev Kommune: kortbilag, matr. 1314 Vandling, Starup
  346370/18
 • Fra system: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2018
  346241/18
 • Fra projekt: Dagsorden til netværksmøde 15. maj 18
  346656/18
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-05-2018 06:55:04
  346126/18
 • Fra Epinion - vedr. indsamling af data ifm. evaluering af projekt Harteværket
  347497/18
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-05-2018 06:55:04
  346176/18
 • Fra EU-DK Support: Horizon 2020-projekter - en introduktion til de økonomiske regler
  345578/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. maj 2018
  345196/18
 • Fra Fredericia kommune: Statusmødet imorgen
  345497/18
 • Fra Museum Sønderjylland - svar på partshøring - Matr. 407, Østerende-Ballum, Ballum
  347368/18
 • fra Middelfart Kommune - følgemail til § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  344428/18
 • Fra DXC: praksis i Vejen lukket automatisk for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348780/18
 • Mail fra Rigsrevisionen: Møde med Rigsrevisionen om data vedr. jordforurening
  347935/18
 • Fra projekt: endelig afrapportering og regnskab
  350751/18
 • Telefonhenvendelse - 631-00207
  349801/18
 • Bestyrelsesmøde den 8. maj 2018
  351979/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  351237/18
 • Møde i følgegruppen 7. maj i Esbjerg
  352030/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmark anmoder om af notering af regionsfunktion indenfor Specialet Urologi.
  351306/18
 • Fra yder: Ønske om lukning for tilgang
  353555/18
 • Fra system: praksis lukket automatisk.
  363716/18
 • Fra vagtlæge: Reaktivering af ydernr. 150746
  358357/18
 • Fra EVM: Bekræftelse af proces og foreslået model
  363369/18

Udgående

 • Til NIRAS: SV: Pris på supplerende boringer og monitering ved Kobberbæksvej i Svendborg
  355871/18
 • Til rådgiver - Svar vedr. overfladevand. Ingen risiko på nuværende tidspunkt
  372907/18
 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering på 430-81526
  346256/18
 • Spørgsmål om partnerkreds og egenfinansiering i rev. ansøgning
  347105/18
 • TIL MST: Jordforurening - Indberetning 2017
  345851/18
 • Til Borger: Svar vedr. undersøgelse på Knydedybet 18, 6700 Esbjerg
  344820/18
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, vedr. Vestergade 7 Faaborg
  345814/18
 • Til Skat, vedr. Vestergade 7 i Faaborg
  345824/18
 • Til Clean - ang. ansøgning
  347491/18
 • Til Haderslev Kommune: anmodning om kortbilag, matrikel 1314, Vandling, Starup, 6100 Haderslev
  346258/18
 • Til Kolding Kommune: tidshorisont for gravearbejde, Nordkajen 4, Kolding
  344442/18
 • til Borger Vestergade 15A Svar på eventuelle nye indeklimarør Vestergade 15A, Vissenbjerg
  346108/18
 • Til DGE: Pulje 62, status på afslutning af puljen
  346680/18
 • Til Landsyd: Svar vedr matruíkulær ændring, Skovbovænget 14, Tinglev,
  347008/18
 • Til AOF Center Fyn ang. ansøgning
  347489/18
 • Til kommune - 2. Rykker for høringssvar om muligheden for påbud i forbindelse med forurening på Bøllingvej 24, 6064 Jordrup
  345735/18
 • Til Høringsparter: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  345565/18
 • Til RAmbøll ang. Analyseparametre, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  347439/18
 • Til Offshoerenergy - ang. ansøgning
  347494/18
 • til Middelfart Kommune - suppl. bemærkninger - SV_ § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  344431/18
 • Til MOE: Udbud undersøgelse
  346655/18
 • til grundejer m.fl. - følgemail - udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Mindelundsvej 102
  344810/18
 • Til Haderslev Kommune,Kommentarer til varslet påbud, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  345877/18
 • Til KomTek - accept af tidsplan for efterbehandling - Drivervej 8 6670 Holsted
  347431/18
 • Til Fredericia kommune: SV: Statusmødet imorgen
  345502/18
 • Til borger: Rapport fra NIRAS vedr undersøgelser omkring Faaborgvej 41, Odense
  345768/18
 • følgemail til grundejer m.fl. - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Vemmæsvej 10 mm.
  345073/18
 • Til borgergruppe: Orientering om lancering af ny hjemmeside
  350274/18
 • Til Kolding Kommune: Kopi af afgørelse, udgår inden kortlægning, Overbyvej 49, 6094 Hejls
  348091/18
 • til grundejer - høring kortlægning af værkstedsareal, Havnegade 9
  358332/18

30. april 2018

Indgående

 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Opfølgning på fremsendelse af §8-udkast - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  364365/18
 • Kontaktpersoner
  344050/18
 • FRA RN: Endeligt referat af RIT-workshop 19. - 20. april 2018.
  342992/18
 • Aktindsigtsanmodning
  343975/18
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, endelig tilrettet miljøkonsekvensvurdering matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  344241/18
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  342143/18
 • Fra COWI: vedr. udbedring af facade, kvitering, Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355860/18
 • Fra COWI: vedr. udbedring af facade, kvitering, Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353849/18
 • Fra Billund Kommune: SV: Lossepladsen på Elkjærhøjevej ved Billund
  355947/18
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om oliespild
  357025/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: VS: Opfølgning
  356342/18
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  350478/18
 • Fra busselskab: Ang. transport
  351175/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  350888/18
 • Henvendelse vedr prisstigning på øjendråber til grøn stær
  342980/18
 • Fra Niras: drøftelse af igangsætning af undersøgelse
  343262/18
 • fra Svendborg Kommune - lille projekt, hvor §8 er unødvendig - SV_ Linjeparken - forurenet jord
  341746/18
 • fra Ejlskov - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  342133/18
 • Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet: Modtagelse af støtteerklæring til SDU forslag om bestyrelsesformand og medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond
  342426/18
 • Fra KomTek - forslag til tidsplan for efterbehandling af resterende areal - Drivervej 8 6670 Holsted
  342271/18
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. undersøgelse på Knudedybet 18, 6700 Esbjerg
  344815/18
 • Fra Odense Kommune, Mail med høring af udkast til 8-tilladelse, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348481/18
 • Fra Fredericia kommune. mail vedr. §8 pligt Plejecentret Othello - Nyt Orangeri - §8
  345101/18
 • Fra projekt: Status på projekt ifm. udbetalingsanmodning
  346698/18
 • Fra Rambøll: Oversigtskort med gamle drivhuse
  344450/18
 • Fra Copenhagen Economics: Invitation til deltagelse i nyt projekt om Europæiske iværksætterregioner
  372146/18
 • SV: Spørgsmål til ansøgning "Unge med Kant" - j.nr. 18/16403
  384030/18
 • fra vejle kommune Ansøgning om bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, Give - Welcon - Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på vejlevej 270, 7323 Give....doc
  382938/18
 • fra Vejle kommune Ansøgning om bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, Give - Welcon
  382930/18

Udgående

 • Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning
  343968/18
 • Til Business Region Esbjerg: SV: Local cooking
  343710/18
 • Til rådgiver, RÅSTOF, svar ang. tilrettet miljøkonsekvensrapport matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  350697/18
 • VS: Aktindsigt vedr. j.nr. 15/1745
  350379/18
 • Fremsendelse af aktindsigt
  350378/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Ansættelse af 2 læger i Skærbæk
  345765/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Skærbæk
  345753/18
 • Til Esbjerg Kommune: Udtalelse og revurdering af indvinding og afværgeanlæg ved Gørding Vandværk
  344444/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse af læge i Skærbæk
  344075/18
 • Råstof, dokument, matr. nr. 197 Mollerup, Visby og matr. nr. 115 Mollerup, Visby, Tønder Kommune
  343086/18
 • Svar på henvendelse om prisstigning på øjendråber til grøn stær
  342994/18
 • Til Dahl advokatfirma, aktindsigt i journalnr. 08/7317 Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  342647/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansat læge stopper samt med. vedr. lukket for tilgang af patienter
  343304/18
 • Til Odense kommune: Mail med kopi af afgørelse samt kortbilag
  343509/18
 • Til praksis - Bekræftelse på at ansat læge ophører i praksis 1.5.18
  342953/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD har ikke kommentarer til påbuddet
  344225/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Lukket for tilgang af patienter pr. 1.5.2018.
  343271/18
 • Dahl Advokatfirma, 2. del af dokument 8,Oksbølvej 14, Haderslev
  342666/18
 • Til borger. SV: 550-81284 Vesterled 6, 6270 Tønder.
  342955/18
 • Til Lanbo Syd, Råstof - omfang af områder udpeget ved Aabenraavej, 6360 Tinglev
  343988/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis er ophørt pr.1.5.18
  342907/18
 • Til borger: svar på henv. vedr. Haderslevvej 5, Maugstrup, 6500 Vojens
  341817/18
 • til parter, råstof, dokument, matr. nr. 115 Mollerup, Visby begge i Tønder Kommune
  343294/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchefen og LEV- vedr. Ansat læge ophører i Vejle
  343295/18
 • Til Esbjerg Kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed, Obbekær Vognm. samt borger: Udkast til dispensation efter jfl §52, Horslundvej 32, Ribe
  343926/18
 • Til Kolding Kommune. SV: TO - forureningsundersøgelse Fabriksvej 12, 6000 Kolding. Lokalitets nr. 621-00063
  344145/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet den 28. maj 2018
  344237/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af 2 læger i Skærbæk
  344283/18
 • Til Dahl Advokatfirma, 1. del af dok. 8 Oksbølvej 14, Haderslev
  342657/18
 • Til NIRAS: Svar på tilbud fase 2, 2018
  343589/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  350737/18
 • Til Billund Kommune vedr. Lossepladsen på Elkjærhøjevej ved Billund
  355946/18

29. april 2018

Indgående

 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  350733/18

28. april 2018

Indgående

 • fra Borger Vestergade 15A Forespørgsel om nye indeklimaundersøgelse Vestergade 15A, Vissenbjerg
  345481/18
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning 3. rate
  346687/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering fra anmodning om boligundersøgelse, Ravsted Bygade 32, 6372 Bylderup-Bov
  344912/18

27. april 2018

Indgående

 • Fra yder: Ønske om ændrring til CVR nr.
  343441/18

26. april 2018

Indgående

 • Fra COWI: vedr udbedring af facade, Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355858/18
 • Fra COWI: vedr. udbedring af facade Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353846/18
 • Pronestor : [Outlook] 22-05-2018 12:30 - 13:00 [22-05-2018 13:30]
  342958/18
 • Pronestor : MTU: Arbejdsgruppe omkring trusler og vold [22-05-2018 13:30]
  342956/18
 • VS: SLB, Vejle Sygehus, P-hus nr. 2, totalentrepriseudbud
  340508/18
 • VS: VS: Vigtig Information om MTU-processen 2018 og tilbud om MTU Workshop
  343054/18
 • FRA AROSIT: BiD - udtræk af flere metadata oplysniger.
  340072/18
 • FRA Tengberg: Browserversioner
  340067/18
 • FRA AROSIT: SV: BiD systemet
  340064/18
 • FRA TENGBERG: Test af JAR-1099
  340227/18
 • FRA AROSIT: Milepæl 4.1 backlog
  340054/18
 • SV: MTU - sparring
  342960/18
 • Fra NIRAS: Tilbud - tætning spredningsvej og yderligere kontrol
  341616/18
 • Fra COWI: Poreluftanalyser methan
  341611/18
 • Opfølgning efter møde med Rigsrevisionen - Videomøde onsdag
  344831/18
 • Fra Rambøll ang. Europakaj 1
  347436/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 2 af 3
  344974/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning paragraf 8 BILAG SAMLET_endelig version.doc
  345063/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - image001.png
  345024/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om undersøgelse af olieforurening på Kaj 3 - Kolding Havn
  344438/18
 • NYT REVISIONTRÆ FRA RR // SV: Opfølgning efter møde med Rigsrevisionen - Videomøde onsdag
  344827/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 1 af 3 - image001.gif
  345103/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3
  345014/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning paragraf 8 Rapport endelig version _06-06-2014_SDL.DOC
  345027/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om miljøgodkendelse til anvendelse af knust glas og sanitet til bundsikring, Geestruplund 2, 6534 Agerskov
  345921/18
 • Fra Vejle Kom. Screeningsrapport
  347164/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 1 af 3
  345093/18
 • SV: Tidsplan og materialeønsker jordforurening
  344955/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - image002.gif
  345022/18
 • VS: Undersøgelse af uønskede forskelle i behandlingskvalitet - forslag til besøg <94804>
  344819/18
 • fra Orbicon svar på forespørgsel om Tilfredshedserklæring 479-70144 Traverskiftet-
  339799/18
 • SV: Invitation til følgegruppe - Datacenteranalyse
  340134/18
 • Fra COWI: Obduktionsprojektet
  341008/18
 • Fra Kolding Kommune, vedr. Kokholm 10, Kolding
  341250/18
 • Anmodning fra Bisnode om aktindsigt i regionernes køb fra eksterne leverandører i 2017 .msg
  339637/18
 • Henv fra ejer af Nytoft 1, Kolding
  340115/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia
  341019/18
 • kvittering fra Bisnode for modtagelse af svar på aktindsigt.msg
  339649/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
  339526/18
 • henv fra ejer, Nytoft 1, Kolding
  340104/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. fremtidige ressourcemæssige flaskehalse ifm. screeningsprogrammet for brystkræft
  339864/18
 • DUT og faglig høring vedr. bkg. om ændring af bkg. om sikring af visse biologiske stoffer mv.
  341058/18
 • Fra COWI: Foreløbige moniteringsresultater forår 2018
  340310/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om undersøgelse af olieforurening på Kaj 3 - Kolding Havn (Nordkajen 4 - Jens holms Vej 1)
  344434/18
 • Fra Vejle Kommune: Screeningsundersøgelse
  343993/18
 • Fra Dahl Advokatparnerskab, ang. aktindisgt i journalnr. 08/7317, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  341934/18
 • Fra landinspektør - Anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde, Jessens Mole 12, 5700 Svendborg
  353710/18
 • Fra landinspektør - Anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde, Jessens Mole 12, 5700 Svendborg
  353649/18
 • Fra Odense kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Energivej 30, Odense S
  350197/18
 • Fra Aabenraa, yderligere materiale vedr. Hornsevej 10
  365627/18
 • Fra:yder
  362309/18
 • Fra Varde Kommune. Oplysninger om olieforurening
  383452/18

Udgående

 • Til Advokathuset - Svar på henvendelse
  340511/18
 • Til COWI: Accept af ændret tidsplan
  339088/18
 • Til Hansen & Søn Ejendomme A/S. Afgørelse om ingen offentlig indsats på Transitvej 1, Padborg
  340251/18
 • Til Borger: Materiale vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg
  339878/18
 • Til NIRAS: Tilbud ønskes på supplerende tiltag
  339842/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier og virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340846/18
 • Til MOE: Smedevænget 6A, Fredericia
  341037/18
 • Til EVM: kommentarer til besvarelse vedr. kontraktsforhold, myndighedsudøvelse etc.
  363351/18

25. april 2018

Indgående

 • FRA AROSIT: BiD - udtræk af flere metadata oplysniger.
  339079/18
 • FRA AROSIT: BiD - udtræk af flere metadata oplysniger.
  339078/18
 • RE: Databehandleraftale
  343727/18
 • Fra GTC: kopi af referat af arbejdsgruppemøde
  370175/18
 • Referat af SE2M 24.04.18.docx
  370176/18
 • Fra Advokathuset - Henvendelse vedr. kortlægning
  340507/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75C, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353840/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75C, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355857/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75B, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353837/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75B, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355855/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355853/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353833/18
 • Fra COWI: St. Byhavevej 39, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355851/18
 • Fra COWI: St. Byhavevej 39, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353827/18
 • FRA COWI: Analyse - Migrering fra MapServer til GeoServer
  338874/18
 • FRA TENGBERG: JAR 3.6
  337802/18
 • Fra ORbicon: Foreløbige resultater Kelstrup Strandvænge 3, Kelstrup
  355876/18
 • FRA TENBERG: Labels vedrørende godkendelser af specs
  338875/18
 • SV: Databehandleraftale
  343728/18
 • Fra firma AstraZeneca A/S: Vedrørende møde omkring vores nye biologiske lægemiddel til svær astma, når det passer ind i jeres program.
  368449/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 30. april 2018
  341952/18
 • fra Rambøll Parametre for udvalgte cases
  347393/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  346407/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  344056/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  348484/18
 • Henvendelse - Vilstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev
  338385/18
 • Mail vedr. høring
  337794/18
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Kvittering for modtagelse af dispensation, Broeng 1, Varde
  336326/18
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. regionens forespørgsel - Lok. nr. 445-55136
  338891/18
 • Fra Solar a/s: svar vedr. afgørelse
  337372/18
 • Fra Svendborg Kommune, Kopi af varsel om påbud om undersøgelse af olie-benzinforurening, Østergade 62, 5881 Skårup
  339384/18
 • Fra virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340835/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg automatisk lukket
  338583/18
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt. revideret økonomi og referat opstarsmøde
  338312/18
 • Fra DMR: Svar vedr drænsystem på Nygårdsvej, Esbjerg
  338026/18
 • Fra Kolding Kommune. SV: Kolding Åpark 18, Campus Kolding, Etape II - § 8-ansøgning
  337335/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Fælles svar vedr. indeeklimakontrol, Nygårdsvej, Esbjerg
  338013/18
 • Fra COWI: Obduktionsprojektet
  339356/18
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt trivselsindsats
  340925/18
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt trivselsindsats
  340931/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340776/18
 • Fra Svendborg Kommune, Mail vedr. varsel af påbud, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  339368/18
 • Fra borger. Re: Kolding Landevej 69, Fredericia
  341723/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  343886/18
 • Fra Orbicon: Vedr. kreditnota
  354695/18
 • Fra indvinder RÅSTOF garantistillelse Vedr. Stenløse, igangsætning
  350786/18
 • Fra Assens kommune: Byggeriet er opført uden §8-tilladelse
  349377/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353825/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75A, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355849/18
 • Fra Aabenraa Kommune, svar vedr. Hornsevej 10, 6200 Aabenraa
  365616/18
 • Tilskrivning på ydernummer
  368296/18
 • Fra Sønderborg Kommune. Lokalitets nr.: 537-­01101,537-­10034,537-­50013, Matr.nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  337322/18
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt og referat opstarsmøde
  338318/18
 • Fra teamleder - udpegning fra PKO til Klyngeteamet
  338960/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0041 "JEPS Job Engagement Personlig udvikling og Social inklusion" - Kvitteringsskrivelse
  337278/18
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt. revideret økonomi og referat opstarsmøde
  338307/18
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Spm vedr dispensation, Broeng 1, Varde
  336313/18

Udgående

 • SV: Svar på henvendelse vedr. Industrivej 12, Kolding
  339366/18
 • Til advocat, Borch: svar på henv. vedr. Kobberbæksvej 75 D, 5700 Svendborg
  353843/18
 • Til borger: Afværgerapport, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  355872/18
 • Skabelon til slutrapport_v4.docx
  338601/18
 • Til projekt: Skabelon til slutrapport
  338600/18
 • Til Frie fagskoler: VS: 137. Parat til turisme oplevelser og gastronomi, midtvejsevaluering, V1.0.docx
  337361/18
 • 137. Parat til turisme oplevelser og gastronomi, midtvejsevaluering, V1.0.docx
  337362/18
 • Til SKAT og Kommunen - Kopi af breve mm. vedr. endelig V2 kortlægning efter Jordforureningsloven - 439-00005 Drabækvej Losseplads
  336370/18
 • Til Esbjerg Kommune: Udtalelse og revurdering af indvinding og afværgeanlæg ved Gørding Vandværk
  336261/18
 • Til Assens kommune: Er der givet §8 til byggeri
  337967/18
 • Nye forretningsmodeller i oplevelsesindustrien
  336314/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens kommentar til fremsendt udkast til §8-ladelse for Koldingvej 18, 7100 Vejle
  338806/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Projektet kræver §8 tilladelse
  338304/18
 • Til NIRAS: Ønske til nyt oplæg/tilbud
  336148/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-55136
  336308/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  338603/18
 • til embedslægeen Til udtalelse: Forurening med TCE på boligejendommen Vestergade 15A, 5492 Vissenbjerg
  338209/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  338605/18
 • Til Svendborg Kommune, Sprøgsmål vedr. varsel om §40-påbud, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  338594/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet på mandag den 30. april 2018
  336224/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rerefat
  338327/18
 • Til Vejen Kommune: praksis i Vejen åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  336306/18
 • til Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik Materiale vedr. Vestergade 15A
  338463/18
 • Til Nymølle Stenindustrier: Kvittering for modtagelse, matr nr 1303 Brunde, Rise m.fl.
  338374/18
 • Til Billum Vognmandsforretning: Svar ved dispensation, Broeng 1, Varde
  336322/18
 • Til borger. 550-81284 Vesterled 6, 6270 Tønder.
  337653/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rerefat
  338337/18
 • Til COWI: Ønsker tilbud på monitering
  338296/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rerefat
  338334/18
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark. Gl. Nyborgvej 81, 5772 Kværndrup
  338651/18
 • Til borger. Kortlægning af del af Fiskerivej 19, 6818 Årre
  336107/18
 • Til Borger Kolding Landevej 69, Fredericia
  338949/18
 • svar på henvendelse: Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850 - V2-afgørelse, Mejlholmgade 1, 5000 Odense C.doc
  338472/18
 • til Vejle kommune svar vedr. Etablering af legeplads på Skolegade 5, 7100 Vejle
  337068/18
 • henvendelse V1-afgørelse.pdf
  338535/18
 • svar på henvendelse : Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850
  338468/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af 2 læger
  344019/18
 • til Odense Kommune - ok - SV_ Odense Gasværk. Forslag til supplerende undersøgelse
  336689/18
 • henvendelse vedr Strandgade 38 5300 Kerteminde
  338340/18
 • til Niras svar på tilrettet tidsplan : Vedr. pulje 5 og 6
  349111/18

24. april 2018

Indgående

 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Oplæg til undersøgelse Assensvej 285, 5642 Millinge, 17c, Østerby By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune
  360600/18
 • Har videresendt din mødeindkaldelse den 13.6. ValideringsWorkshop - MTU
  342997/18
 • MTU 2018
  342998/18
 • VS: MTU 2018 | Vigtige datoer i april og maj
  342999/18
 • RE: Svar på henvendelse vedr. Industrivej 12, Kolding
  339355/18
 • Skabelon databehandleraftale Rambøll.docx
  343730/18
 • Bilag 1 til databehandleraftale - Instruks Rambøll (002).doc
  343732/18
 • RE: Databehandleraftale
  343729/18
 • RE: Koncernspørgeramme
  344777/18
 • RE: Koncernspørgeramme
  347676/18
 • Fra rådgiver - Spørgsmål vedr. overfladevand
  372903/18
 • Ansøgning
  382179/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  349753/18
 • fra NIRAS revideret tidsplan Vedr. pulje 5 og 6
  348006/18
 • fra Rambøll Svar på valg af casees til TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  347389/18
 • Fra DMR, Mail med undersøgelsesrapport, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  346885/18
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. status for kortlægning, Hovedvej A1 37, Bramming
  345153/18
 • Fra Haderslev kommune: Udtalelse vedr. undersøgelse af indeklimaet på 1. sal, Vestergade 38A, 6500 Vojens
  347193/18
 • Fra ansøger: Dokumentation for kontant medfinansiering (Partnererklæringer)
  344183/18
 • Fra EU-DK support: 39 nye COST netværk godkendt
  340441/18
 • fra middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om afgørelse i sag om væltet lastbil på motorvejen
  340964/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340763/18
 • Fra ansøger: Rev. ansøgning til Kulturpulje - indføjet suppl. oplysninger
  340408/18
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt Trivselsberedskab
  340922/18
 • Fra projekt: Status på projektet forud for 2. rate
  339514/18
 • Fra borger - mail om at ejer selv foretager forureningsundersøgelse - Vesterled 6 i Tønder
  336078/18
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:18/423] - [Dok.nr.:148591/18] §8 tilladelse til tilbygning
  336951/18
 • Fra DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  336267/18
 • Fra Det Regionale Lægemiddelråd - anmodning om udpegning af repræsentant til Det Regionale Lægemiddelråd fra praksiskoordinator
  338893/18
 • Henvendelse : Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850
  338459/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Kort beslutningsreferat af møde den 24.4.2018 - Resultater af moniteringer _CaseNo18-9249_2986352_v1.DOCX
  337342/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  339148/18
 • Fra grundejer SV: Vedr. forureningsundersøgelse på Klemmeløkken
  359126/18
 • fra NIRAS : Pulje 6, loknr. 540-81378 Kær Bygade 8, Sønderborg - Endelige rapporter
  350007/18
 • fra politisk parti - ansøgning
  352784/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om genåbning af ansøgningsrunden i forhold til Sundhedsstyrelsens svar for specialet Anæstesiologi af 14. juni 2017 vedr. regionsfunktion.
  351353/18
 • Fra Esbjeg Kommune: henv. om analyseparametre for pesticider
  354368/18
 • Fra Orbicon: Vejen - Prisoverslag 3 stk. 10" boringer
  354660/18
 • Påmindelse om høring om bloddonation i Ligestillingsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget den 25.4
  335149/18
 • Fra Rambøll: Videregående undersøgelser Pulje 3 2017 - Mosevej 16 - Rapportudkast
  337400/18
 • Fra praksis i Vejen: aftale om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  336281/18
 • Henvendelse - Telefonhenvendelse - 491-500045
  338191/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kort beslutningsreferat af møde den 24.4.2018 - Tankområde Guldager
  337341/18
 • henvendelse Telefonhenvendelse-439-00017
  338333/18
 • Henvendelse : Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850 - Salg af Mejlholmgade 31 5000 Odense C - EDC 50201850.msg
  338462/18
 • Til og fra DMR - aftale om fremsendelse af materiale - matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping,
  332807/18
 • Fra borger: Kvittering for svar, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  334970/18
 • Fra Assens Kommune, Godkendelse af sagen, Dærupvej 32, 5620 Glamsbjerg..msg
  333899/18
 • fra Rigsrevisionen: Tidsplan og materialeønsker jordforurening
  336010/18
 • Fra borger: Supplerende spørgsmål vedr. undersøgelse af grunden, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  334350/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  334847/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale, Strandby Kirkevej 274, 6700 Esbjerg
  333276/18

Udgående

 • Til rådgiver: Odensevejens losseplads niveaubestemt prøvetagning.
  335987/18
 • Til firma Roche a/s: Information om lægemidlet Ocrelizumab
  335295/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, tilbagemelding vedr. Vejle Kommunes bemærkninger matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  335187/18
 • Til ansøger: Vejledning vedr. afgørelse
  335111/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om at få tilsendt oplæg til undersøgelse Assensvej 285, 5642 Millinge, 17c, Østerby By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune
  360674/18
 • Til Vejle Kommune: kopi af V2 høring inkl. bilag, Frydsvej 6, 6040 Egtved
  334399/18
 • Til rådgiver, RÅSTOF, tilbagemelding på miljøkonsekvensrapport matr. nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  335183/18
 • Opstartsmøde med Cowi
  332994/18
 • Til høringsparter: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  332831/18
 • Til Eurofins, vedr. Gørding Vandværk
  333322/18
 • Til Billum Vognmandsforretning, borger, Embedslægerne Syd og Varde Kommune: Dispensation efter jfl §52, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  334220/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchefen og Lev. vedr. Ansættelse af læge i Ansager
  335902/18
 • til Langeland Kommune - Opfølgning opgravning af tanke Havnegade 9_18, flere lokaliteter måske
  335503/18
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Ansættelse af læge i Ansager
  335896/18
 • Til Borger: Orientering om resultat af indledende undersøgelse samt høring af V2 afgørelse, Frydsvej 6, 6040 Egtved, lok. 630-82016
  334375/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varsel om undersøgelsespåbud på Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  333454/18
 • Til COWI: Kopi af mail vedr. nye boringer
  335337/18
 • Til borger: Svar på henvendelse, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  333889/18
 • Til Borger: Orientering om at ejendom udgår af kortlægning efter indledende undersøgelse, Åstorpvej 57
  335225/18
 • Til KomTek - forslag efterbehandling efter råstofindvinding - Drivervej 8 6670 Holsted -
  334917/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forsøg på at finde §8-tilladelse på lok. 445-04025
  335527/18
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis
  335501/18
 • Til COWI: Tilbud på nye boringer og monitering
  335294/18
 • Til Solar A/S: vedr. ny afgørelse om kortlægning Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  332753/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Strandby Kirkevej 274, 6700 Esbjerg
  333338/18
 • Til Energinet, Spørgsmål ang. råstofområder ved Uge, Aabenraa Kommune
  334222/18
 • Til borger: Svar på supplerende spørgsmål, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  334358/18
 • Til Kolding Kommune og SKAT: kopi af afgørelse, Åstorpvej 57, Sjølund
  335364/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Ansager
  335344/18
 • Til Vejle KOmmune. Bem. til forureningsundersøgelse
  333822/18
 • Opstartsmøde med Cowi
  333002/18
 • Til Aabenraa Kommune, mail vedr. området ved Tinglev station - opfølgning på tilladelse til midlertidigt oplag (sags.nr. 15/16376)
  335818/18
 • TIl Solar a/s: Ny afgørelse om kortlægning Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  333099/18
 • Til Aabenraa kommune, spm. vedr. Hornsevej 10, 6200 Aabenraa
  365615/18
 • Til Niras: Mølmarksvej 187, Svendborg - aftale til underskrift
  354747/18
 • Til Aabenraa Kommune, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnevej 42, 6360 Tinglev
  337439/18
 • Til Danske regioner: Rigsrevisionens materialeønsker jordforurening
  336012/18

23. april 2018

Indgående

 • FRA RH: Input til vores møde vedr. GrundRisk Screening - Onsdag den 2. maj
  335523/18
 • FRA ArosIT: SV: BiD systemet
  335485/18
 • Punkt_MTU 2018- koncernspørgeramme.docx
  343057/18
 • Der er taget Beslutning i sag nr: 18/14711
  343056/18
 • SV: Video om SPOT
  343114/18
 • SV: SPOT om stress
  343115/18
 • Sagsnr. 62414 - UK Transport IVS, CVR 35850147, Nordborgvej 69, 6430 Nordborg under konkurs
  340138/18
 • Fra firma Roche a/s: Information om lægemidlet Ocrelizumab
  335277/18
 • RE: hjælp til SPOT rapport
  343116/18
 • Fra COWI: Angående midtvejsevaluering
  334920/18
 • Fra DR: Bidrag til svar på SUU alm. del spm 812 - frist 03. maj 2018.
  332622/18
 • Fra rådgiver - resultater af PFAS TOP analyser
  373330/18
 • FRA TENGBERG: Input til vores møde på mandag vedr. GrundRisk Screening
  332346/18
 • SV: hjælp til SPOT rapport
  343117/18
 • FRA RN: Referat af workshop d. 19. og 20. april
  332454/18
 • Fra ansøger: Fremsendelse af underskrevet ansøgning_inkl tegningsberrettiget
  330577/18
 • SV: hjælp til SPOT rapport
  343118/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, orientering om ansøgning om overkørselstilladelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  331154/18
 • Spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for urologi HSF26
  332051/18
 • Høring over to bekendtgørelser om Det nationale råd for lægers videreuddannelse m.v. - Høringsfrist 1. juni 2018
  331408/18
 • Fra COWI: Koncentrationer i oppumpet vand samt tidsplan notat for undersøgelse
  331732/18
 • Fra Klarmiljø, supplerende undersøgelse udført for Seggelundvej 31, Christiansfeld
  332012/18
 • Fra Nyborg kommune: Mail med forslag til handleplan for oprensning
  331233/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
  332436/18
 • Fra Kolding Kommune ang. projekt
  331105/18
 • Kvittering for mail
  332337/18
 • Fra Fredericia kommune: dokumentationsrapport samt bilag
  332225/18
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning af klægområder ved Vadehavet
  331597/18
 • Fra yder: Dialog vedr. vagt ydernummer.
  331437/18
 • Fysioterapeut - Ansættelse
  332069/18
 • Fysioterapeut - Vikaransættelse
  332053/18
 • Fra COWI: Status borearbejde B301
  332148/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr henvendelse, Teglværksgade, Esbjerg
  331754/18
 • Fysioterapeut - forespørgsel til ansættelse
  331060/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for urologi HSF26
  332092/18
 • Fra Energinet - Udkast til dispensation til råstofindvinding, matr.nr. 2a, Møsvrå By, Almind
  332248/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - underskrevet kontrakt
  330869/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen
  332544/18
 • Fra Sønderbrog Kommune ang. matr.nr. 413a og 413b Sundsmark, Ulkebøl, Jyllandsgade 30, 6400
  331755/18
 • Fra Borger: Afventer tilbagemelding fra RSD og bygherre mht. afgrænsende dokumentationsprøver
  331764/18
 • Fra Vejen Kommune: kvittering for anmodning om status, Ribevej 13a, 6683 Føvling
  330561/18
 • Høringssvar vedr. minimumsomsætning
  331677/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - underskrevet kontrakt
  330871/18
 • 20-04-2018 Dispensation fra lokalplan nr. 1046 til byggefelt
  335184/18
 • Fra Solar A/S: mail med opgørelse og beskrivelse af lager
  332737/18
 • Kommunal - Formandsskabsgodkendelse af dagsorden til møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018
  332828/18
 • Fra Energinet, Spørgsmål ang. råstofområder ved Uge, Aabenraa Kommune
  334217/18
 • Fra Middelfart Kommune: Følgemail til varsel om undersøgelsespåbud - forurening fra utæt malkemaskine, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  333279/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplement til dagsorden - Møde vedr. Tankområde Guldager.
  337288/18
 • Fra ansøger: Dokumentation for kontant medfinansiering (Partnererklæringer)
  344177/18
 • Fra Tønder Kommune - Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse til fortsat indvinding af klæg på matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  339084/18
 • Fra Sweco: Pulje 63 - Lukning af boringer på Skovgade 5 og Åst Byvej 41
  337371/18
 • Fra ansøger. supplerende oplysninger til ansøgning
  337238/18
 • Fra Sønderborg Kommune - svar på uddybende spørgsmål til ansøgning
  345795/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Invitation til møde om GKO Hedensted - 20180515 Dagsorden
  355784/18
 • fra praksis: mail med max grænse 3200
  369796/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2017
  376380/18

Udgående

 • Til rådgiver - Kommentarer til rapportudkast
  368178/18
 • Til NIRAS: TOP PFAS på Brændevej 2
  355892/18
 • Til Landinspektør - vedr. arealoverførsel fra matr. 7000ø, Fåborg kommune - arealer kortlægges ikke.
  331086/18
 • Til Sønderborg Havneselskab, Sønderborg Kommune og SKAT: Kortlægning efter jordforureningsloven, Nærre Havnegade 102, Sønderborg
  332392/18
 • Til Vejle Kommune - Partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 10a og 29a Jerlev By, Jerlev
  331061/18
 • Til Nyborg kommune: RSD kommenterer på handleplanen
  331288/18
 • Til Naturstyrelsen, som ejer - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf. jordforureningsloven - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  332203/18
 • Til Svendborg kommune: Vedr. varsel om ændring af offentlig indsats på Skovballe Havn, lok. 479-70427
  332347/18
 • Til Aabenraa Kommune ang. byggeri, Transitvej 1, Padborg
  330486/18
 • Til Ensted Bulk, Aabenraa Kommune og SKAT: V2-kortlægning, Flensborgvej 185, Aabenraa
  332556/18
 • Til Tønder Kommune: Regionens bemærkninger til § 19 tilladelse, Juvrevej 99, Rømø, journalnr. 18/20511
  331844/18
 • SV_ Anmodning om aktindsigt _ TV 2 Nyhederne
  330761/18
 • Til Petersen Tegl: Orientering om tilsyn i forbindelse med gravetilladelse, Nybølnorvej 12, Broager
  331120/18
 • Til Solar a/s: spørgsmål vedr. stedfæstelse af kilder Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  330574/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD vil gerne kontaktes af kommunen
  331772/18
 • SV_ Spørgeskem om ondt i nakke og ryg
  330727/18
 • til Middelfart Kommune - §8-høringssvar - Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  331449/18
 • Til Aabenraa Kommune. Udtalelse til udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Østergade 62, Rødekro
  331158/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  331108/18
 • Til borger. 561-81128 Holbergs Alle 31, Esbjerg_Udgår inden kortlægning
  332373/18
 • Til vagtsekretariatet - Afmelding af læge i Fredericia
  331939/18
 • Til Esbjerg Kommune. 561-81128 Holbergs Alle 31, Esbjerg_Udgår inden kortlægning
  332422/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  332123/18
 • Fysioterapeut - Tildeling af kapacitet
  331865/18
 • Kvittering vedr. ansættelse
  331674/18
 • Til Klarmilø ang. afgravning af olieforurening på Seggelundvej 31, Christiansfeld
  332047/18
 • Til Nordfyns Kommune. Møde om Veflinge Vandværk den 19. april 2018
  331921/18
 • Til DMR. SV: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  330738/18
 • Rambøll. Mailkorrespondance om analyseprogram ang. §8, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  332869/18
 • Til Naturstyelsen/bruger - Kopi: Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf. jordforureningsloven - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  332246/18
 • Til Veflinge Vandværk. SV: Placeringen af boringen ved morud skov
  331915/18
 • Til Sønderbrog Kommune. Udtalelse om matrikulære ændringer., Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg
  331762/18
 • Til Niras: B17 ny - fotos fra besigtigelsen den 20/3
  360846/18
 • Til Odense Kommune: Udkast til §8-tilladelse: Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg (matr. 592, 593, 594 Nyborg Markjorder). Lokalitetsnummer 449-551125, 449-90002
  331366/18
 • Til Sweco: Pulje 63 - Lukning af boringer på Skovgade 5 og Åst Byvej 41
  337374/18

22. april 2018

Indgående

 • Fra UUO: vedr. EUD i skolen - skolen i EUD
  345802/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  331160/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ændring af cvr.nummer.
  330558/18
 • Info om IMPACT studiet fra GSK (KOL)
  330472/18

20. april 2018

Indgående

 • FRA SWECO: Præsentationer
  332607/18
 • FRA AROSIT: Milepæl 5 i BiD projektet
  329996/18
 • Fra Langeland Kommune - tak for opdatering
  329561/18
 • Skabelon databehandleraftale Rambøll.docx
  343734/18
 • Bilag 1 til databehandleraftale - Instruks Rambøll.doc
  343735/18
 • SV: Databehandleraftale
  343733/18
 • Fra ansøger: Dokumentation for kontant medfinansiering (Partnererklæringer)
  344174/18
 • Fra Niras: Pulje 14 - Oplæg FØR besigtigelse
  337069/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70115 - Oplæg FØR besigtigelse
  337122/18
 • Fra Niras: Pulje 14, - Oplæg FØR besigtigelse
  337062/18
 • fra rådgiver. råstof, opgave bekræftet afsluttet
  340515/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70114 - Oplæg FØR besigtigelse
  337118/18
 • Fra Niras: Pulje 14, besigtigelsesplan d. 1. maj
  337059/18
 • Fra Danske Regioner: www.godtsygehusbyggeri.dk
  348165/18
 • Fra Geoservice: Pris på lokaliteter ud over aftalt, Skråfotos 2018
  370138/18
 • FRa Geoservice: Aftale vedr levering, Skråfotos 2018
  370140/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Opfølgning
  356337/18
 • Fra NIRAS, OK til brevudkast 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329191/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6a, Fredericia
  330093/18
 • Fra AAbenraa Kommune ang. byt byggeri, Transitvej 1, Padborg
  330482/18
 • Henvendelse vedr tilskud på medicin til leddegigt
  330608/18
 • Fra Epinion: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  331348/18
 • Fra Vejle kommune: SV: §8 tilladelse på Vesterbrogade 20, Vejle
  328479/18
 • Fra Vejle kommune: SV: §8 tilladelse på Vesterbrogade 20, Vejle
  328475/18
 • Fra Haderslev Kommune: kopi af korrespondance vedr., Sodegade 12, 6100 Haderslev
  329226/18
 • Fra vagtlæge i Kolding: ydernr. skal opsiges, er indgået i almen praksis
  328371/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - underskrevet kontrakt
  330864/18
 • undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet <9458>
  330600/18
 • Udviklingsplan for Vestkysten
  330963/18
 • Materiale til mødet på mandag - dagsorden sekretariatsmøde.docx
  330591/18
 • Oplæg til drøftelse den 26. april
  330846/18
 • Fra ansøger: supplerende bilag
  330723/18
 • Fra Veflinge Vandværk. Fwd: Placeringen af boringen ved morud skov
  331903/18
 • Henvendelse med spørgsmål om vagtlægehonorrar
  330649/18
 • Fra Nordfyns Kommune. Veflinge Vandværk
  331908/18
 • Høring af årsrapport 2017 for Dansk Anæstesi Database (DAD)
  330555/18
 • Fra entreprenør, vedr. Vesteralle 1 6600 Vejen
  331617/18
 • Vikarskema fysioterapeut
  331464/18
 • Materiale til mødet på mandag - coverbrev fvi årsresultatet JN.docx
  330605/18
 • Fra Kolding Kommune, §8-ansøgning, Kolding Åpark 18, Campus Kolding, Etape II - § 8-ansøgning
  330583/18
 • PROJEKTBESKRIVELSE FRA RIGSREVISIONEN MODTAGET
  330606/18
 • Fra SDSI - notat om den omvendt epikrise.docx
  330533/18
 • Fra FOA: vedr. forhandling af Ambulance Syd
  332090/18
 • Fra Niras: Dagorden til Møde vedr. Tankområde Guldager.
  337282/18
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse af nyttiggørelse af ikke-forurenet og lettere forurenet jord på matr.nr. 2a, Hesselmed Hgd., Ål, Broeng
  336340/18
 • Fra Niras: Pulje 14 - Oplæg FØR besigtigelse
  337076/18
 • Fra Rambøll. Analyseprogram, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  332880/18
 • Fra NIRAS, svar vedr. 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329161/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  329445/18
 • Fra DMR: Orietering vedr. oprensning af palmeolie på Fredericia Havn - færdigmelding af udskiftning
  329662/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kinasamarbejde
  328900/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om § 8 tilladelse, Lok. nr. 445-04025
  329397/18
 • fra Fredericia kommune Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbæk
  329773/18
 • Fra MOE: Underskrevet kontrakt
  328488/18
 • Fra DMR, Referat fra opstartsmødet
  328423/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. recipientprøver, Fruenlundvej 12, Nordborg
  328744/18

Udgående

 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Industrivej 12, Kolding
  332976/18
 • Til rådgiver - Kommentarer til RSD's rettelser til rapport_kommenteret
  354842/18
 • Til Vejen Kommune, RÅSTOF, svar vedr. indvinders bemærkninger om ændret efterbehandling matr.nr. 3a, Nørbølling By, Folding
  330046/18
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. 5 års eftersyn og lukning af sag
  373556/18
 • Til home: svar på henv. vedr. lokaliteter på matriklen : 461-06079
  329396/18
 • Til ENVICON: SV: Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 3
  329229/18
 • Til ENVICON: SV: Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 2
  329224/18
 • Til ENVICON: svar på henv. Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 2
  329022/18
 • Til ENVICON: svar på henv. Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 1
  329002/18
 • Til ejendomsmagler: svar: henvendelse vedr. Helletoften 10, Nyborg
  328469/18
 • Til Langeland - Svar på status for Dageløkkevej 8, Tranekær lok. 482-81047 og grundvandsressource
  328759/18
 • til Odense Kommune - Påbudsmuligheder?_ Mulig forurening, Tarup Engvej 5, Odense
  328753/18
 • følgemail til grundejer - Høring af V1-kortlægning, Tarup Engvej 5
  328538/18
 • Til NIRAS, tjek af udkast til brevtekst til 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329186/18
 • Til NIRAS, Spm til interviewskema vedr. 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329146/18
 • Til MOE: Smedevænget 6a, Fredericia
  330027/18
 • Til kommunen -orientering om høring vedr. ændret indsats, Kongenshøj 11, 6340 Kruså
  329246/18
 • TIl Vejen Kommune: anmodning om status for projektet, Ribevej 13a, 6683 Føvling,
  329326/18
 • Til COWI: Obduktionsprojektet - rapportudkast
  330053/18
 • Til DGE: mail vedr. det videre forløb Vesterbrogade 18 a-c, Vejle - resultater monitering
  328357/18
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning, Dridekærvej 5, 6580 Vamdrup
  328878/18
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - ansættelse af læge i Haderslev
  328717/18
 • Til Borger: Supplerende svar - Vingårdsvej 15, Faaborg
  329247/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansat læge i Haderslev
  328708/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af kommunens afgørelse om ikke-påbud i sagen fra Løs Gyde 6, 5592 Ejby
  329358/18
 • Til Vejle kommune: mail vedr. ventilationsanlæg Vesterbrogade 20, Vejle
  328310/18
 • Til vagtlæge i Odense: bekræftelse på tilbagekaldelse af opsigelse af vagtydernr.
  328450/18
 • Til Vejle kommune: mail vedr. ventilationsanlæg på Vesterbrogade 20, Vejle
  328303/18
 • Til Helsinki-Uusimaa: iEER action plan for Southern Denmark
  329618/18
 • Til den kinesiske ambassade: Vedr. invitation
  328482/18
 • Til Haderslev Kommune: vedr. dispensation og § 19 tilladelse, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  328436/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Esbjerg åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  328252/18
 • Til Grundejer: Vedr. forureningsundersøgelse på Klemmeløkken
  328530/18
 • Til Haderslev Kommune: kopi af dispensation til indbygning af flyveaske, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  328235/18
 • til Skat - Baggrundsmateriale for kortlægning Østre Gjesingvej 23A-D, 6715 Esbjerg N.
  328170/18
 • BILAG til Skat - Østre Gjesingvej 23..msg
  328171/18
 • til grundejer følgemail - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Østre Gjesingvej 23
  328160/18
 • Til Praksis - bekræftelse på ansættelse af læge i Haderslev
  328427/18
 • føglemail til grundejer - Endelig kortlægning efter jordforureningsloven, BOKA Holding
  328165/18
 • Til vagtlæge i Horsens: information om at ydernr. er aktivt
  328416/18
 • Til Niras: SV: Status på Shell
  329574/18
 • Annulleret - Dobbelt journaliseret
  331958/18
 • Til faaborg-Midtfyn kommune, §8-høringssvar, matr.nr. 33d Årslev By, Årslev
  330373/18
 • Til Borger: Svar vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg
  329223/18
 • Til Kommune: Svar til kommunen på tilsyn
  328264/18
 • Til Tønder Kommune: kopi af afgørelse vedr. Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  329031/18
 • Svar på henvendelse om tilskud til medicin til leddegigt
  330656/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forsøg på at trylle § 8 tilladelsen for projekt på Lok. nr. 445-04025 frem
  335311/18
 • Til Dansk Servicerådgivning: Opfølgning
  356330/18
 • til Rambøll SV: supplerende svar til Voldersllvej : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347380/18
 • til Rambøll Børkop Vandværk. 630-81822 : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347397/18
 • til Billund kommune : Vedr Varsket undersøgelsespåbud Skovvej 52 Sønder Omme
  329681/18
 • til Vejle kommune Listen over kontaktpersoner på myndighedsområdet i region og kommuner
  328448/18
 • til Rambøll svar på uddybende spørgsmål Volderslevvej : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347382/18
 • til Fredericia kommune svar til_UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbæk
  329422/18

19. april 2018

Indgående

 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Svar på supplerende spm. ,Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  364362/18
 • SV: MTU validering
  343000/18
 • Fra rådgiver - udkast til moniteringsnotat
  368175/18
 • SV: hjælp til SPOT rapport
  343119/18
 • SV: MTU validering
  343001/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  340728/18
 • fra Rambøll RE: 630-81822 : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347374/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kopi af kort samt mailkorrespondance
  349747/18
 • Responce: Garantistillelse
  353694/18
 • Fra Dansk MiljøRådgivning - Aktindsigt sager Stepping - matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping
  332800/18
 • Fra Odense kommune: Orientering om frivillig oprensning af forurening ved olietank på Haugevej 225, 5270 Odense N
  339046/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. lugt af olie ved gravearbejde nær Lok. nr. 445-55136, Havnegade 20, 5500 Middelfart
  335821/18
 • Fra yder: Dialog vedr. vagtydernr
  331343/18
 • Fra ansøger: svar på spørgsmål til ansøgning til Kulturpuljen
  331192/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  331092/18
 • Fra ansøger: revideret budget til ansøgning til Kulturpuljen
  331199/18
 • Fra Haderslev Kommune, varsel om påbud om undersøgelse af forurening på Vester Lindetvej 9B, 6510 Gram
  330448/18
 • Genforeningen 2020 - Referat af Præsidiemødet 090418
  331067/18
 • Fra Aabenraa Kommune, udkast til § 8 tilladelse, Østergade 62, Rødekro
  330456/18
 • Fra Københavns Universitet: Henendelse vedr. forskningsprojekt
  330253/18
 • fra Fredericia kommune UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbæk
  329413/18
 • fra Vejle kommune Etablering af legeplads på Skolegade 5, 7100 Vejle
  330241/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse udført af Kai Graugaard - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS OBL 2.msg
  329992/18
 • Fra ejendomsmagler: henvendelse vedr. Helletoften 10, Nyborg
  328465/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS OBL 6.msg
  330009/18
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for materiale til møde
  330300/18
 • Fra Haderslev Kommune: status for anvendelse af slagge, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  328231/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS OBL 5.msg
  330005/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS OBL 9.msg
  330015/18
 • fra vejle kommune Etablering af legeplads på Skolegade 5, 7100 Vejle - 180312 Projektbeskrivelse til Ansøgning efter jordforureningslovens 2.docx
  330246/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS OBL 3.msg
  329998/18
 • Fra home: henv. verd. Lokaliteter på matriklen : 461-06079
  329385/18
 • Til ENVICON: henv. Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense
  328990/18
 • Fra FOA: anmodning af forhandling
  328079/18
 • fra Middelfart Kommune - Vedr. udkast til § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  325311/18
 • fra Odense Kommune - VS_ Odense Gasværk. Forslag til supplerende undersøgelse
  325330/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Østre Ringvej - Boligblokke - Anmodning om dokumentation for ren overjord
  325324/18
 • Fra Cibo: anmodning om kortlægningsmateriale, 571-80029
  326800/18
 • Fra Sloth-Møller: Henvendelse vedr. Lokalitet 543-40397
  327915/18
 • Fra Solar A/S: Indsigelse vedr. kortlægning af matr. nr. bq
  327841/18
 • fra Odense Kommune - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  325349/18
 • Fra Langeland Kommune, Forespørgsel om status, Dageløkkevej 8, Tranekær lok. 482-81047
  327796/18
 • telefonnotat
  326690/18
 • Fra Fredericia kommune: mail med afslutningsbrev vedr. flytning af grill til Oldenborgade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde(1).pdf
  325756/18
 • Fra praksis i Varde: ønsker at forblive åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  327671/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse Adsbølvej 24, Strellev Ølgod
  329980/18
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail med bemærkninger fra kommunen til forureningsundersøgelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  328816/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS OBL 4.msg
  330002/18
 • Fra Varde Kommune, ang. Stilbjergvej 87, 6800 Varde
  328164/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev
  329968/18
 • fra varde komune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev
  329973/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS OBL 7.msg
  330013/18
 • fra Billund kommune Undersøgelsespåbud efter forurening fra væltet marksprøjte på ejendommen Skovvej 52, 7260 Sønder Omme
  328888/18
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse vedrørende afslutning af jordforureningssag, Løs Gyde 6, 5592 Ejby
  329114/18
 • Fra Kommune: Billeder af tilsyn ved nedrivning
  328261/18
 • fra Fredericia kommune . : Skærbækværket SKV40 Jordhåndteringsrapport
  329400/18
 • fra varde kommune Forureningsundersøgelse Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - VS B3.msg
  329990/18
 • fra frederica kommune UDKAST . dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord 1_UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anl
  329420/18
 • fra Varde kommune Forureningsundersøgelse - Adsbølvej 24, Strellev
  329961/18

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, ang. mangler til ansøsgning matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  329721/18
 • Til nabo, RÅSTOF, svar på spørgsmål vedr. grusgrav matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding og matr.nr. 11h Tirslund By, Folding
  329711/18
 • Til sloth-Møller: SV på henvendelse vedr. Lokalitet 543-40397
  327919/18
 • Svar på telefonhenvendelse vedr. Lok. 540-81282, matr.nr. 5025 Sønderborg
  327868/18
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  327712/18
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  327717/18
 • Til Rådgiverne: Svar på spørgsmål til Pulje 5
  326974/18
 • Til Rådgiverne: Svar på spørgsmål til Pulje 5
  326968/18
 • Til Rådgiverne: Svar på spørgsmål til Pulje 5
  326970/18
 • Til Vejen Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering efter JFL af del af matr. 43a Nr. Holsted By, Holsted og 12cm og 12cz Sdr. Holsted By, Holsted, lok. 575-81252
  325839/18
 • Til kommunen, orientering om Indledende forureningsundersøgelse på 9 grunde i Vejle kommune
  327027/18
 • Til Geoservice: Forespørgsel vedr omkostninger
  328033/18
 • Til vagtlæge i Esbjerg: bekræftelse på opsigelse af ydernr.
  327559/18
 • Til vagtlæge i Nyborg: bekræftelse på tilbagekaldelse af opsigelse af vagtydernr.
  327959/18
 • til Orbicon orientering om kloak og telefonnotat Vestergade 15A om kloakforhold og sporgasundersøgelse
  328156/18
 • Til vagtlæge i Odensen: bekræftelse på tilbagekaldelse af opsigelse af vagtydernr.
  327999/18
 • Til vagtlæge i Middelfart: bekræftelse på tilbagekaldelse af opsigelse af vagtydernr.
  327981/18
 • Til vagtlæge i Odense: bekræftelse på at opsigelse af ydernr. er tilbagekaldt
  327918/18
 • Til Varde Kommune. Anmodning om oplysninger om Laboratorievej 4, 6800 Varde
  326231/18
 • Til CIBO: Svar på henvendelse vedr. lok. 571-80029
  327625/18
 • Til vagtlæge i Odensen: bekræftelse på at opsigelsen af ydernr. er tilbagekaldt
  327832/18
 • Til virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  327469/18
 • Til Varde Kommune. Anmodning om oplysninger om Stilbjergvej 87, 6800 Varde
  326097/18
 • Til Geoservice A/S: Beskrivelse af data
  327864/18
 • Til Skatteankestyrelsen - Svar om jordforurening på Vestergade 28, 5800 Nyborg. matr.nr. 405 H Nyborg Bygrunde (lok.nr. 449-04002)
  327538/18
 • Til Lægevagten: opsigelse af vagtydernr.
  327588/18
 • til Borger Vestergade 15A Orientering om sporgasundersøgelse ved Vestergade 15A, Vissenbjerg
  328155/18
 • Til Langeland Kommune, Svar vedr. status for Dageløkkevej 8, Tranekær lok. 482-81047
  327804/18
 • Til Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  326765/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Selektiv lukning i Jelling
  325825/18
 • Til Solar: svar vedr. afgørelse om kortlægning Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  325352/18
 • Til Dansk Servicerådgivning: Fakturering
  326030/18
 • Til Fredericia kommune: svar på mail vedr. afslutningsbrev
  325398/18
 • Til Dansk Serviderådgivning: Svar: Fakturering
  326240/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for mail med bemærkninger, forureningsundersøgelse og §8-ansøgning vedr. Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  328869/18
 • Til Billund Kommuen: Materiale til møde vedr. det terrænnære grundvand
  330257/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  328919/18
 • Til Københavns Universitet: Svar på henvendelse vedr. forskningsprojekt
  330273/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Huggetvej 125, 5400 Bogense
  328535/18
 • Til Billund Kommune: Materiale til møde vedr. det terrænnære grundvand
  330261/18
 • Til virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  328934/18
 • Areal kortlægges ikke, Pouls Gyde 24
  325922/18
 • til Nyborg Kommune - supp.- poreluftsmålinger - SV_ Dampskibsmolen 2, Nyborg - oplæg til undersøgelse i område C
  326309/18

18. april 2018

Indgående

 • Fra kommune: vedrørende § 8, Kelstrup Strandvænge 1 - byggeri på kortlagt ejendom
  335903/18
 • vedr. temadrøftelse om fremtidsudsigter
  343121/18
 • Fra ansøger: Underskrevet ansøgning
  325484/18
 • Fra ansøger: Godkendelse Statsstøttevurdering
  325375/18
 • Fra Niras: Spørgsmål til pulje 5
  326564/18
 • Fra Niras: Spørgsmål til pulje 5
  326560/18
 • Fra Niras: Spørgsmål til pulje 5
  326568/18
 • Fra yder: Dialog vedr. vagtydernummer
  325523/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  328910/18
 • Fra FOA: Anmodning om forhandling
  328055/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  326758/18
 • SV: Region Syddanmark anmoder om af notering af regionsfunktion indenfor Specialet Urologi.
  326995/18
 • Fra vagtlæge i Aabenraa: ønsker at bibeholde vagtydernr.
  328039/18
 • Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte - fremsendelse af præliminær rapport
  328796/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  328914/18
 • Fra Niras VS: godkendelse af ny miljøkoordinator
  325343/18
 • Fra Fredericia kommune: brevudkast afslutning af sag vedr. Flytning af havnegrill til Oldenborgade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  325390/18
 • Fra Danske Regioner: Svar: DUT-forhandling på CPO vejledning
  325834/18
 • Fra:yder
  327872/18
 • Fra Niras: uddybning fra Lund Engineers vedr. godkendelse af miljøkoordinator
  325341/18
 • Fra Solar: henv vedr. afgørelse
  325348/18
 • Fra ansøger: supplerende og opdateret information til ansøgning
  326817/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Kvitteringssvar for dokumenter vedr råstofgravning, matr nr 118 Sdr. Hostrup, Ensted
  324197/18
 • Fra system: automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324580/18
 • fra Borger vedr. Vestergade 15A 5492 Vissenbjerg
  325101/18
 • Fra DXC: yder i Esbjerg er lukket automatisk
  323657/18
 • Fra SDE - Halvårsrapport for projekt Survival Skills 2. halvår 2017
  323563/18
 • Lærings- og kvalitetsteam antibiotika Læringsseminar 2; information om tilmelding og opgaver som skal laves forud for seminaret d. 21-22 juni
  323686/18
 • MAIL om digital post til hospitaler for patienter i region Rsyd.
  324357/18
 • Henvendelse om digital post
  324338/18
 • Vikarskema - fysioterapeut
  331475/18
 • Fra RIgsrevisionen: Dagsorden åbningsmøde om jordforurening
  336008/18
 • SV: Svar fra Region Syddanmark på anmodning om materiale til undersøgelse om ulighed i behandling
  328766/18
 • Fra vagtlægen: brev med opsigelse af vagtydernummer 152595
  328868/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Links vedr. sundhedsanalyser
  330249/18
 • fra Billund kommune SV: Vedr Varsket undersøgelsespåbud Skovvej 52 Sønder Omme
  328884/18
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  330863/18
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  330865/18
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  330867/18
 • Fra Langeland kommune: Mail med forslag til poreluftpunkter justeret efter RSD kommentarer
  349454/18
 • Fra SDE: vedr. Forældreindsats Journal nr. 13/13868
  345876/18
 • Fra Middelfart KOmmune: Afslutning på forureningssag
  356792/18
 • Fra Middelfart KOmmune: Anmeldelse omkring jordflyning
  356766/18
 • Fre:yder
  363470/18

Udgående

 • Til indvinder og Vejen Kommune, RÅSTOF, tsynsnotat vedr. matr.nr. 3a Nørbølling By, Folding
  325123/18
 • Fra Landsinspektør - vedr. arealoverførsel fra matr. 7000ø, Fåborg kommune - supplerende materiale
  331083/18
 • Til Danske Regioner: DUT-forhandling på CPO vejledning
  324737/18
 • til HOME Svar på telefonnisk henvendelse vedr. Hovedgaden 37, Jordrup
  325094/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  323678/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  323674/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på overdragelse af ledig kapacitet
  324547/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af ubesat kapacitet
  324671/18
 • Svar til Kerteminde Kommune vedr. Instruks om cytostatika
  323547/18
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning, Grethevej 19, 7000 Fredericia
  325063/18
 • Til Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  326763/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i Haderslev
  326685/18
 • velkommen til yder
  323021/18
 • til yder
  323055/18

17. april 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Vedr. afgørelse
  335078/18
 • .msg
  335083/18
 • .msg
  335081/18
 • Fra rådgiver - kommentarer til RSD's rettelser til rapport
  354838/18
 • Fra NIRAS: Budgetskemaer for Brændevej og Washingtonvej
  355889/18
 • Fra NIRAS: Budgetskemaer for Brændevej og Washingtonvej
  355890/18
 • Referat fra mødet i Temagruppen for Kvalitet d. 6. april 2018
  322064/18
 • Bilag til databehandleraftale_MicrosoftOnlineServicesTerms(English)(April2018)(CR).docx
  343739/18
 • Bilag 1 til databehandleraftale - Instruks.doc
  343738/18
 • Skabelon databehandleraftale (RSI).docx
  343737/18
 • RE: Databehandleraftale
  343736/18
 • FRA RM: BID knap i JAR
  321428/18
 • FRA Formpipe: Status - Region Syddanmark - marts 18
  321414/18
 • Fra NIRAS: Pris på supplerende boringer og monitering ved Kobberbæksvej i Svendborg
  355867/18
 • SV: MTU 2018 | Vigtige datoer i april og maj
  343058/18
 • SV: MTU validering
  343002/18
 • SV: MTU validering
  343003/18
 • FRA ECOPLUS: Kommentar til Clusterix 2.0 PR4 budget og regnskab
  344020/18
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF TIlladelse til sænkning af grundvandsstanden, Barløse
  349987/18
 • Fra Langeland kommune: Mail med forslag til supplerende poreluft
  349439/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 1: Notat - Lollandsvej 31, 5500 Middelfart - Analyseoversigt
  321642/18
 • fra Orbicon kloakforhold ved Vestergade 15A og Nyvej 6, Vissenbjerg
  322612/18
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning
  320568/18
 • Fra Skat - Svar på henvendelse om jordforurening på Hindsholmvej 279, 5300 Kerteminde
  320933/18
 • fra vejle kommune §8 tilladelse til opførsel af jumbohal på Vejlevej 270, 7323 Give
  322510/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Re: Aftale om møde
  321627/18
 • Fra Rådgiver - P9: 571-92001 Dronning Dagmars Vej 5B - Endelig rapport
  322255/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Udstykning m.v. af matr.nr. 3am Nr. Vejrup By, Vejrup, Storegade 42, 6740 Bramming
  322097/18
 • Fra Slothmøller. SV: Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  320642/18
 • Fra Nybolig - Henvendelse om jordforurening på Juelsbjergvej 1, 5771 Stenstrup
  321961/18
 • Fra DGE. Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  320592/18
 • Fra Middelfart Kommune: Følgemail til resultater af jordprøver i forbindelse med jordflytning på Lollandsvej 31, 5500 Middelfart
  321638/18
 • fra Borger Oplysning Nyvej 6 5492 Vissenbjerg
  322611/18
 • Fra Rådgiver : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  321324/18
 • Fra NIRAS: Fase 5: Økonomi og tidsplan
  320621/18
 • Fra Niras: mail vedr. dskiftning af arbejdsmiljøkoordinator
  325337/18
 • VS: spørgsmål om instruks ifm cytostatikabehandling
  323527/18
 • fra RealKredit Danmark Henvendelse Lokalitet 461-80047 Spørgsmål til V1- og V2-kortlægning
  322607/18
 • Fra Varde Kommune. Oplysninger på Dejrupvej 126 og 130 - Nørre Nebel.
  321583/18
 • Fra Aabenraa Kommune: spørgsmål vedr. tilførsel af ren jord, matr.nr. 118 Sdr. Hostrup
  324195/18
 • Spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen:Opgørelser over årligt antal børn født med variationer i kønskarakteristika og antal behandlinger - Region Syddanmark
  323102/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om resultater, del 1, fra rådgiver, Nygade 5, 5500 Middelfart
  328998/18
 • SV: 561-81128 Holbergs Alle 31, 6705 Esbjerg. ACADRE 17/36410
  330054/18
 • Fra DGE: Mail med beskrivelse af aftale om maks. boredybde med regionen
  330266/18
 • Lokalaftale vedr. 24/7 funktionen med HK og DM
  326781/18
 • Fra Shell: kommentar vedr. Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator
  325338/18
 • Invitation til Ligestillingsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalgets høring om bloddonation
  321668/18
 • Fra rådgiver - Henvendelse om jordforurening på Søndergade 28, 6600 Vejen
  322129/18

Udgående

 • Til ERST: SV: Vedr. en lille ændring i indikatorerne på RFD-14-0005 – spirende fødevareoplevelser
  322261/18
 • Til kommune: SV: Spørgsmål vedrørende Kelstrup Strandvænge 1 - byggeri på kortlagt ejendom
  335901/18
 • Referat_følgegruppemøde_FØKE_12.4.18(til formandsgodkendelse)
  321010/18
 • Referat_følgegruppemøde_FØKE_12.4.18(MF3).docx
  321011/18
 • Til projekt: Statsstøttevurdering
  320768/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Orientering vedr. Vækstforums beslutning
  320618/18
 • Til projekt: Orientering vedr beslutning i VF
  320611/18
 • Til Rådgivere: Svar på spørgsmål om orienteringsrapporter - Pulje 5
  320409/18
 • Til Rådgivere: Svar på spørgsmål om orienteringsrapporter - Pulje 5
  320410/18
 • Til Rådgivere: Svar på spørgsmål om orienteringsrapporter - Pulje 5
  320408/18
 • Til projekt: Godkendelse slutrapport plus anmodning om dokumentation
  320273/18
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af endelige V2 kortlægningsbreve vedr. Storebæltsvej 10, 449-00005
  320253/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om jordforurening på Søndergade 28, 6600 Vejen - Del 2
  322164/18
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Dronning Dagmars Vej 5B, Ribe og Seminarievej 16B, Ribe (lokalitet 571-92001)
  322378/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om jordforurening på Søndergade 28, 6600 Vejen Del 3
  322176/18
 • Til SKAT: Kopi af kortlægningsbrev, kortbilag samt jordwebanmeldelse - V1 og V2-afgørelse, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  322352/18
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på forespørgsel vedr Nørreport 15, Aabenraa
  320662/18
 • Til Rådgiver - Svar på henvendelse om jordforurening på Søndergade 28, 6600 Vejen del 1
  322150/18
 • Til Esbjerg Kommune - Udgå-brev (afgørelse) – Seminarievej 16B, Ribe – 571-92001: (Esbjerg Kommunes ejendom)
  322361/18
 • Til Høj Agro ApS. Varsel om kortlægning af Dejrupvej 126 og 130, 6830 Nørre Nebel
  322334/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på Lindedal 22A, 6100 Haderslev
  321045/18
 • Til Slothmøller. SV: Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  320636/18
 • Til Dansk Servicerådgivning: SV: Aftale om møde
  321328/18
 • Til Nybolig, svar vedr. 550-81128, Ribevej 20, 6780 Skærbæk - lok. nr. 550-81128
  322509/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. kopi af oplæg til undersøgelser på Lollandsvej 31, 5500 Middelfart
  321685/18
 • Til SST - Forespørgsel vedr. oprettelse af midlertidig drevet regionsklinik
  320734/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Brug for supplerende oplysninger - Gestelevvej 31, 5750 Ringe - Udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger
  324811/18
 • Til Aabenraa Kommune: Dokumenter vedr råstofgravning, matr nr 118 Sdr. Hostrup, Ensted
  324202/18
 • Til Kolding Kommune, opklarende spm vedr. Kokholm 10, Kolding
  335021/18
 • Til Haderslev Kommune: Rykker for dokumentation for afslutning af slaggeudlægning på Sodegade 12, 6100 Haderslev
  328228/18
 • Til NIRAS: Kommentarer til notat og ønske om oplæg/tilbud
  322013/18
 • Til borger - Sagsmateriale vedr. ejendommen Vesterled 6 i Tønder
  320277/18
 • Til Kerteminde Kommune: Kopi af kortlægningsbrev og kortbilag - V1 og V2-afgørelse, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  322345/18
 • Til MOE: Tilbud godkendt
  320522/18
 • Til LIFA A/S: Vedr. regionens udtalelse i forbindelse med nedklassificering og arealoverførsel af en del af Gl. Tårupvej - nyt svar i forbindelse med ændring til sag
  322519/18
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om jordforurening på Juelsbjergvej 1, 5771 Stenstrup, Matr. nr. 53d Stenstrup By, Stenstrup
  321971/18
 • Til SST - Afmelding af 2 regionsdrevne lægepraksis
  320341/18
 • Til Esbjerg Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Dronning Dagmars Vej 5B, Ribe og Seminarievej 16B, Ribe (lokalitet 571-92001)
  322369/18
 • Til Skat - Svar på henvendelse om jordforurening på Hindsholmvej 279, 5300 Kerteminde
  320917/18
 • Til DMR Kortlægningsgrundlag, Saxovej 2-20, 6000 Kolding
  320284/18
 • til RealKredit Danmark Svar på henvendelse : Lokalitet 461-80047 Spørgsmål til V1- og V2-kortlægning
  322609/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  321387/18
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af patienter
  321375/18
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2018
  321607/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  321295/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  321621/18
 • Til Langeland kommune: RSD kommenterer forslag til supplerende poreluftpunkter
  349448/18
 • Til vagtlæge i Esbjerg: info om afmeldelse af ydernr. iht anmodning
  358900/18
 • til Billund kommune Vedr Varsket undersøgelsespåbud Skovvej 52 Sønder Omme - til borger V0 oplysning om forurening på Skovvej 52 7260 Sønder Omme matr. nr 6b Østerby By Sdr. Omme.docx
  322470/18
 • til Billund kommune svar Skovvej 52, Sønder Omme. Varsel om undersøgelsespåbud efter forurening fra væltet marksprøjte
  321953/18
 • til billund kommune Vedr Varsket undersøgelsespåbud Skovvej 52 Sønder Omme
  322468/18
 • til borger V0 oplysning om forurening på Skovvej 52 7260 Sønder Omme matr. nr 6b Østerby By Sdr. Omme.docx
  322478/18
 • til rådgiver : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  320884/18
 • til Vejle kommune §8-høringssvar for Vejlevej 270 7323 Give, 4i, Svindbæk By Thyregod, lok.nr 611-21
  321718/18

16. april 2018

Indgående

 • Fra DMR: Spørgsmål til udbud af pulje 5, 2018
  320384/18
 • Fra DMR: Spørgsmål til udbud af pulje 5, 2018
  320388/18
 • Fra DMR: Spørgsmål til udbud af pulje 5, 2018
  320381/18
 • SV: MTU validering
  343004/18
 • SV: MTU dialog uden rapport
  343122/18
 • Fra Janssen-Cilag A/S: Medicinrådets anbefaling af Tremfya
  320308/18
 • VS: MTU 2018
  343059/18
 • Plan for MTU 2018- Socialområdet.docx
  343060/18
 • valideringsansvarlige MTU 2018
  343006/18
 • FRA RM: Samarbejdsaftale
  318862/18
 • Fra rådgiver - Geogis er opdateret
  354882/18
 • VS: Temaarrangement om sikkerhedskultur
  342961/18
 • Fra ansøger: Udkast til ansøgning - ny version
  318811/18
 • SV: MTU arbejdsgruppe om trusler og vold
  342962/18
 • SV: MTU validering
  343007/18
 • Evaluering af projektet Region Syddanmark - Spotmålingsværktøj til MTU
  343123/18
 • Fra Kolding Kommune. SV: Forureningsundersøgelse Fabriksvej 12, Kolding
  343113/18
 • Fra DJØF: Sygehusdirektører - aflønning - og resultatlønsaftale [djoef-Id:1514448]
  337437/18
 • Fra EU-DK netværk: Præsentationer fra møde 11.4.2018
  342297/18
 • fra Rambølll RE: 630-81822 : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347365/18
 • Statusrapport og perioderegnskab
  318771/18
 • Fra ansøger: anbefaling til projekt
  319900/18
 • Høringer ifm databeskyttelselsloven på sundhedsområdet, særligt kliniske kvalitetsdatabaser, samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger samt gebyr ifm aktiindsigt efter sundhedsloven
  319461/18
 • Fra NIRAS: Endeligt notat - spredningsveje
  320254/18
 • Ulighed i behandling april 2018 SHS.doc
  318429/18
 • Høring vedrørende bekendtgørelser vedrørende medicinkister
  319468/18
 • Svar/materiale fra SHS
  318420/18
 • VS: Undersøgelse om ulighed i behandling - materialeanmodning <9458>
  319291/18
 • Fra LIFA A/S: Vedr. regionens udtalelse i forbindelse med matrikulering af Gl. Tårupvej og nedklassificering til privat vej - ændring til tidligere sag
  322512/18
 • Fra SKAT - Henvendelse om jordforurening på Hindsholmvej 279, 5300 Kerteminde
  320593/18
 • Varde Kommune, oplysninger ang. Dejrupvej 126 og 130, 6830 Nr Nebel
  320779/18
 • Oplæg til fællesmødet 18. april 2018 kl. 10 i Patienterstatningen om Trigger 2
  323000/18
 • Fra Danske Regioner// Anmodning om bidrag fra regionerne til at besvare spørgsmål til brug for afdækning af osteoporoseområdet
  322990/18
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ansættelse af vikar.
  321231/18
 • Fra virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  322288/18
 • Fra praksis: Ønsker at åbne for tilgang pr. 1/5-2018
  321589/18
 • Fra ansøger: supplerende oplysning til ansøgning
  320573/18
 • Fra Nybolig, yderligere spm vedr. 550-81128, Ribevej 20, 6780 Skærbæk - lok. nr. 550-81128
  322503/18
 • Fra DMR. Anmodning om oplysninger om Saxogade 2-20, 6000 Kolding
  320281/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  320486/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Aftale om møde
  321318/18
 • Fra Varde Kommune ang. Dejrupvej 130, 6830 Nr. Nebel
  320793/18
 • Fra MOE: Tilbud
  320252/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Aftaler
  321316/18
 • Undersøgelse om ulighed i behandling - materialeanmodning
  320271/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  322280/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kontrol af bund og sider, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted - stadigvæk forurening
  320405/18
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om jordforurening på Lindedal 22A, 6100 Haderslev
  320956/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  330360/18
 • Fra Rambøll: igangsætning step 1 FredericiaC, kalibrering af model
  325431/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - Henvendelse om jordforurening på Vestergade 28, 5800 Nybirg (Lokalitetsnummer: 449-04002)
  327529/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  330361/18
 • Fra den kinesiske ambassade: Invitation
  326790/18
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering og tilladelse til opførelse af redskabsskur og overdækket areal, Algade 74, 5592 Ejby
  328939/18
 • Fra DGE: Vesterbrogade 18 a-c, Vejle - resultater monitering
  328353/18
 • Fra COWI: Kvittering for regionens svar på forespørgsel offentlig indsats på kortlagt areal - del af lok. 631-00296
  328965/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  331082/18
 • Dagsorden og materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 23. april
  332944/18
 • Fra Kolding Kommune, svar vedr. Kokholm 10, Kolding
  334998/18

Udgående

 • TIL RM, RSJA: BiD Beslutningereferat fra pl-mødet i dag.
  320198/18
 • Til firma Janssen-Cilag A/S: Medicinrådets anbefaling af Tremfya
  319895/18
 • Til arbejdsgruppen: Referat fra møde 26. marts, Digital Valley
  329046/18
 • Til Væksthus Syddanmark: SV: Værdikædevirksomheder Spirende Fødevareoplevelser
  318579/18
 • Til lægevagten: oplysning om ydernr. på ny vagtlæge
  318303/18
 • Til Vejle Kommune - mail med anmodning om hjælp til adgang til historisk materiale
  318187/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. Praksishandel i Esbjerg
  319234/18
 • Til Læge - Bekræftelse på udsendelse af brev til patienterne
  318509/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  318222/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  319239/18
 • Til vagtchefen - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Esbjerg
  319230/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  318416/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  319131/18
 • Til STPS, SST, MST og Billund Kommune: Revideret dagsorden
  330236/18
 • til Rambøll SV: 630-81822 : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347369/18

15. april 2018

Indgående

 • Levering af organisationsdata-STI-struktur-Beskrivelse.docx
  343009/18
 • FW: MTU validering
  343008/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af patienter
  321366/18
 • fra Danske Regioner: Materiale om jordforureningsområdet
  336007/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  331116/18

Udgående

 • til Rambøll 449-70140 : TUP- af GrundRisk ift pesticidsager -
  347283/18
 • til Rambøll sV: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - case RSD 430-81529 og 479-81116
  347237/18
 • til Rambøll 630-81822 : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347331/18

14. april 2018

Udgående

 • Mail til Rambøll A/S med kort resumé af graveundersøgelse
  327499/18

13. april 2018

Indgående

 • Re: SV: SPOT invitation
  343124/18
 • Re: SV: SPOT invitation
  343126/18
 • Re: SPOT invitation
  343127/18
 • SV: SPOT-måling
  343128/18
 • MTU Valideringshold
  343010/18
 • SV: MTU validering
  343011/18
 • Fra NIRAS: Opdatering af økonomi på Washingtonvej
  355882/18
 • FRA RM: Workshop
  316734/18
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, mail med miljøkonsekvensrapport matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  318285/18
 • FRA AROSIT: Retningsdata - case 282
  316666/18
 • FRA AROSIT: SV: Retningsdata - case 282
  316379/18
 • SV: MTU og SPOT
  343719/18
 • Fra rådgiver - dokumentation for Geogis opdatering
  373509/18
 • Fra rådgiver - info vedr. sløjfning + geogis dokumentation for opdatering.
  373319/18
 • Ansøgning
  381275/18
 • Fra Fredericia Kommune: Forslag til fælles svar til oplæg til undersøgelser under Sdr. Voldgade 10 (vejprojektet)
  337773/18
 • Fra Petersen Tegl: SV :Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune [DAHL-Active.FID2558223]
  338306/18
 • fra DMR - Re_ Udkast til § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  317461/18
 • Fra Middelfart Kommune - Rykker -Indvindingsboring i råstofinteresseområde.
  317927/18
 • Fra Nybolig: HENV - Vingårdsvej 15 og 15 a, 5600 Faaborg
  317855/18
 • Svar fra Varde Kommune ang. Kollevej 130, 6830 Nr Nebel
  317604/18
 • fra Nyborg Kommune - Dampskibsmolen 2 - oplæg til undersøgelse i område C
  317446/18
 • fra Odense Kommune - høringssvar_ ingen påbudsmuligheder - Peder Wessels Vej 11, 5220 Odense SØ
  317209/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Tilladelse til at ændre arealanvendelse på baghuset ved Koldingvej 18, 7100 Vejle
  318014/18
 • Fra Kommunen, Spm. til ændret indsats/Til kommunen, svar
  316359/18
 • Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag 17 april 2018
  319385/18
 • Fra Kommune: Kommune vil på tilsyn inden igangsætning
  316719/18
 • Fra Deloitte: DTØ aftale for 2018 - Nyt OUH
  317583/18
 • Fra MST: afslutning på spild på 2 liter gasolie på ubefæstet areal.
  317465/18
 • VS: Opsigelse af driftsoverenskomst
  317722/18
 • fra Varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  317516/18
 • Fra Entreprenør: Brøndafdækning
  316701/18
 • Fra Danske Regioner: Ambulance Syd: Overenskomst for områdeleder.
  324934/18
 • Videokonference d. 18/4 - 18 kl 10
  323014/18
 • Fra borger: Kvittering for info vedr. besigtigelse, Ahlmansvej 1, 6300 Gråsten
  320876/18
 • Fra Slothmøller. Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  320620/18
 • fra Rådgiver : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  320874/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  322234/18
 • Fra Svendborg Kommune: Kopi af kommunens accept af vilkår 2 i §8-tilladelsen
  320550/18
 • Dagsorden samt bilag til bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 20. april 2018
  320335/18
 • Fra Praksis - Meddelelse vedr. ansat læges ophør
  321855/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  326778/18
 • Fra DMR, Spørgsmål til tankoplysninger, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  327517/18
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Ændringsforslag til dagsorden
  330229/18
 • Fra Petersen Tegl A/S: SV: Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune [DAHL-Active.FID2558223]
  338311/18
 • Fra Svendborg Kommune, Orientering om §40-påbud til Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  338579/18

Udgående

 • SV: Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser - ønskeom budgetændring
  317921/18
 • Til advokat, tilbagemelding matr.nr. 17, Gl. Haderslev, Gl. Haderslev
  317799/18
 • Til rådgiver - kommentarer til supplerende undersøgelser + rapportskrivning igangsættes
  372895/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, bemærkninger vedr. mulighed for oplagsplads matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding og 11h Tirslund By, Brørup
  316861/18
 • SV: Anmodning om udsættelse af midtvejsevaluering (088m)
  316262/18
 • Til praksis i Agerbæk: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316362/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af nyt vagtlægeydernr.
  317427/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region syddanmark
  319399/18
 • Til COWI: Vedr. svar på forespørgsel om offentlig indsats på kortlagt areal - del af lok. 631-00296
  317848/18
 • Til ansøger: kvittering for fremsendt status på aktiviteterne
  317743/18
 • Til Deloitte: DTØ aftale for 2018 - Nyt OUH
  317588/18
 • TIl kommunen - orientering om Jægersborgvej 6, 6630 Rødding udgår efter undersøgelse
  317606/18
 • Til Entreprenør: Fotos fra tilsyn
  316710/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Knust asfalt
  316929/18
 • Til RealkreditDanmark: Orienteringsbrev om undersøgelse
  316372/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommene Boulevarden 21 og Nordås 13, 7100 Vejle, Matr. nr. 277e og 103b Engene, Vejle Jorder, lok. 631-00256
  318011/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  317561/18
 • Til SKAT: Vedr. ejendommene Boulevarden 21 og Nordås 13, 7100 Vejle, Matr. nr. 277e og 103b Engene, Vejle Jorder - V1- og V2-kortlægning
  318012/18
 • Til SKAT: Vedr. ejendommen Boulevarden 23A, 7100 Vejle, Matr. 116a, Engene, Vejle Jorder - V1- og V2-kortlægning
  317946/18
 • Til Varde Kommune. Anmodning om oplysninger, Kollevej 130, 6830 Nr Nebel
  316334/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på opført støjvold på lok. 445-00013
  316469/18
 • Til Varde Kommune: praksis i Agerbæk åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316538/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  317736/18
 • til Orbicon luftrenser Vestergade 15A og kontaktoplysninger på kloakmand
  317526/18
 • Til Rambøll: accept af step 1 til kalibrering af model
  317246/18
 • til Odense Kommune - regionens bemærkninger til Odense Kommunes høringssvar ang. påbudsmuligheder - Peder Wessels Vej 11, 5220 Odense SØ
  317645/18
 • Til Nybolig: Svar - Vingårdsvej 15 og 15 a, 5600 Faaborg
  317856/18
 • Henv fra ejer, Drosselvej 10, 5000 Odense
  317567/18
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316266/18
 • til Orbicon : luftrnser Vestergade 15A,
  317551/18
 • henvendelse Sønderjysk Landboforening, Errested Kirkevej 15, 6100 Haderslev, matr. nr. 228, Bjerning Ejerlav, Bjerning Haster
  317357/18
 • Henvendelse fra Advokat - Torvegade 15, 6510 Gram
  317113/18
 • Til Varde Kommune: praksis i Agerbæk åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316364/18
 • Til PLO - Medd. vedr. ansat læge ophør i praksis
  321869/18
 • Til borger: Orientering vedr. besigtigelse, Ahlmansvej 1, 6300 Gråsten
  320868/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  319396/18
 • Til Sundhedsstyrelsen: Bullerbo, 7100 Vejle
  317633/18
 • til Grundejer Vestergade !5A Vedr. opsætning af luftrensere til midlertidig sikring af indeklimaet i Vestergade 15A, Vissenbjerg
  317638/18
 • Til EDC - orientering om afgørelsesbrev, Jægersborgvej 6, 6630 Rødding efter forureningsundersøgelse
  317634/18
 • Til Varde Kommune. Forespørgsel ang. Dejrupvej 126, 6830 Nr. Nebel
  317616/18
 • Til Kommune: Kvittering for tilsyn inden igangsætning
  316728/18
 • Til Vejle Kommune Vedr. Boulevarden 23A, 7100 Vejle, Matr. 116a, Engene, Vejle Jorder - V1-og V2-kortlægning
  317937/18
 • Til praksis i Agerbæk: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316528/18
 • Til STPS, SS, MST og Billund Kommune: Dagsorden til møde
  316661/18
 • Til Middelfart Kommune-svar om vandindvindingsboring
  317929/18
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V1- afgørelse, Ny Solskovvej, Vejle
  316448/18
 • Til Kolding Kommune, spm. vedr. Kokholm 10, Kolding
  334990/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune, Kommentarer til §8-udkast, matr.nr. 33d Årslev By, årslev m.fl.
  330372/18
 • Til DMR, Situationsplan, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg, lok. 540-81394
  327527/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. oplæg til undersøgelser under Sdr. Voldgade 10 (vejprojektet)
  337777/18
 • til Rambøll TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -lok Volderslevvej 147
  347165/18
 • til Middelfart kommune orientering om ikke kortlægning ikke kortlægning matr. nr 7000b Indslev By Indslev
  317772/18
 • til Vejdirektoratet Afgørelse om ikke kortlægning af delområde ved E20 matr. nr 7000b Indslev By Indslev Middelfart.docx
  317758/18
 • til Middelfart kommune afgørelse om ikke kortlægning - til Vejdirektoratet Afgørelse om ikke kortlægning af delområde ved E20 matr. nr 7000b Indslev By Indslev Middelfart.docx
  317775/18
 • Til Langeland kommune: Nyt tidspunkt til drøftelse af sagen
  349433/18

12. april 2018

Indgående

 • RE: Databehandleraftale
  343740/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Oplæg til undersøgelse Assensvej 285, 5642 Millinge, 17c, Østerby By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune
  360189/18
 • Vedr. datavalidering
  343012/18
 • Fra NIRAS: RE: Opdatering på Brændevej på baggrund af møde
  355888/18
 • SV: MTU og SPOT
  343720/18
 • SV: MTU data i sti struktur
  343013/18
 • Deltagere i forbindelse med afklaring omkring APOS.docx
  343014/18
 • SV: SPOT-måling
  343129/18
 • Fra projekt: Svar på tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen vedr. nyt projektnavn mv.
  318137/18
 • Fra projekt: Vedr. projektnavn og afrapportering til Syddansk Vækstforum
  318135/18
 • RE: Spørgeramme
  343061/18
 • SV: MTU data i sti struktur
  343015/18
 • Fra Nordfyns kommune: Mail omkring manglende efterkommelse af påbud
  344028/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kopi af foreløbige resultater fra undersøgelse samt spørgsmål til undersøgelser
  344231/18
 • Fra Niras: JAR data anvendes
  337022/18
 • Henvendelse fra ejer af Værkstedsvej 20, 24, Middelfart
  338336/18
 • Fra Nordfyns kommune: Kopi af påbud om forureningsundersøgelse
  349903/18
 • Fra Langeland kommune: Kommunen prøver at finde kortbilag i historik
  349427/18
 • Fra Københavns Universitet: Supplereinde litteratur
  316651/18
 • VS: Orientering omkring boring 136.1065
  317011/18
 • Til ansøger: Afklarende spørgsmål til ansøgning
  314430/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forespørgsel på forurening
  315614/18
 • Fra SUM: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 4. kvartal 2017 - Region Syddanmark
  314248/18
 • Fra Nyborg Kommune, svar Vedr. Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup (lok. 450-81150) Påbudsmuligheder
  317794/18
 • Fra Billund Kommune: Accept af udkast til dagsorden
  316654/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forespørgsel på forurening
  315577/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forespørgsel på forurening
  315611/18
 • DUT og faglig høring vedr. ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer mv.
  313949/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  326774/18
 • Fra Haderslev Kommune: kopi af korrespondance vedr. bortkørsel af forurenet jord, Nederbyvænget, 6100 Haderslev
  320272/18
 • fra Vejle kommune Ansøgning om bygge- og anlægsarbejde på Welcon
  321708/18
 • fra Vejle kommune Ansøgning om bygge- og anlægsarbejde på Welcon - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på matr nr 4i, Svindbæk By, Thyregod iht §8 stk 2 1.doc
  321712/18
 • Til de indbudte deltagere til mødet i Patienterstatningen 18. april 2018 om Trigger 2
  322978/18
 • Fra ansøger: budget med mindre rettelse
  323032/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kopi af kommunens oplysninger til grundejer samt bilag til grundejer
  330205/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af bygherre svar til kommunen
  330217/18
 • Tilbud om oplæg om Patienterstatningen
  330400/18
 • Fra Odense kommune, Udkast til §8-tilladelse: Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg (matr. 592, 593, 594 Nyborg Markjorder). Lokalitetsnummer 449-551125, 449-90002
  331358/18
 • Fra Fredningsnævnet for Sydjylland: kopi af ansøgning om voldanlæg omkring skydebane samt bestigtigelse, Skydebanevej 3, 6760 Ribe
  331694/18

Udgående

 • Projektforlængelse bevilget til Karriere i Syddanmark 1
  315923/18
 • Til Odense Kommune - info vedr. risiko for kontakt med forurenet jord op offentligt areall - Elmelundsvej 18, 5200 Odense V
  314771/18
 • Til advokat Arnholm: Vedr. Emmelevvej 39, 5450 Otterup
  314623/18
 • til Journalist Fyns Stifttidende svar med adresser på V1 og V2 i Assens Kommune - : Artikler til Fyens Stiftstidende
  315622/18
 • Til Ajour Advokat: Foreløbig resultat af boring og poreluftmåling
  314006/18
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Grethevej 17 Fredericia
  315735/18
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Elsesvej 18, Fredericia
  315716/18
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. kortlægningsbreve på lokaliteterne: 571-64010; 571-78002 og 571-80006
  315620/18
 • til Orbicon luftrnser Vestergade 15A,
  315898/18
 • Til Borger. Kolding Landevej 69, Fredericia
  315915/18
 • Til SUM: Spørgsmål til Kvartalsrapportering 4 kvt 2017 Nyt OUH
  314236/18
 • Til Randbøldal Camping ApS: Fremsendelse af kortoversigt, matr. 9du Daldover By, Randbøl
  313637/18
 • Til Niras: Vedrørende grundejerkontakt Pasoppvej
  316431/18
 • Til borger Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Elsesvej 20, Fredericia
  315724/18
 • Til Frederica Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespulje
  315624/18
 • Til Danbolig: Vedr. Kildegårdsvej 2, 5856 Ryslinge
  314291/18
 • Til ansøger: kommentar til budget
  315390/18
 • Til Odense Kommune (ejer) - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Elmelundsvej 18, 5200 Odense V
  314753/18
 • til Orbicon forhold vedrørende kloakundersøgelse ved Vestergade 15A, og luftrenser
  315680/18
 • Til Kommune - Høring om forurening Hammeren 8, 6715 Esbjerg N
  314656/18
 • Til Billund Kommune- svar på forespørgsel om krolfbane
  314252/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  315037/18
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Elsesvej 22, Fredericia
  315730/18
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. kortlægningsbreve på lokaliteterne: 571-64010; 571-78002 og 571-80006
  315615/18
 • Til Miljøstyrelsen: Regionens bidrag til svar på ministerspørgsmål
  314013/18
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. kortlægningsbreve på lokaliteterne: 571-64010; 571-78002 og 571-80006
  315585/18
 • Til SKAT: Ønsker regnskab tilsendt
  313685/18
 • Til Nybolig: SV: Forespørgsel om aktindsigt, miljø - Østre Stationsvej 4, 5000 Odense C af matr.nr. 1204 A Odense Bygrunde
  315051/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  315106/18
 • Til Hovag Invest, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Astrupvej 40-46, 5000 Odense C
  316509/18
 • Til Billund Kommune: Udkast til dagsorden
  316645/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelse - Odense kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  315321/18
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  315163/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  314789/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Ærø Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  315195/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2018
  314699/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  314671/18
 • Til Borger, Miljø og Råstoffer, Svar antal forurenede grunde
  314259/18
 • til varde kommune Vedr §8 tillladelsen for ændret anvendelse på Storegade 2-4 6800 Varde, , lok.nr 573-3002
  313814/18

11. april 2018

Indgående

 • SV: MTU data i sti struktur
  343016/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Nyt indikatorskema
  318132/18
 • Indikatorskema - SFD-16-0029.xlsx
  318133/18
 • Fra Kommunen: Spørgsmål vedrørende Kelstrup Strandvænge 1 - byggeri på kortlagt ejendom
  335897/18
 • Fra projetk: Henvendelse til Erhvervsstyrelsen vedr. nyt projektnavn mv.
  318142/18
 • FRA AROSIT: SV: Milepæl 5 i BiD projektet
  312231/18
 • Fra firma: Medicinrådets anbefaling af Tremfya
  319890/18
 • FRA DGE: GeoGIS-datavask
  312991/18
 • SV: SPOT på stress
  343130/18
 • SV: video spotmåling
  343721/18
 • RE: OrgBuilder data i stistruktur
  343017/18
 • SV: MTU data i sti struktur
  343018/18
 • Målingen 'SPOT om stress' er afsluttet
  343131/18
 • Målingen 'SPOT om stress' er afsluttet
  343133/18
 • Målingen 'Bedøvelse Mini-MTU 2018' er afsluttet
  343134/18
 • Fra Langeland kommune: Kommunen bekræfter tidspunkter til drøftelse
  349417/18
 • Fra FysioCenter Varde vedr. cvr.nummer ændring.
  312999/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter
  312241/18
 • Fra Niras: mail med kort Status på Shell
  312313/18
 • Fra Fredericia kommune: vedr. undersøgelser af jordforurening på Skærbæk Havnegade 43-45, 7000 Fredericia i forbindelse med planer om etablering af boligbyggeri
  312925/18
 • Fra Billund Kommune - supplerende oplysninger . krolfbane
  314360/18
 • Fwd: VS: Forundersøgelse om jordforurening <3938> - Åbningsbrev regionerne.docx
  315124/18
 • Fwd: VS: Forundersøgelse om jordforurening <3938>
  315112/18
 • Fra advokat Arnholm: Henvendelse
  314607/18
 • Fra Nybolig: Forespørgsel om aktindsigt, miljø - Østre Stationsvej 4, 5000 Odense C af matr.nr. 1204 A Odense Bygrunde
  315049/18
 • Mail Fwd: SV: Forundersøgelse af indsatsen mod jordforurening <3938>
  315335/18
 • Fra Billund Kommune - forespørgsel om Krolfbane
  314406/18
 • Fra NIRAS: Status på Hjallesegade 60 - fase 4
  313648/18
 • fra Billund Kommune - kort
  314374/18
 • Fra Geopartner - Tinglysning på plads i tingbog - Vandmøllevej 1, Nybøl 6400 Sønderborg
  313700/18
 • Fra Varde Kommune. Materiale om Roustvej 91, 6800 Varde
  313671/18
 • fra Orbicon Højbjergvej 5, Toftlund Økonomioversigt
  317317/18
 • Fra COWI: Forespørgsel vedr. offentlig indsats på kortlagt areal - en del af lok. 631-00296
  317846/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. overfladebelægning på slaggebanen, matr. nr. 1v Vognsbøl, Esbjerg Jorder
  316015/18
 • Fra Aabenraa Kommmune. [Sagsnr.:18/423] - [Dok.nr.:120003/18] Østergade 62-64, notat revideret inkl bilag.pdf
  317930/18
 • SV: Danske Regioners bidrag til besvarelse af SUU alm. Del – spm. 434
  312756/18
 • Fra Svendborg Kommune: Verificering af analyser
  313528/18
 • Fra Assens Kommune. Svar på henvendelse
  311765/18
 • SV: Ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser
  312192/18
 • Re: Ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser
  312187/18
 • intern mail §8 ventilation/drænlægget Storegade 2-4, Varde
  312379/18
 • Ansættelse som fysioterapeut
  331491/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Materiale til brug for vurdering af spørgsmål om stop af byggeri
  328637/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Spørgsmål i forbindelse med fund af forurening under udgravning til bolig
  328633/18
 • Fra Geoservice: Prisestimat 2018
  328150/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Spørgsmål til udgravning
  328689/18
 • Fra advokat, Miljø og Råstoffer, Estimat over bistand
  373438/18

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Ingen planer om verificering af analyser
  313567/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsnotat matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding og 11h Tirslund By, Brørup
  313504/18
 • Politisk godkendelse af ansøgning til satspuljeprojektet vedr. implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser_Region Syddanmark+22 komm (sagsnr. 4-1613-254/1)
  312185/18
 • Succeskriterieskema socialfonden prioritet 3 Social inklusion.xls
  311802/18
 • Til ansøger: Fremsendelse af succeskriterieskema
  311800/18
 • Dagsorden_Følgegruppe for ØKE_12.4.18 kl. 11-12.30
  311543/18
 • Bilag 1_Datakilder til monitorering af Sundhedsaftale og det tværsektorielle samarbejde.docx
  311551/18
 • Bilag 2_Inputs til KL om nationale mål. FMS SSF. nov2017.docx
  311552/18
 • Bilag 4_Porteføljestyringsværktøj_FØKE_mar18.doc
  311548/18
 • Dagsorden_følgegruppemøde_FØKE_12.4.18(MF).docx
  311550/18
 • Til Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  313584/18
 • Til Odense Kommune - svar vedr jordvarmeanlæg i graveområde
  311796/18
 • Til Borger: Svar vedr. tidsplan
  312396/18
 • Til Rybners ang. Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
  311412/18
 • Til Esbjerg Kommune: Pederstræde 5 og Viadukten 6a, Bramming - Orientering om undersøgelsesresultater
  313521/18
 • Til ansøger: REM - tilsagn
  313509/18
 • Til Danbolig Vejen: Vedr. en del af ejendommen Vejenvej 55, 6600 Vejen, matr. 15a Askov By, Malt - en del udgår af V2-kortlægningen
  313629/18
 • Til Moe: Svar vedr. forurening Møllevej 12, Vejen Lokalitet 575-78005
  311993/18
 • Til ejendomsmægler: Kopi af V1-brev, Nørrelykke 7, 6400 Sønderborg
  314722/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af kortrids på lok. 421-00003 samt informationer om kortlægningsstatus
  312317/18
 • Til praksis i Fredericia: bekræftelse på åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  316165/18
 • Til ejendomsmægler, svar vedr. spørgsmål, Nørrelykke 7, 6400 Sønderborg
  311663/18
 • Til Varde Kommune: Dejrupvej 16, 6855 Outrup - Orientering om undersøgelsesresultater
  313296/18
 • SV:GSK henvendelse vedr Inhalationsoversigt
  311351/18
 • Til Billund Kommune- svar på generel forespørgsel
  311517/18
 • Til Haderslev Kommune, vedr. Ribevej 20, 6500 Vojens
  311489/18
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. en del af ejendommen Vejenvej 55, 6600 Vejen, matr. 15a Askov By, Malt - udgår af V2
  313628/18
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  313387/18
 • Til Langeland kommune: RSD oplyser hvor kommunen kan finde gamle kortbilag
  349423/18
 • Til Niras: JAR data er de korrekte mht IVO
  337013/18
 • til varde kommune : §8 ventilation/drænlægget Storegade 2-4, Varde
  312383/18
 • Til Assens Kommune. Ny henvendelse mht. smedje
  311771/18
 • Til Langeland kommune: RSD foreslår tid til drøftesle af sagen
  349392/18

10. april 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Revideret ansøgning
  311307/18
 • Spot måling afd. N
  343135/18
 • RE: OrgBuilder data i stistruktur
  343019/18
 • RE: OrgBuilder data i stistruktur
  343020/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: tillægsaftale til PFT-sporgasundersøgelse
  335930/18
 • APOS
  343021/18
 • SV: video spotmåling
  343137/18
 • SV: video spotmåling
  343138/18
 • Fra ansøger: Svar på spørgsmål ifm legalitetskontrol
  310988/18
 • Eftermiddagsarrangement med Arbejdstilsynet
  342964/18
 • SV: Orienteringsmail APOS
  343023/18
 • SV: Orienteringsmail APOS
  343024/18
 • Fra Orbicon: Ny tilbudsliste inkl. pris på sløjfning af boring
  355875/18
 • SV: Orienteringsmail APOS
  343025/18
 • video spotmåling
  343139/18
 • SV: Effektiv forebyggelse af vold og trusler
  342965/18
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads - økonomi
  313574/18
 • SV: Citater til aftale på Børn- og ungeområdet
  310420/18
 • Fra Rådgiver: Niveaubestemt prøvetagning
  313575/18
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, høringssvar til udkast til råstoftilladelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  319280/18
 • FRA MST: VanDa: tidsplan og udeståender til diskussion
  310758/18
 • SV: Orienteringsmail APOS
  343026/18
 • Grovplan for MTU 2017- Regionshuset inkl. satellitter.docx
  343211/18
 • Grovplan for MTU 2017- Regionshuset inkl. satellitter.docx
  343210/18
 • MTU og friklinikken
  343027/18
 • Fra rådgiver - svar vedr. sløjfning
  373267/18
 • Fra Fåborg-Midtfyns Kommune ny høring om undersøgelsespåbud, Vejlegårdsvej 2, 5672
  344149/18
 • Fra Varde Kommune: Til oplysning - Revideret accept af anvendelse af slagge - Teglværksvej 21, Nørre Nebel
  337712/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med Udkast til §8-tilladelse, Hestehavevej 41, 5750 Ringe
  337979/18
 • fra Assens Kommune, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358032/18
 • Svar på spørgsmål til ansøgning
  309685/18
 • Godkendt TakeawalkVR - Endelig testrapport og andre bilag
  311155/18
 • fra Middelfart Kommune - Udkast til § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  309306/18
 • Fra Haderslev Kommune: kopi af orientering til entreprenør vedr. videre forløb, Nederbyvænget, 6100 Haderslev
  311413/18
 • FVU-plan for Kolding HF og VUC
  312759/18
 • Fra Nyborg Kommune: Mail med § 8-dokumentation for Lindholm Havnevej 38-40, 5800 Nyborg
  312424/18
 • Fra Naturstyrelsen - kommentarer til regionens svar på høringssvar fra grundejer - Blåbjergvej 50, Nørre Nebel
  311183/18
 • fra Journalist forespørgsel på tidligere rapport - Artikler til Fyens Stiftstidende
  310537/18
 • Fra Niras SV: Opdaterede økonomier på pulje 1 - 2018
  310397/18
 • Fra borger: "FORESP.: Telefonhenvendelse vedr. lok. 421-00003, Egholmvænget 12, 5610 Assens"
  311795/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  312865/18
 • Fra Billund Kommune - generel forespørgsel
  311525/18
 • Fra:yder
  312255/18
 • Fra Home, vedr. Bogensevej 345, 5270 Odense N
  311179/18
 • Fra Sønderborg Kommune, vedr. Ulsnæs 10, 6300 Sønderborg
  310982/18
 • Fra FES: Efterspørger materiale på V2-kortlagt ejendom
  310516/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tak for hurtigt svar
  309699/18
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til §8-vurdering og tilladelse til opførelse af redskabsskur, Algade 74, 5592 Ejby
  311000/18
 • Fra rådgiver - P9: 523-40041 Købingsmarkvej 7, Nordborg - Endelig rapport
  311099/18
 • Fra Haderslev Kommune - sagsbehandler ønsker rapport direkte - Øsbygade 89K, 6100 Haderslev.
  310324/18
 • Fra SKAT: Kvittering for modtagelse af materiale
  309633/18
 • Fra Sønderborg kommune: Spørgsmål til kortlægning ifm. matrikulær ændring
  310403/18
 • fra Billund kommune Varsling om undersøgelsespåbud : Skovvej 52, Sønder Omme. Varsel om undersøgelsespåbud efter forurening fra væltet marksprøjte
  321916/18
 • Fra NIRAS, Råstof, Endelig aflevering af rapporter om råstoffremskrivning 2016-2040, Del 2
  321255/18
 • Fra Orbicon: Økonomioversigt 100418 Nørregade 90
  316438/18
 • Fra Læge - Anmodning om udsendelse af brev til patienterne
  318505/18
 • SV: Problemer med træghed i Netværkscenterets projektadministration i forbindelse med udbetalingssager
  317732/18
 • SV: Problemer med træghed i Netværkscenterets projektadministration i forbindelse med udbetalingssager
  317734/18
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om regionens udtalelse vedr. konstateret jordforurening i vejareal, Nederbyvænget
  311388/18
 • Fra Haderslev Kommune, vedr. Ribevej 20, 6500 Vojens
  311471/18
 • fra Varde kommune vedr §8 tilladelse til ventilation/drænlægget Storegade 2-4, Varde
  312371/18
 • Fra Haderslev Kommune: kvittering for regionens bemærkninger, Nederbyvænget
  311400/18
 • Mail fra yder: Ønske om lukning for patienttilgang
  314767/18
 • Fra Billund Kommune: Samlet svar på henvendelse
  313672/18
 • SV: Databehandleraftale med Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen
  314267/18
 • Fra KomTek - Efterbehandling klar til besigtigelse - Drivervej 8 6670 Holsted
  313631/18
 • Projektforlængelse Karriere i Syddanmark 1
  315919/18
 • SV: Møllebakkevej, Sdr. Højrup, 5750 Ringe
  327743/18
 • Afmelding af ydernummer 454680
  323035/18
 • fra Billund kommune Varsling om Undersøgelsespåbud Skovvej 52, Sønder Omme. Varsel om undersøgelsespåbud efter forurening fra væltet marksprøjte
  321895/18
 • Fra NIRAS, Råstof, Endelig aflevering af rapporter om råstoffremskrivning 2016-2040, Del 1
  321258/18

Udgående

 • GeoGIS-datavask
  311196/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar på spm ifm legalitetskontrol
  310998/18
 • Til kommunen - kopi af udkast til rapport
  354809/18
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  310230/18
 • Til rådgiver - Vedr. opdatering af Geogis
  373494/18
 • Til rådgiver - Vedr. manglende opdatering af geogis
  373273/18
 • Til rådgiver - Geogis mangler lidt opdatering
  354879/18
 • Til rådgiver - Kommentarer til rapportudkast
  354878/18
 • til parterne, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune.
  343702/18
 • Til K. Hjort Invest: Orientering om resultat af regionens indledende undersøgelse og kortlægningsafgørelse, Favstrupvej 135, Haderslev
  310478/18
 • Til borger ang. Tarp Byvej 83, 6715 Esbjerg N
  310488/18
 • Til FES: Sagsmateriela på 525-08814 mail 4
  310607/18
 • Til Naturstyrelsen - forventning om fremsendelse af endelige afgørelse ultimo april 2018 incl indarbejdelse af kommentarer fra grundejer - Blåbjergvej 50, Nørre Nebel
  311186/18
 • Til Haderslev Kommune - materiale vedr undersøgelse på : 510-81306 Øsbygade 89K, 6100 Haderslev.
  310371/18
 • Til Borger, Yderligere spm. vedr aktiviteterne på Hornsevej 10
  310997/18
 • Interreg Europe projekt
  311163/18
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Købingsmarkvej 7, Nordborg – 523-40041
  311115/18
 • Til FES: Sagsmateriela på 525-08814 mail 1
  310596/18
 • Til Haderslev Kommune og SKAT: Vedr. Favstrupvej 135, 6100 Haderslev - udgår af kortlægning
  310517/18
 • Til NIRAS: Svar på status fase 4
  309416/18
 • Til Vejle Kommune, Skat. Vedr. at matriklen udgår af V1 kortlægning.
  311052/18
 • Til FES: Sagsmateriela på 525-08814 mail 5
  310613/18
 • Til MOE: Smedevænget 6a, Fredericia
  310927/18
 • Til Borger (entreprenør) -: fremsendelse af materiale pba telefonsamtale - Løkkegravene 138, Odense N
  310845/18
 • Til FES: Sagsmateriela på 525-08814 mail 6
  310616/18
 • Råstofansøgning i Kjelst
  310707/18
 • Til Envicon. Sv. på henvendelse om at ophæve V1 kortlægning.
  311089/18
 • Til Fredericia Kommune - UDKAST Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven af stien mellem Grethevej 15 og 17, 7000 Fredericia
  311042/18
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Vedr. Astrupvej 60, 6780 Skærbæk, lok. 550-81259 - Afgørelse om V2 kortlægning
  309615/18
 • Til Home, vedr. Bogensevej 345, 5270 Odense N
  311180/18
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Købingsmarkvej 7, Nordborg – 523-40041
  311119/18
 • Til Sønderborg Kommune, vedr. Ulsnæs 10, 6300 Sønderborg
  310994/18
 • Til FES: Sagsmateriela på 525-08814 mail 3
  310603/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens §8-høringssvar for ejendommen Algade 74, 5592 Ejby, matr. nr. 28a Kingstrup By, Gelsted, lok. nr. 410-81095
  311006/18
 • Til FES: Sagsmateriela på 525-08814 mail 2
  310601/18
 • Til Vejle kom og skat. V2 afgørelse
  311199/18
 • til Journalist svar på forespørgsel om rapport fra den indledende undersøgelse -: Artikler til Fyens Stiftstidende
  310629/18
 • Til Haderslev Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg fra DGE, Vestergade 38A, 6500 Vojens
  310835/18
 • Til Fuldendt, Svar på henv. vedr. matr.nr. 25a Sdr. Gørding By, Gørding
  309575/18
 • til Journalist kort med kortlagte lokaliteter i Assens Kommune
  311002/18
 • Til borger - kontakt mhp at besvare Spørgsmål vedr forureningssag - Løkkegravene 138, Odense N
  309413/18
 • Til Haderslev Kommune: bemærkninger til orientering om jordforurening, Nederbyvænget
  311395/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313616/18
 • Til Skovbjerg ApS: Orientering om regionens vurdering af frivillig forureningsundersøgelse og kortlægningsgrundlag, Gl. Stationsvej 7a, 6000 Kolding
  309741/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vilstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev
  316303/18
 • Til Billund Kommune: Referat fra møde i Info-gruppe
  313670/18
 • Til Haderslev Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg fra DGE, Vestergade 38A, 6500 Vojens
  310773/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  331078/18

9. april 2018

Indgående

 • Fra Erhvervsstyrelsen: Dialog vedr. legalitetskontrol
  309323/18
 • Orienteringsmail APOS
  343028/18
 • FRA DMP: Data Ud
  308989/18
 • FRA RM/DMP: Bidrag til DMP Miljøportal
  308919/18
 • Fra rådgiver - korrespondance vedr. rapportudkast - problemer pga. størrelse
  354864/18
 • SV: APOS - MTU
  343029/18
 • APOS - MTU
  343030/18
 • SV: Vold og trusler,- udvikling af elæring/dialogværktøj i regionalt regi
  342966/18
 • SV: MTU gruppe omkring trusler og vold
  342967/18
 • Fra rådgiver - boringer er sløjfet!
  307848/18
 • Vold og trsuler MTU opfølgnings hjælp
  342968/18
 • SV: Fejlkontering
  342863/18
 • Udgiftsbilag
  342864/18
 • Fra Vejle KOmmune vedr. undersøgelsesoplæg
  343851/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen svarer på spørgsmål fra RSD
  344214/18
 • dialog med Kolding Kommune, råstofm tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  343576/18
 • Fra Niras: IVO stemmer ikke overens
  336977/18
 • fra Rambøll Kvittering for modtagelse af lok Risagervej 10 - RE: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager
  347102/18
 • dialog med Kolding Kommune, råstofm tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  343582/18
 • fra Rambøll : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - dagsorden og tilbud
  346577/18
 • fra Assens Kommune, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358024/18
 • Fra Bygningsstyrelsen. Spm til Vejle Kommune vedr områdeklassificering
  307236/18
 • Fra Niras: Opdaterede økonomier på pulje 1 - 2018
  308957/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter
  308235/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Oversigtskort
  309015/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Mail med oversigtskort
  309014/18
 • Henvendelse fra borger vedr. donationer
  308345/18
 • fra Journalist svar: Artikler til Fyens Stiftstidende
  308960/18
 • Fra Niras: Referat fra opstartsmøde - pulje 1, 2018
  308365/18
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Høring af V2 kortlægning af del af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  307476/18
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8-tilladelse, Kildemosevej 14, Odense
  307143/18
 • Fra Niras: Opdaterede økonomier på pulje 1 - 2018
  308959/18
 • fra Orbicon SV: Borearbejde på Nyvej 6 , Vissenbjerg
  308611/18
 • Fra Niras: Referat fra opstartsmøde - pulje 1, 2018
  308369/18
 • Fra SKAT: Efterspørger sagsmateriale
  308897/18
 • Fra SKAT: Anmodning om undersøgelsesrapport
  308938/18
 • Fra lægerne: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  308650/18
 • Fra Niras: Opdaterede økonomier på pulje 1 - 2018
  308963/18
 • fra Odense Kommune - Stationsvej 12, kopi af tilladelse til boliger
  306873/18
 • Fra Borger, Miljø og Råstoffer, tak for hurtigt svar
  310644/18
 • Fra Danfoss: Vedr. Kina-samarbejde
  308290/18
 • Fra Rybners ang. Storstrømsvej 29, Esbjerg
  308861/18
 • Fra Sønderborg Kommune. SV: 540-81448 §41 Brand af traktor. Humbækvej 2, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune, 468, Lysabild Ejerlav, Lysabild
  307489/18
 • SV: Ansøgning om godkendelse til opbevaring og brug af PRO data til projekt om prostatakræft
  309448/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - KompetenceVækst - kort status vedr. AUB refusion
  309882/18
 • Fra Moe: Henv. vedr. forurening Møllevej 12, Vejen Lokalitet 575-78005
  311607/18
 • Fra Shell: bemærkninger til referat fra opstartsmøde vedr. videregående undersøgelse på havneterminalen
  310828/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  318271/18
 • Ulighed i behandling - forskning
  318443/18
 • referat - Referat FVI 20180316, 9.4.18.docx
  315848/18
 • Fra Rambøll: Oplæg til undersøgelser under Sdr. Voldgade 10
  316307/18
 • Næste sekretariatsmøde
  315846/18
 • Fra Nyborg Kommune: Notat fra DGE med risikovurdering ved grundvandssænkning - Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  312605/18
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som Karrierevej
  312067/18
 • Ydernummeransøgning med bilag
  322997/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag: Nyt §8-udkast, matr.nr. 33d Årslev By, årslev m.fl.
  330370/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail med ny §8-udkast, matr.nr. 33d Årslev By, Årslev
  330369/18

Udgående

 • Til Rådgiver: Odensevejens losseplads niveaubestemt prøvetagning.
  308946/18
 • Til Svendborg Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på Vestre Nørremarksvej 26, 5762 Vester Skerninge
  308838/18
 • Til Faaborg Midtfyns kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på Skovvej 22 Espe og Assensvej 63, 5750 Ringe
  308842/18
 • Til Faaborg Midtfyns kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på Skovvej 22 Espe og Assensvej 63, 5750 Ringe
  308845/18
 • Til Væksthus Syddanmark: Opfølgende spørgsmål - TASTE
  308590/18
 • Til rådgiver - hvordan går det med sløjfningen?
  373260/18
 • Til grundejer - Orientering om status (Vestergade 34A)
  307796/18
 • Til rådgiver - Rykker for sammenstilling af resultater
  307708/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, vedr. opstartsmøde matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  307659/18
 • Til rådgiver - Rykker for status
  307676/18
 • Til rådgiver - Rykker for afrapportering
  354856/18
 • Til Landsinspektør - Vedr. 7000ø Fåborg kommune - Telefonnotat med Hans Christian Mazanti - Landinspektør
  331077/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Opfølgning ift legalitetskontrol
  307713/18
 • Til Borger: Vedr. igangsætning
  307552/18
 • Til Shell: Invitation til statusmøde vedr Bos200 på Øster Strand
  308343/18
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Kopi af V1-afgørelse, Kilen og Kathalen, Aabenraa
  307126/18
 • Til Billund kommune: Mail med undersøgelsesrapport
  308766/18
 • Fejljournaliseret - ubenyttet
  307652/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Løs Gyde 6, Sdr. Aaby, 5592 Ejby
  308697/18
 • Til MOE: Udbud undersøgelse
  307549/18
 • Til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af grruppe 1-sikrede med virkning fra d. 10. arpril 2018
  308658/18
 • Til Nyborg kommune: RSD er enig i kommunens vurdering
  307518/18
 • Til Nordfyns Kommune: RSD har ingen kommentarer til det varslede påbud.
  309016/18
 • Til SKAT og Tønder Kommune: Kopi til orientering, V1 - og V2-høring, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  308807/18
 • Til kommunen: bemærkninger til Undersøgelsesrapport, Skærbæk Havnegade 43-45, 7000 Fredericia
  308226/18
 • til Journalist svar til Artikler til Fyens Stiftstidende
  308599/18
 • Til Nordfyns Kommune: RSD efterspørger oversigtskort
  309013/18
 • til Borger Vestergade !5A Orientering om dag for TV-inspektion ved Vestergade 15A
  308628/18
 • Til Fredericia Kommune. SV: Høring af V2 kortlægning af del af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  307477/18
 • Til Borger: Orientering om V2 afgørelse, Gørdingvej 87, 6690 Gørding
  306911/18
 • Til SKAT: Mail med kopi af undersøgelsesrapport
  308941/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  308623/18
 • Til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra 10. april 2018
  308613/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  308664/18
 • Til Københavns Universitet: Kvittering for modtagelse af projektforslag
  309299/18
 • Til Orbicon: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309483/18
 • Til Orbicon: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309500/18
 • Til NIRAS: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309512/18
 • Til Rambøll: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309423/18
 • Til DMR: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309465/18
 • Til Rambøll: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309427/18
 • Til Kolding Kommune. SV: TO - forureningsundersøgelse Fabriksvej 12, 6000 Kolding
  307661/18
 • TIl Esbjerg Kommune og SKAT: Vedr. Gørdingvej 87, 6690 Gørding, lok. 561-81094 - V2 afgørelse
  306974/18
 • Til Orbicon: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309497/18
 • Til DMR: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309475/18
 • Til NIRAS: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309505/18
 • Til Rambøll: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309422/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om pressehenvendelse
  309302/18
 • Til NIRAS: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309509/18
 • Til Billund Kommune: Bidrag til svar på borgerhenvendelse
  309304/18
 • Til DMR: Resultat af mini udbud - pulje 2
  309468/18
 • Til vagtlægen: bekræftelse på annulllering af vagtydernummer
  308917/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ulkebøldam 3 og 3A, 6400 Sønderborg
  316066/18
 • til Rambøll SV: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - lokalitet Risagervej10
  346654/18
 • Til Borger, Miljø og Råstoffer, Vi kontakter dig
  310631/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD kommenterer på påbuddet
  344152/18
 • til Rambøll SV: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager
  346670/18
 • Til SKAT: Mail med sagsmateriale
  308901/18

8. april 2018

Indgående

 • Borger: patienttransport
  340481/18
 • Fra Borger, Aktindsigt, Forespørgsel forurenede boligejendomme
  310622/18
 • fra Journalist Artikler til Fyens Stiftstidende
  308596/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  308600/18
 • Fra ansøger - ansøger trækker ansøgningenindsendt 1. marts 2018 - 18/14458
  307258/18

7. april 2018

Indgående

 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 30. april 2018
  306902/18
 • Fra Københavns Universitet: Projektforlag
  309291/18

6. april 2018

Indgående

 • FW: Levering af organisationsdata
  343031/18
 • Fra Rådgiver: Kobjergvej 6, pulje 5, opgørelse af økonomi og faktura
  317572/18
 • apropos arbejdsulykker og vold
  342969/18
 • Ansøgning om Regionale Erhvervsudviklings Midler.docx
  306062/18
 • budget med ansøgning om REM-midler.xlsx
  306064/18
 • Fra projekt: Ansøgning om Regionale Erhvervsudviklings Midler
  306063/18
 • lidt hjælp
  343140/18
 • Attached Image
  333318/18
 • Attached Image
  333317/18
 • Attached Image
  333316/18
 • Attached Image
  333315/18
 • Attached Image
  333314/18
 • Attached Image
  333311/18
 • Fra Udbetaling DK: Svar på anmodning om forlængelse af refusionsfrist vedr. undersøgelse efter Værditabsordningen, Brudagervej 22, 5882 Vejstrup: Værditabsordning for boligejere mv. (VDT/63681-95097)
  333470/18
 • VS Dagsorden og bilag for styregruppemødet den 21. april .msg
  305088/18
 • Fra Billund Kommune: Orientering om boringer fra lossepladsundersøgelse
  305423/18
 • Høring over udkast til NIS-bekendtgørelser. Frist_ Torsdag den 26. april 2018
  306564/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S. Orientering til Bygningsstyrelsen
  305322/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. autoimmune sygdomme
  306537/18
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast: § 8 vurdering af etablering af orangeri, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  308742/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om oprensning af oliespild på Løs Gyde 6, Sdr. Aaby, 5592 Ejby
  307589/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig § 8 tilladelse til byggeri på Helgolandsgade 1, 6400 Sønderborg
  308335/18
 • Fra Niras: Referat fra opstartsmøde - pulje 1, 2018
  308357/18
 • Fra ansøger: Opdateret ansøgning til Kulturpuljen
  307443/18
 • Præhospitalsdatabasen - Pilotrapport 2016, endelig version til offentliggørelse
  306910/18
 • Fra Miljøstyrelsen ang. Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  307240/18
 • Fra borger: Supplerende kommmentarer til Grindstedforureningerne
  309288/18
 • Fra borger: Kommmentarer til Grindstedforureningerne
  309284/18
 • Fra DTU: Artikler til borger
  309280/18
 • Fra Odense Kommune - forespørgsel om anlæg i graveområde
  311734/18
 • SV: Undersøgelse om ulighed i behandling - materialeanmodning <9458>
  318435/18
 • Undersøgelse om ulighed i behandling - materialeanmodning <9458> - Materialeanmodning Region Syddanmark 4-4-2018.docx
  318219/18
 • Fra Epinion: vedr. EUD i skolen - skolen i EUD
  345791/18
 • LUP -referat fra styregruppemøde den 21. april
  305090/18
 • LUP-referat d. 21. april samt bilag til godkendelse og orientering.msg
  305091/18
 • Fra Embedslægen: Udtalelse om resultater
  305455/18
 • Bilag for styregruppemødet den 21. april
  305087/18
 • Fra Tønder Kommune ang. Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  306451/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. DTU rapport
  305445/18
 • Fra Micasalux: Forsp om sagsbehasndlingstid på §8, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  306025/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om § 19 tilladelse, Juvre 99, Rømø
  306528/18
 • Fra pro.medicin.dk: svar vedr. kontraindikation Solu-Medrol
  305752/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Invitation til opstartsmøde, SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling
  305466/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Høring af Sundhedsstyrelsens vurdering af ansøgning til specialfunktion uden for ordinære ansøgningsrunde
  306127/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Revideret § 19 tilladelse, Storegade 88, Esbjerg
  305979/18
 • Høring - Udkast til baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af neuropatiske smerter, som indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 20. april 2018
  306402/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om friv. forureningsundersøgelse Fabriksvej 12, 6000 Kolding
  306508/18

Udgående

 • Opfølgening på aflysning af B&U møde
  306770/18
 • Opfølgening på aflysning af B&U møde
  311544/18
 • Til projektleder: opfølgning på møde, 3.april 2018
  307152/18
 • Til borger - Svar på spørgsmål vedr. Ørstedsgade 28
  306583/18
 • Orientering om afgørelse
  305739/18
 • Til DMR: SV: Østerbro 20A, Ærø, opdateret økonomi
  335913/18
 • Til Rådgiver - Kommenteret rapportudkast - supplerende kommentarer
  307288/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, Samlet tilladelse matr.nr. 1bo, 1h og 1g Lunderup Hgd., Varde Jorder
  305738/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, tillæg til tilladelse matr.nr. 1bo, 1h og 1g Lunderup Hgd., Varde Jorder
  305725/18
 • Til Odense Kommune, §8- høringssvar, Kildemosevej 14, Odense
  306561/18
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Sct, Annagade 18, 5400 Bogense
  305317/18
 • Til Rambøll: T.O. Taulov Bygade 12 udgår af kortlægning
  305732/18
 • Til MST:høringssvar vedr. udkast til Påbud om undersøgelse af forurening med olie kemikalierester ved T9803 på Danish Oil Pipe...
  304686/18
 • til Orbicon Nyvej 6 - Vestergade 15A - tv-inspektion
  306720/18
 • Til borger, skat, kommune: afgørelse efter jordforureningsloven Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia
  305686/18
 • til Orbicon Borearbejde på Nyvej 6 , Vissenbjerg
  306721/18
 • Til Borger: Kopi af endelig V2 kortlægning
  306011/18
 • Til Fredericia Kommune. Høring af V2 kortlægning af del af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  306120/18
 • Til Bobestyrer: Endelig V2 kortlægning
  306009/18
 • Til Langeland kommune: RSD kommenterer undersøgelsesomfang og oplæg til drøftelse
  306494/18
 • Til Vejle Kommune. Kvitering på modtagelse af §8 ansøgning
  306558/18
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Sct, Annagade 18, 5400 Bogense
  305281/18
 • Til Skat, Kopi af undersøgelsesrapport, Bolderslev Hovedgade 4, 6392 Bolderslev
  304509/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. DTU
  305509/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 30. april 2018
  305010/18
 • Kvittering med afmelding af ydernummer
  305400/18
 • Til Borger: fremsendelse af kortoversigt, matr. 1z Daldover By, Ranbøl
  305905/18
 • Til Sønderborg Kommune. 540-81448 §41 Brand af traktor. Humbækvej 2, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune, 468, Lysabild Ejerlav, Lysabild
  306504/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  306672/18
 • Til Orbicon: SV: Søndersø tilbud
  306022/18
 • Til Nyborg Kommune: Bemærkninger til tilladelse fremsendt til orientering - Midlertidig till. til afledning af forurenet grundvand til kloak på Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  306375/18
 • Til Danske Regioner: SV: Uddybende spørgsmål til DUT-høring vedr CPO
  318484/18
 • Til Deloitte: Videresendelse af svar på anmodning om forlængelse af refusionsfrist vedr. undersøgelse efter Værditabsordningen, Brudagervej 22, 5882 Vejstrup: Værditabsordning for boligejere mv. (VDT/63681-95097)
  333666/18
 • til rådgiver godkendelse af oprydningsforslag: Lerpøtvej 8, Varde - afkortlægning
  304906/18

5. april 2018

Indgående

 • projektredegoerelse_halvaarlig_afrapportering_2014-2020_1. Periode 5.docx
  370174/18
 • Fra GTC: kopi af afrapportering
  370173/18
 • Kopi af Regionshuset_inkl._satellitter-udtræk_23-03-2017 - HEPR skabelon_tina ret 23-05-2017.xlsx
  343032/18
 • RE: Budget projektering - Støttemur Nyt OUH
  320313/18
 • Fra COWI: St. Byhavevej 39/Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355848/18
 • VS: HR økonomiopfølgning puljer 2018 - 1. økonomirapportering - deadline d. 18.04.2018
  342866/18
 • Fra Rådgiver: Kobjergvej 4A-D, pulje 5, opdateret økonomi og faktura
  317563/18
 • fra varde kommune : Tilladelse §8 Storegade 2-4, 6800 Varde
  313789/18
 • Fra SUM: Spørgsmål til Kvartalsrapportering - 4. kvartal 2017 - Nyt OUH
  314243/18
 • Fra Borger, Henvendelse, Sct, Annagade 18, 5400 Bogense
  305313/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen har modtaget RSD godkendelse af oplæg
  305674/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeringen til oprensning
  304375/18
 • Fra Meldgaard Transport A/S: Indberetning af modtaget fyldjord 2017, Eltangvej 140, Kolding
  304691/18
 • Fra Geopartner - j.nr. 1801830, Vandmøllevej 1, Nybøl 6400 Sønderborg
  308898/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  313615/18
 • Fra Fuldendt, Henv. vedr. matr.nr. 25a Sdr. Gørding By, Gørding,
  309564/18
 • accept fra Sønderborg Kommune om deltagelse i graveundersøgelse
  327129/18
 • Fra virkosmhed ang. projekt
  331065/18
 • Fra ecoplus: Clusterix 2.0: PR3 approved
  302787/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen finder undersøgelsesoplæg tilstrækkeligt
  302502/18
 • Kvittering Region Syddanmark - Ansøgning til satspuljeprojektet vedr. implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser_Region Syddanmark+22 komm (sagsnr. 4-1613-254/1)
  302582/18
 • Uddybende spørgsmål til DUT-høring vedr CPO
  302235/18
 • Fra Læge - Anmodning om af få åbent for tilgang af patienter
  301676/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)
  302110/18
 • Fra Kerteminde Fysioterapi og Idrætsklinik vedr. afmelding af Pensions ordning.
  304370/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kvittering for modtagelse
  302498/18
 • Fra Energinet - Status for behandling af dispensation vedr. råstofgravning Matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  302225/18
 • fra Odense Kommune - Olieforurening fra villatank på Assensvej 23 er fjernet
  302991/18
 • Fra Sønderborg Kommune: 2. udgave i udkast, § 8 tilladelse til Helgolandsgade 1 i Sønderborg
  306040/18
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af svar ang Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  304507/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om friv. und., Gl. Stationsvej 7a, Kolding
  306438/18
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen - bekræftelse på modtagelse af indsendt skema
  305374/18
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering ! - Midlertidig till. til afledning af forurenet grundvand til kloak på Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  306317/18
 • Rigsrevisionen - åbning af undersøgelse på kræftområdet
  304636/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til undersøgelse
  304373/18
 • Fra Borger, henvendelse, Sct, Annagade 18, 5400 Bogense
  305273/18
 • Intern mail :Pris på indeklimaundersøgelse Vestergade 38A, 6500 Vojens
  303196/18
 • fra Rådgiver oplæg til oprydning Lerpøtvej 8, Varde - afkortlægning
  304772/18
 • NOAK Update - Boehringer Ingelheim
  303822/18
 • Til DGE: RSD godkender oplæg
  302875/18
 • Henvendelse med foreslag til indeklimaundersøgelse Vestergade 38A, 6500 Vojens
  302443/18

Udgående

 • Ansøgning til satspuljeprojektet vedr. implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser_Region Syddanmark+22 komm (sagsnr. 4-1613-254/1)
  302426/18
 • VS: aftale på børne -unge området.
  302280/18
 • Andet udkast til Tværsektoriel aftale pa° Børne og ungeomra°det 270318.docx
  302281/18
 • Til CLEAN: aftale om kommunikationsopgaver/rejseudgifter
  302057/18
 • Til Odense Kommune: svar på henvendelse, rigtig adresse
  303591/18
 • Til SKAT: Undersøgelsesrapport
  303284/18
 • Dialog med Assens Kommune, søprojekt Solevadvej 74 Solevad i Assens Kommune
  304351/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  301709/18
 • Til SKAT: Undersøgelsesrapport
  303281/18
 • Til Skat, Svar på anmodning om kortlægningsrapport, Gl. Landevej 1A, Stationsvej 3, 6400 Sønderborg
  303595/18
 • Til Danfoss: Vedr. Kina-samarbejde
  305392/18
 • Til Læge - Bekræftelse på åbent for tilgang af patienter - J.nr. 18/19943
  301684/18
 • Til Energinet - rykker for svar på ansøgning om dispensation- matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  301458/18
 • Til SKAT: Kortlægningsdokumentation
  303297/18
 • Til DGE: RSD kommenterer oplæg
  302485/18
 • Til Skat, Kopi af kortlægningsrapport, Klynstoft 10-12, 6430 Nordborg
  303328/18
 • Til SKAT: Undersøgelsesrapport
  303311/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg
  302490/18
 • Til Svendborg Kommune: Høring af V1-kortlægning, Havnevej 9, 5874 Hesselager
  302037/18
 • Til borger: Orientering om udskydelse af igangsætning af borearbejde
  305344/18
 • Til EDC: Undersøgelsesrapport
  303318/18
 • Til Realestatedevelopment, Svar på henvendelse, Olaf Ryes Gade 7A, 6000 Kolding
  301687/18
 • Til SKAT: Undersøgelsesrapport
  303314/18
 • Mail til Danfoss A/S med ændret mødedag
  327013/18
 • Mail til Sønderborg Kommune om mødetidspunkt
  327022/18
 • Ansøgning til satspuljeprojektet vedr. implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser_Region Syddanmark+22 komm (sagsnr. 4-1613-254/1)
  304210/18
 • dialog med ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  343594/18
 • Til Odense Kommune: svar på henvendelse
  303327/18
 • Til Skat: svar på henvendelse
  303118/18

4. april 2018

Indgående

 • VS: SV: Status på stress måling
  343142/18
 • Fra Rambøll: Vestergade 76/78 Svendborg, økonomioversigt
  355831/18
 • Fra Rådgiver: Smedegade, pulje 5, sidste økonomiopgørelse og faktura
  317566/18
 • Fra Rådgiver: Odensevejens losseplads niveaubestemt prøvetagning.
  308945/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: Oplæg til PFT-sporgasundersøgelse
  335928/18
 • SV: Orgdata
  343033/18
 • Fra NIRAS: Opdatering på Brændevej på baggrund af møde
  355885/18
 • FRA RSJA: Bid
  300394/18
 • Fra NIRAS: Opdatering på Washingtonvej på baggrund af møde
  355880/18
 • SV: Citater til aftale på Børn- og ungeområdet
  305202/18
 • SV: Citater til aftale på Børn- og ungeområdet
  305207/18
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, miljøgodkendelser på matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl modtaget efter anmodning matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  301099/18
 • FRA SEWCO: Udvikling af RIT Views
  300154/18
 • FRA DKNT: Resumé af følgegruppemøde i Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser
  299726/18
 • fra sweco: Workshop 19/4
  299642/18
 • SV: Citater til aftale på Børn- og ungeområdet
  305176/18
 • Citater til aftale på Børn- og ungeområdet
  305209/18
 • SV: Drøftelse af afdelingens udvikingsplan/MTU 2017 - Tværsektorielt samarbejde
  343709/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Miljøgodkendelse til ændring af VT -lagertank - Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  306540/18
 • Fra Langeland kommune: Mail med svar angående spørgsmål olietank T6
  305971/18
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering af nyt byggeri, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  308729/18
 • Fra Nyborg kommune: Anmodning om udtalelse
  307491/18
 • Fra Billund kommune: Kommunen vil gerne vende sagen med RSD
  308759/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Øvej 1, 5600 - Kopi af påbud om undersøgelse af forurening
  308044/18
 • Fra borger - Spørgsmål vedr forureningssag - Løkkegraven 138, Odense
  309404/18
 • Fra praksiskoordinator - Har I forslag til nynedsat kollega mhp deltagelse i workshop mht data klynger?
  309470/18
 • Fra Envicon. Forespørgsel om matriklen kan udgår af V1-kortlægning
  310850/18
 • Fra Middelfart Kommune-forespørgsel om vandindvindingsboring i
  317926/18
 • Fysioterapeut - Overtagelse af kapacitet
  331737/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. overdragelse af ubenyttet kapacitet i Esbjerg
  324285/18
 • VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. autoimmune sygdomme
  327520/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Arkivmateriale vedr. Industrivej 37 Bramming - tidligere trævirksomhed / maskinværksted
  330330/18
 • Fra Helsinki-Uusimaa: Opsamling fra iEER Mid-term conference
  303600/18
 • Fra Billund Kommune: Referat af møde
  305361/18
 • Fra Fonden: Referat fra bestyrelsesmøde i H.C. Andersen Fonden den 22/3 2018
  301954/18
 • Fra Udbetaling Danmark: På venteliste til afværge
  303461/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Foto 5_Indhegning vuggestue mod Zachariasvænget.jpg
  303804/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Foto 2_parkeringsplads set fra sti_Zachariasvænget 1.jpg
  303721/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Foto 4_detalje af kantskinne 1.jpg
  303745/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Foto 3_hjørne parkeringsplads og cykel_redskabsskur 1.jpg
  303741/18
 • Fra Borger: Bygherre sikre 50 cm ren jord
  305664/18
 • Til Home: Svar på forespørgsel
  300351/18
 • Fra Billund Kommune: Henvendelse vedr. boring
  301365/18
 • Fra Billund Kommune: Borgerhenvendelse med div. spørgsmål
  301369/18
 • Fra Billund Kommune: Spørsmål vedr. boring
  301373/18
 • SV: Varsling af fratagelse af håndkirurgisk specialfunktion
  300331/18
 • Fra Odense kommune: Mail med slutdokumentatio ifm. §8
  303581/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - Foto 1_parkeringsplads set Zachariasvænget 2.jpg
  303689/18
 • Fra borger: svar vedr. undersøgelse for potentiel jordforurening, 1Z Dalover By,Randbøl
  301624/18
 • Fra indvinder, Råstof, fremsendelse af kopi af ansøgning til kørsel med læssemaskine
  383270/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Slutfakturering, Sdr. Omme, Vejle og Kolding kortlægninger
  383423/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Slutfakturering, Sdr. Omme, Vejle og Kolding kortlægninger
  383327/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Partshøringer af tillæg til tilladelse og screeningsafgørelse
  383308/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Slutfakturering, Sdr. Omme, Vejle og Kolding kortlægninger
  383428/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Tidsplan, Ribe og Vejen, samt økonomiopdateringer
  383320/18

Udgående

 • Til grundejer - Vedr. Asbjørnvænget 5 - Sætningsskader skyldes ikke vores indsats
  301353/18
 • Til Rådgiver - Kommenteret rapportudkast - del 2
  307287/18
 • Til Rådgiver - Kommenteret rapportudkast - del 1
  307284/18
 • TIL SEWCO: Udvikling af RIT Views
  300161/18
 • TIL LIFA: Ny sintflade til RIT systemet i LOIS databasen.
  300162/18
 • TIL RM og RSja: Bid
  309001/18
 • Fra grundejer - Vedr. Asbjørnvænget 5 - sætningsskader på bygning
  301350/18
 • SV: KOL Update - Boehringer Ingelheim
  299137/18
 • Til Home: Svar på forespørgsel del 2
  300357/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Kulturpulje
  301132/18
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Praksishandel i Haderslev
  299768/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje marts 2018
  301296/18
 • Til Niras: SV: Blæsbjerggade 29
  299610/18
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. anvendelse af boring
  301374/18
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om brev til grundejer - Grønnemosevej matrikel 17fu Sørup, Svendborg Jorder
  300957/18
 • Til Billund Kommune: Svar på henvendelse vedr. boring
  301371/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Kev. vedr. Praksishandel i Haderslev
  299775/18
 • Til Lydeo IVS: Spørgsmål til OPI-ansøgning 'STARS'
  300826/18
 • Til ansøger. kvittering for ansøgning til kulturpuljen
  301266/18
 • Til Sønderborg Kommune og SKAT: Vedr. Linde Allé 7, 6400 Sønderborg - afgørelse om V2 kortlægning, lok. 540-81247
  299134/18
 • Til Borger: Svar på spørgsmål fra grundejer
  300465/18
 • Til Borger: Vedr. jordforureningsundersøgelse på mindre del af din ejendom matr. 1z Daldover By, Randbøl
  300353/18
 • Til Tønder Kommune - Partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af klæg - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  300104/18
 • Til MST: vedr. undersøgelsespåbud T9803, Danish Oil Pipe
  300916/18
 • Til Randbøldal Camping ApS: Vedr. jordforureningsundersøgelse på del af jeres ejendom matr. 9du Daldover By, Randbøl
  300359/18
 • Til Middelfart Kommune: Orientering om registrering af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  299542/18
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. borgerhenvendelse
  301372/18
 • Til projekt: kvittering for modtaget status og udbetaling 2. rate
  300323/18
 • Til Niras, Shell: referat fra opstartsmøde vedr. videregående undersøgelse på havneterminalen
  298672/18
 • Til Home ang. Årøvænget 13, 5610 Assens
  300295/18
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af 2 vagtydernumre samt praksis handel i Haderslev
  299782/18
 • Til Middelfart Advokaterne: Vedr. oplysninger om jordforurening, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  299593/18
 • Til ansøger: Kvitttering for ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  301210/18
 • mailkorrespondance med I-Gis om artikel i Ingeniøren
  344352/18
 • Til EVM: kommentarer til regelsetup etc.
  363322/18
 • SV: Forslag til overkørsel fra ny grusgrav fra Møsvråvej 2, Almind til Møsvråvej 15.
  383284/18
 • Til indvinder, Råstof, Henstilling vedr. matr. 18a Almind by, Almind
  383293/18

3. april 2018

Indgående

 • Fremskudt trivselsberedskab projektbeskrivelse.docx
  301801/18
 • Fra ansøger: Svar på spørgsmål til ansøgning
  301800/18
 • RE: Orgdata
  343034/18
 • Far Rådgiver: Nyborgvej 438, Skaarup, økonomi
  317579/18
 • RE: Databehandleraftale
  343743/18
 • Fra rådgiver: Økonomi, Suppl. boringer
  317554/18
 • Fra DMR: Kelstrup Strandvænge 1, opdateret økonomi
  335895/18
 • Fra DMR: Østerbro 20A, Ærø, opdateret økonomi
  335912/18
 • Fra COWI: om kommende undersøgelse, Kobberbæksvej 75D, Svendborg
  335926/18
 • SV: Status på stress måling
  343143/18
 • Fra ansøger: Fremsendelse supplerende oplysninger
  297151/18
 • ankesagopi 001.jpg
  297152/18
 • Coloplast holdbarhed plader 001.jpg
  297153/18
 • Fra ansøger: Fortsat dialog vedr. indsigelse
  297143/18
 • Fra Innovationsfonden: opfølgning på møde 26.3.2018
  302120/18
 • Fra DMR: Revideret dokumentationsrapport, Kelstrup Strandvænge 1
  335894/18
 • Telefonnotat - henvendelse fra projekt vedr. konkurs
  296592/18
 • KOL Update - Boehringer Ingelheim
  299135/18
 • Målingen 'Måling Feb-2018 for blodprøver, biokemi og immunologi Sønderborg' er afsluttet
  343145/18
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn
  350253/18
 • Fra Niras: Foreslag om indhentning af tilsynsnotater fra kommunen
  336971/18
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: Knust asfalt
  316941/18
 • Fra Danske Regioner: SV: Høringssvar til DUT-forhandling på CPO vejledning
  318480/18
 • VækstFora ansøgning FVI 2019_22.docx
  315874/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tilkørt jord til ejendommen Søndergade 49 og 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted
  308958/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for info vedr. tilkørt jord til ejendommen Søndergade 49 og 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted
  308961/18
 • fra ansøger - bilag til ansøgningen
  307243/18
 • Fra Niras: Tilbud Pasopvej
  306281/18
 • Fra DGE: kontrakt til underskrift Vesterbrogade 18a-c, Vejle - Værditabsundersøgelse - underskrevet kontrakt
  304440/18
 • Fra Rybners ang. Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
  301147/18
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen
  301257/18
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen
  301199/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  301241/18
 • Fra DMR: P59: Vedr. afslutning af sløjfning af boringer
  298686/18
 • VS: Notat for forureningsundersøgelse, Østergade 62-64, Aabenraa.
  301335/18
 • Fra ansøger: ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje marts 2018
  301276/18
 • Fra NIRAS: Status på undersøgelserne
  297604/18
 • fra Home: Forespørgels
  297690/18
 • Fra Kolding Kommune: Ang slaggefund, Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  297554/18
 • Fra rådgiver - P9: Skærbækvej 16 - Skitser olietank
  298013/18
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen
  298538/18
 • Fra NIRAS: Status - fase 4
  296970/18
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen
  298554/18
 • VS_ National klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet sendes i høring via Høringsportalen
  296451/18
 • Henvendelse fra Vejen Kommune - Vejen Losseplads
  298455/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  298522/18
 • Fra Varde Kommune: Orientering om dialog mellem Varde Kommune og Billum Vogn., matr.nr. 2a, Hesselmed Hgd., Ål
  298119/18
 • referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Vejle d. 23. marts 2018
  298038/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen Region Syddanmark 2018
  298530/18
 • fra varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  297661/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  298525/18
 • Fra Hansenberg vedr. projekt
  298147/18
 • Fra DK Råstof - svar på spørgsmål ifm. tilsyn - Etape 3 Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  297206/18
 • fra Assens Kommune - Tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven til op [Ref.nr.=93ec93034e344d0eb3beb40d05975c1c]
  301842/18
 • BILAG fra Assens Kommune - Tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven boliger
  301864/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  302862/18
 • fra Assens Kommune, søprojekt Solevadvej 4, Assens Kommune
  298384/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen
  298558/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  298564/18
 • fra Odense Kommune - SV: Kopi t.o. Hestehaven 39, opfølgning på påbud
  298067/18
 • Fra Entreprenør: Spørgsmål til anlæg
  297893/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen
  298562/18
 • DLGCD: Offentliggørelse af årsrapport 2016/2017 for Dansk Lever-Galdevejscancer Database
  297413/18
 • Fra Fysiolife Kolding vedr. cvr.nummer ændring.
  297867/18
 • KOL Update - Boehringer Ingelheim
  298470/18
 • Fra CLEAN -VS: sagsnummer 4033-00023B Inno-SE Afrapportering
  297357/18
 • Fra Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af udkast til dispensation, matr.nr. 2a, Hesselmed Hgd., Ål
  298139/18
 • Fra:yder
  298344/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  298533/18
 • Høringsskabelon.docx
  296454/18

Udgående

 • Program og bordopstilling til HR-dagen den 17. april
  298269/18
 • Fra Rådgiver: Resultater af suppl. boringer nord for F106
  317552/18
 • Til ansøger: Svar vedr. indsigelse
  296987/18
 • Til Rådgiver - Rykker for endelig rapport
  307605/18
 • Til virksomhedn ang. projekt
  313614/18
 • til Varde kommunen: Udtalelse - nyt §8-undersøgelsesoplæg - Hannevangvej 105, Janderup
  298033/18
 • til Region Midt svar: 630-81762 - delvist kortlagt i Region Midtjylland - kortlægning af regnvandsbassinner påvidensniveau 2 (V2) - 630-81762 endelig regnvandsbassin 15.doc
  298402/18
 • til varde kommune bemærkninger til udkast til §8 tilladelse SV: Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  297183/18
 • til Region MIdt svar vedr. : 630-81762 - delvist kortlagt i Region Midtjylland
  298400/18
 • til Varde kommune bemærkninger til udkast til §8 tilladelse : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger. - SV Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger..msg
  297187/18
 • til Varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  297673/18
 • til entreprenør, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  296559/18
 • Til KomTek - spørgsmål om status på efterbehandling - Drivervej 8 6670 Holsted
  296562/18
 • Til Danske Regioner: Høringssvar til DUT-forhandling på CPO vejledning
  297514/18
 • Til Entreprenør: Svar på spørgsmål
  298149/18
 • Til vagtlæge i Odense: bekræftelse på at hun har aktivt ydernr.
  297138/18
 • Til borger: Vedr resultat af analyser af jord, Tirslundvej 47, Vejen
  297886/18
 • Til Frisesdahl: Frigivelse af garanti
  296281/18
 • til og fra borger, søprojektet ved Solevadvej 74 i Assens Kommune
  296579/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til kulturpuljen
  298560/18
 • Til Daugaard Pedersen. fremsendelse af sagakter
  297708/18
 • Til Varde Kommune: Udkast til dispensation til brug for miljøgodkendelse, matr.nr. 2a, Hesselmed Hgd., Ål
  298111/18
 • Til Billum Vognmandsforretning: Dialog vedr fornyet miljøgodkendelse på matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  297359/18
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpuljen
  298563/18
 • Ny høring. Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, vil forsat være kortlagt på vidensniveau 2
  297713/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Knust asfalt
  297053/18
 • til grundejer, mail - høringsbrev, ændring til V2-kortlægning af delareal jf jordforureningsloven, Vemmenæsvej 10
  297273/18
 • Til DK Råstof - tilsyn 26-3-2018 Etape 3 Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  297135/18
 • Afmelding af ydernummer
  297906/18
 • Ansættelse
  298478/18
 • Tildeling af ydernummer
  298331/18
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  298044/18
 • til yder
  296565/18
 • SV: VS: Barsel ph.d.-studerende
  296618/18
 • Til Haderslev Kommune: Kvittering for modtagelse af § 19 tilladelse til kunstgræsbane på Starup Skolevej 33A, 6100 Haderslev
  296512/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Kulturpuljen
  298095/18
 • Til praksis i Esbjerg Ø: ændring i min. og max. grænserne for tilmeldte patienter
  297066/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning, Kulturpuljen
  298557/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning
  298159/18
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  298081/18
 • Fra Langeland kommune - Videresendelse af mail fra borger vedr. Ørstedsgade 28
  306563/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Kulturpuljen
  298337/18
 • Til ansøger: kvittering for Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  298569/18
 • Til Meldgaard Transport: Kvittering for modtagelse af dokument for egenkontrol, Moselund. Grusgrav
  298387/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om kort med angivelse af hvor der er sket jordflytning, Sdr. Skadsvej 36
  296591/18
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Storegade 88 - placering af det midlertidige depot, lok. 561-64017
  296876/18
 • til ansøger: Kvittering for ansøgning til Kulturpuljen
  298489/18
 • Til OK A.M.B.A. Ang. Nyborgvej 100, 5000 Odense C
  296564/18
 • Til borger: svar på henvendelse om etablering af fast belægning Hestehavevej 41
  298415/18
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpuljen
  298541/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Kulturpulje
  298404/18
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr indsats, Marcus Allé 30, 6000 Kolding - Kortlægning?
  297684/18
 • Til Vejen Kommune. Svar på henvendelse - VS: Vejen Losseplads
  298463/18
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  298536/18
 • Til Kerteminde Kommune: Orientering om høring af af V1 og V2-kortlægning -Lok.nr. 440-81097 - Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  301289/18
 • Kommissorium for kommunearbejdsgruppe om sundhedsprofilen
  303902/18

2. april 2018

Indgående

 • Fra Borger, Indsigelse mod Kortlægning af Hornsevej 10
  297393/18
 • Fra Borger, Bemærkninger til den varslede Kortlægning af Hornsevej 10
  310809/18
 • Fra virksomhedn ang. projekt
  313613/18
 • Fra Vejlefjord rehabilitering invitation til Sundhedsudvalget i Region Syddanmark
  318953/18

1. april 2018

Indgående

 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-04-2018 06:55:07
  299733/18

31. marts 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  297872/18

29. marts 2018

Indgående

 • Målingen 'Hus A team 2' er afsluttet
  343146/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Links til endelige rapporter
  383220/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Links til endelige rapporter
  383214/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Links til endelige rapporter
  383229/18

28. marts 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Fremsendelse opdateret projektidé, Langeland
  294176/18
 • Beskrivelse af projektidé.doc
  294178/18
 • Fra Københavns Universitet: Bekræftelse vedr. uddybende beskrivelse
  295551/18
 • fra advokat Telefonhenvendelse, 430-81350 - haster
  295562/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpulje
  298378/18
 • Fra Geopartner - Tinglysning og aflysning på plads - Lykkegårdsvej 10, Veerst 6600 Vejen -
  296274/18
 • Fra Varde Kommune: Svar på rykker ang miljøgodkendelse til nyttiggørelse af uforurenet og lettere forurenet jord til retablering af grusgravsområde på matr.nr. 2a, Hesselmed Hgd., Ål
  296530/18
 • Levering af data om indkomstulighed
  296871/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Spørgsmål om varsling af kortlægning - Klintevej 24, Kerteminde
  301284/18
 • Fra DGE: Mail - Odensevej 45, Ringe - Tilrettet oplæg
  302733/18
 • Fra danske regioner: dagsorden til Jordchefmøde 5. april 2018
  304334/18
 • Fra nabo RÅSTOF stjernehøringssvar og kvittering
  350196/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - Samarbejde mellem Skatteankestyrelsen og Region Syddanmark
  352957/18
 • Fra Niras: Status for undersøgelse
  314024/18
 • Fra Orbicon: Tilbud
  308007/18
 • Fra RAMBØLL: Tilbud
  308086/18
 • Fra Orbicon: Tilbud
  308010/18
 • Fra Orbicon: Tilbud
  308022/18
 • Fra RAMBØLL: Tilbud
  308085/18
 • Fra RAMBØLL: Tilbud
  308078/18

Udgående

 • Svar til rådgiver, RÅSTOF, vedr. krav til VVM matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  295499/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar ifm tilsagn
  293896/18
 • Til Københavns Universitet: Tilbagemelding vedr. uddybende præsentation
  294744/18
 • Til Arbejdsmidicinsk Klinik: Indvindingsboringer i Grindsted
  294979/18
 • Til Langeland Kommune: Kvittering for opdateret oversigtskort, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  294581/18
 • Til Digitaliseringsstyrelsen - udfyldt skema "Det offentlige Danmark 2018"
  294649/18
 • Til Odense Kommune: Kvittering på modtagelse af info om sagsafslutning, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  293602/18
 • Til Petersen Tegl A/S: Vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  293246/18
 • Til Petersen Tegl A/S: Vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  293242/18
 • Til Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om afslutning af § 8-sag, Højbyvej 11, 5260 Odense S
  293928/18
 • Til Niras: Svar på spørgsmål vedr. V1-kortlægning, Åstvej 1, 7190 Billund
  294203/18
 • Til Odense Kommune: Orientering om afslutning af §8-sag, Bavnedamvej 28, 5250 Odense SV
  293711/18
 • til kreditforeningsselskab svar på henvendelse om Østergade 21 Nørre Åby lok 410-8129
  295539/18

27. marts 2018

Indgående

 • FRA SECO: RIT - bongo i kommunetabellen
  299744/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere spørgsmål vedr. udkast til tilladelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  292907/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørgsmål vedr. udkast til tilladelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  292901/18
 • Fra Erhversstyrelsen: Spm ifm ansøgning vedr opdeling af hovedaktivitet
  293348/18
 • Fra ansøger: Indsigelse
  296974/18
 • FRA ArosIT. wordshop -powerpoint
  299717/18
 • Fra projekt; status forud for udbetaling af 2. rate.
  300321/18
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19 Tilladelse til midlertidig oplag på asfalteret areal, Storegade 88, 6700 Esbjerg
  296602/18
 • Fra Meldgaard Transport A/S: : Procedure for egenkontrol, Moselund Grusgrav
  298372/18
 • Fra Esbjerg Kommune. JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  296614/18
 • Fra Danfoss: Vedr. Kina-samarbejde
  305385/18
 • Fra Fredericia kommune: mail med Undersøgelsesrapport, Skærbæk Havnegade 43-45, 7000 Fredericia
  297018/18
 • fra Varde kommune : Udtalelse - nyt §8-undersøgelsesoplæg - Hannevangvej 105, Janderup
  297540/18
 • Fra Esbjerg. JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  296643/18
 • Fra Hansenberg vedr. projekt
  298150/18
 • fra Nymølle Stenindustrier, opfølgning på telefonsamtale, vedr. søprojekt Solevadvej 74 i Assens Kommune
  296588/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen marts 2018
  298017/18
 • Fra KA Entreprenør RÅSTOF Skriftlig redegørelse for aktivitet i Solevad søprojekt
  291803/18
 • Fra Langeland Kommune: Opdateret oversigtskort, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  294504/18
 • VS: Spørgsmål og anmodning om aktindsigt
  292880/18
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse i høring, Bounum Maskinstation A/S, Nordre Bounumvej 11, 6870 Ølgod
  295516/18
 • fra SKAT: Anmodning om kortlægningsrapport
  295731/18
 • henvendelse fra kreditforeningsselskab.vedr - lok 410-81296
  295537/18
 • Fra FaDL: Efteruddannelsesmidler til FADL fra sygeplejevikarer og ventilatører (32.13.1) - rykker- opgørelse
  293091/18
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Høringssvar vedr. råstofindvinding
  350218/18
 • Fra NIRAS: Tilbud
  308033/18
 • Fra Vejle Kommune: § 8Høring
  305636/18
 • Fra NIRAS: Tilbud
  308041/18
 • Fra NIRAS: Tilbud
  308043/18
 • fra Middelfart kommune Varsel om afgørelse i sag om væltet lastbil på motorvej, strækning mellem Ejby og Nr. Aaby, 5500 Middelfart
  317249/18
 • Fra ERFA-Fyn, Opdateret kontaktliste
  329626/18
 • Fra ERFA-Fyn, Seneste kontaktliste, Endnu en opdatering :0)
  329633/18

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, svar på spørgsmål vedr. udkast til tilladelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  292924/18
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, høring over udkast til råstoftilladelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  292894/18
 • Til Rådgivere: Udbud af pulje 5 2018
  292063/18
 • Til Rådgivere: Udbud af pulje 5 2018
  292061/18
 • Til Rådgivere: Udbud af pulje 5 2018
  292057/18
 • Til Niras: Svar vedr. brug af potentialekort for primært grundvand , pulje 13 og 14
  293006/18
 • Til borger: Kvittering vedr. oplysninger om kontaktperson, Ahlmansvej 1, 6300 Gråsten
  292018/18
 • Til Eigil Jensen A/S: Vedr. tillæg til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl.
  290727/18
 • Svar på henvendelse om rygepolitik i regionerne
  290684/18
 • Svar på henvendelse om rygepolitk i regionerne
  290650/18
 • Til Odense Kommune: Genfremsendelse af teknisk baggrundsrapport, Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  291113/18
 • Til Medicinrådet udpegning af repræsentant + habilitetserklæring
  297283/18
 • til Nymølle RÅSTOF Svar på telefonisk henvendelse ang ulovlig indvindingi Solevad
  291793/18
 • Til praksis: 2. brev til praksis om at få bragt telefontid i orden
  301292/18
 • Til Parter, Råstof, Screeningsafgørelse
  383167/18

26. marts 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - Udkast til statusrapport +oplæg til supplerende undersøgelser
  307793/18
 • SV: Fra CLEAN: oplæg til ændring i bevilling, herunder implementeringsstøtte
  302863/18
 • Fra projekt: Vedr. Sp. i forbindelse med tilsagnet
  293559/18
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen - indsamling af oplysninger til "Det offentlige Danmark 2018"
  294394/18
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen
  298467/18
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. anvendelse af Knust asfalt
  296446/18
 • fra Varde kommune Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger. - Udkast tilladelse Storegade 2-4.docx
  297175/18
 • Fra Haderslev Kommune: § 19 tilladelse til kunstgræsbane på Starup Skolevej 33A, 6100 Haderslev
  296489/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om klage til planklagenævnet, Teglværksgade, Esbjerg
  298261/18
 • Fra ansøger. Ansøgning til Kulturpuljen
  298308/18
 • fra Niras - svar på RSYDs høringssvar §8
  288926/18
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi t.o. Hestehaven 39, opfølgning på påbud
  287027/18
 • fra Nyborg Kommune, mail - Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag og genindbygning af jord på Midtermolen, matr. 927t, Nyborg Bygrunde
  287025/18
 • Fra borger: Vedr. kontaktperson, Ahlmannsvej 1, 6300 Gråsten
  292000/18
 • Fra:yder
  290398/18
 • til Odense Kommune og Niras - bemærkninger til Niras' svar på spørgsmål i høringssvar fra regionen
  288933/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Høringssvar
  301519/18
 • Fra Orbicon: Søndersø tilbud
  306000/18
 • Fra Orbicon:: Søndersø tilbud
  305991/18
 • Fra Orbicon: Søndersø, forureningslokaliteter
  305987/18
 • Rigsrevisionen - materialeanmodning til undersøgelse af kræftområdet
  304578/18
 • Fra Niras: Blæsbjerggade 29
  299743/18
 • Fra LMST: ændret bekendtgørelse om ordination af lægemidler i udleveringsgruppe NB-S
  297698/18
 • Fra Aabenraa Kommune - svar på partshøring - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  296351/18
 • fra Region Midt : 630-81762 - delvist kortlagt i Region Midtjylland
  298398/18
 • fra Varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  297173/18
 • Fra ansøger. Ansøgning til Kulturpulje marts 2018
  298117/18
 • Fra DMR: Tilbud
  308052/18
 • Fra DMR: Tilbud
  308057/18
 • Fra DMR: Tilbud
  308049/18
 • Fra Danfoss: Vedr. Kina-samarbejde
  305380/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  313627/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  318171/18
 • Responce: Garanti
  353706/18
 • Fra Ansøger, Råstof, Spørgsmål Vedr. ansøgning om ændring af gravetilladelse, Ålsbo
  383116/18

Udgående

 • TIL RM OG RSJA: Dagsordenen_26_03_2018_hr.docx
  344318/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, tilbagemelding efter besigtigelse matr.nr. 27c, Pjedsted By, Pjedsted
  288776/18
 • til EDC - SVAR del2 henvendelse Sct. Pauli 27, matr. 1279a, Broager Ejerlav, Broager, lok 507-05703
  289423/18
 • Til entreprenøren, vedr. henvendelser om søprojekt på Solevadvej i Assens Kommune
  288864/18
 • Til Colliers - oplysninger om lok. 449-04030 - Vesterhavnen 19 m.fl. - Nyborg - Lok. 449-04030
  287934/18
 • til EDC - SVAR del3 henvendelse Sct. Pauli 27, matr. 1279a, Broager Ejerlav, Broager, lok 507-05703
  289432/18
 • SVAR2: Anmodning om rapporter bag kortlægning - Lokalitetsnr. 495-00001
  288748/18
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelser på Klemmeløkken losseplads samt på Brændekildevej 37, 5250 Odense SV
  290002/18
 • Til borger og kommune, vedr. henvendelser om søprojekt på Solevadvej i Assens Kommune
  288857/18
 • Til borger: Orientering om igangsætning af ny boring
  290099/18
 • til Odense Kommune - anmoder om vedlægning af selve påbudsvurderingen
  287028/18
 • Til Bobestyrer: Til orientering varsles undersøgelser på Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  289374/18
 • til EDC - SVAR henvendelse Sct. Pauli 27, matr. 1279a, Broager Ejerlav, Broager, lok 507-05703
  289416/18
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelser på Klemmeløkken losseplads samt på Brændekildevej 37, 5250 Odense SV
  289993/18
 • til SKAT- SVAR1: Anmodning om rapporter bag kortlægning - Lokalitetsnr. 495-00001
  288743/18
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Forespørgsel vedr. Grindsted-forureningerne
  294524/18
 • Til Rådgiver, Råstof, svar på spørgsmål
  301541/18
 • Til Orbicon: Søndersø, forureningslokaliteter
  306038/18
 • Til Danfoss: Vedr. Kina-samarbejde
  305373/18
 • Til Rambøll: Resultat af udbud - pulje 1 2018 - vedr. geofysik
  306050/18

25. marts 2018

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Pilekrogen 22 , 5600 Faaborg
  297084/18
 • Til borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vonsbækvej 40B. 6100 Haderslev
  297126/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vonsbækvej 40B, 6100 Haderslev
  296514/18

23. marts 2018

Indgående

 • Fra Andelsboligforening - nye kontaktoplysninger
  307611/18
 • SPOT måling sendt
  343148/18
 • SV: Børn- og unge aftalen
  305178/18
 • SV: Børn- og unge aftalen
  305210/18
 • SV: Børn- og unge aftalen
  305180/18
 • Fra projekt: Fremsendelse af afrapportering
  293615/18
 • Kopi af Regnskabsskema tredje regnskabsperiode.xlsx
  293617/18
 • Projektredegørelse tredje regnskabsperiode..docx
  293618/18
 • Indikatorskema tredje regnskabsperiode.xlsx
  293616/18
 • SV: Børn- og unge aftalen
  305213/18
 • SV: Børn- og unge aftalen
  305183/18
 • Børn- og unge aftalen
  305217/18
 • SV: Orgdata
  343035/18
 • Fra Bristol-Myers Squibb: Information vedr. Yervoy (ipilimumab)
  299453/18
 • Orgdata
  343036/18
 • Fra MOE: Bjerrebyvej 73A, Svendborg - Rapport endelig
  355781/18
 • VS: Følgetekst
  343150/18
 • Re: SV: SV: SPOT om stress
  343151/18
 • SV: SV: SPOT om stress
  343152/18
 • SV: SV: SPOT om stress
  343153/18
 • Re: SV: SPOT om stress
  343154/18
 • Følgetekst spotmåling
  343155/18
 • fra rådgiver, råstof. kommentering af rapport
  340509/18
 • Deltagelse i ASO-arrangementer i 2018
  308159/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  306094/18
 • Overtagelse af kapacitet i forbindelse med klinikoverdragelse
  305325/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  306404/18
 • Fra grundejer Grethevej 21, Fredericia - tak for svar på spørgsmål
  311172/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia
  310925/18
 • Ansøgning: Vedr. niveauer for budgetterede lønninger
  319675/18
 • Fejl
  336976/18
 • Fra Niras: Rapporter vedr. Tankområde Guldager
  337041/18
 • Høring over lovforslag vedr. tandlægeområdet
  300228/18
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om mail til DGE, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg, matr. 40f, Nyborg Markjorder, Lokalitetsnummer 449-00005
  301349/18
 • Fra SUM: Tilsagn til Reg. Syddanmark vedr. Øremærkede midler til fødeafdelingerne 2018 (sags nr. 1707664 )
  302353/18
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. udlægning af knust asfalt afdækket med kold bitumen
  296442/18
 • Vikarskema for fysioterapuet
  306070/18
 • Overtagelse af kapacitet i forbindelse med klinikoverdragelse
  305409/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - vedr. overflytning af socialfondsmidler
  297142/18
 • Fra Skatteankestyrelsen, Kvittering for svar vedr forurening på Remisen 2 og 4, 5000 Odense C, matr. nr. 1 afu, Vestermarken, Odense jorder
  296636/18
 • Fra COWI: Supplerende undersøgelser
  296283/18
 • fra Nyborg Kommune, mail - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til boligbyggeri på Midtermolen, 5800 Nyborg
  287023/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Mukkerten 2, 6715 Esbjerg N
  286085/18
 • Fra Svendborg kommune: Vilkår 2 i §8-tilladelse er opfyldt - byggeri kan påbegyndes
  286841/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Søndergade 49 og 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted
  286625/18
 • Fra Borger: Ærøvej 10 Toftlund
  286910/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - KompetenceVækst - kort status vedr. AUB refusion
  286894/18
 • Fra Sønderborg Kommune: SVar vedr manglende dokumentation for §8-Tilladelse til ændret anvendelse på Nørre Havnegade matrikel 5601a, Sønderborg
  286517/18
 • Fra DMR: JAGG beregn. , Helgolandsgade 1, 6400 Sønderborg
  286873/18
 • Fra Byggeringen: Spørgsmål vedr. resultater - Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg
  285536/18
 • Fra borger - henvendelse vedr. regionsskilte
  285405/18
 • Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO): Offentliggørelse af årsrapport for 2016
  285455/18
 • Fra Orbicon: Søndersø, forureningslokaliteter
  288982/18
 • fra Colliers - anmoder om oplysninger om Lokalitet 449-04030
  287843/18
 • Udkast til 1. delrapport om digital transformation
  290726/18
 • Fra COWI: Orientering om planlægning af undersøgelse, Rahbæksvej 3, 7260 Sdr. Omme
  293177/18
 • Ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser
  286930/18
 • Fra MST: Udkast til undersøgelsespåbud_T9803.docx
  285351/18
 • SV: høringssvar - ansøgning forløbspakker
  286906/18
 • Høringssvar fra Aabenraa Kommune til projektbeskrivelse til ansøgning til satspuljen til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser
  286912/18
 • Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  286902/18
 • Fra Geopartner - tinglysning på plads - matr.nr. 138 Iller, Broager
  286087/18
 • SV: høringssvar - ansøgning forløbspakker - image001.jpg
  286904/18
 • Kvitteringsbrev
  286762/18
 • Fwd: SV: Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  286909/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Link til Rapport Kolding
  383099/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ansøgning vedr. Vilkår til gravning ved råstofindvinding ved elledninger
  383105/18

Udgående

 • Til borger, RÅSTOF, svar om at vi kontakter hende med svar matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding og 11 h, Tirslund By, Brørup
  286861/18
 • SV: Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  286337/18
 • Til NIRAS: PFAS på Brændevej 2
  355884/18
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  285704/18
 • Til sundheds- og ældreministeriet: Godkendelse af projektregnskab og slutrapport for projekt 'Livsstilsguide i praksis' 2015 - 2017 (journalnr. 1403120)
  285393/18
 • Udbetalingsanmodning 2. halvår 2017.xls
  285397/18
 • Revideret budgetskema 2017 for projekt (j.nr. 1403120).xlsx
  285398/18
 • Til borger ang. Fiskerivej 19, 6818 Årre
  286758/18
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  286546/18
 • Til borger - Svar på spørgsmål i relation til Terkeltoft 11, Christiansfelt
  286846/18
 • Til SKAT: Vedr. vejareal ud for Klinkvej 23, 7323 Give, Matr. nr. 7000e Gammelby By, Ringive - en del kortlægges på V2
  285260/18
 • Til Sloth Møller. SV: 180112 Tyrstrup miljønotat
  285760/18
 • Til boger - Grethevej 21, Fredericia - svar på spørgsmål af 20. februar 2018
  286751/18
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om forlængelse af refusionsfrist vedr. undersøgelse efter værditabsordningen, Gl. Nyborgvej 81, matr. 26B, Trunderup by (VDT/63681-95105)
  285635/18
 • Til Haderslev Kommune ang. Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  285832/18
 • Til Varde Kommune: praksis i Ansager åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  285117/18
 • til borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  285884/18
 • Til Nybolig Svendborg - svar på henvendelse om jordforurening - Blåkildevej 33, 5750 Ringe
  285113/18
 • Fra DMR: Forureningsrapport 2015, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  286832/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. vejareal ud for Klinkvej 23, 7323 Give, Matr. nr. 5b Gammelby By, Ringive - en del V2-kortlægges og en del udgår
  285295/18
 • Til Aabenraa Kommune ang.: Åbovej 10A, Bylderup-Bov lok.nr. 580-81280
  285109/18
 • Til borger. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  285580/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. vejareal ud for Klinkvej 23, 7323 Give, Matr. nr. 7000e Gammelby By, Ringive
  285226/18
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om forlængelse af refusionsfrist vedr. undersøgelse efter Værditabsordningen, Brudagervej 22, 5882 Vejstrup: Værditabsordning for boligejere mv. (VDT/63681-95097)
  285643/18
 • Til Naturstyrelsen Svar på høringssvar - Blåbjergvej 50, Nørre Nebel
  285483/18
 • Dialog med til overfladevandsgruppen som svar på Esbjerg Kommunes forespørgsel, Forvfeld Bæk, Esbjerg
  298003/18
 • Til DGE: Materiale om geologi og rapport om forureningsundersøgelse Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  301354/18
 • Til Vattenfall, Råstof, Kortlægning af klæg, Tjæreborg, Esbjerg Kommune
  285139/18
 • Til kommune og SKAT: Kopi af afgørelse V2-kortlægning + rapport, 565-99021, Møbjergvej 47, 7260 Sønder Omme
  286874/18
 • Til Ret og Råd: Svar på forespørgsel vedr. Kalekovænget 7, 5600 Faaborg
  284836/18
 • Til borger - svar på henvendelse vedr. regionsskilte
  285414/18
 • Til Boligringen: Svar - Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg
  285539/18
 • Til Svendborg kommune: RSD mener ikke der er indeklimarisiko på baggrund af udførte poreluftmålinger
  285461/18
 • Til EDC Esbjerg - Svar på henvendelse om jordforurening - Kirkevej 1 6780 Skærbæk
  285017/18
 • Besvarelse af klage
  286899/18
 • Til Shell, Niras: Boringsplaceringer Havneterminalen
  286589/18
 • Afmelding af ydernummer
  286317/18
 • Vedr. slutafregning for projektet Green Power Electronics Test Lab - Green PET Lab.
  286353/18
 • Til Varde Kommune: Rykker vedr tidshorisont for miljøgodkendelse, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  286868/18
 • Til Boligforening - Informationsplakat - regionens undersøgelse - Østre Ringvej 22-24, Ringe
  311092/18
 • Til Læge - Bekræftelse på udbetaling af omkostningsdækning
  306321/18
 • Til og fra HAderslev Kommune ang. Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  383808/18
 • Til rådgiver - Udkast til rapport_kommenteret
  381206/18
 • Til rådgiver. Bilag 2 Variation i længden af bladingszonen_kommenteret RSD.docx
  381218/18

22. marts 2018

Indgående

 • Fra projekt: Svar på spørgsmål til statusrapport
  285168/18
 • SV: SPOT om stress
  343156/18
 • FRA RM: SV: RIT 3.1
  299710/18
 • Organisationsvalidering og APOS?
  343037/18
 • VS: Amgros regnskab 2017
  319406/18
 • Bekræftelse af ønske om politisk styregruppe fra Vejen Kommune
  315939/18
 • FRA RH: Referat, RIT projektgruppemøde 15-03-2018
  297670/18
 • Fra MOE: SV: Bjerrebyvej 73A, Svendborg - Rapportudkast
  355779/18
 • SV: SPOT-måling
  343157/18
 • Fra Deloitte: Vedr. fremsendelse af underskrevet revisorerklæring, projekt Livsstilsguide i praksis
  285409/18
 • RE: SPOT
  343158/18
 • Re: OMFORMULERING AF SPØRGSMÅL
  343160/18
 • Re: OMFORMULERING AF SPØRGSMÅL
  343162/18
 • OMFORMULERING AF SPØRGSMÅL
  343165/18
 • MINI MTU Neurologisk afd - nye spørgsmål enig uenig.docx
  343167/18
 • SV: SV: Spørgsmål Mini MTU
  343168/18
 • Målingen 'SPOT-måling FAM plejegruppe 2018' er afsluttet
  343169/18
 • Målingen 'SPOT-måling FAM lægesekretærer 2018' er afsluttet
  343171/18
 • Målingen 'SPOT-måling FAM læger 2018' er afsluttet
  343172/18
 • Responce: Kontrakt Egtved
  353719/18
 • Fra Nybolig Svendborg - henvendelse - Blåkildevej 33, 5750 Ringe
  285102/18
 • Fra Kystdirektoratet: Svar på partshøring vedr. tilladelse til råstofgravning matr. 180 m.fl. Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  285207/18
 • SV: vedr. tilforordnet til RAR Sydjylland og RAR Fyn
  285422/18
 • Fra EDC Esbjerg - henvendelse - lok. 550-81015 - matr.nr. 2309 Skærbæk
  284998/18
 • Fra Rambøll: Pulje 3 - Fakturering over årsskiftet Industrivej 2, Vissenbjerg
  284858/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune, Mail med §8-tilladelse, Nørrevang 11, 5792 Årslev
  285126/18
 • Høringssvar fra Fredericia Kommune vedr. fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  286900/18
 • Fra HAderslev Kommune ang. Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  285830/18
 • Update Boehringer Ingelheim.
  285804/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Mukkerten 2, 6715 Esbjerg N
  286082/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  285177/18
 • Fra Danske Regioner: referat Jordchefmøde 1. marts
  286955/18
 • Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Opdateret årsrapport 2016/17
  285022/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen mener ikke overfladeprøverne kan bruges
  286834/18
 • Diabetes Update - Boehringer Ingelheim
  285772/18
 • Fra Billund Kommune: Baggrundsmateriale til brev til Styrelsen for Patientsikkerhed
  293279/18
 • Fra Billund Kommune: Baggrundsmateriale til brev til Styrelsen for Patientsikkerhed
  293314/18
 • Fra Billund Kommune: Baggrundsmateriale til brev til Styrelsen for Patientsikkerhed
  293295/18
 • Fra Københavns Universitet: Undersøgelse af evt sammenhæng mellem ALS og forurening fra Grindstedværket
  294221/18
 • Fra Billund Kommune: Baggrundsmateriale til brev til Styrelsen for Patientsikkerhed
  293317/18
 • Fra Billund Kommune: Baggrundsmateriale til brev til Styrelsen for Patientsikkerhed
  293300/18
 • Fra Billund Kommune: Baggrundsmateriale til brev til Styrelsen for Patientsikkerhed
  293299/18
 • fra Rambøll endelig referat 20032018 og skema : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - dagsorden og tilbud
  301130/18
 • fra Reg Sjælland opfølgning af møde 20032018: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - dagsorden og tilbud
  301034/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Spørgsmål til hvornår tilladelsen kommer på udvalgsmøde
  301540/18
 • Fra Advokatfirmaet Andersen Partners - kvittering for materiale
  282853/18
 • Fra Rambøll: Pulje 1
  283590/18
 • Fra Skatteankestyrelsen, Anmodning om oplysninger vdr. jordforurening på matr.nr. 1sc
  283981/18
 • Fra Borger: Ærøvej 10 Toftlund
  284731/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Mukkerten 2, 6715 Esbjerg N
  282121/18
 • Fra DGE: Mail med billed af huller i gulv
  284114/18
 • Fra Aabenraa Kommune ang. Åbovej 10A, Bylderup-Bov lok.nr. 580-81280
  284848/18
 • Fra Rambøll: : Pulje 3 - Fakturering over årsskiftet Industrivej 2, Vissenbjerg
  284859/18
 • SV: Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  286897/18
 • Fra Medicinrådet:: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)
  285606/18
 • Fra borger - henv. vedr. foureningsundersøgelse, Jægersborgvej 6, 6630 Rødding
  283098/18
 • FEJLJOURNALISERET - fra Odense Kommune, mail - Afslutning af sag om etablering af boliger, Promenadebyen, Odense (byggefelt 4 og 5)
  281778/18
 • Fra DGE: Mail med diverse billeder fra værksted
  284099/18
 • Mødemateriale - konstituerende bestyrelsesmøde i SDEO 23. marts 2018
  282900/18
 • Fra ansøger: svar vedr. projekt
  284650/18
 • Fra Skat, Anmodning om kortlægningsrapport
  282465/18
 • Fra Lertranskøb - ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 3 Bolderslev, Bjolderup
  282083/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  282079/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - vil indhente dokumentation for ren overjord_
  281676/18
 • fra Middelfart Kommune til rådgiver - Kvittering for §8 ansøgning ved renovering af Uno-X, Hovedvejen 11, Middelfart
  281705/18
 • Til Borger: Mail 1 af 5 med sagsmateriale
  284388/18
 • Fra landsyn: HENV anmodning om sagsmateriale, 545-50172, 6200 Aabenraa, matr. 3393, Aabenraa
  283529/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia - besigtigelsesmøde
  284777/18
 • Opfølgning på måltal for sygefravær for 2017
  284656/18
 • fra Middelfart Kommune - Orientering til Region Syddanmark om §8 ansøgning ved renovering af Uno-X, Hovedvejen 11, Middelfart
  281698/18
 • Fra Borger, henvendelse om matr.nr. 2zy Nyborg Markjorder
  282923/18
 • Gæstekort til parkering.docx
  282901/18
 • Fra Nybolig, henvendelse på vegne af mulig køber til lok. 550-81128
  284747/18
 • Fra Tønder Kommune SV: 550-81143 Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. V2 kortlægning af knust asfalt
  282147/18
 • fra Odense Kommune - høringssvar ingen påbudsmulighed - Svendborgvej 35 m.fl., Odense
  281732/18
 • Fra Skatteankestyrelsen, Henvendelse vedr. Nyborgvej 264, Odense - lok 461-06358
  284290/18
 • Fra DGE: Mail med diverse billeder fra værksted
  284095/18
 • Fra Shell: svar vedr. Boringsplaceringer og opstartsmøde i morgen
  284522/18
 • DUT-høring over bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler - frist 30. marts 2018
  283021/18
 • Fra Borger, Ahlmannsvej 21 - Telefonhenvendelse - 540-81405
  284432/18
 • Fra DGE: Mail med billeder
  284110/18
 • fra DGE SV: Hjælp til en boring på Langeland
  372428/18

Udgående

 • Vagtsekretariatet - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  283950/18
 • PLO, SOR m.fl. - Praksishandel i Sønderborg
  283951/18
 • Vagtsekretariatet - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  283963/18
 • PLO, SOR, DAK-E m.fl. - Praksishandel i Sønderborg
  283964/18
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - praksishandel i Sønderborg
  283952/18
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - praksishandel i Sønderborg
  283965/18
 • Til Praksis - Praksishandel
  283954/18
 • Til lægen - Tak for godt samarbejde
  283942/18
 • Til MOE: vedr. SV: Bjerrebyvej 73A, Svendborg - Rapportudkast
  355780/18
 • Lægevagten - Praksishandel i Odense
  283201/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense
  283137/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. Praksishandel i Odense
  283138/18
 • Til Praksis - Praksishandel
  283134/18
 • Til Skatteankestyrelsen, svar på henvendelse vedr. vedr. sagsnummer: 14-1979823 - Ringen 7a-e, 9a-e, 11a-e m.fl, Esbjerg
  283987/18
 • Til Borger: Mail 5 af 5 med sagsmateriale
  284405/18
 • Til DMR, fremsendelse af materialer/rapporter
  283456/18
 • til Nyborg Kommune, mail - §8-høringssvar - boliger på Midtermolen, matr, 927t, Nyborg Bygrunde
  284746/18
 • Til Nybolig, Svar vedr lok. 550-81128, Ribevej 20, 6780 Skærbæk - lok. nr. 550-81128
  284748/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  283896/18
 • Til Middelfart Kommune, grundejer og DGE: Vedr. ejendommen Søndergade 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted - udgår af V2-kortlægningen
  284820/18
 • Til MOE: Smedevænget 6A, Fredericia - besigtigelsesmøde
  284780/18
 • Til Skat, fremsendelse af kortlægningsrapport vedr. Rikkeshave 15, 5250 Odense SV
  282538/18
 • Til ansøger: spørgsmål vedr. sendetilladelse
  284092/18
 • Til vagtlæge: bibeholdelse af vagtydernr.
  281851/18
 • Til vagtlæge: bekræftelse på tilbagetrækning af opsigelse
  283421/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen på Brudagervej 22, 5882 Vejstrup. VDT/63681-95097
  284081/18
 • Til Borger: Mail 3 af 5 med sagsmateriale
  284396/18
 • Til Lægevagten: vagtydernr. igen aktivt
  283245/18
 • Til Orbicon: Tillægsaftale, Nørregade 90 - Fase II
  282188/18
 • Til Advokatfirmaet Andersen og partnere, svar vedr. Agtrupvej 219, Kolding - lok. nr. 621-00825
  282126/18
 • Til Landsyn; Supplerende materiale, 545-00406, 6200 Aabenraa, matr. 3393, Aabenraa - mail 2
  283583/18
 • Til DMR, fremsendelse af materialer/rapporter
  283522/18
 • Til Lægevagten: orientering om afgangsført ydernr.
  281712/18
 • Til DMR, sender historik vedr. Grønvænget 3, Odense
  282190/18
 • Til SKAT: Vedr. Søndergade 51, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ea, Lunge By, Gelsted - udgår af V2-kortlægningen
  284819/18
 • Til Landsyn: svar på henvendelse 545-50172, Sydhavn, 6200 Aabenraa
  283737/18
 • Til borger - svar vedr. forureningsundersøgelse, Jægersborgvej 6, 6630 Rødding
  283129/18
 • Til Skatteankestyrelsen, Kopi af relevant materiale vedr. Nyborgvej 264, 5220 Odense SØ (ejendomsnummer 461-284302)
  284353/18
 • Til DMR, fremsendelse af materialer/rapporter
  283458/18
 • Til vagtlæge: bekræftelse på opsigelse af ydernr.
  281710/18
 • Til Skatteankestyrelsen, Svar på spørgsmål om forurening på Remisen 2 og 4, 5000 Odense C, matr. nr. 1 afu, Vestermarken, Odense jorder
  284773/18
 • Til Borger, svar vedr. Matr.nr. 2zy Nyborg Markjorder
  282936/18
 • Til Vejen Kommune: Orientering om supplerende undersøgelsesarbejde i området omkring Nørregade 90, Vejen
  281701/18
 • Til Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr endelig dokumentation for oprensning etc, Nørre Havnegade matrikel 5601a, Sønderborg
  283413/18
 • Til LIFA: Arealoverførsel fra offentlig vej - Rudmevej 91, 5750 Ringe
  284728/18
 • Til Skat. RQH000015282996 VS: 550-81143 Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. V2 kortlægning af knust asfalt
  282143/18
 • Til Tønder Kommune. VS: 550-81143 Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. V2 kortlægning af knust asfalt
  282137/18
 • Til DMR, fremsendelse af materialer/rapporter
  283495/18
 • Kopi til Faaborg-Midtfyn Kommune - Høring af kortlægning jf. jordforureningsloven - Pouls Gyde 24
  284587/18
 • Til Kommune og Skat: Kopi af afgørelse om ændring af V2-kortlægning + rapport, Brudagervej 22, 5882 Vejstrup
  284648/18
 • Til Landsyd: svar på HENV Sagsmateriale, 545-00406, 6200 Aabenraa, matr. 3393, Aabenraa - mail 1
  283278/18
 • Til Borger: Mail 2 af 5 med sagsmateriale
  284393/18
 • Til Borger: Mail 4 af 5 med sagsmateriale
  284401/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, §8-høringssvar, Nørrevang 11, 5792 Årslev
  283089/18
 • Til Skatteankestyrelsen, Svar vedr. Remisen 2 og 4, 5000 Odense C, matr. nr. 1 afu, Vestermarken, Odense jorder
  284791/18
 • Til Borger: RSD beder borger kvittere for modtagelse af materiale
  284418/18
 • Til Skatteankestyrelsen, Bilag - image001.jpg
  283990/18
 • Til Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  302854/18
 • Til Nyborg Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger ifm. udkast til §8-tilladelse, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg, matr. 40f, Nyborg Markjorder, Lokalitetsnummer 449-00005
  301331/18
 • Til læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  298514/18
 • Til Københavns Universitet: Kvittering for modtagelse af henvendelse
  294282/18
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  298511/18
 • Til projekthaver - Vedr. slutregnskab Green PET PhD projektet - Journalnr. 12/6366
  284516/18
 • Til Cowi: Svar vedr. for lokaliteterne 607-00234, 242 og 250
  315941/18
 • Til Niras: Pasopvej i Svendborg
  306274/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313625/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune, Mail med sprøgsmål til §8-udkast, matr.nr. 33d Årslev By, Årslev
  330352/18

21. marts 2018

Indgående

 • MINI MTU Neurologisk afd - nye spørgsmål enig uenig.docx
  343174/18
 • MINI MTU Neurologisk afd - cbl rettelser.docx
  343176/18
 • SV: Spørgsmål Mini MTU
  343173/18
 • Opfølgning på lynkommentering af endeligt rapportudkast i arbejdsgruppen vedr. Funktionelle lidelser
  325676/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: Endelig notat
  335920/18
 • APOS - MTU
  343038/18
 • validering - ledere
  343039/18
 • Fra Geus: Deltager til projektidé
  289820/18
 • RE: Møde den 3. april
  343040/18
 • RE: Referat. MTU opstartsmøde 2018.docx
  343212/18
 • Referat. MTU opstartsmøde 2018.docx
  343213/18
 • SV: Kommentarer til pkt 5 på direktionsmødedagsordenen
  343062/18
 • Fra Rådgiver: Kobjergvej 6, geogis og sløjfning
  353860/18
 • VS: SPOT om stress
  343177/18
 • FRA SWECO: RIT 3.1
  298026/18
 • image007.png
  300588/18
 • Partner_input_tool_16Jan2018 SDU skabelon.xlsx
  300596/18
 • Partner_input_tool_16Jan2018 Fynbus skabelon.xlsx
  300593/18
 • Partner_input_tool_16Jan2018 Kommune skabelon.xlsx
  300594/18
 • Partner_input_tool_16Jan2018 Nature Energy skabelon.xlsx
  300595/18
 • 20180315 Fyn budget and activities.xlsx
  300590/18
 • VS: Grøn Transport Partneroplysninger
  300589/18
 • Fra Rambøll. mail med borejournaler Taulov Bygade 12
  300371/18
 • fra MST kommentar til referat : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - dagsorden og tilbud
  300898/18
 • fra Odense Kommune - Afslutning af sag om etablering af boliger, Promenadebyen, Odense (byggefelt 4 og 5)
  297883/18
 • Fra Sweco: Obduktionsprojekt
  300833/18
 • fra Reg Sjælland kommentar til referat : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - dagsorden og tilbud
  300914/18
 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. V1- kortlægning, Åstvej 1, 7190 Billund
  294199/18
 • Fra Billund Kommune: Spørgsmål vedr. mulig pejleboring
  293261/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. sundhed
  293252/18
 • Fra DTU: Henvendelse fra Københavns Universitet
  293250/18
 • Fra Socialistisk Folkeparti: Henvendelse vedr. forurenet lokalitet i Grindstedområdet
  293258/18
 • fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  285492/18
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Kopi af mail til grundejer med poreluftmålinger
  285458/18
 • Fra Svendborg kommune: Bilag poreluftsmålinger.msg
  285449/18
 • Syddansk Vækstforum 2018-21
  279473/18
 • Fra ansøger: endelig ansøgning.
  280926/18
 • Fra Borger, Spørgsmål vedr. kortlægning, Olaf Ryes gade 7A, 6000 Kolding
  280633/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Notat om fortolkning af ESF-programmets akse 3A
  281480/18
 • Referat og beretning fra generalforsamling i DDI
  278745/18
 • Fra Advokatfirmaet Andersen og partnere, vedr. Agtrupvej 219, Kolding, 621-00825
  282110/18
 • Fra Nybolig. SV: Vedr. forurenet jord på Sønderhedevej 37, 6780 Skærbæk
  282082/18
 • Fra Nybolig. Vedr. forurenet jord på Sønderhedevej 37, 6780 Skærbæk
  281320/18
 • Fra Niras: mail med revideret tilbudsliste
  281092/18
 • Fra Skat: Forespørgsel om kortlægningsrapport - Jels Søndergade 10
  280803/18
 • Fra SKAT: Anmodning om kortlægningsrapport - Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  280897/18
 • Fra DMR: refereat af 1-årsgennemgang
  281464/18
 • Fra Sundheds og ældreministeriet: Ansøgningsskema til stikkegavepulje
  281536/18
 • Fra DGE: Afventer svar fra kommunen og tilretter oplæg
  283044/18
 • Fra Orbicon: Løsningsforslag Søndersø, undersøgelse af forureningslokaliteter
  282223/18
 • Fra Skat. Tak for din henvendelse til SKAT. Den har fået nummer RQH000015282996
  282151/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  283891/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med §8-udkast, Nørrevang 11, 5792 Årslev
  283003/18
 • Fra COWI: Vedr. boredybde
  281688/18
 • Fra Svendborg kommune: Mail omkring vilkår 2 i §8 er udført
  285447/18
 • Fra naboentreprenør Nymølle RÅSTOF Fotos fra Solevad
  285857/18
 • Ansættelses forhold ophører
  286480/18
 • Fra DMR, Anmodning om historik for Grønvænget 3, Odense
  282184/18
 • Fra P.Olesen A/S. Kortlægning af Cellulosevej 8, 7000 Fredericia
  281964/18
 • Fra Skat. Tak for din henvendelse til SKAT. Den har fået nummer RQH000015282995
  282149/18
 • Fra Borger: Håber på hurtigt svar så undersøgelse kan igangsættes
  283052/18
 • Fra Kystdirektoratet - mail om vilkår i tilladelse - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  281729/18
 • Fra Skatteankestyrelsen, Spørgsmål om forurening på Remisen 2-4, Odense
  284772/18
 • Fra Jfmedier: Aktindsigt vedrørende dermatologiske klimarejser
  283059/18
 • Orbicon: Tidsplan borearbejde - Nørregade 90, Vejen
  282180/18
 • VS: Henvendelse om aktindsigt til abortsamrådet
  282991/18
 • Fra Eurofins: Analyseresultater fra tilsyn, Tirslundvej 49, Brørup
  282138/18
 • Fra COWI: Budgetstatus
  281684/18
 • Fra SKAT: Anmodning om kortlægningsredegørelse - Lokalitet nr. 603-00044
  280967/18
 • Fra UUO: vedr. EUD i Skolen
  345767/18
 • mail fra I-Gis om Vejle kommunes flyfotos
  344345/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Planlægning efteråret
  365512/18
 • Mail fra Sønderborg Kommune med kvittering for invitation
  326905/18
 • Mail fra Sønderborg Kommune med oplysninger om Ærvej lossepalds
  326918/18
 • Fra Sweco: Pederstræde 5, Bramming
  313581/18

Udgående

 • Tidsfrister for revideret ansøgning mhp juni-møde i vækstforum
  280944/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar vedr. tidsplan matr.nr. 6a, Gøddinggård, Nørup
  278371/18
 • Til Virksomhed - Info vedr. Asbjørnvænget 5 og 5a - Afværge
  278215/18
 • Til Virksomhed - Info vedr. Asbjørnvænget 5 og 5a - Undersøgelse
  278212/18
 • Til Sønderborg Kommune: SV:udstykningssag på matr.nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  278099/18
 • til virksomhed - godkendelse af afrapportering
  280641/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Vognsbøl Engvej, 6700 Esbjerg
  278254/18
 • Til DMR. SV: Revideret boreoplæg, Nr. Bjertvej 88
  280770/18
 • Til Skat : SV Anmodning om kortlægningsrapport - Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  280908/18
 • Til realkreditdanmark: SV: forespørgsel vedr. Jens Grøns Vej 2 i Vejle
  278230/18
 • Til Nybolig. SV: Vedr. forurenet jord på Sønderhedevej 37, 6780 Skærbæk
  281517/18
 • Til Realkredit Danmark: Forespørgsel vedr. Industrivej 30, 6070 Christiansfeld, matr.nr. 669 Tyrstrup Ejerlev, Tyrstrup.
  278154/18
 • Til Skat: SV på anmodning om kortlægningsrapport - Jels Søndergade 10, 6630 Rødding
  280808/18
 • Til Borger, Kopi af kortlægningsmateriale, Olaf Ryes Gade 7A, 6000 Kolding
  280699/18
 • Til DGE: SV: Forespørgsel vedr. Kongebrogade 14 i Kolding
  278117/18
 • Til IDEAL ADVOKATFIRMA P/S: SV: vedr. Assensvej 219, 5250 Odense SV
  278452/18
 • Til Skat. 550-81143 Sønderhedevej 48, 6780 Skærbæk. V2 kortlægning af knust asfalt.
  282089/18
 • Til Tønder Kommune. 550-81143 Sønderhedevej 48, 6780 Skærbæk. V2 kortlægning af knust asfalt.
  282098/18
 • Til Skat. 550-81143 Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. V2 kortlægning af knust asfalt
  282097/18
 • Til Tønder Kommune. 550-81143 Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. V2 kortlægning af knust asfalt
  282086/18
 • Til SKAT: SV: Anmodning om kortlægningsredegørelse - Lokalitet nr. 603-00044
  280973/18
 • Til Esbjerg kommune ang. Østervej 19B, 6760 Ribe
  281007/18
 • Til Nordfyns Kommune og Akar, Middelfartvej 43, 5400 Bogense udgår af kortlægning efter undersøgelse
  281085/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. sundhed
  293262/18
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. mulig moniteringsboring
  293263/18
 • Til bank ang. projekt
  313622/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313621/18
 • Mail med svar til Sønderborg Kommune
  326934/18
 • Til projekt: vejledning om muligheder for implementeringsstøtte i eksisterende Clean Green Plan
  363303/18
 • SSG: Svar fra Stephanie Lose
  285255/18

20. marts 2018

Indgående

 • Ansøgning trækkes fsa. Vækstforums møde i april
  280805/18
 • Fra rådgiver - Rapportudkast
  307281/18
 • FRA RM: RIT 3.1
  277964/18
 • Spørgsmål Mini MTU
  343178/18
 • MINI MTU Neurologisk afd - cbl rettelser.docx
  343180/18
 • SV: Kommentarer til pkt 5 på direktionsmødedagsordenen
  343063/18
 • VS: En drøftelse af Sønderborg Kommunes planer vedr. udvidelse af Sønderborg Lufthavn
  277368/18
 • Fra ansøger: vedr. Opfølgning på møde omkring projektidé
  277151/18
 • FRA RM: fordeling Sweco konsulent-hjælp - digital dataflow
  283102/18
 • Fra firma Janssen-Cilag A/S: Medicinrådets anbefaling af Tremfya
  276502/18
 • FRA SWECO: RIT 3.1
  275985/18
 • VS: Samtykkeerklæringer - januar og februar 2018
  275576/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen kommenterer den frivillige undersøgelse
  277924/18
 • Fra rådgiver ang. Seggelundvej 31, Christiansfeld
  276355/18
 • fra Svendborg Kommune - SV_ undersøgelsesgrundlag usikkert....SV_ Tranderupmark 2 (5970) lok 492-81018 opførelse af ny salthal
  275563/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen kommenterer undersøgelsen i forhold til jordflytning
  277932/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kvittering for modtagelse
  275836/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om udtalelse vedr. udstykningssag matr. nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  278097/18
 • Fra COWI: Tidsplan
  276912/18
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  277156/18
 • Fra IDEAL ADVOKATFIRMA P/S : Forespørgsel vedr. Assensvej 219, 5250 Odense SV
  278441/18
 • Fra Realkreditdanmark: forespørgsel vedr. Jens Grøns Vej 2 i Vejle
  278224/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forespørgsel vedr. Industrivej 30, 6070 Christiansfeld, matr.nr. 669 Tyrstrup Ejerlev, Tyrstrup.
  278153/18
 • Fra Borger: Mail med frivillig undersøgelse
  277897/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr lok nr. 540-81449, matr.nr. 1169, Sønderborg, Sundsmarkvej 4A, 6400 Sønderborg
  277930/18
 • DUT-høring om forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  275659/18
 • Høring over bekendtgørelse - frist den 24. april 2018
  276325/18
 • Fra SKAT: "FORSP.: Anmodning om kortlægningsrapport for Ramsherred 2, 6310 Broager, matr. nr. 60 Broager Ejerlav, Broager, lok. 540-81133"
  276676/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. nedrivning af Sønder Voldgade 10
  284104/18
 • Referat m.v. fra møde i styregruppen den 14. marts 2018
  281824/18
 • Fra borger - Grethevej 21, Fredericia - supl spørgsmål
  286741/18
 • Fra Aarup Fysioterapi og Træningscenter vedr.opsigelse af ydernummer.
  286475/18
 • Fra Niras: Status, Pasopvej - Svendborg
  282425/18
 • Skabelon - halvårlig afrapportering
  284264/18
 • Fra Niras: Boreprofiler, Pasopvej
  282503/18
 • Antal timer tilbage i VR demens platform
  284116/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. nedrivning af Sønder Voldgade 10
  284100/18
 • Danske Regioner: Referat 08.03.2018
  284730/18
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  276944/18
 • Fra EDC: Kvittering for fremsendelse af materiale ang. Åløkke 12, 6372 Bylderup-Bov
  276461/18
 • Korrespondance med borger om lidelsen ME
  278625/18
 • tilretning af ansatte på ydernummer
  276254/18
 • Fra FaDL: Efteruddannelsesmidler til FADL fra sygeplejevikarer og ventilatører (32.13.1) - rykker- opgørelse
  280780/18
 • Fra DGE: Forespørgsel vedr. Kongebrogade 14 i Kolding
  278114/18
 • Fra borger:henvendelse om Solhaven 1b, 461-00160.
  277488/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Anmodning om bidrag til svar på spørgsmål til ministeren
  293373/18
 • Fra SUM: Projektgodkendelse
  297404/18
 • fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  285469/18
 • VS: Ang.: Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  286892/18
 • Fra Advokaterne Ret og Råd: Forespørgsel vedr. Kalekovænget 7, 5600 Faaborg
  284834/18
 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. potentialelinjer, pulje 13 og 14
  292999/18
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  293071/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr Teglværksgade, Esbjerg
  298250/18
 • Fra Kolding Kommune: Ang slaggefund, Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  296994/18
 • fra Rambøll Referat fra møde 20032018: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - dagsorden og tilbud
  300728/18
 • Velkomstmail Temadag: Syddanskernes sundhedsprofil ’Hvordan har du det? 2017’
  303075/18
 • Fra Miljøstyrelsen; Orientering om påbud, Hartmannsvej 2, Tønder
  301646/18
 • Fra nabo RÅSTOF Stjernehøringssvar
  350186/18
 • Fra museet RÅSTOF Stjernehøringssvar
  350237/18
 • Fra Cowi: Anmodning om supplerende oplysninger for lokaliteterne 607-00234, 242 og 250
  315940/18
 • Mail fra Rambøll A/S vedlagt oplæg og pris for graveundersøgelse
  326844/18
 • Mail fra Rambøll A/S vedlagt referat af møde d. 13.3. 2018
  326979/18
 • Fra Niras: Skal de reviderede kort fra grundvandskortlægningen bruges
  336952/18

Udgående

 • Til SKAT: Afgørelse om at Møllebro 1, Sdr. Stenderup udgå delvis af V2-kortlægning
  277994/18
 • Til kommune: Afgørelse om at Møllebro 1, Sdr. Stenderup udgå delvis af V2-kortlægning
  277993/18
 • Til borger: Afgørelse om at Møllebro 1, Srd. Stenderup udgå delvis af V2-kortlægning
  277992/18
 • Til SKAT: Afgørelse om V2-kortlægning, Neversvej 63, Tommerup
  277972/18
 • Til kommune: Afgørelse om V2-kortlægning, Neversvej 63, Tommerup
  277971/18
 • Til kommunen - Kopi af varslingsbreve vedr. 449-00005
  277848/18
 • Til Regionerne: Midtvejs evaluering Danske turismekompetancer
  277453/18
 • Til Cowi: kommentar til notat, Kobberbæksvej 75D, Svendborg
  278019/18
 • TIL RM: fordeling Sweco konsulent-hjælp - digital dataflow
  283094/18
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  277057/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Fredericia
  277059/18
 • Til Vagtchefen vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  277058/18
 • Til Praksis - Ny læge i praksis
  277061/18
 • Til Shell: Rettelse til kortlægningsafgørelse tank 2
  277266/18
 • Udkast til kommissorium, politisk styregruppe, 20 marts 2018.docx
  277192/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel og selektiv lukning
  277956/18
 • Til Rybners ang. Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
  276042/18
 • Til Sønderborg Kommune: Svar om udmatrikulering vedr lok nr. 540-81449, matr.nr. 1169, Sønderborg, Sundsmarkvej 4A, 6400 Sønderborg
  277939/18
 • Til EDC: "Vedr. fremsendelse af materiale ang. Åløkke 12, 6372 Bylderup-Bov"
  275711/18
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  276938/18
 • Til Billund Kommune - Orientering om råstofkortlægning i Billund Kommune
  277535/18
 • Til Odense Kommune og Skat: Ejendommen Tuemosevej 30, 5260 Odense S udgår af kortlægning efter undersøgelse
  276407/18
 • Til læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  276952/18
 • Til Advokat: Kopi af undersøgelsesrapport og breve
  275514/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. Praksishandel i Jelling
  277947/18
 • Til kommune, skat og mst:RETTELSE til kortlægningsafgørelse tank 2, Shell raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  277277/18
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernumre samt praksishandel i Jelling
  277944/18
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  276917/18
 • Til SKAT: "Svar på FORSP.: Vedr. fremsendelse af rapport over indledende forureningsundersøgelse på Ramsherred 2, 6310 Broager"
  276907/18
 • Til praksis i Ansager: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  285112/18
 • Til SKAT: "Svar på FORSP.: Vedr. fremsendelse af notater over forureningsundersøgelser udført på Birkelunden 31, 5200 Odense V, matr. nr. 25az Ejlstrup, Ubberud"
  276420/18
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  276943/18
 • Til borger: svar på henv vedr. prioritering af undersøgelse på Esbjergvej 1, 6600 Vejen
  276237/18
 • Til Esbjerg Kommune: Dialog vedr Teglværksgade, Esbjerg
  277936/18
 • Afmelding af ydernummer
  277283/18
 • Til Niras: De nyeste data fra grundvandskortlægningen må gerne anvendes
  336955/18
 • Mail til Danfoss A/S om graveundersøgelse
  326873/18
 • mail til Sønderborg Kommune om graveundersøgelse
  326860/18
 • Til Skatteankestyrelsen - Samarbejde mellem Skatteankestyrelsen og Region Syddanmark
  352935/18
 • mail til I-Gis om Vejle kommunes skannede flyfotoserier
  344343/18
 • Råstof, dokument, matr. nr. 197 Mollerup, Visby og matr. nr. 115 Mollerup, Visby, Tønder Kommune
  343048/18

19. marts 2018

Indgående

 • RE: Databehandleraftale
  343744/18
 • SV: Databehandleraftale
  343745/18
 • FRA SEWCO: RIT 3.1
  277613/18
 • FRA SEWCO.RIT 3.1
  299732/18
 • FRA DGE: GeoGIS datavask for region syddanmark - kontrakt
  274472/18
 • FRA DGE: GeoGIS datavask for region syddanmark
  273966/18
 • Fra Rådgiver: IKKE nye vandprøver til metalanalyse på Kobjergvej 4ABC?
  274381/18
 • Fra rådgiver: GeoGIS-rapport
  275023/18
 • Funktionelle lidelser - anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering.docx
  325666/18
 • Endeligt rapportudkast i lynhøring i arbejdsruppen for Funktionelle lidelser - FRIST med udgangen af tirsdag den 20. marts
  325664/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Kommentar fra BaneDanmark, matr.nr. 33d Årslev By, Årslev m.fl.
  330350/18
 • Fra ERFA-Fyn, ErfaJord - Referat fra 20. februar 2018
  329577/18
 • Møde om LAG-betjening
  317729/18
 • Fra tilsagnsmodtager: Anmodning om overdragelse af tilsagn
  309836/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Indeklimakontrol - Nygårdsvej, Esbjerg
  338007/18
 • FraSkatteankestyrelsen - Samarbejde mellem Skatteankestyrelsen og Region Syddanmark
  352919/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, opgaver efter jordforureningsloven
  274704/18
 • fra Svendborg Kommune - Tranderupmark 2 (5970) lok 492-81018 opførelse af ny salthal
  273935/18
 • Fra Odense kommune: Kvittering for modtagelse af materiale
  273888/18
 • Fra Geopartner - j.nr. 1801906, Lykkegårdsvej 10, Veerst 6600 Vejen - Tinglysning og aflysning
  273749/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommentarer til Teglværksgade, Esbjerg
  275460/18
 • Fra Tønder Kommune - bemærkning om vejadgang - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum,
  273919/18
 • Fra Odense kommune: Kopi af afgørelse - Thulevej 8
  273382/18
 • Til borger - bekræftelse
  273631/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  275258/18
 • Fra projekthaver - SV: SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling, nu med den korrekte fil
  275379/18
 • Fra Tv2Fyn: Rykker for svar på spørgsmål
  274998/18
 • fra Skatteankestyrelsen - kvittering, SV_ svar del16 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  272507/18
 • Fra kammeradvokat: HENV, Bækkelund 3, Vejle Kommune (matr. 55C Skærup By)
  275145/18
 • Fra EDC: "HENV.: Telefonhenvendelse vedr. Åløkkevej 12, 6372 Bylderup-Bov"
  275609/18
 • fra Svendborg Kommune - Tranderupmark 2 (5970) lok 492-81018 opførelse af ny salthal
  274083/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  274044/18
 • Fra Kolding Kommune. VS: Ansøgning om § 8 tilladelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  272976/18
 • Fra Borger, spm vedr. Søgårdsvej 39, Svendborg
  275397/18
 • Fra SKAT: "FORSP: Anmodning om kortlægningsrapport for Willy Sørensens Plads, 7100 Vejle, matr. 7000ch Engene, Vejle Jorder"
  275350/18
 • Fwd_ Offentliggørelse af beretningen om myndighedernes brug af tolkeydelser _65373_
  274408/18
 • Fra Sundheds og ældreministeriet: Offentliggørelse af puljeopslag om midler til små gaver til tapre børn på sygehuse
  281527/18
 • Fra SKAT: "FORSP.: Anmodning om kortlægningsrapport for ejendommen Birkelunden 31, 5200 Odense V, lok. 461-00193"
  275765/18
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om status for ejendom, Forum Kirkevej 2-4
  278711/18
 • Fra Vejen Kommune: Ny bobestyrer
  275470/18
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater
  275515/18
 • Til DMR. Revideret boreoplæg, Nr. Bjertvej 88
  280764/18
 • Fra FadL: Efteruddannelsesmidler til FADL fra sygeplejevikarer og ventilatører (32.13.1) - rykker
  280768/18
 • Fra Rambøll: Planlægning feltarbejde Pilegårdsvej 11, 5700 Svendborg
  282241/18
 • Fra Landsyd:Telefonhenvendelse: Lok. 545-00406 Aabenraa Havn
  283235/18
 • Fra LIFA: HENV, Arealoverførsel fra offentlig vej - Rudmevej 91, 5750 Ringe
  284717/18
 • Fra DGE: Resultater - Finlandsgade 1, 6700 Esbjerg
  286950/18
 • VS: Afmelding af ydernummer
  296549/18
 • Ansættelse
  298440/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  302808/18
 • Fra Odense Kommune: rekvirering af teknisk baggrundsrapport, Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  291111/18
 • Fra Kystdirektoratet- bemærkninger vedr. vejadgang - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  285218/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om olieforurening, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  294020/18
 • Fra STUK vedr. udbud
  295492/18

Udgående

 • Til VIA UC: Aftaler fra møde 19. marts 2018 med studerende og RSyd
  274374/18
 • TIL DGE: GeoGIS datavask for region syddanmark
  273954/18
 • Til ansøger: Opfølgning på møde omkring projektidé
  273745/18
 • Til projekt: Spørgsmål til statusrapport
  273529/18
 • Til Borger, svar vedr. Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  275402/18
 • RSYD ok - SV_ Tranderupmark 2 (5970) lok 492-81018 opførelse af ny salthal
  274168/18
 • Til Skat: Svar på henvendelse vedr. 477-04000, Odensevej 4, 5772 Kværndrup
  275042/18
 • Til Realkredit DK: svar påHENV, materiale 440-81069 Bryggeriet Hindsholm, matr.nr. 5g Mesinge By, Mesinge, Fynshovedvej 226 5370 Mesinge, Kerteminde Kommune
  273770/18
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til henvendelse om byggesag, ang. nedrivning og opførsel af drivhuse efter brand på Gartneriet Rosborg, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  275358/18
 • til Svendborg Kommune - undersøgelsesgrundlag usikkert....SV_ Tranderupmark 2 (5970) lok 492-81018 opførelse af ny salthal
  274180/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg
  275362/18
 • Til Kolding Kommune ang. Lilballevej 156, Almind
  272537/18
 • Til Borger: Svar vedr. igangsætning af undersøgelse
  275118/18
 • Til SUM og DaRe: Høring over ændring af bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. samt bekendtgørelse om compliance-samtale på apotek
  274527/18
 • Til ansøger: Kvittering for modtaget ansøgning
  274865/18
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr. Langgade 38, 5750 Ringe - 473-00734
  273607/18
 • Til DGE: RSD kommenterer oplæg
  275353/18
 • Til Langeland kommune: Regionen vil gerne vende sagen med kommunen
  273374/18
 • Til Kolding Kommune ang.: Ndr. Havnevej 1, 6000 Kolding
  272767/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  275380/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr kommentarer ang Teglværksgade, Esbjerg
  275462/18
 • Til TV2Fyn: Svar på spørgsmål
  275010/18
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  275295/18
 • Til Odense kommune: Mail med kopi af kortlægningsafgørelse samt kortbilag
  273389/18
 • Til SKAT: svar på HENV, 461-06356, Shell Service, Nyborgvej 240, 5220 Odense SØ, Odense Kommune, matr. nr. 4ph, Ejby, Odense Jorder
  273883/18
 • Til kammeradvokat: Svar på HENV, Bækkelund 3, Vejle Kommune (matr. 55C Skærup By)
  275170/18
 • Til Realkredit Dk: svar på HENV, 571-80013, Jernvedlund Autoforretning, Gørdingvej 7, Gredstedbro, Esbjerg Kommune, Matr. nr. 6al m.fl., Jernvedlund by, Jernved
  274954/18
 • Til SKAT: "Svar på forespørgsel: Vedr. fremsendelse af rapport over forureningsundersøgelse fra Willy Sørensens Plads, 7100 Vejle, lok. 630-81836"
  275377/18
 • Til Realkredit DK: svar på HENV 440-81069 - spørgsmål til V1-kortlægning
  273761/18
 • Til Strandvej Advokaterne: Kopi af tekniks undersøgelsessrapport, Præstevænget 42
  281672/18
 • Til Projekt: Vejledning om projektændringer og mulighed for impementeringsstøtte
  363293/18

18. marts 2018

Indgående

 • Fra Innovationsfonden: oplysninger om AAL-programmet
  277285/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - Anmodning om kortlægningsmateriale for et konkret lokalitetsnummer - Thorvej 19, Padborg
  272427/18
 • Fra EUC SYD: vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  272582/18

Udgående

 • Til Skatteankestyrelsen - SVAR - materiale vedr [Sagsnr.:09/610] - Fjordagervej 21, 6100 Haderslev, matr.nr. 1685, 1953 sdr. otting under haderslev
  272429/18
 • Til rådgiver - Svar på forespørgsel [Sagsnr.:18/16185] - materiale på Assensvej 285, 5642 Millinge, 17c, Østerby By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune
  272424/18
 • Til Skatteankestyrelsen - SVAR - materiale vedr [Sagsnr.:09/610] - Fjordagervej 21, 6100 Haderslev, matr.nr. 1685, 1953 sdr. otting under haderslev
  272430/18
 • Til Skatteankestyrelsen - vedlagt materiale fra [Sagsnr.:10/17293] og [Sagsnr.:10/17285] vedr. Thorsvej 19, 6330 Padborg, Aabenraa Kommune, matr.nr. 1521 Frøslev, Bov
  272428/18
 • Til Skatteankestyrelsen - vedlagt materiale fra [Sagsnr.:10/17293] og [Sagsnr.:10/17285] vedr. Thorsvej 19, 6330 Padborg, Aabenraa Kommune, matr.nr. 1521 Frøslev, Bov
  272426/18
 • Til Skatteankestyrelsen - Svar - materiale vedr [Sagsnr.:08/6579] - Fjordagervej 21, 6100 Haderslev, 1685 Sdr. Otting under Haderslev
  272431/18

17. marts 2018

Indgående

 • Fra Geopartner - j.nr. 1801832, Rødevej 6, Iller 6310 Broager
  274598/18
 • Fra Geopartner - j.nr. 1801830, Vandmøllevej 1, Nybøl 6400 Sønderborg
  274737/18

Udgående

 • til Orbicon Tillægsaftale Nyvej 6, Vissenbjerg
  272389/18

16. marts 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Endelig rapport, Smedegade 25, 6440 Augustenborg
  272239/18
 • SV: Status på interviews
  305219/18
 • SV: Status på interviews
  305185/18
 • habilitetserklæring fra Lars Ladegaard
  333309/18
 • RE: Referat. MTU opstartsmøde 2018.docx
  343214/18
 • Status på interviews
  305221/18
 • RE: valideringsworkshop
  343215/18
 • RE: valideringsworkshop
  343216/18
 • FRA RM: RIT 3.1 ÆØ
  277662/18
 • Fra Cowi: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: Notat til kommentering
  278018/18
 • Menu til HR-dagen 17. april 2018
  271267/18
 • FRA RSja: RIT workshop
  271161/18
 • Nyeste projektbeskrivelser
  270929/18
 • Økonomisk høring over lovforslag om egenbetaling for tolkebistand
  269714/18
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag ved tank 20 ved Shell raffinaderiet i Fredericia
  269699/18
 • Høring vedr. forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011_24_EU
  271230/18
 • Sundhedsstyrelsen sender Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO i høring
  271063/18
 • Fra ejendomsmægler: henv. HASTER - Forureningssag på Låsbybanke 7, 6000 Kolding - Matr.nr. 220 Kolding Bygrunde
  271487/18
 • Høring over ændring af bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. samt bekendtgørelse om compliance-samtale på apotek
  271162/18
 • Fra praksis: mail med ønske om selektiv lukning bortset fra 5800,5853 og 5871
  271775/18
 • Fra Vejle Kommune: Revideret delvis afslutning på §8 tilladelse, Bølgen, 7100 Vejle
  271203/18
 • Fra BRF Kredit: "FORSP.: Vedr. matr. nr. 670 K Engene, Vejle jorder - beliggende Ibæk Strandvej 19 C, 7100 Vejle"
  271218/18
 • DUT-høring over bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler - frist 30. marts 2018
  271010/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N, lok. 561-91033
  271902/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ny mail adresse.
  271665/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N, lok. 561-91033
  271888/18
 • Fra MST: SV: Afslutning af jordforureningssag ved tank 20 ved Shell raffinaderiet i Fredericia
  270915/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N, lok. 561-91033
  271897/18
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. Søgårdsvej 39, Svendborg (lok. nr. 479-00084)
  272121/18
 • Telefonhenvendelse borger - foresp om status på undersøgelser på Pilegårdsvej 11, 5700 Svendborg
  271417/18
 • FRa DMR: Rådgivers svar vedrørende tankoprensning, Sundsmarksvej 4, Sønderborg
  272120/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0038 Vækstrettet kompetenceudvikling
  272919/18
 • fra Odense Kommune - Svendborgvej 35, historik ifm. undersøgelse
  269502/18
 • Fra DMR: Rådgivers beskrivelse af opresning, Sundsmarksvej 4, Sønderborg
  272110/18
 • Fra borger - kontaktoplysninger - Fynshovedvej 559, Martofte
  272350/18
 • Fra Realkredit Dk: HENV, 440-81069 - spørgsmål til V1-kortlægning
  273755/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Dispensation til indvinding af ler i beskyttet natur, Petersen Tegl, Matr.nr. 180 Skodsbøl ejerlav, Skodsbøl, Sønderborg Kommune
  272548/18
 • Fra Niras - Budgetstatus 6 - Afslutning af pulje 17 - Tinglev og Aabenraa
  275681/18
 • Fra DGE: Resultater - Finlandsgade 1, 6700 Esbjerg
  286949/18
 • Mødet om opfølgning på udviklingsplanen
  283202/18
 • Fra Strandvej Advokaterne: anmodning om teknisk rapport, Præstevænget 42c
  281667/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sag, Højbyvej 11, 5260 Odense S
  293895/18
 • Fra Styrelsen fra Patientsikkerhed: Kvittering for modtagelse af invitation
  293237/18
 • SV: Invitation til medlemsskab af aftagerpanelet for den Fleksible Masteruddannelse i Offentlig Ledelse (FMOL)
  285567/18
 • Re: Kombineret styregruppemøde og policy-workshop
  290724/18
 • Kombineret styregruppemøde og policy-workshop
  290686/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Forespørgsel på eksisterende vandindvindingstilladelse
  342431/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Fremsendelse af rapport til kommentering
  342470/18
 • Fra Tietgen: vedr. EUD i skolen
  344264/18
 • Fra ansøger: vedr. niveauer for lønninger
  319682/18
 • Fra ansøger: besvarelse af sagsbehandlingsspørgsmål
  319687/18

Udgående

 • Til Rådgiver: Rykker for GeoGIS og Sløjfning
  272243/18
 • Til Rådgiver OK til Udbedring af boringer, Nyborgvej 438, Skaarup
  272242/18
 • Til MOE: Bjerrebyvej 73A, Svendborg - Kommentar til rapportudkast
  278007/18
 • Til Rådgiver: Nye vandprøver til metalanalyse på Kobjergvej 4ABC?
  272241/18
 • Til projekt: Godkendelse af statusrapport
  271805/18
 • Til VIA UC: Ang. Innovationsfonden
  271629/18
 • Til DMR: Bemærkninger til dokumentationsrapport, Kelstrup Strandvænge 1
  278031/18
 • Til Borger: Ingen forureningskortlægning af Halskovvej 3
  271413/18
 • Til Deloitte: Vedr. tilsendelse af dokumumentation til revisionsgennemsgang af regnskab for projekt Livsstilsguide i praksis, Region Syddanmark
  285551/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271317/18
 • Til læge - Velkemmen som alment praktiserende læge i Region Syddanmark
  271142/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271348/18
 • Til Vejle Kommune: Regionens bemærkninger til forespørgsel om § 8-tilladelse, Dyrskuevej 4, 7323 Give
  271880/18
 • Til Niras: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271337/18
 • Til Rambøll: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271373/18
 • Til Niras: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271311/18
 • Til borger - flyer med tidsplan for indledende undersøgelse - Fynshovedvej 559, Martofte
  271440/18
 • Til COWI: Accept af tilbud og ønske om tidsplan
  270674/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271380/18
 • Til BRF Kredit: "Svar på forespørgsel: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00296 og lok. 631-00369, Ibæk Strandvej 1-29, 7100 Vejle - mail nr. 1"
  271451/18
 • Til Advokaterne Strandvejen: Vedr. Præstevænget 42, 6600 Vejen, Forureningsrapport
  269621/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansættelse af læge i Esbjerg V
  271398/18
 • Til Rambøll: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271324/18
 • Til Niras: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271332/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271342/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271353/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271364/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271315/18
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Strib Idrætsefterskole, Staurbyskovvej 6, 5500 Middelfart - V1-kortlægning af en del af ejendommen
  270298/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271313/18
 • til Borger Orientering om planlagt kloakinspektion ved Vestergade 15A, Vissenbjerg
  270165/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271360/18
 • Til Borger, svar vedr. Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  272124/18
 • Til ejendomsmægler: SV: HASTER - Forureningssag på Låsbybanke 7, 6000 Kolding - Matr.nr. 220 Kolding Bygrunde
  271491/18
 • til Odense Kommune, mail - historik - SV_ Svendborgvej 35, historik ifm. undersøgelse
  269503/18
 • til Solar a/S, skat og kommunen: afgørelse om kortlægning Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  270849/18
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svedborg
  271129/18
 • Til BRF Kredeit: "Svar på Forespørgsel: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00296 og lok. 631-00369 - mail nr. 3"
  271435/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. - Ansættelse af læge i Esbjerg V
  271389/18
 • Til BRF Kredit: "Svar på forespørgsel: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 631-00296 og lok. 631-00369 - mail nr. 2"
  271442/18
 • Til JydskeVestkysten: Vedr: aktindsigt i dokument fra sag om konstatering af mindre forurening på Kolding Havn, lok. 621-02058
  269520/18
 • Til Rambøll: Resultat af udbud - pulje 1 2018
  271371/18
 • Til KKR: Dagsorden til kommentarer
  273952/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Esbjerg
  272648/18
 • Tillæg til udviklingsaftale-Sønderjylland
  272286/18
 • Tildeling af ydernummer
  271130/18
 • Tildeling af ydernummer - sendt pr. mail
  271270/18
 • Til praksis: mail med instruks om at få telefontid bragt i orden
  301290/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovhavevej 103, 5471 Søndersø
  272719/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313796/18
 • Til rådgiver, Råstof, fremsendelse af eksisterende vandindvindingstilladelse
  342453/18
 • til parter, råstof, tilsyn, matr. nr. 197 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  343521/18
 • til Varde kommune accept af forslag til moniteringsprogram Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  271754/18
 • til Skatteankestyrelsen - svar del16 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  270164/18
 • til Varde kommune accept af forslag til moniteringsprogram SV: Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger. - image001.jpg
  271756/18

15. marts 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Pris for udbedring af boringer, Nyborgvej 438, Skaarup
  272240/18
 • Fra Vejle kommune: Lukkede sager på Halskovvej 3, Klattrup
  268749/18
 • VS: Mobning - temadag og arbejdsmiljøkonference
  342870/18
 • FRA TENGBERG: Kort opsamling på dagens PL-møde
  269211/18
 • RE: MTU 2018 | opstart
  343218/18
 • Fra ansøger, Råstof, opdateret efterbehandlingsplan
  341824/18
 • Fra rådgiver, Råstof, status på afrapportering
  341841/18
 • Fra rådgiver, Råstof, status på afrapportering
  341845/18
 • Fra Kulturministeriet om regionale kunstfonde
  354865/18
 • fra Borger Henvendelse om arbejde vedr.Nedbrydning
  355823/18
 • Svar fra fysioterapeut.docx
  308393/18
 • Svar fra fysioterapeut.docx
  308219/18
 • Svar fra fysioterapeut.docx
  308344/18
 • Fra Konkursbo (kurator): cirkulærerskrivelser
  309801/18
 • Fra SDSI - notat af marts 2018 om brug af epi-krise til henvisende vagtlæge
  330595/18
 • notat af 01-03-2018 omsamling om kopi af epikrise.docx
  330647/18
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev vedr. oprensning og undersøgelse efter spild af pesticid ved Vejle Landevej, 7000 Fredericia
  329038/18
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev vedr. oprensning og undersøgelse efter spild af pesticid ved Vejle Landevej, 7000 Fredericia
  269272/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - KompetenceVækst
  268998/18
 • Fra Varde Kommune, Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  269213/18
 • Fra Ribe Katedralskole: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268475/18
 • Fra Real Mæglerne - Fremsendelse af rapport - Tørvemosevej 1, Tåsinge, 5700 Svendborg
  269327/18
 • Fra DMR. Fwd: Ansøgning om § 8 tilladelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  269054/18
 • Til Sadolin & Albæk A/S: SV: Anmodning om aktindsigt vedrørende ejendommen beliggende matrikel 145a Fredericia Stadsjorder, Region Syddanmark, Fredericia Kommune
  267897/18
 • Fra Sadolin & Albæk: SV: Anmodning om aktindsigt vedrørende ejendommen beliggende matrikel 145a Fredericia Stadsjorder, Region Syddanmark, Fredericia Kommune
  269009/18
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til uddannelsespuljen
  268081/18
 • fra Skatteankestyrelsen - ønsker ældre materiale
  269313/18
 • fra Skatteankestyrelsen - kvittering - ikke hel aktindsigt
  268320/18
 • Fra grundejer: Følgemail til foto med indtegning af, hvor der er lavet et jorddepot på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  269265/18
 • Fra Ribe Katedralskole: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268498/18
 • fra Skatteankestyrelsen - kvittering for fremsendt materiale - SV_ svar12-15 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269197/18
 • Fra Ribe Katedralskole: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268480/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - Telefonhenvendelse 515-05708 og 515-08202 - ønsker materiale på ejendommene
  269406/18
 • Fra Ribe Katedralskole: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268479/18
 • Fra Mediegruppen vedr. hjemmeside
  267358/18
 • Fra Jyske Vestkysten: anmodning om aktindsigt/forureningssag
  269512/18
 • Fra Advokaterne Strandvejen: Anmodning om forureningsrapport - Præstevænget 42, 6600 Vejen.
  269491/18
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svedborg
  271119/18
 • Fra Odense KOmmune, Kopi af mail til Mobilhouse, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  272083/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - KompetenceVækst
  268978/18
 • Fra Orbicon: Søndersø - modelsimuleringer i MikeShe
  272567/18
 • Fra Nyborg Kommune: Udkast til §8-tilladelse, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg, matr. 40f, Nyborg Markjorder, Lokalitetsnummer 449-00005
  274615/18
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  269808/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag af jord fra Nyborg Slot, Lindholmvej, 5800 Nyborg , matr.nr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  274468/18
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til uddannelsespuljen
  269788/18
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  269806/18
 • Generalforsamling i Partnerskab for Østersøturisme
  269928/18
 • Fra borger ang. Løgervej 59, 6091 Bjert
  272151/18
 • Fra Langeland kommune: Svar til Region Syddanmarks bemærkninger til § 8 tilladelse
  273337/18
 • Fra ansøger: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  274466/18
 • Fra Rambøll: Pilegårdsvej 9-11 noter fra besigtigelse
  272606/18
 • Fra Odense Kommune: Henvendelse om jordforurening og evt. ny kortlægning på gartneriet Rosborg, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  274823/18
 • Fra Odense Kommune, Høring af udkast til §8-tilladelse, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  285156/18
 • Fra yder: Ønske om åbning for gruppe 1-sikrede patienter
  285556/18
 • Fra SMV danmark: Vedr. indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291757/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar på ministerspørgsmål 386
  293231/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag på Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  293557/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sag, Bavnedamvej 28, 5250 Odense SV
  293637/18
 • svar vedr. finansieringsansvar under indlæggelse - image001.png
  302265/18
 • Fra praksis: svar vedr. telefonsvarer
  301288/18

Udgående

 • Til Deloitte: Vedr. tilsendelse af dokumenter til revisionsgennemgang af regnskab for projekt Livsstilsguide i praksis, Region Syddanmark
  285542/18
 • Til Rådgivere: Udsættelse af Pulje 5
  268645/18
 • Til Rådgivere: Udsættelse af Pulje 5
  268648/18
 • Til Rådgivere: Udsættelse af Pulje 5
  268647/18
 • Til ansøger: Vedr. frist for fremsendelse af dokumentation vilkår
  268306/18
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om miljøsag
  268097/18
 • Til Svendborg og Ærø kommuner: Vedr. ønske om udtræk af V1- og V2-lokaliteter
  268573/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  268652/18
 • Til Skatte Ankestyrelsen - Samarbejde mellem Skatteankestyrelsen og Region Syddanmark
  269399/18
 • Til Esbjerg Kommune, Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  267263/18
 • til Skatteankestyrelsen - svar9-11 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269147/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge
  267455/18
 • Til Skatte Ankestyrelsen - Samarbejde mellem Skatteankestyrelsen og Region Syddanmark
  269400/18
 • Til MOE: Smedevænget 6a, Fredericia
  269292/18
 • til Skatteankestyrelsen - svar 7-8 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269137/18
 • Til DGE Miljø- og Ingeniørfirma: Svar på henvendelse om bygge- og anlægsprojekt - Nybyggeri på Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg på del af matr.nr 40f, Nyborg Markjorder
  269386/18
 • til Skatteankestyrelsen - Svar2 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269051/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  267653/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  268668/18
 • Til Skat - fremsendelse af undersøgelsesrapporter ifm kortlægningsafgørelser på V2 i skabelonerne
  269281/18
 • til Skatteankestyrelsen - svar4-6 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269125/18
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om oplysninger vedr. industrivej 37, 6740 Bramming - matr. nr. 28m Tømmerby By, Bramming
  268665/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Bjert
  268691/18
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  267926/18
 • Til Skatte Ankestyrelsen - Samarbejde mellem Skatteankestyrelsen og Region Syddanmark
  269398/18
 • til Skatteankestyrelsen - om ønske om suppl. materiale ang Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269320/18
 • Til Varde Kommune, Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  269215/18
 • til Skatteankestyrelsen - svar12-15 - på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269160/18
 • til ansøger : godkendelse af statusrapport marts 2018
  269464/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Ringe Jernstøberi - dokumentation for ren overjord_
  267465/18
 • Til Haderslev Kommune. § 40 undersøgelsespåbud, Tingvadvej 7, Vojens. Lokalitet 543-40211. Acadre 17/31220
  268344/18
 • Til Skat. 510-81268 Tingvejen 45, 6500 Tinglev_Del af matrikel kortlægges på V1
  268291/18
 • Til Haderslev Kommune. 510-81268 Tingvejen 45, 6500 Tinglev_Del af matrikel kortlægges på V1
  268286/18
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Bjert
  268699/18
 • Til Svendborg Kommune: - Svar på henvendelse om lovliggørende tilladelse til Bygning 11, Langgade 38, 5874 Hesselager - lok. nr. 479-81066
  269395/18
 • til Skatteankestyrelsen - Svar1 (version 2) på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  268310/18
 • til Skatteankestyrelsen - Svar3 på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  269102/18
 • Til borger, kommune, skat: afgørelse Industrivej 2, 5492 Vissenbjerg udgår af kortlægning
  268705/18
 • til Skatteankestyrelsen - Svar1 på forespørgsel om Østre Ringvej 38, 5750 Ringe (ejendomsnummer 430-016146)
  267700/18
 • Til borger, kommune og skat: Afgørelse efter jordforureningsloven Industrivej Vest 41, 6600 Vejen
  268362/18
 • Til DMJX, Aktindsigt, henvendelse til miljøministeren vedr. diger
  269286/18
 • Til Vejle Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til ændring af delvis tilladelse til afslutning af §8 tilladelse, Ved Bølgen , 7100 Vejle
  267282/18
 • Til Solar : mail -spørgsmål ved matr. 9bø
  268372/18
 • Evaluering af afsluttende rapport - Østre Ringvej 38-40 i Ringe.msg
  267466/18
 • Til Realmæglerne SVAR - ALLE akter vedlagt vedr Tørvemosevej 1, Tåsinge, Svendborg
  269361/18
 • Til Rambøll: afslutning af sag Industrivej 2, Vissenbjerg
  268700/18
 • til byggestyrelsen : Sorsigvej 35 - Besigtigelse og snak om ADK og AIA
  267395/18

14. marts 2018

Indgående

 • Fra VIA UC: Innovationsfonden
  271624/18
 • Re: SV: VS: Kommentarer til pkt 5 på direktionsmødedagsordenen
  343064/18
 • SV: VS: Kommentarer til pkt 5 på direktionsmødedagsordenen
  343065/18
 • SV: VS: MTU 2018 | opstart
  343067/18
 • Fra Orbicon: Endelig referat af opstartsmøde/besigtigelse Kelstrup Strandvænge 3
  278042/18
 • Mail – Habilitets- og tavshedserklæring i forbindelse med udbud.pdf
  333307/18
 • VS: MTU 2018 | opstart
  343068/18
 • AOF Syd Statistik NSJ akkumuleret.xlsx
  266181/18
 • Kvalitetssikring JEPS.docx
  266191/18
 • Fra ansøger: Ansøgning, inkl dokumentation særligt vilkår (kommuner)
  266177/18
 • Aktivitetsskema_soc_(EU)_partner - 08-03-2018.xlsx
  266180/18
 • AOF Sydjylland Effektm?l.docx
  266182/18
 • Pressemeddelelse vedr. Kognitiv Tr?ning.docx
  266210/18
 • AOF Syd AtF- 4. kvartalsrapport.xlsx
  266179/18
 • Effektk?de JEPS.docx
  266185/18
 • SV: VS: Kommentarer til pkt 5 på direktionsmødedagsordenen
  343069/18
 • VS: konflikthåndtering/mobning
  342872/18
 • RE: Opsamling
  343220/18
 • RE: MTU 2018 | opstart
  343222/18
 • SV: Status på brugerinddragelse ift. "Aftale på Børn- og ungeområdet"
  305223/18
 • MTU 2018 HEPR noter fra opstart.docx
  343230/18
 • Opsamling
  343229/18
 • Re: VS: Kommentarer til pkt 5 på direktionsmødedagsordenen
  343071/18
 • Fra Orbicon: Referat af opstartsmøde/besigtigelse Kelstrup Strandvænge 3
  278040/18
 • VS: Kommentarer til pkt 5 på direktionsmødedagsordenen
  343073/18
 • Fra ansøger: Indsendelse af bekræftelser fra 5 kommuner
  264187/18
 • Fra borger - fremsendelse af materiale hvoraf det skulle fremgå at ejendommen er V2-kortlagt - Arnumvej 66, 6520 Toftlund - Matr.nr. 142 Hønning, Arrild
  266818/18
 • Fra Sønderborg Kommune - Udstykningssag vedr matr nr. 796 Sønderborg
  265732/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune - Tidligere olietank.msg
  264442/18
 • Fra COWI: Status kulfilter
  264628/18
 • Fra SKAT - VS: Anmodning om rapport - Snavevej 5, Søndersø
  265855/18
 • Fra Sønderborg Kommune - supl oplysninger ifm Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 Sønderborg
  264549/18
 • Fra Skat - Anmodning om undersøgelsesrapport - Søbakkevej 10, Søby, Ærø
  266936/18
 • Fra Skat - Anmodning om kortlægningsrapport - Vollerup Møllevej 5, Bolderslev
  266996/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og gymnasier: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  267999/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268225/18
 • Fra SKAT - Anmodning om undersøgelsesrapport - Nyborgvej 176, 176a, Svendborg
  265988/18
 • DUT-høring af vejledning om forebyggelse af spredning af CPO samt bekendtgørelse om anmeldelse af CPO
  265473/18
 • Fra Assens Kommune: status for påbud om oprensning på Bredgade 29, 5560 Aarup
  266300/18
 • Fra Sønderborg Kommune - supl oplysninger ifm Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 Sønderborg
  265737/18
 • Fra Skat - Anmodning om undersøgelsesrapporter - Heimdalsvej 14, Middelfart
  267047/18
 • fra Nyborg Kommune, mail - Kopi af tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag af jord på matr. nr. 927u, Nyborg Bygrunde
  264566/18
 • Fra sønderborg Kommune - Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 og 5565 Sønderborg
  265493/18
 • Internt: Afsluttet sag - Opsigelse af TDC mobil abonnement
  265487/18
 • fra Assens Kommune - SV_ Supplere din risikovurdering for Cyanid i grundvand
  264354/18
 • Fra HCD: Dokumentation for betaling faktura til Institut for fremtidsforskning
  266875/18
 • fra Assens Kommune - Udkast til § 8 tilladelse til boliger på Plumgrunden matr. nr. 41a Assens Bygrunde, Østergade 38 D, 5610 Assens
  264309/18
 • Fra Skat - Anmodning om rapport m forureningsundersøgelse - Tirslundvej 9, Bevtoft
  266493/18
 • Fra SKAT - Anmodning om rapport - Galgemark 6, Bredebro
  264463/18
 • Fra sønderborg Kommune - Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 og 5565 Sønderborg
  265742/18
 • Fra Skat - Anmodning om undersøgelsesrapporter - Heimdalsvej 14, Middelfart
  267058/18
 • Fra Billund kommune: Svar på høring om forurening - Møbjergvej 47, 7260 Sdr. Omme
  266696/18
 • Fra:yder
  264638/18
 • DUT forhandling vedr. Høringssvar over fem bekendtgørelser vedrørende tvang i somatikken ved behandling af varigt inhabile
  266274/18
 • BILAG fra Assens Kommune - Tilladelse til ændret anvendelse af del af Plumgrunden.docx
  264310/18
 • fra DMR - Re_ Supplere din risikovurdering for Cyanid i grundvand
  264331/18
 • Fra Vejen Kommune: Svar vedr. Ladelundvej 85, Vejen
  266515/18
 • Fra skat - Anmodning om kortlægningsrapport - Ribevej 60, Rødding
  267069/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen finder undersøgelsesoplæg tilstrækkeligt
  275845/18
 • SV: Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  286890/18
 • Fra Borger: Efterspørger materiale
  284128/18
 • Fra borger: bilag - fuldmagt underskrevet.jpg
  273035/18
 • Fra Nyborg Kommune: §8-vurdering - Udtalelse vedr. Toiletbygning på Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg (matr. 2ayo, Nyborg Markjorder), lokalitetsnummer: 449-00005
  274718/18
 • fra Varde kommune VS: Tilladelse efter jordforureningsloven - Vesterhavsvej 30, Billum
  271603/18
 • Fra Borger: Efterspørger materiale
  272997/18
 • fra Varde kommune SV: Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  271547/18
 • Fra Odense Kommune, Vedr. indeklima og udenomsarealer, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  272080/18
 • Fra Mobilhouse, Mail til Odense Kommune vedr. udenomsarealer, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  272076/18
 • Fra Svendborg Ervervsskole og Gymnasier: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  267968/18
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268084/18
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268087/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268257/18
 • Fra Sadolin Albæk: Anmodning om aktindsigt vedrørende ejendommen beliggende matrikel 145a Fredericia Stadsjorder, Region Syddanmark, Fredericia Kommune
  267303/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Optaget på ventelisten
  267266/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. marts 2018
  268013/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  267260/18
 • Fra Svendborg Ervervsskole og Gymnasier: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  267973/18
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268130/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268254/18
 • Fra Praksis - Forespørgsel vedr. godtgørelse af basishonorar for enkelt patient
  301216/18
 • fra Region Sjælland Dagsorden til TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager
  300071/18
 • Fra Billund Kommune: Kommentar om informationsmødet
  293226/18
 • Fra Rybners: vedr. Mission EUX
  297492/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Udkast til tilladelse efter §8 med bilag, matr.nr. 33d årslev By, Årslev m.fl.
  330347/18
 • Konkursbo: Bekræftelse på modtagelse af anmeldelse af krav i konkursboet
  309792/18
 • Kørsel - Regionsrådsformand Stephanie Lose
  310414/18

Udgående

 • VS: Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  266963/18
 • Til Rambøll: svar ang. vandprøvetagning og analyse for boringskontrol
  278013/18
 • Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark
  266854/18
 • Til Orbicon: Kommentar til referat af opstartsmøde/besigtigelse Kelstrup Strandvænge 3
  278041/18
 • Til Deloitte: Vedr. dokumenter til revisionsgennemgang af regnskab for projekt Livsstilsguide i praksis, Region Syddanmark
  285537/18
 • Til ansøger: Bekræftelse på modtagelse af dokumentation ift vilkår
  264191/18
 • Til skat - Svar - [Sagsnr.:13/6525] og [Sagsnr.:10/14473] Dokumenter vedrTrådfabrikken Klaus Bahn & Co, Heimdalsvej 14, 5500 Middelfart, Matr.nr. 5bh Gamborg By, Gamborgog
  267060/18
 • Til Skat - Svar [Sagsnr.:12/23237] - Rapport indledende undersøgelse - Ribevej 60, 6630 Rødding
  267075/18
 • Til Kielberg Advokater: Genfremsendelse af mail fra 20-2 - Klintevej 24, 5300 Kerteminde - lokalitetsnr. 440-81097
  267118/18
 • Til Orbicon: Smedevænget 6a, Fredericia
  267049/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. marts 2018
  266903/18
 • Til Sønderborg Kommune - ønsker yderligere oplysninger - Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 Sønderbor
  265734/18
 • dialog med COWI, råstofm tilladelse, matr nr 126a Rinby By, Nordby på Fanø
  266442/18
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  265725/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  266276/18
 • Til skat - svar - fremsendelse af rapport Vollerup Møllevej 5, 6392 Bolderslev
  267013/18
 • Til SKAT - SVAR - [Sagsnr.:13/4451] - Undersøgelsesrapport - samlet (grundejer del og teknisk del) - doknr. 23 - Nyborgvej 176, 176A, Svendborg
  266022/18
 • Til Sønderborg Kommune vedr Udstykningssag matr.nr. 796 og 5565 Sønderborg
  265741/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  265867/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Glamsbjerg
  266608/18
 • Til Niras: Kopi af V1-høring, Åstvej 1, 7190 Billund
  266921/18
 • Til praksis i Fredericia: åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  265714/18
 • Til SKAT - Vedlagt Endelig rapport fra Grontmij om indledende undersøgelser på Galgemarksvej 9,6261 Bredebro. loknr 505-50036 - doknr. 42
  264475/18
 • Til Grundejer: Vedr. den nye konferencebygning på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  266267/18
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  265813/18
 • Til Geopartner - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvinding - matr.nr. 138 og 229 Iller, Broager
  266929/18
 • Godkendelse af afrapportering februar 2017,
  265808/18
 • Til Skat - Svar - fremsendelse af rapport fra Grontmij på indledende undersøgelsse på Tirslundvej 9, 6541 Bevtoft, loknr. 525-40248 -
  266527/18
 • Til Læge - Svar vedr. anmoding om åbning for tilgang
  265887/18
 • Kommunemeddelelse - Assens Kommune - Praksishandel i Glamsbjerg
  266615/18
 • Til Sønderborg Kommune - regionens svar - Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 og 5565 Sønderborg
  265615/18
 • Til MOE: Smedevænget 6A, 7000 Fredericia
  267050/18
 • Til Praksis - Bekrfætelse på ny kompagnon i praksis
  266469/18
 • Til Sønderborg Kommune vedr Udstykningssag matr.nr. 796 og 5565 Sønderborg
  265472/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  265874/18
 • Til SKAT - Svar - [Sagsnr.:11/28346] - Undersøgelsesrapport, Samlet (grundejerdel og teknisk del) - doknr. 21 - Snavevej 5, Søndersø
  265933/18
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Glamsbjerg
  266599/18
 • Til skat - Svar - [Sagsnr.:13/6525] og [Sagsnr.:10/14473] Dokumenter vedrTrådfabrikken Klaus Bahn & Co, Heimdalsvej 14, 5500 Middelfart, Matr.nr. 5bh Gamborg By, Gamborgog
  267056/18
 • Til Sønderborg Kommune - regionens svar - Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 og 5565 Sønderborg
  265746/18
 • Til borger - svar på kortlægningssituationen på Arnumvej 66, 6520 Tønder
  266833/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  266409/18
 • Til Borger: svar vedr. kommentarer til høring vedr. forurenet grund
  266437/18
 • Til Skat - SVAR - [Sagsnr.:11/23262] - PDF rapport-samlet (grundejerdel og tekniske del) - Søbakkevej 10, Søby, Ærø
  266953/18
 • Til stedfortræder - praktiske oplysninger
  266988/18
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. ny reservation på ventelisten
  264501/18
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  268295/18
 • Til Bullund Kommune: Svar på kommentar om informationsmøde
  293227/18
 • Til Billund Kommune: Præsentationsmateriale fra informationsdag
  293225/18
 • til parterne, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf, Viuf By i Kolding Kommune
  356621/18
 • Brev til DURS
  365747/18

13. marts 2018

Indgående

 • FRA RN: Status flow i RIT 3.1
  264052/18
 • SV: Status på brugerinddragelse ift. "Aftale på Børn- og ungeområdet"
  305187/18
 • SV: Proces- og leveranceplan til brugerinddragelse på Børn og unge aftalen
  305283/18
 • FRA DMP:SV: VanDa styregruppemøde den 16/3 - formøde
  263302/18
 • FRA DMP:SV: VanDa styregruppemøde den 16/3 - formøde
  263303/18
 • Status på brugerinddragelse ift. "Aftale på Børn- og ungeområdet"
  305227/18
 • CITATER BØRN OG UNGE.docx
  305225/18
 • Status på brugerinddragelse ift. "Aftale på Børn- og ungeområdet"
  305224/18
 • FRA RM: ÆØ er
  262518/18
 • FRA NIRAS : Opdatering af Hørinssystemet
  262337/18
 • Udkast til referat fra 6. arbejdsgruppemøde vedr. Funktionelle Lidelser
  325657/18
 • Fra Rambøll: Vestergade 76 vandprøvetagning og analyse for boringskontrol
  278012/18
 • Ny version af Udviklingsplan for Vestkysten
  283193/18
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  267316/18
 • Fra DGE. SV: SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  267468/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel vedr placering af Criketbane, matr nr 2ma Strandby, Esbjerg Jorder
  268950/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - Telefonhenvendelse 515-05708 og 515-08202 - ønsker materiale på ejendommene
  269404/18
 • Fra MOE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  267490/18
 • Fra Kolding Kommune ang. Ndr. Havnevej 1, 6000 Kolding
  272721/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - Anmodning om kortlægningsmateriale for et konkret lokalitetsnummer - Thorvej 19, Padborg
  272425/18
 • fra Orbicon tidsplan og tilbud for supplerende undersøgelse Nyvej 6, Vissenbjerg
  269487/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  302804/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel vedr ændret løb af Fovrfelt Bæk, Esbjerg
  301651/18
 • Fra borger. jnr. 10/3988, Skovbyvej 26, Hoptrup, 6100 Haderslev.
  297068/18
 • Fra COWI: Budget - borearbejde
  262576/18
 • Fra HOME - forsp - Vedrørende Ahlmannsvej 26, 6400 Sønderborg
  263019/18
 • Fra ansøger: Underskrift på kontrakt om regionalfondsmidler
  262346/18
 • Fra Nybolig - foresp på Havnevej 100 Egernsund
  262740/18
 • Fra Nybolig - Uddybning med Aktuelle matrikler vedr Havnevej 100, 6320 Egernsund
  262751/18
 • Fra haderslev kommune Telefonhenvendelse: lok. 515-30013 -Grødebølvej 11, Haderslev
  263554/18
 • Fra Sønderborg Kommune - Udstykningssag vedr. sammenlægning af 3 matrikler til matr nr. 1330 Sønderborg
  264038/18
 • Telefonhenvendelse borger - foresp om status på undersøgelser på Pilegårdsvej 11, 5700 Svendborg
  263145/18
 • Fra borger - journaliststuderende - forespørgsel 696t Fredericia Bygrunde
  263104/18
 • Fra Franck Geoteknik. Vedr. dokumentationsrapport for §8-tilladelse. Kongensgade 12-16, Esbjerg
  264009/18
 • Fra Sønderborg Kommune - Udstykningssag vedr matr nr. 796 Sønderborg
  264062/18
 • Fra Sønderborg Kommune Udstykningssag vedr sammenlægning af 3 matrikler til matr.nr. 13330 Sønderborg
  264053/18
 • Kvitteringsmail til Kasper Pedersen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Kommuneplan 2017 - 2029
  262600/18
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde - Søhusvej 204, 5270 Odense N
  267127/18
 • Fra borger Telefonhenvendelse - ønsker viden om Arnumvej 66, Tønder, men han kan ikke finde den via regionens søgeside på hjemmesiden
  266806/18
 • Fra Fyns Amts Avis: Anmodning om aktindsigt
  267001/18
 • Fra rådgiver - Oplysninger vedr.Assensvej 285, Millinge ønskes
  265970/18
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutnng af sag vedr. genindbygning af kulbrinteforurenet jord, Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  264363/18
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268122/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og gymnasier: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  267990/18
 • Fra projekt: Nyt gældende budget
  322143/18
 • fra ansøger : bilag til ansøgningen
  307228/18
 • Fra ansøger, Råstof,Telefonnotat vedr. efterbehandlingsplan
  341734/18
 • Fra Middelfart Kommune - spørger til status for undersøgelse - Vandværksvej 3, 5500 Middelfart
  339198/18

Udgående

 • 1.udkast af B&U aftale_til kommentering_Deadline 21.3.18
  264028/18
 • Aftaleudkast_Tværsektoriel aftale på B&U området_version 1 (13.3.18).docx
  264029/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Materiale vedr. jordforurening, Banegårdpladsen 10, Faaborg
  263350/18
 • Til ansøger: Anmodning om fremsendelse af aktivitetsbudget
  263209/18
 • Bevilling_trygfonden.jpg
  262247/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Opfølgning ift legalitetskontrol samt supplerende informationer
  262246/18
 • AKTINDSIGT - til borger [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264120/18
 • Til DGE. SV: §8 ansøgning. 621-02026 Stelbjergvej 1, 6000 Kolding.
  262480/18
 • Til BG Stone, Råstofkortlægning nord for Sdr. Nærå, Odense Kommune
  263166/18
 • Til Sønderborg Kommune - ønsker yderligere oplysninger - Udstykningssag vedr. matr.nr. 796 Sønderbor
  264076/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Boulevarden 23A, 7100 Vejle - V1- og V2-varsling
  264136/18
 • AKTINDSIGT til borger - [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264119/18
 • til ansøger - godkendelse af statusrapport
  263924/18
 • Til Sønderborg Kommune - udtalelse ifm Udstykningssag arealoverførsel, Kastanie Allé 1 og Jernbanegade 17, 6400 Sønderborg vedr. matr.nr. 764, 925, 2803, 1330 Sønderborg
  264125/18
 • Til Skat. 561-80099 Kongensgade 14 m.fl., Esbjerg_Udgår af V1 kortlægningen
  264001/18
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering tilbagesendes
  263179/18
 • Til Nybolig - svar 2 af 2 på henv - Historisk materiale og Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 1 af matr 57 pg 943 på Havnevej 100, 6320 Egernsund
  264121/18
 • Ttil borger - journaliststuderende - svar på foresp 696t Frederia Bygruinde
  263118/18
 • AKTINDSIGE til borger - [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264080/18
 • Til DGE. SV: SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  262266/18
 • Til ansøger : godkendelse af statusrapport
  262674/18
 • Til borger - Er begge mails med Akter i sagen modtaget? - vedr Terkeltoft 11, Christiansfeld
  264092/18
 • Til Nybolig - svar 1 af 2 på henv - Havnevej 100 m.fl., 6320 Egernsund
  262834/18
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Kærbølvej 17a, 6760 Ribe, lok. 561-81133 - udgår inden kortlægning
  262409/18
 • Til kolding Kommune. SV: §8 - Gl. Kongevej
  262533/18
 • Til Borger: Regionens vurdering af kortlægning efter jordforureningsloven af del af ejendommen Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  262359/18
 • Til Billund kommune:Kopi af Kommentarer til høring vedr. forurenet grund
  263425/18
 • Til Tønder Kommune: Orientering om Harres 36, 6261 Bredebro, 550-81267 - udgår inden kortlægning
  263207/18
 • Til Geopartner - Tinglysning og aflysning ifm. råstoftilladelse - matr.nr. 3 og 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl
  263770/18
 • Til Realkredit DK - kopi fremsendt af orienteringsbrev vedr Saltgade 22, 6760 Ribe
  262144/18
 • Til borger - dialog om Akter i sagen vedr Terkeltoft 11, Christiansfeld
  264098/18
 • Til Frisesdahl: Tilsyn i Grusgraven Egholtvej 1 B Vejen
  263477/18
 • Til Haderslev Kommune: Opfølgning på slutdokumentation for afslutning af et midlertidigt mellemdeponi på matrikel 1329 Vandling, Starup, lok. 510-81244
  261924/18
 • Til kommuner og Nationalpark Vadehavet, Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  264055/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  264046/18
 • AKTINDSIGT - til borger [Sagsnr.:12/23440] dok 1-15 fra sagen FRIV, 621-81274, Privat oplag af olie mm., Terkeltoft 11, Stepping, 6070 Christiansfeld, Kolding Kommune, Matr.nr. 50, Stepping Ejerlav, Stepping
  264081/18
 • Til Esbjerg Kommune. 561-80099 Kongensgade 14 m.fl., Esbjerg_Udgår af V1 kortlægningen
  263998/18
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens vurdering af påbudsmuligheder, Linde Allé 7 i Sønderborg, lok. 540-81247
  263348/18
 • Til HOME - svar på foresp - Vedrørende Ahlmannsvej 26, 6400 Sønderborg
  263053/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
  266393/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Boulevarden 21 og Nordås 13, 7100 Vejle - V1- og V2-varsling
  264229/18
 • Til COWI, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  266438/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Mukkerten 2, 6715 Tarp,
  266370/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Boulevarden 21 og Nordås 13, 7100 Vejle - V1- og V2-varsling
  264234/18
 • Til Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  302794/18
 • Mail til rambøll A/S vedlagt to rapporter
  281104/18
 • Til Socialistisk Folkeparti: Forklaring vedr. prioritering af indsats
  293241/18
 • mail til Rambøll A/S vedlagt to rapporter
  281170/18
 • Til MOE. Kolding Landevej 69, Fredericia
  267482/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  283886/18
 • til Region Midt VS: 630-81762 - delvist kortlagt i Region Midtjylland
  262474/18
 • til region midt VS: 630-81762 - delvist kortlagt i Region Midtjylland - 630-81762 endelig regnvandsbassin 15.doc
  262477/18
 • til region Midt VS: 630-81762 - delvist kortlagt i Region Midtjylland - kort - vedr areal i Region midt.docx
  262475/18
 • Til Middelfart Kommune - Vedr status for undersøgelse - Vandværksvej 3, 5500 Middelfart
  339207/18
 • Til ansøger, Råstof, forespørgsel på efterbehandlingsplan
  341716/18
 • Til rådgiver, Råstof, forespørgsel på økonomiopdatering
  341698/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313619/18
 • Til projekt: Godkendelse af budget (2016 - 2018)
  319736/18
 • Til ansøger: vedr. lønniveauer i budget for ansøgning
  319637/18
 • Til ansøger: Sagsbehandling (indledende spm.)
  319629/18

12. marts 2018

Indgående

 • PLO- Praksishandel
  277943/18
 • Bevilling_trygfonden.jpg
  261966/18
 • Fra ansøger: Fremsendelse yderlige dokumentation
  261965/18
 • Habilitet
  333306/18
 • FRA KL: vandløbsreferencen
  261721/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbrev
  260995/18
 • Fra SKAT - Rykker - Anmodning om kortlægningsredegørelse
  260918/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsrapport, Industrivej 12, 6630 Rødding
  261740/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Oplysninger om Banegårdpladsen 10, Faaborg
  261591/18
 • Fra Borger: Oplysninger om Egtvedvej 31, 6040 Egtved
  261508/18
 • Fra Grundejer: Henvendelse i forb. med eventuelt salg
  261389/18
 • Fra COWI: Vedr. den forestående evaluering - bekræftelse af plan
  261956/18
 • Fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Høringssvar vedr. ansøgning om tillæg til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 14, 2n Daldby By, Randbøl samt del af Hofmansfeld, Randbøl [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  261970/18
 • Fra Kolding Kommune. §8 - Gl. Kongevej
  262529/18
 • Fra borger: Kommentarer til høring vedr. forurenet grund
  263423/18
 • Fra Borger: Henvendelse angående frivillig undersøgelse
  262383/18
 • Videomøde forud for regionernes møde med DKNT
  262669/18
 • Fra Rambøll: Svar vedr boringer, Matrikel 1115 Aabenraa
  259640/18
 • Sundhedsstyrelsen sender Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO i høring
  259864/18
 • Fra Rambøll: Vandmængde 2017
  260146/18
 • Sundhedsstyrelsen sender bekendtgørelse om anmeldelse af CPO i høring
  259821/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Anmodning om materiale, Østre Ringevej 38, Ringe
  261736/18
 • Svar fra Psyk
  259720/18
 • Fra Langeland kommune: Bygherre vil gerne i gang med nedrivning
  260195/18
 • Bekræftelse fra Scandic, Kolding
  261426/18
 • Telefonhenvendelse - journaliststuderende - matr. 696t Fredericia Bygrunde
  261793/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr analyser af oplagret kulbrinteforurenet jord, Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  264340/18
 • Fra Tornbjerg Gymnasium - udbetalingsanmodning for 2. halvår 2016 - projekt LabMat
  268790/18
 • Fra revisor: Revisorerklæringer, Kolding Sygehus
  264474/18
 • Fra Borger: Vedr. evt. Frivillig undersøgelse af grund.
  262381/18
 • Fra borger - Telefonhenvendelse - foresp vedr Terkeltoft 11, 6040 Christiansfeld (V1) påtænker køb
  263436/18
 • Fra REalkredit DK - Forespørgsel vedr. forurening - lok. nr. 571-78002 - Saltgade 22, Ribe
  262108/18
 • Fra FE: Grundvandsmonitering 2017, Tågholmvej, Hellevad
  268848/18
 • Halvårsrapport 2. halvår 2017
  268321/18
 • Fra Niras: Pulje 13, referat af opstartsmøde og tidsplan
  272049/18
 • Fra Lægernes Pensionskasse - Læge påbeg. selvstændig praksis
  283277/18
 • Fra LO, FTF, AC: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291633/18
 • Fra de tekniske erhvervsskoler: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291744/18
 • Fra Erhvervsakademierne i Syddanmark: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291628/18
 • Fra Billund Kommune: Opfølgning på informationsmødet
  293220/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Annoncering af tilladelse til indvinding af procesvand
  341665/18
 • Fra Niras: Pulje 13 og 14 - referat af opstartsmøde
  336800/18
 • Fra rådgiver, Råstof, opdateret tidsplan
  341669/18

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - doc2mail printer sætter sig selv på som standardprinter
  261786/18
 • Til Skat: Kortlægningsrapport m.m. , Industrivej 12, Rødding
  261771/18
 • Til Borger: Forureningsundersøgelse på Egtvejvej 31, 6040 Egtved
  261531/18
 • Til Borger: Link til anmodning om 1 års-undersøgelse
  261394/18
 • Til Skat: Undersøgelsesrapporter, Søndergade 8, 6622 Bække
  261336/18
 • Til Cowi: Kortlægningsbrev
  261006/18
 • Til SKAT - genfremsendelse af mateteriale - mail 1 af 2
  260922/18
 • Til SKAT - genfremsendelse af mateteriale - mail 2 af 2
  260924/18
 • Til Haderslev Kommune og SKAT: Vedr.: Skovby Bygade 23, 6500 Vojens, lok. 510-81246 - afgørelse om del af ejendom er udgået inden kortlægning
  260318/18
 • Til Schrøder: Svar vedr. advarsel på flow
  259562/18
 • Svar afsendt til Danmarks statistik
  259746/18
 • Til Vejdirektoratet - Svar på henvendelse om jordforurening (575-00009). VS: Nye ramper ved Vejen Ø - påvirkning af V2 areal
  260082/18
 • Til rådgiver ang. Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg
  259618/18
 • Til Aabenraa Kommune: orientering om V1 varsling af arealer på matr. 3394 og 3395 Aabenraa
  261537/18
 • til Borger Svar på henvendeelse vedr. Nyvej 6, 5492 Vissenbjerg
  261806/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. V1 kortlægning af del af kommunens vejareal, matr. 7000p Hornstrup By, Hornstrup efter jordforureningsloven
  260965/18
 • Skal slettes -Til Vejle Kommune: Vedr. V1 kortlægning af del af kommunens vejareal, matr. 7000p Hornstrup By, Hornstrup efter jordforureningsloven
  260923/18
 • Til Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  260160/18
 • Til COWI: Forespørgsel om oplæg til nyt trace af boringer
  260906/18
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  260180/18
 • Til Vejle Kommune, Jordogvarme: orientering om V1 høring, matr. 7000p Hornstrup By, Hornstrup
  261004/18
 • Til DMR, Kommentarer til undersøgelseoplæg, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  260208/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Vedr. afgørelse om at en del af ejendommen Lumbyvej 64, 5792 Årslev ikke kortlægges, lok. 430-81271
  261644/18
 • Til Sloth Møller. SV: 180112 Tyrstrup miljønotat
  262525/18
 • til Borger svar på forespørgsel om tidsplan for nye undersøgelser ved Nyvej 6, 5492 Vissenbjerg
  261808/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: kopi af afgørelse om, at en del af ejendommen Lumbyvej 64, 5792 Årslev ikke kortlægges samt kortbilag
  261658/18
 • Til Assens Kommune: anmodning om status for påbud om oprensning på Bredgade 29, 5560 Aarup, lok. 420-81297
  261009/18
 • Til DMR, Korrespondence omkring undersøgelsesoplæg, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  261084/18
 • Til Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg: Sags- og dokumentoversigt over Region Syddanmarks sager for adressen Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - loknr. 449-00005 - "Lynfrosten"
  261459/18
 • Til borger - journaliststuderende - foresp 696t Fredericia Bygrunde
  261794/18
 • Til Nyborg kommune: Svar på forespørgsel vedr. afkortlægning
  260822/18
 • Til Odense kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om, at ejendommen udgår af kortlægning
  260056/18
 • Til Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg: Bilag - 12032018 - Sags- og dokumentsoversigt ifm aktindsigt - Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  261477/18
 • Til Region Nordjylland: SV: Tværregional sparringsgruppe på rengøringsområdet
  260185/18
 • Til borger: Databaseudskrift Thurøvænget 3, 7000 Fredericia
  260845/18
 • Til NST, Aaabenraa Koomune og SKAT: V2 kortlægning, St Okseø, Aabenraa
  261722/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe
  262494/18
 • Til regionsrådsmedlem: Præsentationsmateriale fra informationsdag
  293222/18
 • Til Socialistisk Folkeparti: Elektronisk udgave af Grindstedmagasinet
  293221/18
 • Til Orbicon SV: Søndersø - vedr. oplæg sendt 2. februar 2018
  272547/18
 • Til Orbicon SV: Søndersø - modelkørsel - vedr. oplæg af 5. marts 2018
  272549/18
 • Til Orbicon: SV: Økonomistatus for Søndersø - 2018 - vedr. oplæg til suppl. arbejde af 9. marts 2018
  272553/18
 • til varde kommune : bemærkninger til undersøgelsesrapport
  261440/18

11. marts 2018

Indgående

 • Fra Socialistisk Folkeparti: Svar vedr. adressering af spørgsmål om sundhed
  293155/18
 • Fra Genforeningen 2020 - opfølgning på det aflyste møde
  259814/18
 • Fra SUM: VS: Ridderkors
  259860/18
 • Fra Schrøder: Vedr. advarsel om flow
  259561/18

Udgående

 • Til Socialistisk Folkeparti: Adressering af spørgsmål vedr. sundhed
  293153/18

10. marts 2018

Indgående

 • Fra Micasalux: Orientering om proces, Sundsmarkvej 4 640 Sønderborg
  259655/18
 • Fra Mobilhouse, Kopi af mail til Odense Kommune, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  262146/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hejnsvigvej 4, 6622 Bække
  262245/18

9. marts 2018

Indgående

 • FRA ZOOMTEK: WordMakro - doc2mail printer sætter sig selv på som standardprinter
  261785/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259269/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259262/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259266/18
 • Fra Cowi: Henvendelse om kortlægningsbreve
  259270/18
 • SV: Udbud af Trocars, stapler og relaterede produkter – udvælgelse af brugergrupperepræsentanter
  333305/18
 • SV: 1. brugergruppemøde - Udbud af trocars, staplere og relaterede produkter
  333304/18
 • SV: forslag
  343231/18
 • RE: Databehandleraftale
  343746/18
 • Bilag 1 til databehandleraftale - Instruks.doc
  343747/18
 • Skabelon databehandleraftale (RSI).docx
  343748/18
 • SV: Vold og trusler,- udvikling af elæring/dialogværktøj i regionalt regi
  342970/18
 • Fra Rambøll: Vestergade 76, Svendborg - faktura fra Saferoad
  278011/18
 • FRA RM: ÆØ er
  257572/18
 • Fra Micasalux: Forklaring vedr afgravning, Sundsmarkvej 4 640 Sønderborg
  259218/18
 • Fra borger - FORSP "henv. vedr. V1-kortlægning, Strandgyden 2, 5466 Asperup"
  258489/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Tilføjelse til ansøgning om §8, Helgolandsgade 1, 6400 Sønderborg
  259378/18
 • Fra Rambøll: Vandbehandlingsmetode
  259202/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til ny rapport, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  259108/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Økonomi fase II
  258065/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til §8 ansøgning, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  259375/18
 • Svar fra Sygehus Sønderjylland
  257870/18
 • Fra Rambøll: supplerende undersøgelse Taulov Bygade 12
  259080/18
 • Fra NIRAS, svar vedr. 580-81290, Bov skole og Bov Brandstation
  259364/18
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter jordforureningslovens §8, Lindholm Havnevej 38-40, 5800 Nyborg
  258394/18
 • Svar fra OUH
  258176/18
 • Svar fra Sygehus Lillebælt
  257566/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om flytning af ren jord fra matr. 40c Kolding Markjorde,
  258105/18
 • Fra Middelfart Kommune: Søndergade 51, 5591 Gelsted - JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  259118/18
 • Fra Esbjerg Kommune: lokalitet 573-55042
  259094/18
 • Fra Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  258516/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om accept til anvendelse af slagge, Astrupvej 60, Skærbæk
  259087/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8.tilladelse, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  259373/18
 • Svar fra Sydvestjysk Sygehus
  258265/18
 • Fra ansøger - De sidste partnererklæringer
  258941/18
 • Fra COWI: Moniteringsnotat 2018
  259023/18
 • Fra DGE: Svar på kommentar og spørgsmål til nye rapport fra sagen på Søndergade 51,5591 Gelsted
  259144/18
 • Fra projekt; Udbetalingsanmodning og status
  260366/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  261365/18
 • Fra Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  260147/18
 • Fra NIRAS: Foreløbige kulrørs resultater (hulrum)
  259597/18
 • Fra DGE: vedr. regionens spørgsmål til §8 ansøgning, Stelbjergvej 1, 6000 Kolding.
  259735/18
 • Fra Sloth Møller. 180112 Miljønotat Gl. Kongevej 9, Tyrstrup, 6070 Christiansfeld
  259528/18
 • Opdateret tidsplan for Udviklingsplan for Vestkysten
  262290/18
 • Dansk Føtalmedicinsk Database: NY VERSION af Kommenteret årsrapport 2016
  264693/18
 • Fra Undervisningsministeriet: Vedr. sprogstrategi
  281298/18
 • Fra Orbicon: Økonomistatus for Søndersø - 2018
  272560/18
 • FRa Orbicon: Søndersø - oplæg
  272558/18
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om forurening, Bødkervej 11, 7100 Vejle
  272161/18
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til ændring af tidligere delvis afslutning af §8 tilladelse, Ved Bølgen , 7100 Vejle
  267280/18
 • Fra UU-lederne i Syddanmark: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291625/18
 • Fra LVU: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291593/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for bidrag til svar på ministerspørgsmål
  293113/18
 • Fra Dansk Byggeri, Dansk Industri og Dansk Erhverv: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291616/18
 • Bilag Henvendelse om indeklimaundersøgelse Vestergade 38A, 6500 Vojens - image009.png
  302454/18
 • Fra rådgiver, Råstof, kvittering for udkastet
  341593/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Aflevering af rapport til kommentering
  341602/18
 • Fra Billund Kommune ang. projekt
  370058/18
 • Fra Billund Kommune ang. projekt
  370054/18
 • Fra Billund Kommune ang. projekt
  370060/18
 • VS: Danske Regioners bidrag til besvarelse af SUU alm. Del – spm. 434
  312215/18
 • Svar fra Danske Regioners bidrag til besvarelse af SUU alm. Del – spm. 434
  312629/18
 • Fra Billund Kommune ang. projekt
  370048/18

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Kommentarer til kontrolprogram for vandværket
  259394/18
 • Til Rådgiver: Kommentarer til Smedegade 25
  259355/18
 • Til grundejer - Kvitteringsmail vedr. bemærkninger til redegørelse
  320154/18
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af breve vedr. justering af V2 kortlægning - Nuancering ændret
  259328/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259274/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259277/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259272/18
 • Til Cowi: Svar på henvendelse om kortlægningsbreve
  259276/18
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - doc2mail printer sætter sig selv på som standardprinter
  258791/18
 • Til borger - Vedr. mulig ventetid på VTO afværge
  259329/18
 • Høringssvar vedr. Bane til Billund
  257609/18
 • Til Deloitte: Vedr. dokumenter til gennemgang af projektregnskab Livsstilsguide i praksis, Region Syddanmark
  285509/18
 • VS Partnerskabspulje - fremsendelse af udbetalingsanmodning .msg
  285533/18
 • Deltagerliste, kompetenceudviklingsforløb.docx
  285512/18
 • mails til og fra Rambøll om tilsagn om undersøgelse
  281079/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  275376/18
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Forslag om møde vedr. forureningerne i Grindsted
  293149/18
 • Til Aabenraa Kommune, Lillin Villadsen, beder om kopi af afsnit i rapport vedr. Bov SkoleKirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  259368/18
 • Til advokat, kvittering for modtagelse af materialet vedr. Fjordsgade 17-19 ApS
  259359/18
 • Til Odense kommune, videresendelse af materiale vedr. Fjordsgade 17-19 ApS
  259360/18
 • Til DGE: Tilbagemelding på besvarelse frs DGE i forb. med regionens kommentar og spørgsmål til nye rapport fra sagen på Søndergade 51,5591 Gelsted
  259193/18
 • Til Svendborg Handelsgymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  259208/18
 • Til DGE: Vedr. kommentar og spørgsmål til nye rapport fra sagen på Søndergade 51,5591 Gelsted
  259137/18
 • Til Esbjerg Kommune: lokalitet 573-55042
  259098/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 461-00160. SV: Rapport vedrørende Solhaven 1B - MAIL 1
  258321/18
 • Til NIRAS, spm vedr. 580-81290, Bov skole og Bov Brandstation
  259363/18
 • Til borger: Svar på henvendelse, Østergade 7, 5471 Søndersø
  259141/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 461-00160. SV: Rapport vedrørende Solhaven 1B - MAIL 2
  258331/18
 • Til Niras: sagsmaterialel lok. 607-00405 Vejle Landevej 29, 7000 Fredericia
  257991/18
 • Til skat og Vejle kommune: Kopi af V1- afgrørelse
  258165/18
 • Til Kolding Kommune: V2-afgørelse, Vejareal ved Stejlbjergvej, 6000 Kolding.docx
  259190/18
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Søhusvej 204, 5270 Odense N,matr. 8p og 8s, Allese By, Allese, lok.nr. 461-90071
  258101/18
 • Til ejendomsmægler "Din-bolighandle" - FORSP "svar vedr. Bøgehegnet 36, 7300 Jelling, matr.nr. er 1 bh Haughus Jelling"
  258000/18
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse til anvendelse af slagge
  259268/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Borgvold 12A-C, 7100 Vejle - V2-kortlægning af et mindre område
  257637/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 461-00160. SV: Rapport vedrørende Solhaven 1B - MAIL 3
  258336/18
 • Til Haderslev Kommune. Høring. Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, vil forsat være kortlagt på vidensniveau 2
  259251/18
 • Til Niras: svar på henv. vedr sagsmateriale lok.nr. 607-00183
  257949/18
 • Til Borger - SV: Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  258787/18
 • Til SKAT: Antal medarbejdere
  257272/18
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel, Matrikel 1115 Aabenraa, Aabenraa Kommune
  259396/18
 • Til COWI: Svar vedr. gennembrud på kulfilter 1
  257293/18
 • Internt: Regnskab til refusion hos Udbetaling Danmark
  257447/18
 • Til borger - FORSP "svar vedr. V1-kortlægning, Strandgyden 2, 5466 Asperup"
  258497/18
 • Til COWI: Vedr. udskiftning af kulfilter
  257381/18
 • Meddelelse til sygehusene
  257564/18
 • Til Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  257543/18
 • til yder
  257521/18
 • til yder
  257501/18
 • til yder
  257335/18
 • kopi til de øvrige klinikejere + tl foren.
  257356/18
 • oTil Skat og Vejle Kommune. kopi af V2 afgørelse
  258181/18
 • Til Rådgiver, Råstof, videresendelse af udkast
  341589/18

8. marts 2018

Indgående

 • FRA COWI: Elmah log rapportering
  257470/18
 • Fra Svendborg KOmmune: Videre forløb
  257937/18
 • Fra borger: Spm. vedr. kortlægning på Lok.nr. 485-70156
  277960/18
 • Bilag 2. Oversigt over optag.xlsx
  259226/18
 • Revideret indikatorskema til udvidelse af BT syd.xlsx
  259231/18
 • Bilag 1. Afdækning af kommuner.xlsx
  259225/18
 • Ansøgning om udvidelse af Business Training
  259224/18
 • samlet beskrivelse af og begrundelse for.docx
  259223/18
 • Bilag 1. Afdækning af kommuner.xlsx
  261928/18
 • Revideret indikatorskema til udvidelse af BT syd.xlsx
  261935/18
 • Bilag 2. Oversigt over optag.xlsx
  261929/18
 • samlet beskrivelse af og begrundelse for.docx
  261927/18
 • Fra projetk: Ansøgning om udvidelse
  261926/18
 • Fra COWI: Vedr. den forestående evaluering
  261923/18
 • VS: Message from PRNVES367
  333303/18
 • SV: Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305228/18
 • SV: Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305188/18
 • SV: Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305229/18
 • FRA SWECO: ÆØ er
  257163/18
 • Mini MTU
  343181/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, udkast til vandindvinding
  341588/18
 • Svar fra fysioterapeut
  318213/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  313749/18
 • Fra Home Haderslev. henvendelse - lok. 515-05706
  257159/18
 • Fra Esbjerg kommune. SV: 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  256503/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sø billede - Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256992/18
 • Fra Borger - henvendelse - lok. 631-00217
  257101/18
 • Fra SKAT - Henvendelse om jordforurening. VS: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  255823/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256954/18
 • Fra DGE: Følgemail til revideret rapport, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  257413/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark vedr. næste forløb i sagen fra Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  257506/18
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning
  257249/18
 • Fra SKAT - VS: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  255766/18
 • Fra MOE: Godkendt slutopgørelse
  257302/18
 • Fra Borger - Rapport vedrørende Solhaven 1B
  258293/18
 • Fra COWI: Etablering af ny moniteringsboring - Moselund Grusgrav
  258228/18
 • Fra COWI: Gennembrud på kulfilter 1
  257288/18
 • Fra Borger - henvendelse - lok. 461-00160
  258281/18
 • Fra Sloth Møller. Re: Automatisk svar: Sender: 1809030-data, Tyrstrup Sognehus, 26-02-18, 1809030, Tyrstrup Sognehus, 26-02-18
  258157/18
 • Fra Vejdirektoratet - FORSP "henv. vedr. sløjning af boringer ved Gestenvej, 6600 Vejen, matr. nr. 4i, m.fl. Revsing By, Gesten,"
  258820/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  257355/18
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr Matrikel 1115 Aabenraa, Aabenraa Kommune
  259395/18
 • Fra DMR: Materiale vedr Sundsmarksvej 4, Sønderborg
  258272/18
 • Fra ejendomsmægler "Din-Bolighandel" - FORSP "henv. Bøgehegnet 36, 7300 Jelling"
  257978/18
 • Fra MOE: Vedr. slutregning
  257298/18
 • Fra SKAT - VS: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  255748/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplysninger om status for boligen,. Koldingvej 39, 6760 Ribe
  256607/18
 • Fra Agriteam - Henvendelse om jordforurening. V1 registrering på ejendommen Gørklintvej 9, 6670 Holsted
  255908/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tværsnit sø - Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256998/18
 • Fra Vjle Kommune: Svar på Høring om forurening - Gammelbyvej 27, 7323 Give
  256535/18
 • Fra Det Blå Gymnasium - halvårsrapport for projekt CrossingIT
  262520/18
 • Fra TV2 Fyn: Vedr. svar på spørgsmål
  259853/18
 • Danske Regioner: Tværregional sparringsgruppe på rengøringsområdet
  260172/18
 • Fra Sweco: Pulje 1, 2018
  268255/18
 • Fra Rambøll: Pulje 1
  268439/18
 • Fra Orbicon: Pulje 1, 2018
  268427/18
 • Fra Orbicon: Pulje 1, 2018
  268422/18
 • fra Odense Kommune, mail - Tilladelse til midlertidigt oplag af jord og nedknust asfalt på Vestre Stationsvej 37/Rugårdsvej 1, 5000 Odense.
  264804/18
 • Fra Odense Kommune, Kopi af brev til ansøger om krav om forureningsundersøgelse på Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  262129/18
 • Dansk Føtalmedicinsk Database: Kommenteret årsrapport 2016
  264204/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  283882/18
 • Fra Rambøll: Pulje 1
  268442/18
 • Fra Niras: Tilbud på pulje 1, 2018
  268406/18
 • Fra Sweco: Pulje 1, 2018
  268248/18
 • Fra Niras: Tilbud på pulje 1,2018
  268408/18
 • Fra Orbicon: Pulje 1, 2018
  268432/18
 • Fra Rambøll: Pulje 1
  268434/18
 • Fra Niras: Tilbud på pulje 1, 2018
  268414/18
 • Fra Sweco: Pulje 1, 2018
  268252/18

Udgående

 • Til borger: svar på spm. vedr. kortlægning på Lok.nr. 485-70156
  277961/18
 • SV: Ansøgning om udvidelse af Business Training
  259234/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kliplev Hovedgade 16, 6200 Aabenraa
  259019/18
 • Til Vejen Kommune: praksis i Holsted åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  256254/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 3
  257112/18
 • Ti esbjerg kommune. 561-81131 Hjerting Landevej 24, Esbjerg. Udgår inden kortlægningen.
  256286/18
 • Til Esbjerg Kommune. 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  255920/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning - en del af vejmatrikel nr. 7000ø, 7000bs og 7000k Vejle Bygrunde
  257084/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 515-05706.
  257160/18
 • Til SKAT. Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00204. Beliggende på Grejdalsvej 324A, 7100 Vejle, matr.nr. 22c Hover By, Hover
  255756/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 1
  257102/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  256509/18
 • Til Agriteam - Svar på henvendelse om jordforurening på 569-32006. SV: V1 registrering på ejendommen Gørklintvej 9, 6670 Holsted
  255921/18
 • Til Skat. 557-04016 Lourupvej 3, Gørding er stadig kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.
  255912/18
 • Til Rambøll. SV: 561-61102 Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg [Sagsnr.:18/13874] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-61102, Ocean Team Scandinavia A/S, Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune, 4v, Måde, Esbjerg Jorder
  255469/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  257012/18
 • Til Borger - svar vedr. graveområde ved Birkende
  256567/18
 • Til SKAT - Svar på henvendelse om jordforurening på 575-81213. Beliggende på Terpvej 30, 6630 Rødding, matr. nr. 97 Stenderup, Ø. Lindet.
  255828/18
 • Til Esbjerg Kommune: Henv. vedr. status for boligejendom, Koldingvej 39, 6760 Ribe
  256387/18
 • Til Nyborg Kommune: §8-høringssvar for Lindholm Havnevej 38, matr. 34b Nyborg Markjorder, lok.nr. 449-80011
  257117/18
 • Til grundejer, Vejle Kommune: Vedr. en del af matr. 7000ø, 7000bs og 7000k Vejle Bygrunde - V1-kortlægning
  257079/18
 • Til Borger: Orientering vedr. Høring om forurening - Gammelbyvej 27, 7323 Give
  256579/18
 • Til SKAT. Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00204. Beliggende på Grejdalsvej 324A, 7100 Vejle, matr.nr. 22c Hover By, Hover
  255773/18
 • Til Skat. 561-81131 Hjerting Landevej 24, Esbjerg. Udgår inden kortlægningen.
  256281/18
 • Til borger, Grusforekomster Ravnbjerg v/motorvej, Kolding Kommune
  255544/18
 • Til NIRAS, Råstofressourcer i graveområder, VVM hærvejsmotorvej
  255585/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening på 631-00217. Mail 2
  257106/18
 • Til borger - svar på henvendelse
  257072/18
 • Til praksis i Holsted: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  256250/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313773/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313767/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313788/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313785/18
 • til Bygningsstyrelsen : Forespørgsel vedr. forskellige forhold på Sorsigvej
  255386/18
 • Til Miljøstyrelsen: Regionens bidrag til svar på ministerspørgsmål
  293110/18

7. marts 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG: Release 3.7 og GrundRisk
  255373/18
 • SV: Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305253/18
 • SV: Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305191/18
 • Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305255/18
 • Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305261/18
 • Børn- og unge aftalen. Lidt af hvert
  305267/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  302793/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  302789/18
 • Fra SMV danmark: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291585/18
 • Overgang fra lejer til ejer,
  297987/18
 • Overgang fra lejer til ejer
  298005/18
 • Ansøgning om ydernummer
  297335/18
 • Fra Socialistisk Folkeparti, RSD: Spørgsmål vedr. Grindsted
  293093/18
 • Fra VMR: Regionernes bidrag til svar på ministerspørgsmål
  293106/18
 • Besvarelse af spørgsmål vedr. valg til generalforsamlingen
  283223/18
 • Fra FaDL: Sommerpraktik for lægestuderende i Region Syd
  281812/18
 • Endelig version af halvårsrapport 2. halvår2017
  272088/18
 • Halvårlig opfølgning JUL_DEC 2017 II.doc - Halvårlig opfølgning JUL_DEC 2017 II.doc
  272097/18
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268125/18
 • Kommenteret årsrapport 2017 - Dansk Korsbånds Register
  255537/18
 • Liste over sager til politiske udvalg 2018 - 2018 03 07
  255795/18
 • Liste - koncernledelsesforum - 2018 03 07
  255807/18
 • Fra Orbicon: Søndersø - opgørelse af timer
  255528/18
 • Fra SCANIA DANMARK, mail - tankoplysninger - Hermesvej 7, Padborg
  255777/18
 • Fra Orbicon: Modelscenarier ved høj og lav vandløbskonductans
  255496/18
 • fra Orbicon Staus Nyvej 6, Vissenbjerg
  259298/18
 • Afmelding af ydernummer
  257516/18
 • fra Varde kommune Undersøgelsesrapport : Vesterhavsvej 30, Billum
  259146/18
 • VS: Ændring af selskabsnavn og CVR.nr.
  257469/18
 • DaBlaCa: Fremsendelse af den endelige årsrapport 2017
  255556/18
 • Fra Skat: Anmodning om undersøgelsesrapport
  254154/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om oliespild fra malkemaskine, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253641/18
 • Fra Middelfart Kommune: Fotos fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253652/18
 • Fra Banedanmark - kvitteringsmail til regionens høringssvar til VVM-redegørelsen vedr. Ny bane til Billund
  254333/18
 • Liste - dialogmøder 2018 03 07
  255799/18
 • HØRING vedrørende udfasning af SHAK og overgang til SOR - frist 22.marts
  253916/18
 • Fra Middelfart : Svar fra bygherre på kommunens spørgsmål til genindbygning af lettere forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  253343/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om møde vedr klager på Teglværksgade, Esbjerg
  253886/18
 • Fra Micasalux: Resultat af oprensning, Sundsmarkvej 4, 6400 Sønderborg
  254083/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål kulbrinteforurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  253349/18
 • Fra Middelfart Kommune: Placering af malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  254152/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  263984/18
 • Fra DGE. SV: SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - Indledende bemærkninger
  262262/18
 • Fra Mediegruppen vedr. hjemmeside
  267375/18
 • Fra DMR, Mail med undersøgelsoplæg, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  260200/18
 • Fra Sydvestjysk Sygehus ang. projekt
  370035/18
 • Fra Sydvestjysk sygehus ang. projekt
  370027/18

Udgående

 • Til Assens Kommune: Vedr. status på opfyldelse af § 8-tilladelse, Fåborgvej 14, 5610 Assens
  254358/18
 • Til Rambøll: Fremsendelse af historisk materiale
  254054/18
 • Opfølgning på dagens videomøde i turismenetværket
  254461/18
 • Opfølgning på dagens videomøde i turismenetværket
  254451/18
 • Til Sønderborg Kommune og Sønderborg Havneselskab: Høring vedrørende kortlægning, HAvnegade 45 mfl, Sønderborg
  254899/18
 • Til Udbetaling DK: Spørgsmål til restdisponering
  252969/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Seminarievej 16B, Ribe
  253108/18
 • Til Kolding Kommune: suppl. oplysninger om at der har været tankanlæg på arealet, matrikel 1bs
  254301/18
 • Til Odense Kommune (ejer) -UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Elmelundsvej 18, 5200 Odense V
  254876/18
 • Til Home - Råstofindvinding nær Store Landevej 142, 5560 Aarup, Middelfart Kommune
  253882/18
 • Til skat: Fremsendelse af undersøgelsesrapport
  254260/18
 • Til MOE A/S: Vedr. regionens kommentarer til udførelse af boring til 4,0 m.u.t. ved det nedrevne renseri på Nygade 5, 5500 Middelfart
  254771/18
 • Til Aabenraa Kommune og Ensted Bulk Terminal: Høring vedrørende kortlægning, Flensborgvej 185, Aabenraa
  254769/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om oliespild fra malkemaskine, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253677/18
 • Til Sønderborg Kommune og Sønderborg Havneselskab: Høring vedrørende kortlægning, HAvnegade 45 mfl, Sønderborg
  254905/18
 • Til Embedslægen: Til udtalelse
  254584/18
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel om kort over spildsted på Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  253660/18
 • Til VMR: Uddybning af bidrag til svar på ministerspørgsmål
  293098/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Referat af telefonsamtale
  287467/18

6. marts 2018

Indgående

 • Re: Skabeloner til rekrutteringsproces (grøn skabelon)
  343711/18
 • Off-boarding_groen_word-dok.docx
  343713/18
 • FRA DMP: VanDa styregruppemøde den 16/3 - formøde
  252529/18
 • Samtykkeerklæring_06032018.doc
  305269/18
 • Børne- og unge aftalen
  305268/18
 • Børne- og unge aftalen
  305271/18
 • SV: Testvirksom Moving Global Talent
  251908/18
 • FRA COWI: HOTFIX til release 3.4
  251771/18
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, svar på høring vedr. råstofindvinding matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup i Vejle
  252315/18
 • Pronestor : MTU opstartsmøde [08-03-2018 12:00]
  342875/18
 • Fra Svendborg og Ærø kommuner: Ønske om udtræk af V1 og V2 kortlægninger
  268569/18
 • FRA COWI: HOTFIX til release 3.4
  251597/18
 • Fra SKAT - ønske om fremsendelse af rapporter
  251604/18
 • Fra SKAT - ønske om fremsendelse af rapporter
  251546/18
 • Fra ansøger - Vækstrettet kompetenceudvikling
  250547/18
 • Fra Cowi: Supplerende spørgsmål vedr. Rahbæksvej 3, Sdr. Omme.
  250920/18
 • fra Assens Kommune - SV_ Uddybende risikovurdering Brydes Allé, Assens
  250577/18
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af tilladelse til nedsivning på matr. nr. 44bTjæreborg By, Tjæreborg
  251485/18
 • Fra MOE A/S: Svar på forespørgsel om at få tilsendt rapport over geoteknisk undersøgelse udført på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251523/18
 • fra Miljøstyrelsen - Notat om baggrund for tilsagn og afslag.docx
  251894/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image004.png
  251571/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image001.gif
  251547/18
 • fra Miljøstyrelsen Biocover: Gabelsvej Losseplads
  252088/18
 • Fra Cowi: Henv. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  251914/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018
  251541/18
 • fra miljøstyrelsen Biocover: Klintholm Losseplads
  252555/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål om den offentlige indsats på lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  252637/18
 • referat fra møde vedr. etablering af lægeklinik på SVS d. 2.3.2018
  251709/18
 • fra miljøstytelsen Biocover: Klintholm Losseplads - RE Biocover-pilotprojekt for etape 1.1. på Klinttholm Deponi.msg
  252572/18
 • Fra ansøger - Besvarelse af ERST´s legalitetsspørgsmål Vækstrettet Kompetenceudvikling
  250557/18
 • Vedr. DUT-høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
  249039/18
 • referat fra møde vedr. etablering af lægeklinik på SVS d. 2.3.2018 - Referat lægeklinik på SVS 2.3.2018.docx
  251724/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Seminarievej 16b, Ribe
  252942/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til rapport, Søndergade 51, Gelsted
  253131/18
 • Fra Middelfart Kommune: Situationsplan med kommunens påtegning af boringer m.m. på sagen fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  253120/18
 • Papir på konsolidering af stærke destinationer
  254425/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om konstatering af en mindre forurening på NØ del af matrikel 1bs
  254250/18
 • Referat af bestyrelsesmøde afholdt i Sydtrafik den 2. marts
  254933/18
 • Fra borger: Henvendelse om sag - Søhusvej 204, Allesø, 5270 Odense N
  256828/18
 • Opfølgning på videomøde i turismenetværket
  254442/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om historisk materiale
  254048/18
 • Fra DGE: Svar til kommentar til rapport, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  253144/18
 • Fra Dialogforum Nord: Vedr. møde
  253687/18
 • Fra Esbjerg Kommune: fremsendelse af kopi af friv. und., Biocity m.m.
  254452/18
 • Fra Fredericia Kommune: Accept af jordhåndteringsplan for oprensning af palmeolie på Fredericia Havn
  253850/18
 • Fra system: Yder 042978 er lukket automatisk. pr. 6. marts 2018
  254265/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på rapport fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  253105/18
 • Fra Kolding Kommune: svar på spørgsmål vedr. ændring af arealanvendelse, matrikel 1bs
  254287/18
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  253879/18
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. svar på spørgsmål ang. lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  253160/18
 • Fra Langeland Kommune: Fornyet påbud og orienteringsbrev, Søndre Landevej 1 og 3, 5900 Rudkøbing
  254247/18
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret jordhåndteringsplan
  253857/18
 • Fra Rambøll. RE: 561-61102 Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg [Sagsnr.:18/13874] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-61102, Ocean Team Scandinavia A/S, Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune, 4v, Måde, Esbjerg Jorder
  255464/18
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen.
  268117/18
 • Fra Complimenta vedr. spærring af bundter.
  263671/18
 • fra Miljøstyrelsen Biocover: Rebelsgrave Losseplads
  252619/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image002.png
  251551/18
 • Fra Kolding Kommune: kopi af korrespondance ml. Kolding Kommune og Kolding Havn vedr. konstatering af forurening, matr. 1bs
  254257/18
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentation vedr. ibrugtagningstilladelse, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  252657/18
 • fra miljøstyrelsen Biocover: Klintholm Losseplads - Vedr. biocoveransøgning på Klintholm Deponi - etape 1.1.msg
  252578/18
 • Fra Cowi: Henv. vedr. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  252810/18
 • Fra DXC: praksis i Grindsted lukket automatisk
  249229/18
 • Fra DGE: Fremsendelse af rapport over oprensning og yderligere undersøgelser på Søndergade 51, 5591Gelsted
  252800/18
 • VS_ Anmodning om aktindsigt _ TV 2 Nyhederne
  250433/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af tilladelse til nedsivning på matr. nr. 7m Tjæreborg By, Tjæreborg
  251491/18
 • Fra:yder
  251519/18
 • Klarmelding pr. 1. april 2018 - image006.jpg
  251574/18
 • fra DMR - Uddybende risikovurdering Brydes Allé, Assens
  250570/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsredegørelse, Rolighedsvej 4-6, 7200 Grindsted
  252844/18
 • Digitaliseringsanalyse - forslag til internationale policy cases
  252872/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til bygherre vedr. genindbygning af lettere forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251842/18
 • Fra Billund Kommune: Referat af møde
  293079/18
 • Fra VMR: Liste over Collstrop-grunde
  293086/18
 • Fra Socialistisk Folkeparti: Kommentarer til disposition
  293066/18
 • Fra DMR: Pulje 1, 2018
  268401/18
 • Fra DMR: Pulje 1, 2018
  268399/18
 • Fra DMR: Pulje 1, 2018
  268403/18
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39C og F, Svendborg
  271101/18
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune - Snak med Midtfyns Energi om Østre Ringvej 22-24
  272359/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  281768/18
 • Ansøgning om ydernummer- Janni Rahbek Pedersen
  276195/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  370019/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  370023/18
 • Fra Indvinder, Råstof, Kvittering for mail med nabos bemærkninger
  314235/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  313856/18
 • Svar fra SST på orientering om varetagelse af funktioner inden for Intern endokrinologi på Odense Universitets Hospital
  312128/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Nyt forslag til tidsplan
  314151/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Nyt forslag til tidsplan
  314154/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Nyt forslag til tidsplan
  314152/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  313618/18
 • Fra Niras, Internt kortlægningsnotat, Kravlundvej 8, 6360 Tinglev - udkast.docx
  383838/18

Udgående

 • Til borger: orientering om undersøgelse, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  278039/18
 • Til SKAT - Regionen har ingen rapporter liggende på sagen
  251614/18
 • Til SKAT - fremsendelse af rapporter
  251601/18
 • Til Orbicon: Svar på tilbud Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  278038/18
 • Til FM&G: Svar på tilbud Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  278037/18
 • Til Socialistisk Folkeparti: Disposition for regionene indlæg
  293051/18
 • Til Socialistisk Folkeparti: Svar på kommentarer
  293070/18
 • Til VMR: Regionens bidrag til ministerspørgsmål
  293038/18
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. Aage Grams Vej 6 - Vojens.
  249849/18
 • Til Banedanmark - Region Syddanmarks høringssvar til VVM-redegørelsen vedr. Ny bane til Billund
  251360/18
 • Til Cowi: Øvrigt materiale vedr. lok. nr. 607-00246
  252824/18
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Hjulmagervej 21 og 25, 7100 Vejle
  252880/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om kopi af undersøgelsesrapport
  251525/18
 • Til praksis i Grindsted: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  249040/18
 • Til MOE A/S: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt rapport over geoteknisk undersøgelse udført på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251512/18
 • Til LIFE, Ejendommen er ikke omfattet af boligundersøgelse, Nyborgvej 10, 5853 Ørbæk
  251828/18
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Hjulmagervej 21 og 25, 7100 Vejle
  252878/18
 • Til Ajour Advokater: Svar vedr. Igangværende undersøgelser, matr. nr. 6po Hjallelse By, Dalum
  251238/18
 • Til Skat: Svar vedr. Rolighedsvej 4-6, 7200 Grindsted
  252845/18
 • til DMR og Odense Kommune - Slutsituation for forurening oprensning + §8_ - SV_ Nyborgvej 200 (tidl. Ejbygade 2), Odense
  249315/18
 • Til borger, Råstof, Telefonnotat over dialog med borger
  250618/18
 • til DMR og Odense Kommune - har kommunen bemærkninger_ SV_ Slutsituation for forurening_ - SV_ Nyborgvej 200 (tidl. Ejbygade 2), Odense
  250370/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om kopi af undersøgelsesrapport
  254440/18
 • Til Kolding Kommune: spørgsmål vedr. ændring af arealanvendelse, matrikel 1bs
  254280/18
 • Til Cowi: Totaludskrifter for lokaliteterne 607-00234, 242 og 250
  252840/18
 • Til Cowi; Svar vedr. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  251923/18
 • Til Kudsk & Nissum og Haderslev Kommune. Vedr dispensationsansøgning til matr nr 423 Skrydstrup og evt råstoftilladelse til 179 Skrydstrup mfl.
  249220/18
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om oplysninger vedr Sundsmarkvej 4, Sønderborg
  253433/18
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding på kommunens tilbagemelding vedr. svar på spørgsmål ang. lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  253166/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om opringning vedr. mail om AVK Plast A/S - jordforureningsundersøgelse
  254410/18
 • Til borger: Oplysninger om mulighed for boligundersøgelse og V1-kortlægning af jeres ejendom i forhold til pesticidpunktkilder , Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256840/18
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om § 8-sag - Etablering af sø på Søhusvej 204, 5270 Odense N
  256846/18
 • Til Cowi: Svar vedr. lok. nr. 607-00229 - øvrigt materiale
  252813/18
 • Til Kudsk & Nisum og Haderslev Kommune: Vedr dispensationsansøgning til matr nr 423 Skrydstrup og evt råstoftilladelse til 179 Skrydstrup mfl.
  249224/18
 • Til Cowi: Svar vedr. Rahbæksvej 3, Sdr. Omme.
  249218/18
 • Til Kolding Kommune: Vedr. regionens vurdering af undersøgelse samt udtalelse til udkast til § 8 tilladelse, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, lok. 621-00328
  250413/18
 • Fra Cowi: Henv. vedr. Fredericia Kobbeljorder matr. nr. 297d
  252820/18
 • til Assens Kommune og DMR - SV_ Uddybende risikovurdering Brydes Allé, Assens
  250631/18
 • Til Middelfart Komune: Vedr. fremsendelse af rapport over geoteknisk undersøgelse udført på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  251531/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om offentlig indsats på lok. nr. 445-70117 Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  252645/18
 • Til EDC, Råstofinteresseområde, Rudmevej 55, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn kommune
  251313/18
 • Til borger ang. Skjoldagervej 6, 6510 Gram
  252776/18
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  249051/18
 • Til Svendborg Kommune, Vand&Affald og SKAT: Til orientering sendes den endelige afgørelse om ændring af V2-kortlægningen på Odensevej 26, 5700 Svendborg
  251391/18
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkning vedr. afslutning af sag om §19-tilladelse, Landbrugsvej 10C, 5260 Odense S
  251796/18
 • Til Cowi: Svar vedr. matr. nr. 279d Fredericia Kobbeljorder - V2- afgørelse for 9 lokaliteter kortlagt samlet
  252822/18
 • Til Cowi: Svar vedr. matr. nr. 297d Fredericia Kobbeljorder, V2- afgørelse for 9 lokaliteter kortlagt samlet
  252812/18
 • Til Ejendomsmægler (EDC): Svar vedr. Søndergårdsvænget 8, 5474 Veflinge
  250582/18
 • Til Indvinder, Råstof, Videresendelse af bemærkninger fra nabo
  314207/18
 • SV_ Anmodning om aktindsigt _ TV 2 Nyhederne
  250435/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune, Svar på mail vedr. aktiv ventilation, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  252674/18

5. marts 2018

Indgående

 • FRA DMP: VanDa: materiale til styregruppemødet
  250179/18
 • FRA MST: VanDa: materiale til styregruppemødet
  250180/18
 • FRA MST: VanDa: materiale til styregruppemødet
  250181/18
 • FRA COWI: JAR support i februar 2018
  250223/18
 • MTU - fysisk APV spørgeramme
  343075/18
 • Deltagere i forbindelse med afklaring omkring APOS.docx
  343042/18
 • APOS
  343041/18
 • Fra Svendbor KOmmune: Kontrolprogram for vandværket
  257709/18
 • SV: SPOT-måling til speak
  343182/18
 • Fra Cowi: Kobberbæksvej, Svendborg: faktura for VVS
  278017/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Mette Bang Uhrenholt 12 - 2017
  369944/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Mathias M- Klausen 12 - 2017
  369943/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Klaus Nielsen 12 - 2017
  369942/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Karina K. Sørensen 12 - 2017
  369941/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Hans C. Pedersen 12 - 2017
  369940/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Birthe N. Sørensen 12 - 2017
  369939/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Anita Jakobsen 12 - 2017
  369938/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Amalie H. Sørensen 12 - 2017
  369937/18
 • VS: OPI-18-SVS-Løn Susanne Asmussen 09,11,12 - 2017
  369935/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Dialog om vandindvindingstilladelse
  313831/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Dialog om vandindvindingstilladelse
  313848/18
 • Fra Faaborg-midtfyns kommune, Nyborgvej 107, 5600 Faaborg - Vurdering af påbudsmulighed
  274531/18
 • Forespørgsel om forlængelse
  268305/18
 • Fra Billund Kommune: Kommunens præsentation ved Engsøen
  293028/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Socialfondsprogrammets prioritetsakse 1a - 3 års grænsen
  298529/18
 • Betaling af uddannelsesmidler jf. SPV/VT overenskomstens protokollat nr. 3
  256584/18
 • Fra Nordfyns Kommune. Rapport fra undersøgelserne ved boring 136.1065, Veflinge vandværk
  258199/18
 • Fra Odense Kommune, Vedr. krav om forureningsundersøgelse ifm med etablering af studieboliger, Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  250939/18
 • Fra Mobilhouse, Vedr. krav om forureningsundersøgelse på Kildemosevej 14, 5000 Odense C
  250945/18
 • Fra politisk parti - ansøgning
  254879/18
 • Fra Dialogforum Norden: Dagsorden
  253664/18
 • Fra Cowi: Henv. Rahbæksvej 3, Sdr. Omme.
  249214/18
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af §8-tilladelse - Lindholm Havnevej 38-40, 5800 Nyborg
  257104/18
 • Fra Det Blå Gymnasium - Halvårsrapport for 2. halvår 2017 for projekt praksisnær undervisning
  253812/18
 • Fra Fredericia kommune: mail med dokumentationsnotat Havnegrillen
  266807/18
 • Fra Nyborg kommune: Forespørgsel vedr. afkortlægning af areal (Lok. 450-81119)
  260271/18
 • Orientering om generalforsamling den 22/5 2018
  262725/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af kommunens orientering til borger vedr. sagsbehandling af jordforureningsundersøgelse
  251402/18
 • Fra Ejendomsmægler: Henv. vedr. Aage Grams Vej 6 - Vojens.
  249786/18
 • Fra Ajour Advokater: Henv. vedr. Igangværende undersøgelser, matr. nr. 6po Hjallelse By, Dalum
  251228/18
 • Fra DMR: Svar tilbage vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  252779/18
 • Kommunal godkendelse - Eftersendelse af bilag til pkt. 4 og 5 på DAK mødet
  249000/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. aktiv ventilation, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  252660/18
 • Fra Ejendomsmægler (EDC): Henv. vedr. Søndergårdsvænget 8, 5474 Veflinge
  250576/18
 • Fra DMR:Kvittering og forespørgsel vedr. fremsendelse af sagsmateriale som vedr. ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  246305/18
 • Fra borger: henv vedr. matrikel 5 dv Andrup.msg
  245940/18
 • Esbjerg Kommune ang. Seminarievej 16b, 6760 Ribe
  246263/18
 • Fra NIRAS: Boringer er sløjfet
  247922/18
 • Haderslev Kommune: Ansøgning til Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse
  245965/18
 • Fra AMU SYD - vedr. udpegning til bestyrelsen
  248274/18
 • fra Odense Kommune - SV_ Høring - SV_ Svendborgvej 35, Odense - høringsmateriale_
  245895/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. undersøgelsesoplæg Nygade 5, 5500 Middelfart
  245972/18
 • Fra ansøger - Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  248362/18
 • Fra Niras: Anmodning om JAR-udskrifter og rapporter
  246148/18
 • Fra DXC: meddelelse om automatisk lukning for tilgang af gr. 1-sikrede, praksis Ribe
  245988/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket automatisk for tilgang af gr. 1-sikrede
  246111/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  248154/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  247663/18
 • Fra COWI: Undersøgelsesrapport Postvejen 40, Fanø
  246550/18
 • Fra Odense Kommune: Rekvirering af teknisk baggrundsrapport m.m., Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  245623/18
 • Fra Niras: VS: Anmodning om JAR-udskrifter og rapporter - Anmodning om JAR-udskrifter og rapporter.msg
  246028/18
 • Høring vedr. forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011_24_EU
  246215/18
 • Fredericia Kommune: Ansøgning til pulje for læge- og sundhedshuse
  245950/18
 • Fra Orbicon SV: Søndersø - modelkørsler
  247711/18
 • Fra borger - Elsesvej 20, Fredericia - svar på vores svar til grundejers høringssvar
  246517/18
 • Fra Kystdirektoratet - vedr ansøgning om dispensation iht. NBL § 3 - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  245927/18
 • Fra AMU SYD - vedr. Region Syddanmark udpegning til bestyrelsen
  248278/18

Udgående

 • Til Niras: Bemærkninger til status på Brændevej 2
  278043/18
 • til Odense Kommune - Høring - SV_ Svendborgvej 35, Odense - høringsmateriale_
  245879/18
 • Til Home, Svar vedr. ejendommen matr. nr. 98o Engene, Vejle Jorder.
  246380/18
 • Til Udbetaling Danmark: Spørgsmål til egenbetaling
  245583/18
 • Til Niras: sagsmateriale på Fromssejervej 18 og 20, 6623 Vorbasse lok- 551-80015
  246038/18
 • Til Home, Svar vedr. ejendommen matr. nr. 98o Engene, Vejle Jorder.
  247568/18
 • Til Rådgivere: NY frist for aflevering af tilbud
  246124/18
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  246103/18
 • Til Niras: svar på henv. Rapport Skærbækvej 40, Taulov
  248234/18
 • Til Odense Kommune: Fremsendelse af teknisk baggrundsrapport og kortbilag, Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  245627/18
 • Til borger: SV: Vedr. matrikel 5 dv Andrup
  245946/18
 • Til Home, Bilag - Supplerende forureningsundersøgelse, Flegborg 8 og Flegmade 2, Vejle, marts 2003.tif
  247586/18
 • Til praksis i Ribe: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  245992/18
 • Til Home, Bilag - Supplerende forureningsundersøgelse, Flegborg 8 og Flegmade 2, Vejle, marts 2003.tif
  246422/18
 • Til Rådgivere: NY frist for aflevering af tilbud
  246122/18
 • Til Fredericia Dagblad: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  248499/18
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 607-00226, som har medført V1-kortlægning på Indre Ringvej 25, 7000 Fredericia
  245913/18
 • Til praksis i Agerbæk: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246195/18
 • Til Niras : svar på henv vedr. 607-00167, Texaco Service Hejse, Skærbækvej 19, 7000 Fredericia
  248275/18
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 607-00226, som har medført V1-kortlægning på Indre Ringvej 25, 7000 Fredericia
  245954/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  248179/18
 • Til DMR: Vedr. ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  247434/18
 • Til advokatfirma - AKTINDSIGT - [Sagsnr.:16/38588] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 440-81091, Vognmand, Fynshovedvej 559, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune, Matr.nr. 10b, Martofte By, Stubberup.
  246149/18
 • Til Esbjerg Kommune, SKAT og SNS: Ugår af kortlægning, Postvejen 40, Fanø
  248515/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246150/18
 • til Cowi, mail - Aktindsigt 461-00154 del1 - Kortlægningsbreve [Sagsnr._11_17616] , matr. 24l Hjallese By, Dalum
  246353/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  248173/18
 • Til Niras: svar vedr henv. 551-04013 og 551-00012 Fromsejervej 7 og 10, Vorbasse
  246159/18
 • Til advokatfirma - AKTINDSIGT - [Sagsnr.:16/38588] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 440-81091, Vognmand, Fynshovedvej 559, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune, Matr.nr. 10b, Martofte By, Stubberup.
  246091/18
 • Til Rådgivere: NY frist for aflevering af tilbud
  246128/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. SEminarievej 16b, Ribe
  246386/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om mail vedr. undersøgelsesoplæg for Nygade 5, 5500 Middelfart
  246071/18
 • Til Varde Kommune: praksis i Agerbæk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246202/18
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale som vedr. ejendommen Indre Ringvej 25, matr.nr. 76b Fredericia Private Ejendomsjorder
  245859/18
 • Slutevaluering af Kreativitet og Iværksætteri - MEDSTRØM
  245701/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246145/18
 • Til Haderslev Kommune: Vedr evt tilladelse i tidligere råstofgrav på matr nr 179, 789 Skrydstrup mfl
  246207/18
 • til Odense Kommune og Skat, kopi - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Dalum Papir, bassin 1 og 2
  245855/18
 • Til Svendborg Koummune og Vand&affald: Til orientering påtænker regionen af etablere supplerende moniteringsboringer på Mølmarksvej 187 og 191, 5700 Svendborg
  245964/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i ribe lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  246017/18
 • Til Skat: svar vedr. Lufthavnsvej 1, 6580 Vamdrup
  247668/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hedagervej 83, 5270 Odense N
  251455/18
 • Til Dialogforum Norden: Vedr. tale
  253683/18
 • Til Life.DK, Kvittering for anmodning om undersøgelse, Nyborgvej 10, 5853 Ørbæk
  251800/18
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Dialog om vandindvindingstilladelse
  313843/18
 • Til konkursbo (kurator): Anmeldelse af evt. krav i konkursboet
  309787/18

4. marts 2018

Indgående

 • Fra SDU: bilag, organisering m.m.
  261621/18
 • Fra Orbicon: Tilrettet rapport
  246163/18

2. marts 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Endeligt notat, Kobjergvej 4C
  257711/18
 • Fra Rådgiver: Endeligt notat, Kobjergvej 4C
  257713/18
 • SV: Proces- og leveranceplan til brugerinddragelse på Børn og unge aftalen
  305192/18
 • Proces- og leveranceplan til brugerinddragelse på Børn og unge aftalen
  305274/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Godkendelse af budgetændring samt nyt indikatorskema
  261913/18
 • Indikatorskema SFD-16-0027 V3.xlsx
  261915/18
 • SV: VS: MTU projektleder for Socialområdet
  343232/18
 • Fra rådgiver - priser på PFAS arbejde
  307638/18
 • Re: SPOT-måling til speak
  343723/18
 • MTU 2018 | opstart
  343233/18
 • Fra Orbicon: Tilbud, Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev
  278036/18
 • Fra Petersmindes konsulent RÅSTOF Ansøgning om tilladelse til udvidelse af erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler ved Lunde, Fyn
  274318/18
 • Ansøgning om ydernummer
  275625/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Dialog om status
  301526/18
 • Fra AMK Syd: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291641/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Ændret frist for besvarelse af ministerspørgsmål
  293010/18
 • Fra LSUL - Halvårsrapport for projekt LabMat
  268739/18
 • Opfølgning på styregruppemøde i Viborg
  252874/18
 • Fra Sundhedsministeriet: Myndighedssamarbejde med Kina
  253635/18
 • Fra Udvikkling Fyn Center for svejsning af kollaborative robotter, Tilsagnsskrivelse med underskrift
  245911/18
 • Fra Sønderborg Kommune: afgørelse om at der ikke kan medeles påbud, Linde Allé 7, Sønderborg
  245369/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 10, Vejen - status rev.2
  247699/18
 • Fra Home, Henvendelse vedr. matr.nr. 98o Flegmade 6A og 6B, Vejle
  246341/18
 • Fra Home, henvendelse vedr. matr.nr. 98o Engene, Vejle Jorder
  247370/18
 • Fra Niras - Statusnotat og budgetstatus5 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 17, Tinglev/Aabenraa
  245395/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Ansøgning til Sundhedsministeriet
  245565/18
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning
  248175/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  241935/18
 • Til Ejendomsselskabet KpS, Esbjerg BEM Varsling af kortlægning af ejendom på V1.DOC
  242760/18
 • Kortlægningsmateriale BEM Kortlægningsmateriale.TIF
  242604/18
 • Opdateret årsrapport for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening
  245671/18
 • Fra DMR: Vedr. anmodning om baggrundmateriale for kortlægningen på lokalitet 607-00232 og 607-00271 i Fredericia Kommune
  245656/18
 • Fra Solar A/S: høringssvar til varsling af kortlægning
  245502/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - forslag fase II
  246174/18
 • Esbjerg Kommune BEM Supplerende materiale fra Esbjerg Kommune.TIF
  242603/18
 • Fra Scania Danmark, Rettelser til tankoplysninger, Hermesvej 7, 6330 Padborg - Kortlægning af vores ejendom Hermesvej 7 6330 Padborg.msg
  250655/18
 • Fra ejendomsmægler Mailreal, Kvittering for svar
  244311/18
 • Til Ejendomsmægler Birthe Pedersen, Råstof, Rindebækvej 9, Odense
  242301/18
 • Til Ejendomsselskabet Kps ApS, Esbjerg BEM Kortlægning af ejendom på V1.DOC
  242758/18
 • Fra luftfotos.dk: Bud på skråfotos
  243320/18
 • Esbjerg Kommune BEM Supplerende materiale fra Esbjerg Kommune.TIF
  242751/18
 • Fra borger, Råstof, telefonsamtale om erstatning for afgrøde og strukturskade
  244162/18
 • Fra Ejendomsmægleren Mailreal, Henv. vedr. ejendommen beliggende Algade 63, 5500 Middelfart
  244241/18
 • Fra SKAT, henvendelse med anmodning om kortlægningsrapport
  245305/18
 • Fra SKAT, henvendelse vedr. 429-00033, ønsker kopi af kortlægningsundersøgelse
  245287/18
 • Fra COWI: Revideret pris borearbejde
  243449/18
 • Fra Advokat, Forslag om løsning af manglende dokumentation
  245313/18
 • Fra Odense Kommune, supplerende svar vedr. fjordsgade 17-19
  245316/18
 • Fra Odense Kommune, svar på henvendelse vedr. Fjordsgade 17-19
  245315/18
 • Fra Sloth Møller A/S. SV: 621-81362 Tyrstrup Sognehus, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld 18/13699
  244274/18
 • Fra kvalitetsafdelingen - anmodning om igangsættelse af arbejde i forhold til almen praksis om tværregional retningslinie vedr. Primær visitation af patienter med akut opstået symptomer på apopleksi
  242144/18
 • Fra Borger: Accept af tilbud om supplerende undersøgelse, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  242869/18
 • Notat BEM Notat.DOC
  242753/18
 • Vurderingsskema BEM_Vurderingsskema.DOC
  242762/18
 • Nudgingprojekt - svar på Sundhedsdirektørmail nr. 6 - 2018
  242054/18
 • Kortlægningsmateriale BEM Kortlægningsmateriale.TIF
  242752/18
 • Fra borger: Rettelse_ Anmodning om aktindsigt vedr. blodbanker
  241929/18
 • fra rådgiver, råstof. spørgsmål/svar til afgrødeerstatning
  340502/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Angående kommende tilladelse til vandindvinding
  313815/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Underskrevet kontrakt for udvidelse
  313804/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Gældende vandindvindingstilladelse
  313747/18

Udgående

 • Til borger - Info vedr. disponering af midler til værditabsafværge
  245112/18
 • Til SKAT - Svar på henvendelse
  245115/18
 • Til ansøger: referat fra møde om Elektrisk energilagring - AQUA-membran
  244335/18
 • Til Green Tech Center: Midtvejsevaluering fra COWI
  245834/18
 • Til rådgiver - ok til arbejde vedr. PFAS
  307648/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse
  242689/18
 • Til SKAT - Svar på anmodning om kortlægningsredegørelse - Vesterbrogade 11A, 7100 Vejle
  242508/18
 • SV: Sparring på fælles ansøgning vedr. satspuljemidlerne til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.
  242044/18
 • Til Advokat, vi godkender forslag til dokumentation af gulv på Fjordsgade 17-19
  245318/18
 • Til Odense Kommune, Videresender advokatens forslag til kommentering
  245314/18
 • Til borger: svar på henv vedr. undersøgelsesrapport Bolderslev Hovedgade 26a, Bolderslev
  244357/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244254/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244302/18
 • Til Borger: Kopi af V2 varsel og rapport til datter
  243960/18
 • Til SKAT, Svar på henvendelse vedr. 425-04002, fremsendelse af kortlægningsrapport, Østergade 99, Broby
  243653/18
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Vedr.: Vennemosevej 1, 6270 Tønder, lok. 550-81319 - udgår af kortlægning
  241903/18
 • Til Skat. Svare vedr. Fruerhøjvej 17, Ejby - del 2
  245297/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244291/18
 • Til COWI: Svar vedr. budget
  244268/18
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: kopi af "udgået af kortlægning, Stubbæk Skolegade 10, Aabenraa
  242934/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  242000/18
 • Til SKAT, svar på henvendelse vedr. 543-03717
  242969/18
 • Til SKAT, fremsendelse af kortlægningsrapport vedr. 425-04002
  243591/18
 • Til SKAT: Fremsendelse af rapporter efter ønske
  243969/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ourevej 41, 5932 Humble
  245328/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  241985/18
 • Til Ejer: Høring af rapport og varsel om V2 kortlægning
  243903/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244239/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Selektiv lukket for tilgang af patienter
  243480/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr: Jerlev Boulevard 12, 7100 Vejle, lok. 630-81906 - udgår af kortlægning
  244443/18
 • Til Kolding Kommune. SV: Tyrstrup Sognehus, Gl. Kongevej 9 - Cyanid forurening
  244267/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244286/18
 • Til Niras: kopi af varslingsbreve - undersøgelser Konsul Graus Gade 2, Blæsbjerggade 29 og 31
  242770/18
 • Til ejendomsmægler Mailreal, Svar vedr. ejendommen beliggende Algade 63, 5500 Middelfart
  244290/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  242135/18
 • Til SKAT, svar og kopi af kortlægningsrapport fra Odensevej 56
  245309/18
 • Til NIRAS, Svar på henvendelse vedr. 421-550-35, Møllevej 18, 5610 Assens. Lok. 421-55035
  242765/18
 • Til Odense Kommune, Kvittering for svar vedr. Fjordsgade 17-19
  245317/18
 • Til Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart - lokalitet 410-81303
  242284/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  241906/18
 • Til SKAT, svar vedr. Fruerhøjvej 17, Ejby
  245295/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO afværge
  241733/18
 • Til Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart - lokalitet 445-55160
  242231/18
 • Til Rambøll. 561-61102 Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg [Sagsnr.:18/13874] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-61102, Ocean Team Scandinavia A/S, Måde Industrivej 29, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune, 4v, Måde, Esbjerg Jorder
  242794/18
 • Til Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244245/18
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  253625/18
 • Til kolding kommune. Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld varsles kortlagt på V1 og V2
  258043/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Dialog om status
  301525/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  313617/18
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Dialog om vandindvindingstilladelse
  313736/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Dialog om tidsplan
  313776/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Dialog om tidsplan
  313782/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Dialog om tidsplan
  313753/18
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, svar på spørgsmål ang. vandindvindingstilladelse
  313826/18

1. marts 2018

Indgående

 • Fra Svendborg KOmmune: Prøveresultater fra Nyborgvej 438 i Skaarup - til en drøftelse
  257717/18
 • Re: SPOT-måling til speak
  343184/18
 • Fra DMR: Underskrevet afleveringsprotokol, Østerbro 20A, Søby, Ærø
  278028/18
 • Fra projekthaver - SFD-16-0012 KompetenceVækst
  268957/18
 • Fra Socialistisk Folkeparti: Program mv.
  292995/18
 • Fra Miljø- og Fødevareministeren: Invitation til møde i ministeriet
  292925/18
 • Fra Miljøministeriet: Uddybning af anmodning om bidrag
  292978/18
 • Fra Socialistisk Folkeparti: Kvittering for svar vedr. deltagelse
  292961/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Uddybning af spørgsmål
  293008/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Anmodning om bidrag til ministerspørgsmål
  292973/18
 • Alexander Lerch - Fresenius Kabi
  258490/18
 • Fra Svendborg Kommune - Oplysning om forurening ifm. geoteknisk rapport - Grønnemosevej matrikel 17fu Sørup, Svendborg Jorder
  252848/18
 • Fra projekthaver - KompetenceVækst - sammenskrivning af svar på nyhedsbrev
  252841/18
 • Dagsorden for videomøde i turismenetværket den 6/3
  254418/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr.overskridelse af afkæringskriteriet for nikkel
  257103/18
 • Fra læge - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  265866/18
 • Fra projekthaver - SFD-16-0012 KompetenceVækst
  268961/18
 • Fra HCD: Vedr. dokumentation for arbejde iht. kontrakten
  266883/18
 • Fra Odense kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Thulevej 8, Odense NV
  259865/18
 • SV: Halvårsrapport - Erhvervstonet forløb på tværs (journal nr. 16/32702)
  245880/18
 • Referat fra møde i Svendborg 28/2 2018
  245675/18
 • fra Cowi - beder om aktindsigt - 24l Hjallese By, Dalum -
  246264/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  246411/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238768/18
 • Fra projekthaver - Slutregnskab Green PET PhD projektet - Journalnr. 12/6366
  239889/18
 • Fra Vejle: Kort over nedgravningsstedet for affaldsbeholdere ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241614/18
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238749/18
 • SV: Svar på aktindsigt
  240609/18
 • Fra Orbicon: Søndersø - modelkørsel ver. 2
  241783/18
 • VS:Mail fra KIMO Danmark: Brev fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (MFVM Id nr.: 3440448) - sendt til Mette C
  241714/18
 • Danske Regioner: Godt Sygehusbyggeri
  242012/18
 • Fra SKAT, Henvendelse - ønsker kortlægningsrapport for 425-04003
  243602/18
 • Fra ansøger - Vækstrettet kompetenceudviking
  241518/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238765/18
 • Fra COWI: henvendelse - lok. 565-04030
  241602/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238740/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238773/18
 • Fra borger - Henvendelse om forurening på Vestergade 38A, 6500 Vojens - lok. 543-07501
  240163/18
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-03-2018 06:55:10
  238776/18
 • Fra Miljø- og Fødevarklagenævnet - Ny klage til behandling - mat.r.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  238753/18
 • MAIL fra STPS - Bidrag til årsberetning i Styrelsen for Patientsikkerhed
  239520/18
 • Sprint:Digital - konceptnote til ansøgning om REM-midler
  241365/18
 • Ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler som medfinansiering til Interreg-projektet TASTE
  241339/18
 • Fra Borger: Vedr. ejd. Åstbyvej 41, 7184 Vandel. Undersøgelse af olieforurening fra det tidligere autoværkssted på ejendommen.
  240350/18
 • Høring vedr.ændring af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskabet i Danmark for statsborgere fra EU
  239850/18
 • Talt med borger - mulig køber Stegholt 40, Aabenraa
  241583/18
 • Udkast til ansøgning til pulje for læge- og sundhedshus
  242955/18
 • Fra Advokat, kvittering for orientering om at kommunen ser på sagen
  245311/18
 • Fra SKAT, Vedr. 425-04002, ønsker kortlægningsrapport tilsendt
  243590/18
 • Fra SWECO: vedr. frivillig undersøgelse, Stubbæk skolegade 10, Aabenraa
  242242/18
 • Fra Borger, kommentar vedr. Fjordsgade 17-19
  245310/18
 • Videomøde i turismenetværket den 6/3
  242416/18
 • Fra SKAT, henvendelse vedr. 543-03717
  242964/18
 • Fra NIRAS, Henvendelse vedr. 421-55035, Møllevej 18, 5610 Assens. Lok. 421-55035
  242745/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. marts 2018
  241761/18
 • Vedr. ansøgning til statslig pulje
  243333/18
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. lok. 420-81289
  241931/18
 • Til og fra Mediegruppen vedr. hjemmeside
  241415/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægnings rapport
  241616/18
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-03-2018 06:55:10
  238778/18
 • Fra Vejle Kommune: Nedgravning af affaldsbeholdere på kortlagt areal, ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241322/18
 • Tilbagebetaling af patienterstatninger
  240583/18
 • Re: SV: Lidt mere vedr det med EU og næste programperiode
  317721/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Spørgsmål til vandindvindingstilladelse
  313725/18

Udgående

 • Svar til borger vedr. tandbehandling / sundhedsloven § 208
  241672/18
 • Til Niras: bemærkninger til notat om monitering Kobberbæksvej
  278016/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse (suppl.)
  242282/18
 • Til ansøger: Orientering om beslutning vedr. ansøgning til Syddansk OPI-pulje
  261979/18
 • Til Borger - Vedr. accept af kompensation
  253516/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  241893/18
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  243300/18
 • Til Borger, svar på henvendelse
  241938/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens svar på spørgsmål om §8 ved nedgravning af affaldsbeholdere på kortlagt areal ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241327/18
 • Til Rambøll. 561-42003, Autogummi, Måde Kirkevej 8, 10, 6700 Esbjerg. [Sagsnr.:08/14547] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-42003, Autogummi, Måde Kirkevej 8, 10, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 4u Måde, Esbjerg Jorder
  241397/18
 • Ti Rambøll. 561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg.
  241355/18
 • Til Rådgivere: Udbud videregående undersøgelse
  240903/18
 • Til Vagtchefen vedr. - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  240367/18
 • Til borger - Elsesvej 20, Fredericia - svar på jeres høringssvar
  241516/18
 • Til Rambøll. 561-77017 Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø. [Sagsnr.:08/14187] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-77017, Bioteknisk Jodrens Soilrem, Mådevej 87, Måde, 6705 Esbjerg Ø, Esbjerg, Matr.nr. 2h Måde, Esbjerg Jorder
  241535/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - Stationsvej 12, Odense, boliger
  241520/18
 • Til Rådgivere: Udbud videregående undersøgelse
  240901/18
 • Til Haderslev Kommune. SV: V2 kortlægningsrapport - lokalitetnr. 515-06002
  241002/18
 • til Svendborg Kommune og skat - Kopi af brev - areal kortlægges ikke efter jordforureningsloven
  241579/18
 • Til Rambøll. 561-56001 Mådevej, 6700 Esbjerg -Affaldsforbrændingsanlæget, Måde
  241512/18
 • Til Odense Kommune: Kopi af V2-høring samt forespørgsel om påbudsmuligheder, Hedagervej 78 og 90, 5270 Odense N
  241444/18
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om kort over placering af, hvor de vil nedgrave affaldsbeholdere ved Åkæret 5, 7100 Vejle
  241481/18
 • Til rådgiver ang.: Aage Grams Vej 1, Vojens
  241131/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  241473/18
 • Til Rambøll. 561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg.
  241363/18
 • Til Rambøll. 561-91020 Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø. [Sagsnr.:14/20305] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 561-91020, §8 til vindmølle-opsætning, Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø, Esbjerg Kommune, matr. 2i Måde, Esbjerg Jorder
  241571/18
 • Til Rambøll. 561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg.
  241369/18
 • Til borger - Grethevej 21, Fredericia - svar på jeres høringssvar 1 af 12. februar 2018
  241382/18
 • Til 5 rådgivere: Spørgsmål til udbud af pulje 1
  245971/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  245842/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  243329/18
 • Til borger - Elsesvej 18, Fredericia - svar på jeres høringssvar
  241528/18
 • Til Ram561-49001 Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg. [Sagsnr.:07/24296] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 561-49001, Kemira Miljø A/S - Boliden Miljø A/S, Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg Ø, Esbjerg Kommune, matr. 4y Måde, Esbjerg Jorder
  241347/18
 • Til borger - Grethevej 21, Fredericia - svar på jeres høringssvar 2 af 15. februar 2018
  241385/18
 • Til Boligforeningen B42, SKAT og Sønderborg Kommune: Afkortlægning og V2 afgørelse, Storegade 13a, Broager
  240126/18
 • Til Skat: Svar på henvendelse
  241618/18
 • Til Rådgivere: Udbud videregående undersøgelse
  240899/18
 • Til COWI: Svar på henvendelse Rahbæksvej 3, 7260 Sdr. Omme
  241604/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens bemærkninger og vurdering i sagen om den væltede marksprøjte på Vejle Landevej i Fredericia Kommune
  241625/18
 • Til Borger: Svar Vedr. ejd. Åstbyvej 41, 7184 Vandel. Undersøgelse af olieforurening fra det tidligere autoværkssted på ejendommen.
  240395/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. marts 2018
  240502/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. Praksishandel i Fredericia
  240387/18
 • Til Praksis - bekræftelse på nyt CVR nummer til Lægerne Havborgvej I/S
  239344/18
 • Til Haderslev Kommune, Spørgsmål om dieseloliespild i 2012 på Krügersvej 2, 6541 Bevtoft
  238952/18
 • Til Advokat, orientering om at kommunen er ved at se på sagen vedr. Fjordsgade 17-19, Odense
  238771/18
 • Til Kolding Kommune. VS: Ansøgning om § 8 tilladelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  269029/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  275356/18
 • Til Miljøstyrelsen: Anmodning om uddybning af ministerspørgsmål
  293001/18
 • Til Socialistisk Folkeparti: Svar vedr. deltagelse i borgermøde
  292947/18
 • Til SDSI ang. projekt
  369916/18
 • Til projekthaver - Slutregnskab Green PET PhD projektet - Journalnr. 12/6366
  240905/18

28. februar 2018

Indgående

 • Opfølgning på dagens møde i arbejdsgruppen for anbefalinger vedr. funktionelle lidelser
  325642/18
 • Bilag 2 Udkast til rapport om funktionelle lidelser_feb. 2018.docx
  325643/18
 • SV: Databehandleraftale - MTU: Rambøll
  343750/18
 • SV: MTU opstartsmøde
  343236/18
 • Re: SV: Brugerinddragelse, Børne- og ungeaftalen
  305284/18
 • FRA KL: Revision af dataansvarsaftale - Overfladevand
  234892/18
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, svar ang. tilsyn matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  233979/18
 • Fra Erhversstyrelsen: Vedr. budgetændring og vilkår
  261904/18
 • Orientering om proces i Odense Kommune og to nye private partnere
  242410/18
 • Fra part, RÅSTOF, mail med stjernehøringssvar matr. nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  230949/18
 • Fra part, RÅSTOF, stjernehøringssvar matr. 6a Gøddinggård, Nørup
  230952/18
 • Testvirksom Moving Global Talent
  242361/18
 • Fra DMR: faktura fra Ommel, godkendt til betaling
  278027/18
 • Fra Borger - Accept af kompensation - matr. nr. 15l Vejle By, Vejle
  278334/18
 • Dagsorden til styregruppemøde den 14.03.2018
  281830/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Høringssvar
  301496/18
 • Fra Billund Kommune: Oplysninger fra Billund Vand vedr. fund af vinylchlorid i kloak
  292687/18
 • Ansøgning om ydernummer
  285481/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244213/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  242805/18
 • Fra Odense Kommune, Vedr. Fjordsgade 17-19, 5000 Odense C
  238760/18
 • Fra Kolding Kommune: kortbilag med placering af borigner og poreluftpunkter, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  238530/18
 • Fra Faaborg Gymnasium - Halvårsrapport + endelig forandringsteori
  239747/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244232/18
 • Ansøgning til Vækstforum - projekt Inspiring Denmark 2019-2022
  240241/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241536/18
 • Ansøgning til Vækstforum - Projekt Kongresværtskab
  240207/18
 • Fra projekthaver - Advisory Board i Vækstrettet Kompetenceudvikling, Branchepartnerskaber
  238975/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241567/18
 • Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Årsrapport til offentliggørelse 1/3 2018
  239212/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Orientering om undersøgelse af byggeaffald, Lourupvej 3, 6690 Gørding
  240398/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244226/18
 • Fra Sadolin: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  244219/18
 • Fra Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  242271/18
 • Fra FaDL: Efteruddannelsesmidler til FADL fra sygeplejevikarer og ventilatører (32.13.1)
  244669/18
 • Fra Realkredit Danmark: Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  242227/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, 7000 Fredericia
  245109/18
 • Fra Orbicon: Smedevænget 6a, Fredericia
  245100/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Miljøundersøgelse_Hjerting_Landevej_24.pdf
  245307/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med §8 tilladelse
  245709/18
 • Ansøgning til pulje Samdrift
  242998/18
 • fra bygningsstyrelsen Forespørgsel vedr. forskellige forhold på Sorsigvej - image001.png
  245918/18
 • Fra Danske Regioner: Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte
  248368/18
 • Fra Sweco: Udbud af videregående undersøgelser Pulje 1 2018
  245990/18
 • SV: Halvårlig afrapportering - journal nr. 16/11076
  246032/18
 • fra bygningsstyrelsen Forespørgsel vedr. forskellige forhold på Sorsigvej
  245916/18
 • fra bygningsstyrelsen Forespørgsel vedr. forskellige forhold på Sorsigvej - image002.png
  245920/18
 • Fra DGE: Vedr. analyseresultater for bund- og sideprøver fra afgravning ved olieudskiller, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  233103/18
 • Kvittering for modtagelse af høringssvar
  233210/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241405/18
 • Sar fra pro.medicin vedr. kontraindikation Solu-Medrol
  230621/18
 • Fra Haderslev Kommune. V2 kortlægningsrapport - lokalitetnr. 515-06002
  240701/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241514/18
 • Fra koordinator - respons på deltagelse i Workshop-invitationer til repræsentanter for almen praksis
  238679/18
 • Fra Læge - Medd. vedr. nyt CVR nummer til Lægerne Havborgvej I/S
  239276/18
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagte arealer i Esbjerg Kommune
  241336/18
 • Fra advokat, Ønsker at høre om der er nyt vedr. Fjordsgade 17-19
  238750/18
 • Fra SKAT: Vedr anmodning om kortlægningsrapport, Tinnetvej 1, Vonge
  237602/18
 • Fra DGE: Svar på forespørgsel i forb. med kvittering for analyseresultater i sagen fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  234046/18
 • Fra Vejle Kommune: Svar og spørgsmål vedr. Gammelbyvej 27
  230363/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Miljøundersøgelse_Hjerting_Landevej_24.pdf
  233772/18
 • Fra COWI: Første analyseresultater efter igangsætning
  235854/18
 • Fra Realmæglerne: Forespørgsel om forureningsskema
  230283/18
 • Fra DGE: Vedr. analyseresultater for poreluft, Søndergade 51, 5591 Gelsted
  233183/18
 • Fra Danbolig: Kvittering for modtagelse af dokumenter, Kronprinsensgade 20c, Odense C
  236368/18
 • Fra Kolding Kommune. SV: Ansøgning om § 8 tilladelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  269005/18
 • Fra Borger - Accept af kompensation
  253769/18
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Oplysning om forurening og påbudsovervejelser. Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  252821/18
 • Fra Borger - accept af kompensation
  253512/18
 • fra borger - forespørgsel vedr graveområde ved Birkende
  256562/18
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som Karrierevej
  312052/18
 • Fra lodsejer RÅSTOFKORTLÆGNING Boreprøver råstof birkende , Langeskov LAN B5, Matrikel 11G
  308258/18

Udgående

 • Til Skatteankestyrelsen - Materiale vedr. 420-81315
  238473/18
 • Til rådgiver - Ønske om pris på udtagning af nye vandprøver på Gl. Donsvej 6 til analyse for PFAS
  307635/18
 • Til Borger - Vedr. accept af kompensation
  253514/18
 • Kontakt til bruger
  237317/18
 • Til ejendomsmægler - svar på henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 461-00211
  236933/18
 • Sparring på fælles ansøgning vedr. satspuljemidlerne til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.
  236890/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på akitindsigt vedr. 1o Roved By, Andst. Sags nr. 575-56001
  235753/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på akitindsigt vedr. 3a Hafdrup By, Vamdrup. Sags nr. 629-00110 - mail 2 af 2
  235017/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på akitindsigt vedr. 3a Hafdrup By, Vamdrup. Sags nr. 629-00110 - mail 1 af 2
  235013/18
 • Til Deloitte: Vedr. Projektansøgning og tilsagsbrev fra Ministeriet, projekt Livsstilsguide i praksis, Region Syddanmark
  285502/18
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, orientering til anden medarbejder matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  234037/18
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, orientering vedr. råstofgrav i Tønder Kommune matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  233954/18
 • Til Landsinspektør - Vedr. arealoverførsel fra matr. 7000ø, Fåborg kommune - yderligere info nødvendig
  331064/18
 • Til rådgiver - Accept af tilbud
  253604/18
 • Re: Testvirksom Moving Global Talent
  242400/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar ang. ikke indkomne klager matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  231715/18
 • Til VIA UC: GeoGIS-forbindelse
  240129/18
 • Til Via UC: GeoGIS forbindelse
  257720/18
 • Til rådgiver - ok til placeringer.
  307674/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Fremsendelse af Kontrakt for udvidelse
  313720/18
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om oplysninger vedr. evt. smedie og fyldplads
  229730/18
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om rapport - Ladelundvej 85, Vejen
  266508/18
 • Til borger ang. Nyborgvej 100, 5000 Odense C
  238501/18
 • Til COWI:Enighed om stofanalyser, Postvejen 40, Fanø
  238015/18
 • Til DGE: Vedr. kvittering for analyseresultater i sagen fra Søndergade 51, 5591 Gelsted
  233564/18
 • Til Region Midt, Korrespondance, transport af råstoffer
  229752/18
 • Til Borger: Revideret tilbud om supplerende undersøgelser, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  234255/18
 • Til SKAT: Notater og forureningsundersøgelse som ligger til grund for afkortlægning, Tinnetvej 1, Vonge
  237608/18
 • Til advokat, Svar vedr. Fjordsgade 17-19
  238756/18
 • Til SKAT: Rapporter vedr Gramvej 1, 6520 Toftlund
  237530/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  231202/18
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svedborg
  232571/18
 • Til Realmæglerne: Svar på forespørgsel vedr forureningsattest
  230287/18
 • til Skat og Kommune, kopi - Del udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, bygning 6-7, Lavsensvænget 1 m.fl
  230970/18
 • Til Langeskov Planteskole: Dokumenter fra sagen vedr Langeskov Planteskole, Nyborgvej 39 5550 Langeskov
  236668/18
 • Til COWI: Svar vedr. TBA analyser
  235882/18
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr Kronprinsensgade 20c, Odense C
  233224/18
 • til Orbicon T.O_ ...VS_ Del udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, bygning 6-7, Lavsensvænget 1 m.fl
  231180/18
 • Til praksis: Bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede fra den 28. februar 2018
  232806/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  233097/18
 • Skabelon for halvårlig afrapportering
  235338/18
 • Til Vandværk. Strandhuse-Nr. Bjert Vandværks boringer
  269024/18
 • Til Kolding Kommune. SV: Ansøgning om § 8 tilladelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  269020/18

27. februar 2018

Indgående

 • Fra ansøger: Vedr. vilkår
  261902/18
 • Fra rådgiver - Boringsplacering i kælder
  307671/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, spm. til om der er klaget over screeningsafgørelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  230350/18
 • FRA AROSIT: Billeddatabasen
  225028/18
 • Fra Skatteankestyrelsen - henvendelse
  238472/18
 • Fra SKAT - henvendelse
  245009/18
 • Fra ejendomsmægler - vedr. Lokalitetsnr. 461-00211
  236895/18
 • Fra ejendomsmægler - Aktindsigt vedr. jordforurening
  235744/18
 • Fra ejendomsmægler - Aktindsigt vedr. jordforurening
  235005/18
 • Scan from YSoft SafeQ
  333302/18
 • Fra DMR: ang. beplantning, Østerbro 20A, Sæby
  278029/18
 • Forandringsteori - Passion for at skabe med teknologi
  284174/18
 • Fra DGE: Resultater - Kronprinsensgade 15, Esbjerg
  284759/18
 • Fra projektleder - Aflysning af møde den 15-03-2018 + mail vedr. overskrifter i korrespondancer
  302359/18
 • Fra COWI: Forespørgsel vedr yderligere prøvetagning og analyse, Postvejen 40, Fanø
  238010/18
 • Fra koordinator - respons på deltagelse i Workshop-invitationer til repræsentanter for almen praksis
  238664/18
 • Fra Vejle Kommune - ingen bemærkninger til tilladelse til råstofindvindig - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  239897/18
 • Områder med kapacitetsudfordringer_Politisk afrapportering feb 2018.docx
  241496/18
 • Fra EU-DK support: Invitation til netværksmøde d. 11. april 2018
  231805/18
 • Svar fra DP, sagen er pt. afsluttet
  235733/18
 • SV: Møde patienterstatninger
  235021/18
 • Forklaring på underforbrug i projektets første regnskabsår
  238085/18
 • Fra Læge - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  221722/18
 • Schlerosebehandlingsregistret: Fremsendelse af den endelige årsrapport 2016-17
  216723/18
 • Fra lægemiddelkonsulent - afbud til møde den 28-02-2018 mellem praksiskons. fysio-kiro-fod-terapeuter og lægekonsulent
  220249/18
 • Høring_ Vejledning om sundhedskoordinationsudvalgt og sundhedsaftaler - Høringsfrist d. 23_3-18 kl. 16.00
  218187/18
 • Fra DGE: Mail med oplæg til indledende undersøgelse
  232704/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Supplerende forureningsundersøgelser inkl. risikovurdering samt betragtning i forhold til genindbygning af forurenet jord, Nørre Havnegade 102, Sønderborg
  218087/18
 • Fra Svendborg Kommune: lovliggørende tilladelse til Bygning 11, Langgade 38, 5874 Hesselager
  221047/18
 • Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte __ frist_ 20_2-2018
  218232/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Middelmodstandskort Vejen delområde 4 og 5
  215503/18
 • VS_ JP _brystkræftscreening
  218589/18
 • Fra Kystdirektoratet - svar på opsamling på spørgsmål - matr.nr. 407 Østerende-Ballum,
  216541/18
 • Høring - Bekendtgørelse og skrivelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper (Frist 26. marts 2018)
  221410/18
 • Fra Praksis - Bekræftelse på selektiv lukning i Skærbæk
  246007/18
 • fra Esbjerg kommune : Administrationsgebyr [Ref.nr.=5dab9ce5b01c47d5a63358001b10c62e] - DigitalPostMetadata.xml
  246080/18
 • Fra Danske Regioner: Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte
  246960/18
 • Forandringsteori - Passion for at skabe med teknologi
  245919/18
 • fra bygningsstyrelsen Nuvurdering af lejeniveauet for jeres lejemål
  246068/18
 • Danske Regioner: Revision af AB-systemet
  242039/18
 • Fra Vejle Kommune: Høringssvar vedr. ansøgning om tillæg til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl.
  262735/18
 • Fra Nordfyns Kommune. Møde mellem region, kommune og vandværk /vefling)
  258192/18
 • Fra Region Midt: Vedr. Conference of Peripheral Maritime Regions
  253774/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om §19-tilladelse, Landbrugsvej 10C, 5260 Odense S
  251634/18
 • Re: Bidrag til Folketingsspørgsmål om trombektomi samt henvendelse fra Hjernesagen (frist den 22. februar 2018). Endelig svar til Danske regioner
  312603/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Revideret tidsplan for aflevering af råstofrapporter Sdr. Omme, Kolding og Vejle
  313705/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Tidsplan, Ribe og Vejen
  313696/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Revideret tidsplan for aflevering af råstofrapporter Sdr. Omme, Kolding og Vejle
  313706/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Revideret tidsplan for aflevering af råstofrapporter Sdr. Omme, Kolding og Vejle
  313708/18

Udgående

 • VS: Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  225958/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Tilbagemedling vedr. budgetforslag
  261982/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med tilsynsnotat vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  219749/18
 • Indkaldelse_Arbejdsgruppemøde vedr. B&Uaftale_6.4.18 kl.15-17, Vejle
  218593/18
 • Til projekt: Vedr. kommunal medfinansiering
  261983/18
 • Til rådgiver, RÅSTOF, svar vedr. revideret tidsplan vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  219717/18
 • SV: Vedr. B&U
  216676/18
 • Til Rådgiver: Vedr boring på Dronningemaen
  216251/18
 • Til Udbetaling DK: Regnskabsfrist
  215472/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  225166/18
 • Til Langeland kommune: Svar på henvendelse, Liste med kortlagte lokaliteter på Langeland.
  225839/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrister
  215478/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  216852/18
 • Til Vejle Kommune ang. indsatsplan for 45 vandværker
  225733/18
 • Til Borger: Svar vedr. Åstbyvej 41. 'Vandel. Undersøgelse af evt. olieforurening fra autoværksted. Foreløb. hørihngssvar 13.02.18
  220429/18
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Åben for tilgang af patienter
  221850/18
 • Til Kolding Kommune: anmodning om suppl. kortbilag, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  221158/18
 • Til Borger: Vedr. afgørelse om at ejendommen matr. 1e, Åst By, Lindeballe, ikke kortlægges lok. 551-57001
  225172/18
 • Til Kystdirektoratet - opsamling på spørgsmål - matr.nr. 407 Østerende-Ballum. Ballum
  215534/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrister
  215479/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrister
  215480/18
 • Til Borger: Vedr. Afgørelse om at en del af ejendommen matr. 1e, Åst By, Lindeballe ikke kortlægges, lok. 551-57001 - nu med rigtigt journal nr.
  225188/18
 • Til Fynes Stiftstidende: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  224362/18
 • Til Vejen kommune: SV: Bobølmarkvej 8, Føvling - Vejen Kommune
  216274/18
 • Til Svendborg Kommune: Behov for § 8-tilladelse og oplysninger fra rådgiver, Industrivej 6, Vissenbjerg
  225058/18
 • Til Borger: kortbilag matr. 117B
  218190/18
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Vestergade 38a, 6500 Vojens
  218570/18
 • Mail med svar til DP vedr. honorering af kriseberedskab for psykologer
  222860/18
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. Linde Alle 7, Sønderborg - kopi af V2 varsling samt anmodning om stillingtagen til påbudsmuligheder
  215768/18
 • Til Grundejer: Nørregade 90, Vejen - Poreluftundersøgelse i byggefelter
  216503/18
 • Til Skatteankestyrelsen. Sagsnr. 15-2108980 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  219083/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på åbning for tilgang af patienter
  221805/18
 • til Langeland Kommune svar på suppl undersøgelse ved Søndergade 69, 5953 Tranekær
  223927/18
 • Til Vejle Kommune: Videresendelse af grundejer-henvelse om det videre foløb - Gammelbyvej 27
  225032/18
 • Til Bovia - VS: Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom, Mejerigården 22-24, 7200 Grindsted
  220074/18
 • Til Region Hovedstaden: Sterilassistenter
  221046/18
 • Til Billund kommune: kopi af afgørelse om, at en del af matr.nr. 1e, Åst By, Lindeballe ikke kortlægges
  225215/18
 • Til Udbetaling Danmark: Regnskabsfrist
  215474/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Høring om forurening på Nyborgvej 107, 5600 Faaborg
  218148/18

26. februar 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Boring istandsættes på Dronningemaen?
  216189/18
 • Fra Rådgiver: Re: Bemærkninger til vandprøverne fra Skaarup?
  214631/18
 • Materialer vedr. B&U
  305197/18
 • SFD-15-0015_Indikatorskema_ver3.xlsx
  261899/18
 • Budgetforslag SFD-15-0015 22.02.2018.xlsx
  261898/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Vedr. budgetændring og vilkår
  261896/18
 • SFD-15-0015 VP Indikatorskema.xlsx
  261900/18
 • Vedr. møde i dag
  305198/18
 • Opsigelse af ydernr. pr. 1/4-2018
  297316/18
 • Fra Landbrugsskolerne i Syddanmark: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291646/18
 • fra Nyborg Kommune, mail - Vedr. Ansøgning om §8 tilladelse på Midtermolen i Nyborg
  284738/18
 • Vikarskema
  275598/18
 • Fra Region Sjælland: Vedr. Interreg
  253748/18
 • Fra IB.SH: Vedr. Interreg
  253756/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  253722/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  253729/18
 • Fra borger. SV: Forurening Bystævnet 41 samt forurening
  258180/18
 • Fra:Yder
  204416/18
 • fra Svendborg Kommune 5 - om jordprøver mm VS_ Skipper Park
  204259/18
 • Fra TDC Esbjerg - Overdragelse af installationsaftale til ny læge
  223222/18
 • Fra Odense Kommune: Ikke-påbud, Orientering om brand på kortlagt ejendom - Lumbyvej 33, 5000 Odense C.
  221193/18
 • Fra MST. Mail med påbud om undersøgelse. VS: Påbud om undersøgelse af jordforurening (TripleNine, Esbjerg)
  211431/18
 • Fra Skat: Anmodning om kortlægningsredegørelse
  212697/18
 • Fra Petersen Tegl A/S: Graveplan til ansøgning om råstoftilladelse på matr. 212a, 180 samt 652 Skodsbøl, Broager
  211158/18
 • Møde patienterstatninger
  209280/18
 • Fra Petersen Tegl A/S: Graveplan til ansøgning om råstoftilladelse på matr. 212a, 180 samt 652 Skodsbøl, Broager
  211171/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, undersøgelse Nygade 5, Middelfart
  213758/18
 • fra Svendborg Kommune 2 -VS_ om planlagt arbejde - Bekræftelse af telefonisk aftale
  202757/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune -1644153-data, Skipperparken, 02-11-16.xls
  203055/18
 • Fra Tønder Kommune - høringssvar til stjernehøring og screeningsudkast - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  212960/18
 • Fra DSR: Afvikling af resultatløn
  209240/18
 • Fra Vejen kommune: mail med undersøgelsesrapport Bobølmarkvej 8, Føvling - Vejen Kommune
  209668/18
 • Fra Odense Kommune: § 8- vurdering - Etablering af sø på Søhusvej 204, 5270 Odense N
  211629/18
 • fra Svendborg Kommune 3 - om arbejde mv - VS_ lok nr 443-00005 Gasværksvej 16 5960 Marstal - § 8 Tilladelse til opførelse af Skipper Park
  202941/18
 • fra Svendborg Kommune 1 - VS_ planlagt anlægsarbejde - Skipper Park
  202731/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Mødemateriale til. 27.2
  214623/18
 • Fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på din henvendelse om Diger ved vadehavet
  201970/18
 • Fra Sundevej Ungdomsskole - oplysninger om arealanvendelse - matr.nr. 84 Bovrup, Varnæs
  202155/18
 • Fra yder: Mail med ønske om indsættelse af åbne/lukketal
  213133/18
 • fra Svendborg Kommune - VS_ Sender_ 1644153-data, Skipperparken 4 , jordtyper 02-11-16, 1644153, Skipperparken, 02-11-16
  203053/18
 • Fra yder: Mail med ønske om automatisk luk ved 4800 patienter
  224510/18
 • Fra SOR - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Fredericia
  223047/18
 • Fra Orbicon: Søndersø Samlet risikovurdering
  216532/18
 • Fra IGIS: Vedr GeoScene.
  224250/18
 • Fra Museum Sønderjylland - høringssvar - matr 407 Østerende-Ballum, Ballum
  215485/18
 • Dagsorden styregruppemøde d. 1. marts i Viborg
  216392/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  232567/18
 • Avisen Danmark: Henvendelse vedr. placering af beredskaber
  233319/18
 • Fra Danske regioner: Dagsorden til jordchefmøde 1. marts
  230946/18
 • Fra Danske Regioner: Regionale retningslinjer for patienter med lavt stofskifte // frist: 20/2-2018
  246323/18
 • Fra SKAT - Anmodning om kortlægningsredegørelse
  242506/18
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning - Henvendelse
  242683/18
 • Referat fra sekretariatsmøde, udkast til årsrapport og web udkast - Dagsorden sekr februar 2018 referat.docx
  315656/18
 • Referat fra sekretariatsmøde, udkast til årsrapport og web udkast - 2017 FVI årsrapport V4.docx
  315643/18
 • Referat fra sekretariatsmøde, udkast til årsrapport og web udkast - Homepage Investment Promotion in West Denmark version 4.docx
  315647/18
 • Fra landinspektør - Anmodning om udtalelse i forbindelse med arealoverførsel fra matr. 7000ø, Fåborg kommune
  331063/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  369900/18

Udgående

 • Kommentarer til Dagsorden til 6. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser
  325571/18
 • Kommentarer til Dagsorden til 6. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser
  214678/18
 • Til Skaarup VV og Svendborg KOmmune: Analyseresultater fra Skaarup Vandværks indvindingsboringer
  214641/18
 • Høringssvar vedr. Statens Trafikplan
  257620/18
 • region syd_vejle_febr Carsten Obel.pptx
  213770/18
 • Carsten Obel PPT_referat (6.2.18) + brugerinvolvering_B&U arbejdsgruppe
  213769/18
 • referat (6.2.18) + brugerinvolvering_B&U arbejdsgruppe
  211043/18
 • Referat_4. møde i Arbejdsgruppen vedr. BogU aftale (06.02.18).docx
  211045/18
 • Til Rådgiver: Status for vandprøver
  210568/18
 • Til rådgiver - kommentarer til tilrettet notat
  259314/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: kopi af V2 kortlægning af del af ejendommen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup
  207421/18
 • Til Rådgiver: Bemærkninger til vandprøverne fra Skaarup?
  206192/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse fra d. 7/11/2017 - Fremsendelse af korrekt kortlægningsbrev
  200482/18
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af justering af kortlægning efter Jordforureningsloven - Jernbanegade, Børkop 603-00045
  200449/18
 • Til SOR - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Fredericia
  205492/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby, lokalitet 410-81105
  211403/18
 • Til borger ang. Parkvej 29, 6040 Egtved
  201724/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  202751/18
 • Til Niras: mail vedr. Procedure for gravearbejde Shell Havneterminal
  202165/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Regionen, undersøgelse Nygade 5, Middelfart
  213767/18
 • Til UC Syd: Vedr. udpegning
  209151/18
 • Til Læge - EM207503/Ordrebekræftelse fra TDC - ordrenr. 187100700
  214249/18
 • Til Skat: VS: Odensevej 26, 5700 Svendborg - Til orientering vedlægges undersøgelsesrapport og varsling om ændring af V2-kortlægning
  212735/18
 • Til Billum Vognmandsforretning: Vedr dispensation til jordtilførsel på matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  211430/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Industribuen 16, 5592 Ejby, lokalitet 410-81082
  210325/18
 • Til Meldgaard Transport: Godkendt dokumentation for oprydning samrt dialog om egenkontrol, Moselund. Grusgrav
  205081/18
 • Til Aabenraa Kommune: Vedrørende evt tilladelse til byggeri, Løjt Skolegade 17, Løjt
  207472/18
 • Til Nyborg kommune, Kommentar til §19-tilladelse, matr.nr. 418a Nyborg Bygrunde, Nyborg
  205172/18
 • til Svendborg Kommune - anmoder om §8-rids - SV_ Skipper Park
  205319/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby, lokalitet 410-81003
  206878/18
 • Til Vækstforums formandskab ang. ansøgninger
  204042/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Industribuen 24, 5592 Ejby, lokalitet 410-81132
  209427/18
 • til klinikken
  207736/18
 • til yder
  206661/18
 • til yder
  207450/18
 • Til Vækstforums formandskab ang. ansøgninger
  205169/18
 • Til yder
  204779/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Industribuen 16, 5592 Ejby, lokalitet 410-81082
  210407/18
 • til yder
  205164/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - VS_ Pouls Gyde 24,5600 - Opmåling af placering for forurening
  201729/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Bogensevej 39, 5560 Aarup, lokalitet 499-00010
  206261/18
 • Til Vækstforums formandskab ang. ansøgninger
  205161/18
 • Til Sønderborg Kommune, vedr. udstykningssag 147251
  224242/18
 • Til Region Hovedstaden: Sterilassistenter
  209669/18
 • Til COWI: Vedr. container
  215469/18
 • Til borger. Nordfyns Kommune og Veflinge Vandværk
  258183/18
 • Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Vedr. sprogstrategi
  281291/18
 • Til Kolding kommune. SV: Indledende forureningsundersøgelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  268999/18
 • Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Vedr. sprogstrategi
  302575/18

25. februar 2018

Indgående

 • Fra rådgiver, RÅSTOF, revideret tidsplan vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  219703/18
 • Fra borger - Høringssvar Elsesvej 20, Frederica - Journal nr.: 17/1167
  220451/18
 • Fra Borger: Digelag oplyser at kommunen er ejer af diget
  230536/18
 • Udkast til halvårlig rapport - E2E
  245929/18
 • Fra borger - Høringssvar Elsesvej 20, Frederica - Journal nr.: 17/1167
  220427/18
 • Fra landbrugsskolerne i Syddanmark: Indstilling til Syddansk Uddannelsesforum
  291649/18

23. februar 2018

Indgående

 • Revideret koncernspørgeramme 2018.docx v3.docx
  343077/18
 • spørgeramme
  343076/18
 • FRA RM: Release 3.1 dokumenter med bemærkninger
  197654/18
 • Fra Niras: Placering af supplerende boringer på Washingtonvej
  278044/18
 • VS: VS: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  194326/18
 • Re: SV: Anmodning om bidrag vedr. oplysninger om ventetid på de regionale centre for voldtægtsofre - KORT frist.
  194320/18
 • Fra Rambøll: Vestergade 76, Boring 220 udfor Vestergade 64
  278010/18
 • FRA SEWCO: Opdateret releasenote
  191898/18
 • FRA COWI: Rettelse til OIS anvendelseskoder
  188755/18
 • SV: SFD-15-0018: Udskiftning af partnerskole
  188927/18
 • RE: [CBIT] (RIT-128) Geometrifejl
  188791/18
 • Tysk en karrierevej - 1. udkast afslutningsrapport
  207290/18
 • Fra DSR: Afvikling af resultatløn
  205924/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Økonomi
  212320/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby, lokalitet 410-81105
  211374/18
 • Foreløbigt notat - Muligheder for almen praksis i Vollsmose.docx
  205875/18
 • Kommenteret årsrapport 2017 - Dansk Skulderalloplastik Register
  202949/18
 • Foreløbigt notat
  205852/18
 • Fra advokat, henvendelse vedr. Fjordsgade 17-19
  212750/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Industribuen 16, 5592 Ejby
  210241/18
 • Fra Tønder Kommune - Høringssvar vedr. §3 nbl.- matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  200441/18
 • Fra TDC - Information om ip-adresse(r) - LID: EM207503
  202154/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Industribuen 24, 5592 Ejby, lokalitet 410-81132
  209414/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 19 - miljøtilsyn 1987.msg
  229011/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Lille Roldvej 11, 5492 Vissenbjerg
  202733/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Poreluftundersøgelse
  212298/18
 • Fra Tønder, SV, V1-afgørelse Dravedvej 8, 6240 Løgumkloster, matr.nr. 1231 og 1267, Løgumkloster, 550-81273.docx
  195407/18
 • Fra borger: Forespørgsel om undersøgelser, Vestergade 38A, 6500 Vojens
  197406/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby, lokalitet 410-81003
  206841/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Bogensevej 39, 5560 Aarup, lokalitet 499-00010
  206213/18
 • Fra MST: Orientering om overgang til passiv tilstand - Sirius Havnedepot, Esbjerg
  188662/18
 • FRa Fredericia Kommune: afgørelse om ikke påbud
  196195/18
 • Fra Kolding Kommune: Forespørgsel angående jordforurening på Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  194555/18
 • Fra Ejendomsmægler Birthe Pedersen A/S: Henvendelse vedr. V1-kortlægning, Stationsvej 120, 5792 Årslev.
  195429/18
 • Fra SKAT: Rekvirering af undersøgelses- og oprensningsrapporter, Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup
  190485/18
 • Fra EDC: Yderligere spørgsmål vedr. boring, Madekærvej 132, 7000 Fredericia
  191976/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse vedr. Kildebjerg Syd, Fynske Motorvej 2a, 5492 Vissenbjerg
  197699/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail - Kan byggefelt udgå af kortlægning?
  193350/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Spørgsmål - Kan byggefelt udgå af kortlægning?
  189412/18
 • Fra DMR A/S: Historisk redegørelse for anvendelse af areal ved rampe placering - Industrivej 6, Vissenbjerg
  197205/18
 • Fra SKAT: Anmodning om undersøgelsesrapporter, Søndergade 8, 6622 Bække
  192628/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Forespørgsel vedrørende evt §8 tilladelse, Løjt Skolegade 17, Aabenraa
  195810/18
 • Fra Vejdirektoratet: Henvendelse, Kildebjerg Nord, Fynske Motorvej 1a, 5492 Vissenbjerg
  197757/18
 • Fra nabo RÅSTOF Dialog med nabo ang. Borreby Møllegård
  237812/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 30 - tilsyn og olietanke 2014
  229046/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 29 - tilsyn og olietanke 2011
  229044/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen har videregivet oplsyninger til grundejer
  226266/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 32 - tilsynsrapport 2016 - som ikke var med i foregående mail
  229049/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 22 - miljøtilsyn 2017
  229018/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 27 - tilsyn 2016 - som ikke var med i foregående mail
  229037/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 25 - OM
  229029/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 20 - miljøtilsyn 2007
  229013/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 28 - tilsyn 2016
  229040/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 33 - tilsynsrapport 2017
  229052/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 24 - olietanke
  229027/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 21 - miljøtilsyn 2014.msg
  229014/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 26 - sløjfet olietank
  229031/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 23 - olietanke.msg
  229025/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 31 - tilsynsbrev 2014
  229047/18
 • Fra MOE: Endelig værditabsundersøgelse
  215466/18
 • Fra DGE: Bilag - Historisk materiale 17- benzin- og olieudskiller
  229004/18
 • Fra borger, Råstof, henvendelse om støvproblemer
  251521/18
 • Fra rådgiver, Råstof, forespørgsel om status på ansøgningen
  251472/18
 • Fra DMR - mail fra Realkredit DK - Fynshovedvej 559, 5390 Martofte
  245860/18
 • Fra Svendborg Handelsgymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  254797/18
 • Fra DGE: Resultater, Vesterhavsgade 71, 6700 Esbjerg
  285828/18
 • Fra DGE: Knudedybet 14, Esbjerg - Resultater
  286953/18
 • Fra AMK Syd: Indstilling til Syddansk Uddannelsesaftale
  291737/18
 • Fra Rådgiver, Råstof, Dialog om status
  301488/18
 • Dagsorden samt bilag til bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 2. marts 2018
  304051/18
 • Status_pa°_udbetalingssager_mail
  317701/18
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. projekt
  376331/18
 • Fra VUC Fyn vedr. projekt
  376336/18

Udgående

 • Til Ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. lok. 603-00045
  200448/18
 • Referat_4. møde i Arbejdsgruppen vedr. BogU aftale (06.02.18).docx
  196199/18
 • B&U Referat til kommentering
  196198/18
 • Aflysning_arbejdsgruppemøde vedr. B&U_2.marts
  195468/18
 • Notat af samtale med grundejer vedr. mulighed for omdannelse af bolig til erhverv.
  194110/18
 • SV: SFD-15-0018: Udskiftning af partnerskole
  188902/18
 • Til Judica Advokaterne - partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  188505/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD har ikke modtaget analyseresultater - kan de fremsendes
  189427/18
 • Til SKAT: Fremsendelse af rapporter, Søndergade 8, 6622 Bække
  192641/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  190341/18
 • Til Kolding Kommune: Angående kortlægningsårsag, Marcus Allé 30, 6000 Kolding - Kortlægning?
  194780/18
 • Til Advokater - Oversigt over tilmeldte patienter ifm. opsplitning af praksis
  193506/18
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering om regionens indlendende undersøgelse på ejendommen Kronborgvej 24, 5450 Otterup
  189230/18
 • Til kommunen og Skat - Kopi af endelig kortlægning efter jordforureningsloven - 427-00006, Gemalvej, 6700 Svendborg.
  188573/18
 • Til Ejendomsmægler Birthe Pedersen A/S: Svar på henvendelse, Stationsvej 120, 5792 Årslev
  195470/18
 • Til Billum Vognmandsforretning: Vedr indberetning 2017
  188851/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Kildebjerg Syd, Fynske Motorvej 2a, 5492 Vissenbjerg
  197727/18
 • Til Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt - Lynfrosten - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  192303/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  189678/18
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henvendelse, Kildebjerg Nord, Fynske Motorvej 1a, 5492 Vissenbjerg
  197761/18
 • Telefonhenvendelse angående lokalitet 621-00463
  188472/18
 • Til COWI: Resultat af udbud af værditabssag Vesterbrogade 18a-c, 7100 Vejle
  188854/18
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. Sagsnr. 15-2108980. Holbergsparken 1, 6000 Kolding, matrikel 72e, Seest By, Seest, Kolding Kommune
  195290/18
 • Til Billund kommune: RSD foreslår nyt tidspunkt til drøftelse af sager
  188773/18
 • Til Læge - Ordrebekræftelse fra TDC -
  193390/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD mener at byggefeltet kan udgå af kortlægning
  194313/18
 • Til SKAT: Fremsendelse af rapporter, Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup
  190561/18
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. boring, Madekærvej 132, 7000 Fredericia
  192001/18
 • Til Aabenraa Kommune - Partshøring - efterbehandlingsvilkår - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  188509/18
 • Til borger: Svar på henvendelse, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  188580/18
 • Til DGE. Resultat af udbud af værditabsundersøgelse Vesterbrogade 18a-c, 7100 Vejle
  188859/18
 • Til Borger: Vedr. regionens indledende undersøgelse på ejendommen Kronborgvej 24, 5450 Otterup, Lok. 480-81233
  188890/18
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. boring, Madekærvej 132, 7000 Fredericia
  189616/18
 • Til Borger: Tilbud om supplerende undersøgelse, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  192727/18
 • Til advokat, svar vdr. Fjordsgade 17-19
  212770/18
 • fra Advokat, henv. vedr. Fjordsgade 17-19
  213018/18
 • Til borger: Vedr. dansk-tysk samarbejde
  253837/18
 • Til rådgiver, Råstof, Tilbagemelding med status
  251550/18
 • Til Rådgiver, Råstof, Dialog om status
  301491/18
 • Til Parter, Råstof, Partshøringer af tillæg til tilladelse og screeningsafgørelse
  313676/18
 • mail til Ingeniøren med svar på pørgsmål om afdækning af gamle lossepladser med 3D-teknologi
  344338/18

22. februar 2018

Udgående

 • Til kommunen og Skat - Kopi af V2 kortlægning
  188313/18

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |