Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

13. januar 2017

Udgående

 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  16405/17

12. januar 2017

Indgående

 • Fra Sund og Fit: Forlængelse af aftale om fysioterapi.
  15248/17
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning, RE: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14132/17
 • Ansøgning om afskrivning af praksisadresse og ændring af selskabsform, cvr.nr. og kliniknavn
  14239/17
 • Fra Vejen Kommune: Følgemail til notat med orienterende forureningsundersøgelse på Skodborg Vestergade 33, Skodborg, 6630 Rødding
  14193/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afslutning af §8-sag fra Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
  14109/17
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning, Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14116/17
 • Fra Kolding Kommune. Ændret anvendelse fra erhverv til boliger 1,2 og 3 sal - Gråbrødregade 2
  14849/17
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning, RE: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14466/17
 • Fra borger. Løkkegravene 138A, 5270 Odense N. Mulig forurenede grund V1
  15182/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  13850/17
 • Fra Franck Geoteknik; Arkivmateriale om benzinsalg - II, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13911/17
 • Fra Franck Geoteknik: Arkivmateriale om benzinsalg, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13906/17
 • Skabelon til brug for workshop om Vestdansk Erhvervssamarbejde - torsdag den 12. januar
  14819/17
 • Fra Fredericia kommune: mail til rådgiver vedr. poreluft i fodaftryk i containerbyggeri på FredericiaC
  14842/17
 • Fra Rambøll: svar Vedr. analyseparametre containerbyggeri på FredericiaC
  14992/17

Udgående

 • Til Rambøll, Råstof, klæg, SV: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14469/17
 • Til Praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017
  14418/17
 • Til aabenraa Kommune. Afgørelse om kortlægning af del af ejendommen Ramsherred 30, 6200 Aabenraa på vidensniveau 2 (V2)
  14281/17
 • Til Praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017 i henhold til eget ønske
  14263/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Elsesvej 20, 7000 Fredericia.docx
  13757/17
 • Til læge - Bekræftelse på ændring af cvr-nr
  13970/17
 • Til borger. Løkkegravene 138A, 5270 Odense N. SV: Mulig forurenede grund V1
  15187/17
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Østergade 23, 6840 Oksbøl matr.nr. 13at Oksbøl By ÅL, lok.nr 555-80004
  14800/17
 • Til Kolding kommune: RSD har ingen kommentarer til §8-afslutningsrapport
  14135/17
 • Til Vesterled Teglværk - mail om sikkerhedsstillelse og markeringspæle - matr.nr. 138 og 229 Iller
  14604/17
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. en del af ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg -V1-varsling
  14823/17
 • Til kommunen:Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14635/17
 • Til Praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 10. januar 2017
  14788/17
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. analyseparametre containerbyggeri på FredericiaC- kommentar til mail fra Rambøll
  15002/17
 • Til kommunerne : Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14268/17
 • TIl praksis : mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017 i henhold til åbne/lukke listen
  14623/17
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2017
  14533/17
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 10. januar 2017
  14796/17
 • Til DMR: Sagsmateriale vedr. Vesterbro 19 og 23, 5000 Odense, lok. 461-00129
  14087/17
 • Til Kolding kommune. SV: Ændret anvendelse fra erhverv til boliger 1,2 og 3 sal - Gråbrødregade 2
  14946/17
 • Til Vesterled Teglværk - mail om sikkerhedsstillelse og markeringspæle - matr.nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav
  14600/17
 • Til Middelfart Kommune: Regionens kvittering for orientering om afslutning på §8-sagen fra Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
  14126/17
 • Til Haderslev Kommune. Varsling om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 18, 6500 Vojens efter jordforureningsloven
  14803/17
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  14210/17
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af del af ejendommen Ramsherred 30, 6200 Aabenraa på vidensniveau 2 (V2)
  14277/17
 • Til Kolding kommune: Kommentarer til suppl. undersøgelser på Mosevej, Kolding
  14632/17
 • Til Rambøll, Råstof, kortlægning, SV: Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14139/17
 • Til Rambøll, Råstof, kortlægning, Vedr. aflevering af MapInfo filer for klægkortlægningen
  14125/17
 • Til Damehuset Aabenraa A/S. Afgørelse om kortlægning af din ejendom Ramsherred 30, 6200 Aabenraa på vi-densniveau 2 (V2)
  14255/17

11. januar 2017

Indgående

 • FRA AROSIT, Opfølgning på BID projektstatus milepæl 2
  13646/17
 • FRA AROSIT, Opfølgning på BID projektstatus milepæl 2
  13645/17
 • Konference om den nye andelsorganisering og dens betydning for lokal udvikling i landdistrikterne - 6. februar 2017
  13049/17
 • Fra DMR: henv vedr Vesterbro 19 og 23 , Odense.
  14082/17
 • fra ERST - EUX - en del af svaret: SFD-16-0026 - leverancer
  15095/17
 • Fra COWI: supplerende poreluftmålinger og indeklimamålinger, Søndergade 11, 7120 Vejle øst
  13742/17
 • Fra Vejle Kommune: Mail med Bilag 1 til §19 ansøgning_Rev A.pdf
  14718/17
 • SV: Alkymisten
  13797/17
 • Fra Vejle Kommune: Tilbagekaldelse af tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt areal, Starupvej 1-3, 6040 Egtved iht. jordforureningslovens § 8, stk. 2 af 7.12.2016
  13335/17
 • Fra Borger: Boliganmodning, Elsesvej 20, 7000 Fredericia
  13749/17
 • Bedemand Katri Søgaard klager over service vedr. dødsfald i hjem
  12513/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Mail 1: Tankopgravning Tangevej 6, Ribe
  13548/17
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail 2: Tilsynsdokumentation Tankopgravning Tangevej 6, Ribe
  13545/17
 • Fra COWI: Fremsendelse af resultater til grundejer, Søndergade 11C, 1., 7120 Vejle Øst
  13739/17
 • RE: Evaluering af projekter under Region Syddanmarks Kulturpulje (154)
  14804/17

Udgående

 • Til praksis i Fredericia: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13138/17
 • Til Vejle Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13214/17
 • Til Franck Geoteknik: SVar vedr arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13367/17
 • Til Villemoes Teglværk - Svar på kommentarer til tidsplan - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup,
  13405/17
 • til ansøger, råstof, tilladelse, 71 Allerup By, Sneum i ESbjerg
  13000/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  12835/17
 • Til Fredericia Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13142/17
 • Til Niras: Vedr. indeklimamålinger på Torvegade 15, 1. sal
  13020/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af brev om, at matr. 10do Jelling By, Jelling udgår efter vurdering af historiske oplysninger
  13110/17
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for afslutningsrapport, Børupvej 59, 7000 Fredericia
  12362/17
 • Til vagtlæge: oprettelse i yderregistret
  12809/17
 • Til Advokatfirmaet Mazanti: Svar på henvendelse om Kilen 2, 6780 Skærbæk
  13152/17
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  13212/17

10. januar 2017

Indgående

 • VS: MeetDenmark aktivitets- og likviditetsbudget
  12871/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd
  13257/17
 • Tour de France: Status pr. 10. januar 2017
  12886/17
 • Fra Vejle kommune: mail til bygherre vedr. jordforurening og kommende §8 ansøgning på Gammelhavn LP 1225
  12071/17
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, Mail med arkæologiske udtalelser på matr.nr. 34, 276, 273, 22, 13, 314, 21, 281 Hønkys ejerlav, Egvad og matr.nr. 35, 43, 141, 229 og 217 Mjøls ejerlav, Rise
  13456/17
 • Fra SDU
  13255/17
 • Fra Villemoes Teglværk - bemærkninger til tidsplan - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup,
  13396/17
 • Fra Healthcare DENMARK: materiale til bestyrelsesmøde d. 17. januar 2017
  12606/17
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsrapport, Børupvej 59, 7000 Fredericia
  12347/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14403/17
 • Fra praktiserende speciallæge: spørgsmål vedr. tårevejskirurgi
  12597/17
 • Fra Franck Geoteknik: Yderligere anmodning om arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  13821/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Vedr. lokalitet 571-77001
  13557/17
 • Fra Vejen Kommune - Høringssvar lerindvinding - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup, Vejen Kommune
  11497/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Høringssvar - §52 dispensation i høring, Lunde Hovedvej, Esbjerg
  11370/17
 • Fra ERST - Godkendelse af ISs faktura for november
  10534/17
 • Mail fra Haderslev Kommune: SV: [Sagsnr.:14/9424] - [Dok.nr.:276997/16] Svar på forespørgsel om ønske om lokalt høreomsorgstilbud.pdf
  11979/17
 • Fra Advokat, Råstof, henvendelse
  10861/17
 • Fra projekt Survival Skills - delregnskab for 2016 og opfølgning
  11070/17
 • Fra ansøger - underskrevet REM-tilsagn
  11084/17
 • Fra COWI: Tilbud på gulvreparation
  10732/17
 • Fra Borger, Råstof, tillæg til råstofplan 2012, Veerst, Vejen Kommune
  11254/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  12007/17
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af materiale vedr Emmas Have, Gråsten
  11912/17
 • Fra borger, Råstof, anmodning om aktindsigt
  11392/17
 • Fra Borger: Fra Borger: Henv vedr. Elsesvej 18, 6000 Fredericia
  11031/17
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. erstatning
  11660/17
 • Fra borger: Henvendelse vedr Emmas have nr.8 Gråsten
  11402/17
 • fra Sønderborg Kommune foespørgsel rvølundsgade 15
  11770/17
 • Fra borger, Anmodning om boligundersøgelse - Svendborgvej 51, 5853 Ørbæk
  14389/17
 • Fra Fredericia kommune: vs Containerliving Fredericia C.
  14761/17
 • Fra Tønder Kommune. Kortlægningsbrev - Hydrovej 5, 6270 Tønder
  11197/17

Udgående

 • Til Aducco - Svar på FORSP vedr. forurening
  10548/17
 • Til Tønder Kommune: SV: Kortlægningsbrev - Hydrovej 5, 6270 Tønder
  11230/17
 • Til Obbekær Vognmandsforretning ApS, Råstof, forespørgsel om status på efterbehandling
  16465/17
 • Til borger, Råstof, fremsendelse af dokumentliste
  16477/17
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Praksishandel i Sønderborg
  11955/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  11916/17
 • til Sønderborg Kommune svar på foespørgsel im rapporter for Vølundsgade 15, 6400 Sønderborg
  11773/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  11380/17
 • Til Borger: Svar vedr. Elsesvej 18, 6000 Fredericia
  11036/17
 • Til Advokat - SV: Vedr. overdragen patienter ved praksishandel
  11565/17
 • Til Tønder Kommune: Vedr. ejendommen Vesterende 42, 6261 Bredebro - en del udgår inden kortlægning
  11871/17
 • Til Franck Geoteknik: Svar vedr forespørgsel om arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  11545/17
 • Til grundejer: SV: Søndersø oplæg
  11322/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmar
  11749/17
 • Til Borger, Råstof, tillæg til råstofplan 2012, Veerst, Vejen Kommune
  11278/17
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr Emmas Have, Gråsten
  11408/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål omkring erstatning
  11715/17
 • Til Borger: Udgår - Esbjergvej 106, 6650 Brørup_Udgår.docx
  11985/17
 • Til Advokat - SV: Vedr. overdragen patienter ved praksishandel
  11562/17
 • til advokaten, råstofplanlægning, klæg, afregning modtaget og attesteret samt påmindelse om spørgsmål
  11926/17
 • Til vagtchefen - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksihandel i Sønderborg
  11951/17
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om kortbilag vedr. §19 tilladelse til mellemdeponering af jord - Kanaltårnene
  11917/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV. vedr. Praksishandel i Sønderborg
  11953/17
 • Til indvinder, Råstof, henvendelse vedr. godkendelse af efterbehandling
  16210/17
 • Til borger, Råstof, fremsendelse af dokumentliste
  16490/17

9. januar 2017

Indgående

 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med ansøgning til modtagelse af jord fra matr.nr. 18a til matr.nr. 4r
  12284/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med svar på efterbehandlingsplan
  13364/17
 • Fra Projekt "Gemmer hvert et ord" - om pressedækning
  11598/17
 • Fra Haderslev Kommune. Skovbyvej 29A, 6100 Haderslev - Beskrivelse
  10479/17
 • Fra Franck Geoteknik: Forespørgsel vedr Arkivmateriale, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  11541/17
 • Fra Borger - Vedr. Lønne Feriepark 21
  10625/17
 • Data til hospices
  10382/17
 • Fra CLEAN
  10622/17
 • Projekt om differentieret svarfrist udskydes
  10471/17
 • Fra COWI: Vedr. gulv reparation
  10308/17
 • Invitation til informations- og dialogmøde om social inklusion i Syddanmark
  9809/17
 • SV: Dagsorden til videomøde om Det Vestdanske Erhvervssamarbejde, torsdag den 5. januar, kl. 15.30 - 17.00
  9812/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med dialog om alternativ adgangsvej mm.
  9184/17
 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  10224/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9722/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9725/17
 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  10225/17
 • Afslutning af puljen med fremsendelse af sidste budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 12, Ørbæk, Nyborg, Kerteminde, Regning 6
  9200/17
 • Fra Tønder Kommune: henv. vedr. om byggearbejde kræver § 8 tilladelse
  9726/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9727/17
 • Fra middelfart Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål til opgravning af olietank på matr. 12ah , Middelfart Markjorder
  10220/17
 • Fra borger: Forslag til mødedato vedr Torntvedvej 7, Gram
  10403/17
 • Fra Aducco - FORSP vedr. forurening, matr. nr. 2609
  10538/17
 • Mail fra Haderslev Kommune: [Sagsnr.:14/9424] - [Dok.nr.:276997/16] Svar på forespørgsel om ønske om lokalt høreomsorgstilbud.pdf
  10290/17
 • Fra COWI: Til grundejer vedr. revne i gulv i butik
  9296/17
 • fra Haderslev kommune Dagsorden for møde angående Gram deponi 10.1.17 - CaseNo16-23370_#7083-17_v1_Dagsorden 10.1.17(1).DOCX
  10058/17
 • Fra Esbjerg kommune:Kommunen giver kun tilladelse til udlægning af eternit hvis dokumentationen er i orden
  9195/17
 • Tak for din ansøgning til Regionalfonden, Syddansk Vækstforum
  10230/17
 • fra tl.foren.
  10238/17
 • Fra NMKN: kvitteringsmail for modtagelse af rykker på j. nr. 87078, Moselund Grusgrav
  8932/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Økonomioversigt
  9728/17
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  9177/17
 • Fra Haderslev kommune Dagsorden for møde angående Gram deponi 10.1.17
  10057/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Teglværksgrunden ved Ringen, Esbjerg..
  9861/17
 • Fra Esbjerg kommune: Kommunen oplyser at de aldrig giver tilladelse uden ordentlig dokumentation
  9173/17
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for svar, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  10116/17
 • RE: Digital transformation i RegionSyddanmark
  10167/17
 • Fra Nymølle Stemindustri: Ansøgning om dispensation fra matr. nr. 18a til 4r Almind by, Almind
  9779/17
 • Fra borger, Råstof, telefonnotat over henvendelse omkring stjernehøring
  9128/17
 • Fra COWI: Vedr. kompensation til grundejer 226D - fliser
  9143/17

Udgående

 • Til Borger - Vedr. Lønne Feriepark 21 matr. nr. 17qd
  10698/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, videresendelse af udkast til VVM-redegørelse
  13409/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, videresendelse af tidsplan
  13370/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Kommentarer til efterbehandlingsplan
  13389/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med forespørgsel om opdateret efterbehandlingsplan
  13334/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld.msg
  10914/17
 • Kommunemedelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Vamdrup
  10285/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med svar på evt borgermøde mm
  9176/17
 • Dialog med entreprenør, råstof, tilladelse, Grusgrav matr. nr. 42 & 234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  9828/17
 • Til Haderslev: Orientering om grundejer er orienteret om mulig kortlægning, Sodegade 12, 6100 Haderslev lok. 515-30008
  9656/17
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Starupvej 1, 6040 Egtved - udgår af V1-kortlægningen
  10014/17
 • Til Niras, Råstof, mail vedr. forløb omkring VVM-redegørelse
  13347/17
 • Til praksis: Automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. januar 2017
  9988/17
 • Til Kommunerne: 038962 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. januar 2017
  9991/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. de V1-kortlagte matrikler på Hans Bangsvej 40, 5500 Middelfart
  10212/17
 • Til Esbjerg kommune: RSD mener projektet er omfattet af §8-pligt
  9121/17
 • Til Esbjerg kommune: RSD kortlægger asbestfri eternit medmindre dokumentationen er i orden
  9190/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, §8-høringssvar, Industrivej 17, 5672 Broby
  9796/17
 • Til Rambøll: Kommentarer til supplerende resultater
  10046/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  9834/17
 • Til JordMiljø: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Lunden 8, 5320 Agedrup
  9827/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  9387/17
 • Annulleret nyt brev udfærdiget
  10274/17
 • Annulleret nyt brev udfærdiget
  10280/17
 • Til Tønder Kommune: Sv: vedr. henvendelse om bygge- og anlægsarbejde kræver § 8 tilladelse, Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund, lok. 525-40284
  9860/17
 • Til Esbjerg kommune: RSD svarer på spørgsmål angående kortlægning af asbestfri eternit
  9166/17
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  9085/17
 • til Realkredit Danmark - SVAR henvendelse - : 420-81182, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby. Matr.nr. 40 u Haarby By, Haarby
  8800/17
 • Til Esbjerg Kommune ang Hedegårdsvej 12, 6760 Ribe
  10055/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  10261/17
 • Til Vejen Kommune: Til orientering varsles V1-kortlægning på en del af ejendommen Nørregade 93
  9182/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Lergravssøen, lok nr 561-55044
  8972/17
 • til Niras SV: referrat fra møde 08122016
  10089/17
 • Til Henning Have A/S, Råstof, status på Råstofplan 2016
  10206/17
 • Til borger: Oplæg til møde vedr Torntvedvej 7, Gram
  9703/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  9839/17
 • Til virks og Sønderborg Kommune: Respons vedr statusmøde vedr. jord og grundvand, Nordborg
  9944/17
 • Til Advokat/kurator: Endelig V2 kortlægning
  9260/17
 • Til borger: besvarelse af anmodning om aktindsigt
  9186/17
 • Til DK Nyt - svar på henvendelse
  10194/17
 • Til sønderborg Kommune ang. Torvet 1, 6400 Sønderborg
  9974/17
 • Til Odense Kommune: Regionens svar på udkast til § 8-tilladelse, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  10127/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Spejlsgyden 1, Ringe
  10026/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagchef og Lev. vedr. Praksishandel i Vamdrup
  10283/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for tilbagemelding på spørgsmål til opgravning af olietank på matr. 12ah, Middelfart Markjorder
  10222/17
 • Til Svendborg kommune: Mail med kopi af varsel om ændring af off. indsats på Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg inkl. bilag
  10100/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Erhvervsvangen 19, Ringe
  9852/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  10270/17
 • Til borger - Forslag til mødedato og hvornår akter kan forventes - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  10240/17
 • Til 9 grundejere: Varsling om pejling
  9019/17
 • Til Orbicon: Accept af Søndersø-oplæg
  10275/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Tangevej 15, Ringe
  9630/17
 • til Odense Kommune - kilde og påbudsmuligheder? SV: Orientering om fund af forurening - J.B. Winsløws Vej 12
  9374/17

8. januar 2017

Indgående

 • Fra Haderslev Kommunes diretør for voksen- og sundhedsservice: Videre forløb om sundhedsklinik
  8881/17
 • fra borger, høringssvar, Mosegårdsvænget 15, journal 16/41670
  13802/17
 • Fra Borger, Spørgsmål til V1, Houvej 45, Tranekær
  13827/17
 • Fra Rootzone til projektet
  11020/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Grethevej 21, 7000 Fredericia.msg
  10482/17

7. januar 2017

Indgående

 • Fra Assenskliniken vedr. ændring af cvr. nummer
  9782/17

6. januar 2017

Indgående

 • Fra Projekt CrossingIT - info til evaluator
  9775/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang.Torvet 1, 6400 Sønderborg, afslutning af påbudssag.
  9301/17
 • Fra middelfart Kommune: § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, udvidelse af vaskehal og etablering af teknikrum, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  9134/17
 • Venlig reminder
  8831/17
 • Dansk Nyre Cancer database (DaRenCa) - NY VERSION af kommenteret årsrapport 2015-2016
  8789/17
 • Fra Søndersborg kommune Fwd: Målrettet Erhvervsindsats og EE Sønderjylland
  8965/17
 • Fra CLEAN SV: Opsamling møde vedr. midtvejsevalueringen
  8688/17
 • Telefonhenvendelse vedr. lok nr. 497-514 Svendborgvej 477, 5792 Årslev
  8052/17
 • Fra COWI: Tilbagemelding på regionens kommentarer
  8554/17
 • Fra Franck Geoteknik: Tilbagemelding på kortlægningsafgørelse, 551-75005, 06-01-2017
  7956/17
 • Fra DMR: Vedr. orientering om § 8 pligt, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  8237/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med undersøgelsesrapport Taulov Bygade 12, undersøgelsesrapport
  7800/17
 • fra DGE - Endelig rapport Middelfartvej 157 - grundejer del og teknisk del
  8698/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. ejendommen Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia - krav til undersøgelser i forbindelse med evt. ombygning til boligformål
  7837/17
 • Telefonhenvendelse, 605-00091Nydamsvej 10 6040 Egtved
  8056/17
 • Fra COWI: Vedr. opfølgning afleveringsforretning
  7693/17
 • Fra COWI: Endelig budgetskema
  8457/17
 • Fra Conference of Perifpheral Maritime Regions: Vedr. General Assembly
  8234/17
 • Fra Fredericia kommune: mail ved undersøgelsesrapport Taulov Bygade 12, undersøgelsesrapport
  7816/17
 • Fra Niras, Råstof, mail med udkast til VVM-redegørelse
  9158/17
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til ændret arealanvendelse på Vesterlundvej 23, 7323 Give
  9474/17
 • Kontrakt om EU-medfinansiering, SFD-15-0025 (Danske Turismekompetencer)
  10590/17
 • fra Svendborg Kommune, mail - Nyborgvej 4B (5700) oplysninger fundet ved byggesag
  15649/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  14242/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med Ansøgning om §8 tilladelse, containerliving Fredericia C
  14744/17
 • Fra Blåvandshuk Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut
  14374/17

Udgående

 • Til JordMiljø: Svar vedr. status på kommentering af oplæg, Lunden 8, 5230 Agedrup
  9650/17
 • Til Esbjerg Kommune: svar på spørgsmål vedr. rapsolie
  7685/17
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, lok. 573-00003
  8009/17
 • Til borger: Retablering efter borearbejde Dejrupvej 16, Outrup
  8498/17
 • Til Haderslev Kommune. Varsling om kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jord-forureningsloven
  8403/17
 • Til kommunen, orientering, V2-afgørelse vedr. ejendommen Fruelundsvej 18, 5750 Ringe
  8385/17
 • Til Borger: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. Kortlægning af Gl.Donsvej 1, Kolding
  8708/17
 • Til LIFA A/S: Svar vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr. nr. 2bm Strib, Færgegård - 20156152,
  8481/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Varsling af påbud om oprensning af jordforurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 2, Esbjerg N.
  8612/17
 • Til borger. Varsling om kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jord-forureningsloven
  8222/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Elsesvej 18, 7000 Fredericia.msg
  8711/17
 • Til Naturstyrelsen: Svar vedr. tidsplan for opstart af undersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  7755/17
 • Til borger. Varsling om kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jordforureningsloven
  8465/17
 • Til borger - Afgørelse: Ejendommen Nyborgvej 28, 5540 Ullerslev udgår af regionens kortlægning
  8652/17
 • TIl DMR: Orientering om § 8 pligt, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  8140/17
 • Til borger - Afgørelse: Ejendommen Vibekevej 33-35, 5250 Odense SV udgår af regionens kortlægning
  8662/17
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. status for udtalelse til udkast til §8-tilladelse, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  8696/17
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for ejendommen Vesterlundvej 23, 7323 Give, matr. nr. 10p Vesterlund By, Vester, lok.nr. 611-00075
  8413/17
 • Til Franck Geoteknik: Vedr. fremsendelse af materiale på Smaragdvej 7, 7100 Vejle
  7490/17
 • Til Borger. SV: 555-80001 Hovej 13, 6857 Blåvand. Tankene er gravet op.
  7953/17
 • Til Home: Svar på spørgsmål vedr. risiko ved køb og boliganvendelse, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  7711/17
 • Til COWI: Svar på oplæg til supplerende
  8478/17
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  8086/17
 • Til Sønderborg kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om fastholdelse af kortlægning samt bilag
  7910/17
 • Til LIFA A/S: Svar vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr.nr. 106ch Nr. Bjert By, Nr. Bjert - "Standard" V1 forurening
  8526/17
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om eventuel nedrivning af bygningerne på Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  8241/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Vedr. Strandgyden 1, Asperup (lokalitet 410-81181)
  8503/17
 • til advokat, råstofplanlægning, klæg, konsulentbistand
  9794/17

5. januar 2017

Indgående

 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med ansøgning til kommune om permanent adgangsvej til Møsvråvej
  9149/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med ansøgning til kommune om krydsning af Møsvråvej
  9139/17
 • Udbetaling til 1. kvt. 2017.
  9905/17
 • Aktindsigt, matrikel 17a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  8199/17
 • Fra Falck Tilknytning af personopl. ifm adgang til Praksis- og afregningsportalen
  7391/17
 • Fra Franck Geoteknik: Forespørgsel om materiale vedr. Smaragdvej 7, 7100 Vejle
  7428/17
 • Fra Conference of Peripheral Maritime Regions: Vedr. General Assembly
  7894/17
 • Fra middelfart Kommune: Kvittering for ny dokumentationsrapport og afslutning af sag, Industribuen 9, 5592 Ejby
  9124/17
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  7968/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med undersøgelsesrapporter vedr. varsel af påbud - spild ved tank 35 og 36
  7667/17
 • Fra SDSI Evalueringsrapport samt bilag
  8255/17
 • Aktindsigt, matrikel 17a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  8171/17
 • Fra COWI: Vedr. geoteknisk notat vedr. revne i gulv
  7341/17
 • Henvendelse Aktindsigt, matrikel 17a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  8183/17
 • Fra Borger VS: Hovej 13, Oksbøl
  7947/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt luftfoto - Alsgade 66, Sønderborg
  7427/17
 • Fra COWI: Vedr. reparation af gulvrevne
  7336/17
 • Fra Falck Tilknytning af personopl. ifm adgang til Praksis- og afregningsportalen
  7397/17
 • Fra LIFA A/S: Henv. vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr. nr. 106ch Nr. Bjert By, Nr. Bjert- "Standard" V1 forurening
  8522/17
 • Fra Naturstyrelsen: Kontaktoplysninger samt spørgsmål om tidsplan for undersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  7745/17
 • Fra Rambøll: Resultater af boringer
  7750/17
 • Fra NMKN:Kvittering for modtagelse af rykker vedr Moselund Grusgrav
  6107/17
 • Fra Arkil: Opfølgning afleveringsforretning
  5576/17
 • Fra NCC: Kontaktpersonsoplysninger vedr dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  6425/17
 • Fra LIFA A/S: Henv. vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej til matr. nr. 2bm Strib, Førgegård - 20156152,
  8475/17
 • Fra Vejle kommune: mail med kortbilag - ny vej ved Gammelhavn
  6580/17
 • AppetizerV3.docx
  7250/17
 • Fra Niras: SV: Vedr. forureningsundersøgelse Havneterminalen
  6072/17
 • Fra work-live-stay til partnergruppen
  7223/17
 • Fra COWI: Vedr. kompensation for omlægning af fliser
  4772/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med vedlagt varsel af påbud om undersøgelse v. tank 35 og 36
  7656/17
 • Fra Primær Sundhed vedr. Praksisplan for fysioterapi, 2016.
  4867/17
 • ACE Denmark - Projektbeskrivelse
  6250/17
 • Fredericia Kommune
  7003/17
 • Fra Alectia A/S: RE: Kvittering for ny dokumentationsrapport og afslutning af sag, Industribuen 9, 5592 Ejby
  9127/17
 • fra fredericia kommune accept af gennemført oprensning efter oliespild på ejendommen Vejlbyvej 11, 7000 Fredericia
  11931/17
 • Fra Advokat - Forespørgsel vedr. patienttal i overtagen praksis
  11560/17
 • Fra Advokat - Forespørgsel vedr. patienttal i overtagen praksis
  11558/17

Udgående

 • TIL AROSIT: Status på backlog i milepæl 2
  6394/17
 • Til Home: Svar på henvendelse SV: Lokalitet 421-00018
  5451/17
 • Til Borger: Vedr. V2 varsling af del af Vibækvej 25, 6740 Bramming, lok. 561-81055
  4694/17
 • Til Digelaget I Bredeådalen - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  4976/17
 • Til læge - Bekræftelse på afholdte vagter i 2016
  4917/17
 • Til borger - Vedr. Gl. Kirkevej 6A, Kruså (teknisk rapport)
  5715/17
 • Til Borger: Vedr. Vestergade 9
  6048/17
 • Fra praksis - Oprettelse af administrator i klinikken
  14056/17
 • Fra praksis - Oprettelse af administrator i klinikken
  14052/17

4. januar 2017

Indgående

 • FRA ArosIT, Status på backlog i milepæl 2
  6034/17
 • FRA ArosIT, Beslutningsreferat fra telefonmøde
  6036/17
 • Videre arbejde med nationalt forbedringsindsats for rationel anvendelse af antibiotika
  5574/17
 • Fra vagtlæge - Anmodning om bekræftelse på afholdelse af vagter
  4905/17
 • Fra Digelaget I Bredeådalen - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  4974/17
 • Fra Green Tech Center
  4785/17
 • Fra yder: Ønske om lukning for tilgang af patienter
  7802/17
 • Fra Esbjerg Lufthavn, Råstof, tilsyn, Tilbagemelding på fugle v/grusgrav på matr.nr. 3m Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  4817/17
 • Fra COWI: Vurdering af behov for supplerende undersøgelser
  4765/17
 • Fra COWI: Afleveringsprotokol og tilfredshedserklæring Rugårdsvej 232
  4771/17
 • Fra Niras: Shell
  6064/17
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  6357/17
 • Fra Green Tech Center
  4789/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med revideret jordhåndteringsplan
  4691/17
 • Fra Nybolig Erhverv: Henvendelse vedr. Surhavevej 14, 6650 Brørup
  4163/17
 • Fra Naturstyrelsen: Ansøgning om boligundersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  4538/17
 • Fra Nyborg Kommune - Indsigelse - V1 Høringssvar på V1-varsel, Ringvej 10, 5853 Ørbæk
  3195/17
 • Fra Nyborg Kommune, Indsigelse, V1-høringssvar, Lamdrup Møllevej 6, 5853 Ørbæk
  3613/17
 • Fra Vejle Kommune: § 8-tilladelse til Vesterlundvej 23, 7323 Give, lok.nr. 611-00075
  7645/17
 • Fra DMR: anmodning om historisk mateiale, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg
  7761/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opdatering på dialog med museum mm
  8767/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med jordhåndteringsplan Shell -
  4525/17
 • Fra Middelfart Kommune: kvittering fra Middelfart Kommune på regionens tilbagemelding vedr ny § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  4594/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi & Træning vedr. ansættelse af fysioterapeut
  14456/17
 • fra projekthaver - EUX - en del af svaret: SFD-16-0026 - leverancer
  15090/17
 • Fra Lægevagten: anmodning om oprettelse af vagtlæge
  12750/17
 • Fra JordMiljø: Forespørgsel om status på regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Lunden 8, 5230 Agedrup
  9643/17
 • Fra SUM: Udbetaling Nyt OUH
  9901/17

Udgående

 • TIL Aros, BID - Billeder til knapperne
  3498/17
 • Til Niras: Tilbagemelding på statusnotat, Vængevej, Stenstrup
  3615/17
 • Til Falck Danmark: Delarealer udgår af kortlægningen, Ladegårdsvej 4, 5800 Nyborg
  4632/17
 • Til Niras SV: Shell
  6068/17
 • Til Realkredit Danmark: SV: Lokalitets nr. 449-00005.
  4611/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia.docx
  4540/17
 • Til Nybolig Erhverv: Svar på henvendelse vedr. Surhavevej 14, 6650 Brørup
  4168/17
 • Til MOE: SV: Budgetstatus Møllevejen 17, Strynø
  4107/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Elsesvej 22, 7000 Fredericia.docx
  4524/17
 • Til Borger - V1-varsling, Grethesvej 21, 7000 Fredericia.docx
  4539/17
 • Til Borger - V1-varsling, Elsesvej 20, 7000 Fredericia.docx
  4515/17
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Ændring af praksisbetegnelse
  4042/17
 • Til Banedanmark: Vedr. afgørelse om del af ejendom, matr. 181 Sommersted ejerlav, Sommersted er udgået inden kortlægning
  3281/17
 • Til Borger - V1-varsling, Grethesvej 17, 7000 Fredericia.docx
  4536/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Elsesvej 18, 7000 Fredericia.docx
  4513/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Grethevej 15, 7000 Fredericia.docx
  4533/17
 • Til Borger - V1-varsling, Grethesvej 15, 7000 Fredericia.docx
  4528/17
 • Til NCC: Dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  3289/17
 • Til Nybolig: SV: Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg.
  4184/17
 • Til Lifa: SV: Nedlægning af del af kommunevejen "Erritsø Kirkevej"
  5498/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Kolding
  4730/17
 • Til Vagtchefen - Vedr. afmeldt vagtydernummer samt praksishandel i Kolding
  4728/17
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  4735/17
 • Til relevante parter, Råstof, mail med stjernehøring
  8740/17
 • Til Borger - V1-varsling, Elsesvej 22, 7000 Fredericia.docx
  4520/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Grethevej 17, 7000 Fredericia.docx
  4535/17
 • Til Naturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af ansøgning om boligundersøgelse, Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  4549/17
 • Til borger: Regionens vurdering af sagen, Byvejen 37, 5620 Glamsbjerg
  4109/17
 • Til Borger - UDKAST til V1-afgørelse, Elsesvej 20, 7000 Fredericia.docx
  4517/17
 • Til Borger - V1-varsling, Elsesvej 18, 7000 Fredericia.docx
  4510/17
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. undersøgelse og kortlægning på Krügersvej 27, 6541 Bevtoft
  4614/17
 • Til Borger: Afgørelse om at del af ejendommen Storegade 111, 6560 Sommersted udgår inden kortlægning
  3309/17

3. januar 2017

Indgående

 • VS: 14714 Jordforurenings APP_01a + 1b: 1. korrektur
  3509/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 Svenddborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Faktura
  4118/17
 • Fra Assens Kommune: Orientering i forbindelse med opførelse af ny bolig, Byvejen 37, 5620 Glamsbjerg
  4068/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål vedr. hvorfor sø ikke er kortlagt, lok nr 561-55044
  3388/17
 • Fra Esbjerg Kommune Vedr. varsling af oprensningspåbud, Pon Power A/S, Øresundsvej 2, Esbjerg N.
  3350/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 Svenddborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Faktura
  4126/17
 • Fra Franck Geoteknik: Forureningsundersøgelse, Højmarksvej 17, Billund
  4136/17
 • Fra MOE: SV: Budgetstatus Møllevejen 17, Strynø
  4089/17
 • Fra borger: Henvendelse fra grundejer, Byvejen 37, 5620 Glamsbjerg
  4086/17
 • Fra Middelfart Kommune: Ny dokumentation og risikovurdering, Industribuen 9, 5592 Ejby
  4587/17
 • Fra Klinik for fysioterapi og Træningscenter vedr. ændring af cvr
  6786/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Varsling af påbud om oprensning af jordforurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 2, Esbjerg N.
  8619/17
 • Fra Odense Kommune: Status for udtalelse til udkast til §8-tilladelse, Dalumvej 60, 5250 Odense SV
  8694/17
 • fra Vejen Kommune kommentar til referrat fra møde - partnerskab - pesticid
  6563/17
 • Fra Nordfyns kommune, Mail vedr. opgravning af olietank, Halsvej 56, 5400 Bogense
  8908/17
 • Fra Home, Odense: Spørgsmål vedr. risiko ved køb og boliganvendelse, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  7664/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, svar på mail om banedanmarks krav
  8739/17
 • Fra Banedanmark, Råstoffer, svar fra geoteknikeren
  8732/17
 • Fra JordMiljø: Historik med bilag, undersøgelsesoplæg for miljøundersøgelser, Lunden 8., 5230 Agedrup
  9639/17
 • Fra Trefor: VS: Information vedr. undersøgelse af det sekundære grundvand
  9668/17
 • Fra Esbjerg kommune: Oplysninger om hvem fra kommunen der har tilsyn med virksomheden
  1657/17
 • Fra Svendborg kommune SV: SV: Tilsagn vedr. forprojekt Udvikling af signaturrute og vandredestination 16/38255
  2040/17
 • Fra NIRAS: Vandanalyse efter stop af pumpe
  2052/17
 • Vedr. oplysninger og Ål præstesødepot og Kanalvejsdeponiet
  3104/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på regionens forespørgsel vedr ny § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  2043/17
 • Orienteringsskrivelse
  3028/17
 • Fra Esbjerg kommune: Oplysninger om stoffer på virksomheden
  1770/17
 • Vedr. oplysninger og Ål præstesødepot og Kanalvejsdeponiet
  3103/17
 • Mail fra SHS
  3040/17
 • Fra DGE: Regulerede priser pr. 01-07-2016, indledende undersøgelser
  2630/17
 • Fra Padborg Fysioterapi vedr. CVR. ændring.
  2728/17
 • Fra Haderslev kommune - indbydelse til første spadestik for Sundhedscenter Haderslev
  1999/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image001.png
  11889/17
 • Mail fra Haderslev Kommune: revideret forslag til ny politisk organisering
  11982/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1860-17_v1_Bilag - foto 1 Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11909/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image005.png
  11901/17
 • fra Varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning
  11886/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1867-17_v1_Bilag - Foto 4 - Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11905/17
 • fra Varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image004.png
  11896/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1864-17_v1_Bilag - foto 3 - Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11906/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Sagsnr16-11565_Doknr1862-17_v1_Bilag - Foto 2 - Lynevej 19, 6870 Ølgod.JPG
  11908/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  10294/17
 • Delprojekt 2: dagsorden til 2. møde d. 9.1.2017
  10351/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image002.png
  11891/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - Fjernelse af jordforurening - Lynevej 19 Strellev.msg
  11911/17
 • fra varde kommune Lynevej 19, Strellev - frivillig oprensning - image003.png
  11893/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering for modtagelse af egenbetaling, 461-80060
  11615/17

Udgående

 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om kortlægning - Købmagergade 21/Prinsensgade 19, 7000 Fredericia
  2871/17
 • Til Realkredit Danmark - Henvendelse om kortlægning - Søndre Egknudvej 1, Ølgod
  2898/17
 • Til NIRAS: Tilbagemeldning på resultater og spørgsmål til aflevering
  2446/17
 • Deadline for Co-create ansøgninger
  1831/17
 • Til Middelfart Kommune: Regionens tilbagemelding vedr ny § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  3038/17
 • Til Rådgiver: Svar på spørgsmål vedr. offentlig indsats
  1585/17
 • Kanalvejsdepotet og Ål-præstesø depotet
  2366/17
 • Til Skkat: Region Syddanmark kortlægger ejendommen matrikel nr. 501, Rørkær, Hostrup, 6270 Tønder på vidensniveau 1
  2771/17
 • Kanalvejsdepotet og Ål-præstesø depotet
  2369/17
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater IK målinger
  2413/17
 • Til Home, Odense: Svar på spørgsmål om offentlig indsats, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  1745/17
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark kortlægger ejendommen matrikel nr. 501, Rørkær, Hostrup, 6270 Tønder på vidensniveau 1
  2767/17
 • Til Middelfart Kommune: Regionens forespørgsel i forb. med nye § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  1861/17
 • Til Varde Kommune: Orientering om V1 varsling af Adsbølvej 24, 6870 Ølgod, lok. 573-81084
  1571/17
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. V2-kortlægning af en del af ejendommen Mølvejgårdsvej 19, 6630 Rødding
  2535/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr banedanmarks krav
  8736/17
 • til advokaten, råstofplanlægning, klæg,
  3718/17
 • Kvittering for modtagelse af svarmail
  1563/17

2. januar 2017

Indgående

 • Sundhedsministeren inviteres til besøg på Gigthospitalet
  3272/17
 • Fra DGE: Faktura December 2016
  3874/17
 • fra Sweco Pulje 39 - Økonomi
  3910/17
 • fra advokaten, råstofplanlægning, klæg,
  3631/17
 • Fra Nybolig: Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg.
  4165/17
 • Fra Lifa: Henvendelse: Nedlægning af del af kommunevejen "Erritsø Kirkevej"
  5487/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Industrivej 7, Augustenborg
  8111/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. jordklassificeringen_samlet_Middelfart Bycenter_Øst
  9118/17
 • Fra middelfart Kommune: Vedr. mail ang. bortgravet forurening på østsiden af det nye rådhus, Havnegade 1D, 5500 Middelfart
  9108/17
 • Fra Orbicon: Pejling af boringer i Søndersø
  9013/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. østsiden af det nye bycenter og rådhus, Havnegade 1D og Østergade 11, 5500 Middelfart
  9100/17
 • fra DMR - svar på RSYD's spørgsmål - SV: Ringe Jernstøberi
  2533/17
 • Fra HOME, Odense: Spørgsmål ved regionens indsats, Svendborgvej 4, 5540 Nyborg
  1735/17
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 12, Ørbæk, Nyborg, Kerteminde, Statusnotat 5
  1580/17
 • Fra COWI: Budgetstatus
  1579/17
 • Fra NCC: Egenkontrol ift dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  1584/17
 • Fra KvaliCare: Tilbagetrækning af ansøgning vedr. OPI projekt
  1960/17
 • Deloitte, Anmeldt kontrolbesøg Tjekliste - Handicapcenter Sydøstfyn
  1439/17
 • Fra virksomhed: § 8 tilladelse til etablering af gasflaskedepot, L3, Nordborg, Sønderborg Kommune
  981/17
 • Fra Rambøll. RE: Tørningvej 20, Vojens
  1663/17
 • Liste over sager til KL
  580/17
 • Fra FB: Placering af geoprober på markarealer, Skrydstrup Fl.
  404/17
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. planer om etablering af belægning i hallen
  1436/17
 • Fra Borgere, Anmodning om boligundersøgelse
  1070/17
 • FRa Virksomhed: § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på L 16, Nordborg, Sønderborg
  970/17
 • Proaktiv Service BREDANA:006700504
  668/17
 • VS: Bro Skov 12
  570/17
 • Til virksomhed - ang. OPI-projekt
  1405/17
 • Fra: yder
  10999/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. kortlægning af matrikel 12ah, 12ae og 12aa, Middelfart Markjorder
  9075/17

Udgående

 • - SV: Til uddeling ved alle hospitaler i region h mv.
  1298/17
 • - SV: Til uddeling ved alle hospitaler i region h mv.
  1299/17
 • Til Sønderborg kommune: RSD spørger til evt. bolig på ejendom
  756/17
 • Til H.J. Hansen Genvindingsindustri: Regionens svar vedr. undersøgelsesomfang (etablering af betonplads), Havnegade 110, 5000 Odense C
  291/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hagenborgvej 3, 5871 Frørup.msg
  3101/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  813/17
 • Til praksis i Vejle: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  802/17
 • Til Rytterlunden - Kvittering for boliganmodning, Vågebjergvej 5A-F, 5932 Humble.msg
  3063/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til det varslede undersøgelsespåbud af konstateret forurening på Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  3357/17
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 24. december 2016
  488/17
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  518/17

1. januar 2017

Indgående

 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-01-2017 06:55:04
  3522/17
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-01-2017 06:55:04
  3501/17
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-01-2017 06:55:04
  3494/17
 • Fra Varde Fysioterapi - ændring af cvr.nr.
  1433/17

31. december 2016

Indgående

 • Svar på bemærkninger til Co-Create Sydfyn
  1562/17
 • Fra projektet - Afrapportering 2. halvår Destination Talent
  13559/17

30. december 2016

Udgående

 • Til Hvidkilde Aps: Kopi af dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  384850/16
 • Til Svendborg Kommune, NCC og Embedslægerne Syd: Dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  384849/16
 • Til Kudsk&Nissum, og Haderslev Kommune: Meddelelse om påbud, Vojensvej 22, Haderslev
  384955/16
 • Til DLG ang.Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming,
  384897/16

29. december 2016

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune ang.: Hviids vej 10, 6200 Aabenraa
  384846/16
 • Fra Realkredit Danmark: Lokalitets nr. 449-00005.
  4595/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  12439/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Frørupvej 27, 5871 Frørup.msg
  2990/17
 • Til sønderbog Kommune. Fortsat V2-kortlægning af Gråsten Genbrugsplads, lok 513-03703
  384554/16

28. december 2016

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune ang. Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  384211/16
 • Klinik for Fysioterapi, Rødding ændring af cvr.nr.
  1408/17

27. december 2016

Udgående

 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og DMR - bemærkninger til dokumention af §8-vilkår - Ringe Jernstøberi
  383988/16

26. december 2016

Indgående

 • Fra JordMiljø: Undersøgelsesoplæg for miljøundersøgelser, Lunden 8., 5230 Agedrup
  9632/17

23. december 2016

Indgående

 • Fra geopartner - Status Tinglysning
  11310/17
 • LETT advokaterne: Anmodning om aktindsigt
  4144/17
 • Fra Rambøll: Sønderbrogade 16
  4130/17
 • Fra Middelfart Kommune: Følgemail til § 8 tilladelse til nedrivning og anlægsprojekt, Industrivænget 6, 5580 Nr. Aaby
  1200/17
 • Fra Middelfart Kommune: Ny § 8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  1275/17
 • Fra JordMiljø: Mail - Oplæg til supplerende miljøundersøgelser på delområde 1c - Mosevej 7
  97/17
 • Underskrevet regnskab
  347/17
 • Mail fra Vejle Sygehus
  3032/17
 • Påbudssag, Bøjdenvejen 50, 5750 Ringe - 09.08.06-K08-3-15
  3126/17
 • Sundhedsministeren inviteres til besøg på Gigthospitalet - image001.gif
  3275/17
 • Fra Svendborg Kommune: Kvittering på modtagelse af afgørelsesbrev, Kirkegade 14, Gudme
  383066/16
 • Fra Økonomi- og Indenrigsministeriet: Vedr. lånedispensation til kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri i Aabenraa
  384376/16

Udgående

 • Til Varde Kommune: Svar på forespørgsel om §8-pligt
  383153/16
 • Til DMR: Spørgsmål vedr. forklassificering og V2-kortlægning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  383566/16
 • til grundejer, mail -
  382839/16
 • Til Odense Kommune: Kommentering af undersøgelsesoplæg, Mågevej 11, 5000 Odense C
  383452/16
 • Til Svendborg Kommune: Ejendommen udgår inden kortlægning, Kirkegade 14, 5884 Gudme
  383012/16

22. december 2016

Indgående

 • Fra kommunen - Kommentarer til udkast til referat af møde d. 20. december mellem Faaborg-Midtfyns kommune og Region Syddanmark.
  4458/17
 • Fra kommunen - kommentarer til udkast til referat af møde d. 20. december mellem Faaborg-Midtfyns kommune og Region Syddanmark.
  4456/17
 • image003.jpg
  383558/16
 • image002.jpg
  383559/16
 • Fra Rådgiver - Vandprøver med forhøjet blyindhold - Kuopiovej 36, Svendborg
  383561/16
 • image001.jpg
  383560/16
 • Fra Esbjerg kommune Allonge til lejekontrakt vedrørende Ribe
  382834/16
 • Fra SOr - Tildeling af lokationsnummer til praksis i Grindsted
  382545/16
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse (lok. 450-81126) haster
  381944/16
 • Svar fra projekt CROSSING IT - tilsagnskontrakt
  382343/16
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse
  381701/16
 • Fra SOR - Ansøgt om lokationsnummer til Grindsted praksis
  382537/16
 • Nyborg Kommune
  381632/16
 • Dansk Nyre Cancer database (DaRenCa) - kommenteret årsrapport 2015-2016
  382026/16
 • Mail fra Danske Regioner
  381542/16
 • fra part, råstof, tilladelse, 71 Allerup By, SNeum i Esbjerg.
  381359/16
 • Fra Lægevagten: mail vedr. vagtydernummer
  381711/16
 • Fra SOR - Korrespondance vedr. lokationsnummer til Grindsted praksis
  382539/16
 • Fra praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  381778/16
 • Fra Odense Kommune: Analyseresultater og oversigtskort, Henovej 11, 5270 Odense N
  381521/16
 • Aabenraa Kommune
  381780/16
 • Mail fra Danske Regioner
  381579/16
 • Fra Sønderborg kommune: Mail med udkast til §8
  381695/16
 • afmeldelse af ydernummer pr. 31.1.2017
  2054/17
 • Fra COWI: Notat vedr. dyb boring
  1732/17
 • Fra Eurofins, vedr. Borggade 10B, Gråsten.
  2221/17
 • Oprettelse af ydernummer
  2507/17
 • Afmelding af ydernummer
  2268/17
 • afmelding af ydernummer
  2303/17
 • referat af virksomhedsmøde Afrika den 20. dec.
  1912/17
 • Fra Shell: mail vedr. ny adressat i forbindelse med salg af Shell
  2580/17
 • afmelding af ydernummer
  2290/17
 • Fra NIRAS: Resultat af vandanalyse
  1592/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, svar på kommentarer fra kommune
  42/17
 • Fra Danfoss: Statusmøde vedr. jord og grundvand , Danfoss Nordborg
  384666/16
 • Fra COWI: Udkast til slutopgørelse
  1576/17
 • påklage - aktindsigt
  1069/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering
  306/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Afslutning af oprensningsprojekt 828 Tankområde Guldager
  4615/17
 • Strategisk Udviklingsplan Campus Odense - Referat og materiale fra møde i Koordinationsgruppen den 19/12 2016
  6321/17
 • Fra SDU
  5293/17
 • Fra DMR: Oplæg til orienterende miljøundersøgelser, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  9375/17
 • Afmelding af ydernummer 446513
  12253/17
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse, Nyborgvej 69, 5000 Odense C
  13919/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Undersøgelsesoplæg vedr. Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  14034/17
 • Fra læge - Medd. vedr. ændret cvr-nr
  12967/17
 • Ansøgning om tildeling af ydernummer
  12940/17
 • fra varde kommune dokumentation for §8 vilkår for Østergade 23, 6840 Oksbøl - lok.nr 555-80004
  14736/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8-tilladelse til nedrivning af bygninger, Skovvej 8, 5750 Ringe
  14933/17

Udgående

 • Til kommunen - Udkast til referat af møde d. 20. december mellem Faaborg-Midtfyns kommune og Region Syddanmark.
  4446/17
 • Til Grundejer - Resultater af udtaget grundvandsprøve fra boring 154.860
  4440/17
 • Til Region Midt - Mail med info om testgrund
  381231/16
 • Til SWECO: Svar §8-ansøgning, Vægtergade 1, Ribe
  381614/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af cvr nummer og praksisbetegnelse
  382663/16
 • Til dknyt - kvitteringsskrivelse
  382611/16
 • Til borger::Tidshorisont for kortlægning, Lilholtvej 3, Vojens
  382727/16
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  381864/16
 • Til Gørding Varmeværk ang. Nørregade 55, Gørding
  381936/16
 • Kommunmeddelelse - Billund Kommune - Flytning af praksis i Grindsted
  382688/16
 • Svar til WLS vedr. pfølgning på drøftlse af vilkår om evaluering
  382301/16
 • Til Rambøll: Lollandsvej 33 - Bem til rapportudkast
  382232/16
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Henovej 11, 5270 Odense N
  382058/16
 • Til DGE: Orientering om afgørelse, udgår af kortlægning, Dyreborgvej 51, 5600 Faaborg
  382527/16
 • til Kolding Kommune, følgemail -
  381789/16
 • Til Esbjerg kommune: Mail med spørgsmål til oplag af kemikalier
  381635/16
 • Til Niras, Råstof, mail med opdateringer fra kommune
  45/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, videresendelse af kommentarer fra kommune
  39/17
 • Til Tilsynet: Vedr. besked om udsættelse
  279/17
 • Til lægevagten: 151904 oprettelse af vagtlæge
  381413/16
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  381799/16
 • Til Schantz Byg A/S, Råstof, telefonnotat omkring samtale vedr. tilsyn
  382568/16

21. december 2016

Indgående

 • Fra Region Midt - Vedr. info om ny test grund
  381228/16
 • Fra Esbjerg kommune: Mail med kpi af afgørelse - Forbud mod udlægning af slagge
  381084/16
 • Fra Provas: Svar på rykker vedr analyser, Favrdal Vandværk
  381253/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med kommentarer til Referat fra møde i teknisk følgegruppe 21. november 2016
  381687/16
 • Odense Kommune
  381669/16
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Nyhavnsgade 15, Esbjerg, 561-04019
  381390/16
 • Fra CLEAN
  381575/16
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 ansøgning vedr høring L16, Danfoss
  381728/16
 • Et nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. apopleksi
  380965/16
 • fra DMR - om status Ejbygade 2/Nyborgvej 200 A-F, Odense
  381329/16
 • Referat fra styregruppemøde 13. december 2016
  382793/16
 • Fra borger, VS: HK-M, 431-80015
  381808/16
 • Fra Kudsk&Nissum: Svar på aftale om påbud, Vojensvej 22, Skrydstrup
  381269/16
 • Mail fra Danske Regioner
  381385/16
 • Mail fra SUM
  381367/16
 • Fra Provas: Samlede udgifter til moniteringsboring, Favrdal Vandværk
  381250/16
 • Fra dknyt - spørgsmål vedr. vederlagsstigninger
  382608/16
 • Fra Fredericia kommune: henv vedr. registreringsundersøgelse Taulov Engvej 9
  381031/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til svar ifm §8-ansøgning, Vægtergade 1, Ribe
  381578/16
 • Fra Danske Regioner - Videndelingsoversigt 2016 - Godt sygehusbyggeri
  1251/17
 • JordWeb Jordflytningssagen er afsluttet pr. 28-10-2008 det blev til 57 ton.msg
  1126/17
 • Julehilsen og statusrapportering
  227/17
 • SV: Uafklaret lokalitet 439-04006 - Morten Jensen
  1180/17
 • Fra projket: svar på varsling af 1. interne halvårlig projektopfølgning, dec. 2016
  1254/17
 • Fra Geopartner, Råstof, Mail med aflysning af servitut
  35/17
 • Fra Rambøll: Rest budget 2016
  1602/17
 • fra advokaten, råstofplanlægning, klæg, klægindvinding i N2000-området Vadehavet
  3616/17
 • Fra Rambøll: Odensevej 135-137 - Rapportudkast
  4138/17
 • Fra projektleder
  4880/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. afgørelse om forbud mod udlægning af slagge, Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  9692/17
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "anmodning" - Ansøgning om genanvendelse af jord til udkigshøj
  13718/17
 • Ansøgning om tildeling af ydernummer
  12950/17
 • Fra COWI: Vedr. dato for besigtigelse med ejer, Allegade 8, 7323 Give
  380156/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  380650/16
 • Til drøftelse med Stephanie Lose - Forslag til ny politisk organisering af den nære sundhedsindsats..DOCX
  380738/16
 • Fra NIRAS: Budgetstatus afslutning 2016
  380494/16
 • Fra Niras:Hindsgavl Bro. Afleveringsforretning. Retablering af beplantning
  380789/16
 • Fra: yder
  380261/16
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på oplysninger
  380163/16
 • Fra NIRAS: Byggemøde referat
  380058/16
 • Fra vagtlæge: ændring fra cpr.nr. til CVR vedr. NemKonto
  380179/16
 • Fra: yder
  380691/16
 • Fra Esbjerg kommune: VS: Færdigmelding slagge Størsbølvej 1, juni 2015?
  379891/16
 • Tak for din henvendelse
  379881/16
 • Fra Tønder Kommune: Svar på forespørgsel
  380422/16
 • Korrespondance med rådgiver ang. Truenbrovej 21, Avnbøl
  379966/16
 • Fra COWI: Udkast til slutopgørelse
  380293/16
 • Fra OUH: Information om ny Vagtordning for medicinstuderende i Regionen
  379847/16
 • Fra Esbjerg kommune: Kommunen har fejlagtigt henvist borger til RSD
  380805/16
 • Endeligt referat af overvågningsudvalgets møde den 17. november 2016
  380093/16
 • Mail fra Danske Regioner
  380356/16
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på forespørgsel
  380158/16
 • Fra Tommerup Fysioterapi vedr. ændring af CVR.Nummer.
  380120/16
 • Fra Rigsarkivet: Svar vedr. bestilling af scanning
  380441/16
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på forespørgsel
  380149/16

Udgående

 • Til rådgiver - Orientering om resultater - Torvet 19, Vamdrup - 1 af 2
  380457/16
 • Til rådgiver - Orientering om resultater - Torvet 19, Vamdrup - 2 af 2
  380469/16
 • Til Rådgiver - Opsummering af undersøgelse og aflysning af dybe boringer - Dronningemaen 10a, Svendborg
  383565/16
 • Lars.Naes.Beck@rsyd.dk - VS: Opfølgning på møde i Den Reigonale Baggrundsgruppe, indsigelser vedr. privat kapacitet
  379522/16
 • Til Odense Kommune: Eftersendelse af alyseresultater og oversigtskort, Henovej 11, 5270 Odense N
  380884/16
 • Til Svendborg Kommune: Korshøjvej 16, 5700 Svendborg - Undersøgelse efter Jordforureningsloven
  380731/16
 • Til Svendborg Kommune: Dronningholmsvej 74a, Svendborg - undersøgelse efter Jordforureningsloven
  380341/16
 • Til borger ang. Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  380042/16
 • Til borger: foreløbigt svar på rykker Vurdering af proces omkring tillæg til råstofplan
  379563/16
 • Til kommune: Orientering om undersøgelsesresultater, Torvet 21-23, Vamdrup
  380815/16
 • Til Tirslund Grusgrav I/S, Råstof, Mail med tilsynsnotat
  382550/16
 • Til Rigsarkivet: Svar vedr. bestilling af scanning
  380448/16
 • Til borger ang. matr. 16i Vonsild By, Vonsild, 6200 Kolding
  379637/16
 • Til Schantz Byg A/S, Råstof, Mail med tilsynsnotat
  382573/16
 • Til borger: Vedr. adgang til lejlighed, Allegade 8, 7323 Give
  380165/16
 • Til Borger: BILAG - UDKAST til V2-afgørelse, Grethevej 19, 7000 Fredericia.docx
  380066/16
 • Til borger - svar på spørgsmål
  379247/16
 • Til Odense Kommune: fremsendelse af undersøgelsenotat, Vesterbro 46, 5000 Odense C
  379199/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Elvedgårdsvej 27, 5474 Veflinge.msg
  379705/16
 • Til Hjulby beboerforening, Svar på oplysning om tank-placering, Odensevej 56A, 5800 Nyborg, lok. 450-81151
  379680/16
 • Til borger, Bilag til V1-varsel, udkast til V1-afgørelse, Langemosevej 2, 5853 Ørbæk.docx
  380891/16
 • Til Kommune: Orientering om undersøgelsesresultater, Torvet 21-23, Vamdrup_
  380810/16
 • Til Borger - V2-varsling, Grethevej 19, 7000 Fredericia.docx
  380063/16
 • Til NIRAS: Ønsker bud på endeligt 2016 budget
  379686/16
 • Til kommune: Orientering om undersøgelsesresultater, Torvet 21-23, Vamdrup
  380812/16
 • Til Middelfart Advokaterne: Svar vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  380882/16
 • Til Tirslund Grusgrav I/S, Råstof, Mail med tilsynsnotat
  382541/16
 • Afslag på ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje
  7696/17
 • Tilsagnskontrakt - Projekt Crossing IT - 16/32626
  7706/17
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  4226/17
 • svar til advokaten, råstofplanlægning, klæg,
  3651/17
 • Til vagtlægen: bekræftelse på ændring af cvr. nr.
  380599/16
 • TIl vagtlægen: bekræftelse på ændring til cvr. nr. ifølge aftale
  380666/16

20. december 2016

Indgående

 • Fra RH - Orientering om fejl på overfladevandstemaet
  381162/16
 • Fra Praksis - Medd. vedr. ændring af cvr nummer og praksisbetegnelse
  382639/16
 • SV miljøsager på Lille Grundet Hulvej 8-10.msg
  384437/16
 • Fra COWI, resultater af supplerende undersøgelse af Kiddesvej 3, indeklima resultater
  382246/16
 • Fra Niras, Råstof, Mail med ny opdateret tidsplan
  382419/16
 • Fra COWI, bilag, indeklimaresultater - Indeklima, Kiddesvej 3.xlsx
  382255/16
 • Fra projekt: Analyse af overnatningskapaciteten i Tønder Kommune
  378938/16
 • SV: Spørgsmål til projekt HyMon i forbindelse med OPI-ansøgning (16/40648)
  378261/16
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. samarbejde
  378357/16
 • Fra Green Tech Center
  381457/16
 • Mail fra Esbjerg Sygehus
  3035/17
 • Fra Fredericia kommune: Supplerende oplysninger vedr. afgravning af jord på Europavej Fredericia..msg
  1903/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. afslutningsdokumentation Europavej 5, 7000 Fredericia
  1896/17
 • Fra Fredericia kommune: Europavej 5 Taulov.msg
  1901/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. dokumetationsprøver Europavej 5, 7000 Fredericia
  2084/17
 • Fra DGE: SV: GeoGIS datavalideringsopgave
  3841/17
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksisophør i Ribe 1.4.2017
  980/17
 • Fra Fredericia Kommune: bilag - Europavej 5 Taulov.msg
  2094/17
 • Fra Fredericia Kommune: mail med Supplerende oplysninger vedr. afgravning af jord på Europavej Fredericia..msg
  2096/17
 • Fra DGE: Lok. nr. 429-50041 - Søndergade 17, Gelsted - oplæg til forureningsundersgelse på Søndergade 17, 5591 Gelsted
  1422/17
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Oksbøl
  1224/17
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Kolding
  958/17
 • Fra klinik for fysioterapi, Kolding vedr. ansættelse af vikar.
  751/17
 • Fra PLo - Medd. vedr. praksishandel i Vamdrup
  998/17
 • fra advokaten, råstofplanlægning, klæg, Notater om klægindvinding i Natura 2000-området Vadehavet
  3607/17
 • Fra SDSI - regnskab og revisorpåtegning
  4182/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi vedr. ændring af pension
  7187/17
 • Korrespondance med DR journalist ang. aktindsigt og kontrolstatistik
  6556/17
 • Fra Bygningstyrelsen: Publikation på Ejendomsportalen, energimærkning Lerchesgade 35
  12684/17
 • Fra læge - Bekræftelse på nyt CVR-NR
  378478/16
 • Fra Tommerup Fysioterapi vedr. deling af ydernummer.
  379740/16
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  378354/16
 • Ny anmodning om tilbagebetalingsprocedure fra fysioterapeut
  378604/16
 • Tilsynets afgørelse - aktindsigt + partsstatus
  379006/16
 • Assens Kommune
  378990/16
 • modtagerbekræftelse Ombudsmanden
  378429/16
 • fra borger - Rykker- Vurdering af proces omkring tillæg til råstofplan
  379540/16
 • Fra Niras: Orientering om jordanalyser med PCE, 630-81249
  378664/16
 • Sundhedsdirektørmail nr. 24 / 2016
  378569/16
 • Fra Projekt X - Journal nr. 10/15654 - evaluering, slutrapport og endeligt regnskab
  378275/16
 • Fra Nissum&Kudsk: FOrespørgsel om tidshorisont på påbud, Vojensvej 22, Skrydstrup
  378019/16
 • Faktura - Konsulentopgave HORESTA
  379040/16
 • Fra COWI: Budgetstatus
  377920/16
 • Fra Varde kommune: SV: Ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand
  379356/16
 • fra OUH - anmodning om godkendelse af licitationsresultet KAG-rum
  379033/16
 • Svar fra projekt Det Maritime Hus - afrapportering 1. halvår 2016
  379057/16
 • Fra Svendborg Kommune, Mail vedr. afslutning af påbud, Græsvængevej 17, 5960 Marstal
  379652/16
 • Fra projekt: slutafrapportering - endelig
  379080/16
 • Fra læge - Bekræftelse på nyt CVR-NR
  378483/16
 • Fra projekt: Godkendelse af projektbeskrivelse til hjemmeside
  377264/16
 • ÅBENT referat fra RSI-direktørmøde den 14. december 2016
  377801/16
 • Fra Nybirg Kommune, Oplysning af tankplacering, Kløvervej 1, 5853 Ørbæk
  377781/16
 • fra borger - Vurdering af proces omkring tillæg til råstofplan
  379552/16
 • Fra niras: kommentarer vedr. fejl i planteliste Hindsgavl. Referat fra byggemøde nr. 6
  379186/16
 • Fra ansøger - kopi af hensigtserklæring
  378214/16
 • afgørelsesbrev fra møde i LSU den 30. november 2016
  378081/16
 • Offentliggørelse af Årsrapport 2015-16 fra Dansk Gynækologisk Cancer Database
  378742/16
 • Fra Odense Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse,
  379738/16
 • Fra Niras: mail om Status på pulje 43 og 44 samt revideret tidsplan
  381536/16
 • Fra H.J. Hansen Genvindingsindustri: vedr. undersøgelsesomfang (etablering af betonplads), Havnegade 110, 5000 Odense C
  380634/16
 • Fra Niras: godkendelse af Vejelister, RGS90
  380589/16
 • Fra Odense Kommune - modt. evaluering af KLU
  380381/16
 • Fra Odense Kommune: anmodning om indeklima notat, Vesterbro 46, 5000 Odense C
  379198/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378344/16

Udgående

 • Til Niras, Råstof, Tilbagemelding på tidsplan
  382396/16
 • Til NCC og Sirius Advokater: Vedr. frist for opfyldelse af påbud af 18. marts 2015 i Rolighed Råstofgrav
  377983/16
 • Til Sundhedsstyrelsen: vedr. Opfølgning på møde i Den Reigonale Baggrundsgruppe, indsigelser vedr. privat kapacitet
  378040/16
 • FEJL!!
  378021/16
 • Til borger, Bilag til V1-varsel, udkast til V1-afgørelse, Glorupvej 34, 5853 Ørbæk.docx
  379149/16
 • Til LEO PHARMA A/S: Vedr. afgørelse om udgået af kortlægning, Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø
  378634/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Svar ang. tilførsel af jord
  382522/16
 • Til ejerforening ang.H P Hanssens Gade 3-5, 6200 Aabenraa
  378108/16
 • Svar til projekt Det Maritime Hus - afrapportering 1. halvår 2016
  379020/16
 • Til boligforening ang. H P Hanssens Gade 3-5, 6200 Aabenraa.
  378078/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden pr.1.1.2017
  378720/16
 • Til Danske Regioner: Vedr. EARLALL
  377959/16
 • Til vognmand Klaus Wolf A/S: Dispensation efter jfl §52 i høring, Lunde Hovedvej, Esbjerg
  378680/16
 • Til borger ang. H P Hanssens Gade 3
  378045/16
 • Til relevante, Råstof, mail med stjernehøringsbrev
  382511/16
 • Til borger ang. H P Hanssens Gade 3
  378059/16
 • Til Kudsk&Nissum: Svar vedr tidshorisont for påbud, Vojensvej 22, Skrydstrup
  379001/16
 • Til læge - Bekræftelse på ophør i praksis
  378753/16
 • Til Embedslægerne Syd og Esbjerg Kommune: Orientering om §52 dispensation i høring, Lunde Hovedvej, Esbjerg
  378711/16
 • Til ejerforening ang. H P Hanssens Gade 3-5, 6200 Aabenraa
  378112/16
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel i Oksbøl
  379034/16
 • Til Esbjerg Kommune ang., Sdr Grisbækvej 6, 6740 Bramming_CaseNo16-20753_2407398_v1
  378867/16
 • Til Varde Kommune:SV: Ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand
  378785/16
 • Til Kystbeskyttelseslauget Hjerting Syd - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  377271/16
 • Til borger - tilbagemelding
  378656/16
 • Til Billund Kommune - Partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  378657/16
 • Til Plo, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Oksbøl
  379028/16
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af kortlægningsgrundlaget for ejendommen Vestre Kravnsøvej, journal nr. 15/45989
  378359/16
 • Til Rigsarkivet: Spørgsmål vedr. bestilling af scanning
  378014/16
 • Til Borger: Naboorientering (matr.nr. 8af) - 420-81258.docx
  378197/16
 • Til Borger - foreløbigt svar på rykker -Vurdering af proces omkring tillæg til råstofplan
  379557/16
 • Svar på telefonisk henvendelse
  378346/16
 • Til DGE: SV: GeoGIS datavalideringsopgave
  3758/17
 • SV: Uafklaret lokalitet 439-04006
  1175/17
 • Fra Rambøll: Bodøvej 8, Svendborg - Rapportudkast
  379082/16
 • Til boligforening ang. H P Hanssens Gade 3-5, 6200 Aabenraa.
  378090/16

19. december 2016

Indgående

 • Fra Niras - RE: Budget på borearbejde
  380912/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 Faaborg - Rapportudkast
  377829/16
 • Ændring af Cvr. nr og selskabsstruktur mm.
  378233/16
 • Til/Fra Varde Kommune: korrespondance vedrørende status for påbud, Adsbølvej 24 Ølgod
  380760/16
 • Fra Kolding Kommune ang. matr. nr. 16i Vonsild
  377434/16
 • Fra Langeland kommune Fremsendelse af ansøgning med revideret budget og underskrift
  377376/16
 • Afmelding af ydernummer
  378226/16
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  378366/16
 • Fra Region Midt: Vedr. Nordsøkommissionen
  378360/16
 • Fra COWI: Status for økonomi - jysk regning
  377915/16
 • Fra COWI: Budgetstatus
  377910/16
 • Fra Varde Kommune: SV: Ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand
  377348/16
 • Fra Museet på Sønderskov - høringssvar vedr høring af ansøgning om indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  377244/16
 • DTS Offentliggørelse af årsrapport
  377414/16
 • Fra Niras: Hindsgavl. Referat fra byggemøde nr. 6
  379182/16
 • Fra Kolding Kommune ang. matr. nr. 16i Vonsild
  377447/16
 • Fra borger: Forespørgsel om kortlægning, Kolding Landevej 69, Fredericia
  378632/16
 • RE: Status på kursustilmelding
  375502/16
 • Fra Varde Kommune:SV: Ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand
  376651/16
 • Fra Esbjerg kommune: Mail med ansøgningsmateriale på tankbygning
  375911/16
 • Fra COWI: Vedr. skur
  375363/16
 • Fra projektleder - Delvis underskreven allonge til aftale om projekt om samarbejde i sundhedshuse
  376001/16
 • SV: Vedr. vilkårsændring for projekt RFD-15-0020 IoTStyring
  376058/16
 • Autosvar fra advokatfuldmægtig, råstofplanlægning, klæg, Vedr. juridisk notat om klæg
  375885/16
 • Fra Esbjerg kommune Mail – Bilag 5a slutregnskab vejen til offshore.pdf journalnummer 14 42618
  375375/16
 • Fra Kromann Reumert: Anmodning om aktindsigt
  376704/16
 • SV: 607-81128, Houstedgårdvej 30, 7000 Fredericia, 16/42812
  376649/16
 • Ærø Kommune
  375414/16
 • Fra NIRAS; Tilsynsnotat
  375994/16
 • Fra Energinet - høringssvar vedr høring af ansøgning om indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  375465/16
 • Fra COWI: Vedr. hegn ved plæne
  376631/16
 • Fra COWI: Vedr. træer, skur og byggepladshegn
  375655/16
 • Fra Kolding Kommune ang. matr nr 16i, Vonsild By, Vonsild
  377468/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Spørgsmål vedr. ansøgning
  382254/16
 • Fra Niras, Råstof, mail med dato for aflevering af udkast til vvm-redegørelse
  382046/16
 • Fra Rambøll: vedr. Vestergade 72-retablering
  382683/16
 • Fra Niras, Råstof, mail med opdateret tidsplan
  382361/16
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse til etablering af nitrogenanlæg efter jordforureningslovens §8 på ejendommen Kongensgade 113.docx.DOCX
  381438/16
 • Fra Rambøll: Rapport Vestergade 143 - endelig rapport
  382653/16
 • liste over møderne for direktørerne i R U for 2017
  383129/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med dialog om deadline
  382281/16
 • Fra Rambøll: Billeder Vestergade 72 til reetablering
  382686/16
 • Fra ansøger (SDU/Sønderborg Vækstråd)
  381675/16
 • § 19 tilladelse på Ribevej 45, 6650 Brørup
  2875/17
 • § 19 tilladelse på Ribevej 45, 6650 Brørup
  1446/17
 • Fra SWECO - Rapporter fra indledende undersøgelse, Bygmestervej 18, 5750 Ringe
  1058/17
 • Fra Middelfart Kommune: Kommunens bemærkninger til undersøgelsesrapport, Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  1998/17
 • Fra Sweco: Endelige rapporter, 430-81348, Hundstrupvej 42, 5750 Ringe
  4237/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  8348/17
 • fra Odense Kommune, mail - §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Fangelvej 36, 5260 Odense S
  10853/17

Udgående

 • Til rådgiver - SV: Budget på borearbejde
  380911/16
 • Til Niras, Råstof, videresendelse af høringssvar
  382237/16
 • Til COWI: Igangsæt afrapportering og forslag til næste skridt
  375391/16
 • Til Red Property Advisers: Svar, Sydbanegade 11, Kolding
  375570/16
 • Til Faabrog-Midtfyn kommune:Påbudsag, Bøjdenvejen 50, 5750 Ringe
  375966/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Ruevejen 2, 5750 Ringe - 430-81520
  376321/16
 • Revideret kontrakt
  375323/16
 • til advokaten, råstofplanlægning, klæg, Vedr. juridisk notat om klæg
  375882/16
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  376285/16
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune:Påbudsag_Bøjdenvejen 50, 5750 Ringe
  375818/16
 • Til Esbjerg kommune:Slaggeudlægning, Størsbølvej 1, 6740 Bramming
  376549/16
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Ruevejen 2, 5750 Ringe - 430-81520
  376326/16
 • Til borger - svar på spørgsmål
  377071/16
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - drivhusmellembygning, erhvervscarport og tilbygning til stuehus, Fangelvej 36, lok 461-81524
  375599/16
 • Til HAderslev Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven, Posthussvinget 1, Haderslev
  376157/16
 • Underskrevet aftale vedr. udvikling af grænseoverskridende turisme
  376050/16
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  376290/16
 • Til Kolding Kommune ang. § 19-tilladelse, matr nr 16i, Vonsild By, Vonsild
  375670/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Vantingevej 11, 5750 Ringe - 430-81520
  376331/16
 • Til Red Propersty Advisers: Svar, Riberdyb 3, Kolding
  375544/16
 • Til Varde Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Hellevej 10, 6753 Agerbæk - 567-77007
  377079/16
 • Til Haderslev Fjernvarme: Afgørelse efter jordforureningsloven, Posthusvinget 1, Haderslev
  376144/16
 • Til borger - Vurdering af proces omkring tillæg til råstofplan
  379529/16
 • Til Aabenraa Kommune, forespørgsel om tidshorisont på resterende svar
  382177/16
 • Til Niras, Råstof, mail med dialog om tidsplan
  382308/16
 • Til Red Property Advisers: Svar, Riberdyb 3, Kolding
  375515/16
 • Til Red Property Advisers: SVAR, Riberdyb 3, Kolding
  375507/16
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, mail med dialog om deadline
  382351/16

18. december 2016

Indgående

 • Fra Borger: Orientering vedr. Grethesvej 19, 7000 Fredericia
  4627/17
 • Fra Kystbeskyttelseslauget Hjerting Syd - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  377260/16
 • Fra Intrface - vedr. tilsagnsskrivelse fra Region Midtjylland
  376281/16

16. december 2016

Indgående

 • Fra COWI: Resultater IK målinger
  375388/16
 • Fra Odense KommuneSV: Anmodning om afsluttende dokumentation, §19 tilladelse til midlertidig oplagsplads Bavnedamvej 21, 5200 Odense V
  375269/16
 • Fra Odense kommune:SV: Anmodning om afsluttende dokumentation, §19 tilladelse, Brændekildevej 42, 5250 Odense SV
  375474/16
 • 9737 RS - modeller - tilretning og genlevering
  375198/16
 • Nordfyns Kommune
  375405/16
 • Fra Rambøll: RE: Boreprofil, F102, Dronningemaen 10A
  377800/16
 • Fra vagtlægen: mail med anmodning om ændring af cvr. nr.
  380586/16
 • Fra Tønder Kommune ang. Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster - Kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  378718/16
 • Fra Esbjerg kommune: Spørgsmål vedr. rapsolie
  377706/16
 • Kontraktudkast BCG
  379567/16
 • Fra HOME: Forespørgsel på materiale på Lokalitetsnr. 483-00027
  374020/16
 • Fra Niras: Kvittering for modtagelse af matriale
  374159/16
 • Fra Varde Kommune: Indsats roustvej 111, Varde Kommune
  374138/16
 • Mail fra Danske Regioner
  374898/16
 • Kontingent 2017
  374014/16
 • VS: Tilsynet - notits kvittering [Ref.nr.=a45c6b747379436593f5b33399bbd5c7]
  374623/16
 • Fra Varde Kommune: Kommentar til høring vedr. Indsats roustvej 111, Varde Kommune
  374122/16
 • Fra Stines Træningscenter og Fysioterapi vedr. adresse ændring
  374381/16
 • Fra Stines Fysioterapi vedr adresse ændring
  373811/16
 • fra DGE Pulje 54: Tidsplan
  374301/16
 • Fra Vejle Kommune: Modtagelse af undersøgelsesrapport fra Starupvej 1-3, 6040 Egtved
  3391/17
 • Fra Region Midt
  381969/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, telefonnotat over samtale omkring vilkår fra banedanmark
  381981/16
 • Fra Stürup A/S, Råstof, Spørgsmål vedr. indskærpelse
  381671/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Svar på indkaldelse af ideer og forslag for vvm
  381742/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Svar på indkaldelse af ideer og forslag for vvm
  381705/16
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til varsel om undersøgelsespåbud vedr. konstateret forurening Iveco A/S lastbilværksted, Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  315/17
 • fra Odense Kommune - Orientering om forurening fra villaolietank
  10541/17

Udgående

 • Til kommunen - Dagsorden til møde d. 20. december 2016
  380910/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, videresendelse af mail med spørgsmål til banedanmark
  382000/16
 • Til Stürup A/S, Råstof, Svar til indskærpelsen
  381926/16
 • Til Fredericia Kommune: Orientering om vurdering af evt. kortlægning af ejendommen Grethesvej 19, 7000 Fredericia
  3659/17
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  374292/16
 • Til Kolding Kommune. 621-81319 Fabriksvej 11, 6000 Kolding, matr.nr. 3ab Kolding Markjorde, 1. afd. udgår inden kortlægning
  374669/16
 • Til Odense Kommune: Anmodning om afsluttende dokumentation, §19 tilladelse til midlertidig oplagsplads Bavnedamvej 21, 5200 Odense V
  374863/16
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af ejendommen Flensborgvej 9A, 6340 Kruså på vi-densniveau 2 (V2)
  374736/16
 • Til Tønder Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  373618/16
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  374564/16
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming lukket for tilgang af grupppe 1-sikrede
  374378/16
 • Til EDC, Svar på supplerende henvendelse, Frørupvej 12, 6070 Christiansfeld
  374806/16
 • Til HOME: Mail med sagsmateriale
  374119/16
 • Til COWI: Aftale monitering 2016, 479-81022
  374000/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af rapporter på sagen fra Herningvej 2, 7300 Jelling
  374161/16
 • Til Niras: Mail med rapport og kortlægningsbrev på Faaborgvej 248
  374011/16
 • Til praksis i Ribe: ændring af lukketal
  374584/16
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  374602/16
 • Til Advokat: Mail med OM-rapport og udgået brev
  374256/16
 • Til Skat. 621-81319 Fabriksvej 11, 6000 Kolding, matr.nr. 3ab Kolding Markjorde, 1. afd. udgår inden kortlægning
  374665/16
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  374521/16
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Villavej 1, 5750 Ringe - 473-00785
  374711/16
 • Til borger, Vedr. adresse, Krügersvej 27, 6541 Bevtoft, matrikel, 23, Bevtoft, Haderslev kommune
  373920/16
 • Til Aabenraa Kommune. Afgørelse om kortlægning af ejendommen Flensborgvej 9A, 6340 Kruså på vi-densniveau 2 (V2)
  374737/16
 • Til borger: Bilag til V1-varsel, udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 51, 5853 Ørbæk.docx
  374914/16
 • Til borger, vedr. Grundtvigs Allé 165, Sønderborg
  373942/16
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af ansøgning om dispensation til modtagelse af ren jord, 1i og 1h Krogsgard Hgd, Tjæreborg
  374894/16
 • Til Digelaget For Kong Chr. X. Kog - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  373656/16
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  374077/16
 • Til Odense Kommune: Anmodning om afsluttende dokumentation, §19 tilladelse, Brændekildevej 42, 5250 Odense SV
  373979/16

15. december 2016

Indgående

 • emilbier@gmail.com - Re: Anmodning om aktindsigt
  378574/16
 • Fra rådgiver - Underskrevet kontrakt
  5080/17
 • SV: VS: Samarbejdsaftale vedr. patientforløb på Hammel neurocenter
  10253/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - § 8 tilladelse til opførelse af tilbygninger ved Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg
  2790/17
 • Fra Klinik for fysioterapi, Billund vedr. § 24- ansættelse.
  807/17
 • Fra klinik for Fysioterapi & Træningscenter, Kolding vedr. ansættelse af vikar.
  577/17
 • Fra SUM: Registrerings- og kontonummer for Nyt OUH til KF-udbetalinger
  624/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd
  381732/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med bemærkninger fra natur og trafik
  381483/16
 • Fra NIRAS: Hindsgavl. Pris på beplantning
  379181/16
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  380648/16
 • Fra CLEAN
  379849/16
 • Fra Esbjerg Kommune: dokumenter fra nedrivningssagen, Vestre Kravnsøvej 3
  378327/16
 • Fra Nyborg Kommune: Oprensningsrapport, Falckstationen, Ladegårdsvej 4, 5800 Nyborg
  380596/16
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. samarbejde
  378372/16
 • Brev fra erhvervs- og vækstministeren til kommuner og regioner vedr. Tour de France
  375189/16
 • Dagsorden til møde i MedCom10 koordineringsgruppen den 19/1-17
  377136/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Billeder fra kommunens besigtigels
  378342/16
 • Fra Sloth Møller: svar på regionens spørgsmål til undersøgelse, Bylderup-Bov Bygade 1, 6372 Bylderup-Bov, lok. 580-81278
  378278/16
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  380659/16
 • Anmodning om aktindsigt fra TV Syd
  373358/16
 • fra Cowi, kvittering, aktindsigt - Sagsnr.: 8-16-37-30-7-1999
  373492/16
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Esbjerg vedr. opsigelse af § 17.
  371916/16
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel om status for Kolding Landevej 69
  373459/16
 • Fra NIRAS: Pumpeforsøg
  372046/16
 • Mail fra onkologisk afd. OUH
  373298/16
 • Forespørgsel - ønske om lokalt høreomsorgstilbud
  372574/16
 • Fra NIRAS: Reparation af gulv på Strandvej.
  372045/16
 • Fra Sønderborg Kommune: Ønske om deltagelse på tilsyn, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  371857/16
 • Fra Digelaget For Kong Chr. X. Kog - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  373649/16
 • Fra borger, Vedr. adresse, Krügersvej 27, 6541 Bevtoft, matrikel, 23, Bevtoft, Haderslev kommune
  373916/16
 • Mail fra Danske Regioner
  373728/16
 • Fra projekt: kontooplysninger
  374856/16
 • Orientering fra Danske Regioner om aftale om demenshandlingsplan
  373980/16
 • Fra HAderslev Kommune: Anmeldelse af jordflytning - lettere forurenet, Vojensvej 22, Skrydstrup
  374107/16
 • Fra borger, vedr. Grundtvigs Allé 165, Sønderborg
  373940/16
 • Fra rådgiver - Pulje 46: 473-00785 Endelig rapport - Villavej 1, Ringe
  374686/16
 • Fra projekt. 1. udkast til rev. program "Street Culture Festival 2017"
  374827/16
 • Mail: Yder 055247 er lukket automatisk.
  372896/16
 • fra Cowi, kvittering, aktindsigt - RISMARKSVEJ - [Sagsnr.:08/8969]
  373490/16
 • Fra Varde Kommune: Følgemail til fremsendte rapporter over indledende undersøgelse og undersøgelse på Vesterhavsvej 81, 6830 Nr. Nebel
  373213/16
 • Mail fra SUM
  373266/16
 • Hoptrup Vandværk. Re: Hoptrup Vandværk og forurenet grund, tidligere Selkær Mølle
  372741/16
 • Fra COWI: Revneregistrering, 479-81022
  373387/16
 • Fra: yder
  373134/16
 • Fra DMR: Endelig undersøgelsesrapport
  373337/16
 • Fra Fredericia kommune: mail, svar på spørgsmål til § 8 ansøgning for nitrogenanlæg
  372646/16
 • Invitation til læringsseminar den 6. og 7. februar samt foreløbigt program.
  372474/16
 • Fra Skt. Anne Fysioterapi vedr. § 24-opsigelse.
  372649/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  372286/16
 • Fra Esbjerg Kommune: SV: Påbud om oprensning af jordforurening på ejendommen Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N, matr.nr. 32ai Gjesing By, Bryndum.
  372941/16
 • Fra Cowi: RE: Omkostninger til bygherrerådgivningen i 2016
  372898/16
 • Fra Middelfart Kommune: Luftfoto 2016/2014, Industrivænget 6, 5580 Nr. Aaby
  373058/16
 • Mail fra Hæmatologisk afd. OUH
  373316/16
 • Fra - Funktionel Fysioterapi vedr. kapacitet
  372392/16

Udgående

 • Til rådgiver - Tillægsaftale
  5250/17
 • Til Virksomhed - Kaltoftevej 13 - Info vedr. tinglysning
  11206/17
 • Til Geopartner - Ok til igangsætning af tinglysning
  11208/17
 • Til Borger - Tømrervænget 10 - Info vedr. tinglysning
  11199/17
 • Til Borger - Tømrervænget 12 - Info vedr. tinglysning
  11204/17
 • Til Esbjerg Kommune. Påbud om oprensning af jordforurening på ejendommen Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N, matr.nr. 32ai Gjesing By, Bryndum.
  372828/16
 • Til Læge - Rykket for godkendelse af Indhendtning af børneattest
  371979/16
 • Til DMR: Kommentarer til rapport
  372203/16
 • Til Niras: VS: Rekvirering af arbejdstilladelser og gravesagkynding
  372124/16
 • til Cowi - SVAR 1/3 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - Sagsnr.: 8-16-37-30-7-1999 - pdf...0001
  373427/16
 • Til Nordsøkommissionen: Vedr. medlemsskab
  372514/16
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  372425/16
 • Til Varde Kommune: Forespørgsel til undersøgelsesrapport i sagen fra Vesterhavsvej 81, 6830 Nr. Nebel
  372760/16
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  373191/16
 • til Radio24syv: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  373247/16
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om status for nedrivningssagen, Hjerting Landevej 26, 6710 Esbjerg V
  372095/16
 • Til JydskeVestkysten: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  373363/16
 • SV på henvendelse fra Kaiser/Domino Advokat: Industrivej 1+3, 5580 Nørre Aaby
  372055/16
 • til Cowi - SVAR 2/3 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - Sagsnr.: 8-16-37-30-7-1999 - pdf...0002-4
  373437/16
 • BILAG til Cowi - aktindsigt - Dokumentliste - j.nr. 08-8969 - dok 1- 49.xlsx
  372759/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i midlertidig periode
  372353/16
 • til Cowi - SVAR 2/6 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - [Sagsnr.:08/8969] - [Dok.nr. 1-6:]
  372706/16
 • svar til borger på telefonspørgsmål, Libavej 1,.docx
  372913/16
 • til Cowi - SVAR 1/6 - aktindsigt - RISMARKSVEJ 52 - 08/8969 - dok 7-15
  372746/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge iht. §20, stk.3
  372412/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev.vedr. Praksihandel i Ringe
  373398/16
 • til Cowi - SVAR 3/3 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - Sagsnr.: 8-16-37-30-7-1999 - pdf...0005-9
  373471/16
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  373303/16
 • Til Kolding Kommune, Park og Vej: Vedr. areal er udgået inden kortlægning, cykelsti på Lilleballevej, lok. 621-00586
  373835/16
 • Til borger, vedr. Industriparken 5, Skodborg
  373719/16
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om vurdering af forureningsundersøgelse, Galvanovænget 6, 5591 Gelsted.
  371992/16
 • til Cowi - SVAR 6/6 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - [Sagsnr.:08/8969] - [Dok.nr.:38-49]
  372725/16
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Praksishandel i Ringe
  373400/16
 • til Cowi - SVAR 4/6 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - [Sagsnr.:08/8969] - [Dok.nr.: 23-31]
  372711/16
 • til Cowi - SVAR 3/6 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - [Sagsnr.:08/8969] - [Dok.nr.: 16-22]
  372707/16
 • til Cowi - SVAR 1/6 - aktindsigt - RISMARKSVEJ 52 - 08/8969 - dok 7-15
  372701/16
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Gl. Kirkevej 6A, 6430 Kruså
  373255/16
 • til Cowi - SVAR 5/6 - aktindsigt - RISMARKSVEJ - VS: [Sagsnr.:08/8969] - [Dok.nr.:32-37]
  372717/16
 • Til KLH Erhverv, Svar på tidligere henvendelse, Tolderlundsvej 109, 5000 Odense
  371861/16
 • Til borger: Bilag til V1-varsel, udkast til V1-afgørelse, Hovedgaden 21, 5932 Humble, matr.nr. 9d Humble By, Humble.docx
  373456/16
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering i forbindelse med modtaget §8-ansøgning på Industrivænget 6, 5580 Nr. Aaby
  373096/16
 • Til DGE: SV: Manglende rapport fra e-arkiv
  372895/16
 • Til Rambøll: VS: Boreprofil, F102, Dronningemaen 10A
  372129/16
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i midlertidig periode
  372390/16
 • Til boger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Spejlsgyden 1 Ringe
  373293/16
 • Til vagtchefen vedr. Afmeldt vagtydernummer samt praksishandel i Ringe
  373396/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  372792/16
 • Til Varde Kommune: Vedr. regionens spørgsmål til det varslede påbud, Vesterhavsvej 81, 6830 Nr. Nebel
  373498/16
 • Til Esbjerg Kommune: henv. vedr. miljøsager eller tilsynsnotater, Vestre Kravnsøvej 3, 6710 Esbjerg
  378302/16

14. december 2016

Indgående

 • Fra Red Property Advisers: Henv. Sydbanegade 11, Kolding
  375565/16
 • 161215 Slide rapport (Industry 4.0) vSent.pptx
  379603/16
 • Ansøgning til Kulturpuljen 2017
  375813/16
 • Brev af 13. december 2016 fra Hjernesagen - øget indsats på apopleksiområdet
  377740/16
 • Fra CLEAN
  379897/16
 • Fra Odense Kommune: Forklassificering af jord, Sukkertoppen, Roersvej 33, 5000 Odense C
  380587/16
 • 161215 Slide rapport (Initiativer) vSent.pptx
  379604/16
 • Fra COWI: Foreløbig info om suppl. resultater, Ågårdvej 37, 7323 Give
  380178/16
 • 161215 Slide rapport (Data) vSent.pptx
  379602/16
 • BCG kortlægning - leverancer
  379601/16
 • BILAG fra Odense Kommune - Re Supplerende spørgsmål til notat vedr. renovering af Uno-X Middelfartvej 509.msg
  377580/16
 • Fra Varde Kommune: Følgemail til VARSEL OM PÅBUD - Vesterhavsvej 81, 6830 Nr. Nebel
  372745/16
 • Fra COWI: Analyse af tilkørt muld
  371972/16
 • Fra SST: Til Den Regionale Baggrundsgruppe: Spørgsmål vedr. PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger
  373477/16
 • Fra DMR: Udkast til undersøgelsesrapport
  371947/16
 • Fra Tønder Kommune: afslutning af slaggeudlægning, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk, lok
  372726/16
 • Fra Middelfart Kommune: Vurdering af forureningsundersøgelse, Galvanovænget 6, 5591 Gelsted.
  371938/16
 • Opsigelse af ansat - dokumentation
  372596/16
 • Fra Vojens Fysioterapi & Træning vedr. opsigelse af ydernummer.
  371582/16
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Kolding vedr. vikarskift.
  370367/16
 • aflysning af SE2M den 20/12
  372207/16
 • Svendborg Kommune
  371173/16
 • Til/Fra Tønder Kommune: korrespondance vedr. afslutning af § 19 projekt, Nørrefoldvej 6D, 6270 Tønder
  371318/16
 • Fanø Kommune
  371170/16
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr færdigmelding på matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  371733/16
 • Fra borger - tilbagemelding
  372656/16
 • Fra borger, vedr. Industriparken 5, Skodborg
  373714/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Der er ikke udtaget jordprøver, Vestre Kravnsøvej 3, 6710
  372798/16
 • Mail fra SST
  372463/16
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. forespørgsel om kortlægningsbreve på ejendommen Herningvej 2, 7300 Jelling
  372147/16
 • Fra NIRAS: Analyse af jord under gulv
  372037/16
 • Invitation til læringsseminar den 6. og 7. februar samt foreløbigt program.
  372467/16
 • Fra Realkredit Danmark, Henvendelse, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  371265/16
 • Fra Praksisafd, vedr. kapaciteter
  371256/16
 • Fra Borger - henvendelse omkring kortlægning af Gørtlervej 1 a ringe
  371250/16
 • Fra LEO Pharma: vedr. friv. undersøgelse i forbindelse med nedrivning, Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø
  371278/16
 • Budget November 2016
  370391/16
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning - ref.: 16/19087
  371296/16
 • Fra Svendborgsund Fysioterapiklinik vedr. opsigelse af ydernummer
  370575/16
 • Fra borger. Tørningvej 20, 6500 Vojens. Journal nummer 12077
  371644/16
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  371030/16
 • Fra Projekt: Underskrevet kontrakt
  370833/16
 • Til: yder
  371628/16
 • Fra Sweco: Endelige rapporter, 430-81575, Svendborgvej 359, faaborg
  4223/17
 • SV: VS: Samarbejdsaftale vedr. patientforløb på Hammel neurocenter
  10252/17
 • Fra COWI, BILAG - poreluftsmålinger,kiddesvej 1, 3, 5.xlsx
  382241/16
 • Fra Odense Kommune: Undersøgelsesoplæg til vurdering, Mågevej 11, 5000 Odense C
  380578/16
 • Fra NIRAS: Hindsgavl. Referat fra byggemøde nr. 5
  379180/16
 • Fra COWI, resultater af supplerende undersøgelse af Kiddesvej, poreluftresultater
  382239/16
 • SV Binderup Strandvej 25 Bjert - lok 621-81230.msg
  513/17

Udgående

 • Til rådgiver - afprobning af boringer afventer til sommer
  5117/17
 • Til rådgiver - ok til placering af boringer
  4749/17
 • Fra Koncern HR: Reaktion
  370247/16
 • Til Kommunerne: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  371009/16
 • Til Kommunen:: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  371444/16
 • Til Lægerne: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2017 i henhold til reglerne i §22
  370582/16
 • Til praksis: mail med automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. december 2016
  371425/16
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  371650/16
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2017
  370320/16
 • Til Lægerne: Bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2017
  370994/16
 • Til vagtlægen: Brev med tildeling af vagtydernummer 151815
  371643/16
 • Til Kommunerne: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2017
  370591/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2017
  370335/16
 • Til Rambøll. Tørningvej 20, 6500 Vojens. SV: Tørningvej 20, Vojens
  371649/16
 • Til EDC, Svar på henvendelse, Frørupvej 12, 6070 Christiansfeld
  371462/16
 • Til Sønderborg kommune: Svar vedr dispensation til matr nr 25 skodsbøl, Broager
  371735/16
 • Aftale vedr. Udviklingsplan for Vestkysten
  371724/16
 • Til Nybolig, Svar på telefonisk henvendelse, matr.nr. 1ahc Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  370424/16
 • Til borger - tilbagemelding vedr. indsendte spørgsmål
  371039/16
 • Aftale vedr. fælles turismestrategi for Grænsetrekanten
  371707/16
 • Til vandværksforeningerne: Høring: Regionens forslag til nye undersøgelser i 2017
  371743/16
 • Til lægerne: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2017 i henhold til §22
  370859/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Herningvej 2, 7300 Jelling, lok. 617-00017
  372166/16
 • Til kommunerne: Høring: Regionens forslag til nye undersøgelser i 2017
  371744/16
 • Fra Realkredit Danmark, Svar på henvendelse, Viaduktvej 28, 5500 Middelfar
  371268/16
 • Til Borger - svar på henvendelse omkring kortlægning af Gørtlervej 1 a ringe
  371255/16
 • Til Fyns Amts Avis - spørgsmål ang. kortlægning af Hallinggade 25, 5932 Humble
  370211/16
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar, oprensning af dele af matr. 10a og 10m, Skalkendrup By, Avnslev, Kirkegyden 8
  370880/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Byvejen 32, 5874 Hesselager.msg
  372887/16
 • Til Shell, Niras: Referat fra indledende møde den 8-12-2016
  372121/16
 • fra Odense Kommune - Til orientering vedr. afslutning af sag om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Middefartvej 509, 5491 Blommenslyst
  377556/16

13. december 2016

Indgående

 • FRA AROSIT: Buildserveren er opdateret med mapning af metadata
  7190/17
 • FRA ArosIT, Buildserveren er opdateret med mapning af metadata
  370166/16
 • Fra Svendborg Kommune - Boreskader i forb. m. undersøgelse - Dronningemaen 10a, Svendborg
  372331/16
 • image002.jpg
  369571/16
 • Fra Tønder Kommune: henvendelse vedrørende Ærøvej 10, 6520 Toftlund
  369569/16
 • image001.jpg
  369570/16
 • Fra Tønder Kommune: Foresp. vedr Ærøvej 10, 6520 Toftlund
  369435/16
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om §8-ansøgning Industrivænget 6, 5580 Nr. Aaby
  369492/16
 • Fra Nyborg Kommune, orientering om bolig på ejendommen, Industrivej 1, 5853 Ørbæk
  369554/16
 • Fra MOE: Erklæring fra 1-års gennemgang, 441-50059
  369041/16
 • Fra Haderslev Kommune: Dispensation til indbygning af flyveaske - Sodegade 12, 6100 Haderslev
  371687/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang: Søndre Tovrupvej 5, Esbjerg
  368375/16
 • fra Miljøstyrelsen : Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  368677/16
 • Fra: yder
  371633/16
 • Fra COWI: Status borearbejde
  368980/16
 • Fra Langland kommune VS: Ansøgning til pulje for projektudvikling i yderområderne - Eftersendt materiale
  369556/16
 • Mailkorrespondance vedr. Møde den 15. dec. 2016 i Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis
  369908/16
 • Fra Danske Regioner - Dagsorden del 1 B - møde 15.12
  369916/16
 • Fra Lassen Erhverv: Dokument vedr matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde, H E Bluhmes Vej 67, 6700 Esbjerg - Matrikeloversigt.jpg
  369317/16
 • Svarkvittering fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  369576/16
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  369478/16
 • Brev fra Adv. Plesner - (i papir, tidligere sendt som mail)
  369555/16
 • Fra Rybners vedr. møde
  370877/16
 • ERFA møde den 16.nov 2016
  369406/16
 • Fra Esbjerg kommune slutrapport vejen til offshore journalnummer 14 42618
  369720/16
 • Faaborg Midtfyn Kommune
  370294/16
 • Fra Lassen Erhverv: Henvendelse vedr matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde, H E Bluhmes Vej 67, 6700 Esbjerg
  369310/16
 • fra VHS_ ref. af bestyrelsesmøde den 23. 11 2016
  368409/16
 • Fra EDC, Henvendelse, Frørupvej 12, 6070 Christiansfeld
  371455/16
 • Fra Shell: Afklaring af placering af boringer
  369172/16
 • Fra Borger, Kortbilag med tilkøbt areal, Tårup Byvej 25A, Frørup, journal nr. 16/40289
  369360/16
 • Fra Kolding Kommune: Notat om oprensning - Søbjergvej 8
  371704/16
 • Ny henvendelse + besvarelse
  369636/16
 • Fra Rybners vedr. udbud
  370864/16
 • Fra Kolding Kommune: Notat om oprensning - Søbjergvej 8
  370212/16
 • Fra Rybners vedr. udbud
  370875/16
 • Fra Rybners vedr. udbud
  370872/16
 • Fra projekt: anmodning om udbetaling af rate 2, Kultur Kick Off 2016.
  369840/16
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - Tilfredshedserklæring
  368923/16
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
  370265/16
 • Sv: 9688 Region Syddanmark: Rentegning af 2 figurer, hver i 2 sprogversioner
  369704/16
 • Fra Langeland kommuneRevideret ansøgning
  369263/16
 • Dagsorden del 1 A - møde den 15.12
  369912/16
 • Fra Rybners vedr. udbud
  370879/16
 • Fra Danske Regioner - Dagsorden del 2 - møde 15.12
  369922/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. afslutning af oprensning v T22 sag .
  372613/16
 • Fra Haderslev Kommune. Hoptrup Vandværk og forurenet grund, tidligere Selkær Mølle
  371967/16
 • Fra EDC: SV: Henvendelse vedr. Vestergade 9 og 9a i Faaborg
  368763/16
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for svar vedr. forespørgsel om brug af rendegraver i forbindelse med undersøgelse på Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding
  369417/16
 • Fra projekt; Opdateret ansøgning til Kulturpuljen
  372797/16
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Esbjerg vedr. opsigelse af § 17.
  371954/16
 • Fra Fysioterapi og Træning, Esbjerg vedr. opsigelse af § 17.
  371936/16
 • Fra Tønder Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  373612/16
 • Fra Orbicon: Oplæg til pejlerunde og prøvetagning, Søndersø
  374120/16
 • Fra Red Property Advisers: HENV. Riberdyb 3, Kolding
  375501/16
 • Fra Red Property Advisers, Henv. Riberdyb 3, Kolding
  375494/16
 • Fra Red Property Advisers: HENV. Riberdyb 3, Kolding
  375482/16
 • Fra Svendborg Kommune: Resultat af undersøgelser, Kirkegade 14, 5884 Gudme
  380559/16
 • SV: Vedr. digelag for Ho dige
  377288/16
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer.
  379771/16
 • Fra Grundejer: Accept af kompensation
  377610/16
 • Fra DGE: Oprensnings-rapport, Dyreborgvej 51, 5600 Faaborg
  380546/16
 • BILAG fra Odense Kommune - Høringssvar Region Syddanmark.docx
  377617/16
 • Fra Middelfart Advokaterne: Vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  380880/16
 • fra borger - rykker for Vurdering af proces omkring tillæg til råstofplan
  379535/16
 • BILAG fra Odense Kommune - Høringssvar Region Syddanmark.docx
  377674/16
 • fra Odense Kommune, mail - Fangelvej 55, ombygning
  171/17
 • Vedr. høring af § 19 tilladelse til anvendelse af lettere forurenet jord på Ribevej 45, 6650 Brørup
  2868/17
 • Fra Rambøll: Lollandsvej 33 - Rapportudkast
  382226/16

Udgående

 • Til Rådgiver - Svar på mail fra Scvendborg KOmmune om boreskader - DRonningemaen 10a, Svendborg
  383568/16
 • Til Svendborg KOmmune - Boreskader - Dronningemaen 10a, Svendborg
  383573/16
 • Til Tønder Kommune: genfremsendelse af undersøgelsesrapport og afgørelsesbrev Ærøvej 10, Toftlund
  369579/16
 • Til Aabenraa Kommune. Varsel af V2 kortlægning af Ramsherred 30, 6200 Aabenraa, matr.nr. 416 Aabenraa
  370150/16
 • Til Tønder Kommune: anmodning om kopi af afslutning af projektet, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  368828/16
 • Til Jordrens Syd: henv. vedr. status for oprensning af Peter Kaads Vej 7, 6400 Sønderborg
  368783/16
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Bøgebjergvej 66, 5672 Broby
  369952/16
 • til Nybolig - SVAR mail 2, henvendelse,: materiale over Kortlægningsnr. 481-00023, matr. 15ø, m.fl. Humble by
  370095/16
 • Til Vejen Kommune: Vedr. svar på forespørgsel om brug af rendegraver i forbindelse med undersøgelse på Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding
  369204/16
 • til Nybolig - mail 4, 481-23, 2000-sag, del 1 - 481-00024, matr. 15ø, m.fl. Humble by
  370151/16
 • Til borger: Svar vedrørende okmmende kortlægning ved Flyvestation Skrydstrup, Vojens
  369131/16
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om status for udtagning af jordprøver, Vestre Kravnsøvej 3, 6710 Esbjerg
  368856/16
 • Til Advofyn: Svar på telefonisk henvendelse
  368756/16
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for Søndergade 15, 5591 Gelsted, lok. 429-50041
  368502/16
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  369793/16
 • til Nybolig - mail1, SVAR henvendelse,: materiale over Kortlægningsnr. 481-00023, matr. 15ø, m.fl. Humble by
  370040/16
 • Til læge - Orientering vedr. fordeling af patienter efter opsplitning af praksis
  370154/16
 • BILAG til Nybolig - mail 3, 481-23, 2000-sag, del 2 - 14953028_fa042_00657651.htm
  370146/16
 • til Nybolig - SVAR mail 3, 481-23, 2000-sag, del 2
  370121/16
 • Til borger- forslag til råstofplan 2016 -Fangel
  368209/16
 • Til syddanske Interreg-udvalgsmedlemmer: ang. Interreg
  370152/16
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  368798/16
 • Til EDC: Henvendelse vedr. Vestergade 9 og 9a i Faaborg
  368742/16
 • Til Lassen Erhverv: Svar vedr status for matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde, H E Bluhmes Vej 67, 6700 Esbjerg
  369341/16
 • svar til borger, vedr. tilkøbt areal, Tårup Byvej 25A, Frørup
  372500/16
 • Til Stadt Flensburg vedr. møde
  372750/16
 • Til DGE: SV: Geologiske koder GEUS
  372889/16
 • Til Dansk Erhverv: ønske om input til samarbejde
  377384/16
 • Til Læge - Orientering vedr. fordeling af patienter efter opsplitning samt lukket for tilgang
  370156/16
 • Til Borger: Svar på telefonisk forespørgsel
  368399/16
 • Til Danbolig: Svar på telefonisk forespørgsel til 537e Åløkkegård
  368119/16
 • Til Svendborg Kommune og Svendborg Vand: Referat - Opfølgning på møde om grundvandsindsatsen i Svendborg
  369607/16
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Bøgebjergvej 66, 5672 Broby
  369427/16
 • Til Realkredit DK: Svar på forespørgsel omkring Alsion grunden
  368226/16
 • Til DGE: VS: Request Item RITM0011194 XSR Brugeroprettelse Caroline Avery
  369261/16
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagydernummer samt praksishandel i Vejle
  369779/16
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 429-04010, Søndergade 17A, 5591 Gelsted
  368617/16
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  368559/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Vejle
  369784/16
 • Afslutningsdokumentation for §19 tilladelse Eltangvej 55, 6000 Kolding
  369231/16
 • Til Sloth Møller A/S: Spørgsmål til undersøgelse og oprensning på Bylderup-Bov Bygade 1, 6372 Bylderup-Bov
  369778/16
 • Til Esbjerg Kommune vedr. Fordeling af patienter i Borgergade 70
  368467/16
 • BILAG til Nybolig - VS Sagsnr.0810195 - Dok.nr. 481-00024.msg
  370073/16
 • Til borger - vedr. spørgsmål
  368358/16
 • Til Borgere ang: Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune
  369423/16
 • Til Niras: VS: Afklaring af placering af boringer
  369186/16
 • Til Aabenraa Kommune ang. del af Reberbanen/H P Hanssens Gade, Aabenraa
  369819/16
 • Til Borger: fremsendelse af skema til anmodning om boligundersøgelse, Over Jerstalvej 240, 6534 Agerskov
  369708/16
 • BILAG til Nybolig - Sagsnr.0810106 - Dok.nr. 481-00023.msg
  370060/16
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af sagsmaterialet på lok. 410-81153, lok. 429-50041 og lok. 429-04010
  368748/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på udskiftning af kompagnon i praksis
  369706/16
 • BILAG til Nybolig - mail 3, 481-23, 2000-sag, del 2 - 14953027_fa042_00657653.txt
  370144/16
 • Bemærkninger til projektbeskrivelse Co-Create Sydfyn
  368710/16
 • BILAG til Nybolig - mail 3, 481-23, 2000-sag, del 2 - 14953029_fa042_00657650.txt
  370132/16
 • Til grundejer ang. Sjællandsgade 2, Sønderborg
  368252/16
 • Til Skat: Kvittering for modtagelse af opsigelse, kantine, Lerchesgade 35, Odense
  368929/16
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Bøgebjergvej 66, 5672 Broby
  369934/16
 • Til Kolding kommune: RSD kommentarer til undersøgelse og oplæg til §8
  368997/16
 • til Nybolig - mail 5, 481-24, 2000-sag, del 2 SVAR mail 5/5, henvendelse,: materiale over Kortlægningsnr. 481-00024,
  370158/16
 • Til MOE: vedr ekstra udgifter på Naffet 10, Haderslev
  382629/16
 • Til Sundhed Danmark: ønske om input til samarbejde
  377368/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. december 2016
  369240/16
 • Til Praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. december i henhold til eget ønske
  368586/16

12. december 2016

Indgående

 • FRA ArosIT, Kodelister er implementeret
  367763/16
 • FRA ArosIT, Re: Beslutningsreferat fra telefonmøde
  367762/16
 • FRA ArosIT, Re: BID - Billeder fra diverse kamera og mobiler
  367764/16
 • Fra Geopartner - Svar vedr. tinglysning
  11196/17
 • SV: VS: Samarbejdsaftale vedr. patientforløb på Hammel neurocenter
  10249/17
 • Fra COWI: Kopi af svar ang. skader på Kobberbæksvej 75C
  13619/17
 • Fra Cowi, modtaget november resultater, Grønnegade 28, 30, 32, Vejle
  382152/16
 • Fra CLEAN
  381826/16
 • Fra COWI, BILAG, Indeklima_Grønnegade.xlsx
  382156/16
 • Fra Nordea - ang. OPI-projekt
  854/17
 • VS: Areal ved Haderslevvej
  366799/16
 • Fra Alm Brandbank: kvittering for at have modtaget resultater
  366965/16
 • Mail fra SUM
  367898/16
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. december 2016
  366469/16
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. december 2016
  366983/16
 • Fra Praksis til Kolding Mobil Fysioterapi vedr. § 24-ansættelse.
  367318/16
 • Mail – H32502-4001.pdf
  366806/16
 • Mail – H32505-35001.pdf
  366813/16
 • Fra COWI: Orientering omkring jordprøver/harpet muld
  367690/16
 • Mail – Indscanning-20140626154746.pdf
  366796/16
 • Mail fra SST
  367885/16
 • Ansøgning til pulje for projektudvikling i yderområdernen
  367881/16
 • Fra Nordfyns Kommune: § 8-tilladelse, Østergade 7, 5471 Søndersø
  367467/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Henvendelse vedr V1-afgørelse 561-99025
  367081/16
 • Fra Fyns Amts Avis - spørgsmål ang. kortlægning af Hallinggade 25, 5932 Humble
  370208/16
 • Fra Skat: Opsigelse af driftsaftale for kantinen, Lerchesgade 35, Odense
  368861/16
 • Fra Innovationsfonden: Modtagelse af Region Syddanmarks indstilling af kandidat til Danmarks Innovationsfonds bestyrelse
  368335/16
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. §8 ansøgning til skelbrønde og ledningsarbejder på FredericiaC
  371594/16
 • Fra DGE: Vedr. forespørgsel om sagsmateriale fra lok. 410-81153, lok. 429-50041 og lok. 429-04010
  368858/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. vikar ansættelse.
  370644/16
 • Fra Svendborgsund Fysioterapiklinik vedr. overtagelse af kapacitet
  370837/16
 • Fra DGE: Forespørgsel om materiale vedr. lok. 410-81153, lok. 429-50041 og lok. 429-04010
  368737/16
 • Fra Geopartner, Råstof, mail vedr aflysning af servitutter
  369339/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. vikar ansættelse.
  370571/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. vikar ansættelse.
  370623/16
 • fra Miljøstyrelsen : Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  368468/16
 • Fra COWI: Vedr. jordprøver/harpet muld
  368092/16
 • Fra projekt: Slutafregning delprojekt "Oplevelsesværdier..."
  368527/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. vikar ansættelse.
  370667/16
 • Fra Geopartner, Råstof, Mail omkring aflysning af servitutter
  369296/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. vikar ansættelse.
  370632/16
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn vedr. projekt
  370143/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. vikar ansættelse.
  370772/16
 • fra Miljøstyrelsen : Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Biocover-database_Region Syd 12.12.16xlsx.xlsx
  368469/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Status på oprensning af forurening skumrør T24
  366815/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilsendt dokumenter fra et andet arkiv, Jedstedvej 24, Gredstedbro
  367852/16
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af varsel om afgørelse om ikke-påbud, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  380528/16
 • Udkast til kontrakt
  379581/16
 • Fra rådgiver - Pulje 46: 430-81520 Endelig rapport - Ruevejen 2, Ringe
  375500/16
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse, Selleshøjvænget 40, 5260 Odense S
  380353/16
 • Fra projekt: redegørelse for udgifter
  372927/16
 • fra fredericia kommune Afslutningsbrev - nedrivning af portnerbolig og etablering af p-plads
  374717/16
 • Fra NIRAS: Status vandskade
  368089/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. vikar ansættelse.
  370601/16
 • Fra Arkil: Vedr. jordprøver/harpet muld
  368093/16
 • Fra DGE: Vedr. forespørgsel på sagsmateriale fra lok. 410-81153, lok. 429-50041 og lok. 429-04010
  368869/16
 • Fra DMR: Endelig undersøgelsesrapport
  368090/16
 • Fra Metroxpress: Aktindsigt
  369490/16
 • Fra Borger, ønsker undersøgelse igangsat, Fæbækvej 3, Tranekær,16/31896
  369321/16

Udgående

 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 410-81153 og lok. 429-50041
  368643/16
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  369433/16
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 429-04010
  368610/16
 • til Cowi - kvittering - SV: Aktindsigt - matr 2d, Bolbro
  372659/16
 • Til borger - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommen Teglværksvej 67, 5884 Gudme
  374921/16
 • Til borger - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommen Flytterupgyden, 5471 Søndersø
  374929/16
 • Til borger - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommene Dongsvej 10, 5854 Gislev og Stenhuggervej 6, 5854 Gislev
  374923/16
 • Til borger - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommen Hallinggade 25, 5932 Humble
  374915/16
 • Til hhv. borger og Odense kommune - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommen Elmelundsvej 18 og 24, 5200 Odense V
  374919/16
 • Til borger - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommen Teglværksvej 22, 5620 Glamsbjerg
  374927/16
 • Til borger - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommene Dongsvej 10, 5854 Gislev og Stenhuggervej 6, 5854 Gislev
  374924/16
 • Til borger - Orientering om regionens indledende undersøgelse på ejendommen Stokballevej 8, 7000 Fredericia
  374920/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Nyborgvej 83, 5853 Ørbæk.msg
  372829/16
 • Til læge - Bekræftelse på ophør i praksis
  367035/16
 • Til borger - afgørelse (Tangevej 13, Ringe) og udkast til afgørelse efter jordforureningsloven (Tangevej 15, Ringe)
  367948/16
 • Til Berg Advokater og Haderslev Kommune: Orientering om V1 varsling, Tovskovvej 27, 6560 Sommersted
  368694/16
 • Til NIRAS: Tilbud ønskes - endelig løsning med VMS
  367231/16
 • Til Kolding Kommune: Vedr. afgørelse om at del af Skamlingvejen 3, 6000 Kolding udgår af kortlægning
  366798/16
 • Til DGE: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 410-81153 og lok. 429-50041
  368637/16
 • Til Esbjerg Kommune: Oplysninger om kilder mm, Darumvej 49, Esbjerg
  369688/16
 • til ansøger, råstof, tilladelse, SV: Tilladelse til indvinding af klæg på matr. nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune gældende til den 1. januar 2027
  368413/16
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  367072/16
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, mail med spørgsmål om overkørsel mm
  369705/16
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag jf Jordforureningsloven - Erhvervsvangen 19, Årslev
  367473/16
 • Til COWI, SV: sagsmateriale for kortlægning nr. for 523-05703
  367142/16
 • Til borger: Orientering om sagens videre forløb, 461-80060
  367982/16
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  366765/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Blåkildevej 9, 5750 Ringe - 430-81406
  367018/16
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  367710/16
 • Til borger - Afgørelse om at ejendommen ikke kortlægges efter Jordforureningsloven - Søndervang 10, Ringe
  367050/16
 • Til Praksis - Bekræftese på ny kpmpagnon i praksis
  366693/16
 • Til borger - Afgørelse - om justering af V2-kortlægning - Refshøjvej 49, 7250 Hejnsvig
  367297/16
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens kommentarer til udkast til § 8-tilladelse, Østergade 7, 5471 Søndersø
  366559/16
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Bredsten
  367160/16
 • Til vagtlæge: velkomstbrev
  367061/16
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  367874/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Glamsbjerg
  366768/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel/Ændring i Bredsten
  367157/16
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Blåkildevej 9, 5750 Ringe - 430-81406
  367025/16
 • Til praksis - Bekræftlese p ny kompagnon indtræder i praksis
  366492/16
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. december 2016
  366447/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis
  367007/16
 • Til Kolding Kommune: Vedr. V1 varsling, Skamlingvejen 3, 6000 Kolding
  366734/16
 • Kommunemeddelelse - Assens Kommune - praksishandel i Glamsbjerg
  366772/16
 • Til Selskabet af 27.04.2010 A/S: Vedr. varsling om kortlægning af Tovskovvej 27, 6560 Sommersted på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven
  367555/16
 • Til Banedanmark, Råstof, spørgsmål vedr. afstande til banelegemet mm
  369715/16
 • Til Skat: Svar på forespørgsel m kopi af V2-afgørelse, Snavevej 25, 5471 Søndersø, 483-00018
  366849/16
 • Til SEB Ejendomme: Vedr. del af ejendom, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding udgår af kortlægning
  366789/16
 • Til SEB Ejendomme: Vedr.V1 varsling om kortlægning, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding
  366697/16
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. december 2016
  366455/16
 • dialog med ansøger, råstof, tilladelse, SV: Tilladelse til indvinding af klæg på matr. nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune gældende til den 1. januar 2027
  367135/16
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 19. december 2016
  366474/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opfølgende spørgsmål
  369305/16
 • til DMR og Odense Kommne - SV: mobile stoffer ok - kortlægningsvurdering senere - Ejbygade 2/Nyborgvej 200 A-F, Odense
  2595/17

11. december 2016

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.msg
  372667/16

10. december 2016

Indgående

 • Fra Sweco: Endelige rapporter, 430-81395, Assensvej 85, 5750 Ringe
  4204/17

9. december 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - Status med resultater
  4748/17
 • Fra Rambøll: økonomistatus, Lollandsvej 33, Middelfart
  382207/16
 • Fra borger: regninger til refundering Vedr. Naffet 10, 6100 Haderslev
  382619/16
 • Fra læge - Korrespondance vedr. antal tilmeldte patienter
  374984/16
 • Halvårsrapport og milepælsplan for projekt Science Future
  370364/16
 • Fra Danske Regioner - Møde den 15. dec. 2016 i Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis
  369900/16
 • Fra Odense Kommune: Vedr. analyseresultater af jorden fra en opgravet villatank, Henovej 11, 5270 Odense N
  380618/16
 • Fra Ekstern aktør: mødemateriale
  367722/16
 • Fra Varde Kommune: Påbud om oprensning af jord, Varde Station, 9.12.2016
  366561/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. afslutning på oprensning. Shell- Raffinaderiet, Fredericia.
  366514/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr tilsym efter etablering af legeplads_Grønnegade 57C, 6700
  366576/16
 • Vedr. opstart af pumpeforsøg
  366739/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Rammeoverførsel til Syddansk Vækstforum vedr. SFD-15-0025 Danske Turismekompetencer
  367945/16
 • fra DMR - svar på regionens bemærkninger, Ejbygade 2/Nyborgvej 200 A-F, Odense
  367215/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Div redskaber vedr. legepladsen i Grønnegården, Esbjerg
  365465/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail om afslutning af sag vedr spild Shell- Raffinaderiet, Fredericia.
  365285/16
 • Fra Sønderborg Kommune ang.: Torvet 1, Ulkebøl
  365361/16
 • Fra COWI: Korrespondace vedr. forespørgsel
  365752/16
 • Til styrelsen: Vedr. indikatorer - støttet/ustøttet beskæftigelse
  365764/16
 • Fra Golder: Oplæg til frivillige undersøgelser, St Okseø, Krusaa
  366380/16
 • Fra Varde Kommune: Svar på regionens mail vedr. vurdering af påbudsmuligheder efter Jordforureningslovens §40-41 på Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod, matr. nr. 1a Bovnum By, Horne
  365914/16
 • VS: Deutsch Dänischer Bahnhof
  365435/16
 • Fra Eurofins, Råstof, prøvesvarets jordklasse
  369208/16
 • Fra Grundejer - accept af kompensation
  368196/16
 • Aktindsigtsbegæring
  368937/16
 • Fra Ehvervsstyrelsen: Nyt indikatorskema
  366426/16
 • Fra Eurofins, Råstof, Prøvesvar
  369189/16
 • Fra Aabenraa Kommune. SV: Ramherred 30, Aabenraa
  369824/16
 • Ændring af Cvr. nr og selskabsstruktur
  368740/16
 • supplerende aktindsigtsbegæring
  368947/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med svar på spørgsmål
  369289/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Indkaldelse til opstartsmøde vedr. projekt SFD-15-0025 (Danske Turismekompetencer)
  366234/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Vedr. projekt SFD-15-0011 2. regnskab - image003.jpg
  366187/16
 • FRA COWI: Evaluering af den regionale vækstindsats - udspecificering af faktura, DECEMBER 2016
  365820/16
 • ÅBENT referat fra mødet i RSI-kredsen den 23. november 2016
  366186/16
 • Fra COWI: Sagsmateriale for kortlægning nr. for 513-03703
  365430/16
 • Fra COWI: Henvendelse vedr. biocover-ansøgning, Omfartsvejen, 6330 Padborg
  365855/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Billeddokumentation fra etablering af skur, Grønnegade 57c, Esbjerg
  365338/16
 • VS: Dagsorden og bilag til bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 16. december 2016
  365922/16
 • fr Erhvervsstyrelsen - Vedr. projekt SFD-15-0011 2. regnskab
  366164/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail om afslutning af oprensning
  365337/16
 • Henvendelse fra COWI: sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05704
  365862/16
 • Fra Odense Kommune: §8-tilladelse til ændret anvendelse , Dalumvej 33, 5250 Odense SV
  365893/16
 • Fra Esbjerg Kommune: SVar på bem. til §8-ansøgning i forbindelse med ombygning og renovering af Vægtergade 1, Ribe
  366353/16
 • Fra COWI: Henvendelse vedr. biocover og rekvirering af sagsmateriale, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365873/16
 • Fra COWI: Henvendelse vedr. biocover-ansøgning, Omfartsvejen, 6330 Padborg
  365858/16
 • Svar kvittering fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  366279/16
 • Fra COWI: Henvendelse vedr. biocover projekt, Mads Clausens Vej, Aabenraa
  365844/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Vedr. projekt SFD-15-0011 2. regnskab - image002.png
  366183/16
 • Fra Region Sjælland: ang. Interreg
  365470/16
 • Varde Kommune
  365826/16
 • Fra COWI: Henvendelse vedr. biocover-ansøgning, Søndermosevej, 6330 Padborg
  365837/16
 • Fra Geopartner: Den sidste aflysning af deklarationer, matr nr 947 Egernsund
  366357/16
 • Fra Destination Sønderjylland oh. Erfaringsopsamling fra Local Cooking 2016
  366244/16
 • Mail fra Danske Regioner
  365768/16

Udgående

 • Til Geopartner - Ønske om tinglysning, samt pris overslag
  11194/17
 • Til ArosIT, BID - Billeder fra diverse kamera og mobiler
  7195/17
 • Til rådgiver - Korrespondance vedr. aflyste analyser på nr. 66
  4827/17
 • Fra Koncern HR: Reaktion
  365231/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Mads Clausens Vej, Aabenraa
  365847/16
 • Til Brugsforeningen for Als og Sundeved. ang. matr 745, Torvet 1, Ulkebøl
  366030/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365879/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365827/16
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på §8-ansøgning i forbindelse med ombygning og renovering af Vægtergade 1, Ribe
  365910/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365757/16
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Selleshøjvænget 40, 5260 Odense S
  365719/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365813/16
 • Fra COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 7
  365362/16
 • Til Sædding Kystsikringslaug - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  365159/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365998/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365997/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365807/16
 • Til sønderborg Kommune ang. Torvet 1, Ulkebøl
  366115/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365974/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365800/16
 • til Niras - sagsmateriale 11/6350
  365625/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365965/16
 • Til parter, råstof, tilladelse, Tilladelse til indvinding af klæg på matr. nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune gældende til den 1. januar 2027
  366010/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365790/16
 • til Borger svar på henvendelse : Bøgebjergvej 66 5672 Broby
  366327/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365796/16
 • Til borger - Forslag til råstofplan 2016 - forslag til graveområde ved Fangel
  365260/16
 • Til JyllandsPosten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  366005/16
 • Til Skat: svar på henvendelse
  366205/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 8
  365368/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredeicia
  365983/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365766/16
 • Til Varde Kommune: Vedr. vurdering af påbudsmuligheder efter Jordforureningslovens §40-41 på Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod, matr. nr. 1a Bovnum By, Horne
  365294/16
 • Til kommunen, orientering, V2-varsel af en del af ejendommen Fruelundsvej 18, 5750 Ringe efter endt indledende undersøgelse
  365725/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365967/16
 • Oplysninger vedr. olietanke på Ribevej 27, 6760 Ribe, Hviding Sygehus
  366051/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365972/16
 • Til DMR: Kommentarer til rapport
  365905/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365874/16
 • Til parterne, råstof, tilladelse, Tilladelse til indvinding af klæg på matr. nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune gældende til den 1. januar 2027
  366006/16
 • Til Sønderborg Kommune ang.l Damgade 32, 6430 Nordborg
  366219/16
 • Til JyllandsPosten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  366009/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Søndermosevej, 6330 Padborg
  365838/16
 • Til COWI. Sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05704
  365867/16
 • Til Realkredit Danmark, svar på henvendelse, Vestre Engvej 40, 7100 Vejle
  365658/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365977/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365778/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 6
  365356/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia
  365981/16
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Omfartsvejen, 6330 Padborg
  365859/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 3
  365328/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 4
  365346/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365792/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 5
  365351/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 9
  365372/16
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  365804/16
 • Til Stürup A/S, Råstof, Indskærpelse vedr. støjvolde og bom
  369225/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med spørgsmål til projektet
  369274/16
 • Til COWI: SV: sagsmateriale for kortlægning nr. for 533-05702
  367265/16
 • Til COWI: SV: sagsmateriale for kortlægning nr. for 533-05702
  367269/16
 • Til Aabenraa Kommune: VS: Ramherred 30, Aabenraa
  369834/16
 • Til Aabenraa Kommune: Ramherred 30, Aabenraa
  369828/16

8. december 2016

Indgående

 • Fra kommunen - Svar vedr. ejendomsforhold - bolig/erhverv
  4822/17
 • Fra rådgiver - Info vedr. afpropning af boringer
  5115/17
 • Fwd: RIT samarbejdsaftale
  363418/16
 • Fra COWI: Status på borearbejdet - arbejdet stoppes
  363859/16
 • Fra COWI: Henvendelse vedr. biocover og rekvirering af materiale, Gestenvej, 6600 Vejen
  364820/16
 • Fra Region Sjælland: Ang. Interreg
  364465/16
 • Fra Statsforvaltningen: Kvittering (no-reply)
  364034/16
 • Mail fra SUM
  364526/16
 • fra yder inkl mit svar - Adresseændring
  364474/16
 • Fra Cowi: Re: VS: Shells havneterminal - VRU-anlæg, slidsstørelser i pumpeboringer
  363968/16
 • Fra Yder - Bilag til ændrigsmeddelelse
  366298/16
 • Fra Real Kreditdanmark, henvendelse, Vestrre Engvej 40, 7100 Vejle,
  365656/16
 • Fra borgere, Svar vedr. varsel om V2-kortlægning af del af Faaborgevj 80a, 5762 Vester Skerninge - til orientering
  365954/16
 • Svar fra advokat om proces
  366155/16
 • Haderslev Kommune
  364102/16
 • Vejle Kommune
  364092/16
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Udgiftsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne i Region Syddanmark
  365154/16
 • fra Niras - ndhentning af kortlægningsoplysninger 431-00001
  365604/16
 • Fra Kolding kommune: Kommunen spørger til muligheden for, at RSD er med i en oprensning
  365689/16
 • Opfølgning på det afsluttende møde
  366098/16
 • fra Orbicon Boringer er sløjfet Holmdrup Huse 1 og Budgetstatus
  365695/16
 • Fra Yder - Ændringsmeddelese
  366294/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Supplerende bilag, Gundestrupvej, 5600 Faaborg
  366201/16
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på bilalteralt møde den 9. november 2016 samt oplysning om ændringer i ansøgte matrikler.
  365982/16
 • Fra MOE: Langegyde 68, Svendborg - jord kørt forkert
  366339/16
 • Fra Borger: Henv. vedr. Forurening Jernbanegade Christiansfeld.
  364928/16
 • Fra Provas: Resultat af moniteringsboring H.C ørstedvej
  364380/16
 • Fra Cowi: endelig moniteringsrapport, januar 2016
  364238/16
 • Fra COWI: Vedr. 226D reatablering
  364573/16
 • VS: Anmodning om aktindsigt [PLESNER-Active.FID755275]
  364168/16
 • Fra Helsinki Uusimaa: Referat fra iEER styregruppemøde 1.12
  364766/16
 • Mail fra SUM
  364583/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Søndre Tovrupvej 5
  364649/16
 • Mail fra Onkologisk afd. R, OUH
  364607/16
 • Fra COWI: Rabat på notat
  364251/16
 • fra borger: høringssvar, Assensvej 74, 5853 Ørbæk
  369917/16
 • henvendelse fra radio24syv
  366802/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  365917/16
 • Fra Fredericia kommune: Oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i Byggefelt 59 og 60
  371580/16
 • Fra Eurofins, Råstof, kvittering for modtagelse af prøve
  369063/16
 • Fra DGE: SV: Vedr. GeoGIS opgave - kontrakt til underskrift
  369258/16
 • Fra EDC: Forurenet grund.
  368734/16
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - anvisning af faktura
  368907/16
 • fra Cowi - anmoder om aktindsigt
  372655/16
 • fra Langeland Kommune Korrespondance om boliganvendelse og ejerforhold på Bøstrupvej 28 og 30 i Tranekær
  375266/16
 • Fra Rigsarkivet: Spørgsmål vedr. bestilling af scanning
  378009/16
 • RE: Projekter fra gammel evalueringsramme
  8110/17
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel om behov for §8 til udestue
  383110/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen Fwd: Erhvervsministerens beslutning vedr. målrettet erhvervsindsats
  1758/17
 • Fra læge - Dok. for autorisation
  841/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Alssundvej 2, 6705 Esbjerg Ø
  384729/16
 • Fra Vejle Kommune:orientering om §19 tilladelse til mellemdeponering af jord - Kanaltårnene
  11910/17
 • DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  12397/17
 • DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  12420/17
 • Nyt om løn nr. 4 / 2016
  15326/17

Udgående

 • Til Fomars: SV: COWI rapport om Fomars samt Effektmodel
  364949/16
 • Til kommunen - Forespørgsel vedr. ejendomsforhold på ØStergade 66 - bolig/erhverv
  4820/17
 • Til Rådgiver - Korrespondance vedr. Erhverv 1. sal nr. 66
  4816/17
 • Til Rambøll: Rapport Vestergade 143 RS kommentar
  382651/16
 • Til Yder - Medd. vedr. ansøgning om lokationsnummer i SOR
  363648/16
 • Til Nationalpark Vadehavet - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  363412/16
 • Til Provas: Forslag til udgiftsfordeling vedr moniteringsboring H.C ørstedvej
  364567/16
 • Til Borger: Svar vedr. Forurening Jernbanegade Christiansfeld.
  364934/16
 • Til Landinspektør: RSD har ingen kommentarer til den planlagte arealoverførsel
  363683/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Grindsted
  364440/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej , Vejen, mail 2 (del 1)
  364832/16
 • Til COWI: Accept af monitering 2016 + bemærkninger, 479-81022
  365096/16
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af praksis i Grindsted
  364384/16
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  363903/16
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg kommune - Praksishandel i Sønderborg
  363961/16
 • Til Rambøll: SV: Shells havneterminal - VRU-anlæg, slidsstørelser i pumpeboringer
  363975/16
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  364079/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 2 (del 2)
  364859/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis
  363819/16
 • til grundejer: seneste moniteringsrapport
  364836/16
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Praksishandel i Grindsted
  364469/16
 • til Odense Kommune og Ejlskov m.fl. - §8-høringsbemærkninger - foreslår faseopdelt §8 - Promenadebyen - Boligkarré 1
  364128/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev.vedr. Praksishandel i Sønderborg
  363949/16
 • Til COWI: Besvarelse af henvendelse, Gestenvej, Vejen, mail 1
  364824/16
 • Til DK Råstof - mail om tilsyn 8-12-2016 - Jerlev - smadder på Jerlev Landevej
  364973/16
 • Til NMKN: Rykker for afgørelse, Moselund Grusgrav
  364560/16
 • Til Stürup A/S, Råstof, telefonsamtale omkring bemærkninger ved tilsyn
  363913/16

7. december 2016

Indgående

 • Fra Skat - fejl i modtaget fil
  372182/16
 • Fra Fredericia kommune: mail med 8 ansøgning for nitrogenanlæg
  372641/16
 • Fra Lægen: mail med anmodning om åbning for patienttilgang
  370970/16
 • Fra Grundejer - accept af kompensation
  368793/16
 • Indberetning tandskader - december 2016
  380735/16
 • Fra Rigspolitiet - Børneattest på læge.xml
  375681/16
 • Fra HJ Ventilation, vedr. Nyenstad, Nyborg
  362831/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  362730/16
 • Fra Kolding kommune: Mail med afslutningsrapport for §8 og §19 udført af DGE 2016
  362578/16
 • Orientering fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  362555/16
 • Fra COWI: Vedr. opmåling og ekstra arbejder
  362802/16
 • Fra WorkLiveStay: ang. projekt
  363028/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang: Puggårdsvej 4 og Ribevej 71, Sejstrup
  362803/16
 • VS: Afmelding af ydernummer
  364504/16
 • fra Ejlskov - om tidspunkt for tilbagemelding mv
  364114/16
 • fra kantineudvalget Ribe Referat fra Kantineudvalget den 06 december 2016 - Referat 06 december 2016.docx
  363540/16
 • steering group, indkaldelse til møde 14. december
  362297/16
 • Yderligere bemærkninger til oplæg fra Grænsetrekanten
  362821/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  362934/16
 • Fra ejers søn, spm. vedr. regionens undersøgelse af din fars ejendom, Østergade 38, 5874 Hesselager
  362789/16
 • Fra COWI: Tidsplan for monitering 2016, 479-81022
  365088/16
 • Fra Jens Johan Andersen: SV: Shells havneterminal - VRU-anlæg, slidsstørelser i pumpeboringer
  363959/16
 • Fra speciallæge: tak for vores mail vedr. henvisninger
  363637/16
 • Fra Haderslev Kommune: Anvisning af del af jordparti fra Kudsk & Nissum Jorddeponi, Vojensvej 22, Skrydstrup
  364742/16
 • Fra Radio24syv: anmodning om aktindsigt
  364311/16
 • fra kantineudvalget ribe Referat fra Kantineudvalget den 06 december 2016
  363533/16
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Shells Havneterminal - § 8 ansøgning for nitrogenanlæg
  363982/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 07/12/2016
  363516/16
 • RSI-direktørmøde den 14. december 2016 (åben dagsorden)
  364232/16
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt areal, Starupvej 1-3, 6040 Egtved iht. jordforureningslovens § 8, stk. 2
  363611/16
 • Fra Nationalpark Vadehavet - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  363409/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Orientering om frivillig oprydning efter jordforurening ved bilulykke ved Gundestrupvej
  366190/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. mindre spild ved Gunnestrup.
  366192/16
 • Fra Sædding Kystsikringlag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  365157/16
 • Fra Fanø Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  365152/16
 • Fra Rådgiver, Råstof, Kortlægning, Pilotprojekt - Klægkortlægning udførelse af håndboringer
  365611/16
 • Fra MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge - Tilfredshedserklæring
  366336/16
 • Opdateret projektbeskrivelse Co-Create Sydfyn
  368339/16
 • Udbetalingsanmodning - 4.rate
  370398/16
 • Fra Orbicon: Analyseresultater fra graverender og boring BE1 og BE2
  369273/16
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  365287/16
 • Ervervsstyrelsen: Samarbejdsaftale vedr. effektmåling 2017-2019 til underskrift
  367836/16
 • Møde i Styregruppen 13. december 2016
  382791/16
 • Fra Green Tech Center til arbejdsgruppe
  381217/16
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning
  363023/16
 • Udbetaling af sygesikringstilskud og efterfølgende helbredstilskud fra Svendborg Kommune
  362270/16
 • Fra Læge - Meddelelse vedr. lokationsnummer
  362663/16
 • Fra Arkil: Diverse tillægsarbejder
  362806/16
 • Produktivitet: Tak for samarbejdet bag dette års delrapport
  362757/16
 • fra Borger Telefonhenvendelse
  362541/16

Udgående

 • Til Skat - Genfremsendelse af materiale fra E-arkivet
  372188/16
 • Til rådgiver - Korrespondance vedr. undersøgelse
  366408/16
 • til Ejlskov - om kommende svar- Promenadebyen - Boligkarré 1 - høring af udkast til § 8-tilladelse
  364100/16
 • Til Rådgiver, Råstof, kortlægning, Pilotprojekt - Klægkortlægning
  365627/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og LEV vedr. Praksishandel i Esbjerg
  362682/16
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  362489/16
 • Til Regnskab &Finans: Anmodning om refusion, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  363109/16
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  362687/16
 • Til Odense Kommune og SKAT: Orientering om V1 varsling af ejendommen Hans Egedes Vej 2A, 5210 Odense V
  361950/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  361967/16
 • Til Niras: Møde i morgen samt sikkerhedskursus
  364107/16
 • Svar til Esbjerg Kommune ang. Søndre Tovrupvej 5
  362158/16
 • Til vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  362013/16
 • Til Jyske vestkysten - Annonce til ugeavis i Grindsted
  363297/16
 • Til borger: Varsling om V2-kortlægning, Naffet 10, Haderslev
  363313/16
 • Til NIRAS: Vedr. sløjfning af boringer
  362842/16
 • Til speciallæge: hovedprincip om én henvisning
  362329/16
 • til EDC Svar på henvendelse Vedr. adresse, Hyrupvej 51, 6541 Bevtoft, matrikel, 67, Hyrup, bevtoft, Haderslev kommune
  362184/16
 • Til Borger, Vedr. kortlægning, Øvej 12A-C, 5550 Langeskov
  362711/16
 • SV_ SV_ Bemærkninger til Kontur 2016
  362694/16
 • Til Sweco, svar på henvendelse. 621-00388, Skamlingvejen 3, 6000 Kolding, matr. nr. 17a, Kolding Markjorder 1.afd.
  362979/16
 • til Borger Svar på Henvendelse Jens Grøns Vej 4, 7100 Vejle
  362546/16
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Dalumvej 33, 5250 Odense SV
  363030/16
 • Til borger Varsling og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2(V2) m bilag - Nannasvej 1 5750 Ringe
  363336/16
 • Til C A Larsen Invest: Orientering om varsling af V1 kortlægning, Hans Egedes Vej 2A, 5210 Odense V
  361939/16
 • Til Fredericia kommune - Vejl. vedr. adgang til diverse oplysninger
  363169/16
 • Til DGE: Vedr. GeoGIS opgave - kontrakt til underskrift
  369236/16
 • Til Regnskab & Finans: anmodning om refusion, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  363041/16
 • TIl Vagtlægen: bekræftelse på ændring fra cpr. til cvr. nr.
  362021/16
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  361935/16
 • Til Sloth-Møller: Vedr. boliganmodning,Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  362517/16
 • Til Esbjerg kommune: Mail med kopi af afgørelse om V1-kortlægning samt kortbilag
  362102/16
 • Til DIN FORSYNING, vedr. afværgeanlæg i Gørding
  362211/16
 • til EDC Svar på henvendelse Søndergade 16, 6580 Vamdrup
  362410/16
 • Til SKAT: Mail med kopi af afgørelse om V1-kortlægning samt kortbilag
  362111/16
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Esbjerg
  362680/16

6. december 2016

Indgående

 • Fra RH - Status på nye vandløbstemaer i Screeningsværktøjet
  381159/16
 • Fra rådgiver - revideret tilbudsliste
  5170/17
 • FRA ArosIT, Referat fra telefonmødet dd.
  360677/16
 • Fra Virksomhed - Kaltoftevej 13 - Underskrevet aftale mm.
  11185/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 42, Svendborg - endelig rapport
  382673/16
 • Fra Rambøll: Pulje 1: Rødeledsvej 60, Svendborg, endelig rapport
  382641/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse ophør for læge i Gørding
  826/17
 • Fra DMR: Udkast til rapport
  362791/16
 • fra EDC Henvendelse Vedr. adresse, Hyrupvej 51, 6541 Bevtoft, matrikel, 67, Hyrup, bevtoft, Haderslev kommune
  362100/16
 • SV: Aktindsigt patientbefordring
  361455/16
 • Referat. Bestyrelsesmøde i CLEAN d. 24. november 2016
  362286/16
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Orientering om at DN frafalder Klage ID 123544
  361603/16
 • Fra Rambøll ang: Søndre Tovrupvej 5
  362171/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  362356/16
 • fra Niras Undersøgelse af Risagervej 10
  361404/16
 • Lige adgang til sundhed
  360933/16
 • fra EDC Henvendelse fra EDC Søndergade 16, 6580 Vamdrup
  362369/16
 • Fra Shell: VS: Gravetilladelser - status
  364095/16
 • Fra Welfare Tech: Anmodning om udskydelse af afrapportering
  364096/16
 • V: Opfølgning på møde med fynsk miljøchefgruppe
  363580/16
 • Fra Cowi: Region Syddanmarks undersøgelse af fri olie fase på Havneterminalen
  364088/16
 • Fra projektholder omhandlende aktiviteter i projektet.
  360484/16
 • VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Forslag til Kommuneplanstrategi 2016
  361880/16
 • Fra erhvervsstyrelsen: ang. Interreg
  362238/16
 • Fra NIRAS: Byggemøde referat
  361612/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 06/12/2016
  362798/16
 • Fra NIRAS: Priser vedr. ekstraarbejde
  361200/16
 • Fra Kolding Kommune: svar på forespørgsel på dokumenter, Skamlingvejen 3, 6000 Kolding
  364799/16
 • Fra Nybolig: henv vedr. kortlægning Fårupvej 4, 7300 Jelling
  361971/16
 • Fra NIras: Hindsgavl Bro 1. Referat fra byggemøde 4 den 1. dec. 2016 - med vedhæftet fil
  361643/16
 • Fra NMKN RÅSTOF Kvittering for videresendelse af Klage ID 123442 - Esbjerg; Krogsgård Hgd., Tjæreborg; 1h
  360910/16
 • fra Ejlskov til Odense Kommune - hvornår svar - høring af udkast til § 8-tilladelse
  364081/16
 • Mail fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  364954/16
 • fra Borger Henvendelse Bøgebjergvej 66 5672 Broby
  366157/16
 • Fra yder: Brev vedr. ønske om lukning/åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  365645/16
 • del 3.msg
  367896/16
 • Fra PLO medd. vedrørende praksishandel i Bredsten
  366933/16
 • del 4.msg
  367897/16
 • Odense Kommune
  367895/16
 • fra kommune
  367518/16
 • Fra Kirkegades Fysioterapi og Træning vedr. ophør af ansat
  368189/16
 • Fra ecoplus: Godkedelse fra Lead Partner af revisionsmateriale Clusterix 2.0 PR1
  361340/16
 • VS: Orientering om offentliggørelse af produktivitetsrapport den 7.12.2016
  362759/16
 • Fra COWI: Vedr. fliser foran drivhus
  360610/16
 • Fra LandSyd: Lokalitetsnr. 561-80099
  361862/16
 • Fra Arkil: Vedr. "vandskade" på 226D
  360881/16
 • Fra Nordfyns Kommune: Udkast til § 8-tilladelse i høring, Østergade 7, 5471 Søndersø
  363333/16
 • Fra lodsejer RÅSTOF Telefonnotat
  360767/16
 • Fra Kommune: B06 - Adgang til Østre Ringvej 34A, 5750 Ringe
  362799/16
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Tillægsafgørelse til tidligere meddelt § 3-afgørelse
  361431/16

Udgående

 • Til Rådgivere - Udbud af Værditabsundersøgelse - Roers Alle 10, Odense
  366870/16
 • Standard tilbudsliste1.xlsx
  366871/16
 • Til Virksomhed - Kaltoftevej 13 - Tinglysning igangsættes
  11187/17
 • Til rådgiver - Ok til supplerende undersøgelser
  5166/17
 • Til rådgiver - SV: Budget på borearbejde
  380909/16
 • Til COWI: Sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05704
  367283/16
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  360478/16
 • Til NIRAS: Godkendelse af ekstra arbejde
  361204/16
 • Til PLO, SRO, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Middelfart
  361133/16
 • til DMR og Odense Kommune - Regionens bemærkninger til frivillig indsats på Ejbygade 2, Odense, lok. 461-04135
  361063/16
 • Fra Varde Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  361943/16
 • Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - Praksishandel i Middelfart
  361136/16
 • Til COWI: VS: sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05702 - supplerende materiale
  361506/16
 • Til LandSyd: SV: Lokalitetsnr. 561-80099 og udstykning af matr.nr. 643 Esbjerg Bygrunde
  361882/16
 • Til COWI. Sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05704
  361700/16
 • Svar på indsigelse vedr. planlagt V1-kortlægning, Sludevej 7, 5871 Frørup, lok. 450-81140
  361927/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon indtræder i praksis
  360423/16
 • Til vagtchefen - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Middelfart
  361128/16
 • Til Yder - Rykket for Ændrignsmeddelelse
  363358/16

5. december 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - Forslag til supplerende undersøgelser
  5161/17
 • Fra rådgiver - Info vedr. budget på borearbejde
  380908/16
 • Underskrevet kompensationsaftale
  361861/16
 • Fra borger: Dejrupvej 18, 6855 Outrup
  361860/16
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til at ændre arealanvendelsen på udearealerne på Smaragdvej, Vejle - Den grønne Smaragd
  360493/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang:Søndre Tovrupvej 5, 6715 Esbjerg
  362148/16
 • Svar fra SST: Opfølgning på bilalteralt møde den 9. november 2016 samt oplysning om ændringer i ansøgte matrikler.
  363178/16
 • Fra ERST - Vedr. vilkårsændring for projekt RFD-15-0020 IoTStyring
  360709/16
 • Tilladelse fra Datatilsynet
  360757/16
 • SV: Aktindsigt patientbefordring
  359763/16
 • Fra DMR: Kontaktoplysninger på kurator
  359916/16
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Damgade 32, Nordborg
  359385/16
 • FRA EUC Syd: projekt Læseløft Syd
  359345/16
 • Fra Esbjerg Kommune- Råstoffer til diger ved Vadehavet
  360242/16
 • Fra Nykredit - FORSP vedr. risiko ved V2-kortlægningen, Odensevej 34a, 5400 Bogense
  359491/16
 • Fra COWI: Underskrevet alonge
  359991/16
 • Fra NIRAS: Vejlukning og ekstra honorar
  359902/16
 • Fra COWI: Vedr. vandskade på 226D.
  359660/16
 • Fra NIRAS: Tilbud - målinger i faldstammer mv.
  359309/16
 • Fra Højfeldt A/S: Kontrakt
  359734/16
 • Fra Esbjerg kommune - fortolkningsbidrag vedrørende af lejers forpligtelse til vedholdelse af lejede lokaler i Ribe Sundhedscenter
  360191/16
 • Fra NIRAS: Vedr. afspæring
  359979/16
 • fra DMR - Re: Ejbygade 2, Odense - BILAG til undersøgelse?
  360036/16
 • SV: Aktindsigt patientbefordring
  359974/16
 • Fra Rambøll: Kvittering for sagsmateriale for lok. 461-06435 m. fl.
  360082/16
 • Fra Aabenraa Kommune - Råstofplan 2016 - Bolderslev - bemærkninger fra plan.
  359141/16
 • Sundhedsdirektørmail nr. 23 / 2016
  359015/16
 • Fra SDU-MCI - Green PET PhD a - 12/6366
  359967/16
 • Fra NIRAS: Vedr. afspæring
  359947/16
 • fra Ejlskov - hvornår svar -Promenadebyen - Boligkarré 1 - høring af udkast til § 8-tilladelse
  364072/16
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  360323/16
 • Fra Sweco - henvendelse omkring Skamlingvejen 3, 6000 Kolding, matr. nr. 17a, Kolding Markjorder 1.afd, Telefonhenvendelse, 621-00388
  362960/16
 • Fra Arkil: Vedr. fliser og andet ekstra arbejde
  360322/16
 • Fra Shell: RE: Gravetilladelser
  364066/16
 • Fra yder - Underskrevet "Aftale om brugsret til inventar og udstyr" samt "Købekontrakt"
  363357/16
 • Vedr. vilkårsændring for projekt RFD-15-0020 IoTStyring - image001.jpg
  360711/16
 • Fra DMR: Orientering om videre forløb vedr. fjernelse af forurening på Strandvejen 28, Middelfart
  360408/16
 • Fra Boger. telefonhenvendelse fra ejer
  362859/16
 • Statusrapport Green PET PhD april-september 2016 - 12/6366
  362305/16
 • SV: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  365272/16
 • fra Billund kommune SV: vedr Vejlevej 6, Sønder Omme
  363713/16
 • fra billund kommune SV: vedr Vejlevej 6, Sønder Omme - BBR - Opmåling af bygninger_1083857_15-1051_v1(1).tif
  363715/16
 • fra billund kommune SV: vedr Vejlevej 6, Sønder Omme - BBR - Opmåling af bygninger_1085467_15-1341_v1(1).tif
  363716/16
 • Fra Cowi: RE: Shells havneterminal - VRU-anlæg, slidsstørelser i pumpeboringer
  363921/16
 • Fra Rambøll: Shells havneterminal - VRU-anlæg, slidsstørelser i pumpeboringer
  363904/16
 • fra Bilund kommune : vedr Vejlevej 6, Sønder Omme - BBR - Opmåling af bygninger_1083925_15-1064_v1(1).tif
  363714/16
 • fra Borger Besked vedr varsel om V2 kortlægning ?
  363869/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail snakke med Sune Riisom (DMR)
  367191/16
 • Fra borger - henv om mulig frivillig undersøgelse fremfor regionesbetalt 1 års undersøgelse - Brahesvej 7A, Faaborg
  366839/16
 • Fra DMR: Re: Undersøgelsesoplæg for Strandvejen 254, Middelfart
  368821/16
 • Fra MOE: SV: Møllevejen 17, Strynø - budget
  368877/16
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - budget
  368863/16
 • SV: Godkendelse af referatudkast fra mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016
  369678/16
 • Fra virksomhed - vedr. OPI-projekt
  370431/16
 • Fra Rigsrevisionen: Afgørelse om aktindsigt vedr. beretningen om hospitalslægers bibeskæftigelse <11223>
  368982/16
 • Fra Aabenraa Kommune. Orientering om konstateret forurening, Ramsherred 30, Aabenraa.
  369806/16
 • fra Orbicon, mail - GASA-Odense
  371919/16
 • fra Fredericia kommune Tilladelser efter Jordforureningslovens §8 og Naturbeskyttelseslovens §3 til gennemførelse af arbejder ifm. afpropning af søkabel ved Skærbækværket
  374699/16
 • Fra DGE, Luftfotos 2009-2013, Industrivej 17, 5672 Broby
  8992/17
 • Fra DGE, Luftfotos, Industrivej 17, 5672 Broby
  8984/17
 • Fra DGE, Mail med vedhæftet historik+luftfotos, Industrivej 17, 5672 Broby
  8968/17
 • Fra virksomdhed - ang. OPI-projekt
  768/17
 • Fiskernes Plads - Kerteminde
  1168/17
 • Borger: Aktindsigtsanmodning
  382090/16
 • Fra DGE, Luftfotos 2014-15, Industrivej 17, 5672 Broby
  9005/17
 • Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt
  12361/17

Udgående

 • Til DGE: Lokalitetsliste.xlsx
  373510/16
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  364204/16
 • Til kommunen. Afgørelse om at ejendommen Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup ikke kortlægges efter jord-forureningsloven
  359568/16
 • Til Ribe Sift, Tillæg til Råstofplan 2012, Veerst, Vejen Kommune
  359073/16
 • Til Niras: Tilbagemelding ang. Torvegade 15, 1. sal
  359324/16
 • Til COWI: Rykker for underskrift på aftale
  359963/16
 • Til Niras: Svar vedr. kortlægning, Åstvej 1, Billund
  359185/16
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. V2-kortlægning af en del af matr. 384a Engene, Vejle Jorder
  359476/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Vejen
  358988/16
 • Til Sloth-Møller: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  359870/16
 • Til Formand for Grundejerforeningen Den Grønne Smaragd: Vedr. fremsendelse af pdf-filer ang. V2-kortlægningen af en del af matr. nr. 384a Engene, Vejle Jorder
  359550/16
 • Til Nykredit - FORSP svar vedr. risiko ved kortlægningen på V2 for ejendommen Odensevej 34a, 5400 Bogense
  359501/16
 • Til NIRAS: Vedr. reparation af kældergulv
  359467/16
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Vejen
  358979/16
 • Til Gørding Vandværk, vedr. afværgeanlæg
  359757/16
 • til DMR - regionen beder om bilag til undersøgelse
  359959/16
 • Til Esbjerg Kommune- Råstoffer til diger ved Vadehavet
  360252/16
 • Esbjerg Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  359100/16
 • Kommunemeddelelse - Vejen Kommune - Praksishandel i Vejen
  358998/16
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  360267/16
 • Til NIRAS: Ok til tilbud samt status på gulv
  359314/16
 • Til NIRAS: Godkendt ekstra tilsyn
  359904/16

4. december 2016

Udgående

 • Til læge - Tak for godt samarbjede i almen praksis
  358889/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Dageløkkevej 8, 5963 Tranekær.msg
  364680/16

2. december 2016

Indgående

 • FRA ArosIT, Beslutningsreferat fra telefonmøde
  358710/16
 • Fra Borger - Forespørgsel om Værditabsordningen - Roers Alle 10, Odense
  361355/16
 • Fra Turid Skifte SST: SV: Høring
  362069/16
 • Fra Niras: VS: Gravetilladelser
  364049/16
 • Fra Cowi: FW: Borearbejde og sikkerhedskursus
  364055/16
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg for Strandvejen 254, Middelfart
  368807/16
 • Fra rådgiver - Pulje 46: 430-81406 Endelig rapport - Blåkildevej 9, Ringe
  366845/16
 • Fra rådgiver - Pulje 46: 567-77007 Endelig rapport - Hellevej 10, Agerbæk
  367393/16
 • Fra Rådgiver - Pulje 46: 503-50006 Endelig rapport - Gl. Kirkevej 6A, Kruså
  367121/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Orientering om snakke med Sune Riisom (DMR)
  367158/16
 • fra Odense Kommune - SV: Har kommunen bemærkninger mht. krav ophør af tankstation, Ejbygade 2/ Nyborgvej 200
  367185/16
 • Afrapportering for LKT Palliation.docx
  366281/16
 • Fra Danfoss: §8 Tilladelse L16 i høring, Nordborgvej 81, Nordborg
  379168/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378313/16
 • Fra Grundfos: Vedr. Kina-samarbejde
  378269/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378310/16
 • Fra Grundfos: Vedr. Kina-samarbejde
  378259/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378315/16
 • Fra virksomhed - ang. OPI-projekt
  713/17
 • Fra Projekt Harteværket - Udbetaling af første rate
  358724/16
 • fra Billund kommune henvendelse vder - 551-75004 - Boring flytning
  358470/16
 • fra DMR - drøftet med andre tidligere
  358380/16
 • Fra NIRAS: Tilsynsnotat
  358578/16
 • Fra NIRAS: Der er afsat midler til rapportering i 2017
  358298/16
 • Fra Realkredit Danmark: Kvittering for svar på henvendelse vedr. ejendommen Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  358538/16
 • Kvittering for modtagelse Deutsch-Dänischer Bahnhof
  358420/16
 • fra DMR - kvittering svartidspunkt
  358328/16
 • VS: Antw: Deutsch-Dänischer Bahnhof
  358425/16
 • fra rådgiver vedr møde om Gram Losseplads
  358452/16
 • fra DMR, mail vedlagt undersøgelsesrapport
  358354/16
 • Fra Politiken: ansøgning om aktindsigt
  358499/16
 • fra DMR - ikke tidl. sendt til RSYD
  358373/16
 • Anfordringsgaranti til kontrakt
  360176/16
 • Drejensvej 25 - Lokalitets nr. 621-00687 - image001.gif
  359286/16
 • Mail fra SST
  359192/16
 • Fra Kolding Kommune. Drejensvej 25 - Lokalitets nr. 621-00687
  359283/16
 • Mail fra Tværsektorielt samarbejde - ingen bem
  359017/16
 • Fra Kolding Kommune. Drejensvej 25 - Lokalitets nr. 621-00687 - CaseNo15-7893_Byggetilladelse_#171456-15_v1(1).docx
  359291/16
 • Fra Kolding Kommune: vedr. vurdering af undersøgelsesomfang, Skolevej 4, Lunderskov
  358309/16
 • Fra Provas: Foreløbigt svar på henvendelse om boring, Favrdal Vandværk
  358360/16
 • Fra ekstern aktør: mødemateriale
  359676/16
 • Fra Billund Kommune: Henvendelse ang. genanvendelse, Åstvej 1, Billund
  359183/16
 • Fra COWI: Orientering vedr. lejer-henvendelse, Vestergade 36, 7100 Vejle
  358886/16

Udgående

 • Til ArosIT, SV: Beslutningsreferat fra telefonmøde
  358725/16
 • Til rådgiver - korrespondance vedr. resultater
  5153/17
 • SV: mødetelefonen 8111 1213 - kode 29201561
  357942/16
 • Til rådgiver - Kopi af ledningsplaner
  366407/16
 • Til Shell: SV: Gravetilladelser
  364064/16
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378305/16
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378333/16
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378308/16
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  378255/16
 • til grundejer, mailkopi - oplysning om anden sagsbehandler
  357676/16
 • til DMR - regionen beder om undersøgelsesnotat
  358333/16
 • til grundejer - henviser til kollega mht. VTO-undersøgelse
  357632/16
 • Til borger: "FORSP.: Svar på henvendelse ang. en del af matr. nr. 2e Guldbergsminde, Randbøl"
  358399/16
 • Til Læge - Bekræftlese på overtagelse af solopraksis i Vejen
  358693/16
 • til DMR - hvilken mail har modtaget notat tidligere?
  358365/16
 • til DMR - senere svar, Ejbygade 2
  358377/16
 • Til Fyens Stiftstidende: Vedr. anmodning om aktindsigt
  357788/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18h Årslev By, Årslev, som ligger Kirstinebjergvej 1, 5792 Årslev
  358705/16
 • Til skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18h Årslev By, Årslev, som ligger Kirstinebjergvej 1, 5792 Årslev
  358708/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - VS: Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Kildegårdsvej 32, 5792 Årslev.
  358713/16
 • Til syddanske medlemmer af Interreg-udvalget: ang. Interreg
  358540/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - VS: Kopi af udgå-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18h Årslev By, Årslev, som ligger Kirstinebjergvej 1, 5792 Årslev
  358712/16
 • Til EASV - orientering om aktindsigt
  358472/16
 • Til Realkredit Danmark: "FORSP.: Svar: Fremsendelse af oplysninger om den V1-kortlagte ejendom, Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V"
  358520/16
 • Til Sønderborg Kommune ang Torvet 1, Ulkebøl, Sønderborg
  358148/16
 • Til DMR: fremsendelse af materiale for V1 kortlægning, Platinvej 25, 6000 Kolding
  357643/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Kildegårdsvej 32, 5792 Årslev.
  358711/16
 • Til Fredericia Kommune: Vurdering af evt. kortlægning af ejendommen Grethesvej 19, 7000 Fredericia
  358483/16
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på spm vedr forurening på Dybbøl Bygade 58
  358060/16
 • Til EASV - orientering om aktindsigt
  358479/16
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale på Darumvej 43, 6700 Esbjerg, lok. 561-67001
  358306/16
 • Udløb af klagefrist - matr.nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav
  357901/16
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-06435
  357705/16
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  358636/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Odensevej 56, 5800 Nyborg.msg
  364164/16
 • Svar til Odense Katedralskole - projekt Det Maritime Hus - afrapportering 1. halvår 2016
  358707/16
 • Til Kolding Kommune: regionens vurdering af fremsendte budget for undersøgelse, Skolevej 4, Lunderskov
  358321/16
 • Til Skat: Svar vedr. Havnevej 74, Egernsund
  357986/16
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. forespørgsel til sagen fra Strandvejen 28, 5500 Middelfart
  357883/16
 • til DMR - hvornår svar
  358324/16
 • Til SDE - vedr. opdatering på projektstatus
  358709/16
 • Til Esbjerg kommune: Mail med kopi af afgørelse om fastholdelse af kortlægning
  357887/16

1. december 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - Hertug Hans Gade, resultat af poreluftprøver
  5129/17
 • FRA TENGBJRG, Udkast til referat af projektgruppemøde 2016-dec-01
  357087/16
 • Fra Yder - Korrespondance vedr. lokationsnummer på Ærø
  357314/16
 • Fra JV - anmodning om aktindsigt
  357293/16
 • Mail fra Danske Regioner
  355910/16
 • Rammerne om VBS projekt
  356750/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med spildindberetning og undersøgelsesrapporter ved brønd I, II og III ved vej 4/9
  357497/16
 • Fra Odense Katedralskole vedr. projekt Det Maritime Hus - afrapportering 1. halvår 2016
  358706/16
 • Fra DMR: anmodning om grundlagsmateriale for V1 kortlægning, Platinvej 25, 6000 Kolding
  357586/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 01/12/2016
  357627/16
 • TV2 Fyn: Præcisering af aktindsigt i sygehusbyggerier
  356287/16
 • Mail fra økonomi - kan ikke nå at svare
  356135/16
 • Fra Yder - Korrespondance vedr. tilmeldte patienter til praksis i Esbjerg
  357326/16
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, telefonnotat vedr. vurdering af området
  356219/16
 • fra DMR - rykker for RSYD's bemærkninger - Ejbygade 2, Odense
  358188/16
 • Fra SKAT: Spørgsmål om afgørelse vedr kortlægning 621-00393
  358278/16
 • Fra revisor Ernst&Young: FLC erklæring vedr. Clusterix 2.0 PR1
  358096/16
 • Fra Rambøll: Tilbagemelding vedr. lok. 461-06435
  357724/16
 • Fra Miljøstyrelsen: Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af overløb af olieholdig kloak til grøft ved vej 4/9 ID 02.08.2016
  357522/16
 • Fra yder: Mail vedr. åbning/lukning for tilgang af patienter
  358092/16
 • Fra COWI: Opsamlingsrunde/supplerende injektioner
  357716/16
 • Fra Jens Johan Andersen: mail vedr. kortlægning DONG Oil Pipe lok nr 607-00593
  357625/16
 • Fra Plesner Advokater: NCC´s svar på anmodning om plan for fjernelse af lettere forurenet og forurenet jord i Rolighed Råstofgrav
  358331/16
 • Fra COWI: Referat af byggemøde 3
  357616/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  358690/16
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til sagen fra Strandvejen 28, 5500 Middelfart
  357872/16
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 12, Ørbæk, Nyborg, Kerteminde - regning 4
  357520/16
 • Fra COWI: Loggede data på injektionstryk.
  357711/16
 • Fra COWI: Pris på diverse tillægsarbejder
  358275/16
 • Fra Realkredit Danmark: "FORSP. : Henvendelse vedr. den muligt forurening Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V - matr.nr. 32e Guldager by, Guldager, Esbjerg Kommune"
  358462/16
 • Fra Geopartner: Nyt forsøg på aflysning af deklarationer, matr nr 947 Egernsund
  357604/16
 • Fra Franck Geoteknik: Spg. til regionens bemærkninger, Højmarksvej 17, Billund
  358704/16
 • Fra projekt: status på projekt
  359086/16
 • Fra Niras: Forespørgsel om kortlægning, Åstvej 1, Billund
  359180/16
 • Fra COWI: I901 udgår
  357718/16
 • Fra revisor Ernst&Young: FLC PR1 iEER
  358090/16
 • Fra NCC RÅSTOF Kommentarer til klage over tilladelse i Tjæreborg
  359772/16
 • Fra Esbjerg Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  359088/16
 • Fra Rambøll: "FORSP: Telefonshenvendelse vedr. lok. 561-67001"
  358262/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Henvendelse vedr landsarkivet, Darumvej 49, Esbjerg
  357373/16
 • Målbillede for udvikling af outcome mål på de 7 behandlingsområder Fase 1A
  356762/16
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang gruppe 1-sikrede
  357051/16
 • Fra OUH- fremsendelse af byggeprogram for OP-stue Da Vinci
  382913/16
 • Fra CLEAN - vdr. midtvejsevaluering FI
  379840/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378284/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378287/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378291/16
 • Fra CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  378293/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378298/16
 • Fra Borger - forespørgsel om proces omkring tillæg til råstofplan
  379526/16
 • Styregruppe - samt lidt info - om Udviklingsplan for Vestkysten
  371723/16
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - afleveringsforretning
  368850/16
 • Mail fra yder: Ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  373149/16
 • Fra COWI, Bilag foto af P32.jpg
  366324/16
 • Fra COWI, resultater vedr. Danmarksgade 36, Fredericia
  366318/16

Udgående

 • Til borger: Dejrupvej 18, 6855 Outrup
  361854/16
 • Til Virksomhed - Kaltoftevej 13 - Genfremsendelse af brev vedr. tinglysning af ventilationsdræn
  11179/17
 • Jordforurening. Indledende forureningsundersøgelse af ejendommen 580-019135 - Ladegårdsvej 13 3/3
  357121/16
 • Jordforurening. Indledende forureningsundersøgelse af ejendommen 580-019135 - Ladegårdsvej 13 1/3
  357116/16
 • DUT-høringssvar
  362776/16
 • DUT-høring fosterdiagnostik
  362768/16
 • Til Niras: Gravetilladelser
  364077/16
 • Til Rådgiver, Råstofplanlægning, klæg, vedr. råfilm vedr. klægkortlægning
  367295/16
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378211/16
 • Til borger- aktindsigt kortlægning - Akkerup.zip
  379520/16
 • Til lægen: Bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. december 2016
  356246/16
 • Til Kommunen:Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  356260/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  357161/16
 • Til Lægevagten: Mail med oprettelse af vagtlæge
  356420/16
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  356509/16
 • Til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  357147/16
 • Til Lægevagten: Mail med oprettelse af vagtlæge
  356283/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Nørre Nebel
  357251/16
 • Til Provas: Anmoder om seneste nyt vedr Favrdal-boring, Favrdal Vandværk
  356346/16
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  357329/16
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel i Nørre Nebel
  357258/16
 • Til borgere: Orientering om valg af boreentreprenør
  359730/16
 • Til borger - Afgørelse om at ejendommen ikke kortlægges efter Jordforureningsloven - Plantagevej 22, Morud
  357362/16
 • Til Borger ang. Puggårdsvej 4, Bramming
  356523/16
 • Til praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden.
  356896/16
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr sag i landsarkivet, Darumvej 49, Esbjerg
  357379/16
 • Til borger - retningslinjer for spørgetid
  356270/16
 • Svar til kiropraktor
  357144/16
 • Til Henning Have A/S: Svar vedr private boringer nær matr. nr. 1ax Præstkjær, Brørup
  357384/16
 • Til læge - Oversigt over tilmeldte patienter ifm. overdragelse af praksis
  356806/16
 • Til læge - Oversigt over patienter overtaget ifm. overtagelsen af praksis
  356816/16
 • Til SKAT: Indledende forureningsundersøgelse af ejendommen 580-019135 - Ladegårdsvej 13 2/3
  357112/16
 • Til Sønderborg Kommune ang. Truenbrovej 21A, Avnbøl, Sønderborg
  357370/16

30. november 2016

Indgående

 • Fra borger: Dejrupvej 18, 6855 Outrup
  361847/16
 • FRA TENGBERG, JAR Styregruppemøde | 1. december 2017 kl. 14:00-14:45
  357088/16
 • FRA ArosIT, Re: Build websitet er i luften
  357449/16
 • FRA ArosIT, Re: Build websitet er i luften
  357450/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommentar til §8-ansøgning i forbindelse med ombygning og renovering af Vægtergade 1, Ribe
  357391/16
 • Mail fra Danske Regioner
  356200/16
 • Fra NCC: Svar vedr partshøring - dispensation muldjord, Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  357395/16
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om oplysninger på en række V2-kortlagte ejendomme, bl. a. lok. 461-06355
  357748/16
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om materiale på en række lokaliteter i Odense, som er V2 kortlagte
  357605/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 30/11/2016
  357621/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  358695/16
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. oplysninger på en række V2 kortlagte ejendomme, bl.a. lok. 461-06346
  357777/16
 • Fra Niras: Vedr. § 8-ansøgning, Østergade 7, 5471 Søndersø
  358429/16
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om oplysninger på en række V2 kortlagte ejendomme, bl.a. lok. 461-70241
  357768/16
 • Fra Rambøll: Svar: Vedr. lok. 461-06435
  357720/16
 • Fra LIFA: Registrering af jordforurening i nedlagt off. vejareal del af Sønderskovvej, Fredericia
  357964/16
 • Fra Arkil: Opsamlingsrunde/supplerende injektioner
  357712/16
 • Fra EDC. SV: Miljøundersøgelse Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup
  359564/16
 • SV: Svar på afholdt overtagelsesprøve vedr. løn- og vagtplansystem i Region Syddanmark
  360257/16
 • Fra Healthcare DENMARK: Opdateret forslag til besøgscenter
  363299/16
 • Danmarks Vækstråds rapport om kvalificeret arbejdskraft (klausuleret frem til offentliggørelsen i morgen torsdag d. 1. december kl. 9)
  359892/16
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8-tilladelse, Selleshøjvænget 40, 5260 Odense S
  358508/16
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om oplysninger på om materiale på V2 kortlagte ejendom, lok. 461-80068
  357735/16
 • Fra Varde Kommune, Digelag i Varde Kommune
  355466/16
 • Fra COWI: Udkast til byggemøde referat
  354819/16
 • A conto administrationsbidrag 2017
  355902/16
 • Fra esbjerg Kommune: Kommentarer vedr §8-ansøgning i forbindelse med ombygning og renovering af Vægtergade 1, Ribe
  357405/16
 • Fra Vejle Kommune: Rev. § 8 til Starupvej 1-3, 6040 Egtved
  354942/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune til DMR - om poreluftsmåling, fælleshus, Ringe Gasværk
  355421/16
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke påbud, Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  354678/16
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - foto udgravning fælleshus gasværket
  355442/16
 • Fra Rådgiver: mail med § 8 ansøgning, Vestervold 1b, 1c, 1d i Varde
  354667/16
 • Fra Frederikskogene og Digelaget Tøndermarsken - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  354229/16
 • Fra lægen: mail med anmodning om lukning af patienttilgang
  355361/16
 • Fra Tønder Kommune: Følgemail til fremsendelse af dokumentationsrapport og kommunens afgørelse i påbudssagen fra Vesterende 42, 6261 Bredebro
  354366/16
 • Fra COWI: Mønsterrundering 28/11/2016
  354868/16
 • Havneby Digelag - Råstoffer til dige ved Vadehavet
  355478/16
 • Fra DMR: Endelig undersøgelsesrapport
  354839/16
 • Offentliggørelse af årsrapport 2015 fra Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database
  354993/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune til DMR - ok ti poreluftsmåling under fælleshus
  355429/16
 • Fra Nordfyns Kommune, Mail vedr. indskærpelse af påbud, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  362054/16
 • Fra landinspektør, råstof, tilladelse, Endelig tinglysning og aflysning af tidligere efterbehandlingsvilkår matr. nr. 76 og 80 Oksenvad Ejerlav, oksenvad i haderslev
  364150/16
 • SV: Udpegning af regional deltager til samordningsudvalget (nu med de rigtige bilag)
  363741/16
 • Referat af OU møde d. 17. november 2016 2014-2020 i høring
  369193/16
 • Fra CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  378225/16
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  380276/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378228/16
 • Fra WLS
  381724/16
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. ejendommen Søndergade 17, 5591 Gelsted
  354525/16

Udgående

 • Foto 3 - dokumentation for nedrivning
  361846/16
 • Foto 1 - dokumentation for nedrivning
  361843/16
 • Foto 2 - dokumentation for nedrivning
  361845/16
 • Til borger: Dejrupvej 18, 6855 Outrup - korrespondance omkring nedrivning
  361841/16
 • Til DMR - Vinder udbud
  366402/16
 • Til DGE - Vinder ikke udbud
  366401/16
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Starupvej 1-3, 6040 Egtved, matr. nr. 11f Ågård By, Ø. Starup, lok. nr. 630-81476
  363606/16
 • Til skat: Svar på henvendelse: Rapporter mv. vedr. matr. 3ak, nuv. Fynsvej 39
  382174/16
 • Til Rambøll: placering af yderligere boringer Vestergade 76/78
  382680/16
 • Til Lægen: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2016
  355375/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2016
  355400/16
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-80068
  357738/16
 • Fra SDE - opdatering på projektstatus
  358715/16
 • Til EDC. SV: Miljøundersøgelse Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup
  359559/16
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-06346
  357780/16
 • Til Rambøll: Vedr. lok. 461-06435
  357717/16
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-70241
  357770/16
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-06355
  357755/16
 • Til Rambøll: Vedr. yderligere oplysninger om lok. 461-06355
  357839/16
 • Til Rambøll: Tilbagemelding vedr. forespørgsel om materiale på en række lokaliteter i Odense, som er V2-kortlagte
  357606/16
 • Til læge - Oversigt over patienttal ifm. overdragelse af praksis
  356794/16
 • Til Skat: Svar på anmodning
  356850/16
 • til Nyborg Kommune - bemærkninger til Dampskibsmolen 2, 5800 Nyborg - §8-dokumentation og supplerende indeklimaundersøgelse
  355165/16
 • Til SKAT: Svar på henvendesle vedr. rekvirering af rapporter, Roersvej 33, 5000 Odense C
  354555/16
 • Til Realmægleren: Vedr. olieforurening på Strandvejen 254, 5500 Middelfart
  355322/16
 • Til Svendborg Kommune ang. Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  355199/16
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt 301116
  355187/16
 • Til PLO, SRO, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Esbjerg
  354496/16
 • Til praksis - Bekræftelse på læges ophør i praksis
  354346/16
 • Til borger - Afgørelse om at ejendommen udgår af kortlægningen jf Jordforureningsloven - Åvej 5, 5792 Årslev
  355404/16
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  354329/16
 • Til kurator - Fremsendelse af Kontrolstatistik 2015 og 2016
  355292/16
 • Til Franck Geoteknik: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Højmarksvej 17, Billund
  354928/16
 • Til Rambøll: SV: Pulje 4 2016 - Status og økonomi
  355558/16
 • Til Sundhedsministeriet vedr. sprogpagten
  354375/16
 • Til Rambøll: SV: Pulje 4 2016 - Status og økonomi
  355554/16
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig - ny observatør til Kulturudvalget
  355431/16
 • Til Havneby Digelag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  355516/16
 • Til borger - svar på henvendelse
  354927/16
 • Til Praksis - Sendt uddybende spørgsmål vedr. ansat læge
  354260/16
 • Vedrørende Klinkvej 43, Vorbasse
  354870/16
 • Til DMR: Kommentarer til rapport
  354550/16
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  354503/16

29. november 2016

Indgående

 • Fra borger: Dejrupvej 18, 6855 Outrup - fotodokumentation for nedrivning
  361832/16
 • Fra DMR - Tilbud
  366399/16
 • Fra Kolding Mobil Fysioterapi vedr. § 24- ansættelse.
  367128/16
 • Fra: yder
  369559/16
 • Fra projekt - vedr. tilsagn fra Syddansk OPI-pulje
  364103/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Tillæg til §8 tilladelse, Bygmestervej 25, 5750 Ringe (opstilling af pylon)
  362126/16
 • Fra Region Midt: Vedr. Kina-samarbejde
  378222/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378216/16
 • Medd. fra PLO - Vedr. ansættelse af læge iht. §20, stk.3
  372269/16
 • Fra Svendborg Erhvervsskole vedr. udlægning
  373528/16
 • Fra Rybners vedr. udbud
  373545/16
 • Fra: yder
  12786/17
 • Fra: yder
  12794/17
 • LETT advokater: Opfølgning på aktindsigtsanmodning
  381167/16
 • Fra Praksis - Svar vedr. forlængelse af ansættelse af læge
  354253/16
 • Fra Arkil: Vedr. opsamlingsrunden
  353481/16
 • Fra DMR: mail vedr. skade på privat vej ved Flensborgvej 2D, Kruså (580-81251)
  353650/16
 • Fra EDC. Miljøundersøgelse Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup
  354437/16
 • Fra ansøger: Vedr. statsstøttevurdering
  354379/16
 • Fra DK-Råstof, forespørgsel vedr. Råstofplan 2016
  353046/16
 • Fra Tønder Kommune: Forespørgsel vedr oplysninger om forurenet grund ved Ribelandevej 58, 6270 Tønder
  353656/16
 • Fra Rambøll: Pulje 4 2016 - Status og økonomi
  353216/16
 • Fra projekt: Afklaring omkring indikator støttet/ustøttet beskæftigelse
  353848/16
 • Databehandleraftale med SIF og Express
  355914/16
 • Fra Vejle Kommune: Den grønne Smaragd - Situationsplan for projekt
  354920/16
 • Fra Tønder Kommune ang. Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  354132/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 29/11/2016
  354380/16
 • Fra Ribe Digelag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  353984/16
 • Fra COWI: Status borearbejde
  354372/16
 • Fra Region Midtjyllland: Opsamling fra mødet den 18. november på DLVV
  354018/16
 • Fra Nissum&Kudsk: Oprindelse af jordlæs med org. indh, Vojensvej 22, Skrydstrup
  352939/16
 • Fra COWI: Mail til Arkil vedr. SAB og TAG om opsamlingsrunde/supplerende injektioner
  354463/16
 • fra projekt; anmodning om uddbet. 3. rate
  353563/16
 • Fra Rambøll: Pulje 4 2016 - Status og økonomi
  353212/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med Påbud om forureningsundersøgelse ved T69
  353068/16
 • Fra Rambøll: Pulje 4 2016 - Status og økonomi
  353220/16
 • Henvendelse fra DMR: vedr. Industrivænget 6, Nr. Aaby
  353666/16
 • Fra Kudsk&Nissum: Orientering om videreformidling af påbudsvarsel, Vojensvej 22, Skrydstrup
  353312/16
 • Fra Eurofins, Råstof, kvittering for modtagelse af prøve
  356119/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  355972/16
 • Korrespondance med kiropraktor ang. handicapvenlige forhold i klinikken
  356881/16
 • Fra Borger, Indsigelse til V1-varsel, Sludevej 7, 5871 Frørup .png
  356284/16
 • Fra SLB retningslinje for bibeskæftigelse ved SLB.docx
  358767/16
 • Fra Esbjerg KOmmune: §8-ansøgning i forbindelse med ombygning og renovering af Vægtergade 1, Ribe
  357401/16
 • Fra Assens Kommune: § 8-tilladelse til nedgravning af ny olietank, Fåborgvej 14, 5610 Assens
  358387/16
 • Ændring af selskabsform
  359787/16
 • Fra Højfeldt A/S: Tilbud
  359273/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Sdr Grisbækvej 6, 6740 Bramming
  357633/16
 • Ansøgning om ydernummer
  359876/16

Udgående

 • Til Højfeldt A/S: Kvittering for modtagelse af tilbud
  359713/16
 • Til Billund Kommune - etablering af sø i råstofinteresseområde, Hejnsvig
  353251/16
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  353594/16
 • Til Yder - Bekræftelse på oprettelse af ydernummer i RSD
  353596/16
 • Til Borger - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  352868/16
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Smaragdvej, 7100 Vejle, matr. nr. 384a Engene, Vejle Jorder, lok.nr. 631-00380
  353019/16
 • Til SKAT: Dokumentation for kortlægningen af ejendommen beliggende Flensborgvej 189 1/3
  354121/16
 • Til SKAT: Vedr kortlægningen af ejendommen beliggende Flensborgvej 189 2/3
  354123/16
 • Til Mandø Kystbeskyttelseslag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  352916/16
 • Til Fanø Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  352898/16
 • Til Esbjerg Kommune, råstof, tilladelse, SV: UDKAST til tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune gældende til den [DATO] 2026
  353407/16
 • Til Esbjerg Kommune - Råstofplanforslag 2016 -Opfølgning møde
  353826/16
 • Til Tønder Kommune: Svar vedr kortlægning på vidensniveau 1 og 2 af dele af kommunens ejendom ved Ribe Landevej, Tønder, matr.nr. 761, Tved ejerlav
  353662/16
 • Til praksis i Billund: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  353578/16
 • Til Borger: Indhentning af oplysninger til brug ved udbetaling af erstatning
  352991/16
 • Til Ribe Digelag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  353987/16
 • Til Nissum&Kudsk: varsling om påbud, Vojensvej 22, Vojens
  353005/16
 • Til Kudsk&Nissum: Svar vedr orientering om læs med org. indhold, Vojensvej 22, Vojens
  353035/16
 • Til DK-Råstof, forespørgsel vedr. Råstofplan 2016
  353053/16
 • Til NP Vadehavet, råstof, tilladelse, SV: UDKAST til tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune gældende til den [DATO] 2026
  353384/16
 • Til DMR: Henvendelse vedrørende Industrivænget 6, Nr. Aaby
  353670/16
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Orientering om V2-afgørelse, Vangsvej 13, 6000 Kolding, lok. 621-00612
  353708/16
 • til DMR SV: Henvendelse vedrørende Industrivænget 6, Nr. Aaby
  353720/16
 • Til SKAT: Vedr kortlægningen af ejendommen beliggende Flensborgvej 189 3/3
  354128/16
 • Uafklaret lokalitet 439-04006
  1147/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378082/16
 • Til Region Midt: Vedr. Kina-samarbejde
  378101/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Sludevej 7, 5871 Frørup.msg
  364116/16

28. november 2016

Indgående

 • Fra DGE - Tilbud
  366398/16
 • FRA TENGBERG,Til RIT-gruppen - opgaver i forbindelse med udbudsforretning
  357216/16
 • Fra DMR - Spørgsmål til udbud
  366395/16
 • Fra rådgiver - Orientering om at lejlighed på 1. sal i nr. 66 ikke anvendes til bolig men erhverv
  4810/17
 • FRA TENGBERG,Vs: Udbudsbekendtgørelse 2016/ S 126-225267 [B&B-M.FID9174918]
  357205/16
 • Fra Sloth Møller: Oplæg til undersøgelse, Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  358448/16
 • Fra Skat: HENV vedr. Havnevej 74, Egernsund
  357980/16
 • fra grundejer - spørger til hvornår VTO-undersøgelse finder sted
  357623/16
 • Fra DGE: Kvittering for regionens kommentarer, Dyreborgvej 51A, 5600 Faaborg
  354104/16
 • Fra borger - Telefonhenvendelse
  353274/16
 • Fra Rambøll: Pulje 4 2016 - Status og økonomi
  353202/16
 • Fra COWI: Retablering på Rugårdsvej 232, Odense
  352795/16
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - olietanke
  352820/16
 • Fra COWI: Der er udført injektion i 3-I921
  352801/16
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til ændring af arealanvendelse på udearealerne ved Den Grønne Smaragd
  352953/16
 • Fra SKAT: Vedr kortlægningen af ejendommen beliggende Flensborgvej 189, Aabenraa
  354114/16
 • Fra Fanø Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  352879/16
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om oprensning af olieforurening, Bylderup-Bov Bygade 1, 6372 Bylderup-Bov
  352754/16
 • Fra Esbjerg Lufthavn, Råstof, tilsyn, Tilbagemelding på fuglebekæmpelse i råstofgraven på matr.nr. 3m Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  353041/16
 • Fra Realmægler VS: Telefonhenvendelse
  355311/16
 • Fra Mandø Kystbeskyttelseslag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  352910/16
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering af nedrivning af bygning, Industrivænget 6, 5580 Nr. Aaby
  354516/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 28.11.16
  352793/16
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til Starupvej 1-3, 6040 Egtved
  354932/16
 • Fra Middelfart Kommune: Præcisering af kommentar til endelig rapport, jordforurening i telthal, Industribuen 9, 5592 Ejby
  352354/16
 • Telefonhenvendelse
  352594/16
 • fra rådgiver forslag til mødedatoer SV: Gram Losseplads
  352316/16
 • TV 2/Fyn: Aktindsigtsanmodning
  352516/16
 • NIRAS: Tilsynsnotat
  352220/16
 • Anmodning fra journalist
  352480/16
 • Brev til Region Syddanmark fra Forældre og Fødsel
  352457/16
 • Fra projekt: Vedr. Partnerkommuner/Projektlokationer
  352214/16
 • Fra COWI: Opsamlingsrunde/supplerende injektioner
  352603/16
 • Fra Nyborg Kommune - svar på V0-brev - Ringvej 1, 1B og 1D 5800 Nyborg.
  352338/16
 • Din henvendelse er modtaget / Your mail is received
  352432/16
 • Fra SKAT: henv vedr. Købmagergade 65 A
  351787/16
 • Fra Skat - kortlægningen af ejendommen beliggende Spodsbjergvej 145
  352510/16
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  352213/16
 • Fra Borger: Tilbagemelding vedr. varsel om afgørelse om ikke påbud, Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  352647/16
 • Fra Niras: Hindsgavl. Referat af byggemøde 3
  352544/16
 • Dansk Penis Cancer database (DaPeCa). Årsrapport 2016 til offentliggørelse
  351982/16
 • Fra Vejle Kommune: mail med Oversigtskort forurening
  352121/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med varsel af påbud om undersøgelsespåbud ved brønd I, II og III ved vej 4/9
  352144/16
 • Projektbeskrivelse, budget og finansiering
  371722/16
 • Fra MOE: Langegyde 68 - budgetstatus og jordmængder
  366334/16

Udgående

 • Til DGE - Kopi af svar på spørgsmål
  366397/16
 • Til DMR - Svar på spørgsmål
  366396/16
 • Til DMR - Svar på spørgsmål til tilbud
  366393/16
 • Til DGE - Kopi af svar på spørgsmål
  366394/16
 • Til COWI: SV: sagsmateriale for kortlægning nr. for 523-05703 Ravnsbjergvej 4a, Gråsten
  367150/16
 • Til projekt: anmodning om afrapportering og regnskab
  371216/16
 • Til COWI: SV: sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05702
  361497/16
 • Til COWI: SV: sagsmateriale for kortlægning nr. for 523-05703 Ravnsbjergvej 4a, Gråsten
  361514/16
 • Til CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  378089/16
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  378092/16
 • Til Sloth Møller: Baggrundsmaterial til V1-kortlægning
  351883/16
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  351778/16
 • Til sønderborg Kommune. Ang Damgade 32 i Nordborg
  352501/16
 • Til Vagtsekr. og EDI-afd. vedr. Beholder lokationsnummer efter opsplitning af praksis
  352411/16
 • Til FINANS: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  352387/16
 • Til SKAT: fremsendelse af rapporten fra regionens undersøgelse, Møllerled 35, 5400 Bogense
  351515/16
 • Til DGE: Regionens kommentarer til oplæg til oprensning, Dyreborgvej 51A, 5600 Faaborg
  352543/16
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  351770/16
 • Til FINANS: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  352377/16
 • til SKAT - RSYD genfremsender kortlægningsbrev
  351395/16
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse er ophørt
  352491/16
 • Til NIRAS: Boringer der dukker op sløjfes
  352290/16
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Ansat læge ophører i praksis i Nr. Lyndelse
  352321/16
 • Til FINANS: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  352381/16
 • Til Tønder Kommune ang., Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  352117/16
 • Til FINANS: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  352260/16
 • Til borger. Ang Damgade 32, 6430 Nordborg
  352596/16
 • Til FINANS: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  352384/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge er ophørt i praksis
  352285/16
 • Til Aabenraa Kommune - Råstofplan 2016 - Bolderslev- spørgsmål efter partshøring
  351976/16
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  352219/16
 • Svar til borger på henvendelse vedr. Frederiksberg 49, 5474 Veflinge
  352089/16
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. forlængelse af aftale for ansættelse af læge
  352686/16
 • Til COWI: SV: sagsmateriale for kortlægning nr. for 513-03703
  351904/16
 • Til Skat: Materiale vedr. kortlægning
  352142/16
 • Til Skat - SV: kortlægningen af ejendommen beliggende Spodsbjergvej 145
  352515/16
 • Til skat - SV: Jordforurening. Indledende forureningsundersøgelse af ejendommen 480-12192
  351629/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ændring i praksis i Nr. Lyndelse
  352313/16
 • Til ejendomsmægler - SV: Forureningsrapport på Kastrupvej 10, 6510 Gram?
  352453/16
 • Til SKAT: Fremsendelse af sagsmateriale, Emmelevvej 39, 5450 Otterup
  351579/16
 • Svar - VS: Telefonhenvendelse
  352598/16
 • Til COWI: Sagsmateriale for kortlægning nr. for 513-03703. [Sagsnr.:11/3859] - [Dok.nr.:]
  351929/16
 • Tirettet evalueringsoplæg Kongresværtskab
  352499/16
 • Til praksis - Bekræftelse vedr. generationsskiftehandel
  351766/16
 • til DGE Opstartsmøde - dagsorden - 5354.doc
  353961/16
 • Til Esbjerg Lufthavn, Råstof, tilsyn, vedr. fuglebekæmpelse i råstofgraven på matr.nr. 3m Skads, Esbjerg Jorder
  353047/16
 • Fra COWI: Opsamlingsrunde til Arkil
  352787/16
 • til projekt. anmodning om status
  359092/16
 • Til Niras: Billeder fra afløbseftersyn
  359257/16

27. november 2016

Indgående

 • Fra DMR - spørgsmål til tilbud
  366392/16
 • Fra Fysioterapeut vedr. cvr. nr
  352807/16

Udgående

 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  352197/16

26. november 2016

Indgående

 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  352224/16
 • Fra borger: §8-ansøgning vedr. oprensning af forurenet grund, Østergade 7, 5471 Søndersø
  358422/16

25. november 2016

Indgående

 • VS: Ansøgning om forprojekt til opkvalificering af Øhavsstien
  352578/16
 • Fra Langeland Forsyning - Ledningsplaner samt info vedr. renovering af kloak
  366391/16
 • Fra Svendborg kommune - Vedr. Kirkestræde 26 - indeklimamålinger ifb. §8
  351413/16
 • Fra DGE - Spørgsmål til udbud
  366388/16
 • Fra Skat: Forespørgsel om V2-kortlægningsafgørelse, Snavevej 25, 5471 Søndersø
  366751/16
 • Fra DN RÅSTOF Svar om at klagen overvejes at trække tilbage
  361418/16
 • Til Niras: SV: Videregående undersøgelser på Shell Havneterminal
  364027/16
 • Fra PLO - Korrespndance vedr. salg af ydernummer/kapacitet
  364093/16
 • Fra projekt: svar på vores kommentarer og tilrettet version
  375710/16
 • Fra: yder
  373154/16
 • fra Odense Kommune, mail - Høring af udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 36, Odense S
  351570/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Vedr. Indikatorer
  351352/16
 • Fra praksis - Forespørgsel vedr §19 ansættelse
  351758/16
 • Fra Sloth Møller: Henvendelse vedr. baggrundsmateriale
  351875/16
 • PANCREAS CANCER DATABASEN: Kommenteret årsrapport 2015/2016
  350660/16
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Damgade 32, 6430 Nordborg
  351128/16
 • Fra COWI: Status borearbejde Middelfartvej, Vissenbjerg
  350900/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang. autoværksted, Hedegårdsvej 12, 6760 Ribe
  351095/16
 • fra SKAT - anmoder om materiale
  351383/16
 • fra Svendborg Kommune - VS: Kirkestræde 26 - Marstal, jf. §8-tilladelse til indretning af beboelse, dateret 10.9.2013.
  351540/16
 • fra DMR, mail -
  351690/16
 • Fra SKAT: Rekvirering af rapporten vedr. V2-kortlægning, Møllerled 35, 5400 Bogense
  351506/16
 • Fra Skat: Henvendelse vedr. rapport for kortlægning
  352134/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 tilladelse til etablering af bolig på 1. salen hos Algade 20 i Ringe
  351605/16
 • fra MST : Miljøstyrelsesprojekt - TUP - Feltmetoder til bestemmelse af pesticider i jord
  351792/16
 • Fra ejendomsmægler - Forureningsrapport på Kastrupvej 10, 6510 Gram?
  352449/16
 • Regionernes IT-direktørmøde den 1. december 2016 (punkt 6 samt bilag - åben dagsorden)
  351621/16
 • fra Odense Kommune - ingen tanke i projektområde, Promenadebyen 38
  351731/16
 • Fra Skat - Jordforurening. Indledende forureningsundersøgelse af ejendommen 480-12192
  351615/16
 • Dansk Intensiv Database - Kommenteret årsrapport
  351496/16
 • Fra Haderslev Kommune ang. Nordhavnsvej 8, Haderslev
  351688/16
 • Fra SKAT: Rekvirering af rapport vedr. Emmelevvej 39, 5450 Otterup
  351572/16
 • Fra Darum-Tjæreborg Digelag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  352838/16
 • Fra Skat: Anmodning om rapport
  356803/16
 • Fra SKAT: Henvendelse vedr. rekvirering af rapporter, Roersvej 33, 5000 Odense C
  354543/16
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  358436/16

Udgående

 • Til DMR- Kopi af Svar på spørgsmål
  366390/16
 • Til DGE - Svar på spørgsmål
  366389/16
 • Til tværregional OFV gruppe - Referat af tværregionalt møde om overfladevand d. 1. november 2016.
  380921/16
 • Til DMR - Kopi af Svar på spørgsmål
  366387/16
 • Til DGE - Svar på spørgsmål
  366386/16
 • Til yder - Salg af ydernummer i Grindsted
  363355/16
 • Til Rambøll: RE: Opgave med forbedring af datakvalitet i GeoGIS
  369230/16
 • Til Kommune og Forsyning: Referat fra møde ang. indsats, Nyborg Gasværk
  357071/16
 • Til Kudsk og Nissum: Dialog vedrørende læs med org. indhold, Vojensvej 22, Skrydstrup
  351338/16
 • Til SKAT: Svar på forespørgsel mail nr. 1
  350819/16
 • Til SKAT: Svar på forespørgsel mail nr. 2
  350827/16
 • til DMR - sagsbehandler på oprensningssag
  350614/16
 • til Sweco, mail - bilag med historisk materiale, Trunderupvej 3
  350372/16
 • Til COWI: Godkendt nyt budget samt fik ikke afklaring på 232 efter møde i dag
  350442/16
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  352235/16
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. november 2016
  350421/16

24. november 2016

Indgående

 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  352192/16
 • Fra Rambøll: FredericiaC, analyse af vandprøver opstrøms fokusområdet
  351902/16
 • Mail fra Danske Regioner
  348766/16
 • Fra DKNT - projekt Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  348942/16
 • Fra Obbekær Vognmandsforretning, Råstof, telefonnotat vedr. tilretning af sø
  350331/16
 • Fra COWI: Budgetstatus
  350418/16
 • SV: DHHD - Høring af årsrapport 2015 for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database
  350577/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 24/11/2016
  350502/16
 • fra Sweco - beder om historik, Trunderupvej 3, 5683 Haarby. Matr. nr. 7p Haarby By, Haarby?
  350361/16
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  350870/16
 • Fra COWI: Sagsmateriale for kortlægning nr. for 513-03703
  351872/16
 • fra Nyborg Kommune - Udkast til § 8 tilladelse
  351679/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Østre Ringvej 38-40, Ringe - Afsluttende dokumentationsrapport
  351623/16
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §19 tilladelser til genindbygning af lettere forurenet og forurenet jord på matr. nr. 20a og 25a Lihme By, Nørup - Motorvejsprojekt Bredsten - Vandel
  352752/16
 • Fra Sønderborg Kommune ang.Truenbrovej 21A, Avnbøl, 6400 Sønderborg
  357367/16
 • Fra Fyens Stiftstidende: Vedr. anmodning om aktindsigt
  357771/16
 • Fra Orbicon: Scenarie fra GV-model, Søndersø
  360264/16
 • Fra iEER om Peer Review visit in Helsinki og Slush
  360940/16
 • Henvendelse fra COWI: sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05704
  361534/16
 • Fra Aabenraa Kommune: Kvittering for modtagelse af ansøgning om boretilladelse
  349864/16
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar vedr. ansøgning om boretilladelse
  349898/16
 • Fra COWI: Arbejdsmiljø - mønsterrundering 21/11/2016
  348822/16
 • Regionalt Audit DLCR oplæg fra epidemiolog og datamanager
  348924/16
 • Anfordringsgaranti fra firma
  349115/16
 • Fra Provas: Foto-dokument af prøver, Favrdal Vandværk
  350169/16
 • Fra DKNT - projekt Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  349905/16
 • Fra PRovas: Beretning om første del af boring, Favrdal Vandværk
  350166/16
 • Fra Lægevagten: Brev med anmodning om vagtydernummer
  371615/16
 • Fra : yder
  373262/16
 • Fra: yder
  373325/16
 • Fra UC Syd vedr. projekt
  373524/16
 • Fra Borger, Vedr. Rolfsted Flyveplads, Øvej 12A-C, 5550 Langeskov
  362709/16
 • Fra Cowi. henvendelse om sagsmateriale
  361491/16
 • Fra COWI: sagsmateriale for kortlægning nr. for 537-05704
  367279/16
 • Fra COWI: sagsmateriale for kortlægning nr. for 533-05702
  367262/16
 • Fra COWI: Sagsmateriale for kortlægning nr. for 513-03703
  367146/16
 • Fra COWI: Sagsmateriale for kortlægning nr. for 523-05703
  367140/16
 • Fra COWI: sagsmateriale for kortlægning nr. for 513-03703
  367149/16
 • Fra Niras, Råstof, mail vedr. tidsplan og scoping
  381221/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 78 - tillæg til aftale underskrevet
  382678/16
 • Fra Niras, Råstof, mail vedr. tidsplan og scoping
  381204/16

Udgående

 • Til DGE - Udbudsmail
  366384/16
 • Til DMR - Udbudsmail
  366383/16
 • Til Shell: Gravetilladelser og igangsætning af undersøgelserne på Skanseodde
  364033/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Kirkebakken 62, 5390 Martofte.msg
  363909/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Frederiksens Allé 8, 5853 Ørbæk.msg
  364045/16
 • Karetmagervej
  538/17
 • Til Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, Kortlægning i Brahetrolleborg Sogn, sogne udtræk
  349310/16
 • Til Kudsk&Nissum:Resultat af analyse af org matr sendt til grundejer, Vojensvej 22, Skrydstrup
  350163/16
 • Til praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden pr. 1.1.2017
  350146/16
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  350144/16
 • Til Mandø Kystbeskyttelseslag- Råstoffer til diger ved Vadehavet
  350070/16
 • Brev til bestyrelsesformand vedr. projekt Innovative Undervisningsformer
  350015/16
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Flytning af praksis
  349450/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Christiansfeld
  350152/16
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Christiansfeld
  350154/16
 • Til Orbicon: Fremsendelse af materiale vedr. lok. nr. 607-00153
  349838/16
 • Fra Ballum-Koldby Digelag- Råstoffer til diger ved Vadehavet
  349537/16
 • Til Rambøll: Oplysninger om kortlagte lokaliteter
  349966/16
 • Til Fyens Stiftstidende: Vedr. anmodning om aktindsigt
  357769/16
 • Manglende dokumentation for jordarbejder og analyser, "Skovbogård", Vinkelvej 9, Rødekro
  351571/16
 • Manglende dokumentation for jordarbejder og analyser, "Skovbogård", Vinkelvej 9, Rødekro
  351573/16
 • Til speciallæge i Kolding: opsummering af henvisningsregler
  349342/16
 • til Odense Kommune - Regionen om offentlig indsats mv., Promenadebyen 38
  349670/16
 • Til borger - henvendelse og svar på henvendelse om jordforurening - Frederiksens Alle 8 5853 Ørbæk
  349173/16
 • Manglende dokumentation for jordarbejder og analyser, "Skovbogård", Vinkelvej 9, Rødekro
  351568/16

23. november 2016

Indgående

 • Opsummering fra 1. møde behandlingsgruppen den 23. november 2016.docx
  367992/16
 • FRA B&B: JAR - dokumentation fra COWI [B&B-M.FID9174918]
  357425/16
 • rq@novo.dk - Opdateret powerpoint til i dag
  367993/16
 • Fra Funktionel Fysioterapi, vedr. opsigelse af ydernummer.
  370472/16
 • Fra Miljøministeriet, Miljø og Råstoffer, Anmodning om statistik
  362068/16
 • Fra Rybners vedr. projekt
  373535/16
 • Mødemateriale til møde 24.november 2016 i Styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI) - Eftersendelse af punkt
  356472/16
 • RITA dagsorden til videomøde i RITA tirsdag den 29. november kl. 9.30-12.00
  358012/16
 • 45462 - Mail fra yder: Ønske om Åbning/lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  358081/16
 • Fra Miljøministeriet, Miljø og Råstoffer, Anmodning om statistik
  362063/16
 • Regionernes IT-direktørmøde den 1. december 2016 (åben dagsorden)
  348981/16
 • Mail fra Danske Regioner
  348792/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med svar på intern vej og adgangsvej
  350321/16
 • Fra borger - Telefonhenvendelse, 480-81111
  351601/16
 • fra Odense Kommune, mail - Udkast til § 8 tilladelse Promenadebyen boligkarre 1 forespørgsel om udtalelse fra Region Syddanmark
  351447/16
 • fra Ejslskov - ingen bemærkninger til Udkast til § 8 tilladelse
  351482/16
 • Fra Billund Kommune - etablering af sø i råstofinteresseområde, Hejnsvig
  353183/16
 • Fra Orbicon: Underskrevet kontrakt, pulje 9, Svendborg
  357008/16
 • fra Vejle kommune §8 tilladelse Welcon - tilbygning til adm. bygning
  353723/16
 • Fra projekt; afrapporteringsskema
  349530/16
 • Fra LIFA - tak for svar - Arealoverførsel af vejareal fra vejmatrikel til 5be Vinding By, Vinding - Jeres J.nr. 20167346
  347816/16
 • Fra Erhvervstyrelsen - Nye erklæringer om N+3 håndtering i projektet Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  347605/16
 • Fra Provas: Nyt om moniteringsboring H C ørstedvej 4
  348533/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Orientering om indgående §8 ansøgning vedr. Bygmestervej 25, 5750 Ringe
  348265/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - projektet Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  348467/16
 • Fra COWI: Vedr. datalog på injektionstryk i Odense.
  347981/16
 • Fra SWECO - henvendelse anmodning om historisk redegørelse - Rugårdsvej 412, 5210 Odense NV
  348353/16
 • Fra SWECO - henvendelse anmodning om historisk redegørelse - Rugårdsvej 412, 5210 Odense NV
  348358/16
 • Fra Ernst&Young: revisionserklæring FLC Certificate Clusterix 2.0 PR1
  348622/16
 • Fra DMR: Rapportudkast - videregående undersøgelse
  348812/16
 • Fra Nybolig - Telefonhenvendelse, 529-40085 - Ønsker oplysninger vedr Kragsmosevej 4, 6230 Rødekro
  347755/16
 • Fra Fredericia Kommune: Materiale vedrørende lok. nr. 607-00153
  349833/16
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernumre.
  349157/16
 • fra DMR, mail - Ringe Jernstøberi
  348710/16
 • Fra Ballum-Koldby Digelag- Råstoffer til diger ved Vadehavet
  349501/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 23/11/2016
  348818/16
 • Fra Mandø Kystbeskyttelseslag - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  349681/16
 • Fra COWI: orientering vedr. besigtigelse foretaget d. 21-11-2016, Allegade 8, 7323 Give
  347864/16
 • Fra Vejle kommune: mail med oversigtskort over Gammelhavn -
  348230/16
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Torvet 1, Ulkebøl, Sønderborg
  347817/16
 • Fra NJORD Lawfirm: Vedr. regionens svar på spørgsmål fra advokat, Ågårdvej 37, 7323 Give
  347242/16

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune. ang: Exnersgade 47,
  348367/16
 • Til SWECO - SVAR på henvendelse - Rugårdsvej 412, 5210 Odense NV - 461-81272 sagsakter vedlagt
  348409/16
 • Til Borger - Oplæg til indledende forureningsundersøgelse, Hasmark Gade 19, 5450 Otterup
  347460/16
 • Til DMR: fremsendelse af sagsmateriale vedr. Vesterbro 40 og 42, 5000 Odense, lok. 461-00092 og 461-00129
  347867/16
 • Til Nybolig - SVAR på henvendelse [Sagsnr.:11/3572] - Kragsmosevej 4, 6230 Rødekro, Lok.nr. 529-40085
  347745/16
 • Til LIFA - SVAR: Arealoverførsel af vejareal fra vejmatrikel til 5be Vinding By, Vinding - Jeres J.nr. 20167346
  347772/16
 • Til DMR: fremsendelse af sagsmateriale vedr. Vesterbro 40 og 42, 5000 Odense, lok. 461-00092 og 461-00129
  347862/16
 • Til borger - SVAR på forespørgsel [Sagsnr.:08/3044] - arkivmateriale på Assensvej 121, Faaborg
  348212/16
 • Til Obbekær Vognmandsforretning, Råstof, mail med tilsynsnotat
  350308/16
 • Til borger og Vejle Kommune: Følgemail til brev: Orientering om lokalisering af ejendommen Horstedvej 1B og 1C, 7100 Vejle
  347575/16
 • til DMR forspørgsel om suppl. undersøgelse ved - Ingrids Allé 30, Odense SV
  348092/16
 • Til SWECO - SVAR på henvendelse - Rugårdsvej 412, 5210 Odense NV - 461-81272 sagsakter vedlagt
  348379/16
 • Til SWECO - SVAR på henvendelse - Rugårdsvej 412, 5210 Odense NV - 461-81272 sagsakter vedlagt
  348399/16
 • Til Tønder Kommune. 525-40178 Rangstrupvej 16, 6534 Agerskov_Kortlægges ikke efter Jordforureningsloven
  348271/16
 • Til Nybolig - SVAR på henvendelse [Sagsnr.:11/3572] - Kragsmosevej 4, 6230 Rødekro, Lok.nr. 529-40085
  347750/16
 • Til praksis i Varde: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347180/16
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347183/16
 • Til borger, Svar på henvendelse, Øvej 10, 5550 Langeskov
  348137/16

22. november 2016

Indgående

 • FRA TENGBERG, JAR
  357090/16
 • FRA NIRAS, Høringssystem - Opgaveoversigt med reviderede estimater og dok med opgavebeskrivelser
  346735/16
 • RE: Oprindelig aftale: FRA Niras, De danske regioner v Jan Kjellerup - Rammeaftale for IT bistand 2014.pdf
  345798/16
 • FRA TENGBERG,Bird & Bird - RIT kontrakt
  357218/16
 • Fra Orbicon: Søndersø status
  360263/16
 • Datatilsynets godkendelse af anmeldelsesskema
  355933/16
 • Fra Rambøll: Vandprøvetagningsrapporterne, Lollandsvej 33, Middelfart
  357029/16
 • Fra Tommerup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut
  353240/16
 • Fra Middelfart Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut
  353400/16
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8-tilladelse, Starupvej 1-3, Ågård, Egtved
  351622/16
 • fra Ejlskov til Odense Kommune - SV: Promenadebyen BS2 - Boligkarré 1 - suppl. undersøgelse
  351436/16
 • Udbetaling RFD-16-0022 og RFS-16-0008
  352639/16
 • Fra rådgiver - 557-91005 Endelig rapport - Westergaards Alle 9, Bramming
  353098/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med underskrift på matrnr. 3d
  350218/16
 • fra DMR, mail - Nyborgvej 200 A-F, 5220 Odense SØ (tidl. Ejbygade 2). Tilsynsrapport
  350599/16
 • Fra Bech-Bruun: Henvendelse vedrørende lok. nr. 607-00153
  349830/16
 • fra Ejlskov, mail - Promenadebyen BS2 - Boligkarré 1 - suppl. undersøgelse
  351430/16
 • Fra Praksis - Medd. vedr. nyt cvr-nr
  346811/16
 • Fra projekt: Vedr. formidling af projekt
  346752/16
 • Fra Bornholm - Nye erklæringer om N+3 håndtering i projektet Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  346467/16
 • Fra Sønderborg KOmmune: Målinger på Skovglimt 47, Sønderborg
  346454/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Forespørgsel, Vedr. efterbehandlede råstofgrave i Region Syddanmark
  346095/16
 • fra LIFA - arealoverførsel til 5be Vinding By, Vinding - deres J.nr. 20167346
  347259/16
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til endelig rapport, jordforurening i telthal, Industribuen 9, 5592 Ejby
  347716/16
 • Fra Vejle Kommune: Brev med afslutning af §8-tilladelse vedr. Den Grønne Smaragd
  347633/16
 • Fra COWI: Budgetstatus - afsluttende 2016
  347960/16
 • Fra Billum Vognmandsforretning, Råstof, kvittering for tilbagemelding på efterbehandling
  346165/16
 • Fra Praksis - Bekræftelse på tlf.nr til praksis
  346940/16
 • Fra praksis - Læst: Klinikflytning
  345695/16
 • Fra borger - Telefonhenvendelse - Assensvej 121, Faaborg
  346996/16
 • Fra NIRAS - HENV Arkivoplysninger for lok. 461-70238. Mågevej 11, Odense
  346880/16
 • Fra Eurofins: Resultat af analyser fra 21. nov, Vojensvej 22, Skrydstrup
  346239/16
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. november 2016
  347106/16
 • Fra Eurofins: Kvittering for modtagelse af prøver, Vojensvej 22, Skrydstrup
  345703/16
 • Mail fra Danske Regioner
  345979/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 22/11/2016
  347950/16
 • UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel hos DONG Energy Klippehagevej 22.docx - 16-5813_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbe
  347333/16
 • Fra NIRAS - Endeligt oplæg til indledende undersøgelser - Sundbjergvej 35, 5600 Faaborg
  347271/16
 • Fra Borger, ansøgning om 1-års undersøgelse
  348302/16
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af påbud om undersøgelse af jordforurening på Horstedvej 1b og 1C, 7100 Vejle
  347477/16
 • fra projekt vedr. synliggørelse af RS's støtte
  347874/16
 • fra fredericia kommune §8 høring UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel hos DONG Energy Klippehagevej 22.docx
  347331/16
 • Fra Geoboringer: Orientering vedr. tilbud
  348034/16
 • TvSyd: Anmodning om aktindsigt
  347433/16
 • Fra Kudsk&Nissum: Kvittering for modtagelse af analyser, Vojensvej 22, Skrydstrup
  347174/16
 • Fra Orbicon: fotos fra feltarbejde, Lakkendrup losseplads
  349650/16
 • Fra Niras: Hindsgavl. Referat fra Byggemøde 2
  349514/16
 • Fra projekt: Indikatorer - støttet/ustøttet beskæftigelse
  346171/16
 • VS: Danmarks Vækstråds rapport om kvalificeret arbejdskraft
  346546/16
 • Fra Rådgiver, Råstof, Kortlægning, Pilotprojekt for klægkortlægning - Opstart på DualEM
  346631/16
 • Fra Eurofins: Modtaget prøve vedr org matr, Vojensvej 22, Skrydstrup
  345977/16
 • Fra Miljøbo A/S - ville høre om status for undersøgelser på Vibekevej 33-57, Odense SV
  346997/16
 • Fra Interreg-sekretariatet: ang. Interreg
  346265/16
 • Fra Praksis - Medd. vedr. nyt tlf.nr til praksis og nyt lokationsnummer
  346834/16
 • Fra Eurofins: Vedr påbegyndelse af analysearbejde, Vojensvej 22, Skrydstrup
  345885/16
 • Fra Jord og Miljø - Miljøoplysninger ønskes Enghaven 15, Ryslinge aktindsigt
  346920/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  373562/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  373570/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  373560/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  373561/16
 • Fra Vejen Kommune: SV: Vedr. Kortlægningen af matrikel nr. 2by, Nr. Holsted By, Holsted, Nørregade 93, Holsted
  377874/16
 • Fra RH - Orientering omkring test i forbindelse med nyt overfladevandstema
  380920/16
 • Brev vedr. forundersøgelse
  361948/16
 • Endelig forandringsteori + skabelon for halvårsrapport
  362856/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Sønderborg
  363786/16
 • Revideret oplæg Dansk-Tysk turismestrategi
  362486/16
 • Fra COWI, resultater af supplerende undersøgelse af Kiddesvej, grundvand
  382229/16

Udgående

 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Ribe
  346952/16
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge ejendommen matrikel nr. 501, Rørkær, Hostrup, 6270 Tønder efter jordforureningsloven.
  346864/16
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Søstedvej 15, 5792 Årslev
  346854/16
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  345807/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr.Praksishandel i Ribe
  346043/16
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  346944/16
 • Til Jord og Miljø - Svar op henv: Enghavevej 15, matr.nr. 10au og 10dp, Ryslinge By, Ryslinge
  346923/16
 • Til praksis - Bekræftelse på oprettelse af lægepraksis i Ribe
  346935/16
 • Til Vejen Kommune: SV: Vedr. Kortlægningen af matrikel nr. 2by, Nr. Holsted By, Holsted, Nørregade 93, Holsted
  346015/16
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. november 2016
  346266/16
 • Til NIRAS: Orsa vs ATD
  345598/16
 • Til borger, Råstof, kvittering for høringssvar
  346150/16
 • Til borger, Råstof, kvittering for høringssvar
  346087/16
 • Til NIRAS, Råstof, fremsendelse af høringssvar
  350206/16
 • Til Vejle Kommune Tilbagemelding vedr. udkast til afslutningsbrev - Den Grønne Smaragd
  347730/16
 • Til Niras: Accept af tilbud
  348126/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Søstedvej 15, 5792 Årslev
  346818/16
 • Til praksis - Forespørgsel vedr. suppl. oplysninger ved oprettelse af lægepraksis i Ribe
  345964/16
 • Til Kudsk&Nissum og Arkil: Resultat af analyser på Vojensvej 22, Skrydstrup
  346591/16
 • Til Jord og Miljø - Svar op henv: Enghavevej 15, matr.nr. 10au og 10dp, Ryslinge By, Ryslinge
  346922/16
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  346942/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Sentvedvej 34, 5871 Frørup.msg
  346926/16
 • til SKAT, mail - kopi af kortlægningsbrev + baggrundsmat - Balsgyden 11 [Sagsnr.:16/11337] - [Dok.nr.:]
  345631/16
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Ribe
  346048/16
 • Til NIRAS - SVAR - fremsendelse af akter på - Mågevej 11, Odense
  346886/16
 • Til Rådgiver, Råstof, Kortlægning, Pilotprojekt for klægkortlægning - Opstart på DualEM
  346635/16
 • [Sagsnr.:13/7231] - Vedr. forlængelse
  346179/16
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  345801/16
 • Til COWI: Ønsker tilbud på monitering 2017
  345641/16
 • Til Haderslev Kommune vedr Nordhavnsvej 8, Haderslev.
  346247/16
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  346033/16
 • Til NIRAS - SVAR - fremsendelse af akter på - Mågevej 11, Odense
  346893/16
 • Til Nymølle Stenindustier A/S, Råstof, Forespørgsel, vedr. efterbehandlede råstofgrave i Region Syddanmark
  346090/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. høringssvar til §8-sagen fra Starupvej 1-3, 6040 Egtved
  351531/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, kvittering for dokument med underskrift
  350303/16
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, videresendelse af svar fra indvinder
  350292/16
 • Til skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Westergaards Alle 9, Bramming - 557-91005
  353111/16
 • Til Esbjerg Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Westergaards Alle 9, Bramming - 557-91005
  353115/16

21. november 2016

Indgående

 • FRA ArosIT, Udkast til dagsorden
  345482/16
 • FRA ArosIT, Build websitet er i luften
  345483/16
 • Fra RH - Nyt overfladevandstema
  380919/16
 • Fra rådgiver - resultater af TerraAttest
  344877/16
 • FRA NIRAS, Oprindelig aftale: De danske regioner v Jan Kjellerup - Rammeaftale for IT bistand 2014.pdf
  346905/16
 • Fra Tilsynet: Svar på klage
  345973/16
 • RSI-direktørmøde den 23. november 2016 (punkt 12 åben dagsorden)
  346476/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 21/11/2016
  345570/16
 • Indmeldelse af projekter til analyse som led i initiativ 3.3 Udbredelse af velfærdsløsninger i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
  346578/16
 • Fra Varde Kommune, Høringssvar vedr. efterbehandling
  345978/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Vedr. projekt SFD-14-0008 Medstrøm - tidligere Kreativitet & Iværksætteri
  346356/16
 • fra Orbicon korrespondance omkring : Traverskiftet 1 -naboundersøgelse
  347725/16
 • Fra DKNT ang. REM projekt. 1. fremdriftsrapport.
  348268/16
 • Ansøgning om starthjælp til "Projekt om screening for atrieflimmer med pulsur i praksis"
  349110/16
 • Fra NIRAS: Grundejer accepterer erstatning for flisegulv
  345166/16
 • Fra Borger, Spørgsml til evt. boligundersøgelse, Sentvedvej 34, Frørup, journal nr. 16/37971
  344952/16
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  345792/16
 • Fra Middelfart Kommune: Rapport over undersøgelse efter villaolietank-forurening på Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  344924/16
 • Fra CLEAN Re: CLEAN 3.0
  344418/16
 • Fra Ernst&Young vedr. iEER PR 1 Annex 3
  345127/16
 • Fra NIRAS: Vandprøveresultater fra dyb boring
  345574/16
 • Fra Kiilberg Advokaterne Telefonhenvendelse - sp til søgesiden, Det er korrekt at lokalitet Klokkelyngen 6, 5390 Marstofte, matr 4dg Langø Stubberup giver en REN attest
  346998/16
 • Fra Provas: Oplysninger om moneteringsboring H.C Ørstedvej 4 6100 Haderslev
  346621/16
 • Fra SVANA, vedr. Forslag til Råstofplan 2016
  345240/16
 • Fra Provas: Melding om udsættelse af boring, Favrdal Vandværk
  346582/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, svar på spørgsmål vedr. ansøgningens område
  345994/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 og Sønderbrogade 16 - Opdateret økonomioversigt
  346688/16
 • Fra Danske Regioner: Mødeplan for kontaktgruppen 2017
  346397/16
 • Fra Kudsk & Nissum: Foreløbigt svar på mørkt læs, Vojensvej 22, Skrydstrup:
  345537/16
 • Fra Sønderborg Kommune - ingen kommentarer ifm. partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - matr.nr. 1 Nybøl Ejerlav, Nybøl,
  345057/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 og Sønderbrogade 16 - Opdateret økonomioversigt
  346673/16
 • Fra NIRAS: Pris udskiftning af klinkegulv
  345056/16
 • Fra Danbolig, henv. vedr. Storegade 26, Skærbæk
  345525/16
 • Fra Tønder Kommune vedr. villaolietank, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  345489/16
 • Fra Lead Partner: Modtagelse af nyt PR1 Annex 3
  345371/16
 • Fra Borger: bemærkninger til regionens svar vedr. friv. undersøgelse, Strandvejen 254, 5500 Middelfart
  345559/16
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtrapport_Læk husolietank, Horstedvej 1_Vejle
  345008/16
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for regionens bemærkninger til varsel om ikke-påbud samt analyseresultat fra udtagning af jordprøve, Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  344398/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Vedr. SFD-15-0015 VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarked i Region Syddanmark
  345538/16
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse vedr. lok. nr. 430-81100
  345234/16
 • SV: Mediplast Kendan A/S og Medline indgår samarbejde
  352823/16
 • Fra ERST: Budgetforslag - nedskæring
  354201/16
 • Invitation til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetesteams
  354291/16
 • Fra ERST: Budgetforslag (revideret) - nedskæring
  354304/16
 • Fra Region Midtjylland: Vedr. FADL-kurser
  354207/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med underskrift på matrnr. 3d
  350233/16
 • referat, bestyrelsesmøde.
  360026/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Forureningsundersøgelse_bilag_Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362212/16
 • Fra Rambøll: Foreløbige resultater, Lollandsvej 33, Middelfart
  357023/16
 • Fra DGE: SV: Opgave med forbedring af datakvalitet i GeoGIS
  369233/16
 • Fra vagtlægen: Anmodning om ændirng til cvr. nr.
  362010/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Rekvnr. 16918 Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362216/16
 • Fra midt til CLEAN
  381967/16
 • Fra Rambøll: Rapport Vestergade 143 til kommentering
  382648/16

Udgående

 • Til rådgiver - Ok til afslutning af sag
  344879/16
 • Til rådgiver - Ønske om pris på supplerende
  344874/16
 • Til DMR - Materiale til møde - Beskrivelse af projekt mm.
  344882/16
 • Til Højfeldt: Udbudsmateriale vedr. boringer
  345046/16
 • Til PLO, ROR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Flytning af praksis i Ribe
  344817/16
 • Til SEV: svar på henvendelse vedr. modtagelse af yderligere jord, Ridderstien
  345562/16
 • Til SVANA, vedr forslag til råstofplan 2016
  345467/16
 • Til praksis - Bekræftelse på udskrivning af nye sundhedskort
  344805/16
 • Esbjerg Kommune - Flytning af praksis i Ribe
  344822/16
 • Til Villemoes Teglværk A/S - Kvittering for modtagelse af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (rødler), matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  345390/16
 • Til Franck Geoteknik: Udbudsmateriale vedr. boringer
  345094/16
 • Til praksis i Bramming: evt. ændring til selektiv lukket?
  344903/16
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for analyseresultat fra udtagning af jordprøve, Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  344699/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse i påbudssagen for ejendommen Horstedvej 1B og 1C, 7100 Vejle
  345189/16
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varsel om ikke-påbud i sagen fra Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  344263/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Supplerende spørgsmål
  345896/16
 • Til Geoboringer ApS: Udbudsmateriale vedr. boringer
  345050/16
 • Til rådgiver, råstof, tilladelse, matr. nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet i Esbjerg
  345182/16
 • Til rådgiver,, råstof, tilladelse, SV: Råstofansøgning Renbæk Grusgrav matr. nr. 42 & 234 Ø. Gasse, Skærbæk, Tønder
  345351/16
 • Til Borger: Vedr. erstatning for el og gulv
  345279/16
 • Til Borger: svar på henv. vedr. frivillig undersøgelse, Strandvejen 254, 5500 Middelfart
  345557/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail vedr. supplerende oplysninger
  345918/16
 • Til og fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  345816/16
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for fremsendte materiale på Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362234/16
 • Jura m.m. vedr. partnererklæringer
  368333/16
 • Uniscrap Tolderlundsvej 109, 5000 Odence C
  367905/16

20. november 2016

Indgående

 • Fra Danske Regioner: Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse
  369090/16
 • Fra projekt: midtvejsrapport for 2016
  346415/16

18. november 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - Tilbud på supplerende undersøgelser
  380319/16
 • Fra ArosIT, Beslutningsreferat fra telefonmøde
  343794/16
 • Fra rådgiver - Resultater, samt forslag til supplerende
  344872/16
 • Svar fra projekt vedr. endeligt Evalueringsoplæg
  344450/16
 • Fra Skal: henv vedr. Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
  344086/16
 • Fra Migrænikerforbundet: Kommentarer fra Migrænikerforbundet til skrivelsen: "Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt"
  342627/16
 • Fra Orbicon: Anmodning om fremsendelse af materiale
  345259/16
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Horstedvej 1B og 1C, 7100 Vejle
  344997/16
 • Fra COWI: Vedr. tilsætning af jern og tid
  343951/16
 • Fra Grundejer: Re: FW: Vestergade 9, Fåborg - udførelse af forureningsundersøgelse for Region Syddanmark
  346836/16
 • Fra Aabenraa kommune - respons på ønske om stand still for videre arbejde med etablering af Sundhedshus i Aabenraa
  345848/16
 • Ændring i Fysioterapi praksis - 29/11-16.
  342927/16
 • fra Rambøll - kvittering ang. undersøgelser på skydebaner, Søkildevej
  342608/16
 • Fra borger - tilbagemelding
  343397/16
 • Fra Jord og Miljø: Rekvirering af materiale, Lunden 8, 5320 Agedrup
  343478/16
 • Fra Sweco. Rapporter fra indledende undersøgelser - Hospitalsgade 29, 6000 Kolding
  343236/16
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om forespørgsel, Vandel Grusgrav
  343515/16
 • Fra Stürup A/S: Analyser fra lokalitet - Ribe Landevej 64, Vojensvej 22, Skrydstrup
  343735/16
 • Fra Ernst&Young: revisor erklæring til EU-projekt iEER
  343781/16
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om videregivelse af oplysninger vedr. råstofgravning og tilførsel af jord ved Hofsmannsfeld
  343635/16
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. november 2016
  343076/16
 • Fra SVANA, vedr. forslag til Råstofplan 2016
  343481/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  343706/16
 • fra Odense Kommune - om evt. påbud og oprensning af forurening , Agerhatten 9, lok. 461-81465
  343304/16
 • Fra PlanEnergi: Henvendelse vedrørende matr. nr. 1279a Broager Ejerlav, Broager, Sct. Pauli 27, 6310 Sønderborg
  343262/16
 • Ukommenterede årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler
  343227/16
 • Fra SKAT: Henv. vedr. indledende forureningsundersøgelse af ejendommen 580-019135 Ladegårdsvej 13, Aabenraa
  357158/16
 • SV: Mødemateriale til møde 24.november 2016 i Styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI)
  356469/16
 • Fra ekstern aktør: mødemateriale
  359672/16
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel - § 8 på Byvejen 11, 6818 Årre
  351241/16
 • Fra ERST: spm. til afrapportering pr. 31.8.2016
  350561/16
 • Fra Golder: Oplæg til frivillige undersøgelser, St Okseø, Krusaa
  351938/16
 • Fra Sønderborg Kommune: Spm vedr oprensning af Dybbøl Bygade 58, Sønderborg
  351528/16
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgning Starupvej 1-3, Ågård, Egtved
  351626/16
 • Fra revisor vedrørende projekt Innovative Undervisningsformer.
  357334/16
 • Fra Green TEch Center til arbejdsgruppe 18/11
  381357/16

Udgående

 • Til ArosIT, Eksempel på geom oprettelse
  343797/16
 • Til PlanEnergi: Svar på henvendelse vedrørende matr. nr. 1279a Broager Ejerlav, Broager, Sct. Pauli 27, 6310 Sønderborg
  343269/16
 • Til Skat: svar på henvendelse vedrørende ejendommen 630-012889
  343176/16
 • Til Skat: Svar på henvendelse
  343021/16
 • Til ArosIT, SV: Eksempel / screenshot på fil-upload
  343796/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Aktlister + akt 1-8
  343315/16
 • Til Aabenraa Kommune. Varsling om kortlægning af ejendommen Flensborgvej 9A, 6340 Kruså på vidensniveau 2 (V2) efter jordforureningsloven
  343563/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Akt 13-19
  343322/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Akt 10-12
  343328/16
 • Til Jord og Miljø: Fremsendelse af sagsmateriale, Lunden 8, 5320 Agedrup
  343486/16
 • Til praksis i Fredericia: svar på spørgsmål om lukkegrænse
  343435/16
 • Til Vejen Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af Mølvejgårdsvej 19, 6630 Rødding
  343555/16
 • Til Kommune: Vedr. eftersøgning af boring B06
  342542/16
 • Til vagtchefen - vedr. Opsplitning af kompagniskabspraksis 1.1.2017
  343765/16
 • Til borger ang Gørding Varmeværk, Nørregade 55, 6690 Gørding
  343271/16
 • Svar på henvendelse vedr: 461-06452, Benediktsgade 44, 5000 Odense C
  342972/16
 • Til Nybolig (bl.a): Orientering om ændret kortlægning, Vesterbrogade 11A, 7100 Vejle
  343790/16
 • TIl NCC, Rambøll, Embedslægerne og Svendborg KOmmune: Partshøring - dispensation, Sellebjerg Fyldplads
  343795/16
 • TIl Kirkebyskoven APS: Partshøring - dispensation, Sellebjerg Fyldplads
  343798/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Akt 9
  343318/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Akt 13-19
  343330/16
 • til Rambøll - ingen standard for undersøgelser på skydebaner, Søkildevej
  342601/16
 • Til SVANA, vedr. forslag til Råstofplan 2016
  343493/16
 • Til KLH Erhverv - svar på henvendelse vedr. Tolderlundsvej 109, 5000 Odense, lok.nr. 461-04022
  343630/16
 • Til borger - Aktindsigt Albanivej 27A+27B, 5792 Årslev
  343756/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Opsplitning af kompagniskabspraksis 1.1.2017
  343768/16
 • Til Varde Kommune: Vedr. en del af Troldholmvej 4 og 8, 6840 Oksbøl - udgår inden kortlægning
  343056/16
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse ophører pr. 31.12.16
  343509/16
 • Til borger - Aktindsigt Albanivej 27A+27B, 5792 Årslev
  343618/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Akt 9
  343326/16
 • Til borger: Fremsendelse af sagsmateriale, Lunden 8, 5320 Agedrup
  343386/16
 • Til Læge - Bekræftese på oprettelse af ny kompagnsikabspraksis
  343744/16
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Opsplitning af kompagniskabspraksis
  343772/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Akt 10-12
  343320/16
 • Til Skat: Svar på henvendelse vedrørende ejendommen beliggende Drosselvej 12, 5000 Odense C. Ejendomsnummer 461-088228.
  343089/16
 • Til TVSyd: Aktindsigt Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia - lok. nr. 607-00604, jr. nr. 16/37680 - Aktlister + akt 1-8
  343325/16
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  343737/16
 • Til Ole Videbæk Holding ApS: Udgår delvis efter undersøgelse og oprensning, Vesterbrogade 11A, 7100 Vejle.docx
  343788/16
 • Til Provas: Ønske om olysninger vedr kommende boring, Favrdal Vandværk
  343791/16
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  343087/16
 • Til Orbicon: Anmodning om fremsendelse af materiale
  345287/16
 • Til Bechbrunn: Henvendelse vedrørende lok. nr. 607-00153
  345290/16
 • Til Rambøll: Oplysninger om kortlagte lokaliteter
  345373/16
 • Til Fredericia Kommune: Materiale vedrørende lok. nr. 607-00153
  345283/16
 • Til Rambøll: Oplysninger om kortlagte lokaliteter
  345332/16
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  344006/16
 • Til praksis - Forespørgsel vedr. flytning af praksis
  346959/16
 • Fra læge - Korr. vedr. flytning af praksis
  346957/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Tårup Bygade 33, 5370 Mesinge.msg
  346921/16
 • Til læge - Forespørgsel vedr. tlf. problemer
  346955/16
 • Til Rambøll: Rødeledsvej 60, Svendborg, kommentar til udkast af rapporten
  382638/16
 • Til Rambøll: Vestergade 42, Svendborg - bemærkning er til rapportudkast
  382656/16
 • Til vagtlægen: ændring fra cpr. til cvr. nr.
  380520/16
 • Til MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge, fakturaer fra RGS90
  366301/16

17. november 2016

Indgående

 • Fra Niras, Ændringsønsker Høringssystem - NIRAS kommentarer 01.docx
  343799/16
 • Fra Niras, Høringssystem - vores spørgsmål og kommentarer
  343800/16
 • Fra Borger - Tømrervænget 10 - Underskrift tinglysningsservitut
  11167/17
 • FRA TENGBERG,Dagsorden for projektgruppemøde 2016-nov-17
  357098/16
 • fra Odense Kommune, mail - Til orientering: Påbud om undersøgelse af forurening på Klosterbakken, 5000 Odense C
  348995/16
 • Varsel om forundersøgelse
  361956/16
 • Mødemateriale til møde 24.november 2016 i Styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI)
  356458/16
 • Fra Haderslev Kommune: Ideoplæg til sundhedscenter
  342647/16
 • Fra Læge - Godkendelse af udkast til lægevalgsbrev
  343649/16
 • Fra Rambøll: Oplysninger om kortlagte lokaliteter
  345325/16
 • Fra Væksthus Syddanmsrk - Mat. til bestyrelsesmøde den 23 11 2016
  345417/16
 • Fra Bechbrunn: Telefonhenvendelse (lok. nr. 607-00153)
  345277/16
 • Fra Rambøll: Oplysninger om kortlagte lokaliteter
  345383/16
 • Fra borger, Råstof, Høringssvar
  345861/16
 • RE: Evalueringsoplæg Kreativitet & Iværksætteri SDF-14-0008
  345089/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen vedr. projekt Pulje til kommercialisering af offentlig privat innovation
  346147/16
 • Apoteksoverdragelse Rudkøbing Apotek
  346387/16
 • Fra Rambøll: Dronningholmsvej
  346852/16
 • Fra Rambøll: Oplysninger om kortlagte lokaliteter
  345365/16
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse, 509-00019
  345477/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - vedr. projekt Pulje til kommercialisering af offentlig privat innovation
  346140/16
 • BILAG fra Odense Kommune - Påbud om undersøgelse af forurening på Klosterbakken, 5000 Odense C - Påbud om undersøgelse af forurening efter oliespild på Klosterbakken 8.docm
  348996/16
 • fra Orbicon Borearbejde, Traverskiftet
  347722/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune - supplerende materiale vedr. Frisenvænget 4, 5600 Faaborg
  343572/16
 • Anmodning om aktindsigt fra grundejer - Henvendelse vedr. lok. nr. 430-81174
  343539/16
 • Fra læge - Opl. om nyt konsultations telefonnummer
  342599/16
 • Fra Skat: Henvendelse vedrørende ejendomsnummer 480-017330
  343007/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune - matteriale om placering af olietanke, Faaborg Sygehus
  343565/16
 • Fra Sundhedsministeriet: Vedrørende Region Syddanmarks ansøgning om puljemidler til (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse
  342936/16
 • Fra DKNT - ny ansøgning Danske Turismekompetencer
  342889/16
 • Fra læge - Konsultations telefonnummer
  342913/16
 • Fra Skat: Henvendelse vedrørende ejendommen 630-012889
  343166/16
 • Fra Stürup: Kudsk jordtip - jordparti Ribe Landevej 64
  342775/16
 • Fra Orbicon: 435-00006 - resume af snak
  342291/16
 • Fra borger: Telefonhenvendelse (lok. nr. : 510-81252) HASTER
  341919/16
 • Fra projekt: Accept endeligt evalueringsoplæg
  341901/16
 • Fra Orbicon: Vedr. Sjællandsgade 2, Sønderborg
  341675/16
 • Fra COWI: Kopi af mail til entreprenør vedr. klage
  341437/16
 • Fra NIRAS: Opstartsmøderefereat
  340794/16
 • Bilag 1-Låsbyhøj resumé af byggeprogram.docx
  341453/16
 • Fra COWI: Grundejer orienteres om byggepladshegn
  340743/16
 • Fra COWI: Arkils forsikring dækker ikke ved tyveri på 2. mands ejendom
  340730/16
 • Fra Orbicon: 435-00009 - referat af snak
  342324/16
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for svar, Selleshøjvænget 40, 5260 Odense S
  341749/16
 • Fra HAderslev Kommune: Detaljer om boringen, Favrdal
  342202/16
 • Fra orbicon: resultat af gravninger og forslag til placering af boringer
  342099/16
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. dokumentationsprøver, matr. 8u, Højme By, Sanderum, 5260 Odense S
  341745/16
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  342037/16
 • Fra Sundheds- og Ældremin.: Henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  341813/16
 • Fra Orbicon: resultat af gravninger og forslag til boringsplaceringer
  342104/16
 • Fra lægerne - afbud til fortsat samarbejde
  340774/16
 • Reedgørelse og bilag
  342268/16
 • Fra borger - placering af tidligere tanke, Højbyvej 67, 5220 Odense SØ
  341230/16
 • Fra Borger- oplysninger vedr. Banestien 5 5853 Ørbæk. Lok.nr. 450-81164
  342055/16
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2017
  370286/16

Udgående

 • Til Borger - Tømrervænget 12 - mangler underskrift på aftale
  11175/17
 • Til Skat - materiale vedr. kortlægning
  342511/16
 • SV: Skriftlig godkendelse til SYS: Opnormering af FSA-ressourcen i PPJ
  341938/16
 • Til Varde Kommune: SV: Supplerende poreluftsmålinger, § 8-tilladelse Storegade 44-46
  342247/16
 • Til Ribe Stift, Råstof, Tillæg til råstofplan, Veerst, Vejen Kommune
  342194/16
 • Til kommune: Vedr. boring B06
  341884/16
 • til Kommunen -Varsling om ændret indsats af det V2-kortlagte areal af ejendommen Vestkaj 6A / Havnegade 5, 5600 Fåborg med udkast afgV2, kort og rapporter
  342253/16
 • Til borger - Udgår, Teknikvej 69, 5260 Odense S.docx
  341776/16
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar, Kohavevænget 7-17, (Skaboeshusevej 103), lok. 450-81087
  342425/16
 • Til Nybolig: Svar - Vesterbrogade 11, 7100 Vejle
  341690/16
 • Til COWI: Klage over entreprenørarbejdet
  341213/16
 • Til Shell: Vedr. gravetilladelser til prøvegravning langs dræn
  342407/16
 • Til borger: Ansøgning om boligundersøgelse, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  342011/16
 • Til Borger: Tilbagemelding på klage over entreprenørarbejdet
  341273/16
 • Til COWI: Tilbagemelding på overslag over timeforbrug
  341000/16
 • Til Rambøll: Svar vedr. video
  340824/16
 • Til borger: Ansøgning om boligundersøgelse, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  342005/16
 • Til Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af kopi af § 19-tilladelse, del af matr. 8u, Højme By, Sanderum, 5260 Odense S
  341483/16
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål om overfladevand, Selleshøjvænget 40, 5260 Odense S
  341290/16
 • Endeligt tilrettet evalueringsoplæg for Medstrøm
  345105/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev.msg
  343019/16
 • Evalueringsoplæg til opstartsmøde 22. nov. for projekt Kongresværtskab
  352494/16

16. november 2016

Indgående

 • Fra Skat - ønske om udlevering af materiale
  339972/16
 • Fra DGE - Supplerende info vedr. oprensning
  339936/16
 • Fra Borger - Tømrervænget 10 - Underskrift aftale om tinglysning
  11164/17
 • Fra skat - forespørgsel vedr. kortlægning
  342510/16
 • Fra Skat - Ønske om fremsendelse af rapport.
  339817/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  340147/16
 • Fra Eurofins: Resultat af hasteanalyser, Vojensvej 22, Skrydstrup
  340682/16
 • Fra Kudsk&Nissum: Bekræftelse på modtagelse og ikontakt til entreprenør, Vojensvej 22, Skrydstrup
  340687/16
 • Til Sundheds- og Ældreministerier: Henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  340090/16
 • Fra Kolding kommune: Mail med §8 ansøgning - Mosevej 7 -a delområde 1c
  339924/16
 • Fra Region Sjælland: ang. Interreg
  340132/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  340153/16
 • Fra Eurofins: Kvittering for modtagelse af prøver II, Vojensvej 22, Skrydstrup
  340672/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med Rapport over tank 20
  339958/16
 • Fra Kolding kommune: Bilag - Tidsplan - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse.docx
  339933/16
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Godkendelse af skovrejsning i graveområde, Almind, Kolding
  341040/16
 • Fra Eurofins: Igangsætning af hasteanalyser, Vojensvej 22, Skrydstrup
  340681/16
 • Fra Danske Regioner: Åbent USE referat fra møde den 28. oktober 2016
  340010/16
 • Fra Wirtschaftsförderung Lübeck: Ang. Interreg
  340142/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Fredericia
  339937/16
 • Fra Årslev Fysioterapi vedr. stop af ansat.
  340519/16
 • Fra COWI: Vedr. tyveri
  340706/16
 • Fra Haderslev kommune: Mail med påbud på Tovskovvej 27, Mølby, 6560 Sommersted
  340838/16
 • Fra Haderslev kommune: Bilag - Tovskovvej 27 - Fotos fra miljøvagt.docx
  340847/16
 • Fra Borger: spørgsmål vedr. friv. undersøgelse, Strandvejen 254, 5500 Middelfart
  340721/16
 • Fra Ansøger, Råstof, tilladelse, Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (rødler) på matr.nr. 3k Terpling By, Årstrup i Vejen Kommune
  342359/16
 • Fra Assens Kommune - Råstofplanforslag 2016 - GISfiler landskab
  342494/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 16/11/2016
  340726/16
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om ikke påbud, Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  342396/16
 • Fra Haderslev kommune: Mail med oplysninger om, at påbud ikke kan efterkommes
  340858/16
 • Fra COWI: Vedr. evt. forsikringsdækning - tyveri
  340711/16
 • Ukommenterede årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler - Aarsrapport 2016 DKF_20161116.doc
  343237/16
 • Fra DMR: Endelig undersøgelsesrapport
  340714/16
 • Fra Haderslev kommune: Bilag - Tilsynsnotat 28. juni 2016.docx
  340846/16
 • Fra EASV - vedr. projekt Innovative Undervisningsformer.
  340999/16
 • Fra COWI: Grundejer orienteres om tyveri
  340708/16
 • Dokumentation af indikator 24a - Indikator Ventetid til sygehusoperation - Teknisk dokumentation smsh_201....docx
  343566/16
 • Fra Læge - Godkendelse af lægevalgsbrev
  343205/16
 • Fra Borger, Anmoder om sagsmateriale, Krogen 2, Frørup
  342758/16
 • fra tinglysningsretten Tinglysningsretten Sag nr.: 22973577
  343365/16
 • Dokumentation af indikator 24a
  343571/16
 • Fra DGE: Oplæg til oprensning, Dyreborgvej 51 A, 5600 Faaborg
  344139/16
 • fra SKAT - kortlægningen af ejendommen beliggende Balsgyden 011
  345589/16
 • Fra Villemoes Teglværk A/S - Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (rødler), matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  345161/16
 • Fra borger, Råstof, høringssvar
  345855/16
 • Fra MOE: Vand fra olietank - Møllevejen 17, Strynø, 5900 Rudkøbing
  346866/16
 • Fra Niras: Tilbud på monitering
  348119/16
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel til lokalitet 445-80007
  347740/16
 • LETT advokat: Rykker på aktindsigtsanmodning
  347482/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. samarbejde
  347763/16
 • ansøgning til KEU midler - Ansøgningsskema m vejledning til kvalitets- eller efteruddannelsesprojekt (2).doc
  349166/16
 • Kval.ans. 17/16
  349160/16
 • ansøgning til KEU midler - Projektbeskrivelse for-projekt tværgående samarbejde i Almen Praksis på Langeland.docx
  349169/16
 • Svar fra Ellen Trane Nørby
  352082/16
 • Ansøgning om ydernummer
  350337/16
 • FRa Geopartner A/S: Henvendelse om aflysning af deklarationer, matr nr 947 Egernsund
  353209/16
 • Fra SDE vedr. Forandringsteori_Survival Skills_Fremtidens verden
  358719/16
 • Delprojekt 3: Samdriftsprojektet mellem SHS og Tønder kommune
  382788/16
 • Status på møde om Design Award i KBH og Kolding
  360725/16
 • Aftale om fornyelse af overenskomst mellem RLTN og Dansk Kiropraktor Forening - økonomi
  378951/16
 • Til virksomhed - vedr. OPI-projekt
  370403/16
 • Fra Rybners vedr. projekt
  373536/16
 • Fra UC Syd vedr. projekt
  373525/16
 • Fra UC Syd vedr. projeket
  373526/16

Udgående

 • Til rådgiver - ok til igangsætning af moniteringsrunde
  340074/16
 • Til Borger - Tømrervænget 10 - tinglysningsservitut mangler underskrift
  11165/17
 • Til Skat - materiale vedr. kortlægning
  339974/16
 • Til Skat - Fremsendelse af materiale vedr. kortlægning
  339822/16
 • Til rådgiver - ønske om tilbud på supplerende undersøgelser
  380317/16
 • Til Borger - Svar på henvendelse vedr. materiale vedr. jordforurening på Darumvej 67
  339148/16
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339888/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Fredericia
  340566/16
 • til Banedanmark - matr. 45a - udgået inden kortlægning
  339534/16
 • Til praksis i Agerbæk: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339949/16
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339538/16
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339612/16
 • Til Varde Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339953/16
 • Til Debelgaard I/S: Vedr. V2 kortlægning af del af ejendommen Tingbjergvej 6, 6650 Brørup
  340102/16
 • Til praksis i Børkop: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339610/16
 • Til borger: Afgørelse - ejendommen Møllebakkevej 4, 5750 Ringe udgår af regionens kortlægning
  340580/16
 • Region Syddanmarks høringssvar til forslag til indsatsplaner i Kolding Kommune
  340667/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Fredericia
  340441/16
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339532/16
 • Mails fra og til speciallæge i Esbjerg: forespørgsel omkring én eller flere henvisninger
  339239/16
 • 607-81127 Elboskrænten 4, 7000 Frivillig oprydning
  342377/16
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339576/16
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339891/16
 • Til Kudsk&Nissum: Analyseresultater og billeddokumentation mv. , Vojensvej 22, Skrydstrup
  340683/16
 • til Avisen.dk og Ugebrevet A4: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  339486/16
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune - Orientering: Afgørelse - ejendommen Hestehavevej 31, 5792 Årslev udgår af regionens kortlægning
  340417/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. §8, Industrivej 17, 5672 Broby
  340382/16
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  340570/16
 • Til Borger: V2 kortlægning af del af ejendommen Debelvej 1, 6650 Brørup
  339205/16
 • Til læge - Bekræftelse på overdragelse af lægepraksis.
  340214/16
 • Til Kommune: Svar vedr. boring B06
  340703/16
 • Svar til bestyrelsesformand - vedr. Innovative Undervisningsformer.
  340985/16
 • Til Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel vedr. lokalitet 445-80007
  347746/16
 • Til borger: Orientering om nye boringer
  345034/16
 • Til borger: Orientering om nye boringer
  345040/16
 • Til Aabenraa Kommune: Ansøsgning om boretilladelse
  345043/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Kvittering for ansøgning
  345593/16

15. november 2016

Indgående

 • FRA DMP, SV: E-arkiv
  353989/16
 • Fra DGE - Henvendelse vedr. matr. 24p -431-00055
  339118/16
 • Fra Borger - henvendelse vedr. forureningen
  339147/16
 • FRA TENGBERG,RIT Forhåndsmeddelelse
  357107/16
 • Fra rådgiver - resultater af TerraAttest på lossepladserne på Rødmevej og Svendborgvej 14, Åmosen
  339237/16
 • Fra rådgiver - resultater af TerraAttest
  339196/16
 • Fra ArosIT, Eksempel / screenshot på fil-upload
  343793/16
 • Fra rådgiver - Revideret tilbud
  339300/16
 • Fra rådgiver - pris på afpropning af boringer samt fjernelse af slanger
  339307/16
 • DTS Årsrapport til høring
  340515/16
 • Fra Interact omh. datoer i forbindelse med syddansk workshop
  340327/16
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på yderligere oplysninger
  339173/16
 • RSI-direktørmøde den 23. november 2016 (åben dagsorden)
  339749/16
 • Fra ERST: Svar vedr. opfølgning på opstartsmøde
  339157/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 15-11-2016
  340705/16
 • fra Odense Kommune til Ejlskov - SV: Promenadebyen - Oplæg til supplerende undersøgelse i byggefelt 1
  339370/16
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar på forespørgsel
  339195/16
 • fra Ejlskov til kommune - placering af prøvepunkter -
  339374/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på forespørgsel
  339750/16
 • Fra Fredericia kommune mail vedr. vandprøver fra omfangsdræn i Gl. Havn
  338966/16
 • fra Vejle kommune udkast til §8 tilladelse til Welcon tilbygning i høring - Ansøgningsmaterialet
  339024/16
 • fra vejle kommune §8 tilladelse til Welcon AS - tilbygning til administrationsbygning I HØRING - §8 tilladelse til Welcon AS - tilbygning til administrationsbygning.docx
  339018/16
 • fra vejle kommune bilag Olietank - Welcon
  339020/16
 • Fra Region Midt - Nye erklæringer om N+3 håndtering i projektet Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  337909/16
 • Referat Sydtrafik den 11. november 2016.
  338509/16
 • fra Vejle kommune §8 tilladelse til Welcon AS - tilbygning til administrationsbygning I HØRING
  339017/16
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg (Fløjbjergvej 4, Ødis, Vamdrup) 621-81317
  338589/16
 • fra Ejlskov - Oplæg til supplerende undersøgelse i byggefelt 1
  337840/16
 • Fra EVV SV: SV: Omdefinering af projekt kulturbearbejdning Esbjerg
  338241/16
 • Fra Fredericia kommune: svar om nye Vandprøver i Gl. Havn og i kanalen
  338971/16
 • Fra Borger, Supplerende oplysninger, Mosegårdsvej 67, Dalby
  342756/16
 • Fra Læge - bekræftelse vedr. antal tilmeldte patienter i praksis
  342884/16
 • Fra Middelfart Fysioterapi vedr.vikar.
  342598/16
 • Deltagelse i SDU referencegruppe
  341035/16
 • Fra Kommune: Boring B06 på Østre Ringvej 34A,
  340702/16
 • Fra Niras: Byggemødereferat
  341781/16
 • Fra Nybolig: Henv - Vesterbrogade 11, 7100 Vejle
  341685/16
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Jernbanegade 26, 5700 Svendborg
  341782/16
 • Fra COWI: Overslag tidsforbrug - Ressourceaftale
  340733/16
 • Fra rådgiver, råstof, tilladelse, Råstofansøgning Renbæk Grusgrav matr. nr. 42 & 234 Ø. Gasse, Skærbæk, tønder
  345344/16
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Houvej 45, Lohals
  342771/16
 • Fra Odense Kommune: Orientering om krav til forureningsundersøgelse, Højbyvej 67, 5220 Odense SØ
  344095/16
 • Fra COWI: Revideret oplæg til ekstra arbejde på pulje 37 og pulje 38
  343997/16
 • Re: SV: Fw: CV for PWC konsulenter under Hovedstadens rammeaftale del 1 og del 8
  346450/16
 • Fra Vejle Kommune: UDKAST_Afslutningsbrev - Den Grønne Smaragd
  347726/16
 • Fra FænøSund Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut
  353311/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Nørre Nebel
  355661/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Esbjerg
  354086/16
 • Fra Strandby Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  350344/16
 • Fra Strandby Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  350448/16
 • Fra Center for Fysioterapi & Træning, Munkebo vedr. ansættelse af vikar.
  351620/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse af læge ophører
  352101/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Tilsendelse af tilsagn til Region Syddanmark
  356426/16
 • Fra lægen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra den 2. december 2016
  356243/16
 • Fra Esbjerg Kommune: 10 års eftersyn. Fremsender certifikat nr. 3533_Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362039/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Mail med kort over olietanke på Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362026/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Esbjerg
  361683/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Olietanke 2013, Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362050/16
 • Fra Region Nordjylland - Allonge N+3 Nordjylland
  337913/16
 • Til Borger - Kopi af breve sendt til Grundejer på Tømrervænget 12 - Til familiemedlem
  338761/16
 • Fra ERST: Tilsendelse af kontrakt
  338196/16
 • Fra Haderslev kommune. Ang. Nordhavnsvej 8, 6100 Haderslev
  338949/16
 • Fra CLEAN -
  379896/16
 • Fra handelsgym vestfyn vedr. projket
  373523/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilsyn 2014 på Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362052/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilbagemelding vedr. forspørgsel til Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø - manglende tegning over restforurening
  362019/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Fra Arriva - Tankattester , Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362168/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilsyn 2015_Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362170/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilsyn 2010. Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362043/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Andet tilsyn 2014_Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  362061/16
 • 2. møde i delprojekt 1 Samdrift mellem Tønder sygehus og Tønder kommune
  382784/16
 • Fra WLS til partnerkredsen
  381719/16

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af rapport
  11159/17
 • Til DGE - Svar på forespørgsel vedr. matr. 24p
  339119/16
 • Til rådgiver - ok til afslutning af sag.
  339240/16
 • Til rådgiver - ok til afslutning af sag
  339199/16
 • Til rådgiver - Accept af tilbud.
  339301/16
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. forureningssag - 607-00199
  11156/17
 • Til rådgiver - ok til afprobning og sløjfning
  339310/16
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  339669/16
 • Til Borger. Afgørelse for Bøgeskovvænget 127, Ullerslev.
  338391/16
 • Til entreprenør, råstof, tilsyn, Opfølgning på tilsyn matr. nr. 541 Kværs og matr. nr. 135 Ladegård, Kværs i Sønderborg Kommune
  338622/16
 • Til Orbicon: Resultat af miniudbud på Shell Havneterminal
  339005/16
 • Til Rambøll: Svar vedr. kvalitetskriterier for oliestoffer i grundvandsmodellen FredericiaC
  338986/16
 • Til Fjernvarme Fyn, Råstof, ledningstrace ved graveområde, Tarup-Davinde, Fyn
  338520/16
 • Til Niras: Resultat af miniudbud på Shell Havneterminal
  338992/16
 • Til DMR: Resultat af miniudbud på Shell Havneterminal
  338997/16
 • Til borger: Orientering om kommende arbejder
  338387/16
 • Til Rambøll: Resultat af miniudbud på Shell Havneterminal
  338984/16
 • Til DMR. SV: Undersøgelsesoplæg (Fløjbjergvej 4, Ødis, Vamdrup) 621-81317
  338597/16
 • Til Johansson & Kalstrup: Kvittering for modtagelse, forureningsscreening, Glentevej 5-7, Esbjerg Ø
  338108/16
 • Til Sweco: Resultat af miniudbud på Shell Havneterminal
  338988/16
 • Svar til ansøger om aktindsigt - vedr. aktindsigt i den samlede kommunikation mellem EASV og Region Syddanmark vedr. projekt ”Innovative Undervisningsformer”
  339111/16
 • Til Orbicon: Ok vedr. AquaConSoil 2017
  337720/16
 • Til Johansson & Kalstrup: Kvittering for modtagelse, forureningsundersøgelse, Glentevej 5-7, Esbjerg
  338063/16
 • Til Skårup Entreprenørforretning - mail om fjernelse af skrot - Fruens Banke - matr.nr. 2i og 1ap Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  337865/16
 • Til kommunerne: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  338756/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. november 2016
  338389/16
 • Til Lægerne: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2016
  338580/16
 • Til Lægen: mail med bekræftelse på lukning af pt. tilgang pr. 16. november 2016
  338381/16
 • Til Kommunerne: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2016
  338590/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2016
  338536/16
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2016 i henhold til §22
  338433/16
 • Til lægen: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2016
  338739/16
 • Til lægerne: åbning for tilgang af gruppe 1.sikrede pr. 1. december 2016
  338631/16
 • Til kommunerne: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  338644/16
 • Bemærkninger til oplæg Dansk-Tysk turismestrategi
  362477/16

14. november 2016

Indgående

 • Fra RH - Kopi af svar på rykker vedr. Gis- lag
  380916/16
 • image001.jpg
  345038/16
 • kortbilag graveansøgning okt 2016.jpg
  345039/16
 • Fra RN - Kopi af mail med rykker for - Gis- lag
  380915/16
 • Ubenyttet
  380917/16
 • - Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  377730/16
 • VS: Aktivitetsopfølgning i forhold til statslig aktivitetspulje 2016 - 2. runde - Region Syddanmark
  366245/16
 • Fra CLEAN
  381958/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, svar på supplerende spørgsmål
  345037/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, bemærkningernes bilag med beskyttet natur
  345013/16
 • Fra Franck Geoteknik: Vedr. IVO i området, Højmarksvej, Billund
  346713/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, bemærkninger fra natur
  345002/16
 • Ukommenterede årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler - Aarsrapport 2016 DKF_Bilag 1_20161114.doc
  343238/16
 • Fra DMR: anmodning om sagsmateriale på Vesterbor 40 og 42, 5000 Odense, lok. 461-00092 og 461-00129
  345614/16
 • Fra Cowi: Kvalitetsvurdering
  346873/16
 • Afmelding af ydernummer
  346596/16
 • JP/Finans: Fornyet anmodning om aktindsigt
  338128/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Vedr. effekter i projekt SFD-15-0015
  338778/16
 • VS: Samarbejde om varicer
  337632/16
 • Fra Kolding kommune: Mail med §19-tilladelse
  337731/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  338495/16
 • Fra Kolding Kommune, Faktura for p-pladser
  338470/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 14/11/2016
  337689/16
 • Fra Esbjerg kommune: Mail med oplysninger om byggeri på forurenet grund
  337700/16
 • Fra: yder
  338608/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Spørgsmål ift. §8, Industrivej 17, 5672 Broby
  340326/16
 • Fra:yder
  341432/16
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål vedr. § 8-pligt, Fåborgvej 14, 5610 Assens
  341977/16
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8- tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Jernbanevej 26, 5700 Svendborg
  341768/16
 • Skriftlig godkendelse til SYS: Opnormering af FSA-ressourcen i PPJ
  341936/16
 • Ukommenterede årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler - Aarsrapport 2016 DKF_Bilag 2 trendgrafer_20161114.doc
  343240/16
 • Fra NCC RÅSTOF Kvitering på modtagelse af NMKN klage
  359765/16
 • Fra Orbicon: Rettet referat og revideret tilbudslister Pulje 9, Svendborg
  357004/16
 • Fra yder - Korrespondance vedr. afregning af influenzavaccination 2016
  353374/16
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på yderligere oplysninger.
  337719/16
 • Fra Orbicon: Sortebrovej på AquaConSoil 2017
  337715/16
 • henvendelse vedr halkvej 64 haderslev Telefonhenvendelse
  337785/16
 • Fra borger: Svar: Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  337943/16
 • Fra EVV SV: SV: Omdefinering af projekt kulturbearbejdning Esbjerg
  338235/16
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  338901/16
 • Fra Fredericia Kommune.mail til Shell/ Rambøll vedr. fund af ankerblok i forbindelse med etablering spuns ved VRU-anlæg på Shells Havneterminal
  337059/16
 • Fra NaturErhvervsstyrelsen: rykker
  337172/16
 • Fra DMR: anmodning om sagsmateriale på Vesterbor 40 og 42, 5000 Odense, lok. 461-00092 og 461-00129
  337232/16
 • Anmodning om udskrift sundhedskort
  336828/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  337162/16
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. evt. ændringer i vilkår til § 8 tilladelse
  336842/16
 • Ansøgning til KEU-udvalget (1 af 3) - Værdiskabende Evaluering af Praksis Plus_Budget_KEU.docx
  336333/16
 • Ansøgning
  337399/16
 • Fra Rambøll: svar på spørgsmål til fund af ankerblok i forbindelse med etablering spuns ved VRU-anlæg på Shells Havneterminal
  336829/16
 • Ansøgning til KEU-udvalget (2 af 3) - 2016.11.08 Sommerskole_KEU.doc
  336630/16
 • Fra naturerhverv: tilbagebetalingskrav
  337169/16
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål vedr. tankoplysninger, Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  336550/16
 • vedr. henvendelse : Lokalitetsnummer 461-81080 Spørgsmål til kortlægning
  337104/16
 • Henvendelse : Lokalitetsnummer 461-81080 Spørgsmål til kortlægning - Lokalitetsnummer 461-81080 Spørgsmål til kortlægning.msg
  336981/16
 • Fra SLB - Referat af møde den 07-11-2016 i styregruppe
  336433/16
 • Ansøgning til KEU-udvalget (3 af 3) - Kval.ans. 16/16
  336639/16
 • Ansøgning til KEU-udvalget (1 af 3) - Værdiskabende Evaluering af Praksis Plus_KEU.doc
  336332/16
 • Ansøgning til KEU-udvalget (3 af 3) - 2016.11.04 Patienten_Partner_KEU.doc
  336641/16
 • Fra Rambøll ang. Søndre Tovrupvej 5
  336293/16
 • Ansøgning til KEU-udvalget (2 af 3) - kval.ans. 15/16
  336622/16
 • fra Erhvervsstyrelsen - Strategisk Kompetenceudvikling
  336821/16
 • Fra Nisumm&Kudsk: Dialog vedrørende prøvetagning, Vojensvej 22, Vojens
  337568/16
 • Fra Varde Kommune: Modtagelse af luftfoto med indtegning i forb. med §8-sagen fra Fåborgvej 5, 6818 Årre
  336661/16
 • Fra projekt: Opfølgning på opstartsmøde
  337408/16
 • henvendelse lokalitetsnumre 461-00092 og 461-00129
  337228/16
 • Henvendelse vedr: Lokalitetsnummer 461-81080 Spørgsmål til kortlægning
  336979/16

Udgående

 • Til NCC: Opfølgning på mødet den 31/10, Rolighed Råstofgrav
  336340/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Praksisoverdragelse i Esbjerg
  337534/16
 • til grundejer - SV: Rugårdsvej 308 - sagsbehandler
  336228/16
 • Til Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  337313/16
 • til Naturstyrelsen - tak for info
  336265/16
 • Til Odense Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Æblevænget 2A, Ejlstrup, 5200 Odense V
  336941/16
 • Til Sønderborg Kommune - Partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - matr.nr. 1 Nybøl Ejerlav, Nybøl, Sønderborg Kommune
  336690/16
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksisoverdragelse i Esbjerg
  337538/16
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. kortlægning af Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  336553/16
 • Til Leverandør - Bekræftelse på oprettelse af Falck Klinik i Esbjerg
  337526/16
 • Til Orbicon: Bem. til referat Pulje 9, Svendborg
  356999/16
 • Til speciallæge i Esbjerg: bruger fortsat udgået ydelse
  340839/16
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Kærvej 2, 5463 Harndrup.msg
  341740/16
 • SV: Evalueringsoplæg Kreativitet & Iværksætteri SDF-14-0008
  345080/16
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. forspørgsel til Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø - manglende tegning over restforurening
  362017/16
 • Til Svendborg Kommune og Svendborg Vand: Dagsorden - Møde om grundvandsindsatsen i Svendborg
  369622/16

13. november 2016

Indgående

 • Fra Danske Regioner: Høring
  362045/16
 • SV Karen Konstatin Hansen - Afvikler ADHD patienter
  337750/16
 • Fra praktiserende læge - Respons fra lægerne om enkelte dele i fremlejekontrakt
  336390/16

12. november 2016

Indgående

 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis - Protokol for Audit om søvnproblemer.docx
  336311/16
 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis - Ansøgningsskema til KEU Søvnaudit.doc
  336310/16
 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis
  336299/16
 • Fra borger: Vedr. olietank på Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  336546/16
 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis - B3B2BD1B-0397-48C2-8A45-C00E654A6111[32].png
  336306/16
 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis - B3B2BD1B-0397-48C2-8A45-C00E654A6111[69].png
  336302/16
 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis - CAE5C298-01A5-42B4-9EA4-A1FBE21DFFF6[32].png
  336303/16
 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis - Budget søvn 2016[2].docx
  336312/16
 • KEU ansøgning - APO projekt: Søvnforstyrrelser i almen praksis - CAE5C298-01A5-42B4-9EA4-A1FBE21DFFF6[69].png
  336301/16
 • Fra lægen: mail med anmodning om lukning af pt. tilgang
  338374/16
 • Fra Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt
  357725/16

11. november 2016

Indgående

 • Fra Orbicon: Revideret tilbudsliste Vejstrupvej 26 (Vejstrup Losseplads)
  356996/16
 • Fra Orbicon: Referat og revideret tilbudslister Pulje 9, Svendborg
  356991/16
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Esbjerg Kemi - Opdaterede fluxberegninger
  354225/16
 • Fra VandCenterSyd til Region Syddanmark: Fælles grundvand fælles ansvar
  354220/16
 • fra Ejlskov - SV: Promenadebyen boligkarre 1 anmodning om supplerende undersøgelser til vurdering af indeklimarisiko
  337808/16
 • fra Odense Kommune - Promenadebyen boligkarre 1 anmodning om supplerende undersøgelser til vurdering af indeklimarisiko
  337771/16
 • Specialetådet BUP - Svar på forespørgsel
  337757/16
 • fra Ejlskov - SV: Promenadebyen boligkarre 1 anmodning om supplerende undersøgelser til vurdering af indeklimarisiko
  337821/16
 • Fra Rambøll: mail med Paradigma for §8 ansøgning revision 4
  338993/16
 • Fra Vejle Kommune: udtalelse til §52 ansøgning, matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev (syd)
  338598/16
 • Fra Odense Kommune: Dokumentation efter tankoptagning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  341688/16
 • Fra Tilsynet - kvittering
  343578/16
 • Fra Assens Kommune, Tilladelse til nedgravning af elkabel på Jordløse Møllevej 27A, 5683 Haarby, kortlægningsnr. 420-81245
  343702/16
 • fra projekt: nyt og tilrettet eva.skema + hjælpekskema med forklaring
  342942/16
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. Kortlægningen af matrikel nr. 2by, Nr. Holsted By, Holsted, Nørregade 93, Holsted
  346011/16
 • Fra SOR - Svar vedr. forespørgsel vedr. lokationsnummer/ydernummer
  348107/16
 • SV: Inge Feddersen, slaggesag, Astrupvej 60, sags id 09.08.35-P19-2-14
  349513/16
 • SV: Inge Feddersen, Boulund Bjergvej 29, sags id 09.08.35-P19-3-14
  349518/16
 • Dagsorden og bilag til mødet d. 18.11.2016
  336794/16
 • Indikatorer - kontaktpersoner søges hurtigt
  337013/16
 • Fra Aabenraa Kommune - Råstofplanforslag 2016, Uge (Hærvej)
  335068/16
 • Fra Eurofins: Kvittering for modtagelse af prøver, Vojensvej 22, Skrydstrup
  335222/16
 • Fra LIFA: Tilbagemelding omkring dokumentation for fjernelse af vejkasse, afkørsel 58b, E20 motorvej, Middelfart
  335061/16
 • Fra EDC: Henvendelse vedr. Søndre Landevej 217, 6470 Sønderborg
  335886/16
 • MAIL fra Danske Reg. - Frist 25/11 kl. 12 på høring af ændring af bekendtgørelse nr. 710 af 1. juni 2016 om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
  335665/16
 • Kommenteret årsrapport 2016 - Dansk Sarkom Database
  335007/16
 • SV: Lægefagligt specialeråd for børn og ungdomspsykiatri - Forespørgsel i forbindelse med modernisering af specialet pædiatri
  335829/16
 • Mail fra Usula vedr. oplysning på indringer
  335455/16
 • Input fra SLB - Gode Historier vedr. livsfasepolitikken
  335593/16
 • Afmelding af ydernummer
  335094/16
 • Fra Rambøll: Paradigma for §8 ansøgning revision 4.docx
  338996/16
 • Fra Eurofins: Resultat fra tilsyn, Vojensvej 22
  337572/16
 • Fra Akademie Sankelmark: Vedr. DialogForum Norden
  336817/16
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. Geoteknisk rapport - Grethevej 19, 7000 Fredericia
  335962/16
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  335771/16
 • Netservice oprettelse
  335095/16
 • Fra SKAT: 2. henvendelse vedr. Nygårdsvej 29, Esbjerg
  335125/16
 • Fra Geoservice: Svar på spm om faktura
  335932/16
 • Fra Vejle Kommune - høringssvar - ansøgning om råstoftilladelse matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev - etape 3
  335589/16
 • Fra HOME, Odense: Henvendelse vedr. Svendborgvej 4, 5540 Ullerslev
  335911/16
 • Supplerende materiale til overvågningsudvalgsmødet d. 17. november
  369191/16
 • Fra Haderslev Fjernvarme: Angivelse af forureningssted/forureningskilde, Posthussvinget 1, Haderslev
  375293/16
 • Fra CLEAN
  381821/16
 • Fra Odense Kommune, Orientering om indledende undersøgelse - Kochsgade 90-94
  381880/16
 • Fra Accelerace - vedr. OPI-projekt
  1411/17

Udgående

 • Til Borger - Kopi af breve til Tømrervænget 12 sendt til familiemedlem
  335748/16
 • Til rådgiver - Accept af tilbud, dog med kommentar om tilføjelser
  334718/16
 • til HOMEerhverv - samme status, Englandsgade 2 m.fl. - lok. nr. 461-80073
  335059/16
 • Til SKAT: svar på 2. henvendelse vedr. Nygårdsvej 29, Esbjerg
  335135/16
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  335319/16
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Bygaden 76, 6740 Bramming.docx
  336028/16
 • Til Fredericia Kommune ang. Matr nr 49c og 4ko Erritsø By, Erritsø, Fredericia
  335770/16
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Dandyvej 19, 7100 Vejle
  334860/16
 • Til praksis i Vejle: lidt omkring regningsindsendelse
  335649/16
 • Til HOME, Odense: Svar på henvendelse vedr. Svendborgvej 4, 5540 Ullerslev
  335916/16
 • Til kommune: Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev, varsel af V1-kortlægning
  336023/16
 • Til borger: Svar vedr. yderligere bilag
  336532/16
 • Til JyllandsPosten: Fristudsættelse
  336453/16
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  336994/16
 • Til Provas: Dialog om fælles boring, Favrdal Vandværk
  334921/16
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  335314/16
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. Søndre Landevej 217, 6470 Sønderborg
  335892/16
 • Til borger, Råstof, Skovrejsning i graveområde, Almind, Kolding Kommune
  335636/16
 • Til Geoservice: Spm til faktura
  335820/16
 • Til Shell: SV: Undersøgelser på Shell havneterminal
  346879/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, supplerende spørgsmål til ansøgningen
  344889/16
 • Til Shell: Re: Undersøgelser på Shell havneterminal
  342259/16

10. november 2016

Indgående

 • Til rådgiver - Ønske om tilbud på monitering på Ørstedsgade 24
  334605/16
 • Fra Langeland Kommune ang HAvnegade 9, 5900 Rudkøbing, 389b, Rudkøbing Bygrunde, lok.nr 475-50014"
  334123/16
 • Fra Vejle Kommune: Tilbage fra Vejle Kommune på regionens forespørgsel til sagen fra Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  334395/16
 • Fra Vejle kommune: mail med afgørelse om påbud - oprensning af jordforurening på Fredstedvej 21, 6040 Egtved. Matr.nr. 5a Fredsted By, Ø. Starup.
  334196/16
 • Fra Kolding kommune: Kvittering for modtagelse af mails vedr. Markdanersgade 5, 7, 6000 Kolding
  334315/16
 • Fra Provas: Meddelelse om samarbejde i forbindelse med pressekontakt, Favrdal
  334168/16
 • Fra Fredericia kommune: mail med spørgsmål vedr. fund af ankerblok i forbindelse med etablering spuns ved VRU-anlæg på Shells Havneterminal
  334203/16
 • Fra borger: Henvendelse vedr. Dandyvej 19, 7100 Vejle
  334857/16
 • Fra borger, Råstof, tilladelse, vedr. tilladelse til grusgravning på matr.nr. 5a Sødover By, Nørup
  335670/16
 • Fra ansøger - projektet Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  335485/16
 • Fra Interreg-administrationen: ang. Interreg
  335863/16
 • MAIL fra Danske Regioner - VS: Høring: Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste - frist 5. december 2016
  335988/16
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. anmodning om supplerende materiale - Grethesvej 19, 7000 Fredericia
  333625/16
 • Fra Borger, Høringssvar, Libavej 1, Ørbæk, 16/35668 _ kommentarer som aftalt
  334427/16
 • Fra vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  333995/16
 • Fra Rigsrevisionen: Afgørelse om aktindsigt - beretning om hospitalslæges bibeskæftigelse <11223>
  334422/16
 • Fra Orbicon: Geologisk model færdig - GV-model påbegyndt, Projekt Søndersø
  336247/16
 • Fra Fjernvarme Fyn, Råstof, ledningstrace ved graveområde, Tarup-Davinde, Fyn
  338342/16
 • fra Orbicon boringsplacering Traverskiftet 1
  336621/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  336612/16
 • Fra COWI: Tilsynsnotat 10/11/16
  336685/16
 • SV til Sundhedsstyrelsen: Behandling med EVAR
  335580/16
 • fra HOME erhverv - hvad er status for Englandsgade 2 m.fl. - lok. nr. 461-80073
  335051/16
 • fra Naturstyrelsen, mail - ejer ikke matr. nr. 45a Ringe By, Ringe
  336252/16
 • MAIL fra Danske Regioner - Høring over Bek. om håndtering af infektioner
  335755/16
 • MAIL fra SUM - VS: Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste - frist 8. december 2016
  335743/16
 • Fra Odense Kommune: Vedr. midlertidig oplagsplads for jord, matr. 8u, Højme By, Sanderum, 5260 Odense S
  341441/16
 • Fra Varde Kommune VS: Supplerende poreluftsmålinger, § 8-tilladelse Storegade 44-46
  339060/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Fredericia
  339930/16
 • Fra COWI: Oplæg vedr. ekstra arbejde på pulje 37 og pulje 38
  343992/16
 • Fra Franck Geoteknik: Spg. ifm. frivillig undersøgelse på Højmarksvej 17, 7190 Billund, 551-61022
  346269/16
 • Franck Geoteknik: Oplæg til forureningsundersøgelse, Højmarksvej 17, Billund
  346689/16
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Påklaget afgørelse over § 3-dispensation til nedlæggelse af beskyttede overdrev
  361233/16
 • Projekt for Dansk-Tysk turismestrategi
  362468/16
 • Fra indvinder RÅSTOF Svar på spørgsmål samt revideret graveplan
  361196/16
 • Fra FP Fyn vedr. studieretninger
  373568/16

Udgående

 • Til Borger - Varsel om supplerende undersøgelse, Odensevej 432 5700 Svendborg
  334481/16
 • Til SKAT: svar på henvendelse vedr. Nygårdsvej 29, Esbjerg
  333391/16
 • Til Haderslev Kommune: Kopi af varsling om V2-kortlægning, Posthussvinget 1, Haderslev
  333362/16
 • TIl Jens Johan Andersen ApS: Fremsendelse af rapport, Vester Voldgade 19, 7000 fredericia
  333373/16
 • Til Odense Kommune, Svar på mail vedr overfladevandsindsats, Havnegade 120, 5000 Odense C
  334460/16
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens kommentarer til oplæg til orienterende undersøgelse på Skodborg Vestergade 33, 6630 Rødding, lok. nr. 575-81126
  333526/16
 • Til DMR: Kommentar til rapportudkast
  334167/16
 • Til Jens Johan Andersen A/S: Fremsendelse af historisk materiale og undersøgelsesrapport, Fredericia Sygehus, 607-00462
  333670/16
 • til Kommune meddelse om varsling om V2kortlægning Nørregade 38A, 6100 Haderslev
  333577/16
 • Til Borger - varsel om supplerende undersøgelse, Nyborgvej 438, 5881 Skaarup
  334477/16
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for tilbagemelding på forespørgsel vedr. sagen fra Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  334403/16
 • Til Odense Kommune, Svar på mail vedr. overfladevandsindsats, Toldbodgade 45 , 5000 Odense C
  334129/16
 • Til Langeland Kommune ang Havnegade 9, 5900 Rudkøbing, 389b, Rudkøbing Bygrunde, lok.nr 475-50014
  334002/16
 • Til læge - Svar vedr. forespørgsel vedr. generationsskifteaftale
  333859/16
 • Til rådgiver, Klægkortlægning, Vedr. matr. nr. 800b Rejsby Ejerlav, Rejsby
  333297/16
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel til status i sagen, Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  334380/16
 • Til borger, vedr. Borggade 10B, Gråsten
  334224/16
 • Til Haderslev Fjernvarme: Varsling om V2-kortlægning, Posthussvinget 1, Haderslev
  333356/16
 • Til praksis i Vejle: mail om bla influenzavaccination
  334317/16
 • Til borger - Vedr. Møllegade 17, Løgumkloster - Aktliste
  334483/16
 • Til Aagaard Advokater, Henvendelse vedr. Stenhuggervej 6, 5854 Gislev
  333275/16
 • Fra Sønderborg Kommune - Lovliggørende dispensation til indvinding af ler i beskyttet natur på matr.nr. 1 Nybøl, Nybøl
  333914/16
 • Til Niras: Udbudsmateriale
  338309/16

9. november 2016

Indgående

 • SV: skitse
  334840/16
 • Skitse til ansøgning_SyddanskVækst vandring_07 11 16 - nbj.docx
  334839/16
 • Fra Varde kommune: brev til grundejer vedr. oprydning af jordforurening efter brand – Tane Hedevej 46, Blåvand
  333950/16
 • Fra Varde kommune: mail vedr. afslutning af sagen Tane Hedevej 46, Blåvand
  333957/16
 • Fra Vejle kommune: mail om kommende §8 sag på Gammelhavn i Vejle
  334001/16
 • Fra Deloitte. Erklæringer for Sygehus Sønderjylland og Nyt OUH
  334156/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Erklæringer om N+3 håndtering i projektet Danske Turismekompetencer - SFD-15-0025
  334086/16
 • Input fra SHS - De gode historier om arbejdet med regionens livsfasepolitik
  335592/16
 • Fra Sweco: Kongensgade 113, Fredericia
  333926/16
 • Fra COWI: Notat med injektionsdybder og rækkefølge
  333592/16
 • Fra ERST - Vedr. udskydelse af vilkår
  333860/16
 • Fra Varde kommune: mail vedr. oprydning af jordforurening efter brand – Tane Hedevej 46, Blåvand
  333941/16
 • Fra Haderslev Kommune: Dialog med vognmand om oprensning, Skovbyvej 26b, Hoptrup, 6100 Haderslev
  332346/16
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  332487/16
 • Fra DGE: oplysninger om tidsplan for afrapportering af Vestergade 27 m.fl. Resultattabel
  331947/16
 • Fra DMR: Spørgsmål til undersøgelsesomfang
  332160/16
 • Fra Aagaard Advokater, Henvendelse vedr. Stenhuggervej 6, 5854 Gislev
  333268/16
 • Fra Vejen Kommune: Foresp. i forb. med fremsendelse af undersøgelsesoplæg for kortlagt areal, lok. nr. 575-81126
  333379/16
 • Fra SKAT: HENV. Vedr. V2-kortlægning, Nygårdsvej 29, Esbjerg
  333384/16
 • Fra Torben Clausen A/S: Bekræftelse på omfang, Skovbyvej 26b, Hoptrup, 6100 Haderslev
  332915/16
 • Fra Varde Kommune: Tilbagemelding vedr. regionens svar på forespørgsel omkring nedlæggelse af benzinstation i Tofterup
  332742/16
 • fra projekt; Underskrevet tilsagnsbrev 16/20121
  332862/16
 • Fra projekt Hartværket - Justeret forandringsteori
  332597/16
 • Fra Nymølle, Råstof, Ressourcer i del af graveområde, Almind, Kolding Kommune
  331869/16
 • Fra Rambøll: Tilbud "Kongensgade 113, Fredericia"
  332628/16
 • Fra Kording Kommune: Kortlægningsmateriale, Gl. Donsvej 1
  333003/16
 • Fra Niras: Kongensgade 113, Fredericia
  332652/16
 • Fra Rambøll: mail med resultater fra Supplerende prøver udtaget ved switch-house
  332694/16
 • Fra Kolding Kommune: Kortlægningsmateriale - Gl. donsvej 1
  333007/16
 • Fra DMR: Spørgsmål til hvornår ejendommen vil blive kortlagt
  332165/16
 • MAIL fra Danske Regioner - VS: Høring over udkast til forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v. - frist fredag den 18. november
  335691/16
 • Fra Interreg-administrationen: ang. Interreg
  335869/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  336989/16
 • Fra Interreg-administrationen: ang. Interreg
  335864/16
 • Fra COWI: Cowi følger op mht. nabo
  332739/16
 • Fra Svendborg Kommune: Meddelelse om anmeldelse til Sellebjerg Fyldplads, Stenstrup
  332161/16
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Shells Havneterminal - Spuns ved VRU
  332710/16
 • Til Haderslev Kommune: Opklarende spm. til jordforurening - Posthussvinget 1, 6100 Haderslev
  332697/16
 • Fra Frank Geoteknik: HENV. Højmarksvej 11, 7190 Billund
  332895/16
 • Fra Deloitte: Erklæring for 3. kvartal, kvalitetsfondsprojekt, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  332843/16
 • Fra Provas: Tidsplan for moniteringsboring, h c ørstedvej
  332392/16
 • Fra Haderslev Kommune: YDerligere oplysninger til forurening, Posthussvinget 1, 6100 Haderslev
  332749/16
 • Fra EDC. VS: Miljøundersøgelse Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup
  332270/16
 • Fra DMR. VS: Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup, 7d Ødis by Ødis
  331953/16
 • Fra Geopartner: Aflysning af deklarationer, matr nr 947 Egernsund
  331788/16
 • Fra DMR: Kongensgade 113, Fredericia
  332603/16
 • Fra Orbicon: Kongensgade 113, Fredericia
  332612/16
 • Fra Praksis til SOR, DF, VisInfoSyd vedr. tildeling af ydernummer.
  332921/16
 • Fra Haderslev Kommune: Anmeldelse om olieforurening på Posthussvinget 1, 6100 Haderslev
  332381/16
 • Fra rådgiver på vegne af part - Råstofplan 2016 - Sødover
  358732/16
 • Bilag til rådgiver på vegne af part - Råstofplan 2016 Sødover
  358735/16
 • Fra SOR - Svar vedr. forespørgsel vedr. lokationsnummer/ydernummer
  348104/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med råstofansøgning
  344486/16
 • fra Billund kommune V2 - kortlagt grund Nollundvej 68, 7200 Grindted (565-56004)
  337920/16
 • JP/Finans: Udvidet anmodning om aktindsigt
  342124/16
 • Fra projekt: Kontaktinfo kommunikationsansvarlig
  341673/16
 • projektet beder om versioner af hjælpeskema
  342922/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  373572/16
 • Overvågningsudvalget for strukturfondene - program for middag og projektbesøg d. 17. og 18. november
  369187/16

Udgående

 • Til TONNY MADSEN A/S - Varsel on yderligere undersøgelse, Kuopiovej 36, 5700 Svendborg
  334567/16
 • Til DMR - Grundejeraftaler - Pulje 11
  334579/16
 • Til DMR - Grundejeraftaler - Pulje 11
  334581/16
 • Til DMR - Grundejeraftaler - Pulje 11
  334578/16
 • Til Leverandør - Bekræftelse på oprettelse af klinik i Ærøskøbing
  333022/16
 • Til EDC: Nyt svar med attest, Sdr. Boulevard 128, 5000 Odense C
  331905/16
 • Til Rambøll: SV: Sønderbrogade 16, Vejle
  332963/16
 • Til COWI: Nabo har ringet vedr. prøvetagning
  332703/16
 • Til Advokat: Svar på Telefonshenvendelse, Lillemarksvej 18, 5750 Ringe, 430-81399
  332374/16
 • Til Epinion - justeret forandringsteori
  332809/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksisoverdragelse i Ærøskøbing
  333024/16
 • Til EDC. SV: Miljøundersøgelse Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup
  332273/16
 • Til Vaccinationscenter - Bekræftelse på betaling af faktura.
  332058/16
 • Til ret-raad: Sagsnr.111734 - Tvangsauktion over Bøgebjergvej 66, 5672 Broby
  332223/16
 • Til Vejen Kommune: Svar på forsp. vedr. oplæg til undersøgelse af kortlagt areal, lok. nr. 575-81126
  333387/16
 • Til DMR. 621-81317 Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup
  331955/16
 • Til Leverandør - Bekræftelse på oprettelse af praksis i Ærøskøbing
  332994/16
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - V1-kortlægning
  332890/16
 • Til Sloth Møller, Sender kortlægningsbrev, -bilag og historisk materiale
  331865/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - V1-kortlægning
  332887/16
 • Til Nymølle, Råstof, Ressourcer i del af graveområde, Almind, Kolding Kommune
  331871/16
 • Til Varde Kommune: Svar på forespørgsel omkring nedlæggelse af benzinstation i Tofterup, Jernbaneallé 1, 7200 Grindsted
  332594/16
 • Til Nybolig: SV: Vedr. Øster Hæsingevej 71, 5600 m.fl. - forurening nr. 431-80014
  332445/16
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om supplerende materiale, Grethesvej 19, 7000 Fredericia
  333038/16
 • Kommunemeddelelse - Ærø Kommune - Praksisoverdragelse i Ærøskøbing
  333028/16
 • Til borger - opfølgning på telefonsamtale vedr. nægtet adgang ifm undersøgelse til Nannasvej 5-7, Ringe
  333072/16
 • Til Frank Geoteknik: Svar vedr. Højmarksvej 11, 7190 Billund
  332904/16
 • Til DMR: RSD oplyser hvem der er sagsbehandler på sagen
  332172/16
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339573/16
 • Til NIRAS. Kommentar til det nyberegnede indvindingsopland til Læborg Vandværk
  365399/16
 • Til Praksis: Bekræftelse på at der er åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. november 2016
  332872/16
 • Til Kolding kommune: rykker for kvittering for modtagelse af mails vedr. Markdanersgade 5, 7, 6000 Kolding
  332812/16

8. november 2016

Indgående

 • rq@novo.dk - FW: Opsummering fra 2.møde i forretningsudvalget - SDCO afholdt fredag den 4/11
  367995/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  373563/16
 • Fra Fredericia gym vedr. projekt
  373550/16
 • Fra Region Midt
  381954/16
 • Fra borger - Anmodning om boligundersøgelse, Fynshovedvej 216, 5370 Mesinge
  337907/16
 • Fra Esbjerg Erhvervsudvikling SV: SV: Omdefinering af projekt kulturbearbejdning Esbjerg
  338228/16
 • fra Odense Kommune - Orientering om brand på autoophug - Lumbyvej 15 (lok.nr. 461-0110)
  337631/16
 • Fra projekt: Status for afslutning af projekt "Jung zusammen"
  343728/16
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål vedr. overfladevand, Selleshøjvænget 40, 5260 Odense S
  341271/16
 • fra projekt: foreløbigt regnskab og spørgsmål til procentsats
  349525/16
 • fra Orbicon Korrespondance om sløjfning af boringer og data i GeoGIS Holmdrup Huse 1
  347771/16
 • Fra NMKN RÅSTOF Ny klage til behandling - Klage ID 123442
  359693/16
 • Fra Leverandør - Oplysninger vedr. klinik i Ærøskøbing
  332952/16
 • dagsordenspunkter Møde i Jord-ERFA Syddanmark onsdag den 16. november i Fredericia - punkter til dagsorden?
  331876/16
 • DKMS, kommenteret årsrapport for 2016
  331204/16
 • Fra Tilsynet: Kvittering
  330689/16
 • Fra Rambøll ang. § 8 ansøgning - jordforureningsloven - Tarp Byvej 81, 6715 Esbjerg
  331180/16
 • Fra Rambøll: Boring repareret - fotos
  330179/16
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr besøg på oprensning af olieforurening i Thorsvej, Padborg
  330625/16
 • Fra rådgiver, Klægkortlægning, vedr. advisering af lodsejere i Emmerlev
  331457/16
 • Fra EDC: Henv. ang. Sdr. Boulevard 128, 5000 Odense C
  331602/16
 • Fra DMR: Fakturaopgørelser og budgetark
  332582/16
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. november 2016
  332815/16
 • Fra Rambøll: Vedr. køreplader mv.
  332561/16
 • Fra DMR: Fakturaopgørelser og budgetark
  332586/16
 • Møde i Jord-ERFA Syddanmark onsdag den 16. november i Fredericia - punkter til dagsorden? - image001.gif
  331877/16
 • Fra ret-raad: VS: Sagsnr.111734 - Tvangsauktion over Bøgebjergvej 66, 5672 Broby
  332207/16
 • fra Odense Kommune - SV: evt. xtra målinger - SV: Målinger Hørdumsgade 41
  330283/16
 • Fra Rambøll: Vedr dispensation til modtagelse af muld i Sellebjerg råstofgrav, Stenstrup
  331372/16
 • Fra Formand for Grundejerforeningen Den grønne Smaragd: Forspørgsel om fremsendelse af V2-varslingsbrev som pdf-fil, en del af matr. 384a Engene, Vejle Jorder
  330711/16
 • Fra Langeland Kommune, SV: Vedr. institution på Hallinggade i Humble
  330631/16
 • Svar fra Whistleblower - Uddannelsespuljen
  331632/16
 • Fra Skat: HENV. Enghavevej 19, 6800 Varde. Ejendomsnummer 573-008790
  331280/16
 • til Odense Kommune og DMR - regionens bemærkninger til resultater af indledende undersøgelse mv
  330782/16
 • Fra Svendborg Kommune: SV: Afsluttende bemærkning vedr levering af jord til Sellebjerg, Stenstrup
  331388/16
 • Fra Rambøll: Vedr. køreplader
  333578/16
 • Fra Odense Kommune, Mail med analyseresultater, Toldbodgade 45, 5000 Odense C
  334098/16
 • Fra Niras: Opfølgning på møde afholdt d. 12-10- 2016, 575-78005
  332271/16
 • Møde i Jord-ERFA Syddanmark onsdag den 16. november i Fredericia - punkter til dagsorden? - image003.jpg
  331878/16
 • Fra DMR: Fakturaopgørelser og budgetark
  332589/16
 • Fra DMR: Fakturaopgørelser og budgetark
  332576/16
 • Fra Vejen Kommune: Fremsendelse af undersøgelsesoplæg for kortlagt areal, lok. nr. 575-81126
  333371/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 76/78 - nye økonomioversigter
  333478/16
 • Fra Klinik for fysioterapi og Træningscenter vedr. ansættelse af vikar
  335667/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 76/78 opdatering af økonomi
  333474/16
 • Annulleret - Er journaliser
  337543/16
 • Spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen vedr. behandling med EVAR
  335594/16
 • Fra Leverandør - Bekræftelse vedr. adresse mm. vedr. klinik i Esbjerg
  337542/16
 • Fra Klinik for Fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af vikar
  335811/16
 • Fra FysioCenter Vejle vedr. afmelding af ansatte
  335565/16
 • Fra Langeskov Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar
  335716/16
 • Fra Praksis til Klinik for Fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af vikar
  335819/16
 • fra Odense Kommune - Forespørgsel om offentlig indsats Promenadebyen 38
  337746/16
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune, Tillæg til §8-tilladelse, Hestehavevej 22 , 5856 Ryslinge
  338373/16

Udgående

 • SV: skitse
  331511/16
 • Til KLH Erhverv: Svar - Østager 7 - 341 Vollerup, Ulkebøl, Sønderborg kommune
  330816/16
 • Til borger - Vedr. Møllegade 17, Løgumkloster
  331590/16
 • Til Aabenraa Kommune: Bekræftelse for besøg på oprensning af olieforurening i Thorsvej, Padborg
  330632/16
 • Til Aberdeen Asser Management PLC: Svar med materiale om matr. 17at Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  331218/16
 • Til Skat: Svar vedr Enghavevej 19, 6800 Varde. Ejendomsnummer 573-008790
  331305/16
 • Til Aberdeen Asser Management PLC: Svar med materiale om matr. 17at Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  331227/16
 • Til Aberdeen Asser Management PLC: Svar med materiale om matr. 17at Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  331237/16
 • Til LIFA: Svar vedr. udstykning af vejareal, afkørsel 58b, E20 motorvej, Middelfart
  331930/16
 • Til Rambøll: Ok til køreplader mv.
  332565/16
 • Til Skat: Svar - Sivmosevænget 2A, 5260 Odense S
  330900/16
 • Til Formand for Grundejerforeningen Den Grønne Smaragd: Vedr. fremsendelse af pdf-filer af V2-varslingsbrev, udkast til V2-afgørelse og kortrids med V2 for en del af matr. 384a Engene, Vejle Jorder
  330759/16
 • Til Borger: Fremsendelse af geoteknisk rapport mm., Strandvejen 254, 5500 Middelfart
  330400/16
 • Til Borger, RG Grus og Jord, Kolding Kommune: vedr. orientering om tilsyn med jordtilførsel i grav på matr. 31a V. Nebel By, V. Nebel, 10/10471
  330980/16
 • Til Rambøll: Svar på rykker om modtagelse af muld i Sellebjerg råstofgrav
  330201/16
 • til DMR og Odense Kommune - OK til §8-tilladelse uden undersøgelse - Fangelvej 36-38
  330090/16
 • Til Tilsynet: Oversendelse af klage
  330687/16
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til undersøgelse på Sukkertoppen, Roersvej 33, 5000 Odense C
  331547/16
 • Til Esbjerg Kommune ang. 8 ansøgning - jordforureningsloven - Tarp Byvej 81
  331216/16
 • Til EDC: Svar ang. Sdr. Boulevard 128, 5000 Odense C
  331607/16
 • Til Svendborg Kommune: Dialog omkring levering af uforurenet jord til Sellebjerg, Stenstrup
  331190/16
 • Til Tønder Kommune - Kopi af breve vedr. Efternuancering Møllegade 17, Løgumkloster
  331321/16
 • Til MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge.
  337099/16
 • SV: Vedr. udskydelse af vilkår - image002.jpg
  330780/16
 • SV: Vedr. udskydelse af vilkår - image003.png
  330783/16

7. november 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - Analyser af fri fase
  339185/16
 • FRA TENGBERG,JAR tilbudsevaluering
  357099/16
 • VS: §19 tilladelse fra 2009, til anvendelse af lettere forurenet jord i støjvold langs Treldevej - forespørgsel vedr. slutdokumentation
  354911/16
 • Fra Billum Vognmandsforretning ApS, mail med svar på høring vedr. godkendelse af efterbehandling
  344466/16
 • Fra MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge.
  337094/16
 • Input fra SpecialCenter for Voksne med Handicap - De gode historier om arbejdet med regionens livsfasepolitik
  335582/16
 • Input fra Autismecentret - De gode historier om arbejdet med regionens livsfasepolitik
  335585/16
 • Fra Avisen.dk og Ugebrevet A4: Anmodning om aktindsigt
  336544/16
 • Fra VandCenterSyd til Region Syddanmark: Fælles grundvand fælles ansvar: Status
  334277/16
 • Fra lægerne - Respons på regionens bemærkninger til udkast til aftale om fremleje
  335807/16
 • Input fra HandicapCemter Sydøstfyn - De gode historier om arbejdet med regionens livsfasepolitik
  335588/16
 • meddelelse om konkurs
  335268/16
 • Fra Alectia: Notat prøvepumpning Vejen
  332564/16
 • Fra DGE: fremsendelse af foreløbige resultater vedr. Vestergade 27 m.fl. Resultattabel
  331932/16
 • Fra Rambøll: RE: Sønderbrogade 16, Vejle
  332960/16
 • Fra DGE, Bilag til mail: Resultattabel Vestergade 27.xls
  331936/16
 • Design2innovate - Guldklyngecertificering
  332762/16
 • Aberdeen Asset Management PLC: Forespørgsel om matr. 17at Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  331178/16
 • Aberdeen Asset Management PLC: Forespørgsel om matr. 17at Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  331173/16
 • Fra Assensklinikken vedr. information ang. arbejds sted for fysioterapeut.
  329356/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang: Søndre Tovrupvej 5
  329961/16
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr.TalentRaketten
  329889/16
 • Fra Rigsrevisionen: Beretningen om hospitalslægers bibeskæftigelse <11223>
  328759/16
 • Fra Lægen: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  328928/16
 • Fra Skat: HENV - Sivmosevænget 2A, 5260 Odense S
  330894/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang Exnersgade 47, Esbjerg
  329937/16
 • Fra Niras: aftale vedr. planteliste, Hindsgavl Bro 1.
  330685/16
 • Fra Sydbank; Telefonhenvendelse, vedr. Esthersvej 7, 479 - 00084
  331689/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - enig i §8-høringssvar - Algade 20 - 430-81365
  330077/16
 • Aberdeen Asset Management PLC: Forespørgsel om matr. 17at Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  331184/16
 • Fra grundejer Fwd: Vestergade 9, Fåborg - udførelse af forureningsundersøgelse for Region Syddanmark
  332975/16
 • Fra Vejle Kommune: Orientering vedr. spildevandsprøver, Vestre Engvej 12, 7100 Vejle
  330781/16
 • Re: Dagsordenspunkt: Formandsbeslutning - Klage fra fysioterapeut
  328969/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Vedr. udskydelse af vilkår
  329980/16
 • Fra Rigsrevisionen: Orientering om afgørelse om aktindsigt vedr. Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse <11223>
  328317/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. oprensningspåbud til Shell
  329006/16
 • Fra Robinhus: Telefonhenvendelse vedr. matr. 1299b, 621-00121
  329982/16
 • Fra Rigsrevisionen: Aktindsigt vedr. beretningen om hospitalslægers bibeskæftigelse <11223>
  328112/16
 • Fra CLEAN SV: Opsamling møde vedr. midtvejsevalueringen
  328887/16
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  329787/16
 • Fra Nyborg Gym vedr. projekt
  373541/16
 • Fra Tietgen vedr. udbud
  373538/16

Udgående

 • Til Naturturisme I/S: SV: udviklingspulje til forprojekter til erhvervsudvikling i yderområderne
  328908/16
 • Til COWI: Indhentning af pris på opgave - ressourcepersonaftale
  328984/16
 • Til Shell: SV: Undersøgelser på Shell havneterminal
  332600/16
 • Til Rambøll: Svar på henv. for lok nr. 545-05731 1/3
  328601/16
 • Til Rambøll: Svar på henv vedr lok nr. 545-05731 3/3
  328606/16
 • Til Borger: Vedr. ejendommen Irisvej 11, 6600 Vejen - V1-afgørelse
  329755/16
 • Til Robinhus: Mail-dialog om muligheder, Olaf Ryes Gade 7A, Kolding
  330064/16
 • Til Rådgiver, Klægkortlægning, Vedr. mundtlig accept fra lodsejer
  328425/16
 • Til praksis i Fredericia: svar på anmodning om åbning for tilgang pr. 1. februar 2017
  328382/16
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Irisvej 11, 6600 Vejen - V1-afgørelse
  329653/16
 • Til Rambøll: Svar på henv. vedr lok nr. 545-05731 2/3
  328603/16
 • Til Robinhus: Svar vedr. Olaf Ryes Gade 7A, Kolding
  330060/16
 • Til Billum Vognmandsforretning ApS, Råstof, mail med høring vedr. godkendelse af efterbehandling
  344449/16
 • Til Varde Kommune, Råstof, mail med høring vedr. godkendelse af efterbehandling
  344426/16
 • Til vagtlægen: mail med ændring fra cpr til cvr. nr.
  331230/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  328415/16
 • Til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1.sikrede pr. 8. november 2016
  328383/16
 • Til lægen: Brev med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. november 2016 i henhold til eget ønske
  328946/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. november 2016
  328986/16

6. november 2016

Indgående

 • Svar fra bestyrelsesformand - vedr. aktindsigt i den redegørelse som Erhvervsakademi Sydvest (EASV) har sendt til Region Syddanmark vedr. projekt ”Innovative Undervisningsformer”
  331641/16

Udgående

 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  328967/16
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  378074/16

5. november 2016

Indgående

 • Fra Astra - Kronik i Danske kommuner - projekt videndeling
  332577/16
 • Re: Dagsordenspunkt: Formandsbeslutning - Klage fra fysioterapeut
  328961/16
 • SDU - Status og de næstkommende skridt i OPI LDL
  334245/16

4. november 2016

Indgående

 • FRA TENGBERG,RIT udbud
  357108/16
 • rq@novo.dk - FW: Sundhedslovens regler om tilknytning
  367998/16
 • JKHI@novo.dk - Re: Vedr. møde fredag
  367999/16
 • Fra Fredericia gym vedr. projekt
  373551/16
 • Fra Nyborg Gym vedr. projekt
  373543/16
 • Henvendelse fra Rambøll: Lok nr. 545-05731, Skolevænget 29, Åbenrå
  328483/16
 • Revideret FSI kommissorium - har I bemærkninger?
  342390/16
 • Falck: Svar på høring i forbindelse aktindsigtsanmodning
  332399/16
 • Fra Shell: Undersøgelser på Shell havneterminal
  332593/16
 • MAIL fra DANSKE Regioner - VS: Høring over udkast til forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond
  335488/16
 • Fra Fredericia Kommune. Oprensning af mindre oliespild fra bil på Elboskrænten 4 i Fredericia
  337507/16
 • fra Orbicon boringsplacering Traverskiftet 1
  336615/16
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. §8-skema + ansøgning, Starupvej 1, 6040 Egtved
  329872/16
 • Fra Fredericia kommune: Bilag UDKAST Tillladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering aftæt belægning ved retursugningspumper hos Samtank AS, Vesthavnsvej 31
  327453/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  328815/16
 • Materiale til bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 11. november 2016
  328935/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  328808/16
 • Fra Rådgiver, klægkortlægning, Kopi af adviseringsbreve
  328339/16
 • Re: Dagsordenspunkt: Formandsbeslutning - Klage fra fysioterapeut Jacob Damsted
  328965/16
 • Fra Kolding Kommune. Ang: Åvænget 6 - Undersøgelsespåbud
  329974/16
 • Fra COWI: Beredskabsplan og PSS
  328026/16
 • Henvendelse fra RAMBØLL: Skolevænget 29, Åbenrå, Lok nr. 545-05731
  328505/16
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om tanke på Gildbrovej 14, Nordborg
  327320/16
 • Sundhedsdirektørmail nr. 21 / 2016
  327071/16
 • Fra Fredericia kommune: henv. vedr. kortlægningsbrev Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia udgår af kortlægning efter jordforureningsloven
  327428/16
 • Fra Sønderborg Forsyning - ingen bemærkninger til tilladelsen - matr. nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav,
  327390/16
 • Godkendt kommunikationsplan fase I
  326758/16
 • Manglende slutrapport
  326940/16
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af tankangivelse på Gildbrovej 14, Nordborg
  327393/16
 • fra Fredericia kommune: mail vedr. høring UDKAST Tillladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering aftæt belægning ved retursugningspumper hos Samtank AS, Vesthavnsvej 31
  327444/16
 • Fra NIRAS: Resultater af IK målinger efter igangsætning af ventilation
  327232/16
 • Fra COWI: Underskrevet revideret retableringsaftale og samtykkeerklæring vedr. filmproduktion
  327302/16
 • Fra Danfoss: Dialog om supplernede undersøgelser på L11, Nordborgvej 81, Nordborg
  327624/16
 • Fra COWI: Injektionsdybder - notat
  326564/16
 • Fra SVANA, forslag til Råstofplan 2016
  327507/16
 • Fra Rigsrevisionen: Aktindsigt vedr. beretningen om hospitalslægers bibeskæftigelse <11223>
  327736/16
 • 20-04-2006_Fra Vejle Amt_Anmodning om notat.DOC
  332738/16
 • fra NIRAS oplæg Riaasger vej 10
  332621/16
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af udlægning af slagge, Vibækvej 25, Bramming
  332279/16
 • VS: Afmelding af ydernummer
  332672/16
 • Fra Sweco: RE: Vedr. Shell - Havneterminalen
  332590/16
 • Fra KLH Erhverv: HENV. Østager 7 - 341 Vollerup, Ulkebøl, Sønderborg kommune
  330809/16
 • Fra Niras: Hindsgavl Bro 1. Referat af opstartmøde
  330678/16
 • DANBIO: revideret årsrapport - Danbio årsrapport 2015_revideret nov 2016_diskretion.docx
  330401/16
 • Invitation til teknisk gennemgang af DREAM's fremskrivninger om kvalificeret arbejdskraft, tirsdag d. 15. november kl. 14.30-15.30
  329748/16
 • Fra Vejle Kommune: Mail til arkitekt på kommende nedrivnings- og byggesag fra Starupvej 1, 6040 Egtved
  329841/16
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  328945/16
 • Fra Svendborg Kommune: Anmeldelse om fyldjord til Sellebjerg, Vængevej 50, Kværndrup
  328163/16
 • Fra EDC. SV: Fløjbjergvej 4, 6580 Vamdrup
  329507/16
 • Fra NIRAS: Justeret pris på entreprise
  328027/16
 • Fra Lægen: Mail med anmodning om at lukke for tilgang af patienter
  328298/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  328813/16
 • fra DMR, mail - analyser - Afværgepumpning, Uno-X, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  328007/16
 • Fra Miljøstyrelsen: mail om spildindberetning Shell- Raffinaderiet, Fredericia.
  330482/16
 • Henvendelse fra Film Fyn vedr. Media Society Denmark
  330520/16
 • Notat vedr. Media Society Denmark
  330524/16
 • DANBIO: revideret årsrapport
  330398/16
 • Fra borger - VS: forurening ang. Møllegade 17, Løgumkloster
  331162/16
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på brug af §19-tilladelse i forbindelse med projektet"sporombygning Odense-Fredericia
  331315/16

Udgående

 • Til Restato: Svar på henvendelse vedr. Vestergade 46, 5000 Odense C
  330148/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af matr. 384a Engene, Vejle Jorder
  327712/16
 • Til Kommune: Status på gammel §8 sag Teglgårdsvje1
  327520/16
 • Til Frank Geoteknik: Svar vedr. Højmarksvej 17, 7190 Billund - samt fremsendese af historisk materiale
  327094/16
 • Til borger - Råstofplanforslag 2016 - partshøring - graveområde for ler
  327711/16
 • Til kommunen: Lollandsvej 33, Middelfart
  327672/16
 • Til Rambøll: Svar vedr tanke på Gildbrovej 14, Nordborg
  327325/16
 • Til Nyborg Kommune. Accept af oprydning - Bøgeskovvænget 127 5540 Ullerslev
  326977/16
 • Til NIRAS: Tilbagemelding på resultater og videre forløb
  327235/16
 • Til borger - Råstofplan 2016 - Ålsbo - partshøring
  327644/16
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af matr. 384a Engene, Vejle Jorder
  327702/16
 • Til Kolding Kommune ang.: Åvænget 6, 6091 Bjert
  327459/16
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  326588/16
 • Til borger - Råstofplan 2016 - Ålsbo - Partshøring
  327648/16
 • Til Langland Kommune ang. §8 tilladelse Havnegade 9, Rudkøbing
  327687/16
 • Til SVANA, forslag til Råstofplan 2016
  327510/16
 • Til Sønderborg Kommune- Råstofplan 2016 - orientering
  327709/16
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. indsats overfor målsat overfladevand, Rugårdsvej 115, 5000 Odense
  327707/16
 • [Sagsnr.:13/26014] - [Dok.nr.:] Alternativpulje - Slutrapport
  326967/16
 • [Sagsnr.:11/22514] - [Dok.nr.:] Alternativpulje - Slutrapport
  326956/16
 • Til Rambøll: nye borinegr ved Vestergade 76/78
  333468/16

3. november 2016

Indgående

 • FRA TENGBERG,Udkast til referat af projektgruppemøde 2016-nov-03
  357192/16
 • FRA TENGBERG,Dagsorden for projektgruppemøde 2016-nov-03
  357100/16
 • RITA dagsorden til heldagsmøde onsdag den 9. november kl. 10.00-15.30
  358005/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Vejen
  358541/16
 • jobopslag Hamborg
  360016/16
 • SV: §19 tilladelse fra 2009, til anvendelse af lettere forurenet jord i støjvold langs Treldevej - forespørgsel vedr. slutdokumentation
  354901/16
 • Fra ERST: interimgodkendelse af udvælgelseskriterier
  350806/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, råstofansøgningens anmeldeskema
  344500/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, råstofansøgningens kortbilag
  344504/16
 • Fra Rambøll: RE: Vestergade 9 Faaborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Økonomioversigt
  332971/16
 • MAIL fra Danske Regioner - VS: Høring, bkg.'er arbejdsskadesikring
  335460/16
 • MAIL fra SUM - VS: HØRING over udkast til ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger m.v.) FRIST 1. december 2016
  335450/16
 • Fra Torvets Fysioterapi & Træning vedr. ansættelse af fysioterapeut
  333227/16
 • Fra Jens Johan Andersen ApS: anmodning om oplysninger på Vester Voldgade 19, 7000 fredericia
  333331/16
 • Fra JyllandsPosten: Anmodning om aktindsigt
  336444/16
 • Ekstrabladet: Aktindsigt
  337351/16
 • fra Orbicon - supplrende boringer - Traverskiftet 1
  336600/16
 • JP/Finans: anmodning om aktindsigt
  337450/16
 • Fra Nordfyns Kommune, Etablering af cykelsti mellem Søndersø og Morud, matr.nr. 5f Vigerslev By, Vigerslev
  335021/16
 • Fra FysioDanmark Aabenraa vedr. overtagelse af kapacitet
  334781/16
 • MAIL fra Styrelsen for Patientsikkerhed - VS: Høring - Bekendtgørelse om krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling
  335421/16
 • Fra Psykiatrien : Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326517/16
 • Fra Orbicon: Geologi efter nye boringer
  327198/16
 • Fra Kommune:VS: Bro Skov 12
  326889/16
 • Fra DMR: Udkast til rapport
  326543/16
 • Fra SVS: Opfølning på HR-lederforum den 3. oktober 2016
  326514/16
 • Invitation til konference om "kvalificeret arbejdskraft 2025" torsdag d. 1. december 2016
  329736/16
 • Fra SLB: VS: Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326515/16
 • Fra COWI: Prissætning ekstraarbejder
  326558/16
 • Fra Golder: Henvendelse vedr undersøgelse, Store Okseø 1
  326695/16
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Skovrejsning i graveområde, Almind
  326573/16
 • Fra Deloitte: Endelig DTØ rapport 3 kvt. 2016
  326674/16
 • Fra borger - Råstofplanforslag 2016 - Bolderslev - svar på partshøring
  326579/16
 • fra Esbjerg Kommune, råstof, tilladelse, bemærkninger til UDKAST til tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune
  325818/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  325683/16
 • Fejl
  325764/16
 • Til Rådgiver - Klægkortlægning i Esbjerg Kommune- Skabelon for Adviseringsbrev
  325954/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang: Søndre Tovrupvej 5, Esbjerg Ø
  326048/16
 • INTERN: Tlf.henvendelse - Stien 6, 7080 Børkop
  326405/16
 • Fra Nordsøprogrammet: ang. konference
  326117/16
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret udkast til §8 til nedbrydning af fundamenter mv. på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  326075/16
 • Fra COWI: vedr. mail til grundejer ang. besigtigelse, Allegade 8, 7323 Give
  326107/16
 • Fra Borger: HENV - Rugårdsvej 230, 5210 Od.NV
  326373/16
 • Fra CW-arkitekter: fremsender kort vedr. Ringe Kost- og realskole - Søtoftevej 1-3 og Søgårdsvej 9B
  325899/16
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Skovrejsning i graveområde, Almind
  326570/16
 • Fra Borger, Råstofplan 2016, partshøring. Mjøls, Aabenraa Kommune
  325351/16
 • Telefonnotat, henv. fra borger, Ærø.docx
  326162/16
 • Fra CW arkitekter, yderligere spm. om Ringe Kost- og realskole - Søtoftevej 1-3 og Søgårdsvej 9B
  325922/16
 • Fra Væksthus Syddanmark Vedr. Projektet spirende fødevare oplevelser.
  325920/16
 • Fra Frank Geoteknik: Tlf. -henvendelse - lok. Højmarksvej 17, 7190 Billund
  327062/16
 • fra DMR - Afværgepumpning, Uno-X, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  326523/16
 • Fra SVS: Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326516/16
 • Fra COWI: Principskitse over blandeanlægget til mZVI
  326556/16
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Ørslevvej 4, 5592 Ejby, lok. 410-81283
  326832/16
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til nedrivning af bygninger, fundamenter og fastbelægninger på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  331431/16
 • Fra Nabo, Råstof, tilsyn, Vedr. grusgraven på matr.nr. 6b, 6r og 6z Sadderup, Esbjerg Jorder
  328580/16
 • Fra praksis i Fredericia: anmodning om åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  328371/16
 • Fra borger - tilbagemelding vedr. spørgsmål
  330466/16
 • Fra Torvets Fysioterapi & Træning vedr. overtagelse af kapacitet
  332876/16
 • Fra Rambøll: mail vedr. Supplerende prøver udtaget ved switch-house
  332705/16
 • Fra Rambøll: RE: Vestergade 9 Faaborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Økonomioversigt
  332968/16
 • Fra Fredericia kommune: mail med rapport om afværge på C.F. Tietgensvej 21
  325599/16
 • Fra ERST - godkendelse af udbetaling til IS sept. 2016
  325853/16
 • Fra Vejle Kommune: § 8-sag vedr. nedrivning og 32m2 tilbygning + havetrapper - Starupvej 1, 6040 Egtved
  326279/16
 • Fra Frederia gym vedr. projekt
  373548/16
 • Fra sosu esbjerg vedr. udbud
  373544/16
 • Final documents and Agenda for HLDM 7 and 8 November
  377215/16

Udgående

 • Til rådgiver - Svar vedr. status
  339291/16
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Nyborgvej 83, 5853 Ørbæk.docx
  358160/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Odense
  325412/16
 • Til SOR - Forespørgsel vedr. lokationsnummer/ydernummer
  325929/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af oplysninger på lok. 631-00184
  325596/16
 • Til Fredericia Kommune: §8a-høringssvar, Møllebugtvej 7, 700 Fredericia.docx
  326080/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af afgørelsesbreve for lok. 631-00302 samt rapport over forureningsundersøgelse fra 1998
  325513/16
 • Til Borger - Forslag til råstofplan 2016 -Referat af telefonsamtale
  325927/16
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel og flytning af praksis
  325417/16
 • Til Kommune - Medd. vedr. oprettelse i SOR
  326389/16
 • Til Fredericia Havn, DanGødning og Nagro: V2-afgørelse - ændret indsats, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia.docx
  325726/16
 • Til Obbekær Vognmandsforretning, Råstof, Mail med spørgsmål til efterbehandlingen
  326061/16
 • Til Borger, Råstofplan 2016, partshøring. Sommersted, Haderslev Kommune
  325301/16
 • Til Leverandør - Forespørgsel vedr oplysninger for klinik i Ærøskøbing
  332951/16
 • Til KHL: regionens bemærkninger til spørgsmål vedr. anlæg mod syd
  332427/16
 • Til Stürup A/S, Råstof, tilsyn, Vurdering af ændrede åbningstider i råstofgrav matr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder (Gl. Tingvej)
  328573/16
 • Mail til bestyrelsesformand - vedr. aktindsigt i den redegørelse som Erhvervsakademi Sydvest (EASV) har sendt til Region Syddanmark vedr. projekt ”Innovative Undervisningsformer”
  331647/16
 • Telefonnotat. Emmas Have, reg.nr. 513-3707. Svar på forespørgsel fra ABC Skødekontor, Monica Jensen
  326272/16
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325556/16
 • Til Borger, Råstofplan 2016, partshøring. Sommersted, Haderslev Kommune
  325358/16
 • Til vagtchef vedr. Afmeldt vagtydernummer, praksishandel samt flytning af praksis
  325424/16
 • Til NP VAdehavet, råstof, tilladelse, bemærkninger til UDKAST til tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune
  325803/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev for lok. 631-00430
  325467/16
 • Til borger - vedr. indsendte spørgsmål
  325373/16
 • Til COWI: Kvittering for modtagelse af resultater for supplerende poreluftundersøgelser, Vestre Engvej 12, 7100 Vejle
  326374/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev for lok. 631-00313
  325414/16
 • Til KOlding Kommune, Råstof, Skovrejsning i graveområde ved Almind
  326034/16
 • til Faaborg-Midtfyn - §8-høringssvar - Algade 20 - 430-81365
  325584/16
 • Til Esbjerg Kommune, råstof, tilladelse, bemærkninger til UDKAST til tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune
  325820/16
 • Til rådgiver - klægkortlægning - godkendelse af adviseringsbrev
  325959/16
 • til Kommune og SKAT Afgørelse om kortlægning på V2F1 på del af Christiansfeldvej 66, 6100 Haderslev ihht Jordforureningsloven
  326110/16
 • Til Borger: SVAR - Stien 6, 7080 Børkop
  326408/16
 • Til praksis i Ribe: automatisk stop ved 1850 patienter
  325647/16
 • Til Odense Bys Museer: Vedr. Kina-samarbejde
  326754/16
 • Til Varde Kommune: Forespørgsel om luftfoto med indtegning i forb. med udkast til §8, Fåborgvej 5, 6818 Årre
  336648/16
 • Til JyllandsPosten: Kvittering
  336449/16
 • Til Rambøll: Vestergade 76/78 - borearbejde i uge 49
  333460/16

2. november 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - Status på Vejlegårdsvej
  339176/16
 • Fra rådgiver - Status på Vejlegårdsvej
  339288/16
 • JP/Finans: Anmodning om aktindsigt
  338117/16
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, orientering om videresendelse af mail
  344220/16
 • Fra rådgiver Knud Johansson, ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 59b Spandet. Ejerlav, Spandet i Esbjerg
  345165/16
 • Fra Lægevagten: Brev med anmodning om vagtydernummer
  356485/16
 • Mail fra whistleblower - vedr. projektet "Innovative Undervisningmetoder"
  333096/16
 • Fra Cowi: RE: Spørgsmål - Shell Havneterminal - Kongensgade 113, Fredericia
  332578/16
 • Fra Niras: SV: Shell Havneterminalen - suppl. spørgsmål vedr. udbud
  332569/16
 • Mail fra bestyrelsesformand - vedr. projektet "Innovative Undervisningmetoder"
  333105/16
 • Fra Cowi: Fri mobil fase Havneterminalen og Boss 200 barriere
  332581/16
 • Fra Jens Johan Andersen A/S: anmodning om oplysninger om olietank ved Fredericia Sygehus
  333567/16
 • fra Rådgiver vedr Gram Losseplads
  336700/16
 • Responce: Svar på høring
  336854/16
 • Fra COWI: Resultat af TV-inspektion af dræn
  326548/16
 • Fra NIRAS: Afværge - budgetstatus
  326554/16
 • Fra NIRAS: Grundvandssag: Budgetstatus
  326551/16
 • Fra Stürup A/S, Råstof, tilsyn, Vedr. åbningstider i grusgraven på matr.nr. 6b, 6r og 6z Sadderup, Esbjerg Jorder
  328555/16
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  328479/16
 • Fra Vejle Kommune: Forspørgsel om kortlægningsbreve for en række lokaliteter herunder lok. 631-00302
  325481/16
 • Fra Kolding Kommune ang.: Åvænget 6, 6091 Bjert
  326194/16
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Nedskrivning på RFD-15-0014
  326255/16
 • Fra Vejle Kommune: Forspørgsel om kortlægningsbreve på en række lokaliteter herunder lok. 631-00430
  325457/16
 • Fra Rambøll: Skader på moniteringsboringer
  326545/16
 • Fra Assens Kommune- Forslag til Råstofplan 2016: Ålsbo - landskab
  327564/16
 • fra ansøger - OPI-projektet CACS v. HC Smede ApS - CACS
  330571/16
 • LETT advokat: Aktindsigtsanmodning
  331682/16
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. byggeri på Strandevejen 254, 5500 Middelfart,
  330126/16
 • Fra KHL: svar på spørgsmål vedr. anlæg mod syd
  332425/16
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om kortlægningsbreve på en række lokaliteter herunder lok. 631-00184
  325524/16
 • Fra NP Vadehavet, råstof, tilladelse, bemærkninger til UDKAST til tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune
  325797/16
 • Fra DMR: Referencerapporter, Møllebugtvej 7
  325232/16
 • Fra Ringe Kort og realskole: Spm. vedr. indledende undersøgelse
  325186/16
 • Fra OUH: Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326518/16
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om kortlægningsbreve på flere lokaliteter herunder lok. 631-00313
  325410/16
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på uddybende spørgsmål fra Regionen til jordflytning fra banestien
  325107/16
 • Fra Rambøll: Spørgsmål - Shell Havneterminal - Kongensgade 113, Fredericia
  324340/16
 • Fra ERST til projekt vedr. anmodning om budgetændring
  323952/16
 • Svar fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  323795/16
 • Fra DGE: status vedr. Ringe Kost og realskole kommer i morgen
  325220/16
 • Fra H.J. Hansen Genvindingsindustri: vedr. etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  324847/16
 • Fra Fredericia kommune: svar vedr. kedeltanke : I.P.Schmidts Gård
  324284/16
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud, Ruevej 56, 5462 Morud
  325239/16
 • Fra Haderslev kommune: Kvittering for modtagelse af materiale
  323822/16
 • MAIL fra SUM - VS: Til høring: Ændring af bekendtgørelse nr. 710 af 1. juni 2016 om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
  324997/16
 • Fra Haderslev kommune: Kommunen efterspørger undersøgelsesnotat
  323721/16
 • Referat fra møde i MedCom10 koordineringsgruppen den 27/10-16
  377133/16
 • Fra indvinder RÅSTOF Ny forhøjet sikkerhedsstillelse Regisse
  377966/16
 • Fra SDE vedr. projekt
  373573/16
 • Fra Rambøll: mail med opsamling fra FredericiaC modellering - statusmøde 25-10-20016
  374456/16
 • Fra CLEAN - fjernvarme
  381932/16
 • Fra CLEAN
  381946/16

Udgående

 • Til Borger: SV: Oplysninger om jordforurening
  325265/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på etablering af kompagniskabspraksis
  325242/16
 • Til Læge - Bekræftelse på praksishandel i Odense
  325244/16
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  323779/16
 • Grundejerorientering - Bygaden 9, 5600 Faaborg.docx
  323609/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Klokkedal 30, 6100 Haderslev.docx
  323632/16
 • Til Odense Kommune og arkitekt - evt. xtra målinger
  324214/16
 • Til SVANA: SV: Høringssvar: V1/V2 kortlagte lokaliteter
  325261/16
 • TIL borger: Grundejerorientering - Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.docx
  323629/16
 • til Odense Kommune og arkitekt - bemærkninger til indemålinger Hørdumsgade 41
  324203/16
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune, Svar på mail vedr. Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  324843/16
 • Til Haderslev kommune: Mail med kopi af undersøgesesnotat
  323744/16
 • Til Middelfart Kommune SV: Svar på uddybende spørgsmål fra Regionen til jordflytning fra banestien
  325114/16
 • Til praksis - Bekræftelse på lukning for tilgang af nye patienter.
  325160/16
 • Til praksis i Vejen: automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324627/16
 • Til Borger: V2-afgørelse Skodborg Søndergade 50B og C, 6630 Rødding.docx
  324536/16
 • Til NIRAS, Råstof, mail med svar på ændring af areal i forhold til ansøgning
  323988/16
 • Til Vejen Kommune: tilbagekaldelse af meddelelse om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324637/16
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om rapporter vedr. Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  325231/16
 • Svar på telefonhenvendelse om Nyvej 26, Lintrup, reg.nr.527-10048
  323883/16
 • Til Finans: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  323837/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Grønnegade 21, 5762 V. Skerninge.docx
  323624/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.docx
  323615/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bohrsvej 4, 6760 Ribe.docx
  323640/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Tornumgårdsvej 18, 660 Lintrup.docx
  323649/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Karlemosevej 6, 5620 Glamsbjerg.docx
  323603/16
 • Til læge - Bekræftelse på praksishandel i Odensen
  325245/16
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar på Udkast til §8 tilladelse til nedriving af bygninger fundamenter mv. på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  325240/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Allerupvej 2, 6520 Toftlund.docx
  323635/16
 • Til Fredericia Kommune: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324838/16
 • Svar til projekt Harteværket vedr. 1. udbetaling
  324405/16
 • Til 5 rådgivere: Shell Havneterminalen - suppl. spørgsmål vedr. udbud
  324332/16
 • Til Jyllandsposten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  323813/16
 • til DMR og Odense Kommune - Regionens bemærkninger - SV: Undersøgelsesoplæg til godkendelse
  323703/16
 • Til Esbjerg kommune: Mail med kopi af V1-varsel samt bilag
  324748/16
 • Svar til edc A/S på forespørgsel om Kærvej 2b, 5463 Harndrup, matr.nr. 64, Fjelsted By
  323938/16
 • Til H.J. Hansen Genvindingsindustri: svar på yderligere spørgsmål, Havnegade 110, 5000 Odense C
  323956/16
 • Til Borger: Grundejerorientering - Kongevej 27, 6630 Rødding.docx
  323643/16
 • Til DR: Vedr. anmodning om aktindsigt
  323788/16
 • Til Aabenraa kommune, Råstof, Forespørgsel hos kommunen vedr det samlede projekt
  324094/16
 • Mail til whistleblower - vedr. projektet "Innovative Undervisningmetoder"
  333116/16
 • Mail til whistleblower - Vedr. aktindsigt i den redegørelse som Erhvervsakademi Sydvest (EASV) har sendt til Region Syddanmark vedr. projekt ”Innovative Undervisningsformer”
  333117/16
 • til borger Svar på Oplysninger om jordforurening på Børneistitutioner
  325943/16
 • Til KHL: anmodning om supplerende oplysninger vedr. jorddeponering, matr. 11b Dons By, Almind
  332420/16

1. november 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - Status på borearbejde
  339284/16
 • Bilag 3A 20161026 Oversigt over mødedatoer i styregruppen og forretningsudvalget for SDCO.docx
  368007/16
 • Bilag 2B Tids- og procesplan for fokusområde A behandling.pptx
  368003/16
 • Bilag 2E Tids- og procesplan for fokusområde D Kompetenceudvikling.pptx
  368006/16
 • rq@novo.dk - Orientering om møde i forretningsudvalget for SDCO
  368000/16
 • Bilag 2C Tids- og procesplan for fokusområde B klinisk forskning.pptx
  368005/16
 • Bilag 2A_Overordnet tidsplan SDCO.pptx
  368002/16
 • Bilag 2D Tids- og procesplan for fokusområde C Tværsektorielt patientsamarbejde.pptx
  368004/16
 • Fra WLS
  381699/16
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 12, Ørbæk, Nyborg, Kerteminde
  337652/16
 • Fra borger - Indsigelse, V1-høringssvar, Svendborgvej 23, 5853 Ørbæk
  345413/16
 • fra Varde kommune Færdigmelding af slaggesag Hjeddingvej 8, 6870 Ølgod, Varde Kommune
  348343/16
 • Fra Praksis Bekræfelse på at lokationsnummer bibeholdes efter opsplitning af praksis
  352392/16
 • Fra Fredericia Kommune ang V1-kortlægning af matr 49c og 4ko Erritsø by, Erritsø
  335339/16
 • Fra Middelfart Kommune: Status olietank og gasledning ved fortov ved nye kantsten i Brenderup - udfor Stationsvej 34, 5464 Brenderup Fyn
  335010/16
 • Fra projektleder - referat af møde den 27-10-2016 samt artikel
  325713/16
 • Fra SLB - Dagsorden til møde den 07-11-2016 i styregruppemøde generalplanen
  325571/16
 • Fra Kommune - Svar på suppl. spørgsmål vedr. ydernummer til Misbrugscenter
  326387/16
 • Fra SLB - Indstillingsskrivelse foring af kloakker fase 2
  325715/16
 • Fra OUH: Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326520/16
 • Fra SVS: Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326521/16
 • VS: Indlamling af oplysninger om læger og femårsfristen
  327158/16
 • Fra projekt: modtaget revideret/kommenteret eva.oplæg
  328620/16
 • Fra Rybners vedr. udlæg af grundforløb
  329993/16
 • Fra SVS: Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326522/16
 • VS: Indlamling af oplysninger om læger og femårsfristen
  327046/16
 • FEJL
  327005/16
 • Fra Lene B: Arbejdsgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  326519/16
 • Fra Restato: henv. vedr. matrnr. 796l, Vesterbro 46, 5000 Odense
  330139/16
 • Fra Restato: henv. vedr. matrnr. 796l, Vesterbro 46, 5000 Odense
  330145/16
 • Fra Rambøll: Rykker for behandling af ansøgning om modtagelse af muld i Sellebjerg råstofgrav
  330194/16
 • Fra Niras: henv. vedr. sagsmateriale på Linien 18, Haarby, lok. nr. 420-81186
  322239/16
 • Fra COWI: Tidsplan borearbejde
  322713/16
 • Fra Grundejer: Samtykke videooptagelse
  322610/16
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej
  323225/16
 • Fra Lægen: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  322783/16
 • Fra praksis i Vejle: åbne for tilgang af gruppe 1-sikrede
  322446/16
 • Fra Esbjerg kommune: Materiale og link til oplysninger om smedie
  323170/16
 • Ansøgning
  322354/16
 • Fra DK Råstof - vedr. ansøgning om terrænregulering på matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev
  325374/16
 • Fra STRING: Mødekalender 2017
  324231/16
 • Fra SHS Opfølning på HR-lederforum den 3. oktober 2016
  326481/16
 • Telefonhenvendelse fra ABC Skødekontor om Emmas Have
  326268/16
 • Fra H.J. Hansen Genvindingsindustri: yderligere spørgsmål, Havnegade 110, 5000 Odense C
  323953/16
 • Telefonhenvendelse fra Estate Esbjerg
  323877/16
 • Fra Shell: RE: Shell Havneterminalen - endnu et dokument efterspørges
  324318/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  324326/16
 • Fra Orbicon: SV: Shell Havneterminalen - referat fra rundvisning, svar på supplerende spørgsmål samt efterspurgte bilag
  324311/16
 • Fra Esbjerg kommune: Kommunen undersøger om de har yderligere oplysninger om den tidligere smedie
  322970/16
 • Fra LassenErhverv: Forespørgsel vedr matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde, H E Bluhmes Vej 67, 6700 Esbjerg
  322546/16
 • Fra Borger: Forespøgsel vedr. tidligere råstofgrav på matr. 20a og 20b Sødover By, Nørup , Vejle Kommune
  323490/16
 • Telefonhenvendelse, fra Jysk Geoteknik A/S vedr 551-75005
  323916/16
 • Fra Rambøll: Shell miniudbud - spørgsmål
  324314/16
 • Fra COWI: Budgetstatus
  322124/16
 • Fra Kudsk og Nissum: Svar vedr tilsyn i Haderslev, Vojensvej 22, Haderslev
  322565/16
 • Fra lægen: mail med anmodning om genåbning for patiententilgang.
  322722/16
 • Ansøgning - Anmodning om flytning af kapacitet
  322341/16
 • Fra DMR: Shell Terminalen, rådgiveransvar
  324306/16
 • Finans: Anmodning om aktindsigt
  323689/16
 • Fra Rambøll: FW: Shell Havneterminalen - referat fra rundvisning, svar på supplerende spørgsmål samt efterspurgte bilag
  324283/16
 • Telefonhenvendelse fra EDC A/S om 410-81138
  323931/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  324472/16

Udgående

 • Til 5 rådgivere: Vedr. udbud af undersøgelser på Shell Havneterminal
  324288/16
 • Til Vejle Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  322451/16
 • Fra LassenErhverv: Svar på foresp vedr. matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde, H E Bluhmes Vej 67, 6700 Esbjerg
  322552/16
 • TIl Kudsk og Nissum: Varsel om tilsyn på Vojensvej 22, Haderslev
  322560/16
 • Til borger - Partshøring -Råstofplan 2016 – Sødover
  322299/16
 • Til borger - Partshøring -Råstofplan 2016 – Sødover
  322310/16
 • Til DK Råstof - Brev om tilsyn og besigtigelse - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  322843/16
 • Til praksis i Vejle: afslag på anmodning om selektiv lukning
  323018/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Albanivej 27A og 27B, 5792 Årslev
  323144/16
 • Til Totalkredit: Svar på Henvendelse: Åsumvej 585, Odense
  323190/16
 • Til Esbjerg kommune: Yderligere oplysninger omkring M. Lykke-Thomsen & Søn, Smedeforretning
  322934/16
 • Til borger - SV: V2-varsel (høring)_Søstedvej 15, 5792 Årslev_430-81189
  322207/16
 • Til ejendomsmægler - Vedr. Indlendende undersøgelse på Westergaards Alle 9, 6740 Bramming
  322515/16
 • Til borger - Partshøring -Råstofplan 2016 – Sødover
  322289/16
 • Til borger -Partshøring - Råstofplan 2016 - Sødover
  322271/16
 • Til rådgiver - Partshøring -Råstofplan 2016 – Sødover- DK-Råstof
  322333/16
 • Til DK Råstof - Brev om tilsyn og besigtigelse - matr.nr. 11a og 2f Jerlev By, Jerlev
  322849/16
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Albanivej 27A og 27B, 5792 Årslev
  323148/16
 • Til rådgiver - Partshøring -Råstofplan 2016 – Sødover- Jørgen og Peter Olsen
  322344/16
 • Til borger - Partshøring -Råstofplan 2016 - Sødover
  322280/16
 • BILAG_Evaluering af psykiatrisengen.doc
  322751/16
 • Til Borger: Svar vedr. Industriparken 5, 10 og 11 - Skodborg
  322218/16
 • til Kommunen - Suppl spørgsmål vedr ydernummer til Misbrugscenter
  326386/16
 • til Faaborg-Midtfyn kommune og DMR - ok til fortsættelse af BlokA-støberi
  335004/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  322756/16
 • Til lægen: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2016
  322820/16
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  322837/16
 • Til lægerne: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2016
  322736/16

31. oktober 2016

Indgående

 • Fra rådgiver - vedr. efterladte boringer (og lign)
  335681/16
 • fra DMR, mail - Resultater fra Blok A på Ringe Jernstøberi
  334968/16
 • BILAG fra DMR - Foto borejournal F1.jpg
  334984/16
 • Fra VandCenter Syd til Region Syddanmark: Fælles grundvand fælles ansvar: Status pr. 30. september 2016
  334147/16
 • Fra Danske Regioner vedr. udbud af hf
  335992/16
 • Kopi af faktura
  330805/16
 • Fra: yder
  328722/16
 • Fra sygeplejerske - Afregning af influenzavaccinationer okt. 2016
  330802/16
 • Fra speciallægen: svar på korrespondance vedr. tid til ny patient
  333665/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  321799/16
 • Fra OUH: Sygehusansatte lægers attestudstedelse
  322009/16
 • Fra projekt: Indsendelse af materiale ifm. stikprøve ved Deloitte 1
  320873/16
 • Fra projekt: Indsendelse af matriale ifm. stikprøve ved Deloitte 5
  320892/16
 • fra Orbicon Holmdrup Huse 1 - rapport
  321017/16
 • Fra projekt: Indsendelse af materiale ifm. stikprøve ved Deloitte 2
  320881/16
 • Fra Niras: kopi af svar til entreprenører Udbud på Hindsgavl Bro 1
  320752/16
 • VS: fra Sundhedsstyrelsen
  321214/16
 • Fra projekt: Indsendelse af materiale ifm. stikprøve ved Deloitte 3
  320885/16
 • Fra projekt: Indsendelse af materiale ifm. stikprøve ved Deloitte 4
  320888/16
 • fra Sundhedsstyrelsen
  321217/16
 • svar fra DK Regioner Anmodning om bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg vedr. tilbud til pårørende til hjernes
  321796/16
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. ønsket matrikelændring på Ørslevvej 2, 4 og 6, 5592 Ejby
  321089/16
 • Fra Frøslev Træ - mail med tak for svar på spørgsmål om jordforurening - Industriparken 5, 10 og 11 - Skodborg
  321653/16
 • Fra Shell: RE: driftstab
  321767/16
 • Fra Healthcare DENMARK: bestyrelsesmøde d. 8. december udsættes til januar
  321541/16
 • VS: fra Sundhedsstyrelsen
  321211/16
 • Fra Shell: RE: Få Supplerende spørgsmål Fredericia havneterminal
  321103/16
 • Fra Esbjerg Kommune ang.: § 8 ansøgning - jordforureningsloven - Tarp Byvej 81
  322362/16
 • Fra Totalkredit: henvendelse, Åsumvej 585, Odense
  323181/16
 • Fra Nyborg Kommune: Bl.a. vedr. møde om drøftelse af pesticidpunktkilder, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  324902/16
 • Fra SVANA, Råstof, mail med kvittering for indkaldelsen
  323961/16
 • MAIL fra Danske Regioner - VS: Høring: Nationalt Risikobillede
  324103/16
 • Fra Dansk Botanisk Forening, Råstof, mail med kvittering for indkaldelsen
  323970/16
 • MAIL fra Sundhedsstyrelsen - VS: Høring over Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer. Tidsfrist 30. november
  324319/16
 • Fra Orbicon SV: Odensevej 2, Langeskov
  325118/16
 • Fra Niras: Udbud af videregående undersøgelse på Shell Havneterminal i Fredericia
  324275/16
 • Fra DK Råstof - svar på spørgsmål om støjberegning - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev - Etape 3
  325398/16
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2016
  321318/16
 • Fra praksis - Bekræftelse på flytning af praksis til nyt sundhedshus i Ribe
  344801/16
 • fra Sweco -SV: Pulje 39 - Rugårdsvej 720 - rapport
  339101/16
 • Fra Johansson & Kalstrup: Mail med forureningsundersøgelse, Glentevej 5-7, Esbjerg
  338087/16
 • Fra Johansson & Kalstrup: Forureningsundersøgelse, Glentevej 5-7, Esbjerg
  338040/16
 • fra Sweco : Pulje 39 - Middelfartvej 88 - rapport
  339559/16
 • fra Sweco : Pulje 39 - Hjadstrupvej 57 - rapport
  340193/16
 • fra Sweco : Pulje 39 - Søbjergvej 1 - rapport
  339813/16
 • Fra Væksthuset - Ny projektleder på projektet Strategisk Kompetenceudvikling hos Væksthus Syddanmark pr. 1. november
  343507/16
 • Fra Region Midtjylland til ERST, 31/10
  381248/16
 • Afrapportering for første halvår af KARRIERE I SYDDANMARK 16/8360
  369447/16
 • Fra HF & VUC Fyn vedr. projekt
  372096/16
 • Fra Danske Regioner vedr. udbud
  371925/16
 • Fra Nyborg Kommune vedr. udlægning
  372092/16
 • Fra Rybners vedr. udlægning
  372068/16
 • Fra ministeriet vedr. eud udbud
  372083/16
 • Fra sosu fyn vedr. projekt
  371779/16
 • Information fra RLTN ang. ny kiropraktor overenskomst
  378922/16

Udgående

 • Til NIRAS, Råstof, forslag til tidspunkt for opstartsmøde
  345759/16
 • til Rambøll Svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund - 551-75009
  321424/16
 • Til Middelfart Kommune: henv. vedr. Strandevejen 254, 5500 Middelfart
  320458/16
 • Til Shell SV: driftstab
  324279/16
 • Til COWI: Kommentarer til rådata - 1. tilbageslagsmåling
  321308/16
 • Til grundejer, kommune og skat: Afgørelse om V1-kortlægning samt kortbilag på Max Jørgensens Vej 2, 6000 Kolding
  321196/16
 • Til Relevante parter, Råstof, mail med indkaldelse af idéer og forslag for VVM
  323750/16
 • Til Meldgaard Miljø, Kolding Kommune og Embedslægerne Syd: Dispensation til uforurenet jord på Eltangvej 140 i Kolding
  321690/16
 • Til SVANA, råstofgraveområder ved Kollund og Oksenvad i Råstofplan 2016
  321251/16
 • Til Grundejer: Til orientering udgår en del af Ågade 12, 7323 Give af V2-kortlægning, som herefter F0 nuanceres
  320785/16
 • Til kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om at Ny Allegade 26-28, 6100 Haderslev udgår af kortlægningen samt bilag
  320986/16
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for ”Gildbrovej 14, Nordborg, matr. nr. 117 Svenstrup, lok. nr. 523-06010
  321954/16
 • Til Niras: Ingen bemærkninger til revideret oplæg, Åstvej 1, Billund
  320935/16
 • Til Borger, Svar på henvendelse vedr. ønsket matrikelændring på Ørslevvej 2, 4 og 6, 5592 Ejby
  321100/16
 • Til Esbjerg Kommune ang: Lokalitet 561-94004, Guldager Skydebane
  321826/16
 • til Rambøll svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund - 551-05003
  321645/16
 • Til 5 rådgivere: Shell Havneterminalen - referat fra rundvisning, svar på supplerende spørgsmål samt efterspurgte bilag
  321303/16
 • Til Varde Kommune: Svar vedr. nedrivning og sagsstatus, 573-35001
  320825/16
 • Til COWI: Kommentarer til udkast til moniteringsprogram
  320792/16
 • Til praiksis i Agerbæk: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  320628/16
 • Til Assens Kommune -Forslag til Råstofplan 2016 - landskab - forespørgsmåle
  320870/16
 • Til borger. Ang.Tarp Byvej 4D
  321768/16
 • til Rambøll svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund - 551-75006
  321558/16
 • til Rambøll svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund - 551-75007
  321521/16
 • Til advokat, opsamling på skypemøde 27/10-16, Notat om Klægindvinding i Natura 2000-området Vadehavet
  321137/16
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af kommunens ejendom matr 3ce Ravnsbjerg By, Guldager
  321659/16
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - t.o. - udgåede + slettede arealer jf jordforureningslov, lok. 430-81039
  321903/16
 • Til borger - Rapport (grundejerdel) - Hestehavevej 31, Årslev - vedlagt, som aftalt
  321155/16
 • Til Rambøll: fremsendelse af materiale, Søkildevej 17, 5270 Odense N
  320522/16
 • Til COWI: regionens kommentarer til omfang af supplerende undersøgelser, Vestergade 32-34, 7100 Vejle
  321266/16
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  320634/16
 • til Rambøll svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund - 551-75014
  321213/16
 • Til Frøslev Træ - Svar på henvendelse om jordforurening - Industriparken 5, 10 og 11 - Skodborg
  321487/16
 • til Rambøll svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund - 551-39003
  321253/16
 • Til Rambøll: Afgørelse er sendt i dag
  320994/16
 • Til Borger: Ang. fremtidig boligerklæring for Langegyde 68, Vester Skeringe
  327362/16

30. oktober 2016

Indgående

 • Fra COWI: Analyse af jordprøver - PID
  320479/16
 • Finans: Fornyet klage på afgørelse på aktindsigtsanmodning
  321140/16
 • Fra Vejdirektoratet: Spørgsmål vedr. ejendommen Assensvej 7, 5580 Nr. Aaby- lok. 451-00011
  321622/16
 • Fra COWI: Moniteringsprogram i udkast
  320480/16
 • Fra COWI: Tilsyn 28/10/2016
  320477/16
 • Fra Grundfos: Vedr. Kina-samarbejde
  324372/16
 • Fra CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  324377/16
 • Fra CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  324382/16
 • Fra CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  324361/16
 • Fra COWI: Rådata 1. moniteringsrunde tilbageslag
  320482/16

Udgående

 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  320753/16
 • Til læge - Korr. vedr. nyt cvr-nr
  320806/16
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense
  320868/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og LEV. vedr. Praksishandel i Ansager
  320797/16
 • Til Vagtchef vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  320878/16
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  320856/16
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel i Ansager
  320800/16
 • Til Praksis - Bekræftelse på indgået praksishandel
  320860/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Odense C
  320875/16

29. oktober 2016

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Møllegyden 30, 5471 Søndersø.msg
  324122/16

28. oktober 2016

Indgående

 • Fra RH - Dagsorden til møde i OFV gruppen tirsdag d. 1.11.16
  380913/16
 • Fra rådgiver - Historik samt forslag til boringsplacering ved tanke
  339278/16
 • Fra rådgiver - Tilbud på moniteringsrunde
  334715/16
 • Re: FRA ArosIT, Info om connectionstrings og antagelser omkring webserver og database
  319486/16
 • Fra SVANA: Kvittering vedr. tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 8a, 10b, 11a og 12c Gejsing By, Andst i Vejen Kommune
  319365/16
 • Fra Shell: RE: driftstab
  320756/16
 • Fra MOE: VS: Jord til Strynø
  320620/16
 • Fra Billund Kommune - Forslag til efterbehandlingsplan for Fruens Banke - råstofindvinding - matr.nr 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og 1ap og 2i Juellingsholm Hovedgaard, Sdr. Omme
  321189/16
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Ændring af vilkår 7 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af kanaler mv. på Oldenborggade 40
  319966/16
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding vedr. gulv og el
  319132/16
 • Fra Arkil: Svar på en række spørgsmål fra COWI
  319710/16
 • Fra Slots- og Kulturstyrelsen: Kvittering for modtagelse af e-mail vedr. tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 8a, 10b, 11a og 12c Gejsing By, Andst i Vejen Kommune
  319371/16
 • Fra Energinet.dk: Automatisk svar: Tilladelse til erhversmæssig indvinding af sand og grus på del af matr.nr. 11a, 10b, 8a, og 12c Gejsing By, Andst i Vejen Kommune
  319375/16
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding vedr. supplerende og gulv
  319133/16
 • Udkast til skema til indstilling af område til etablering af LKT
  319092/16
 • Til COWI: Tillægskontrakt
  319056/16
 • Fra Esbjerg Kommune - Klæginteresser indenfor planlagte og eksisterende vindmølleområder
  319501/16
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. Strandvejen 254, 5500 Middelfart
  320090/16
 • Fra Naturstyrelsen: Kvittering vedr. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 8a, 10b, 11a og 12c Gejsing By, Andst i Vejen Kommune
  319361/16
 • Fra Egelund enetreprenør:Tilbud vedr Hindsgavl Bro1 - Egelund
  319888/16
 • Fra NIRAS, Råstof, mail med tilbagemelding på idefasen
  323451/16
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse på Sukkertoppen, Roersvej 33, 5000 Odense
  325230/16
 • Fra ERST - vedr. anmodning om budgetændring
  323266/16
 • fra Odense Kommune - Orientering om fund af forurening - J.B. Winsløws Vej 12
  323376/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opdatering på dialog med Familien Damm
  323940/16
 • Fra NIRAS, Råstof, mail med underskrifter fra supplerende arealer
  323480/16
 • Fra Orbicon: Supplerende spørgsmål Fredericia havneterminal
  321090/16
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Skovrejsning i graveområde ved Almind
  321037/16
 • fra projektfirma - Matr. nr. 264b, Assens Markjorder, Krabbelykkevej 7, 5610 Assens
  320446/16
 • Fra Rambøll: anmodning om materiale, Søkildevej 17, 5270 Odense N
  320520/16
 • Fra Arkil: Anlægsopbygning af blandeanlæg
  320475/16
 • Fra DMR: Udbud 10/10-2016 Shell, Kongensgade 113, Fredericia
  321097/16
 • Fra Rambøll: Shells havneterminal - JJA rapport vedr. spild ved Jetty 1
  320767/16
 • Fra rådgivere- rettelselblad 2 og 3 - OUH, opgradering af ventilation i sterile rum samt opgradering af genbehandling i Nyborg - rettelsesblade 2+3
  321069/16
 • Finans: Opfølgende spørgsmål på afgørelse af aktindsigt
  321219/16
 • Fra Shell: RE: Rundvisningen i dag
  320744/16
 • Fra Studievalg Fyn: vedr. Drengeprojekt Syddanmark
  320819/16
 • Fra Dansk Botanisk Forening: kvittering for modtagelse af tilladelse
  320467/16
 • Fra Shell: RE: Referat fra mødet i går
  320749/16
 • Fra COWI: Supplerende oplysninger, Vestergade 32+34, 7100 Vejle
  321278/16
 • Referat fra møde d. 13.10.2016 i Temagruppen for Kvalitet,
  320936/16
 • Fra borger - tak for Afgørelse - ejendommen Hestehavevej 31, 5792 Årslev udgår af regionens kortlægning
  320891/16
 • Fra Grundejer: Telefonshenvendelse, 611 - 00065
  320781/16
 • Høring fra Danske Regioner - VS: Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm. 69
  323000/16
 • Fra Niras: mail med revideret mødereferat Thurøvænget 4B, Skærbæk
  322294/16
 • fra Sweco : Pulje 39 - Nørregade 38A - rapport
  333334/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 76/78 - loggerdata fra pumpeforsøg
  333456/16
 • Fra CLEAN
  326122/16
 • SV: RSI: Skriftlig sag vedr. udpegning af regionale deltagere i den fællesoff. styregruppe ifm. initiativ 3.3 Udbredelse af digitale velfærdsløsninger (Digitaliseringsstrategi)
  338296/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  371939/16
 • Fra ministeriet vedr. udbud
  371838/16
 • Fra CLEAN
  381806/16

Udgående

 • Til rådgiver - ok til boringsplacering
  339281/16
 • Til Shell: SV: driftstab
  320762/16
 • Til Borger: Tlf. notat, henv. til borger vedr. Strandvejen 264, 445-90005
  320448/16
 • Til EASV vedr. projektet "Innovative Undervisningmetoder"
  321733/16
 • Til NIRAS, Råstof, Mail med ændringer til udkast til idefasen
  321063/16
 • Til Aabenraa kommune, Råstof, mail med forslag om opstartsmøde
  323468/16
 • Til Nordsøprogrammets sekretariat: ang. konference
  320207/16
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe1-sikrede
  319903/16
 • Til Varde og Esbjerg Kommuner - RÅSTOF - efterbehandling - referat af møde mellem region og Varde og Esbjerg Kommune om Vibæk-Hostrup
  319993/16
 • til Rambøll svar Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund -551-75010
  320292/16
 • til Rambøll svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund lok. nr. 551-61016
  320251/16
 • Til NJORD Lawfirm: kvittering for modtagelse af brev, Ågårdvej 37, 7323 Give
  320201/16
 • Til NIRAS: Spørgmål vedr. aftaler med grundejer om supplerende og gulv
  319107/16
 • Til Kolding Kommune, Råstof, skovrejsning i graveområde, Almind
  319792/16
 • til Rambøll Svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund -551-45010
  320287/16
 • Til Borger: Fremsendelse af pjece:Gode råd om at bo på en lettere forurenet grund
  320174/16
 • Til Nymølle, Partshøring: Råstofplan 2016 - del af eksisterende graveområde ved Almind
  320238/16
 • Til Kolding Kommune: Reminder - Vedr. påbudsmuligheder i forbindelse med ulovlig oplag, Koldingvej 96, 6040 Egtved, lok 621-81311
  319053/16
 • Til Niras, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  319147/16
 • Til Fredericia Kommune: henv. vedr. forhøjet nikkelindhold, Vestre Kobbelvej 13, 7000 Fredericia, lok.
  319979/16
 • Til H.J. Hansen Genvindingsindustri: Svar på yderligere spørgsmål vedr. etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense
  320009/16
 • til Rambøll Svar på Anmodning om baggrundsrapporter ved lokaliteter i Billund lok. nr. 551-68002
  320267/16
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af accept af udlægning af slagge under kostald, Hovedvej A1 11, 6740 Bramming
  319090/16
 • Aktindsigt i korrespondance med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hhv. Trafik- og Byggestyrelsen
  320514/16
 • Til NIRAS: Spørgmål til reetablering af fliser
  319104/16
 • Til praksis i Ribe: øjeblikkelig lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  319894/16
 • Til NIRAS, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  319128/16
 • Til Tønder Kommune: kvittering for orientering om accept til udlægning af slagge, Gravlundmark 1, 6240 Løgumkloster
  319126/16
 • Uddybende bemærkninger om Co-Create I og II ansøgninger
  368323/16
 • Til EARLALL: Vedr. samarbejde
  377948/16

27. oktober 2016

Indgående

 • VS: Resultatkontrakter + nyt mødetidspunkt
  318509/16
 • Mødeplan præhospitalt udvalg 2016.docx
  319880/16
 • Fra SOR - Bekræftelse på tilretning i SOR
  319037/16
 • Fra Jordrens Syd: accept af regionens vurdering, Peter Kaads Vej 7, 6400 Sønderborg
  319067/16
 • Fra Danske Regioner: FADL - uddannelse af nye vagtagere
  320394/16
 • Fra Vejle Kommune: Mailkorrespondance vedr. ejendommen Smaragdvej 1, 7100 Vejle
  320262/16
 • VS: Spørgsmål vedr. læger fra andre EU-lande - frist 31/10 2016
  319660/16
 • Fra NIRAS: Revideret budgetoverslag for afværge
  319088/16
 • Fra COWI: Anlægsopbygning af blandeanlæg
  319046/16
 • Fra COWI: Tilsyn 27/10/216
  319043/16
 • Fra Lead partner ecoplus: CLUSTERIX 2.0 Ostrava STC meeting and Cluster Policy Peer Review MINUTES
  319538/16
 • Oplæg til indhold i en sundhedsklinik i Sundhedscenter Haderslev.
  318947/16
 • Fra NMKN, Råstof, Afgørelse af klage,Ødis-Taps, Kolding Kommune
  319117/16
 • Oplæg om Forum for mobilitet og samfund - 38085-16_v1_Forum for Mobilitet og Samfund.docx
  318805/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  320278/16
 • Fra Nyborg Kommune ang: Bøgeskovvænget 127 5540 Ullerslev
  319569/16
 • Danske Regioner: UDKAST til Endelig KORA-afdækning af reorganisering og sygehusbyggeri
  318846/16
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. den grønne smaragd, Smaragdvej 1, 7100 Vejle
  320258/16
 • Fra COWI: Status - ekstra arbejder mv.
  319050/16
 • Fra NIRAS: Tilbud dyb boring
  319084/16
 • fra Kommunen svar : Nuancering og boligerklæring til Skovvej 16, 5700 Svendborg
  318791/16
 • Fra speciallæge: godkendelse af 0-stilling af bestemt ydelse
  318588/16
 • Fra Projekt: Dialog omkring faktura 2
  319248/16
 • Fra projekt: Dialog omkring faktura 3
  319252/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 Faaborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Økonomioversigt
  320606/16
 • Fra borger - hjælp til dialog med kreditforening - vedrørende jordprøver, Hestehavevej 31, Årslev
  320852/16
 • Fra Shell RE: driftstab
  321086/16
 • Fra advokat, opsamling på skypemøde 27/10-16, Notat om Klægindvinding i Natura 2000-området Vadehavet
  321129/16
 • Fra Esbjerg kommune: Mail med tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand - Mådevej 52, Esbjerg
  321526/16
 • Fra Rambøll: Mail med undersøgelsesnotat
  320491/16
 • Fra Niras: Revideret undersøgelsesoplæg, Åstvej 1, Billund
  320845/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 9 Faaborg og Sønderbrogade 16 Vejle - Økonomioversigt
  320595/16
 • Fra Orbicon: Dialog om modtaget materiale - Vedr. Sjællandsgade 2, Sønderborg
  321025/16
 • Vedr.: Beslutning om køb af Fredericia Sygehus
  320729/16
 • Fra Geopartner: Aflysning af deklarationer - matr nr 947 Egernsund
  321008/16
 • VS:fra tandlægeforeningen
  320919/16
 • Fra fysiocenter Vejle vedr.afmelding af ansatte under ydernummer.
  321535/16
 • Fra praksis i Vejle: anmodning om selektiv lukning
  323013/16
 • SV: Svar til Region Syddanmark vedr. aktivitetsopfølgning i forhold til statslig aktivitetspulje 2016 - 1. runde
  326575/16
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Jelling vedr. ansættelse af vikar.
  326670/16
 • Fra KHL: henv. vedr. jorddeponering til terrænregulering i skel, matr.nr. 11b Dons By, Almind
  332296/16
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel omkring nedlæggelse af benzinstation i Tofterup, Jernbaneallé 1, 7200 Grindsted
  332584/16
 • Fra Langeland Kommune, VS: Til information. V1-kortlægning af Hallinggade 25, 5932 Humble
  330635/16
 • fra Sweco : Pulje 39 - Kalørvej 128 - rapport
  339343/16
 • fra Sweco Pulje 39 - Vølundsgade 15 - rapport
  339132/16
 • Orientering til projektgruppen for regionernes resultater : Nyhed: Alle regioner udreder flere patienter inden for 30 dage
  343092/16
 • Fra Lægevagten: Brev med anmodning om vagtydernummer
  356361/16
 • Fra Lægevagten: mail med anmodning om vagtydernummer
  356160/16
 • Fra Indvinder RÅSTOF Referat fra møde mellem NCC og Nyborg Kommunes vejafdeling
  378498/16
 • Fra Projekt Crossing it - budgetudredning
  376379/16
 • Fra Hansenberg vedr. projekt
  371827/16
 • Fra Hansenberg vedr. projekt
  371824/16
 • Endelig dagsorden og materiale til mødet d. 17. november 2016 i overvågningsudvalget for strukturfondene 2014-2020
  369184/16
 • Fra MOE: Analyseresultater muld Langegyde 68, Vester Skerninge.
  366300/16
 • Fra ERST27/10 2026
  381237/16

Udgående

 • Til rådgiver - Tjek af efterladte boringer (og lign)
  335680/16
 • Til rådgiver - Kommentarer til udkast til rapport
  318552/16
 • Til COWI: Vedr. nye grantræer
  319035/16
 • Til Jordrens Syd: regionens vurdering af oplæg til oprensning, Peter Kaads Vej 7, 6400 Sønderborg
  319063/16
 • Til Jordrens Syd: regionens vurdering af oplæg til oprensning, Peter Kaads Vej 7, 6400 Sønderborg
  317884/16
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  318823/16
 • Til praksis i Esbjerg: tilbagekaldelse af meddelelse om åbning for tilgang
  318259/16
 • til entreprenør, råstof, tilsyn, 6g Fugdal by, hejnsvig, Billund Kommune
  318135/16
 • Til Niras, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  318221/16
 • Til Shell: driftstab
  320736/16
 • Til Esbjerg Kommune: tilbagekaldelse af mail om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  318264/16
 • Til NIRAS: Tilbagemelding vedr. tilsynsnotater og entreprenør accept
  319091/16
 • Til borger - forsøgt kontakt til kreditforening - Hestehavevej 31, Årslev
  320869/16
 • Til TV Syd: Vedr. anmodning om aktindsigt 271016
  320872/16
 • Til borger - Afgørelse - ejendommen Hestehavevej 31, 5792 Årslev udgår af regionens kortlægning
  320879/16
 • VS: vedr. projektet "Innovative Undervisningmetoder"
  331660/16
 • Til Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Langemosevænget 9, 5853 Ørbæk.docx
  355379/16
 • Til virksomhed - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Frørupvej 13, 5871 Frørup.docx
  357228/16
 • Til NFS RENOVATION AS - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Langemosevænget 11, 5853 Ørbæk.docx
  355380/16
 • Kort referat fra møde om indsats på Sydfyn 24.10.2016
  368313/16

26. oktober 2016

Indgående

 • FRA ArosIT, Info om connectionstrings og antagelser omkring webserver og database
  317769/16
 • FRA ArosIT, Metadata opdateret
  317770/16
 • FRA TENGBERG,SV: VS: JAR udbud. Udbudsbetingelser og prøveopgave [B&B-M.FID9174918]
  357101/16
 • Fra Ejendomsmægler - Henvendelse vedr. status på sagen
  318560/16
 • Fra Niras: kopi af kvittering på modtagelse af tilbud til Frisesdahl
  319483/16
 • Fra Nyborg Kommune 2 rapporter ang. Bøgeskovvænget 127, 5540 Ullerslev
  317335/16
 • Fra Forsker - spørgsmål til opsamling i Sundhedshuset i Bogense
  318028/16
 • Fra Kommunen: vedr. brønd Langegyde 68, Vester Skeringe
  317729/16
 • Fra Niras, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  318202/16
 • Fra MOE: Brønd - Langegyde 68, Vester Skerninge
  317724/16
 • Fra Nordfyns kommune - respons på kommentar til opsamling i Sundhedshuset i Bogense
  318027/16
 • Fra SLB: Lægers bibeskæftigelse - 3 scenarier
  318839/16
 • Fra Frisesdahl: Tilbud entreprenørarbejde Hindsgavl Bro 1
  319473/16
 • Fra Kommunen: Vedr. henvendelse fra borger ang. brønd på Langegyde 68 (5762)
  317717/16
 • Fra HOME, ny henv. om Promenadebyen 4, Odense C - 461-80045
  319301/16
 • Fra Niras, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  318213/16
 • Fra projekt: Dialog omkring faktura
  319234/16
 • Svar på henvendelse om takstbetaling for afsluttede sager
  319577/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  317483/16
 • Fra MOE: Vedr. brønd på Langegyde 68 (5762)
  317720/16
 • Fra COWI: Tilsyn 26/10/2016
  319038/16
 • Fra entreprenør, råstof, tilsyn, matr. nr. 6g fugdak by, hejnsvig, Billund Kommune
  318129/16
 • Til/Fra DLG - Korrespondance om kontaktinfo
  317199/16
 • Fra H.J. Hansen Genvindingsindustri: yderligere spørgsmål vedr. etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  319994/16
 • DHHD - Høring af årsrapport 2015 for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database
  318143/16
 • Fra Rambøll: RE: Sønderbrogade 16 m fl
  320565/16
 • Fra Borger: Aktindsigt omkring V2-kortlagte grunde i RSD
  320672/16
 • Fra Trefor: SV: Orientering om undersøgelsesrapporter på Sønderbrogade 14, 16 og Søndertorv 10-12, 7100 Vejle
  320577/16
 • Fra Borger: Aktindsigt omkring V2-kortlagte grunde i RSD
  320690/16
 • Fra MOE: VS: Jord til Strynø
  320707/16
 • Svar fra Konkurrencestyrelsen?
  320518/16
 • Fra GEUS til Region Syddanmark;: WP1 - Status oktober 2016
  322492/16
 • Fra Fredericia kommune: mail med rapport Vedr. A/S Dansk Shell, jordbunker på havneterminalen
  322315/16
 • DUT-høring - kompensation til ægdonorer
  322971/16
 • Fra borger - Re: V2-varsel (høring)_Søstedvej 15, 5792 Årslev_430-81189
  322204/16
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø
  325121/16
 • Fra Niras: Revideret oplæg til runde 2, Torvegade 17
  325452/16
 • Fra Niras: mail vedr. supplerende undersøgelser Konsul Graus Gade 2 - tilpasset undersøgelsesprogram
  326637/16
 • Fra kommune: Vejstrupvej 26, Svendborg
  327388/16
 • Line.Skov.Hornbeck@rsyd.dk - SV: Godkendelse af retningslinje: "Infektionshygiejniske krav ved indkøb af medicoteknisk udstyr"
  327331/16
 • Fra MOE: Naffet 10, Haderslev - endelig rapport
  327001/16
 • Fra Niras: mail vedr. indeklimamålinger Markdanersgade
  326656/16
 • SV: Svar til Region Syddanmark vedr. aktivitetsopfølgning i forhold til statslig aktivitetspulje 2016 - 1. runde
  326571/16
 • fra Nyborg Kommune - VS: Dampskibsmolen 2, 5800 Nyborg - §8 suplerende undersøgelse
  334947/16
 • Fra Assens Kommune, Godkendelse af slaggeanmeldelse på Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup.
  333771/16
 • Fra Astra - Slutrapport for Projekt Videndeling
  332563/16
 • Fra Orbicon: Boring i markskel udført - afgrødeerstatning
  12841/17

Udgående

 • Til rådgivere: GG20 rådgiverdag: opfølgning
  373513/16
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  378073/16
 • Til Shell: Rundvisningen i dag
  320726/16
 • Til Rambøll: SV: Sønderbrogade 16 m fl
  320567/16
 • Til borger: Vedr. anmodning om aktindsigt
  320903/16
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. §8-spørgsmål forud for bygge- og anlægsarbejde på Assensvej 105, 5500 Middelfart
  317332/16
 • Til Advokat: Kopi af V2 kortlægning
  317274/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med kvittering for ansøgning
  317369/16
 • Til borger - svar på spørgsmål
  316616/16
 • til Rambøll - materiale, 461-81620
  316728/16
 • Til Vejen Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  317253/16
 • Til COWI: Vedr. video
  317196/16
 • Til Borger; Samtykke erklæring vedr. videooptagelse
  317494/16
 • Til Odense Kommune: kopi af V2, Emil Neckelmanns Vej 15A, 5220 Odense SØ
  317350/16
 • Til Fredericia Kommune ang. 49c og 4ko Erritsø by, Erritsø
  316392/16
 • Til praksis i Varde: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  317100/16
 • Til NCC: Vedr. agenda for mødet den 31/10/2016
  317466/16
 • Til Kommunen: SV: brønd Langegyde 68, Vester Skeringe
  317742/16
 • Til entreprenør, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  318296/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med kvittering for tilbagemelding fra museet
  317468/16
 • Til Kolding Kommune: Vedr. V2 varsling af del af ejendommen Vangsvej 13, 6000 Kolding, lok. 621-00612
  317220/16
 • Til Kommunen Vedr. brønd på Langegyde 68 (5762)
  317735/16
 • Svar til forespørgsel på skovrejsning i råstofområde i Billund Kommune
  317458/16
 • Til læge - Korrespondance vedr. overtagelse af praksis i Fredeicia
  318637/16
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  317106/16
 • Til praksis i Vejen: åbning for 100 patienter
  317246/16
 • Til HD Ejendomme A/S: V2-kortlægning af del af ejendommen Emil Neckelmanns Vej 15A, 5220 Odense SØ
  317330/16
 • Til DGE, Svar på undersøgelsesoplæg, Bygmestervej 25, 5750 Ringe
  351608/16

25. oktober 2016

Indgående

 • FRA TENGBERG,Spørgsmål/svar i iBinder
  357102/16
 • FRA TENGBERG,VS: JAR udbud. Udbudsbetingelser og prøveopgave [B&B-M.FID9174918]
  357103/16
 • Fwd: Resultatkontrakter + nyt mødetidspunkt
  315812/16
 • FRA DMP, VS: VanDa Styregruppemøde
  318354/16
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på forespørgsel
  318320/16
 • Til og fra Assens Kommune RÅSTOF Dialog om overkørselstilladelse
  319855/16
 • Fra Kommunen: SV: brønd Langegyde 68, Vester Skeringe
  317689/16
 • Fra NIRAS: Entreprisekontrakt i udkast
  316334/16
 • fra entreprenør, råstof, tilladelse, matr.nr. 8a Fugdal By, Hejnsvig
  316529/16
 • Kommenteret årsrapport 2015-2016 - image002.jpg
  316822/16
 • Fra DGE: Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  316111/16
 • Fra rådgiver GeoDania: Svar på forespørgsel
  316102/16
 • Fra Jordrens Syd: oplæg til oprensning af Peter Kaads Vej 7, 6400 Sønderborg
  317470/16
 • Fra EDC, henvendelse vedr. Odensevej 77, 5471 Søndersø
  316174/16
 • Fra Middelfart Kommune: §8 vurdering af bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  316208/16
 • Fra Rambøll: Sløjfede boringer er indberettet
  315856/16
 • Fra Vejle Kommune - kvittering for modtagelse - Pløjning af vej - Sødover - vej mellem Molsgårdvej og Gammelbyvej
  315540/16
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  315766/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  317480/16
 • SV: Anmodning om dokumentation for udnyttelse af tilladelse til udlægning af slagge, Ribersvej 3, 7200 Grindsted
  315377/16
 • Fra COWI: Tilsyn 25/10/2016
  316338/16
 • Fra Niras: Underskrevet Retableringserklæring for afgravning af forurenet jord
  315612/16
 • FORSP fra Rambøll angTruenbrovej 21A, Avnbøl - lok. nr. 533-50034
  316951/16
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om accpet af udlæg af slagge under stald, Gravlundmark 1, 6240 Løgumkloster
  319105/16
 • Fra ERST
  318501/16
 • Fra Vejle Kommune - kvittering for modtagelse - Nedlagt vej - Sødovervej 31
  315533/16
 • Rettelse til årsrapport 2015 for Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm
  316451/16
 • Godkendelse af Dansk Pancreas Cancer Database (J.nr: 14/16010)
  315547/16
 • Fra Middelfart Kommune: Fotos af tank under gravearbejde + jordflytningsanmeldelser, 410-81336
  316001/16
 • Fra NIRAS: Boretilbud. Boreteknik billigst
  316322/16
 • Dansk Penis Cancer database (DaPeCa) - kommenteret årsrapport 2015-2016
  316819/16
 • Fra Fredericia Kommune: Høringssvar, ang matr 49c og 4ko Erritsø by, Erritsø
  316366/16
 • Fra COWI: Vedr. ny retableringsaftale
  316324/16
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergården vedr. oplysning af cvr.nummer.
  315636/16
 • Kommenteret årsrapport 2015-2016 - image001.jpg
  316825/16
 • SV: Region Syddanmarks kritik af vejledning modtaget fra Trafik- og Byggestyrelsen hhv. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  317262/16
 • SV: Anmodning om dokumentation for udnyttelse af tilladelse til udlægning af slagge, Ribersvej 3, 7200 Grindsted
  315376/16
 • Fra Jordrens Syd: oplæg til oprensning af Peter Kaads Vej 7, 6400 Sønderborg
  319060/16
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  316158/16
 • Medlemmer af Infektionshygiejnisk Forum
  316151/16
 • Fra Lægevagten: Brev med anmodning om vagtydernummer
  315633/16
 • Fra Middelfart Kommune: Placering - bygge og anlægsprojekt, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  316232/16
 • Fra Lægen: Anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316075/16
 • Fra MOE: SV: hæk og brønd
  317672/16
 • Fra Esbjerg Kommune: vand til mælkeproduktionen er ikke tilsluttet offentlig vand, Ølufvad Hovedvej 31, 6715 Esbjerg
  316601/16
 • Fra borger - opringning vedrørende jordprøver, Hestehavevej 31, Årslev
  320833/16
 • Fra Fysiocenter Vejle vedr. ansættelse af fysioterapeut
  321760/16
 • Referat fra ekspertgruppemødet den 24. oktober
  322578/16
 • Fra Langeland Kommune, Mail med påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank på Slåvænget 7, 5932 Humble
  325766/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Odense
  325029/16
 • Fra PLO - Medd. vedr. sammenlægning af 2 solopraksis
  325024/16
 • Fra Rambøll: Vestergade 9, Faaborg
  325126/16
 • Fra Jyllandsposten: Anmodning om aktindsigt
  322541/16
 • Fra Middelfart Kommune: Sagsmateriale fra kommunens byggesagsarkiv på Stationsvej 34, 5464 Brenderup Fyn
  335005/16
 • Fra Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik vedr, § 24 - ansættelse.
  326687/16
 • Fra Svendborg Erhvervsskole vedr. udlægning af GF1
  327443/16
 • fra vejle kommune Afslutning af § 19 tilladelsen om mellemdeponering af jord og tørvejord på matr. nr 6ec og matr. 6bm og 7e
  356516/16
 • Dagsorden til næste møde i MedCom10 koordineringsgruppen den 27/10-16
  377131/16
 • Fra ERST
  378970/16
 • Fra erhvervsgymnasiet grindsted vedr. projekt
  372108/16
 • Til Rybners vedr. udbud
  371986/16
 • Fra Svendborg Erhvervsskole vedr. udlægning
  372093/16

Udgående

 • Til rådgiver - Boring 154,1401 (Ny Vestergade 64) er sløjfet
  318567/16
 • Til Rådgiver - Vedr. vandprøve af privat boring - Ny Vestergade 62
  318569/16
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Søstedvej 15, 5792 Årslev
  316228/16
 • Til borger - V2-varsel (høring)_Søstedvej 15, 5792 Årslev_430-81189
  316207/16
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Herningvej 1-3, 7300 Jelling
  315808/16
 • til Svendborg Kommune - Nuancering og boligerklæring til Skovvej 16, 5700 Svendborg
  316291/16
 • Til borger - Fremsendelse af teknisk rapport
  315697/16
 • Til Fredericia Kommune. Afgørelse om V1-kortlægning af dele af 49c og 4ko Erritsø by, Erritsø
  315646/16
 • Til borger - Søstedvej 15, 5792 Årslev
  315764/16
 • Til borger: ang Refshøjvej 37, 7200 Grindsted
  315535/16
 • Til Nyborg Kommune ang Bøgeskovvænget 127, 5540 Ullerslev
  315304/16
 • Til Kolding Kommune ang: Åvænget 6, 6091 Bjert
  316218/16
 • Vejle Kommune - Videresendt henvendelse fra borger - pløjning af vej - Sødover
  315338/16
 • Til Kommune: Vedr. indberetning til GEUS
  315858/16
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål om hvor på ejendommen, der ønskes bygget til, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  316229/16
 • Til Vejle Kommune - videresendt henvendelse fra borger vedrørende nedlagt vej - Sødovervej 31
  315334/16
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og LEV. vedr. Praksishandel i Fredericia
  316313/16
 • Til Kommunen: SV: brønd Langegyde 68, Vester Skeringe
  317711/16
 • Til borger - svar på henv om Bystævnevej 5, Odense V
  316196/16
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredeircia
  316308/16
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  318736/16
 • Fra BaneDanmark: Tilladelse til forureningsundersøgelse på matr.nr. 61a Ø.Vamdrup By, Vamdrup
  322613/16
 • Til DR: Vedr. anmodning om aktindsigt
  320922/16
 • Til borger - vedr. opringning vedrørende jordprøver, Hestehavevej 31, Årslev
  320836/16
 • Til borger - resultater og kortskitse fremsendes efter aftale - Hestehavevej 31, Årslev
  320843/16
 • Til borger: varsel om undersøgelse, nabo, Sognevej 59, Vejstrup
  327375/16
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om oplysninger for autoværkstedet og sprøjtelakereriet på Stationsvej 34, 5464 Brenderup Fyn
  334996/16
 • Til Lægevagten mail med oprettelse af vagtlæge
  315783/16
 • Til vagtlægen: Brev med tildeling af vagtydernummer 151750
  315779/16
 • Til Kommunerne: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316099/16
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316086/16
 • Til Lægevagten: Mail med oprettelse af vagtlæge
  316126/16
 • Til Lægevagten: Mail med oprettelse af vagtlæge
  315659/16
 • Til vagtlægen: Brev med tildeling af vagtydernummer 151769
  315650/16
 • Til Vagtlægen: Brev med tildeling af ydernummer 151742
  316123/16
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  11458/17

24. oktober 2016

Indgående

 • FRA TENGBERG,SV: Er der kommet respons
  357104/16
 • FRA TENGBERG,JAR Styregruppemøde | 26. oktober 2016 kl. 10:30-11:30
  357105/16
 • Fra Erhvervsgymnasiet Grindsted vedr. projekt
  350352/16
 • Fra Haderslev Kommune: Oplæg til indhold i en sundhedsklinik i Sundhedscenter Haderslev.
  342655/16
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. informationer om ejendom, Stationsvej 34, 5464 Brenderup Fyn, hvor der har været autoværksted og sprøjtelakereri
  334983/16
 • Fra Varde Kommune: § 8-ansøgning - Fåborgvej 5, 6818 Årre - udkast i høring
  336633/16
 • jnb@regioner.dk - VS: DUT-høring - kompensation til ægdonorer
  333305/16
 • Fra Fredericia Kommune: Anmodning om vurdering af evt. kortlægning af ejendommen Grethesvej 19, 7000 Fredericia
  333030/16
 • jnb@regioner.dk - VS: DUT-høring - kompensation til ægdonorer
  333310/16
 • Fra Assens Kommune, Opførelse af bygning på 50 m2 på V1-kortlagt grund på Snedkervænget 1, 5560 Aarup.
  331516/16
 • Fra Varde Kommune: Undersøgelsesresultater og nedrivningsmelding, 573-35001
  320507/16
 • Fra Danish business Authority til Region Syddanmark: NSR - concerning approval of proposed FLC in the NSRP OMS system
  322479/16
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til nedriving af bygninger fundamenter mv. på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  322579/16
 • Fra Danish Business Authorirt til Region Syddanmark SV: NSR - concerning approval of proposed FLC in the NSRP OMS system
  322482/16
 • Fra Rambøll RE: Fakturaer fra Jysk
  325136/16
 • Fra Rambøll: RE: Fakturaer fra Jysk
  325142/16
 • BILAG fra DMR - Kommentarer til udkast til §8-tilladelse for Kohavevænget.docx
  323369/16
 • fra DMR - Kommentarer til udkast til §8-tilladelse for Kohavevænget 7-17, Nyborg
  323368/16
 • FORSP, Fra Agriteam, Henvendelse, Sønderhedevej 24, 6623 Vorbasse
  314323/16
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Skovrejsning i graveområde, Almind
  319548/16
 • Fra Esbjerg Kommune: svar ang. Puggårdsvej 4 og Ribevej 71
  314201/16
 • Fra borger - Søstedvej 15, 5792 Årslev
  315761/16
 • SV: Anmodning om dokumentation for udnyttelse af tilladelse til udlægning af slagge, Ribersvej 3, 7200 Grindsted
  314368/16
 • Sundhedsdirektørmail nr. 20 / 2016
  314827/16
 • Fra Geopartner: Aflysning af deklaration, matr nr 961 Egernsund
  315681/16
 • Fra Nymølle, Partshøring: Råstofplan 2016 - del af eksisterende graveområde ved Almind
  320243/16
 • Fra praksis i Vejen: anmodning om åbning for 100 patienter
  317147/16
 • Fra Arkil: Svar på forespørgsel vedr efterbehandling - 25 Skodsbøl, Broager
  315857/16
 • fra ansøger - SFD-15-0025, Danske Turismekompetencer
  315095/16
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  317479/16
 • Fra Home Erhverv, Henvendelse, Industrivej 7, 5492 Vissenbjerg
  314731/16
 • Fra Rambøll: Tidsplan borearbejde
  315164/16
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  315017/16
 • JP: Anmodning om aktindsigt
  318909/16
 • Fra Revisionsfirmaet Peter Mohr, Henvendelse, Koldingvej 15A, 6040 Egtved
  314527/16
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST til §8 tilladelse - Algade 20 5750 Ringe.msg
  314163/16
 • Fra Kommune: Vedr. kælder på ejendommen
  314272/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier, Råstof, mail med ansøgning om forlængelse af tilladelse
  317302/16
 • Fra COWI: Adskillelse af tilbagefyld
  314664/16
 • Fra Kommunen: SV: brønd Langegyde 68, Vester Skeringe
  317652/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med tilbagemelding fra dialog med museet
  317410/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med ansøgning om forlængelse af tilladelse
  317266/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail vedr. dialog med Museet
  317391/16
 • Fra Borefirma: Tilbud dyb boring
  315859/16
 • Fra Danbolig, Henvendelse, Jels Søndergade 10, 6630 Rødding
  314679/16
 • Fra Shell: RE: Besigtigelse 24/10 i forbindelse med regionens udbud
  314659/16
 • Fra Visit Denmark: Vedr. Kina-samarbejde
  317487/16
 • fra Middelfart Kommune - Vedr. belægninger, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  316456/16
 • Fra Odense Kommune: Svar på ny forespørgsel
  315185/16
 • Fra Region Midt: Vedr. Conference of Peripheral Maritime Regions
  316222/16
 • fra Fredericia kommune orientering Vedr. opgravning af søkabel ved Skærbækværket
  315532/16
 • Fra Kommunen: SV: Langegyde 69 brønd
  317641/16
 • Fra borger - Æblevænget 2a, 5200
  315690/16
 • Fra Niras: Statusnotat, Vængevej, Stenstrup
  3127/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole Gymnasium
  371772/16
 • Fra SDE vedr. projekt
  371790/16
 • Vanguard Initiative - Policy Directors Meeting - mere info om diskussionspunkter
  377213/16
 • Formal Invitation to Participate at the High Level Directors Meeting - Brussels, November 7 and 8
  377214/16

Udgående

 • Til CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  315026/16
 • Fra Home Erhverv, Svar på henvendelse, Industrivej 7, 5492 Vissenbjerg
  314734/16
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Byvejen 29, 5466 Asperup - en del V1-kortlægges
  314825/16
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  316142/16
 • Til Rambøll: Vedr. Jupiter og sløjfede boringer
  314992/16
 • Til borger: Ang Puggårdsvej 4, 6740 Bramming
  314595/16
 • Til SOR - Ænring til bestående ydernummer
  315554/16
 • Til Realmæglerne Middelfart, Svar på henvendelse, Strandvejen 254, Strib, 5500 Middelfart
  314997/16
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  314980/16
 • Til: H.J. Hansen Genvindingsindustri: Svar på spørgsmål vedr. etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense
  314858/16
 • Fra North Sea Commission: Ang. konference
  315855/16
 • til Niras tillægsaftale fase 5- Gulleshøj
  314861/16
 • Til Tønder kommune - Bekræftelse på tilretninger vedr. lægevagtordningen for asylanter
  315580/16
 • Til Anders Riemann Hansen, Råstof, Mail med svar på spørgsmål vedr. VVM
  320900/16
 • Til 5 rådgivere og Shell: Program for besigtigelse samt svar på supplerende spørgsmål vedrørende udbud af 10/10-2016 på Shell Havneterminal
  314665/16
 • Til Danbolig, Svar på henvendelse, Jels Søndergade 10, 6630 Rødding
  314685/16
 • Til speciallæge i Esbjerg: mail vedr. 0-stilling af udgået ydelse
  316504/16
 • Til borger: ang Tarp Byvej 4D, 6715 Esbjerg N
  314988/16
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel om boringsafslutning
  313991/16
 • Til Borger - Svar på forespørgsel vedr. antal behandlings-emner contra antal besøg hos praktiserende læge.
  315566/16
 • Til Revisionsfirmaet Peter Mohr, Svar på henvendelse, Koldingvej 15A, 6040 Egtved
  314539/16
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  314982/16
 • Til Agriteam, Svar på henvendelse, Sønderhedevej 24, 6623 Vorbasse
  314328/16

23. oktober 2016

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Råstofplan 2016
  313940/16
 • Til Din Forsyning: Råstofplan 2016
  313939/16
 • Til Varde Kommune: Råstofplan 2016
  313937/16
 • Til Vejen Kommune: Råstofplan 2016
  313938/16
 • Til Aabenraa Kommune:Råstofplan 2016
  313942/16
 • Til Vejle Kommune: Råstofplan 2016
  313941/16
 • Til Esbjerg Kommune: Råstofplan 2016
  313936/16

21. oktober 2016

Indgående

 • msk@rsyd.dk - SV: Give Sygehus.
  313620/16
 • Fra Region Syddanmark: Kvittering for modtagelse af V1-kortlægning, Baagøes Alle 37, 5700 Svendborg
  313859/16
 • Fra vagtlæge: ansøgning om ydernr.
  313097/16
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  314933/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med svar på spørgsmål til VVM-screening
  313302/16
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  314621/16
 • Fra MBUL vedr. udbud af gymnasiale uddannelser
  314228/16
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med svar på spørgsmål til den samlede ansøgning
  313371/16
 • Fra Realmæglerne Middelfart, henvendelse, Strandvejen 254, Strib, 5500 Middelfart
  314994/16
 • fra fredericia kommune Anmodning om supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgning om §8-tilladelse til opgravning fim afpropning af søkabel på Skærbækværket
  313398/16
 • Fra CLEAN: Vedr. Kina-samarbejde
  315023/16
 • Slutrapportering SILVER
  325144/16
 • Fra COWI: Resultater for supplerende poreluftundersøgelser, Vestre Engvej 12, 7100 Vejle
  326372/16
 • Fra COWI: Omfang af supplerende undersøgelser, Vestergade 32, 34, 7100 Vejle
  320902/16
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Dybe boringer - Odense - økonomi for udlæg til borearbejde, logs mm.
  322419/16
 • Henvendelse fra kiropraktor, ang. ledigt ydernummer
  356774/16

Udgående

 • Til Estate, vedr. Tværsigvej 78, 6740 Bramming
  313457/16
 • Til vagtlæge: velkomstbrev
  313203/16
 • Til borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313832/16
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  313272/16
 • il borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313819/16
 • Til borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313824/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med bekræftelse på aftaler
  313380/16
 • Til Nymølle Stenindustrier, Partshøring: Råstofplan 2016 - del af eksisterende graveområde ved Almind
  313578/16
 • Til Shell: Deltagere ved rundvisningen den 26/10
  314661/16
 • Til Kerteminde Kommune- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313837/16
 • Til borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313802/16
 • Til Odense Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. konstateret forurening, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  313540/16
 • il borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313807/16
 • Til DK Råstof - bemærkninger til støjberegning Etape 3 Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By Jerlev
  313190/16
 • Til Vesterled Teglværk - mail om udløb af høringsperiode på udkast til tilladelse - Matr.nr. 138 og 229 Iller - udkastet til tilladelse har nu været i høring
  313031/16
 • Til borger, Partshøring: Råstofplan 2016 - del af eksisterende graveområde ved Almind
  313580/16
 • Til borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313827/16
 • il borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313812/16
 • Til borger - Partshøring: Råstofplan 2016 - del af eksisterende graveområde ved Vester Nebel
  313723/16
 • til Tilsynet: Oversendelse
  313094/16
 • il borger- partshøring Forslag til råstofplan 2016 - Birkende
  313814/16
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med spørgsmål til den samlede ansøgning
  313312/16
 • Til borgere - Forslag til råstofplan 2016 - Partshøring - Birkende
  313840/16
 • Til MOE: Naffet 10, Haderslev - bemærkninger til udkast rapport
  326996/16
 • Til rådgivere: GG20 Rådgivermøde: info + dagsorden
  373512/16

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap