Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

13. december 2017

Indgående

 • SV: Låsbyhøj | Commissioning kontrakt til underskrift
  435779/17
 • Høring over 3 bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
  435935/17
 • VS: [Sagsnr.:17/1304] - Høring over 3 bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
  436194/17

Udgående

 • Dagsorden_Følgegruppe for økonomi, kvalitet og effekt_kl. 13-15 d. 15.12.17, Vejle
  435776/17
 • Til Miljøstyrelsen ang. Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  437109/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i midlertidig periode
  436321/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Vejle
  437225/17
 • til yder
  437202/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge pr. 1. januar 2018
  436694/17
 • Til Læge - Bekræftelse på midlertidig ansættelse i praksis i Odense
  436350/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  437240/17
 • Til Din Forsyning, vedr. Risagervej 4, Gørding
  435708/17
 • Til borgere, ang. Grønningen v. Blåvand
  436977/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  437227/17
 • Til PLO, SOr, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Midlertidig ansættelse af læge iht. §20, stk.3
  436369/17
 • Til BMS: Vedr. sagen fra Klinkvej 30, 7323 Give
  436897/17
 • Til projekt: Statsstøttevurdering
  435710/17
 • Til læge - Bekræftelse på opstart som praktiserende læge i Region Syddanmark
  437206/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  437171/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  437104/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på nye kompagnoner i praksis
  437179/17
 • Til Læger - Bekræftelse på opstart som alment praktiserende læge i Region Syddanmark
  437198/17
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af 2 vagtydernummre samt praksishandel i Vejle
  437224/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  437238/17
 • Til Gørding Vandværk, vedr. Risagervej 4, Gørding
  435692/17

12. december 2017

Indgående

 • Post fra Lægemiddelstyrelsen
  437213/17
 • fra Varde kommune afslutning af slaggesag - Trehøjevej 19, 6818 Årre
  434893/17
 • Fra Ekstern aktør - mødemateriale
  434352/17
 • Henvendelse om sundhedspersonales beklædning
  436932/17

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Orientering om forureningsundersøgelse, Kuopiovej 36, 5700 Svendborg
  435312/17
 • Udkast_Dagsorden_følgegruppemøde_151217.docx
  435285/17
 • SV: Dagsorden_følgegruppemøde_151217
  435284/17
 • Til advokat - info vedr. offentlig indsats samt orientering om påbudsmuligheder.
  435265/17
 • SV: Udpegning af regionalemedl. til arbejdsgruppen for økonomisporet vedr. KOL-programmet i Syddanmark.
  433818/17
 • Til Aabenraa Kommune: anmodning færdigmelding af § 19 projekt, Gammelhavn 1, Aabenraa
  434907/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  434316/17
 • Til Frisesdahl : Underskrevet entreprisekontrakt
  433492/17
 • Til Udbetaling Danmark: Ny aftalt frist til 1/2-18
  434899/17
 • Til Mægler: Svar på spørgsmål om kortlægning
  434528/17
 • Til Odense Kommune: Regionens svar vedr. påbudsmuligheder, Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV
  434598/17
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  435253/17
 • Til grundejer: Vedr. forureningssagen fra Klinkvej 30, 7323 Give - fremsendelse af materiale vedr. spildet ved vindmøllen
  433889/17
 • Til Vejle Kommune, Pikesperch Aps og Henning Have A/S: Afgørelse efter jordforureningsloven §52, Springbjergvej 16, Randbøl
  435347/17
 • til Borger udkast til afgørelse om kortlægning på V2 Trehøjevej 19 6818 Årre.docx
  435001/17
 • Til Slesvig-Holsten, IHK Flensbug, URS: Vedr. Interreg-projekt
  434315/17
 • Til borger, Svar på henvendelse, Stevneskovvej 39D, 5700 Svendborg
  435086/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar ang. lokalitet 561-80048, Storegade 44, Esbjerg
  435042/17
 • Til Slesvig-Holsten, IHK Flensburg, URS: Vedr. Interreg-projekt
  434307/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 18. december 2017
  435194/17
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar på spørgsmål
  433707/17
 • Til grundejer 7G, svar på henvendelse
  435203/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  433607/17
 • Til kommunen og SKAT - til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af ejendommen Refsvindinge Byvej 12, 5853 Ørbæk,
  433730/17
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. kolonihaver nord for Remiseparken
  434795/17
 • Til WiREG, Kiel Region: vedr. Interreg-projekt
  434162/17
 • til Parnteren Referat fra møde i Partnerskabsprojektet Pesticider af den 20-11-2017
  435262/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  434321/17
 • til Borger Varsling om kortlægning på V2 Trehøjevej 19 6818 Årre.docx
  434999/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  435755/17
 • Til MOE A/S: Vedr. forespørgsel om kælderplan over ejendommen på Nygade 5, 5500 Middelfart
  437131/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  434324/17

11. december 2017

Indgående

 • VS: Brev til Regionerne i anledning af højesteretsdommen vedr. tilbagebetaling af patienterstatning.
  433962/17
 • Fra Borger: Høringssvar AP2018
  433494/17
 • Fra Esbjerg Erhvervsudvikling. Vedr. Dit Karrievalg 2017
  434163/17
 • Fra Danske Regioner: Svar til Region Syddanmark
  433376/17
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  433160/17
 • Fra/til ejendomsmægler, råstof, Status på sagen
  433281/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 8. januar 20148
  433254/17
 • fra Varde kommune : Afslutning af slaggesag - Trehøjevej 19, 6818 Årre - Vedr. levering af slagge Trehøjevej 19 6818 Årre.msg
  433159/17
 • Fra HF og VUC Fyn: Udpegning
  432989/17
 • Referat fra bestyrelsesmøde i H.C. Andersen Fonden den 6/12 2017
  433200/17

Udgående

 • Til Udbetaling Danmark: Langegyde 68, Vester Skeringe, tilbagebetaling af egenbetaling
  433424/17
 • Til udbetaling Danmark: Enghavevej 19, Varde, anmodning om midler til afværge
  433417/17
 • Til Udbetaling Danmark: Nordentoftsvej 1A, Varde, anmodning om midler til afværge
  433416/17
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - Ejendom med 3 ejere
  433353/17
 • Til DMR: kommentar ang. jordprøver, Østerbro 20A, Søby, Ærø
  433313/17
 • Til COWI - Accept af udvidelse
  431642/17
 • TIL DGE: Vigtig - I må gerne begynde at samle rapporter ind til GeoTizren:-)
  431422/17
 • Til projekt: Orientering
  432685/17
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  431406/17
 • Til Jyllandsposten: Svar på anmodning om aktindsigt
  433310/17
 • til JyskeVestkysten: Svar på anmodning om aktindsigt
  433277/17
 • Til Tønder Kommune. Varsel af Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Kongevej 6, 6270 Tønder på vidensniveau 2 (V2)
  433184/17
 • Opdateret Positivliste pr. 15. december - og "Nyheder om Lægemidler" bl.a. med omtale af ny vagtapoteksordning
  431612/17
 • Til praksis i Ansager: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  431397/17
 • Til myndigheder, råstof, Partshøring af udkast til tilladelse
  433165/17
 • Til Tønder Kommune. Vedr Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  431423/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Klinkvej 30, 7323 Give - en del varsles V1-kortlagt
  432682/17
 • Til projekt: Vedr. budget
  431576/17
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar2 - Tværkajen 1, dec 2017
  431845/17
 • Til projekt. Orientering
  432690/17
 • Til Borger: Målinger af indeklima i Vestergade 8 i Faaborg - foreløbige resultater
  431717/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og rådgiver: Kopi af afgørelsesbrev, en del af ejendommen udgår af V1-kortlægning, Egeskov Gade 18-20, 5772 Kværndrup
  433040/17
 • Til borger ang. Fynsgade 18, 6400 Sønderborg
  433189/17
 • Til myndigheder, råstof, Udkast til tilladelse
  432786/17
 • Til nabo - svar på spørgsmål vedr. høring af ansøgning om påtænkt råstofindvinding - mat.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  431214/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 18. december 2017
  433329/17
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, mail med overslag over saltpåvirkning vedr. matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  433047/17
 • til Borger afgørelse om ikke kortlægning af slagge sdr. Mallevej 50 , Varde.docx
  432844/17
 • Til myndigheder, råstof, Partshøring af udkast til tilladelse
  432042/17
 • Til Nyborg Kommune: Rettet kvitteringsmail til kommunen
  433499/17

10. december 2017

Indgående

 • VS: Udpegning af medlemmer til lokalt uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelserne
  434280/17

8. december 2017

Indgående

 • Fra VHS - Referat af bestyrelsesmøde den 29. 11 2017
  433242/17
 • fra SKAT Sorsigvej, Ribe - fordeling af udgifter til fællesarealer, opgørelse 2016 samt aconto 2017 - Afregning 2016 og budget 2017 Region SydDK og Trafikstyrelsen.xlsx
  431308/17
 • Bestilling_ Høring af Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening - frist_ 12. januar 2018
  430805/17
 • Høring over ændring af bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv.
  430680/17
 • fra journalisten, søprojekt SOlevadvej 74, Assens Kommune
  429357/17
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  430741/17
 • Til Udbetaling Danmark: Svar på mail om fristforlængelse
  430472/17

Udgående

 • Til NIRAS: kommentar til oplæg, Skalkendrupvej 12
  433275/17
 • TIL ZOOMTEK: SV: Kan kun finde ejendomme med 1 medejer.
  430628/17
 • image005.jpg
  430630/17
 • image006.jpg
  430631/17
 • Til Nybolig: Undersøgelse på Møllergade 89A, 5700 Svendborg
  430496/17
 • mail 12. Sidste mail vedr aktindsigt 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429566/17
 • mail 12. Sidste mail vedr aktindsigt 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429706/17
 • mail 11 [Sagsnr.:10/4553] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, 48 Lossepladser, 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429709/17
 • mail 11 [Sagsnr.:10/4553] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, 48 Lossepladser, 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429573/17
 • mail 10 Sagsnr.:10/4553] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, 48 Lossepladser, 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429580/17
 • mail 10 Sagsnr.:10/4553] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, 48 Lossepladser, 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429717/17
 • mail 9 [Sagsnr.:10/4553] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, 48 Lossepladser, 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429719/17
 • mail 9 [Sagsnr.:10/4553] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, 48 Lossepladser, 511-05701, AFRN, Slotsvej, 6510 Gram, 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev kommune
  429584/17
 • VS: Gram Losseplads Lokalitets nr. 511-5701 - del 1
  429606/17
 • mail 8: Gram Losseplads - del 5
  429739/17
 • VS: Gram Losseplads Lokalitets nr. 511-5701 - del 1
  429737/17
 • mail 8: Gram Losseplads - del 5
  429608/17
 • mail 7. Gram Losseplads - del 4
  429615/17
 • mail 7. Gram Losseplads - del 4
  429744/17
 • mail 6. VS: Gram Losseplads - del 3
  429748/17
 • 511-5701 AFRN.doc
  429749/17
 • mail 6. VS: Gram Losseplads - del 3
  429620/17
 • Kortlægningsbrev_09062005.DOC
  429622/17
 • 511-5701 AFRN.doc
  429621/17
 • Kortlægningsbrev_09062005.DOC
  429750/17
 • mail 5: Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429753/17
 • mail 5: Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429627/17
 • mail 4. Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429636/17
 • mail 4. Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429762/17
 • mail 4. Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429651/17
 • mail 4. Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429772/17
 • Kortlægningsbrev_09062005.DOC
  429665/17
 • mail 3. Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429658/17
 • 511-5701 AFRN.doc
  429777/17
 • 511-5701 AFRN.doc
  429659/17
 • Kortlægningsbrev_09062005.DOC
  429781/17
 • mail 3. Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429776/17
 • mail 2. : Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429667/17
 • mail 2. : Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429782/17
 • Mail 1 : Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429682/17
 • Mail 1 : Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  429797/17
 • Til Tønder Kommune - Høring af ansøgning om fortsat indvinding af klæg - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  429221/17
 • til Niras Kommentar til Idekatalog og notater vandprøvetagninger
  431078/17
 • Til Deloitte: Fristforlængelse fået
  430450/17
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Oldenborggade 48, 7000 Fredericia, matr. nr. 696t, Fredericia bygrunde
  430553/17
 • Til lodsejer Høring af ansøgning om påtænkt råstofindvinding i Møsvrå- matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind.
  429116/17
 • Til Borger: Følgebrev sendes igen til grundejer
  429689/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. V1 varsling af del af ejendommen Skærbæk Møllevej 37, Fredericia, lok. 607-81140
  430749/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Øsbyvej 89K, 6100 Haderslev
  429018/17
 • til Borger Resultat fra undersøgelsen ved Søndergade 69, 5953 Tranekær
  431037/17
 • Til Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  428917/17
 • til journalisten, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  429346/17
 • Til Svendborg Handelsgymnasium: Vedr. projekt
  430528/17
 • Til borger: varsling af naboer til Nørregade 2, 6800 Varde- Rettelse
  430024/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  429095/17
 • Til Meldgaard Transport: Tilføjelse til redegørelse for opsamling, Moselund Grusgrav
  430679/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af Algade 57A, 5500 Middelfart
  431010/17
 • Til rådgiver, RÅSTOF, kvittering for modtaget revideret ansøgning matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  429820/17
 • Vækstforum - robotteknologi - indhentning af tilbud på økosystemanalyse
  433589/17
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om materiale Vedr. §8 ansøgning. Veje og promenader i Sønder Voldgadekvarteret
  433802/17
 • Vækstforum - robotteknologi - indhentning af tilbud på økosystemanalyse
  433591/17
 • Vækstforum - robotteknologi - indhentning af tilbud på økosystemanalyse
  433593/17

7. december 2017

Indgående

 • image007.png
  430625/17
 • Fra Nybolig: Oplysninger om Møllergade 89A, 5700 Svendborg
  430492/17
 • Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 13. december
  431030/17
 • Fra Vejle Kommune: Forslag til Indsatsplan for Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2017 og til Retningslinjer for Vejle Kommune 2017
  431067/17
 • Fra vagtlæge: Afmeldning af vagtlæge:
  431345/17
 • Pressemeddelelse_LUP light.docx
  427456/17
 • Fra DGE ang. Årslevvej 12, Rødekro
  428390/17
 • VS: Finansiering af ny Miradry-behandling på afdeling I - Ny behandling.docx
  427942/17
 • VS: Finansiering af ny Miradry-behandling på afdeling I - Ændringsønske til PG01B - 09PR02.doc
  427941/17
 • Fra Nyborg Kommune: Høringssvar til AP2018
  428195/17

Udgående

 • Til VIA UC: Kommentarer til Software Requirement Specification
  428715/17
 • Til Rådgiver: Kobjergvej 6, sløjfning af boringer
  430508/17
 • SV: Dagsorden_følgegruppemøde_151217
  428672/17
 • Svar på: Spørgsmål Boehringer Ingelheim
  428440/17
 • Til borger: SV om VTO, J.nr. 16/19848 Lok.nr. 573-81082
  433344/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Peter Kaadsvej 10, 6400 Sønderborg.msg
  428943/17
 • Til ansøger: Vedrørende ansøgning
  431235/17
 • Til ERST: Spm./svar (legalitetsproces)
  429341/17
 • dialog med borger, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  428367/17
 • Til lodsejer - materiale med svar på spørgsmål til gamle sager på naboarealer- matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  428208/17
 • Til Fyens.dk: Artikel: Nyborg til regionen: Hvad med giften under Lynfrosten?
  428605/17
 • Til Læge - tak for samarbejde i almen praksis
  428647/17
 • Til lodsejer - materiale med svar på spørgsmål til gamle sager på naboarealer- matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  428213/17
 • Til Colliers: Svar på forespørgsel om materiale
  428459/17
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Tietgens Allé 71, 5230 Odense M
  428566/17
 • Til Kolding kommune: Slutdokumentation Lykkegårdsvej 32, Kolding
  426929/17
 • Til Praksis - Praksishandel i Vejle
  428679/17
 • Til Nordfyns kommune, Spørgsmål til sag, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  428611/17
 • Til Odense Kommune - vi mangler svar på høringsforespørgsel - Engsvinget 17, Bellinge, 5250 Odense SV
  428457/17
 • Til Borger: Vedr. Vestergade 16, 6040 Egtved - din ejendom udgår af regionens kortlægning
  426925/17
 • Til Læge - Vedr. fejlagtig udbetalt aconto basishonorar
  427794/17
 • Til/fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  427424/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Engsvinget 17, Bellinge, 5250 Odense SV
  428446/17
 • dialog med borger, søprojekt på Solevadvej 74, Assens Kommune
  428635/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune. SV: spørgsmål vedr. Desphenyl-Chloridazon
  428238/17
 • Til Borger: Vedr. afgørelse om at jeres ejendom udgår af kortlægning på V1 efter jordforureningsloven, Dornsvej 10, 7100 Vejle, lok. 630-81888
  426734/17
 • Til entreprenør, lodsejer og kommune, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  427419/17
 • Til grundejer: mail med teknisk rapport Jernbanegade 36, 6000 Kolding
  427081/17
 • til Rambøll og Svendborg Kommune - nb_ regionens boringer - SV_ Nedrivning af det Maritime Kollegie i Marstal.
  426684/17
 • Til advokat: Vedr. fremsendelse af scannet historisk materiale fra Rigsarkivet på OM-sagen fra Tirslundvej 15, Bevtoft, 6541 Tirslund
  426908/17
 • Til Villemoes Teglværk - Fremrygning af graveområde i terpling.Matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  426959/17
 • Til lodsejer - materiale med svar på spørgsmål til gamle sager på naboarealer- matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  428207/17
 • Til Advokat Erik Astrup ang. Grønningen, Blåvand
  428699/17
 • Til grundejer: vedr. henv. Rapport Jernbanegade 36, 37 og 40, 6000 Kolding
  426715/17
 • Til Franck Geoteknik: Svar vedr. Oplæg til forureningsundersøgelse, Brakkervej 34, Egtved
  428641/17
 • Fra praksis til leverandør vedr. prisaftale
  427183/17
 • Til DGE ang. Årslevvej 12, Rødekro
  428397/17
 • Til advokat: Vedr. fremsendelse af scannet historisk materiale fra Rigsarkivet på OM-sagen fra Tirslundvej 15, Bevtoft, 6541 Tirslund
  427550/17
 • Til projekt: Vedr. opfølgning
  428172/17

6. december 2017

Indgående

 • fra SKAT Afregning vedr. kantine 2016 og budget 2017 - Sorsigvej, Ribe - Afregning 2016 og budget 2017 kantinedrift Region SydDK.xlsx
  426162/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  437039/17

Udgående

 • Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål om behandling af Hepatitis C fra Region Syddanmark.docx
  426543/17
 • SV: HASTER - Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål
  426542/17
 • TIL ZOOMTEK: SV: WordMakroer - views til ejeroplysninger
  426532/17
 • Til Rådgiver: OK til rapportudkast ultimo januar 2018
  426228/17
 • Til rådgiver - Aftale vedr. indeluftmålinger
  429024/17
 • Til DMR: videre kommentar til økonomi, Kelstrup Strandvænge 1
  433321/17
 • Til DMR: kommentar til økonomi, Kelstrup Strandvænge 1
  433317/17
 • Til Via UC: Kommentarer til Software Requirement Specification
  429697/17
 • Til COWI - Korrespondance vedr. manglende materiale
  431621/17
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens bemærkning til arealoverførsel, matr.nr. 9a m.fl. Nybøl Ejerlav, Nybøl
  430440/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Nybøl Landevej 7A, 6310 Broager.msg
  428908/17
 • Til Skat: Kopi af afgørelse: V2-kortlægning, Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  424098/17
 • Til Inspiring Denmark - bekræftelse
  423641/17
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Lejrskovvej 6, 6640 Lunderskov.docx
  424266/17
 • Til DGE ang. Årslevvej 12, Rødekro
  423774/17
 • til Sønderborg Kommune - svar henvendelse ingen betydning_ Udstykningssag (1705978) vedr. matr.nr. 352 m.fl. Kær, Ulkebøl, Sønderborg Kommune
  424341/17
 • Til Møllerens Holding A/S ang. Østergade 26, Odense
  424366/17
 • til grundejer Merianvej 38-42 kortlægges ikke jf. jordforureningsloven
  423696/17
 • Til kommune: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning + rapporter: 430-81222, Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  424077/17
 • Til Kolding Hotel Aparments og advokat Andersen Partners Fornyet høring vedr. kortlægning af Kedelsmedgangen 2a mfl. / Låsbygade 26
  423768/17
 • Til skat: svar på henvendelse
  425927/17
 • til ejendomsmægler spørgsmål vedr Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund
  426487/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. praksishandel i Sønderborg
  425964/17
 • Til Svendborg Kommune ang. Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  423673/17
 • Til ansøger: Vedr. ansøgning
  424245/17
 • Svendborg Kommune
  424363/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel pr. 01.01.18
  426149/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  426522/17
 • Til projekt: Vedr. projektforlængelse
  424261/17
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Praksishandel i Sønderborg
  425972/17
 • Sydtrafik
  424336/17
 • Til Borger: Kvittering for anmodning om status, Rolighed grusgrav
  424457/17
 • Til vagtchefen mm.- Praksishandel i Sønderborg
  425968/17
 • Fra Praksis til leverandør vedr. prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  426302/17
 • Henvendelse til Kommunernes Landsforening vedr. LKT Hoftenære Lårbensbrud
  423732/17
 • Til Sønderborg Kommune: anmodning oversigtskort med matrikulær ændring, 9a m.fl. Nybøl Ejerlav, Nybøl
  425249/17
 • Til Shell: mail vedr. afsætning af borepunkter fase II - Videregående undersøgelse Havneterminalen, Fredericia
  424101/17
 • Til borger ang. Hundebølvej 3, 6630 Rødding
  423941/17
 • Til Den kommunale Selvstyrehavn ang. Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  424174/17
 • Til borger (Boet efter tidligere ejer) - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Løkkegravene 138, 5270 Odense N
  426004/17
 • Til Fredericia Kommune: Regionens svar ift. offentlig indsats
  424436/17

5. december 2017

Indgående

 • image002.jpg
  421148/17
 • VS: Aktindsigt vedr.matr. 1 Gram Ejerlav, Gram, Haderslev Kommune
  426433/17
 • fra Ejendomsmægler : Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund - VS Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund.msg
  426474/17
 • fra ejendomsmægler VS: Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund Stenoddenvej 22 Svendborg
  423305/17
 • Høring fra SUM over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 2017
  422734/17
 • Fra Sct. Maria Hospice - repræsentanter til bestyrelsen
  423498/17
 • HØRING - Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening sendes i offentlig høring
  422584/17
 • Fra Jyske Vestkysten: Anmodning om aktindsigt
  424682/17
 • Fra JyllandsPosten: Anmodning om aktindsigt
  425884/17
 • Fra fredericia Kommune: BILAG - UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje og promenader i Sdr. Voldgadekvarteret på matr.nr.763.DOCX
  430769/17

Udgående

 • Til Rådgiver: Tillægsaftale på Kobjergvej 4
  423489/17
 • Til Rådgiver: Tillægsaftale på Kobjergvej 4
  423490/17
 • Til Via UC: KOmmentarer til Software Requirement Specification
  428532/17
 • image007.jpg
  423101/17
 • TIL ZOOMTEK: WordMakroer - views til ejeroplysninger
  423094/17
 • image006.jpg
  423100/17
 • image005.jpg
  423099/17
 • image003.jpg
  423095/17
 • image004.jpg
  423097/17
 • Til Rambøll: kommenar til revideret tilbud, supplerende undersøgelser på Vestergade 76/78, Svendborg
  433302/17
 • Til borger -Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  422729/17
 • til Ejendomsmægler Asger Olsen A/S Svar på henvendelse og Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund Stenoddenvej 22 Svendborg
  423451/17
 • Til EDC. Afgørelse om at ejendommen Rudmevej 88, Rudme, 5750 Ringe udgår af kortlægningen
  423122/17
 • Til Læge - Tak for samarbejdet i almen praksis
  422741/17
 • Til Varde kommune: regionens anbefaling til afgrænsning af forurening
  423105/17
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Svar på supplerende analyserapport, Hartmannsvej 2, Tønder
  421269/17
 • Til borger - Orientering om lerkortlægning - geofyiske undersøgelser
  422700/17
 • Til Kogsgaard Miljø A/S: Svar på spørgsmål i forb. med regionens kommentarer til den fremsendte rapport for den udførte orienterende forureningsundersøgelse på J C Jensensvej 11, 6800 Varde
  423356/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  423046/17
 • Til borger - Orientering om lerkortlægning - geofyiske undersøgelser
  422695/17
 • Til Kogsgaard Miljø A/S: Vedr. regionens kommentarer til den fremsendte rapport for den udførte orienterende forureningsundersøgelse på J C Jensensvej 11, 6800 Varde
  422210/17
 • Orientering Forsyningsselskab - Kortlægning af ler ved Sekær og Terpling
  422742/17
 • Til Rambøll: Udarbejdelse af notat på Vapokon Søndersø
  422549/17
 • Til Skat. Afgørelse om at ejendommen Rudmevej 88, Rudme, 5750 Ringe udgår af kortlægningen
  423053/17
 • Til PLO, SOr, DAK-E, vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Odense C
  423428/17
 • Til kommuner - orientering om lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  422751/17
 • Til borgere - Orientering om geofysiske undersøgelser ved terpling og sekær
  422676/17
 • Til Borger, Råstof, Udpegning af supplerende råstofgraveområde V. Hornstrupvej 1, Jelling, Vejle Kommune
  422645/17
 • Til forsyningsselskab - Orienteringsbrev til ejere og forpagtere til orientering
  422761/17
 • Til SUM: Nyt OUH - spørgsmål vedr. kvartalsrapport og diverse
  422593/17
 • Til Varde Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve på 3 lokaliteter i Varde Kommune
  421480/17
 • Til borger - Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  422712/17
 • til Saxo privatbank A/S Svar på henvendelse Finlandsgade 65, Esbjerg
  423525/17
 • Til Middelfart Kommune: "Svar på forespørgseel vedr. kulslagger"
  422621/17
 • Til borger ang. Firhøjvej 4-12, Elstrup, 6430 Nordborg
  423403/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Gørding
  421019/17
 • til Ejendomsmægler Asger Olsen A/S Svar på henvendelse og Aktindsigt vedr. kortlagt forurenet grund Stenoddenvej 22 Svendborg
  423461/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense C
  423437/17
 • Til Varde Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve på 3 lokaliteter i Varde Kommune
  421490/17
 • Til Sct. Maria Hospice - tilbagemelding vedr. repræsentanter til bestyrelsen
  423500/17
 • Til Vejle Kommune: praksis ændret fra lukket til selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  421953/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-rapport for lok. 429-04005, Brenderupvej 6, 5464 Brenderup Fyn
  422698/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  422358/17
 • Til praksis i Vejle Øst: ændring til selektiv lukket for postnr. 7120
  421946/17
 • Til Varde Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve på 3 lokaliteter i Varde Kommune
  421518/17
 • Til rådgiver - Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  422736/17
 • Til Haderslev Kommune: kvittering for orientering om slaggeanmeldelse, Grarup Overby 31
  421028/17
 • til høringsparter, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  428360/17
 • Til borger - Orientering om lerkortlægning - geofyiske undersøgelser
  422692/17
 • Til CPMR: Vedr. samhørighedspolitik
  424312/17
 • Til borger - Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  422714/17
 • Til Faaborg-Midtfyns Kommune. Afgørelse om at ejendommen Rudmevej 88, Rudme, 5750 Ringe udgår af kortlægningen
  423047/17
 • Til Varde kommune: suppl. bemærkninger til § 8 til Ungdomsklub Stålværksvej 13a, Varde
  423119/17
 • Til projekt: Indledende spørgsmål
  422401/17
 • Til borger - Orientering om lerkortlægning - geofyiske undersøgelser
  422706/17
 • til Borger Svar på generelle spørgsmål ved henv. fra studerende
  422009/17
 • Til borger - Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  422719/17

4. december 2017

Indgående

 • image001.jpg
  421151/17
 • image002.jpg
  421152/17
 • image003.jpg
  421154/17
 • Vejledning ressourceperson version 2.0.docx_opdateret_dec_DGEudkast.docx
  420290/17
 • Åbningsbrev forundersøgelse om behandling af kræftpatienter
  419186/17
 • Til NIRAS: Boringssløjfning
  420495/17
 • Til Varde Kommune. Region Syddanmark kortlægger en del af Randsigvej 50, 6855 Outrup på vidensniveau 2 (som forurenet)
  420277/17
 • VS: HASTER - Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål
  426539/17
 • fra Cowi - følgemail, Historisk gennemgang og oplæg til indledende forureningsundersøgelse - Søndergade 10, 5450 Otterup
  424000/17
 • fra Borger henv. fra studerende generelle spørgsmål
  421999/17

Udgående

 • TIL DGE: Ny lokalitetsliste? og GeoTizer
  420275/17
 • Til Advokat - Svar på FORSP vedr. igangværende sagsbehandling
  420103/17
 • TIL ZOOMTEK: WordMakroer - opgaver i prioriteret rækkefølge
  420282/17
 • Til COWI: SV: Oplæg til udvidelse af evaluering af Danske Turismekompetencer
  419289/17
 • SV: Justering af projekt, ikke kommentarer til budget
  419264/17
 • VS: Vedr roxithromycin positivliste (skift af makrolid)
  420009/17
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. aftale om plejehjemslæge
  419621/17
 • til Borger Udkast til afgørelse om V1 kortlægning.docx
  420812/17
 • til borger Høring om V1 kortlægning Klodeparken 7, 5464 Brenderup. matr. nr 13 n, Brenderup by, Brenderupdocx
  420810/17
 • Til Aagaard Advokater. SV: Yderligere oplysninger om jordforurening - Selagervej 2, 5750 Ringe
  419572/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør
  420004/17
 • Til læge - tak for godt samarbejde
  419851/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Vejle
  420154/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  419961/17
 • Til Niras: Accept af udvidelse af budget
  419653/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev vedr. Praksishandel i Gørding
  420818/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  419471/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Sydanmark
  420181/17
 • Til lodsejer - svar på høringssvar ifm. partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  419530/17
 • Til projekt - svar på spørgsmål om regionalfonden
  419488/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Fredericia
  420449/17
 • Til lodsejer - svar på høringssvar ifm. partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  419542/17
 • Til lodsejer - svar på høringssvar ifm. partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  419537/17
 • til Orbicon opklarende spørgsmål til økooversigt : Nyvej 6, Vissenbjerg
  420335/17
 • Til Læge - Tak for samarbejdet
  420754/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Gørding
  420820/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  420158/17
 • Svar til Oxford - Tilbud på "Analyse af praktikpladssituationen i Region Syddanmark"
  420824/17
 • Til Læge - Bekræftelse på gennemført generatiosskifteaftale
  420101/17
 • Kommunemeddelelse - Fredeicia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  420371/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  420314/17
 • Til Praksis - bekræftelse på på ny kompagnon i praksis
  419991/17
 • Til NIRAS: Skøjfning af boringer
  420491/17
 • Til lodsejer - svar på høringssvar ifm. partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  419531/17
 • Til Skat. Region Syddanmark kortlægger en del af Randsigvej 50, 6855 Outrup på vidensniveau 2 (som forurenet)
  420280/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis
  420775/17
 • til Oribicon SV: Højbjergvej 5, Toftlund
  420817/17
 • Til borger: Svar vedr jordforurening på Gørdingvej 49, Gørding
  420120/17
 • Til EDC. Henvendelse om Rudmevej 88, 5750 Ringe, matrikel 1r, Rudme By, Rudme
  423116/17
 • Til Orbicon: Langeskov og Vejen
  421495/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  429099/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  429106/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  429039/17
 • Til INTERREG 4A: Vedr. projekt
  434294/17
 • Til INTERREG 4A: Vedr. projekt
  434274/17
 • Til INTERREG 4A: Vedr. projekt
  434150/17

1. december 2017

Indgående

 • VS: Rapport Tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og meningokoksygdom
  417842/17
 • 17-700566-001 - Bekendtgørelse modtaget - ATT00002.jpg
  419619/17
 • 17-700566-001 - Bekendtgørelse modtaget - ATT00001.jpg
  419617/17

Udgående

 • Til MOE: Kommentar til budgetstatus, Bjerrebyvej 73A, Tåsinge
  433288/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  429007/17
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  419029/17
 • Til Realkredit Danmark - Svar på henvendelse om jordforurening - Ørnebjergvej 22 7100 Vejle
  417233/17
 • Til rådgiver, råstof, Fremsendelse af kontrakt
  418755/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar i forhold til forespørgsel om § 8 tilladelse, Alsion Sønderborg
  417788/17
 • Til COWI: Vedr. budget
  417345/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  418762/17
 • Til SUM: Bidrag til årlig status på kvalitetsfondsprojekterne til Finansudvalget
  418011/17
 • til Svendborg Kommune - §8-høringssvar - nedrivning Maritimkollegiet, Kirkestræde 26A, 5960 Marstal
  417932/17
 • Til Rambøll: Accept af tilbud 2018
  417694/17
 • Til Kolding Kommune,og Embedslægerne Syd: Dispensation efter jfl §52 til 14i og 14p Nagbøl, Skanderup
  418647/17
 • Til Nybolig - svar på henvendelse om jordforurening - Noldevej 22, 6372 Bylderup Bov
  417262/17
 • Til borger ang.Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg
  418255/17
 • til geodania - Anmoder om rapport_boreprofiler på Victoriagade 44, Odense
  417232/17
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Tietgens Allé 71, 5230 Odense M -
  417907/17
 • Til Odense Kommune, spørgsmål vedr. undersøgelse, Kottesgade 2, 5000 Odense
  418475/17
 • Til Tønder Kommune: Rykker for svar vedr afslutning på påbudsundersøgelse, Østervirke 3, 6240 Løgumkloster
  417251/17
 • Til Rambøll: Svar vedr oplysninger om V2 kortlagt lokalitet 537-30006, Dybbølgade 2-4, Sønderborg
  418722/17
 • Til indvinder og danske bank, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  418717/17
 • Til Rambøll: Kontrakt til underskrift
  417998/17
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  417468/17
 • til Odense Kommune - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Zachariasvænget 22B
  418768/17
 • Til Sydbank, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  417455/17
 • til yder
  418136/17

30. november 2017

Indgående

 • Fra advokat - FORSP - lok. 497-00004
  420100/17
 • Afrapportering vedr. implementering af handlingsplan for kapacitets- og personaleanvendelse
  417462/17
 • Afrapportering implementering af handlingsplan
  417470/17
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. ansættelse af vikar.
  416930/17
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergården vedr. ansættelse af vikar.
  416876/17
 • Dialog med bank og indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  417452/17
 • Svar til Teknologisk Institut - Analyse af praktikpladssituationen i Region Syddanmark
  417209/17
 • Fra:yder
  429957/17
 • fra tl-foren vedr tilksrivning på ydernummer mv.
  437169/17
 • CEPOS Aktindsigt: regionens borgeres brug af tandlæge i udlandet
  433686/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  437130/17

Udgående

 • Til NIRAS: GeoGIS, Skalkendrupvej 12
  433260/17
 • Til Billund Kommune: Varsling af forureningsundersøgelse på Kobjergvej 4D, 7190 Billund
  416794/17
 • Til Billund Kommune: Varsling af forureningsundersøgelse på Kobjergvej 4C, 7190 Billund
  416774/17
 • Orientering til Midtjylland og Sjælland om projektændring
  415422/17
 • Supplerende oplysninger til ERST vedr. justering af projekt
  415257/17
 • Indstilling til ERST om justering af projekt
  415249/17
 • Til ansøger: Beslutning i RR om projektansøgning
  416600/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr. ansøgning
  415906/17
 • Til Esbjerg Kommune. Afgørelse om at en del af Kommunens ejendom Tangevej 6A m.fl., 6760 Ribe ikke kortlægges efter jordforureningsloven
  416673/17
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Odense
  416984/17
 • Til Vejdirektoratet ang. en del af Hovedvej 11 v Varde
  416368/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  416912/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense C
  416992/17
 • Til FULDENDT Ang. Havborgvej 8, Hjerting
  416010/17
 • Til Langeland kommune: Tilrettet tilsynsrapport
  416586/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  415654/17
 • Til Sønderbrog Kommune ang. Firhøjvej 4-12, Elstrup, 6430 Nordborg
  416748/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  416822/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr. ansøgning
  416244/17
 • Til Rambøll. Flensborgvej 9A, Kruså
  415805/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr ansøgning
  416696/17
 • Til Realkredit Danmark - Svar på henvendelse om jordforurening - Grønnehaven 2-45 6600 Vejen
  415377/17
 • Til evt. køber - Oplysninger vedr. jordforureningen på ejendommen Skrillinge Strand 72 i Middelfart
  415191/17
 • Til Plo, SOr, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Odense
  416977/17
 • Til praksis i Vejle: tilbagekaldelse af åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  415780/17
 • Til ansøger: beslutning fra RR møde
  415987/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr ansøgning
  416757/17
 • Til COWI: Korrespondance vedr. økonomi
  417246/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  416726/17
 • Til Haderslev Kommune ang. Slotsgade 17, Haderslev
  415287/17
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for ejendommen Sletmadevej 12, 6040 Egtved, matr. nr. 14b Brakker, Ø. Starup, lok.nr. 630-82079
  416750/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr. ansøgning
  416174/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr. ansøgning
  416639/17
 • Til Vejle Kommune: tilbagekaldelse af åbning for tilgang af gr. 1-sikrede pr. 1/12-17
  415972/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  415527/17
 • Til Assens Kommune: SV: Afgrænsning af miljøvurdering af Lokalplan 3.1-9 Boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup st.
  418549/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr. ansøgning
  415953/17
 • Til ansøger: RR beslutning vedr. ansøgning
  416214/17
 • Til kommune: afbud til opsamlingsmøde
  415884/17

29. november 2017

Indgående

 • Fra:yder
  413426/17
 • Høring - Den Nationale Rekommandationsliste for farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter
  413763/17
 • Fra DGE: billeder fra ejendommen, Årslevvej 12, Rødekro
  413911/17
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger - j.nr. 2-1012-317_1
  414028/17
 • Til DRU-deltagere - Det Rådgivende Udvalg for Hjemtagning af EU-midler - Opsamling møde 21.11.2017
  414642/17
 • Fra Dansk Sygeplejeråd: Brev til regionsrådsformanden
  412814/17
 • Fra evt. køber - Telefonhenvendelse - Skrillinge Strand 72 5500 Middelfart
  415196/17
 • Fra IRF Høring - Den Nationale Rekommandationsliste for farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter
  416465/17
 • fra Kolding Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  428348/17

Udgående

 • Til kommune: svar ang. vand omkring boringer på Rødeledsvej 60
  414724/17
 • TIL FORMEPIPE: Dokumentationsrapport på Acadre integration
  414680/17
 • TIL DGE: Geogis - hvor meget tid kan du/I spare hvis I havde geotizren?
  420284/17
 • TIL REGIONERNE: Høring - Elmah log - Lognig af fejl i RIT systemet
  414629/17
 • Til Kerteminde kommune: Kvittering for modtagelse af oplysning om påbud, Industrivej 14, 5550 Langeskov
  412928/17
 • Til Vejen Kommune: praksis selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  413343/17
 • Til borgere ang. del af Grønningen ved Blåvand
  414541/17
 • Mail til Rambøll A/S med svar
  420470/17

28. november 2017

Indgående

 • projektredegøerelse marts til august 2017.docx
  410664/17
 • v3 SFD-15-0018 Indikatorskema NOV. 2017.xlsx
  410666/17
 • Fra UCL / EAL: Brev fra rektor vedr. udpegning
  413605/17
 • Telefonhenvendelse Rudmevej 88, 5750 Ringe
  416566/17
 • ændring af adresse
  417954/17
 • Fra advokat: "FORSP. : Telefonhenvendelse vedr. lok. 525-10025"
  418704/17
 • Fra eksterne aktør - kontorplads
  421597/17
 • Sag til direktionen: Udpegning til referencegruppe i Nationalt Videncenter for Demens
  434569/17
 • Kommissorium: Referencegruppe i Nationalt Videncenter for Demens - ATT00001.htm
  434573/17
 • Udpegningsbrev - referencegruppe i Nationalt Videncenter for Demens - Udpegning syddanmark november 2017.docx
  434572/17

Udgående

 • Til rådgiver - Ok til sløjfning af boringer
  426092/17
 • Til ansøger: Bemærkninger til ansøgningen
  422618/17
 • Spørgsmål vedr. justering af projekt
  411781/17
 • TIL RAMBØLL: Faktura på Geogis udvikling 2017 - Region Syddanmark - del 2
  410956/17
 • Til Deloitte: Underskrevet anmodningsrefusion - Roers Alle 10
  411187/17
 • Til Kommunernes Landsforening: Lærings- og kvalitetsteam ADHD
  410732/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  412382/17
 • Til COWI: Rykker igen for status på økonomi og aflevering
  411528/17
 • Til Meldgaard Transport og Aabenraa Kommune: Tilsynsnotat og lovliggørelsespåbud, Moselund Grusgrav
  412026/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  411461/17
 • Til HL-ejendommen: svar på henv. vedr. Skolegade 3, 6000 kolding
  410337/17
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar vedr. udtalelse om nedrivning, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  411893/17
 • Til kommunen - V1V2-varsel af ejendommen Anemonevej 10, 6600 Vejen
  410912/17
 • Til Borger: Svar på kommentarer fra grundejer
  412232/17
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til opfølgning på §8 sagen, Hvidkærvej 3, 5250 Odense SV
  411453/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  411843/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  412249/17
 • Til Orbicon: Accept af tilbud på udførelse af ekstraopgaver
  413631/17
 • Til Billund Kommune: Forslag til orienteringsbrev til naboer
  414714/17
 • Til Home Erhverv, svar vedr. Fjelstrup Nørrevej 46A-46C, 6100 Haderslev
  416041/17
 • til borger: svar vedr. møde om projekt
  415265/17
 • Til Nyborg Kommune, forventer at V1-kortlægge uden kommunens vurdering af påbudsmuligheder
  416819/17
 • kvitteringsbrev med underskrift
  412210/17
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til vilkår i § 8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  411725/17
 • VS: Dagsorden og materiale til Fremdriftsmøde med Region Syddanmark
  410667/17
 • Til Home erhverv, svar vedr. Fjelstrup Nørrevej 46A-46C, 6100 Haderslev
  410347/17
 • Til H.J. Hansen: Kvittering for modtagelse af oplysninger med præcisering af adgangsforhold, Havnegade 110, 5000 Odense C
  411657/17
 • Til Nybolig: Rettelse til svar vedr. Dæmningen 46A Aps
  412511/17
 • Til Home Erhverv: "Svar på forespørgsel: Fremsendelse af historisk materiale for Brovadvej 56, 7000 Fredericia"
  412345/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Sdr. Højrupvejen 89, 5750 Ringe.msg
  412501/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Brovejen 101, 5500 Middelfart - V2-varsling af en del af ejendommen
  412054/17
 • Til Nybolig: Svar på telefonhenvendelse vedr. Dæmningen 46A
  412507/17
 • Til DGE: Vedr. aftale om placering af boring B1 ved den tidligere olietank på Søndergade 51, 5591 Gelsted
  410355/17
 • Til Aabenraa Kommune,Råstof, Høring i forbindelse med screening af udkast til kommuneplantillæg nr. 14
  410792/17

27. november 2017

Indgående

 • Fra VHS: Materiale til bestyrelsesmøde d. 29. 11 2017
  409233/17
 • Fra borger: Henvendelse vedr. valghandling
  409100/17
 • Fra advokat: Telefonhenvendelse - Lok. nr. 571-99020 (tidl. Rutebilstation) V1
  409890/17
 • Fra Newsec - Forespørgsel til miljø og teknik vedr. jordforurening - Nyborgvej 11A 5853 Ørbæk
  408253/17
 • Fra Newsec: HENV Bødkervej 1, Søndersø
  409353/17
 • Fra/til Landinspektør, råstof, Rigsarkivet har fundet servitutten
  409211/17
 • fra NIRAS Sidste resulater fra Risagervej 10 - Risagervej 10_REV27112017.pptx
  433465/17
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  419012/17
 • Fra DGE: Vedr. friv. und. på ejendommen Årslevvej 12, Rødekro
  413862/17
 • Driftsoverenskomstansøgninger - VUC Syd
  410920/17

Udgående

 • TIL SWECO: Driftssupportaftale
  410030/17
 • Til COWI - Ok til igangsætning inkl. korrespondance vedr. tidsestimat
  431575/17
 • Til ArosIT: Estimater til milepæl 4
  409205/17
 • Til DMR: svar vedr. tilbud fra entreprenører, Østerbro 20, Ærø
  410783/17
 • Til MOE: svar ang. 1 års-gennemgang, Langegyde
  410760/17
 • Til MOE: svar ang. status på Bjerrebyvej
  410773/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby.msg
  412491/17
 • Til rådgiver COWI - mail med Ejeroplysningsbreve - pulje 8
  415435/17
 • Til Billund Kommune: SV: Undersøgelsesboringer i Grindsted - image001.jpg
  414713/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  409151/17
 • Fra MOE, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  417589/17
 • Fra Praksis vedr. ansættelse fysioterapeut
  409486/17
 • Til læge - bekræftelse på ansættelse iht. §20 stk. 1
  408226/17
 • Endelig kontrakt + faktura
  409600/17
 • Til Newsec: Svar på henvendelse, Bødkervej 1, Søndersø
  409363/17
 • Til borger ang. Fjordvej 62, 6000 Kolding
  409900/17
 • Til advokat: Svar på henvendelse vedr. 571-99020, Ribe rutebiler
  409893/17
 • til Cowi - SV_ ingen kortlægning - dog spørgsmål om HB11 og nordlig storformatboring, , Åbyskovvej 42, 5881 Skårup
  409035/17
 • Til læge - Korrespondance vedr. opstart af praksis
  408977/17
 • Til Praksis. Ansættelse af læge iht. §20 stk. 1
  408202/17
 • Til LMST Distribution af informationsbrev til læger omhandlende mangel på Carbidopa/levodopa "Fair-Med"
  409412/17
 • Fra Praksis vedr. ansættelse af fysioterapeut
  409800/17
 • Til Eigil Jensen A/S: Svar vedr. Gødding Skovvej 15, Nørup - 6a Gøddinggård, Nørup
  407824/17
 • Til Læge - Bekræftelse på afmelding af ydernummer
  409366/17
 • Fra Praksis vedr. ansættelse af fysioterapeut
  409794/17
 • Til EDC, svar på telefonhenvendelse, Vestervej 1, 6792 Røme
  407592/17
 • Svar til Medicinrådet: Udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende alfa-mannosidose
  409861/17
 • Til Newsec - Svar på henvendelse om jordforurening - Nyborg 11A, 5853 Ørbæk
  408289/17
 • Til LIFA A/S: Vedr. regionens udtalelse til J.nr. 20172268 - ejendomsberigtigelse af af udlagt privat fællesvej - en del af matr. 10s overgår til 10v Pjedsted By, Pjedsted
  408564/17

26. november 2017

Indgående

 • Fra Innovationsfonden: Indkaldelse af forslag til medlemmer af InnoBooster-investeringspanelet
  418709/17

25. november 2017

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Starup Skolevej 44, 6100 Haderslev.msg
  412461/17

24. november 2017

Indgående

 • Fra Schleswig-Holstein. Vedr. brochurer
  412188/17
 • Dagsorden for mødet i kontaktgruppen for logistik og sporing den 9. november - Kommissorium for kontaktgruppen om logistik og sporbarhed (1216033).docx
  413501/17
 • Dagsorden for mødet i kontaktgruppen for logistik og sporing den 9. november
  413493/17
 • Fra Esbjerg Kommune:Afværgestatus Nørregade 82 Gørding
  428518/17
 • Fra borger - henvendelse omkring Nattergalevej 16, 5550 Langeskov
  407602/17
 • Fra Toftlunds fysioterapi vedr. opsigelse af delingstilladelse.
  408833/17
 • Fra EDC, Telefonhenvendelse (lok. nr. 550-81155)
  407591/17

Udgående

 • Proces- og milepælsplan - opdateret november 2017.xlsx
  407520/17
 • Forankring, projekt Livsstilsguide i praksis.xlsx
  407519/17
 • Til styregruppen for projekt Livsstilsguide i praksis: Dagsorden og bilagsmateriale til styregruppemøde 29.11.17
  407516/17
 • Til Via UC: Re: Innovation og internationalisering
  407325/17
 • Til Orbicon: kommentar til rapportudkast 621-00381 Møllebro
  407046/17
 • [Sagsnr.:17/14407] Infektionshyg. Kvalitetsrengøring: Fremsendelse af underskrevet tilsagn inklusiv bilag
  406693/17
 • Til kommune og SKAT: Afgørelsen, Enghavevej 19, Varde
  406301/17
 • Til kommune og SKAT:Afgørelsen, Enghavevej 17, Varde
  406299/17
 • Til kommune og SKAT: afgørelse, Nordentoftsvej 1a, Varde
  406321/17
 • Til borger: afgørelsen, Nordentoftsvej 1a, Varde
  406317/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Kulgrunden, Havnegade 4, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde - V2-varsling af en del af ejendommen
  406173/17
 • Til firma LEO-Pharma_ Psoriasis lægemiddel til fælleslisten
  407027/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Høring i forbindelse med screening af udkast til kommuneplantillæg nr. 14
  406739/17
 • Til grundejer af Jernbanegade 27: svar på henv. vedr. nr. 621-00104
  406101/17
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. ansøgning til S.U.
  406825/17
 • Til MST: Høringssvar til varsel af påbud om oplysninger om MTBE på Raffinaderiet
  406177/17
 • Til Borger: RETTET afgørelse, Nordentoftsvej 1a, Varde
  406571/17

23. november 2017

Indgående

 • Scenarie 1
  412520/17
 • Scenarie 3
  412521/17
 • Fra borger. VS: Chloridazon i Nr. Lyndelse Vandværk, Fyn - lidt data til samlingen
  428284/17
 • VS: Formal invitation to join Vanguard Initiative asbl + Minutes GA 28/8
  404862/17
 • VS: Thomas Corneliussens Mindelegat
  405039/17
 • Fra Estate, Kolding - FORSP "henv. Fabriksvej 26, 6000 Kolding
  405294/17
 • Svar fra praksis
  406003/17
 • B. Braun Medical - lev.adresser RSD
  405999/17
 • Høring_ Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - Høringsfrist_ 27. oktober 2017
  405292/17
 • Fra Praksis - Svar vedr. selektiv lukning
  406000/17
 • Fra Villemoes Teglværk AS - Skitse - ansøgning prgf. 52 - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup.jpg
  404723/17
 • Fra Agriteam, henvendelse - lok. 559-32101
  406124/17
 • Fra LMST: Distribution af informationsbrev til læger omhandlende mangel på Carbidopa/levodopa "Fair-Med"
  405798/17
 • Mail: Åbningsbrev - forundersøgelse af udredningsretten _76108_
  404394/17

Udgående

 • til DMR: svar til nyt forslag til reetableringsaftale
  406253/17
 • Til rådgiver - ønske om tilbud på sløjfning af boringer
  405593/17
 • Til rådgiver - Kopi af varselsbreve, samt endelig accept af tilbud
  405564/17
 • Til Svendborg Kommune: Vedr. Skårup tanken
  405753/17
 • Dokument2 (Kompatibilitetstilstand).docx
  404275/17
 • TIL ZOOMTEK: Word Makro - Vandmærke
  404274/17
 • TIL DGE: Oprettelser af bund- og kantprøver i GeoGIS
  404170/17
 • Til rådgiver - ok til sløjfning
  434043/17
 • Til kommunen - Kopi af varselsbreve vedr. indeluftmålinger omkring Kirkestræde 24
  403837/17
 • Til kommunen og vandværk - Resultater af grundvandsundersøgelser
  403825/17
 • Til Vejle Kommune: praksis selektiv lukket for tilgang til postnr. 7182 og 7321
  405625/17
 • Til Nordfyns Kommune. SV: Udfordringer ved Veflinge vandværk (Nordfyns kommune)
  404069/17
 • Til borger - fremsendes af nyt afgørelsesbrev, Refsvindinge Byvej 14, 5853 Ørbæk
  405044/17
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  404840/17
 • Til DGE: Vedr. bekræftelse på ændring af udførelse af poreluftmålinger på Søndergade 51, 5591 Gelsted
  404993/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale for genvendelse af let forurenet og forurenet jord ved Erhvervspark Vandel på matr. nr. 21 Vandel By, Randbøl
  404235/17
 • Til Varde Kommune: Ønske om dokuemtation vedr tidl gartneri, Kollevej 11
  405073/17
 • Til Kommune og Tre For: Driftsnotat 2017
  403955/17
 • Til Orbicon: Boringer på Fr. d. 7's gade 2A
  405134/17
 • Til Odense kommune: RSD vil påbegynde kortlægningsvurdering
  405343/17
 • Til borger: Status på indledende undersøgelse, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  405224/17
 • Til praksis i Bredsten: selektiv lukket for tilflyttere og beboere i 7182 og 7321
  405618/17
 • Til Nordfyns Kommune: Spørgsmål vedr. status, Skovvej 13, 5400 Bogense
  404076/17
 • VS: Distribution af informationsbrev til læger omhandlende mangel på Carbidopa/levodopa "Fair-Med"
  405788/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på selektiv lukning
  406007/17
 • VS_ Indkaldelse til opfølgningsmøde på Sundhedsstyrelsens rapport _Status på allergiområdet_
  404938/17
 • Til DGE - FORSK "svar vedr. historisk materiale på Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær
  404051/17
 • Til FreFor : Driftsnotat 2017
  403971/17
 • Til Danske Regioner: Høring over to vejledninger om medicintilskud
  405881/17
 • Til ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d g 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  406050/17
 • Til Home Erhverv, Odense - FORSP "svar vedr. forurening på Fabriksvej 26, 6000 Kolding
  405390/17
 • Til Estate, Kolding - FORSP "svar Vedr. forurening på Fabriksvej 26, Kolding
  405323/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Gl. Skolevej 20, 6600 Vejen.msg
  412430/17
 • Fra COWI - tidsplan - Pulje 7 og 8
  415539/17

22. november 2017

Indgående

 • BILAG fra Cowi - Samlede resultater_Åbyskovvej_2017.xlsx
  402601/17
 • BILAG fra Cowi - foto 20171025_150743.jpg
  402598/17
 • BILAG fra Cowi - foto image5.JPG
  402597/17
 • VS: OPI-pulje ansøgning.
  402536/17
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk.
  403396/17
 • Reviderede vedtægter
  402290/17
 • Høring fra SUM over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 2017
  402439/17
 • DUT- høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  402663/17
 • VS_ henvendelse fra Nybolig - Jordforureningsstatus - kortlagt på vidensniveau 2, Langegade 21, 5000 Odense C
  402447/17
 • Høring fra SUM over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 2017
  402360/17
 • Genfremsendelse af høring - Udkast til lovforslag om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og komitéloven
  402380/17
 • Høring af sundhedsberedskabsplan 2017- 2021 - Svendborg Kommune
  402629/17
 • Ekstra spøgsmål fra Nybolig - VS_ Jordforureningsstatus - kortlagt på vidensniveau 2, Langegade 21, 5000 Odense C
  402451/17
 • Fra Esbjerg kommune - udlfyldt skema over KLU samarbejde.xlsx - Kopi af 2017- Skema over KLU samarbejde.xlsx
  404470/17

Udgående

 • Til Rådgiver: Pulje 3 til afrapportering
  403773/17
 • Til Rådgiver: Pulje 3 til afrapportering
  403772/17
 • Til Rådgiver: Pulje 3 til afrapportering
  403771/17
 • Til Rådgiver: Pulje 3 til afrapportering
  403770/17
 • TIL DKNT: SV: 3. fremdriftsrapport - sagsid. 1550806
  403568/17
 • Til ORbicon: ang. GIS-data, Neversvej 63
  403087/17
 • Til Orbicon: ang. GIS-data, Neversvej 63
  403076/17
 • Til Orbicon: kommentar til rapporten, Neversvej 63
  402818/17
 • Til DMR: kommentar til retableringsaftale, Kelstrup Strandvænge
  403199/17
 • Til Rådgiver: Diverkampagne
  403767/17
 • Til DMR: om retableringsaftale, Kelstrup Strandvænge
  403110/17
 • Til rådgiver - Ønske om genenmgang af 1 ekstra sag
  409268/17
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. Selektiv åbent for tilgang af patienter
  405996/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  403470/17
 • til Odense Kommune - tilføjelse F2 nu ! - SVAR_ konsekvens af manglende dokumentation for §8 Langegade 19, 21 og 23 i Odense
  402811/17
 • Til rådgivere: PFAS-analyser, opdateret analyseprogram på brancheniveau, indledende undersøgelser
  403760/17
 • Til projekt: Opfølgning
  402780/17
 • Til Rambøll: Godkendese af notat og ønske om tilbud 2018 drift
  403071/17
 • til Odense Kommune - Nuancering F2 Langegade 19, Odense
  403745/17
 • Til praksis - Forspørgsel vedr selektiv åbent for tilgang af patienter
  402133/17
 • SVAR til borger om evt. kommende byggeri, Gasværksgrunden Skt. Jørgens Gade, 5000 Odense C.
  402686/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. status på sagen fra Elmeallé 6 i Bække
  402056/17
 • Til Otto Chrestensen A/S - mail om at sagen sættes i bero til 1. april 2018 - matrnr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet
  401969/17
 • Til Nybolig Faaborg, Råstofinteresseområde ved Allerup
  403631/17
 • Til Odense Kommune: Udkast til V2-afgørelse, Vestebro 29-33, 5000 Odense C
  403733/17
 • Til Odense kommune: RSD vil påbegynde kortlægningsvurdering
  402583/17
 • til yder
  402385/17
 • til Nybolig og Odense Kommune - Aktuel status mht. jordforurening og §8-tilladelser, Langegade 21, 5000 Odense C
  402322/17
 • Til Vejle Kommune - kommentarer til godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev (Etape 2)
  402013/17
 • Til kommuner: kopi af varslingsbrev samt moniteringsresultater 2016
  403456/17
 • Til Praksis - Lukning under norm
  402384/17
 • Til Svendborg kommune: §8-høringssvar for Bellisvej 31A, 5874 Hesselager, matr. 1bg, Revsøre By, Hesselager, lok.nr. 435-00012
  402524/17
 • Til praksis i Ribe: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  403468/17
 • til fredericia kommune §8-høringssvar for Vesterhavnsvej 31, 7000 Fredericia matr. nr. 777g Fredericia Bygrunde, lok.nr 607-475
  403187/17
 • Til Danske Regioner: Begæring om mælingsmøde fra FOA vedr. TR-tillæg: Materiale til sagens forberedelse.
  402769/17

21. november 2017

Indgående

 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  412241/17
 • Fra Ekstern aktør: mødemateriale og referat
  411653/17
 • fra borger - spørgsmål om boligprojekt på gasværksgrunden Skt. Jørgens Gade, 5000 Odense C.
  402674/17
 • Fra Miljøstyrelsen ang. Læssevejen 20, 6700 Esbjerg.
  401911/17
 • fra fredericia kommune UDKAST §8 til udskiftning af olieudskiller hos Samtank AS, Vesthavnsvej 31, 7000 Frede.DOCX - 17-7607_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til udskiftning af olieudskiller hos Samtank AS, Ve
  403091/17
 • Flere oplysninger om diagnose
  405807/17

Udgående

 • Til DKNT: VS: Assistance til udbud, Danske Turismekompetencer
  401134/17
 • 2017-11-15 DKNT Rammeaftale.docx
  401137/17
 • 2017-11-01 Udbud Danske Turismekompetencer.docx
  401135/17
 • Til GoON - Resultater fra undersøgelse
  400358/17
 • Til kommunen - Fremsendelse af rapport fra DMR januar 2004
  426082/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Jels Vamdrupvej 28, 6630 Rødding.msg
  412362/17
 • Til DSR: Underskrevet referat fra forhandlinger om afvikling af resultatlønnen.
  401924/17
 • Til Varde kommune. Bem. til undersøgelsesoplæg.
  400912/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt underskrevet aftale
  420134/17
 • mail til Rambøll A/S vedlagt underskrevet aftale
  420126/17
 • mail til Sønderborg kommune, vedlagt kopi a 4 grundejerbreve
  420169/17
 • Mail til rambøll A/S vedlagt kopi af 4 grundejerbreve
  420156/17
 • mails fra og til Rambøll A/S om honorar
  420105/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopi af 4 grundejerbreve
  420148/17
 • mail til Sønderborg kommune, vedlagt kopi af 4 grundejerbreve
  420174/17
 • mails fra og til Rambøll A/S om honorar
  420109/17
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til Rambølls oplæg til forureningsundersøgelse, Warmingsgade 1, Kolding
  401126/17
 • Til HOME: Svar på analyser vedr. Gørdingvej 49, Gredstedbro,
  400911/17
 • Sv til NovoNordisk vedr. DM2 kommentarer i Basislisten 2017-2018
  400214/17
 • Til Provas-Haderslev Spildevand A/S ang. Ribe Landevej, matr. nr. 189b Fredsted, Gl Haderslev
  401746/17
 • Til Pfizer: basislisten Regioin Syddanmark - ændringsforslag
  401934/17
 • Til borger, svar vedr. Jels Vamdrupvej 28, Rødding
  400372/17
 • til Orbicon Kommentar til Rapport Traverskiftet
  401920/17
 • Til COWI: Vedr afgiftsfritagelse ved udledning
  401600/17
 • Til Vejle Kommune: praksis ændres til selektiv lukket for tilflyttere og beboere
  401026/17
 • Til Grundejer: Vedrørende borearbejde på Fr. d. 7's Gade 2A-B
  401060/17
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  400749/17
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Ændring af praksisbetegnelse
  400238/17
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. kortlægning
  401562/17
 • Til borger ang. Dronning Dagmars Vej 5b, 6760 Ribe
  400982/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på anmodning om materiale, 557-80033, OK-tankanlæg, Nørregade 82, 6690 Gørding
  400981/17
 • Til praksis i Børkop: ændring til selektiv lukket for beboere og tilflyttere
  401022/17
 • Til Orbicon: Accept af tilbud
  401567/17
 • Til Judica Advokaterne - kvittering for modtagelse af høringssvar - matr.nr. 121 og 213 Nybøl, Hjordkær
  400618/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på anmodning om materiale 2/3
  400990/17
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  401946/17
 • Til Borger: Vedr. afgørelse om kortlægning på V2 af del af din ejendom, Svendborgvej 28, Ørbæk
  401073/17
 • Til Esbjerg kommune, vedr. Risagervej 4, Gørding
  401211/17
 • Til Haderslev Kommune ang. Ribe Landevej, Matr. 189b, Fredsted, Gl. Haderslev
  401610/17
 • Til Aabenraa Kommune - viderensendelse af høringssvar ifm høring af ansøgning - matr.nr. 121 og 213 Nybøl, Hjordkær
  400729/17
 • til yder
  400558/17
 • Til Borger: Vedr. afgørelse om at kortlagt del af ejendom udgår af kortlægning, matr. 1d Maltbæk By, Maltbæk udgår af kortlægning
  400998/17
 • Til borger: Svar på henvendelse
  400705/17
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  406410/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  406745/17
 • Til Praksis - bekræftelse på modtagelse af anm.
  406819/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.msg
  412401/17
 • Til Odense Kommune, RÅSTOF, anmodning om oplysninger
  401593/17

20. november 2017

Indgående

 • Draft working program for Skype-meeting.pptx
  402021/17
 • Fra Borger: Bygge grund på gammel gartneri jorden
  398655/17
 • Fra LE34: Forespørgsel vedr. planlagt kortlægning iht. Jordforureningsloven
  398231/17
 • Næstformandens godkendelse af udkast til høringssvar for almen praksis om klinisk vejledning om "Iskæmisk hjerte-kar-sygdom - Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling"
  398939/17
 • VS: Afmelding af ydernummer
  400539/17
 • Fra Praskis - Ansøgning vedr. lukning under norm
  406809/17

Udgående

 • TIL RAMBØLL: Faktura på Geogis udvikling 2017 - Region Syddanmark
  409980/17
 • TIL RAMBØLL: Faktura på Geogis udvikling 2017 - Region Syddanmark
  399449/17
 • Til Borger: Anmodning om oplysninger vedr. Bygge grund på gammel gartneri jorden
  398949/17
 • projektforlængelse 6 uger bevilget
  406213/17
 • Til grundejer - Svar på mail samt ønske om info vedr. jordflytning
  398821/17
 • Til DMR: vedr. henv. matr. 1qy, Nyborg markjorder, og for 7ø, Nyborg bygrund
  398339/17
 • Til LE34: Forespørgsel vedr. planlagt kortlægning iht. Jordforureningsloven
  398245/17
 • Til DMR: SV: henv. vedr. matr. 1qy, Nyborg markjorder, og for 7ø, Nyborg bygrund
  398335/17
 • Til rådgiver - Ok til sløjfning af boringer
  434034/17
 • Til Rambøll: Kommentar til rapport
  398129/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev - Praksishandel på Sydals
  398326/17
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398638/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N
  398110/17
 • Til COWI: Vedr. tilbud fra entreprenør
  397436/17
 • Til læge - tak for godt samarbejde
  398920/17
 • Til Odense Kommune - Høring om påbudsmuligheder - Kildeholmsvej 4 og 4B, 5250 Odense SV
  398761/17
 • Til Praksis - Beræftelse på ny udskiftning af komagnon..docx
  398176/17
 • Til praksis - bekræftigelse på endelig gernerationsskifte
  399101/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og LEV - Praksishandel i Esbjerg
  399256/17
 • Til Grundejer: Regionens forureningsundersøgelse, som omfatter boringer på Fr. d. 7's gade 2A-B
  400265/17
 • Til Plo, Sor, DAK-E, vagtchef og Lev. vedr. Ændring af praksisbetegnelse i Fredericia
  400098/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Nørrebyvej 2, 6630 Rødding.msg
  412295/17
 • Til vagtchefen - Afmelding af vagtnummer samt praksishandel på Sydals
  398317/17
 • Kommunemeddelese - Esbjerg kommune- praksishandel i Esbjerg
  399261/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukekt for tilgang af gruppe 1-sikrede
  397541/17
 • Til Nordfyns Kommune. SV: Udfordringer ved Veflinge vandværk (Nordfyns kommune)
  399303/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398640/17
 • Midtvejsevaluering af Kongresværtskab
  398341/17
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398109/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Kildeholmvej 4 og 4B, 5250 Odense SV
  398737/17
 • Til læge - bekræftelse af overtagelse af praksisandel i Esbjerg pr. 01.01.2018
  399020/17
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af undersøgelses- og oprensningsrapporter for lok. 410-81330
  398712/17
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  399452/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark.docx
  398178/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis.docx
  398177/17
 • Til borger ang. Dronning Dagmars Vej 5b, 6760 Ribe
  399009/17
 • Kommunemeddelese - Sønderborg Kommune - Praksishandel på Sydals
  398333/17
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  397532/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - hvor der skal undersøges og for hvilke stoffer
  414952/17
 • Til ansøger: Diskussion vedr. regler om markedsafsøgning
  429477/17
 • Til ERST: svar på indledende legalitetsspørgsmål
  429554/17

17. november 2017

Indgående

 • Fra DMR: Henvendelse vedr. ny sagsbehandler
  396395/17
 • Slutrapport
  401185/17
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. status for prøvetagning på tidligere slamdepot, Kongeåvej 38a, 6600 Vejen
  399514/17
 • Fra:yder
  397439/17
 • Fra Borger: tlf. henvendelse vedr. anmærkning om forurening på Kystvej 7, 6320 Egernsund
  399503/17
 • Fra Praksis - Forespørgsel vedr. adskillelse af økonomien i 2 praksis
  396373/17
 • Fra Dinforsyning: Separatkloakering, Østerbyen i Esbjerg
  395890/17
 • Svar fra virksomhed
  397784/17
 • SV: Repræsentanter til arbejdsgruppe om lægedækningstruede områder - Opfølgning på aftale om OK-18.docx
  423541/17
 • Fra Assens Kommune: Afgrænsning af miljøvurdering af Lokalplan 3.1-9 Boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St.
  418542/17
 • SV: Tænketank - unge og mental trivsel
  418342/17
 • Fra INTERREG 4A: Vedr. projekt
  434265/17
 • Fra INTERREG 4A: Vedr. projekt
  434146/17
 • Fra INTERREG 4A: Vedr. projekt
  434288/17

Udgående

 • Til Niras: kontrakt til underskrift, Kobberbæksvej, Svendborg
  397281/17
 • Til SDU: frist for afrapportering fastholdes
  398575/17
 • Til kommunen - indledende kommentarer til undersøgelsespåbud.
  426042/17
 • Til rådgiver - Ok til ekstra tidsforbrug
  434262/17
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  395737/17
 • Til Nordfyns Kommune: svar på anmodning om V1 afgørelse
  396035/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Annullering af ydernummer
  397265/17
 • Til EDC: Svar vedr. resultater - Lejrskovvej 6, 6640 Lunderskov
  397294/17
 • Til MST: Høring - udkast til afgørelse om afslutning af forureningsundersøgelser på Enstedværket
  396175/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  396188/17
 • Til praksis i Esbjerg: åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  396187/17
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Afmelding af ydernummer i Ølgod
  397268/17
 • Til Sweco: Børnehaven Bullerbo, Vejle - 7. moniteringsrunde december 2017
  396202/17
 • Til borger - svar på spørgsmål
  397231/17
 • til NIRAS økonomi Gulleshøj og faktura
  395606/17
 • Til Gørding Klinker - vedr. ansøgning om dispensation §52 - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  396149/17
 • Til Sweco: Pederstræde, Bramming - 5. moniteringsrunde dec 2017
  396196/17
 • Fra/til Lanindspektør, råstof, Indhenting af dokument i rigsarkivet
  396403/17
 • Til borger: Anmodning om materiale fra sag, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg.
  396180/17
 • Til Ejendomsmægler, råstof, Status på aflysning
  396435/17
 • Til MST: Høring - udkast til afgørelse om afslutning af forureningsundersøgelser på Enstedværket
  396171/17
 • til Orbicon SV: Nyvej, Vissenbjerg
  396452/17
 • Til Langelands Kommune, vedr. Dageløkkevej 8, Tranekær lok. 482-81047
  395589/17
 • Til Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - monitering af indeklima
  396208/17
 • Til borger: svar vedr. henvendelse om projekt
  398779/17
 • Til JyskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  395616/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til sagen vedr. pesticid-spildet på Varbjergvej 31, 5464 Brenderup
  399406/17
 • Til myndigheder, RÅSTOF, orientering vedr. matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  395578/17
 • Til museet, RÅSTOF, svar vedr. matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  395740/17
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, spørgsmål vedr. matr.nr. 1bo, 1g og 1h, Lunderup Hgd. Varde Jorder
  396379/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse vedr. Lok.nr.: 461-06208
  396107/17
 • Til grundejer: Regionens forureningsundersøgelse, som omfatter boringer på Fr. d. 7's gade 2A-B
  395863/17
 • Til Dinforsyning: Separatkloakering Østerbyen i Esbjerg
  395891/17
 • Til Middelfart Kommune - mail om oplysninger om malermesterfirma - Hessgade 29, 5500 Middelfart
  397862/17
 • Svar til borger
  397779/17
 • Til borger: tak for materiale vedr. projektide
  408154/17
 • Til Borger (ejers søn). Vedr. Jels Vamdrupvej 28, Rødding
  396240/17
 • mail vedlagt varslingsbrev til grundejer
  420036/17
 • mails fra og til Rambøll A/S om kørepladser m.m.
  420058/17
 • mail vedlagt grundejerorienteringsbrev
  420048/17
 • mail vedlagt grundejervarslingsbrev
  420039/17

16. november 2017

Indgående

 • Ærø Kommune: Spørgsmål vedr kørsler på Ærø
  419945/17
 • Fra Lægernes Pensionskasse - Medd. vedr. læge påbeg. udbet. af alderspension
  417957/17
 • Fra Living Development, Lars Klitgaard: Frivillig undersøgelse, rapport, Svendborgvej 335 , Aulkærvænget 21, 5260 Odense S
  412971/17
 • Fra SLB: Honorar for undervisningsopgaver
  399402/17
 • Pakkeforløb for lungekræft til sidste kommentering - deadline 25 november kl. 10
  394567/17
 • Fra DXC: praksis i Grindsted automatisk lukket
  394541/17
 • Høring - ny gebyrmodel for regionerne - udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
  394655/17
 • Fra Praksis til BeneFIT Fyn vedr, køb af klinik.
  393629/17
 • Pakkeforløb for brystkræft i lynhøring - deadline 23 november
  394519/17
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar.
  395846/17
 • Fra Dinforsyning: Separatkloakering, Østerbyen i Esbjerg
  395875/17

Udgående

 • Vejle kommune - Gr. 2 sikret - henvisning ved mere end 20 behandlinger
  395739/17
 • SV: Vejle Kommunes Høringssvar
  392534/17
 • Til rådgiver - Accept af tilbud på indeklimamålinger
  404567/17
 • Til rådgiver - Materiale vedr. sag (Kort) - (se mappe "Aktindsigt dok 104..." for materiale på ftp server)
  392342/17
 • Til Kolding Havn ang. Sdr. Havnegade 68, 6000 Kolding
  393377/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  394432/17
 • Til EDC: Henvendelse vedrørende gartnerier
  392822/17
 • Til projekt: Vedr. mulig forlængelse af projekt
  392573/17
 • Til Danbolig: Vedrørende lokalitet 475-00021 Bellevue 55B, 5900 Langeland
  392733/17
 • Til borger - svar på spørgsmål
  394461/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  394816/17
 • Til praksis i Ansager: åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  393743/17
 • Til praksis i Grindsted: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  394578/17
 • Til Borger - Bekræftelse på håndtering af Lægevalg for borgere med sundhedskort "Bosiddende på Ø uden læge"
  394691/17
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  393746/17
 • til Borger SV: Vestergade 11, 5492 Vissenbjerg
  392761/17
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  394586/17
 • Til COWI: Rykker for budgetstatus og dato for notat
  392388/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  394178/17
 • Til EDC: Svar vedr. Lejrskovvej 6, 6640 Lunderskov
  397292/17
 • Til Dinforsyning: Separatkloakering Østerbyen i Esbjerg
  395881/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  394873/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  395711/17
 • Til Langeland Kommune, svar vdr. Dageløkkevej 8, Tranekær lok. 482-81047 og grundvandsressource
  395582/17

15. november 2017

Indgående

 • Fra Medicinrådet Udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende alfa-mannosidose
  393717/17
 • Tidsplan Gigthospitalet - image001.png
  392550/17
 • Fra Danbolig: Henvendelse
  392726/17
 • Fra Praksis til klinik for fysioterapi, træning og akupunktur vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  391140/17
 • Fra Praksis til FysioDanmark Vejle vedr. § 24- ansættelse.
  390683/17
 • Fra Oure Kostgymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker
  391018/17
 • Høring - Pakkeforløb for brystkræft i lynhøring - deadline 23 november
  391065/17
 • Høring - Pakkeforløb for lungekræft til sidste kommentering - deadline 25 november kl. 10
  391072/17
 • Fra FOA: Mæglingsmødebegæring (17/275063)
  402765/17

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Vedr. tilsyn og boringsafslutninger
  392017/17
 • Mailkorrespondance vedr. 5 års gennemgang Kobberbæksvej 75A-D og St. Byhavevej 39, Svendborg
  397297/17
 • Til Rådgiver: Boringsafslutninger
  392013/17
 • Til DMR: vedr. reetablering, Kelstrup Strandvænge 1, status
  397312/17
 • Til UC Syd: Formidlingsbesøg ifm. projekt LIP
  391302/17
 • Til SOSU Syd: Aftale vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  391218/17
 • Info om opgaveoverdragelse til FØKE
  390599/17
 • Til borger; Finlandsgade 65, Esbjerg lok. nr. 561-39029
  392233/17
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391408/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  392219/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391423/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391602/17
 • Til Vojens Maskinforretning: Vedr. kortlægning af del af ejendommen Tingvejen 38a, 6500 Vojens, lok. 543-40320
  391743/17
 • Til repræsentanterne - foreløbig hvervsliste
  392095/17
 • Til praksis i Børkop: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391105/17
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391596/17
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  390744/17
 • Til Vejle Kommune: praksis i Børkop åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391106/17
 • Fra/til Ejendomsmægler, råstof, Tidshoristont på aflysning af servitut
  391783/17
 • Til repræsentanter: Kontaktoplysninger
  392393/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. pesticid-sagen fra Varbjergvej 31, 5464 Brenderup
  399403/17
 • Til DMR: Spørgsmål vedr. puljeafslutning
  402585/17

14. november 2017

Indgående

 • Fra projektlederen - Referat af møde den 30-10-2017 i Den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe
  398307/17
 • Høring over to vejledninger om medicintilskud
  388467/17
 • Høring over revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen
  389352/17
 • Fra Varde Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker -skema
  390644/17
 • Fra Alssundgymnasiet. Vedr. studieretninger og fagpakker
  389395/17
 • Fra Varde Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker
  390640/17
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - lok nr. 561-39029
  392230/17
 • Hospice Sydfyn, FEA aftale
  389306/17
 • Fra borger: Oplysninger om tidligere aktiviteter, Kollevej 11, Nr. Nebel
  389394/17
 • Fra Tønder Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker
  389387/17
 • Fra Munkensdam. Vedr. studieretninger og fagpakker
  388647/17
 • fra borger henvendelse vedr martinvej 14 fredericia: Forurenet grund
  388693/17
 • Fra Lægevagten: Ansøgning om vagtydernummer
  435670/17

Udgående

 • Til Rådgiver: Varsling af undersøgelse Kobjergvej 4D
  392024/17
 • Vedr. opgave FØKE har fået overleveret fra Programstyregruppen for KOL
  390062/17
 • Til COWI: Svar vedr. Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: Budgetstatus 14.11.17
  397290/17
 • Til DMR: mail 2 vedr. henv. matr. 1qy, Nyborg markjorder, og for 7ø, Nyborg bygrund
  397254/17
 • Til DMR: henv. mail 1 vedr. matr. 1qy, Nyborg markjorder, og for 7ø, Nyborg bygrund
  406247/17
 • Vedr. Ph.d. pulje 13/25954 - tilbagebetaling af restbeløb
  387945/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. tilbagemeldingen fra DMR på spørgsmål til prøvetagningen m.m. for Strandvejen 28 / Falstersvej 99, 5500 Middelfart
  388742/17
 • Til praksis i Bramming: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  387922/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 8
  391293/17
 • Til Rambøll: Vedr. materiale fra E-arkivet vedr. Vandel Flyveplads - 1. mail
  391249/17
 • Til Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål om kortlægning af vejene på grunden, Strandvejen 28 - Falstersvej 99, 5500 Middelfart
  392250/17
 • Til kommunen - orientering, vedr. endelig V1-kortlægning af ejendommen Kløvervej 75, 6100 Haderslev
  389044/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  388294/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 17
  391331/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  392331/17
 • til Orbicon SV: Nyvej 6, Vissenbjerg
  390075/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 20
  391342/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 5
  391269/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 11
  391310/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Fiskerivej 19 Årre
  388042/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 6
  391279/17
 • Til praksis i 6740: ændring fra selektiv lukket til helt lukket
  388288/17
 • Til Nyborg Kommune: Anmodning om rettelse af fejl i matrikelkort samt orientering om V2 varsel, Byvejen 32, Hesselager
  389265/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 16
  391324/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Østre Allé 1, 7200 Grindsted.msg
  389360/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 14
  391318/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  387927/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 10
  391305/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 12
  391312/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 13
  391314/17
 • Til Rambøll: Vedr. materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 2
  391253/17
 • Til KDI, Råstoffer til klimatilpasning ved Vadehavet
  387833/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 9
  391301/17
 • Svar til Oxford - analyse af praktikpladssituationen i Region Syddanmark
  388720/17
 • Til Rambøll: Vedr. materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 3
  391257/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 4
  391261/17
 • Til Svendborg Kommune ang. projekt
  389361/17
 • Til projekt: ok for projektforlængelse
  389913/17
 • Referat - LKO-møde - 26. oktober 2017
  389852/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 19
  391338/17
 • Fra borger: Kvittering for yderligere oplysninger vedr gartneri på Kollevej 11, Nr. Nebel
  389460/17
 • Til borger: Dialog vedr tidligere gartneri på Kollevej 11, Nr. Nebel
  389560/17
 • Til Kerteminde Kommune: Kopi af høring om V2-kortlægning, Industrivej 10-12, 5550 Langeskov
  389611/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 15
  391321/17
 • Til borger. Kvittering for modtagelse af oplysninger om aktiviteter, Kollevej 11, Nr. Nebel
  389412/17
 • Til projekt: Endelig bevilling og udbetalingsanmodning
  389866/17
 • Administrative procedurer
  388380/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 7
  391290/17
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til § 8-ansøgning, tilbygning, Havnegade 110, 5000 Odense C
  388383/17
 • SV: Sagsnummer.: 17/24405 - Svar vedrørende anmodning og dokumentation
  389925/17
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om rapporter og om Vejen Kommunes oprensningspåbud efter jordforureningslovens § 41
  389069/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale fra E-arkivet på Vandel Flyveplads - mail nr. 18
  391334/17
 • Til kommuner: Praktisk information vedr. regionsrådsvalget
  401613/17
 • Til COWI -Lokalitetsliste - pulje 8
  415413/17

13. november 2017

Indgående

 • Fra Eksterne Aktør: mødemateriale
  421566/17
 • Fra SVS: Honorar for undervisningsopgaver
  399399/17
 • Fra SHS: Honorar for undervisningsopgaver
  399396/17
 • BILAG fra Svendborg Kommune - Tilladelse til anlægsarbejde i forb. med nedrivning.DOCX
  386175/17
 • Fra VUC Syd. Vedr. studieretninger og fagpakker
  387905/17
 • Fra Kolding HF & VUC. Vedr. fagpakker
  385548/17
 • Fra Vestfyns Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker
  385545/17
 • Fra VHS - Til orientering - registrering af reelt ejerskab
  385730/17
 • Fra Aabenraa fysioterapi vedr. afmelding af vikarer.
  385960/17
 • Hospice Fyn DSR
  386135/17
 • Fra Tornbjerg Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker
  387917/17
 • Fra Vejen Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker
  387894/17
 • Fra Haderslev Katedralskole. Vedr. kapacitet
  387923/17
 • Fra borger: henvendelse vedr. projektide
  390996/17
 • Fra Tønder Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker - skema
  389389/17
 • Fra Haderslev Katedralskole. Vedr. kapacitet - skema
  387926/17
 • Fra VUC Vest. Vedr. fagpakker
  387890/17
 • Fra Nordfyns Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker
  387897/17
 • Borger: aktindsigtsanmodning
  393450/17
 • Fra Campus Vejle. Vedr. studieretninger og fagpakker
  387900/17

Udgående

 • SV: Spørgsmål fra borger vedr. hjælpemidler
  387736/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale for NKT-grunden, lok. 445-00013
  385715/17
 • Til projekt: REM-tilsagn
  385728/17
 • Til projekt: REM-tilsagn
  385718/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør
  386347/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af oprensningsrapport, Lørupvej 5, 5856 Ryslinge
  387530/17
 • Til Praksis - Medd. vedr. manuel beregnet aconto basishonorar
  387575/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  385794/17
 • Til projekt: REM-tilsagn
  385737/17
 • Til projekt: REM-tilsagn
  385714/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Skovvej 8, 5750 Ringe
  386373/17
 • Til projekt: REM-tilsagn
  385747/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. dokumenter fra NKT-Grunden, Gl. Banegårdsvej 25, 29 og 31, matr. nr. 15b, 15r og 15t, Middelfart Markjorder
  386517/17
 • Til Svendborg Kommune og vand og affald: Til orientering er der udført undersøgelser på Odensevej 135A-B og 137, 5700 Svendborg - ejendommen udgår af V2-kortlægningen
  386563/17
 • Administration af projektet
  385984/17
 • Til Munck Forsyningsledninger: Bortkørsel af Boremudder, matr nr 11a Hesselmed Hgd, Ål
  385796/17
 • Til PLO, SOR, DKA-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Odense C
  386393/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense
  386398/17
 • til yder vedr adresseændring
  387217/17
 • til yder
  387755/17
 • Til entrepreønren, RÅSTOF, høringssvar tilsendes samt supplerende spørgsmål vedr. ansøgning matr.nr. 23 b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  386295/17
 • til yder
  387079/17
 • til yder
  387649/17
 • Til borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  387754/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af materiale på Vandel Flyveplads
  390433/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til DGE's bemærkninger til RSD's vilkår i udkastet til §8-tilladelsen, Algade 68, 5500 Middelfart
  389024/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  408360/17

12. november 2017

Indgående

 • Fra Esbjerg Gymnasium. Vedr. Studieretninger og fagpakker - ppt
  385535/17
 • RReferat og opdatering siden bestyrelsesmødet
  385817/17
 • Fra Esbjerg Gymnasium. Vedr. kapacitet - skema
  385502/17

10. november 2017

Indgående

 • Referenceliste CLLH.docx
  383774/17
 • Willis udbud
  383772/17
 • Kontraktbilag 2 - kravspecifikation.docx
  383779/17
 • Udbudsbilag 2.docx
  383776/17
 • Reference WTW.docx
  383773/17
 • Fra VUC Syd. Vedr. kapacitet
  384220/17
 • Budget ark - grundlag for udbetaling - Oktober 2017
  385233/17
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  385867/17
 • Fra Kolding HF & VU. Vedr. Fagpakker - skema
  385552/17
 • Fra:yder
  411399/17
 • Fra SDU ang. projekt
  408245/17

Udgående

 • Til DMR: Entreprisekontrakt, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev.
  397310/17
 • Til Grundejer: Henvendelse om værditabssag
  384371/17
 • Høringssvar til Fanø Kommunes Kommuneplan
  385735/17
 • Til Nykredit - Svar på forespørgsel vedr. igangværende undersøgelse
  383948/17
 • Til CIBO - Svar på forespørgsel vedr. matr. nr. 2ht, Strandby, Esbjerg Jorder
  383667/17
 • Til Home - Svar på supplerende forespørgsel vedr. Isgårdsvænget 4 og 6, matr. 17ce og 17cf
  383600/17
 • Anmodning om forlængelse accepteres - forlænges til 1. maj 2018
  383483/17
 • Tværgående rapport
  383971/17
 • Til Haderslev kommune. SV: Spørgsmål til FRIV, 543-40153, mejeri, produkthandel, olietanke mm., Mejerivej 1, 3 og 5, 6560 Sommersted, Haderslev Kommune, matr. 25 Kastvrå, Sommersted, matr. 41 Kastvrå, Sommersted
  383516/17
 • Til Sønderborg Kommune: Spm vedr Storegade 13a, Broager, matr nr 43 Broager
  385081/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  383619/17
 • Til Haderslev Kommune Ang. Slotsgade 17, 6100 Haderslev
  384975/17
 • Til Deloitte: Fristforlængelse
  383720/17
 • dialog med Assens Kommune, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  385259/17
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, mail med tilsynsnotat matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  384709/17
 • Til Sønderborg:Kommune Bemærkning til skiltning, Himmark Strand
  384416/17
 • Til Moe: Anmodning om slutregning og dokumentationsrapport
  383648/17
 • Til DGE: Vedr. regionens kommentarer til oplægget til forureningsundersøgelser på ejendommen Søndergade 51, 5591 Gelsted
  384186/17
 • Tværgående rapport
  383968/17
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  383618/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om fristforlængelse
  383625/17
 • til/fra borger og Assens Kommune, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  385253/17
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  383750/17
 • Til Rambøll Ang. Tarp Byvej 81, 6715 Esbjerg N
  383795/17
 • Til Aabenraa Kommune. SV: byggeprojekter på Lok.nr. 580-81122 Mads Clausens Vej 58, Tinglev
  383620/17
 • Til Udbetaling Danmark: Bemærkninger til mail om fristforlængelse
  383594/17
 • Tværgående rapport
  383963/17
 • Tværgående rapport
  383969/17
 • Til Udbetaling Danmark: Regionens bemærkninger
  383704/17
 • Til borger: Spm vedr kortlægning af forurening, matr 43 Broager
  385232/17
 • Til borger om søprojekt Solevadvej 74
  384439/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. NKT-Grunden, Gl. Banegårdsvej 25, 29 og 31, matr. nr. 15b, 15r og 15t, Middelfart Markjorder - mail nr. 1
  385697/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. NKT-Grunden, Gl. Banegårdsvej 25, 29 og 31, matr. nr. 15b, 15r og 15t, Middelfart Markjorder - mail nr. 2
  385703/17
 • Til DGE: Vedr. status for Havnegade 4, 5500 Middelfart
  384423/17
 • til/fra lodsejers repræsentant, søprojekt Solevadvej, matr. nr. 1e Solevad By, Verninge i Assens Kommune
  385350/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. NKT-Grunden, Gl. Banegårdsvej 25, 29 og 31, matr. nr. 15b, 15r og 15t, Middelfart Markjorder - mail nr. 4
  385706/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. scannet materiale_notater vedr. terrænregulering, støjvold, prøvegravninger, håndtering af overjord og oplag af skærver_ Gl. Banegårdsvej 29, 5500 Middelfart, matr. nr. 15r, Middelfart Markjorder - mail nr. 5
  385708/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. NKT-Grunden, Gl. Banegårdsvej 25, 29 og 31, matr. nr. 15b, 15r og 15t, Middelfart Markjorder - mail nr. 3
  385705/17
 • til Patnerskabsgruppe og Niras Dagsorden til Møde Partnerskabsprojekt Pesticider
  389357/17
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  392211/17
 • Til Orbicon: Nørregade 90, Vejen
  395842/17
 • til Patnerskabsgruppe og Niras Dagsorden til Møde Partnerskabsprojekt Pesticider
  401333/17
 • Mail til rambøll A/S om grundejerkontakt
  419864/17
 • Til Sweco: Svar vedr. økonomi - Pulje 63 og 64
  416527/17
 • Til Sweco: Orientering om ændring i puljesammensætning - Pulje 63 og 64
  416503/17
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar § 8 til etablering af erhvervsbyggerier i byggefelter 50A og 50B på Sønder Voldgade,
  429986/17

9. november 2017

Indgående

 • Fra CIBO - Forespørgsel vedr. matr. nr. 2ht, Strandby, Esbjerg Jorder
  383665/17
 • Fra Home - Forespørgsel vedr. Isgårdsvænget 4 og 6, matr. 17ce og 17cf
  383585/17
 • Fra advokat - Forespørgsel vedr. kortlægning
  382719/17
 • DUT høring vedr. dobbeltdonation.docx
  390669/17
 • Fra Region Hovedstaden: vedr. Forældrekampagnen
  384256/17
 • Fra:yder
  393315/17
 • Fra projektleder - Opfølgning på møde den 31-10-2017 i Den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe
  398306/17
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF VVM-screening Høringsvar
  432629/17
 • Fra:yder
  411370/17
 • Fra/til Landinspektør, råstof, Spm/svar ang deklaration
  383374/17
 • Til COOR: Accept af kantineaftale
  379743/17
 • Borger: Henvendelse vedr. Ambulancedriften
  383450/17
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  382623/17
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til etablering af erhvervsbyggerier i byggefelter 50A og 50B
  384410/17

Udgående

 • Til Home - Svar på forespørgsel vedr. Isgårdsvænget 4 og 6, matr. 17ce og 17cf
  383593/17
 • Til advokat - Svar på forespørgsel vedr. Strandbygade 54, 6700 Esbjerg
  382727/17
 • Til Rådgiver - RSD ønsker pris på sløjfning af boringer
  434024/17
 • Til Rådgiver: Tillægskontrakt Odensevejens Losseplads
  382128/17
 • Til DMR: kontrakt til underskrift, Østerbro 20A, Søby Ærø
  397299/17
 • Til/fra Miljøstyrelsen - Telefonnotat vedr. basistilstandsrapport
  381063/17
 • Til MOE: Kontrakt til underskrift
  381117/17
 • Endelig rapportversioner
  382119/17
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Opsplitning af praksis i Sønderborg
  383031/17
 • Endelig rapportversioner
  382073/17
 • Til MOE, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  382715/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Opsplitning af praksis i Sønderborg og oprettelse af 2 nye solopraksis
  383010/17
 • Til Borger: Vedr. erstatningsaftale revner
  383040/17
 • Til kommunen - til orientering V2-kortlægning af en del af ejendommen Svendborgvej 73, 5750 Ringe
  382112/17
 • Til borger - orientering om afgørelse indenfor tidsplanen - Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  381527/17
 • Til kommunen - til orientering, endelig V2-kortlægning med F2 nuancering af en del af ejendommen Stenløse Bygade 21, 5260 Odense S
  382405/17
 • Endelig rapportversioner
  382105/17
 • Til Erhvervsstyrelsen - ang. projekt
  382628/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til kortlægning af Hessgade 29, 5500 Middelfart
  383353/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Høring i forbindelse med screening af udkast til kommuneplantillæg nr. 14
  381232/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Høring i forbindelse med screening af udkast til kommuneplantillæg nr. 14 for Aabenraa kommune
  382052/17
 • Svar fra regionsrådsformanden
  383342/17
 • Til Svendborg Kommune: Til orientering V2-kordlægges en del af Dronningholmsvej 52 og 56, 5700 Svendborg
  382009/17
 • Til Udbetaling DK: Svar på spørgsmål vedr. frist
  379737/17
 • Svar til Home, Erhverv, Dansk Ammoniakfabrik, Vesterhavnen 74, 5800 Nyborg
  381248/17
 • Til Lertranskøb - kvittering for modtagelse af ansøgning om indvinding af rødler - matr.nr. 121 og 213 Nybøl, Hjordkær
  381847/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på opsplitning af praksis i Sønderborg
  382994/17
 • Til Home, henvendelse vedr. Sønder Havnegade 22, 1., 6400 Sønderborg / (Søndergade 23, 6400 Sønderborg)
  383765/17
 • Til Udbetaling DK: Svar vedr. spørgsmål til fristen
  379736/17
 • Til SWECO: Bekræftende mail fra regionen vedr. omfanget af målepunkter i forbindelse med kommende miljøundersøgelser på ejendommen Bramdrupvej 83, 6040 Egtved
  381049/17
 • Endelig rapportversioner
  382094/17
 • Svar fra regionsrådsformanden
  383372/17
 • Til kommunen - til orientering, en del af ejendommen Longvej 7, 5853 Ørbæk, Nyborg kommune kortlægges på V2 med F2 nuancering efter indledende undersøgelse
  383200/17
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  394852/17
 • Mail til Rambøll A/S med kommentarer til revideret oplæg
  419789/17
 • Mail til Rambøll A/S
  419756/17
 • Til Svendborg Handelsgymnasium: Vedr. projekt
  430515/17

8. november 2017

Indgående

 • Anmodning om forlængelse Rugivan Sabaratnam
  383479/17
 • budget.xlsx
  377820/17
 • Fra Faaborg Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker - skema
  384264/17
 • Fra Rødkilde Gymnasium. Vedr. studieretninger
  384258/17
 • Fra IS Lertranskøb - Ansøgning om indvinding af rødler - matr.nr. 121 og 213 Nybøl, Hjordkær
  381243/17
 • Fra Rødkilde Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker - skema
  384260/17
 • Fra Odense Katedralskole. Vedr. studieretninger og fagpakker
  377963/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  394238/17
 • fra borger henvendelse vedr sverigesvej 7 Odense
  388806/17
 • Fra SHS: Udkast til referat fra forhandling 9. oktober 2017 vedrørende fase 2 vedrørende Sygehus Sønderjylland
  389149/17
 • Mail vedr. databehandleraftale for LUP psykiatri
  395874/17
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  385332/17

Udgående

 • Mailkorrespondance - henvendelse fra PURIX
  378779/17
 • Til borger: vedr. kortlægning af del af Nygade 1B, 6580 Vamdrup.
  378934/17
 • Bilag 2. CIE budgetnotat 131017.docx
  377883/17
 • VS: CIE ansøgning til Socialfonden
  377880/17
 • Mødenotat - møde med Bøgelund om projektidé
  377871/17
 • SV: Invitation til opstartsmøde SFD-17-0036 "Industriel Elektronik"
  377823/17
 • til grundejer, følgemail - varsling jf jordforureningsloven, Tranderupmark 2
  378097/17
 • Til Borger: Fremsendelse af kortbilag - Nyborgvej 31, 5000 Odense C
  378271/17
 • Til Varde kommune: kopi af orienteringsbreve Storegade 8, 6800 Varde
  377922/17
 • Til Franck miljø- og Geoteknik: Annullation af udbud
  378406/17
 • Til projekt: Vedr. statsstøtte
  378971/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bøjden 8, 5792 Årslev.msg
  379022/17
 • Til Esbjerg Kommune - placering af gyllebeholder i det åbneland indenfor råstofinteresseområde
  378186/17
 • Til borger: Orientering om udskydelse af borearbejde
  378410/17
 • Dagsorden til møde 14 nov. om sundhedshuse, kommunalt-regionalt netværk
  378293/17
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder tilførte materialer Bastrup Plantage
  378952/17
 • Spørgsmål vedr. vognmand på Porsevej 7, 6100 Haderslev
  378606/17
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af OM rapport
  378782/17
 • Til Bolig til Bolig: Svar vedr. Søndergade 25, 5953 Tranekær
  378315/17
 • Til projekt: Vedr. statsstøtte
  378974/17
 • Til Sønderbrog Kommune ang. Ellegårdvej 11, 6400 Sønderborg
  377590/17
 • Til A. Højfeldt A/S: Annullation af udbud
  378408/17
 • Til Esbjerg Kommune: svar på henv. vedr. pesticidanalyse, Alsædvej 23, 6740 Bramming
  378829/17
 • Til GEOboringer: Annullation af udbud
  378403/17
 • Til Nybolig: Svar om Jordforurening, Nyborgvej 31, 5000 Odense - lokaliteter på matriklen: 461-06280
  377764/17
 • Til MOE, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  382692/17
 • Til MOE, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  382686/17
 • Til NIRAS, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  382681/17
 • Til DMR: svar vedr. matr. 1qy, Nyborg markjorder, og for 7ø, Nyborg bygrund
  397250/17

7. november 2017

Indgående

 • Fra UC Lilebælt: svar vedr. forespørgsel vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  375811/17
 • VS: Ansøgning
  375639/17
 • Plan for finansiering af Fonden Inspiring Denmark
  374943/17
 • Fra Odense Katedralskole. Vedr. studieretninger og fagpakker - skema
  377972/17
 • Fra Vejen Gymnasium. Vedr. kapacitet - skema
  377797/17
 • SV: Råstofansøgning matr. 15a Kjelst By, Billum
  374487/17
 • Fra JyskeVestkysten: Ansøgning om aktindsigt
  381154/17
 • Fra Jydske Vestkysten: Anmodning om aktindsigt
  383095/17
 • Fra Ugebrevet a4: Anmodning om aktindsigt
  383130/17
 • Dialog med Odense Bys Museer RÅSTOF Arkivalsk undersøgelse
  384227/17
 • Fra JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  381281/17
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  383085/17
 • Fra Odense Katedralskole. Vedr. studieretninger og fagpakker - skema
  377966/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  393996/17

Udgående

 • Til rådgiver - RSD har brug for begrundelse
  434246/17
 • Til ERFA-gruppe på fødeområdet: orientering om høringssvar fra RSD på DUT-høring vedr. dobbeltdonation
  390658/17
 • Til Danske Regioner: svar vedr. DUT-høring ang. lovforslag om dobbeltdonation
  390648/17
 • Til Sydvestjysk sygehus: Velkomstoplæg og deltagerliste til Temadag vedr. infektionshygiejne
  377411/17
 • Deltagerliste temadag om infektionshygiejne, SVS.docx
  377412/17
 • Velkomst til temadag om infektionshygiejne.pptx
  377410/17
 • Til DMR: SV: Opstart af gravesagen på Kelstrup Strandvænge 1
  397308/17
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - Ønsker til en version 2 - TILFØJELSE
  375504/17
 • Til rådgiver - Ønske om tilbud på monitering
  401992/17
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af boring B523 - 525
  426021/17
 • SV: Udfordringer ved Veflinge vandværk (Nordfyns kommune)
  392363/17
 • Til COWI: Svar på resultater fase 2
  375357/17
 • Til Borger: Udgået efter undersøgelse, Bredgade 21A, 6800 Varde.docx
  375101/17
 • Til Nymølle Stenindustrier: Partshøring af udkast til dispensation fra § 52, matr nr 10a og 11m Sdr. Nærå
  374907/17
 • Til Nyborg Kommune, Høring om forurening på Hagenborgvej 3, Frørup
  377431/17
 • Til Kolding Kommune: Tilbagemelding vedr partshøring dispensation, matr nr 14i og 14p Nagbøl/ Skanderup
  375591/17
 • Til Rambøll ang Linkenkærsvej 50, Svendborg
  374454/17
 • Til KV-energi, Svar på telefonhenvendelse vedr. Savværksvej 2, 6360 Tinglev
  375711/17
 • Til Varde Kommune. Region Syddanmark kortlægger en del af Randsigvej 50, 6855 Outrup på vidensniveau 2 (som forurenet)
  374703/17
 • Til borger: Afgørelse- V2 kortlægning Markdanersgade 5-7, 6000 Kolding
  374610/17
 • Til Skat. Region Syddanmark kortlægger en del af Randsigvej 50, 6855 Outrup på vidensniveau 2 (som forurenet)
  374699/17
 • Til SWECO: Vedr. regionens kommentarer til oplæg til miljøundersøgelser på ejendommen Bramdrupvej 83, 6040 Egtved
  377418/17
 • Til Fredericia Kommune: Henv. vedr. oplysninger om potentiel forurening på Karetmagervej, matr. 43g Erritsø By, Erritsø, lok. 607-00644
  375610/17
 • Til Home ang. matr. 2ci Børkop By, Gauerslund, Vejle Kommune
  376379/17
 • Til Nyborg Kommune: Anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Svendborgvej 51, 5853 Ørbæk
  374406/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Anmodning om status for Påbudssag, Bøjdenvejen 50, 5750 Ringe
  375732/17
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om status for §19 tilladelse til mellemdeponering af vandløbssediment på matr. 43a Nr. Holsted By og 12cm Sdr. Holsted By, lok. 575-81252
  375593/17
 • Svar på Svendborg Kommunes henvendelse om sonderemedier
  374965/17
 • Til praksis - Korrespondance vedr. automatisk lukning for tilmeldte patienter
  374670/17
 • TilEsbjerg Kommune. 561-81128 Holbergs Alle 31, Esbjerg_ V0 brev
  379612/17
 • Mail vedlagt kopi af sagsmateriale til skatteankestyrelsen
  383132/17
 • Til Haderslev Kommune. 510-81269 Fjelstrupvej 110 6100 Haderslev_Udgået inden kortlægning
  379577/17
 • Mail til Skatteankestyrelsen vedlagt kopi af sagsmateriale
  383117/17
 • Til JyskeVestkysten: Svar på spørgsmål vedrørende aktindsigt
  381294/17
 • mailkorrespondance med skatteankestyrelsen
  383144/17
 • Til praksis: bekræftelse på ændirng af lægevalgsreglerne
  374536/17

6. november 2017

Indgående

 • Temabeskrivelse digitalisering via ledelse Sjælland 061117.docx
  372383/17
 • Fra ansøger ang. projekt
  374199/17
 • Fra HF & VUC FYN. Vedr. studieretninger og fagpakker
  378005/17
 • Referat fra dataflowanalyse projektets møde den 3. november
  379714/17
 • Fwd: SV: Økonomisk dækning af transportudgifter for bisiddere
  378023/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  374191/17
 • Fra Erhvervspark Vandel: Telefonhenvendelse - Almstokbanen 13, 7184 Vandel
  391361/17
 • Fra DMR: henv. Matr. 7ø og 1qy, Nyborg
  397246/17
 • Alan Chr. Kimper-Karl henvendele omkring konsulentordning til at dække tilsynsfunktionen i Esbjerg på øjenområdet
  400870/17
 • Referat fra dataflowanalyse projektets møde den 3. november
  409981/17
 • Fra SUM: Bidrag til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget
  417996/17

Udgående

 • til kommune: Varsling om V2-afgørelse, Vestergade 4, 3.tv, 6580 Vamdrup
  374292/17
 • til Udbetaling danmark: forlængelse af regnskabsfrist, Nordentoftsvej 1a, Varde
  374372/17
 • til Udbetaling danmark: forlængelse af regnskabsfrist, Enghavevej 19, Varde
  374370/17
 • til DMR: svar vedr. entreprenør, detailprojekt Østerbro 20A, Søby Ærø
  374320/17
 • til Niras: accept af opdateret oplæg Washingtonvej
  374350/17
 • Til MOE: Bjerrebyvej 73A, Tåsinge, faktura fra Klintholm
  397273/17
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - Ønsker til en version 2
  369605/17
 • image003.jpg
  369610/17
 • TIL ZOOMTEK: VEJLEDNING doc2mail.docx
  369606/17
 • image002.jpg
  369609/17
 • image001.jpg
  369607/17
 • til DMR: kommentar til fakturagrundlag oktober, Østerbro 20a, Ærø,
  374317/17
 • Til rådgiver - Hvad er status?
  429245/17
 • Mail til Rambøll A/S med kontaktoplysninger
  418822/17
 • Mail til Rambøll A/S med kontaktoplysninger
  418821/17
 • Til tilbudsgivere: Ændring af udbud
  401964/17
 • Til projekt: Endelig bevillingsskrivelse og udbetalingsskema
  372518/17
 • Til borger ang. Filskovvej 12, 6200 Grindsted
  370426/17
 • Til firma - Svar på henvendelse om jordforurening på Lundskovvej 22, 6650 Brørup, matr.nr. 4 u Eskelund By, Brørup.
  372752/17
 • Til firma - Indhentning af yderligere oplysninger på Lundskovvej 22, 6650 Brørup
  372639/17
 • Til Arbejdstilsynet: Kopi af afgørelse om kortlægning af ejendommen Gammelbyvej 7, 7182 Bredsten efter Lov om Forurenet jord
  372278/17
 • Til borger ang. Hundebølvej 3, 6630 Rødding
  369449/17
 • Bemærkninger til effektkædeændring
  369379/17
 • Til borger - Til orientering kopi af V2-afgørelse Libavej 1, 5853 Ørbæk
  369176/17
 • Til Vejle Kommune - Partshøring (efterbehandlingsvilkår) - udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørul
  369508/17
 • til Udbetaling danmark: forlængelse af regnskabsfrist, Enghavevej 17, Varde
  374368/17
 • Til Rådgiver: OK til udvidelse af undersøgelse
  374008/17
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om kortlægning af ejendommen Dornen 16, 6715 Esbjerg N på vidensniveau 2
  372203/17
 • Til Borger: Afgørelse om kortlægning af din ejendom Dornen 16, 6715 Esbjerg N på vidensniveau 2
  371840/17
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om kortlægning af ejendommen Gammelbyvej 7, 7182 Bredsten på vidensniveau 2 (V2)
  372272/17
 • Til Assens Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om kortlægning af ejendommen Dalvænget 10, 5610 Assens på vidensniveau 2
  372219/17
 • Til Medicinrådet: Udpegning af Region Syddanmarks repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft
  369030/17
 • til Orbicon SV: Nyvej 1, Vissenbjerg
  373115/17
 • Til E.P. EJENDOMME ASSENS ApS: Afgørelse om kortlægning af din ejendom Dalvænget 10, 5610 Assens på vidensniveau 2
  371863/17
 • til Nyborg Kommune - enig i, at der skal et tilstrækkelig rådgivertilsyn på
  371822/17
 • Til firma - Svar på henvendelse - supplerende materiale - Baggrundsmateriale for Lundskovvej, 6650 Brørup, Vejen kommune, matr.nr. 4u Eskelund By, Brørup
  374017/17
 • Til kommunen - til orientering, en del af ejendommen Refsvindinge Byvej 12, 5853 Ørbæk varsles på V2.
  374100/17
 • Til ansøger ang. projekt
  374213/17
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om kortlægning af ejendommen Ravningvej 71, 7182 Bredsten på vidensniveau 2 efter Lov om Forurenet jord
  372261/17
 • Til MOE, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  374890/17
 • Til ansøger ang. projekt
  374209/17
 • Til kommunen - til orientering, en del af ejendommen Refsvindinge Byvej 14 udgår inden kortlægning efter undersøgelse
  374109/17
 • TIl DMR: Regionens anbefalinger ved. evt. opgravning af tankinstallationer, Haderslevvej 102, 6000 Kolding
  369548/17
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til afgørelse om ikke at meddele påbud i medfør af JFL §§ 40-41, Seggelund Hovedvej 55, Kolding
  368978/17
 • Til MEldgaard Miljø A/S: Påbudsvarsel vedrørende tilført jord med affald, matr nr 98 Sdr. Hostrup, Ensted
  369883/17
 • Til SWECO: Vedr. fremsendelse af historisk materiale og kortlægningsafgørelse inklusiv kortbilag på Bramdrupvej 83, 6040 Egtved
  377189/17
 • Til Niras, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  374896/17
 • Mail til Teknologisk Institut - Til på analyse af praktikpladssituationen i Region Syddanmark
  383956/17
 • Til COWI: Efterspørgsel af supplerende kortmateriale, Skovvej 13, 5400 Bogense
  383602/17
 • Mail til EVA - Tilbud på analyse af praktikpladssituationen i Region Syddanmark
  383965/17
 • Mail til Rambøll - Tilbud på analyse af praktikpladssituationen i Region Syddanmark
  383959/17

4. november 2017

Indgående

 • Fra HF & VUC FYN. Studieretninger og fagpakker - skema
  378011/17

3. november 2017

Indgående

 • Fra Deutches Gymnasium. Vedr. kapacitet - skema
  377945/17
 • Fra Rybners. Vedr. kapacitet Rybners - Skema
  377933/17
 • Fra Fredericia Gymnasium. Vedr. studieretninger og fagpakker - skema
  378029/17
 • Re: Udkast til høringssvar - Nyt tværsektorielt forløbsprogram i Region Syddanmark for mennesker med diabetes
  382203/17
 • Fra Sønderborg Statsskole. Vedr. kapacitet - skema
  377812/17
 • VS: Ansøgning - image001.png
  375642/17
 • Fra LSU: bekræftelse af sag til LSU
  369776/17
 • Ansøgning fra OUH om særlig afregning for E-CPR patienter med refraktært hjertestop
  367914/17
 • Fra LSU -Meddelelse om afgørelse truffet i Landssamarbejdsudvalget for almen praksis
  368732/17
 • Fra Odense Kommune, Bilag i Jordweb, Kortbilag over oliespild, Krumtappen 2, 5260 Odense S.jpg
  367525/17
 • Fra SWECO: Forslag til oprensning, Peter Kaads Vej 7, Sønderborg
  367600/17
 • VS: Ansøgning om tildeling af ydernummer
  387743/17
 • Fra Esbjerg Gymnasium. Vedr. Studieretninger og fagpakker ppt
  385532/17

Udgående

 • Til rådgiver - Vedr. borearbejde og opbevaring af opboret jord
  428986/17
 • Til Via UC: Samarbejdspartnere
  368725/17
 • Til mødedeltagere: opfølgning på infomødet 2. november
  368559/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  368465/17
 • Til museet, RÅSTOF, vedr. fund på matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  368131/17
 • Til praksis i Vejle: info omkring selektiv lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  367520/17
 • Til Skatteankestyrelsen: Genfremsendelse af filer samt det videre forløb, Tvedvej 78-89, 6000 Kolding
  367950/17
 • TIl Esbjerg Kommune: anmodning om kopi af slutmelding af udlægning af slagge på Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  368237/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til undersøgelse
  367444/17
 • Til MOE: Svar vedr. ledninger, tilsyn og håndboringer
  368258/17
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, Svar på brev vedrørende kortlægning og salg ejendom
  368607/17
 • Til Sweco: Regionens bemærkninger til oplæg, Peter Kaads Vej 7, Sønderborg
  367635/17
 • Til Nybolig: svar påå henv. Ridderstien 34A og 38, Fjelsted, 5560 Aarup, Middelfart kommune, matr. 9o, 9t og 12n, Fjelsted by, Fjelsted.
  368489/17
 • Til SKAT:: Afgørelse efter jordforureningsloven, Hærvejen 3A, Padborg
  368661/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Sct. Nicolaigade 23 i Ribe
  367807/17
 • Til Aabenraa Kommune: V2-afgørelse, Bladknæk, Aabenraa
  368544/17
 • Kommunemeddelelse - Ærø Kommune - Praksisophør i Ærøskøbing
  368592/17
 • Til Danish Crown, SKAT og Tønder Kommune: V1/V2 - afgørelse, matr nr 670 og 1032
  368650/17
 • Kommunemeddelelse - Ærø Kommune - Praksisophør i Ærøskøbing
  368591/17
 • Til MOE: Accept af tilbud
  367715/17
 • Til Kommunernes Landsforening: Lærings- og kvalitetsteams
  368394/17
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar, Højbyvej 11, 5260 Odense S
  368295/17
 • Til ansøger: Fremsendelse af hjælpeværktøjer
  367805/17
 • Til Borger: Vedr. endelig afgørelse af kortlægning af slagge udlagt under drivgang samt varsling kortlægning af slagge udlagt under plansilo, Størsbølvej 1
  368186/17
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til § 8-udkast, Højbyvej 11, 5260 Odense S
  368278/17
 • Til Odense Kommune: Ny forespørgsel vedrørende Clip-renseri, Tarup Center, Rugvang 36 5210 Odense NV
  368638/17
 • Til borger og Aabenraa Kommune: V2-afgørelse, Hærvejen 3a, Padborg
  368213/17
 • Til Vejle Kommune: præcisering af praksis med selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  367523/17
 • Til Aabenraa Kommune: Anmodning om status for kommunens stillingtagen til påbudsmuligheder, Arnhøjvej 2, 6230 Rødekro, 580-81237
  368519/17
 • Til DMR på vegne af Vejle Kommune: Regionens vurdering af tilsendte notat om prøvetagning m.m. ved nedlæggelse af offentlig vej
  368636/17
 • Til Svendborg kommune: svar på henv vedr. matr. nr. 171a, Svendborg Markjorder
  367445/17
 • Til SKAT: Afgørelse efter jordforureningsloven, Bladknæk, Aabenraa
  368664/17
 • Til Medicinrådet: Genudpegning af en repræsentant fra region Syddanmark til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øjensygdomme
  368812/17
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål omkring manglende rapportering, Krumtappen 2, 5260 Odense S
  367539/17
 • Til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: Lærings- og kvalitetsteam for ADHD
  368397/17
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel vedr dispensation, 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  369119/17
 • Til Læge - Korrespondance vedr. opstart af praksis efter opsplitningaf
  377149/17
 • Mail til skatteankestyrelsen vedlagt kopi af ønsket sagsmateriale
  383049/17
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål vedr. afslutning af sag, Krumtappen 2, 5260 Odense S
  386644/17

2. november 2017

Indgående

 • Fra Miljøstyrelse, Miljøgodkendelse til oplag af affald i Truckgaragen, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  386353/17
 • VS: Afmelding af ydernummer
  387069/17
 • Fra:yder
  393708/17
 • Fra VMR: Udkast til referat fra møde den 26. okt 2017
  377434/17
 • Fra Svendborg kommune: henv vedr. Linkenkærsvej 38
  367436/17
 • Fra Vejle Kommune: Kano og Kajakklub, Ibæk Strand vej 19 A, 7100 Vejle - §8?
  365705/17
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af oplæg til forureningsundersøgelse forud for ansøgning om §8 tilladelse, Ibæk Strandvej 19A-19C, 21A-21E, 23 og 25, 7100 Vejle
  365697/17
 • Fra Vejle Kommune: Oplæg og undersøgelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle i 2016
  365699/17
 • Fra DMR: BILAG: På vegne af Vejle Kommune - intern notat fra Vejle Kommune
  368605/17
 • Fra:yder
  370128/17

Udgående

 • til Niras: svar til status på Washingtonvej
  374348/17
 • Til grundejer - (Vedr. B523 - 525) - genfremsendelse - Vedr. forureningsundersøgelser på din ejendom
  426012/17
 • Til Rådgiver: Kontaktopl. på Svendborg KraftVarme
  367352/17
 • Til VIA UC: Opfølgning på møde med VIA University College
  367380/17
 • Endelige midtvejsrapporter
  366076/17
 • Til Kolding Kommune ang. Skamlingvejen 3, 6000 Kolding
  367280/17
 • til LINDØ PORT og Kerteminde Kommune_ Fortsat ingen offentlig indsats mht. jord- grundvandsforurening ved Lindø Værft Losseplads
  367233/17
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2017
  366459/17
 • Til Kolding Hotel Apartments: mail med udkast til afgørelse efter jordforureningsloven Låsbygade 26, 6000 Kolding
  367027/17
 • Til praksis i Kolding: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  366610/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. byggesagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  367156/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  367302/17
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle, en del af matr. nr. 670d Engene Vejle Jorder, lok. nr. 631-00296
  365719/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  367012/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. afgørelse om V2-kortlægning af Staurbysskovvej 1, Middelfart, lok. 410-81299
  365638/17
 • Endelige midtvejsrapporter
  366098/17
 • Til Kolding Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  366614/17
 • Endelige midtvejsrapporter
  366088/17
 • Endelige midtvejsrapporter
  366108/17
 • Til Den Kommune Selvstyrehavn, ang. Europakaj 1, 6700 Esbjerg.
  366115/17
 • Til Rosborg Gymnasium - vedr. evt. nye vedtægter
  365963/17
 • Til praksis - Orientering vedr. åbne/lukke regler samt patientfortegnelse
  365769/17
 • Til Borger: vedr. tilskud til ernæringspræparater.
  366782/17
 • Til Rambøll på vegne af Vejle Kommune: Tilbagemelding på udkast nr. 2, Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle, Skudehavnen
  368004/17
 • Svar på forespørgsel på om du kan få tilskud sondeernæring købt i Spanien.
  367434/17
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, høringsbrev vedr. matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  365907/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt drænoplysninger
  418817/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt drænoplysninger
  418818/17
 • Til projekt; vejledning vedr. revideret projekt
  386686/17
 • Til COWI: Pulje 37 og 38, status og geogis.
  411554/17

1. november 2017

Indgående

 • Fra Aabenraa Statsskole. Vedr. kapacitet - skema
  385489/17
 • Til borger, sø-projekt Solevadvej 74 Assens kommune
  365449/17
 • Fra Skatteankestyrelsen: Henvendelse, Tvedvej 78-76, 6000 Kolding
  365087/17
 • Dispensationsansøgning fra praktiserende psykiater Karen Waagø
  364437/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. samarbejde
  365269/17
 • Til Meldgaard Miljø: Referat af dagens møde, Askelund 10, Aabenraa
  365078/17

Udgående

 • Til Naturturisme I/S: forlængelse af projekt SV: Statusrapport
  364559/17
 • Til Niras: Fremsendelse af arkivmateriale, div. rapporter, Solhaven 1b, Rugårdsvej 166-168, 5210 Odense SV (mail 3)
  364041/17
 • til entreprenør, søprojekt solevadvej 74, matr. nr. 1e Solevad By, Verninge beliggende ved Solevadvej i Assens Kommune
  364008/17
 • Godkendelse af rapport
  364169/17
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse,Tvedvej 78-86, 6000 Kolding (mail 2)
  365109/17
 • Kopi af afgørelse om at en del af Industrivej 5 udgår af kortlægning samt kortbilag
  364122/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev.vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i
  365365/17
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Tvedvej 78-86, 6000 Kolding (mail 6)
  365151/17
 • Til Landinspektør, råstof, Hjælp til at fremsøge servitut
  365350/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Exnersgade 47, 6700 Esbjerg
  364471/17
 • Til projekt: kvitteret for meddelelse om overdragelse
  363886/17
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Påbud efter § 40 i jordforureningsloven, Als Møbelindustri, Fruerhøj 9B, Nordborg
  365316/17
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Tvedvej 78-86, 6000 Kolding (mail 3)
  365119/17
 • Til DMR: Fremsendelse af arkivmateriale, div. rapporter, Solhaven 1B, Ruggårdsvej 166-168, 5210 Odense NV (mail 3)
  364337/17
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Tvedvej 78-86, 6000 Kolding (mail 4)
  365130/17
 • til yder
  364064/17
 • Til borger - Svar på henvendelse på Kastanie Allé 42, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune, matr.nr. 1447 Sønderborg
  363862/17
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens høringssvar, § 8-tilladelse, Middelfartvej 37, 5400 Bogense
  365222/17
 • Til Niras: Fremsendelse af arkivmateriale, div. rapporter, Solhaven 1b, Rugårdsvej 166-168, 5210 Odense SV (Mail 2)
  364035/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr. udstykningssag, Grundtvigs Allé 100, 6400 Sønderborg
  364218/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  365237/17
 • til/fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  364000/17
 • Til Niras: Fremsendelse af arkivmateriale, div. rapporter, Solhaven 1b, Rugårdsvej 166-168, 5210 Odense SV, mail 1
  364020/17
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. patienttallet i opsplitning af praksis
  365156/17
 • Til SIS A/S: Svar på henvendelse, Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
  364103/17
 • til Orbicon SV: Nyvej 1, Vissenbjerg
  365456/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  364984/17
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Tvedvej 78-86, 6000 Kolding (mail 1)
  365090/17
 • til entreprenør, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  364422/17
 • Til SlothMøller: spørgsmål til dokumentationsrapport, Slotsgade 21. 6300 Gråsten
  364713/17
 • Til DMR: Fremsendelse af arkivmateriale, div. rapporter, Solhaven 1b, Ruggårdsvej 166-168, 5210 Odense NV (mail 1)
  364323/17
 • Til DMR: Fremsendelse af arkivmateriale, div. rapporter, Solhaven 1b, Ruggårdsvej 166-168, 5210 Odense NV (mail 2)
  364330/17
 • Til Landinspektør, råstof, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  365418/17
 • Til Jord-Miljø AS ang. Aage Grams Vej 1, Vojens
  364901/17
 • Til praksis i Fredericia: ændring til helt lukket for tilgang
  364497/17
 • Til Ejendomsmægler, råstof, Status på aflysning
  365351/17
 • Ny Invitation til kontaktgruppemøde.docx
  364346/17
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Praksishandel i Kværndrup
  365371/17
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Tvedvej 78-86, 6000 Kolding (mail 5)
  365142/17
 • Til praksis i Fredericia: ændring til helt lukket for tilgang
  364504/17
 • Til praksis i Fredericia: ændring til helt lukket for tilgang
  364487/17
 • Til Aabenraa Kommune. SV: [Sagsnr.:17/28878] - [Dok.nr.:343872/17] § 8 tilladelse til opstilling af en antennemast.
  364131/17
 • dialog med borger, søprojekt solevadvej 74, Assens Kommune
  364604/17
 • Fra praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  366961/17
 • Svar til projekt Det maritime Hus - spm. til slutafrapportering
  366331/17
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. forespørgsel om brug af Grundrisk/JAGG - i forbindelse med sagen fra Galvanovænget 6, 5591 Gelsted
  365742/17
 • Til borger, sø-projekt Solevadvej 74 Assens kommune
  365451/17
 • Til Ditmer: Revideret DitmerFlex kontrakt
  363905/17

31. oktober 2017

Indgående

 • SV: REMINDER - Bedømmelse af ansøgninger til Region Syddanmark og Region Sjællands fælles forskninsgpulje 2017
  374568/17
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Tømrervænget 12
  363131/17
 • Fra DIN forsyning_ Henvendelse vedr. Råstofkortlægning
  363539/17
 • Dagsorden til møde i Præhospitaludvalget den 6. november 2017
  364503/17
 • FORSP_henvendelse fra Focus advokater
  362936/17
 • Fra DXC: praksis i Vejle lukket automatisk.
  361662/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - Høringsfrist d. 1/11-17
  362637/17
 • Fwd: Henvendelse fra Danske Regioner
  363172/17
 • Bilag fra møde 10. oktober 2017
  364171/17
 • Fra SIS A/S: Henvendelse, Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
  364070/17
 • Fra DIN forsyning _ Henvendelse vedr. Råstofkortlægning
  363537/17
 • Fra Niras: Henvendelse vedr. arkivmateriale, Solhaven 1b, Rugårdsvej 166-168, 5210 Odense SV
  364015/17
 • VS: Afskrivning på ydernummer
  364060/17
 • Fra vandforsyningsselskab_ Henvendelse vedr. Råstofkortlægning
  363527/17
 • Program for møde den 22. november
  365631/17
 • Fra Danske Regioner: Referat fra møde
  364165/17
 • Dagsorden til bestyrelsesmøde den 6. novermber 2017
  375045/17
 • Telefonhenvendelse fra pot. køber af Storegade 49, 6440 Augustenborg
  383264/17
 • Telefonisk henvendelse fra Skatteankestyrelsen om 621-00005
  383026/17
 • mail fra Realmæglerne med forespørgsel
  383234/17

Udgående

 • TIL REGIONER: RIT databasediagrammer
  379274/17
 • TIL REGIONER: RIT databasediagrammer
  363529/17
 • TIL RIT: RIT - IT-gruppe mødet 1. november 2017.
  363197/17
 • TIL RIT: RIT - IT-gruppe mødet 1. november 2017.
  379278/17
 • TIL REGIONER: RIT - IT-gruppe mødet 1. november 2017.
  379275/17
 • TIL REGIONER: RIT - IT-gruppe mødet 1. november 2017.
  363526/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP vedr. Tømrervænget 12 på henvendelse vedr. Tømrervænget 12, 7000 Fredericia
  363139/17
 • REMINDER - Bedømmelse af ansøgninger til Region Syddanmark og Region Sjællands fælles forskninsgpulje 2017
  362779/17
 • REMINDER - Bedømmelse af ansøgninger til Region Syddanmark og Region Sjællands fælles forskninsgpulje 2017
  362780/17
 • REMINDER - Bedømmelse af ansøgninger til Region Syddanmark og Region Sjællands fælles forskninsgpulje 2017
  362784/17
 • Til Borger: Grethevej 19, 7000 Fredericia
  362313/17
 • Til Danske Regioner: opfølgning på høringssvar fra RSD vedr. SST's udkast til opdatering af "Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling".
  391666/17
 • til Kommuner og vandforsyninger Invitation til temamøde om pesticider
  389143/17
 • til Følgegruppe VS: Revideret udkast til pesticidkatalog
  389137/17
 • til Følgegruppe Resultater fra de indledende vandprøve-tagninger i Aike og Læborg
  389141/17
 • Til Kolding Kommune Ang Sdr Havnegade 68-72, Kolding
  393412/17
 • VS_ Opfølgning på Sundhedsstyrelsens rapport _Status på allergiområdet_
  362214/17
 • RSD_Allergiområdet_Status til SST.docx
  362215/17
 • til Følgegruppe VS: Revideret udkast til pesticidkatalog
  401339/17
 • til Følgegruppe Resultater fra de indledende vandprøve-tagninger i Aike og Læborg
  401338/17
 • til Kommuner og vandforsyninger Invitation til temamøde om pesticider
  401337/17
 • Til rådgiver, Råstof, Dialog om fremtidige varslinger
  418287/17
 • til Focus advokater - Forureningsoplysninger - matr. 2271r, lok. 461-60010, matr. Odense Bygrunde
  362680/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på forespørgsel til tankene på Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
  363249/17
 • Til :Fredericia Kommune: praksis ændret fra selektiv lukket til helt lukket
  362956/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg V
  362985/17
 • Til Middelfart Kommune: Orientering om status vedr. undersøgelse, Grønnegade 1, 5580 Middelfart
  361823/17
 • Til vagtchefen - Afmeldt vagtydernummer samt praksishandel i Esbjerg
  362976/17
 • Mail til Realmæglerne med svar på forespørgsel
  363124/17
 • mail til Sloth Møller A/S, vedlagt ønsket materiale, del 2
  362971/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  361698/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis ændret fra selektiv lukket til helt lukket
  362955/17
 • Tiil DIN forsyning _ Henvendelse vedrørende råstofkortlægning
  363541/17
 • Til Ingeniørne: Vurdering af supplerende undersøgelser - Bredgade 21A, Varde
  363624/17
 • Til advokat: Vedrørende kortlægning på 630-81014
  361840/17
 • BILAG til fokus advokater - kopi af mail med tilladelse til ændret arealanvendelse på Østre Stationsvej 37 .msg
  362681/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  362841/17
 • til assens Kommune, søprojekt solevadvej 74, Assens Kommune
  363662/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  361689/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Esbjerg V
  362980/17
 • Til DGE og Nordfyns Kommune: Regionens kommentarer til forureningsundersøgelse, Middelfartvej 37, 5400 Bogense
  363083/17
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  361693/17
 • Svar fra Region Syddanmark vedr. Høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019
  362428/17
 • Til ansøger: vedr. tilsagn fra kunstner samt tilladelser
  361918/17
 • Til part, RÅSTOF, svar på henvendelse vedr. matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  362775/17
 • til Varde kommune bemærkninger til §8-ansøgning til udtalelse, Vesterhavsvej 30, 6852 Billum
  361631/17
 • Til TG Brentwood A/S ang. Mosevej 7, 6000 Kolding. Matr nr. 5mu.
  362227/17
 • Til praksis i Fredericia: afslag på ønske om selektiv lukning
  362351/17
 • Til borger: Regionens kommentarer til forureningsundersøgelse, Middelfartvej 37, 5400 Bogense
  363087/17
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. offentlig indsats, Grønnegade 1, 5580 Nørre Aaby
  361926/17
 • Til rådgiver - Litteratur om ler i Sydvestjylland
  363494/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  363179/17
 • Til Billund Kommune: Orientering om ændring af udbud
  365577/17
 • mail til Sloth Møller A/S vedlagt ønsket materiale, del 1
  362964/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis ændret fra selektiv lukket til helt lukket
  362959/17
 • Svar: Høring fra SUM over udkast til ændring af bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. vedr. § 11.
  365728/17
 • Til Billund Kommune; Afgrænsning af modellerede forureningsfaner
  365590/17
 • Svar på forespørgsel angående Storegade 49, Augustenborg
  383277/17

30. oktober 2017

Indgående

 • Fra firma - Henvendelse om jordforurening Lundskovvej 22, 6650 Brørup
  372590/17
 • Høring fra SUM over udkast til ændring af bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. vedr. § 11.
  359799/17
 • SV: Befordringsgodtgørelse
  359813/17
 • Fra borger - Personlig henvendelse vedr. Vejlevej 3, 7182 Bredsten - Lok. nr. 605-00024
  364888/17
 • Re: TIL GODKENDELSE - UDKAST til dagsorden til PRÆ 06-11-2017
  362797/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse på Kastanie Alle 42, Sønderborg , der er V1 kortlagt – Lok. nr. 540-81237
  363852/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  363038/17
 • fra entreprenør, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Børns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  364417/17
 • Fra Ejendomsmægler, råstof, Aflysning af tinglysning
  365334/17
 • Fra SST: Høring af Sundhedsstyrelsens vurdering af ansøgninger til specialfunktioner uden for den ordinære ansøgningsrunde
  363593/17
 • Fra Tolkefirma vedr. fratrædelse fra prisaftale
  359303/17
 • Fra part, RÅSTOF, høringssvar vedr. matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  361237/17
 • Høring vedr. _Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne_
  360150/17
 • Fra Læge - Underskrevet kontrakt vedr. drift af praksis i Ribe
  361230/17
 • VS: Frit sygehusvalg. - Brevhoved Ældrerådet.doc
  403769/17

Udgående

 • Til Rådgiver: Undersøgelsesområde på Mosevej 16
  360783/17
 • Til advokatfirma - Svar på FORSP vedr. info om Lindholm Havnevej 38, 5800 Nyborg
  362696/17
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, Tilsendelse af høringssvar knusning af sten vedr. matr.nr. 1bo, 1g og 1h, Lunderurp Hgd. Varde Jorder
  360238/17
 • Til Rådgiver: OK til Pulje 3 - Økonomioversigt
  360768/17
 • Til Rådgiver: OK til Pulje 3 - Økonomioversigt
  360777/17
 • Til Rådgiver: OK til Pulje 3 - Økonomioversigt
  360773/17
 • Til Rådgiver: OK til Pulje 3 - Økonomioversigt
  360764/17
 • til Borger afgørelse om at udgår af kortlægning Københovedvej 45 6630 Rødding .docx
  359808/17
 • til yder
  360984/17
 • til yder
  361052/17
 • Til entreprenøren, RÅSTOF, oplysninger vedr. sagsbehandlingstid matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  360527/17
 • Til myndigheder, ansøger og lodsejer, RÅSTOF, stjernehøring matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  360482/17
 • Til Medicinrådet: Genudpegning af Region Syddanmarks repræsentanter til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  360589/17
 • Til læge - Bekræftlese på oprettelse af praksis i Ribe
  360274/17
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Ændring af praksisbetegnelse
  359574/17
 • Til projekt: ok til samlet 2. rate og slutafregning
  359996/17
 • dialog med borger, søprojekt solevadvej 74, matr. nr. 1e Solevad By, Verninge beliggende ved Solevadvej i Assens Kommune
  361144/17
 • Endelig godkendelse af designrapporter
  359401/17
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Screeningsafgørelse
  361375/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksisophør i Ribe samt oprettelse af midlertidigt regionsdrevet lægetilbud
  361102/17
 • til Odense Kommune - regionens bemærkninger - SV_ Stationsvej 12A - nye resultater og kommunens bemærkninger
  360449/17
 • Til kommuner, digelag og Nationapark Vadehavet, Råstoffer til klimatilpasning
  361301/17
 • Endelig godkendelse af designrapporter
  359429/17
 • Til Odense Kommune - HØRING om påbudsmuligheder ift forurening konstateret på - Engsvinget 17, Bellinge, 5250 Odense SV
  360815/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksisophør i Ribe
  361118/17
 • Til Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Udgår af kortlægning, Jels Skovvej 2, 6630 Rødding
  360343/17
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Screeningsafgørelse
  361428/17
 • Til projekt: vedr. nyt kontonummer og endelig bev.-skriv.
  360837/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - RYKKER for faglig begrundelse vedr. deres manglende påbudsmuligheder - Nordmarken 4, Ringe
  360911/17
 • Til Vejdirektoratet ang. Hovedvej 11 ved Varde
  361394/17
 • Til Vejle Kommune: praksis ændret til selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  359511/17
 • til Borger Svar på henvendesle Mulig forurening på Nyvej 8
  361435/17
 • Til kommuner, Råstoffer til klimatilpasning ved Vadehavet
  361165/17
 • Dialog med borger, søprojekt solevadvej 74, matr. nr. 1e Solevad By, Verninge beliggende ved Solevadvej i Assens Kommune
  361136/17
 • Til Borger, Følgebrev vedr. rettet dato.docx
  359545/17
 • til Odense Kommune - tilføjelse udeluftvurdering - regionens bemærkninger - SV_ Stationsvej 12A
  360453/17
 • Til projekt: Vedr. projektbeskrivelse til hjemmeside
  359802/17
 • Endelig godkendelse af designrapporter
  359423/17
 • Til EDC: Ejendommen Danmarksgade 44, 7000 Fredericia
  359471/17
 • Endelig godkendelse af designrapporter
  359427/17
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse om baggrundsmateriale for at Birkevej 60 er udgået af kortlægningen
  359602/17
 • til COWI - afgørelse blev sendt 04-10-2017 - Gartnerlunden 5 (tidligere Slettensvej 210);
  359407/17
 • Til tilbudsgivere: Ændring af udbud
  360277/17
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel til projekt på Nygade 5, 5500 Middelfart
  361371/17
 • Til projekt: Overdragelse af projekt: Dagbog fra Fanø - Fanø Intervals
  360797/17
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning, mail med dokumenter, Skovbakken 7, 5560 Aarup
  361364/17
 • Til praksis i Vejle: ændret fra helt lukket til selektiv lukket
  359509/17
 • til Borger Svar på henvendelse Forureningsundersøgelser Nyvej 4, 5492 Vissenbjerg
  361419/17
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Screenignsafgørelse
  360761/17
 • Til LIFA: "Svar på henvendelse i forbindelse med matrikulering af Gl. Tårupvej og nedklassificering til privat vej"
  359473/17
 • Til grundejer - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Engsvinget 17, Bellinge, 5250 Odense SV
  360793/17
 • Til Tønder Kommune, Råstoffer til klimatilpasning ved Vadehavet
  361338/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: areal hvor der er udlagt opbrudt asfalt. Holbergs Alle 31, 6705 Esbjerg.
  359539/17
 • Til Ejendomsmægler, råstof, Svar på anmodning om aflysning af tinglysning
  365337/17
 • til/fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  360894/17
 • Til Fredericia kommune: Videregående undersøgelse Shell havneterminal, rapporter
  360603/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  362859/17
 • Støtteerklæring - Tianjin Airlines
  365610/17
 • Støtteerklæring - Tianjin Airlines
  365604/17
 • Til JyskeVestkysten: Kvittering for spørgsmål
  381291/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: areal hvor der er udlagt opbrudt asfalt. Holbergs Alle 31, 6705 Esbjerg.
  379610/17

29. oktober 2017

Indgående

 • VS: Trepartsaftale
  367742/17

Udgående

 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til varsel af påbud om oprensning som følge af udledning af palmeolie fra tanke på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  359284/17

27. oktober 2017

Indgående

 • FORSP fra advokatfirma - Vedr. info om kortlægning - Lindholm Havnevej 38, 5800 Nyborg
  362678/17
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding på fremsendelse af materiale vedr. Nytorv, 5500 Middelfart
  365659/17
 • Fra formandsskab bidragtil høringssvar fra Re: VS: DSAM sender klinisk vejledning om Kræftopfølgning i almen praksis i offentlig høring
  368588/17
 • Fra Miljøstyrelsen - kopi af påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport
  381059/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Dagsorden og materiale til Fremdriftsmøde med Region Syddanmark
  383385/17
 • Dansk Tarmkræftsscreeningsdatabase - årsrapport 2016 i høring - DTSårsrapport 2016_høringsversion.docx
  359354/17
 • FAS - Omdannelse af praksis til ApS
  359838/17
 • VS: Materiale vedrørende økonomien i PLO-aftalen
  359117/17
 • fra EDC mæglerne Telefonhenvendelse (lok. nr. 575 - 81073)
  357840/17
 • Fra Sweco: Bilag - - Tidsplan_pulje 63 og 64_rev 20171027.xls
  416494/17

Udgående

 • til borger: detailprojekt til høring/kommentering, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  374338/17
 • SV: Anmodning om forlængelse Steffen Husby Journal nr. 09/13544-svar med accept på 1 år
  358078/17
 • Til Niras: vedr. monitering ved Kobberbæksvej, Svendborg
  374313/17
 • til borger: Nabo til Brændevej 2, Anmodning om adgang, vedr. undersøgelse på Brændevej 2, Tønder
  374351/17
 • til kommune: varsling om undersøgelse, nabo til Washingtonvej, Tønder
  374345/17
 • Til partiernes repræsentanter - uddeling af valgmaterialer samt opsætning af valgplakater
  360529/17
 • Til MOE, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  374874/17
 • Til Niras, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  374865/17
 • Til Vejle Museerne: Kvittering for oplysninger vedr. mulig placering af gl. smedebygning på Engelsholm Slot, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  357824/17
 • Til projekt: kvittering for dokumenter
  358562/17
 • Til JyskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  358130/17
 • Til projekt: Ændret tilskudsprocent
  357713/17
 • Til projekt: vedr. projektets endelige budget
  357675/17
 • Til Orbicon: RSD oplyser at kortlægningen i undersøgelsesfeltet vil blive ophævet
  357915/17
 • Til entreprenør og kommune, søprojekt SOlevadvej 74, matr. nr. 1e Solevad By, Verninge i Assens Kommune
  359166/17
 • Til Odense Kommune, vedr. undersøgelse af fyldpladser, Toldbodgade 21, 5000 Odense C.
  359143/17
 • Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - Praksishandel i Middelfart
  358086/17
 • Til Torben Clausen A/S. Oprensning af mindre forurening med fyringsolie på Fjelstrupvej 110, Haderslev
  359100/17
 • Til arkitekt: Vedr. Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten - kopi af revurderingsbrev
  358481/17
 • Til Ejendomsmægler: Vedr. Stilbjergvej 65, 6800 Varde, lok. nr. 573-45001.
  357734/17
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  357475/17
 • Til Danbolig: Mail med kopi af nuanceringsbrev og boligerklæring
  357517/17
 • Til energinet, Råstof, Baltic Pipe og områder i råstofplanen
  357626/17
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for bygge og anlægsarbejde på matr. nr. 5601e Sønderborg
  359170/17
 • til Assens Kommune, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  359167/17
 • Til Esbjerg Kommune _Gyllebeholder på ejendommen Bækvej 20 ved Ribe
  357519/17
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten - revurdering af kortlægningen
  358443/17
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nørre Havnegade 74-76, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5601e Sønderborg
  359207/17
 • Til DK Råstof - mail med bemærkninger ved tilsyn - Jerlev - Etape 3, matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  357829/17
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Screeningsafgørelse
  359153/17
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  357735/17
 • Til borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  359211/17
 • Til Haderslev Kommune. Spørgsmål til FRIV, 543-40153, mejeri, produkthandel, olietanke mm., Mejerivej 1, 3 og 5, 6560 Sommersted, Haderslev Kommune, matr. 25 Kastvrå, Sommersted, matr. 41 Kastvrå, Sommersted
  359103/17
 • Til SlothMøller ang. Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg
  357933/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Ekstra aflysninger
  358450/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Middelfart
  358076/17
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af ydernummer samt praksishandel
  358073/17
 • Til NIRAS, Vedr. supplerende indsamling
  418193/17
 • Til rådgiver, Råstof, Videresendelse af telefonhenvendelse
  418199/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  409648/17

26. oktober 2017

Indgående

 • Anmodning om forlængelse Steffen Husby
  358060/17
 • VS: Materiale vedrørende økonomien i PLO-aftalen - Kronikerhonorar til udsendelse.xlsx
  359123/17
 • VS: Materiale vedrørende økonomien i PLO-aftalen - Sygebesøg - til udsendelse.xlsx
  359125/17
 • VS: Materiale vedrørende økonomien i PLO-aftalen - Baggrundsnotat - sygebesøg.docx
  359124/17
 • VS: Materiale vedrørende økonomien i PLO-aftalen - Baggrundspapir - differentieret basishonorar.docx
  359118/17
 • VS: Materiale vedrørende økonomien i PLO-aftalen - Baggrundspapir - kronikerhonorar.docx
  359121/17
 • Fra Trekantområdet Danmark - udpegning af repræsentant til Kulturregion Trekantområdet
  360008/17
 • Høring over udkast til fem bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
  355711/17
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af Region Syddanmarks repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft
  357316/17
 • Forlænget høringsfrist_ Høring over udkast til forslag til lov om en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder (tatoveringsloven)
  357238/17
 • Fra Praksis til Fysioterapeuterne Bryggergaarden vedr. overtagelse af kapacitet.
  356670/17
 • NY FRIST! Høring_ Iskæmisk hjerte-kar-sygdom - Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling
  357219/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Tilsynsbemærkninger fra Nyborg Kommunes tilsyn 17. oktober 2017 på Kohavevænget 2-22 og 17-35 5800 Nyborg.msg
  359361/17
 • Fra advokat: Telefonhenvendelse - Lokalitet nr. 630-81014 der er V2 kortlagt – han vil gerne tale om udlægning af slagger
  361810/17
 • Fra DI: vedr. Vækstrettet Kompetenceudvikling
  364662/17
 • Fra nabo RÅSTOF Ny klage til behandling - Klage ID 223599 - Odense; Davinde By, Davinde; 14t
  404895/17
 • Udbud af CVK og piccline - kontrakt til underskrivelse - Kontraktbilag 3 - Afsnit 3.2 Andre størrelser Vicare.xlsx
  398961/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  436647/17

Udgående

 • Til MOE: Resultat af tilbudsgivning - Grethevej 19, 7000 Fredericia
  357381/17
 • Til Orbicon: Resultat af tilbudsgivning - Grethevej 19, 7000 Fredericia
  357382/17
 • Til Danske Regioner: Fra RSD høringssvar til SST's udkast til opdatering af "Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling".
  391645/17
 • Dagsordenspunkt - DAK - Status fra Følgegruppen ØKE- oktober 2017.docx
  356793/17
 • Porfeføljestyringsværktøj ØKE_okt18.doc
  356792/17
 • Dagsordenspunkt t. DAK_Status fra Følgegruppen ØKE
  356791/17
 • til DMR: vedr. udkast til detailprojekt på Kelstrup Strandvænge 1
  374336/17
 • til DMR: kommentar til udkast til detailprojekt på Kelstrup Strandvænge 1
  374334/17
 • Til Varde Kommune: Svar vedr. §8-pligt på Kvievej 11, Ansager
  357393/17
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse
  355725/17
 • Til HOME: Svar på henv. vedr. Slotsgade 21, st., tv, 6300 Gråsten
  356905/17
 • Til kommuner: Plan for udbringning af stemmesedler
  357225/17
 • Til HOME: Svar på henvendelse med kortlægningsbreve og afslutnings rapporter
  354808/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til nye varslede påbud om undersøgelse af jordforurening på Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  357312/17
 • Til borger, Svar på ny henvendelse, Enggade 17, 5300 Kerteminde
  357038/17
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Lendemark 87.docx
  355552/17
 • Til Fredericia kommune: FORSLAG til svar til DMR- p-kældre
  355446/17
 • Til Geoservice: Rykker for resterende skråfotos 2017
  356910/17
 • TIl Meldgaard Miljø A/S: Billeder fra tilsyn og datoer for møde, Moselundgrusgrav
  356679/17
 • Til Kolding Kommune ang. Skamlingvejen 3, Kolding
  356761/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar
  354828/17
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  357104/17
 • til borger, søprojekt Solevadvej, Assens Kommune
  357099/17
 • Til kommune: Plan for udbringning af stemmesedler
  357235/17
 • Til Vejle Museerne: Mailkorrespondance vedr. mulig placering af gl. smedebygning ved Engelsholm Slot, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  357790/17
 • Udpegning af Region Syddanmarks repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi
  356823/17
 • Til Geoboringer: Udbud af moniteringsboringer
  355943/17
 • Til Praksis - bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  358097/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse - Materiale på Vesterhavnen 13 ST. 4, 5800 Nyborg
  355562/17
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse
  355734/17
 • Til projekt: Ok til indsendelse af regnskab
  356781/17
 • Til Willis: Forsikringsvurdering
  354659/17
 • Til kommuner: vedr. stemmeseddel
  357230/17
 • Til Danbolig: Svar på telefon henvendelse -Vestergade 35c, Vamdrup - Materiale på naboerne
  355712/17
 • Til Højfeldt A/S: Udbud af moniteringsboringer
  355949/17
 • Til Esbjerg Kommune. Sdr. Skadsvej 36, 6705 Esbjerg Ø. SV: analyseparametre 561-51006
  355696/17
 • Til Pfizer: SV_ Anmodning om aftale
  355412/17
 • Til Advokat: Sagsmateriel på Alexandersvej 12, 6640 Lunderskov
  356801/17
 • Til kommune: Vedr. stemmeseddel
  357236/17
 • Til borger, søprojekt solevadvej 74, Assens Kommune
  357094/17
 • Til MOE: Pris ønskes på undersøgelse
  355473/17
 • Til Franck Geoteknik: Udbud af moniteringsboringer
  355947/17
 • Til Borger: Udgået brev, Viktoriaparken 8, Haderslev
  357395/17
 • Til kommune - Rykker om Høring om mulighed for påbud i forbindelse med forurening på Bøllingvej 24, 6064 Jordrup
  355944/17
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  355990/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  357633/17
 • Til Kolding Kommune og Embedslægen Syd: Partshøring §52- dispensation, matr nr 14i og 14 p Nagbøl, Skanderup
  359140/17
 • FEJL, skulle have været på 17/25365
  357214/17
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om dokumentationsrapport jfr. vilkår i §8 tilladelse til nedrivning af tanke på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  357391/17
 • Til borger - Følgebrev til kopi af tekninsk rapport for Assensvej 52, 5400 Bogense
  355640/17
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle, en del af matr. nr. 670d Engene Vejle Jorder, lok. nr. 631-00296
  355580/17
 • Til indvinder, RÅSTOF, Spørgsmål til ansøgningen matr.nr. 23b Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  357245/17
 • Til Dansk El-forbund og Dansk Metal: Udkast til referat fra forhandling 9. oktober 2017 vedrørende fase 2 vedrørende Sygehus Sønderjylland
  355952/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  405860/17
 • Til Geoservice: Rykker for resterende skråfotos 2017
  410242/17
 • Til rådgiver, Råstof, Mial med accept af boreforslag
  418177/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt flyfotos
  418794/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418802/17
 • Mail om grundvandskortlægning til Rambøll A/S
  418791/17
 • Mail vedlagt flyfotos til Rambøll A/S
  418793/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418801/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418799/17
 • mail til Rambøll A/S om grundvandskortlægning
  418792/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418797/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418805/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418800/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418796/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418803/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418798/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418795/17
 • Mail til Rambøll A/S vedlagt kopier af flyfotos
  418804/17

25. oktober 2017

Indgående

 • Kampagne 5 mdr.jpg
  429912/17
 • Gratis træning.jpg
  429911/17
 • Virksomhedsaftale med Lido Fitness
  429910/17
 • Fra Gudme Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  354258/17
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 etablering af spildevandsledning i den syddøstlige del af ejendommen .docx
  354612/17
 • fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  355622/17
 • Fra Nybolig: Henvendelse på Vesterhavnen 13, ST. 4. 5800 Nyborg
  354863/17
 • Fra Medicinrådet: Genudpegning/udpegning af en repræsentant fra region Syddanmark til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øjensygdomme
  354575/17
 • Fra DE: vedr. Vækstrettet Kompetenceudvikling
  364666/17
 • Fra UC Syddanmark: vedr. Vækstrettet Kompetenceudvikling
  377879/17

Udgående

 • telefonnotat, Smart Trolley
  363843/17
 • Til Niras: Ang. status for videregående undersøgelse, Vængevej 4B, Sellebjerg Fyldplads
  354058/17
 • EAL: spørgsmål og svar
  353209/17
 • Til rådgiver _ Eventuel kortlægning af ler
  354380/17
 • Til Elektriker: Problemer med ventilator
  353185/17
 • Til borger - uddybende oplysninger om lerkortlægning ved Sekær
  353694/17
 • Til NIRAS: Vedr. monitering
  353188/17
 • Til Vagtchef - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Haderslev
  354404/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  353994/17
 • Til borger ang. Fynsgade 18, 6400 Søndrborg
  353202/17
 • Til borger -Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  354184/17
 • til Vejle Kommune - VS: del 2. Undersøgelsen mv., Tornsbjergvej 43
  354550/17
 • Til borger -Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  354336/17
 • til grundejer, mail - Kortlægning efter jordforureningsloven - Tornsbjergvej 43
  353522/17
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Praksishandel i Haderslev
  354413/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon pr. 1.11.2017
  354035/17
 • Til Esbjerg Kommune - Orientering om kortlægning af ler i Vejen Kommune
  353462/17
 • til Nyborg Kommune - slutstatus?_ Krohaven 31A-L, 5853 Ørbæk
  354382/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Haderslev
  354409/17
 • Nyudpegning af Region Syddanmarks repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)
  353407/17
 • Til Home, vedr. Sønder Havnegade 22, 1., 6400 Sønderborg
  354359/17
 • Til borger _Lerkortlægning ved Sekær og Terpling
  353813/17
 • Til COOR: Vedr. Kantinebidrag
  353897/17
 • Til JyskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  353371/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  353944/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om igangsætning af sagen
  353277/17
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. FORSLAG til svar til DMR
  355500/17
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang op til 1925 patienter
  357471/17
 • Til COOR: Vedr. Kantinebidrag
  399917/17
 • Til Ditmer: Revideret DitmerFlex kontrakt
  354574/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. møde
  354403/17

24. oktober 2017

Indgående

 • Fra Medicinrådet: Genudpegning/udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  357134/17
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lendemark 86, 6372 Bylderup Bov
  355474/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, §8-høringssvar, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  353079/17
 • Fra:yder
  351444/17
 • Fra Nybolig Aabenraa, Telefonhenvendelse, Røllum Bygade 48, 6200 Aabenraa
  351728/17
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69
  367580/17
 • Fra NMKN RÅSTOF Orientering om klage til behandling - Klage ID 223371
  385250/17
 • Følgemail til Svendborg Kommunes henvendelse om sonderemedier
  374872/17

Udgående

 • SV: Kontaktoplysninger
  352959/17
 • Trekantområdet: Spørgsmål og svar
  353208/17
 • vedr. ansøgning om tilladelse til tilførsel, knusning og oparbejdning af tilførte materialer Bastrup Plantage
  357239/17
 • Til COWI: Spørgsmål vedr. stedfæstelse af forurening, Industrivej 14, 5550 Langeskov
  355683/17
 • Til COWI:BILag - Design_udbud_undersøgelser_fase2Havneterminal_Shell_okt17.docx
  351094/17
 • Til Trim Service: V2-afgørelse, Østergade 1, 6580 Vamdrup.docx
  353094/17
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål vedr. JordWeb link til jordflytningsanmeldelse - Krumtappen 2, 5260 Odense S
  352899/17
 • Til Kolding Kommune: V2-afgørelse, matr. nr. 7000a.docx
  353106/17
 • Til/ fra Assens Kommune, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  352209/17
 • Til COWI: mail om videregående undersøgelse Shell Havneterminal, fase II, vestlige del
  351091/17
 • til lodsejer, søprojekt solevadvej 74, Assens Kommune
  352221/17
 • Til borger: Kortlægningsafgørelse Fæbækvej 3, 5953 Tranekær
  353081/17
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr §8 ansøgning for byggefelt 50A og 50B, Fredericia
  352197/17
 • Til Borger, Svar på spørgsmål til henvendelse, matr.nr. 26uq Kerteminde Markjorder
  352529/17
 • Bekræftelse på lukning for tilgang af patienter pr. 1.11.2017
  351166/17
 • Til Ærøskøbing Kommune: Orientering om V1 Afgørelse, Ærøskøbing Havn 4, 5970 Ærøskøbing
  350941/17
 • til forsyningen - desværre oplysninger ikke direkte tilgængelige - SV_ SVAR henvendelse - Alsædvej St. Darum. Lokalitet_ 557-33110, matr. 27i, St. Darum By, Darum
  351447/17
 • TIl Arkil: Videresendelse af omlægning sti. Nybølnorvej 26, Broager
  351782/17
 • Til Nybolig Aabenraa, Svar på telefonhenvendelse, Røllum Bygade 48, 6200 Aabenraa
  351746/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til påbudssagen fra Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  352568/17
 • Til Adv. Jens Bertel Rasmussen: V2-afgørelse, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.docx
  353028/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til påbudssagen fra Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby - ny
  352598/17
 • Til Møller & Grønborg, råstof, prospekt i Vibæk Hostrup, Varde og ESbjerg Kommuner
  351280/17
 • Til Kufi: V2-afgørelse (ændring), Kjeld Abellsvej 6, 7100 Vejle.docx
  353114/17
 • Til Kerteminde Kommune: Høring om påbud, Industrivej 14, 5550 Langeskov
  352142/17
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. afgørelse om, at en af kommunens ejendomme udgår inden kortlægning, Kongevej 85, Gråsten
  352519/17
 • Til Collier: Svar på Telefonhenvendelse, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg
  351873/17
 • Til COWI: bilag - Udbudsbrev-fase 2 udkast.docx
  351103/17
 • Til Franckk Miljø- og Geoteknik: Vedr. status for Søndergade 51, 5591 Gelsted
  351184/17
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. varsling af V2 på Kongevej 81, Gråsten samt afgørelse om af Kongevej 85 udgår inden kortlægning, lok. 540-81447
  352549/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  352801/17
 • Faktura for studietur
  351501/17
 • Til Borger, Svar på henvendelse, matr.nr. 26uq Kerteminde Markjorder
  351626/17
 • til DMR og Assens Kommune - regionen ingen bemærkninger - SV_ Brydes Alle, Assens. Oplæg til supplerende undersøgelse
  352077/17
 • Til LIFA: Kvittering for orientering om gennemført arealoverførsel
  350963/17
 • Til BaneDanmark: V2-afgørelse, Østergade 5, 6580 Vamdrup og del af matr. nr. 61a.docx
  353101/17
 • Til/fra borger, søprojekt Solevadvej, Assens Kommune
  351430/17
 • Til/fra borger, søprojekt Solevadvej, Assens Kommune
  351432/17
 • til NIRAS svar fra grundejer af : Ribe-Vejle Landevej 8
  389128/17
 • Til projekt: Vedr. afrapportering
  397730/17

23. oktober 2017

Indgående

 • Fra:yder
  411418/17
 • Fra borger - FORSP "henv. vedr. risiko på Assensvej 64, 5750 Ringe"
  350146/17
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi
  350765/17
 • Høringsudkast - målepunkter 2018 - risikobaseret tilsyn
  349227/17
 • Bidrag til høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Frist_ 6. nov.
  348605/17
 • Høring_ Iskæmisk hjerte-kar-sygdom - Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling
  350426/17
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  350011/17
 • Bidrag til økonomisk DUT-høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Frist 1. nov.
  348658/17
 • Høringsudkast - målepunkter 2018 - risikobaseret tilsyn
  349220/17
 • Høring fra SUM over udkast til ændring af bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. vedr. § 11.
  350279/17
 • HØRING_ Udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren
  349773/17
 • Ansøgning
  353745/17
 • Fra:yder
  350898/17
 • Fra Vandcenter Syd
  357387/17
 • JP: aktindsigt vedr. responstider
  365117/17

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til 3 supplerende boringer
  350833/17
 • Underskrevet ansøgning, version 4, sfd-17-0036
  350764/17
 • til/fra borger, Søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  349260/17
 • til vejdirektoratet, mail - areal udgået - jf. jordforureningsloven
  348933/17
 • til Vejle Kommune - har kommunen spurgt bygherre om dokumentation_ - mbl. § 19 på Vestre Engvej_ Merianvej 38, Vejle
  349443/17
 • Til Realkredit: Svar på forespørgsel
  349428/17
 • til grundejer, mail - kortlægges ikke efter jordforureningsloven, Bro Skov 12
  349720/17
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Bryndumvej 157, 6715 Esbjerg N
  350768/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Afvisning af aflysning
  349553/17
 • Til/Fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  348947/17
 • Til Vandværk: Orientering om undersøgelsesresultat
  349936/17
 • Til nabo - kvitteringsmail for høringssvar vedr. VVM screeningsudkast - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  349288/17
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Vedr. Christiansfeldvej 11, 6070 Christiansfeld - en del V2-kortlægges
  349895/17
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. lukkegrænse i praksis
  350767/17
 • Til Realkredit: Svar på forespørgsel
  349504/17
 • Til borger: Orientering om etablering af moniteringsboringer
  349713/17
 • Til Fredericia kommune: kommentar til § 8 ansøgning etablering af spildevandsledning sydlige del af kemiragrunden
  350532/17
 • Til Borger: Orientering om resultat af indledende undersøgelse samt høring af kortlægning på V2 af del af din ejendom, Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  350142/17
 • Til rådgivere: Udbudsbrev vedr. udførelse af moniteringsboring
  348626/17
 • Til Politisk Parti - udbetaling
  350017/17
 • Til PLO,SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksisophør og overdragelse i Vejle
  350827/17
 • Til Odense Kommune og SKAT: Vedr. Ellegårdvej 50, 5200 Odense V - V1-kortlægning af en del af ejendommen
  349564/17
 • til grundejer, mail - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Møllehusvej 2c
  349395/17
 • Til borger - svar på mail vedr. V2-kortlægning, Longvej 7, 5853 Ørbæk
  349831/17
 • Til borger - FORSP "svar Vedr. forureningsforhold på ejendommen Assensvej 64, Ringe"
  350152/17
 • Til COWI: Svar på mail vedr. udbud og tidsplan
  349458/17
 • Til Kystdirektoratet, råstof, tilladelse, matr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  349544/17
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. lukkegrænse
  355603/17
 • til NIRAS Dagsorden til opstartsmøde for pulje 5 og 6 d. 26. oktober kl. 9:30
  375600/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Jægersborgvej 6, 6630 Rødding.msg
  378755/17

22. oktober 2017

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Højmark 24, 6300 Gråsten.msg
  355746/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Flovtvej 9, 6100 Haderslev.msg
  355710/17

20. oktober 2017

Indgående

 • Fra Collier: Telefonhenvendelse, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg
  351861/17
 • Afmelding af ydernummer
  347723/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361316/17

Udgående

 • Til kommunen - Varsel om nye undersøgelser, orientering om resultater samt kopi af breve sendt til grundejere
  347661/17
 • Til borger Varsling af kortlægning af ler ved Sekær og Terpling i Vejen Kommune
  347542/17
 • til NIRAS Lokalitetsliste for pulje 6 indledende undersøgelser
  347795/17
 • til yder
  347749/17
 • Til Fyens Stiftstidende, søprojekt solevadvej 74, Assens Kommune
  347943/17
 • Til ansøger: kommentar til ny version af ansøgning (reducering)
  355894/17
 • Til Rambøll: Kote top-filterrør for boringer i Vejen (Nørregade 90-sagen)
  359692/17
 • Til Orbicon: Kote top-filterrør for boringer i Vejen (Nørregade 90-sagen)
  359695/17
 • Til Odense Kommune: Vedr. status i sagen og kortlægningsvurdering, Vesterbro 29-33, 5000 Odense C
  368750/17

19. oktober 2017

Indgående

 • Tilbagemelding fra OUH
  385170/17
 • Tilbagemelding fra OUH
  353601/17
 • Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
  346952/17
 • Høring over bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger
  346415/17
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi
  347455/17
 • Genfremsendelse af høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019
  346936/17
 • Høring over bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers fremstilling af cannabisslutprodukter
  346331/17
 • Høring over udkast til forslag til lov om en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder (tatoveringsloven)
  346597/17
 • Høring over bekendtgørelser om hhv. varenumre, Medicinpriser og leveringsforhold samt beregning af priser på cannabisslutprodukter
  346434/17
 • Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  346826/17
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: 20. oktober [Sagsnr._17_1304] - Høring over bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter med tilhørende vejledning samt ansøgningsskema med tilhørende vejledning
  346397/17
 • Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med med
  346811/17
 • Fra ansøger - Vækstrettet Kompetenceudvikling
  345957/17

Udgående

 • Til rådgiver - ok til igangsætning af undersøgelse
  346798/17
 • Til rådgiver - materiale vedr. sag (se mappe "Aktindsigt dok 69" for materiale på ftp server)
  346129/17
 • til NIRAS Tillægsaftale Gulleshøj
  346950/17
 • Til borgere - Varsling af lerkortlægning
  347108/17
 • Svar fra Region Syddanmark: Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
  346738/17
 • Til borger: svar på henv vedr. lejlighedsnummering Markdanersgade 5-7, 6000 kolding
  345559/17
 • Til Billund Kommune: Svar på kommentar fra kommunen
  346824/17
 • Til Fredericia Kommune: 607-81112 §19 mellemdepot anmodning om dokumentation for afslutning af byggeprojekt
  346898/17
 • Grundlag for kortlægning på V1 - Bramdrupvej 83, 6040 Egtved - lok. 630-81958
  346997/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Kærvej, 5672 Broby
  346132/17
 • til Esbjerg Kommune - Anmodning2 om status på_ Femhøje. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til mellemdepot af jord_CaseNo14-9847_#1474001_v1
  346656/17
 • Til borger - Lerkortlægning varsles
  347137/17
 • Til borger- varsling af lerkortlægning
  347140/17
 • Til Møller & Grønborg, råstof, prospekt i Vibæk Hostrup, Varde og esbjerg Kommuner
  346672/17
 • Til COWI: Tilbagemelding på notat
  346571/17
 • Til Haderslev Kommune. [Sagsnr.:17/31323] FRIV, 510-81269, §48, Fjelstrupvej 110, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune, matr. 10 Sillerup, Fjelstrup
  346766/17
 • Til Varde kommune: Orientering om kommende supplerende undersøgelser af tidligere undersøgte renserilokaliteter
  346450/17
 • Til Colliers: svar på henvendelse, Stationsvej 25-27, 427-00018
  346219/17
 • Til Sundheds- og ældreministeriet: SV_ Høring over bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter med tilhørende vejledning samt ansøgningsskema med tilhørende vejledning
  346388/17
 • Høringssvar til Aabenraa Kommune. SV: [Sagsnr.:17/31755] - [Dok.nr.:339838/17] §8 tilladelse til nedrivning
  345952/17
 • Til tre fredningsnævn _Anmodning om at blive høringspart i fredningssager i Region Syddanmark
  345994/17
 • Til Vejle Kommune - Vejadgang - råstofindvinding Sødover matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  345618/17
 • Mail 2 til Odense Kommune; 461-81093, Clip-renseri, Tarup Center, Rugvang 36 5210 Odense NV
  346659/17
 • til NIRAS Tillægsaftale Partnerskabsprojekt
  346954/17
 • Til kommunen, matr. nr. 1e Solevad By, Verninge beliggende ved Solevadvej i Assens Kommune
  346374/17
 • SV: Referat fra mødet den 26. september - uddannelse til beskrivelse radiografer.
  346043/17
 • til Borger Svar på supplerende spørgsmål Oksbølvej 30, 6430 Nordborg
  346901/17
 • Til entreprenøren, Partshøring og varsel af standsningspåbud på ejendommen matr. nr. 1e Solevad By, Verninge beliggende ved Solevadvej i Assens Kommune
  346318/17
 • til yder
  346041/17
 • Lerkortlægning varsles - dkalmetadata.xml
  347139/17
 • til Assens Komune - Evt. oplysninger om Børnehave, lok. 420-81020 Skolevej 7, Tommerup_
  346404/17
 • til Vejle Kommune - Anmodning2 om yderligere oplysninger i forbindelse med tilladelse efter mbl. § 19 på Vestre Engvej_ Merianvej 38, Vejle
  346679/17
 • Til Kolding Kommune. Forespørgsel
  346693/17
 • til NIRAS Tillægsaftale Partnerskabsprojekt
  401354/17

18. oktober 2017

Indgående

 • Fra JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  344375/17
 • fra yder vedr. nyt CVR-nr.
  345985/17
 • Telefonhenvendelse, EDC hvordan finder jeg Regionens hjemmeside for forurenede arealer
  345480/17
 • Henv. fra Nybolig, ang. Røllum Bygade 48, Aabenraa
  345409/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  345266/17

Udgående

 • Til Rådgiver: Opsamling på resultater fra undersøgelse, Kojergvej 4
  345500/17
 • Til Rådgiver: Delresultater, Katry
  345502/17
 • Til Rådgiver: Samlede resultater, Smedegade 25
  345503/17
 • Til Rådgiver: Samlede resultater, Kobjergvej 6
  345505/17
 • Til Borger - Svar på henvendelse vedr. ophævelse af kortlægning
  344750/17
 • Til _DMR, SV: tilsendt materiale Skovgyden 15, 5450 Otterup
  345346/17
 • Til ansøger ang. projekt
  345252/17
 • til Advokat Justesen : Svar på henvendelse Bøgeagervej 11, 7100 Vejle
  345168/17
 • Til ansøger ang. projekt
  345294/17
 • Til LIFA: Svar på forespørgsel vedr. arealoverførsel af offentlig vej - Søndergade 57, Nr. Aaby
  344354/17
 • Til Aabenraa Kommune. Nedrivning af Gråstenvej 16, Felsted. Matrikel nr. 156 Felsted Ejerlav, Felsted
  344605/17
 • Til Nyborg Kommune: Høringssvar: Udkast til tillæg til tilladelse af 2. juni 2016 efter Jordforureningslovens § 8 til etablering af rekreativt/alment tilgængeligt areal, Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg
  344288/17
 • Til MOE: Igangsætning af undersøgelse
  344543/17
 • Til Vejen Kommune - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst, Vejen Kommune
  344316/17
 • Til Fyens Stiftstidende, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  345521/17
 • til DMR svar henvendelse 461-00129 mail nr 4 : Indhentning af data / historik: Arealerne bag Vesterbro 15A-29 5000 Odense C.
  344647/17
 • Til borger - svar på høringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  344574/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Orionvej 8, Esbjerg
  344538/17
 • SV til Home henv ang.: Nybrovej 136, 6851 Janderup V
  345449/17
 • Til Kommunen, sender kopi af V2-rapporten om matr. nr. 8al Fleninge By, Brahetrolleborg. Lykkevalg 8, 5600 Faaborg. Kortlægningsnr. 430-81600.
  344208/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger vedr. etablering af forsinkelsesbassin, Skovvej 8, 5750 Ringe
  345048/17
 • Til SlothMøller ang. Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg
  344531/17
 • til DMR svar henvendelse 461-00129 mail nr 5 : Indhentning af data / historik: Arealerne bag Vesterbro 15A-29 5000 Odense C.
  344650/17
 • til DMR svar henvendelse 461-00129 mail nr 3 Indhentning af data / historik: Arealerne bag Vesterbro 15A-29 5000 Odense C.
  344643/17
 • til Nybolig - SVAR henvendelse: Vedr. Klosterbakken 8G, 5000 Odense C
  344424/17
 • til DMR svar henvendelse 461-00129 mail nr 1 - SV: Indhentning af data / historik: Arealerne bag Vesterbro 15A-29 5000 Odense C.
  344629/17
 • til DMR svar henvendelse 461-00129 mail nr 2 : Indhentning af data / historik: Arealerne bag Vesterbro 15A-29 5000 Odense C.
  344636/17
 • til borger - 2009-materiale findes ikke - VS_ Telefonhenvendelse 440-81077
  344463/17
 • til Varde kommune svar på henvendelse vedr Åvanget 9, Ansager(lok. nr. 577-64008)
  344289/17
 • til HOME - SVAR Telefonhenvendelse - Klosterbakken 8A, 5000 Odense
  354518/17
 • Til JyskeVestkysten: Kvittering
  360689/17

17. oktober 2017

Indgående

 • Stemmesedler til regionsrådsvalget
  361294/17
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)
  344246/17
 • HØRING - Bidrag til økonomisk DUT-høring over udkast til bekendtgørelser med hjemmel i lov om psykologer m.v. Frist_ 25. okt.
  343137/17
 • SVAR henvendelse - Alsædvej St. Darum. Lokalitet: 557-33110, matr. 27i, St. Darum By, Darum
  342887/17
 • Fra Esbjerg Kommune - vedr. Gyllebeholder indenfor råstofgraveområde
  343209/17
 • SV: Opslag - Ortopædisk kirurgi, 1. halvår 2018 Syd
  343104/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361297/17

Udgående

 • til kommune: Afgørelse om at Søndergade 3, 6580 Vamdrup udgår inden kortlægning
  374291/17
 • Forespørgsel om oplæg d. 8-11-17, Middelfart
  344101/17
 • til kommune: Varsling om V2-afgørelse, Vestergade 4, 3.th, 6580 Vamdrup
  374286/17
 • til kommune: Varsling om V2-afgørelse, Vestergade 4, 2.th, 6580 Vamdrup
  374285/17
 • til kommune: Varsling om V2-afgørelse, Vestergade 4, 2.tv, 6580 Vamdrup
  374284/17
 • til kommune: Varsling om V2-afgørelse, Vestergade 4, 1.tv, 6580 Vamdrup
  374282/17
 • Til kommune: Varsling om V2-afgørelse, Vestergade 4, 1.th, 6580 Vamdrup
  374280/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361307/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361312/17
 • Til svendborg kommune og Skat: Kopi af Afgørelse om ændring af V2-kortlægning Gemalvej 22, Stenstrup
  344045/17
 • til Justsold - SVAR henvendelse, Kløvervænget 4, 6040 Egtved - Aktindsigt Jordforurening - lok. 630-81385
  343659/17
 • Til Vejle Kommune - mail vedr godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev (Etape 2)
  343220/17
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  342867/17
 • Til advokat: mail nr. 3 Teknisk rapport Blæsbjerggade 1, 6000 Kolding.
  343528/17
 • Til advokat: mail med kopi af alle udkast til kortlægningsafgørelser Blæsbjerggade 1, 3, Skolegade 3, Låsbybanke 7, Nicolaiplads 6, 6000 Kolding
  343516/17
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for Energivej 30, 5260 Odense S, matr. 2h, Volderslev By, Stenløse, lok.nr. 461-80066
  343623/17
 • Til COWI: Kommentar til reetableringsplan
  343046/17
 • Fra Praksis til læge vedr. orientering omkring tolkeforløb
  343338/17
 • Til Svendborg kommune og SKAT: Kopi af afgørelse: V2-kortlægning, 435-9, Sortemosevej 61, Gudme (Matr. 12p Lakkendrup By, Gudbjerg)
  343777/17
 • til DMR svar på henvendelse 461-05909: Indhentning af data / historik: Arealerne bag Vesterbro 15A-29 5000 Odense C.
  343035/17
 • Til indvinder og lodsejerer - Godkendelse af efterbehandling ifm. råstofindvinding - dele af matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  343070/17
 • Til advokat: mail nr. 2 Orienteringsbreve/varslinger, samt rapporter til grundejer Blæsbjerggade 1 mm
  343525/17
 • SVAR henvendelse til bobestyrer_arving - Skovgyden 15, lok. 471-00014
  343432/17
 • Til COWI: Kommentar og spørgsmål til udbudsmateriale
  343026/17
 • Til Billund Kommune: Varsling af moniteringsboring på matr.nr. 4c Grindsted By, Grindsted
  346812/17
 • til bobestyrer/arving - SVAR henvendelse - Skovgyden 15 5450 Otterup lok. 471-00014 .msg
  343433/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361310/17
 • Til Ugeskrift for læger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  360767/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361300/17
 • BILAG til OBH-gruppen - SVAR henvendelse - Skovgyden 15 5450 Otterup lok. 471-00014 .msg
  343342/17
 • til OBH-gruppen - SVAR henvendelse - Skovgyden 15, lok. 471-00014
  343340/17
 • til Danske Regioner: Skriftlig godkendelse af overgangsmodel for China Desk
  343585/17

16. oktober 2017

Indgående

 • Til kommune: orientering om varsling om V2-afgørelse, Nygade 1B, 6580 Vamdrup
  342164/17
 • Fra:yder
  341815/17
 • Fra DXC: praksis i Fredericia lukket automatisk.
  341655/17
 • Fra Tietgen vedr. IB
  341842/17
 • Fra borger. VS: Telefonhenvendelse (lok. nr. 519-50055)
  344598/17
 • Fra kommunen, de ønsker ny kopi af rapporten fra indledende undersøgelse
  344202/17
 • Sjælland oktober 2017: Status på brug af midler til "bedre redskaber til at opdage kræft i almen praksis"
  343238/17
 • Midtjylland oktober 2017: Status på brug af midler til "bedre redskaber til at opdage kræft i almen praksis"
  343234/17
 • Fra:yder
  342328/17
 • Fra DXC: praksis i Ribe lukket automatisk
  341377/17
 • Fra DSAM - høring af klinisk vejledning om kræftopfølgning i almen praksis
  368424/17
 • Fra Projektlederen Dagsorden til 1. møde den 31-10-2017 i Den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe
  398311/17

Udgående

 • til kommune: varsling om V2-kortlægning, Vestergade 4, St.th, 6580 Vamdrup
  374278/17
 • Til kommune: rettet brev med varsling om V2-kortlægning, Nygade 1B, 6580 Vamdrup
  374275/17
 • Til Niras: vedr. sløjfning af boringer, Skalkendrupvej 12
  374306/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. prisaftale omkring levering af tolkebistand
  341329/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Roustvej 224, 6818 Årre
  341296/17
 • til Borger Svar på henvendelse vedrørende Skovsbovej 15, 5690 Tommerup
  342574/17
 • Til Landsinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  342482/17
 • til Borger Svar på henvendelse vedr. 26c Assens Bygrunde Møllevej 18, Assens
  342379/17
 • Til Faminvest ApS: Orienteringsbrev Kongensgade 142, 6700 Esbjerg.docx
  342688/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  342152/17
 • Til borger ang. Susåvænget 9A, 6710 Esbjerg V
  341541/17
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  341672/17
 • Til Borger: Orienteringsbrev Finlandsgade 1.1.docx
  342342/17
 • Til Borger: Orienteringsbrev Storegade 143, 6700 Esbjerg.docx
  342601/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  341675/17
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: Orienteringsbrev Nygårdsvej 34-44 og Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.docx
  342365/17
 • til fredericia kommunen SV: [Sagsnr.:17/4143] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia
  342183/17
 • Til entrepreønren NCC Industry A/S, RÅSTOF, mail med supplerende spørgsmål, matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  341671/17
 • Til Ejerforeningen Niels Lambertsens Vej: Orienteringsbrev Niels Lambertsens Vej 2A-C, 6705 Esbjerg Ø.docx
  342668/17
 • til Borger Svar på henvendelse Bøgeagervej 11, 7100 Vejle
  342469/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  342620/17
 • Ttil Vejen Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse i området omkring Nørregade 90, 6600 Vejen
  341742/17
 • Til Borger: Orienteringsbrev Jyllandsgade 54.docx
  342345/17
 • Til Orbicon: Boringer nær Nørregade 90 i Vejen
  342151/17
 • Til FLAG Vestjylland - vedr. kommende udpegning
  341313/17
 • Til Sweco ang. Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  341175/17
 • til Kerteminde Kommune - SV NIRAS 2013 del3 - lokalitet 447-00004.txt
  342061/17
 • Til borger ang Fynsgade 18, 6400 Sønderborg
  342235/17
 • til Kerteminde Kommune - VS rapport Orbicon 2012 - lokalitet 447-00004.txt
  342058/17
 • Til Boligringen i Esbjerg A/S: Orienteringsbrev Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg.docx
  342454/17
 • til Landbolig : Svar på henvendelse Bøgeagervej 11, 7100 Vejle
  342514/17
 • Til Andelsboligforeningen Vesterhavsgade: Orienteringsbrev Vesterhavsgade 71-73, 6700 Esbjerg.docx
  342556/17
 • Til NIRAS: Spørgsmål til poreluft placeringer
  342076/17
 • Til Borger: Orienteringsbrev Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.docx
  342678/17
 • Til Esbjerg Kommune: ændring til selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  341540/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  342414/17
 • Til praksis i Ribe: ændring til selektiv lukket
  341518/17
 • Til DMR: Svar på spørgsmål om resultater
  342054/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  342216/17
 • Til Kogsgaard Miljø: Vedr. kommentarer på tilbagemelding på regionens bemærkninger til oplægget til orienterende forureningsundersøgelse på J C Jensensvej 11, 6800 Varde
  341954/17
 • Til Borger: Orienteringsbrev Finlandsgade 1-3A.docx
  342338/17
 • til Kerteminde Kommune - SV NIRAS 2013 del1+2 - lokalitet 447-00004.txt
  342060/17
 • Til JyskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  341532/17
 • Til advokat og muligkøber: svar på henvendelse
  341748/17
 • til Cowi - om restforurening ved afløbsledning og spørgsmål om øvrige vurderinger - Østerbro 41, 5000 Odense C
  341789/17

13. oktober 2017

Indgående

 • Fra mulig køber: Henvendelse
  341738/17
 • Fra advokat: Henvendelse
  341732/17
 • Fra Vejen Kommune: Aflysning af deklaration att. afdeling for miljø - image001.png
  340135/17
 • PLO - orientering om ansat læge.
  339637/17
 • fra Varde kommune : Telefonhenvendelse (lok. nr. 577-64008)
  342230/17
 • Fra ansøger ang. projekt
  345287/17
 • Fra ansøger ang. projekt
  345272/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  345245/17

Udgående

 • til Niras: svar på Status på Brændevej og Washingtonvej
  374353/17
 • til Niras: svar på Status på Brændevej og Washingtonvej
  374354/17
 • T.O: Høring af revideret Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark
  340701/17
 • Til DMR: Pulje 8, opsamling på udførte undersøgelser, Dridekærsvej 5
  360444/17
 • Tilbagebetaling vedr. postdoc. bevilling j.nr. 12/7687
  339975/17
 • Kontaktoplysninger
  339799/17
 • Til borger V0-Orienteringsbrev_Vilstrupvej 175 6100 Haderslev.docx
  340559/17
 • Til DR Fyn: Vedr. anmodning om aktindsigt
  341006/17
 • Til Borger V0-Orienteringsbrev_Viktoriaparken 8 6100 Haderslev.docx
  340530/17
 • Til borger V0-Orienteringsbrev_Vonsbækvej 40B 6100 Haderslev.docx
  340575/17
 • Til SlothMøller: Kvittering for modtagelse af dokumentationsrapport - Slotsgade 21. 6300 Gråsten
  340964/17
 • Bemærknigner til dagsorden og materiale til bestyrelsesmødet 24. oktober
  339774/17
 • Til borger V0-Orienteringsbrev_Vilstrup Næsvej 34 6100 Haderslev.docx
  340540/17
 • Til landindspektør: svar på henvendelse
  340393/17
 • Til borger V0-Orienteringsbrev_Øsbygade 31 35 6100 Haderslev.docx
  340606/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  340208/17
 • Til borger V0-Orienteringsbrev_Øsby Nedergade 10 6100 Haderslev.docx
  340602/17
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Algade 68, 5500 Middelfart, matr. nr. 369b Middelfart Bygrunde, lok. 445-55006
  340544/17
 • Til vagtchefen vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Kolding
  340867/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på høring - §8 tilladelse til terrænregulering på matr. nr. 5601e, Sønderborg, Nørre Havnegade 74-76, 6400
  340005/17
 • Fra landindspektør: svar på henvendelse
  340363/17
 • Til DR Fyn: Vedr. anmodning om aktindsigt
  341005/17
 • til Borger Svar på henvendelse Oksbølvej 30, 6430 Nordborg
  340949/17
 • Til borger V0-Orienteringsbrev_Øsby Møllebjerg 15 6100 Haderslev.docx
  340591/17
 • Til borger - Afgørelse om forureningsundersøgelse på ejendommene Odensevej 56A og 56B, 5800 Nyborg
  339878/17
 • Til Borger V0-Orienteringsbrev_Viktoriaparken 3 6100 Haderslev.docx
  340524/17
 • Til borger, svar vedr. nuancering af ejendommen Åsumvej 671 5240 Odense NØ.msg
  340773/17
 • Til Sønderborg Kommune: Kommentar vedr høring - §8 tilladelse til belægningsarbejde på matr. nr. 5601e, Sønderborg, Nørre Havnegade 72-74, 6400 Sønderborg
  340002/17
 • Til Borger V0-Orienteringsbrev_Viktoriaparken 6 6100 Haderslev.docx
  340522/17
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  340179/17
 • Til CPS V0-Orienteringsbrev_Viktoriaparken 1 2 og 4 6100 Haderslev.docx
  340526/17
 • Til Aabenraa Kommune, Vedr. indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter i en del af Aabenraa kommune
  339584/17
 • Opdaterede anbefalinger fra Det Regionale Lægemiddelråd vedr. samarbejde om receptfornyelse mellem forskellige behandlere
  340579/17
 • Til MOE, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  341878/17
 • Til Niras, vedr. Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg
  341875/17
 • til Møller & Grønborg, råstof, prospekt Vibæk Hostrup, varde og esbjerg kommuner
  346622/17
 • til URLAND, råstof, prospekt, Vibæk Hostrup, varde og esbjerg kommuner
  346625/17
 • Til rådgiver: Lok 573-81008 Lynevej 53, Ølgod, 17/26246
  340923/17
 • Til borger: forespørgsel 541-55121 Autoværksted, Løimarksvej 1, 5610 Assens, Matr. nr 162m Assens Markjorder, 10/13328
  340855/17
 • Til Vejen Kommune: Aflysning af deklaration att. afdeling for miljø
  340140/17
 • Til Borger .VS: 521-55121 Autoværksted, Løimarksvej 1, 5610 Assens, Matr. nr 162m Assens Markjorder, 10/13328
  340864/17
 • Til mulig køber : svar på henvendelse
  340036/17
 • Til Vejen kommune: Aflysning af deklaration att. afdeling for miljø
  340125/17
 • Svar til borger vedr. kriterier i kulturpuljen
  351788/17
 • Til Orbicon: Kommentar til opdateret budgetstatus
  365506/17
 • Til NIRAS, De sidste V0-breve er sendt
  418183/17

12. oktober 2017

Indgående

 • Bilag fra møde 10. oktober 2017
  364178/17
 • Telefonnotat RÅSTOF Kaj Andersen Eftf. overtager Vindebjerg ny ejer
  377283/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. projekt
  349691/17
 • BILAG fra LINDØ PORT - Orbicon rapport - Sender 2012.03.30 - Lindøværftet bilag 2012.03.30 - Lindøværftet undersøgelsesrapport.msg
  341883/17
 • Anmodning om aktindsigt
  340736/17
 • Dagsorden og materiale til bestyrelsesmødet 24. oktober 2017
  339769/17
 • Fra Borger, henvendelse vedr. nuancering af Åsumvej 671
  340763/17

Udgående

 • Fremsendelse af materiale på sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - mail nr. 2/2
  338770/17
 • Fremsendelse af materiale på sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - mail nr. 1
  338776/17
 • Til rådgiver - Ønske om udvidelse af prøvetagning og angivelse af placering af B523 og B524
  425971/17
 • Til rådgiver, Råstof, Samlet dialog omkring placering af boringer i Svollibjerg
  418118/17
 • Til NIRAS, Næsten alle V0-breve er nu sendt ud :-)
  418173/17
 • mail med svar til rambøll A/S på spørgsmål
  418788/17
 • mail til Rambøll A/S med svar på spørgsmål
  418787/17
 • Mail til Rambøll A/S vedr opfølgning af møde
  417202/17
 • Mail til Rambøll A/S om opfølgning af opstartmøde
  417203/17
 • Til Otto Chrestensen A/S - mail om at sagen sættes i bero til 1. april 2018 - matrnr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet
  401005/17
 • Til EDC: Svar vedr. Lejrskovvej 6, 6640 Lunderskov
  397284/17
 • til NIRAS svar Prøvetagning Risagervej 10
  389086/17
 • til parterne, råstof, tilladelse, matr nr. 80 oksenvad ejerlav, oksenvad i Haderslev Kommune
  398653/17
 • Til SDU ang. projekt
  408228/17
 • Til parter - Screeningsafgørelse - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  337586/17
 • Til rådgiver, Råstof, Telefonnotat vedr. mulig markskade
  337318/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  339377/17
 • til projekt: vedr. forlænget projekt
  338512/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  337487/17
 • Til SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev.vedr. Praksishandel i Marstal
  337970/17
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg.docx
  339960/17
 • Til Læge - tak for godt samarbejde
  339379/17
 • Til ansøger: REM-tilsagn
  338709/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  339389/17
 • til Borger svar på forespørgsel resultat Nyvej 4, 5492 Vissenbjerg
  338514/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnon indtræder i praksis
  337576/17
 • Til Praksis - bekræftelse på ansat læge
  339751/17
 • Til projekt. vedr. økonomi og restudbetaling
  338504/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Løkkegravene 138, 5270Odense N - mail 1 af 2
  339165/17
 • Til PLO - Bekræftelse på praksishandel i Marstal
  337965/17
 • Kommunemddelelse - Ærø Kommune - Praksishandel i Marstal
  338016/17
 • Til indvinder og lodsejere- Spørgsmål vedr. efterbehandling og ny tilladelse ifm. råstofindvinding - matr.nr. 12a og 12e Veerst
  338246/17
 • Til borger - del 2 af 2 - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Løkkegravene 138, 5270Odense N
  339184/17
 • Til læge - velkomstbrev mv.
  339694/17
 • Til Borger og DanBolig: Svar, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  339970/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Kolding
  340862/17
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  340859/17
 • Til DR Syd: Svar på anmodning om aktindsigt
  341023/17
 • Dialog med Assens Kommune, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  345516/17
 • Til/fra borger, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  345517/17
 • Hastehøring sendt til vejle KOmmune og skat
  339443/17
 • Til COWI - P&P kommentarer til rapportudkast
  375132/17
 • Til COWI - Programledelse og støttefunktioners kommentarer til rapportudkast
  375127/17
 • Til COWI - CoLab Sønderjyllands kommentarer til rapportudkast
  375140/17
 • SV: Akut behov for regional udmelding samt for fælles løsninger for samarbejdet mellem læger og virksomheder
  339517/17

11. oktober 2017

Indgående

 • JP: Aktindsigt vedr. responstider
  365121/17
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af vikar.
  336726/17
 • opdelt mail2 fra Nyborg Kommune - VS_ Anmoder om oprensningsrapport, Krohaven 31A-L, 5853 Ørbæk
  336008/17
 • VS_ Spørgsmål til ”Udbud af forsikringsmæglerydelser. Sagsnr. 17_24405
  336682/17
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af vikar.
  336728/17
 • SV: Region Syddanmarks udbud på forsikringsmæglerydelsen - image001.jpg
  336621/17
 • Fra FysioDanmark Tønder vedr. ændring i vikar ansættelser.
  335713/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - SV Genanvendelse af muld fra område 1 og 4 i forbindelse med nybyggeri Krohaven 31A-L tidligere del af ejendommen Hovedgaden 1 5853 Ørbæk.msg
  335993/17
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af vikar.
  336727/17
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af vikar.
  336729/17
 • Fra virksomhed ang. projekt
  336182/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Mails fra Geodania inkl rapport fra december 2012.msg
  336010/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Færre analyser på område 3.1-3.3 3.5 og 3.6 Krohaven 31A-L.msg
  336009/17
 • opdelt mail1 fra Nyborg Kommune - VS_ Anmoder om oprensningsrapport, Krohaven 31A-L, 5853 Ørbæk
  335992/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Forurening på Krohaven 31A-L matr.nr. 4gy Ørbæk By Ørbæk.msg
  335995/17
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af vikar.
  336721/17
 • Fra praksis i Vejen: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  336760/17

Udgående

 • Til rådgiver - Ønske om pris på undersøgelser på Ørstedsgade 24-28, Rudkøbing
  347654/17
 • Til rådgiver - Kommentarer til rapportudkast
  335954/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. status for undersøgelsen på Vandværksvej 3, 5500 Middelfart
  335493/17
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens bemærkning til påtænkt nedrivning, Gråstenvej 16, 6200 Aabenraa
  336134/17
 • Til kommuner, Referat - møde 4. oktober - Råstoffer til klimatilpasning ved Vadehavet
  336282/17
 • Til projekt. vedr udbetaling af rate 1-3 samlet
  336317/17
 • Til Varde kommune: kommentar til §8-tilladelse til følsom arealanvendelse, Vestervold 1b-d, Varde
  336278/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: lokalitet 561-81030 Jernbanegade 7, Gørding. Matr. 3l Sdr. Gørding
  336910/17
 • Til borger. 561-81030 Jernbaegade 7, Gørding V0 brev
  336911/17
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  336776/17
 • Kvittering for modtagelse af aktindsigtsbegæring
  337073/17
 • Til Vejen KOmmune, vedr Aflysning af deklaration att. afdeling for miljø
  336371/17
 • Til COWI - RU kommentarer til rapportudkast
  375119/17

10. oktober 2017

Indgående

 • Fra VIA UC: Møde i Vejle 1. november?
  335032/17
 • SV: Vedr. forlængelse af ansættelser medicinstuderen i DANCAVAS-anmodn. forlængelse 1 år
  392399/17
 • Fra rådgiver - endelig rapport
  335771/17
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads - oplæg og pris på supplerende boringer
  334826/17
 • FRA RM: Indstilling til RIT styregruppe d. 26. okt. 2017
  379284/17
 • FRA RM: Indstilling til RIT styregruppe d. 26. okt. 2017
  339497/17
 • Fra Vejen Kommune - Efterbehandling ifm. råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst
  337622/17
 • Fra Ugeskrift for læger: Anmodning om aktindsigt
  337617/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 3 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  340972/17
 • Fra VHS - ref. af bestyrelsesmøde i Væksthus Syddanmark
  339813/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 2 fra udvidelse af regnvandsbassin
  340967/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 1 fra udvidelse af eksisterende regnvandsbassin
  340965/17
 • Fra Orbicon: SV: Nørregade 90, Vejen
  342137/17
 • DJH: Rykker på anmodning
  341796/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: SV: Vedr. regionens bemærkninger til oplægget til orienterende forureningsundersøgelse på J C Jensensvej 11, 6800 Varde
  341927/17
 • fra fredericia kommune [Sagsnr.:17/4143] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia - VS 17068 Samtank OU1 olieudskiller.msg
  341917/17
 • fra fredericia kommune [Sagsnr.:17/4143] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia - SV 17068 Samtank AS - Udskiftning af olieudskiller Vesthavnsvej 31 7000 Fredericia.msg
  341918/17
 • Fra Kolding Kommune - Skamlingvejen 3, Kolding
  352080/17
 • Fra FaYL: Befordringsgodtgørelse efter YL-overenskomstens § 3, stk. 6 i forbindelse med arbejde ved bitjenestestedet (Id nr.: 840888)
  353687/17
 • Fra FaYL: Befordringsgodtgørelse efter YL-overenskomstens § 3, stk. 6 i forbindelse med arbejde ved bitjenestestedet (Id nr.: 840888) - fa41ea2e-6eca-4a4f-b6a3-ede32d5a2d12.png
  353688/17
 • Fra praksis - VIGTIG INFORMATION - Lægehuset i Søndergade ligger i nr. 50
  354075/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Godkendelse af tinglysning
  334786/17
 • Fra ansøger: Vedr. Projektet Inklusion via Glasværket
  334680/17
 • Fra Aleens fysioterapi vedr. ændring af cvr.nummer.
  334487/17
 • PKO-konsulents bidrag til Revision af visitationsretningslinjer, Fødeplanen
  332957/17
 • Fra leverandør - Oprettelse af praksis i Vejle 1.11.17
  334132/17
 • Opfølgning på anmodning om PKO-bidrag til Revision af visitationsretningslinjer, Fødeplanen
  332983/17
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af situationsplan over, hvor 2 olietanke er, og hvor der skal ske ændringer af bygninger, lok. 605-00701
  333952/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning er trådt i kraft
  333468/17
 • Fra ansøger - vedr. spørgsmål til Vækstrettet kompetenceudvikling
  333686/17
 • Telefonhenvendelse fra advokat, Bramdrupvej 83, Egtved
  334559/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. møde
  335225/17
 • Til Region Midt og Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  334429/17
 • Fra Billund Lufthavn - svar på spørgsmål om søer - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  335488/17
 • Fra Vejen Kommune, Aflysning af deklaration att. afdeling for miljø
  336362/17
 • Fra SUI Underskrevne tillægskontrakter
  334779/17
 • Fra Vejle Kommune: Information om fund af fyldjord med affald, matr. nr. 7 Kirkeby By, Hornstrup
  335503/17
 • Kommentarerne fra PKO-konsulenten til visitationsretningslinierne
  332974/17
 • fra ansøger - Spørgsmål til Vækstrettet kompetenceudvikling
  333444/17
 • Selve PKO-konsulentens kommentarer til visitationsretningslinierne
  332963/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 8 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  402573/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 9 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  402579/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 7 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  402566/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 4 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  402547/17
 • Fra Lægevagten: Ansøgning om vagtydernummer
  401223/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 6 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  402557/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 5 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  402554/17
 • Fra Vejle Kommune: Fotoserie 10 vedr. udvidelse af regnvandsbassin
  402586/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Forslag til placering af boring i Stepping
  418055/17

Udgående

 • Bilag 1_Afrapportering af de 8 nationale mål for RSD.docx
  334985/17
 • Afrapportering af resultater på de 8 nationale kvalitetsmål (SKU-31.10.17).doc
  334988/17
 • Bilag 1_Afrapportering af de 8 nationale mål for RSD.docx
  334989/17
 • Orientering vedr. SKU dagsorden_8 nationale mål
  334982/17
 • Afrapportering af resultater på de 8 nationale kvalitetsmål (SKU-31.10.17).doc
  334984/17
 • VS: LMS Netværkssekretariat, referat fra møde d. 27.9.17
  334788/17
 • Til rådgiver - accept af tilbud mm.
  335480/17
 • Til VIA UC: Bachelorprojekt om Jupiter-boringer i augmented reality
  333741/17
 • revideret ansøgning, CIE
  333450/17
 • CIE ESF udgifter og medfins.xlsx
  333452/17
 • Til grundejer - Svar på bemærkninger om Lindholm Havnevejen 3 (matr. 1lq)
  333265/17
 • Til rådgiver - Ønske om tilbud på moniteringsrunde
  346786/17
 • til Møller & Grønborg, råstof, prospekt Vibæk Hostrup, varde og esbjerg kommuner
  346618/17
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. bygge- og anlægsarbejde samt gravearbejde, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn
  341803/17
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  340954/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  335008/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  332364/17
 • Til Jydske Vestkysten - svar på anmodning om aktindsigt
  334459/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Svar på spm om fortidsminder
  334502/17
 • Til Home Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening - Enggade 4 5000 Odense C
  332322/17
 • Til Borger: Optagelse af ejendommen under VTO
  334094/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  333411/17
 • Til Orbicon: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335098/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  332366/17
 • Til COOR: Moms fejl på regninger?
  333493/17
 • Til HH Invest: mailkorrespondance vedr. kortlægningsstatus Blæsbjerggade 3/Skolegade 1, Kolding
  332348/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 3 af 4
  333920/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 1 af 4
  333918/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksis ophør og praksis start
  335063/17
 • Til Orbicon: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335099/17
 • Til Sweco: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335073/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 3 af 4
  333824/17
 • Til NIRAS: Kommentar til rapportudkast
  333458/17
 • Telefonhenvendelse vedr. Bramdrupvej 83, 6040 Egtved - lok. 630-81958
  334556/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 4 af 4
  333903/17
 • Til borger. Spørgsmål om matriklen 3l i Sdr. Gørding
  335238/17
 • Til Sweco: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335062/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 4 af 4
  333923/17
 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - spørgsmål vedr. indstillinger til ny valgperiode
  334780/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 1 af 4
  333802/17
 • Til Haderslev Fjernvarme - anmodning om oplysning om olietanke - Dybkær 2, 6100 Haderslev
  332899/17
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  333979/17
 • Til Nybolig Erhverv, Svar på henvendelse: Matrikel 1949 Sdr. Otting under Haderslev, Kløvervej 71, 6100 Haderslev, lok. 510-81272
  334157/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 2 af 4
  333919/17
 • Til Rambøl: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335031/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  335030/17
 • Til NIRAS: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335023/17
 • Til SKAT: Vedr. COOR - kantineaftale
  332953/17
 • Til ansøger: Opfølgning på møde om projekt-ide
  334830/17
 • Til læge - Bekræftelse på oprettelse af ekstra ydernummer
  334124/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Fremsendelse af dwg fil
  334511/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335033/17
 • Til OBH-Gruppen: Fremsendelse af rapporter m.m., Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  334481/17
 • Til Varde Kommune, Råstof, Skovrejsning og interesseområde for ler
  334810/17
 • Til Borger: Aktindsigt, Allerupvej 22, 6520 Toftlund - mail 2 af 4
  333810/17
 • Til Sloth Møller - Svar på henvendelse - Forespørgsel på Lokalitet 480-81381 Middelfartvej 54, 5400 Bogense
  332316/17
 • Til kolding Kommune. Holbergparken
  334999/17
 • Til NIRAS: Resultat af udbud af Videregående undersøgelser på Rynkeby Bygade 19, Rynkeby og Volderslevvej 147, Odense, Pulje 10, 2017
  335027/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  333656/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  332361/17
 • Til indvinder, Råstof, mail med forespørgsel vedr. fredskov mm
  418045/17
 • Til SKAT: Vedr. COOR - kantineaftale
  399919/17
 • Til COOR: Moms fejl på regninger?
  399918/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  408223/17

9. oktober 2017

Indgående

 • FRA RH: Økonomi 3.0 og 3.1
  339498/17
 • Fra DMR: Pulje 8, opsamling på udførte undersøgelser, Dridekærsvej 5
  360439/17
 • Fra Rådgiver: Endelig rapport (Kuopiovej 36, 5700 Svendborg)
  344382/17
 • Fra rådgiver - forslag til supplernede inkl. budget
  335448/17
 • Fra MOE: retableringserklæring, Bjerrebyvej 73A, Tåsinge
  374310/17
 • Fra Rådgiver: Delresultater, Katry
  344383/17
 • NAP_Temabeskrivelse SØV og inklusion 26.09.2017 (2) (2).docx
  331705/17
 • NAP_SMV rettet indsats for CØ forretningsmodeller 061017.docx
  331706/17
 • Materiale til overvågningsudvalget for strukturfondene 2014-2020
  331703/17
 • Foreløbig dagsorden OU 16. november 2017 (4).docx
  331707/17
 • Fra Rådgiver: Samlede resultater, Smedegade 25
  344386/17
 • Fra Rådgiver: Samlede resultater, Kobjergvej 6
  344387/17
 • Fra Rådgiver: Foreløbige resultater, Kobjergvej 4A4B
  344390/17
 • VS: Tilsagn i sigte
  331701/17
 • Fra Rådgiver: Våde marker på Katry 1A
  335253/17
 • Høringsbidrag fra PKO-koordinator til brug for beslutningsoplæg vedrørende sundhedsfagligt indhold og organisering
  332331/17
 • Foreløbig udkast til vestdansk analyse af rammevilkår og vækstpotentialer i den digitale omstilling
  338628/17
 • Fra Arbejdsgruppe - anmodning om Høringsbidrag til brug for beslutningsoplæg vedrørende sundhedsfagligt indhold og organisering
  332335/17
 • Fra borger. Fwd: Vs: matriklen 3l i Sdr. Gørding
  335235/17
 • Fra HH invest: mailkorrespondance vedr. kortlægning Blæsbjerggade 3/Skolegade 1, Kolding
  332345/17
 • Fra Sloth Møller - Forespørgsel på Lokalitet 480-81381 Middelfartvej 54, 5400 Bogense
  332315/17
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt fase 3
  332447/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. samarbejde
  335224/17
 • Fra ansøger - Interessetilkendegivelser Fødevarebranchen
  332985/17
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Svar på nye spm til fakturaoversigt
  333734/17
 • SV: Spørgsmål til ”Udbud af forsikringsmæglerydelser. Sagsnr. 17/24405 - Forsikring spørgsmål og svar 09102017 endelig.docx
  336639/17
 • Fra Borger: Svar vedr. gennemgang af ejendommen Vestergade 8 i Faaborg
  333380/17
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Svar på spm til fakturaoversigt
  333706/17
 • Fra Haderslev Fjernvarme - bemærkninger til varsling af kortllægning - Dybkær 2, 6100 Haderslev
  332834/17
 • SV: Tilsynsrapport 2017 - Regionsklinikken - Lægehuset Jernbanegade, Grindsted
  331882/17
 • Fra NIRAS: Svar fra NIRAS på regionens spørgsmål
  331088/17
 • Fra Økonomi- og Indenrigsministeriet - vedr. udbetaling
  331297/17
 • Fra JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  331980/17
 • Fra Rambøll ang.Tarp Byvej 81, Tarp, Esbjerg
  331775/17
 • Fra HH Invest Kolding ApS: henv. vedr 621-0046, Blæsbjerggade 3/Skolegade 1, Kolding
  330819/17
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket automatisk for tilgang af gr. 1-sikrede
  331836/17
 • Fra Solgaven: Udpegning til ny valgperiode
  330667/17
 • Fra ansøger - Interessetilkendegivelser Fødevarebranchen
  331157/17
 • Fra NIRAS: Rapporteringspris
  332758/17
 • Fra NIRAS: Økonomistatus - fase 3
  332336/17
 • Fra Aabenraa Kommune: henv. vedr. evt. nedrivning af bolig, Gråstenvej 16, 6200 Aabenraa
  336065/17
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Svar på spm til fakturaoversigt
  336289/17
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Svar på nye spm til fakturaoversigt
  336303/17
 • Referat bestyrelsesmøde d. 22. september
  330736/17
 • Fra borger. Cellulosevej 8, oplæg
  346502/17
 • VS: Invitation til samarbejde - Medicolink
  340881/17
 • sag fra Ankestyrelsen
  340452/17
 • Fra sønderborg Kommune: KOmmentar vedr matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  339966/17
 • Fra DR Syd: Anmodning om aktindsigt
  341011/17
 • Fra Arkil A/S: Accept af mødedeltagelse, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  339992/17
 • Fra Sweco ang. Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  340499/17
 • Fra LIFA: orientering om at arealoverførsel af del af matr. nr. 16a Skærbæk By, Taulov til matr. nr. 16c smst. er gennemført
  350956/17
 • Fra DK Råstof - mail vedr. vejadgang - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  350906/17
 • Fra Rambøll: Mulighednerne for dispensation, matr nr 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  369113/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §19 tilladelse til mellemdeponering af vejjord fra separatkloakering i Hornstrup
  368846/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af mellemdepot for vejjord fra separatkloakering i Hornstrup Kirkeby, på matr. 7 Kirkeby By, Hornstrup
  402734/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Dialog om ændring i Stepping
  398583/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Dialog om efterbehandling mm
  398567/17
 • Fra Borger, Råstof, Til indvinder om opstarten
  398533/17
 • mails med Rambøll A/S om opstartmøde
  417201/17
 • mails med rambøll AS/ om opstartsmøde
  417200/17
 • Budget
  412966/17
 • Fra NIRAS, Aflevering af anden del af V0-breve for pulje 16
  418162/17
 • Fra Epinion: vedr. Industrien som karrierevej
  433132/17

Udgående

 • Til regnskab: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Langegyde 68, Vester Skeringe
  374299/17
 • CIE ESF udgifter og medfins.xlsx
  332907/17
 • SV: spørgsmål til tjekliste i SFD-17-0036
  332905/17
 • Til rådgiver - kommentarer til rapportudkast
  335766/17
 • til Niras: svar på vurdering, Skalkendrupvej 12, Nyborg
  374304/17
 • Til rådgiver - Svar vedr. kloakarbejde
  331260/17
 • Til praksis i Esbjerg: Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  331868/17
 • Til Nymølle stenindustrier, anmodning om aktindsigt vedr. aøanlæggelse på St. Markvej i Odense Kommune
  331614/17
 • Til Økonomi- og Indenrigsministeriet - vedr. udbetaling
  331302/17
 • Til HH Invest: SV: på henv. 621-0046, Blæsbjerggade 3/Skolegade 1, Kolding
  330824/17
 • Til ansøger: Yderligere spørgsmål til ansøgning
  330773/17
 • Til Kogsgaard Miljø: Vedr. regionens bemærkninger til oplægget til orienterende forureningsundersøgelse på J C Jensensvej 11, 6800 Varde
  331672/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  331870/17
 • Til ansøger: Orientering om Vækstforums beslutning
  332046/17
 • Til Guangdong General Chamber of Commerce: Vedr. samarbejde
  331936/17
 • Til ansøger: orientering om Vækstforums beslutning
  331750/17
 • til Nyborg Kommune og grundejer - Anmoder om oprensningsrapport, Krohaven 31A-L, 5853 Ørbæk
  331003/17
 • Til NIRAS: Kommentar til status for fase 2
  330942/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. lok. 410-81039 og overfladevand
  332210/17
 • Til ansøger: orientering om Vækstforums beslutning
  331756/17
 • Til Vejen Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse i området omkring Nørregade 90, 6600 Vejen
  331580/17
 • Til ansøger: orientering om Vækstforums beslutning
  331776/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. prisaftale omkring levering tolkebistand
  331591/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Værkstedsvej 14, 5500 Middelfart
  332027/17
 • Til Sønderborg Kommune: Opfordring til møde omkring færdigetablering, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  330896/17
 • Til Franck, Miljø- og Geoteknik ang. Havnegade 2, Østre Havnevej 4,6 og 8, Esbjerg
  331681/17
 • Til ansøger: orientering om Vækstforums beslutning
  331773/17
 • Til EDC mæglerne: SV: Forespørgsel vedr. Rugårdsvej 37, 2. 5000 Odense C
  331450/17
 • Til rådgiver, RÅSTOF, Nye spm til fakturaoversigt
  336301/17
 • Til Borger: Resultat af gennemgang af ejendommen Vestergade 8 i Faaborg
  333371/17
 • Til rådgiver, RÅSTOF, Nye spm. til fakturaoversigt
  333725/17
 • Til COWI - R&R kommentarer til rapportudkast
  375108/17
 • Til ejendomsmægler, kopi af mail til ejer vedr. forslag om værditabsundersøgelse på Sludevej 7, Frørup
  331404/17
 • fra URLAND, råstof, prospekt Vibæk Hostrup, vare og esbjerg kommuner
  346614/17
 • til kommuner, råstof, prospekt Vibæk - Hostrup, varde og esbjerg kommune
  346674/17

8. oktober 2017

Indgående

 • fra borger: Lejemål i Ølgod Sundhedshus
  336036/17
 • Fra Det Blå Gymnasium - svar på spm. vedr. uddybning af projektansøgning
  336901/17
 • Fra tolkefirma vedr. prisaftale omkrignlevering af tolkeydelser
  330846/17

Udgående

 • Mail til Sweco A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417199/17
 • Mail til Rambøll A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417190/17
 • Mail til Dansk Miljørådgivning A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417194/17
 • Mail til Niras A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417193/17
 • Mail til Sweco A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417197/17
 • Mail til Rambøll A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417191/17
 • Mail til Niras A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417192/17
 • Mail til Dansk Miljørådgivning A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417195/17
 • Mail til Sweco A/S med resultat af udbudsrunde 12
  417198/17
 • til NIRAS, råstof, tilladelse, matr. nr. 76 og 80 Oksenvad Ejerlav, Oksenvad beliggende ved Slevadvej i Haderslev Kommune
  398650/17

7. oktober 2017

Indgående

 • Fra politiker: Afbud og afløser til valgmøde 11/10
  330657/17
 • Fra PKO-konsulent - afslag på oplæg den 21-11-2017, kl. 15 - 18 for PKO om deltagelse i regionalt gruppearbejde
  337115/17

6. oktober 2017

Indgående

 • Fra Niras: vedr. vurdering, Skalkendrupvej 12, Nyborg
  374303/17
 • fra Orbicon: Budgetstatus 621-00381 Møllebro 1 Sdr Stenderup
  374380/17
 • fra Orbicon: Budgetstatus, Neversvej 53, Tommerup
  374377/17
 • FRA DMP: VanDa Bruger grænseflader - Lidt feedback
  330498/17
 • fra revisor: Revision af værditabsordningen på ejendommen Langegyde 68, 5762 Vester Skerninge
  374298/17
 • Fra Rådgiver: Nyborgvej 438 - Aftaler med vandværket og tanksøgning
  330253/17
 • FRA AROSIT: Opfølgning efter installationen
  329810/17
 • FRA AROSIT: Opfølgning efter installationen
  379039/17
 • Fra ansøger - ang. projekt
  368737/17
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen
  342132/17
 • fra varde kommune Adsbølvej 24 - aftale om forureningsundersøgelse er indgået
  342234/17
 • Fra Akademie Sankelmark: Vedr. DialogForumNorden
  338667/17
 • Fra Danske Regioner: Fortolkning af § 3, stk. 5 i YL-overenskomsten
  353683/17
 • Fra Kolding Kommune. Rørbækvej 18, Seest
  329998/17
 • SV: Garantiklinik på det reumatologiske område - image003.jpg
  329092/17
 • Vedr. kapacitetsloft og EVA-undersøgelse
  329299/17
 • Fra advokat: Advokatbrev Nyt OUH vedr. 3. kvartal 2017
  329130/17
 • Genfremsendelse af høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019
  330046/17
 • Fra Mijodan: Henv. Jordflytning-sagen er anvist. [123254] Kobbelvænget 59B 7000 Fredericia 297b - jette
  329211/17
 • SV: Garantiklinik på det reumatologiske område
  329083/17
 • Fra Nykredit: Forespørgsel vedr. igangværende undersøgelse
  329949/17
 • Bemærkninger til Sundheds- og Ældreministeriets svar vedr. DUT-høring om Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
  330446/17
 • Fra ansøger: Vedr. Visitdenmark
  329636/17
 • Fra NIRAS: Resultater fase 2
  329701/17
 • VS: Spørgsmål til ”Udbud af forsikringsmæglerydelser. Sagsnr. 17/24405
  336642/17
 • TED-publication 394276-2017 (2017-10-06) - ATT00001.jpg
  336805/17
 • TED-publication 394276-2017 (2017-10-06) - ATT00002.jpg
  336807/17
 • Fra Odense Kommune, Historik og oplæg til undersøgelse mhp. §8, Toldbodgade 21, Odense C.
  334847/17
 • Fra NIRAS: Status på fase 2
  330606/17
 • Fra ejensomsmægler,. spm vedr. Undersøgelsen på Sludevej 7, Frørup
  331396/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Eventuel justering af finansieringsplanen for socialfondsprogrammet. Svarfrist 15. november 2017
  331338/17
 • Fra PKO-repræsentant - accept af udpegning af fast repræsentant for almen praksis i styregruppe for fødeplanen
  330662/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Til hurtig besvarelse: Flytning af midler under socialfondsprogrammet? Frist 28. juni
  331342/17
 • SV: Garantiklinik på det reumatologiske område - image002.jpg
  329087/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Godkendelse af tinglysning
  328890/17
 • Fra Sønderborg Kommune. Påbud om oprydning efter § 41 i jordforureningsloven, lysabild, Sydals
  330417/17
 • Fra Kolding Kommune. JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  330474/17
 • Fra Jydske Vestkysten - anmmodning om akindsigt
  334438/17
 • fra NIRAS RE: Indberetning til Jupiter data fra Aike og Læborg
  401341/17
 • fra NIRAS RE: Indberetning til Jupiter data fra Aike og Læborg
  388987/17

Udgående

 • Til Orbicon: Udbud af værditabsundersøgelse i Fredericia
  330449/17
 • Til MOE: Udbud af værditabsundersøgelse i Fredericia
  330445/17
 • Til Svendborg kommune: Orientering om Nyborgvej 438
  330236/17
 • Til borger: Grethevej 19, 7000 Fredericia - orientering om udbud efter værditabsordningen
  330450/17
 • til Ollerup: entreprisekontrakt, Bjerrebyvej 73a, Svendborg
  374309/17
 • Til Læge - Korrespondance vedr. overtagelse af klinik på Ærø
  377710/17
 • Til borger: Varsling om tilsyn
  384941/17
 • Til Vejen Kommune
  330504/17
 • til PLUM_ Anmoder om undersøgelsesrapport (jordforurening) fra 2007, Cowi
  330116/17
 • til PLUM og DMR - Regionens evt. kortlægningsvurdering pt., PLUM, Østergade 38
  330114/17
 • Til Danfoss: Anmodning om yderligere oplysninger om L2 forureningsundersøgelse, Nordborgvej 81, Nordborg
  339747/17
 • Til I/S Lertranskøb: Vedrørende sikkerhedsstillelse i forbindelse med gravetilladelse i Bolderslev matr. 182 Bolderslev og 502 Uge samt del af 265 Uge
  329350/17
 • Til COWI: Fremsendelse af materiale, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  329900/17
 • Til Vagtchefen vedr. afmelding af vagtydernummer og praksishandel
  330398/17
 • Til borger: Varsling om tilsyn
  330074/17
 • Til advokat: Vedr. fremsendelse af kopi af udgået-af-afgørelsesbrevet for Industrivænget 6, 5580 Nørre Aaby
  330483/17
 • til DMR - Cowis oplæg 2007 - SV: Sagsmateriale - 421-55020 i Assens, (Plums)
  329151/17
 • Til FAS: Vedr. anmodning om aktindsigt
  329519/17
 • Til borger: Varsling om tilsyn
  330001/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev.vedr. Praksishandel i Kolding
  330429/17
 • Til borger ang. Ødisvej 29, 6000 Kolding
  329106/17
 • Til NIRAS: Svar på anbefaling
  329741/17
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. indvinding på fabriksgrunden
  330243/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev.vedr. Praksishandel i Kolding
  330427/17
 • Til Advokatfirmaet Dahl: Vedr. kopi af udgået-af-afgørelsesbrevet for Industrivænget 6, 5580 Nørre Aaby
  330481/17
 • Til kommunen - til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af ejendommen Irisvej 11, 6600 Vejen
  328976/17
 • Til Mijodan: Svar vedr. Jordflytning-sagen er anvist. [123254] Kobbelvænget 59B 7000 Fredericia 297b - jette
  329226/17
 • til Esbjerg Kommune og DinForsyning Orienteringsbreve til grundejere af broringer og vandanalyser
  330354/17
 • Til COOR: Mangler regninger
  330185/17
 • Til rådgiver, Råstof, Spm. til fakturaoversigt
  330485/17
 • Til læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  330065/17
 • Til NIRAS: Vedr. fremsendelse af totaludskrift og V1-kortlægningsbrev for 410-81105, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby
  328915/17
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Industrivænget 6, 5580 Nørre Aaby, Matr. nr. 8gb Nr. Aaby By, Nr. Aaby - udgår af V1
  330466/17
 • til Borger Orientering om supplerende undersøgelse ved Gulleshøj 11, 5471 Søndersø
  330495/17
 • Til Lifa: Svar Vedr. Vejlbyvej 47, 5500 Middelfart, matr. nr. 7bb Røjleby, Vejlby
  328936/17
 • Til Nyborg Kommune - Kopi af V2-varsel Libavej 1, 5853 Ørbæk, Nyborg Kommune, Matr.nr. 5au, Ørbæk By, Ørbæk.
  329828/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Slotsgade 26, 6300 Gråsten
  329693/17
 • Til kommunens byggemyndighed, att. Team Byg - Henv. vedr. risiko for indeklimaforurening på ejendommen Irisvej 11, 6600 Vejen
  329031/17
 • Til Lea Ejendomspartner: Høring vedr. afgørelse om kortlægning og nuancering Markdanersgade 5 og 7, 6000 Kolding
  329281/17
 • Til kommunen, orientering, V2-varsel af en del af ejendommen Stenløse Bygade 21, 5260 Odense S
  329362/17
 • Til borger - Kopi af Varsel om V2-kortlægning af en del af Libavej 1, 5853 Ørbæk, Nyborg Kommune, Matr.nr. 5au, Ørbæk By, Ørbæk.
  329793/17
 • Til entreprenøren, Råstof, mail vedr. mgl. screeningsinfo, matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  330139/17
 • Til Faabrog Midtfyn-kommune ang. projekt
  333332/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune ang projekt
  333316/17
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af praksis i Kolding
  330000/17
 • til Vejen Kommune og Læborg Vandværk Orienteringsbreve til grundejere af boringer og vandanalyser i opland til Læborg Vandværk
  330430/17
 • Til Sønderborg Kommune. SV: påbud om oprydning efter § 41 i jordforureningsloven, lysabild, Sydals
  330421/17
 • Kommunemeddelelse - Kolidng Kommune - Praksis overdragelse
  330431/17
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af praksis i Kolding
  329995/17
 • Til Eigil Jensen A/S: Godkendelse af efterbehandling i råstofgraven på Sødover Tværvej 4, matr. nr. 11c og 15b Sødover By, Nørup
  328724/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  330043/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  330928/17
 • Til borger ang. Hostrupvej 11, 6710 Esbjerg
  328706/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  330932/17
 • Til rådgiver, RÅSTOF, Spm til fakturaoversigt
  336286/17
 • Til Danske Regioner: FASE 2
  330079/17
 • Til rådgiver, Råstof, Svar på ændringsforslag i Stepping
  398323/17
 • Til indvinder, Råstof, Dialog omkring proces
  398271/17
 • til Vejen Kommune og Læborg Vandværk Orienteringsbreve til grundejere af boringer og vandanalyser i opland til Læborg Vandværk
  401366/17
 • Til COOR: Mangler regninger
  399920/17
 • til Esbjerg Kommune og DinForsyning Orienteringsbreve til grundejere af broringer og vandanalyser
  401379/17
 • Til indvinder, Råstof, Dialog omkring proces
  398280/17
 • Til borger: Varsling om tilsyn
  407681/17
 • mail til rådgivere omfattet af miniudbud om valg af rådgiver
  417188/17
 • Mail til rådgivere omfattet af miniudbud
  417189/17

5. oktober 2017

Indgående

 • FRA Kursusplanen: Økonomi
  328667/17
 • FRA DMP: Review workshop af DMP’s brugerstyring op mod FODS referencearkitektur for brugerstyring
  341668/17
 • Fra NIRAS: Status på Brændevej og Washingtonvej
  340696/17
 • fra NIRAS SV: Gulleshøj 11, Søndersø
  340734/17
 • Fra NIRAS: Status på Brændevej og Washingtonvej
  340708/17
 • fra Orbicon SV: Faktura fra BL Grundvandssænkning vedrørende Højbjergvej 5
  338570/17
 • Fra lægen: mail med anmodningom åbning for tilgang pr. 1. november 2017
  338287/17
 • Fra LIFA: Forespørgsel vedr. arealoverførsel af offentlig vej - Søndergade 57, Nr. Aaby
  344345/17
 • Ansøgning
  377547/17
 • Fra yder: Mail med ønske om lukning for tilgang af patienter
  328352/17
 • Høring_ Sundhedsstyrelsens _Anbefalinger for den palliative indsats_
  326618/17
 • Materiale fra workshop 1
  327572/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Godkendelse af tinglysning
  327888/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Godkendelse af tinglysning
  328564/17
 • Fra Mijodan: Henv. vedr. Jordflytning-sagen er anvist. [123254] Kobbelvænget 59B 7000 Fredericia 297b - jette
  328401/17
 • Aftaletekst_.docx
  327604/17
 • Fra projekt: revideret budget mv
  328383/17
 • Fra tolkefirma omkring prisaftale vedr.levering af tolkeydelser
  327601/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Godkendelse af aflysning
  328235/17
 • Fra ansøger: Vedr. ansøgning
  328394/17
 • Fra Lea Ejendomspartner a/S: mail med navne og adresser Markdanersgade 5 og 7, 6000 Kolding
  326809/17
 • RKKP/Non-melanom: kommenteret 2016-rapport
  326758/17
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  329427/17
 • tilsynsafgørelse
  329887/17
 • Fra Lifa: Henv. Vedr. Vejlbyvej 47, 5500 Middelfart, matr. nr. 7bb Røjleby, Vejlby
  328926/17
 • Høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019
  326600/17
 • Høring_ Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - Høringsfrist d. 1_11-17
  327354/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til undersøgelse
  327235/17
 • Fra projekt; status på planlægning
  328900/17
 • Fra NIRAS: Ang. Fabriksvej 4, 5580 Middelfart, lok.nr. 410-81105
  328892/17
 • Aftale_bilag1.docx
  327599/17
 • Borger - kvit. modtagelse bekræftelse vedr. henvendelse
  326980/17
 • Amgros - svar til borger
  335176/17
 • Fra Sweco: Korrespondance vedr. fejl i tilbud. pulje 10, 2017, Videregående undersøgelser
  334929/17
 • Amgros - svar til borger
  335121/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  330857/17
 • Fra ansøger - vedr. Spørgsmål til Vækstrettet kompetenceudvikling
  331030/17
 • Fra ansøger - Interessetilkendegivelser vedr. projekt Vækstrettet Kompetenceudvikling
  331025/17
 • Fra DMR: Besigtigelsesplan pulje 2
  328817/17
 • Fra Esbjerg Erhvervsudvikling vedr. arrangement
  329296/17
 • Fra Sweco: Korrespondance vedr. fejl i tilbud. Tilbud pulje 10, 2017, Videregående undersøgelser
  334880/17
 • Amgros - svar til borger
  335120/17
 • Amgros - svar til borger
  335119/17
 • fra NIRAS RE: Indberetning til Jupiter data fra Aike og Læborg
  401342/17
 • fra NIRAS RE: Indberetning til Jupiter data fra Aike og Læborg
  388981/17

Udgående

 • DB backup filer
  328668/17
 • TIL kursusplanen: Økonomi
  328666/17
 • Til DMR: Svar på tilbud for Østerbro 20A
  329312/17
 • Til NIRAS: Svar på tilbud for Østerbro 20A
  329304/17
 • Referat fra mødet den 26. september - uddannelse til beskrivelse radiografer.
  327982/17
 • til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Langegyde 68, Vester Skeringe
  374297/17
 • Til mødedeltagerne - VS: Tilføjelse til godkendt referat - Regionale PKO ordning, 05-09-2017
  326510/17
 • Til Skat. 621-00360 Mølleparken 1, Vonsild, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægningen.
  327967/17
 • Til EP Ejendomme Assens Aps: Varsling om kortlægning af din ejendom Dalvænget 10, 5610 Assens efter jordforureningsloven
  326836/17
 • Til Aabenraa Kommune. 529-40001 Arnhøjvej 11, 6230 Rødekro V1 kortlægning - Indsats
  327952/17
 • Til DMR. SV: Anmodning om kortlægningsmateriale, matrikel 13ca Seest By, Seest, Kløvkærvej 1, 6000 Kolding
  328322/17
 • til projekt: vedr. rev. budget
  328398/17
 • Til Nyborg kommune - orientering vedr. V2-varsel af en del af ejendommen Longvej 7, 5853 Ørbæk efter indledende undersøgelse
  326760/17
 • Til projekt; vedr. kommunikation og budget
  326693/17
 • Til Mijodan: Svar vedr. Analyseparametre, matr. nr. 297b Fredericia Kobbeljorder
  328517/17
 • Til Vejen Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  326578/17
 • Til potentiel ansøger: Vejledning vedr. pulje
  328149/17
 • Til TV2: Vedr. anmodning om aktindsigt
  327308/17
 • Til Radio24Syv: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  326534/17
 • Til Skat. 529-40001 Arnhøjvej 11, 6230 Rødekro V1 kortlægning - Indsats
  327946/17
 • Til Home Sønderborg - Svar på henvendelse vedr. ejendommen Nørre Havnegade 34, 2., th., 6400 Sønderborg
  328404/17
 • Efterfølger til Kongresværtskab
  327864/17
 • Til Kolding Kommune. 621-00360 Mølleparken 1, Vonsild, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægningen.
  327981/17
 • Til VMR: Høringssvar til udkast til Vejledning om indsatsplaner - ref. j.nr. SVANA-400-00026
  327086/17
 • Til Assens Kommune og Assens Forsyning: Varsling om kortlægning af ejendommen Dalvænget 10, 5610 Assens efter jordforureningsloven
  326870/17
 • Til Orbicon: Svar vedr. budgetstatus
  327846/17
 • Til projekt: anmodet om status vedr. 2. rate
  327715/17
 • Til borger - svar på henvendelse, Østergade 79a, 6270 Tønder
  326491/17
 • Til projekt: ny henvendelse vedr. 2. rate,
  327969/17
 • Til Sweco: Svar vedr. fejl i tilbud, Vedr. Tilbud pulje 10, 2017, Videregående undersøgelser,
  334940/17
 • Til borger: Svar på henvendelse, Jordforurening Ørbækvej
  331012/17
 • Til digelag, kommuner og Nationalpark - Råstoffer til klimatilpasning
  327922/17
 • Til Sweco: svar vedr. fejl i tilbud. Vedr. Tilbud pulje 10, 2017, Videregående undersøgelser
  334936/17
 • Til TV2: Vedr. anmodning om aktindsigt
  381129/17
 • Dialog med Assens Kommune, Solevadvej 74, Assens Kommune
  345515/17
 • Til URLAND, råstof, prospekt vibæk hostrup, varde og esbjerg kommune
  346605/17
 • til Møller & Grønborg, råstof, prospekt vibæk hostrup, varde og esbjerg kommune
  346610/17
 • LKO styregruppemøde - indsamling af dagsordenspunkter
  340715/17

4. oktober 2017

Indgående

 • fra revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Langegyde 68, Vester Skeringe
  374296/17
 • LMS Netværkssekretariat, referat fra møde d. 27.9.17
  334793/17
 • SV: Indkaldelse_Arbejdsgruppe vedr. Børne- Ungeaftale
  326314/17
 • TED-Reception: 17-414628-001
  336820/17
 • VS: {{FORSIKRINGER}}Behandling af arbejderskader 2. kvartal 2016
  336821/17
 • Fra Vestkystpartnerskabet: SV: Vestkystpartnerskabets vedtægter
  326813/17
 • SV: Udbud af forsikringsmæglerydelse. Sagsnr. 17/24405
  336827/17
 • Fra SDU ang. projekt
  333370/17
 • Fra SDU - ang. projekt
  333301/17
 • Fra Svendborg Kommune, Jordflytningssagen er afslutte, Møllergade 34, 5700 Svendborg
  334639/17
 • Revideret referat fra møde i Præhospitaludvalget den 2. oktober 2017
  332886/17
 • Fra SDE: vedr. Forældreindsats
  333409/17
 • Fra SDU ang. projekt
  333414/17
 • klage over afslag på aktindsigt
  330090/17
 • Fra Varde Kommune, Råstof, Skovrejsning og interesseområde for ler
  332755/17
 • Fra projekt: svar vedr. anmodning om dokumenter
  326689/17
 • SV: Opsamling fra Danske Regioner på netværksmødet 2. oktober.
  328108/17
 • SV: Opsamling fra Danske Regioner på netværksmødet 2. oktober.
  328101/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. november 2017
  326776/17
 • SV: Opsamling fra Danske Regioner på netværksmødet 2. oktober.
  328117/17
 • Kommenteret årsrapport 2017 - Dansk Hoftealloplastik Register
  326658/17
 • Fra borger - henvendelse Østergade 79a, 6270 Tønder
  326488/17
 • Fra projekthaver - Sammenfatning af resultater og effekter - LORC
  325876/17
 • Høring over bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers fremstilling af cannabisslutprodukter
  324887/17
 • fra grundejer - Fwd_ Kopi af rapport, Hovedgaden 1, Ørbæk
  324385/17
 • Fra ejendomsmægler, Telefonhenvendelse, Østergade 79a, 6270 Tønder
  325375/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Automatisk svar: Høringssvar til udkast til Vejledning om indsatsplaner - ref. j.nr. SVANA-400-00026
  327002/17
 • Fra Advokat: Advokatbrev Aabenraa
  327859/17
 • Fra lodsejer - forslag til efterbehandling - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  326206/17
 • Fra projekt: vedr. budget, og stiftelse af selvejende inst.
  326876/17
 • Fra Sweco: Varsling om forsinkelse på Borearbejde Pulje 63 og 64
  324553/17
 • Fra Niras, henvendelse omrking arkivoplysninger, lok. 410-81105. Fabriksvej 4, 5580 Middelfart
  324995/17
 • Høring - Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse - Frist 23. oktober 2017
  325302/17
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325340/17
 • Fra Rambøll: Økonomistatus
  324577/17
 • Fra Nyborg Kommune Ny Dispensation til midlertidig sløjfning af beskyttet dige i forbindelse med råstofgravning
  375630/17
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Lykforte 19, 6070.doc
  383438/17
 • Fra Danfoss: Oplysnigner om L2 forureningsundersøgelse, Nordborgvej 81, Nordborg
  339763/17
 • fra Niras RE: Gulleshøj 11, Søndersø
  340733/17
 • Fra læge - Godkendelse af udkast til brev til patienter
  337134/17
 • Fra Bech-Bruun: Advokatbrev for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, 3. kvartal 2017
  341190/17
 • Fra DMR: Revideret undersøgelsesrapport og § 8 ansøgning, Gasværksgade 30, Esbjerg)
  339984/17
 • Fra ERST: Godkendelse af annonceringsmateriale
  348044/17
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  347243/17
 • Fra Vejle Kommune: Kano og Kajakklub, Ibæk Strand vej 19 A, 7100 Vejle - §8?
  352354/17
 • Fra GEUS
  355587/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Forslag til boringer i Svollibjerg
  398256/17

Udgående

 • Telefonnotat vedr. samtale med entreprenør tirsdag den 3/10:
  326436/17
 • Udlevering af jord- og vanddata fra Vapokon grunden til SDU
  324308/17
 • vapokon_data_proddb.xlsx
  324309/17
 • Til projekt: Endeligt bevillingsbrev
  326424/17
 • Til Vejle Kommune - kvittering for modtagelse af mail - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev (Etape 2)
  324465/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. november 2017
  326304/17
 • Til borger, svar på henvendelse omkring forureningsattest, Brunhøj 39, 7100 Vejle
  324300/17
 • Til Kogsgaard Miljø ApS, Svar på henvendelse, Sagsmateriale for Lok. nr.: 573-81036
  324406/17
 • Til projekt; anmodning om endeligt budget
  324768/17
 • Til praksis i Vejen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325694/17
 • Fra Skatteankestyrelsen, Svar på henvendelse, Dæmningen 36A, 7100 Vejle
  324425/17
 • Til Sweco: Svar vedr Forsinkelse på Borearbejde - Pulje 63 og 64
  324561/17
 • Til advokat.: Advokatbrev vedr. Kolding
  325471/17
 • Til Odense Kommune: Rykker for svar omkring påbudsmulighed
  325498/17
 • Til Amgros:Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  325586/17
 • Design Innovation, SFD-14-0007, Nye KPI
  324516/17
 • Til STEENS MC-CENTER Aps.: Varsling om kortlægning af din ejendom Dornen 16, 6715 Esbjerg N efter jordforureningsloven
  325588/17
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325699/17
 • Fra Praksis vedr. prisaftale omkring levering af tolkebistand
  324287/17
 • Sidste bemærkninger til designrapporter
  326268/17
 • Til politiker: Vedr. refusion af transport
  324315/17
 • til Cowi - vil udgå af kortlægningen - SV_ Gartnerlunden 5 (tidligere Slettensvej 210) Odense N - Oprensningsnotat
  325324/17
 • Til Niras, svar på henvendelse, arkivoplysninger Fabriksvej 4, 5580 Middelfart
  325000/17
 • Til LMS - afklaring om Esbjerg Krone Apotek?
  325392/17
 • Til projekt: anmodet om underskrevne dokumenter
  324890/17
 • til jord-id_ mere om ønsket materiale_ - Snavevej 2, 5471 Søndersø mat. 18aa.
  324428/17
 • Til ejendomsmægler, Svar på henvendelse, Østergade 79a, 6270 Tønder
  325379/17
 • Til Miljøforum Fyn - udpegning til ny valgperiode
  325679/17
 • til LINDØ PORT og Niras - anmoder om materiale, jordforureningsundersøgelser 2012-13, Lindøværft losseplads
  324663/17
 • Til borger: Svar vedr. ændring af kortlægning
  325328/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324742/17
 • Sidste bemærkninger til designrapporter
  326279/17
 • Til projekt: anmodet om udfyldte dokumenter
  324860/17
 • Sidste bemærkninger til designrapporter
  326286/17
 • Til landinspektør, svar på henvendelse, Udstykning af matr.nr. 1fu Fredericia Stadsjorder
  324728/17
 • Sidste bemærkninger til designrapporter
  326275/17
 • Til Lea Ejendomspartner a/s: henv. vedr. navne og adresser Markdanersgade 5 og 7, 6000 Kolding
  325990/17
 • Til Varde kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse Vestervold 1b-d, Varde
  324869/17
 • Fra Praksis vedr prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  326283/17
 • Til Forsikring: Korrespondance omkring ansvar
  324730/17
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse, Vedr. området 1393 Kolding Markjorder 3.Afd., Kolding Kommune
  324272/17
 • Kopi til orientering: varsling om kortlægning af Dornen 16, 6715 Esbjerg N efter jordforureningsloven
  325617/17
 • Til borger: Svar på henvendelse
  326476/17
 • Til SUM: Tildeling af vagttjeneste til landets apoteker
  326571/17
 • Til Miljøstyrelsen: Høringssvar til udkast til Vejledning om indsatsplaner - ref. j.nr. SVANA-400-00026
  326988/17
 • Til Fyns Stiftstidende: Svar på anmodning om aktindsigt
  326481/17
 • Til Esbjerg Kommune: tilbagekaldelse af meddelelse om åbning for tilgang
  353680/17
 • til NIRAS SV: Gulleshøj 11, Søndersø fase 6
  340723/17
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  368621/17
 • til DGE SV: Pulje 54: resultater og vurdering - Søndergade 69
  428653/17

3. oktober 2017

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune: Svar på orientering om Nyborgvej 438
  325931/17
 • Udbud af forsikringsmæglerydelser. Sagsnr. 17/24405 - Spørgsmål
  336829/17
 • fra Orbicon: Kontrakt Pulje 11_2017
  374381/17
 • fra Orbicon: Kontrakt Pulje 11_2017
  374382/17
 • Fra Franck Geoteknik: Kløverbakken 1, Varde - tilfredshedserklæring
  323897/17
 • fra DMR: Tilladelse til jordvarme, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev
  374332/17
 • fra DMR: tilladelse til midlertidig indkørsel, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev
  374331/17
 • Fra DMR: Tilbud på værditabsafværge på Østerbro 20A, 5985 Søby Ærø
  329294/17
 • spørgsmål til tjekliste i SFD-17-0036
  322861/17
 • Fra Orbicon: Spørger til status på sagen da de gerne vil påbegynde undersøgelse hurtigt
  323401/17
 • Sundhedsstyrelsens _Anbefalinger for den palliative indsats_ - Høringsfrist d. 23_10-17 kl. 12.00
  323465/17
 • Fra Erhverrvsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse RFD-17-0030
  324013/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt til helikopterindflyvning ved Aabenraa Sygehus
  324017/17
 • Høring over bekendtgørelser om hhv. varenumre, Medicinpriser og leveringsforhold samt beregning af priser på cannabisslutprodukter
  323174/17
 • Fra Orbicon: Mail med revideret undersøgelsesoplæg
  323600/17
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  323928/17
 • Fra praksis - Anmodning om åbent for tilgang af patienter
  323090/17
 • Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
  323058/17
 • Fra Orbicon: Mail med endeligt udkast til undersøgelse
  323669/17
 • Fra borger - mail med anmodning om undersøgelse - Tuemosevej 40 5260 Odens S
  324021/17
 • fra Borger VS: Lodseplads
  323269/17
 • Høring af Sundhedsstyrelsen udkast til opdatering af _Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling_. Høringsfrist 26. oktober.
  323215/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  323025/17
 • Fra borger, henvendelse omkring forureningsattest, Brunhøj 39, 7100 Vejle
  324299/17
 • Fra Skatteankestyrelsen, henvendelse, Dæmningen 36A, 7100 Vejle
  324422/17
 • Fra Kogsgaard Miljø ApS, Henvencelse, Sagsmateriale for Lok. nr.: 573-81036
  324403/17
 • Fra Kolding Kommune. VS: Vondsild Mølle. Dokumentation for oprensing af kviksølv
  327866/17
 • Fra Vejle Kommune - mail om ikke-godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev (Etape 2)
  324429/17
 • Lovforslag om kapacitetsloft i lovprogrammet
  328153/17
 • Respons fra oplægsholder på oplæg den 21-11-2017, kl. 15 - 18 for PKO om deltagelse i regionalt gruppearbejde
  327266/17
 • Fra DMR: Økonomi og fakturaopgørelse, puljr 59, sep. 2017
  328881/17
 • Opsamling fra Danske Regioner på netværksmødet 2. oktober.
  328157/17
 • Fra DMR - Økonomiskema og fakturaopgørelse, del 3
  328058/17
 • Fra FOOD ang. Local cooking
  328377/17
 • SV: Opsamling fra Danske Regioner på netværksmødet 2. oktober.
  328133/17
 • SV: Opsamling fra Danske Regioner på netværksmødet 2. oktober.
  328136/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Spm. til fortidsminder
  334425/17
 • SV: Tilsynsrapport 2017 - Regionsklinikken - Lægehuset Jernbanegade, Grindsted
  331885/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning trådt i kraft
  322249/17
 • Vækstforum - Regionalfond - AutomationsBoost - fra projekt vedr. evaluering
  375146/17
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF StjerneHøringsvar vedr. erhvervsmæssig indvinding Barløse
  384205/17
 • Fra projekthaver - på PET_PhD-projektet
  382724/17
 • Ansøgning om yder nr.
  377580/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring - §8 tilladelse til belægningsarbejde på matr. nr. 5601e, Sønderborg, Nørre Havnegade 82, 6400 Sønderborg
  339938/17
 • Fra Sundhedsministeriet: Anmodning om bidrag til folketingsbesvarelse vedr Hammel Neurocenter
  339739/17
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagrtydernummer
  347235/17
 • Fra Epinion: vedr. Industrien som karrierevej
  433124/17
 • Fra Nymølle RÅSTOF Ansøgning om (fortsat) tilførsel af jord, Sdr. Nærå matr. nr. 10a og 11m Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå.
  432811/17
 • Mail vedlagt undersøgelsestilbud fra Niras A/S
  417178/17
 • Mail vedlagt undersøgelsestilbud fra Dansk Miljørådgivning A/S
  417177/17
 • Fra NIRAS, 1. del supplerende sager er oprettet og V0-breve skrevet
  418142/17
 • Mail vedlagt undersøgelsestilbud fra Dansk Miljørådgivning A/S
  417176/17
 • Mail vedlagt undersøgelsestilbud fra Niras A/S
  417179/17
 • Mail vedlagt undersøgelsestilbud fra Rambøll A/S
  417181/17
 • mail vedlagt undersøgelsestilbud fra Rambøll A/S
  417180/17
 • Fra indvinder, Råstof, Dialog om efterbehandling
  398237/17

Udgående

 • Endnu ikke afhentet bevilling - frist 13/10-17
  323699/17
 • SV: Sygesikringskort
  324502/17
 • Tilsagn i sigte
  322868/17
 • SV: spørgsmål til tjekliste i SFD-17-0036
  322864/17
 • Til DMR: Ny medarbejder på rammeaftalen for videregående undersøgelser
  322280/17
 • Til Willis. SV: Region Syddanmark - Entrepriseforsikring, police nr. 663 496 389 6
  322354/17
 • Til DGE: Fremsendelse af kortlægningsmateriale, Slotsgade 17, Haderslev
  322454/17
 • Til vejle Kommune: Svar vedr. Supplerende jordprøver - Delafslutning af §8 Stævnen 26-28
  323350/17
 • Til projekt: slutafregning, afsluttet projekt
  323969/17
 • Til Amgros: udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  323222/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på åbnen for tilgang af patienter
  323135/17
 • Til Borger: Supplerende svar vedr. Allerupvej 22, 6520 Toftlund
  322609/17
 • Til ansøger: Yderligere spørgsmål til ansøgning
  322702/17
 • til Orbicon opfølgning på henvendelse fra grundejer VS: Lodseplads
  323297/17
 • Til Middelfart Kommune: orientering om V2-høring, Staurbyskovvej 1, 5500 Middelfart, matr. 8b og 18q Staurby By, Vejlby, lok
  323411/17
 • Til Vejle Kommune: Varsling om kortlægning af Gammelbyvej 7, 7182 Bredsten efter jordforureningsloven
  323918/17
 • Til Orbicon: RSD kommenterer på undersøgelsesoplæg
  323405/17
 • Til Orbicon: RSD kommenterer en enkelt fejl i oplægget som eller kan godkendes
  323612/17
 • Til entreprenør. Råstof. Supplerende spørgsmål vedr. ansøgning på matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  324086/17
 • Til Langeland Kommune: Svar på forespørgsel, Søndergade 19b, 5953 Tranekær
  323442/17
 • Fra Praksis vedr. Prisaftale omkring levering af tolkeydelser
  322244/17
 • Til Orbicon: Rsd har godkendt undersøgelses oplæg
  323681/17
 • Til Vejle Kommune: Varsling om kortlægning af Ravningvej 71, 7182 Bredsten efter jordforureningsloven
  323901/17
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324688/17
 • Til praksis i Vejen: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  326572/17
 • Til Middelfart Kommune: Svar på høringssvar på V2 høring, Staurbyskovvej 1, 5500 Middelfart,
  328698/17
 • Til Kogsgaard Miljø: Vedr. hvem der er regionens sagsbehandler på sagen fra JC Jensensvej 11, Nordenskov i Varde Kommune
  331665/17
 • Til virksomhed - dokumenter til brug i projekt
  333357/17
 • Til virksomhed inkl dokumenter til gennemførelse af OPI-projekt
  333281/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  333410/17
 • Til virksomhed - dokumenter til brug i projekt
  333382/17
 • Mail med kvittering til Rambøll A/S
  417187/17
 • Mail med kvittering til Dansk Miljørådgivning A/S
  417183/17
 • Mail til Dansk Miljørådgivning A/S med kvittering
  417182/17
 • mail med kvittering til Rambøll A/S
  417186/17
 • mail med kvittering til Niras A/S
  417184/17
 • mail med kvittering til Niras A/S
  417185/17

2. oktober 2017

Indgående

 • Fra SDU: status på projektet
  389325/17
 • Fra rådgiver - Spørgsmål vedr. kloakarbejde
  331257/17
 • Fra DMR: Ny miljøtekniker i DMR
  321557/17
 • Fra Grundejer: Telefonnotat vedr. Værditabsordningen
  321062/17
 • Fra NIRAS: Tilbud på projektering og tilsyn med etablering og udførelse af afværge på Østerbro 20A
  329287/17
 • Fra Mst: Telefonnotat om afslag på TUP-midler
  320980/17
 • FRA DMP: DKjord som Pilot
  341664/17
 • Fra borger - Telefonnotat af samtale med potentiel køber
  320705/17
 • Fra UC Lillebælt: svar vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319731/17
 • FRA TENGBERG: Analyse estimat til teknisk JAR analyse fremsendt
  342107/17
 • fra DMR: underskrevet kontrakt, Kelstrup Strandvænge 1
  374330/17
 • Dialog med kommune RÅSTOF Vandindvinding til Barløse
  384185/17
 • Vækstforum: fra RoboCluster vedr. indmeldelse
  375536/17
 • Fra DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  340995/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  341969/17
 • Fra Geus
  355576/17
 • Fra ansøger: Trækker ansøgning
  320764/17
 • fra Orbicon SV: Nyvej 6, Vissenbjerg
  320869/17
 • fra Odense Kommune, mail -T.O. krav om forureningsundersøgelse på Havnegade 12-14, revideret
  320865/17
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  319827/17
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  319829/17
 • VS: Tilsynsrapport 2017 - Regionsklinikken - Lægehuset Jernbanegade, Grindsted - image001.png
  321443/17
 • Tilsynsrapport 2017 - Regionsklinikken - Lægehuset Jernbanegade, Grindsted
  321113/17
 • SV: Stoftransportparametre i den umættede zone
  320447/17
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg automatisk lukket
  320097/17
 • fra Kerteminde Kommune - SV_ efterlyser bilag til Niras-rapporter 2013 vedr. affaldsdepotet på Lindø
  320819/17
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  319825/17
 • Fra DR. SV: Aktindsigt: 449-00005, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  320835/17
 • Tilsynsrapport 2017 - Regionsklinikken - Lægehuset Jernbanegade, Grindsted - image001.png
  321116/17
 • fra Odense Kommune, mail - motionsplads sløjfes måske - VS_ Opfølgning på tilladelse til motionsplads på gasværksgrunden - bl.a. skilt
  321012/17
 • Fra læge - Medd. vedr. nyt cvr-nr
  321772/17
 • Høring over bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved medicinsk cannabis og behandling af bivirkningsindberetninger
  320089/17
 • Re: Ansøgning til Uddannelsespuljen: Passion for at skabe
  328167/17
 • Fra system: lukket automatisk d. 29.09.2017
  323502/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsnotat for villaolietanksagen på Horstedvej 1B og 1C, 7100 Vejle
  323951/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af jordforureningssag på Horstedvej 1B og 1C, 7100 Vejle
  323937/17
 • Fra Vejle Kommune: Oplæg og undersøgelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle i 2016
  323895/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. forureningssagen fra Klinkvej 30, 7323 Give
  324101/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. samarbejde
  322589/17
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende jordprøver - Delafslutning af §8 Stævnen 26-28
  323334/17
 • Fra DGE: Bilag - Tidsplan pulje 3-4.xlsx
  322866/17
 • Fra Danske Regioner: Referat 22.08.2017
  322251/17
 • Fra NIRAS: Udkast til rapport
  322146/17
 • Ansøgning om medfinansiering til Early Warning
  325958/17
 • Program for studietur til Irland 9.-11. oktober
  327584/17
 • Fra borger: Henvendelse vedr. ændring af kortlægning
  325319/17
 • Sv: Halvårlig afrapportering - journal nr. 16/11076
  324605/17
 • Fra Aleens fysioterapi vedr. barsel.
  334498/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. møde
  335223/17
 • Fra Danske Regioner: Høring af SST udkast til opdatering af "Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling".
  391549/17
 • fra NIRAS, råstof, tilladelse, matr. nr. 76 og 80 Oksenvad Ejerlav, Oksenvad beliggende ved Slevadvej i Haderslev Kommune
  398647/17
 • Fra virksomhed ang. ansøgning
  406731/17
 • Mail fra Sweco A/S vedlagt tilbud på undersøgelser
  417172/17
 • Mail fra Sweco A/S vedlagt tilbud på undersøgelser
  417173/17
 • Fra NIRAS, blå sager er oprettet
  418128/17
 • Fra NIRAS, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 16, Haderslev og Vejen
  418117/17
 • Fra Ekstern Aktør: ansøgningsmateriale
  436674/17
 • Referat fra bestyrelsesmøde i H.C. Andersen Fonden 28/9 2017
  433286/17
 • Fra Ekstern Aktør: ansøgningsmateriale
  436671/17

Udgående

 • Til realkredit - Svar på forsp - mail 2 af 2
  320692/17
 • Til realkredit - Svar på forsp - mail 1 af 2
  320690/17
 • Kopi af dispensation samt opfølgning på telefonsamtale
  320594/17
 • Til borger - Svar på forsp - mail 3 af 3
  320710/17
 • Til borger - Svar på forsp - mail 1 af 3
  320706/17
 • Til borger - Svar på forsp - mail 2 af 3
  320708/17
 • Til SOSU Lillebælt: Svar vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  320307/17
 • Til UC Syd: Svar vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319921/17
 • Til UC Syd: Svar vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319900/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  320117/17
 • [Sagsnr.:10/9741] - [Dok.nr.:50519/13] Historisk materiale
  320947/17
 • [Sagsnr.:10/9741] - [Dok.nr.:50534/13] Historisk materiale
  320944/17
 • til Orbicon svar på supplerende målinger ved: Nyvej 6, Vissenbjerg
  321016/17
 • 621-00567 Platinvej 21, 27 og 29A, 6000 Kolding. 10h og 10bp Harte By, Harte
  320971/17
 • [Sagsnr.:10/9741] - [Dok.nr.:50534/13] Historisk materiale
  320912/17
 • [Sagsnr.:13/6687] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-00567, Novadan, Platinvej 29, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 10bp og 10h Harte By, Harte
  320962/17
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede samt bortfald af dispensation
  321127/17
 • Til Læge - Bekræftelse på ændring af cvr-nr
  321793/17
 • [Sagsnr.:10/9741] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL 621-00567 Slagge ved Platinvej 29, matr.nr. 10h Harte By, Harte, Platinvej 21 6000 Kolding, Kolding Kommune
  320956/17
 • [Sagsnr.:10/9741] - [Dok.nr.:50534/13] Historisk materiale
  320917/17
 • [Sagsnr.:10/9741] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL 621-00567 Slagge ved Platinvej 29, matr.nr. 10h Harte By, Harte, Platinvej 21 6000 Kolding, Kolding Kommune
  320954/17
 • [Sagsnr.:10/9741] - [Dok.nr.:50534/13] Historisk materiale
  320935/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Aflysning af deklaration
  319966/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Verdens Ende 10, 6400 Sønderborg
  319793/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  321160/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  320137/17
 • [Sagsnr.:13/6687] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-00567, Novadan, Platinvej 29, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 10bp og 10h Harte By, Harte
  320967/17
 • 621-00567 Platinvej 21, 27 og 29A, 6000 Kolding. 10h og 10bp Harte By, Harte
  320911/17
 • [Sagsnr.:10/9741] - [Dok.nr.:50534/13] Historisk materiale
  320941/17
 • til Kerteminde Kommune - efterlyser bilag til Niras-rapporter 2013 vedr. affaldsdepotet på Lindø
  320814/17
 • Til Vejle Kommune: Kvittering fro materiale på sagen fra Klinkvej 30, 7323 Give
  324111/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  333352/17
 • til arbejdsgruppen, råstof, prospekt vibæk hostrup, esbjerg og varde kommuner
  346594/17
 • til styregruppen, råstof, prospekt vibæk hostrup, varde og esbjerg kommuner
  346533/17
 • Til DR Fyn: Kvittering for modtaget anmodning
  340996/17
 • til rådgiver SV: Kommentering på oplæg til frivillig orienterende undersøgelse. Københovedvej 45, Rødding, lok.nr. 575-81073
  321224/17
 • Mail til Sweco A/S med kvittering for modtaget tilbud
  417175/17
 • oeientering af rådgivere omfattet af miniudbud
  417171/17
 • Mail til Sweco A/S med kvittering for modtaget tilbud
  417174/17
 • orientering til rådgivere omfattet af miniudbud
  417170/17

1. oktober 2017

Indgående

 • Fra region midt - referat fra møde mellem RM og sundhed.dk
  384089/17

30. september 2017

Indgående

 • Fra SOSU Fyn: Svar vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319739/17
 • aktindsigtsbegæring
  320848/17

29. september 2017

Indgående

 • Fra CLEAN: Anmodning om medfinansiering, forlængelse af bevillingsperiode
  320715/17
 • Fra CLEAN. kopi af mail til styrelsen med anmodning om forlængelse af bevillingsperiode
  320713/17
 • Fra CLEAN: Afrapportering
  320704/17
 • Fra SOSU Syd: Svar vedr. Forespørgsel ang. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319171/17
 • FRA TEGNBERG: Release 3.4 planlægning
  342394/17
 • DJH: Anmodning om aktindsigt
  341799/17
 • Ekstra møde i temagruppen om opfølgning på PLO OK - Økonomien i forhandlingsaftalen mellem RLTN og PLO (DR-skabelon).docx
  337288/17
 • Ekstra møde i temagruppen om opfølgning på PLO OK - Opfølgning på aftale om OK-18.docx
  337291/17
 • Ekstra møde i temagruppen om opfølgning på PLO OK
  337287/17
 • Fra Boligkontoret Danmark: administrerer ikke længere ejendommen, Jels Skovvej 2, 6630 Rødding
  355823/17
 • Re: Vedr. dataleverance
  354346/17
 • Odense Kommune: Forespørgsel responstider
  349468/17
 • Endelig årsrapport 2016 for Dansk Kolorectal Cancer Database (DCCG databasen)
  318918/17
 • VekselWirk, Journal nr. 17-9830
  318347/17
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til afværge
  318919/17
 • Re: Skabelon for halvårlig afrapportering
  319529/17
 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  317389/17
 • Fra Aabenraa Kommune vedr. møde
  322051/17
 • Fra ansøger: SV: Yderligere spørgsmål til ansøgning
  319564/17
 • Fra STRING: Vedr. Friends of Fehmarnbelt
  322047/17
 • Valg af batterileverandør til høreapparater- et borgerhjertesuk
  318322/17
 • henvendelse og vores svar
  318461/17
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag: ESDH JordWeb anmeldelse, Møllergade 34, 5700 Svendborg
  334601/17
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med JordWeb fra entreprenør, Møllergade 34, 5700 Svendborg
  334598/17
 • Fra Rambøll: Vedr. ekstra pris
  322149/17
 • Re: Vedr. dataleverance
  323927/17
 • Fra vagtlægen: Mail med ændring fra cpr. til cvr. nr.
  323292/17
 • Fra Orbicon: Budgetstatus
  327837/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Fakturaoversigt - September
  330484/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Fakturaoversigt - September
  330403/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Faktureringsoversigt - september
  330291/17
 • Fra NIRAS, oprettelse af blå sager i JAR mv.
  418124/17
 • Til NIRAS, fremsendelse af liste med de første vurderede supplerende sager
  418112/17
 • Fra Epinion: Vedr. projekt
  430478/17
 • Fra virksomhed ang. ansøgning
  406718/17
 • Fra virksomhed ang. ansøgning
  406721/17
 • fra NIRAS Læbrog/Aike - Udvidere pesticidanalyser
  401343/17
 • fra NIRAS Læbrog/Aike - Udvidere pesticidanalyser
  388944/17
 • fra NIRAS Rev oplæg med faser Riasgervej 10
  388893/17

Udgående

 • Til UC Syd: Forespørgsel vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319143/17
 • Til UC Lillebælt: Forespørgsel vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319147/17
 • Til SOSU Fyn: Forespørgsel vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319150/17
 • Til SOSU Syd: Forespørgsel vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319152/17
 • Til SOSU Esbjerg: Forespørgsel vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319163/17
 • Til SOSU Lillebælt: Forespørgsel vedr. formidlingsbesøg i forbindelse med projekt 'Livsstilsguide i praksis'
  319167/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens tilbagemelding på forespørgsel angående etablering af støjvold på del af V2-kortlagte areal på Fynsvej 100, 5500 Middelfart
  318717/17
 • Fra Praksis vedr. prisaftale omkring levering af tolkeydelser
  318431/17
 • Til Envicon. SV: Forespørgsel vedr Miljø på flg. adresser
  319172/17
 • Til Envicon. SV: Forespørgsel vedr Miljø på C.F. Tietgens Vej 25, 7000 Fredericia 11k Taulov By, Taulov
  319146/17
 • Til arkitekt: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Engelsholm Højskole, Engelsholmsvej 6, 7182 Bredsten
  318171/17
 • Til Envicon. SV: Forespørgsel vedr Miljø på Stiftsvej 13, 7120 Vejle, Stiftsvej 13, 7120 Vejle
  319291/17
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Orientering om tilsyn, matr. nr. 10, Stepping Ejerlav, Stepping
  318291/17
 • Til entreprenør, Råstof, Orientering, matr. nr. 10, Stepping Ejerlav, Stepping
  318441/17
 • Til Orbicon: RSD forventer at kunne svare i løbet af næste uge
  319372/17
 • Til Envicon. SV: Forespørgsel vedr Miljø på Platinvej 13, 6000 Kolding, matrikel nr. 28f Harte By, Harte
  319209/17
 • Til parti - vedr. kandidatliste
  318273/17
 • Til Rambøll. Svar på spørgsmål
  318926/17
 • Til Vejle Kommune: Kopi af undersøgelsesrapporter og afgørelsesbrev, Vilstrupvej 6, 7100 Vejle
  318309/17
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  317594/17
 • Til borger: svar på henv. vedr. Sønder Esterbøllevej 2, 5471 Søndersø
  317616/17
 • Til Envicon. SV: Forespørgsel vedr Miljø på Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia. 1g Henneberg Ladegård, Erritsø
  319162/17
 • Til Envicon SV: Forespørgsel vedr Miljø på Stiftsvej 11, 7120 Vejle 25f Bredal By, Engum
  319297/17
 • Til borger: Rapport, Regionens indledende undersøgelse, Grundejerrapport, Vilstrupvej 6, 7100 Vejle
  318277/17
 • [Sagsnr.:07/8147] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 449-00005, tidl. TARCO på Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr.nr. 1qy, 2aym, 2ayo, 2ayq, 2bb, 35a, 40a, 40b, 40c, 40e, 40f, 43, 45, 7000ap Nyborg Markjorder, 4an, 7000ax, 7
  320635/17
 • Til praksis i Grindsted: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  317591/17
 • Til COWI: Tillægskontrakt for monitering nov. 2017, 479-81022
  318831/17
 • Til Environ. SV: Forespørgsel vedr Miljø på 621-00523 Platinvej 25, 6000 Kolding. 10bo Harte By, Harte
  319370/17
 • Til Envicon. SV: Forespørgsel vedr Miljø på Roskildevej 2, 7120 Vejle 25l Bredal By, Engum
  319299/17
 • Til TG Brentwood A/S ang. Mosevej 7, 6000 Kolding
  318604/17
 • Til borger: Rapport for udførte undersøgelse i Søndersø-området
  319480/17
 • [Sagsnr.:07/8147] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 449-00005, tidl. TARCO på Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr.nr. 1qy, 2aym, 2ayo, 2ayq, 2bb, 35a, 40a, 40b, 40c, 40e, 40f, 43, 45, 7000ap Nyborg Markjorder, 4an, 7000ax, 7
  320631/17
 • Til Envicon. SV: Forespørgsel vedr Miljø på 621-00486 Platinvej 29B, 6000 Kolding. 10n Harte By, Harte
  320989/17
 • Til DR. [Sagsnr.:16/28632] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, jordflytning, 449-00005, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr. 1gy, Nyborg markjorder
  320628/17
 • Mail 2 af 2. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-36-449.5-1-1999
  320667/17
 • [Sagsnr.:07/8147] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 449-00005, tidl. TARCO på Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr.nr. 1qy, 2aym, 2ayo, 2ayq, 2bb, 35a, 40a, 40b, 40c, 40e, 40f, 43, 45, 7000ap Nyborg Markjorder, 4an, 7000ax, 7
  320634/17
 • Mail 4 af 4. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-31-449.5-1-93
  320649/17
 • VS: Aktindsigt: 449-00005, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  320625/17
 • Mail 3 af 4. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-31-449.5-1-93
  320650/17
 • 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-31-449.5-2-98
  320666/17
 • Mail 1a af 3. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-36-449.5-1-94
  320660/17
 • [Sagsnr.:07/8147] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 449-00005, tidl. TARCO på Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr.nr. 1qy, 2aym, 2ayo, 2ayq, 2bb, 35a, 40a, 40b, 40c, 40e, 40f, 43, 45, 7000ap Nyborg Markjorder, 4an, 7000ax, 7
  320639/17
 • Mail 1b af 3. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-36-449.5-1-94
  320662/17
 • [Sagsnr.:07/8147] - [Dok.nr.:4611/17] Til Realkredit Danmark: SV: Lokalitets nr. 449-00005.
  320638/17
 • Materiale fra Fyns Amt - e-arkivet
  320647/17
 • [Sagsnr.:07/8147] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 449-00005, tidl. TARCO på Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr.nr. 1qy, 2aym, 2ayo, 2ayq, 2bb, 35a, 40a, 40b, 40c, 40e, 40f, 43, 45, 7000ap Nyborg Markjorder, 4an, 7000ax, 7
  320633/17
 • Mail 2 af 4. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-31-449.5-1-93
  320656/17
 • [Sagsnr.:07/8147] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 449-00005, tidl. TARCO på Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr.nr. 1qy, 2aym, 2ayo, 2ayq, 2bb, 35a, 40a, 40b, 40c, 40e, 40f, 43, 45, 7000ap Nyborg Markjorder, 4an, 7000ax, 7
  320637/17
 • Til DR. Aktindsigt: 449-00005, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  320627/17
 • [Sagsnr.:17/29502] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, §19, 449-00005, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr. 40f og 2ayo , Nyborg markjorder
  320645/17
 • Mail 1 af 2. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-36-449.5-1-94
  320672/17
 • Mail 2 af 2. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-36-449.5-1-94
  320674/17
 • Mail 1 af 4. 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-31-449.5-1-93
  320653/17
 • [Sagsnr.:08/6105] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 449-55025, Afkortlægning, Jernbanegade 9 og søndergade 8, 5800 Nyborg, matr. nr. 60a og 60b Nyborg Bygrunde
  320641/17
 • Til naboer, Råstof, Orientering om udført tilsyn, matr.nr. 10 Stepping Ejerlav, Stepping
  323473/17
 • Vedr. dataleverance
  323913/17
 • Til rådgiver, Råstof, Mail med accept af boringsforslag
  378579/17

28. september 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Resultater vandprøver B14 (haste)
  319717/17
 • fra revisor: Revision af værditabsordningen på ejendommen Langegyde 68, 5762 Vester Skerninge
  374294/17
 • Indikatorskema Danske Turismekompetencer 2017-1.xlsx
  319345/17
 • VS: Danske Turismekompetencer
  319341/17
 • Projektredegoerelse Danske Turismekompetencer 2017-1.docx
  319343/17
 • fra MOE: tilfredshedserklæring, Naffet 10, Haderslev
  374342/17
 • Fra Svendborg KOmmune: vedr. Odensevejens Losseplads
  326112/17
 • Opdateret svar
  336833/17
 • Forsikring spørgsmål og svar 280917 endelig.docx
  336834/17
 • Fra borger - supplerende billeder mm.
  317337/17
 • TED-publication 381437-2017 (2017-09-28)
  336835/17
 • fra jord-id - ønsker materiale - Snavevej 2, 5471 Søndersø mat. 18aa.
  324421/17
 • Fra projekt: revideret ansøgning og budget
  325453/17
 • Fra projekt: Udkast til revideret budget
  326382/17
 • Fra projekt: Revideret projektbeskrivelse til sponsorer
  326377/17
 • Fra Kolding Kommune: Høringssvar - Partshøring dispensation Nagbøl/ Skanderup
  329535/17
 • Fra yder: Mail med ønske om lukning/åbning for tilgang af patienter
  316252/17
 • Fra DK Råstof - Sødover - driftstid og støjkrav - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  316390/17
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som Karrierevej
  317205/17
 • Fra ansøger: SV Yderligere spørgsmål til ansøgning
  316903/17
 • Fra Borger: Henv.vedr. omfang af evt, oprensning, Tingvejen 38a, 6500 Vojens
  316836/17
 • Fra Ingeniørne: Oplæg til supplerende undersøgelse - Bredgade 21a, Alslev, 6800 Varde
  317248/17
 • Fra Trekantområdet: vedr. industrien som karrierevej
  317202/17
 • Fra DMR: Vedr. tilbagemelding til kommunen angående den 3. målerunde, Algade 10, Middelfart
  317036/17
 • SV: Tillægstilsagn til "Samarbejdsaftale om internationalisering af klyngen", journalnr.: 14/40456
  316601/17
 • Fra ansøger: Svar på yderligere spørgsmål
  316925/17
 • Fra Radio24Syv: Anmodning om aktindsigt
  315916/17
 • fra DMR - Re_ Vedr. kortlægning og kommende §8-sag, 421-55020 i Assens, (Plums)
  316233/17
 • Fra Sønderjyllands Symfoniorkester - vedr. udpegning til ny valgperiode
  316369/17
 • Fra projekt: kontonummer
  315978/17
 • Fra Envicon. Forespørgsel vedr Miljø på flg. adresser
  319142/17
 • Fra Vejle Kommune: Svar på høring vedr. godkendelse af efterbehandling i råstofgraven på Sødover Tværvej 4, matr. nr. 11c og 15b Sødover By, Nørup
  317391/17
 • Fra Orbicon: Mail med oplæg til undersøgelse ifm. byggeri
  319026/17
 • Fra Improvento - prisliste 2018
  319165/17
 • Fra Envicon. Forespørgsel vedr Miljø på flg. adresser
  319313/17
 • Fra borger: henvendelse - lok. 480-81164 Sønder Esterbøllevej 2, 5471 Søndersø
  317610/17
 • SV: Kommentarer til halvårsrapport - Erhvervstonet forløb på tværs
  319531/17
 • Ansøgning
  318524/17
 • Fra DR. SV: Forurenet grund i Nyborg. 449-00005 Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  320822/17
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik AS ang. Havnegade 2 og Østre Havnevej 4,6 og 8, 6700 Esbjerg
  320397/17
 • Fra ansøger Svar ift fremsendelse af tilsagn
  319558/17
 • Fra ansøger: SV var på yderligere spørgsmål til ansøgning
  319555/17
 • Fra Envicon. 621-00567 Platinvej 21, 27 og 29A, 6000 Ko,lding. Forespørgsel vedr Miljø på flg. adresser
  320896/17
 • fra Odense Kommune, mail - Opfølgning på tilladelse til motionsplads på gasværksgrunden - bl.a. skilt
  320997/17
 • Fra ansøger RÅSTOF status
  375567/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Mail med dialog med lodsejer om markskade
  378546/17
 • Fra Odense Kommune RÅSTOF kvittering for modtaget råstoftilladelse
  385218/17
 • Fra ansøger RÅSTOF Garantistillelse 1a Anhof Gods 280917
  375606/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  368593/17
 • Tilmelding til Netværksmøde Kolding d. 11 oktober
  355160/17
 • Fra Rybners: vedr. MissionEUX
  359144/17
 • fra NIRAS SV: Gulleshøj 11, Søndersø tidligere faser er afslut
  340709/17
 • fra Varde Kommune, råstof, prospekt vibæk hostrup, Varde og Esbjerg Kommuner
  346525/17
 • Fra Odense Kommune, VS: Forslag til supplerende indeklimaundersøgelse, byggefelt A og C, Rugårdsvej 18-20, Odense C.
  401879/17

Udgående

 • Til borger - Hækproblemer skyldes påvirkning fra vejr og vind og specielt salt fra havet.
  317338/17
 • Til Arla Foods: Kvittering for boliganmodning, Lindegade 57, 6070 Christiansfeld.msg
  317311/17
 • Fra Praksis returnering af underskrevet prisaftale
  316988/17
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse om at ejendommen Ladegårdvej 8, 7182 Bredsten udgår af kortlægningen
  316680/17
 • Fra Praksis returnering af underskrevet prisaftale
  317003/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehanldingsvilkår
  316890/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Vennemosevej 6,6270 Tønder.msg
  317296/17
 • Til borgern, svar på mail vedr. undersøgelsen på Sludevej 7, Frørup
  317283/17
 • Fra Praksis returnering af underskrevet prisaftale
  316993/17
 • Til Ingeniørne: Svar på oplæg om supplerende undersøgelse på Bredgade 21a, Alslev, 6800 Varde
  317250/17
 • Fra Praksis returnering af underskrevet prisaftale
  317011/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  316833/17
 • Til ansøger: Yderligere spørgsmål til ansøgning
  317207/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Sønder Esterbøllevej 2, 5471 Søndersø.msg
  317302/17
 • Til borger: Vedrørende Grønnevej 4a, matr. nr. 2656 Tønder - Lok. nr. 550-81058
  317023/17
 • Fra Praksis returnering af underskrevet prisaftale
  317000/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Strandvejen 28 eller Falstersvej 99, 5500 Middelfart, Matr. nr. 5an Middelfart Markjorder - udgår inden kortlægning
  317021/17
 • Til Arla Foods: Kvittering for boliganmodning, Lindegade 57, 6070 Christiansfeld.msg
  317310/17
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. §8 Søndervoldgade - erhvervsbyggeri - Byggefelt 50B
  316331/17
 • Fra Praksis returnering af underskrevet prisaftale
  317006/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  316628/17
 • [Sagsnr.:13/28526] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 449-00005, Storebæltvej 3, tjære, pesticider, matr. 40c, Nyborg Markjorder
  320689/17
 • [Sagsnr.:13/42810] - [Dok.nr.:330549/13] VS: Jordhåndtering i forbindelse med bygge-anlægsarbejde på Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  320687/17
 • 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-16-37-36-449.5-1-94
  320677/17
 • Til DR. VS: Forurenet grund i Nyborg. 449-00005 Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  320818/17
 • Til DR. Forurenet grund i Nyborg. 449-00005 Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  320825/17
 • [Sagsnr.:17/4887] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, §8, 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr. 40f, Nyborg markjorder
  320678/17
 • [Sagsnr.:07/12716] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV_DR, 449-00005, tjærefabrik, matr nr 1qy, 2aym, 2ayo, 2ayq, 2bb, 40b, 40c, 40e, 40f, 43, 45 Nyborg Markjorder, 7000ap Nyborg Bygrunde, 7000ax 7ø Nyborg Bygrunde, Storebæltsvej 10, Svaneda
  320681/17
 • [Sagsnr.:13/4842] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 449-00005, §8, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, matr. 40f, 2ayo, 2aym Nyborg Markjorder
  320685/17
 • til DMR - SV_ Vedr. kortlægning og kommende §8-sag, 421-55020 i Assens, (Plums)
  319055/17
 • 449-00005, Storebæltsvej, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune. e-arkiv 8-76-51-449-11-2000
  320675/17
 • Til Sønderjyllands Symfoniorkester - vedr. udpegning til ny valgperiode
  316227/17
 • Dataleverancer
  323920/17
 • Til ansøger - ang. projekt
  368601/17
 • Til COWI - P&P vedr. budgetforbrug og Udmøntningsaftale
  375094/17
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  406695/17
 • mail til rådgivere omfattet af miniudbud om tidsfrist for tilbud
  417167/17
 • mail til rådgivere omfattet af miniudbud
  417168/17

27. september 2017

Indgående

 • Fra entreprenør - Svar fra gartner vedr. hæk
  317336/17
 • Fra MOE: entreprisekontrakt, Bjerrebyvej 73 A
  374308/17
 • Fra Rådgiver: Økonomi, pulje 5
  319085/17
 • Fra Rådgiver: Økonomi, pulje 5
  319082/17
 • Fra Rådgiver: Økonomi, pulje 5
  319081/17
 • Fra Rådgiver: Økonomi, pulje 5
  319078/17
 • Forsikring spørgsmål og svar 280917 endelig.docx
  336838/17
 • SV: Spørgsmål til udbud af forsikringsmæglerydelser
  336836/17
 • Fra børnehuset Bullerbo: Gasalarm i Bullerbo
  317193/17
 • Fra Trekantområdet: vedr. industrien som karrierevej
  317199/17
 • Fra Jysk Linnedservice - vedr. ny valgperiode
  315872/17
 • Fra Aabenraa Kommune ang. Teglværksvej 11, Aabenraa
  315674/17
 • Fra Borger, Spm. vedr. undersøgelsen på Sludevej 7, Frørup
  317284/17
 • fra Orbicon orientering Nyvej 6, Vissenbjerg
  319233/17
 • Fra Energinet, Ny gasledning og råstofområder i Region Syddanmark
  314989/17
 • Fra:yder
  315055/17
 • Fra:yder
  314298/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  314554/17
 • Fra Praksis til Brørup Fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  314262/17
 • VS: Slutafrapportering Det maritime Hus, Journalnummer: 13/13850
  315465/17
 • SV: Kommentarer til halvårlig afrapportering - journal nr. 15/41729
  319533/17
 • Fra projekt: spørgsmål til revideret budget
  314775/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Tjek af drænbrønde i forbindelse med omlægning af Kolstrup Bæk, Skolevænget, Aabenraa
  315212/17
 • Fra:yder
  315220/17
 • Fra Sønderborg Kommune. Udstykningssag (1704520) Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg, vedr. matr.nr. 7 m.fl. Oksbøl Ejerlav, Oksbøl, Sønderborg Kommune
  315367/17
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden 4. oktober 2017
  315546/17
 • SV: Nørregade 93, Holsted - image002.png
  323256/17
 • Fra Aaberaa Kommune. §8-tilladelse til etablering af bolig, Teglværksvej 11, Aabenraa
  323649/17
 • Fra projekt: vedr. bevilling
  328908/17
 • SV: Udkast til dagsorden, netværksmøde d. 2. oktober
  329069/17
 • Fra TV2: Anmodning om aktindsigt (1)
  327291/17
 • Fra TV2: Anmodning om aktindsigt (3)
  327294/17
 • Fra projekt Odense Katedralskole - Slutafrapportering og -evaluering for projekt Det maritime Hus
  327639/17
 • Fra TV2: Anmodning om aktindsigt (2)
  327292/17
 • Fra Vejen Kommune, Varsling af kortlægning af rabat-areal på Koldingvej øst for St. Andst
  363364/17
 • Fra Niras: Tilbud på tilsyn og monitering
  363925/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Boringsforslag i Almind
  378512/17
 • Fra Slots-og kulturstyrelsen RÅSTOF Kvittering for modtagelse af e-mail
  385234/17
 • Fra TV2: Anmodning om aktindsigt (3)
  381135/17
 • Fra TV2: Anmodning om aktindsigt (2)
  381136/17
 • Fra TV2: Anmodning om aktindsigt (1)
  381137/17
 • fra Varde kommune, samarbejdsprojekt Varde og Esbjerg Kommuner
  346509/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Forslag til ændringer i Stepping
  398296/17

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Miljøgodkendelser på Odensevejens Losseplads
  315533/17
 • Indkaldelse_Arbejdsgruppe vedr. Børne- Ungeaftale_8.11.17 kl.8-10.30, Middelfart
  316709/17
 • Planlægning af Følgegruppe for ØKE d. 6.okt
  315146/17
 • Til borger - Gartner kigger på hækken
  317335/17
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af nye undersøgelser
  335717/17
 • Til læge - medd. vedr. indbetaling af pensionsbidrag
  314620/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Mail 4 af 4 - vedr. Møllergade 76 - [Sagsnr.: 09/6423]
  314312/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Mail 2 af 4 - vedr. Møllergade 76 - [Sagsnr.:07/12086]
  314310/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - (Mail 1 af 4)
  314294/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Mail 3 af 4 - vedr. Møllergade 76 - [Sagsnr.:07/12086]
  314311/17
 • TIL RM: GO til kontrakt opgaver - Rambøll
  331727/17
 • TIL RM: GO til kontrakt opgaver - Rambøll
  409986/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  328227/17
 • Til Landinspektørkontoret: Svar på anmodning om udtalelse - jordforureningslovens §8 - matrikulær sag - Vejenvej 55, Vejen
  314899/17
 • Til Borger: Optaget under VTO ordningen
  314240/17
 • Til Forsikring: Regionen tager ansvar for skade
  314095/17
 • Til Aabenraa Kommune. Høringssvar på udkastet til §8 tilladelse for indretning af 60 m2 bolig på Teglværksvej 11, 6200 Aabenraa
  314640/17
 • Til Energinet, Ny gasledning og råstofområder i Region Syddanmark
  314995/17
 • Til projekt; svar vedr. revideret budget
  314780/17
 • Til Orbicon: RSD kommenterer på undersøgelses omfang
  314690/17
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse om at ejendommen Vorkvej 82, 6040 Egtved udgår af kortlægningen
  314249/17
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse om at ejendommen Engelsholmvej 4, 7182 Bredsten udgår af kortlægningen
  314746/17
 • Til SKAT: Kopi til orientering- Afgørelse om at ejendommen Vorkvej 82, 6040 Egtved udgår af kortlægningen
  314259/17
 • Til Nybolig: Stensbyvej 11, 5485 Skamby
  314376/17
 • Til Nyborg Kommune: sneste analysersultater
  314697/17
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Udstykningssag (1704520) Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg, vedr. matr.nr. 7 m.fl. Oksbøl Ejerlav, Oksbøl, Sønderborg Kommune
  315398/17
 • Til borger: svar vedr. henv. Læsevejledning til Lokalitetsudskrift?
  315481/17
 • Til FULDENDT ang.: Havborgvej 8, Hjerting
  314140/17
 • Til Odense kommune: RSD har ingen bemærkninger
  314944/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  314160/17
 • Til Svendborg kommune: RSD er ening med kommunen i at projektet kan gennemføres uden §8
  315227/17
 • Til entreprenør, Råstof, Henvendelse vedr. besigtigelse, Matr. nr. 12a, 12c, og 5c, Sejrup By, Thyregod
  315470/17
 • til varde og esbjerg kommuner, samarbejdsprojekt esbjerg og varde kommuner
  346517/17

26. september 2017

Indgående

 • Præcisering
  336839/17
 • VS: Anmodning om aktindsigt i dom
  319003/17
 • Sv: Næste følgegruppemøde i ØKE
  315297/17
 • FRA RM: Kontrakt opgaver - Rambøll
  331733/17
 • kontrakt2017B.docx
  331735/17
 • FRA RM: Kontrakt opgaver - Rambøll
  409985/17
 • kontrakt2017B.docx
  409983/17
 • Fra Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313622/17
 • Fra Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313630/17
 • Fra Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313626/17
 • Fra Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313634/17
 • Fra rådgiver - Billeder af hæk
  317334/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse vedr. Vestergade 34A - stuen
  313415/17
 • Fra borger - Henvendelse om fjernelse af jordforurening Peter Kaads Vej 7, 6400 Sønderborg - Lok.nr.: 540-81269
  312181/17
 • Fra Kommune: Kloakplan
  311635/17
 • Fra NIRAS: Faktura 1 vedr. udskiftning af el kabel
  311735/17
 • Fra vagtlæge: ændring fra cpr.nr. til CVR.nr.
  310593/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Godkendelse af tinglysning
  311716/17
 • Fra MST: Kvittering for ok til placering af prøvetagningssteder , Hartmannsvej 2, Tønder
  314556/17
 • Fra MST: Forslag til placering af prøvetagningssteder til tre supplerende analyser, HArtmannsvej 2, Tønder
  311814/17
 • Tilrettet forandringsteori
  315017/17
 • HØRING_ Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
  312186/17
 • Fra FULDENDT ang.Havborgvej 8, Hjerting
  314120/17
 • Fra DXC: praksis i Vejle lukket automatisk
  311801/17
 • Fra Orbicon: Revideret tilbudsliste
  313119/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang.Verdens ende 10, 6400 Sønderborg
  313572/17
 • Fra Aabenraa Kommune ang. Kolstrup Bæk
  314564/17
 • Fra Energinet. Ny gasledning og råstofområder i Region Syddanmark
  314984/17
 • Fra Nyborg Kommune råstoffer i kommuneplanen
  313057/17
 • Fra Nordfyns kommune: Mulig jordforurening
  319423/17
 • Fra Firma, Kvittering for svar
  313637/17
 • Fra tolkefirma vedr prisaftale vedr. levering af tokeydelser
  310130/17
 • Fra Lindø Port of Odense, Spørgsmål vedr. præcisering af adresse, Havnegade 151-153, 5000 Odense C
  310829/17
 • Referat og slides
  315008/17
 • Fra NIRAS: Faktura 2 (slutfaktura) vedr. udskiftning af el kabel
  311738/17
 • Fra:yder
  310570/17
 • Fra Landinspektørkontoret: Anmodning om udtalelse - jordforureningslovens §8 - matrikulær sag - Vejenvej 55, Vejen
  314865/17
 • Fra Vejle Kommune: § 8-tilladelse til nedrivning og fjernelse af belægninger - Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  314380/17
 • Fra Vejle Kommune: Revideret udkast til § 8 tilladelse til nedrivning og fjernelse af belægninger - Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  313579/17
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af oplæg til forureningsundersøgelse forud for ansøgning om §8 tilladelse, Ibæk Strandvej 19A-19C, 21A-21E, 23 og 25, 7100 Vejle
  323876/17
 • Fra Langeland Kommune: Forespørgsel, Søndergade 19b, 5953 Tranekær
  323431/17
 • Fra ansøger RSTOF Nyt SE nummer Selskabsskifte
  384174/17
 • Henvendelse fra Ove Kjær Kristensen
  366222/17
 • fra NIRAS REV. oplæg Risagervej 10a
  388880/17
 • Til og fra NIRAS, Mail vedr. Fordeling af sager til KS
  418094/17
 • Fra NIRAS, arkivmateriale er afleveret
  418097/17

Udgående

 • Til børnehuset: Gasalarm i Bullerbo
  316938/17
 • Til MOE: Valg af entreprenør- Bjerrebyvej 73A, Svendborg
  313560/17
 • Til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Langegyde 68, Vester Skeringe
  313511/17
 • Anmodning om agtindsigt i dom
  318982/17
 • Vapokon data
  311790/17
 • Til SKAT: Langegyde 68, Vester Skeringe, afgørelse delvis udgår af V2-kortlægning
  311683/17
 • Til borger og kommune: Langegyde 68, Vester Skeringe, boligerklæring
  311680/17
 • Til borger - Svar på telefonhenvendelse vedr. Vestergade 34A st.
  313437/17
 • Til virksomhed - Fremsendelse af notat - Torvet 13-17 - vedr. forureningsundersøgelse - Mail 2 af 2
  317347/17
 • Til virksomhed - Fremsendelse af notat - Torvet 13-17 - vedr. forureningsundersøgelse - Mail 1 af 2
  317346/17
 • Referat fra møde den 13. september - Koloskoperende sygeplejersker
  310149/17
 • Referat fra møde den 13. september - Koloskoperende sygeplejersker
  327007/17
 • Til DGE: Dagsorden til vores møde på fredag
  322845/17
 • Til Orbicon: Accept til udvidelse af budget
  313147/17
 • til Vejle Kommune, mailkopi - varsling af kortlægning jf. jordforureningsloven, Tornsbjergvej 43
  312085/17
 • Til Kommune: Forespørgsel om kloakplan
  310380/17
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar til reviderede udkast for Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give, matr. nr. 18bc Give By, Give, lok.nr. 611-00085
  313582/17
 • Til Adv. Jens Bertel Rasmussen: Bilag - UDKAST til V2-afgørelse, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.docx
  313149/17
 • Til Arkitektfirmaet Jørgen Lundsgaard: Svar på henv., 630-81249
  310420/17
 • Til Nybolig: Svar på telefonhenvendelse, Strandvejen 10. Nyborg
  312501/17
 • Til ansøger: Yderligere spørgsmål til ansøgning
  313584/17
 • Til:yder
  310759/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Odensevej 40, 5690 Tommerup.msg
  317292/17
 • Til Fredericia kommune: SV: Revideret oplæg til undersøgelse 6. Julivej 15 i Fredericia
  313043/17
 • Til Adv. Jens Bertel Rasmussen: V2-varsling, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.docx
  313152/17
 • Fra ansøger: Svar på yderligere spørgsmål til ansøgning
  311672/17
 • Til MST:SVar på oplæg til undersøgelser, HArtmannsvej 2, Tønder
  313543/17
 • Til Borger: Svar vedr. kortlægning af Allerupvej 22, 6520 Toftlund
  310367/17
 • Til Lindø Port of Odense, Svar på mail vedr. præcisering af adresse, Havnegade 151-153, 5000 Odense C
  310842/17
 • Til Nyborg Kommune råstoffer i kommuneplanen
  313053/17
 • Til Borger: Kompensation selvrisiko
  315377/17
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse Vedr. forurenet jord på Høgslundvej 6, 6270 Tønder
  310636/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  311829/17
 • Til byggerådgiver, kopi af udgået brev til orientering
  313334/17
 • Til Borger: RSD oplyser hvem der er sagsbehandler på sagen
  310631/17
 • Til Nyborg Kommune råstoffer i kommuneplanen
  313060/17
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  311825/17
 • Til borger og Middelfart Kommune: Rapport, Regionens indledende undersøgelse, Bubbelvej 29, 5592 Ejby
  310413/17
 • Til Vejen kommune - til orientering, varsel af undersøgelse på en del af ejendommen Anemonevej 10, 6600 Vejen
  313341/17
 • Til borger: Toldbodgade 19, 6520 Toftlund - matr. nr. 140b, Toftlund
  313548/17
 • til rådgiver Kommentering på oplæg til frivillig orienterende undersøgelse. Københovedvej 45, Rødding, lok.nr. 575-81073
  321210/17

25. september 2017

Indgående

 • SV: spørgsmål vedr. tid 2015
  336842/17
 • SV: spørgsmål vedr. tid 2015
  336843/17
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads - Terratest
  315198/17
 • Ankestyrelsens afgørelse på aktindsigtsanmodning fra Nini
  436452/17
 • Spørgsmål
  336845/17
 • Forsikring spørgsmål og svar 260917.docx
  336846/17
 • SV: spørgsmål
  336848/17
 • Fra rådgiver - orientering om samtale med grundejer vedr. efterårets målinger
  332386/17
 • VS: Orientering af R [Ref.nr.=3645bb9321754bb890abea6c1f6b0e71]
  309403/17
 • original_email.eml.msg
  309404/17
 • Fra politisk Parti - ansøgning
  309663/17
 • HØRING_ Udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  309469/17
 • fra Svendborg Kommune - Endeligt påbud om oprensning af restforurening af fyringsolie på Åbyskovvej 42, 5881 Skårup Fyn
  307479/17
 • Fra tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  308999/17
 • Fra Byg til Vækst - vedr. udpegning til ny valgperiode
  309951/17
 • Fra Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning er trådt i kraft
  310069/17
 • Høring over bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter med tilhørende vejledning samt ansøgningsskema med tilhørende vejledning
  307826/17
 • fra Odense Kommune , mail - Østerbro 41 - evt. er §8 nødvendig
  307426/17
 • Fra klinik for fysioterapi, Rødding vedr. ansættelse af vikar.
  309556/17
 • Fra Varde kommune: mail med udkast til §8 Vestervold 1b, 1c, 1d.
  313408/17
 • Fra Borger: Hvad blev resultatet af undersøgelsen
  310625/17
 • Indstillingsliste - Radiologi, 2. halvår 2017 Syd
  315062/17
 • Fra Rambøll: Svar fra grundejer omkring bed og kant
  310085/17
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentation for belægninger, Kjeld Abellsvej 6, 7100 Vejle
  310391/17
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  313453/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning § 8-sag Kjeld Abellsvej 6, vejle
  310399/17
 • Fra Varde kommune: Udkast tilladelse §8 - Vestervold 1b-d, 6800 Varde.docx
  313411/17
 • Fra Rambøll: TV-inspektion af boringer, Vapokon
  317027/17
 • Referat fra RSI pejlemærket PRO styregruppemødet den 14. september 2017
  316946/17
 • Fra Rambøll: TV-inspektion af boringer, Vapokon
  317025/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering for modtagelse af anmodning, 631-00119
  319479/17
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 10, 2017
  334757/17
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 10 2017
  334740/17
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 10 2017
  334742/17
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 10, 2017
  334761/17
 • Til Rambøll: Tilbud Pulje 10, 2017
  334734/17
 • Fra Rambøll:Tilbud Pulje 10, 2017
  334731/17
 • Fra ansøger: Underskrevet version 2 af ansøgningen
  324064/17
 • Fra ansøger: Partnerskabserklæringer
  324068/17
 • Amgros - svar borgerhenvendelse vedr. batterier fra Oticon til høreapparater - image002.png
  326940/17
 • Amgros - svar borgerhenvendelse vedr. batterier fra Oticon til høreapparater - image003.jpg
  326968/17
 • Amgros - Borgerhenvendelse vedr. batterier fra Oticon til høreapparater - image005.jpg
  326974/17
 • Amgros - svar borgerhenvendelse vedr. batterier fra Oticon til høreapparater - image004.jpg
  326945/17
 • Forberedelse til møder med ordførere efterår 2017
  329072/17
 • Fra Kerteminde Kommune: Svar vedr. status i sagen, Industrivej 14, 5550 Langeskov
  343578/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361285/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363525/17
 • Fra indvinder, Råstof, Mail med melding om igangsætning
  378457/17
 • Fra Rådgiver, Råstof, dialog om planen for projektet
  378426/17
 • Fra indvinder, Råstof, mail med nyt garantidokument
  378393/17
 • Fra NIRAS, spm om fordeling af KS/egne sager samt status for Pulje 16, Haderslev og Vejen
  418058/17
 • fra Orbicon udkast til rapport Traverskiftet langt om længe
  401794/17

Udgående

 • Til borger: Langegyde 68, Vester Skeringe, afgørelse delvis udgår af V2-kortlægning
  310624/17
 • Næste følgegruppemøde i ØKE
  310004/17
 • Til Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313621/17
 • Til Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313633/17
 • Til Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313625/17
 • Til Sadolin Albæk: Søndertorv 2, 7100 Vejle
  313629/17
 • Til Borger, mail vedr. undersøgelsen på Sludevej 7, Frørup
  317235/17
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse om at ejendommen Buen 15, 7321 Gadbjerg udgår af kortlægningen
  309444/17
 • Bemærkninger til evalueringsrapporter D2i
  309775/17
 • Til COWI: Accept af moniteringsoplæg 2017, 479-81022
  309216/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - vilkårsopfyldelse_ - SV_ Jernstøberiet, Fælleshuset_ Afværgeanlæg - Dokumentationsnotat
  307830/17
 • Til borger: "HENV._ Svar på henvenelse vedr. lok. 605-00704, Ribevej 103, 7100 Vejle"
  309659/17
 • Bemærkninger til evalueringsrapporter D2i
  309765/17
 • Til SlothMøller ang. Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg
  307818/17
 • Til Nordfyns Kommune: Vedr. nedrivning af hønsehus og ændret anvendelse, Middelfartvej 37, 5400 Bogense
  309219/17
 • Til Kommuner, Råstof, klimatilpasning ved Vadehavet
  309958/17
 • Til kommuner, Råstof, Klimatilpasning ved Vadehavet
  309956/17
 • Til Vejdirektoratet: Regionens vurdering af oplæg til undersøgelse af jord ved Højbyvej, Odense (lok. 461-80011) samt v. Sdr. højrupvej, Ringe (lok. 473-80009)
  309826/17
 • Til Nybolig: Vedr. Dyreborgvej 15, 5600 Faaborg
  309935/17
 • Til Vejen kommune - orientering vedr. Irisvej 13, 6600 Vejen udgår inden kortlægning efter endt forureningsundersøgelse
  309528/17
 • Til Vejen Kommune - Efterbehandling efter råstofgravning - Drivervej 8 6670 Holsted
  309346/17
 • Til praksis i Varde: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  308150/17
 • Til Vejdirektoratet: Regionens vurdering af oplæg til undersøgelse af jord ved Højbyvej, Odense (lok. 461-80011) samt v. Sdr. højrupvej, Ringe (lok. 473-80009)
  309873/17
 • Til MST: Vedr. Kanalvejsdepotet - orientering om V2 høring
  307342/17
 • Til TV2: Svar på anmodning om aktindsigt
  310080/17
 • Til COWI: Svar på mails vedr. kloakskade
  309722/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om §8 på Klinkvej 7 i Give
  310034/17
 • Godkendelse af ny start og slutdato - J.nr. 17/14408 - OPI projekt TARS
  309339/17
 • til Orbicon SV: Nyvej 6, Vissenbjerg
  307520/17
 • Til læge - Regulering vedr. udbet. af basishonorar 3.kvartal
  309999/17
 • Fra Praksis til fysioterapeut vedr. ændring af cvr nummer
  307415/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Snepsgårdevej 20, Ribe.
  309856/17
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  308191/17
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse om at ejendommen Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl udgår af kortlægningen
  309614/17
 • Kommunemeddelel - Vejen og Esbjerg Kommune - Praksishandel læge ophører i praksis Vejen og ansættes i praksis Esbjerg
  309300/17
 • til Politisk Parti udbetaling af partistøtte
  309653/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om forlængelse af tidsfrist, 631-00119
  310039/17
 • Til Skat: Afgørelse om at ejendommen Buen 15, 7321 Gadbjerg udgår af kortlægningen
  309461/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Praksishandel - Læge udtræder af kompagniskab i Vejen og ansættes i praksis i Esbjerg
  309286/17
 • Til Byg til Vækst - udpegning til ny valgperiode
  309955/17
 • Til ansøger: Vedr. status og videre muligheder
  307875/17
 • Til Faaborg Gymnasium - Dagsorden for opstartsmødet den 9. oktober kl. 10 - 13
  327307/17
 • Til indvinder og lodsejer, Råstof, Mail med forslag om møde
  378449/17
 • Til Rådgiver, Råstof, Mail med uddybende svar til tidligere mail
  378411/17
 • Til indvinder, Råstof, kvittering for garantidokumentet
  378438/17
 • Til indvinder, Råstof, Mail med kvittering for igangsætning
  378466/17
 • Til TV2: Svar på anmodning om aktindsigt
  381138/17

24. september 2017

Indgående

 • Fra Kogsgaard Miljø ang. J C Jensensvej 11, Nordenskov i Varde Kommune
  307913/17

23. september 2017

Udgående

 • Til COWI - fra CoLab Odense: - opdateret budgetforbrug
  375088/17

22. september 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver: økonomi, Dronningemaen 10A, pulje 11
  319063/17
 • Fra Rådgiver: Mail til Skaarup Vandværk
  307120/17
 • Fra Praksis - Vedr. opsplitning af praksis
  309886/17
 • SV: Udbud af forsikringsmæglerydelse. Sagsnr.: 17/24405
  336851/17
 • SV: Spørgsmål til udbud af forsikringsmæglerydelser
  336854/17
 • SV: Bekræftelse på modtagelse af spørgsmål på udbuddet på forsikringsmæglerydelser
  336855/17
 • spørgsmål
  336856/17
 • fra DMR: Tilladelse til etablering af skurby ved Grønkær Høj Vej, Haderslev, for Kelstrup Strandvænge 1
  374329/17
 • SV: SAger og årlige indbetalinger.
  336860/17
 • SV: Tlfforespørgsel: SAger og årlige indbetalinger.
  336861/17
 • Fra DMR: kelstrup strandvænge, revideret pris, rettet
  374328/17
 • Fra DMR: kelstrup strandvænge, revideret pris
  374327/17
 • Dagsorden til LMS-netværkssekretariatsmøde d. 27.9.17
  313701/17
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til undersøgelse ifm. byggeri
  314657/17
 • SV: Halvårlig afrapportering - journal nr. 16/11076
  315333/17
 • Fra Rambøll: Korrespondance vedr. supplerende boringer
  310084/17
 • Fra Råsdgiver: Økonomi, Dronningemaen 10A, pulje 11
  319068/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Anmodning om projektforlængelse Strategisk Kompetenceudvikling
  319948/17
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om §8 til opførelse af koldhal på Klinkvej 7, 7323 Give
  310032/17
 • Fra tolkefirma vedr. prisaftale på tolkeservice
  307837/17
 • Fra Vejle Kommune: § 8 tilladelse til to små tilbygninger - Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  310036/17
 • Ny fokusanalyse om digital transformation
  314231/17
 • Mail 22-09-2017 (VS: SV: Fælles regional håndtering af henvendelse fra Fagbladet 3F???)
  314444/17
 • Til Læge - Korrespondance vedr. patientfortegnelse efter opsplitning af praksis
  309320/17
 • fra Orbicon SV: Nyvej 6, Vissenbjerg
  307512/17
 • Fra Niras: Opsamling på bygningssyn d. 18-09-2017
  309549/17
 • Ansøgning om ydernummer
  306142/17
 • Fra rådgiver: "HENV.: Henvendelse vedr. ønske om historisk materiale på 4 lokaliteter i Ribe, Esbjerg Kommune"
  306861/17
 • Fra SlothMøller ang. Kærbygade 8, 6400 Sønderborg
  307461/17
 • Fra tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  307655/17
 • Fra borger: "HENV: Henvendelse vedr. lok. 605-00704"
  308051/17
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelses og dokumentationsrapport
  307335/17
 • Perioderapportering og regnskab
  306167/17
 • Fra Geopal, vedr. Skolegade 5A og 5B, Vejle
  306257/17
 • Fra rådgiver: "HENV.: Henvendelse vedr. historisk materiale på 4 lokaliteter i Ribe, Esbjerg Kommune"
  306764/17
 • Fra rådgiver: "HENV.: Henvendelse vedr. fremsendelse af historisk materiale på 4. lokaliteter i Ribe, Esbjerg Kommune"
  307164/17
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik, Historik og oplæg til undersøgelse mhp §8, Toldbodgade 21, Odense C.
  305775/17
 • Fra Fagbladet 3F: Supersygehuse status?
  305596/17
 • fra kommunen, søprojekt Solevadvej, Assens Kommune
  306956/17
 • fra ejendomsmægler henvendelse : Nytoft, Vester Nebel, 6040 Egtved - matr. nr. 52k
  306297/17
 • Forandringsteori E2E
  307021/17
 • Afmelding af ydernummer
  306148/17
 • Fra rådgiver: "HENV.: Henvendelse vedr. 4 lokaliteter i Ribe, Esbjerg Kommune"
  306702/17
 • fra Råsfiver Opgravning af tanke fra Skansevej 52, 7000 Fredericia
  306586/17
 • Fra Geopal, vedr. Skolegade 5A og 5B, Vejle
  306272/17
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse iht. jordforureningsloven - Stævnen 26-28, Vejle.pdf
  307157/17
 • Fra NIRAS: Tilbud Pulje 10, 2017
  334721/17
 • Fra NIRAS: Tilbud Pulje 10, 2017
  334716/17
 • Fra projekt CrossingIT - halvårsrapport forår 2017
  329418/17
 • Fra FAS: Anmodning om aktindsigt
  329458/17
 • Fra ansøger: Sandsynliggørelsen af 18 % - udgifter
  324075/17
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  325361/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363513/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363522/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363516/17
 • Ansøgning om ydernummer
  361087/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363519/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361281/17
 • Fra Niras: Opsamling på bygningssyn d. 18-09-2017
  399921/17
 • Fra NIRAS, Aflevering af arkivmateriale og adresseliste for vurdering af adresser til supplerende indsamling, pulje 16, Haderslev og Vejen
  418051/17

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Orientering om Nyborgvej 438
  307068/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP Vedrørende Sct Pauli 17A, 6310 Broager - Sag: 703-01106
  306708/17
 • Høringssvar fra museet
  307014/17
 • Til borger - Vedr. hæk der ikke vokser
  305728/17
 • SV: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding (vores: 19.03.17-P20-294-17)
  307009/17
 • til kommunen, søprojekt Solevadvej, Assens Kommune
  306966/17
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. afslutning § 8 Kjeld Abellsvej i høring
  306560/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse, Markedspladsen 2A, 5600 Faaborg
  307208/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Hostrupvej 11, 6710 Esbjerg.
  307075/17
 • Til Ærøkøbings Kommune: V1 Høring, Ærøskøbing Havn 4, 5970 Ærøskøbing
  306031/17
 • Til rådgiver: "Svar på henvendelse_ fremsendelse af historisk materiale på Industrivej 4, 6760 Ribe
  306865/17
 • Til ansøger: Yderligere spørgsmål til ansøgning
  307112/17
 • Til rådgiver: "Svar på henvendelse_fremsendelse af historisk materiale for Industrivej 3A, 6760 Ribe"
  306712/17
 • Til læge - Bekræftelse på udtræden af kompagniskab og ansættelse i Esbjerg
  309200/17
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. patientfortegnelse efter opsplitning af praksis
  309321/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.3
  309223/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på læges udtræden af kompagniskab i Vejen
  309236/17
 • Til Jysk Linnedservice - vedr. repræsentanter til generalforsamlingen
  306873/17
 • Til rådgiver, Råstof, dialog om prissættelse på ændringer i kortlægningen af Stepping
  306869/17
 • Til invinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 76 og 80 Oksenvad Ejerlav, Oksenvad beliggende ved Slevadvej i Haderslev Kommune
  307169/17
 • Til rådgiver: "Svar på henvendelse_fremsendelse af historisk materiale på Industrivej 10, 6760 Ribe
  307175/17
 • Til Odense Kommune, mail vedr. oplæg, Toldbodgade 21, 5000 Odense C.
  305859/17
 • Bekræftelse af modtagelse af perioderapportering og regnskab
  306178/17
 • Til Vejen kommune - orientering, V2-varsel af en del af ejendommen Irisvej 11, 6600 Vejen efter indledende forureningsundersøgelse
  306893/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Kolding
  306025/17
 • Til Odense Kommune: Vedr. Højstrupvej 9, 5200 Odense V - en del udgår inden kortlægning
  306065/17
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Screeningsafgørelse
  307056/17
 • til indvinder og konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 76 og 80 Oksenvad Ejerlav, Oksenvad beliggende ved Slevadvej i Haderslev Kommune
  307179/17
 • Til lodsejer - Efterbehandling ifm råstofgravning - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  306669/17
 • Til rådgiver: "Svar på henvendelse_fremsendelse af historisk materiale på Industrivej 3B-C, 6760 Ribe
  306765/17
 • Tilborger: svar på henv. vedr. forureningsundersøgelse Markdanersgade 5&7
  305383/17
 • Til KKR-sekretariatet - spørgsmål vedr. udpegningssager
  307151/17
 • Til Svendborg Kommune: Kopi af orientering resultater af om undersøgelse på Odensevej 432
  307168/17
 • Til Kufi: V2-varsling (ændring), Kjeld Abellsvej 6, 7100 Vejle.docx
  311806/17
 • Til Kufi: BILAG - UDKAST til V2-afgørelse (ændring), Kjeld Abellsvej 6, 7100 Vejle.docx
  311810/17
 • til rådgiver : Telefonhenvendelse -Lok. 561-80034 og 561-80116
  306197/17
 • til rådgiver VS: Telefonhenvendelse -Lok. 561-80034 og 561-80116 - Vurderingsskema i forhold til Jordforureningsloven.doc
  306231/17
 • til rådgiver VS: Telefonhenvendelse -Lok. 561-80034 og 561-80116 - Kortlægningsbrev.doc
  306224/17
 • til rådgiver VS: Telefonhenvendelse -Lok. 561-80034 og 561-80116
  306243/17
 • til rådgiver VS: Telefonhenvendelse -Lok. 561-80034 og 561-80116 - Kortlægningsbrev-vej.doc
  306227/17
 • Til Ekstern Aktør - erklæring
  307171/17
 • Til COWI - opfølgning på interviewdag, herunder KPI'er
  375080/17
 • Til indvinder, Råstof, Mail med svar på fremsendelse af garanti
  377760/17
 • Til COWI - CoLab Lillebælt - data omkring skabt aktivitet
  374931/17

21. september 2017

Indgående

 • Mail delivery failed returning message to sender.msg
  308264/17
 • Referat: Rapportudarbejdningsgruppen (2. møde)
  308260/17
 • 20170905 Referat - Rapportudarbejdningsgruppens andet møde.docx
  308262/17
 • Fra Rådgiver: Opdateret økonomi, pulje 5
  319059/17
 • Fra Rådgiver: Opdateret økonomi, pulje 5
  319053/17
 • Fra Rådgiver: Opdateret økonomi, pulje 5
  319046/17
 • Fra Rådgiver: Opdateret økonomi, pulje 5
  319060/17
 • Fra leverandør - GAM0927156 - Ansøgning om købekort - public customer please create
  309898/17
 • fra Orbicon: foreløbig om borearbejdet, Møllebro 1
  374379/17
 • fra Orbicon: foreløbig om borearbejdet, Møllebro 1
  374378/17
 • SV: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding (vores: 19.03.17-P20-294-17)
  306972/17
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - afslutning § 8 Kjeld Abellsvej.docx
  305512/17
 • Fra partner i ansøgning: Vedr. partnerskab
  305250/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  306791/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning § 8 Kjeld Abellsvej i høring
  305510/17
 • Fra praksis : mail med anmodning om åbning for tilgang
  306867/17
 • Fra Elektriker: Svar på mail om manglende alarmer
  305247/17
 • HØRING_ Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
  304504/17
 • HØRING_ Udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  303834/17
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om mindre ændring vedr. monitering, Stævnen 26-28, Vejle afslutning af §8 tilladelse
  304046/17
 • Fra Vejle Kommune: §8-ansøgningsmaterialet, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  303990/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - fortsat vedr. de syddanske reviderede bevillings- og udbetalingsprofiler - Rammeoverførsel til Syddansk Vækstforum vedr. SFD-15-0025 Danske Turismekompetencer
  304776/17
 • Fra COWI: henvendelse vedr. sagsmateriale Læsøvej 1, Fredericia
  304252/17
 • Mail 21-09-2017 (VS: Fælles regional håndtering af henvendelse fra Fagbladet 3F???)
  305172/17
 • Bestyrelsesmøde i SDEO d. 22_9 kl. 11-13
  304798/17
 • Mail fra yder: Ønske om åbning for tilgang af patienter.
  306817/17
 • Fra tolkefima vedr. prisaftale
  307558/17
 • Fra Nordsøkommissionen: NSC Secretariat
  314536/17
 • Borgerhenvendelse vedr. batterier fra Oticon til høreapparater - image001.jpg
  318315/17
 • Borgerhenvendelse vedr. batterier fra Oticon til høreapparater - image001.jpg
  318337/17
 • fra DMR - Vedr. kortlægning 421-55020 i Assens
  319037/17
 • SV: Vedr. budget
  329061/17
 • Dagsorden til mødet d. 2.
  329080/17
 • Dagens post fra: DEFAULT - Sider: 14 - Dokument: _BATCH_D000245_2017-09-21T09_19_38_579[2] - Original:
  331664/17
 • SV: Undersøgelsessag vedr. Tolke Danmark Aps, politiets journr: 4200-83990-00201-17
  331683/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Mail til Lodsejer vedr. markskade
  377746/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363508/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363509/17
 • Fra rådgiver, Råstof, mail vedr. mulig markskade
  337327/17
 • Fra NIRAS: Rapport, 427-00018 Stationsvej 25, 5771 Stenstrup - tilrettet rapport
  346222/17
 • Dialog med Assens Kommune RÅSTOF ang stjernehøring og besigtigelse
  384170/17

Udgående

 • TIL DGE: Evt. ny liste med lokaliteter bliver forsinket
  409938/17
 • TIL DGE: Evt. ny liste med lokaliteter bliver forsinket
  305195/17
 • Til Skat: Bodøvej 9b, 5700 Svendborg
  305159/17
 • TIL DGE: Underskrevet kontrakt på Geogis datavask projektet - med kontrakt
  304822/17
 • TIL DGE: Underskrevet kontrakt på Geogis datavask projektet - med kontrakt
  409942/17
 • TIL DGE: Underskrevet kontrakt på Geogis datavask projektet
  409943/17
 • TIL DGE: Underskrevet kontrakt på Geogis datavask projektet
  304816/17
 • Til COWI: mail med sagsmateriale Læsøvej 1, 7000 Fredericia (forsvarest øvelsesterræn)
  304281/17
 • Til ejendomsadministrator ang. Åbovej 10A, Bylderup-Bov
  303640/17
 • Til borgere ang. Frihedsvej 17A-25B, 25C, 27 og Lunde Allé 47 og 49, 6700 Esbjerg
  304766/17
 • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen Sygehusenev2.docx
  304154/17
 • Til Svendborg Kommune: Odensevej 56, 5700 Svendborg
  305178/17
 • Til borger ang. Løjt Kloster 8, 6200 Åbenrå
  303523/17
 • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for SDCO
  304145/17
 • Til projekt: Fremsendelse af tilsagn
  303827/17
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. status i sagen, Industrivej 14, 5550 Langeskov
  304487/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  305136/17
 • Til projekt: Fremsendelse af tilsagn
  303811/17
 • Til Middelfart Kommune: Regionens vurdering af kortlægningsgrundlag, Staurbyskov
  303761/17
 • Til Svendborg Kommune: Bodøvej 9a, 5700 Svendborg
  305160/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. "Opsplitning" af praksis i Odense
  304225/17
 • Kommentering af evalueringsrapporter
  304478/17
 • til yder
  303802/17
 • til yder
  304065/17
 • Udpegning af medlem til bestyrelsen for SDCO [Sagsnr.:17/29537]
  304243/17
 • Til Niras: Ang. grundejer-erklæring - afventer, 427-04006
  305047/17
 • til Orbicon svar : Nyvej 6, Vissenbjerg merarbejder
  304814/17
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr Stævnen 26-28, Vejle afslutning af §8 tilladelse
  304052/17
 • Til NIRAS: Korrespondance vedr. flow
  304062/17
 • Til Svendborg Kommune, Mail vedr. §8 og udgået-brev, Storkehavevej 2,4, 4A-F,6 5884 Gudme
  304630/17
 • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen SDU v2.docx
  304188/17
 • Til Elektriker: Status på advarsler
  304887/17
 • Til Vejle Kommune: Svar til nyt udkast Stævnen 26-28, Vejle afslutning af §8 tilladelse
  303851/17
 • Til Vagtchefen - Vedr. afmelding af vagtydernummer og opsplitning og oprettelse af 2 nye praksis
  304207/17
 • udpegning af medlem fra SDU til bestyrelsen for Steno Diabetes Center Odense
  304182/17
 • Til COWI: mail nr. 2 med sagsmateriale Læsøvej 1, 7000 Fredericia (forsvarets øvelsesterræn) mail nr. 2
  304301/17
 • Kommentering af evalueringsrapporter
  304475/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  304866/17
 • Til Svendborg Kommune: Bodøvej 9b, 5700 Svendborg
  305158/17
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give, matr. 18bc Give By, Give, lok.nr. 611-00085
  304155/17
 • Til projekt: Fremsendelse af tilsagn
  303822/17
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  306033/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  306815/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  306824/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  306788/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  306781/17
 • Fra Praksis til tolkefirma vedr. Prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  306808/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  333066/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361257/17

20. september 2017

Indgående

 • Fra MOE: Slutopgørelse rettet, Langegyde 68, Vester Skerninge
  303430/17
 • fra DMR: tilrettet mødereferat, opstart, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev
  374326/17
 • Spørgsmål til udbudsmateriale - Region Syddanmark.docx
  336867/17
 • Spørgsmål til udbud af forsikringsmæglerydelser
  336866/17
 • Fra rådgiver - revideret oplæg til undersøgelser - justeret efter besigtigelse
  335714/17
 • Fra MOE: Slutopgørelse Langegyde 68, Vester Skerninge
  303033/17
 • Spørgsmål I Region Sydanmark.docx
  336869/17
 • Fra Rådgiver: Aftaler om færdiggørelse af rapport
  318547/17
 • fra DMR: revideret mødereferat, Kelstrup Strandvænge 1
  374325/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363505/17
 • fra kommune - antal stemmestedler
  363500/17
 • Fra Indvinder, Råstof, mail med garanti
  377733/17
 • Tilbagemelding fra SHS
  385171/17
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF ang stjernehøringssvar
  384164/17
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til tillæg til §8-tilladelse af 2. juni 2016 til etablering af rekreativt/alment tilgængeligt areal, Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg
  342939/17
 • Til kommune - antal stemmesedler
  361251/17
 • Fra ansøger: spørgsmål om ny ansøgningsfrist
  351726/17
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:16/17886] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Teglværksvej 11, 6200 Aabenraa
  310843/17
 • Anmodning om baselinekorrektion, SVS - plastikkirurgi - Baselineanmodning_plastikkirurgi_20sep17.doc
  314139/17
 • Fra Nyborg Kommune, råstoffer i kommuneplanen
  313044/17
 • Anmodning om baselinekorrektion, SVS - plastikkirurgi
  314137/17
 • Fra NIRAS: Galv er repareret
  302374/17
 • Fra projekt: Fremsendelse opdateret slutrapport
  303097/17
 • Fra politisk parti: Spørgsmål vedr. lokalitet på stemmesedlen
  302570/17
 • ERSTs godkendelse af slutbetaling til Blue Ocean Robotics
  303442/17
 • Tilbagemelding fra SHS
  302227/17
 • Fra rådgiver:: svar på invitation til evalueringsmøde af rammeaftale på råstofkortlægningen
  301521/17
 • Fra Svendborg Kommune, mail med tankoplysninger, Storkehavevej 2,4, 4A-F,6 5884 Gudme
  304621/17
 • Fra Vattenfall, Råstof, Klægtagning i vindmølleområde, Tjæreborg, Esbjerg Kommune
  303559/17
 • Fra Vejle Kommune: Mail med billeddokumentation dræn samt oplysning om muldens oprindelse
  303781/17
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg
  304459/17
 • Fra Koncern HR: Besøgsrapport
  303861/17
 • Fra Odense kommune: Boligbyggeri Odense Kommune. Afgørelse om ikke MV-/VVM-pligt. Høring af Region Syddanmark
  304123/17
 • Fra Vejle Kommune: Revideret udkast Stævnen 26-28, Vejle afslutning af §8 tilladelse
  303771/17
 • afmelding af ydernummer ifm oprettelse af nyt til køber
  304051/17
 • Svar fra rådigiver: Invitation til evalueringsmøde af rammeaftale på råstofkortlægningen
  301431/17
 • VS: Ansøgning om ydernummer
  303782/17
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  306262/17
 • Fra rådgiver, Råstof, henvendelse ang. godkendelse af boreforslag til område 6 - 8
  306845/17
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Brev om afslutning af 1. etape.docx
  303774/17
 • Fra Vejle Kommune: Mail med billeddokumentation belægning
  303776/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  303835/17
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til § 8-tilladelse i høring til nedrivning af bygninger og fjernelse af belægninger på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  303984/17
 • Fra rådgiver, Råstof, Henvendelse ang. skade på nedsivningsanlæg
  306859/17
 • fra advokat Telefonhenvendelse vedr Seebladsgade 15, Odense
  306318/17
 • Brev fra regionsrådsformand
  310611/17
 • Fra borger: Vedr. lydproblemer - tilstandsrapport, Kobberbæksvej 75C
  307906/17
 • Fra Hjernesagen: Henvendelse vedr. Regionshospital Hammel Neurocenter
  309682/17
 • Fra virksomhed ang. projekt
  333060/17
 • Fra ansøger: Vedr. mulighed for at genindsende ansøgning
  325476/17
 • Fra ansøger: underskrevet ansøgning
  408353/17
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning
  408375/17
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning samt vedtægter
  408345/17
 • Dagsorden til bestyrelsesmøde i H.C. Andersen Fonden 28/9 2017 kl. 10-12
  433283/17

Udgående

 • Til kommunen: orientering, delvis oprensning på Bjerrebyvej 73a, Svendborg
  303426/17
 • Til Skat: Kløverbakken 1, 6800 Varde
  303354/17
 • Til borger og kommune: orientering om resultater af afværge, Langegyde 68, Vester Skeringe
  303433/17
 • Til Varde Kommune: Kløverbakken 1, 6800 Varde - Resultat af værditabsundersøgelse
  303351/17
 • Til rådgiver - Referat godkendes - korrespondance
  313305/17
 • Høring af referat af OU-møde 8. juni 2017
  302948/17
 • Bodøvej 9a og 9b, Svendborg - fotos af retablering
  305155/17
 • Til Læge - Bekræftlese på oprettelse af solopraksis i Odense
  303689/17
 • Til Landinspektør, RÅSTOF, Tinglysning af efterbehandlingsvilkår
  305153/17
 • Til JyskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  303582/17
 • Til COWI: Orientering om telefonopkald fra Kloakfirma
  301418/17
 • Til borger ang. Ridderstien 6, Harndrup. Rapporter vedr. jordforurening fra brændstofsalg
  302920/17
 • Til rådgivere, rettelse til Invitation til evalueringsmøde af rammeaftale på råstofkortlægningen
  301427/17
 • Til Danske Regioner: Vedr. DUT-høring om ændring af enkelttilskudsordningen
  301475/17
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, matr. nr. 117c Søndermarken, Vejle Jorder, lok.nr. 630-81163
  302953/17
 • Til ansøger: Svar vedr. mulighed for at genansøge
  301136/17
 • Til Estate mægler ang. Nyborg Vesterhavn 13, Nyborg
  301128/17
 • Til Hviid Advokater ang. Jomfrustien 23, Haderslev
  302396/17
 • Fra Praksis til tolkefirme vedr. prisaftale vedr. levering af tolkeydelser
  302994/17
 • Til entreprenøren, Råstof, svar på henvendelse, på matr. nr. 5c, 12a og 12c Sejrup by, Thyregod
  301889/17
 • Til Kerteminde kommune - orientering, ejendommen Fynshovedvej 474, 5390 Martofte, Kerteminde kommune, udgår af V1-kortlægningen efter endt undersøgelse
  302657/17
 • Til borger - Fremsendt i anledning af telefonforespørgsle
  302874/17
 • Til Humblehallen - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordorureningsloven - Hallinggade 25 og 25A, 5932 Humble
  302981/17
 • Til rådgiver, Råstof, Orientering, matr. nr. 12a, 5c og 12c Sejrup by, Thyregod
  303190/17
 • Til Vejle Kommune - Udkast til screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  301321/17
 • Til Esbjerg Kommune: kvittering for færdigmelding samt anmodning om kortbilag, Gørdingvej 87, 6690 Gørding
  301376/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar - Lodskovvej 15 lok. 430-81075
  303368/17
 • Til politisk parti: Vedr. spørgsmål om lokalitet på stemmesedlen
  302576/17
 • Til projekt: Godkendelse af slutrapport
  302979/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Stenhuggervej 6, 5854 Gislev
  302221/17
 • Til entreprenøren, Råstof, svar på henvendelse, matr. nr. 12a, 5c og 12c Sejrup by, Thyregod
  303186/17
 • Til VejleMuseerne, Råstof, høring, matr. nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  302960/17
 • Fra Vattenfall, Råstof, Klægtagning i vindmølleområde, Tjæreborg, Esbjerg Kommune
  303530/17
 • Til læge - Bekræftelse på oprettesle af solopraksis i Odense
  303701/17
 • Til PLO - Kopi af underskrevet kontrakt ifm. overtagelse af lægepraksis i Fredericia
  309589/17
 • Til rådgiver, Råstof, godkendelse af boreplaceringer på områderne 6 - 8
  306849/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  333056/17
 • til styregruppen, samarbejdspopjekt om prospekt for efterbehandling ved Vibæk Hostrup, esbjerg og varde kommuner
  346494/17
 • Til COWI - CoLab Vest - data vedr. skabt aktivitet
  374925/17
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  368585/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  389424/17

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap