Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

23. juni 2017

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: Lokalplan og gravetilladelse vedrørende matr. 14a og 14i, Nagbøl By, Skanderup beliggende Koldingvej 56, 6640 Lunderskov
  192098/17

Udgående

 • Til ejendomsmæglerfa Karen Friis - FORSP "Svar: Åsumvej 705, 5240 Odense NØ - matr.nr. 4-ia Skt. Jørgensmark, Odense Jorder"
  191650/17

22. juni 2017

Indgående

 • Fra Rambøll: Retableringsaftale til kommentering
  190181/17
 • Fra projekt: afrapporteringsmateraiele 28.2.2017
  190729/17
 • Høring over Retningslinjer for indsatsledelse
  190600/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering vedr Cobra kabel på Fanø
  190571/17
 • fra DMR : Rapport AR-17-CA-00553557-01 vedr. Travetskiftet 1, Skårup. Lokation: 479-70144 att: Jan Petersen ( JP)
  190697/17
 • Fra rådgiver - Kontrakter vedrørende råstofkortlægning for sand, grus og sten
  190903/17
 • fra DMR : Rapport AR-17-CA-00553556-01 vedr. 2016-1376 Nyborgvej 438, Skårup. Lokation: 479-00693 att: Jan Petersen ( JP)
  190693/17
 • Fra Borger: Orientering om ny ejer, Ribevej 60, 6760 Ribe
  190358/17
 • Fra Borger: Kommentar til rapport
  190314/17
 • Fra NIRAS - rapport for indledende undersøgelser, Nyborgvej 85 , 5600 Faarbog
  189631/17
 • Fra NIRAS - rapporter fra indledende undersøglse, Nyborgvej 85, 5600 Faaborg
  189680/17

Udgående

 • Til SKAT - Kopi af endelig V2 kortlægning efter Jordforureningsloven
  190893/17
 • Til kommunen - Kopi af endelig V2 kortlægning efter Jordforureningsloven
  190895/17
 • VS: VS: Svar fra Udlændingestyrelsen angående mammografiscreeningsbus ved Haderslev Sygehus.
  190561/17
 • Til Diabetesforeningen: Lokaler til PIFT i efteråret
  190345/17
 • Til NIRAS: Svar på spørgsmål om tilbud på videregående undersøgekser - pulje 5
  190546/17
 • Til NIRAS: Svar på spørgsmål om tilbud på videregående undersøgekser - pulje 5
  190550/17
 • Til NIRAS: Svar på spørgsmål om tilbud på videregående undersøgekser - pulje 5
  190543/17
 • Til Skat - Kopi af V1 kortlægning efter Jordforureningsloven - Jernvej 2, 7100 Vejle
  189579/17
 • Til kommunen - Kopi af endelig V1 kortlægning - Jernvej 2, 7100 Vejle
  189578/17
 • SV: Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje 2015 jnr 15/42924
  189072/17
 • Til Tønder Kommune: Orientering om afgørelse efter jordforurenignsloven, Viddingherredsgade 22a
  190814/17
 • Til:yder
  190313/17
 • Til borger - Kortlægningmateriele vedr. ejendommen Vestergade 21A-B, 7323 Give
  190131/17
 • Til Rambøll: Ingen kommentarer til retableringsaftale
  190182/17
 • Til kommunen - til orientering, endelig V2-afgørelse af ejendommen Nyborgvej 85, 5600 Faaborg efter indledende undersøgelse
  189768/17
 • til Rambøll Svar på henvendelse om Oprensning og afværge for pesticider (phenoxysyrer)
  190769/17
 • Til:yder
  190326/17
 • Til NIRAS: Svar på spørgsmål om tilbud på videregående undersøgekser - pulje 5
  190533/17
 • Til kommunen - Kopi af rykker
  189927/17
 • Til DMR. SV: Ferie i forhold til behandling af §8 ansøgning for H C Petersens Vej 2, Kolding
  190625/17

21. juni 2017

Indgående

 • SV: Klage over Safe Care
  190584/17
 • Accept vedrørende Odense Pancreas Center (OPAC)
  189722/17
 • Fra COK-koordinator: Program for temadag om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring gravide kvinder med et forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler
  187977/17
 • ændring til yderregisteret
  188684/17
 • ændring til yderregistret
  188292/17
 • ændring til yderregistret
  188693/17
 • Fra Gigtforeningen - Udpegning til ny valgperiode
  188083/17
 • Fra projekt: program for 2017 og kommunikation
  187395/17
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på tilbagemelding på acceptskrivelser
  188053/17
 • Ændring til yderregistret
  188604/17
 • Bortfald af bekendtgørelsesudkast om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (Annullering af afskaffelse af NAT-screening)
  188055/17
 • ændring til yderregistret
  188310/17
 • Fra MOE: Kopi af mail med entreprenør-kontrakt, 461-80060
  187441/17
 • Fra DMR. Ferie i forhold til behandling af §8 ansøgning for H C Petersens Vej 2, Kolding
  190623/17
 • Fra Kolding Kommune. VS: Holbergsparken i Kolding
  190778/17
 • Fra Praksis: Anmodning om luikning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  189783/17
 • Oprettelse i yderregistret
  190347/17
 • fra Partner - ønsker kopi - SV_ udgår af kortlægningen - SV_ Blangstedgårdsvej 25 Odense - kortlægningsgrundlag
  188308/17
 • ændring til yderregistret
  188330/17
 • ændring til yderregistret
  188359/17
 • Fra Deloitte: Kvittering for modtagelse, 441-50059
  188976/17
 • Fra TR: Lønforhandling
  189269/17
 • Fra FOMARS: vedr. anmodning om overførsel af midler
  190763/17
 • Fra RESTATO: Anmodning om totaludskrift fra JAR.
  187470/17
 • Strategisk Styregruppe 29/6-17 - dagsorden og bilag
  188361/17
 • ændring til yderregistret
  188630/17
 • Økonomisk DUT-høring over forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  188095/17
 • ændring til yderregistret
  188147/17
 • Fra projektleder - udkast til afrapportering - projekt om tværsektorielle samarbejder i sundhedshuse
  188569/17
 • Fra RESTATO: Anmodning om totaludskrift fra JAR
  187432/17
 • fra DMR - Odense Gasværk. Beregning af NSO-flux
  186698/17
 • ændring til yderregistret
  188646/17
 • Fra EWII Energi A/S, vedr. Nørregade 88, Vejen
  187914/17
 • Fra Tønder Kommune: Svar på forespørgsel vedr Viddingherredsgade 22a, Tønder
  188447/17

Udgående

 • Til Region Hovedstaden: Fælles afholdelse af PIFT-kursus
  187691/17
 • Til Fredericia Komune: Afbud fra Fredericia til august-møde
  187490/17
 • Til Sønderborg Kommune: Manglende repræsentant fra SOF SVS
  187434/17
 • Til Sønderborg Kommune: Afbud fra Fredericia til august-møde
  187415/17
 • Til Kolding kommune: Svar på spørgsmål angående udvidelse af §8-tilladelse
  187973/17
 • Til følgegruppe, Råstof, Referat af møde - Råstoffer til klimatilpasning
  186695/17
 • SV: Begæring om aktindsigt i visse oplysninger vedr. afsluttede udbud
  188101/17
 • Til Rambøll, vedr. Vestergade 7, Svendborg
  187438/17
 • Til Gigtforeningens repræsentantskab - Udpegning til ny valgperiode
  188106/17
 • Til MOE: Entreprenør-kontrakt, 461-80060
  187343/17
 • Til rådgiver - Kontrakter vedrørende råstofkortlægning for sand, grus og sten
  190908/17
 • Til NCC: Orientering om at boringssløjfninger er udført
  188676/17
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  188294/17
 • Til B. Schrøder, vedr. Nørregade 88, Vejen
  187892/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af Sletmadevej 12, 6040 Egtved, Vejle Kommune, Matr. nr. 14b Brakker, Ø. Starup
  188140/17
 • til Nyborg Kommune - SV_ Vurdering af om vejprojekt på Midtermolen kræver §8-tilladelse
  186607/17
 • Til RESTATO:Svar på anmodning
  187484/17
 • Til RESTATO: Svar på anmodning
  187437/17
 • Til Odense kommune: RSD efterspørger yderligere oplysninger
  187651/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forespørgsel
  188213/17
 • til Odense Kommune - mangler RSYD oplysninger på denne sag_ SV_ Status VUC Kottesgade, Odense
  187038/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  187384/17
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning, 441-50059
  188514/17
 • Til rådgiver -Råstofkortlægning sand, grus og sten
  190909/17

20. juni 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver: Opdaterede tilbudslister for fase 1 og fase 2 til kontrakt
  187904/17
 • Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje 2015 jnr 15/42924
  189070/17
 • fra grundejer - kvittering SV_ fremgangsmåde, nedrivning og nybyggeri på Lodskovvej 15, lokalitet 430-81075
  186665/17
 • Fra Deloitte: Påtegning af værditabsregnskab
  185460/17
 • Ændring til yderregistret
  185689/17
 • RKKP/DBCG: kommenteret årsrapport 2016
  189220/17
 • Fra COWI: mail med revideret notat Havneterminalen
  185830/17
 • Fra Grundejer: Kommentar til reetablering
  185221/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kvittering for modtagelse af materiale
  185098/17
 • Fra Niras: supplerende historik, loknr. 605-00196, Mørupvej 2 - Supplerende materiale
  186471/17
 • Fra Nybolig: Anmodning om sagsmateriale
  187375/17
 • fra Nyborg Kommune - Vurdering af om vejprojekt på Midtermolen kræver §8-tilladelse
  186589/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Priorensgade 71 i Faaborg - Et par uddybende spørgsmål
  185800/17
 • Fra Undervisningsministeriet: Vedr. møde
  185508/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - kopi af tidl. §8-høringssvar boligbyggeri Midtermolen matr. 927ac del af lok. 449-00022.msg
  186600/17
 • Ændring til yderregistret
  185771/17
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 opstilling af containere til kajakklub
  185233/17
 • Fra:yder
  186158/17
 • Nyt udkast til notat
  186702/17
 • Fra NCC: Kvittering for sløjfningsorientering
  185542/17
 • ændring til yderregistret
  185888/17
 • Fra Middelfart Advokaterne: Svar på spg. - regionen skal ikke reagere på henvendelsen
  186395/17
 • Fra Odense kommune: vedr. tilladelse til byggeri på kortlagt grund Ubberudgårdvej 6a
  187503/17
 • SV: Vedr. ansøgning til Vækstforum - "Vækstrettet kompetenceudvikling i Syddanmark"
  187483/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. ændringaf cvr nr
  185121/17
 • Status på projekt, juni 2017
  184815/17
 • Nye ansøgninger - bemærkninger
  186312/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med § 8 ansøgning FredericiaC - Udvidet undersøgelsesrapport for byggefelt 57, 59 og 60 samt ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord
  185057/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 opstilling af containere til kajakklub på den nordøstlige del af Kemiragrunden
  185227/17
 • Henvendelse fra borger: VS: Frustration.docx
  186366/17

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Orientering om resultater af videregående undersøgelser efter Jordforureningsloven
  186480/17
 • Til Rådgiver: OK til opdaterede tilbudslister for fase 1 og fase 2 til kontrakt
  186470/17
 • Besvarelse af spørgsmål til ansøgningen fra ERST
  185375/17
 • Punkt_Ansøgning_ IE - Industriel Elektronik_16-06-2017 09_35.docx
  185377/17
 • Til Niras, svar på henvendelse, 431-00029, arkivmateriale mail 2
  184263/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge iht. §19 stk.1 generationsskifteaftale
  186469/17
 • Til Niras, svar på henvendelse, 431-00029, arkivmateriale mail 3
  184267/17
 • Til kolding Kommmune. Vejlevej 132, 6000 Kolding varsles kortlagt på V1 og V2 efter Jordforureningsloven
  185623/17
 • Til Rambøll, vedr. Vestergade 7, Svendborg
  185577/17
 • Til NCC: Vedr. sløjfning af boringer på Vængevej 4B, Sellebjerg Fyldplads
  185494/17
 • Til COWI: Tilbagemelding på kommentarer til reetablering
  185360/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på læges indtræden i praksis iht. §19 generationsskifteaftale
  186466/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  186317/17
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættels iht. §19 generationsskifteaftale
  186468/17
 • Til kommunen, skat, vandværket - til orientering, en del af ejendommen Vestre Nørremarksvej 26, 5762 Vester Skerninge kortlægges endeligt på V2 med F0 nuancering.
  185228/17
 • Til Borger, BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Åbrovej 6-8, 6100 Haderslev..docx
  186313/17
 • Til Niras, svar på henvendelse, 431-00029, arkivmateriale mail 4
  184273/17
 • Til Middelfart Advokaterne: Spg. ang. henvendelse, Brenderupvej 28, 5464 Brenderup
  186353/17
 • Til Realkredit Danmark: SVar på HENV: Falen 2A, 5000 Odense C, lokalitetsnr. 461-00129 og 461-05698.
  185265/17
 • Til Niras, svar på henvendelse, 431-00029, arkivmateriale mail 6
  184280/17
 • Til læge - Bekræftelse på midlertidig ansættelse i praksis i Odense
  186340/17
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens kommentarer til kontrolmålinger samt § 8 dokumentation, Slotsgade 21, Gråsten.
  185539/17
 • Til Ejendomsselskabet TT INVEST Haderslev ApS ang. Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  185926/17
 • Til Svendborg Kommune, §8-høringssvar, Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  185793/17
 • til borger Høring om V2 kortlægning på Møgelbjergvej 15, Matr.nr 4a, Næsbjerg 6800 Varde.docx
  185927/17
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning på Møgelbjergvej 15, matr. nr 4a Næsbjerg 6800 Varde.docx
  185928/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. ansættelse af læge i Odense C
  186358/17
 • Til LIFA: spm ved nedlægelse af vej - Østergade 19, Nørre Aaby
  185527/17
 • Til Åbenrå Kommune ang. Åbovej 10a 6372 Bylderup-Bov
  184624/17
 • Til Svendbirg Kommune, Kommentar til mail, Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  184861/17
 • Til Varde kommune: SV: §8 Vestervold 1b, 1c, 1d.
  185411/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til notat og ønske om tilbud på reparation af afløb
  185466/17
 • Til Shell: mail med Datarapport og notat om BOS 200
  186748/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 opstilling af containere til kajakklub på den nordøstlige del af Kemiragrunden
  185237/17
 • Til Niras, svar på henvendelse, 431-00029, arkivmateriale mail 5
  184277/17
 • Til Arkil - reminder om indsendelse af ansøgning - Lykkegårdsvej 8-10 6600 Vejen
  184968/17
 • Til LIFA: svar på HENV vedr. udstykning og V1-kortlægning, Linien 18 i Haarby
  185079/17
 • Til Fredericia Kommune: Reminder om anmodning om vurdering af nikkelindhold, Vestre Kobbelvej 13, 7000 Fredericia,
  186484/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til materiale
  184929/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kopi af tidligere afgørelse
  185073/17
 • Til borger, Høring om V2 kortlægning på Møgelbjergvej 15, Matr.nr 4a, Næsbjerg 6800 Varde.docx
  185924/17
 • Til borger, Udkast til afgørelse om V2 kortlægning på Møgelbjergvej 15, matr. nr 4a Næsbjerg 6800 Varde.docx
  185929/17
 • Til Borger: Høring af undersøgelsesrapport - Bodøvej 9a, Svendborg
  186479/17
 • Til rådgiver Kontrakter vedrørende kortlægning af sand, grus og sten på Fyn og i Billund Kommune
  190907/17

19. juni 2017

Indgående

 • Re: SV: SV: SV: forlængelse af forskningsbevilling jnr 13-7061
  184620/17
 • SV: Fortolkning af socialfondsprogrammets akse 4b
  185373/17
 • Besvarelse til ERST udkast.docx
  185372/17
 • FRA AROSIT: Milepæl 3. Estimater
  184186/17
 • Fra Rådgiver: Pulje 5 - underskrevne kontrakter
  184158/17
 • Fra Rådgiver: Pulje 5 - underskrevne kontrakter
  184154/17
 • Fra Rådgiver: Pulje 5 - underskrevne kontrakter
  184149/17
 • Fra rådgiver: Pulje 5 underskrevne kontrakter
  184142/17
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Telefonhenvendelse vedr. Priorensgade 71, 5600 Faaborg
  183059/17
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for regionens svar, 575-32030
  183422/17
 • Fra COWI: Vedr. loggere
  182122/17
 • Fra Esbjerg Kommune: § 8 tilladelse, Frodesgade 125, Esbjerg
  183034/17
 • Fra borger: fremsendelse af dokument
  182257/17
 • Fra Tre For : Vedr. byggeri ved B505
  181919/17
 • Fra MOE: Retableringserklæring, 461-80060
  183600/17
 • Fra Rambøll: Krav til adgang til boringer
  181969/17
 • Tak for din henvendelse
  183078/17
 • Fra Middelfart Kommune: Miljøtekniske analyser Nørre Alle 57, 5500 Middelfart
  182934/17
 • Fra Kommune: Vedr. 505 og byggeri
  182187/17
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering og afslutning af sag Nørre Alle 57, 5500 Middelfart
  182939/17
 • Fra Kommune: ny placering af B505 rettet i Jupiter
  181925/17
 • Fra Fredericia kommune: ansøgning Flytning af containere ved FredericiaC
  182779/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om fund af blyforurenet jord, Nørre Alle 57, 5500 Middelfart
  182930/17
 • Fra ansøger: suppl. oplysninger til ansøgning
  183994/17
 • Fra projekt: Svar på halvårlig opfølgning ved Syddansk Vækstforum
  184083/17
 • Fra ansøger: kontonummer
  185004/17
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger
  182028/17
 • Fra Faaborg kommune: Priorensgade 71, 5600 Faaborg - Nedrivning på kortlagt ejendom
  184571/17
 • Fra LIFA: HENV vedr. fritagelse af delareal for V1-kortlægning Linien 18 i Haarby
  185023/17
 • Fra NIRAS: Udkast til undersøgelsesnotat
  184298/17
 • Fra Niras, henvendelse, 431-00029, mail 2
  184256/17
 • Fra Lead partner ecoplus: clusterix 2.0. project meeting in Southern Denmark
  187845/17
 • Fra danske regioner: referat af Danish Soil Partnership styregruppemøde
  187433/17
 • Fra Rambøll: Opdateret kort med placering af 505
  184272/17
 • Fra Lifa: Henv, nedlæggelse af vejareal - Østergade 19, Nørre Aaby
  185523/17
 • Fra Øresunddirect: Vedr. møde
  185500/17
 • Fra fysioterapeut vedr. ændring af cvr. nr.
  185080/17
 • Fra ERST: Godkendelse af anmodning om udsættelse
  186890/17
 • Fra Realkredit DK: HENV, Falen 2A, 5000 Odense C, lokalitetsnr. 461-00129 og 461-05698.
  185256/17
 • Godkendt referat fra LMS-møde den 4. maj 2017
  189770/17
 • fra Rambøll Henvendelse om Oprensning og afværge for pesticider (phenoxysyrer)
  190762/17

Udgående

 • kommentar til rapport - supplerende undersøgelse Rødeledsvej 60
  186348/17
 • Til Faaborg-Midtfyns kommune: Svar på telefonhenvendelse vedr. Priorensgade 71, 5600 Faaborg
  183084/17
 • Til Borger: Kopi af kortlægningsbrev samt oplysninger om matr.nr. og ejerlav
  182356/17
 • til grundejer og kommune - fremgangsmåde, nedrivning og nybyggeri på Lodskovvej 15, lokalitet 430-81075
  182367/17
 • Til Læge - Medd. vedrørende fejlagtig udbetalt basishonorar
  183062/17
 • Til Varde Kommune: Kvittering for afgørelse, 573-81087
  183115/17
 • Til COWI: accept af tilbud på logning
  182022/17
 • Til Rambøll: Placering af B505
  181978/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Læge afgået ved døden
  181963/17
 • Til Niras, svar på henvendelse, Arkivmateriale. Lok. 431-00029
  181773/17
 • Telefonnotat vedr. henvendelse om lok. nr. 621-00467, Egtvedvej 2, 6000 Kolding
  182860/17
 • Til borger ang. Industrivej 7, 6440 Augustenborg
  182926/17
 • Til COWI: Godkendt oplæg og tilbud
  182315/17
 • Til DGE: Vedr. regionens tilbagemelding på oplæg til forureningsundersøgelse på Gramvej 6, 6630 Rødding
  182326/17
 • Til DGE: Vedr. hvis der træffes grundvand i forbindelse med borearbejdet på Gramvej 6, 6630 Rødding
  182469/17
 • Til ansøger. Svar vedr. suppl. oplysninger
  184023/17
 • Til Svendborg Kommune: Orienteirng om resultater af videregående undersøgelse efter Jordforureningsloven
  184191/17
 • Til Esbjerg Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  182248/17
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel vedr Viddingherredsgade 22a, Tønder
  182472/17
 • Til Borger: Høring/orientering om undersøgelsesresultater, Bodøvej 9b, 5700 Svendborg
  184144/17
 • Til Odense Kommune, Kvittering for vandanalyse
  182373/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar på udkast til § 8-tilladelse, Skovvej 8, 5750 Ringe
  183276/17
 • Til NIRAS: Accept af tilbud på 2017 monitering
  182765/17
 • Til Borger: svar på mail med den fremsendte dokument
  182259/17
 • Til Faaborg-Midtfyns Kommune: Vedr. Lokalitetsnr. 431-00028, Priorensgade 75, 5600 Faaborg
  183896/17

18. juni 2017

Indgående

 • Fra PKO-repræsentant - kvittering for udpegning til arbejdsgruppe om revision af visitationsretningslinjer, Fødeplanen
  184996/17

17. juni 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Ang. flytning af temadage om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring gravide kvinder med et forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler
  181950/17
 • Fra Middelfart Advokaterne: Henvendelse vedr. Brenderupvej 28, 5464 Brenderup
  186330/17

16. juni 2017

Indgående

 • Telefonhenvendelse vedr. 621-00467, Egtvedvej 2, 6000 Kolding
  182733/17
 • Fra Rambøll: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  181525/17
 • Fra Rambøll: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  181518/17
 • Fra Rambøll: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  181530/17
 • Fra Rambøll: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  181511/17
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, svar vedr. faktura
  181564/17
 • Fra NIRAS: Tilfredshedserklæring
  181451/17
 • Fra Borger: Anmodning om indskrænkning af kortlægningen, Ribevej 60, Hviding
  181513/17
 • Fra rådgiver: henv om Aktindsigt Brovejen 101, Middelfart
  180869/17
 • Fra Vejen Kommune: Revideret høringsudkast til § 8 tilladelse, Møllevej 12, Askov, 6600 Vejen
  181668/17
 • Fra ansøger: om projektet
  180641/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, Frodesgade 125
  181516/17
 • Fra Sydfyns Fysioterapi vedr.fornyelse af delvis vikartimer.
  181089/17
 • Fra Nybolig: HENV HASTER: Forureningsstatus på Gl. Nyborgvej 81, 5772 Kværndrup
  180501/17
 • Fra NIRAS: Tilfredshedserklæring
  181443/17
 • Fra Niras: SV: kommentarer til opdateret datarapport ver2
  181329/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Anmodning" - § 8 udkast
  181528/17
 • Fra arkitekt Weile-maa: Svar vdr brønde veed Aabenraa Statsskole
  181317/17
 • Fra DGE: Oplæg til forureningsundersøgelse på Gramvej 6, 6630 Rødding
  182320/17
 • Fra MOE: Entreprenør-kontrakt med TC-Anlæg, 461-80060
  183541/17
 • Fra COWI: Tilbud - isætning af dataloggere i boringer
  181798/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Sidste budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  182489/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Industrivej 7, Augustenborg
  184417/17
 • ændring til yderregistret
  186777/17
 • Fra NIRAS: Tilbud på monitering 2017
  181759/17
 • Fra COWI: Oplæg til supplerende undersøgelser
  181799/17
 • Kvittering for bemærkninger til kommuneplan 2017
  182044/17
 • Fra Kolding kommune: Bilag - Kommentarer vedrørende 2. udkast til § 8 tilladelse på den sydøstlige del .msg
  185700/17
 • Fra MOE: Tilbud - Brudagervej 22, 5882 Vejstrup
  186081/17
 • Ændring til yderregistret
  186324/17
 • Fra ansøger: Underskrevet ansøgning version 3
  184611/17
 • ændring til yderregistret
  186801/17
 • Fra Kolding kommune: Bilag - §8 tilladelse for delområde 1a og 1c - Mosevej 7.msg
  185695/17
 • Fra Kolding kommune: Mail med udkast til udvidelse af §8-tilladelse
  185690/17
 • Udkast til spørgeskema - feedback fra projekt
  184847/17
 • Fra Åbenrå Kommune ang. Åbovej 10a, 6372 Bylderup-Bov.
  184617/17

Udgående

 • Til DMR: Vedr. revideret tidsplan
  181515/17
 • Til Rådgiver: svar på aktindsigt Brovejen 101, 5500 Middelfart
  180871/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og vagtchefen vedr. Praksishandel i Nyborg
  180578/17
 • Til Nybolig: svar på henvendelse, Gl. Nyborgvej 81
  180518/17
 • til lodsejer, råstof, tilladelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby, beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  181504/17
 • Til Practio - Svar vedr. forespørgsel omkring sammensætning af ydelser
  181231/17
 • Til projekt: Notat vedrørende forståelse af potentialet for en udbredelse af en prototype
  181362/17
 • Til Niras: SV: kommentarer til opdateret datarapport ver2
  181360/17
 • Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  180569/17
 • TIl Haderslev Kommune: Orientering om afgørelse om at ejendommen Bredgade 11, 6100 Haderslev, 515-50002 udgår
  181404/17
 • Til dansk stål og ventilation: svar på henv vedr. Maskinværksted, Bystævnet 11, 5474 Veflinge, Nordfyns Kommune, matr. nr. 10z Veflinge By, Veflinge
  180547/17
 • Til Borger: Revurdering af afgørelse om V2-kortlægning og nuancering af bolig på Ribevej 60, 6760 Ribe - ingen ændring
  180728/17
 • Fra projekt: eftersendt aktivitetsbudget
  181336/17
 • Til rådgiver: SV: Aktindsigt Brovejen 101, 5500 Middelfart
  180865/17
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksishandel i Nyborg
  180585/17
 • Til Niras: kommentarer til opdateret datarapport ver2
  181108/17
 • Til DINEX A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Fynsvej 39, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune, Matr. nr. 3ak staurby By, Vejlby
  180487/17
 • til lodsejer, råstof, tilladelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  181510/17
 • Til Borger: Bekræftelse på, at kortlægningen vil blive indskrænket
  181524/17

15. juni 2017

Indgående

 • Pulje 1 - Rødeledsvej 60 - supplerende undersøgelse til kommentering
  181658/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Dagsorden til 5. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser
  180018/17
 • SV: Langegyde 68 - opsummering af tilsyns resultater
  186318/17
 • Fra MOE: Til entreprenør vedr. prøvegravinger Langegyde 68, Vester Skerninge
  179225/17
 • Fra entreprenør - Tak for tilbagemelding
  179624/17
 • Fra Rådgiver: Vedr. boringsafslutning på Dronningholmsvej 62A i Svendborg
  179097/17
 • Fra SDU - Udpegning til ny valgperiode
  179112/17
 • Revideret Co-Create Sydfyn
  179089/17
 • Fra Hospice Fyn - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
  179532/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om bekræftelse på §8 til Cobra kabel på Postvejen 40, Fanø
  179275/17
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om at få tilsendt undersøgelsesrapport, Tanderupvej 37, 5591 Gelsted
  179912/17
 • Fra Geopartner: Forespørgsel, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  178789/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Kortbilag med angivelse af prøvepunkter, Østre Havnevej Esbjerg
  179798/17
 • Fra Esbjerg Kommune: resultater af jordprøver, Østre Havnevej
  179803/17
 • Fra COWI: Foreløbige vandresultater
  179840/17
 • Fra potentiel ansøger: Vedr. mulig ansøgning
  179312/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om tilbagemelding fra Topdanmark og rådgiver DMR vedr. forureningssag, Granlyvej 2, 5592 Ejby
  179470/17
 • Bekræftelse på ny besøgsdato den 28-06-2017 hos Lægehuset Jernbanegade, Grindsted.
  180078/17
 • Revideret Co-Create Sydfyn
  179079/17
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra bestyrelsesmøde d. 1 juni 2017
  178957/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Kvittering for modtagelse af svar på spørgsmål til kvartalsrapportering for 4. kvartal 2016 - Aabenraa
  179893/17
 • VS_ Klageoversigt
  179057/17
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for fremsendelse af tilsynsnotat/undersøgelsesoplæg, samt bemærkning til placering af tank, Granlyvej 2, 5592 Ejby
  179479/17
 • DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER: Kommenteret årsrapport 2016
  179210/17
 • Fra FynBus - Udpegning til ny valgperiode (suppleanter)
  178956/17
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på kvittering fra regionen om orientering til regionen om tilbagemelding fra Topdanmark og rådgiver DMR vedr. forureningssag, Granlyvej 2, 5592 Ejby
  179488/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Info om resultat af jordprøver, Østre Havnevej/Jernbanegade
  179781/17
 • VS: Oplevelser med sundhedsvæsenet
  180402/17
 • Fra Advodan Tønder: Forespørgsel vedr forurening på Viddingsherredsgade 22A, Tønder
  180754/17
 • Fra NIRAS: Faktura og økonomiopgørelse
  180199/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. § 8 pligt till forhøjelse af kuglefang på Forsvarets skydebane TGR Syd, Læsøvej 1, 7000 Fredericia
  180700/17
 • Bevilling fra Interreg 5A
  180210/17
 • Fra Rockwool: Vedr. forureningsundersøgelse Dridekærvej 5, Ødis
  180470/17
 • Fra SlothMøller: Fremsendelse af undersøgelsesnotat, Bredgade 11, 6100 Haderslev
  180153/17
 • Fra projekt: Midtvejsbudget for projektet
  181189/17
 • Fra Akadamie Sankelmark: Vedr. Dialogforum Norden
  183023/17
 • Fra Niras, henvendelse 431-00029
  181772/17

Udgående

 • Til rådgiver - Ok til igangsættelse af supplerende undersøgelser
  186747/17
 • Til kommunen - Kopi af varsling af forureningsundersøgelse på Ørstedsgade 23, 5900 Rudkøbing
  186744/17
 • Til Rådgiver: Grundejerbreve - pulje 5
  179861/17
 • Til Rådgiver: Grundejerbreve - pulje 5
  179866/17
 • Til Rådgiver: Grundejerbreve Pulje 5
  179854/17
 • Til Rådgiver: Grundejerbreve - pulje 5
  179864/17
 • Til Sønderbrog Kommune: Varsel om undersøgelse Katry 1A, 6440 Augustenborg
  179873/17
 • Til Sønderbrog Kommune: Varsel om undersøgelse af Smedegade 25, 6440 Augustenborg
  179877/17
 • Til Billund Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på Kobjergvej 4a og 4b, 7190 Billund
  179881/17
 • Til Billund Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på Kobjergvej 6, 7190 BIllund
  179885/17
 • Til Dansk Naturturisme I/S: SV: potentialeanalysen, trin 1 i forprojekt
  179483/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar angående kommende kurser omkring Familiekassen
  179299/17
 • Til MOE: Langegyde 68 - opsummering af tilsyns resultater
  179230/17
 • Til entreprenør - Svar på spørgsmål vedr. boring
  179623/17
 • Til Realkredit Danmark: svar på henvendelse
  179935/17
 • Til: Hospice Fyn - Udpegninger til ny valgperiode
  179536/17
 • Bemærkinger til ny Co-Create Sydfyn
  179093/17
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af Dornsvej 10, 7100 Vejle
  179855/17
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til tilladelse til nedrivning, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  179607/17
 • Til Ret og Råd Fyn A/S, Middelfart Kommune og Nybolig: Vedr. ejendommen Tanderupvej 37, 5591 Gelsted - en del udgår inden kortlægning
  179141/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. lok. 631-00256, Begrænset forureningsundersøgelse, Boulevarden 21, 7100 Vejle, 04-06-1992
  178755/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Nyborg
  179991/17
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr Cobra kabel på Fanø - § 8 til underboring, Postvejen 40
  178934/17
 • Til Esbjerg kommune: Bekræftelse på procedure vedr Cobra kabel på Postvejen 40, Fanø
  179303/17
 • Til Haderslev Kommune, Råstof høringssvar - forslag til Kommuneplan 2017
  179504/17
 • Til Nybolig: Besvarelse af henvendelse, Gyvelvænget 5A, 5690 Tommerup
  179000/17
 • Til NCC - Svar på henvendelse om jordforurening på Fuglesangsallé 14 og 16, 6600 Vejen - 2 af 2
  178946/17
 • Til læge - Velkommen som alment praktiserende læge i Region Syddanmark
  180029/17
 • Bemærkinger til ny Co-Create Sydfyn
  179071/17
 • Til Borger, Råstof, Henvendelse vedr VVM for midtjysk motorvej
  179053/17
 • Til NCC - Svar på henvendelse om jordforurening på Fuglesangsallé 14 og 16, 6600 Vejen - 1 af 2
  178922/17
 • Bemærkinger til ny Co-Create Sydfyn
  179085/17
 • Til Vejen Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  179543/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af undersøgelsesrapport for Tanderupvej 37, 5591 Gelsted
  179914/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til regionen om tilbagemelding fra Topdanmark og rådgiver DMR vedr. forureningssag, Granlyvej 2, 5592 Ejby
  179485/17
 • Til FULDENDT: Historisk materiale, Havborgvej 8, lok. 561-61014
  178908/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. lok. 631-00255, Begrænset forureningsundersøgelse, Boulevarden 23, 7100 Vejle, 04-06-1992
  178756/17
 • Til Weile MAA: Anmodning om yderligere oplysninger vedr boringer Aabenraa Statsskole
  179402/17
 • Til praksis i Holsted: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  179538/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Truenbrovej 21A, 6400 Sønderborg, matr. 221b, Avnbøl, Ullerup, lok. nr. 533-50034
  179203/17
 • Til: Repræsentantskabet ved Syddansk Universitet - Udpegninger til ny valgperiode
  179158/17
 • Til borger: vedr. placering af moniteringsboring, Lollandsvej 35, Middelfart
  179792/17

14. juni 2017

Indgående

 • FRA SWECO: ÆØ - møde
  178042/17
 • FRA kursusplanen: Word makro projektet
  177982/17
 • FRA kursusplanen: Word makro projektet
  177941/17
 • KLs positionspapir til Cohesion Forum
  178082/17
 • VS_ Anmodning om aktindsigt
  178055/17
 • Fra Rambøll: Udkast til rapport del 1
  178013/17
 • Fra Rambøll: Udkast til rapport del 2
  178021/17
 • Fra FynBus - Udpegning til ny valgperiode
  177387/17
 • Anmodning om aktindsigt: Fra journalist
  178315/17
 • Opfølgning på første Praksis Plus-fokusgruppe
  178074/17
 • Fra Erhvervsakademi Sydvest - Udpegning til ny valgperiode
  177380/17
 • SV: Kvitteringsbrev / Udvikling af innovative affaldsløsninger
  177008/17
 • Halvårlig statusrapport & perioderegnskab - periode 2
  179172/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr Cobra kabel på Fanø - § 8 til underboring, Postvej 40
  178729/17
 • VS_ DUT-høring over bekendtgørelser om oplysninger om indsatte implantater
  177907/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang.Truenbrovej 21A, 6400 Sønderborg, matr. 221b, Avnbøl, Ullerup, lok. nr. 533-50034
  179200/17
 • DR Fyn: Spørgsmål til svar på anmodning om aktindsigt
  179245/17
 • Svar fra SST:Region Syddanmarks ansøgninger modtaget efter den ordinære ansøgningsrunde
  179670/17
 • Deloitte
  178632/17
 • Referat af arbejdsgruppemøde ang. børne- og ungesundhedsprofil 08.06.17
  179531/17
 • Fra Sønderborg Kommune. Vestermark 3A, 6400 Sønderborg
  178718/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering vedr. kontrol af indeklima og udeluftmålinger, Nygårdsvej 29, 6700 Esbjerg
  179924/17
 • Fra ansøger: svar vedr. manglende ansøgning
  178771/17
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune: Høring af udkast til §8 tilladelse til opførelse af tilbygning, Skovvej 8, 5750 Ringe
  179801/17
 • Svar fra Sundhedsstyelsen: Region Syddanmarks ansøgninger modtaget efter den ordinære ansøgningsrunde
  179627/17
 • Fra COWI: mail med notat Videregående undersøgelse Havneterminalen
  178581/17
 • Fra:yder
  178637/17
 • Fra Vejen Kommune: BILAG Udkast til §8-tilladelse - Møllevej 12, Askov, rev. 12.06.2017.docx
  181670/17
 • Tilkendegivelse af tilknytningsklinik (for mobilt ydernummer)
  180185/17
 • Til og fra KomTek - aftale om senere indsendelse af skitse vedr. eEfterbehandlingsplan KomTek Drivervej 8 6670 Holsted
  180150/17
 • Fra Varde kommune: mail vedr. §8 Vestervold 1b, 1c, 1d.
  185405/17
 • Fra Svendborg Kommune, Mail vedr. §8-pligt, Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  184845/17
 • fra Odense Kommune - svar til Rambøll, status - SV: Status VUC Kottesgade, Odense
  186761/17
 • Deloitte, Revisionsberetning vedr. statsrefusion
  186408/17
 • Deloitte, Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2016
  186387/17
 • Fra NIRAS - Økonomioversigt del 4 for pulje 50
  189314/17
 • VS: Region Syddanmarks ansøgninger modtaget efter den ordinære ansøgningsrunde
  190820/17
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til gennemførsel af ledningsarbejder i Sønder Voldgade kvarteret, 7000 Fredericia
  190932/17
 • Fra konsulent: Ansøgning om tidsfristforlængelse af ekst. §52 dispensation mm., matr. nr. 59b Spandet.
  185245/17

Udgående

 • TIL AROSIT: Milepæl 3. Estimater
  178072/17
 • TIL AROSIT: Milepæl 3. Estimater
  178064/17
 • TIL AROSIT: Milepæl 3. Estimater
  178065/17
 • Til Rigtige Mænd: Data vedr. Rigtige Mænd Sjakket
  177925/17
 • Til projekt: Intern halvårlig projektopfølgning, juni 2017
  178390/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. juni 2017
  177161/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Ullerslev
  176979/17
 • Til borger: svar vedr. forespørgsel vedr. kulturpuljen
  177923/17
 • Til KKR: Forslag til emner til dagsorden
  177681/17
 • Til Erhvervsakademi Sydvest - Udpegning til ny valgperiode
  177100/17
 • Til Professionshøjskolen University College Syddanmark - Udpegning til ny valgperiode
  177117/17
 • Til FynBus - Udpegning til ny valgperiode (suppleanter)
  178960/17
 • Til Vejen Kommune: Svar på spg. og oplæg, 575-32030
  176795/17
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksishandel i Ullerslev
  176985/17
 • Til IHK Flensburg vedr. samarbejde
  178321/17
 • Kvittering for afrapportering - D2i
  177488/17
 • Til projekt: Halvårlig opfølgning ved Syddansk Vækstforum
  177875/17
 • Til DGE, Vedr. eventuel undersøgelse på Gramvej 6, Rødding
  178394/17
 • til DMR Tilbagemelding på miniudbud - 2 Videregående undersøgelser, Pulje 7, 2017
  182690/17
 • til Orbicon Tilbagemedling på miniudbud - 2 Videregående undersøgelse Pulje 7, 2017
  182679/17
 • til DMR Tilbagemelding på miniudbud - 2 Videregående undersøgelser, Pulje 7, 2017
  182687/17
 • til NIRAS Tilbagemelding på miniudbud - 2 Videregående undersøgelser, Pulje 7, 2017d
  182693/17
 • til Orbicon Tilbagemedling på miniudbud - 2 Videregående undersøgelse Pulje 7, 2017
  182684/17
 • til Sweco Tilbagemelding på miniudbud - 2 Videregående undersøgelser, Pulje 7, 2017
  182694/17
 • til NIRAS Tilbagemelding på miniudbud - 2 Videregående undersøgelser, Pulje 7, 2017d
  182692/17
 • til Sweco Tilbagemelding på miniudbud - 2 Videregående undersøgelser, Pulje 7, 2017
  182696/17

13. juni 2017

Indgående

 • FRA Rambøll: GeoGis - aftaler efter mødet i fredags og snakken i dag
  179117/17
 • Fra kommunen - Vedr. spørgsmål fra entreprenør vedr. boring
  179622/17
 • SV: Langegyde - prøvehuller
  178411/17
 • Key Suggestions fra Danske Regioner til Cohesion Forum
  178080/17
 • Fra Franck Miljø- & Geoteknik: Kløverbakken 1, 6800 Varde - kontrakt
  176746/17
 • SV: Langegyde - prøvehuller foreløbige resultater
  178409/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Svar vedr. egenbetaling, Bjerrebyvej 73a, Svendborg, VDT/63681-95007
  179494/17
 • Fra borger: vedr. placering af moniteringsboring, Lollandsvej 35, Middelfart
  179782/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udpegning af repræsentant fra SOF SVS til arbejdsgruppe vedr. Familieambulatorie
  175169/17
 • Fra KFUM-spejderne: Vedr. Boringsafslutning på Dronningholmsvej 62A
  176523/17
 • Fra borger:forespørgsel vedr. ansøgning
  177920/17
 • Fra projekthaver - Strategisk Kompetenceudvikling - et par uddybende spørgsmål til deltagende virksomheder
  177453/17
 • fra Odense Kommune, mail - Orientering om fund af forurening på Victoriagade 40-44, 5000 Odense C
  174861/17
 • Fra Hospice Sydfyn - Udpegning til ny valgperiode
  176978/17
 • Fra: Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland - Udpegning til ny valgperiode
  176278/17
 • Til: IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa - Udpegning til ny valgperiode
  175785/17
 • Fra: IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa - Udpegning til ny valgperiode
  175706/17
 • Orientering om Amgros praksis
  177090/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang.Sundgade 27-33, Sønderborg
  176822/17
 • VS_ Høring over bekendtgørelser - indsatte implantater og anmeldelse heraf til LPR
  176103/17
 • VS: Varsling af tilsynsbesøg - Lægehuset Jernbanegade, Jernbanegade 9, 7200 Grindsted
  178005/17
 • Fra Assens Kommune, Vedr. forurening fra væltet lastbil ud for Assensvej 370, 5690 Tommerup.
  178242/17
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  176210/17
 • Fra: Foreningen Den Ny Opera - Udpegning til ny valgperiode
  175245/17
 • FRA Udbetaling Danmark: Forlængelse af frist, Værditabsordning for boligejere mv. (VDT/63681-95097)
  176351/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afslutning af jordflytning-sag, Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  176416/17
 • Fra ansøger: revideret ansøgningsskema
  176411/17
 • Fra Realkredit Danmark: Henvendelse vedr. lokalitets nr. 537-30025
  178441/17
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. Gyvelvænget 5A, 5690 Tommerup
  178996/17
 • Afrapportering - Syddansk pulje til internationalisering af klyngerne
  177474/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tilladelse til nedrivning, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  179539/17
 • Fra LandSyd: anmodning om stillingtagen til arealoverførsel fra 647c til 647s, 571-91001
  179761/17
 • fra NIRAS FW: Rapport AR-17-CA-00545120-01 vedr. 225983 DGU 131.1954 att: Katrine Oest
  183049/17
 • fra Niras Tilrettet rapport Riasagervej 10
  182958/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende oplysninger, Frodesgade 125, Esbjerg
  181498/17
 • Fra Practio - Spørgsmål sammensætning af ydelser
  181222/17
 • Fra esbjerg Kommune: Orientering vedr indeklima og udeluftmålinger, Nygårdsvej 29, 6700 Esbjerg
  179920/17
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for svar, Bagenkop Havn, 5935 Bagenkop
  178590/17
 • fra NIRAS FW: Pressemeddelelse: Ukrudtsmiddel påvirker grundvandet ved Aike Vandværk
  183039/17
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. møde
  185513/17
 • Ændring til yderregistret
  186895/17
 • Ændring til yderregistret
  188202/17
 • ændring til yderregistret
  188163/17
 • Ændring til yderregistret
  188133/17

Udgående

 • TIL Rambøll: GeoGis - aftaler efter mødet i fredags og snakken i dag
  176747/17
 • Videreformidling af spørgsmål fra ERST til ansøger
  177952/17
 • Til Udbetaling Danmark: vedr. egenbetaling, Bjerrebyvej 73a, Svendborg, VDT/63681-95007
  179820/17
 • SV: Langegyde - prøvehuller
  178423/17
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. varsling af kortlægning af jordforurening på Hertug Hans Gade - del 2 af 2
  178041/17
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. varsling af kortlægning af jordforurening på Hertug Hans Gade - del 1 af 2
  178040/17
 • Til borger: vedr. placering af moniteringsboring, Lollandsvej 35, Middelfart
  179789/17
 • Henvendelse fra Esbjerg kommune - Vedr. udstedelse af statusattest LÆ 125
  185692/17
 • Til projekt: Endelig bevilling "Street Culture Festival 2017" 16/20337
  176488/17
 • Til DMR: Vedr. regionens bemærkninger til oplæg om at få Industrivænget 6, Nr. Aaby ud af kortlægningen
  175586/17
 • Til COWI: Tilbud på monitering 2017 ønskes
  175279/17
 • Til Hospice Sydfyn - Udpegninger til ny valgperiode
  176984/17
 • Til: IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa - Udpegning til ny valgperiode
  175135/17
 • Til Sønderborg Kommune: 540-81349 Ringløkke 14, 6400 Sønderborg
  175362/17
 • Til Svendborg kommune og SKAT: Kopi af Afgørelse om kortlægning samt kortbilag
  175329/17
 • Til Langeland Kommune: Regionens svar vedr. eksisterende tjærekar med indhold, matr. 34k, Bagenkop Havn, Langeland
  176260/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på opdatering af lægevalgslisten.
  175267/17
 • Til: Hospice Sydfyn - Udpegninger til ny valgperiode
  175114/17
 • Til: Gigtforeningens repræsentantskab - Udpegning til ny valgperiode
  175125/17
 • Til: Repræsentantskabet for Designskolen Kolding - Udpegning til ny valgperiode
  175206/17
 • Til: Hospice Fyn - Udpegninger til ny valgperiode
  175106/17
 • Til: Repræsentantskabet ved Syddansk Universitet - Udpegninger til ny valgperiode
  175213/17
 • kvitteringsbrev med underskrift
  176324/17
 • Til læge - velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  176706/17
 • Til COWI: Tilbud på monitering 2017 ønskes
  175276/17
 • Til Kommunen - Svar på henvendelse om jordforurening i forbindelse med H.O. Wildenskovsvej 10, 14A og 26, 7080 Børkop (lok.nr. 603-00711 og 603-00706)
  176056/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel pr. 1.7.2017
  176693/17
 • Til kommunen - Svar på henvendelse om jordforurening i forbindelse med H.O. Wildenskovsvej 10, 14A og 26, 7080 Børkop (lok.nr. 603-00711 og 603-00706)
  176041/17
 • Til projekt - skabeloner til partnererklæringer
  176293/17
 • Til Assens kommune: RSD kommenterer på den fremsendte undersøgelse
  176080/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar Sundvænget 8, P-pladser, lok. 431-00011
  175047/17

12. juni 2017

Indgående

 • Business Europes positionspapir til Cohesion Forum
  178076/17
 • VS: Langegyde - prøvehuller
  178407/17
 • SV: sløjfning af boring i Middelfart
  179776/17
 • Fra stedfortræder - tilbagemelding
  173202/17
 • Fra Kommunen - Henvendelse om jordforurening på H. O. Wildenskovsvej 10, 7080 Børkop
  176082/17
 • Fra DMR. Re: Ringløkke 14, 6400 Sønderborg, DMR sag 2017-0677-2
  173596/17
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumenter vedr. undersøgelserne på havnefronten på Havnegade 4, 5500 Middelfart
  174620/17
 • Fra Deloitte: Kvittering for modtagelse
  173225/17
 • Fra Helsinki-Uusimaa: 6th Steering Group meeting notes
  174737/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Meddelse af miljøgodkendelse til udlægning af slagge og flyveaske, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  174338/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål til undersøgelsesrapport, Industrivænget 6, 5580 Nr. Aaby
  175238/17
 • Fra Assens kommune: Mail med geoteknisk undersøgelse og resultater
  176003/17
 • Fra:yder
  178257/17
 • Fra MOE: Tilbud
  174000/17
 • Fra Nordfyns Kommune, Mailmed kopi af politianmeldelse, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  174117/17
 • Fra Envicon ang. Aage Grams vej 1, Vojens
  174511/17
 • Fra projekt: Strategiplan
  173691/17
 • Fra Veerst Mørtelværk - svar på mail om markeringspæle og tilførsel af jord - matr.nr. 12 i Veerst By, Veerst
  174436/17
 • VS_ TAD - VS_ Høring over udkast til forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. Høringsfrist 4. august 2017
  173708/17
 • VS_ Høring af vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling
  174125/17
 • Fra Kommune: Kvittering for modtagelse samt spørgsmål til måling i brønde
  173223/17
 • VS_ Høring_ Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for impetigo
  174082/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse om jordforurening ift Hermesvej 7, 7100 Vejle
  174374/17
 • VS_ Høring over udkast til forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. Høringsfrist 4. august 2017
  173665/17
 • Fra FyisoCenter, Vejle: sommerferie ved fysioterapeuten
  174449/17
 • Fra projekt: CVR og konto
  174005/17
 • Fra DMR. Re: Ringløkke 14, 6400 Sønderborg, DMR sag 2017-0677-2
  173571/17
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19 tilladelse til afledning af overfladevand fra cykelsti, Obbekjærvej, matr. 7000a
  179739/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - senere dokumenation for boringer og afværgeanlæg - Ringe Gasværk
  174853/17
 • Revideret Co-Create Sydfyn
  179064/17
 • Fra projekt. midtvejs afrapportering
  176192/17
 • Fra danske regioner: Referat af jordchefmøde 23. maj, 2017
  175691/17
 • Fra DMR: Oplæg til at få Industrivænget 6, Nr. Aaby ud af kortlægningen
  175243/17
 • Halvårlig statusrapport & perioderegnskab - periode 1
  179148/17
 • fra lodsejer, råstof, tilladelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby, beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  181477/17
 • VS: Aktindsigt fra DR i udgifter til lægevikarer
  186953/17

Udgående

 • SV: Langegyde - prøvehuller
  178422/17
 • Til grundejer - Orientering vedr. våd mur ind til din nabo på Østergade 66.
  174254/17
 • Til Odense Kommune: 3. mødedato for arbejdsgruppe vedrørende revision af samarbejdsaftale omkring Familieambulatoriet
  174238/17
 • [Sagsnr.:10/986] – [Dok.nr.:9081/10] Mail Test af Web
  173906/17
 • Til kommunen - Kopi af orienteringbrev vedr. resultater af forureningsundersøgelser på Østergade 68, 5900 Rudkøbing
  173318/17
 • Til entreprenør: vedr. sløjfning af boring i Middelfart
  179676/17
 • Til borger: vedr. placering af moniteringsboring, Lollandsvej 35, Middelfart
  179671/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  174033/17
 • Til: Foreningen Den Ny Opera - Udpegning til ny valgperiode
  175314/17
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - Fotos fra monitering på Ringe Gasværk 2017.docx
  173076/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - VS_ Fotos fra 1. monitering på Ringe Gasværk efter ombygning til busstation
  173075/17
 • Til Kommune: Svar på spørgsmål om målinger i brønde
  173244/17
 • Til borger - Svar på telefonhenvendelse om påvirkning fra forurening på nabogrund til Hermesvej 7, 7100 Vejle
  174390/17
 • Til DGE: Vedr. regionens udtalelse til undersøgelse af den resterende del af "Kulgrunden" på Havnegade 4, 5500 Middelfart
  174490/17
 • Til: Trafikselskabet Sydtrafik - Udpegning til ny valgperiode
  176001/17
 • Til Bent Bank Nielsen AS, Bilag til V1-varselsbrev, Udkast til afgørelse, Markvang 2, 7100 Vejle.docx
  173721/17
 • Til: Behandlingshjemmet Landerupgaard - Udpegning til ny valgperiode
  174634/17
 • Til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 13. juni 2017
  174691/17
 • Til: Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland - Udpegning til ny valgperiode
  174708/17
 • Til: Trafikselskabet Sydtrafik - Udpegning til ny valgperiode
  174565/17
 • Til: Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum - Udpegning til ny valgperiode
  174574/17
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  174697/17
 • Til: Givskud Zoo - Udpegning til ny valgperiode
  174612/17
 • Til: Solgaven, Vejle - Udpegning til ny valgperiode
  174690/17
 • Til Udbetaling Danmark: Spg. vedr. egenbetaling, Bjerrebyvej 73a, Svendborg, VDT/63681-95007
  173175/17
 • Til Sønderborg Kommune ang Truenbrovej 21A, 6400 Sønderborg, matr. 221b, Avnbøl, Ullerup, lok. nr. 533-50034
  173377/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  173094/17
 • VS: VS: Sonderemedier - hvem skal betale???
  173541/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: til en der har med grundvandsindsats at gøre
  173248/17
 • Til NIRAS: Vedr. målinger i brønde i nov. 17
  173259/17
 • Til Kolding kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om at en del af Ambolten 27, 6000 Kolding udgår af kortlægning samt bilag
  174350/17
 • Til MOE: Accept af tilbud fra MOE
  174370/17
 • Til: Trafikselskabet Fynbus - Udpegning til ny valgperiode
  174544/17
 • Til COWI: Tilbud godkendt
  174410/17
 • Til: Foreningen Den Ny Opera - Udpegning til ny valgperiode
  174603/17
 • Til FynBus - Udpegning til ny valgperiode
  177395/17
 • Til Veerst Mørtelværk - mail om graveafstand til Lykkegårdsvej - matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  172954/17
 • Til DMR. SV: Ringløkke 14, 6400 Sønderborg, DMR sag 2017-0677-2
  173591/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om forlængelse af frist
  174656/17
 • Til: Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland - Udpegning til ny valgperiode
  176286/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. juni 2017
  173180/17
 • Til projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  174036/17
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  173125/17
 • Til Aabenraa Kommune: Kopi af grundejerorientering samt anmodning om færdigmelding af projekt fra 2014, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  174361/17
 • Fra og til Fredericia Kommune: Spg. og svar ang. V2-varsling, 607-81135
  174540/17
 • Til KomTek - kommentarer til efterbehandlingsplan KomTek Drivervej 8 6670 Holsted
  173068/17
 • Til Langeland kommune: Kopi af Undersøgelsesrapporter + Varsling af V2-kortlægning, 482-81019, Bygaden 70, 5953 Tranekær
  174481/17

11. juni 2017

Indgående

 • Fra Veerst Mørtelværk - svar på mail om tilsyn - matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  172952/17
 • Fra DGE: Oplæg til at udgå af kortlægning - Havnegade 4, 5500 Middelfart
  173206/17
 • Fra projekt: Ansøgning om udbetaling af 3. rate
  173642/17

9. juni 2017

Indgående

 • Færdigmelding af slaggeudlægning, Møgelbjergvej 15, 6800 Varde
  184985/17
 • SV: potentialeanalysen, trin 1 i forprojekt
  179019/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Forlægelse af regnskabsfristen
  172965/17
 • Fra projekt: Invitation til konference
  174311/17
 • Fra Sweco: Kvittering for modtagelse af mail vedr. orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173061/17
 • Fra Haderslev Kkommune ang. Aage Grams vej 1, Vojens
  174432/17
 • SV: Kommuneplan2017
  173468/17
 • Fra Udbtaling Danmark: Tilbagebetaler egenbetaling
  172972/17
 • Fra Udbetaling Danmark: forlængelse af regnskabsfrist
  172963/17
 • Fra COWI: Kvittering for modtagelse af mail vedr. orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173064/17
 • Fra NIRAS: Kvittering for modtagelse af mail vedr. orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173059/17
 • Fra DGE: Kvittering for modtagelse af mail m. orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173048/17
 • Fra DGE: Notat vedr. undersøgelse af tankgrav på Tanderupvej 37, 5591Gelsted
  173213/17
 • Fra Realmæglerne. RE: Ringløkke 14, 6400 Sønderborg
  172681/17
 • Fra Vejle Kommune: Kromatogrammer fra Sletmadevej 12, 6040 Egtved
  172849/17
 • Fra Danske Regioner: Blot T.O.: VS: Regnskab 2016 over efteruddannelsesmidler og afholdte kurser for lægestuderende, der har gennemgået sygeplejevikarkursus
  172821/17
 • Fra MOE: Entreprenør-tilbud, 461-80060
  172434/17
 • Journalnotat
  172871/17
 • Fra projekthaver - PET:PhD-afrapportering
  172830/17
 • Fra Sønderborg Kommune: vedr. Slotsgade 26, 6400 Sønderborg
  174078/17
 • fra Odense Kommune, mail - kopi til orientering - vedr. opfølgning på §8 tilladelsen Langegade 19, 21 og 23
  174897/17
 • Fra Home - Henvendelse om ændring af arealanvendelsen til køkkenhave på Havnegade 6,5610 Assens
  173380/17
 • Fra Rambøll. RE: Tørningvej 20, 6500 Vojens. Lok. nr.: 543-40351. Forureningsundersøgelse
  172138/17
 • Fra MOE: Udkast til entreprisekontrakt, 461-80060
  172604/17
 • Fra MOE: Kontaktperson har barselsorlov
  172597/17
 • Fra MOE: Kopi af detailprojekt til grundejer, 461-80060
  172786/17
 • Fra projekthaver - vedr. Rekruttering af studenter
  171799/17
 • Fra NCC - Henvendelse om forurening på Fuglesangsallé 14, 6600 Vejen
  178910/17
 • Fra DMR: Udvidelse af prøvetagningen på Nyborgvej 438 og Traverskiftet 1
  175822/17
 • Fra yder: Ønske om lukning for tilgang af patienter
  176539/17
 • Fra Langeland Kommune: Orientering om udlægning af knust asfalt, Spodsbjergvej 173, 5900 Rudkøbing
  176468/17
 • ændring til yderregistret
  188675/17
 • SV: 17/07050-6 - Godkendelse af matrikulær sag, hvor vejdirektoratets vejareal inddrages under tilgrænsende ejendomme ved hævd.
  189673/17
 • Fra ATP: Kvittering for svar - afventer, 441-50059
  187458/17
 • MAIL fra Svendborg Kommune - Sundbrovej 1 & 2, 5700 Svendborg lok 479-04005
  187397/17

Udgående

 • Til Odense Kommune: Layout til samarbejdsaftale
  172731/17
 • Til Steno: Dato til møde i efteråret ang. mænds sundhed
  172652/17
 • Til SDU - tilbagemelding på status
  172248/17
 • Til rådgiver - ok til ekstra arbejder
  175428/17
 • Til NIRAS: Genfremsendelse af Orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173041/17
 • Til Sweco: Orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173030/17
 • Til DMR: Orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173001/17
 • Til COWI: Orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172981/17
 • Til NIRAS: Orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  173017/17
 • Til DGE: Orientering om resultat af udbud af rammeaftale vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172993/17
 • Til SlothMøller, Orientering om resultat af udbuddet af rammeaftaler vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172544/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis ændret til selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171822/17
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af Skodborg Flugtskydebane, Knagmøllevej 17A, 6630 Rødding
  172431/17
 • Til MOE, Orientering om resultat af udbuddet af rammeaftaler vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172587/17
 • Til Rambøll: Forespørgsel vedr rapport om Arnitlund Losseplads, Grusgravervej 2
  172193/17
 • Til Kolding Kommune: Bilag - Udkast til V1-afgørelse - del af matr. nr. 7000a Christiansfeld.docx
  171967/17
 • Til Kolding Kommune. Kortlægning af en del af ejendommen Skolevej 4, 6640 Lunderskov efter jordforureningsloven
  172848/17
 • Til Geo, Orientering om resultat af udbuddet af rammeaftaler vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172475/17
 • Til Varde Kommune, Svar på mail, Blåbjergvej 50, 6830 Nr. Nebel
  171838/17
 • Til Haderslev Kommune: Oplysninger vedr Arnitlund Losseplads, Grusgravsvej 2
  172563/17
 • Til praksis i Fredericia: ændring til selektiv lukket
  171820/17
 • Til Kolding Kommune: V1-varsling del af matr. nr. 7000a Christiansfeld.docx
  171962/17
 • Til DGE ang Datakvalitets-opgave
  172668/17
 • Til DMR og Sønderborg Kommune: Regionens bemærkninger til frivillig oprensning Helgolandsgade 1, Sønderborg, lok. 537-30041
  172411/17
 • Til Sønderborg Kommune ang Sundgade 27-33 i Sønderborg
  172336/17
 • Til GEO ang. Datakvalitetsprojekt
  172797/17
 • til yder
  172115/17
 • Til Rambøll: Orientering om resultat af udbuddet af rammeaftaler vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172562/17
 • Til Kolding kommune: §8-høringssvar for Mosevej 7a, 6000 Kolding, matr.nr. 5d, Seest By, Seest, lok.nr. 621-00136
  172345/17
 • Til Midtconsult, Orientering om resultat af udbuddet af rammeaftaler vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172497/17
 • Til Realmæglerne. SV: Ringløkke 14, 6400 Sønderborg
  172689/17
 • til Nordfyns Kommune - Bemærkninger detailprojekt. Snavevej 2, 5471 Søndersø
  171712/17
 • Til Sønderborg Kommune. Varsling om kortlægning af en del af ejendommen Ringløkke 14, 6400 Sønderborg efter jordforureningsloven
  172685/17
 • Til Orbicon, Orientering om resultat af udbuddet af rammeaftaler vedr. indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  172574/17
 • Til SKAT - Svar vedr. kortlægning af Toldstien
  171669/17
 • til yder
  171989/17
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Vedr. olieforurening på Vestermark 3A, 6400
  178711/17
 • til indvinder, lodsejer, råstof, tilladelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby, beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  179680/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. tilsendte dokumenter på ejendommen Hovvej 56, 5591 Gelsted
  183463/17

8. juni 2017

Indgående

 • Fra OUH: Regional medarbejder til arbejdsgruppe om temadag
  172803/17
 • FRA Aros IT: Milepæl 3. Estimater
  170787/17
 • FRA Kursusplanen: Et meget lille eksempel...
  177938/17
 • FRA ZoomTek: Word-Makro: Noter fra telefonsamtale
  176750/17
 • Fra Odense Kommune: Lokale til konference om sårbare gravide
  170490/17
 • Fra Skat - Henvendelse vedr. kortlægning af Toldstien 5a
  171665/17
 • Fra Clean WKHYG månedsopfølgning maj 2017
  172792/17
 • Fra Sønderborg Kommune. Vedr. olieforurening på Vestermark 3A, 6400
  172150/17
 • Fra Vejle Kommune: Konstateret jordforurening på Sletmadevej 12, 6040 Egtved
  172847/17
 • Fra Kolding kommune: Mail med revideret udkast til § 8 tilladelse på den sydøstlige del
  172192/17
 • Fra Svendborg kommune VS: Ansøgning til puljen for projektudvikling i yderområderne - Kulinarisk turisme på Sydfyn
  172822/17
 • Anmodning om aktindsigt
  172852/17
 • Databasen for Akutte Hospitalskontakter - kommenteret årsrapport
  171997/17
 • Fra Danfoss: Vedr. besøg
  174462/17
 • Fra Ekstern aktør: mødemateriale
  173996/17
 • Vedr. placering af moniteringsboring hos Uponor, Middelfat
  173195/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24-06-2017
  173087/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  174034/17
 • Fra FULDENT: vedr. suppl. undersøgelse i V2 areal, Frodesgade 125, Esbjerg
  170635/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  174041/17
 • Fra DMR: Fyldlaget fjernet som aftalt - nu med vedhæftede filer
  170894/17
 • VS_ § 71-tilsynet alm. del spm. 54-57 om bistandsværger
  170506/17
 • Fra projekt: Fremsendelse af underskrevet tilsagn
  170603/17
 • Fra Kolding Kommune: Revideret udkast til § 8 tilladelse på den sydøstlige del , Mosevej 7a, Kolding
  171285/17
 • VS_ FRIST_ d. 13. juni 2017_ HØRING_ Bekendtgørelse om ansvarsforsikring og indberetningspligt i forbindelse med manipulationsbehandling af rygsøjlen
  170561/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  170803/17
 • VS_ Høring over bekendtgørelse - Frist den 5. juli 2017
  171232/17
 • Fra Museum Sønderjylland: Arkæologisk udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. 7 og 326 Hønsnap ejerlav, Holbøl , Aabenraa Kommune (Region Syd – sagsnr. 17/1527).
  171590/17
 • Fra FULDENT: vedr. suppl. undersøgelse i V2 areal, Frodesgade 125, Esbjerg
  170643/17
 • Tak for din ansøgning til Regionalfonden, Syddansk Vækstforum
  170865/17
 • Fra DMR: Fyldjorden er fjernet som aftalt
  170888/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om kvittering for modtagelse af rapport og spørgsmål til udvælgelse af analyser samt udlægning af signalnet, Industrivænget 6 i Nr. Aaby
  175233/17
 • Fra vejen Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse Møllevej 12, Askov.docx
  180044/17
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. vaske- og påfyldningsplads, OBU-anlæg samt tanke på Hovvej 56, 5591 Gelsted
  183423/17
 • Fra Vejen Kommune: Høring af udkast til § 8 tilladelse, Møllevej 12, Askov, 6600 Vejen
  180040/17
 • Fra Niras: 828 TO Guldager - notat vandbehandling
  181410/17
 • Fra Niras: 828 TO Guldager - rapport for baseline masseafstrømning
  181402/17
 • Indberetning tandskader - juni 2017
  182190/17

Udgående

 • Til SKAT- Kopi af breve vedr. justering af V1 kortlægning efter Jordforureningsloven - Norgesvej 8, 7300 Jelling
  171586/17
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. justering af V1 kortlægning efter Jordforureningsloven - Norgesvej 8, 7300 Jelling
  171585/17
 • Til ejendomsmægler - Kopi af breve vedr. justering af V1 kortlægning - Norgesvej 8, 7300 Jelling
  171583/17
 • Til Center for frivilligt socialt arbejde: EAN-nummer
  171064/17
 • Til Rådgiver: Udvidelse af prøvetagningen på Nyborgvej 438 og Traverskiftet 1
  172457/17
 • Til borger: Vedr. nyt OUH
  173587/17
 • Til Haderslev Kommune: Spm vedr fortidsbeskyttelseslinjen, matr nr 423 Skrydstrup
  170753/17
 • til Skårup Vandværk Forespørgsel om indvinding og pumpefordeling ved Skårup Vandværk
  170889/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. brev med orientering om lokalisering af ejendommen Granlyvej 2, 5592 Ejby
  170623/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapport
  170478/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  171034/17
 • til DGE svar på rapportudkast Fjordvejen 29 - Rapport forurendersøgelse
  171369/17
 • Til Arbejdstilsynet: Vedr. forureningsundersøgelse Søndergade 9, 7100 Vejle
  171386/17
 • Til COWI: Rykker for tilbagemelding
  170460/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  171037/17
 • Til borger ang. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  170428/17
 • Til DMR: godkendelse af oplæg, Dageløkkevej 8, Tranekær
  170814/17
 • Til borger ang. Ved Dammen 58, Løgumkloster
  170616/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til påbudssagen fra granlyvej 2, 5592 Ejby
  170804/17
 • til DMR Udvidelse af prøvetagningen på Nyborgvej 438 og Traverskiftet 1
  170980/17
 • Til Arbejdstilsynet: Vedhæftet rapport, teknisk del, Søndergade 9, 7100 Vejle
  171387/17
 • Til DMR og Vejle Kommune: Regionens bemærkninger til efterdokumentation, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  170815/17

7. juni 2017

Indgående

 • Supplerende stikord fra temadagen i Kolding den 1.6
  185332/17
 • Fra rådgiver - Revideret tilbud vedr. Vejlegårdsvej - 7. juni 2017
  175421/17
 • Fra SDU, regnskab, bilag til afrapportering
  172239/17
 • Projektværktøjer afrapportering_Oktober2016-Marts2017_Green PET PhD_v02.xls
  172246/17
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse vedr. kortlægning
  170077/17
 • Fra VMR - Referat af møde 14 inkl. bilag
  175544/17
 • FRA AROSIT:Re: Milepæl 3. Estimater
  168421/17
 • Kvittering for bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Billund Kommune
  168508/17
 • Ansøgning Vækstrettet kompetenceudvikling i Syddanmark
  169189/17
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Åstvej 23, 7321 Gadbjerg
  169673/17
 • Fra projekt: henvendelse fra projektleder om kommende møde
  169026/17
 • Deloitte om regnskabserklæringer 2016.msg
  168691/17
 • SV: Revideret oplæg til forureningsundersøgelse til godkendelse, Soldalen 12, 7100 Vejle
  169245/17
 • Fra DMR: Endeligt undersøgelses oplæg, Skolevej 8, Hesselager
  169317/17
 • fra DGE Fjordvejen 29 - Rapport forurendersøgelse udkast
  171359/17
 • Fra DMR: Bemærkninger til indeklimamålinger, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  170600/17
 • Fra borger ang. Ved Dammen 58, Løgumkloster
  169856/17
 • fra rådgiver - flere argumenter mod kortlægning - Blangstedgårdsvej 25 Odense - kortlægningsgrundlag
  168266/17
 • Fra Vejle Kommune: Notat vedr. orienterende undersøgelse på Åstvej 23, Gadbjerg
  169926/17
 • Fra DMR: Endeligt oplæg, Svendborgvej 51, Ørbæk
  170037/17
 • Fra ERST - Rekruttering af studenter
  170390/17
 • Fra DMR: Endeligt oplæg, Frørupvej 13, Frørup
  170770/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om varsel om påbud efter Jordforureningslovens § 48, stk. 1 om undersøgelse af forurening fra sugerør til villaolietank, beliggende Granlyvej 2, 5592 Ejby, matr. nr. 22b Balslev By - Balslev
  170240/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, Industrivænget 6, 5580 Nr. Aaby
  170872/17
 • Referat af bestyrelsesmøde afholdt i Sydtrafik den 2. juni 2017
  168992/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Spørgsmål til kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 4. kvartal 2016 - Aabenraa
  173084/17
 • fra ejendomsmægler [Sagsnr.:08/10446] - [Dok.nr.:290718/15] Til HD Ejendomme: Svar vedr. Højager 25, 5270 Odense N, matr. nr. 3sx Næsby By, Næsby - Lokalitetsnr. 461-00223
  171760/17
 • fra NIRAS Tilbud "Pulje 7 - videregående undersøgelser" NIRAS tilbud 2017-06-07
  182672/17
 • fra Sweco Tilbud Pulje 7 - Videregående undersøgelser
  182601/17
 • fra Orbicon Tilbud Pulje 7 - Videregående undersøgelser
  182630/17
 • fra Orbicon Tilud Pulje 7 - Videregående undersøgelser
  182625/17
 • fra NIRAS Tilbud "Pulje 7 - videregående undersøgelser" NIRAS tilbud 2017-06-07
  182668/17
 • fra Sweco Tilbud Pulje 7 - Videregående undersøgelser
  182609/17
 • fra DMRTilbud Pulje 7 - videregående undersøgelser
  182644/17
 • fra DMR Tilbud Pulje 7 - videregående undersøgelser
  182649/17
 • Fra Langeland Kommune: Oplysninger om eksisterende tjærekar med indhold, matr. 34k, Bagenkop Havn, Langeland
  176255/17

Udgående

 • Til Rådgiver: Godkent referat af opstartsmøde
  186477/17
 • SV: Svar på: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
  185334/17
 • Til rådgiver - Materiale vedr. testgrunden - Middelfartvej 126 - mail 3
  168963/17
 • Til rådgiver - Materiale vedr. testgrunden - Middelfartvej 126 - mail 2
  168959/17
 • Til rådgiver - Materiale vedr. testgrunden - Middelfartvej 126 - mail 4
  168970/17
 • Til rådgiver - Materiale vedr. testgrunden - Middelfartvej 126 - mail 5
  168973/17
 • Til rådgiver - Materiale vedr. testgrunden - Middelfartvej 126 - mail 1
  168957/17
 • TIL AROSIT : Milepæl 3. Estimater
  168422/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring om forurening (eksisterende autoværksted, Nyvej 15, 5772 Kværndrup)
  169142/17
 • Til NIRAS: Udsættelse af notat aflevering
  168975/17
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for påbud om undersøgelse af jordforurening på Åstvej 23, 7321 Gadbjerg
  169759/17
 • Til Middelfart Advokaterne: Henvendelse og svar vedr. 607-00206
  169888/17
 • Til Fabborg-Midtfyn kommune: Kopi af undersøgelsesrapporter og Varsling af V2-kortlægning, 430-81233, Nyvej 15, 5772 Kværndrup
  169969/17
 • Til Danfoss: Dokumenter vedr Gl. Fabriksvej 1 Nordborg
  168408/17
 • Til Læge - Orientering vedr. indbetaling af pensionsbidrag ved generationsskiftehandel
  169384/17
 • til Svendborg Kommune Afgørelse om kortlægning af fyldpladsen med matr. nr. 14y Ø. Åby By, Skårup ved Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup på vidensniveau 2 (V2)
  169972/17
 • Mail til Niras A/S med kommentar til revideret notat
  171057/17
 • Til tilbudsgivere: Svar på spørgsmål til udbud
  170657/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Dornsvej 10, 7100 Vejle.msg
  179023/17

6. juni 2017

Indgående

 • Fra RH - Status vedr. screeningsværktøjet
  175539/17
 • FRA SWECO: Referat, RIT - Workshop
  169985/17
 • Fra rådgiver - Tillægspriser på poreluft og udgravningsbesigtigelse
  169274/17
 • Tak for din ansøgning til Regionalfonden, Syddansk Vækstforum
  168850/17
 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  168817/17
 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  168839/17
 • DLCR, årsrapport 2016 HØRING
  168299/17
 • Tak for din ansøgning til Regionalfonden, Syddansk Vækstforum
  168874/17
 • Fra Allround Byg A/S: Tilbud på ventilation i mødelokale
  169809/17
 • Revideret oplæg til forureningsundersøgelse til godkendelse, Soldalen 12, 7100 Vejle
  168854/17
 • Fra Geopal, vedr, Højmosevej 7, Fredericia
  168667/17
 • Fra Aalborg kommune: Steering group meeting 12th June 2017
  168420/17
 • Fra Nyborg kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  171211/17
 • Fra ansøger - Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  171290/17
 • Kvitteringsmail til Region Syddanmark for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Fredericia Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017 - 2029
  167932/17
 • fra Vejle kommune SV: Grejsdalsvej 324. Notat om jord fra regnvandsbassin
  168144/17
 • Vedr. projekt: kommunikation
  167573/17
 • VS: Fra Gigtforeningen vedr. fibromyalgi - image001.png
  167497/17
 • VS: Fra Gigtforeningen vedr. fibromyalgi - image002.jpg
  167502/17
 • Fra DK Råstof - Tidsplan overgang fra etape 2 til 3 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  167792/17
 • SV: Spørgsmål vedr. projekt "
  168053/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Sundgade 27-33, Sønderborg
  168104/17
 • Fra DMR: Olieforurening er oprenset og resultater fremsendes snarest
  167051/17
 • Fra DMR: Endeligt oplæg, Hagenborgvej 3, Frørup
  167791/17
 • VS: Fra Gigtforeningen vedr. fibromyalgi
  167494/17
 • ERST: legalitetsspørgsmål og svar
  167761/17
 • Vedr. projekt: Visning af regionens medvirken på Sønderborg.dk mv.
  167531/17
 • DANBIO: Endelig årsrapport for 2016 for Dansk Reumatologisk Database
  167823/17
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8-tilladelse, Borrebyvej 7, 5260 Odense S
  167618/17
 • Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase - kommenteret årsrapport
  167749/17
 • Fra HD ejendomme henvendelse : Lokalitetsnr. 461-00223 - Lokalitetsnr. 461-00223.msg
  168141/17
 • Fra DK Råstof - Tidsplan for overgang Etape 2 til 3 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  167785/17
 • Fra Rambøll, vedr. teknologiudviklingsprojekt
  167565/17
 • Fra DMR: Endeligt oplæg, Byvejen 32, Hesselager
  167783/17
 • fra Kerteminde Kommune, mail - Opfyldning af sø på Lindø med klasse 2 jord
  166662/17
 • fra Vejle Kommune : Grejsdalsvej 324. Notat om jord fra regnvandsbassin
  167983/17
 • Fra Odense Kommune: Orientering om mindre oliespild, som er oprenset, Elleholmvej 15B, 5250 Odense SV
  171932/17
 • Fra projekthaver - PET:PhD-afrapportering
  172828/17
 • Afmelding af ydernummer
  171914/17
 • Fra Kolding Kommune: Byggeprojekt, Jernbanegade 5, Christiansfeld
  171743/17
 • Fra Vejle Kommune, supplerende materiale Vedr. Markvang 2, Vejle
  173700/17
 • Ordrebekræftelse fra Karnov
  173234/17
 • Fra Nordfyns Kommune: Begrundelse for ikke at håndhæve påbud om supplerende undersøgelser, Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  171831/17
 • Fra Udenrigsministeriet vedr. dansk-tysk samarbejde
  177606/17
 • Svar på spørgsmål til ansøgning
  179647/17
 • Bilag til råstofchefmøde den 24. maj 2017
  188773/17
 • Ændring til yderregistret
  185936/17

Udgående

 • Til DR: VS: Folketingsspørgsmål om bal. kviksølvforurenede grunde
  168214/17
 • Til rådgiver - Ok til ekstra undersøgelser i forbindelse med gravearbejde
  169276/17
 • Til rådgiver - Svar vedr. mulige ekstraomkostninger til borearbejde
  169271/17
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af behov for § 8-tilladelse, etablering af to overdækninger, Havnegade 110, 5000 Odense C
  168221/17
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Borrebyvej 7, 5260 Odense S
  166969/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  167956/17
 • Til Rambøll, vedr. teknologiudviklingsprojekt
  167569/17
 • Til kommunene - orientering vedr. endelig V2-kortlægning af en del af ejendommen Øster Vedsted Vej 92, 6760 Ribe
  167777/17
 • Til kommunen - til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af ejendommen Hasmark Gade 19, 5450 Otterup
  167959/17
 • Til Danbolig ang Sønderlandevej 8, Tønder
  167078/17
 • til Nordfyns Kommune,- SV: Opfyldning af sø på Lindø med klasse 2 jord
  166664/17
 • Til borger, Bilag til V1-varselsbrev, Udkast til afgørelse, Refstrupvej 18, 7321 Gadbjerg.docx
  168061/17
 • Til borger. SV: Ringløkke 14, 6400 Sønderborg
  167199/17
 • Til MOE: svar vedr. Status - Gl. Nyborgvej 81, Kværndrup
  167877/17
 • Til DMR: RSD spørger til status på sagen
  167022/17
 • Til kommunen - RETTELSE - til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af ejendommen Hasmark Gade 19, 5450 Otterup (NYT KORTBILAG)
  168013/17
 • Til Danbolig Ang. Sønderlandevej 8, Tønder
  166973/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af Østjyske Motorvej E20 ved Taulov, Matr. 7000eh Erritsø By, Erritsø - udgår inden kortlægning
  167393/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på læges ophør i Fredericia
  167992/17
 • Til Langeland kommune: Kopi af Undersøgelsesrapporter og udksat til afgørelse V2-kortlægning, 482-81023, Houvej 22, 5953 Tranekær
  168209/17
 • Kommunemeddelelse - Fredericia - Praksishandel i Fredericia
  168098/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Fredericia
  168094/17
 • Til Miljøstyrelsen, vedr. Teknologiudviklingsprojekt
  166899/17
 • Til Udbetaling Danmark: Opkrævning af egenbetaling, Bjerrebyvej 73A, Tåsinge, 5700 Svendborg, VDT/63681-95007
  167913/17
 • Til Ejendomsmægler, svar på henvendelse, 450-81157, Åvej 10, 5871 Frørup
  166772/17
 • Til Dahl Advokater: Svar på henvendelse vedr. Enghavevej 12 og Nordentoftsvej 5, Varde
  167938/17
 • Til Udbetaling Danmark: Opkrævning af egenbetaling, Østerbro 20a, Søby, VDT/63681-95011
  167731/17
 • Til Odense kommune: Svar angående undersøgelsesomfang
  166931/17
 • Til KT Erhversbyg: vedr. placering af moniteringsboring hos Uponor, Middelfat
  168128/17
 • Til Veerst Mørtelværk - Tilsyn i råstofgraven idag 6-6-2017 - matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  167384/17
 • til Odense Kommune - Regionens bemærkninger til DMR's undersøgelse af 17_5-2017, Odense Gasværk.
  167503/17
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr. Byggeprojekt, Jernbanegade 5, Christiansfeld
  171982/17

5. juni 2017

Indgående

 • Fra Danbolig ang.Sønderlandevej 8, Tønder
  166965/17
 • Protokoloskitse og budget til Jo før des bedre - APO audit om kræftdiagnostik - Jo før des bedre_APO_protokol.docx
  171046/17

3. juni 2017

Indgående

 • Fra Borger: Svar vedr. kommende indledende undersøgelse
  171717/17

2. juni 2017

Indgående

 • Fra SDU: Status, afrapportering
  172230/17
 • Fra MeetDenmark: Referat fra generalforsamling 2017
  182261/17
 • FRA RAmbøll: RE: Datafangst fra Orbicon og Niras
  170372/17
 • Fra Rådgiver: Udførelse af boringer på motorcrossbanen
  172423/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udpedning til arbejdsgruppen vedrørende Familieambulatoriet
  170164/17
 • Udpegningsskema - Familieambulatoriet.xlsx
  170165/17
 • Fra VMR - Referat af møde 14. i tværregional arbejdsgruppe for overfladevand
  175538/17
 • Høring om udvælgelseskriterier
  179943/17
 • Temabeskrivelse uddannelse i iværksætteri.docx
  179942/17
 • Fra kommunen - Vedr. henvendelse fra grundejer på Østergade 66, opstigende vand i væg
  173298/17
 • VS: VS: Sonderemedier - hvem skal betale???
  173526/17
 • Fra Niras: supplerend historik, loknr. 569-04003, Søndermarken 7, 6670 Holsted
  171797/17
 • Fra praksis til Klinik for Fysioterapi og Træning Esbjerg, vedr. tildeling af ydernummer.
  176088/17
 • VS_ mail fra Nyborg Kommune - RSYD er hørt - § 19 tilladelse til Kirkegyden 8, Avnslev, 5800 Nyborg
  174854/17
 • Fra ansøger: Budget
  176496/17
 • Fra borger: Forespørgsel vedr. kulturpuljen
  169547/17
 • Fra Odense Kommune, Mail med høring af udkast til §8-tilladelse, Borrebyvej 7, 5260 Odense S
  166941/17
 • Ansøgning til pulje for projektudvikling i yderområderne
  168442/17
 • Fra Niras: supplerende historik, 565-99021 Møbjergvej 47, 7260 Sønder Omme
  171778/17
 • Fra niras: supplerende historik loknr. 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted - Tilsynsrapport Landbrugstilsyn 2012_620873_12-17784_v1.docx
  171786/17
 • Spm. vedr. fakturering af timer
  167101/17
 • Dagsordenen til mødet i Vækstforum den 12. juni 2017 er nu tilgængelig
  166894/17
 • Fra DMR: Endeligt oplæg, Svendborgvej 28
  166625/17
 • Fra MOE: Status - Gl. Nyborgvej 81, Kværndrup
  167871/17
 • Fra Ejendomsmægler, henvendelse, 450-81157, Åvej 10, 5871 Frørup
  166764/17
 • Fra DMR: Endeligt undersøgelsesoplæg, Sludevej 7, Frørup
  166623/17
 • Fra Dahl Advokater: Henvendelse vedr. Enghavevej 12 og Nordentoftsvej 5, Varde
  167926/17
 • Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - kommenterede årsrapporter for 2016
  165423/17
 • Fra HOME: Henvendelse vedr. Billeshavevej 23, 5210 Odense NV
  166197/17
 • Fra SKAT: Henvendelse vedr. Landgangen 6, 6100 Haderslev
  166115/17
 • Fra Niras: Supplerende historisk materiale fra kommune loknr. 611-00071, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg
  165725/17
 • Fra rådgiver: mail med supplerende grundvandsprøver, Vestervold 1b, 1c, 1d.
  166180/17
 • Fra Fuldent: Borejournaler, Frodesgade 125, Esbjerg
  166273/17
 • Fra Akademie Sankelmark: Vedr. DialogforumNorden
  165664/17
 • Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, årsrapport 2016 HØRING
  165811/17
 • Fra Kudsk& Nissum: Dialog om ansøgning om tilkørsel af jord, matr nr 423 Skrydstrup og 210 Gl LAdegaard
  165629/17
 • Fra NIRAS - rapporter for indledende undersøgelse, Nyborgvej 56 m.fl, 5600 Faaborg
  165798/17
 • Fra Sønderborg Kommune. Skitse med gravefelt og prøvetagningssteder
  165657/17
 • Fra NCC Industri A/S: Henvendelse vedr. Niels Finsensvej 8, 7100 Vejle
  165550/17
 • Fra Borger: Kommentar til mail om rapport
  165911/17
 • Frra Sønderborg Kommune ang. Damgade 32, Nordborg
  166082/17
 • Fra PLO - Skema vedr. ansat læge på Fanø
  165853/17
 • Fra borger. Re: 503-20002 Hærvejen 3A, 6630 Padborg
  166174/17
 • Fra NIRAS: Igangsætning af afværge
  165646/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med kopi af §8-tilladelse
  166081/17
 • Fra MOE: Budgetstatus - slutopgørelse
  165975/17
 • Dansk Børnecancer Register (DBCR): Kommenteret årsrapport 2016
  165681/17
 • D2i trækker ansøgning om tilskud til medfinansiering
  179577/17
 • Fra NIRAS: supplerende historik indhentet hos kommune maj 2017, 569-04002, Søndermarken 5 6670 Holsted
  179620/17
 • Fra DMR - Foreløbige boreplan, pulje 59 og 60
  189333/17
 • Fra ansøger: tilbagetrækning af ansøgning
  184648/17

Udgående

 • Hermed dagsorden til møde i FØP-kvalitetsgruppen den 7. juni i Kolding
  185343/17
 • TIL RAMBØLL: Datafangst fra Orbicon og Niras
  166225/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser - Pulje 8 - supplerende materiale til Roustvej 111, Varde
  166196/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse i påbudssagen for ejendommen Åstvej 23, 7321 Gadbjerg
  166406/17
 • Til MOE: Indhentning af tilbud på værditabsundersøgelse, 435-70110, Brudagervej 22, 5882 Vejstrup
  166452/17
 • Til Borger: Varsel om ændring af V2 kortlægning
  165776/17
 • Til borger, Kolding Kommune og Torben Clausen A/S: Afgørelse efter jordforureningsloven - matr 83 og 85 Anderup, Stepping
  166295/17
 • Til NCC Industri A/S: Svar på henvendelse vedr. Niels Finsensvej 8, 7100 Vejle
  165557/17
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for Energivej 25
  165641/17
 • Til COWI: Obduktionsprojekt - koordinering af projekterne COWI og Rambøll
  166586/17
 • Til HOME: Svar på henvendelse, Billeshavevej 23, 5210 Odense NV
  166204/17
 • Til Borger: Svar på henv. vedr. lok. 563-55005
  165482/17
 • Til SKAT: Svar på henvendelse, Landgangen 6, 6100 Haderslev
  166119/17
 • til NIRASSV: Gulleshøj - udkast til rapport
  166359/17
 • Til Vejle kommune: orientering om indledende undersøgelse
  165357/17
 • Svar på henvendelse vedr. lok. 630-81122, Soldalen 12, 7100 Vejle
  165604/17
 • Til Borger: Svar på mail
  165914/17
 • Til DMR. Ringløkke 14, 6400 Sønderborg, DMR sag 2017-0677-2
  166179/17
 • Til kommunen - til orientering, en del af ejendommen Nybyborgvej 56, 56A og 56B, 5600 Faaborg kortlægges på V2 med F2 nucancering på en del af matr. nr. 16aa, Nyborgvej 56A, 5600 Faaborg
  165891/17
 • Til ATP: Svar ang. status på VTO-sag, 441-50059
  166116/17
 • Til Udbetaling DK: Tilbagebetaling af egenbetaling
  165928/17
 • Til borger. SV: 503-20002 Hærvejen 3A, 6630 Padborg
  166172/17
 • Til kommune: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Brændeskov Møllevej 1, Gudme, 5700 Svendborg
  166165/17
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  165674/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. orientering om lokalisering af ejendommen Åstvej 23, 7321 Gadbjerg
  166479/17
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sdr. Voldgadekvarteret (matr. nr. 763o og 763p Fredericia Bygrunde
  166379/17
 • fra RSD - brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen
  166898/17
 • Til Virksomhed - ang. projekt
  170966/17
 • Til DMR: godkendelse af oplæg til undersøgelse, Vågebjergvej 5A-F
  170798/17
 • Til DMR: godkendelse af oplæg til indledende undersøgelse, Hovedgaden 21, Humble
  170792/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  170972/17
 • Spørgsmål til TOURISMX ansøgning
  179643/17

1. juni 2017

Indgående

 • Miljøvurdering (VVM)
  165304/17
 • VS: Regnskab og afrapportering på finanslovsmidlerne "Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne", 2016
  169135/17
 • Fra rådgiver - muligt ekstra omkostninger til borearbejde.
  169268/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Angånde uddybende forklaring til udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe om revision af aftale vedr. familieambulatoriet
  163868/17
 • Fra Odense kommune: Bilag - EUDKVE-00546563.xlsm
  165581/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om byggeprojekt på Flensborg Landevej 1, Aabenraa
  165401/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Truenbrovej 21A, 6400 Sønderborg
  164183/17
 • Chefmøde 1 - CM1 opfølgning - 2017 05 31.docx
  164673/17
 • Fra NJORD Lawfirm: Kvittering for mail, Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  164576/17
 • Til og fra Borger:Korrespondance vedr. ny ejer, Hedegårdvej 56, 7323 Give
  165330/17
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-06-2017 06:55:09
  166385/17
 • Fra Revisor: IEER og ClusteriX regnskab - godkendt i IOLF online form
  166096/17
 • Fra Odense kommune: Bilag - Res_EUDKVE-00546563.xlsx
  165584/17
 • VS: Vedr. jeres j. nr. 15/30456 - Udbud af lægevagtskørsel
  165375/17
 • Fra Odense kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Energivej 25
  165565/17
 • Fra Revisor: IEER regnskab godkendt i IOLF on line form
  166100/17
 • Re: aktindsigt, evaluering af udbud af den præhospitale indsats i Region Syddanmark
  164599/17
 • Dansk Fedmekirurgiregister (DFR) - kommenteret årsrapport 2016
  165242/17
 • Fra Rambøll: Revideret tidsplan
  164167/17
 • Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS): Kommenteret årsrapport 2016
  165240/17
 • Dansk Børnecancer Register (DBCR): Kommenteret årsrapport 2016
  165250/17
 • Fra Envidan A/S: Kvittering for modtagelse af dokument vedr retableringsplan for råstofgravning ved Korskro, matr nr 3g og 4a Lunde, Esbjerg Jorder
  164423/17
 • Fra Odense Kommune, oplysninger om tidligere oliespild, Borrebyvej 7, 5260 Odense S
  165024/17
 • VS_ Høring over betænkning nr. 1563_2017 om freds- og ærekrænkelser - j. nr. 2017-730-1190
  164256/17
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af tilsyn
  164077/17
 • Hoved/halskræft database (DAHANCA): Kommenteret årsrapport 2016
  165245/17
 • Fra NMKN: anmodning om dokumenter, Rolighed Råstofgrav
  163995/17
 • Brev fra Gigtforeningen vedr. Gigthospitalet - image002.jpg
  168847/17
 • Brev fra Gigtforeningen vedr. Gigthospitalet - image001.png
  168840/17
 • Ansøgning til puljen for projektudvikling i yderområderne
  168864/17
 • Brev fra Gigtforeningen vedr. Gigthospitalet
  168832/17
 • Regreskrav fra Esbjerg Kommune
  171674/17
 • Mail fra yder: Åbning/lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  166061/17
 • Henvendelse vedr. lok. 630-81122, Soldalen 12, 7100 Vejle
  165411/17
 • Fra NIRAS: Udkast til undersøgelsesrapport
  165329/17
 • Fra MST: mail med endeligt påbud om oprensing af forurening tank 20
  165385/17
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Åstvej 23, 7321 Gadbjerg,
  165468/17
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  165331/17
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  165668/17
 • Mail fra yder: Ønsker åbning/lLukning for tilgang af patienter
  165705/17
 • Intern afregning mellem parter i projekt
  167096/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. efterdokumentation, resultat af indeklimamålinger, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  168215/17
 • Fra Niras: Oplæg til fase 3, 630-81249
  167944/17
 • Fra entreprenør: NY pris for sløjfning af boring i Middelfart
  168123/17
 • Intern afregning mellem parter i projekt
  167100/17
 • Fra Kolding Kommune: Jordweblink til jordflytningsanmeldelse, Jernbanegade 5, Christiansfeld
  173106/17
 • DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  179227/17
 • Fra Varde Kommune: Afgørelse om ikke-påbud, 573-81087
  179106/17
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, faktura
  180367/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Statusnotat 4 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  182482/17

Udgående

 • Til NMKN: fremsendelse af dokumenter, Mail 1
  164647/17
 • Til NMKN: Fremsendelse af dokumenter, Mail 3
  164657/17
 • Til NMKN: Fremsendelse af dokumenter, Mail 2
  164652/17
 • Til Odense Kommune: Påmindelse - Invitation: Kursus i sundhedspædagogik til patientuddannelse for familier hvor mindst en har type 2-diabetes
  164488/17
 • Til de syddanske kommuner: Påmindelse - Invitation: Kursus i sundhedspædagogik til patientuddannelse for familier hvor mindst en har type 2-diabetes
  164461/17
 • Til Borger: Grundejerorienteringsbrev, Jernbane Alle 4, 7323 Give.docx
  165096/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Esbjerg
  164946/17
 • Til Nybolig - Nuancering af matr. nr. 50g, del af ejendommen Odensevej 44, 5750 Ringe
  165020/17
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik, Kommentarer til mail omkring oplæg til frivillig forureningsundersøgelse Lunde Bygade 40, 5450 Otterup
  163855/17
 • Til Nordfyns Kommune: Vedr. begrundelse for vurdering af påbudssag, Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  164583/17
 • Til Borger: Grundejerorienteringsbrev, Starupvej 6, 6753 Agerbæk.docx
  164474/17
 • til Projektpartnere Referat af Partnerskabsprojektmøde - Pesticider af den 26-04-2017
  165137/17
 • Til kommune: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Vejstrupvej 26, 5882 Vejstrup
  165070/17
 • Til Kolding-huset: Fremsendelse af sagsmateriale, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  164427/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansættelse af læge i Esbjerg
  165130/17
 • 630-81948 - Orientering om kommende undeersøgelse, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg.docx
  164313/17
 • Til Udbetaling Danmark: Forlægelse af disponering
  164651/17
 • Til Borger: Orientering om kommende undersøgelse, Åstbyvej 41, 7184 Vandel
  163980/17
 • Til kommunen - Til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af ejendommen Sundbjergvej 35, 5600 Faaborg
  164660/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Esbjerg
  165042/17
 • Til Gadbjerg Kloakservice: Grundejerorienteringsbrev, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.docx
  163945/17
 • Til kommunen: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Sognevej 59, 5882 Vejstrup
  165120/17
 • Til Odense Kommune, Svar på mail, Borrebyvej 7, 5260 Odense S - opstilling af container m. olietank
  165050/17
 • Til Borger: Orientering om værditabsundersøgelse
  164547/17
 • Til Borger: Orientering om kommende indledende undersøgelse, Åstbyvej 31, 7184 Vandel
  164216/17
 • Til Borger: Grundejerorienteringsbrev, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg.docx
  164959/17
 • Til Envidan A/S: Brev vedr retableringsplan for råstofgravning ved Korskro, matr nr 3g og 4a Lunde, Esbjerg Jorder
  164100/17
 • Til Borger: Orientering om kommende undersøgelse på Hedegårdvej 56, 7323 Give
  163955/17
 • Til Borger: Orientering om kommende undersøgelse, Hedegårdvej 25, 7323 Give.docx
  164375/17
 • Til Borger: Grundejerorienteringsbrev, Lejrskovvej 6, 6640 Lunderskov.docx
  165078/17
 • Til Borger, Mail med kvittering for modtagelse af anmodning om en boligundersøgelse, Gramvej 6, 6630 Rødding
  164345/17
 • Til Borger: Grundejerorienteringsbrev, Gammelbyvej 27, 7323 Give.docx
  164439/17
 • Til NIRAS: Sløjfning af boringer
  164103/17
 • Til PLO, SOR, DKA-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansat læge i Esbjerg
  165128/17
 • Til entreprenør: Svar på NY pris for sløjfning af boring i Middelfart
  168126/17
 • Til Rambøll. 4 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190686/17
 • Til Rambøll SV: Aktindsigt 621-81297 Holbergsparken, 6000 Kolding, matr. nr. 72e Seest By, Seest
  190639/17
 • Til Rambøll. 2 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190712/17
 • Til Rambøll. 9 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190646/17
 • Til Rambøll. 8 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190654/17
 • Til Rambøll. 6 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190673/17
 • Til Rambøll. 3 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190704/17
 • Til Rambøll. 7 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190666/17
 • Til Rambøll. 1 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190720/17
 • Til Rambøll. 5 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190681/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Agermosevej 7, 5600 Faaborg.msg
  178982/17
 • Til Rambøll. 10 [Sagsnr.:14/25678] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 621-81297, Bioteknisk Institut, Holbergsvej 10, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 72e Seest By, Seest
  190640/17

31. maj 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver: Godkendt referat af opstartsmøde, pulje 5
  171840/17
 • Fra Rådgiver: Godkendt referat af opstartsmøde, pulje 5
  171841/17
 • Fra Rådgiver: Godkendt referat af opstartsmøde, pulje 5
  171839/17
 • Fra rådgiver: Godkendt referat af opstartsmøde, pulje 5
  171836/17
 • Fra COWI: Obduktionsprojekt - koordinering af projekterne COWI og Rambøll
  166585/17
 • FRA RM, RIT samarbejdsaftale og leverandørkontrakt
  163425/17
 • Alle parter har nu underskrevet KONTRAKT om VEDLIGEHOLDELSE SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF RIT.msg
  163427/17
 • Alle parter har nu underskrevet SAMARBEJDSAFTALE FOR RÅSTOF-IT-SYSTEMET (RIT).msg
  163426/17
 • Fra Niras: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  166251/17
 • Fra Niras: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  166249/17
 • Fra Niras: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  166245/17
 • Fra Niras: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  166253/17
 • Alle parter har nu underskrevet KONTRAKT om VEFRA Tengberg, DLIGEHOLDELSE SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF RIT
  163096/17
 • FRA Aros, Milepæl 3. Estimater
  163088/17
 • FRA Tengberg, Alle parter har nu underskrevet SAMARBEJDSAFTALE FOR RÅSTOF-IT-SYSTEMET (RIT)
  162932/17
 • Fra TC anlæg til kommunen - Info vedr. jordhåndtering
  169263/17
 • Fra DMR: Fase 3 - Orientering vedr. Nyborgvej 438, Skårup
  163719/17
 • Fra kommunen - Vedr. kortlægning
  162507/17
 • Fra rådgiver - supplerende oplysninger om merforbrug
  176882/17
 • Fra Praksis til Lillebælts Fysioterapi vedr. § 24-ansættelse.
  175941/17
 • Fra praksis til klinik for Fysioterapi og Træningscenter, kolding. vedr. afmelding af ydernummer.
  176063/17
 • Fra Praksis til klinik for Fysioterapi og træningscenter, kolding.
  176052/17
 • Fra borger, boligansøgning, 52403 Vejen Byudvikling I I/S - Anmodning om forureningsundersøgelse på matr.nr. 1bo og 1do Vejen by, Vejen - Deres j. nr.
  176629/17
 • AW: [Sagsnr.:12/13465] - [Dok.nr.:161956/17] Landesentwicklungsstrategie Schleswig-Holstein 2030_Hoeringssvar_DE.docx
  172702/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Til en der har med grundvandsindsats at gøre
  173242/17
 • fra fredericia kommune Anmodning om vurdering af kortlægning efter jordforureningsloven på adressen Venusvej 12, 7000 Fredericia (Haster) - Re Venusvej 12 Fredericia.msg
  165847/17
 • Fra DMR: Svar vedr. muligt vilkår i § 8-tilladelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  168213/17
 • Fra Frøs Sparekasse, henvendelse om V2 forurening af Søndergade 11, 6690 Gørding
  163365/17
 • Fra borger, Telefonhenvendelse, - Gramvej 6, 6630 Rødding
  162733/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer
  162343/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0032 EUD Student
  163491/17
 • Fra EDC Henvendelse Vedr.: Fitting Stationsvej 11, 6622 Bække
  163623/17
 • Fra praksis i Vejle: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  162231/17
 • Fra Middelfart Kommune: Materiale vedr. spildet og oprensningen herfor på Hovvej 56, 5591 Gelsted
  163283/17
 • Fra ansøger - SFD 17-0032 EUD Student
  163120/17
 • Fra ejendomsmægler, Norgesvej 8, 7300 Jelling,
  163312/17
 • fra Esbjerg Kommune Til orientering - fund af Chloridazon-desphenyl i afgang vandværk og i indvindingsboringer til alment vandværk (Aike Vandværk, Bramming)
  163268/17
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. kapacitet og ventetider indenfor tårevejskirurgi
  163278/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer
  162603/17
 • Fra EnviDan A/S: Forespørgsel vedr retableringsplan for råstofgravning ved Korskro, 3g og 4a Lunde Esbjerg Jorde
  163629/17
 • Fra DMR. Supplerende historik ifm. §8 ansøgning H C Petersens Vej 2, Kolding
  162674/17
 • Fra middelfart Kommune: Afgørelsen om afslutning af sag vedrørende oprensning efter oliespild på Hovvej 56, 5591 Gelsted
  163280/17
 • Fra Orbicon: Rettet endelig rapport, Vejstrupvej 26, lokalitet 435-00008
  165061/17
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik, Tilføjelser til undersøgelsesoplæg til frivillig forureningsundersøgelse Lunde Bygade 40, 5450 Otterup
  163848/17
 • Fra Erhvervstyrelsen - SV: SFD-17-0032 EUD Student
  163578/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Annual Business Meeting
  163930/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  163934/17
 • Nyt om løn nr. 2 / 2017
  164139/17
 • fra fredericia kommune Anmodning om vurdering af kortlægning efter jordforureningsloven på adressen Venusvej 12, 7000 Fredericia (Haster)
  165846/17
 • Fra Sønderborg Kommune. Til orientering - Oliespild fra overtryksventil på oliereaktor, Vestermark 3A, 6400 Sønderborg
  165640/17
 • fra fredericia kommune Anmodning om vurdering af kortlægning efter jordforureningsloven på adressen Venusvej 12, 7000 Fredericia (Haster) - 1719141-data, Venusvej 12, 27613, 09-05-17.xls
  165851/17
 • Henvendelse vedr. , 537-10046, Alsgade 26, 01., 6400 Sønderborg
  163867/17
 • Ansøgning til pulje for projektudvikling i yderområderne
  164550/17
 • DR Fyn: Aktindsigtsanmodning
  179215/17
 • DR Fyn: Aktindsigsanmodning
  179196/17
 • Fra Borger, Råstof, Henvendelse vedr VVM for midtjysk motorvej
  179047/17

Udgående

 • Til rådgiver - kommentarer til mail med status.
  169266/17
 • Til rådgiver - merforbrug pba. supplerende oplysninger ikke accepteret
  176885/17
 • Til kommunen - Vedr. kortlægning
  162509/17
 • Til kommunen - Svar vedr. kortlægning
  162302/17
 • Til Frøes Sparekasse: Søndergade 11, 6690 Gørding , 557-61002
  163497/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SVAR: økonomisk ansvar opmærksomhedspunkt - nedrivning af bygninger, Jernbanevej 29, Ringe, lok 473-00581
  162511/17
 • Til DMR. SV: Supplerende historik ifm. §8 ansøgning H C Petersens Vej 2, Kolding
  162677/17
 • Til Kolding kommune og SKAT: Kopi af Afgørelse om V2-kortlægning samt kortbilag på Mosevej 7A, 6000 Kolding
  162607/17
 • Til grundejer ang. Sønderbyvej 7, 6731 Tjæreborg
  163391/17
 • Til Borger: Svar vedr. Oprensning, Ribevej 60, 6760 Ribe
  163207/17
 • Til Borger: Afgørelse om V2-kortlægning samt kortbilag på Mosevej 7A, 6000 Kolding
  162593/17
 • til NIRAS : Budgetstatus på pesticidprojekt og forslag til reduktion i undersøgelser
  162612/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Åbent for tilgang af patienter
  163639/17
 • Til EDC, Svar på henv. Fitting Stationsvej 11, 6622 Bække.
  163626/17
 • Til praksis i Vejle: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  162266/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. kvittering for materiale fra Hovvej 56, 5591 Gelsted
  163290/17
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  163481/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  163100/17
 • Til borger: Vedr. kvittering for ja tak til regionens tilbud om mindre undersøgelse på Elmegade 22, 5500 Middelfart
  163196/17
 • Til landindspektør: svar på henvendelse
  163600/17
 • Varsel kortlægning jf. jordforurningsloven, Fredensvej 25 og 27, Glamsbjerg
  162135/17
 • Til Kolding Kommune og DMR: Svar vedr. Tilsynsrapport, Jernbanegade 5, Christiansfeld
  162676/17
 • Til borger: Vedr. kvittering for billeder fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  163191/17
 • Til Faaborg kommune: RSD er enig med kommunen i, at nedrivningen ikke kræver §8-tilladelse
  162757/17
 • Til ansøger: vedr. supplende oplysninger
  163251/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om fristforlængelse
  163357/17
 • Til Ravnsbjerg ApS: Udgået-brev, Jernbanegade 5, 6070 Christiansfeld.docx
  162985/17
 • SV: Eventuel fornyet fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget
  162931/17
 • Svar på henvendelse vedr. lok. 630-81122, Soldalen 12, 7100 Vejle
  163230/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Vojens
  163488/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  162269/17
 • Til Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst.docx
  163637/17
 • Svar på henvendelse: Mejerivej 13, 5260 Odense S
  163722/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  163139/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  163368/17
 • Til NJORD Lawfirm: Vedr. kommunens sagsbehandling, Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  162187/17
 • Til Henning Have A/S - Kvittering for modtagelse af ansøgning om dispensation til modtagelse af ren jord - matr.nr. 1n Hulkær Mølle, Brørup
  162201/17
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Praksishandel i Vojens
  163498/17
 • Til Danfoss: Vedr. besøg
  174460/17
 • Til rådgiver - Nej til merforburg, dog brug for flere oplysninger til et punkt
  176869/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Stokløkken 3, 5863 Ferritslev Fyn.msg
  172721/17
 • Til entreprenør: Svar på pris for sløjfning af boring i Middelfart
  168118/17

30. maj 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Mail med oversigt over merforbrug
  176865/17
 • Fra kommunen - Vejle Havn - Kortlægning efter Jordforureningsloven - hvorfor??
  162298/17
 • Fra rådgiver - Status på undersøgelser
  169260/17
 • Fra Varde Kommune: Bemærkninger til kommende forureningsundersøgelse Roustvej 111, Varde
  166188/17
 • Fra DMR: Tidspunkt for undersøgelse - Fase2
  163699/17
 • Re: BID næste step (Case 139)
  161544/17
 • Fra Dansk Supermarked - Svar på Orientering om forureningsundersøgelse på Møllergade 101A, Svendborg
  161997/17
 • Fra kommunen - Endelig referat samt info om jordhåndtering
  169247/17
 • Svendborg Kommune
  169044/17
 • Fra læge - Aftale vedr. indbetaling af pensionsbidrag ved generationsskiftehandel
  169380/17
 • Fra DMR: Notat vedr. supplerende poreluftundersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  168211/17
 • Henvendelse vedr. Flextrafik
  166827/17
 • Revideret rapport og udskriftsark
  175561/17
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik, Mail med undersøgelsesrapport, Albanigade 19, 5000 Odense C
  160026/17
 • 02.06.2017 - VUSAM
  162102/17
 • Fra Rambøll: Aktindsigt på 14/25678 Holbergsvej 10, Kolding
  160793/17
 • Fra Justitsministeriet: Spørgsmål til henvendelse
  161560/17
 • FRa projekthaver KompetenceVækst
  162024/17
 • Fra Nyborg kommune: Tak for hurtig svar - kommunen lukker sagen
  160653/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - DFD-17-0032 EUD Student - Svar på spørgsmål til ansøgningen af 2. maj 2017
  160690/17
 • Fra COWI: Endeligt notat supplerende undersøgelser samt tilbud på supplerende monitering
  161570/17
 • Fra ERST godkendelse af udbetaling virksomhed
  159932/17
 • Fra projekthaver - LFT / LMT afsluttende rapportering , sagsnr. 10/01637 og 11/00379 - revideret beretning og erklæring fra EY
  160182/17
 • Fra Rambøll. Holbergsparken, 6000 Kolding, matrikel nr. 72e Seest By, Seest. Aktindsigt
  160745/17
 • Fra projekthaver - SFD-15-0012 KompetenceVækst
  160919/17
 • Fra DMR. Re: Frivillig oprensning på Løgumklostervej 51, Aabenraa
  161387/17
 • Adresse ændring
  161995/17
 • Fra projekthaver - EUD student
  160248/17
 • Fra Realmæglerne. SV: Ringløkke 14, 6400 Sønderborg
  161796/17
 • Fra Ejendomsmægler, Telefonhenvendelse, Norgesvej 8, 7300 Jelling
  163310/17
 • Fra Franck Miljø- og Geotiknik, mail med oplæg til frivillig forureningsundersøgelse Lunde Bygade 40, 5450 Otterup
  163565/17
 • Fra Borger: Henv. vedr. Oprensning af Ribevej 60, 6760 Ribe
  163199/17
 • Fra Sydbank - ny sikkerhedsstillelse - matr.nr. 11a og 2f Jerlev By, Jerlev
  162243/17
 • Fra Realmæglerne. Ringløkke 14, 6400 Sønderborg
  161788/17
 • Fra JordMiljø: Rådgiver efterspørger den endelige V2-kortlægning på vegne af grundejer
  162306/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Udlægning af slagge, Sdr. Lourupvej 38, 6690 Gørding
  165477/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Accept af udlægning af slagge_CaseNo17-10983_2628131_v1
  165492/17
 • Fra Vejen Kommune: Spg. ang. kortlægning samt oplæg til §8-undersøgelse, 575-32030
  175216/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi og Træningscenter, Kolding. vedr. Ydernummre opsigelse og overtagelse.
  185190/17

Udgående

 • SV: BID næste step (Case 139)
  161974/17
 • SV: Underskrevet hensigtserklæring
  166753/17
 • Til Domea: Kvittering for boliganmodning, Jerlev Boulevard 12-26, 7100 Vejle.msg
  172693/17
 • Til Kolding Kommune. SV: Yderligere undersøgelser? - §8-ansøgning, H.C. Petersens Vej 2, Kolding
  161922/17
 • Til kommune og skat: Afgørelse om V2-kortlægning, Vestergade 42g-42h, 5700 Svendborg
  162047/17
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  161416/17
 • Kommentarer til Mødereferat pulje 65 og 66
  161247/17
 • Til borger: Varsling af indledende forureningsundersøgelse af din ejendom Søndermarken 5, 6670 Holsted
  160114/17
 • Til Rådgivere: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2017, Pulje 11
  162542/17
 • Til rådgivere:Udbud af videregående undersøgelse
  163286/17
 • Til Rådgivere: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2017, Pulje 11
  162545/17
 • Til Agrolaw: svar på henv, vedr. matr. 13a St. Andst By, Andst
  159987/17
 • Til Borger: Vedr. matr. 1æ Nårup By, Verninge, lok. 485-80002
  161558/17
 • Til D.L.W. A/S: Varsling af indledende forureningsundersøgelse, Møbjergvej 47, 7260 Sønder Omme
  160228/17
 • Til borger: Partshøring vedr udkast til dispensation efter jfl §52 - matr nr 7 Hønsnap. Holbøl i Aabenraa Kommune
  161121/17
 • Til borger: svar vedr. hastebehandling. lok.nr. 430-81222 - Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  161971/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  161271/17
 • Til Borger: status for svar på anmodning om aktindsigt i oplsyninger vedr. lok-563-55005, Postvejen 10, 6720 Fanø
  160273/17
 • Til Jacobsen Sten & Grus, Aabenraa Kommune og Embedslægen Syd: Partshøring vedr udkast til dispensation efter jfl §52 - matr nr 7 Hønsnap. Holbøl i Aabenraa Kommune
  161104/17
 • Til Realkredit Danmark: Oplysninger om omfang af restforurening, matr. nr. 11 aø Årslev by, Årslev
  160143/17
 • Til Nyborg Kommune: RSD har registreret oplysningen
  160039/17
 • Fra/Til Borger: Tlf notat, henv. vedr. Skoleparken 13, Esbjerg
  160828/17
 • Til Sønderborg Kommune ang Sundgade 27-33, Sønderborg, matr. 1230 Sønderborg
  162072/17
 • Til stedfortræder - vedr. ændret rækkefølge
  160227/17
 • Til Langeland kommune og SKAT: Kopi af Afgørelse om V2-kortlægning samt kortbilag
  161310/17
 • Til Entreprenør og vognmandsfirmaet: Varsling af indledende forureningsundersøgelse, Mørupvej 2, 7184 Vandel
  160241/17
 • Til Justitsministeriet: Svar på spørgsmål
  161568/17
 • Til grundejer Grethevej 21 - Sweco er blevet bedt om at returnere dokumenter
  185136/17

29. maj 2017

Indgående

 • Fra DMR: Fase 3 - Opfølgning på Nyborgvej 438, Skårup
  163662/17
 • RIT - Workshop
  159341/17
 • Fra Rødskebølle Skyttecenter vedr. forureningsundersøgelse. 479-1, Bodøvej 20, 5700 Svendborg
  163660/17
 • Fra Kokholm: Lokalebookning den 18/09/2017
  159070/17
 • VS_ Første evalueringsrapport af implementering af Sikkert Patientflow
  158848/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, Kolding
  159822/17
 • VS_ Høring af målepunkter til det risikobaserede tilsyn for fysioterapi
  158357/17
 • SV: Høringssvar - National klinisk retningslinje NKR for behandling af lumbal spinalstenose sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er mandag den 31. maj 2017 kl. 12.00
  159604/17
 • Fra: yder
  159688/17
 • Fra Niras: Efterbehandlingsplan Jacobsen Sten og Grus, Hønsnap
  158806/17
 • Fra Nyborg kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  159675/17
 • fra rådgiver RE: Biocoverprojekter i Region syddanmark
  158808/17
 • Fra Kolding Kommune. Yderligere undersøgelser? - §8-ansøgning, H.C. Petersens Vej 2, Kolding
  159797/17
 • Fra rådgivere: Spørgsmål til udbud
  158597/17
 • Fra Realmæglerne. Anmeldelse på Ringløkke 14, 6400 Sønderborg
  160023/17
 • Fra Realkredit Danmark: henv. vedr. hvor meget jord der tidligere er fjernet fra matr. nr. 11 aø Årslev by, Årslev.
  160013/17
 • Fra Agrolaw: Tlf. henv, vedr. matr. 13a St. Andst By, Andst
  159984/17
 • Fra rådgivere: Spørgsmål til udbud
  158527/17
 • Fra ansøger: Trækker ansøgning
  159098/17
 • Fra Franck Miljø- og geoteknik, Anmodning om historisk materiale, Lunde Bygade 40, 5450 Otterup
  158768/17
 • Fra Vejen Kommune - kommentarer til efterbehandlingsplan KomTek Drivervej 8 6770 Holsted
  159328/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar vedr. evt. ansøgning om tilladelse jfl §8, Margrethevej, Aaabenraa
  159111/17
 • faktura
  158677/17
 • SV: Samlenotat L132
  158460/17
 • Adresseændring på klinik
  158809/17
 • fra projekthaver - SFD-15-0012 KompetenceVækst-
  159820/17
 • Spørgsmål vedr. projekt
  162755/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Sv_ opmærksomhedspunkt og ikke vilkår_ §8-høringssvar, nedrivning af bygninger, Jernbanevej 29, Ringe, lok 473-00581
  162502/17
 • Fra MOE SV: Møllevejen 17, Strynø - Udkast til rapport
  162734/17
 • Fra Kolding Kommune: Haster - Jernbanegade 5 Christiansfeld
  162667/17
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - Budgetstatus
  162738/17
 • Fra Nordfyns Kommune: Svar vedr. opfølgning på påbud, Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  162182/17
 • Høring - Årsrapport 2016 for Dansk Palliativ Database
  166237/17
 • Høring - Årsrapport 2016 for National Database for Obstruktiv Søvnapnø
  166214/17
 • Fra Varde Kommune: Orientering om status for kommunens arbejde
  164677/17
 • Fra Nybolig - Ejeranmodning om Nuancering af matr. nr. 50g, del af ejendommen Odensevej 44, 5750 Ringe
  164756/17
 • Høring - Årsrapport 2016 for Dansk Palliativ Database - AARSRAPPORT_DPD_2016_HOERING.docx
  166240/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  163901/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  176287/17
 • Fra Rambøll, vedr. teknologiudviklingsprojekt
  166844/17
 • Høring - Årsrapport 2016 for National Database for Obstruktiv Søvnapnø - Kommenteret rapport NDOSA 2016_2905_2017 final_hoeringsversion.docx
  166216/17
 • Fra Borger: oprensning, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev
  168208/17
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter MBL §19 til midlertidig oplagsplads for okkerslam på matr. 24a og 48e Stundsig By, Horne i Varde Kommune
  166090/17
 • Fra Danfoss: Spm vedr Gl. Fabriksvej 1 Nordborg
  168394/17
 • Fra grundejer Grethevej 21 - rykker for at få udleverede dokumenter retur
  185111/17

Udgående

 • Til Dansk Supermarked Ejendomme: Orientering om forureningsundersøgelse på Møllergade 101A, Svendborg
  172521/17
 • Til Motorcykel Clubben Svendborg vedr. forureningsundersøgelse på tidl. Odensevejens Losseplads
  163663/17
 • Til formandsskabet: Orientering angående overdragelse af opgaver onkring arbejdsgruppen
  158952/17
 • Dagsordenspunkt til DAK - 22. juni 2017.docx
  158888/17
 • Høringsudkast til samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide.docx
  158889/17
 • Til Arbejdsgruppe: Referat fra møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide - inklusiv høringsudkast og dagsordenspunkt til DAK
  158886/17
 • 20170522 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, referat.docx
  158890/17
 • 20170424 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide referat - med rettelser 20170522.docx
  158887/17
 • Til Vejen Kommune - anmodning om kommentarer vedr. efterbehandlingsplan KomTek Drivervej 8 6670 Vejen
  158087/17
 • Til Læge - Bekræftelse på forlængelse af ansættelse
  159508/17
 • Til praksis - Bekræftelse på forlængelse af ansættelse af læge
  159382/17
 • Til Kommune: Kopi af dokumentationsrapport og nye målinger i brønde
  159239/17
 • Til Aabenraa Kommune. Varsling om kortlægning af en del af ejendommen Løgumklostervej 51, 6200 Aabenraa efter jordforureningsloven
  159715/17
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik, Svar på anmodning om oplysninger i forbindelse med kommende boligbyggerei, matr.nr. 6d Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  159316/17
 • Til NIRAS: Rykker for endelig rapport
  158121/17
 • Til ansøger: Opsamling på møde d. 17. maj 2017
  159090/17
 • Til indvinder og lodsejer - Notat fra møde op råstofindvinding - 24. maj 2017 - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  159061/17
 • Til Franck Miljø- og geoteknik, Mail med historisk materiale, Lunde Bygade 40, 5450 Otterup
  158774/17
 • Til rådgivere: Svar vedr. udbud af pulje 9
  158599/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  158403/17
 • Til 5 rådgivere: Udbud videregående undersøgelser pulje 9
  158525/17
 • Til rådgivere: Svar vedr. udbud af pulje 9
  158534/17
 • Til Svendborg Kommune: V2-kortlægningsafgørelse
  158829/17
 • Ændring i ansættelse af læge på Fanø
  159732/17
 • Til PLO - Bekræftelser på ansættelse af læge på Fanø
  159720/17
 • Til ansøger: Opsamling på møde d. 17. maj 2017
  159094/17
 • Til Rambøll: Kontrakt til underskrift
  158089/17
 • Til SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev.vedr. Ændring i ansættelse af læge på Fanø
  159724/17
 • Til 5 rådgivere: Udbud videregående undersøgelser pulje 9
  158593/17
 • Til DR P1: Svar på spørgsmål om aktindsigt
  159878/17
 • Til praksis i Vejle: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160853/17
 • SVAR henvendelse - indhentning af kortlægningoplysninger, Bronzevej 7
  162468/17
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - §8-høringssvar, nedrivning af bygninger, Jernbanevej 29, Ringe, lok 473-00581
  162473/17
 • Til Vejle Kommune: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160869/17
 • Til RH - SV: OFV Statusnotat til jordcheferne: Datainput fra de enkelte regione - Deadline 22.5
  175525/17
 • Til ansøger vedr. projekt
  176284/17

28. maj 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Forslag til implementering af samarbejdsaftale - standard
  158386/17
 • Fra Odense Kommune: Standard som en del af implementering af samarbejdsaftale
  158394/17
 • Falck: Svar på høring i forbindelse med aktindsigt
  163477/17
 • VS: Grindsted Sygehus.
  167460/17

Udgående

 • Til DGE: Vedr. udtagning af jordprøver fra tidligere tankgrav på Tanderupvej 37, Gelsted
  161470/17

27. maj 2017

Indgående

 • Fra Kogsgaard Miljø: Ny version af undersøgelsesrapport,Linnde Alle 7, Sønderborg
  160755/17

26. maj 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kommentarer til høringsudkast
  158337/17
 • Fra Odense Kommune: Angående forskellen på praksis i forhold til anvendelse af samarbejdsaftale
  158333/17
 • Fra DR P1: Spørgsmål til aktindsigt
  159874/17

Udgående

 • Til Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  158342/17
 • Til grundejer - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven; Sundvænget 9A m.fl., på vidensniveau 2
  157801/17

25. maj 2017

Indgående

 • Fra Fredericia Kommune: Dokumentation for gennemført oprensning af forurening ifm. udgravning til regnvandsbassin ved Egeskovvej
  161533/17

Udgående

 • Til SlothMøller: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Bredgade 11, 6100 Haderslev
  157775/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på henv. opstart af ændring af lokalplan, nr. 01-010-0015, i Danmarksgade, Esbjerg
  157776/17

24. maj 2017

Indgående

 • Fra Sygehus Lillebælt: Angående skabelon i samarbejdsaftale
  157702/17
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på varsel om forureningsundersøgelse
  165239/17
 • Foreløbige spørgsmål til ansøgningen
  177947/17
 • Fra Odense Kommune: Opmærksomhedspunkt i forhold til samarbejdsaftale
  157385/17
 • Fra NIRAS: Grundejer har udført det aftalte
  156261/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til undersøgelse
  156581/17
 • Fra NIRAS: Kvittering for modtagelse af materiale
  157489/17
 • Fra Land og Plan A/S: Kommentarer til nyt V1-areal
  156094/17
 • Fra Kolding Kommune. Lok. 623-00808 Tilladelse til boring
  157651/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Tilbagemelding på spørgsmål om spild eler uheld fra FDO´s pipeline i Fredericia
  157643/17
 • Fra DMR: Re: Strandvejen 254, Strib, 5500 Middelfart
  158174/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 41
  159139/17
 • Fra Middelfart Kommune: Materiale på Tandrerupvej 33, 34, 35 og 37, 5591 Gelsted
  157491/17
 • Fra Kolding kommune. VS: [Sagsnr.:17/9011] - [Dok.nr.:101638/17] Tilladelse til etablering af miljøboringer - Storegade 47
  157646/17
 • Fra Land & Plan A/S: Kommentar ang. videre forløb
  157278/17
 • Fra MOE: Jordmodtagerpriser
  157315/17
 • VS_ Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  156520/17
 • Fra COWI: Status efter feltarbejde uge 20-21
  156113/17
 • Fra NIRAS: Kopi af mail orientering til grundejer
  156346/17
 • Fra: yder
  156506/17
 • Fra:yder
  156514/17
 • Fra Kolding Kommune: VS: [Sagsnr.:17/9011] - [Dok.nr.:101638/17] Tilladelse til etablering af miljøboringer - Storegade 47
  157654/17
 • Fra Medicinrådet bekræftelse på Genudpegning af Region Syddanmarks repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverbetændelse
  158076/17
 • Fra SlothMøller ang. Sundgade 27-33, 6400 Sønderborg
  159180/17
 • Fra Hospice Sydvestjylland - udpegning til ny valgperiode
  158898/17
 • Fra rådgivere: Spørgsmål til udbud
  158503/17
 • Fra Gemidan Kom Tek - Efterbehandlingsplan KomTek Drivervej 8 6770 Holsted
  158058/17
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. evt. § 8 tilladelse, Havnegade 58, 6700 Esbjerg
  160283/17
 • fra borger: spm vedr. hastebehandling. lok.nr. 430-81222 - Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  161968/17
 • fra NIRAS udkast til Mødereferat
  162096/17
 • fra DinForsyning SV: Boring i Ajke Ny boring fundet i Aike
  162099/17
 • Tigrab årsrapport i høring
  166227/17
 • Høring - Årsrapport 2016 for Dansk Herniedatabase
  166260/17
 • Materiale til Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 2. juni 2017
  164676/17
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelse på Tanderupvej 37, 5591 Gelsted
  161463/17
 • fra Odense Kommune til Niras - Kommunens og RSYD's bemrkninger til oplæg til §8 undersøgelse
  162195/17
 • Fra projekt Det maritime Hus - oversigt over ekstra gennemførsler
  162770/17
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og mødemateriale
  171764/17
 • [Sagsnr.:17/1304] - [Dok.nr.:156520/17] VS_ Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  172022/17
 • Fra DMR: §8-ansøgning, opførelse af ny bygning for Espe Skole, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  171815/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvitterring for modtagelse af §8-ansøgning, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  171818/17
 • Fra Udbetaling Danmark: VDT/63681-95096, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev, anmodnig om disponering af midler til afværge, reduceret
  168201/17
 • Fra Odense Kommune: Endelig §8 tilladelse til etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  168210/17
 • Dansk Testis Cancer database (DaTeCa) - Årsrapport 2016 til offentliggørelse
  168005/17
 • Høring - Årsrapport 2016 for Dansk Herniedatabase - Hernie_a°rsrapport2016_høringsversion.docx
  166262/17
 • Fra DMR- Økonomiskema og fakturaopgørelse for faktura 59808
  189336/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Udkast til tilladelse efter §8 i JFL - Etablering af parkeringspladser på Sundvænget 8 i Faaborg
  174946/17
 • Svar vedr. tilsagn fra erhvervsstyrelsen
  179637/17

Udgående

 • Til Odense Kommune: Gennemlæsning af samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  157700/17
 • Til godkendelse - Høringsudkast til samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide.docx
  157690/17
 • Til formandsskabet i følgegruppen: Høringsudkast til DAK - Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  157689/17
 • Til Odense Kommune: Svar angående ensretning af arbejdsgange i forbindelse med samarbejdsaftale
  157466/17
 • Til kommunen - Udkast til referat kommenteret
  169244/17
 • Til Svendborg Affald - Igangsættelse af forureningsundersøgelse på den tidligere Odensevejens Losseplads
  163664/17
 • Til Svendborg KraftVarme: Igangsættelse af forureningsundersøgelse på den tidligere losseplads
  163665/17
 • Til Svendbor Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på tidl. Odensevejens Losseplads
  163666/17
 • Til kommunen - Kopi af breve - afslutning af forureningsundersøgelse på Åmosen 4, 5762 Vester Skerningen - lok. nr. 427-00003
  157041/17
 • Til formandsskabet for følgegruppen for behandling og pleje: Høringsudkast til samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  156850/17
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr konstateret olieforurening nær lok.nr. 545-05703, Rødekrovej Vest, Rødekro
  156829/17
 • Til borger, Skema til anmodning om boligundersøgelse.doc
  157164/17
 • Til Odense kommune: RSD er enig i kommunens vurdring men vil stadig gerne have udkast i høring
  157311/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for materiale på Tandrerupvej 33, 34, 35 og 37, 5591 Gelsted
  157497/17
 • Til DR: Svar på henvendelse
  156154/17
 • Til SWECO: Anmodning om materiale - 2/2 - Margrethevej, Aabenraa
  156593/17
 • Til Nordfyns Kommune: Vedr. opfølgning på påbud, Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  156949/17
 • Til NIRAS: Svar på henvendelse angående relevant sagsmateriale
  157440/17
 • Til Land & Plan A/S: Svar til kommentar ang. videre forløb
  157280/17
 • Til SWECO: Anmodning om materiale - 1/2, Margrethevej, Aabenraa
  156586/17
 • Til MOE: Tilbud ønskes
  156576/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. ansøgning om tilladelse efter Jfl §8, Margrethevej, Aabenraa
  156680/17
 • Til Land & Plan A/S: Svar på kommentarer til nyt V1-areal
  156280/17
 • Til Kolding Kommune. SV: Demontering af luftledning mellem station Tyrstrup og station Ensted
  157673/17
 • Til NJORD Lawfirm: Svar vedr. status på sagen, Møllegyden 51, 5471 Søndersø
  156952/17
 • Til Kolding Kommune. SV: Demontering af luftledning mellem station Tyrstrup og station Ensted
  157674/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160747/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160753/17
 • til NIRAS korrespondance om SV: Boring i Ajke Ny boring fundet i Aike
  162098/17
 • Til Esbjerg Kommune: vedr. § 8 tilladelse, Havnegade 58, 6700 Esbjerg
  160293/17
 • Til rådgivere: Svar vedr. udbud af pulje 9
  158506/17
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160809/17
 • Kommentarer i forhold til tidsplan
  161242/17
 • Til Grænseforeningen Vendsyssel: Vedr. oplæg
  163876/17
 • Til Zhejiang-provinsen: Vedr. besøg
  163004/17
 • Til praksis i Ansager: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  160779/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Vestergade 16 6040 Egtved.msg
  172666/17
 • Til borger: vedr. oprensning på Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  168203/17
 • Tilsagn fra erhvervsstyrelsen TourismX
  179635/17

23. maj 2017

Indgående

 • Meddelelse om deltagelse på Cohesion Forum til Danske Regioner
  178067/17
 • Fra Odense Kommune: Opsamling på møde angående sårbare gravide den 22. maj 2017
  155951/17
 • Fra Home, FORSP, Telefonhenvendelse om Tulipanvej 5, 6000 Kolding
  155771/17
 • Fra Nyborg Kommune, spm. vedr. Margrethelund maskinstationNedbrydning beliggende Svendborg Landevej 9 Frørup.msg
  154909/17
 • Fra Dimter: DitmerFlex Nyhedsbrev
  155067/17
 • SV fra Sundhedsstyrelsen: Neurologiske specialevejledning (dissimineret sklerose)
  155976/17
 • Fra Fredericia Kommune: Accept af forsinket afrapportering af Supplerende undersøgelser på Fredericia Havn for Dan Gødning og Nagro
  155738/17
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Kvittering for regionens tilbagemelding på oplæg til undersøgelse på Ammitsbølvej 37D, 7100 Vejle
  155349/17
 • VS_ Høring over bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  155254/17
 • Fra Middelfart Kommune: Materiale nr. 1 fra Byggesagsarkivet vedr. Tanderupvej 37, 5591 Gelsted
  157474/17
 • Fra Middelfart Kommune: Materiale nr. 2 fra Byggesagsarkivet vedr. Tanderupvej 37, 5591 Gelsted
  157483/17
 • Fra NIRAS: Planteliste og pris
  155142/17
 • Fra RSD: Oplysninger vedr. den store tank på Tanderupvej 37, 5591 Gelsted
  157452/17
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Vedr. SV Vedr. Vs Placering af fjernvarmestik på Degneløkken 8 .msg
  159560/17
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Placering af fjernvarmestik på Degneløkken 8 .msg
  159573/17
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Placering_af_gl._olietank.png
  159582/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  158336/17
 • Fra læge - Forespørgsel vedr. børneattest ifm. praksishandel
  158804/17
 • Fra Nyborg kommune: Fund af mulige overfladiske påfyldningsspild fra sløjfet olietank
  159557/17
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - SV Olietank Degneløkken nr. 8.msg
  159568/17
 • Fra projekthaver - KompetenceVækst - Trin1 uddannelser
  159815/17
 • svarprocent for Sundhedsprofilen 2017
  158909/17
 • Fra projekthaver - KompetenceVækst
  159816/17
 • Fra Københavns Universitet - anmodning om regnskabsteknisk udskydelse af projekt
  158938/17
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Olietank Degneløkken nr. 8.msg
  159594/17
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik, Anmodning om oplysninger i forbindelse med kommende boligbyggerei, matr.nr. 6d Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  159310/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 26. juni 2017
  161265/17
 • Fra projekt: Endelig afrapportering, gældende
  161835/17
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsrapport, Jernbanegade 5, Christiansfeld
  162652/17
 • DaProCa Kommenteret årsrapport 2016 til regioner og afdelinger - DaProCa_Årsrapport 2016_Version Regional_afdeling_Kommentering_1 0 (2).docx
  166255/17
 • Fra fysioterapeut vedr. ændring af mobilt ydernummer
  162305/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  163883/17
 • DaProCa Kommenteret årsrapport 2016 til regioner og afdelinger
  166254/17
 • Fra borger: vedr. oprensning på Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  168197/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen vedr. projekt
  170682/17
 • Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan 2017
  179500/17

Udgående

 • Scale-up Denmark - forslag til udbud af elitetræningscentre_Sagsnr_15-39035_Dokid_368579-16_v1(1).docx
  177975/17
 • N+3 eksponering efter merbevilling dec 16.xlsx
  177978/17
 • Indstilling om merbevilling til Scale-up Denmark, rfd-16-0022
  177974/17
 • Til Nordsøkommissionen: Vedr. samarbejde
  170830/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodnig om disponering af midler til afværge, VDT/63681-95096, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  168194/17
 • Til borger: vedr. oprensning på Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  168195/17
 • Til læge - Orientering vedr. børneattest.
  158811/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hestehavevej 41, 5792 Årslev.msg
  157464/17
 • Til kommunen - til orientering, V2-varsling af en del af ejendommen Vestre Nørremarksvej 26, 5762 Vester Skerninge
  156258/17
 • Til borger, FORSP, Svar på telefonhenvendelse, Hestehavevej 41/Torpelundsvej 3, 5792 Årslev
  155897/17
 • Til Borger: Pris på planter
  155145/17
 • Til P1: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  155898/17
 • Praksishandel i Vejle
  155779/17
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Vedr.regionens tilbagemelding på oplæg til undersøgelse på Ammitsbølvej 37D, 7100 Vejle
  155345/17
 • Til Home, FORSP, Svar på henvendelse, Tulipanvej 5, 6000 Kolding
  155782/17
 • Til Land & Plan A/S: Kopi af justering af V1-areal, 630-81897
  156005/17
 • Til RealKredit Danmark: Svar på henvendelse vedr. Industriparken 30, 6630 Rødding
  155574/17
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar, Etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  155672/17
 • Til AMU-Syd - nyt medlem til bestyrelsen
  155931/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af Elmegade 22, 5500 Middelfart
  155836/17
 • Til HomeErhverv, FORSP, Svar på henvendelse, Ny Stenderupvej 7, Smedegyden 7, 5672 Broby
  155249/17
 • Til LAG Småøerne - ny suppleant
  155961/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev.vedr. Praksishandel i Vejle
  155770/17
 • Til HomeErhverv, FORSP, Svar på henvendelse, Ny Stenderupvej 7, Smedegyden 7, 5672 Broby
  155248/17
 • Til HomeErhverv, FORSP, Svar på henvendelse, Ny Stenderupvej 7, Smedegyden 7, 5672 Broby
  155252/17
 • til Odense Kommune - tlf-notat - bemærkninger Niras' undersøgelsesoplæg - Stationsvej 12
  155206/17

22. maj 2017

Indgående

 • Invitation to register to the 7th Cohesion Forum on 26-27 June 2017 in Brussels
  178060/17
 • Fra kommunen - Udkast til referat af møde d. 15. maj 2017
  169238/17
 • Fra DMR: Opfølgning på besigtigelse af Dronningemaen 10A, Svendborg
  163661/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Sønderbyvej 7, 6731 Tjæreborg.
  163387/17
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger
  163241/17
 • Fra COWI: Nøgleboks
  166584/17
 • Historik og oplæg til forureningsundersøgelse til godkendelse, Soldalen 12, 7100 Vejle
  163240/17
 • Fra HomeErhverv, FORSP, Henv., Ny Stenderupvej 7, Smedegyden 3, 5672 Broby
  155208/17
 • Fra Sønderborg Kommune: vedr. kontrolmålinger Slotsgade 21, Gråsten
  155343/17
 • Fra Vejle Kommune: Gamle rør i jord, AAB Møllevangen, Ellevang 8, 7100 Vejle
  155437/17
 • Fra Odense Kommune: Kommentarer vedr. § 8-ansøgning, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  155428/17
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse - Stationsvej 35, 6400 Sønderborg
  154864/17
 • Fra rådgiver: mail med rettet oprensningsrapport: Samtank A/S Retursugningspumper
  156058/17
 • Fra NIRAS: Mødereferat pulje 65 og 66
  156548/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. ansøgning om tilladelse efter Jfl §8, Margrethevej, Aabenraa
  156671/17
 • Mødereferat og tidsplan - pulje 65 og 66
  161231/17
 • Fra projekt: Svar på spørgsmål vedr. budget mv.
  159078/17
 • Fra DMR: Re: Strandvejen 254, Strib, 5500 Middelfart
  158159/17
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om behov for § 8-tilladelse, etablering af to overdækninger, Havnegade 110, 5000 Odense C
  168220/17
 • Fra Niras: Rapport for videregående undersøgelse på Vængevej 4B, Stenstrup
  167655/17
 • VS: Patienterstatningssager
  154194/17
 • Fra Nissum&Kudsk: Bekræftelse på at anmodning om dispensation er på vej, 423 Skrydstrup og 210 Gl Ladegård
  154413/17
 • tlf-notat, samtale med borger_realkredit_ - Norgesvej 8, 617-00041, skydebane
  154050/17
 • SV: Patienterstatninger
  154548/17
 • Fra COWI: Potentialeforhold
  153784/17
 • VS_ Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  154235/17
 • Fra Arkil - vedr. projektet om flytning af minkfarm - Lykkegårdsvej 8 og 10, Veerst, 6600 Vejen
  154446/17
 • Fra Odense Kommune, kopi af vandanalyse fra ejendommen som nu Flintagergård 95- ingen fund af pesticider
  182339/17
 • Fra Odense Kommune, orientering om vandanalyse fra Hvenetved 5, Odense SV - ingen fund af pesticider
  182319/17

Udgående

 • Til arbejdsgruppe ang temadag: Opsamling på møde den 22. maj
  154676/17
 • Til DMR: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163687/17
 • Til DMR: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163693/17
 • Til DMR: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163707/17
 • Til DMR: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163690/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163697/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163694/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163708/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163691/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163688/17
 • Til Niras: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163698/17
 • Til Niras: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163689/17
 • Til Niras: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163709/17
 • Til Niras: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163695/17
 • Til Niras: Resultat af udbud af videregående undersøgekser - pulje 5
  163692/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  161283/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  161288/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  161285/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser i Region Syddanmark - Pulje 8
  161286/17
 • Til Nissum&Kudsk: Rykker for svar vedr dispensation, 423 Skrydstrup og 210 Gl. Ladegård
  154391/17
 • til Esbjerg Kommune: Høring vedrørende kortlægning efter jordforureningsloven, Darumvej 49-51, Esbjerg
  154356/17
 • Til borger - mail med svar på spørgsmål om jordforurening - Vestergade 16 6040 Egtved
  154357/17
 • til advokat - VS: aktindsigt - del 4/4 Møllegyden 51, 5471 Søndersø - Kortlægningsnummer 480-81038
  154377/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Egenskog 12, 5642 Millinge (430-81549)
  154542/17
 • til advokat TBlaw - kopi af kortlægningsbrev mm VS: [Sagsnr.:13/16132] 550-81112, Klostervej 3,6780 Skærbæk
  154557/17
 • Svar fra Stephanie Lose til Lene Landsgrav vedr. Fredericia Løve Apotek
  154328/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Vennemosevej 1, 6270 Tønder.msg
  155704/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Egenskog 12, 5642 Millinge (430-81549)
  154544/17
 • Til DK Råstof - meddelelse om tilladelse - Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By, jerlev - Etape 3 (dispensation iht §52 og tilladelse til råstofgravning)
  154324/17
 • Til Borger - VS: Afgørelse: Areal udgår af V1-kortlægningen på 8m, Allerup By, Allerup, som ligger Højbyvej 67, 5220 Odense SØ (lokalitet 461-81574)
  153943/17
 • til advokat - VS: aktindsigt - del 3/4 Møllegyden 51, 5471 Søndersø - Kortlægningsnummer 480-81038
  154369/17
 • Til Odense Kommune - Afgørelse: Areal udgår af V1-kortlægningen på 8m, Allerup By, Allerup, som ligger Højbyvej 67, 5220 Odense SØ (lokalitet 461-81574)
  153931/17
 • Til AG Boliginvest, Sagsmateriale vedr. V1-kortlægning Bramdrupvej 83 6040 Egtved lok. 630-81958.msg
  153775/17
 • Til Rambøll: henv. vedr. manglende dokumentation for jordarbejder og analyser, "Skovbogård", Vinkelvej 9, Rødekro
  154445/17
 • til Nybolig Svar på henvendelse Vejlbyvej 2, Fredericia
  154066/17
 • til Nybolig Svar på Telefonhenvendelse, Tanderupvej 37, Gelsted
  154118/17
 • til advokat - VS: aktindsigt - del 1/4 Møllegyden 51, 5471 Søndersø - Kortlægningsnummer 480-81038
  154358/17
 • Til Henning Have A/S: Kvittering for modtagelse af ansøgning om dispensation til modtagelse af ren jord.
  154240/17
 • til HomeErhverv Svar på henvendelse Faaborgvej 248B, Odense SV-: 461-05029
  153974/17
 • Til AG Boliginvest, Sagsmateriale vedr. V1-kortlægning Bramdrupvej 83 6040 Egtved lok. 630-81958.msg
  153779/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på tilbud
  153954/17
 • til Vejle Kommune - SVAR henvendelse - kortlægningsbrev, lok. 611-00128 mv.
  154178/17
 • Til DK Råstof - §52 dispensation i klageperiode - Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By, jerlev - Etape 3 (dispensation iht §52 og tilladelse til råstofgravning)
  154332/17
 • til advolat - VS: aktindsigt - del 2/4 Møllegyden 51, 5471 Søndersø - Kortlægningsnummer 480-81038
  154365/17
 • Til Arkil - mail vedr projekt om minkfarm - Lykkegårdsvej 8 og 10, Veerst, 6600 Vejen
  154439/17
 • Til Rådgivere: Resultat af udbud af videregående undersøgelser - pulje 5
  163696/17
 • Til Varde Kommune, Råstof, Høring vedr. skovrejsning på matr.nr. 3k Lunderup Hgd., Varde Jorder
  158116/17
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof gravning af sø og skovrejsning indenfor råstofinteresseområde, matrikel 1b Rebelsig, Vejrup
  158106/17
 • Til 5 rådgivere: Udbud videregående undersøgelser pulje 9
  158496/17
 • Til Loren Ramsey: Anmodning om pris
  156649/17
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Nyt Landbrugsbyggeri indenfor råstofinteresseområde. matr. 4a Hedegård By, Hjortlund, Esbjerg Kommune
  158108/17
 • Til borger - V1-afgørelse, Vennemosevej 1, 6270 Tønder.docx
  155674/17
 • Til Arkil: Anmodning om pris
  156640/17
 • Til Orbicon: Anmodning om pris
  156655/17

21. maj 2017

Indgående

 • Fra COWI: Budgetstatus
  153780/17
 • Fra COWI: Budgetstatus
  153773/17

20. maj 2017

Indgående

 • Fra BDN vedr. arrangement
  154774/17

19. maj 2017

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Rykker for status, Darumvej 49-51, Esbjerg.
  154315/17
 • Fra Coop - Ændring af Kreditgrænse på købekort
  153641/17
 • Fra Orbicon: Orientering om opfølgning overfor Boreteknik på olie i boringer
  154311/17
 • Fra Rambøll: Tilbud
  153772/17
 • VS: Biannual Advisory Seminar May 31 from 9-16
  153868/17
 • fra DMR, mail - Odense Gasværk. §8-ansøgning
  158068/17
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  156121/17
 • Fra Borger: Præcisering af anmodning om aktindsigt
  160134/17
 • Falck: Vedr. høring i forbindelse med aktindsigt
  163467/17
 • Falck: Høring i forbindelse med aktindsigt
  163470/17
 • fra DMR, mail - Odense gasværk
  162434/17
 • fra Nordfyns Kommune, mail - Snavevej 2, 5471 Søndersø
  162337/17
 • CPOP årsrapport i høring - Følgebrev til høring.docx
  166302/17
 • CPOP årsrapport i høring
  166301/17
 • Fra Fredericia Kommune: revideret udkast til §8 tilladelse til etablering af kloakledninger i Sønder Voldgadekvarteret, 7000 Fredericia.
  166293/17
 • CPOP årsrapport i høring - CPOP_Årsrapport_2016_Høringsversion.doc
  166304/17
 • fra Langeland Kommune - §8-tilladelse efter jordforureningsloven til anvendelse af bolig indrettet på 1. sal på Havnegade 9, Rudkøbing
  175156/17

Udgående

 • Hjemmedialyse.docx
  153556/17
 • til Danske Regioner vedr. hjemmedialyse
  153555/17
 • Til ansøger: Opsamling på møde vedr. ansøgning
  153396/17
 • Til læge - Bekræftelse på midlertidig ansættelse i Esbjerg
  153551/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i midlertidig periode
  153516/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge iht. §20, stk.3 i Esbjerg
  153564/17
 • Til ansøger: Opsamling på møde vedr. ansøgning
  153392/17
 • Til ansøger: Opsamling på møde vedr. ansøgning
  153399/17
 • Til RealMæglerne Middelfart Re: Strandvejen 254, Strib, 5500 Middelfart
  158138/17

18. maj 2017

Indgående

 • 2. fremdriftsrapport - sagsid: 15/50806
  152816/17
 • 2017-05-17 15 50806 2. Fremdriftsrapport.docx
  152817/17
 • VS telefonbesked.msg
  153981/17
 • VS: telefonbesked
  153980/17
 • Fra Rådgiver: Boringsplacering af dybe boringer - Fase 3
  172442/17
 • Fra entreprenør: Pris på sløjfning af boring i Middelfart
  168117/17
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til kommende §8-tilladelse
  157154/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen kommenterer på evt. bolig på ejendom
  156373/17
 • Fra RealMæglerne Middelfart: Strandvejen 254, Strib, 5500 Middelfart
  158130/17
 • Fra SlothMøller: Anmodning om vurdering af undersøgelsesoplæg, Bredgade 11, 6100 Haderslev
  156177/17
 • GER: Høring årsrapport 2016 for Landsdækkende Database for Geriatri - geriatri_årsrapport2016_høringsversion.docx
  165238/17
 • GER: Høring årsrapport 2016 for Landsdækkende Database for Geriatri
  165236/17
 • Fra Kolding Kommune: henv. vedr. § 8 pligt til demontering af luftledning mellem station Tyrstrup og station Ensted, 621-81266
  153736/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Tilladelse efter 8 i jordforureningsloven, Flensborg Landevej 1, Aabenraa
  153777/17
 • Fra yder: Mail vedr. ønske om åbning/lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  153201/17
 • Fra Geopartner: Forespørgsel til status, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  154447/17
 • Fra COWI: Vedr. filterplacering i dyb boring
  153770/17
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Ammitsbølvej 37d, Ødsted, 7100 Vejle
  155341/17
 • Fra COWI: Fotos fra reparation af have 232
  153767/17
 • Fra Kolding Kommune: henv. vedr. § 8 pligt i forhold til demontering af luftledning mellem station Tyrstrup og station Ensted
  153732/17
 • Fra Kolding Herreds Landbrugsforening - projekt om flytning af minkfarm - Lykkegårdsvej 8 og 10 6600 Vejen
  154433/17
 • Indstilling af HORESTA repræsentant til Vækstforum Syddanmark
  153073/17
 • GER: Høring årsrapport 2016 for Landsdækkende Database for Geriatri - geriatri_årsrapport2016_høringsversion.docx
  151885/17
 • Årsrapport Dansk Hovedtraume Database
  152857/17
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  151462/17
 • Årsrapport Dansk Hovedtraume Database - Årsrapport DHD 2017 (censureret udgave).docx
  152858/17
 • Fra HospiceSønderjylland - udpegning til ny valgperiode
  152862/17
 • Fra projekt: Projektbeskrivelse
  153637/17
 • Fra Sct. Maria Hospice Center - udpegning til ny valgperiode
  152820/17
 • DugaBase - ukommenteret årsrapport for 2016
  152895/17
 • Fra politisk parti - kvittering
  153134/17
 • SV: Aftale mellem PE og RSYD om adgang til Netservice
  152114/17
 • GER: Høring årsrapport 2016 for Landsdækkende Database for Geriatri
  151882/17

Udgående

 • Til Sønderborg Kommune: Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  152496/17
 • Til Arbejdsgruppen: Dagsorden til møde i arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide - 22052017
  152427/17
 • 20170518 - Udkast til samarbejdsaftale.docx
  152430/17
 • 20170522 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, dagsorden.docx
  152429/17
 • Til politisk parti - vedr. partibogstav
  152258/17

17. maj 2017

Indgående

 • Geometry
  150744/17
 • Forekløbigt svar fra Erhvervsstyrelsen vedr. programkonformitet
  177942/17
 • BID næste step
  150732/17
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Kløverbakken 1, Varde - Revideret tilbudsliste
  181061/17
 • Fra kommunen - ok til mail vedr. kortlægning
  153832/17
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Kløverbakken 1, Varde - ref af opstartsmøde og budgetudvidelse
  181051/17
 • ANSØGNINGSSKEMA Region Syddanmark 100317.doc
  149926/17
 • Kommentar - Indhentning af information om tværsektorielle monitoreringsopgaver
  149948/17
 • VS: Knust asfalt
  154002/17
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Kløverbakken 1, Varde
  181047/17
 • Fra ansøger: vedr. præmiere
  153467/17
 • Fra Praksis - Læge ansættes som vikar
  150935/17
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: J17.0465 – Ammitsbølvej 37D, Vejle. Oplæg til undersøgelse
  149494/17
 • Fra Willis. Police, afværgesag på Flensborgvej 9A, Kruså.
  149990/17
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. tillæg til § 8 tilladelse om fjernelse af et gammelt tankanlæg og etablering af nyt på Kongevej 52, Rødding
  149497/17
 • Fra Rambøll: Oplysning om bolig på ejendommen
  149811/17
 • Dansk Traumeregister - kommenteret pilotrapport
  150436/17
 • fra Nybolig Henvendelse vedr. Vejlbyvej 2, Fredercia
  154005/17
 • Fra borger - mail med spørgsmål om forureningsundersøgelse - Vestergade 16 6040 Egtved
  154354/17
 • fra varde kommune Forespørgsel - §8 ansøgning - Enghavevej 4, Varde
  154337/17
 • fra Varde kommune Forespørgsel - §8 ansøgning - Enghavevej 4, Varde
  154407/17
 • Fra Vejle Kommune: Kopi af svar til DGE ang. sortering af jord med asfaltstykker, Planetbyen
  154490/17
 • Fra Esbjerg Kommune: retningslinier mht til kompost af planter dyrket i forurenet jord
  153738/17
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til status på kortlægning
  149768/17
 • Redegørelse fra klinik
  149308/17
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse af varsel om kortlægning
  149896/17
 • Fra Bygningsstyrelsen: Tilbagemelding ang. lokaler
  149322/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. opstart af ændring af lokalplan, Lokalplan nr. 01-010-0015, Indre By, Parkeringshus i Danmarksgade, Esbjerg
  149098/17
 • Jessens Mole 15 (5700) Svendborg Elektricitetsværk.msg
  149812/17
 • Fra JordMiljø: Ingen kommentarer til den varslede kortlægning
  149908/17
 • Fra Deloitte
  150193/17
 • Fra Bygningsstyrelsen: Kopi af rekvirering af håndværker
  149310/17
 • Fra DMR: Efterspørger historisk materiale på ejendommen
  150168/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  150712/17
 • Fra Deloitte; Revisors erklæring for 1. kvartal 2017: Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  149302/17
 • SV: Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser
  149925/17
 • Fra DMR: Artikel til Miljø og Ressourcer
  166582/17
 • MILJØ OG RÅSTOFFER, JURA, Assistance
  160021/17
 • fra Langeland Kommune - SV_ §8-høringssvar - bolig på Havnegade 9, matr. 389b Rudkøbing Bygrunde
  162455/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37, matrikel 145f, Fredericia Stadsjorder
  155179/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tanke registreret på Tanderupvej 37, 5591 Gelsted
  155446/17
 • Fra Rambøll: vurdering af overfladevandsrisiko - kloak i sdr. voldgade,
  155751/17
 • Fra Vejle Kommune: Beskrivelse m.m. af skurene på Ammitsbølvej 37D, 7100 Vejle
  155338/17
 • Fra projekthaver - opfølgning vedr. spørgsmålet om deltagerfinansiering rejst i mandags
  159814/17
 • Fra Niras: VS: Rapport AR-17-CA-00540775-01 vedr. 226723 Videregående undersøgelser på Shell havneterminal. Lokation: 607-00720 att: Anne Meinert Toft ( AMT)
  158250/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. analyseresultater - Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  158500/17
 • VS: Ordrebekræftelse
  159965/17
 • Fra ERST: bekræftelse af statsstøttevilkår
  184656/17

Udgående

 • Til Rådgiver: Regionens bemærkninger til rapport
  172568/17
 • Til DMR: Opfølgning på besigtigelse af Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn
  150754/17
 • SV: BID næste step
  150760/17
 • Til kommunen - Kopi af varslingsbreve vedr. varsel af forureningsundersøgelse
  153864/17
 • Til rådgiver - kopi af varselsbreve, ønske om pris på supplerende.
  153861/17
 • TIL regioner kommuner m.fl.: Orientering Region Syddanmarks indsats over for jordforureninger i 2016
  150736/17
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Kløverbakken 1, Varde - accept af budgetudvidelse
  181055/17
 • Kommentar - Indhentning af information om tværsektorielle monitoreringsopgaver
  149950/17
 • Til kommunen - vedr. kortlægning
  153962/17
 • Til kommunen - vedr. kortlægning Vejlegårdsvej
  153828/17
 • Koordination: Indhentning af information om tværsektorielle monitoreringsopgaver
  149681/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune og SKAT: Kopi af Afgørelse om, at Stegshavevej 12, 5750 Ringe udgår af kortlægning samt kortbilag
  149763/17
 • Til Rambøll: RSD er i gang med kortlægningsvurdering
  149801/17
 • Til Praksis - Orientering vedr. mulighed for ansættelse
  150348/17
 • Til Sct. Maria Hospice Center - udpegning til ny valgperiode
  150621/17
 • Til Hospice Sønderjylland - udpegning til ny valgperiode
  150614/17
 • Til borger ang. Torvet 1, Ulkebøl, 6400 Sønderborg
  149936/17
 • Til borger - Partshøring af klage over Regionsrådets beslutning om udlæg af graveområde ved Fangel
  150727/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapport
  150277/17
 • Til Bygningsstyrelsen: Anmodning om håndværker til bygningsvedligehold
  149284/17
 • Til Hospice Sydvestjylland - udpegning til ny valgperiode
  150634/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på at læge har været ansat fra 1.1.2017 til 30.04.2017
  150733/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  150683/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  150711/17
 • Til borger - Partshøring af klage over Regionsrådets beslutning om udlæg af graveområde ved Fangel
  150725/17
 • Til DMR: Materiale på Øster Bregninge 19 - Mail 2 af 2
  150241/17
 • Til Borger: Mail med kopi af varsel om kortlægning samt bilag
  149209/17
 • Til DMR: Materiale på Øster Bregninge 19 - Mail 1 af 2
  150219/17
 • til borger - Partshøring af klage over Regionsrådets beslutning om udlæg af graveområde ved Fangel
  150729/17
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Flensborg Landevej 1, 6200 Aabenraa, matr nr 228 Søgård, Kliplev - lok nr 519-00201
  150619/17
 • Til DMR: Materiale på Øster Bregninge 19 - Mail 1 af 2
  150225/17
 • Til kommune: varsel om reparation/sløjfning af boring, Lollandsvej 35, Middelfart
  168116/17
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. valg
  158316/17
 • Fra/Til Borger: korrespondance om status for klagenævnsafgørelse, Rolighed Råstofgrav
  156107/17
 • til NIRAS Re: 131.1880 + 131.1058
  162093/17
 • Til konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 42 +234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune
  164432/17

16. maj 2017

Indgående

 • Fra Joint Action: Udkast til konference
  149619/17
 • Fra Cowi RE: Vedr. tidsplan undersøgelser på Shells havneterminal.
  150520/17
 • Fra Niras VS: Svar fra Intertek
  150512/17
 • Fra danske regioner: Dagsorden jordchefmøde 23. maj
  150773/17
 • Fra Niras: Datarapport fra Shell
  150523/17
 • Fra NIRAS: Udkast til undersøgelsesrapport
  149082/17
 • Fra danske Regioner: Dagsorden Danish Soil Partnership styregruppemøde, tirsdag 23. maj 2017
  150776/17
 • Fra Borger: Spørgsmål til kortlægning Mosevej 7. Kolding
  149197/17
 • Fra Rambøll: Odensevej 135-137, svendborg - Notat vedr. overfladeprøver
  150495/17
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med vedhæftet §8-afgørelse, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  148547/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til undersøgelse
  147890/17
 • Offentliggørelse af årsrapport 2016 fra Dansk Anæstesi Database (DAD)
  148862/17
 • Re: Underskrift på ansøgning CIE
  148611/17
 • Fra DGE: Supplerende materiale fra kommunen, Smedebakken 36, 5270 Odense N
  150752/17
 • Fra Kolding Kommune: Henvendelse - Haster - VS: Vedr. Jernbanegade, afgravning
  147989/17
 • Fra Borger: oprensning på Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  148584/17
 • fra Langeland Kommune - Sløjfningsskemaer Havnegade 9, Rudkøbing
  147929/17
 • Fra DMR. Re: Frivillig oprensning på Løgumklostervej 51, Aabenraa
  147721/17
 • Fra Vejle Kommune: VS: Stigende koncentration af MTBE i indviningsboring ved Follerup Vandværk - DGU nr. 125.197
  148811/17
 • Forespørgsel til oplysninger
  148145/17
 • Henvendelse fra DR 150517
  151654/17
 • Fra Billund Kommune. Svar på forespørgsel.
  150813/17
 • Fra ansøger: Fremsendelse af supplerende bilag
  149121/17
 • Fra Helsinki-Uusimaa: iEER payment notification PR1
  150516/17
 • MAIL fra Randi Jensen om Oplevelse på OUH
  149732/17
 • Fra Odense Kommune: Materiale vedr. tilsyn, Hedagervej 90, 5270 Odense N
  150763/17
 • Fra HOMEErhverv Henvendelse vedr Faaborgvej 248B, 5250 Odense SV -461-05029
  153904/17
 • Fra MFKN: NMK-10-01089 – Hovborgvej 30, 6623 Vorbasse – Orientering om sagsbehandlingstid
  148064/17
 • FRA MOE: referat og revideret oplæg Gl. Nyborgvej 81, Kværndrup
  148695/17
 • Fra HOME, henvendelse vedr. Torpegårdsvej 33, 5792 Årslev - lokalitetsnr. 497-00600
  148779/17
 • Fra Odense kommune: Ingen oplysninger om placering af tank
  148168/17
 • Fra DMR: fremsendelse af undersøgelsesrapport, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  147469/17
 • SV: Spørgsmål til ansøgning vedr. projekt "Unge med kant"
  164554/17
 • Fra projekthaver - Ledige i relation til de 5 aktiviteter i projekt KompetenceVækst
  159811/17
 • Fra projekthaver - deltagerfinansiering
  159812/17
 • Fra Nordfyns Kommune: kvittering for regionens svar, Stensbyvej 30, 5485 Skamby
  155075/17
 • fra NIRAS RE: 131.1880 + 131.1058
  162094/17
 • D2i ansøgning til Internationaliseringspuljen
  181914/17

Udgående

 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Kløverbakken 1, Varde - arkivmateriale
  181045/17
 • til NIRAS korrespondance om SV: 131.1880 + 131.1058
  162092/17
 • Til Home, BILAG: lokalitetsnr. 497-00600 - V1-kortlægnings kort.tif
  148786/17
 • Til virksomhed - vedr. ansøgning
  148871/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Er der bolig på ejendommen?
  148639/17
 • Til Odense kommune: RSD spørger til yderligere oplysninger om olietank
  147805/17
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  148907/17
 • Til borger. Ved Dammen 58, Løgumkloster
  148885/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Nyborgvej 107, 5600 Faaborg.msg
  155612/17
 • Til NIRAS: Tilslutningsbidrag betalt
  148710/17
 • Til Borger - Medd. vedr. journaloverdragelse
  148124/17
 • Til Ingeniørerne ang Bredgade 21 i Alslev, Varde Kommune
  148167/17
 • Til Svendborg Kommune, §8-høringssvar, Strandhuse 5, 5700 Svendborg, Svendvorg kommune, matr.nr. 5a Skt. Jørgens, Svendborg Jorder
  147886/17
 • Til Borger - Meddelelse vedr. journaloverdragelse
  148197/17
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens svar vedr. spørgsmål om § 8-pligt, Stensbyvej 30, 5485 Skamby
  148812/17
 • TIL MOE: godkendelse af referat og revideret oplæg Gl. Nyborgvej 81, Kværndrup
  148705/17
 • Til Home, Svar vedr. Torpegårdsvej 33, 5792 Årslev - lokalitetsnr. 497-00600
  148782/17
 • Til Borger - Meddelelse vedr. journaloverdragelse
  148184/17
 • Til Henning Have - svar mail - muldjord fjernet - matr.nr. 1o og 1n Hulkær Mølle
  147664/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense V
  148844/17
 • Til læge - Bekræftelse på ophør i praksis
  148690/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på læges udtræden af praksis
  148762/17
 • Til læge - Bekræftelse på praksishandel i Varde
  147856/17
 • Til Borger: Udgår efter vurdering - Alssundvej 2, 6705 Esbjerg Ø.docx
  148284/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Odense V
  148837/17
 • Til Vejle Kommune: SV: Stigende koncentration af MTBE i indviningsboring ved Follerup Vandværk - DGU nr. 125.197
  148992/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev.vedr. Praksishandel i Varde
  147894/17
 • til Langeland Kommune - §8-høringssvar - bolig på Havnegade 9, matr. 389b Rudkøbing Bygrunde
  148790/17
 • Til Miljøstyrelsen SV: Varsel af påbud
  147662/17
 • Til Borger - Meddelelse vedrørende journaloverdragelse
  148165/17
 • Til Rigsarkivet. SV: Kvittering for bestilte arkivalier i Daisy.
  147925/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar vedr. UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 41.DOCX
  148135/17
 • Til Kolding Kommune: Svar Vedr. Jernbanegade, afgravning
  148123/17
 • Til DMR - Materiale vedr. lok.nr. 499-50014 - Holmelund 32 5560 Assens
  147873/17
 • Til vagtchefen vedr. Afmeldt vagtydernummer samt praksishandel
  147891/17
 • Til Kolding Kommune ang. Platinvej 8, Kolding
  147631/17
 • Til Fredericia kommune: kommnetarer til mailsvar vedr. Retursugningspumper Vesthavnsvej
  148533/17
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel
  147903/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81, 6715 Esbjerg N
  148965/17
 • Til borger - Meddelelse vedr. journaloverdragelse
  148149/17
 • Til DMR - Materiale vedr. lok.nr. 499-50014 - mail nr. 2 - Holmelund 32 5560 Aarup
  147876/17
 • Til DGE: Svar vedr. Stejlbjergvej, Kolding
  147698/17
 • Til Nybolig - Svar vedr. mulighed for nuancering af matr. nr. 50g, del af ejendommen Odensevej 44, 5750 Ringe
  147526/17
 • Til borger: oprensning på Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  148591/17

15. maj 2017

Indgående

 • Fra Esbjerg Erhvervsudvikling Afregning af tilskud, journal nr. 14/42618 - Samarbejdsaftale..............
  147684/17
 • Fra Praksis - Fortsat korrespondance vedr. ansættelse iht. §20, stk.1, stk.3 eller vikar
  150325/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. opstart af ændring af lokalplan, Lokalplan nr. 01-010-0015, Indre By, Parkeringshus i Danmarksgade, Esbjerg
  149093/17
 • Fra ansøger: Fremsendelse af partnererklæring
  149113/17
 • Fra DGE ang. Torvet 1, Ulkebøl, 8500 Sønderborg
  149267/17
 • Accept af ændring i fællesarealer på Sorsigvej 35
  149153/17
 • Fra Lifa A/S: Skematisk redegørelse - 13 bf og 13ck
  147940/17
 • Ribe digelag: Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  147571/17
 • Danske Patienter: Udpegning til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam: Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud
  148059/17
 • Fra Lifa A/S: Aealoverførsel af offentlig stiareal. Matr. nr.13 bf og 13ck, Nagbøl By, Skanderup
  147934/17
 • Fra Aabenraa KOmmune: Udkast til tilladelse jfl §8, FLensborg Landevej 1, Aabenraa
  147635/17
 • Fra Fanø Kommune: Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  147521/17
 • Fra Vejen Kommune: Tilbagmelding på regionens bemærkninger til udkast af den 3. maj 2017 til tillæg til oprindelige §8-tilladelse af den 1. februar 2017 - Kongevej 52, 6630 Rødding
  147601/17
 • Fra Komtek - mail om ikke at søge ny tilladelse - Drivervej 8 6770 Holsted
  147590/17
 • DHR: Høring af årsrapport - DHR_20170515_a°rsberetning_høring.docx
  147982/17
 • Fra Henning Have - mail - muldjord fjernet - matr.nr. 1o og 1n Hulkær Mølle
  147660/17
 • Fra ansøger: Besvarelse af spørgsmål til ansøgning
  149103/17
 • VS: Aftale mellem Patienterstatningen og Region Syddanmark omkring oprettelse af brugere i netservice
  151998/17
 • Endelig dagsorden samt materiale til OU-møde 8. juni 2017
  152024/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om kommentarer til tidligere udsendte datatræk vedr. pilottest af monitorering for 2016
  153015/17
 • Fra COWI: Vedr. reetablering af plæne mv.
  146168/17
 • DHR: Høring af årsrapport
  147977/17
 • Fra projekthaver - SV: Kompetencevækst-projektet
  146406/17
 • Fra praksis til Klinik for fysioterapi, Billund vedr. § 24- ansættelse.
  146957/17
 • Fra COWI: Foreløbige moniteringsresultater
  147115/17
 • Fra/til Inter Theminals: tlf. notat - svar på henvendelse fra Inter Therminals
  146246/17
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. udehave ved Båring Skole
  147365/17
 • Fra Darum Tjæreborg digelag: Møde 2. juni: Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  146588/17
 • Fra MOE: Kopi af svar til grundejer, 441-50059
  147420/17
 • Fra Odense Kommune: Udkast til §8-tilladelse i høring, Etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  155098/17
 • Fra Odense Kommune: Kortbilag til udkast til § 8-tilladelse, Etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  155104/17
 • Fra konsulent, råstof, tilladelse, del af matr.nr. 80 oksenvad Ejerlav, Oksenvad
  165013/17

Udgående

 • Til Formandsskabet: Opdatering på processen omkring samarbejdsaftalen
  147424/17
 • Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler.DOCX
  145878/17
 • til Rådgivere -: Miniudbud - Udbud af videregående undersøgelse - pulje 7 med bilag
  146695/17
 • Til Realkredit Danmark: "Svar på henvendelse vedr. lok. 461-90075"
  146075/17
 • Til Willis. Afværgesag på Flensborgvej 9A, Kruså. Accept af tilbud på Entreprise- og montageforsikring fra Codan Forsikring A/S
  147214/17
 • Til PROVAS, Haderslev Kommune og Krüger: Referat af april møde vedr. favrdal Kildeplads
  146610/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af ejendommen Dornsvej 10, 7100 Vejle - en del V1-varsles
  145986/17
 • Til Fredericia Kommune og TREFOR Vand: Endeligt referat fra møde vedr. MTBE-forurening Herslev Kildeplads
  147194/17
 • Til Arkil: dokumentation modtaget og tilsynssag afsluttet, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  146070/17
 • Til Vejle Kommune: Stigende koncentration af MTBE i indviningsboring ved Follerup Vandværk - DGU nr. 125.197
  146997/17
 • Til Kolding kommune: Kopi af Varsel om V2-kortlægning på Mosevej samt bilag
  146893/17
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af forbedring af kørevej på gammelt kortlagt deponi, 561-00201
  146451/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. bemærkninger til udkast af den 3. maj 2017 til tillæg til oprindelige §8-tilladelse af den 1. februar 2017 - Kongevej 52, 6630 Rødding
  147407/17
 • Til borger - Råstofplan 2016, Mjøls
  147431/17
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om jordforurening - Lilballevej 156 6051 Almind
  147141/17
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om jordforurening - Lilballevej 156 6051 Almind
  147145/17
 • Til Fredericia kommune: svar på spørgsmål om § 8 pligt Oldenborggade 40, 7000 Fredericia
  147034/17
 • til Langeland Kommune - oprensning DSB-tanke_ SV_ Forurening på Havnegade 9, Rudkøbing
  146287/17
 • Til Miljøstyrelsen: Stigende koncentration af MTBE i indviningsboring ved Follerup Vandværk - DGU nr. 125.197
  147000/17
 • Til Strøjers Møbelfabrik ApS - Kvittering for anmodning om boligundersøgelse - Nørregade 99 5620 Glamsbjerg
  146555/17
 • Til DMR: Anmodning om undersøgelsesrapport, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  146742/17
 • Til DGE: Vedr. regionens tilbagemelding på § 8-undersøgelsesoplæg på Algade 68, 5500 Middelfart
  146773/17
 • Til Danfoss: §8-høringssvar for oprydning af forurening ved Danfoss, L11, Nordborg
  146424/17
 • Til Meldgaard Miljø, Kolding Kommune og Embedslægen: Dispensation §52 etape 2 - Eltangvej 140, Kolding
  147434/17
 • Til COWI: Kommentarer til moniteringsnotat og pris på næste monitering ønskes
  146489/17
 • Til DSV Råstoffer, Nymølle Stenindustri, Embedslægen og Aabenraa Kom: Kopi af dispensation efter jfl §52, matr nr 163 Kliplev
  147433/17
 • Til digelag og kommuner Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  146541/17
 • Til Revisor - Korrespondance vedr. felliste over kode 458.xlsx
  152378/17
 • Til entreprenør: sløjfning af boring i Middelfart
  148416/17

11. maj 2017

Indgående

 • akjaer@sund.ku.dk - SV: Gebyrstigninger pr. 1. juli - høring
  145880/17
 • Tilbud miniudbud: "Videregående undersøgelser - Pulje 5”.
  163679/17
 • Tilbud miniudbud: "Videregående undersøgelser - Pulje 5”.
  163712/17
 • Fra Rambøll: Tilbud miniudbud: "Videregående undersøgelser - Pulje 5”.
  163685/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelser - Pulje 5
  163704/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelser - Pulje 5
  163672/17
 • Automatisk svar: NIRAS' tilbud på pulje 5
  163673/17
 • Fra Fredericia Kommune: Oprensning af dieselforurening fra havareret lastbil på E20
  164424/17
 • Til Fredericia kommune: mail vedr. stoffer i påbud om udarbejdelser af basistilstandsrapport
  163750/17
 • Fra Sweco: Sløjfning af boringer - Dokumentation for boringssløjfninger i pulje 42.docx
  156474/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail med Påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport
  154933/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med Påbud om udarbejdelser af basistilstandsrapport
  154945/17
 • Høringssvar - National klinisk retningslinje NKR for behandling af lumbal spinalstenose sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er mandag den 31. maj 2017 kl. 12.00
  159565/17
 • Høringssvar - National klinisk retningslinje NKR for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er mandag den 30. maj 2017 kl. 12.00
  157101/17
 • fra NIRAS Korrespondance om RE: Prøvetagning 131.1954
  162091/17
 • Opdateret udkast til rapport vedr. demensudredning til Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning
  167651/17
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om forurening ved jordflytning fra vejmatrikel, rundkørsel Oldenborggade-Norgesgade
  171173/17
 • Fra FredericiaC. godkendelse af revideret referat fra Styregruppemøde FredericiaC
  145979/17
 • Fra Borger: bemærkninger til regionens svar
  146002/17
 • Fra Realkredit Danmark: "Henvendelse vedr. lok. 461-90075"
  146049/17
 • Fra Rigarkivet. SV: Kvittering for bestilte arkivalier i Daisy.
  147919/17
 • Fra projekthaver - vedr.Industriens uddannelser
  146193/17
 • Fra COWI: Vedr. græsplæne
  145855/17
 • VS: patienterstatninger
  146101/17
 • Fra SlotMøller: tlf. besked vedr. friv. undersøgelsesoplæg, lok. 515-50002
  146260/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med svar på bemærkninger til analyser
  147078/17
 • Fra COWI: Rapport i udkast
  145899/17
 • Fra COWI: Korrespondance med grundejer vedr. poreluft
  145833/17
 • Fra praksis i Fredericia: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  145274/17
 • Danmarks placering på ICCA-ranglisten
  145480/17
 • referat FVI bestyrelsesmøde 2. maj
  144259/17
 • Fra Fredericia kommune: Spørgsmål om § 8 pligt Oldenborggade 40, 7000 Fredericia
  147048/17
 • Fra Fredericia kommune: henv vedr. spørgsmål om §8 pligt Oldenborggade 40, 7000 Fredericia
  147026/17
 • Fra projekt. tilrettet budget
  145077/17
 • Fra Sønderborg Kommune. Dybbøl Bygade 14
  144828/17
 • Fra Arkil: Løser problem med græsplæne
  145526/17
 • Fra COWI: Vedr. reetablering i nr. 232
  145488/17
 • NMKN - Autosvar-
  145414/17
 • Fra Aberdeen Asset: Kvittering for modtagelse af breve, Boulevarden 19, 7100 Vejle
  145491/17
 • Udbetaling af 1. rate - dokumenter modtaget
  145685/17
 • Fra SWECO - dokumentation for Sløjfning af boringer for pulje 41
  145471/17
 • Fra NIRAS: Grundejer har ingen bemærkninger til referat
  144324/17
 • Fra Danske Regioner: Styregruppen for godt sygehusbyggeri
  145673/17
 • Fra NIRAS - Økonomioversigt del 3 for pulje 50
  145379/17
 • Fra Rambøll: Stegshavevej 12 i Ringe, oprensning af forurening
  145589/17
 • Afrapportering for 2016 (projektregnskab mv.)
  145449/17
 • Fra virksomhed ang. ansøgning
  148874/17
 • Fra Praksis - Svar vedr. ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  150315/17
 • Fra Odense Kommune, §8-høring vedr. opstilling af container med olietank, Borrebyvej 7, 5260 Odense S
  148460/17
 • Fra EDC: Forespørgsel vedr. ejendommen Skovly 6
  147818/17
 • Fra CKV - ang. ansøgning
  148875/17
 • Til Ingeniørerne ang. Bredgade 21, Alslev, Varde Kommune
  148164/17
 • Henvendelse fra Borger vedr sygehusene i Vejle og Kolding
  151580/17
 • Fra borger: uddybning af opgave som protektor
  153623/17
 • Udkast til guide - Videnbroer til vækst
  153853/17

Udgående

 • Svar på henvendelse fra Dahl Advokater vedr. Enghavevej 12 og Nordentoftsvej 5, Varde
  148152/17
 • Til Dahl Advokater: svar på henvendelse vedr. Enghavevej 12 og Nordentoftsvej 5, Varde
  148177/17
 • Til ansøger, råstof, tilladelse, del af matr.nr. 80 oksenvad Ejerlav, Oksenvad i Haderslev
  145743/17
 • Til rådgiver -Opdatering af rammeaftalens tilbudslister
  145405/17
 • Til Landinspektør: svar vedr. Bedsted Lø Skole, Syrenvej 3a, 6240 Løgumkloster
  144249/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. råstofgrave
  143975/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  145280/17
 • Til borger: Aftale om møde om afgravning, 461-80060
  145510/17
 • Til klagenævnet - Udsættelse af frist for svar på klage
  145182/17
 • til projekt: kvittering for modtagelse af budget
  145079/17
 • Til Villemoes Teglværk - Tilsyn i råstofgrav - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  144698/17
 • Til Kolding kommune: Status på Mosevej 7
  145739/17
 • Til Multirevision - FORSP svar Vedr. henvendelse om V2-kortlægning på ejendommen Vindegade 20, 5000 Odense C
  144464/17
 • Til borger - FORSP kvitteringsmail vedr. spørgsmål til V1-kortlægningen af ejendommen Terkeltoft 11, 6070 Christiansfeld
  145219/17
 • Til ECM A/S - svar på henvendelse omkring kortdata, SV: 17/10089, Runddelen 11, 6040 Egtved
  143668/17
 • Til rådgiver- Projektorganisation
  145374/17
 • Til Tønder Kommune Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster - kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  143661/17
 • til Rådgivere - Miniudbud - Udbud af videregående undersøgelse - pulje 7
  146687/17
 • til Rådgivere -Miniudbud - Udbud af videregående undersøgelse - pulje 7
  146682/17
 • Vestergade 42g-h, Svendborg
  162015/17

10. maj 2017

Indgående

 • VS: Oplysninger vedr. tilbud til dialysepatienter
  153591/17
 • Hjemmedialyse 2017.docx
  153592/17
 • NIRAS' tilbud på pulje 5
  163710/17
 • Fra Rådgiver: NIRAS' tilbud på pulje 5
  163681/17
 • Videregående undersøgelser - Pulje 5
  163711/17
 • Fra DMR: Videregående undersøgelser - Pulje 5
  163683/17
 • Videregående undersøgelser - Pulje 5
  163677/17
 • Ang: Fælles grundvand fælles ansvar: WP2
  172355/17
 • SV: Fælles grundvand fælles ansvar: WP2
  172356/17
 • Fra kommunen - Tegninger af kloakarbejde
  153796/17
 • Fra Svendborg Kommune: Kvittering for regionens svar, Vestergade 2, 5970 Ærøskøbing
  155089/17
 • Fra P1: Anmodning om aktindsigt
  151564/17
 • Henvendelse fra Dahl Advokater, 573-81082, Enghavevej 12, Varde
  148143/17
 • Fra Dahl Advokater: Telefonhenvendelse, 573-81082, vedr. Enghavevej 12 og Nordentoftsvej 5, Varde
  148170/17
 • Overvågningsudvalgsmøde og projektbesøg d. 8.-9. juni 2017
  144833/17
 • Fra Ekstern Aktør: mødemateriale
  144138/17
 • Fra Landinspektørfirma, fremsender materiale om matrikelændringer ved Bedsted Lø Skole, Syrenvej 3a, 6240 Løgumkloster
  144232/17
 • Fra ECM A/S - Forespørgsel omkring kortdata, Runddelen 11, 6040 Egtved
  143667/17
 • Mail fra Gitte vedr. spørgsmål om privatregninger
  143712/17
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  146643/17
 • fra Varde kommune Ny ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  146544/17
 • Borger: kvittering
  146469/17
 • Fra BDN: Vedr. møde
  145923/17
 • Fra DGE: Henv. vedr. §8-ansøgning på Stejlbjergvej, Kolding
  147695/17
 • Henvendelse fra borger om tidsbestilling på skadestuen på OUH
  143403/17
 • Fra:yder
  142641/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar på høring af dispensation efter jfl §52, matr.nr. 163 Kliplev.
  142570/17
 • VS: Aktindsigt i ansøgninger til svangerskabsafbrydelser
  142078/17
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. forureningsundersøgelse, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  143164/17
 • ERST - godkendelse af udbetaling til virksomhed
  142554/17
 • Fra Willis forsikring. Beslutningsoplæg - Afværgesag på Flensborgvej 9A, Kruså
  143634/17
 • DGE: ang status for Datakvalitetsprojektet
  143165/17
 • Fra projekthaver - EUD Student
  142887/17
 • Fra ansøger - Budget- og regnskabsskabelon EUD Student revideret maj.xlsx
  142884/17
 • Fra Focus advokater, indsigelse, V1-høringssvar, SV: Til information. V1-varsel, Runddelen 11, 6040 Egtved
  142697/17
 • Høring: Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
  143156/17
 • Fra NIRAS: Referat fra opstartmøde 10-05-2017
  143065/17
 • Fra Niras: Tilbud på videregående undersøgelse pulje 5
  163702/17
 • Videregående undersøgelser - Pulje 5
  163674/17
 • Fra DMR: Tilbud på videregående undersøgelser - Pulje 5
  163700/17
 • Fra Niras: Tilbud på Videregående undersøgelser pulje 5
  163675/17
 • Fra: yder
  155311/17
 • VS: Brev fra ministeren for offentlig innovation - Skema, regioner.docx
  187530/17

Udgående

 • Udbetalingsanmodning 1. halvår 2017.xls
  143644/17
 • Til Sønderborg Kommune: Kompetencer til SOF-repræsentanter til arbejdsgruppe
  142172/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, 6771 Gredstedbro
  142326/17
 • Til ansøger: Ny frist for indlevering af svar
  142677/17
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr. indsats for overfladevand, Vestergade 2, 5970 Ærøskøbing,
  143564/17
 • Til landinspektørfirmaet Geopartner - FORSP "svar vedr. Filippavej 94, 5762 Vester Skerninge (Matr. nr. 24e Hundstrup By, Hundstrup)"
  142562/17
 • til indvinder, råstof, efterbehandling, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  143652/17
 • Til DK Råstof - Jerlev Etape 1 - Godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  142892/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar vedr. spørgsmål til §8, Skovvej 8, 5750 Ringe
  143465/17
 • Til Fredericia kommune: bemærkninger til analyser fra oprensning Ny belægning ved Retursugningspumper
  142322/17
 • Til lodsejer - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding på en del af matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  142938/17
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelse forud for etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  143580/17
 • Til borger - Råstofplan 2016 - Fangel
  143148/17
 • Til Fredericia Kommune: §8-Høringssvar til etablering af kloak Sdr. Voldgade
  143512/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, 6771 Gredstedbro
  143137/17
 • Til borger - Råstofplan 2016
  142990/17
 • Til Aberdeen Asset: Fremsendelse af breve vedr. V1-kortlægning, Boulevarden 19, 7100 Vejle
  142184/17
 • Til vagtsekretariatet: afgangsførelse af vagtlæge
  143061/17
 • til grundejer, følgemail - Varsel af kortlægning jf. jordforureningsloven, Nyborgvej 4C, 5700 Svendborg
  143610/17
 • Til KORA: Underskreven kontrakt til 2-års opfølgning af IC
  142268/17
 • Til Entr. Henning Rahr Aps: Tilsynsnotat efter tilsyn på matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  145865/17
 • Fra Home Erhverv - FORSP "svar vedr. Sverigesgade 18A, 5000 Odense C"
  142987/17
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. ansættelse iht. §20, stk.1
  150311/17

9. maj 2017

Indgående

 • SV: Fælles grundvand fælles ansvar: WP2
  172354/17
 • Fra RH - Skema til OFV Statusnotat til jordcheferne: Datainput fra de enkelte regione - Deadline 22.5
  175518/17
 • FRA Rambøll: GeoGIS mødet den 1. juni - aftale om pris
  142543/17
 • Fra COWI: Obduktionsprojekt - koordinering af projekterne COWI og Rambøll
  166580/17
 • Fra rådgiver - Revideret tilbud
  153759/17
 • Fra kommunen - Kopi af OK's svar på kommunens spørgsmål, Vejlegårdsvej 2
  153756/17
 • Fra Nordfyns Kommune: Spørgsmål vedr. § 8-pligt, Stensbyvej 30, 5485 Skamby
  148804/17
 • fra Odense Kommune - §8 tilladelse til boliger på Middelfartvej 364
  147967/17
 • Borgerhenvendelse fra borger
  148251/17
 • DUT-høring. Økonomisk høring over udkast til lovforslag om oprettelsesærlige pladser i psykiatrien (002) -
  147627/17
 • Fra Danish-Chinese Business Forum: Vedr. arrangement
  142139/17
 • Fra Envicon: Frivillige undersøgelser, Aage Grams vej 1, Vojens
  142489/17
 • Samlet materiale til møde i Danmarks Vækstråd torsdag d. 11. maj 2017 kl. 13.00-16.00
  142151/17
 • Fra Vejle Kommune - godkendelse af efterbehandling af del af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  142701/17
 • Fra Kolding Kommune: Meddelelse om afvisning af jordtilførsel, Eltangvej 140, Kolding
  142504/17
 • Fra tilsagnsmodtager: accepteret REM-tilsagn
  142180/17
 • DANSK APOPLEKSIREGISTER: Kommenteret årsrapport 2016
  141917/17
 • Fra projekthaver - Budget- og regnskabsskabelon EUD Student revideret maj.xlsx
  142814/17
 • Fra projekthaver - EUD Student - Svar på spørgsmål til ansøgningen
  142808/17
 • fra varde kommune svar vedr.Revideret undersøgelsesnotat for Storegade 2-4, Varde
  140693/17
 • Fra DGE: Tilrettet § 8 undersøgelsesoplæg for Algade 68, 5500 Middelfart
  140840/17
 • Fra Nykredit. VS: 17388 Dybbøl Bygade 14, Dybbøl - Sletning på BBR
  140217/17
 • Budget- og regnskab_Vejen til Ny Mesterlære_Endeligt.xls
  140511/17
 • Fra Ekstern aktør: mødemateriale
  140971/17
 • Fra Fredericia kommune. mail med UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 41.DOCX
  140069/17
 • Fra Nybolig: HENV, HASTER, Høstblomsten 4, 5270 Odense N
  141431/17
 • Fra Rambøll: Kontrakt for videregående undersøgelse
  140715/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Oversigt klagepunkter, Gasværksgade 30, Esbjerg
  140824/17
 • Fra KORA: Kontrakt til 2-års opfølgning af IC
  140979/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunen troede fejlen i adressen var rettet
  140403/17
 • Fra borger - henvendelse, Vindegade 20, 5000 Odense C
  141529/17
 • Fra Home. Henvendelse. VS: Matr. nr. 643b, Esbjerg Bygrunde - Esbjerg Kommune.
  140073/17
 • Fra Estate: HENV, Nordstrandsvej 1A, 5953 Lohals - forurening
  141554/17
 • Fra Arkil: Bilag til "dokumentation" - Foto, Jord fra bassin3.
  145490/17
 • Fra Arkil: bilag til "dokumentation" - Foto, jord fra JS1
  145493/17
 • Fra Arkil: dokumentation for fjernelse af jord, Vranderupvej 46, 6000 Kolding [Ref.nr.=1950a278bfdc4ccf949236adc0184dec]
  145489/17
 • Fra Arkil: bilag til "dokumentation" - Foto, Jord fra bassin2
  145501/17
 • Fra Arkil: bilag til "dokumentation" - Foto, Jord fra JS2
  145497/17
 • Fra FredericiaC: bemærkning til referat fra styregruppemøde FredericiaC- partnerskabsprojekt
  145992/17
 • Fra Fredericia kommune: bemærkninger til Referat fra styregruppemøde FredericiaC- partnerskabsprojekt
  145988/17
 • VS: DUT-høring. Økonomisk høring over udkast til lovforslag om oprettelsesærlige pladser i psykiatrien (002)
  147623/17
 • Fra BDN vedr. ansøgning
  145910/17
 • Fra Fredericia kommune:UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 41.docx.DOCX
  140071/17
 • Fra praksis - Korrespondance efter besøg i Grindsted
  141406/17
 • Halvårlig opfølgning_ SKABELON_endeligt udfyldt.doc
  140524/17
 • Fra Rambøll: Kontrakt for videregående undersøgelse
  140706/17
 • Ansøgningsskema 28032017_endeligt opdateret.doc
  140503/17
 • Fra Rambøll: Kontrakt for videregående undersøgelse
  140709/17
 • Ny Mesterlære forandringsteori 2017_endeligt godkendt.pptx
  140529/17
 • Fra Rambøll: Kontrakt for videregående undersøgelse
  140697/17
 • Anmodning om budgetudvidelse: WP2
  172338/17
 • Ny retningslinje om kronisk ødem i høring
  157093/17
 • fra NIRAS Prøvetagning 131.1954 + 131.2217
  162088/17
 • fra NIRAS vedr. vandprøver Aike
  162085/17
 • fra NIRAS Oplysninger ved plantage ved Læborg
  162084/17
 • Henvendelse fra Borger: VS: Frustration.docx - Frustration.docx
  186370/17

Udgående

 • SV: Forslag til ny RIT samarbejdsaftale - til kommentering
  158869/17
 • SV: Fælles grundvand fælles ansvar: WP2
  172353/17
 • Til Borger: Værditabsundersøgelse Kløverbakken 1, 6800 Varde
  181040/17
 • TIL Rambøll: GeoGIS mødet den 1. juni
  142535/17
 • Til Sønderborg Kommune og Notmark Vandværk: Orientering
  140751/17
 • Til borger. 503-20002 Hærvejen 3A, 6630 Padborg
  140107/17
 • Til tilbudsgivere: Resultat af udbud
  140379/17
 • Til Odense Kommune: RSD kommenterer på fejl
  140428/17
 • Til Udbetaling Danmark: Amodning om midler til VTO undersøgelse
  141328/17
 • Til Estate: Svar på Henv, Nordstrandsvej 1A, 5953 Lohals - forurening
  141559/17
 • Til MOE: Accept af tilbud, 461-80060
  140673/17
 • Til Bylægeforeningen - Forespørgsel vedr. lukkede praksis i Fredericia
  140659/17
 • Til Nybolig: svar på HENV. HASTER, Høstblomsten 4, 5270 Odense N
  141472/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. V1-varsling af ejendommen Knagmøllevej 17A, 6630 Røding
  141380/17
 • Til tilbudsgivere: Resultat af udbud
  140392/17
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer vedr tekst om Falck grunden, Gasværksgade 30, Esbjerg
  140280/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud
  140405/17
 • Referat samt bilag
  141415/17
 • Til Svendborg kommune: RSD mener projektet kræver §8-tilladelse
  140653/17
 • Til Fredericia Kommune ang.Matr 49c og 4ko Erritsø by, Erritsø
  140189/17
 • Til Odense Kommune: RSD gør opmærksomme på fejl i ejer oplysninger
  140299/17
 • Udmøntning af tilsagn
  141377/17
 • Til Home. Henvendelse. SV: Matr. nr. 643b, Esbjerg Bygrunde - Esbjerg Kommune.
  140079/17
 • Til Cowi: Shells egne pejlinger af fri fase 2015
  141386/17
 • Referat samt bilag
  141425/17
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af Mønten 9, 6000 Kolding
  140556/17
 • Til borger - Svar på henvendelse, Vindegade 20, 5000 Odense C
  141536/17
 • Udmøntning af tilsagn
  141374/17
 • Til Haderslev Kommune. ang Jomfrustien 34, Haderslev
  140619/17
 • Til COWI: Kommentarer til anbefalinger
  141009/17
 • Til Vejen Kommune: Orientering om undersøgelse
  140790/17
 • Til Sønderborg Kommune og Notmark Vandværk: Orientering om forureningsundersøgelse
  140768/17
 • Til tilbudsgivere: Resultat af udbud
  140407/17
 • Til Borger: V2-afgørelse (udvidelse), Strandvejen 20, 6840 Oksbøl.docx
  140874/17
 • Til/fra Stadt Flensburg vedr. samarbejde
  144082/17
 • Til borger: oprensning på Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  148576/17
 • Udmøntning af tilsagn
  141379/17
 • Referat samt bilag
  141420/17
 • Til Borger - Svar vedr. din ejendom Favstrupvej 135, 6100 Haderslev, matr.nr. 383 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup.
  141354/17
 • Til MOE. SV: Jordforurening Forespørgsel om undersøgelsesoplæg er tilstrækkeligt i forbindelse med forprojekt til mulig placering af regnvandsbassiner Storegade 47 Lunderskov
  141591/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud
  140389/17
 • Til Sønderborg Kommune. Dybbøl Bygade 14, Dybbøl, matr. 256, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl. Manglende opdatering af BBR.
  140224/17
 • Til Rambøll: Resultat af udbud
  140370/17
 • Til Bane Danmark og Kolding Kommune: V2-afgørelse, matr. nr. 61a.docx
  140821/17
 • til NIRAS SV: vedr. vandprøver Aike
  162087/17
 • til NIRAS vandprøver fra boringer ved AIKE og LÆBORG og GEOGIS samt orientering af grundejere
  162089/17
 • Til Kolding Kommune. SV: Haster - Vejlevej 132 - Konstateret forurening - Kortlægning - § 8
  185615/17

8. maj 2017

Indgående

 • Anmodningsskabelon-blank logo - inkl vejledning.docx
  144184/17
 • Fra Vejen Kommune: Underarbejdsgruppens forslag til anmodningsskabelon vedrørende oplysninger omkring fødsel og barsel
  144185/17
 • Spørgeskema - industriel elektronik_v3.docx
  139403/17
 • Fra Oxford - udkast til spørgeskema
  139402/17
 • DUT høring vedr. ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler
  138892/17
 • ERST - godkendt slutudbetaling, PCP steril,
  139855/17
 • Fra Realkredit Danmark, Henvendelse: Forespørgsel til lokalitet 461-00184 V2-kortlægning
  139236/17
 • Fra Kolding Kommune. Jordhåndtering i forbindelse med etablering af sirenemast – Holbergsparken 12A
  139249/17
 • Tilbagemelding
  138205/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tilladelse af nedrivning Thulevej 25
  139193/17
 • Fra ERST: indkaldelse til opstartsmøde
  139115/17
 • Fra Nyborg Kommune, Kvittering for modtagelse
  139886/17
 • VS: aftaler med sjælland om syddanske patienter
  139844/17
 • INTERNT - afværgeteamets bemærkninger til §8-udkast
  139130/17
 • (dokument intet indhold)
  139129/17
 • VS: DUT høring vedr. ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler
  138897/17
 • Fra Landsarkivet. Kvittering for bestilte arkivalier i Daisy.
  139022/17
 • Fra Odense Kommune, Vedr. supplerende undersøgelser, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
  138607/17
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens §8-høringssvar
  139305/17
 • Fra Praksis til Mobil Fysioterapi, Fredericia vedr. Forsikrings- og pensionsordning.
  139659/17
 • Fra Center for Fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af vikar.
  139688/17
 • Fra ERST: indkaldelse til opstartsmøde
  139113/17
 • Fra Praksis til Klinik for fysioterapi vedr. vikar
  138215/17
 • Fra Landinspektør - FORSP vedr. arealoverførsel fra Filippavej 94, 5762 Vester Skerninge
  138703/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Ny belægning ved Retursugningspumper
  139950/17
 • INTERNT fra afværgeteam - vs Udkast til §8 tilladelse, Jernbanegade 29 i Ringe
  139127/17
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. anlægsprojekt på Havnegade 58, 6700 Esbjerg
  139908/17
 • Fra ERST: indkaldelse til opstartsmøde
  139117/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med endelig §8-tilladelse
  140256/17
 • Fra Rambøll: Renovering af boring 404
  139948/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Tekst vedr Falck grunden, Gasværksgade 30, Esbjerg
  140278/17
 • fra Niras - Stationsvej 12, Odense. Oplæg til §8 undersøgelse
  139915/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med kommetarer til forurening ved Retursugningspumper
  139953/17
 • Fra borger - FORSP ang. Terkeltoft 11, 6070 Christiansfeld
  145213/17
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  145895/17
 • Fra Projekthaver - Yderligere 2 x tilkendegivelser der bakker op om relevans og rekrutteringsgrundlag til Kompetencevækst
  146233/17
 • Fra Multi-Revision - FORSP vedr. V2-kortlægning på Vindegade 20, 5000 Odense C
  144462/17
 • Anmodning om overdragelse kontrakt fra Medline til mediplast
  147012/17
 • Fra Slesvig-Holsten: Vedr. samarbejde
  140401/17
 • fra rådgiver Revideret undersøgelsesnotat for Storegade 2-4, Varde
  140173/17
 • VS: Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe: Opfordring til indmelding af punkter til dagsorden mv.
  141484/17
 • Fra landinspektørfirmaet Geopartner - FORSP vedr. "Filippavej 94, 5762 Vester Skerninge (Matr. nr. 24e Hundstrup By, Hundstrup)"
  142548/17
 • Fra Fredericia Kommune: ang. matr 49c og 4ko Erritsø by, Erritsø
  140181/17
 • Kvittering for interesseerklæring
  140121/17
 • fra Odense Kommune, mail - til orientering: kommunens afgørelse i sag om fund af forurening på Agerhatten 9
  139917/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail - §8 pligt? Nedrivning af bygninger på Færgevej 4 i Faaborg
  140953/17
 • Fra MOE: Tilbud på VTO-afværge, 461-80060
  140287/17
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø - Udkast til rapport
  141399/17
 • Fra Home Erhverv - FORSP vedr. Sverigesgade 18A, 5000 Odense C"
  142977/17
 • Fra Fredericia Kommune:Revideret udkast til §8-tilladelse til etablering af kloak Sdr. Voldgade
  143508/17
 • Generalforsamling 2017
  145307/17
 • Mail fra HK-Kommunal.
  149075/17
 • Fra DMR: §8-ansøgning, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  155069/17
 • SV: Spørgsmål til ansøgning vedr. projekt "Unge med kant"
  164553/17
 • Fra:yder
  178277/17

Udgående

 • Til kommunen - kopi af breve mm.
  139812/17
 • Til Aabenraa Kommune: Dialog vedr kommende administrationstilbygning på Jordrens Syd, Flensborg Landevej 1, Aabenraa
  138310/17
 • Til Fredericia Fjernvarme: VS: Vedrørende Skansevej 52, 7000 Fredericia
  139111/17
 • Til kommunene, orientering om at ejendommen Kirkeballe 4 udgår af V1-kortlægningen efter indledende undersøgelse, en del af ejendommen er dog fortsat på V2.
  138261/17
 • Til Danish-Chinese Business Forum: Vedr. arrangement
  140382/17
 • Til Landsarkivet. VS: Kvittering for bestilte arkivalier i Daisy.
  139029/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til dokumentationsrapport
  138846/17
 • Til Borger: Henvendelse videresendt til relevante medarbejder
  138630/17
 • Til Kom Tek og Vejen Kommune - notat fra møde den 8-5-2017 - Drivervej 8 6770 Holsted
  139658/17
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Thulevej 25, 5210 Odense NV, matr. 6ci, Paarup By, Paarup, lok.nr. 461-06156
  139226/17
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  139187/17
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  139185/17
 • Mail til Vejen Kommune og Kom Tek - notat af møde - Drivervej 8 6770 Holsted
  141404/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Lunde Bygade 40, 5450 Otterup.msg
  141306/17
 • Underskrevet interesseerklæring
  140118/17
 • Til Faaborg-midtfyn kommune: Kopi af Varsel om værditabsundersøgelse 430-81269 Gl. Nyborgvej 81, Kværndrup
  140386/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37.docx
  138273/17
 • Til Stürup A/S, Råstof, kvittering for billeddokumentation
  166522/17
 • Til borger, Råstof, tilbagemelding vedr. plan for nedbringning af støvgener
  166520/17

6. maj 2017

Indgående

 • Fra COWI: Vurdering af resultater og anbefalinger
  139234/17

5. maj 2017

Indgående

 • VS: Regional Udvikling - Afrapportering og regnskab fra Dansk Kyst- og Naturturisme 2016
  139834/17
 • Oplysninger vedr. tilbud til dialysepatienter
  153588/17
 • Systematisk tilbud om hjemmedialyse_besvarelse.docx
  153589/17
 • Til praksisafdelingen: Udpegning til arbejdsgruppe til revision af samarbejdsaftalen vedrørende Familieambulatoriet - deadline 1. juni 2017
  136468/17
 • Fra Niras: Faktura og økonomioversigt for Roers Alle 10
  163718/17
 • Fwd: VS: Fleksibel dialyse._docx
  155919/17
 • Fra Moe A/S: Anmodning om hurtigt svar på henv. vedr. Forespørgsel om undersøgelsesoplæg er tilstrækkeligt, Storegade 47 Lunderskov
  137792/17
 • Fra realkredit institut - lokalitets nr. 515-30016
  136891/17
 • Fra NIRAS: Pris på sløjfning af boringer
  136700/17
 • Fra Aarsleff: Tilbud borearbejde
  136705/17
 • Svar fra forening
  136737/17
 • Fra Eambøll: Budgetstatus
  137482/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om status for undersøgelse, Frodesgade 125, Esbjerg
  138077/17
 • Fra MOE. SV: Jordforurening Forespørgsel om undersøgelsesoplæg er tilstrækkeligt i forbindelse med forprojekt til mulig placering af regnvandsbassiner Storegade 47 Lunderskov
  139376/17
 • Fra Niras: Fri fase pejling PB2
  138938/17
 • Fra Focus Advokater, Indsigelse mod kortlægning af Runddelen 11, 6040 Egtved - Deres j.nr. 17/10089
  139269/17
 • Anmodning om udbetaling af 1. rate
  140575/17
 • Fra Kolding Kommune ang Platinvej 8, Kolding
  140365/17
 • Fra projekthaver - foreløbigt overblik over A-kassernes mening om målgruppen
  138031/17
 • Re: 503-20002 Hærvejen 3A, 6630 Padborg
  137193/17
 • Fra COWI: Budgetstatus
  136715/17
 • TOURISMX - ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler (REM) som medfinansiering
  136685/17
 • Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
  137188/17
 • Fra Jysk Geoteknik: Tilbud på borearbejde
  136241/17
 • Fra VHS - referat bestyrelsesmøde 19. april 2017
  137948/17
 • Fra COWI: Valg af boreentreprenører
  137401/17
 • Fra FredericiaC: svar på mail vedr. Grundvandsmodellen for Kanalbyen - kommunikation til omverdenen
  137028/17
 • Pixi version med de centrale pointer
  153838/17
 • SV: Nyt udkast til kapitel 8 og anbefalinger i sammenfatningen
  153836/17
 • Fra HK-kommunal: VS: Sundhedsservicesekretær
  149076/17
 • Fra ansøger til SL: Vedr. jubilæum
  147916/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Ang. Lundsmarkvej 41, Ribe
  140331/17
 • Fra projekt: Evaluering og afrapportering - Svendborg Graphic
  140656/17
 • Fra Orbicon: Status og oplæg til rapportering
  143119/17
 • Yderligere materiale til møde i Danmarks Vækstråd torsdag d. 11. maj 2017 kl. 13.00-16.00
  142148/17
 • Fra projekt: Afslutningsrapport 2016 fra Fomars
  184759/17
 • Fra projekt: projektrapport 2016 samt årsregnskab for Fomars
  184682/17

Udgående

 • Til rådgiver - Kommenteret rapport
  176860/17
 • Til DMR: Tilbud indkommet for sent jf. tilbudsfrist
  137363/17
 • Til DMR: Tilbud modtaget for sent jf tilbudsfrist
  137398/17
 • Til NIRAS: Resultat af miniudbud på lokalitet 479-0001 Odensevejens Losseplads
  137385/17
 • Til Rambøll: Resultat af miniudbud på lokalitet 479-0001 Odensevejens Losseplads
  137377/17
 • Til borger: Vedrørende honorar og dokumentation for kursusdeltagelse i 2017, projekt Livsstilsguide i praksis
  136819/17
 • Til borger: Honorar og dokumentation for kursusdeltagelse i 2017, projekt Livsstilsguide i praksis
  136794/17
 • Til borger: Vedrørende honorar og dokumentation for kursusdeltagelse 2017, projekt Livsstilsguide i praksis
  136772/17
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Aktindsigt på Hollændervej 14 og Kongebrogade 46, 6000 Kolding (Matr. 1030b Kolding Bygrunde)
  136745/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bladstrupvej 159, 5270 Odense N
  137775/17
 • Til Esbjerg Kommune: svar på henv. vedr. mulig § 8, Havnegade 58, 6700 Esbjerg
  137752/17
 • Til Lertranskøb - kvittering for modtagelse af mail om markeringspæle - matr.nr. 3 og 141 Nybøl / matr.nr. 138 og 229 Iller
  136207/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på læges udtræden af praksis
  136386/17
 • Til DMR: Re: Oplæg til supplerende undersøgelser på Strandvejen 254, Middelfart
  138899/17
 • Svar på henvendelse om jordforurening på 515-30016.
  136910/17
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Praksishandel i Løgumkloster
  136831/17
 • Til borger. SV: 503-20002 Hærvejen 3A, 6630 Padborg
  137204/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  136540/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Løgumkloster
  136823/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  136248/17
 • Til KBK-Beton - aftale om afslutning af efterbehandling - matr.nr. 34 Enderupskov -
  136924/17
 • Til Odense Kommune, Svar på mail, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
  137821/17
 • Til projekt: Dialog vedr. projektforlængelse
  137591/17
 • Til Vejle Kommune - mail om efterbehandling af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  137086/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune - teknisk rapport er oploadet til JAR - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  136525/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hundstrupvej 45, 5771 Stenstrup.msg
  141240/17

4. maj 2017

Indgående

 • Fra Niras: Deres ref.: 25978, Regning 100170375
  163716/17
 • FRA Rambøll: GeoGis - nye kontaktpersoner for Region Syddanmar pr. 1. maj
  142542/17
 • Bidrag til virksomhedsliste
  139382/17
 • Fra Borger: Grundejer spørger til status på sagen
  138578/17
 • fra varde kommune Tilladelse til anvendelse af slagge - Møgelbjergvej 15, Varde
  138945/17
 • Ændring af selskabsform
  138965/17
 • Fra DMR: Re: Oplæg til supplerende undersøgelser på Strandvejen 254, Middelfart
  138891/17
 • Fra COWI: Oplæg til poreluft
  136210/17
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37-41.docx - 15-6937_v1_UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37-41.docx.DOC
  136970/17
 • Region Hovedstaden: Udpegning til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam: Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud
  136527/17
 • Fra Rådgiver - henvendelse - Lokalitet nr: 503-20002
  135617/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 22. maj 2017
  134500/17
 • Fra forsyningsvirksomhed - henvendelse - lok. 573-91002
  135942/17
 • Fra Sydbank - garanti Villemoes Teglværk - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  134826/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar fra kommunen til rådgiver vedr. § 8 undersøgelsesoplæg Algade 68, 5500 Middelfart
  136125/17
 • Fra ejendomsmægler - henvendelse - lok. 515-05706
  135799/17
 • Fra Rambøll: mail vedr. nye vejforløb i Sdr. Voldgadekvarteret
  135888/17
 • Vedr. notat til SUM om regionernes implementering af udrednings- og behandlingsmuligheder
  135424/17
 • Fra udenrigsministeriet vedr. dansk-tysk samarbejde
  136302/17
 • Fra NIRAS: Udkast til entreprisekontrakt
  136223/17
 • Fra rårdgiver - Aktindsigt på Hollændervej 14 og Kongebrogade 46, 6000 Kolding (Matr. 1030b Kolding Bygrunde)
  136734/17
 • Fra Fredericia kommune: Grundvandsmodellen for Kanalbyen - kommunikation til omverdenen
  137017/17
 • Fra NIRAS: Vedr. udskiftning af gulvflise
  136217/17
 • Fra Faaborg.Midfgyn kommune - de har modtaget den tekniske rapport - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  136519/17
 • Fra Kommune: Høring af §8 tilladelse - nedrivning af bygning omkring afværgeanlæg
  136428/17
 • Fra NIRAS: Vedr. reparation af gulvtæppe
  136219/17
 • Fra rådgiver: mail med jaggberegning uden membran
  136952/17
 • Region Sjælland: Udpegning til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam: Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud
  136521/17
 • Fra Lertranskøb - markeringspæle på plads - matr.nr. 3 og 141 Nybøl / matr.nr. 138 og 229 Iller
  136206/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37-41.docx
  136966/17
 • Fra NIRAS: Udkast til dokumentationsrapport
  136238/17
 • Fra ejendomsmægler - Difference imellem tegning og oplysninger.
  135995/17
 • Fra KBK- Beton - oplysninger om oprydning - matr.nr. 34 Enderupskov
  134923/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  134977/17
 • Fra MOE: Kopi af forespørgsel om eftersåning og godning, 441-50059
  135882/17
 • Materiale til møde i Danmarks Vækstråd torsdag d. 11. maj 2017 kl. 13.00-16.00
  142144/17
 • Fra Odense Kommune: Undersøgelsesnotat vedr. etablering af betonplads, Havnegade 110, 5000 Odense C
  143566/17
 • Fra Ganglion - Endelig opsætning af IP-telefoni
  141780/17
 • Fra Ganglion - Korrespondance vedr. IP-telefoni
  140833/17
 • Fra JordMiljø: Rådgiver spørger til mulighed for udtagning af delområde af kortlægning
  140895/17
 • Fra Aabenraa Kommune: § 19 tilladelse til opstilling af tank til Ad-Blue, Sønderborgvej 8A, 6340 Kruså
  139909/17
 • Fra Kolding kommune: Mail med udkast til § 8 tilladelse på den sydøstlige del - Mosevej 7A
  140914/17
 • Frist for interesseerklæring
  140111/17
 • Fra Niras: §8 ansøgning. Opførelse af boliger på Møllevej 8, Askov, 6600 Vejen.
  148657/17
 • Fra Cowi: Havneterminalen, info om prøvegravninger
  150508/17
 • Dagsorden til styregruppemødet Fredericia sundhedshus den 9 .maj
  162856/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, fremsendelse af billeddokumentation på tildækning af afgravet område
  166505/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, fremsendelse af billeddokumentation på tildækning af afgravet område
  166502/17
 • fra NIRAS Aike Boringer analyseret for pesticider - KOMM SRL.docx
  162082/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, fremsendelse af dokumentation for støvbekæmpelse
  166495/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, fremsendelse af dokumentation for støvbekæmpelse
  166490/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, fremsendelse af billeddokumentation på tildækning af afgravet område
  166507/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, fremsendelse af billeddokumentation på tildækning af afgravet område
  166504/17
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om dieselolie-spild og afgravning, Frostvej 7, Vejle
  170892/17

Udgående

 • SV: Datafklaring
  158883/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  165833/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  165831/17
 • til NIRAS Læborg: Udpegning af eksisterende boringer til analyse
  162083/17
 • Frist for Interesseerklæring
  140072/17
 • Til Sydbank - tidligere fremsendt garanti annulleret - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  135309/17
 • Svar på henvendelse vedr. Landgangen 20, 6100 Haderslev, matr.nr. 19o Haderslev.
  136101/17
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse - SV: Lokalitet nr: 503-20002
  135633/17
 • Til Nordfyns Kommune samt borger: Kopi til orientering, Ændring af nuancering samt varsel om udvidelse af V2-kortlægning, Østergade 7, 5471 Søndersø
  135664/17
 • Til Sydbank - mail med svar på spørgsmål om garanti - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  134844/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. Landgangen 20, 6100 Haderslev, matr.nr. 19o Haderslev.
  135809/17
 • Til Borger, Råstof, Vejforhold ved graveområde ved Gadsbølle, Assens Kommune
  134753/17
 • Til ejendomsmægler - VS: Difference imellem tegning og oplysninger.
  136007/17
 • til kommunerne, råstof, prospekt, Vibæk Hostrup i Varde og Esbjerg Kommuner
  136034/17
 • Kommunemeddelelse - Assens Kommune - Praksishandel i Ebberup/Haarby
  135854/17
 • Til Borger - Vedr. Reventlowsvej 58A, 5600 Faaborg
  135235/17
 • Til Svendborg kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om, at Baagøes Alle 37, 5700 Svendborg udgår af kortlægning samt kortbilag
  135585/17
 • Til Lifa: Svar Vedr. Vejlbyvej 47, 5500 Middelfart, matr. nr. 7bb Røjleby, Vejlby
  134658/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på 509-00013. - SV: Favstrupvej 135/Vestvej 2, 6100 Haderslev
  135513/17
 • Til forsyningsvirksomhed - Svar på henvendelse vedr. Teglgårdsvej 15, Orten, 6800 Varde, matr. nr. 4q Orten, Varde Jorder.
  135949/17
 • Til politisk parti - udbetaling
  134970/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Ebberup/Haarby
  135841/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. supplerende undersøgelser til oplæg til undersøgelse på Algade 68, 5500 Middelfart
  135034/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  135209/17
 • Til Langeland kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning samt kortbilag
  134736/17
 • Brev fra Det Regionale Lægemiddelråd til sygehusene i Region Syddanmark
  135603/17
 • Til Energinet, Råstof, Gasprojekt St. Andst-Pottehuse indenfor råstofinteresseområde ved Andst
  134561/17
 • Til Ret & Raad Advokater: Svar vedr. nr. matr.nr. 7a og 9d Ravnsbjerg By, Sanderum
  134516/17
 • til DGE svar på Oplæg Fjordvejen 29, Fredericia
  137989/17
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til V2-afgørelse, Bygaden 9, 5600 Faaborg.docx
  136385/17
 • Til COWI: Accept af tilbud
  136211/17
 • Til Borger: V2-varsling, Bygaden 9, 5600 Faaborg.docx
  136382/17

3. maj 2017

Indgående

 • Fra SDU - virksomhedsliste
  139372/17
 • Erhversstyrelsen udpeger sagsbehandler
  177915/17
 • Fra rådgiver - Tilbud fra boreentreprenører
  153712/17
 • Fra CLEAN - udkast til definition
  139356/17
 • Fra rådgiver - Opdateret tilbud på supplerende boringer
  153710/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd - input til virksomhedsliste
  139338/17
 • Fra MOE: Tilbud på værditabsundersøgelse, 430-81269 Gl. Nyborgvej 81, 5772 Kværndrup
  139135/17
 • fra DGE Oplæg Fjordvejen 29, Fredericia
  137975/17
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til Tillæg til § 8-tilladelse til fjernelse af gammelt tankanlæg og etablering af nyt på Kongevej 52, 6630 Rødding _ny version af 03-05-2017
  138339/17
 • Forandringsteori med evalueringsplan
  140534/17
 • Fra Rambøll: Begrundelse for ikke at afgive tilbud
  140349/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelse
  140334/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelse
  140340/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til undersøgelse
  133777/17
 • Fra Miljøstyrelsen, vedr. teknologiudviklingsprojekt
  133798/17
 • Fra Ekstern Aktør: arrangement
  133639/17
 • Høring af udkast til vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven - deadline 22. maj
  134207/17
 • Fra ERST: vejledning om fortolkning SMV-status, herunder om økonomisk aktivitet
  135974/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Påbud om oprensning af jordforurening ved Pon Power A/S, Øresundsvej 9, Esbjerg N.
  135014/17
 • fra Nyborg Kommune, mail - Kopi af § 19- tilladelse til mellemdeponi og terrænregulering på matr.nr. 927u, Nyborg Bygrunde, beliggende Toldbodgade 42, 5800 Nyborg
  134434/17
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen Tilbagemelding vedr. behov for privat kapacitet inden for øre- næse -hals
  134669/17
 • Henvendelse fra ejedomsmægler - Favstrupvej 135/Vestvej 2, 6100 Haderslev
  135274/17
 • Fra Lifa: Supplerende Vedr. Vejlbyvej 47, 5500 Middelfart, matr. nr. 7bb Røjleby, Vejlby
  134618/17
 • Høring af Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 i Region Hovedstaden
  135088/17
 • Fra Boreteknik: Tilbud borearbejde
  132680/17
 • Fra Ret & Raad Advokater: vedr. 1-års-frist: . matr.nr. 7a og 9d Ravnsbjerg By, Sanderum
  134509/17
 • Fra projekthaver - Projekt KompetenceVækst
  138029/17
 • Fra Borger: Boliganmodning, Bladstrupvej 159, 5270 Odense N
  137578/17
 • Fra virksomhed ang. projekt
  135203/17
 • fra Varde kommune Oplæg til undersøgelsesstrategi i forbindelse med §8 - Storegade 2-4, Varde
  134940/17
 • Fra Fredericia kommun e: mail vedr. JAGG beregning med damspærre
  134424/17
 • Det koordinerende udvalg for sundhedsprofiler: Godkendt kommunikationsplan
  134088/17
 • Nyt udkast til kapitel 8 og anbefalinger i sammenfatningen
  153829/17
 • Fra Haderslev Kommune ang. Ribevej 9B, 6500 Vojens og Skovbyringen 2, 6500 Vojens
  148385/17
 • Til Europarådet: European Charter for Regional or Minority Languages
  145908/17
 • Fra rådgiver -Ændret projektorganisation
  145348/17

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til Supplerende undersøgelser på Dronningemaen i Svendborg (Fase 2)
  134122/17
 • Repræsentant valgt til Cohesion Forum
  178051/17
 • Svar på henvendelse, 451-00007, Baggrund for V2-kortlægning
  163029/17
 • Til Obbekær Vognmandsforretning ApS, Råstof, svar på henvendelse omkring godkendelse af efterbehandling
  166472/17
 • Til MOE: Bemærkninger til resultater og videre indsats, 461-80060
  134308/17
 • Til rådgivere - Miniudbud - sand, grus og sten - Svar på opklarende spørgsmål indkommet 3. maj 2017
  134248/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  133261/17
 • Til Borger, mail vedr. oprensning af Fælledvej 16, Grindsted.
  134273/17
 • Til Tønder Kommune: Vedr. Holmevej 18, 6240 Løgumkloster
  132681/17
 • Til Tønder Kommune: anmodning om kopi af afslutning af tidligere § 19 projekter, Jørgensbyvej 12, 6534 Agerskov
  132665/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §19, stk.1
  133074/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 22. maj 2017
  134159/17
 • Til Miljøstyrelsen, vedr. teknologiudviklingsprojekt
  133802/17
 • Til læge - Bekræftelse på udbet. af rest basishonorar januar kvartal 2017
  134279/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse iht. §19, stk.1
  133120/17
 • Til Radio24syv: Vedr. anmodning om aktindsigt
  138532/17

2. maj 2017

Indgående

 • Fra DKNT: Regional Udvikling - Afrapportering og regnskab fra Dansk Kyst- og Naturturisme 2016
  132655/17
 • Fra kommunen - Vedr. udlægning af jord - §8sag
  169327/17
 • Fra SDU - do til møde 3/5
  139332/17
 • fra Svendborg Kommune - SV: ejer
  139053/17
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. mulig § 8 tilladelse, Havnegade 58, 6700 Esbjerg
  137636/17
 • Fra Landinspektør Landsyd, Telefonhenvendelse
  139889/17
 • Tilredelse til oplæg
  133213/17
 • Fra Ekstern Aktør: aflysning af møde
  133651/17
 • Fra Rambøll: Vedr. Faktura FKS Slamson
  134117/17
 • Fra MOE: Resultater fra VTO-undersøgelse, 461-80060
  134303/17
 • Fra NIRAS - rapporter fra indledende undersøgelse, Hasmark Gade 19, 5450 Otterup
  135059/17
 • DANBIO: Høring af årsrapport
  134409/17
 • DanDem - Høring af årsrapport 2016 for Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens
  134401/17
 • Fra Fredericia kommune: jagg beregning Nymarksvej
  134421/17
 • Fra læge - Korrepondance vedr. forsikringsdækning af lejren
  134515/17
 • CVR - Fra Svendborg kommune: Bilag - Modtager.xml
  132198/17
 • Telefonhenvendelse. Hærvejen 3A, 6630 Padborg
  132350/17
 • Fra Svendborg kommune: Kvittering
  132216/17
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Specialeplan: Anmodning om HSF 42 i neurologi på OUH
  131455/17
 • Fra Fredericia kommune: Supplerende oplysninger til § 8 ansøgning - Ledningsarbejder på værftsgrunden
  131819/17
 • Fra Vejle kommune: mail med afgørelse om ikke påbud, Hjortsvangen 42-44, 7323 Give
  132261/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - EUD Student - Spørgsmål til ansøgningen
  133199/17
 • Fra Svendborg kommune: Oplysninger på kontaktperson ved Svendborg sygehus
  131905/17
 • Fra Rambøll: Dato for aflevering af rapportudkast
  131492/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 22. maj 2017
  132559/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med alle oplysninger i forbindelse med jordflytning
  132192/17
 • Fra GEO: Tilbud boring
  132214/17
 • fra landinspektør, råstof, tilladels, Esbjerg, 71 Allerup By, sneum
  145779/17
 • Fra TREFOR Vand: Udkast til referat fra møde vedr. Herslev Kildeplads
  147037/17
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 28. april 2017
  139979/17
 • Fra Svendborg kommune: Spørgsmål angående §8
  140545/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. §8, Skovvej 8, 5750 Ringe
  143453/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, 6771 Gredstedbro
  142308/17
 • Fra Svendborg Kommune: Spørgsmål om overfladevandsindsats, Vestergade 2, 5970 Ærøskøbing
  143517/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  148271/17
 • RE: Soldalen 12, 7100 Vejle
  163245/17
 • fra NIRAS FW: Brev til kommunen
  162081/17
 • fra NIRAS RE: Minkfarm og boringer
  162079/17
 • Fra Kolding Kommune. Haster - Vejlevej 132 - Konstateret forurening - Kortlægning - § 8
  183002/17

Udgående

 • Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser Partnerskabserklæring
  166752/17
 • Til DKNT: Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser Partnerskabserklæring
  132798/17
 • TIL Rambøll: GeoGis - nye kontaktpersoner for Region Syddanmar pr. 1. maj
  142534/17
 • Til Odense Kommune: Angående indledning til samarbejdsaftale om sårbare gravide
  131675/17
 • Til Svendborg kommune: RSD efterspørger oplysninger omkring jordflytning
  132014/17
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Opstart af plan - LP 05-010-0015, Boliger ved Havborgvej
  132160/17
 • til Svendborg Kommune - grundejer af vaskehal? - SV: Nyborgvej 4B (5700) oplysninger fundet ved byggesag
  131498/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  132307/17
 • Til Svendborg kommune: RSD har modtaget materialet
  132213/17
 • Til Svendborg kommune: RSD spørger til om tank i kælderrum er fjernet
  131514/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune - teknisk rapport ifm Afgørelse om kortlægning på vidensniveau kan ikke fremsendes - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  132547/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på overdragelse af kapacitet i praksis
  132140/17
 • Til Realkredit Danmark: Svar vedr. Lok.nr. 461-05270 og461-90051 - forespørgsel om forurening
  131744/17
 • Til Borger: Naboorientering , Tornumgårdsvej 16, 6660 Lintrup.docx
  132603/17
 • Til borger - yderligere oplysninger
  132571/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  132506/17
 • Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - Praksishandel i Rudkøbing
  132050/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  132131/17
 • Til rådgivere - Råstofkortlægning - Svar på spørgsmål til miniudbud indkommet 1. maj 2017
  132461/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Rudkøbing
  132042/17
 • Til Rambøll: Udbud
  131643/17
 • Til borger. 503-20002 Hærvejen 3A, 6630 Padborg
  132518/17
 • til Rambøll - RSYD fastholder V1-kortlægning, nærmere begrundet
  131372/17
 • Til Lifa: Vedr. henv. Vejlbyvej 47, 5500 Middelfart, matr. nr. 7bb Røjleby, Vejlby
  132612/17
 • Til realkreditDanmark: Svar vedr. Lok.nr. 461-05270 og461-90051 - forespørgsel om forurening
  131766/17
 • Til Jyllandsposten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  131450/17
 • Til læge - Orientering vedr. forsikring af spejderlejr
  131696/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m kortbilag og boligerklæring - Nordmarken 4, 5750 Ringe
  132094/17
 • Til Borger: Orientering om forsinkelse af boligundersøgelse, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst
  131839/17
 • Til Haderslev Kommune: Vurdering af undersøgelse, Q8-Vestergade 12, Vojens
  132630/17

1. maj 2017

Indgående

 • Kopi af mail fra Oxford til CLEAN vdr analyse
  139325/17
 • Interviewguide - virksomheder - energy efficient industrial electronics industry.docx
  139327/17
 • Arbejdsdefinition.docx
  139324/17
 • Questionnaire - energy efficient industrial electronics industry-01.05.2017.docx
  139326/17
 • Fra MeetDenmark: Afrapportering for 2016
  132659/17
 • Fra Odense Kommune: Svar ang. 4. møde i arbejdsgruppen for sårbare gravide.
  130931/17
 • Fra Svendborg KOmmune: Vedr. orientering om fri fase
  163715/17
 • Fra Rambøll: vedr. pris for ekstra borearbejde, Rødeledsvej 60
  179837/17
 • Fra SDU - vedr. analyse
  139320/17
 • Fra Odense Kommune: Angående 4. møde i arbejdsgruppen for sårbare gravide.
  130929/17
 • Fra SDU - Kort opdatering, CIE
  139315/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Student - Spørgsmål
  133343/17
 • Fra Rambøll: mail med numre på dataloggere samt kortbilag Synkronpejlerunde FredericiaC
  134438/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Eftersendt bilag vedr afgravning af forurenet jord L11 Danfoss
  130226/17
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  130611/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Modtagelse af egenbetaling
  130921/17
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-05-2017 06:55:10
  130266/17
 • Svar på spørgsmål til ansøgning fra Vejen Gymnasium
  130279/17
 • Fra DGE: Faktura GG datavalideringsopgave
  131142/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til at udføre bygge og anlægsarbejde på Langbro 7A, Blans
  131010/17
 • Fra Cowi: Prøvegravninger og rapport
  131151/17
 • Fra Orbicon: Opfølgning på projektmøde, Søndersø
  130217/17
 • Fra Rambøll ang.Truenbrovej 21A, Avnbøl
  130883/17
 • Fra NIRAS: Vedr. opstart fra Frisesdahl
  130273/17
 • Fra Frisesdahl: Tilbud på entreprise
  130630/17
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-05-2017 06:55:10
  130263/17
 • SV: Vedr.: Lokalitetsnummer 569-71001, Nørregade 93, Holsted
  132536/17
 • fra Rambøll: kan Blangstedgårdsvej 25 udgå pga. mulig laboratoriefejl?
  131356/17
 • Fra Tietgenskolen - Kompetencevækst
  132601/17
 • Fra MOE: Møllevejen 17, Strynø
  132233/17
 • Fra Realkredit Danmark: Henv. Lok.nr. 461-05270 og461-90051 - forespørgsel om forurening
  131737/17
 • Fra Realkredit Danmark: Henv. vedr. Lok.nr. 461-05270 og461-90051 - forespørgsel om forurening
  131756/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen anmodning om tilbagemelding vedr. behov for privat kapacitet inden for ØNH
  131503/17
 • Fra rådgiver - prisindeks regneark mangler
  145353/17
 • Fra Rambøll: Ny revideret budget, Rødeledsvej 60, Svendborg
  148501/17
 • Fra borger, Råstof, telefonnotat over klage fra borger
  166428/17
 • Fra borger: Forespørgsel vedr. valg
  158293/17
 • Fra Land & Plan A/S: Jordanalyser fra geoteknisk undersøgelse for hele udstykningen
  156657/17
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  165665/17

Udgående

 • Til Rambøll: vedr. pris for ekstra borearbejde, Rødeledsvej 60
  179833/17
 • Til Svenborg kommune: vedr. oplysninger om fyringsolietank på Nyborgvej 438, Skåup
  130415/17
 • Ny samtykkeerklæring til Familieambulatoriet OUH.docx
  130318/17
 • Til Arbejdsgruppe: Referat fra møde den 24. april i arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide
  130314/17
 • 20170424 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, referat.docx
  130319/17
 • 20170424 - Udkast til samarbejdsaftale_kommentar fra mødet den 24. april.docx
  130317/17
 • Til Assens Kommune: Anmodning om status for påbudssag
  130246/17
 • Til Jyllandsposten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  131037/17
 • Til RAmbøll ang: Truenbrovej 21A, Avnbøl
  130885/17
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel i Nr. Nebel
  130130/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Nørre Nebel
  130124/17
 • Til Justitsministeriet: vedr. evaluering af forsøg med åbne postlister
  131048/17
 • Til Haderslev Kommune ang. Jomfrustien 34, Haderslev
  130945/17
 • svar landinspektør, råstof, tilladelse, matr. nr. 71 Allerup by, sneum
  130676/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Vestermarksvej 1, 6040 Egtved.msg
  132609/17
 • Til Miljøstyrelsen: Anmodning om status for påbudssag
  130532/17
 • Til DGE ang. Torvet 1, Ulkebøl, 8500 Sønderborg
  130392/17
 • Til entreprenør/konsulent, råstof, tilladelse, Besigtigelse af matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  130436/17
 • Til DMR: Kommentarer vedr. placering af poreluftpunkter
  130296/17
 • Til rådgivere - Råstofkortlægning .Svar på spørgsmål til miniudbud indkommet i april 2017
  132473/17
 • til NIRAS Aike: Udpegning af eksisterende boringer til analyse
  162078/17
 • Til Stürup A/S, Råstof, telefonnotat over samtale med indvinder om støvgener
  166441/17
 • Til borger, Råstof, telefonnotat over samtale vedr. støvgener
  166453/17

30. april 2017

Indgående

 • Ansøgning til Uddannelsespuljen (Klar til Studier) - forandringsteori
  130522/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Kolding vedr. afmelding af ydernummer.
  147231/17

29. april 2017

Indgående

 • Fra Borger: rykker for svar på henv. vedr. råstofgraven
  143962/17

28. april 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Rapport til kommentering
  176858/17
 • Fra CLEAN - referat fra 24. marts - overskudsvarme
  139308/17
 • image002.jpg
  139309/17
 • Fra CLEAN - vedr. liste over virksomheder, analyse
  139303/17
 • 086843 analogisering marts
  138106/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Invitation til Grundvandsdagen 2017 (456-00247) -
  138729/17
 • Fra Orbicon: Svar på regionens bemærkninger, Hedevej 7, 5750 Ringe
  135865/17
 • Fra Ekstern Aktør: arrangement
  133643/17
 • Fra Ekstern Aktør: arrrangement
  133605/17
 • Fra Ekstern Aktør: arrangement
  133632/17
 • Fra Ekstern Aktør: Arrangement
  133623/17
 • Fra DMR: Endelig rapport - Bygaden 9, Faaborg
  135452/17
 • Fra Rigsrevisionen: Rigsrevisionens undersøgelse om hospitalslægers bibeskæftigelse
  130378/17
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse til nedtagning, Norgesvej 8, Rødekro
  130454/17
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. projekt
  130604/17
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse til nedtagning af mast, Østergade 66, Rødekro.
  130473/17
 • Fra Cowi: Shell havneterminal, hændelseslog
  131148/17
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. projekt
  130608/17
 • Fra Danske Regioner: Netværk om sygehusbyggeri
  130713/17
 • SV: Udpegning af Region Syddanmarks repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hæmofili
  130096/17
 • Henning Ravns godkendelse af invitation/program for opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
  130270/17
 • Klar til Studier - opklarende spørgsmål
  130524/17
 • Fra SST: Specialeplan: Anmodning om HSF 42 i neurologi på OUH
  130235/17
 • fra specialeudvalget vedr udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hæmofili
  129012/17
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8 tilladelse, Dannebrogsgade 24
  130061/17
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 undersøgelsesoplæg for Algade 68, 5500 Middelfart
  130461/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C
  130054/17
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Henv." - datablad for gummibelægning
  130051/17
 • Fra Odense Kommune: fotos fra legepladsområde og af flyttet jord, Dannebrogade, Odense
  130057/17
 • Fra Odense Kommune: § 8 Høring - revideret udkast til §8-tilladelse, Dannebrogsgade 24
  130059/17
 • Fra COWI: Orientering om analyseresultater - januar 2017
  130230/17
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse til nedtagning af mast, Andholmvej 10a, Rødekro
  130462/17
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende undersøgelser på Strandvejen 254, Middelfart
  130291/17
 • Dansk Testis Cancer database (DaTeCa) - kommenteret årsrapport 2016
  129651/17
 • Fra Miljøstyrelsen: vedr. supplerende materiale til Varsel af påbud ved tank 65, shell Raffinaderiet.
  129043/17
 • fra bygherre rådgiver - ingen bemærkninger - SV_ Kopi af § 8-tilladelse til Seniorbofællesskab, Toldbodgade 42, 5800 Nyborg og udkast til § 19-tilladelse til mellemdepot og terrænregulering
  129671/17
 • fra totalentreprenør - ingen bemærkninger - SV_ Kopi af § 8-tilladelse til Seniorbofællesskab, Toldbodgade 42, 5800 Nyborg og udkast til § 19-tilladelse til mellemdepot og terrænregulering
  129683/17
 • Fra COWI: Status på geofysisk kortlægning
  129538/17
 • Fra NIRAS: Opdateret tidsplan på pulje 4
  129102/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Interim-godkendelse - udvælgelseskriterier Industri 4.0
  129890/17
 • Fra Danren: Endelig pris-regulering for rengøring
  129086/17
 • fra ansøger, del af matr.nr. 80 oksenvad Ejerlav, Oksenvad i Haderslev
  145308/17
 • Fra borger - Råstofplan 2016 - Bolderslev
  142897/17
 • RKKP/DBCG: ukommenterede resultater 2016
  152090/17
 • Offentliggørelse af DRUE rapport
  168017/17
 • Fra WLS - Afrapportering 2. halvår på Karriere i Syddanmark 16/8360
  167255/17

Udgående

 • Til Odense Kommune: Dagsordenspunkt til følgegruppen - 15. maj 2017
  129409/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Invitation: Kursus i sundhedspædagogik til patientuddannelse for familier hvor mindst en har type 2-diabetes
  129087/17
 • Til Syddanske Kommuner: Invitation: Kursus i sundhedspædagogik til patientuddannelse for familier hvor mindst en har type 2-diabetes
  129069/17
 • Til Underarbejdsgruppe: Opgave og mødeindkaldelse til underarbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide
  128994/17
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for LAngbro 7a, 6400 Sønderborg, matr. nr. 456 Blans, Ullerup - 540-81028
  129418/17
 • Til Esbjerg kommune. SV: Varsling af påbud om oprensning af forurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N.
  129886/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Reventlowsvej 58A, 5600 Faaborg (431-00602)
  129163/17
 • Til Ganglion - Korr. vedr. oprettelse af IP-telefoni i lægepraksis i Grindsted
  129109/17
 • Varsel af udvidelse af kortlægning jf. jordforureningsloven, Sundvænget 9A, m.fl.
  129985/17
 • Til Hvidevare Centret: Svar på indsigelse samt endelig V1-kortlægning, Vestre Engvej 8-10, 7100 Vejle
  129108/17
 • Til Haderslev Kommune ang Ribevej 9B, 6500 Vojens, lok. nr. 543-5799 og Skovbyringen 2, 6500 Vojens, lok.nr. 543-30003
  129294/17
 • Til GeoPartner: Svar på opfølgende forespørgsel, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  128989/17
 • Til Borger: RSD har ikke modtaget §8-tilladelse på Mosevej 7 i Kolding
  129937/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Reventlowsvej 58A, 5600 Faaborg (431-00602)
  129156/17
 • Til Orbicon: Områder til partikelbaneberegning, Søndersø
  129071/17
 • Til COWI: Kommentar til methan indholdet og nye poreluft
  129005/17
 • Til praksis i Rødding: aftale om genfremsendelse af regning
  129417/17
 • Til Vejle Kommune: Kopi af V1-afgørelse m.m., Vestre Engvej 8-10, 7100 Vejle
  129196/17
 • Til borger: Afgørelse- kortlægning efter jordforureningsloven Centerhavn 1q, 7000 Fredericia (kaj 19)
  128927/17
 • Til Arkil: Opfølgning på tilsyn udført i Råstofgraven på Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  131933/17
 • Til Sydbank - mail vedr. manglende indeksregulering på garanti Villemoes Teglværk - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  128828/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  129833/17
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C, lok. 461-00175
  130060/17
 • Til Middelfart Kommune: kvittering for modtaelse af § 8 undersøgelsesoplæg, Algade 68, 550 Middelfart
  130477/17
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Grønnegade 23, 5762 Vester Skerninge.docx
  135399/17
 • Til Borger: V2-varsling, Grønnegade 21-23, 5762 Vester Skerninge.docx
  135386/17
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til V2-afgørelse, Grønnegade 21-23, 5762 Vester Skerninge.docx
  135391/17
 • Til Rambøll: Vedr. revideret budget, Rødeledsvej 60, Svendborg
  148485/17
 • til Niras SV: Partnerskabsprojekt om pesticider
  162077/17

27. april 2017

Indgående

 • Fra Vejen Kommune: Planlægning af temadag den 8. september 2017
  128852/17
 • FRA MST: Automatisk svar: Indberetning 2016 og ekstra data
  127431/17
 • Fra SLB: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  128596/17
 • fra Nyborg Kommune, mail - Kopi af § 8-tilladelse til Seniorbofællesskab, Toldbodgade 42, 5800 Nyborg og udkast til § 19-tilladelse til mellemdepot og terrænregulering
  129659/17
 • henvendelse fra ejendomsmægler vedr . V1 på Tandholtvej 39 Kolding
  127735/17
 • DR Opfølgning på fertilitetsbehandling efter dialog med SUM
  128918/17
 • Fra NIRAS: Mødereferat opstartsmøde
  128977/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Varsel af påbud tank 65
  129041/17
 • Fra GeoPartner: Opfølgende forespørgsel til status, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  128861/17
 • Fra Willis. VS: Er afværgesag på Flensborgvej 9A, Kruså omfattet af vores årsentrepriseforsikring?
  129358/17
 • Fra Frisesdahl. VS: Flensborgvej 9A, 6340 Kruså. Mail med entreprisekontrakt. Attached Image
  129372/17
 • Vedr. V1 på Tandholtvej 39 Kolding - image001.png
  127744/17
 • SV på henvendelse
  127330/17
 • Fra KA Entreprenørens rådgiver RÅSTOFFER Ansøgning
  129518/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 14 - 2017
  128546/17
 • Fra Rambøll: Forslag til afværge
  128421/17
 • fra vejel kommune VS: Grejsdalsvej 324, Vejle. Supplerende analyseresultater - SV Grejsdalsvej 324 Vejle. Oplæg til prøvetagning langs åen.msg
  131092/17
 • Fra Ditmer: DitmerFlex
  130464/17
 • Kolding Kommune
  130817/17
 • fra vejle kommune VS: Grejsdalsvej 324, Vejle. Supplerende analyseresultater
  131085/17
 • Klar til Studier - revideret ansøgning og budget
  130529/17
 • fra bygningsstyrelsen Status på udv. persienner.
  131294/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Vedr. mødereferat - Linde Allé 7, Sønderborg
  131271/17
 • Fra NIRAS - Rapporter fra indledende undersøgelse, Kirkeballe 4 og 6, 5600 Faaborg
  135938/17
 • Fra Filadelfia: Orientering om at Søvnklinikken ophører
  135640/17
 • Fra Rambøll: Revideret budget, Rødeledsvej 60, Svendborg
  148475/17
 • Fremskyndet behandling
  143398/17
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til referat fra møde vedr. Herslev Kildeplads
  147028/17
 • fra Vejen Kommune Partnerskabsprojekt om pesticider
  162076/17

Udgående

 • TIL MST: Bilag: 20170427_Ekstradatatildenskriftligeindberetning 2016 RSD.xlsx
  127426/17
 • TIL MST: Indberetning 2016 og ekstra data
  127427/17
 • Til COWI: Tidsplan for status
  127576/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  127910/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  128342/17
 • Til tilbudsgivere: Svar på spørgsmål til udbudsmateriale
  128395/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse, Kornmarken 33, 7190 Billund
  128337/17
 • Til Stadt Flensburg vedr. møde
  127648/17
 • Til borger: BILAG til V1-varsel, UDKAST til V1-afgørelse, Langgade 5, 7321 Gadbjerg.
  128399/17
 • Til tilbudsgivere: Spørgsmål og svar til udbudsmateriale
  128416/17
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Norgesvej 8, 6230 Rødekro, matr. 601 Brunde, Rise - lok. nr. 529-40097
  128016/17
 • Til Willis. Er afværgesag på Flensborgvej 9A, Kruså omfattet af vores årsentrepriseforsikring?
  129395/17
 • Til Langeland kommune: Kopi af afgørelse om, at Fuglsbøllevejen 22, 5900 Rudkøbing ikke kortlægges
  127500/17
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Andholmvej 10a, 6230 Rødekro, matr. 882 Lunderup, Rise - lok. nr. 529-40186
  128013/17
 • Til Rambøll. Flensborgvej 9A, Kruså
  129428/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge i Vejle
  128410/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  128498/17
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Østergade 66, 6230 Rødekro, matr. 1108 Brunde, Rise - lok. nr. 529-40165
  128020/17
 • Til Rambøll: Svar på resultater i B226
  127558/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansættelse af læge i Vejle - image001.png
  128417/17
 • Endelig midtvejs evalueringsrapport
  127387/17
 • til Svendborg Kommunel - Krav om belægninger - SV: Bøssehage 9, 5970 Ærøskøbing lok nr 493-00014
  127621/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge pr. 1.3.2017
  127848/17
 • Til Nordfyns Kommune: Vurdering af behovet for § 8-tilladelse, Klintebjergvej 182, 5450 Otterup
  127430/17
 • Til ansøger - svar på spørgsmål om timeregistrering
  128709/17
 • Til Rambøll: RSD godkender forslag til oprensning
  128433/17
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  127275/17
 • Til VHS - bem. til referat bestyrelsesmøde
  127342/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. matrikel 1279a Broager Ejerlav, Broager, lok. nr. 507-05703
  128355/17
 • Til Borger: Delareal udgår, Industriparken 30, 6630 Rødding
  127783/17
 • Til Fredericia Kommune: VS: Regionens indsats i forhold til mobil fri fase ved VRU-anlægget
  130353/17
 • Til Rambøll: Vedrørende dokumentationsrapporter for VRU-anlæg, Switchhouse og nitrogen-anlæg
  130358/17
 • Til DR: Vedr. anmodning om aktindsigt
  138574/17
 • Til tilbudsgivere: Svar på spørgsmål til udbudsmateriale
  128203/17
 • til NIRAS Opfølgning fra mødet i går - partnerskab pesticider
  162075/17

26. april 2017

Indgående

 • Udsendes Aktivitetsudvalg energieffektivitet møde i Middelfart 270417 version 2.0.pptx
  139297/17
 • Fra CLEAN- Vedr. aktivitetsudvalgsmøde i morgen (d. 27 april)
  139295/17
 • Referat af arbejdsgruppemøde Smart Energy2Market den 25.04.17.docx
  139287/17
 • image001.jpg
  139286/17
 • Fra GTC- referat af arbejdsgruppemøde SE2M
  139285/17
 • Fra Rambøll: Ønske om fastholdelse af "Projektkontrol - GeoGIS2020"
  127002/17
 • Fra MeetDenmark: VS: Vedtægter for meetdenmark
  126366/17
 • Fra fysioterapeut vedr. ændring af praksisoplysninger
  127141/17
 • Fra Rambøll: Afklarer spørgsmål om oprensning med grundejer
  126516/17
 • Fra Rambøll: RE: Ønske om fastholdelse af "Projektkontrol - GeoGIS2020"
  126379/17
 • VS: Høring (FRIST: 9/5): Udkast til nationale mål om antibiotika til mennesker
  126643/17
 • Genfremsendt ansøgning fra LMS vedr vagtapotek i Region Syddanmark
  125783/17
 • Fra Haderslev Kommune: Afslutning af §19 depot - matr nr 614 Tiset; Gram
  126187/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse
  126266/17
 • Fra Sønderborg kommune: Mail med udkast til §8
  126261/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Kvittering for medtagelse af regionens svar, Lourupvej 3, Gørding
  125884/17
 • VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske
  126226/17
 • Fra borger: spm og svar vedr. rykker vedr. undersøgelse Gl. Nyborgvej 81
  127065/17
 • Fra BDN vedr. arrangement
  126870/17
 • Fra Middelfart Kommune: Historisk byggesag og BBR-udskrift, 427-50104
  126403/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Tilladelse eft.§ 8 til anlægsarbejde ved Gildbrovej 14, Nordborg
  127041/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til udtalelse, Langbro 7A, 6400 Sønderborg
  127142/17
 • VS: Høring over ændring af bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)
  126533/17
 • Fra Brøndby Kommune: Vedrørende BOS200 anlæg på Roskildevej 453
  127148/17
 • Fra Ekstern Aktør: aftale
  127021/17
 • Fra Region Nordjylladn: Vedr. Nordsøkommissionen
  126425/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Konstateret olieforurening nær lok., Rødekrovej Vest
  126204/17
 • Fra Arkil: jordflytningsanmeldelse for forurenet jord, Vranderupvej 46
  127247/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127261/17
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til udbudsmateriale
  128197/17
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til udbudsmateriale
  128409/17
 • Spørgeskema og elevoplysninger - udkast fra Epinion
  128250/17
 • Fra Rådgiver: mail med rapport Forureningsundersøgelse, Hjortsvangen 42-44, 7323 Give
  127255/17
 • fra Langeland Kommune, mail - Lokalitet 475-50014 -§ 8 tilladelse Havnegade 9, Rudkøbing
  127649/17
 • Fra Rambøll: Kopi af Rambølls svar til kommunen
  127595/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127246/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af mail til Rambøll med kommunens vurdering af undersøgelse og forurenings tilstand
  127592/17
 • Fra DMR: Rapporter - Grønnegade 21-23 - Endelig rapport
  127930/17
 • fra DMR - kan DMR anse opgaven for afsluttet? - afværgeanlægs sikring dokumenteres uvildigt
  127270/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af nedrivning
  127826/17
 • Fra Helsinki-Uusimaa: Mødemateriale iEER 3rd High Level Committee Meeting 30.5.2017 in Odense, Southern Denmark
  127746/17
 • Fra Sydbank - Garanti Villemoes Teglværk - matr.nr. 3 k Terpling By, Åstrup
  128790/17
 • Fra Rambøll. Flensborgvej 9a - opstart
  129332/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127244/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127259/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127260/17
 • Fra Rambøll: Resultater fra B226
  127542/17
 • SV: Behov for let revideret ansøgning IE
  128681/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127262/17
 • Fra borger - Henvendelse 430-81593 Assensvej 293, 5642 Millinge omkring reetablering efter undersøgelsen
  127437/17
 • Fra Odense Kommune, Orientering om indledende undersøgelse, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
  127765/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127243/17
 • Fra Hans Frisesdahl A/S: Garanti i forbindelse med opstart af råstofindvinding på matr. nr. 11a, 10b, 8a og 12c Gejsing By, Andst,
  127675/17
 • Fra DGE: Industriparken 30, Rødding supplerende undersøgelser
  127395/17
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til udbudsmateriale
  128209/17
 • Medstrøm evalueringsrapport
  127381/17
 • Fra Shell: RE: Regionens indsats i forhold til mobil fri fase ved VRU-anlægget
  130346/17
 • fra Varde kommune V2-kortlægning Møgelbjergvej 15, Varde - ny slaggesag
  131070/17
 • fra Varde kommune V2-kortlægning Møgelbjergvej 15, Varde - ny slaggesag - V2-afgørelse - Møgelbjergvej 15, 6800 Varde.docx
  131072/17
 • Høring over bekendtgørelse om manipulationsbehandling af rygsøjlen, bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed og bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
  130227/17
 • Fra Tietgenskolen - vedr. møde d. 27-04-2017 med KompetenceVækst SFD-15-0012
  132596/17
 • Fra Mobil fysioteraprut, Fredericia vedr. ændring i yderregistret.
  139499/17
 • Ændring i yderregistret.
  139501/17
 • Fra Helsinki-Uusimaa. iEER LC in Southern Denmark 30.5.-1.6.2017
  135881/17
 • Udfyldt skabelon
  143382/17
 • Fra Land & Plan A/S: Forespørgsel om status i sagen
  150155/17

Udgående

 • Til MOE A/S: Resultat af tilbudsgivning - Kløverbakken 1, 6800 Varde
  181034/17
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Resultat af tilbudsgivning - Kløverbakken 1, 6800 Varde
  181037/17
 • Dagsorden til projektgruppemøde LIP den 22.05.17.docx
  126798/17
 • Til CLEAN - kernefortælling
  139280/17
 • Til DMR: RSD tekst til Takeawalk-forside
  166577/17
 • Til praksis i Rødding: påmindelse om udestående sag
  129408/17
 • Til Borger, Råstof, Digegrav/forhøjelse af diger
  130169/17
 • Fra COWI: Udbud af borearbejde
  127241/17
 • Til Rambøll. SV: Flensborgvej 9a - opstart
  129430/17
 • Til Region Nordjylland: Vedr. Nordsøkommissionen
  126671/17
 • Til borger: Orientering vedr. kommende forureningsundersøgelse, GL. Nyborgvej 81
  127106/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på at praksis får åbent for tilgang af patienter
  125790/17
 • Til praksis i Bramming: ændring til selektiv lukket
  125771/17
 • Til Rambøll: Ønske om fastholdelse af "Projektkontrol - GeoGIS2020"
  126367/17
 • Til styregruppen: Dagsorden til Styregruppemødet Partnerskabsprojekt FredericiaC den 3. maj
  132909/17
 • Til Cowi: Vedr. vurdering af BOS anlæg
  127152/17
 • Til Grejs Sogn, Menighedsrådet og Vejle Kommune: Vedr. en del af ejendommen Vestermarksvej 12a, 7100 Vejle - udgår inden kortlægning på baggrund af oprensning
  126223/17
 • Til Rambøl: Godkendelse af Oplæg til vandprøvetagning i Gl. Havn
  126100/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. info om screening af lokaliteten 445-00036, Nygade 5, 5500 Middelfart
  126044/17
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Udpegning af udvalgsmedlemmer
  126341/17
 • til landinspektør, råstof, tilladel, matr nr 71 allerup by, sneum i esbjerg kommune
  127229/17
 • Til EDC: Svar på forespørgsel, Almstrupvej 13
  127181/17
 • Til Rambøll: RSD afventer grundejer før endelig kortlægning
  126522/17
 • Til COWI: Svar 2 på henvendelse, mere historisk materiale, 621-00384
  127018/17
 • Til Borger: V2-afgørelse, Bohrsvej 4, 6760 Ribe.docx
  125926/17
 • Til borger: Svar på telefon-henvendelse
  126447/17
 • Til praksis i Vejen: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  126438/17
 • Til BDN vedr. arrangement
  126804/17
 • Til Lægevagten: vagtlæge afgangsføres
  126480/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis ændret til selektiv lukket
  125775/17
 • Til Realkredit Danmark - Svar på henvendelse vedr. Viemosevej 21A, 7120 Vejle
  126673/17
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Udpegning af udvalgsmedlemmer
  126348/17
 • Til Vejen Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  126446/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedrørende dokumentationsrapporter for VRU-anlæg, Switchhouse og nitrogen-anlæg
  127155/17
 • Til Rambøll: Er der planer om oprensning?
  126037/17
 • Til NIRAS: Vedr. forede lokaliseringsboringer
  125609/17
 • Til praksis i Esbjerg: aftale om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  125965/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gr. 1-sikrede
  125972/17
 • Til Shell: Regionens indsats i forhold til mobil fri fase ved VRU-anlægget
  127158/17
 • Til COWI: Svar på henvendelse, kortlægningsbrev og historisk materiale, 621-00384
  126699/17
 • Til MOE: Indhenting af tilbud på værditabsundersøgelse, 430-81269 Gl. Nyborgvej 81, 5772 Kværndrup
  127071/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr nedrivning, Lourupvej 3, Gørding
  125896/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD vil krtlægge en del af ejendommen - vil de rense op?
  125975/17

25. april 2017

Indgående

 • Fra SDU - E uddannelser på Campus Sønderborg. 3. møde i arbejdsgruppen
  139258/17
 • Fra CLEAN - udkast ved kernefortælling
  139228/17
 • CLEAN pitch 300317.pptx
  139232/17
 • Danfoss ansøgning 300317 - aften.docx
  139230/17
 • Information om Media Society Denmark
  140058/17
 • Fra DR - rykker for svar ifm. ferieafholdelse
  133930/17
 • Underskrevet kontrakt
  124673/17
 • Mail fra yder: Information om lukketal
  124739/17
 • Fra COWI: Telefon-henvendelse, 621-00384
  126555/17
 • Fra Rambøl: Oplæg til vandprøvetagning i Gl. Havn
  126087/17
 • Fra SVS: System til registrering af lægelig bibeskæftigelse: Opstartsworkshop m.v.
  127234/17
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  127237/17
 • Fra psykiatrien: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  127235/17
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: Varsling af påbud om oprensning af forurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N
  129782/17
 • Høring over ændring i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler
  130520/17
 • Fra Niras: Statusnotat 2, 630-81249
  131495/17
 • Fra DItmer: Løsningsbeskrivelse
  130449/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. frivillig oprensning Helgolandsgade 1, Sønderborg
  146598/17
 • Fra DMR: Nyborg Gasværk, loggingsperiode forlænget 6 mdr.,
  148441/17
 • Projektidé skabelon
  143373/17
 • fra varde kommune SV: PÅBUD om undersøgelse - Ophævelse af tidligere påbud - Adsbølvej 24 -6870 Ølgod
  126051/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til ydeerregistret
  125421/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. udtagning af nye prøver og ønske om genindbygning af jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  124387/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. lokalitetsnr. 445- 00036, Nygade 5, 5500 Middelfart
  125468/17
 • Fra EDC: Forespørgsel om Almstrupvej 13, 580-81139
  127167/17
 • Fra Nordfyns Kommune: Forespørgsel vedr. § 8, Klintebjergvej 182, 5450 Otterup
  127151/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejde, Nygade 5, 5500 Middelfart
  125464/17
 • Fra Rigsrevisionen: opfølgning på telefonsamtale
  125372/17
 • Fra HAderslev Kommune: § 8 tilladelse - Flyvestation Skrydstrup
  125627/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Dialog om anmeldelse om brug af affaldsforbrændingsslagge, Sdr. Lourupvej 38, 6690 Gørding
  125751/17
 • VS: Retten i Kolding BS 606/2017 [Ref.nr.=d56ea1068c834685805cc606190204b1]
  124624/17
 • Til Haderslev Kommune: §8-høringssvar for matr. 35 Over Jerstal, Vedsted
  125075/17
 • Fra borger: Telefonhenvendelse
  125786/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Vedr. sagsnummer: 63681-42193 - VTA Møllevejen 17, Strynø
  126423/17
 • Fra Nordfyns Kommune: Kommunen godkender oprensning af jordforurening, Østergade 7, 5471 Søndersø
  127165/17
 • Borger: Anmodning om aktindsigt
  125491/17
 • Fra DGE ang. Torvet 1, Ulkebøl, 8500 Sønderborg
  125544/17
 • 3 Fakturaer vedr. DDA
  124703/17
 • Fra Kolding Kommune: Kommentar til miljøgodkendelse etape 2, Eltangvej 140, 6000 Kolding.
  125029/17
 • Fra Borger: Vedrørende Mølvangsvej 97
  124284/17
 • Fra borger: Kvittering, Østergade 7, 5471 Søndersø
  127166/17
 • Karrierelæring på tværs - datoer
  125180/17
 • Fra ansøger ang. projekt
  125479/17

Udgående

 • Til Diabetesforeningen: Kontaktpersoner i de andre regioner
  125511/17
 • Til Svendborg Kommune: Udvidelse af forureningsundersøgelse
  172579/17
 • Til Borger: Udvidelse af forureningsundersøgelse på Dronningemaen
  172585/17
 • Revideret budgetskema 2017 for projekt Livsstilsguide i praksis (j.nr. 1403120).xlsx
  125020/17
 • image005.jpg
  139265/17
 • Til projektledelse - mailkorrespondance
  139264/17
 • Til Odense Kommune: Deltagelse på følgegruppemødet den 15. maj i Kolding
  124544/17
 • Til LandSyd: Arealoverførsel vedrørende 525-40056
  125489/17
 • Til stedfortræder - tilbagemelding
  124981/17
 • Bekræftelse på modtagelse af fakturaer
  124752/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - mail nr. 1
  125607/17
 • Til ansøger: Vejledning vedr. dato for støtteberettigelse
  124149/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale for sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  125611/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale for Nygade 5, 5500 middelfart - mail nr. 3
  125610/17
 • Til Cowi: Korrespondance om ændringer i gravearbejdet
  126407/17
 • Til borger: Orientering om resultat af monitering
  124754/17
 • Til Praksis - Uddybende spørgsmål vedr. ansættelse speciallæge jfr §20.stk 3
  124724/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale i sagen fra Nygade 5, 5500 middelfart - mail nr. 7
  125621/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - mail nr. 5
  125614/17
 • Til borger: Vedr. projekt
  126582/17
 • Til Orbicon: Accept af tilbud
  126435/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, aftale fra møde i kliplev grusgrav
  124060/17
 • fra entreprenør, råstof, efterbehandling, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  124692/17
 • Til Rambøll: Hvad er status?
  124076/17
 • Til Esbjerg Kommune: bemærkning til anmeldelse om brug af affaldsforbrændingsslagge, Sdr. Lourupvej 38, 6690 Gørding
  124071/17
 • Til vagtlægesekretariatet: oprettelse af vagtlæge
  125478/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - mail nr. 2
  125608/17
 • Til borger. Ang Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  124533/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale i sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - mail nr. 6
  125618/17
 • Til Klausholmvej 15 ApS - bekræftelse på modtagelse af mail - Allevej 26 7321 Gadbjerg
  124041/17
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse
  172600/17
 • til Projektpartnere og Niras Dagsorden revideret 26-04-2017 -Partnerskabsprojekt Pesticider
  162074/17

24. april 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Udkast til referat fra mødet den 24. april
  124137/17
 • Referat - 20170424 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide dagsorden.docx
  124136/17
 • Fra MOE A/S: Tilbud Kløverbakken 1, 6800 Varde
  181030/17
 • Fra DMR: Obduktionsprojektet - div. opfølgning
  166576/17
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Kløverbakken 1, 6800 Varde - tilbud
  181029/17
 • image004.jpg
  123893/17
 • Fra projektleder - Invitation to Conference in June
  123892/17
 • Fra Rådgiver: Supplerende boringer på Nyborgvej 438, Skårup (Fase 3)
  134020/17
 • Fra Rådgiver: Supplerende undersøgelser på Dronningemaen i Svendborg (Fase 2)
  134119/17
 • Fra PFN: Tilbagemelding fra Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe den 19. april 2017
  122727/17
 • Fra RESTATO: Vinkelvej 16A-B 5260 Odense S, lok. nr. 461-00148
  123889/17
 • Fra Praksis til Johnson Instituttet vedr. ny ejer
  123293/17
 • Fra Arkil: vedr. opfølgning på tilsyn d. 21/4-2017 og afdækning med muld, Vranderupvej 46
  122746/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med undersøgelsesrapport
  123905/17
 • Fra SLB: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  122725/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt med Frisesdahl
  123243/17
 • Mail fra lægevagten: Afmeldelse af vagtlæge
  122820/17
 • Svar til ansøgning fra Regionen
  123631/17
 • Fra Willis: Forsikringsvurdering - omfattet af årsentrepriseforsikringen
  122624/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Rapportering af spild på ubefæstet areal ved 31MOV036 03-03-2017
  124737/17
 • Fra psykiatrien: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  122626/17
 • Bekræftelse af modtagelse af spørgsmål
  123641/17
 • OK fra FKS til invitation og dagsordenspunkt om program for det politiske opstartsmøde
  123705/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet entreprisekontrakt
  123301/17
 • Fra Skårup Entreprenørforretning - svar på mail om rykker for sikkerhedsstillelsen på Fruens Banke i Billund- matr.nr. 1ap og 2i Juelliingsholm og 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  123772/17
 • Fra borger: Vedr. Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  123077/17
 • Fra MOE: Svar på spørgsmål til projekt på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  124051/17
 • Fra Langeland kommune: Mail - Olieforurening på Fuglsbøllevejen 22 Rudkøbing er oprenset
  126109/17
 • Fra Kolding Kommune ang: Platinvej 8, 6000 Kolding
  124040/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om adresseændring på Varnæsvigvej 5, 6200 Aabenraa
  124095/17
 • Fra LandSyd: Arealoverførsel vedrørende 525-40056
  125469/17
 • Fra:yder
  124474/17
 • Fra Niras: Dokumentationsrapport, oprensning af jordfourening, Østergade 7, 5471 Søndersø
  127159/17
 • Fra: yder
  124481/17
 • Fra borger: spørgsmål vedr. status på sag. Søndergade 4, Vejen
  124506/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2017
  125971/17
 • Fra Klausholmvej 15 ApS - mail med oplysninger om olietank - Allevej 26 7321 Gadbjerg
  124033/17
 • Fra Energinet, Råstof Gasprojekt St. Andst-Pottehuse indenfor råstofinteresseområde ved Andst
  134513/17
 • Fra Rambøll: Tilbud miniudbud "Odensevejens Losseplads, Bodøvej 20, Svendborg"
  137407/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om adresseændring på :Møllemærsk 1, 6200 Aabenraa
  124121/17
 • Fra Skaarup Entreprenørforretning - mail med oplysninger om aktivitet - matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm HGd., Sdr. Omme og 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr., Omme
  124161/17
 • Fra Middelfart Kommune: Status på projekt, håndtering af forurenet jord - spørgsmål til bygherre
  124042/17
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til rådgiver til projekt på Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  124037/17
 • MAIL fra Svendborg Kommune - VS: Bøssehage 9, 5970 Ærøskøbing lok nr 493-00014
  127606/17
 • Fra Orbicon: Dagsorden til projektmøde, Søndersø
  129066/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med § 8 Ansøgning om tilladelse til etablering af kloak/ ledninger
  131806/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Opstart af plan - LP 05-010-0015, Boliger ved Havborgvej
  132154/17
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
  130588/17
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
  130590/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Kommentar til §52 udkast, matr nr 163 Kliplev
  147654/17
 • Fra DMR: orientering om divere samt nye koter - Nyborg Gasværk
  148436/17
 • Fra Kolding Kommune: Kommentar vedr høring af dispensation efter jfl §52, Eltangvej 140, Kolding
  147663/17
 • Fra DMR: Orientering om divere samt nye koter, Nyborg Gasværk
  148451/17
 • Materiale til styregruppemøde 28. april i Videnbroer til vækst
  153823/17
 • Fra Vejen Kommune: Kommunens bemærkninger til monitering
  169995/17

Udgående

 • Til arbejdsgruppe: Planlægning af temadag den 8. september 2017
  125410/17
 • Til Arbejdsgruppe: Planlægning af temadag den 8. september 2017
  124017/17
 • Til DMR: Odensevejens Losseplads - tilbud tilbagekaldes
  124463/17
 • Til sygehusledelserne- VS: Oplysninger vedr. tilbud til dialysepatienter
  124099/17
 • Fra DMR: Oplæg til Odensevejens Losseplads
  137404/17
 • Til Vejle Kommune: Udarbejdelse af juridisk afsnit til samarbejdsaftale
  122748/17
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse
  122598/17
 • Til Odense Kommune: Referat fra 2. møde i undergruppen vedrørende sårbare gravide
  122585/17
 • Beslutningsreferat fra 2. møde i undergruppen vedr. observationer, 20.4.2017.docx
  122586/17
 • Til entreprenør, Råstof, efterbehandling, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  123945/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Egenskog 12, 5642 Millinge (430-81549)
  123487/17
 • TilSkårup Entreprenørforretning - svar på mail om midlertidigt stop for indvinding - 1ap og 2i Juelliingsholm og 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  123799/17
 • Til RESTATO: Vinkelvej 16A-B 5260 Odense S, Lok. nr. 461-00148
  123901/17
 • Til Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, Vamdrup - indeklimaproblem
  123514/17
 • Til Kolding Kommune: anmodning om kopi af Arkils miljøgodkendelse til nyttiggørelse af jord, Vranderupvej 46, Kolding
  122811/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  123888/17
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift
  122561/17
 • Til borger: Vedr. kvittering for tilsendte skrivelse vedr. sagen fra Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  123102/17
 • Til DK Råstof - Overgangen fra Etape 2 til Etape 3 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  122582/17
 • Til EDC Vejle, Råstofgraveområde ved sødover
  123298/17
 • Til Niras: Kommentarer til rapport-udkast, 427-04006
  124014/17
 • Til Brøndby Kommune: Vedrørende BOS200 anlæg på Roskildevej 453
  126416/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  122580/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  133245/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  133253/17
 • til NIRAS Dagsorden - info og status omkring Idekataloget til mødet på onsdag
  162073/17

23. april 2017

Indgående

 • fra Rådgiver Oplæg til undersøgelsesstrategi forud for ansøgning om §8 - Storegade 2-4, Varde
  130992/17
 • Fra Læge - Forespørgsel vedr. forsikring ifm. spejderlejr
  131243/17
 • Fra Borger, Mail vedr. byggeri af garage på V2 kortlagt ejendom, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  126738/17
 • Fra ansøger: Eftersendt materiale
  123272/17

22. april 2017

Indgående

 • Dispensationsansøgning
  123028/17
 • Ansøgning til Uddannelsespuljen (Klar til Studier) - opklarende spørgsmål
  123186/17
 • Fra borger: Vedr. projekt
  126558/17

21. april 2017

Indgående

 • Fra Vejle Kommune: Videregivelse af oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftale
  122619/17
 • Fra RH - Mail med Dagsorden til Tværregionalt OFV-møde den 25. april
  175508/17
 • Fra NIRAS: "Odensevejens Losseplads, Bodøvej 20, Svendborg".
  137412/17
 • Fra ejendomsmægler - Telefonhenvendelse
  122595/17
 • Fælles grundvand fælles ansvar: Orientering om status april 2017
  172359/17
 • Fra Niras: Endelig rapport for Roers Alle 10
  130394/17
 • Fra Center for Frivilligt Social Arbejde: Materiale til Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe den 19. april 2017
  122591/17
 • Fra Geoservice: Underskrevet kontrakt vedr tilsyn
  122664/17
 • Fra COWI: Vedr. borearbejde udbud
  122494/17
 • Fra DMR: Vedr. frivillig oprensning på Løgumklostervej 51, Aabenraa
  124088/17
 • Fra DMR: Vedr. frivillig oprensning Helgolandsgade 1, Sønderborg
  124078/17
 • Fra Svendborg Kommune, Mail vedr. byggeri af garage på Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  126729/17
 • Fra Regional IT: MPO02848 - Serverbestilling Dietmer til lægers bibeskæftigelser for HR, REG: TEKNISK LEVERANCE AFSLUTTET
  122567/17
 • Fra Middelfart Kommune: Analyseresultater, Elmegade 22, 5500 Middelfart
  123534/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  122708/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  122706/17
 • Fra Fyns Stiftstidende: Notat
  122660/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  122710/17
 • FVI bestyrelsesmøde 2. maj
  123536/17
 • Fra SHS: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  122563/17
 • Fra Tilsynet: Svar på klage over sagsbehandlingstid
  122652/17
 • fra Varde kommune : revideret Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  123630/17
 • fra Varde kommune PÅBUD om undersøgelse - Ophævelse af tidligere påbud - Adsbølvej 24 -6870 Ølgod
  123755/17
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Indberetning af jordtilførsel, Moselund Grusgrav
  122686/17
 • Fra DMR: Kvittering fra DMR, Skovvej 8-10, 5750 Ringe
  122604/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  122709/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 6 - Orientering om store tanke på OUH Svendborg - ikke tidligere registreret.
  121619/17
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Kopi af § 19 tilladelse til delområde
  122397/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122083/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 2
  121596/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 5 - Olietanke i terræn som skal fjernes
  121615/17
 • Ny projektpartner - SOSU Syd
  122094/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 4
  121609/17
 • MAIL fra Svendborg Kommune - SV_ §8-behandling vil blive udført - børneaktivitetscenter
  122409/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen oplyser at de har fremsendet alt deres materiale på sagen
  121631/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - §19 tilladelse Kirkegyden del 3.docx
  122396/17
 • Fra NIRAS: Resultater
  121803/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 3
  121602/17
 • Fra Middelfart Kommune: Genoptagelse af bygge- og anlægsarbejde, Danavej 2, 5580 Nr. Aaby
  122292/17
 • fra Nyborg Kommune - VS_ §19 tilladelse Kirkegyden del 3
  122395/17
 • Fra NIRAS: Indeklimamålinger efter afværge
  121854/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. ændring af cvr.nummer.
  121938/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122070/17
 • VS: Ændring af selskabsnavn
  121729/17
 • Fra Svendborh kommune: Kommunen sender mails med alle de oplysninger de har i sagen
  121583/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 1
  121586/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Kvittering for modtagelse af udkast til §52 dispensation, matr nr 163 Kliplev.
  121541/17
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed: Region Syddanmark - Resultatet af Styrelsen for Patientsikkerheds undersøgelse af det skriftlige informationsmateriale om præparatet Angusta (Misoprostol)
  122226/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122074/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122075/17
 • Fra NIRAS: Resultat af indeklimamålinger
  122030/17
 • Fra COWI: Revideret tilbudsliste og situationsplan
  122184/17
 • Fra Borger: Orientering vedr. Industriparken 30, 6630 Rødding
  121767/17
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. projekt
  130599/17
 • Fra SWECO - revideret rapport - grundejer og teknisk - Nannasvej 1
  132333/17
 • Redegørelse om yders rolle om samtykke ifm vikaransættelse
  133195/17
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. etablering af ny kørevej på gammelt kortlagt deponi, 561-00201
  124074/17
 • fra bygherrerådgiver - venter på Nyborg Kommunes tilladelse
  127958/17
 • Fra Hansenberg: vedr. Flere praktikpladser til frisørbranchen
  143180/17

Udgående

 • Til rådgiver - Rykker vedr. tilbud på risikovurdering
  154044/17
 • RSD: Regnskab og afrapportering på finanslovsmidlerne "Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne", 2016
  121634/17
 • Til kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder K
  122374/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  121850/17
 • Til B. Schrøder, vedr. Nørregade 90, Vejen
  121703/17
 • Til Danbolig: Svar vedr henv, Nederbyvej 2 - Rinkenæs
  121811/17
 • til Kuben Management - §8svar er afsendt d. 19-04
  122365/17
 • Til COWI: Accept af tilbud
  122191/17
 • Til Nymølle Stenindustruer: Genudsendt udkast til §52-dispensation, matr nr 163 Kliplev.
  121519/17
 • Til kommunen: Delvis udgår og fortsat V2- afgørelse, Vestergade 143, 5700 Svendborg
  121944/17
 • Til Advokat Fyn A/S: Svar vedr henv, Rytterhaven 5, 5700 Svendborg.
  121824/17
 • Til Kolding Kommune: Varsling om kortlægning af en del af ejendommen Skolevej 4, 6640 Lunderskov efter jordforureningsloven
  122371/17
 • Til rådgiver - Råstofkortlægning - kvittering
  122267/17
 • Til SlothMøller ang Sundgade 27 - 33, 6400 Sønderborg
  121694/17
 • Til Borger, Råstoffer til klimatilpasning
  121585/17
 • Til NIRAS: Er der kommet resultater?
  121563/17
 • Til Borger: Svar vedr. Industriparken 30, 6630 Rødding
  121764/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til oplæg, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  122053/17
 • Til entreprenør, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  122245/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  121847/17
 • Til Orbicon: Regionens bemærkninger til undersøgelse, Hedevej 7, 5750 Ringe
  121798/17
 • image006.jpg
  122367/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Ribe Fjernvarme AmbA, Sct. Nikolaj Gade 23-25, Ribe
  122387/17
 • til kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 42 + 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune
  122377/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - rykker for sikkerhedsstillelsen på Fruens Banke i Billund - matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme og 5h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  122266/17
 • Til Middelfart Kommune: Udtalelse vedr. oprensning, Danavej 2, Nr. Aaby
  122281/17
 • Til Arkil: Opfølgning på tilsyn d.d, Vranderupvej 46
  122739/17
 • Til sygehusene i Region Syddanmark - Resultatet af Styrelsen for Patientsikkerheds undersøgelse af det skriftlige informationsmateriale om præparatet Angusta (Misoprostol)
  122539/17

20. april 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, kortlægning, Foreløbig afrapportering for Pilotprojekt Klægkortlægning
  121425/17
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. Industriparken 30, 6630 Rødding
  121763/17
 • SV: Høring, Dansk Anæstesi Database årsrapport 2016
  121654/17
 • Ændring af selskabsnavn
  121505/17
 • Fra SlothMøller: vedr. påtænkt boligbyggeri, Gl. Slotsvej 16a, Middelfart
  121401/17
 • Fra Advokat Fyn A/S: Henv. vedr. Rytterhaven 5, 5700 Svendborg.
  121819/17
 • Fra Danbolig: Henv vedr Nederbyvej 2 - Rinkenæs
  121809/17
 • Re: SV: Høring - aktindsigt
  121402/17
 • henvendelse fra borger ved køb af ejendom - lok. 573-78008
  121595/17
 • Fra Tønder Kommune ang. - Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  121936/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: kvittering for bemærkninger til udkast til referat - Linde Allé 7, Sønderborg
  121414/17
 • Ændring af selskabsnavn
  121495/17
 • Fra Orbicon: Foreløbige resultater, Undersøgelse, Hedevej 7, 5750 Ringe
  121791/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om oprensning, Danavej 2, Nr. Aaby
  122115/17
 • Fra programstyregruppen - anmodning om udpegning af praktiserende læger til arbejdsgruppe under KOL-programmet
  123601/17
 • Fra OUH: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  122557/17
 • Henvendelse til 1. næstformand
  124266/17
 • Mail fra yder: Information om ændring i yderregisteret
  128316/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med ønske om ændring af drifttider i ansøgningen
  125077/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om tank-status, Kobbermosevej 7
  126157/17
 • Referat fra Præsidiemødet Genforeningen 2020 3. april 2017
  125438/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med rapport VRU-anlæg, dokumentationsrapport
  125960/17
 • Fra Tønder Kommune: Meddelse af accept til anvendelse af slagge under stald og kørevej, Holmevej 18, 6240 Løgumkloster
  124045/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. orientering om Brovejen 146, 5500 Middelfart - indretning af spisested.
  123484/17
 • Fra SUM: Ny Udbetalingsprofil Nyt OUH
  121049/17
 • Fra CSC: praksis i Esbjerg automatisk lukket
  120446/17
 • Fra Niras: Orientering vedr. Lejer på Haderslevvej 14, 2. sal
  120488/17
 • Fra DR: Vedr. svar på aktindsigt
  120817/17
 • Fra forsker - Projekt om tværsektorielle samarbejder i sundhedshuse
  120919/17
 • Mail fra Patienterstatningen
  121122/17
 • Til styregruppe - dagsorden til møde den 26-04-2017 i styregruppen vedrørende etablering af sundhedshuse i Esbjerg kommune
  120335/17
 • Fra Tønder Kommune, Kvittering for svar vedr. Algade 55, Skærbæk
  120805/17
 • Fra Kommunen, spm. vedr. varsling af kortlægning på Algade 55, Skærbæk
  120800/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen har ingen bemærkninger til kortlægningen
  120977/17
 • Fra Medicinrådet: Genudpegning/udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hæmofili
  120742/17
 • VS: Din ansøgning (ID: 120910) til TrygFonden
  120902/17
 • Fra SlothMøller ang. Sundgade 27 - 33, 6400 Sønderborg
  120701/17
 • Fra Tønder Kommune: meddelse af accept og dispensation til anvendelse af slagge, Jørgensbyvej 12, 6534 Agerskov
  124034/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af anmeldelse om brug af affaldsforbrændingsslagge, Sdr. Lourupvej 38, 6690 Gørding
  124056/17
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Shells havneterminal - VRU-anlæg, dokumentationsrapport
  126159/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 22. maj 2017
  136246/17
 • Fra Ekstern Aktør: arrangment
  133601/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi vedr. forlængelse af vikar
  138136/17
 • Fra Vejle kommune: svar vedr. supplerende oplysninger Fjordvænget, Børkop - Vandværksvej 7a og 7b, Brejning
  138592/17
 • Fra Haderslev Kommune ang Jomfrustien 34, 6100 Haderslev
  166761/17

Udgående

 • Notat om jura - sårbare gravide.docx
  120634/17
 • Til Arbejdsgruppe: Juridisk opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  120635/17
 • 20170424 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, dagsorden.docx
  120597/17
 • Til Arbejdsgruppe: Dagsorden til møde i arbejdsgruppe vedrørede sårbare gravide - mandag den 24. april kl 14-17
  120596/17
 • 20170420 - Udkast til samarbejdsaftale.docx
  120598/17
 • Til Svendborg kommune: RSD spørger til antal af olietanke
  121232/17
 • Til Kolding Kommune ang.SPX, Platinvej 8, 6000 Kolding
  120933/17
 • Til Svendborg kommune: Mail med kopi af varsel om kortlægning på Øster Bregninge 19 samt bilag
  120841/17
 • Til Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, Vamdrup
  120406/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  120118/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til tilladelse til etablering af midlertidig p-plads på byggefelt 5
  121137/17
 • Til Kommune: Kopi af varsling om V2-kortlægning, Vestergade 42g-42h, 5700 Svendborg
  121365/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  120462/17
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. ibrugtagningstilladelse, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  120431/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  120461/17
 • Til Justitsminiateriet: Endelig evaluering af forsøg med åbne postlister
  120510/17
 • Til Arkil: Vedr. bortskaffelse af forurenet jord, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  120170/17
 • Til borger ang. Vadhusevej 4, Vamdrup
  120345/17
 • Til Danbolig, Svendborg, svar Vedr. Hesselagervej 3, 5884 Gudme
  120623/17
 • Bilag - tidsplan for kvalitetsstandarder og samtalestøtte.docx
  128467/17
 • Til Kogsgaard Miljø: Regionens bemærkninger til udkast til mødereferat, Linde Allé 7, Sønderborg
  121413/17
 • Til Fyens Stiftstidende: Vedr. svar på anmodning om aktindsigt
  121670/17
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Næsbygårdsvej 9, 5270 Odense
  121389/17
 • Til Rambøll: Pulje 1 - Rødeledsvej 60, Svendborg, tillæg til kontrakt
  148466/17

19. april 2017

Indgående

 • Fra Diabetesforeningen: Aflysning af PIFT netværksmøde
  119970/17
 • Fra Region Hovedstaden: Få deltagere til PIFT netværksmøde i maj
  119495/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Ang. lokale og program til temadag til styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om gravide kvinder kvinder med rusmiddelforbrug
  119233/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Temadage Styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om gravide kvinder kvinder med rusmiddelforbrug
  125408/17
 • Summary and method.docx
  123885/17
 • CLEAN and State of Green.xlsx
  123884/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til oprydning af forurening ved Danfoss, Nordborg, Sønderborg Kommune
  122698/17
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke påbud, Elmegade 22, 5500 Middelfart
  123524/17
 • Fra Odense Kommune, VS: Holkebjergvej 140, Odense - supplerende miljøundersøgelse
  121698/17
 • Fra Praksis - Medd. vedr. ansættelse speciallæge jfr §20.stk 3
  124720/17
 • fra landinspektør, råstof, tilladel, matr nr 71 allerup by, sneum i esbjerg kommune
  127228/17
 • Fra ansøger: supplerende materiale til ansøgning
  125461/17
 • Fra NIRAS, Råstof, Mail med opdateret VVM-redegørelse
  124243/17
 • Fra NIRAS: Resultat af nye vandprøver i dyb boring
  119158/17
 • Fra Svendborg kommune: Rykker for svar på §8 forespørgsel
  119271/17
 • Fra NIRAS: Entreprisekontakt
  119015/17
 • Fra NIRAS: Entreprisekontrakt udkast
  119011/17
 • Fra Vejen Fysioterapi vedr. afmelding af ydernummer.
  118826/17
 • Fra Kommune: Vedr. nedrivning af bygning
  119528/17
 • Fra Aabenraa Kommune: kopi af §8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  119217/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med oplysninger om opgravning af tanke
  119979/17
 • Fra Vejen Kommune: Korrespondance vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  119903/17
 • Fra Aabenraa Kommune: kopi af §8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  119218/17
 • Fra: Navigator/Pluss Vestdansk Erhvervssamarbejde - tilbud på udarbejdelse af et overblik over det danske fødevarelandskab.
  120202/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til udkast til mødereferat - Linde Allé 7, Sønderborg
  120273/17
 • Fra COWI: Svar fra COWI på spørgsmål om nedrivning
  119547/17
 • Fra Aabenraa Kommune: kopi af §8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  119212/17
 • Fra: Rambøll Tilbud vedr. udarbejdelse af et overblik over det danske fødevarelandskab
  120205/17
 • Fra Arkil: spørgsmål ved bortskaffelse af forurenet jord, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  120165/17
 • Fra: Iris Group m.fl. Analyse af det danske fødevarelandskab - tilbud
  120199/17
 • Fra FE: Fremsendelse af kopi af oplæg til suppl. undersøgelse, matr. 1æ Nårup
  120120/17
 • Fra Willis: Kvittering på forsikringsvurdering
  119418/17
 • Fra stedfortræder - tilbagemelding vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  118783/17
 • Fra COWI: Kopi af varselsbrev vedr. Rugårdsvej 230
  118679/17
 • Fra Danbolig, Svendborg, Henvendelse vedr. 479-81134
  120619/17
 • Fra Praksis til Bogense Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  146609/17
 • Ekstra Bladet: Klage over svar på aktindsigtsanmodning
  147339/17
 • fra Intelligent Systems - Kreditnotat og ny faktura
  139655/17
 • Fra Nyborg Fysioterap og Træning vedr. opsigelse af ydernummer.
  138840/17

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune. SV: Varsling af påbud om oprensning af forurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N
  129790/17
 • Til Udbetaling Danmark: anmodning om forlængelse fristen, Langegyde 68, Vester Skeringe, VDT/63681-42186
  148381/17
 • Til Realkredit Danmmark: Svar på henvendelse, Håndværkervej 10, 7120 Vejle Ø
  119159/17
 • §8-høringssvar, rev. §8-udkast 2017, seniorbofællesskab, Toldbodgade 42, Yderpierne
  119711/17
 • Til Svendborg kommune: RSD er enige med kommunen
  119276/17
 • Til Vejen Kommune: Spørgsmål vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  119899/17
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Hegningvej, 5260 Odense S, matr. 1k, Lindved Hgd., Stenløse
  119292/17
 • Til Aabenraa Kommune: anmodning om § 8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  118642/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Sprøgsmål vedr. undersøgelsespåbud på L. Frandsensvej 4, 5600 Faaborg
  119037/17
 • Til Tønder Kommune: svar på spørgsmål om § 8, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  119192/17
 • Til Aabenraa Kommune: anmodning om § 8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  118645/17
 • Til høringsparter - mail til høringsparter - tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev (Etape 3) - Vejle Kommune
  118947/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  120382/17
 • Fra Løgum IF: Vedr. projekt
  120234/17
 • til grundejer - Endelig V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  119093/17
 • Til Aabenraa Kommune: anmodning om § 8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  118650/17
 • Til Restato: Svar på henvendelse, Lumbyvej 30, 5000 Odense C
  119062/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  118751/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Bygade 85, 7173 Vonge
  119469/17
 • Til stedfortræder - praktiske oplysninger
  118788/17
 • Til Arkil: Bilag til "Vedr. opfølgende tilsyn" - billede med jordstak hvor prøve 108 er udtaget
  119431/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse, Strandvejen 28
  118882/17
 • Til DGE: Svar vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  119905/17
 • Til Tønder Kommune: svar på spørgsmål om § 8, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  119188/17
 • Til NIRAS: Vedr. sløjfning af boringer
  119168/17
 • NAVNEBESKYTTELSE - V1-afgørelse, Brakkervej 34, 6040 Egtved.docx
  119360/17
 • Til Arkil: Vedr. opfølgende tilsyn og prøvetagning på Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  119428/17
 • Til COWI: Spørgsmål til COWI vedr. nedrivning af bygning
  119534/17
 • Svar på henvendelse vedr. Store Landevej 12, 5560
  119097/17
 • Til Home: HENV, spm og svar, oplysninger vedr. matr. 1OI, Esbjerg Jorden, Esbjerg , 6705 Esbjerg Ø.
  119619/17
 • Til Kommune: Bemærkninger til nedrivning og bevarelse af anlæg
  119848/17
 • Til borger ang. Vadhusevej 4, Vamdrup
  119416/17
 • Til NIRAS, Råstof, mail med dialog vedr VVM-redegørelsen
  124234/17

18. april 2017

Indgående

 • Vs: 2016/S 248-454377 [B&B-M.FID9553937]
  118981/17
 • Fra Københavns Kommune: Sundhedspædagogik, nyhedsbrev, april 2017
  118369/17
 • Kopi af mailkorrespondance - om analyse
  123878/17
 • Fra Odense Kommune: Tilføjelse til dagsorden og udkast til samarbejdsaftale
  117950/17
 • Fra Odense Kommune: Lokaler til temadag til styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om gravide kvinder kvinder med rusmiddelforbrug
  117807/17
 • Fra Odense Kommune: Lokaler til temadag ang styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om gravide kvinder kvinder med rusmiddelforbrug
  125405/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med status og ønsker om ændring til gravetilladelse
  125068/17
 • Fra Niras: Pejleskema fra undersøgelsen
  126400/17
 • Fra Niras: Korrespondance om ekstra bail down tests
  126397/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med status og ønsker om ændring til gravetilladelse
  125066/17
 • Fra NIRAS, Råstof, Mail med notat om besigtigelse af mose nord for ansøgt råstofgraveareal ved Nr. Hostrup
  124054/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Industrivænget 6, Nr. Aaby - malerkabinen
  122687/17
 • Fra borger: Telefonhenvendelse vedr. Kongebrovej 29, 5500 Middelfart
  122707/17
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Skræntegårdsvej 4 Miljøgodkendelse
  123472/17
 • Fra Odense Kommune, HASTER - høring af udkast til tilladelse til boliger
  121826/17
 • Fra Odense Kommune, SV: Holkebjergvej 140, Odense - supplerende miljøundersøgelse
  121695/17
 • Klinikkens svar på henvendelse
  121449/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. accept af udlægning af slagge, Lundsmarkvej 41, Ribe
  118630/17
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Vedr. Statusændring_Øster Bregninge 19.msg
  118179/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 2
  119999/17
 • Fra DMR: Telefonhenvendelse - Haster
  118866/17
 • Fra Haderslev Kommune: § 8 høring vedr. bygge- og anlægsarbejder, Ribevej 9B, 6500 Vojens og Skovbyringen 2, 6500 Vojens
  118632/17
 • Til NIRAS: OK til tilbud fra entreprenør
  117458/17
 • Fra Borger, Spørgsmål vedr. frivillig undersøgelse, Norgesvej 9A-B, 5700 Svendborg
  118834/17
 • Fra stedfortræder - tilbagemelding vedr. afbud
  118735/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Res_EUDKVE-00530489.xlsx
  120013/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. svar på spørgsmål til status på oprensning af forurening i tankgård, tk 22 id 11062015
  117725/17
 • Fra Niras. FW: Udbud af borearbejde Region Syddanamrk - revideret tilbudsliste og vedledning
  117874/17
 • Fra Borger: Kommentar til Kortlægning af Gl.Donsvej 1, Kolding
  117882/17
 • Fra Restato: Henvendelse vedr. matr. 1di, Næsbyhoved Mølle, Næsby, Lumbyvej 30, 5000 Odense C
  119059/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 3
  120000/17
 • Fra Niras. RE: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117647/17
 • Fra DGE: Svar vedr. boredybde - Industriparken 30, 6630 Rødding
  119894/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118459/17
 • Telefonhenvendelse
  119092/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 1
  119995/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 1
  119983/17
 • Fra Boligskøder: Telefonhenvendelse, Mølvangvej 97, 7300 Jelling
  118567/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  118293/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole - vedtægter
  118523/17
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Øster Bregninge 19 5970 Ærøskøbing.msg
  118182/17
 • Høring om ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.
  118146/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Res_EUDKVE-00530077.xlsx
  120011/17
 • Fra Niras. Udbud RE: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117624/17
 • Fra Tarup-Davinde I/S - Råstofplan 2016- Davinde-Tarup
  118676/17
 • Fra Niras. FW: Borearbejde: Region Syddanmark / Tilbud
  117638/17
 • Fra DGE: Henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Algade 66, 5500 Middelfart
  118849/17
 • Fra Svendborg Kommune: Mail - Haster Vedr. Øster Bregninge 19, 5970 Ærøskøbing
  118164/17
 • Fra DGE: Henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Algade 70, 5500 Middelfart
  118888/17
 • Fra DGE: Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  118101/17
 • Fra Social-og Sundhedsskolen Syd - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118468/17
 • Fra DMR: rapport og analyseresultater, Strandvejen 28
  118875/17
 • Liste over partnere/kontaktpersoner
  118964/17
 • Fra EDC: Henvendelse, Hegningvej, 5260 Odense S, matr. 1k, Lindved Hgd., Stenløse
  119282/17
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om udlægning af jord på V2 areal, Gl. Slotsvej 16, Middelfart
  119678/17
 • Fra Ingeniør-ne ang. Brolæggervej 14, 6710 Esbjerg
  120075/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Bilag til "Opfølgning" - Udkast til mødereferat, Linde Allé 7, Sønderborg
  120203/17
 • Fra Nordsøkommissionen: North Sea Conference
  120327/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om etablering af parkeringsplads på V1-kortlagt areal, Kaj Lykkesvej 9, 5600 Faaborg
  120536/17
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  120564/17
 • Revisorerklæring, årsrapport mv. Vestdansk Investeringsfremme
  120151/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Opfølgning på møde den 18/4-17, Linde Allé 7, Sønderborg
  120201/17
 • Fra: COWI/Damvad Tilbud på Analyse af Fødevareområdet i Vestdanmark
  120195/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen har ikke yderligere oplysninger om autoværkstedet
  120317/17
 • Fra Praxis: vedr. MissionEUX
  121196/17
 • Fra Teknologisk Institut: Tilbud vedr. udarbejdelse af et overblik over det danske fødevarelandskab med henblik på at samordne og forenkle strukturer og tilbud på fødevareområdet _ Teknologisk Institut
  120190/17
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  120380/17
 • Fra Orbicon: Endelig rapport, Vejstrupvej 26, Vejstrup
  148390/17
 • Fra Tietgenskolen - Mødedatoer KompetenceVækst SFD-15-0012
  132594/17
 • Fra NIRAS, mail med kommentarer til VVM-redegørelsen
  124229/17
 • Fra Niras: Feltnotater, monitering marts 2017
  124743/17
 • Fra Orbicon: Tilbud på ny boring og sløjfning af B23
  126431/17

Udgående

 • Invitation til Cohesion Forum 26-27 juni 2017, med tilmelding
  178046/17
 • Til Rådgiver - SV: Rapportudkast for Roers Alle 10
  118545/17
 • Til Center for socialt frivilligt arbejde: Angående afregning af oplæg til Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe den 19. april 2017
  117241/17
 • Til Vejle Kommune, tak for svar på spm. vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  118347/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Assensvej 293, 5642 Millinge – 430-81593
  118259/17
 • Til borger (nr. 101) - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Rudmevej 101, 5750 Rudme
  117483/17
 • Til DGE: Svar på henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Algade 70, 5500 Middelfart
  119034/17
 • Indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter i dele af Sønderborg kommune
  118368/17
 • Til DGE: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Algade 66, 5500 Middelfart
  118870/17
 • Til Langeland kommune: Mail med Kopi af varsel om V2-kortlægning samt bilag
  117650/17
 • Til Kommunen, Fremsendelse af afgørelse om V2-kortlægning af en del af vejmatriklerne 7000ab og 7000ac, Fredericia Stadsjorder, Nørrebrogade og Primulavej, 7000 Fredericia
  118478/17
 • Til Kolding Kommune ang Jordforurening - Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  117417/17
 • Til DGE: Spørgsmål vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  118106/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  117582/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  117969/17
 • Til Niras. SV: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117643/17
 • Til DK Råstoff - Høring høringssvar fra Vejle Kommune - efterbehandling - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  117495/17
 • Til interessentselskab - Råstofplan 2016 -Færdiggravede områder
  118553/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Assensvej 293, 5642 Millinge – 430-81593
  118264/17
 • Til lodsejer - vidersendelse af Vejle Kommunes høringssvar vedr. delvis efterbehandling af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  117488/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  117592/17
 • Til Niras. Accept: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117634/17
 • Til Justitsministeriet: Svar på spørgsmål vedr. evaluering af postlister
  120518/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  117677/17
 • Til DJ Miljø & Geoteknik, Svar på undersøgelsesoplæg, Jernbanegade 11, 5750 Ringe
  118266/17
 • Til Hvidevare Centret: Kvittering for modtagelse af indsigelse vedr. V1-kortlægning, Vestre Engvej 8-10, 7100 Vejle
  117917/17
 • Til Willis: Forsikringsvurdering
  117465/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Gl. Donsvej 1, 6000 Kolding.docx
  117752/17
 • Til Boligskøder: Svar på henvendelse, Mølvangvej 97, 7300 Jelling
  118568/17
 • Til Svendborg Kommune, Svar på mail vedr. etablering af garage, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  117865/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bryllevej 19, 5250 Odense SV
  117686/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  117569/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab A/S: V1-afgørelse, matr. nr. 802 fredericia Bygrunde.docx
  117862/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  117870/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Assensvej 293, 5642 Millinge – 430-81593
  118261/17
 • Til Borger, Fremsendelse af nyt udkast til V1-afgørelse vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  118350/17
 • Til Borger, Svar på telefonisk henvendelse, Norgesvej 9A-B, 5700 Svendborg
  117392/17
 • Til Borger, Bilag: Nyt BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle.docx
  118355/17
 • Til DGE: Spørgsmål vedr. boredybde Industriparken 30, 6630 Rødding
  118174/17
 • Til Svendborg kommune: RSD mener ejendommen bør kortlægges
  118200/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab A/S: V1-afgørelse, matr. nr. 802 fredericia Bygrunde.docx
  117869/17
 • Til entreprenør, råstof, efterbehandling, matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  123943/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  133267/17
 • Til Frederica Kommune og TREFOR Vand: Udkast til referat fra møde vedr. Herslev Kildeplads
  147021/17
 • Fra DJ-MG, Svar vedr. undersøgelsesoplæg - Jernbanegade 11, 5750 Ringe
  157560/17
 • Svar på henvendelse, 451-00007, Baggrund for V2-kortlægning
  163025/17

17. april 2017

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24. april 2017
  117548/17

16. april 2017

Indgående

 • Fra borger- Råstofplan 2016 Mjøls
  147428/17

15. april 2017

Indgående

 • Til borger Råstofplan 2016,Kollund
  117352/17

14. april 2017

Udgående

 • 12 Storyboard Kommunikation (pårørende).docx
  118615/17
 • 1 - Storyboard Familiespejlet (sundhedspro).docx
  118609/17
 • 13 Storyboard Støtte (pårørende).docx
  118616/17
 • 4 - Storyboard Familielinen (sundhedspro).docx
  118613/17
 • 2 - Storyboard Familiebogen (sundhedspro).docx
  118611/17
 • 11 Storyboard Bekymringer (pårørende).docx
  118614/17
 • 3 - Storyboard Familieplanen (sundhedspro).docx
  118610/17
 • 5 - Storyboard oplevelser (sundhedspro).docx
  118612/17
 • Fra Diabetesforeningen: Små film om Familiekassen og type 2 diabetes i familien
  118608/17

12. april 2017

Indgående

 • Fra Arkil: Indberetning for 2016, uforurenet forurenet jord - Kolding
  117365/17
 • Fra Kolding Kommune ang: Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  117273/17
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om rapport samt V2-varsling på Bodøvej 8, Svendborg
  117004/17
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 høring, Norgesvej 8, 6230 Rødekro
  117207/17
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. § 19 tilladelse - Jernbanegade 5 Christiansfeld
  117205/17
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 høring, Østergade 66, 6230 Rødekro
  117208/17
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 høring, Andholmvej 10a, 6230 Rødekro
  117209/17
 • Fra:yder
  116593/17
 • Fra Borger: Telefonshenvendelse,
  116814/17
 • Fra Vejle kommune: mail vedr. forurening Fjordvænget, Børkop - Vandværksvej 7a og 7b, Brejning
  116768/17
 • Fra:yder
  116587/17
 • fra KUBEN Management - anmoder om tidspunkt for behandling af sag
  118913/17
 • Fra Vejle Kommune - Høringssvar vedr. høring af godkendelse af delvis efterbehandling af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  117428/17
 • Fra VUC Syd - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118473/17
 • fra Nyborg Kommune, mail - Revideret udkast til § 8-tilladelse - Seniorbofælleskab på Yderpierne - Toldbodgade 42, 5800 Nyborg
  118867/17
 • Svar fra projekt praksisnær undervisning vedr. afrapportering til Udvalget for Regional Udvikling
  120427/17
 • Fra Borger, Råstof, Kommentarer til aftale med indvinder
  123834/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, Bekræftelse på aftaler
  123798/17
 • Fwd: Fremtidens transport - Til Udvalget for Regional Udvikling - Fremtidens transport og behov for en mere fleksibel planlægning.docx
  124449/17
 • Fra:yder
  125463/17
 • VS: {{RSYD}}Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand
  124850/17
 • Fra Focus advokater - Re: SV: SV: 27688-0014 - Kortlægning af Runddelen 11, 6040 Egtved, forlængelse af høringsperiode
  143665/17
 • Fra: yder
  148514/17

Udgående

 • Til rådgivere: Miniudbud på videregående undersøgelser - Pulje 5 2017, 4 lossepladser i Billund og Augustenborg
  163670/17
 • Til Rådgivere: Miniudbud på videregående undersøgelser - Pulje 5 2017, 4 lossepladser i Billund og Augustenborg
  163671/17
 • Til Rådgivere: Miniudbud på videregående undersøgelser - Pulje 5 2017, 4 lossepladser i Billund og Augustenborg
  163669/17
 • Til Rådgivere: Miniudbud på videregående undersøgelser - Pulje 5 2017, 4 lossepladser i Billund og Augustenborg
  163668/17
 • Til Rådgivere: Miniudbud på videregående undersøgelser - Pulje 5 2017, 4 lossepladser i Billund og Augustenborg
  163706/17
 • Til Vejle kommune: mail om supplerende oplysninger Vandværksvej 7a og 7b, Brejning
  116784/17
 • Til Borger, Råstof, Fremsendelse af aftale med indvinder
  123807/17
 • Til praksis - Bekræftelse på overdragelse af ledig kapacitet
  117029/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  116695/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ændring i læges ansættelse
  116811/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  116622/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  117027/17
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i tidsubegrænset periode
  116782/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev vedr. Ændring i ansættelse i praksis
  116808/17
 • Til Borger: Rapporter vedrørende Frøstrupvej 110 og 120 i Nørre Nebel
  116815/17
 • Til Franck Geoteknik, Kommentarer til undersøgelsesoplæg, Albanigade 19, 5000 Odense C
  116688/17
 • Til Fredericia Fjernvarme: Vedrørende Skansevej 52, 7000 Fredericia
  116618/17
 • Til Land & Plan: Kvittering for modtagelse af kortmateriale
  116298/17

11. april 2017

Indgående

 • Tildeling af stand ved KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum d. 10. og 11. maj 2017 (Region Syddanmark)
  185812/17
 • Fra DMR: Obduktionsprojektet - grundejerhåndtering
  166573/17
 • Fra Frederica Fjernvarme: Telefonhenvendelse (vedr. opgravning af olietank)
  116617/17
 • Fra projekt: tak for støtte
  117433/17
 • Fra:yder
  116542/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Pon Power A/S, Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N
  116290/17
 • Fra:yder
  116538/17
 • Fra Franck Geoteknik, Mail med undersøgelsesoplæg, Albanigade 19, 5000 Odense C
  115671/17
 • Fra:yder
  115547/17
 • Fra SOr - Bekræftelse vedr. oprettelse af midlertidig regionsdrevet lægepraksis i Grindsted
  115586/17
 • MAIL fra Svendborg Kommune - til bruger, kommende §8-sagsbehandling, børneaktivitetscenter
  118795/17
 • Fra AMU-Syd - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118484/17
 • Fra NIRAS: Kopi af udbud
  117375/17
 • Fra borger - mail fra nabo om aftale om graveplan - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Etape 3
  117223/17
 • Fra Vejle Kommune - Partshøring af udkast til dispensation iht. jordforureningslovens §52 - Matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  118665/17
 • Fra Borger, Råstof, Klage over støv og støjgener
  123766/17
 • Fra Vejen Kommune: kvittering for regionens bemærkninger til Vejen Kommunes vurdering af påbudsmuligheder i sagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  123507/17
 • Fra Mercoprint - Adgang til bestilling af receptblanketter
  115488/17

Udgående

 • Til DMR: Obduktionsprojektet - grundejerhåndtering
  166574/17
 • Til advokatfirmaet Per Jørgensen ApS ang Storegade 79, Holsted
  115374/17
 • Til PLO, DAK-E. Vagtchef og Lev. vedr. Ændring i midlertidig regiosndrevet lægepraksis på Langeland
  116218/17
 • Til SOR - Korr. vedr. oprettelse af midlertidig regionsdrevet lægepraksis i Grindsted
  115469/17
 • Til TDC - Overtagelsesskema fastnet [DocID:58006075]
  115399/17
 • Til SOR - Ændring i midlertidig regionsdrevet lægeklinik på Langeland
  116216/17
 • Kommunemeddelelse - Langland Kommune - Ændring i midlertidig regionsdrevet lægepraksis
  116220/17
 • Til Stürup A/S, Råstof, aftaler fra møde i råstofgrav
  123780/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Jernbanealle 2, 4, 7323 Give.msg
  117471/17
 • Til Kolding Kommune: Svar på henv vedr tidligere losseplads, Langforte 92, Christiansfeld
  115482/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81, 6715 Esbjerg N
  115658/17
 • Til Tønder Kommune ang. Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  115383/17
 • Til Haderslev Kommune: Kopi af kortlægningsbreve, Skobyringen 2, Vojens
  115763/17
 • Til GEO ang. afregning
  115919/17

10. april 2017

Indgående

 • image005.jpg
  115120/17
 • rikp@mercell.com - SV: Anmodning om aktindsigt i leverandørregister j. nr. 15/53395
  115119/17
 • image006.jpg
  115009/17
 • migl@nnmarkedsdata.dk - SV: Aktindsigt i Regionens køb ved eksterne leverandører, vores j.nr. 15/53395
  115008/17
 • mon@udbudsvagten.dk - Re: begæring om aktindsigt, afslag j.nr. 15/53395
  115006/17
 • Fra Arkil: Tilbagemelding vedr indberetning, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  114369/17
 • Fra UUO: vedr. EUD i skolen
  115141/17
 • fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  115891/17
 • dermatologi forløb fra øst
  115950/17
 • Fra: yder
  115334/17
 • Fra TDC - Korrespondance vedr. overtagelse af linje i lægepraksis i Grindsted
  115403/17
 • Fra Borger, Kommentar omkring jordflytning, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  117858/17
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. byggeri af garage på V2 kortlagt ejendom, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  117748/17
 • Spørgsmål til ansøgning - 1. runde
  117703/17
 • Fra SHS: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  119138/17
 • fra Varde kommune vedr. Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  117836/17
 • Udkast til referat, Videomøde i Netværkssekretariatet for LMS d. 29. marts 2017. Kommentarer imødeses indtil d. 1. maj 2017
  118055/17
 • Fra Vejle Kommune, svar på spm. vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  118336/17
 • Fra Frisesdahl: Tilbud
  117450/17
 • Fra Arkil: kopi af orientering til jordleverandør, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  119699/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  117764/17
 • Fra DMR: DMR´s bemærkninger til supplerende undersøgelse, Rugårdsvej 115, Odense
  120499/17
 • Fra:yder
  178294/17

Udgående

 • Til Vejen Kommunen - Råstofplan 2016 -Svar på brev til regionsmedlemmer
  117219/17
 • Til Fokus Advokater AS, svar på henvendelse Runddelen 11, 6040 Egtved
  115312/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, aftale fra møde i kliplev grusgrav
  123741/17
 • Til Vejen Gymnasium vedr. spørgsmål til ansøgning til uddannelsespuljen
  115158/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 2. mail
  114772/17
 • Til projekt; Slutudbetaling
  114518/17
 • Til TDC - Forespørgsel vedr. overtagelse af linje i lægepraksis i Grindsted
  114820/17
 • Til Faaborg Gymnasium vedr. spørgsmål til ansøgning til uddannelsespuljen
  115162/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 1. mail
  114764/17
 • Til Villemoes Teglværk A/S - Udløb af klageperioden - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  114263/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 3. mail
  114779/17
 • Til VMR: Besvarelse af forespørgsel vedr §52-dispensationer
  114560/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpuljen
  114857/17
 • Til Varde Kommune: Svar vedr. ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand
  114850/17
 • Til Esbjerg Kommune ang: Lundsmarkvej 41, Ribe
  114730/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 4. mail
  114783/17
 • Til Mercopriant - Vedr. bestilling af receptblanketter
  115053/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Oprettelse af midlertidig regionsdrevet lægepraksis i Grindsted
  114802/17

9. april 2017

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24. april 2017
  117540/17
 • Operationalisering af spørgsmål til spørgeskema
  117723/17
 • Fra Borger: henv. vedr. råstofgrave
  143954/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Lejerskovvej 6, 6640 Lunderskov.msg
  117418/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning II, Gammelbyvej 27, 7323 Give.msg
  117457/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk.msg
  117384/17

8. april 2017

Indgående

 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  117281/17

7. april 2017

Indgående

 • KL Social og Sundhedspolitisk Forum / MESSEHÅNDBOG
  185811/17
 • Anmodning om udpegning af repræsentant til bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020
  118942/17
 • Fra Focus Advokater AS, henvendelse Runddelen 11, 6040 Egtved
  115309/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Dagsorden til 4. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser
  116998/17
 • Fra DMR, Anmodning om akt-indsigt i eget tilbud fra 2013
  118390/17
 • Fra Eurofins: Tilsyn 6. april 2017 - Analyserapporter fra tilsyn, Vranderupvej 46, Kolding
  119251/17
 • fra DMR - om bundprøve 9 og 10 ved tanke
  118739/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunens kommentarer til oplæg til supplerende undersøgelser, Rugårdsvej 115, Odense
  120466/17
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance med rådgiver vedr. revideret undersøgelsesoplæg, Højbyvej 11, 5260 Odense S
  120456/17
 • Fra Niras. FW: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117627/17
 • Fra Arkil: Indberetning for 2016, lettere forurenet jord - Kolding
  117363/17
 • Så er Videns- og Læringsforummet for LKT-Palliation gået i luften.
  117272/17
 • Fra Niras: Analyseresultater, monitering marts 2017
  124732/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med §8-ansøgninger vedr. byggeri på Nymarksvej 37 og 41, Fredericia
  114326/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang: matr nr. 1279a Broager Ejerlav, Broager
  114380/17
 • Fra Læge - Bekræftelse på oprettelse af Nem-konto
  114255/17
 • Fra MOE: Møllevejen, Strynø - tidsplan færdiggørelse
  114527/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Dronningsholmsvej 52, Odensevej 26 og Odensevej 135-137
  114494/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Lourupvej 3, Gørding
  114585/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  114485/17
 • Fra DGE: Områder med fyld og indbygget jord
  114370/17
 • Fra advokat: Advokatbreve Nyt OUH
  114708/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Dronningsholmsvej 52, Odensevej 26 og Odensevej 135-137
  114470/17
 • Fra VHS : tilføjelse til do bestyrelsesmøde 19. april
  114881/17
 • Fra Land & Plan: Områder med fyld og indbygget jord
  114367/17
 • Esbjerg Kommune. ang: Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  114469/17
 • Datoer for workshops
  116047/17
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi af svar til letbanen omkring jordregulativ
  114183/17
 • Mail fra Abortankenævnet
  113829/17
 • Fra Rosborg Gymnasium og HF- vedtægter
  113034/17
 • Fra HF og VUC Fyn - udpegning til ny valgperiode
  113295/17
 • fra Ejendomsmægler Telefonhenvendelse (lok. nr. 561 - 61082)
  113405/17
 • henvendelse fra kommunen Spørgsmål vdr. Jordforurening på Bestævnet 8 i Veflinge Nordfyns Kommune
  113725/17
 • Fra Middelfart Kommune: Anmodning om stillingtagen til evt. jordflytning, Gl. Slotsvej 16a
  113942/17
 • Fra Social- og Sundhedsskolen Fyn - udpegning til ny valgperiode
  113418/17
 • Bemærkninger til Region Syddanmarks Innovationsstrategi
  114169/17
 • Fra Svendborg Kommune: Forespørgsel vedr forureningsniveau, Jernbanevej 26 , Svendborg
  112709/17
 • Fra Dimter: MPO02848 - Serverbestilling Dietmer til lægers bibeskæftigelser for HR, REG: REVIDERET SIGNOFF GODKENDELSE
  113974/17
 • Fra VUC Vest - udpegning til ny valgperiode
  113138/17
 • Fra Middelfart Kommune: Den ansøgte placering af nyt hus på ny udstykning, gl slotsvej 16
  113936/17
 • Fra AMU-Fyn - udpegning til ny valgperiode
  113183/17
 • henvendelse fra kommunen Spørgsmål vdr. Jordforurening på Bestævnet 8 i Veflinge Nordfyns Kommune - Spørgsmål vdr. Jordforurening på Bestævnet 8 i Veflinge Nordfyns Kommune.msg
  113730/17
 • Fra Vejle Kommune - svar på partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - sydlig del af matr.nr 10a Jerlev By, Jerlev - Etape 3
  113174/17
 • Fra Læge - Medd. vedr. CVR-nr
  114157/17
 • Fra Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen - udpegning til ny valgperiode
  113066/17
 • Henvendelse fra ejendomsmægler Jordforureningsstatus - udgået af kortlægning, Skolegade 19A, 5300 Kerteminde
  113468/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Rykker for svar på forespørgsel om jordtilkørsel, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  112717/17
 • Mail fra Danske Regioner
  113803/17
 • Mødeaftale
  143167/17
 • Fra Danish-Chinese Business Forum: Vedr. arrangement
  140308/17
 • Fra borger: Henvendelse om SL som protektor for sejlsportsbegivenhed
  153621/17
 • Fra Vejen Kommune: Kopi af resultater for monitering fra DGE, 575-99016
  170454/17
 • Den samlede Interreg ansøgning
  180204/17

Udgående

 • Til borger: Orientering om udbudt værditabsundersøgelse, Kløverbakken 1, 6800 Varde
  114127/17
 • Til Franck Geoteknik: Udbud af værditabsundersøgelse i Varde
  114124/17
 • Til MOE: Udbud af værditabsundersøgelse i Varde
  114123/17
 • Til Oplægsholdere: Materiale til Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe den 19. april 2017
  114023/17
 • Til Rambøll: Obduktionsprojekt - Frog
  166572/17
 • Til Diabetesforeningen: Udsendelse af opdateret materiale til Familiekassen
  113741/17
 • Deltagere - tilsendt opdateret materiale.xlsx
  113742/17
 • Til SDU: Aflysning af konference vedr. Lighed i øjenhøjde den 28. marts 2017 grundet for få tilmeldinger
  113071/17
 • Til Socialcenter: Aflysning af konference vedr. Lighed i øjenhøjde den 28. marts 2017 grundet for få tilmeldinger
  113035/17
 • Til læge - Bekræftelse på oprettelse af cvr-nr
  114171/17
 • Til borger ang. Sønderlykkevej 1, Løgumkloster
  113247/17
 • Til Novus Tegnestue: Fremsendelse af resultater - Stejlbjergvej, Kolding
  112930/17
 • Til borger - mail om anmodning om tilbagemelding på ny graveplan - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  113420/17
 • Til Vejle Kommune - Høring af godkendelse af delvis efterbehandling af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  113287/17
 • Til Borger: Revurdering af V1 kortlægning af del af Søren Eriksens vej 7, 5270 Odense N, lok. 461-81300
  113881/17
 • Til borger ang. Lundsbjergvej 3, 6760 Ribe
  113028/17
 • Fra Det regionale Lægemiddelråd til sygehusenes lægemiddelkomitéer
  113939/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  114003/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til detailprojektudkast
  113043/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Svar vedr forespørgsel fra jordpartier fra Ringkøbingvej , matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  112774/17
 • Til Novus Tegnestue: Fremsendelse af resultater - Stejlbjergvej, Kolding
  112926/17
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  114015/17
 • Til Shell: Opfølgning på møde tirsdag den 4. april
  112695/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  113124/17
 • Til DK Råstof -Høring af godkendelse af delvis efterbehandling - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev.
  113303/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til Vejen Kommunes vurdering af påbudsmuligheder i sagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  112900/17
 • Til Næsby El-forretning: Revurdering af V1 kortlægning af del af Søren Eriksens vej 7, 5270 Odense N
  113917/17
 • Til Niras, Råstof, Dialog vedr. VVM redegørelse
  123727/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117435/17
 • Til Sweco: Tilbagemelding
  117422/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117440/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117407/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117409/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117397/17
 • Til SWECO: Tilbagemelding
  117416/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117427/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117443/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117425/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117394/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117442/17
 • Til Sweco: Tilbagemelding
  117419/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117432/17
 • Til Sweco: Tilbagemelding
  117420/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117401/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117396/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117395/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117405/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117434/17

6. april 2017

Indgående

 • Fra Slesvig-Holstein, organisering m.m. WP5
  123869/17
 • Fra Severin: Bekræftelse på arrangement på Severin
  112508/17
 • VS: Ordrebekræftelse 228865
  185808/17
 • Referat af borgmestermøde 28. marts 2017
  111997/17
 • Fra Sønderborg Forsyning: INdberetning 2016
  112577/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0032 EUD Student
  112476/17
 • Aktindsigt: Vejenvej 55, 6600 Vejen
  112551/17
 • Fra NIRAS: Udkast til detailprojekt og budgetoverslag
  112300/17
 • Fra Vejle Kommune: Rosborg kort hegnslinje - område til får
  112023/17
 • fra adv. M Rey - kvittering - VS: Oplysninger om Gl. Færgevej 12, 14, lok. 513-10003
  111449/17
 • Vedr. Proces for politisk forankring i de 3 vestdanske regioner
  112190/17
 • Fra DGE: Opdateret lokalitetsliste
  111560/17
 • Fra Billund Kommune: Vedr. afslutningsnotat på indsats - Dieselspild, Tingvejen 396a, Grindsted
  111947/17
 • Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Kommenteret Årsrapport 2016
  112052/17
 • Fra IT-leverandør - Medd. vedr. aflevering af journaldata til Styrelsen for Patientsikkerhed
  112063/17
 • fra DMR - Fwd_ §19-ansøgning Nyborgvej 69, Odense
  112566/17
 • Fra COWI: Kopi af mail fra COWI til Borger omkring reparation
  112207/17
 • Fra Borger: Svar på regionens redegørelse for revner
  112098/17
 • Fra DGE: Henvendelse vedr. Vejenvej 55, 6600 Vejen, 575-32030
  112532/17
 • til DMR, mail - NV-opgravning ok; hvad med øvrig byggefelt_ Nyborgvej 69, Odense
  111684/17
 • Dagsorden til administrativ møde med regionen vedr. Fredericia sundhedshus den 19.4.17
  113156/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  112745/17
 • Fra Borger: Boliganmodning, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  113084/17
 • henvendelse fra ejendomsmægler vedr Lokalitets nr. 515-50251
  113352/17
 • Fra AMU-Vest - udpegning til ny valgperiode
  112778/17
 • Notat om tiltrækning af EU-midler til turisme
  112450/17
 • Fra Kolding Kommune ang.SPX, Platinvej 8, 6000 Kolding
  113058/17
 • Fra NIRAS: Resultater af jordprøver
  112654/17
 • Fra COWI: Svar fra COWI vedr. for meget betalt honorar
  112652/17
 • Høring, Dansk Anæstesi Database årsrapport 2016
  112742/17
 • Fra MOE: Møllevejen - muldkurve og nivellement
  114520/17
 • Fra projekt: Returnering af kontrakt
  114567/17
 • Fra kommunen, orientering med brev til lodsejer vedr. vilkår i landzonetilladelsen på Solevadvej 74 i Assens Kommune
  115022/17
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning 2016
  114358/17
 • Fra VMR: Præcisering af forespørgsel vedr §52-dispensationer
  114414/17
 • Afrapportering af MissionEUX 2. halvår 2016
  114922/17
 • Fra Land & Plan: Planetbyen Uhre
  114402/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med dokumentation for § 8 samt driftsplan Kongensgade 105, Fredericia. Dokumentation for §8.
  116086/17
 • Fra Rybners: vedr. MissionEUX
  114920/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Udtalelser vedr. grundvand
  123713/17
 • Fra Rambøll, vedr. teknologiudviklingsprojekt
  123411/17
 • Fra B. Schrøder, vedr. Nørregade 90, Vejen
  121597/17
 • Fra borger, Råstoffer til klimatilpasning
  121584/17
 • Fra Fyens Stiftstidende: Vedr. svar på aktindsigt
  120717/17
 • Fra Langeland kommune: Mail med oversigtskort knust asfalt matr. 2xm, Rudkøbing Markjorder
  117368/17
 • Ansøgning til Erhvervsstyrelsen
  143154/17
 • Fra FRI til Region Syddanmark: Spørgsmål til udbud: Demonstrationsanlæg ved grube 3 i Kærgård Plantage
  147090/17
 • fra NIRAS Lokaliteter Aike vandværk
  162070/17
 • fra NIRAS Vedr. læborg vandværk
  162071/17

Udgående

 • Til Severin: Accept af arrangement i efteråret 2017
  111983/17
 • Til Vejle Kommune: Lokaler til underarbejdsgruppen den 20. april
  111945/17
 • Orientering om forsinkelse af afrapporteringen på 2016-FL midler til fødeområdet
  114907/17
 • Til Assens Kommune, regionens kommentarer til søprojekt på Solevadvej 74 i Assens Kommune
  114988/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Kratholmvej 4, 5260 Odense.msg
  113186/17
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering V2-kortlægges et delområde på Egeskovvej 265
  112501/17
 • Til COWI: Vedr. afventning af reparation af revner til efter "kjolesæson"
  112194/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Nyborgvej 71, 5853 Ørbæk.msg
  113252/17
 • Fuglemajgård - takstændring pr. 1. april 2017
  111719/17
 • Til Nybolig; Svar på forespørgsel omkring nr. 5 og 7
  111718/17
 • Til Vejen Kommune - spørgsmål vedr. efterbehandling efter råstofgravning - Drivervej 8 i Holsted
  111853/17
 • TTil COWI: Kommentarer til tilbud
  112435/17
 • Til Vejle Kommune - Partshøring af udkast til dispensation iht. jordforureningslovens §52 - Matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  112381/17
 • Til Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen - udpegning til ny valgperiode
  112491/17
 • Til COWI: Spørgsmål til tidligere tilbud på boring B201
  112438/17
 • Til Varde Gymnasium - udpegning til ny valgperiode
  112149/17
 • Til Billund Kommune: kvittering for svar på afslutningsnotat på indsats - Dieselspild, Tingvejen 396a, Grindsted
  111988/17
 • Til Social- og Sundhedsskolen Esbjerg - udpegning til ny valgperiode
  112212/17
 • Til Skat: Kopi af afgørelse: Udgår af V1-kortlægning, Jernbanevej 3, 5932 Humble
  112106/17
 • Til Svendborg kommune: Kopi af afgørelse og Rapporter, 479-81122, Åbyvej 24, 5762 Vester Skerninge
  112477/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev for lok. 631-02001
  111937/17
 • Til AMU-Vest - udpegning til ny valgperiode
  112439/17
 • Til Niras: fremsendelse af historisk materiale, Boulevarden 13, Vejle
  112409/17
 • Aftale om orientering af Udvalget for Regional Udvikling
  112203/17
 • Til Vejle Kommune: Spm. vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  112163/17
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger til vurdering af risiko overfor overfladevand, Landevejen 19, Døstrup
  112583/17
 • Til Langeland kommune: Kopi af afgørelse + Rapporter, Jernbanvej 3, 5932 Humble, lok.nr 482-81076
  112055/17
 • Til Social- og Sundhedsskolen Fyn - udpegning til ny valgperiode
  112228/17
 • Til SKAT: Kopi af afgørelse, udgår af V1-kortlægning, Åbyvej 24, 5762 VEster Skerninge
  112517/17
 • Til COWI og Odense kommune: Kopi af afgørelse om, at matr.nr. 38 Fraugde By, Fraugde ikke kortlægges samt kortbilag
  111921/17
 • Til GEO: Jordforureningsattest, matr. 3a Lihmskov By, Nørup
  111176/17
 • Til MST: Til orientering V2-kortlægges et delområde på Egeskovvej 265
  112008/17
 • Til Orbicon: Accept af prisoverslag
  111432/17
 • Til VUC Vest - udpegning til ny valgperiode
  112394/17
 • Til borger - forslag om møde/besigtigelse ift Opdateret situationsplan - Nannasvej 1, Ringe
  111507/17
 • Til Shell SV: Bail-down test
  112093/17
 • Til HF og VUC Fyn - udpegning til ny valgperiode
  112413/17
 • Til AMU-Fyn - udpegning til ny valgperiode
  112445/17
 • Til IT-leverandør - vedr. Aflevering af journaldata til Styrelsen for Patientsikkerhed
  112073/17
 • Til Embedslægen - Kopi til orientering. Partshøring af udkast til dispensation iht. jordforureningslovens §52 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev - Vejle Kommune
  112386/17
 • Til Shell: SV: Bail-down test
  111585/17
 • Til Embedslægen - Forespørgsel vedr. aflevering af journaldata til Styrelsen for Patientsikkerhed
  112070/17
 • til nabo - SV_ henvendelse - Godthåbsvej 15, 7100 Vejle - evt. køb
  111866/17
 • til DMR - spørgsmål til dokumentation for øvrig byggefelt - SV_ §19-ansøgning Nyborgvej 69, Odense
  112568/17
 • Til DGE: Svar til DGE med kopi af sagsmateriale, 575-32030
  112536/17

5. april 2017

Indgående

 • Visitationsskema 18.6.15 med rettelser (2).docx
  110568/17
 • Fra Odense Kommune: Oversigt over niveauinddeling af gravide
  110569/17
 • 2017 04 03 Referat fra Undergruppe - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide dagsorden.docx
  109795/17
 • Fra Vejle Kommune: Referat fra møde i undergruppen - nu med korrekte navne
  109794/17
 • Fra Rådgiver, Råstofkortlægning, Fakturering af pilotprojekt for klægkortlægning
  121419/17
 • Lund Elmer Sandager: Vedr. Aktindsigt i Bios-sagen
  122947/17
 • Fra Borger - Råstofplan 2016 - kvittering for svar
  117286/17
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. ibrugtagningstilladelse, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  120430/17
 • Fra COWI: Endeligt oplæg og tilbud
  110764/17
 • Fra NIRAS: Pris fra Vandcenter Syd på prøvetagning
  110522/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  110765/17
 • Fra Varde kommune: mail med forslag til supplerende boringer
  110989/17
 • Fra Sweco: RE: Udredningsarbejde på Havneterminalen
  111231/17
 • Fra Shell RE: Planlagte gravninger på Havneterminalen
  111293/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsbrev og oprensningsnotat - Grejs Præstegård, Vestermarksvej 12a, 7100 Vejle
  111105/17
 • fra Odense Kommune - Nyborgvej 69 - byggeriet kan fortsætte
  109621/17
 • Fra borger - råstofplan 2016 - Bolderslev
  111002/17
 • fra Odense Kommune - VS_ §8-høringssvar - nedrivning af bygninger - Stationsvej 12A-12C - 461-00192
  109640/17
 • FraNationalpar Vadehavet - Råstoffer til klimatilpasning
  110523/17
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse af undersøgelsesrapport
  111070/17
 • fra DMR - om fortsættelse af byggeriet - Nyborgvej 69, Odense
  109613/17
 • Fra Shell: høringssvar til V2 varsling fra Region Syddanmark
  111000/17
 • Fra Kolding Kommune. Tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 26a, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Drejensvej 25, 6000 Kolding
  112273/17
 • Mail fra Danske Regioner
  111260/17
 • Fra Haderslev Katedralskole - udpegning til ny valgperiode
  111662/17
 • SV: Høringsbrev - Almen medicin, 2. halvår 2017 Syd
  111182/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81, Esbjerg N
  111599/17
 • Fra IT-Leverandør - Korr. vedr. patientjournaler fra praksis i Esbjerg
  112161/17
 • Pressemeddelelse med link til årsrapport og Markedsføringsbudget 2017
  111511/17
 • Til Shell og Sweco: Planlagte gravninger på Havneterminalen
  111281/17
 • Fra Shell: As-built dokumentation
  111239/17
 • Fra Shell: spørgsmål vedr. Bail-down test
  111301/17
 • Telefonhenvendelse (Gimlevej)
  112065/17
 • Telefonhenvendelse (lok. nr. 630 - 81897)
  112059/17
 • Svarkvittering fra SST: Neurologiske specialevejledning (dissimineret sklerose)
  111262/17
 • Fra DGE: Bud på datavalidering
  111506/17
 • Mail fra Danske Regioner
  111324/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang Sundgade 27, Sønderborg
  113559/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel vedr. prøvetagning på Elmegade 22, 5500 Middelfart
  112301/17
 • Fra Borger: Henv. vedr. spredningsrisiko af mulig forurening fra losseplads til nærliggende naboejendomme, Næsby Losseplads
  112524/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. etablering af faskine på V1 kortlagt grund - § 8?
  113038/17
 • fra Tandlægeforeningen
  113444/17
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for mail med forespørgsel til etablering af faskine på V1 kortlagt grund - § 8?
  113093/17
 • Fra Cowi: Shell havneterminal, mødereferat
  114417/17
 • Link til artikel i Fyens stiftstidende
  114985/17
 • Fra VHS: materiale til bestyrelsesmøde 19. april 2017
  114874/17
 • Fra Assens Kommune, ønsker kommentarer til søprojekt på Solevadvej 74 i Assens Kommune
  114986/17
 • Fra Shell: høringssvar til varsel om kortlægning Brev fra Region Syddanmark
  146835/17
 • Fra Helsinki-Uusimaa:Follow-up 5th SG meeting notes and peer evaluation for Northern Ireland and Kerry
  135877/17
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - Flyvestation Skrydstrup
  125044/17
 • SV: Oversigt over nuværende vagtapoteker og nye filialer?
  130114/17
 • fra NIRAS RE: Risagervej 10, Gørding
  162722/17

Udgående

 • Hermed oplysninger vedr. stand på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 (Region Syddanmark)
  185804/17
 • Svar på henvendelse, 451-00007, Baggrund for V2-kortlægning
  163020/17
 • Til Danbolig, svar på henvendelse, Bækvænget 12B, 5853 Ørbæk
  109570/17
 • Til NIRAS: Godkendelse af pris
  110524/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  110803/17
 • Til projekt: forespørgsel vedr. kommunikation
  110902/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse inkl. Undersøgelsesrapport på j.nr. 07/10058
  110940/17
 • Til DR: Vedr. anmodning om aktindsigt 050417
  109788/17
 • Til borger - Råstofplan 16 - Bolderslev
  111109/17
 • Til Vagtchefen vedr. Afmeldt vagtydernummer samt praksishandel
  111125/17
 • Til projekt: vedr. kommunikation og udbetaling
  111057/17
 • Til JordMiljø: Tilbagemelding på spørgsmål til fjernelse af fundament samt delområde udgå af kortlægning
  110998/17
 • TIl Borgere, følgegrupper Råstoffer til klimatilpasning
  110518/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  110851/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Aabenraa
  111127/17
 • Til borger - Råstofplan 2016 - Mjøls
  111112/17
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Praksishandel i Aabenraa
  111130/17
 • Orientering til Midt og Nord
  110484/17
 • Til borgern - Råstofplan 2016 - Fangel
  111111/17
 • Til Kolding Kommune: Kopi af regionens svar til JordMiljø
  111004/17
 • Til Bakke Auto, Svar på høringssvar, Høgevej 20, Esbjerg
  110921/17
 • Til BDN vedr. arrangement
  110903/17
 • Til BDN vedr. arrangement
  126811/17

4. april 2017

Indgående

 • Fra Severin: Vedr. arrangement i efteråret 2017
  108447/17
 • Fra Severin: Vedr. arrangement i efteråret 2017
  108419/17
 • Til Kvalitet og Forskning: Lokale på Kokholm
  108009/17
 • Fra Borger: Klage over manglende information om oprensningsarbejde på Rugårdsvej
  108640/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang Sct Nicolaj Gade 23, 6760 Ribe
  108326/17
 • Fra Ballum Digelag - Råstoffer til klimatilpasning Råstoffer til klimatilpasning
  109738/17
 • Fra Bakke Auto, Høringssvar på V1-varsel, Høgevej 20, Esbjerg
  110917/17
 • Fra Borger: Nabo tilfreds med svar fra regionen
  109625/17
 • Fra EDC: anmodning om sagsmateriale for Baungårdsvej 1C, 6600 Vejen
  109565/17
 • Fra Fanø Kommune - Råstoffer til klimatilpasning Råstoffer til klimatilpasning
  109748/17
 • Fra Aabenraa Statsskole - udpegning til bestyrelse
  109809/17
 • Fra CLEAN WKHYG månedsopfølgning marts
  110674/17
 • Fra Esbjerg Kommune - Råstoffer til klimatilpasning
  109762/17
 • Fra Danbolig, Telefonhenvendelse Bækvænget 12B, 5832 Ørbæk
  109568/17
 • Fra Ribe Digelag - Råstoffer til klimatilpasning
  109733/17
 • Fra Shell: Pumpetest notat
  111228/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orinetering om status for Elmegade 22, 5500 Middelfart
  112286/17
 • Fra Geo: anmodning om jordforureningsattest, Tørskindvej 70, 7183 Randbøl, matr. 3a Lihmskov By
  111173/17
 • Fra Middelfart Kommune: Mere status om sagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  112296/17
 • Fra Shell: Dokumentation for afværgeanlægget
  111225/17
 • Annulleret - Dobbelt journaliseret
  115649/17
 • fra Odense Kommune - Tilladelse til nedrivning af bygninger på Stationsvej 12, 5260 Odense S
  112730/17
 • Fra DK Råstof - ny graveplan Jerlev Etape 3 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  113376/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med undersøgelsesoplæg for Stegshavevej 12, 5750 Ringe
  108928/17
 • Fra DGE: Rapport - Strandvejen 20, 6840 Oksbøl, lok.nr. 555-91002
  109190/17
 • Svar kvittering fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  108732/17
 • Tillæg til underskrift i forbindelse med finansieringstilbud - Ejd.nr. 0287
  107981/17
 • Fra Borger: præcisering af hvad henv. vedr. Næsby Losseplads drejer sig om
  108779/17
 • Møde med FilmFyn
  108619/17
 • Fra DMR: Tak for tilbagemelding - afventer grundejer
  109161/17
 • FVI Pressemeddelelse og årsrapport 2016
  108788/17
 • Fra COWI: Kopi af svar vedr. revner til grundejer
  108051/17
 • Mail fra Danske Regioner
  109339/17
 • Fra Danfoss: Bilag til afgravning, Nordborgvej 81, Nordborg
  109152/17
 • Fra EDC: henv. vedr. forureningsattest, Vardevej 193, 7100 Vejle
  109196/17
 • Til Langeland kommune: RSD er enig med kommunen i at påbudssagen kan afsluttes
  108196/17
 • fra DGE : Tilbud - Værditabsafværge Fjordvejen 29, Taulov
  108444/17
 • DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  123147/17
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  122570/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Møde på ejendommen, Linde Allé 7, Sønderborg
  120196/17
 • fra Vejen Kommune, Østerbygårdvej 2, 6682 Hovborg. Anvendelse af slagger, vedlagt miljøgodkendelse og afgørelse efter VVM-reglerne.
  117849/17
 • Fra COOR: Kantine-aftale, tilskud pr. bruger
  120659/17
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut
  119886/17
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. ansættese af fysioterapeuter
  119870/17
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut
  119881/17
 • Fra vagtlæge: aftale om afgangsførelse
  143044/17
 • Mail fra Niras A/S vedlagt notat om vacuumtest (word, minus bilag)
  171063/17

Udgående

 • Til Diabetesforeninge: Materiale til hjemmeside målrettet familier
  109525/17
 • Invitation Kurser i sundhedspædagogik til patientuddannelse for familier hvor mindst en har type 2-diabetes .msg
  109524/17
 • Til Region Hovedstaden: Invitation til kompetenceudvikling i efteråret 2017
  109523/17
 • Procesplan for samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide.docx
  109517/17
 • Til arbejdsgruppe: Procesplan for samarbejdsaftalen vedrørende sårbare gravide den 29. marts
  109516/17
 • Til Rådgiver, Råstof, kortlægning, vedr. klægkortlægning
  115364/17
 • Til Vejle Kommune: Opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  109244/17
 • Til Odense Kommune: Proces omkring samarbejdsaftalen
  108526/17
 • Til Udbetaling Danmark - Vedr. tidshorisont for sag
  154060/17
 • Til Severin: Tilbud på kursuslokaler til to kursusdage i efteråret 2017
  108228/17
 • Til Odense Kommune: Proces omkring samarbejdsaftalen
  108204/17
 • Til CLEAN, fristforlængelse, analyse
  108097/17
 • Til grundejer - Til grundejer Vestergade 34A1 - Rykker for svar - Kopi sendt til medejer
  172109/17
 • Til praksis i Rødding: rykker for svar på henvendelse af 20. marts
  108034/17
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til V2-afgørelse (udvidelse), Strandvejen 20, 6840 Oksbøl.docx
  109424/17
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Næsby Losseplads, 461-00050
  108931/17
 • Til PLO - Afmelding af ydernummer i Grindsted
  109158/17
 • Til Borger: Svar på klage fra nabo
  108643/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbreve
  109452/17
 • Til Banedanmark og Kolding Kommune: BILAG - UDKAST V2-afgørelse, matr. nr. 61a.docx
  109150/17
 • Til projekt: anmodet om underskrevet dokument
  109133/17
 • til Nyborg Kommune - Bemærkninger til poreluft- og jordklassificeringsundersøgelser - SV: Seniorboligerne, Nyborg - ansøgning om §8 hhv. §19
  108408/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af henv. vedr. Næsby losseplads
  108773/17
 • Til COWI: Kommentarer til moniteringsnotat
  108320/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbrev
  109449/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD har ingen bemærkninger til det fremsendet undersøgelsesoplæg
  108946/17
 • Til Borger: V2-varsling (udvidelse), Strandvejen 20, 6840 Oksøl.docx
  109419/17
 • Til myndigheder og digelag, følgegruppemøde Råstoffer til klimatilpasning
  108284/17
 • Til lægerne Nygårdsvej, udeblivelsesgebyr
  109200/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbreve
  109454/17
 • Til Borger: Supplerende svar på klage
  108767/17
 • til Svendborg Kommune - Mulig afkortlægning - Åbyskovvej 42, nyt supplerende oprensningsscenarium
  108742/17
 • Til EDC; Fremsendelse af forureningsattest på Vardevej 193, 7100 Vejle
  109204/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser
  109253/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser
  109217/17
 • Til COWI - afklaring af OFV-risiko og offentlig indsats - matr.nr. 58 Tønder
  108338/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbrev
  109446/17
 • Til borger ang.Sundgade 27, Sønderborg
  108652/17
 • Til Banddanmark og Kolding Kommune: V2-varsling, matr. nr. 61a.docx
  109148/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbreve
  109458/17
 • Til borger: Orientering om udbud
  109223/17
 • Til Borger: Orientering om Bemærkninger fra Esbjerg Kommune til - Høring om påbudsmuligheder ifm. fund af forurening på Bohrsvej 4, 6760 Ribe
  108078/17
 • Til borger, vedr. Sundbrovej 12, 5700 Svendborg
  108334/17
 • Underskrivning af endelig kontrakt
  108391/17
 • Til DMR: RSD er umiddelbart enig i kommunens vurdering med hensyn til terrænregulering og §8-pligt
  109000/17
 • Til Langeland kommune: Mail med kopi af afgørelse om, at Kædebyvej 4, 5932 Humble ikke kortlægges
  108755/17
 • Til Aabenraa Statsskole - udpegning til ny valgperiode
  109469/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser
  109236/17
 • Til COWI - afklaring af OFV-risiko og offentlig indsats - matr.nr. 58 Tønder
  108342/17
 • Til Vejen Kommune: Orientering om udbud
  109248/17
 • Til Haderslev Katedralskole - udpegning til ny valgperiode
  109474/17
 • TIl EDC: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. Baungårdsvej 1C, 6600 Vejen, lok. 575-55039
  109566/17
 • Svar vedr. orientering om proces
  110474/17
 • Til Rosborg Gymnasium - udpegning til ny valgperiode
  109481/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, videresendelse af indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening
  123626/17

3. april 2017

Indgående

 • Til Råds- og direktionssekretariatet: Til Jane Kraglund - godkendelse af dagsordenspunkt til SU, deadline 3. april
  107899/17
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til flowchart angående udskrivning af gravide
  107675/17
 • Fra Udbetaling Danmark - Vedr. tidshorisont for sag
  154059/17
 • Fra projekt: rev. budget
  142953/17
 • SV: Oversigt over nuværende vagtapoteker og nye filialer?
  130121/17
 • Fra Haderslev Kommune. Q8-Vestergade 12, Vojens. Forureningsundersøgelse forud for anlægsarbejde.
  132627/17
 • Fra virksomhed ang. projekt
  133685/17
 • fra Odense Kommune, mail - VS_ Oprensning på Nyborgvej 69
  106767/17
 • Fra læge - Medd. vedr. overdragelse af tlf.nr til regionsklinik
  107257/17
 • fra Odense Kommune - undersøger overtagelsestidspunkt - SV_ sender frivillig undersøgelse, GASA, Lavsenvænget 1
  106804/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med poreluftundersøgelse Nymarksvej, Fredericia - Miljøundersøgelse
  106575/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  107844/17
 • Fra Danske regioner: Referat af jordchefmøde
  107889/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107572/17
 • Fra broger, vedr. Sundbrovej 12, 5700 Svendborg
  108245/17
 • Fra rådgiver: SV: Vedr. forurening, Hjortsvangen 42-44, 7323 Give
  106553/17
 • Fra Haderslev Kommune. Q8-Vestergade 12, Vojens. Forureningsundersøgelse forud for anlægsarbejde.
  107374/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Forespørgsel om tilkørsel af jord, matr. nr. 2a Hesselmed, Varde
  107041/17
 • fra Nyborg Kommune - VS: Seniorboligerne, Nyborg - ansøgning om §8 hhv. §19
  108383/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger til - Høring om påbudsmuligheder ifm. fund af forurening på Bohrsvej 4, 6760 Ribe
  108046/17
 • Fra COWI: Priser for reparation af gulv
  107977/17
 • Svar til Formandsbeslutning
  107943/17
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Næsby Losseplads, 461-00050
  108768/17
 • Fra Borger: Vedr. el-forbrug
  107972/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpulje 2017
  108312/17
 • Fra broger, vedr. Sundbrovej 12, 5700 Svendborg
  108255/17
 • fra Haderslev kommune Jord Erfa møde Haderslev 25. april 2017
  107995/17
 • Fra Ekstern Aktør: Generalforsamling
  106819/17
 • Fra Rambøll: tilbud på suppl. unders. Rødeledsvej 60 v. tidligere tanke
  107297/17
 • Fra DGE: Faktura marts 2017
  111495/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Statusnotat 2 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  111399/17
 • Fra Niras: anmodning om arkivoplysninger. Boulevarden 13, Vejle.
  112222/17
 • Orientering om proces for arbejdet med Udviklingsplan
  110465/17
 • Ny ressourceperson til opgave for Region Syd
  107969/17
 • Fra GEO Partner: ansøgning om ophævelse/revurdering af V1-forurening på del af 1n Næsby By, Næsby
  109729/17
 • Fra ansøger: eftersendt signaturversion
  108307/17
 • Fra Johnson Institutet vedr. opsigelse af ydernummer
  114807/17
 • Eftersendelse til dagsorden til dialogmøde med OUH/Svendbrg den 4. april 2017
  112848/17
 • Personalhuset Agito - image001.png
  113887/17
 • Personalhuset Agito - image002.png
  113899/17
 • Personalhuset Agito
  113885/17

Udgående

 • 20170329 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide referat.docx
  107648/17
 • Til arbejdsgruppe: Referat fra arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide den 29. marts
  107649/17
 • image001.jpg
  107676/17
 • Til Projektleder: underskrevet partnership agreement
  107674/17
 • Til Vejle Kommune: Opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  107401/17
 • Til ansøger: kvitering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107311/17
 • Til ansøger. kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  106879/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse - Forureningssituationen på Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg
  106729/17
 • Til COWI: Kommentar til oplæg
  106549/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  106810/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpuljen 2017
  107819/17
 • Til Borger: Kvittering for anmodning om boligundersøgelse
  106901/17
 • Til Billund Kommune: praksis ændret fra lukket til selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  107701/17
 • Til broger, vedr. Skovvej 4A, 5610 Assens
  107417/17
 • til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  106992/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Engvej 4, 7321 Gadbjerg.docx
  107559/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (Afgørelse) på Skodborg Nørregade 8, 6630 Rødding (575-81110)
  107129/17
 • Til Billund Kommune, foresp. vedr. Råstofplan 2016
  107616/17
 • Til praksis i Billund: ændring til selektiv lukket
  107697/17
 • Til TV2Oj: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  107205/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107213/17
 • Til Vejen Kommune - Kopi af V2-brev (Afgørelse) på Skodborg Nørregade 8, 6630 Rødding (575-81110)
  107133/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  106817/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107473/17
 • Fra Niras, Råstof, fremsendelse af kortmateriale, råstofplan 2016
  107256/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107403/17
 • til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  106808/17
 • Til borger: Varsling af supplerende undersøgelse på Rødeledsvej 60, Svendborg
  107302/17
 • Ansat læge ophører i praksis i Odense C
  107757/17
 • Til Borger: Afslag på ansøgning om optagelse under VTO
  107370/17
 • Til NSI - Forespørsel vedr. manglende tilkobling af patienter i nyoprettede lægepraksis
  107593/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107795/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  106924/17
 • Til borger - eftersendt orientering om endelig vedtagelse af råstofplan 2016
  106750/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Østergaards Plads 13, 5620 Glamsbjerg.msg
  108294/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107278/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  106849/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansat læge ophører i praksis
  107760/17
 • Om status af sag - SV_ Ejendommen Agerhatten 9, Odense - forurening.
  106959/17
 • Til Rambøll: Accept af tilbud
  106755/17
 • Kvittering for ansøgning kulturpulje 2017
  106756/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  108323/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  133692/17

2. april 2017

Indgående

 • Fra COWI: Oplæg supplerende undersøgelser
  106392/17
 • Fra projekt: slutafrapportering
  109110/17
 • Fra projekt: afslutning af projekt
  109125/17
 • Redegørelse fra kiropraktor
  106443/17

1. april 2017

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Langebjergvej 1, 5491 Blommenslyst.msg
  108269/17

31. marts 2017

Indgående

 • Fra Oxford, forslag til revideret definition
  108092/17
 • Arbejdsdefinition.docx
  108094/17
 • Oxford Researchs kontraktskabelon.docx
  108093/17
 • Fra RH - OFV: Info om vandplantemaer og screningsværktøjet
  175491/17
 • Fra HUSET Middelfart: Tilbud på lokaler til to kursusdage i efteråret 2017
  107901/17
 • Fra SDU, materiale til møde 3/4-2017
  108087/17
 • Fra CLEAN - Referat; opstartsmøde i arbejdsgruppen vedr. OVERSKUDSVARME
  139214/17
 • image002.jpg
  139216/17
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på orientering om fri fase
  105508/17
 • Fra Niras: Rapportudkast for Roers Alle 10
  163713/17
 • Kvittering på modtagelse af bemærkning til forslag til Kommuneplan 2017
  106239/17
 • Fra Arkil: Vedr. tiltag så jord ikke flyttes før supplerende prøvetagning, Vranderupvej 46
  105447/17
 • fra ansøger: supplerende materiale til ansøgning
  106111/17
 • Rapport
  105226/17
 • fra entreprenør, råstof, tilsyn, a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  106286/17
 • Fra ansøger: Ansøgning om kulturmidler 2017
  106148/17
 • Til Henning HAve A/S: Kvittering for modtagelse af ansøgning om dispensation til modtagelse af ren jord, matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl
  105717/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpulje 2017
  107304/17
 • Fra Shell: Dagsorden vedr. Undersøgelse på Shells havneterminal
  106690/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen 2017
  107259/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen 2017
  107783/17
 • Fra Revisor - Korrespondance vedr. basishonorar
  106953/17
 • Fra Danfoss: §8 Ansøgning for afgravning af forurenet jord under bygning L11
  106813/17
 • Svarkvittering fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  107584/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Fremdriftsmødet den 28. marts 2017
  106581/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen 2017
  107522/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2017
  107809/17
 • Fra borger - Råstofplan 2016- Mjøls
  105770/17
 • Fra Esbjerg Kommune: accept af undersøgelsesoplæg, Frodesgade 125, Esbjerg
  105466/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen 2017
  106261/17
 • Fra NIRAS: Kopi af udbud til entreprenør
  105744/17
 • Fra Nissum&Kudsk: Indledende dialog vedr dispensation, matr nr 423 Skrydstrup mfl.
  105673/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse om status, på 25 Skodsbøl, Broager
  105170/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpulje 2017
  106020/17
 • Fra Odense Kommune, Lille udvidelse af p-plads, Havnegade 120, 5000 Odense C
  106319/17
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på status for påbudssagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  108139/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  108449/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til 2. kvt. 2017
  108189/17
 • Fra Fredericia Kommune: accept af oplæg til supplerende undersøgelsesprogram
  108090/17
 • Fra Fredericia Kommune: accept af oplæg til supplerende undersøgelsesprogram
  108104/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpulje 2017
  107390/17
 • Fremsendelse af notat fra Lægevagten
  106445/17
 • Teknik & Miljø
  106855/17
 • Fra Tønder Kommune, § 19 tilladelse for Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  106828/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen 2017
  107439/17
 • fra DMR, mail - Oprensning på Nyborgvej 69
  106743/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen 2017
  107694/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  106909/17
 • Referat af møde i HR Huset
  107296/17
 • Fra Læge - Korrespondance vedr. åbne for tilgang af patienter
  106943/17
 • Fra ansøger- underskriftblad eftersendt
  107219/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  108433/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpulje 2017
  106788/17
 • Fra ansøger: ansøgning til ulturpuljen 2017
  107055/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  107618/17
 • Fra borger, vedr. Skovvej 4A, 5610 Assens
  107412/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpulje 2017
  106866/17
 • Fra ansøger: Ansøgning Kulturpulje 2017
  106742/17
 • Fra Shell: Høringssvar
  111650/17
 • Fra SUM: Udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Kolding Sygehus til 2. kvt. 2017
  112120/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  111529/17
 • Fra DK Råstof - aftale med nabo - Jerlev Etape 3 - partshøringssvar fra nabo - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  113360/17
 • Fra Kolding Kommune: Vedr oplysninger om en V2 kortlagt grund, Langforte 92, Christiansfeld
  115480/17
 • Fra VMR: Dialog omkring besvarelse af forespørgsel
  114406/17
 • Indgående redegørelse
  133176/17
 • VS: Afgørelse fra Rigsadvokaten vedr. Carl Holst
  136163/17
 • Fra Syddansk Universitet: Patient@home 2016 statusrapport
  152577/17
 • Fra Syddansk Universitet: Patient@home 2016 statusrapport
  152582/17

Udgående

 • Til HUSET Middelfart: Tilbud på lokaler til to kursusdage i efteråret 2017
  106314/17
 • Til Diabetesforeningen: Lokaler til kompetenceudvikling til Familiekassen
  106259/17
 • Hermed det færdige program for temadag den 1. juni om samarbejde i rehabiliteringsteam
  185442/17
 • Til DMR: Oplæg til fase 3
  105593/17
 • Dagsorden strategisk tværsektoriel koordinationsgruppe 190417.docx
  105495/17
 • Til Center for frivilligt socialt arbejde: Materiale til mødet i STK den 19. april
  105496/17
 • Notat om frivillighed STK 190417.docx
  105494/17
 • Til Svendborg Kommune: Nyborgvej 438 Skårup, DK-Tank - til orientering
  172613/17
 • Til Diabetesforeningen: Lokaler til kompetenceudvikling til Familiekassen
  105151/17
 • Til underarbejdsgruppe: Opgave til underarbejdsgruppe angående sårbare gravide
  105066/17
 • Til Borger: Fremsendelse af V2 Afgørelse, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  105214/17
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg
  106318/17
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  105558/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Reventlowsvej 58A, 5600 Faaborg (431-00602)
  106010/17
 • til entreprenør: Vedr. spørgsmål til matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105879/17
 • Til Kudsk&Nissum: Foreløbigt svar vedr dispensation, matr. 423 Skrydstrup mfl.
  105670/17
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  106315/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  106237/17
 • Til praksis - Korrespondance vedr. ledig kapacitet i praksis
  106322/17
 • Til Praksis - Orientering vedr. næste møde i S.U.
  106323/17
 • Til Langeland kommune: eftersendelse af grundejerrappport, 482-81116 Ristingevej 87, 5932 Humble
  105237/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Svendborg
  106316/17
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. kortlægningsvurdering af Sirius Havnedepot, Esbjerg havn samt Nedlukning af deponi
  105968/17
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning til kulturpuljen 2017
  105925/17
 • Til Revisor - Korrespondance vedr. beregning af basishorar
  105796/17
 • til lodsejer og entreprenør, Vedr tilsyn på matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105933/17
 • Til Veerst Mørtelværk ApS - Brev om tilsyn i råstofgrav inkl. tilsynsnotat - matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  105189/17
 • Til ansøger: kvittering på ansøgning om kulturmidler i 2017
  106161/17
 • Til Tulip A/S, Esbjerg Kommune og SKAT:Areal udgår af jordforureningskortlægnming, Mukkerten 13, Esbjerg
  105275/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje
  106114/17
 • til entreprenør, råstof, tilsyn, Matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  106291/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  106169/17
 • til landinspektør, råstof, tilladelse, 71 Allerup by, sneum i esbjerg
  106171/17
 • Til borgmesteren i Esbjerg Kommune - Råstofplan 2016
  105941/17
 • Til borger - Råstofplan 2016 - Mjøls
  105552/17
 • Til Kolding Kommune ang.Sdr Havnegade 68-72, Kolding
  105222/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til Kulturpuljen 2017
  105608/17
 • Til entreprenør, råstof, tilladelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105938/17
 • Til kommunen, orientering vedr. ejendommen Søgårdsvej 50/Søvej 18, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn kommune udgår af kortlægning på V1 efter indledende undersøgelse
  105556/17
 • Til kommunen - til orientering, ejendommen Assensvej 123, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn kommune, udgår af V1 kortlægningen efter en indledende forureningsundersøgelse
  105526/17
 • Til TV2OJ: Vedr. aktindsigt
  106000/17
 • Til vagtlæge: ændring tilbage til cpr.nr. fra CVR
  105474/17
 • Til borger: Vedr tilsyn på matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105874/17
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Kulturpuljen
  106270/17
 • Til Kudsk&Nissum:kopi af dispensation fra 1998, matr nr 423 SKrydstrup og 210 Gl Ldegaard
  105697/17
 • Til DR: Vedr. anmodning om aktindsigt
  107312/17
 • Til Kolding Kommune. Høringssvar SV: Udkast til tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 26a, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Drejensvej 25, 6000 Kolding
  106206/17
 • Til projekt ang. skabelon til timeregistreringer
  128690/17

30. marts 2017

Indgående

 • Fra UC SYD: Reservation af datoer ang kompetenceudvikling til Familiekassen
  104714/17
 • Fra Vejle Kommune: Myndighedsrepræsentant til arbejdsgruppe
  104029/17
 • fra Faaborg-Midtfynd Kommune - Østre Ringvej 36, 5750 - Fælleshuset - Rapport over tilsyn og vurdering i fh.t. indeklima
  103853/17
 • Fra NIRAS: Jordmodtager
  103932/17
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål til forureningssagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104367/17
 • Fra Orbicon Tilbud på Boring B23, Langeskov
  104939/17
 • Fra rådgiver: mail vedr. forurening, Hjortsvangen 42-44, 7323 Give
  104836/17
 • fra Odense Kommune - Bemærkninger til boringsplacering, Odense Gasværk
  103748/17
 • Fra Eurofins, vedr. Borggade 10 B, Gråsten
  104799/17
 • Fra Fredeicia kommune: mail med notat om prøvetagning Fredericia Havn, Kaj 19
  104442/17
 • fra DMR til Faaborg-Midtfyn kommune_ bygherres opgave at dokumentere beksyttelse af afværgeanlæg
  103866/17
 • Fra Rambøll: Odensevej 135-137 - Undersøgelsesoplæg for immobile stoffer i og omkring tidl. autoværksted
  104948/17
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi af § 8-tilladelse, Toldbodhusevej 1
  103949/17
 • fra Faaborg-Midtfyn kommune til DMR_ opfyldelse af vilkår om afværgeanlæg hvem_ -
  103867/17
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for svar
  104210/17
 • til Odense Kommune - ok at vente med påbud til beslutning om oprensning sker_
  103789/17
 • Fra borger: Mere dokumentation for færdiganmeldelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  103996/17
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om ikke påbud, Elmegade 22, 5500 Middelfart
  103928/17
 • Fra Projekt Crossing IT vedr. færdig forandringsteori og aftaler
  104591/17
 • VS: Præcisering af maksimale ventetider ifm. brystkræftscreening
  104573/17
 • fra lodsejer, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder
  105924/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  105629/17
 • Fra Niras - kvittering vedr. 3 Miniudbud om råstofkortlægning i medfør af rammeaftale af 24. juni 2013 + rettelse til 4 parallelt løbende miniudbud
  105391/17
 • Fra Langeland Kommune, svar på tillægsspm. om udstrækning af Rødgaards Auto, Eggertsvej 3, Humble
  103989/17
 • fra Nordfyns Kommune - VS Detailprojekt_ Afværge Snavevej 2, Søndersø
  103821/17
 • Fra Novus Tegnestue: Spørgsmål til status på Stejlbjergvej, Kolding
  104046/17
 • fra Odense Kommune_ kan vi vente med at undersøge påbud_
  103793/17
 • fra Svendborg Kommune - om møde - SV_ Vedr. sparring i påbudssager, pesticider og salt+cyanid - grundvandssager i Svendborg
  104059/17
 • Fra Orbicon: Søndersø nye vandanalyser
  104941/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen 2017
  105945/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse om mulig skade som følge af borearbejde
  106727/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2017
  105543/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen 2017
  105599/17
 • Fra Eurofins: Analyserapporter, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  105027/17
 • Fra Vejen Kommune - Råstofplan 2016 - hvidbog
  105386/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2017
  105571/17
 • Fra NIRAS - Rapporter fra indledende undersøgelse, Søgårdsvej 50 , Søvej 18, 5750 Ringe
  105220/17
 • Fra NIRAS - Rapporter for indledende undersøglse, Assensvej 123 , 5750 Ringe
  105478/17
 • Fra Niras: Kinovej 0 - endelig rapport
  105269/17
 • fra Nordfyns Kommune svar vedr. Undersøgelsesboring på Gulleshøj 11
  105198/17
 • Fra Niras: Status vedr. nye gravetilladelser
  106684/17
 • Fra Langeland kommune: Forkert adresse på varsel om kortlægning
  107301/17
 • Fra Fynbus : Opsigelse af Kontrakt om erhvervskort - Erhvervsaftale
  108904/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med dialog om en evt besigtigelse af mose nord for ansøgte område
  115069/17
 • fra journalist, endelig version af artikel i Fyens Stiftstidende
  114983/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, mail med afværgning af støvgener
  115060/17
 • Fra: yder
  112759/17
 • Fra:yder
  112754/17
 • Fra Vejle Kommune, svar på spørgsmål vedr. Silo-Trans A/S og Midt Tank Billund A/S, Ammitsbølvej 37, Vejle
  111706/17
 • Fra Borger: Henvendelse angående undersøgelses rapport
  110936/17
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  109812/17
 • Fra Danren: Pris-regulering for rengøring
  124103/17
 • Fra Hvidevare Centret: Indsigelse vedr. V1-kortlægning, Vestre Engvej 8-10, 7100 Vejle
  117912/17
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  129235/17
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  129224/17
 • Fra læge - Indsigelse mod tilbageholdt basishorar
  134284/17
 • Fra virksomhed ang. projekt
  133674/17
 • Mail fra Niras A/S med svar på stillede spørgsmål
  171029/17

Udgående

 • Til UC SYD: Kompetenceudvikling til Familiekassen i efteråret 2017
  104673/17
 • Til Vejle Kommune: Svar angående myndighedsperson til underarbejdsgruppen
  103938/17
 • Til Vejle Kommune: Opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  103927/17
 • Til Arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide: Lokale til arbejdsgruppemøde mandag i Kolding
  103685/17
 • til Svendborg Kommun - SV_ Vedr. sparring i påbudssager, pesticider og salt+cyanid - grundvandssager i Svendborg
  104028/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varsel om afgørelse om ikke påbud i sagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104503/17
 • Til Rambøll: Tillægskontrakt Vestergade 9, Faaborg
  104971/17
 • Til KBK Beton - Råstofgraven i Enderupskov, matr.nr. 34 Enderupskov
  104094/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering og spørgsmål_varsel om afgørelse om ikke påbud, Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104360/17
 • Fra Projekt Crossing IT vedr. færdig forandringsteori og aftaler
  104700/17
 • Til Brugsforeningen for Als og Sundeved ang. Torvet 1, Ulkebøl
  104515/17
 • Til ansøger: Vedr. budget
  103600/17
 • Til Orbicon: Boringer i GeoGIS - Projekt Søndersø Samlet risikovurdering
  104111/17
 • Til Nybolig Erhverv: Svar vedr. Allégade 14, Give
  104031/17
 • Til Vejen Kommune: Svar på forespørgsel vedr. tidligere tromledepot
  104199/17
 • Til Novus tegnestue: Svar vedr. Stejlbjergvej, Kolding
  104047/17
 • Til FabborgMidtfyn kommune: Kopi af Afgørelse, udgår af kortlægning + Rapporter. 430-81630 Prices Havej 13, 5600 Faaborg
  104561/17
 • Til Borger: Orientering om forureningsundersøgelse på Katry 1A, Augustenborg
  103679/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og DMR - Gasværk_fælleshus. Regionen forventer afværgeanlægs sikring dokumenteres uvildigt
  103908/17
 • Til Arkil: Vedr. konstatering af olieforurenet jord ved tilsyn på Vranderupvej 46
  104659/17
 • Til O.B. Development A/S, Svar omkring Vejlevej 167, 6000 Kolding
  104577/17
 • Til SKAT:Kopi af afgørelse: Udgår af V1-kortlægning, Prices Havevej 13, 5600 Faaborg
  104567/17
 • Kommunemeddelelse - INFO vedr. ufrivillige lægevalg ud over 15 km
  103650/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål i forureningssagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104372/17
 • Til Brøndby Kommune: Vedrørende BOS200 anlæg
  104970/17
 • Til Revisor - Bekræftlese på ændring af cvr-nr i lægepraksis
  104040/17
 • Til Haderslev Kommune: Kortlægningsbrev for Ribevej 9, Vojens
  104137/17
 • Kontraktudkast til godkendelse
  103899/17
 • Til borger: Dialog vedr. kommende tilsyn i råstofgraven på matr. nr. 115 Mollerup, Visby, Mollerup 5, Tønder
  103744/17
 • Til Arkil: Forlængelse af frist, 25 Skodsbøl, Broager
  105927/17
 • svar til lodsejer, matr. nr. 115 Mollerup, Visby beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  105888/17
 • Til borger - genfremsendelse - Opdateret situationsplan til kommentering som aftalt - Nannasvaj 1, Ringe
  103826/17
 • Udkast til kontrakt
  108328/17
 • Til NIRAS, Råstof, videresendelse af kommentarer fra Aabenraa Kommune
  115077/17
 • Til virksomhed ang. projekt Mette Stryns timeregistrering for februar 2017 - underskrevet
  133237/17
 • Til ansøger - ok til indsendt materiale
  127137/17

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap