Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

22. januar 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: Vedr. sløjfning af boringer
  41078/21
 • Fra STU Varde: Ok til at videresende materiale til STUK
  41115/21
 • 28263-21_v1_påbud i pdf(1).PDF
  40609/21
 • mellemvej 31, 6430 Nordborg, endeligt påbud om oprydning
  40608/21
 • Fra COWI: Adelgade 138 og 140, Bogense: Opdatering af GeoGIS
  41181/21
 • Fra Nymølle: SVAR: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  40470/21
 • Anmodning om indsigt i direktørlønninger i region Syddanmark og bekræftelse på modtagelse
  41731/21
 • Referat styregruppe 21 jan 2021
  41768/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81733, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  39873/21
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. udsættelse af projekt pga corona
  41772/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - § 8 Udkast - Tilladelse til etablering af legeplads
  41751/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej - ventialtionsanlæg
  41449/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. jordforurening, Storegade 27, 6670 Holsted
  41699/21
 • Fra Råstofteamet: Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 4a, Fjelsted By, Fjelsted i Middelfart Kommune
  41764/21
 • fra Midelfart kommune: Til orientering: Undersøgelsesnotat, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  41015/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om undersøgelse, udkast til § 8 tilladelse samt stillingtagen til påbud, Smedefod 10A, 6392 Bolderslev
  41750/21
 • Fra Fredericia Kommune. Gravetilladelse vedr. Skærbækvej
  40528/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej - ventialtionsanlæg
  41233/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Indledende miljørapport med bilag
  41755/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Afgrænsende miljørapport med bilag
  41754/21

Udgående

 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, Adelgade 1..pdf
  41775/21
 • Til Borge, Boligerklæring, Adelgade 1.pdf
  41777/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning.pdf
  41776/21
 • Til Borger, Notat - Adelgade 1 Kolding_rev1.0.pdf
  41774/21
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Adelgade 1, Kolding, lok: 621-293
  41773/21
 • Til COWI: tilbagemelding rapport
  41292/21
 • Til STUK: Videreformidling af STU Vardes projektidé
  41195/21
 • Til NIRAS: Sløjfning af boringer
  40588/21
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 1 / 2021 - svarfrist 22-01-2021
  40577/21
 • Til Tre For: Dokumenter til orientering
  39567/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40954/21
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle.pdf
  40150/21
 • Yil borger - Kvittering for høringssvar - Borreby Møllegård
  41630/21
 • Til borger 2 - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 10, 7100 Vejle.pdf
  40152/21
 • Til DMR, fremsendelse af hidtorisk materiale vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle
  41641/21
 • Til borger 1 - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 8, 7100 Vejle.pdf
  40151/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40953/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40950/21
 • Til HEM EJD. INVEST ApS, V1-varsel med bilag, Lomholtvej 8, 7100 Vejle.pdf
  41531/21
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Juelsmindevej 213, 7120 Vejle Øst.pdf
  40853/21
 • Til Grundejerforeningen - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej, 7100 Vejle.dotm.pdf
  40148/21
 • Til projekt: uddybende spørgsmål til budget
  41771/21
 • Til MST: Høringssvar til varsel af oprensningspåbud, - overløb fra drænpotten tank T6 - Shell raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 2391976)
  40447/21
 • Til borger: Svar på spørgsmål om Covid-19 indsatsen
  40928/21
 • Til Søgaard Erhverv ApS, V1-varsel med bilag, Lomholtvej 10, 7100 Vejle.pdf
  41543/21
 • Til Vejen Kommune: svar på henv. vedr. jordforurening, Storegade 27, 6670 Holsted
  41736/21
 • Til Højgaard Invest, udgår efter vurdering af historriske oplysninger - Jernbanegade 20, 7100 Vejle.pdf
  41055/21
 • Yil energiselskab - forslag om mødetidspunkt
  41724/21
 • Bilag 1 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen Behandling og Pleje.pdf
  41057/21
 • Bilag 3 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering.pdf
  41067/21
 • Bilag 2 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Forebyggelse.pdf
  41062/21
 • Bilag 4 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Uddannelse og Arbejde.pdf
  41072/21

21. januar 2021

Indgående

 • SV: Opsamling møde VBA i almen praksis Sønderjylland
  39163/21
 • Fra D4: Ekstra systemindstilling "masterhåndbog"
  40527/21
 • Fra NIRAS: Tilbud på aktiv ventilation
  38062/21
 • Gammelt sagsakt 4 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40314/21
 • Gammelt sagsakt 6 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40316/21
 • Gammelt sagsakt 5 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40315/21
 • Gammelt sagsakt 9 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40318/21
 • Gammelt sagsakt 7 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40319/21
 • Gammelt sagsakt 3 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40313/21
 • Gammelt sagsakt 8 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40317/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Gammelt sagsakt fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40311/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på spørgsmål og redegørelse for jordvold matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40309/21
 • Gammelt sagsakt 2 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40312/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Brev fra ansøger vedr. gammel aftale matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise Brev_NSI_Andholm.pdf
  40320/21
 • Fra Adv. Andersen Partners - anmodning om materiale - henvendelse - lok. 575-80033
  37772/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, økonomi oplæg pumpetest
  37088/21
 • Fra COWI: Endelig moniteringsrapport
  36993/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opdatering fra grundejer, flystyrt v Hundtoftevej/Stævningen, 5772 Kværndrup
  36909/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  39128/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om friv. und., Seebladsgade 12, Odense
  39313/21
 • Fra Hotel - Værelsesbekræftelse
  37769/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om videre forløb, Havegade 14, Lunderskov
  37914/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af indeluftmålinger i st. th, Hunderupvej 39, st.th.
  38157/21
 • Fra DMR - anmodning om materiale - Nørrebro 51 5900 Rudkøbing.msg
  36925/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 20.01.2021 - Region Syddanmark
  37232/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljøteknisk rapport fra Rambøll
  39321/21
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning for matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  39435/21
 • Fra tidligere ejer. VS: Kolding landevej 69 7000 Fa
  41504/21
 • Fra Fredericia kommune: belægningsplan Søndervold
  40908/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  40027/21
 • Gra borger - hæøringssvar til forslag til råstofplan
  41582/21
 • Fra DMR, henv. vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle - ønsker baggrundsmateriale
  41579/21

Udgående

 • Til kommune: Nørrebyvej 2, Rødding, orientering om rapport
  39414/21
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud og kopi af varsel
  38112/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 9 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37974/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 10 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37977/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 8 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37973/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 7 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37972/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 5 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37970/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 6 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37971/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 4 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37969/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 3 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37968/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 2 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37966/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 1 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37964/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Svar på henvendelse - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37965/21
 • Til MOE: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  37875/21
 • Fra DMR: formaldehyd
  37333/21
 • Til DMR: overvejelser vedr. formaldehyd og Desphenyl-Chloridazon
  37218/21
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, økonomi oplæg pumpetest
  37093/21
 • Til Niras: Adelgade 138, vedr. gennemføring af membran i indervægge
  37014/21
 • Til DMR - Svar på henvendelse - Nørrebro 51, 5900 Rudkøbing
  37041/21
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på § 8 tilladelse til Baltic Pipe, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  36879/21
 • Til DMR: SV: Analyseresultater fra B204 (CMT filter)
  37020/21
 • Til rektorerne
  39081/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  39175/21
 • - Til H & S Ejendomme ApS, V1-afgørelse, med Bilag, Sadelmagervej 17, 7100 Vejle.pdf
  39443/21
 • Til Grundejer: Varsel om igangsætning af aktiv ventilation
  38100/21
 • Til rektorerne
  37902/21
 • Til Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af rapport, Seebladsgade 12
  39328/21
 • Til Varde Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  38657/21
 • Til Annex Ejd., V1-afgørelse, med Bilag Skyttehusgade 22A-B, 26A-B, 28A-B, 7100 Vejle.pdf
  39445/21
 • Til lodsejer: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  37494/21
 • Til borger: orientering om rapport, Nørrebyvej 2, Rødding, med rapport
  38733/21
 • Til Forsvarsmnisteriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  39167/21
 • Til Ballegaard Ejd, V1-afgørelse, med BILAG, Torvegade 17A-E, 7100 Vejle.pdf
  39438/21
 • til rektorerne
  37912/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  38065/21
 • Til borger,Høring, med BILAG, Norupvej 120, 5450 Otterup, søster.pdf
  39310/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  38844/21
 • Til Grundejer: Orientering om moniteringsresultat 2020
  38149/21
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Til Orientering - kopi af V2 afgørelse, Jørgensbyvej 12, Agerskov, lok. 550-81245
  38877/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Jørgensbyvej 12, Agerskov
  38822/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2- afgørelse
  38606/21
 • Til Borger, Mailkorrespondence omkring bemærkninger, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  39169/21
 • Til Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse: V2- afgørelse
  38818/21
 • Til Forsvarsministerriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  37885/21
 • Til ansøger og parter: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  37449/21
 • til borger, Høring, med BILAG, Norupvej 120, 5450 Otterup, bror.pdf
  39312/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  38092/21
 • Til Melgaard - Svar på henvendelse - Lokalitet nr: 611-00132
  37473/21
 • Til SDU og Designskolen: Forslag om forlængelse af forprojekt 'Sundhed, kultur og natur' til 30. juni 2021
  41749/21

20. januar 2021

Indgående

 • Fra DMR: Analyseresultater fra B204 (CMT filter)
  36856/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 27. januar
  36627/21
 • Fra MOE: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  37856/21
 • Fra DMR: mail til vandværksformand vedr. analyseresultater Dagsløkkevej vandværk
  36703/21
 • Fra Danske Regioner - VS: Ny henvisning til fodvorter
  36396/21
 • Fra Melgaard - henvendelse - 611-00132
  37459/21
 • Fra Odense Kommune: afværgeforslag til tillæg til §8 - kommenteret af kommunen
  37156/21
 • Fra Odense Kommune: Revideret afværgeforslag med kommentarer fra kommunen, Skt. Jørgens Engen, Odense
  37155/21
 • Til DMR: Svar på anmodning om arkivmateriale - Billundvej 2, Hejnsvig (565-99019)
  36269/21
 • Fra SDU: AquaRAM-project associated parter
  38500/21
 • Fra SDU: AquaRAM-project
  38494/21
 • Fra DMR: : Anmodning om arkivmateriale - Billundvej 2, Hejnsvig (565-99019)
  36262/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af oprensningsnotat, Allerupvej 46, 5672 Broby
  36067/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat - Allerupvej 46, Broby
  36073/21
 • Fra DMR: kopi af mail til borger vedr. analyseresultater Re: Indmåling af den gamle vandboring på Dageløkke Vandværk
  36717/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Påbud om oprensning af jordforurening
  36018/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud om oprensning af olieforurening, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  36016/21
 • Fra McLarens Aviation: Manglende respons fra grundejer, forespørgsel om kontaktoplysninger, flystyrt ved Stævningen 1
  36008/21
 • Fra Aabenraa Kommune, §8-Tilladelse til etablering af aktivitetsarealer i henhold til § 8 i Jordforureningslo-ven
  35315/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport til afrapportering glemt videresendt fra borger, Allerupvej 46, 5672 Broby
  34731/21
 • Fra grundejer - spørgsmål om at udgå af kortlægningen, Granlyvej 11, 5750 Ringe
  34914/21
 • Fra DMR: Undersøgelses oplæg til kommentering, Søndergade 38, 5450 Otterup
  35428/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om fund af forurening under Højgårdsvej, 5750 Ringe
  35702/21
 • SV_ Udbetaling af COVID-19 midler til Region Syddanmark
  36463/21
 • Yderligere spørgsmål om takster
  35046/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Vurdering af undersøgelses oplæg, Søndergade 38, 5450 Otterup
  35456/21
 • Fra kommunal semarbejdspart - afbud til planlægningsmøde
  35517/21
 • fra rådgiver Oplæg til forureningsundersøgelse Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  36058/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsbrev Arkil, Vranderupvej 46, Kolding
  36471/21
 • Udbetaling af COVID-19 midler til Region Syddanmark
  36458/21
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende oplysninger ang. afværge og dokumentation ifm. ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  36519/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af oplæg til supplerende undersøgelser på Beldringevej 5, 5270 Odense N
  36233/21
 • Fra Kolding Kommune: Dokumenter fra sagen Havegade - 6640 Lunderskov
  37025/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  38979/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  39029/21
 • Fra Kolding Kommune: Placering af funden forurneing, Havegade, Lunderskov
  37043/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  38906/21
 • Fra Rambøll: FW: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  40868/21
 • NEPTUN final "Patrtnership agreement" - Partnerskabsaftale samlet scannet dokument.pdf
  40210/21
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  40951/21
 • fra middelfart kommune Til orientering: Undersøgelsesnotat, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  40090/21
 • Fra DGE, Endelige Rapporter 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg
  35599/21
 • Fra borger: Kvittering for svar på spørgsmål til V1-kortlægningen på Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  35549/21

Udgående

 • Til MOE: vedr. tilsynsrapport - Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  38654/21
 • Til MOE: Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev - Tilsynsrapport - udkast
  39417/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069 - nabo ejendommen lok. 475-50027
  36321/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Landevejen 19, 6780 Skærbæk.pdf
  36117/21
 • Til SKAT + Tønder Kommune, Ændring i indsats, Landevejen 19, 6780 Skærbæk
  36115/21
 • Til Grundejer, Ændring af indsats, Landevejen 19, Døstrup, 6780 Skærbæk.pdf
  36116/21
 • Kortbilag, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36052/21
 • Til Borger, V2-høring, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36049/21
 • Til Borger, bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36050/21
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om påklage, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  36043/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og McLarens Aviation: Tilbagemelding om manglende respons fra grundejer, forespørgsel om kontaktoplysninger, flystyrt ved Stævningen 1
  36011/21
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af orientering om nedrivning, Landevejen 19, 6780 Skærbæk.
  36111/21
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af nyt område af Skovvangsvej 44, 5610 Assens, matr.nr. 19a Barløse By, Barløse
  35859/21
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægningsbrev, UDKAST
  35861/21
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  35863/21
 • Til borger: Bilag - V2 høring
  35860/21
 • Til Esbjerg Kommune og Niras, VS: Bearbejdet screening, Saltgade 11, 6760 Ribe
  35788/21
 • Til Cassin Networks ApS: Bilag - Udgår inden kortlægning
  35548/21
 • Til Cassin Networks ApS: Jeres grund er ikke forurenet, M.P. Allerupsvej 48, 5220 Odense SØ, matr.nr. 38a, Fraugde By, Fraugde
  35547/21
 • Spørgsmål vedr. revideret budget: SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  35439/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069
  36246/21
 • Til DMR: Vandværksformand vil gerne modtage analyseresultater
  34986/21
 • Til grundejer - Svar på henvendelse - V1-forurening, Granlyvej 11, 5750 Ringe
  34925/21
 • Til DMR: Tillægskontrakter, Dageløkkevej
  34486/21
 • Til McLarens Aviation: Rykker for status efter flystyrt, Hundtoftevej/Stævningen, 5772 Kværndrup
  34483/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sidste rykker inden kortlægning af areal, Allerupvej 46, 5672
  34471/21
 • Referat 19. januar - VBA i almen praksis.docx
  34430/21
 • Opsamling møde VBA i almen praksis Sønderjylland
  34429/21
 • Til Andelsboligf. Næsbygaard III, V1-høring med bilag, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  35936/21
 • Tolkegebyr: svar på spørgsmål d.18/01-2021 til Radio4
  34379/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Grønlandsgade 15 og 13, 5300 Kerteminde
  35498/21
 • Til Grundejer, Ændring af indsats, Landevejen 19, Døstrup, 6780 Skærbæk
  35920/21
 • Til borger: Kvittering og svar: Vedr. svar på spørgsmål til V1-kortlægningen på Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  35573/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  35753/21
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Dige ved Sønderho
  36349/21
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab A, V1-høring med bilag, Espestok 101, 5210 Odense NV.pdf
  34832/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  35752/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Grønlandsgade 15 og 13, 5300 Kerteminde
  35455/21
 • Til SWECO: Sagsmateriale, Nr. Hostrupvej 15, 6230 Rødekro
  34243/21
 • Til Geoservice: Svar vedr tilbud, Luftfoto 2021
  34409/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  35747/21
 • Til Andelsboligforeningen Næsbygaard I, V1-høring med bilag, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  35933/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Slettensvej 261, 5270 Odense N
  34725/21
 • Til borger, Rambøll, Billund Kommune: Vedrørende kortlægning af jordforurening, Pile Alle 20. Grindsted
  34717/21

19. januar 2021

Indgående

 • SV: Data om læger i Billund Kommune
  33943/21
 • Fra DMR: Fwd: Kort spørgsmål vedr. Dageløkkevej
  33806/21
 • Godkendelse af faktura vedr. Hærvejskomiteen
  39274/21
 • Fra rådgiver: Kontakt til markejer, Margårdsvej
  33601/21
 • Fra COWI, Adelgade, Kolding: 2 x notater endelig version
  41770/21
 • Fra Miljøteknik: Accept af regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  34504/21
 • Fra Niras: Adelgade 138, kontrakt
  34493/21
 • Fra rågiver: Margårdvej - JAR og nabo på Margårdsvej 4
  32794/21
 • SV: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  32067/21
 • Fra Sjælland: mail til partshøring
  32233/21
 • Fra DMR: Re: Tilbudsliste, supplerende undersøgelse ved emballagedepot
  31602/21
 • mailkorrespondance - mail til parter
  32224/21
 • Faktura - regionshuset
  32394/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  33949/21
 • Fra DMR A/S: Kvittering: Vedr. fremsendelse af materiale for Søndergade 38-40, 5450 Otterup, matr. nr. 3p Hjorslev By, Otterup Sogn, lok. 471-04002
  32984/21
 • Fra Kolding Kommune, Fælles bemærkninger til supplerende forureningsundersøgelse,Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  33825/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  33928/21
 • Fra NIRAS A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  32931/21
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  32392/21
 • Fra Rambøll A/S: "HENV.: Henvendelse om V2 kortlagt grund(e) i Kerteminde - Grønlandsgade 15 og 13, 5300 Kerteminde"
  34511/21
 • Henvisninger 2020
  35896/21
 • ansøgning om ydernummer
  38010/21
 • Fra DMR, Suppl. dokumentation for gulvopbygning, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  36091/21
 • Fra DMR, Svar vedr. kølevand, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  36020/21
 • Fra Rambøll A/S: "HENV.: Henvendelse om V2 kortlagt grund(e) - herunder Grønlandsgade 13, 5300 Kerteminde"
  35485/21
 • Fra Region Midt: vedr. Dit Barns fremtid
  38814/21
 • Faktura - psykiatrien
  32417/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Vurdering" - Oplæg til supplerende undersøgelser, Beldringevej 5 ,Odense
  36260/21
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om at påbud er påklaget, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  35506/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  33980/21
 • Fra Kolding Kommune, Dokumentationsrapporter fra Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  33815/21
 • Fra borger: "FORSP.: Vedr. Billundvej 2, 7250 Hejnsvig"
  34061/21
 • Til/Fra Odense Kommune: korrespondance om § 8 til vandforsyningsledning, Rismarksvej 52
  34393/21
 • Fra SWECO: Anmodning om sagsmateriale, Nr. Hostrupvej 15, 6230 Rødekro
  34229/21
 • Fra Fredericia kommune: Afslutningsbrev, etablering af lejligheder på Købmagergade 21 i Fredericia
  35648/21
 • Fra DMR, Fotos fra supplerende undersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  36036/21

Udgående

 • Mini-workshop om det Tværga°ende kultursamarbejde i Region Syddanmark - Menti.pdf
  35793/21
 • Mini-workshop om det Tværga°ende kultursamarbejde i Region Syddanmark.pdf
  35790/21
 • Til parter RÅSTOF Afgørelse vvm screening
  36529/21
 • SV til borger: Malmose 5, 5540 Ullerslev
  33294/21
 • Til Aabenraa Kommune, Svar, Vedr. udkast til §8-tilladelse på Stationsvej 36 i Bolderslev
  33852/21
 • Til borger, opfølg på tlf smt. Malmose 5, 5540 Ullerslev
  33238/21
 • Til Rådgiver: Margårdvej - JAR og nabo på Margårdsvej 4
  32632/21
 • Til VSM Contractors: Opfølgning på telefonsamtale, Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup
  32439/21
 • Fra Borger: ring bare om Malmose 5, 5540 Ullerslev
  33093/21
 • Til borger, Nordfyns Kommune: V1 høring lok.nr. 480-81185
  31792/21
 • Til DMR: Mangler oversigtstegning med placering af forslåede supplerende undersøgelse ved emballagedepot
  31455/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31348/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31350/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31352/21
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  31345/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31341/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31335/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31344/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31338/21
 • Til Evald Møller Ejendomsmægler: Vedr. svar på spørgsmål vedr.V1-kortlægningen på dele af Norgesvej 2 og 8, 6230 Rødekro
  34045/21
 • Til NIRAS A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder (Forsendelse nr. 3)
  32440/21
 • Til sygehusene og Det Regionale Lægemiddelråd: VS: Rådet for Lægemiddelovervågning - nye medlemmer kan ansøge Lægemiddelstyrelsen nu
  31719/21
 • Til NIRAS A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder (Forsendelse nr. 1)
  32388/21
 • Til Kommune - Høring om påbudsmuligheder ift forurening på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  33446/21
 • Til borgmestrene: Møde i Kommunekontaktudvalget
  33212/21
 • Til NIRAS A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder (Forsendelse nr. 2)
  32416/21
 • Til Penta Advokater: Svar vedr. område ved Enghavevej og Nordentoftvej i Varde
  34003/21
 • Til Radio 4: Svar på anmodning om aktindsigt
  33637/21
 • Til EDC Ølgod: "Svar på henvendelse vedr. Nørregade 13C m.m. 6870 Ølgod"
  33509/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  33064/21
 • Til Boligforeningen Kristiansdal, V1-høring med bilag, Smedebakken 41-97, 5270 Odense N.pdf
  33480/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på Odensevej 1, 5400 Bogense, matr. nr. 71c Bogense Bygrunde
  33904/21
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for Søndergade 38-40, 5450 Otterup, matr. nr. 3p Hjorslev By, Otterup Sogn, lok. 471-04002
  32846/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  33077/21
 • Til borger: Vedr. svar på spørgsmål til V1-kortlægningen på Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  34096/21
 • Til naboer RÅSTOF Følgebrev til eboks afgørelse vvm screening
  36531/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Stavadgyden 188, 5270 Odense N.pdf
  34649/21

18. januar 2021

Indgående

 • Fra D4: SVC-infonet (ID: 5264)
  31062/21
 • Fra DMR: Tilbudsliste, supplerende undersøgelse ved emballagedepot
  31229/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Metodebeskrivelse klægindvinding matr.nr. 267, 662, 452, 408, 615 Østerende-Ballum, Ballum
  40414/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF Tilrettes af ansøger og regionen UDKAST projektbeskrivelse matr.nr. 267, 662, 452, 408, 615 Østerende-Ballum, Ballum
  40415/21
 • Fra Rambøll: Svar vedr. kapacitet på anlæg
  30230/21
 • FynBus' bestyrelse
  30388/21
 • Notat Bestyrelsesrepræsentation og rotationsordning Opdateret 21. december 2018.docx
  30389/21
 • Fra DMR, Projektkontrolplan og kort for Skovvej Losseplads, pulje 1 2019
  34371/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  29308/21
 • Fra COWi, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  29090/21
 • Fra COWI, Forespørgsel om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  28636/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  28910/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  28820/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  29382/21
 • Fra DMR: Opdaterede CS2/formaldehyd-resultater for Dageløkkevej 8
  29466/21
 • Fra DMR: Libavej, rettet indhold af CS2
  29470/21
 • Fra Skårup Fjernvarme: SV: Høring af udkast til kortlægnings af Nyborgvej 438, Skårup
  28545/21
 • Fra Langeland Kommune: Tilbagemelding på regionens kommentarer, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  28580/21
 • DUT-høring – Lov om ændring af lov om net- og informationssikkerhed samt udkast til bekendtgørelser, der forventes udstedt i medfør af loven
  28418/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. Jordhåndtering, orientering til Ingeniør'ne - Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense
  30242/21
 • Fra Assens Kommune: Orientering om mulig frivillig undersøgelse, lok. 421-00034
  28530/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om at § 8 projekt er annulleret, Korsvangen 5, 5750
  31011/21
 • Fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: VS: Vedr. forespørgsel til rapport over supplerende undersøgelser udført i 2017 på Kauslunde Øvelsesplads [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  29567/21
 • 20210118_Bearbejdet screening, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  30828/21
 • Fra EDC Bogense: "HENV: Vedr. matr. nr. 71c Bogense Bygrunde, Nordfyns Kommune , Odensevej 1, 5400 Bogense"
  31065/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring vedr §8 tilladelse, Skovvej 16, 6400 Sønderborg
  31051/21
 • Fra EDC Ølgod: "HENV.: Vedr. Nørregade 13C m.m. 6870 Ølgod"
  33218/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast til § 8 tilladelse samt ansøgningsmateriale, Stadionvej 36, 6392 Bolderslev
  29084/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til bestyrelsesmøde d. 25. januar
  31533/21
 • fra Fredericia kommune: VS: Vedr. dokumentation jf. §8 tilladelse efter jordforureningsloven, Købmagergade 21, Fredericia
  32225/21
 • Fra DMR - Status (profiler, geologi, resultater, det videre forløb)
  32650/21
 • Fra Evald Møller Ejendomsmægler: "FORSP. vedr. Norgesvej 8 - 6230 Rødekro"
  33923/21
 • Fra NIRAS A/S: "FORSP.: Forespørgsel om kortlægningsrapport for matr. 17cz Åløkkegård Hgd, Odense Jorder"
  31630/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Odensevej 1, 5400 Bogense
  33648/21
 • Fra Fredericia kommune:Vedr. dokumentation jf. §8 tilladelse efter jordforureningsloven, Købmagergade 21, Fredericia
  32213/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - dagens afleveringsforretning
  34206/21
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-ansøgning, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  36290/21
 • Fra Rambøll: Undersøgelsesrapport, Pile alle 20, Krogager
  34695/21
 • Fra Danske Regioner VS: Rådet for Lægemiddelovervågning - nye medlemmer
  31725/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  31353/21
 • Fra Oluf Jørgensen A/S: fremsendelse af miljørapporter vedr. §8 og §19-tilladelse - Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  33627/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  31823/21
 • Fra Odense Kommune, Høringssvar om ikke-påbud, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  40017/21

Udgående

 • Til parter RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse Mariendal
  36535/21
 • Til borger: SV vedr. Bygning i kortlagt areal.
  30690/21
 • Til DMR: Oplysninger om østlige kortlægninger
  32324/21
 • Til TT-Invest: Korrespondance om fremsendt materiale, Ved Dammen 58, Løgumkloster
  30521/21
 • Til Billund Kommune, Svar på henvendelse på Vestergade 106, 7200 Grindsted
  30426/21
 • Til Miljøteknik: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  28592/21
 • Til ansøger: SV: kreditering
  28162/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst - V2-varsling af en del af ejendommen
  31040/21
 • Kommenteret dagsorden Styregruppe for Interreg 6A
  28543/21
 • Til Veksel A/S: Afgørelse - Udgår inden kortlægning
  31112/21
 • til gymnasierne
  30919/21
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-afgørelse, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle, OFV.pdf
  28335/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Kvittering, Korsvangen 5, 5750
  31022/21
 • Til EDC Bogense: "SVAR: Vedr. henvendelse angående Odensevej 1, 5400 Bogense"
  31108/21
 • Fra GeoPartner, Råstof, etablering af naturgasledning i område udpeget til råstofindvinding
  29268/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til mellemdepot, Gørding
  31049/21
 • Til borger: Svar på henvendelse, Fiskemaen, 5610 Assens, matr. 67, Saltofte By, Kærum
  28523/21
 • Til borger: V1-kortlægning, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  28320/21
 • Til Langeland kommune: Kopi af afgørelse
  31117/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Vedr. kvittering for rapporter over supplerende undersøgelser udført i 2017 og 2019 på Kauslunde Øvelsesplads i Middelfart Kommune
  29868/21
 • Til borger - V2-høring med bilag Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø.pdf
  29719/21
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Horsensvej 329, 7120 Vejle
  31024/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår af kortlægningen, Lok. 631-00221
  31028/21
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst
  31015/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, Lok: 537-30020, Mommarksvej 7, Sønderborg [Sagsnr.:09/8064]
  28805/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, [Sagsnr.:09/13322] – V1-afgørelse for Mommarksvej 27, 6400 Sønderborg.pdf
  28886/21
 • Til State-mæglerne, Svar på henvendelse, lok: 630-81341, Grindstedvej 62, Vandel [Sagsnr.:11/4462]
  30297/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, Lok: 540-81257, Mommarksvej 48, Sønderborg, [Sagsnr.:09/13323]
  29003/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, [Sagsnr.:13/4919] – V1-afgørelse, Peter Kaads Vej 2, 6400 Sønderborg
  28569/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, lok: 501-5728, Stavensbølgade 72-112, Augustenborg, [Sagsnr.:09/1684]
  29270/21
 • Til ansøger - Vilkårsændring på matr. nr. 729, Østerende Ballum, Ballum.
  28243/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, Industrivej 6, Augustenborg, [Sagsnr.:08/5337] – Lok: 501-40072
  29378/21

17. januar 2021

Indgående

 • Fra DMR: Udkast til undersøgelsesrapport, Libavej 1, Ørbæk
  28042/21
 • Fra ansøger - spørgmål til status - matr. nr. 729, Østerende Ballum, Ballum.
  28369/21

16. januar 2021

Indgående

 • Fra Varde StU-Center: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32380/21

15. januar 2021

Indgående

 • 1812 2020 Byggeteknisk gennemgang.pdf
  32340/21
 • VS: Købmagergade 21, Fredericia
  32339/21
 • Fra DMR: Kvittering for regionens bemærkninger til revideret oplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26816/21
 • Fra DMR: Er blevet ringet op af lodsejer vedr. LER
  32075/21
 • SV: Detailprojekt og miljøansøgning til myndighedsvurdering (Havnelaboratoriet)
  26130/21
 • Detailprojekt, borearbejde (Shell Havnelaboratorium).pdf
  26119/21
 • Miljøansøgning, afværgeprojekt (Havnelaboratoriet).pdf
  26128/21
 • Detailprojekt, Afværgeanlæg (Shell Havnelaboratorium).pdf
  26124/21
 • Fra Sjælland: foreløbigt materiale
  32198/21
 • Fra Niras: Gravearbejde på Ålykkegade, Kolding
  32133/21
 • Fra Aabenraa Kommune - uddybende høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev, bemærkninger fra vandløbsgruppen
  31613/21
 • Fra DMR: Revideret oplæg til undersøgelser, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26154/21
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til miljøundersøgelse-rev. 1
  26155/21
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til supplerende undersøgelser, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  25370/21
 • Fra DMR: Bekræftelse af pesticidanalyseparametre i vandprøver, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  24813/21
 • SV: Fordeling af nye lokaliteter til sagsbehandling
  25403/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr undersøgelsesrapport, Skovvej 16, Sønderborg
  25272/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Kommunens bemærkninger til dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  25885/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: VS: Dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde, version 2
  25849/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Jordflytning fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  24893/21
 • Til/Fra Esbjerg Kommune: korrespondance om vurdering fra 3. part, Skagerrakvej 1, Esbjerg
  25464/21
 • Vedr. flytning af Klinik for Fysioterapi
  26168/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kommunens bemærkninger til dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  25830/21
 • SV: Vedr. flytning af Klinik for Fysioterapi
  26184/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering: Brovejen 101, 5500 Middelfart
  26013/21
 • Fra JN Arkitektur Aps: Afklaring om §8 tillladelse
  25988/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Ny forespørgsel vedr forureningsundersøgelse, Skovvej 16, Sønderborg
  25661/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: §40 Påbud
  25720/21
 • Fra Penta Advokater: Tlf. henv. vedr. Nørregade 5, Varde, 573-81109
  25255/21
 • Fra Nyborg Kommune: Vedr. Afrapportering af vilkår i §8 og §19-tilladelse - Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  25515/21
 • Fra Udbetaling Danmark - Egenbetaling modtaget
  26310/21
 • Fra IBC Fredericia - Ansøgning til uddannelsespuljen
  31983/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32292/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32219/21
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32111/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32206/21
 • Fra Varde STU-Center: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32389/21
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32126/21
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_§8 ansøgning_ver3.pdf
  36258/21
 • Fra Franck Geoteknik: revideret §8 ansøgning, Vejrøvænget, Fredericia
  36242/21
 • Fra Cowi, Råstof, Projekt Digeforlængelse ved Sønderho
  36338/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  31867/21
 • Fra Fonden - opsamling på bestyrelsesmøde 1/12-20
  32438/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  31944/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  28321/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32231/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32302/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32183/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  31935/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  31954/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  31872/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32212/21
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. etablering af dige på V2 areal, 429-00029
  30374/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til mellemdepot, Jernvedvej, Gørding
  31045/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 20, 6280 Højer.pdf
  28856/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  28338/21

Udgående

 • Til Tønder Kommune: Vedr. Forespørgsel i kortlægningssag/Jordforureningssag på Stenderup Byvej 4, Toftlund
  27474/21
 • Til Borger, V1-varsel, Stenderup Byvej 4, 6250 Toftlund.pdf
  27370/21
 • Til Borger, bilag til V1-høring, Udkast til afgørelse om V1-kortlægning, Stenderup Byvej 4, 6250 Toftlund.pdf
  27371/21
 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  26525/21
 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  26530/21
 • Til Odense Kommune: Orientering om regionens bemærkninger til revideret oplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26466/21
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til revideret oplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26451/21
 • Til COWI: Kommentar rapport
  26358/21
 • Rebbelsgrave Rapport Driftår 2020.pdf
  26350/21
 • Til TreFor: Driftsnotat 2020
  26344/21
 • Til Rambøll: Spørgsmål til afværgeanlæg
  26341/21
 • Til Kommune: Driftsnotat 2020
  26348/21
 • Til Aabebraa Kommune - anmodning om præcicering af høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  31628/21
 • Til Svendborg Kommune: Høring af udkast til kortlægning, Nyborgvej 438, Skørup
  25855/21
 • Til Skårup Fjernvarme: Høring af udkast til kortlægnings af Nyborgvej 438, Skårup
  25862/21
 • Til rådgiver: TO grundejerbreve naboejendomme
  32168/21
 • Til Herressted-Måre Vandværk: Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendomme
  32161/21
 • Høringssvar til varsel om påud v tank T36
  25500/21
 • Til Niras: Gravearbejde på Ålykkegade, Kolding
  32305/21
 • Til Farup Smede ApS, V1-varsling af Farup Sønderby 17, 6760 Ribe.pdf
  25318/21
 • Til Farup Smede ApS, bilag til V1-varsling, Udkast til afgørelse om V1-kortlægning af Farup Sønderby 17, 6760 Ribe.pdf
  25319/21
 • Til Virksomhed, V2-varsel med bilag vedr. St. Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  26560/21
 • Til REM PROPERTY´S ApS: Afgørelse Udgår inden kortlægning
  27204/21
 • Til Sønderborg Kommune: Undersøgelser på Skovvej, Sønderborg 1/2
  25689/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Anderupvej 60, 5270 Odense N.pdf
  25497/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Vedr. forespørgsel til rapport over supplerende undersøgelser udført i 2017 på Kauslunde Øvelsesplads
  26315/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25153/21
 • Til Borger: Kortbilag
  25121/21
 • Til borger: Besvarelse af henvendelse
  26409/21
 • Orientering om anmodning om aktindsigt, Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  26427/21
 • Til Åbenrå KOmmune: Kopi af afgørelse
  27344/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25117/21
 • Til borgere, Høring af V1-afgørelse med bilag, Svendsgade 1 og Nyboesgade 45, 7100 Vejle
  26254/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Slåenvej 9,11 og 13, 6715 Esbjerg N - dokumentationsrapport for etape I
  26993/21
 • Til Rishøj A/S: Vedr. spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  25503/21
 • Til borger: Udkast V2-kortlægning m bilag, 621-81146, Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup.pdf
  26433/21
 • Til Boligforening: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Slåenvej 9, 11 og 13, 6715 Esbjerg N.pdf
  26986/21
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Slåenvej 9,11 og 13, 6715 Esbjerg N
  26987/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Slåenvej 9,11 og 13, 6715 Esbjerg N
  26988/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr Indbygning af jord i Kanalbyen.
  26041/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Skovridervej 25, 6715 Esbjerg N.pdf
  25565/21
 • Til Borger, Bilag til V2-varsel, Rapport fra indledende undersøgelse, Store Rådhusgade 19 Sønderborg.pdf
  26565/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25129/21
 • Til Kerteminde Kommune: Svar vedr. supplerende oplysninger om placeringen af evt. kunstgræsbane på Kerteminde Boldklubs baner
  26651/21
 • Til Sønderborg Kommune: Rapport om forureningsundersøgelse, Skovvej 16, Sønderborg
  25281/21
 • Til Borger: Kortbilag
  25138/21
 • Til Virksomhed, V2-varsel med bilag vedr. St. Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  26786/21
 • Til borger, V2 afgørelse, Skovridervej 25, Esbjerg, lokr.nr. 561-91002.pdf
  25558/21
 • Til Sønderborg Kommune: Undersøgelser på Skovvej, Sønderborg 2/2
  25715/21
 • Til kolding kommune: Kopi af rapport og Høring V2-kortlægning, 621-81146, Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup
  26446/21
 • Til Borger: Kortbilag
  25162/21
 • Til Boligforening: V2-afgørelse, Slåenvej 9, 11 og 13, 6715 Esbjerg N.pdf
  26984/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25150/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag vedr. St. Rådhusgade 23, Sønderborg.pdf
  26539/21
 • Til SJMR: Svar vedr. mulig efterbehandlingssplan, matrikel 187 Dynt, Broager
  25881/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25142/21
 • Til Virksomhed, bilag til V2-varsel, rapport fra indledende undersøgelse af Store Rådhusgade 21 Sønderborg_orientering til grundejer.pdf
  26789/21
 • Til Borger, bilag til V2-varsel, Rapport fra indledende undersøgele, vedr. Rådhusgade 23 Sønderborg_orientering til grundejer.pdf
  26552/21
 • Til borger: Orientering om undersøgelse på naboejendom (17h)
  32777/21
 • til gymnasierne
  30912/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 20, 6280 Højer
  28872/21
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse af naboejendom (13a)
  32196/21
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse på naboejendom (17d)
  32788/21

14. januar 2021

Indgående

 • Fra WCG: Mulighed for at være en del af et større projekt
  38510/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Henvendelse fra borger, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloaster
  23847/21
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om henvendelse fra borger, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloaster
  23846/21
 • Kvittering for modtagelse af patientjournaler
  23585/21
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende undersøgelser til at udgå af kortlægningen, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  23673/21
 • Fra DMR: Bilag - Placering af supplerende prøveboringer
  23674/21
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev, Fyn: Budgetstatus og honorarregning 14.01.2021
  23064/21
 • Fra COWI: RE: Hvad er status på Grønnegade?
  22998/21
 • Input til miljøvurdering fra interreg.sek
  32190/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Jordprøver udtaget på Humlevænget 8, 5856 Ryslinge
  23649/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Situationsplan med analyserapporter
  23651/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dokumentation for oprensning - Spild af hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792 Årslev
  23795/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat for oprensning, Møllehøjvænget 26, Årslev
  23796/21
 • Fra COWI: Udkast til rapport 2020
  23153/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om indhentning af oprensningsrapport, Møllehøjvænget 26, 5792 Årslev
  23791/21
 • Rapport - Modernisering af specialet kirurgi.pdf
  24186/21
 • OK-NYT Praksis nr. 004-21, Modernisering af specialet kirurgi..pdf
  24177/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 13.01.2021 - Region Syddanmark
  24430/21
 • Autosvar:Region Syddanmarks tilbagemelding på Sundhedsdirektørmail nr. 43 / 2020 med svarfrist den 15-01-2021
  22624/21
 • Kvittering fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende epilepsi
  22277/21
 • Fra borger, henvendelse, Telefonhenvendelse: Smedemestervej 1, 5600 Faaborg - Erhvervsejendom
  23773/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Afklaring om mulig asbestforurening
  24030/21
 • Fra Kolding Kommune: Oplysninger til oliespilds-sag på Skagerrakvej 1, Esbjerg
  24667/21
 • fra VUC Syd
  27378/21
 • fra VUC Syd
  27373/21
 • fra VUC Syd
  27399/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  22471/21
 • Fra Nybolig, henvendelse, VS: 73194 Mølvangvej 71 - 7300 Jelling
  23646/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation for indeklimamålinger på Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  24536/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  24201/21
 • Fra Middelfart Kommune: Jordflytning fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  24481/21
 • Fra Assens Kommune, Afgørelse om at der ikke kan meddeles påbud, Malervænget 1, 5560 Aarup
  36306/21
 • Antal henviste patienter ref. paragraf 7
  35903/21
 • Supplerende afgravning KL69
  34209/21
 • Antal henviste patienter ref. paragraf 7 - Kode 2016 i 2020.png
  35904/21
 • SV: faktura Cowi A/S på 58.000 kr.
  29671/21
 • Fra House of Science: Ansøgning til Uddannelsepuljen
  31791/21
 • Fra House of Science: Ansøgning til Uddannelsepuljen
  31825/21

Udgående

 • Fra Assens kommune RÅSTOF Partshøringssvar af screeningsafgørelse
  36528/21
 • Til VSM Contractors: Sådan kommer man ud af regionens kortlægning, Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup
  26534/21
 • Til COWI: Tilbagemelding rapport og moniteringsfrekvens
  24137/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Bårdesøvej 84, 5450 Otterup
  24068/21
 • Til digelaget - meddelelse om konsekvensvurdering af ansøgning om tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  23925/21
 • Til Ejendomsselskabet TT Invest. Hader: Fremsendelse af materiale, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  23907/21
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for henvendelse fra borger, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloaster
  23850/21
 • Til DMR og Odense Kommune: Regionens tilbagemelding på oplæg til supplerende undersøgelser, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  23777/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ingen klager indkommet matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  23499/21
 • Til Part, Råstof, SV: Sagsnr. 16/34163 vedr. UDKAST til Standsningspåbud. Høringssvar
  23024/21
 • Til Formpipe: Change oprettes til implementering af "Aktindsigt"
  22359/21
 • Til kommunen - Endelig kortlægning på V2
  22155/21
 • Til borger, svar på henvendelse, Smedemestervej 1, 5600 Faaborg - Erhvervsejendom
  23782/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Jordflytning fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  24876/21
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, Ellehaven 48, 5690 Tommerup, 14-01-2021
  24571/21
 • Til Lifa, svar på henvendelse, SV: 202015597 - Udtalelse vedr. forurening på vidensniveau 1 - matrikulær ændring vedr. Sdr. Vilstrupvej 187, 7000 Fredericia
  22136/21
 • Til Penta advokater: Svar på telefonisk henvendelse vedr. Nørregade 5, 1, 3, 2-4 og Vestergade 28, 30, 6800 Varde, Varde Kommune, matr. nr. 21, 19, 20a, 22, 29 og 30a Varde Bygrunde
  24160/21
 • Til Sønderborg Kommune, Lindehaven A/S og Vurderingsstyrelsen: Brev om V2-kortlægning og ejendomme som udgår, Lindehaven/ Jens Freudendals Vej, Sønderborg
  24531/21
 • Til DK RÅstof:: Foreløbigt svar vedr jordtilførsel, matr nr 3a-c Høllund mfl.
  22344/21
 • Til Odense Kommune, V1-hørelse med bilag, Møllemarksvej 75, 5200 Odense.pdf
  23350/21
 • Til Assens Kommune og SKAT; Vedr. Ellehaven 48, 5690 Tommerup, Matr. nr. 9æ Tommerup By, Tommerup - V1-kortlægning
  24576/21
 • Til borger: kopi af ejendom som udgår af kortl, Jens Freudendahls Vej i Sønderborg
  24538/21
 • Til Nybolig, svar på henvendelse, SV: 73194 Mølvangvej 71 - 7300 Jelling
  23653/21
 • Til borger, svar på henvendelse, Overbyvej 62, 6000 Kolding, VS: Forespøgelse ang. V2 grund
  22319/21
 • Til Sønderborg Kommune, svar på henvendelse, SV: Udstykningssag - Lokalitet 540-81031, Augustenborg Landevej, 6400 Sønderborg
  22440/21
 • Til ADVOKATSELSKABET PER JØRGENSEN ApS, svar på henvendelse, SV: Vedr.2817 - Østergade 61, 5580 Nr. Åby.
  23334/21
 • Til Odense kommune, V1 høring med bilag, Præstevej, 5210 Odense NV
  23560/21
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  24569/21
 • Til information, V1-kortbilag, 607-00322, Sdr. Vilstrupvej 187, 7000 Fredericia.pdf
  22117/21
 • Til Kolding kommune: Høring om forurening Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup
  24421/21
 • Til DK Råstof: SVar vedr efterbehandling, Naturprojekt Jerlev
  22262/21
 • Til EDC: Svar på Forespørgsel vedr. Arnæsvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
  24466/21
 • Til projekt: vedr. rev. budget
  23533/21
 • Eksempel på udfyldning af drejebog til monitorering af nye opgaver i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023
  41011/21

13. januar 2021

Indgående

 • Fra WCG: Mulighed for at være en del af et større projekt
  38508/21
 • Fra Rådgiver: Endeligt referat af opstartsmøde
  23991/21
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev, Fyn: Opdateret GeoGIS for videregående undersøgelse
  22175/21
 • Dialog med Svbg Kommunen RÅSTOF Myndighedshøring å og søer
  21981/21
 • Fra Miljø-Bo A/S: Ønske om telefonmøde da det haster, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  23663/21
 • Fra DMR: Ønske om telefonmøde om kortlægning, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  20712/21
 • Fra COWI: Vedr. budget 2021
  20097/21
 • Fra COWI: Pris 4 ekstra vandprøver januar 2021
  20037/21
 • Fra COWI: RE: Hvad er status på Grønnegade?
  19939/21
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Grus tur-retur fra ny grav
  41136/21
 • Fra DMR: Re: Er der sat lås på boring B401?
  19460/21
 • Vi fastholder tiltrædelser pr 1.7.2021 - ydernumre (F2 DP Id nr.: 2653772)
  20151/21
 • Fra DK Råstof: Foresp vedr område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Lilballevej, Kolding
  22455/21
 • Fra cowi: rev. oplæg til evalueringskoncept
  23759/21
 • Fra Sønderborg Kommune, henvendelse, VS: Udstykningssag - Lokalitet 540-81031, Augustenborg Landevej, 6400 Sønderborg
  22423/21
 • Fra DMR - Revideret referat af opstartsmøde og besigtigelse (11-01-2021)
  22358/21
 • Fra borger, henvendelse, Overbyvej 62, 6000 Kolding, VS: Forespøgelse ang. V2 grund
  22311/21
 • Fra Danfoss: Yderligere bemærkninger vedr forurening på brinker og sidearealer, matr nr 544 Havnbjerg mfl.
  20658/21
 • Komprimeret - KONTUR 2020 Syddanmark
  20121/21
 • Fra DK-Råstof: 1. beskrivelse af prj Natur i Jerlev, Matr nr 11a mfl
  21662/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation to the virtual STRING Steering Group meeting on February 4th, 2021
  20648/21
 • Fra Kolding Kommune: Høring vedrørende §8-tilladelse i indsatsområde
  20111/21
 • Fra Arbejstilsynet: Afgørelse
  21342/21
 • National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft sendes i høring
  20500/21
 • Fra DK Råstof: Foresp vedr mmråde til jordpåfyldning og friluftslandskab, Hylkedalsvej, Kolding
  22463/21
 • fra rådgiver svar vedr oplæg efter besigtigelsen
  22401/21
 • Fra DXC - Svar vedr. udskrivning af meddelelse til e-boks
  24499/21
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om afslutning af §8 sag, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg
  24212/21
 • Fra Lifa, henvendelse, VS: 202015597 - Udtalelse vedr. forurening på vidensniveau 1 - matrikulær ændring vedr. Sdr. Vilstrupvej 187, 7000 Fredericia
  22131/21
 • Fra ADVOKATSELSKABET PER JØRGENSEN ApS, henvendelse, VS: Vedr.2817 - Østergade 61, 5580 Nr. Åby.
  23323/21
 • Fra Fredericia kommune: VS: Sø i Søndervold
  25248/21
 • Fra VUC Syd
  27366/21
 • fra VUC Syd
  27369/21
 • Fra Geoservice: Bud vedr luftfoto 2021
  21927/21
 • Fra borger: Tlf. henvendelse status for undersøgelsesrapport, 515-30015
  21399/21
 • Fra Borger - Telefonbesked V2 Filosofgangen 48, 5000 Odense C, 461-05849
  21358/21
 • fra STUK
  36234/21
 • Fra Rambøll. FW: Kolding Landevej 69
  32639/21
 • Fra Radio 4 - anmodning om aktindsigt
  33617/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  31908/21
 • Yderligere anmodning 13-01-21
  31300/21
 • Fra Rambøll. RE: Svar til nabo
  31810/21

Udgående

 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Byvej 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21943/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Byvej 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21942/21
 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing.pdf
  21930/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing.pdf
  21929/21
 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Biskopstorpvej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  21643/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Biskopstorpvej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  21642/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21500/21
 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21501/21
 • Til DMR: Dialog om kortlægning og potentielt telefonmøde, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  20871/21
 • Til Miljøteknik, Svar på oplæg til undersøgelse - Stjernevænget 2B, 5592 Ejby - Oplæg til kommentering og godkendelse. Miljøteknik.
  20858/21
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens høringssvar af varslet oprensningspåbud, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  20806/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på ønske om telefonmøde om kortlægning, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  20715/21
 • Til DMR: SV: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  20709/21
 • Til DMR: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  20706/21
 • Til DMR: Telefonnotat, 13-01-2021, Haugevej 180, 5270 Odense N
  20255/21
 • Til COWI: Vedr. budget 2021
  20050/21
 • Til DMR: Kopi af eftersøgningsattest for nedgravet tank: Mosevænget 18, Lumby
  19868/21
 • Til COWI: SV: Hvad er status på Grønnegade?
  19942/21
 • Fra DMR: SV: Er der sat lås på boring B401?
  19440/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TT INVEST. HADER: Din grund er ikke forurenet, Ved Dammen 58, 6240 Løgomkloster
  19328/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TT INVEST. HADER: Bilag - Udgået af kortlægningen
  19329/21
 • Til Tønder Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  19330/21
 • Til COWI: SV: Hvad er status på Grønnegade?
  19220/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål til arbejdsudkast til § 8-tilladelse, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  19073/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag, Videregående undersøgelse, boringsplacering
  19072/21
 • Til Borger: svar på henv. vedr. status for rapport, Naffet 18, lok. 515-30015
  21461/21
 • Til Danfoss: Dialog vedr forureningskilder, Nordborgvej 81, Nordborg
  19502/21
 • Til Danfoss, borger, Sønderborg Kommune mfl: V2-høring efter jordforureningsloven, matr nr 194 Havnbjerg mfl.
  19239/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Rughøjvej 61, 5250 Odense SV.pdf
  21052/21
 • Til Kolding Kommune: Til orientering - høring af kortlægning, Ålegården, 6000 Kolding, lok. 621-81419
  21014/21
 • Til Andelsboligforeningen Rughøjparken, V1-høring med bilag, Rughøjvej 65-121, 5250 Odense SV.pdf
  20560/21
 • Til Kolding Kommune, Spørgsmål omkring oprydningspåbud, Ole Rømers Vej 3, 6000 Kolding
  21025/21
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening vedr. Filosofgangen 48, 5000 Odense
  21516/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  18917/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende epilepsi
  21815/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Rughøjvej 123, 5250 Odense SV.pdf
  20557/21
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om afklarende oplysninger
  21915/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Stenløse Bygade 22C, 5260 Odense S.pdf
  22670/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S.pdf
  22658/21
 • Til Kolding Kommune, Park og Vej: V1 og V2 høring, Ålegården, 6000 Kolding
  20955/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev og kortbilag for lok. 623-00055
  20779/21
 • Til kommune - Kopi af hørings- og følgebrev med alle bilag
  20763/21
 • Til Borger, V1-høring, Vibækvej 30, Odense SV .pdf
  18919/21
 • Til Sønderborg Kommune og Udv selsk Nordals Ferieresort: Areal udgår efter oprensning, Skovvej, Nordborg
  21925/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  18915/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV
  20554/21
 • Til Nabo. Oprensning af forurening på Kolding Landevej 69, Fredericia
  31820/21

12. januar 2021

Indgående

 • Diabetes_v0.04__Vis-statisk.html
  18872/21
 • Materiale til opsamlingsworkshop for PRO til diabetes den 19. januar kl 9.30-15.30
  18868/21
 • Diabetes_v0.04__Skemaspecifikation.pdf
  18871/21
 • Dagsorden til opsamlingsworkshop 19.01.21.pdf
  18869/21
 • Bilag 1-5.pdf
  18873/21
 • Pilotevalueringsrapport af PRO-diabetes.pdf
  18870/21
 • SV: CIS20 oplæg/gennemgang
  19277/21
 • Journalmaterialet er nu sendt til Rigsrevisionen
  25048/21
 • SV: Åbning af undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  25067/21
 • Fra WCG: Mulighed for at være en del af et større projekt
  38516/21
 • Fra Borger: Henvendelse om ønske om sløjfning af boring, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  17816/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19275/21
 • Dialog med Svendborg Kommune RÅSTOF om Digegennembrud
  36534/21
 • Fra DMR: §8-ansøgning til boligbyggeri, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  36283/21
 • Fra borger. FW: Olieforurening
  31787/21
 • Fra Rambøll. RE: blomstereng
  32665/21
 • Fra Social- og Indenrigsministeriet
  32043/21
 • fra STUK
  36227/21
 • Fra DMR: § 8-ansøgning til boligbyggeri, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  36251/21
 • RE: blomstereng
  34211/21
 • Fra Rambøll vedr borgerhenvendelse. Re: Olieforurening
  31794/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130202.jpg
  30992/21
 • Fra Penta Advokater: Henv. vedr området Enghavevej, 6800 Varde - forurening
  34000/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. boringssløjfninger på St. Rådhusgade 2
  30955/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. sløjfningsskema vedr. Storegade 50
  30997/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130141(0).jpg
  30989/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130136.jpg
  30987/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130123.jpg
  30985/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130114.jpg
  30983/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. boringssløjfninger på Ridepladsen 3A-F
  30978/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. boringssløjfninger på Ringgade 190
  30961/21
 • Fra NIRAS, mail om boringssløjfninger på Perlegade 48
  30967/21
 • Fra NIRAS, bilag - Sløjfningsskema_B101-107_B7.pdf
  30995/21
 • Fra Vadehavsforum: Anmodning om kontingent Wadden Sea Forum 2021
  21689/21
 • Fra Vadehavsforum: Revideret anmodning om kontingentbetaling 2021
  21699/21
 • Fra Odense Kommune: Oplæg til Kortlægning
  20077/21
 • Fra Kolding Kommune: fælles tilbagemelding til rådgiver vedr. oplæg, Ålegården, Kolding
  19530/21
 • SV: Region Syddanmark: Nye jobsider i 2021
  24130/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering vedr. Vestergade 5 A Rødekro
  25232/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Supplerende analyser fra Vestergade 5, 6230 Rødekro
  25217/21
 • Fra NIRAS, mail om boringssløjfninger på Alsgade 71
  30958/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81736, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ..pdf
  17416/21
 • fra COWI
  18536/21
 • Fra Billund Kommune. Rapport om frivillig undersøgelse,- Vestergade 106, 7200 Grindsted
  18336/21
 • fra Munkensdam Gymnasium
  17752/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: Dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  18803/21
 • FrA cowi, Grundejerrapport, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17812/21
 • Fra DMR - Referat af besigtigelse og opstartsmøde (11-01-2021)
  18089/21
 • Fra Odense Kommune: Udkast til kommunikationsstrategi Campus
  19700/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Nordals Ferieresort - nye jordforureningsundersøgelser! langs vandløb, Nordals
  18269/21
 • Fra Vejle Kommune: SV: Udkast til §8 tilladelse på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  17456/21
 • Fra Geoservice: Forespørgsel Luftfoto 2021
  18837/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr afgrænsning, Nordals Ferieresort
  18342/21
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance _Til orientering: Dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  18805/21
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17811/21

Udgående

 • Til D4:Mindre rettelse til D4InfoNet - #4945
  18067/21
 • Til Borger: Tilbagemelding om forventet endelig jordforureningsattest, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  17806/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Oplysning om miljøkonsekvensrapport matr.nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  19232/21
 • Til Rambøll (Danfoss) - kan boringer sløjfes?
  16918/21
 • Til Borger, Judica og Danacoustic, Råstof, Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed.msg
  23013/21
 • Til Borger, Judica og Danacoustic, Råstof, Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  23012/21
 • Til Borger, Judica og Danacoustic, Råstof, VS Toneanalyse Nr. Hostrup.msg
  23014/21
 • Bilag til anmodning - Regional retningslinje for udskrivningsepikrise, overflytningsnotat og ambulantepikrise.pdf
  16807/21
 • Svar på Rigsrevisionens anmodning om sagsakter og redegørelse til undersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for borgere med.pdf
  16806/21
 • SV: Åbning af undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  16805/21
 • Til Rambøll: Rapport godkendt, Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej opdateret rapport/endelig version
  16550/21
 • Til Kerminde Kommune: Afklarende spørgsmål til §19 tilladelse
  18233/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Assensvej 194.pdf
  17363/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  17676/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  17675/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Rørhaven 6, 7100 Vejle, matr. nr. 9bo Vinding By, Vinding, lok. nr. 631-00394
  17465/21
 • til COWI
  18024/21
 • Til Scankab Nordic, V2-høring, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17813/21
 • Til Tønder Kommune: Svar ved friv oprensning på Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  17815/21
 • Til borger. Henvendelse. 550-81184 Nørrevej 20, 6280 Højer
  17930/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  16580/21
 • Til borger, Udkast til V1-afgørelse med bilag, Spangager 18, 7120 Vejle Øst
  17767/21
 • Til Scankab Nordic, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17817/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  16577/21
 • Til ejer - Hørings- og følgebrev med alle bilag
  17990/21
 • Til Odense Kommune, Vedr jordpesticider, Fangelvej 35, 5260 OdenseS
  16937/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Løkkegravene 30, 5270 Odense N
  17802/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Løkkegravene 19, 5270 Odense N
  17805/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Assensvej 194, 5250 Odense SV.pdf
  17359/21
 • Til mulig køber: svar på henvendelse
  18503/21
 • til Munkensdam Gymnasium
  17759/21
 • Til Sønderborg kommune: SV: Nordborg Kraftvarmeværk. Notat, 2 boringer
  16914/21
 • Til Assens Kommune, Høring om forurening på Malervænget 1, 5560 Aarup samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  17807/21
 • Til Vejle Kommune: SV: Udkast til §8 tilladelse på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  17453/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  17677/21
 • Til Aabenraa Kommune: Foreløbigt svar vedr. Vestergade 5, 6230 Rødekro
  25230/21
 • Til Politisk parti - udbetaling
  20305/21
 • Til Politisk parti - udbetaling
  19121/21
 • Til Rambøll. SV: blomstereng
  32672/21
 • TilRambøll. Kolding Landevej 69, Fredericia. Stikledning til vand.
  32630/21

11. januar 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej opdateret rapport/endelig version
  16540/21
 • Fra Rambøll: Kontrakt 2021
  16647/21
 • Fra LAndbogruppen: Forespørgsel vedr. Svendborg landevej 23, 5871 Frørup
  38540/21
 • FynBus' Vedtægter af 20. august 2020_Endelig.pdf
  17450/21
 • Svar til FynBus 16. marts 2020_Transportministeren..pdf
  17448/21
 • Brev TRM - FynBus bestyrelse 20. januar 2020.pdf
  17447/21
 • Forretningsorden for FynBus' bestyrelse af 20. august 2020_Endelig_II.pdf
  17449/21
 • Far rådgiver: Ingen anayser fra B209, 210 og 215
  24007/21
 • Fra ansøger, Råstof, VS: Miljø- og Fødevareklagenævnets j.nr. 1017724 - Kudsk & Dahl A/S - ophævelse af opsættende virkning
  22988/21
 • Fra ansøger, Råstof, Indlæg til MFK - ophævelse af opsættende virkning.PDF
  22989/21
 • Fra COWI: RE: Hvad er status på Grønnegade?
  16027/21
 • Fra JEMA: Godkendt placering af køleanlæg
  15520/21
 • Fra ansøger, Råstof, 20210111 Brev K&D Udkast standsningspa°bud.pdf
  22971/21
 • Fra ansøger, Råstof, RE: Partshøring over udkast til standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 13, 22, 34, 124, 273, 276, 307 og 313 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  22970/21
 • Fra ansøger, Råstof, Indlæg til MFK - ophævelse af opsættende virkning.PDF
  22973/21
 • Fra Aabenraa Kommune - Høringssvar vedr efterbehandling jf. § 10a - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  31601/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding til rådgiver om tillæg til § 8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  17783/21
 • Fra NIRAS, Råstof, VS: Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22965/21
 • Fra ansøger, Råstof, RE: Toneanalyse Nr. Hostrup
  22944/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til tillæg § 8 sag - Skt. Jørgen Engen, Odense
  17779/21
 • Fra NIRAS, Råstof, VS: Toneanalyse Nr. Hostrup
  22473/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19276/21
 • Fra COWI: Vedr. revnedannelse
  14446/21
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende oplysninger
  16479/21
 • Fra Vejle Kommune: § kopi af Ikke påbud efter brand
  16230/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  16386/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Rapport frivillig oprydning
  16491/21
 • fra STUK
  15707/21
 • Fra Vejen Kommune: VS: Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  15918/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse på Danfoss A/S, Nordborgvej 81, bygningerne L31 og L32, Lunden
  16380/21
 • Fra Niras: Anmodning om arkivmateriale
  16092/21
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende oplysninger ifm. ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  17109/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  16701/21
 • Fra Sønderborg kommune: Nordborg Kraftvarmeværk. Notat, 2 boringer
  16870/21
 • 1. indstillingsrunde til helgenomsekventering afsluttet
  20501/21
 • Fra projekt: rev. budget
  21647/21
 • Fra rådgiver: SV: Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  16293/21
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 tilladelse til byggeri på forurenet grund, Nørre Havnegade 45, 6400 Sønderborg
  16404/21
 • Fra Kerteminde kommune: VS: Vedr. Drigstrup
  15380/21
 • Fra Klagenævnet - Orienteringsbrev - matr.nr. 2a Møsvrå.PDF
  14436/21
 • fra tønder kommune : afgørelse-Tlladelse efter JFL § 8 - sagsnr. 09.08.05-P19-23-20
  16900/21
 • HASTER - Udsættelse af Bedømmelsesudvalgsmødet den 4.5.2021 (F2 DP Id nr.: 2649288)
  16778/21
 • Fra Rambøll. FW: 1100044734,3633+296530-296549/20 (V2)
  33142/21
 • Fra Rambøll. Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34223/21
 • Fra Rambøll. RE: Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34216/21
 • Fra Rambøll. FW: blomstereng
  34212/21
 • Fra Rambøll. RE: 1100044734,3633+296530-296549/20 (V2)
  33140/21
 • Fra Rambøll. FW: blomstereng
  32657/21
 • Fra Rambøll. Byggemøde 2- referat
  34448/21
 • Fra NIRAS, mail vedr sløjfning af dyb boring ved Ridepladsen
  30972/21

Udgående

 • Til Landbogruppen: vedr. Svendborg landevej 23, 5871 Frørup
  38557/21
 • Til Kølefirma: Køleanlæg til printerrum
  16689/21
 • Til DMR, Svar på oplæg til undersøgelse af Årslev Rådhus, Lok: 430-81294.
  16113/21
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  15617/21
 • Til Borger,Rapport, Skovvej Losseplads, Nordborg.pdf
  15619/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse med afslutning af den offentlige indsats.pdf
  15616/21
 • Til Borger, 2. Grundejer, orientering om undersøgelse og ingen kortlægning.pdf
  15618/21
 • Til Sønderborg Kommune, Jordforurening, Skovvej 27 og Vestervej 1, Nordborg, Lok: 523-5704
  15609/21
 • Til ansøger, Råstof, SV: Partshøring over udkast til standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 13, 22, 34, 124, 273, 276, 307 og 313 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  22981/21
 • Til NIRAS, Råstof, SV: Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22977/21
 • Til Tornhøj ejendomme, Nabo, orientering om undersøgelse.pdf
  14948/21
 • Til NIRAS, Råstof, SV: Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22957/21
 • Til JEMA: Ny placering køler?
  15100/21
 • Til ansøger, Råstof, SV: Klage
  22484/21
 • Til NIRAS, Råstof, SV: Toneanalyse Nr. Hostrup
  22482/21
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til kommunens udkast til tilbagemelding til tillæg § 8 sag - Skt. Jørgen Engen, Odense
  14507/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  14956/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  15397/21
 • Til Odense Kommune: Inpur til årshjul Campus Odense styregruppe
  16395/21
 • Til borger, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, 7100 Vejle
  14734/21
 • Fra Koncern HR: Referat af dialogmøde om krænkende handlinger den 2. december 2020
  14268/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  14567/21
 • Til Bokebo ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  15396/21
 • Til Kolding Gymnasium
  16440/21
 • Til Vejen Kommune: SV: Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  15926/21
 • til Munkensdam Gymnasium
  16437/21
 • Til Niras: Svar på anmodn ing om arkivmateriale
  16108/21
 • Til Borger, V2-høring, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  16083/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  14570/21
 • Til Borger, V1-høring, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  14578/21
 • Til Borger 2, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, 7100 Vejle.pdf
  14740/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  16079/21
 • Til WSP: Svar på anmodning om sagsmateriale
  16423/21
 • Til Ejerforeningen Odinsgade 30, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, 7100 Vejle
  14724/21
 • Til borger. SV: Jeg prøver at finde oplysninger om forurening på Lindevej 8, 6710 Esbjerg, men jeg kan ikke få den frem ?
  15019/21
 • Til fordelingudvalg Trekantormådet
  16355/21
 • til Kerteminde kommune: SV: Vedr. Drigstrup
  15420/21
 • Til Borger, V1-høring, Ruegyden 56, 5250 Odense.pdf
  14978/21
 • Til borger, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, st., 7100 Vejle.
  14728/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høring om forurening på Åbakkevej 1, 5462 Morud samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  16075/21
 • Til Bokebo ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  15395/21
 • til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  14945/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om supplerende materiale
  16343/21
 • Til DGE: SV på henvendelse om afgørelser og sagsakter
  14759/21
 • Til Vejle kommune: Anmodning om supplerendde oplysninger i forbindelse med Ikke påbud
  16312/21
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  16076/21
 • Til Rambøll. SV: Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34221/21
 • Til Rambøll. SV: Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34215/21

10. januar 2021

Indgående

 • Fra Part, Råstof, Sagsnr. 16/34163 vedr. UDKAST til Standsningspåbud. Høringssvar
  22459/21

9. januar 2021

Indgående

 • Re: Slider til EQ5D
  14344/21
 • henvendelse fra Munkensdam Gymnasium
  13838/21
 • fra projekthaver
  13832/21
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  34226/21

8. januar 2021

Indgående

 • Fra Ansøger, Råstof, FW: Klage
  22456/21
 • Fra NIRAS, Råstof, Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22452/21
 • Fra Borger: Forespørgsmål om endelig jordforureningsattest, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  17788/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til bygherre og rådgiver, Sanderumvej 174, Odense
  17760/21
 • Fra Agrolab: Faktura fra d. 08.01.2021
  32367/21
 • Fra Svendborg Kommunen RÅSTOF Myndighedshøringssvar
  21976/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger, Sanderumvej 174, Odense
  17757/21
 • Fra NIRAS, Råstof, SV: Kudsk og Dahl - impulsholdighed
  22447/21
 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk og Dahl - impulsholdighed
  22445/21
 • Fra Politisk parti - Ansøgning
  19905/21
 • Fra DGE, US-oplæg - Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, 607-00709 - rev. 08-01-2021.pdf
  21404/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Supplerende oplysninger om placeringen af evt. kunstgræsbane på Kerteminde Boldklubs baner
  26408/21
 • Fra Odense Kommune, Spørgsmål omkring jordpesticider, Fangelvej 35, 5260 OdenseS
  16925/21
 • kontrakt med AmbuFlex om CE-mærkningsdokumentation
  15771/21
 • Fra MST: Varsel af oprensningspåbud, - overløb fra drænpotten tank T6 - Shell raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 2391976)
  14636/21
 • Fra borger. Henvendelse - Lindevej 8, 6710 Esbjerg
  15011/21
 • Fra Aabenraa Kommune,Endelig §8 tilladelse til etablering af vaskehal, Egevej 2, 6200 Aabenraa
  14420/21
 • Fra Fredericia Kommune: Endeligt undersøgelsespåbud i forbindelse med olieforurening på Blåbærvej 37 i Fredericia
  14361/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Grundejerrapport, Slagtergade 20A, 6100 Haderslev
  12601/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Naborapport, Bakkebo 40 - 56, 6100 Haderslev
  12616/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail til SWECO, Østerbro 1, 5000 Odense C
  12161/21
 • Fra EU-DK Ledelsesnetværk: Indkaldelse til møde 23. februar
  12207/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Forespørgelse om etablering af kunstgræsbane på tidligere losseplads - lok.nr. 439-00006 - Tyveleddet Losseplads, Kerteminde
  13061/21
 • Fra Fredericia Kommune: Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia, tilladelse efter jordforureningslovens §8
  14737/21
 • Region Sjælland: Ændringer i Projektbeskrivelse og Forberedelsespakke for LKT Akut Kirurgi
  15208/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Naborapport, Slagtergade 20F-G, 6100 Haderslev
  12638/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Naborapport, Slagtergade 16A-D, 6100 Haderslev
  12628/21
 • fra rådgiver endelig Oplæg. Gl.Færgevej 61, Fredericia
  12828/21
 • Fra Vejle Kommune: Bugattivej 4, 7100 Vejle - Kræver etablering af transformator §8 tilladelse
  13791/21
 • Underskrevet tilsagnskontrakt og endelig ansøgning
  13302/21
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32366/21
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69
  32336/21
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. Covid-19 indsatsen
  40921/21

Udgående

 • Til Borger, Revurdering af kortlægningen, med ophævelse af V1 på en del af ejendommen.pdf
  13739/21
 • Til Aabenraa kommune og Vurderingsstyreslen, Jordforurening, Grøngrøftvej 16, Aabenraa, lok: 580-81348
  13737/21
 • Til COWI: Hvad er status på Grønnegade?
  12934/21
 • SV: § 8 tilladelse til opførelse af shelters på et tidligere affaldsdepot (439-00001)?
  12862/21
 • Høringsvar til varsel af påbud om oprensning af jordforurening ved tank T35
  12534/21
 • Til Lertranskøb - Udløb klagefrist - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  11747/21
 • Til DMR: Igangsæt sløjfning af boringer på nær B401
  11592/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  11962/21
 • Til praksis: Mandø, 4. kvartal 2020
  11922/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Sejersmosevej 4, 7321 Gadebjerg
  12241/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Udkast, V1-afgørelse, en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  13615/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  11952/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  11953/21
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. Sydtoften 4, 7200 Grindsted
  12410/21
 • Til borger, Afgørelse, V2-kortlægning, m bilag, Præstevænget 6 Hejnsvig.pdf
  12775/21
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  12222/21
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  13478/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  11965/21
 • Til Borger, V2-høring, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  13488/21
 • Til Middelfart Kommune, Høring om forurening på Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  13467/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkning til oplæg til supplerende undersøgelse, Ålegården, Kolding og kortlægningsvurdering, lok. 621-81429
  13379/21
 • Til Svendborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Åkildevej 10, 6562 Vester Skerninge
  13824/21
 • Til Assens Kommune: Svar på Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13249/21
 • Til Borgere: Bilag - Boligerklæring, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  13822/21
 • Til Haderslev kommune + Skat: Kopi af Rapport + afgørelse Udgår af kortlægning, 510-81220, Fælledvej 1, 6510 Gram
  13591/21
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39F, Svendborg
  12857/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V1-varsling af en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart, Matr. nr. 14æ Skrillinge By, Kauslunde
  13663/21
 • Til borger, udgår efter vurdering af historriske oplysninger - Jennumvej 72, 7100 Vejle.pdf
  12026/21
 • Til borger, vedr Stevneskovvej 39C, Svendborg
  12847/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyesvej 119, 5270 Odense N
  11758/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Åkildevej 10, 65762 Vester Skerninge.pdf
  13821/21
 • Til Bokebo ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  11954/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  12215/21
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nørre Havnegade 45, 6400 Sønderborg, matr. 5601a Sønderborg, lok.nr 537-07101
  13539/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  11959/21
 • Til AAB: Orientering om undersøgelsesresultater - Børnehuset Bullerbo, Skolegade 5a, 7100 Vejle - Orientering om moniteringsresultater nov dec 2020.pdf
  15898/21
 • Til Børnehuset Bullerbo: Orientering om undersøgelsesresultater - Børnehuset Bullerbo, Skolegade 5a, 7100 Vejle
  15910/21
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39A, Svendborg
  12837/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  11963/21
 • Til Assens Kommune: Svar på Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13242/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  11958/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V1-varsling, en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  13603/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  13482/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  12210/21
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Sejersmosevej 4, 7321 Gadebjerg
  12234/21
 • Til borger, ejendommen udgår vurdering af historiske oplysninger med bilag - Skibetvej 14, 7100 Vejle
  12823/21
 • Til Borgere: V2-afgørelse, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  13820/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V1 og areal, der udgår inden kortlægning, 410-81516
  13644/21
 • Til borger: Afgørelse Udgår efter undersøgelse, 510-81220, Fælledvej 1, Gram .pdf
  13580/21
 • Til Kerteminde Kommune: Svar på Forespørgelse om etablering af kunstgræsbane på tidligere losseplads - lok.nr. 439-00006 - Tyveleddet Losseplads, Kerteminde
  13074/21
 • Til Bokebo ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  11957/21
 • Til cowi: tilbagemelding på udkast til evalueringsoplæg
  23742/21
 • Til projekt: accept af coronarelaterede tilpasninger
  23159/21
 • Til Rambøll. SV: Kolding Landevej 69. Supplerende undersøgelse KL 69
  34230/21
 • Til Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32338/21

7. januar 2021

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune - ny offentligshed fase VVM-afgrænsning
  11559/21
 • Fra DMR, projektkontrolplan for Skolegade, Kruse, pulje 15
  15709/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på forventningsafstemning, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  11841/21
 • Fra Nabo, Råstof, Vedr sags nr. 16/34163 Udkast til standsningspåbud
  22441/21
 • Fra SWECO, Vedr. §8-ansøgning, Østerbro 1 5000 Odense C
  12158/21
 • Fra DMR: Anmodning om historik Odensevej 26, Svendborg
  32320/21
 • Fra Klagenævnet, Råstof, SV: fristforlængelse på sagsnr. 1017724
  22490/21
 • Notat - skader på den fynske motorvej 2010-2020 V2021-1-7.pdf
  14955/21
 • SV: Møde i E20 Komiteen (svar nr 3)
  14954/21
 • Fra Landbogruppen: Forespørgsel vedr. Svendborg landevej 23, 5871 Frørup
  38547/21
 • Kopi af dokumenter om miljøvurdering
  32166/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19259/21
 • Datanotat Skolegade 5, Vejle - 9. moniteringsrunde 20210106.pdf
  15882/21
 • Fra Sweco: Skolegade 5a, Vejle - Bullerbo - notat om 9. indeklimamonitering
  15878/21
 • Fra Odense Kommune: Referat fra koordinationsgruppemødet den 10. dec. 2020
  16391/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kommunens og regionens bemærkninger til revideret §8 ansøgning, Vejrøvænget 8
  11780/21
 • Svar fra formandsskab - kommune
  11651/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  12402/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 06.01.2021 - Region Syddanmark
  16275/21
 • Fra projekt "We train" vedr. underskrevet tilsagnskontrakt
  14705/21
 • Fra borger Re: Østervang1- 3, Rødding
  9328/21
 • Tilbagemelding - formand Danske Fys
  11028/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om henv. fra COWI vedr. jordflytning, kloak (Rismarksvej 52)
  10504/21
 • Fra Ejendomsmægler, henv. Lokalitet nr. 63082390 - Niels Finsesvej 13 7100 Vejle.msg
  11307/21
 • Fra Nyborlig, kvittering vedr. Pejrupvej 60, Pejrup
  9915/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 10, 5270 Odense.pdf
  9904/21
 • fra rådgiver Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, Snoghøj. nr. 607-00709
  21626/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Indbygning af jord i Kanalbyen.
  25999/21
 • Fra borger: henv vedr. Jordforurening
  9186/21
 • Svar fra formandsskab - region
  10267/21
 • Fra Borger, spm vedr undersøgelse.
  11202/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  11251/21
 • Vedr. spørgeskema - Regions Act! CPMR Regions Acting on climate-neutrality
  9272/21
 • The future of the north sea - Policy exchange
  9946/21
 • Fra Vejle Kommune: anmodning om revurderin
  11493/21
 • Tlf. henvendelse fra Odense Kommmune vedr. jordflytning, Rismarksvej 52
  8681/21
 • Kvittering på modtagelse fra DRF: Preisregulierung des Vertrages 2021
  10814/21
 • Rettelse til besvarelse - Spørgeskema Regions Act! CPMR Regions acting for climate neutrality
  9306/21
 • Kontaktperson for Klima i Region Syddanmark - ECCG
  9936/21
 • Fra DRF: DK: Preisregulierung des Vertrages 2021
  10790/21
 • European Commission Work Programme 2021
  9929/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 4A, 5471 Søndersø.pdf
  11053/21
 • Dagsorden + Resultat fra spørgeskemaundersøgelse - Prioriteter i ECCG
  9914/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69. Supplerende undersøgelse KL 69
  34234/21
 • Fra Region Midt: vedr. Ditbarnsfremtid
  38938/21
 • Fra Langeland Kommune: Kommunen afslutter § 48-påbudssagen, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  30140/21
 • Fra Langeland Kommune: Vedr. afslutning af påbudssag, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  30132/21

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Flyvepladsen 6 m.fl. Padborg, Lok: 503-20010
  11235/21
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads, Orientering om undersøgelse og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  11245/21
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  11246/21
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads. Rapport Flyvepladsen 6, 6330 Padborg lok.nr. 503-20010.pdf
  11248/21
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om orientering når projekt er færdigbygget, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
  11155/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boliundersøgelse, Møllevej 4, 5471 Søndersø
  11044/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forventningsafstemning af udkast til §8 tilladelse, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  10811/21
 • Høring over udkast Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høringsmateriale udkast råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  11153/21
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, FØLGEBREV udkast til tilladelse matr.nr. 64b 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  11145/21
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST HØRING Råstoftilladelse matr.nr. 64b 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  11147/21
 • Høring over udkast Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med høring over råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  11144/21
 • Til grundejer: VS: Opfølgning på telefonsamtale vedr. tinglysning af boring
  11593/21
 • Til DMR: rapport godkendt, Nyborgvej 438
  11590/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 10, 5270 Odense N
  9916/21
 • Til Klagenævnet, Råstof, fristforlængelse på sagsnr. 1017724
  22435/21
 • Til Part, Råstof, SV: Høringssvar sag. 16/34163
  22433/21
 • VS: bestilling af regions varer.
  11933/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  19045/21
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse - udgår efter undersøgelse
  11491/21
 • Til borger : Høring V2-kortlægning m bilag, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld.pdf
  10494/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bystævnet 2, 5260 Odense S
  9355/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag vedr. Møgelholt 23, Vejle.pdf
  10703/21
 • svar til ejendomsmægler,: Lokalitet nr. 63082390 - Niels Finsesvej 13, 7100 Vejle
  11334/21
 • til borger: svar vedr, henv VS: Østervang1- 3, Rødding
  9034/21
 • Til OUH: Høring på udkast til Kommunikationsstrategi for Campus Odense - OBS Kort tidsfrist
  10838/21
 • Til borger, V1-høring, Hollufgårdsvej 2, 5260 Odense S
  9991/21
 • Fra/til MOE - Aftale om ekstra undersøgelse (tillægskontrakt)
  9178/21
 • Til Nybolig, henv. vedr. Pejrupvej 60, Pejrup
  9335/21
 • Til borger: SV: Østervang1- 3, Rødding
  9337/21
 • Til Langeland Kommune: Regionen godkender § 48-oprensningen, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  8416/21
 • Til Fole Friskole: Udgår af kortlægning, Folevej 27-29, 6510 Gram, Fole Friskole.pdf
  9018/21
 • Til Borger: Orientering om mulig forurening, Maderupvej 38, Søndersø.pdf
  10439/21
 • Til borger: Svar på henvendelse af lokalitets nr. 503-50089
  9213/21
 • Til Kolding kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + rapport, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  10506/21
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse - udgår efter undersøgelse
  11494/21
 • Til EDC, kopi af V1-varsel vedr. Møgelholt 23, Vejle til orientering
  11370/21
 • Til SKAT: Til orientering - Vedr. Lok. 510-81219 - udgået af V1 kortlægning, Folevej 27-29, 6510 Gram
  9083/21
 • Til Haderslev Kommune: Vedr. vurdering af undersøgelse, Folevej 27 - 29, 6510 Gram - udgår af kortlægning, 510-81219
  9048/21
 • Til Fole Hal: Udgår af kortlægning, Folevej 27-29, 6510 Gram, Fole Hal
  9023/21
 • Til Borger, svar på spm. vedr. undersøgelse.
  11208/21
 • Til grundejer: Kvittering for mail med bemærkninger, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  8526/21
 • Afgørelse om imødekommelse af to anmodninger om aktindsigt i årsværk og lønomkostninger
  10669/21

6. januar 2021

Indgående

 • Fra Part, Råstof, Høringssvar.docx
  22430/21
 • Fra Part, Råstof, Høringssvar sag. 16/34163
  22429/21
 • Aftale om samarbejde med Sjælland
  32157/21
 • Vejledning til Rigsrevisionens filportal.pdf
  7815/21
 • Adgang til Rigsrevisionens filportal
  7814/21
 • Boligerklæring vedr. ejendommen Stevenskovvej 39A - 5700 Svendborg - lokalitetsnavn 479-00053.msg
  7941/21
 • VS: Boligerklæring vedr. ejendommen Stevenskovvej 39A - 5700 Svendborg - lokalitetsnavn: 479-00053
  7940/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - 2018-0569 2020-10-12 Undersøgelse af østlige del af bygning I med bilag 1-2
  7636/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tekst til forudgående tiltag før § 8 tilladelse
  7635/21
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af udkast til tilbagemelding på aktioner og vilkår til tillæg § 8 sag, Skt. Jørgen Engen, Odense
  7634/21
 • Fra Niras: Adelgade 138. Opstartsmøde. Endeligt referat
  12549/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19254/21
 • Fra DMR: Re: Budgetstatus og fakturagrundlag, Libavej 1
  6872/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, Nyborgvej 438
  6862/21
 • Fra kommunen - info vedr. 2 50 m3 tanke
  6755/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på opgravning af tanke, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  7058/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Situationstegning
  6611/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Analyseresultat
  6612/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på bortgravning af forurening, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  6610/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Jordweb (udskrift af jordflytningssagen)
  6609/21
 • Fra DGE: Oplæg til frivillig undersøgelse - Smedegade 14, Blans lokalitets nr. 533-50054
  7866/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. nyt i sagen fra Sct. Norborts skole i Vejle, orientering.
  7424/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Supplerende materiale vedr. Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7756/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7739/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Region Syd partnerbidrag 2021
  8003/21
 • Fra borger: Supplerende spm vedr. forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev
  6372/21
 • Fra Borger: ansøgning
  7026/21
 • Ansøgning
  7277/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål vedr. kortlægning på Grøngrøftvej 16, 6200 Aabenraa, regionens lok.nr. 580-81348
  7915/21
 • Fra DMR A/S: Re: Sct. Norborts skole i Vejle orientering.
  7441/21
 • Fwd: Underskrevet kontrakt vedr. KAPsel fra RSD
  6663/21
 • Top Danmanmarks meddelelse - Cerix Odense ApS ophør af forsikringsdækning
  7710/21
 • Anmodning til Rigsrevisionens undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser_uden cpr-numre
  6206/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse til afledning af spildevand og nedsivning af regnvand_NemByg, H E Bluhmes vej 109
  7897/21
 • fra rådgiver : Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7779/21
 • Fra DSN: Project SARA: logo meeting participation
  7991/21
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning
  7033/21
 • Fra Faaborg-Midfyn Kommune: Vedr. Østergyden 1, 5600 - Jordhåndtering ved erhvervsmæssigt byggeri og anlægsarbejde
  7468/21
 • Fra SDU: Active Living - kontaktpersoner
  8435/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  8912/21
 • Fra borger: henv, Re: Østervang1- 3, Rødding
  9012/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Eddavej 1, 5210 Odense NV.pdf
  8457/21
 • Fra borger: Henvendelse om parkering OUH
  26396/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Indbygning af jord i Kanalbyen.
  25985/21
 • Fra praksis: opgørelse 4. kvartal
  11791/21
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13133/21
 • fra Kolding Gymnasiums bestyrelse
  11926/21
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13122/21
 • Røntgen
  35909/21
 • Fra Langeland Kommune: Dokumentationsrapport
  31115/21

Udgående

 • Få et naturligt ANSIGTSLØFT uden kirurgi eller kemi - antiage favorit.
  8255/21
 • TilBorger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Eddavej1, 5210 Odense NV
  8996/21
 • Til mødedeltagerne: Dagorden til møde d. 13. jan. i Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  9127/21
 • SV: Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7914/21
 • VS: Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7898/21
 • Rapport Stevneskovvej.pdf
  7938/21
 • SV: Boligerklæring vedr. ejendommen Stevenskovvej 39A - 5700 Svendborg - lokalitetsnavn: 479-00053
  7937/21
 • 479-00053_Kortl_V2_Dec 1993.pdf.pdf
  7939/21
 • Til Borger, Bilag til V2-varsel, Udkast til V2-afgørelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  7834/21
 • Til Borger, V2-varsel, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  7832/21
 • Østervang1- 3, Rødding
  7792/21
 • Afslutningsbrev til Rambøll for Østervang 1, Rødding, Vejen kommune, matr.nr. 1068 og 1071 Rødding .pdf
  7795/21
 • Rapport Østervang 1.pdf
  7794/21
 • møde om VBA projekt i praksis
  7771/21
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til foreslået afværge, Sanderumvej 174, Odense
  7614/21
 • Til NIRAS: Vedr. slutregning
  7361/21
 • DGE Anders Bach Damgaard, Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7333/21
 • Til Danren: Vedr. betaling rengøring
  7293/21
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapport
  7264/21
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej opdateret rapport/endelig version
  6822/21
 • Til Niras: SV: Adelgade 138, Bogense. Revideret tilbud og tidsplan
  6570/21
 • Til DMR: økonomi Libavej og Dageløkkevej
  11585/21
 • Ti lDMR: Økonomi Libavej og Dageløkkevej
  11587/21
 • Undersøgelse af VBA henvisninger
  6288/21
 • Til grundejer - Vedr. V2 varslet areal mm.
  6091/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning midler VTO
  7158/21
 • Til borger: Svar vedr opførelse af bolig, Stationsvej 2, Vamdrup
  6613/21
 • Til Bokebo ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  7314/21
 • Til Faaborg-Midfyn Kommune: Svar vedr. offentlig indsats på Østergyden 1, 5600 - lok.nr. 430-81644
  7199/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Storhaven 12, 7100 Vejle
  7250/21
 • Til Boligforeningen Østerbo - V1-høring - Parkvej 16-20, 7100 Vejle.pdf
  6441/21
 • Til Borger, svar vedr. V1-kortlægning af 557-61006, Bramidan Aps, Industrivej 69, 6740 Bramming
  7203/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for orientering om nye vedr. sagen fra Sct. Norborts skole i Vejle
  7431/21
 • Til lejer: brev om elrefusion
  8043/21
 • Til Bokebo ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  7313/21
 • V2 - kortlægning 2008 - Boligforeningen Østerbo.pdf
  6442/21
 • Til Boligforeningen Østerbo - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Parkvej 16-20, 7100 Vejle.pdf
  6439/21
 • Til Ågård Efterskole, V1-afgørelse, Kirkebakken 11 m.fl., 6040 Egtved
  7291/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. byggeaffald i Great Northern i Kerteminde
  8016/21
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  7830/21
 • Til borger: Svar på henv. vedr Østervang1- 3, Rødding
  7958/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af grundejer orientering Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N, 561-81156
  6513/21
 • Til kolding kommune: Høring om forurening, 509-50020 Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  7480/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 630-82441
  7292/21
 • Til Aabenraa Kommune: Anmodning om supplerende materiale - Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7748/21
 • Til Jaxhouse APS: Orientering om oplysninger om mulig forurening, Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  6455/21
 • Til Borger: Omfattet af VTO
  7165/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  7303/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Storhaven 12, 7100 Vejle - en del udgår inden kortlægning
  7342/21
 • Til Aabenraa Kommune: Rettelse vedr. anmodning - Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7753/21
 • Til borger: Svar på supplerende spm vedr. forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev.
  6382/21
 • Til ansøger og parter: 32a Bovrup Varnæs råstoftilladelse med bilag.pdf
  8160/21
 • Til ansøger og parter: Følgebrev endelig råstoftilladelse 32a Bovrup, Varnæs 06012021.pdf
  8159/21
 • Til bestyrelsen for Kolding Gymnasium
  11942/21

5. januar 2021

Indgående

 • Fra Concito: Midt ERFA-gruppe: feedback og anbefalinger
  6104/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelser til gravearbejde på Esbjergmotorvejen 646 6000 Kolding og Esbjergmotorvejen 647A 6000 Kolding.msg
  5791/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelser til gravearbejde på Esbjergmotorvejen 646 6000 Kolding og Esbjergmotorvejen 647A 6000 Kolding.msg
  5789/21
 • Fra Sweco, Råstof, Aftale om støjopgave
  22418/21
 • Fra DMR, Rapport, Skovvej Losseplads, Nordborg
  15544/21
 • Fra Niras: Adelgade 138, Bogense. Revideret tilbud og tidsplan
  6556/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1233.mov
  22399/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1231.mov
  22396/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl A/S, ekstern støj
  22394/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1232.mov
  22397/21
 • Frs indvinder RÅSTOF Orientering om status Blæsbjerggyden grusgrav
  4527/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Materialevalg i rørføringer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  4585/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat, Odensevej 45, dimensionering af ventilation under gulv
  4586/21
 • Fra rådgiver: 3 vandprøver mangler faktura fra agrolab i 2020
  6853/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Telefonnotat - overvejer ventilationsløsning 2
  6477/21
 • Fra Odense Kommune: Tidl. telefonnotat mellem kommune og rådgiver ang. afværgeløsninger, Sankt Jørgens Engen, Odense
  4337/21
 • Fra Odense Kommune: Telefonnotat fra samtale med rådgiver ang. afværge under boliger, Sankt Jørgens Engen, Odense
  6476/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Telefonnotat - overvejer ventilationsløsning 2
  4336/21
 • Fra DMR, Vedr. supplerende undersøgelser, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  4460/21
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Myndighedshøringssvar og regionens kvittering
  4067/21
 • Fra Formpipe: Aflysning af Acadre grundkursus den 20. januar 2021
  4058/21
 • Fra NIRAS: Vedr. defekt diver og notat
  3936/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail til DMR vedr. undersøgelsesomfang, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  4452/21
 • Fra SundhedsdatastyrelsenUdpegning af respondenter_foranalyse fælles diagnosekort_Region Syddanmark.pdf
  4302/21
 • Dispensationsansøgning fra Inge Vallø med ydernummer 308234
  4951/21
 • Fra Varde Kommune: Høringssvar vedr. V2-kortlægning cykelsti Horne-Tistrup
  4603/21
 • Fra MOE - Budgetstatus (05-01-2021) - Fjordvejen 37, 7000 Fredericia
  5906/21
 • Fra MOE - Budgetstatus, december 2020 - Starup Skolevej 44, 6100 Haderslev
  4470/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjallesegade 24D, 5260 Odense S.pdf
  6364/21
 • Fra MOE - Slutopgørelse (05-01-2021)
  5416/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. offentlig inddsats på Østergyden 1, 5600 - lok.nr. 430-81644
  7193/21
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Vedr. forureningsundersøgelse" - Miljørapport
  8738/21
 • Specialistuddannelse i palliativ medicin
  8274/21
 • Forlængelse aftale med overlægerne i forhold til pukkelafvikling
  8226/21
 • Fra DMR: Svar vedr. budget, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  6222/21
 • Fra Borger, Telefonhenv. vedr. Industrivej 69, 6740 Bramming mangler Miljøgodkendelse
  7194/21
 • fra rådgiver Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7383/21
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr. forureningsundersøgelse - Folevej 29, 6510 Gram
  8450/21
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9376/21
 • Fra borger, henv. vedr. lok. 630-82205 (boligundersøgelse)
  3782/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om status for sagen, Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  5207/21
 • Fra MOE - Slutopgørelse (05-01-2021) - Sdr. Højrupvejen 89, 5750 Ringe
  5664/21
 • Fra STRING-netværket: Kvittering vedr. input til punkter til næste STRING styregruppemøde - og glædelig jul!
  5974/21
 • Fra DMR - Budgetstatus (05-01-2021)
  4910/21
 • Fra grundejer: Bemærkninger til de foreløbige analyseresultater, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  8505/21
 • Fra Syddansk Sundhedsinnovation: Referat for mødet i Den Regionale Innovationsgruppe 111220
  11354/21
 • Fra Politisk parti - Ansøgning partistøtte
  19034/21
 • Fra Fredericia Kommune: orientering vedrørende monitering Vejrøvænget
  12440/21
 • fra rådgiver Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  11744/21
 • Høring - NKR om ICS til KOL - forlængelse af frist
  28486/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - afgravning i område 2.
  34236/21

Udgående

 • diæt - hvordan?
  5787/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hjallesegade 24D, 5260 Odense S
  6378/21
 • SV: Noget der hænger skævt! Er det kuller igen...?
  4824/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, VS: Kudsk & Dahl A/S, ekstern støj
  22409/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, IMG_1232.mov
  22412/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, IMG_1233.mov
  22416/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, IMG_1231.mov
  22410/21
 • Til Sweco, Råstof, aftale om støjopgave
  22391/21
 • Gl Færgevej, 70000 fredericia, frivillig sag, 607-00709
  4429/21
 • Gl Færgevej, 70000 fredericia, frivillig sag, 607-00709
  4417/21
 • Til Parter, Råstof, Partshøring over udkast til standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 13, 22, 34, 124, 273, 276, 307 og 313 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  22384/21
 • Til Parter, Råstof, Udkast vedr standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer Nr. Hostrup.pdf
  22385/21
 • Til Tønder Kommune: Vedr. forespørgsel i kortlægningssag/Jordforureningssag på Stenderup Byvej 4, 6520 Toftlund
  4258/21
 • D4's standard change i Region Syddanmark
  4073/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding om forventet svartid, Sanderumvej 174, Odense
  4013/21
 • Til Formpipe: Aflysning af Acadre grundkursus den 20. januar 2021
  4016/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsbehandler, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  3996/21
 • CIS20 oplæg/gennemgang
  19249/21
 • CIS20 oplæg/gennemgang
  19250/21
 • CIS20 oplæg/gennemgang
  19251/21
 • Vejdirektoratet - aftale om tekst vedr. afstand - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  4271/21
 • Til ansøger, Råstof, Partshøring af standsningspåbud
  22379/21
 • Til DMR: SV: Bemærkninger til Revideret rapport, Nyborgvej 438
  3357/21
 • Til Advokat - Svar på FORSP vedr. lokalitet 483-70128 - yderligere dokumenter
  3275/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  4908/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Bugattivej 12, 7100 Vejle - udgår inden kortlægning
  5998/21
 • Til Dong Agility: Svar vedr. forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev.
  6000/21
 • Til borger: Svar vedr Journal nr.: 8-70-52-25-445-1-2001
  5978/21
 • Til grundejer (Fredericia Kommune): En del af matr. nr. 7000b Børup By, Taulov udgår inden kortlægning
  4524/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Bugattivej 12, 7100 Vejle
  5996/21
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. rapport, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  4019/21
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår, lok. 630-81147
  5997/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  4901/21
 • Til borger (a): Høring V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup.pdf
  5398/21
 • Til grundejer (Fredericia Kommune): Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81165
  4567/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  4899/21
 • Til MENETA Holding AS, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 32, 34, 44, 46, 5270 Odense N.pdf
  6731/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Skærbækvej, Taulov, 7000 Fredericia, Matr. nr. 7000b Brørup By, Taulov - en del udgår inden kortlægning
  4607/21
 • Til borger, V1-afgørelse - Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  3945/21
 • Til Bolig5000 ApS: Delareal udgår inden kortlægning efter oprensning, Mejerivej 12, 5260 Odense S
  5066/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  4906/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  4902/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  4904/21
 • Innovationsfonden - høringssvar
  3740/21
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. tålepåbud til ejer af Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  4604/21
 • Til borger: Lok. nr. 425-00006 - Bøgebjergvej 66, 5672 Broby
  5712/21
 • Til DMR: Vedr. budget, Stenløsevej 11, 5792 Årslev
  3934/21
 • Til Vejen Kommune: Bemærkninger til undersøgelsespåbud
  4291/21
 • Til borger (b): Høring V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14. 6580 Vamdrup.pdf
  5410/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bladstrupvej 74, 5270 Odense N.pdf
  4116/21
 • Til DJ Miljø og Geoteknik: Kvittering for modtagelse af dokumentation på oprensning, Mejerivej 12, 5260 Odense S
  4193/21
 • Til Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32614/21

4. januar 2021

Indgående

 • Til indvinder RÅSTOF Rykker om info om Blæsbjerggyden grusgrav
  4240/21
 • Fra Sweco, Råstof, VS: Måling af støj fra Kudsk og Dahl, Udendørs, Tirsdag formiddag.
  22372/21
 • Dialog med Energinet RÅSTOF Baltiv Pipe
  3082/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Redegørelse Jordløse Grusgrav 1f mfl. - Støjnotat
  4373/21
 • Fra Orbicon, Kontrolrapporter - Flyvepladsen
  15651/21
 • Fra WCG: Innobooster
  6790/21
 • Fra museet RÅSTOF Myndighedshøringssvar
  21974/21
 • Fra Borger, Råstof, VS: Møde hos Kudsk & Dahl i januar 2021
  22367/21
 • Fra museet RÅSTOF Myndighedshøringssvar
  4037/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Svar på spørgsmål samt analyseresultater, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  36270/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Analyseresultater oprensning, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  36271/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, Nyborgvej 438
  1319/21
 • Fra NIRAS: Vedr. udbud aktiv ventilation med SRO-anlæg
  904/21
 • Til ansøger, Råstof, Klage
  22360/21
 • Til ansøger, Råstof, 77641-klage.docx
  22361/21
 • Fra boreteknik: Vedr. materialeforbrug ved boringssløjfninger: Middelfartvej 126, Odense
  750/21
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol
  623/21
 • Statusnotat 5 - pulje 26.pdf
  531/21
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26 del 1, den resterende del af Odense Kommune
  530/21
 • NIRAS - Pulje 26 - Budget status_5.pdf
  533/21
 • Til Danren: Ekstra rengøring aflyses
  383/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret moniteringsplan, Odensevej 45, 5750 Ringe
  4041/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Odensevej 45 - moniteringsplan v. 2
  4043/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr Journal nr.: 8-70-52-25-445-1-2001
  5976/21
 • Fra Agder Fylkeskommune: CPMR contribution to EU consultation on TEN-T Roadmap
  1426/21
 • Fra Odense Kommune: kopi af svar til Atlas A/S, Ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  1562/21
 • Fra COWI: Moniteringsrapport 2020
  302/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  2015/21
 • Fra DMR: Henvendelse
  3079/21
 • Fra GeoDania: SV: Vedr. fremsendelse af boreprofiler og kort med indplacering på matr. nr. 17u Hjallese By, Dalum
  1645/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: OK Horsensvej 329, Bredballe, 7100 Vejle Ø - tilsynsrapport
  1145/21
 • Fra Borger, Vedr. reparation efter boring i vejarealet
  2550/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  2327/21
 • Fra Rambøll: Svar vedr udgangspunkt vurdering, Rolighed Grusgrav
  7665/21
 • Borgerhenvendelse vedr. Medicin navne og generisk substitution
  4517/21
 • Regning fra MOE (21-12-2020)
  5926/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ruggårdsvej 226A, 5210 Odense.pdf
  3528/21
 • Fra Jyske bank: anmodning om materiale, matr. nr. 927X Nyborg bygrunde - Remisegade 2, 5800 Nyborg
  3527/21
 • Fra Aabenraa Kommune: anmodning om undersøgelsesrapport, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  3985/21
 • Fra projekt; ændret udstillingskoncept grundet covid-19
  7325/21
 • Bilag 4_Målbeskrivelse fagområde med dansk teoretisk uddannelsesforløb.pdf
  8279/21
 • Brev til Danske Regioner af 04.01.2021.pdf
  8275/21
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9293/21
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8-tilladelse til etablering af glasknusningsanlæg, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  29313/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  2312/21
 • Fra Rigsarkivet - årligt netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet - næste møde er 1.6.2021
  624/21
 • HØRING: revideret bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 FRIST 1171-21 kl. 12:00
  499/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  2047/21
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse og afslutning af undersøgelsespåbud vedr. forurening fra virksomheden Gelsted Galvano A/S på Galvanovænget 6, 5591 Gelsted, CVR. nr. 87394913.
  1905/21
 • Fra Evida: Status vedr. Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted,
  1501/21
 • Fra IBC Fredericia - Ansøgning til uddannelsespuljen
  31989/21
 • Fra Odense Kommune: §8-tilladelse til boligbyggeri, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  30014/21

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Rugårdsvej 226A, 5210 Odense NV
  3562/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt II dokumenter fra sagen Blæsbjerggyden 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  3204/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt II dokumenter fra sagen Blæsbjerggyden 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  3203/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt I dokumenter fra sagen Blæsbjerggyden 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  3202/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt info om at dokumenterne kommer i 3 mails
  3199/21
 • Til DMR: Bemærkninger til Revideret rapport, Nyborgvej 438
  2795/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på udkast til §8-tilladelse på Esbjergmotorvejen 646 og 647A, Kolding, lok: 621-81368 og 621-81369
  2159/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på udkast til §8-tilladelse på Esbjergmotorvejen 646 og 647A, Kolding, lok: 621-81368 og 621-81369
  2117/21
 • Til ansøger RÅSTOF Igangsætningstilladelse
  2115/21
 • Til WCG: Re: Tak for i år
  1474/21
 • Til Odense Kommune: Orientering vedr. afslutning af monitering og sløjfning af boringer
  1279/21
 • Til borgere: Orientering vedr. afslutning af moniteringssag og sløjfning af boringer
  1209/21
 • Til DMR: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  843/21
 • Til DMR: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  836/21
 • Til D4: Svar på Mindre rettelse til D4InfoNet
  851/21
 • Til ansøger: SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  775/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  577/21
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 23 A-D, V1-afgørelse, Ørstedsgade 23A-D, 7100 Vejle
  968/21
 • Til Kirk & Thorsen Invest AS, V1-kortbilag, afgørelse, Orla Lehmannsgade 5, 7, Vedelsgade 6, 7100 Vejle.pdf
  1600/21
 • Til Borger: Udgået inden kortlægning, Forum Hovedvej 115, Esbjerg N
  1397/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Søhusvej 208, 5270 Odense N
  2272/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Orionvænget 20, 5210 Odense NV.pdf
  844/21
 • Til virksomhed - V2-høring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2344/21
 • Til Borger, Vedr. reparation efter boring i vejarealet
  2523/21
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2358/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af afgørelse - Forum Hovedvej 115, Esbjerg N, udgået inden kortlægning, 561-81143
  1427/21
 • Til DM Motors AS, V1-kortbilag, afgørelse, Hopballevej 60, 7100 Vejle.pdf
  773/21
 • Til Medicinrådet: Indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. multipel sklerose
  1957/21
 • Til borger, V1-aførelse med bilag, Tyrsbjergvej 76, 5210 Odense NV.pdf
  1458/21
 • Til virksomhed - UDKAST V2-kortbilag Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2370/21
 • Til DM Motors AS, V1-afgørelse, Hopballevej 60, 7100 Vejle.pdf
  776/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  1832/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 226B, 5210 Odense NV.pdf
  1232/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Anderupvej 10, 5270 Odense N.pdf
  2002/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  2024/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  1833/21
 • Til FDM, V1-kortbilag, afgørelse, Vestre Engvej 52, 7100 Vejle.pdf
  1394/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Søhusvej 161, 5270 Odense N.pdf
  2337/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  2021/21
 • Til DMR: Krudthusgade 18-20, Odense
  3086/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Anderupvej 16, 5270 Odense N.pdf
  1981/21
 • Til virksomhed - UDKAST Boligerklæring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2395/21
 • Til Kirk & Thorsen Invest AS, V1-afgørelse, Orla Lehmannsgade 5, 7, Vedelsgade 6, 7100 Vejle.pdf
  1611/21
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens svar vedr. udkast til § 8-tilladelse, opførelse af telthal, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  2654/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV.pdf
  1221/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 285, 5200 Odense V
  2195/21
 • Til Jyske bank: Fremsendelse af materiale for matr. nr. 927X Nyborg bygrunde - Remisegade 2, 5800 Nyborg, mail 1 af 2
  3583/21
 • Til GeoDania: Vedr. fremsendelse af boreprofiler og kort med indplacering på matr. nr. 17u Hjallese By, Dalum
  966/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Middelfartvej 484, 5491 Blommenslyst.pdf
  2045/21
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens § 8-høringssvar, etablering af glasknusningsanlæg, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  1409/21
 • Til FDM, V1-afgørelse, Vestre Engvej 52, 7100 Vejle.pdf
  1396/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 226A, 5210 Odense NV.pdf
  1237/21
 • Til Jyske bank: Fremsendelse af materiale for matr. nr. 927X Nyborg bygrunde - Remisegade 2, 5800 Nyborg mail 2 af 2
  3769/21
 • Til Rambøll, vedr, Stevneskovvej 39, Svendborg
  9360/21

3. januar 2021

Indgående

 • Fra Borger: Spørgsmål til prioritering
  570/21
 • Fra Dong-Agility: Vedr. Forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev
  5999/21
 • Fra borger: Henv vedr opførelse af ny bolig, Stationsvej 2, Vamdrup
  6598/21

Udgående

 • 20201214 Input til høringssvar_OUH.docx
  31/21
 • VS: [Sagsnr.:20/941] - Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet
  30/21

2. januar 2021

Indgående

 • Fra Advokat - FORSP vedr. lokalitet 483-70128 - yderligere dokumenter
  3251/21
 • Fra Syd- og Sønderjyllands Politi: Kvittering for modtagelse, Keglhøjvej, Vojens
  8/21

Udgående

 • Til Syd- og Sønderjyllands Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Keglhøjvej, Vojens
  7/21

31. december 2020

Indgående

 • Fra Zhanjiang City: New Year Greetings from Zhanjiang Foreign Affairs Bureau!
  1635/21

30. december 2020

Indgående

 • Fra DMR: Rapport for Nyborgvej 438, Skårup
  625845/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus og fakturaopgørelse december 2020
  625844/20
 • Fra ansøger - oplysning om status - Screeningsafgørelse ifm. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  2561/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat af Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  1678/21
 • Fra projekt: slutafrapportering og regnskab, rev. påtegnet
  7906/21

Udgående

 • Til ansøger - ingen klager - oplysning om status - Screeningsafgørelse ifm. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  2554/21

29. december 2020

Indgående

 • Fra Tønder Kommune: Dokumentationsrapport for forureningsoprensning med Bio slurping, Hartmannsvej 2, Tønder
  18/21
 • Fra projekt: nytårshilsen
  1126/21

28. december 2020

Indgående

 • Fra Guangdong-provinsen: Nytårshilsen
  1619/21

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring, V2 kortlægning af Rolfvej 45, 5863 Ferritslev
  623715/20
 • Til Schrøder, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9170/21

27. december 2020

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Bilag - Oplæg til kommentering og godkendelse. Miljøteknik. - Undersøgelsesoplæg Stjernevænget 2B 5592 Ejby.pdf
  4872/21
 • Fra Miljøteknik: Stjernevænget 2B, 5592 Ejby - Oplæg til kommentering og godkendelse. Miljøteknik.
  4863/21
 • Bilag 2_Ansøgning om speciale i palliativ medicin_2021.pdf
  8277/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  1829/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  1811/21

26. december 2020

Udgående

 • Til borger: V2 varsel 4g
  623616/20
 • Til Borger: V2 varsel-1f
  623611/20
 • Til Skat og Varde Kommune: kopi af V2 varsel
  623620/20
 • Til Borger: V2-varsel 2b og 2b
  623612/20
 • Til borger: V2 varsel 16d
  623621/20
 • Til Borger: V2-varsel 2f
  623613/20
 • Til Varde Kommune: V2 varsel 7000r
  623622/20
 • Til borger: V2 varsel 14e pg 15e
  623619/20
 • Til Borger: V2-varsel
  623610/20
 • Til Borger: V2-varsel 5o
  623617/20
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2-varsel
  623623/20
 • Til Borger; V2 varsel 3q
  623615/20
 • Til Borger: V2 varsel 3k
  623614/20
 • Til Borger: V2 varsel 12a
  623618/20

25. december 2020

Udgående

 • Re: Undersøgelsesteammøder 2021
  9454/21

23. december 2020

Indgående

 • Fra WCG: Tak for i år - WaterCare Guard
  1473/21
 • Fra DMR: Resultater fase 6 samt forslag til supplerende boringer mm. fase 7.
  623069/20
 • Fra Boreteknik: Boringssløjfninger: Middelfartvej 126, Odense
  740/21
 • Fra Læge - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  143/21
 • Fra Borger: henv. vedr. afslutning af sagen, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  423/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Endeligt tålepåbud til ejer af Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  4599/21
 • Fra borger: Vedr. brev ang. vaccination
  10799/21
 • Ansøgning om øget limitering på ydernr.
  6536/21
 • Fra Miljøteknik: Afrapportering af miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart. ifb med forestående §8 ansøgning
  15425/21
 • Fra Atlas A/S: Vedr. tilbagemelding på § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  1544/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Dispensation
  1780/21

Udgående

 • Til kommune: orientering om afværgerapport, Skolevej 7, Nr. Aaby, lok.nr. 451-80004
  622677/20
 • Til borger: orientering om rapport, Skolevej 7, Nr. Aaby
  622675/20
 • Til ansøger: afslagsbrev på ansøgning til kulturpuljen
  14744/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14918/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14821/21
 • Til ansøger: tilsagnsbrev til ansøgning
  15072/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14837/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til Kulturpuljen
  14940/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til Kulturpuljen
  14929/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14958/21
 • til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14901/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15057/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15004/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til Kulturpuljen
  14995/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15043/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14877/21
 • til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14911/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14858/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15032/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på ansøgning om § 8 tilladelse til bygge og anlægsarbejde og ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  1528/21
 • Til projekt: vedr forsinket fremsendelse af tilsagnsbrev
  40522/21

22. december 2020

Indgående

 • Nye forslag til gennemførelse af Ærø - sundt for dig.pdf
  347/21
 • Video konsultationer med Mit Sygehus 2020.pdf
  350/21
 • Opgørelse af konsultationer, Ærø (1).pdf
  348/21
 • 01122020 Tids og handleplan for Ærø samarbejdet (1).pdf
  346/21
 • Referat fra administrative styregruppemøde den 01122020
  340/21
 • 201201 Slides Omlægning til videokonsultationer til Ærø - Kathrine Rayce (1).pdf
  345/21
 • 201201 Evalueringsrapport - Omlægning til videokonsultationer Ærø.pdf
  343/21
 • Referat 9. møde i Administrativ styregruppe Ærø Kommune og RSYD.pdf
  342/21
 • Udskrivelser fra Svendborg til sygehus Ærø og Ærø Kommune. (1).pdf
  349/21
 • Fra NIRAS: Vedr. udbud af aktivt ventilationsanlæg
  322/21
 • Fra COWI: Udkast rapport nye boringer
  311/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på høringssvar matr.nr. 64n og 69 Ørsted By, Ørsted
  136/21
 • FW: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  229/21
 • Fra NIRAS: Rapporudkast og Geogis kontrolrapport
  287/21
 • Fra JEMA: Vedr. køleanlæg
  1825/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til driftsår 2021
  355/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, afværge på Skolevej 7, Nr. Aaby
  622672/20
 • Vejdirektoratets bemærkninger til tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  621051/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Udsendelse af DHPC til apoteker vdr. Briviact oral opløsning
  620385/20
 • Fra Miljøteknik, Vindegade 75 lokalitetsnummer 461-56167 .msg
  620688/20
 • Referat fra møde i den politiske styregruppe den 21 december 2020
  619717/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej økonomi oversigter
  619746/20
 • Fra Borger, kvittering for svar vedr. sløjfning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620601/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg - Teknisk rapport.pdf
  621120/20
 • Fra NIRAS, vedr. sløjfning af boringer ved Ridepladsen 3, Nordborg
  620596/20
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "supplerende oplysninger" - Masterplan 04112020low
  621099/20
 • Fra NIRAS, vedr. Sløjfning af boringer ved Ridepladsen 3, Nordborg
  620606/20
 • Kontrakt med COWI
  620141/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  621571/20
 • Fra borger, svar vedr. sløjfning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620616/20
 • Fra Fond: SV: Underskrevne dokumenter
  621555/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af oprensningspåbud, 561-81143
  620881/20
 • Kontrakt med COWI
  620132/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  621556/20
 • Fra projekt: slutregnskab og rapport
  620849/20
 • Kontrakt med COWI
  620128/20
 • Tlf. notat, Henvendelse fra grundejer vedr. V2 varsling på Forum Hovedvej, 561-81143
  620356/20
 • Kontrakt med COWI
  620148/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg - Grundejerrapport.pdf
  621140/20
 • Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134)
  625361/20
 • Fra GeoDania: "FORSP.: Forespørgsel om at få tilsendt boreprofiler og kort med placering på matr.nr. 17u Hjallese By, Dalum, lok. 461-00069"
  621/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. udkast til tilbagemelding vedr. vurdering af § 8, Rismarksvej 52
  1496/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  1670/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  552/21
 • Fra DMR: Pulje 21 Rismarksvej 52 - fakturaoversigt, budgetstatus samt opdateret tilbudsliste
  2867/21
 • Fra Concito: vedr. pilotprojekt
  649/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - A4_situationsplan_bilag 1.pdf_CaseNo20-28434_5031725_v1.PDF
  4488/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  639/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - AR-20-CA-20078838-01.pdf_CaseNo20-28434_5031726_v1.PDF
  4485/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Tilsynsrapport FUH Tjæreborgvej.pdf_CaseNo20-28434_5031724_v1.PDF
  4490/21
 • Bilag 1_DSPaM_Politikpapir.pdf
  8276/21
 • Bilag 3_Status på uddannelsesudfordringer til fagområdespecialist.pdf
  8278/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Vejesedler Green Soil.pdf_CaseNo20-28434_5031728_v1.PDF
  4477/21
 • Fra sekretariatet: Ny kontrakt underskrevet
  5730/21
 • Fra Esbjerg Kommune: oprydningsrapport. lbh@akut-miljoe.dk - Vedr. oprydning efter færdselsuheld med lastbil
  4471/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Vedr. oprydning efter færdselsuheld med lastbil - Vedr. oprydning efter færdselsuheld med lastbil.msg
  4474/21
 • fra tønder kommune Tilladelse efter § 8 i JFL, Nørrevej 68, 6280 Højer - sagsID 09.08.05-P19-19-20
  5318/21

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg
  554/21
 • SV: Endomondo...
  9455/21
 • Til borger og kommune,V2-varsel af Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  621662/20
 • SV: Opdateret økonomi for pulje 43
  9456/21
 • Til gartner - Vedr. Skrillinge Strand 64 - Status og afregning
  621043/20
 • Til gartner - Vedr. Skrillinge Strand 62 - Status og afregning
  621039/20
 • Til Fredericia Kommune, Udgår inden kortlægningen, vedr. oliespild på matr. nr. 7000ad, Taulov By, Taulov
  620869/20
 • Til Fredericia Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægningen vedr. oliespild på matr. nr. 7000ad, Taulov By, Taulov, 7000 Fredericia.pdf
  620870/20
 • Til TreFor: Spørgsmål til Vandværk og boring
  620779/20
 • Til JEMA: Etablering af køling i serverrum
  620778/20
 • Referat - bilag præsenteret på møde 17 dec. 2020 -forslag til anvendelse af besparelse på projekt IDK.pdf
  621411/20
 • Fra Inspiring Denmark: VS: Referat bestyrelsesmøde Inspiring Denmark 17 december 2020
  621409/20
 • Referat af bestyrelsesmøde 17 december 2020 #63.pdf
  621412/20
 • Til Miljøteknik, Vedr. Henvendelse på Vindegade 75, lokalitetsnummer: 461-56167
  620692/20
 • Til ansøger: afgørelse i RR: Ansøgning til Region Syddanmarks Temapulje, ”Kunstrute Fyn” j.nr. 20/35647
  620659/20
 • Til Ansøger: Afgørelse i Regionsrådet: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  620651/20
 • Til ansøger: afgørelse i regionsrådet: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  620643/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Ilstedvej 2, 6740 Bramming.pdf
  620647/20
 • Til ansøger: afgørelse i RR: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Tæt på Træer” j.nr. 20/39955
  620633/20
 • Til ansøger, Råstof, Telefonnotat
  22357/21
 • Til Egegaard, V2-afgørelse, Ribevej 75-79, 6500 Vojens.pdf
  620602/20
 • Underskrevet samarbejdskontrakt
  3039/21
 • Til Cowi, RÅSTOF, Kvittering for hastenotat på sag matr.nr. 729 Østerende-Ballum
  621207/20
 • Til Udbetaling Danmark - RSD ønsker tidsfristforlængelse til 31.12.2021
  620137/20
 • Til Berg Advokater: Endelig afgørelse om V2 kortlægning af del af Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro, 529-40170
  621426/20
 • Til Rambøll: Anmodning om svar vedr regionens opfordring til risikovurdering, Rolighed Grusgrav
  620354/20
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Til orientering - kopi af V2 afgørelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  621498/20
 • Til FE: Udkast til kortlægning på V2, bygn 513, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  621946/20
 • Til Svendborg vand: afledningsopgørelse 2020
  620985/20
 • Til Hotel Nyborg Strand - Kortbilag Skovbrynet 13 og 13 A, 5800 Nyborg.pdf
  621161/20
 • Til Borger, vedr. sløjning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620576/20
 • Til Hotel Nyborg Strand - Udgået efter undersøgelse Skovbrynet 13, 5800 Nyborg.pdf
  621150/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til tilbagemelding, Rismarksvej 52
  1513/21
 • Til ansøger: meddelelse om tilsagn om tilskud fra kulturpuljen
  15199/21
 • Til ansøger: meddelt tilsagn om tilskud fra kulturpuljen
  15210/21
 • Til ansøger: meddelt tilsagn om tilskud fra kulturpuljen
  15223/21

21. december 2020

Indgående

 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Notat - Yngletider og relevans for fugle og padder matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum.DOCX
  621219/20
 • Fra Cowi, RÅSTOF, Materiale vedr. klægindvinding inkl. proces for væsentlighedsvurdering Østerende-Ballum
  621198/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Materiale vedr. klægindvinding - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  621216/20
 • Fra Århus: erfaøde (Nord, Syd, Midt): opfølgning og videre forløb
  6264/21
 • Fra COWI: Opdateret 2020 budget
  619995/20
 • Til Danbolig, Svar på forespørgsel på Sebbelev Bygade 13, 6440 Augustenborg.
  619015/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133 (5881)
  4051/21
 • Fra Svendborg Kommune: Endeligt påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  4050/21
 • Julehilsen fra DK2020-sekretariatet
  6290/21
 • Fra Concito - status for projektweb
  6281/21
 • Fra COWI: Fakturering 2020
  618764/20
 • Fra Rambøll: Slut faktura 2020
  618266/20
 • Fra Odense Kommune: vedr. ny sagsbehandler Skt. Jørgens Enge 1, Odense - Tidligere gasværksgrund - § 8 sag - Afværgeforhold til sikring af indeklima
  618926/20
 • Fra Sweco: Skolegade 5a, Vejle - Bullerbo - notat om indeklimamonitering
  15868/21
 • Fra DGE, GeoGis rapport, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig,
  621796/20
 • Fra NIRAS: Budget 2020
  618036/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133 (5881)
  618848/20
 • Påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133 (5881)_CaseNo19-22790__276910-20.pdf
  618849/20
 • Fra Borger, Kommentarer til rapporter, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  619307/20
 • Fra COWI, Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 41
  11929/21
 • Fra COWI, Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 42
  11938/21
 • Farup Sønderby 17.pdf
  617132/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende materialer for matr. nr. 17b (Farup Sønderby 17) ved lokalitet 571-61010
  617131/20
 • Landzonetilladelse til Farup Sønderby 17.pdf
  617134/20
 • Fra DJ-MG: Kvittering for modtagelse af bemærkninger og melding om kommende undersøgelser, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  4088/21
 • SV: Fremsendelse af endeligt påbud om undersøgelse af olieforurening Pilekrogen 24
  617901/20
 • Fra GeoPartner, RÅSTOF, Aflysning af servitut matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel
  617412/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hjerupvej 31, 5560 Aarup - Teknisk rapport.pdf
  616830/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hjerupvej 31, 5560 Aarup -Grundejerrapport.pdf
  616839/20
 • Faktura fra Mediegruppen - KONTUR
  617873/20
 • AW: Zwischenbericht Teilgebiete
  617277/20
 • Fra DMR: Revideret rapport, Rismarksvej 52, endelig udgave
  619463/20
 • Fra DMR: Opdateret tilbudsliste Rismarksvej 52 pr. 21.12.2020
  619461/20
 • Fra grundejerforening, kvittering for mail om reparation af borehuller i asfalt
  619292/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV.pdf
  619289/20
 • Fra Yngre Læger: Lægeboliger - vurdeirnger fra LLO, supplerende vurderinger 2016-2018 samt nye vurderinger 2019-2021
  619471/20
 • Fra Tønder Kommune: Tilladelse efter JFL § 8 Ørderup kirkevej 33, 6520 Toftlund
  619106/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  620091/20
 • Fra projekt: slutregnskab
  621038/20
 • Fra Regionen: Orientering om videregående undersøgelse på Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  621211/20
 • Fra mst: vedr. Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36 (MST Id nr.: 2338014)
  380/21
 • Fra Niras: Bjerning Hovedvej - rapport
  3382/21
 • Fra kerteminde Kommune: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hindsholmvej 387, 5370 (t.o.)
  4129/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag - Rapport_Europavej 11 Padborg-merged.pdf.PDF
  4173/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hindsholmvej 387 5370 (t.o.).msg
  4133/21
 • Fwd: Underskrevet kontrakt vedr. KAPsel fra RSD - RSYD-Underskrevet kontrakt_KAPsel_sendt til MedWare_211220.pdf
  6669/21
 • Svar fra DRF: Emergency Medical Helicopter in Region Syddanmark
  10783/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Oprensningsrapport_Europavej 11 Padborg-merged.pdf
  4170/21
 • Fra mst: vedr. varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36 (MST Id nr.: 2338014)
  416/21
 • Fra Esbjerg Kommune: mail m bilag vedr. Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  559/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  542/21
 • Fra mst: rapporter til - Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36 (MST Id nr.: 2338064)
  617/21
 • RegSyd-Tilstandsrapporten 181220.pdf
  9930/21
 • RegSyd-Tilstandsrapporten TRYK 181220.pdf
  9925/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Teknisk Rapport, Slagtergade 20A, 6100 Haderslev
  12514/21
 • henvendelse vedr V1 - Køb af ejendom
  11650/21
 • Fra Sundhdsstyrelsen: Udmøntning af initiativer fra helhedsplan for scleroseområdet
  32223/21

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst
  620098/20
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619440/20
 • Til borger - Kortbilag - Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619441/20
 • Til borger - UDKAST Afgørelse kortlæning på vidensniveau 2 - Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619439/20
 • Til borger Høring - Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619438/20
 • Til DMR: bemærkninger til Rapportudkast, afværge på Skolegade 7, Nr. Aaby
  622669/20
 • økonomi..
  9457/21
 • Til Sweco: Skolegade 5a, Vejle - Bullerbo - bemærkninger til notat om indeklimamonitering
  15873/21
 • Til Borger,Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV
  619293/20
 • SV: § 8 tilladelse til opførelse af shelters på et tidligere affaldsdepot (439-00001)?
  618821/20
 • 439-00001_Forureningsundersøgelse_juli 1998.pdf.pdf
  618836/20
 • Til Langelands Kommune, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgaden 12, Humble, lok: 481-23
  618692/20
 • Til Tornhøj Ejendomme, Rapport, 481-00023 Eggertsvej 2A og 3, 5932 Humble. Videregående forureningsundersøgelse, rapport.pdf
  618704/20
 • Til Tornhøj Ejendomme, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  618702/20
 • Til Tornhøj Ejendomme, Orientering om undersøgelse og videre tiltag.pdf
  618701/20
 • Til Ansøger, Råstof, Klagefrist
  620597/20
 • Til apotekerne i Region Syddanmark: Brev ang. positivlisten og afregning på regel 11
  618537/20
 • Til Rambøll: Vedr. fakturering 2020
  618029/20
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  9458/21
 • SV: Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Rapportudkast
  9461/21
 • Til NIRAS: Vedr. Budget 2020
  618021/20
 • Til COWI: Vedr. fakturering 2020
  618025/20
 • SV: Pulje 52: Opdateret økonomioversigt og status på fremdrift.
  9462/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Ravsted Hovedgade 50, Ravsted, lok: 539-10017
  617417/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  617421/20
 • SV: Pulje 52: Opdateret økonomioversigt og status på fremdrift.
  9463/21
 • Endomondo...
  9465/21
 • V1-kortlægning af Niels Finsensvej 11, 7100 Vejle - Schur Finance A.pdf
  617230/20
 • 630-81770 kortbilag.pdf
  617229/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. ansøgning §8 - tilladelse til gravearbejde, lok: 621-81369 og 621-81368
  617145/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. ansøgning §8 - tilladelse til gravearbejde, lok: 621-81369 og 621-81368
  617119/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  616949/20
 • Til Borger, V2-høring, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  616948/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  616947/20
 • Til Kerteminde Kommune, Høring om forurening på Smedevænget 15, 5550 Langeskov samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  616945/20
 • Til Advokat - Svar på FORSP vedr. lok. 483-70128 - fremsendelse af dokumenter
  616728/20
 • Til Grundejerforeningen, vedr. reparation af borehuller i asfalten :-)
  619286/20
 • Til Nyborg Kommune: Svar på anmodning om udtalelse vedr. § 8, Lindholmvej 14, 5800 Nyborg, matr. 1axp, Nyborg Markjorder
  617362/20
 • Til Restato, svar vedr. Lok.nr 439-00040 - Langegade 38, 5300 Kerteminde
  617830/20
 • Til Borger: Vedr. ansøgning om optagelse under VTO
  618118/20
 • Til Odense Kommune: Svar på høring af udkast til §8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  616951/20
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Vedr dispensation efter jfl §52, Moselund Grusgrav
  619363/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  616850/20
 • Til borger vedr. sløjfning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620543/20
 • Til NIRAS, vedr. Sløjfning af boringer ved Ridepladsen 3, Nordborg
  620557/20
 • Til borger - Kortbilag Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  616858/20
 • Til borger: Svar på henvendelse om parkering
  619294/20
 • Til Kerteminde kommune: Afgørelse V2-kortlægning m bilag 439-00041, Byens Gade, 5350 Rynkeby.pdf
  619380/20
 • til Storgaard auto - Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 439-00041, Rynkeby Bygade 19, 5350 Rynkeby.pdf
  619376/20
 • Til Esbjerg Kommune: Til orientering - kopi af V2 høring inkl. bilag, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N, 561-81143
  618149/20
 • Til Borger: V2 høring inkl. bilag, Forum Hovedvej 115, 561-81143.pdf
  618138/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om videregående undersøgelse på Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  619465/20
 • Til Tønder Kommune: §8-høringssvar for Ørderup Kirkevej 33, Toftlund, matr. nr. 1534 Toftlund, lok. nr. 525-40282
  616739/20
 • Til DMR: Svar vedr. mulighed for ændring af V1-kortlægningen, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  616942/20
 • Til Nordfyns Kommune - Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  617180/20
 • Til Collier, Vejle, Svar på henvendelse vedr. Julius Thomsensvej 4, 7100 Vejle
  617228/20
 • Til Nordfyns Kommune - Afgørelse kortlægning på vidensniveau 2 - Storhøjvej 60, Otterup
  617570/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. foruenet jord
  616995/20
 • Til Praksis - Bekræftelse på åbent for tilgang af patienter pr. 1.1.21.
  618705/20
 • Til øvrige 4 regioner: Lægeboliger - vurdeirnger fra LLO, supplerende vurderinger 2016-2018 samt nye vurderinger 2019-2021 (Id nr.: 3226287)
  619472/20
 • Til Rambøll. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32344/21

20. december 2020

Indgående

 • Fra rådgiver: Økonomiopgørelse 2020
  6846/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  616907/20

Udgående

 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  616549/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte arealer, Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  616546/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse for en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  616543/20

19. december 2020

Indgående

 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - budgetskema og faktura
  6840/21
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding
  619469/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - rapport
  619468/20
 • Fra Borger, ønsker boringerne på Bækgade 2, Nordborg sløjfet
  620538/20

Udgående

 • Test
  9464/21
 • Til Skat og Varde Kommue: kopi af V2 varsel
  616470/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  616467/20
 • Til LA Keglhøj Aps, Eigil jensen A/S, Haderslev Kommune og Sønderjysk Miljørådgivning: Afslag på ansøgning om dispensation til jordtilførsel, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  616416/20

18. december 2020

Indgående

 • Fra Orbicon, Flyvepladsen 6 - Endelig rapport
  11089/21
 • Fra DGE, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, endelige Rapporter
  621484/20
 • Fra DMR - Bårdesøvej 60, Otterup - Endelige rapporter
  618123/20
 • SV Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom Rugårdsvej 957 5471 Søndersø Matrikel nr. 5e Skovsgårde Hårslev 480-81162.msg
  617871/20
 • VS: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  617869/20
 • Fra MOE: Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev - slutopgørelse
  39416/21
 • Fra MOE: Nørrebyvej 2, 6630 Rødding - slutopgørelse
  38648/21
 • Fra DMR: Orientering om ny projektleder hos DMR, Vestergade 29, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  3250/21
 • Til COWI: Vedr. budget 2020
  615445/20
 • Fra MOE: Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev - Tilsynsrapport - udkast
  39415/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af olie ved sløjfning af olietank, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  3992/21
 • Fra Advokat - FORSP vedr. lok. 483-70128
  616725/20
 • Fra borger - FORSP vedr. kortlægningsbrev
  615287/20
 • Fra COWI: Budgetstatus
  615072/20
 • Fra Odense kommune: Bemærkninger til rådgiver om undersøgelsesrapport og det videre forløb, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  4028/21
 • Fra JV - FORSP - ønske svar på sp. vedr. erhvervsgrunden
  614890/20
 • fra Middelfart kommune Analyser, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  614009/20
 • fra Middelfart kommune ophævelse af standsningsforbud, anlægsarbejde ved bygning 2, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  615202/20
 • fra borger telefonhenv. ang. kortlægning, 477-50037
  614939/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø - Grundejerrapport.pdf
  616033/20
 • fra Advokat : Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  615384/20
 • fra Tønder kommune : § 8 tilladelse, Nørrevej 40, 6280 Højer - sagsID 09.08.05-P19-2-20
  614280/20
 • Kvittering for Høringssvar over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), 31-1110-352
  614094/20
 • Fra Atlas: Vedr. status for nedrivning, Rismarksvej 52, Odense
  615451/20
 • fra Faaborg Midt komune Lok.nr. 430-81294 - Oplæg til undersøgelse af Årslev Rådhus
  615174/20
 • Fra Medicinrådet Indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. multipel sklerose
  615095/20
 • fra rådgiver vedr. Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  614235/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø - Teknisk rapport.pdf
  616042/20
 • til Advokat : Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  615590/20
 • Fra Sønderborg: Status for §8 dokumentation, Sønderborg Havn
  613846/20
 • Høring - NKR om ICS til KOL - Frist d. 19. januar 2021
  615647/20
 • Fra Restato, henv. vedr. Lok.n.r 439-00040 - Langegade 38, 5300 Kerteminde
  617814/20
 • FRa Tønder Kommune: Dialog vedr § 8-høring, Ørderup Kirkevej 33, Toftllund
  616681/20
 • Fra Ingeniør'ne: supplerende oplysninger om projekt i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  620908/20
 • fra vejle kommune Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Flegmade 9-13, 7100 Vejle
  659/21
 • Fra Miljøteknik: Plan for oprensning og dokumentation, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  4108/21
 • fra rådgiver : Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Flegmade 9-13, 7100 Vejle
  738/21
 • Fra Kolding Kommune: Regionens og kommunens bemærkninger til DMR vedr. undersøgelse af ubefæstede arealer samt de udførte poreluftundersøgelser, Kløvervej 44-46, 6000 Kolding
  4091/21
 • fra advokat : Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  5080/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - udførelse af lokaliseringsboringer i næste uge
  33146/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - resultater vandprøver
  33145/21

Udgående

 • Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft
  9467/21
 • Elsk Din Lever Og Lev Længere af Andreas Moritz - Hæftet Bog - Gucca.dk
  9468/21
 • Endomondo Will Be Retired – Endomondo
  9469/21
 • SV: Pulje 52: Langgade 5, 5874 Hesselager, lok.nr. 479-81178 - oplæg, udkast
  9471/21
 • SV: Pulje 52: Kvindevadet 36, 5450 Otterup - oplæg, udkast
  9472/21
 • Til Niras, Råstof, SV: Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Indvindin udenfor vejbyggelinje
  620592/20
 • SV: Pulje 52: Langgade 5, 5874 Hesselager, lok.nr. 479-81178 - oplæg, udkast
  9473/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, Jordforurening, Odensevej 51 m.fl. Faaborg Sygehus, lok: 430-81117
  615793/20
 • Til Region Syddanmark, Damtoften 8 udgår af kortlægningen.pdf
  616144/20
 • Til Fyns almennyttige boligselskab, Udgår af kortlægning efter undersøgelser og oprensning.pdf
  616146/20
 • SV: Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle - oplæg, Udkast
  9474/21
 • Til Energinet, RÅSTOF, Høring vedr. vilkårsstillelse i råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  615674/20
 • Svar til advokat på spm ang. ansøgning om us bolig, Rugårdsvej 957, Søndersø
  615556/20
 • Til Cowi: Endelig udgave af Proportionalitetsnotat
  615315/20
 • Til borger - Svar på FORSP - fremsendelse af kortlægningsbrev
  615292/20
 • Pkt A1 - Sundhedsdirektørmail nr. 41 / 2020 - Svarfrist 18-12-2020
  616802/20
 • Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Grundejer rapport.pdf
  9483/21
 • til borger, V2 afgørelse med bilag, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  9482/21
 • Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Teknisk rapport.pdf
  9484/21
 • V2 afgørelse af : Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Matr. nr. 135 Ullerup Ejerlav, Ullerup
  9481/21
 • Til Nyborg Kommune: Kopi af Orientering om undersøgelse Margårdvej 2a Ørbæk
  614740/20
 • Til Rådgiver: Kopi af Orientering til grundejer Margårdsvej
  614743/20
 • Til JV - FORSP - Svar på sp. vedr. erhvervsgrunden
  614894/20
 • Til Odense Kommune, Svar påmail omkring kommende § 8, Østerbro 1, 5000 Odense C
  614671/20
 • Til Borger: Vestergade 8 i Faaborg - Orientering om målerunden i november-december 2020.
  614193/20
 • Pjece - Bolig - Rense op op bygge på forurenet grund.pdf
  614058/20
 • Pjece - Min boliggrund er forurenet - værd at vide om værditabsordningen.pdf
  614060/20
 • Pjece - Min grund skal undersøges.pdf
  614061/20
 • Pjece - Er din boliggrund forurenet.pdf
  614059/20
 • Til grundejer - Uddybning af konsekvenser ved en V1-kortlægning Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  614057/20
 • Til Niras: Tidsplan for strømpeforing i området omkring Torvegade og Enghavevej i Give
  613738/20
 • Til Borger: V2 høring, Jørgensbyvej 12, Agerskov, 550-81245
  615079/20
 • Til Nordfynd Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Stenløkkevej 29, 5450 Otterup
  614695/20
 • Til borger, V2 afgørelse med bilag, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  614944/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. december 2020
  613936/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  614527/20
 • Til Boligforening, V2-høring, lok.nr. 561-61035 Slåenvej 9, 6715 Esbjerg N.pdf
  615578/20
 • Til Esbjerg Kommune: Til orientering: V1 høring, Boven 2, 6700 Esbjerg, 561-45059
  614559/20
 • Til Grundejerforeningen Vesterbrogade, V1-afgørelse, Vedelsgade 115A-B, Vesterbrogade 15D, 7100 Vejle.pdf
  613759/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 varsel
  616343/20
 • Til Miljøteknik: Svar vedr. indhold af terpener, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  614843/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  614685/20
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 varsel
  616346/20
 • Til MST: anmodning om diverse rapportervedr. udkast til påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36
  614223/20
 • Til borger - V2-afgørelse for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  614191/20
 • Til Forsvaret: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Skovridervej 25, 6715 Esbjerg N.pdf
  616194/20
 • Til Nyborg Kommune: vedr. Sagsbehandler på Dampskibsmolen, Nyborg, lokalitetsnummer 449-00022
  616013/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  614679/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. december 2020
  614011/20
 • Til kommune - Udgået efter undersøgelse på Skolevej 2, 5600 Faaborg.pdf
  614023/20
 • Til borger - Boligerklæring for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  614218/20
 • Til MOE - Der skal laves en ny analyserunde
  616027/20
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Slåenvej 9-11, 6715 Esbjerg N.
  615887/20
 • Til Tønder Kommune: kopi af V2 høring, Jørgensbyvej 12, Agerskov, 550-81245
  615094/20
 • Til Forsvaret, V2 høring, Skovridervej 25, Esbjerg, lokr.nr. 561-91002.pdf
  616189/20
 • Til Borger: V2 høring inkl. bilag, Mårbækvej 6, Løgumkloster, 521-30001
  615770/20
 • Til Grundejerforeningen Vesterbrogade, V1-kortbilag, afgørelse, Vedelsgade 115A-B, Vesterbrogade 15D, 7100 Vejle.pdf
  613758/20
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om dokumentation for udtagelse af prøver, Ørderup Kirkevej 33, Toftlund
  614047/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Rigårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  616052/20
 • Til Norrecco: V1-V2 afgørelse, Geestruplund 2, Aggerskov, lok.nr. 525-40067.pdf
  614102/20
 • Til borger - Kortbilag Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  616055/20
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Til orientering - V1-V2 afgørelse, Geestruplund 2, Aggerskov, lok.nr. 525-40067
  614149/20
 • Til Boligforening: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Slåenvej.pdf
  615634/20
 • Til Esbjerg Havn: V1 høring - inkl. bilag, Boven 2, 6700 Esbjerg, 561-45059.pdf
  614506/20
 • Til Forsvaret: Bilag - UDKAST, V2 afgørelse, Skovridervej 25, Esbjerg, lokr.nr. 561-91002.pdf
  616190/20
 • Til borger: Orientering om undersøgelse
  614733/20
 • Til Nyborg Kommune + DMR - Kopi af varsel om undersøgelse
  614076/20
 • Til Boligforening, Bilag - UDKAST, V2-afgørelse, lok.nr. 561-61035 Slåenvej 9, 6715 Esbjerg N.pdf
  615584/20
 • Svar til JydskeVestkysten: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  624886/20
 • Fra Faaborg Gymnasium: vedr. Bæredygtigt Byggeri
  620625/20
 • Til Rambøll. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32353/21
 • SV: Pukkelafviklingsaftale for psykologbehandling på Center for Voldtægtsofre, SLB
  615928/20

17. december 2020

Indgående

 • Fra JEMA: Etablering af køling i serverrum
  614019/20
 • STRING bottleneck analysis - last round of comments
  3347/21
 • 17.12.20_STRING - working paper - 2020-12-17 (1).docx
  3349/21
 • Præcisering til anmodning om patientjournaler (sendt 14. dec.)
  613425/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - endelig afværgerapport
  613065/20
 • VS: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  613666/20
 • Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  613665/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Datanotat monitering december 2020
  614157/20
 • Fra Kolding Kommune, RÅSTOF, Høringssvar vedr. aflysning af tinglysning af vilkår vedr. råstofgravning på matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel i Kolding Kommune
  612886/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Varsel om påbud om oprensning af jordforurening
  4081/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Varsel om oprensningspåbud, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  4080/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, 20201216165625064.pdf
  620564/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Udkast til godkendelse af dele af efterbehandling på matr.nr. 163 og 164 Kliplev ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  620563/20
 • Fra Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15847/21
 • Fra Cowi: Afsluttende 2020 budgetstatus
  612841/20
 • Fra Vejle spildevand: SV: Strømpeforing af kloakledninger pga. fund af klorerede opløsningsmidler i hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  612096/20
 • Fra COWI: Budgetopgørelse
  611248/20
 • Fra MOE - Endeligt notat (dec. 2020)
  611801/20
 • Fra Niras: Referat og power points fra dagens møde
  615988/20
 • Fra DGE: Bilag - Revideret Grundejerdel - Stenløkkevej 29, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81035 - Endelig, rev.pdf
  614198/20
 • Fra mst: Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved tank T35
  613753/20
 • Fra Niras: Bilag - Mødereferat_TO Guldager_20201217.pdf
  615990/20
 • test
  612971/20
 • Fra Billund kommune Sydtoften 4, 7200 Grindsted
  612025/20
 • Fra International Foundation for Integrated Care::Aftale om ICIC-konference 2022
  613628/20
 • Region Sjælland: Udsættelse af LKT Akut Kirurgi
  612345/20
 • Fra MOE - Notat om videregående undersøgelse (dec. 2020)
  612590/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 16.12.2020 - Region Syddanmark
  612726/20
 • Underskrevet Årsrapport 2019.pdf
  613017/20
 • Underskrevet udskrift af revisionsprotokol sid 1-5 for Årsregnskab 2019.pdf
  613070/20
 • fra ejendomsmægler : Servitut 22.09.1995 23074-52 Herningvej 20, 7300 Jelling
  612648/20
 • Underskrevet Aftale om revision af årsregnskab 2019.pdf
  613041/20
 • Fra rådgiver - Rapport på indledende undersøgelse på Skolevej 2, 5600 Faaborg - Grundejerorientering.pdf
  613301/20
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 tilladelse for Flegmade 9-13
  615219/20
 • fra Vejle kommune Orientering om spild af hydraulikolie på Sdr. Villavej 8, 7100 Vejle
  613947/20
 • fra middelfart kommune Standsningsforbud, anlægsarbejde ved bygning 2, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  614014/20
 • Fra DGE: Stenløkkevej 29, 5450 Otterup - Revideret grundejerrapport
  614192/20
 • Fra Niras: Bilag - Powerpoint møde_20201217.pdf
  615993/20
 • Fra mst: Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved tank T36
  613754/20
 • Fra Shell: Resultat af grundvandsmonitering ca. 12 mdr. efter etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  613800/20
 • Region Sjælland: LKT Akut Kirurgi - Udsættelse igen igen
  612338/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Skolevej 2 , 5600Faaborg - Teknisk rapport.pdf
  613247/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, 6690 Gørding
  16853/21
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, 6690 Gørding Gørding Vandværk - DGU 131.937 (Afværgeboring). Lokation: 557-80011 att: Kim Risum Thygesen
  16894/21
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, 6690 Gørding
  16880/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  8158/21
 • Fra Fredericia Kommune. VS: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32396/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69... pris på supplerende undersøgelser samt kontraktoversigt + fakturaoversigt
  33160/21
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32385/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Råstof, Dige ved Sønderho
  36331/21
 • Fra Rambøll. Byggemøde 1 - referat
  34444/21
 • Bilag 1 - overblik over sammenhæng mellem indsatser i Sundhedsaftalen og Praksisplanen
  41124/21
 • Bilag 2 - beslutning i Praksisplanudvalget om sammenhæng mellem indsatserne i sundhedsaftalen og praksisplanen, 9. december 2020
  41127/21

Udgående

 • SV: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  613667/20
 • klip sakset.... 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup
  9485/21
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9486/21
 • SV: Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup,
  9487/21
 • Vedr. ændring af FynBus' vedtægter og forretningsordener
  613543/20
 • Kan ikke komme ind i jordbogen... Brevskabeloner - giver de fejl, så fjern fluebenet i Indsæt kort
  9488/21
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Svar ang. ønske om aflysning af tinglysning vedr. råstofgravning på matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel
  613383/20
 • SV: Økonomi pulje 51
  9489/21
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9490/21
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9491/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup,
  9494/21
 • Til kommune: 475-50048, orientering om afværgerapport, Nørrebro 118, Rudkøbing
  613098/20
 • Til GeoPartner, RÅSTOF, Besked til landinspektøren vedr. aflysning af gammel tinglysning på matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel i Kolding Kommune
  612911/20
 • lyse leversten – Google Søgning
  9492/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9493/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9496/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9497/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9495/21
 • SV: kostpenge på lang besigtigelses dag uden bespisning?
  9498/21
 • kostpenge på lang besigtigelses dag uden bespisning?
  9501/21
 • Hej Nicolas
  9500/21
 • Til kommunen - Fremsendelse af moniteringsnotat 2020 inkl. orienteringsbrev til grundejer - Vejlegårdsvej 2 og 3
  612195/20
 • Til virksomhed - Fremsendelse af moniteringsnotat 2020 - Vejlegårdsvej 2.pdf
  612196/20
 • Til Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15863/21
 • Til Esbjerg kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Saltgade 3, 6760 Ribe, lok: 571-86002
  612121/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  612124/20
 • Tilsagn om tilskud fra uddannelsespuljen til projekt SSH-kompetencer i fokus!
  612055/20
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9502/21
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9503/21
 • Til Borger, Vedr. forureningsundersøgelse og -oprensning på Sdr. Farup Vej 28, 6760 Ribe.pdf
  611909/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. forureningsundersøgelse og -oprensning af Sdr. Farup Vej 28, 6760 Ribe
  611908/20
 • Afslag på ansøgning om støtte til projekt Fremtidshorisonter
  611886/20
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9504/21
 • Til Tullebølle VVS, Orientering om undersøgelse og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  611948/20
 • Til Langeland Kommune, Jordforurening, Bygaden 40, Tullebølle, lok: 487-13
  611942/20
 • Til Tullebølle VVS, Rapport, Bygaden 40, 5953 Tranekær. Videregående forureningsundersøgelse
  611952/20
 • Til Tullebølle VVS, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  611950/20
 • VS: Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Rapportudkast
  9505/21
 • SV: Glædelig jul :-)
  9506/21
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9507/21
 • Til Grundejer Kiddesvej 1 - Svar på spørgsmål
  610721/20
 • til Eurofins SV: Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved Eurofins
  613302/20
 • Til grundejerer: Vedr. regionens svar på bemærkninger til V1-høringbrev for en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  613652/20
 • Til kommunen - Fremsendelse af moniteringsnotat 2020
  612198/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  613634/20
 • Til Landinspektørfirmaet LE34 A/S: Svar ved. V1-kortlægning og sammenlægning af matrikler, Simmerstedvej 50B, 6100 Haderslev
  612317/20
 • Til MK Ejendomme, Kortbilag til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 233A, Vejle.pdf
  612076/20
 • til borger, Forslag til Råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  612088/20
 • Til Langeland Kommune: Kvittering på modtagelse af påbud
  612066/20
 • Til MK Ejendomme, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 233A, Vejle.pdf
  612085/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  613632/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  613592/20
 • til ALS - Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved ALS
  613308/20
 • Til Jens Johan Andersen, vedr. Ålegården, Kolding
  612007/20
 • Til Rambøll:: Svar vedr foreløbige resultater, Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  613640/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg
  613605/20
 • Til Borger, Orientering om revurdering og kommende undersøgelse, Østergade 6, Rudkøbing.pdf
  612902/20
 • Til Borgert: V2-afgørelse, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  613631/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg - teknisk rapport
  613610/20
 • til gruppe ved øvrige regioner SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  613297/20
 • Til Vejle Kommune: Fremsendelse af rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  611059/20
 • Til Nordfyns Kommune og vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bastrupvej 37, 5485 Skamby - teknisk rapport
  613638/20
 • Til Fåborg Midtfyn kommune: sv vedr. oplæg til undersøgelse Vesterskovvej 1, 5792 Årslev
  613664/20
 • Til Nordfyns Kommune og vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bastrupvej 37, 5485 Skamby
  613637/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. oplysninger om forurening i tidligere grusgrav på matr. nr. 36a Gårslev By, Gårslev
  612711/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  613595/20
 • V2 kortbilag Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  614205/20
 • Til kommune - Kortbilag Skolevej 2, 5600 Faaborg.pdf
  614038/20
 • Til ejer - Varsel om undersøgelse (sendt Doc2mail: Job nr 178493503)
  613111/20
 • Til SDSI: Kommentarer til det reviderede oplæg
  2999/21
 • Til HR-cheferne: Regional aftale med Foreningen af Speciallæger om honorering af overlæger for meraktivitet som følge af covid-19
  616494/20
 • Forslag til Principper og drejebog til monitorering af nye opgaver i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023
  41006/21
 • Til Rambøll. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  33153/21
 • til projekthaver
  612157/20

16. december 2020

Indgående

 • Fra Energinet, RÅSTOF, Svar ang. deklarationer matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  610894/20
 • Fra Grundejer Kiddesvej 1 - Sprøgsmål vedr. ejendom ikke mærket op som undersøgelse
  610720/20
 • Fra D4: Åbne poster fra D4 2020 - faktura vedr. ID 5158 er fremsendt dobbelt
  610544/20
 • Fra Grundejer Kiddesvej 1 - Sprøgsmål gentages
  610719/20
 • Fra Odense Kommune: Føler for tilbagemelding fra regionen, Sanderumvej 174, Odense
  4001/21
 • Fra Odense Kommune: Situationsplaner over spildhændelser i forbindelse med opførelse af Facebook bygning, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, lok.nr. 461-81647
  31831/21
 • SV: Spørgsmål vedr. anmodning om redegørelse om udveksling af oplysninger og it-understøttelse
  610384/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 4_Efterbehandlingsplan_V4.pdf
  620550/20
 • Fra Niras, Råstof, Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Indvindin udenfor vejbyggelinje
  620548/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 3_Graveplan_V4.pdf
  620549/20
 • SV: Spørgsmål vedr. anmodning om redegørelse om udveksling af oplysninger og it-understøttelse
  610383/20
 • 2009-17858 Olietank 2009.pdf
  610463/20
 • 2013-3289 Olietank 2013.pdf
  610464/20
 • Miljøtilsyn mm Nørre Farup Vej 21.pdf
  610465/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Yderligere supplerende materiale fra arkiv vedr. lokalitet nr 571-61010
  610460/20
 • 2009-16284 Kortlægning 2009.pdf
  610462/20
 • 2008-983 Tilsyn 2008.pdf
  610461/20
 • Aflbest_RegSyd_Acadre_OPDAT_16.12.2020.pdf
  615677/20
 • Opdateret afleveringsbestemmelse for Region Syddanmark Acadre
  615676/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - ARBEJDSUDKAST til § 8-tilladelse
  3932/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse til nedrivning, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  3931/21
 • Samlet miljøtilsyn 2012 dok ID 98256 tilsynsbrev Farup Smede- og Maskinforret.pdf
  609340/20
 • Dialog med DN RÅSTOF Aktindsigt søges vedr. råstoftilladelse Blæsbjerggyden
  3193/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 51, 5600 - Var jeg for hurtig i går?
  609952/20
 • Fra DMR: udkast til profil for B204
  610868/20
 • Fra RSJ - Endelig notat: Undersøgelser af overfladevand - hjemmelsgrundlag
  6052/21
 • Fra COWI: Rolfvej 45, 5863 Ferritlev, Fyn: Rapport vers. 2.0
  608371/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  609366/20
 • Revideret OK-NYT Praksis 062-20 Regulering af omsætningsloft på psykologområdet i 2021.pdf
  609607/20
 • fra svendborg kommune Fremsendelse af endeligt påbud om undersøgelse af olieforurening Pilekrogen 24
  608717/20
 • Fra Niras - historisk materiale - 630-82548 Parkvej 18 mfl. 7100 Vejle.pdf
  608487/20
 • Revideret OK-NYT Praksis 062-20 Regulering af omsætningsloft på psykologområdet i 2021.pdf - Revideret 062-20 Regulering af omsætningsloft på psykologområdet i 2021.pdf
  609614/20
 • Anmodning om bidrag til REU alm. del - spm. 202 // Frist: 14. januar kl. 14.00
  609558/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. gravearbejde ifm. etablering af ny p-plads på Industrivej 16, 5580 Nr. Aaby
  608670/20
 • fra Svendborg kommune Englandsvej 3 (5700) Lok nr. 479-70112 etablering af ny belægning
  608588/20
 • Til FE og Haderslev Kommune: V2-kortlægning af olieforurening,, Skrydstrup Flyveplads
  610611/20
 • Årsberetning for Bedømmelsesudvalget 2020 (psykologhjælp)
  609411/20
 • Politisk møde mellem RegSyd og RegSj d. 3. december 2020 - mødereferat
  610306/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Gl. Vestergade 41, 5000 Middelfart - foto af sted for opgravning
  610552/20
 • Fra Engel & Volkers Commercial: Henvendelse, Vindegade 94, 5000 Odense
  609201/20
 • Årsberetning for Bedømmelsesudvalget 2020 (psykologhjælp)
  609414/20
 • Fra COWI: Endelig notat vedr. monitering af oliekulbrinter og klorerede opløsningsmidler på Adelgade 140
  609316/20
 • fra Vejle kommune Afslutning af §8 tilladelse på Øster Snedevej 3
  611216/20
 • Fra Udbetaling Danmark - Egenbetaling modtaget
  612620/20
 • Fra Landinspektør LE34 A/S: Spørgsmål vedr. V1-kortlægning og sammenlægning af matrikler, Simmerstedvej 50B, 6100 Haderslev
  612307/20
 • fra Agrolab Udtræk af pesticideresultater
  613256/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  611033/20
 • Fra DGE: Stenløkkevej 29, 5450 Otterup - Reviderede rapporter
  614178/20
 • Fra Vejle Kommune, forespørgsel om rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  611053/20
 • Bilag - Revideret Teknisk Rapport - Stenløkkevej 29, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81035 - Endelig, rev.pdf
  614181/20
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport
  616536/20
 • FRa Vejen Kommune: Kopi af Tålepubud
  623597/20
 • Fra Designskolen: Unge og trivsel - pilot - budget 11.12.2020[2].docx
  620942/20
 • Fra WSP: Nørregade 90
  619476/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat af Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  620930/20
 • Fra Kolding Kommune: Kommunen er enig i regionens bemærkninger, Kløvervej 44-46, 6000 Kolding
  4072/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 621-81146 Nørremarksvej 7, Jordrup.pdf
  21627/21
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 621-81146 Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup.pdf
  21630/21

Udgående

 • Stort tillykke med din fødselsdag
  9509/21
 • Michael RasmussenSamarbejdsudvalget og tand Skade nej koordinationsudvalg nej nej aktiv i tandlægeforeningen
  9508/21
 • Michael RasmussenSamarbejdsudvalget og tand Skade nej koordinationsudvalg nej nej aktiv i tandlægeforeningen
  9510/21
 • Til grundejer: Svar på forespørgsel SV: Grundvandsforurening på savværksvej 7 Bevtoft
  610503/20
 • SV: Privat
  9511/21
 • SV: Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Rapportudkast
  9512/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, tidsplan udkast matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  610434/20
 • Til Energinet, RÅSTOF, Tidsplan indvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  610431/20
 • Til Odense Kommune og DMR: Regionens kortlægningsvurdering af undersøgelsesrapport - Mosevænget 18, Stige
  610144/20
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til undersøgelsesrapport - Mosevænget 18, Stige
  610143/20
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - svar på sprøgsmål vedr. dato mm
  610718/20
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, Svar på grundlag for kortlægning, Odensevej 51, 5600 - Var jeg for hurtig i går?
  609960/20
 • Til borger, mail, V2-høring på Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, - kommer også som papirbrev
  609703/20
 • VS: Åbne poster fra D4 2020 - faktura vedr. ID 5158 er fremsendt dobbelt
  609485/20
 • Bilag: D4's åbne poster december 2020.pdf
  609486/20
 • Bilag: faktura 2117387.pdf
  609487/20
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9513/21
 • Til Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15844/21
 • 1250_001.pdf
  609231/20
 • VS: Aftale om Syddansk Forskerstøtte til underskrift
  609230/20
 • Til Rambøll: Bemærkninger til rapportudkast, Pulje 3, 2019, Elkjærshøjevej. Lokation: 551-00002 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  608559/20
 • Til DGE. SV: Datavask - Arnhøjvej 11, Rødekro - Lokalitet nr. 529-40001
  608352/20
 • Til EDC, Kopi af V2 afgørelse
  610206/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. vurdering af risiko for OFV, Kløvervej 44-46, 6000 Kolding
  608989/20
 • Til Fredericia kommune: Regionens bemærkninger til aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  610040/20
 • Til borger, Høring af forslag til råstofplan 2020
  608586/20
 • Til Engel & Volkers Commercial: Svar på henvendelse, Vindegade 94, 5000 Odense C
  609215/20
 • Til DMR: Svar på henvendelse vedr. sagsmateriale, Odensevej 26, 5700 Svendborg
  608824/20
 • Til Nybolig Ringe: Svar på henvendelse, Nyborgvej 3, 5772 Kværndrup
  608561/20
 • Til Gørding Vandværk, vedr. Risagervej 4, Gørding
  16939/21
 • Til DIN FORSYNING, vedr. Risagervej 4, Gørding
  16935/21
 • Svar vedr. Høring: Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love
  609143/20
 • Afregning for udenregionale patienter i botoxbehandling på Neurologisk afd SVS i 2020 og frem
  609681/20

15. december 2020

Indgående

 • Fra Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15838/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  608182/20
 • Fra Orbicon, afrapportering, lok: 481-23 Eggertsvej 2A og 3, 5932 Humble. Videregående forureningsundersøgelse, rapport
  618714/20
 • Fra Orbicon, Afrapportering, lok: 487-00013 Bygaden 40, 5953 Tranekær.
  611937/20
 • Fra borger: Henvendelse vedr. lok. nr. 480-81279, Møllerled 35, Bogense
  607000/20
 • Fra COWI: Udkast til moniteringsnotat på Adelgade 140
  607637/20
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 51, 5600 - Lukning af §8-sagen om nedrivning af bygninger
  607031/20
 • Fra DMR: Vedr- erstatning for afgrøde- og strukturskade
  606399/20
 • Fra DMR: Re: Afgørelse af udbud - Pulje 25
  6831/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Faaborg Sygehus. Oprensning af olieforurenet jord og oplysninger vedr. tank T2
  607013/20
 • Fra DMR: Rapport deponeret emballage
  606677/20
 • Fra Nybolig, hnevendelse vedr. lokn nr. 473-80008 - V2 - Ønsker info. omkring ejendom, da den skal sælges
  607078/20
 • Henvendelse fra borger: Telefonbesked - V2 - Boligkøb Vestbirkvej 2, matr. nr. 3ae Seden By
  606627/20
 • Fra Formpipe Acadre grundkursus i janaur og februar 2021
  606330/20
 • Fra DMR: Opgørelse af erstatning for afgrøde- og strukturskade
  605675/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar vedr. indeklimamålinger, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  607740/20
 • Fra Alfabo: - Svar vedr boringssløjfning på Bekkasinvej Grindsted
  606800/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: genfremsendt: vedr. afsluttende notat ifm. bygge- og anlægsarbejde, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  607675/20
 • Fra Museum Sønderjyllland: udtalelse vedr. Myndighedshøring af ansøgning fra Lertranskøb
  606958/20
 • Fra Borger, svar vedr. mail om sløjfning af boringer vedlagt fotos
  607263/20
 • Fra Tønder Kommune: Dialog ved rstatus på høring udkast til § 8 tilladelse Ørderup Kirkevej 33, Toftlund
  606816/20
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende epilepsi
  606702/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: genfremsendt: Vedr. afsluttende notat ifm. bygge- og anlægsarbejde, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  607010/20
 • Fra Borger - henv. om sløfning af borinegr - rykker for svar
  607231/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Store Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  608198/20
 • Fra Arbejdstilsyne: Tilsynsbesøg
  606028/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. regionens udtalelse angående dokumentation for tætning ved rørgennemføringer m.m.
  606518/20
 • Fra borger, fotos af sløfningssteder i vej 2
  607289/20
 • Fra borger, fotos af sløfningssteder i vej
  607280/20
 • Fra Nybolig Ringe: Henvendelse, Nyborgvej 3, 5772 Kværndrup
  608547/20
 • fra Middelfart kommune § 8 tilladelse til opførelse af boliger på kortlagt ejendom, Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart
  609958/20
 • Fra Rigsrevisionen: Orientering om notat Rigsrevisionen har sendt til Statsrevisorerne
  610637/20
 • fra Tønder kommune : Forespørgsel i kortlægningssag/Jordforureningssag
  608518/20
 • fra fredericia kommune Afslutningsdokument vedr etablering af støjvæg og flisplads
  609679/20
 • Fra DGE. Datavask - Arnhøjvej 11, Rødekro - Lokalitet nr. 529-40001
  608342/20
 • Fra Rambøll: Foreløbige resultater på Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  613208/20
 • Fra WSP: Rapport for dyb boring
  619475/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Status på forekomst af slagge, Kløvermarken, Sønderborg,
  616585/20
 • Referat til kommentering og det videre forløb for Seponeringslisten
  617344/20
 • Fra WSP: Analysedata fra Nørregade
  619474/20
 • ventilation og andre tiltag til forebyggelse af smitte i indeklimaet
  617435/20
 • Fra DGE, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  608189/20
 • Fra Niras: Sløjfning af cmt-boringer
  2659/21
 • Fra Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15800/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69- retablering af nordlig del af nabomatrikel matr. nr. 4u
  32410/21
 • Fra Rambøll. Status risikovurdering KL 69.
  32390/21
 • fra STUK
  36180/21

Udgående

 • Kære Annette stort tillykke med din fødselsdag ja så fødselsdag i år
  9514/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Teknisk rapport.pdf
  9520/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Grundejer rapport.pdf
  9519/21
 • V2-høring, med bilag, sendt, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  9569/21
 • V2 varsel af Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  9515/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Grundejer rapport.pdf
  9570/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Teknisk rapport.pdf
  9572/21
 • V2-høring, med bilag, sendt, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  9517/21
 • V2 varsel af Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  9568/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  9573/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  9521/21
 • SV: Sløjfning af boringer
  9574/21
 • SV: Sløjfning af boringer
  9522/21
 • SV: 630-82323 - tror den er klar til at sende afgørelse
  9523/21
 • SV: 630-82323 - tror den er klar til at sende afgørelse
  9575/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9524/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9576/21
 • Til COWI: SV: udkast til notat vedr. monitering på Adelgade 140
  607640/20
 • Til Odense Kommune: Vurdering om ingen §8-pligt i projektområdet samt V1-kortlægning på sigt
  607660/20
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9525/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9577/21
 • Tak for Revy !
  9579/21
 • Tak for Revy !
  9526/21
 • Kære Anette
  9578/21
 • Kære Anette
  9528/21
 • JAR Chrome virker stadig ikke...hos mig
  9529/21
 • JAR Chrome virker stadig ikke...hos mig
  9580/21
 • Til Boehringer-Ingelheim: Diabetes behandling 2021 - Boehringer Ingelheim
  607581/20
 • VS: Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold ?
  9581/21
 • VS: Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold ?
  9531/21
 • VS Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold .msg
  9582/21
 • VS Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold .msg
  9530/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Nabo grundejer rapport.pdf
  9534/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9589/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9533/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  9537/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Nabo grundejer rapport.pdf
  9586/21
 • Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9584/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  9590/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9536/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9585/21
 • Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9532/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Rapportudkast
  9539/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Rapportudkast
  9592/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 480-81279, Møllerled 35, 5400 Bogense
  607006/20
 • Hej team
  9591/21
 • Hej team
  9538/21
 • Til Nybolog: Svar vedr. henvendelse på lok. nr. 473-80008, Højrupvej 40, Ringe
  607099/20
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. matr. nr. 17b ved lokalitet 571-61010
  606895/20
 • Til Assens Kommune, RÅSTOF, Vejadgang matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  606734/20
 • Åbne poster fra D4 2020
  606671/20
 • Bilag D4's åbne poster december 2020.pdf
  606672/20
 • Til borger, SV på henvendelse: Telefonbesked - V2 - Boligkøb Vestbirkvej 2, matr. 3ae Seden By
  606636/20
 • Til Formpipe: Acadre grundkursus i janaur og februar 2021
  606355/20
 • Til Faabor Midtfyn Kommune, Svar på §8, Faaborg Sygehus. Oprensning af olieforurenet jord og oplysninger vedr. tank T2
  607024/20
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9593/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9540/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9541/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9594/21
 • Til forsyningen - svar på sp. vedr. forurening
  611524/20
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9595/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9542/21
 • Til entreprenør - vedr. forsvundne boringer i fortov.
  611526/20
 • endelige rapporter på Nørre Alle 2 Grindsted og Præstevænget 6 Hejnsvig
  9596/21
 • endelige rapporter på Nørre Alle 2 Grindsted og Præstevænget 6 Hejnsvig
  9543/21
 • SV: aflastning ?
  9544/21
 • SV: aflastning ?
  9597/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9598/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9545/21
 • SV: aflastning ?
  9546/21
 • SV: aflastning ?
  9599/21
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9164/21
 • Til Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15818/21
 • Til ejer - Høring af ændret V2-kortlægning + følgebrev til notat (sendt doc2mail: Job nr 180599862 og 180598794)
  607153/20
 • til Borger1Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn, 479-81250
  609468/20
 • til Borger Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Højbyvej Losseplads, 461-00047
  609439/20
 • til Borgere Orientering om kommende opfølgende forureningsundersøgelse ved Læborgvej 3, 6600 Vejen, 575-99008
  609458/20
 • Til Borger: Bilag V2 udkast til V2 afgørelse
  606822/20
 • Til Fjernvarme Fyn A/S: V1-kortlægning, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  607059/20
 • Til borger, V2-høring, med bilag, sendt, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  608175/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. nyt i sagen om ønsket om etablering af boliger på Vejlevej 6, 7260 Sdr. Omme
  608169/20
 • Til Fjernvarme Fyn A/S: Bilag, Kortbilag, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  607085/20
 • Til Miljøvagt Vest: Svar vedr. fremsendt materiale, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  606705/20
 • Til Hybelhuse: Vedr. fremsendelse af kortbilag over areal, der udgår af V1-kortlægning, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give, lok. 611-00085
  607927/20
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 varsel
  606861/20
 • til Borger Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Stenderupvej 47, Bjert, 621-00461
  608684/20
 • til Borger 2- Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn, 479-81250
  609475/20
 • til Borger,Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Ribjerg Losseplads, 461-00066
  608735/20
 • Til Borger Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Skårup Tværvej 1, 5881 Skårup Fyn, 479-81251
  609483/20
 • Til Broager Ervhervspark, borger, Sønderborg Kommune, Broager Vandværk og Vurderingsstyrelsen:Kortlægning på V2, Møllegade 23/ Nejsvej 17, Broager
  607247/20
 • Til Borger: Bilag Undersøgelsesrapport
  606837/20
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Gl. Møllevej 2, 6660 Lintrup
  606826/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  606829/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, Udgår, Gl. Møllevej 2, 6600 Lintrup.pdf
  606775/20
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, Gl. Møllevej 2, 6600 Lintrup.pdf
  606767/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 varsel
  606844/20
 • Til Borger: Varsel om V2 kortlægning og høring af undersøgelsesrapport
  606814/20
 • Til Alfabo: Spørgsmål vedr. boringssløjfning på Bekkasinvej Grindsted
  606643/20
 • Til Borger - svar på mail vedr. boringssløjfning på Lindavænget
  607246/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr status på Kløvermarken, Sønderborg
  606852/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse angående dokumentation for tætning ved rørgennemføringer m.m., Brovejen 101, 5500 Middelfart
  605806/20
 • Til Wordhouse: Baggrundmateriale til oversættelse af kontrakt
  620394/20
 • Til Niras: Sløjfning af cmt-boringer
  2664/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  606731/20
 • Pukkelafvikling bariatri undersøgelser Endokrinologisk afd M OUH
  607111/20

14. december 2020

Indgående

 • Dialog med indvinder RÅSTOF Manglende information om Blæsbjerggyden grusgrav
  3191/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for udførelse af boringer supplerende undersøgelse, Dalum Papirfabrik
  606696/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Videresendelse af brev til grundejer, Heden 12, 5450 Otterup
  604905/20
 • Fra NIRAS: Vedr. fejl i faktura
  605441/20
 • Fra COWI: Endelig notat oliekulbrinter Adelgade 138
  606342/20
 • Fra cowi: Proportionalitetsvurdering Udkast
  6829/21
 • Årshjul 2021.pdf
  607262/20
 • VS: Årshjul for 2021
  607261/20
 • Fra DMR: Vedr. erstatning for afgrøde- og strukturskade
  605506/20
 • Fra forsyningen - sp. vedr. forurening
  611521/20
 • vejledningsfunktionen
  604575/20
 • SV: Faktura for indlån
  605447/20
 • Fra Tønder Kommune: Opdatering af afklaring om tankens placering og forløbet, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  603847/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  603065/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  603061/20
 • Fra Rambøll: Budgetstatus
  603441/20
 • Fra DMR, Faaborg Sygehus. Oprensning af olieforurenet jord og oplysninger vedr. tank T2
  607005/20
 • Fra DMR: Projektkontrolrapport
  602962/20
 • Fra DMR: Projektkontrolrapport
  602958/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Besked til rådgiver ang. målerunder og materialevalg, Odensevej 45, 5750 Ringe
  602734/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  602764/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  602762/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  602830/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Åbakkevej 1, 5462 Morud,
  602832/20
 • fra ejendomsmægler Forureningsoplysninger - Granlyvej 11, 5750 Ringe
  604185/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  604684/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev.
  602981/20
 • fra rådgiver Sagsmateriale for Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fano
  604305/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  604720/20
 • Fra Alfabo: Vedr. boringssløjfning på Bekkasinvej Grindsted
  606630/20
 • Fra Miljøvagt Vest: Yderligere dokumentation, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  606685/20
 • Fra borger - spørgsmål vedr. sag
  607562/20
 • Fra DMR, mail vedr. sløfning af boringer på Lindavænget
  607203/20
 • Fra Franck Miljø & Geoteknik: Revideret oplæg til undersøgelse ved Vestergade 24-28, Børkop, 603-00811
  606652/20
 • fra Tønder kommune høring-udkast til §8-tilladelse - sagsID 09.08.05-P19-23-20
  605548/20
 • Fra projekt: rev. projekt og budget
  611924/20
 • Fra Fynbus: Vedr. ændring af FynBus' vedtægter og forretningsordener
  612970/20
 • Fra Wordhouse: Tilbud på oversættelse af udkast til kontrakt
  619527/20
 • Fra SIM: Fwd: Brev vedr. lånedispensation til kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri
  614029/20
 • Fra SIM: Fwd: Brev vedr. lånedispensation til kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri - Lånebrev til Region Syddanmark vedr. Nyt Universitetshospital i Odense.pdf
  614035/20
 • Fra Niras: Rapport teknisk del, 509-50020 Frørupvej 29A, Christiansfeld.pdf
  7462/21
 • Fra niras: Rapport grundejerdel, 509-50020 Frørupvej 29A, Christiansfeld.pdf
  7457/21
 • Fra DMR: Foreløbige resultater, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  8492/21
 • Fra niras: Rapport grundejerdel - 510-81220 Fælledvej 1, Gram.pdf
  12999/21
 • Fra niras: Rapport teknisk del- 510-81220 Fælledvej 1, Gram.pdf
  13014/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 621-81130 Uhrevej 13, 6064 Jordrup.pdf
  20503/21
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 621-81130 Uhrevej 13, 6064 Jordrup.pdf
  20499/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø - Teknisk rapport.pdf
  29743/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø - Grundejerrapport.pdf
  29774/21

Udgående

 • Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Teknisk rapport.pdf
  9602/21
 • Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Geogis projektkontrol.pdf
  9604/21
 • Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Grundejer rapport.pdf
  9601/21
 • VS: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast - ks
  9600/21
 • Hej igen Jette Grindsted en tidligere elektronikvirksomhed
  9606/21
 • SV: undersøgelse på SVS
  9605/21
 • undersøgelse på SVS
  9607/21
 • Til Nordfyns Kommune: En del af din grund er ikke forurenet, Heden 12, 5450 Otterup
  604914/20
 • Til Nordfyns Kommune: Bilag - Delareal udgår af kortlægningen
  604915/20
 • Til Rambøll - Svar vedr. tanke - Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  604885/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  604901/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Screeningsafgørele matr.nr. 64b og 69 Ørsted By.pdf
  604896/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, FØLGEBREV screeningsafgørelse matr.nr. 64b og 69 ØRsted By.pdf
  604895/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  604894/20
 • SV: aflastning ?
  9608/21
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Nonnebovej 2A, 5550 Langeskov
  604531/20
 • Til borger: Kortbilag
  604533/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægning
  604532/20
 • Til Kerteminde Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Nonnebovej 2A, 5550 Langeskov
  604526/20
 • Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Grundejer rapport.pdf
  9612/21
 • Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Teknisk rapport.pdf
  9613/21
 • VS: Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Rapportudkast
  9610/21
 • Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Geogis kontrolrapport.pdf
  9614/21
 • Til Langeland Forsyning: forespørgsel videregivet til sagsbehandler. SV: Garderobepressen og Lossepladsen
  604404/20
 • SV: aflastning ?
  9615/21
 • Til borger: Udgår inden kortlægning
  604378/20
 • Til borger: Kortbilag
  604379/20
 • Til borger: Jeres grund er ikke forurenet, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  604377/20
 • Arbejdsgruppen vedr. økonomi, overhead mv. -opsamling fra møde
  604714/20
 • SV: aflastning ?
  9618/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  604224/20
 • Hej Jette
  9616/21
 • Til MOE: Indhentning af tilbud
  604176/20
 • Til NIRAS: Fejl i faktura
  604109/20
 • Til COWI: SV: udkast til notater vedr. kulbrinter på Adelgade
  603946/20
 • Hej Jette
  9617/21
 • Hej Jette
  9620/21
 • Hej Jette
  9619/21
 • Til Assens Kommune og DJ Miljø og Geoteknik: Regionens bemærkninger til poreluftundersøgelse, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  603682/20
 • SV: aflastning ?
  9621/21
 • SV: aflastning ?
  9622/21
 • SV: aflastning ?
  9623/21
 • SV: aflastning ?
  9625/21
 • SV: Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, Snoghøj, 607-00709
  9626/21
 • Fra Rambøll - spørgsmål vedr. fjernelse af tanke Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  604882/20
 • SV: aflastning ?
  9630/21
 • SV: Har du mulighed for at snakke vedr. borearbejdet på Malmose 5? :)
  9627/21
 • Til Danren: Rengøring i julen
  602879/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Sandagervej 61, 7100 Vejle
  604248/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bogensevej 485, 5270 Odense N.pdf
  603868/20
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 varsel
  605185/20
 • Til DSI solgaven, Pårup, V1-afgørelse, Tingvallavej 48A, 48B, 50, 50A, 50B, 52, 52A og 52B, 5210 Odense NV.
  603625/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  603788/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bellingevej 54, 5250 Odense SV.pdf
  603673/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  602954/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  603770/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tingvallavej 71, 5210 Odense NV
  603547/20
 • Til Rambøøl: Svar vedr oplysninger om V2 kortlagt lokalitet, Karlsminde Losseplads, Nordals
  604584/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2-varsel
  605167/20
 • Til Sanofi: SV: Nyheder om lægemidler nr. 46 fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis + info om Telefarmakologisk Ambulatorium
  602945/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Eddavej 3, 5210 Odense NV.pdf
  604458/20
 • Til grundejer: V1-varsling, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  603759/20
 • Til boligforeningen, V1-afgørelse med bilag, Ådalslunden 1-20 5250 Odense.pdf
  603761/20
 • Til Sønderborg Kommune: Høring af V1-kortlægning, matr nr 198 Kær, Ulkebøl
  605182/20
 • Til boligforeningen Kristiansdal, V1-afgørelse, Lettebækvænget 1, 5250 Odense S
  603778/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  604410/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bellingevej 52, 5250 Odense SV.pdf
  603671/20
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse med bilag, Bellingevej 60, 5250 Odense SV.pdf
  603678/20
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  604403/20
 • TIL MOE - Bemærkninger til notat
  602967/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 224, 5210 Odense NV.pdf
  604443/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bindekildevej 50, 5250 Odense SV
  603180/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tingvallavej 73, 5210 Odense NV.
  603491/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. Ellehaven 48, 5690 Tommerup - V1-varsling
  604675/20
 • Til Wordhouse: Accept af tilbud vedr. oversættelse af udkast til kontrakt
  619528/20
 • Til DMR, vedr. sløjfning af boroinegr Lindavænget
  607216/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Eddavej 1, 5210 Odense NV.pdf
  604450/20
 • Til Borger: Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  604949/20
 • Vejledning til HjerteSyd
  620847/20
 • Til borger: BILAG til afgørelse Udgår af kortlægning, Rapport grundejer 510-81220 Fælledvej 1, Gram.pdf
  13585/21
 • Til Sweco: Bullerbo, Vejle - udskrift af driftsdata fra moniteringsperioden
  15739/21
 • Til Schrøder El: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15782/21
 • Oversvømmelseskortlægning - kontrakt mellem WSP og Region Syddanmark
  33599/21

13. december 2020

Indgående

 • Fra WSP: Budget 2020
  602463/20
 • Fra projekt: En hilsen og rigtig glædelig jul fra Lustrupholm
  612175/20

Udgående

 • Fra Sønderborg Forsyning - høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  604784/20
 • Hepatolithiasis | Abdominal Key
  9628/21

12. december 2020

Indgående

 • Fra Fredericia Kommune: revideret !8-tilladelse til byggemodning syd for Frederiks Kanal
  25868/21
 • Fra Borger, vedr. Østergade 6, Rudkøbing
  612894/20
 • Fra borger, mail vedr. sløjfning af boringer på Lindavænget
  607132/20

Udgående

 • Cholelithiasis - Hepatic and Biliary Disorders - Merck Manuals Professional Edition
  9629/21
 • Latin
  9631/21
 • Ap minigrammatik 2013-2.pdf
  9633/21
 • Til Constantia A/S: Afgørelse udgået inden
  602341/20
 • Til Langeland KOmmune: Kvittering på underøgelses og oprydningspåbud
  602327/20
 • Til Middelfart Kommune: Kopi af afgørelse
  602343/20

11. december 2020

Indgående

 • Fra Danacoustic, Råstof, RL20_96 (2016), uvildighed.pdf
  620535/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Alle spørgsmål og svar - referencelaboratoriet-02.pdf
  620532/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl A/S, uvildighed for "Miljømåling - ekstern støj"
  620529/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Alle spørgsmål og svar - referencelaboratoriet 01.pdf
  620530/20
 • Fra Ramboll: FW: Rapport AR-20-CA-20073611-01 vedr. 1100038808 Pulje 3, 2019, Elkjærshøjevej. Lokation: 551-00002 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  602439/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilbagemelding til høringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  602048/20
 • Fra Boehringer-Ingelheim: Diabetes behandling 2021 - Boehringer Ingelheim
  607377/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bemærkninger til høringssvar matr.nr. 64n og 69 Ørsted By, Ørsted
  602046/20
 • Fra DK planteservice: Information om servicering i forhold til den aktuelle Corona-situation
  601273/20
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Svar på invitation markmøde
  21973/21
 • Fra Formpipe: Acadre e-learning videoer
  601137/20
 • Fra Vejdirektoratet - høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  608275/20
 • Fra COWI: Budgetstatus 2020
  600324/20
 • Fra MST: Svar på Ny lokal geologisk model for Søndersø-området (MST Id nr.: 2277808)
  603083/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  600321/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  600320/20
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - oplysning om at der graves i fortov
  608258/20
 • Fra DMR: nivellementer og pejleresultater på Glasvænget (inkl. Middelfartvej 1)
  602757/20
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - supplerende spørgsmål vedr. dato mm.
  608257/20
 • VS: Vedr. analyse LTM beregninger Lillebælt
  600969/20
 • Faktura.pdf
  600971/20
 • image017.png
  2003/21
 • image002.png
  1984/21
 • SV: Kommentarer og nye billeder til kontur for Tønder Kommune i 2020
  1982/21
 • image008.jpg
  1991/21
 • image004.png
  1987/21
 • image012.png
  1996/21
 • image016.jpg
  2001/21
 • image010.png
  1993/21
 • image006.jpg
  1989/21
 • image003.png
  1986/21
 • image018.jpg
  2004/21
 • image009.png
  1992/21
 • image015.jpg
  2000/21
 • image001.png
  1983/21
 • image014.png
  1999/21
 • image005.png
  1988/21
 • image013.png
  1998/21
 • image007.jpg
  1990/21
 • image011.png
  1995/21
 • Fra Niras: Bilag - 510-81257 Bjerning Hovedvej 41, Haderslev_rapport.pdf
  3387/21
 • Fra Faabrog-Midtfyn Kommune,Orientering om sag, Boulevarden 6, 5750 Ringe
  19980/21
 • SV: Repræsentanter fra Almen Praksis til arbejdsgruppen for den samlede demensindsats
  22244/21
 • Fra STRING:netværket: Ansøgning til EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021 (EYR), FILLED IN REGIONS AND CITIES INITIATIVES PLANNING FORM - STRING - Application_European_Year_of_Rail_STRING.pdf
  620975/20
 • Fra STRING-netværket: EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021 (EYR), FILLED IN REGIONS AND CITIES INITIATIVES PLANNING FORM - STRING
  620968/20
 • Fra Niras: Notat vedr. supplerende tiltag ved Søndersø Industriområde
  619473/20
 • fra Eurofins: Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved Eurofins
  613275/20
 • fra ALS - Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved ALS
  613282/20
 • Fra Miljøteknik: Uddybning af påvist indhold af terpener, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  614823/20
 • Dagsorden kontaktgruppen på arbejdsmiljøområdet tirsdag den 15. december kl. 10.30 - 12.30
  617444/20
 • Fra Assens Kommune: Meddelelse om §19-tilladelse til knust asfalt, Møllebakken 56, Assens Kommune
  600831/20
 • Fra projekt: slutregnskab, erklæring
  601950/20
 • Fra FES: Vedrørende rapporter for Højstrup Øvelsesplads [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  601256/20
 • Fra Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH: Vedr. høring, journal-nr. 20/43606, fristforlængelse, Lourupvej 24, 6690 Gørding
  600488/20
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. afslutning på §19, Jernbanegade 39, 5500 Middelfart, lok. nr. 445-60002
  601675/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  600391/20
 • Fra Svendborg Kommune: Påbud om undersøgelse, Pilekrogen 24 (5700)
  602193/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fremsendelse af tilsynsrapport i forb. m. afslutning af forureningssag på Skærbækvej, oprensning efter spild af olieholdigt affald fra Annebergs tankbil
  601712/20
 • Fra Odense Kommune: Oplæg til undersøgelse, Fangelvej 35, Odense S
  601414/20
 • Fra Fredericia Kommune: Oprensning af forurening på Stakkesvang/Møllersmindevej, Fredericia
  602194/20
 • Fra MOE: Henv., Kilen 27, 6200 Aabenraa
  601711/20
 • Fra Nyborg Kommune: Lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til opstilling af AdBlue-tank: Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk
  602191/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  600498/20
 • fra museet, råstofplan 2020, miljøvurdering
  601830/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svendborgvej 357, 5600 Faaborg - Teknisk rapport.pdf
  602763/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til reetablering af areal til rekreativt område, Stationsvej/Skolevej, matrikel 3n Skovs Højrup By , Brenderup
  601872/20
 • Fra projekt 11/12-20: Status vedr. øvrige tilsagn
  604251/20
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  602754/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svendborgvej 357, 5600 Faaborg - Grundejerrapport.pdf
  602781/20
 • Fra Sanofi: Re: Nyheder om lægemidler nr. 46 fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis + info om Telefarmakologisk Ambulatorium
  602956/20
 • VS: [EXT] SV: Tilbud på fiberforbindelse vedrørende institution Limosegyden 6, 5580 Nr. Aaby - image002.png
  605319/20

Udgående

 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9634/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Rapportudkast
  9635/21
 • SV: pesticidfund på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9637/21
 • Tak for din tilbagemelding på sagen
  9636/21
 • 53081100 Nørre allé 2 Grindsted
  9639/21
 • Præstevænget seks Hejnsvig 565-04005
  9641/21
 • Præstevænget seks Hejnsvig 565-04005
  9642/21
 • fra Mona
  9644/21
 • Til Niras, Regionens svar på oplæg til oprensning af V2 kortlagt område på Kløvkærvej 1, 6000 Kolding
  601850/20
 • Gammel Færgevej 61 7000 Fredericia lokalitet nummer 607-00709 jeg har ta
  9643/21
 • SV: Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  601686/20
 • Til Ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620511/20
 • SV: aflastning ?
  9645/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9650/21
 • pesticidfund på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9649/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9652/21
 • Til Formpipe: Acadre grundkursus i janaur og februar 2021
  601613/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på at flytte monitering til fyringssæsonen, Odensevej 45, 5750 Ringe
  601573/20
 • SV: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9653/21
 • SV: Pulje 52: Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup - oplæg, endelig
  9655/21
 • Hej Jette
  9654/21
 • SV: aflastning ?
  9656/21
 • SV: Evaluering af ekstern rådgiver
  9657/21
 • SV: aflastning ?
  9658/21
 • Vedr. undersøgelse om VBA-henvisninger - del 2
  601355/20
 • SV: aflastning ?
  9659/21
 • SV: Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup - oplæg, udkast, revideret
  9660/21
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse
  36527/21
 • Til DMR og Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  601235/20
 • SV: J.nr. 20202291 Udskillelse af sti - Erritsø Bygade - Regionens udtalelse
  601239/20
 • aflastning ?
  9663/21
 • til Odense Kommune, Vedr. indeklimamålinger, Albanigade 19, Odense
  600861/20
 • VS: Status for indlæsning i Jupiter af regionernes gamle analysedata
  600809/20
 • Ja: Stem om du gerne vil have adgang til sommerortofoto
  9661/21
 • Til foreninger, RÅSTOF, Orientering om tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  601458/20
 • Noter til tekst på iPhone
  9662/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  601445/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Følgebrev tiill til råstofindvindnig matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  601442/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med tilladelse til råstofindvindnig matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  601441/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tilladelse til råstofindvindnig matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  601443/20
 • SV: Udkast til dagsorden for møde i RU arbejdsmiljøgruppen 11-12-2020
  9665/21
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr overfladevandsrisiko, HE Bluhmesvej, Esbjerg
  602195/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  602087/20
 • Til MOE: Svar vedr. Kilen 27, 6200 Aabenraa
  601717/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  600737/20
 • Till Billund KOmmune: Sv: §8 pligt vedr Sdr. Omme Statsfængsel
  602068/20
 • Til Kommune - Udgået efter undersøgelse på Svendborgvej 357, 5600 Faaborg.pdf
  602790/20
 • Kopi til Middelfart Kommune og SKAT - Ejendom udgår af kortlægning + rapport
  601758/20
 • Kortbilag Svendborgvej 357, 5600 Faaborg.pdf
  602802/20
 • Til politisk parti - udbetalting
  602700/20
 • Til Svendborg Kommune: Orientering vedr. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  601346/20
 • Til Middelfart Kommune: Afslutning på §19, Jernbanegade 39, 5500 Middelfart, lok. nr. 445-60002
  601666/20
 • Til Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH: Vedr. Region Syddanmarks svar på fristforlængelse for kortlægningsafgørelse af dele af ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  600547/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  601577/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vurderingsstyrelsen og PO Ejendomme A/S: Orientering om V1-Kortlægning, HE Bluhmesvej 67 i Esbjerg
  600658/20
 • Til Borger, svar vedr. Østergade 6, 5900 Rudkøbing - lok.nr. 475-70003
  601267/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for arealer syd for Frederiks Kanal, matrikelnummer 696t, Fredericia Bygrunde
  601861/20
 • Til Borgere og Alfabo: Bilag - Kortbilag, Bekkasinvej 21, 23, 25, 27 og 41-103.pdf
  602096/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. afslutning af forureningssag, oprensning af jordforurening på Skærbækvej efter spild af olieholdigt affald fra Annebergs tankbil
  600777/20
 • Til Billund Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bekkasinvej 21, 23, 25, 27 samt 43-103, 7200 Grindsted
  602105/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  600345/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  602089/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til jordundersøgelser, poreluftresultater og yderligere tiltag til indeklimasikring, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  601963/20
 • Fra/Til Nybolig: henv. vedr. status for kortlægningsvurdering, Øster Løgumvej 17, Rødekro - Frivillig undersøgelse
  601118/20
 • Til Alfabo: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 41-103, 7200 Grindsted.pdf
  602095/20
 • Fra/Til: Nybolig: vedr. høringsperiode, Øster Løgumvej 17, Rødekro
  601614/20
 • Til Vejen KOmmune: Kvittering på modtagelse af oprydningspåbud
  602056/20
 • Til Nordfyns Kommune: Anmodning om sagsmateriale vedr. asbestforurening, lok. 480-81500
  601973/20
 • Til Kommune, Orienteringsbrev inden undersøgelse, P-areal ved Vesterlund, 5700 Svendborg.pdf
  600906/20
 • Til Billund Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bekkasinvej 21,23,25,27 samt 41-103, 7200 Grindsted
  602109/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  601444/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Varde Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  601586/20
 • Til Billund Kommune: Kvittering for revideret udkast til §8 tilladelse til etablering af beboelse Vejlevej 6, 7260 Sdr. Omme
  602131/20
 • Til projekt: kvittering for modtaget regnskab
  601997/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  602071/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  602091/20
 • Til Fåbrog Midtfyn Kommune: Kvittering på opl. om muligt asbestforurening efter brand
  602192/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2021
  601432/20
 • Til FES: Vedrørende rapporter for Højstrup Øvelsesplads
  601082/20
 • Til Wordhouse: Indhentning af tilbud vedr. udkast til kontrakt til oversættelse
  619526/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  601274/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  601269/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Åkildevej 10, 65762 Vester Skerninge.pdf
  601276/20
 • Til Borger: V2-varsling, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  601266/20

10. december 2020

Indgående

 • Fra DMR: Forslag til opgørelse over skadesbetaling
  600078/20
 • Fra DMR: Resultater fra poreluftscreening ved byggefelterne mod SV, Dalum Papirfabrik
  600011/20
 • Fra DMR: Bilag - Poreluftundersøgelse, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag
  600012/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter jordforureningslovens §8, Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.
  600041/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til nedrivning af garageanlæg og etablering af indkørsel
  600042/20
 • Fra COWI: udkast til notater vedr. kulbrinter på Adelgade
  603943/20
 • Fra Nymølle, Råstof, SV: Udkast til godkendelse af dele af efterbehandling på matr.nr. 163 og 164 Kliplev ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  620500/20
 • Mailkorrespondance Kolding Kommune
  2205/21
 • SV: KONTUR 2020
  2215/21
 • Fra Formpipe: Materiale til Acadre online kursus 8.12.2020
  597957/20
 • Bilag 8.12.2020 kursus: Trin for trin hæfte til Acadre Web Onlinekursus.docx
  597959/20
 • Bilag 8.12.2020 kursus: Program til basis Acadre Web - med øvelser.docx
  597956/20
 • Fra Lokalbolig: Telefonbesked vedr. 425-04012
  601022/20
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutning af forureningssag, oprensning af jordforurening på Skærbækvej efter spild af olieholdigt affald fra Annebergs tankbil
  600667/20
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende vandprøver B2.3 og B3.2, notat
  602145/20
 • Fra Rådgiver, SWECO, Teknisk rapport, Norupvej 134, 5450 Otterup
  599393/20
 • Fra Vejen Kommune: Påbud opfyldt, Gl. Møllevej 2, Lintrup
  598965/20
 • Fra Ingeniør'ne: Oplysninger fra bygherre, Rismarksvej 52, Odense
  602149/20
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Afslutningsrapport - Gl. Møllevej 2, Lintrup.pdf
  600117/20
 • Fra Vejen Kommune: Undersøgelsesrapport, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  600108/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel om luftfoto eller lignende i sagen fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  598132/20
 • Fra MOE - Notat om supplerende undersøgelse (UDKAST)
  602951/20
 • Fra Rambøll: Foresp ved oplysninger om V2 kortlagt lokalitet, Karlsminde Losseplads, Nordals
  604568/20
 • Fra WSP: Nørregade 90
  600652/20
 • Fra Adv Niels Nissen: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  599166/20
 • fra museet, råstofplan 2020, miljøvurdering
  612111/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Store Rådhusgade 23, Sønderborg_orientering til grundejer.pdf
  608183/20
 • Fra NIRAS, modtaget Bilag til teknisk rapport vedr. St. Rådhusgade 21, bilag del 1, bilag 1-3 - Bilag_del 1_1-3.pdf
  608172/20
 • Fra NIRAS, modtaget teknisk rapport_excl. bilag for 537-30001 Store Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  608170/20
 • Fra borgerrep: Henvendelse vedr. Råstofplan 2020 - Viuf
  605492/20
 • Fra NIRAS, modtaget St. Rådhusgade 21, grundejerrapport - 537-30001 Store Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  608181/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kontaktpersoner til Ribe Jernstøberi, Saltgade, Ribe
  598943/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål :Orientering til Region Syddanmark: Fund af bly over afskæringskriteriet ved jordflytning samt renbundsprøve, Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  598068/20
 • Fra International Foundation for Integrated Care: SLA Agreement between RSYD and IFIC
  599680/20
 • fra vejle kommune : Udlkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  598535/20
 • Fra Sweco: Oplæg til oprensning af V2 kortlagt område på Kløvkærvej 1, 6000 Kolding
  597757/20
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse til grundvandssænkning, Oksbøllejren, Varde Kommune
  599022/20
 • Fra Odense Kommune: Referat fra Campus styregruppemødet 1. dec.
  598709/20
 • Fra Rambøll. Reetablering af udgravning på KL69 + bund og kantprøver
  34247/21
 • Fra Rambøll. Masseberegninger
  32711/21

Udgående

 • Tilretning af Sydtrafiks regionale ruter 2020-22
  599517/20
 • Nye reklameregler i Fynbus
  599504/20
 • Til Lokalbolig: [Sagsnr.:07/17912] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 425-04012, Autoværksted, Vøjstrupvej 21, 5672 Broby, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 26ag Nr. broby By, Nr. Broby
  601042/20
 • SV: D4Doc - Feedback: Jordbogen - 2.4 - Procedure for indledende undersøgelser, ver. 2.17
  9666/21
 • SV: Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager - oplæg, endelig
  9667/21
 • Til Nybolig: SV: O300309 Strøbyvej 64, 5450 Otterup - Jordforurening på nabogrund
  599349/20
 • Til Fischer advokatfirma: Svar på forespørgsel vedr. Uge Allegade 21, Tinglev
  599234/20
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Middelfartvej 50 m.fl., 5200 Odense V, 461-00087
  601206/20
 • Til Borger, Odensevej 44, udgår af kortlægning.pdf
  600598/20
 • Til Fåborgmidtfyn Kommune, Jordforurening, Odensevej 44, Ringe, lok: 473-12
  600594/20
 • SV: Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager - oplæg, udkast
  9668/21
 • SV: Indhentning af punkter til teammøde tirsdag den 15. december
  9669/21
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Roesskovsvej 2, Odense
  601188/20
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9670/21
 • SV: Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager - oplæg, udkast
  9671/21
 • aflastning ?
  9672/21
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9675/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9676/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel fra Middelfart Kommune til Lokalitet 410-81005/429-00011
  598822/20
 • SV på henvendelse vedr. arealoverførsel af off. vej til privat matrikel
  598456/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens høringssvar på varslede påbud, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Sydfyn
  598184/20
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9677/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9678/21
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens bemærkninger til supplerende notat og afværgeforslag, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  598052/20
 • Til Lokalbolig: svar på henv. vedr. Vøjstrupvej 21, 5672 Broby, Lokalitets nr.: 425-04012
  601029/20
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Roesskovsvej 2, Odense
  601151/20
 • Til Naturstyrelsen - Garanti ifm. tilplantning efter råstofindvinding - Arnitlund
  597808/20
 • Til lodsejer - Garanti ifm. tilplantning efter råstofindvinding - Arnitlund
  597800/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  598618/20
 • Til MOE: Aktindsigt i FRIV, 580-81243, Nedrivning, Forurening fra villatank, Blæsbjergvej 3, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, Matr.nr. 56 Tumbøl, Felsted
  599630/20
 • Til MOE: Aktindsigt i 545-07404, Kilen 25 6200 Aabenraa (1 af 2)
  599674/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Norupvej 134, 5450 Otterup.
  599407/20
 • Til MOE: Aktindsigt vedr. Kathale 41, 6200 Aabenraa
  599573/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - V2-afgørelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  597912/20
 • Til høringsparter - følgebrev til tilladelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  599562/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-kortlægning, Bramdrupvej 104, Aagaard, 6040 Egtved
  597940/20
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Husdyrbrug i interesseområde
  597555/20
 • Dokumentation for offentliggørelse på hjemmesiden - matr.nr. 121 m.fl. Nybøl, Hjordkær.pdf
  599561/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om fundet af bly over afskæringskriteriet ved jordflytning samt renbundsprøve, Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  597647/20
 • Til MOE: Mail 2 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599656/20
 • Til MOE: Aktindsigt i FRIV, 580 81264, §8, metal genindvindingsindustri skrotvirksomhed, Kilen 29, Kathale 36, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395, 2612, 2825 Aabenraa
  599590/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  598608/20
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-afgørelse, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle.pdf
  598022/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 580-81266, tidl. øldepot med eget tankningsanlæg, Kathale 18, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395 Aabenraa
  599601/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Bystævnet 2, 5260 Odense S
  598503/20
 • Til Home: Svar vedr. Jordforurening på V 1 - Algade 45, 5592 Ejby
  599496/20
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-kortbilag, afgørelse, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle.pdf
  598025/20
 • Til LandSyd: Svar vedr matrikulære ændringer af vejareal til Langevad 3, 6200 Aabenraa
  599526/20
 • til NIRAS korrepondance om Prøvetagning Gulleshøj 11
  599298/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599440/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 580-81264, metal genindvindingsindustri /skrotvirksomhed, Kilen 29, Kathale 36, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395, 2612, 2825 Aabenraa
  599588/20
 • Til MOE: Mail 5 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599660/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  597764/20
 • Til MOE. Aktindsigt i 545-50041, Tidl. Autogummi, Kilen 15-17, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr. nr. 3393, 3395 og 550 alle Aabenraa
  599623/20
 • Til MOE: Mail 6 af 6 - Aktindsigt i 545-10010, Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa
  599661/20
 • Til Campus Vejle, V1-afgørelse, Boulevarden 17, 7100 Vejle.pdf
  598027/20
 • Til Borger: Supplerende svar på Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599441/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - 631-00175 - Havneøen
  598447/20
 • Til Campus Vejle, V1-kortbilag, afgørelse, Boulevarden 17, 7100 Vejle.pdf
  598028/20
 • Til Borger: Bilag Undersøgelsesrapport
  598675/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 545-07404 (2 af 2)
  599675/20
 • Til Borger: Høring undersøgelse og varsel ændring af V2 kortlægning
  598653/20
 • Til MOE: Mail 3 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599658/20
 • Til Ågård-Gravens vandværk - orientering, V2-kortlægning, Bramdrupvej 104, Aagard, 6060 Egtved
  597960/20
 • Til Middelfart Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Byvejen 56, 5466 Asperup
  598634/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  598666/20
 • Til MOE: Aktindsigt i 580-81264, metal genindvindingsindustri /skrotvirksomhed, Kilen 29, Kathale 36, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395, 2612, 2825 Aabenraa
  599587/20
 • Til MOE: Aktindsigt i FRIV, 580-81242, §19, To oplagspladser for jord, Kilen/Øster Madevej og Kathale, Aabenraa Kommune, Matr. nr. 3394 og 3395, Aabenraa
  599626/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  597766/20
 • Til MOE: Mail 1 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599655/20
 • Tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  599563/20
 • Til Rambøll. SV: Reetablering af udgravning på KL69 + bund og kantprøver
  34245/21
 • Til Rambøll. RE: Reetablering af udgravning på KL69 + bund og kantprøver
  34241/21
 • Til Aagaard Mølle ApS - V2-kortbilag, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  597920/20
 • Til MOE: Mail 4 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599659/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, V2-afgørelse, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  598615/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 545-50040, Smed, autoværksted, Kathale 4, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395 Aabenraa
  599614/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 580-81263, autolakering og cementstøberi, Kathale 14, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395 Aabenraa
  599570/20
 • Til Borger:bilag V2 udkast
  598660/20
 • til Borger, V1-høring, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  597779/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. afgravning af blyforureningen på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  598103/20
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om undersøgelsesrapport ifm. Undersøgelsespåbud opfyldt, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  599376/20

9. december 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa kommune: Vedr. arealoverførsel fra off. vej på Løkkegårdsvej 52, Rødekro
  598460/20
 • Fra DMR: Budgetstatus dec 2020
  597618/20
 • Ændret opgørelsesmetode fra 2021 (fra holdkursister til årskursister)
  608005/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. Tovværket, Gl. Vardevej, Esbjerg - Resultater poreluftmåling
  597109/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om fremsendelse af materiale om spildhændelser, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, 5220 Odense SØ
  604573/20
 • Fra Esbjerg Kommnune, Vedr. Tovværket Gl. Vardevej Esbjerg - Resultater poreluftmåling.msg
  597107/20
 • Telefonhenvendelse - 630-81415
  596118/20
 • Vedr. forespørgsel fra Middelfart Kommune til Lokalitet 410-81005/429-00011
  598816/20
 • Mailkorrespondance Tønder Kommune
  2220/21
 • Fra DMR, slutbudget og geogisrapport, Tobovej, Brylle, pulje 15
  601061/20
 • Fra DMR, Slutopgørelse, Økonomi, Skolegade Kruså, pulje 15
  15759/21
 • Fra DMR, Slutbudget og geogisrapport, Kådnermarksvej, pulje 15
  600834/20
 • Fra DMR, Slutbudget og geogis rapport, Nederbybvej , pulje 159
  597188/20
 • Fra DMR, Slutbudget og geogis rapport, Brydstrupvej 16, pulje 15
  596995/20
 • Fra COWI: analyseresultater af overfladeprøve ud for værksted
  595661/20
 • Fra WSP, Råstof, SV: Dispensation til råstofindvinding inden for vejbyggelinje
  620495/20
 • SV: Faktura vedr. regionslicenser fra SDU Bibliotek
  600504/20
 • Fra DMR: Re: Dageløkkevej 8, Tranekær
  595310/20
 • Mailkorrespondance Kolding Kommune
  2224/21
 • Fra SIM: Forlængelse af bkg. om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19 (SIM Id nr.: 353319)
  6354/21
 • Fra mst:FDO J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia: Afslutning af forureningssag- spild af smøreolie fra motorventil M8801A ved tank T8801 (MST Id nr.: 2261496)
  600360/20
 • fra Kolding kommune : Miljøsag - Ålegården, Kolding
  601610/20
 • Fra Kolding Kommune: Foresp med oplæg til undersøgelse, Ålegården, Kolding
  597325/20
 • Fra projekt: endeligt regnskab sendes juni 2021
  598876/20
 • Fra JydskeVestkysten vedrørende anmodning om aktindsigt
  624878/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Mødemateriale til bestyrelsesmøde
  621002/20
 • fra esbjerg kommune SV: [Sagsnr.:20/25489] - [Dok.nr.:351422/20] Tilladelse til nedsivning af regnvand Østergade 15
  597165/20
 • Fra Rambøll. FW: Entreprisekontraktstandard
  596791/20
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  595235/20
 • Anmodning om historisk materiale på Årslev Rådhus
  595320/20
 • Frist 16 dec. kl. 12 2020 DUT-høring over forslag om ændring af autorisationsloven m.v.
  596490/20
 • Fra MOE - Referat fra besigtigelse/opstartsmøde den 02-12-2020
  596428/20
 • Fra Rambøll: Rykker for tilbagemelding, Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  597330/20
 • fra Tornbjerg Gymnasium
  596169/20
 • Fra Fredericia Kommune. 20-10253_v1_Tilladelse til afledning af ovefladevand til offentlig kloak.pdf
  598345/20
 • fra vejle kommune: Resultat fra 2. moniteringsrunde på Danmarksgade 1, Vejle
  598937/20
 • Henvendelse vedr. arealoverførsel af off. vej til privat matrikel, Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1207627
  598466/20
 • Fra Billund Kommune: Rev. udkast til §8 tilladelse til etablering af beboelse Vejlevej 6, 7260 Sdr. Omme
  602128/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Opgørelse over mængde lettere forurenet jord, H.E. Bluhmes Vej. Esbjerg
  599207/20
 • FFra Region Midt: vedr. Ditbarnsfremtid
  39178/21

Udgående

 • Til GARTNERIET KJELD HANSEN ApS, V1-afgørelse, Nyborg 616, 5220 Odense SØ.pdf
  597112/20
 • SV: Pulje 52: Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup - oplæg, udkast
  9679/21
 • SV: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9680/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9681/21
 • SV: Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup - oplæg, udkast
  9682/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9683/21
 • Til Borger: Svar på forespørgsel vedr. Vester Allé 1, Vejen
  620007/20
 • SV vedr. henvendelse på Havnegade 2, Svendborg, matr. nr. 225c Svendborg Bygrunde, Lokalitet nr.: 479-00038 og 479-00042, Havnegade 2, Svendborg
  596300/20
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på § 8-pligt ifm. nedrivning af bygninger, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  596255/20
 • Til Odense Kommune: Situationsplan over spildhændelser i forbindelse med byggeri, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69. 5220 Odense SØ
  604569/20
 • Til MST: Ny lokal geologisk model for Søndersø-området
  597099/20
 • SVAR Vedr. henvendelse omkring lok. nr. 630-81415, Fårupvej 4, Jelling
  596157/20
 • Til Niras: SV: Adelgade 138. Referat fra opstartsmøde 02-12-2020
  596099/20
 • Til Vejle Kommune og Skat: Endelig kortlægningsafgørelse, Staldgaardsgade 1 i Vejle
  595892/20
 • ...kan ikke komme på JAR
  9684/21
 • Badehotel
  9685/21
 • SV: Faktura 5851821 per 08.12.2020
  9686/21
 • SV: Faktura 5851821 per 08.12.2020
  9687/21
 • Til Assens Kommune: Regionens § 8-høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til Baltic Pipe, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  595682/20
 • SV på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06280, Nyborgvej 31/Reventlowsvej 77, 2., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  595606/20
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9689/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Nabo grundejer rapport.pdf
  9690/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9692/21
 • SV: Tekniske rapporter til erfaringsopsamling
  9688/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  9694/21
 • SV: Anmodning om historisk materiale på Årslev Rådhus
  595323/20
 • Til Langeland Kommune: Melding om forventet sagsbehandlingstid til kommentering af oplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596304/20
 • Til Grundejer Kiddesvej 1 - fremsendelse af materiale
  608256/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Selsbjergvej 34, 7120 Vejle Øst.pdf
  609476/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  596835/20
 • Til Svendborg Kommune. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 27b Skårup By, Skårup på V1.
  596703/20
 • Til Ingeniørne: Vedr. tidsplan for afrapportering af Rismarksvej 52
  601076/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hovhavevej 27 og 27B, 5491 Blommenslyst.pdf
  596901/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  595745/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000d og 7000h Taulov By, Taulov
  595478/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse ved Vestergade 24-28, Børkop, 603-00811
  597204/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - kortbilag, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  596725/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, vejareal ud for Kongensstræde 3A, 7000 Fredericia
  596167/20
 • Til Borger, Høring af forslag til råstofplan 2020
  597042/20
 • Til borger 2: Doc2Mail - Forsendelse 177284213.pdf
  596737/20
 • Til Borger, V1-høring, Assensvej 194, Odense.pdf
  17355/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Assensvej 194, Odense.pdf
  17351/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Assensvej 194.pdf
  17352/21
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Selsbjergvej 34, 7100 Vejle Ø - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Selsbjergvej 34, 7120 Vejle Øst.pdf
  595695/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, en del af vejarealer på Kongensstræde og Bjergegade, 7000 Fredericia
  596249/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, V2-afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  596838/20
 • Til Vonsild vandværk - V2-kortlægning af en grundvandsforurening, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  596746/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte areal, Odensevej 38, 5690 Tommerup
  596586/20
 • Til SKAT: Vedr. V1-afgørelsesbrev for en del af matr. nr. 7000bx, 7000cg og 7000ci, Fredericia Bygrunde
  596415/20
 • Til Borger: Bilag: Udkast til V2 kortlægning
  595742/20
 • Til Lassen Erhverv: Svar på foresp vedr del af matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde - H E Bluhmes Vej, Esbjerg - 1/2
  595115/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 177292158.pdf
  596720/20
 • Til Skat. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 27b Skårup By, Skårup på V1.
  596707/20
 • Til Borger: Bilag Undersøgelsesrapport
  595751/20
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af vejarealet ud for Taulov Kirkevej 25, 34 og 39, 7000 Fredericia, Matr. nr. 7000d og 7000h Taulov By, Taulov
  595582/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - V2-afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  596721/20
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. V1-afgørelse, en del af vejarealet ud for Kongensstræde 3A, 7000 Fredericia, matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde
  596409/20
 • Til borger 1: Doc2Mail - Forsendelse 177285692.pdf
  596732/20
 • Til ejer - Ejendom udgår af kortlægning + kopi af endelig rapport (sendt Doc2mail: Job nr 177474841 + med posten)
  596623/20
 • Til Kommunen:Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  596717/20
 • Til Lassen Erhverv: Svar på foresp vedr del af matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde - H E Bluhmes Vej, Esbjerg - 2/2
  595124/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Odensevej 38, 5690 Tommerup
  596578/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, vejareal på Kongensstræde og Bjergegade, 7000 Fredericia lok. 607-81172
  596181/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte vejarealer, lok. 607-81171
  595503/20
 • Til DGE: Svar på foresp vedr lok.nr. 513-03703 Fyldplads ved Ravnsbjergvej
  595251/20
 • Til Miljøteknik: Vedr. dokumentation på analyse for terpener, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  597239/20
 • Til Svendborg Kommune. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 30a Skårup By, Skårup på V1
  596768/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af Odensevej 38, 5690 Tommerup, Matr. nr. 1ag Verninge Præstegård, Verninge
  596612/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - boligerklæring, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  596727/20
 • Til Skat. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 30a Skårup By, Skårup på V1
  596763/20
 • Til Kolding kommune - til orientering, V2-kortlægning, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  596738/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. V1-afgørelse for en del af vejarealerne på matr. nr. 7000bx, 7000cg og 7000ci Fredericia Bygrunde
  596401/20
 • Til Sydbank: vedr. ophævelse af sikkerhedsstillelse matr. nr. 272 Hønning, Arrild
  596972/20
 • Til Borger: Høring undersøgelsesrapport og varsel om ændring af V2 kortlægning
  595736/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  597120/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsvej 15, 5800 Nyborg
  597145/20
 • Til Rambøll. SV: Kolding Landevej 69 - notat riskovurdering til kommentering
  32743/21

8. december 2020

Indgående

 • Rigsarkivet lukker for modtagelse i København og Odense
  615610/20
 • Fra WSP: Skovvej 22, økonomiopgørelse 2020
  596731/20
 • Halvårsrapport Anvendt naturvidenskab Forår 2020.pdf
  598363/20
 • Fra VG - halvårsrapport 2020,1- projekt Anvendt Naturvidenskab
  598362/20
 • Fra Langeland Kommune: Kommunens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596301/20
 • Fra Langeland Forsyning: SV: Dageløkkevej 8, Tranekær
  595173/20
 • Designnotat eksternt.pdf
  597294/20
 • Orientering om at Rigsrevisionen opstarter undersøgelse
  597293/20
 • Designnotat eksternt.pdf
  597290/20
 • Revisionstræ eksternt.pdf
  597291/20
 • Åbningsbrev regioner.pdf
  597292/20
 • Åbning af undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  597289/20
 • Fra RSJ - Udkast til notat_procecuelle hjemmelsgrundlag
  6051/21
 • Fra DMR, Notat vedr. undersøgelse Odensevej 42 44 og 46 5250 Ringe (§8 ansøgning).msg
  612619/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Uddybning af sætning i høringssvar screening matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  595127/20
 • Henvendelse vedr. Havnegade 2, Svendborg, matr. nr. 225c Svendborg Bygrunde, Lokalitet nr. 479-00038 og 479-00042 VS Eline
  596291/20
 • Telefonhenvendelse
  594364/20
 • Fra Rambøll: Årsrapport driftår 2020
  593844/20
 • Fra Rambøll: Gennemgang af mulige kilder til forurening
  593873/20
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering til rådgiver for modtagelse af oplæg til undersøgelse, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596296/20
 • Fra Miljøteknik: Fremsendelse af oplæg til undersøgelse, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596292/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Undersøgelsesoplæg Strandløkken 1A 5900 Rudkøbing
  596295/20
 • Fra Fåborgmidtfyn Kommune, Odensevej 42, 44 og 46, 5750 - Frivillig undersøgelse og Kvittering for §8-ansøgning
  600584/20
 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620489/20
 • Fra grundejer: Vedr. spørgsmål om udtagning af jordprøver på den V1-varslede del af Brøndsted Møllevej 106, Børkop samt spørgsmål til nabogrunden
  609767/20
 • Fra grundejer: Fremsendelse af oplysninger om opgravet tank og væksthuse på Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  609712/20
 • Fra Colliers: henv. vedr. Middelfartvej 50 m.fl., 5200 Odense V
  601192/20
 • Fra Ingeniør'ne: Rapport, Miljøundersøgelse, Rismarksvej 52, Odense med bilag
  600261/20
 • Fra Colliers: oplysning om sagsbehandling, Roesskovvej 2, Odense, 461-04143
  601133/20
 • Fra Langeland Kommune: Dokumentation på oprensning af olieforurening, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  594670/20
 • fra haderslev kommune telefonbesked
  597622/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. regionens udtalelse til varsel om undersøgelsespåbud af fyringsoliespild fra gennemtæret villaolietank på Blåbærvej 37, 7000 Fredericia
  594017/20
 • SV: Repræsentanter fra Almen Praksis til arbejdsgruppen for den samlede demensindsats
  22245/21
 • Rapport grundejer - 629-00112 Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  4017/21
 • Fra NIRAS: Rapport teknisk del - 629-00112 Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  4015/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om vurdering af oplæg til undersøgelse ved Vestergade 24-28, Børkop
  596613/20
 • Henvendelse vedr. lok. nr, 461-06280, Nyborgvej 31/Reventlowsvej 77, 2., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  595434/20
 • Fra Vejle Kommune, Klima og Ressourcer, kvittering høringssvar
  595620/20
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr. undersøgelse forud for tilbygning, Folevej 29, 6510 Gram
  595087/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Anmodning" - Historik og oplæg til undersøgelse, Vestergade 28, Børkop
  596658/20
 • Fra Fjernvarme Fyn Produktion AS, Anmodning om boligundersøgelse, Nistedvej 31, 5270 Odense N.pdf
  593673/20
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af ansøgningsmateriale til opførelse af drivhus på Hovgårdsvej 40, 7100 Vejle - 627-00095
  593630/20
 • fra vejen kommune orientering om - Miljøgodkendelse til etablering og drift om udvidelse af en eksisterende pistol- og riffel skydebaneanlæg - Petersmindevej 2D, 6600 Vejen.
  594525/20
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Vedr. undersøgelse" - oplæg til undersøgelse, Folevej 29, 6510 Gram
  595094/20
 • Fra Rambøll. RE: Kolding Landevej 69, Fredericia. Spørgsmål om gravedybder.
  33103/21
 • Fra Rambøll. FW: Udkast til tilladelse til afledning af overfladevand til offentlig kloak, Ko0lding Landevej 69
  34257/21
 • Fra Rambøll. RE: Udkast til tilladelse til afledning af overfladevand til offentlig kloak, Ko0lding Landevej 69
  34253/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69, Fredericia. Spørgsmål om gravedybder.
  34259/21

Udgående

 • Til Udbetaling Danmark - Kopi af anmodning om egenbetaling
  594751/20
 • Til Udbetaling Danmark - Kopi af anmodning om egenbetaling
  594663/20
 • Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 539-10007, Flensborgvej 62, 6360 Tinglev
  594368/20
 • vedr. Niels Finsens Vej 4A-F, 6100 Haderslev
  593776/20
 • Til Borger, Svar på mail, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  593136/20
 • Til Rambøll: Svar vedr. opland
  592985/20
 • Til Vejle Kommune: Svar på spørgsmål vedr. vurdering af §8 pligt på Hovgårdsvej 40, 7100 Vejle - 627-00095
  593646/20
 • Til Tønder Kommune og SKAT: kopi af V2 afgørelse, Holmevej 18, 6240 Løgumkloster, 550-81334
  592862/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Balsgyden 6, Ullerslev
  594943/20
 • Til borger 2 - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 10, 7100 Vejle.pdf
  594284/20
 • Til Aabenraa Kommune: Til orientering - Høring af V2 kortlægning på del af ejendommen Øster Løgumvej 17, Rødekro, lok. 529-40170
  594066/20
 • Til lodsejer, indvinder og kommune: Godkendelse af efterbehandling matr. nr. 272 Hønning, Arrild
  594370/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, udgår efter vurdering af historriske oplysninger - Jellingvej 102, 7100 Vejle.pdf
  594499/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. V2-kortlægning af en del af matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup
  594703/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle.pdf
  594280/20
 • Til borgere, V2-afgørelse med bilag, Balsgyden 8, Ullerslev
  594944/20
 • Til borger 2 - V1-høring - Ingvard Andersensvej 10, 7100 Vejle.pdf
  594285/20
 • Til DMR - Svar på henvendelse om V1-kortlægningen på Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  594232/20
 • Til Berg Advokater: Bilag til "Høring" - V2 høring, 529-40170 inkl. bilag
  594034/20
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse i forhold til at revudrede kortlægningen på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  594149/20
 • Til borger: V2 afgørelse, Holmevej 18, 6240 Løgumkloster
  592849/20
 • Pukkelafvikling af CT og MR skanninger på SLB røntgenafd Vejle og Middelfart
  592829/20
 • Til borger: BILAG til Høring V2-kortlægning, Rapport grundejer - 629-00112 Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  5420/21
 • FEJL AUTOjournaliseret
  9693/21
 • Til borger 3 - bilag til V1-høring - udkast til V1- afgørelse - Ingvard Andersensvej, 7100 Vejle.pdf
  594286/20
 • Til borger 3 - V1-høring - Ingvard Andersensvej, 7100 Vejle.pdf
  594287/20
 • Til borger 1 - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 8, 7100 Vejle.pdf
  594281/20
 • Til borger 1 - V1-høring - Ingvard Andersensvej 8, 7100 Vejle.pdf
  594283/20
 • Til borger: Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  592866/20
 • Til grundejer: Kvittering for bemærkninger til udkast til V1-afgørelse for en del af Brøndsted Møllevej 106, Børkop
  609678/20
 • Til grundejer: Svar på spørgsmål i sagen fra Brøndsted Møllevej 106, Børkop
  609780/20
 • Til grundejer: Kvittering for oplysninger vedr. sagen fra Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  609746/20
 • Til Rambøll. SV: Udkast til tilladelse til afledning af overfladevand til offentlig kloak, Ko0lding Landevej 69
  34254/21
 • Høringssvar - Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse om territorial gyldighed)
  593653/20
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for en del af Stationsvej/Skolevej, 5464 Brenderup Fyn, matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup, lok. nr. 429-50043
  594882/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup
  594659/20
 • Til Vejle Kommune, Klima og Ressourcer, høringssvar
  595600/20
 • Til Fjernvarme Fyn Produktion, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  593687/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte arealer, en del af matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup
  594679/20
 • Til Berg Advokater: Høring af V2 kortlægning på del af ejendommen Øster Løgumvej 17, Rødekro, lok. 529-40170
  594033/20
 • Til projekt: slutafregning trækkes tilbage
  598869/20

7. december 2020

Indgående

 • Fra DR - Endelig referat fra møde 6 i OFV-arbejdsgruppen
  6048/21
 • Statistik for november
  592553/20
 • Fra museet RÅSTOF Myndighedshøringssvar gulbrændende ler
  36526/21
 • Beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  605600/20
 • Notat_aktiv ventilation_07.12.20.pdf
  605603/20
 • _F0A0737.tif
  2233/21
 • Mailkorrespondance Haderslev Kommune
  2231/21
 • Fra Formpipe: Arkivering Acadre - Region Syddanmark - sidste dokument
  600259/20
 • Bilag Arkivering Acadre - SLB - Benytter dagsorden mm. pr. 1.august 2013.pdf
  600260/20
 • Internt: Boring repareret
  591949/20
 • Fra MOE: Tilsynsrapport - Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  38647/21
 • Fra Boreteknik: Ødelagt boring B121 er renoveret
  598486/20
 • Fra Rambøll - Præsentation fra mødet d. 23/11
  34337/21
 • Fra Gate21: Svar fra UFST
  614300/20
 • Fra Borger, Råstof, Re: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620464/20
 • Fra EA; præsentationer fra mødet 2/12?
  614304/20
 • Fra DGE, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  617686/20
 • Fra STRING Network: referat og mødemateriale fra Steering Group meeting on December 2nd, 2020
  613587/20
 • Fra SLB: Kommentering af revideret oplæg til udbredelse af Beslutningshjælperen
  2992/21
 • Fra rådgiver - Henvendelsevom materialer (historik mm) på ejendommen Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg. Kortlægningsnummer 430-81625
  623473/20
 • Fra Ingeniør'ne: Orientering om supplerende vandprøver ifm. ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  602140/20
 • Fra DMR - Henvendelse om materialer (historik mm) på ejendommen Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  594220/20
 • Fra Borger: Supplement til Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599435/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen 15-17, 6200 Aabenraa
  599622/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kathale 4, 6200 Aabenraa
  599612/20
 • Fra MOE - Endelig rapport (supplerende undersøgelse)
  593198/20
 • Fra projekt: Afrapportering
  602034/20
 • Høring: Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love - frist til Danske Regioner 16. december kl. 12
  592098/20
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. stillingtagen til påbudsmuligheder. Skagerrakvej 1, Esbjerg
  594799/20
 • Fra kommunen - svar vedr. påbudsmuligheder, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  594290/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  593828/20
 • LP aftale
  591860/20
 • Følgebrev LP aftale
  591867/20
 • Fra borger: Forespørgsel ved forestående ejendomshandel, Sandbjergvej 2, Sønderborg
  592624/20
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg. Smedegade 14, Blans 6400 Sønderborg.pdf
  7869/21
 • Fra Rambøll. FW: 1100044734,277651-277653/20 Foreløbige for prøve 277653
  33032/21
 • Fra Rambøll.RE: 1100044734,277651-277653/20
  33006/21
 • Fra Rambøll.FW: 1100044734,277651-277653/20
  33027/21
 • fra Tønder kommune forespørgsel vedr indsatsområde og § 8
  594565/20
 • Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599419/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen, Østermade og Kathale
  599625/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Blæsbjergvej 3, 6200 Aabenraa
  599629/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Gasværksvej 34 36 og 38, 6200 Aabenraa
  599650/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen 29 og 36, 6200 Aabenraa
  599584/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen 25, 6200 Aabenraa
  599673/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kathale 18, 6200 Aabenraa
  599599/20
 • Fra MOE: Aktindsigt, Kathale 14, 6200 Aabenraa
  599559/20
 • Fra Home: Henv. vedr. Jordforurening på V 1 - Algade 45, 5592 Ejby
  599495/20
 • Fra Lassen Erhverv: Foresp vedr del af matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde - H E Bluhmes Vej, Esbjerg
  595097/20
 • Praksisændring
  592134/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. monitering i BF 64b og 64c og ønske om indflytning, Bådhusene, Fredericia
  592301/20
 • fra tønder kommune forespørgsel vedr indsatsområde og § 8
  594564/20
 • Fra prasis: Anmodning om åbning for patientindtag
  596683/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kathale 41, 6200 Aabenraa
  599572/20
 • Fra LandSyd: Henv. vedr matrikulær ændring af vejareal, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  599519/20

Udgående

 • Referat fra møde i den administrative styregruppe,4 december 2020
  614285/20
 • Til Borger, Råstof, Ang. Balle Nørremarksvej 10, 7182 Bredsten
  620481/20
 • SV: Skal vi have vore møde flyttet til ex Scandic i -Kolding??
  9696/21
 • Til boreteknik: Sløjfning af boringer, Middelfartvej 126, Odense
  592344/20
 • 20.0443 orto - opdateret.pdf
  9699/21
 • Gl Færgevej 7000 Fr.
  9697/21
 • Til Parter, Råstof, udkast godkendelse af efterbehandling_163 og 164 Kliplev.pdf
  620475/20
 • Til Parter, Råstof, Udkast til godkendelse af dele af efterbehandling på matr.nr. 163 og 164 Kliplev ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  620473/20
 • mona
  9700/21
 • SV: V1 varslet: KORTL, 461-81671, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  9701/21
 • Skal vi have vore møde flyttet til ex Scandic i -Kolding??
  9703/21
 • Opsamling fra workshop den 2 december 2020
  614295/20
 • VS: Materiale vedr. 527-05702 - del 3
  593841/20
 • 8-52-21-6-527-1-98 - del 2 (materiale fra e-arkivet).pdf
  591543/20
 • 8-52-21-6-527-1-98 - del 1 (materiale fra e-arkivet).pdf
  593831/20
 • VS: Materiale vedr. 527-05702 - del 2
  593886/20
 • Til borger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620457/20
 • Til Ansøger, Råstof, SV: Nr Hostrup
  620427/20
 • Til Nordicals: Sv. på henvendelse
  592631/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om undersøgelsespåbud af fyringsoliespild fra gennemtæret villaolietank på Blåbærvej 37, 7000 Fredericia
  592637/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens retningslinjer for oprensning og svar på spørgsmål vedr. §8 til fællesarealerne på Vejlevej 6 i Sønder Omme
  591591/20
 • Til Realkredit Danmark: Fremsendelse af materiale, 561-81142
  594805/20
 • Til Ågård Efterskole, V1-høring med bilag, Kirkebakken 11 m.fl., 6040 Egtved
  591482/20
 • Til DMR: Sv på henvendelse
  592235/20
 • Til rådgiver: VS: Materiale vedr. 527-05702 - del 4
  591498/20
 • Til DMR A/S: Svar vedr nye i sagen fra Fjellegade 10, 7100 Vejle
  591170/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vorkvej 121, 7100 Vejle
  591025/20
 • Til MOE - Bemærkninger til udkast til rapport
  593167/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af dokumentation samt spørgsmål vedr. påbud, 561-81156
  594798/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forespørgsel med forureningsrapport, Hørtoftvej Ragebøl 537-05704
  592640/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 176964851(1).pdf
  592226/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og forespørgsel: Vurdering af §8 pligt på Hovgårdsvej 40, 7100 Vejle - 627-00095
  592594/20
 • Til Kolding Kommune: Udgået inden kortlægning, Seestvej 10, 6000 Kolding Statusark.pdf
  592569/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 176969438.pdf
  592060/20
 • Til borger: Svar på forespørgsel, Sandbjergvej 2, Sønderborg
  592626/20
 • Til DMR.SV på henvendelse
  592224/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599431/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Middelfartvej 285, 5200 Odense V
  591379/20
 • Til DMR. Henvendelse
  592047/20
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  591850/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. Andkær Bygade 225, 7080 Børkop
  592591/20
 • Til Borger , Forslag til Råstofplan 2020
  597054/20
 • Til MENETA Holding AS, V1-høring med bilag, Kirkegyden 32, 34, 44, 46, 5270 Odense N.pdf
  591356/20
 • Til Rambøll.SV: 1100044734,277651-277653/20
  33017/21

6. december 2020

Indgående

 • Fra DMR: opdateret økonomi, Skolevej 7
  622668/20
 • Fra rådgiver - sløjfningsskema fra boreentreprenør
  22162/21
 • Fra lodsejer RÅSTOF Svar på invitation Markmøde
  21971/21
 • Fra lodsejer RÅSTOF Svar Markmøde ifm ansøgning om råstofindvinding
  3999/21
 • Fra DGE, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Geogis kontrolrapport.pdf
  617832/20
 • Fra DGE Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Geogis projektkontrol.pdf
  617658/20
 • fra/til Kolding Kommune, råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  590959/20

Udgående

 • Hjemmesyet mundbind. Gratis mønster | Accessories | Sygal
  9702/21
 • Ansigtsmaskesyselv.png 1.240 ×1.754 pixels
  9704/21
 • MASKER-NEW-IMPROVED-FIT-scaled.jpg 2.560 ×1.810 pixels
  9705/21
 • Galdevejs sygdomme rapport
  9706/21
 • Behandling_af_galdesten.pdf
  9709/21
 • ATT00001.htm
  9707/21
 • Lever sten - Pages [1] - Verden encyklopædiske viden
  9708/21

5. december 2020

Udgående

 • Gladestes
  9710/21
 • colitiasis.pdf
  9711/21
 • V02170158_0.pdf
  9714/21
 • Sten
  9712/21
 • Lever sten - Pages [1] - Verden encyklopædiske viden
  9713/21
 • Galdesten - Naturli
  9715/21
 • Leverudrensning.pdf
  9717/21
 • Kur
  9716/21
 • Hjælp, støt og afgift din lever – en komplementær strategi i kampen mod velfærdssygdomme - Holistica-Medica
  9718/21
 • leverudrensning.pdf
  9720/21
 • Kur
  9719/21
 • Nyresten & Galdesten - CymaticNaturedb
  9721/21
 • Galdevejs sygdomme rapport
  9722/21
 • Behandling_af_galdesten.pdf
  9723/21
 • Medicin - Netdoktor.dk
  9724/21

4. december 2020

Indgående

 • Fra Museum Sønderjylland - høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  608286/20
 • Fra RH - info vedr. det juridiske spørgsmål
  6050/21
 • Fra Niras: Adelgade 138. Referat fra opstartsmøde 02-12-2020
  596094/20
 • Fra Sweco: Afværge, Nørrebro 118, Rudkøbing, slutafregning
  612033/20
 • ra Borger, Råstof, Sv: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620347/20
 • Fra WCG: Ilt måling / trykmåling og Præsentation på SDU
  6827/21
 • Fra Ansøger, Råstof, Nr Hostrup
  620345/20
 • Fra Ansøger, Råstof, Maskinpark Nr.Hostrup - Egvad 2020 Kudsk og Dahl.pdf
  620346/20
 • Fra Sweco: tilrettet rapport Nørrebro 118, Rudkøbing
  612029/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering til rådgiver for modtaget undersøgelsesrapport, Mosevænget 18, Stige
  596206/20
 • Fra DMR - boring B37 og B46 er frosvundet
  611518/20
 • NOTAT_Bogensevej monitering_ 2019.2020_dec.2020.pdf
  589489/20
 • Fra NIRAS: Endelig moniteringsrapport 2020
  589486/20
 • Fra Rambøll: Endelig dokumentationsrapport oprensning
  589406/20
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - ønsker materiale vedr. Matrikel 186h
  607044/20
 • fra Kolding Kommune, råstofplan 2020 miljøvurdering
  612106/20
 • Fra vejle Kommune: Bilag - miljørapport-oprensning (del 3), Boulevarden 54, Vejle .pdf
  615207/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - miljørapport-oprensning (del 2), Boulevarden 54, Vejle .pdf
  615199/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - miljørapport-oprensning (del 1), Boulevarden 54, Vejle .pdf
  615214/20
 • Fra Vejle Kommune: Miljøoprensnings-rapporter (april 2013), Boulevarden 54
  615195/20
 • lille undersøgelse af arbejdsmiljønyhedsbrevene fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet
  617453/20
 • fra Middelfart kommune undersøgelses og oprydningsrapport Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart - Miljørapport
  597699/20
 • fra Aabenraa kommune Lovliggørende tilladelse til etableret jordvarmeanlæg i henhold til § 8 i Jordforureninsloven
  601581/20
 • Fra Odense Kommune: vedr. spørgsmål om der kan meddeles § 8 tilladelse med vilkår om efterfølgende dokumentation af poreluft mv
  602137/20
 • fra kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601517/20
 • fra rådgiver Telefonbesked vedr. Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  601486/20
 • fra kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601435/20
 • Fra Cowi: Økonomiopgørelse + fakturaer
  601275/20
 • fra Kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601439/20
 • Fra Vejen Kommune: Nyt varsel om oprydningspåbud
  601864/20
 • fra rådgiver Telefonbesked vedr. Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  601374/20
 • fra kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601498/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 16, 5270 Odense N.pdf
  593415/20
 • Samlet høringssvar ift. Høring over udkast ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
  590680/20
 • fra WSP Referat fra opstartsmøde TUP - Skelnen mellem pesticidkilder og tidsplan
  590808/20
 • Fra borger: Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  590865/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Yderligere materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  589687/20
 • Fra rådgiver:Datavask / lokalitet nr. 527-05702 Jels Møllegade
  591393/20
 • Fra Odense Kommune: Grønnegyden 55 i Odense - anmodning om vurdering af kortlægning samt krav til eventuel §8-tilladelse
  593799/20
 • Fra Rambøll: Vedr. opland omkring DGU nr. 134.766
  592897/20
 • Fra MOE - Udkast til rapport om supplerende undersøgelse
  593153/20
 • Fra projekt: Afrapportering -
  596316/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S.pdf
  593288/20
 • Fra Cowi: vedr. kortlægning af elektroniskstrømme i Syddanmark
  594756/20
 • Fra Ingeniør'ne: Ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  598463/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedrørende udbrændt kolonihavehus i Kæmnerengen, Kolding
  599586/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  593661/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr Losseplads i Ragebøl 537-05704
  592638/20
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Ansøgning" - B0 + B8 ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse, Thors Have, Odense
  598474/20

Udgående

 • V1 varslet: KORTL, 461-81671, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  9725/21
 • Til Langeland Forsyning: Svar på spørgsmål vedr. Dageløkkevej og AP21
  590891/20
 • Sofia+Manning+-++It's+Just+Food.pdf
  9726/21
 • It's just food — Sofia Manning
  9727/21
 • SV: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9728/21
 • SV: Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle - foreløbigt oplæg
  9729/21
 • Resultattabel Vellingevej 18, 5450 Otterup - jord 14-8-2020.pdf
  9737/21
 • B1-B6 samlet.pdf
  9735/21
 • Kopi af Arbejdsværktøj pesticider agrolab 2019_11_26 rev09 - opdateret 1-12-2020.pdf
  9730/21
 • VS: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9731/21
 • Bilag 1 - Teknisk situationsplan - 2-12-2020 - NY.pdf
  9734/21
 • Resultattabel Vellingevej 18, 5450 Otterup.xls
  9733/21
 • Resultattabel Vellingevej 18, 5450 Otterup - vand (oliestoffer) 14-8-2020.pdf
  9736/21
 • Til Borger: Kortlægningsmateriale fremsendes efter ønske
  590314/20
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9738/21
 • EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9739/21
 • SV: Agrolab fakturaer
  9740/21
 • SV: Gl. Færgevej og beslutning om Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD - noter
  9741/21
 • SV: Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD
  9742/21
 • Gl. Færgevej og beslutning om Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD
  9743/21
 • Tak for hjælp med undersøgelser på store erhvervsarealer uden for IVO/OSD
  9744/21
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  589950/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  589714/20
 • Til projekt: spørgsmål vedr. hvilken version af projekt
  590908/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Kælebrovej 14, Bogense.pdf
  589535/20
 • Til projekt: vedr. anvendelse af nyt budgetskema
  590899/20
 • Til COOP Danmark - V2-kortbilag, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  589920/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  589255/20
 • Til COOP Danmark - V2-afgørelse, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  589898/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  589256/20
 • Til COOP Danmark - boligerklæring, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  589934/20
 • Till Vejle kommune - orientering, V2 kortlægning, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  589949/20
 • Til borger - V1-høring - Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  589971/20
 • Til Ågård-Gravens vandværk - orientering vedr. grundvandsforurening, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  589960/20
 • Til Borger: Udgår kortlægningen efter oprensning
  589709/20
 • Fra borger vedr. Revision af råstofplan
  590240/20
 • Til Borger: Bilag dokumentationsrapport efter afværge
  589720/20
 • Til borger, V1-høring, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  589257/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. spørgsmål om der kan meddeles § 8 tilladelse med vilkår om efterfølgende dokumentation af poreluft mv
  602134/20
 • til projekt : forespurgt om status vedr. gennemførelse af projektet
  611956/20
 • Til Borger,Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S
  593294/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 16, 5270 Odense N
  593474/20
 • Opdateringer til LKO-databasen
  596960/20

3. december 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Tilbud på Pulje 25_2020
  603106/20
 • SV: Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  601680/20
 • Implementering af Aktindsigtsmodul i CM
  615580/20
 • Fra Gate21: Svar fra UFST
  588610/20
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Myndighedshøringssvar gulbrændende ler
  36525/21
 • FRA RM: Revideret udkast til 3.7
  588320/20
 • Aktindsigt - estimat
  588349/20
 • Mailkorrespondance Haderslev Kommune
  2237/21
 • 20202291_Skematisk redegørelse.pdf
  601223/20
 • 20202291_Oversigtskort_ortofoto.pdf
  601227/20
 • J.nr. 20202291 Udskillelse af sti - Erritsø Bygade - Regionens udtalelse
  601222/20
 • 20202291_Måleblad.pdf
  601224/20
 • Fra DMR: Feltjournal for B204
  589148/20
 • VS: Meddelelse fra Assens Kommune Tilladelse til klatr
  589690/20
 • Fra NIRAS: Udkast til revideret rapport og budgetstatus
  589038/20
 • Fra Cowi: Spørgsmål om gasproduktion
  588439/20
 • Mailkorrespondance Sønderborg Kommune
  2251/21
 • Sønderborg Kommunens bemærkninger til udkast til Kontur 2020.PDF
  2254/21
 • Fra lodsejer - spørgsmål til status - Sødover
  588360/20
 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620342/20
 • Mailkorrespondance Vejen Kommune
  2280/21
 • Fra DMR: Tilbud på Videregående undersøgelse, pulje 25
  603103/20
 • Fra Formpipe Konvertering af store filer
  586633/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  588752/20
 • fra Region Midt SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588809/20
 • Sagsmateriale, vedr. fyld-losseplads på Nyslundvej, 6670 Holsted.PDF
  588004/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  588655/20
 • Fra DTU: Endeligt notat over undersøgelser af Grindsted Å
  608681/20
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om jordforureningsattest på Skelvej 2, 6500 Vojens - matr 52 Skibelund - fejl på dokumentet
  623460/20
 • Fra rådgiver - Henvendelse om forurening på Folevej 29, 6510 Gram
  623369/20
 • Fra Kolding Kommune: Bygherre og rådgiver rykker for svar, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  592729/20
 • Fra Fredericia kommune: Miljøvagtrapport over havareret lastvogn på Taulovmotorvejen.
  601624/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bellingevej 52, 5250 Odense SV.pdf
  593078/20
 • Fra healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  589673/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  588666/20
 • Kontrakt (underskrevet)
  587410/20
 • Fra SUM: SV: Vedr. morgendagens møde om investeringsprofil
  587493/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81737, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  6060/21
 • 461-81739, Gartnervænget Øst 39, 41, 5240 Odense NØ.pdf
  3252/21
 • fra Region Nord SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588806/20
 • Fra Rambøll: Udkast til dokumentationsrapport oprensning
  589112/20
 • fra Region Sjælland SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588805/20
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til klatrestativ, Slippen, Assens
  592308/20
 • Fra Langeland Kommune: § 19 tilladelse til at anvende knust asfalt på markveje, Rifbjerg etc , Langeland
  593762/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81738, Gartnervænget Øst 35, 35B og 37, 5240 Odense NØ.pdf
  8304/21
 • fra fredericia kommune Miljøvagtrapport over havareret lastvogn på Taulovmotorvejen.
  15794/21
 • VS: Ejendomsskattebillet 2021 Kolding Landevej 69
  588605/20
 • fra Region Hovedstaden SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588803/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  588706/20
 • Fra Rambøll: Analyseresultater jord. FW: 1100044734,273663-273715/20
  588630/20
 • Fra ODense Kommune: Suppl unds på Bogensevej/Banevænget i Odense
  592258/20
 • Information vedr. fyld-losseplads på Nyslundvej, 6670 Holsted.pdf
  587998/20
 • Fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, råstofplan 2020, miljøvurdering,
  587845/20

Udgående

 • Til Formpipe: Godkendelse af tilbud vedr. Aktindsigtsmodul
  588429/20
 • Til DMR: Herslev kildeplads, tillægskontrakt nr 4
  588382/20
 • Til lodsejer - svar på spørgsmål om status - Sødover
  588376/20
 • Til Formpipe: Aktindsigt ønskes implementeret i 2020
  588371/20
 • SV: Pulje 52: Tarupvej 27, 5792 Årslev - oplæg, udkast
  9745/21
 • VS Meddelelse fra Assens Kommune Tilladelse til klatr.msg
  9748/21
 • VS: Meddelelse fra Assens Kommune Tilladelse til klatr
  9747/21
 • Til Nykredit: Dokumenter vedr. driften
  587489/20
 • Print patron
  9749/21
 • Til SWECO: Nørrebro 118, Rudkøbing - bemærkninger til udkast afværgerapport
  587059/20
 • Til myndigheder RÅSTOF Invitation til Markmøde
  21969/21
 • Til kommune, lodsejer og ansøger RÅSTOF Invitation til Markmøde
  3991/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Anderupvej 10, 5270 Odense N.pdf
  587674/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Anderupvej 16, 5270 Odense N.pdf
  587670/20
 • til regionerne Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  587957/20
 • Til borger:Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  590875/20
 • Til ejer - Anmodning om egenbetaling (sendt Doc2mail: Job nr 177184461)
  586386/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Bladstrupvej 74, 5270 Odense N.pdf
  588204/20
 • Til ejer - Anmodning om egenbetaling (sendt Doc2mail: Job nr 177191559)
  588585/20
 • Til Lejerbo Trekanten, V1-afgørelse, Chr Hansensvej 10 mfl., 7100 Vejle
  586512/20
 • Til Billund Kommune, MST og Region Midtjylland: Referat af møde
  586283/20
 • Til Borger: Varsel ændring V2 kortlægning og høring rapport
  587800/20
 • Til Borger: Bilag udkast til V2 kortlægning
  587805/20
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Folevej 29, 6510 Gram
  623453/20
 • Til ejendomsmægler - Svar om jordforureningsattest på Skelvej 2, 6500 Vojens - matr 52 Skibelund - fejl på dokumentet
  623462/20
 • Ti Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bellingevej 52, 5250 Odense SV
  593082/20
 • Til ansøger: svar vedr. indstilling
  587253/20

2. december 2020

Indgående

 • Mailkorrespondance Ærø Kommune
  2291/21
 • Fra Formpipe: Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20201202
  14556/21
 • Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20201202.docx
  14557/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret Grave og efterbehandlingsplan
  36524/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af afslutning af sagen, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  604203/20
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af § 8-pligt ifm. nedrivning af bygninger, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  596237/20
 • Fra DMR: Boringer sløjfet
  584595/20
 • Fra DMR: Boringer sløjfet
  584589/20
 • Mailkorrespondance Tønder Kommune
  2301/21
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Høringssvar screeningsudakst matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  593040/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Mail med høringssvar screeningsudakst matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  593039/20
 • Fra COWI: Vedr. tidsplan for udbedring af revner i facade
  583771/20
 • Fra COWI: Budgetstatus
  583735/20
 • fra Region Syddanmark, råstofplan, miljøvurdering, Viuf, Kolding Kommune
  586469/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  584964/20
 • Fra SUM: Referat af statusmøde om Nyt OUH d. 19. november 2020
  584714/20
 • Fra grundejer-bygherre: Kvittering for svar om, at §8-tilladelsen er i høring
  594758/20
 • fra vejle kommune Udlkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  595496/20
 • Fra DGE: Foresp vedr Lok.nr. 513-03703 Fyldplads ved Ravnsbjergvej
  595243/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ruggårdsvej 224, 5210 Odense.pdf
  592941/20
 • Fra grundejer: Brøndsted Møllevej 106, Børkop - bemærkninger til V1-høring og oplysning om olietank
  597825/20
 • Fra Ejerforeningen Ørstedsgade 23, Anmodning om boligundersøgelse, Ørstedsgade 23, 7100 Vejle.pdf
  592992/20
 • Fra projekt: slutregnskab
  588578/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  588545/20
 • Fra SUM: Referat af statusmøde om Nyt OUH d. 19. november 2020 - Referat af statusmøde vedr. Nyt OUH, 19. november 2020.pdf
  584718/20
 • Fra Nordfyn Kommune: Svar på reg bem., Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  592230/20
 • Fra Borger, Kommentar til boliganmodning, økildevej 1, 5270 Odense N
  593114/20
 • Fra grundejer-bygherre: Kvittering på orienteringen om, at der udfærdiges et udkast til en §8 til reetablering
  594744/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om at §8-tilladelsen er i høringved regionen
  594750/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  588861/20
 • Fra SUM: SV: Vedr. morgendagens møde om investeringsprofil
  584730/20
 • Fra rådgiver:SV: Supplerende spørgsmål
  592346/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Udlkast til § 8-tilladelse i høring, Opførelse af telthal matr. 437, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  734/21
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8-udkast i høring, Tilladelse til etablering af glasknusningsanlæg, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  702/21
 • Fra Koncern HR: Besøgsrapport
  584927/20
 • Fra Region Syddanmark, råstofplan 2020, afgrænsning af miljørapport
  611641/20
 • Fra Jens Johan Andersen, vedr. Ålegården, 6000 Kolding
  611992/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmodning om kortlægningsvurdering, matr.nr. 71, Kravlund, Tinglev
  595779/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedrørende dokumentation for oprensning af dieselolieforurening, Skagerrakvej 1, Esbjerg
  594767/20
 • Fra Nymølle:SV: Supplerende spørgsmål
  592331/20
 • Fra Cowi: vedr. kortlægning af elektroniskstrømme i Syddanmark
  594741/20
 • Fra WSP: Nørregade 90 økonomioversigt
  600644/20

Udgående

 • VS: Opdatering af tidsplan for pulje 43
  9750/21
 • HJÆLP til bolig undersøgelser på store erhvervsarealer
  9751/21
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 23, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ørstedsgade 23, 7100 Vejle
  593000/20
 • Til Naturstyrelsen, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  585474/20
 • Til Varde Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Blåbjergvej 50, 6830 Nr. Nebel. Lok: 553-33103
  585467/20
 • Oplæg - Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, lok.nr. 607-00709 - foreløbig.pdf
  9754/21
 • VS: Pulje 52: Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - foreløbigt oplæg
  9752/21
 • Agrolab 1201610.pdf
  9756/21
 • Agrolab 1201609.pdf
  9760/21
 • Agrolab 1201612.pdf
  9759/21
 • Agrolab 1201611.pdf
  9758/21
 • Agrolab fakturaer
  9757/21
 • Oplæg - Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup, lok.nr. 450-81150 - udkast.pdf
  9763/21
 • SV: Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD
  9761/21
 • SV: Pulje 52: Tarupvej 27, 5792 Årslev - oplæg, udkast
  10013/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig - Resultater fra seneste supplerende undersøgelser
  9769/21
 • SV: 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, supplerende
  10069/21
 • Til mødedeltagere RÅSTOF Notat efter tilsyn i Hågerup Grusgrav den 13. november 2020
  584803/20
 • SV: slette møde i kalenderen
  9819/21
 • SV: slette møde i kalenderen
  9775/21
 • Til Ansøger, Råstof, VS: Kudsk & Dahl, ekstern støj
  620324/20
 • Til Ansøger, Råstof, VS: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620319/20
 • SV: Så ku man da vist godt have behov for at ses....
  9865/21
 • SV: Så ku man da vist godt have behov for at ses....
  9948/21
 • 1_Monitorering af samarbejdsaftaler i Behandling og Pleje (1.12.20).pdf
  583888/20
 • 3_Kommissorium for den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i Region Syddanmark.pdf
  583890/20
 • 2_Kommisorium_arbejdsgruppe vedr. Fald i eget hjem (26.11.29).pdf
  583889/20
 • 4_Anbefalinger for tvaersektorielle forloeb for mennesker med demens (002).pdf
  583891/20
 • Dagsorden_Følgegruppe for Behandling og Pleje (8.12.20)
  583886/20
 • 5_Samarbejdsaftale demensområdet (2010).pdf
  583892/20
 • Dagsorden_5.følgegruppemøde i Behandling og Pleje (8.12.20).pdf
  583887/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  584832/20
 • Fra KOncern HR: Referat af dialogmøde den 18. november med de faglige organisationer
  583855/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 224, 5210 Odense NV
  592951/20
 • Til Tornbjerg Gymnasium
  586118/20
 • til Agrolab accept af pris for Bestilling af udtræk fra regionernes pesticiddata fra 29/10-2019 til dd
  585918/20
 • Til WSP: Vedr. budget Nørregade 90
  600663/20
 • Til Borger: Bilag rapport
  587818/20
 • Fra/Til Trekantområdet Danmark: Høring af miljørapport, Trekantområdets Fælles Kommuneplan
  586052/20
 • Til borger, V1-høring, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  584833/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  584831/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  587810/20
 • til ALS - Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved ALS
  586003/20

1. december 2020

Indgående

 • Undersøgelse vedr. behov for blodprøvetagning i Sundhedscenter Haderslev.pdf
  587016/20
 • Præsentation af Borger- og medarbejderundersøgelse.pdf
  587015/20
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.11.20
  587013/20
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.11.20.docx_#232539-20_CaseNo18-32214(1).PDF
  587014/20
 • KONTUR 2020 kommentarer.docx
  2311/21
 • Mailkorrespondance Kolding Kommune
  2310/21
 • Fra Borger, Råstof, Sv: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620316/20
 • RE: Fra COWI: GeoGis kontrolrapport
  583741/20
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev: Overslag supplerende prøvetagning og indarbejdelse i rapport
  583295/20
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev: GeoGIS kontrolrapport
  583291/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl, ekstern støj
  620299/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1151.mov
  620303/20
 • Fra Borger, Råstof, Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620291/20
 • Fra Entreprenør MP: Opgørelse
  582311/20
 • Formpipe Software A/S Databehandlererklæring 2020
  615600/20
 • ISAE 3000 - Formpipe - Databehandlererklæring 2020.pdf
  615601/20
 • Stegshavevej 30, 5750 - KVittering om anmodning om oplæg til screening i forhold til anlægsfeltet
  592673/20
 • SV: Møde i dag om PRO Palliation
  581201/20
 • Fra Formpipe: Blanketter identificeret til konvertering til PDF af blanket leverandør
  586637/20
 • Fra Formpipe Konvertering af store filer
  586640/20
 • Re: Myndighedshøring af ansøgning fra Lertranskøb
  592398/20
 • Fra DMR: Bilag - tillæg til §8
  604277/20
 • Fra DMR: Forslag til afværge af næste etape, Sankt Jørgens Engen, Odense
  604276/20
 • fra varde kommune : §8-høring Kvievej 11, Ansager
  600783/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Situationsplan, Bülowsvej 9, Sønderborg
  592661/20
 • Fra Varde kommune: Til orientering - tilladelse til udledning af grundvand ved Henne Strand i Varde Kommune
  601175/20
 • Fra IBF. Kopi af mail til Fåborg Midtfyn kommune
  592677/20
 • Fra Vjle Kommune: Bilag - Slutdokumentation for Campus Vejle, Boulevarden 48-54, Vejle.pdf
  615187/20
 • Vs: Høring: Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond (Høringsfrist: Tirsdag den 5. januar 2021, kl. 12.00)
  618087/20
 • Fra Sweco: Rapport Gothersgade 47 20201120.pdf
  583218/20
 • Fra projekt: projektudsættelse igen til maj 2021
  585884/20
 • Fra SUM: Vedr. morgendagens møde om investeringsprofil
  584679/20
 • fra Advokat, DMR Notat V1 kortlægning - Rugårdsvej 957, Skovsgårde m. bilag.pdf
  582518/20
 • Fra Rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Aldershvilevej 6-10 Nyborg, 5800 Nyborg - Teknisk rapport.pdf
  581898/20
 • Fra Vejle Kommune: Slutdokumentation (juli 2015) for Boulevarden 48-54
  615184/20
 • Fra Rambøll: UNdersøgelsesrapport, Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  592667/20
 • Fra DMR - Geogis kontrolrapporter pulje 45
  589686/20
 • Statusnotat 4 og budgetstatus 4 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  581556/20
 • Fra Geopartner: Opsigelse af deklaration - Broholm Slot
  583060/20
 • fra GEUS MassSupport ansøgningen er indsendt til MST
  585725/20
 • Fra Lægernes Pensionskasse - Påbeg. selvstændig praksis
  583871/20
 • Telefonnotat vedr. mail om V1-kortlægningen, Grejsdalsvej 340, Vejle.dotx
  581335/20
 • Fra MST, råstofplan 2020, miljøvurdering
  583114/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgele på Aldershvilevej 6-10, 5800 Nyborg - Grundejerrapport.pdf
  581902/20
 • Fra COWI: Vedr. evaluering af 2016-2017-projekterne
  582922/20
 • Region Sjælland: Referat fra møde i LKT-tovholdergruppen 1.12.20
  583931/20
 • Fra ODense Kommune: Opdateret udkast - Høring af udkast til §8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  592185/20
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Kopi af korrespondance mellem kommune og IBF
  592678/20
 • Fra Cowi vedr. kortlægning af elektroniskstrømme
  594735/20
 • Repræsentanter fra Almen Praksis til arbejdsgruppen for den samlede demensindsats
  22248/21
 • Tillæg til Tryg garanti - garantinr. 6373339
  582828/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  585099/20
 • Fra borger - ønske om møde - Viuf
  583701/20
 • Fra Teknologisk Institutu: vedr. kortlægning af elektronikstrømme i Syddanmark
  594728/20
 • Fra fonden: Ang. indbetaling af midler i 2021
  596282/20
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  582476/20

Udgående

 • Re: Pulje 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev - oplæg, udkast
  9998/21
 • Til myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning
  21967/21
 • Til ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620309/20
 • 6 - Oplæg foto - Rugårdsvej 957 5471 Søndersø lok.nr. 480-81162 - foreløbig.pdf
  10038/21
 • DMR Notat V1 kortlægning - Rugårdsvej 957, Skovsgårde m. bilag.pdf
  9797/21
 • VS: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  9899/21
 • SV: Grundejer orienterings brev indledende undersøgelse pulje 52
  9788/21
 • Præstevænge us forløb supplerende.docx
  9964/21
 • Bilag 1 - Teknisk situationsplan med analyser - opdateret 27-11-2020.pdf
  10002/21
 • Resultattabel Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.xls
  10050/21
 • 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, supplerende
  10014/21
 • SV: Vejledningsfunktionen
  581966/20
 • Til DMR: Budget for til tillægskontrakt nr 4 Herslev kildeplads
  586377/20
 • Til COWI: Undersøgelsesrapport er godkendt Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  580917/20
 • Til Odense Kommune: Opfølgning på spildhændelser i forbindelse med opførelse af Facebook bygning, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, lok.nr. 461-81647
  31817/21
 • TIL KIMJAC: GeoServer in MapServer out
  580855/20
 • Bilag 3_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. psykisk syge og psykisk sårbare patienter.pdf
  618417/20
 • Referat styregruppe akutplan 2020-11-19.pdf
  618413/20
 • Referat af møde 19. november 2020 i Styregruppen for akutplan
  618414/20
 • Bilag 1_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. koordinering af visitation på tværs af sektorer.pdf
  618415/20
 • Bilag 2_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. forløb for akutte hjertepatienter.pdf
  618416/20
 • Bilag 4_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. lægevagtsfunktionen og samarbejdet med sygehusene.pdf
  618418/20
 • Til Vejle Kommune: Opfølgning på §8 tilladelse Boulevarden 48-54, matr. nr. 272d Engene, Vejle Jorder
  615151/20
 • Til Kolding Kommune, råstodplan 2020, udarbejdelse af planforslag,
  611958/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Orionvænget 20, 5210 Odense NV.pdf
  581242/20
 • Supplerende oplysninger til JydskeVestkysten vedr. belønininger/honorering
  583366/20
 • til Sønderborg Kommune Svar på Henvendelse om udstykning -: Udstykningssag - Lokalitet: 540-81051, Matr. nr. 70, 68, 186 og 211, Egernsund
  583419/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 226B, 5210 Odense NV.pdf
  581809/20
 • Til myndigheden Kolding Kommune, råstofplan, miljøvurdering
  583094/20
 • Til Borger: Bilag boligerklæring
  581632/20
 • Til projekt: mails genfremsendt
  583042/20
 • Til myndigheder, råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  611949/20
 • Til/Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel til kommunen vedr. Taurusvej 4, matr. 2qt, Rørkjær, Esbjerg Jorder
  600063/20
 • Til SKrydstrup Flyvestattion, Råstofplan 2020, miljøvurdering
  582982/20
 • Gert Simon Berndt - Brev om partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  582934/20
 • Til Borger: Orientering om resultat af monitering 2020
  580910/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 208, 5270 Odense N
  582605/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582656/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 226A, 5210 Odense NV.pdf
  581806/20
 • Til Geopartner: Opsigelse af deklaration - Broholm Slot
  583051/20
 • Til myndighederne MST, RSYD og museet, råstofplan, miljøvurdering
  583081/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Aldershvilevej 6-10, 5800 Nyborg.pdf
  582612/20
 • Til borger,V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582752/20
 • Til borgere, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582754/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tyrsbjergvej 76, 5210 Odense NV.pdf
  581182/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl.,7100 Vejle
  582750/20
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  581620/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 161, 5270 Odense NV
  581231/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582655/20
 • Til borger, V1-afgørelse,Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582761/20
 • til Niras Gulleshøj og 2 nærliggende boringer
  583426/20
 • til Nordfyns Kommune svar vedr.2 boringer i nærhed af Gulleshøj 11
  583456/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV.pdf
  581815/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Middelfartvej 484, 5491 Blommenslyst.pdf
  582632/20
 • Til Ejendomsselskabet Sadelmagervej Aps, V1-afgørelse, Sadelmagervej 19, 7100 Vejle
  582794/20
 • Til Myllerup Entreprenører A/S - Screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By Barløse.pdf
  581060/20
 • Til Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel vedr. Lok. nr. 445-00013
  597755/20
 • Til Borger: Bilag Kortbilag
  581627/20
 • Til borger - Kortbilag Aldershvilevej 6-10, 5800 Nyborg.pdf
  582614/20

30. november 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Budgetstatus
  580766/20
 • Fra DMR: Profiler B301-B303
  580972/20
 • Evalueringsrapport Geo og Bio Science Center Syd
  582736/20
 • GeoBio evaluering 30112020.pptx
  582738/20
 • Fra ansøger: TDF - møde i kommunikationsgruppe for parcours
  580724/20
 • Kommentarer til Kontur -nov 2020.docx
  2314/21
 • Mailkorrespondance Vejle Kommune
  2313/21
 • Supplerende spørgsmål
  592315/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om kortlægningsvurdering af matr. nr. 17b ved lokalitet 571-61010
  606888/20
 • Fra RH - oversigt over Minister-svar på 5 sedimentspørgsmål april 2020
  6047/21
 • Fra COWI: Endeligt moniteringsnotat 2020
  579910/20
 • Fra COWI: rapportudkast ver 2 RE: Tilbagemelding, rapportudkast: Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  580779/20
 • Fra COWI: Foreløbige resultater vandprøver
  579822/20
 • Fra D4 åbne poster 2020
  606665/20
 • Fra D4 omkring åbne sager
  606662/20
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, borejournaler og analyseresultater B301-B303
  593206/20
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, tilbudsliste vedr. dyb boring B204
  593201/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Baltic Pipe, Rævedam Losseplads, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  595610/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Udkast til § 8-tilladelse, Møllebakken 56
  595612/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. fjernede boringer
  607043/20
 • SV: Stegshavevej 30, 5750 - Opfølgning i fht etablering af ny hal og jordvold
  592672/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Lovliggørende tilladelse efter jordforureningslovens §8 til grave- og anlægsarbejde på Gl. Byvej 2, 5540 Ullerslev
  595560/20
 • Fra Nyborg Kommune: Endelig lovliggørende §8-tilladelse til gravearbejde på Gl. Byvej 2, 5540 Ullerslev
  595559/20
 • Fra DMR: placering af dyb boring B204
  579628/20
 • Fra rådgiver - boringer fjenet af ekstern entreprenør
  607042/20
 • Fra DMR: revideret udgave, tilbudsliste halvdybe boringer
  593216/20
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om støjredegørelse præcicering
  4372/21
 • Fra Formpipe Fil-liste 'meget store filer' til revidering
  586628/20
 • Fra Formpipe Fejlliste 3.1
  586626/20
 • Mailkorrespondance Fanø Kommune
  2320/21
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  578463/20
 • National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium sendes i høring - høringsfrist er den 16. december 2020
  580545/20
 • Høring over ændring af gebyr i bekendtgørelse om tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg
  579632/20
 • Fra Rambøll. Accept af midlertidig aktivitet, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  32325/21
 • Fra Rambøll. Status borearbejde
  32850/21
 • Fra Rambøll. RE: Status borearbejde
  32837/21
 • Aftale om MED Klippekortmodul den 30. november 2020
  597038/20
 • Fra DMR: Vedr. mulighed for at ændre på V1-areal, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  593027/20
 • fra Varde kommune Til oplysning - tilladelse undersøgelsesboring, matr. 16s Skødstrup By, Ål
  595781/20
 • Fra Ingeniør'ne: Uddybning af spørgsmål vedr. § 8 tilladelse til resterende del af areal, Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  598431/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  592171/20
 • Fra Geopartner: Opsigelse af deklaration - Broholm Slot
  583036/20
 • FRa Fåborg Midtfyn KOmmune: Kopi af mail fra kommune til IBF
  592676/20
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Undersøgelsespåbud til olieforurening Gl. Møllevej 2 Lintrup.pdf
  592111/20
 • Fra Vejen Kommune: Undersøgelsespåbud, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  592106/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status vedr. målinger og § 8-ansøgning ny lejlighed, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  592900/20
 • Fra Realkredit Danmark: Anmodning om materiale, 561-81142
  594801/20
 • Fra Skrydstrup Flyvestation, Råstofplan 2020, miljøvurdering
  582974/20
 • Fra Borger, Mail vedr. V1-kortlægning, Grejsdalsvej 340, Vejle
  581215/20
 • Fra DTU: Revideret notat over undersøgelser af Grindsted Å
  608647/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om §8 i forbindelse med etablering af to gastanke på Gl.Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Lok. nr. 445-00013
  592652/20
 • Fra DMR A/S: Vedr. Fjellegade 10, 7100 Vejle
  591154/20
 • fra esbjerg kommune [Sagsnr.:20/25489] - [Dok.nr.:351422/20] Tilladelse til nedsivning af regnvand Østergade 15
  597167/20
 • Fra Billund Kommune: Spm på § 8 i relation til Sdr. Omme Statsfængsel
  602065/20

Udgående

 • Svaret Jesper Ø, DGE: Opdatering af tidsplan for pulje 43
  9829/21
 • SV: Opdatering af tidsplan for pulje 43
  9842/21
 • SV: Pulje 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev - oplæg, udkast
  9898/21
 • SV: Lok. nr. 420-8113, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted - Resultater fra seneste supplerende undersøgelser
  9765/21
 • Til MOE:svar på henv vedr. 621-00706
  586702/20
 • Til MOE: svar på henv. vedr. 621-00388
  586733/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsyn med råstoftilladelsen matr.nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl
  580325/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Tilsyn med råstofgraven matr.nr. 39 Skovhuse, Aller i Kolding Kommune
  580311/20
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  580754/20
 • Til DMR: Mangler GeoGis kontrolrapport mv.
  579655/20
 • SV: Pulje 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev - oplæg, udkast
  9799/21
 • Til Myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om rødbrændende ler
  3981/21
 • møde i Ribe på næste onsdag ?
  9863/21
 • Til Niras: Opstartsmøde Adelgade, forslag til dagsorden
  579605/20
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  9874/21
 • Til ansøger: SV: Nye Roll up
  580726/20
 • HJÆLP ønskes, tidsplan ER overskredet for pulje 43. - ny tidsplan modtaget fredag - hvad kan jeg acceptere?
  10053/21
 • Tidsplan pulje 43 - opdateret 27-11-2020.pdf
  9879/21
 • Til COWI: Tilbagemelding, rapportudkast: Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  578596/20
 • STil DN RÅSTOF Svar Aktindsigt råstoftilladelse til råstoofgrav matr. 15a ved Blæsbjerggyden.
  3188/21
 • Til omboende, RÅSTOF, Kvittering for modtaget høringssvar screening matr.nr. 64B og 69, Ørsted by, Ørsted i Assens kommune.
  578611/20
 • Til Sønderborg Kommune: svar på henvendelse
  579230/20
 • Til borgere, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 340A, Vejle.pdf
  578559/20
 • til NIras Tillægskontrakt ved Gulleshøj for fase 7
  579179/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  580255/20
 • Til grundejer: svar på svar på udsendt orienteringsbrev
  578542/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  580101/20
 • til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 340A, Vejle.pdf
  578552/20
 • Til grundejer - materiale fra sagen - Hover Kirkevej 272 7100 Vejle
  578458/20
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  579917/20
 • Til Nordicals, svar på henvendelse vedr. Gerritsgade 35, 5700 Svendborg
  580028/20
 • Til Rambøll. SV: Status borearbejde
  32843/21
 • Til ejendomsmæger: svar på henvendelse
  36875/21
 • Til Niras: Korrespondance om færdiggørelse af Søndersø Industriområde
  582951/20
 • Til DTU: Kommentarer til revideret notat
  608672/20

29. november 2020

Indgående

 • Fra omboende, RÅSTOF, mail med høringssvar screening matr.nr. 64B og 69, Ørsted by, Ørsted i Assens kommune.
  578507/20
 • Fra ombonede, RÅSTOF, høringssvar screening matr.nr. 64B og 69 Ørsted By, ØRsted
  578508/20
 • Fra Grundejer: Træhegn ved Nørregade 90
  581628/20

28. november 2020

Udgående

 • Sofia+Manning+-++It's+Just+Food.pdf
  9902/21
 • Sm bog kost
  9837/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  580052/20

27. november 2020

Indgående

 • Fra rådgiver: Odensevejens Losseplads - fakturaoversigter
  6820/21
 • Mailkorrespondane Fredericia Kommune
  2325/21
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019: Elkjærhøjevej økonomi
  580968/20
 • Fra WSP, Råstof, Udkast til tilladelse matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  620263/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 6_Råstof, 10_3107-8_1_3 - matr 423 og 1092 Skrydstrup - kortbilag.pdf_Sagsnr_20-1280_Dokid_190514-20_v1(1).PDF
  620276/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 3_Efterbehandlingsplan_V3 (1).pdf
  620270/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 2_Graveplan_V3.pdf
  620269/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 1_Oversigtskort.pdf
  620268/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 5_Ny tilladelse til ny vejadgang over 3500 kg_#213888-20_CaseNo20-706.PDF
  620273/20
 • Fra WSP, Råstof, Skrydstrup_råstoftilladelse.docx
  620267/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 6_Råstof, 10_3107-8_1_3 - matr 423 og 1092 Skrydstrup.pdf_Sagsnr_20-1280_Dokid_190513-20_v1(1).PDF
  620271/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 4_Skrydstrup Screeningsafgørelse inkl bilag.pdf
  620272/20
 • Fra MOE: henv vedr. 621-00706 og 621-00388
  586700/20
 • Fra MOE: henv vedr. 621-00706 og 621-00388
  586724/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om fremsendelse af kopi af tidl. undersøelse, Rævedam Losseplads, Tommerup
  595590/20
 • Opstartsbrev og materiale ifb med kickoff i DK2020 Syd
  577978/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering til rådgiver om modtaget oplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  596197/20
 • Mailkorrespondance Varde Kommune
  2362/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat fra samtale med Sandholt Lyndelse, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  604186/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat med rådgiver ang. prøvetagningstidspunkt og materialevalg af rørføringer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  595419/20
 • Mailkorrespondance Nyborg Kommune
  2365/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Mail til rådgiver ang. prøvetagningstidspunkt og materialevalg af rørføringer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  595418/20
 • PRO epilepsi vedligehold - møde på mandag d. 30/11 kl. 13-14.30
  576705/20
 • Fra DMR: Rapportudkast, afværge på Skolegade 7, Nr. Aaby
  622667/20
 • Fra lokal DN RÅSTOF Ønske om Aktindsigt søges vedr. Blæsbjerggyden, Sdr. Nærå, Faaborg-Midtfyn Kommune
  3185/21
 • Fra COWI: Budgetstatus
  576670/20
 • Fra Danfoss - kopi af præsentation til informationsmøde med naboer den 26. november
  577379/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Oprensningsnotat, Bugattivej 12, 7100 Vejle
  578158/20
 • Original protokol med underskriftsside 12-11-2020
  577125/20
 • telefonnotat - Landrovej 1.docx
  576562/20
 • Fra EDC, Spørgsmål til sag, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  577968/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til Campus Odense styregruppemøde
  578354/20
 • Fra MOE - Analyseresultater (kun lettere forurening påvist)
  579314/20
 • Fra Rambøll. RE: Undersøgelser på KL69 - efter nedrivning
  32856/21
 • Fra Rambøll. RE: Undersøgelser på KL69 - efter nedrivning
  32889/21
 • Fra Rambøll. RE: Undersøgelser på KL69 - efter nedrivning
  32321/21
 • Fysioterapeut - opsigelse af ydernummer
  577746/20
 • Fra Rambøll. Opstartsmøde en CJ Anlæg
  34260/21
 • Fra Forsvaret: Fremsendelse af moniteringsrapporter for 2020 - del 2 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  592374/20
 • Praksisplanudvalget i Region Syddanmark
  582186/20
 • Fra SUM: Udkast til referat af statusmøde vedr. Nyt OUH, 19. november 202... (D1477302)
  582885/20
 • Brev til region vedr. plejecenterlæger.pdf
  582190/20
 • Fra Sønderborg: Status for §8 dokumentation, Sønderborg Havn
  613834/20
 • Fra Forsvaret: Bilag - Fremsendelse af moniteringsrapporter for 2020.pdf
  592360/20
 • Fra Forsvaret: Fremsendelse af moniteringsrapporter for 2020 - del 1 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  592353/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om Friv. Opr.
  602342/20
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST til revideret tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks Kanal
  601840/20
 • Fra Tønder Kommune: Endelig MIljøgodkendelse, Vestermarksvej 4, Løgumkloster
  602147/20
 • Fra DMR: Henvendelse vedr lok 461-00026 og 461-00142
  592261/20
 • Fra Forsvaret: Bilag - transektmonitering nr 8 februar 2020.pdf
  592385/20
 • Fra IBF: Kopi af mail fra IBF til Fåborg Midtfyns kommune
  592675/20
 • Fra Tønder Kommune: Høring udkast til § 8 tilladelse Ørderup Kirkevej 33, Toftlund
  592656/20
 • fra WSP Referat fra opstartsmøde TUP - Skelnen mellem pesticidkilder
  588888/20
 • Fra Forsvaret: Bilag - transektmonitering nr 9 juni 2020(1).pdf
  592389/20
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til reetablering af areal til rekreativt område, Stationsvej/Skolevej 5464 Brenderup
  594730/20
 • Fra Forsvaret: Bilag - grundvandsmonitering nr. 12, 2020.pdf
  592365/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: svar på henv., Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  578067/20
 • Til Assens Kommune: Bilag - 485-00008_Forureningsund_Marts 1998
  595602/20
 • Til Assens Kommune: Fremsendelse af kopi af tidl. undersøelse, Rævedam Losseplads, Tommerup
  595599/20
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering efter oprensing, Heden 12, 5450 Otterup
  577744/20
 • Til Nymølle, Råstof, SV: Vedr. Kliplev. manglende efterbehandlede arealer.
  620243/20
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  577586/20
 • UDLØB af TIDSPLAN , pj 43 - JØ/DGE bliver ikke færdig inden for nu udløbet tidsplan....
  9907/21
 • Tidsplan pulje 43 - opdateret 23-09-2020.pdf
  10054/21
 • Tidsplan pulje 43 og 44 - rev. 28-04-2020.pdf
  9953/21
 • Tidsplan pulje 43 - opdateret 22-09-2020.pdf
  10067/21
 • Forløb af pj 43, tidsplans overskridelser mv 27-11-2020.docx
  10078/21
 • Til Tønder Kommune: Telefonnotat, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  577148/20
 • Til naboer - svar på spørgsmål - matr.nr. 5a m.fl. Sødover By, Nørup
  577023/20
 • Til grundejer Kiddesvej nr. 1 - Genfremsendelse af brev vedr. varsling af nye undersøgelser
  607032/20
 • Til Energinet og Assens Kommune: Kvittering for tilbagemelding om markering af gasrørledning, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  576506/20
 • Til DMR, Mail 5, Østre Havnevej 53, 6200 Aabenraa
  576419/20
 • Til DMR, Mail 4, Østre Havnevej 53, 6200 Aabenraa
  576416/20
 • Til DMR, Mail 3, Østre Havnevej 53, 6200 Aabenraa
  576414/20
 • Til borger og Niras: 423-00018, Adelgade 138, varslingsbrev til grundejer vedr. opstart af afværge
  576366/20
 • Til DMR, Mail 2, Østre Havnevej 53, 6200 Aabenraa
  576411/20
 • Til DMR, Svar på henvendelse, Østre Havnevej 53, 6200 Aabenraa
  576400/20
 • Til Kolding Havn: V1 Afgørelse, 621-00633
  578156/20
 • Til EDC, Svar på henvendelse, Fjellstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev)
  578062/20
 • Til Kommune -Broengvej 2, 6840 Oksbøl anlæg af parkgolfbane og ændret anvendelse af ladebygning
  577994/20
 • til Borger Svar på henvendelse om Vågebjergvej 5, Humble 482-81102, Rådhus med olietank, Vågebjergvej 5A-F, 5932 Humble, Langeland Kommune, Matr.nr. 66, Humble By, Humble.
  578205/20
 • Delvis imødekommelse af anmodning om aktindsigt
  576367/20
 • Til kommissarius -Aktindsigt og spørgsmål vedrørende Ørbækvej 705, 5220 Odense SØ (jr.nr. 843-2-000214)
  578079/20
 • Til bover - stærkt forsinket svar
  576768/20
 • Råstoffer - Birkum .msg
  578082/20
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens bemærkninger til udstykningssag - Lokalitet: 533-05704, Matr. nr. 15, Nybøl
  578192/20
 • til Melgaard Svar på henv SV: Sagsakter Aagård 605-00028
  578220/20
 • Til SKAT: Kopi af V1 kortlægning af del af Kolding Havn, matr. 1q Kolding Markjorder 1. afd., 621-00633
  578166/20
 • til EDC Svar på henv om materiale SV: Lokaliteter på matriklen : 46106365,46106402
  578212/20
 • til EDC Svar på henv om materiale SV: Lokaliteter på matriklen : 46106365,46106402
  578214/20
 • til Borger Gulleshøj 10 Orientering om kommende vandprøvetagning ved Gulleshøj 10, Søndersø
  578171/20
 • Til borger - kvittering_Sagsnr_18-62135_Dokid_87232-20_v1.PDF
  576769/20
 • Til borger, vedr. Søndergade 11C, 6200 Aabenraa
  577816/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering § 8 pligt ved udførsel geotekniske boringer samt kopi af V1 afgørelse
  578162/20
 • til Borger af Gulleshøj 11 - Orientering om kommende vandprøvetagning ved Gulleshøj 11, Søndersø
  578170/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia, matr. nr. 391gø Fredericia Stadsjorder, lok. 607-00395
  577805/20
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  579586/20
 • Til Rambøll. SV: Undersøgelser på KL69 - efter nedrivning
  32318/21
 • Til Rambøll. SV: Undersøgelser på KL69 - efter nedrivning
  32871/21
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev.pdf
  578064/20
 • til Nordfyns kommune og Niras Orientering om kommende vandprøvetagning ved Gulleshøj 11 og 10, Søndersø
  578167/20
 • Sagsnr.1862135 Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen RÅSTOFPLAN 2020 Indkaldelse af idéer og forslag.msg
  578080/20
 • til MELGAARD Svar på henv. SV: Sagsakter Aagård
  578218/20
 • Telefonnotat - Hans-Erik Poulsen 1a Birkum_Sagsnr_18-62135_Dokid_87223-20_v1.PDF
  576771/20
 • Fra Odense Kommune: fælles tilbagemelding til Ingeniør'ne vedr. henv. om § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, Odense
  578169/20
 • Til Aabenraa Kommune - Råstofinteresseområde vest for Torp - i relation til gennemførelse af et solenergiprojekt
  578106/20
 • fra vejen kommune: Afgørelse Vejen Kommune VS Tove
  577705/20

26. november 2020

Indgående

 • Fra Energinet: Tilbagemelding om markering af gasrørledning, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  576504/20
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding til rådgiver på oplæg til poreluftscreening i byggefelt 23 og 24, Dalumvej 116, Odense
  576510/20
 • Fra Odense Kommune: Vedr. henv. fra rådgiver vedr. § 8, Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  578061/20
 • Fra rådgiver - Orientering om samtale med grundejer nr. 1
  607027/20
 • Mailkorrespondance Nyborg Kommune
  2369/21
 • Vejledningsfunktionen
  581962/20
 • Fra Forsyningen: Vedr. nye kloakledninger
  576181/20
 • Fra COWI: Udkast til moniteringsnotat 2020
  576675/20
 • Fra NIRAS: Restbudget 2020
  574712/20
 • Fra DMR: Adgang til B204 og retablering
  574690/20
 • Fra COWI: Vedr. piezometer sløjfning
  574217/20
 • Fra Nymølle, SV: Vedr. Kliplev. manglende efterbehandlede arealer.
  620219/20
 • Fra DGE: Kvittering til FMK omkring bemærkninger til tredje runde af undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  574687/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding til DGE omkring tredje runde af undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  574684/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9 - Afværgeprogram -endelig udgave
  574209/20
 • Fra DMR: Resultater fra gartneriundersøgelse, Mosevænget, Stige
  574663/20
 • Fra DMR: Bilag - Undersøgelsesrapport, Mosevænget 18, Stige inkl. bilag
  574666/20
 • Fra COWI: Boringer sløjfet
  573913/20
 • Fra COWI: Boringer er sløjfet
  573911/20
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev Fyn: Udkast til afrapportering
  573797/20
 • Fra Rådgiver: oplæg og budget for supplerende undersøgelser_ revideret
  574634/20
 • Fra DMR: Vandværksvej 9 - boringer sløjfet
  573495/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. lettere forurening, Markvænget 8, 6091 Bjert
  575743/20
 • Hastehøring: Udkast til Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale FRIST 3.12 kl. 14.00
  575921/20
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som Karrierevej 2.0
  573984/20
 • Fra Langeland Forsyning, Henv, Bøstrupvej 8, 5953 Tranekær
  574028/20
 • Fra Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  573673/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: VS: Vedr. sagen fra Bugattivej 12, 7100 Vejle
  578157/20
 • Fra DMR, Henvendelse, Østre Havnevej 53, 6200 Aabenraa
  576328/20
 • Fra WSP: Nørregade 90
  581802/20
 • Fra Rambøll. Undersøgelser på KL69 - efter nedrivning
  32901/21
 • Fra Rambøll. RE: Kolding Landevej 69 - Sanering og nedbrydning, Byggemøde nr. 2-Referat
  34301/21
 • Fra fonden: materiale til best.møde 1/12-20
  583387/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af § 8 sag, Jernbanegade 2d mfl, 5500 Middelfart
  611196/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. miljøundersøgelse af V1 kortlagt grund på Industrivej 7, Nørre Aaby
  1549/21
 • SV: Anmodning om bidrag til sundheds- og ældreministerens besvarelse af to udvalgsspørgsmål fra Folketinget. Frist: 3. nov.
  617462/20
 • Fra Fredericia Kommune: Korrespondance omkring Vandforsyning Kanalbyen, Fredericia
  601824/20
 • Højt arbejdspres i Fredericia med lange ventetider til psykologhjælp
  575325/20
 • Fra Grundejer: Vedr. hegn
  581615/20
 • Fra FaYL: Lægeboliger i Aabenraa - Wilhelm Johannsens Vej
  587795/20
 • Fra Vejle Kommune: Vurdering af §8 pligt på Hovgårdsvej 40, 7100 Vejle - 627-00095
  592590/20
 • Fra WSP: Nørregade 90
  581639/20
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret udkast til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til indretning af bolig i tidligere erhvervslokaler på Nørrebrogade 5-7
  577795/20

Udgående

 • SV: Tekniske rapporter til erfaringsopsamling
  9886/21
 • Lok. nr. 480-81215 Vellingevej 18 5450 Otterup - foreløbige resultater.msg
  9872/21
 • SV: Lok. nr. 420-8113, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg - Resultater fra seneste supplerende undersøgelser
  9881/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på henvendelse, Markvænget 8, 6091 Bjert
  575746/20
 • Til Borger, Vestergade 66 - orientering om undersøgelse.pdf
  575618/20
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel
  575318/20
 • SV: Langgade 5, 5874 Hesselager, 16/16410
  575090/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til poreluftoplæg, Dalumvej 116, 5250 Odense SV
  575026/20
 • Oplæg - Malmose 5, 5540 Ullerslev lok.nr. 450-81289 - udkast.pdf
  10059/21
 • VS: Pulje 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev - oplæg, udkast
  9771/21
 • Til WCG: Antal og detektionsgrænser
  573956/20
 • Til COWI: Tillægskontrakt
  573692/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Roerslevvej 6, 5450 Otterup
  573675/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Mindre rettelse til tidligere sendt mail dagen forinden, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  573516/20
 • Til COWI: Svar på henvendelse, sagsmateiale del 1, matr. 1axp, Nyborg Markjorder, Nyborg Renseanlæg
  574258/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling og udgår, Kogsbøllevej 39, 40, 45 og 47, 5800 Nyborg.pdf
  575917/20
 • Til Borger: Udgår inden, Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg.pdf
  575922/20
 • Til Niras: Økonomi - færdiggørelse af Søndersø Industriområde
  575837/20
 • Til borger: V1-høring, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  575615/20
 • Til Kirk & Thorsen Invest AS, V1-kortbilag, høring, Orla Lehmannsgade 5, 7, Vedelsgade 6, 7100 Vejle.pdf
  574307/20
 • Til Nyborg Kommune: Teknisk rapport - Kogsbøllevej 38, 40, 45 og 47, 5800 Nyborg
  576088/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  576077/20
 • Til COWI: Svar på henvendelse, sagsmateriale del 3, matr. 1axp, Nyborg Markjorder, Nyborg Renseanlæg
  574320/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  576075/20
 • Til DGE, Svar på Henvendelse, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  574434/20
 • Til borger: Bilag, sagsmateriale til V1-kortlægning, Ørbækvej 787, 5220 Odense SØ
  575646/20
 • Til Borger: Udgår inden, Kogsbøllevej 38, 5800 Nyborg.pdf
  575920/20
 • Til Langeland Forsyning, Svar på mail, Bøstrupvej 8, 5953 Tranekær
  575560/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  575914/20
 • Til Kommune, skat og Vandværk, V2-kortlægning af ejendommen Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  575225/20
 • Til Borger: V2-varsling, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  576071/20
 • Til borger - FORSP "svar på forureningsomfanget, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved"
  575044/20
 • Region Syddanmarks svar på høring over ændring i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og i bekendtgørelse om beregning af priser på cannabisslutprodukter
  574795/20
 • Til Kirk & Thorsen Invest AS, V1-høring, Orla Lehmannsgade 5, 7, Vedelsgade 6, 7100 Vejle.pdf
  574313/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  575227/20
 • Til Vejle Kommune: Bem. til analyseresultater
  575303/20
 • Til Haderslev kommune: SV: Udkast til § 8 tilladelse - Niels Finsens Vej 4A-F, 6100 Haderslev
  575064/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestbanevej 53, 7100 Vejle
  573886/20
 • Til COWI: Svar på henvendelse, sagsmateriale del 2, matr. 1axp, Nyborg Markjorder, Nyborg Renseanlæg
  574293/20
 • Til borger: Bilag, V1-kortlægning, udkast, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  575629/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  576073/20
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering vedr. Bastrupvej 37, 5485 Skamby
  576084/20
 • Til COWI: Svar på henvendelse, sagsmateriale del 4, matr. 1axp, Nyborg Markjorder, Nyborg Renseanlæg
  574330/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  575233/20
 • Til Miljøteknik, Svar på henvendelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  575321/20
 • Til Papyrus Invest, V1-afgørelse, Pottemagervej 8, 7100 Vejle
  573659/20
 • Til Borger: Udgår inden, Kogsbøllevej 47, 5800 Nyborg.pdf
  575923/20
 • Til Borger: V2-varsling, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  575907/20
 • Til Langeland Forsyning, Svar på henvendelse,Bøstrupvej 8, 5953 Tranekær
  574130/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering vedr. Kogsbøllevej 38, 40, 45 og 47, 5800
  576086/20
 • Til Kirk & Thorsen Invest AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Orla Lehmannsgade 5, 7, Vedelsgade 6, 7100 Vejle.pdf
  574311/20
 • Til borger: Bilag, sagsmateriale til V1-kortlægning, Ørbækvej 787, 5220 Odense SØ
  28328/21
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. miljøundersøgelsen af V1 kortlagt grund på Industrivej 7, Nørre Aaby
  1580/21

25. november 2020

Indgående

 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Oprensningsrapport, Nonnebovej 2A
  574679/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Oprensningsnotat for forurening fra villaolietank - Nonnebovej 2A, 5550 Langeskov
  574675/20
 • Fra Concito - kopi af nsøgninger og rammer for ansøgning af centrale midler til konsulentbistand
  581579/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Resultater fra mindre oprensning, Heden 12, 5450 Otterup
  574637/20
 • Fra Svendborg Kommune: Varsel af tålepåbud til naboer, Skårupøre Strandvej, 5881 Skårup
  574648/20
 • Fra Orbicon, Kontrolrapport - Ravsted Hovedgade (Pulje 17)
  572293/20
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Roerslevvej 6, 5450 Otterup
  573592/20
 • Fra COWI: Vedr. igangsætning udbedring af revner i facade
  572061/20
 • Fra Frisesdahl: Vedr. betaling for udbedring af revner
  572055/20
 • PUBLISERET - 2020.09 Halvårsrapport 1. halvår 2020 D20-158524 1.0 3.0.pdf
  599149/20
 • Halvårsrapport 1. halvår 2020 City of Educatia + anmodning om forlængelse
  599148/20
 • Ny anmodning om forlængelse af projektperioden - City of Educatia.pdf
  599150/20
 • Fra Vejle Spildevand: Strømpeforing af kloakledninger pga. fund af klorerede opløsningsmidler i hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  571417/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - § 8 tilladelse til placering af rørledning tæt på kortlagt affaldsdepot ifm. Baltic Pipe - Ellingevej , Rønninge
  574705/20
 • Fra Kerteminde Kommune: § 8 tilladelse til placering af rørledning tæt på kortlagt affaldsdepot ifm. etablering af Baltic Pipe - Ellingevej , Rønninge
  574704/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om projektets fremskridelse med membran og bortkørelse af jord, Højgårdsvej 6-8, 5750 ringe
  574681/20
 • Fra Danren: Tilbagemelding på ekstra Corona rengøring
  571744/20
 • Dagsorden til Administrative styregruppe i RSYD- Ærø kommune samarbejdet den 1. december 2020
  570478/20
 • 01122020 Dagsorden 9. møde i Administrativ styregruppe Ærø Kommune og RSYD.pdf
  570485/20
 • Bilag 5 Udskrivelser fra Svbrg til sygehus Ærø og Ærø Kommune. (1).pdf
  570484/20
 • Bilag 4 - Opgørelse af konsultationer, Ærø (1).pdf
  570483/20
 • Bilag 2 01122020 Tids og handleplan for Ærø samarbejdet (1).pdf
  570481/20
 • Bilag 3 Evalueringsrapport - Omlægning til videokonsultationer Ærø.docx.pdf
  570482/20
 • Bilag 1 Nye forslag til gennemførelse af Ærø - sundt for dig.pdf
  570480/20
 • Program for opstartsmøde om DK2020 i Syddanmark den 26. november kl. 13
  576633/20
 • fra MEJGAARD Henv. -Sagsakter Aagård
  578215/20
 • Fra advokatfirmaet Viuff og Bilde Jørgensen: Vedr. ejendommen Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia
  577817/20
 • fra Niras Forslag til prøvetagning Oplæg og økonomi for prøvetagning Gulleshøj 11, Søndersø
  578153/20
 • fra EDC HENV Lokaliteter på matriklen : 46106365,46106402
  578210/20
 • fra EDC Henv: Lokaliteter på matriklen : 46106365,46106402
  578211/20
 • Tiltrædelse af formandskab
  572570/20
 • Fra FENSMARK Miljø ApS: Re: SV: Vedr. den frivillige undersøgelse på Storhaven 12, 7100 Vejle
  570814/20
 • Tiltrædelse fra formandsskab
  572566/20
 • Fra Melgaard _CO- Forsp ang. sagsakter vedr. Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  572195/20
 • Tiltrædelse af Region
  571410/20
 • Fra Fensmark: Re: Vedr. den frivillige undersøgelse på Storhaven 12, 7100 Vejle
  570543/20
 • Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
  572448/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr L2, Nordborgvej 81, Nordborg
  572669/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering vedr. Sejersmosevej 4
  573158/20
 • Covid og faguddannet apotekspersonale (002).pdf
  573261/20
 • Fra FENSMARK Miljø ApS: Re: SV: Vedr. den frivillige undersøgelse på Storhaven 12, 7100 Vejle
  571787/20
 • Fra Tønder Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Nørrevej 68, 6280 Højer
  575919/20
 • Fra Vejle KOmmune. Analyserapporter
  575289/20
 • Fra Sweco, Vedr. undersøgelsesoplæg, Kløvkærvej1, 6000 Kolding
  575994/20
 • Fra Tønder Kommune, Udkast til §8-tilladelse, Nørrevej 40, 6280 Højer
  575883/20
 • Fra borger - FORSP "vedr. forureningsomfanget på Bramdrupvej 104, 6040 Egtved"
  575032/20
 • Fra SUM: Høring over ændring i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og i bekendtgørelse om beregning af priser på cannabisslutprodukter
  574825/20
 • Fra Miljøteknik, Henvendelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  575258/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Moniteringsnotat_opdateret inkl. bilag.pdf
  578019/20
 • til Meldgaard Henv. Sagsakter Aagård 605-00028
  578219/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer
  576716/20
 • Fra Danfoss - Referat af Styregruppemøde 11. november 2020
  34358/21
 • Fra Tønder Kommune, Mail med høring af udkast til § 8 tilladelse, Nørrevej 40, 6280 Højer
  575877/20
 • Fra Fredericia Kommune: Opdateret moniteringsnotat -Bådhusene BF64
  578016/20
 • Fra projekt: update vedr. tilskud fra fonde
  586005/20
 • fra Sønderborg Kommune Henv.: Udstykningssag - Lokalitet: 540-81051, Matr. nr. 70, 68, 186 og 211, Egernsund
  583405/20
 • Anmodning om bidrag til sundheds- og ældreministerens besvarelse af to udvalgsspørgsmål fra Folketinget. Frist: 3. nov. - Danske Regioners bidrag.pdf
  617472/20
 • Fra Fensmark ApS: Tilbagemelding på kvittering for materiale, Storhaven 12, 7100 Vejle
  1507/21
 • Anmodning om bidrag til sundheds- og ældreministerens besvarelse af to udvalgsspørgsmål fra Folketinget. Frist: 3. nov.
  617470/20
 • Fra Niras: vedr. Kortlægning af elektronikstrømme i Syddanmark
  594710/20
 • Fra Tønder Kommune, Mail med udkast til § 8-tilladelse, Nørrevej 68, 6280 Højer
  575915/20
 • Fra projekt: PM Sang uden grænser
  583274/20
 • Fra Kolding Kommune: Revideret oplæg til undersøgelse og afværge, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  592726/20
 • FRa Nyborg Kommune: Efterlyser sagsbehandler på Dampskibsmolen, Nyborg, lokalitetsnummer 449-00022
  592133/20

Udgående

 • Re: Pulje 52: Langgade 5, Hesselager - tanksøgning
  9805/21
 • NY 630-82419, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  10065/21
 • Grundejer orienterings brev indledende undersøgelse pulje 52
  9781/21
 • Resultattabel Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg.xls
  9785/21
 • Bilag 1 - Teknisk situationsplan - NY.pdf
  10034/21
 • VS: Lok. nr. 420-8113, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg - Resultater fra seneste supplerende undersøgelser
  10090/21
 • Til Niras: Mulig udsættelse af den supl indeklimaundersøgelse pga strømpeforing
  572785/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog ang. regionens bemærkninger til oplæg, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  572461/20
 • Re: Gåtur i Bramming ??
  9880/21
 • Til rådgiver: Fejl i kontraktsum i oplæg
  572304/20
 • Gåtur i Bramming ??
  9831/21
 • Vedr. undersøgelse om VBA henvisninger
  572203/20
 • SV: Vedr. Journal nr. 20/34858, Grønnegyden 24A, Odense
  572182/20
 • Til Borger, Råstof, Vandindvindingstilladelser i forbindelse med grusgraven i Nr. Hostrup
  620204/20
 • Til Borger, Råstof, tilladelse-til-indvinding-af-overfladevand-til-procesformaal.pdf
  620205/20
 • Til Borger, Råstof, Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.pdf
  620208/20
 • VS: Telemast i råstofområde
  10009/21
 • T.O: Forede boringer + brochure pj 52
  10072/21
 • Besigtigelsesfolder - pj 52.pdf
  10040/21
 • VS: Telemast i råstofområde
  9905/21
 • VS Telemast i råstofområde.msg
  9897/21
 • SV: Telemast i råstofområde
  10024/21
 • Til Danren: Tilbagemelding på ekstra Corona rengøring
  570595/20
 • Til Aabenraa Kommune (Som grundejer), Jordforurening, Nørreport 5 m.fl., Aabenraa, 545-7502
  570532/20
 • Til Aabnraa Kommune, Jordforurening, Nørreport 5 m.fl., Aabenraa, 545-7502
  570527/20
 • Til Assens Kommune og Energinet: Regionens tilbagemelding på ansøgning om §8-tilladelse (18/03237) Matrikelnummer 42c Tommerup By Tommerup beliggende Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  570426/20
 • Til Kerteminde Kommune: § 8-høringssvar til udkast til § 8-tilladelse til etablering af gasrørledning (Baltic Pipe) tæt på affaldsdepot på Ellingevej i Rønninge, 5550 Langeskov - lok.nr. 441-00001
  570341/20
 • Til FDM, V1-kortbilag, høring, Vestre Engvej 52, 7100 Vejle.pdf
  572095/20
 • Til FENSMARK Miljø ApS: Kvittering for PID-målinger_den frivillige undersøgelse på Storhaven 12, 7100 Vejle
  571800/20
 • Til Aabenraa Kommune: kopi af orienteringsbrev til grundejer
  571416/20
 • Til Melgaard_CO - FORSP "svar vedr. ejendommen Bramdrupvej 104, Aagard, 6040 Egtved,"
  572205/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse
  572223/20
 • Til Ejd.selskabet af 1 juli 2012, V1-afgørelse, Vestre Engvej 54, 7100 Vejle.pdf
  570354/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  572224/20
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Kopi af afgørelse - Udgår
  572316/20
 • Til DMR: Bem. til undersøgelsesrapport
  572308/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varling, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  572236/20
 • Til Fredericia Kommune: En del udgår inden kortlægning, matr. nr. 7000eo Erritsø By, Erritsø
  573198/20
 • Til Ejd.selskabet af 1 juli 2012, V1-kortbilag, afgørelse, Vestre Engvej 54, 7100 Vejle.pdf
  570353/20
 • Til Borger: V2-varsling, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  572206/20
 • Til Borger; Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  572211/20
 • Til Borger: Svar vedr Undersøgelse jordforurening
  572970/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af Vognmagervej 8, 7000 Fredericia og en del af matr. nr. 7000eo Erritsø By, Erritsø - udgår inden kortlægning
  573200/20
 • Til FENSMARK Miljø ApS: SV: Vedr. den frivillige undersøgelse på Storhaven 12, 7100 Vejle
  570676/20
 • Afslag på anmodning om aktindsigt i korrespondance vedr. sygefravær for sygeplejersker
  571570/20
 • Til FDM, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vestre Engvej 52, 7100 Vejle.pdf
  572104/20
 • Til Billund Kommune, MST og Region Midtjylland: Udkast til referat af møde 6
  572505/20
 • Til Fredericia Kommune: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81176
  573199/20
 • Til FDM, V1-høring, Vestre Engvej 52, 7100 Vejle.pdf
  572105/20
 • Til Fredericia Kommune: En del udgår inden kortlægning, Vognmagervej 8, 7000 Fredericia
  573197/20
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg
  572310/20
 • Fra DGE, Henvendelse, Smedegade 15, 6400 Sønderborg
  574426/20
 • til Eurofins Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved Eurofins
  585904/20
 • til ALS Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved ALS
  585911/20
 • Spørgeskema til skriftligt tilsyn
  620859/20
 • til Vejle kommune bemærkninger til Udkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  572627/20
 • Til Borgerforeningerne: Henvendelse vedr. Råstofplan 2020
  590882/20

24. november 2020

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOG Referat fra markmøde d. 24-11-2020
  36523/21
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til miljøundersøgelse med bilag 1-4
  570334/20
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Haugevej 180, 5270 Odense N.
  570333/20
 • VS: Videndeling om Høringssvar til principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning
  573444/20
 • Fra Kolding Kommune: Spørgsmål vedr. om geotekniske boringer kræver § 8 tilladelse, 621-00633
  578122/20
 • Fra COWI: Revideret budgetstatus Pårup losseplads
  570486/20
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads - oplæg og budget for supplerende undersøgelser nedstrøms
  572028/20
 • Fra Svendborg Kommune: Varsel af påbud om opresning af restforurening efter oliespild, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  570332/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Varsel af påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133
  570331/20
 • Fra Conito: international omtale
  581610/20
 • Fra COWI: Status på borearbejde
  569000/20
 • Fra Hededanmark, Råstof, SV: Forespørgsel vedr. mulig skovrejsning, matr. 2i , 2ae, 1ah & 1i – Klink By, Hegnsvig
  620184/20
 • Referat Region Syddanmark fælles udbud 13.11.2020.docx
  568798/20
 • SV: Referat og ppt fra mødet den 13. november 2020 vedr. fælles udbud med grøn omstilling
  568797/20
 • Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet_Sagsnr_20-941_Dokid_565219-20_v1.MSG.msg
  568844/20
 • VS: [Sagsnr.:20/941] - Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet
  568843/20
 • VS Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet - Procesramme for Behandlingsrådet høring.pdf_Sagsnr_20-941_v1.PDF
  568840/20
 • VS Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet - Høringsbrev metode og procesramme.pdf_Sagsnr_20-941_v1.PDF
  568841/20
 • VS Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet - Metoderamme til Behandlingsrådet høring.pdf_Sagsnr_20-941_v1.PDF
  568845/20
 • Fra DMR: Ødelagt kørevej i forbindelse med etablering af boringer omkring FDO J8
  568673/20
 • Fra Aabenraa Kommune RÅSTOF Ingen klager: Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet på matr. nr. 28 Mjøls, Rise
  2058/21
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. ny vandværksboring
  568400/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Supplerende notat, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  570337/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - uddybning af oprensingsforslag 2, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  570339/20
 • Fra COWI: Budgetstatus
  568083/20
 • Fra COWI: Budgetopgørelse
  568029/20
 • Fra Rambøll - spørgsmål om tidshorisont - Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  567938/20
 • fra VIA Pesticidprojekt- projektansøgning stoppes
  570282/20
 • Fra/til MOE - Referat af besigtigelse (16-11-2020) + bemærkning
  567682/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail med acceptbrev for anmeldelse om anvendelse af restprodukt på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  569615/20
 • VS: Corona-test af danskere med "Det særlige sundhedskort"
  570324/20
 • Høring over ændring i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og i bekendtgørelse om beregning af priser på cannabisslutprodukter
  571721/20
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie fra flange i rørtræk tæt ved tank T8805 (MST Id nr.: 2155943)
  568075/20
 • Region Sjælland: Ændret plan for opstart af LKT Akut Kirurgi
  569050/20
 • Region Sjælland: Ændret opstart af LKT Kirurgi
  569080/20
 • Fra mst: Dokumentationsrapport (T8805, FDO).pdf
  568146/20
 • Anmodning om aktindsigt
  569031/20
 • Fra Rambøll A/S: RE: Hjælp til at finde er kortlægningsbrev...
  568444/20
 • Fra FaYL: Lægebolig i Aabenraa (SHS): Wilhelm Johannsensvej - indberetning af skattepligtig værdi i 2017 og 2018
  569829/20
 • Fra/til MOE - Referat af besigtigelse (16-11-2020) + bemærkning
  567689/20
 • Fra naboer - spørgsmål til sagen - matr.nr. 5a. m.fl. Sødover By, Nørup
  571493/20
 • Fra/til MOE - Referat af besigtigelse (16-11-2020) + bemærkning
  567675/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  568107/20
 • Fra FaYL Lægebolig i Aabenraa (SHS): Wilhelm Johannsensvej 36 - indberetning af skattepligtig værdi i 2018
  569788/20
 • fra GEUS SV: Masstrain: Non-target pesticidanalyser - vi sender den ind igen 1/12-2020
  570280/20
 • Fra Rambøll A/S: RE: Hjælp til at finde et kortlægningsbrev...
  568319/20
 • Fra Rambøll A/S: RE: Hjælp til at finde er kortlægningsbrev...
  568515/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Anmeldeskema VVM, matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  568117/20
 • Kendelse Alsvognen_IS_mod_FynBus_Sydtrafik_og_Midttrafik.pdf
  569374/20
 • Høring: Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love
  571643/20
 • Fra Miljøstyrelsen: Endelig opsamling på møde mellem GKO og Region Syddanmark 9. november 2020 (MST Id nr.: 2161421)
  572403/20
 • Fra Vejle kommune, Byggesags afd. - svar: vedr. indeklimaproblematik på ejendommen Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  573706/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. udstykning af matr. 15, Nybøl, Lokalitet: 533-05704
  578175/20
 • Fra borger - Henv. vedr. resultat af videregående undersøgelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev
  569166/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582916/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bemærkninger til moniteringsrapport af 16. september 2020, Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  591389/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Fredericia Kommunes bemærkninger til moniteringsrapport af 16. september 2020 vedrørende grundvandsafværge i forbindelse med .pdf
  591390/20
 • Fra Fredericia Kommune: Indeholder dokumenter fra sagen Blåbærvej 37, 7000 Fredericia - varsel om påbud efter §48 i JFL
  578190/20
 • Fra projekt: Afrapportering
  582473/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE_ j.nr. 16_34163 - Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvending gældende i 10 år på dele af matr. nr. 13, 21, 22, 34, 273, 276 og 314 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  23640/21
 • fra Arbejdsmarkedskontor Syd
  617919/20
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til §8, Esbjergmotorvejen 646, 6000 Kolding
  586952/20
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til §8, Esbjergmotorvejen 647A, 6000 Kolding
  586966/20

Udgående

 • Re: Forede boringer
  10030/21
 • Re: Valg af arbejdsmiljørepræsentant og suppleant til regionshusets Fælles MED-udvalg
  9768/21
 • Til/fra grundejer - korrespondance vedr. arbejde - jordbund ved hæk
  621001/20
 • SV: Optimering af regionale ruter 2020-2022 - notat til politisk behandling
  570048/20
 • Til Borger, Vestergade 56-58 - orientering om undersøgelse.pdf
  575136/20
 • Til Danfoss - fremadrettet arbejde mht. tilladelser
  577374/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 68, 6280 Højer
  570625/20
 • Til Niras: Tilbagemelding på tilbud vedr. etablering af afværge på Adelgade 138, Bogense
  568994/20
 • Til COWI: Tilbagemelding på tilbud vedr. etablering af afværge på Adelgade 138, Bogense
  568991/20
 • Re: Nyt fra pj 43 - bliver ikke færdig inden for tidsplanen....
  9943/21
 • Forede boringer
  9820/21
 • Til Esbjerg Kommune, V2-varsling af en del af ejendommen på Ilstedvej 2, 6720 Bramming
  568856/20
 • Til Borger, V2-høring, Ilstedvej 2, 6720 Bramming.pdf
  568857/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Ilstedvej 2, 6720 Bramming.pdf
  568858/20
 • Til Hededanmark, Råstof, SV: Forespørgsel vedr. mulig skovrejsning, matr. 2i , 2ae, 1ah & 1i – Klink By, Hegnsvig
  620173/20
 • Til Kolding Kommune og DMR, Svar på oplæg, Kolding Åpark 7, 6000 Kolding, oplæg til dokumentation/undersøgelsesoplæg.
  569470/20
 • Til Egegaard, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Ribevej 75-79, 6500 Vojens
  568422/20
 • Til Egegaard, V2-høring, Ribevej 75-79, 6500 Vojens
  568420/20
 • Til Haderslev Kommune, V2-varsling af en del af ejendommen på Ribevej 75-79, 6500 Vojens
  568419/20
 • SV: Udkast til § 8 tilladelse - Niels Finsens Vej 4A-F, 6100 Haderslev
  568233/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  568126/20
 • Ringer tilbage
  9823/21
 • Til Rambøll - svar på spørgsmål om tidshorisont - Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  567943/20
 • Til Borger, Bogligerklæring.pdf
  567779/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  567776/20
 • Til Vejen Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Skudstrup Bygade 3-5, 6630 Rødding, lok: 575-81132
  567772/20
 • Til MST - Rykker - Vedr. opdatering af screeningsværktøjet for overfladevand - OBS på manglende opdatering jf. Miljøgis
  6045/21
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Legbjergvej 6A og Skolevej 12 og Stationsgade 2A, 6400 Sønderborg, matr. nr. 29 Sottrup Ejerlav, Sottrup
  567636/20
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til tilladelse til nedsivning af regnvand, matr. nr. 647h
  567590/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, lok. 440-81099, Strandvejen 4, 5300 Kerteminde
  567948/20
 • Til DM Motors AS, V1-høring, Hopballevej 60, 7100 Vejle.pdf
  567951/20
 • til GEUS svar og tilsagn om levering af vandprøver - SV: Masstrain: Non-target pesticidanalyser - vi sender den ind igen 1/12-2020
  569452/20
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse, Olgasvej 24, 7100 Vejle.pdf
  569024/20
 • Til Vejle kommune -2, Rykker vedr. : Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  569469/20
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. en del af Strandvejen 4, 5300 Kerteminde - V2-kortlægning af en del
  568050/20
 • Til Energivet.dk Rapport vedr slaggeanvendelse på Hviids vej 10, 6200 Aabenraa
  568916/20
 • Til Vejle kommune - tillægsmail vedr. Rykker til Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  569479/20
 • Til Sønderborg Kommune: Godkendelse af dokumentation for § 8 sagen Boligforeningen Søbo, Bülowsvej 9, 6400
  569766/20
 • Til DM Motors AS, V1-kortbilag, høring, Hopballevej 60, 7100 Vejle.pdf
  567952/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  569139/20
 • Til Esbjerg Kommune: Ingen bemærkninger til tålepåbuddet, Skagerrakvej 1, Esbjerg N
  568036/20
 • Til borger, kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven Parcelvej 6, 6710 Esbjerg udgår af kortlægning
  570239/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Olgasvej 24, 7100 Vejle.pdf
  569023/20
 • Til Varde kommune - til orientering, V2-afgørelse, Idrætsvænget 2_Storegade 49, 6855 Outrup
  568766/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om regionens vurdering af videre indsats på Rismarksvej 52
  568262/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 440-81099
  567990/20
 • Til COWI: Svar på henvendelse vedr. offentlig indsats over for overfladevand, matr. 1axp, Nyborg Markjorder, Nyborg Renseanlæg, lokalitet 449-00002
  568174/20
 • Til DM Motors AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hopballevej 60, 7100 Vejle.pdf
  567949/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve for matr. nr. 17a Kolding Markjorder, 1. Afdeling
  568534/20
 • Referat møde om projekt vedr. medicinsk cannabis 23.nov20
  569213/20
 • Til HOME, svar vedr. Ole Rømers Vej 18, 6100 Haderslev lokalitetsnummer 515-50208
  570055/20
 • Til DANBIRD INVEST AF 1995, OUTRUP ApS - Boligklæring, Storegade 49, 6855 Outrup.pdf
  568740/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Vedelsgade 17, 7100 Vejle.pdf
  568362/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Strandvejen 4, 5300 Kerteminde - V2-kortlægning af en del
  568059/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 68, 6280 Højer.pdf
  570610/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. sspørgsmål til sagen fra Bugattivej 12, 7100 Vejle
  578155/20
 • Til COWI: Svar på foresp vedr havneaktiviteter, Esbjergværket
  568924/20
 • Til DANBIRD INVEST AF 1995, OUTRUP ApS - V2-afgørelse, Storegade 49_Idrætsvænget 2, 6855 Outrup.pdf
  568713/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve for matr. nr. 17a Kolding Markjorder, 1. Afdeling
  568329/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Vedelsgade 17, 7100 Vejle.pdf
  568361/20
 • Til Forskningsenheden : input til rapporten
  569221/20
 • Til FaYL: Lægebolig i Aabenraa (SHS): Wilhelm Johannsensvej - indberetning af skattepligtig værdi i 2018
  570279/20
 • til borger Afgørelse om at grunden ikke kortlægges som forurenet.pdf
  569214/20
 • til Agrolab Bestilling af udtræk fra regionernes pesticiddata fra 29/10-2019 til dd
  585897/20
 • Til Ingeniørne: Vurdering af regionens videre indsats på Rismarksvej 52
  583372/20
 • Til AAB: Skolegade 5a, 7100 Vejle - orientering om undersøgelsesresultater fra 2019
  15717/21

23. november 2020

Indgående

 • Fra SWECO: Bilag til "Fremsendelse" - Rapport, Forureningsundersøgelse, Øster Løgumvej 17, Rødekro
  567258/20
 • Fra SWECO: Fremsendelse af undersøgelsesrapport, Øster Løgumvej 17, Rødekro
  567257/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Kommentarer til resultater af støjberegning og opsamling på møde
  620166/20
 • Fra DMR: ødelagt boring B121, Middelfartvej 1
  598484/20
 • Fra DMR: Glasvænget ødelagt boring på Middelfartvej 1
  567038/20
 • Mailkorrespondance Svendborg Kommune
  2377/21
 • Fra Borger, Råstof, Telefonnotat
  620158/20
 • SV: Status på test af infrastruktur
  566230/20
 • Fra Frisesdahl. Vedr. udbedring af revner i facade
  568177/20
 • Pulje 52: Langgade 5, Hesselager - tegninger fra grundejer
  565704/20
 • Fra Nordicals - anmodning om oplysninger - Lokalitetsnr. 491-70118 - Glasvænget 6, 5472 Vissenbjerg - matr.nr. 34 aa, Skovsby By, Vissenbjerg
  565637/20
 • Fra miljøstyrelsen RÅSTOF Sag om Fredsskov - erstatningsskov
  4365/21
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Frederikshåb
  620144/20
 • Fra ansøger, Råstof, Tilladelse til etablering.pdf
  620145/20
 • Fra DMR - anmodning om oplysnigner - Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg
  565556/20
 • Fra Rambøll - præsentation til møde d. 23-11-2020
  577366/20
 • Tornbjerg Life
  580426/20
 • fra Tornbjerg Gymnasium
  580396/20
 • Fra COWI: Henvendelse vedr. offentlig indsats over for overfladevand, matr. 1axp, Nyborg Markjorder, Nyborg Renseanlæg, lokalitet 449-00002
  568150/20
 • Fra Vejle Kommune: Bugattivej 12, 7100 Vejle - Orientering om jordforurening
  568866/20
 • fra VIA SV: Udsivning af pesticider - status ny ansøgning
  570284/20
 • Fra HOME, Henvendelse vedr. Ole Rømers Vej 18, 6100 Haderslev lokalitetsnummer 515-50208
  570052/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag III til dokumentationsrapport, Bülowsvej 9 Sønderborg
  567233/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag IV til dokumentationsrapport, Bülowsvej 9 Sønderborg
  567235/20
 • Fra Billund Kommune: Re: Vejlevej 6, 7260 Sønder Omme
  567210/20
 • Fra Ingeniør'ne: Spørgsmål vedr. om der kan meddeles § 8 tilladelse med vilkår om efterfølgende dokumentation af poreluft mv, Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  565746/20
 • HØRING af ny bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration - frist d. 11. dec
  566593/20
 • Fra DMR - Vandanalyser fra B401 og B407
  565494/20
 • Danske Regioner: Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 Udvælgelse af nominerede initiativer. Forslag til ny model
  567089/20
 • Autoritative mål for sygehusene
  567322/20
 • SV: Grønnegyden 24A, Odense N
  566404/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag II til dokumentationsrapport, Bülowsvej 9 Sønderborg
  567232/20
 • Fra Revisor: SV: Fordelingsnøgle vedr. psykiatriens andel af Nyt OUH
  565216/20
 • Til Grønnegyden 24A, 5270 Odense N
  566054/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag I til dokumentationsrapport, Bülowsvej 9 Sønderborg
  567230/20
 • Fra Borger, Spørgsmål omkring undersøgelse, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  567300/20
 • Fra Langeland Kommune: Orientering om påbud om undersøgelse og oprydning, Møllemosevej 21, Skrøbelev
  592118/20
 • fra Billund Lufthavn, råstofplan 2020, Miljøvurdering
  583054/20
 • Fra DMR: Foreløbige resultater
  583362/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Gl. Færgevej 61, Fredericia
  568453/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning, version 2.pdf
  591725/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Supplerende indeluftprøver ifm ibrugtagningstilladelse
  1481/21
 • Fra Fredericia Kommune: revideret §8 ansøgning, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  591722/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582909/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr §8 pligt i forbindelse med etablering og drift af delvist nedgravet rørledning ved Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7-9, 7000 Fredericia.
  591349/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kommunens bemærkninger til opstart af oprensning af forurenet jord, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  592719/20
 • Fra Judica, Råstof, j.nr. 16_34163 - Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvending gældende i 10 år på dele af matr. nr. 13, 21, 22, 34, 273, 276 og 3
  23930/21

Udgående

 • SV: HJÆLP: Grønnegyden ønsker stadig om vi vil betale... Journal nr. 20/34858
  9862/21
 • Til Borger, Svarpå mail omkring undersøgelse, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  567301/20
 • Til SWECO: Kvittering for modtagelse af rapport, Øster Løgumvej 17, Rødekro
  567262/20
 • SV: HJÆLP: Grønnegyden ønsker stadig om vi vil betale... Journal nr. 20/34858
  10011/21
 • TO.: Vedr. Gl. Færgevej 61, Fredericia
  10080/21
 • Til JEMA: Vedr. køling i serverrum
  566883/20
 • Til WCG: Demo af WaterLab og måling af Vinylklorid
  566682/20
 • Til COWI: budgetstatus godkendt SV: A209649 Grønnegade - økonomioversigt og faktura på vej
  566673/20
 • Til kommunen - Varsel om forureningsundersøgelse på kommunens vejareal - Ørstedsgade + kopi af varselsbrev til grundejere
  611507/20
 • Til borger - varsling af undersøgelser - Ørstedsgade 28.pdf
  611508/20
 • Til virksomhed - varsling af undersøgelser - Ørstedsgade 24.pdf
  611509/20
 • Til DMR - ok til igangsætning af supplerende undersøgelser efter afværge
  611501/20
 • SV: Referat og ppt fra mødet den 13. november 2020 vedr. fælles udbud med grøn omstilling
  566603/20
 • Grønnegyden arkæologisk undersøgelse..msg
  10015/21
 • SV: HJÆLP: Grønnegyden ønsker stadig om vi vil betale... Journal nr. 20/34858
  9901/21
 • Stige Vest 2 arealerne 2 3 og 4.msg
  9767/21
 • HJÆLP: Grønnegyden ønsker stadig om vi vil betale... Journal nr. 20/34858
  9988/21
 • Argumenter for og imod.docx
  9798/21
 • Argumenter ... imod
  9782/21
 • Til Borger, Ravsted Hovedgade 50, Bylderup Bov lok.nr. 539-10017.pdf
  566926/20
 • Til Aabenraa kommune og Ravsted Vandværk, Jordforurening, Ravsted Hovedgade 50, Ravsted, Lok: 539-10017
  566918/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af offentlig indsats.pdf
  566928/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  566927/20
 • 630-82419 Ny lokalitet på din pulje
  9889/21
 • Grønnegyden Gartneriet
  9866/21
 • Til DMR: Godkendelse af opreningsoplæg, Assensvej 11, Ørbæk
  565803/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.PDF
  10049/21
 • Internt kortlægningsnotat, Petersmindevej 59, 7100 Vejle - udkast.PDF
  9938/21
 • JARrapport 630-82419.pdf
  10036/21
 • Til borger, V1-høring, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  9817/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.PDF
  9786/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  10039/21
 • 630-82419, Petersmindevej 59, 7100 Vejle
  9892/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  10073/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.PDF
  9770/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  10051/21
 • Telefonnotat, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  9891/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  10058/21
 • SV: Pulje 52: Langgade 5, Hesselager - tegninger fra grundejer
  10016/21
 • Til Nordicals - Svar på henvendelse - Lokalitetsnr. 491-70118 - Glasvænget 6, 5472 Vissenbjerg - matr.nr. 34 aa, Skovsby By, Vissenbjerg
  565642/20
 • Til ansøger, Råstof, SV: Frederikshåb
  620149/20
 • Til DMR - Svar på henvendelse - Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg
  565562/20
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til oplæg for 3. runde, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  565502/20
 • VS: Rammedatabehandleraftale
  565330/20
 • Rammedatabehandleraftale.pdf
  565333/20
 • Til ansøger, Råstof, Frederikshåb
  620134/20
 • Til COWI: SV: A209649 Grønnegade - økonomioversigt og faktura på vej
  566609/20
 • Til Tønder Kommune: Tilsendt forslag til undersøgelsesstrategi, Stampemøllevej, Tønder
  565242/20
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - 630-81048 Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  566551/20
 • Til Nybolig A/S: Vedr. svar på spørgsmål om Værditabsordningen i forhold til sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  566116/20
 • Til DMR og kommune - Kopi af varsel om undersøgelse på naboejendom
  567076/20
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende vedr §8 pligt i forbindelse med etablering og drift af delvist nedgravet rørledning ved Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7-9, 7000 Fredericia.
  565339/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Sagsakter
  565769/20
 • Til Kolding Kommune og SKAT, Oprensningsrapport, Notat Egholt Byvej 1 Lunderskov
  566556/20
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarert til moniteringsrapport fra DMR vedr. afværgeprojekt ved Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  566627/20
 • Til Borger (hovedejer), Kolding Kommune og SKAT, AFGØRELSE - Udgår af kortlægning, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  566547/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8 pligt i forbindelse med etablering og drift af delvist nedgravet rørledning ved Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7-9, 7000 Fredericia.
  565301/20
 • Til advokat - Aktindsigt - partshøring - råstofplan 2016 - Hågerup
  564983/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: SV: Rekvirering af materiale vedr. Vestergade 28, Børkop
  565748/20
 • Til Borger, Kolding Kommune og SKAT, Afgørelse efter Jordforureningsloven, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov, Kolding Kommune
  566540/20
 • Til nabo - Varsel om undersøgelse (sendt Doc2mail: Job nr 175344361 )
  566548/20
 • Til Borger (medejer), AFGØRELSE - Udgår af kortlægning, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  566737/20
 • Til Ingeniør'ne: Kvitteringsmail, Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  565757/20
 • Til Borger, Kolding Kommune og SKAT, Kortbilag_udgået.pdf
  566553/20
 • Arbejdsplanen for nye videregående undersøgelser og oprensninger i 2021 i offentlig høring
  566293/20
 • Til Nybolig A/S: Vedr. svar på spørgsmål om Værditabsordningen i forhold til sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  566206/20
 • Til borger - svar på forespørgsel:
  565126/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 175246835.pdf
  565902/20
 • Til Miljøstyrelsen: SV: Opsamling på møde med Region Syddanmark (MST Id nr.: 2063842)
  569563/20
 • til Billund Lufthavn, råstofplan 2020, Miljøvurdering
  583058/20
 • Til Ingeniørne: Vurdering af regionens videre indsats på Rismarksvej 52
  583365/20
 • til Tornbjerg Gymnasium
  580445/20

22. november 2020

Indgående

 • Mailkorrespondance Langeland Kommune
  2381/21
 • Fra WCG: Demo af WaterLab og måling af Vinylklorid
  566681/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkegade 26, 7182 Bredsten.pdf
  567304/20
 • Fra borger - forepsørgsel
  564982/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestbanevej 53, 7100 Vejle.pdf
  567302/20
 • Fra DMR: Risikovurdering for område 1
  583359/20

Udgående

 • til Esbjerg Lufthavn, Råstofplan 2020, miljøvurdering
  583014/20

21. november 2020

Indgående

 • Fra FORTUM, kvittering for svar
  564964/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Kirkegade 26, 7182 Bredsten
  567305/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vestbanevej 53, 7100 Vejle
  567303/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  564943/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, 6200 Aabenraa
  564945/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, 6200 Aabenraa
  564946/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, 6200 Aabrnraa
  564947/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  564944/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, 6200 Aabenraa
  564942/20

20. november 2020

Indgående

 • Bilag 1 19112020 Tids og handleplan for Ærø samarbejdet (1).pdf
  565468/20
 • Oplæg Ærø - Den digitale ø - 2.0 samarbejde region og kommune.pdf
  565470/20
 • Referat m. bilag Politiske styregruppe møde RSYD og Ærø Kommune samarbejde
  565466/20
 • Referat Politisk styregruppemøde 04112020 .pdf
  565467/20
 • Oplæg- ældre, teknologi og C-19.pdf
  565471/20
 • Bilag 2 Nye forslag til gennemførelse af Ærø - sundt for dig.pdf
  565469/20
 • Fra COWI: A209649 Grønnegade - økonomioversigt og faktura på vej
  566605/20
 • Fra Concito - om projektweb og fremtidig udsendelse af materiale til kommunerne
  566586/20
 • Internt: Etablering af køling i serverrum
  565026/20
 • Status for Energi- og CO2-regnskabet
  564825/20
 • Fra DMR - Pris på supplerende monitering, Ørstedsgade
  611498/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Resultater af støjberegning og opsamling på møde
  619733/20
 • Fra Odense Kommune: Videresendelse af rådgivers forslag til tiltag overfor forureningen, Sanderumvej 174, Odense
  565251/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - sit.plan og snit
  565252/20
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Resultater af støjberegning og opsamling på møde
  619720/20
 • Fra Tønder Kommune, Bolig er nu nedrevet, Landevejen 19, 6780 Skærbæk
  35900/21
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Status 20.11.20
  614151/20
 • Fra DMR: Afgrænsende undersøgelse, Assensvej 11, Ørbæk
  565260/20
 • Fra DMR: Bilag - Notat vedr. supplerende forureningsundersøgelse med bilag 1-4
  565261/20
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik: Oplæg til poreluftscreening forud for § 8-ansøgning, Buchwaldsvej 33, Tommerup, matr 1gu
  565236/20
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik: Bilag - Oplæg til poreluftprøver
  565239/20
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik: Bilag - Orienterende supplerende undersøgelse inkl. bilag - Buchwaldsvej 33, Tommerup St
  565238/20
 • Fra COWI, GeoGis Kontrolrapporter, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  564953/20
 • Fra NIRAS: GeoGis kontrolrapport
  563632/20
 • Stegshavevej 30, 5750 - Opfølgning i fht etablering af ny hal og jordvold
  592671/20
 • Fra Odense Kommune, Spørgsmål til kommende §8-udkast, Etape 1, Østerbro, 5000 Odense C 1
  614664/20
 • Anmodning om nedsættelse af regeludvalg - bekendtgørelse om brug af den nødvendige sagkundskab i forbindelse med kompetencepåbud (Id nr.: 33329) - Udkast til bekendtgørelse om kompetencepåbud til AMR.pdf
  617482/20
 • Anmodning om nedsættelse af regeludvalg - bekendtgørelse om brug af den nødvendige sagkundskab i forbindelse med kompetencepåbud (Id nr.: 33329) - Autorisationsbekendtgørelse med konsekvensændringer til AMR.pdf
  617480/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, Velkomstmail
  566558/20
 • Fra WSP: Vedr. status
  581777/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582878/20
 • Anmodning om nedsættelse af regeludvalg - bekendtgørelse om brug af den nødvendige sagkundskab i forbindelse med kompetencepåbud (Id nr.: 33329)
  617479/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  563512/20
 • Fra Fredericia Kommune: Oprensning efter fund af kulbrinte forurening på Vognmagervej 10, 7000 Fredericia
  565925/20
 • Fra Fårborg Midtfyb Kommune: Kopi af skrivelse til DMR
  592674/20
 • Fra Kerteminde Kommune: §19 tilladelse
  17500/21
 • Fra DMR: Yderligere oprensning på nabomatrikel, matrikel 226, Havnbjerg
  20294/21
 • Fra Varde Kummune: Fremsendelse af yderligere materiale på Industrivej 2, 6870 Ølgod
  564290/20
 • Fra borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Forhus 1 salsplan TH.pdf
  564801/20
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse - hussalg på muligvis forurenet grund
  564464/20
 • fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - 10 Eksisterende Planer forhus.pdf
  564808/20
 • Fra DGE: Åkildevej 10, Vester Skerninge - suppl. materiale. VS: Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen DA: 44588 / Åkildevej 10 Miljøtilsyn maskinfabrik
  563860/20
 • Fra Energinet: Svar på varsel om kortlægning af station Ensted, Hviids vej 10, Aabenraa
  564424/20
 • Fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Forhus 1 salsplan TV.pdf
  564774/20
 • Fra Borger, materiale vedr ombygning af Vestergade 10, Vejle
  564759/20
 • fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - 15 Eksisterende facader forhus.pdf
  564811/20
 • til Middelfart kommune : Spørgsmål til gl. lokalitet nr. 445-55137
  564476/20
 • fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Baghus stueplanTH.pdf
  564786/20
 • Fra borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Forhus stueplanTH.pdf
  564804/20
 • fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - 11 Eksisterende Planer baghus.pdf
  564814/20
 • Fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Baghus stueplanTV.pdf
  564799/20
 • Fra DMR, kvittering for materiale
  563753/20
 • Fra Vestergade 10. Vejle Aps, Anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 10, 7100 Vejle.pdf
  564285/20
 • Fra Borger, kvittering for Kort og tilsynsbemærkninger vedr. trykkeri på Staldgårdsgade, Vejle
  564899/20
 • bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Baghus 1 salsplanTV.pdf
  564769/20
 • Fra Nybolig, beder om materiale vedr. 461-81245 i forb, med salg af nabogrund
  564142/20
 • Fra borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - 16 Eksisterende facader baghus.pdf
  564809/20
 • Fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Baghus 1 salsplanTH.pdf
  564764/20
 • Fra WSP: mail med Kliplev Støjnotat
  564113/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsrapport III, Bülowsvej 9 Sønderborg
  564405/20
 • Fra Nybolig, Henvendelse vedr. Frodesgade 125, Esbjerg
  564512/20
 • Fra FORTUM, ønsker kopi af Miljøgodkendelse udstedt at Fyns Amt.
  564869/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsrapport I. Bülowsvej 9 Sønderborg
  564287/20
 • Fra DMR A/S: Genudtagning af poreluftprøve på Fjellegade 10, 7100 Vejle
  564364/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsrapport I,. Bülowsvej 9 Sønderborg
  564318/20
 • til Sønderborg kommune - Svar på Udstykningsag - Lokalitet: 537-07101, Matr. nr. 5601a Sønderborg
  564876/20
 • Fra Borger, bilag vedr. ombygning af Vestergade 10, Vejle - Forhus stueplanTV.pdf
  564798/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, sagsoprettelse
  566565/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, sagsoprettelse
  566572/20
 • Fra DMR:Oprydning matrikel 226, Havnbjerg
  564991/20
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk rapport - Bekkasinvej 21-103, 7200 Grindsted, lok.nr. 530-81072..pdf
  565131/20
 • Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet
  565219/20
 • Fra Aabenraa Kommune: tilladelse til Vejadgang - del af matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs , 6200 Aabenraa - 408479-20_v1_Vejadgang - del af matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs , 6200 Aabenraa(1).PDF
  566428/20
 • Fra DGE: Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted - Teknisk rapport, endelig version
  565128/20
 • Fra Ingeniørne: Foreløbige resultater
  583352/20
 • Fra JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  579413/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse vedrørende jordflytning fra områdeklassificeret areal i Fredericia Kommune til areal i Middelfart kommune.
  564891/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsrapport 1 1/2, Bülowsvej 9 Sønderborg
  564301/20
 • fra Esbjerg Lufthavn, Råstofplan 2020, miljøvurdering
  583006/20
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Oprensning efter fund af kulbrinte forurening på Vognmagervej 10, 7000 Fredericia
  565935/20
 • Fra Kerteminde Kommune: § 19 tilladelse til midlertidig oplag af nedbrudt beton fra FAF-siloen på Nordre Havnekaj 27, 5300 Kerteminde
  592077/20

Udgående

 • Til Parter, Råstof, Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 13, 21, 22, 34, 273, 276 og 314 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune
  620122/20
 • Til Hededandmark, Råstof, VS: Forespørgsel vedr. mulig skovrejsning, matr. 2i , 2ae, 1ah & 1i – Klink By, Hegnsvig
  620088/20
 • Til Niras, Råstof, SV: Resultater af støjberegning og opsamling på møde
  619735/20
 • Til ansøger, Råstof, P5.005.20 + Bilag.pdf
  619728/20
 • Til ansøger, Råstof, SV: Resultater af støjberegning og opsamling på møde
  619727/20
 • SV: Ny lokalitet på din pulje?
  9860/21
 • SV: Ny lokalitet på din pulje?
  9835/21
 • Tidsplan pulje 43 - opdateret 23-09-2020.pdf
  9883/21
 • Nyt fra pj 43 - bliver ikke færdig inden for tidsplanen....
  10057/21
 • Til DMR - Svar op spørgsmål vedr. tilbud
  611497/20
 • Til Middelfart Kommune, Korrespondence omkring høring om forurening på Algade 74, 5592 Ejby
  563301/20
 • Til Borger - Grundejerorientering 515-50247
  564139/20
 • Til Danbolig - orientering om og kopi af V2-varsel for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V
  563692/20
 • Til DMR, henvendelse om oplysninger om matrikel 686ab, Marstal
  563694/20
 • Til Borger, Boligerklæring, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  564205/20
 • Til Borger - 20-11-2020 Grundejerorientering 519-10019
  564146/20
 • Til Grundejerforeningen Vesterbrogade, V1-høring, Vedelsgade 115A-B, Vesterbrogade 15D, 7100 Vejle.pdf
  564019/20
 • Til Borger (1), V2-afgørelse, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  564195/20
 • Til borger - Udkast til boligerklæring for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  563587/20
 • Til Borger (2), V2-afgørelse, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  564203/20
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af orienteringsbrev vedr. indledende undersøgelse på ejendommen, matr.nr. 660 Sdr. Otting under Haderslev, som ligger Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev. Lokalitet 515-50247
  564180/20
 • Til Frederica Kommune: Vedr. naturligt indhold af terpener i poreluft, demontering af vinduer m.m. samt oprensning, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  563956/20
 • Svar vedr. anmodning om indsigt i antal smittede ansatte
  564501/20
 • Til DMR, bilag - 443-70102 historiske oplysninger fra interview 2003.PDF
  563718/20
 • Til Home, svar vedr. Ole Rømers Vej 18, 6100 Haderslev lokalitetsnummer 515-50208
  564737/20
 • Til BOrger, Svar vedr. Vejrupvej 64, 5464 Brenderup
  564470/20
 • Til, Vestergade 10. Vejle Aps, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse,Vestergade 10, 7100 Vejle
  564293/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Strandgade 27, Fjordgade 16A, 7100 Vejle.pdf
  563226/20
 • Til Nybolig, svar vedr. Præstevej 20, 5210 Odense NV - salg af naboeejendom
  564151/20
 • Til COWI: Færdige vurderinger og breve - afslutining på projekt
  564123/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandgade 27, Fjordgade 16A, 7100 Vejle.pdf
  563228/20
 • Til projekt: anmodet om plan for gennemførelse af projekt.
  563439/20
 • Til Grundejerforeningen Vesterbrogade, V1-kortbilag, høring, Vedelsgade 115A-B, Vesterbrogade 15D, 7100 Vejle.pdf
  564017/20
 • Til DMR, bilag - 443-70102 kortlægningsbrev 2004.PDF
  563724/20
 • Til DMR, bilag - 443-70102 Udskrift fra JAR.PDF
  563730/20
 • Til DMR, bilag - 443-70102, historisk materiale for tidl lok.nr. 443-70110 - Rutebilstation, som er lagt under 443-70102.pdf
  563740/20
 • Til borger - Udkast til V2-kortbilag Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  563583/20
 • Til borger - Høring V2 for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  563562/20
 • Til FORTUM, svar vedr. Miljøgodkendelse udstedt at Fyns Amt.
  564873/20
 • Til Borger Høring AP2021 Dejrupvej 16 Outrup.
  565899/20
 • Til Borger Høring AP2021 Balsgyden 8 Ullerslev.
  565669/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Ringevej 35 Otterup
  565579/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Arnhøjvej 11 Rødekro
  565366/20
 • Til Borger : Høring AP2021 Andkærvej 255 Børkop
  565357/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Værkstedsvej 30 Middelfart
  565327/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Allevej 26 Gadbjerg
  565495/20
 • Til Borger Høring AP2021 Engstien 4-10 Kolding.
  565386/20
 • Til Borger Høring AP2021 Store Rådhusgade 23 Sønderborg.
  565640/20
 • Til Borger Høring AP2021 Fåborgvej 39 Vester Skerninge
  565230/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Guldhøjvej 8 Ringe
  565938/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Luhøjvej 26 Vissenbjerg matrikel 3ac
  565589/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Ribjergvej 59, Odense
  565394/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Kolstrup Bygade 7, Christiansfeld
  565559/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Gyden 26, Vejen
  565055/20
 • Til Borger Høring AP2021 Flensborglandevej 9 Tønder
  565836/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Odensevej 44 Ringe
  565942/20
 • Til Borger Høring AP2021 Vesterbrogade 17 Kolding
  565967/20
 • Til Borger Høring AP2021 Fredensgade 12 Aarup
  565738/20
 • Til Borger Høring AP2021 Balsgyden 6 Ullerslev
  565676/20
 • Til Kommune Høring AP2021 Jegerupvej 1 Vojens
  565761/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Havnepladsen 1 Marstal
  565378/20
 • Til Borger Høring AP2021 Hvidkærsvej 3, Odense
  565275/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Horsebækvej 72 Otterup
  565844/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Allestedgårdsvej 58 Broby
  565535/20
 • Til Borger Høring AP2021 Tværvej 1 Aarup
  565733/20
 • Til Borger Høring AP2021 Hovedvejen 24 Avernakø
  565200/20
 • Til Borger : Høring AP2021 Chr Nielsens Plads 6 Gørding
  565103/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Chr Nielsens Plads 1a Gørding
  565087/20
 • Til Borger Høring AP2021 Adelgade 3 Kolding
  565853/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Kastrupvej Gram
  565713/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Sdr Landevej 18 Aabenraa
  565402/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Bjerlev Hedevej, Jelling
  565478/20
 • Til Borger Høring AP2021 Søndervænget 11 Rødekro.
  565954/20
 • Til Billund Kommune: SV: Vejlevej 6, 7260 Sønder Omme
  567203/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Gl Grandvej 4 Nr Aaby
  565508/20
 • Til Kommune: Høring AP2021 Mølleparken Rødding
  565790/20
 • Til Kommune: Høring AP2021 Gestelevvej, Ringe
  565549/20
 • Til Kommune Høring AP2021 Næsbygårdsvej 15a Odense
  565263/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Nyborgvej 68, Ørbæk
  565453/20
 • Til Borger : Høring AP2021 Vestre Tirslundsvej 11 Holsted
  565080/20
 • Til Kommune: Høring AP2021 Guldhøjvej 1-5 2-6 Odensevej 26l Ringe
  565933/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Heagervej 15 Varde
  565752/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Kingstrupvej 31 Ejby
  565520/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Bygaden Vojens
  565629/20
 • Til Kommune: Høring AP2021 Højgårdsvej 5 Ørbæk
  565571/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Fjellumvej Vojens
  565613/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Ribevej 75 Gabøl Byvej 28 Vojens
  565678/20
 • Til Borger Høring AP2021 Kirkegyden 4 Nr Aaby
  565783/20
 • Til Borger Høring AP2021 Enghavevej 14 Varde.
  565868/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Horsebækvej 64 Otterup
  565821/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Hørløkkevej 55 Vojens
  565657/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Jels Vestergade 4 Rødding
  565782/20
 • Til Borger Høring AP2021 Glasvænget 9 Vissenbjerg
  565905/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Algade 28 Skærbæk
  565073/20
 • Til Borger Høring AP2021 Verningevej 9 Broby.
  565400/20
 • Til Borger Høring AP2021 Langgyden 25 Nr. Aaby
  565883/20
 • Til Borger Høring AP2021 Frydsvej 6 Egtved.
  565798/20
 • Til Borger Høring AP2021 Slotsgade 15A-F Haderslev
  565697/20
 • Til Borger Høring AP2021 Mommarkvej 232 Sydals
  565627/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Uldallund 2 Vojens
  565725/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Ravnsbjergvej 4a Gråsten
  565424/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Rævestræde 4 og 6 Varde
  565739/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Sommerstedvej 16 Sommersted
  565701/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Luhøjvej Vissenbjerg matrikel 3i
  565595/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Slotsvej 14 Toftlund
  565066/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Møbjergvej 47 Sdr Omme
  565310/20
 • Til Borger Høring AP2021 Sdr Landevej 17 Aabenraa.
  565979/20
 • Til Borger Høring AP2021 Elsesvej 20 Fredericia
  565915/20
 • Til Borger: Høring AP2021 Ravsted Hovedgade 32 Bylderup Bov.pdf
  565438/20
 • Til Borger Høring AP2021 Lavninggyde 8 Haderslev.
  565929/20
 • Til Borger Høring AP2021 Åsumvej 709 Odense
  565816/20
 • Til Borger Høring AP2021 Bolderslev Hovedgade 4 Bolderslev
  565988/20
 • Til borger, kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureninsloven- Hermesvej 12a,og 12 c, 6200 Aabenraa udgår af kortlægning
  563130/20
 • Til Grundejerforeningen Vesterbrogade, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vedelsgade 115A-B, Vesterbrogade 15D, 7100 Vejle.pdf
  564018/20
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  563573/20
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af orienteringsbrev vedr. indledende undersøgelse på ejendommen, matr.nr. 213 og 413 Bovrup, Varnæs, som ligger Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa. Lokalitet 519-10019.
  564175/20
 • Pukkelafvikling af dexa skanninger på afd for Medicinske Sygdomme Kolding SLB
  564529/20
 • til vejle kommune: Udkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  568513/20

19. november 2020

Indgående

 • Vejadgang - del af matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs , 6200 Aabenraa
  563009/20
 • 408479-20_v1_Vejadgang - del af matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs , 6200 Aabenraa.DOCX
  563010/20
 • SV: Vejadgang - del af matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs , 6200 Aabenraa
  563007/20
 • Fra Concito - Program for opstartskonference 26. november 2020
  566594/20
 • Opfølgning på DK2020 SYD møde
  566738/20
 • Kopi af tilladelse til boliger.pdf
  574769/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg til undersøgelse, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag
  574770/20
 • Fra Odense Kommune: Kommunens kommentarer til fremsendt oplæg til poreluftundersøgelse, Dalum Papirfabrik, Dalumvej 116, 5250 Odense SV
  574768/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til nedrivning af bygninger og fjernelse af terrændæk
  572176/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig §8-tilladelse til nedrivning på Lok. nr. 479-00593
  572175/20
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, status på boringer B301-B303
  568175/20
 • Fra DMR - spørgsmål vedr. tilbud
  611496/20
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik: Kvittering for kommunens tilbagemelding på oplæg til poreluftscreening, Buchwaldsvej 33, Tommerup, matr 1gu
  565231/20
 • Fra Assens Kommune: Kommunens tilbagemelding på oplæg til poreluftscreening, Buchwaldsvej 33, Tommerup, matr 1gu
  565228/20
 • Fra Kolding Kommune og DMR, VS: Kolding Åpark 7, 6000 Kolding, oplæg til dokumentation/undersøgelsesoplæg.
  569460/20
 • Dialog med Assens Kommune RÅSTOF Om myndighedshøringssvar
  4274/21
 • Fra COWI: Spørgsmål fra grundejer til supl. målerunde FW: Ophængning af målerør, Højløkke Allé 2A, Odense N
  561636/20
 • Til kommende nabo RÅSTOF Svar på henvendelse
  561392/20
 • SV: Spørgeskemaspecifikation
  561454/20
 • Første jordemoderkonsultation_skemaspec_20201118.docx
  561455/20
 • Fra Sagro: spm vedr prioritering, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted
  563349/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsrapport II, Bülowsvej 9 Sønderborg
  564279/20
 • Fra Home, Henv. vedr. Ole Rømers Vej 18, 6100 Haderslev lokalitetsnummer 515-50208
  564733/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Fremsendelse af forklassificeringsrapport (2. fase) I, Bülowsvej 9, Sønderborg
  564262/20
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse - Niels Finsens Vej 4A-F, 6100 Haderslev
  564413/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Forklassificeringsrapport_2.fase II, Bülowsvej 9, Sønderborg
  564272/20
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, Niels Finsens Vej 4A-F, 6100 Haderslev
  564407/20
 • Fra Rådgiver: Undersøgelsesrapport, Frøslev - Hermesvej 12A, 6330 Padborg
  563034/20
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Anmodning" - Miljønotat, oktober 2020
  564416/20
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr vedrørende jordhåndtering på Seestvej 10, 6000 Kolding
  562619/20
 • Fra Billund Kommune: Tilbagemelding på rykker for svar på spørgsmål til §8-sagen fra Vejlevej 6, 7260 Sønder Omme
  562589/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V - Grundejerrapport.pdf
  561699/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Lundsgårdsvej ,5200 Odense V - Teknisk rapport.pdf
  561685/20
 • Mail fra Azets Ejendomsadministration - Besked.pdf
  561898/20
 • Fra HolmrisB8: Ordrebekræftelse R-286250-SB/SF, skrivebord,
  563205/20
 • Interreg: referat skriflig votering 26.10.-9.11.2020
  561758/20
 • fra VIA opfølgende svar : Udsivning af pesticider - status ny ansøgning
  562843/20
 • Mail fra Azets Ejendomsadministration
  561894/20
 • Fra DMR. Kopi af skrivelse/ forureningsrapport til Faaborg Midtfyn Kommune
  561591/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bem vedr § 8 sagen Boligforeningen Søbo, Bülowsvej 9, 6400
  562392/20
 • Fra COWI: Henv vedr Esbjergværket, Sahara, Esbjerg Havn
  561560/20
 • Fra Esbjerg Kopmmune: Orientering om forurening, Østergade 15, Esbjerg
  564443/20
 • Fra DMR, henvendelse om matrikel 686ab, Marstal
  563644/20
 • Fra Ingeniør'ne: Kort status for forureningsundersøgelse og forventet tidspunkt for fremsendelse af § 8 ansøgning, Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  565584/20
 • Miljøfremmede stoffer på vandbværkers ledningsnettet
  569111/20
 • Redegørelsetil regionsrådet fra Fynbus og Sydtrafik vedrørende kendelse om bod
  569251/20
 • Kendelse fra Klagenævnet for udbud mod FynBus Sydtrafik og Midttrafik.pdf
  569269/20
 • Fra projekt: ønske om at fastholde oprindeligt koncept
  590907/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedrørende dokumentation" - Notat - Dokumentation for oprensning Skagerrakvej 1 Esbjerg
  594774/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Gl. Færgevej 61, Fredericia
  560909/20
 • Støtteerklæring fra Trekantområdet
  563151/20
 • Til DMR - Ønsker tilbud på undersøgelser efter afværge - indeluft., poreluft mm.
  611487/20

Udgående

 • Arbejdsgruppen vedr. økonomi, overhead mv. - møde snart
  604712/20
 • Til Svendborg Kommune: Tilbagemelding om ingen offentlig indsats på lok. nr. 479-00593
  562430/20
 • Til Nordicals: svar vedr. Krudthusgade 18 - 20 i Odense - Mail 1 af 2
  562463/20
 • Til Nordicals: Svar vedr. Krudthusgade 18 - 20 i Odense - Mail 2 af 2
  562469/20
 • Til Rådgiverne: Spørgsmål og svar til pulje 25
  562398/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Tilladelse til Bedsted Lø Grusværker ApS til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  562966/20
 • Re: Netværkssekretariatet for LMS Syd
  561837/20
 • Fwd: Vedr. Gl. Færgevej 61, Fredericia
  9812/21
 • Til COWI: Svar på spørgsmål fra grundejer SV: Ophængning af målerør, Højløkke Allé 2A, Odense N
  561649/20
 • Til Forsyning: Svar på spørgsmål
  561445/20
 • Til Langeland Kommune: Telefonnotat vedr. Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  561091/20
 • Til borger: Orientering om påvist forurening på din ejendom, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  561036/20
 • Til borger: Bilag - V0-orientering, påvist forurening
  561040/20
 • Til borger: Varsel af forureningsundersøgelse, Stationspladsen 1b, 6870 Ølgod
  562821/20
 • Fra DMR - Rapporter fra indledende undersøgelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  562628/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  562660/20
 • Til offentlig høring - følgebrev - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev..pdf
  562303/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - Udkast til V2-kortbilag.pdf
  562659/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop - V1-varsling
  562185/20
 • Til borger: svar på HENV, Ønske om information om jordforurening: 26næ Kerteminde Markjorder, Kerteminde Kommune VS Lotte
  562683/20
 • Til borger, kommune, vandværk og vurdst.: afgørelse om kortlægning af Karetmagervej 19 A, mfl., 7100 Vejle
  560839/20
 • Til høringsparter - Udkast - tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 Søgård Kliplev.pdf
  562310/20
 • Til Nybolig: svar på HENv, Møllevej 4a, 5471 Søndersø
  561690/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - V2-høring, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  562638/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  562651/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse for en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  562059/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte arealer for en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  562072/20
 • Til SWECO: Stationspladsen 1a og 1b, Ølgod - monitering af indeluft og afkast fra afværgeanlæg
  562852/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-varsel, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  562667/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  562037/20
 • Til borger: Varsel af forureningsundersøgelse, Stationspladsen 1a, 6870 Ølgod
  562814/20
 • til VIA SV: Udsivning af pesticider - status ny ansøgning - fortsat tilsagn
  562815/20
 • Til Aabenraa Kommune : Høring iht. råstoflovens §10a - udkast til tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  562355/20
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, følgeskrivelse
  566539/20
 • Til Sagro: svar på spm, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted
  563434/20
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, Endeligt underskrevet aftaledokument
  566541/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  597925/20
 • Til Sweco: Indeklimamonitering 2020
  14498/21
 • Til Børnehuset Bullerbo: Varsel af indeluftundersøgelse 2020 - Varsel af undersøgelse 2020.pdf
  14504/21
 • Til Sweco, Råstof, VS_ j.nr. 16_34163 - Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvending gældende i 10 år på dele af matr. nr. 13, 21, 22, 34, 273, 276 og 314 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  23926/21
 • Til Fåborg Midtfyn kommune:VS: Vesterskovvej 1, 5792 - Jeres lok. nr. 430-81309
  613662/20

18. november 2020

Indgående

 • Fra SWECO: Nørrebro 118, Rudkøbing, Tilfredshedserklæring
  587050/20
 • Fra JEMA: Vedr. etablering af køling i serverrum
  560716/20
 • Fra COWI: Endelig undersøgelsesrapport
  560779/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Status undersøgelse og oprensning af olieforurening efter lækket villaolietank på Nonnebovej 2A, 5550 Langeskov
  560690/20
 • Fra COWI: Kontrolrapport GeoGis
  560765/20
 • Fra COWI: Kontrolrapport - GeoGis
  560753/20
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til Pulje 25
  560311/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Geoteknisk jordbundsundersøgelse - Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  560912/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - forureningsundersøgelse, Rudkøbing. Strandløkken 1 A
  560911/20
 • Fra Langeland Kommune: Miljonotat vedr. Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  560910/20
 • Fra Orbicon: Endelig moniteringsnotat 2020
  559439/20
 • Fra Concito: Besked til kommunerne om deres deltagelse
  564870/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Afslutningsnotat vedr. § 8 tilladelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  563097/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Slutnotat §8_inkl. bilag
  563098/20
 • Fra DMR: Placering af dyb boring, Herslev
  568156/20
 • Fra Assens Kommune: Anmodning om fristforlængelse for etablering af belægning, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  559053/20
 • Fra Cowi: Aktindsigt - forureningskortlagt areal - lok. 479-00001
  559547/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Betragtning angående JAGG-beregninger, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  559035/20
 • Fra McLarens Aviation: Status på prøvetagning, flystyrt på mark, Stævningen 1, 5772 Kværndrup
  559029/20
 • Fra Niras - Boringssløjfninger: Nørreport 15-17, Aabenrå
  2730/21
 • Fra Niras - Boringssløjfninger P26, Nørreport 15-17, Aabenrå
  2761/21
 • Fra Niras - Boringssløjfninger: Nørreport 15-17, Aabenrå
  2688/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Fremsendelse af kopi af indledende forureningsundersøgelse, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  558853/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Notat vedr. indledende forureningsundersøgelse - Gyldensteensvej 124, Bogense
  558854/20
 • Fra Orbicon: Vedr. ny vandprøve
  559226/20
 • Fra D4 .NET login (Det i kender som weblogin, eller formular login)
  11209/21
 • Fra Kolding Kommune: Slutdokumentation for jordhåndtering på Seestvej 10, 6000 Kolding
  591763/20
 • Fra Judica, Råstof, j.nr. 16_34163 - Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvending gældende i 10 år på dele af matr. nr. 13, 21, 22, 34, 273, 276 og 3
  23924/21
 • Fra ansøger: update med pressemateriale
  587405/20
 • Region Syddanmark - Risikovurdering - Service Now Platformen 2019
  587457/20
 • fra fredericia kommune Geotekniske undersøgelser for HySynergy-projektet i Fredericia
  572775/20
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Kvittering for fremsendelse af materiale på Vinkelvej 15, 6100 Haderslev, lok. 515-50256
  567176/20
 • Fra Kolding Kommune:§8 Dokumentationsrapport ny lagerhal, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  560097/20
 • Status og forslag til tidsplan, pulje 26, Odense
  558994/20
 • Fra Aabenraa Kommune: SV: Høring vedr. udkast til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  559359/20
 • Fra Nykredit: Henvendelse vedr.lok. 410-81105
  560263/20
 • fra vejle kommune undersøgelsesrapport
  558744/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kommunikation til rådgiver, Lindehaven, Sønderborg
  559516/20
 • Vedr. 561-04115 Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V - Ændring af kortlægningsstatus
  559329/20
 • Fra Vejen Kommune: Ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens § 19
  558483/20
 • Ændringer af praksisoplysninger på Sundhed.dk
  559199/20
 • Infonet systemdokumentation okt nov 2020.pdf
  559494/20
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering m. svar. Justering af OSD i forbindelse med Fyns Modellen? (MST Id nr.: 2121131)
  559304/20
 • Fra Ejendomsmægler: SV: 291374 - Toldbodvej 13B, 7100 Vejle
  559314/20
 • Fra NORDICALS: Forespørgsel vedr. Vestre Stationsvej 9, 5000 Odense C
  559958/20
 • Fra Sønderborg Kommune::Rykker for dokumentationsrrapport fra Orbicon, Sønderborg Havn, Sønderborg
  559751/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig §8 tilladelse, Skovglimt 23, Sønderboirg
  559697/20
 • Fra DMR - Situationsplan (18-11-2020)
  562736/20
 • SV: Dagsorden: Møde vedr. forskningsprojekt om medicinsk cannabis den 23.11. kl 15-16
  561938/20
 • Fra JS-Bolig A/S: Demontering af vinduer m.m. samt oprensning af forurening, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  563933/20
 • fra Vejen kommune Asfaltering og kortlægning
  563810/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, ok
  566503/20
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: "FORSP.: Forurening matr. 3393a, Haderslev - Vinkelvej 15, 6100 Haderslev - lok. 515-50256"
  567167/20
 • Fra MST: Dokumentationsrapport (rør 88LP022 ved T8803, FDO)-2-1.pdf
  566947/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, aftale til underskrift
  566517/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, følgeskrivelse
  566510/20
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie ved 88LP022 ved tank T8803 (MST Id nr.: 2121397)
  566942/20
 • fra GEUS Masstrain: Non-target pesticidanalyser - vi sender den ind igen 1/12-2020
  569432/20
 • Fra Ingeniør'ne: Baggrundsmateriale vedr. Varsling af undersøgelsespåbud, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  573071/20
 • Fra DMR - status på økonomi og fakturaopgørelse, november 2020
  568952/20
 • Fra Odense Kommune: Nedrivning af væksthuse, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  574508/20
 • Fra WSP: Status og Økonomi Nørregade
  581742/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582868/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582863/20
 • SLB, Vejle Sygehus, P-hus nr. 2, 1-års eftersynsprotokol underskrevet
  582694/20
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering m. svar. Justering af OSD i forbindelse med Fyns Modellen? (MST Id nr.: 2121131)
  559253/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. status for oprensnigsrapport, Skagerrakvej 1, Esbjerg N
  559611/20

Udgående

 • Dokumentation ifbm. licensbelagte sektion EQ-5D i PRO spørgeskemaerne for knæartrose og hofteartrose
  566304/20
 • 1 års opfølgning Hofteartrose EQ5D.pdf
  566306/20
 • Forundersøgelse Knæartrose EQ5D.pdf
  566305/20
 • Forundersøgelse Hofteartrose EQ5D.pdf
  566309/20
 • 1 års opfølgning Knæartrose EQ5D.pdf
  566307/20
 • Til Cowi: Sagsmateriale far Odensevejens Losseplads
  560262/20
 • Til JEMA: Etablering af køling i serverrum
  560714/20
 • Til Nordicals: svar vedr. lokalitets nr. 461-05720 - Vestre Stationsvej 9, 5000 Odense C
  559973/20
 • Re: Pulje 52: Plan for besigtigelser - 2 lokaliteter udgår
  10052/21
 • Til COWI: Vedr. fakturering slut 2020
  559250/20
 • Til Assens Kommune: Accept af fristforlængelse for etablering af fast belægning, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  559071/20
 • Til DMR, Odensevej 51, 5600 - Opfølgning på §8 om nedrivning af bygninger hos tidligere Faaborg Sygehus
  559377/20
 • Til borger: Bilag - V0-brev
  559001/20
 • Til borger: Orientering om oplysninger om oliespild, Nonnebovej 2A-2B, 5550 Langeskov
  559002/20
 • Til Kerteminde Kommine: Hvad er status på påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening efter lækket villaolietank på Nonnebovej 2A, 5550 Langeskov?
  558903/20
 • Til McLarens: Rykker for status på prøvetagning, Flystyrt på mark, Stævningen 1, 5750 Ringe
  558660/20
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om kopi af notat for indledende undersøgelse, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  558684/20
 • Til Borger: Fremsendelse af rapport fra 1998
  558375/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henv vedr.- Toldbodvej 13B, 7100 Vejle
  558512/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. vurdering af § 8 dokumentationsrapport, koldhal, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  560292/20
 • Til projekt: svar på henvendelse vedr. slutafregning
  560524/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. vurdering af indsats OFV og § 8, Ørbækvej 787, 5220 Odense SØ
  558752/20
 • Til Broager Erhvervspark, Sønderborg Kommune og borger: Høring af V2-kortlægning, Møllegade 23, Broager
  560537/20
 • Til ejendomsmægler: SV: SV: 291374 - Toldbodvej 13B, 7100 Vejle
  559321/20
 • Til Danbolig, svar på henvendelse, Hjerting Strandvej 20, Hjerting, 6710 Esbjerg V
  558309/20
 • Til Miljøstyrelsen: Justering af OSD i forbindelse med Fyns Modellen?
  559232/20
 • Til Vejle Kommune: Tilbagemelding på orientering om potentiel jordforurening ved Brøndsted Møllevej, 7080 Børkop
  559160/20
 • Til borger: svar på henvendelse
  558468/20
 • Til LandSyd, svar på henvendelse, spørgsmål om jordforurening, Tøndervej 157, 6200 AabenraaS - vores j.nr. 1207561
  558959/20
 • VS: Hjemmearbejdspladser
  562925/20
 • Til Borger, fremsendelse af Kort og tilsynsbemærkninger vedr. trykkeri på Staldgårdsgade, Vejle
  564898/20
 • Til MST: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved tank 65
  563028/20
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, svar vedr. GDPR og ok til aftale
  566485/20
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: "Vedr. fremsendelse af materiale på Vinkelvej 15, 6100 Haderslev, lok. 515-50256"
  567173/20
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om sagsmateriale vedr. oliespild på Skagerrakvej 1, Esbjerg N
  559561/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr aktiviteter,:Nejsvej 19 A, Broager
  559817/20
 • Til Miljøstyrelsen: Justering af OSD i forbindelse med Fyns Modellen?
  559313/20
 • Til Nykredit: Svar på henvendelse vedr. lok. 410-81105, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby
  560304/20
 • Til Esbjerg Kommune: vedr. orientering om undersøgelser eller oprensninger
  559619/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af rapport over en forureningsundersøgelse på Nordre Havnekaj 27, 5300 Kerteminde
  559921/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Sag 90195 - Matrr. nr. 5f Høllund By, Vorbasse, Hovborgvej 30, 6623 Vorbasse (mail 4 ud af 5)
  559906/20
 • Til WSP: Status og Økonomi Nørregade
  581760/20
 • Til MST: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved tank 65
  605689/20
 • anmodning om aktindsigt, uddybning af anmodning og kvittering for modtagelse
  561308/20
 • fra Vejle kommune : Udkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  572769/20

17. november 2020

Indgående

 • Fra Niras, Råstof, 53 Egernsund - Råstofilladelse version 2
  564005/20
 • Fra Niras, Råstof, Råstoftilladelse_Matr.nr. 53 Egernsund_Udkast_V2.docx
  564008/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Supplerende miljøundersøgelse. Gyldensteensvej 124, Bogense, inkl. bilag
  558682/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Rapport for supplerende forureningsundersøgelse, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  558681/20
 • Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 14, 2020-11-17
  604486/20
 • Referat - Sikkerhedsmøde nr. 14, 2020-11-17.pdf
  604487/20
 • Bilag 3 Høringsmateriale - tilretning af Sydtrafiks regionale ruter 2020-2022.pdf
  569644/20
 • Bilag 1 Kommunernes høringssvar.pdf
  569641/20
 • Bilag 2 Høringsbrev - tilretning af Sydtrafiks regionale ruter 2020-2022.pdf
  569642/20
 • Optimering af regionale ruter 2020-2022 - notat til politisk behandling
  569639/20
 • Orientering til region syddanmark nov 2020 - Tilretning af Sydtrafiks regionale ruter 2020-2022.docx
  569640/20
 • Ansøgning om Råstofindvinding.msg
  568051/20
 • Fra COWI: Endelig undersøgelsesrapport
  557076/20
 • Fra Orbicon, Pulje 17 - Kontrolrapport Blåbjergvej
  566688/20
 • Fra RSD: Vedr. modtaget forureningsundersøgelse fra Lok. 630-82441, Storhaven 12, 7100 Vejle
  565309/20
 • Fra FENSMARK Miljø ApS: Forureningsundersøgelse fra Storhaven 12, 7100 Vejle, Lok. 630-82441
  565318/20
 • Høring over ændring af gebyr i bekendtgørelse om tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg
  567028/20
 • fra WSP Dagsorden til opstartsmøde TUP - Skelnen mellem pesticidkilder
  567395/20
 • Fra SUM: SV: Møde på torsdag
  559638/20
 • Fra Healthcare DENMARK: orientering vedr. budget for 2021
  560629/20
 • Fra Varde Kommune: SV: Vedr. bemærkninger, spørgsmål og forespørgsler til notat vedr. jordbundsundersøgelser på Industrivej 2, 6870 Ølgod
  560343/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om mindre forureningsundersøgelse, H. E. Blumes Vej 109 - Miljøprøver
  559728/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om § 8 tilladelse til fjernelse af fundamenter og terrændæk, 580-81397
  560053/20
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse til fjernelse af fundamenter og terrændæk, 580-81397
  560062/20
 • Fra SWECO: Stationspladsen 1a og 1b, Ølgod - monitering af indeluft og afkast fra afværgeanlæg
  562846/20
 • Fra Nybolig: HENV, Spørgsmål vedr Møllevej 4a, 5471 Søndersø
  561680/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Notat jordhåndtering - Seestvej 10.pdf
  562627/20
 • fra VIA Udsivning af pesticider - status ny ansøgning
  562810/20
 • Fwd: Genetiske analyser - Corona test
  564805/20
 • Admodning om oplysninger fra Ugeskrift for Læger og orientering om fnistoverskridelse
  564428/20
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  572762/20
 • Fra Rambøll. RE: Kolding Landevej 69 - Sanering og nedbrydning, Byggemøde nr. 2-Referat
  34304/21
 • Fra Cowi: Rapport
  557079/20
 • Fra JJA A/S: "FORSP.: Forespørgsel om materiale på Prinsessegade 39, 7000 Fredericia"
  557357/20
 • Til DMR - RSD er enig i forslag om ny boring og placering
  556208/20
 • Fra DMR - Rapporter fra indledende undersøgelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  556967/20
 • Fra DMR A/S: Lok. nr. 410-81025: Miljøundersøgelse af V1 kortlagt grund på Industrivej, Nørre Aaby
  558124/20
 • Tilbagemelding fra JV
  556337/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  556333/20
 • Svar på kommunal høring
  556620/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om varsling af tålepåbud i forbindelse med oliespild på Skagerrakvej 1, Esbjerg N
  559555/20
 • Bekræftelse på faciliteter
  557615/20
 • JV - spørgsmål
  556595/20
 • Fra WSP: Rapporter fra COWI - Kliplev ansøgningen
  557392/20
 • Ansøgning.pdf
  557299/20
 • Fra/til DMR - Ændring af regning og budget (12-11-2020)
  556662/20
 • Fra mægler - Svar på henvendelse om jordforurening og mulig indsats på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  557883/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Til overfladevandsvurdering: Esbjerg, H. E. Blumes Vej 109
  598104/20
 • Fra Svendborg Kommune: Oplæg til friv undersøgelse, Havnegade 1, Marstal
  602110/20
 • FRa Langeland Kommune: §41 oprydningspåbud
  602319/20
 • Fra Svendborg Kommune: Oplæg til undersøgelse, Havnegade 1A, Marstal
  602125/20
 • Fra DMR: Resultater Rismarksvej 52
  583332/20
 • fra fredericia kommune : Uraniavej 8, 5500 Middelfart. Poreluft - tegningsmateriale.
  558511/20
 • Fra Middelfart Kommune, Vedr. høring om forurening på Algade 74, 5592 Ejby
  557242/20
 • Fra NIRAS, Bilag til teknisk rapport vedr. St. Rådhusgade 21 - bilag del 2 og del 4.pdf
  608174/20
 • Fra NIRAS, bilag til teknisk rapport vedr. St. Rådhusgade 21 - bilag del 3.pdf
  608179/20
 • Fra NIRAS, bilag til teknisk rapport vedr. St. Rådhusgade 21 - bilag del 4.pdf
  608176/20
 • VS: Hjælp til bidrag til projekt PAMus
  617488/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582856/20
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Kommunen afslutter sagen, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  592713/20
 • Fra Sweco: Børnehuset Bullerbo - monitering af indeluft
  14484/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Notat jordhåndtering - Seestvej 10.pdf
  591766/20

Udgående

 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. kortlægning på Kallehave 21-23, 6470 Sydals
  558055/20
 • Sønderjyllands Amts Industriafdeling Forureningsundersøgelse Januar 2000.pdf
  558057/20
 • V1- og V2-afgørelse 14-02-2011.pdf
  558059/20
 • Til ansøger RÅSTOF Kvittering Ansøgning om råstofindvinding
  21966/21
 • Til Orbicon: Kommentar til rapport
  557594/20
 • Til COWI: Vedr. økonomi og faktura
  558724/20
 • Svar fra A Kure: 54.000 m2 "boliggrund" på nedlagt gartneri? Grønnegyden 24A 5270 Odense N lok.nr. 461-81671
  10031/21
 • Til borger, V1-afgørelse m kortbilag- Sdr. Ringvej 13, 7323 Give.pdf
  9777/21
 • V1-afgørelse på: Sdr. Ringvej 13, 7323 Give, Matr. nr. 7o Give By, Give, 630-82323
  10037/21
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om udbud af forureningsundersøgelse
  557440/20
 • Til mødedeltagerne: Referat fra møde d. 11.11. i Lægemiddelkomitéen
  557404/20
 • 5 - Oplæg foto - Grønnegyden 24A 5270 Odense N lok.nr. 461-81671 - foreløbig, - måske friv.pdf
  9791/21
 • 54.000 m2 "boliggrund" på nedlagt gartneri? Grønnegyden 24A 5270 Odense N lok.nr. 461-81671
  10023/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V1.pdf
  557373/20
 • Til Esbjerg Kommune, Jordforurening, Saltgade 3 m.fl. Ribe. Lok: 571-86002
  557365/20
 • Til Borger, Orientering om reducering af kortlægningen.pdf
  557370/20
 • SV: Vedr. Gl. Færgevej 61, Fredericia
  10064/21
 • Indledende undersøgelse. Gl. Færgevej 61, Fredericia, inkl. bilag.pdf
  9917/21
 • VS: Vedr. Gl. Færgevej 61, Fredericia
  9826/21
 • SV: Vedr. Gl. Færgevej 61, Fredericia
  9858/21
 • 6 Kortlægningsvurdering af frugtplantager og gartnerier, 06-05-2010.ppt
  9806/21
 • frugtplantage
  9838/21
 • Guldborgsund frugtplantage kortlægning, marts 2007.doc
  9885/21
 • 6 Kortlægningsvurdering af frugtplantager og gartnerier, 06-05-2010.pdf
  10012/21
 • Til FMKommune, Regionens bemærkning, Odensevej 42,44 og 46, Ringe, - historik + oplæg undersøgelse
  556664/20
 • SV: god weekend!
  9890/21
 • SV: god weekend!
  9895/21
 • Til Borger: Orientering om udbud
  557451/20
 • til Middelfart kommune : Uraniavej 8, 5500 Middelfart. Poreluft - tegningsmateriale.
  556182/20
 • Til Nordfyns Kommune: Kvittering for høringssvar om forurening og påbudsmulighed på Stenløkkevej 29, 5454 Otterup
  556799/20
 • Til Nordicals, svar på henvendelse, 273 Rødding Ejerlav, Rødding, Vejen Kommune - Rødding Torvet 1, 6630 Rødding
  556249/20
 • Til Odense Kommune: Bæredygtig råstofforvaltning
  555989/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - V2-høring, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  557086/20
 • Referat dialogmøde apotek/ almen praksis/ praksisafdelingen 12. nov 2020
  557725/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - udkast til kortbilag, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  557104/20
 • Til Nybolig, svar på henvendelse, SV: S301044 Vinkældervej 22B, 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  557515/20
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens § 19
  558119/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST - Rapport fra indledende_grundejer del, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  557117/20
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev, Aabenraa Kommune, 865, Tinglev Ejerlav, Tinglev, lok.nr. 580-81397
  557303/20
 • Til Niras: Fremsendelse af supplerende materiale, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  558137/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  556057/20
 • Til mægler - Svar på henvendelse om forurening på en del af ejendommen Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  557892/20
 • Til Kolding kommune - Høring om påbudsmuligheder Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  557605/20
 • Til Vejle Kommune: Bem. til 1 udkast til dokumentationsrapport
  556503/20
 • Til Realkredit Danmark, svar på henvendelse, SV: Forespørgsel vedr. forureningsattest
  556331/20
 • Til Norrecco Agerskov A/S: V1 og V2 høring inkl. bilag, Geestruplund 2, Agerskov.pdf
  556684/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  556601/20
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr tårn 4 og 5, Lindehaven, Sønderborg
  557508/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse (ændring, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  556356/20
 • Til JJA A/S: "SVAR: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale på Prinsessegade 39, 7000 Fredericia, lok. 607-00654"
  557436/20
 • Til Borger, Ejendom ikke omfattet af ret til boligundersøglelse, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  556727/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Skovglimt 23, matr. 4668r Sønderborg , lok.nr 537-05702
  557552/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr vilkår, Lindehaven, Sønderborg
  557722/20
 • Til Vestergade 10 Vejle ApS, V1-afgørelse med bilag, Vestergade 10A-K, 7100 Vejle.pdf
  558108/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. vurdering af forurening i området ved tidligere nedgravet tank, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  556281/20
 • Til borger, V1-afgørelse m kortbilag- Sdr. Ringvej 13, 7323 Give.pdf
  557430/20
 • Til borger: svar på HENV, Vedr matrikel 8a Dalby by, Dalby og §3-område
  556686/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, V2 kortlægning. Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn
  556650/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vedelsgade 117A, 117B, 7100 Vejle.pdf
  558051/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  557090/20
 • Til Middelfart Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bystævnevej 8, 5464 Middelfart
  556388/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - udkast til boligerklæring, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  557092/20
 • Til Nybolig: Svar på HENV, (480-81211), nabo Svinget 11, Uggerslev, 5450 Otterup -Jordforurening. nabo
  557015/20
 • Til Borger: V2-afgørelse (ændring), Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  556344/20
 • Til Kolding kommune - til orientering, V2-varsel, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  557130/20
 • Til borger: kopi af kortudsnit vedr. §3, Dalby
  557497/20
 • Til Borger, Vedr. anmodning om boligundersøgelse, Tørresøvej 42, 5450 Otterup.pdf
  556246/20
 • Til Fredericia KOmmune: Kvitttering på modtagelse af orirentering om tungmetalforurenet jord.
  557987/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST - Rapport fra indledende_grundejer del, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  596733/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. rykker for svar på spørgsmål i §8-sagen fra Vejlevej 6, 7260 Sønder Omme
  562574/20
 • Til Rambøll. SV: Kolding Landevej 69, Taulov - indkomne tilbud på oprensning/afværge
  31294/21

16. november 2020

Indgående

 • Fra DGE: Revideret oplæg til tredje runde af geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  556021/20
 • Fra FMKommune, Odensevej 4244 og 46 Ringe - historik + oplæg undersøgelse.msg
  556309/20
 • Fra NIRAS: Vedr. fliser
  555975/20
 • Fra COWI: Vedr. sløjfning af boring
  555974/20
 • Fra DMR: placering af dyb boring
  568152/20
 • Fra Orbicon, Afrapportering - Ravsted Hovedgade 50, Bylderup Bov (Pulje 17)
  565430/20
 • Kopi af udsendte materialer til styregruppemødet
  564843/20
 • Dialog med Miljøstyrelsen RÅSTOF Om fredsskov - erstatningsskov (MST Id nr.: 2105497)
  561380/20
 • SV: PRO Palliation
  554296/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Notat vedr olietank - Ved Dammen 58, Løgumkloster m bilag
  559089/20
 • Fra Tønder Kommune: Fremsendelse af indledende undersøgelsesnotat, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  559088/20
 • 273 Rødding Ejerlav Rødding Vejen Kommune - Rødding Torvet 1 6630 Rødding.msg
  556241/20
 • Fra Nordicals, henvendelse, 273 Rødding Ejerlav, Rødding, Vejen Kommune - Rødding Torvet 1, 6630 Rødding
  556242/20
 • Fra Kerteminde Kommune: §19-tilladelse til jordvarmeanlæg på Tværgyden 8, 5550
  558848/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - §19-Tilladelse til etablering af jordvarme, Tværgyden 8, 5550 Langeskov
  558849/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat_Skårupøre Strandvej 133
  555361/20
 • Fra Svendborg Kommune: Undersøgelsesrapport, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  555359/20
 • Fra Fjernvarmefyn: Forespørgsel om materiale der danner grundlag for kortlægning, Havnegade 120, 5000 Odense C
  555124/20
 • Fra lodsejer RÅSTOF Svar på myndighedshøring
  36520/21
 • fra vejle kommune Venusvej 5, 7100 Vejle - Orientering om jordforurening
  569088/20
 • Notat Regelsæt for reklamer på busser af Oktober 2020.pdf
  569227/20
 • Fra hjerte-kræftstyregruppe - Høring af udkast til handleplan 2021 for SydKIP - svarfrist senest den 16-11-2020
  574286/20
 • fra Tornbjerg Gymnasiumn
  580386/20
 • Fra DMR: Foreløbige resultater
  583260/20
 • Fra Danbolig, henvendelse, Hjerting Strandvej 20, Hjerting, 6710 Esbjerg V
  558306/20
 • Fra Miljoeteknik: HENV, Lokalitetsnr.: 429-00024 Stjernevænget 2 B, 5592 Ejby.
  561145/20
 • Fra oversætter: Ang. oversættelse af hilsen
  562573/20
 • Fra oversætter: Ang. oversættelse af hilsen
  562552/20
 • Interreg 6A: Orientering om de næste aktiviteter og aflysning af styregruppemøde 16. december 2020
  561801/20
 • Fra borger: HENV, Ønske om information om jordforurening: 26næ Kerteminde Markjorder, Kerteminde Kommune VS Lotte
  562676/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, Tilrettet aftale
  564770/20
 • Psykolog - Adresseændring
  555007/20
 • Soc, Udby, B&U, aftaler underskrevet - Aftaleseddel TE17, NemByg - UNDERSKREVET.pdf
  554184/20
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Ballum Hede 10, 6280 Bredebro.
  555859/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Høringssvar om forurening og påbudsmulighed på Stenløkkevej 29, 5454 Otterup
  556792/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Søkildevej 1, 5270 Odense N.pdf
  556698/20
 • I GOT SKILLS_NY_PROJEKTPLAN_NOV._2020.pdf
  555412/20
 • VS: Praksisafdelingen [Ref.nr.=508b0868b7c24b358a84015213fb6b7d]
  554377/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  555634/20
 • Fra LandSyd, Spørgsmål om jordforurening, Tøndervej 157, 6200 Aabenraa - vores j.nr. 1207561
  558924/20
 • Fra Viatris: Announcing the Launch of Viatris - A New Kind of Healthcare Company Formed through the Combination of Mylan and Upjohn
  556052/20
 • Fra DMR - Situationsplan + Forslag til placering af ny dyb boring
  556185/20
 • Fra Nybolig: HENV, nabo til Svinget 11, Uggerslev, 5450 Otterup - Aktindsigt Jordforurening
  557004/20
 • Fra Folketingets Ombudsmand: Vurdering af sag
  556188/20
 • Fra DMR - Boreprofiler (B101, 102, 103, 106 og 107), pejleresultater og nivellement
  556175/20
 • Fra Nybolig, henvendelse, Vinkældervej 22B, 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  557503/20
 • Fra Fredricia Kommune: Bilag - Dokumentationsrapport i forbindelse med tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på Sundegade 2.pdf
  557895/20
 • Fra Borger, Oplysninger om tank, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  556108/20
 • Fra borger: HENV, Telefonbesked - §3-område, Fynshovedvej, Dalby
  556675/20
 • Fra NCC - anmodning om dokumenter - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  559564/20
 • Fra Niras: Forespørgsel om supplerende materiale, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  558134/20
 • Fra Kolding Byråd: Materiale fremsendt til regionsrådet fra Kolding Kommune vedr. Råstofplan 2020
  592658/20
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev, jordforurening, P-hus i Sundegade, Fredericia
  557889/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Elteva - lokalitet 483-04010
  576030/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582852/20
 • fra fredericia kommune : Indledende undersøgelse Gl. Færgevej 61, Fredericia
  556431/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilsyn på ejendommen samt info om forløb af opgravning m.m., Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  556231/20
 • Fra Tønder Kommune: svar på høring vedr. godkendelse af efterbehandling matr. nr. 272 Hønning, Arrild, Tønder Kommune
  554324/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentationsrapport for P-hus i Kanalbyen
  557742/20
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Orientering om sag
  602148/20

Udgående

 • SV: Opstart af indledende undersøgelser på jeres tidligere V1-sager
  10086/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nygade 20, 7323 Give.pdf
  9903/21
 • Mødereferat ansættelsesudvalg BUP 121120.doc
  555741/20
 • Referat fra ansættelsesudvalgsmødet den 12. november
  555740/20
 • Til ansøger, lodsejer og kommune RÅSTOG Invitation til markmøde
  36522/21
 • Til Astrazeneca: Gode nyheder om Forxiga.
  555176/20
 • Re: Outlook kursus: Mappe og Kursusbevis
  10079/21
 • Til Fjernvarmefyn: Telefonnotat om snak om materiale der danner grundlag for kortlægning, Havnegade 120, 5000 Odense C
  555125/20
 • Til DMR: Orientering om kortlægningsvurdering, Hannerupgårdsvej 6, Odense
  555065/20
 • Til borgere: Bilag - Udgår af kortlægningen
  555062/20
 • Til borgere: Ejendom udgår af kortlægning, Hannerupgårdsvej 6, 5230 Odense M
  555061/20
 • Til Gedeon Richter: Vedrørende rationel anvendelse af intrauterine indlæg med levonorgestrel
  554620/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  556724/20
 • Til Odense Kommune, Jordforurening, Kirkegyden 44-46, Odense N. Lok: 461-81469
  554443/20
 • Til MENETA Holding A/S, Udgået inden kortlægning.pdf
  554453/20
 • SV: Outlook kursus: Mappe og Kursusbevis
  10048/21
 • pulje 52 Google Earth
  9774/21
 • Til Dansk Landbrugs Grovvareselskab: Bilag - V1-afgørelse
  554066/20
 • Til Dansk Landbrugs Grovvareselskab: V1-kortlægning af Siloøen, Englandskaj 8 m.fl., 5000 Odense C, matr.nr. 6q, 9d og 9m Nørremarken, Odense Jorder
  554064/20
 • MINI CITRONMÅNE ?? 12 stk. 120 g blødt smør 50 g... - Mette Voss Kjærgaard - Antiinflammatorisk Kostvejleder | Facebook
  10063/21
 • Til Odense Havn Ejendomsselvskab ApS: V1-kortlægning af Siloøen, Englandskaj 8 m.fl., 5000 Odense C, matr.nr. 6q, 9d og 9m Nørremarken, Odense Jorder
  554067/20
 • Til Odense Havn Ejendomsselvskab ApS: Bilag - V1-afgørelse
  554068/20
 • Til Borger: V2-kortlægning af del af Assensvej 251, 5642 Millinge, matr.nr. 70e Østerby By, Svanninge
  554026/20
 • Til Borger: Bilag - V2-afgørelse
  554027/20
 • Til DMR: Udførelse af boringer ved Herslev kildeplads, strategi
  553989/20
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel om sagsstatus på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster - kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  553852/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Hvad er status på spild med hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792
  553834/20
 • Til Sønderborg Kommune, vurderingsstyrelsen og borger: Ejendom udgår af kortlægning, Peter Kaads Vej 10, Sønderborg
  555658/20
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse med bilag, Langelinje 13, 7100 Vejle.pdf
  555869/20
 • Til MK Ejendomme, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 233A, Vejle.pdf
  553910/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Tingvallavej 71, 5210 Odense NN
  554445/20
 • Til PBL INVEST VEJLE AS, V1-afgørelse med bilag, Sadelmagervej 25, 7100 Vejle..pdf
  555893/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring med bilag, Sandagervej 61, 7100 Vejle
  554442/20
 • Til borger: Svar ang. hjælp til slægtsforskning
  555355/20
 • Til FRØS SPAREKASSE, Afgørelse med bilag om ændret udstrækning af V2-kortlægning.pdf
  553721/20
 • Til Tønder Spildevand A/S, høring af V1-afgørelse med bilag, Ballum Hede 10, 6261 Bredebro.pdf
  555860/20
 • Til ansøger og kommune:invitation til markmøde vedr. ansøgning om indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  554299/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 224, 5210 Odense NV.pdf
  554971/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Tingvallavej 73, 5210 Odense NV
  554454/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 23 A-D, V1-høring med bilag, Ørstedsgade 23A-D, 7100 Vejle
  555267/20
 • Til advokat aktindsigt -
  553557/20
 • Til Vejle kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 155A, Vejle.pdf
  554547/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Indkaldelse af punkter til dagsorden
  556010/20
 • Til borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Grejsdals Vænge 12, Vejle.pdf
  554188/20
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Sadelmagervej 25, 7100 Vejle..pdf
  555892/20
 • Til DSI Solgaven Pårup, V1 høring med bilag, Tingvallavej 48A, 48B, 50, 50A, 50B, 52, 52A og 52B, 5210 Odense NV
  554439/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Langelinje 11, 7100 Vejle.pdf
  555868/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Bogensevej 485, 5270 Odense N.pdf
  554375/20
 • Til MK Ejendomme, V1-høring, Grejsdalsvej 233A, Vejle.pdf
  553915/20
 • Til Vejle kommune, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 155A, Vejle.pdf
  554556/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Eddavej 1, 5210 Odense NV.pdf
  554967/20
 • Til Rambøll: Godkendelse af oplæg vedr forureningsundersøglse på Pileallé 20, Krogager, 7200 Grindsted
  555752/20
 • Til boligforeningen, V1 høring med bilag, Lettebækvænget 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64,
  554629/20
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Sadelmagervej 25, 7100 Vejle..pdf
  555891/20
 • Til Frøs Sparekasse, BILAG, 527-20001 Endelig rapport, teknisk - Frøsvej 5 , 6630 Rødding.pdf
  553750/20
 • Til Esbjerg Lufthavn, Råstofplan 2020 miljøvurdering
  554481/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Eddavej 3, 5210 Odense NV.pdf
  554973/20
 • Til projekt: Vedr. tilsagn fra Region Syddanmarks kulturpulje
  555692/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Grejsdals Vænge 12, Vejle.pdf
  554202/20
 • Til Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Referat af møde i administrativ følgegruppe
  557456/20
 • Fra Koncern HR: Referat af dialogmøde med uddannelsesinstitutionerne den 4. november 2020
  555115/20
 • Fra Rambøll, vedr. Stevnskovvej 39A, Svendborg.
  9136/21
 • til Tornbjerg Gymnasium
  580393/20
 • til Middelfart kommune : Uraniavej 8, 5500 Middelfart. Poreluft - tegningsmateriale.
  556179/20

15. november 2020

Indgående

 • Fra naboer - orientering om kontakt til Vejle Kommune - Sødover
  567695/20
 • Fra WSP: Filtersætning ved Nørregade 90
  581499/20

14. november 2020

Indgående

 • Til/fra Skrydstrup Flyvestation, Råstofplan 2020 miljøvurdering
  554402/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af tilsyn
  555755/20
 • Fra Cowi: Foreløbige resultater
  582842/20

Udgående

 • SMÅ FRUGTPIZZAER - Grøntsags-Nørderne
  9808/21

13. november 2020

Indgående

 • Materiale til projektstyregruppemøde om vejledningsfunktionen
  557780/20
 • Fra Formpipe Fejlliste Nr. 2 - aflevering RSD
  586619/20
 • Fra NIRAS: Vedr. placering af boring
  553930/20
 • Fra Niras, Råstof, Råstoftilladelse_Matr.nr. 53 Egernsund_Udkast.docx
  563996/20
 • Fra Niras, Råstof, 53 Egernsund - Forslag til råstoftilladelse
  563995/20
 • Fra COWI: 2. udkast til rapport
  552565/20
 • Fra Concito: PowerPoint skabelon og signatur ikoner
  564868/20
 • Bilag 2 Rapport borger- og borgerundersøgelse Sundhedscenter Haderslev 07.10.20.pdf
  587030/20
 • Bilag 3b Plan for anden fase af Sundhedscenter Haderslev.pdf
  587035/20
 • Bilag 3a Referat administrativt styregruppemøde d. 17.06.20.pdf
  587034/20
 • Bilag 1 Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev 07.09.20.pdf
  587029/20
 • Dagsorden og bilag til administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.11.20
  587027/20
 • Dagsorden administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.11.20.pdf
  587028/20
 • Fra Concito: materiale fra workshop i Svendborg
  564867/20
 • Fra Ramøll: Supplerende undersøgelser på Skovbyvej 26
  574442/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Forklaring af jordvold matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og matr.nr. 1187 m.fl. Brunde, Rise
  25440/21
 • Fra COWI: Udkast til rapport
  551437/20
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev, Fyn: Budgetstatus og honorarregning 13.11.20
  553561/20
 • Ansøgning om råstofindvinding
  557589/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Ansøgning om råstofindvinding
  557624/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  554764/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Omfang af slaggefund, Kløvermarken 5 i Sønderborg
  552197/20
 • Fra projekt: Slutrapport
  554787/20
 • fra projekthaver
  555333/20
 • Fra kulturaftale: Styregrupper, forsøgsprojekter samt aftaletekst
  554582/20
 • Fra borger: Ang. hjælp til slægtsforskning
  555434/20
 • Re: Rette etage på Sundhed.dk
  553767/20
 • Fa Vejen Kommune: Bilag - § 19 tilladelse Mølvejgårdsvej 19.pdf
  558110/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Svar tilbage: TIlsyn ved opgravning af tank, Seligmannsvej 15, 7000 Vejle Øst
  551245/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Fotos af slaggefund, Kløvermarken 5, Sønderborg
  552180/20
 • Fra Vejen Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 - Bilag til § 19 tilladelse Situationsplan Nyt Malkecenter.pdf
  558111/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bellingevej 54, 5250 Odense SV.pdf
  556481/20
 • Fra Vejen Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19
  558106/20
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81240.pdf
  575519/20
 • Fra DGE: Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg - Grundejerrapporter, endelig
  575505/20
 • Fra DGE: Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg - teknisk rapport
  575533/20
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Kogsbøllevej 47, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81240.pdf
  575524/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerdel - Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81240.pdf
  575507/20
 • Fra DGE: Bilag - GeoGis kontrolrapport
  575555/20
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk Rapport - Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81240.pdf
  575543/20
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Kogsbøllevej 38, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81240.pdf
  575511/20
 • Fra JJA A/S: Fremsendelse af ny miljøteknisk rapport fra Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  573204/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, GDPR
  564738/20
 • Fra Advokat, Klimaog Ressourcer, svar fra adv.
  564728/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, GDPR
  564740/20
 • B. Brauns advokats svar på regionens mail af 12.11.2020
  562404/20
 • Fra DSR vedrørende specificering af anmodning om aktindsigt
  559060/20
 • fra Middelfart kommune vedr - Udkast § 8 tilladelse til opførelse af boliger på kortlagt ejendom, Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart
  551845/20
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9091/21
 • Fra Realkredit Danmark, henvendelse, Forespørgsel vedr. forureningsattest
  556327/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - Foreløbige resultater
  582832/20
 • Fra DMR: Pulje 21: Rismarksvej 52
  583245/20
 • Fra WSP: Nørregade
  581461/20
 • Fra WSP: Nørregade 90
  581455/20
 • Fra Middelfart Kommune: Ekstra oversigt og analyser, Nytorv, 5500 Middelfart
  1388/21
 • Fra Faaborg Gymnasium: vedr. Bæredygtigt Byggeri
  620607/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bellingevej 54, 5250 Odense SV
  556497/20
 • Til Kolding Kommune: Anmodning om yderligere oplysninger vedr. C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  552958/20
 • V1-afgørelse: Tirsbækvej 15, 7120 Vejle Øst, Matr. nr. 6h Assendrup By, Engum, 630-81079
  9900/21
 • Til borger, V1-Afgørelse m kortbilag, Tirsbækvej 9 & 15, 7120 Vejle Ø.pdf
  9828/21
 • SV: V0-sager
  9802/21
 • SV: V0-sager
  9870/21
 • Til ansøger, Råstof, Tidsplan for Skrydstrup
  563987/20
 • god weekend!
  9894/21
 • SV: KON for kontakt??
  9804/21
 • KON for kontakt??
  10035/21
 • SV: Valg af arbejdsmiljørepræsentant i Interreg-Sekretariatet
  9877/21
 • SV: Valg af arbejdsmiljørepræsentant i Interreg-Sekretariatet
  10085/21
 • SV: Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  9912/21
 • Nedlagt gartneri 54.000 m2 boliggrund? Grønnegyden 24A 5270 Odense N lok.nr. 461-81671
  9815/21
 • 5 - Oplæg foto - Grønnegyden 24A 5270 Odense N lok.nr. 461-81671 - foreløbig, - måske friv.pdf
  10062/21
 • Til Niras og COWI: SV: Spørgsmål til udbud vedr. etablering af ny afværge på Adelgade 138, Bogense
  551729/20
 • Til Niras og COWI: SV: Spørgsmål til udbud vedr. etablering af ny afværge på Adelgade 138, Bogense
  551725/20
 • Til Niras og COWI: SV: Spørgsmål til udbud vedr. etablering af ny afværge på Adelgade 138, Bogense
  551722/20
 • ATT00001.htm
  9794/21
 • SR kap 13
  9849/21
 • kstkap11.pdf
  9818/21
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9112/21
 • Til DR: Besvarelse af opfølgende aktindsigt
  590570/20
 • til Middelfart kommune vedr - Udkast § 8 tilladelse til opførelse af boliger på kortlagt ejendom, Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart
  551152/20
 • Til borger: varsling indeluftmålinger, 515-50161 Jomfrustien 11F 2., 6100 Haderslev.pdf
  552866/20
 • Til Varde Kommune: Kopi af afgørelse "udgået inden"
  552450/20
 • Til grundejer: Kortbilag, udgår inden kortlægning, en del af Varbjergvej 31, 5464 Brenderup Fyn
  553061/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægning, en del af Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst.pdf
  552491/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Varbjergvej 31, 5464 Brenderup - en del udgår inden kortlægning
  553065/20
 • Til borger: varsling indeluftmålinger, 515-50161 Jomfrustien 11B 2.th, 6100 Haderslev.pdf
  552857/20
 • Til Borger: Afgørelse- Udgået inden
  552428/20
 • Til Haderslev kommune: Kopi af varsling af indeluftmålinger - 515-50161 Jomfrustien 11B,1.th; Jomfrustien 11B, 2.th; Jomfrustien 11F, 2.sal, 6100 Haderslev
  552874/20
 • Til borger: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  552512/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst - en del udgår inden kortlægning
  552688/20
 • Til grundejer: lok. nr. 410-81347_Varbjergvej 31 5464 Brenderup_Udgår inden kortlægning
  553060/20
 • Til borger, V1-Afgørelse m kortbilag, Tirsbækvej 9 & 15, 7120 Vejle Ø.pdf
  552952/20
 • Til boligforeningen, V1-høring med bilag, Ådalslunden 1-20 5250 Odense SV.pdf
  551063/20
 • Til RSYD Serviceafd.: Bestilling af et hævesænke bord til vores Odensekontor
  551385/20
 • til Advokatfirmaet Poul Schmith:SV: Aktindsigtsanmodning til Region Syddanmark
  552049/20
 • Til borger: varsling indeluftmålinger, 515-50161 Jomfrustien 11B, 1.th., 6100 Haderslev.pdf
  552862/20
 • Til Tønder Kommune: Kvitteringsmail, Elvej 3A, 6534 Agerskov
  552858/20
 • Til Vejen Kommune: Bemærkninger til Varsling af undersøgelsespåbud, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  552391/20
 • Til Skrydstrup Flyvestation, Råstofplan 2020 miljøvurdering
  554392/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Sag 90195 - Matrr. nr. 5f Høllund By, Vorbasse, Hovborgvej 30, 6623 Vorbasse (mail 3 ud af 5)
  558047/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Sag 90195 - Matrr. nr. 5f Høllund By, Vorbasse, Hovborgvej 30, 6623 Vorbasse (mail 5 ud af 5)
  558094/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Sag 90195 - Matrr. nr. 5f Høllund By, Vorbasse, Hovborgvej 30, 6623 Vorbasse (mail 2 ud af 5)
  558011/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Sag 90195 - Matrr. nr. 5f Høllund By, Vorbasse, Hovborgvej 30, 6623 Vorbasse (mail 1 ud af 5)
  557993/20
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, GDPR regler
  564732/20
 • Til advokat, Klima og Ressourcer, aftale retur
  564692/20
 • Til advokat, Klima og Ressourcer, aftale retur
  564698/20
 • Til advokat, Klima og Ressourcer, aftale retur
  564713/20
 • Til Sweco: Stationspladsen 1a og 1b, Ølgod - monitering af indeluft og afkast fra afværgeanlæg
  562835/20
 • Dagsorden: Møde vedr. forskningsprojekt om medicinsk cannabis den 23.11. kl 15-16
  561934/20
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, svar vedr. GDPR og ok til aftale
  566491/20
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, svar vedr. GDPR og ok til aftale
  566494/20
 • Til Niras: Overfladevandsrisiko i Søndersø
  575832/20

12. november 2020

Indgående

 • Fra COWI: Status borearbejde
  550942/20
 • Fra Odense Kommune, Orientering om spild af kølervæske på Kirkegyden 46 5270 Odense N.msg
  554436/20
 • Fra Niras: Spørgsmål til udbud vedr. etablering af ny afværge på Adelgade 138, Bogense
  551717/20
 • 2020-10-19 Tidsplan status.pdf
  604453/20
 • Referat byggemøde nr 8 den 11-11-2020 draft1.docx
  604452/20
 • Fra Gedeon Richter - Vedrørende rationel anvendelse af intrauterine indlæg med levonorgestrel
  554565/20
 • Fra JEMA: Ladestander godkendt
  549397/20
 • Fra Bygningsstyrelsen: Driftsregnskab 2019
  549341/20
 • Fra kommende nabo RÅSTOF Utilfredshed med kommende grusgrav
  561331/20
 • Fra AstraZeneca - Gode nyheder om Forxiga.
  554645/20
 • Fra Aabenraa Kommune - præcisering af høringssvar - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  549702/20
 • Fra rådgiver: Raport i word og resultater i excel
  551519/20
 • Fra Rambøll: Skovbyvej 26A - udførelse af supplerende boring
  574436/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse til etablering af gasrørledning (Baltic Pipe) tæt på affaldsdepot på Ellingevej i Rønninge, 5550 Langeskov - lok.nr. 441-00001
  553879/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde ifm. etablering af Baltic Pipe - Elingevej, 5550 Langeskov
  553880/20
 • Fra DMR: Analyseresultat dyb boring B109, Fwd: Rapport AR-20-CA-20061913-01 vedr. 2019-1487 Glasvænget 9, Vissenbjerg. Lokation: 491-70120 att: Jesper S Jørgensen(JSJ)
  548259/20
 • Henvendelse fra Borger vedr. 630-81333, Mølvangvej 85, Jelling
  550041/20
 • Fra praksis: ændring af lukkegrænse 1300
  550572/20
 • Fra Tønder Kommune: tilbagemelding fra Jord Miljø på kommunens og regionens bemærkninger til oplæg, Rismarksvej 52
  551364/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  548959/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8, Skovglimt 23, Søndeerborg
  552480/20
 • Fra projekt: underskrivet tilsagnsbrev
  552553/20
 • fra projekthaver
  550984/20
 • Til kommuner, Møde i den politiske følgegruppe om Råstoffer til diger ved Vadehavet
  548615/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: TIlsyn ved opgravning af tank, Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst
  548423/20
 • Fra system: lukket automatisk.
  550551/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Sikkerhedsinformation (DHPC) vedr Tecfidera® (dimethylfumarat)
  550464/20
 • Fra borgerforeninger, råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag,
  549238/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Bilag - Bilag 3 Vejesedler for bortkørt jord.pdf
  557766/20
 • Fra Billund Kommune: Godkendelse af dagsorden til teknikermøde
  557533/20
 • Fra SUM: SV: Spørgsmål vedr. faserapporteringen for Nyt OUH
  556834/20
 • Fra DMR: Rapprt fra rådgiver, Peter Kaads Vej 10, Sønderborg
  555148/20
 • Ansøgning
  553663/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Tilbagemelding vedr ændring på §8, Lindehaven, Sønderborg
  552405/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle.pdf
  550972/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 2 Dokumentation for tilkørte materialer.pdf
  557753/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 1 Analyseresultater.pdf
  557751/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Afrapportering af § 8 tilladelse.pdf
  557745/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark - undersøgelsesnotat 7, Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  549406/20
 • Fra Rådgiver, SWECO, Grundejer rapport, Norupvej 134, 5450 Otterup.
  599385/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, korrekturlæst udgave
  564642/20
 • Interreg 5A: Aflysning af mødet 16.12. og meddelelse om skriftlig votering
  561771/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, korrekturlæst udgave
  564641/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, suppl. opl. ang. transport
  564645/20
 • Fra Miljøteknik: Olieforurening renses op, inden bygning fjernes, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  563921/20
 • Fra Faaborg Gymnasium: vedr. Bæredygtigt Byggeri
  620598/20
 • Anmodning om aktivitetsafregning for botoxbehandling
  609674/20
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel om §8 pligt i forbindelse med etablering af belægning på Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia
  550649/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  548132/20

Udgående

 • kstkap01.pdf
  9836/21
 • SR stress
  9796/21
 • SR KST
  9833/21
 • kstkap03.pdf
  9861/21
 • kstkap13.pdf
  9851/21
 • SR kap nervesystem
  9807/21
 • kstkap11.pdf
  9839/21
 • SR kap 13
  10029/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse,Hover Kirkevej272, 7100 Vejle
  550997/20
 • Til DMR: SV: Status boring B303 og ok for at bore dybere
  550510/20
 • Re: er du sød at ringe til mig :-)
  9821/21
 • Til borger - svar på mail vedr. Nyborgvej 616, 5220 Odense SØ
  549269/20
 • Til/fra borger - Svar på spørgsmål - Vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  548894/20
 • er du sød at ringe til mig :-)
  9787/21
 • Til borger - behov for yderliger oplysninger for at kunne svare - Vejrøvænget 8, Fredericia
  548290/20
 • Til COWI: SV: Vedr. udbud af afværge på Adelgade 138, Bogense
  548226/20
 • Til DANGRØNT PRODUCTS A/S: V2 afgørelse
  549760/20
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-kortbilag, høring, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle.pdf
  548753/20
 • Til DGE - Korrespondance vedr. fremsendelse af breve til køber og sælger: Byvejen 56, Asperup - notat afværge
  548212/20
 • Til MURERNES AKTIESELSKAB VEJLE, V1-afgørelse, matr.nr. 216b Engene.pdf
  548957/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - 541-05708 (mail 3 af 3)
  550553/20
 • Til Campus Vejle, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Boulevarden 17, 7100 Vejle.pdf
  548755/20
 • Til Borger, Spørgsmål om tank, Smedevænget 15, 5550 Langeskov.pdf
  550016/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - 541-05708 (mail 2 af 3)
  550536/20
 • Til Borger, V1-høring med billag, Bellingevej 54, 5250 Odense SV.pdf
  548602/20
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Svendsgade 80.pdf
  548945/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - 541-05708 (mail 1 af 3)
  550516/20
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Svendsgade 82.pdf
  548949/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 12. november 2020
  550557/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Svendsgade.pdf
  548928/20
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om Jordforurening Vardevej 4, 6740 Bramming
  549559/20
 • Til Odense Kommune,V1-høring med billag, Bellingevej 60, 5250 Odense SV.pdf
  548610/20
 • Til Fredericia Kommune: SV: Forespørgsel om §8 pligt i forbindelse med etablering af belægning på Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia
  550656/20
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  549777/20
 • Til Campus Vejle, V1-kortbilag, høring, Boulevarden 17, 7100 Vejle.pdf
  548759/20
 • Til Odense Kommune: Godkendelse af kommunens tilbagemelding til Jord Miljø, Rismarksvej 52
  551371/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551054/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551044/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551058/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551052/20
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-høring, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle.pdf
  548762/20
 • Til Campus Vejle, V1-høring, Boulevarden 17, 7100 Vejle.pdf
  548756/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Svendsgade 76.pdf
  548932/20
 • Til Kerteminde Kommune, Tankoplysninger på Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  550092/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Bindekildevej 50. 5250 Odense SV
  549936/20
 • Til Borger, V1-høring med billag, Bellingevej 52, 5250 Odense SV.pdf
  548614/20
 • Til Kommunen : kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr.. 12. november 2020
  550564/20
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening - Kollemortervej 68, 7323 Give (630-81556)
  550635/20
 • Til Latinerparken, Vejle AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle.pdf
  548761/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Svendsgade 78.pdf
  548937/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551047/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551041/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551035/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551055/20
 • Til Niras: Svar vedr aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551065/20
 • Til Billund Kommune: Forslag til dagsorden til teknikermøde
  557527/20
 • Til borger, Høring af V2-afgørelse med bilag, Norupvej 134, 5450 Otterup.
  599399/20
 • fra vejen : henvendelse Antiklor
  549857/20
 • Til tømrer og snedker Jan Venborg: Opsætning af hegn på Nørregade 90
  581569/20
 • Til SUM: SV: Status for investeringsprofil for Nyt OUH
  550473/20
 • Til projekthaver
  550595/20

11. november 2020

Indgående

 • Fra WSP, Råstof, SV: Skrydstrup
  563961/20
 • Fra Rambøll: Aftaler efter afleveringsforretning
  547996/20
 • Fra NIRAS: Vedr. pejlinger dybe boringer
  549348/20
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Myndighedshøringssvar af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Jordløse
  561329/20
 • Fra LandboSyd, RÅSTOF, revideret bilag 2 og 3 matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  550499/20
 • Fra LandboSyd, RÅSTOF, REIVIDERET matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted Graveplan kort
  550501/20
 • Fra LandboSyd, RÅSTOF, Grave- og efterbehandlingsplan REIVIDERET matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  550500/20
 • ra LandboSyd, RÅSTOF, REIVIDERET matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted Efterbehandlingsplan
  550503/20
 • ra LandboSyd, RÅSTOF, REIVIDERET matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted Forventet lergravningsområde.pdf
  550502/20
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Lok. nr. 479-00593
  561958/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til nedrivning af bygninger og fjernelse af terrændæk
  561959/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - §8-ansøgning. Nedrivning
  561961/20
 • Fra Landbo Syd, RÅSTOF, Graveplan og efterbehandlingsplan matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  550480/20
 • Fra COWI: RE: Vedr. udbud af afværge på Adelgade 138, Bogense
  548221/20
 • Fra rådgiver - revideret tilbudsliste pba. kommentarer
  607020/20
 • Fra borger - Telefonbesked - HENV husskøb nær forurenet grund - Vejrøvænget 8, Fredericia .msg
  548278/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: orientering om målerunde november 2020
  546738/20
 • Fra Grundejer - info vedr. kabler til robotplæneklipper
  620476/20
 • Fra COWI : Vestergade 8 i Faaborg - revideret tidsplan
  546734/20
 • Endeligt referat fra møde i den Fællesregionale PRO-Styregruppe den 7. oktober 2020.pdf
  551312/20
 • Referat fra det første møde i den Fællesregionale PRO-Styregruppe
  551311/20
 • Fra Rambøll: Vedr LER besvarelse
  620186/20
 • Fra COWI: Vedr. udbedring af revner i facade
  545857/20
 • Fra FK - Revideret aktivitetsoversigt - projekt I got Skills
  599124/20
 • Fra Miljøteknik: Vedr. indhold af terpener i poreluft samt øvrige svar, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  563916/20
 • Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark: Anmodning om aktindsigt i lønninger på AMK Odense
  547822/20
 • Fra Rambøll: Oplæg til undersøgelse, Pileallé 20, Krogager, 7200 Grindsted
  547812/20
 • Telefonnotat fra samtale med ejer af gartneri på Nyborgvej 616, 5220 Odense SØ
  546144/20
 • Fra Klagenævnet - Orienteringsbrev fra klagenævnet 11.11.2020.PDF
  546720/20
 • VS: OK-NYT 049-20 tillægsaftaler med Danske Fysioterapeuter om ramme samt beregning af omsætningslofter.pdf
  545811/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Materiale ønskes tilsendt. lokalitet 561-32041, matrikel nr. 28ad Tjæreborg By, Tjæreborg.
  547808/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmeldelse om anvendelse af restprodukt på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  553058/20
 • Fra Niras: Forespørgsel om aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  551021/20
 • fra Rådgiver indeldende undersøgelsesrapport . Gl. Færgevej 61, Fredericia
  556530/20
 • Materiale fra EG
  545474/20
 • Fra Odense Kommune: Fælles svar til Ingeniør'ne ang. undersøgelse under terrændæk, Rismarksvej 52, Odense
  547664/20
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering _Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding _nyt udkast til V1
  547583/20
 • Fra Esbjerg Koommune: Rykker for behandling af sag, Saltgade, Ribe
  547809/20
 • Fra Niras: Forespørgsel om aktindsigt, 125g, 125h, 125i, 125k, 125f og 125e Fredericia Bygrunde
  550523/20
 • Fra borger - Henvendelse vedr jordforurening
  550504/20
 • Fwd: 2020-11-03_160830.pdf
  549464/20
 • Høring over udkast til lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation - Frist 18. november 2020
  550685/20
 • Re: Svar på anmodning om aktindsigt
  549306/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Helsnedvej 14, 5932 Humble.pdf
  548766/20
 • Revisorerklæring for Nyt OUH, 3. kvartal 2020 - Erklæring Nyt OUH 3. kvt. 2020.pdf
  548126/20
 • FRa Borger - Henvendelse vedr. jordforurening - Telefonbesked - spørgsmål til V1-kortlægningsprocedure på ejendom
  550632/20
 • Fra revisor: Revisorerklæring for Nyt OUH, 3. kvartal 2020
  548122/20
 • Fra Ejendomsmægler - Jordforurening Vardevej 4, 6740 Bramming
  549539/20
 • Fra Advokat - Henvendelse om jordforurening_Sag 90195 - Matrr. nr. 5f Høllund By, Vorbasse, Hovborgvej 30, 6623 Vorbasse
  552934/20
 • Fra DGE: Supplerende oplysning vedr. Byvejen 56, Asperup - notat afværge
  551014/20
 • Tryk- og webfiler Seponeringslisten 2021 + kommende møder
  557734/20
 • Fra borger - Supplerende svar på henvendelse om kommende afgørelse efter forureningsundersøgelse på Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.
  561201/20
 • Kontrakt - Messe C.pdf
  560509/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, CV JB
  564620/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressource, forretningsbetingelser
  564634/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, udkast aftale
  564615/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, følgemail
  564612/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, CV KJB
  564624/20
 • Fra Nordfyns Kommune:: Industrivej 10, 5471 Søndersø
  576014/20
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for regionens svar i sagen om jordforurening på ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  546204/20
 • HØRING: Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse om territorial gyldighed
  550652/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering vedr. jordflytning og opgravning af tank, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  548254/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til grundejer vedr. bortskaffelse af overskudsjord, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  548293/20
 • Fra Ingeniørne: Info om undersøgelse på Rismarksvej 52
  583345/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Yderligere orientering vedr. jordflytning, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  548273/20
 • Ansøgning - Flytning af praksis
  24001/21

Udgående

 • Tillykke !
  9957/21
 • Til Rådgiver: Indledende kommentarer
  547672/20
 • Til WSP, Råstof, Skrydstrup
  563950/20
 • Til Rådgiver: Sagsmateriale på lok. 461-81099, Industrivej 10, 5260 Odense S
  547235/20
 • 630-81048 Kærgårdsvej 3B 7323 Give
  546645/20
 • Re: Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  9875/21
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af supplerende undersøgelser
  607012/20
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om jordforurening
  546479/20
 • Re: Telefonbesked - V2 - Ønsker opringning
  9779/21
 • Afgørelse efter Jordforureningsloven, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  546447/20
 • Til/fra Grundejer - vedr. kabler
  620976/20
 • Til grundejer med kopi til hartner - vedr. info om kabler
  620478/20
 • Til COWI: Tillægsaftale - Vestergade 8 i Faaborg
  546721/20
 • Til Grundejer - orientering vedr. fremtidig arbejde
  620992/20
 • Til grundejer - info vedr. plan for afhjælpning af dårlig vækst af græsplæne
  620469/20
 • SV: Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  9814/21
 • Doc2Mail - Forsendelse 173995759.pdf
  546293/20
 • Region Syddanmark planlægger at kortlægge en del af matrikel nr. 30a Skårup By, Skårup
  546292/20
 • Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  9856/21
 • Til Gartner - ok til igangsættelse
  620453/20
 • Til Gartner - ok til igangsættelse
  620460/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 173981129.pdf
  545576/20
 • Region Syddanmark planlægger at kortlægge en del af matrikel nr. 27b Skårup By, Skårup
  545575/20
 • Til Borger, V1-høring, Hovhavevej 27 og 27B, 5491 Blommenslyst.pdf
  547546/20
 • Til borger2 Doc2Mail - Forsendelse 173995759.pdf
  546278/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. V1-varsling - en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  546369/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding - nyt udkast med
  546374/20
 • Til Haderslev Kommune: Kortlægningshøring - V1, Chr X's Vej 22, Haderslev
  547795/20
 • Til praksis: åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2020
  547281/20
 • Til indvinder, råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  546511/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 569-77015
  546383/20
 • Til Borger, Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Hovhavevej 27 og 27B, 5491 Blommenslyst.pdf
  547544/20
 • Til Ballegaard Nord ApS, V1-afgørelse, Solkilde Alle 15, 7100 Vejle.pdf
  545353/20
 • Til borger Doc2Mail - Forsendelse 173981129.pdf
  545550/20
 • Til Varde Kommune: Vedr. bemærkninger, spørgsmål og forespørgsler til notat vedr. jordbundsundersøgelser på Industrivej 2, 6870 Ølgod
  547788/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2020
  547289/20
 • Til Ballegaard Nord ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Solkilde Alle 15, 7100 Vejle.pdf
  545352/20
 • Til borger1 Doc2Mail - Forsendelse 173990552.pdf
  545887/20
 • Til DGE: Svar vedr. Byvejen 56, Asperup - notat afværge
  545990/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse i eksisterende bygninger, Rismarksvej 42, Odense
  545820/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse for en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  546347/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse vedr. - Astrupvej 40A, 5000 Odense C
  545507/20
 • Til Borger: V2-høring, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  548142/20
 • Til/fra borger, råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  549251/20
 • Til Middelfart Kommune og DGE: Orientering vedr. Byvejen 56, 5466 Asperup
  548198/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  548174/20
 • til indvinder, råstodplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  549275/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  548170/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Helsnedvej 13, 5932 Humble
  548772/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  548177/20
 • Til borger - Svar på henvendelse om kommende afgørelse efter forureningsundersøgelse på Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.
  561177/20
 • Til Dansk Sygeplejeråd: Anmodning om aktindsigt i lønninger på AMK Odense
  547824/20
 • Til Bolig til Bolig: FORSP om tilsendelse af sagsmateriale
  545354/20
 • Til Faaborg Gymnasium: vedr. Bæredygtigt byggeri
  620580/20

10. november 2020

Indgående

 • Fra COWI: Vestergade 8 i Faaborg oplæg til indeluftundersøgelse
  546724/20
 • Til Fertin Pharma: Kortlægningsbrev på Dandyvej 19
  545222/20
 • Fra gartner - tilbud
  620459/20
 • Fra Rambøll: Accept af udbud
  545098/20
 • Revideret budget
  563372/20
 • Fra EDC, Mail med undersøgelsesrapport, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  547727/20
 • Fra DMR, Supplerende forureningsundersøgelse på Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderselv"
  547728/20
 • Fra Energinet: Beskrivelse af sikkerhedsafstande efter etablering, Rævedam Losseplads
  545711/20
 • Fra COWI: Vedr. opfølgning på revner i facade
  544007/20
 • Fra Borger: Vestergade 8 i Faaborg - svar på information om indeluftmålinger
  544095/20
 • Fra Rambøll - fremsendelse af projektbeskrivelse til brug for VVM
  573892/20
 • SV: Referat netværksmøde
  544291/20
 • Lommekort. Illustration og liste. Version 7.pdf
  544292/20
 • Fra COWI: Afstår fra bud
  545076/20
 • 630-81048 501-4066 Kjærsgårdsvej 3B 7323 Give.msg
  546650/20
 • VS: 630-81048 / 501-4066 Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  546649/20
 • Værditabsrapport Thurævænget.pdf
  547183/20
 • VS: svar på Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia
  547182/20
 • Revurdering Thurøvænget 5, 7000 Fredericia_Sagsnr_07-16686_Dokid_33084-08_v1.PDF
  547176/20
 • Dialog med lodsejer RÅSTOF Om midlertidig Lukning af Grusgrav i Haagerup
  544859/20
 • Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. Gilenya (fingolimod)
  543549/20
 • Fra Simon Moos A/S: Spm vedr. Simon Moos, Kallehave 23, 6470 Sydals
  545290/20
 • Brev af 18. dec. 2006 til borger. Revurdering af V2. Fortsat v2_Sagsnr_07-16686_Dokid_84895-07_v1.PDF
  547175/20
 • Interreg-udvalg: Beslutninger ved skriftlig afstemning fra 26.10. til 9.11.2020
  544282/20
 • Opdateret ansøgning
  543522/20
 • Fra DGE: Oprensningsnotat - Byvejen 56, Asperup - notat afværge
  545977/20
 • Fra Vejen Kommune: Svar på spørgsmål vedr. påbudsmuligheder, - jordforurening på ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  546175/20
 • Fra DGE: Bilag - Notat om afgravning af forurenet jord.pdf
  545982/20
 • VS: OK-NYT 049-20 tillægsaftaler med Danske Fysioterapeuter om ramme samt beregning af omsætningslofter.pdf - 049-20 tillægsaftaler med Danske Fysioterapeuter om ramme samt beregning af omsætningslofter.pdf
  545815/20
 • Hjørring Kommune: storyboard til afslutning på hofteprojekt
  546354/20
 • Accept af møde med RSD
  545595/20
 • Fra Advokatfirmaet Poul Schmith: Aktindsigtsanmodning til Region Syddanmark [KA-ACTIVE.FID1067086]
  552057/20
 • Fra Langeland Kommune: Kommunens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Helsnedvej 13, 5392 Humble
  556199/20
 • Fra borger - Hendendelse om undersøgelse på Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V
  561169/20
 • Fra Arbejdsmarkedskontor Syd
  617904/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Tilladelse til udledning for Nordfyns Vandværk, Nordfyns kommune)
  601078/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - orsa i skorsten på nr. 47
  583029/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ny spildsag fra Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia
  549330/20
 • Fra fredericia kommune : Frivillig jordforureningsundersøgelse, Amerikavej 2, 7000 Fredericia.
  544122/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - Økonomi
  583015/20
 • fra Middelfart kommune - Udkast § 8 tilladelse til opførelse af boliger på kortlagt ejendom, Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart
  548611/20

Udgående

 • Re: Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  9840/21
 • Fra Gartner - tilbud
  620447/20
 • Til Skjern Bank: Boligerklæring på Vesterbyvej 24, 6683 Føvling
  544979/20
 • Til Rambøll: Udbud af Pulje 25
  545100/20
 • 2021 superbruger udkast til Anette.docx
  544831/20
 • Til Formpipe: Indhold i Acadre 2021-kurser i Region Syddanmark
  544829/20
 • 2021 Grundkursus udkast til Anette.docx
  544832/20
 • Til Vejle Kommune: Udkast til revurdering af kortlægning på Staldgaardsgade 1 i Vejle
  544718/20
 • Til grundejer - Orientering om udført arbejde + varsling af nye undersøgelser - Vestergade 34A-E - Ejerforening.pdf
  20438/21
 • Til grundejer - Orientering om udført arbejde + varsling af nye undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 1.pdf
  20436/21
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af monitering
  20435/21
 • Til grundejer - Orientering om udført arbejde + varsling af nye undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 2.pdf
  20437/21
 • Til indvinder, lodsejer, nabo og maskinfører RÅSTOF Møde i grusgraven Hågerup
  544874/20
 • Til Horten Advokatpartnerselskab: Information vedr. indeluftmålinger i Vestergade 8 i Faaborg
  544101/20
 • SV: 630-81048 / 501-4066 Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  546656/20
 • pjece rense op og bygge på forurenet grund erhverv (2).pdf
  546658/20
 • Til borger - Afgørelse om ændret indsats_Sagsnr_08-6669_Dokid_323489-16_v1.PDF
  546655/20
 • V1 afgørelse orientering af grundejere_Sagsnr_08-6669_Dokid_68606-10_v1.PDF
  546657/20
 • Til Assens Kommune og Energinet: Forespørgsel om kommende sikkerhedsafstand til gasledning, Rævedam Losseplads, Tommerup
  543637/20
 • 36_PDFsam_Værditabsrapport Thurævænget.pdf
  547214/20
 • VS: svar på Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia NR2
  547210/20
 • VS: svar på Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia NR1
  547200/20
 • 1_PDFsam_Værditabsrapport Thurævænget.pdf
  547208/20
 • Revurdering Thurøvænget 5, 7000 Fredericia_Sagsnr_07-16686_Dokid_33084-08_v1.PDF
  547213/20
 • Svar på Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia
  547192/20
 • VS: svar på Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia
  547185/20
 • Revurdering Thurøvænget 5, 7000 Fredericia_Sagsnr_07-16686_Dokid_33084-08_v1.PDF
  547187/20
 • Værditabsrapport Thurævænget.pdf
  547190/20
 • Til Borger: Vestergade 8 i Faaborg information om indeluftmålinger
  543423/20
 • Til Nyborg Kommune: Regionens § 8-høringssvar, Dronningensvej 13, 5800 Nyborg
  543037/20
 • Til Kolding kommune Bilag til V2-afgørelse - V2-kortbilag 29-05-2018.pdf_Sagsnr_14-41671_Dokid_400789-18_v1.PDF
  547227/20
 • [Sagsnr.:14/41671] FRIV, 621-00457, Kløvkærvej 1, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr.nr. 13ca Seest By, Seest SV: Materiale på en kortlagt grund
  547225/20
 • Fra Kolding kommune Bilag - Indledende forureningsundersøgelse_Sagsnr_14-41671_Dokid_146618-16_v1(1).PDF
  547229/20
 • Til Grontmij Bilag - Miljøteknisk rapport_Sagsnr_14-41671_Dokid_291064-14_v1(1).PDF
  547231/20
 • Til Grontmij Bilag - suppl-bemærkninger-DMR_Sagsnr_14-41671_Dokid_291066-14_v1(1).PDF
  547230/20
 • Til Kolding kommune V2-afgørelse 29-05-2018.pdf_Sagsnr_14-41671_Dokid_400770-18_v1.PDF
  547228/20
 • Bidrag til akutplanen fra arbejdsgruppen om psykisk syge og sårbare patienter_version091120.pdf
  566875/20
 • Bilag 2_Data om psykiatrien oktober 2020.pdf
  566876/20
 • Bilag 3_Triagering af psykiatriske patienter i FAM.pdf
  566877/20
 • Bilag 1_Oversigt over medlemmer af arbejdsgruppen om psykisk syge og sårbare.pdf
  566874/20
 • Endelig udgave af bidrag til akutplan - Arbejdsgruppen for psykisk syge og sårbare
  566873/20
 • Til Vejen Kommune: Regionens vurdering i sagen om jordforurening på ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  546191/20
 • Til Vejen Kommune: Jordforurening på ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding - påbudsmuligheder?
  546162/20
 • til WSP suppl.kloakmålinger nedstrøms : Nyvej 6, Vissenbjerg
  543688/20
 • Brev af 18. dec. 2006 til borger. Revurdering af V2. Fortsat v2_Sagsnr_07-16686_Dokid_84895-07_v1.PDF
  547212/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2, nov. 2020, lok. 473-04003
  543445/20
 • Til borger, Høring af V2-afgørelse med bilag, Balsgyden 6, 5540 Ullerslev.pdf
  544383/20
 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Helsnedvej 13, 5392 Humble
  544782/20
 • Til grundejer: Revurdering af V2-kortlægning, Ringe Jernstøberi 2020
  543420/20
 • Til Ingeniøerne SV: Tidsplan for regionens fase 1 - undersøgelse på Rismarksvej 52
  545236/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af oplæg til Miljøundersøgelser i forbindelse med §8-ansøgning
  543893/20
 • Invitation interimstyregruppe - Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance
  544237/20
 • VS: Invitation interimstyregruppe - Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance
  544246/20
 • Til Cowi: Hvenetved - udbedring af kloakskade
  545248/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Vedr. endelige afgørelse om revurdering af V2-kortlægningen på Ringe Jernstøberi, lok. 473-04003
  543660/20
 • Brev af 18. dec. 2006 til borger. Revurdering af V2. Fortsat v2_Sagsnr_07-16686_Dokid_84895-07_v1.PDF
  547186/20
 • Til borgere, Høring af V2-afgørelse med bilag, Balsgyden 8, 5540 Ullerslev.pdf
  544389/20
 • Til Orbicon: Nørregade 90 - tillægsaftale
  545210/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  546234/20
 • til borger Afgørelse udgået for kortlægning Amerikavej 2, 7000 Fredericia lok nr 607-81174.pdf
  544287/20

9. november 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Bilag 2 - Ground_Investigation_Report_WP_A_-_Data_Report_03_Skovhuse_–_Bellinge
  543145/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag 3 - Ansøgning om §8-tilladelse
  543146/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag 1 - 23-512-RL-0128-Plan and Longitudinal Profile (1-5,000) - Stenderup-Nyborg
  543144/20
 • Fra Assens Kommune: Vurdering af § 8-pligt af Baltic Pipe gennem tidl. losseplads, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  543143/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Vedr. årsafslutning
  545396/20
 • Eftersendelse af bilag: Notat vedr. Data Vejledninger og Arbejdsmiljø
  552422/20
 • RE: Dagsorden LMS-netværskssekretariatsmøde 12. november kl. 13.00
  552420/20
 • Fra NIRAS: Vedr. IK målinger i november 2020
  542774/20
 • Fra Rambøll - status for borearbejde
  573877/20
 • Fra Aabenraa Kommune - høringssvar - Partshøring af udkast til tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  545630/20
 • VS: Thurøvænget 5, 7000 Fredericia - forurenet ejendom
  547162/20
 • VS Thurøvænget 5 7000 Fredericia - forurenet ejendom.msg
  547163/20
 • VS: Materiale på en kortlagt grund
  547218/20
 • Materiale på en kortlagt grund.msg
  547219/20
 • Fra SWECO: Nørrebro 118, Rudkøbing - UDKAST afværgerapport
  587047/20
 • Udkast til design af eventuel hovedundersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  541708/20
 • Revisionstræ eksternt 09-11-2020.pdf
  541710/20
 • Designnotat eksternt 09-11-2020.pdf
  541709/20
 • Fra facebookgruppen - anmodning om status - matr.nr. 18a Barløse
  541848/20
 • Orienteringsmøde: Ny digital arkiveringspolitik og bevaringsstrategi
  615612/20
 • SV: Udpegning til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark - frist d. 4/11 2020
  542622/20
 • D4's svar på 2 spørgsmål i forbindelse med ISO-compliance af D4InfoNet
  541376/20
 • Fra Rådgiver: Materiale vedr. Industrivej 10 5260 Odense S. Lok. nr. 461-81099
  547233/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om udtalelse ved matrikulære ændringer, matr. 2995a og 2995c Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  541156/20
 • Fra mst: Afslutning af forureningssag vedr. konstateret olieforurening ifm. gravearbejde på Råolievej (CATII v/entreprenørgården) (MST Id nr.: 2063953)
  542686/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  542765/20
 • Fra Rambøll: Endelig undersøgelsesrapport 2020
  540396/20
 • fra MST: Høring i forbindelse med afslutning af jordforureningssag ved tank T65 på Shell raffinaderiet, Fredericia
  542680/20
 • Fra DMR: Status på undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  545004/20
 • Indsigelse mod boykot af Prontosan til sårpleje
  545108/20
 • Fra EF Vejlborg, Anmodning om boligundersøgelse, Torvegade 7, Vedelsgade 4, 7100 Vejle.pdf
  543098/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse, Linde Allé, 6400 Sønderborg
  541152/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  542397/20
 • Fra Rambøll: Indhentning af arkivmateriale, Pile Allé 22, Grindsted
  542084/20
 • Fra Niras: Budgetstatus 091120
  542599/20
 • Fra projekt: Ændringer af projekt
  541608/20
 • til/fra Billund Lufthavn, råstofplan 2020, miljøvurderinger
  542627/20
 • Fra WSP: Feltinstruks borearbejde
  542594/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Rykker for svar på §8 høring, Linde haven etape 3 og 4
  541121/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Interimsrapport vedr TCE afværge, Linde Allé, Sønderborg
  541132/20
 • VS: Forespørgsel fra SUND om pendlere
  540977/20
 • Fra Odense Kommune: Vedr. status på sagen, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  541399/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Notat vedr tårn 4 og 5, Lindehaven, Sønderborg
  541830/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Veflinge vandværk
  542601/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til boligbyggeri, Linde Haven, Sønderborg
  541129/20
 • Fra Sønderborg Kommune. Andet udkast til § 8 tilladelse til byggeriet på Linde Allé, JF grunden i Sønderborg
  541147/20
 • VS: Hjemmearbejdspladser
  547890/20
 • Fra Vejen Kommune: Jordforurening på ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  546091/20
 • Fra Kolding Kommune: Korrespondance vedr. Seestvej 10, 6000 Kolding_Manglende oplysninger omkring afslutning på håndtering af lettere forurenet jord
  556638/20
 • Fra Vejle Kommune:1. udkast til dokumentationsrapport
  556483/20
 • Hjemmearbejdspladser
  562920/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Krav om § 8-ansøgning til lejl. 4 herunder redegørelse for materialevalg, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  542377/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om nyt udkast til tillægs-tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  542108/20

Udgående

 • Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Teknisk rapport.pdf
  10042/21
 • SV: Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg - Rapportudkast
  9830/21
 • SV: INFO FRA IT-TEAMET - JAR - Kortforsyningen har udfald en gang imellem
  9888/21
 • V2-varsel på Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Matr. nr. 135 Ullerup Ejerlav, Ullerup, 533-06201
  10089/21
 • Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Grundejer rapport.pdf
  10066/21
 • Til borger, V2-høring med bilag, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  9928/21
 • Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Teknisk rapport.pdf
  9913/21
 • Til Cowi: Udbud
  544845/20
 • Til Rambøll - vedr. snak om fremsendelse af detailprojekt
  573883/20
 • SV: VIGTIGT fra IT-teamet: Er din computer opgraderet til Windows 10 - version 1909?
  10044/21
 • SV: INFO FRA IT-TEAMET - JAR - Kortforsyningen har udfald en gang imellem
  9878/21
 • Til Rambøll - hvad er status for boringer?
  573874/20
 • Til EF Vejlborg, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Torvegade 7/Vedelsgade 4, 7100 Vejle
  543110/20
 • Støtteerklæring
  614364/20
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 35 / 2020 - Svarfrist 06-11-2020
  542623/20
 • Til facebookgruppen - oplysning om status - matr.nr. 18a Barløse
  541851/20
 • Til COWI: Vedr. kulbrinter på Adelgade
  541619/20
 • SV: TR: AMIR løntillæg konvertering
  9800/21
 • Til COWI: SV: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Budgetstatus og honorarregning 06.11.20, budgetfordeling 20/21 og TBL tillægsaftale 1
  541564/20
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om mindre gravearbejde, Lerchesvej 2, 5700 Svendborg
  541424/20
 • Til DGE og Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  541234/20
 • SV: Outlook kursus: Mappe og Kursusbevis
  10021/21
 • Til Geus: SV: Monitering af forureningen på lokalitet nr. 461-00123, Middelfartvej 126
  540862/20
 • SV: Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  9784/21
 • SV: Outlook kursus: Mappe og Kursusbevis
  9909/21
 • Til daglig leder Tarup DAvinde I/S RÅSTOF Svar på tidligere henvendelse om lokalplan
  3183/21
 • PÅSTANDSDOKUMENT.PDF
  542399/20
 • Sammenfattende processkrift og påstandsdokument (sambehandling) - Nybolig.pdf
  542401/20
 • Til Rambøll: Arkivemateriale Del I Krogager Forellen Transport. Matr. nr. 6ap, 6bh, Stenderup By, Ansager. Pilealle 16, 7200 Grindsted
  542099/20
 • Til Sønderborg Kommune: Bem. til matrikulære ændringer, matr. 2995a og 2995c Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  541161/20
 • Påstandsdokument (sambehandling).pdf
  542400/20
 • Til Fredericia KOmmune: Sv. vedr §8 pligt
  541177/20
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. status på sagen, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  541404/20
 • Til projekt: vedr. forespørgsel om overflytning af midler
  541629/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Linde Allé 7, 6400 Sønderborg, matr nr. 2995a Sønderborg - lok. nr. 540-81247
  541137/20
 • til WSP vedrørende suppl. boringer nedstrøms : Nyvej 6, Vissenbjerg
  542370/20
 • Til advokat - Råstofplan 2016 - partshøring
  542398/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Linde Allé 7, 6400 Sønderborg, matr. nr. 2995a Sønderborg, lok. nr. 540-81247
  541134/20
 • Til myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning fra Lertranskøb
  544576/20
 • Til Middelfart Kommune: Regionens udtalelse vedr. varsel om afgørelse vedrørende jordflytning fra områdeklassificeret areal i Fredericia Kommune til areal i Middelfart Kommune
  541432/20
 • Til Rambøll: Arkivmateriale Del II Krogager Forellen Transport. Matr. nr. 6ap, 6bh, Stenderup By, Ansager. Pilealle 16, 7200 Grindsted
  542101/20
 • Til Rambøll: Arkivmateriale Del III. Krogager Forellen Transport. Matr. nr. 6ap, 6bh, Stenderup By, Ansager. Pilealle 16, 7200 Grindsted
  542164/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. ansøgningsmaterialet til §8-sag på Vejlevej 6, 7260 Sønder Omme
  540736/20
 • Til borger, V2-høring med bilag, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  542521/20
 • e-mail til sagens klient.PDF
  542403/20
 • Til Linde Haven A/S og Sønderborg Kommune: Høring af V2-kortlægning efter jfl, Linde Alle, Sønderborg
  541109/20
 • Til ejendomsmægler: svar på Henv vedr materiale, 607-02007, Thurøvænget 5, 7000 Fredericia
  540428/20
 • Til Billund Lufthavn, Råstofplan 2020 miljøvurdering,
  542626/20
 • Re Vores sagsnr. 027006 - Hågerupvej 61, 5600 Faaborg - krav fra køber.PDF
  542404/20
 • Til virksomhed - Kabeltracè Ribe - Lykkegård
  540378/20
 • Til praksis: bekræftelse på ændrede åbne /lukke tal
  541894/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. status, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  541216/20
 • ORDREBEKRÆFTELSE.PDF
  542402/20

8. november 2020

Indgående

 • Re: Svar på sundhedsdirektørmail nr. 35 / 2020 - Svarfrist 06-11-2020
  542621/20
 • Fra oversætter: Oversættelse af hilsen
  541131/20
 • Grænsependlere fra Tyskland skal medbringe erklæring når de tager hjem
  540976/20

7. november 2020

Indgående

 • Fra Ejer af 7B, Svar vedr. indledende undersøgelse af Slagtergade 7, Haderslev (nabo til tidl. renseri)
  540315/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, aftalesedler - Aftaleseddel TE13, NemByg - UNDERSKREVET
  546245/20

Udgående

 • Til ejer af 7B, Kvittering for svar vedr. indledende undersøgelse af Slagtergade 7, Haderslev (nabo til tidl. renseri)
  540316/20

6. november 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Rapport i wordudgave : Pulje 3_2019 Elkærhøjevej v. Billund - fremsendelse af rapport til kommentering og økonomi
  540360/20
 • Fra Orbicon: Udkast til moniteringsrapport 2020
  540402/20
 • Fra DMR: Ok til tilbud
  542114/20
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Budgetstatus og honorarregning 06.11.20, budgetfordeling 20/21 og TBL tillægsaftale 1
  541577/20
 • Fra Rådgiver: Foresprøgsel om udsættelse
  542111/20
 • Fra Rambøll - kommentarer til RSD kommentarer vedr. oplæg
  573848/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkærhøjevej v. Billund - fremsendelse af rapport til kommentering og økonomi
  540361/20
 • Fra DMR: Re: Libavej og Dageløkkevej, økonomi 2020/2021
  540363/20
 • Fra DMR: Re: Libavej og Dageløkkevej, økonomi 2020/2021
  540362/20
 • Fra COWI: Boringsplacering
  540435/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk og Dahl A/S, Nr. Hostrup. Indendørs lavfrekvent støj og infralyd, Hellevadvej 70, 6230 Rødekro.
  563931/20
 • Fra Sweco, Råstof, P5.005.20 + Bilag.pdf
  563932/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om mindre gravearbejde på kortlagt areal, Lerchesvej 2, 5700 Svendborg
  541418/20
 • Fra COWI: Tidsplan og opdateret økonomioversigt
  539477/20
 • Fwd: Regnskab 2019
  539351/20
 • Indbetaling 2020 - AmbuFlex.pdf
  539352/20
 • Regnskab 2019 - AmbuFlex.pdf
  539353/20
 • Sv: AmbuFlex-styregruppe
  539354/20
 • Fra Nyborg Kommune: Endelig §8-tilladelse: Remisegade 2, 5800 Nyborg
  558759/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til ændret arealanvendelse
  558760/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vorkvej 121, 7100 Vejle
  540723/20
 • Fra COWI: Rapport over forureningsundersøgelse på Skolevej
  548716/20
 • Fra Eurofins: Analyseresultat kulbrinter: FW: Rapport AR-20-CA-20059695-01 vedr. Adelgade 138. Lokation: 423-00018
  538477/20
 • Dialog med Assens Kommune RÅSTOF Om ansøgers behov for større sø
  561327/20
 • Fra VA: Kommentarer vedr. evaluering af puljen for kliniske forskerkarriereforløb
  538429/20
 • Fra GE. sp om Grønnegyden 24A, 5270 Odense N
  539494/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedtagelse af The North Sea Region 2030 Strategi
  540188/20
 • Fra Ingeniør'ne: Oplæg til undersøgelse i eksisterende bygninger, Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  538608/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vorkvej 121,7100 Vejle
  540717/20
 • Fra WSP: VS: Udledning af grundvand til kloak
  542593/20
 • Fra projekt: Presse- og info-materiale til projektet
  544746/20
 • fra Vejen kommune : Miljøscreening af lokalplan 318 - Centerformål i Gesten
  544296/20
 • referat af B&U Arbejdsgruppemødet den 29. oktober 2020
  545726/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  542750/20
 • Fra Alm Brand: Orientering om brand, Maderupvej 38, Søndersø
  592049/20
 • Fra DGE, Norupvej 120, 5450 Otterup, EndeligebRapporter
  38090/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Meddelese om påbud om oprydning, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  592040/20
 • Fra Fredericia Kommune. Spm om §8 pligt
  540918/20

Udgående

 • SV: Outlook kursus: Mappe og Kursusbevis
  9855/21
 • Internt: Årsentrepriseforsikring
  540417/20
 • Til COWI: Kommentar til rapportudkast
  540406/20
 • Til NIRAS: Opstart af aktiv ventilation
  540408/20
 • Til NIRAS: Vedr. opstart af IK målinger
  540410/20
 • Til NST, Råstof, Høringssvar på udkast til afgrænsningsrapport for miljøvurderingen af samarbejdsaftalen om etablering af grundvandsbeskyttende fredskov ved Lindved og Højby
  563863/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.PDF
  10081/21
 • Til borger - V1-kortbilag, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.PDF
  9853/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelser, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.PDF
  10010/21
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  9906/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.PDF
  10056/21
 • Fra borger - Telefonnotat - indsigelse, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.PDF
  10018/21
 • Fra rådgiver Niras, Historisk materiale, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.PDF
  9776/21
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  539517/20
 • Til COWI: Ok til tidsplan og 2020 fakturering
  539484/20
 • Til DMR, SV: med accept af tilbud på ny boring på Bogensevej 39 og sløjfninger
  539381/20
 • Til Assend kommune, Jordforurening, Bogensevej 39, Årup, lok: 499-10
  539385/20
 • Til Stender, Orientering om undersøgelse på naboejendom.pdf
  539388/20
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. driftsregnskab 2019
  538951/20
 • Grønnegyden 24A 461-81671
  9780/21
 • Løgevej 2-4.pdf
  537929/20
 • Løgervej 4-arkiv.pdf
  537928/20
 • Til Rambøll: Igangsætning af pkt. 1 på indsatslisten
  537856/20
 • Til Rambøll - kommentarer til Oplæg til undersøgelser (udkast)
  573843/20
 • Tilæ Borger: Udgår efter undersøgelse, Torvet 8, 5800 Nyborg.pdf
  540041/20
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle.pdf
  539767/20
 • Til borger: svar på henv, vedr. Spangsvej 39C, Odense
  537915/20
 • Til Stehr Ejendomme, V1-kortbilag, afgørelse, Ulvevænget 3A og 3B, 7100 Vejle.pdf
  538584/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering vedr. Gormsvej 15, 5800 Nyborg
  539307/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  539273/20
 • Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Torvet 8, 5800 Nyborg
  540059/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  540202/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, Udgår, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg.pdf
  538401/20
 • Til projekt: kvittering for modtaget regnskab og afrapportering
  538692/20
 • Til projektet: vedr. aktuelt status for projektplaner
  538441/20
 • Til information, V1-kortbilag, afgørelse, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  538354/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  539295/20
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering vedr. Stenløkkevej 29, 5450 Otterup
  540205/20
 • Til Ejerforening, V1-afgørelse, Orla Lehmannsgade 4 m.fl, Vedelsgade 8 m.fl., 7100 Vejle.pdf
  539028/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg
  538420/20
 • Til borger, V1-høring - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle.pdf
  539769/20
 • Til Ejerforening, V1-kortbilag, afgørelse, Orla Lehmannsgade 4 m.fl, Vedelsgade 8 m.fl., 7100 Vejle.pdf
  539030/20
 • Til ejer - Orientering om at undesøgelse er i udbud (sendt Doc2mail: Job nr 173544575)
  538535/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg.pdf
  538383/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, V2-varsling - Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  539286/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, udgår, Torvet 8, 5800 Nyborg.pdf
  540050/20
 • Til Borger: V2-høring, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  540199/20
 • Til KALMO ApS, V1-afgørelse, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  538356/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gl. Jellingvej 10, Vejle.pdf
  538146/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gl. Jellingvej 10, Vejle.pdf
  538141/20
 • Til EF VEJLBORG, V1-afgørelse, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  538361/20
 • Til GRØNNEGADE Vejle ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Grønnegade 20.pdf
  537982/20
 • Til Stehr Ejendomme, V1-afgørelse, Ulvevænget 3A og 3B, 7100 Vejle.pdf
  538602/20
 • Til projekt: vedr. udsættelse til 2021 pga. corona
  541618/20
 • Til GRØNNEGADE Vejle ApS, V1-afgørelse, Grønnegade 20, Vejle.pdf
  537989/20
 • Til Nordfyns Kommune: Høring om forurening og påbudsmulighed på Stenløkkevej 29, 5454 Otterup
  540207/20
 • Til 7TEA ApS, V1-afgørelse, Torvegade 7A-E, Vedelgade 4A-H, 7100 Vejle.pdf
  538358/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  540201/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  540200/20
 • Til Borger: V2-høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  539250/20
 • Til SDU: Svar på henvendelse vedr. Statusrapport inkl. regnskab og bilag (rsyd journalnr:18/45354) - Fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator
  540179/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vorkvej 121, 7100 Vejle
  538468/20
 • Kopi til Nyborg Kommune - Undersøgelse er sendt i udbud
  538704/20

5. november 2020

Indgående

 • Dialog med Lertranskøb Om Ansøgning om råstofindvinding
  544566/20
 • Fra Formpipe Acadre kurser i Region Syddanmark
  587223/20
 • Bekræftelse fra D4: InfoNet: opdatering og hastighed - SSMS er klar
  537716/20
 • Referat fra brugerklubmøde den 27.10.20. incl. tilføjelser fra Regionen.pdf
  615633/20
 • Referat fra Brugerklubmøde den 27.10.20 - med tilføjelser fra Regionen
  615632/20
 • Fra Niras: RE: Torvegade, økonomi 2020/2021
  538023/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - §19-Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Sibiriensvej 6
  559023/20
 • Fra Kerteminde Kommune: §19-Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Sibiriensvej 6, 5300 Kerteminde
  559022/20
 • Fra DMR: Re: Nyborgvej, økonomi 2020/2021
  535312/20
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Videresendelse af disp. til digegennembrud matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  536304/20
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Dispensation til diigegennembrud på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  536305/20
 • Fra rådgiver - ønsker teknisk rapport - Vandværkvej 3, Middelfart
  536584/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail med høringssvar udkast matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  535980/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast matr.nr. 1 Trøsbøl, Felsted
  535981/20
 • Pulje 52: Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø - foreløbigt oplæg
  582424/20
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af bemærkninger til rådgiver ang. oplæg til undersøgelser på Middelfartvej 124, Odense
  541425/20
 • 2020-2574 2020-10-15 Oplæg til forureningsundersøgelse inkl. bilag.pdf
  541426/20
 • Fra nabo RÅSTOF Opdatering fra Grusgrav Hågerup
  544853/20
 • Indgående: møde vedr. MCP på Jaruplund Højskole - Reserveret dato i næste uge
  548011/20
 • Fwd: Databehandleraftale - EG Clinea - vagtlægesystem
  545462/20
 • Fra oversætter: Ang. oversættelse af hilsen
  541096/20
 • Fra ejendomsmægler: V2 - Astrupvej 40A, 5000 Odense C
  545473/20
 • Fra Sweco: Budgetstatus 051120
  542607/20
 • Fra Kolding Kommune:: Oplæg til Miljøundersøgelser i forbindelse med §8-ansøgning, Industrivej 9, Vamdrup
  542272/20
 • Fra oversætter: Ang. oversættelse af tale
  541119/20
 • Fra ejendomsmægler: vedr.Toldbodvej 13B, 7100 Vejle
  540407/20
 • Fra WSP: Budget Nørregade 90
  542592/20
 • Fra DGE: Bilag - Endelige rapporter - Grundejerdel - Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge, lok.nr. 427-50029.pdf
  537882/20
 • Til Borger: Bilag - Endelige rapporter - Teknisk Rapport - Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge, lok.nr. 427-50029.pdf
  537887/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Yderligere info ang Lindehaven etape 3 og 4, Sønderborg
  540104/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Midler fra life science genstart teamet til etablering af digitalt besøgscenter
  540252/20
 • VS: Brev fra Ankestyrelsen
  540261/20
 • Fra DGE: Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge - Endelige rapporter
  537880/20
 • Fra SUM: SV: Finansieringsprofil for Nyt OUH
  540507/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering til rådgiver vedr. Ansøgning om byggetilladelse, byggefelt 13 og 14
  548326/20
 • Fra Tønder Kommune: Rapport, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  542366/20
 • Fra Svendbrog Erhvervsskole: vedr. Verdensmål som fagmål
  570949/20
 • Vedr. tryk af Seponeringslisten 2021
  557748/20
 • Fra Fredericia Kommune: Byggefelt 13 suppl risikovurdering
  548321/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om potentiel jordforurening ved Brøndsted Møllevej, 7080 Børkop
  559147/20
 • Fra ansøger: henvendelse vedr. ansøgningens indstilling
  587171/20
 • Far Tønder Kommune: Dokumentationsrapport vedr Elvej 3A, 6534 Agerskov - kommunens sagsnr 09.08.05-P19-17-20
  538147/20
 • Fra Fredericia Kommune:Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til nedrivning af bygninger på Vesthavnsvej 17
  535945/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: henv vedr. Thurøvænget 5, 7000 Fredericia
  538080/20
 • Fælles arbejdsmiljødata 2018-19
  14878/21
 • Fejl - kan slettes
  536636/20
 • Fejl - kan slettes
  536642/20
 • Fejl - kan slettes
  536639/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. specialevejledningen for Intern medicin i lungesygdomme
  536521/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 04.11.2020 - Region Syddanmark
  535722/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 04.11.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  535733/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  536243/20
 • Fra Rambøll: Rykker for svar på henv. vedr. Energivej 8, Esbjerg
  534712/20
 • Fra fonden: referat af bestyrelsesmøde okt. 2020
  534983/20
 • Fra STRING-sekretariatet; Information on the Femern Belt Fixed Link
  536747/20
 • Fra rådgiver Sweco, Grundejerrapport, 480-81234_Kælebro 14, Bogense
  536619/20
 • Fejl - kan slettes
  536645/20
 • Fra SDU og Dansk Erhverv: Mangel på tandlæger og tandplejere
  535028/20
 • Fejl - kan slettes
  536640/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen, henvendelse vedr. lokalitet nr. 431-00055, Dyreborgvej 55B
  536009/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerdel - Bekkasinvej 21, 23, 25 og 27, 7200 Grindsted, lok.nr. 530-81072.pdf
  601635/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerdel - Bekkasinvej 41-103, 7200 Grindsted, lok.nr. 530-81072.pdf
  601642/20
 • Fra DGE: Bekkasinvej 41, 7200 Grindsted - Grundejerrapporter, endelig version
  601629/20
 • Fælles arbejdsmiljødata 2018-19 - Fælles arbejdsmiljødata 2018-19.docx
  617497/20
 • Fælles arbejdsmiljødata 2018-19
  617490/20
 • Fra Vejle Kommune:SV: Vedr. regionens spørgsmål til §8-sagen fra Fjellegade 10, 7100 Vejle
  536655/20

Udgående

 • Re: Er kantinen i Ribe åben?
  9795/21
 • Udgående: SV: møde vedr. MCP på Jaruplund Højskole - Reserveret dato i næste uge
  548017/20
 • Punkt_Samarbejde med Jaruplund Højsk_05-11-2020 10-52-54.pdf
  548018/20
 • V1-afgørelse: Boulevarden 30D, 36, og 40, 7100 Vejle, Matr. nr. 271a Engene, Vejle Jorder , 630-82175
  10046/21
 • Til Syddansk Erhvervsskole Odense, V1-afgørelse m kortbilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  9873/21
 • Til Syddansk Erhvervsskole Odense, V1-afgørelse m kortbilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  536483/20
 • SV: TO - Nygade 20, Give, 630-82317
  9910/21
 • SV: Lok. nr. 480-81486 Norupvej 120, 5450 Otterup
  9824/21
 • Til borgere - Orientering om kommende indledende undersøgelser - Alrøvænget 2-8, Hjarnøvej 8-10, Læsøvej 10-14, Vejrøvænget 2-6, Fredericia
  536249/20
 • Til COWI: Svar på mail om forurening i boring og fremsendelse af rapport
  536216/20
 • Til Borger: Grundejerrapport og afgørelsesbrev for lok,nr, 621-00285, Markdannersgade 5, 7, 6000 Kolding
  536199/20
 • Rapport - Grundejer Markdanersgade 5-7 6000 Kolding.PDF
  536206/20
 • Kortbilag Markdanersgade 5-7.pdf
  536201/20
 • Til borger V2-afg Markdanersgade 5-7.pdf_Sagsnr_08-9446_Dokid_423201-18_v1(2).PDF
  536200/20
 • Pjece - Hvad betyder forureningen på din grund (nuancering).pdf
  536207/20
 • Lok. nr. 480-81486 Norupvej 120, 5450 Otterup
  9801/21
 • Lok. nr. 480-81486, Norupvej 120, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9848/21
 • Høring, Bilag, udkast til V2-afgørelse, Norupvej 120, 5450 Otterup, datter.docx
  9908/21
 • Til mødedeltagerne: Dagsorden til dialogmøde Apoteker/Almen praksis/Region Syddanmark d. 12. nov. 2020
  536220/20
 • Til borger: V0-orientering, Assensvej 11, 5853 Ørbæk
  536118/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til påvist forurening, Assensvej 11, Ørbæk
  536117/20
 • Til Niras: SV: Torvegade, økonomi 2020/2021
  536085/20
 • SV: Lok. nr. 480-81486, Norupvej 120, 5450 Otterup, Rapportudkast
  10076/21
 • Til Ribe på tirsdag
  9841/21
 • Til Rambøll: SV: Rapport Elkærhøjevej
  536082/20
 • SV: Intro til teams for vores nye kollega Hanne
  9832/21
 • Til COWI: Godkendelse af tilbud og kommentar til budgetstatus
  535851/20
 • SV: Lok. nr. 480-81486, Norupvej 120, 5450 Otterup, Rapportudkast
  10005/21
 • SV: Intro til teams for vores nye kollega Hanne
  10017/21
 • Til DMR: opfølgende spørgsmål vedr. Nyborgvej, økonomi 2020/2021
  535379/20
 • Til myndigheder, lodsejer og ansøger RÅSTOF Myndighedshøring matr. nr. 12g Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  537773/20
 • V1-afgørelse: Nørregade 30, 32, 7100 Vejle, Matr. nr. 457 Vejle Bygrunde, 630-82478
  535228/20
 • SV: Intro til teams for vores nye kollega Hanne
  10033/21
 • SV: Intro til teams for vores nye kollega Hanne
  9922/21
 • autoarkivering! FEJL SKAL slettes
  10006/21
 • Til vurderingsstyrelsen, BILAG: 431-00055_Ind_UND_Okt 2002.pdf
  536202/20
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Øster Snedevej 15A, 7120 Vejle.pdf
  536280/20
 • Til borger, V2-høring med bilag, Kælebrovej 14, 5400 Bogense
  536623/20
 • til COWI
  536337/20
 • Til PE OFFSET - kortbilag, Tømrervej 9, 6800 Varde.pdf
  535153/20
 • Til vurderingsstyrelsen, BILAG: brev vedr. afkortlægning, lok. nr. 431-00055, Dyreborgvej 55.pdf
  536221/20
 • Til PE OFFset - Afgørelse om ændret indsats, Tømrervej 10A og B, 6800 Varde.pdf
  535872/20
 • Til Varde kommune - til orientering, afgørelse om ændret indsats Tømrervej 9, 6800 Varde
  535941/20
 • Til Varde kommune - til orientering, afgørelse om ændret indsats, Tømrervej 10A og 10B, 6800 Varde
  535937/20
 • Til PE OFFset - bilag til afgørelse, kortbilag, Tømrervej 10A og B, 6800 Varde.pdf
  535922/20
 • Til vurderingsstyrelsen, svar vedr. lok. nr. 431-00055, Dyreborgvej 55
  536197/20
 • Til vurderingsstyrelsen, BILAG: kortlægningsrids 2007 -.431-00055.pdf
  536219/20
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Stubdrupvej 75, 7100 Vejle.pdf
  536295/20
 • Til Lejerbo Trekanten, V1-høring med bilag, Ny Grejsdalsvej 50, 7100 Vejle
  535996/20
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  536267/20
 • Til PE OFFset - bilag til afgørelse om ændret indsats, brev fra 2011, Tømrervej 10A og B, 6800 Varde.pdf
  535918/20
 • Til vurderingsstyrelsen, BILAG: V2-kortlægningsbrev vedr. Dyreborgvej 55, Faaborg.pdf
  536214/20
 • Til vurderingsstyrelsen, BILAG: JAR-udskrift vedr. 431-00055.pdf
  536226/20
 • Dagsorden statusmøde 06112020
  534970/20
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Nordkrogen 8, 7300 Jelling.pdf
  536328/20
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Nygade 20, 7323 Give.pdf
  536338/20
 • Til Varde Kommune: Vedr. regionens svar på spørgsmål vedr. etablering af nyt regnvandsbassin på matr. nr. 2a Agerbæk By, Fåborg
  536606/20
 • Til PE OFFSET - Afgørelse om ændret indsats, Tømrervej 9, 6800 Varde.pdf
  535149/20
 • Til SENGE EXPERTEN, V1-varsel med bilag, Staldgårdsgade 10, Vejle.pdf
  534911/20
 • Til EJD. STALDGÅRDSGADE, V1-varsel med bilag, Staldgårdsgade 8-10, Vejle.pdf
  534909/20
 • Til rådgiver - fremsender teknisk rapport - Vandværkvej 3, Middelfart
  536588/20
 • Til Ejer af 7B, Vedr. indledende undersøgelse af Slagtergade 7, Haderslev (nabo til tidl. renseri)
  540314/20
 • Til Sweco: Accept af tilbud
  542608/20
 • Dagsorden til dialogmøde Apoteker/Almen praksis/Region Syddanmark d. 12. nov. 2020
  557728/20
 • til Arbejdsmarkdskontor Syd
  617893/20

4. november 2020

Indgående

 • Fra COWI: Budgetstatus
  535755/20
 • Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 13, 2020-11-03
  539341/20
 • Referat - Sikkerhedsmøde nr. 13, 2020-11-03.pdf
  539342/20
 • Fra Cowi: Udkast til proportionalitetsvurdering
  555295/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering nr. 2
  39637/21
 • Fra COWI: Pris supplerende boringer
  535734/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Orientering om manglende dokumentationsrapport ifm. § 8-sagen, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  541402/20
 • SV: Udpegning til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark - frist d. 4/11 2020
  542620/20
 • Fra Myllerup Entreprenør - skitse med forslag til ny vejadgang
  533478/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Om indvinding under gvs. Trunderup/Jordløse
  537769/20
 • VS: Fælles nationale forskningsindikatorer
  557840/20
 • Fra Lertranskøb RÅSTOF Rettelse til Ansøgning om råstofindvinding
  544552/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Arealer_Efterbehandlede_Tilladelse_2017_20201104.MAP
  563846/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Arealer_Efterbehandlede_Tilladelse_2017_20201104.ID
  563845/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image001.png
  563833/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image002.jpg
  563834/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image005.jpg
  563835/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image012.jpg
  563838/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image013.jpg
  563840/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Arealer_Efterbehandlede_Tilladelse_2017_20201104.TAB
  563847/20
 • Fra Nymølle, Råstof, Arealer_Efterbehandlede_Tilladelse_2017_20201104.DAT
  563843/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image009.jpg
  563837/20
 • Fra Nymølle, Råstof, SV: Vedr. Kliplev. manglende efterbehandlede arealer.
  563832/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image016.jpg
  563842/20
 • Fra Nymølle, Råstof, image015.jpg
  563841/20
 • Fra DMR: Endelig undersøgelsesrapport
  532830/20
 • Fra COWI: Tidsplan afrapportering
  532939/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til opstilling af AdBlue tank med tilhørende rørføring på Slipshavnsvej 3, 5800 Nyborg
  558737/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til opstilling af AdBlue-tank med tilhørende rørføring på Slipshavnsvej 3, 5800 Nyborg
  558738/20
 • Fra COWI: aftale vedr. ekstra målerunde RE: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser oktober 2020
  538082/20
 • Fra WSP: Status vedr. arbejde på Skovvej 22 inkl. jordanalyser
  532353/20
 • Dialog med indvinder RÅSTOF om at lukke Grusgraven Hågerup til vi får styr på den
  544843/20
 • Fra DMR: Bilag - Notat vedr. oprensning af forurenet jord, Hannerupgårdsvej 6_inkl. bilag
  532330/20
 • Fra DMR: Notat vedr. oprensning af forurenet jord, Hannerupgårdsvej 6, Odense
  532329/20
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk Rapport - Stenløkkevej 29, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81035.pdf
  533425/20
 • Fra DGE: Stenløkkevej 29, 5450 Otterup - Endelige rapporter
  533417/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Søndervoldgade 23, 7000 Fredericia
  534201/20
 • Fra Odense Kommune: fælles tilbagemelding til rådgiver vedr. poreluftundersøgelse i eksisterende bygninger, Rismarksvej 52, Odense
  532808/20
 • fra projekthaver
  533511/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerdel - Stenløkkevej 29, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81035.pdf
  533423/20
 • Til Sønderborg Kommune og borger: Udgår inden kortlægning, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  534574/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Angående boringer ved Vesterlund containerplads
  533130/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Ringridervej 2F, 6500 Vojens
  534275/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr EU direktiver og boringer ved Vesterlund containerplads
  533575/20
 • Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. Ondexxya (andexanet alfa)
  532964/20
 • Fra DR: Opfølgning på aktindsigt
  533533/20
 • Fra DGE: Torvet 8, 5800 Nyborg - Endelige rapporter
  536660/20
 • Fra Rambøll: Enighed om forventning til undersøgelse. Energivej 8, Esbjerg
  534625/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Torvet 8, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81296.pdf
  536661/20
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk Rapport - Torvet 8, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81296 - Ud.pdf
  536663/20
 • Fra DR: regionsdirektørkredsen indstiller beslutningshjælperen til skalering
  2720/21
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. etablering af Sønder Vold
  532463/20
 • fra VIA Udsivning af pesticider - referat og ny ansøgning
  543724/20
 • VS: Brev fra Ankestyrelsen - mail.PDF
  540262/20
 • Fra praksis: anmodning om ændring af åbne/lukke tal
  541888/20
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Udkast undersøgelsepåbud til olieforurening Gl. Møllevej 2 Lintrup, sags....pdf
  551381/20
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Varsling af undersøgelsesspåbud Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20.1934....pdf
  551375/20
 • Fra Vejen Kommune: Varsling af undersøgelsespåbud, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  551369/20
 • SV: fornyet opfølgning aktindsigt DR Dokumentar
  549112/20
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - § 19 tilladelse til indbygning af TSG (tjærestabiliseret grus) und 8622242_1_1.PDF
  558040/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. status på sagen, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  541208/20
 • Fra Geopartner: Broholm Slot - aflysning af servitutter
  582984/20
 • Fra Esbjerg Kommune, mail med færdigmeldelse af slaggeudlægning på Ilstedvej 2, 6740 Bramming
  568890/20
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - Sanering og nedbrydning, Byggemøde nr. 1-Referat
  34310/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til indbygning af TSG (tjærestabiliseret grus) under under motorvejen, ifm. udvidelse af E20
  558036/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Deklaration, Ilstedvej 2, 6740 Bramming
  568904/20

Udgående

 • Til D4 4.11.2020 InfoNet: opdatering og hastighed
  592684/20
 • SV: Eckhart Tolle - Sørg for at se dette senest i aften!
  9810/21
 • SV: slet ingen luftfoto i JAR ?
  9871/21
 • SV: Økonomi pulje 43
  10082/21
 • hjemmestrikket vejl. til Acadre masse oprettelse
  10032/21
 • Acadre masse oprettelse.docx
  10008/21
 • slet ingen luftfoto i JAR ?
  9978/21
 • SV: Undervisningsmateriale til Outlook kursus d. 22/10 2020
  9887/21
 • SV: Undervisningsmateriale til Outlook kursus d. 22/10 2020
  10003/21
 • Til Meldgårdplusco, Svar vedr. henvendelse på lok: 603-29, Fredericiavej 434 - Børkop
  533556/20
 • Til Myllerup Entreprenør - spørgsmål til status på ny vejadgang - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  533365/20
 • JAR ingen luftfoto
  10071/21
 • SV: Undervisningsmateriale til Outlook kursus d. 22/10 2020
  9827/21
 • SV: Tilbagemelding til VMR vedr. datoer og punkter til dagsorden for erfa-møde 2021
  9962/21
 • Til Lertranskøb RÅSTOF Kvittering for ansøgning om råstofindvinding
  544543/20
 • SV: afsløret !! ??
  9911/21
 • afsløret !! ??
  10092/21
 • Til Concito: Status til projektstyregruppe
  532689/20
 • Til Borger: Svar på forespørgsel del 2
  532455/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelse
  532323/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Assensvej 80, 5750 Ringe, matr.nr. 1bn, Boltinggård Hgd., Ringe
  532322/20
 • Til borger: Bilag - Boligerklæring
  532324/20
 • Til COWI: Oplæg/tilbud ønskes
  532150/20
 • Til COWI: Vedr. budget og tidsplan
  532114/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Odensevej 38, 5690 Tommerup
  534211/20
 • Til GARTNERIET KJELD HANSEN ApS, V1-høring, Nyborg 616, 5220 Odense SØ.pdf
  534263/20
 • Til borger: Lok. nr. 510-81188, Ringridervej 2, 6500 Vojens, Haderslev Kommune, Matr. nr. 202 og 223 Nustrup Bæk, Nustrup
  534279/20
 • Til borger: Søndervoldgade 23, 7000 Fredericia - matr. nr. 61b
  534207/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Tranevej 12, 7100 Vejle.pdf
  534340/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Odensevej 38, 5690 Tommerup
  534194/20
 • Til DR: Kvittering for opfølgende henvendelse
  533538/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. Odensevej 38, 5690 Tommerup - V1-varsling
  534306/20
 • Til politisk parti - udbetaling
  534602/20
 • Svar til Danske Regioner: Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 - Tema: Digitalisering. Revideret materiale
  532752/20
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  533453/20
 • Til DMR:: Svar på foresp vedr Tårngade 16-18, Vorbasse
  532293/20
 • Til Sønderborg Kommune: Tilføjelse til forhold vedr boringer ved Vesterlund containerplads
  533203/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hejrevej 16, 7100 Vejle.pdf
  534339/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hejrevej 14, 7100 Vejle.pdf
  534346/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Tranevej 14, 7100 Vejle.pdf
  534341/20
 • SV: Boet efter afdød , Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  533140/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve og sagsmateriale på lok. 623-00010
  532957/20
 • Til Meldgårdplusco, Svar på henvendelse vedr. lok: 603-6, Fredericiavej 439 - Børkop
  532873/20
 • SV: Boet efter afdød , Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  532933/20
 • Til GARTNERIET KJELD HANSEN ApS, V1-høring, Nyborgvej 616, 5220 Odense SØ
  534252/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hejrevej 9, 7100 Vejle.pdf
  534344/20
 • Til grundejer: V1-varsel, Odensevej 38, 5690 Tommerup
  534180/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Tranevej 16, 7100 Vejle.pdf
  534342/20
 • Til GARTNERIET KJELD HANSEN ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Nyborg 616, 5220 Odense SØ.pdf
  534265/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve og sagsmateriale på lok. 623-00086
  532291/20
 • Fra/Til Odense kommune: Korrespondance om tilbagemelding til rådgiver vedr. poreluftundersøgelse i eksisterende bygninger, Rismarksvej
  532503/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hejrevej 11, 7100 Vejle.pdf
  534345/20
 • Til borger - bilag til afgørelse om ændret indsat, tidl kortlægningsbrev 2004, Tømrervej 9, 6800 Varde.pdf
  535162/20
 • Til COWI, BILAG: Letbane 2 zoo-strækning.pdf
  536317/20
 • Til COWI, svar på henvendelse vedr. Odense Letbane - etape 2 - jordforurening
  536306/20
 • Til COWI, BILAG: Letbane 2 - Seden strækning.pdf
  536327/20
 • Til Geopartner: Broholm Slot - aflysning af servitutter
  583018/20
 • Til Tømrer og Snedker Jan Venborg: Opsætning af hegn på Nørregade 90
  542591/20
 • Til DuPont: Svar vedr. analyse af specialstoffer
  557291/20
 • Til Geopartner: Broholm Slot - aflysning af servitutter
  583002/20

3. november 2020

Indgående

 • Fra WCG: OK til krav til boringer
  532616/20
 • Dialog med Assens Kommune RÅSTOF Udsættelse af Høringssvar
  537767/20
 • Hofteartrose-forus_v1__Skemaspecifikation.pdf
  532209/20
 • Knaeartrose-forus_v1__Skemaspecifikation.pdf
  532212/20
 • Knaeartrose-2aar_v1__Skemaspecifikation.pdf
  532211/20
 • Hofteartrose-2aar_v1__Skemaspecifikation .pdf
  532208/20
 • Afslutningsrapport og endelige spørgeskemaer til knæ- og hofteartrose
  532205/20
 • Afslutningsrapport for udvikling af PRO til knæ- og hofteartrose v.1.0.pdf
  532206/20
 • Hofteartrose-1aar_v1__Skemaspecifikation.pdf
  532207/20
 • Knaeartrose-1aar_v1__Skemaspecifikation.pdf
  532210/20
 • Brev til RSD_031120.pdf
  532437/20
 • Fra Formpipe: Ændringsønsker til opgraderingsplan godkendt
  533866/20
 • Fra COWI: Bilag til udkast til rapport
  532126/20
 • Fra COWI: Udkast til rapport
  532121/20
 • Fra Dupont, Vedr. spørgsmål omkring analyser, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  540755/20
 • Fra COWI: Opdateret budget
  532105/20
 • Fra COWI: Svar på spørgsmål til resultater
  532146/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Høringssvar udkast screening matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  603561/20
 • Fra Odense Kommune - Historiske oplysninger vedr. gartneri på Nyborgvej 616, 5220 Odense SØ
  531588/20
 • Fra Odense Bys Museer, RÅSTOF, Høringssvar udkast screening matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  533009/20
 • Fra Energinet, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  531366/20
 • Fra Dupont, Spørgmål vedr. analyse af tre stoffer, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  540752/20
 • Fra rådgiver: godkendt Faktura for vurdering på Dejrupvej 16, 6855 Outrup
  555288/20
 • Dialog med nabo RÅSTOF Klager over manglende vilkårsoverholdelse Grusgraven Hågerup
  544818/20
 • VS: BMJ Publishing Group LTD returnering vedr. Int. Forum Copenhagen 2020
  530642/20
 • Fra NIRAS: Økonomi og fakturaer
  530460/20
 • VS: Tilfredshedserklæring - afværge ved afgravning af overfladejord
  530489/20
 • Fra Formpipe: Acadre grundlæggende i regionshuset den 8.12.2020
  530369/20
 • SV: Udpegning til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark - frist d. 4/11 2020
  542619/20
 • Fra COWI: Tidsplan notat
  529799/20
 • Fra COWI: Tidsplan borearbejde
  529772/20
 • Fra COWI: RE: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser oktober 2020
  530513/20
 • SV: [Sagsnr.:20/28286] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov, Lok.nr. 580-81317
  529672/20
 • Dagsorden og mødemateriale til møde i styregruppen fr DSFM onsdag den 4. november
  529837/20
 • Fra FMK RÅSTOF Naboklager: Grusgraven Hågerup
  544804/20
 • Fra Sweco: Tilbudslister indeklimamåling + kloakundersøgelse
  542606/20
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik: Analyseresultater og jordanmeldelser, Mejerivej 12, 5260 Odense S
  541277/20
 • Fra WSP: Tilbud på havehegn
  542585/20
 • Fra DMR, Supplerende forureningsundersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup - 2019-0043 Supplerende undersøgelser, Gl. Ålbovej 2, Sdr. Stenderup.pdf
  551924/20
 • Fra Kommune: Møde i den politiske følgegruppe om Råstoffer til diger ved Vadehavet
  548558/20
 • Fra DMR, Mail med Supplerende forureningsundersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  551916/20
 • Fra DuPont: Spørgsmål vedr. analyse af specialstoffer
  557287/20
 • Fra Fredericia Kommune: Moniteringsrapport fra DMR vedr. afværgeprojekt ved Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  565285/20
 • Fra KRIM - Supplerende oplysninger vedr. Assens arrest
  531182/20
 • Fra Campus Vejle: vedr. Verdensmål som fagmål
  570938/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Moniteringsrapport (DanGødning), inkl bilag 1-2_O....pdf
  565292/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Fredericia Kommunes bemærkninger til moniteringsrapport af 16. september 2020 vedrørende grundvandsafværge i forbindelse med .pdf
  565288/20
 • Fra Danbolig: Yderligere forespørgsel vedr V1 registrering, Ringridervej 2, 6500 Vojens
  530668/20
 • Fra DMR - Status på feltarbejde
  532538/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Indstilling
  533529/20
 • Fra Odense Kommune: vedr. vurdering af forslag til poreluftprøver i eksisterende bygninger, Rismarksvej
  532263/20
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 Tilladelse til tilbygning i henhold til § 8 i jordforureningsloven
  532147/20
 • Fra Rambøll A/S: "HENV.:Forespørgsel om hjælp til at finde materiale på to ejendomme"
  532341/20
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om at projekt ikke afsluttet endnu, Hartevej 7 og Hartevej 12, 6000 Kolding.
  532823/20
 • fra Erhvervsstyrelsen
  531731/20
 • Presseinfo: Von Minderheiten lernen. Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein / Süddänemark e.V. nimmt in Sankelmark seine Arbeit auf
  531631/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar fra folkeregistret, Nr. Hostrupvej 15, 6230 Rødekro
  529946/20
 • fra Erhvervsstyrelsen
  531719/20
 • Fra Danbolig: Foresp vedr Ringridervej 2 F, 6500 Vojens - matrikel 223 Nustrup Bæk, Nustrup
  530433/20
 • Brev på dansk og tysk vedr. mail fra BGE - Brev vedr. Zwischenbericht DE.docx
  530943/20
 • Fra Miljøteknik: Kvittering for modtgelse, Kochsgade 23, Odense,
  530211/20
 • Fra Syns- og skønsmand: Supplerende spørgsmål vedr. Nørregade 5, Varde
  531694/20
 • fra Erhvervsstyrelsen
  531727/20
 • Fra Rambøll: "HENV. Vedr. hjælp til at finde materiale på to ejendomme"
  531928/20
 • Fra DMR: Foresp vedr. Tårngade 16-18, Vorbasse
  532287/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  533547/20
 • Fra Fredericia Kommune: Mailkorrespondance med regionen_Vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til nedrivning af bygninger på Vesthavnsvej 17, Fredericia, matrikel nr. 763h
  531804/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering for §8-høringssvar for Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, matr. nr. 763h Fredericia Bygrunde, lok. nr. 607-00488
  531816/20
 • Fra DR: Beslutning vedr. skalering af beslutningshjælperern - møde den 22. oktober 2020 i Danske Regioners bestyrelse.pdf
  2725/21
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af materiale_Varsel om afgørelse vedrørende jordflytning fra områdeklassificeret areal
  531885/20

Udgående

 • Til Meldgårdplusco, Svar på henvendelse på lok: 603-823, Vejareal udfor Bækkelund 3 - Børkop
  531883/20
 • Til Melgårdplusco, Svar på henvendelse på lok: 603-91, Rytterskolevej 22 - Børkop
  531859/20
 • Spørgsmål til ... undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  9778/21
 • Til Meldgårdpulsco, Svar vedr. henvendelse på lok: 603-100, Bækkelund 3 - Børkob
  531841/20
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  532799/20
 • Til WCG: Boringer i Rødekro
  531675/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sagstatus på notat?, Humlevænget 8, 5856 Ryslinge
  531496/20
 • Til Formpipe: Ændringsforslag til opgraderingsplan for Acadre 2021
  531384/20
 • Referat af møde i Arbejdsgruppen vedr. psykisk syge og sårbare den 28. oktober samt sidste mulighed for kommentering på arbejdsgruppens bidrag til akutplanen
  566832/20
 • Bilag 1_Slides_Punkt 2_Arbejdsgruppen om psykisk syge og sårbare_28102020.pdf
  566837/20
 • Referat_møde i arbejdsgruppen om psykisk syge og sårbare 28102020.pdf
  566835/20
 • Bilag 2_Bidrag til akutplanen fra arbejdsgruppen om psykisk syge og sårbare patienter.pdf
  566840/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Middelfartvej 124, Odense
  531358/20
 • retteler
  10084/21
 • GE rapp, Kirkepold - kommentarer til DGE.docx
  10068/21
 • SV: Status for revurderingsopgaven
  9852/21
 • Til Rambøll: kommentarer til endelig rapport Vestergade 76 - økonomiopgørelse
  531622/20
 • Hørings bilag, udkast til V2 Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.docx
  9896/21
 • Udkast til rettelse, 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Grundejer rapport.pdf
  9825/21
 • Udkast til rettelse,533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Teknisk rapport.pdf
  9868/21
 • brevudkast, 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg
  10027/21
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  530895/20
 • Til borger: Bilag - Din grund er ikke forurenet
  530896/20
 • SV: Status for revurderingsopgaven
  9809/21
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med høringsmateiriale matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  530844/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, UDKAST Screeningsskema matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  530840/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, HØRING Følgebrev screening matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  530837/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Høring over screening matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  530836/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, UDKAST Screeningsafgørelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  530839/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Situationsplan allerede modtaget, Ny vestergade 60, 5672 Broby
  530700/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Hvor er oprensningen foregået?, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  530675/20
 • Til DMR: SV: Tilbudsliste for 4 halvdybe boringer, Herslev Kildeplads
  530638/20
 • VS: Behov for Adobe Pro? eller har du Adobe Pro og anvender den ikke, så læs videre
  9857/21
 • Til Formpipe: Accept af Acadre grundlæggende i regionshuset 8.12.2020
  530380/20
 • SV på henvendelse: Lokalitetsnr. 461-00224 og 461-90080 - Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  530083/20
 • Til COWI: Kommentar til resultatopdatering
  530057/20
 • Til DMR, Tilbud på udførsel af ny moniteringsboring på, Bogensevej 39, Årup, lok: 499-10
  539360/20
 • Til DMR: Kommentar til rapport
  530028/20
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering af yderligere midler
  529957/20
 • Til indvinder RÅSTOF Indskærpelse om vilkår Grusgraven Hågerup
  544824/20
 • Til Vejen Kommune: Orientering om etablering af ny boring på Nørregade 90 samt fjernelse af hegn i den forbindelse
  542589/20
 • Til WSP: Nørregade 90, Varsling af naboer om fjernelse af hegn
  542590/20
 • Til COWI: Godkendelse af endelig rapport og slutfaktura
  550417/20
 • Til DTU: Kommentarer til revideret udkast til notat
  555720/20
 • Til Borger, orientering om undersøgelse, Lindvedvej 51, 5260 Odense S.pdf
  531586/20
 • Til Danbolig: Svar vedr yderligere spm, Ringridervej 2, 6500 Vojens
  530674/20
 • Til Nybolig: Svar vedr foresp på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg - Lokalitetsnummer 430-81625
  529744/20
 • til Erhvervsstyrelsen
  531845/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. afslutningsdokumentation vedr. etablering af 4 støjvolde i lettere forurenet jord til afskærmning mod støj fra motorvej på adresserne Hartevej 7 og Hartevej 12, 6000 Kolding.
  530510/20
 • Til COOP Danmark - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  531187/20
 • Til Lejerbo Grejs, Kortbilag til V1-afgørelse, Grejs Bakke 13, Vejle.pdf
  530049/20
 • DIgital Valley - afsæt for udvikling af en Dansk-Tysk Udviklingsalliance - DIVA er indsendt
  531599/20
 • SV: Boet efter afdød , Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  531039/20
 • SV: Boet efter afdød , Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  531035/20
 • Til borger, orientering om planlagt undersøgelse, Assensvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  531568/20
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af forslag til poreluftprøver i eksisterende bygninger, Rismarksvej
  531245/20
 • Til Lejerbo Grejs, V1-afgørelse, Grejs Bakke 13, Vejle.pdf
  530052/20
 • Doc2Mail - Borger2_Forsendelse 173095605(1).pdf
  531104/20
 • Til COOP - bilag til V2-høring, V2-kortbilag, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  531200/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-varsel, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  531239/20
 • Til Nabo: svar på henvendelse - køb af ejendom
  530130/20
 • Til Nordicals, svar vedr. status for Matrikel 115 Sønderborg, Lokalitet 537-3002
  530280/20
 • Til Borger, Bilag til svar - 515-20002 Teknisk rapport uden bilag 3-8, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  530333/20
 • til Erhvervsstyrelsen
  531856/20
 • Til borger, orientering om undersøgelse, Kratholmvej 25, 5260 Odense S.pdf
  531607/20
 • Til borger: Afgørelse udgået inden
  530791/20
 • Til Middelfart Kommune: Efterspørgsel på sagsmateriale_Varsel om afgørelse vedrørende jordflytning fra områdeklassificeret areal
  531881/20
 • Til Vejle Kommune: kvittering på modtagelse af ikke påbud, samt kopi af afgørelse
  531389/20
 • Til Danbolig: Svar vedr V1 registrering, Ringridervej 2, 6500 Vojens
  530450/20
 • Til Borger, Bilag til svar - Udtalelse fra AT i mail.PNG
  530318/20
 • Til Borger, svar vedr. Simmerstedvej 1E, Haderslev
  530304/20
 • Til borger, orientering om undersøgelse, Volderslev Bygade 2, 5260 Odense S.pdf
  531602/20
 • til Erhvervsstyrelsen
  531855/20
 • Fortrolighedserklæring Retest
  531291/20
 • Til Aabenraa kommune: §8-høringssvar for Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov, Lok.nr. 580-81317
  529676/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, matr. nr. 763h Fredericia Bygrunde, lok. nr. 607-00488
  531783/20
 • Til Borger, orientering om undersøgelse, Fynshovedvej 555,5390 Martofte.pdf
  531582/20
 • til Erhvervsstyrelsen
  531851/20
 • Til Syns- og skønsmand: Svar på supplerende spørgsmål vedr. Nørregade 5, Varde
  531715/20
 • Til LIFA: SV. Vedr. matrikelsammenlægning
  531742/20
 • Til borger, orientering om undersøgelse, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  531575/20
 • Til borger, orientering om undersøgelse, Beldringevej 122, Allesø, 5270 Odense N.pdf
  531592/20
 • Til COOP Danmark - udkast til boligerklæring, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  531211/20
 • Til Syns- og Skønsmand: Svar vedr. Nørregade 5, Varde
  530185/20
 • Til COOP Danmark - V2-høring, Bramdrupvej 105. 6040 Egtved.pdf
  531174/20
 • Til Miljøteknik: Svar vedr foresp på Kochsgade 23, Odense, Lokalitetsnr.: 461-06178
  529764/20
 • Til DR: besvarelse af aktindsigt vedr kreditkort
  533530/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. forslag til poreluftprøver i eksisterende bygninger, Rismarksvej
  532286/20
 • Til Aabenraa Kommune og borger: Høring vedr jordforurening, Hviidsvej 10, Aabenraa
  607998/20
 • Pukkelafvikling af dexa-skanninger, parathyreoideascintigrafi og myokardiescintigrafi Nuklearmedicinsk afd Vejle SLB
  529639/20
 • Pukkelafvikling af SCILS patienter (Syddansk Center for Interstitielle Lungesygdomme) på Lungemedicnsk ambulatorium på afd J OUH.
  529641/20
 • Pukkelafvikling af KOL og astma på Lungemedicinsk ambulatorium på afd J OUH
  529643/20

2. november 2020

Indgående

 • RE: Kærgård Plantage - forslag til S-ISCO i grube 3 i 2020 - revideret oplæg
  539328/20
 • Forslag S-ISCO i grube 3_final 2-11-2020.pdf
  539330/20
 • SV: Udpegning til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark - frist d. 4/11 2020
  542618/20
 • Fra DMR: Tilbudsliste for 4 halvdybe boringer, Herslev Kildeplads
  530633/20
 • Fra DMR: Rykker for svar på oprensningsoplæg, Assensvej 11, Ørbæk
  532672/20
 • Fra rådgiver - tilbud på indeklimarunde
  20406/21
 • Fra rådgiver - tilbud på supplerende undersøgelser
  606998/20
 • Fra Niras - GEOGISKontrolrapport_Nørreport 15 _okt 2020
  2804/21
 • Fra Niras - GEOGISKontrolrapport_Nørreport 17_okt 2020
  2803/21
 • Fra WSP, Råstof, SCMF385-1FS201030171400.pdf
  563817/20
 • Fra WSP, Råstof, VS: Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Tilrettet råstofansøgning version 3
  563814/20
 • Statistik 2019ff.xlsx
  528754/20
 • Statistik for oktober
  528746/20
 • Fra Ingeniør'ne: Forslag til poreluftprøver i eksisterende bygninger - Haster
  528485/20
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr. 631-00220, Strandvejen 61-63, Bredballe.pdf
  529461/20
 • Fra Aabenraa kommune: Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov, Lok.nr. 580-81317
  529273/20
 • Fra Borger, spm. vedr. Simmerstedvej 1E, Haderslev
  530291/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  529697/20
 • Danske Regioner: Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 - Tema: Digitalisering. Revideret materiale
  529340/20
 • Høring: Fødeplan for Region Midtjylland
  528185/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Oplæg til undersøgelse del I, Skovglimt 23, Sønderborg
  529437/20
 • Henvendelse vedr. Sundstien 3, 5600 Faaborg, lok. nr. 431-00011
  528396/20
 • Løsning fra LV
  529092/20
 • Fra rådgiver: Historik og oplæg til undersøgelse - Ndr. Landevej 26, Tønder
  532869/20
 • Fra Miljøteknik: Foresp vedr Kochsgade 23, Odense, lok nr 461-06178
  529755/20
 • Fra Nordicals, Henvendelse vedr. Matrikel 115 Sønderborg, Lokalitet 537-3002
  530203/20
 • Fra Varde Kommune: HØRING-V1 kortlagt matrikel, Ny regnvandsbassin på matr.nr. 2a Agerbæk By, Fåborg
  533036/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov, Lok.nr. 580-81317
  529689/20
 • Fra Syns- og Skønsmand: Spørgsmål vedr. Nørregade 5, Varde
  530179/20
 • Fra Geoservice: Skråfotos manglende grave 2020
  529608/20
 • Fra Nybolig: Foresp vedr Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg - Lokalitetsnummer 430-81625
  529668/20
 • Danske Regioner: Referat fra styregruppens drøftelse af anbefalinger om inddragelse af kommuner i LKT
  529593/20
 • Fra Vadehavsforum: Anmodning om ydbetaling af tilskud til Vadehavsforum for 2020 / Financial support of the Wadden Sea Forum - Invoice
  540238/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nygade 20, 7323 Give.pdf
  536472/20
 • Fra Esbjerg kommune: Saltgade/Sct. Peders Gade, Ribe.
  534693/20
 • VS: Att.: samarbejdsudvalget for psykologhjælp - referat fra LSU
  535900/20
 • Fra COWI - forespørgsel vedr Odense Letbane - etape 2 - jordforurening
  536277/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nygade 20, 7323 Give.pdf
  536439/20
 • Fra OUH - Oplysning om kontaktperson
  528133/20
 • Henvendelse vedr. lok.nr, 461-70218, Forurening - Faaborgvej 105/Æblebakken 2, 5250 Odense SV
  528554/20
 • Henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 461-00129 - Forespørgsel til kortlægning
  528602/20
 • Fra DMR: Notat vedr oprensning af losseplads, skovvej 7, Nordborg
  19823/21
 • Fra ansøger: svar vedr. budgetposter
  560531/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Boråsvej 20, 7100 Vejle
  538314/20
 • Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  537903/20
 • Fra WSP: Havehegn - Tilbud fra Frisesdahl
  542583/20
 • Fra Fjernvarme Fyn: Kommentarer til høring af V1-kortlægning, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  541175/20

Udgående

 • Standardvilkår_version3_24102017.pdf
  547257/20
 • Revideret Tilsagn.pdf
  547251/20
 • Revisionsinstruks.pdf
  547255/20
 • Fremsendelse af revideret tilsagn - Kulturpuljen
  547246/20
 • SV: Henvendelse vedr. 49042020 Sønderport 55A - Aabenraa
  529199/20
 • SV: Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg - Rapportudkast
  9803/21
 • GE rapp, Kirkepold - kommentarer til DGE.docx
  10020/21
 • SV: Ansøgning om indvinding af råstoffer.
  528838/20
 • ansøgningsskema lbk 1225 (2).pdf
  528839/20
 • SV p henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 461-00129 - Forespørgsel til kortlægning
  528641/20
 • SV på henvendelse: vedr. lok. nr. 461-70218 - Forurening - Faaborgvej 105/Æblebakken 2, 5250 Odense SV
  528577/20
 • SV: Henvendelse vedr. Sundstien 3, 5600 Faaborg, matr. nr. 94b Faaborg Markjorder, lok. nr. 431-00011
  528406/20
 • Til Aabenraa Kommune m.fl.: Resultat af forureningsunderundersøgelse på ejendommen Bovrup Kirkevej 33, 6200 Aabenraa, matr. nr. 602 Bovrup, Varnæs
  528232/20
 • SV: Henvendelser
  10047/21
 • Henvendelser
  9859/21
 • SV: Sundstien 3, 5600 Faaborg
  10045/21
 • SV: Depot Ærvej notat
  9811/21
 • Til/fra rådgiver - antal cannisters og beacons
  20401/21
 • Til COWI: Tillægskontrakt til Højmevej 19, Odense SV
  527243/20
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  527028/20
 • Til Tønder Kommune: 1. svar på høring - udkast til § 8-tilladelse Ørderup Kirkevej 33, 6520 Toftlund - sagsID 09.08.05-P20-1-20
  529508/20
 • Til Geoservice: Skråfotos manglende grave
  529344/20
 • Til borger: Vedr jordforureningssag på Pile Alle 20, Grindsted - lok nr 565-32017
  529151/20
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens indsats i forhold til bolig (JFL § 6) , Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  528753/20
 • Til JH Invest 2000, Vardevej 1, 7100 Vejle kortlægges ikke.pdf
  529441/20
 • Til Borger: Resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Bovrup Kirkevej 31B, 6200 Aabenraa, matr. nr. 601 Bovrup, Varnæs
  528318/20
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Horsensvej 578A-B 7120 Vejle Ø.pdf
  527413/20
 • Til Aabenraa kommune: Ravsted Skolegade 16-18, 6372 Bylderup-Bov, Lok.nr. 580-81317
  529278/20
 • Til Vejle Kommune, udgår inden kortlægning, Mølkærparken 1, 7100 Vejle
  527907/20
 • Til borger - Endelig rapport, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved_grundejer del.pdf
  531225/20
 • Pukkelafvikling af forundersøgelser i afsnit for Ældresygdomme på afd for Medicinske Sygdomme Kolding SLB
  527130/20
 • Pukkelafvikling af dexa-skanninger, parathyreoideascintigrafi og myokardiescintigrafi Nuklearmedicinsk afd Vejle SLB
  528105/20
 • Til Tønder kommune: Foreløbigt svar på høring - udkast til § 8-tilladelse Ørderup Kirkevej 33, 6520 Toftlund
  614031/20
 • Pukkelafvikling af kontrolundersøgelser i Infektionsmedicinsk amb på afd for Medicinske Sygdomme Kolding SLB
  527127/20
 • Til borger - Endelig rapport, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved_grundejer del.pdf
  589942/20
 • Ændring på PKO-området - deltagelse i dialogmøder
  557730/20
 • Fra Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Boråsvej 20, 7100 Vejle
  538557/20
 • Til ansøger: svar vedr. budgetpost
  560532/20
 • Til ansøger: spørgsmål til budgetposter
  560529/20

31. oktober 2020

Indgående

 • Fra Kommune: Møde i den politiske følgegruppe om Råstoffer til diger ved Vadehavet
  548573/20

30. oktober 2020

Indgående

 • Fra Cowi: Sopørgsmål til udkast af proportionalitetsvurdering
  527950/20
 • Fra Serviceafd. - Brev retur fra Post Nord - Horsensvej 576 7120 Vejle Ø
  533418/20
 • Fra DMR: Udkast til undersøgelsesrapport
  526141/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet erklæring afleveringsforretning
  525982/20
 • Fra Niras, Råstof, VS: Resultater af støjberegning og opsamling på møde
  563802/20
 • Kopi af mail til Forenklingsstyrelsen
  526011/20
 • Fra COWI: Højmevej - TBL datereret 29-10-2020
  525928/20
 • SV: Hurtigt spørgsmål vedr. EQ-5D!
  527704/20
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Kvittering
  537772/20
 • Resultater_af_indeluftmålinger_Staldgaardsgade_30_10_2020.pdf
  604407/20
 • RE: Kontrakt Staldgårdsgade 1
  604405/20
 • Fra WSP, Råstof, Bilag 3_Graveplan_V3.pdf
  563797/20
 • Fra WSP, Råstof, Skrydstrup Screeningsafgørelse inkl bilag.pdf
  563795/20
 • Fra WSP, Råstof, Dispensation til råstofindvinding inden for vejbyggelinje
  563794/20
 • Fra Region Sjælland: Tværregional erfaringsudveksling
  4920/21
 • Bilag fra Rigsarkiv: Regler for arkivering af interne kliniske retningslinier - D4.msg
  4922/21
 • Høringssvar vedr. udkast til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  525972/20
 • Fra Danren: Vedr. rengøring
  524949/20
 • Fra Lertranskøb RÅSTOF Ansøgning om råstofindvinding
  544530/20
 • SV: Acadre - flytning af bilag
  529566/20
 • Fra Odense Kommune: Fælles svar til Ingeniør'ne ang. omfang af poreluftundersøgelse under bygninger forud for nedrivning, Rismarksvej 52, Odense
  526940/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Afslutningsskrivelse, felstedvej 26, Gråsten
  526665/20
 • Fra borger: Kommentar vedr Dybdalvej 6, Styding
  526854/20
 • Henvendelse vedr. 580-81081, Sønderport 55A - Aabenraa
  527193/20
 • VS: Opdateret lovpligtigt samtykke-materiale klar til brug på hospitalerne
  527998/20
 • Henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 461-00224 og 461-90080 - Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  527567/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Berigtigelse af ejerforhold vedr. tilslutningstilladelse meddelt Industrivej 75-79, Bramming
  526941/20
 • Bilag 3. Regnskaber.pdf
  530634/20
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk
  524713/20
 • Fra Advokat Nissen, mail vedr. ønske om fremskynding af undersøgelse af boligejendom
  526215/20
 • Fra Eurofins, Analyseresultater kulbrinter: FW: Rapport AR-20-CA-20056746-01 vedr. Adelgade 138. Lokation: 423-00018
  525837/20
 • Henvendelse fra borger vedr. høringssvar til epidemilov-forslag
  525467/20
 • Fra DMR: svar vedr oplæg til undersøgelse Frøslev - Hermesvej 12A, 6330 Padborg
  526385/20
 • Fra projekt: afrapportering, regnskab, rapport
  532545/20
 • Bilag 2. Status OPEN 2019.pdf
  530627/20
 • Bilag 1. Medlemmer af styregruppen for OPEN.pdf
  530620/20
 • Finansiering fra OPEN fra 2020 og fremadrettet, november 2020.pdf
  530615/20
 • Bilag 4. Budget for 2021 og 2022.pdf
  530641/20
 • VS: Att.: samarbejdsudvalget for psykologhjælp - referat fra LSU - Referat - LSU psykologhjælp 8. september 2020.pdf
  535904/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Reminder and update on North Sea Commission ABM 6 November
  540243/20
 • Fra Deloitte: RE: DTØ rapport 3. kvartal 2020
  538342/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  527097/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med undersøgelsesrapport, Ole Rømers Vej 3, 6000 Kolding
  20968/21
 • Fra Kolding Kommune, Rapport, Ole Rømers Vej 3, 6000 Kolding
  21013/21
 • Fra WSP: Tilbud på havehegn fra tømrer og snedker
  542582/20
 • Fra WSP: Boring i vejen - rørlængder og samlinger
  542581/20
 • Fra COWI: ENDELIG rapport
  550367/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering for tilbagemelding fra regionen, vedr. brand og mulig jordforurening på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  526284/20
 • Fra ansøger: rev. bud på budget
  560526/20
 • Fra Campus Vejle: vedr. Viden der virker
  570816/20
 • Antal henvendelser fra Asylsyd
  529059/20

Udgående

 • PLC-workbook-04-MAIN-PRINT-DA.pdf
  9813/21
 • E Tolle
  10077/21
 • SV: Boet efter Allan Kelbæk , Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  10007/21
 • VS: Boet efter Allan Kelbæk , Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  10004/21
 • VS: Boet efter Allan Kelbæk , Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  9972/21
 • Til Kommuner - Møde i den politiske følgegruppe om Råstoffer til diger ved Vadehavet - Udkast til referat
  526750/20
 • 461-81671, Grønnegyden 24A, 5270 Odense N.pdf
  10075/21
 • Grundejer orienterings brev indledende undersøgelser pulje 52
  10091/21
 • 430-81289, Tarupvej 27, 5792 Årslev.pdf
  9783/21
 • Grundejer orienterings brev indledende undersøgelser pulje 52
  10025/21
 • 607-00709, Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia.pdf
  9789/21
 • Grundejer orienterings brev indledende undersøgelse pulje 52
  9764/21
 • Grundejer orienterings brev indledende undersøgelser pulje 52
  9882/21
 • 450-81150, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup.pdf
  10093/21
 • 450-81289, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  10070/21
 • 479-81218, Kalkvej 5, 5874 Hesselager.pdf
  10096/21
 • Grundejer orienterings breve indledende undersøgelser pulje 52
  10094/21
 • 479-81178, Langgade 5, 5874 Hesselager.pdf
  10095/21
 • 480-81470, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, 1AC.pdf
  10102/21
 • 480-81162, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.pdf
  10098/21
 • Grundejer orienterings brev pulje 52 indl. us
  10097/21
 • 480-81470, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, 1R.pdf
  10101/21
 • 480-81197, Kvindevadet 36, 5450 Otterup.pdf
  10100/21
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom
  10104/21
 • SydID og Acadre - tillægsaftale nr. 6 godkendt af systemejer
  526378/20
 • Til Rambøll: Tilbagemelding rapport
  526164/20
 • 430-81289, Tarupvej 27, 5792 Årslev.pdf
  10118/21
 • GE breve sendt i ddag
  10105/21
 • 480-81197, Kvindevadet 36, 5450 Otterup.pdf
  10114/21
 • 480-81470, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, 1AC.pdf
  10115/21
 • 461-81671, Grønnegyden 24A, 5270 Odense N.pdf
  10110/21
 • 607-00709, Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia.pdf
  10117/21
 • 450-81150, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup.pdf
  10108/21
 • 479-81178, Langgade 5, 5874 Hesselager.pdf
  10111/21
 • 480-81470, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, 1R.pdf
  10116/21
 • 480-81162, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.pdf
  10113/21
 • 450-81289, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  10109/21
 • 479-81218, Kalkvej 5, 5874 Hesselager.pdf
  10112/21
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom
  10119/21
 • Til DLR, Svar på henvendelse vedr. ejendommen Østergade 25, 6520 Toftlund
  526022/20
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning
  525846/20
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Ruevej 20, 5462 Morud
  525845/20
 • Til borgere: Bilag - Del af din grund bliver ikke kortlagt - NEL
  525690/20
 • Til borgere: Bilag - Kortbilag
  525692/20
 • Til borgere: Kopi af kortlægningsafgørelse, Bramstrup 1, 5672 Årslev
  525689/20
 • Til borgere: Bilag - Del af din grund bliver ikke kortlagt - SAH
  525691/20
 • SV: Adoxa - kan det stoppes?
  10120/21
 • Til ejendomsmægler - svar på henvendelse vedr. Vilhelmskildevej 4, 5700 Svendborg
  525326/20
 • Til Parter, Råstof, Fremsendelse af screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 53 Egernsund Ejerlav, Egernsund i Sønderborg Kommune.
  563788/20
 • Til Parter, Råstof, Databeskyttelse raastofteamet.pdf
  563790/20
 • Til Parter, Råstof, Screeningsafgørelse_Matr.nr. 53 Egernsund inkl. bilag.pdf
  563789/20
 • 01_pdfsam_2162_pdfsam_1Autoscannet dokument 0001[1].pdf
  525295/20
 • 4043_001.pdf
  525290/20
 • Bilag 2_Sagsnr_07-16014_Dokid_79952-07_v1.pdf
  525296/20
 • Fra COWI Historisk redegørlese for tidligere aktiviteter på Aabenaavej 2....pdf
  525292/20
 • Til borger - svar på henvendelse vedr. 569-80011
  525269/20
 • Til COWI: SV: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser oktober 2020
  525197/20
 • SV: internt temamøde 25-11
  10123/21
 • VS: internt temamøde 25-11
  10124/21
 • internt temamøde 25-11
  10125/21
 • Til rådgiver - ok til beacon og cannister
  20223/21
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering om kommende afgørelse om ikke kortlægning, Ruevej 20, 5462 Morud
  524975/20
 • SV: Aflysning - Trivsel under forandringer modul 1 den 24. - 25. november samt opfølgningsdagen den 26. januar
  10126/21
 • Til Niras: Vedr. udbud af afværge på Adelgade 138, Bogense
  524830/20
 • Til COWI: Vedr. udbud af afværge på Adelgade 138, Bogense
  524824/20
 • Til Danren: Ændring af rengøringsaftale
  524708/20
 • Til Jysk Planteservice: Planter
  524695/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  524652/20
 • Til Nordfyns Kommune, Høring om forurening på Horsebækvej 90, 5450 Otterup samt udkast til V2-afgørelse
  524649/20
 • Til Borger, V2-høring, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  524650/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  524651/20
 • Grundejer orienterings brev Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup.pdf
  526740/20
 • Til grundejer: V2-kortlægning af en del af Havnegade 2A, 5500 Middelfart
  525118/20
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. brand og mulig jordforurening på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  525854/20
 • Grundejer orienterings brev Kalkvej 5, 5874 Hesselager.pdf
  526737/20
 • Til rådgiver: SV: V1 forurening matrikelnummer 1331, Frøslev - Hermesvej 12A, 6330 Padborg
  526345/20
 • VS: udbetaling af covid-19 ydelser - Ekstra Bladet
  526291/20
 • Grundejer orienterings brev Kvindevadet 36, 5450 Otterup.pdf
  526732/20
 • Til Rambøll: Svar vedr undersøgelsesomfang I, Energivej 8, Esbjerg
  526777/20
 • Til LLG INVEST ApS - Udgået inden kortlægning, Skomagervej 6, 7100 Vejle.pdf
  525203/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  524738/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2 og udvidelse af V2, lok. 445-55111
  525130/20
 • Til SKAT: Vedr. Havnegade 2A og 4A, 5500 Middelfart - V2-kortlægning af en del
  525623/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V2-kortlægning af en større del af Havnegade 4A og V2 af en del af Havnegade 2A, 5500 Middelfart
  525302/20
 • -Grundejer orienterings brev Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, 1R.pdf
  526718/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: V1-afgørelse, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  524816/20
 • Grundejer orienterings brev Tarupvej 27, 5792 Årslev.pdf
  526725/20
 • Til borger, svar på henvendelse, baggrundmateriale vedr. lok.nr. 537-00402, matr.nr. 2896 Sønderborg
  525291/20
 • Re: Boet efter afdød, Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  526758/20
 • SV: Boet efter afdød, Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  526745/20
 • -Grundejer orienterings brev, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, 1AC.pdf
  526720/20
 • Boet efter afdød, Langgade 5, 5874 Hesselager, 24g, Hesselager By, Hesselager, 479-81178
  526643/20
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev
  526617/20
 • Til ny ejer, Grundejer orienterings brev Langgade 5, 5874 Hesselager
  526762/20
 • Re: udbetaling af covid-19 ydelser - Ekstra Bladet
  526279/20
 • Til Rambøll: Svar/ spm vedr undersøgelsesomfang II, Energivej 8, Esbjerg: vedr. Energivej 8, Esbjerg
  526780/20
 • Grundejer orienterings brev Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia.pdf
  526729/20
 • SV: Orientering om aktindsigt - Region Syddanmark
  526286/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: Bilag - Kortbilag V1, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  524829/20
 • Re: udbetaling af covid-19 ydelser - Ekstra Bladet - AL - Bruttohonorar 4483 og 4483 ydelser, fordelt på ydelsesdato og ydernr, 2020 t.o.m. august.xlsx
  526280/20
 • Til DMR: historisk materiale, 580-81283, Hermesvej 12A, 12C, 6330 Padborg.pdf.PDF
  526404/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  524742/20
 • Til Shell, kommune, mst og vurderingsstyrlese: afg. kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, Shell raffinaderiet
  524881/20
 • Til grundejer: V2-kortlægning af en større del af Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  525093/20
 • Grundejer orienterings brev, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  526716/20
 • Til tønder kommune, lodsejer og indvinder: høring vedr. godkendelse af efterbehandling matr. nr. 272 Hønning, Arrild, Tønder Kommune
  524638/20
 • Grundejer orienterings brev, Grønnegyden 24A, 5270 Odense N.pdf
  526704/20
 • SOS: Svar på anmodning om aktindsigt
  557947/20

29. oktober 2020

Indgående

 • Svar fra Gate21 vedr. Organisering
  526026/20
 • Fra Rmbøll: Vestergade 76 - økonomiopgørelse
  531614/20
 • Fra Niras, Råstof, Skrydstrup_Områdeafgrænsning_Alternativ.TAB
  563782/20
 • Fra Niras, Råstof, Skrydstrup_Områdeafgrænsning_Alternativ.MAP
  563781/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Tilrettet råstofansøgning version 3
  563777/20
 • Fra Niras, Råstof, Skrydstrup_Områdeafgrænsning_Alternativ.ID
  563779/20
 • Fra Niras, Råstof, Skrydstrup_Områdeafgrænsning_Alternativ.DAT
  563778/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  563772/20
 • Fra WSP, Råstof, SV: Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Tilrettet råstofansøgning version 3
  563770/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Forklaring på ingen olieanalyser i påbud, Ruevej 20, 5462 Morud
  524967/20
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser oktober 2020
  524541/20
 • Fra Tønder Kommune, Udkast til § 8-tilladelse Ørderup Kirkevej 33, 6520 Toftlund
  524018/20
 • Fra COWI: RE: Højmevej - oplæg på supplerende boring inkl. tidsplan
  525773/20
 • Kopi af bemærkninger til oplæg, ny organisering
  581283/20
 • Fra Niras, Råstof, Kudsk & Dahl - Nr. Hostrup: Status for genberegning af støjpåvirkning
  563761/20
 • ?? Succesfuldt event og en helt ny succeshistorie om Thisted Kommune
  522939/20
 • Fra Niras: Udbud af ny afværge på Adelgade 138, Bogense
  525122/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyserapport, bortkørt jord
  522878/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opdatering (analyse af overskudsjord), Fritz sybergvej 17, 5600 Faaborg
  522877/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 3_Graveplan_V3.pdf
  563759/20
 • Fra Niras, Råstof, Ansøgning råstofindvinding_Kudsk & Nissum_Vojens_matr. nr 423 og 1092 Skrydstrup_V3. (1).pdf
  563755/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Tilrettet råstofansøgning version 3
  563754/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 2_Oversigtskort_V3.pdf
  563757/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 4_Efterbehandlingsplan_V3 (1).pdf
  563760/20
 • Fra Formpipe: Installation af views
  522852/20

Udgående

 • Til Formpipe: Acadre kurser i Region Syddanmark
  526013/20
 • Adoxa - tilbud på cpr.-validering
  523770/20
 • Til Assens Kommune, lodsejer og ansøger RÅSTO Aftale om Markmøde Jordløse
  537766/20
 • Til Niras: FORSP. - 431-00022: Faaborg Gasværk. Matr. 229 mfl., Faaborg Bygrunde
  523548/20
 • SV: 11 dec møde
  10128/21
 • SV: Referat fra dagens møde
  10129/21
 • 29-10-2020 Referat for RU Arbejdsmiljøgruppe,me.docx
  10130/21
 • Til Niras, Råstof, SV: Kudsk & Dahl - Nr. Hostrup: Status for genberegning af støjpåvirkning
  563765/20
 • 11 dec møde
  10131/21
 • VS: Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  10132/21
 • SV: SV: Nyt OUH - pds stik i kontorkoncept
  523184/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kommende kortlægningsvurdering, Bramstrup 1, 5672 Årslev
  523174/20
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om status på undersøgelse af olieforureningen, Ruevej 20, 5462 Morud
  523165/20
 • Ribe kontoret, - Valg af arbejdsmiljørepræsentant for Ribe
  10133/21
 • Til Formpipe: Estimat godkendes
  522388/20

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring