Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

16. august 2019

Indgående

 • Fra myndigheder RÅSTOFKvitteringer fra myndigheder vvm screeningsafgørelse
  351463/19
 • Fra Ingeniør'ne: tlf. henvendelse, anmodning om afgørelsesbreve og materiale, 561-80045
  350995/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen :Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  351533/19
 • Fra Norrecco: Indberetning II, matr nr 3ø Davinde
  351063/19
 • Fra NIRAS: Perlegade 17 - Midtvejsnotat
  350426/19
 • Fra EDC: Vedr. Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  351290/19
 • Brev med spørgsmål til Region Syddanmark aug 2019.pdf
  350948/19
 • Fra Menzer og Kristensen. Hnevndelse fra rådgiver
  351424/19

Udgående

 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Første høringssvar til forslag til graveområder i kommende Råstofplan 2020 fra regionens råstoftilladelsesgruppe
  351446/19
 • Til kommune: kommentar til forslag til lokalplan ved Grønnemose 499-00010 matrikelnummer 37 Gribsvad by, Rørup
  351406/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en en miljøkonsekvensrapport
  351459/19
 • Til ansøger, RÅSTO, Kjelst udsat pga. manglende høring vedr. søbeskytteleslinje matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  351373/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  351343/19
 • Til kommune: Varsel om udvidelse af forureningsundersøgelse, Løjt Nørregade 10, Løjt Kirkeby
  350330/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 78, 1., 6400 Sønderborg
  350392/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg.pdf
  350927/19
 • Til spec konsulent MW: Svar vedr tilladelser, Ammitsbølvej 168.
  350902/19
 • Til Ingeniø'ne: fremsendelse af materiale, lok. 561-80045
  351023/19
 • Til grundejer: Kortbilag over V2-kortlagte areal, lok. 551-00014
  351020/19
 • TIl borger og Svendborg Kommune: Orientering vedr matrikelskel, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  350854/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser, Store Rådhusgade 19 - 2019, 6400 Sønderborg.pdf
  350450/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser, Store Rådhusgade 23, 6400 Sønderborg.pdf
  350473/19
 • Til borger: varsling af udvidelse af forureningsundersøgelse, nabo, Løjt Nørregade 10, Aabenraa
  350350/19
 • Til Sønderborg Kommune: kopi af orienteringsbreve til naboer, Perlegade 17, 6400 Sønderborg
  350866/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  350936/19
 • Til DMR: Spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  351189/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg
  350945/19
 • Til Ingeniø'ne: fremsendelse af materiale, lok. 561-80045
  351026/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 15, 6400 Sønderborg
  350813/19
 • Til JV: Svar på spørgsmål vedr. partistøtte
  350199/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  350930/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jyllandsgade 54, 6700 Esbjerg
  350953/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund, Matr. nr. 5dm Billund By, Grene - ud af indsats
  351045/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. lok. 551-00014 - ikke længere offentlig indsats
  350445/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn (2).pdf
  351561/19
 • Til COWI, Kommentarer til GEoGIS kontrolrapporter, pulje 15.
  351534/19
 • Til NIRAS: Fremsendelse af materiale. Lok. 425-70009
  351139/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. Perlegade 80, 6400 Sønderborg, lok. 537-20008 - kopi af orienteringsbreve til nabogrundejere
  350409/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 19, 6400 Sønderborg
  350842/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg
  350952/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 19, 6400 Sønderborg
  350827/19
 • Til DGE: Udbud - Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  351389/19
 • Til Kolding Kommune: mail vedr. efterbehandling 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  350613/19
 • Til Borgere: Kortbilag til V2-afgørelse - Finlandsgade 1, 3 og 5 samt Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg og naboer.pdf
  350938/19
 • Til Menzer og Kristensen: Telefonaftale vedr. Plantagevej 7, 7120 Vejle Øst
  351430/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Perlegade 12, 6400 Sønderborg
  350785/19
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn (2).pdf
  351562/19
 • Til udbetaling Danmark: Vedr. værditabsafværge 63681-42058, Adelgade 138, Bogense
  351075/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 82, 6400 Sønderborg
  350370/19
 • Til grundejer: 551-00014 - ud af indsats - afgørelse
  351001/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  350931/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  350934/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg
  350949/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 78, st., 6400 Sønderborg
  350385/19
 • Til borger: varsling om udvidelse af undersøgelse, nabo Løjt Nørregade 10
  350344/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Finlandsgade 1-3A,6700 Esbjerg.pdf
  350923/19
 • Til COWI: Spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  351187/19

15. august 2019

Indgående

 • VS: REMINDER - fem spørgsmål til besvarelse - deadline den 14. august
  350052/19
 • Screening_Brylle_Høring.pdf
  349282/19
 • Screening_Barløse_Høring.pdf
  349281/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring af afgrænsinger af miljørapporter i Assens og Odense Kommuner til Råstofplan 2020
  349276/19
 • Screening_Voesbjerg_Høring.pdf
  349284/19
 • Screening_Davinde_Høring.pdf
  349278/19
 • Screening_Stenløse_Høring.pdf
  349277/19
 • Screening_Søllested_Høring.pdf
  349283/19
 • Screening_Ålsbo_Høring.pdf
  349279/19
 • 1_Lille_Darum_Screening.pdf
  349123/19
 • 1_Hillerup_Screening.pdf
  349121/19
 • 1_Sneum_Screening.pdf
  349124/19
 • 1_Kirkeby_Screening.pdf
  349122/19
 • 1_Vilslev_Screening.pdf
  349129/19
 • 1_Store_Darum_Screening.pdf
  349125/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over afgrænsing af miljøvurdering Råstofplan 2020 Esbjerg Kommune
  349120/19
 • 1_Tømmerby_Screening.pdf
  349128/19
 • Høringsbrev .pdf
  349130/19
 • 1_Tjæreborg_Enge_Screening.pdf
  349127/19
 • 1_Ballum_Screening.pdf
  349081/19
 • 1_Ballum_Nord_Screening.pdf
  349079/19
 • 1_Astrup_Screening.pdf
  349078/19
 • 1_Randerup-Mjolden_Screening.pdf
  349085/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over afgrænsning af miljøvurdering Råstofplan 2020 Tønder Kommune
  349076/19
 • 1_Emmerlev_-_Daler_Vest_Screening.pdf
  349082/19
 • Høringsbrev .pdf
  349084/19
 • 1_Emmerlev_-_Nyeng_Screening.pdf
  349083/19
 • Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Tønder Kommune.msg
  349068/19
 • VS: Fem spørgsmål til besvarelse - spørgsmål vedrørende data og overførsel af data på jordforureningsområdet
  348700/19
 • Fra kommunal repræsentation - emne for møde den 03-09-2019 om FMK forpligtelser i kommunen?
  349180/19
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesrapport
  349248/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Vedr. formaliseret samarbejdsaftale mellem Odense Universitetshospital og Rigshospitalet i forhold opfølgning af patienter med kunstige hjerter
  349373/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  348250/19
 • fra grundejer - vælger i stedet 1-årsundersøgelse og nedrivning af garage
  350241/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til pulje 9 - dybe boringer i Grindsted
  351175/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  348246/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Spørgsmål vedr. § 8, Alsion 2, 6400
  349724/19
 • 61.html
  350242/19
 • Fra EDC: Vedr. Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  351258/19
 • Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  351419/19
 • Fra Agriteam: Forespørgsel vedr. Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse
  350098/19
 • Re: Formandsbeslutning - psykolog - endnu et ledigt ydernummer. - Charlotte Kjær
  350081/19
 • Fra NIRAS: Anmodning om materiale, lok. 425-70009.
  351044/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV.pdf
  350284/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  350310/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Tidsplan matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby og bentonit
  350009/19
 • Til nabo part RÅSTOF Regionens svar på høringssvar
  351453/19
 • Til COWI og Orbicon: svar på spørgsmål til Pulje 5, 2019
  350510/19
 • Til grundejer - Telefonnotat vedr. fremadrettede tiltag
  350050/19
 • Til grundejer - kopi af telefonnotat samt sp. til fremadrettede tiltag
  350051/19
 • Til Haderslev Kommune: Spørgsmål t. udnyttelse af §19-tilladelse, matr. nr. 520, Gram Ejerlav, Gram
  348266/19
 • Telefonnotat m Haderslev Kommune: Ang. Gram Slotssø og Gram Å
  348226/19
 • Til Esbjerg Kommune - konfliktanalyseskemaer
  350014/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring.pdf
  348726/19
 • Til Vejdirektoratet, V1-afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  348753/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  349072/19
 • Til borger - Boligerklæring Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349119/19
 • Til Rambøll: Boringer og ledninger i LER
  349483/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse- Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  348877/19
 • Til Borger, V1-høring, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  348854/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Brovangen 1.pdf
  348860/19
 • Til Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune, V1-kortbilag - afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  348755/19
 • Til borger - V2-kortbilag Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349112/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  348859/19
 • Til borgere, V1-høring, Bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  348243/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse, Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg.pdf
  348754/19
 • Til Borger, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  348743/19
 • Til Sønderborg Kommune: Fra Sønderborg Kommune: Svar vedr. § 8, Alsion 2, 6400
  349729/19
 • V2-kortbilag Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  349089/19
 • Til DK Import, V1-afgørelse - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  348881/19
 • til Borger Svar på forespørgsel V1 - salg af ejendom Alsædevej 23
  349676/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Gyden 26, 6600 Vejen.pdf
  351514/19
 • Grundejer orienteringsbrev,Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  351485/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  351501/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Vestervej 1, 6792 Rømø.pdf
  351512/19
 • Til Menighedsråd - V1-kortbilag - afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev.pdf
  348348/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bogensevej 19.pdf
  348240/19
 • Til Borger, V1-høring, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  348747/19
 • Til Menighedsråd - V1-afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev .pdf
  348350/19
 • Til Borgere, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  348242/19
 • Til NIRAS: Vedr. GeoGis kontrolrapport og sløjfning af boringer
  349269/19
 • Til kommunen: 042978 Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2019
  349654/19
 • Til borger - V2-afgørelse Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349102/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  351475/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster.pdf
  351496/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  351489/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten.pdf
  351504/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense N
  350291/19
 • Til Agriteam: Svar vedr. ejendommen Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse
  350101/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder.pdf
  351506/19

14. august 2019

Indgående

 • RE: Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348471/19
 • Bilag_3_profiltegning_tilbygning.pdf
  347349/19
 • Bilag_4_jordbundsundersøgelse_2014.pdf
  347351/19
 • Tilladelse §8 - tilbygning Ringkøbingvej 30 Varde.pdf
  347346/19
 • fra varde kommune Tilladelse efter §8 i jordforureningsloven, tilbygning Ringkøbingvej 30, 6800 Varde
  347345/19
 • Bilag_2_grundplan_tilbygning.pdf
  347348/19
 • Bilag_1_oversigtsplan.pdf
  347347/19
 • Fra borger - Svar på Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  347784/19
 • Attached Image
  346387/19
 • Fra borger - Henvendelse om resultater fra undersøgelse Svinget 21, 5874 Hesselager
  347218/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr Høring om forurening
  347638/19
 • Fra Langeland Forsyning: SV: Kontaktoplysninger, Region Syddanmark
  347606/19
 • Fra Middelfart Kommune: kvittering for regionens svar vedr. tilbagemelding på jordflytning, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  346761/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  350879/19
 • Kommunikationsplan Samarbejde Personlig Medicin_050819.doc
  350875/19
 • Fra JV: Spørgsmål til partistøtte
  350194/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin
  350873/19

Udgående

 • SV: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348633/19
 • Til Rambøll: svar. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  350405/19
 • Korrespondance m. DMR: Svar til anmodning om historik, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  347852/19
 • Til DMR: analyseresultater fra Langeland Forsyning
  347610/19
 • Til Rambøll: vedr. prøvetagning på Skovbyvej 26, Haderslev
  350400/19
 • Til RAMBØLL: Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima, accept
  350328/19
 • Til deltagerne på kurset: Information vedr. Røgfrit liv - korte samtaler med unge 24.-25. september
  346991/19
 • Til Esbjerg Kommune: Ny status for Orionvej 7, 6700 Esbjerg?
  346586/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1th, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348169/19
 • Til Esbjerg Kommune: Erindring om Høring om forurening, Finlandsgade 1, 6700 Esbjerg
  347415/19
 • Til borger - Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  347234/19
 • Til Borger-, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346549/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørese, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  347281/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346570/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1tv, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348171/19
 • Til borger - Følgebrev til tilladelse matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  346430/19
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune og DMR: Fremsendelse af amtets undersøgelse og afgørelse fra 2006, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  347268/19
 • Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus - matr.nr. 1p Bøvl By Sdr. Omme.pdf
  346431/19
 • Til Borgere, V1-høring, Bårdesøvej 103, Otterup.pdf
  347285/19
 • Til Borger, V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346566/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347745/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347205/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347192/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347193/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tørresøvej 60, 5450 Otterup
  347591/19
 • Til Langeland Forsyning: SV: Kontaktoplysninger, Region Syddanmark
  347613/19
 • Til Sønderborg kommune: mail vedr jordtilførsel ved Stevning, Sønderborg Kommune
  346402/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  348697/19
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bialg, Egense Bygegade 8, 5450 Otterup.pdf
  347418/19
 • Til borger - V2-afgørelse Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346517/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347531/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. august 2019
  347539/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om jordflytning, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  346575/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring, Bårdesøvej 103A.pdf
  347278/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  348703/19
 • Til borger - Bilag: Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  347240/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346534/19
 • Til borger - V2-kortbilag Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346531/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347749/19
 • Følgebrev til tilladelse matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  346428/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Slettensvej 623, 5450 Otterup
  346881/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347273/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  347665/19
 • Til Borger A3, V2-afgørelse m bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348167/19
 • Til Nyborg Kommune, Vedr. afslutningsrapport, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  346917/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 2, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348174/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347182/19
 • Til Borger Adelgade 3, V2-afgørelse m bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348168/19
 • til Odense Kommune - ok til skur; kan det flyttes?
  346971/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 1tv, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348172/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring med bilag, Højskolevej 1, 6360 Tinglev.pdf
  348161/19
 • Til Borger, V1-høring, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347196/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347277/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347676/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1th, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348170/19
 • Til Esbjerg Kommune: kvittering for modtagelse af kopi af § 19 tilladelse
  346352/19
 • Til borger - Boligerklæring Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346537/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 2, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348173/19
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - ikke §8-pligt
  347241/19
 • Til Borger-, V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346547/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted.pdf
  351473/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  350293/19

13. august 2019

Indgående

 • RE: Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348475/19
 • fra fredericia kommune 19-4996_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til kartering og nyttiggørelse af overskudsjord på Holstensvej 15.pdf
  347332/19
 • 19-4996_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til kartering og nyttiggørelse af overskudsjord på Holstensvej 15.pdf
  347333/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348476/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348477/19
 • FW: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348478/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til afskærmningsvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  347433/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til afskærmningsvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  347434/19
 • Fra RAMBØLL: svar og pris_ Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima
  350326/19
 • FW: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348479/19
 • Fra Esbjerg Kommune RÅSTOF efterbehandling NCC Krogsgård- den store grav
  346095/19
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til pulje 5 afgrænsende undersøgelser region syd
  350509/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, navn på ansøger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  346292/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilsynsnotat på Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345273/19
 • Fra PHByg: Svar på spørgsmål til projektet, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346258/19
 • Fra grundejer: Spørgsmål til Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345251/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning - høringssvar journalnr. 15/15458 - Efterbehandling af matrikel nr. 5f Tårup By, Gelsted
  345941/19
 • Til Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 16, 7200 Grindsted.pdf
  346127/19
 • Fra Miljøstyrelsen; Kvitteringsmail
  344511/19
 • Bilag fra Odense Kommune - om skur
  346961/19
 • Fra Sønderborg kommune: Høringssvar, Indvinding af sand og grus ved Stevning, Sønderborg Kommune - sonderborgkommune_logo_udsigt_i_verdensklasse.jpg
  346375/19
 • Fra grundejer: Kvittering for §8 tilladelse til etablering af solcelleanlæg på mat. nr. 4z Vandel By
  346922/19
 • Fra Sweco: Endelig notat - Vedrørende Vinylchloridforsøg
  347605/19
 • Bilag fra Odense Kommune - om skur2
  346962/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. Dejrupvej 18 i Outrup
  347649/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  348081/19
 • Fra praksis i Ribe: anmodning om åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  347640/19
 • Fra Sønderborg kommune: bilag Dalvej, matr. 136, Stevning, Svenstrup, 6430 Nordborg.pdf
  346379/19
 • Fra Sønderborg kommune: mail med Høringssvar, Indvinding af sand og grus ved Stevning, Sønderborg Kommune
  346373/19
 • Fra Sønderborg kommune: høringssvar, region syddanmark, 136 Svenstrup.PDF
  346377/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikreder
  347525/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  348056/19
 • fra Odense Kommune - SV_ Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  346960/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til etablering af solcelleanlæg på mat. nr. 4z Vandel By, Randbøl
  345386/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af sagsmateriale til bygherre samt spørgsmål til projektet, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346257/19
 • Re: Tolkegebyr - svar på spørgsmål d. 12.08.2019 til Kristeligt Dagblad
  344703/19
 • Høringssvar fra borgere - matr.nr. 12f og 12g Tårup By, Gelsted
  350177/19
 • Fra Vejle Kommune: orirnetring om friv. opr.
  351421/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - KortlægningPMVestdanmark_udkast130819.pdf
  350874/19
 • Fra spec konsulent MW: Forespørgsel vedr tilladelser, Ammitsbølvej 168.
  350893/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  346274/19
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Orientering om endelig V1 kortlægning, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  345937/19
 • Til borger, Endeligt V1 kortlægningsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  345938/19
 • Til borger, kortbilag, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345751/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345754/19
 • Til Haderslev Kommune og DMR: Orientering om V2-kortlægning i høring, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  345748/19
 • Til borger, V2 høringsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345756/19
 • Til kommunale kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: Sæt kryds i kalenderen - netværksmøde tobaksforebyggelse i Syddanmark
  345159/19
 • Til Strøjer Tegl RÅSTOF Eksempler på sikkerhedsstillelser
  344876/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  344697/19
 • Til RAMBØLL: Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima
  350323/19
 • Til borgere - Kvitering for modtagelse af høringssvar ifm. høring om tilførsel af jord - matr.nr. 5f Tårup By, Gelsted
  350163/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345049/19
 • Til borger - V2-afgørelse Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345395/19
 • Til borger - Boligerklæring Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345491/19
 • Til grundejer: Vedr. forureningssagen fra Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345278/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde - mail nr. 1
  345052/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4A, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde - mail nr. 4
  345075/19
 • Til Vejen Kommune, Råstof, vedr tilladelse til husdyrbrug i råstofområde
  345086/19
 • Til LIFA, Svar på HENV, Middelfartvej 298 og 302, 5491 Blommenslyst
  344872/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  345275/19
 • Til BOrger: Orientering om mulig kortlægning, 561-81038
  345090/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på 529-40104. SV: 48252019 Nybølvej 23, Hjordkær, 6230 Rødekro
  344918/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345041/19
 • Til borger - Boligerklæring Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345053/19
 • Til Varde Kommune: Kvittering for orientering - accept af anvendelse af slagge, Ndr. Bounumvej 22, Ølgod
  345883/19
 • Til Borger, Vedr. boliganmodning, Vestergade 38A, 6500 Vojens.pdf
  345220/19
 • Til Odense Kommune, Kommentar til planlagt indeklimaundersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense
  345843/19
 • Til Miljøstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed: Vedr. vurdering af aluminium
  344508/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  346138/19
 • Til borger - V2-kortbilag Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345485/19
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (alfa-1-antitrypsin mangel)
  345904/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  346232/19
 • Til Aabenraa kommune: Kopi af rapporter og V2-høring, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, Bylderup-Bov
  345288/19
 • Til Adv. Trolle: Svar vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  345992/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4, 5500 Middelfart - mail nr. 2
  345062/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4A, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  345068/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning - kvittering for modtagelse af høringssvar - matr.nr. 5f Tårup By, Gelsted i Middelfart Kommune
  350140/19

12. august 2019

Indgående

 • RE: HIP - Liste med oprettede DGU nr. til regionernes boringer
  348480/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørgsmål til proces matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  344289/19
 • Referat af implementeringsmøde Nordborg Nødbehandlerbil den 8. august 2019
  343648/19
 • Instruks vedr. konkret delegation til ambulancepersonale.pdf
  343650/19
 • Referat af implementeringsmøde ny kontrakt Nordborg Nødbehandlerbil080819.docx
  343649/19
 • Fra DMR: Resultater fra undersøgelse, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  344555/19
 • Fra DMR: Resultater fra undersøgelse, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  344557/19
 • Møde om delrapport 3 og pjece d. 16. august - det offentlige som katalysator for en cirkulær omstilling
  345156/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Opdateret ansøgning med orsa-målinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350996/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag NY, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350998/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (alfa-1-antitrypsin)
  344909/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. undersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  345598/19
 • Henvendelse fra Ejendomsmægler - 48252019 Nybølvej 23, Hjordkær, 6230 Rødekro
  344791/19
 • Fra grundejer: Vedr. Vinkelvej 3, 7100 Vejle - analyserapport af jordbundsundersøgelse
  345234/19
 • Fra Adv. Trolle: Vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  345983/19
 • STPS afslutning af sagen.pdf
  343853/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. forpagter
  343081/19
 • Fra DGE: Opfølgning vedr. sløjfning af boringer, Puljer 12
  342679/19
 • Fra Rambøll: Sender kort til forpagter
  343076/19
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik A/S: Vedr. Havnegade 4A, 5500 Middelfart - Miljøsager ønskes
  344521/19
 • Fra LIFA, HENV, Middelfartvej 298 og 302, 5491 Blommenslyst
  344868/19
 • Fra repræsentant - bekræfte deltagelse til møde dem 20-08-2019 om styrkelse af samarbejdet mellem apotek og almen praksis
  343954/19
 • Fra Home Erhverv: "FORSP.: Lokalitetsnr. 431-00021, Markedspladsen 7, 5600 Faaborg - matr.nr. 11ar Faaborg Markjorder"
  343763/19
 • til Odense Kommune - bemærkninger til oplæg - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  343430/19
 • Fra Fredericia kommune: Ansøgning om nyt afværgeanlæg på Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  344059/19
 • Fra Rambøll: Kopi af kort sendt til forpagter
  343732/19
 • Høring af praksisplan for kiropraktorer
  349039/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: 2. rykker efter status på gamle sager
  344285/19
 • Til Kolding Kommune: 2. rykker for gamle sager
  344272/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  344125/19
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Frisvadvej 35 6800 Vardet, matr.161p Varde markjorde, lok.nr 573-99008
  344124/19
 • Til Haderslev Kommune: Rykker for slutdokumentation af deponi, Ribe Landevej, Matr. nr. 189b, Fredsted, Gl. Haderslev
  343980/19
 • Til Esbjerg Kommune: Rykker for udlægning af slagger, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  343827/19
 • Til Tønder Kommune: Rykker om tilbagemelding om udbringelse af slagger, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  343719/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om indkomne høringssvar til myndighedshøring matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  343683/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N.pdf
  343625/19
 • Til Esbjerg Kommune, Udgår inden kortlægning, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N
  343622/19
 • Til borger, kortbilag, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N.pdf
  343623/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål om formelle navn på ansøger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  343685/19
 • Tilladelse Tjæreborg 2017 matrnr 1h med bilag.pdf
  343434/19
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, vedr. godkendelse af efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  343433/19
 • Til JEMA: Vedr. udeareal
  343087/19
 • Til borger: V2 afgørelse, ændring af indsats
  343620/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Koldingvej 430, 7100 Vejle (630-82125)
  343241/19
 • Til borger, V1- kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  342756/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  343885/19
 • Til Vejen Kommune: Sv. på §8 høring
  344353/19
 • Til Sønderborg Kommune: KOmmentarer til afslutningsrapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  344132/19
 • Til Odense Kommune, Vedr. Albanigade 19, 5000 Odense
  343679/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Nannasvej 1 (tidligere Svendborgvej 34A), 5750 Ringe - mail nr. 3
  342742/19
 • Fra/Til DGE: Korrespondance vedr. sløjfning af boringer, pulje 12
  342670/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kaslundvej 19, 5560 Aarup
  342701/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5at Å Højrup By.pdf
  343515/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  343893/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5as Å Højrup By.pdf
  343518/19
 • Tolkegebyr - Svar på spørgsmål til DR-Fyn
  344319/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vollerupvej 26, 6360 Tinglev
  343561/19
 • Til KP Ejendomme Bylderup Bov ApS, V1-høring med bilag, Bovvej 2, 6372 Bylderup-Bov
  343315/19
 • Til Skat. Kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26, Skamby
  343640/19
 • Til Borger - V2-brev Koldingvej 430, 7100 Vejle
  343189/19
 • til Odense Kommune - ok til §8 uden undersøgelse, hvis skur uden gulv; SV_ Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  343574/19
 • Til Assens kommune: mail vedr. status på råstoftilladelse på matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse.
  343193/19
 • Til nordfyns Kommune: Kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26, Skamby
  343638/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  343781/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  343783/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Nannasvej 1, 5750 Ringe - mail nr. 2
  342734/19
 • Til URK: ang. anvendelse af prismidler
  343570/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kaslundvej 48, 5560 Aarup
  342934/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Koldingvej 430, 7100 Vejle (630-82125)
  343250/19
 • Til Assens Kommune og borger: Afslag på ansøgning efter jfl §52, Assensvej, Tommerup
  344200/19
 • Til Home Erhverv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Markedspladsen 7, 5600 Faaborg, lok. 431-00021 - mail nr. 2
  344214/19
 • til Niras - industrikortlægning 1996 - SV_ Henvendelse_ anmodning om kopi af materiale, lok.nr. 461-04004
  344120/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5ag Å Højrup By.pdf
  343527/19
 • Til borger, V1- afgørelse - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  342753/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  343513/19
 • til Faaborg-Midtfyn og DMR - SV_ ODensevej 51, 5600 - Oplæg til undersøgelser
  343194/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på Nannasvej 1, 5750 Ringe - lok. nr. 473-00543 - mail nr. 1
  342728/19
 • Til Home Erhverv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Markedspladsen 7, 5600 Faaborg, lok. 431-00021 - mail nr. 1
  344191/19

9. august 2019

Indgående

 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348481/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  341247/19
 • 2019-07-02 Databehandleraftale KOPA LUP light.pdf
  342299/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342400/19
 • Fra Energi Danmark, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  341433/19
 • Re: Formandsbeslutning - ledig ydernummer psykolog
  341515/19
 • Fra borger, bemærkninger til høringsbrev vedr. V1-kortlægning af 410-81453
  342027/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342437/19
 • Til Borger: Kvittering for erstatningskrav
  341854/19
 • Kommuneleasing, Indgåelse af rammeaftaler under masteraftale.pdf
  341632/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: Fjernelse af tank Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342406/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Foresp vedr opstilling af permanent 700 m² stort arbejdstelt Contiga Tinglev, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev
  342238/19
 • Forespørgsel fra GeoPartner/Sønderborg Kommunel
  342225/19
 • Fra DMR: Anmodning om materiale på Nannasvej 1, Ringe - lok. nr. 473-00543
  342719/19
 • fra Odense Kommune_ omfang af evt. frivillig undersøgelse - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  343356/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  342636/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - § 19 til midlertidig oplægning af sediment fra regnvandsbassin
  346349/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til midlertidig oplægning af sediment fra regnvandsbassin, Snedkervej, Bramming
  346347/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  349577/19
 • RKKP-prioritering: Dagsorden til møde fredag d. 23. august - Dagsorden_2 møde.pdf
  350678/19
 • RKKP-prioritering: Dagsorden til møde fredag d. 23. august
  350676/19

Udgående

 • Til borger, V2 høringsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342423/19
 • Til borger, UDKAST V2 kortlægningsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342422/19
 • Til Kolding Kommune: Orientering om V2-høring, Ambolten 3, 6000 Kolding
  342420/19
 • Til borger, kortbilag, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342421/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til oplæg, Gl. Vardevej 70 A-C, Kolding
  342001/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til ændringer af vilkår matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  341323/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr opstilling af permanent 700 m² stort arbejdstelt Contiga Tinglev, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev
  342258/19
 • Til Aabenraa Kommune. 580-81415 Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev, Matr. nr. 889 Tinglev Ejerlav, Tinglev. Udgår af V1 kortlægningen.
  342424/19
 • Til borger: Svar på henvendelse Mosevang 1 6430 Nordborg.pdf
  341901/19
 • Til Kolding Kommue og Skat: orientering om V2 kortlægning, lok. 62-00682
  341695/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørritslev Gade 11, 5450 Otterup.pdf
  342085/19
 • Til EDC - FORSP "svar vedr. Bellevue 55B, 5900 Rudkøbing"
  341331/19
 • Til Naturstyrelsen, Kortbilag til V1-afgørelse, Vigelsø 2.pdf
  341132/19
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  341439/19
 • Til ejer: Afgørelse - ejendommen udgår af regionens kortlægning - Fønsskovvej 38, Nørre Aaby
  341614/19
 • Til borger, svar på bemærkninger til høringsbrev til Lokalitets nr 410-81453
  342055/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Vinkelvej 3, 7100 Vejle - V1-kortlægning
  341343/19
 • Til DGE: Afslutning af pulje 12 - vedr. sløjfning af boringer
  341756/19
 • Til Sport- und Kulturzentrum Tingleff. Doc2Mail - Forsendelse 129593581.pdf
  342367/19
 • Til Dansk Overfladebehandling, Kortbilag til V1-afgørlse, Rugårdsvej 206.pdf
  341220/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  341272/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, Vinkelvej 3, 7100 Vejle, 09-08-2019
  341326/19
 • Til Sønderborg Kommeune - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlæning - matr.nr. 408, Blans, Ullerup
  341825/19
 • til Odense Kommune - SV_ undersøgelsesomfang ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  341479/19
 • Til Rambøll: Vedr. orientering af forpagter fremover
  341093/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Vedr. Kløvkærvej 6, 6000 Kolding: Afgørelse om V2-kortlægning, lok. 621-00682
  341684/19
 • Til Naturstyrelsen_V1-afgørelse, Vigelsø 2, 5450 Otterup.pdf
  341139/19
 • Til borger: Jordforureningsattest Mosevang 1 6430 Nordborg.pdf
  341906/19
 • Til samarbejdsparter - Opstartsmøde ifm ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  341675/19
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlæning - Mosevej 6, Sønderborg (matr.nr. 215, Blans, Ullerup)
  341830/19
 • Til Grundejerne: Vedrørende forureningsundersøgelser på udearealer på Blæsbjerggade 36 i Kolding
  341296/19
 • Til Aabenraa Kommune. SV: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342434/19
 • Til Kommune:Spørgsmål vedr. varsel og forpagter
  341862/19
 • Til DANSK OVERFLADEBEHANDLING IS, V1-afgørelse, Rugårdsvej 206.pdf
  341230/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 580-81415 Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev, Matr. nr. 889 Tinglev Ejerlav, Tinglev. Udgår af V1 kortlægningen.
  342413/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten
  342641/19

8. august 2019

Indgående

 • VS: Svar fra Region H på: Fem spørgsmål til besvarelse - opfølgning på referatet fra i torsdags - Data til Jupiter
  348745/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - BILAG etageadskillelelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350987/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag uden orsa, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350986/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - BILAG JAGG (orsa, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350988/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - VBM_N-19-14286A_22-07-2019, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350985/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Supplerende orsa-undersøgelsr, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350983/19
 • Korrespondance m. Tønder Kommune: Svar på spørgsmål ang. slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  340852/19
 • Fra borger: "HENV._Telefonbesked vedr. lok. 565-80005"
  340789/19
 • Fra Medicinrådet: Igen tid til at indsende forslag til nye behandlingsvejledninger
  340608/19
 • Fra Borger: Slåmaskine ødelagt billeder
  341085/19
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. budget
  342278/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej 191 - økonomi
  340154/19
 • Fra Århus Universitet: Vedr. tTEM i Søndersø - status på høstarbejdet
  340125/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - Spild ved midlertidig skurby d. 18.6.2019
  340849/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til etablering af beboelse på Hørup Klint 5, 6470
  340612/19
 • Projektbeskrivelse miljømodel
  340970/19
 • Aftale om MED Klippekort d. 7. august 2019
  340345/19
 • Kontrakt miljømodel CRT
  340958/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Behov for udsættelse af svarfrist vedr. redegørelse for varetagelse af TIPS (transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt)
  351483/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til pulje 9 - dybe boringer i Grindsted
  351167/19
 • fra Niras - Henvendelse: ønsker industrikortlægning; anmodning om kopi af materiale, lok.nr. 461-04004
  344098/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  341750/19
 • Fra Bygningsstyrelsen:Vedr. manglende regninger og 2018 regnskab
  341169/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341470/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341467/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Godkendelse af nedsviningsanlæg.pdf
  341465/19
 • Nye ydernumre - psykolog
  341511/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341468/19
 • fra Odense Kommune - SV_ §8-høringssvar - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  341464/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341466/19
 • Fra Borger: Erstatningskrav
  341079/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341469/19
 • Fra EDC - FORSP "henv. vedr. Bellevue 55B, 5900 Rudkøbing"
  341330/19
 • SV: Formandsbeslutning - ledige ydernumre pr. 1. januar 2020 - psykologer
  341504/19
 • Fra Borger: Slåmaskine. 4 billeder
  341082/19
 • Fra styrelsen: orientering om udbetalingsform til de to kunstfonde
  343282/19
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og etablering af ny P-plads, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  342827/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Vi vil ikke afgive vurdering pba. for lidt information, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  340686/19
 • Til Tønder Kommune: Spørgsmål ang. slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  340360/19
 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål til omlægn. af vejrkyds, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  339597/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Nyborg.pdf
  339512/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Aabenraa.pdf
  339510/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  339511/19
 • Til kommunale kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: VS: Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  339509/19
 • Til Vedsted Cotel: Bilag - Kortbilag - V2-afgørelse, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  340299/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge stopper og ny læge ansættes
  340916/19
 • Til borger og Varde kommune: Rapport- 553-78001 Borkvej 4 Teknisk.pdf
  340773/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering - kopi af Høring - V1 og V2 kortlægning, lok. 629-00010
  340529/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81561, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg.pdf
  340679/19
 • Til borger og Varde kommun: Rapport 553-78001 Borkvej 4 Grundejer.pdf
  340769/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339690/19
 • Til borger og Varde kommune: kortbilag Borkvej 4.pdf
  340760/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bøgebjergvej 2, Ejby.pdf
  339409/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  340203/19
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. evt. manglende regninger på Lerchesgade
  340129/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Slotsvej 59, 6510 Gram
  340306/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse i Haderslev er ophørt
  340926/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81392, Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe.pdf
  340667/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81205, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev.pdf
  340653/19
 • Til Nordfyns Kommune: Vedrørende tTem på markerne syd for Søndersø industrikvarter
  340077/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart - V2-kortlægning med F2-nuancering
  341047/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81418, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup.pdf
  340640/19
 • Til Vejen Kommune: Svar på telefonhenvendelse vedr. Materiale vedr. lok. nr. 575-80039
  340083/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  340206/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansat læge ophører og ny læge ansættes i praksis i Haderslev
  340944/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering vedr. Slotsvej 59, 6510 Gram
  340303/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Hovedejer
  341044/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81442, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340649/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Med..
  341045/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81379, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340597/19
 • Til borger og Varde kommun: V2-høring Borkvej 4.pdf
  340766/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe
  340285/19
 • Til Vedsted Cotel: V2-afgørelse, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  340297/19
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag, Dybdalsvej 2, 5466 Asperup.pdf
  340983/19
 • Til Miljøstyrelsen: Kopi af høring af V1 og V2 kortlægning samt anmodning om stillingtagen til påbudsmuligheder, lok. 629-00010
  340573/19
 • Til Kolding Kommune: svar på henv. om §8-pligt, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  339562/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 482-81155, Harnbjergvej 2, 5932 Humble.pdf
  340683/19
 • Til Sønderborg kommune: kommenteret oplæg til undersøgelse Nordborg Kraftvarmeværk
  340539/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339691/19
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for Flyveplads Vandel, matr. nr. 4z Vandel By, Randbøl, lok. nr. 605-00136
  340366/19
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Ansat læge ophører og ny læge ansættes
  340946/19
 • Til Billund Kommune: Anmodning om tilbagemelding på tidligere sager med udlægning af slagger under stald og plansilo.
  340289/19
 • Til grundejer: Kortbilag_areal der V2-kortlægges m. F2, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, 08-08-2019
  341046/19
 • Til Rockwool: Høring - V1 og V2 kortlægning inkl. bilag, 629-00010
  340512/19
 • Til Sønderborg Kommune, V2-kortlægning af ejendommen Huholt 18, 6400 Sønderborg
  339685/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Haderslev
  340932/19
 • Til borger og Varde kommun: UDKAST V2-Borkvej 4.pdf
  340763/19
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT, Til orientering, V2-kortlægning af en del af ejendommen Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  340196/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bøgebjergvej 2.pdf
  339408/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81416, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340634/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81167, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  340582/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81388, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340627/19
 • Til borger og Varde kommune: mail vedr. høring om kortlægning af Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel
  340757/19
 • Til projekt: svar vedr. rev. budget
  342287/19
 • Til Aabenraa Kommune, Vedr. påbudsmuligheder, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  345948/19

7. august 2019

Indgående

 • Høringssvar - 5. august 2019.pdf
  340939/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  340938/19
 • VS: Fem spørgsmål til besvarelse - opfølgning på referatet fra i torsdags
  348744/19
 • Fra kommune: Moniteringsboringer ved Grønnemose 499-00010 matrikelnummer 37 Gribsvad by, Rørup
  350751/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansat læge stopper og ny læge starter i praksis i Haderslev
  340842/19
 • Fra Rigsrevision: Foreløbige spørgsmål til Region Syddanmark i forbindelse med kommende revisionsnotat om kvalitetsfondsprojekter
  340635/19
 • Fra Syns og Skønsmand: Spørgsmål vedr. Kortlægning af Enghavevej 11, varde
  336841/19
 • Fra Kolding Kommune. Albuen 10, 6000 Kolding - nedrivning af eksisterende og opførelse af industribygning
  338827/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. svar på spørgsmål om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339319/19
 • Fra Geoservice: Modtaget kontrakt, overflyvning 2019
  337077/19
 • Fra vejen kommune: Svar på Høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  339219/19
 • Kontrakt Energiregnskaber 2019
  340945/19
 • Fra ejendomsmægler. VS: Miljødata
  338189/19
 • Fra Ejlskov: Øster Strand - notat_med vandresultater_Final.pdf
  336925/19
 • Fra Ejlskov: svar vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  336920/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri - frist 10. juli
  338968/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Bilag - Suppl. unders. Boringsplacering.pdf
  336844/19
 • Fra projekt: afrapporteringsskema
  337572/19
 • Fra Akcea Therapeutical: Forespørgsel om procedure ved anvendelse af orphan drugs som ikke er godkendt af Medicinrådet
  339121/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - juli 2019
  342561/19

Udgående

 • Til omboende, RÅSTOF, kvittering for modtaget høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  338777/19
 • Til Kolding Kommune: Høringssvar til miljøgodkendelse til støjvold
  336752/19
 • Til borger, Kortbilag, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  336648/19
 • Til borger, Afgørelse - udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  336647/19
 • Til Home: Orientering om udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  336646/19
 • [Sagsnr.:11/13927] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 525-40002, Maskinfabrik Otto Frej og Co., Allerupvej 22, 6520 Toftlund, Tønder Kommune, Matr. nr. 116 Allerup, Toftlund
  338273/19
 • Til vejle kommune, Vandværk og Skat: kopi af Rapporter og afgørelse V2-kortlægning, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg
  339122/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336881/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  337164/19
 • Til fonden: meddelelse om udpegning til bestyrelse fra RSD
  339382/19
 • Til Middelfart Kommune og Skat: V2-kortlægning af en del af ejendommen Brovejen 266 og 266a, 5500 Middelfart på baggrund af regionens indledende undersøgelse
  337155/19
 • til grundejer - høringbrev V2-kortlægning, fortsat V1, august 2019.pdf
  336819/19
 • Bilag til grundejer - kort V1V2-rids.pdf
  336821/19
 • Til Middelfart Kommune: Regionens §8-høringssvar for Bubbelvej 22, 5464 Brenderup, matr. nr. 1g Vejrup By, Indslev, lok.nr. 429-80001
  338339/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336875/19
 • Til Esbjerg Kommune - aftael om møde med Region Syddanmark ang. råstofplanen
  336861/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  336569/19
 • Til Vejen kommune: svar vedr høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  339235/19
 • Til Tønder Kommune - Høring af påbudsmuligheder vedr. Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082), samt kopi af V2-varslingsbrev (høring)
  339307/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  336567/19
 • Til Amgros: SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (Crysvita til XLH)
  336478/19
 • Til Borger, Kortbilag, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339291/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339296/19
 • Til Haderslev Kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  339293/19
 • Til Varde Kommune: SV: Baltic Pipe - §8 ifm. anlægsarbejde på Nybro
  338831/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag (A), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  339372/19
 • til grundejer - høring af V2-kortlægning med regionens indsats
  336818/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark: Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Nyborg.pdf
  339500/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Aabenraa.pdf
  339497/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  337183/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Albuen 10, 6000 Kolding - nedrivning af eksisterende og opførelse af industribygning
  338869/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  339499/19
 • Til Aabenraa Kommune. SV: [Sagsnr.:19/44474] - [Dok.nr.:390522/19] 390508-19_v1_Accept af anvendelse af slagge.PDF
  339233/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339274/19
 • Bilag til grundejer - udkast V1V2-kortlægning august 2019.pdf
  336820/19
 • Til Haderslev Kommune. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336898/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Brale 22, Otterup.pdf
  336937/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  336824/19
 • Til Vejen kommune + Skat: Kopi af rapporter + V2-kortlægning, Storeagde 49, 49, 6670 Holsted
  339377/19
 • Til Brdr. Clausen I/S - V2-varsel (hørring) Algade 14B, Skærbæk
  339272/19
 • Til Hejsager Vandværk. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336886/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339285/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  339498/19
 • Til borger: V2-kortlægning afg m bilag, 611-00071, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg.pdf
  339097/19
 • Til Syns- og skønsmand: Svar vedr. Kortlægning af Enghavevej 11, varde
  336850/19
 • Til EDC. SV: Lokalitet 480-81080, Autoværksted, Bastrupvej 37, 5485 Skamby, Nordfyns kommune, matr.nr. 3a Bastrup By, Skamby
  336855/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT, V2-kortlægning af en del af ejendommen Koldingvej 426, 7100 Vejle på baggrund af regionens indledende undersøgelse
  339279/19
 • Bilag til grundejer - tidligere V1-afgørelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup.pdf_Sagsnr_15-31....pdf
  336822/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brale 22.pdf
  336932/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  336823/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag (B), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  339370/19
 • SV: Kulturelt Samvirke
  342533/19
 • Dagsorden til møde i den politiske styregruppe om Brørup Sundhedscenter den 15. august 2019
  338926/19

6. august 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Svar til Højfeldt, Overboring og i Nyborg
  350569/19
 • Fra Rambøll: Svar til Aarsleff, Overboring og i Nyborg
  350568/19
 • Fra Rambøll: Svar til Awell, Overboring og i Nyborg
  350566/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til forrueningsundersøgelse, Gl. Vardevej 70 A-C, Esbjerg.pdf
  341051/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse, Gl. Vardevej 70 A-C, Esbjerg
  341050/19
 • Fra Kolding Kommune: Nødvendigt med §8 til omlægn. af vejkryds?, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  339477/19
 • Fra Kolding kommune: Henv. vedr. sløjfning af boringer, 621-00487 VS: Forureningsundersøgelse Nr Bjertvej 67, 6000 Kolding
  335207/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  335783/19
 • Fra Stürup A/S - ændring af ansøgning - matr.nr. 12a Veerst By Veerst
  335861/19
 • Fra DMR - Endelige rapporter (grundejerdelog teknisk del) indledende undersøgelse på Fønsskovvej 38, Nørre Aaby
  335999/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr deadline for iste over § 8 sager, Nordborgvej 81, Nordborg
  336324/19
 • Fra Borger: Vedr. oprensningsmuligheder
  335493/19
 • Fra Kolding kommune. henv. vedr. spørgsmål om §8-pligt, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  339124/19
 • Fra DMR - Endelig rapporter (grundejerdel og teknisk del) for indledende undersøgelse - Mosevej 6, Povlstoft 0, 6400 Sønderborg
  335369/19
 • Anmodning om aktindsigt i antal speciallæger med flere ydernumre
  340184/19
 • fra bygningsstyrelsen Sorsigvej 35, Ribe - Kontantfinansiering
  339642/19
 • fra borger/rådgiver, mail - Fw: Analyseresultat Klintebjergvej 9a - 5 Lettere Forurenet
  336377/19
 • Bilag fra borger/rådgiver - analyseblanketter
  336379/19
 • Fra Billund Kommune: Rykker for svar på forespørgsel om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339261/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  336598/19
 • Bilag fra borger/rådgiver - Klintebjergvej9a-jordbilag.pdf
  336378/19
 • Fra Middelfart kommune: OM undersøgelse på Assensvej 141, 5500 Middelfart
  336414/19
 • Fra EDC. Lokalitet 480-81080
  336450/19

Udgående

 • Fra Rambøll: resultat af udbud, overboring Nyborg
  350561/19
 • Til grundejer: SV: Forureningsundersøgelse Nr Bjertvej 67, 6000 Kolding
  335194/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk 550-81286
  335473/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på Lukket for tilgang af patienter
  334843/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-kortbilag - afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  335293/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  335413/19
 • Tl borger: Svar på henvendelse vedr bygningsopførelse, Taurusvej 1, Esbjerg.
  334800/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, 6360 Tinglev.pdf
  335248/19
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  335987/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Padborg
  335332/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gasse Høje 25, Skærbæk (550-81286)
  335498/19
 • Til KKR: vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335636/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i region Syddanmark
  335511/19
 • Til EDC - vedr Forespørgsel matr.nr. 267 Aabenraa - Vestergade 15, Aabenraa
  335764/19
 • Til KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335725/19
 • Til Energinet - V1-afgørelse, Duborgvej 50, 6360 Tinglev.pdf
  335351/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bårdesøvej 92, 5450 Otterup
  334833/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  335775/19
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer
  334857/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  335214/19
 • Til BSJ Advokatfirma, vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335236/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, Tinglev.pdf
  335252/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  335292/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Odense
  335798/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  335870/19
 • Til Borger - Afgørelse om V1-kortlægning iht. jordforureningsloven af ejendommen Garverland 8 6372 Bylderup-Bov
  334971/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  335411/19
 • Til Vejle kommune - V1-kortlægning, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  335813/19
 • TIl Sønderborg Kommune, SKAT og borgere: Afgørelse om afkortlæging, Hørup Klint 5 og 7
  336125/19
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-afgørelse, Duborgvej 50, Tinglev.pdf
  335353/19
 • Til Vejen Kommun: Anmodning om ansøgningsmateriale vedr. Tilladelse til anvendelse af støbesand til fundering af gulv, Nielsbygårdvej 7, 6683 Føvling
  335932/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  335212/19
 • Til borger: svar på henvendelse
  335710/19
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer
  334853/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gasse Høje 25, Skærbæk (550-81286)
  335496/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Lukket for tilgang af patienter
  334847/19
 • Til PLO - Ansættelse af læge iht. §19 i Padborg
  335481/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Hørup Klint 5, matr. nr. 734 Hørup
  336271/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn
  336601/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge i Odense
  336461/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om udbud vedr. etablering af moniteringsboringer
  351354/19

5. august 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Overboring Nyborg - Tilbuds evaluering
  350555/19
 • Fra DMR A/S: Fase 3 - Ny placering boringer, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335911/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.2019-07-31.nye boringsplaceringer -fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335912/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - NIRAS - Pulje 23 - Budget status_3.pdf
  334025/19
 • Fra Borger - Telefonbesked, 420-81035
  333860/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026 og 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334525/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - Statusnotat 3_pulje 23.pdf
  334043/19
 • Fra Norrecco: Indberetning, matr nr 3ø Davinde
  334188/19
 • Fra JN Sten & Grus A/S: §52 ansøgning, matr nr 3ø Davinde
  334345/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  334148/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  334003/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  333863/19
 • Fra NIRAS: Vedr. køreplader
  334042/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142,Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334536/19
 • MED Klippekortmodul d. 5. august 2019
  333959/19
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  334484/19
 • Hovedentreprise Garanti, UNDERSKREVET.pdf
  334300/19
 • Fra borger - oplysninger om skovrejsningskområde
  334100/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333444/19
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag til tidligere sendt: Udtalelse ønskes til tilladelse til etablering af jord varmeanlæg i kortlagt areal, Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  336723/19
 • Fra DGE: mail med rapporter Pulje 4: Lok. nr. 553-78001, Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel - Endelige rapporter
  336386/19
 • Fra Haderslev Kommune. Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  339259/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på orientering, Taurusvej 1, Esbjerg
  334801/19
 • Fra Tønder Kommune. Accept til anvendelse af slagge
  339247/19
 • Fra Haderslev Kommune. Slagger - Ribevej 75, 6500 Vojens
  339350/19
 • Fra Middelfart Kommune Kvittering for svar på spørgsmål til dokumentation ifm. § 19 tilladelse til midlertidig oplag af spormaterialer, matrikel 90h, Middelfart Markjorder
  345963/19

Udgående

 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  334915/19
 • KontraktNordborgNødbehandlerbil2019medbilag.pdf
  334785/19
 • Mail fra Styrelsen for Patientsikkerhed.PDF
  334786/19
 • Forslag til dagsorden implementeringsmøde ny kontrakt Nordborg Nødbehandlerbil 8. august
  334784/19
 • Til Rådgiver: OK til supplerende arbejder, Skovvej 22, Espe
  334582/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for høringssvar udkast til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  334470/19
 • Svar til borger vedr henvendelse om rygning ved Aabenraa sygehus
  334518/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, info om tilsyn med omkringliggende efterbehandlede arealer
  334463/19
 • Til Rådgiver: OK til ny tilbudslister for prøvepumpning, OK til ny projektleder.
  334376/19
 • Til Niras: SV: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  334803/19
 • Til ÅF Consult: svar på henv., Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  350551/19
 • Til Borger - Udgå brev Gørklintvej 9, 6670 Holsted (569-32006).pdf
  335310/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  334619/19
 • Til borger - opfølgning på telefonbesked
  333851/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  334620/19
 • Til Esbjerg Kommune, V2-varsel med bilag, vejareal 7000ap, Bramming.pdf
  333842/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om tilstedeværelse
  333813/19
 • Til Borger - Svar på henvendelse på Industrivænget 1, 5610 Assens - lokalitet 420-81035
  333870/19
 • Til Borger - Afgørelse vedrørende Gørklintvej 9, 6670 Holsted (lokalitet 569-32006)
  334726/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis i Børkop
  334409/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Børkop
  334171/19
 • Til Nordicals: Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334544/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Garverland 8 6372 Bylderup-Bov.pdf
  334947/19
 • Til Nordicals: Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334530/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. VTO
  334616/19
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  333482/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om borgerhenvendelse, Taurusvej 1, Esbjerg
  334681/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. 01/08-2019 til politiken
  334669/19
 • Til Skat - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Gørklintvej 9, 6670 Holsted – 569-32006
  334733/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Børkop
  334466/19
 • Til Borger, Orientering og rapport vedr. Sønderportsgade 21a-c med bilag, Ribe.pdf
  334736/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-kortbilag - afgørelse, Ringvej 1, 6392 Boldeslev.pdf
  333634/19
 • Til Arkitekt - Pjece ved byggeprojekt - Jyllandsvej 9 5400 Bogense
  334211/19
 • Til Vejen Kommune - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Gørklintvej 9, 6670 Holsted – 569-32006
  334730/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-afgørelse - Ringvej 1, 6392 Bolderslev.pdf
  333632/19
 • til Nordfyns Kommune - om kommende V2-varsling med indsats. SV_ Forureningsundersøgelse - Grønnegade 40, Otterup
  334602/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansættelse af læge i Børkop
  334475/19
 • Til Lejer: Vedrørende forureningsundersøgelse på Blæsbjerggade 36 i Kolding
  340191/19
 • Til Svendborg Kommune: svar på spørgmål om ansøgning.
  342534/19

4. august 2019

Indgående

 • Fra Borger: Spørgsmål til forurening
  333561/19

3. august 2019

Indgående

 • VS: Post fra Sundhedsstyrelsen mfl. -
  333631/19
 • mail.PDF
  333633/19

2. august 2019

Indgående

 • Borgerhenvendelse: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  332893/19
 • Re: Sv: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  333035/19
 • Fra:yder
  333572/19
 • SV: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332527/19
 • Fra Guangdong Provinsen: Takkebrev for delegationsbesøg i Syddanmark juni 2019
  340040/19
 • fra Campus Vejle
  336727/19
 • Akkreditering 1. august 2019 psykologer
  348707/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål til §8 afslutningsnotat, Hørparken, Kolding
  333152/19
 • Udskudt udmøntning_komm IHO.docx
  333071/19
 • SV: Dagsordenpunkt regionsrådsmøde vedr. udmøntning af 50 mio. kr.
  333070/19
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Grindsted
  332976/19
 • Til Skern Bank, Bilag til brev: Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  333173/19
 • Til Skjern Bank, Orientering og rapport vedr. Storegade 20-22, Bramming m. bilag.pdf
  333172/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Storegade 24, Bramming.pdf
  333166/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Praksishandel i Grindsted
  333007/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Nørregade 9, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333159/19
 • Sv: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  332897/19
 • Til Borger anonymiseret, orientering om at Storegade 18, Bramming ikke kortlægges.pdf
  333109/19
 • Til Moe: Udbud af værditabsundersøgelse
  332532/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Torballegyden 12, 5450 Otterup
  332586/19
 • til BOrger, Bilag til brev- Naborapport, Nørregade 5, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333085/19
 • Til Amgros: Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (psoriasis)
  332885/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Nørregade 7, Bramming.pdf
  333143/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Storegade 24, 6740 Bramming, lok.nr, 557-78002.pdf
  333168/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Storegade 18, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333119/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Nørregade 9, Bramming.pdf
  333156/19
 • Til Borger, Orientering om at Nørregade 5 kortlægges ikke efter JFL.pdf
  333083/19
 • Til NIRAS: Tilbud ønskes på monitering 2019
  332881/19
 • til Borger, bilag til brev: Naborapport - Nørregade 7, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333144/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Praksishandel i Grindsted
  333001/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  332917/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bilag til brev: Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  333857/19

1. august 2019

Indgående

 • SV: Udbud af Bognæs
  336305/19
 • Udbud af Bognæs
  336303/19
 • Re: SV: Bognæs
  336302/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-1
  348208/19
 • Fra KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335614/19
 • Fra KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335617/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-08-2019 07:00:04
  331782/19
 • Fra HK: Referat fra forhandling 4. juni
  332038/19
 • Fra Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332002/19
 • Fra DGE: Forureningsundersøgelse, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  331905/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-08-2019 07:00:04
  331790/19
 • Fra Århus Universitet RE: Vedr. tTEM i Søndersø
  332868/19
 • fra Odense Kommune - Lavsenvænget 11 - kopi af §8-tilladelse
  333393/19
 • Fra EDC - Forespørgsel vedrørende igangværende sagsbehandling på matr.nr. 267 Aabenraa
  333706/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Region Syddanmarks høringssvar.pdf
  333396/19
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333433/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Kortbilag - Lavsenvænget 11.pdf
  333395/19
 • Bilag fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  333394/19
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:19/44474] - [Dok.nr.:390522/19] 390508-19_v1_Accept af anvendelse af slagge.PDF
  339198/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. nedrivning af bygninger og § 8-pligt, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346253/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Oversigtstegninger - Tilpasning af bygningsmassen.pdf 430194607.pdf
  347212/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Stationsvej 14, 5672 - Vurdering af §8-pligt_
  347211/19

Udgående

 • Bilag 01 Tilbudsblanket.docx
  336243/19
 • Bognæs udbudsmateriale_HH_2.docx
  336244/19
 • Bilag 02 Oplysninger om ejendommen.docx
  336245/19
 • Bilag 14 Bognæs - Gennemgang.pdf
  336246/19
 • SV: SV: Bognæs
  336240/19
 • Til 1abolig: Kopi af kortlægningsafgørelse vedr. Ringgade 183, Sønderborg
  331913/19
 • Til Home: Udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  331877/19
 • Til Tønder Kommune: Høringssvar om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  331563/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331707/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Ribe
  331340/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331702/19
 • Til Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332000/19
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapportudkast
  331583/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Ribe
  331345/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge pr. 1.9.19
  331651/19
 • Til Efterskolen Flyvesandet, V1-høring med bilag, Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup
  331508/19
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Hygindvej 10, 5592 Ejby.pdf
  331535/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Ansættelse af læge i Sønderborg
  331784/19
 • Til ansøger: spørgsmål til projektets finansiering
  331791/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning bygning 4, matr. 1akp, Lavsenvænget
  331234/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i Sønderborg
  331765/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331691/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331694/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331697/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Sønderborg
  331777/19
 • Til Rambøll: Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333429/19
 • Til DMR: Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333424/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  332665/19

31. juli 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Rapport i udkast omkring 1. september
  330913/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Konstateret jordforurening, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  331514/19
 • Fra ÅF Consult: henv., Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  350547/19
 • VS: PEBL Trigger 2 udløst - Sygehus Lillebælt - Kirurgi
  331961/19
 • Fra Praksis - Anmodning om at åbne for patienttilgang
  331798/19
 • til SOS: besvarelse på forespørgsel
  331170/19
 • SV: Ønsker og ændringer til ny OK for almen praksis - administrative input
  333195/19
 • Fra Danske Regioner: CAR T-celle behandling af lymfekræft i Danmark
  330422/19
 • Fra Dansk Lymfomgruppe : CAR T-celle behandling af lymfekræft i Danmark
  330424/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 38A, 6500 Vojens.pdf
  337003/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster.pdf
  336577/19

Udgående

 • VS Telefonbesked 479-00599.msg
  331078/19
 • Til Realkredit Danmark, Svar på henvendelse vedr. Høje Bøgevej 12, Svendborg
  331075/19
 • Til Rådgiver: Status på Nyborgvej 438
  330909/19
 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  330256/19
 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  330248/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 14, 5450 Otterup
  330358/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Kolding
  331004/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Kolding
  330986/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. lossepladsen
  330433/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Geldstedvej 47, 5591 Gelsted
  330964/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  331125/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup
  330318/19
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  331044/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 33, 5450 Otterup
  330284/19
 • Til borger, Orientering om at Møllevej 55, 5450 Otterup ikke kortlægges.pdf
  330810/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  330989/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  331007/19
 • Til borger, ejendommen Bjergevej 9, 5560 Aarup kortlægges ikke.pdf
  330544/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  331045/19
 • Til Danish Agro, V1-høring med bilag, Bylderup-Bov Bygade 4 og 8A, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331519/19
 • Til A&G Handel, V1-høring med bilag, Bylderup-Bov Bygade 4A, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331512/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster
  336587/19

30. juli 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Endelig Rapport
  329404/19
 • Fra Rådgiver - høring af Regionen som tilladelsesmyndighed på vegne af Regionen som planmyndighed
  330349/19
 • Fra borger - eftersendt materiale
  328991/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Assens Kommune på vegne af Region Syddanmark
  330393/19
 • Fra rådgiver - brevskabelon
  330317/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Miljøstyrelsen på vegne af Region Syddanmark
  330388/19
 • Fra Bygst: Svar vedr. manglende regninger
  330217/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Odense Bys Museer på vegne af Region Syddanmark
  330355/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Odense Kommune på vegne af Region Syddanmark
  330368/19
 • Fra Odense Kommune: Vedr. rettelse af resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333858/19
 • Fra Reconor A/S: Følgeseddel til indberetning og ansøgning, matr nr 3ø Davinde
  334545/19
 • Fra Vandcenter Syd: Svar på orientering om resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333846/19
 • Fra Odense Kommune, vedr. Albanigade 19, 5000 Odense
  343324/19

Udgående

 • Korrespondance m. Aabenraa Kommune, Spm og svar til byggesag, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  330057/19
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af Varsel om undersøgelse Havrekær 59, Veflinge
  330012/19
 • Til Rådgiver: Kopi af Varsel om undersøgelse Havrekær 59, Veflinge
  330007/19
 • Til Aabenraa Kommune, orientering om høring, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  331169/19
 • Bognæs tilbud AH Ejendomme Bogense.pdf
  336241/19
 • SV: SV: Bognæs
  336239/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328800/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328699/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gerskov Bygade 4, 5450 Otterup
  329433/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel
  329592/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 3
  329604/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 2
  329598/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Krogsbøllevej 58, 5450 Otterup
  329583/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 4
  329608/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse med bilag, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.pdf
  329256/19
 • Til borger - kvittering for data
  329019/19
 • Til Statens Ejendomssalg AS, V1-afgørelse, Flensborgvej 22, 6360 Tinglev
  329185/19
 • Til grundejer 7N: svar på henvendelse
  330082/19
 • Til Verein Deutsche Privatschule, V1-afgørelse med bilag, Grønnevej 50, 6360 Tinglev.pdf
  329069/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  329470/19
 • Til Moe: Oplæg og pris på monitering 2019
  329108/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bårdesøvej 79, 5450 Otterup
  329541/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse med bilag, Slogsherredsvej 27, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  329217/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  329207/19
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse af Havrekær 59
  330011/19
 • Til Otterup Autolak, V1-afgørelse med bilag, Ørkebyvej 10, 5450 Otterup.pdf
  328994/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Egensevej 28, 5450 Otterup
  329396/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om undersøgelse
  328860/19
 • Til Danish Agro - V1-afgørelse med bilag, Smedeland 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  329169/19
 • Til NIRAS: Orientering om bundforhold
  328867/19
 • Til Tinglev Jagt & Flugtskydnings Forening, V1-afgørelse, Plantagevej 19, 6360 Tinglev
  329347/19
 • Til borger, UDKAST, V1 kortlægningsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331167/19
 • Til borger, V1 høringsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331168/19
 • Til borger, Kortbilag, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331166/19

29. juli 2019

Indgående

 • Fra Esbjerg kommune: Kontaktoplysninger på skovmand, Marbæk Plantage
  327969/19
 • Fra DMR: Re: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328695/19
 • Fra projekt: vedr. invitation om rundvisning i udstilling
  329453/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  329445/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 Boringsnr. B301.msg
  328280/19
 • Fra HK: Fase 1-forhandling
  328563/19
 • Fra EDC, Henv. vedr. Vestre Stationsvej 12b, Odense C, 461-05649
  328606/19
 • Fra Agrolab, pesticidanalyserrapporter vedr. 485-00009, juli 2019 - Boringsnr. B301.msg
  328357/19
 • Fra EDC, Henv. vedr. status for 621-81153
  328548/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019.
  328265/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 - Boringsnr. 145.2370A.msg
  328286/19
 • Fra borger, henv. vedr. køb af 429-00018
  328565/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 - Boringsnr. 145.2372A.msg
  328332/19
 • Fra Sweco: Hermed indeklimaforsøg - rapportering. jf. aftale.
  332882/19
 • Fra borger. VS: Kolding Landevej 69
  331312/19
 • Fra Home: Forureningsundersøgelse, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  331885/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333831/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  334550/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  335983/19
 • Fra Vejen Kommune: Indstilling om delvis afkortlægning af Præstevænget 42, Vejen
  335716/19
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Dokumentationsrapport_samlet, Præstevænget 42.pdf
  335718/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S.pdf
  335860/19
 • Fra Billun Kommune: §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339249/19

Udgående

 • SV: "Bognæs", Vestergade 30, Bogense
  336238/19
 • Til borger, Endelig V1-afgørelse, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  328598/19
 • Til borger, V1 Kortbilag, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  328597/19
 • Til Kolding Kommune, SV. varsling af undersøgelsespåbud,Vejlevej 81, Kolding
  328403/19
 • Odense kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  327455/19
 • Til Praksis - SV: Åbning for tilgang
  327456/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  328624/19
 • Til Skat og Ærø Kommune, Orientering om V1-afgørelse
  328595/19
 • Til kommune - svar på forespørgsel
  327989/19
 • Til borger, sender undersøgelsesresultater på 482-81200
  327845/19
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  328410/19
 • Til EDC, svar vedr. Vedr. Vestre stationsvej 12b, 5000 Odense
  328608/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S
  335871/19

28. juli 2019

Indgående

 • Henvendelse fra borger vedr. rygning ved Aabenraa sygehus
  334516/19

27. juli 2019

Indgående

 • Fra WEKU, Anmodning om boligundersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg.pdf
  335687/19

26. juli 2019

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Kvittering på modtagelse -Oplysninger om henvendelse fra ejendomsmægler, Hesselbjergvej 5, 5260 Glamsbjerg
  327269/19
 • Fra Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Forespørgsel om mulighed for 1 årsboligundersøgelse på lokalitetsnr. 420-81093, Hesselbjergvej 5 og 10, 5620 Glamsbjerg
  327166/19
 • Fra Tønder Kommune: Udkast til afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  331559/19
 • Fra Tønder Kommune: UDKAST - afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder.pdf
  331560/19
 • Fra Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud, Vejlevej 81, Kolding.pdf
  327910/19
 • Fra Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud
  327896/19

Udgående

 • Til Rådgiver: TO Korrespondance med grundejer på Elvedgårdsvej 14, Veflinge
  327288/19
 • Til Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Svar på mulighed for boligundersøgelse på lokalitetsnr. 420-81093, Hesselbjergvej 5 og 10, 5620 Glamsbjerg
  327198/19
 • Sv: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  326873/19
 • Til WEKU, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  335690/19
 • Til Orbicon - kommentarer til miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  344498/19

25. juli 2019

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: Udkast til miljøgodkendelse til støjvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  330889/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over muligt graveområde ved Vester Hornstrup i Vejle Kommune
  349305/19
 • VesterHornstrup Vejle Kommune.pdf
  349306/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over miljørapport Vester Hornstrup i Vejle Kommune
  349301/19
 • VesterHornstrup Vejle Kommune.pdf
  349302/19
 • Fra Praksis - Åbning for tilgang af patienter
  326163/19
 • Bilag_1_oversigtsplan.pdf
  344113/19
 • Bilag_2_grundplan_tilbygning.pdf
  344114/19
 • Bilag_4_jordbundsundersøgelse_2014.pdf
  344116/19
 • Udkast tilladelse §8 Ringkøbingvej 30 Varde.docx
  344112/19
 • Bilag_3_profiltegning_tilbygning.pdf
  344115/19
 • fra varde kommune §8-tilladelse efter JFL til udtalelse, Ringkøbingvej 30, Varde
  344111/19

Udgående

 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 7/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326439/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 6/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326438/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 5/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326437/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 3/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326435/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 2/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326434/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 1/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326433/19
 • Til Rådgiver: Region Syds kommentarer til rapport
  329410/19
 • Til Svendborg Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325400/19
 • Til Praksis- Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325401/19
 • SV: Depot og enterotbl. i sonde
  326191/19

24. juli 2019

Indgående

 • Fra Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Telefonbesked - hus skal sælges - informationer om V1-kortlagt grund, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  326938/19
 • Fra Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Bilag anmodning om oplysninger, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  326942/19
 • Fra Tønder Kommune. Accept til anvendelse af slagge - Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  339160/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325122/19
 • Til DMR A/S: Status for tilbagemelding - Notat undersøgelse - Storebæltsvej 10, matrikel nr. 1qy Nyborg Markjorder
  325121/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse om møde ang. Roesskovsvej losseplads, Odense - lok. 461-00087 - projekt om opførelse af boliger, Roesskovsvej 32, 5200 Odense V
  325116/19
 • Til Asssens Kommune: Til orientering: V1V2-Høringsbrev, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324890/19
 • Til Asssens Kommune: Bilag - Kortbilag UDKAST, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324893/19
 • Til Asssens Kommune: Bilag - V1V2-høringsbrev, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324891/19
 • Til Asssens Kommune: Bilag - V1V2 Kortlægningsbrev UDKAST, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324892/19
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324659/19
 • Til Fløe Bolig. Doc2Mail - Forsendelse 128656696.pdf
  325117/19
 • Til borger. SV: Kolding Landevej 69
  325105/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325131/19
 • Til Kolding Kommune. 621-81402 Trianglen 18, 6000 Kolding_Udgår inden kortlægning.
  325119/19
 • Til Vejle Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324658/19

23. juli 2019

Indgående

 • Fra ÅF Consult: FORSP - Undersøgelses- og moniteringsrapporter, Gasværksvej 4-6, 5800 Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326432/19
 • Fra Borger: FORSP - Anmodning om undersøgelsesrapport på Tolderlundsvej 5, matr.nr. 1626a - 461­06043, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
  324178/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Varsel om vilkårsændring i påbud om kontrol af N2O emission og for grundvandsmonitering, Rockwool Vamdrup, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  333891/19
 • RLTN's skriftlig oplæg til politisk møde vedr. de kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis - Oplæg om almen praksis og de kommende overenskomstforhandlinger – OK21.docx
  339110/19
 • RLTN's skriftlig oplæg til politisk møde vedr. de kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis
  339108/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - Høring af udkast til §8-tilladelse_ Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (Lok.449-80011)
  344331/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Ansøgning_fra_BOM.pdf
  344334/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.pdf
  344332/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Rapport__undersøgelse_for_miljøfremmede_stoffer.pdf
  344333/19

Udgående

 • Til borger: Svar på henvendelse om undersøgelsesomfang - Lok. Nr. 430-81221, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  324119/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  323826/19
 • Til grundejer: kopi af moniteringsrapport
  324099/19
 • Til Nykredit: Vedrørende henvendelse på 551-32102
  323502/19
 • Til landmåler: mindre matrikelændringer medfører ikke kortlægning
  324169/19
 • Til Århus universitet: Vedr. tTEM i Søndersø
  323061/19

22. juli 2019

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse om undersøgelsesomfang - Lok. Nr. 430-81221, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  324117/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Olieforurening, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  329389/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Olieforurening, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  329387/19
 • Fra Sønderborg Kommune, §19 tilladelse
  328861/19
 • Fra Sønderborg Kommune, §19 tilladelse, Ingolf Nielsens Vej, 6400 Sønderborg.pdf
  328862/19
 • Fra MST: VS: Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af spild på ubefæstet grundet overløb fra dræntragt ved 90 RV 073
  328827/19
 • Fra MST: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af oprensning efter lækage på Infiniumrør
  328784/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: oplæg til forureningsundersøgelse
  325806/19
 • Henvendelse fra Tønder kommune ang. Depot og enterotbl. i sonde
  326196/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag: Notat - Kort beslutningsreferat af møde den 02.072019. - Resultater af moniteringer_CaseNo18-9249_3553105_v1.pdf
  335506/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kort beslutningsreferat af møde den 02.072019. - Resultater af moniteringer_CaseNo18-9249_3553105_v1
  335502/19
 • Fra Tønder Kommune. Accept til anvendelse af slagge under en lade
  339151/19
 • Fra borger: Henvendelse
  322819/19
 • Fra borger: Henvendelse
  322907/19
 • Fra DMR: Parceludstykning rapport, Linde alle Sønderborg
  342286/19

Udgående

 • Til Varde kommune: Udkast til høring, kortlægningsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  322396/19
 • Til Borger: Vedrørende mulig jordforurening på Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster
  322821/19

19. juli 2019

Indgående

 • Tine Marcussen - orientering om hjemmesideadresse
  322321/19
 • 19-344575-001 - Bekendtgørelse under offentliggørelse
  333362/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. Dejrupvej 18 i Outrup
  332904/19
 • Fra Sweco: Indeluftforsøg - Gothersgade - økonomi
  322476/19
 • Fra Nykredit: Telefonbesked 551-32102
  323450/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/22259] - [Dok.nr.:173953/19] Afslutning af § 19-sag
  325793/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: Dokumentation af §19 tilladelse, Lykkegårdsvej 50, 6000 Kolding
  325798/19
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud for forurening fra overløb af COC-vand efter skybrud ved Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  328023/19
 • Fra Fredericia kommune: §8-ansøgning. Udskiftning af tank T-8423 på Shells Havneterminal
  328733/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328728/19
 • Fra Ejlskov: Re: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328729/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Konsul Graus Gade - økonomi
  322481/19
 • Fra borger - Svar på henvendelse vedr. informationer om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  322036/19
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321951/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang pr. 15. august 2019
  344203/19

Udgående

 • Til Borger: Krav til frivillig undersøgelse på lok nr. 430-81221
  322161/19
 • Til Borger: Undersøgelsesresultater på 482-81200
  322065/19
 • Til Realmæglerne: Oplysninger om 445-55137
  322057/19
 • Til kommune - Informationer om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  322071/19
 • Til borger - Bekræftelse af informationer om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321948/19
 • Til kommunen - Svar på henvendelse om Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321995/19

18. juli 2019

Indgående

 • Fra Borger: Kontaktoplysninger på lejere, Storegade 21
  321662/19
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af §8-sag, Hørparken, Kolding.pdf
  333150/19
 • Fra Rambøll: Afslutningsnotat, §8 tilladelse, Hørparken.pdf
  333151/19
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af §8-sag, Hørparken, Kolding
  333149/19
 • Fra Borger: Billedmateriale vedr. Marbæk Plantage
  320675/19
 • Diverse materiale ifm. studietur for KLF m.fl. den 20. maj 2019
  321347/19
 • Fra kommune - Henvendelse om mulig jordforurening Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321063/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Kolding
  330207/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41
  328338/19
 • Fra Franck Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse
  325774/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/38609] - [Dok.nr.:173549/19] Afslutning af § 8-sag
  325780/19
 • Fra Kolding Kommune. Afslutning af §8-sag – Boligprojekt - Hørparken, Kolding
  326033/19
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til solceller i Erhvervspark Vandel_ matr. nr. 4z Vandel By, Randbøl
  339357/19
 • Fra Vejen Kommune: §8 høring
  344352/19

Udgående

 • Til Boger: Ansøgning om 1 års-undersøgelse
  321379/19
 • Til Borger: Bortgravning af jord med parasitter
  321356/19
 • Til Borger: Manglende Indeklimamålinger på Storegade 21, Bramming
  321010/19
 • Til Niras: SV: Mølmarksvej 191 - økonomi
  320618/19
 • Til Borger: Boligerklæring, matr. nr. 18v
  321069/19

17. juli 2019

Indgående

 • Re: SV: Bognæs
  336301/19
 • Fra Miljøteknik: Anmodning om materiale på 430-81221
  319504/19
 • Fra nabo part i sagen RÅSTOF Partshøringssvar vvm screeningsafgørelse
  351451/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Liste over § 8 sager, Nordborgvej 81, Nordborg
  336322/19
 • Fra BSJ Advokatfirma, Bilag: Vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335192/19
 • Fra BSJ Advokatfirma, vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335187/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansættelse af læge i Sønderborg
  331572/19
 • Opsigelse af ydernummer - fysioterapeut
  326419/19
 • Fra Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  326872/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Oversigtskort tankplacering 2015.pdf
  343557/19
 • fra Odense Kommune - Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  343555/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Historik Snapindvej 21_2015.pdf
  343556/19

Udgående

 • Til Miljøteknik: Undersøgelses og afværgeoplæg skal til myndigshedteam
  320300/19
 • SV: SV: Bognæs
  336237/19
 • Til Miljøteknik: Materiale på 430-81221 Kværndrup Fjernvarmecentral
  319515/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse om 569-80011, Skolegade 6, 6670 Holsted
  319319/19
 • Til Lillebæltgruppen: Tilsynsnotat af 7. september 2017
  319132/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Bystævnet 47, 5474 Veflinge
  320059/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. Dejrupvej 18 i Outrup
  320202/19
 • Til BJS Advokatfirma, Vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335201/19

16. juli 2019

Indgående

 • Fra borger: kontaktoplysninger vedr. brønd, Skovbyvej 26, Haderslev
  350365/19
 • Fra Realmæglerne: forespørgsel vedr. Gl. Slotsvej 18 i Strib
  318303/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Reaktion på VVM Screening Højby
  318437/19
 • Fra system: 054135 er lukket automatisk.
  318184/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tidsplan ventilation
  328396/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: oplæg til forureningsundersøgelse
  325768/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: oplæg til forureningsundersøgelse
  325737/19
 • Fra MST: Dokumentationsrapport for supplerende oprensning ved T15 (utæt mixer)
  327970/19
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - accept af anvendelse af slagge, Ndr. Bounumvej 22, Ølgod
  345686/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 4: Afgrænsning af grundvandsforurening_21.01.2019
  343506/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 1: Basistilstandsrapport_5sep2014
  343494/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om fund af olieforurening på Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  343487/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 2: Afgrænsning, forureningsundersøgelse, februar 2015
  343499/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 3: Afrapportering, oprensning af jordforurening i hotspot, december 2015
  343502/19
 • Fra Billund Kommune: BILAG 2: Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted, Notat over undersøgelse af oprensning
  342281/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. ejendommen Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  342266/19
 • Fra Billund Kommune: BILAG 1: Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted, Tilsynsnotat fra DMR - Oliespild fra dieselolietank
  342273/19
 • Fra Billund Kommune: BILAG 3: Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted, Varsel om påbud
  342285/19

Udgående

 • Dialog med indvinder RÅSTOF Om tilsyn, efterbehandling, garanti mmSV: Vindebjerg og sikkerhed
  318337/19
 • Til Realmæglerne : Mail 5 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318361/19
 • Til Realmæglerne : Mail 7 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318398/19
 • Til Realmæglerne : Mail 6 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318368/19
 • Til Realmæglerne : Mail 4 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318350/19
 • Til Realmæglerne : Mail 3 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318334/19
 • Til Realmæglerne :mail 1 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318313/19
 • Til Realmæglerne : Mail 2 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318325/19
 • Til Realmæglerne: Svar vedr. Skolevej 7, 5580 Nørre Aaby
  317840/19
 • Til Rambøll: Kortlægningsbreve fra Mosevej 7 i Kolding
  317823/19
 • Til Kommunen: 054135 Kommunemeddelelse - Kolding Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. juli 2019
  318205/19
 • Til praksis:automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. juli 2019
  318190/19

15. juli 2019

Indgående

 • 19-344575-001 - Bekendtgørelse modtaget
  333357/19
 • Fra nabo RÅSTOF Partshøringssvar VVM screening
  351449/19
 • Slagge Deklaration September - December 2016.pdf
  345728/19
 • fra varde kommune: Anvendelse af slagge Søvigmarkvej 41, Janderup
  347645/19
 • 1475_001.pdf
  347646/19
 • godkendt referat Interreg-udvalg 04.06.2019
  333962/19
 • Fra Fredericia kommune: vs Ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328723/19
 • Fra Shell: RE: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328725/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328722/19
 • Fra medicinrådet: vedr. Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  325436/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  327190/19
 • Fra energinet - forespørgsle om 400 kV luftledning
  328636/19
 • Til Realmæglerne: Spørgsmål vedr. Skolevej 7, 5580 Nørre Aaby
  317837/19
 • Fra system: Yder 043273 er lukket automatisk.
  316171/19
 • Attached Image
  315844/19
 • Attached Image
  315843/19
 • Attached Image
  315846/19
 • Fra Lassen Erhverv - Henvendelse om jordforurening på Lillelbæltsvej 2, 4, 6715 Esbjerg N, matrikel 32 T Gjesing By, Bryndum
  315816/19
 • Fra Sweco - Notat med føringsveje + status
  317862/19
 • Attached Image
  315848/19
 • Fra MST, Råstof, VVM-tilladelse m.m. til etablering af Baltic Pipe
  345662/19

Udgående

 • Til RESTATO - Bilag til Svar på henvendlse om jordforurening på Industrivej 1, 5853 Ørbæk - Lokalitetsnummer: 495-50059 - 2718_001.pdf
  315708/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 13. juli 2019
  316179/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - 043273 lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316197/19
 • TIL RESTATO - Svar på henvendlse om jordforurening på Industrivej 1, 5853 Ørbæk - Lokalitetsnummer: 495-50059
  315706/19
 • Til Lassen Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening på Lillelbæltsvej 2, 4, 6715 Esbjerg N, matrikel 32t, Gjesing By, Bryndum.
  315823/19

13. juli 2019

Indgående

 • Fra projekt: underskrevet tilsagn
  329482/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagn
  329466/19

12. juli 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Forslag om møde og oplysning om viden vedr. Roesskovsvej losseplads, Odense - lok. 461-00087 - projekt om opførelse af boliger, Roesskovsvej 32, 5200 Odense V
  325081/19
 • Fra nabo, RÅSTOF, Bemærkninger vedr. placering af vold på ejendom matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  324109/19
 • Til Borger: Yderligere oplysninger om eventuel boring på naboejendom
  315490/19
 • Fra nabo RÅSTOF Partshøringssvar vvm sendt til ansøger
  315285/19
 • Fra Borger: Spørgsmål om boring i hestefold
  315498/19
 • Fra Borger: FORSP - Anmodning om undersøgelsesrapport på Tolderlundsvej 5, matr.nr. 1626a - 461­06043, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
  324174/19
 • Fra projekt: slutafrapportering fra projekt
  328366/19
 • Fra ansøger: vedr. Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als
  327446/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Tålepabud til IAT AS - matrikel 1228a og b_CaseNo19-28934_3563227_v1
  326318/19
 • Fra Fredericia kommune: VS: Rev. §8 ansøgning vedr. Købmagergade 41
  328308/19
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Nordborg Kraftvarmeværk. Oplæg til undersøgelse af olieforurening
  328908/19
 • Fra rådgiver: Supplerende poreluft Nymarksvej 37, Fredericia
  328922/19
 • Fra Rådgiver - Høring af myndigheder på vegne af Region Syddanmark
  331127/19
 • Fra Rådgiver - Høring af myndigheder på vegne af Region Syddanmark
  331129/19
 • Fra Shell: mal med ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  332147/19
 • Fra Shell: § 8 ansøgning Øster Strand Par 8 19 ansøgning.pdf
  332152/19
 • Fra Geo: Høringssvar fra Brdr HArtmann A/S, Hartmannsvej 2. Lokalitetsnummer. 550-81347
  336320/19
 • Fra Middelfart Kommune: Udtalelse ønskes til tilladelse til etablering af jord varmeanlæg i kortlagt areal, Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  336715/19
 • Fejljournaliseret - SKAL SLETTES
  314206/19
 • Fra RESTATO - Henvendelse på Industrivej 1, 5853 Ørbæk - lokalitetsnummer: 495-50059
  315683/19
 • Fra OUH- Udpegning af kardiolog til arbejdsgruppe
  313648/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317960/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Tålepabud til IAT AS - matrikel 1228a og b_CaseNo19-28934_3563227_v1
  344364/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering_tilladelse Havevej 1, 5592 Ejby.
  341367/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning vedr bilag 8, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  342650/19
 • Fra DMR: Afslutningsrapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  342594/19
 • Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Tønder Kommune - 1_Emmerlev_-_Daler_Vest_Screening.pdf
  349009/19
 • Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Tønder Kommune - 1_Ballum_Screening.pdf
  348976/19

Udgående

 • Dialog med indvinder RÅSTOF Spørgsmål og svar om Efterbehandling Vindebjerg
  315307/19
 • Til maskinfører RÅSTOF Orientering om vilkår
  315110/19
 • Til FMK RÅSTOF Orientering om Tilsyn Hågerup grusgrav
  315104/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tilsynsnotat Hågerup grusgrav
  315100/19
 • Til Borger: Oplysninger om eventuel boring på naboejendom
  315496/19
 • Telefonnotat sendt til indvinder RÅSTOF Espe grusgrav telefonnotat og link
  314150/19
 • Til DMR - Svar på henvendelse om jordforurening på Fjordvej 189. 5330 Munkebo. Lokaliltet 447-04000
  313883/19
 • Til Tønder Kommune, Vedr. udlægning af slagger, Vestermarksvej 4, 6240 Løgumkloster
  314305/19

11. juli 2019

Indgående

 • Geo_slutrapport_203596_rapport_1_m_bilag_kommenteret.pdf
  348484/19
 • Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348482/19
 • Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven_1884705_19-11583_v1.PDF
  312626/19
 • fra Billund kommune Nørrebyvej 2, Vorbasse - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  312627/19
 • Fra fredericia kommune VS: Vedr. afslutningsbrev, §19 tilladelse, karteringsplads
  311512/19
 • 16-8063_v1_Kvittering for modtagelse af slutdokumentation i forbindelse med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til etablering .pdf
  311513/19
 • Fra Rådgiver: Udkast til raport og forslag til supplerende arbejder
  315505/19
 • Fwd: Oversigt fra Rejsekort Erhverv - kundenummer:101934945
  315837/19
 • Fra DMR - Henvendelse om jjordforurening på Fjordvej 189. 5330 Munkebo. Lokaliltet 447-04000
  313851/19
 • FFra MDE - Henvendelse om jordforurening på Egelund 23 matr. Rise-Hjarup
  312949/19
 • Kvitteringsmail for modtagelse af høringssvar til Odense Kommunes Bystrategi 2019
  314650/19
 • Fra borger - Henvendelse om jordforurening Søndersøvej 226-228, 5462 Morud
  313600/19
 • Fwd: Oversigt fra Rejsekort Erhverv - kundenummer:101934945
  312538/19
 • Fra Kolding Kommune, Mail med afsluttende tilsynsrapport, Trianglen 18, 6000 Kolding
  311709/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Præcisering af specialfunktioner vedr. børnehjertekirurgi - skriftlig høring i det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning
  313404/19
 • Bilag fra Odense Kommune - udkast til påbud.pdf
  336438/19
 • Bilag fra Odense Kommune - varsling af påbud.pdf
  336437/19
 • fra Odense Kommune - Hestehaven 39, mail - kopi af varsling af revideret påbud om delvis oprensning af olieforurening
  336436/19
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi af tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til genindbygning af tjærestabiliseret grus i nødspor til E20 - Tilladelse.pdf
  341278/19
 • Fra niras: Status vedr pumpetest tilladelse mv, Volderslevvej - Pumpetest
  335825/19
 • Fra PLO - Meddelsel vedrørende praksishandel i Ribe
  331123/19
 • Fra borger - revision af forslag til graveområde
  328797/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af- Tålepabud til Triplenine - matrikel 1421am_CaseNo19-28904_3562762_v1
  326312/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af Tålepabud til Triplenine - matrikel 1228b_CaseNo19-10098_3562222_v1
  326306/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi - Tålepabud til Fortum- matrikel 1360._CaseNo19-7883_3562505_v1
  326311/19
 • Fra Sønderborg Kommune. Udkast til § 8 tilladelse af beboelse på Hørup Klint 5, 6470 Sydals
  326069/19
 • Fra Kolding Kommune. Erklæring vedr. oprensning af kulbrinteforurening - Trianglen 18, 6000 Kolding
  325118/19
 • VS: Tilsynsrapport afgravning Trianglen 18, Kolding
  324684/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af Tålepabud til Triplenine - matrikel 1228b_CaseNo19-10098_3562222_v1
  344359/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi - Tålepabud til Fortum- matrikel 1360._CaseNo19-7883_3562505_v1
  344361/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af- Tålepabud til Triplenine - matrikel 1421am_CaseNo19-28904_3562762_v1
  344362/19
 • Kopi af tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til genindbygning af tjærestabiliseret grus i nødspor til E20
  341271/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Bilag 1 oversigtskort.pdf
  341282/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering og tilladelse, vedr. inddragelse af tidligere butikslokale til bolig. Algade 11, 5592 Ejby
  341996/19

Udgående

 • Til Middelfart Kommune RÅSTOF Orientering Tilsynsnotat Vindebjerg
  313707/19
 • Til Middelfart Kommune RÅSTOF Orientering Tilsynsnotat Vindebjerg
  312824/19
 • Til indvinder RÅSTOF Ang størrelse på åben areal og sikkerhed
  312809/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tilsynsnotat juli 2019
  312386/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tilsynsnotat Vindebjerg
  312798/19
 • SV: Svendborgvej, 5260 Odense - råstof, overkørsel, forslag til højresvingsforbud, svar fra Trafik og Mobilitet, sagsnr. 05.01.10-P00-21-19
  318433/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar på tidligere fremsendt "Høring af kommunen om påbudsmuligheder Industriparken 4, 7321 Gadbjerg"
  311136/19
 • Til borger: V2-afgørelse, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  313251/19
 • til borger Udkast til V2 kortlægning på lok.nr 580-81474 Matr. nr. 90 Bjerndrup, Kliplev Aabenraa kommune.docx
  313058/19
 • Til borger . UDKAST V2-kortbilag Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  312380/19
 • Til MDE - Svar på henvendele om forurening på Egelund A 23, 6200 Aabenra, matr. 268 Rise-Hjarup, Rise
  312964/19
 • til borger Varsling om V2 kortlægning på lok nr 580-81474 Matr. nr 90 Bjerndrup Kliplev aabenraa kommune.docx
  312164/19
 • Til Vejle Kommune: Endelig V2-kortlægning og opfølgning på spørgsmål om påbudsmuligheder, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  313333/19
 • Til borger - V2-høring Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  312342/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg ift. §8-tilladelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV, matr.nr. 42b, Sanderum By, Sanderum
  310929/19
 • kortbilag 580-81474.pdf
  313056/19
 • Til MDE - Bilag til Svar på henvendele om forurening på Egelund A 23, 6200 Aabenra, matr. 268 Rise-Hjarup, Rise - 2713_001.pdf
  313003/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  312350/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening på Søndersøvej 226-228, 5462 Morud
  313612/19
 • Til MDE - Bilag til Svar på henvendele om forurening på Egelund A 23, 6200 Aabenra, matr. 268 Rise-Hjarup, Rise.png
  312973/19

10. juli 2019

Indgående

 • RE: Kommentarer og rettelser til Geo's slutrapport
  348485/19
 • Kommentarer og rettelser til Geo's slutrapport
  348486/19
 • Geo_slutrapport_203596_rapport_1_m_bilag_kommenteret.pdf
  348487/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  310228/19
 • Olietank.msg
  311278/19
 • fra Middelfart kommune Forurening fra olietank på brovejen 277 5500 Middelfart
  311277/19
 • Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven_1883887_19-11583_v1.PDF
  310349/19
 • Nørrebyvej 2, Vorbasse - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  310348/19
 • Nørrebyvej 2, Vorbasse - §8 - tilladelse
  310350/19
 • Fra Home Ejby-Aarup, Henvendelse, Hygindvej 10, 5592 Ejby
  309354/19
 • Fra Nordea, HENV, Søkildevej 17, 5210 Odense NV
  309244/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Akkerupvej 63 5683 Haarby - Teknisk rapport.pdf
  308712/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Akkerupvej 63 5683 Haarby - Grundejerrapport.pdf
  308749/19
 • Fra Middelfart Kommune: 2015-009042-1 § 8 vurdering og tilladelse vedr . etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt areal, Harndrup Skov 23, 5463 Harndrup
  308907/19
 • Fra Miljøteknik: henv. vedr. Beldringevej 5, Gartneri Beldringevej
  313379/19
 • vikarskema - fysioterapeut
  327165/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Oprensningspabud.docx_CaseNo10-3995_3491459_v1.docx_CaseNo10-3995_3492087_v1
  326271/19
 • Fra Sønderborg forsyning: sv: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  327426/19
 • Fra Rådgiver - spørgsmål om antallet af forslag
  328685/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  327170/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. undersøgelse
  328850/19
 • Fra Kommune - KPLtilæg nr. 2019.41 og Lokalplan nr. 10-030-0007, Skads Landområde, Transportcenter ved Korskro. Sidste frist 21/8-19
  329146/19
 • Fra MST: Afslutning af oprensning efter spild d. 29. apr. 2019 ved T67, 98MOV041 på Shell Raffinaderiet i Fredericia
  327376/19
 • Fra Billund Kommune: Slagge- Accept på anvendelse undertej og Bygning
  340283/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Oprensningspabud.docx_CaseNo10-3995_3491459_v1.docx_CaseNo10-3995_3492087_v1
  344354/19

Udgående

 • Til kommune: orientering vedr. Skovbyvej 26, Haderslev
  310530/19
 • Til vandværk: orientering om udvidelse af undersøgelse, Skovbyvej 26, 6100 Haderslev
  310529/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  310418/19
 • til Billund kommune §8-høringssvar forNørrebyvej 2 6623 Vorbasse, matr. 4df, Vorbasse by, Vorbasse Lok nr. 551-11
  310417/19
 • Til kommune: orientering om udbud, Irisvej 11 og Anemonevej 10, Vejen
  309857/19
 • Til borger: orientering om udbud, Enghavevej 14, 6800 Varde
  309487/19
 • Til kommune: orientering om udbud, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst
  309338/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar myndighedshøring matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  324114/19
 • Til Orbicon og COWI: svar på spørgsmål til Pulje 5, 2019 om GeoGIS
  309124/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  310839/19
 • Til borger: orientering om udvidelse, Skovbyvej 26, Haderslev
  310528/19
 • Til borger: Ravnebjerggyden 65, Odense - orientering om udbud
  309272/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Bramdrupvej 33, 6040 Egtved, matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - en del udgår inden kortlægning
  310520/19
 • Til kommunen: 037966 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2019
  309755/19
 • Til entreprenør, vedr. Vesteralle 1, 6600 Vejen
  309822/19
 • til borger Afgørelse om af grunden ikke er forurenet lok nr 607-81031 Prinsessens Kvarter 6 7000 Fredericia..docx
  309657/19
 • til borger Afgørelse om af grunden ikke er forurenet, lok nr 607-81031 Prinsessens Kvarter 6 7000 Fredericia.docx
  309656/19
 • Til Vejen Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310044/19
 • Til borger: orientering om udbud, Anemonevej 10, Vejen
  309853/19
 • Til Nordea, Svar på HENV, Søkildevej 17, 5210 Odense NV
  309251/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310231/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310373/19
 • Til KKR: Vedr møde i kommunekontaktudvalget august 2019
  309679/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310233/19
 • Til Home, Svar på henvendelse, Hygindvej 10, 5592 Ejby
  309359/19
 • Til Medicinrådet_ Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  309668/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  309976/19
 • Til borger - V2-høring Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309882/19
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310371/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Bramdrupvej 33, 6040 Egtved
  310506/19
 • Til borger: orientering om udbud, Enghavevej 14, Varde
  309475/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Bramdrupvej 33, Egtved
  310511/19
 • til borger kortbilag2 607-81031.pdf
  309667/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309908/19
 • Til praksis i Vejen: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310040/19
 • Til borger: orientering om udbud, Irisvej 11, Vejen
  309846/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309891/19
 • Til borger - UDKAST til Boligerklæring Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309921/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2019
  309742/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  310814/19
 • Til borger - UDKAST til Boligerklæring Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  310852/19
 • Til borger: Vedr. anmodning om aktindsigt
  315135/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af kopi af eksempel på §8-tilladelese til etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt areal
  336707/19

9. juli 2019

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Jordvold profil matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  324087/19
 • Jordvold_Placering_juli_2019_Profil.pdf
  324089/19
 • Fra DMR: Pulje 10 - Libavej 1 - budgetstatus juni 2019 samt faktureringsgrundlag
  308607/19
 • Fra DMR: Pulje 10_ Dageløkkevej 8 - Budgetstatus juni 2019 samt faktureringsgrundlag
  308606/19
 • Fra Kystdirektoratet, RÅSTOF, Høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  324092/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326835/19
 • Fra Tesario Bio: Forespørgsel... implementering/beslutning omkring besparelser på behandling?
  326715/19
 • Fra Biogen: Invitation MS til DEBAT
  327247/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326832/19
 • Fra Middelfart Kommune: Miljøteknisk undersøgelse på en del af Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  341048/19
 • Fra borger: Vedrørende el-afregning for affugtere
  307637/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel i sag om etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt areal på Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  309014/19
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (legetårn) på Solfaldsvej 11, 5000 Odense C
  308677/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tegning over lejlighederne på Algade 11, 5592 Ejby
  308929/19
 • Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende
  308824/19
 • Fra Odense Kommune: BILAG § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (legetårn) på Solfaldsvej 11, 5000 Odense C
  308687/19
 • fra borger Telefonbesked, 421-55038
  307644/19
 • henvendelse Telefonbesked, 575-99006
  307488/19
 • henvendelse vedr 561-32034, 5 bn Sædding By, Guldager
  307699/19
 • Fra yder: Mail med ønske om Åbning/lukning for tilgang af patienter
  314732/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317968/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317972/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317966/19

Udgående

 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, ejerforening.pdf
  308375/19
 • Til Borger, Orientringsbrev om undersøgelse, 4. grundejer.pdf
  308376/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 3. grundejer.pdf
  308372/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 5. grundejer.pdf
  308373/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 2. grundejer.pdf
  308377/19
 • TIl RFHotline: om hovedbogudskrift, Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  308436/19
 • Til RFHotline: om hovedbogudskrift, Nørrebyvej 2, Rødding
  308435/19
 • Til UD: anmodning om disponering midler til oprensning, Nørrebyvej 2, Rødding, VDT/63681-95120
  308434/19
 • Til kommune og VURDST: Nørrebyvej 2, Rødding, afgørelse delvis udgår af V2
  308427/19
 • SV: Slutrapport fra Geo
  348637/19
 • Til borger: kopi af afgørelse, Lavninggyde 8, Haderslev
  307518/19
 • til billund kommune Nørrebyvej 2 i Vorbasse
  307804/19
 • til billund kommuneNørrebyvej 2 i Vorbasse - Nørrebyvej 2 i Vorbasse.msg
  307817/19
 • Til Nordicals, Svar på HENV, Egelund 33, 6200 Aabenraa
  308374/19
 • henvendelse svar : 561-32034, 5 bn Sædding By, Guldager
  307704/19
 • Til borger: afgørelse delvis udgår V2, Nørrebyvej 2, Rødding
  308426/19
 • Til SDE, Vedr. forlængelse af høringsfrist (Boulevarden 30A, 7100 Vejle)
  308300/19
 • til ejendomsmægler vedr jordforurening ladelundvej 101 vejen - Boligerklæring, 575-99006.pdf.PDF
  307495/19
 • Til Odense Kommune: Spørgsmål til poreluftundersøgelsen m.m., Østerbro 5, 5000 Odense C
  308445/19
 • til ejendomsmægler vedr jordforurening ladelundvej 101 vejen
  307492/19
 • til billund kommune Nørrebyvej 2 i Vorbasse - VS Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Nørrebyvej 2 6623 Vorbasse matr. nr. 4df og 37a Vorbasse By Vorbasse .msg
  307809/19
 • Til borger: Svar vedrørende el-afregning for affugtere
  307668/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 4. grundejer.pdf
  307474/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 1. grundejer.pdf
  307471/19
 • henvendelse svar : 561-32034, 5 bn Sædding By, Guldager - V1-afgørelse.pdf
  307707/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. §8-sagen fra Algade 11, 5592 Ejby
  308961/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for tegninger, Algade 11, 5592 Ejby
  308946/19
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Algade 11, 5592 Ejby, matr. nr. 39n Ejby By, Ejby, lok.nr. 410-81088
  308952/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 3. grundejer.pdf
  307472/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 2. grundejer.pdf
  307473/19
 • Til:yder
  307652/19

8. juli 2019

Indgående

 • 203596_rapport_1_m_bilag.pdf
  348454/19
 • RE: Slutrapport fra Geo
  348453/19
 • Fra EDC: ny ejer, Lavninggyden 8, Haderslev
  307516/19
 • Re: SV: Bognæs
  336299/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar 2 udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324095/19
 • Slutrapport fra Geo
  348488/19
 • Fra projekt: tak for til skud
  329573/19
 • Fra ansøger: Revideret ansøgning om udkørsel fra råstofgrav på matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als
  327374/19
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt underskrevet
  329505/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder Voldgade 7-11, 7000 Fredericia.pdf
  335059/19
 • Fra Shell: Projekt Østerstrand, statusnotat iflg. aftale - juli 2019.pdf
  332234/19
 • Fra PLO - Meddelse vedrørende ansættelse af læge i Børkop
  333316/19
 • Svar/forespørgsel på regionens afgørelse på anmodning om aktindsigt
  336385/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder Voldgade 7-11, 7000 Fredericia.pdf
  335055/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Søndervej 17, 5700 Svendborg - Grundejerrapport.pdf
  304910/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  305768/19
 • Fra Jansen-Cilag: Information vedr. Imbruvica
  305868/19
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. §8 til mindre projekt på Havevej 1, 5592 Ejby
  307550/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  306638/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af situationsplan af projektområdet på Havevej 1, 5592 Ejby
  307556/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelser vedr. lov nr. 1555 af 18. december 2018 (ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love)
  306887/19
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast: § 8 vurdering og tilladelse, vedr.Algade 11, 5592 Ejby
  308927/19
 • fra Fredericia kommune Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel hos Ørsted Bioenergy & Thermal Power.pdf
  308886/19
 • 2019607 - Høringssvar_Fredericia.pdf
  314661/19
 • Kvitteringsmail til Region Syddanmark for modtagelse af indsigelse_bemærkning til Fredericia Kommunes plan 60 Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
  314660/19
 • Fra Kolding Kommune, mail med oplæg til forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  311549/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  305021/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Søndervej 17, 5700 Svendborg - Teknisk rapport.pdf
  304874/19
 • SV: Ny udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  305969/19
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering på påbegyndelse af undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  305338/19
 • Fra Sundhedsstyelsen: Anmodning om uddybning vedr. OUH i formaliseret samarbejde i specialfunktion 54, 55 og 56 i pædiatri
  306368/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  305013/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 25, 5953 Tranekær.pdf
  305737/19
 • Fra Borger: Vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  305472/19

Udgående

 • Til UD: anmodning om disponering midler til oprensning, Lavninggyde 8, Haderslev, VDT/63681-95122
  306334/19
 • Til kommunen og VURDST: Lavningegyden 8, Haderslev, afgørelse delvis udgår af V2
  306213/19
 • Dialog med Energinet RÅSTOF BALTIC PIPE. Råstofindvinding og råstofinteresseområder ift. gasledningstracé. STENLØSE
  307222/19
 • TIl EDC: afgørelse Lavninggyden 8, Haderslev
  306193/19
 • Til Billund Kommune: Oplysning om gravearbejde på Nørrebyvej 2 i Vorbasse
  306695/19
 • Til Billund Kommune: Oplysning om gravearbejde på Nørrebyvej 2 Vorbasse
  306687/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om §8 til opførelse af carport på lok. 410-81127
  307559/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang pr. 1. august 2019
  305570/19
 • Til grundejer: Vedr. V2-varslingen af en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  306766/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Medejer
  306111/19
 • Til Borger: V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev
  305875/19
 • Til Borger: BILAG Kortbilag til V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev
  305884/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305764/19
 • Til Arbejdernes Andels-Boligforening: Kortbilag, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  306373/19
 • Til borger og Svendborg Kommune: SV: Sverigesvej 9 5700 Svendborg matrikel 6ae - anmodning om revurdering af kortlægningsgrundlag
  306365/19
 • Til praksis i Bramming: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  305416/19
 • Til borger 2: afgørelse delvis udgår af V2
  306189/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  305421/19
 • Til borger: Vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  305479/19
 • Til borger: Afregning affugter Ørstedsgade 28, Rudkøbing
  306283/19
 • Til borger: Afregning affugtere Ørstedsgade 24 1, Rudkøbig
  306273/19
 • Til borger 1: tilsagn
  306328/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305770/19
 • Til borger - Kortbilag Søndervej 17, 5700 Svendborg.pdf
  304947/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305778/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 25, 5953 Tranekær
  305769/19
 • Til vagtlægen: ændring fra cpr. til cvr nummer
  305266/19
 • Til Janssen-Cilag: SV: Information vedr. Imbruvica
  305862/19
 • til borger Afgørelse om V2 kortlægning matr. nr 7, V. Torsted, Verst 6622 Bække.docx
  305049/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Hovedejer
  306011/19
 • Til borger 2: tilsagn
  306331/19
 • Til Kommunen: 042552 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2019
  305596/19
 • Til grundejer: Høring_V2-varsling, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, Medejer
  306097/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (psoriasis)
  304646/19
 • Til Medicinrådet:: Ny udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  305928/19
 • Til borger - mail med vejledning til ansøgning om boligundersøgelse - Søndergade 25, Tranekær
  305133/19
 • Til borger - Kortbilag Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg.pdf
  305072/19
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Søndervej 17, 5700 Svendborg.pdf
  304938/19
 • Til Arkil A/S - mail omkring VVM regler - matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  305385/19
 • Til grundejer: Høring_V2-varsling, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, Hovedejer
  306002/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges med F2, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  306119/19
 • Til borger: Afregning affugter Ørstedsgade 24 st, Rudkøbing
  306278/19
 • Til borger: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Porthusvej 58A, 5700 Svendborg
  305215/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, Matr. nr. 30g Skrillinge By, Kauslunde
  306359/19
 • Til Borger: BILAG Kortlægningsbrev til V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev
  305878/19
 • Til Arbejdernes Andels-Boligforening: V1-kortlægning, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  306372/19
 • Til borger - V2-høring Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305758/19
 • Til borger 1: afgørelse delvis udgår af V2
  306187/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Solfaldsvej 11, 5000 Odense C, 1aeg Vestermarken, Odense Jorder, lok.nr.461-00153
  306125/19
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg.pdf
  305067/19
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Svar på henvendelse, forespørgsel vedr. kortlægning, Venusvej 14B, 7000 Fredericia
  305528/19
 • Til Kulturelt Samvirke: Svar Henvendelse
  342532/19

5. juli 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: 2018-1168.2019-07-01. Oplæg undersøgelse - fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335887/19
 • Fra DMR A/S: Oplæg fase 3 undersøgelse, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335885/19
 • Fra Rådgiver: Revideret Tilbudsliste
  334353/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Endelig §8-tilladelse, Vardevej 60, 6700 Esbjerg
  303157/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Endelig §8-tilladelse, Vardevej 60, 6700 Esbjerg.pdf
  303158/19
 • Fra Rådgiver: Ny pris for prøvepumpning, opfølgning
  334382/19
 • Fra Naboejendom: Spørgsmål om undersøgelse
  305374/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmeldelse om brug af slagger - Kærvej 6, Bjerndrup, 6200 Aabenraa
  304821/19
 • Fra Svendborg Handelsgymnasium vedr. halvårlig opfølgning
  310122/19
 • Fra Kolding Kommune, Notat afgrænsende undersøgelse, Trianglen 18, 6000 Kolding
  311715/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Oplysninger om dieselolieforurening, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  312313/19
 • Fra Kolding Kommune, Tilsynsrapport afgravning, Trianglen 18, 6000 Kolding
  311711/19
 • Til borger: Status på sagsbehandling
  315050/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - juni 2019
  315755/19
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  317220/19
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  317201/19
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  317190/19
 • Sagen om omsorgsdage
  320696/19
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af bygning 4 - Lavsenvænget 11, 5200 Odense V
  322378/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse - Lavsenvænget 11.pdf
  322380/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Revideret §8-ansøgning til nedrivning - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder.pdf
  322386/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag - Lavsenvænget 11.pdf
  322382/19
 • Fra borger - henvendelse vedr. Rønnevej 6 5672 Broby
  302727/19
 • Ansøgning SU
  302682/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  304376/19
 • HØRING: Målepunktssæt for kosmetiske behandlingssteder samt de registrerede læger og medhjælpere
  303412/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. undersøgelsesoplæg, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  303193/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S
  302844/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  302862/19
 • Fra Billund Kommune: Ingen kommentarer til referat
  304354/19
 • VS: Udsendelse af sikkerhedsinformation (DHPC-breve) fra Lægemiddelstyrelsen til Region Syddanmark
  303323/19
 • Godkendelseskriterier for VKA og DDV i høring på Høringsportalen pr. 2.3.2019
  303945/19
 • Fra Fredericia Kommune:Bilag - Byggefelt 57, Accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 3 i §8 tilladelse af 4. september 2017 til opførelse af beboelse på byggef.pdf
  304165/19
 • Fra yder: Ønske om Åbning/lukning for tilgang af patienter
  305294/19
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Henvendelse, forespørgsel vedr. kortlægning, Venusvej 14B, 7000 Fredericia
  305521/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Udpegning til Bestyrelsen for videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
  306227/19
 • fra varde kommune : Forureningsundersøgelse udført på - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - Politianmeldt - Adsbølvej 24 6870 Ølgod.msg
  305218/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens indledende undersøgelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S
  302837/19
 • Fra Assens Kommune: Anmodning om udpegning
  304267/19
 • Fra praksis: anmonding om åbning for tilgang
  305526/19
 • Fra Potector Forsikring: Godkendelse af påbegyndelse af undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  305310/19
 • fra varde kommune: Forureningsundersøgelse udført på - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod
  305214/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens indledende undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  302810/19
 • Fra fælleskommunalt sundhedssekretariat - accept af udpegning til den tværsektorielle FMK gruppe
  303470/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  302868/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens indledende undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  302818/19
 • Fra Nymølle: Instruks om egenkontrol, Ibjergvej, Sdr. Nærå
  302576/19
 • Fra Fredericia Kommune: accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 3 i §8 tilladelse af 4. september 2017
  304150/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  304380/19
 • Orientering: Regionale årstal 2018 fra Patienterstatningen (offentliggøres 9. juli)
  334950/19
 • Dialog NIRAS og BoligOne vedr. Koldinghave 24, 5591 Gelsted
  334182/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til anlægsarbejde - Kontor B, Nørre Havnegade 39, 6400 Sønderborg
  336308/19
 • Fra Tønder Kommune: Høringssvar ved kortlægning af jordforurening, Hartmannsvej 2, Tønder
  336312/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324083/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Rammer for genanvendelse af udstyr i kvalitetsfondsprojekterne
  340724/19

Udgående

 • Til projektleder: Foreløbig forlængelse af projektperioden
  304332/19
 • Til borger, Orienteringsbrev om undersøgelse.pdf
  302849/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V1- og V2 høring, Bredsten Landevej 39 og 37H, 7321 Gadbjerg, matr. 3b, 3k og 4i Klausholm, Gadbjerg og 6k Lindeballe By, Lindeballe, lok. 611-00128 og 630-81437
  302713/19
 • Til Sønderborg Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 44, 6400 Sønderborg
  342635/19
 • Til borger, Høring med bilag om V2-kortlægning af Sønderportsgade 23, Ribe.pdf
  304404/19
 • Tolkning ved møde i Sønderborg den 17.9 Dirch Buur
  303308/19
 • Til Esbjerg Kommune, Mail vedr. PL-undersøgeslse, Finlandsgade 65, Esbjerg
  302684/19
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Brovejen 101, 5500 Middelfart, matr. nr. 26m (og 26aa) Middelfart Markjorder, lok.nr. 445-55039
  304193/19
 • Til borger, Vurderingstyrrelsen og Svendborg Kommune: V2-kortlægning, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  302099/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 Høring inkl. bilag, matr. 3b og 6k Klausholm, Gadbjerg
  302652/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  304096/19
 • Til FC Beton A/S: Høring inkl. bilag, matr. 3b og 6k Klausholm, Gadbjerg.pdf
  302649/19
 • Til borger, Udkast til V2-afgørelse, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304477/19
 • Til borger, Høring med bilag om V2-kortlægning af Sønderportsgade 19, Ribe.pdf
  304384/19
 • Til KPC Ejendomme af 6. juni 2002 - Afgørelse om ændret indsats, Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde.pdf
  303977/19
 • Bilag til brev til Sønderportsgade 23, 6760 Ribe, Naborapport.pdf
  304409/19
 • Til borger, Puggaardsgade 2, Sønderportsgade 17 kortlægges ikke.pdf
  304412/19
 • Til borger, V2-varsel, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304478/19
 • Til borger: Vedr. kortlægningsvurdering, Koldingvej 71, Christiansfeld, lok. 621-81336
  304047/19
 • Til CORE Adv - Svar på henvendelse om jordforurening - Løgumklostervej 121, 6200 Aabenraa (matr. 1689, Kolstrup Under Aabenraa)
  303211/19
 • Bilag til brev til Puggaardsgade 4, 6760 Ribe, Naborapport.pdf
  304429/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening - Rønnevej 6 i Broby
  302731/19
 • Til borger, Puggaardsgade 4 kortlægges ikke.pdf
  304427/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Region Syddanmark om afslutning af § 8 sag, Algade 74, 5592 Ejby
  304236/19
 • TIl Nymølle: Godkendelse af instruks, Ibjergvej, Sdr. Nærå
  302940/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  302771/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Udgået, Knudedybet 16, 18, 21, Gormsgade 107, Gl. Vardevej 23, fanøgade 26, 6700 Esbjerg.pdf
  303078/19
 • Til borger, kortbilag, Vejlevej 79-81, 6000 Kolding.pdf
  303922/19
 • Til Højkilde ApS: V1 og V2 Høring inkl. bilag, matr. 3k og 4i Klausholm, Gadbjerg.pdf
  302689/19
 • Til KKR: Kommende møde i KKU
  304363/19
 • Til borger: Svar på henvendelse om ophavsret
  303740/19
 • Mandø, 2. kvartal 2019
  302821/19
 • Til Bdr Hartmann A/S og Tønder Kommune: V1 og V2 høring ved kortlægning af jordforurening, Hartmannsvej 2, Tønder
  302983/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Vejlevej 79-81, 6000 Kolding.pdf
  303931/19
 • Til borger, V2 høring, Vejlevej 79-81, 6000 Kolding.pdf
  303932/19
 • Bilag til brev til Sønderportsgade 19, 6760 Ribe, Naborapport -.pdf
  304390/19
 • Til Orbicon og Kolding Kommune: Regionens vurdering af undersøgelse og oprensning, Koldingvej 71, Christiansfeld, lok. 621-81336
  303223/19
 • Til Rambøll, Miljøvurderinger råstofplan 2020
  302864/19
 • Til borger, Udkast til boligerklæring, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304476/19
 • Til borger, Kortbilag, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304475/19
 • Til Varde kommune - til orientering, V1-afgørelse om ændret indsats, Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde
  304070/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredeicia
  304330/19
 • Til Borger - Svar vedrørende opslag i sundhedsdata
  302738/19
 • Til Borger: svar på henvendesle vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  302889/19
 • Bilag til brev til Sønderportsgade 17 og Puggaardsgade 2, 6760 Ribe, Naborapport.pdf
  304419/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering om § 8 ved fremtidige byggeprojekt på Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup, lokalitets nr. 410-81418
  303325/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  302105/19
 • Udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 44, 6400 Sønderborg
  342647/19
 • Udkast til kortlægningsafgørelse inkl. afslutningsrapport (værditabsoprensning)
  342644/19

4. juli 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens kommentarer til ansøgningsmateriaele -Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  301991/19
 • Fra Rambøll: sp. og svar vedr. Overboring i Nyborg
  350529/19
 • Fra DGE, bekræftelse på kommentarer t. oplæg, Saltgade 11, 6760 Ribe
  302118/19
 • Bilag4_Fuldendt_resultater_undersøgelse.pdf
  301061/19
 • fra varde kommune §8-tilladelse efter jordforureningsloven - tilbygning Fåborgvej 5, 6818 Årre
  301055/19
 • Tilladelse_§8_Fåborgvej_5_6818_Årre.pdf
  301057/19
 • Bilag2_DGE_historik_undersøgelsesoplæg.pdf
  301059/19
 • Bilag1_Situationsplan_tilbygning_Fåborgvej_5.pdf
  301058/19
 • Bilag3_DGE_prøvekort.pdf
  301060/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om forventede tidshorisont på partnerskabsprojekt, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  301845/19
 • JAR projektgruppemøde
  300596/19
 • FRA FORMEPIPE: Status klippekort - Region Syddanmark - juni 2019
  300179/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af §8-ansøgning - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  301985/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  301986/19
 • Bilag1_Situationsplan_tilbygning_Fåborgvej_5.pdf
  299939/19
 • Bilag4_Fuldendt_resultater_undersøgelse.pdf
  299944/19
 • Udkast tilladelse §8 - Fåborgvej 5.docx
  299936/19
 • Bilag2_DGE_historik_undersøgelsesoplæg.pdf
  299941/19
 • Fra varde kommune: §8-udkast til udtalelse hos RSD, Fåborgvej 5, Årre, Varde Kommune
  299937/19
 • Bilag3_DGE_prøvekort.pdf
  299942/19
 • Fra Odense Kommune: Henvendelse om vurdering af monitering/grundvandsrisiko/offentlig indsats, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  300080/19
 • Fra kommunen - opdatering vedr. oprydning
  300006/19
 • Fra kommunen - ikke behov for påbud, da der arbejdes med at sætte oprydning igang
  299993/19
 • Fra Rådgiver: Underskrevet kontrakt pulje 3
  300479/19
 • Fra Rådgiver: Underskrevet kontrakt pulje 3
  300477/19
 • Fra Rådgiver: Underskrevet kontrakt pulje 3
  300483/19
 • Fra Evald Møller Bolig-Erhverv: Henvendelse lok. nr. 515-50042
  301957/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af høringssvar til høringsudkast vedr. påbudsmulighed - Allestedgårdsvej 58, 5672
  299138/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Meddelelse af § 8 til bygge- og anlægsarbejde, Åbjerg 8a
  301671/19
 • Mail fra praksis foreningen
  301011/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Stenvej 5, 6300 Gråsten.pdf
  301781/19
 • Fra Middelfart Kommune: Billededokumentation og markering af tank på kort, Kærvangen 5,5500 Middelfart
  299290/19
 • Re: praksisplan
  300598/19
 • Fra firma: RE: Fortrolighed i forbindelse med aflæggelse af rapport og betinget accept af aftalebrev
  299736/19
 • Henvendelse fra Vejle Kommune vedr. tidsperspektiv
  301332/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder Voldgade 8, 7000 Fredericia
  299547/19
 • Fra CORE Adv. -Forespørgsel vedrørende kortlagt jordforurening på ejendommen beliggende Løgumklostervej 121, 6200 Aabenraa (matr. 1689, Kolstrup Under Aabenraa)
  303204/19
 • Fra OUH - respons på anmodning om udpegning
  302511/19
 • Fra Fredericia Gymnasium vedr. projekt
  304433/19
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  302164/19
 • Fra PLO-repræsentant - godkendelse af tes for rundspørge til almen praksis om den generelle kræftopfølgning i almen praksis
  302714/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Glarmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  302257/19
 • Fra SLB - anvisning af1 speciallæge inden for kardiologi, der kan deltage i en lægefaglige arbejdsgruppe om forløbsplan for iskæmisk hjertesygdom - svarfrist den 04-07-2019
  302508/19
 • Fra Nordfyns Kommune: § 8 tilladelse til etablering af legeskib på Bogense Havn
  304865/19
 • Fra Fredericia Kommune: Påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  304780/19
 • Fra Langeland Kommune: BILAG Ny addresat på varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing.
  305132/19
 • Fra Nordfyns Kommune: BILAG § 8 tilladelse til etablering af legeskib på Bogense Havn
  304867/19
 • Fra Svendborg Kommune: BILAG § 8-tilladelse til anlægsarbejde, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304916/19
 • Fra Langeland Kommune: Ny addresat på varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing.
  305128/19
 • Fra borger: Vedr lugt Ærøvej 10, Toftlund
  304386/19
 • Fra Niras: Præsentation fra møde den 2. juli 2019
  304465/19
 • Fra Fredericia Gymnasium vedr. projekt
  304435/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for tilsendt materiale på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart
  304253/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  302881/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om afslutning af § 8 sag, Algade 74, 5592 Ejby
  302199/19
 • Fra Niras: GeoGIS Søndersø
  317163/19
 • Fra Svendborg Kommune: § 8-tilladelse til anlægsarbejde, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304912/19
 • Fra DMR A/S: Revideret oplæg samt svar på eegionens kommentarer til oplæg til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  304690/19
 • crossingIT - dybdeevaluering af faglige resultater og erfaringer
  307567/19
 • Fra Haderslev kommune: svar vedr kontrolmålinger, Jomfrustien 11 A - F, 6100 Haderslev
  299706/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, Ravnskovgyden 4, 5580 Nr. Aaby, lokalitets nr. 410-81418
  301925/19
 • fra Epinion
  301834/19
 • Fra Realkredit Danmark: Oplysninger om forureningen på matr. 12CD, V.Vamdrup by, Vamdrup
  301948/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder V
  299554/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - boringer mht. nedrivning - Aftale.pdf
  336395/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Odensevej 4, 5772 - Nedrivning af bygninger
  336391/19
 • Ansøgning om flytning af klinikken - psykolog
  324717/19
 • Fra Fredericia Kommune. Cellulosevej 6
  324662/19
 • Vikarskema
  326773/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326775/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326805/19
 • Fra NIRAS: Rapport udkast
  328391/19
 • Fra Atea: Pris ventilation
  328228/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  328738/19
 • Fra projekt: om åbning af udstillingen
  328389/19
 • Fra projekt: tak for støtte
  330933/19
 • fra Odense Kommune - rev. udgave, nedrivning af garage og etablering af ny garage
  328724/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansættelse af læge i Odense
  335715/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansat læge i Padborg
  334745/19
 • Fra DMR til borger: Resultater, Koldinghave 24, Gelsted
  343279/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Kvitteringssvar - Notat undersøgelse - Storebæltsvej 10, matrikel nr. 1qy Nyborg Markjorder
  301970/19
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om tidshorisont, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  301899/19
 • Til borger, UDKAST V2-kortlægningsbrev, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  301685/19
 • Til Esbjerg Kommune, ændr. af off. indsats for overfladevand, Saltgade 11, 6760 Ribe
  301683/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  301684/19
 • Til borger, V2 Høring, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  301686/19
 • til varde kommune : Forureningsundersøgelse udført af Kai Graugaard - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod
  301306/19
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om hurtig sagsbehandling - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  301041/19
 • Korrespondance m. DMR, Spørgsmål og svar til oplæg, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  300882/19
 • Til Rådgiver: Kopi af Varsel om naboundersøgelse på Elvedgårdsvej 14, 7454 Veflinge
  300747/19
 • Til Nordfyns KOmmune: Kopi af varsel om naboundersøgelse på Elvedgårdsvej 14, 7454 Veflinge
  300746/19
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om vurdering af monitering/grundvandsrisiko/offentlig indsats, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  300432/19
 • Til Rambøll: vedr gravetilladelse, overboring Nyborg Gasværk
  350525/19
 • Til Esbjerg Kommune, kommentarer til §8 udkast, Grådybet 73A-C, 6700 Esbjerg
  300056/19
 • Til DMR + Haderslev Kommune, Kommentarer til oplæg, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  299969/19
 • Til mødedeltagere: mødereferat DK2020 partnerkskab d. 1. juli
  304324/19
 • Til RAmbøll: vedr gravetilladelse, overboring Nyborg Gasværk
  350524/19
 • Til kommunen - hvem står for oprydningen?
  300000/19
 • til varde kommune : §8-udkast til udtalelse hos RSD, Fåborgvej 5, Årre, Varde Kommune
  299273/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  301923/19
 • Til SIG Holding, Orientering om undersøgelse og fremsendelse rapport.pdf
  301966/19
 • Til borger: Ansøgning om boligundersøgelse
  301994/19
 • Til borger: Eftersendelse af V1-kortlægningsbrev
  301993/19
 • Til Borger R2 med bilag, V2-høring, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301988/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, 7000bd, 6700 Esbjerg.pdf
  301509/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på Assensvej 141, 5500 Middelfart, Matr. nr. 15cn Skrillinge By, Kauslunde
  301618/19
 • Til borger - Kortbilag Bredsten Landevej 31, 7321 Gadbjerg.pdf
  301136/19
 • Til Nybolig: Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  301938/19
 • Bilag til akt. 41-45, rapporten Lok. nr. 621-00033, Adelgade 5-7 og Nicolaiplads 1, 6000 Kolding - Grundejerrapport.pdf
  301972/19
 • Til borger - UDKAST til Boligerklæring Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300618/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, matr. nr. 7000bd, 6700 Esbjerg.pdf
  301572/19
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål til mail, Albanigade 19, 5000 Odense
  301033/19
 • Til DMR: Materiale på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  300113/19
 • Til borger - V2-høring Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300568/19
 • Til Lægevagten: 163082 oprettelse af vagtlæge
  299731/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Knudedybet 12, 6700 Bramming.pdf
  301694/19
 • Til Borger: V2-varsling, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.pdf
  301631/19
 • Indstilling som nyt medlem af det dansk-tyske Interreg-udvalg
  301583/19
 • Til Borger: V2-varsling, Knudedybet 12, 6700 Esbjerg.pdf
  301680/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring, Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg.pdf
  299947/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Opstart af solopraksis i Odense
  301918/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300599/19
 • Til Evald Møller Bolig-Erhverv: Øsbygade 46a, 6100 Haderslev
  301959/19
 • Til Danbolig: Rolfvej 45, 5792 Årslev
  301897/19
 • Indstilling som nyt medlem af det dansk-tyske Interregudvalg
  301588/19
 • Til Ejerforeningen Adelgade 5-7, Kolding, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301956/19
 • Til Vejdirektoratet, V1-høring, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  299943/19
 • Til Borger A5.1, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301964/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Knudedybet 12 og 14, Gormsgade 109 og 111, 6700 Esbjerg samt matr.nr. 7000bd.pdf
  303021/19
 • Til Borger: Udgår, Fanøgade 26, 6700 Esbjerg.pdf
  303063/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Knudedynet 16, 18 og 21, Gormsgade 107 og Fanøgade 26, 6700 Esbjerg
  303127/19
 • Til Borger: V2-varsling, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  302928/19
 • Til Borger: V2-varsling, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  302949/19
 • Til Borger: Udgår, Knudedybet 21 og Gl. Vardevej 23, 6700 Esbjerg.pdf
  303052/19
 • Til Borger: Udgår, Knudedybet 16, 6700 Esbjerg.pdf
  303045/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Knudedybet 14, 6700 Esbjerg
  303115/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  302956/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  302944/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Knudedybet 12, Gormsgade 109 og 111, 6700 Esbjerg samt vejareal 7000bd
  303122/19
 • Til Borger: Udgår, Gormsgade 107, 6700 Esbjerg.pdf
  303066/19
 • Til Borger: Udgår, Knudedybet 18, 6700 Esbjerg.pdf
  303047/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  302937/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  302997/19
 • Til Nordfyns Kommune: §8-høringssvar for Vestre Havnevej 31b, 5400 Bogense, matr.nr. 294a Bogense Bygrunde, Bogense, 423-50041
  304858/19
 • Til Billund Kommune: Kommentarer til udkast til rapport
  302059/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til revideret oplæg til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  304694/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup
  302317/19
 • Til borger - Svar på mail om undersøgelse - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  299255/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.pdf
  301639/19
 • Til Nordicals: Storegade 21, 6740 Bramming
  301052/19
 • Til Borger R1tv, V2-høring med bilag, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301983/19
 • Til DMR: Middelfartvej 219-221, 5464 Brenderup
  301916/19
 • Til Aabenraa Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg.pdf
  299945/19
 • Til Borger N1.1, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301958/19
 • Til Realkredit Danmark: Nørregade 15, 6580 Vamdrup, matr. 12CD, V.Vamdrup by, Vamdrup
  301949/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Opstart af solopraksis i Odense C
  301920/19
 • Til Vejdirektoratet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  299940/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300584/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Bredsten Landevej 31, 7321 Gadbjerg.pdf
  301128/19
 • Fra Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Stenvej 5, 6300 Gråsten
  301786/19
 • Til Borger: Sv. på henvendelse omk. undersøgelsesomfang
  300459/19
 • Til lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernr og opstart af solopraksis
  301917/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Knudedybet 12, 6700 Esbjerg.pdf
  301689/19
 • Til Borger A3, V2-høring med bilag, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301979/19
 • Til Naturstyrelsen, V1-høring, KORTL, 480-81469, Vigelsø 2, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 1a, Vigelsø, Østrup.
  299004/19
 • Til borger: Mosevej 1a, 6430 Nordborg
  301833/19
 • Til Borger N1.2, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301960/19
 • Til Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune, V1-kortbilag - høring, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  299934/19
 • Til borger - Orienteringbrev om undersøgelse.pdf
  300664/19
 • Til Borger R1th, V2-høring med bilag, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301981/19
 • Bilag til akt 47-50, naborapporten, Lok. nr. 621-00033, Adelgade 3 og Raadhusstræde 1, 6000 Kolding - Nabo grundejerrapport.pdf
  301989/19
 • Til Lægevagten: 163090 oprettelse af vagtlæge
  299785/19
 • Til DMR: BILAG - zip-fil med Materiale på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  300119/19
 • Til ansøger: meddelt afslag
  329805/19
 • Til ansøger: meddelelse om tilsagn
  329476/19
 • Til ansøger: meddelt afslag til ansøgning
  329605/19
 • Til ansøger: meddelt afslag
  329644/19
 • Til Middelfart kommune: fremsendelse af materiale på Assensvej 141, 5500 Middelfart, Matr. nr. 15cn Skrillinge By, Kauslunde - Materiale fra OM-undersøgelserne på Assensvej 141, 5500 Middelfart.pdf_Sagsnr_11-17622_Dokid_301158-19_v1(1).PDF
  336419/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  341425/19
 • Til ansøger. afslag på ansøgning
  341305/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  341312/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  341318/19

3. juli 2019

Indgående

 • Fra RAmbøll: vedr gravetilladelse, overboring Nyborg Gasværk
  350522/19
 • Fra Rambøll: Midlertidig tilslutningstilladelse til afledning af grundvand ved overboring og renovering af Boring DGU nr. 147 939, Nyborg
  350518/19
 • Til Nordicals: svar på forespørgsel - lokalitetsnr. 629-00078 - matr.nr. 6z Brønstrup By, Vamdrup
  298844/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kort over placering af jordvold ved Bodumvej matr.nr. 4 m.fl. Lunderup Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  324077/19
 • Jordvold_Placering_juli_2019.pdf
  324078/19
 • Fra Kolding Kommune. Hermed som lovet et oversigtskort over placering af boringer, mergelgrav og forslag til placering af undersøgelsesboringer
  324675/19
 • Fra Nyborg Kommune. Partnerskabsaftale med underskrifter for NFS og Nyborg Kommune
  324438/19
 • Fra Kolding Kommune. CaseNo16-657_Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 463b og 458a Kol_DocNo161321-19_v1(1)
  325580/19
 • fra Nordfyns Kommune - ønsker at vende sag. SV_ Forureningsundersøgelse - Grønnegade 40, Otterup
  334585/19
 • Fra DGE: Grundejer rapport.pdf
  336390/19
 • Fra DGE: Teknisk rapport.pdf
  336389/19
 • Fra DGE: Nabo grundejer rapport.pdf
  336393/19
 • HØRING: Målepunktssæt for digitale sundhedsfaglige behandlingssteder
  297296/19
 • Referat Interreg-udvalg og mødedatoer 2020
  298490/19
 • Fra Nordicals: Forespørgsel - lokalitetsnr. 629-00078 - matr.nr. 6z Brønstrup By, Vamdrup
  298838/19
 • Fra borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  297812/19
 • HØRING: Målepunktssæt for kosmetiske behandlingssteder samt de registrerede læger og medhjælpere
  297286/19
 • Fra Adv. Trolle: Bemærkninger vedr Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  298987/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Fåborgvej 9 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  296945/19
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om materiale på Gl. Banegårdsvej 7, 9 og 9a 5500 Middelfart
  298997/19
 • Fra borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  297779/19
 • fra Borger: Orientering vedr. kommende undersøgelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  297706/19
 • Fra Miljøteknik: henv. vedr. Fåborgvej 16
  298826/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse af læge i Vojens er ændret til tidubegrænset ansættelse
  297061/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Fåborgvej 9 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  296924/19
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 4. kvartal 2018
  298565/19
 • Fra Kolding Kommune; § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, matr. nr. 463b og 458a Kolding
  299709/19
 • Fra Aabenraa kommune: Svar på Høring om forurening Ravsted hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  298748/19
 • Fra borger - hvor skal der foretages undersøgelser på grunden? - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  299054/19
 • Fra SWECO - Pulje 29 - økonomi og faktura, juli 2019 del 2
  302665/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri - frist 10. juli
  298042/19
 • Fra Realkredit Danmark: "HENV.: Telefonhenvendelse - 573-81082, Enghavevej 17, 6800 Varde"
  298720/19
 • Fra praksis i Vejle: anmodning om åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  309912/19
 • Fra SWECO - Pulje 29 - økonomi og faktura, juli 2019 del 1
  302677/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jyllandsvej 2A-B, 5400 Bogense.pdf
  301736/19
 • Fra PLO - Supplernede oplysninger ifm opstart af solorapaksis i Odense
  301871/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Åbjerg 8B, 6340 Kruså, lok.nr. 580-81303
  300653/19
 • Fra COWI, Geogis Kontrolrapport for lok. nr. 630-82061, Lindebo 1, 6040 Egtved
  351469/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for lok. nr. 630-81939, Verstvej 1, 6040 Egtved
  351522/19
 • Fra COWI, GEOGIS Kontrolrapport for lok. nr. 630-81982, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  351484/19
 • Fra COWI, Geogis kontrolrapport for lok. nr. 630-82075, Nydamsvej 4, 6040 Egtved
  351456/19
 • Fra COWI, GEOGIS kontrolrapport for lok. nr. 630-81924, Nydamsvej 17, 6040 Egtved
  351466/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for lok. nr. 630-81930, Tybovej 1, 6040 Egtved
  351525/19
 • Fra projekt: orientering om fremsendelse af budget
  342248/19
 • Oplæg til skriftlig votering
  341302/19
 • Fra COWI, GEOGIS-kontrolrapport for lok. nr. 605-00055, Kirkevej 20, 6040 Egtved
  351528/19
 • Fra COWI, GEOGIS Kontrolrapport for lok. nr. 630-81950, Aftensang 16A, 6040 Egtved
  351480/19
 • Fra COWI, Geogis Kontrolrapport for lok. nr. 630-82042, Aftensang 7A, 6040 Egtved
  351448/19

Udgående

 • Dagsorden til møde om DGI Landsstævne - Fredag
  298972/19
 • Til/fra kommunen - korrespondance vedr. bolig og godkendelse hertil
  299436/19
 • Til Rådgiver: Kontrakt for Pulje 3
  298864/19
 • Til Rådgiver: Kontrakt for Pulje 3
  298867/19
 • Til Rådgiver: Kontrakt for Pulje 3
  298872/19
 • Til Miljøteknik: svar på henv. vedr. Fåborgvej 16_mail3
  298834/19
 • TIL projektgruppen: Opdateret BiD releaseplan 2019
  298719/19
 • Til Miljøteknik: svar på henv. vedr. Fåborgvej 16_mail1
  298832/19
 • Til Sundhedsministeriet- Att. Center for Lægemidler for Internationale Forhold
  297323/19
 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering på 430-81526 - genfremsendt uden rapport
  297148/19
 • Til grundejer: Kopi af kortlægningsafgørelse samt boligerklæring
  296968/19
 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering på 430-81526
  296613/19
 • Til Vejen kommune: Kopi af rapporter + høring af V2-kortlægning, 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted
  298468/19
 • Til borger - Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby
  298860/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart. - mail nr. 2
  298999/19
 • Til Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri - frist 10. juli
  297163/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af yderligere materiale på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  299001/19
 • Til Menighedsråd - V1-kortbilag - høring, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev.pdf
  297421/19
 • Til Bobestyrer Adv. Trolle: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  297612/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. regionens vurdering af oprensning af dieseloliespild på spor 6 på en del af matr. nr. 196a Varde Markjorder
  297763/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  296652/19
 • Til Vejle Kommune: Udgået inden kortlægning
  298699/19
 • Til Menighedsråd - V1-høring, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev.pdf
  297417/19
 • Til Fredericia Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  297651/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Tørresøvej 14, 5450 Otterup.pdf
  298188/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 7, 9 og 9a 5500 Middelfart - mail nr. 1
  298998/19
 • Til borger: V2 høring inkl bilag
  296798/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse er folænget tidubegrænset
  297132/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart. - mail nr. 3
  299000/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  297747/19
 • Til Svendborg Kommune: Regionens svar på kommentar til forslået tinglysning på Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  296889/19
 • Til borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  298724/19
 • Mødebehandling S-20190086
  296746/19
 • Til Bobestyrer Avd. Trolle: V1-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  297587/19
 • Til skole - Udgået efter undersøgelse på Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg.pdf
  296961/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 162701
  298366/19
 • Til Skat og Vejle KOmmune: Afgørelse udgået efter oprydning
  298628/19
 • Til Miljøteknik: Svar på henvendelse, fremsendelse af sagsmateriale, mail 1, Fåborgvej 14, 5610 Assens
  298866/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  298183/19
 • Til borger - V1-høring, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  296651/19
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. fremsendelse af materiale på Enghavevej 17, 6800 Varde - mail nr. 1
  298837/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens (forsinkede) høringssvar til høringsudkast vedr. påbudsmulighed - Allestedgårdsvej 58, 5672
  298819/19
 • Til Adv. Trolle: Svar vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  298988/19
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Enghavevej 17, 6800 Varde - mail nr. 2
  298876/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr forurening, matr nr 5685 Sønderborg
  298824/19
 • Til borger - V1-høring, Tørresøvej 14, 5450 Otterup.pdf
  298190/19
 • Til borger: Høring V2 kortlægning m bilag (B), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  298404/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  298178/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  296650/19
 • Til borger: Høring V2 kortlægning m bilag (A), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  298390/19
 • Til Menighedsråd, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev .pdf
  297419/19
 • Til PLO - Bekræftelse på ændring af ansættelse i Vojens
  297158/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansættelse af læge i praksis er ændret til tidsubegrænset ansættelse
  297111/19
 • Til skole - Kortbilag Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg.pdf
  296966/19
 • Til grundejer: Regionens vurdering af oprensning af dieseloliespild på spor 6 på en del af matr. nr. 196a Varde Markjorder
  297330/19
 • Til Borger: Orientering om endelig kortlægning, Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  297550/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Tørresøvej 14, 5450 Otterup.pdf
  298189/19
 • Til Nordicals: Storegade 21, 6740 Bramming
  301039/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jyllandsvej 2A-B, 5400 Bogense
  301750/19
 • Til borger - V2-afgørelse Sletteslovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  302855/19
 • Tolkning ved DA-TY partnermøde, tilbud fra Ralf Marquardt
  303303/19
 • Til borger - V2-kortbilg Sletteskovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  302866/19
 • Til Lægevagten: 163074 Oprettelse af vagtlæge
  298749/19

2. juli 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-jul-4
  296216/19
 • Fra Esbjerg Kommune, udkast §8-tilladelse, Grådybet 73A, 6700 Esbjerg
  297473/19
 • Bilag1_Situationsplan_tilbygning_Fåborgvej_5.pdf
  299263/19
 • Udkast_§8_Fåborgvej_5.docx
  299262/19
 • Bilag3_DGE_prøvekort.pdf
  299266/19
 • §8-udkast til udtalelse hos RSD, Fåborgvej 5, Årre, Varde Kommune
  299261/19
 • Bilag2_DGE_historik_undersøgelsesoplæg.pdf
  299265/19
 • SV: Belysningsprojekt Vejle Sygehus
  294527/19
 • Fra REGLAB - dialog om proces vedr. leverancer
  304357/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  294568/19
 • Fra borger - FORSP vedr. materiale på sagen
  294432/19
 • Fra nabo RÅSTOF Spørgsmål vedr. råstofindvinding i Sdr Nærå
  293716/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om jordflytning, Egtved Alle 3A, 6000 Kolding
  293696/19
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  295289/19
 • fra projekthaver
  292951/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Tidligere undersøgelser Kontor C, Nørre Havnegade 43, Sønderborg
  293100/19
 • Fra Orbicon: Anmodning om revurdering af kortlægning pba. oprensning, Koldingvej 71, Christiansfeld
  296267/19
 • Fra Orbicon: Bilag til "Anmodning" - Notat, afgravning, Koldingvej 71, Christiansfeld
  296275/19
 • Fra Medicinrådet: Ny udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  294425/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Redegørelsesanmodning vedr. TIPS.
  293066/19
 • Fra Haderselv kommune: Dokumentation for tætning af renserilokale, Jomfrustien 11 A - F, 6100 Haderslev
  295481/19
 • Anmodning om aktindsigt
  295758/19
 • fra Region Midt
  294054/19
 • Fra DMR: Anmodning om accept af oplæg til undersøgelse, 510-81001
  293744/19
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  295284/19
 • Fra Medicinrådet: Tak for udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psykotiske tilstande
  294439/19
 • Fra borger - kommentarer vedr. varslingen af kortlægning - Middelfartvej 210 5464 Brenderup Fyn
  294337/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  293434/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse
  293749/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Geoteknisk rapport Kontor B, Nørre HAvnegade 39, Sønderborg
  293094/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse 557-04002
  301034/19
 • Kapacitetsanalyse af de medicinske afdelinger - initiativkatalog
  299386/19
 • Fra Niras: Kommentar til forslået tinglysning på Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  296872/19
 • Fra Frederiricia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10 og Møllbo Alle 61, 7000 Fredericia
  297229/19
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  296687/19
 • Fra Svendborg Kommune: Kommunens kommentarer til forslået tinglysning på Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  296878/19
 • Fra Niras: Bilag - transektmonitering nr 4 februar 2018.pdf
  297222/19
 • Fra Niras: RAPPORT Transektmonitering nr.. 4 februar 2018
  297217/19
 • Fra Miljøteknik: Henvendelse, rekvirering af sagsmateriale, Faborgvej 16, 5610 Assens
  298814/19
 • Fra Aabenraa Kommune: projektbeskrivelse, Fjordskolen, Åbjerg 8B, 6340 Kruså
  296491/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  293703/19
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel på eks. på tilladelse fra Odense Kommune
  304278/19
 • Bekræftelse for reservation nummer 12055.
  303327/19
 • Fra DMR: Middelfartvej 219-221, 5464 Brenderup
  301907/19
 • Kapacitetsanalyse af de medicinske afdelinger - ledelsesresume
  299378/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - rapport
  317063/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Sv Oplæg til afsluttende undersøgelser ved Bystævnet 41
  319580/19
 • Fra Varde Kommune: §8-tilladelse, Nybrovej 185, 6851 Janderup, 19/26636
  336628/19
 • Fra ansøger: svar vedr. afslag
  334756/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  332428/19
 • Fra Rådgiver - Endelige rapporter for lok 569-32006, Gørklintvej 9, 6670 Holsted
  332642/19
 • fra Odense Kommune, mail - VS: Revideret §8-ansøgning til nedrivning - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  331173/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til gennemførelse af anlægsarbejder på Kongensgade 113, matrikel 730a m.fl.
  327365/19
 • Fra projekt: orientering om fondstøtte fra anden side
  330883/19
 • Fra Esbjerg kommune - Høring vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Kjersing Kildeplads
  350917/19

Udgående

 • Kontraktbilag3TilbudslisteNordborgNødbehandlerbil (2).pdf
  295893/19
 • Kontraktbilag 2 Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Nordborg Nødbehandlerbil.docx
  295892/19
 • Kontraktbilag 14 Kvalitetsmodel det præhospitale område i Region Syddanmark.pdf
  295897/19
 • Kontraktbilag 15 Målepunkterne for det præhospitale områdes tilsyn i 2019Målepunkter_præhospital_2019.pdf
  295898/19
 • Kontrakt til underskrivelse
  295889/19
 • Svar på spørgsmål100519.pdf
  295891/19
 • Kontraktbilag 9 Arbejdsklausul.pdf
  295894/19
 • KontraktNødbehandlerbilNordborgUnderskrevetafRSD.docx
  295890/19
 • Kontraktbilag12DatabehandleraftaleNordborgNødbehandlerbil.pdf
  295896/19
 • Kontraktbilag 10. Region Syddanmarks arbejdsmiljøpolitik.pdf
  295895/19
 • Til indvinder og kommune RÅSTOF Tilsyn og Borgermøde Stenløse
  313077/19
 • Til indvinder og Odense Kommune RÅSTOF Mødenotat Borgermøde Stenløse
  307189/19
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af restopgave
  299427/19
 • Til borger - Svar på FORSP vedr. materiale på sagen
  294433/19
 • Til borger - Svar på FORSP Vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen - jordforurening
  294028/19
 • Til nabo RÅSTOF Svar på spørgsmål om ansøgning råstoffer Blæsbjerggyden.
  293720/19
 • Til rådgiver: Ny tilbudsliste for prøvepumpning ikke OK
  293279/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293414/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293352/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293386/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293369/19
 • Til Vejen kommune: Høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  294628/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af Middelfart Kommunes varsel om afgørelse om ikke-påbud i sagen fra Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  292878/19
 • Til borger - Svar på henvendelse - Middelfartvej 210 5464 Brenderup Fyn
  294348/19
 • Til COWI - aftale om slutevaluering
  295927/19
 • til Borger Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække efter afgrænsende undersøgelse
  293508/19
 • til Borger Afgørelse Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293455/19
 • Til Rambøll, Råstof, miljørapporter til Råstofplan,
  294002/19
 • Til Niras, Mejlbyvej 28, Lintrup - arkivmateriale
  295669/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Sønderport 2, Tønder (541-10031)
  295934/19
 • Til borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  295851/19
 • til Vejen Kommune Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække og opretholdelse af V2F0 kortlægning og afgørelse om at Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293240/19
 • Til Haderslev kommune: opfølgning vedr. tiltag, Jomfrustien 11 A - F, 6100 Haderslev
  295718/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Sønderport 2, Tønder (541-10031)
  295932/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069
  294799/19
 • Til Borger: Afgørelse - din grund vurders ikke at være forurenet, matr. 3l
  293196/19
 • Til Orbicon, Råstof, miljørapporter til Råstofplan
  293998/19
 • til Borger Bilag udkast boli Søndergade 2, 6622 Bække
  293285/19
 • Til Miljøteknik - svar på henvendelse vedr. Banegårdspladsen 1, 5600 faaborg, lok: 431-00581
  293199/19
 • til Vejen Kommune Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække og opretholdelse af V2F0 kortlægning og afgørelse om at Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293253/19
 • til borger af Søndergade 2 og 4 med Undersøgelsesrapport
  293361/19
 • til borger af Søndergade 2 og 4 med Undersøgelsesrapport
  293628/19
 • Til Orbicon, Miljørapporter, Råstofplan
  294079/19
 • Til Varde Kommune, Sv på §8 høring
  293719/19
 • Til borger, V1-høring - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  293920/19
 • Til Sønderborg Havneselskab, Sønderborg Kommune: Høring af V2-jordforureningskortlægning, Nørre Havnegade 39.43, Sønderborg
  295899/19
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af høringsbrev vedr. kortlægning, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26
  295521/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Tørresøvej 33, 5450 Otterup.pdf
  293911/19
 • til Borger Bilag udkast boligerklæring Søndergade 2, 6622 Bække
  293623/19
 • til Borger Kortbilag med varsling V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293281/19
 • Til Esbjerg Kommune, Mail vedr. kortlægning, Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg V
  294975/19
 • Til 2 borgere: V2-høringsbrev, med bilag, Gulløkken 27, 5471 Søndersø.pdf
  293859/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Sønderport 2, Tønder
  295930/19
 • Til Sønderborg Havneselskab, Sønderborg Kommune: Høring af V2-jordforureningskortlægning, Nørre Havnegade 39.43, Sønderborg
  295900/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Tørresøvej 33, 5450 Otterup.pdf
  293907/19
 • Til borger - V1-høring, Tørresøvej 33, 5450 Otterup.pdf
  293909/19
 • til Borger Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække efter afgrænsende undersøgelse
  293266/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering - kopi af afgørelse vedr. Bredsten Landevej 35, 7321 Gadbjerg
  293284/19
 • til Borger Bilag Udkast til afgørelse V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293272/19
 • til Borger Bilag Udkast til afgørelse V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293534/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  293918/19
 • til Borger Afgørelse Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293298/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  293921/19
 • til Borger Kortbilag med varsling V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293563/19
 • Til Miljøteknik - Svar på henvendelse vdr. Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  293209/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. eksempel på §8-tilladelse, hvor der er stillet vilkår i forbindelse med nedrivningen og blotlægningen af jorden
  304284/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Udkast til referat
  302229/19

1. juli 2019

Indgående

 • SV: Kvalitetsfondsprojekt på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa - advokatbrev 2. kvartal 2019
  292682/19
 • Fra borger - FORSP vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen
  294024/19
 • Fra DMR A/S: Notat undersøgelse - Storebæltsvej 10, matrikel nr. 1qy Nyborg Markjorder
  301962/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2019-1168_18.06.2019_Storebæltsvej 10, Nyborg_Notat undersøgelse matr. nr. 1qy
  301963/19
 • Kort opsamling af mødet idag
  348489/19
 • Bilag 5 Graveplan_rev_juli_2019.pdf
  324070/19
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, Efterbehandling af yderligere arealer samt revideret graveplan med flyttet adgangsvej matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  324069/19
 • Plan for efterbehandlede arealer juli 2019.pdf
  324071/19
 • Fra Shell: høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til gennemførelse af anlægsarbejder på Kongensgade 113, matrikel 730a m.fl.
  327362/19
 • Fra projekt: rev. budget og projektbeskrivelse
  330967/19
 • Fra museet - høringssvar
  330652/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag - Tyrsbjergvej 61.pdf
  328720/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Nedsivningsanlæg.pdf
  328731/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Nedsivningsanlæg.pdf
  328719/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Ansøgning om §8 tilladelse Tyrsbjergvej 61,5210 Odense NV.pdf
  328727/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Kortbilag - Tyrsbjergvej 61.pdf
  328736/19
 • Adm. koor. udv. 3. møde, Dybbøl 7. juni 19, ref
  330384/19
 • Fra Kommune - Fornyet forespørgsel
  327971/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  328717/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning om §8 tilladelse Tyrsbjergvej 61,5210 Odense NV.pdf
  328718/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-ansøgning nedrivning rev1 Gartnerbyen m bilag.pdf
  331175/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. poreluftsundersøgelser, Finlandsgade 65, Esbjerg
  302605/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. opsamling på infomøde
  302048/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om svar til borger
  302052/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af tankgård og tanke på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  304051/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - mailkorrespondance vedr §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg Møllebugtvej 7 Fredericia.msg
  304056/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udkast Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til genetablering af tanke og tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia,.pdf
  304062/19
 • Fra DMR til grundejer - sløjfning af boringer onsdag 3. juli '19 - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  295163/19
 • Fra Orbicon, Råstof, miljørapporter til Råstofplan
  293807/19
 • Fra Svendborg Kommune: Afsluttende korrespondance ang. §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, 479-00084
  293070/19
 • Fra Orbicon, Råstof, miljørapporter til Råstofplan
  293804/19
 • Fra en gruppe patienter og pårørende: Fokuseret Ultralydsbehandling
  294210/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Rev. referat af møde, Nordborgvej 81, Nordborg
  290922/19
 • fra projekthaver
  292166/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  291261/19
 • Fra Patienterstatningen
  291369/19
 • Fra projekt: Status på projektet pr. juli 2019
  292079/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  291263/19
 • Fra borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  295178/19
 • Fra Kolding Kommune: Fremsendelse af undersøgelsesrapport, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  294004/19
 • Fra Business Esbjerg: Dit Karrievalg 2019
  292777/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr en kommune
  295787/19
 • Fra Læge - Forespørgsel vedr. adgang til blodprøvesvar
  291020/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for patientindtag
  291570/19
 • fra SDSI WHINN 2019
  291009/19
 • Fra Patienterstatningen
  291362/19
 • Høring over revideret bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. - frist: 12/8-2019
  292209/19
 • Udkast til ’Eftersyn af indsatsen til patienter med cystisk fibrose’ til kommentering - frist. 5. juli
  291988/19
 • Nyt udkast af bkg.: Høring over revideret bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. - frist: 12/8-2019
  292226/19
 • Fra Kolding Kommune: Afgørelse om pålæg af vejbyggelinjer langs Skovvangen,
  291702/19
 • fra projekthaver
  291564/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. udefunktion; Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark
  346856/19

Udgående

 • Til kommunen - Vedr. sikring af nabobygning, Ørstedsgade 24
  299424/19
 • Til Esbjerg Kommune, Forslag til placering af poreluft, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  291826/19
 • Til Esbjerg Kommune, korrespondance vedr. undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  291825/19
 • VS: KOL projekt data uge 1, 2, 22, 51, 52
  291391/19
 • VS: SV: FAM rammedelegation præhospitale chef
  291348/19
 • Rammedelegation.pdf
  291360/19
 • Til hf. Vesterled: Orientering om renovering af en overvågningsboring 147.939
  291864/19
 • Til Borger, Kortbilag, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292409/19
 • Til Aabenraa Kommune - Orientering foreløbige resultater Søndergade 12-14, Aabenraa
  291175/19
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr. modtagelse af søsediment, Amtsvejen 22, Sønderborg
  291480/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. juli 2019
  290510/19
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2019
  291662/19
 • Til Borger, Bilag Til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292405/19
 • Til borger - V2-kortbilag, høring, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  291183/19
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til undersøgelsesrapport og forslag til oprensning, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  292020/19
 • Til Niras: svar på henv. om historiske oplysninger på lok. 607-00475 og 607-00486
  291552/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1- afgørelse - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  292023/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  291583/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-F2-brev (afgørelse) på Grejs Bakke 9, 7100 Vejle (630-82112)
  291294/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse), Grejs Bakke 9, Vejle
  291251/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansat læge er ophørt i Skræbæk
  292087/19
 • Til Berlingske: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  291176/19
 • Til Borger, V2-høring, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292416/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Hærvejen 261-263, 7323 Give (630-81645)
  291457/19
 • Fra Rambøll: Godkendelse af instruks for egenkontrol, Sellebjerg råstofgrav,
  292111/19
 • Ny udgave af Aftale om rammedelegation for anlæggelse af Perifer venekateter
  291405/19
 • Til Læge - Supplerned espørgsmål vedr. adgang til blodprøvasvar
  291142/19
 • Til borger - svar på spørgsmål i høringsperiokde - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  292462/19
 • Til Borger - Telefonnotat 06-06-2019.pdf
  291244/19
 • Til Billund Kommune: praksis ændres til selektiv lukket for tilflyttere
  291385/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr. modtagelse af havnesediment i råstofgrav, Amtsvejen 22, Sønderborg
  291191/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  291180/19
 • Til rep for ejer - foreløbige undersøgelsesresultater - Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  291149/19
 • Til kommunen: 042226 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2019
  291681/19
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Ansat læge er ophørt i praksis i Skærbæk
  292099/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Hærvejen 261-263, 7323 Give (630-81645)
  291466/19
 • Til Svendborg Kommune: Svar på forespørgsel om §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, 479-00084
  291540/19
 • Til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. juli 2019
  290500/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål om §8 ved nedrivning af renseribygning på Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  291809/19
 • Til Rambøll: Svar vedr egenkontrol, Bjerreby bentonitbrud
  292220/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-afgørelse, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  291582/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Hærvejen 261-263, 7323 Give
  291436/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger - Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - afrapportering- § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og fjernelse af belægninger
  292343/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  292117/19
 • Til Læge - Uddybende spørgsmål vedr. adgang til blodprøvesvar
  291025/19
 • Til borger - V2-høring, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  291181/19
 • Til borger, V1- kortbilag - høring-Orienteringsbrev_Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  292335/19
 • Til Sønderborg Kommune, Høring om forurening på Huholt 18, 6400 Sønderborg samt V2-varsel af en del af ejendommen
  292404/19
 • Til borger, V1- kortbilag - høring-Orienteringsbrev_Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  292106/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge er forlænget og anden læge er ophørt i praksis
  291536/19
 • Til Skat - Kopi af V2-F2-brev (afgørelse) på Grejs Bakke 9, 7100 Vejle (630-82112)
  291280/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  292336/19
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292413/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334788/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334781/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334787/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334783/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334767/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334770/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334779/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334774/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334782/19
 • Til ansøger. afslag på ansøgning
  334754/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334790/19
 • til ansøger: afslag på ansøgning
  334763/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334776/19
 • Til ansøger: orientering om tilskud
  329540/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334761/19
 • Til Borger, Kortbilag, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339687/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340847/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340829/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340833/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskrv.
  342272/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskriv.
  342241/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340840/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskriv.
  342298/19
 • Til projekt: anmodning om korrigeret budget og projektbeskr.
  342230/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskriv.
  342234/19
 • Til projekt: anmodet om rev. budget og beskriv.
  342289/19
 • Til:yder
  290354/19

30. juni 2019

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse vedr en kommune
  295781/19

29. juni 2019

Indgående

 • Fra:yder
  290341/19
 • Fra borger via DMR - høringssvar/spørgsmål - Kildegaardsvej 2 5580 Nr. Aaby
  292458/19

28. juni 2019

Indgående

 • SV: Til godkendelse - Syddanmarks Sundhedsaftale for perioden 2019-2023
  290748/19
 • Fra rådgiver: Tilbudsliste efter besigtigelse
  292516/19
 • Fra Rambøll: foto fra besigtigelse, moniteringsboring i Nyborg
  291877/19
 • Fra rådgiver: Referat af opstartsmøde: Havrekær 65
  290161/19
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde: Elvedgårdsvej Losseplads
  290163/19
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde - Elkjærhøjevej
  290164/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324047/19
 • SV: Godkendelse af licitationsresultat - udvendig bygningsvedligeholdelse 2019 - Sygehus Lillebælt, Kolding- udskiftning af vinduer & facader (bygn. 11)
  289744/19
 • FRA GEO: Datavask- Faktura juni 2019
  290568/19
 • Fra Energistyrelsen: svar på henvendelse
  304186/19
 • "Bognæs", Vestergade 30, Bogense
  336298/19
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud for forurening fra overløb af COC-vand til rørgraven nord for Bjørnegrotten
  327343/19
 • Fra JEMA: Vedr. pris på væg
  328365/19
 • Fra Mst: UDKAST-undersøgelsespåbud.pdf
  327344/19
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. tilsagnskontrakt, rev. budget mv.
  329494/19
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud.pdf
  327347/19
 • Referat administrativt styregruppemøde 27. juni 2019
  331101/19
 • Referat og godkendelse af dagsorden til det politiske styregruppemøde
  331100/19
 • Fra projekt: kvittering for meddelt tilskud
  330441/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej 191 økonomiopdatering
  320219/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 tilladelse til F24 Brovej 90, i Broager, Sønderborg Kommune
  290521/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang
  290491/19
 • Fra Svendborg Kommune: Forespørgsel om §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, 479-00084
  291530/19
 • Fra Orbicon A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 445-00030, Renseri, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart, matr. nr. 12bg Middelfart Markjorder
  291300/19
 • Fra Niras: Vedr. historiske oplysninger på lok. 607-00486
  291420/19
 • Fra rep for ejer - svar foreløbige resultater - Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  290867/19
 • Fra Rambøll, Miljøvurdering af råstofområder
  290324/19
 • Fra Svendborg Kommune: §8-tilladelse til anlægsarbejde, med udlægning af uforurenet jord, på V2-kortlagt areal på Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  291520/19
 • oprindelig ditmer aftale - Abonnementsaftale SprogTolk - Region Syddanmark - onpremise V4 - underskrevet.pdf
  289281/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på regionens mail
  288081/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelser (13a)
  289258/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  289385/19
 • Fra Medicinrådet: Svar på anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  288032/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet den 26. august 2019
  289853/19
 • Fra Praksis - Korrespondance vedr. selektiv lukning
  288982/19
 • Dra SUM Opfølgning på besøg og evaluering af Nyt Kolding Sygehus
  289984/19
 • Fra borger - Høringssvar - forslag til udtagning af område
  287734/19
 • Byggetilladelse 2018 ombygning til kortidscenter.pdf
  287482/19
 • Fra Medicinrådet:Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  288029/19
 • Til Nordfyns Kommune: Oplæg til afsluttende undersøgelser ved Bystævnet 41
  287703/19
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt
  289315/19
 • oprindelig ditmer aftale - Abonnementsvilkår SprogTolk 1.51.pdf
  289288/19
 • Fra Region Midtjylland: vedr. Forældrekampagne
  290821/19
 • Fra Svendborg Kommune: BILAG §8-tilladelse til anlægsarbejde, med udlægning af uforurenet jord, på V2-kortlagt areal på Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  291523/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  291951/19
 • Fra GEOdatastyrelsen - Orientering om matrikelændringer U2019-50422. Referencen... [Ref.nr.=95f99e7f08c04651b1dab190be400225]
  293083/19
 • Fra borger: Henvendelse om en kommune
  295772/19
 • Fra Varde Kommune: §8 Høring vedr. anlægsarbejder
  293558/19
 • fra Orbicon Økooversigt Nyvej 6, Vissenbjerg
  297442/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Ingen Agrolab-prøve
  292499/19
 • Fra Rådgiver: Tilbudsliste efter besigtigelse
  292496/19
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, Foreløbig svar på høringssvar over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324051/19
 • Til Vejle Kommune + SKAT, Orientering om V2-afgørelse, Nørremarkcenter, 7100 Vejle
  289828/19
 • Til borger, kortbilag, matr. 42z, 7000y, Nørremarken, Vejle Jorder, 7100 Vejle.pdf
  289830/19
 • Til Vejle Kommune, V2-afgørelse, Nørremarkcenter, 7100 Vejle.pdf
  289829/19
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, VS: Forslag til proces- og tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  324065/19
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Svar om sagsbehandlere på planforespørgsel matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  324044/19
 • Til Colliers: Matr. nr. 144a udgår efter undersøgelse
  288047/19
 • Til rådgiver - område på østlig del af nr. 707 mangler prøvetagning. Skal udføres.
  300086/19
 • Til kommunen - er der skærver eller fliser idag?
  300082/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med udkast til råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287721/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, info vedr. databeskyttelse raastof matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287725/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, BILAG SAMLET matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287724/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, HØRINGSUDKAST UDEN BILAG matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287723/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Østergårdsvej 4, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  287596/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vejrupvej 64 5464 Brenderup Fyn.pdf
  288699/19
 • Til Odense Kommune: Opfølgende svar vedr. stokke ved boringer
  287512/19
 • Til Billund Kommune: praksis ændres fra helt lukket for tilgang af gr. 1-sikrede til selektiv lukket
  289500/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  288337/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-høring med bilag, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.pdf
  287844/19
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse vedr. Gl. Banegårdsvej 7
  288584/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelse (18f)
  289168/19
 • Til Miljøstyrelsen: Henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  287796/19
 • Til borger - V2-høring Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  288265/19
 • Til DK Råstof: Forhåndstilkendegivelse, Engmarksvej 5 i Jerlev
  290216/19
 • kortbilag 630-82198.pdf
  290140/19
 • Til Grundejer: Varsel værditabsundersøgelse
  287565/19
 • Til borger - V1-afgørelse, med bilag Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_ Christian .pdf
  289849/19
 • Til Niras: Accept af tilbud
  287714/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelse
  287628/19
 • 2018-0961 2018-06-05 Miljøvagtnotat - Bindeballevej 70 - Vejle Kommune.pdf
  290139/19
 • Til rep for ejer - foreløbige resultater - Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  290874/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  291283/19
 • Til Læge - Fiktivt ydernummer til Billund
  289551/19
 • Til grundejer: beregningsgrundlag fra ejendomsmæglere
  290170/19
 • Til borger - V1-afgørelse, med bilag Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_Preben.pdf
  289851/19
 • Til Orbicon: Vedr. sagsafslutning
  289855/19
 • til Borger Oplysning om at forurening på Bindeballevej 70 Randbøl er bortgravet.docx
  290138/19
 • Til borger, V2-afgørelse, Nørremarkcenter, 7100 Vejle.pdf
  289841/19
 • Svar på anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  287716/19
 • Til Rambøll: Vedr. skadet maskine og mail fra kommunen
  287404/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  288258/19
 • Til Otterup Autolak, V1-høring med bilag, Ørkebyvej 10, 5450 Otterup.pdf
  289934/19
 • Til JEMA: Vedr. udeareal og ny væg
  289968/19
 • Til Borger: Kopi af varsel om undersøgelse til kontraktperson
  289370/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af forslag til tillæg 43 til Kommuneplan 2017-2029 samt lokalplan 0641-11 Ved Donsvej i Vester Nebel – et haveboligområde
  287365/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelse (122)
  289211/19
 • Til stedfortræder - vedr. muligt afbud til regionsrådsmødet i august
  288980/19
 • Til grundejere: orienteringsbrev monitering 2019
  290150/19
 • Til rådgiver - kvittering og juesteret områdeafgrænsing
  290135/19
 • Til Borger, Brev om ikke kortlægning, Assensvej 4, Gelsted.pdf
  287235/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Brenderupvej 12.pdf
  287263/19
 • Til Kolding Kommune: moniteringsrapport og gkopi af orienteringsbrev
  290154/19
 • Til Sweco: Accept af tilbud på supplerende undersøgelser
  287857/19
 • Til borger - kvittering -
  287757/19
 • Til Rambøll, Råstofplan, Miljøvurdering af råstofområder
  289931/19
 • til Healthcare Denmark Fwd: VS: Besøgscenter husleje
  291315/19
 • Til projekt: vejledning vedr. budget / projektbeskrivelse
  330442/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, Følgebrev hoering udkast matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287722/19

27. juni 2019

Indgående

 • Sundhedsaftalen
  287497/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, svar om bemærkninger fra museum matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  324037/19
 • Fra borger: ejerskifte Skovbyvej 26, Hoptrup
  313392/19
 • Fra kommunen - info vedr. anlægsarbejde, fliser og kontaktrisiko
  300077/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Biogasanlæg - miljøgodkendelse, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten
  292088/19
 • Svar på henvendelse om hjælp ved fald i eget hjem
  292064/19
 • Referat af punkt vedr. Sundhedsaftalen
  286109/19
 • 450_2019_123566_Referat_til_Sundhedsaftale_2019_2023_fra_Byrådsmød.pdf
  286110/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftale i Odense Kommune
  286111/19
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Spm. til proces for etablering af virksomhed i råstofgrav matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  324035/19
 • Fra ejendomsmægler: telefonhenv. vedr. V2 registrering på ejendommen Vosemosegyden 4, 5250 Odense SV
  286808/19
 • Resultat af skriftlig afstemning Interreg-udvalg
  283876/19
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 27. juni 2019
  285901/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. input til sagen fra Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  287211/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  286745/19
 • Fra Middelfart Kommune: kopi af skrivelse ril GeoDania
  285090/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 1, Nørre Havnegade, 6400
  282694/19
 • Fra borger, henvendelse, Re: Sag 18/34099 . Ribe Landevej 73
  287293/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende ansat læge er ophørt i Skærbæk
  289986/19
 • Fra Nordfyns kommune: Hørringssvar til udvidelse af grusgrav matrikel nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  287310/19
 • Fra Tegnestuen Øglen ApS: Dialog: DMR forespørgsel §8 (25-06-2019) - Jernbanealle 1, 7200 Grindsted
  286018/19
 • Fra ansøger: kvittering for bevillingsbrev
  285363/19
 • Fra Kolding Kommune: Jordflytningsanmeldelse, ren jord, matr. 14ci Bramdrup, Nr. Bramdrup
  291859/19
 • Fra Kolding Kommune: Jordflytningsanmeldelse, lettere forurenet jord, matr. 14ci Bramdrup, Nr. Bramdrup
  291873/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri
  289171/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til varsel og beskadiget maskine
  287386/19
 • Fra Nordfyns kommune, Yderligere bemærkninger vedr. Ørkebyvej 10, 5450 Otterup
  289923/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af undersøgelsesoplæg ift. §8-tilladelse - Sanderumvej 174, 5250 Odense SV, matr.nr. 42b, Sanderum By, Sanderum
  291636/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om Miljøgodkendelse efter § 33 til etablering af Biogasanlæg, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten
  291817/19
 • Fra FES: Supplerende undersøgelse - PFAS, Lilholtvej 2, Vojens
  296457/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Accept af udsættelse af frist for fremsendelse af dokumentationsrapport med redegørelse.p
  299581/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  297301/19
 • Fra Odense Kommune, Mail omkring undersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  300450/19
 • Fra Fredericia Kommune: Accept af udsættelse af frist for fremsendelse af dokumentationsrapport vedr. byggefelt 57, 59 og 60, matr.nr.763o Fredericia Bygrunde, 7000 Fredericia.
  299572/19
 • Fra Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  287112/19
 • Fra Rambøll: Revideret budgetstatus
  286261/19
 • Fra DMR - Rapporter indledende undersøgelse (grundejerdel og teknisk del) - Kildegårdsvej 2, 5580 Nørre Aaby
  286783/19
 • Fra ansøger: kvittering for bevillingsbrev
  285380/19
 • Fra Museum Sønderjylland: svar vedr. HØRING: Erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav, Svenstrup:
  286848/19
 • Fra GeoDania. Kopi af svar til middelfart Kommune
  285097/19
 • Fra Borger: Telefonbesked, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg. 561-78015 (haster)
  286944/19
 • Fra Medicinrådet:: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri
  287003/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 3, Nørre Havnegade, 6400
  282698/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 4, Nørre Havnegade, 6400
  282700/19
 • Fra Langeland Kommune: Varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen 5900 Rudkøbing
  285411/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 5, Nørre Havnegade, 6400
  282703/19
 • Fra Svendborg Kommune: NIRAS' kommentarer på §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  283436/19
 • Fra Orbicon A/S: SV: Vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Østerhus, Gl. Banegårdsvej 7, 9a og 9B, 5500 Middelfart - indsigt i sagsmateriale
  287210/19
 • Fra Orbicon A/S: Vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Østerhus, Gl. Banegårdsvej 7, 9a og 9B, 5500 Middelfart - indsigt i sagsmateriale
  287208/19
 • Fra ansøger: kvittering for tilsagnsbrev
  285347/19
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, Fredericia.
  287132/19
 • SV: Monitorering af specialeplanen 2018: Blodbankerne - anmodning om datatræk.
  342592/19

Udgående

 • Til borger: kopi af anmodning om udbetaling af egenbetaling, Jyllandsgade 44, 7000 Fredericia, jeres J.nr. JF/63681-95050
  286158/19
 • Til UD: Anmodning om udbetaling af egenbetaling, Jyllandsgade 44, 7000 Fredericia, jeres J.nr. JF/63681-95050
  286151/19
 • Til Esbjerg Kommune, Korrespondance ang. §8 ansøgning, Esbjerg Towers, Tovværksgrunden
  285546/19
 • Til Kolding Kommune, svar på undersøgelsespåbud Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  285335/19
 • Aktindsigt - til godkendelse
  284397/19
 • Til kommune og VURDST: Jyllandsgade 44, Fredericia, V2-afgørelse efter delvis oprensning
  284803/19
 • Til Region Syd, intern korrespondance vedr. Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283688/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. overkørselstilladelse og spørgsmål om kommunalt areal matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  324027/19
 • Til MST. Høring af afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening
  326285/19
 • Hovedentreprisekontrakt, UNDERSKREVET.pdf
  334295/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Nymarken 12 5464 Brenderup.pdf
  285362/19
 • Til EDC: Svar på din henvendelse vedr. 15i Vejen By, Vejen
  286756/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 , Hindballevej 5, Asperup
  284004/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  282315/19
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  282332/19
 • Til ejendomsmægler: sv vedr. Vosemosegyden 4, 5250 Odense SV, 461-70217
  286813/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 445-00030, Renseri, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart, matr. nr. 12bg Middelfart Markjorder - mail nr. 1
  287212/19
 • Til TVS Designradiatorer A/S - Svar på henvendelse om jordforurening - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  284675/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hessum Bygade 36, Otterup.pdf
  282039/19
 • Til Esbjerg Kommune. 561-71006 Auktionsgade 20, Esbjerg. V2 kortlægning af en del af matr. nr. 1254 og 1279 Esbjerg Bygrunde
  285832/19
 • Til EDC: Henvendelse Supplerende vedr. 15i Vejen By, Vejen
  286711/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287149/19
 • Til Home: Svar vedr. Davinde Bygade 42, 5220 Odense SØ
  285962/19
 • Til Kolding Kommune. Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  283447/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287142/19
 • Til Middelfart Kommune: Regionens udtalelse vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Gl. Banegårdsvej 9A og B og 7, 5500 Middelfart lokalitets nr. 445-00030
  285908/19
 • Til Borger: Svar vedr. Knudedybet 14, Esbjerg
  286951/19
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybølvej 23, 6230 Rødekro (529-40104)
  285900/19
 • Til Sønderborg Kommune. SV: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  286959/19
 • Til borger: svar Vedr. undersøgelse af Ravnskovgyden 4, Asperup
  285405/19
 • Til Svendborg Kommune: Revideret §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  283444/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 561-71006 Auktionsgade 20, Esbjerg. V2 kortlægning af en del af matr. nr. 1254 og 1279 Esbjerg Bygrunde
  285808/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hessum Bygade 36, 5450.pdf
  282038/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287162/19
 • Til Haderslev Kommune - svar vedr. kommunens afgørelse - matr.nr. 182 Arnitlund
  287353/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring V2 - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  288306/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  297304/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  296772/19
 • Svar til projekt - tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje (j.nr. 19/11752)
  310013/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale vedr. Lok. 445-00030 - her rapport fra videregående undersøgelse på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  287222/19
 • Til Langeland Kommune: Regionens kommentarer på varslet påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  286156/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Hedevejen 5, 5932 Humble.pdf
  287165/19
 • Til Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  284041/19
 • Til Billund Lægeklinik - Forespørgsel vedr. selektiv lukket for tilgang af patienter
  286284/19
 • Til borger - Kortbilag - Nannasvej 3-9, Kløvervej 27
  285394/19
 • Til borger - Kortbilag - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby
  287121/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sønderbyvej 21, Otterup.pdf
  282658/19
 • Til Home: Svar vedr. Østergade 10, 3. th. 6400 Sønderborg
  287144/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, V2-afgørelse, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  286367/19
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. regninger
  286116/19
 • Til borger, V1- afgørelse - Nymarken 12 5464 Brenderup.pdf
  285364/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på renserisagen fra Lok. 445-00030, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart - mail nr. 2
  287213/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) - Nybølvej 23, Rødekro
  285820/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hejselvej 11, Bylderup Bov.pdf
  282339/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar Rolighedsvej 23B, 5863 Ferritslev Fyn, matr. nr. 68a Rolsted By, Rolsted
  286611/19
 • Til Brenderup Realskole, V1-afgørelse, med kortbilag, Skolevej 26, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  287111/19
 • Til Vejle KOmmune: 3. rykker vedr. manglende dokumentation
  287158/19
 • Til Vejdirektoratet: Orientering om V0-kortlægning af del af Brovejen, 5900 Rudkøbing, Matr. nr. 7000y, Rudkøbing markjorder
  286004/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale i renserisagen fra Lok. 445-00030 - her vedr. suppl. undersøgelser på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  287223/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287105/19
 • Til Borger: Udgår af kortlægningen på baggrund af afværge
  284995/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287159/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  282125/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  286348/19
 • Til borger V1-afgørelse med kortbilag, Tanggyden 1, 5466 Asperup.pdf
  286633/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  284838/19
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg. Doc2Mail - Forsendelse 126685167.pdf
  285789/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287124/19
 • Til COWI: kontrakt til underskrift
  284652/19
 • Til Orbicon A/S: Re: Vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Østerhus, Gl. Banegårdsvej 7, 9a og 9B, 5500 Middelfart - indsigt i sagsmateriale
  287209/19
 • Til ansøger: orientering om bevilling
  286251/19
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Terkelsbøl Bygade 10B, 6360 Tinglev.pdf
  282551/19
 • Til Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  286974/19
 • Til Tegnestuen. Henvendelse om baggrundsmateriale for V2 kortlægning
  284639/19
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Terkelsbøl Bygade 10A, 6360 Tinglev.pdf
  282550/19
 • Til Borger - Svar vedr. fejlagtig opkrævning af honorar
  283576/19
 • Til ansøger: Orientering om tilsagn
  287081/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 126654078.pdf
  283441/19
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  286817/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Sønderbyvej 21, 5450 Otterup.pdf
  282662/19
 • Til ansøger: Orientering om tilskud
  287153/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybølvej 23, 6230 Rødekro (529-40104)
  285909/19
 • Til Vejdirektoratet. Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  284830/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287156/19
 • Til borger - Afgørelse Kløvervej 27 og Nannasvej 3, 5, 7 og 9, Ringe - kortlægning på Vidensniveau 2.pdf
  285395/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby.pdf
  287122/19
 • Til borger - Boligerklæring - Kløvervej 27 og nannasvej 3, 5, 7, 9, Ringe.pdf
  285396/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby.pdf
  287125/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby.pdf
  287126/19
 • Til MST. Høring af afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening
  344355/19

26. juni 2019

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Forslag til proces- og tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  324015/19
 • Fra Colliers: Henv. vedr. 479-00013
  287638/19
 • ESDH JordWeb anmeldelse (162619).pdf
  298883/19
 • ESDH JordWeb anmeldelse (162619).pdf
  298885/19
 • ESDH JordWeb anmeldelse (162619).pdf
  298884/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325125/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning_Jarlsberggade 1Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325126/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, regnvandsledning ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325123/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325124/19
 • Fra rådgiver - samlede resultater inkl. ekstra delområder
  300075/19
 • SV: Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  280771/19
 • Referat af projektgruppemøde 20-jun-2019
  281301/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286113/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, høringssvar vedr. vej matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  280615/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag til §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  296745/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  296697/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag til §8-ansøgning.pdf
  296758/19
 • fra Vejle kommune Orientering om forurening på Engumvej, 7120 Vejle Øst
  298882/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelsesperiode er forlænget for læge i Skærbæk
  289979/19
 • Fra Niras: Bilag - 828 TO Guldager - transektmonitering nr 6 januar 2019_samlet.pdf
  287745/19
 • Fra Niras: Ny version med bilag til notat om transektmonitering nr. 6, januar 2019
  287728/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Til Niras: mangler bilag til notat om transektmonitering nr. 6, januar 2019
  287715/19
 • Mail fra Sundhedsstyrelsen
  291560/19
 • Fra Varde kommune: Tilladelse efter § 8 - Storegade 15A, Varde
  282208/19
 • Fra Haderslev Kommune - afslag på landzoneansøgning til etablering af sø - matr.nr. 182 Arnitlund
  287336/19
 • Fra Nordfyns Kommune, benærkninger verdr. Ørkebyvej 10, 5450 Otterup
  289521/19
 • Fra Middelfart Kommune: Sup. oplysninger
  285009/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16 - økonomi og faktura
  283645/19
 • fra Varde kommune orientering om Miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S
  286623/19
 • Fra EDC: Henvendelse om V2 registreringen på vedhæftede ejendom.
  286671/19
 • Svar fra IBC - Tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje (j.nr. 19/11752)
  282666/19
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til gennemførelse af anlægsarbejder på Kongensgade 113, matrikel 730a m.fl.
  282116/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Henv. Rolighedsvej 23B, 5863 Ferritslev Fyn, matr. nr. 68a Rolsted By, Rolsted
  286594/19
 • Fra Home: Henv. Østergade 10, 3. th. 6400 Sønderborg
  287141/19
 • Fra Kommune: V2 afgørelse på: Strandvejen 175, 5450 Otterup, Matr. nr. 22g og 22k Hasmark By, Norup, 471-04021
  282605/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  299830/19
 • Fra firma: RE:Revideret udkast til kommissorium for ekstern gennemgang af Nyt OUH
  299739/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325129/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, regnvandsledning ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325127/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325128/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning_Jarlsberggade 1Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325130/19
 • Fra projekt: Regnskab for journal nr 08/16844 - "I seng med giraffen" - 10228008
  331957/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. konstateret forurening, Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg V
  281853/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  281667/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om godkendelse af nedrivning af bygninger på St. Okseø
  281658/19
 • Fra praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  281574/19
 • Fra TVS Designradiatorer A/S - anmodning om revurdering - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  283504/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til godkendelse
  284598/19
 • Fra borger, ønsker afgørelsen fremrykket
  286430/19
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia - supplerende undersøgelser og økonomi
  283487/19
 • Fra ansøger: kvittering for bevillingsbrev
  285370/19
 • Fra borger: Vedrørende anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år
  285402/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia, økonomi og faktura
  282646/19
 • fra Varde kommune orientering om Miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S - Sagsnr16-7449_Doknr101746-19_v1_Endelige revurdering af miljøgodkendelse af Ølgod produktforretning AS - 2019 - Gårdevej 16 - 6870 .PDF
  286630/19
 • Fra Langeland Kommune: BILAG Varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  285404/19
 • Fra DGE: SV vedr. VTU, : Lagervej 1, Bredebro
  280766/19
 • Fra Varde kommune: SV: Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  281421/19
 • Fra TI: Projekt om fremtidens byggematerialer, følgegruppe
  351357/19

Udgående

 • Til EDC: rapport, Lavninggyden 8, Haderslev
  286463/19
 • Til borger, boet: Orientering om undersøgelses resultater, Lavninggyden 8, Haderslev
  286460/19
 • Til Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af varsling af undersøgelsespåbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  282026/19
 • Til TreFor: Opdatering: Projekt vedr. FN's verdensmål
  303884/19
 • Til NCC RÅSTOF Kvittering for modtaget sikkerhedsstillelse
  289243/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. kommunens brug af ordet berigtigelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  280646/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Høring over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  280432/19
 • Til parter og myndigheder, UDKAST MED BILAG till matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  280435/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, info om databeskyttelse raastof.pdf
  280438/19
 • Til DIN Forsyning+kommune, Udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Nordskrænten, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  280756/19
 • revisionsinstruks kulturpuljen.pdf
  279402/19
 • Partnerskabsaftale mellem Esbjerg Kommune, DGI og Region Syddanmark.pdf
  279399/19
 • standardvilkår kulturpuljen.pdf
  279403/19
 • til Svendborg Kommune: SV: DGI Landsstævne 2021 - materiale fra mødet i dag
  279398/19
 • Ansøgningsskema marts 2019.doc
  279401/19
 • Til Ulbølle Vandværk: SV: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  279297/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge er ophørt i praksis
  285100/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285985/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285375/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285963/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285960/19
 • Til vagtlægen: ændring til cvr. nummer - Husk at sørge for at banken kobler nem-konto op på cvr. nummeret.
  281340/19
 • Til lægerne: mail med bekræftelse på åbning for tilgang pr. 1. juli 2019
  281633/19
 • Til Lars Bjørknæs: Kvittering for modtagelse
  315006/19
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  280058/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense V
  281481/19
 • Til PLO og Leverandører - Vedr. praksishandel i Odense V
  281474/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansat læge er stoppet i Billund
  281941/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansat læge er ophørt i Billund
  281940/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  280067/19
 • Til Energinet - kontaktoplysninger - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  279170/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Odense
  281463/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge bliver kompagnon i praksis
  280718/19
 • Til Varde kommune: svar Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  280775/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Billund
  280335/19
 • Til Varde kommune: SV: Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  281432/19
 • Til Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed- Høring fafgrænsning af miljørapport
  281669/19
 • Til Middelfart KOmmune: SV vedr. oplæg til afgravning
  280913/19
 • Til Læge - Bekræftelse på indtræden i lægepraksis pr. 1.7.2019
  280748/19
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Kokmose 7. 6000 Kolding.pdf
  280367/19
 • Til kommunen: 040150 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  281656/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285306/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285358/19
 • Til borger: orientering om undersøgelsesresultater, Lavninggyden 8
  286451/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285366/19
 • Til borger, kvittering - vil udfærdige afgørelsen
  286437/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285928/19
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Kokmose 7. 6000 Kolding.pdf
  280349/19
 • Til Vele Museum - Høring afgrænsning af miljørapport
  281595/19
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse som praktiserende læge i Region Syddanmark
  280236/19
 • Til Vejle Kommune -,Høring fafgrænsning af miljørappor
  281608/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører - Vedr. ansættelse af læge i Billund
  280329/19
 • Til folketingsmedlemmer: Ang. møde
  281378/19
 • Til Miljøstyrelsen - Høring afgrænsning af miljørapport
  281614/19
 • Til borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  281964/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Billunde
  280205/19
 • Til DIN Forsyning + kommune, Udgår inden kortlægning, Østre Kjersingvej 21-23, 6705 Esbjerg Ø
  280755/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, foelgebrev hoering udkast matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  280433/19

25. juni 2019

Indgående

 • SV: Tilsagn vedr. Sundhedsaftale
  286115/19
 • Fra Svendborg Kommune: DGI Landsstævne 2021 - materiale fra mødet i dag
  279210/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til videregående undersøgelser, pulje 5
  309037/19
 • Beslutninger om kriterier til identifikation og klargøring af terrænnære pejledata 25juni2019.docx
  348492/19
 • RE: Aftaler om det fortsatte arbejde med terrænnært grundvand
  348491/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 i regionsråd og kommunalbestyrelser
  303401/19
 • VS: Sundhedsaftalen blev godkendt af Haderslev Byråd den 28. maj 2019
  286117/19
 • Fra Rambøll: Overboring og renovering af eksisterende moniteringsboring for Region Syddanmark i Nyborg
  286700/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286118/19
 • Re: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286120/19
 • Fra Rambøll: tildsplan, Nyborg
  286696/19
 • Fanø Kommunes godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  303404/19
 • Fra Langeland Kommune - brev vedr. krav i byggetilladelse BR10 mm.
  299420/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286121/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilbagemelding efter møde matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  280610/19
 • Fra NCC RÅSTOF Ny sikkerhedsstillelse til Sellebjerg Grusgrav
  289223/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  280597/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, bemærkning til myndighedshøring tillæg matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  280639/19
 • Fra Svendborg Kommune: SV: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  278605/19
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse
  288007/19
 • Fra BDO: Værditabsregnskab - Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  276773/19
 • Fra Orbicon: Rapport til gennemlæsning Gl. Stationsvej 7A
  276667/19
 • Fra Orbicon: Rapport til gennemlæsning Gl. Stationsvej 7
  276666/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål om §8 pligt, Åbjerg 8B, 6340 Kruså
  289026/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning, genopbygning af tankanlæg, Møllebugtvej 7.pdf
  296712/19
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer
  299751/19
 • Deloitte, Servicebrev Psykiatrien 2018
  307616/19
 • Servicebrev Psykiatrien 2018 - Servicebrev Psykiatrien 2018.pdf
  307618/19
 • Fra Lars Bjørknæs: Anmodning om aktindsigt
  314940/19
 • Fra Kolding Kommune, Oplæg til forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  311568/19
 • Fra Svendborg Kommune: Kvittering for §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  278204/19
 • Fra Varde kommune: Fremsendelse af udkast 2 §8 tilladelse - Storegade 15A
  278836/19
 • Fra NIRAS, arkivmateriale vedr. 410-81035, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.pdf
  279152/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fortsat korrespondance med DGE omkring bemærkninger til DGE's statusrapport af 9. april 2019, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  277775/19
 • Fra Franck Geoteknik: Supplerende oplysninger vedr. oplæg til undersøgelse
  279106/19
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  278410/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af § 19 tilladelse til oplægning af sediment
  278668/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om RGS' kommentarer til supplerende kommentarer fra DGE ang. kildesporing, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  277797/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  279004/19
 • Fra Nordfyns Kommune: KORT - Stedfæstning af fiskehytte på Vestre Havnevej 13i, 5400 Bogense
  277361/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  278998/19
 • Fra Vejle Kommune:kommende møde vedr. tilskud til medicin
  277218/19
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Påbud om oprydning af forurening ved OBU, Søndre Landevej 225
  278920/19
 • Fra Energinet - anmodning om kontaktoplysninger - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  279169/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Monitorering af specialeplanen 2018: Blodbankerne - anmodning om datatræk.
  280962/19
 • Fra EDC: Henv. vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen
  279130/19
 • Fra Franck Geoteknik: Supplerende kommentar vedr. oplæg til undersøgelse
  279108/19
 • Fra borger: Vedrørende Assens kommune
  279469/19
 • Fra Sweco - Gothersgade 47 - Indeklimaforsøg Gothersgade 49 - økonomi
  282641/19
 • Fra Home: Henv. vedr. Davinde Bygade 42, 5220 Odense SØ..
  285787/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  281572/19
 • Fra Middelfart Kommune: Bygge- og anlægsarbejde ved Gl. Banegårdsvej 9A og B og 7, 5500 Middelfart lokalitets nr. 445-00030
  285876/19
 • Fra Sweco Gothersgade 47 - Indeklimaforsøg Gothersgade 49 - økonomi
  283739/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej - Svendborg
  283548/19

Udgående

 • TIL KB Software: Månedlig gennemgang af Elmah log
  279111/19
 • Til Svendborg Kommune: SV: DGI Landsstævne 2021 - materiale fra mødet i dag
  279208/19
 • Til FMK RÅSTOF Partshøring af udkast til screeningsafgørelse Blæsbjerggyden
  293709/19
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af udkast til screeningsafgørelse Blæsbjerggyden
  278894/19
 • Til ansøger mv.. RÅSTOF, Forslag til proces- og tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  280469/19
 • til Rambøll: kontaktoplysninger til Hf. Vesterled, Nyborg
  286693/19
 • Til grundejer - Vedr. status - inkl kopi af moniteringsrapport - mail 2 af 2
  350049/19
 • Til grundejer - Vedr. status - inkl kopi af moniteringsrapport - mail 1 af 2
  350048/19
 • Til Svendborg Kommune: Pesticidværktøj
  278629/19
 • Til Tønder Kommune: §8-høringssvar for Ebbedamvej 4, 6270 Tønder, 550-81208
  278323/19
 • Til Svendborg Kommune: svar vedr. analyseresultater fra Fåborgvej Losseplads
  278541/19
 • Til Rådgiver: Boringsplacering på MCK Svendborgs arealer
  277048/19
 • Kvalitetsfondsprojekt på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa - advokatbrev 2. kvartal 2019
  276927/19
 • Til Strøjer Tegl RÅSTOF Klagefrist udløbet, tilladelse Basselund gældende
  288004/19
 • Til NCC RÅSTOF Meddelelse om at tilladelsen Sellebjerg er gældende
  289218/19
 • Til Ulbølle Vandværk: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  278555/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af fiktivt ydernummer
  289548/19
 • Til Nordfyns Kommune, yderligere oplysninger vedr. Ørkebyvej 10, 5450 Otterup ønskes
  289514/19
 • Til Kolding Kommune. SV: [Sagsnr.:16/657] - [Dok.nr.:150378/19] Udkast - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 463b og 458a Kolding Bygrunde, Klostergade 8 – 10 og 16, 6000 Kolding.docx
  325587/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279039/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279072/19
 • Til Varde kommune: høringssvar til udkast 2 §8 tilladelse- Storegade 15A
  278842/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  278342/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81364
  278779/19
 • Til Aabenraa Kommune - Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  277696/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279058/19
 • Til Franck Geoteknik: Kommentarer til oplæg til undersøgelse
  277796/19
 • Til Dansk Overfladebehandling IS, V1-høring, Rugårdsvej 206, Brenderup Fyn.pdf
  278711/19
 • Til DANSK OVERFLADEBEHANDLING, Kortbilag til V1-høring, Rugårdsvej 206.pdf
  278727/19
 • Til Fanø Kommune. SV: Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  277098/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Hollændervej 4, 5500 Middelfart, Middelfart - udgår inden kortlægning
  278902/19
 • Til Naturstyrelsen_V1-høring, Vigelsø 2, 5450 Otterup.pdf
  277493/19
 • Til EDC - Bilag 1: til svar på henvendelse om V2-kortlægning på Gestenvej 29,6600 Vejen
  278473/19
 • Til EDC: Svar vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen
  279132/19
 • Til Esbjerg Kommune: Høring om påbudsmuligheder, Findlandsgade 1, 6700 Esbjerg
  278154/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-kortbilag - høring, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  277702/19
 • Til Naturstyrelsen_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vigelsø 2, 5450 Otterup.pdf
  277501/19
 • Til ejer, SKAT og kommuneV2 afgørelse på: Strandvejen 175, 5450 Otterup, Matr. nr. 22g og 22k Hasmark By, Norup, 471-04021
  278586/19
 • Til Svendborg Kommune: Korrespondance om §8-høringssvar for Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg
  278212/19
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  278701/19
 • Til grundejer: refusion af elforbrug
  278660/19
 • Til Danish Agro, V1-høring med bilag, Smedeland 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  278552/19
 • Til Naturstyrelsen, Kortbilag til V1-høring, Vigelsø 2, Otterup.pdf
  277504/19
 • Til Assens kommune: SV: Dispensation til fjernelse af dige i forbindelse med indvinding af råstoffer
  277535/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  279016/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  279092/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring med bilag, Slogsherredsvej 27, 6372.pdf
  278307/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  279029/19
 • Til Verein Deutsche Privatschule, V1-høring med bilag, Grønnevej 50, 6360 Tinglev.pdf
  278757/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279056/19
 • Til EDC - Bilag 2 til svar på henvendelse om V2-kortlægning på Gestenvej 29,6600 Vejen
  278483/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-høring, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  277701/19
 • Til EDC - Svar på henvendelse om V2-kortlægning på Gestenvej 29,6600 Vejen
  278438/19
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  277051/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilskud til medicin
  276995/19
 • Til Danske Regioner: Regional stillingtagen til videreførelsen af Medicinpuljen - deadline 21. juni
  277229/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279064/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  279096/19
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  278713/19
 • til Sweco SV: Pulje 19 og 20 - Kontrolkort og kontrolrapporter
  277977/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg
  279084/19
 • Til Dangrit - udløb klageperiode - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  276688/19
 • BILAG: V2-kortlægning af en del af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, matr. nr. 4d og 4e Dongs Højrup By, Kirkeby (Lok. nr. 479-81241). - V2-kortlægningsbrev m. bilag, Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, 479-81241.pdf
  277231/19
 • Tolkegebyr - svar på spørgsmål 20/06-2019 til Dagens Medicin - opfølgning
  278238/19
 • Til DH Ejendomme Esbjerg: Afgørelse - udgået af kortlægning, 561-61005
  277042/19
 • Til borger: V2-kortlægning af en del af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, matr. nr. 4d og 4e Dongs Højrup By, Kirkeby (Lok. nr. 479-81241).
  277227/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279049/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279047/19
 • Til NIRAS: Rykker for svar
  278731/19
 • Til DANSK OVERFLADEBEHANDLING IS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Rugårdsvej 206.pdf
  278719/19
 • Til Ulbølle Vandværk: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  276867/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279074/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279033/19
 • Til Svendborg Kommune: Kommentar til §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  278392/19
 • Tolkegebyr: Tolkegebyr: svar på spørgsmål d.20/06-2019 til Dagens Medicin
  277183/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279035/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg
  279088/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 1. kvartal 2019 - Region Syddanmark
  277854/19
 • Til Svendborg Kommune: §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  278396/19
 • Til Jansen-Cilag: Information vedr. Imbruvica
  277500/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bårdesøvej 79, 5450 Otterup
  278196/19
 • Til kommune, vv og hf. Vesterled: Kopi af orientering om renovering af en overvågningsboring 147.939
  286704/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  281582/19
 • Til Nyborg Kommune: orientering om renovering af 147.939
  286812/19
 • Til:yder
  278337/19

24. juni 2019

Indgående

 • RE: Aftaler om det fortsatte arbejde med terrænnært grundvand
  348490/19
 • Indberetning af klargjorte terrænnære pejledata fra regioner
  348493/19
 • Fra Orbicon: Rapport Gl. Stationsvej 5B og 5C
  276664/19
 • Fra Orbicon: Rapport Gl. Stationsvej 5B og 5C
  276665/19
 • Fra REGLAB: Ny endelig CØ-folder med centrale pointer
  304352/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 - Vejle Kommune
  286122/19
 • Fra Rambøll: kontrakt, renovering af moniteringsboring i Nyborg
  286687/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om udvidelse og ændret efterbehandling matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  276119/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med ansøgning om udvidelse og ændret efterbehandling matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  276118/19
 • Fra Kolding Kommune: Varsel ang. Undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283533/19
 • Fra Kolding Kommune: Varsel ang. undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283532/19
 • Fra DGE: Rapport, videregående undersøgelser, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  289907/19
 • Aftale samtykkeerklæring.pdf
  287772/19
 • 0020_Region_Syddanmark_RSYD-436_promt_til_samtykke_til_forskning.pdf
  287770/19
 • Aftale svar over tid.pdf
  287775/19
 • Aftale kioskløsning.pdf
  287771/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Håndtering af jord med misfarvning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  291257/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Kvittering for modtagelse af spørgsmål
  296072/19
 • Fra Lægevagten: mail med anmodning om vagtydernummer
  298786/19
 • Fra KKR: forslag til dagsordenspunkter til kommende KKU
  304273/19
 • Svar fra EU-kommissionen på positionspapir vedr. interreg 6A sendt af DialogForumNorden
  305734/19
 • Fra Sweco: Vedr. fakturering for Take a Walk
  282635/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  280583/19
 • Fra DGE: Endelig rapport. Lavninggyde 8, Haderslev
  286427/19
 • Fra projekt Voyager - projekt regnskab
  286795/19
 • Fra DGE: revideret situationsplan og tilbudsliste; VTU; Lagervej 1, Bredebro
  274791/19
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  276036/19
 • Fra Kinnarps: Ordrebekræftelse stole
  275572/19
 • Fra EDC - Henvendelse om jordforurening på Beldringevej 122, 5270 Odense
  276020/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt 2019 monitering
  274284/19
 • Fra Læge - Andmoding om ændring af cvr-nr vedr. adgang til sundhed.dk
  275686/19
 • Til COWI: Accept af tilbud
  274790/19
 • Fra Uddannelsescentret Fredericia: Bekræftelse vedr. bookingnr. 3855
  275751/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  275419/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Henvendelse vedr. arealoverførsel 2
  274831/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  276028/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  275421/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknisk: Bilag - oplæg til undersøgelse, Korskildevej 10 Fredericia.pdf
  277170/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknisk: Revideret oplæg til undersøgelse
  277167/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse af læge i Billund
  280079/19
 • FRa Middelfart Kommune: Oplæg til afgravning.
  280896/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  277674/19
 • Fra DGE: Svar på Kommunens og Regionens bemærkninger til DGE's statusrapport af 9. april 2019, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  277747/19

Udgående

 • Til REGLAB: forslag til proces, CØ-folder med centrale pointer
  304355/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Henvendelse og svar om råstofindvinding Jordløse i Assens Kommune
  317206/19
 • Til Borger: Pederstræde 5 og Viadukten 6A, Bramming - Orientering om undersøgelsesresultater
  276375/19
 • Til Arbejdstilsynet: Bidrag til svar på spørgsmål på informationsmødet
  281561/19
 • Til DMR, Vedr. bolig, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  275290/19
 • Til borgere - Orientering om kortlægningsresultater
  274994/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af § 8-pligt på indretning af klub og festlokale, Sundvænget 5A, 5600 Faaborg
  275723/19
 • Til Borger, Kortbilag, Søndergade 11, 5580 Nr Aaby.pdf
  275810/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter undersøgelse, Søndergade 11, 5580 Nr Aaby.pdf
  275824/19
 • Til praksis - bekræftelse på ændring af cvr-nr
  275707/19
 • Til Borger, UDKAST til Boligerklæring, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275054/19
 • Til Vissenbjerg-Bred Vandværk, svar på henvendelse
  276148/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ballemose 6, Otterup.pdf
  275415/19
 • Tl Franck Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  276570/19
 • Til Borger, Kortbilag, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275051/19
 • Til Borger, V2-høring, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275058/19
 • Til FDO: SV: Vedr. lager og olieledning i Håstrup
  274907/19
 • Til EDC - Svar på henvendelse om jordforurening på Beldringevej 122, 5270 Odense
  276038/19
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om dokumentation, § 8 tilladelse til anlægsarbejde på Nørre Havnegade 39, 6400
  276317/19
 • Til Niras: Kvittering på forespørgsel om sagsmateriale på Dalumvej 116A og 130, hhv. matr 1cft Kristiansdal Hgd. og 4b Hjallese By.
  274459/19
 • Til grundejer: Endelig V2 kortlægning
  274968/19
 • Til DGE: SV: Revideret situationsplan og tilbudsliste, VTU, Lagervej 1, Bredebro
  274798/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  274728/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Snogbæk Nederby 21, 6400 Sønderborg.pdf
  274782/19
 • Til Lavensby vandværk: SV: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  276133/19
 • Til ansøger: kvittering for besked om fondsstøtte
  275093/19
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Afgørelse Efternuancering V2-kortlægning, Storegade 38, 6640 Lunderskov
  275750/19
 • Til projekt: revideret tilsagnskontrakt
  276159/19
 • Til Myndigheder: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  274906/19
 • Til Nyborg Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til den samlede undersøgelsesrapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  275755/19
 • Til Sønderborg Kommune og SKAT: kopi af afgørelse om ændring af V2 kortlægning
  274706/19
 • Til Sønderborg Kommune: svar på henvendelse
  274840/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Svar på spørgsmål vedr. kvartalsrapport fra Aabenraa, 4. kvartal 2018
  275557/19
 • Til projekt: Rev. tilsagnskontrakt
  276095/19
 • Til Svendborg Kommune: §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  276415/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ballemose 6, Otterup.pdf
  275420/19
 • Til borger - Efternuancering m bilag, 623-00013, Storegade 38, 6640 Lunderskov.pdf
  275697/19
 • til Varde komune bemærkninger til undersøgelsesoplæg , Syrenvej matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder
  275412/19
 • Til Sønderborg Kommune, Ejendomskontoret: Vedr. Fyldområde Broagervej - afgørelse, del af V2 areal udgår af kortlægning, lok. 533-05704
  274690/19
 • Til Vejle Kommune: Svar på forespørgsel: Haster - Høring § 8 pligt for overfladevand - Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  274928/19
 • Til ansøger: orientering om Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  274940/19
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275044/19
 • Til Varde kommune: svar vedr. rørgennemføringer §8 ansøgning vedr. Storegade 15a, Varde - mangler supplerende oplysningner om rørgennemføringer m.m.
  274286/19
 • SV: Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. gennemførelsesrapporten 2018
  276595/19
 • Til Vurderingsstyrelsen, Aabenraa KOmmune og Naturstyrelsen: Revurdering af afgørelse efter jordforureningsloven om kortlægning på V2, Store Okseø, Aabenraa Kommune
  276334/19
 • Til Sønderborg Kommune, Ejendomskontoret: Bilag til "Vedr. Fyldområde" - Afgørelse, del af V2 areal udgår inkl. bilag
  274698/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Brovej 90, 6310 Broager, matr. 352 Broager - lok. nr. 507-00006
  275253/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning m boligundersøgelse, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  280606/19
 • Til Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  287116/19

23. juni 2019

Indgående

 • VS: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023, Fredericia Kommune [Sagsnr.:19/3533]
  286123/19
 • 51550-19 Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  286124/19

22. juni 2019

Indgående

 • Fra Vejle Kommune: Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - afrapportering- § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og fjernelse af belægninger
  275014/19

21. juni 2019

Indgående

 • FRA RSJA: Referat RIT projekt-gruppe den 18 juni
  273457/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om dokumenter, Storebæltsvej 7D og 10, 5800 Nyborg
  273430/19
 • Fra REGLAB: færdige CØ-rapporter
  304350/19
 • Fra EDC: spm. om status på Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  286420/19
 • Folder_ARKVEST_2015.pdf
  275886/19
 • Fra museet, RÅSTOF, Vedr. digefjernelse Sagsnr.: 19/7300 museets bemærkninger til digedispensation matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  275883/19
 • ARV K 2019-0051.pdf
  275885/19
 • Kommenteringer af udkast
  304345/19
 • FRA COWI: Reference miljøet - 1. testrunde af SPA-5 - 21. juni - 4. juli
  273460/19
 • Fra styrelser og foreninger RÅSTOF Kvitteringer fra styrelser Sellebjerg
  289214/19
 • Fra styrelser, foreninger RÅSTOF Samlet i en email Kvitteringer styrelser Basselund
  288000/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - skema med forslag videre tiltag
  282532/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 45 - accept fra grundejer
  282503/19
 • Fra Niras: Undersøgelsesoplæg, Sanderum 174, 5250 Odense SV
  286372/19
 • Fra Kolding Kommune: kopi af analyserapport, Jens Holmsvej 51, Kolding
  288632/19
 • Fra nyt medlem - anmodning om deltagelse i tværsektoriel FMK gruppe i Region Syddanmark
  302540/19
 • Servicebrev SLB - SLB Servicebrev 2018.pdf
  307606/19
 • Servicebrev SVS - SVS Servicebrev 2018.pdf
  307496/19
 • Servicebrev SHS - SHS Servicebrev 2018.pdf
  307587/19
 • Deloitte, Servicebrev OUH
  307478/19
 • Deloitte, Servicebrev SVS
  307494/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  308442/19
 • Deloitte, Servicebrev SLB
  307605/19
 • Servicebrev OUH - OUH servicebrev 2018
  307480/19
 • Deloitte, Servicebrev SHS
  307586/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:16/657] - [Dok.nr.:150378/19] Udkast - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 463b og 458a Kolding Bygrunde, Klostergade 8 – 10 og 16, 6000 Kolding.docx
  325585/19
 • Fra Jyske Bank, kvittering vedr svar på henvendelse - lok. 545-50164
  271733/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Købmagergade 41, tilladelse efter Jordforureningsloven
  271814/19
 • Fra rådgiver - rettet rapport
  274402/19
 • Ditmer, fakt 307167
  274413/19
 • Ditmer, fakt 307166
  274434/19
 • Rra rådgiver -rettelse
  274417/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. ændring af V2 kortlægning, Broagervej
  274365/19
 • Fra ansøger: meddelt tilskud fra Statens Kunstfond
  275083/19
 • Fra Stürup A/S - Veerst grusgrav - ændring efterbehandling
  274292/19
 • Fra Vejle Kommune: Haster - Høring § 8 pligt for overfladevand - Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  274505/19
 • Fra Fonden: Referat af bestyrelsesmøde i H.C. Andersen Fonden 20/6 2019
  275247/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:16/657] - [Dok.nr.:150378/19] Udkast - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 463b og 458a Kolding Bygrunde, Klostergade 8 – 10 og 16, 6000 Kolding.docx
  274154/19
 • Minutes of the STRING Political Forum on June 12th, 2019 in Rønne
  274784/19
 • Fra Assens Kommune: mail vedr. Dispensation til fjernelse af dige i forbindelse med indvinding af råstoffer
  274263/19
 • Fra EDC - Henvendelse om forurening på Gestenvej 29, 6600 Vejen
  278376/19
 • Fra JORD:DK: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, Kragelundvej 9, Bække
  271344/19
 • RE: Information om Braltus i Praksisnyt, Region Syddanmark februar 2019
  273559/19
 • Fra Agrolab, pesticidanalyse rapporter fra 427-00002 - (AGR0LAB)Ordre Nr. 1961108 PSM-Projekt Region Syddanmark - Sags Nr. 427-0002 - Lokalitetsnr. 427-00002 - Personreference - Boringsnr. DU5 - DGUnr 164.1895 af.msg
  273030/19
 • Fra Sweco, ny tidsplan for Pulje 29 og 30
  273189/19
 • SV: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psykotiske tilstande
  273567/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. juni 2019
  271275/19
 • Fra Agrolab, Analyserapporter for pesticider, 461-00087
  272916/19
 • Fra LIFA A/S - Henvendelse om arealoverførsel fra offentlig vej - Strandvejen 22, 6000 Kolding
  273311/19
 • Fra Varde kommune: §8 ansøgning vedr. Storegade 15a, Varde - mangler supplerende oplysningner om rørgennemføringer m.m.
  271805/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  272924/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Gothersgade 47 - accept fra grundejer
  282496/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Odense V
  280613/19
 • FRa Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 49 - accept fra grundejer
  282512/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansat læge er ophørt
  281937/19
 • Indstilling af medlemmer til det dansk-tyske Interreg-udvalg
  344842/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om dokumenter, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  273609/19
 • Til Rambøll: kommnetar til udbudsmateriale, Nyborg
  286686/19
 • Til Rambøll: vedr. udbud, Nyborg
  286684/19
 • Til Vejle Kommune: Stillingstagen til påbudsmuligheder
  273073/19
 • Til borger, kortbilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  273087/19
 • Til borger, V2 høringsbrev, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  273089/19
 • Til Vejle Kommune, orientering om forurening, Boulevarden 36, 7100 Vejle
  273067/19
 • Til borger, UDKAST, V2-kortlægningsbrev, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  273088/19
 • Til DMR A/S: Regionens bemærkninger til den samlede undersøgelsesrapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  272380/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, museets bemærkninger til digedispensation matr.nr. 15a Kjelst By, Billum til orientering
  275900/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, museets bemærkninger til digedispensation matr.nr. 15a Kjelst By, Billum til orientering
  275898/19
 • Til EDC: svar på sp. om status på Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  286423/19
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af varsel om undersøgelse på Havrekær 65, Veflinge
  271980/19
 • Til Nordfyns Kmmune: Kopi af varsel om undersøgelse på Viernevej 50, Veflinge
  271981/19
 • Til Billund Kommune: Kopi af varsel om undersøgelse, Elkjærhøjevej 10, Billund
  271984/19
 • Til Rådgiver: Kopi af varsel om undersøgelse, Elkærhøjevej 10, Billund
  271951/19
 • Til Rådgiver: Kopi af varsel om undersøgelse på Viernevej 50, Veflinge
  271948/19
 • Til Rådgiver: Kopi af varsel om undersøgelse på Havrekær 65, Veflinge
  271954/19
 • Til Orbicon og COWI: Ændringer til udbud af Pulje 5 - videregående undersøgelser, Region Syddanmark
  309029/19
 • Til Rådgiver: Aftale med grundejer om besigtigelse på Viernevej 50
  272967/19
 • Kvittering
  283588/19
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse m. information om rådgiver og tidsplan
  292520/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af V2 høring - ejendommen matr. 13gz Seest By, Seest
  272258/19
 • Til Tønder Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 126241874.pdf
  272901/19
 • Til Borger - Fremsendelse af teknisk rapport Koldingvej 430, Vejle
  273226/19
 • Til borger - V1-høring, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  271358/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om ny sagsbehandler, Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  272684/19
 • Til Borger, Kortbilag, Nørre Bygade 16 og Sønder Bygade 21, 7100 Vejle.pdf
  271564/19
 • Til Kolding Kommune: Anmodning om kopi af vedhæftet pdf - jordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  273252/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N, matr. nr. 3ib Gjesing By, Bryndum
  271811/19
 • Til Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psykotiske tilstande
  273410/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, Sønder Bygade 21, 7100 Vejle.pdf
  271577/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved
  271818/19
 • SV til EDC på henv,:Svenstrupvej 35, Skt Klemens, 5260 Odense S
  273129/19
 • Til Jyske Bank, afslutning af svar på henvendelse vedr. lok. 545-50164
  271721/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  281985/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  281989/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  281984/19
 • Til Borger: Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved
  271820/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Bilag til "Høring" - V2 høring inkl. bilag
  272080/19
 • Til SWECO: svar på henvendelse
  272841/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  271927/19
 • Til Borger: Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N, matr. nr. 3ib Gjesing By, Bryndum
  271813/19
 • SV på henv. Nordicals ejendomsmægler, Storegade 54, Haaderslev
  272866/19
 • Til Nordfyns Kommune: Stedfæstning af § 8 tilladelse, Vestre Havnevej 13I, 5400 Bogense
  271870/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af tidligt udkast til undersøgelsespåbud til drøftelse, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  272225/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Slogsherredsvej 53, 6372 Bylderup-Bov
  272434/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  272588/19
 • Til borger - V1-Kortbilag, afgørelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  271928/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Gartnervænget 1, 5466 Asperup
  271149/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, Nørre Bygade 16, 7100 Vejle.pdf
  271572/19
 • Til Teva vedr. information om Braltus i Praksisnyt, Region Syddanmark februar 2019
  273121/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet mandag den 24. juni 2019
  271227/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  271359/19
 • Til LIFA A/S - Svar på henvendelse om arealoverførsel fra offentlig vej - Strandvejen 22, 6000 Kolding
  273337/19
 • Til Kolding Kommune, by- og Udviklingsforvaltning: Høring af afgørelse efter jordforureningsloven - ejendommen matr. 13gz Seest By, Seest
  272063/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  271356/19
 • ANNULLERET Til Kolding Kommune: kopi af V2 høring - ejendommen matr. 13gz Seest By, Seest
  272315/19
 • Til Kolding Kommune, by- og Udviklingsforvaltning: Høring af afgørelse efter jordforureningsloven - ejendommen matr. 13gz Seest By, Seest
  272269/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Bilag til "Høring" - V2 høring inkl. bilag
  272291/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  281992/19
 • Til: Parti: Orientering om aktindsigt
  286153/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  281986/19

20. juni 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: udbudsmateriale UDKAST, Nyborg
  286679/19
 • Fra Rådgiver: Økonomiskema til Vestre Nørremarksvej 26, Vester Skerninge
  273153/19
 • Svar fra Trygfonden på fondsansøgning: Din ansøgning (ID: 128331) til TrygFonden
  271176/19
 • Fra rådgiver: Økonomiskema til Assensvej 63, Boltinge, Ringe
  273127/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kortbilag efterbehandlingsplan Sellebjerg Juni 2019 matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  270266/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med beskrivelse af revideret efterbehandlingsplan matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  270265/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar 2 på yderligere spørgsmål matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  270241/19
 • Fra FMK RÅSTOF Udkast til tilladelse vandindvinding og grundvandssænkning - Blæsbjerggyden
  277652/19
 • 66015-19_v1_Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  286130/19
 • VS: Sundhedsaftale
  286128/19
 • Punkt_18_Godkendelse af Sundhedsaftale _04-06-2019 11-11-15.pdf
  286127/19
 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  345812/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen i Odense kommune
  286125/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen i Odense kommune.msg
  286126/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar 1 på uddybende spørgsmål matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  270227/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag_01_02_Oversigtskort_Delområde2.pdf
  345811/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, FW: Matrikel 8i
  345810/19
 • Fra REGLAB: Udkast til PM og endelig CØ-folder med centrale pointer
  304343/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret grave- og efterbehandlingsplan Lunde 4
  286152/19
 • Fra Praksis - Orientering vedr. læge fortsat er i praksis
  291247/19
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer 163074
  298735/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - § 8 tilladelse efter JFL boliger
  328106/19
 • fra Nordfyns Kommune, følgemail - Ændret arealanvendelse
  328104/19
 • Fra Berlingske: Tilføjelse til anmodning om aktindsigt
  283515/19
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr tilbageførsel af bentonit til Bjerreby bentonitbrud, Tåsinge
  269865/19
 • fra Orbicon Endelig rapport vedr. 757-32023 Søndergade 2, Bække
  270262/19
 • fra Orbicon Endelig rapport vedr. 757-32023 Søndergade 2, Bække
  270249/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Oplæg til placering af poreluftsmåling, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  270434/19
 • Fra Kinnarps: Vedr. stole
  269919/19
 • fra Orbicon Dialog om goddkendelse af 7 faktura fra agrolab og en fra kristian Rytter ved Hagenborgvej
  270477/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Midler disponeret undersøgelse
  270356/19
 • Fra borger: anmodning om Nuanceringsvurdering, 623-00013, Storegade 38 1sal, Lunderskov
  270945/19
 • Fra Borger: henv. vedr. historisk materiale, Fårupgårdvej 3, Jelling
  270172/19
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkning vedr ansøgning om §52-tilladelse i Ågård, Egtved
  269859/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Opdatering vedr endelig afrapportering, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  270466/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Samtank (matrikel 409d) - Analyseresultater af vandprøve B9
  270237/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Brovejen 101, Middelfart - Supplerende forureningsundersøgelse mhp. §8 tilladelse til boliger
  271269/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Oplæg til undersøgelser - 2017-1657.2019-06-18. Oplæg til undersøgelse af blotlagte arealer incl. bilag.pdf
  272638/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Forureningsundersøgelse efter brand i bil, Bramdrupvej 33, 6040 Egtved
  271292/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Samtank (matrikel 409d) - Analyseresultater af vandprøve B9 - vurdering af risiko for overfladevand
  272124/19
 • Fra DMR: Anmodning om revurdering af kortlægning, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  271409/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Oplæg til undersøgelser
  272631/19
 • fra Odense Kommune - SV_ Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C - revideret undersøgelsesoplæg
  272076/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Ny situationsplan.pdf
  272077/19
 • Fra COWI: Tilbud på monitering 2019
  269320/19
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69, Fredericia
  269995/19
 • Fra Kolding Kommune. Sender: PARTNERSKABSAFTALE_Mosvig Vandværk_tilrettet_20-06-2019
  276974/19
 • Fra Fredericia Kommune: Accept af revideret oplæg til undersøgelse Oldenborghus, Fredericia
  277875/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Miljønotat, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N - Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg_Notat vedr. undersøgelse samt oprensning_DMR 1.0.pdf
  271411/19
 • Fra COWI, Indledende forureningsundersøgelse, Teknisk Rapport, Sønder Bygade 21 og Nørre Bygade 16, 7100 Vejle
  271234/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tidligt udkast til undersøgelsespåbud til drøftelse med regionen, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  272191/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Samtank (matrikel 409d) - Analyseresultater af vandprøve B9
  272129/19
 • Fra COWI, Indledende forureningsundersøgelse, Grundejerrapport, Sønder Bygade 21 og Nørre Bygade 16, 7100 Vejle
  271230/19
 • Fra borger - Korrespondance vedr. Betaling af konsultation i lægevagten
  272999/19
 • Fra Rambøll A/S: VALTEC, Gravens. Bramdrupvej 33, 6040 Egtved. Forureningsundersøgelse
  271339/19
 • Modul 4 nye ledere 3 OUH.ppt
  276350/19

Udgående

 • Til borger, kortbilag, Storebæltsvej 7D, matr. 40f.pdf
  270579/19
 • Til borger, udgår inden kortlægn, Storebæltsvej 7D, matr., 40f.pdf
  270578/19
 • Til Kommune, orientering, udgår inden kortl. Storebæltsvej 7D, matr. nr. 40f
  270577/19
 • Fra Rådgiver: Økonomiskema til Skovvej 22, Espe
  273146/19
 • Til Orbicon og COWI: svar på spørgsmål til udbud af Pulje 5 - videregående undersøgelser, Region Syddanmark
  309027/19
 • Til Rådgiver: Besigtigelse og grundejerorienteringer
  270154/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mynhør arealtill 41u Kirkeby By.pdf
  270248/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring vedr. ansøgning om tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  270245/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, yderligere spørgsmål matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  270234/19
 • Dialog med nabo og Middelfart Kommune RÅSTOF Grusgraven på Vindebjergvej
  312437/19
 • Til Rambøll: Løjt Nørregade 10 accept
  313420/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, ang. mødedato matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  270211/19
 • Til rep for grundejer - foreløbige resultater - Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  270979/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  269651/19
 • til Svendborg Kommune - forlængelse af høringsfrist?_ Søgårdsvej 37, 39 - Svendborg - UDKAST til Tilladelse...
  269593/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  269537/19
 • Til Borger, Kortbilag, Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding.pdf
  270679/19
 • Til Borger: Udgår delvist, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.pdf
  270937/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - delvist udgået, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.pdf
  270942/19
 • Ansættelse af fysioterapeut.pdf
  269652/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  270111/19
 • Til Aabenraa Kommune - sp. vedr området Nørreport, Aabenra herunder Nørrport 17, Aabenraa
  270946/19
 • Til Borger, kortbilag, Gl. Darumvej 6, 6740 Bramming.pdf
  270337/19
 • Ansættelse af fysioterapeut.pdf
  269654/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  269538/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (høring) Koldingvej 430, 7100 Vejle
  270135/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  268877/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  270969/19
 • Til Varde Kommune: SV - § 19 vedr. Kunstgræsbane, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
  269911/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. afgørelsesbrev om efterladt restforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  270842/19
 • Til Advokat: vedr. ejendommen Bygaden 35, Tranekær, lok. 487-00007
  270609/19
 • til Nordfyns Kommune - §8-høringssvar - boliger på Søndergade 10, 5450 Otterup
  269329/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. juni 2019
  268934/19
 • Til Norrecco: Rykker for manglende indberetning, mtr nr 3ø Davinde
  270564/19
 • Til Vejen Kommune: Kvartalsafrapportering marts - maj. Analyseresultater for monitering marts - maj
  270892/19
 • Til Kinnarps: Bestilling af 5 stole
  269542/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af ansøgningsmateriale om §52-tilladelse i Ågård, Egtved
  269882/19
 • Til Vejen Kommune: praksis ændres fra selektiv lukket til helt lukket
  270218/19
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding.pdf
  270724/19
 • Til grundejer: Afgørelsesbrev vedr. efterladt restforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  270799/19
 • Til Borger, Udgår før kortlægning, Gl. Darumvej 6, 6740 Bramming.pdf
  270339/19
 • Til Fredericia kommune: Vedr. Samtank (matrikel 409d) - Analyseresultater af vandprøve B9
  270246/19
 • Til Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Referat af møde i administrativ følgegruppe vedr. grundvand og vandindvinding i Vejen By - 2019-06-20_Referat af møde i adm følgegruppe.pdf
  270839/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. revideret oplæg til undersøgelse Oldenborghus, Fredericia
  269914/19
 • til grundejer - Dokumenter ang. endelig V1-kortlægning, Hudevad Byvej 30
  269008/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar, Gl Darumvej 6, Bramming
  270176/19
 • Til Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Referat af møde i administrativ følgegruppe vedr. grundvand og vandindvinding i Vejen By
  270836/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  269655/19
 • Ansættelse af fysioterapeut.pdf
  269656/19
 • Til Borger: Fremsendelse af kopi af materiale, Fårupgårdvej 3, Jelling
  270284/19
 • Til Rambøll: Kommentarer til rapport
  268898/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Koldingvej 430, 7100 Vejle (630-82125)
  270171/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  269653/19
 • Til Varde kommune: Høringssvar til Udkast til Tilladelse efter § 8 - Storegade 15A, Varde
  268906/19
 • Til Norrecco: Afklaring i forhold til forhøjelse af mængde i dispensation, matr nr 3a Davinde
  270492/19
 • Til borger: svar på anmodning om nuanceringsvurdering, Storegade 38, Lunderskov
  270948/19
 • Til Niras: fremsendelse af historisk materiale
  269775/19
 • Til:yder
  268956/19

19. juni 2019

Indgående

 • FRA PROACTIVE: Estimater på Jordforurening
  270050/19
 • Fra Rådgiver: Nyt oplæg til prøvepumpning
  267712/19
 • Fra rådgiver - opdaterede poreluftkort
  267901/19
 • Fra Rambøll: spm til udarbejdelse af udbud, Nyborg
  286666/19
 • Fra Franck Geoteknik, Svar på spørgsmål t. Boulevarden 36, 7100 Vejle
  270828/19
 • Fra lodsejer, RÅSTOF, kvittering for svar matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  267803/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023, Billund Kommune.pdf
  286132/19
 • VS: Endelig godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 i Billund Kommune
  286131/19
 • Dialog med Strøjer Tegl RÅSTOF Om Færdigmelding og tilsyn af matr. nr. 6a Skalbjerg
  289913/19
 • Fra kommunen - §8 vedr. forsyningsarbejde er opfyldt
  268916/19
 • Fra COWI: Pulje 5, 2019, Udsættelse af tilbudsfrist,
  309023/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg
  300796/19
 • Handlings- og initiativkatalog
  331094/19
 • Bilag: Sammen om aktiviteten
  331097/19
 • Dagsorden - administrativt styregruppemøde Fredericia Sundhedshus
  331077/19
 • Fra Kommunen - Korrespondance om høring om påbudsmuligheder på Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  270268/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bevaring af regionens boringer, afslutning af § 8-sag, Kærvej, 5672 Broby
  270017/19
 • Fra COWI, Indledende forureningsundersøgelse, Teknisk rapport, Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding
  270419/19
 • fra bygningsstyrelsen Oprettet som bruger på Bygningsstyrelsens Ejendomsportal
  268989/19
 • Fra Vejen Kommune: §19-Tilladelse til anvendelse af støbesand til fundering af gulv, Nielsbygårdvej 7, 6683 Føvling
  270281/19
 • afmelding
  268984/19
 • Fra Niras: henv. vedr. historisk materiale, Fredericia Havn
  269765/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Sparring i fh.t. næste påbud, Vejlegårdsvej 2, Broby
  272172/19
 • Fra Tønder Kommune, Rapport, Ebbedamvej 4, Jejsing, 6270 Tønder
  266609/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. juni 2019
  266640/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Mail med afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  266372/19
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om tilbageførsel af bentonit til Bjerreby bentonitbrud, Stjoul Fiskervej 3, Svendborg
  267548/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast § 8 tilladelse til anlægsarbejde Nørre Havnegade 39, 6400 Sønderborg
  268601/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr Overfladevand
  268685/19
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplan 2018 - Standardstatusrapport fra Region Syddanmark - eftersendelse af yderligere oplysninger (anmodninger om godkendelse af mail mv.)
  266659/19
 • Fra Franck Geoteknik: Anmodning om godkendt oplæg - Korskildevej 10, Fredericia
  267607/19
 • fra projektansøger
  267986/19
 • Fra lodsejer, RÅSTOF, tilbagemelding på svar matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  267753/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. udgravning og grundvandssænkning på havneterminalen
  266230/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang
  268876/19
 • fra Orbicon SV: Faktura og 3. rykker Agrolab Vingårdsvej
  268948/19
 • Fra Advokat: Henv. vedr. V2 kortlagt ejendom, 487-00007
  268852/19
 • Fra Ejendomsmægler: Orientering om salg af ejendom, lok. 573-86004
  270364/19
 • afmelding
  268992/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  269374/19
 • Fra COWI, Indledende forureningsundersøgelse, Grundejerrapport, Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding
  270415/19
 • fra projektansøger
  267980/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Svar til kommunen: Kommentarer til supplerende undersøgelse ifbm. §8 ansøgning, Brovejen 101, Middelfart
  266358/19
 • Fra Niras: Forespørgsel om sagsmateriale på Dalumvej 116A og 130, hhv. matr 1cft Kristiansdal Hgd. og 4b Hjallese By.
  274454/19
 • Fra FDO: SV: Vedr. lager og olieledning i Håstrup
  274901/19
 • Fra Frack Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  276564/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Henvendelse vedr. arealoverførsel 1
  274821/19
 • Fra Reddernes Fagforening: Aktindsigt
  281155/19
 • Fra Tønder Kommune, Mail med §8-udkast, Ebbedamvej 4, Jejsing, 6270 Tønder
  266595/19
 • Fra borger - Anmodning om boligundersøgelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  267546/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail med udkast til § 8 tilladelse til anlægsarbejde på Nørre Havnegade 39, 6400 Sønderborg
  268597/19
 • Fra HK-Kommunal: Vedrørende begæring om forhandling
  268692/19
 • Fra Tønder Kommune, Kortbilag, Ebbedamvej 4, Jejsing, 6270 Tønder
  266598/19
 • Fra Tønder kommune, Bilag, Ebbedamvej 4, Jejsing, 6270 Tønder
  266605/19
 • Fra Billund Kommune - accept af efterbehandlingsplan - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  266286/19
 • Fra Tønder Kommune, Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og til at fjerne jordbunke, Ebbedamvej 4, 6270 Tønder
  266601/19

Udgående

 • Til kommune: kopi af orientering om undersøgelsesresultater, Nørrebyvej 2, Rødding
  286359/19
 • Til Rambøll: vedr. 147.939, Nyborg
  286673/19
 • Til SKAT - Kopi af endelig V2 kortlægning efter Jordforureningsloven - Vejareal, 6580 Vamdrup lok. nr. 629-00048
  268638/19
 • Til SKAT - Kopi af endelig V2 kortlægning efter Jordforureningsloven - Torvet 9-11, 6580 Vamdrup lok. nr. 629-00048
  268637/19
 • Til kommunen - Kopi af endelig V2 kortlægning - Torvet 9-11, 6580 Vamdrup lok. nr. 629-00048
  268636/19
 • Til ansøger RÅSTOF Forespørgsel om støjredegørelse
  277648/19
 • Til rådgiver - forslag til ekstra poreluft ved sydligt område
  267904/19
 • Til Rådgiver: Elkærhøjevej Losseplads - luftbilleder og grundvandsrisikovurdering
  267876/19
 • Til kommunen, Danfoss og Ejlskov - Status på undersøgelser på Himmark Strand
  267818/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, ønske om supplerende info matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  267822/19
 • Til Rådgiver: Havrekær 65 Veflinge er med i pulje 3
  267596/19
 • Til Rambøll: svar til udarbejdelse af tilbud, Nyborg
  286670/19
 • Til BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  266590/19
 • Til BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  266589/19
 • erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  266142/19
 • Til Forsyningen - Ok til reparation af boringer
  268912/19
 • Til Langeland kommune, Skat, Langeland forsyning: Kopi af rapport og Afgørelse V2-kortlægning, 482-81079 Tryggelev 12, 5932 Humble
  267054/19
 • Til borger - Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 482-81079 Tryggelev 12, 5932 Humble.pdf
  267022/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  269617/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. juni 2019
  266508/19
 • Til Billund Kommune: Opdateret oversigtsskemaet vedr. sundhedsaspekter
  270941/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  268901/19
 • Til Borgere: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Finlandsgade 1-3A,6700 Esbjerg.pdf
  269551/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - Finlandsgade 1-3 og naboer.pdf
  269598/19
 • Til Billund Kommune: Opsamling på spørgsmål fra informationsmødet 14. maj 2019
  270943/19
 • Til praksis: meddelelse til praksis angående ønske om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  268878/19
 • til bygningsstyrelsen Oprettet som bruger på Bygningsstyrelsens Ejendomsportal - Skrivelse vedr oprettede brugere på Ejendomsportalen 2019 juni.docx
  268997/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  269588/19
 • Til Borger: V2-varsling, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  269603/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - Finlandsgade 1-3 og naboer.pdf
  269657/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  269612/19
 • Til grundejer: Følgeskrivelse, Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
  268502/19
 • Til Rambøll: Svar vedr tilbageførsel af bentonit til Bjerreby bentonitbrud, Tåsinge
  267971/19
 • til Borger svar på henvendelse VS: V Vedsted Vej 77, 6760 Ribe
  266526/19
 • Til Borger - Bilag til Endelig V2 kortlægning Torvet 9-11 - Boligerklæring
  268630/19
 • Til Borger, V2-høring, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  267347/19
 • Til praksis - Bekræftelse på ansat læge ophører og anden læge ansættes i Kolding
  268509/19
 • Til Borger - Endelig V2 kortlægning - Torvet 9-11
  268628/19
 • Til kommunen - Endelig V2 kortlægning - Vejareal
  268625/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  267345/19
 • Til Fredericia KOmmune: Efterspørsel for dokumentation
  267686/19
 • Til borger - Kvittering for boliganmodning, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  267662/19
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  266256/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Hyllehøjvej 19, Kauslunde, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  268538/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. mail i henhold til aftale over telefonen ang. det rev. oplæg til undersøgelse på Højmosevej 9A, Fredericia
  267377/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge ophører og ny læge ansættes i stedet
  268579/19
 • til Borger supplerende svar til henvendelse om : V Vedsted Vej 77, 6760 Ribe
  268174/19
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  267341/19
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag - Finlandsgade 1-3 og naboer.pdf
  269628/19
 • Til Borger - Bilag til Endelig V2 kortlægning Torvet 9-11 - Kortbilag.
  268631/19
 • Til Borger, Mail omkring resultater, Brovejen 266, 5500 Middelfart
  268573/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til forslag til oprensning, Koldingvej 71, Christiansfeld, lok. 621-81336
  266627/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
  267816/19
 • Til Varde Kommune: Svar på henvendelse
  268659/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Ansat læge ophører og ny ansættes
  268584/19
 • Til Aabenraa Kommune, Høring om forurening på Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa samt V2-varsel af en del af ejendommen
  267340/19
 • Til borger - V2-høring Industriparken 10. 7321 Gadbjerg.pdf
  272569/19
 • Bilag til V2-hørimg - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  272580/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Gartnervænget 1, 5466 Asperup
  271147/19
 • Til Borgere: Bilag - Udkast til boligerklæring, Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg.pdf
  269559/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  269578/19
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag - Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg og naboer.pdf
  269567/19
 • Til Borger: Ikke kortlægning, Jyllandsgade 54, 6700 Esbjerg.pdf
  269641/19
 • Til Borger: V2-varsling, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  269572/19
 • Til Borgere: V2-varsling, Finlandsgade 1-3A, 6700 Esbjerg.pdf
  269544/19
 • Til esbjerg Kommune: Orientering vedr. Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg - teknisk rapport
  278142/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg + naboer
  278136/19
 • Til borger: orientering om undersøgelsesresultater, Nørrebyvej 2, Rødding
  286322/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  267575/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  267574/19
 • Til kons. MW: Svar vedr tilkørsel af materiale til Ammitsbølvej 168, Egtved
  268161/19
 • Til praksis i Varde: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  266249/19
 • Til Varde Kommune: Sv. spm omkring §8 tilladelse
  268660/19
 • Til Borger, Kortbilag, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  267346/19
 • Til Franck Geoteknik: Fremsendelse af godkendt oplæg - Korskildevej 10, Fredericia
  267615/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Krogsbøllevej 58, 5450 Otterup
  266486/19
 • Til kommunen - bilag til Endelig V2 kortlægning - Kortbilag
  268626/19
 • Til grundejer: Kortbilag_udgår inden kortlægning,en del af Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
  267831/19
 • Til grundejer: Kortbilag, Udgår inden kortlægning, En del af Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
  268040/19

18. juni 2019

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vedr. lukning af klage fra klagenævnet matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  265819/19
 • Fra klagenævnet, RÅSTOF, Lukning af sag matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  265820/19
 • Fra SEP SYd: Spsm i relation til afrapportering
  304368/19
 • Fra borger - ønsker materiale vedr. giftdeport ved Himmark Strand, Als
  267802/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. tilbagemelding om miljøvurdering miljøvurdering matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  265669/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilbagemelding på midlertidigt svar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  265662/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, rykker for svar ang. proces og VVM matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  265643/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering vedr. jord med misfarvning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  291253/19
 • fra Rambøll - VS: Forespørgsel omkring mulig forurenet grund i Tørresø på Fyn
  328046/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  265184/19
 • Fra Vejle Kommune: Afgørelse om ikke at meddele påbud efter brand i køretøj på Bramdrupvej 33, 6040 Egtved
  266237/19
 • Maria Carmen trækker sagerne tilbage - 4271_001.pdf
  265538/19
 • Fra COWI: Endelig unersøgelsesrapport - boringer 200 serien
  265180/19
 • Ansøgning med bilag
  265551/19
 • Grænseaftale omsorgs- og pædagogmedhjælpere
  264212/19
 • Fra EDC, Telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  265673/19
 • Fra Miljøstyrelsen, Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  266394/19
 • Fra DMR: Vedr. henvendelse fra grundejer vedr. resultater, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  266672/19
 • Fra Kolding Kommune: anmodning om vurdering af oplæg til opresning, Koldingvej 71, Christiansfeld
  266604/19
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret oplæg til undersøgelse Oldenborghus, Fredericia
  269910/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Opfølgende spørgsmål vedr. kvartalsrapport fra Aabenraa, 4. kvartal 2018
  266171/19
 • Fra Billund Kommune: Spørgsmål vedr. kort over placering af skilte ved lossepladsen
  270928/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Koldingvej 426, 7100 Vejle
  274927/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Koldingvej 426, 7100 Vejle
  274934/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse jfr. Jordforureningsloven til renovering af udsalgsplads ved F24, Brovej 90, 6310 Broager
  272194/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om vurdering af § 8-plugt ifm. indretning af klub og festlokale, Sundvænget 5A, 5600 Faaborg .
  274273/19
 • Fra Berlingske: Anmodning om aktindsigt
  283506/19

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til yderligere 3 suppl. boringer
  265971/19
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter i råstofgrav matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  265600/19
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter i råstofgraveområde matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  266292/19
 • Uddannelsesbeskrivelse for bera i CT af knogler.pdf
  265448/19
 • SV: Referat fra mødet den 11.6 og doodle til næste møde
  265447/19
 • Guideline for auditering af bera knogler 2018.pdf
  265449/19
 • Uddannelsesbeskrivelse for bera i MR 2018.pdf
  265451/19
 • Til borger - fremsendelse af materiale vedr. giftdeport ved Himmark Strand, Als
  267809/19
 • Til Skytteforening, Råstof, tlfnotat, Bolderslev samtale med skytteforening
  345798/19
 • Referat fra mødet den 11.6 og doodle til næste møde
  265431/19
 • Referat 060619 - beskrivende radiografer.pdf
  265432/19
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af udkast til screeningsafgørelse Højby
  265848/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, (endeligt) svar ang. miljøvurdering matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  265666/19
 • Til Parter, Råstof, Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  345789/19
 • Til Parter, Råstof, Partshøring Gadsbølle.pdf
  345790/19
 • Til Parter, Råstof, Udkast Gadsbølle samlet.pdf
  345791/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, midlertidigt svar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  265649/19
 • Til borger - svar vedr. giftdeport ved Himmark Strand, Als
  267797/19
 • Til Nyborg Kommune og Nyborg Forsyning. Partnerskabsaftalen for Hjulby Bro Kildeplads
  324433/19
 • Partnerskabsaftalen for Hjulby Bro Kildeplads - PARTNERSKABSAFTALE_Hjulby Bro.pdf
  324435/19
 • Til DGE. [Sagsnr.:12/23185] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 571-47001, Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe, Esbjerg Kommune, Matr. nr. 491a, Ribe Bygrunde
  287595/19
 • Til DGE. [Sagsnr.:12/23185] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 571-47001, Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe, Esbjerg Kommune, Matr. nr. 491a, Ribe Bygrunde
  287593/19
 • Til DGE. [Sagsnr.:12/23185] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 571-47001, Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe, Esbjerg Kommune, Matr. nr. 491a, Ribe Bygrunde
  287591/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  288115/19
 • Til DGE. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi m.fl. - mail 3 af 4
  287581/19
 • Til DGE. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 4 af 4
  287585/19
 • Til DGE. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 1 af 4 - 8-73-24-571-1-99.pdf
  287559/19
 • Til DGE. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 1 af 4 - Autoscannet dokument 0001.pdf
  287567/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  288120/19
 • Til DGE. [Sagsnr.:12/23185] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen FRIV, 571-47001, Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe, Esbjerg Kommune, Matr. nr. 491a, Ribe Bygrunde
  287601/19
 • Til DGE. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 1 af 4
  287556/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  288116/19
 • Til DGE. 571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi. SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi - mail 2 af 4
  287579/19
 • Til Aabenraa Kommune - Vestergade 9, Aabenraa - foreløbige resultater
  266970/19
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  265347/19
 • Til borger - Svar på høringssvar til V1-varsel, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  264575/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  263932/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 106, 5450 Otterup
  264060/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  265610/19
 • Til NIRAS: Tilbud godkendt
  265255/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  263935/19
 • Til Moe: Henvendelse - fremsendelse af sagsakter
  264927/19
 • Til Nordical. Sv. PÅ henvendelse omkring fremskaffelse af sagakter
  264894/19
 • Til Eigil Jensen A/S - status - Råstofindvinding matr.nr. 182 Arnitlund - forsvarets accept af midlertidig gravesø
  264580/19
 • Til Borger, Bilag til V2-varsel, Udkast til V2-afgørelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  265330/19
 • Til digelag, kommuner, råstoffer til klimatilpasning
  264228/19
 • Til grundejer: V1-høring, Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  265584/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Egensevej 8, 5450 Otterup
  264854/19
 • Til Borger, Kortbilag, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  265343/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  265598/19
 • Til Vejle KOmmune: §8 høringssvar
  266035/19
 • Til Skat: V2-kortlægningsafgørelse
  265510/19
 • Til Danren: Accept af tidspunkt for vinduespolering
  264742/19
 • til Borger Materiale vedrørende V. Vedsted Vej 77, Ribe
  265164/19
 • Til naboer RÅSTOF Dokument sendt via eboks til naboer partshøring udkast til screeningsafgørelse.
  265856/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. V1-høring, Vinkelvej 3, 7100 Vejle, Matr. nr. 8i Kølholt, Skibet
  265642/19
 • Til Borger, V2-varsel, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  265348/19
 • Til Indvinder: Tilsynsnotat Råstofgrav matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev - Tilsynsskema 2a, Vellinge By, Bederslev.pdf
  265366/19
 • Til kons. MW: Dialog vedr kommende jorddeponering, Egtvedvej, Egtved
  264217/19
 • Til Vejle Kommune: endelig V2-kortlægning
  265472/19
 • Til Nr. Lyndelse vandværk: Svar på tlf. henvendelse vedr. fremsendelse af materiale, Søstedvej 15, 5792 Årslev
  264603/19
 • Til borger: Sagsgennemgang, Hørup Klint nr. 7 matrikel nr. 735 af Hørup Ejerlav, Hørup
  265836/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  263934/19
 • Til borger - Vestergade 9, Aabenraa - foreløbige resultater
  265250/19
 • Til EDC, Svar på telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  265700/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  265853/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bårdesøvej 84, 5450 Otterup
  263965/19
 • Til Billund Kommune: Svar på spørsmål vedr. kort over placering af skilte ved lossepladsen
  270935/19
 • Til:yder
  265858/19

17. juni 2019

Indgående

 • Fra TreFor: bekræfter interesse i projektet
  303827/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort Hunderupskolen legetårn, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C
  265659/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast § 8-tilladelse, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C
  265658/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C
  265657/19
 • RE: § 8 ansøgning vedr. udgravning og grundvandssænkning på Shell Havneterminalen i Fredericia
  266234/19
 • RE: Aftaler om det fortsatte arbejde med terrænnært grundvand
  348494/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens bemærkninger til DGE's statusrapport af 9. april 2019,Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  262842/19
 • Aftaler om det fortsatte arbejde med terrænnært grundvand
  348495/19
 • Fra COWI: Endnu et spørgsmål til pulje 5
  309021/19
 • Fra forsyningen - Boring F309, F310 og F311 er fundet og udbedret
  265591/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. møde en ekstra time
  265791/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til udbudsmateriale, pulje 5, 2019
  309020/19
 • Fra Tønder Kommune, Miljøgodkendelse til anvendelse af slagger, Vestermarksvej 4, 6240 Løgumkloster
  314286/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. opstart af solopraksis i Odense
  301863/19
 • Fra Plandata - Meddelelse om statusændring til forslag for kommuneplantillæg null Tillæg 43 Ved Donsvej i Vester Nebel i Kolding kommune
  287287/19
 • Fra Plandata, Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan 0641-11 Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde i Kolding kommune
  287286/19
 • Fra Nyborg Kommune. SV: PARTNERSKABSAFTALE_Hjulby Bro.docx
  324447/19
 • fra Nyborg Kommune - kommunens drøftelser med grundejer, Vedr. bortskaffelse af knust asfalt
  327853/19
 • BILAG fra Odense Kommune - kopi af §8-tilladelse - tilladelse.pdf
  327767/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Oplæg i fb.m. undersøgelser
  326380/19
 • BILAG fra Odense Kommune - kortbilag til tilladelse.pdf
  327768/19
 • fra Odense Kommune, følgemail - Havnegade 76 - kopi af §8-tilladelse
  327754/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Møllevej 55, 5450 Otterup.pdf
  330804/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bjergevej 9, 5560 Aarup.pdf
  330540/19
 • Fra konsulent MW: Forespørgsel vedr jorddeponering og midlerttidig dispensation, Egtvedvej, Egtved
  264080/19
 • Fra forsvaret - accept at gravesø - matr.nr. 182 Arnitlund
  264244/19
 • FRa Nordical. Henvendelses spm. omk. sagsarkter
  264879/19
 • Fra Middelfart Kommune: Luftfoto fra 1945, Algade 74, 5592 Ejby
  265253/19
 • Fra Nordicals. Henvendelse spm. vedr. Strandvejen 10, st., 5800 Nyborg
  264861/19
 • Fra projekt: Info og invitation til åbning af museet
  264273/19
 • Fra Middelfart Kommuneoto fra 1981-83, Algade 74, 5592 Ejby
  265264/19
 • Orientering til HR-personalecheferne vedr. overenskomsten for omsorgs- og pædagogmedhjælpere
  264226/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  263956/19
 • Fra konsulent MW: Orientering om tilkørsel af materiale til Ammitsbølvej 168, Egtved
  264074/19
 • Fra borger: Bemærkning vedr Hørup Klint nr. 7 matrikel nr. 735 af Hørup Ejerlav, Hørup
  264531/19
 • Fra Middelfart Kommune: Luftfoto fra 1954, Algade 74, 5592 Ejby
  265249/19
 • Fra Rambøll: Økonomistatus
  262750/19
 • Fra Praksis - Korrespondance vedr. aconto basishonorar
  262399/19
 • Rapport om registreringsundersøgelse, Hvidkærgårdvej 10, 6580 - Ildregatta.pdf
  261907/19
 • Region Syddanmark - Beretning 2018.pdf
  263440/19
 • Fra/til borger, forslag om graveområder på Fanø
  262727/19
 • Fra ADM Fyn: Vedr. renovationsregning
  262128/19
 • Region Syddanmark - Påtegning 2018.pdf
  263448/19
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om forurening på Vinnkelvej 3, 7100 Vejle
  263313/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til afholdelse af heste- og kræmmermarked på Madsbyvej 2, Fredericia
  262968/19
 • Fra DGE: Underskrevet aftalebrev på værditabsundersøgelse, Lagervej 1, Bredebro
  261953/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm vedr Store Okseø - Lok.nr. 580-81055
  263032/19
 • Fra Varde kommune: Udkast i høring - Tilladelse efter § 8 - Storegade 15A, Varde
  268959/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forhåndsorientering om § 8 tilladelse for Kontor B, Nørre Havnegade 39, Sønderborg
  266188/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 2. kvartal 2019
  266133/19
 • Fra Rambøll A/S: Oprensning, jordforurening, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  266311/19
 • Fra borger - spørgsmål vedr. giftdeport ved Himmark Strand, Als
  267790/19
 • Fra Kolding Kommune SV: 621-00695 Dalbyvej 128, 6000 Kolding
  270598/19
 • fra Varde kommune undersøgelsesoplæg forud for §8-ansøgning ti udtalelse, Syrenvej matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder - Oplæg Syrenvej , Varde_rev1_samlet.pdf
  275402/19
 • fra Varde kommune §8-ansøgning ti udtalelse, Syrenvej matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder
  275396/19
 • Fra Danske Regioner: Vedrørende begæring om forhandling
  271087/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Slogsherredsvej 53, 6372 Bylderup-Bov
  272429/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. sag omkring MTBE i boring 125.197
  274289/19
 • Fra Jansen-Cilag: Information vedr. Imbruvica
  277495/19
 • Fra Niras: Bystævnet 41 - oplæg til fase 4
  278227/19
 • Materiale fra landsarkiv, Hvidkærgårdvej 10, 6580 Vamdrup, breve, rapport.pdf
  282083/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Østergårdsvej 4, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  286619/19
 • Fra Rigspolitiet - Børneattest ifm. praksishandel
  280627/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Terkelsbøl Bygade 10A og 10B, 6360 Tinglev.pdf
  279460/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Tranekærvej 3, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  284319/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Egense Bygade 8, 5450 Otterup.pdf
  347417/19

Udgående

 • Til Franck Geoteknik: Vurdering, udgået inden kortlægning, Storebæltsvej 7D, Nyborg
  263196/19
 • TIL ZOOMTEK: Wordmakro - faktura for juni
  263108/19
 • Til borger - svar på aktindsigt
  263834/19
 • TIL ZOOMTEK: Svar ekstra timer
  262265/19
 • Til praksis: mail med åbning for patienttilgang med virkning fra d. 1. juli 2019
  262768/19
 • til Odense Kommune og Orbicon - SV_ Revurdering af kortlægning jf. jordforureningsloven, omr. a,b,c mm lokalitets nr. 461-05043 ved bygning 1, Lavsenvænget 1
  263192/19
 • til Odense Kommune - suppl. bemærkninger til revideret oplæg, Ejlskovsgade 15,
  262911/19
 • Til Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Forslag til dagsorden til mødet torsdag kl 10.00 i Holsted
  262038/19
 • Til borger - besvarelse på henvendelse, Hvidkærgårdsvej 10, 6580 Vamdrup
  261921/19
 • Til bygningsstyrelsen: Vedr. fraflyningsopgørelse
  262987/19
 • Til kommunen: 042935 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2019
  262821/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bøgebjergvej 2, Ejby.pdf
  262138/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Madsbyvej 2, 7000 Fredericia, matr. nr. 19b m.fl., Fredericia Kobbeljorder, lok.nr. 607-02002
  262519/19
 • Til Borger, V1-høring, Bøgebjergvej 2, 5592 Ejby.pdf
  262134/19
 • Til Colliers: Svar på forespørgsel om 2 V1 kortlagte matrikler
  263367/19
 • Til Eck. Børneunivers, V1-kortbilag, afgørelse, Skoletoften 2, 6400 Sønderborg.pdf
  262020/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bøgebjergvej 2, Ejby.pdf
  262140/19
 • Til Energinet, Råstofindvinding og råstofinteresseområder ift. gasledningstracé
  261891/19
 • Udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 27, 6400 Sønderborg
  262030/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr indsats på Store Okseø - Lok.nr. 580-81055
  263038/19
 • til Colliers - SVAR1 henvendelse_ Lokaliteteter 461-04004 og 461-00154
  262488/19
 • Til Eck. Børneunivers, V1-afgørelse, Skoletoften 2, 6400 Sønderborg.pdf
  262018/19
 • Til Borger: Opkrævning af egenbetaling
  263151/19
 • Til Udbetaling Danmark: Kopi opkrævning af egenbetaling for oprydning efter værditabsordningen på ejendommen Jernbanegade 17, 7200 Grindsted, matr. nr. 3cv Grindsted By, Grindsted
  263150/19
 • Til borger: Grundejerorientering vedr. supplerende undersøgelser, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  265200/19
 • Til Moe: Henvendelse vedr 607-81031
  264917/19
 • Til borger: Naboorientering vedr. supplerende undersøgelser m. bilag, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  265205/19
 • Referat af møde afholdt 11. marts 2019
  267559/19
 • til Niras svar til Udkast rapport supplerende undersøgelser Gulleshøj 11 Søndersø.
  266312/19
 • Til Billund Kommune: Kort over placering af skilte ved lossepladsen
  270921/19

16. juni 2019

Indgående

 • VS: Varde Kommune godkender Sundhedsaftalen 2019-2013
  286133/19
 • VS: Varde Kommune godkender Sundhedsaftalen 2019-2013
  286134/19
 • FRA ZOOMTEK: Ekstra timer
  262252/19
 • Fra Rådgiver, Betaling af ejers reperation af rækværk, efter boring, Fwd: faktura, Vandmestervej 4, Gudbjerg
  263426/19

15. juni 2019

Indgående

 • Fra borger - aktindsigt vedr afgørelser
  263833/19
 • Fra ProjectZero: bemærkninger til oplæg
  304310/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for patienttilgang
  262758/19
 • Fra DTU: Svar vedr. strømpeforing af kloak
  270858/19

14. juni 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168_2019-06-14. Storebæltsvej 10, Nyborg_Undersøgelsesrapport Fase 1 + 2, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg.
  265364/19
 • Fra DMR A/S: Samlet rapport for undersøgelse, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg.
  265363/19
 • Fra Rambøll: Løjt Nørregade 10 pris på suppl. undersøgelse
  313419/19
 • Fra museet, RÅSTOF, udtalelse vedr. digefjernelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  265735/19
 • Fra museet, RÅSTOF, folder med regler vedr. fortidsminder matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  265737/19
 • Internt, RÅSTOF, Oversendelse af svar vedr. digefjernelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  265734/19
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg -OPLÆG 3 nye boringer
  261605/19
 • SV: Råstoftilladelse mat. 15Fra Varde Kommune, RÅSTOF, svar på spørgsmål matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  265722/19
 • Fra rådgiver - endelig referat byggemøde 21.05.2019
  269986/19
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - ny/nye boringer
  261103/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar på spørgsmål til ansøgningen 15a Kjelst By, Billum
  265719/19
 • Fra URS: oplæg til projekt
  303803/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Servitut_Kas-Mag_mast16_17.pdf
  345769/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, 400_150 kV Kassø_Magstrup.pdf
  345763/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Disp_ansøgning om indvinding ved elmaster.PDF
  345765/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Beskrivelse af adgangsveje under og efter råstofindvinding_tilrettet 26_....pdf
  345764/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, VS: Dispensation til Tax-Meer til råstofindvinding på matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  345761/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Servitut_Kas-Mag_mast14_15.PDF
  345767/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Pas pa° ledningerne og livet 2018.pdf
  345768/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, 17-15685-54 DISPENSATION til råstofindvinding under Kassø-Magstrup på matr.nr 273_276.PDF
  345762/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Graveanvisning_luftledning_bilag_1.pdf
  345766/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Beskrivelse af adgangsveje under og efter råstofindvinding_tilrettet 26_....pdf
  345750/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, VS: Dispensation til Kudsk & Dahl til råstofindvinding på matr. 314 Hønkys, Egvad
  345745/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Graveanvisning_luftledning_bilag_1.pdf
  345753/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Disp_ansøgning om indvinding ved elmaster.PDF
  345752/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, 17-15685-55 Dispensation til råstofindvinding under Kassø-Magstrup på matr.nr. 314 Hønkys_Egvad.PDF
  345747/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Servitut_Kas-Mag_mast13.pdf
  345757/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, 400_150 kV Kassø_Magstrup.pdf
  345749/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Pas pa° ledningerne og livet 2018.pdf
  345755/19
 • Fra rådgiver - revideret referat byggemøde 21.05.2019
  269980/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, § 52-ansøgning MED BILAG matr.nr. 3m og 7v Skads, Esbjerg Jorder
  262824/19
 • Intern oversendendelse, RÅSTOF, VS: Vedlagt fil med § 52-ansøgning
  262823/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, § 52-ansøgning i kopi.pdf
  262800/19
 • Intern orientering, RÅSTOF, § 52-ansøging modtaget.pdf
  262799/19
 • Re: SV: Bognæs
  336296/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Råstofkortlægninger i Vejle og Kolding kommuner, samt Sdr. Omme - kassering af råstofprøver
  345741/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Råstofkortlægninger i Vejle og Kolding kommuner, samt Sdr. Omme - kassering af råstofprøver
  345736/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Råstofkortlægninger i Vejle og Kolding kommuner, samt Sdr. Omme - kassering af råstofprøver
  345730/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet RÅSTOF Erstatter tdl. - Orientering om sagsbehandlingstid [Ref.nr.=ffe46973d4a24fdbb9c71ff3c14a04a2]
  306963/19
 • Fra Marius Pedersen: Angående jordhåndtering, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  291234/19
 • Fra Sweco: Referat statusmøde: Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia
  282481/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Figur, Revideret. undersøgelsesoplæg, §8.pdf
  262936/19
 • Fra Fredericia Kommune: kvittering for orientering om hvem, der er sagsbehandler hos RSD vedr. udkast til tilladelse - afholdelse af heste- og kræmmermarked i Fredericia
  262540/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Brovejen 266, 5500 Middelfart
  264821/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Omfang, revideret undersøgelsesoplæg - Revideret. undersøgelsesoplæg, §8.pdf
  262942/19
 • fra Odense Kommune - VS: Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C - revideret undersøgelsesoplæg
  262931/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Revurdering af kortlægning, oprensning område C mm.. pdf
  263186/19
 • Fra bygningsstyrelsen: Fraflyningsopgørelse
  262873/19
 • Fra NIRAS: Tilbud på monitering
  261186/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentarer til supplerende undersøgelse ifbm. §8 ansøgning, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  261078/19
 • Fra Borger: Ansøgning om VTO
  259853/19
 • Fra Hauts-de-France: Invitation til 30th Company of The Year - Hauts-de-France 2019
  260661/19
 • Fra Billum Vognmandsforretning: §52 ansøgning, matr nr 3m og 7v Skads, Esbjerg Jorder
  260963/19
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg, KFUM Spejderhus, Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  261649/19
 • Supplerende oplysninger om rideskole
  260095/19
 • Fremsendelse af oplysninger -
  260087/19
 • Yderligere oplysninger om kandidat
  260079/19
 • Fra kammeradvokater, HENV, Rådhustorvet 6, 6400 Sønderborg
  260985/19
 • Fra Borger, Miljøanalyse,. Mejerivej 16 - Brenderup
  261220/19
 • Fra Kommunen,SV: V2 Kortlægning på del af Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Sydfyn, Matr. nr. 14g Gudbjerg By, Gudbjerg
  260554/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. forslag til suppl. PL-undersøgelse, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  260110/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Brovejen 266, 5500 Middelfart
  264828/19
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. etablering af ny støttemur hos Samtank A/S
  263881/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Sdr. Landevej 22, 6200 Aabenraa
  266682/19
 • fra Nordfyns Kommune - SV: Forureningsundersøgelse - Grønnegade 40, Otterup
  269367/19
 • fra Svendborg Kommune - Søgårdsvej 37, 5700 - Svendborg - UDKAST til Tilladelse til anlægsarbejde, med udlægning af uforurenet jord, på V2-kortlagt areal på Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, jf. Jordforureningslovens §8
  269441/19
 • Fra Kinnarps: Nye stole tilbud
  269461/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24-06-2019
  272989/19
 • fra Svendborg Kommune -Søgårdsvej 39, 5700 - Svendborg - UDKAST til Tilladelse til anlægsarbejde, med udlægning af fliser på ubefæstet haveareal og udskiftning af jord i et havebed, på et V2-kortlagt areal, jf. Jordforureningslovens §8
  269439/19
 • Fra COWI, Endelige rapporter, Sdr. Landevej 22, 6200 Aabenraa
  266671/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - UDKAST Tilladelse til anlægsarbejde i henhold til §8 i Jordforureningsloven,_CaseNo19-10148.DOCX
  269440/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - Søgårdsvej 37 - §8-till_CaseNo19-10144.PDF
  269442/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Anmdoning" - Notat, Koldingvej 71, Christiansfeld
  266618/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Sdr. Landevej 22, 6200 Aabenraa
  266678/19
 • referat fra møde i kontaktgruppen for arbejdsmiljø og sygefravær 13. juni 2019 - Referat - kontaktgruppemøde 13. juni 2019.docx
  276434/19
 • Fra DMR, Mail med fotos, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  275256/19
 • Fra Teva: Information om Braltus i Praksisnyt, Region Syddanmark februar 2019
  273132/19

Udgående

 • Til Ansøger, Råstof, Gadsbølle
  345777/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, tilbagemelding på svar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  265739/19
 • Til Rådgiver: Bestilling af oplæg på 3 ekstra boringer
  261105/19
 • Til rådgiver - kommentar til revideret referat byggemøde 21.05.2019
  269984/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, Spørgsmål ang. yderligere tilladelse krævet matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  265717/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til ansøgningen 15a Kjelst By, Billum
  265714/19
 • SV: SV: Bognæs
  336234/19
 • SV: Bognæs
  336233/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  335782/19
 • Til Orbicon. SV: PARTNERSKABSAFTALE_Hjulby Bro.docx
  324445/19
 • Til borger - fremsendelse af regionens brev af 19. januar 2015 - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  259815/19
 • Til DTU: Accept af udvidelse af projekt
  260253/19
 • Til Kinnarps: Vedr Yin237 stole eller lignende
  260257/19
 • Til Vejle Kommune - orientering V1-varsel af en del af ejendommen Borlevvej 29, 6040 Egtved
  260539/19
 • Til FDO: Vedr. lager og olieledning i Håstrup
  261176/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. sag omkring MTBE i boring 125.197
  260341/19
 • Til TreFor: Vedr LER
  260268/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  260022/19
 • Til grundejer og kommune Storegade 17: høring vedr. kortlægning af del af Storegade 17, 6800 Varde
  260798/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  260024/19
 • Til Esbjerg Kommune - svar på hring vedr. læskure til kvæg inden for råstofgraveområde, Hostrupvej 48, 6710 Esbjerg V
  261466/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  261120/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. sag omkring MTBE i boring 125.197
  260274/19
 • Til Vejle kommune: Kopi af Rapport + varsel af V2-kortlægning, 611-00071, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg
  260394/19
 • Til borger - V1-høring, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  260443/19
 • Til borger, V1-afgørelse, UDKAST, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  261556/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  259990/19
 • Til Billund Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  259962/19
 • Til praksis i Billund: åbning for tilgang af gruppe 1 sikrede
  259960/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  259994/19
 • Til kommunen: .040851 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukket for tilgang pr. 11. juni 2019
  260402/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  260480/19
 • Til Kammeradvokaten, Svar på HENV, Rådhustorvet 6, 6400 Sønderborg
  260995/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  260184/19
 • Til Varde kommune og grundejer: høring vedr. varsling af kortlægning af Storegade 15, 6800 Varde
  259958/19
 • Til borger, V1-høring, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  261558/19
 • Til borger - Udkast til V1-afgørelse, bilag til V1-høring, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  260451/19
 • Til borger: varsling om ændring i kortlægning af Storegade 15, 6800 Varde
  261293/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering om hvem, der er sagsbehandler vedr. udkast til tilladelse - afholdelse af heste- og kræmmermarked i Fredericia
  262548/19
 • Til Borger: Optagelse af ejendom under VTO
  260044/19
 • Til borger, V1-kortbilag, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  261555/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  260013/19
 • Til Svendborg Kommune, orientering om V1-høring, Østerbro 32A, Søby, Ærø
  261546/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge 167126
  260781/19
 • Til Aabenraa Kommune, Efterspørgsel for historisk materiale, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  261620/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 12. juni 2019
  260955/19
 • Til praksis: Mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. juni 2019
  260389/19
 • Til DTU: Orientering om strømpeforing af kloak
  270853/19
 • Til Esbjerg Kommune, Råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslaget
  274826/19

13. juni 2019

Indgående

 • Fra Fyens Stiftstidende: Henvendelse om forurening/Lynfrosten i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  260397/19
 • VS: Sundhedsaftale
  286136/19
 • 66015-19_v1_Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  286138/19
 • Punkt_18_Godkendelse af Sundhedsaftale _04-06-2019 11-11-15.pdf
  286135/19
 • Fra rådgiver - korrespondance mellem Fugro og DMR - vedr. borearbejde
  267776/19
 • Fra grundejer nr 24 - beholder ejendommen ønsker ikke at sælge
  269977/19
 • Fra rådgiver - geoteknisk rapport
  269970/19
 • Fra rådgiver - status inkl. varsel om fosinkelse pga. laboratoieproblemer
  265586/19
 • Fra Franck Geoteknik: Graveplan, Storebæltsvej 7D, Nyborg
  262256/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning ome interview - Lynfrost-status, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  258231/19
 • Fra TV2 Fyn: Bilag Pressemeddelelse.20190612, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  258232/19
 • Fra rådgiver - kopi af brev fra Kommune vedr Ørstedgade 24
  257993/19
 • Fra Vejle Kommune. Kopi af mail til DMR vedr. dokumentation af målinger
  301890/19
 • Fra Orbicon. PARTNERSKABSAFTALE_Hjulby Bro.docx
  324443/19
 • Fra prisvinder: Ang. anvendelse af prismidler
  259685/19
 • VS: Råb om hjælp igen!
  257397/19
 • Svar fra Medicinrådet vedr. indstilling til formandspost for Medicinrådets fagudvalg vedr. tværgående kræftlægemidler
  259659/19
 • Oplysninger fra rideskole
  260106/19
 • Fra projekt: nyt navn og masterplan
  260209/19
 • Fra klagenævnet - Anmodning om besvarelse af spørgsmål og om at uploade eventuel dokumentation vedr. klagenumrene 1001747 og 1001748 - klage over råstoftilladelse matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  259816/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - 828 TO Gulager - transektmonitering nr 5 juni 2018.pdf
  261443/19
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST til §8-tilladelse - afholdelse af heste- og kræmmermarked i Fredericia, lok. 607-02002
  261313/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Rap monitering_TO GU 2018_FES.PDF
  261436/19
 • Fra DTU: Anmodning om udvidelse af projekt
  260244/19
 • Fra System: Yder 038962 er lukket automatisk.
  260919/19
 • Fra Skovdyrkerne til SOHT - plan for erstatningsskov - matr.nr. 1P Bøvl
  261853/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - 828 TO Guldager Notat oprensning oliespild 2018_Februar2019.pdf
  261464/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Supplerende undersøgelse ifbm. §8 ansøgning, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  261058/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - 828 TO Guldager Notat oliespild maj 2018_20180706.pdf
  261458/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Tankområde Guldager - materiale til møde den 2. juli - mail 1/3
  261432/19
 • SV: Udbud af kanylebokse og beholdere til klinisk risikoaffald - Delaftale 7
  259875/19
 • Fra Esbjerg Kommune:Bilag - 828 TO Guldager - transektmonitering nr 6 januar 2019.pdf
  261453/19
 • Fra projekt: Kontrakt underskrevet
  262713/19
 • FRa Vejle Kommuen: Udkast til §8 tilladelse for Bindeballevej 69, 7183 Randbøl
  266028/19
 • Til/fra Esbjerg og Varde Kommuner, samarbejdsprojekt med Varde og Esbjerg kommuner
  264976/19
 • Fra Odense Kommune: §8 tilladelse -KOPI
  264980/19
 • Telefonnotat, Brale 22, 5450 Otterup.docx
  258245/19
 • Fra Borger, Henvendelse, Havevej 1, 5592 Ejby
  259024/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Mejerivej 16, 16B, 16C, Brenderup fyn
  256680/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknisk: Bilag - rapport 2. Vingårdsvej 15 Faaborg.pdf
  270134/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknisk: Anmodning om ophævelse af kortlægning, Vingårdsvej 15, Faaborg,
  270126/19
 • Fra Fredericia Kommune. Oplysninger vedr friv. opr.
  267668/19
 • Fra Kolding Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  273234/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om, at tidligere ejer ikke er afdød, Mosevej 11, 5854 Gislev
  272833/19

Udgående

 • Til Project Zero: Kort oplæg til partnerskab med Realdania til kommentering
  304307/19
 • Til Aabenraa Kommune: Efterspørgsel for historisk materiale, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  259298/19
 • Til grundejer nr. 24 - berigtigelse af beløb ifht. evt. overtagelse
  269976/19
 • Til rådgiver - ok til forsinkelse
  265588/19
 • Til kommunen - kommentarer til brev til grundejer nr. 24 - vedr. fundamenter
  257994/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Brale 22, Otterup.pdf
  256898/19
 • til Colliers - SVAR del 2 henvendelse: Sag 287917 - Papegøjevej 7, 6270 Tønder
  259178/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  256756/19
 • Til Borger, BILAG. Udkast til V1-afgørelse, matr.nr. 5ag Å Højrup By.pdf
  256637/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Havevej 1, 5592 Ejby
  259234/19
 • Til Trefor: Vedr. MTBE i DGU-boring 125.197
  258262/19
 • Til Borger, V1-høring, matr.nr. 5ag Å Højrup By, Brenderup.pdf
  256635/19
 • Til landinspektør, vedr. Fælledvej 24b, 7000 Fredericia
  257944/19
 • Til Borger, V1-høring, Brale 22, 5450 Otterup.pdf
  256888/19
 • Til borger - Høring V2 kortlægning m bilag, 611-00071, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg.pdf
  260375/19
 • Til Trefor: Vedr. MTBE i DGU-boring 125.197
  260349/19
 • Til Boligkolding. SV: Ejendomsvurdering, Kolding Landevej 69, Fredericia
  264808/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  259360/19
 • TilBorger, Svar på Henvendelse, Havevej 1, 5592 Ejby
  259031/19
 • Til Vejen Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  259601/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  259595/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Esbjerg
  259591/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Afgørelse efter jordforureningsloven - ejendommen matr. 13ii Seest By, Seest, lok. 621-81410
  258193/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af afgørelse, matr. nr. 13ii Seest By, Seest
  258180/19
 • Til Danske Regioner: Regional stillingtagen til videreførelsen af Medicinpuljen - deadline 21. juni
  259373/19
 • Til Borger, V1-høring, matr.nr. 5as Å Højrup By, Brenderup.pdf
  256631/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Brale 22, Otterup.pdf
  256903/19
 • historiske luftfotos.pdf
  256643/19
 • papegøjevej.msg
  259188/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  259091/19
 • Til Borger, V1-høring, matr.nr. 5at Å Højrup By, Brenderup.pdf
  256625/19
 • Til Borgere, V1-høring, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  256752/19
 • Til Haderslev Kommune. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. Høring af V2 kortlægning
  258805/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, matr.nr. 5at Å Højrup By.pdf
  256627/19
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  259686/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  259211/19
 • Til praksis i Vejen: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  259598/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring.pdf
  256640/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  256670/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, matr.nr. 5as Å Højrup By.pdf
  256633/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens kortlægningsafgørelse i forb. med udførte undersøgelser på Nygade 5, 5500 Middelfart
  259239/19
 • til NIRAS projekt IMPACT stopper
  259487/19
 • Til Vedsted Cotel: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  258792/19
 • Fra Sønderborg Kommune, vedr. Oksbølvej 34, 6430 Nordborg
  258230/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af afgørelse, matr. nr. 13ii Seest By, Seest
  258201/19
 • Til DMR, Kommentarer til forslag til supplerende poreluftsundersøgelser, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  258545/19
 • til Colliers - SVAR del 3 henvendelse_ Sag 287917 - Papegøjevej 7, 6270 Tønder
  259187/19
 • Svar til Danbolig : Gyden 26, Veerst, 6600 Vejen
  258163/19
 • Til Vedsted Cotel: Bilag - Kortbilag - V2-varsling, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  258795/19
 • til Sweco - SVAR opgravning tank i NV, Lavsensvænget 11; Telefonhenvendelse - 461-05043
  259333/19
 • Til Mosvig Vandværk. SV: UDKAST til partnerskabsaftalen for Mosvig Vandværk
  256776/19
 • Til Vedsted Cotel: V2-varsling, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  258789/19
 • Til praksis i Grindsted: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  259682/19
 • Til URK og OUH: Ang. udbetaling af prismidler
  259362/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Afgørelse efter jordforureningsloven - ejendommen matr. 13ii Seest By, Seest, lok. 621-81410
  258160/19
 • Til grundejer: Regionens kortlægningsafgørelse i forb. med udførte undersøgelser på Nygade 5, 5500 Middelfart
  259217/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 125472582.pdf
  258758/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering vedr. Slotsvej 59, 6510 Gram
  258802/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Otterup.pdf
  256759/19
 • til Colliers - SVAR del 1 henvendelse_ Sag 287917 - Papegøjevej 7, 6270 Tønder
  259159/19
 • Til Sweco: Vedr. rapportudkast
  282563/19

12. juni 2019

Indgående

 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud om oprensning af jordforurening, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  263442/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-116013 Påbud om oprensning af jordforurening jf. § 41 i JFL, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  263443/19
 • fra Vejle kommune Afslutningsnotat vedr. §48 påbud på Krogbuskevej 126, 7080 Børkop
  299395/19
 • Afslutningsnotat vedr §48 påbud på Krogbuskevej 126, 7080 Børkop.pdf
  299396/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på status - slagge ikke udlagt endnu, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  255516/19
 • Til museet RÅSTOF Fejlsendt myndighedshøring
  277590/19
 • AB_25042018_Diesel_Bindeballevej 79_VejleK.docx
  289803/19
 • Bindeballevej 70, 7183 Randbøl - orientering iht. jordforureningslovens § 70
  289801/19
 • 2018-0961 2018-06-05 Miljøvagtnotat - Bindeballevej 70 - Vejle Kommune.pdf
  289804/19
 • Fra Epinion vedr. projekt
  304425/19
 • Fra borger - supplerende oplysninger
  331155/19
 • Fra Billund Kommune: Punkter til møde 14. juni 2019
  270882/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-112952 endeligt tilsyn.pdf
  268821/19
 • Telefonhenvendelse fra grundejer: Journalnr. 430-81158
  268988/19
 • fra Nordfyns Kommune - Den endelige tilsynsrapport fra P hansen Gyden 44
  268820/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Tidsbegrænset tilladelse til udsprøjtning af vand fra mekanisk presning af træspåner og træflis
  255867/19
 • Fra DJØF: Vedrørende drøftelser med HR-staben ved Sygehus Lillebælt.
  256574/19
 • Fra Skovdyrkerne - Afgørelse Skovlov - råstofindvinding på matr. nr. 1p Bøvl by, Sdr. Omme
  256383/19
 • Fra Miljøstyrelsen - Tilladelse til råstofgravning inden for fredskov på matr. nr. 1p Bøvl by, Sdr. Omme
  256401/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  256115/19
 • Fra Home, vedr. Ved Gadekæret 10, 5560 Aarup
  256235/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: Høring om påbudsmuligheder på Kokmose 7, 6000 Kolding
  255748/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af § 8 sag, Nygade 5, 5500 Middelfart
  255463/19
 • Fra Kommune - Foreløbigt svar på høring om påbudsmuligheder på Kokmose 7, 6000 Kolding
  255683/19
 • Fra Borger - Forespørgsel vedr. opslag i laboratorieportal
  256793/19
 • Interreg-Auschuss: Beschlussvorschlag im schr. Verfahren zum Durchführungsbericht 2018 / Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. gennemførelsesrapporten 2018
  255627/19
 • Fra Vejle Kommune, Råstofplan 2020
  262754/19
 • Fra Mosvig Vandværk. Re: UDKAST til partnerskabsaftalen for Mosvig Vandværk
  256773/19
 • Fra Kommunen - Vedr. Sletterødvej 19, 5463 Harndrup
  258173/19
 • Fra system: Yder 040851 er lukket automatisk.
  260363/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til ydeerregistret
  260074/19
 • Fra DMR: Vedr. henvendelse fra grundejer, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  265298/19

Udgående

 • Til TREFOR: Projektidé vedr. FN's verdensmål
  302732/19
 • Til rådgiver - Dokumentationsrapport for nedrivning er godkendt
  257987/19
 • Til kommunen - orientering om at Ørstedsgade 26 på et tidspunkt sælges til højestbydende
  257984/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Status
  277609/19
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål t. status, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  255289/19
 • Telefonnotat af samtale med kommunen - vedr. fundament
  255982/19
 • Telefonnotat af samtale med rådgiver - vedr. fundament
  255979/19
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast til referat byggemøde 21.05.2019
  255973/19
 • Referat - Statusmøde med DFD (04.06.2019)- endelig version.docx
  254822/19
 • Til myndigheder RÅSTOF Rykker for høringssvar Blæsbjerggyden
  277582/19
 • Til borgmestre: Møde i Kommunekontaktudvalget 30. august 2019
  304262/19
 • Til KKR: Forslag til punkter til kommende møde i KKU
  304256/19
 • Til borger - Kortbilag - Hindballevej 5, Asperup
  283807/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 , Hindballevej 5, Asperup.pdf
  283817/19
 • Til Franck Geoteknik, Spørgsmål t. Boulevarden 36, 7100 Vejle
  270819/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Dagsorden til møde 14. juni 2019
  270890/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om indlæg på Facebook
  270896/19
 • Til borger - UDKAST afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 , Hindballevej 5, Asperup.pdf
  283814/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af afgørelse, Overbyvej 8a, 6000 Kolding, lok. 621-81409
  255340/19
 • Til Dansk Landbrug - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ringvej 1, 6392 Bolderslev.pdf
  255214/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Norupvej 134, 5450 Otterup
  255332/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-kortbilag - høring, Ringvej 1, 6392 Boldeslev.pdf
  255217/19
 • Til borger 1 - V1-høring, Garverland, 8, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  254698/19
 • Orienterinspunkter til HR Lederforum
  256502/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Garverland 8 6372 Bylderup-Bov.pdf
  254696/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-høring, Ringvej 1, 6392 Boldeslev.pdf
  255216/19
 • Til ejendomsmægler, vedr. Næstmark 17, 6200 Aabenraa
  254980/19
 • Til borger 1 - Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Garverland 8, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  254697/19
 • Til Vejle Kommune: SV på høring vedr. gasmålinger
  256416/19
 • Til Varde Kommune og Skat. V2 afgørelse
  256500/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltning: Afgørelse efter jordforureningsloven - ejendommen Overbyvej 8a, 6000 Kolding
  255304/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltning: Afgørelse efter jordforureningsloven - ejendommen Overbyvej 8a, 6000 Kolding
  255346/19
 • Kommunemeddelelse - Assens Kommune - Praksishandel i Tommerup
  256204/19
 • Til COWI: Kommentarer til rapport udkast
  255885/19
 • Til Haderslev Kommune. SV: Information om påbudssag - Fredeshøj 12, 6100 Haderslev
  255989/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af afgørelse, Overbyvej 8a, 6000 Kolding, lok. 621-81409
  255353/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Tommeup
  256197/19
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse
  255858/19
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  254958/19
 • Til Kolding Kommune og Mosvig Vandværk. UDKAST til partnerskabsaftalen for Mosvig Vandværk
  256769/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  255733/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  254961/19
 • Til Orbicon, vedr. Vestre Stationsvej 10, 5000 Odense C
  255262/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bårdesøvej 92, 5450 Otterup
  255825/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnoners ophør i praksis
  255847/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Lok. 445-00031 og Lok. 445-80002
  254875/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  255722/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Lok. 445-55006 - mail nr. 4
  255448/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Lok. 445-55006 - mail nr. 1
  255052/19
 • Til Home, vedr. Ved Gadekæret 10, 5560 Aarup
  256244/19
 • Til Danbolig. SV: Ejendomsvurdering, Kolding Landevej 69, Fredericia
  264793/19
 • Til ejendomsmægler Niels Henrik Billund. SV: Vurdering af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia.
  264783/19
 • Til ejendomsmægler Niels Henrik Billund. SV: Vurdering af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia.
  264775/19

11. juni 2019

Indgående

 • SV: Henvendelse vedr. buskørsel i Flensborg
  298709/19
 • TOP 5_ Bericht-AktivBus_DE.pdf
  298711/19
 • TOP 5_SHZ_Artikel_Stärkung der Buslini 1539_190425.pdf
  298710/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, indvinder ønsker møde matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  254676/19
 • Betingelse for deltagelse - svarskrivelse.pdf
  254380/19
 • Indsigelse mod udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  254378/19
 • Fra REGLAB: Udkast til REG LAB CØ-folder med centrale pointer
  304338/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. møde og læsning matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254085/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 Svendborg Kommune
  286137/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, klagen trækkes tilbage matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254083/19
 • FRA COWI: JAR support i maj 2019
  255732/19
 • SV: GeoGIS udtræk for DPC / hele landet / Kan du hjælpe?
  253100/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Dispensation til nedtagning af dige adresseret til nabomatrikel 11d Kjelst By, Billum
  254211/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med dispensation til nabomatrikel 11d Kjelst By, Billum
  254210/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Kortbilag digedispensation til nabomatrikel 11d Kjelst By, Billum
  254213/19
 • Fra Varde Kommune, Kortbilag til digedispensation matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  254193/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med ny dispensation til nedtagelse af dige matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  254192/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, supplerende matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254074/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om behov for forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  292522/19
 • Fwd: Oversigt fra Rejsekort Erhverv - kundenummer:101934945
  315836/19
 • Fra Nyborg Kommune. SV: UDKAST til partnerskabsaftalen for Hjulby Bro Kildeplads
  324441/19
 • Fra Odense Bys Museer: svar Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  254363/19
 • Ændring i Fysioterapi praksis - 20. juni 2019
  253422/19
 • Refusion for Servicejob
  252263/19
 • Aktindsigt klimaterapi
  254106/19
 • SV: Region Syddanmarks svar på høring over evaluering af Medicinrådet
  253005/19
 • Vejledning investigatorinitierede protokoller
  253327/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til udluftningsdræn, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  252824/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse efter miljøvurderingsloven (ikke vvm pligt), Hedegårdsvej 8, 6760 Ribe
  251997/19
 • RE:Refusion for Servicejob
  252273/19
 • Fra Vejle Kommune: Boulevarden 36, 7100 Vejle - oprensningsnotat
  252324/19
 • Fra Odense Kommune, mail med suppl. undersøgelsesoplæg, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N
  255111/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om sagsmateriale for bl.a. Lok. 445-55006
  255422/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om sagsmateriale fra bl.a. Lok. 445-55006
  255046/19
 • Fra Odense Kommune, Kopi af undersøgelsesoplæg, Bogensevej 39 og banevænget 4, 5270 Odense N
  255138/19
 • Fra Økonomi og indenrigsministeriet: Tilskud i 2019 vedr. oprensning af generationsforurening
  254541/19
 • VS: Svar til Region Syddanmark vedr. retningslinjer for mammografi, vores j.nr. 5-9011-5161/1
  256184/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om materiale på Lok. 445-00031, 445-80002 og 445-55006
  254871/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om sagsmateriale fra bl.a. Lok. 445-55006
  255231/19
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mailkorrespondence med Franck Miljø- og Geoteknik, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N
  255150/19
 • Fra Svendborg Kommune: Mulig forurening Østerbro 32a, 5984 Søby
  260603/19
 • Fra HK: Tilbagemelding fra HK.
  261786/19
 • Fra Varde Kommune, NY Dispensation til nedtagelse af dige matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  254194/19
 • Til vagtlægen: ænrding fra cpr. til CVR nr.
  281307/19
 • fra Nordfyns Kommune - Boretilladese til Emmelev A_S
  269144/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - 2.sals plan.pdf
  269281/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Udearealer.pdf
  269282/19
 • Henvendelse fra DR til RSD bedr. håndtering af aborter/ dødfødte
  266458/19
 • fra Nordfyns Kommune - udkast § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse
  269276/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-114778 § 8 tilladelse efter JFL 23000293019-162115606940997.pdf
  269277/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - 1.sals plan.pdf
  269280/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Stueplan.pdf
  269283/19
 • Fra MST: Afbud til møde
  270878/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-76937 Foreløbig vandindvindingstilladelse 23000293019-105115349898574.pdf
  269145/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - §8 ansøgning.pdf
  269279/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til afslutningsbrev fuglsangvej 12, Sønderborg
  270160/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-83086 § 8 ansøgning - ændret arealanvendelse - Søndergade 10, Otterup 23000293019-119141950079856.pdf
  269278/19
 • Fra Borger, kvittering vedr mail om Søkildevej 17, Odense
  271746/19
 • fra Horten, Råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  274726/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, vedr. brug af jord med fremmedlegemer matr.nr. 3a Nørbølling By, Folding
  254411/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, supplernede info matr.nr. 4 m.fl. Brude, Rise og Lunderup, Rise
  254076/19
 • Til Odense Kommune: Svar på tidshorisont, Roesskovsvej 28, 5000 Odense
  252328/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Høringssvar museet matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  254140/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kortbilag til museets høringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  254141/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, høringssvar fra museet matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  254139/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering fra Nævnenes Hus om klagesagen 14t Davinde
  306958/19
 • Til borger - SV: Ophævelse af kortlægning
  251864/19
 • Til Nyborg Kommune. SV: UDKAST til partnerskabsaftalen for Hjulby Bro Kildeplads
  324442/19
 • Til JEMA: Orientering om vinduer der skal efterses
  253754/19
 • Til Living development: SV på henvendelse vedr, Svendborgvej 333
  254409/19
 • til Jyske Bank - svar henvendelse - lok. 545-50164
  252047/19
 • Til Odense Kommune: Foreløbige resultater fra regionens indledende undersøgelse, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  252094/19
 • Til Energinet_V1-høring, Duborgvej 50, 6360 Tinglev.pdf
  251634/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 131, 5450 Otterup
  253323/19
 • Til Odense Kommune: Sv på spm. vedr. §8
  254369/19
 • Til borger - V2-afgørelse Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  253632/19
 • Til JEMA: Vedr. udeareal
  253762/19
 • Til Energinet - Uden indsats, Duborgvej 50, 6360 Tinglev.pdf
  251635/19
 • Til Orbicon. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (607-00206)
  254255/19
 • Til Odense Kommune, vedr. undersøgelsesoplæg, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N
  253472/19
 • Til Nordfyns kommune: VS: Invitation til markmøde ang. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. 2a, Velling By, Bederslev, Nordfyns Kommune
  253457/19
 • Til borger - Boligerklæring Stegstedvej 10. 5200 Odense V.pdf
  253852/19
 • Til borger::Svar vedr jordtilførsel i råstofgrav, Tirslundvej 49A 6650 Brørup
  251878/19
 • Til grundejer: Kvittering for modtagelse
  253605/19
 • til EDC - SVAR henvendelse, Lokalitetsnr._ 430-81158, Hudevad Byvej 30
  252940/19
 • Til borger - Boligerklæring Esbjergvej 128, 5000 Kolding.pdf
  252908/19
 • til borger oplysning om mulig forurening på Brovejen 277, 5500 Middelfart, matr.nr 370 Middelfart markjorde lok nr. 410-81500.docx
  254262/19
 • Til COWI: Godkendelse af statusnotat
  252293/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  254236/19
 • Til borger - V2-afgørelse Esbjergvej 128, 6000 Kolding.pdf
  252883/19
 • Til borger - Borligerklæring Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  253650/19
 • Region Syddanmarks svar på høring over evaluering af Medicinrådet
  252452/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk (550-81162)
  254258/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr kortlægning og dræn, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  252846/19
 • V2 Kortlægning på del af Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Sydfyn, Matr. nr. 14g Gudbjerg By, Gudbjerg
  254218/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Håndværkersvinget 7, Tinglev.pdf
  251604/19
 • Til borger - V2-kortbilag Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  253845/19
 • Til Middelfart Kommune, Rev. V1-afgørelse, Kirkevej 29, Brenderup Fyn.pdf
  252698/19
 • Til Middelfart kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Kirkevej 29, Brenderup Fyn.pdf
  252755/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk 550-81162
  254207/19
 • Til borger: Vedr observationer i grusgrav, Tirslundvej 49A 6650 Brørup
  254323/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gerskov Bygade 4, 5450 Otterup
  251923/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for orientering om færdigmelding af §8-sagen på Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  251909/19
 • Til Borger: Svar vedr. tidsplan for Tingskovhedevej 21
  253118/19
 • Til borger - V2-afgørelse Stegstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  253830/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, 6360 Tinglev.pdf
  251605/19
 • Til Gørding Klinker - Indvindingen af rødler på matr.nr. 3k Terpling
  253602/19
 • Til Vejen Kommune, Orientering om indkomne forslag til graveområder samt det videre arbejde med Råstofplan 2020
  253540/19
 • Til borger - V2-kortbilag Lykkesgårdvej 3, 6600 Vejen.pdf
  253642/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Håndværkersvinget 7, Tinglev.pdf
  251607/19
 • til NIRASSV: Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  253180/19
 • Til borger, V2 afgørelse med bilag, Vandmestervej 4, Gudbjerg Sydfyn.pdf
  254102/19
 • Mail med Revideret V1-afgørelse, 410-81374, Brenderup Skole, Kirkevej 13, 5464 Brenderup Fyn, Middelfart Kommune, 15m, Brenderup By, Brenderup
  252931/19
 • Til borger - V2-kortbilag Esbjergvej 128, 5000 Kolding.pdf
  252899/19
 • Fra/Til Svendborg Kommune, Råstofplan 2020
  254296/19
 • Til Haderslev Kommune: Spørgsmål vedr. Afslutning af påbudssag - Slotsvej 59, 6510 Gram
  254424/19
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens vurdering af undersøgelse samt høring af ændring af kortlægning, lok. 533-05704
  253767/19
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Duborgvej 50, Tinglev.pdf
  251639/19
 • Til Esbjerg Kommune, §8-høringssvar, Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254423/19
 • SV: Svar til placering af råstofindvinding på Fanø
  251977/19
 • Til Odense Kommune og Skat. V2- afgørelse
  254447/19
 • Til Skat - Kopi af V2-kortlægningsbrev (afgørelse) på Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk (550-81162)
  254248/19
 • Til ejendomsmæglere. Ejendomsvurdering, Kolding Landevej 69, Fredericia
  264680/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang
  254223/19
 • til DGE - del 2 - Lodskovvej 15, sagsdokumenter nr. 38-60, sag nr. 17-19272
  272331/19
 • til DGE - del 1 - Lodskovvej 15, sagsdokumenter nr. 38-60, sag nr. 17-19272
  272316/19

10. juni 2019

Indgående

 • Fra borger - Ophævelse af kortlægning
  251848/19
 • Fra borger: Bemærkning vedr dispensation, Tirslundvej 49A 6650 Brørup
  251865/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  252528/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: Svar på forespørgsel, Roesskovsvej 28, 5000 Odense
  251567/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  252612/19

9. juni 2019

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Foreløbigt §8-høringssvar for Langebakke 2 (tidligere Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg
  251441/19

7. juni 2019

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 06-jun-2019
  255725/19
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  280360/19
 • Kopi af iteresseerklæring til klimaregnskabsprojekt fra Region Nord
  304183/19
 • Bud Bognæs
  336293/19
 • fra vejle kommune: Oprensningsnotat fra Krogbuskevej 126, Børkop
  250987/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Nr. Hostrup: Dispensationer fra gravning ved elmaster -VS: forsinkelse på svar
  345706/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet RÅSTOF Orientering om sagsbehandlingstid
  306953/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse efter miljøvurderingslove, Klåbyhøjvej 3, 6760.pdf
  255203/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse efter miljøvurderingsloven, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  255202/19
 • Skriftligt tilsagn fra Assens Kommune om godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
  286140/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Miljøgodkendelse - anvendelse af slagge t. plansilo, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe
  255205/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Miljøgodkendelse - anvendelse af slagge, Klåbyhøjvej 3, 6760 Ribe.pdf
  255206/19
 • Fra LilienHoff A/S: FORSP - Henvendelse om § 8-tilladelse ifm. det opr. byggeri på ejendommen, Englandsgade 14, 3., 5000 Odense C
  251403/19
 • Fra LilienHoff A/S: FORSP - Bilag - Kommunen har ikke §8 till., kontakt Region Syddanmark, Englandsgade 14, 3., 5000 Odense C
  251404/19
 • Re: Udbudsmateriale Bognæs
  336292/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: 1022 Bolderslev - Råstoftilladelse v4
  345699/19
 • Fra DMR: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  308409/19
 • Fra Lægevagten: brev med anmodning om vagtydernummer
  298219/19
 • Fra DNR: Dialog vedr kortlægning, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  250954/19
 • Til DMR: Svar vedr kortlægning, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  249967/19
 • Fra DGE: mail med Endelige rapporter
  250912/19
 • Fra Odense Kommune: Geoteknisk rapport fra Ejlskovsgade 15, Odense C
  251134/19
 • Fra DMR: Geogis kort, 509-50096 Torningvej 25 - Kort.pdf
  250831/19
 • VS: Svar til Region Syddanmark vedr. retningslinjer for mammografi, vores j.nr. 5-9011-5161/1
  250816/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250163/19
 • Fra DMR:Geogis Kontrolrapport,- 509-50096 Torningvej 25 - Kontrolrapport.pdf
  250828/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Nationale Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250168/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for regionens svar vedr. fund af nikkelforurening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249757/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250134/19
 • Fra DMR: Kontrolrapport GeoGIS 580-81127 Ravsted Hovedgade 32 - Kontrolrapport.pdf
  250814/19
 • Fra COWI: Statusnotat 2 drift af afværge
  251741/19
 • Fra DMR Geoteknik A/S: Geoteknisk rapport, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  251174/19
 • Fra Revisor - Korrespondance vedr. pensionsindbetaling.
  250911/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig § 8 tilladelse til nedrivning af L12, Nordborgvej 81, Nordborg
  250941/19
 • 190612 - Fravær
  249469/19
 • Fra DMR: Geogis kort, 580-81127 Ravsted Hovedgade 32 - Kort.pdf
  250819/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250394/19
 • Fra Vejle Kommune. Høring vedr. Gasmålinger.
  256406/19
 • Tandlægerne i Sædding - nyt CVR nr og nyt P nr
  256899/19
 • fra Trekantområdet
  258152/19
 • VS: Svar til Region Syddanmark vedr. retningslinjer for mammografi, vores j.nr. 5-9011-5161/1 - Svar til Region Syddanmark efter modtagelse af handleplan (D5226489)(1).pdf
  256187/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail omkring §8, Falkevej 3, 6705 Esbjerg Ø
  254229/19
 • fra GEUS korrespondance med VCS og GEUS om : indlæg til Impact partnermøde på tirsdag
  251926/19
 • Ramsherred 47, Aabenraa: 5 års opfølgning - 5års_gennemgang_brev_til_grundejer_underskrevet.pdf
  251872/19
 • fra miljøstyrelsen Påbud af 7. juni 2019 om undersøgelse af linjeventilstation V. Torsted - VS Påbud af 7. juni 2019 om undersøgelse på linjeventilstation V. Torsted .msg
  253364/19
 • Fra MOE A/S: Kommentar til § 8 notat, Nygade 5, 5500 Middelfart
  251928/19
 • fra Niras RE: Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  251906/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense - Teknisk rapport.pdf
  252124/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense - grundejerrapport.pdf
  252175/19
 • fra Jyske Bank - henvendelse - lok. 545-50164
  252031/19
 • Fra COWI: Udkast til rapport - supplerende undersøgelser (B200-serien)
  251738/19
 • BILAG fra Jyske Bank - jordforureningsattest matr.nr. 56 Aabenraa.
  252037/19
 • Fra Cowi: 5-års gennemgang - accept grundejer
  251868/19
 • fra EDC - henvendelse, Lokalitetsnr.: 430-81158
  252925/19
 • fra Jyske Bank - henvendelse Ejendommen matr.nr. 56 Aabenraa
  251993/19
 • fra Sweco GeoGIS Pulje 19 og 20 - Kontrolkort og kontrolrapporter
  251949/19
 • Fra JEMA: Tilbagemelding på møde om hængepartier
  253609/19
 • Fra Odense Kommune, Bemærkninger til undersøgelsesrapport og oplæg til supplerende undersøgelse, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N
  253466/19
 • Overvågningsudvalget for strukturfondene: Godkendelse af årsrapporter og udvælgelseskriterier
  265973/19
 • Fra Home. VS: Vedr. Ejendomsvurdering af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  264691/19
 • Tandlægerne i Gjesing - nyt CVR nr og nyt P nr
  256889/19
 • Fra Varde Kommune: §19 til Kunstgræsbane, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
  269894/19
 • Tandægehuset Faaborg - nyt CVR nr og nyt P nr
  268976/19
 • fra projekthaver
  267363/19

Udgående

 • Til Lillienhoff A/S: Svar på henvendelse omkring § 8-tilladelse,Englandsgade 14, 3., 5000 Odense C
  251405/19
 • Til Orbicon og COWI: Udbud af Pulje 5 - videregående undersøgelser, Region Syddanmark, mail2
  309019/19
 • SV: Bud Bognæs
  336231/19
 • Til PlanEnergi: Interesseerklæring til klimaregnskabsprojekt
  304177/19
 • interesseerklæring_PlanEnergi.docx
  304179/19
 • Til DGE: bemærkninger til rapportudkast. Lavninggyde 8, Haderslev
  286417/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på mail om konstateret forurening, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  249466/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Kopi af endelig kortlægningsafgørelse, Møllegade 51, Sønderborg
  249423/19
 • Endelig kortlægningsafgørelse, Møllegade 51, Sønderborg
  249412/19
 • SV: Udbudsmateriale Bognæs
  336230/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: 1022 Bolderslev - Råstoftilladelse v4
  345683/19
 • Til projekt: kontrakt underskrevet
  262707/19
 • Til Orbicon og COWI: Udbud af Pulje 5 - videregående undersøgelser, Region Syddanmark, mail1
  309010/19
 • Til Statens Ejendomssalg AS, V1-høring med bilag, Flensborgvej 22, 6360 Tinglev
  249674/19
 • Til Varde kommune: Storegade 15, 6800 Varde - Endelige rapporter
  250931/19
 • Til Orbicon mv. UDKAST til partnerskabsaftalen for Hjulby Bro Kildeplads
  250744/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  249201/19
 • Til borger: undersøgelsesrapport Storegade 15, Varde
  250927/19
 • til Borger Bilag til svar på henvendelse om Havnegade 6, 5610 Assens
  250274/19
 • Til Borger: Kortlægningsbrev, udgået inden kortlægningen
  251065/19
 • Til Borger: Høring om V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249625/19
 • Til Lexos Advokater: Vedr. undersøgelsesomfang, Bredgade 29, Aarup, lok. 420-81297
  249842/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens vurdering af udførte undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby.
  250712/19
 • Til DMR A/S: Orientering om Regionens kortlægningsvudering, Skt. Klemensvej 69, Odense S
  251234/19
 • Til Fredericia Kommune: Genfremsendelse af brev vedr. Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup
  251400/19
 • Til stedfortræder - vedr. periode som midlertigt regionsrådsmedlem
  249706/19
 • Til hovedejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Østerbyvej 8, 5500 Middelfart
  250110/19
 • Til Borger: Kortbilag til kortlægningsbrev, Skt. Klemensvej 69, 5260 Odense S
  251064/19
 • Til Grundejer: Varsel boringer - 17al
  250309/19
 • Til Borger: BILAG, udkast til V1-kortlægningsbrev Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249632/19
 • Til hovedejer: En del af Østerbyvej 8, 5500 Middelfart udgår inden kortlægning, hovedejer
  250089/19
 • Til Borger: Følgemail, høring om V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249622/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (høring) Sønderport 2, Tønder
  251004/19
 • Til Tinglev Jagt & Flugtskydnings Forening, V1-høring med bilag, Plantagevej 19, 6360 Tinglev
  250063/19
 • Til Tønder Kommune - Høring af påbudsmuligheder vedr. Sønderport 2, Tønder (541-10031), samt kopi af V2-varslingsbrev (høring)
  251058/19
 • fra Odense Kommune - revideret projekt - Havnegade 76, Emmelev
  251762/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: SV: National Infektionshygiejnisk Retningslinje
  250147/19
 • til Borger Svar_henvendelse_Havnegade6_Assens
  250244/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  249661/19
 • Til advokat - Kortbilag Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  252194/19
 • Til JEMA: Vedr. uger for opsætning af væg
  249218/19
 • Til Revisor - Korrespondance vedr. pensionsindbetaling
  249239/19
 • Til Svendborg Kommune. UDKAST til partnerskabsaftalen for Skovmølleværket
  250144/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  249658/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Rugårdsvej 191 5464 Brenderup Fyn.pdf
  249279/19
 • Til Borger: BILAG, udkast til kortbilag til V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 5r Gislev By, Gislev.
  249634/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  249662/19
 • Til Atea: Vedr. udluftning af skab
  250582/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  249204/19
 • Til Home. SV: Vedr. Ejendomsvurdering af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  264688/19
 • til VCS og GEUS svar til indlæg til Impact partnermøde på tirsdag
  251935/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Oliekajen Odense (Jordvold scenario 4)(07.06.2019).pdf
  251763/19
 • Til Odense Kommune: Vedr. fund af pesticider, Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  252086/19
 • Til advokat - Udgået efter undersøgelse Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  252183/19
 • til Odense Kommune - revideret projekt og §8-vilkår ok! - SV_ Havnegade 76, Emmelev
  252224/19
 • Til Sweco: Dokumentationsrapport vedr. Grundvandsmodel for FredericiaC (Kanalbyen ved Lillebælt
  282440/19
 • Afgørelse på ansøgning om dispensation for indlægsfremstilling
  249252/19
 • Til:yder
  249224/19

6. juni 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, Samtykkeerklæring angående råstofansøgning på matr.nr. 21 Hønkys, Egvad - Underskrevet.pdf
  345679/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup - Samtykkeerklæring
  345678/19
 • Fra KB software: Status
  248941/19
 • Fra Rådgiver - forklaring fra Fugro
  267763/19
 • Beslutning Byrådet 03-06-2019 17-00 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-23.PDF
  286142/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-23, Byrådet, Middelfart Kommune 3 juni 2019
  286141/19
 • Re: SV: Opdateret tidsplan for klargøring af terrænnære pejledata
  348497/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-jun-06
  255726/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-jun-06
  255727/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Dispensation efter jfl §52 - matr nr 22e Sdr. Nærå
  345677/19
 • Fra Planenergi: anmodning om interesseerklæring til klimaregnskabsprojekt
  304164/19
 • Fra DMR - rapporter: grundejerdel og teknisk del - Hindballevej 5, Asperup
  255630/19
 • Tandlægerne Sønderåparken - nyt CVR nr og nyt P nr
  256923/19
 • Tandlægehuset Kolding - nyt CVR nr og nyt P nr
  256918/19
 • Tandlægehuset Kolding - nyt CVR nr og nyt P nr - Underskrevne Vedtægter_for_HARALD_PS.pdf
  256920/19
 • Fra Fredericia Kommune: P-hus i Sdr. Voldgade, ansøgning om § 8 tilladelse
  259328/19
 • Fra Billund Kommune: Fælledvej 16, 7200 Grindsted - Færdigmelding ang. §8-tilladelse
  251779/19
 • SV: Stillingtagen til arbejdsgruppen for vederlagsfri medicin
  251811/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 - lidt opdaterede planer
  253628/19
 • Fra Borger: Spørgsmål til tidsplan
  246939/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen vedr. Opfølgning på specialeplanen 2018
  248124/19
 • C-frit Syd
  249023/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 541-10031, Sønderport 2, 6270 Tønder - Endelige rapporter
  250185/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  248395/19
 • Fra COWI: Fakturaspecifikation inkl. fratræk
  247522/19
 • Nyt udkast til kommissorium.
  248716/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om olieudskiller på Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  248761/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunens vurdering af oprensning efter opgravning af olietank, Skt. Klemensvej 69, Odense S
  247266/19
 • Fra kulturministeriet : vedr. udpegning og tilskud
  248807/19
 • Fra Kulturministeriet: meddelelse om minimumsbeløb for medfinansiering
  248346/19
 • Fra Rambøll: Økonomistatus
  248299/19
 • SV: DD2 igen igen
  249022/19
 • fra Nordicals Forespørgsel om forurening - Ørbækvej 131, 5700 Svendborg
  248980/19
 • fra Home Henv. Lokalitetsnr. 461-81394, Saxovej 75A m.fl., 5210 Odense NV, matr.nr. 20c Paarup By, Paarup
  248731/19
 • Linje C
  249024/19
 • Gratis HCV-test
  249025/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Fundet forurening, Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249705/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra Langliparken
  250906/19
 • Fra Jyske Sparekasse - sikkerhedsstillelse - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge
  249051/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Svar på oplæg til forklassifisering af overfladejord
  249452/19
 • Fra Middelfart Kommune: Mail vedr. Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup
  251399/19
 • Fra Vejen Kommune - ingen bemærkninger til ændring - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  249889/19
 • Fra:yder
  249118/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Zachariasvænget 2-8, 5260 Odense S.
  249903/19
 • fra ERST
  249633/19
 • Fra Kolding Kommune: dokumenter fra JordWeb, Platinvej 1, Kolding
  250414/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. §8 pligt ifm. etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank, Vesthavnsvej 3, Fredericia
  249586/19
 • Fra DMR A/S: BILAG Orienterende forureningsundersøgelse, Marts 2014, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  278508/19
 • Fra DMR A/S: BILAG poreluftundersøgelsesoplæg - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  278496/19
 • Fra DMR A/S: BILAG Industrikortlægning, Vissenbjerg Kommune, Februar 1998, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  278515/19
 • Fra Assens Kommune: Svar på oplæg til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  278537/19
 • Fra DMR A/S: Oplæg poreluftundersøgelse til kommentering - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  278465/19
 • Dagsorden til møde i kontaktgruppen for arbejdsmiljø og sygefravær - 13. juni 2019 kl. 10.30 til 15.00 - Dagsorden til kontaktgruppemøde 13. juni.docx
  276462/19
 • Fra DMR A/S: BILAG Principtegning med beplantning - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  278475/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  275889/19

Udgående

 • Til/fra rådgiver - regionen ønsker at Fugro presses mere
  267765/19
 • Til rådgiver - kommentarer til endelig retning af ventilationsløsning
  255969/19
 • Telefonnotat af samtale med rådgiver - vedr. tinglyst brandgavl
  255965/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om kortlægning
  247109/19
 • Til rådgiver - bemærkninger til brev vedr. ansvar
  255959/19
 • Til Rådgiver, Råstof, VS: Dispensation efter jfl §52 - matr nr 22e Sdr. Nærå
  345671/19
 • Til Rådgiver, Råstof, disp 2019.pdf
  345673/19
 • Til Billund Kommune, MST og RM: Indkaldelse af punkter til møde i teknisk følgegruppe
  254653/19
 • Til DGE: Aftalebrev, Lagervej 1, Bredebro
  246950/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af oplæg
  248542/19
 • Til lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  248553/19
 • Til Kolding Kommune: anmodning om kopi af dokumenter, Platinvej 1, Kolding, lok. 621-00277
  246747/19
 • til Nordicals Svar på : Forespørgsel om forurening - Ørbækvej 131, 5700 Svendborg
  248984/19
 • Til kommunen - Høring om påbudsmuligheder på Sletteskovvej 9, 6000 Kolding
  247192/19
 • Til DGE: Kontrakt til underskrift
  246901/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  247107/19
 • til GEUS og VCS - korrespondance om : indlæg til Impact partnermøde på tirsdag
  247458/19
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af mail
  246949/19
 • Til Revisor - Svar vedr. indbetaling af pensionsbidrag
  247108/19
 • Til Middelfart Kommune, KA Grus A/S og borger: Afslag om modtagelse af returjord, Vindebjergvej, Harndrup
  248883/19
 • Til praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  247100/19
 • Til ansøger, lodsejer, myndigheder og parter: tilføjelse til screeningsafgørelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov, Kolding Kommune- Tilføjelse
  247309/19
 • Til Vejen Trælast: Regionens vurdering af undersøgelse, Kobbervej 16, Kolding.
  248353/19
 • Til borger - BILAG til V2-varsel - UDKAST V2-afgørelse Sletteslovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  247158/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nordborgvej 81, matr. nr. 19, Lunden, Havnbjerg - lok. nr. 523-06010
  247042/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af regionens vurdering, Kobbervej 16, Kolding
  248364/19
 • til HOME svar på henvendelse : Lokalitetsnr. 461-81394, Saxovej 75A m.fl., 5210 Odense NV, matr.nr. 20c Paarup By, Paarup
  248845/19
 • Til Assens Kommune, Nymølle Stenindustrier og Erholm Gods: Afslag på modtagelse af returjord, Hækkebølle/ Rørup, Assens
  248958/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilg Sletteskovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  247161/19
 • Til Kolding Kommune, Vurderingsstyrelsen og Kokbjerg Ejendom A/S: Endelig kortlægning, Kokbjerg 25, Kolding
  248508/19
 • Til borger - V2-høring Sletteskovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  247146/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. svar på fund af nikkelforurening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249738/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for svar fra kommunen vedr. fund af forurening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  249725/19
 • Til ansøger, lodsejer, Myndigheder og parter : Screeningsafgørelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov, Kolding Kommune
  247152/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Indkaldelse af punkter til møde 14. juni 2019
  270874/19

5. juni 2019

Indgående

 • Ph.d.-afhandling
  247038/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, 1022 Bolderslev - Råstoftilladelse v4
  345666/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, 1022 Bolderslev_Høringsparter naboer.jpg
  345660/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Udkast til råstoftilladelse_Matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderslev_IS Lertranskøb_V4.docx
  345667/19
 • Fra rådgiver - svar på spørgsmål vedr. ansvar mm.
  255952/19
 • Fra SEP Sønderjylland: Gantt diagram begge projekter.xlsx
  304365/19
 • fra vejle kommune Tillæg til §8 tilladelse på Havnegade 10
  246429/19
 • Tillæg til tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opføre ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100.pdf
  246430/19
 • fra rådgiver Dokumentation af delvis oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  246431/19
 • J18.0848 - Havnegade 10 (Danmarksgade 1), 7100 Vejle - delvis oprensning.pdf
  246432/19
 • fra projekleder
  291569/19
 • SV: DD2 igen igen - file.pdf
  248953/19
 • SV: DD2 igen igen
  248952/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens bemærkninger vedr. analyse for cyanid i opgravet jord, Odensevej 45, 5750 Ringe
  250300/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af mail til DGE vedr. analyse for cyanid i opgravet jord, Odensevej 45, 5750 Ringe
  250304/19
 • Fra DGE: Afgravning af olieforurening på den nordlige del af ejendommen, Odensevej 45, 5750 Ringe
  250292/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Om forklassifisering af overfladejord
  246002/19
 • Fra DK Råstof Aps: Ansøgning om §52 dispensation, matr nr 5a og 5bf Jerlev
  246239/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr, §8 ansøgning, Brovejen 101, Middelfart
  246538/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Kvittering på modtagelse af regionens bemærkninger til § 8 pligt på lok. 445-00032
  245329/19
 • Fra konsulent MW: Tilkørsel af materiale til Ammitsbølvej 168, Vejle
  246250/19
 • Busalternativer_til_Vestbanen_2019.pdf
  245937/19
 • Bilag 2 - Høringssvar fra Rybners og HANSENBERG
  246522/19
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om oliespild på Bramdrupvej 33, 6040 Egtved
  246540/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: BILAG 1: Rapport, Miljøscreening, Thygesminde 41, 7000 Fredericia
  246135/19
 • fra projekthaver
  245662/19
 • Bilag 1 - Ansøgning fra Kold College
  246521/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Fundet forurening, Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  246127/19
 • VS: Ringsted sagen - kun visitationsgruppe 3
  256233/19
 • Fra Sweco: foreløbig rapport 1/2
  253617/19
 • Fra Sweco: foreløbig rapport 2/2
  253622/19
 • Fra DMR: Vedr. henvendelse fra grundejer, Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev
  265228/19

Udgående

 • Til Borger + Sønderborg Kommune + Skat: Efternuanceringsbrev, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten
  246407/19
 • Til borger, kortbilag, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten, matr. nr. 226 Gråst....pdf
  246414/19
 • Til borger, Bilag - Boligerklæring, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten, matr. ....pdf
  246411/19
 • Til borger, Efternuanceringsbrev, Elleygade 7-21, 6300 Gråsten, matr. nr....pdf
  246412/19
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. forsinkelse
  267759/19
 • Til borger - Svar på FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - historisk materiale del 1
  245122/19
 • Til borger - Svar på FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - historisk materiale del 2
  245124/19
 • Svar til Svendborg Gymnasium vedr. Idébeskrivelse vedr. sproglige studieretninger
  310226/19
 • Til aabenraa kommune: Høring om forurening Ravsted hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  246389/19
 • Bilag til Faaborg-Midtfyn Kommune - Odense Kommunes Retningslinier for jordprøvetagning_kategorisering.pdf
  246030/19
 • Til Tønder kommune - Ændret af offentlig indsats, Ved Gamle Dige 2, 6280 Højer.pdf
  245582/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr sag om synligt affald, Søndermosevej, Padborg
  245623/19
 • Til Rambøll: Økonomistatus ønskes
  245518/19
 • Til EDC, Svar på HENV, Albanigade 19, 5000 Odense C
  246439/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Blans Nørremark 18, 6400 Sønderborg.pdf
  245133/19
 • Til Sweco: Svar på foresp vedr V2 kortlægning på Nr. Havnegade, Sønderborg
  246513/19
 • Til Kolding Kommune: Vedr. potentiel asbestforurening, Koldingvej 71, 6070 Christiansfeld, lok. 621-81336
  245535/19
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens kommentarer til oprensningspåbud, Storkeknhøjvej 93, 5400 Bogense
  246463/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering om V2-varsling af Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  246285/19
 • Til ansøger: kvitteringsmail vedr. Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als
  245132/19
 • Til Nyborg Kommune: V1-kortlægning af havnepromenade rundt om jollebassin, Vesterhavnen 3, 5800 Nyborg
  246472/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - ang. lodrette samleprøver - SV_ Lodskovvej 15, 5863 - Om forklassifisering af overfladejord
  246029/19
 • Til Tønder kommune - Ændret af offentlig indsats på kommunens ejendom, Ved Gamle Dige 2, 6280 Højer
  245655/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr myndighedsrolle for matr nr 187 Dynt, Broager
  246171/19
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  245082/19
 • kortbilag fra endelig rapport, Strandvejen 175, Otterup.pdf
  246062/19
 • Til Vejen Kommune: Kommentarer til renoverings-notat - Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  245967/19
 • Til kommune, påbuds høring: Strandvejen 175, 5450 Otterup, Matr. nr. 22g og 22k Hasmark By, Norup
  245963/19
 • Til Tønder kommune - V1-afgørelse 2013, Ved Gammel Dige 2, 6280 Højer.pdf
  245589/19
 • Til Nyborg Kommune: Bilag, Kortbilag V1
  246494/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Blans Nørremarks 18, 6400 Sønderborg.pdf
  245130/19
 • Til Tønder kommune - V1-kortbilag, Ved Gamle Dige 2, 6280 Højer.pdf
  245600/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer1.pdf
  245080/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles geofysiske undersøgelser, tTEM, på markarealer i et område syd og sydøst for Søndersø Industrikvarter
  245742/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for rapport over miljøscreening på Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia og orientering om fund af forurening med nikkel
  246481/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn, ejer2.pdf
  245081/19
 • til Nabo, udgået brev, lettere forurening, Hasmark Gade 11, 5450 Otterup.pdf
  246061/19
 • Til Fredericia Kommune: Fundet forurening, Thygesminde Alle 41, 7000 Fredericia
  246489/19
 • Til Borger, svar - der kan ikke gives boligerklæring på Søkildevej 17
  245693/19
 • Til Circle K: V2-varsling, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  246224/19
 • Til Circle K. Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  246261/19
 • Til Circle K: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  246259/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. lok. 607-00343, Tidligere Vejlevej 100, 7000 Fredericia, en del af matr. nr. 1db, 1dc og 1e, Stovstrup, Fredericia Jorder.
  246537/19
 • Til COWI: Tilbud ønskes monitering
  245505/19
 • Bilag 3 - Administrationens uddybende vurdering
  246280/19
 • til Horten, Råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  274717/19

4. juni 2019

Indgående

 • Fra borger - Vedr. matr. 750 - tak for materiale - mail 2 er ikke kommet frem
  245116/19
 • Fra rådgiver - opdateret tegning, sydligt område
  267756/19
 • RE: Opdateret tidsplan for klargøring af terrænnære pejledata
  348496/19
 • VS: Den politiske del af sundhedsaftalen
  286143/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr .15 og 375 Tumbøl, Felsted
  249682/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, myndighedshøringssvar kortbilag matr.nr .15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  249683/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, mail med høringssvar matr.nr .15 og 375 Tumbøl, Felsted
  249681/19
 • Fra museum, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  249656/19
 • Dagsordenspunkt_Godkendelse af Sundhedsaftalen_04-06-2019 11-15-31.DOCX
  286145/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 - Esbjerg Byråd
  286144/19
 • Opdateret tidsplan for klargøring af terrænnære pejledata
  348498/19
 • fra Middelfart kommune Forurening fra gl. olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  311272/19
 • Fra rådgiver - endelige tegninger over ventilationssystem
  255856/19
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. udførte forureningsundersøgelser og muligheden for at udgå af kortlægning, Sverigesvej 9 5700 Svendborg
  305846/19
 • Fra Svendborg Kommune: Rapport, Forureningsundersøgelse, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg, matrikel 6ae, juli 2014
  306363/19
 • Fra Svendborg Kommune: Notat, Undersøgelse af overfladejorden, matr. 6bd, Sverigesvej 5, 5700 Svendborg
  306364/19
 • - Referat_FU_DFRM_april_2017.pdf
  256242/19
 • Henvendelse fra JP
  256240/19
 • Indsamling af ønsker til PLO forhandlinger - frist 1. september 2019
  254433/19
 • Fwd: Indsamling af ønsker til PLO forhandlinger - frist 1. september 2019 - ATT00001.htm
  254436/19
 • Fwd: Indsamling af ønsker til PLO forhandlinger - frist 1. september 2019 - Indsamling af ønsker til kommende overenskomstforhandlinger med PLO.pdf
  254435/19
 • Fra Borger, svar vedr anvendelse - ikke følsom anvendelse
  245729/19
 • Fra DaRe: Til regioner og regionale lægemiddelkomiteer - opdateret liste for vederlagsfri medicin
  246818/19
 • Fra Revisor - Forespørgsel vedr. indbetaling af pensionsbidrag
  247103/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med Undersøgelsesresultater og ønske om afklaring af §8 pligt ifm etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank, Fredericia
  248831/19
 • Fra Norrecco: Tilføjelse til afklaring i forhold til forhøjelse af mængde i dispensation, matr nr 3ø Davinde
  248726/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om synligt affald, Søndermosevej, Padborg
  245609/19
 • Fra DMR A/S: Notat vedr. opgravning af olietank og forurenet jord, Skt. Klemensvej 69, Odense S
  246539/19
 • Fra P4 Trekanten: Kvittering for modtagelse af svar
  245252/19
 • Fra Ridefysioterapeut Ærø vedr. ændring af cvr.nummer.
  245256/19
 • Fra OUH: Ang. udbetaling af prismidler
  244783/19
 • Fra Berendsen: Vedr. Tork
  244628/19
 • Fra Norrecco: Afklaring i forhold til forhøjelse af mængde i dispensation, matr nr 3ø Davinde
  243451/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Kopi af materiale" - Anvisning af bygge- og anlægsaffald - Koldingvej 71, Christiansfeld
  245399/19
 • Til Miljøteknik - anmodning om baggrundsmateriale - lok.nr. 410-81034 + 445-55005 I Middelfart.
  244742/19
 • Fra Miljøteknik - henvendelse Lokalitet nr: 410-81034 + 445-55005 I Middelfart.
  244850/19
 • Fra BoligKolding: Forespørgsel vedr. Industrivej 3, 6000 Kolding
  244241/19
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse: Østerbro 22a, Ærø
  244867/19
 • Fra Fredericia kommune: Bådhusene ansøgning til §19-tilladelse iht. MBL
  244941/19
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Købmagergade 41, Fredericia, revideret §8 ansøgning
  246405/19
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af materiale vedr. nedrivning mm, Koldingvej 71, 6070 Christiansfeld
  245385/19
 • Fra Danske Regioner: Til regioner og regionale lægemiddelkomiteer - opdateret liste for vederlagsfri medicin
  245813/19
 • Fra Rambøll: Oplæg og pris til undersøgelser 5 borerunde
  245359/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. KFUM Spejderhus, undersøgelsesoplæg
  245119/19
 • Fra Middelfart Kommune: De er ikke kommet endnu ... vil du sende de to mails på teknik@middelfart.dk
  245317/19
 • Fra Energinet: Kvittering for svar vedr. urdering af §8 pligt ifm. anlægsarbejdet Baltic Pipe
  245249/19
 • Fra Middelfart Kommune: Baltic Pipe - vurdering af §8 pligt ifm. anlægsarbejde
  245232/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  245219/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Kopi af materiale" - Nedrivningstilladelse
  245390/19
 • Fra NIRAS - grundejer accept - Undersøgelse på Vestergade 11, Aabenraa
  245578/19
 • Fra JJA A/S: Re: Vedr. KFUM Spejderhus, undersøgelsesoplæg
  245129/19

Udgående

 • Til borger - Svar på tlf. FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - mail 2 af 2
  245115/19
 • Til borger - Svar på tlf. FORSP - Vedr. matr. nr. 750, Hørup Ejerlav, Hørup og jordforurening 535-05713 - mail 1 af 2
  245101/19
 • SV: Opdateret tidsplan for klargøring af terrænnære pejledata
  348636/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, snakke sammen senere matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  254146/19
 • Til kommune: Høringssvar, Påbud om undersøgelser af jord- og grundvandsforurening - RelyOn Nutec, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  243640/19
 • Til Berendsen: Vedr. TORK servietter
  244551/19
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om ansøgning samt svar vedr. tilladelse til etablering af tre arbejdspladser til kartering og mellemdeponering af jord samt genindbygning af let forurenet jord.pdf
  244933/19
 • Til Danbolig: Ejendomsvurdering, Kolding Landevej 69, Fredericia
  243841/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til § 8-tilladelse, Zachariasvænget 2-8, 5260 Odense S
  243892/19
 • Til COWI: Vedr. 2019 budget
  244239/19
 • TIl Styrelsen for Patientsikkerhed, Faaborg-Midtfyn Kommune, Nymølle Stenindustrier og Tarp Davinde I/S: Dispensation efter jfl §52 - matr nr 22e Sdr. Nærå
  244156/19
 • Til Læge - Brev vedr. udbetalng af basishonorar 2. kvt. 2019
  243401/19
 • Svar på henvendelser - Lokalitet nr: 410-81034 + 445-55005 I Middelfart.
  244861/19
 • Til Miljøteknik - Svar på henvendelse - lok.nr. 410-81034
  244743/19
 • Til Home: Ejendomsvurdering, Kolding Landevej 69, Fredericia
  243857/19
 • Til grundejer, V2 Hørings brev, Strandvejen 175, Otterup.pdf
  246050/19
 • V2, uden indsats, Strandvejen 175, 5450 Otterup.pdf
  246051/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. lok. 445-00032 - svar på spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  243787/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel Østerbro32, Ærø
  244878/19
 • Til BoligKolding: Svar på forespørgsel Industrivej 3, 6000 Kolding
  244253/19
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Bogøvej 49, 5450 Otterup
  245226/19
 • Til Middelfart Kommune: VS: Vedr. lok. 445-00032 - spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  245303/19
 • Boligerklæring.pdf
  246053/19
 • Til Middelfart Kommune: VS: Vedr. lok. 445-00032 - spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  245292/19
 • kortbilag Strandvejen.pdf
  246054/19
 • Til Haderslev Kommune, Råstofplan 2020
  253349/19
 • Til praksis: bekræftelse på ophævning af automatisk lukning
  244553/19
 • Til borger: Svar vedr. supplerende oplysninger vedr. evt. deponering af affald
  254526/19
 • Til COWI, Sidste økonomioversigt, Pulje 15
  260161/19

3. juni 2019

Indgående

 • FRA SWECO:: timeboks på POV
  244187/19
 • Fra FMK RÅSTOF Kvittering for Markmøde Blæsbjerggyden 22. maj 2019
  277567/19
 • Geoteknisk Rapport 18.6007.01.pdf
  268654/19
 • Geoteknisk undersøgelse Varde Miniby
  268653/19
 • Telefonnotat_20190603_621-81215
  242729/19
 • Situationsplan 1.1 ver. 29.03.2019.pdf
  268656/19
 • SV: Byggeri på gammel losseplads, matr. 1g Varde Markjorder
  268655/19
 • fra Vejle kommune: Udkast til tillæg til §8 tilladelse på havnegade10/Danmarksgade 1
  242722/19
 • Tilbagekaldelse: Byggeri på gammel losseplads, matr. 1g Varde Markjorder
  268657/19
 • Fra Kommune: Rev. bilag_Kongensgade 15, Christiansfeld_Forureningsundersøgelse.pdf
  242603/19
 • Fra rådgiver - tillægspriser fra Frisesdahl inkl. excelark
  255840/19
 • Fra rådgiver - tillægspriser fra Frisesdahl
  255838/19
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning i tilknytning til råstofgravning på del af matr. nr. 9b Stenstrup By, Stenstrup mf.
  286091/19
 • Fra Rambøll: forsikringsbevis
  286663/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. status på ansøgning matr.nr. matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  243990/19
 • Fra rådgiver - orientering om sygdom ved boreentreprenør
  267751/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Nr. Hostrup - Status for dispensationer fra Energinet
  345651/19
 • Fra Assens Kommune: Kommunens accept til oplæg om oprensning, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  251568/19
 • Fra rådgiver - udkast til referat fra byggemøde 21.05.2019
  255836/19
 • Fra Indvinder, Råstof, Vedr. efterbehandling og tilførsel af jord omkring Hærvejen 86, Kliplev
  345635/19
 • Fra Indvinder, Råstof, SCAN0000.PDF
  345625/19
 • Fra Indvinder, Råstof, Almind efterbehandlingsplan
  345623/19
 • Revideret tidsplan
  348500/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup - Samtykkeerklæring
  345603/19
 • Re: Møde i dag
  348499/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 2, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - image001.png
  292564/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 2.Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - image002.png
  292565/19
 • Referat fra netværksmødet 23. maj 19
  330813/19
 • Fra Assen Kommune. §8 Tilladelse
  252947/19
 • Aktindsigt
  255769/19
 • Fra Grundejer: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  253596/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  255735/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Tommerup
  255664/19
 • Fra projekt CrossingIT: notat om forankring
  255030/19
 • VS: Mammografisag - Region Syddanmark
  256273/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  255775/19
 • VS: Til orientering // VS: Region Midtjylland korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende udredning af kvinder henvist til brystundersøgelse
  256261/19
 • SV: Hotline til kvinder vedr. brystkræft
  256292/19
 • VS: Henvendelse til Stephanie Lose
  257400/19
 • Fra Varde Kommune: Spm. vedr. §8
  268650/19
 • Fra virksomhed: underskrevet accept af kompensation, Volderslevvej 147, Odense S.
  267682/19
 • Fra DMR, Mail, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  258914/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening - Q8 Danmark A/S, Auktionsgade 20, Esbjerg.
  249830/19
 • Fra Danfoss: KOmmentarer til udkast til § 8 tilladelse L12, Nordborgvej 81, Nordborg
  247305/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 1. Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - NIRAS - Pulje 23 - Budget status_1.pdf
  243503/19
 • Fra Nymølle: Vedr. efterbehandling og tilførsel af jord omkring Hærvejen 86, Kliplev
  243569/19
 • Fra Sønderborg Kommune : Analysetal og bilag til rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  243521/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til påbud, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  243510/19
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af kortlægningsbreve vedr. lok. 631-02002 - Vestre Engvej Losseplads
  245163/19
 • Fra Borger, mail vedr. Søkildevej 17
  245678/19
 • Fra Orbicon: Rapport Nørregade 90, Vejen, ver. 1 inkl. bilag.pdf
  241331/19
 • Fra COWI A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale vedr. V1- og V2-kortlægningen på Nørrevej 44, 6280 Højer
  242212/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - § 40 Påbud, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  242689/19
 • VS: Udarbejdelse af FVU- og OBU-planer for 2019
  241967/19
 • Fra Holmris: Leveringsmeddelelse uge: 27.
  241405/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokbjerg 30, 6000 Kolding - Grundejer Rapport.pdf
  241334/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr oprensning efter påbud, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  242536/19
 • Fra COWI A/S: "HENV.: Telefonhenvendelse - HASTER pga køb: Nørrevej 44, 6280 Højer"
  242185/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bovvej 1A og 1B, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  241867/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om påbud om undersøgelser af jord- og grundvandsforurening, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  242678/19
 • Telefonhenvendelse: Stenderupvej 47, 6091 Bjert
  242870/19
 • SV: Halvårlig afrapportering - journal nr. 18/4463 HASTER
  241745/19
 • fra projekthaver
  243045/19
 • Fra Danske Regioner: Referat af fase 3 forhandling.
  243076/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokbjerg 30, 6000 Kolding - Teknisk Rapport.pdf
  241328/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Kolding
  268141/19
 • VS: Vedr. specialevejledningen for Intern medicin i lungesygdomme
  271414/19
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning af praksis
  278417/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, ENDELIGT påbud matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  242968/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med endeligt påbud vedr. råstofgravning udover matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  242965/19
 • til vejle kommune Danmarksgade 1, 7100 Vejle, matr.174d Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368
  242776/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  242777/19
 • Re: Revideret tidsplan
  348638/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, spørgsmål om ansøgning om tillæg (udvidede graveområder) matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  241707/19
 • Til Kommune + DMR: Spørgsmål t. omfang af boligprojekt, Kongensgade 15 Christiansfeld
  241403/19
 • Til Indvinder, Råstof, SV: Kliplev Grusgrav
  345632/19
 • Til naboer RÅSTOF Følgebrev sendt til e-bokse
  287988/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup - Samtykkeerklæring
  345616/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Bolderslev
  345595/19
 • Møde i dag
  348640/19
 • Til COWI: Forklaring på faktura
  241238/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandvejen 156, 5450 Otterup
  240771/19
 • Til Borger - V2-høring (varsel)
  241846/19
 • Til GEO: Manglende materiale om høgebjerg losseplads
  241384/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-høring, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  242507/19
 • Til WIRTGEN Denmark A/S: Bilag, Kortbilag, 607-00453, 607-00700, 03-06-2019
  240946/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. forurening, Vestergade 8, Faaborg
  241828/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 550-81287, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder.pdf
  242207/19
 • Til ejendomsmægler. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  242898/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Hærvejen 261-263, 7323 Give (630-81645)
  242796/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  241666/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  242506/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (varsel) Hærvejen 261-263, 7223 Give
  242739/19
 • Til Rambøll. SV: Oplysninger om kortlagt areal lok. nr. 545-50151
  241727/19
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Bovvej 1, Bylderup Bov.pdf
  241871/19
 • Til Niras, Forslag Råstofplan 2020 - Ler på Fyn
  240742/19
 • Til COWI A/S: Vedr. fremsendelse af materiale vedr. V1- og V2-kortlægningen på Nørrevej 44, 6280 Højer
  242198/19
 • Til Sønderborg kommune: høringssvar vedr. "Påbud om undersøgelse af forurening efter § 40 i jordforureningsloven, mellemvej 31, 6430 Nordborg, matr. 1119, Nordborg”.
  242413/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  241877/19
 • DUBLET - SV del1: Aktindsigt Banegårdspladsen 10, Fåborg
  241830/19
 • Til borger 2, Tønder Kommune, rådgiver DGE: varsel om værditabsundersøgelse
  241176/19
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  241849/19
 • Til borger, Tønder Kommune, rådgiver DGE: Varsel om værditabsundersøgelse
  241169/19
 • Til Tønder kommune + Skat: Kopi af Rapport + Afgørelse V2-kortlægning, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder
  242225/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens indledende bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Koldingvej 71, 6070 Christiansfeld, lok. 621-81336
  242533/19
 • SV: Udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  242278/19
 • Til Borger - foreløbigt svar vedr. Engvej 13, 5464 Brenderup
  242843/19
 • Til Geoservice: Kontrakt til underskrift vedr overflyvning
  242357/19
 • til borger - Forslag til råstofplan 2020 - ler ved Søst
  242894/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-F2-varslingsbrev (høring) på Grejs Bakke 9, 7100 Vejle (630-82112)
  241852/19
 • Til ejendomsmægler. 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  242892/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  241669/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Åbovej 35, 6372 Bylderup-Bov
  241741/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-kortbilag, høring, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  242505/19
 • Til Grundejer: Vedr. kortlægningsstatus for ejendommen Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens, lok. 543-300015
  242896/19
 • Til ejendomsmægler: Svar på HENV Kløvermarken 1, 5580 Nørre Aaby
  242573/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  242907/19
 • Til kommunen - Høring om påbudsmuligheder på Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  241381/19
 • SV til DGE: Revideret tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  241239/19
 • Til Borger, foreløbigt svar vedr. mulighed for boligerklæring på Søkildevej 17; attn. Anita Hjørringgaard
  245685/19
 • Til P4 Trekanten: Svar på anmodning om aktindsigt
  245244/19
 • Til borger, følgemail til høringsbrev - RSD ønsker anvendelse bekræftet
  245720/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. lok. 445-00032 - spørgsmål om §8 i forhold til overfladevand
  243457/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt materiale på Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  241694/19
 • til Jord Mijlø - SV del2: Aktindsigt Banegårdspladsen 10, Fåborg
  272209/19
 • til Jord Miljø - SV del1: Aktindsigt Banegårdspladsen 10, Fåborg
  272202/19
 • til Jord Miljø - SV del3: Aktindsigt Banegårdspladsen 10, Fåborg
  272256/19

2. juni 2019

Indgående

 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. forurening, Vestergade 8, Faaborg
  241089/19
 • Bilag 1 - Ministerens afslag fra 2017
  246532/19
 • Fra borger: Bemærkning til ny kortlægning, Strammelse Gade 23, Tåsinge
  242668/19

Udgående

 • Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. borgere faldet i eget hjem
  292057/19

1. juni 2019

Indgående

 • Ph.d.-bevis
  246281/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Egholt Byvej 1, 6280 Lunderskov.pdf
  243351/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-06-2019 07:00:03
  242859/19
 • fra Epinon
  241706/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-06-2019 07:00:02
  242858/19

Udgående

 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - biodieseltanke og jord i vold, Havnegade 76, 5000 Odense
  240644/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  243356/19

31. maj 2019

Indgående

 • 19-257425-001 - Bekendtgørelse under offentliggørelse
  245218/19
 • Fra projekt: orientering om ansøgning om sendetilladelse
  243997/19
 • referat fra forhandlingsrunden 2016
  240552/19
 • VS: Materiale til forhandlingen tirsdag 5. januar 2016
  240551/19
 • SV: referat fra mødet i går
  242281/19
 • Fra Rigsrevision: Kvittering for besvarelse af materialeanmodning nr. 4. reg. syd
  240717/19
 • Bekræftelse om sag til Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi
  240791/19
 • Videncenter for Diabetes_Det Nationale Diabetesnetværk_20190523.pdf
  242309/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til analyseresultater og oplæg til håndtering, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  240570/19

30. maj 2019

Indgående

 • Fra borger. Kolding Landevej 69
  240877/19
 • Fra ejendomsmægler: HENV, Kløvermarken 1, 5580 Nørre Aaby
  242564/19
 • VS: Pressemeddelelse // Oprydning skal skabe klarhed over retningslinjer på kræftområdet
  256547/19

29. maj 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Bolderslev
  345573/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup - Samtykkeerklæring
  345569/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Samtykkeerklæring angående råstofansøgning på matr.nr. 21 Hønkys, Egvad.docx
  345570/19
 • Fra Rambøll: kontrakt, renovering af moniteringsboring i Nyborg
  286651/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, UDKAST Høring efter 10a Gadsbølle_Nymølle.docx
  345564/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Gadsbølle - høringsbreve til udkast til tilladelsen
  345560/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, partshøring Gadsbølle_Nymølle.docx
  345561/19
 • Beslutninger om kriterier til identifikation og klargøring af terrænnære pejledata 29maj2019.docx
  348502/19
 • Beslutninger om kriterier til identifikation og klargøring af terrænnære pejledata - en rettelse i dokument
  348501/19
 • Fra Region Nord: tilbagemelding
  304147/19
 • Fra Region Midt: tilbagemelding på forslag
  304142/19
 • Fra rådgiver - aflæsning af elforbrug - affugtere
  255824/19
 • Fra ansøger: kvittering for orientering
  288608/19
 • Fra borger, præcisering vedr. forslag til graveområder på FAnø
  251965/19
 • Fra borger: Antistoffer mod migræne
  268155/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Færdigmelding af Sag nr.: 18/14318 - Hedegårdsvej 8, 6760 Ribe
  241392/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - rapport
  241316/19
 • Fra Niras, Forslag Råstofplan 2020 - Ler på Fyn
  240740/19
 • Telefonhenvendelse - 621-00461
  242865/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: "FORSP.: Rekvirering af materiale på Kolding Åpark 24, Kolding"
  241154/19
 • Fra Rambøll. Oplysninger om kortlagt areal lok. nr. 545-50151
  241433/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Flytning af cricketbane - vi trækker vores ansøgning tilbage
  241367/19
 • Fra Orbicon - svar vedr. miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4 - opfølgning
  242431/19
 • Fra DJØF: Vedrørende drøftelser med HR-staben ved Sygehus Lillebælt. [djoef-Id:1881262]
  240328/19
 • Fra Akademikerne: Vedr. uenighed om overenskomstdækning
  240316/19
 • Fra DGE: Revideret tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  241225/19
 • Fra Vejle Kommune - mail om bilag IV arter - matr nr 14b, 5a 21d Sødover By.
  242397/19
 • Anmodning om aktindsigt i fejludbetalinger fra Adam Fribo Ingeniøren.msg
  240106/19
 • Fra Praxis: vedr. MissionEUX
  239984/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  239934/19
 • fra VUC Syd
  240120/19
 • Fra Grindsted Vandværk, Nordjylland: Forkert modtager af afgørelse
  239203/19
 • Fra Home: Henv, Nørre Havnegade 34, 6400 Sønderborg
  240039/19
 • Fra DGE: Oplæg til suppl. poreluftmålinger efter bygninger er revet ned, Odensevej 45, 5750 Ringe
  239693/19
 • Projektbeskrivelse for projekt med omlægning til videokonsultationer 240.._
  239238/19
 • Fra Rambøll: Vedr.afleveringsforretning og reetableringserklæring
  238769/19
 • Aftale om MED Klippekortmoduler d. 28. maj 2019
  239942/19
 • fra projekthaver
  240117/19
 • Fra advokat: HENV, materiale Storegade 38, Lunderskov
  239701/19
 • Fra Incentive: Spørgsmål vedrørende lægemiddelrådets arbejde med individuelle behandlingsansøgninger
  239637/19
 • Fra HK: Underskrevet referat fra fase 1-forhandling.
  239040/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  243294/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. etablering af Baltic Pipe - §8 ifm. anlægsarbejde
  243448/19
 • Bilag 4 - Høringssvar fra Rybners, UCRS og EGG
  246535/19
 • Bilag 2 - Høringssvar fra interessenter
  246265/19
 • Bilag 3 - Støtteerklæringer
  246534/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. jordforurening - Anmeldelse af etablering af boringer i Middelfart Kommune - vedr. Projekt Baltic Pipe
  245214/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Historisk materiale del 2 ud af 2
  246246/19
 • fra Odense Kommune - uddybning til rådgiver undersøgelse bygning
  245086/19
 • Bilag 1 - Ansøgning om Hhx på Esbjerg Gymnasium
  246263/19
 • Bilag 2 - Ansøgning om HTX fra Campus Varde
  246533/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Historisk materiale del 1 ud af 2
  246243/19
 • Fra Svendborg Kommune. SV: Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  249999/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansat læge i Kolding stopper
  268079/19
 • Meeting materials for the STRING Political Forum on June 12th
  274780/19

Udgående

 • Pressemeddelelse om fejl i befordringstilskud 08052019.pdf
  240110/19
 • brev om udbetaling af befordringsgodtgørelser med forkerte beløb.doc
  240111/19
 • oversigt over de forkerte udbetalinger af befordringstilskud.pdf
  240112/19
 • svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med fejl i udbetaling af befordringstilskud
  240109/19
 • Til Energistyrelsen: Opfordring til dialog om udvikling af 'Energi- og CO2-regnskabet'
  304154/19
 • Til Rambøll: kontrakt, renovering af moniteringsboring i Nyborg
  286655/19
 • Til rådgiver - Spørgsmål vedr. evt. sætningsskader og ansvarsforhold
  255832/19
 • Til ansøger: Orientering om tilskud
  288603/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V2, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  313289/19
 • Til Esbjerg Kommune, Råstofplan 2020
  253374/19
 • Til kommunerne i Region Syddanmark, Råstofplan 2020
  253362/19
 • Til kommunerne i Region Syddanmark, Råstofplan 2020
  253367/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Carlshøjvej 1, Brenderup Fyn.pdf
  237158/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Carlshøjvej 1, Brenderup fyn.pdf
  237159/19
 • TIl Randbøldal og Grindsted Vandværk: Orientering om kortlægning på V2 efter jordforureningsloven inden for indvindingsopland, lok. 630-81940
  238424/19
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Hygindvej 15, 5592 Ejby
  237606/19
 • Til Esbjerg Kommune. 561-71006 Auktionsgade 20, Esbjerg. V2 kortlægning af en del af matr. nr. 1254 og 1279 Esbjerg Bygrunde
  237678/19
 • til advokaat: Svar på henvendelse - materiale vedr. 623-00013, Storegade 38, Lunderskov
  239825/19
 • Til Borger, Høring i forbindelse med V1-kortlægning af en del af Hedevejen 5, 5932 Humble efter jordforureningsloven - Til Borger, V1-varsel med bilag, Hedevejen 5, 5932 Humble.pdf
  239372/19
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Rapporter + V2-kortlægning, 621-81379, Nørregyde 6, 6000 Kolding
  239462/19
 • Til Esbjerg Havn. Doc2Mail - Forsendelse 124417639.pdf
  237644/19
 • Til Esbjerg KommuneSV: Høring af udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening - Q8 Danmark A/S, Auktionsgade 20, Esbjerg - nu med bilag til udkast
  237213/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, Kortbilag, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  239463/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hovvej 26, 5591 Gelsted med bilag.pdf
  239475/19
 • Til: Assens Kommune: Svar på spørgsmål om §8-pligt ifm. etablering af ledning i V2 kortlagt område, matr. 2p Haarby By, Haarby.
  239300/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2 kortlægning samt anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Stavnkærvej 12, Vandel
  238374/19
 • Til Fanø Kommune - Råstofplan: mulige områder på Fanø
  240092/19
 • Til borger - V1-varsel, med bilag, Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_Preben .pdf
  240139/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (høring) - Nybølvej 23, Rødekro
  239899/19
 • Til Kommunen, mail vedr. Forureningsundersøgelse ved Storegade 50, Nordborg
  238923/19
 • Til Borger: V2 - afgørelse, Stavnkærvej 12, Vandel
  238279/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  239556/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  237204/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Fælles mail til DMR, Finlandsgade 65, Esbjerg
  239817/19
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  239290/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve vedr. lok. 631-02002 - Vestre Engvej Losseplads
  239694/19
 • Til Varde Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelser på matr. nr. 11b Outrup By Outrup
  239018/19
 • Til: Odense Kommune: Regionens vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  239650/19
 • til Niras SV: Volderslevvej - mulig feltlokalitet - muilge input?
  239723/19
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Nybølvej 23, 6230 Rødekro (529-40104)
  239935/19
 • Til borger - Orientering om undersøgelse på Vestergade 11, 6200 Aabenraa
  241847/19
 • Til WIRTGEN Denmark A/S: V2-afgørelse, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  240943/19
 • Til Middelfart kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Kirkevej 29.pdf
  237177/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, Udkast til V2-afgørelse, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  239469/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81379, Nørregyde 6, 6000 Kolding.pdf
  239452/19
 • Til Grindsted Vandværk: Orientering om kortlægning på V2 efter jordforureningsloven inden for Grindsted Vandværks indvindingsopland, lok. 630-81940
  239230/19
 • Til borger, ejendommen Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup Fyn kortlægges ikke.pdf
  239892/19
 • Til borger, Ejendommen Fluebjergvej 29, 5592 Ejby kortlægges ikke.pdf
  239532/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse, Kirkevej 29, Brenderup Fyn.pdf
  237174/19
 • Til NIRAS: Placering dyb boring og budget
  237392/19
 • Til Kommunen, BILAG til mail - Orienteringsbrev, kommunens P-areal, Nordborg.pdf
  238928/19
 • Til Home: Svar på henv, materiale vedr. 540-81259, Sydvask A/S, Nørre Havnegade 34, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune, matr.nr. 346 Sønderborg
  240052/19
 • SV: Spørgsmål vedrørende lægemiddelrådets arbejde med individuelle behandlingsansøgninger
  239641/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af høring om V2-kortlægning samt spørgsmål om påbudsmuligheder, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  239373/19
 • Til borger - V1-varsel, med bilag, Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_Christian .pdf
  240140/19
 • Til Sweco: Vedr. borearbejde i Outrup
  238937/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, V2-høring, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  239473/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - indledende undersøgelse på lokaliteter med fyld
  239367/19
 • Til Borger, sender Teknisk Rapport - Hundstrupvej 45, Stenstrup.pdf
  237910/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Agerstien 2, 5591 Gelsted
  237261/19
 • Til grundejer, ansøger,kommune og museum: Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  239115/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Efterspørgsel af historisk materiale, Mosevej 11, 5854 Gislev
  246237/19
 • Til Læge - Korrespondance vedr. godtgørelse ved nedlukning af praksis
  243673/19

28. maj 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - vedr. fremsendte tilbud
  265727/19
 • Fra MOE: budgetstatus, Jyllandsgade 44, Fredericia
  284774/19
 • Fra MOE: endelig rapport, Jyllandsgade 44, Fredericia
  284750/19
 • Fra rådgiver - opdatering på økonomi på Geoprobe arbejde
  267727/19
 • Fra Niras: Rapportudkast - Brændevej 2, Tønder
  313434/19
 • FRA RSJA: Materiale fra workshop
  298165/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med høringssvar til udkast til grave- og efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  237031/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, høringssvar til udkast til grave- og efterbehandlingsplan matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  237032/19
 • Fra rådgiver - Opdaterede tegninger med 40 suppl. poreluftmålinger
  267720/19
 • Fra Odense Kommune: Efterlyser status på vurdering af monitering/grundvandsrisiko/fremtidig offentlig indsats?, Roesskovsvej 28, 5000 Odense
  251565/19
 • Fra grundejer nr. 24 - kommentarer til referat
  255254/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag 5 Tilladelse til Sortenkærvej 37.docx
  345552/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag 4 1at Gadsbølle - Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 - udkast.pdf
  345551/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag 2 Vissenbjerg_Graveplan.pdf
  345548/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag 3 Vissenbjerg_Efterbehandlingsplan (3).pdf
  345550/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag 7 OBM Høringssvar. matr. nr. 1at Gadsbølle By Vissenbjerg.pdf
  345549/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Bilag 6 Overkørselstilladelse_januar_2019.pdf
  345553/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Gadsbølle - Udkast til tilladelse klar
  345547/19
 • Re: Udbudsmateriale Bognæs
  336290/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå og Gadsølle: status for § 52 samt høringsbrev til tilladelsen
  345530/19
 • Fwd: DBCG - Årsrapport for 2017
  256351/19
 • mamma-sag RM
  256356/19
 • Fra advokat: Telefonbesked vedr. boligundersøgelse og salg af ejendom, 550-81011
  251879/19
 • Henvendelse, VS: jordforurening - jordforurening.msg
  261911/19
 • Fwd: Erstatningssager i anledning af mangelfulde brystundersøgelser
  250885/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Sletteskovvej 9, 6000 Kolding - Teknisk rapport.pdf
  247128/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indlende undersøgelse på Sletteskovvej 9, 6000 Kolding - Grundejerrapport.pdf
  247142/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 tilladelse (deltilladelse til nedrivning).msg
  245051/19
 • Notat Hepatitis C frit SYD m budget KVU 28052019PBC
  243303/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - §8 tilladelse til nedrivning
  245050/19
 • fra Vejen kommune : Høring vedr. varsel om påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening - J.nr. MST-1273-00016 VS Anette Kure
  246515/19
 • fra Odense Kommune - Odense Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  245075/19
 • Fra DMR, Endelige rapporter, Strandvejen 175, 5450 Otterup
  236639/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Northern Connections DK seminar om OPI forår 2019 valg af leverandør.pdf
  235608/19
 • Fra borger - henvendelse, Telefonbesked, 480-81410
  236092/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokmose 7, 6000 Kolding - Grundejerrapport.pdf
  236243/19
 • Re: Fakturering Northern Connections mini OPI seminar - 2019-05-28 Faktura 226_Region Syddanmark.pdf
  236125/19
 • Fakturering Northern Connections mini OPI seminar
  235602/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Fakturering Northern Connections mini OPI seminar.msg
  235617/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Opgavebeskrivelse NorthernConnections DK seminar om OPI forår 2019.pdf
  235614/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende tidsbegrænset ansættelse af læge i Fredericia
  235936/19
 • NorthCo mini-OPI seminar Faktura deles ml Region Syd og Aalborg - Re Opdateret køreplan og budget som aftalt.msg
  235611/19
 • Fra SVS: Ang. udbetaling af prismidler
  235786/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt nye boringer
  237305/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kokmose 7, 6000 Kolding - Teknisk rapport.pdf
  236224/19
 • SV: Baltic Pipe, på adresse Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  236496/19
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål om §8-pligt ifm. etablering af ledning i V2 kortlagt område, matr. 2p Haarby By, Haarby.
  239297/19
 • Orientering om ændring af ligestillingsloven.pdf
  239686/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 529-40104, Nybølvej 23, 6230 Rødekro - Endelige rapporter
  239688/19
 • Fra MST. Meddelelse fra Miljøstyrelsen [WARNING: ATTACHMENT UNSCANNED]Påbud om undersøgel [Ref.nr.=dc1ff456ffdd4d90a9300f5f3dfacb16]
  241696/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok nr. 630-82112, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle - Endelige rapporter
  241835/19
 • Fra Borger, vedr. Engvej 13, 5464 Brenderup
  242837/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. beskyttede naturområder
  238911/19
 • Svar fra Medicinrådet vedr. indstilling til Medicirådets fagudvalg vedr. tværgående kræftlægemidler
  237197/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansat læges ansættelse i Middelfart.
  239468/19
 • Fra Marius Pedersen A/S: Vedr. håndtering af afgravning af jord og prøvetagning, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  237306/19
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78004.pdf
  272008/19
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Nygårdsvej 34, 6700 Esbjerg
  271982/19
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk rapport - Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78004.pdf
  271986/19
 • Fra DGE: Grundejerrapporter, Nygårdsvej 34, 6700 Esbjerg
  272001/19
 • Fra DGE: Bilag - Naborapport - Nørregade 19, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78004.pdf
  272019/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Information om kontroller
  341473/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Information om kontroller
  341480/19

Udgående

 • Til rådgiver - ok til igangsætning af indeluftmålinger
  265730/19
 • Til rådgiver - ok til ekstra poreluft ved P1339
  267732/19
 • Til Cowi: OK til ændringer i bemanding
  236783/19
 • Til MOE: bem. til rapporten, Jyllandsgade 44, Fredericia
  284724/19
 • Til Aabenraa Kommune mfl, RÅSTOF, Myndighedshøring 15 375 Tumbøl Felsted.pdf
  235831/19
 • Til Aabenraa Kommune mfl, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  235830/19
 • SV: Udbudsmateriale Bognæs
  336226/19
 • Bekendtgørelse og vejledning om salg ved offentligt udbud.pdf
  336229/19
 • Til grundejer nr. 24 - Referat af møde vedr. Ørstedsgade 24, 5900 Rudkøbing
  255249/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Gadsbølle - Udkast til tilladelse klar
  345523/19
 • Til Rådgiver, Råstof, UDKAST Høring efter 10a.docx
  345520/19
 • Til Rådgiver, Råstof, partshøring.docx
  345519/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå og Gadsølle: status for § 52 samt høringsbrev til tilladelsen
  345518/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Bolderslev
  345512/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Slutfakturering - Råstofkortlægning, Vejen
  345506/19
 • Til borger: orientering om det videre forløb, Libavej 1
  234857/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236376/19
 • Til borger - høring V2-kortlægning m bilag, 482-81079, Tryggelev 12, 5932 Humble.pdf
  236750/19
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup
  235720/19
 • SV til DGE: Tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  235145/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235302/19
 • Til Svendborg Kommune, Høring om forurening på Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Sydfyn, Matr. nr. 14g Gudbjerg By, Gudbjerg, Lokalitets nr.: 479-81109
  235700/19
 • Til Borger, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, Sønderbyvej 21, 5450 Otterup.pdf
  235781/19
 • Til virksomhed . V2-høring Kokmose 7, 6000 Kolding.pdf
  236259/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Hejselvej 11, Bylderup Bov.pdf
  235304/19
 • Til Borger, V1-høring, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235299/19
 • Til Staunmiljø og EDC: Regionens bemærkninger til forureningsundersøgelse, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  235492/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Fredericia
  236083/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hessum Bygade 36, 5450.pdf
  234855/19
 • Til borger. SV: VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  236036/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  236021/19
 • Til Borger-, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235329/19
 • Til Langeland kommune: Kopi af Rapporter + høring V2-kortlægning, 482-81079, Tryggelev 12, 5932 Humble
  236780/19
 • Til SVS: Ang. udbetaling af prismidler
  235774/19
 • Til Svendborg Kommune: Til orientering, varsling af V2-kortlægning af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, matr. nr 4d og 4e Dongs Højrup By, Kirkeby (Lok. nr. 479-81241).
  235721/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. undersøgelsesomfang, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  236100/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236413/19
 • Til Borger, V1-høring, Hessum Bygade 36, 5450 Otterup.pdf
  234854/19
 • Til Borger, V1-høring, Sønderbyvej 21, 5450 Otterup.pdf
  235778/19
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Kopi af moniteringsrapport
  236111/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236354/19
 • Til Kommunen - Høring om påbudsmuligheder på Kokmose 7, 6000 Kolding
  236317/19
 • Til Læge - Bekræftelse på tidsbegrænset ansættelse i praksis i Fredericia
  236054/19
 • Til billund kommune: Høring om forurening
  236987/19
 • Til virksomhed - BILAG til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Kokmose 7. 6000 Kolding.pdf
  236274/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Sønderbyvej 21, Otterup.pdf
  235790/19
 • Til Borger-, V1-høring, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  235326/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  236943/19
 • Til Odense Kommune: Vurdering af §8-pligt - Vesterbro 28, 5000 Odense C
  236018/19
 • Til borger - svar på henvendelse, Ansøgning om 1.års boliganmodning
  236093/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hessum Bygade 36, 5450 Otterup.pdf
  234856/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Ansættelse af læge i Fredericia
  236085/19
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultater
  236441/19
 • Til Nordicals, svar på henvendelse, SV: Lokalitet 461-56005, Vestre Stationsvej 8 - 10, 5000 Odense C (Haster)
  236558/19
 • Til Odense Kommune: Vedr. kommende ansøgning om byggetilladelse til udvidelse af kantine, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  236204/19
 • Til Nordfyns Kommune: Bystævnet 41 - Tabel pesticidresultater
  239031/19
 • Til borger, V2-høringsbrev med bilag.pdf
  254070/19

27. maj 2019

Indgående

 • RE: Beslutninger om kriterier til identifikation og klargøring af terrænnære pejledata
  348503/19
 • Beslutninger om kriterier til identifikation og klargøring af terrænnære pejledata 27maj2019.docx
  348504/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Tilladelse grundvandsænkning matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  235226/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Slutfakturering - Råstofkortlægning, Vejen
  345499/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Okonomistatus_Vejen_maj_2019.pdf
  345500/19
 • Fra Rambøll: Tilbud på Videregående undersøgelser Pulje 3_2019
  242609/19
 • 2018-06-11 Referat Generalforsamling (ordinært)_pub.pdf
  336287/19
 • Bilag 01 Tilbudsblanket.pdf
  336285/19
 • Vedtægter (gældende)_pub.pdf
  336291/19
 • 16490717 - CVR.PDF
  336289/19
 • Bognæs.pdf
  336286/19
 • Administrationsaftale 2017-2021.pdf
  336288/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Chromatogrammer mv, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242811/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 1915109-chrom, Assensvej 102, 10-04-19, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242812/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-0658 2019-05-22 Forureningsforhold 0,2-0,3 m u.t., Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242815/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 1921010-chrom, Assensvej 102, 20-05-19, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  242813/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af §8 og §19 tilladelser, Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg
  290931/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af §8 og §19 tilladelser, Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg
  290920/19
 • fra Vejle kommune : Udkast til tillæg til §8 tilladelse på havnegade10/Danmarksgade 1
  312223/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens og regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Odensevej 45, 5750 Ringe
  239704/19
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Dybdalsvej 5a, Styding, Haderslev
  240888/19
 • Fra borger - svar på forespørgsel
  242868/19
 • Fra borger. Re: VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  236029/19
 • Fra projekt - pressemeddelelse
  235502/19
 • Fra OUH: Ang. udbetaling af prismidler
  235791/19
 • Fra HK-Kommunal: Anmodning om faseforhandling for lægesekretær ansat ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt.
  239088/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Excell-ark med pesticidanalyser
  239152/19
 • Fra Sweco: Status - Konsul Graus Gade 2 - poreluft
  238573/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade - indeklimaforsøg - økonomi
  238473/19
 • Henvendelse Sweco, Nørre Havnegade 108, 6400 Sønderborg,
  235104/19
 • Fra Nordicals, henvendelse, Lokalitet 461-56005, Vestre Stationsvej 8 - 10, 5000 Odense C (Haster)
  236548/19
 • Fra borger. Re: 427-50029 Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge. VS: Mulig jordforurening
  236094/19
 • Fra Praksis - Bekræftelse vedr. flytning af praksis pr. 1.8.19
  233157/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgele på Volderslevvej 36A, 36B og 38, 5260 Odense S - Teknisk Rapport.pdf
  234103/19
 • Fra Langeland kommune: svar vedr Matrikelgrænser Tryggelev 12
  233041/19
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, støj fra luftrensere
  233476/19
 • Fra Berendsen: Klude levers i uge 23
  234227/19
 • Fra Langeland kommune: vedr. Matrikelgrænser Tryggelev 12
  234575/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med tilladelse
  235207/19
 • Fra Holmris: Ordrebekræftelse
  235006/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr kommune
  236661/19
 • Fra rådgiver DGE: Tilbud. Lagervej 1, Bredebro
  235134/19
 • Ekstern høring over målepunktssæt for det parakliniske område (2019)
  234418/19
 • Fra Holmris: Priser på reol
  233541/19
 • Fra:yder
  233553/19
 • Fra Holmris: Kvittering for bestilling
  234096/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. filtersatte boringer og afgrænsning af forurening med poreluft, Odensevej 45, 5750 Ringe
  234303/19
 • Fra NIRAS: Aflverer rapport i uge 27
  233314/19
 • VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  234541/19
 • Fra Berendsen: TORK servietter
  234190/19
 • udbytteberegning til Ejere (2).pdf
  233010/19
 • Fra DGE: Oplæg til boringer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  233548/19
 • Fra Nævnenes Hus - Efterlysning af materiale vedr. klagenumrene 1001747 og 1001748 - klage over råstoftilladelse matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  234665/19
 • Fra borger - FORSP "henv" Petersmindevej 30, 5000 Odense C
  234438/19
 • SV: Programeringsarbejde INTERREG 6A
  233559/19
 • Amgros årsregnskab 2018 godkendt og underskrevet.pdf
  233027/19
 • Fra P4 Trekanten: Anmodning om aktindsigt
  245234/19
 • Fra Sweco: Foresp vedr V2 kortlægning på Nr. Havnegade, Sønderborg
  246510/19
 • Fra Vejen Kommune: Svar vedr. dokumentation Møllevej 12, Askov.
  253198/19
 • 479-81109 Rapport, grundejer - Vandmestervej 4.pdf
  254125/19
 • 479-81109 Rapport, teknisk - Vandmestervej 4.pdf
  254116/19
 • Fra Odense Kommune, Bilag, Revideret miljøteknisk rapport, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  253450/19
 • Fra DGE: Nygårdsvej 34, Esbjerg - GeoGis Kontrolrapport
  271978/19
 • Fra DGE: Finlandsgade 1, Esbjerg - GeoGis kontrolrapport
  268986/19

Udgående

 • Til borger: Høring af kortlægning/ afkortlægning efter jordforureningsloven
  242349/19
 • Til Rambøll: Skovbyvej 26A - pesticider ved supplerende undersøgelser
  313390/19
 • Til Vejle Kommune, V2 høringsbrev, Matr. nr. 7000y, Nørremarken, Vejle J....pdf
  234949/19
 • Til borger, kortbilag, matr. 42z, 7000y, Nørremarken, Vejle Jorder, 7100....pdf
  234950/19
 • Til KFI Erhvervsdrivende Fond, V2 høringsbrev, Nørremark Center 9-18, 71....pdf
  234947/19
 • Til KFI Erhvervsdrivende Fond, BILAG til V2-høring - udkast til V2-afgør....pdf
  234951/19
 • Til borger + kommune: V2 varsling af Nørremark Center 12-18, 7100 Vejle
  234945/19
 • Til Vejle Kommune, BILAG til V2-høring - udkast til V2-afgørelse, matr. ....pdf
  234948/19
 • Til rådgiver - kommentarer til drænløsning
  255247/19
 • Til kommune: Moniteringsboringer ved Grønnemose 499-00010 matrikelnummer 37 Gribsvad by, Rørup
  350748/19
 • til Vejle kommune : Udkast til tillæg til §8 tilladelse på havnegade10/Danmarksgade 1
  233708/19
 • Til rådgiver - Vedr. referat af byggemøde og priser på div.
  255239/19
 • Til Kommunen, Danfoss og Ejlskov - fremsendelse af zip filer
  267708/19
 • Til DMR: Nr. Bjertvej 67, Kolding - bemærkninger til rapport
  308400/19
 • Til Kolding Kommune. En del af Jernbanegade 59 og 61, 6580 Vamdrup, matr. nr. 1a og 2r Bønstrup By, Vamdrup som forurenet (V2)
  285094/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. En del af Jernbanegade 59 og 61, 6580 Vamdrup, matr. nr. 1a og 2r Bønstrup By, Vamdrup som forurenet (V2)
  285092/19
 • Til Vejle Kommune: Påbudsmuligheder, Nørremarkcenter 12-18, 7100 Vejle
  234919/19
 • Til Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, støj fra luftrensere
  232994/19
 • Til borger - Afgørelse: ejendommen kortlægges ikke - Kløvervej 31, Ringe
  233988/19
 • Råstofplan - Interesseområde ved Allerup Mark
  234662/19
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  234034/19
 • Til Berendsen: Rykker for kludelevering
  234202/19
 • Til Berendsen: Vedr. bestilling af TORK servietter
  232791/19
 • Til NIRAS: Igangsætning afrapportering
  233239/19
 • Til Vejen Kommune - Ændring af efterbehandlingsplanen ifm indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  234756/19
 • TIl Miljøteknik - FORSP "svar"Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  233844/19
 • Til Nævnenes Hus - Fremsendelse af materiale vedr. klagenumrene 1001747 og 1001748 - klage over råstoftilladelse matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  234671/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Åbovej 34, 6372 Bylderup-Bov
  233306/19
 • Kommunemeddelse vedr. Flytning af lægepraksis pr. 1. august 2019
  234485/19
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  234045/19
 • Til borger - FORSP "svar" Petersmindevej 30, 5000 Odense C
  234442/19
 • Til Bjert - Stenderup Vandværk. SV: Anmodning om samarbejde vedr. fund af sprøjtemidler i boringer
  233943/19
 • Til Niras - Supplerende pulje 22 - lok.nr. 580-81452 - oplysninger fra grundejer
  232935/19
 • Til virksomhed - V2-høring Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  234021/19
 • Til Holmris: Bestilling 2 reoler
  233780/19
 • Til Real Kredit Danmark - FORSP "Svar" på anmodning, Granvej 2, 7190 Billund
  233509/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på bestilling af nye sundhedskort pr. 1.8.19
  233164/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 124151909(1).pdf
  233537/19
 • Til borger. VS: Olieforurening Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  234547/19
 • Til Adm. Fyn: Vedr. faktura som ikke skal betales pga fraflytning
  234183/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Flytning af lægepraksis pr. 1. august 2019
  234493/19
 • Til NIRAS: Vedr. budget næste fase eftersommer 2019
  234501/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. projektet om at etablere en P-plads på kortlagt ejendom på Møllegade 23, 6310 Broager
  233751/19
 • Til NIRAS - udvalgt historik på - naborenseri Søndergade 11C, Aabenraa
  241780/19

26. maj 2019

Indgående

 • Fra Energinet: opfølgning på møde
  304299/19
 • Fra:yder
  232782/19
 • Fra Bellinge Vandværk: Kvittering på modtagelse
  232753/19

Udgående

 • til ansøger RÅSTOF kvittering og svar på spsmål
  277564/19

25. maj 2019

Indgående

 • Fra Miljø Teknik - FORSP "henv" Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  233837/19

24. maj 2019

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Supplerende spsm og nye kort
  277532/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Endelig notat om støj
  252236/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - § 52 dispensation
  345490/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  286147/19
 • VS: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 i regionsråd og kommunalbestyrelser
  286146/19
 • Fra MOE: Jyllandsgade 44, slutopgørelse
  284647/19
 • Re: SV: Bognæs
  336283/19
 • Re: Bognæs
  336282/19
 • Fra miljø og fødevarestyrelsen Høring vedr. varsel om påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening.msg
  246503/19
 • Til/fra Fugro - korrespondance vedr. data
  267704/19

Udgående

 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, spørgsmål til grundvandstilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  233109/19
 • Til parter, myndigheder og styrelser RÅSTOF Meddelelse af Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødler
  287969/19
 • Til parter, styrelse, foreninger RÅSTOF Tilladelse meddeles Sellebjerg klagefrist MFKN 21. juni 19
  289209/19
 • Til FMK og ansøger RÅSTOF Markmøde Blæsbjerggyden supplerende oplysninger
  277523/19
 • Til MOE: vedr. 1 års gennemgang, Jyllandsgade 44, Fredericia
  284684/19
 • SV: Bognæs
  336225/19
 • Til Svbg Kommune RÅSTOF svar på UDKAST til tilladelse til vandindvinding mm
  286079/19

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |