Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

21. april 2017

Indgående

 • Fra Svendborg kommune: Mail 6 - Orientering om store tanke på OUH Svendborg - ikke tidligere registreret.
  121619/17
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Kopi af § 19 tilladelse til delområde
  122397/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122083/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 2
  121596/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 5 - Olietanke i terræn som skal fjernes
  121615/17
 • Ny projektpartner - SOSU Syd
  122094/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 4
  121609/17
 • MAIL fra Svendborg Kommune - SV_ §8-behandling vil blive udført - børneaktivitetscenter
  122409/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen oplyser at de har fremsendet alt deres materiale på sagen
  121631/17
 • BILAG fra Nyborg Kommune - §19 tilladelse Kirkegyden del 3.docx
  122396/17
 • Fra NIRAS: Resultater
  121803/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 3
  121602/17
 • Fra Middelfart Kommune: Genoptagelse af bygge- og anlægsarbejde, Danavej 2, 5580 Nr. Aaby
  122292/17
 • fra Nyborg Kommune - VS_ §19 tilladelse Kirkegyden del 3
  122395/17
 • Fra NIRAS: Indeklimamålinger efter afværge
  121854/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. ændring af cvr.nummer.
  121938/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122070/17
 • VS: Ændring af selskabsnavn
  121729/17
 • Fra Svendborh kommune: Kommunen sender mails med alle de oplysninger de har i sagen
  121583/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail 1
  121586/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Kvittering for modtagelse af udkast til §52 dispensation, matr nr 163 Kliplev.
  121541/17
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed: Region Syddanmark - Resultatet af Styrelsen for Patientsikkerheds undersøgelse af det skriftlige informationsmateriale om præparatet Angusta (Misoprostol)
  122226/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122074/17
 • Fra NIRAS: Resultat af indeklimamålinger
  122030/17
 • Fra NIRAS: Referat opstartsmøde og ny situationsplan
  122075/17
 • Fra Borger: Orientering vedr. Industriparken 30, 6630 Rødding
  121767/17
 • Fra COWI: Revideret tilbudsliste og situationsplan
  122184/17

Udgående

 • RSD: Regnskab og afrapportering på finanslovsmidlerne "Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne", 2016
  121634/17
 • Til kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder K
  122374/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  121850/17
 • Til Kolding Kommune: Varsling om kortlægning af en del af ejendommen Skolevej 4, 6640 Lunderskov efter jordforureningsloven
  122371/17
 • Til rådgiver - Råstofkortlægning - kvittering
  122267/17
 • Til SlothMøller ang Sundgade 27 - 33, 6400 Sønderborg
  121694/17
 • Til Nymølle Stenindustruer: Genudsendt udkast til §52-dispensation, matr nr 163 Kliplev.
  121519/17
 • Til kommunen: Delvis udgår og fortsat V2- afgørelse, Vestergade 143, 5700 Svendborg
  121944/17
 • Til Advokat Fyn A/S: Svar vedr henv, Rytterhaven 5, 5700 Svendborg.
  121824/17
 • Til Borger, Råstoffer til klimatilpasning
  121585/17
 • Til NIRAS: Er der kommet resultater?
  121563/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til oplæg, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  122053/17
 • Til Borger: Svar vedr. Industriparken 30, 6630 Rødding
  121764/17
 • Til entreprenør, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  122245/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  121847/17
 • Til Orbicon: Regionens bemærkninger til undersøgelse, Hedevej 7, 5750 Ringe
  121798/17
 • image006.jpg
  122367/17
 • til kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 42 + 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune
  122377/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - rykker for sikkerhedsstillelsen på Fruens Banke i Billund - matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme og 5h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  122266/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Ribe Fjernvarme AmbA, Sct. Nikolaj Gade 23-25, Ribe
  122387/17
 • Til B. Schrøder, vedr. Nørregade 90, Vejen
  121703/17
 • Til Danbolig: Svar vedr henv, Nederbyvej 2 - Rinkenæs
  121811/17
 • til Kuben Management - §8svar er afsendt d. 19-04
  122365/17
 • Til COWI: Accept af tilbud
  122191/17
 • Til Middelfart Kommune: Udtalelse vedr. oprensning, Danavej 2, Nr. Aaby
  122281/17

20. april 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, kortlægning, Foreløbig afrapportering for Pilotprojekt Klægkortlægning
  121425/17
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. Industriparken 30, 6630 Rødding
  121763/17
 • Ændring af selskabsnavn
  121505/17
 • SV: Høring, Dansk Anæstesi Database årsrapport 2016
  121654/17
 • Fra Tønder Kommune ang. - Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  121936/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: kvittering for bemærkninger til udkast til referat - Linde Allé 7, Sønderborg
  121414/17
 • Egely
  122206/17
 • Fra Orbicon: Foreløbige resultater, Undersøgelse, Hedevej 7, 5750 Ringe
  121791/17
 • Ændring af selskabsnavn
  121495/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om oprensning, Danavej 2, Nr. Aaby
  122115/17
 • Fra SlothMøller: vedr. påtænkt boligbyggeri, Gl. Slotsvej 16a, Middelfart
  121401/17
 • Fra Advokat Fyn A/S: Henv. vedr. Rytterhaven 5, 5700 Svendborg.
  121819/17
 • Fra SlothMøller ang. Sundgade 27 - 33, 6400 Sønderborg
  120701/17
 • Fra Danbolig: Henv vedr Nederbyvej 2 - Rinkenæs
  121809/17
 • Re: SV: Høring - aktindsigt
  121402/17
 • henvendelse fra borger ved køb af ejendom - lok. 573-78008
  121595/17
 • Fra Kommunen, spm. vedr. varsling af kortlægning på Algade 55, Skærbæk
  120800/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen har ingen bemærkninger til kortlægningen
  120977/17
 • Fra Medicinrådet: Genudpegning/udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hæmofili
  120742/17
 • VS: Din ansøgning (ID: 120910) til TrygFonden
  120902/17
 • Fra SUM: Ny Udbetalingsprofil Nyt OUH
  121049/17
 • Fra CSC: praksis i Esbjerg automatisk lukket
  120446/17
 • Fra Niras: Orientering vedr. Lejer på Haderslevvej 14, 2. sal
  120488/17
 • Fra DR: Vedr. svar på aktindsigt
  120817/17
 • Fra forsker - Projekt om tværsektorielle samarbejder i sundhedshuse
  120919/17
 • Mail fra Patienterstatningen
  121122/17
 • Til styregruppe - dagsorden til møde den 26-04-2017 i styregruppen vedrørende etablering af sundhedshuse i Esbjerg kommune
  120335/17
 • Fra Tønder Kommune, Kvittering for svar vedr. Algade 55, Skærbæk
  120805/17

Udgående

 • Til Arbejdsgruppe: Juridisk opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  120635/17
 • Notat om jura - sårbare gravide.docx
  120634/17
 • 20170424 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, dagsorden.docx
  120597/17
 • 20170420 - Udkast til samarbejdsaftale.docx
  120598/17
 • Til Arbejdsgruppe: Dagsorden til møde i arbejdsgruppe vedrørede sårbare gravide - mandag den 24. april kl 14-17
  120596/17
 • Til Kolding Kommune ang.SPX, Platinvej 8, 6000 Kolding
  120933/17
 • Til Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, Vamdrup
  120406/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  120118/17
 • Til Svendborg kommune: Mail med kopi af varsel om kortlægning på Øster Bregninge 19 samt bilag
  120841/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til tilladelse til etablering af midlertidig p-plads på byggefelt 5
  121137/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  120462/17
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. ibrugtagningstilladelse, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  120431/17
 • Til Kommune: Kopi af varsling om V2-kortlægning, Vestergade 42g-42h, 5700 Svendborg
  121365/17
 • Til Fyens Stiftstidende: Vedr. svar på anmodning om aktindsigt
  121670/17
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Næsbygårdsvej 9, 5270 Odense
  121389/17
 • Til Justitsminiateriet: Endelig evaluering af forsøg med åbne postlister
  120510/17
 • Til Svendborg kommune: RSD spørger til antal af olietanke
  121232/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  120461/17
 • Til Arkil: Vedr. bortskaffelse af forurenet jord, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  120170/17
 • Til borger ang. Vadhusevej 4, Vamdrup
  120345/17
 • Til Danbolig, Svendborg, svar Vedr. Hesselagervej 3, 5884 Gudme
  120623/17
 • Til Kogsgaard Miljø: Regionens bemærkninger til udkast til mødereferat, Linde Allé 7, Sønderborg
  121413/17

19. april 2017

Indgående

 • Fra Diabetesforeningen: Aflysning af PIFT netværksmøde
  119970/17
 • Fra Region Hovedstaden: Få deltagere til PIFT netværksmøde i maj
  119495/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Ang. lokale og program til temadag til styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om gravide kvinder kvinder med rusmiddelforbrug
  119233/17
 • Fra NIRAS: Entreprisekontakt
  119015/17
 • Fra NIRAS: Resultat af nye vandprøver i dyb boring
  119158/17
 • Fra Svendborg kommune: Rykker for svar på §8 forespørgsel
  119271/17
 • Fra NIRAS: Entreprisekontrakt udkast
  119011/17
 • Fra Vejen Fysioterapi vedr. afmelding af ydernummer.
  118826/17
 • Fra Willis: Kvittering på forsikringsvurdering
  119418/17
 • Fra stedfortræder - tilbagemelding vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  118783/17
 • Fra COWI: Kopi af varselsbrev vedr. Rugårdsvej 230
  118679/17
 • Fra COWI: Svar fra COWI på spørgsmål om nedrivning
  119547/17
 • Fra Aabenraa Kommune: kopi af §8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  119212/17
 • Fra: Navigator/Pluss Vestdansk Erhvervssamarbejde - tilbud på udarbejdelse af et overblik over det danske fødevarelandskab.
  120202/17
 • Fra: Rambøll Tilbud vedr. udarbejdelse af et overblik over det danske fødevarelandskab
  120205/17
 • Fra Danbolig, Svendborg, Henvendelse vedr. 479-81134
  120619/17
 • Fra Arkil: spørgsmål ved bortskaffelse af forurenet jord, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  120165/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til udkast til mødereferat - Linde Allé 7, Sønderborg
  120273/17
 • Fra FE: Fremsendelse af kopi af oplæg til suppl. undersøgelse, matr. 1æ Nårup
  120120/17
 • Fra: Iris Group m.fl. Analyse af det danske fødevarelandskab - tilbud
  120199/17
 • Fra Odense Kommune, VS: Holkebjergvej 140, Odense - supplerende miljøundersøgelse
  121698/17
 • Fra Kommune: Vedr. nedrivning af bygning
  119528/17
 • Fra Aabenraa Kommune: kopi af §8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  119217/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med oplysninger om opgravning af tanke
  119979/17
 • Fra Vejen Kommune: Korrespondance vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  119903/17
 • Fra Aabenraa Kommune: kopi af §8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  119218/17

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune: anmodning om § 8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  118650/17
 • NAVNEBESKYTTELSE - V1-afgørelse, Brakkervej 34, 6040 Egtved.docx
  119360/17
 • Til Restato: Svar på henvendelse, Lumbyvej 30, 5000 Odense C
  119062/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  118751/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Bygade 85, 7173 Vonge
  119469/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  120382/17
 • Fra Løgum IF: Vedr. projekt
  120234/17
 • Til Realkredit Danmmark: Svar på henvendelse, Håndværkervej 10, 7120 Vejle Ø
  119159/17
 • til grundejer - Endelig V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  119093/17
 • Til Svendborg kommune: RSD er enige med kommunen
  119276/17
 • Til høringsparter - mail til høringsparter - tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev (Etape 3) - Vejle Kommune
  118947/17
 • §8-høringssvar, rev. §8-udkast 2017, seniorbofællesskab, Toldbodgade 42, Yderpierne
  119711/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Sprøgsmål vedr. undersøgelsespåbud på L. Frandsensvej 4, 5600 Faaborg
  119037/17
 • Til Vejen Kommune: Spørgsmål vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  119899/17
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Hegningvej, 5260 Odense S, matr. 1k, Lindved Hgd., Stenløse
  119292/17
 • Til Aabenraa Kommune: anmodning om § 8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  118645/17
 • Til Tønder Kommune: svar på spørgsmål om § 8, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  119192/17
 • Til Aabenraa Kommune: anmodning om § 8 ansøgning til bygge- og anlægsarbejder på Østergade 66, Andholmvej 10a og Norgesvej 8, Rødekro
  118642/17
 • Til Kommune: Bemærkninger til nedrivning og bevarelse af anlæg
  119848/17
 • Til Arkil: Bilag til "Vedr. opfølgende tilsyn" - billede med jordstak hvor prøve 108 er udtaget
  119431/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse, Strandvejen 28
  118882/17
 • Til Tønder Kommune: svar på spørgsmål om § 8, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  119188/17
 • Til NIRAS: Vedr. sløjfning af boringer
  119168/17
 • Til Arkil: Vedr. opfølgende tilsyn og prøvetagning på Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  119428/17
 • Til COWI: Spørgsmål til COWI vedr. nedrivning af bygning
  119534/17
 • Til stedfortræder - praktiske oplysninger
  118788/17
 • Svar på henvendelse vedr. Store Landevej 12, 5560
  119097/17
 • Til Home: HENV, spm og svar, oplysninger vedr. matr. 1OI, Esbjerg Jorden, Esbjerg , 6705 Esbjerg Ø.
  119619/17
 • Til borger ang. Vadhusevej 4, Vamdrup
  119416/17
 • Til DGE: Svar vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  119905/17

18. april 2017

Indgående

 • Vs: 2016/S 248-454377 [B&B-M.FID9553937]
  118981/17
 • Fra Københavns Kommune: Sundhedspædagogik, nyhedsbrev, april 2017
  118369/17
 • Fra Odense Kommune: Tilføjelse til dagsorden og udkast til samarbejdsaftale
  117950/17
 • Fra Odense Kommune: Lokaler til temadag til styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om gravide kvinder kvinder med rusmiddelforbrug
  117807/17
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Vedr. Statusændring_Øster Bregninge 19.msg
  118179/17
 • Fra stedfortræder - tilbagemelding vedr. afbud
  118735/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. accept af udlægning af slagge, Lundsmarkvej 41, Ribe
  118630/17
 • Fra Borger, Spørgsmål vedr. frivillig undersøgelse, Norgesvej 9A-B, 5700 Svendborg
  118834/17
 • Til NIRAS: OK til tilbud fra entreprenør
  117458/17
 • Fra Haderslev Kommune: § 8 høring vedr. bygge- og anlægsarbejder, Ribevej 9B, 6500 Vojens og Skovbyringen 2, 6500 Vojens
  118632/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 2
  119999/17
 • Fra DMR: Telefonhenvendelse - Haster
  118866/17
 • Høring om ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.
  118146/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole - vedtægter
  118523/17
 • Fra Boligskøder: Telefonhenvendelse, Mølvangvej 97, 7300 Jelling
  118567/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  118293/17
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Øster Bregninge 19 5970 Ærøskøbing.msg
  118182/17
 • Fra Tarup-Davinde I/S - Råstofplan 2016- Davinde-Tarup
  118676/17
 • Fra Niras. FW: Borearbejde: Region Syddanmark / Tilbud
  117638/17
 • Fra Restato: Henvendelse vedr. matr. 1di, Næsbyhoved Mølle, Næsby, Lumbyvej 30, 5000 Odense C
  119059/17
 • Fra DGE: Henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Algade 66, 5500 Middelfart
  118849/17
 • Fra Svendborg Kommune: Mail - Haster Vedr. Øster Bregninge 19, 5970 Ærøskøbing
  118164/17
 • Fra DGE: Henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Algade 70, 5500 Middelfart
  118888/17
 • Fra DGE: Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  118101/17
 • Fra Social-og Sundhedsskolen Syd - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118468/17
 • Fra DMR: rapport og analyseresultater, Strandvejen 28
  118875/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 1
  119995/17
 • Fra Borger: Kommentar til Kortlægning af Gl.Donsvej 1, Kolding
  117882/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Res_EUDKVE-00530489.xlsx
  120013/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. svar på spørgsmål til status på oprensning af forurening i tankgård, tk 22 id 11062015
  117725/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 3
  120000/17
 • Fra Niras. RE: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117647/17
 • Fra DGE: Svar vedr. boredybde - Industriparken 30, 6630 Rødding
  119894/17
 • Telefonhenvendelse
  119092/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Analyser 1
  119983/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118459/17
 • Fra Niras. FW: Udbud af borearbejde Region Syddanamrk - revideret tilbudsliste og vedledning
  117874/17
 • Fra Svendborg kommune: Bilag - Res_EUDKVE-00530077.xlsx
  120011/17
 • Fra Niras. Udbud RE: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117624/17
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om udlægning af jord på V2 areal, Gl. Slotsvej 16, Middelfart
  119678/17
 • Liste over partnere/kontaktpersoner
  118964/17
 • Fra EDC: Henvendelse, Hegningvej, 5260 Odense S, matr. 1k, Lindved Hgd., Stenløse
  119282/17
 • Fra: COWI/Damvad Tilbud på Analyse af Fødevareområdet i Vestdanmark
  120195/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen har ikke yderligere oplysninger om autoværkstedet
  120317/17
 • Fra Teknologisk Institut: Tilbud vedr. udarbejdelse af et overblik over det danske fødevarelandskab med henblik på at samordne og forenkle strukturer og tilbud på fødevareområdet _ Teknologisk Institut
  120190/17
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  120380/17
 • Fra Ingeniør-ne ang. Brolæggervej 14, 6710 Esbjerg
  120075/17
 • Fra Nordsøkommissionen: North Sea Conference
  120327/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Bilag til "Opfølgning" - Udkast til mødereferat, Linde Allé 7, Sønderborg
  120203/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om etablering af parkeringsplads på V1-kortlagt areal, Kaj Lykkesvej 9, 5600 Faaborg
  120536/17
 • Revisorerklæring, årsrapport mv. Vestdansk Investeringsfremme
  120151/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Opfølgning på møde den 18/4-17, Linde Allé 7, Sønderborg
  120201/17
 • Fra Praxis: vedr. MissionEUX
  121196/17
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  120564/17
 • Fra Odense Kommune, HASTER - høring af udkast til tilladelse til boliger
  121826/17
 • Klinikkens svar på henvendelse
  121449/17
 • Fra Odense Kommune, SV: Holkebjergvej 140, Odense - supplerende miljøundersøgelse
  121695/17

Udgående

 • Til Rådgiver - SV: Rapportudkast for Roers Alle 10
  118545/17
 • Til Center for socialt frivilligt arbejde: Angående afregning af oplæg til Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe den 19. april 2017
  117241/17
 • Til DGE: Spørgsmål vedr. Undersøgelsesrapport Industriparken 30, 6630 Rødding
  118106/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  117582/17
 • Til Vejle Kommune, tak for svar på spm. vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  118347/17
 • Til Kommunen, Fremsendelse af afgørelse om V2-kortlægning af en del af vejmatriklerne 7000ab og 7000ac, Fredericia Stadsjorder, Nørrebrogade og Primulavej, 7000 Fredericia
  118478/17
 • Til Kolding Kommune ang Jordforurening - Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  117417/17
 • Indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter i dele af Sønderborg kommune
  118368/17
 • Til DGE: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Algade 66, 5500 Middelfart
  118870/17
 • Til Langeland kommune: Mail med Kopi af varsel om V2-kortlægning samt bilag
  117650/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  117969/17
 • Til Niras. SV: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117643/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Assensvej 293, 5642 Millinge – 430-81593
  118264/17
 • Til DK Råstoff - Høring høringssvar fra Vejle Kommune - efterbehandling - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  117495/17
 • Til interessentselskab - Råstofplan 2016 -Færdiggravede områder
  118553/17
 • Til Svendborg Kommune, Svar på mail vedr. etablering af garage, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  117865/17
 • Til Boligskøder: Svar på henvendelse, Mølvangvej 97, 7300 Jelling
  118568/17
 • Til Hvidevare Centret: Kvittering for modtagelse af indsigelse vedr. V1-kortlægning, Vestre Engvej 8-10, 7100 Vejle
  117917/17
 • Til Willis: Forsikringsvurdering
  117465/17
 • Til Borger, Bilag: Nyt BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle.docx
  118355/17
 • Til DJ Miljø & Geoteknik, Svar på undersøgelsesoplæg, Jernbanegade 11, 5750 Ringe
  118266/17
 • Til Borger, Svar på telefonisk henvendelse, Norgesvej 9A-B, 5700 Svendborg
  117392/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Gl. Donsvej 1, 6000 Kolding.docx
  117752/17
 • Til Svendborg kommune: RSD mener ejendommen bør kortlægges
  118200/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab A/S: V1-afgørelse, matr. nr. 802 fredericia Bygrunde.docx
  117869/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Assensvej 293, 5642 Millinge – 430-81593
  118261/17
 • Til Borger, Fremsendelse af nyt udkast til V1-afgørelse vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  118350/17
 • Til Justitsministeriet: Svar på spørgsmål vedr. evaluering af postlister
  120518/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  117569/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  117677/17
 • Til DGE: Spørgsmål vedr. boredybde Industriparken 30, 6630 Rødding
  118174/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bryllevej 19, 5250 Odense SV
  117686/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab A/S: V1-afgørelse, matr. nr. 802 fredericia Bygrunde.docx
  117862/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  117870/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  117592/17
 • Til Niras. Accept: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117634/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Assensvej 293, 5642 Millinge – 430-81593
  118259/17
 • Til borger (nr. 101) - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Rudmevej 101, 5750 Rudme
  117483/17
 • Til DGE: Svar på henvendelse vedr. rekvirering af materiale, Algade 70, 5500 Middelfart
  119034/17
 • Til lodsejer - vidersendelse af Vejle Kommunes høringssvar vedr. delvis efterbehandling af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  117488/17

17. april 2017

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24. april 2017
  117548/17

15. april 2017

Indgående

 • Til borger Råstofplan 2016,Kollund
  117352/17

14. april 2017

Udgående

 • 12 Storyboard Kommunikation (pårørende).docx
  118615/17
 • 4 - Storyboard Familielinen (sundhedspro).docx
  118613/17
 • 2 - Storyboard Familiebogen (sundhedspro).docx
  118611/17
 • 11 Storyboard Bekymringer (pårørende).docx
  118614/17
 • Fra Diabetesforeningen: Små film om Familiekassen og type 2 diabetes i familien
  118608/17
 • 5 - Storyboard oplevelser (sundhedspro).docx
  118612/17
 • 3 - Storyboard Familieplanen (sundhedspro).docx
  118610/17
 • 13 Storyboard Støtte (pårørende).docx
  118616/17
 • 1 - Storyboard Familiespejlet (sundhedspro).docx
  118609/17

12. april 2017

Indgående

 • Fra Vejle Kommune - Høringssvar vedr. høring af godkendelse af delvis efterbehandling af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  117428/17
 • fra KUBEN Management - anmoder om tidspunkt for behandling af sag
  118913/17
 • Fra:yder
  116593/17
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om rapport samt V2-varsling på Bodøvej 8, Svendborg
  117004/17
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 høring, Norgesvej 8, 6230 Rødekro
  117207/17
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. § 19 tilladelse - Jernbanegade 5 Christiansfeld
  117205/17
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 høring, Østergade 66, 6230 Rødekro
  117208/17
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 høring, Andholmvej 10a, 6230 Rødekro
  117209/17
 • Fra VUC Syd - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118473/17
 • Fra Borger: Telefonshenvendelse,
  116814/17
 • Fra Vejle kommune: mail vedr. forurening Fjordvænget, Børkop - Vandværksvej 7a og 7b, Brejning
  116768/17
 • Fra:yder
  116587/17
 • Fra Arkil: Indberetning for 2016, uforurenet forurenet jord - Kolding
  117365/17
 • Fra Kolding Kommune ang: Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  117273/17
 • fra Nyborg Kommune, mail - Revideret udkast til § 8-tilladelse - Seniorbofælleskab på Yderpierne - Toldbodgade 42, 5800 Nyborg
  118867/17
 • Svar fra projekt praksisnær undervisning vedr. afrapportering til Udvalget for Regional Udvikling
  120427/17

Udgående

 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  116622/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev vedr. Ændring i ansættelse i praksis
  116808/17
 • Til Borger: Rapporter vedrørende Frøstrupvej 110 og 120 i Nørre Nebel
  116815/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  117027/17
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i tidsubegrænset periode
  116782/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  116695/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ændring i læges ansættelse
  116811/17
 • Til Franck Geoteknik, Kommentarer til undersøgelsesoplæg, Albanigade 19, 5000 Odense C
  116688/17
 • Til Fredericia Fjernvarme: Vedrørende Skansevej 52, 7000 Fredericia
  116618/17
 • Til Land & Plan: Kvittering for modtagelse af kortmateriale
  116298/17
 • Til praksis - Bekræftelse på overdragelse af ledig kapacitet
  117029/17

11. april 2017

Indgående

 • MAIL fra Svendborg Kommune - til bruger, kommende §8-sagsbehandling, børneaktivitetscenter
  118795/17
 • Fra projekt: tak for støtte
  117433/17
 • Fra Frederica Fjernvarme: Telefonhenvendelse (vedr. opgravning af olietank)
  116617/17
 • Fra AMU-Syd - vedr. udpegning til ny valgperiode
  118484/17
 • Fra:yder
  116542/17
 • Fra:yder
  116538/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Pon Power A/S, Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N
  116290/17
 • Fra SOr - Bekræftelse vedr. oprettelse af midlertidig regionsdrevet lægepraksis i Grindsted
  115586/17
 • Fra Franck Geoteknik, Mail med undersøgelsesoplæg, Albanigade 19, 5000 Odense C
  115671/17
 • Fra:yder
  115547/17
 • Fra Mercoprint - Adgang til bestilling af receptblanketter
  115488/17
 • Sagsnr.1712480 - Dok.nr..msg
  120988/17
 • Fra Vejle Kommune - Partshøring af udkast til dispensation iht. jordforureningslovens §52 - Matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  118665/17
 • Fra borger - mail fra nabo om aftale om graveplan - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev, Etape 3
  117223/17
 • Fra NIRAS: Kopi af udbud
  117375/17

Udgående

 • Til PLO, DAK-E. Vagtchef og Lev. vedr. Ændring i midlertidig regiosndrevet lægepraksis på Langeland
  116218/17
 • Til SOR - Korr. vedr. oprettelse af midlertidig regionsdrevet lægepraksis i Grindsted
  115469/17
 • Kommunemeddelelse - Langland Kommune - Ændring i midlertidig regionsdrevet lægepraksis
  116220/17
 • Til advokatfirmaet Per Jørgensen ApS ang Storegade 79, Holsted
  115374/17
 • Til TDC - Overtagelsesskema fastnet [DocID:58006075]
  115399/17
 • Til SOR - Ændring i midlertidig regionsdrevet lægeklinik på Langeland
  116216/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81, 6715 Esbjerg N
  115658/17
 • Til Tønder Kommune ang. Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  115383/17
 • Til Haderslev Kommune: Kopi af kortlægningsbreve, Skobyringen 2, Vojens
  115763/17
 • Til GEO ang. afregning
  115919/17
 • Til Kolding Kommune: Svar på henv vedr tidligere losseplads, Langforte 92, Christiansfeld
  115482/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Jernbanealle 2, 4, 7323 Give.msg
  117471/17

10. april 2017

Indgående

 • rikp@mercell.com - SV: Anmodning om aktindsigt i leverandørregister j. nr. 15/53395
  115119/17
 • image005.jpg
  115120/17
 • image006.jpg
  115009/17
 • migl@nnmarkedsdata.dk - SV: Aktindsigt i Regionens køb ved eksterne leverandører, vores j.nr. 15/53395
  115008/17
 • mon@udbudsvagten.dk - Re: begæring om aktindsigt, afslag j.nr. 15/53395
  115006/17
 • Fra UUO: vedr. EUD i skolen
  115141/17
 • Fra Arkil: Tilbagemelding vedr indberetning, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  114369/17
 • Fra: yder
  115334/17
 • Fra TDC - Korrespondance vedr. overtagelse af linje i lægepraksis i Grindsted
  115403/17
 • dermatologi forløb fra øst
  115950/17
 • fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  115891/17
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. byggeri af garage på V2 kortlagt ejendom, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  117748/17
 • Fra Borger, Kommentar omkring jordflytning, Strandhuse 5, 5700 Svendborg
  117858/17
 • Spørgsmål til ansøgning - 1. runde
  117703/17
 • Fra SHS: Elektronisk system til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse: Lokal kontaktperson samt navne på 2 læger med henblik på test af system.
  119138/17
 • fra Varde kommune vedr. Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  117836/17
 • Fra Frisesdahl: Tilbud
  117450/17
 • Fra Vejle Kommune, svar på spm. vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  118336/17
 • Udkast til referat, Videomøde i Netværkssekretariatet for LMS d. 29. marts 2017. Kommentarer imødeses indtil d. 1. maj 2017
  118055/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  117764/17
 • Fra Arkil: kopi af orientering til jordleverandør, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  119699/17
 • Fra DMR: DMR´s bemærkninger til supplerende undersøgelse, Rugårdsvej 115, Odense
  120499/17

Udgående

 • Til Vejen Kommunen - Råstofplan 2016 -Svar på brev til regionsmedlemmer
  117219/17
 • Til Villemoes Teglværk A/S - Udløb af klageperioden - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  114263/17
 • Til Fokus Advokater AS, svar på henvendelse Runddelen 11, 6040 Egtved
  115312/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 3. mail
  114779/17
 • Til VMR: Besvarelse af forespørgsel vedr §52-dispensationer
  114560/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 2. mail
  114772/17
 • Til projekt; Slutudbetaling
  114518/17
 • Til TDC - Forespørgsel vedr. overtagelse af linje i lægepraksis i Grindsted
  114820/17
 • Til Vejen Gymnasium vedr. spørgsmål til ansøgning til uddannelsespuljen
  115158/17
 • Til Faaborg Gymnasium vedr. spørgsmål til ansøgning til uddannelsespuljen
  115162/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 1. mail
  114764/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpuljen
  114857/17
 • Til Varde Kommune: Svar vedr. ulovlig deponering af byggeaffald, Tane Hedevej og Grønningen, 6857 Blåvand
  114850/17
 • Til Esbjerg Kommune ang: Lundsmarkvej 41, Ribe
  114730/17
 • Til MFKN: Vedr. sagsnr. NMK-11-00169 - Fynsvej 68, 5500 Middelfart - 4. mail
  114783/17
 • Til Mercopriant - Vedr. bestilling af receptblanketter
  115053/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Oprettelse af midlertidig regionsdrevet lægepraksis i Grindsted
  114802/17

9. april 2017

Indgående

 • Operationalisering af spørgsmål til spørgeskema
  117723/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 24. april 2017
  117540/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning II, Gammelbyvej 27, 7323 Give.msg
  117457/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Lejerskovvej 6, 6640 Lunderskov.msg
  117418/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk.msg
  117384/17

8. april 2017

Indgående

 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. april 2017
  117281/17

7. april 2017

Indgående

 • Så er Videns- og Læringsforummet for LKT-Palliation gået i luften.
  117272/17
 • Fra Arkil: Indberetning for 2016, lettere forurenet jord - Kolding
  117363/17
 • Fra Niras. FW: Valg af boreentreprenør pesticidundersøgelser
  117627/17
 • Fra DMR, Anmodning om akt-indsigt i eget tilbud fra 2013
  118390/17
 • Anmodning om udpegning af repræsentant til bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020
  118942/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunens kommentarer til oplæg til supplerende undersøgelser, Rugårdsvej 115, Odense
  120466/17
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance med rådgiver vedr. revideret undersøgelsesoplæg, Højbyvej 11, 5260 Odense S
  120456/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med §8-ansøgninger vedr. byggeri på Nymarksvej 37 og 41, Fredericia
  114326/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang: matr nr. 1279a Broager Ejerlav, Broager
  114380/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Dronningsholmsvej 52, Odensevej 26 og Odensevej 135-137
  114494/17
 • Fra DGE: Områder med fyld og indbygget jord
  114370/17
 • Fra MOE: Møllevejen, Strynø - tidsplan færdiggørelse
  114527/17
 • Fra AMU-Fyn - udpegning til ny valgperiode
  113183/17
 • henvendelse fra kommunen Spørgsmål vdr. Jordforurening på Bestævnet 8 i Veflinge Nordfyns Kommune - Spørgsmål vdr. Jordforurening på Bestævnet 8 i Veflinge Nordfyns Kommune.msg
  113730/17
 • Fra Vejle Kommune - svar på partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - sydlig del af matr.nr 10a Jerlev By, Jerlev - Etape 3
  113174/17
 • Fra Læge - Medd. vedr. CVR-nr
  114157/17
 • Fra Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen - udpegning til ny valgperiode
  113066/17
 • Henvendelse fra ejendomsmægler Jordforureningsstatus - udgået af kortlægning, Skolegade 19A, 5300 Kerteminde
  113468/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Rykker for svar på forespørgsel om jordtilkørsel, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  112717/17
 • Mail fra Danske Regioner
  113803/17
 • Fra Læge - Bekræftelse på oprettelse af Nem-konto
  114255/17
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi af svar til letbanen omkring jordregulativ
  114183/17
 • Mail fra Abortankenævnet
  113829/17
 • Fra Rosborg Gymnasium og HF- vedtægter
  113034/17
 • Fra HF og VUC Fyn - udpegning til ny valgperiode
  113295/17
 • fra Ejendomsmægler Telefonhenvendelse (lok. nr. 561 - 61082)
  113405/17
 • henvendelse fra kommunen Spørgsmål vdr. Jordforurening på Bestævnet 8 i Veflinge Nordfyns Kommune
  113725/17
 • Fra Middelfart Kommune: Anmodning om stillingtagen til evt. jordflytning, Gl. Slotsvej 16a
  113942/17
 • Fra Social- og Sundhedsskolen Fyn - udpegning til ny valgperiode
  113418/17
 • Bemærkninger til Region Syddanmarks Innovationsstrategi
  114169/17
 • Fra Svendborg Kommune: Forespørgsel vedr forureningsniveau, Jernbanevej 26 , Svendborg
  112709/17
 • Fra Dimter: MPO02848 - Serverbestilling Dietmer til lægers bibeskæftigelser for HR, REG: REVIDERET SIGNOFF GODKENDELSE
  113974/17
 • Fra VUC Vest - udpegning til ny valgperiode
  113138/17
 • Fra Middelfart Kommune: Den ansøgte placering af nyt hus på ny udstykning, gl slotsvej 16
  113936/17
 • Fra VHS : tilføjelse til do bestyrelsesmøde 19. april
  114881/17
 • Esbjerg Kommune. ang: Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  114469/17
 • Fra Land & Plan: Områder med fyld og indbygget jord
  114367/17
 • Fra advokat: Advokatbreve Nyt OUH
  114708/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Lourupvej 3, Gørding
  114585/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  114485/17
 • Fra Focus Advokater AS, henvendelse Runddelen 11, 6040 Egtved
  115309/17
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Dronningsholmsvej 52, Odensevej 26 og Odensevej 135-137
  114470/17
 • Datoer for workshops
  116047/17
 • Fra Eurofins: Tilsyn 6. april 2017 - Analyserapporter fra tilsyn, Vranderupvej 46, Kolding
  119251/17
 • fra DMR - om bundprøve 9 og 10 ved tanke
  118739/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Dagsorden til 4. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser
  116998/17

Udgående

 • Til borger: Orientering om udbudt værditabsundersøgelse, Kløverbakken 1, 6800 Varde
  114127/17
 • Til Franck Geoteknik: Udbud af værditabsundersøgelse i Varde
  114124/17
 • Til MOE: Udbud af værditabsundersøgelse i Varde
  114123/17
 • Til Oplægsholdere: Materiale til Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe den 19. april 2017
  114023/17
 • Deltagere - tilsendt opdateret materiale.xlsx
  113742/17
 • Til Diabetesforeningen: Udsendelse af opdateret materiale til Familiekassen
  113741/17
 • Til SDU: Aflysning af konference vedr. Lighed i øjenhøjde den 28. marts 2017 grundet for få tilmeldinger
  113071/17
 • Til Socialcenter: Aflysning af konference vedr. Lighed i øjenhøjde den 28. marts 2017 grundet for få tilmeldinger
  113035/17
 • Til borger ang. Lundsbjergvej 3, 6760 Ribe
  113028/17
 • Til Borger: Revurdering af V1 kortlægning af del af Søren Eriksens vej 7, 5270 Odense N, lok. 461-81300
  113881/17
 • Til læge - Bekræftelse på oprettelse af cvr-nr
  114171/17
 • Til Novus Tegnestue: Fremsendelse af resultater - Stejlbjergvej, Kolding
  112930/17
 • Fra Det regionale Lægemiddelråd til sygehusenes lægemiddelkomitéer
  113939/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Svar vedr forespørgsel fra jordpartier fra Ringkøbingvej , matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  112774/17
 • Til borger - mail om anmodning om tilbagemelding på ny graveplan - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  113420/17
 • Til borger ang. Sønderlykkevej 1, Løgumkloster
  113247/17
 • Til Vejle Kommune - Høring af godkendelse af delvis efterbehandling af råstofgrav - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev
  113287/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24-04-2017
  114003/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til detailprojektudkast
  113043/17
 • Til Novus Tegnestue: Fremsendelse af resultater - Stejlbjergvej, Kolding
  112926/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  113124/17
 • Til DK Råstof -Høring af godkendelse af delvis efterbehandling - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev.
  113303/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til Vejen Kommunes vurdering af påbudsmuligheder i sagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  112900/17
 • Til Shell: Opfølgning på møde tirsdag den 4. april
  112695/17
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  114015/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117442/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117394/17
 • Til Sweco: Tilbagemelding
  117419/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117432/17
 • Til Næsby El-forretning: Revurdering af V1 kortlægning af del af Søren Eriksens vej 7, 5270 Odense N
  113917/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117425/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117443/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117427/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117401/17
 • Til Sweco: Tilbagemelding
  117420/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117396/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117395/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117405/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding
  117434/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117407/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding
  117409/17
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  117397/17
 • Til SWECO: Tilbagemelding
  117416/17
 • Til Sweco: Tilbagemelding
  117422/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117440/17
 • Til DMR: Tilbagemelding
  117435/17

6. april 2017

Indgående

 • Fra Severin: Bekræftelse på arrangement på Severin
  112508/17
 • Referat af borgmestermøde 28. marts 2017
  111997/17
 • Fra Sønderborg Forsyning: INdberetning 2016
  112577/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0032 EUD Student
  112476/17
 • Aktindsigt: Vejenvej 55, 6600 Vejen
  112551/17
 • Fra NIRAS: Udkast til detailprojekt og budgetoverslag
  112300/17
 • fra adv. M Rey - kvittering - VS: Oplysninger om Gl. Færgevej 12, 14, lok. 513-10003
  111449/17
 • Vedr. Proces for politisk forankring i de 3 vestdanske regioner
  112190/17
 • Fra Vejle Kommune: Rosborg kort hegnslinje - område til får
  112023/17
 • Fra DGE: Opdateret lokalitetsliste
  111560/17
 • Fra Billund Kommune: Vedr. afslutningsnotat på indsats - Dieselspild, Tingvejen 396a, Grindsted
  111947/17
 • Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Kommenteret Årsrapport 2016
  112052/17
 • Fra IT-leverandør - Medd. vedr. aflevering af journaldata til Styrelsen for Patientsikkerhed
  112063/17
 • fra DMR - Fwd_ §19-ansøgning Nyborgvej 69, Odense
  112566/17
 • Fra Borger: Svar på regionens redegørelse for revner
  112098/17
 • Fra COWI: Kopi af mail fra COWI til Borger omkring reparation
  112207/17
 • Henvendelse vedr V2 kortlægning på ejendommen VS: Aktindsigt: Vejenvej 55, 6600 Vejen
  112532/17
 • til DMR, mail - NV-opgravning ok; hvad med øvrig byggefelt_ Nyborgvej 69, Odense
  111684/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med dokumentation for § 8 samt driftsplan Kongensgade 105, Fredericia. Dokumentation for §8.
  116086/17
 • Fra Rybners: vedr. MissionEUX
  114920/17
 • Fra Land & Plan: Planetbyen Uhre
  114402/17
 • Fra Borger: Boliganmodning, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  113084/17
 • Dagsorden til administrativ møde med regionen vedr. Fredericia sundhedshus den 19.4.17
  113156/17
 • Fra AMU-Vest - udpegning til ny valgperiode
  112778/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  112745/17
 • Fra MOE: Møllevejen - muldkurve og nivellement
  114520/17
 • Fra VMR: Præcisering af forespørgsel vedr §52-dispensationer
  114414/17
 • Afrapportering af MissionEUX 2. halvår 2016
  114922/17
 • Fra projekt: Returnering af kontrakt
  114567/17
 • Fra kommunen, orientering med brev til lodsejer vedr. vilkår i landzonetilladelsen på Solevadvej 74 i Assens Kommune
  115022/17
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning 2016
  114358/17
 • henvendelse fra ejendomsmægler vedr Lokalitets nr. 515-50251
  113352/17
 • Fra COWI: Svar fra COWI vedr. for meget betalt honorar
  112652/17
 • Fra NIRAS: Resultater af jordprøver
  112654/17
 • Høring, Dansk Anæstesi Database årsrapport 2016
  112742/17
 • Notat om tiltrækning af EU-midler til turisme
  112450/17
 • Fra Kolding Kommune ang.SPX, Platinvej 8, 6000 Kolding
  113058/17
 • Fra Langeland kommune: Mail med oversigtskort knust asfalt matr. 2xm, Rudkøbing Markjorder
  117368/17
 • Fra Fyens Stiftstidende: Vedr. svar på aktindsigt
  120717/17
 • Fra borger, Råstoffer til klimatilpasning
  121584/17
 • Fra B. Schrøder, vedr. Nørregade 90, Vejen
  121597/17

Udgående

 • Til Severin: Accept af arrangement i efteråret 2017
  111983/17
 • Til Vejle Kommune: Lokaler til underarbejdsgruppen den 20. april
  111945/17
 • Orientering om forsinkelse af afrapporteringen på 2016-FL midler til fødeområdet
  114907/17
 • Til COWI: Vedr. afventning af reparation af revner til efter "kjolesæson"
  112194/17
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering V2-kortlægges et delområde på Egeskovvej 265
  112501/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Kratholmvej 4, 5260 Odense.msg
  113186/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Nyborgvej 71, 5853 Ørbæk.msg
  113252/17
 • Til Assens Kommune, regionens kommentarer til søprojekt på Solevadvej 74 i Assens Kommune
  114988/17
 • Fuglemajgård - takstændring pr. 1. april 2017
  111719/17
 • Til Nybolig; Svar på forespørgsel omkring nr. 5 og 7
  111718/17
 • Til Vejen Kommune - spørgsmål vedr. efterbehandling efter råstofgravning - Drivervej 8 i Holsted
  111853/17
 • TTil COWI: Kommentarer til tilbud
  112435/17
 • Til Vejle Kommune - Partshøring af udkast til dispensation iht. jordforureningslovens §52 - Matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  112381/17
 • Til Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen - udpegning til ny valgperiode
  112491/17
 • Til COWI: Spørgsmål til tidligere tilbud på boring B201
  112438/17
 • Til Varde Gymnasium - udpegning til ny valgperiode
  112149/17
 • Til Billund Kommune: kvittering for svar på afslutningsnotat på indsats - Dieselspild, Tingvejen 396a, Grindsted
  111988/17
 • Til Social- og Sundhedsskolen Esbjerg - udpegning til ny valgperiode
  112212/17
 • Til Skat: Kopi af afgørelse: Udgår af V1-kortlægning, Jernbanevej 3, 5932 Humble
  112106/17
 • Til Svendborg kommune: Kopi af afgørelse og Rapporter, 479-81122, Åbyvej 24, 5762 Vester Skerninge
  112477/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev for lok. 631-02001
  111937/17
 • Til Niras: fremsendelse af historisk materiale, Boulevarden 13, Vejle
  112409/17
 • Aftale om orientering af Udvalget for Regional Udvikling
  112203/17
 • Til Vejle Kommune: Spm. vedr. Jerlev Boulevard 60, 7100 Vejle
  112163/17
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger til vurdering af risiko overfor overfladevand, Landevejen 19, Døstrup
  112583/17
 • Til Langeland kommune: Kopi af afgørelse + Rapporter, Jernbanvej 3, 5932 Humble, lok.nr 482-81076
  112055/17
 • Til Social- og Sundhedsskolen Fyn - udpegning til ny valgperiode
  112228/17
 • Til borger - forslag om møde/besigtigelse ift Opdateret situationsplan - Nannasvej 1, Ringe
  111507/17
 • Til Shell SV: Bail-down test
  112093/17
 • Til HF og VUC Fyn - udpegning til ny valgperiode
  112413/17
 • Til AMU-Fyn - udpegning til ny valgperiode
  112445/17
 • Til VUC Vest - udpegning til ny valgperiode
  112394/17
 • Til SKAT: Kopi af afgørelse, udgår af V1-kortlægning, Åbyvej 24, 5762 VEster Skerninge
  112517/17
 • Til COWI og Odense kommune: Kopi af afgørelse om, at matr.nr. 38 Fraugde By, Fraugde ikke kortlægges samt kortbilag
  111921/17
 • Til Embedslægen - Kopi til orientering. Partshøring af udkast til dispensation iht. jordforureningslovens §52 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev - Vejle Kommune
  112386/17
 • Til AMU-Vest - udpegning til ny valgperiode
  112439/17
 • Til GEO: Jordforureningsattest, matr. 3a Lihmskov By, Nørup
  111176/17
 • Til MST: Til orientering V2-kortlægges et delområde på Egeskovvej 265
  112008/17
 • Til Orbicon: Accept af prisoverslag
  111432/17
 • til DMR - spørgsmål til dokumentation for øvrig byggefelt - SV_ §19-ansøgning Nyborgvej 69, Odense
  112568/17
 • Til IT-leverandør - vedr. Aflevering af journaldata til Styrelsen for Patientsikkerhed
  112073/17
 • Til Shell: SV: Bail-down test
  111585/17
 • Til Embedslægen - Forespørgsel vedr. aflevering af journaldata til Styrelsen for Patientsikkerhed
  112070/17
 • til nabo - SV_ henvendelse - Godthåbsvej 15, 7100 Vejle - evt. køb
  111866/17

5. april 2017

Indgående

 • Visitationsskema 18.6.15 med rettelser (2).docx
  110568/17
 • Fra Odense Kommune: Oversigt over niveauinddeling af gravide
  110569/17
 • 2017 04 03 Referat fra Undergruppe - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide dagsorden.docx
  109795/17
 • Fra Vejle Kommune: Referat fra møde i undergruppen - nu med korrekte navne
  109794/17
 • Fra Rådgiver, Råstofkortlægning, Fakturering af pilotprojekt for klægkortlægning
  121419/17
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. ibrugtagningstilladelse, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  120430/17
 • Fra Borger - Råstofplan 2016 - kvittering for svar
  117286/17
 • Fra COWI: Endeligt oplæg og tilbud
  110764/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  110765/17
 • Fra Varde kommune: mail med forslag til supplerende boringer
  110989/17
 • Fra NIRAS: Pris fra Vandcenter Syd på prøvetagning
  110522/17
 • Fra Sweco: RE: Udredningsarbejde på Havneterminalen
  111231/17
 • Fra Shell RE: Planlagte gravninger på Havneterminalen
  111293/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsbrev og oprensningsnotat - Grejs Præstegård, Vestermarksvej 12a, 7100 Vejle
  111105/17
 • fra Odense Kommune - Nyborgvej 69 - byggeriet kan fortsætte
  109621/17
 • Fra borger - råstofplan 2016 - Bolderslev
  111002/17
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse af undersøgelsesrapport
  111070/17
 • Fra Shell: høringssvar til V2 varsling fra Region Syddanmark
  111000/17
 • fra Odense Kommune - VS_ §8-høringssvar - nedrivning af bygninger - Stationsvej 12A-12C - 461-00192
  109640/17
 • fra DMR - om fortsættelse af byggeriet - Nyborgvej 69, Odense
  109613/17
 • FraNationalpar Vadehavet - Råstoffer til klimatilpasning
  110523/17
 • SV: Høringsbrev - Almen medicin, 2. halvår 2017 Syd
  111182/17
 • Fra Kolding Kommune. Tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 26a, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Drejensvej 25, 6000 Kolding
  112273/17
 • Mail fra Danske Regioner
  111260/17
 • Fra Haderslev Katedralskole - udpegning til ny valgperiode
  111662/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81, Esbjerg N
  111599/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel vedr. prøvetagning på Elmegade 22, 5500 Middelfart
  112301/17
 • Fra IT-Leverandør - Korr. vedr. patientjournaler fra praksis i Esbjerg
  112161/17
 • Pressemeddelelse med link til årsrapport og Markedsføringsbudget 2017
  111511/17
 • Telefonhenvendelse (Gimlevej)
  112065/17
 • Telefonhenvendelse (lok. nr. 630 - 81897)
  112059/17
 • Fra Shell: As-built dokumentation
  111239/17
 • Fra Shell: spørgsmål vedr. Bail-down test
  111301/17
 • Fra Cowi: Shell havneterminal, mødereferat
  114417/17
 • Fra Assens Kommune, ønsker kommentarer til søprojekt på Solevadvej 74 i Assens Kommune
  114986/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang Sundgade 27, Sønderborg
  113559/17
 • Fra Borger: Henv. vedr. spredningsrisiko af mulig forurening fra losseplads til nærliggende naboejendomme, Næsby Losseplads
  112524/17
 • Svarkvittering fra SST: Neurologiske specialevejledning (dissimineret sklerose)
  111262/17
 • Fra DGE: Bud på datavalidering
  111506/17
 • Mail fra Danske Regioner
  111324/17
 • Til Shell og Sweco: Planlagte gravninger på Havneterminalen
  111281/17
 • fra Tandlægeforeningen
  113444/17
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for mail med forespørgsel til etablering af faskine på V1 kortlagt grund - § 8?
  113093/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. etablering af faskine på V1 kortlagt grund - § 8?
  113038/17
 • Link til artikel i Fyens stiftstidende
  114985/17
 • Fra VHS: materiale til bestyrelsesmøde 19. april 2017
  114874/17

Udgående

 • Til Borger: Svar på henvendelse inkl. Undersøgelsesrapport på j.nr. 07/10058
  110940/17
 • Til borger - Råstofplan 16 - Bolderslev
  111109/17
 • Til Danbolig, svar på henvendelse, Bækvænget 12B, 5853 Ørbæk
  109570/17
 • Til DR: Vedr. anmodning om aktindsigt 050417
  109788/17
 • Til BDN vedr. arrangement
  110903/17
 • Til NIRAS: Godkendelse af pris
  110524/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  110803/17
 • Til projekt: forespørgsel vedr. kommunikation
  110902/17
 • Orientering til Midt og Nord
  110484/17
 • Til borgern - Råstofplan 2016 - Fangel
  111111/17
 • Til Kolding Kommune: Kopi af regionens svar til JordMiljø
  111004/17
 • Til Vagtchefen vedr. Afmeldt vagtydernummer samt praksishandel
  111125/17
 • TIl Borgere, følgegrupper Råstoffer til klimatilpasning
  110518/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  110851/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Aabenraa
  111127/17
 • Til borger - Råstofplan 2016 - Mjøls
  111112/17
 • Til JordMiljø: Tilbagemelding på spørgsmål til fjernelse af fundament samt delområde udgå af kortlægning
  110998/17
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Praksishandel i Aabenraa
  111130/17
 • Til Bakke Auto, Svar på høringssvar, Høgevej 20, Esbjerg
  110921/17
 • Til projekt: vedr. kommunikation og udbetaling
  111057/17

4. april 2017

Indgående

 • Fra Severin: Vedr. arrangement i efteråret 2017
  108447/17
 • Fra Severin: Vedr. arrangement i efteråret 2017
  108419/17
 • Til Kvalitet og Forskning: Lokale på Kokholm
  108009/17
 • Fra Borger: Klage over manglende information om oprensningsarbejde på Rugårdsvej
  108640/17
 • Mail fra Danske Regioner
  109339/17
 • Fra Danfoss: Bilag til afgravning, Nordborgvej 81, Nordborg
  109152/17
 • Fra COWI: Kopi af svar vedr. revner til grundejer
  108051/17
 • Svar kvittering fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  108732/17
 • Møde med FilmFyn
  108619/17
 • Fra DMR: Tak for tilbagemelding - afventer grundejer
  109161/17
 • FVI Pressemeddelelse og årsrapport 2016
  108788/17
 • Tillæg til underskrift i forbindelse med finansieringstilbud - Ejd.nr. 0287
  107981/17
 • Fra DGE: Rapport - Strandvejen 20, 6840 Oksbøl, lok.nr. 555-91002
  109190/17
 • Fra Borger: præcisering af hvad henv. vedr. Næsby Losseplads drejer sig om
  108779/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med undersøgelsesoplæg for Stegshavevej 12, 5750 Ringe
  108928/17
 • fra DGE : Tilbud - Værditabsafværge Fjordvejen 29, Taulov
  108444/17
 • Til Langeland kommune: RSD er enig med kommunen i at påbudssagen kan afsluttes
  108196/17
 • Fra EDC: henv. vedr. forureningsattest, Vardevej 193, 7100 Vejle
  109196/17
 • Fra EDC: anmodning om sagsmateriale for Baungårdsvej 1C, 6600 Vejen
  109565/17
 • Fra Fanø Kommune - Råstoffer til klimatilpasning Råstoffer til klimatilpasning
  109748/17
 • Fra Aabenraa Statsskole - udpegning til bestyrelse
  109809/17
 • Fra Ribe Digelag - Råstoffer til klimatilpasning
  109733/17
 • Fra CLEAN WKHYG månedsopfølgning marts
  110674/17
 • Fra Esbjerg Kommune - Råstoffer til klimatilpasning
  109762/17
 • Fra Danbolig, Telefonhenvendelse Bækvænget 12B, 5832 Ørbæk
  109568/17
 • Fra Borger: Nabo tilfreds med svar fra regionen
  109625/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang Sct Nicolaj Gade 23, 6760 Ribe
  108326/17
 • Fra Ballum Digelag - Råstoffer til klimatilpasning Råstoffer til klimatilpasning
  109738/17
 • Fra Bakke Auto, Høringssvar på V1-varsel, Høgevej 20, Esbjerg
  110917/17
 • Fra Shell: Pumpetest notat
  111228/17
 • Fra Geo: anmodning om jordforureningsattest, Tørskindvej 70, 7183 Randbøl, matr. 3a Lihmskov By
  111173/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orinetering om status for Elmegade 22, 5500 Middelfart
  112286/17
 • Fra Shell: Dokumentation for afværgeanlægget
  111225/17
 • Fra Middelfart Kommune: Mere status om sagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  112296/17
 • Fra DK Råstof - ny graveplan Jerlev Etape 3 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  113376/17
 • fra Odense Kommune - Tilladelse til nedrivning af bygninger på Stationsvej 12, 5260 Odense S
  112730/17
 • Annulleret - Dobbelt journaliseret
  115649/17
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut
  119886/17
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. ansættese af fysioterapeuter
  119870/17
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut
  119881/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Møde på ejendommen, Linde Allé 7, Sønderborg
  120196/17
 • fra Vejen Kommune, Østerbygårdvej 2, 6682 Hovborg. Anvendelse af slagger, vedlagt miljøgodkendelse og afgørelse efter VVM-reglerne.
  117849/17
 • Fra COOR: Kantine-aftale, tilskud pr. bruger
  120659/17

Udgående

 • Til Diabetesforeninge: Materiale til hjemmeside målrettet familier
  109525/17
 • Invitation Kurser i sundhedspædagogik til patientuddannelse for familier hvor mindst en har type 2-diabetes .msg
  109524/17
 • Til Region Hovedstaden: Invitation til kompetenceudvikling i efteråret 2017
  109523/17
 • Procesplan for samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide.docx
  109517/17
 • Til arbejdsgruppe: Procesplan for samarbejdsaftalen vedrørende sårbare gravide den 29. marts
  109516/17
 • Til Rådgiver, Råstof, kortlægning, vedr. klægkortlægning
  115364/17
 • Til Vejle Kommune: Opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  109244/17
 • Til Odense Kommune: Proces omkring samarbejdsaftalen
  108526/17
 • Til Severin: Tilbud på kursuslokaler til to kursusdage i efteråret 2017
  108228/17
 • Til Odense Kommune: Proces omkring samarbejdsaftalen
  108204/17
 • Til CLEAN, fristforlængelse, analyse
  108097/17
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Næsby Losseplads, 461-00050
  108931/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser
  109253/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser
  109217/17
 • til Svendborg Kommune - Mulig afkortlægning - Åbyskovvej 42, nyt supplerende oprensningsscenarium
  108742/17
 • Til EDC; Fremsendelse af forureningsattest på Vardevej 193, 7100 Vejle
  109204/17
 • Til borger ang.Sundgade 27, Sønderborg
  108652/17
 • Til praksis i Rødding: rykker for svar på henvendelse af 20. marts
  108034/17
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til V2-afgørelse (udvidelse), Strandvejen 20, 6840 Oksbøl.docx
  109424/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbreve
  109454/17
 • Til Borger: Supplerende svar på klage
  108767/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbrev
  109449/17
 • Til PLO - Afmelding af ydernummer i Grindsted
  109158/17
 • Til Borger: Svar på klage fra nabo
  108643/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbreve
  109452/17
 • Til Vejen Kommune: Orientering om udbud
  109248/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser
  109236/17
 • Til COWI - afklaring af OFV-risiko og offentlig indsats - matr.nr. 58 Tønder
  108342/17
 • Til COWI: Kommentarer til moniteringsnotat
  108320/17
 • Til myndigheder og digelag, følgegruppemøde Råstoffer til klimatilpasning
  108284/17
 • Til lægerne Nygårdsvej, udeblivelsesgebyr
  109200/17
 • Til Borger: V2-varsling (udvidelse), Strandvejen 20, 6840 Oksøl.docx
  109419/17
 • Til COWI - afklaring af OFV-risiko og offentlig indsats - matr.nr. 58 Tønder
  108338/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbrev
  109446/17
 • Til borger, vedr. Sundbrovej 12, 5700 Svendborg
  108334/17
 • Underskrivning af endelig kontrakt
  108391/17
 • Til Banddanmark og Kolding Kommune: V2-varsling, matr. nr. 61a.docx
  109148/17
 • Til ansøger: Fremsendesle af orienteringsbreve
  109458/17
 • Til borger: Orientering om udbud
  109223/17
 • Til Borger: Orientering om Bemærkninger fra Esbjerg Kommune til - Høring om påbudsmuligheder ifm. fund af forurening på Bohrsvej 4, 6760 Ribe
  108078/17
 • Til DMR: RSD er umiddelbart enig i kommunens vurdering med hensyn til terrænregulering og §8-pligt
  109000/17
 • Til Banedanmark og Kolding Kommune: BILAG - UDKAST V2-afgørelse, matr. nr. 61a.docx
  109150/17
 • til Nyborg Kommune - Bemærkninger til poreluft- og jordklassificeringsundersøgelser - SV: Seniorboligerne, Nyborg - ansøgning om §8 hhv. §19
  108408/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af henv. vedr. Næsby losseplads
  108773/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD har ingen bemærkninger til det fremsendet undersøgelsesoplæg
  108946/17
 • Til projekt: anmodet om underskrevet dokument
  109133/17
 • Til Langeland kommune: Mail med kopi af afgørelse om, at Kædebyvej 4, 5932 Humble ikke kortlægges
  108755/17
 • Til Aabenraa Statsskole - udpegning til ny valgperiode
  109469/17
 • Til Haderslev Katedralskole - udpegning til ny valgperiode
  109474/17
 • TIl EDC: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. Baungårdsvej 1C, 6600 Vejen, lok. 575-55039
  109566/17
 • Svar vedr. orientering om proces
  110474/17
 • Til Rosborg Gymnasium - udpegning til ny valgperiode
  109481/17

3. april 2017

Indgående

 • Til Råds- og direktionssekretariatet: Til Jane Kraglund - godkendelse af dagsordenspunkt til SU, deadline 3. april
  107899/17
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til flowchart angående udskrivning af gravide
  107675/17
 • fra Odense Kommune, mail - VS_ Oprensning på Nyborgvej 69
  106767/17
 • Fra læge - Medd. vedr. overdragelse af tlf.nr til regionsklinik
  107257/17
 • fra Odense Kommune - undersøger overtagelsestidspunkt - SV_ sender frivillig undersøgelse, GASA, Lavsenvænget 1
  106804/17
 • Fra Ekstern Aktør: Generalforsamling
  106819/17
 • Fra Rambøll: tilbud på suppl. unders. Rødeledsvej 60 v. tidligere tanke
  107297/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  107844/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med poreluftundersøgelse Nymarksvej, Fredericia - Miljøundersøgelse
  106575/17
 • Fra rådgiver: SV: Vedr. forurening, Hjortsvangen 42-44, 7323 Give
  106553/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107572/17
 • Fra Danske regioner: Referat af jordchefmøde
  107889/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Forespørgsel om tilkørsel af jord, matr. nr. 2a Hesselmed, Varde
  107041/17
 • Fra Haderslev Kommune. Q8-Vestergade 12, Vojens. Forureningsundersøgelse forud for anlægsarbejde.
  107374/17
 • Svar til Formandsbeslutning
  107943/17
 • Fra broger, vedr. Sundbrovej 12, 5700 Svendborg
  108245/17
 • fra Nyborg Kommune - VS: Seniorboligerne, Nyborg - ansøgning om §8 hhv. §19
  108383/17
 • Fra Borger: Vedr. el-forbrug
  107972/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger til - Høring om påbudsmuligheder ifm. fund af forurening på Bohrsvej 4, 6760 Ribe
  108046/17
 • Fra COWI: Priser for reparation af gulv
  107977/17
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Næsby Losseplads, 461-00050
  108768/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpulje 2017
  108312/17
 • Fra broger, vedr. Sundbrovej 12, 5700 Svendborg
  108255/17
 • fra Haderslev kommune Jord Erfa møde Haderslev 25. april 2017
  107995/17
 • Fra DGE: Faktura marts 2017
  111495/17
 • Fra Niras: anmodning om arkivoplysninger. Boulevarden 13, Vejle.
  112222/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Statusnotat 2 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  111399/17
 • Orientering om proces for arbejdet med Udviklingsplan
  110465/17
 • Fra ansøger: eftersendt signaturversion
  108307/17
 • Ny ressourceperson til opgave for Region Syd
  107969/17
 • Fra GEO Partner: ansøgning om ophævelse/revurdering af V1-forurening på del af 1n Næsby By, Næsby
  109729/17
 • Eftersendelse til dagsorden til dialogmøde med OUH/Svendbrg den 4. april 2017
  112848/17
 • Fra Johnson Institutet vedr. opsigelse af ydernummer
  114807/17
 • Personalhuset Agito - image001.png
  113887/17
 • Personalhuset Agito
  113885/17
 • Personalhuset Agito - image002.png
  113899/17

Udgående

 • 20170329 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide referat.docx
  107648/17
 • Til arbejdsgruppe: Referat fra arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide den 29. marts
  107649/17
 • image001.jpg
  107676/17
 • Til Projektleder: underskrevet partnership agreement
  107674/17
 • Til Vejle Kommune: Opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  107401/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107213/17
 • Til ansøger: kvitering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107311/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107403/17
 • til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  106808/17
 • Til borger: Varsling af supplerende undersøgelse på Rødeledsvej 60, Svendborg
  107302/17
 • Til Vejen Kommune - Kopi af V2-brev (Afgørelse) på Skodborg Nørregade 8, 6630 Rødding (575-81110)
  107133/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  106817/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107473/17
 • Fra Niras, Råstof, fremsendelse af kortmateriale, råstofplan 2016
  107256/17
 • Til ansøger. kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  106879/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse - Forureningssituationen på Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg
  106729/17
 • Til COWI: Kommentar til oplæg
  106549/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  106810/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpuljen 2017
  107819/17
 • Til Borger: Kvittering for anmodning om boligundersøgelse
  106901/17
 • Til Billund Kommune: praksis ændret fra lukket til selektiv lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  107701/17
 • Til broger, vedr. Skovvej 4A, 5610 Assens
  107417/17
 • til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  106992/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Engvej 4, 7321 Gadbjerg.docx
  107559/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (Afgørelse) på Skodborg Nørregade 8, 6630 Rødding (575-81110)
  107129/17
 • Til Billund Kommune, foresp. vedr. Råstofplan 2016
  107616/17
 • Til praksis i Billund: ændring til selektiv lukket
  107697/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107278/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  106849/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansat læge ophører i praksis
  107760/17
 • Om status af sag - SV_ Ejendommen Agerhatten 9, Odense - forurening.
  106959/17
 • Til Rambøll: Accept af tilbud
  106755/17
 • Kvittering for ansøgning kulturpulje 2017
  106756/17
 • Til TV2Oj: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  107205/17
 • Til borger - eftersendt orientering om endelig vedtagelse af råstofplan 2016
  106750/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  107795/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  106924/17
 • Til NSI - Forespørsel vedr. manglende tilkobling af patienter i nyoprettede lægepraksis
  107593/17
 • Ansat læge ophører i praksis i Odense C
  107757/17
 • Til Borger: Afslag på ansøgning om optagelse under VTO
  107370/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Østergaards Plads 13, 5620 Glamsbjerg.msg
  108294/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje 2017
  108323/17

2. april 2017

Indgående

 • Fra projekt: slutafrapportering
  109110/17
 • Fra projekt: afslutning af projekt
  109125/17
 • Redegørelse fra kiropraktor
  106443/17
 • Fra COWI: Oplæg supplerende undersøgelser
  106392/17

1. april 2017

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Langebjergvej 1, 5491 Blommenslyst.msg
  108269/17

31. marts 2017

Indgående

 • Fra Oxford, forslag til revideret definition
  108092/17
 • Arbejdsdefinition.docx
  108094/17
 • Oxford Researchs kontraktskabelon.docx
  108093/17
 • Fra HUSET Middelfart: Tilbud på lokaler til to kursusdage i efteråret 2017
  107901/17
 • Fra SDU, materiale til møde 3/4-2017
  108087/17
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på orientering om fri fase
  105508/17
 • Kvittering på modtagelse af bemærkning til forslag til Kommuneplan 2017
  106239/17
 • Fra Arkil: Vedr. tiltag så jord ikke flyttes før supplerende prøvetagning, Vranderupvej 46
  105447/17
 • fra ansøger: supplerende materiale til ansøgning
  106111/17
 • Rapport
  105226/17
 • fra entreprenør, råstof, tilsyn, a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  106286/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen 2017
  106261/17
 • Fra NIRAS: Kopi af udbud til entreprenør
  105744/17
 • Fra Nissum&Kudsk: Indledende dialog vedr dispensation, matr nr 423 Skrydstrup mfl.
  105673/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse om status, på 25 Skodsbøl, Broager
  105170/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpulje 2017
  106020/17
 • Fra Odense Kommune, Lille udvidelse af p-plads, Havnegade 120, 5000 Odense C
  106319/17
 • Fra ansøger: Ansøgning om kulturmidler 2017
  106148/17
 • Til Henning HAve A/S: Kvittering for modtagelse af ansøgning om dispensation til modtagelse af ren jord, matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl
  105717/17
 • Teknik & Miljø
  106855/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpulje 2017
  107390/17
 • Fremsendelse af notat fra Lægevagten
  106445/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpulje 2017
  107304/17
 • Fra Shell: Dagsorden vedr. Undersøgelse på Shells havneterminal
  106690/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen 2017
  107259/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen 2017
  107783/17
 • Fra Revisor - Korrespondance vedr. basishonorar
  106953/17
 • Fra Danfoss: §8 Ansøgning for afgravning af forurenet jord under bygning L11
  106813/17
 • Svarkvittering fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  107584/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Fremdriftsmødet den 28. marts 2017
  106581/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen 2017
  107522/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2017
  107809/17
 • Fra Esbjerg Kommune: accept af undersøgelsesoplæg, Frodesgade 125, Esbjerg
  105466/17
 • Fra borger - Råstofplan 2016- Mjøls
  105770/17
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på status for påbudssagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  108139/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til 2. kvt. 2017
  108189/17
 • Fra Fredericia Kommune: accept af oplæg til supplerende undersøgelsesprogram
  108090/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  108449/17
 • Fra Fredericia Kommune: accept af oplæg til supplerende undersøgelsesprogram
  108104/17
 • Fra ansøger- underskriftblad eftersendt
  107219/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  108433/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  107618/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpulje 2017
  106866/17
 • Fra ansøger: Ansøgning Kulturpulje 2017
  106742/17
 • Fra Læge - Korrespondance vedr. åbne for tilgang af patienter
  106943/17
 • Fra ansøger: ansøgning til ulturpuljen 2017
  107055/17
 • Fra borger, vedr. Skovvej 4A, 5610 Assens
  107412/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpulje 2017
  106788/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  106909/17
 • Referat af møde i HR Huset
  107296/17
 • Fra Tønder Kommune, § 19 tilladelse for Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  106828/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen 2017
  107439/17
 • fra DMR, mail - Oprensning på Nyborgvej 69
  106743/17
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen 2017
  107694/17
 • Fra SUM: Udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Kolding Sygehus til 2. kvt. 2017
  112120/17
 • Fra Shell: Høringssvar
  111650/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  111529/17
 • Fra DK Råstof - aftale med nabo - Jerlev Etape 3 - partshøringssvar fra nabo - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  113360/17
 • Fra Kolding Kommune: Vedr oplysninger om en V2 kortlagt grund, Langforte 92, Christiansfeld
  115480/17
 • Fra VMR: Dialog omkring besvarelse af forespørgsel
  114406/17

Udgående

 • Til HUSET Middelfart: Tilbud på lokaler til to kursusdage i efteråret 2017
  106314/17
 • Til Diabetesforeningen: Lokaler til kompetenceudvikling til Familiekassen
  106259/17
 • Til DMR: Oplæg til fase 3
  105593/17
 • Notat om frivillighed STK 190417.docx
  105494/17
 • Dagsorden strategisk tværsektoriel koordinationsgruppe 190417.docx
  105495/17
 • Til Center for frivilligt socialt arbejde: Materiale til mødet i STK den 19. april
  105496/17
 • Til Diabetesforeningen: Lokaler til kompetenceudvikling til Familiekassen
  105151/17
 • Til underarbejdsgruppe: Opgave til underarbejdsgruppe angående sårbare gravide
  105066/17
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg
  106318/17
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  105558/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Svendborg
  106316/17
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. kortlægningsvurdering af Sirius Havnedepot, Esbjerg havn samt Nedlukning af deponi
  105968/17
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning til kulturpuljen 2017
  105925/17
 • Til Langeland kommune: eftersendelse af grundejerrappport, 482-81116 Ristingevej 87, 5932 Humble
  105237/17
 • Til Praksis - Orientering vedr. næste møde i S.U.
  106323/17
 • Til kommunen, orientering vedr. ejendommen Søgårdsvej 50/Søvej 18, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn kommune udgår af kortlægning på V1 efter indledende undersøgelse
  105556/17
 • Til entreprenør, råstof, tilladelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105938/17
 • Til borger: Vedr tilsyn på matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105874/17
 • Til ansøger: Kvittering for ansøgning til Kulturpuljen
  106270/17
 • Til kommunen - til orientering, ejendommen Assensvej 123, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn kommune, udgår af V1 kortlægningen efter en indledende forureningsundersøgelse
  105526/17
 • Til TV2OJ: Vedr. aktindsigt
  106000/17
 • Til vagtlæge: ændring tilbage til cpr.nr. fra CVR
  105474/17
 • Til Borger: Fremsendelse af V2 Afgørelse, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  105214/17
 • Til Revisor - Korrespondance vedr. beregning af basishorar
  105796/17
 • til lodsejer og entreprenør, Vedr tilsyn på matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105933/17
 • Til Veerst Mørtelværk ApS - Brev om tilsyn i råstofgrav inkl. tilsynsnotat - matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  105189/17
 • Til ansøger: kvittering på ansøgning om kulturmidler i 2017
  106161/17
 • Til Tulip A/S, Esbjerg Kommune og SKAT:Areal udgår af jordforureningskortlægnming, Mukkerten 13, Esbjerg
  105275/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til kulturpulje
  106114/17
 • til entreprenør, råstof, tilsyn, Matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  106291/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Reventlowsvej 58A, 5600 Faaborg (431-00602)
  106010/17
 • til entreprenør: Vedr. spørgsmål til matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  105879/17
 • Til Kudsk&Nissum: Foreløbigt svar vedr dispensation, matr. 423 Skrydstrup mfl.
  105670/17
 • Til Kolding Kommune. Høringssvar SV: Udkast til tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 26a, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Drejensvej 25, 6000 Kolding
  106206/17
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  106315/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  106237/17
 • Til praksis - Korrespondance vedr. ledig kapacitet i praksis
  106322/17
 • Til borgmesteren i Esbjerg Kommune - Råstofplan 2016
  105941/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  106169/17
 • til landinspektør, råstof, tilladelse, 71 Allerup by, sneum i esbjerg
  106171/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning til Kulturpuljen 2017
  105608/17
 • Til borger - Råstofplan 2016 - Mjøls
  105552/17
 • Til Kolding Kommune ang.Sdr Havnegade 68-72, Kolding
  105222/17
 • Til Kudsk&Nissum:kopi af dispensation fra 1998, matr nr 423 SKrydstrup og 210 Gl Ldegaard
  105697/17
 • Til DR: Vedr. anmodning om aktindsigt
  107312/17

30. marts 2017

Indgående

 • Fra UC SYD: Reservation af datoer ang kompetenceudvikling til Familiekassen
  104714/17
 • Fra Vejle Kommune: Myndighedsrepræsentant til arbejdsgruppe
  104029/17
 • fra Faaborg-Midtfynd Kommune - Østre Ringvej 36, 5750 - Fælleshuset - Rapport over tilsyn og vurdering i fh.t. indeklima
  103853/17
 • Fra rådgiver: mail vedr. forurening, Hjortsvangen 42-44, 7323 Give
  104836/17
 • fra Odense Kommune - Bemærkninger til boringsplacering, Odense Gasværk
  103748/17
 • Fra Rambøll: Odensevej 135-137 - Undersøgelsesoplæg for immobile stoffer i og omkring tidl. autoværksted
  104948/17
 • Fra Eurofins, vedr. Borggade 10 B, Gråsten
  104799/17
 • Fra NIRAS: Jordmodtager
  103932/17
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål til forureningssagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104367/17
 • Fra Orbicon Tilbud på Boring B23, Langeskov
  104939/17
 • Fra Langeland Kommune, svar på tillægsspm. om udstrækning af Rødgaards Auto, Eggertsvej 3, Humble
  103989/17
 • Fra Fredeicia kommune: mail med notat om prøvetagning Fredericia Havn, Kaj 19
  104442/17
 • fra DMR til Faaborg-Midtfyn kommune_ bygherres opgave at dokumentere beksyttelse af afværgeanlæg
  103866/17
 • fra Nordfyns Kommune - VS Detailprojekt_ Afværge Snavevej 2, Søndersø
  103821/17
 • Fra Novus Tegnestue: Spørgsmål til status på Stejlbjergvej, Kolding
  104046/17
 • fra Odense Kommune_ kan vi vente med at undersøge påbud_
  103793/17
 • fra Svendborg Kommune - om møde - SV_ Vedr. sparring i påbudssager, pesticider og salt+cyanid - grundvandssager i Svendborg
  104059/17
 • Fra Orbicon: Søndersø nye vandanalyser
  104941/17
 • Fra borger: Mere dokumentation for færdiganmeldelse, matr. nr. 115 Mollerup, Visby beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  103996/17
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om ikke påbud, Elmegade 22, 5500 Middelfart
  103928/17
 • Fra Projekt Crossing IT vedr. færdig forandringsteori og aftaler
  104591/17
 • VS: Præcisering af maksimale ventetider ifm. brystkræftscreening
  104573/17
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi af § 8-tilladelse, Toldbodhusevej 1
  103949/17
 • fra Faaborg-Midtfyn kommune til DMR_ opfyldelse af vilkår om afværgeanlæg hvem_ -
  103867/17
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for svar
  104210/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen 2017
  105945/17
 • Fra borger - Telefonhenvendelse om mulig skade som følge af borearbejde
  106727/17
 • Fra Langeland kommune: Forkert adresse på varsel om kortlægning
  107301/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2017
  105571/17
 • Fra NIRAS - Rapporter fra indledende undersøgelse, Søgårdsvej 50 , Søvej 18, 5750 Ringe
  105220/17
 • Fra Niras: Kinovej 0 - endelig rapport
  105269/17
 • Fra NIRAS - Rapporter for indledende undersøglse, Assensvej 123 , 5750 Ringe
  105478/17
 • fra Nordfyns Kommune svar vedr. Undersøgelsesboring på Gulleshøj 11
  105198/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2017
  105543/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen 2017
  105599/17
 • Fra Eurofins: Analyserapporter, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  105027/17
 • Fra Niras - kvittering vedr. 3 Miniudbud om råstofkortlægning i medfør af rammeaftale af 24. juni 2013 + rettelse til 4 parallelt løbende miniudbud
  105391/17
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpulje 2017
  105629/17
 • fra lodsejer, matr. nr. 115 Mollerup, Visby i Tønder
  105924/17
 • Fra Vejen Kommune - Råstofplan 2016 - hvidbog
  105386/17
 • til Odense Kommune - ok at vente med påbud til beslutning om oprensning sker_
  103789/17
 • Fra Niras: Status vedr. nye gravetilladelser
  106684/17
 • Fra Fynbus : Opsigelse af Kontrakt om erhvervskort - Erhvervsaftale
  108904/17
 • Fra Vejle Kommune, svar på spørgsmål vedr. Silo-Trans A/S og Midt Tank Billund A/S, Ammitsbølvej 37, Vejle
  111706/17
 • Fra Borger: Henvendelse angående undersøgelses rapport
  110936/17
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  109812/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med dialog om en evt besigtigelse af mose nord for ansøgte område
  115069/17
 • fra journalist, endelig version af artikel i Fyens Stiftstidende
  114983/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, mail med afværgning af støvgener
  115060/17
 • Fra: yder
  112759/17
 • Fra:yder
  112754/17
 • Fra Hvidevare Centret: Indsigelse vedr. V1-kortlægning, Vestre Engvej 8-10, 7100 Vejle
  117912/17

Udgående

 • Til UC SYD: Kompetenceudvikling til Familiekassen i efteråret 2017
  104673/17
 • Til Vejle Kommune: Svar angående myndighedsperson til underarbejdsgruppen
  103938/17
 • Til Vejle Kommune: Opgave i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
  103927/17
 • Til Arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide: Lokale til arbejdsgruppemøde mandag i Kolding
  103685/17
 • Til Borger: Orientering om forureningsundersøgelse på Katry 1A, Augustenborg
  103679/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og DMR - Gasværk_fælleshus. Regionen forventer afværgeanlægs sikring dokumenteres uvildigt
  103908/17
 • Til Arkil: Vedr. konstatering af olieforurenet jord ved tilsyn på Vranderupvej 46
  104659/17
 • Til ansøger: Vedr. budget
  103600/17
 • Til Orbicon: Boringer i GeoGIS - Projekt Søndersø Samlet risikovurdering
  104111/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varsel om afgørelse om ikke påbud i sagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104503/17
 • Til Rambøll: Tillægskontrakt Vestergade 9, Faaborg
  104971/17
 • Til KBK Beton - Råstofgraven i Enderupskov, matr.nr. 34 Enderupskov
  104094/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering og spørgsmål_varsel om afgørelse om ikke påbud, Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104360/17
 • Fra Projekt Crossing IT vedr. færdig forandringsteori og aftaler
  104700/17
 • til Svendborg Kommun - SV_ Vedr. sparring i påbudssager, pesticider og salt+cyanid - grundvandssager i Svendborg
  104028/17
 • Til Brugsforeningen for Als og Sundeved ang. Torvet 1, Ulkebøl
  104515/17
 • Til Novus tegnestue: Svar vedr. Stejlbjergvej, Kolding
  104047/17
 • Kommunemeddelelse - INFO vedr. ufrivillige lægevalg ud over 15 km
  103650/17
 • Til Brøndby Kommune: Vedrørende BOS200 anlæg
  104970/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål i forureningssagen fra Elmegade 22, 5500 Middelfart
  104372/17
 • Til Nybolig Erhverv: Svar vedr. Allégade 14, Give
  104031/17
 • Til Vejen Kommune: Svar på forespørgsel vedr. tidligere tromledepot
  104199/17
 • Til FabborgMidtfyn kommune: Kopi af Afgørelse, udgår af kortlægning + Rapporter. 430-81630 Prices Havej 13, 5600 Faaborg
  104561/17
 • Til SKAT:Kopi af afgørelse: Udgår af V1-kortlægning, Prices Havevej 13, 5600 Faaborg
  104567/17
 • Til O.B. Development A/S, Svar omkring Vejlevej 167, 6000 Kolding
  104577/17
 • Til borger: Dialog vedr. kommende tilsyn i råstofgraven på matr. nr. 115 Mollerup, Visby, Mollerup 5, Tønder
  103744/17
 • Til Revisor - Bekræftlese på ændring af cvr-nr i lægepraksis
  104040/17
 • Til Haderslev Kommune: Kortlægningsbrev for Ribevej 9, Vojens
  104137/17
 • Kontraktudkast til godkendelse
  103899/17
 • Til Arkil: Forlængelse af frist, 25 Skodsbøl, Broager
  105927/17
 • svar til lodsejer, matr. nr. 115 Mollerup, Visby beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  105888/17
 • Til NIRAS, Råstof, videresendelse af kommentarer fra Aabenraa Kommune
  115077/17
 • Til borger - genfremsendelse - Opdateret situationsplan til kommentering som aftalt - Nannasvaj 1, Ringe
  103826/17
 • Udkast til kontrakt
  108328/17

29. marts 2017

Indgående

 • Oplæg - skoleledere - 16-03-2017.pptx
  104705/17
 • Fra Vejen Kommune: Oplæg angående underretning
  104704/17
 • SV: Høringsbrev - Almen medicin, 2. halvår 2017 Syd
  103562/17
 • Introlæge
  103563/17
 • Midtvejsevaluering, v1.0., COWI.docx
  103860/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr kortlægning af ny kaj Vesthavnsvej 33, 7000 Fredericia
  102864/17
 • Fra CSC: praksis i Ribe automatisk lukket
  103411/17
 • Fra NIRAS: Udkast til detailprojekt.
  102217/17
 • Fra Rambøll. RE: Spørgsmål til opgravning af tanke på tangevej 6, Ribe
  103051/17
 • fra borger - Tak for orienteringen om råstofplan 2016
  103460/17
 • Fra Tønder Kommune ang. Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster - kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  102707/17
 • Fra Fredericia kommune: bilag til mail vedr. kortlægning af ny kaj Vesthavnsvej 33, 7000 Fredericia -
  102872/17
 • Fra rådgiver - 3 Miniudbud om råstofkortlægning i medfør af rammeaftale af 24. juni 2013 + rettelse til 4 parallelt løbende miniudbud
  103457/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Slotsgade 26, 6300
  102391/17
 • Fra JydskeVestkysten: Klage over aktindsigter
  102102/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang.: Torvet 1, Ulkebøl
  104174/17
 • Fra Rambøll: Bodøvej 8 - Opdaterede rapport
  104951/17
 • Regionernes IT-direktørmøde den 6. april 2017 (åben dagsorden)
  104370/17
 • Fra Tønder Kommune: Forespørgsel iht. overfladevand, Landevejen 19, 6780 Skærbæk
  104172/17
 • Fra Esbjerg Kommune - vedr. pumpeanlæg - matr.nr. 18c Sdr. Gørding By, Gørding
  103571/17
 • Fra COWI: Foreløbige resultater
  103926/17
 • Fra Rambøll: Odensevej 135-137 - Opdaterede rapport
  104946/17
 • Re: Høringsbrev - Almen medicin - Intro, 2. halvår 2017 Syd
  103564/17
 • Fra Arkil: Status for arbejde med 25 Skodsbøl, Broager
  103794/17
 • Fra Nybolig,Erhverv: Henv. Allégade 14, Give
  104027/17
 • Svar fra Region Sjælland: vedr samarbejde om prostatacancer - svarfrist til Sundhedsstyrelsen 31. marts 2017
  104330/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Sønderbyvej 7, 6731 Tjæreborg
  104107/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  106814/17
 • Fra borger - Råstofplan 2016 - Mjøls
  105459/17
 • Fra partner i projektet: Status & next activities
  106107/17
 • Fra borger - spørgsmål til råstofplan 2016
  103475/17
 • Mail til og fra Henning Have A/S - Tilsyn i Hulkær Grusgrav - matr.nr. 1o og 1n Hulkær Mølle, Brørup
  102677/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  106806/17
 • SV: Haster: Neurologiske specialevejledning (dissimineret sklerose)
  107552/17
 • Fra Orbicon: Tilbud
  113224/17
 • Fra SWECO: Tilbud
  113181/17
 • Fra Rambøll: Tilbud
  113240/17
 • Fra NIRAS, Råstof, mail med støjrapport og VVM-redegørelse v3
  114995/17
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa, Råstof, mail med indsigelse omkring efterbehandlingsvilkår
  115038/17
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa, Råstof, mail med indsigelse omkring efterbehandlingsvilkår
  115041/17
 • Fra Rambøll: Tilbud
  113249/17
 • Fra DMR: Tilbud
  113299/17
 • Fra DMR: Tilbud
  113306/17
 • Fra SWECO: Tilbud
  113202/17
 • Fra Rambøll: Tilbud
  113228/17
 • Fra Orbicon: Tilbud
  113219/17
 • Fra Orbicon: Tilbud
  113205/17
 • Fra DMR: Tilbud
  113266/17
 • Fra SWECO: Tilbud
  113188/17
 • Fra Orbicon: Tilbud
  113212/17
 • Fra DMR: Tilbud
  113294/17
 • Fra SWECO: Tilbud
  113192/17
 • Fra Rambøll: Tilbud
  113232/17
 • Mail fra SUM
  114129/17
 • Fra Johnson Instituttet ApS vedr. overtagelse af kapacitet.
  114989/17
 • Dialog med journalist vedr. artikel i Fyens Stiftstidende
  114978/17
 • Fra fysioterapeut vedr. overtagelse af kapacitet
  119316/17
 • Fra Fredericia kommune: Bilag til mail Oldenborggade 40, 7000 Fredericia - 17-2553_v1_
  121128/17
 • Fra Odense Kommune: Anvist jordflytning af ren og lettere forurenet jord, Mågevej 9-11, 5000 Odense C
  120413/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med udkast til § 8 tilladelse til midlertidig p-plads på byggefelt 5, Oldenborggade 40, 7000 Fredericia
  121121/17
 • Fra Fredericia kommune: § 8 ansøgning midlertidig p-plads på byggefelt 5 på FredericiaC.msg
  121131/17

Udgående

 • Til Udbetaling Danmark - Vedr. restdisponering VTO
  102324/17
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr. Råstofplan 2016
  103476/17
 • TilPLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og LEv. vedr. afmelding af ydernummer i Grindsted
  102223/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune - HØRING og udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Nordmarken 4, 5750 Ringe
  102518/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag jf Jordforureningsloven - del af matrikel 10u Ørsted By, Ørsted
  102716/17
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  102013/17
 • til Nordfyns Kommune SV: Undersøgelsesboring på Gulleshøj 11
  103479/17
 • Bilag - Udbudsbrev med bilag - Kolding
  103274/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, Nordmarken 4, 5750 Ringe
  102413/17
 • Til Esbjerg Kommune ang.Sønderbyvej 7, 6731 Tjæreborg
  102220/17
 • Til Borger: Ventelisten 2017
  102249/17
 • Til Henning Have A/S - Tilsynsnotat fra tilsyn 28. marts 2017 i Hulkær Grusgrav - matr.nr. 1n og 1o Hulkær Mølle, Brørup
  103299/17
 • Til Varde Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  101888/17
 • Til praksis i Varde: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  101885/17
 • VejleRestareal.TAB
  103290/17
 • Til Borger, Råstof, fremsendelse af Statens kommentarer vedr. råstofplan2016
  107247/17
 • Til Gemidan A/S - mail om tilsyn og udløb af tilladelse - Drivervej 8 6670 Holsted
  101993/17
 • Tro og love erklæring - gæld.doc
  103295/17
 • til DGE - Udbud af Værditabsafværge Fjordvejen 29, Taulov, Fredericia
  103201/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe selektiv lukket for tilgang af gruppe 1- sikrede
  103426/17
 • Til praksis i Ribe: ændring fra åbnet til selektiv lukket
  103424/17
 • Til borger: Orientering om resultat af monitering
  103157/17
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag jf Jordforureningsloven - Basselundej 9, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  102871/17
 • Til NIRAS: Kommentar til udbudsbeskrivelse
  102796/17
 • Til Grundejer: Svar på spørgsmål om tidsplan
  101864/17
 • Til rådgivere - 3 Miniudbud om råstofkortlægning i medfør af rammeaftale af 24. juni 2013 + rettelse til 4 parallelt løbende miniudbud
  103222/17
 • Til vagtlæge: ændring fra cpr.nr. til CVR
  102805/17
 • Til Vejen Kommune - fotos fra tilsyn - Drivervej 8 6670 Holsted
  102017/17
 • Til Kogsggard Miljø Henvendelse vedr. Lokalitetsnummer 569-71001, Nørregade 93, Holsted
  101876/17
 • Til ansøger: Vedr. budget
  101908/17
 • Til Jysk fynske medier: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  101990/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  102142/17
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Praksis ophør
  102227/17
 • KoldingRestareal.TAB
  103280/17
 • Til NIRAS, Råstof, mail med kommentarer til grundvandskapitel
  115011/17

28. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Data vedr. varmeværk
  102976/17
 • Fra Intertek: Farve på fri fase
  104436/17
 • Fra rådgiver - Data vedr. varmeværk
  102973/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  103377/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2017
  101995/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Henvendelse vedr. Nørregade 93, Holsted
  101873/17
 • Fra Kommunen, svar vedr. varsel om V1-kortlægning af Ammitsbølvej 35d, 7100 Vejle
  100794/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet 1 års erklæring
  100387/17
 • fra Odense Kommune - SV_ ansøgning og lok. nr. - SV_ Høring af udkast til §8-tilladelse, Toldbodhusevej 1, 5000 Odense C
  101096/17
 • Fra MST: mail med moniteringsresultater
  101122/17
 • BILAG fra DMR - Figur 4.19_2.png
  100464/17
 • Fra Borger, Henvendelse, Beldringevej 5, 5270 Odense
  101315/17
 • fra Odense Kommune - finder det ok, at DMR påbegynder undersøgelse
  100289/17
 • Sekretariatsliste - uge 12
  100824/17
 • Fra borger, kvittering for svar
  101651/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart - oplæg til videre undersøgelser.
  100442/17
 • Fra CSC: praksis i Ribe lukket automatisk
  101177/17
 • Mail fra Danske Regioner
  101232/17
 • Fra Middelfart Kommune: Undersøgelsesoplæg - Gelsted Galvano
  100979/17
 • fra Miljøstyrelsen: Fyldplads ved Ravnsbjergvej, Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover
  100292/17
 • BILAG fra DMR - Bemærkninger til boringsplaceringer.xlsx
  100465/17
 • fra DMR, mail - poreluft+boringer - Odense Gasværk
  100463/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi IS vedr. ansættelse af vikar
  104212/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi og Træning vedr. ændring af cvr. nummer
  104303/17
 • Fra Dalum Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar
  104504/17
 • Til borger - svar på spørgsmål
  103370/17
 • Fra Revisor - Medd. vedr. nyt cvr-nr i praksis i Ørbæk
  103843/17
 • Fra Geoconsult: Undersøgelsesrapport, Mukkerten 13, Esbjerg
  104536/17
 • fra museum sønderjylland, råstof, tilladelse, udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 234 og del af matr, 42 Øster Gasse ejerlav, Skærbæk i Tønder Kommune
  103530/17
 • fra museum sønderjylland, råstof, tilladelse, udtalelse vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 681 Brøns ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  103529/17
 • Fra borger - spørgsmål vedr. råstofplan 2016
  103405/17
 • Fra projekt: anmodning om udbetaling
  101959/17
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  107309/17
 • Fra NIRAS: Tilbud
  113166/17
 • Ansøgning om ydernummer
  113689/17
 • Fra region Hovedstaden vedr Danish Soil partnership: markedsanalyse
  115178/17
 • Fra NIRAS, Råstof, mail med støjrapport og VVM-redegørelse v3
  115003/17
 • Fra NIRAS: Tilbud
  113176/17
 • Fra NIRAS: Tilbud
  113163/17
 • Fra NIRAS: Tilbud
  113170/17
 • Fra Justitsministeriet: vedr. bestilling om evaluering
  121288/17

Udgående

 • Til TV2: Kvittering for modtagelse
  108049/17
 • Til SDEO/SoSuSyd: Underskrevet letter of Intent til ADHAC
  111518/17
 • Til regionsrådet: Svar på spørgsmål fra Bjarne Jensen
  102257/17
 • Til museer og regioner - Orientering om endelig vedtagelse af råstofplan 2016 for Region Syddanmark
  103382/17
 • Dialog med NIRAS, råstof, tilladelse, Renbæk Grusgrav matr. nr. 42 + 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune
  101666/17
 • Til Sønderborg Kommune Ang § 8 Sundgade 27
  101714/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  101231/17
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - Toldbodhusevej, boligkarré 2-5, matr. 537h, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  100999/17
 • Til NCC: Svar på forespørgsel
  100709/17
 • Til praksis i Ribe: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  101227/17
 • Til Borger: V2-varsling, Bohrsvej 4, 6760 Ribe.docx
  101252/17
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Beldringevej 5, 5270 Odense
  101323/17
 • til DMR og Odense Kommune - anmoder om forureningskilde-gennemgang - Odense Gasværk
  100468/17
 • Til Kolding Kommune ang. Sdr Havnegade 68, Kolding
  100427/17
 • Til SKAT: kopi af af afgørelse: udgår af kortlægning, Ristingevej 87, 5932 Humble
  101658/17
 • Til Colas Danmark A/S: Ingen ændring i kortlægningsvrudering, Donneruplundvej 11, 7323 Give.docx
  101701/17
 • Til Borger: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Bohrsvej 4, 6760 Ribe.docx
  101263/17
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  101047/17
 • Til borger. 543-40070 Gl. Stadsvej 5, Jegerup, 6500 Vojens
  100907/17
 • til lodsejer, råstof, tilladelse, Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  100732/17
 • Til SDU - aftalt evalueringsoplæg
  101017/17
 • Til Fredericia kommune og mst: mail med Orientering om varsling af kortlægning af restforurening ved tank 19, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  101038/17
 • Til Vejle Kommune og Skat: Til orientering V2-kortlægges dele af Sønderbrogade 14, 7100 Vejle samt vejareal ud for nr. 16. V2-kortlægning på Sønderbrogade 16 justeres
  101642/17
 • Til Borger: BILAG - UDKAST til V2-afgørelse, Bohrsvej 4, 6760 Ribe.docx
  101255/17
 • Til Kolding kommune: RSD kommentere på undersøgelserne på Hørparken
  100691/17
 • Til Borger: Orientering om V2-varsling
  101278/17
 • Til Miljøstyrelsen: Til orientering varsles et delområde på Egeskovvej 265, 7000 Fredericia V2-kortlagt
  101002/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. arealoverførsel fra V1-kortlagt areal, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  101183/17
 • Til projekt: Vejledning vedr. de minimis
  101543/17
 • Til Borger: Vedr. hæk omkring boringer
  100126/17
 • Til Langeland kommune:Kopi af afgørelse og undersøgelsesrapporter: 482-81116 Ristingevej 87, 5932 Humble
  101656/17
 • Til Sønderborg Kommune ang: Slotsgade 26, Gråsten
  100927/17
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning af bygninger - Stationsvej 12A-12C - 461-00192
  101677/17
 • Borger - eftersendt Orientering om endelig vedtagelse af råstofplan 2016
  103373/17
 • Til Petersen Tegl - Orientering om endelig vedtagelse af råstofplan 2016
  103338/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg.msg
  101915/17
 • Til offentlige myndigheder -Orientering om endelig vedtagelse af råstofplan 2016
  103378/17

27. marts 2017

Indgående

 • CIE Budget Regions donation.pptx
  108081/17
 • Fra SDU, bilag til kommentering
  108080/17
 • Fra Rambøll - Endelig rapport klar til udgivelse
  101259/17
 • Fra Aabenraa Kommune vedr. møde
  100522/17
 • Fra Vejen Kommune: Orientreing vedr. tank - Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  100325/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. arealoverførsel fra V1-kortlagt areal, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  101172/17
 • Fra Borger:fortsat korrespondance om fremrykning af undersøgelse Houvej45 5953 Tranekær. journalnr. 16/ 31138
  100134/17
 • Begæring om aktindsigt i Region Syddanmarks private leverandører fra Udbudsvagten.msg
  99959/17
 • Fra Vejen Kommune: Krav om supplement - Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  100335/17
 • Tilsynsafgørelse generel sagsbehandling
  98931/17
 • Fra SOR - Tildeling af lokationsnummer 5790002286100 til Lægehuset Jernbanegade
  99334/17
 • Fra:yder
  99921/17
 • Fra mulig ansøger: Vedr. projektide
  101044/17
 • Fra Svendborg Kommune: Mail - Kommunen mener ikke projektet kræver §8
  101336/17
 • Fra DGE: Orientering - Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  100328/17
 • Fra Kolding Kommune ang Sdr Havnegade 68-72, Kolding
  100382/17
 • Fra MOE: Svar på spørsmål til rapport/notat vedr. Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  101165/17
 • Fra borger: Kvittering for fremsendelse af historisk materiale på Høgsholtvej 66, 7100 Vejle
  101009/17
 • Fra Johansson & Kalstrup: Vedr. Oplæg til undersøgelse, Frodesgade 125, Esbjerg
  100104/17
 • Fra Borger, spm. fra ejer af Nørrebrogade 55, Fredericia
  101523/17
 • Fra DMR: Bohrsvej 4, Ribe - Endelig rapport
  100405/17
 • fra Odense Kommune - OK til SV_ Bemærkninger til 2. oplæg fra DMR i boligprojekt på Odense Gasværksgrund
  99446/17
 • Godkendele af tekst til sagsfremstilling
  99373/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. olieforurening, Sønderbyvej 7, 6731 Tjæreborg
  98779/17
 • Revidere budget
  99685/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Notat tilsyn himmark den 16. marts 2017
  98820/17
 • Fra praksis - Bekræftelse på aftale vedr. ansættelse af læge samt max. antal tilmeldte patienter
  99925/17
 • Mail: Delepraksis 040223 er lukket automatisk
  99233/17
 • Mail fra SUM
  99525/17
 • Ansøgers svar på spørgsmål
  99368/17
 • Fra SDSI - ref af SDU-TEK - RSD møde 2-3-2017
  100091/17
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  99675/17
 • Fra borger - partshøring Etape 3 Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  99403/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunen vil holde regionen orienteret vedr. Arnumvej 43, Spandet, 6760 Ribe
  99649/17
 • fra projekt: statusafrapportering
  98823/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Påbud om yderligere undersøgelse af jordforurening.
  107640/17
 • Fra Pon Power A/S. Re: Påbud om yderligere undersøgelse af jordforurening.
  107641/17
 • Fra ERST: vedr. gratis rådgivning fra energiselskaber
  107868/17
 • Fra EUC Lillebælt: vedr. Industrien som karrierevej
  114716/17
 • fra Danish Soil patnership - markedsanalyse
  115176/17
 • Fra praksis i Esbjerg: ønsker åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  121752/17

Udgående

 • Til Langeland kommune: Kopi af varsel om kortlægning samt bilag
  99839/17
 • Til praksis - Antal tilmeldte patienter pr.1.4.2017
  99268/17
 • til Odense Kommune - RSYD aftaler ikke m rådgiver uden kommunens deltagelse i §8
  99464/17
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af historisk materiale på Høgsholtvej 66, 7100 Vejle
  101003/17
 • Kvittering for svar
  99376/17
 • Til projekt: Afklaring vedr. partner
  100047/17
 • Til Vejle Kommune: kopi af varslingsbreve, videregående undersøgelse
  99868/17
 • Til Esbjerg Kommune: svar op henv. vedr. Arnumvej 43, Spandet
  99646/17
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til supplerende undersøgelse, Rugårdsvej 115, Odense
  100029/17
 • til projekt: kvittering for status
  99500/17
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af historisk materiale på Høgsholtvej 66, 7100 Vejle
  100989/17
 • Til læge - Bekræftelse på afmelding af ydernummer i almen praksis
  101699/17
 • Til Jysk fynske medier: Svar på henvendelse vedr. aktindsigt
  106977/17

26. marts 2017

Indgående

 • Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  98642/17

25. marts 2017

Indgående

 • Fra projekt - statusafrapportering
  98874/17
 • Forandringsteori og halvårsrapport "Karrierelæring på tværs"
  117659/17

24. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - materiale vedr. undersøgelse
  102964/17
 • Ekstra Bladet: Vedr. aktindsigtsanmodning
  104954/17
 • Fra Langeland kommune: Mail med afgørelse om at påbud er opfyldt samt afslutningsrapport
  103339/17
 • Fra Odense Kommune, Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse på Albanigade 19, 5000 Odense C
  101877/17
 • Fra Orbicon: Kontrakt
  98317/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang Sundgade 27, Sønderborg
  99692/17
 • fra DMR til Odense Kommune - Re: Bemærkninger til 2. oplæg fra DMR i boligprojekt på Odense Gasværksgrund
  99407/17
 • fra Odense Kommune - SV: Bemærkninger til 2. oplæg fra DMR i boligprojekt på Odense Gasværksgrund
  99402/17
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. udkast til § 8 tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde, Drejensvej 25, 6000 Kolding
  99736/17
 • Fra Danish-Chinese Business Forum: Vedr. arrangement
  99381/17
 • fra ansøger: eftersendt vedtægter
  98773/17
 • fra GEO Kbvittering for modtagelse af materiale : Oplysninger vedr. V2 kortlægning på Hartmannsvej 2+2A matr. nr. 2624, 6270 Tønder
  98351/17
 • Fra Fredericia kommune: udkast -Kvittering for modtagelse af dokumentationsrapport i forbindelse med afdækning af ren jord på Taulov Losseplads - 12-13491_v1_UDKAST Kvittering for modtagelse af dokumentationsrapport i forbindelse med afdæk
  98328/17
 • Fra NIRAS: Redegørelse for vandprøveresultat F14
  97703/17
 • fra GEO Henvendelse Oplysninger vedr. V2 kortlægning på Hartmannsvej 2+2A matr. nr. 2624, 6270 Tønder
  98283/17
 • Fra Borger: Svar vedr. Jernbanegade 5, 6070 -
  97773/17
 • Fra SST:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  98410/17
 • Fra DGE: Orientering om tankplacering - Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  97949/17
 • Fra Business Aabenraa Forprojekt Southern Culture Festival. 16/12742 - anmodning om forlængelse af projektperioden til 31. maj 2017
  98245/17
 • Fra NIRAS: Frisesdahl kan opstarte i uge 18
  97453/17
 • Fra Borger: Orientering vedr. Jernbanegade 5, 6070 -
  97767/17
 • Fra COWI: Tidsplan - geofysik
  98051/17
 • Fra DGE: Orientering vedr. tank Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  97781/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  97972/17
 • Evalueringsoplæg 97
  99758/17
 • Fra Kolding Kommune: § 8 ansøgningsmateriale - Drejensvej 25
  99743/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. håndtering af forurenet jord ifm. bygge- og anlægsarbejde ved Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  101094/17
 • Fra Middelfart Kommune: Spørsmål til rapport/notat vedr. Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  101151/17
 • Fra Danske Regioner: Åben dagsorden til USE møde 31. marts 2017 - Bemærk at dagsordenen er på 237 sider
  101486/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Sundgade 27-33, Sønderborg
  97790/17
 • Fra Esbjerg Kommune: tilbagemelding til Johansson & Kastrup på oplæg til forureningsundersøgelse, Frodesgade 125, Esbjerg
  98083/17
 • Fra Nybolig ang.: Højbjergvej 9, 6000 Kolding.
  97715/17
 • Fra DGE: Bilag - kortbilag med tankplacering.JPG
  97954/17
 • Fra Jyllandsposten: Aktindsigt
  107253/17
 • Fra ERST: vedr. Interim-godkendelse - udvælgelseskriterier
  111787/17
 • VS: Høring vedrørende forslag til ændring af udlændingeloven (forhøjelse af mindstebeløbet i beløbsordningen)
  111629/17
 • Fra Plo - Medd. vedr. praksishandel i Aabenraa
  110746/17

Udgående

 • Sundhedspædagogisk Kompetenceudvikling_PIFT_beskrivelse_24.marts17.docx
  98405/17
 • Til Diabetesforeningen: Beskrivelse af kompetenceudvikling i PIFT
  98404/17
 • Til borger: Forureningsundersøgelse på Roers Alle - Det videre forløb
  98326/17
 • Til Rådgiver: SV: Orientering om Roers Alle 10
  98412/17
 • Til kommunen - Kopi af varselsbreve
  98192/17
 • Dagsorden til møde i administrativ arbejdsgruppe vedr. udvidet samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark om Sundhedscenter Haderslev
  97442/17
 • Til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide: Dagsorden til mødet den 29. marts
  97342/17
 • Bilag 10a - udkast til samarbejdsaftale.docx
  97341/17
 • 20170329 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, dagsorden.docx
  97340/17
 • Til Borger: fremsendelse af orientering om kommende indledende undersøgelse på Byvejen 32, 5874 Hesselager, lok. 450-81099
  98181/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ændring af adresse
  97810/17
 • Til SOR - Akut oprettet regionsdrevet klinik
  99340/17
 • Til Odense Kommune, Vedr. afslutning af §8-sag, Bondovej 18, 5220 Odense SV
  98784/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98414/17
 • Til Borger: Fremsendelse af orienteringsbrev om kommende indledende forureningsundersøgelse på Dageløkkevej 8, 5953 Tranekær
  98319/17
 • Til Kommune: Varsel om geofysisk kortlægning
  98136/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98418/17
 • Til Sønderborg Kommune ang.Sundgade 27, Sønderborg
  97792/17
 • Til Borger: Fremsendelse af orientering om kommende indledende undersøgelse på Frederiksens Alle 8, 5853 Ørbæk
  98199/17
 • Til Borger: Fremsendelse af orientering om kommende indledende undersøgelse på Frørupvej 27, 5871 Frørup
  98259/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  98197/17
 • til politisk parti - udbetaling
  97975/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98415/17
 • Til NIRAS: Vedr. start af afværge i uge 18
  97456/17
 • til GEO svar på henvendelseSV: Oplysninger vedr. V2 kortlægning på Hartmannsvej 2+2A matr. nr. 2624, 6270 Tønder
  98341/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98420/17
 • Til Nybolig Vedr.: Højbjergvej 9, 6000 Kolding.
  97720/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98417/17
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98416/17
 • Til SlothMøller ang. Sundgade 27-33, Sønderborg
  97625/17
 • Til Borger: Fremsendelse af orientering om kommende indledende undersøgelse på Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  98312/17
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. undersøgelse af tank - Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  97960/17
 • Godkendele af tekst til sagsfremstilling
  97656/17
 • til DMR og Odense Kommune - Bemærkninger til 2. oplæg fra DMR i boligprojekt på Odense Gasværksgrund
  97980/17
 • Til SlothMøller ang. Sundgade 27-33, Sønderborg
  97662/17
 • til Geo SV: Oplysninger vedr. V2 kortlægning på Hartmannsvej 2+2A matr. nr. 2624, 6270 Tønder nr. 4/4
  98346/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98419/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af adresse- og praksisbetegnelse
  97796/17
 • Til Rambøl: Tilbagemelding på miniudbud, pulje 3, 2017
  98413/17
 • Til PLO, Sor, Dak-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ændring af adresse og praksisbetegnelse
  97806/17
 • til GEO SV: Oplysninger vedr. V2 kortlægning på Hartmannsvej 2+2A matr. nr. 2624, 6270 Tønder 1/4
  98342/17
 • Til Borger: Fremsendelse af orientering om kommende indledende undersøgelse på Sludevej 7, 5871 Frørup
  98293/17
 • til GEO SV: Oplysninger vedr. V2 kortlægning på Hartmannsvej 2+2A matr. nr. 2624, 6270 Tønder nr. 3/4
  98344/17
 • Til NIRAS: Ny vandprøve fra F14
  98055/17
 • Til Niras: Kommentarer - Gemalvej - rapportudkast
  98403/17
 • Svar til Projekt Det Maritime Hus vedr. budgetspørgsmål
  100023/17
 • til GEO SV: Oplysninger vedr. V2 kortlægning på Hartmannsvej 2+2A matr. nr. 2624, 6270 Tønder nr. 2/4
  98343/17
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. revision af vilkår 8 og 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af børnehave på Kongensgade 107-111, Fr.docx
  97499/17
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for Hyldegårdsvej 9A-9H, 5240 Odense NØ, matr. 4bl, Seden By, Seden, lok.nr. 461-80059
  98376/17
 • Til Justitsministeriet: udtræk af postliste
  120513/17

23. marts 2017

Indgående

 • Fra kommunen - Kopi af mail sendt til OK - Anmodning om oplysninger vedr. OK tanken på Vejlegårdsvej 2 i Broby
  102941/17
 • Fra Region Hovedstaden: Invitation til netværksmøde i PIFT den 9. maj
  96964/17
 • Fra Rådgiver, Råstof, kortlægning, Foreløbig afrapportering for Pilotprojekt Klægkortlægning
  121426/17
 • mail liste spørgeskema.xlsx
  96011/17
 • Fra Diabetesforeningen: mailliste til kursusdeltager i PIFT
  96012/17
 • Dagsorden og bilag til 2. møde i arbejdsgruppen vedr. demensudredning 6. april 2017
  96926/17
 • Fra Praksis - Bekræftelse vedr. adresse og praksisbetegnelses ændring
  95631/17
 • Fra COWI: Svar nr. 2 på regionens kommentarer
  96175/17
 • SV fra Hammel: Kørselskontoret i RSD
  96433/17
 • Fra borger - tilbagemelding
  96099/17
 • fra Landinspektør Vest - Henvendelse vedr .Enderup Møllevej 18, 6760 Ribe
  97149/17
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Opdateret ansøgning vedr. urologi- nyretransplantation på børn
  96083/17
 • fra LandSyd - Forespørgsel vedr. matrikulære ændringer matr. nr. 6 Fole Ejerlav, Fole
  97047/17
 • VS: Brev fra sygeplejersker ansat i Stråleterapien, Vejle sygehus
  95682/17
 • Fra Middelfart Kommune: Jordhåndteringsplan vedr. Havnegade 4, 5500 Middelfart
  99113/17
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  101026/17
 • Fra SlothMøller Vedr. Sundgade 27-33, Sønderborg
  97650/17
 • fra DMR - Re: Odense Gasværk
  97386/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. nedlæggelse af P-plads ved Dong-oilpipe, Vejlbyvej 28, 7000 fredericia
  97990/17
 • Fra SlothMøller. Vedr. Sundgade 27-33, 6400 Sønderborg
  97969/17
 • fra DMR, mail - Odense Gasværk
  97375/17
 • Fra Vejen Kommune: Svar vedr. Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  97432/17
 • Fra SlothMøller: Vedr. Sundgade 27-33, 6400 Sønderborg
  97974/17
 • fra advokat-mægler - beder om status, Agerhatten 9, Odense - forurening.
  97393/17
 • Fra Langeland kommune: Mail med oversigtskort over udlagt knust asfalt
  99106/17
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. forureningsundersøgelse på Skolevej 4, Lunderskov
  99666/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Billund vedr. § 24-ansættelse.
  98969/17
 • Fra LandSyd: MAtrikulære ændringer, Torntvedvej 7, Gram
  98661/17
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om kortlægningsbreve, Skovbyringen 2, 6500 Vojens
  99678/17
 • Fra Varde Kommune RÅSTOF Problematik om hjemmel til at kræve yderligere undersøgelser
  99652/17
 • Fra Middelfart Kommune: anmodning om 1-års undersøgelse, Grønnegade 1, 5580 Nørre Aaby
  98777/17
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om V2 kortlægningsbrev, Ribevej 9b, 6500 Vojens
  99683/17
 • Fra Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt
  107270/17
 • Dagsorden til videomøde i Netværkssekretariatet for LMS den 29. marts inkl. bilag
  118051/17
 • Fra Odense Kommune, VS: Holkebjergvej 140, Odense - supplerende miljøundersøgelse
  122259/17
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen: Opdateret ansøgning vedr. urologi- nyretransplantation på børn
  107776/17
 • Fra TV2: Anmodning om aktindsigt
  108041/17
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som Karrierevej
  114712/17
 • Halvårsrapport 2. semester 2016
  117437/17

Udgående

 • Udvidelse af undersøgelsen på Dronningemaen
  96698/17
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  96907/17
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ændring af adresse
  95824/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på oprettelse af ny kompagnon i praksis
  96658/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på adresseændring og udsendelse af sundhedskort
  95677/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ændring af adresse og praksisbetegnelse
  95816/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V1-kortlægning af en del af matr. 7000g Skovs Højrup By, Brenderup
  96748/17
 • til Nybolig Svar på henvendelse - : 310007 Søkildevej 9, 5270 Odense N
  96855/17
 • Til Langeland kommune: RSD rykker for status på sagen
  96695/17
 • Mail til Brunata vedrørende Fuglemajgaard, Jelsskovej 2, 6630 Rødding. Anlæg 49823
  96989/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  96407/17
 • Til COWI: Svar på COWI´s svar på regionens kommentarer
  96538/17
 • Til Asger Olsen A/S: Svar på anmodning om aktindsigt
  96687/17
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af Stationsvej 34, 5464 Brenderup Fyn og en del af matr. 7000g Skovs Højrup By, Brenderup
  96732/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Aabenraa
  96910/17
 • Til Borger - Forespørgsel vedr. forkerte registreringen ved lægen
  97012/17
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune, Mail med nyt kortbilag, Sdr. Højrupvejen 42, 5750 Ringe
  96894/17
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Praksishandel i Aabenraa
  96913/17
 • Til borger - vedr. spørgsmål
  96096/17
 • til LandSyd svar vedr. matrikulære ændringer ved matr. nr. 6 Fole ejerlav, Fole
  97048/17
 • til LandinspektørVest svar vedr. Enderup Møllevej 18, 6760 Ribe
  97150/17
 • til ansøger: anmodning om vedtægter
  96181/17
 • til projekt: anmodning om status
  96903/17
 • Til projekt: Godkendelse af statusrapport
  95803/17
 • Til Kolding Kommune og Borger: Kommentarer til undersøgelse på Jernbanegade 5, 6070 -
  97005/17
 • Til borger - Pjecer til Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Basselundej 9, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  102710/17
 • Til DMR: Vedr. nye prøvebetegnelser - pulje 59 og 60
  105361/17
 • Til Langeland kommune: RSD spørger til status
  99096/17
 • Til Vejen Kommune og DGE: Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  97429/17
 • Til borger: Bilag til V1-varsel, UDKAST til V1-afgørelse, Industriparken 12-14, 7321 Gadbjerg.docx
  98370/17
 • Til LandSyd: Svar vedr. matrikulære ændringer ved matr. nr. 6 Fole ejerlav, Fole
  98673/17

22. marts 2017

Indgående

 • Re: Forslag til ny formulering - Udkast til kommissorium for udvidet samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark om Sundhedscenter Haderslev
  95779/17
 • Fra COWI: Dokumentation på sløjfning af boringer, Ågårdvej 37, 7323 Give
  96157/17
 • Fra ansøger: ansøgning kulturpuljen 2017
  96158/17
 • Fra borger, indersøgelsesrapporter fra Cowi og Sweco, Vejlevej 167, 6000 Kolding
  97717/17
 • Høring over opdateret vejledning for udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler
  95895/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse til opførelse af halvåben lagerhal på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  95746/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. tankoplysninger, Sv: Sdr. Højrupvejen 42 , 5750 Ringe
  96279/17
 • Fra Vejle Kommune: Jord fra Centrum Pæle, Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  95754/17
 • fra Nybolig FORSP 310007 Søkildevej 9, 5270 Odense N
  96839/17
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden til jordchefmøde 29. marts
  96826/17
 • Fra COWI: Svar på regionens kommentarer
  96174/17
 • Fra EDC, henvendelse om undersøgelse af Lejrskovvej 6, 6640 Lunderskov
  94433/17
 • Halvårlig afrapportering - yderligere spm. (marts 2017)
  94956/17
 • Fra borger - henvendelse omkring losseplads, Kastrupvej 31A, 6510 Gram
  93878/17
 • Fra Sweco: Spørgsmål tiol udbud
  95232/17
 • Fra Real Kredit Danmark, henvendelse, Store Rådhusgade 11, 6400 Sønderborg
  94491/17
 • Oplæg til Danish Design Award 2017
  95425/17
 • Fra Home, henvendelse, Hovedgaden 51, 5932 Humble
  94795/17
 • Fra DMR: Rådgiver spørger til RSDs holdning til kommunens kommentarer
  95380/17
 • Fra projekt: Filmvæksthuset i Tønder og Ole Thestrup
  95130/17
 • Fra Praksis til Ølgod Fysioterapi vedr. ombytning af kapaciteter.
  95195/17
 • Fra:yder
  94654/17
 • Ambulant omlægning afd I OUH 2016 - notat fra OUH
  94841/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang Sundgade 27 i Sønderborg
  95387/17
 • Fra TV2Oj: Anmodning om aktindsigt
  95004/17
 • Operationalisering af spørgsmål til spørgeskema
  94944/17
 • Fra projekt: svar vedr. optag
  95200/17
 • Fra: yder
  94731/17
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende poreluftundersøgelse, Rugårdsvej 115, Odense
  100028/17
 • Fra Danske Regioner: Message from KM_C454e
  98549/17
 • Fra Cowi: RE: Shell - filtersætning
  101027/17
 • Fra fredericia Kommune: Bilag til supplerende undersøgelsespåbud af 9. marts 2017 til Nagro A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  97443/17
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag til supplerende undersøgelsespåbud af 9. marts 2017 til Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  97448/17
 • Fra Aabenraa Kommune: miljøgodkendelse til nedknusning af asfalt og oplag af asfalt på matr. 1 og 118 Sdr. Hostrup, Ensted
  98534/17
 • Fra Odense kommune vedr. adresseændring
  103958/17
 • Fra Odense kommune vedr. adresse ændring
  103943/17
 • Fra Odense kommune vedr. adresseændring
  103994/17
 • Fra Odense Kommune vedr. adresseændring
  103980/17
 • Fra Strandby Fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af fysioterapeut
  104942/17
 • Tønder Kommune: Referat fra styregruppemøde vedr. samdrift i Tønder
  103588/17
 • Fra SVANA til Region Syddanmark: Tilladelse til etablering af demonstrationsanlæg i Kærgård Plantage
  104925/17
 • Fra Vejen Kommune: Forespørgselv vedr. tidligere tromledepot
  104183/17
 • Fra Odense kommune vedr. adresseændring
  103986/17
 • Fra Strandby Fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af fysioterapeut
  106023/17
 • Halvårlig afrapportering - juli 2016 - januar 2017
  114803/17
 • Fra EUC Lillebælt: vedr. Projekt Industrien som karrierevej
  114707/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med vandindvindingstilladelse
  114829/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med støjrapport og ansøgning om ændret dagsperiode
  114958/17

Udgående

 • Forslag til ny formulering - Udkast til kommissorium for udvidet samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark om Sundhedscenter Haderslev
  95399/17
 • Forslag til ny formulering - Udkast til kommissorium for udvidet samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark om Sundhedscenter Haderslev
  95783/17
 • Til Svendborg Kraftvarme: Vedr. forureningsundersøgelse på tidl. Odensevejens Losseplads
  95104/17
 • SV: Kommissorium for en Erfa-gruppe i region Syddanmark indenfor Fælles hjælperordninger for borgere med respiratorisk overvågning
  95030/17
 • Til Borger - Kopi af brev - Orientering om tinglysning samt udbetaling af erstatning
  103636/17
 • Til Grundejer - Tømrervænget 10 - Orientering om tinglysning samt udbetaling af erstatning
  94868/17
 • Til grundejer - Kaltoftevej 13 - Orientering om tinglysning samt udbetaling af erstatning
  94862/17
 • Fra DKNT: SV: Ansøgning til vækstforum - Vestkystens turismevækstklynge
  94125/17
 • Til DKNT: SV: Ansøgning til vækstforum - Vestkystens turismevækstklynge
  93890/17
 • BILAG til DMR og Odense Kommune - Odense Gasværk Store Gasbeholder nærbillede - fyens.dk.png
  94945/17
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  93981/17
 • Til Home Tarup: "Svar på henvendelse vedr. ejendommen Havelundvej 69, 5492 Vissenbjerg"
  94776/17
 • Til Borger - Kopi af brev vedr. Tømrervænget 12 - Orientering om tinglysning samt udbetaling af erstatning
  94910/17
 • Til borger: Svar på henvendelse
  95178/17
 • Til DGE, svar på henvendelse, historisk materiale på Algade 68, Middelfart
  93765/17
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar, boliger på Middelfartvej 364, Odense - lok. 461-81374
  94828/17
 • til DMR og Odense Kommune - til fotoalbummet - Odense Gasværk set fra S, V samt nærbillede af høj gastank
  94936/17
 • Til Borger - Bekræftelse på lægeskift
  95435/17
 • Til Franck Geoteknik: Vedr. fremsendelse af historiske materiale på ejendommen Høgsholtvej 66, 7100 Vejle
  94121/17
 • BILAG til DMR og Odense Kommune - Odense Gasværk set fra Vest - fyens.dk.png
  94949/17
 • Til Rådgivere: Svar på spørgsmål fra Sweco
  95237/17
 • Spørgsmål og bemærkninger til Vekselwirk ansøgning
  95133/17
 • til Odense Kommune - ...samt om prøvetagningsbetingelser - SV: §8-høringssvar, boliger på Middelfartvej 364, Odense - lok. 461-81374
  94833/17
 • Til praksis i Billund: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  93972/17
 • Til Home. svar på henvendelse, Hovedgaden 51, 5932 Humble
  94796/17
 • Godkendelse af evalueringsrapport
  95322/17
 • Til borger - svar på henvendelse, Vejlevej 167, 6000 Kolding
  94707/17
 • Til COWI: Kommentarer til oplæg på MEP
  95251/17
 • Til borger - svar på henvendelse omkring losseplads, Kastrupvej 31A, 6510 Gram
  93883/17
 • Til Rambøll: Accept af oplæg/tilbud
  94145/17
 • BILAG til DMR og Odense Kommune - Odense Gasværk set fra Syd - 1940 ca. - fyens.dk.png
  94941/17
 • Til Sønderborg Kommune ang Sundgade 27 i Sønderborg
  95390/17
 • Til Praksis - Meddelelse vedr. adresseændring
  95628/17
 • Til EDC, svar på henvendelse omkring Lejrskovvej 6, 6640 Lunderskov
  94439/17
 • Til Svendborg Kommune: Regionens svar vedr. vurdering af § 8-sag, Egensevej 33, 5700 Svendborg
  93949/17
 • Til Fredericia Kommune: Forespørgsel om status på påbudssagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  95214/17
 • Til Lægevagten: meddelelse om oprettelse af vagtlæge
  94187/17
 • Til Real Kredit Danmark, svar på henvendelse, Store Rådhusgade 11, 6400 Sønderborg
  94498/17
 • Til Borger - Bekræftelse på lægeskift
  95449/17
 • Til DMR: bemærkninger til referat af opstartsmøde og tidsplan
  105355/17
 • Til Praksis - Meddelelse om adresseændring
  97762/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Starupvej 6, 6753 Agerbæk.msg
  97710/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med tilsynsnotat og indskærpelse
  114910/17

21. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, kortlægning, status på fase 1 opdatering, Vejle-Kolding
  95608/17
 • Fra Svendborg KOmmune: VS: Orientering om forureningsundersøgelse til lejere og brugere, Bodøvej 20, 5700 Svendborg
  93329/17
 • Fra Odense Kommune: Udkast til dagsorden
  92672/17
 • Bilag 1 - Succeskriterieskema ansøgning 2018-20.xls
  92388/17
 • Bilag 3 - Effekt FOMARS 2016 version200317.pptx
  92390/17
 • Fra rådgiver - Eftersendelse af plan for området
  102918/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: svar på spørgsmål vedr. redegørelse, Linde Allé 7, Sønderborg
  98533/17
 • Fra Fredericia kommune: Revision af vilkår 8 og 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af børnehave på Kongensgade 107-111, Fr.docx - 09-5049_v1_Revision af vilkår 8 og 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 t
  97474/17
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger fra kommunen vedr. undersøgelse og § 8-ansøgning, Solhaven 1B, 5210 Odense NV
  100146/17
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af § 8-tilladelse, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  100035/17
 • Fra borger: Bemærkninger til Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  98626/17
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. Arnumvej 43, Spandet, 6760 Ribe
  99631/17
 • fra Fredericia kommune forespørgsel vedr. §8 tilladelse til ændret anvendelse.
  101393/17
 • Fra Nybolig, Telefonhenvendelse, Kærvej 5, 6650 Brørup
  93481/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 43, Sønderborg
  92756/17
 • jrn - SV SV Den Syddanske Kulturpulje.msg
  92861/17
 • Fra Ansøger: Endelig ansøgning fra fomars til Vækstforum - jnr 14-20237
  92502/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 25, Sønderborg
  92729/17
 • Til virksomhed - Godkendelse af afrapportering - marts 2017
  92905/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 31, Sønderborg
  92735/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 53, Sønderborg
  92677/17
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Estimeret jordbehov v dispensation. til etape 2, Eltangvej 140, Kolding
  93187/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 19, Sønderborg
  92698/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 49, Sønderborg
  92750/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 21, Sønderborg
  92645/17
 • Fra Ansøger: Endelig ansøgning fra fomars til Vækstforum - jnr 14-20237
  92387/17
 • jrn - SV VERDENSBALLET 2017.msg
  92777/17
 • jrn - SV Teaterseminar i Danmarks Teaterforeninger.msg
  92870/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 57, Sønderborg
  92674/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 29, Sønderborg
  92649/17
 • Fra Region Sjælland: Oplysningsskema i Region Sjælland
  93441/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 21, Sønderborg
  92771/17
 • jrn - Mail Ansøgning bilag og budget _Sagsnr_13-11851_Dokid_151636-13_v1(1).PDF.msg
  92858/17
 • jrn - SV Kulturpulje.msg
  92868/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 41, Sønderborg
  92752/17
 • Fra Vejen Kommune: Oplæg til frivillig undersøgelse - Industriparken 30, Skodborg - oplæg
  92621/17
 • jrn - SV Resilience Art Vejle .msg
  92820/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 19, Sønderborg
  92685/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 51, Sønderborg
  92759/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 49, Sønderborg
  92782/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 39, Sønderborg
  92743/17
 • Fra projekt: Opdateret statusrapport
  93214/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 33, Sønderborg
  92665/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 37, Sønderborg
  92660/17
 • jrn - SV Kulturpulje.msg
  92838/17
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. ønsker om udvidelse af bygning, Gl. Stadsvej 5, Vojens
  93038/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 27, Sønderborg
  92778/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 45, Sønderborg
  92757/17
 • jrn - Re Ansøgning om midler til forskningsprojekt Svend Gønge.msg
  92785/17
 • journaliseres - SV SV Møde vedr. VM 2020 i Taekwondo.msg
  92768/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 55, Sønderborg
  92784/17
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr godkendelse, Eltangvej 140, Kolding
  92014/17
 • Forespørgsel kulturpuljen
  95196/17
 • Oplæg til Danish Design Award 2017
  95416/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 55, Sønderborg
  92669/17
 • jrn - Re Projekt Guidede ture uden guide.msg
  92863/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 33, Sønderborg
  92781/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 27, Sønderborg
  92732/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 29, Sønderborg
  92780/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om kontrolmålinger, Skovglimt 35, Sønderborg
  92741/17
 • jrn - SV Kulturpulje.msg
  92801/17
 • Fra DGE, Anmodning om historisk materiale på Algade 68, Middelfart
  93552/17
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse på Tybovej 3, 6040 Egtved
  95671/17
 • Fra COWI: Oplæg og tilbud på geofysik kortlægning
  94290/17
 • Fra Franck Geoteknik: Vedr. forespørgsel om materiale for Høgsholtvej 66, Vejle
  94110/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 9, Faaborg - Rev. Oplæg til suplerende undersøgelser i området
  94138/17
 • Fra Niras: Vedr. Shell - filtersætning
  94342/17
 • Fra Niras: Vedr. Status forgravninger på Shell
  94334/17
 • Fra Rambøll: Vestergade 9, Faaborg - Oplæg til suplerende undersøgelser i området
  94134/17
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej
  114663/17
 • Fra Rådgiver- Råstofkortlægning fase 1
  122276/17
 • Fra Skat: Kantinedrift afregning 2016 og budget 2017
  121338/17

Udgående

 • Til rådgiver - Godkendelse af referat fra møde
  102932/17
 • Til kommunen - kopi af varslingsbreve
  93164/17
 • Til Rådgivere: Miniudbud på videregående undersøgelse - 479-1 Odensevejens Losseplads
  93372/17
 • Til Odense Kommune: Udkast til dagsorden
  93009/17
 • Til kommunen - kopi af varselsbreve
  93165/17
 • Til Svendborg Kraftvarme: Orientering om forureningsundersøgelse på Bodøvej
  93351/17
 • Til Svendborg Affald: Orientering om forureningsundersøgelse på Bodøvej
  93356/17
 • Til Svendborg KOmmune: Orientering om forureningsundersøgelse på Bodøvej 20, 5700 Svendborg
  93368/17
 • Til Rådgiver, Råstofkortlægning, vedr. status på rapporten
  93583/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab: V1-varsling, matr. nr. 802 Fredericia Bygrunde.docx
  93389/17
 • Til Odense Kommune - Afgørelse: Areal udgår af V1-kortlægningen på 8m, Allerup By, Allerup, som ligger Højbyvej 67, 5220 Odense SØ (lokalitet 461-81574)
  92772/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nygyde 2, 5642 Millinge (430-81617)
  92341/17
 • Til Villemoes Holding ApS ang. Storstrømsvej 34-36, Esbjerg
  92342/17
 • Til Arkil: Rykker for klarmelding, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  92063/17
 • Til Fredericia Shipping: Udgået-brev, Fr.Shipping, matr.nr 391ph.docx
  92963/17
 • Til borger, vedr. Nørregade 88, Vejen
  92955/17
 • Til Ingeniøren: Vedr. anmodning om aktindsigt
  92721/17
 • Til Vejle Kommune: Kopi af orienteringsbrev, Allegade 6-8, 7323 Give
  92979/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab: V1-varsling, matr. nr. 802 Fredericia Bygrunde.docx
  93413/17
 • Til Nybolig, Svar på telefonhenvendelse, Kærvej 5, 6650 Brørup
  93490/17
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. Nannasvej 18 i Svendborg
  92527/17
 • Til Kogsgaard Miljø: Vedr. besigtigelse af lokalitet og spørgsmål til historisk redegørelse, Linde Allé 7, Sønderborg
  93099/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab: BILAG - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 802 fredericia Bygrunde.docx
  93392/17
 • Til 6 borgere - Elsesvej 18, 20, 22 & Grethevej 15, 17, 21, Frederica
  93626/17
 • Til Fredericia Udviklingsselskab: BILAG - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 802 fredericia Bygrunde.docx
  93415/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nygyde 2, 5642 Millinge (430-81617)
  92337/17
 • Til Esbjerg Kommune: Høring om påbudsmuligheder ifm. fund af forurening på Bohrsvej 4, 6760 Ribe
  93534/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bryllevej 19, 5250 Odense SV
  92911/17
 • Til Fredericia Havn: Udgået-brev, Fr.Havn, matr.nr 391ph.docx
  92960/17
 • Til borger: Rettelse vedr. info om nuancering, Skudehavnen 5.1, 5900 Rudkøbing
  92175/17
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Høringsvar til Udkast Miljøgodkendelse Skræntegårdsvej 4
  92373/17
 • Til Kommunen, Varsel om V2-kortlægning af en del af vejmatriklerne 7000ab og 7000ac, Fredericia Stadsjorder, Nørrebrogade og Primulavej, 7000 Fredericia
  92788/17
 • Til Home Erhverv: "SVAR på forespørgsel_fremsendelse af sagsmateriale på lok. 480-81216, Ørbækvej 1, 5400 Bogense"
  92302/17
 • Til Orbicon: Svar på telefonhenvendelse Rynkeby Elværk 439-00020 - materiale vedr. afkortlægning mail 2
  94679/17
 • Til Orbicon: Svar på telefonhenvendelse vedr. Rynkeby Bygade 49
  94714/17
 • Til Middelfart Advokaterne: Svar vedr. Uraniavej 8 mail 2 af 2
  94662/17
 • Til borger (nr 101) - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rudmevej 101, 5750 Rudme
  93520/17
 • Til borger (nr. 99) - Afgørelse om at ejendommen ikke kortlægges efter Jordforureningsloven - Rudmevej 99, 5750 Ringe
  93421/17
 • Til Praksis - Bekræftelse vedr. fremsendelse af patientjojrnal efter opsplitning af praksis
  99598/17

20. marts 2017

Indgående

 • Fra Sønderborg Vækstråd, revideret projektansøgning
  103869/17
 • Fra Udbetaling Danmark - Vedr. restdisponering VTO
  102321/17
 • 2017-03-23 Partnerskab CIE SG Dagsorden.docx
  108067/17
 • Fra SDU, dagsorden til møde i styregruppe
  108066/17
 • CIE Sønderborg 2017-03-02 Sb Byråd.pptx
  108071/17
 • 2017-03-23 CIE SG.pptx
  108069/17
 • Fra Rådgiver, Råstofkortlægning, Status for rapportering
  92212/17
 • Fra rådgiver, råstof, kortlægning, Status på fase 1 opdatering, Fyn
  95605/17
 • Fra Asger Olsen A/S: Anmodning om aktindsigt
  96683/17
 • Fra Home Tarup: "FORESP.: Forespørgsel om dokumenter vedrørende gammel forurening på lok. 491-50012*
  94510/17
 • Fra Niras: Status forgravninger på Shell
  94322/17
 • Fra Middelfart Advokaterne: Forespørgsel vedr. Uraniavej 8, Middelfart
  94642/17
 • Fra Borger: Vedr. undersøgelse på Jernbanegade 5 Christiansfeld.
  92051/17
 • Fra Vejen Kommune: § 8-tilladelse vedr. etablering af lejlighed på Torvegade 1, Brørup
  95343/17
 • Fra Rigsarkivet: Scanning af sag 8-76-5-561-2-84 i Ribe Amtskommune
  93321/17
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse vedr. Nannasvej 18 i Svendborg
  92524/17
 • Fra Rigsarkivet: Kvittering for modtagelse af adresse samt skema til dokumentbestilling vedlagt
  93332/17
 • Fra Middelfart Advokaterne: henvendelse vedr.Uraniavej 8, Middelfart
  91953/17
 • Fra SUM: FL 17 Status på senge i kvalitetsfondsprojekterne
  93266/17
 • Fra Kudsk&Nissum: Dialog omkring fortsat tilkørsel af jord, matr nr 423 Skrydstrup mfl.
  91002/17
 • Svar på spørgsmål vedr. projektstatus fra projekt Harteværket
  91294/17
 • Fra borgr: "FORSP.: Telefonhenvendelse vedr. ejendommen Hårbyvej 19, 5620 Glamsbjerg"
  91807/17
 • Fra Orbicon: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90856/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90839/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang: Slotsgade 26, Gråsten
  91524/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90819/17
 • Endeligt evalueringsoplæg fra COWI
  90929/17
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse Toldbodhusevej 1 5000 Odense C.msg
  90702/17
 • Fra borger - vedr. dato
  91224/17
 • Data til evalueringsoplæg
  91467/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90828/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90809/17
 • Fra Orbicon: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90869/17
 • Fra Orbicon: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90859/17
 • fra Skat : Projektor og lejermøde
  90530/17
 • Fra Home Erhverv: "FORSP.: Forespørgsel om uddybende materiale for Ørbækvej 1, 5400 Bogense, lok. 480-81216"
  91879/17
 • Fra Orbicon: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 3
  90885/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. marts 2017
  91193/17
 • Tilrettet redegørelse
  90710/17
 • Redegørelse fra yder
  90706/17
 • fra Nyborg Kommune - kvittering for svar - Seniorboliger, Nyborg - oplæg supplerende poreluftundersøgelser
  98049/17
 • Mailkorrespondance Assens Kommune, vedr. gravning af sø og forholdet til råstofloven , Assens
  114976/17

Udgående

 • Drejebog - Kompetenceudvikling i PIFT, RSYD.docx
  91837/17
 • Til Diabetesforeningen: Drejebog til kompetenceudvikling i PIFT - Region Syddanmark
  91836/17
 • Til virksomhed - rykker for uddybende kommentarer vedr. kortlægningen.
  93171/17
 • Brev til Haderslev Kommune_Sagsnr_16-39630 20-03-17.docx
  91369/17
 • Brev til Haderslev Kommune_Sagsnr_16-39630 20-03-17
  91370/17
 • Til projekt: Endeligt evalueringsoplæg
  90840/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Smedebakken 14, 5600 Faaborg (430-81545)
  91126/17
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  91789/17
 • Til borger - bekræftelse
  91225/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. marts 2017
  90934/17
 • Til projekt: Godkendelse af statusrapport
  90523/17
 • Til COWI: Kommentar til dokumentationsrapportudkast
  91186/17
 • til Nyborg Kommune - bemærkninger til - Seniorboliger, Nyborg - oplæg supplerende poreluftundersøgelser
  91488/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  91702/17
 • Til praksis i Bramming: ændring til selektiv lukket
  91408/17
 • Til projekt: Vedr. statusrapport
  90402/17
 • Til borger ang. Søbjergvej 8, 6580 Vamdrup.
  91870/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis ændret fra helt lukket til selektiv lukket for gruppe 1-sikrede
  91377/17
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af orienteringsbrev til nabo ved indledende undersøgelse
  91829/17
 • Til Esbjerg Kommune: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  91544/17
 • Til projekt: Godkendelse af statusrapport
  90514/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  91721/17
 • Til yder Rødding: spørgsmål til antal ydelser
  91117/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Mosetoften 10, 5600 Faaborg (430-81602)
  91327/17
 • til Odense Kommune - ansøgning og lok. nr. - SV: Høring af udkast til §8-tilladelse, Toldbodhusevej 1, 5000 Odense C
  90783/17
 • Til projekt: Godkendelse af statusrapport
  91493/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  91712/17
 • Til borger: Vedr. gravearbejde i det V1-kortlagte areal på Hårbyvej 19, 5620 Glamsbjerg
  91865/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Smedebakken 14, 5600 Faaborg (430-81545)
  91121/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  91759/17
 • TIl praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 20. marts 2017
  91511/17
 • Til Orbicon: kommentarer til rapportudkast Brændeskov Møllevej -
  91361/17
 • Til Ejerforeningen Rudkøbing Skudehavn: Orientering om forurening, matr. 386z, Skudehavn 5, 5900 Rudkøbing
  91882/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Mosetoften 10, 5600 Faaborg (430-81602)
  91333/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til undersøgelse og kommende § 8-ansøgning, Skovvej 8, 5750 Ringe
  91183/17
 • Til praksis i Billund: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  91785/17
 • Svar på opfølgende spørgsmål til projektstatus fra Projekt Harteværket
  91392/17
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. spørgsmål om oplag af pesticider på havneterminalen
  90802/17
 • Til Rigsarkivet: RSD sendet adresse oplysninger
  93327/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning (rettelse), Runddelen 12, 6040 Egtved.msg
  92224/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  90808/17
 • Til borger: "Vedr. tilbagemelding omkring ejendommen Hårbyvej 19, 5620 Glamsbjerg"
  91813/17
 • Til Haderslev Kommune: Chr. X´s Vej 47, Haderslev
  91769/17
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om status for § 8-sag på "Vapokon"
  91657/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  91525/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Runddelen 12, 6040 Egtved.msg
  92188/17

18. marts 2017

Indgående

 • Fra borger: Kvittering for svar vedr anmodning om nuancering, Skovglimt 27, Sønderborg
  90415/17

17. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, kortlægning, Status på fase 1 opdatering, Fyn
  95604/17
 • Fra rådgiver - Udkast til mødereferat
  102915/17
 • Fra Niras: Notat over monitering
  103152/17
 • Fra DMR: Referat af opstartsmøde og tidsplan pulje 59 og 60
  105346/17
 • Re: Klage over patienttransportens telefoniske respons på bestilling af sygetransport
  98530/17
 • Fra praksiskoordinator - Forespørgsel fra praksislæge omkring epikriser til vagtlægen
  96774/17
 • Fra:yder
  94682/17
 • Fra Region Nordjylland: Netværksgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  93773/17
 • Fra Region Sjælland: Netværksgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  93775/17
 • Udsendelse af udkast til referat til arbejdsgruppen vedr. udrednings- og behandlingsenheder for demens
  95376/17
 • Fra borger - henvendelse
  91752/17
 • Til virksomhed - Godkendelse af 1. afrapportering februar 2017
  92871/17
 • Fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Svar på anmodning om oplysninger om oprensning af forurening i forbindelse med nedlægning af skydebane HJV L4117
  92091/17
 • Fra borger: Spm vedr nuancering, Skovglimt 27, Sønderborg
  90275/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Notat vedr Forureningssag hos Ribe Fjernvarme AmbA, Sct. Nicolaj Gade 23, 6760 Ribe.
  89545/17
 • Fra Odense kommune: Søhusvej 107, kopi af §8-tilladelse
  90061/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - længere tråd m RSYD - §8 ikke nødvendig i byggefelter - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  91497/17
 • Databaaen for astma i DK - første præliminre årsrapport + revideret tjekliste
  90391/17
 • Redegørelse fra yder
  90673/17
 • Aktindsigt vedr. udgifter til sprogundervisning
  90535/17
 • Fra NIRAS: Foreløbig status - der er fejl i seneste målinger. Skal ikke benyttes
  89873/17
 • Fra Rambøll. Forespørgsel om oplysninger på bl.a. lok. 461-06412
  89297/17
 • SV: Projekt BIIG
  89715/17
 • Fra Borger: Anmodning om boligundersøgelse
  89940/17
 • Fra ansøger - ang. projekt
  90179/17
 • Fra Rambøll: RE: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-80068
  89724/17
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om oplysninger på bl.a. lok. 461-80068
  89262/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering til klager
  89144/17
 • Fra DGE: Svar på spørgsmål til DGE-rapport fra Torvegade 1, 6650 Vejen
  89340/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, Svar på henvendelse
  114813/17

Udgående

 • Til Rådgiver, Råstof, kortlægning, status for rapporten
  90103/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde
  90129/17
 • Til KHL: Vedr. landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  89087/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af historisk materiale samt kortlægningsbrev for lok. 461-06412
  89312/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-80068
  89264/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  89397/17
 • Til borger: Svar vedr nuancering, Skovglimt 27, Sønderborg
  90276/17
 • Til virksomhed - ang. projekt
  89956/17
 • Til DGE: svar på henvendelse om materiele [Sagsnr.:08/19100] - [Dok.nr.:] 08/19100, 630-81697, Hjulmagervej 15A (matr. 9dm, Vinding by, Vinding)
  90023/17
 • Til DK Råstof - Notat fra tilsyn i Jerlev d. 17.3.2017 - matr.nr. 10a og 11a Jerlev By, Jerlev
  89929/17
 • Til borger: svar på henvendelse, Materiale vedr. Oehlenschlægergade 24 og 26, Sønderborg – lok. 537-10020, del 2
  89901/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af boliganmodning
  89946/17
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr. Isgårdsvej 9
  89618/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. § 8-ansøgning for Sundgade 27-33, Sønderborg
  89252/17
 • Til Kudsk&Nissum: Foreløbigt svar vedr dispensation, matr. 423 Skrydstrup mfl.
  90097/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  90088/17
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for Torvegade 1, 6650 Brørup, matr. nr. 1ai Tuesbøl By, Brørup, lok.nr. 559-42001
  89346/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af §8-tilladelse fra 2014 for lok. 461-80068
  89727/17
 • Til DK Råstof - Notat fra tilsyn i Jerlev d. 17.3.2017 - matr.nr. 10a og 11a Jerlev By, Jerlev
  89934/17
 • Til læge - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis
  90168/17
 • Til DGE: svar på henvendelse [Sagsnr.:10/9809] - [Dok.nr.:]MAteriale, C.F. Tietgensvej 10, Kolding, loknr: 621-00451, jnr: 10/9809
  90017/17
 • Til borger: svar på henvendelse - lok. 537-10020 materiale del 1
  89897/17
 • kvittering til lejer og kommune - afventer kommunens bemærkninger, der næst kortlægningsvurdering
  89093/17
 • Til PLO - Bekræftelse på Praksishandel i Assens
  90189/17
 • Til Kolding Kommune ang.: Søbjergvej 8, Vamdrup - Myndighedserklæring - Påbud efterkommet
  90151/17
 • Til Kolding Kommune: kvittering for orientering om status for landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  89035/17
 • Lok. nr. 575-81110 - Skodborg Nørregade 8, 6630 Rødding, Journr. 09/12099
  90236/17

16. marts 2017

Indgående

 • Dialog med ansøger om mulig projektide
  103916/17
 • Til Diabetesforeningen: Materiale om PIFT på den regionale hjemmeside
  88352/17
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. henvendelse om belægning ved spejderhytte, Dronningemaen 10a, 5700 Svendborg
  87037/17
 • Til Tværsektorielt samarbejde: Referat fra 6. marts i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  86695/17
 • vedr navneændring
  87688/17
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  88943/17
 • fra Politisk Parti - ansøgning
  88946/17
 • Fra ejendomsmægler: Henv. vedr. Houvej 45, 5953 Tranekær
  88625/17
 • Fra Vejen Kommune -Bemærkninger til Råstofplan 2016
  87138/17
 • Fra NFKN: Dit j.nr. 09/2583 - Status på Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klage over Middelfart Kommunes afgørelse af 11. marts 2015 vedrørende Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  87967/17
 • Projekt BIIG
  87639/17
 • Fra Region Midt: Vedr. Kina-samarbejde
  88339/17
 • Fra Region Midt: Vedr. Nordsøkommissionen
  89699/17
 • Fra DEAS: Vedr. Orientering om undersøgelsesrapporter og varsling om videregående undersøgelser
  88612/17
 • VS: Interview
  88561/17
 • vedr. ændringer
  87664/17
 • Fra Region Midt: Vedr. Kina-samarbejde
  88328/17
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Drænniveau i byggefelt 6
  88887/17
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentar vedr. Kornsiloer på Fredericia Havn
  88937/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  88940/17
 • Fra borger: henv vedr. indledende undersøgelse Houvej45 5953 Tranekær
  87941/17
 • Fra Fredericia Kommune: Drænforhold - felt 6
  88880/17
 • Fra MFNK: Status fra Miljø- og Fødevareklagenævnet på sagen Fynsvej 68, 5500 Middelfart
  88003/17
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om at udhusbygning er brændt på Gødsbølvej 9, 7323 Give
  87644/17
 • Til regional PKO-gruppen Mødeindkaldelse og dagsorden til møde den 22-03-2017 i den regionale PKO-gruppe
  89076/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering til klager
  89102/17
 • Fra Orbicon: Svar på bemærkninger til oplæg
  89806/17
 • Fra Nissum&Kudsk: Indledende dialog vedr dispensation, matr nr 423 Skrydstrup mfl.
  90096/17
 • Fra NIRAS: Tabel med grundvandsresultater
  89735/17
 • Fra borger: henvendelse om materiale - lok. 537-10020
  89888/17
 • Fra Orbicon: Oplæg til undersøgelser
  89675/17
 • Fra DGE: Forespørgsel om baggrundsmateriale for 2 ejendomme
  90012/17
 • Fra Kolding Kommune: Undersøgelsesrapport mm og kommentarer hertil, Jernbanegade 5, 6070 -
  89487/17
 • Fra Kudsk&Nissum: Anmodning om tilkørsel på matr nr 218 mfl, Vojensvej 22
  88987/17
 • Referat af mødet den 23. 02.2017 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget
  90280/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  89965/17
 • Fra praksis i Bramming: ændring til selektiv lukning
  91349/17
 • Til interessekreds - Dagsorden til FMK-netværksmøde den 29-03-2017
  91445/17
 • fra Nyborg Kommune - VS: Haster - 2016-0365 Seniorboliger, Nyborg - oplæg supplerende poreluftundersøgelser
  91194/17
 • Fra Vejen Kommune: Poreluftmåling under kældergulv på Kongevej 52, Rødding
  95392/17
 • Fra Region Midtjylland: Netværksgruppe vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  93779/17
 • Fra Borger - Anmodning om lægeskift
  95438/17
 • Fra journalist - Anmodning om aktindsigt
  95058/17
 • Fra Deloitte: Aftale om opgaveomfang
  95581/17
 • Fra Røde Kors: Ansøgning om tilskud til Patientstøtterne
  95712/17
 • Fra Odens Kommune, afslutning af sag på Dalumvej 1c i Odense Kommune
  106844/17
 • Fra Odense Kommune, Lokalitets nr. 461-81388, Stadionvej 18-48, Odense.
  106925/17
 • Materiale fra Psykiatrien
  101171/17
 • Fra Danish-Chinese Business Forum: Vedr. arrangement
  99377/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, dialog om vandforbrug
  114734/17
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej
  114696/17

Udgående

 • Til Borger - Svar på henvendelse vedr. gartneri og kortlægning
  102959/17
 • Til Niras: SV: Orientering om Roers Alle 10, Undersøgelse af tankplacering - Roers Alle 10, Odense
  87083/17
 • Til Borger: Fremsendelse af IK-brev på Ørstedsvej 45A, 45B, 6760 Ribe, matr. nr. 14m, Nørremarken, Ribe Jorder
  86855/17
 • til Politisl parti - udbetaling
  88945/17
 • Til borger: V1-afgørelse på: Hedegårdvej 56, 7323 Give
  88205/17
 • Til Aabenraa Kommune. Oprensning på OM-sag Flensborgvej 9A, Kruså iværksættes i maj 2017
  87169/17
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering igangsættes videregående undersøgelser på Kongensgade 113, Fredericia
  88926/17
 • Til Fredericia Kommune: Korrespondance vedr. kornsiloer på Fredericia Havn
  88939/17
 • Fra Kolding Kommune: svar vedr. landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  89017/17
 • Til Sloth Møller A/S - mail om hvordan ejendommen udgår af kortlægningen - Højbyvej 11 5260 Odense S
  86580/17
 • Til Region Midt og Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  88353/17
 • Til Villemoes Teglværk - Frigivelse af bankgaranti for jordstykke på Varhovej 1 6690 Gørding
  87294/17
 • Til DGE: Vedr. spørgsmål til DGE-rapport fra Torvegade 1, 6650 Vejen
  88783/17
 • Til Nissum & Kudsk og Haderslev Kommune: Vedr påbud om fjernelse af lettere forurenet jord, Vojensvej 22, Haderslev
  86697/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Orientering om undersøgelse og varsling af suppl. undersøgelse på Vestergade 7 og 11, Havnegade 20-26 og 32 samt vejarealer
  88646/17
 • Til Svendborg kommune: Mail med kopi af afgørelse om, at Region Syddanmark ikke ændre i kortlægningen på Havnepladsen 4, 5960 Marstal
  87265/17
 • Til advokat: Svar vedr. aktindsigt
  86554/17
 • Til Dahl Advokatfirma: Svar på anmodning om aktindsigt
  86566/17
 • Til Sweco: Svar på forespørgsel vedr. sagsmateriale
  87452/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Orientering om undersøgelsesrapporter og varsling om videregående undersøgelser Havnegade 28-30, 5600 Faaborg
  88629/17
 • Til borger - svar på henvendelse om jordforurening - Storegade 56B i Varde
  87613/17
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. kortlægning og §8-pligt - Kornsiloer på Fredericia Havn
  88414/17
 • Til Borger (lodsejer) - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding, matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding
  87425/17
 • Til Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  88348/17
 • Til Kolding Kommune: Vedr. landzonetilladelse til terrænregulering på matr. 11b og 31a V. Nebel By, V. Nebel
  88270/17
 • Til politisk parti - udbetaling
  88942/17
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for Søhusvej 107, 5270 Odense N, matr.nr. 1ah, Kirkendrup By, Næsbyhoved-Broby, lok.nr. 461-00048
  87854/17
 • Til Gørding Klinker - Frigivelse af bankgaranti for jordstykke på Varhovej 1 6690 Gørding
  91797/17
 • Til Orbicon: Bemærkninger til oplæg
  89772/17
 • Til Stürup A/S, Råstof, mail med beskrivelse af støvgener
  114743/17
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Kvittering for henvendelse
  114728/17
 • Til borger: SV: vedr. tidsplan indledende undersøgelse Houvej45 5953 Tranekær. journalnr. 16/ 31138
  87950/17

15. marts 2017

Indgående

 • FRA Tengbjerg, RIT tilbudsevaluering
  86937/17
 • Bilag 1 -Fomars afrapportering 2016.pptx
  92483/17
 • VS: Underskrevet resultatkontakt for DKNT
  84974/17
 • Fra VEU-Center Fyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86266/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Slotsgade 26, Sønderborg
  86350/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. marts 2017
  85817/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: Bilag til ansøgning til uddannelsespuljen
  86193/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85703/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: bilag til ansøgning til uddannelsespuljen
  86197/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85699/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85697/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  85701/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85702/17
 • Fra Landsyd: Dialog om orientering vedr. Torntvedvej 7, Gram
  86412/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85398/17
 • Notat assistancer og vurderinger OUH - Cosmic problematik
  85297/17
 • besked om stedfortrædende tandlæge og VAT
  85459/17
 • Fra Faaborg Gymnsium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85402/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85693/17
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85390/17
 • forespørgsel vedr. Det Runde Bord
  93586/17
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af, at der ikke er § 8-pligt til lovliggørende ansøgning om ændring af udhus til beboelse, Egensevej 33, 5700 Svendborg
  93893/17
 • Svarkvittering fra SST på modtagelse af mail. "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  87129/17
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. tilsyn med rengøring på hospitaler
  86273/17
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  85704/17
 • Fra VEU-Center Fyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86258/17
 • Fra Landinspektør: Forespørgsel om mulig orientering, Torntvedvej 7, Gram
  86308/17
 • Fra:yder
  84861/17
 • Fra Hansenberg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86699/17
 • fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86627/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86614/17
 • Fra Hansenberg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86705/17
 • Fra Niras: Korrespondance vedr. fremsendelse af tidsplan
  86663/17
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  88411/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86621/17
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om oprensningsnotat. Donneruplundvej 11, Give
  87235/17
 • Fra Hansenberg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86702/17
 • Fra Fredericia kommune: henv vedr. Luftprøver - Nymarksvej
  87208/17
 • Fra Borger: ny revne i gulv
  86496/17
 • Fra Svendborg kommune Erhverv i Gadeplan
  86857/17
 • Fra Rambøll: Endelig rapport samt luftfotos
  88592/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86629/17
 • Fra Orbicon: Boreprofiler Søndersø-Snavevej
  86657/17
 • Fra Svendborg kommune FW: Spørgsmål og uddybning af ansøgning Erhverv i gadeplan 17/7877
  86854/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86549/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86617/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86622/17
 • Fra Odense kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Søhusvej 107, 5270 Odense N
  86939/17
 • VS: Aktindsigt - opkald til lægevagter
  87270/17
 • Fra Akademie Sankelmark: Vedr. DialogForumNorden
  89738/17
 • Fra Niras: PSS
  86674/17
 • Fra Shell: RE: PSS
  86682/17
 • oplysning om navneændring
  86711/17
 • Fra COWI: Kvittering til Borger
  86498/17
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86626/17
 • Fra Niras: PSS - tilrettet lodsejer
  86694/17
 • Fra Svendborg Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86555/17
 • Fra Healthcare DENMARK: referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts hos CHC
  86864/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  89746/17
 • Bemærkning vedr. evalueringsoplæg
  90894/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. afslutning på oliespild ved exportpumperne
  90529/17
 • Fra Fomars: SV: Anmodning om udbetaling af tilskud til Fomars projekter jnr 14-20237
  92480/17
 • Fra Fredericia kommune: bilag til mail vedr. kortlægning af ny kaj Vesthavnsvej 33, 7000 Fredericia -
  102870/17
 • Tønder Kommune: dagsorden til styregruppemøde 20.marts vedr. samdrift
  103585/17
 • Fra Borger: Markedslejevurdering lægebolig Kløvervænget 26 A 11, Odense
  100108/17

Udgående

 • Til DKNT: SV: Ansøgning til vækstforum - Vestkystens turismevækstklynge
  85651/17
 • 20170306 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, referat.docx
  85386/17
 • Til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide: Referat fra 6. marts
  85385/17
 • Til Diabetesforeningen: Bestilling af opdateret materiale til Familiekassen
  85357/17
 • Til Ansøger: SV: NY ansøgning fra Fomars 2017 - udgave 1
  84806/17
 • Til Jysk fynske medier: Meddelelse om fristoverskridelse for aktindsigt
  85791/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  85200/17
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  85794/17
 • Til FOMARS: SV: Anmodning om udbetaling af tilskud til Fomars projekter jnr 14-20237
  86385/17
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  85195/17
 • Til praksis: mail med bekræfelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85251/17
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85266/17
 • Til Landinspektør: Svar vedr. udsendelse af udmatrikulering, Torntvedvej 7, Gram
  86312/17
 • Til borger - Historisk materiale Stilbjerg Sande 7, 7323 Give
  86356/17
 • Til Svendborg Kommune, Svar på mail om §8-pligt, Søby havn, 5985 Søby Ærø
  86286/17
 • til Svendborg Kommune - kvittering - SV: [Sagsnr.:17/7504] - [Dok.nr.:65262/17] Re: V2-kortlægning på Bøssehage 14, Ærøskøbing - henv. om udnyttelse af ejendom til børneaktivitetscenter
  91187/17
 • Til Borger, Råstof, svar på forespørgsel om råstoftilladelser og høringsfrist
  88751/17
 • Til SWECO - vi tager deres holdning til efterretning - Jernvej 2, Vejle
  86380/17
 • Til Esbjerg Kommune Ang. Exnersgade 47,
  86355/17
 • Til Ugebrevet A4/Avisen.dk: Vedr besvarelse på anmodning om aktindsigt
  85714/17
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85294/17
 • Til elektriker, vedr. Nørregade 88, Vejen
  92277/17

14. marts 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Godkendelse af referat fra møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  84122/17
 • Fra Diabetesforeningen: Refusion af transport til netværksdag i PIFT
  83967/17
 • Kørsel, høj og lav takst 2017 samt udlæg - eksterne samarbejdspartnere.xlsx
  83968/17
 • Fra Rådgiver: Vedr. identificering af fri fase
  96854/17
 • Fra Ditmer: System til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse.
  95405/17
 • Redegørelse fra fysioterapeut
  84148/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til uddannelsespuljen
  84150/17
 • Fra Esbjerg Kommune - godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding
  87005/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: Tematisering af aktindsigtsanmodning
  89996/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkninger til ornyelse af råstoftilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til indvinding af ler på matr. nr. 180 m. fl. Skodsbøl, Broager
  86490/17
 • Fra Odense Kommune: §8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  90104/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Evaluering af afsluttende rapport - Østre Ringvej 38-40 i Ringe
  90553/17
 • fra Svendborg Kommune - VS: Villaolietank, OM-sagsnr. 5881-80-950, Åbyskovvej 42, 5881 Skaarup - nyt supplerende oprensningsscenarium
  90569/17
 • Specificering af anmodning
  101156/17
 • VS: Kørsel til syghus for Kirsten kjer
  102961/17
 • Fra Sweco til Region Syddanmark: Kærgård udbud
  104915/17
 • Fra projekt Harteværket - halvårlig opfølgning
  116137/17
 • Fra Odense Kommune, mail med §8-tilladelse til parkeringsareal, Havnegade 120 , 5000 Odense C
  84754/17
 • Redegørelse fra fysioterapeit
  84931/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  84151/17
 • Haderslev Kommune: Rekvirering af responstidsopgørelse
  86349/17
 • Tirettet evalueringsoplæg
  84131/17
 • VS: Ejerskifte
  83688/17
 • Fra Danske Regioner: Referat 27.02.2017
  84149/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  84141/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunens bemærkninger til orienterende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  86181/17
 • Fra NIRAS: JAGG-beregninger
  84370/17
 • Mail fra yder: Ønsker åbning/lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  86298/17
 • Fra Geoconsult: Kvittering for modtagelse af svar, Mukkerten 13, esbjerg
  84288/17
 • Fra Tietgen Business: Ansøgning til uddannelsespuljen
  84145/17
 • Fra Geoconsult: Historisk redegørelse og oplæg, Mukkerten 13, Esbjerg
  83813/17
 • Fra Lederforeningen: Faseforhandling den 10. februar - underskrevet
  83884/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  84372/17
 • Fra Borger: Boliganmodning, Skovbakken 7, 5560 Aarup
  84540/17
 • Fra Miljøstyrelsen, Råstof, Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt og puljeskov på matr.nr. 14o Lejerskov By, Lejrskov
  84025/17
 • SV: Første udkast til ansøgning til Syddansk Vækstforum
  84047/17
 • Fra Borger, spm. vedr. Strandvejen 90 Henne
  84569/17
 • fra Rambøll - RE arealer bedes indtegnet - SV forespørgsel om historik og undersøgelser på tre lokaliteter i Odense - Kopi.msg
  83732/17

Udgående

 • Til Rambøll - vinder ikke
  92206/17
 • Til Rambøll - vinder ikke
  93076/17
 • Til DMR - vinder ikke
  92203/17
 • Til DMR - vinder ikke
  93075/17
 • Til Orbicon - vinder ikke
  93074/17
 • Til Orbicon - vinder ikke
  92201/17
 • Til SWECO - Vinder
  92199/17
 • Til SWECO - vinder
  93073/17
 • Tilbagemelding til COWI vedr. evalueringsoplæg
  92015/17
 • Til Sønderborg Kommune ang., Slotsgade 26, Sønderborg
  83459/17
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for Kongevej 52, 6630 Røding, matr. nr. 1266a Rødding Ejerlav, Rødding, lok.nr. 575-82001
  112741/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  121072/17
 • Til Region Syddanmarks bygningsafdeling: Svar og orientering vedr. Jordbundsprøve på Fredericia Sygehus
  83793/17
 • Til Borger: Bilag til aktindsigt - sagsoversigt, Gasværksgade 30, Esbjerg
  84440/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til resultatet af orienterende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  83656/17
 • til Rambøll - mulig forurening på matr 317a Odense Bygrunde blå markering samt arealer mod NØ - Klosterbakken Odense.msg
  83755/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Borgergade 25-27a, 7323 Give, lok. 630-81772
  84535/17
 • Til Borger: Bilag til aktindsigt - sagsoversigt, Gasværksgade 30, Esbjerg
  84448/17
 • Til Geoconsult: Svar på oplæg og historik, Mukkerten 13, Esbjerg
  84269/17
 • BILAG til Rambøll - Sagsnr.154191 - Dok.nr.9043015 til Odense Kommune mail - Historik over elværket på Klosterbakken.msg
  83762/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Skovbakken 7, 5560 Aarup.docx
  84561/17
 • Bilag zipmappe Ribe
  84051/17
 • Til EDC: Svar på forespørsel
  83602/17
 • Til Niras: Svar vedr. sagsmateriale
  84010/17
 • Til Borger:Orientering om foreløbige resultater af indledende undersøgelse, Bohrsvej 4, Ribe
  84520/17
 • Til rådgivere - Konkurrenceudsættelse ved miniudbud
  83853/17
 • til Rambøll - arealer bedes indtegnet - SV forespørgsel om historik og undersøgelser på tre lokaliteter i Odense.msg
  83730/17

13. marts 2017

Indgående

 • Til Tværsektorielt samarbejde: Artikler om forskellene i mænds og kvinders helbred og middellevetid
  83313/17
 • Fra Odense Kommune: Kommentarer til referat fra møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  83550/17
 • Fra borger: Præcisering af aktindsigt, Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  83393/17
 • Fra SWECO - ønsker ikke at være i dialog med regionen om frivillig undersøgelse - Jernvej 2, Vejle
  86371/17
 • Fra VEU-Center Fyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  86269/17
 • fra DMR - Re: anmoder om tidligere oplæg fra 2016 - SV: Odense Gasværk. Oplæg
  83334/17
 • Fra Borger: Kommentarer til revnenotat
  83403/17
 • Fra Niras: Forespørgsel vedr. sagsmateriale
  84117/17
 • Fra:yder
  83965/17
 • Mail fra yder: Ønsket om lukning for tilgang.
  85481/17
 • Fra Borger. Telefonhenvendelse - Ramsherred 32, 6200 Aabenraa
  83496/17
 • Fra MOE: Tilpasset oplæg, 461-80060
  82944/17
 • FRa Esbjerg Kommune: Samlet undersøgelsesrapport for Darumvej 49-51, Esbjerg
  82200/17
 • Fra EU-Tidende, SIMAP - kvittering for Formular til offentliggørelse af europæiske offentlige indkøb: DK-Vejle: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
  81912/17
 • Fra Kogsgaard Miljø: Vedr. orienterende forureningsundersøgelse, Linde Allé 7, Sønderborg
  82997/17
 • Fra TED-Reception kvittering for bekandtgørelse om udbud - 2017-033792001
  81924/17
 • Telefonnotat den 13. marts 2017, matr.nr. 6a og 8a Fugdal, Hejnsvig i Billund Kommune
  81800/17
 • Fra Orbicon: Oplæg for ny runde prøvetagning/pejling og budgetoversigt, Søndersø-projekt
  82882/17
 • Fra Esbjerg Havn: Nedlukning af deponi - Sirius Havnedepot, Esbjerg havn
  83270/17
 • Fra Kystdirektoratet: Fornyelse af råstoftilladelse og dispensation til indvinding af ler indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 180 Skodsbøl, Broager
  81998/17
 • Fra Esbjerg Havn: Forespørgsel til MST om ændret slutafdækning, Sirius Havnedepot
  83275/17
 • fra Odense Kommune - lokalitetsnummer, Stationsvej 12A-12C
  83332/17
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. regionens bemærkninger, Rugårdsvej 115, 5000 Odense
  83646/17
 • opfølgn. og gældende plan
  83063/17
 • Fra Kystdireltoratet: Fornyelse af råstoftilladelse og dispensation til indvinding af ler indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 180 Skodsbøl, Broager
  82006/17
 • opfølgn. og gældende plan
  83062/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Forlængelse af tilladelse til §19, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81707/17
 • Telefonnotat den 13. marts 2017, matr.nr. 6a og 8a Fugdal, Hejnsvig i Billund Kommun
  81806/17
 • Fra Willis: Entreprisen er forsikret
  82799/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  121088/17
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som Karrierevej
  114691/17
 • Fra projekt praksisnær undervisning - halvårlig opfølgningsrapport - 2. halvår 2016
  118391/17
 • til Odense Kommune - anmoder om tidligere oplæg fra 2016 - SV: Odense Gasværk. Oplæg
  83333/17
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 1: Ny § 8 tilladelse, Torvegade 1, Brørup
  88234/17
 • Fra JordMiljø: Mail med tillæg til §8 ansøgning - Mosevej 7,Delområde 1c
  88329/17
 • Fra Vejen Kommune: Ny § 8 høring vedr. Torvegade 1, Brørup
  88220/17
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til undersøgelsesrapport, Horstedvej 1B og 1C, Ny Højen, 7100 Vejle
  88815/17
 • Fra Sweco: Forespørsel vedr. sagsmateriale
  87436/17
 • Høring om afsluttende rapporter for programperioden 2007-2013
  87687/17
 • fra indvinder, råstof, tilladelse, råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund Kommune
  90754/17
 • fra indvinder, råstof, tilladelse, råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund Kommune
  90756/17
 • Fra Shell: Tidsplan for etablering af BOS200 på Østerstrand
  94895/17
 • Fra Esbjerg Havn: Forespørgsel til MST om ændret slutafdækning, Sirius Havnedepot
  105846/17
 • Fra Esbjerg Havn: Nedlukning af deponi - Sirius Havnedepot, Esbjerg havn
  105842/17
 • Fra læge - Medd. vedr. sygemelding i henhold til Landsoverenskomstens §14. stk. 4.
  101697/17
 • Fra rådgiver RÅSTOF Ansøgning om grusgravning i Haagerup, Fåborg-Midtfyn
  98127/17

Udgående

 • Referat fra møde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune vedr. Sundhedscenter Haderslev den 20. februar 2017
  91566/17
 • Til rådgiver - ok til ekstra boring
  118097/17
 • Til borgere- orientering om endelig vedtagelse af råstofplan 2016
  106184/17
 • TIl COWI: Information om oplysninger på FTP om Mågehøj, Esbjerg
  83161/17
 • til Borger svar på sløjfning af boringer på Søbjergvej
  82024/17
 • Høring vedr. godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune - VS Godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By Hejnsvig i Billund Kommune
  83283/17
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, Godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund Kommune
  83267/17
 • Til MOE: Kommentarer til revideret oplæg, 461-80060
  83148/17
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: V1 kortlægning,, Stegholt 40, Aabenraa
  83308/17
 • Til borger: Oplysninger vedr sagen om Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  82190/17
 • Til Shell: Tidsplan for etablering af BOS200 på Østerstrand
  83103/17
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om bemærkninger til ansøgning om tilladelse til indvinding af ler på matr. nr. 180 m. fl. Skodsbøl, Broager
  82151/17
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om bemærkninger til ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. 180 m.fl. Skodsbøl, Brogager
  82146/17
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  82703/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ændring af læge navn.
  82219/17
 • Til SUM: Svar vedr. ændring af OUH's finansieringsprofil
  82678/17
 • Til kommunen, råstof, tilladelse, Høring vedr. godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune
  83280/17
 • Til Odense Kommune: Regionens svar på § 8-høring af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 110, Odense C
  82801/17
 • Til borger ang. Hovedvejen 35, Svendborg Kommune
  83125/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Vilstrupvej 6, 7100 Vejle.msg
  84613/17

12. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - ekstra boring
  118094/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  90688/17
 • Fra Fjordskolens bestyrelse - modtaget svar
  88524/17
 • Fra projekt Crossing IT - vedr. dagsorden for opstartsmøde
  82187/17

10. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Foreløbige situationsplaner med koncentrationer
  102910/17
 • Fra rådgiver, Status på fase 1 opdatering, Kolding-Vejle-Fyn
  95601/17
 • Tilbud fra Danmarks Statistik: Nettoflytning fordelt på indkomst 2015-2016 CRM:0152116
  83526/17
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende oplysninger vedr. kornsiloer reviderede oplysninger
  87411/17
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om undersøgelse for Kornsiloer på Fredericia Havn
  87396/17
 • Fra Faabborg-Midtfyn Kommune, Afslutning af §8-sag, Bygmestervej 2, 5750 Ringe
  87210/17
 • Fra indvinder RÅSTOF Råstofansøgning Strøjer Tegl
  93273/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Orientering i fh.t. sikring af indeklima, Østre Ringvej 38-40 i Ringe
  90369/17
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Re Sidste punkt til afklaring i fh.t. afsluttende rapport for Østre Ringvej 38-40 (boligblokkene).msg
  90370/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat vedr. påvist forurening og tanke samt spørgsmål vedr. § 8, Skovvej 8, 5750 Ringe
  90867/17
 • Fra Danbolig: Forespørgsel vedr. Isgårdsvej 9
  89611/17
 • Fra borger, Råstof, videresendt mail med klage over støvgener
  114618/17
 • Fra NIRAS, Råstof, mail med tilrettet VVM-redegørelse v 2.2
  114634/17
 • Bemærkning til referat af styregruppemøde 8/3
  110402/17
 • Referat af styregruppemøde 8/3
  112469/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  121046/17
 • fra bygningsstyrelsen Fælles mødelokale Ribe
  82062/17
 • fra Odense Kommune - Odense Gasværk - et stemningsfoto fra 1940
  82698/17
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af materiale, Aage Grams Vej 1, Vojens, lokalitetsnummer 543-40556
  80665/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering
  81353/17
 • Fra NIRAS: Materiale vedr. fejl analyser på Refsvindinge Vandværk
  81145/17
 • Fra NIRAS: Materiale vedr. fejl analyser på Refsvindinge Vandværk
  81147/17
 • Fra Vejle Kommune: §8-tilladelse iht. jordforureningsloven - Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  81488/17
 • Fra Rambøll. Møde på Flensborgvej 9a
  80807/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, SV: Orientering om jordforurening under sti til Moseparken i Faaborg
  81302/17
 • Fra NIRAS: Jordanalyse fra lille felt ved værksted
  80758/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Spm til jordtilkørsel, Andholm Grusgrav
  81163/17
 • Opstartsmøde - projekt
  81270/17
 • Sundhedsstyrelsen: indsigelsesmulighed for to specialfunktioner
  81197/17
 • BILAG fra Odense Kommune - højopløst foto af Odense Gasværk set fra N - 1940.jpg
  82702/17
 • Fra Niras: Revideret økonomi for Shell
  83094/17
 • Fra SUM: Spørgsmål til ændring af OUH's finansieringsprofil
  82673/17
 • fra DMR - Re: Odense Gasværk - et stemningsfoto fra 1940
  82759/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Torvet 1, Ulkebøl
  83284/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Forlængelse af tilladelse til §19, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81680/17
 • Tilbagemelding på ansøgning
  85394/17
 • VS: Tilbud fra Danmarks Statistik: Nettoflytning fordelt på indkomst 2015-2016 CRM:0152116 - image001.jpg
  83532/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Gammelbyvej 27, 7323 Give.msg
  84601/17
 • Til Nybolig Aabenraa: Sagsstatus for Stegholt 40, Aabenraa
  82912/17
 • Til Borger: kopi af mængdeoversigt over tilkørt slagge, Stendetgårdsvej 20, 6100 Haderslev
  80991/17
 • Til Nymølle Stenindustrier: Svar vedr arkivoplysninger, Andholm Grusgrav
  81175/17
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  81414/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-06059 – Albanigade 19, Odense C Mail 1/2
  80435/17
 • Til Aabenraa Kommune: Anmodning om kopi af miljøgodkendelse til nedknusning af asfalt og oplag af asfalt på matr. 1 og 118 Sdr. Hostrup, Ensted
  80759/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 2/5
  80578/17
 • Fra Meldgaard Miljø: Aftalt nyt møde vedr ansøgning om forlængelse af dispensation, Eltangvej 140. Kolding
  80545/17
 • Til Fredsericia Kommune: Svar vedr. vandprøvetagning i forbindelse med etablering af kanaler mv. på Oldenborggade.docx.DOCX
  80847/17
 • Til Tilsynet: Oversendelse af klage
  81351/17
 • Til Franck Geoteknik. Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 4/5
  80570/17
 • Til COWI: Kommentarer til notat-udkast - monitering 8, 479-81022
  81455/17
 • Til Sønderborg Kommune: Ingen bemærkninger til mellemdeponering af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejdet ved Sønderborg Tower & Water (Alsik), Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81307/17
 • Til projekt Survival Skills - spørgsmål til halvårsrapport
  81493/17
 • Til borger - svar på spørgsmål
  81390/17
 • Svar fra projekt Survival Skills på opfølgende spørgsmål vedr. halvårsrapporten
  81497/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 3/5
  80572/17
 • Til Kolding Kommune ang. Platinvej 8, Kolding
  81123/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 5/5
  80573/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-00213 – Albanigade 15, Odense C [Sagsnr.:07/5101] Mail 1/5
  80576/17
 • Til Franck Geoteknik: Lok. 461-06059 – Albanigade 19, Odense C Mail 2/2
  80442/17

9. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - ekstraudgifter i forbindelse med borearbejde
  118211/17
 • Fra rådgiver - ekstraudgifter i forbindelse med borearbejde
  118081/17
 • Fra Rybners: vedr. MissionEUX
  114946/17
 • TV2 Fyn: Aktindsigtsanmodning
  90031/17
 • fra lejer - Undersøgelsesnotat vedr. forureningsundersøgelse - Agerhatten 9, 5220 Odense SØ
  89053/17
 • Fra yder: Opsigelse af vagtydernummer
  91624/17
 • TV2 Fyn: Revideret aktindsigtsanmodning
  90035/17
 • Til PKO-sekretariaterne revideret referat af møde den 01-03-2017
  84527/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering vedr. § 8-pligt, Sundvænget 5, 5600 Faaborg
  86589/17
 • Fra Ditmer: System til registrering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse.
  95402/17
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende undersøgelsespåbud til Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  79720/17
 • Fra Willis: Der skal indhentes nyt forsikringscertifikat
  79650/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen siger tak for hjælpen
  80021/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang Øresundsvej 9, Esbjerg N.
  79561/17
 • Fra Odense kommune: §8-tilladelse, Energivej 30
  79813/17
 • Borger: Aktindsigtsanmodning
  79986/17
 • Fra Fredericia Kommune: Mødeindkaldelse, Dialogforum for grundvandsbeskyttelse, Fredericia
  80902/17
 • Fra Sønderborg kommune, ang Sundgade 27-33 i Sønderborg
  80352/17
 • fra Odense Kommune, mail - Høring af udkast til tilladelse til nedrivning, Stationsvej 12A-12C
  81730/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  82751/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  80565/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Torvet 1, Ulkebøl
  80495/17
 • Fra Ejlskov: vedr. historiske oplysninger på byggefelt 60, 59 og 58, FredericiaC
  80629/17
 • Fra Kolding Kommune ang.Søbjergvej 8, Vamdrup
  80381/17
 • Fra Kolding ang. Søbjergvej 8, Vamdrup
  80389/17
 • fra ansøger - Underskrevet ansøgning
  80624/17
 • Fra Fanck Geoteknik: henvendelse - lok. 461-06059 og lok. 461-00213
  80510/17
 • Fra Franck Geoteknik. henvendelse - lok. 461-06059 og lok. 461-00213
  80517/17
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast til § 8 tilladelse, Sundgade 27, Sønderborg
  80345/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, SV: Orientering om jordforurening under sti til Moseparken i Faaborg
  80594/17
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende undersøgelsespåbud til Nagro A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  79707/17
 • Fra Fysio Danmark Odense vedr. opsigelse af ydernummer
  80038/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Energivej 30, Odense S
  79690/17
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til udhus på Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  78808/17
 • Internt: 043028 er lukket automatisk.
  78923/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på forspørgsel til embedslægen, tidl losseplads Møgehøj
  79464/17
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  79804/17
 • Fra Faaborg kommune:Kommunen spørger til hvordan regionen kan se at jorden er forurenet
  80002/17
 • fra varde kommune § 8-ansøgning Hannevangvej 105, Janderup
  80702/17
 • Fra Innovationsfonden: Underskrevet samarbejdsaftale ml Innovationsfonden og Region Syddanmark
  80455/17
 • Fra Vejle Kommune: Korrespondance vedr. vinylchlorid, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  81520/17
 • Fra Borger: høringssvar til V1 varsling, matr. 1 og 118 Sdr. Hostrup, Ensted
  80364/17
 • Fra BechBruun: Kvittering for modtagelse, Jordplan Fyn 2006
  79171/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendelse til etablering af multihytte u. §8-tilladelse, Vadehavsskolen, Haulundvej
  79878/17
 • Fra COWI: Endelig revnenotat samt erklæring til grundejer
  79122/17
 • Fra IRF: Invitation til IRF's Forårsmøde 10.-11. maj 2017
  79799/17
 • Materiale fra ejer, kommentar til varsel, Aftensang 12A, Egtved
  79660/17
 • fra DMR - tråd om mødetidspunkter ang. boliger på Odense Gasværk
  82674/17
 • Til PKO-sekretariaterne - Godkendt referat af møde den 01-03-2017
  84523/17

Udgående

 • Til rådgiver - ok til ekstraudgifter
  118087/17
 • Til rådgiver - ok til ekstraudgifter
  118215/17
 • Til ansøger, anmodning om supplerende oplysninger
  103935/17
 • TIL DMR: Dagsorden til opstartsmøde for pulje 59 og 60
  105339/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  121031/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  120983/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtydernummer 152064
  79999/17
 • Til BechBruun: Svar på aktindsigt - Jordplan Fyn med bilag I
  78940/17
 • Til BechBruun: Svar på aktindsigt vedr Jordplan Fyn 2006 II
  78946/17
 • Til Faaborg-kommune: RSD oplyser om kvalitetskriterier fra MST
  80016/17
 • Til PLO - Medd. vedr. Praksishandel i Ribe
  80112/17
 • Til Rambøll: Vedr. tilbagemelding på forespørgsel om historik og undersøgelser på tre lokaliteter i Odense
  79975/17
 • Svar på henvendelse vedr. lokalitet 575-80024, Koldingvej 50, 6600 Vejen
  80295/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  79321/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-00139 - mail nr. 3
  80032/17
 • Til Grundejer og skat: Mail - Afgørelse om, at Tårnvej 13, 5800 Nyborg udgår af kortlægningen
  79283/17
 • Til Sor, DAk-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Ribe
  80117/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksisophør og overtagelse af praksis efter udbud.
  80124/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - Opfølgning på tilsyn og sikkerhedsstillelse - matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm og 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  79265/17
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for ejendommen Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten, matr. nr. 1a Engelsholm Hgd., Nørup, lok. 605-00701
  79276/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af cvr nr.
  79033/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale på lok. 461-00139 - mail nr. 1
  79980/17
 • Til Ejendomsmægler: Svar på forespørgsel om forureningen
  79501/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Alsvej 60-66, Sønderborg
  79373/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - svar på mail om opfølgning på tilsyn og sikkerhedsstillelse-matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm og 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme
  79255/17
 • Til Villemoes Teglværk - mail med tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  78905/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale på lok. 461-00139 - mail nr. 4
  80037/17
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale for lok. 461-00139 - mail nr. 2
  79997/17
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for Energivej 30, 5260 Odense S, matr.nr. 2h, Volderslev By, Stenløse, lok.nr. 461-80066
  79731/17
 • Til Udbetaling DK: Spørgsmål fra grundejer sendes videre
  79890/17
 • Til ansøger ang. projekt
  80267/17
 • Til Rambøll: Mailkorrespondance vedr. fremsendelse af sagsmateriale på lok. 461-00139
  80040/17
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar til etablering af p-plads, Havnegade 120, 5000 Odense C
  80211/17
 • Til Esbjerg Kommune: Dialog vedr multihytte Vadehavsskolen, Haulundvej
  79884/17
 • Til Grundejer: Mail med afgørelse om, at Tårnvej 13, 5800 Nyborg udgår af kortlægningen samt bilag
  79315/17
 • Til ansøger vedr. OPI-projekt
  80265/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Påbud om oprensning af jordforurening trækkes tilbage samt varsling af påbud om yderligere undersøgelse af forureningen. Pon Power, Øresundsvej 9, Esbjerg N.
  80192/17
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for matr. nr. 6gk Brejning By, Gauerslund, lok.nr. 603-00361
  78787/17
 • Til Realkredit Danmark: fremsendelse af afgørelsesbrev lok. nr. 607-00297.
  79305/17
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  79803/17
 • TIl ejendomsmægler - FORSP "SV: Vedr. kortlægningssagen på Nyborgvej 83, 5853 Ørbæk"
  79668/17

8. marts 2017

Indgående

 • Udkast til tekst på alle parternes hjemmeside_070317_inkl Tue.docx
  78090/17
 • Fra Diabetesforeningen: Materialer til hjemmesiden ang. PIFT
  78089/17
 • image001.jpg
  81840/17
 • Fra ERST: Beslutningsreferat fra møde 22/2 i indstillingsudvalget
  81839/17
 • fra ansøger, ideoplæg, OPI
  103920/17
 • Fra DMR - tilbud
  93069/17
 • Fra DMR - Tilbud
  92195/17
 • Fra Rambøll - Tilbud
  92190/17
 • Fra Rambøll - Tilbud
  93067/17
 • fra landinspektør, råstof, tilladelse, 71 Allerup by, sneum i esbjerg
  106167/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. arrangement
  120842/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  120835/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. arrangement
  120839/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om supplerende jordprøveudtagning, 451-50085
  83647/17
 • Dagsorden og bilag til bestyrelsesmøde i Partnerskab for Østersøturisme d. 13. marts
  80633/17
 • Sag til udvalg for regional udvikling om udbud af driften på Vestbanen
  80446/17
 • proces til udvalg for regional udvikling om udbud af driften på Vestbanen - Godkendelse af proces for udbud Vestbanen - RSD.docx
  80449/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  81490/17
 • Fra Realkredit Danmark: forespørgsel om V1 registrering - Lollandsgade 7-9 Vejle
  78864/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  78649/17
 • Fra Spektrum Advokater: henvendelse - lok. 611-00128
  78908/17
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til opførelse af grejskur på Brejning lystbådehavn
  78780/17
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om historik og undersøgelser på lokaliteter i Odense
  79973/17
 • Fra Tønder Kommune: fremsendelse af accept til udlægning af slagge under stalde, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  78656/17
 • Fra SUM: Status på senge i kvalitetsfondsprojekterne
  80076/17
 • fra Langeland Kommune - SV: ingen offentlig indsats ift. havn - SV: Forurening på Havnegade 9, Rudkøbing
  78262/17
 • VS: Afmelding af ydernummer
  78432/17
 • Fra DGE, beder om historisk materiale 461-00195
  78123/17
 • Fra COWI: Vil gerne modtage afgørelse via brev
  78132/17
 • Klage over afslag på aktindsigt
  78574/17
 • Fra projekthaver - VS: OEDK projekt
  78043/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Damgade 32, 6430 Nordborg?
  77532/17
 • Fra DGE: henv vedr. Historisk materiale 461-56500
  78720/17
 • Henvendelse vedr. Koldingvej 50, Vejen, 575-80024
  80294/17
 • Fra/Til Borger: korrespondance vedr. hvor der er udlagt slagge under en stald, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  78630/17
 • Fra Ejlskov: henv. vedr. Historiske oplysninger byggefelt 58, 59 og 68 Fredericia Havn
  78956/17
 • Fra Svendborg kommune: Regionens høringssvar er tilstrækkeligt til at kommunen kan foretage deres vurdering
  77633/17
 • Fra Borger - kvittering
  78157/17
 • Fra ejendomsmægler - FORSP "henv. om oplysninger til kortlægningen af Nyborgvej 83, 5853 Ørbæk"
  79653/17

Udgående

 • Til borger ang. Søndre Tovrupvej 5, 6705 Esbjerg Ø
  77841/17
 • Til Svendborg kommune: RSD oplyser at der ikke er §8-pligt
  77586/17
 • Til Willis: Nyt forsikringscertifikat
  77493/17
 • Til COWI og Odense kommune: Mail med kopi af afgørelse om ikke kortlægning samt kortbilag
  78154/17
 • Til Kolding Kommune ang. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  77738/17
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - bemærkninger til undersøgelsesnotat mm - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  78239/17
 • Til Borger: Sagsmateriale for Fynsgade 2, Sønderborg
  77402/17
 • Til COWI: RSD har noteret sig af lettere forurened jord er fjernet
  77752/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på forespørgsel - §8 tilladelse ufornøden på Engelsholmvej 6, Bredsten
  78335/17
 • Til SWECO - Jernvej 2, Vejle - yderligere materiale
  78081/17
 • Til Nordsøkommissionen: Vedr. samarbejde
  79232/17
 • Til Home: Svar på henvendelse, Vinkældervej 20A, 5000 Odense C
  78712/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  120850/17

7. marts 2017

Indgående

 • Fra SWECO - tilbud
  93064/17
 • Fra SWECO - tilbud
  92185/17
 • Fra Diabetesforeningen: Svar ang. beskrivelse af kompetenceudvikling til udbredelse af PIFT
  77132/17
 • Fra Københavns Kommune: PIFT invitation til netværksmøde 9. maj 2017
  76765/17
 • Fra grundejer - Accept af kompensation for 6 boringer
  76668/17
 • Fra Esbjkerg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  76605/17
 • Fra Kolding kommune: henv vedr. Afgørelse efter jordforureningsloven Helligkorsgade 16 kortlægges ikke
  76353/17
 • Fra Odense kommune: Kommunen vil lige sikre sig at regionen har alt relevant materiale i sagen
  77052/17
 • Mail vedr. yder: er lukket automatisk.
  76016/17
 • Fra Nybolig Erhverv, Telefonhenvendelse vedr. matr.nr. 100o, som er til salg
  77185/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. lok. 445-55006 Algade 68, 5500 Middelfart
  77454/17
 • Fra Vejen Kommune: Forspørgsel fra Vejen Kommune i forb. med udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77806/17
 • Svar fra Region Midt
  77440/17
 • Tlf. henv. spørgsmål vedr. procedure ved evt. ændring af arealanvendelse, Fynsgade 2, Sønderborg
  76997/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om yderligere forureningsfund ifm OM, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  76821/17
 • Fra Aabenraa Kommune: Kommunens stilling i sagen, St. Okseø 1
  77255/17
 • Telefonhenvendelse vedr. Lollandsgade 7-9, 7100 Vejle
  77278/17
 • Fra Klagenævn -Orientering om sagsbehandlingstid
  78279/17
 • Fra Borger - findes der et senere brev?
  78153/17
 • redegørelse fra yder
  77485/17
 • RSI-direktørmail nr. 3/2017
  78437/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. placering af gartneri - Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  78175/17
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel - §8 tilladelse ufornøden på Engelsholmvej 6, Bredsten
  78194/17
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for svar i forb. med forespørgsel ved udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77820/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med spørgsmål til §8-pligt overfor overfladevand
  77560/17
 • Fra Odense Kommune: ref af møde i styregruppen den 23/2 2017
  77794/17
 • Fra Sønderborg Kommune: § 19 tilladelse til mellemdeponering af overskudsjord ved Sønderborg Havn
  77517/17
 • Fra vagtlægen: Brev med anmodning om ændring fra cpr. til cvr. nr.
  78515/17
 • Fra BechBruun: Aktindsigt - Jordplan Fyn med bilag
  78919/17
 • Fra Skårup Entreprenørforretning - opfølgning på tilsyn - matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  79246/17
 • Fra praksis - medd. vedr. nyt cvr nr i praksis
  79029/17
 • Fra NIRAS: Resultater af poreluft under værkstedsgulv
  76781/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunen fremsender udkast til §8 snarest
  77062/17
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. Glibstrupvej 61, Varde
  77237/17
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr ny miljøgodkendelse på Eltangvej 140, 6000 Kolding
  76075/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet reetableringserklæring
  76284/17
 • Fra Meldgaard:Svar om mulighed for tilsyn, Eltangvej 140
  76489/17
 • Fra Borger, Ønsker kopi af kortlægningsbrev fra 2002
  77284/17
 • fra DMR, mail - Odense Gasværk. undersøgelses oplæg,
  78681/17
 • Fra Home: Henvendelse, Vinkældervej 20A, 5000 Odense C
  78700/17
 • Fra Realkredit Danmark: henv vedr. 6. julivej 67, 7000 Fredericia 60700297.
  79290/17
 • Fra indvinder RÅSTOF spørgsmål ang opstart Jordløse
  79330/17
 • Aktindsigtsanmodning om støtte til foretagelsen af hymenrekonstruktion (rekonstruktion af jomfruhinder)
  79095/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Tilladelse til mellemdeponering af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejdet ved Sønderborg Tower & Water (Alsik), Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  81716/17
 • Fra borger: Aktindsigt, Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  82179/17
 • Fra COWI: Henv vedr sagsmateriale for 561-00204, Fovrfeld Deponi, Esbjerg
  83158/17
 • Forespørgsel Jacob A. Riis museum i Ribe
  93602/17
 • Campus Odense - referat fra møde i styregruppen den 23/2 2017
  92613/17
 • Fra Ugebrevet A4/Avisen.dk: anmodning om aktindsigt
  85757/17
 • Berlingske Business: Vedrørende aktindsigtsanmodning
  87065/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  87039/17
 • Udkast til godkendelse: Evalueringsrapport for Medstrøm (012)
  90309/17
 • TV2 Fyn: Aktindsigtsanmodning
  90032/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  120818/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  120814/17
 • Fra NIRAS, Råstof, opfølgning på spørgsmål ang. VVM-redegørelse
  108540/17
 • Fra borger - SV: Att: Jesper Lindgren Gregersen. Journal nr. 09/12099. Lok. nr. 575-81110 – Høringssvar.
  107007/17

Udgående

 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering
  76745/17
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Aftale om tilsynsdato, Eltangvej 140
  77395/17
 • Til MOE: Tilbagemelding på udbud, Rugårdsvej 308, Odense
  77705/17
 • Til COWI: Tilbud ønskes på supplerende geologi og oplæg
  76799/17
 • Til NST: Svar vedr teknisk rapport på Store Okseø, Aabenraa Kommune
  76101/17
 • Til Nyborg Kommune: Høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  76092/17
 • Til COWI - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 1 af 2
  76572/17
 • Til borger: Ansøgningsskema til boligundersøgelse, Skovbakken 7, 5560 Aarup
  76971/17
 • Til MidtConsult - Opfølgning på forespørgsel Havnegade 12-14, Odense C - ej offentlig indsats overfor overfladevand
  77205/17
 • Til COWi - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 2 af 2
  76576/17
 • Rykker sendt til Slagelse Kommune vedrørende Egely Bobjerg Skovgaard og Frørupvej
  76964/17
 • Til Vejle Kommune: Svar ved §8 til kommende projekt på lok. 603-00361
  77154/17
 • Til Odense kommune: Regionen har alt materialet kommunen har fremsendt
  77057/17
 • Til DSB: Kvittering for info om ejerskifte, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  76635/17
 • Til Borger, fremsendelse af rapport fra forureningsundersøgelse på din grund
  77144/17
 • Til Meldgaard: Svar vedr mulighederne for tilsyn, Eltangvej 140
  76502/17
 • Til Danske Regioner: Information omkring vedtaget model for opgaveoverdragelse i Region Syddanmark
  75965/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af rapporter m.m. på sagen fra lok. 603-00361 - Brejning Marina
  77175/17
 • Til Nybolig Erhverv, svar på henvendelse vedr. 479-70217, mart.nr. 100o Græsholmene, Svendborg Jorder
  77186/17
 • Til SWECO - sagsmateriale - lokalitetsnr. 631-02074 - Jernvej 2, Vejle
  77349/17
 • Til COWI - AKTINDSIGT - Opfølgning henvendelse 10. februar 2017 - 541-05706
  76617/17
 • Til DLG ang.af Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming
  77162/17
 • Til Vejen Kommune: Svar på forespørgsel i forb. med udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77813/17
 • Til DMR: Tilbagemelding top udbud, Rugårdsvej 308, Odense
  77708/17
 • Til North Sea Region Programme: Vedr. konference
  77548/17
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding på sag vedr. lok. 445-55006 Algade 68, 5500 Middelfart
  77464/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Middelfartvej 305, 5200 Odense V.msg
  77817/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Damgade 32, 6430 Nordborg?
  77267/17
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om regionens arbejde, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  76584/17
 • Til COWI - AKTINDSIGT - Opfølgning henvendelse 10. februar 2017 - 541-05706
  76615/17
 • Til DMR: Regionens godkendelse af oplæg til oprensning af forurening, Roersvej 33, 5000 Odense C
  76321/17
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr kommunens holdning til miljøgodkendelse og lokalplan, Eltangvej 140, 6000 Kolding - etape 5 og 6 (og 2)
  76106/17
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. § 8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  77018/17
 • Til borgere - Opdateret situationsplan til kommentering som aftalt- Nannasvej 1, Ringe
  77115/17
 • Til Odense kommune: RSD er enige med kommunen i simpel §8
  75881/17
 • Til COWi - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 2 af 2 - 541-00601
  76627/17
 • Til COWI - Aktindsigt - Sagsmateriale fra Landsarkivet 8-52-21-6-541-1-89 - mail 1 af 2 - 541-00601
  76625/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  120826/17
 • Til parter, Råstof, mail med endelig tilladelse
  106410/17

6. marts 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Referat af møde arbejdsgruppe sårbare gravide
  75850/17
 • 060317 - Referat - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide.docx
  75851/17
 • Fra Orbicon - tilbud
  92178/17
 • Fra Boreentreprenør - Faktura for sløjfning inkl. oversigt
  103642/17
 • Fra rådgiver, Råstof, planlægning, Opsummering af møde, 6/3-2017
  74896/17
 • Fra Kogsgaard Miljø ang. Linde Allé 7, 6400 Sønderborg
  75427/17
 • fra Odense Kommune - Udkast til §8 tilladelse til bolig middelfartvej 364 Odense.msg
  74370/17
 • Fra Orbicon: Vedrørende Søndersø - ledningsplaner
  74830/17
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering fra kommunen på regionens svar, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  75425/17
 • NST: Rykker for afgørelse, Store Okseø
  75287/17
 • Tal for regionen
  75017/17
 • Fra COWI: Projektet har ikke brug for brev omkring ikke kortlægning på nuværende tidspunkt
  75616/17
 • Redegørelse fra klinik af 6. marts 17
  74334/17
 • Fra COWI: Kvittering for modtagelse af materiale
  75630/17
 • Fra Vejle Kommune: Forspørgsel om kortlægningsbrev på lok. 605-00701
  75217/17
 • Fra Miljøstyrelsen: mail vedr. afslutning på oprensnig. Slutrapport efter oprensning af spild ved TK 1
  75080/17
 • Regnskabsbemærkninger til R2016 samt genbevilling_Mette Yung Philipsen.xlsx
  77285/17
 • Fra COWI: Efterspørger teknisk notat
  75625/17
 • Fra COWI: Mail med navn på sagsbehandler ved kommunen samt oplysninger om lettere forurenet jord
  75618/17
 • Fra: Yder
  77688/17
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart.
  77640/17
 • Præliminærrapport fra Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme
  78957/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - SV: Undersøgelsesnotat - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  78210/17
 • Fra COWI, Telefonhenvendelse vedr. Højagervej 5a, Vorbasse
  77117/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til RSDK Kulturpulje 2017
  76468/17
 • Fra Fredericia kommune: mail til rådgiver - godkendelse af rev undersøgelsesoplæg - Nymarksvej 37-41, Fredericia
  76842/17
 • Fra Rambøll: Opdateret udkast til rapport om fluxmålere
  75791/17
 • Fra Advokatfirma, Telefonhenvendelse - besvaret telefonisk
  77114/17
 • anmodning
  76826/17
 • Fra ansøger: Ansøgning til RSDK Kulturpulje 2017
  76458/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune, Kopi af mail til borger, Sdr. Højrupvejen 42, Ringe
  80650/17
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik, mail med miljørapport, Jernbanegade 11, 5750 Ringe
  80218/17
 • Projektide vedr. vejledning
  78942/17
 • Tilbagemelding fra projekt
  85388/17
 • Fra Jysk fynske medier: Anmodning om aktindsigt
  85762/17
 • Fra FAS: Opfølgning på forhandlinger om afvikling af resultatløn for lægelige direktører. (Id nr.: 481591)
  84564/17

Udgående

 • Fra Orbicon - tilbud
  93061/17
 • Til kommuner, erhvervsorg. m.m. - invitation til workshop om fjernvarme, 5. april i Vejle
  81909/17
 • Til rådgiver, Råstof, planlægning, Bemærkninger til møde, 6/3-2017
  74900/17
 • Til Nybolig - Svar på sp. vedr. gartneriet
  76737/17
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse
  76693/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  76251/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76299/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76333/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76305/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76313/17
 • Til Partnerskabet for Vestkystturisme ang. spm. til ansøgning
  75689/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76329/17
 • Til borger: Svar på spm vedr forureningssituation, Torntvedvej 7
  74565/17
 • Til COWI: Godkendelse af revne-notat
  74829/17
 • Til borger, vedr. Vestergade 27 Aabenraa
  76319/17
 • Til PLO, SRO, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Ørbæk
  74346/17
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. opfølgende dokumentation, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  75082/17
 • Til Borger: Vedr. slaggeudlægning under stald, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup, lok. 550-81260
  75055/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  74740/17
 • Til boger, vedr. Borggade 10B, Gråsten
  74531/17
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Anmodning om oplysninger om oprensning af forurening i forbindelse med nedlægning af skydebane HJV L4117 tilbage i 2004-2006 (forsvarets sagsnummer HJV L/4117/063.5/20002349/048)
  75518/17
 • Til DMR: SV: Oplæg til supplerende undersøgelser på Strandvejen 254, Middelfart
  74538/17
 • Til Odense kommune: RSD er enige med kommunen i en simpel §8-tilladelse
  75224/17
 • Til Assens Kommune: Anmodning om oplysninger i ældre sag vedr. nedlægning af skydebane HJV L4117, Neversvej, 5690 Tommerup
  75192/17
 • Til Aabenraa Kommune: SV: Ramsherred 30, 6200 Aabenraa - §8 tilladelse til byggeri.
  74945/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Ringe
  74942/17
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Praksishandel i Ringe
  74949/17
 • til Langeland Kommune - ingen offentlig indsats ift. havn - SV: Forurening på Havnegade 9, Rudkøbing
  75325/17
 • Til Fredericia kommune: kommentarer til undersøgelsesrapport for byggefelt 59 og 60, FredericiaC
  74365/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af to rapporter for lok. 603-00361
  75169/17
 • Til COWI: Mail med teknisk notat og oversigtskort
  75628/17
 • Til Skårup Entreprenørforretning - Udløb af klageperiode - råstofindvinding matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  75012/17
 • Til NIRAS: Kortbilag for område SØ, Skrydstrup Flyveplads
  75098/17
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  74534/17
 • Til mst, besvarelse på henvendelse, vedr. Løkkeby Strandvej 8c, 5953 Tranekær
  75275/17
 • Til COWI: RSD oplsyer at ejendommen på baggrund af undersøgelsesresultater ikke kortlægges
  75612/17
 • Til COWI: Mail med oplysninger om lettere forurenet jord og udgået brev
  75622/17
 • Til borger, vedr. Borggade 10B, Gråsten
  74524/17
 • til Odense Kommune - sender frivillig undersøgelse, GASA, Lavsenvænget 1
  74660/17
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksisahandel i Ørbæk
  74349/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. lok. 605-00701, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten - kortlægningsbreve og sagsmateriale
  75520/17
 • Til Odense Kommune - orientering om GV-forurening samt Afgørelse om at ejendommen ikke kortlægges - Løkkegravene194, 5270 Odense N
  75483/17
 • Til vagtsekretariatet - vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Ringe
  75450/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på udskiftning af kompagnon i praksis
  74793/17
 • Til borger ang. Lundsbjergvej 3, 6760 Ribe
  75099/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. "Kulgrunden", Havnegade 4, 5500 Middelfart og beliggendheden i forhold til Lillebælt
  75751/17
 • Til virksomhed ang. projekt
  90831/17
 • Til borger: Orientering om monitering
  96739/17
 • Til borger: Orientering om monitering
  96747/17
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om monitering
  96733/17
 • Til borger: Orientering om monitering
  96751/17

5. marts 2017

Indgående

 • Re: Referat fra møde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune vedr. Sundhedscenter Haderslev den 20. februar 2017 til godkendelse
  91569/17
 • Fra COWI: Træer på 232 er plantet
  74341/17
 • Fra Tandlægeforeningen
  83051/17
 • Fra Tl.foren.
  83058/17

4. marts 2017

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hundstrupvej 35, 5750 Ringe.msg
  77767/17

3. marts 2017

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune. Svar på orientering om fri fase Nyborgvej 438 Skårup, DK-Tank
  96861/17
 • Fra Green TEch Center - Referat af SE2M møde 28/2
  81902/17
 • image001.jpg
  81901/17
 • Referat af arbejdsgruppemøde Smart Energy2Market den 28.02.17.docx
  81904/17
 • Fra Odense Kommune, Mail vedr. afslutning af sag om forureningsundersøgelse efter spild med hydraulikolie ved motorvejen, matr.nr. 7000æ Kristiansdal Hgd., Dalum
  81687/17
 • Svarkvittering fra RH: vedr. ændring af aldersgrænse for pædiatriske patienter jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan for pædiatri
  83834/17
 • Fra Inspiring Denmark: Svar på forespørgsel om assistance til workshops
  76286/17
 • Fra COWI: Mail omkring afgravning af lettere forurenet jord
  77030/17
 • Fra Nybolig - Sp. vedr. 430-81526 og gartneriet
  76725/17
 • Fra Lægen: mail med anmodning om lukning for tilgang af nye patienter
  75580/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med revideret undersøgelsesoplæg Nymarksvej 37-41, Fredericia
  75382/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. analyseresultater fra jordflytning på Hanvegade 4, 5500 Middelfart
  75748/17
 • Fra Aabenraa Kommune. Ramsherred 30, 6200 Aabenraa - §8 tilladelse til byggeri.
  74773/17
 • Fra NIRAS: Henv. vedr Albanigade 19, ODense C
  74064/17
 • Fra Haderslev Kommune. SV: Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73141/17
 • Fra COWI: Revideret revnenotat og erklæring
  73664/17
 • Fra Læge - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  73261/17
 • Fra Diabetesforeningen: Udsending af nye Familiekasser til PIFT
  73464/17
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde på matr. nr. 5601e, Sønderborg - Alsik, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  75270/17
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om rapport fra 2005 for lok. 603-00361
  75166/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med revideret undersøgelsesoplæg - Nymarksvej 37-41, Fredericia
  74372/17
 • Fra Rambøll ang Oprensning på Søndere Tovrupvej 5 i Esbjerg
  75442/17
 • Fra Nybolig - Sp. vedr. lok. 425-00568 og gartneri
  76689/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Slotsgade 26 i Gråsten
  75108/17
 • SV: Klage over patienttransportens telefoniske respons på bestilling af sygetransport
  73091/17
 • Fra Realmælerne: Henv. vedr Viebæltet 1, 5700 Svendborg Lokalitetsnr. 479-00050
  73647/17
 • Fra Realmæglerne: Kvittering for modtagelse af svar vedr Viebæltet 1, 5700 Svendborg Lokalitetsnr. 479-00050
  73714/17
 • Fra CLEAN WKHYG månedsopfølgning februar 2017
  73314/17
 • Orbicon - Råstofsagsbehandling, Marts 2017
  74166/17
 • Fra ansøger: Fremsendelse af bilag
  73626/17
 • Frao MOE: Tilbud på VTO-undersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  73359/17
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  74224/17
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Dialog om ansøgning om forlængelse af dispensation., ELtangvej 140, Kolding
  74006/17
 • Fra PLO - Læge ønsker at trække sin ophørsmeddelelse tilbage, da det er en fejl at den tidligere er blevet fremsendt (Id nr.: 478560)
  73663/17
 • Fra NIRAS: Grundejer har kommentar til retableringserklæring
  73277/17
 • Telefonhenvendelse om værditabsordningen, 430-81080, Nyborgvej 18
  73497/17
 • Fra Nybolig: Supplerende henvendelse Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  74137/17
 • fra vejle kommune dokumentation for bortgravelse af mellemdepot. jordanmeldelser og analyser fra RGS90 fra kloakprojektet ved Hornstrup Mølleby
  74094/17
 • fra vejle kommune Vedr. afslutning af §19 tilladelse til mellemdeponering af jord fra separatkloakering i Hornstrup Mølleby
  74101/17
 • Fra Langeland Kommune, Mail vedr. opfyldelde af påbud på Slåvænget 7, 5932 Humble
  84583/17
 • VS: Klage over patienttransportens telefoniske respons på bestilling af sygetransport
  86536/17

Udgående

 • Til DMR: OK til analyse af fri fase hos Intertek, Nyborgevej 438, Skårup
  96866/17
 • Til Arbejdsgruppe: Ekstra materiale fra SVS til mødet i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide - 6. marts 2017
  73481/17
 • Til Diabetesforeningen: Bestilling af Familiekasser til PIFT
  73410/17
 • Til Diabertesforeningen: Bestilling af Familiekasser til PIFT
  73377/17
 • Anmodning ved anbringelse-blank logo.docx
  73319/17
 • Til Arbejdsgruppe: Ekstra materiale fra SLB til mødet i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide - 6. marts 2017
  73318/17
 • Anmodningsskabelon-blank logo - inkl vejledning.docx
  73321/17
 • Til arbejdsgruppe: Materiale til mødet i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide - 6. marts 2017
  73035/17
 • Svar på tlf. henvendelse Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  73440/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse. Aage Grams Vej 1, Vojens, lokalitetsnummer 543-40556
  73904/17
 • TIl DMR: Svar vedr Gram Equipment - adgang via FTP, 543-40556
  74204/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på læges udtæden af kompagniskabet
  74170/17
 • Ejdm. Birthe P: Forureningsbekrivelse og link til Værditabsordningen, Nyborgvej 18, lok nr 430-81080
  73509/17
 • Til Borger: Ny reetableringserklæring til underskrift
  73411/17
 • Til Borger: Revideret V2-afgørelse, Helgolandgade 13, 6700 Esbjerg.doc
  74155/17
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  73446/17
 • Til Borger: Svar på spørgsmål til erklæring
  73286/17
 • Til NIRAS: Svar vedr henv Albanigade 19, Odense C 2/2
  74076/17
 • Til NIRAS: Vedr. plantegennemgang
  73395/17
 • Til PLO - svar vedr. læge der ønsker at trække sin ophørsmeddelelse tilbage
  73673/17
 • Til Borger: BILAG - Boligerklæring, Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg.docx
  74161/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve for lok. 603-00361
  73179/17
 • Til Realkredit Danmark - svar på henvendelse vedr. Vejlevej 135, Fredericia.
  73158/17
 • Til ansøger: Vejledning vedr. projektide
  73835/17
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  74144/17
 • Til NIRAS: Svar vedr henv.Albanigade 19, Odense C 1/2
  74071/17
 • Til DMR. SV: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73185/17
 • Til Borger, Vedr. nedrivring af driftsbygning på Sdr. Højrupvejen 42, 5750 Ringe
  73405/17
 • Til ansøger: Vejldning vedr. Syddansk OPI-pulje
  74011/17
 • Til 4 borgere ang. Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  74002/17
 • Til Niras - telefonbesked fra grundejer - lok.nr. 630-82056 - Bakkekammen 5 7100 Vejle
  72921/17
 • Til Kolding-huset: Svar på henv. vedr.ejendommen, Middelfartvej 305, Stegsted, 5200 Odense V.
  73149/17
 • Til Realmæglerne: Svar på henv vedr Viebæltet 1, 5700 Svendborg Lokalitetsnr. 479-00050
  73652/17
 • Til Kolding Kommune: Dialog med kommunen om tilsyn og miljøgodkendelse, ELtangvej 140
  74017/17
 • Til Vejen Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse, Nørregade 53, 6600 Vejen
  74233/17
 • Til ansøger: Vejledning vedr. projektidé
  74095/17
 • Kommunemeddelelse - Assens Kommune - Flytning af praksis
  73681/17
 • Til Borger: Svar vedr. erklæring del 2
  73289/17
 • til parter, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  74243/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ændring af adresse pr.1.4.2017
  73491/17
 • Til DMR. Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73191/17
 • Til COWI: Vedr. igangsætning af afværgeforanstalninger og opstartsmøde
  73680/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Flytning af praksis
  73858/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  73437/17
 • Til SlothMøller A/S: Vedr Højbyvej 11, 5260 Odense S
  73911/17
 • Til Nybolig Trekanten - svar på henvendelse vedr. Vejlevej 135, Fredericia
  73155/17
 • Til Nybolig: Svar vedr. Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  74138/17
 • Til GeoPartner: Kvittering for modtagelse af forespørgsel, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  74081/17
 • Fra Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild:.621-81327 Teglvænget 15, Vonsild, 6000 Kolding. Udgår inden kortlægning.
  73344/17
 • Til Vejen Kommune: Kvitteret for udkast til tillæg til § 8 tilladelse, Kongevej 52, Rødding
  77800/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hedegårdsvej 25, 7323 Give.msg
  77744/17
 • til indvinder, råstof, tilladelse, Godkendelse af efterbehandling i råstofgravene på hhv. matr. nr. 6g og 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund Kommune
  83261/17
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Faget tysk
  118997/17

2. marts 2017

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, planlægning, Eksempler og telefonmøde på mandag
  74913/17
 • Fra Nybolig: henv vedr. Helligkorsgade 16, 6000 Kolding Lokalitetsnummer 621-00092
  74429/17
 • fra Esbjerg kommune Administrationsgebyr [Ref.nr.=dea815a730ca4483af1a452e5a58227e]
  74553/17
 • Fra Odense Kommune: Endelig §8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  77274/17
 • Fra DMR: Forespøgsel om historik hos Gram Equipment. Gram
  74205/17
 • Fra DGE: Bekræftelse på telefonisk aftale i sagen fra OK på Kongevej 52, Rødding
  73223/17
 • Fra DGE: Vedr. tegninger fra forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  73217/17
 • Fra mst, henvendelse vedr. lok. 482-81029, Løkkeby Strandvej 8C, 5953 Tranekær
  75249/17
 • Fra borger: Forespørgsel vedr boligerklkæring, Torntvedvej 7, Gram
  74536/17
 • Fra rådgiver: mail vedr. Helligkorsgade -
  74783/17
 • Vedr ændringer - navn, selskabsform, cvr.nr.
  76497/17
 • Fra DGE: Faktura februar 2017- Datavalideringsopgave Geo GIS
  82044/17
 • Fra DMR: Rapport, orienterende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 115, 5000 Odense
  81911/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Orientering om jordforurening under sti til Moseparken i Faaborg
  80586/17
 • Dansk Lever-og galdevejscancer Databasen(DLGCD): Kommenteret årsrapport: 3. nationale auditrapport med resultater og fra DLGCD (regioner)
  78944/17
 • Fra DMR: Kvittering for regionens svar
  72759/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72304/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72307/17
 • Fra projekt: Evalueringsoplæg til COWI
  71887/17
 • Fra ERST: vedr. EUX - en del af svaret
  72284/17
 • Link til survey
  71812/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Statusnotat 1_revideret
  71989/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72302/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Jelling vedr. fratrædelse som vikar.
  72718/17
 • Fra:yder
  71433/17
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende undersøgelser på Strandvejen 254, Middelfart
  72730/17
 • Fra Borger - ansøgning om boligundersøgelse - Hedagervej 90 5270 Odense N
  72944/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Lundsbjergvej 3, 6760 Ribe
  73018/17
 • Fra Boreteknik: Boring B06 er fundet og markeret
  72252/17
 • Fra Partnerskabet for Vestkystturisme ang. ansøgning.
  72649/17
 • Fra NIRAS: Retableringserklæring for gravearbejde til grundejer
  72235/17
 • Fra Kolding-huset: Henv. vedr. ejendommen, Middelfartvej 305, Stegsted, 5200 Odense V.
  73143/17
 • Fra DGE: Kvittering for regionens tilbagemelding vedr. telefonisk aftale i sagen fra OK på Kongevej 52, Rødding
  73234/17
 • Fra Vejen Kommune: Kommunens bemærkninger og vurdering af det videre forløb i forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  73213/17
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om hjælp til at finde kortlægningsbrev på lok. 603-00361
  73157/17
 • Fra rådgiver: svar vedr. henvendelse om Hjortsvangen 44, 7323 Give
  73227/17
 • Fra Nybolig Esbjerg - henvendelse vedr. Helgolandsgade 13, 6700 Esbjerg
  73195/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, partshøringssvar
  86561/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000228) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Ortopædisk kirurgi.msg
  100013/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000083) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin kardiologi.msg
  100003/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000131) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Urologi.msg
  99993/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000078) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Oto-rhino-laryngologi.msg
  100005/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000122) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Neurokirurgi.msg
  99995/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000077) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Arbejdsmedicin.msg
  100006/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000100) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Oftalmologi.msg
  99997/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000092) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin infektionsmedicin.msg
  100000/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000151) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin hæmatologi.msg
  100020/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000160) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Gynækologi og obstetrik.msg
  100019/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000070) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Dermato-venerologi.msg
  100008/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000136) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Pædiatri.msg
  99989/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000065) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Børne- og ungdomspsykiatri.msg
  100011/17
 • RE: ReSSI - 2nd steering committee meeting - draft minutes
  98090/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000073) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Klinisk farmakologi.msg
  100007/17
 • Svar fra Sundhedstyrelsen Specialeplanlægning (SPANS-00000149) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Plastikkirurgi.msg
  99985/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000202) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Tand- mund- og kæbekirurgi.msg
  100016/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000208) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Klinisk immunologi.msg
  100015/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000066) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Thoraxkirurgi.msg
  100010/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000132) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Klinisk genetik.msg
  99992/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000143) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin endokrinologi.msg
  99988/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000091) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin nefrologi.msg
  100001/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000101) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Karkirurgi.msg
  99996/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000099) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Klinisk mikrobiologi.msg
  99998/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000127) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin lungesygdomme.msg
  99994/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000144) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Klinisk onkologi.msg
  99987/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000196) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Radiologi.msg
  100017/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000135) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Psykiatri.msg
  99991/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000145) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Kirurgi.msg
  99986/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000234) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Neurologi.msg
  100012/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000098) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Klinisk biokemi.msg
  99999/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000080) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin geriatri.msg
  100004/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000086) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Patologisk anatomi og cytologi.msg
  100002/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000188) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Anæstesiologi.msg
  100018/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000214) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Intern medicin reumatologi.msg
  100014/17
 • Specialeplanlægning (SPANS-00000068) - Region Syddanmark Endeligt svar på ansøgning om specialfunktioner for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.msg
  100009/17

Udgående

 • Til Kopimodtager, Råstof, plan, Orientering om regionsrådets afgørelse vedr. tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark - graveområde ved Veerst i Vejen Kommune
  74932/17
 • Til Kopimodtager, Råstof, plan, Orientering om regionsrådets afgørelse vedr. tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark - graveområde ved Veerst i Vejen Kommune
  74930/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg.msg
  74236/17
 • Til Vejle Kommune - Partshøring - (efterbehandlingsvilkår) - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - sydlig del af matr.nr 10a Jerlev By, Jerlev - Etape 3
  71471/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Bygaden 41, 5600 Faaborg (430-81607)
  72051/17
 • Til Boligskøder - Svar på henvendelse vedrørende Asbo Byvej 15, 6622 Bække.
  71469/17
 • Til COWI: Kommenteret evalueringsoplæg
  71912/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til udkast til retableringserklæring
  71875/17
 • Til borger .- svar på mail om ny vurdering - Hedagervej 90 5270 Odense N
  71342/17
 • Til Kommune: Orientering om boring på Østre Ringvej 34A
  72255/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nyborgvej 35, 5600 Faaborg (430-81613)
  71817/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Bygaden 41, 5600 Faaborg (430-81607)
  72056/17
 • Til DMR: Opsumering af samtale omkring undersøgelse samt fremtidig kortlægningsstatus
  72731/17
 • Til Svendborg Kommune ang Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  72776/17
 • Til Niras - oplysninger fra grundejer - Bygade 90A 7173 Vonge
  71619/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nyborgvej 35, 5600 Faaborg (430-81613)
  71807/17
 • Til Fredericia Kommune: Seneste tidsplan for videregående undersøgelser på Shell
  104969/17

1. marts 2017

Indgående

 • Succeskriterieskema bilag 1 - Vestkystens turismevækstklynge.xls
  74844/17
 • 20170301 samlet projektbeskrivelse vestkystens turismevækstklynge.docx
  74839/17
 • Fra DKNT: Ansøgning til vækstforum - Vestkystens turismevækstklynge
  74837/17
 • Partnererklæring REM_Varde Kommune.docx
  74842/17
 • effektkæde_vestkystens turismevækstklynge.pptx
  74841/17
 • Budgetskema Vækstforum Syddanmark_Vestkystens Turismevækstklynge.xls
  74840/17
 • Succeskriterier.xls
  84185/17
 • Budgetter.xls
  84184/17
 • Fra DKNT: Re: REM ansøgning - Dansk Kyst og Naturturisme
  84183/17
 • Fra DKNT: REM ansøgning - Dansk Kyst og Naturturisme
  84177/17
 • Fra Rådgiver: Orientering resultater fra undersøgelse, Roers Alle 10
  96871/17
 • Fra Svendborg Kommune: KOntaktperson vedr. Nyborgvej 438 Skårup, DK-Tank
  93394/17
 • fra lodsejer, matr. nr. 115 Mollerup, Visby beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  105882/17
 • fra lodsejer, matr. nr. 115 Mollerup, Visby beliggende Mollerup 5 i Tønder Kommune
  105877/17
 • fra OUH- Referat af møde den 21-02-2017 FMK forvaltning
  101584/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Høring i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning med frist den 15. marts
  83763/17
 • Fra Svendborg Kommune, Spørgsmål om §8-pligt til etablering af transformatorstation, Søby Havn, 5985 Søby
  86249/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi Nordborg ApS vedr. overtagelse af kapacitet
  79353/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Orientering om vedtaget kommuneplan
  75794/17
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-03-2017 06:55:01
  76038/17
 • Fra Odense kommune: Mail med høring af udkast til §8-tilladelse, Hyldegårdsvej 9, 5240 Odense NØ
  74500/17
 • Fra Odense kommune: Udskiftning af bitumentanke på Energivej 30 - supplerende oplysninger
  74881/17
 • Fra Nyborg kommune: Kvittering for modtagelse fra kommunen
  75370/17
 • fra Odense Kommune - ønsker rapport, GASA, Lavsenvænget 1
  74640/17
 • Årsberetning / Jahresbericht 2016
  75053/17
 • Fra Vejle kommune: mail om afslutning af §19 tilladelse til mellemdeponering af vejjord fra kloakprojekt på Tornager og Højager, Jelling på matr. nr. 10dl Jelling by, Jelling
  76609/17
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-03-2017 06:55:01
  76052/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Svar på orientering om implementering af bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
  77086/17
 • VS: Afmelding af ydernummer
  76349/17
 • Fra Vejle kommune: afslutning af §19 tilladelse til mellemdeponering af vejjord fra kloakprojekt på Tornager og Højager, Jelling på matr. nr. 10dl Jelling by, Jelling
  76612/17
 • Fra projekt: anmodning om udkrydelse af regnskab og afrapportering
  79106/17
 • Regionernes IT-direktørmøde den 9. marts 2017 (program og seminarmateriale samt åben dagsorden)
  78419/17
 • socialfondsansøgning IE - Industriel Elektronik
  71350/17
 • Fra Esbjerg Kommune - svar på mail om pumpeanlæg - matr.nr. 18c Sdr. Gørding By, Gørding
  71330/17
 • Fra praksis - Medd. vedr. ophør af delepraksis
  72029/17
 • Forslag til temaer for evaluering af fire design projekter
  72300/17
 • Fra borger - mail med anmodning om ny vurdering af sagen - Hedagervej 90 5270 Odense N
  71338/17
 • Forsinkelse af statusrapport & perioderegnskab 2 - projekt Inspiring Denmark 2016-2018
  71568/17
 • Fra Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, Løgumkloster
  72788/17
 • Fra Rådgiver NIRAS, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 14, Tønder, Skærbæk, Kolding
  71522/17
 • fra Vejle kommune vedr §8 vilkår: Øster Snedevej 3, 7120 Vejle Ø
  70803/17
 • Fra Totalkredit: Spørgsmål vedr. evt. frivillig undersøgelse - Løkkegravene 138
  71255/17
 • Fra CSC: praksis i Esbjerg er lukket automatisk.
  69934/17
 • Fra COWI: Program til åbning af .rar-fil med TV-inspektion
  70949/17
 • Fra Tønder Kommune: Status for Stationsvej 18, Løgumkloster
  70487/17
 • Fra DMR: Tilbud på VTO-undersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  70399/17
 • Fra Tønder Kommune: Situationsplan for boringer på Stationsvej 18, Løgumkloster
  70538/17
 • Fra Niras - Statusnotat nr. 4 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 13, Egtved, Give, Jelling
  70329/17
 • Fra NIRAS: Udkast til retableringserklæring
  71863/17
 • Fra Cowi: Orientering til Shell vedr. PSS og detaljeret plan
  72572/17
 • Fra Odense Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Svendborgvej 321, 5260 Odense S
  73146/17
 • Fra Nybolig: Henv. vedr Lokalitetsnr 510-81081, Kongevej 246, Gram
  71286/17
 • Fra Nybolig: Henv vedr Lokalitetsnr 510-81082, Kongevej 248, Gram
  71288/17
 • Danske Regioners repræsentanter til Følgegruppe til udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025 i Sundhedsstyrelsen
  70215/17
 • Fra Bejle Kommune, mail med historisk materiale, Bredsten Landevej 116, 7323 Give
  71020/17
 • Forandringsteori
  71036/17
 • Fra Rådgiver: mail vedr. format luftfotos Hjortsvangen 44, 7323 Give
  70244/17
 • SV: Koordinationsgruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde
  70611/17
 • Fra COWI: Borearbejde afsluttet og filtersærninger
  71189/17
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns
  70470/17
 • Fra SWECO: Pristalsregulering 2016, indledende undersøgelser for Region Syddanmark
  70537/17
 • Fra Natur- og Miljøklavenævnet - Orientering om sagsbehandlingstid
  70440/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  70299/17
 • Fra Vejen kommune: SV: Tornumgårdsvej 18, 6660 Lintrup- status
  70364/17
 • Fra Totalkredit: Orientering vedr. Løkkegravene 138
  71273/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Yderligere oplysninger om § 8 tilladelse til udtalelse - Nørre havnegade, 6400 Sønderborg
  70829/17

Udgående

 • Til Esbjerg Vandrehjem: Møde Region Syddanmark den 13. marts
  70719/17
 • Til SDU: Oplæg til konferencen "Lighed i øjenhøjde"
  70267/17
 • Til Easyliving ApS: Udgår af kortlægning, Mågevej 11, 5000 Odense C
  70400/17
 • Til EARLALL: Vedr. samarbejde
  71097/17
 • Til Esbjerg Kommune - mail med observationer ifm tilsyn af råstofgrav - matr.nr. 18c Sdr. Gørding By, Gørding - Sdr. Lourupvej 35 6690 Gørding
  69930/17
 • Til Vejle Kommune, Spørgsmål vedr. historisk materiale, Bredsten Landevej 116, 7323 Give
  70493/17
 • Til læge - Orientering vedr. antal tilmeldte patienter pr.1.3.2017
  71266/17
 • Til Nybolig: Svar vedr henv.lokalitetsnr 510-81082 , Kongevej 248, Gram
  71292/17
 • Forhåndsorientering om miniudbud
  70119/17
 • Til DMR: Regionens kommentarer til supplerende undersøgelse samt kortlægningsstatus, Mågevej 11, 5000 Odense C
  70406/17
 • til konsulenten, råstof, tilladelse, Renbæk Grusgrav matr. nr. 42 + 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune
  71295/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69969/17
 • Til Nybolig: Sva rpå henv. vedr Lokalitetsnr 510-81081, Kongevej 246, Gram
  71291/17
 • Til Gemidan - mail med svar på spørgsmål om råstofindvinding - matr.nr. 64 Sdr. Holsted, Holsted
  70766/17
 • Svar til projekt Educatia vedr. endelig forandringsteori
  71044/17
 • Til rådgiver: svar vedr. henvendelse om Hjortsvangen 44, 7323 Give
  69905/17
 • Til Odense Kommune: Høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  70977/17
 • Til Danmarks Fiskeriforening: Vedr. Nordsøkommissionen
  71170/17
 • Til Andreas Jensen Sten- og Grusforretning ApS: Fremsendelse af revideret V1 varslingsbrev, matr. nr. 573 Sdr. Hostrup, Ensted
  70147/17
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Alsik, Havnegade, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5601e Sønderborg, lok.nr. 537-30043
  71016/17
 • Til IBF: RSD oplyser virksomheden omkring muligheder mht. håndtering af forurening
  71127/17
 • Til læge - Orientering vedr. antal tilmeldte patienter pr.1.3.2017
  71268/17
 • Til Totakredit: Svar vedr. evt. supplerende undersøgelse - Løkkegravene 138
  71260/17
 • Til direktør i Tønder Kommune: Brev underskrevet af Stephanie Lose
  69997/17
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69966/17
 • Til Gørding Klinker - Tilsynsbrev - råstofindvinding på matr.nr. 13f og 18c Sdr. Gørding By, Gørding og matr.nr. 1x Varho Gde., Gørding
  70238/17
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Adlerhusvej 9A, 5500 Middelfart, matr. 1a Hindsgavl, Middelfart Markjorder - udgår af V1-kortlægningen
  70970/17
 • Til Hoptrup Vandværk. Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73135/17
 • Til Haderslev Kommune. Hoptrup Vandværk. Pøver af kilde i skrænt over vandværket.
  73139/17
 • Til Epinion - endelig forandringsteori for projekt City of Educatia
  79863/17
 • Til Obbekær Vognmandsforretning ApS, Råstof, svar på billeddokumentation
  86519/17

28. februar 2017

Indgående

 • Fra Niras, Råstof, Mail med tilrettet VVM-redegørelse
  86513/17
 • Fra Fjordskolens bestyrelse - anmodning om aktindsigt
  81117/17
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2017
  85234/17
 • Fra Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild. SV: 621-81327 Teglvænget 15, Vonsild, 6000 Kolding. Hvem er grundejer? Kolding kommune: Sagsnr.:17/3071
  73339/17
 • Fra Rambøll: SV: System til registering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse.
  77380/17
 • Fra COWI: Bilag - Billed af afgravning
  77037/17
 • Fra Vejle Kommune: Ang. Interreg
  75953/17
 • fra Billum Vognmandsforretning, råstof, tilsyn, matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  70307/17
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, Renbæk Grusgrav, matr. nr. 42 + 234 i Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  70474/17
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af mailkorrespondance vedr. prøvetagning ved Den gamle Badeanstalt
  70066/17
 • Fra projekt: Meddelelse om "Højskolehistorisk Videncenter"
  70003/17
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af prøvningsrapport fra Den gamle Badeanstalt
  70051/17
 • Fra Rambøll: Supplerende undersøgelser i området omkring Vestergade 9, Faaborg
  72606/17
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, Renbæk Grusgrav, matr. nr. 42 + 234 i Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  70485/17
 • Fra rådgiver: Anmodning om oplysninger, Lokalitet 630-81294.
  69902/17
 • Svar fra kommunen, råstof, efterbehandling, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune - image001.jpg
  71885/17
 • Ansøgning
  72669/17
 • aktindsigt
  71544/17
 • Fra Shell: Vedr. opstartsmøde samt gasdetektorer
  72565/17
 • Fra DGE: Fremsendelse af feltjournaler for HB3 og HB4 vedr. forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  73199/17
 • Svar fra kommunen, råstof, efterbehandling, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune
  71873/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69390/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69395/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Fotodokumentation fra forurening, Gammelby Ringvej, Esbjerg
  69458/17
 • Fra Region Midt: Ang. projekt
  68677/17
 • Fra Vejle kommune spørgsmål vedr §8 krav Øster Snedevej 3, 7120 Vejle Ø
  69544/17
 • Fra Rambøll. Flensborgvej 9a - kontrakt
  69529/17
 • fra borger: Hedegårdvej 56, 7323 Give
  68486/17
 • Fra Vejle Kommune: Svar fra kommunen vedr. dokumentation på jordforurening, Vestergade 30, 7100 Vejle
  69320/17
 • Fra projekt LabMat - halvårsrapport og opdtageret regnskab
  69214/17
 • Fra IBF: IBF vender tilbage med en nærmere beskrivelse af hvad de gør
  69220/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69401/17
 • Fra Vejle Kommune: Analyseresultater, olieforurening ved Grejs Præstegård, Vestermarksvej 12 A, Grejs, Vejle
  69584/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Korrespondance om poreluftprøver mm, Gammelby Ringvej, Esbjerg
  69453/17
 • Fra DGE: Tilbagemelding vedr. forespørgsel til forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  69595/17
 • Fra borger - Indsigelse, Aastbyvej 41, 7184 Vandel. Kortlægn. af ejendom, vidensniveau 1, pga tidl. autoværksted
  69283/17
 • Fra Praksis: mail med anmodning om selektiv lukning for tilgang af gruppe 1-sikreder
  69194/17
 • Fra Totalkredit: Henv. Vedrørende anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år Løkkegravene 138
  69047/17
 • Telefonhenvendelse fra ejendomsmægler vedr nuancering af lok nr. 501-09701
  68760/17
 • Fra Gemidan - spørgsmål om ikke udnyttelse af tilladelse - matr.nr. 64 Sdr. Holsted, Holsted
  70763/17
 • Fra Odense kommune: Mail - Supplerende oplysninger omkring kommende bygge projekt
  71153/17
 • Fra Svendborg kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt areal jf Jordforureningsloven
  70209/17
 • Halvårsrapport
  71219/17
 • Fra Vejle Kommune - svar på mail om trafikforhold - Etape 3 Jerlev - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  69770/17
 • Fra IBF: Hvordan kommer de videre
  70614/17

Udgående

 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70168/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70172/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70164/17
 • Til GeoConsult: fremsendelse af Historisk materiale for Mukkerten 13, Esbjerg N
  69331/17
 • Til borger. ang. Filosofgangen 118, 5000 Odense
  68682/17
 • Til DGE: Vedr. forureningssagen fra Kongevej 52, 6630 Rødding
  69592/17
 • Til IBF: RSD kommentere på undersøgelsen og hvad der vil blive kortlagt
  69060/17
 • Til Odense kommune: RSD efterspørger kopi af projekt ansøgning
  68591/17
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. dokumentation på jordforurening, Vestergade 30, 7100 Vejle
  69313/17
 • Til Assens kommune - Svar på høring af forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs".
  69500/17
 • til Odense Kommune - Spørgsmål om evt. påbudbudsmuligheder mht. jordforurening. GASA, Lavsenvænget 1
  69718/17
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel vedr status på Stationsvej 18, Løgumkloster
  68971/17
 • Til borger Afgørelse: En del af Ejendommen Moselundvej 1, Ørsted, 5620 Glamsbjerg kortlægges ikke - matr. nr. 64b Ørsted By, Ørsted
  69656/17
 • Til Esbjerg Kommune: Forespørgsel om sagsstatus, Gammelby Ringvej, Esbjerg
  69385/17
 • Til Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  69506/17
 • SV: RSI-direktørmail nr. 2/2017
  68536/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2- del af matrikel 10u Ørsted By, Ørsted
  69651/17
 • Til Nyborg kommune: RSD ændre kortlægningen
  68808/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Åstbyvej 31, 7184 Vandel.msg
  69399/17
 • Til Totalkredit: Svar Vedrørende anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år Løkkegravene 138
  69049/17
 • Til Nyborg Kommune: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sirkede
  69240/17
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  69349/17
 • til Svendborg Kommune - OK til ingen §8-pligt - SV: Etablering af pylon/skilt lok nr 479-00058
  68310/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. V1-varsel med bilag, Høgsholtvej 66, 7100 Vejle
  69554/17
 • Til Kolding Kommune ang. Nordager 2, 6000 Kolding
  69430/17
 • Til Assens kommune - Svar på høring af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte"
  69493/17
 • gensender - til grundejer - Varsling af kortlægning efter jordforureningsloven. GASA, Lavsenvænget 1
  69713/17
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om yderligere oplysninger vedr udkast til § 8 tilladelse, Nørre havnegade, 6400 Sønderborg
  70447/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70139/17
 • Til rådgivere: Udbud af videregående undersøgelse - pulje 3, 2017
  70175/17
 • Til DK Råstof - mail med spørgsmål om trafikforhold - Jerlev Etape 3 - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev
  69794/17
 • Til Svendborg kommune: RSD mener projekt kræver §8
  69327/17
 • Til rådgivere, Workshop om datakvalitet d. 21. marts
  77061/17
 • Til Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild.621-81327 Teglvænget 15, Vonsild, 6000 Kolding. Hvem er grundejer? Kolding kommune: Sagsnr.:17/3071
  73335/17
 • Til Niras: Accept af tilbud
  103141/17

27. februar 2017

Indgående

 • Fra rådgiver - Pulje 1 - Spørgsmål.msg
  67846/17
 • Fra Geopartner - tinglysning er gennemført
  94289/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr. aftale med naboer
  86507/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr. aftale med naboer
  86508/17
 • Fra EUC Lillebælt: vedr. Industrein som karrierevej
  114676/17
 • Fra Odense Kommune: Mail med §8-tilladelse
  68199/17
 • Fra CSC: yder lukket automatisk
  67865/17
 • Tidspunkt for regionernes bidrag til Interessentskabet
  67183/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Modtaget §8 ansøgning til orientering, Esbjerg Strand
  66849/17
 • Fra ERST: Beslutningsreferat fra møde i indstillingsudvalget 22.2. 2017
  67746/17
 • Fra Tønder Kommune: svar på spørgsmål vedr. slagge udlægning, Bovlund Bjergvej 29
  68329/17
 • Fra Odense kommune: Kommunens kommentarer til undersøgelsesoplæg
  67392/17
 • Fra Danske Regioner: SV: Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm. 389 om brug af probiotisk rengøringsmiddel på hospitaler
  66900/17
 • Fra IBF: Mail med undersøgelsesrapport
  67348/17
 • Fra Vejle kommune: SV: dokumentationsrapport Multihal Rosborg gymnasium
  67404/17
 • Fra borger: Spørgsmål om nuancering, Skudehavnen 5, 1. sal, 5900 Rudkøbing
  67885/17
 • Fra Rådgiver - Skodborg Nørregade.
  67418/17
 • Fra Boreteknik: Leder efter boring d. 28/2
  68096/17
 • Fra ørelæge i Vejle: analogisering februar. 086843
  70053/17
 • Fra Niras: Vedr. opstartsmøde + ændringer i tidsplan til Shell
  72559/17
 • Fra Healthcare DENMARK: aftale i forbindelse med fremtidsstudie
  72648/17
 • Halvårlig afrapportering
  68569/17
 • Fra borger - spørgsmål
  69346/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med § 8 ansøgning Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia
  68063/17
 • Fra NIRAS: Foreløbige kulrørsresultater efter afværge
  67784/17
 • Midtvejsevaluering af fire design projekter
  69379/17
 • Fra COWI: Tv-inspektion og vandprøver, 479-81022
  70694/17
 • VS: Vedr. ERDFD-11-0093 - "Pulje til kommercialiseirng af offentlig-privat innovation - CACS"
  70290/17
 • Fwd: PFN - Palliativt Frivilligt Netværk. Samarbejdsaftale
  71053/17
 • Henvendelse fra Hammel Neurocenter vedr. kørselskontoret i RSD
  69978/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende indeklimaundersøgelser, Kvaglundvej 4, Esbjerg
  69914/17
 • Fra Region Midt: Vedr. CPMR
  71108/17
 • Fra COWI - vedr. projekt
  81006/17

Udgående

 • Til virksomhed - Vedr. arbejde på forureningssag - Vestergade 34, 7100 Vejle
  68188/17
 • Til Rådgiver, Råstof, planlægning, Fremsendelse af materiale
  70033/17
 • Fra rådgiver - Pulje 1 - Spørgsmål
  67928/17
 • Til rådgivere - Svar på spørgsmål vedr. pulje 1
  67858/17
 • Til rådgivere- Svar på spørgsmål pulje 1
  67934/17
 • Til Rådgiver - SV: Pulje 1 - Spørgsmål
  67854/17
 • Til rådgiver- Svar på spørgsmål pulje 1
  67931/17
 • Referat fra møde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune vedr. Sundhedscenter Haderslev den 20. februar 2017 til godkendelse
  91563/17
 • Til Tønder Kommune: spørgsmål vedr. slaggeudlægning på Bovlund Bjergvej 29
  67596/17
 • til SWECO svar Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67730/17
 • til Staun Miljø: Svar henvendelse, sagsmateriale fremsendes.
  67433/17
 • Til nybolig: Svar på henvendelse vedr. Strandvejen 10A, 2. 5800 Nyborg
  68008/17
 • til Sweco svar Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67737/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis pr. 1.1.2017
  67984/17
 • Til Esbjerg Kommune - Høring af godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding
  68020/17
 • Til NIRAS: Er der snart resultater fra kulrørsmålingerne
  67578/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  67952/17
 • Til landinspektøreb, råstof, tilladelse, matr. nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune
  67431/17
 • Til borger: Svar på spørgsmål om nuancering, Skudehavnen 5, 1. sal, 5900 Rudkøbing
  67891/17
 • Til home ang.: Vedr. Asserballe St 4, Augustenborg
  67484/17
 • Til Sweco: Besvaret henvendelse for 9 lokaliteter. Baggrund for V2-kortlægning
  67642/17
 • til SWECO svar på henvendelse: Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67722/17
 • Til Boreteknik: Boring B06 skal lokaliseres
  67996/17
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  67909/17
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for en del af Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart, matr. nr. 9r og 9q Skrillinge By, Kauslunde, lok. 445-00016
  67653/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  68065/17
 • Til borger. Kortlægning af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens efter jordforureningsloven.
  67232/17
 • Til Haderslev Kommune. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 18, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67240/17
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. udgifter, Skudehavnen 5,1.sal, 5900 Rudkøbing
  67863/17
 • Til kommunen - til orientering, endelig kortlægning på V2 af en del af ejendommen Lundgårdvej 57, 7250 Hejnsvig
  67532/17
 • Til konsulenten, råstof, tilladelse, matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns
  68045/17
 • Til Nyborg Forsyning ang. Langelandsvej 20, Nyborg
  67870/17
 • Til IBF: Undersøgelsesrapport mangler
  67343/17
 • til SWECO svar : Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67734/17
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67259/17
 • Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Ansættelse af læge i Årslev
  68073/17
 • Til SlothMøller: RSD kommenterer på undersøgelsesoplæg
  67387/17
 • Til Skat. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 18, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67246/17
 • Til Haderslev Kommune. Afgørelse om kortlægning af en del af ejendommen Tørningvej 20, 6500 Vojens på vidensniveau 2 (V2)
  67250/17
 • Til Danbolig ang: Vejlevej 109, Givskud 7323 Give
  67051/17
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  67906/17
 • Til NIRAS: Aftale om igangsætning af IK
  67835/17
 • Til COWI - svar vedr opgave for ressourcepersoner
  68211/17
 • Til Meldgaard Miljø: Anmodning om møde vedr dispensation, Eltangvej 140, Kolding
  69391/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, svar på mail vedr. aftale med naboer
  86500/17
 • Kvittering til headspace vedr. henvendelse om hjælp til samfundsøkonomisk analyse af headspace
  68083/17

26. februar 2017

Indgående

 • Fra borger vedr. tysk
  120357/17
 • Ændringer i projektide efter møde
  85400/17
 • Fra ansøger: Besvarelse af spørgsmål til ansøgning
  69457/17
 • VS: Interesse for et dansk-tysk projekt inden for ligestillingsområdet?
  72774/17
 • Fra Arkitektfimaret Jørgen Lundsgaard: Opfølgning ang. Torvegade 11,13 og 15, Give
  66834/17

25. februar 2017

Indgående

 • Fra borger: Spørgsmål ang. udgifter til eventuelle videre tiltag, Skudehavnen 5,1. sal, 5900 Rudkøbing
  67851/17

24. februar 2017

Indgående

 • Tilsyn i råstofgraven på matr. nr. 1u, 4o, 5o, 7e, 9e Hostrup By, Hostrup i Esbjerg Kommune
  66245/17
 • Fra Kolding Kommune: Afgørelse om afslutning af frivillig oprensning på Teglvænget 13 og 15, 6000 Kolding
  65011/17
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: Høring vedr Mukkerten 13-opførelse af keddelbygning - er V1 kortlagt
  66748/17
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til V2-kortlægning ud for Middelfartvej 217, Brenderup
  65850/17
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: opdatering i JAR. 571-32004 Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  65199/17
 • Fra NIRAS: Resultater fra seneste indeklimamålinger
  65517/17
 • Fra Region Hovedstaden: Beskrivelse af kompetenceudvikling til udbredelse af PIFT
  64845/17
 • Fra DMR. Re: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65437/17
 • Anmodning om halvårsrapport
  65658/17
 • VS: Undersøgelse af ambulanceudbud
  66276/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med Dokumentation for §8.
  65231/17
 • Fra Kolding Kommune. Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65422/17
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Hæmatologisk udefunktion på Aabenraa
  65594/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail med opfølgning på partshøringsbrevet om ændring af efterbehandlingsvilkår
  65228/17
 • Fra Fredericia kommune: undersøgelsesrapport Dangødning mail 1 af 2
  65065/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Telefonnotat vedr. misforstået partshøringsbrev
  67118/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Telefonnotat omkring efterbehandlingsplan.
  67086/17
 • Fra SlothMøller: Mail med undersøgelsesoplæg til vurdering, Smedebakken 36, 5270 Odense N
  67112/17
 • fra varde kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup - Luftfoto 2006-2008 - Hannevangvej 105 med beliggenhedsskitse.jpg
  67344/17
 • Fra COWI - Opgave for ressourcepersoner
  68200/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om at forholdene bliver bragt i orden, Frodesgade 125 Esbjerg
  66683/17
 • fra Sweco Henvendelse Vedr.: Bülowsvej 8, Sønderborg
  67693/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, oplæg til vejadgang
  67024/17
 • Fra Sweco: Svar vedr. henvendelse for 9 lokaliteter.
  67638/17
 • Fra DMR. Re: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65430/17
 • Sundhedspædagogisk Kompetenceudvikling_PIFT_beskrivelse.docx
  64847/17
 • Fra Fredericia Kommune: Undersøgelsesrapport Nagro A/S
  64930/17
 • Fra: yder
  71446/17
 • Fra DMR. Re: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73120/17
 • ra DMR. Re: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73111/17
 • Fra DMR. Fwd: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73087/17
 • Fra SDSI - dagsorden til møde 2 marts 2017
  70671/17
 • Fra CLEAN: planlægning af møde i arbejdsgruppe for Industriel Elektronik
  68152/17
 • fra varde kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  67341/17
 • NY VERSION AF BC-SKABELON: Ny økonomistyringsmodel for RSI-projekter - bestilling af opdaterede BC og resultatopgørelse 2016
  68722/17
 • Ny økonomistyringsmodel for RSI-projekter - bestilling af opdaterede BC og resultatopgørelse 2016
  68718/17
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  71103/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om at forholdene bliver bragt i orden, Frodesgade 125 Esbjerg
  84329/17
 • Fra Region Midt: Vedr. CPMR
  82956/17
 • Fra Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild. [Sagsnr.:17/3071] - [Dok.nr.:]
  73328/17
 • Budget og regnskab 2016
  117389/17
 • fra Niras, Supplerende materiale fra Niras Solhøj 2 - 24, 7323 Give
  91008/17
 • Fra DMR, Mail med tilsynsrapport vedr. renovering af Ingo, Bygmestervej 2, 5750 Ringe
  87196/17
 • Lukket dagsorden til møde 3. marts 2017 i Direktørkredsen for regional udvikling
  83833/17

Udgående

 • Til borger - Vedr. forureningsundersøgelse af Vestergade 34A 1
  68059/17
 • Til Haderslev Kommune: Kopi af varsling om kortlægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, Stendetgårdvej 20, 6100 Haderslev, lok. 515-30019
  65712/17
 • Til Borger: V1-varsling, Gl. Donsvej 1, 6000 Kolding.docx
  66279/17
 • Til COWI- eftersendte bilag til allonge
  65790/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Vedr vandforsyning på Ølufvad Hovedvej 30
  65283/17
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  64974/17
 • Til Esbjerg Kommune. SV: opdatering i JAR. 571-32004 Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  65211/17
 • Til Vejle Kommune og GEO: Vedr. regionens bemærkninger til påbudssagen fra Julius Thomsensvej 7, 7100 Vejle
  65275/17
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om undersøgelsesrapporter
  64844/17
 • Til Rambøll: 503-30015 Flensborg Landevej 9A, Kruså_Rådgiverkontrakt
  66011/17
 • Brev sendt til borger
  66222/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse om kortlægningsstatus, Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  66286/17
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Gl. Donsvej 1, 6000 Kolding.docx
  66280/17
 • Til Grejs Sogn, Menighedsrådet og Vejle Kommune: Vedr. orientering om lokalisering af ejendommen Vestermarksvej 12a, 7100 Vejle
  64994/17
 • Til borger - mail med oplysnigner om eventuel undersøgelse - Stegshavevej 12 5750 Ringe
  64873/17
 • Til COWI - Allonge til kontrakt
  65779/17
 • SV: opdatering i JAR. 571-32004 Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  64984/17
 • Til borger: Svar på henvendelse, Skudehavn 5, 5900 Rudkøbing
  65727/17
 • Til Vejle kommune: kopi af Afgørelse Fredstedvej 24, 6040 Egtved - udgår inden kortlægning
  64993/17
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. V1-kortlægning og undersøgelse, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  65014/17
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr Forureningsundersøgelse på Løkkegravene 194, Odense N
  65083/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Videresendelse af høringssvar til ansøger
  66873/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Spørgsmål til efterbehandlingsplan
  66893/17
 • Til URSKOU UDLEJNING ApS, V0-Orienteringsbrev_Rodalvej 25A og 25B, 7183 Randbøl.docx
  67939/17
 • Til Borger - Råstofplan 2016 - Viuf
  66791/17
 • til konsulent, råstof, tilladelse, 42 + 234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  66220/17
 • Til borger: Vedr. status på behandling af anmodning
  66337/17
 • Til DMR. SV: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65444/17
 • Til DMR. SV: Erklæring vedr. frivillig oprensning på Teglvænget 13 og Teglvænget 15
  65433/17
 • Til Slesvig-Holsten: Vedr. samarbejde
  70674/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hovedgaden 37, 5932 Humble.msg
  68609/17
 • Til Borger, Råstof, kvittering for partshøringssvar
  67134/17
 • Til DMR. SV: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73105/17
 • Til DMR. SV: Rapport AR-17-CA-00511097-01 vedr. 2017-0100-05 Skovbyvej 26a, Haderslev. Lokation: 515-50270 att: Helene Møller Juhl (HM)
  73115/17
 • Til Kolding Kommune. Teglvænget 15, Vonsild.SV: [Sagsnr.:17/3071] - [Dok.nr.:]
  73332/17
 • Til borger: Bilag til V1-varsel, UDKAST til V1-afgørelse, Nyborgvej 71, 5853 Ørbæk.docx
  75515/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  120521/17

23. februar 2017

Indgående

 • Fra DMR: Personskade pga. sunket boring på Nyborgvej 438
  66780/17
 • Fra nybolig: Hendvendelse vedr Strandvejen 10A, 2. 5800 Nyborg
  68002/17
 • fra varde kommune : Til oplysning - anvendelse af slagge - Trehøjevej 19, 6818 Årre, Varde Kommune
  66854/17
 • Fra Region Nord: Ang. projekt
  68097/17
 • fra Varde kommune VS: Til oplysning - offentliggørelse af tilladelse efter MBL § 19 for kollektivt solvarmeanlæg - Krarupvej 3 ved Tistrup i Varde Kommune
  67276/17
 • Fra IBF: Mail omkring undersøgelsesrapport - mangler selve rapporten
  67336/17
 • Fra DGE: Opdateret lokalitetsliste for GG datavaliderings opgave
  68214/17
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 ansøgningsmateriale, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  65031/17
 • Fra Vejle Kommune Tilladelse til udledning af overfladevand - matr.nr. 10a Jerlev By Jerlev (Etape 3)
  64771/17
 • Redegørelse fra klinik
  65431/17
 • Fra lægerne: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  64915/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  66268/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar af tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Nørre havnegade, 6400 Sønderborg
  65024/17
 • Henvendelse fra borger angående modtaget brev
  66221/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med brev vedr. resultater af 10. indeklimamåling efter etablering af permanente afværgetiltag på Kongensgade 107-111
  65032/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Opdatering i JAR
  64923/17
 • Fra borger: Henvendelse vedr. V1-kortlægning og undersøgelse, Ørstedsgade 1, 6400 Sønderborg
  65010/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  66267/17
 • fra DGE Pulje 54. Kædebyvej - Supplerende materiale - mail 11
  66248/17
 • Fra SKAT: Vedr. ny kantineaftale i kantinen i Odense pr. 1.4.2017
  64807/17
 • Fra DMR: Henvendelse vedr. Hjallesegade 60, Odense
  64641/17
 • Fra: FTs erhvervsudvalg - Baggrundsmateriale om automation
  63315/17
 • Fra Focus Advokater: Henvendelse vedr. Hyldegårdsvej 9A, Odense, 461-80059
  64287/17
 • Fra Fredericia kommune: svar til rådgiver vedr. undersøgelsesoplæg - Nymarksvej 37-41, Fredericia
  63603/17
 • Fra Rambøll. RE: Rådgiverkontrakt og Rambøll's forsikring samt varsling af grundejer.
  64264/17
 • Korrespondance med kommunen
  64630/17
 • Afskrivning af ydernr samt navneændring
  64486/17
 • Fra Aabenraa Kommune. SV: Ramsherred 30, 6200 Aabenraa: Notat vedrørende fjernelse af fri oliefase og monitering
  64294/17
 • Fra borger: HEnvemdelse vedr. Danmarksgade 62, Esbjerg
  64647/17
 • Fejljournaliseret skal være på Hjallesegade 60, Odense
  64639/17
 • Fra Miljøstyrelsen, vedr. TUP-projekt
  68782/17
 • Fra Nyborg Kommune: Kommunen spørger om børnehaven ikke bør udgå af kortlægningen
  68801/17
 • Fra Tietgen: vedr. Kompetencevækst
  69565/17
 • fra Borger : Tegninger til region syddanmark
  70800/17
 • Fra Niras: Tilbud på monitering
  70517/17
 • Fra Niras, vedr. Vestergade 27, Aabenraa
  75361/17
 • Fra Odense kommune:Spørgsmål til regionens høringssvar
  75161/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om miljørådgiver, 451-50085
  78600/17
 • Fra COWI: Udkast til notat - monitering 8, 479-81022
  81371/17
 • Fra Franck Geoteknik: Frivillig detail-undersøgelse, Industrivej 41, Børkop
  83407/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser - ny mødedato for 4. møde
  116996/17
 • Fra Varde Kommune RÅSTOF Opdatering på grundvand
  99637/17

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune: kopi af afgørelse, Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  64079/17
 • Til Rådgiver - Tilføjelse til ønske om tilbud
  69623/17
 • Til Miljøstyrelsen, vedr. TUP-projekt
  68787/17
 • Til Focus Advokater: Svar på henvendelse vedr. Hyldegårdsvej 9A, 5240 Odense
  64296/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse vedr. Hjallesegade 60, Odense
  64645/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64060/17
 • Til Domea: Vurdering af oprensning af olieforurening konstateret på Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  64059/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64071/17
 • Svar til Politiken: Mental sundhed - stressede kvinder (forespørgsel)
  64039/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64078/17
 • Til Diabetesforeningen: Beskrivelse af kompetenceudvikling til udbredelse af PIFT
  64013/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Dusgårdvej 30, 7100 Vejle.docx
  64371/17
 • Til NIRAS: Rykker for status og var
  63179/17
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Danmarksgade 62, Esbjerg
  64660/17
 • Til Rågivere: Miniudbud - pulje 4
  64064/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Puggårdsvej 4, Sejstrup., Bramming
  63778/17
 • Kompetenceudvikling af fagpersonale i forbindelse med brugen af Familiekassen.docx
  64014/17
 • Til Arkil: Rykker for afsluttet efterbehandling - 25 Skodsbøl, Broager
  64427/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Bygade 62C, 7173 Vonge.docx
  63897/17
 • Til danbolig: Svar på henvendelse vedr. Savværksvej 2, 6360 Aabenraa
  63568/17
 • Til Aabenraa Kommune. VS: Ramsherred 30, 6200 Aabenraa: Notat vedrørende fjernelse af fri oliefase og monitering
  63172/17
 • Til danbolig: Svar på henvendelse vedr. Savværksvej 2, 6360 Aabenraa
  63494/17
 • Til borger - Afgørelse: Ejendommen Middelfartvej 157, 5200 Odense V udgår af regionens kortlægning
  63789/17
 • Til DMR: Svar på henvendelse vedr. Hjallesegade 60, Odense
  64642/17
 • Til borger og Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Engumvej 154, 7120 Vejle Øst - en del udgår inden kortlægning
  63977/17
 • Til borger - Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag jf Jordforureningsloven - Basselundej 9, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  64595/17
 • Til Varde Kommune: §8-høringssvar for Storegade 44-46, 6800 Varde, matriklerne 179a, 180a og 180d Varde Bygrunde, lok.nr. 573-86002 og 573-04001
  63361/17
 • Notat og ændringsskema vedrørende takststigning Fuglemajgård
  64367/17
 • Til Sønderborg Kommune: kvittering samt anmodning om ansøgningsmateriale til § 8, Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg
  65028/17
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66313/17
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Kvittering for høringssvar og fremsendelse af notat fra borgermøde
  66864/17
 • Til Region Nord: Ang. projekt
  68101/17

22. februar 2017

Indgående

 • Fra kommunen - korrespondance vedr. udtagning af vandrøver fra private boringer
  76685/17
 • Fra Franck Geoteknik: ang. oplæg til oprensning, Industrivej 41, Børkop
  78598/17
 • Fra Orbicon: Søndersø potentialekort plus status for analyser
  68210/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Guldager.
  65853/17
 • Fra Fredericia Kommune: varsel om supplerende undersøgelsespåbud, Nagro A/S
  64827/17
 • Fra NIRAS: Indkaldelse til entreprenør møde
  61872/17
 • Afskrivninger på ydernummer
  62815/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om undersøgelsesresultat, Darumvej 49-51, Esbjerg
  63188/17
 • Fra Fredericia Kommune: varsel af supplerende undersøgelsespåbud til DanGødning
  64817/17
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til bestyrelsesmøde d. 1. marts 2017
  64003/17
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Libavej 1, 5853 Ørbæk - scan0001.jpg
  63075/17
 • fra Odense Kommune - SV: Bemærkninger påbudssag oliespild, Klosterbakken 8, samt spørgsmål til §8§19-sager samme adr.
  63076/17
 • Fra danbolig: henvendelse vedr. Savværksvej 2, 6360 Aabenraa
  63489/17
 • Fra ansøger: SV: NY ansøgning fra Fomars 2017 - udgave 1
  63286/17
 • Fra Niras: Underskrevet kontrakt
  62893/17
 • Fra NCC: Svar vedr indberetning 2016, Vranderupvej 57
  62080/17
 • Fra Statsforvaltningen: kvitteringsskrivelse
  62334/17
 • Fra Leadpartner ecoplus: minutes of the project meeting in Flanders
  62821/17
 • Arrangement på Spilfabrikken
  62276/17
 • Fra DMR. Ramsherred 30, 6200 Aabenraa: Notat vedrørende fjernelse af fri oliefase og monitering
  62916/17
 • Fra borger: Telefonshenvendelse, 515-50209
  61889/17
 • Fra Rødding Fysioterapi vedr. ydernr tilknyttes cvr.nr.
  62095/17
 • Fra Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  62600/17
 • Fra Niras: Opdateret tidsplan
  62883/17
 • Fra klinik for fysioterapi, Jelling vedr ydernummer og CVR.
  62313/17
 • Fra Cowi: Kommentarer til opdateret tidsplan
  62886/17
 • Afskrivninger på ydernummer
  62806/17
 • Fra klinik for fysioterapi, Jelling vedr ydernummer og CVR.
  62319/17
 • Fra Rambøll, vedr TUP projekt
  68776/17
 • Fra DMR: Supplerende undersøgelse, Rapport, Mågevej 11, 5000 Odense C:
  69402/17
 • Fra Danske Regioner. Anmodning om bidrag til sundhedsministerens redegørelse til statsrevisorerne om hospitalslægers bibeskæftigelse
  71327/17
 • Fra Focus Advocater: Henvendelse vedr. Hyldegårdsvej 9A, 5240 Odense
  63605/17
 • Fra Rambøll: Lollandsvej 33 - Økonomioversigt, afsluttende
  122086/17

Udgående

 • Til DKNT: REM - Dansk Kyst- og Naturturisme
  63426/17
 • Til rådgiver - Ønske om pris på supplerende undersøgelser i fane
  69620/17
 • Til praksis i Fredericia: rykker for svar på skrivelse af 26. januar 2017
  68729/17
 • Til Vejle Kommune: Orientering om undersøgelsesnotat samt varsling af kortlægningsafgørelser på Sønderbrogade 16, Sønderbrogade 14 og Søndertorv 10-12, 7100 Vejle
  62601/17
 • Til COWI: Tilbagemelding på tilbud
  62091/17
 • Til Vejen Kommune: Til orientering V1-kortlægges en del af Nørregade 93, 6670 Holsted
  62860/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedrørende Ahlefeldtsgade 6 og 10
  62463/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.msg
  64372/17
 • Til Berlingske: vedr. anmodning om aktindsigt
  61768/17
 • til DMR - SV: bemærkninger undersøgelsesforslag, Nyborgvej 69, Odense
  61632/17
 • Til Borger: Henvendelse vedr. Ole Rømers Vej 24, 6100 Haderslev.
  61894/17
 • Til GEO ang Datakvalitet 2017
  62900/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  62718/17
 • Til Vejle kommune: Til orientering varslet et delområde V2-kortlagt på vejarealet ud for Sønderbrogade 16, 7100 Vejle
  62629/17
 • Til DGE ang Datakvalitet 2017
  62906/17
 • Til webmind-IT: SV: Websitet "Oplevelsernes Academy"
  63479/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Stationsvej 34, 5464 Brenderup Fyn - V1-varsling
  61978/17
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  61926/17
 • Til Skat: Til orientering udgår ejendommen Sølvtorv 10-12, 7100 Vejle inden kortlægning
  62613/17
 • Til Statsforvaltningen: oversendelse af klage
  62316/17
 • Til NCC: Spm vedr Indberetning 2016, Vranderupvej 57
  61962/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af matr. 7000g Skovs Højrup By, Brenderup - V1-varsling
  61984/17
 • Til Fredericia kommune: kommentarer til undersøgelsesoplæg - Nymarksve 37-41, Fredericia
  61532/17
 • mail til Staun Miljø med svar på forespørgsel
  61652/17

21. februar 2017

Indgående

 • Fra DMR - Re: CO2 i poreluft
  60769/17
 • Fra UCSYD: Angående udarbejdelse af lektionsplan/drejebog til PIFT
  60753/17
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. fund af bly- og kobberforurenet jord på arealer nord for Læsøvej i Fredericia
  60395/17
 • Fra Helsinki-Uusimaa: Brussels meeting on 9.2.2017
  61174/17
 • Fra Sweco: Skårupørevej og Skovdongvej - lukning af boringer
  60029/17
 • Fra NIRAS: Kopi af mail til Borger vedr. opstartsmøde
  60185/17
 • Fra Totalkredit: Forespørgsel om nuancering, 435-00002
  59778/17
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på endnu et spørgsmål vedr. 8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61042/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  61365/17
 • Fra DGE ang Datakvalitet 2017
  61029/17
 • Fra Trekantomraadet: vedr. Industrien som karrierevej
  60726/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål vedr. §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61011/17
 • Fra COWI: Anmodning om materiale, Tværkajen 1, Odense Havn
  60781/17
 • Fra GEO ang. Datakvalitetsprojekt.
  61148/17
 • fra Nyborg Kommune - endelig §8 blev ikke givet - byggeansøgning forventes i april
  61123/17
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. fund af bly- og kobberforurenet jord på arealer nord for Læsøvej i Fredericia - Tilsynsnotat - Miljø 2017-02-14 Jordprøver P101-103.docx
  60406/17
 • fra DMR: mener ikke, at V1-areal skal undersøges
  61040/17
 • Fra SUM: Godkendt revideret finansieringsprofil
  60288/17
 • Fra borger: Telefonhenvendelse ang. 603-00088
  60490/17
 • Fra Kolding Kommune: mailen af 9. februar 2017 er accept efter restproduktbekendtgørelsen, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup
  60085/17
 • Materiale til bestyrelsens dagsorden den 24. februar 2017 - Sydtrafik
  59687/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om ændret arealanvendelse uden § 8 tilladelse samt anmodning om rapport, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  61396/17
 • Projekt feedback
  61353/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. hjælp til at finde kortlægningsbrev på lok. 631-00136
  60041/17
 • Fra PROVAS: Forslag til mødedato og dagsorden, favrdal Kildeplads
  60647/17
 • Fra Rambøll: Kontrakt drift 2017
  60061/17
 • Fra ansøger vedr. projekt
  61368/17
 • Fra Rambøll: Status dyb boring
  60016/17
 • fra Langeland kommune - Forurening på Havnegade 9, Rudkøbing
  61361/17
 • Fra Rambøll: Endelig notat Sønderbrogade 16
  62661/17
 • Pressedækning af analyse
  62273/17
 • Fra LE34 - ingen bemærkninger til udkast - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  61400/17
 • Fra Nybolig: Telefonhenvendelse
  62449/17
 • Fra Berlingske: anmodning om aktindsigt
  61739/17
 • fra DMR - prøvetæthed - Nyborgvej 69, Odense
  61619/17
 • Fra Fysiocenter Vejle Fit & Sund: Samarbejdsaftale mellem Fysio Danmark og Regionsyddanmark
  61401/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  61921/17
 • Fra Danfoss: Friv unds v. Granfoss gæstehus ny olieforurening, Nordborgvej 81
  61732/17
 • Sønderborg Fysioterapi - svar på forespørgsel
  62150/17
 • Dagsorden til 1. møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. demensudredning 7. marts 2017
  62748/17
 • Sønderborg Fysioterapi - svar på forespørgsel
  62144/17
 • Fra COWI: Oplæg til undersøgelse af dræn mm.
  61624/17
 • Fra SlothMøller: Foto med angivelse af placering af olieforurening, Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  63632/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. V1 kortlægning af forsvarets arealer
  64570/17
 • Fra Danfoss: Granfoss gæstehus ny olieforurening
  64969/17
 • Klinik for Fysioterapi, Rødding - ændring til yderregisteret
  64842/17
 • Fra Region Midtjylland: LKT Apopleksi - materiale til 1. læringsseminar
  64574/17
 • Rigsrevisionen, Rigsrevisionens afrapportering vedrørende Region Syddanmarks årsregnskab og revisionen af regnskabet for regnskabsåret 2015
  64146/17
 • Fra Rambøll: Fotos fra Sønderbrogade 14
  62673/17
 • Fra Rambøll: svar vedr. fund af bly- og kobberforurenet jord på arealer nord for Læsøvej i Fredericia
  64573/17
 • Fra projekt: status på projekt
  65700/17
 • Afrapportering
  65716/17
 • Fra Odense kommune: Mail - Energivej 30, 5260 Odense S - udskiftning af bitumentanke
  68553/17
 • Fra Green Tech Center: Dagsorden til 28. februar
  67841/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Svar på stjernehøring
  66841/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Rettelse til stjernehøringssvar
  66852/17
 • Fra Orbicon: Status Søndersø
  68204/17
 • Fra Langelands Kommune RÅSTOF Godkendelse af efterbehandling Helsned
  70637/17
 • Fra grundejer, VS: Rapport Brahesvej 7-9, Faaborg
  70931/17
 • Fra GeoPartner: Forespørgsel om kortlægning af nedlagt vejareal, Koldingvej 78, 7100 Vejle
  74043/17
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om § 8-tilladelse, Havnegade 110, 5000 Odense C
  76994/17
 • Fra NCC RÅSTOF Opgørelse for modtaget jord i 2016 - Original:
  75906/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om ændret arealanvendelse uden § 8 tilladelse samt anmodning om rapport, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  84313/17
 • Jydske Vestkysten: Aktindsigt - responstider postnumre
  79998/17
 • Fra leverandør: kommentarer til set-up og svar
  96575/17

Udgående

 • Til UCSYD: ang. udarbejdelse af drejebøger til kompetenveudvikling i PIFT
  61376/17
 • Til Arbejdsgruppen: Dagsorden til 6. marts for arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  59667/17
 • 20170306 - Møde i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide, dagsorden.docx
  59669/17
 • Bilag 1a - Medlemmer af arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide.docx
  59671/17
 • Til Direktør for sundhed i Tønder Kommune: Vedr. vores fælles samarbejde omkring evt. samdrift af funktioner på Tønder Sygehus - Brev til Sophie Løhde.doc
  59899/17
 • Til Borger: Vedr. resultater af indledende undersøgelse, Bohrsvej 4, Ribe
  60019/17
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål til vilkår i §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61003/17
 • Til direktør for sundhed i Tønder Kommune: Vedr. vores fælles samarbejde omkring evt. samdrift af funktioner på Tønder Sygehus
  59898/17
 • Fra Berlingske: vedr. anmodning om aktindsigt
  61745/17
 • Til Kolding Kommune, Råstof, anmodning om udtalelser til grundvandsspørgsmål
  66814/17
 • Til Kolding kommune: orientering om resultater fra supplerende undersøgelse/indeklimamålinger Markdanersgade 5, 7, Kolding
  59696/17
 • Til Esbjerg Kommune: fremsendelse af rapport, Frodesgade 125 Esbjerg
  84320/17
 • til Nyborg Kommune - kopi af endelig §8-tilladelse?, seniorbofællesskab, Toldbodgade 42, Yderpierne, matr. 927u
  61103/17
 • Til borger: Telefon-notat - svar på telefonhenvendelse
  60578/17
 • Til Nybolig: Fremsendelse af historisk materiale, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, 420-81192
  59579/17
 • Til Esbjerg Kommune: fremsendelse af rapport, Frodesgade 125 Esbjerg
  61398/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bubbelvej 29, 5592 Ejby.docx
  59858/17
 • Til kommune, råstof, tilsyn, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig og matr. nr. 8a smst. i Billund Kommune
  60675/17
 • Til COWI: Regionens materiale om Tværkajen 1, Odense Havn
  60863/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. lokalitetsudskrift og scannet materiale fra E-arkivet, lok. 603-02009
  59954/17
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål vedr. §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  61025/17
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven, Vinkelvej 9, Esbjerg
  60386/17
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til beredskabsplan og afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Gu_CaseNo15-21123_2490551_v3
  61133/17
 • SV: Anmodning om boligundersøgelse, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  59842/17
 • Til Humblehallen - Tidsplan for indledende undersøgelser på Hallinggade 23-25, Humble
  59970/17
 • Svar på forespørgsel om forurening på ejendommen Assensvej 121, Fåborg
  60115/17
 • Til Lægevagten: afgangsført vagtlæge
  60208/17
 • Til Vejle Kommune: Fremsendelse af lokalitetsudskrift for lok. 631-00136, Ellehammersvej 1a, 7100 Vejle
  60178/17
 • Til borger - svar på henvendelse
  60179/17
 • Til Sweco: Skårupørevej og Skovdongvej - lukning af boringer
  60030/17
 • til DMR - Undersøgelse nødvendig på V1-areal, Nyborgvej 69
  61048/17
 • Til Totalkredit: Svar på forespørgsel, 435-00002
  59848/17
 • Til GEO, ang. Datakvalitet 2017, Allonge til underskrift
  60268/17
 • Til Kolding Kommune ang. - Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  59609/17
 • Til DGE ang. Datakvalitet 2017, Allonge til underskrift
  60283/17
 • Til borger: Svar vedr nyt om kortlægning ved Flyvestation Skrydstrup
  59985/17
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Zachariasvænget 16, 5260 Odense S, Matr.nr. 4bu, Hjallelse By, Dalum, lok.nr. 461-00215
  61301/17
 • Til Borger: anmodning om kopi af dokumentation for afslutning af slaggeudlægning, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup
  60728/17

20. februar 2017

Indgående

 • Fra Vejen Kommune: Afløser til møde i arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide
  59724/17
 • Fra Nybolig: Telefonhenvendelse, 420-81192
  59563/17
 • Fra Rambøll: RE: Sagsafslutning på Sønderbrogade og naboejendomme
  62649/17
 • fra Varde kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup
  65742/17
 • fra fredericia kommune : Ansøgning - § 8 - Hannevangvej 105, Janderup - Luftfoto 2006-2008 - Hannevangvej 105 med beliggenhedsskitse.jpg
  65747/17
 • Fra CLEAN: referat fra møde i aktivitetsudvalg, EE
  68147/17
 • Dagsorden til møde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune vedr. Sundhedscenter Haderslev den 20. februar 2017
  72789/17
 • Fejljournaliseret
  72784/17
 • Fra Vejle Kommune: Konstatering af jordforurening, Vestergade 30, 7100 Vejle
  69310/17
 • DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  79262/17
 • Fra Niras: Tilbudsliste - Shell
  59297/17
 • Ændring af cvr.nr. + praksisadresse
  59414/17
 • Fra Klinik for fysioterapi, Kolding vedr. P-ordning i bero.
  58584/17
 • Arbejdsmøde om DVI-analyse
  58048/17
 • Tilrettet aftale om finansiering af analyse Economic Contribution of Meeting Activity
  59252/17
 • fra Odense Kommune - link til jordflytningsanmeldelse.msg
  58162/17
 • fra Odense Kommune - vs oplysning Svendborgvej 310 fund af forurening ved opgravning af olietank.msg
  58348/17
 • Henvendelse fra Anders Haabegaard
  58881/17
 • BILAGS-MAIL vs fra Odense Kommune - 28-09-16 1639147 Svendborgvej 310 - Kopi (2).msg
  58429/17
 • Fra Niras: Vedr. kontrakt
  59309/17
 • Endelig rapport far konsulentfirmaet Manto
  58059/17
 • VS: Afmelding af ydernummer 458880
  59246/17
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27-02-2017
  59028/17
 • SV fra SST: Rettelse fra Region Syddanmark i forhold til gældende og kommende specialeplan - flytninger af specialer og funktioner, Urologi, Nefrologi, Neurologi samt Kl. Imm.
  58470/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune - meail om oplysning om olietank - Gestelevvej 42, 5750 Ringe
  59204/17
 • fra DGE Pulje 54: Tankscreening Kædebyvej 1
  58464/17
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse JFL § 8 - Storegade 44-46, Varde
  59322/17
 • Spørgeskema til undersøgelsen
  58049/17
 • Fra klinik for fysioterapi i Tinglev vedr. ændring af cvr.nummer.
  58879/17
 • Ændring af praksisadresse
  59260/17
 • fra borger: Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  59791/17
 • Fra Middelfart Kommune: §8 tilladelse til ændret anvendelse på del af kortlagt ejendom på Hyllehøjvej 2, 5500 Middelfart
  60987/17
 • Fra Svendborg kommune: Endelig § 8-tilladelse til at opføre toiletbygning på Toldbodgade 26 (5970)
  60991/17
 • Fra Læge - Kommnetar vedr. lægevalg
  59607/17
 • fra Bygningsstyrelsen VS: Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  59992/17
 • Fra vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  59819/17
 • Fra SDE: vedr. Forældreindsats: Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse"
  60613/17
 • Forespørgsel
  92656/17

Udgående

 • Til Center for Frivilligt Sovialt Arbejde: Formøde, ang oplæg for Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe i Region Syddanmark
  59408/17
 • Til ledere tilmeldt LIP orienteringsmøde: Bekræftelse på tilmelding til lederorienteringsmøde den 14. marts i Sønderborg
  59123/17
 • Til ledere tilmeldt LIP orienteringsmøde: Bekræftelse på tilmelding til lederorienteringsmøde den 10. marts i Svendborg
  59092/17
 • Til Odense Kommune: Referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  58905/17
 • 20170215 - Formøde, referat.docx
  58904/17
 • Til UCSYD: Materiale til drejebog for kompetenceudviklingsdage
  58783/17
 • Drejebog - Kompetenceudvikling i PIFT, RSYD.docx
  58784/17
 • Til Kommunen - Svar vedr. resultater fra private boringer
  76681/17
 • Til Niras: Anmodning om pris på monitering
  70505/17
 • Til kommunen, kopi af den tekniske rapport uden bilag 8 pga. strørrelsen
  58147/17
 • Til Nordea, Råstof, mail omkring frigivelse af sikkerhedsstillelse
  59173/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Telefonnotat over aftale vedr. afvikling af sorteringsplads
  58578/17
 • Til Læge - Vedr. enkelte patienters lægevalg.
  58105/17
 • Shell Havneterminalen - Aftale til underskrift
  59316/17
 • Til Rambøll: SV: Shells Havneterminal - Ændret placering af pumpebrønd PB1
  58240/17
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar vedr. ændringer i projektet
  59170/17
 • Til kommunen - orientering vedr. forureningsundersøgelse på ejendommen Assensvej 63, 5750 Ringe
  58288/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27-02-2017
  58782/17
 • Til Vejle Kommune, Fremtidig råstofgraveområder Vejle Ådal - Vejle Kommune
  58107/17
 • Til Kolding Kommune: henv. vedr. om mail fra kommunen er accept af slaggeudlægning, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup
  58574/17
 • Til Kommune og TreFor: Driftsnotat 2016
  58052/17
 • til DGE SV: Pulje 54: Tankscreening Kædebyvej 1 samt historik suppl
  58479/17
 • Til Miljøstyrelsen Vedr. A/S Dansk Shell - Varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening ved skimmerrør ved C806/C807
  59265/17
 • Til borger - bekræftelse
  59262/17
 • Til kommune og Skat: Kopi af V2-kortlægning, 430-81147, Rødmejsevænget 1, 5854 Gislev
  58897/17
 • Til arbejdstilsynet - orientering vedr. forureningsundersøgelse på ejendommen Assensvej 63, 5750 Ringe
  58194/17
 • Til borger: bilag til V2-kortlægning, Boligerklæring
  58780/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på indsats ift byggesag i høring vedr. Målerhus vej 2, matr. nr. 1256c Esb. Bygrunde
  58613/17
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune - svar på mail om olietank - Gestelevvej 42, 5750 Ringe
  59244/17

19. februar 2017

Indgående

 • Fra Erhvervsstyrelsen - Strategisk Kompetenceudvikling, SFD-14-0005, godkendte virksomheder mv.
  58870/17

Udgående

 • Til PSOF deltagere i Vestjylland: Vedrørende Region Syddanmarks kursus i sundhedspædagogik i Vestjylland
  57929/17
 • Kursus i sundhedspædagogik i Vestjylland
  57928/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Måle Bygade 37, 5300 Kerteminde.msg
  60224/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Bystævnet 41, 5474 Veflinge.msg
  60307/17

18. februar 2017

Indgående

 • Fra Borger, Råstof, Mail med svar på partshøring
  58553/17
 • Fra Borger, Råstof, Mail med svar på partshøring
  58549/17

17. februar 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver - Resultater af poreluftundersøgelser i fane
  69619/17
 • Borger: Information i forbindelse med ansøgning
  68260/17
 • Fra DMR: Oplæg til oprensning af forurening, Roersvej 33, Odense
  76289/17
 • Ansøgning fra fodterapeut
  81826/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Info omkring respektafstand til højspændingsmaster
  58311/17
 • Ansøgning ydernummer
  58754/17
 • DRfyn: Tematisering i forbindelse med anmodning om aktindsigt
  59006/17
 • Fra borger - mail - Mesinge Bygade 47B, 5370 Mesinge
  57947/17
 • Fra Svendborg Kommune ang Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  58267/17
 • Svar fra SST vedr. Hæmatologisk udefunktion på Aabenraa
  59034/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2017 - bemærkninger fra RSD vedr. A1 og A2
  58418/17
 • Fra Vejle Kommune, Fremtidig råstofgraveområder Vejle Ådal - Vejle Kommune
  57980/17
 • Fra Vejle Kommune: Ønsker kopi af teknisk rapport vedr. Koldingvej 16 og 18, Vejle - til orientering
  58109/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, Kolding.
  58084/17
 • fra Rådgiver Biocoverprojekter i Region syddanmark
  59856/17
 • fra Bygningsstyrelsen VS: Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift. - image001.png
  59994/17
 • Materiale til bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 24. februar 2017
  58208/17
 • Fra Esbjerg Kommune Storstrømsvej 34-36, Esbjerg N
  57505/17
 • Fra Svendborg kommune: Kommunen laver simpel §8-tilladelse til byggeprojektet
  57489/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail med udkast til § 8-tilladelse til at opføre toiletbygning på Toldbodgade 26 (5970)
  57680/17
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til oplæg til supplerende/afgrænsende undersøgelse iht. varsel om undersøgelsespåbud. på Julius Thomsensvej 7, Vejle
  57756/17

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Nygyde 2, 5642 Millinge (430-81617)
  57136/17
 • Til borger Ang. Storstrømsvej 34-36, 6715 Esbjerg N
  57511/17
 • Til projekt: Kommentarer til indsendte timeregistreringer
  56760/17
 • til DMR og Faaborg-Midtfyn Kommune - Vidensgrundlag mht. kortlægning ok
  56937/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Mail med tilsynsnotat
  58528/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Kvittering for mail med info
  58513/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Mail med tilsynsnotat
  58534/17
 • Til Svendborg kommune: §8-høringssvar for Toldbodgade 26, 5960 Marstal, Matr.nr. 506 Marstal, lok.nr. 443-70106
  57722/17
 • Til Svendborg kommune: RSD mener projektet kan løses med en simpel §8-tilladelse
  57453/17
 • Korrigeret klagevejledning i henhold til mail vedr. afslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune.
  57093/17
 • Til Esbjerg Kommune Ang. Storstrømsvej 34-36, 6715 Esbjerg N
  57520/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Mesinge Bygade 47B, 5370 Mesinge.msg
  60187/17

16. februar 2017

Indgående

 • Fra Sygehus Lillebælt: Kommentarer til referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  58362/17
 • Tilrettet aftale om finansiering af analyse Economic Contribution of Meeting Activity
  59237/17
 • Fra Meldgaard A/S: Indberetning af modtaget fyldjord 2016
  59394/17
 • Anmodning om forlængelse
  60345/17
 • Fra projekt Det Maritime Hus vedr. afrapportering 2. halvår af 2016
  61385/17
 • Materiale fra region midtjylland
  60120/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail omkring §8 på Toldbodgade 26
  57429/17
 • Fra Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  56137/17
 • Fra CSC: praksis i Agerbæk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  55594/17
 • Referat fra IT5-mødet den 18. januar 2017, åbent
  55765/17
 • henvendelse fra borger om evt forurening
  56695/17
 • Fra Arkitektfirmaet Jørgen Lundsgaard: Ang. status for Torvegade 11,13 og 15, Give
  66807/17
 • Fra DK Råstof - ansøgning til Vejle Kommune - matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev - Etape 3
  64783/17
 • Aflyst punkt på Byregion Fyn møde
  62268/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  65380/17
 • henvendelse fra Staun Miljø om sagsmateriale
  61644/17
 • Henvendelse fra Staun Miljø om sagsmateriale
  61636/17
 • Forespørgsel vedr. Gylden Booking
  93589/17
 • Fra leverandør: Evaluering af projekter under kulturpuljen (154)
  96563/17
 • ESPON LISBON MEETING - REVISED AGENDA
  98087/17

Udgående

 • Revideret sagsfremstilling til DAK vedr. reviderede SAM:BO-forløb - Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  57663/17
 • Til Odense Kommune: Ang. kommentar til referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  55933/17
 • Til Familieambulatoriet, OUH: Svar ang dagsordenspunkt til chefmøde 2
  55535/17
 • Til praksis i Agerbæk: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  55612/17
 • Til projekt: Opfølgning på møde i Region Syddanmark
  55854/17
 • Til DMR: Udbud af værditabsundersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  56452/17
 • Til Varde Kommune: praksis i Agerbæk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  55615/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Storstrømsvej 34-36, Esbjerg N
  56540/17
 • Til Varde Kommune: Vedr. §8 tilladelse på Storegade 44-46, Varde
  56864/17
 • Til borger - Vurdering af undersøgelsesresultater Assensvej 123, 5750 Ringe
  56457/17
 • Til projekt: Udkast til evalueringsoplæg
  56575/17
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål og matr. nr. 13d smst. i Varde Kommune
  56125/17
 • mail til borger med svar på forespørgsel
  56697/17
 • Til Franck Geoteknik: bemærkning til oplæg og anmodning om yderligere oplysninger, Industrivej 41, Børkop
  56748/17
 • Til MOE: Udbud af værditabsundersøgelse, Rugårdsvej 308, Odense
  56494/17
 • Til Langeland Kommune - Indledende forureningsundersøgelse, Hallinggade 23. Humble
  56799/17
 • Til Humblehallen - Regionens indledende undersøgelse udvides til at omfatter både Hallinggade 25 og 25A, Humble
  56797/17

15. februar 2017

Indgående

 • Fra Kommunen - Vedr. resultater af vandprøver fra private boringer
  76679/17
 • Fra SDU, Årsrapport 2016 incl bilag
  55992/17
 • Fra SDU, kopi af årsrapport, bilag (revisorerklæringer)
  56000/17
 • Fra SDU, kopi af årsrapport 2016, bilag (revisorerklæring)
  56005/17
 • Fra SDU, kopi af udbetalingsanmodning, Interreg-midler
  56019/17
 • Fra Franck Geoteknik: Oplæg til oprensning, Industrivej 41, Børkop
  56747/17
 • Fra Vejen Kommune - ingen bemærkninger til efterbehandling - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  55526/17
 • Fra borger - ønsker materiele vedr Præstevænget 32-36, Vejen
  54715/17
 • Fra CSC: praksis i Holsted lukket automatisk
  54478/17
 • Fra Kolding Kommune ang Platinvej 8, Kolding.
  54968/17
 • fra DMR - Betondække og dokumentation for rørgennemføringer.msg
  54316/17
 • modtagebekræftelse
  54740/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Kommentarer til Projekt om afprøvning af passive fluxmålere
  55475/17
 • Fra læge - Korrespondance vedr. kontonr
  55413/17
 • Forespørgsel fra pojekt LabMat vedr. forlængelse
  55299/17
 • Anmodninig om Aktindsigt i sag vedrørende anvendelse af Niels Waage
  55918/17
 • Fra projekt LabMat vedr. ønske om forlængelse af projektpperiode
  55731/17
 • Fra Vejle Kommune: Forurening konstateret under gulv på Grejs Præstegård, Vestermarksvej 12a, 7100 Vejle
  56997/17
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. matr. 1vh St. Grundet Hgd., Hornstrup - Det nye sygehus
  57667/17
 • Fra Varde Kommune: Udkast til §8-tilladelse
  56862/17
 • Fra Niras: Shell - tilbudsliste
  56875/17
 • Fra Eurofins, råstof, tilsyn, 2A Hesselmed hgd, Ål i Varde
  57930/17
 • Fra vagtlæge: fraflyttet Danmark, afgangsførers
  59952/17
 • Fra læge- Medd. vedr. nyt lokationsnummer
  57988/17
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 27. februar 2017
  59259/17
 • Fra Sydbank - garanti vedr. efterbehandlinig - matr.nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  54531/17
 • Fra Tønder Kommune ang Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  55308/17
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af afgørelse om ikke at melde påbud om undersøgelse og afværge, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  75460/17
 • henvendelse fra borger i forb.m. evt køb af ejendom
  60107/17
 • Fra JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66309/17
 • fra Danske Regioner - vedr. baggrundsgruppe
  88360/17
 • Anmodning om indsendelse af regionernes ønsker til overenskomstforhandlingerne med Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening
  88363/17

Udgående

 • Til Vejen Kommune: Ang. mødedeltagelse til arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide
  55469/17
 • 20170215 - Formøde, referat.docx
  55442/17
 • Til Odense Kommune: Referat fra formøde til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  55441/17
 • Til Frivillighed: Oplæg for Strategisk Tværsektoriel Koordinationsgruppe i Region Syddanmark
  55319/17
 • Til Sydbank -Frigivelse af tidligere gældende garanti stillelse matr.nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  54641/17
 • Til Danbolig: Sagsmateriale på Rudmevej 120-122, 5750 Ringe
  55362/17
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54536/17
 • Til læge - Velkommen som ansat læge i Region Syddanmark
  55470/17
 • Til Borger - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:09/1932] - Præstevænget 30-32, Vejen
  54709/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 58, Tønder
  55374/17
 • Til Borger - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:09/1932] - Præstevænget 30-32, Vejen
  54725/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 162, V. Gasse, Skærbæk
  55366/17
 • Til praksis i Holsted: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54533/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 217, Sølsted, Abild
  55372/17
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - ansat læge i praksis i Vejle
  55474/17
 • Fra ejendomsmægler,SV: henvendelse, Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  54557/17
 • Til praksis - Vedr. ny ansøgning til deletilladelse
  54460/17
 • til ansøger + parter, råstof, tilladelse, Afslag på ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune
  55084/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 180, Abild Ejerlav, Abild
  55370/17
 • Til Sydbank - Frigivelse af tidligere gældende garanti stillelse matr.nr. 138 og 229 Iller Ejerlav, Broager
  54644/17
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Dømmestrupvej 61, 5792 Årslev
  54701/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.docx
  55067/17
 • til Nyborg Kommune - SV: Regionen ingen bemærkninger - midlertidig oplag af jord - SV: Udkast til § 19 tilladelse til delområde på Kirkegyden 8 i Aunslev
  54471/17
 • Til kommunen - Svar vedr. ændret indsats
  54782/17
 • Til praksis i Vejle: respons på krav om honorering af 2 konsultationer
  54552/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 159, Mollerip Visby
  55363/17
 • Til offshore Energy - vedr. projekt
  55108/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Dømmestrupvej 61, 5792 Årslev
  54698/17
 • Til COWI - rettelse af slåfejl (rød) i mailtekst dateret 13. februar 2017 - 373, Sæd, Ubjerg
  55367/17
 • Til PLO, SOR, DKA-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansat læge i henhold til §21 i Vejle
  55472/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Østergade 18, 6040 Egtved.msg
  60141/17
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66308/17

14. februar 2017

Indgående

 • Fra Freja Marie Tange, Danske - FAS fond 2016
  64758/17
 • RSI-direktørmail nr. 2/2017
  61530/17
 • Fra Varde kommune:Mail med Tilladelse - § 8 - Pavillon/multihus - Mælkevejen 1, 6800 Varde
  64020/17
 • VS: Deltagere til fokusgrupper i regi af projekt "Forbedret dokumentation og information om NSP"
  68647/17
 • Fra EARLALL: Vedr. samarbejde
  71089/17
 • Fra SWECO - præcisering - Indsamling af arkivmateriale, Jernvej 2, Vejle
  77293/17
 • Fra SWECO - kort med angivelse af placering af areal - Indsamling af arkivmateriale - Jernvej 2, Vejle
  77301/17
 • Fra DSB: Info om ejerskifte, Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  76632/17
 • Fwd: VS: Anmodning om bidrag til folketingsspørgsmål om kønsskifteoperationer (frist 28. februar)
  60777/17
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm. 389 om brug af probiotisk rengøringsmiddel på hospitaler
  58611/17
 • Fra Midtconsult - materiale modtaget - Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55234/17
 • Fra Danske Regioner: Kommunikationsplatform om sygehusbyggeri
  54396/17
 • Fra NIRAS - dialog med grundejer vedr. status på rapporteringen af undersøgelse på ejendommen Løkkegravene 194, Odense N
  54830/17
 • Fra kommunen - Svar vedr. ændret indsats
  54776/17
 • Fra borger - ønsker materiele vedr Præstevænget 32-36, Vejen
  54574/17
 • Fra Midtconsult - alt materiale modtaget vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55273/17
 • Mail fra Danske Regioner
  55990/17
 • Fra Midtconsult - alt materiale modtaget vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55239/17
 • Fra Niras: Tidsplan
  56872/17
 • Haarby Fysioterapi forespørgsel om ansættelse
  57071/17
 • Fra Rambøll: Shells Havneterminal - Ændret placering af pumpebrønd PB1
  56870/17
 • Dagsorden og materiale, bestyrelsesmøde D2i, 20.02.17
  56992/17
 • Fra Vejen Kommune: Monitering af ethylenglycol-forurening, 575-99016
  54134/17
 • Fra Danbolig - svar på sp vedr Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th, 5000 Odense - lokalitetsnr. 461-70005
  54271/17
 • Fra Nybolig - AKTINDSIGT -- Vedr.: Industrivej 7, 6630 Rødding - haster
  54019/17
 • SV: Udpegning af repræsentant fra Region Syddanmark til Følgegruppe vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025 i Sundhedsstyrelsen
  53968/17
 • Underskrevet kontrakt med Express ang. sundhedsprofilen 2017
  54180/17
 • Fra borger - telefonhenvendelse - Hovedvejen 65, Avernakø, Faaborg
  53866/17
 • Fra danske regioner: Referat af jordchefmødet den 01. februar
  53070/17
 • Fra Nybolig - AKTINDSIGT -- Vedr.: Industrivej 7, 6630 Rødding - haster
  53965/17
 • Fra Midtconsult - alt materiale modtaget vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55279/17
 • Fra Danbolig - svar på sp vedr Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th, 5000 Odense - lokalitetsnr. 461-70005
  54285/17
 • Fra Danske Regioner.dk:referat fra Danish Soil Partnership styregruppemøde den 30. september 2016
  53157/17
 • Fra Varde Kommune: § 48-påbud om undersøgelse, 573-81101
  54151/17
 • Fra Danbolig - Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th. - lokalitetsnr. 461-70005
  54282/17
 • Fra Tønder Kommune ang. Ved Dammen 58, Løgumkloster
  54189/17
 • Fra danske regioner:Dagsorden til jordchefmøde den 1. februar (Webmøde)
  53063/17
 • Skal slettes Dagens post fra: DEFAULT - Sider: 3 - Dokument: _BATCH_D000245_2017-02-14T09_00_17_602[1] - Original:
  76155/17

Udgående

 • Kompetenceudvikling af fagpersonale i forbindelse med brugen af Familiekassen.docx
  54053/17
 • Til Region Hovedstaden: Udkast til papir omkring kompetenceudviklingskoncept til PIFT
  54052/17
 • Eftersendelse af bilag - Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  57664/17
 • Til Middelfart Kommune: Undersøgelsesrapport
  56854/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55221/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55263/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55256/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55258/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55217/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:12/6265]
  55254/17
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  53390/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 1
  54275/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52877/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 2
  54288/17
 • Til borger: sv på henvendelse, ASBO Smede- og Maskinforretning, ASBO Byvej 15, 6622 Bække, us rapport, januar 2003
  53232/17
 • Til kommune og vandværk: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Vestergade 42 g-h, Svendborg
  54294/17
 • Til Kommunen: MV scoping af kommuneplan 2017 for Assens Kommune - hørings af berørte myndigheder
  54295/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52984/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:12/6265]
  55214/17
 • Til Nybolig - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:11/999] - Industrivej 7, Rødding
  54021/17
 • Til Sønderborg Kommune ang. Fynsgade 18, Sønderborg
  53146/17
 • Til borger ang. Knorborgvej 6, 6100 Haderslev
  53901/17
 • Til borger - telefonsamtale - Hovedvejen 65, Avernakø, 5600 Faaborg - 430-81130
  53873/17
 • Til kommune og vandværk: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Vestergade 143, Svendborg
  53511/17
 • Til Esbjerg Kommune: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52999/17
 • Til borger: Nabo - orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Mølmarksvej 185, Svendborg
  53508/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 2
  54276/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:08/12358]
  55261/17
 • Til Danbolig - sp vedr. Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th - lokalitetsnr. 461-70005
  54283/17
 • Til praksis i Agerbæk: Lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52841/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52874/17
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52845/17
 • Til Nybolig - fremsendelse af dokumenter vedr V2-kortlægning af Englandsgade 14 st th, 5000 Odense C - [Sagsnr.:07/12061] - del 1
  54287/17
 • Til Nybolig - SVAR: vedlagt dokumenter fra [Sagsnr.:11/999] - Industrivej 7, Rødding
  54000/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Mosetoften 10, 5600 Faaborg (430-81602)
  53594/17
 • Til Midtconsult - SVAR på foresp vedr. Havnegade 12-14, Odense C - matr.nr. 6a - loknr 461-6393 og 461-81021 [Sagsnr.:12/6265]
  55252/17
 • Til Mediehuset Ingeniøren: Vedr. anmodning om aktindsigt
  66340/17

13. februar 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, Kortlægning, Vedr. resultater fra kortlægning af klæg
  55396/17
 • Fra:yder
  55008/17
 • Fra Danbolig - Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th. - lokalitetsnr. 461-70005
  54261/17
 • fra indvinder, råstof, tilladelse, 76, 80 Oksenvad, Oksenvad ejerlav i Haderslev
  57932/17
 • Fra DJØF: Mødetidspunkt resultatløn for sygehusledelse [djoef-Id:1152393]
  58958/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om ændret Afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Gu_CaseNo15-21123_2490551_v3
  60456/17
 • Fra Esbjerg Kommune: BILAG - Udkast til Afslutning af oprensning af jord- og grundvandsforurening ved Tankområde Gu_CaseNo15-21123_2490551_v3.DOCX
  60461/17
 • Fra SUM: Spørgsmål til 3. kvartalsrapport 2016, Nyt OUH
  52847/17
 • Fra Midtconsult - foresp AKTINDSIGT - Unicon-grunden, Havnegade 12-14, Odense C. Lok-nr.: 461-06393
  53033/17
 • Fra CSC: praksis i Agerbæk automatisk lukket
  52826/17
 • Fra Midtconsult - foresp Unicon-grunden, Havnegade 12-14, Odense C. Lok-nr.: 461-06393
  53025/17
 • Fra DLG ang.: Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming.
  52805/17
 • Fra Midtconsult - foresp Unicon-grunden, Havnegade 12-14, Odense C. Lok-nr.: 461-06393
  53009/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05706 - matr.nr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52709/17
 • Fra borger: markedsvurdering af lægeboliger
  52685/17
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om fund af forurening, Danavej 2, 5580 Nr. Aaby
  52467/17
 • Fra politisk parti - overdragelse af rettigheder til ansøgning af partistøtte
  52045/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  52229/17
 • Fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  52453/17
 • Fra DR: Spørgsmål til aktindsigt
  52220/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 505-05704 - matr.nr. 159, Mollerup, Visby
  52696/17
 • fra politisk parti - ansøgning
  52185/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  52269/17
 • fra Orbicon - ok til senere varsling
  51794/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 550-81013 - matr. nr. 58, Tønder
  52721/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05703 - matr.nr. 373, Sæd, Ubjerg
  52705/17
 • Kvittering for modtaget kommentar til Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28
  51270/17
 • Mail fra OUH - høringssvar
  51817/17
 • FRA COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-00601 - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52715/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 531-05713 - 162, V Gasse, Skærbæk
  52700/17
 • Fra politisk parti
  51910/17
 • Fra Varde Kommune: Varsel om § 48-påbud, Kollevej 41, 6830 Nr. Nebel
  51942/17
 • Fra Middelfart Kommune: Standsningsforbud, Danavej 2, 5580 Nr. Aaby
  52474/17
 • Mail fra lægevagten vedr. oprettelse af vagtlæge
  67427/17
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  66300/17
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, Mail med arkæologisk vurdering
  69889/17
 • Fra ERST: Mødemateriale til 22.2.
  67739/17
 • Ekstra Bladet: Anmodning om aktindsigt
  77830/17
 • Fra Vejle Kommune: Opfølgende dokumentation, Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  75076/17
 • VS: Ændring af aldersgrænse for pædiatriske patienter jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan
  74086/17
 • Fra SWECO - Indsamling af arkivmateriale - Jernvej 2, Vejle
  77288/17
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  75441/17
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til notat vedr. interkønnede (DSD) - frist den 10. marts 2017
  83201/17
 • Fra Vejen Kommune: SV: Regionens svar vedr. høring af § 8 tilladelse vedr. Torvegade 1, 6650 Brørup
  95382/17
 • Fra GEUS til Region Syddanmark: Fælles Grundvand: Referat fra første WP2 møde
  101694/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser - møde den 15. marts udskydes
  116995/17

Udgående

 • Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  52191/17
 • Dagsorden til møde i Følgegruppen vedr. behandling og pleje
  57665/17
 • Til Region Hovedstaden: Invitation til netværksdag i PIFT
  51869/17
 • Netværksmøde_PIFT_maj_2017 - MRL.docx
  51870/17
 • Til Odense Kommune: Ang. mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  51400/17
 • Til Odense Kommune: Ang. manglende bekræftelse på mødedato til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  51116/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 159, Mollerup, Visby
  52693/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 159, Mollerup, Visby
  52694/17
 • Til skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18x Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32B, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52672/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18x Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32B, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52669/17
 • Til Middelfart Kommune: Til orientering varsles der V2-kortlægning af et delareal på Strandvejen 254, Middelfart
  52216/17
 • Til praksis: brev med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2017
  51151/17
 • Til DLG ang. Puggårdsvej 4, Sejstrup, 6740 Bramming
  52356/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18g Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52670/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 162, V. Gasse, Skærbæk
  52697/17
 • Til Svendborg kommune, Skat & AT: Mail med kopi af afgørelse om at der nu er offentlig indsats overfor forurening samt kortbilag
  51536/17
 • Til Varde Kommune: Ingen bemærkninger til varsel om § 48-undersøgelsespåbud, Kollevej 41, 6830 Nr. Nebel
  51957/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Ribe Landevej 71, 6740 Bramming
  52573/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52629/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52708/17
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning, en del af ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg
  51760/17
 • Til grundejer: Orientering om kortlægningsvurdering, 451-50085
  52690/17
 • Til kommune og vandværk: Orientering om resultater af forureningsundersøgelse, Rødeledsvej 60, Svendborg
  52312/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52714/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 162, V. Gasse, Skærbæk
  52698/17
 • Til praksis i Esbjerg: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52628/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 58, Tønder
  52717/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 373, SÆD, Ubjerg
  52701/17
 • Til praksis i Bredsten: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52521/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 373, SÆD, Ubjerg
  52704/17
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  52208/17
 • Til Borger; SV: på Henvendelse: ASBO Smede- og Maskinforretning, ASBO Byvej 15, 6622 Bække
  53048/17
 • Til DMR: SV: Til orientering varsles der V2-kortlægning af et delareal på Strandvejen 254, Middelfart
  52857/17
 • Til Danbolig - sp vedr. Aktinsigt vedr. forurening V2, Englandsgade 14 st.th - lokalitetsnr. 461-70005
  54267/17
 • til Orbicon - ingen V1 af værksted for audioudstyr - SV: Mulig V1V2-kortlægninger - Lavsensvænget 1, Odense
  51786/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 58, Tønder
  52720/17
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  52552/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) på ejendommen, matr.nr. 18g Årslev By, Årslev, som ligger Kildegårdsvej 32, 5792 Årslev. Lokalitet 430-81224.
  52667/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52710/17
 • Til COWI - svar på henvendelse - sagsmateriale til brug for biocoveransøgning - matr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52706/17
 • Til Shell: Vedr. evt. driftstab
  56883/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §21.
  55461/17
 • Til SWECO - præcisering - Indsamling af arkivmateriale Jernvej 2
  77290/17
 • Til politisk Parti - udbetaling
  51903/17
 • til politisk parti - udbetaling
  52271/17
 • Til politisk parti - udbetaling
  52226/17
 • til politisk parti - udbetaling
  52194/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Hågerupvej 46, 5600 Fåborg.msg
  60091/17

12. februar 2017

Indgående

 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  66336/17
 • Fra CLEAN VS: Mål til regionen
  56184/17
 • Fra IT Center Fyn vedr. projekt
  52543/17
 • Mail fra Psykiatri og socialområdet - høringssvar
  51835/17

Udgående

 • til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune
  51050/17

11. februar 2017

Indgående

 • Fra Geoservice: Tilbud på dette års levering
  51522/17
 • Fra ERST - vedr. Anmodning om Administrativ forlængelse af SKU
  51252/17

10. februar 2017

Indgående

 • Fra DMR: Nyborgvej 438, kloakskade
  59421/17
 • Fra SDU, bemærkning til udsendelse
  108059/17
 • Fra DMR: Svar på Tilbagemelding på rapporter, Dronningemaen 10a og Kuopiovej 36, Svendborg
  59420/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  58747/17
 • Dansk Blære Cancer database (DaBlaCa). Årsrapport 2016 til offentliggørelse
  58135/17
 • Fra FES: Supplerende oplysninger ift. afslutning af oprensningsprojekt ved Tankområde Guldager. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  60453/17
 • fra Nyborg Kommune, mail - Udkast til § 19 tilladelse til delområde på Kirkegyden 8 i Aunslev
  54324/17
 • VS: Vedr JS0129 - Sydvang 1 - allonge til Hi3G lejekontrakt.
  55104/17
 • fra Nyborg Kommune, mail -
  54321/17
 • Fra rådgiver - 430-81617 Endelig rapport - Nygyde 2, Millinge
  57074/17
 • FRA COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-00601 - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52713/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-00601 - matr. nr. 217, Sølsted, Abild
  52712/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 531-05713 - 162, V Gasse, Skærbæk
  52699/17
 • fra Orbicon - ikke elektronikproducen
  51780/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05706 - matr.nr. 180, Abild Ejerlav, Abild
  52707/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 505-05704 - matr.nr. 159, Mollerup, Visby
  52695/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 541-05703 - matr.nr. 373, Sæd, Ubjerg
  52703/17
 • Fra EAL vedr. projekt
  52597/17
 • Fra COWI - AKTINDSIGT - Sagsmateriale for Kortlægningsnr 550-81013 - matr. nr. 58, Tønder
  52718/17
 • fra DMR - erindring - Re: om V1 af Nyborgvej 69
  51123/17
 • Fra SUM: Spørgsmål til 3. kvartalsrapport 2016, Nyt OUH
  51365/17
 • Anmodning om aktindsigt fra journalist Jeppe Findalen, BT i praktiserende psykiater, Peter Kaare Østergaard
  53032/17
 • fra NIRAS - Lokalieteter til besigtigelse
  54176/17
 • Fra Rambøll: Dronningholmsvej 52 Svendborg - Rapportudkast
  52863/17
 • Fra Miljøstyrelsen: Vedr.: A/S Dansk Shell - Varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening ved skimmerrør ved C806/C807
  52868/17
 • Dagsorden og bilag til Prognose- og dimensioneringsudvalget den 23. februar 2017
  51038/17
 • Fra COWI: Orientering om kloakspuling til beboere, 479-81022
  51046/17
 • Fra ERST - Ændringer i projekt SFD-15-0020 Virksomheder tager social ansvar
  50948/17
 • selskabsændringer og 2. praksisadresse tilknyttes til eksisterende klinik
  50879/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  50479/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Platinvej 8, 6000 Kolding
  50485/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 5 / 2017
  49898/17
 • Fra Tønder Kommune: Fremsendelse af udkast til § 8, Ørderup Kirkevej 41, 6250 Toftlund
  49757/17
 • Fra Kolding Kommune. Til orientering - nedlæggelse af malekabine og vakuumimprægneringsanlæg
  50213/17
 • Til Rambøll: Tilbud godkendt
  49535/17
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om hvor meget slagge der er tilkørt, Skast 97, 6261 Bredebro
  50513/17
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til etablering af nyt p-areal, Havnegade 2, 5500 Middelfart
  50949/17
 • Mail fra Region Sjælland
  49473/17
 • Fra Rambøll: Driftsnotat 2016
  49626/17
 • Fra COWI: kopi af kvitteirngsmail til borger
  50011/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag (1607139) Løjtertoft 15, 6430 vedr. matr.nr. 400, 401, 438, 455, 466, 467, 509, 568 og 619 Nordborg
  50089/17
 • Fra Niras: Aftalt prøvetagningsstrategi, Østergade 7, 5471 Søndersø
  50270/17
 • Fra COWI: Vedr. timesatser
  49993/17
 • Fra FysioDanmark Vejle: Underskrevet aftale.
  50993/17
 • Fra NIRAS: Svar vedr materiale til dispensationsansøgning, matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune
  50221/17
 • LETT: Svar på klage vedr. pkt. 4
  66152/17
 • Fra GTC: Referat af WS om SECI
  67837/17
 • Fra GTC: Referat af arbejdsgruppemøde 7. feb.
  67833/17
 • fra DMR - svar på kommunens spørgsmål om tæthed af fundament - vedlagt div. bilag herover
  66804/17
 • Fyens Stiftstidende: Svar vedrørende anmodning om aktindsigt
  60202/17
 • Fra NCC: Indberetning om returjord 2016, Tjæreborg Grusgrav
  61578/17
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til p-plads, Havnegade 120
  80193/17
 • Fra DGE til Region Syddanmark: Piledamsvej 3, Nordborg
  101689/17
 • Fra Niras RÅSTOF Niras ønsker et møde med kommune, region Dn m.fl.
  99617/17
 • Fra Niras RÅSTOF Den efterspurgte Efterbehandlingsplan 12k Hesselmed
  99627/17
 • Fra Orbicon: Dagsorden
  89672/17

Udgående

 • Til rådgivere - Udbud af videregående undersøgelser - pulje 1
  67827/17
 • Til rådgivere - Udbud af videregående undersøgelser - pulje 1
  67911/17
 • Til CLEAN: Vedr. projekt
  68161/17
 • Til CLEAN: Vedr. projekt
  68160/17
 • Til Kolding Kommune ang. Platinvej 8, Kolding
  50765/17
 • Til Home, Erhverv: SV: Vesterhavnen 74, 5800 Nyborg
  50742/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Elsesvej 20, 7000 Fredericia
  50718/17
 • Til borger: svar på henv. vedr. opstart indledende undersøgelse
  50114/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Grethevej 15, 7000 Fredericia
  50636/17
 • Til COWI: Bemærkninger til svar
  49371/17
 • Til Varde Kommune: Regionens svar på spørgsmål vedr. forsvarets områder - hvornår må vi IKKE informere regionen
  50615/17
 • Til Sønderborg Kommune SV: Udstykningssag Løjtertoft 15, 6430 vedr. matr.nr. 400, 401, 438, 455, 466, 467, 509, 568 og 619 Nordborg
  50098/17
 • Til kommune og SKAT: Kopi af afgørelse: 430-81650, V2-kortlægning, Svendbrogvej 425-427, 5600 Faaborg
  49691/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Grethevej 17, 7000 Fredericia
  50625/17
 • Til Niras: Bekræftelse af aftalt prøvetagningsstrategi, Østergade 7, 5471Søndersø
  50277/17
 • Fra borger: SV: Telefonhenvendelse Stenager 17, 6400 Sønderborg
  50829/17
 • Til Middelfart Kommune: SV: § 8 tilladelse til etablering af nyt p-areal, Havnegade 2, 5500 Middelfart
  50994/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Elsesvej 18, 7000 Fredericia
  50926/17
 • Til Niras:: Dispensation til tilførsel af ren jord samt ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune - fristforlængelse til udgangen af marts 2017
  50360/17
 • Til Niras: Anmodning om supplerende materiale til ansøgning om dispensation til tilførsel af ren jord samt ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune
  50070/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. rettelse til tidligere mail om de kortlagte arealer i forb. med §8-tilladelsen til etablering af nyt p-areal, Havnegade 2, 5500 Middelfart
  50995/17
 • Til Borger: Vedr. udlægning af slagge på del af din ejendom Skast 60, 6261 Bredebro, lok. 550-81035
  50477/17
 • Til DGE: Godkendelse af oplæg til forureningsundersøgelse, Odensevej 69, 5400 Bogense
  49861/17
 • Til Tønder Kommune: § 8-høringssvar for Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund
  50005/17
 • Til Vejen Kommune: Regionens svar vedr. høring af § 8 tilladelse vedr. Torvegade 1, 6650 Brørup
  50740/17
 • Til Tønder Kommune: anmodning om slutdokumentation for udlægning af slagge, Skast 97, 6261 Bredebro,
  50502/17
 • Til NIRAS: Svar på risikoberegninger
  50762/17
 • Til Colliers: Svar på henv. vedr. matr. 7ø Nyborg Bygrunde og 1qy Nyborg Markjorder
  49632/17
 • SV: Skriftlig sag til IT5 - forlængelse af IBI-projektet
  50638/17
 • til DMR: kopi varslingsbrev
  50900/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. februar 2017
  50617/17
 • Til Borger: V1-afgørelse, Elsesvej 22, 7000 Fredericia
  50650/17
 • Til Borger: V2-afgørelse, Grethevej 19, 7000 Fredericia
  50578/17
 • Til NIRAS: Kommentar til ansøgning om dispensation til tilførsel af ren jord på matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune
  50103/17
 • Til NIRAS: Svar på fristforlængelse mv., matr. 7 og 326 Hønsnap, Holbøl i Åbenrå Kommune - fristforlængelse til udgangen af marts 2017
  50433/17
 • til Vejen Kommune og Læborg Vandværk - Orientering om lokaliteter til besigtigelse i området ved Læborg Vandværk
  54187/17
 • Til Fredericia Kommune: Ansøgning om tilladelse til boring af RB55-RB56 samt prøvegravning PG4 på Østre Strand
  52873/17
 • til Esbjerg Kommune og Din Forsyning - Orientering om lokaliteter til besigtigelse i området ved Aike Vandværk
  54181/17
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til "Container-living"
  49618/17
 • Til Kolding Kommune: Reminder - Vedr. påbudsmuligheder i forbindelse med ulovlig oplag, Koldingvej 96, 6040 Egtved, lok 621-81311
  49699/17

9. februar 2017

Indgående

 • Fra Home-Start: Samarbejde med offentlige myndigheder
  47909/17
 • VS: Det Danske Vaccinationsregister - ændring i rettigheder
  48659/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning
  49102/17
 • Fra STRING: Vedr. Femern Bælt
  48704/17
 • Fra læge - Medd. vedr. tildeling af lokationsnummer
  47653/17
 • fra Bygningsstyrelsen : Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  47763/17
 • fra bygningsstyrelsen : Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  47756/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning - image003.png
  49112/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  48811/17
 • Fra Rådgiver - Pulje 46: 575-81110 Skodborg Nørregade 8 - Endelig rapport
  49175/17
 • Fra Vejle Kommune: Undersøgelse og oprensning på Engumvej 154, 7120 Vejle Ø
  49048/17
 • Gode initiativer til at sikre lægedækning
  48709/17
 • Fra Langeland kommune: Kommunen har ikke nået tilsynet endnu men håber at kunne nå det senest i uge 10
  48599/17
 • Gode initiativer til at sikre lægedækning
  48716/17
 • Fra advokatfirmaet Plesner: mailbekræftelse på modtagelse af sagsakter Aktindsigt [PLESNER-Active.FID1458944]
  47860/17
 • Oplæg - styring og kvalitet
  49285/17
 • Fra Vejle Kommune: Oplysning om PID-måling af gravefront, Engumvej 154, 7120 Vejle Ø
  49052/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning - image001.png
  49106/17
 • VS: Politisk aftale om bedre lægedækning - image002.png
  49108/17
 • Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse
  59264/17
 • DR Fyn: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  60576/17
 • Fra ERST: Letlæselige versioner af strukturfondsprogrammerne
  60042/17
 • 23.01.2017 - VUSAM - referat
  51045/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Østre Ringvej 38-40 i Ringe - Bemærkninger til afsluttende rapport
  51578/17
 • Fra Danske Regioner: Udkast til notat
  53003/17
 • fra NIRAS svar på referrat fra møde
  54166/17
 • Mail fra Langeland Kommune med bilag, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50027/17
 • Ændring af selskabsform til ApS
  49532/17
 • Fra Rådgiver, VS: Odensevej 34A i Bogense
  50909/17
 • Til og fra Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  49514/17
 • Fra Borger: Vedr. revnedannelse
  49366/17
 • Fra Vejle: Følgemail til afslutning af sagen fra Engumvej 154, 7120 Vejle Øst
  49494/17
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  49355/17
 • Til Langeland Kommune, Mail om at regionen ikke har modtaget kopi af påbud, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50020/17
 • Fra COWI: Vedr. revnedannelse
  49367/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Yderligere spm til modtagelse af opfej, 2a Hesselmed Hgd, Ål
  47889/17
 • Kontaktliste og deltagelse i ASO-arrangementer i 2017
  48978/17
 • supplerende oplysninger fra yder
  49594/17
 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. udtagning af sideprøver, Østergade 7, 5471 Søndersø
  49676/17
 • Mail fra yder: Ønske om lukning/åbning for tilgang af patienter
  50160/17
 • Fra Ekstern Aktør: Mødemateriale
  49739/17
 • Fra Aabenraa Kommune. Oprenset forurening på Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  50165/17
 • Vedr. ejerskifte
  49569/17
 • Fra Kolding Kommune: Jordforurening - Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  50156/17
 • Fra COWI: Foreløbige resultater af vandprøver
  49360/17
 • Fra Langeland Kommune, Meddelt påbud om undersøgelse og oprensning er opfyldt, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50008/17
 • Fra Langeland Kommune, Mail omkring at påbud om undersøgelse og oprensning er opfyldt, Mageløkken 7, 5953 Tranekær
  50002/17
 • Fra Naturstyrelsen: Teknisk rapport, Store Okseø
  61723/17
 • Anmodning om supplerende redegørelse vedr. prostatakræft
  62315/17
 • Fra Aabenraa Kommune. Oprenset forurening på Haderslevvej 2, 6200 Aabenraa
  63379/17
 • Ekstra Bladet: Klage over svar på aktindsigtsanmodning
  77864/17
 • SV: Kontrakt om levering af DNA sekventeringsanalyser
  89723/17
 • Til Langeland kommune: RSD rykker for status på sagen
  99065/17
 • Fra rådgiver RÅSTOF Genoptagelse af gravetilladelse - Hågerup
  98123/17
 • Fra Langeland kommune: Kommunen beklager at de ikke har fulgt op på sagen men vil gøre det efter uge 10
  99089/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen om Anmodning om supplerende redegørelse vedr. prostatakræft
  104176/17

Udgående

 • Til Sweso - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49269/17
 • Til Rambøll - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49268/17
 • Til DMR - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49267/17
 • Til COWI - Kopi af projekter samt info om kontrakt mm.
  49265/17
 • Til Region Hovedstaden: Kompetenceudviklingskoncept til PIFT
  48098/17
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning KP17
  49020/17
 • Til KHL: Kvittering for modtagelse af oplysninger, matr. 10b Dons By, Almind
  47774/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Fornyet svar vedr henv om lett forurenet jord, 2a Hesselmed Hgd, Ål
  48503/17
 • Til Niras: Fremsendelse af kortlægningsmateriale, lok. 561-71002
  48683/17
 • Til Lægevagten: Mail med oprettelse af vagtlæge
  47696/17
 • Til Tønder Kommune ang. Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  48116/17
 • Til borger - svar på mail om muligt møde - Mesinge Bygade 47B 5370 Mesinge
  47892/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar vedr. risiko for overfladevand og § 8-pligt, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  49119/17
 • Til praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §20, stk.1
  48500/17
 • Til Vejen Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Skodborg Nørregade 8, 6630 Rødding (575-81110)
  49204/17
 • Til Langeland kommune: RSD spørger til status
  48557/17
 • Til kommunen - Svar vedr. ændret indsats
  48211/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Vorbasse
  48900/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens kortlægningsafgørelse pba. undersøgelse og oprensning i §8-sag, Nørregade 129, 5592 Ejby
  48247/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Ansat læge i Vorbasse
  49216/17
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlæge
  48317/17
 • Svar til Tønder Kommune: Vedr. vores fælles samarbejde omkring evt. samdrift af funktioner på Tønder Sygehus - ønske om henvendelse til ministeriet
  48640/17
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Vorbasse
  49219/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Smedebakken 14, 5600 Faaborg (430-81545)
  48449/17
 • Til borger, Råstof, graveområde ved Fangel, Odense Kommune
  49369/17
 • Til DMR: kopi varslingsbrev indeklimamålinger
  50091/17
 • SV: Deltagere til fokusgrupper i regi af projekt "Forbedret dokumentation og information om NSP"
  53772/17
 • Sv til borger på henvendelse, Julius Jepsens vej 119, Vejle
  53263/17
 • til Orbicon - ikke V1 af drivhuse, men måske af elektronikværksted
  51761/17
 • Til Gadbjerg Kloakservice - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Industriparken 9, 7321 Gadbjerg.docx
  60269/17
 • Til Shell: SV: J.nr. 20172037 - afsætning af miljøboringer - Shell Havneterminal
  56888/17

8. februar 2017

Indgående

 • Fra SDU, bemærkninger til udkast
  108057/17
 • Fra Natur- og Miljøklagenævnet Vedr. Moselund Grusgrav, j.nr. NMK-11-00146
  47094/17
 • Fra Natur- og Miljøklagenævnet: Journal nr. 084284 - Status på Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage vedrørende Region Syddanmarks dispensation af 1. juli 2014.msg
  47095/17
 • Fra Rådgiver, Råstof, kortlægning, Status for afrapportering
  47338/17
 • image002.jpg
  108056/17
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet Svar på status, Moselund, Aabenraa
  46737/17
 • Fra SDE: vedr. Forældreindsats
  47246/17
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, nedrivning af edb bygning, Hylkedamvej 77, 5591 Gelsted
  47114/17
 • Halvårsrapport 1. og 2. halvår år 2016 / Journal nr. 15/41496 - projekt Survival Skills
  47395/17
 • Fra Rådgiver - 430-81545 Endelig rapport - Smedebakken 14
  48409/17
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  47802/17
 • Fra Estate: Fremsendelse af kopi af Tegning 10 - Gl Slotsvej 16 m. fl., 5500 Middelfart
  47717/17
 • Fra Plesner: Novartis' patentrettigheder vedrørende anvendelsen af Glivec® (imatinib) til behandling af GIST [PLESNER-Active.FID755275]
  46217/17
 • Fra Deloitte: Revisors erklæring vedr. 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  46564/17
 • Fra ansøger - underskrevet ansøgning version 2
  46346/17
 • Bemærkninger til procesplan SA 2019-2022 version til SKU, februar 2017
  46419/17
 • Fra læge - Korr. vedr. lokationsnummer og lægevalgsbreve
  47354/17
 • Fra Estate: Vedr. tegning 10, Gl Slotsvej 16, 5500 Middelfart
  47695/17
 • Sv: SV: jr.nr. 1-12-81-6-13
  47719/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  48693/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for svar vedr. § 8-pligt og overfladevand, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  48392/17
 • Ændring af selskabsform til IS
  49254/17
 • Fra borger - mail om muligt møde - Mesinge Bygade 47B 5370 Mesinge
  47887/17
 • Fra Niras: anmodning om at få tilsendt oplysninger, 561-71002
  48554/17
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning
  48573/17
 • Fra SDE: vedr. "Forældreindsats: Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse" - 1 Budget- og regnskabsopgørelse_Forældreindsatsen_13_13868 - 6. halvår år 2016.xlsx
  47253/17
 • Fra Danske Regioner: Orientering om samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om hospitalslægers bibeskæftigelse
  57755/17
 • Fra vagtlægen: mail med anmodning om ærndiring fra cpr. til cvr. nr.
  56543/17
 • Fra: yder
  55026/17
 • Fyens Stiftstidende: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  60188/17
 • Fra Banedanmark, Råstof, Svar på partshøring
  58190/17
 • Fra LE34 - oplysninger om ejerforhold - matr.nr. 3k Terpling
  57949/17
 • Fra:yder
  58880/17
 • Berlingske Business: Anmodning om aktindsigt
  60156/17
 • Fra Eurofins Miljø A/S, Råstof, Kvittering for modtagelse af jordprøver
  58197/17
 • fra DMR - Svar på Regionens spørgsmål til dokumentation på Ringe Jernstøberi
  51438/17
 • Fra TV2: aktindsigt / sengepladser / TV 2/Fyn
  51080/17
 • Fra Healthcare DENMARK: Hospitals Logistics white paper
  52688/17
 • fra Eurofins, råstof, tilsyn, 2A Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  51049/17
 • Fra NIRAS: Foreløbig grundvandsrisikovurdering
  49754/17
 • Fra ERST - Anmodning om Administrativ forlængelse af SKU
  49737/17
 • Mail fra yder: Indsættelse af lukketal
  47612/17
 • Fra Assens Kommune: MV scoping af kommuneplan 2017 for Assens Kommune - hørings af berørte myndigheder
  50576/17
 • Fra Cowi: Shell havneterminal, boringsafsætning
  49627/17
 • Fra Colliers: henv. med anmodning om materiale på lokalitet 449-00005
  49615/17
 • Fra Rambøll: Tilbud på drift 2017
  49521/17
 • Fyens Stiftstidende: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  60193/17
 • Henvendelse fra projektaktør: Ang. projekt
  68082/17
 • Fra Niras: Gemalvej - rapportudkast
  98401/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: begrænsning af aktindsigtsanmodningen
  89989/17
 • Fra Orbicon: Udkast til rapport Brændeskov Møllevej
  91356/17

Udgående

 • Til Diabetesforeningen: Netværksdag i PIFT i København den 9. maj
  47405/17
 • Til Diabetesforeningen: Placering af PIFT på den regionale hjemmeside
  47290/17
 • Til Lokalpsykiatrier i Vestjylland: Påmindelse vedrørende Region Syddanmarks kursus i sundhedspædagogik i Vestjylland
  46497/17
 • Til Rådgiver, Råstof, kortlægning, Vedr. status på afrapportering
  47345/17
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Opsplitning af praksis i Esbjerg
  46407/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47334/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernr efter opsplitning af praksis
  47483/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47364/17
 • Til borger, vedr. Kertemindevej 23A, 5290 Marslev
  47185/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47342/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47370/17
 • Til borger: Tilsynsnotat vedr. Langforte 32, 6070 Christiansfeld
  47417/17
 • Til PLO, SOr, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Opsplitning af kompagniskabspraksis i Esbjerg
  46264/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47352/17
 • Til Billum Vognmandsforretning: Svar på henv vedr deponering, 2a Hesselmed Hgd, Ål
  47329/17
 • Til læge - Bekræftelse på oprettelse af ydernr efter opsplitning af praksis
  47487/17
 • Til Svendborg Kommune: fremsendt mail med materiale vedr. Bryghusvej
  46214/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47377/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47451/17
 • Til Læge - Korr. vedr. praksisdeklarationen
  47365/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47348/17
 • Til Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel om § 8 vurdering ved nedrivning af edb-bygning på Hylkedamvej 77, 5591 Gelsted
  47122/17
 • Til Sundhed.dk - Korr. vedr. regionsdrevne klinikker på Sundhed.dk
  47400/17
 • Til Varde Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  47313/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Stegholt 40, 6200 Aabenraa.msg
  48363/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. spørgsmål om § 8-pligt, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  48350/17
 • Til Rambøll: fremsendelse af materiale, Jens Grøns Vej 4, 7100 Vejle
  47082/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47383/17
 • Til køber: svar på henvendelse
  46203/17
 • Til projekt - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje
  47325/17
 • dialog med indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 76 + 80 Oksenvad, Oksenvad Ejerlav i Haderslev
  51047/17

7. februar 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver: Faktura fra Boreteknik, Roers Alle 10
  93398/17
 • Jesper.Moeller-Iversen@rsyd.dk - SV: DAK-møder
  45827/17
 • FRA ArosIT, Referat af telefonmøde
  45703/17
 • Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2017
  44388/17
 • Fra EDC: Forespørgsel om forurening
  45048/17
 • Fra COWI: Kvittering for modtagelse af materiale
  45838/17
 • Referat, ekstraordinær generalforsamling og ekstraordinært bestyrelsesmøde, D2i 31.01.17
  44980/17
 • Fra EDC: Tak for hurtigt svar
  45816/17
 • Fra RD: Kreditforeningen efterspørger sagsmateriale
  44982/17
 • Fra COWI: Tilbud på 1. års drift og monitering
  44723/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr rapport, Mejeritoften 1, 6430
  45512/17
 • Fra RD: Kvittering for modtagelse - materialet er tilstrækkeligt
  45120/17
 • Fra Vejen Kommune: Høring af udkast til § 8 tilladelse, Nørregade 53, 6600 Vejen
  45472/17
 • Fra Vejen Kommune: BILAG - Udkast til § 8 tilladelse til ombygning af ejendom.docx
  45485/17
 • Fra COWI: Efterspørger teknisk notat
  45789/17
 • Fra ansøger - EUD Student
  46326/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar vedr. Østergyden 1, 5600 Faaborg
  46232/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Afværge disponering
  45255/17
 • Fra COWI: Mail med navn på sagsbehandler ved kommunen samt oplysninger om lettere forurenet jord
  45778/17
 • fra Bygningsstyrelsen Ejd. 287, Sorsigvej - Jordforureningskontoret, kontrakttillæg til underskrift.
  44689/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering for lukning af VTO sag
  45592/17
 • Til Kerteminde kommune: Indledende undersøgelser i Kerteminde kommune- orientering
  45480/17
 • Fra CSC: meddelelse om automatisk lukning
  45246/17
 • Fra Niras: Kvittering for regionens svar, Østergade 7, 5471 Søndersø
  44630/17
 • Fra Landbosyd: Placering af geoprober på markarealer, Skrydstrup flyveplads
  45329/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse af information,: Mejeritoften 1, 6430
  45651/17
 • Ansøgning Region Syddanmarks Kulturpulje 2017
  48897/17
 • Fra projekt: Afrapportering
  49253/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang.Storstrømsvej 34-36, Esbjerg N.
  47863/17
 • FH Hamburg: Vedr. STRING
  48689/17
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - 2017
  49151/17
 • Fra Esbjerg Kommune VS: Tangevej 6, Ribe - Opgravning af Tank nr. 5
  49914/17
 • Fra kommunen - Spm. vedr. ændret indsats
  48205/17
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje 2017
  49003/17
 • Fra kommunen, bilag til høringssvar vedr. Østergyden 1, 5600 Faaborg - P13 - Billede 1.jpg
  46235/17
 • Fra Rambøll: anmodning om kopi af baggrundsmateriale, Jens Grøns Vej 4, 7100 Vejle
  47064/17
 • Fra Epinion: vedr. GVS
  47272/17
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Forespørgsel om deponering i råstofgrav 2a Hesselmed Hgd, Ål
  47314/17
 • Fra DK-råstof, Status på råstofplan
  46021/17
 • Fra Ekstern aktør: Mødemateriale
  46310/17
 • Fra Svendborg Kommune, mail vedr. Bryghusvej
  46207/17
 • Fra borger, vedr. Kertemindevej 23A, 5290 Marslev
  47180/17
 • Revideret procesplan SA 2019-2022 efter DAK
  46262/17
 • Ansøgning om tilskud til udbygning af lægehus
  46953/17
 • fra Varde Kommune - Råstoffer til diger ved Vadehavet
  47307/17
 • Fra Sønderborg Kommune ang. Fynsgade 18, Sønderborg
  47453/17
 • Fra Esbjerg Kommune VS: Byggesag i høring vedr. Målerhus vej 2, matr. nr. 1256c Esb. Bygrunde
  50054/17
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel vedr. forsvarets områder - hvornår må vi IKKE informere regionen
  50606/17
 • Fra projekt : Afrapportering
  49255/17
 • Fra Nyborg Gymnasium vedr. projekt
  52605/17
 • Til Nyborg Gymnasium vedr. projekt
  52603/17
 • fra Orbicon - SV_ Mulig V1V2-kortlægninger - Lavsensvænget 1, Odense
  51301/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, Meddelelse om at støjvolde er færdigetablerede
  58140/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Info omkring dialog med borgere
  58131/17
 • Fra Sydbank - garanti vedr. efterbehandlinig - matr.nr. 138 og 229 Iller, Broager
  54527/17
 • Fra Region Hovedstaden: Spørgsmål vedrørende lægelig bibeskæftigelse.
  56361/17
 • Fra Sweco - Rapporter fra indledende undersøgelse, Slogsgaden 14 -m.fl. 6372 Bylderup-Bov
  55814/17
 • fra Vejle kommune meddelelse om at påbud er efterkommet åVedr. Hvidbjergvej 91, 7080 Børkop
  57104/17
 • Fra Astra vedr. opfølgning på møde om afslutning af projekt Videndeling
  60737/17
 • Dagsorden til opstartsmøde vedr. projekt
  63968/17
 • Fra Svendborg kommune: Mail - Havnepladsen 6 (5960) Miljøundersøgelse
  69275/17
 • Fra Orbicon: Rapport for Lakkendrup Losseplads til kommentering
  93597/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: Anmodning om aktindsigt
  89979/17
 • Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager: begrænsning af aktindsigtsanmodning
  89986/17

Udgående

 • Til Odense Kommune: Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  45950/17
 • Til partnerkredsen, Info - udkast til kommentering
  108052/17
 • Til Esbjerg Kommune og Din Forsyning - Orientering : Risagervej
  53618/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S mfl., Råstof, Fremsendelse af notat fra borgermøde
  58149/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf A/S, Råstof, Telefonnotat over samtale vedr. tilsyn
  58086/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46138/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46108/17
 • Til projekter - Afrapportering til Syddansk OPI-pulje samt diverse opmærksomhedspunkter
  47301/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46126/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46119/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46121/17
 • Fra kommunen, bilag til høringssvar vedr. Østergyden 1, 5600 Faaborg - P13 - Billede 2.jpg
  46237/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46132/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46111/17
 • Til Rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46128/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for Soldalen 12, 7100 Vejle
  47858/17
 • TIl virksomheder - ang. projekt
  49304/17
 • Til FM Kommune: kopi af Rapporter og afgørelsesbrev (udgår af kortlægning), 430-81384, Langgade 11, 5750 Ringe
  45779/17
 • Til praksis i Ribe: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45373/17
 • Til RD: Mail med sagsmateriale fra RSD
  44991/17
 • Til Udbetaling Danmark: Disponeringen skal IKKE benyttes - ejendom udgået af korlægningen
  45460/17
 • Til SKAT: Kopi af afgørelsebrev (udgår af kortlægning): 430-81395, Assensvej 85, 5750 ringe
  45538/17
 • Til COWI: Tilbud godkendt og udføres som tillæg til kontrakt af 16-01-2016
  45547/17
 • Til PLO - Medd. vedr. Ansat læge i Vojens
  44565/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar inkl dokumentation, Mejeritoften 1, 6430
  44397/17
 • Til rådgiver: Udbudsmateriale, VTO, Enghavevej-Nordentoftsvej, Varde
  46135/17
 • Til Forsvarets Ejendomsstyrelse: Afgørelse efter jordofrureningsloven trukket tilbage, Skrydstrup Flyveplads
  45784/17
 • Til COWI: Mail med teknisk notat og oversigtskort
  45796/17
 • Til TVSYD: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  45637/17
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45378/17
 • Til projekt: anmodning om status og fremdrift
  45328/17
 • Til FaaborgMidtfyn kommune: Kopi af undersøgelsesrapporter og afgørelsebrev (udgår af kortlægning): 430-81395, Assensvej 85, 5750 ringe
  45533/17
 • Til COWI: Mail med oplysninger om lettere forurenet jord og udgået brev
  45783/17
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar ved vurdering af § 8-tilladelse, Storebæltsvej, 5800 Nyborg
  45670/17
 • Til borger og Aabenraa Kommune: V1-afgørelse efter jordforureningsloven, Stegholt 40, Aabenraa
  45958/17
 • Til EDC: RSD oplyser at der ikke er kendskab til forurening på ejendommen
  45057/17
 • til projekt: bedt om udbetalingsskema
  45456/17
 • Til borger - Forespørgsel vedr. mulig fejl på "Mine konsultationer"
  45826/17
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Tillæg ved Veerst, Vejen Kommune
  44385/17
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Vardevej 106, 7100 Vejle, lok. 631-00380
  45038/17
 • til projekt: anmodning udbetalingsskema
  45397/17
 • Til skat: kopi af afgørelsesbrev (udgår af kortlægning), 430-81384, Langgade 11, 5750 Ringe
  45781/17
 • til Odense Kommune - Bemærkninger påbudssag oliespild, Klosterbakken 8, samt spørgsmål til §8§19-sager samme adr.
  44853/17
 • Til Sønderborg Kommune: Mejeritoften 1, 6430
  45587/17
 • Fra Odense Kommune, Mailkorrespondance vedr. Odense Letbane, Odense Kommune
  66022/17
 • Til Langeland kommune: Indledende undersøgelser Langeland kommune- orientering
  45583/17

6. februar 2017

Indgående

 • Fra Mediehuset Ingeniøren: Anmodning om aktindsigt
  66338/17
 • Fra GTC: kopi af film om SE2M
  67828/17
 • Fra Oplevelsernes academy: Fwd: Websitet "Oplevelsernes Academy"
  63476/17
 • aktindsigt
  71542/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Afværge disponering
  44373/17
 • Patienten som Partner i Dansk Sundhedsforskning-et Natioanlt Vidensdelingsprojekt
  44366/17
 • Fra Odense kommune: Mail med undersøgelsesoplæg til vurdering, Smedebakken 36, 5270 Odense N
  45433/17
 • Fra Udbetaling Danmark: Afværge disponering
  44377/17
 • Fra Sønderborg Kommune: Henv vedr Mejeritoften 1, 6430 Nordborg
  44390/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  44746/17
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse, Bavnedamvej 28, 5250 Odense SV
  44573/17
 • Til Borger, Råstof, vedr Status for råstofplan
  44387/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Skovvej 8-14, 5750 Ringe
  44536/17
 • Fra Ditmer: Tilbud på løsning til indsamling af data om Lægers Bijob
  44436/17
 • Fra projekt: Anmodning om udbetaling
  44664/17
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Tillæg ved Veerst, Vejen Kommune
  44384/17
 • Spørgsmål vedr. høring
  45678/17
 • Mail fra Danske Regionerf
  44175/17
 • fra politisk parti - ansøgning
  43969/17
 • Fra projekt - vedr. REM-tilskud
  43720/17
 • Fra COWI: Projektet har ikke brug for brev omkring ikke kortlægning på nuværende tidspunkt
  43960/17
 • Svarkvittering fra "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  44227/17
 • Fra politisk parti - ansøgning
  43955/17
 • Fra COWI: Aktindsigt, Flesnborgvej 185, Aabenraa
  48136/17
 • Fra revisor: Erklæring om kvalitetsfondsrapporten 4 kvartal Sygehus Lillebælt
  48701/17
 • Fra Akademie Zankelmark: Vedr. DialogForumNorden
  47798/17
 • VS: Deltagere til fokusgrupper i regi af projekt "Forbedret dokumentation og information om NSP"
  47154/17
 • Fra Fredericia kommune: mail med undersøgelsesoplæg - Nymarksve 37-41, Fredericia
  48477/17
 • Fra COWI: Aktindsigt vedr Enstedværket, Aabenraa
  47387/17
 • Fra Morten Jessen-Hansen: Dagsorden Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt
  59393/17
 • Fra Nyborg Gymnasium vedr. projekt
  52609/17
 • Fra Årslev Fysioterapi vedr. ansættelse af fyssioterapeut
  52028/17
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til etablering container-living på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fre
  49613/17
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: Byggesag i høring vedr. Målerhus vej 2, matr. nr. 1256c Esb. Bygrunde
  50045/17
 • Fra Shell: Vedrørende velfærdsforanstaltninger ifm. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49621/17
 • Informationsskrivelse DA_WP1 _SW.docx
  88604/17
 • Interviewguide_RegionSyd_gruppeinterview.docx
  88597/17
 • Samtykke DA_WP1_SW.docx
  88607/17
 • Re: ESPON Partners' Meeting in Lisbon 22-23 February
  98085/17

Udgående

 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge iht. §19
  44277/17
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse iht. §19 stk.3
  44295/17
 • Til borger: Tilbud om opsætning af luftrenser, Vestergade 34, 7100 Vejle
  43347/17
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  43334/17
 • Til borger, Svar på telefonhenvendelse, matr.nr. 1aie Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  43535/17
 • Til læge - Bekræftelse på tildelt ydernummer
  43259/17
 • Til grundejer: moniteringsnotat, Skattergade
  43528/17
 • Til COWI: RSD oplsyer at ejendommen på baggrund af undersøgelsesresultater ikke kortlægges
  43951/17
 • Til Vejen Kommune - Udkast til tilladelse til indvinding af rødler - efterbehandlingsvilkår - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup, Vejen Kommune
  44001/17
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  43754/17
 • Til rådgiver ang. Industrivej 7, Augustenborg
  43314/17
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  44195/17
 • Til Borger - SV: Vedr. Højbyvej 67, 5220 Odense sø
  43842/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  43650/17
 • Til borger, Svar på telefonhenvendelse, matr.nr. 1aie Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  44563/17
 • Til praksis i Varde: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  43750/17
 • til Nordfyns Kommune, mail - Bemærkninger til afværgeforslag, feb 2017, Snavevej 2
  44492/17
 • til politisk parti - udbetaling
  43966/17
 • til politisk parti - udbetaling
  43962/17

5. februar 2017

Indgående

 • Fra KHL: svar på anmodning om supplerende oplysninger vedr. tilkørsel af jord, matr. 11b Dons By, Almind
  47770/17

4. februar 2017

Indgående

 • fra Billum Vognmandsforretning, råstof, tilsyn, 2a Hesselmed hgd., ål i Varde
  47504/17
 • Fra Miljøstyrelsen Sydjylland: Reminder vedr. erstatningsskov for lovliggørende tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i grusgrav ved Vandel Flyveplads
  43111/17

3. februar 2017

Indgående

 • Fra Home-Start: Samarbejde med offentlige myndigheder
  44438/17
 • FRA ArosIT: RE: Build sitet er opdateret
  42632/17
 • czf@aalborg.dk - Northern Connections Update
  44880/17
 • Fra rådgiver - rettet tilbudsliste
  118067/17
 • Kopi af mail fra SDU til CLEAN: Nyt forslag til aftale
  44922/17
 • Fra kommunen - Tak for svar - vi sender resultater af vandprøver når vi har dem
  41851/17
 • SV: Indstilling af emne fra Region Syddanmark til lærings- og kvalitetsteams
  42416/17
 • Fra UCSYD: Svar ang. Drejebog for kompetenceudviklingsdage
  41977/17
 • 2016.12.01 drejebog Projekt PIFT specielt dag 2.docx
  42331/17
 • Fra Kolding Kommune: Endelig vedtagelse af indsatsplaner
  42201/17
 • Fra DR: Svar på kvittering
  42132/17
 • SV: Kørselsgodtgørelse.
  41828/17
 • Fra borger - Råstofplan 16 - Fangel
  42537/17
 • Fra UCSYD: Drejebog for kompetenceudviklingsdage i PIFT
  42330/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af afgørelse vedr §8 for projekt ved Esbjerg Strand , Hjertingvej/ HE Bluhmes Vej
  41880/17
 • Fra borger - Råstofplan 2016 - Hågerup
  42310/17
 • 2016.10.24 drejebog Projekt PIFT.docx
  42332/17
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Spørgsmål til 3. kvartalsrapportering 2016 - Aabenraa
  44692/17
 • Fra Odense kommune: Mail - Høring af udkast til §8-tilladelse, Zachariasvænget 16
  44170/17
 • Fra borger: Kvittering for moedtagelse af vurdering, Stegholt 40, Aabenraa
  43160/17
 • Referat fra møde i koordinationsgruppen Campus Odense 20/1 2017
  43384/17
 • Fra Lead Partner ecoplus: mødemateirale møde Brussels Feb 2017
  43890/17
 • Fra borger - Vedr. Højbyvej 67, 5220 Odense sø
  43840/17
 • Mail fra Danske Regioner vedr. evt. økonomiske konsekvenser
  44154/17
 • Fra læge - Orientering vedr. lokationsnummer
  43177/17
 • Fra lead partner ecoplus: CLUSTERIX 2.0 meeting Brussels Feb 2017
  43881/17
 • Fra Rambøll: System til registering og opfølgning på lægelig bibeskæftigelse.
  44431/17
 • Fra COWI: Vurdering af om der må graves i området ved Tietgenbyen
  43922/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Afgørelse fra Kolding Kommune vedr. skovrejsningsprojekt ved Asbøl i Kolding Kommune.
  43139/17
 • Fra ansøger - EUD Student
  46340/17
 • Ekstra Bladet: Aktindsigtsanmodning
  49276/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med kommentarer til udkast til vvm-redegørelse
  50969/17
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, mail med kommentarer til udkast til vvm-redegørelse
  50964/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, mail vedr meddelelse om bestilling af støjrapport mm
  50979/17
 • Fra Varde kommune:Høring - Tilladelse - § 8 - Pavillon/multihus - Mælkevejen 1, 6800 Varde
  50515/17
 • Fra Cowi: Havneterminalen status
  49610/17
 • Fra Odense Kommune: Svar ang. Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  41948/17
 • Fra Niras: mail om statusnotat Konsul Graus Gade 2 - fase 3
  58964/17
 • Fra Vejle kommune orientering om svar til rådgiver vedr undersøgelsesoplæg:
  57161/17
 • Fra Niras: mail om statusnotat Blæsbjerggade 1 - fase 3
  58953/17
 • Fra borger - OK - Bryllevej 17, Odense SØ
  67636/17
 • Fra COWI: Vurdering af om der må graves i området ved Tietgenbyen
  75589/17
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Esbjerg Kemi - opdateret rapport med moniteringsdata
  101682/17

Udgående

 • Til Odense Kommune: Svar ang. Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  42687/17
 • Til SWECO - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42606/17
 • Til Rambøll - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42603/17
 • Til DMR - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42599/17
 • Til COWI - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42596/17
 • Til Niras - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42580/17
 • Til DGE - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt - DGE
  42594/17
 • Til Orbicon - Tilbagemelding vedr. Obduktionsprojekt
  42590/17
 • Til Odense Kommune: Svar ang. Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  42297/17
 • TIL ArosIT: SV: Build sitet er opdateret
  42636/17
 • Til Home-Start: Samarbejde med offentlige myndigheder
  42036/17
 • Til kommunen - Kopi af varslingsbrev om udvidelse af V2 kortlægning efter Jordforureningsloven.
  42354/17
 • Til Kommunen - SV: ang. gl. losseplads i natura 2000 område - ikke offentlig indsats
  41846/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  42823/17
 • Til borger - Råstofplan 2016 - udlæg af nyt graveområde ved Fangel - dkalmetadata.xml
  42494/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af tegning, Ørderup Kirkevej 4, Lok. 525-40284
  42495/17
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse
  42406/17
 • Til læge - Korrespondance vedr. udkast til lægevalgsbrev samt vedl. vedr. lokationnummer
  42230/17
 • Til Varde Kommune og SKAT: Orientering om V1 afgørelse, Adsbølvej 24, 6870 Ølgod, lok. 573-81084
  42098/17
 • Til borger Råstofplan 2016 - udlæg af nyt graveområde ved Fangel
  42491/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar på udkast til § 8-tilladelse, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42644/17
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens svar på spørgsmål vedr. vand til mælkeproduktion, Ølufvad Hovedvej31, 6715 Esbjerg
  41688/17
 • Til Tønder Kommune: Fremsendelse af tegning, Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund
  42500/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning - gensendt pga. fejl i mailadresse
  41847/17
 • Til borger, svar på anmodning om skema til boligundersøgelse, Libavej 1, 5853 Ørbæk
  41693/17
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  42725/17
 • Til lægen - Korrespondance vedr. udkast til lægevalgsbrev samt vejl vedr. lokationsnummer
  42251/17
 • Til NIRAS: Tilbud godkendt
  42051/17
 • Til Niras: Svar på spørgsmål vedr. Østergade 7, 5471 Søndersø
  42791/17
 • Til borger og Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Børupvej 59, 7000 Fredericia - udgår inden kortlægning
  42764/17
 • Til Borger: Vedr. afgørelse om V2-kortlægning, Vibækvej 25, 6740 Bramming
  41986/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af matr. 8ag Børup By, Taulov og en del af vejmatrikel 7000c, Børup By, Taulov - udgår inden kortlægning
  42778/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  42699/17
 • Til borger . Råstofplan 2016 Hågerup
  42314/17
 • Til borger: Orientering kortlægningsafgørelse efter jordforureningsloven, Skrydstrup Flyveplads
  42931/17
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  42597/17
 • Til ejendomsadministrator: svar på henvendelse
  42749/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Fredericia
  43494/17
 • Til borger: Svar på henvendelse, Stegholt 40, Aabenraa
  43170/17
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  43557/17
 • Til vagtchefen - vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  43492/17
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af tegning, Ørderup Kirkevej 4, Lok. 525-40284
  49748/17
 • Til Tønder Kommune: Fremsendelse af tegning, Ørderup Kirkevej 41, 6520 Toftlund
  49751/17
 • Til borger - status for undersøgelserne på Bryllevej 17, Odense SØ
  55127/17

2. februar 2017

Indgående

 • mre@sam.sdu.dk - SV: Nyt forslag til aftale mellem Clean og SDU
  44915/17
 • Fra SDU: Info om nyt forslag til aftale mellem Clean og SDU
  44903/17
 • Fra rådgiver - korrespondance vedr. indmåling af boringer inkl. accept af igangsættelse
  75405/17
 • Fra Ventilen: Projekter og samskabelse sammen med kommuner/regioner
  40877/17
 • Fra MeetDenmark: Rettelse til resultatkontrakt mellem MeetDenmark, regionerne og Erhvervsministeriet
  40705/17
 • Det koordinerende udvalg for sundhedsprofiler referat af 9.1.17
  40529/17
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  41499/17
 • Fra Gørding Klinker - spørgsmål om frigivelse af bankgaranti for Jordstykke på matr.nr. 2p Varho Gde., Gørding, Varhovej 1 6690 Gørding
  40677/17
 • Fra Funktionel Fysioterapi - ændring til yderregistret
  41420/17
 • Fra Modtagestation Syddanmark - Hindsholm Kraftvarmeværk, Møllegyden 32, Dalby
  41721/17
 • Re: Fra borger, anmoder om at få skema til boligundersøgelse tilsendt, Libavej 1, 5853 Ørbæk
  41691/17
 • Fra COWI: Ny erklæring sendes til underskrift hos grundejer
  40965/17
 • Fra Borger: Fremsendelse af skitse med angivelse af påtænkt byggeri, Ørderup Kirkevej
  42467/17
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om skriftlig svar på spørgsmål vedr. vand til mælkeproduktion, Ølufvad Hovedvej 31
  41687/17
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev, villatanksagen på Børupvej 59, 7000 Fredericia
  42745/17
 • Fra Deloitte: DTØ 2016.Q4 - med kommentarer
  41836/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. regionens tilbagemelding på § 8-udkastet, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42639/17
 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. Østergade 7, 5471 Søndersø
  42784/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  44775/17
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning
  43635/17
 • Fra Fredericia kommune: mail ved Carl Roses Vej - manglende oplysninger
  43395/17
 • Mail fra yder: Ønske om en lukkegrænse ved 3200 patienter
  44065/17
 • fra projekt. bilag udbetalingsanmogning
  43641/17
 • Fra Dansk Naturturisme: SV: "Øhop i det Sydfynske Øhav"
  44507/17
 • Fra SDE: vedr. Projekt Forældreindsats
  47241/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  44767/17
 • Oprettelse af ydernummer
  48672/17
 • Ændring af selskabsform
  48932/17
 • Fra Shell: Begrundelse for forgravning ifm. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49583/17
 • selskabsændringer mv.
  49210/17
 • LETT: Præcisering af svar på klage vedr. pkt. 4
  58491/17
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  58740/17
 • Fra Assens Kommune: Anvendelse af knust asfalt på landbrugsejendom, Aborgvej 58, 5610 Assens
  50598/17
 • Fra Borger: Fremsendelse af skitse med angivelse af påtænkt byggeri, Ørderup Kirkevej
  49740/17
 • Fra Eurofins Miljø A/S, Råstof, mail med kvittering for modtagelse af jordprøver
  50928/17
 • Fra Vejen Kommune: Høring af § 8 tilladelse vedr. Torvegade 1, 6650 Brørup
  50730/17
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelse, Odensevej 69, 5400 Bogense
  49854/17
 • Korrespondance med Langeland Kommune ang. Lægehuset Havnegade
  79872/17

Udgående

 • Til UCSYD: Drejebog for kompetenceudviklingsdage
  41638/17
 • Udkast til drejebog Projekt PIFT 070916.docx
  41639/17
 • 2015.11.12 Undervisningsplan for kursus i sundhedspædagogik for patientundervisere i Syddanmark.docx
  41637/17
 • Til SDU: bemærkninger til samarbejdsaftale m. CLEAN
  44910/17
 • Medlemmer af arbejdsgruppe vedrørende sårbare gravide.docx
  41606/17
 • image012.jpg
  118202/17
 • image013.jpg
  118203/17
 • Til rådigiver - ok til igangsættelse
  118201/17
 • Til grundejere - Varsling om indmåling af boring placeret på din ejendom - Fangelvej 2.
  41177/17
 • Til Social Sundhed: Spørgsmål vedrørende jeres organisering
  41108/17
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af undersøgelser
  40884/17
 • Til Ventilen: Projekter og samskabelse sammen med kommuner/regioner
  40618/17
 • Til rådgiver - accept af pris og ok til igangsættelse
  40557/17
 • Til entreprenør, råstof, tilsyn, Vedr. miljøgodkendelse til matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  41562/17
 • Til Esbjerg Kommune: Ny beskrivelse af projekt ved Esbjerg Strand, Hjertingvej/ HE Bluhmes Vej, Esbjerg
  41622/17
 • Til Borger - Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom
  40941/17
 • Korrespondance med I-GIS
  40982/17
 • Til Borger - Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom
  40943/17
 • Til DR: Kvittering
  41511/17
 • Til Borger - Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom
  41533/17
 • Til kommunen - Fremsendelse af kortlægningsbrev
  41393/17
 • FSI: skriftlig kommentar til dagsordenen
  41474/17
 • Til rådgiver Ang kortlægning lokalitet 561-45037
  41594/17
 • Til Borger: Grundejerorientering, Strandvejen 20, 6840 Oksbøl
  40228/17
 • Til virksomhed - ang. projekt
  49302/17
 • Til Odense Kommune: Forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  40689/17
 • Til Odense Kommune: Svar ang. forslag til mødedatoer i arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  41605/17
 • Til Egtved Møbler - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Aftensang 12A, 6040 Egtved.docx
  55248/17
 • Til borger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Hedegårdvej 56, 7323 Give.docx
  54802/17

1. februar 2017

Indgående

 • Fra Rådgiver: fakturagrundlag for januarfaktura på Dronningemaen og Kuopiovej, pulje 11
  95938/17
 • Fra Rådgiver: fakturagrundlag for januarfaktura på Dronningemaen og Kuopiovej, pulje 11
  95939/17
 • Fra Cowi til egion Syddanmar: Kærgård Plantage - badevandsundersøgelse - opdateret rapport
  101675/17
 • ESPON: ReSSI Inception Report
  98082/17
 • VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplanstrategi 2016 "Nyborg Danmarks Riges Hjerte"
  105413/17
 • Fra DGE: Vedr. faktura Januar 2017
  56816/17
 • Fra Odense Kommune: Kommunal medsekretær til arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  39976/17
 • Fra Cowi: Revideret budget efterspørges vedr. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49484/17
 • Fra Cowi: Revideret tilbudsliste vedr.undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49492/17
 • Fra Shell: Vedr. forgravning ifm. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49475/17
 • Fra Geus til Region syddanmark: Fælles Grundvand - Dagsorden til WP2 møde
  50912/17
 • fra NIRAS Lokaliteter til besigtigelse
  54143/17
 • Svar fra Faaborg Gymnasium - vedr. Geo og Bio Science Center Syd
  53815/17
 • Fra Lægen: mail med anmodning om lukning for patienttilgang
  47962/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. § 8-pligt, Bygmestervej 1B, 5750 Ringe
  48344/17
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  48677/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - projekt
  47480/17
 • Fra Erhvervsstyrelsen - projekt
  47476/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr ekspropriationssag Korskroen Esbjerg, matr nr 3m Skads
  39098/17
 • Fra Interreg-administrationen: Ang. Interreg
  38899/17
 • Fra Tilsynet: Kvittering
  39912/17
 • VS: Foreløbige svar på korrektionsanmodninger for Region Syddanmark
  39731/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi Egtved - ændring til yderregistret
  40746/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Egtved - ændring til yderregistret
  40780/17
 • Fra NIRAS: Tilbud
  41008/17
 • Henvendelse fra Faaborg Gymnasium - ansøgning til uddanelsespuljen
  39934/17
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Taulov Bygade 12, Fredericia
  39549/17
 • Aftale - godkendt af overenskomstens parter
  38304/17
 • Anmodning om forelæggelse for Tilsyn
  39263/17
 • Fra Vejen Kommune: § 8 tilladelse til anlægsarbejder på Kongevej 52, 6630 Rødding
  39942/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Åvænget 6, Bjert
  39928/17
 • Fra EUC Syd VS: Endelig rapport vedr. revision af ESFD-12-0080
  40342/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar
  86363/17
 • Fra DMR. Re: 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  73083/17
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  67164/17

Udgående

 • Til partnergruppen: opsamling fra møde 30. januar
  44892/17
 • Til Projekt: Vejledning vedr. SMV-definition
  41299/17
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Skærbæk
  39903/17
 • Til Kolding Kommune: Orientering om ansøgning om dispensation til at modtage jord på matr. 11b Dons By, Almind
  38654/17
 • Til Tilsynet: Oversendelse af klage
  39858/17
 • Til Lægevagten: afmelding af vagtlægeydernr.
  39342/17
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  39737/17
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. supplerende undersøgelser, Taulov Bygade 12
  39277/17
 • Til kommunene - orientering vedr. forureningsundersøgelse på ejendommen Langgyden 25, 5580 Nørre Aaby, Middelfart kommune
  38773/17
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i RSD
  39796/17
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Skærbæk
  39899/17
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Praksishandel i Skærbæk
  39906/17
 • Til Esbjerg Kommune, Embedslægerne Syd og Vognm. Wolf: Endelig dispensation efter jfl § 52
  39513/17
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til supplerende undersøgelser, Mågevej 11, 5000 Odense C
  39681/17
 • Til Danbolig: "SVAR: Vedr. fremsendelse af oprensningsrapport for ejendommen Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia, matr. nr. 54, Tiufkær By, Smidstrup"
  38468/17
 • Til arbejdstilsynet - orientering om poreluftresultater i forbindelse med indledende forureningsundersøgelse på ejendommen Langgyden 25, 5580 Nørre Aaby
  38749/17
 • Til Nymølle Stenindustrier, Råstof, råstofindvinding i fredskov
  39469/17
 • Til Cowi: Accept af rev. budget for undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49609/17
 • Til DMR. SV: 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  73080/17
 • Til Niras, Råstof, fremsendelse af kommenteret version af udkast til vvm-redegørelse
  50910/17

31. januar 2017

Indgående

 • Opdatering af build sitet
  38534/17
 • Fra projektleder: Northern Connections contract
  44885/17
 • image001.jpg
  44886/17
 • Fra rådgiver - Pris på supplerende undersøgelser
  40545/17
 • image006.jpg
  118196/17
 • Fra rådgiver - revideret tilbudsliste
  118195/17
 • Fra rådgiver - Pris på undersøgelser på Ørstedsgade 24
  40875/17
 • Fra Rådgiver: Manglende resultater fra Roers Alle 10, Odense
  93406/17
 • Fra Region Sjælland: Sundhedsstyrelsen: opfølgning på 3. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser
  116993/17
 • Fra Region Sjælland: Sundhedsstyrelsen: opfølgning på 3. møde i arbejdsgruppen vedr. funktionelle lidelser - Oplæg rehabilitering af svære funktionelle tilstande Inger Merete januar 2017.docx
  116994/17
 • Fra Rambøll: mail med resultater fra supplerende undersøgelse Taulov Bygade 12, Fredericia
  37123/17
 • Fra Rambøll: bilag Undersøgelsesrapport poreluften 2017.docx
  37127/17
 • Fra Vejen Kommune: Tilbagemelding på regionens §8-høringssvar for ejendommen Kongevej 52, 6630 Rødding, matr. nr. 1266a, Rødding Ejerlav, Rødding, lok.nr. 575-82001"
  36745/17
 • Fra Geoservice: Forespørgsel ved overflyvning, 2017
  38236/17
 • Møde mellem sekretærer og Fordelingsudvalgets sekretariat
  37316/17
 • Mail med information om automatisk lukning/åbning
  38188/17
 • SV: Vedr Røjle Bygade 1 og 3, Middelfart, Lok. 410-81339, Journr. 16/37623
  36922/17
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, Gredstebro
  37579/17
 • Fra NCC: Endelig godkendelse af dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  36582/17
 • Fra COWI: Borearbejde 27/2
  37748/17
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af boligerklæring , Skovglimt 45 6400 Sønderborg matrikel 4668g
  38266/17
 • Fra Billund Kommune - svar efterbehandlingsvilkår - Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - matr.nr. 8h og 5ø Kirkeby By, Sdr. Omme og matr.nr. 1ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
  38097/17
 • Fra praksis: mail fra praksis med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  38807/17
 • Fra NCC.Rykker vedrørende påbegyndt dispensation efter jfl §52, Sellebjerg Fyldplads
  36511/17
 • Foreløbige svar på korrektionsanmodninger for Region Syddanmark
  36607/17
 • Fra Danbolig: "FORSP.: Forsp. om oprensningsrapport fraTiufkærvej 126,7000 Fredericia - matr. 54, Tiufkær By, Smidstrup"
  38375/17
 • Fremsendelse af materiale fra Lægevagtssekretariatet
  40728/17
 • Fra Niras: Ændring i bemandingsplan
  40022/17
 • Aktindsigt til henvisning fra vagtlæge til gyn Kolding Sygehus den 13.oktober 2010
  40724/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat fra DMR vedr. tanke og historik, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42628/17
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til kommentering, Skovvej 8, 5750 Ringe
  42634/17
 • Aktindsigt Fyens.Stiftstidende
  42286/17
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om ændring i accept af udlægning af yderligere slagge, Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  41843/17
 • Fra Danfoss A/S: Tal for fremmedstoffer i overfladevand til recipient, Nordborg
  41930/17
 • Fra NIRAS: Placering af poreluftpunkter
  37897/17
 • Fra Borger: Svar vedr. Undersøgelsen på Skårupørevej 11 - rettelse til situationsplan
  38195/17
 • Fra NIRAS: Ok til kulrørsmålinger i brønde
  37365/17
 • Fra stedfortræder - foreløbig tilbagemelding
  37704/17
 • Fra Lintex Ejendomme - henvendelse - Mandal Alle 3 5500 Middelfart
  37336/17
 • fra Vejle kommune vedr undersøgelsesoplæg :
  37858/17
 • SV: Foreløbige svar på korrektionsanmodninger for Region Syddanmark
  37612/17
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på revision af antallet af renbundsprøver, der skal udtages i regnvandsbassin på Egeskovvej
  37064/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr §8-høringssvar for Vadehavsskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe, matr. nr. 287 bp Søndermarken, Ribe Jorder, 571-00002
  38213/17
 • Fra NIRAS: Vedr. 4 poreluftmålinger
  37783/17
 • Fra Esbjerg Kommune. Påbud om oprensning af jordforurening, Pon Power A/S, Øresundsvej 9, Esbjerg N
  37692/17
 • Fra Vejle kommune: mail vedr. Afslutning af Vejle Kommunes påbud om oprensning af jordforurening Fredstedvej 21, 6040 Egtved
  36994/17
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning til Niras og FES om Supplerende oplysninger ift. afslutning af oprensningsprojekt ved Tankområde Guldager.
  38229/17
 • Fra Rigspolitiet - Vedr. børneatt. på praktiserende læge.xml
  44017/17
 • Fra Praksis - Anmodning om forlængelse af ansættelse af læge iht. §20, stk.3
  44222/17
 • Ekstra Bladet: Spørgsmål
  49277/17
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Stjernehøringssvar
  50849/17
 • fra Nordfyns Kommune - ønsker tilsendt regionens bemærkninger til DMR's oplæg tilsendt
  48776/17
 • Fra Varde Kommune: Reviderede beskrivelser vedrørende vilkår til en §8-tilladelse på Storegade 44-46
  49639/17
 • Mail fra Fredericia kommune: vedr. Fredericia C - Container Living.
  49534/17
 • Fra FysioDanmark Varde vedr. ansættelse af vikar
  51939/17
 • Fra Vojens Fysioterapi & Træning vedr. overtagelse af kapacitet
  51249/17
 • Fra CLEAN: Vedr. projekt
  68158/17
 • SV: OPI-projekt BandCizer - tillæg til afslutningsbrev
  71302/17
 • Fra Langelands Kommune RÅSTOF kommentarer til tilsynsnotat fra regionen
  70999/17
 • Fra CLEAN: Vedr. projekt
  68148/17

Udgående

 • Til Stürup A/S, Råstof, Svar på tidligere mail
  50896/17
 • Til Parter, Råstof, Mail med partshøring af udkast til tilladelse
  50867/17
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Mail med partshøring af udkast til tilladelse
  50890/17
 • Til Borger, Råstof, status på behandling af råstofplan 2016
  36916/17
 • Til Borger: Vedr. Undersøgelsen på Skårupørevej 11 - rettelse til situationsplan
  37637/17
 • Til 3 grundejere ang: H. P. Hanssens Gade 3-5, Aabenraa
  37685/17
 • Til borger: Boligerklæring, Skovglimt 45 6400 Sønderborg matrikel 4668g
  38233/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Løkkegravene 138A, 5270 Odense N.msg
  37054/17
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. marts 2017
  36749/17
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på fremsendte mail vedr. revision af antallet af renbundsprøver, der skal udtages i regnvandsbassin på Egeskovvej
  36400/17
 • Til Niras: Accept af ændring i bemandingsplan
  40027/17
 • Til Novus tegnestue: Svar vedr. tidsplan - Stejlbjergvej, Kolding
  36920/17
 • Til Slesvig-Holsten vedr. samarbejde
  38012/17
 • Til Odense kommune: RSD er enige i kommunens vurdering
  38127/17
 • Til Lintex Ejendomme - svar på henvendelse - Mandal Alle 3 5500 Middelfart
  37339/17
 • Til 3 grundejere ang: H. P. Hanssens Gade 3-5, Aabenraa
  37697/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Gørdingvej 59, 6771 Gredstebro
  36898/17
 • til DMR - spørgsmål om forventet slutsituation - VS: Kort fra Ringe Jernstøberi
  37571/17

30. januar 2017

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Orientering om administrationsgebyr for erhvervsaffald 2017
  36259/17
 • Dagsorden og materiale til FSI møde 3/2, 2017
  41463/17
 • Fra Læge - Meddelelse vedr ny adresse
  40934/17
 • Fra Vejen Kommune: Møde vedr. modelprojekt - klynge
  41168/17
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag om § 8 tilladelse til renovering af OK tankanlæg, Nørregade 129, 5592 Ejby
  36412/17
 • fra borger: henvndelse om boligus, Løkkegravene 138A
  36768/17
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. prøveudtagning i bassinet på Egeskovvej
  36363/17
 • Fra læge Medd. vedr. ny adresse
  42274/17
 • Svar fra Sønderborg Kommune - Udpegninger
  38813/17
 • Fra DMR: Forslag til supplerende undersøgelser, Mågevej 11, 5000 Odense C
  39666/17
 • Til orienteing: Svar på uddybende spørgsmål fra Regionen til jordflytning fra banestien
  36401/17
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. revision af antallet af renbundsprøver, der skal udtages i regnvandsbassin på Egeskovvej
  36358/17
 • fra DMR - Kort fra Ringe Jernstøberi
  37518/17
 • Fra medlem af Interreg-udvalg: Ang. Interreg
  35034/17
 • Fra Haderslev Kommune ang Chr X´s Vej 28, Haderslev
  35609/17
 • Kommenteret og godkendt Årsrapport for Dansk Hjertesvigtdatabase 2016
  34651/17
 • Fra MOE. Ansøgning om §8-tilladelse, Gråbrødregade 2-10, Kolding
  35489/17
 • VS: Application for JPI call on climate services
  35890/17
 • Dansk Nyre Cancer database (DaRenCa). Årsrapport 2016 til offentliggørelse
  34834/17
 • Fra Rambøll RE: Oprensning af Flensborgvej 9A, Kruså
  34743/17
 • Fra NIRAS: Oplæg til 1. monitering
  34980/17
 • Kommenteret og godkendt Årsrapport for Dansk Hjertesvigtdatabase 2016 - DHD_kommenteret_årsrapport_efter høring_anonymiseret.doc
  34656/17
 • SV: Bekræftelse på gennemgang af brugeradministration, sagsnummer 17/00085
  35648/17
 • Fra Kolding Kommune ang. Åvænget 6, Bjert
  35410/17
 • Fra Danske Regioner: Høring over erfaringer med offentlighedsloven
  35346/17
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse - Højbyvej 67, 5220 Odense
  34692/17
 • Fra Vejen Kommune: Kopi af orientering om forurening fra Eurofins, Ladelundvej 85, Vejen
  36071/17
 • fra Mijjøstyrelsen SV: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  44335/17
 • SV: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Taulov Losseplads Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44336/17
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Til Det Rådgivende Udvalg: oversigt over områder med mulighed for indsigelse - frist den 6. februar 2017
  44197/17
 • Fra Nyborg Kommune: Spørgsmål vedr. vurdering af § 8-pligt, Storebæltsvej, 5800 Nyborg
  45657/17
 • Vedr. projekt
  45731/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, mail med info om borgermøde
  50773/17
 • Fra VandCenterSyd til Region Syddanmark: Fælles grundvand - Fælles ansvar: WP1 Geologisk modellering
  50905/17
 • Fra Innovationsfonden: Opdateret samarbejdsaftale
  49935/17
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, mail med info om borgermøde
  50793/17
 • Fra COWI: Fremsendelse af data, Vestergade 32+34, Skovgade 4, 7100 Vejle
  50349/17
 • Fra Kolding Kommune: Gråbrødregade 2-10, Kolding. 621112468
  75418/17
 • Deloitte, Handicapcenter Nordøstfyn servicebrev
  110756/17
 • Fra nabo RÅSTOFFER partshøringssvar
  93503/17

Udgående

 • Til rådgiver - fejl i tilbudsliste
  118192/17
 • Til rådgiver - Fejl i tilbudsliste
  118060/17
 • Til kommunen - Kopi af brev sendt til Østergade 68
  35486/17
 • Til rådgiver - Pris på ny runde indeklimamålinger.
  35477/17
 • Til kommune: kopi af afgørelse, udgår af kortlægning, 430-81546, Skovgyden 2, 5642 Millinge
  35962/17
 • Til Rambøll. Oprensning af Flensborgvej 9A, Kruså
  34446/17
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger vedr. undersøgelsesomfang i forbindelse med evt. § 8-tilladelse, Mågevej 11, 5000 Odense C
  35072/17
 • Til Vejen Kommune: Opfølgning på for tidlig fødte
  34959/17
 • Til læge - Korrespondance vedr. tilmeldte patienter
  35102/17
 • Til borger: Rapporter fra Skovglimt, Sønderborg
  35402/17
 • Til Danske Regioner: Bidrag til høring over erfaringer med offentlighedsloven
  35512/17
 • Til Niras: SV: Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe.
  35426/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Nyborgvej 35, 5600 Faaborg (430-81613)
  35473/17
 • Til Rambøll SV: Oprensning af Flensborgvej 9A, Kruså
  34751/17
 • Til kommune: Kopi af rapporter og afgørelse, udgår af V1-kortlægning, 430-81575 Svendborgvej 359, 5600 Faaborg
  35718/17
 • Til NIRAS: Kommentarer til indeklima resultater
  35612/17
 • Til Kolding Kommune ang. Åvænget 6, 6091 Bjert
  34634/17
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr. Afslutning af oprensning af olieforurening - Udkast til afslutningsbrev
  36997/17
 • Til Odense Kommune: Ang. opsamlingsdag i PIFT
  39965/17
 • Til Borger: Orientering vedr.Vedr. Boliganmodning
  36194/17
 • Til Niras: SV Ribe Jernindustri A/S Saltgade 11 mail 2 af 3
  35443/17
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Bygaden 41, 5600 Faaborg (430-81607)
  36065/17
 • Til Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse: udgår af kortlægning, 430-81348, Hundstrupvej 42, 5750 Ringe
  35415/17
 • Til Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81, 6715 Esbjerg N
  34449/17
 • Til Niras: Ribe Jernindustri A/S, Saltgade 11 mail 3 af 3
  35446/17
 • til entreprenør, råstof, tilsyn, varsling om tilsyn, matr. nr. 2a og 13d Hesselmed Hgd., Ål i Varde
  34896/17
 • Til SKAT: kopi af afgørelse, udgår af kortlægning, Skovgyden 2, 5642 Millinge
  35968/17
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om oplysninger om afgravning, Ladelundvej 85, Vejen
  35990/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Refsvindinge Byvej 12, 5853 Ørbæk.msg
  36198/17
 • VS: Bekræftelse på gennemgang af brugeradministration, sagsnummer 17/00085
  35540/17
 • Til Niras:. SV Anmodning om sagsmateriale på Ribe Jernstøberi Bilag 2
  35437/17
 • Til SKAT: Kopi af afgørelse, udgår af V1-kortlægning, 430-81575, Svendborgvej 359, 5600 Faaborg
  35722/17
 • Til NIRAS: Kommentar til moniteringsplan
  35605/17
 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning II, Middelfartvej 143, 5400 Bogense.msg
  36174/17
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense
  34674/17
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for ejendommen Kongevej 52, 6630 Rødding, matr. nr. 1266a, Rødding Ejerlav, Rødding, lok.nr. 575-82001"
  36075/17
 • Svar til Borger, vedr. Miljøundersøgelse, Journal 16/35668, Miljøundersøgelse Libavej 1, 5853 Ørbæk
  34408/17
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Mail med spørgsmål til indvindingsarealet
  38115/17
 • Til Niras: Bilag 1: Saltgade 11 6760 Ribe. Ribe Jernstøberi.
  35432/17
 • Til Kolding Kommune. SV: Ansøgning om §8-tilladelse, Gråbrødregade 2-10, Kolding
  35496/17
 • Til Niras: Godkendelse af revideret oplæg - Møllevej 12, Askov
  34474/17
 • Til Aabenraa kommune: Opsamlingsdag i PIFT
  39968/17
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. prøveudtagning i bassinet på Egeskovvej
  36369/17
 • Til Vognmand Klaus Wolf, Råstof, telefonnotat over varsling af tilsyn
  50815/17
 • Til Erhvervsstyrelsen - projekt
  47474/17
 • Til Niras: Opstart af Undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49462/17
 • Til Niras: Vedr. opstart af Undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49466/17
 • til / fra Rishøj Mørtelværk, råstof, tilladelse, matr. nr. 6g Fugdal By, Hejnsvig i Billund
  49742/17
 • til / fra Rishøj Mørtelværk, råstof, tilladelse, matr. nr. 8a Fugdal By, Hejnsvig i Billund
  49738/17
 • Til Odense Kommune: Planlægningsmøde for arbejdsgruppen vedrørende sårbare gravide
  39973/17
 • Mail til socialtilsyn syd om omdannelse af botilbuddet Fuglemajgård
  76011/17

29. januar 2017

Indgående

 • fra Læge - Anmodning om midlertidigt ydernummer til lejrhospitaler
  43257/17
 • Fra Borger, Råstof, status på behandling af råstofplan 2016
  36906/17
 • Henv. fra Borger, Spørger til Miljøundersøgelse, Journal 16/35668, Miljøundersøgelse Libavej 1, 5853 Ørbæk
  34404/17

Udgående

 • Til Borger: Kvittering for boliganmodning, Frørupvej 13, 5871 Frørup.msg
  34537/17
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af kopi af accept at udlægning af slagge, Kærbølvej 17, 6760 Ribe
  34349/17
 • Til Faaborg Midtfynkommune, Høring om forurening på eksisterende maskinværksted, Østergyden 1, 5600 Faaborg
  34264/17

27. januar 2017

Indgående

 • Fra SDU, bemærkninger til fortællingen
  44950/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd, bemærkninger til fortælling om CIE
  44947/17
 • Fra DMR: Køreskadesag med SVendborg kommune afsluttet, Dronningemaen 10a, Svendborg
  34100/17
 • Fra Svendborg KOmmune: SV: Fotos fra Dronningemaen, Dronningemaen 10a, Svendborg
  34097/17
 • Fra Sønderborg Vækstråd, bemærkninger til fortælling om CIE
  44942/17
 • Fra ansøger: Vedr. svar på legalitetsspørgsmål
  44773/17
 • fra Miljøstyrelsen : Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  44329/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Grindsted Kommune Gl. losseplads Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44332/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Losseplads Ragebøl Hørtoftvej Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44333/17
 • fra Miljøstyrelsen VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark
  44321/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og .msg
  44331/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Fyldplads ved Ravnsbjergvej Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44322/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Biocover-database_RegionSyd_27.01.17.xlsx
  44330/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Rebbelsgrave Losseplads Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocover.msg
  44334/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt - AffaldGenbrugVejle - Genbrugsterminalen.msg
  44325/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om tilskud til baseline undersøgelse for Tønder Deponi AS.msg
  44324/17
 • VS: Biocoverundersøgelser i Region Syddanmark - Ansøgning om baseline undersøgelse.msg
  44323/17
 • Journalist: Aktindsigtsanmodning
  48931/17
 • Sundheds-Ældreministeriet
  32954/17
 • Fra Landinspektør, Anmodning om udtalelse vedr. 561-61059- j.nr. 2164169
  34217/17
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering for regionens vurdering vedr. afslutningsrapport, Børupvej 59, 7000 Fredericia
  33680/17
 • fra SlothMøller - Revideret undersøgelsesoplæg - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  33333/17
 • Fra DMR. Re: 515-50270 Skovbyvej 26A, Haderslev. Udtagning af vandprøver fra kildevæld i skrænt over Hoptrup Vandværk
  33969/17
 • Fra DMR: DMR bekræfter at prøverne i 0,4-0,5 også analyseres
  33196/17
 • Fra DMR: DMR tilrettet oplæg efter ønske fra RSD
  33189/17
 • Fra Sønderborg Kommune, vedr. Udstykningssag (1607106) Dalsgårdvej, matr.nr. 1557 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sønderborg Kommune
  34224/17
 • Henvendelse fra borger - Vedr. indkaldelser af børn under 15 år
  33090/17
 • Fra borger: Anmodning om forureningsrapport, Skovglimt 45, Sønderborg
  34048/17
 • Henvendelse fra borger - Vedr. indkaldelser af børn under 15 år
  33091/17
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på sprøgsmål til fremsendte notater, Nørregade 129, 5592 Ejby
  32971/17
 • Fra Sønderborg Kommune, mail vedr. Udstykningssag (1700393) Søvej 12, 6430 Nordborg, matr.nr. 6 og 10 Lavensby, Havnbjerg, Sønderborg Kommune
  34219/17
 • Fra NIRAS: Resultater nye IK målinger
  34374/17
 • Fra borger: Anmodning om nuancering for Skovglimt, Sønderborg
  33816/17
 • fra DMR - kan lok. udgå af V1? Nyborgvej 69
  34727/17
 • Fra Region Midt til CLEAN
  35953/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune til rådgiver - faseopdelt tilladelse - Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  34603/17
 • Fra Niras: Revidering af oplæg på baggrund af telefonsamtale, Møllevej 12, Askov
  34467/17
 • FØTO: Offentliggørelse af Dansk Føtalmedicinsk Databases årsrapport 2015
  34641/17
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - §8 tilladelse til nedrivning og opførelse af bygninger på Lombjergevej 22, 5750 Ringe
  35000/17
 • Fra NIRAS: Anmodning om sagsmateriale Saltgade 11, 6760 Ribe, Ribe Jernstøberi m.fl.
  35417/17
 • Fra Landinspektør Vest, Anmodning om udtalelse til udstykning - j.nr. 2164169
  36404/17
 • Fra Epinion: vedr. Læseløft syd
  38719/17
 • Fra Epinion: vedr. Læseløft Syd
  38709/17
 • Fra Stürup A/S, Råstof, Mail med melding om efterkommelse af indskærpelse
  38026/17
 • Fra ERST: Tillægsbevilling
  37578/17
 • fra Vejle kommune undersøgelsesoplægf
  37843/17
 • Fra COWI: RAPPORT, Indledende undersøgelse 2016, Vestre Engvej 12, 7100 Vejle
  36403/17
 • Fra Klinik for Fysioterapi Tinglev - ændring til yderregistret
  40614/17
 • Fra EUC Syd: vedr. Læseløft Syd
  41385/17
 • Endelig baseline 2017
  40496/17
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. afslutning af projekt hundeskoven
  38047/17
 • Fra Cowi, Mail vedr. jordregulativ for Odense Letbane
  36387/17
 • Fra Tønder Kommune: Der er ikke kørt slagge til ejendommen Skast 60, 6261 Bredebro
  41833/17
 • Fra Cowi: Referat fra opstartsmøde vedr. undersøgelse fri fase Shell havneterminal
  49455/17
 • Fra COWI: Resultattabeller og tegninger i kladde, Allegade 8, 7323 Give
  50336/17
 • Fra Århus Universitet til Region Syddanmark: rOPEN: Referat af konstituterende styregruppemøde
  50894/17
 • Fra Fredricia Kommune: Bilag - brevudkast vedr. vandprøvetagning i forbindelse med etablering af kanaler mv. på Oldenborggade.docx.DOCX
  80743/17
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til svar omkring vandprøvetagning i forbindelse med etablering af kanaler mv. på Oldenborggade.docx.DOCX
  80730/17

Udgående

 • Til Cowi og Niras: Kontaktoplysninger field-supervisor
  49460/17
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Fremsendelse af dokumenter
  37950/17
 • til DMR - RSYD vender tilbage senere mht. V1 af Nyborgvej 69
  34755/17
 • Til DMR: RSD vil lige sikre sig at der er enighed omkring prøvetagningen
  33097/17
 • Til ejendomsmægler - VS: Vedr. resultaterne på Odensevej 19, 5550 Langeskov
  34141/17
 • Til COWI: Ny formulering til erklæring på 234-236
  32924/17
 • Til Fredericia Kommune: Regionens vurdering af afslutningsrapport for villaolietanksagen på Børupvej 59, 7000 Fredericia
  33671/17
 • Til Haderslev Kommune ang. Chr X´s Vej 28, 6100 Haderslev
  34019/17
 • Til Kerteminde Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Odensevej 19 og 19A, 5550 Langeskov - 440-81043
  34134/17
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens kommentar til renoveringsprojektet af tankanlægget på Kongevej 52, 6630 Rødding
  34042/17
 • Til DMR: RSD vil gerne have prøverne i 0,4-0,5 analyseret også
  33194/17
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) - Odensevej 19 og 19A, 5550 Langeskov - 440-81043
  34137/17
 • Til Villemoes Teglværk - svar på mulighed for overskudsjord/råjord- matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  33628/17
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af undersøgelsen og oprensningen på Nørregade 129, 5592 Ejby i forbindelse med renoveringen af tankanlægget
  33651/17
 • Til Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  33916/17
 • Til NIRAS: Fejl i budgetstatus
  33009/17
 • til DMR - SV: om V1 af Nyborgvej 69
  33085/17
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på notatudkast
  33446/17
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om disponering af yderligere midler
  32994/17
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr kommunens undersøgelser ved Himmark Strand
  33060/17

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap