Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

31. juli 2020

Indgående

 • Fra DGE: Præciseing af G21 og G22 i oplæg, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  373230/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Mail fra DGE til FMK med nye konceptuelle modeller og oplæg til næste fase af geoprobeundersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  372896/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Videresendelse af oplæg fra DGE til næste fase af geoprobeundersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  372894/20
 • VS: Fysioterapi, vikarskema, Malene Kamp
  372719/20
 • Afregning psykolog
  372972/20

Udgående

 • Til DGE og Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af materiale, og orientering om forventet tilbagemelding, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  372915/20
 • Til VSM Contractors A/S: Fristforlængelse af høringsperiode, smedevej 12 , 5690 Tommerup
  372736/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa
  372663/20
 • Korrespondance m. mægler, Afklaring på registreret forurening, Mikkelenborgvej 10 og 9a, 5871 Frørup
  372652/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  373533/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  373531/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om høring, Teknikvej 36, 5260 Odense S
  373530/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  373532/20

30. juli 2020

Indgående

 • Fra indvinder RÅSTOF Opstart Blæsbjerggyden grusgrav
  372603/20
 • Fra VSM Contractors A/S: Anmodning om fristforlængelse af høring af V1V2-kortlægning, smedevej 12 , 5690 Tommerup
  372734/20
 • Fra COWI: Rolfvej - noter fra besigtigelsen
  372046/20
 • Fra Tønder Kommune, Ny boringskontrol med pesticider i indvindingsboring, Skovfennen 5, 6270 Tønder
  371708/20
 • Fra Tønder Kommune, Boringskontrol dgu. nr. 167_1559, Skovfennen 5, 6270 Tønder
  371709/20
 • Til COWI: SV: Grønnegade - TBL til kontrakt
  371029/20
 • Fra mægler, HENV, Ønske om kortlægningsmateriale, Sivmosevænget 2c, 5260 Odense C
  372133/20
 • Fra mægler, HENV, Ønske om relevant sagsmateriale ifm. vurdering, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa
  372660/20
 • Fra mægler, HENV, Anmodning om kortlægningsmateriale, Teknikvej 38, 5260 Odense S
  372489/20
 • Re: Afregning psykolog
  371271/20

Udgående

 • Til mægler, Svar på HENV - bliver kortlagt V1 snarest, Teknikvej 38, 5260 Odense S
  372493/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Sivmosevænget 2c, 5260 Odense C
  372139/20
 • Svar på HENV, Spættevej 17, 7100 Vejle
  371903/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af boringskontrol, Skovfennen 5, 6270 Tønder
  371713/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Ørstedsgade 7, 5900 Rudkøbing
  371494/20
 • Til Mægler, Svar på HENV, Mikkelenborgvej 10 og 9a, 5871 Frørup
  371145/20

29. juli 2020

Indgående

 • Fra COWI: opdateret undersøgelsesoplæg og økonomi efter besigtigelse, Grønnegade - TBL til kontrakt
  371026/20
 • Fra COWI: opdateret undersøgelsesoplæg + økonomi efter besigtigelse, Grønnegade - TBL til kontrakt
  371025/20
 • Fra Niras: manglende boringsnavn på vandanalyse
  369778/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om afslutning af sag, Strandholmnen 12, 5642 Millinge
  369738/20
 • Fra Mægler, HENV, Ønske om uddybning af kortlægningsårsag ifm. salg, Mikkelenborgvej 10 og 9a, 5871 Frørup
  371140/20
 • Fra mægler, HENV, Anmodning om forureningsoplysninger, Ørstedsgade 7, 5900 Rudkøbing
  371490/20
 • Høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (Den Nationale Rekommandationsliste)
  370730/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Kopi af fornyet høring af V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  371012/20
 • Til Højby 2 ApS: Fornyet høring af V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  371009/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Partshøring slut Møsvrå Eltang
  371008/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  370597/20
 • Til PO Ejendomme og Esbjerg Kommune: Høring om V1-kortlægning, HE Bluhmesvej 67, Esbjerg
  370277/20
 • Til Digelaget og Tønder Kommune: Areal udgår inden kortlægning, Bremsbølvej, Tønder
  370699/20

28. juli 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn: Kvittering for regionens bemærkninger til undersøgelsesrapport, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  369703/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, Hollufgårdsvej 17, Odense
  371188/20
 • Fra indvinder RÅSTOF Om alternativ vejadgang Vindebjergvej
  368254/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oliespild og oprydning på H E Bluhmesvej 67, 6700 Esbjerg
  369968/20

Udgående

 • il ansøger RÅSTOF VVM screeningsafgørelse ej påklaget frist udløbet
  370255/20
 • Til Kolding Kommune - Kommunemeddelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  369160/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af patienter
  369161/20
 • Til Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - Lukket for tilgang af patienter
  369091/20
 • Til Praksis - Lukket for tilgang af patienter
  369093/20
 • Til NFK, Kortlægningsafgørelse, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  368717/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Præstetoften 5, 5471 Søndersø.pdf
  368718/20
 • Til Borger, Kortbilag, Præstetoften 5, 5471 Søndersø.pdf
  368719/20
 • Til Advokat tilknyttet kommunen, Svar på spørgsmål, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  368324/20
 • Til JordMiljø A/S, Fremsendelse af akter, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  368142/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  369520/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  369544/20
 • Til Odense Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  369547/20
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om V2-kortlægning, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  369518/20
 • Til Borger, Kortbilag, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  369209/20
 • Til Borger, Afgørelsesbrev af 03-03-2015, Udgår efter undersøgelse, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  369211/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  369519/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om V1-kortlægning, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  369207/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  368622/20
 • Til Odense Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  369234/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  369225/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  369208/20
 • Til yder:ændring til CVR
  369572/20

27. juli 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune RÅSTOF Partshøringssvar MøsvråEltang i Kolding Kommune
  371007/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fristforlængelse og spredning via F401 og F402, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  369706/20
 • Fra Advokat tilknyttet kommunen, Spørgsmål t. regionens undersøgelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  368310/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Om adgang til Fangelvej 1, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  369704/20
 • Fra Borger: Begæring om aktindsigt til skrivelser fra Vamdrup Kommune, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup
  366821/20
 • Fra JordMiljø A/S, Ønske om aktindsigt, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  368140/20

Udgående

 • Til NFK, Kvittering for modtagelse af endeligt påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  367854/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Fremsendelse af undersøgelse samt påbud fra MFK-sag, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  367582/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse: mulighed for boligerklæring til Gabøl Bygade 22 i Vojens
  367353/20
 • Til borger: Udlevering af materiale ifm. aktindsigt om materiale fra Vamdrup Kommune, Ballegårdsvej 17, 5680 Vamdrup
  367056/20
 • Til borger: Udlevering af materiale ifm. aktindsigt om materiale fra Vamdrup Kommune, Ballegårdsvej 17, 5680 Vamdrup
  367063/20
 • Odense Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  366302/20
 • Til Praksis- SV: Åbning for tilgang
  366303/20
 • Til Castra Aps, Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: V1 og V2-kortlægningsafgørelse, Gerlachsgade 2 mfl, Sønderborg
  367023/20
 • Til borger, Micalux Apds og Sønderborg Kommune: V1-kortlægning, Sundsmarkvej 4/ Goethesgade 9, Sønderbrog
  367242/20

24. juli 2020

Indgående

 • Fra indvinder RÅSTOF Sikkerhedsstillelse
  368408/20
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale og sygehusapoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  367836/20
 • Fra praksis - Åbning for tilgang af patienter
  366287/20
 • Fra COWI: Sønderborg Vurdering
  365853/20
 • Fra Realmæglerne: Forespørgsel vedr. Bommerhavevej 17 matr.nr. 5af
  365926/20
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse til opstilling af containere, Kresten Philipsens Vej 4, Aabenraa
  365513/20

Udgående

 • Til Realmæglerne: SV: Bommerhavevej 17 matr.nr. 5af
  365927/20
 • Til Realmæglerne: SV. vedr. Østervoldgade 70, Nyborg
  365468/20
 • Til COWI: Afvisning af Sønderborg Kaserne vurdering
  365873/20

23. juli 2020

Indgående

 • Fra Praksis - Åbne for tilgang af patienter
  364579/20
 • Fra Realmæglerne: Spørgsmål vedr. Østervoldgade 70, Nyborg
  365465/20

Udgående

 • Til Borger: Spørgsmål vedr. Margrethevej 7, 5800 Nyborg
  365083/20
 • Til Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  364769/20
 • Til Praksis - Åbne for tilgang af patienter
  364770/20
 • Til naboparter RÅSTOF Følgebrev til naboer e boks partshøring udkast.docx
  364730/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 31, Tjæreborg
  365078/20
 • Til virksomhed: UDKAST til afgørelse om kortlægning af Storebæltsvej 10
  363974/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Perder Hedes Vej 27, Tjæreborg
  365060/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 29, Tjæreborg
  365064/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Østerbyvej 17a, Tjæreborg
  365031/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 25, Tjæreborg
  365054/20
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for ”Kresten Philipsens Vej 4, 6200 Aabenra, matr. nr. 2643 Kolstrup under Aabenraa, lok.nr. 545-05704"
  365224/20
 • Til borger og Esbjerg kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 23, Tjæreborg
  365050/20
 • Til Esbjerg Kommune og borger: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 21, Tjæreborg
  365043/20
 • Til virksomhed: UDKAST til afgørelse om kortlægning af Storebæltsvej 10
  363959/20
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. forespørgsel
  364468/20

22. juli 2020

Indgående

 • Fra Aabenrå Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse Partshøring af Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på dele af matr. nr. 28 Mjøls, Rise
  364207/20
 • Fra Borger: Oplysninger til justering af kortlagt areal, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  366358/20
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse, Kresten Philipsens Vej 4, Aabenraa
  363807/20
 • Fra Praksis - anmodning om åbning for patienttilgang
  363469/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse, Linde Allé, 6400 Sønderborg
  363501/20

Udgående

 • Til Jyske Bank: FORSP - Materiale fra Region Syddanmark vedr. matr. nr. 1SC Rørkær, Esbjerg Jorder
  363921/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup
  363243/20
 • Til Borger: Fremsendelse af materiale ifm. aktindsigt, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup
  366815/20
 • Til rådg SMR, Eigil Jensen A/S, LA Keglhøj Aps og Haderslev Kommune: Partshøring - §52, Sønderhedevej, Arnitlund
  363548/20
 • Til Aunbøl A/S og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 80-122, Tjæreborg
  363915/20

21. juli 2020

Indgående

 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat, Storegade 97, 6100 Haderslev
  369905/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat, Storegade 97, 6100 Haderslev
  369906/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse ifm. køb
  363293/20
 • Fra COWI: Udkast til vurderinger og kortlægningsbreve
  363033/20
 • Ansat fysioterapeut afmelding
  372076/20

Udgående

 • Til ansøger RÅSTOF Efterlysning af Grave og ebp
  364204/20
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Haderslev Kommune og Kudsk & Nissum A/S/: Udkast til dispensation efter jordforureningsloven §52, Vojnsvej 22, Skrydstrup
  362331/20
 • Til Kudsk & Nissum, Styrelsen for Patientsikkerhed og Haderslev Kommune: Udkast til dispensation efter jordforureningsloven §52, Vojensvej 7, Skrydstrup
  362133/20

20. juli 2020

Indgående

 • Fra borger: Begæring om aktindsigt
  363241/20
 • Fra Kolding Kommune: §19 tilladelse til intern flytning af lettere forurenet jord, Storegade 48-50, Lunderskov
  361817/20
 • Fra Statens Arkiver: Orientering om arkivalier, Julius Jepsensvej 126, Vejle
  361054/20
 • Fra COWI: Svar vedr resumé af møde den 15. juli
  361644/20

Udgående

 • Til borger, Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: F0-nuancering på Vedr Skovglimt 53, Sønderborg
  361778/20
 • Til Totalkredit: Kopi af kortlægningsbrev, Neversvej 63, Tommerup
  361708/20

17. juli 2020

Indgående

 • Fra styrelser RÅSTOF Kvitteringer fra styrelser
  359471/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Bekræftigelse Ingen klager Højby
  359477/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Afsluttende info om §19 tilladelse, Kiskelundmarkvej 4, Krusaa
  359481/20
 • Fra Fredericia Kommune: Besvarelse til kommentering, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  359874/20
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  364454/20
 • Fra system: 037966 er lukket automatisk.
  360023/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  370350/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, Yderregistret.pdf
  370351/20

Udgående

 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  359970/20
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Flensborglandevej 9, Rørkær - Tønder, lok: 550-81275
  359968/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Ingen klager
  359494/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Ingen klager Højby
  359476/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Ingen klager tilladelse gældende
  359482/20
 • Til Aabenraa Kommune: orientering om undersøgelse
  360060/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Linde Allé 7, 6400 Sønderborg, matr nr. 2995a Sønderborg - lok. nr. 540-81247
  359427/20
 • Til grundejer: orienteringsbrev yderligere undersøgelser
  360065/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360040/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  359984/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens bemærkninger til udkastet til § 8-tilladelse, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  359803/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 17. juli 2020
  360026/20
 • Til Fredericia Kommune: Kommentering af besvarelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  359880/20

16. juli 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: Forundersøgelse til grundlag for §8 ansøgning, Sønder Allé, Christiansfeld
  358905/20
 • Fra borger: Regnvandsbassinet i Højer, Nørrevej, Højer
  358612/20
 • Bilag:: Håndtering af tidligere udlagt slagge, mastr nr 1 Bredevad, Bylderup
  359233/20
 • Fra system: 055255 er lukket automatisk.
  358220/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Til orientering - håndtering af tidligere udlagt slagge, matr nr 1 Bredevad, Bylderup
  359228/20

Udgående

 • Jordforurening, Brystrupvej 16, Rødekro, lok: 529-10022
  358512/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Brystrupvej 16, Rødekro, lok: 529-10022
  358506/20
 • Til Esbjerg Kommune RÅSTOF Spørgsmål til Partshøring - Tilladelse til Grundvandssænkning
  370875/20
 • Til pengeinstitut RÅSTOF Svar på forespørgsel om sikkerhedsstillelse
  359491/20
 • Til EDC, vedr. Dronningensgade 20c, 5000 Odense
  361547/20
 • Til Realkredit Danmark, vedr. Skovkrogen 40, 7100 Vejle
  361536/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2020
  358251/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2020
  358235/20

15. juli 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Ingen påbudsmuligheder, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  368348/20
 • Fra EDC, henvendelse, Vedr. Thyras Allé 2 5250 Odense SV.msg
  357210/20
 • Fra Home-Erhverv, Henvendelse påLokalitetsnr. 433-50046, Nørregade 42, Glamsbjerg.msg
  357362/20
 • Fra Nordicals, Henvendelse på Matr.nr. 32 Tumbøl Felsted lokalitet 580-81340.msg
  356644/20
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356853/20
 • Fra system: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. juli 2020
  356789/20
 • Manglende henvisning.
  356931/20
 • Manglende henvisning.
  356681/20
 • Psykolog - Rettelse til praksisbetegnelse
  367973/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  372503/20

Udgående

 • Til Borger, Afrapportering af suppl. und, Nederbyvej.pdf
  357744/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  357745/20
 • Til Borger, Udkast V2-kortlægning.pdf
  357747/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Nederbyvej 9, Hokkerup, Lok: 503-10015
  357741/20
 • Til Borger, Udkast boligerklæring.pdf
  357746/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering af opgravning af olietanke og afgravning af forurening - Kielgade 1, 5000 Odense C
  357555/20
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS: Delareal udgår af kortlægningen, Kielgade 1, 5000 Odense C, matr.nr. 26b Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  357551/20
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS: Bilag - Kortbilag
  357553/20
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS: Bilag - Delareal udgår efter oprensning
  357552/20
 • Til Home-Erhverv, Svar på henvendelse på Nørregade 42, Glamsbjerg , lok: 433-50046 - del 2.
  357374/20
 • Til Home-Erhverv, Svar på henvendelse på Nørregade 42, Glamsbjerg , lok: 433-50046 - del 1.
  357371/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om modtagelse af supplerende materiale fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  356876/20
 • Til Geopartner: afvent tinglysning indtil ny ejer er på plads, Kærnehøjvej
  356772/20
 • Til geopartner: afvent tinglysning indtil ny ejer er på plads, Kærnehøjvej 14
  356781/20
 • Til borger: SV: Ny mailadresse - vedr Libavej 1, 5853 Ørbæk
  356512/20
 • Til COWI: resumé af møde den 15. juli
  357563/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  357642/20
 • Til Fredericia Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  357751/20
 • Til projekt: forespurgt om status for projektet
  357706/20
 • Til projekt: forespørgsel om status
  357580/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  357643/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukkning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. juli 2020
  356969/20
 • Til COWI: Ny kontrakt til underskrift
  357793/20
 • Til Praksis - Åbent for tilgang af patienter pr. 1.8.2020
  356755/20

14. juli 2020

Indgående

 • Fra Geopartner: Jnr.: 2026491, Kærnehøjvej 14, 5260 Odense S - Tinglysning
  356513/20
 • Fra Esbjerg Kommune RÅSTOF Partshøring af Tilladelse til Grundvandssænkning
  370871/20
 • Fra COWI: aftaler vedr. besigtigelser, pulje 20
  356548/20
 • Fra COWI: aftaler vedr. besigtigelse, pulje 20
  356547/20
 • Telefonnotat samtale med borger - henvendelse vedr. Forureningssituationen – på Assensvej 5, Stenstrup, V2, F2
  355803/20
 • Høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (Den Nationale Rekommandationsliste)
  355528/20
 • Fra borger: Svar vedrørende jordtilførsel til tidligere losseplads
  356538/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356845/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kopi af byggesag fra 1960, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356849/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen - Høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (Den Nationale Rekommandationsliste)
  356669/20
 • Psykolog - ny adresse
  367987/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering af oprensning af oliespild på Energivej 36, 5260 Odense S
  356119/20
 • Til NCC: Delareal udgår inden kortlægning, Energivej 36, 5260 Odense S, matr.nr. 42a Volderslev By, Stenløse
  356109/20
 • Til NCC: Udgår inden kortlægning, NCC
  356110/20
 • Til RGS Nordic: Udgår inden kortlægning, RGS Nordic
  356113/20
 • Til RGS Nordic: Delareal udgår inden kortlægning, Energivej 34, 5260 Odense S, matr.nr. 42b Volderslev By, Stenløse
  356111/20
 • Til RGS Nordic: Kortbilag
  356112/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering vedr. anvendelse af benzin ifm. bygge- og anlægsarbejde, Hyacintvænget 9, 5200 Odense V
  355706/20
 • Til borgere: Din grund er fortsat ikke forurenet, Hyacintvænget 9, 5200 Odense V, matr.nr. 20ø Ejlstrup, Ubberud
  355696/20
 • Til borgere: Bilag - Stadig udgået efter vurdering af hændelsesforløb med benzinspild, Hyacintvænget 9, 5200 Odense V
  355697/20
 • Til Svendborg Kommune: Enighed om vurdering af ingen § 8-pligt ved nedrivning af bygning på Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  355084/20
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  355220/20
 • Til grundejer: svar på henvendelse 2
  355895/20
 • Til prakis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  355192/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  355223/20
 • Til borger: Vedrørende jordtilførsel til tidligere losseplads, Nørrevej, Højer
  356228/20

13. juli 2020

Indgående

 • Fra COWI: referat af opstartsmøde pulje 20
  356543/20
 • Fra COWI: referat af opstartsmøde pilje 20
  356541/20
 • Fra Evids RÅSTOF Partshøringsvar - ingen kommentarer til udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstifindvinding MøsvråEltang i Kolding Kommune
  358510/20
 • Fra COWI: Referat af opstartsmøde pulje 20
  356540/20
 • Syd ID.pdf - supportsag 4941
  353859/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372505/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  372090/20
 • Fysioterapi, VS: Opsigelse af ydernrummer
  371919/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372519/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372523/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372525/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372513/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372550/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372527/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372515/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372545/20

Udgående

 • Til Borger, Rapport Adelgade 3, Rådhusstræde 1, Kolding_23062020_compressed.pdf
  354317/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og det videre forløb, Adelgade 1.pdf
  354315/20
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup
  354015/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Rolfvej 45, 5863 Ferritslev Fyn
  353975/20
 • Til borger: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  354239/20
 • Til Odense Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  353953/20
 • Til Odense Kommune: Høringssvar, udkast til § 8-tilladelse, Gillestedvej 45, 5240 Odense NØ
  353848/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. behov for § 8-tilladelse, Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  353699/20
 • Til Borger: Orientering om undersøgelsesrapport på ejendommen Gamle Kirkevej 31, 6200 Aabenraa, matr. nr. 618 Stubbæk, Ensted
  354233/20

10. juli 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg og § 8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  366329/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Påbud om undersøgelse af forurening, Felstedvej 26, 6400 Sønderborg kommune
  353983/20
 • Fra Praksis - Vedr åbning for tilgang
  353300/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse til boliger på Hyldegårdsvej 9A-D, 5210 Odense NØ
  356140/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  356142/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning
  356144/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse
  356143/20
 • Fra Varde Kommune RÅSTOF Partshøringssvar Udkast til tilladelse 2t Vibæk By, Alslev
  370867/20
 • SP0099020071011120.pdf
  352856/20
 • Mellemvej 31 i Nordborg, varsel om påbud om oprydning
  352855/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af ingen § 8-pligt ved nedrivning af bygning på Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  355082/20
 • Fra Miljøteknik: Oplæg til undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356839/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål om behov for § 8-tilladelse, Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  353679/20
 • Fra MST : Afslutning af jordforureningssag - Ukendt forurening ved vej 49 150 (MST Id nr.: 1421239)
  352598/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  353729/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Moniteringsrapport, jnli 2020, Brovej 90, Broager
  360293/20
 • Fra Svendborg Kommune: Svar fra Rambøll på regionens spørgsmål, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  359778/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Info om ny adresse, matrikel 163 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  356665/20
 • fra praksis: brev med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  353397/20
 • fra Bo Jessen, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  352700/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Ukendt forurening ved vej 49 150 (MST Id nr.: 1421239) - Ukendt forurening vej 49 150.pdf
  352602/20
 • fra Preben Friis-HAuge, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  352703/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag 13.1.2017 spild af survand ved 28RV001 (MST Id nr.: 1421590)
  352607/20
 • Fra MST: Afslutning af sag - Dokumentationsrapport for oprensning af svovlspild på vaskeplads (MST Id nr.: 1421641)
  352690/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag 13.1.2017 spild af survand ved 28RV001 (MST Id nr.: 1421590) - 17007 01.pdf
  352608/20
 • Fra MST: Afslutning af sag - Dokumentationsrapport for oprensning af svovlspild på vaskeplads (MST Id nr.: 1421641) - 2017-10-19 Oprensningsrapport (svovlspild på vaskeplads).pdf
  352691/20
 • Fra rådgiver - 410-81479 Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn - Grundejer rapport.pdf
  353478/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  372092/20

Udgående

 • Til Langeland kommune, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgaden 12, Humble, lok: 481-23
  353466/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  353467/20
 • Til Praksis - SV: Vedr åbning for tilgang
  353338/20
 • VS: App-server priser ved opdatering til ny server ver. 4.0
  353342/20
 • Til BDO, Underskreven Ledelseserklæring, refusion efter værditabsordningen vedr. Flensborglandevej 9, Tønder
  352942/20
 • [Sagsnr.:07/14670] - [Dok.nr.:352746/20] mapinfo applikationer.pdf
  352798/20
 • Til Borger: Jordforureningsattest for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  352737/20
 • Til Borger: Bilag - Jordforureningsattest, Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  352736/20
 • Til Langeland kommune, Jordforurening, Bydgaden 40, Tranekær, Lok: 487-13
  352709/20
 • Til Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352683/20
 • Til Praksis - Åbning for tilgang af gr. 1 sikrede patienter
  352684/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  353420/20
 • Til virksomhed - Udkast til Boligerklæring Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353476/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352545/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352667/20
 • Til virksomhed - V2-høring Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353465/20
 • Til Boligselskabet DANBO, Orientering om resultat af undersøgelse på Ridepladsen 3, Nordborg.pdf
  353624/20
 • Til Borger: Efternuancering, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  353549/20
 • Til Boregr: Bilag - Boligerklæring, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  353560/20
 • Til Kommunen: kommunemeddelelse - Svendborg Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352674/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  353410/20
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Korkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353474/20
 • mapinfo applikationer.pdf
  352746/20
 • Til praksis:automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. juli 2020
  352591/20
 • Til MST: Høringssvar til "varsel af påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening fra spild af benzin i WOB d. 3. juli 2020"
  352585/20
 • Til Vejle kommune. Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. juli 2020
  352617/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-kortbilag, høring, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  352771/20
 • Til kommunen:043192 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352573/20
 • Til viksomhed - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353472/20
 • Til Jacob Kjær AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  352777/20
 • Til AJ Erhverv ApS, V2-høring med bilag, Beldringevej 5, 5270 Odense N.pdf
  353613/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-høring, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  352778/20
 • Til Borger, Foreløbigt svar vdr. Undersøgelsen på Trunderup Dongsvej 3,
  352790/20
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden
  353341/20
 • Til Odense Kommune:Høring om forurening - Beldringevej 5, 5270 Odense N
  353616/20
 • til kommunen: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352714/20
 • Til PFA Kollegier ApS: V2-kortlægning, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  353037/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  352715/20

9. juli 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding på undersøgelsen til rådgiver, Sanderumvej 174, Odense
  352184/20
 • Fra Rambøll: Tilrettet rapport
  351853/20
 • fra Fredericia kommune Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til etablering af jordvold på Ryes Kaserne, Treldevej 110
  353327/20
 • 18-10787_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til etablering af jordvold på Ryes Kaserne, Treldevej 110(1).PDF
  353328/20
 • [Sagsnr.:14/12096] - [fra Fredericia kommune Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbækværket
  351476/20
 • 14-12096_v1_Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbækværket.DOCX
  351477/20
 • Fra Tønder Kommune: Opdatering på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  351087/20
 • Fra Ncc RÅSTOF Oplæg til rammer for risikovurdering Rolighed
  365090/20
 • Bilag til Opfølgning på nye systemindstillinger 9-7-2020: Beskrivelse af vis på opgaveliste.docx
  350594/20
 • Fra D4, Kurt: Opfølgning på nye systemindstillinger 9-7-2020
  350595/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens tilbagemelding på supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174, Odense.
  351080/20
 • Fra fonden: Referat af bestyrelsesmøde i 6/3 2020
  351927/20
 • SV: Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=7ffa1b9625874999b7c5e143eb153501]
  350661/20
 • SV: Vedr. drøftelse af registrering af PRO i COSMIC
  350350/20
 • fra JLP, klæg, følgegruppe til planlægning
  350990/20
 • SV: Opdatering vedr. RKKP projekt
  350659/20
 • SV: Anmodning om tilladelse til videregivelse af personoplysninger 20/29358
  350346/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Lokalitet 571-32103, grundvandsprøve, Høgsbrovej 35, Ribe
  352735/20
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020 - Undersøgelsespåbud_UDKAST_benzinspild_03072020.pdf
  352144/20
 • Fra Økonomisk Sekretariat: Accept til fordeling over tre år
  352188/20
 • Fra DMR, mail med resultater fra Trunderup Dongsvej 3
  352767/20
 • fra Fredericia kommune Afslutningsbrev, flisprojekt Skærbækværket
  352562/20
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020
  352083/20
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020 - Varsel om Undersøgelsespåbud_benzinspild_03072020.pdf
  352088/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af kopi af §8 ansøgning inkl. undersøgelse, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  359766/20

Udgående

 • Til Borger, Orientering af grundejer om udbudt undersøgelse.pdf
  351623/20
 • Til Langeland kommune, Jordforurening, Hovedgaden 10, Humble, lok: 481-19
  351622/20
 • Til Langeland Kommune, Jordforurening, Bogøvej 8, Rudkøbing, Lok: 481-3
  351146/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 1. ejer.pdf
  351155/20
 • Til Langeland kommune, 2. ejerOrientering af grundejer om udbudt undersøgelse, 2. ejer.pdf
  351156/20
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af sagsstatus på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  351092/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesrapport, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  350997/20
 • Svar på henvendelse vedr. Skrillinge Strand 20 og 22
  350523/20
 • Til Odense Kommune: Vurdering af fordyrrelse af offentlig indsats, Sanderumvej 174, Odense.
  350261/20
 • Til Borger,V2-høring med bilag vedr Storegade 37-Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  351448/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  350451/20
 • Til borger, V1-høring, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  350454/20
 • Opdateret Positivliste (Robinul er tilføjet som alternativ til Buscopan inj der udgår af handlen)
  350256/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger vedr. kommende § 8-sag, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  350806/20
 • Til LandSyd - Svar på forespørgsel om jordforurening efter evt. gennemførelse af gensidige arealoverførsler - Jyllandsgade 2 og Hærvejen 85, 6230 Rødekro
  351118/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  350453/20

8. juli 2020

Indgående

 • Fra NFK, § 48 påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  367850/20
 • Fra NFK, Endeligt § 48 påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  367849/20
 • Fra IDK: Halvårsregnskab 2020 og forecast for 2021 for Inspiring Denmark
  349706/20
 • Perioderegnskab Q2 2020.pdf
  349709/20
 • Forecast 2021.pdf
  349710/20
 • Angående anmeldelse af anvendelse af restprodukter ved Industrivej 9 6580 Vamdrup.msg
  349024/20
 • Orientering omkring anmeldelse af anvendelse af restprodukter på Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  349018/20
 • FW Anmeldelse af anvendelse af restprodukter ved Industrivej 9 6850 Vamdrup..msg
  349019/20
 • Anmeldelse af anvendelse af restprodukter ved Industrivej 9 6850 Vamdrup..msg
  349022/20
 • Dialog med pengeinstitut RÅSTOF Om Sikkerhedsstillelse
  359490/20
 • Til Projekt: orientering om indstilling om tilskud
  354828/20
 • SV: Vedr. drøftelse af registrering af PRO i COSMIC
  350354/20
 • Fra NIRAS, modtaget Teknisk Rapport vedr. Ridepladsen 3, Nordborg.pdf
  350743/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  349956/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapporter vedr. Storegade 37 og Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  350732/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Storegade 37 og Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  350824/20
 • Fr NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Ridepladsen 4 , Nordborg.pdf
  350804/20
 • Fra sundhedsstyrelsen: Varetagelse af behandling for arvelig blindhed i specialeplanen
  348202/20
 • Fra fonden: vedtægter og Strategi- og Handlingsplan
  350238/20
 • Fra NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Bækgade 3 , Nordborg.pdf
  350780/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentarer til oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  348628/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Bækgade 3.pdf
  348976/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Ridepladsen 4.pdf
  348980/20
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_oplæg til undersøgelse.pdf
  348618/20
 • Fra Nordicals - Henvendelse om jordforurening på Matr.nr. 3642a, Haderslev, Norgesvej 49B, 6100 Haderslev
  348386/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Konstateret forurening, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  349255/20
 • Fra NIRAS, modtaget den tekniske rapport, vedr. Ridepladsen 3.pdf
  348997/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Varetagelse af behandling for arvelig blindhed i specialeplanen
  348232/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Arkivmateriale, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  349261/20
 • Fra COWI: Endeligt notat - Ridderstien
  349633/20
 • Fra LandSyd - Principiel forespørgsel om jordforurening efter evt. gennemførelse af gensidige arealoverførsler - Jyllandsgade 2 og Hærvejen 85, 6230 Rødekro
  348948/20
 • Fra Franck Miljø: Oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  348613/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Varetagelse af behandling for arvelig blindhed i specialeplanen
  348229/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse
  370678/20
 • Fysioterapi, vikarskema,
  372700/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  372713/20

Udgående

 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, matr.nr. 13fm Bellinge By, Bellinge
  349630/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - Kortbilag, V2, UDKAST
  349631/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  349632/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - V2-høring
  349629/20
 • Til Borger: Bilag - Orientering om resultater af afgrænsende undersøgelse - Sdr. Landevej 19
  349440/20
 • Til Borger: Bilag - Datarapport incl bilag - Sdr. Landevej 19
  349436/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  349218/20
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Byvej 54, Bredebro, lok: 505-2
  349211/20
 • Til Borger, V2-høring, Skovdongvej 19, 21 og 23, 5881 Skårup Fyn.pdf
  349000/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Skovdongvej 19, 21 og 23, 5881 Skårup Fyn.pdf
  348999/20
 • Til Borger, Tilsagn til grundejer om værditabsoprensning.pdf
  348998/20
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Oksenbjerge
  348930/20
 • Til Borger: UDKAST V2 kortlægning af deponi Drenderupvej i Vamdrup
  348716/20
 • Kortskitse.pdf
  348717/20
 • Til AMS og Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Strandholmnen 12, 5642 Millinge
  348564/20
 • Til borger: Delområde udgår inden kortlægning, Strandholmen 12, 5642 Millinge, matr.nr. 10e Østerby By, Svanninge
  348546/20
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning
  348547/20
 • Til Tryg Garanti - Frigivelse af sikkerhedsstillelser ifm. råstofindvinding - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst
  348491/20
 • Til Varde kommune: høring vedr. V2 kortlægning af del af Storegade 15a-c, 6800 Varde
  348288/20
 • Høring Storegade 15 END.pdf
  348289/20
 • 08-07-2020 V2 høring Storegade 15a-C.pdf
  348290/20
 • Til Niras: VS: Vedr. 461-00205 Knullen, Odense
  352599/20
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Svar på spørgsmål til redegørelse vedr. forbrug af midler til forureningerne i Kærgård og Grindsted
  352171/20
 • Til Borger, Bækgade 3, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351005/20
 • Til Borger2, Ridepladsen 4, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351017/20
 • Til Borger, Ridepladsen 5, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351011/20
 • Til Borger3, Ridepladsen 4, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351021/20
 • Til Borger1, Ridepladsen 4, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351012/20
 • Til Borger, Bækgade 2, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351000/20
 • TIl projekt: orientering om indstilling om tilskud
  354841/20
 • til Langelund Hallen, Langelund Skolevej 1, Give, Udgår inden kortlægning .pdf
  349619/20
 • kortbilag 08-07-2020.pdf
  348298/20
 • Til Grundejer: Bilag til aktindsigt af 7. juli 2020.pdf
  348650/20
 • Til Vejle Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  348791/20
 • Til COWI: Ridderstien, Aarup - bemærkninger til notat
  349624/20
 • til Skrillinge-Russelbæk Vandværk orientering, med bilag og rapporter.pdf
  348922/20
 • Til borger, Høgelundvej 4, Give, Udgår inden kortlægning .pdf
  349785/20
 • Til Middelfart Kommune: Høring om forurening, Værkstedsvej 22, 5500 Middelfart, Matr. nr. 16ø Skrillinge By, Kauslunde
  348670/20
 • Til Henning Have AS - Godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  348343/20
 • Til Fyens Stiftstidende: Svar på anmodning om aktindsigt
  349756/20
 • Til borger: V2 afgørelse
  348755/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  348369/20
 • Til Borger, Ridepladsen 1, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351009/20
 • Til borger. Høring V2-varsel med kortbilag og rapport- Værkstedvej 22, Middelfart.pdf
  348916/20
 • Til LandSyd - Svar på principiel forespørgsel om jordforurening efter evt. gennemførelse af gensidige arealoverførsler - Jyllandsgade 2 og Hærvejen 85, 6230 Rødekro
  348952/20
 • Til grundejer: Orientering vedr. Aktindsigt Skrillinge Strand 22.pdf
  348645/20
 • Til GeoDania: Spørgsmål om supplerende oplysninger, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  347979/20
 • Til borger: V2 afgørelse.pdf
  348749/20
 • Til grundejer: Høring Storegade 15 END.pdf
  348295/20
 • 08-07-2020 V2 høring Storegade 15a-C.pdf
  348300/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  348370/20
 • Til Odense Kommune: Spørgsmål om supplerende oplysninger, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  347984/20
 • Til Vejle Kommune: Accept af midlertidig skærveoplag
  348238/20
 • Til JS Produktion, Hjortsvangen 58, Give, Udgår inden kortlægning .pdf
  349811/20
 • Til Nordivals - Svar på henvendelse om jordforurening på Matr.nr. 3642a, Haderslev - Norgesvej 49B, 6100 Haderslev
  348419/20
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  348642/20

7. juli 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Orientering om aflyst undersøgelse, Flintagergårdvej 95 i Bellinge
  347399/20
 • Fra rådgiver: SPM: udv af Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  347683/20
 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  346492/20
 • SV: Supportsag 4907
  353781/20
 • Rapport monitering runde 2 Storegade 2A-2G.pdf
  347042/20
 • Rapport 1 runde monitering indeluft, Enghavevej 2A-2G.pdf
  347045/20
 • fra varde kommune : Monitering #2, Enghavevej 2A-2G
  347041/20
 • mailkorrespondance, Gate21 om faktatjek
  348261/20
 • Fra ARbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  348016/20
 • Fra COWI: Resultater af NVOC (TOC) fjernelse
  349580/20
 • SV: Vedr. drøftelse af registrering af PRO i COSMIC
  349017/20
 • Fra OK-Nyt - Praksis nr. 029-20
  346491/20
 • Fra Sweco: Rapporter, 515-50263 Hejsagervej 43, Haderslev
  347523/20
 • Fra COWI: Oversigt over resultater
  349571/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  345159/20
 • Fra Esbjerg kommune: Risikovurdering i forhold til indeklima og grundvand..pdf
  347878/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 410-81486_Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  347409/20
 • Fra Esbjerg Kommune: SV: Afgørelse om ophør af forureningsundersøgelser og oprensing - Kvaglundvej 8_CaseNo14-3610_3925937_v1
  347876/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK SV udvalgsmøde d. 19. juni -
  347333/20
 • Fra Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt
  347002/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 410-81189_Store Landevej, 5592 Ejby.pdf
  347367/20
 • Fra Vejen Kommune -
  345744/20
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Spørgsmål til redegørelse vedr. forbrug af midler til forureningerne i Kærgård og Grindsted
  352150/20
 • ansøgning om yder nr.
  354231/20
 • SV: Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=543ca487ca2d4f3881df6c0590aa4645]
  350497/20
 • VS: Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering ved ophør i psykologpraksis
  368312/20
 • fra potitisk parti - ansøgning
  346687/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse om ophør af forureningsundersøgelser og oprensing - Kvaglundvej 8_CaseNo14-3610_3925937_v1
  346677/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse om ophør af forureningsundersøgelser og oprensing - Kvaglundvej 8_CaseNo14-3610_3925937_v1.pdf
  346678/20
 • Fysioterapi, vikarskema,
  372701/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  372714/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  370507/20

Udgående

 • Til rådgiver: SV2: udv af Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  347687/20
 • Til rådgiver: SV1: udv af Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  347685/20
 • Til Assens Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Østerbro 4A, 5690 Tommerup
  347365/20
 • Til regionerne, opsamling og noter fra mødet 3. juli
  352903/20
 • Til Assens Spildevand A/S: Jeres grund er ikke kortlagt, matr.nr. 1dz Bågegård, Tommerup, 5690 Tommerup
  347212/20
 • Til Assens Spildevand A/S: Bilag - Udgår inden kortlægning, matr.nr. 1dz
  347213/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. oplæg til supplerende forrueningsundersøgelse, Gl Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  347137/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  346498/20
 • til ansøger: Fejring af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag, j.nr. 20/10892 - Beder om revideret budget
  346275/20
 • til Ansøger: Fejring af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag, j.nr. 20/10892 - beder om nyt budget
  346255/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  346247/20
 • Til Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtaget mail om vejklage på matr. nr. 15fl Sønder Nærå
  359485/20
 • Til Miljøstyrelsen - svar vedr. myndighedshøring af ansøgning om ændring af vilkår for indvinding af klæg - matrnr. 729 Østerende Ballum,
  346227/20
 • Til Rambøll: Orientering om undersøgelseskrav ifm. § 8-tilladelse, Flintagergårdvej 95 i Bellinge
  345633/20
 • Undersøgelse Åstbyvej 3A - nabo1.pdf..pdf
  345245/20
 • Undersøgelse Åstbyvej 3A - nabo.pdf
  345246/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  344864/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-kortbilag, høring, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  345334/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  345335/20
 • Til Designskolen og SDU: Mødemateriale til Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347111/20
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  346040/20
 • Til borger, V1+V2-kortbilag, afgørelse, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  345848/20
 • Til rådgiver - videresendt høringssvar fra Vejen Kommiune
  345760/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 410-81416, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  347288/20
 • Til Varde kommune: SV vedr. Dokumentation for opfyldelse af vilkår i § 8 - Er I enige - afventer svar
  346886/20
 • Til Kolding Kommene, Mailkorrespondence, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  347104/20
 • Til Fredericia Kommune: spm. vedr. koter og placering af slagger
  347682/20
 • Til projekt: mail om tilskud og anmodning om rev. budget
  346258/20
 • Til borger, V1-kortlægnings høring m kortbilag, - Nygade 20, 7323 Give.pdf
  347418/20
 • Til Designskolen og SDU: Mødemateriale til Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347107/20
 • Til Designskolen og SDU: Referat og præsentationer fra Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347094/20
 • til borger, V1-kortlægnings høring m kortbilag, Porshusvej 3, 7323 Give.pdf
  346827/20
 • Til Middelfart kommune + Skat: Kopi af rapporter og afgørelse Udgår af korlægning, 410-81416, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  347298/20
 • til borger, V1-kortlægnings høring, med kortbilag Sdr. Stationsvej 19A, 7323 Give, indsats bolig.pdf
  346602/20
 • Til Designskolen Kolding: Godkendt Fase 3 i forprojekt 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347196/20
 • Til borger: Varsling om detailprojektering og besigtigelse, Anemonevej 10
  346721/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-høring, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  345336/20
 • til politisk parti - udbetaling
  346674/20
 • Til borger: Varsling om detailprojektering og besigtigelse, Anemonevej 12
  346725/20
 • Til Vadehavsforum: Medlemsskab af Vadehavsforum
  346948/20
 • Til Designskolen og SDU: Mødemateriale til Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347119/20
 • Til/fra rådgiver, råstof, analyse af transportstrømme, projekt
  349818/20
 • Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By Barløse.pdf
  347889/20
 • Screeningsskema - 18a Barløse By Barløse.pdf
  347888/20
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Redegørelse vedr. forbrug af midler til forureningerne i Kærgård og Grindsted
  352091/20
 • Til Billund Kommune::Orientering om kvittering for modtagelse af invitation
  352101/20
 • Til borger: Varsling-2 om detailprojektering og besigtigelse, Irisvej 13
  346727/20
 • Til borger: Varsling om detailprojektering og besigtigelse, Irisvej 11
  346717/20
 • Til SDU Institut for Idræt og Biomekanik: Godkendelse af Fase 3 i forprojekt 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347146/20
 • Til Designskolen og SDU: Referat Styregruppemøde 8 01072020.docx.pdf
  347102/20
 • Til borger, V1+V2-afgørelse, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  345849/20
 • Til høringsparter - Følgebrev - Udkast - screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse.pdf
  347885/20
 • Til borger: Varsling-1 om detailprojektering og besigtigelse, Irisvej 13
  346718/20

6. juli 2020

Indgående

 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3351494_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningst....pdf
  346879/20
 • VS: Dokumentation for opfyldelse af vilkår i § 8 - Er I enige - afventer svar
  346877/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  346878/20
 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3352299_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A - Situationsplan med orsa nr ssh (1).PDF
  346881/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  346880/20
 • Fra DMR, Vurdering af restforurening under ny garage, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  347091/20
 • Fra Rambøll: Indledende samtale om undersøgelsesoplæg ifm. § 8-tilladelse, Flintagergårdvej 95 i Bellinge
  345625/20
 • Høringssvar til partshøring til UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  344213/20
 • Fra Billund Lufthavn - høringssvar - Ny partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  346257/20
 • Fra Assens, Foreløbig materiale til certificering
  352794/20
 • CaseNo18-37363_Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej_DocNo135041-20_v1.PDF
  342159/20
 • Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej
  342158/20
 • VS Miljøgodkendelse til anlæg af plads.msg
  342723/20
 • VS: Miljøgodkendelse til anlæg af plads
  342722/20
 • Fra DGE: Bilag - Dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  345823/20
 • Fra DGE: Revideret dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  345821/20
 • Fra DMR, Oplæg til supplerende forrueningsundersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  347080/20
 • fra Ministry og Environment Hamburg til RSD: Notification No. DK008054, written consent - DK008054_movement document.pdf
  347038/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Gillestedvej 45, 5240 Odense NØ
  353842/20
 • Adgang til journalmateriale
  357290/20
 • Fysioterapeut - Flytning af klinik
  366837/20
 • VS: Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering ved ophør i psykologpraksis - Tro og love erklæring ved fritagelse for akkreditering (psykologer).docx
  368317/20
 • fra Ministry og Environment Hamburg til RSD: Notification No. DK008054, written consent
  347031/20
 • fra Ministry og Environment Hamburg til RSD: Notification No. DK008054, written consent - DK008054_written consent.pdf
  347034/20
 • Fra Kolding Kommune, Billeder fra opgravning af olietanke, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  347072/20
 • Fra vejdirektoratet: Automatisk svar: UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  343819/20
 • Fra Aabenraa Kommune - høringssvar - Udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  345002/20
 • NY HØRINGSFRIST_Offentlig høring: Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
  344591/20
 • Fra Miljøstyrelsen - svar på mail om myndighedshøring af ansøgning om ændring af vilkår for indvinding af klæg - matrnr. 729 Østerende Ballum,
  346213/20
 • VS: Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering ved ophør i psykologpraksis - Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering for psykologer.pdf
  368315/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse
  370680/20

Udgående

 • SV: Ambulancekontrakter i RS
  345400/20
 • Til adv vedr. Malervej 9, Sædding, 6710 Esbjerg V
  344479/20
 • Til LIFA SVAR - Matrikulering af kommunevejen litra 7000f V. Nebel By, V. Nebel.
  343958/20
 • Til Aabenraa Kommune RÅSTOF Rykker om tilladelse til Indvinding under gvs
  364157/20
 • Til Geo Partner: Jnr.: 2026491, Kærnehøjvej 14, 5260 Odense S - Tinglysning
  342923/20
 • Til Din Forsyning: udskrift for lok. nr. 561-61059, Tarp Byvej 81, Esbjerg
  343298/20
 • Ansøgningsskema med underskrift..pdf
  364156/20
 • Til ansøger RÅSTOF Manglende oplysning
  364155/20
 • Til DMR: Tillægskontrakt nr. 5, Libavej
  342163/20
 • Til Energinet RÅSTOF Svar om arbejdsinstruks og regionens rolle MøsvråEltang i Kolding Kommune
  349688/20
 • Til borger: Telefonnummer og mailadresse til Kærnehøjvej ApS
  341564/20
 • Til rådgiver - aftale
  344695/20
 • Til borger, V1-kortlægning, med bilag, indsats for Natur.pdf
  344732/20
 • Til ansøger: UDKAST råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_END_SAM_2.pdf
  343787/20
 • Til vejdirektoratet: VS: UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  343811/20
 • Til parter og myndigheder: UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  343754/20
 • Til projekt: meddelse om accepg af udsat projektstart
  342323/20
 • Til Billund Kommune: Sv. Vedr. §8 tilladelse (samlet korrespondance)
  344693/20
 • til myndgheder og parter: bilag Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  343768/20
 • Til myndigheder og parter:UDKAST råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_END_SAM_2.pdf
  343764/20
 • Ny ressourcepersonaftale Orbicon 6 juli 2020.pdf
  344698/20
 • Til Ansøger: Partshøring vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov.pdf
  343781/20
 • Til myndigheder og parter: Partshøring vedr. udkast til erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov_1.pdf
  343758/20

5. juli 2020

Indgående

 • FRA NIRAS: Release Notes v2.1.0.0.doc
  342176/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tarupvej 27, 5792 Årslev.pdf
  341740/20
 • Fra adv vedr. Malervej 9, Sædding, 6710 Esbjerg V, Esbjerg, Matr.nr. 5cb Sædding By, Guldager
  344471/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse,Tarupvej 27, 5792 Årslev
  341746/20

4. juli 2020

Indgående

 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, - ydernummer.pdf
  370510/20

3. juli 2020

Indgående

 • Fra NFK, Opfyldelse af påbud, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  368666/20
 • Fra Energinet RÅSTOF Partshøringssvar til udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstifindvinding MøsvråEltang i Kolding Kommune
  349678/20
 • Dialog med nabo RÅSTOF Om opstart af vejadgang
  341684/20
 • FRA NIRAS: API dokumentation og hjælp til test af API
  340974/20
 • Anmeldelse om anvendelse af slagge på Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov
  342714/20
 • VS Anmeldelse om anvendelse af slagge på Bredevadvej 18 6372 Bylderup-Bov.msg
  342715/20
 • Accpet med dispensation til anvendelse af restprodukter som bundsikring under et køreareal.pdf
  342674/20
 • Situationsplan - 07052020pdf.pdf
  342676/20
 • Anvendelse af slagge og flyveaske - Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  342673/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  343935/20
 • Fra borger: Vedr. brønd på kærnehøjvej
  339546/20
 • Temanotater og opsamling på tidsplan
  350373/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Om færdigmelding og ibrugtagning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  340869/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8-Tilladelse til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks Kanal
  341300/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks Kanal.pdf
  341304/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark: Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til opførelse af boliger på V2 kortlagt ejendom, matrikel 405a, Middelfart Bygrunde, Havnegade 4a, 5500 Middelfart.
  341050/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning ved 90RV047 (MST Id nr.: 1393139)
  340864/20
 • Offentlig høring: Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
  338726/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Nørrebrogade 5 og 7, Fredericia - resultat af poreluftsundersøgelser
  341335/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene - aftaleseddel på kloakfejlkobling
  338854/20
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til totalrenovering af tankanlæg på Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst
  340999/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. igangsætning af undersøgelser, Industribuen 16-18, 5592 Ejby
  341289/20
 • Høring af lovforslag om ændring af sundhedsloven, lov om social service mv.
  341870/20
 • Høring om fremtidens behandling af blodsygdomme og retspsykiatri i Region Hovedstaden
  341784/20
 • Præcisering - Høring om fremtidens behandling af blodsygdomme og retspsykiatri i Region Hovedstaden
  341790/20
 • Høring over udkast til lovforslag om digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger, der
  341862/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  341704/20
 • Re: Underskrevne udviklingsaftaler
  346644/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: projektbeskrivelse og oplæg til undersøgelse, Industribuen 18, 5592 Ejby
  341280/20
 • Fra mægler ønsker rapport - Fjordvej 82B, 5330 Munkebo
  341009/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene - aftaleseddel på kloakfejlkobling -
  339008/20
 • Fra Borger: Kommentarer vedr. svar på henvendelse - lok. 519-05715
  341317/20
 • Fra Middelfart Kommune: Oversigtskort over Industribuen 16, 5592 Ejby
  339209/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia - kommunens svar til JJA A/S
  341347/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: Lovliggørende § 8 tilladelse - etablering af boliger på 1. sal, Jernbanegade 2d mfl., 5500 Middelfart
  341134/20
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  341342/20
 • referat fra politisk parti
  338757/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks Kanal
  341294/20
 • Besøgsnotat Ambulance Syd.pdf
  372904/20
 • Fra NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Ridepladsen 1, Nordborg.pdf
  350797/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Ridepladsen 1.pdf
  348972/20
 • Fra COWI: DOC resultater - modtagelse bekræftet
  349564/20
 • Fra indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  348552/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Ridepladsen 5.pdf
  348963/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Bækgade 2.pdf
  348966/20
 • Fra Suez: DOC resultater
  349558/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Ridepladsen 3.pdf
  348973/20
 • Fra Læge - Svar vedr. opslag i e-jorunal
  347206/20
 • Fra HF & VUC FYN vedr. udbud
  357268/20
 • Fra Niras: PIXI endelig
  352317/20
 • Fra NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Ridepladsen 3, Nordborg.pdf
  350749/20
 • Fra NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Ridepladsen 5, Nordborg.pdf
  350811/20
 • Fra NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Bækgade 2, Nordborg.pdf
  350754/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352535/20
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedrørende regionernes rekommandationslister for lægemidler
  363379/20

Udgående

 • Til Geo Pertner: SV: Tinglysning af boring, udfyldt servitut
  341081/20
 • Til Odense Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse.pdf
  341052/20
 • Til Odense Kommune, Kortbilag, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse.pdf
  341053/20
 • Til Odense Kommune, Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse
  341051/20
 • Til Geo Partner: Tinglysning af boring, udfyldt servitut
  341046/20
 • Til Mægler - rapport som ønsket - Fjordvej 82B, Munkebo
  341018/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme.pdf
  340848/20
 • Til Mægler - vedlagt materieale, Strib Landevej Losseplads, Strib Landevej 28 , 5500 Middelfart
  340745/20
 • Til IRF - Høring: Opdatering af anbefalinger for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes. Den Nationale Rekommandationsliste. Sundhedsstyrelsen.
  366683/20
 • Til Varde Kommune og SKAT: Kopi af V2 afgørelser, Nørregade 3 og 7, Varde
  340537/20
 • Fra/Til Nito-tek: Vedr. tidspunkt for udskiftning af loftarmaturer på kontor
  340543/20
 • Til VSM Contractors A/S: Fremsendelse af kopi af historisk redegørelse af Smedevej 12-14, 5690 Tommerup st.
  340427/20
 • Til VSM Contractors A/S: Biag - Rapport miljø, geoteknik, udsnit af historisk materiale
  340428/20
 • Til VSM Contractors A/S: Regionens tilbagemelding på høringssvar til varslet V1 og V2-kortlægning på Smedevej 12-14, 5690 Tommerup st.
  340429/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - 485-00510 Arkivhistorisk udklip
  340431/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - V1V2-høring, revideret, matr.nr. 1gæ med bilag
  340430/20
 • Til adv - svar på foresp om aktindsigt - Fangelvej 12, 5260 Odense S
  340364/20
 • Til mægler - svar forsp - Fangelvej 12, 5260 Odense S
  340353/20
 • Til adv svar forsp Malervej 9, Sædding, 6710 Esbjerg V
  339967/20
 • Fra borger: SV: Vedr. brønd på kærnehøjvej
  341565/20
 • Til Realkredit Danmart svar på foresp, Odensevej 9, 5750 Ringe
  339246/20
 • SV: Historisk materiale Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle
  338884/20
 • Til Pleje og Seniorboliger ApS: Bilag - V1V2-afgørelse, Pleje og seniorboliger ApS
  338703/20
 • Til Pleje og Seniorboliger ApS: V1V2-kortlægning af Buchwaldsvej 26 m.fl., 5690 Tommerup, matr.nr. 1b, 1gs, 1gu, 1gv, 1gx og 1gy Tallerupgård, Tommerup
  338702/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, afgørelse
  338700/20
 • Til borger: V1-kortlægning af Smedevej 6, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gz Tallerupgård, Tommerup
  338695/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, matr 1gz
  338699/20
 • Til Fredercia Kommune og SKAT: kopi af V2 kortlægning, matr. 166a Erritsø By, Erritsø
  338581/20
 • Til Borger: Svar på henvendelse, Sdr. Landevej 17 - lok. 519-05715
  341402/20
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Antilopevej 5, 7100 Vejle
  341393/20
 • Til Odense Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse
  340849/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  341151/20
 • Til borger, V1-afgørelse, med kortbilag Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle - Til borger, V1-afgørelse, med kortbilag Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle.pdf
  340319/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  338429/20
 • Til DR: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  340446/20
 • Til Varde Kommune: orientering om mulig kortlægning
  341288/20
 • Genfremsendelse af spørgsmål til leverandøren
  338310/20
 • Til Borger: V2 Afgørelse, Nørregade 7, Varde inkl. bilag
  340447/20
 • Til Orbicon, Orientering om endelig V2-afgørelse, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  338436/20
 • Til politisk parti - udbetaling
  340535/20
 • Svar fra leverandør på opfølgende spørgsmål og besked om at de ikke vil blive kontaktet yderligere
  340917/20
 • Til borger 1, V1-afgørelse, m kortbilag, Ågårdvej 67, 7323 Give, Til borger_2, V1-afgørelse, m kortbilag Ågårdvej 67, 7323 Give - Til borger 1, V1-afgørelse, m kortbilag, Ågårdvej 67, 7323 Give.pdf
  341374/20
 • Salling Group Ejendomme AS - V1-afgørelse - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  338172/20
 • Til Jelling Varmeværk, V1-afgørelse, m kortbilag, Nordkrogen 20B, 7300 Jelling - Til Jelling Varmeværk, V1-afgørelse, m kortbilag, Nordkrogen 20B, 7300 Jelling.pdf
  341261/20
 • Til Indvinder: Tilsyn Krogsbøllevej, 5450 Otterup
  338698/20
 • Til Indvinder: Tilsynsskema 02-07-2020.pdf
  338731/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-kortlægning,Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  341140/20
 • Rykker af leverandør
  338197/20
 • Til Varde Kommune: §19 bem. til tilladelsen
  339596/20
 • Til projekt: svar vedr. accept fra andre fonde
  338427/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks Kanal
  341296/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  338430/20
 • Til borger, V1-afgørelse, m kortbilag Møllebjergvej 1, 7323 Give - Til borger, V1-afgørelse, m kortbilag Møllebjergvej 1, 7323 Give.pdf
  341131/20
 • Til Niels Finsensvej 7 PS - V1-kortbilag - høring - Niels Finsensvej 7A og B 7100 Vejle.pdf
  338918/20
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst, matr. nr. 14b Bredballe By, Bredballe, lok.nr. 631-00221
  338794/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET VEJLE AS - V1-afgørelse - Horsensvej 72 7100 Vejle.pdf
  338129/20
 • Til Kollektivhuset, V1-høring, Moldevej 3A, 3B, 7100 Vejle.pdf
  339275/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: kopi af afgørelse om V1 kortlægning af Trævænget 1, 5492 Vissenbjerg
  338762/20
 • Til Niels Finsensvej 7 PS, V1-høring, Niels Finsensvej 7A og 7B, 7100 Vejle.pdf
  338920/20
 • Til Borger: V2-høring, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  341139/20
 • Til Kollektivhuset - V1-kortbilag - Moldevej 3A 7100 Vejle.pdf
  339255/20
 • Til borger - V1-kortbilag - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  338174/20
 • V2-høring, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  341385/20
 • Til Niels Finsensvej 7 PS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Niels Finsensvej 7A og 7B, 7100 Vejle.pdf
  338919/20
 • Til fredericia Kommune: Orientering vedr. Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  341390/20
 • Til Ingeniørne: Højstrup Have - Regionens undersøgelse ?
  341395/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Boligerklæring, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  341147/20
 • Til Banedanmark: Afgørelse - en del af jeres ejendom er forurenet, 607-00672.pdf
  338562/20
 • Til borger, V1-afgørelse, m kortbilag, Industriparken 14, 7182 Bredsten - Til borger, V1-afgørelse, m kortbilag, Industriparken 14, 7182 Bredsten.pdf
  341313/20
 • Til Vejle Kommune - V1-afgørelse - tidl. Volmersgade 5 7100 Vejledocx.pdf
  338276/20
 • Til borger_2, V1-afgørelse, m kortbilag Ågårdvej 67, 7323 Give - Til borger_2, V1-afgørelse, m kortbilag Ågårdvej 67, 7323 Give.pdf
  341376/20
 • Til Indvinder: Tilsynsskema 02-07-2020.pdf
  338740/20
 • Til SKAT + Aabenraa Kommune, Orientering om endelig V2-kortlægning, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  338428/20
 • Til JEMA: Driftsregnskab 2019?
  340710/20
 • Til Barfod Group A/S: Afgørelse - jeres grund er måske forurenet, 491-70160
  338712/20
 • Til Vejle Kommune - V1-kortbilag - Tidl. Volmersgade 5 7100 Vejle.pdf
  338278/20
 • Til Kollektivhuset, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Moldevej 3A, 3B, 7100 Vejle.pdf
  339273/20
 • Til borger, V1-afgørelse, m kortbilag Østerlide 3, 7323 Give.pdf
  341384/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af notat over forureningsundersøgelse på den resterende del af Havnegade 4, 5500 Middelfart - Kulgrunden
  341040/20
 • Til Vejle Kommune, vejareal med gartneri udgår inden kortlægning efter hist-gennemg.pdf
  340812/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-kortlægning, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  341386/20
 • Til Borger: V2-afgørelse Nørregade 3 6800 Varde inkl. bilag
  340333/20
 • Til Assens Kommune, Råstof, høring af miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Assens Kommune
  342407/20
 • til borger: varsling af undersøgelse, 630-82293, Vejlevej 65, 7182 Bredsten.pdf
  344478/20
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 621-81132, Herredsvejen 41, Lunderskov.pdf
  344543/20
 • Til virksomhed : varsling af undersøgelse, 509-50062, Hejls Landevej 32, 6094 Hejls.pdf
  344588/20
 • Region syddanmark som tilladelsesmyndighed - hørng
  342810/20
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 629-00112, Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  344484/20
 • Til borger: Varsling af undersøgelse, 630-82301, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  344519/20
 • Vejle_Råstofscreening_Vandel-Hofmansfeld.pdf
  342819/20
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 621-81146, Nørremarksvej 7, Jordrup.pdf
  344558/20
 • Til Odense Kommune, Råstof, høring af miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Odense Kommune
  342381/20
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 621-81130, Uhrevej 13, Jordrup.pdf
  344532/20
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 509-50020, Frørupvej 29A, Christiansfeld.pdf
  344570/20
 • Til virksomhed : Varsling af undersøgelse, 509-50055, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld.pdf
  344581/20
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 629-00112, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup.pdf
  344497/20
 • Til Vejle Kommune - høring
  342895/20
 • Vejle_Råstofscreening_Vandel-Hofmansfeld.pdf
  342910/20
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 510-81220, Fælledvej 1, Gram.pdf
  344507/20
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Accept til offentliggørelse af invitation
  352078/20

2. juli 2020

Indgående

 • Fra adv - foresp pr Telefon - Malervej 9, esbjerg
  339920/20
 • Nyhedsbrev for Energi- og CO2-regnskabet
  349306/20
 • D2020-176424 Høringsvar til udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering 23000293020-184135710863578.pdf
  338822/20
 • Høringssvar til udkast
  338821/20
 • Fra DMR, Endelig rapport, Nederbyvej 9, Kruså
  357679/20
 • Fra mægler - foresp pr tlf Fangelvej 12, Odense S
  340336/20
 • Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37, nu uden vandmærket "udkast"
  340885/20
 • Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37.pdf
  340886/20
 • fra Varde kommune Miljøundersøgelse, poreluftmålinger - omkring vilkår til § 8 - Egknudvej 5-7, Ølgod
  347668/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Arkivmateriale, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  337255/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Konstateret forurening, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  337254/20
 • Tilsagnskontrakt_ Sprog og samskabelse
  337661/20
 • Tilsagnskontrakt_Sprog og samskabelse.pdf
  337662/20
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsespåbud, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  336881/20
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsespåbud, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  336880/20
 • Fra Borger: Afsluttende korrespondance ang. sagen, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  336104/20
 • Fra Kystdirektoratet, RÅSTOF, Høringssvar myndighedshøring matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  340547/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer (region og kommune) til revidereret oplæg Kanalbyen byggefelt 13 og 14, Fredericia
  341174/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. flow og opsamling af poreluft på kulrør
  338484/20
 • Fra adv - Anmodning om aktindsigt - Fangelvej 12, Odense S
  340340/20
 • Fra Odense Kommune: Supplerende materiale vedr. jordhåndteringsplan og tilhørende korrespondance, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  335702/20
 • Fra firma - Oplysning om cvr-nr
  336467/20
 • Samarbejdsudvalget for psykologhjælp - Referat fra Landssamarbejdsudvalget - Referat - LSU psykologhjælp skriftlig votering marts 2020.pdf
  337915/20
 • fra projekthaver
  337302/20
 • SV: Information- Tilslutnings- og databehandleraftaler (Mit Sygehus)
  337256/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming.pdf
  337506/20
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse, byggemodning Kanalbyen
  337940/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Analyseresultater af vandprøver fra Lillebælt
  337958/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering: Vedr. bemærkninger til det rev. oplæg til undersøgelser på Strandvejen 238. 5500 Middelfart
  336994/20
 • fra projektet
  337877/20
 • Fra NIRAS: Dithiocarbamat analyse - problemstilling
  336019/20
 • Fra COWI: Status borearbejde
  335597/20
 • Fra Borger: Orientering og spørgsmål vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  338425/20
 • Fra borger: Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense VS Anita
  338045/20
 • Fra Rambøll: Kommentarer til Oversigtskort med vurdering af forureningsniveau
  337965/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Oversigtskort med vurdering af forureningsniveau
  337962/20
 • Telefonnotat, Ørstedgadessgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  337398/20
 • Fra COWI: Endelig undersøgelsesrapport - grundvandspumpning
  336452/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering og ældre Notat vedr. udlagt jord
  337953/20
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse for Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø
  338786/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Call for candidates to NSC positions
  341400/20
 • Fra Borger: Supplerende vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  338441/20
 • Fra mægler sp Vedr. Strib Landevej 28, 5500 Middelfart
  340718/20
 • Fra DINforsygning - AKTindsigt - Mukkerten 2, Esbjerg
  342088/20
 • Fra Vejle Kommune: Fwd: Supplerende undersøgelser og §8 ansøgning, OK Horsensvej 329, Bredballe, 7120 Vejle Øst
  338782/20
 • Fysioterapeut - flyttet til ny adresse
  338350/20
 • Borger: Henvendelse vedr. ambulancekontrakt
  345395/20
 • Fra COWI: TOC resultater hos SUEZ
  349548/20
 • DFN - Protokoll der Sitzung 22.6.2020
  348140/20
 • Fra Assens Kommune: Geoteknisk undersøgelse, Indre ringvej 15, 5560 Aarup
  348691/20
 • Fra Friis A/S: Kvittering for modtagelse af info om kommunens andel, matr nr 187 Dynt, Broager
  359535/20
 • Underskrevet regnskabserklæring, Region Syddanmark regnskab 2019.pdf
  368640/20
 • Fra Sønderborg Kommune. Andet udkast til § 8 tilladelse til byggeriet på Linde Allé, JF grunden i Sønderborg
  359507/20

Udgående

 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  338244/20
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Skrænten, Bakkevej m.fl., Esbjerg, lok: 561-205
  338238/20
 • Til Borger, Afgørelse om V2-kortlægning.pdf
  338243/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på tilkørt muldjord til afdækning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  337900/20
 • SV: Høringssvar til udkast
  338824/20
 • Til borger: svar3 på Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  338048/20
 • Til borger: svar2 på Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  338047/20
 • Til borger: svar1 på Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  338046/20
 • Historisk materiale Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle
  337521/20
 • 630-82371, Ørstedsgade 32, 34, 34A, 7100 Vejle.pdf
  337525/20
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til undersøgelsespåbud, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  337006/20
 • Til Miljø-Bo A/S: V2-kortlægning af del af Svanevej 30, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hv Bågegård, Tommerup
  336361/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Bilag - V2-afgørelse, matr.nr. 1hv Bågegård, Tommerup med bilag
  336365/20
 • Til Boligselskabet SydFyn: Bilag - V2-afgørelse
  336184/20
 • Til Boligselskabet SydFyn: V2-kortlægning af del af Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  336185/20
 • Til Borger: Afsluttende korrespondance ang. sagen, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  336106/20
 • Til Ingeniør'ne, Forventninger til § 8-ansøgning, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  335854/20
 • Deltagerliste Acadre grundkursus 18.8.2020.docx
  335222/20
 • Til Formpipe og Dir.sekr. Undervisning i Acadre den 18. august
  335221/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  337511/20
 • Til grundejer - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Aldershvilevej 10, 5800 Nyborg.pdf
  335989/20
 • Til Odense Kommune: Spørgsmål vedr. afslutning af § 8-sagen, Dalumvej 33, 5250 Odense SV
  335872/20
 • Til Borger, Vejlevej 55, Bredsten kortlægges ikke efter hist-gennemg.pdf
  338039/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  335303/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle.pdf
  335990/20
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup.pdf
  335845/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. orientering om yderligere poreluftmålinger på Strandvejen 238. 5500 Middelfart
  336562/20
 • Til Miljøteknik A/S: Vedr. bemærkninger til det rev. oplæg til undersøgelser på Strandvejen 238. 5500 Middelfart
  336558/20
 • Til Billund Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering på ejendommene Tingvejen 315 og Ansager Landevej 2, 7200 Grindsted, lok. 565-80019
  335799/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, V1-kortbilag, afgørelse, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  335155/20
 • Til Aabenraa kommune - orientering, afgørelse ændret indsats, del af kommunens areal 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev
  337024/20
 • Til NIRAS: Rapportering sættes på hold
  336027/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  335877/20
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. supplerende oplysninger om jordhåndtering, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  335717/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Skolevej 2, 5600 Faaborg.pdf
  336856/20
 • Til Langtved Friskole - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ullerslev, .pdf
  337273/20
 • Region Syddanmarks svar på høring vedr. lægemiddelforsyningen i området omkring Esbjerg Krone Apotek
  337879/20
 • Til orientering sendes V1-kortlægningsafgørelse for Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  337517/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle.pdf
  335987/20
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  336165/20
 • Til høringsparter - ny partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  336866/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Svendborgvej 357, 5600 Faaborg.pdf
  337045/20
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til Udkast til §8 tilladelse, byggemodning Kanalbyen
  337967/20
 • Til Aabenraa kommune - afgørelse om ændret indsats, Sønderskovvej 502, del af matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  336986/20
 • Til Aabenraa kommune - orientering, ændret indsats, del af matr. nr. 1633 Løjt Kirkeby, Løjt
  335788/20
 • Til Borger: Afgørelse - din ejendom udgår inden kortlægning, Ansager Landevej 2, 7200 Grindsted, 565-80019.pdf
  335667/20
 • Til Aabenraa kommune - V2-kortbilag, matr. nr. 1633 Løjt Kirkeby, Løjt.pdf
  335724/20
 • Til Rambøll: Kommentarer til GeoProbe notat og kilder i området
  336834/20
 • Til projekt: svar vedr. udsættelse til senere 2020 eller 2021
  337317/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  335870/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering sendes V1-kortlægningsafgørelse for Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  337494/20
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Grønnegyden 9,5270 Odense N.pdf
  336085/20
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  335406/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, V1-afgørelse, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  335156/20
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  336762/20
 • til projekt: svar vedr. anmodning om udsættelse af projekt
  337341/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  335305/20
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelser på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø.pdf
  335645/20
 • Til borger - Grundejerorientering Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V
  335769/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. flow og opsamling af poreluft på kulrør
  338488/20
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. Sdr. landevej 17 - lok. 519-05715
  338477/20
 • Til Borger: Vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  338446/20
 • Til Borger: Svar vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  338433/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle.pdf
  335988/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering om indledende undersøgelse på Skovbrynet 13A, 5800 Nyborg.pdf
  336444/20
 • Til Billund Kommune:: Invitation til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
  352064/20
 • Til COWI: CASno - liste
  349551/20

1. juli 2020

Indgående

 • Situationsplan Jordkælder.pdf
  335134/20
 • SV: Sagsnr. 2020-0216 etablering af jordkælder
  335133/20
 • Fra AMS: Kvittering til kommune om forventet svarfrist, Strandholmnen 12, 5642 Millinge
  336715/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding til rådgiver om forventet svarfrist, Strandholmnen 12, 5642 Millinge
  336714/20
 • NIRAS - Pulje 25 - Budget status_7.pdf
  333233/20
 • Statusnotat 7 - pulje 25.pdf
  333232/20
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 25, den resterende del af den gamle Vejle Kommune
  333231/20
 • Fra Nybolig Henvendelse 510-81221 Ganderupvej 2, 6510 Gram
  334164/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Projekt muligvis stoppet - sag afsluttes for nu, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  336256/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: mail 1 af 2 - billeder, Skrillinge Strand 22, 5500 Middelart
  337077/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 23. juni
  341401/20
 • Fra DMR: Budgetstatus juli 2020
  335118/20
 • Fra Cowi Re: 461-05035 Tillægsaftale TBL og budgetskema
  337856/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej vand
  335752/20
 • Fra projekt: Status på projektet pr. juni 2020
  337474/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning (M-3110A, T16) (MST Id nr.: 1377806)
  335116/20
 • Fra Cowi: RE: 461-05035 Tillægsaftale TBL og budgetskema
  337854/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om fund af affald på V2 kortlagt areal, Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart, matrikel 14ac, Skrillinge By - Kauslunde
  337047/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  335333/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (32MOV067 ved T45) (MST Id nr.: 1377398)
  335109/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej rapport - kommentarer
  335773/20
 • Fra Middelfart Kommune: Mail 2 af 2 - Billeder, Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart
  337058/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (overløb fra COC-brønde ved Vej 14) (MST Id nr.: 1377478)
  335112/20
 • Fra projekt: anmodning om udsættelse pga corona til 2021
  337195/20
 • Fra DMR: Budgetstatus juli 2020
  335148/20
 • Fra projekt: anmodning om udsættelse pga. corona
  337154/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: mail 1 af 2 - billeder, Skrillinge Strand 22, 5500 Middelart
  337101/20
 • Fra Nordfyns Gymnasium: vedr. Bæredygtigt byggeri
  337380/20
 • Fra DMR: Status gravninger
  334635/20
 • Fra NIRAS: Økonomi oversigt
  334244/20
 • Høring om fremtidens behandling af blodsygdomme og retspsykiatri i Region Hovedstaden
  332870/20
 • Fra ejendomsmægler - foresp Norgesvej 3, Rødekro
  334515/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  333942/20
 • Fra DMR: Status gravninger
  334643/20
 • Prisregulering pr. 1. september 2020 - ambulancekontrakt Delaftale 2
  334490/20
 • Fra projekt: status vedr. projektopstart
  342422/20
 • Fra LIFA Matrikulering af kommunevejen litra 7000f V. Nebel By, V. Nebel.
  343689/20
 • Fra Miljøstyrelsen Til RSD: DK 008054 The Danish EPAs written consent (MST Id nr.: 1377207) - 0389 001.pdf
  347082/20
 • Fra COWI: Oversigt møder med WIQ og SUEZ
  349528/20
 • Fra COWI: Accept af tidsplan for afrapportering
  349544/20
 • Fra Miljøstyrelsen Til RSD: DK 008054 The Danish EPAs written consent (MST Id nr.: 1377207) - DK 008054 The Danish EPAs written consent.pdf
  347079/20
 • Fra Miljøstyrelsen Til RSD: DK 008054 The Danish EPAs written consent (MST Id nr.: 1377207)
  347073/20
 • Fra Miljøstyrelsen Til RSD: DK 008054 The Danish EPAs written consent (MST Id nr.: 1377207) - DK 008054 The Danish EPAs written consent.pdf
  347077/20
 • Fra COWI: Svar på mulighed for låne PC, Kortlægning af forsvarsarealer
  355020/20

Udgående

 • Til borger - svar på foresp, Assensvej 55, 5771 Stenstrup,
  334841/20
 • Til ejendomsmægler - svar på foresp, Norgesvej 3, 6230 Rødekro
  334529/20
 • Til kommunale kontaktpersoner for røgfri ungdomsuddannelser: Status vedr. røgfri ungdomsuddannelser i Syddanmark
  334506/20
 • RegSyd-kort_Rygeregler_ungdomsddannelserne_A4_010720_web.pdf
  334505/20
 • Til Orbicon, Vedr. undersøgelse, Fjordagervej 40, 6100 Haderslev
  341378/20
 • Til borger: V1-kortlægning af en større del af Tarupvej 27, 5792 Årslev, matr.nr. 11b Tarup By, Sdr. Nærå
  334402/20
 • Til borger: Bilag - V1-udvidelse
  334401/20
 • Til Orbicon: kommentar til rapport og oplæg, Ravnebjerggyden 65
  334388/20
 • Til Nybolig - Ganderupvej 2, Gram
  334351/20
 • Til FDO, DMR: SV: Undersøgelse ved FDO J8
  334097/20
 • Til borger: Referat af telefonsamtale, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  333843/20
 • Til borger: Opsummering af telefonisk samtle, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  333836/20
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstifindvinding MøsvråEltang i Kolding Kommune
  349672/20
 • Til Nito-tek: accept af tilbud på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  333015/20
 • Til Esbjerg Kommune, Status på undersøgelser, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  332736/20
 • Vejen_Råstofscreening_Veerst.pdf
  336993/20
 • Varde_Råstofscreening_Vibæk-Hostrup.pdf
  337082/20
 • Til borger - Afgørelse om ændret indsats, del af matr. nr. 68 Nærby, Løjt, ejer 2.pdf
  334191/20
 • Til DMR: Godkendelse af boringsplacering
  334661/20
 • Til borger - Afgørelse om ændret indsats, del af matr. nr. 68 Nærby, Løjt, ejer 1.pdf
  334167/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2020
  333215/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats, brev fra 2013, Visøvej 50, 6200 Aabenraa.pdf
  334205/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 32-34, V1-høring, Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  332591/20
 • Til borger, V2-høring, Mejlbyvej 28, Lintrup, med bilag og GE Rapport.pdf
  335066/20
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  334956/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 32-34, Bilag til V1-høring, Udakst til V1-afgørelse, Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  332589/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  332824/20
 • Til Middelfart Kommune: Høringssvar på ikke påbud
  334917/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  332818/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 32-34, V1-kortbilag, høring, Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  332588/20
 • Til borger - Afgørelse om ændret indsats, del af matr. nr. 68 Nærby, Løjt, ejer 3.pdf
  334202/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2020
  333185/20
 • Til Stjerneparken, V1-kortbilag, høring, Stjernevej 1-11, 7100 Vejle.pdf
  334272/20
 • Til DMR: Godkendelse af boringsplacering
  334656/20
 • Til Niras, Råstof, Korskroen Esbjerg Kommune
  334782/20
 • J.nr. 18/45354 - Projekt "Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator"
  334668/20
 • Til Ringe Fjernvarmeselskab AMBA: Ejendom kortlægges ikke, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  333128/20
 • Til borger - bliag ændret indsats, V2-kortbilag, matr. nr. 68 Nørby, Løjt.pdf
  334227/20
 • Til Stjerneparken, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stjernevej 1-11, 7100 Vejle.pdf
  334273/20
 • Til Vejen Kommune:§ 40 Høringssvar ved varsel om undersøgelsespåbud
  335057/20
 • Til Ringe Fjernvarmeselskab AMBA: Bilag, kortbilag
  333375/20
 • Til Stjerneparken, V1-høring, Stjernevej 1-11, 7100 Vejle.pdf
  334267/20
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, ændret indsats, del af matr. nr. 68 Nørby, Løjt
  334232/20
 • Til Borger: Endelig kortlægning af matr. 22a Egtved by, Egtved
  332885/20
 • Til Borger: Kortlægning af matrikel 6a Bække By, Bække
  333262/20
 • Til Borger: Høring , kortlægning af ejendommen Tingvejen 315, Grindsted
  335085/20
 • Vejen_Råstofscreening_Gejsing-Lunderskov.pdf
  337023/20
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Klokholm.pdf
  337017/20
 • Billund_Råstofscreening_Fruens Banke.pdf
  337059/20
 • Til museum - Høring screening
  337079/20
 • Tønder_Råstofscreening_Rømøvej.pdf
  336977/20
 • Til Varde Kommune - Høring screening
  335466/20
 • Tønder_Råstofscreening_Rømøvej.pdf
  337020/20
 • Vejen_Råstofscreening_Gejsing-Lunderskov.pdf
  337055/20
 • Varde_Råstofscreening_Vibæk-Hostrup.pdf
  337021/20
 • Billund_Råstofscreening_Fruens Banke.pdf
  337033/20
 • ¨Til Assens Kommune - Høring screeninger
  335453/20
 • Vejen_Råstofscreening_Veerst.pdf
  337027/20
 • Assens_Råstofscreening_Akkerup.pdf
  337141/20
 • Til Museum - Høring - screening
  337053/20
 • Til Aabenraa kommune - Afgørelse ændret indsats, del af matr. nr. 1633 Løjt Kirkeby, Løjt.pdf
  335719/20
 • Vejen_Råstofscreening_Gejsing-Lunderskov.pdf
  336995/20
 • Tønder_Råstofscreening_Brøns.pdf
  337457/20
 • Til Region Syddanmark- Høring, screening
  337015/20
 • Vejen_Råstofscreening_Veerst.pdf
  337057/20
 • Assens_Råstofscreening_Trunderup.pdf
  337146/20
 • Tønder_Råstofscreening_Brøns.pdf
  337018/20
 • Til boger - bilag til ændret indsats, brev fra 1991, del af matr. nr. 226 (tidl. 1633) Løjt Kirkeby, Løjt.pdf
  335739/20
 • Assens_Råstofscreening_Trunderup.pdf
  337032/20
 • Assens_Råstofscreening_Akkerup.pdf
  337030/20
 • Til Tønder Kommune - Høring screening
  337452/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til oplæg til supplerende forureningsundersøgelse ved OK tankstation, Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst
  336845/20
 • Billund_Råstofscreening_Fruens Banke.pdf
  335395/20
 • Til Billund Kommune -Høring screening
  335388/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for billeder_mail 1 af 2 - billeder, Skrillinge Strand 22, 5500 Middelart
  337140/20
 • Til Tønder Kommune - høring screening
  336975/20
 • Til Vejen Kommune - Høring - screening
  336990/20
 • Assens_Råstofscreening_Akkerup.pdf
  335458/20
 • Tønder_Råstofscreening_Rømøvej.pdf
  337453/20
 • Billund_Råstofscreening_KirkebyPlantage.pdf
  337062/20
 • Billund_Råstofscreening_KirkebyPlantage.pdf
  335390/20
 • Assens_Råstofscreening_Trunderup.pdf
  335456/20
 • Billund_Råstofscreening_KirkebyPlantage.pdf
  337034/20
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Fjellerup.pdf
  337151/20
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Fjellerup.pdf
  337036/20
 • Tønder_Råstofscreening_Brøns.pdf
  336980/20
 • Varde_Råstofscreening_Vibæk-Hostrup.pdf
  335467/20
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Klokholm.pdf
  337135/20
 • Til Assens Kommune - Høring screening
  337129/20
 • Til COWI: Tidsplan for afrapportering
  349538/20

30. juni 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tilladelse
  333353/20
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8 tilladelse, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  333354/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse
  333356/20
 • Tilvalgsmoduler
  336206/20
 • Statusmøde.pptx
  336207/20
 • Fra Nito-Tek: Tilbud på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  332963/20
 • Fra Odense Kommune: Ændring af tidshorisont fra nedrivning til færdig opførelse af væksthus, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  332081/20
 • Fra Orbicon, Undersøgelsesrapport, Fjordagervej 40, 6100 Haderslev
  340950/20
 • Fra Orbicon, Mail med undersøgelsesrapport, Fjordagervej 40, 6100 Haderslev
  340949/20
 • Fra DMR: Fwd: Spørgsmål vedr. faktura, Dronnigemaen
  331400/20
 • Fra DMR: Nyborgvej 438, grundlag for faktura for juni 2020
  331388/20
 • Fra DMR: Re: Spørgsmål vedr. faktura, Dronnigemaen
  331373/20
 • Fra DMR: Flytning af B121 pga. elkabel
  331262/20
 • Fra borger - forspørgsel pr Telefon, 427-70103 - Assensvej 55, Stenstrup
  334834/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme
  339690/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme
  339488/20
 • Masser af viden om webtilgængelighed i Europa
  330643/20
 • Dialog med nabo RÅSTOF Om klagefrister
  341680/20
 • Fra Nito-Tek: Bilag til "Tilbud"
  332964/20
 • Fra Museum Sønderjylland: høringssvar Arkæologisk udtalelse vedr råstofindving på matr 1079 Kliplev ejerlav Kliplev
  330750/20
 • Fra Nito-Tek: Bilag til "Tilbud"
  332965/20
 • Fra Danske Regionger - Anmodning om oprettelse af fiktivt yvernr i Nordborg
  334419/20
 • Psykologe: Godkendelse af praksisadresse
  332844/20
 • Fra Videnscenter for Miljø og Ressourcer: Svar på henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  332430/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia.pdf
  332756/20
 • Fra Rambøll: Ny beregning med nye vandkvalitetskrav
  335033/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kvindevadet 36, 5450 Otterup.pdf
  333075/20
 • Fra Niras, Teknisk Rapport, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  335068/20
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. V1-kortlægning af grønt område på Rismarksvej 52
  334644/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Byggemodning og Ansøgning om §8 tilladelse, Kanalbyen
  334998/20
 • C Scheppan - korrespondance vedr. lokaler og lægevalg i Vollsmose
  331477/20
 • Fra Nito-Tek: Bilag til "Tilbud"
  332967/20
 • Fra DK Råstof - ingen kommentarer til nyt projektareal Sødover
  332518/20
 • Fra rådgiver: datanotat, indeluftmålinger, Torvet 13-17, Vamdrup
  331216/20
 • Til/frtransportstrømme, projekt
  332215/20
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  335069/20
 • fra Odense Kommune - matr. 1l, forslag til rammer for §8-tilladelser til nedrivning og boligbyggeri, Dalumvej 116, nedrivning og nybyggeri
  330761/20
 • Fra Middelfart Fjernvarme: SV: Vedr. fund af slagger ved gravearbejde til nedgravning af fjernvarmeledninger på Fynsvej i Middelfart
  337481/20
 • Fra Franck Geoteknik: Vedr. Reetablering af trægulv, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  341132/20
 • Fra Franck Geoteknik: Endelig Rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  341017/20
 • Fra Orbicon:: Nørregade 90 bilag til rapport
  337899/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - revideret bilag 5.2A
  337904/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelforsyningen i området omkring Esbjerg Krone Apotek - høringsmateriale
  337883/20
 • Fra Orbicon:: Nørregade 90 - bilag 5.2B
  337909/20
 • Fra Middelfart Fjernvarme: Mailkorrespondance vedr. fund af slagger ved gravearbejde til nedgravning af fjernvarmeledninger på Fynsvej i Middelfart
  337487/20
 • Fra COWI: Samlet data - processeret
  349520/20
 • Fra COWI: Godkendelse af faktura fra DHI
  349507/20
 • Fra indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  348527/20
 • Fra SUEZ: Status for afrapportering
  349514/20
 • Fra Improvento - revisorerklæring
  358208/20
 • Region Syddanmark beretning nr 1 Tiltrædelse 2019.pdf
  368621/20
 • Region Syddanmark beretning nr 2 Regnskabsår 2019.pdf
  368628/20
 • Region Syddanmark beretning nr. 3 Sundhed Regnskabsår 2019.pdf
  368635/20
 • Region Syddanmark Revisionspåtegning 2019.pdf
  368689/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kvindevadet 36, 5450 Otterup
  333108/20
 • Til Odense Kommune: Accept af ændring af tidshorisont fra nedrivning til færdig opførelse af væksthus, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  332082/20
 • Til Odense Kommune, Svar på henv. ang. etablering af regnvandsbed, Middelfartvej 126, 5200 Odense V
  332209/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia
  332777/20
 • Til kommune: orientering om resultater af målinger, indeluft, Torvet 13-17, Vamdrup
  331228/20
 • Til DMR: Spørgsmål vedr. faktura, Dronnigemaen
  331154/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Omfartsvejen 1, 6330 Padborg.pdf
  331100/20
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om kortlægningsvurdering, udgår inden kortlægning, Omfartsvejen 1, 6330 Padborg
  331099/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - område udgår inden kortlægning, Omfartsvejen 1, 6330 Padborg.pdf
  331098/20
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  331791/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Brændekildevej 43, 5250 Odense S
  330955/20
 • Til Ingeniør'ne, Bemærkninger til oplæg, Rismarksvej 52, 5200 Odense
  330069/20
 • Til borger: orientering om resultater af indeluftmålinger, Torvet 13-17
  331222/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens bemærkninger og spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  331079/20
 • Til Astrella SV: Basislister
  331080/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  329997/20
 • Til borger, V1-høring, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  329995/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia, matr. nr. 391pe, Fredericia Stadsjorder - fremsendelse af materiale
  329531/20
 • Til Miljøudvalget, Shell og Fredericia kommune: Referat fra politisk følgegruppemøde den 18. juni 2020 vedr. barriere på Øster Strand, Fredericia
  331035/20
 • Referat Interreg-udvalg
  331239/20
 • Til Kommune - svar på forespørgsel
  329586/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - område udgår inden kortlægning, Omfartsvejen 1, 6330 Padborg
  331019/20
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for V2-kortlagte del af Havnegade 4a, 5500 Middelfart, matr. nr. 405a Middelfart Bygrunde, lok.nr. 445-55111
  331770/20
 • Til borgere, Efternuancering, med Bilag, Henrik Rantzaus Vej 20, Kolding.pdf
  331360/20
 • til Odense Kommune - principudtalelse: rammer for to §8-tilladelser, Dalumvej 116, matr 1l, nedrivning og nybyggeri
  330770/20
 • Til Vejle Kommune: §19 indsigelse
  331500/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  329971/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  330556/20
 • Til Højen. Samlet korrepondance vedr. mangelfuld dokumentation.
  329936/20
 • Til ingeniør'ne: Vedr. V1-kortlægning af grønt område på Rismarksvej 52
  334632/20
 • Til Middelfart Fjernvarme: Vedr. fund af slagger ved gravearbejde til nedgravning af fjernvarmeledninger på Fynsvej i Middelfart
  337292/20
 • Til COWI: anmodning om fodkendelse af faktura fra DHI
  349500/20

29. juni 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Orientering om tidligere oplag af kul, Skærevej 62, 5260 Odense S
  348074/20
 • Fra Borger: Tlf. notat, henvendelse - lok. 479-81218
  327645/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Mail til rådgiver angående fristforlængelse og geoprobeundersøgelse, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  333376/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om opgravning af olietanke og afgravning af forurening, Kielgade 1, 5000 Odense C
  356830/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Notat Opgravning af olietanke, Kielgade 1, 5000 Odense C
  356831/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  330951/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse
  330952/20
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8-tilladelse, Brændekildevej 43, 5250 Odense S
  330950/20
 • Fra Roche - Kadcyla (trastuzumab emtansin) anbefalet af Medicinrådet til adjuverende behandling af tidlig HER2-brystkræft
  328821/20
 • Fra Odense Kommune, Etablering af regnbed2, Middelfartvej 126, 5200 Odense V
  332079/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på frivillig oprensning, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  330973/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om etablering af skaterpark, Næsbyvej 28, 5000 Odense C
  331427/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 2 Situationsplan med byggemodningen og forureningsforhold.pdf
  335016/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 6 Veje hvor der skal indbygges letklinker.pdf
  335022/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 7 Tværsnit i vej.pdf
  335023/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 11 Analyserapporter, geotekniske boringer.pdf
  335031/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 12 Sammenfatning af analyseresultater for geotekniske boringer.pdf
  335032/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 4 Kloakplan.pdf
  335019/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Ansøgning om §8 tilladelse, ver. 4.pdf
  335013/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 9 Placering af geotekniske boringer.pdf
  335028/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 8 Ledningsplan.pdf
  335025/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 10 Boreprofiler, geotekniske boringer.pdf
  335029/20
 • Henvendelse fra ejer: Telefonbesked, Vestergade 9, Fåborg431-00030
  333044/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 3 Forureningsforhold, GrontmijCarl Bro 2010.pdf
  335017/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 1 Situationsplan med byggemodningen .pdf
  335015/20
 • Fra Rambøll: Revideret Ansøgning om §8 tilladelse (Byggemodning), Kanalbyen
  335010/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Bilag 5 A-D Analyseresultater fra tidligere undersøgelser.pdf
  335020/20
 • Fra VCS: Kommentarer til undersøgelsesnotat vedr. GeoProbe
  330611/20
 • fra Odense Kommune - delvis projektændring, matr. 1l, Dalum Papir - Dalumvej 116 - nedrivning og nye boliger
  330746/20
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelsen er ændret til en tidsubegrænset ansættelse af Jan Nielsen efter § 20
  331756/20
 • Fra Middelfart Kommune: Grundejers kommentar til undersøgelse af byggefeltet, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  329712/20
 • Fra Rambøll: Udkast til notat - GeoProbe
  327601/20
 • Fra projekt: om udskydelse og revideret projekt.
  328204/20
 • Databehandleraftaler i DNHF - i underskreven stand
  328898/20
 • Pyskolog - Nej tak til ydernummer i Haderslev
  327875/20
 • SV: Testrapport: RSYD-807 (SUM-funktion)
  327019/20
 • Fra Rambøll: Udkast til notat omkring GeoProbe
  327795/20
 • Fra COWI: Tidsplan borearbejdet fase 1
  326807/20
 • Fra SU-sekretariat - udpeget repræsentant for kiropraktorer til dialogmøde med styregruppen for SydkIP
  326096/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. revidereret oplæg Kanalbyen byggefelt 13 og 14, Fredericia
  337932/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - orientering om resultater
  337846/20
 • Fra projekt: status vedr. finansiering af projektet
  336373/20
 • VS: OPFØLGNING på RSI-møde den 29. maj + BESTILLING til MDR-gruppen på materiale inden 29, juni 2020
  336488/20
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  337051/20
 • Fra Tønder Handelsskole: vedr. Bæredygtighed lokalt og globalt
  337352/20
 • Fra DR: Aktindsigt
  340439/20
 • Fra DHI: Endelig rapport
  349489/20
 • Fra COWI: svar på modtagelse af rapport
  349498/20
 • Fra COWI: Ridderstien, Aarup - Udkast til notat
  349614/20
 • Fra COWI: Ridderstien, Aarup - Oprydning i Geogis
  349608/20

Udgående

 • Svar til Roche - SV: Kadcyla (trastuzumab emtansin) anbefalet af Medicinrådet til adjuverende behandling af tidlig HER2-brystkræft
  328836/20
 • Til Orbicon: SPM til pris, Irisvej/Anemonevej
  331287/20
 • Til UD: SV: Værditabsordning
  327883/20
 • Aabenraa Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  327576/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af gr.1 sikrede patienter.
  327577/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Etablering af sø i Harndrup
  327592/20
 • Til BREDALLUND ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Øster Snedevej 15A, Vejle Ø.pdf
  326097/20
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  327671/20
 • Til NYBRO TØRRERI - bilag til ændret indsats, udkast til afgørelse, Nybrovej 167, 6851 Janderup Vestj..pdf
  327555/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Øgelundvej 69.pdf
  326374/20
 • Til Varde Kommuhe - orientering, høring om ændret indsats, Langhedevej 110, 6800 Varde
  327253/20
 • Til NYBRO TØRRERI - bilag til ændret indsats, V1-kortbilag, Nybrovej 167, 6851 Jandrup.pdf
  327559/20
 • Til SDU: Godkendelse af anmodning om forlængelse
  329033/20
 • Til projekt: svara vedr. udskydelse og revideret projekt
  328231/20
 • Til borger, Søndergade 26, 5580 Nr. Aaby, F1-nuancering med bilag.pdf
  328840/20
 • Til DANISH AGRO - høring ændret indsats, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  326441/20
 • Til DAN-GRIT EJENDOMME - Bilag til ændret indsats, afgørelse om V1 kortlægning af Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  327208/20
 • Til varde kommune - til orientering, høring om ændret indsats, Hannevangvej 110, 6851 Janderup Vestjylland
  326669/20
 • Til Isabella AS, V1-kortbilag, høring, Isabellahøj 3, 7100 Vejle Øst.pdf
  328190/20
 • Til borger: Bilag_Kortbilag
  327675/20
 • Til Vejen Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  328271/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  328253/20
 • Til DANISH AGRO - bilag til høring ændret indsats, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  326469/20
 • Til NYBRO TØRRERI - høring ændret indsats, Nybrovej 167, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  327541/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  329525/20
 • Til Isabella AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Isabellahøj 3, 7100 Vejle Øst.pdf
  328184/20
 • til Nyborg Kommune - bemærkninger til indledende undersøgelse og oplæg til suppl. - SV: Remisegade 2, 5800 Nyborg
  327782/20
 • Til DAN-GRIT - Høring om ændret indsats, Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  327182/20
 • Til Bredallund, V1-afgørelse, Øster Snedevej 15.pdf
  326102/20
 • Til DAN-GRIT - Bilag ændret indsats, kortlægningsbrev fra 2009, Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  327216/20
 • Til Varde kommune - til orientering, ændret indsats Nybrovej 167, 6851 Janderup Vestj.
  327574/20
 • Fra VCS: Fremsendelse af notat vedr. GeoProbe
  328229/20
 • Til DANISH AGRO - bilag V1-kortbilag, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  326488/20
 • til indvinder, råstof, tilladelse, matr nr 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  330767/20
 • Til NYBRO TØRRERI - bilag til ændret indsats, V1-afgørelse 2009.pdf
  327570/20
 • Til Isabella AS, V1-høring, Isabellahøj 3, 7100 Vejle Øst.pdf
  328188/20
 • Til DMR, Kommentarer til undersøgelsesoplæg, Avntoftevej 58, 6200 Aabenraa
  327540/20
 • SV: Vederlagsfri udlevering af medicin
  326555/20
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske lidelser i næse-hals-regionen
  328814/20
 • Til DAN-GRIT - bilag til ændret indsats, V1-kortbilag, Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  327192/20
 • Til Videnscenter for Miljø og Ressourcer: Henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  327857/20
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført
  328479/20

28. juni 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Frivillig oprensning, Omfartsvejen 1, 6330 Padborg
  327186/20
 • Fra fonden: skrivelse af budgetposter for budget 2020
  327401/20
 • Fra borger: Bemærkninger til sag om jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  353743/20

27. juni 2020

Indgående

 • Fra borger. Info vedr gravetilladelse, Julius Jepsensvej, Skibet
  360433/20
 • Fra Danren: Vedr. aflysning rengøring sommerferie
  326098/20
 • Fra projekt: vedr. accept på flytning fra andre fonde
  338412/20

26. juni 2020

Indgående

 • fra Vejle kommune : Tilladelse til anvendelse af gummigranulat på udendørs ridebane - Søgårdvej 5, 7182 Bredsten
  331161/20
 • fra Tilladelse til anvendelse af gummigranulat på udendørs ridebane - Søgårdvej 5 7182 Bredsten.msg
  331162/20
 • Fra DGE: Revideret oplæg til undersøgelse, Tarupvej 27, Årslev
  331023/20
 • Fra DGE: Bilag - Revideret oplæg, Tarupvej 27, Årslev
  331024/20
 • Referat af bestyrelsesmøde 22 juni 2020 rev.pdf
  325025/20
 • Kommentarer til referat af bestyrelsesmødet Inspiring Denmark
  325026/20
 • Fra Borger: henvendelse vedr. lok. 479-81218
  325854/20
 • Fra Orbicon: prisoverslag på udgifter til afværge, Irisvej/Anemonevej
  331283/20
 • Fra Borger, Mail vedr. kommende undersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  324309/20
 • FRA KIMJAC: JAR <> DKJORD integration - til jeres information og kommentering (sendes ved middagstid i dag)
  324322/20
 • Fra Borger, Tilfredshedserklæring
  324510/20
 • Fra Korinth Entreprenørfirma A/S: Tilbagemelding på tilpasning af jordhåndteringsplanen, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  333415/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn: Bilag - Undersøgelsesnotat_Hornelandevej 116
  330997/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn: Undersøgelsesnotat fra rådgiver, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  330993/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Præcisering af tilpasning af jordhåndteringsplanen, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  333409/20
 • kortbilag 3 grønt område råstofgrave.pdf
  329164/20
 • Fra Miljøteknik: SV: Vedr. kommentering af oplæg til undersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart
  332267/20
 • Fra Vejen Kommune: varsel om undersøgelsespåbud
  335041/20
 • Fra SDU: Publikationer i projekt Fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator
  332879/20
 • Fra Vejle Kommune - Orientering - anmodning om landsplandirektiv
  329159/20
 • kortbilag 2 samlede råstofområde.pdf
  329165/20
 • Udtalelse Region Syddanmark.pdf
  329167/20
 • brev om landsplandirektiv håndsprit 26 06 2020.pdf
  329168/20
 • SLETTES. Fra Esbjerg Kommune, Oprensningspåbud fase 1, Amerikavej 21, 6700 Esbjerg
  327336/20
 • kortbilag 4 erhvervspark vandel lokalplanlagte områder.pdf
  329162/20
 • kortbilag 5 ansøgte område til oplag af håndsprit.pdf
  329161/20
 • kortbilag 1 erhvervspark vandel.pdf
  329166/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  330111/20
 • Fra projekt: vedr. udsættelse og andre fonde
  327695/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om yderligere kommentarer vedr. opfølgning på specialeplan 2019
  328965/20
 • Fra DMR, Kortbilag, Avntoftevej 58, 6200 Aabenraa
  327536/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Avntoftevej 58, 6200 Aabenraa
  327529/20
 • PRO og prostata, indikatorer
  326226/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kalkvej 5, 5874 Hesselager.pdf
  326597/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  337209/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16 - nyt grundvandskort
  335742/20
 • Fysioterapi, vikar,
  337561/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Historik og oplæg til undersøgelse_rev1.pdf
  337927/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  337197/20
 • fra projekt: vedr. accepteret revideret regnskab
  337700/20
 • Fra Niras: Rapport grundejer, 410-81416 Middelfartvej 287, Brenderup Fyn_grundejerrapport.pdf
  344671/20
 • Fra Niras: rapport teknisk del, 410-81416 Middelfartvej 287, Brenderup Fyn_teknisk rapport.pdf
  344676/20
 • Fra GEUS til RSD: SV: Referat til møde torsdag FGFA/SUBWATER - 2020 06 18_Subwater_Ref_Final.docx
  347116/20
 • Fra Udbetaling Danmark, Værditabsordning optagelse på venteliste
  348816/20
 • Fra ny ejer: Mail om fortsat undersøgelse af Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  325615/20
 • Brev fra datatilsynet - afsluttet uden orientering
  324365/20
 • Fra Udbetaling Danmark. Autosvar
  323972/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mejerivej 4, 6630 Rødding.pdf
  324243/20
 • Fra Danbolig Kolding: Haster: Henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Låsbygade 24, 2. sal, 6000 Kolding
  324362/20
 • Fra COWI: Aftale om timeforburg, V2-kortlægning på forsvarsarealer til underskrift
  324456/20
 • Brev fra datatilsynet - afsluttet uden orientering
  324354/20
 • Fra konsulent MW: Foresp vedr deponering af jord, matr nr 6a og 13d Aagaard By, Ø. Starup.
  324415/20
 • Brev fra datatilsynet - afsluttet uden orientering
  324360/20
 • Ad punkt 5 - bilag - Robust Diagnostik (002).pdf
  324836/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  325404/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - opfølgning Bakkevej 12, 5750 Ringe - Afstemning af tjekliste til bygherre
  325427/20
 • Fra SDU: Anmodning om forlængelse af projekt
  329032/20
 • Fra MST: Afslutning af spildsag på ubefæstet areal ved T66 (Shell raffinaderiet) (MST Id nr.: 1354032)
  326015/20
 • Fra Danren: Kvittering for aflysning af rengøring i uge 29, 30 og 31
  324785/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Oplæg fra tidligere gennemgang.pdf
  325415/20
 • Fra GEO, Råstof, Ressourceopgørelse
  326020/20
 • fra Faaborg-Midtfy Kommune - Bakkevej 12, 5750 - Opfølgning på §8-sagerne
  325401/20
 • Fra GEUS til RSD: SV: Referat til møde torsdag FGFA/SUBWATER
  347112/20
 • Fra COWI: DHI resultater foreløbig
  349487/20
 • Mail vedr. restferie
  362902/20

Udgående

 • Til Ejendrøm: Vedr. Frodesgade 125, 6700 Esbjerg, lok. 561-80031
  325853/20
 • Til DMR, Bemærkninger til oplæg, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  327010/20
 • Til CLEAN, svar vedr. økonomisk støtte (mailkorrespondance)
  352419/20
 • Til Concito: regionernes kontaktpersoner
  352896/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  325410/20
 • Til Borger, Liste over analyseparametre, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  324673/20
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken Etape 4, Udgår efter undersøgelse, Dalgasparken 36, 7200 Grindsted.pdf
  324503/20
 • Til UD: SV: Værditabsordning
  324424/20
 • Til Orbicon: Godkendelse af budget for lokalisering af boringer på Skovvej 22
  326898/20
 • Til Borger, Vedr. kommende undersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  324094/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Mejerivej 4, 6630 Rødding
  324247/20
 • Til Borger, Ang. V1-kortlægning på Mejerivej 4, 6630 Rødding
  324083/20
 • Til borger: Anmodning om yderligere dokumentation, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  324150/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-kortbilag, afgørelse, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  323878/20
 • Til Friis A/S: Orientering til entreprenør om ansøgn til kommunen, matr nr 187 Dynt, Broager
  325089/20
 • Til Borger: V0 brev vedr. slaggeudlægning
  325577/20
 • mulig V1 af gartneri - SV: Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  323896/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forsp vedr §8 tilladelse på Ulsnæs 1, matrikel 999 Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  324990/20
 • til grundejer - kortlægges ikke. Idas Alle 10 - med bilag.pdf
  324344/20
 • Til ny ejer; Kvittering for fortsat undersøgelse af Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  325619/20
 • Til COWI: Dialog vedr adgang til JAR, kortlægning af Forsvarsarealer
  325022/20
 • Til Danbolig Kolding: Svar: Haster: Henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Låsbygade 24, 2. sal, 6000 Kolding
  324370/20
 • Til projekt: godkendelse af budget
  324405/20
 • Til GEO, Råstof, Ressourceopgørelse
  324129/20
 • Til Vejle Kommune: Tildeling af sagsbehandler på Flegmade 9-13
  325767/20
 • Til Danren: Ingen CORONA rengøring i uge 29, 20 og 31
  324568/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-afgørelse, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  323877/20
 • Til borger, JN Sten & Grus og Faaborg Midtfyn Kommune:: Afslag på ansøgning om jordtilførsel efter jordforureningsloven §52, Nærågårdsvej, Sdr. Nærå
  325364/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.docx.pdf
  324006/20
 • Til Udbetaling Danmark. SV: Værditabsordning 63681-95124 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld - Anmodning om forlængelse af tidsfrist.
  323968/20
 • mulig V1 af gartneri - SV: Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  323903/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Linde Allé 7, 6400 Sønderborg, matr. nr. 2995a Sønderborg, lok. nr. 540-81247
  325001/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Vesterlundvej 49, 7323 Give.pdf
  324865/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  326713/20
 • Til DANISH AGRO - bilag Kortlægningsbrev fra 2001, Hannevangsvej 110., 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  326517/20
 • Fra Fredericia Kommune: revidereret opløg Kanalbyen byggefelt 13 og 14, Fredericia
  337923/20
 • Til Franck Geoteknik: Kommentarer til Udkast til rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  341012/20

25. juni 2020

Indgående

 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Dalgasparken 36, 7200 Grindsted
  324447/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Dalgasparken 36, 7200 Grindsted
  324448/20
 • Fra Ejendomsmægler: henv. vedr. Strandløkken 1a, Rudkøbing
  325494/20
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med opførelse af ny administrationsbygning.pdf
  323936/20
 • Fra Vejle kommune Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, 7323 Give
  323935/20
 • Fra Kolding Kommune, Korrespondence omkring supplerende undersøgelser, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup.
  347063/20
 • Fra Aabenraa Kommune RÅSTOF Partshøringssvar på udkast til screeningsafgørelse
  331788/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende trastuzumab emtansin til behandling af tidlig HER2+ brystkræft - vers. 1.0
  323372/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som førstelinjebehandling af recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft - vers. 1.0
  323358/20
 • Medicinrådets lægemiddelrek. og beh.vejl. vedr. lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - vers. 1.0
  323298/20
 • Fra borgere: Yderligere spørgsmål ang. mulig boligundersøgelse og -erklæring, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  331001/20
 • Fra Ejendrøm: henv. vedr. nuancering på Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  323523/20
 • Fra Borger: henv. vedr. etablering af sø i Harndrup
  327582/20
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til regionens tilbagemelding på supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174, Odense.
  333429/20
 • Fra Esbjerg Lufthavn RÅSTOF Partshøringssvar Ny adresse
  370857/20
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse for Welcon
  323092/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilpasning af jordhåndteringsplanen, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  333395/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om manglende tilbagemelding fra grundejer og rykker for regionens vurdering af sagen, Strandholmen 12, 5642 Millinge
  330983/20
 • Fra Inspiring Denmark: Referat af bestyrelsesmøde i Inspiring Denmark
  320723/20
 • samlet præsentation - med ud med referatet.pdf
  320725/20
 • Referat af bestyrelsesmøde 22 juni 2020.pdf
  320724/20
 • 200625 Tidsplan for nedlukning - ult juni.pdf
  320726/20
 • Fra Haderselv kommune, kvitering vedr. Ejendommen Simmerstedvej 1 i Haderslev.
  322348/20
 • Fra COWI: Udkast til Kortlægnignsbrev - rettet, TInglev
  323248/20
 • fra projekt: nye datoer for gennemførelse i 2021
  323005/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. varetagelse af højt specialiserede funktion - mentalerklæringer jf. Specialevejledning for Børne - og ungdomspsykiatri
  322325/20
 • HASTER - OBS kort frist 25. juni: Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Roadmap for Kommissionens lægemiddelstrategi
  320905/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  323435/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  323421/20
 • Fra Redux: Underretning om yderligere afdækning af Rockwooldepotet og evt ny dispensation, Vranderupvej 31, Seest
  321990/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  323432/20
 • Fra Vejen Kommune - ingen kommentarer til efterbeh. - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  323845/20
 • Fra Fredericia kommune: Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  322805/20
 • Fra Langeland Kommune - Svar på henvendelse om Østergade 72, 5900 Rudkøbing
  321184/20
 • Fra borger: Ansøgning om §52, Julius Jepsensvej 126, Skibet
  322101/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Hans Becks Vej 6 og 16, 6000 Kolding,
  322487/20
 • Fra borger: Yderligere beskrivelse af projektet (§52), matr nr 3x Kølholt, Skibet
  323840/20
 • Fra borger: Ansøgningsmateriale, jfl §52, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  323835/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  323941/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  324037/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Foresp vedr §8 på Ulsnæs 1, matrikel 999 Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  324985/20
 • Referat af styregruppemøde Interreg 6A + dato for kommende møde / Protokoll der Steuerungsgruppensitzung Interreg 6A + Datum für kommende Sitzung (dansk version - dänische Version)
  324236/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Hans Becks Vej 6 og 16, 6000 Kolding
  322498/20
 • Fysioterapeut - ny adresse
  323157/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  331217/20
 • Udpegning
  326025/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Besøgscenter tegninger
  327420/20
 • Fra ombudsmanden: Besked om behandling af klage
  332778/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Påbud er opfyldt og sagen afsluttes, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  331202/20
 • Fra rådgiver, analyse af transportstrømme, projekt
  332160/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  337388/20
 • Fra PLO - vedr. Peter Barkholt ophører i praksis - komp. overtager (Id nr.: 2786780) - Til regionen vedr. Peter Barkholt ophører i praksis - komp. overtager.pdf
  353063/20
 • fra NP Vadehavet, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  350983/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  324047/20
 • SV: bekræftelse forlængelse af projekt j.nr 19/10300
  323499/20
 • Fra/Til Fredericia Kommune: kopi af kortlægningsbrev for Vesterbrogade 14, 7000 Fredericia, 607-00356
  323462/20
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Høring over udkast til bekendtgørelse om medicinskabe og -rum samt håndkøbslægemidler i kriminalforsorgens institutioner. NB kort frist, d. 25. juni
  323450/20
 • Korrespondance m. NFK, Regionens bemærkninger, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322855/20
 • Til Vejle Havn - Kortlægning af forurenende aktiviteter på Vejle Havn
  322759/20
 • Forhold mlm. BTEX_TVOC_TønderKommune.xlsx
  322669/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Beregning af forh. mlm. BTEX og TVOC, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  322667/20
 • Til MST - Høringssvar til journalnr. 2020-19614 - Høring af udkast til vejledende grænseværdier for badevand (MST Id nr.: 1230120)
  322876/20
 • Til Danfoss - orientering om nabohenvendelse
  324188/20
 • Til grundejer - svar på sp. vedr. boringer og fremadrettet arbejde
  324185/20
 • SV: Tovholdermøde
  332227/20
 • Til NFK, Høringssvar § 48-varsel, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322384/20
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af dialog med rådgiver vedr. afgravning, Elmegade 11, Bramming
  332510/20
 • Til Aabenraa Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Rugbjergvej, Horsbyg, 6230 Rødekro.pdf
  321086/20
 • Til Aabenraa Kommune, Kortbilag, Rugbjergvej, Horsbyg, 6230 Rødekro.pdf
  321088/20
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om afgørelse, Rugbjergsvej, 6230 Rødekro
  321085/20
 • SV: Tovholdermøde
  331784/20
 • Til konsulent: Betaling af første rate,
  348108/20
 • Til Esbjerg Kommune: status vedr. Elmegade
  332506/20
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart. matr. nr. 369c Middelfart Bygrunde, lok. nr. 445-55006
  330896/20
 • Til Kolding Kommune, Høring om forurening på Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding samt kopi af V2-varslingbrev
  323270/20
 • Til projekt: de nye datoer er noteret
  323081/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  320998/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  321002/20
 • Til Schur Labels AS, V1-afgørelse, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  320820/20
 • Til Verde Kommune -Skovrejsning i råstofinteresseområde
  322465/20
 • Til Myndigheder: mail om Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 1079, Kliplev By, Kliplev, Aabenraa Kommune.
  322741/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  321004/20
 • Til borger: Vedr ansøgning om jordtilførsel, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  323401/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Elvirasvej 4, 7100 Vejle
  322289/20
 • Til projekt: vedr. revideret budget og udsættelse pga. corona
  323507/20
 • Til Schur Labels AS, V1-kortbilag, afgørelse, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  320826/20
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  321498/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  323280/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder.pdf
  321445/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Elvirasvej 7, Vejle.pdf
  321081/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Nymarksvej 37, 7000 Fredericia, matr. nr. 145f, Fredericia Stadsjorder, lok.nr. 607-00054
  320703/20
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Elvirasvej 7.pdf
  321089/20
 • Til Haderslev Kommune, status for undersøgelse af Ejendommen Simmerstedvej 1 i Haderslev.
  322345/20
 • Til Middelfart Kommune: Bemærkninger til varsel om ikke påbud.
  323555/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  320999/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  323331/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  321001/20
 • Til Myndigheder: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 1079, Kliplev By, Kliplev, Aabenraa Kommune. - Myndighedshøring kliplev.pdf
  322757/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  321003/20
 • Til praksis: registrering af min/max
  321485/20
 • Til Borger, V2-høring, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  323315/20
 • Ny frist for besvarelsen af spørgsmålene
  322545/20
 • Til Aabenraa Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Rugbjergvej, Horsbyg, 6230 Rødekro
  321007/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Vejlevej 247, Give.pdf
  321702/20
 • Til medie: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  325550/20
 • Fra DMR- Økonomioversigt og fakturaopgørelse, juni 2020 efter oplæg
  324423/20

24. juni 2020

Indgående

 • Fra COWI, Grundejerrapport, Nørrevej 16, 6270 Tønder
  320941/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Nørrevej 16, 6270 Tønder
  320944/20
 • NY version: Medicinrådets anbefaling vedrørende subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem – vers. 1.1
  319882/20
 • VS Region Syddanmark - forfaldne fakturaer rykker.msg
  322738/20
 • Fra ISS: Region Syddanmark - forfaldne fakturaer, rykker
  322739/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Revideret tilbud
  341329/20
 • Fra Ingeniør'ne, Afventer regionens svar, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  319475/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Oliespild efter nedbrændt bil, Rugbjergvej, 6230 Rødekro
  320279/20
 • Fra AMS, Notat efter oliespild, Rugbjergvej, 6230 Rødekro
  320280/20
 • ?? Vision Board 2020 opfølgning
  319294/20
 • Fra COWI, Afrapport supp. und. Grundvand Flensborglandevej
  321798/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Knust asfalt i 250 m zone, Esbjerg Lufthavn
  319899/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog om tilkørt ren muldjord, Odensevej 45, 5750 Ringe
  333436/20
 • Fra lodsejer - spørgsmål til status - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  318206/20
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsnotat vedr. Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  319820/20
 • Fra DMR, Oplæg til undersøgelse, Sdr Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  319582/20
 • Fra Erhvervsministeriet: Oplæg til Evaluering af Healthcare Denmark
  318799/20
 • Status fra midt vedr. rejsetidscrawler
  320016/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Forurening truffet ifm. udgravning til ny brandvandsledning (Vej 6) (MST Id nr.: 1337900)
  319831/20
 • Fra Rambøll: Plan for opfyldelse af forsikringsklausul ved opgravning
  319348/20
 • Fra Borger: Analyseresultater
  320539/20
 • Fra DMR, Situationsplan, Sdr Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  319587/20
 • fra projekt: vedr. afslutningstidspunkt for projekt
  318755/20
 • Fra Contea: Forsikringsvurdering - omfattet
  319302/20
 • Fra fonden: kommentar til ekstraord. best.møde
  321979/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Skærbæk Havnegade 43D
  319184/20
 • Fra PST Miljø, Oplæg til undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  319783/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  320181/20
 • Fra Genvej A/S: Revideret instruks - egenkontrol, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  319519/20
 • SV: AmbuFlex-pro-koordinatormøde inden sommerferien
  319279/20
 • Fra projekt: opdatering vedr. projektet juni 2020
  320487/20
 • Fra Praksis - Tilsendt forkert praksis
  318346/20
 • Ny bekendtgørelse om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19 (SIM Id nr.: 268076)
  321130/20
 • Referat Interreg-udvalg
  322996/20
 • Fra Kommunen, ønsker status for undersøgelse af Ejendommen Simmerstedvej 1 i Haderslev.
  322340/20
 • Fra COWI: Udkast til Kortlægnignsbrev - rettet, Skrydstrup Flyvestation
  323233/20
 • Fra Cowi: Uddybende vurderinger
  323554/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Tilsynsrapport m. bilag, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  325327/20
 • VS: Status vedr. Knæ/hofte
  325462/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  323945/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - FIgur 5 5 med matrikler.pdf
  326175/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Orientering vedr. behandling af arvelig nethindedystrofil
  333297/20
 • Fra Varde kommune: §19 - jordoplag
  338044/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Figur 5 1 med matriklert.pdf
  326154/20
 • fra Nyborg Kommune, mail - fremsender undersøgelse mv. VS: Remisegade 2, 5800 Nyborg
  326128/20
 • fra Nyborg Kommune - rettelse oplæg - VS: Remisegade 2, 5800 Nyborg
  326194/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Figur 5 3 med matriklert.pdf
  326162/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  337393/20
 • Fra Borger: henvendelse - Sdr. Landevej 17, lok. 519-05715
  338462/20
 • Fra Politisk Parti - amsøgning
  339295/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. kommende § 8-sag, kort beskrivelse, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  349995/20
 • Fra PLO - Rettelse til praksisnavn -
  353081/20

Udgående

 • Til konsulenter: status
  348084/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Flensborglandevej 11, 2. ejer.pdf
  320381/20
 • Til Borger, Afrapportering af Værditabs supp. undersøgelse.pdf
  320374/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  320386/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  320372/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Flensborglandevej 11, 1. ejer.pdf
  320379/20
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Flensborglandevej 9, Rørkær-Tønder, LoK: 550-81275
  320365/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser og videre tiltag.pdf
  320382/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser og videre tiltag.pdf
  320371/20
 • Til Borger, Afrapportering af supl. und.pdf
  320385/20
 • Til Aabenraa Kommune, Kvittering for modtagelse, Rugbjergvej, 6230 Rødekro
  320294/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Knust asfalt i 250 m zone og afstandskriterier + MBL § 19, Esbjerg Lufthavn
  319913/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 1. ejer.pdf
  319950/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 3. ejer.pdf
  319952/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 1. ejer.pdf
  319939/20
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Adelgade 3 m.fl, Kolding, lok: 621-293
  319908/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning Akseltorv m.fl...pdf
  319949/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 2. ejer.pdf
  319943/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 4. ejer.pdf
  319953/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 3. ejer.pdf
  319946/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  319951/20
 • Til Borger, Rapport Adelgade 3, Rådhusstræde 1, Kolding_23062020_compressed.pdf
  319948/20
 • Til Rambøll, Råstof, SV: Revideret tilbud
  341328/20
 • Til Ingeniør'ne, Kvittering for modtagelse af oplæg, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  319289/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - analyser og sløjfning af boringer mv
  318805/20
 • SV: forespørgsel på status vedr. jordforurening Vesterbro 40, matr. 794 Odense Jorder
  318708/20
 • App
  318242/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om svar til borgergruppen mm., Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  318210/20
 • Til lodsejer - svar på spørgsmål til status - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  318215/20
 • Til COWI: Vedr. evt. opstart oppumpning og aflysning af august 2020 notat
  319328/20
 • Til PST Miljø, Kommentar til undersøgelsesoplæg, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  319926/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 4. ejer.pdf
  319947/20
 • Til Tønder Kommune og Rørkær-Jejsing Vandværk, Jordforurening, Flensborglandevej 9, Rørkær-Tønder, LoK: 550-81275
  320354/20
 • Til Borger: Bemærkninger til analyserapport
  320542/20
 • Til Rambøll: Forsikringsklausul vedr. gravning ved bygnng
  319308/20
 • Til projekt: svar på update
  320522/20
 • Til Langeland Kommune - Svar på henvendelse om Østergade 72, 5900 Rudkøbing
  320130/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr mødetidspunkt, matr nr 187 Dynt, Broager
  323265/20
 • Til COWI: Økonomi WIQ
  349480/20

23. juni 2020

Indgående

 • Fra Niras - Miljøkonsekvensrapport for matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  318365/20
 • Fra DMR: Fwd: Pulje 10 Libavej : Supplerende analyser fase 4
  369673/20
 • Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk leddegigt vedr. subkutan infliximab og tofacitinib - vers. 2.0
  318530/20
 • Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - vers. 1.0
  318517/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende talazoparib til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2-mutation - vers. 1.0
  318494/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende lorlatinib til uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft - vers. 1.0
  318475/20
 • Fra COWI, Afrapportering suppl. und. Adelgade m.fl.
  319931/20
 • HENV, Telefonhenvendelse, Mejerivej 4, 6630 Rødding
  324077/20
 • Fra kommunen - videresendelse af spørgsmål fra nabo
  324182/20
 • Fra NFK, Varsling af § 48 påbud ifm. olieforurening fra villaolietank, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322381/20
 • Fra NFK, Varsling af § 48 påbud ifm. olieforurening fra villaolietank, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322382/20
 • Fra lodsejer - materiale fra indvinder - mat.rn .1d og 1h Brænøre By, Taps
  317595/20
 • Fra DMR, Afrapportering af supplerende undersøgelse, Brystrupvej 16, pulje 15
  317480/20
 • AR-20-CA-00964554-01.pdf
  317699/20
 • VS: Nymarksvej 41, Fredericia - §8 ansøgning
  317700/20
 • Bilag baghus.pdf
  317701/20
 • Fra CLEAN, opdateret udgave, GIS-kortlægning
  352392/20
 • Salg af Vestergade 30, 5400 Bogense, til Bognæs ApS - Vores j.nr.: 30666
  352106/20
 • Refusionsopgørelse.PDF
  352107/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem - vers. 1.0
  318319/20
 • Fra Borger: Vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  322168/20
 • Fra Cowi: Interview i forbindelse med historik
  323548/20
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om medicinskabe og -rum samt håndkøbslægemidler i kriminalforsorgens institutioner. NB kort frist, d. 25. juni
  321055/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - fluxberegninger
  323521/20
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af tilladelse til Bygge- og anlægsarbejde på Ibæk Strandvej 19-25
  319847/20
 • Fra projekt. Henvendelse pga. ændring af projektperiode pga corona samt budget
  323568/20
 • Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Forslag til forordning om gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organism
  321050/20
 • Fra Varde Kommune - skovrejsning i interesseområde
  322481/20
 • Fra Cowi: Anvendte pesticider
  323544/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  328170/20
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: Vedr. kommentering af oplæg til undersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart
  316732/20
 • Fra COWI: Økonomistatus
  319318/20
 • SV: Vedr. ændret tidsplan for Region Syddanmarks afprøvning af infrastruktur
  317090/20
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST til tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  319919/20
 • Fysioteratpeut - afmelder ydernummer
  318229/20
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til lovliggørende § 8 tilladelse - etablering af boliger på 1. sal, Jernbanegade 2d mfl., 5500 Middelfart
  319858/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om mulig forurening af regnvandsbassin ved Vejle Landevej , 7000 Fredericia
  341360/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om mulig jordforurening efter brand på ejendommen Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia.
  336901/20
 • Fra Astellas: spørgsmål vedr. Basislister
  331085/20
 • Fra Ingeniør'ne: Høringssvar ifm. V1 kortlægning af Rismarksvej 52, Odense V - lokalitet nr. 461-00199.
  334654/20
 • Fra Ingeniørerne: Høringssvar ifm. V1 kortlægning af Rismarksvej 52, Odense V - lokalitet nr. 461-00199.
  334613/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  330119/20
 • Fra Meldgaard. Kopi af bem. til udkast om accept
  347681/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kopi af udkast til accept til udlæggelse af slagger
  347680/20
 • Fra COWI: Godendelse af faktura fra WIQ
  349474/20

Udgående

 • Til borger: Region Syddanmarks bemærkninger til klage til Folketingets Ombudsmand og svar på øvrige henvendelser fra gruppen "Tjæren på Lynfrosten", Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  318075/20
 • Ansøgning til Grøn Buspulje - genudbud af 22 busser i Haderslev-området
  318542/20
 • Evt, projekter til Grøn Buspulje
  318534/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  317670/20
 • Til Borger, Rapport Brystrupvej 16.pdf
  317671/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning offentlig indsats.pdf
  317669/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Brystrupvej 16, Rødekro, lok: 529-100022
  317662/20
 • Til lodsejer - vejledning om indsendt materiale - mat.nr. 1d og 1h Brænøre By, Taps
  317606/20
 • Samarbejdsaftale kursus Aabenraa 2020.pdf
  317169/20
 • Svar til Kræftens Bekæmpelse: Kursus i røgfrit liv - korte samtaler
  317167/20
 • Korrespondance m. Aabenraa Kommune, Omfang af undersøgelser, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  316811/20
 • Til Tønder Kommune, Fremsendelse af afgørelse fra NMK, Algade 14b, 6780 Skæræk
  316290/20
 • Afgørelse fra FMKN 18/05030 tidl. NMK-11-00193
  316291/20
 • Til og fra Miljøstyrelsen - Myndighedshøring af ansøgning om ændring af vilkår for indvinding af klæg - matrnr. 729 Østerende Ballum, Tønder Kommune
  321094/20
 • Til Aabenraa Kommune, § 8-høringssvar, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  315170/20
 • Til lodsejer - Tilsynsnotat ifm. råstofindvinding - matr.nr. 2 Hyrup, Bevtoft
  314952/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til §8-ansøgning Industrivej 9, 6850 Vamdrup - Asfaltering af areal Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  314928/20
 • Til Nordfyns kommune: V2-udkast_sam.pdf
  317286/20
 • Til Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr fremtidigt forløb, matr nr 187 Dynt, Broager
  316725/20
 • Til Rudebeck Byg: Svar vedr. Sdr. Landevej 17 - lok. 519-05715
  318048/20
 • Til CABINPLANT A/S: Bilag, Kortbilag, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  317937/20
 • Til CABINPLANT A/S: Delareal udgår af kortlægning, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  317929/20
 • Til Henning Have AS - udkast - Vurdering af efterbehandling - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  315967/20
 • Til Borger, Svar vedr. kortlægningsstatus, Gl. Åbrovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  314972/20
 • Til borger: Kortbilag.pdf
  317273/20
 • Til borger og Nordfyns Kommune: høring vedr. V1 og V2 kortlægning af Jernbanegade 26a, 5450 Otterup
  317271/20
 • Til borger, Korrespondence omkring undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  314949/20
 • Til Nordfyns Kommune: Rekvirering af dokumentation for opfyldelse af påbud, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  318034/20
 • Til Danbolig: Sv. henvendelse - forsendelse af sagsakter
  317995/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  316882/20
 • Til Nybolig : SV Telefonhenvendelse -div sagsakter
  317939/20
 • Til borger og EDC: Oplysning fra Tinglysningsretten, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  318007/20
 • Til Vejen Kommune - Høring i henhold til pgf. 10a - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  315970/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-høring med bilag, Danmarksgade 4, 7100 Vejle
  315212/20
 • Til borger: V1-udkast.pdf
  317274/20
 • Til Contea: Forsikringsvurdering
  317538/20
 • TIl Borger: V1-høring.pdf
  317272/20
 • til Assens Kommune - Afsluttende vurdering - udgå af kortlægning: Odensevej 54, 5610 Assens
  318085/20
 • Til Nordfyns Kommune: V2-høring.pdf
  317279/20
 • Til RAMBØLL: SV:Henvendelse div. gl. sagsakter samt afgørelser
  317410/20
 • Til ejendoms mægler, SV: Gyden 26, Veerst, 6600 Vejen
  316614/20
 • Til praksis: automatisk lukket, evt. andre min/max
  321478/20
 • Til Borger: Svar vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  321894/20
 • Til Borger: Svar Vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  322173/20
 • Til Sweco: Gothersgade - forberedelse kloakgennemgang
  332341/20
 • Til COWI: Godendelse af faktura fra WIQ
  349469/20
 • Til sekretariatleder, Nationalpark Vadehavet, klæg, følgegruppe til planlægning
  350968/20
 • Til Faaborg Gymnasium vedr. projekt
  357280/20

22. juni 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: vedr. afledning af overfladevand, Industrivej 9, 6850 Vamdrup
  314913/20
 • Fra Odense Kommune, Etablering af regnbed1, Middelfartvej 126, 5200 Odense V
  332072/20
 • Jordkælder_Situationsplan_2020-01-17.pdf_CaseNo20-3125__33332-20.pdf
  314095/20
 • Sagsnr. 2020-0216 etablering af jordkælder
  314094/20
 • Fra Tønder Kommune, Anm. om afgørelse fra NMK, Algade 14b, 6780 Skæræk
  316280/20
 • Fra Svendborg kommune: Solvænget 32 (5700) Jordkælder_Situationsplan_2020-01-17.pdf_CaseNo20-3125__33332-20.PDF
  313901/20
 • Jordkælder_Situationsplan_2020-01-17.pdf_CaseNo20-3125__33332-20.PDF
  313902/20
 • kromatogrammer_EUDKVE-00925439.pdf
  313528/20
 • Res_EUDKVE-00925439.pdf
  313527/20
 • EUDKVE-00925439.pdf
  313530/20
 • AR-20-CA-00925439-01.pdf
  313531/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Omlægning af vandløb
  341326/20
 • Fra Niras, Råstof, Partserklæring_reguleringstill.docx
  341323/20
 • Fra Niras, Råstof, VS: Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Omlægning af vandløb
  341321/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Råstof, 113661-20_v1_Fra Niras, Råstof, Høringssvar, 53 Egernsund.PDF_Sagsnr_20-4721_Dokid_205109-20_v1(1) (3).pdf
  341324/20
 • Fra Niras, Råstof, Ansøgning om reguleringstilladelse.docx
  341322/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om intet påbud grundet frivillig oprensning, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  330969/20
 • Dokumentationsrapport for etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  312804/20
 • Fra borger: Oplysning om bortkørt jord og jordmodtager, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  330962/20
 • Fra Danske Regioner - Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  313022/20
 • Fra Nymølle RÅSTOF Forhøjelse af garanti Møsvrå - åbent graveareal og sikkerhedsstillelse
  349662/20
 • Fra ansøger RÅSTOF åbent graveareal og sikkerhedsstillelse
  348652/20
 • Fra COWI: Svar på status
  349463/20
 • Fra Midtfyns Gymnasium vedr. udbud
  357302/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsprøver I, Bülowsvej 9, Sønderborg
  313881/20
 • Fra HOME, Henv., Strandvejen 104, 7120 Vejle
  313322/20
 • Fra Svendborg Kommune, Svar på mail, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314139/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. oversigt over anvendelse af bygning på Margaardvej 47, 5580 Nørre Åby
  312704/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Rykker for svar på §8 høring, Linde haven etape 3 og 4
  313269/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  313077/20
 • Psykolog - Tidsplan - pr. 1.7.2021.doc
  313876/20
 • Fra Geoservice: Underskrevet kontrakt 2020
  314894/20
 • Psykolog - Tidsplan for ydernummerrunden med tiltrædelse 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2458790)
  313873/20
 • Fra COWI: Tilbagemelding og resultater juni moniteringen
  314910/20
 • Fra NIRAS: Tidsplan aflevering notat
  313721/20
 • Fra Vojens Fysioterapi og Træning vedr. afmelding af Pension.
  314060/20
 • Psykolog - Tidsplan - pr. 1.1.2022.doc
  313897/20
 • Fra Middelfart Kommune: Oversigt sammenholdt med overfladeprøver, Margaardvej 47, 5580 Nørre Åby
  312893/20
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med situationsplan, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314114/20
 • fra Niras - beder om bestemt dokument, Rugårdsvej 286 m.fl
  314803/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Interimsrapport vedr TCE afværge, Linde Allé, Sønderborg
  314518/20
 • Psykolog - Tidsplan for ydernummerrunden med tiltrædelse 1.1.2022 (F2 DP Id nr.: 2458919)
  313893/20
 • Fra COWI: Status vedr Citrix løsning
  312415/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsprøver II, Bülowsvej 9, Sønderborg
  313890/20
 • Fysioterapeut - Opsiger af ydernummer
  318426/20
 • Fortrolighedserklæring Peoplenet underskrevet
  314937/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om §8 ansøgning, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby_Vejdirektoratet
  315197/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. undersøgelse af byggefeltet, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  315264/20
 • Fra DMR: Sløjfning af boringer, Pulje 21b, Indledende undersøgelser
  315441/20
 • Fysioterapeut - Afmelding af ydernummer
  314596/20
 • Fra HR Offset, Anmodning om boligundersøgelse, Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle.pdf
  312938/20
 • Fra Shell: 2020-06-22 Memorandum (in situ remediation, Østerstrand).pdf
  312805/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  320183/20
 • Fra fonden: kommenteret dagsorden
  319861/20
 • Fra fonden: indkaldelse til ekstraordinært møde
  319848/20
 • Fra projekt: spørsmål om revideret budget
  324304/20
 • Fra rådgiver, analyse af transportstrømme, projekt
  332137/20
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  331065/20

Udgående

 • Til Niras: Underhåndsbud, VTO-oprensning, Skolevej 7. Nr. Aaby
  314340/20
 • Til rådgiver - accept af tilbud på monitering
  313532/20
 • Til rådgiver - accept af igangsættelse af monitering
  313462/20
 • Til rådgiver - kopi af varselsbreve
  313524/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 12 - ejer 1.pdf
  313455/20
 • Til rådgiver - kopi af varselsbreve
  313446/20
 • SV: Monitering Vejlegårdsvej 2020
  313445/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 63.pdf
  313451/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 51.pdf
  313450/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 28 - ejer 2.pdf
  313448/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 12 - ejer 2.pdf
  313456/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 2-4.pdf
  313453/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 14.pdf
  313457/20
 • Til rådgiver - kopi af varselsbreve
  313480/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 28 - ejer 1.pdf
  313459/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Kærvej 14.pdf
  313452/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 2.pdf
  313454/20
 • Til Parter, Råstof, Vedr. tillæg til tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 22e mfl. Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune
  341318/20
 • Til Parter, Råstof, Tillæg til tilladelse i Sdr. Nærå.pdf
  341319/20
 • Svar til Danske regioner: Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  313081/20
 • Svar til Danske Regioner: Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  320369/20
 • Til NFK, Påbud ikke opfyldt, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  312841/20
 • Til rådgiver - ønske om tilbud på overboring af 2 boringer B401 og B402
  313553/20
 • Til Realkredit Danmark. Fremsendelse af sagsakter i forbindelse med henvendelse
  314306/20
 • Til grundejer: Kortbilag_V1-kortlægning_en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  312335/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-afgørelse, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312599/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  312926/20
 • Til borger: Orientering om udbud, Skolevej 7, Nr. Aaby
  314322/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-afgørelse, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312533/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikelændring - Lokalitet: 540-81459, matr.nr. 854a Sønderborg, Gerlachsgade 10, 6400
  312900/20
 • Til borger_V1-høring med bilag, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  312931/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-høring, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  314082/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. oversigt over bygningen på Margaardvej 47, 5580 Nørre Åby
  312725/20
 • Til COWI: Tilbud ønskes monitering 2020
  313944/20
 • Rykker for svar på uddybende spørgsmål til leverandør
  314088/20
 • Til MiljøDK: Svar på henvendelse vedr. gravearbejde på V1 kortlagt grund, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup
  314484/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, V1-afgørelse, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  312434/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Englandsvej 13, Vejle.pdf
  312421/20
 • Til Sønderborg Kommune: § 19 tilladelse til arbejdsplads ved Bülowsvej 9, Sønderborg.
  313238/20
 • Til NIRAS: Tidsplan for notat
  312953/20
 • Til Svendborg Kommune, Vedr. slagge under staldbygning, Skovdongvej 19. 5881 Skårup Fyn
  314107/20
 • Til borger: Sv. på telefonhenvendelse vedr. boligerklæring
  313572/20
 • Til Kommune Skovrejsning i råstofområde
  313837/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  314081/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  313165/20
 • Til HOME, Svar på henv., Strandvejen 104, 7120 Vejle
  313330/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  313179/20
 • Til Energinet, V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312544/20
 • Til Odense Kommune: Regionen svar vedr. § 8, tunnelering af regnvandsledning, Rømersvej 2A, 5200 Odense V
  314170/20
 • Til Energinet, V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312604/20
 • Til Geodatastyrelsen: Vedr ophævelse af notering, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  313466/20
 • Til borger: V2-afgørelse, risiko for grundvand, med bilag.pdf
  314192/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  312305/20
 • til Niras - kopi af reigionens tidligere udtalelse til oplæg, Rugårdsvej 286 m.fl
  314809/20
 • Til EDC. Henvendelse; Afgørelser
  314333/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Orientering om fund af kobber over afskæringskriteriet, ved Fynsvej 68, 5500 Middelfart
  312842/20
 • Til EDC: Orientering om forespørgsel ved Geodatastyrelsen om ophævelse af notering, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  313485/20
 • Til Borger, V1-høring, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  313185/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-kortbilag, høring, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  314079/20
 • Til Geodatastyrelsen: Dialog vedr tinglyst kortlægning, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  314936/20
 • Alle V0-breve samlet, Finlandsvej 30, Boråsvej 2-44Q, 7100 Vejle
  318140/20
 • til HR Offset, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grejsdalsvej 23, 7100 Vejle
  312945/20
 • Til COWI: Svar vedr manglende Citrix-løsning
  312423/20
 • Til Svendborg Kommune, Spørgsmål omkring slaggeudlægning, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314125/20
 • Til DMR: Underhåndsbud, VTO-oprensning, Skolevej 7. Nr. Aaby
  314330/20
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle - V1-kortlægning på en del
  312405/20
 • Til rådgiver, analyse af transportstrømme, projekt
  332122/20
 • Til COWI: Status for analyseresultater DHI
  349459/20

21. juni 2020

Indgående

 • Til/Fra MBL, klæg, følgegruppe til planlægning
  350618/20
 • fra borger indsigelse kortlægning V2 slagge Møgelbjergvej 16 6800 Varde. lok nr 573-81010Slagger
  317643/20

Udgående

 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Finlandsvej 30, 7100 Vejle
  318139/20
 • Til grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Boråsvej 44Q, 7100 Vejle
  318138/20

20. juni 2020

Indgående

 • Fra Borger: Vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  321885/20

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på endeligt påbud? Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  312000/20
 • Til borger: Orientering om tilbagemelding på undersøgelsesoplæg til rådgiver, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  311999/20
 • Til DGE og borger: Kommentarer til oplæg til undersøgelse, Tarupvej 27, Årslev
  311998/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, samt forespørgsel af supplerende materiale, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  311995/20
 • Til borgere: Bilag - Kortbilag, delareal udgår efter oprensning, Nannasvej 1
  311994/20
 • Til borgere: Delareal udgår af kortlægningen, Nannasvej 1, 5750 Ringe, matr.nr. 1by, Ringe By, Ringe
  311992/20
 • Til borgere: Bilag - Delareal udgår efter oprensning, Nannasvej 1, Ringe
  311993/20

19. juni 2020

Indgående

 • Korrespondance mlm. Kommune og Borger, Myndigheders roller ift. salg af Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  312158/20
 • SV: Nye systemindstillinger i version 2019 og manual
  312123/20
 • Opdateret tidsplan og sammenhæng mellem delopgaver
  350367/20
 • 06.2 Rapport - Serviceeftersyn-af-jernbanen OK.pdf
  311544/20
 • 07.2 LTM analyser - Lillebælt OK.pdf
  311492/20
 • SVAR fra D4: Plan for fejlretning af test-supportsager
  311594/20
 • Fra Kolding Kommune: Kvitteringsmail vedr. anmodning om status for dokumentationsrapport
  311450/20
 • 2611_001.pdf
  319669/20
 • X-drev og Acadre
  319670/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg til supplerende undersøgelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  318356/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse ifm. § 8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  318355/20
 • Fra Ingeniør'ne, Kortbilag - supplerende undersøgelse, Rismarksvej 52, Odense V
  318357/20
 • VS: Salg af Vestergade 30, 5400 Bogense, til Bognæs ApS - Vores j.nr.: 30666
  352103/20
 • Refusionsopgørelse.PDF
  352104/20
 • Salg af Vestergade 30, 5400 Bogense, til Bognæs ApS - Vores j.nr.: 30666
  352108/20
 • Bilag til refusionsopgørelse.pdf
  352110/20
 • Refusionsopgørelse.PDF
  352109/20
 • Fra Fredericia gymnasium vedr. projekt
  357304/20
 • Fra WIQ: Faktura
  349453/20
 • Fra DHI: Forventet afrapportering
  349444/20
 • RE: Certificering
  317968/20
 • SV: Status vedr. Knæ/hofte
  317962/20
 • Fra Langeland Kommune - Henvendelse om jordforurening på Østergade 72, 5900 Rudkøbing
  320117/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om fund af kobber over afskæringskriteriet, ved Fynsvej 68, 5500 Middelfart
  312823/20
 • Fra MiljøDK: Henvendelse vedr. gravearbejde på V1 kortlagt grund, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup
  314466/20
 • Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  312259/20
 • Ændring af ejerskab FysioDanmark Odense
  312242/20
 • SV: Ansøgninger om stykprisafregninger OUH
  312197/20
 • Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 17-06-2020 - Region Syddanmark
  310209/20
 • Fra Landinspektør: Vejareal nedlægges - omfattet af forurening?
  309428/20
 • fra styrelser og foreninger RÅSTOF kvitteringer fra myndigheder og foreninger
  311449/20
 • Re: Certificering
  310537/20
 • Tilmeldingsblanket - som palliativ fysioterapeut
  310363/20
 • Fra Niras: Oplæg - Søndersø Industriområde
  311682/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 22. juni 2020
  309155/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup.pdf
  310223/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Ø.pdf
  311226/20
 • Fra NIRAS: Endeligt GeoProbe Notat og tilbud boring
  310701/20
 • Fra DK Råstof - skitse over intern kørevej - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  311221/20
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance med regionen vedr. udkastet til §8-tilladelsen på en del af matr. nr. 405a Middelfart Bygrunde.
  331797/20
 • Re: Vederlagsfri udlevering af medicin
  326565/20
 • Fra rådgiver, analyse af transportstrømme, projekt
  332104/20
 • Fra Ingeniørerne: Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse ifm. § 8 ansøgning - Højstrup Have - Rismarksvej 52, 5200 Odense - Lokalitet nr. 461-00199
  334604/20
 • Fra Faaborg Gymnasium vedr. proejkt
  342430/20

Udgående

 • Til Varde Kommune: Kopi af V2 varsling, Nørregade 3 og 7, Varde 573-81109
  311943/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om kommunens vurdering af midlertidig opfølgning på Geoprobe-undersøgelser, SV: Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  311883/20
 • Aktiviteter i forbindelse med TdF
  311802/20
 • Til borger og Odense Kommune: Høringsbreve vedr. lok. nr. 461-00129, Vesterbro 28, Odense C
  311577/20
 • Til borger og Odense kommune: Høringsbreve vedr. lok. nr. 461-00129, Vesterbro 28, Odense C
  311575/20
 • Til D4: Plan for fejlretning af test-supportsager
  311143/20
 • Til regioner, udvalgte kommuner, SST, organisationer m.m.: Invitation til at deltage i workshop til udvikling af materiale til forebyggelse af unges brug af snus
  311113/20
 • Invitation til snusworkshop 13. august 2020.pdf
  314659/20
 • Til Udbetaling DK, Anmodning om disponering af midler til VTO afværge
  310571/20
 • VS: høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding Kolding kommune matr. nr. 5g, 6l Lejrskov by, Lejrskov
  311770/20
 • SV: Vedr. Ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding, Kliplev Grusgrav
  309065/20
 • Til Landinspektør: Svar på spørgsmål om vejareal
  311404/20
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel del 2
  310872/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  311756/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, samt areal, der forbliver V1, lok. 445-70117
  311978/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning efter hist. gennemgang, Skolevej 1.pdf
  310621/20
 • Til Mægler: Fremsendelse af materiale
  309093/20
 • Til Borger: Fremsendelse af rapport
  310908/20
 • Til COWI: Tilbagemelding på notat og fremtidig indsats
  311430/20
 • Til vadehavskommunerne, RÅSTOF, Indkaldelse til koordinationsmøde vedr. klægansøgninger på råstofområdet
  311486/20
 • til naboer RÅSTOF Flette Følgeskrivelse til naboer, sendt til doc2mail.docx
  311455/20
 • Til Borger: V2-høring, din ejendom er forurenet inkl. bilag, Nørregade 3, Varde.pdf
  311696/20
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse del 1
  310869/20
 • Til grundejer: En del udgår af kortlægning, Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  311972/20
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse del 3
  310891/20
 • Til Borger: V2-høring, din ejendom er forurenet, Nørregade 7, Varde.pdf
  311938/20
 • Til lodsejer RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler på matr. nr. 7n og 90 Skalbjerg By, Vissenbjerg og 40b Magtenbølle By, Vissenbjerg
  311365/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup
  310232/20
 • Til Kolding Kommune: Opklaring mht status for jordforurening - Trindholmsgade 2, 6000 Kolding
  310562/20
 • Til Kystdirektoratet, RÅSTOF, Orientering om indkaldelse til koordinationsmøde vedr. klægansøgninger på råstofområdet
  311503/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst
  311248/20
 • Til borger og Kolding Kommune: Orientering om areal der udgår inden kortlægning, Trindholmsgade 2, Kolding
  311581/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Fynsvej 54, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune - udgår af V1-kortlægning
  311980/20
 • Til K.V. Markussen A/S, Afgørelse om ændret indsats
  311966/20
 • Til naboer - Svar på partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  311205/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  311763/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 8.pdf
  313538/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 2-4.pdf
  313540/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 10.pdf
  313539/20
 • Til Svendborg Kommune. SV: Referat fra møde om fremdriften og resultaterne i Partnerskabet, Skovmølleværket den 2. juni 2020
  310743/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 1.pdf
  313541/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 7.pdf
  313536/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 3, 6.pdf
  313544/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 2.pdf
  313543/20
 • Ejerforeningen Vardevej 26, V0-orienteringsbrev - Vardevej 26A-26C, 7100 Vejle
  319193/20
 • til rådgiver, analyse af transportstrømme, projekt
  332115/20
 • Til RR, klæg, følgegruppe til planlægning
  350607/20

18. juni 2020

Indgående

 • Fra Niras, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  341311/20
 • SV: Konference aflyst
  308718/20
 • Fra borger: Status på tilbagemelding på oplæg? Tarupvej 27, 5792 Årslev
  310231/20
 • Fra DGE: Mail send til kommunen ang. undersøgelser med Geoprobe OK Allested-Vejle Broby, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  310238/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Midlertidig opfølgning på Geoprobe-undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  310237/20
 • Fra kommunen - Påbud - info om muligt utætte boringer
  313550/20
 • Fra DMR: Pulje 10 Libavej : Supplerende analyser fase 4
  308211/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Ingen klager over tilladelsen - 20/15949: Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm. råstofindvinding på matr.nr. 34 Hønkys, Egvad m.fl.
  341308/20
 • Fra Judica, Råstof, Dagsorden.PDF
  341307/20
 • Fra Judica, Råstof, J.nr. 77641 - Møde ang. grusgrav fredag den 19. juni 2020 kl. 10.00 - Hellevadvej 70, 6230 Rødekro
  341306/20
 • Fra Odense Kommune, Vedr. §8 til projekt, Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV
  307955/20
 • Fra Kolding Kommune, Orientering, Gl. Ålbovej 2, Sdr. Stenderup.
  307750/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tilbud-J928461-1_lab_Terpling.pdf
  341303/20
 • Fra Rambøll, Råstof, FW: Revideret tilbud
  341302/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Region Syddanmarks kortlæging af hårdtbrændende ler
  341298/20
 • SV: SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  309128/20
 • CaseNo18-37363_UDKAST Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej_DocNo135041-20_v1.PDF
  309129/20
 • Information om LUP 2020
  309546/20
 • Fra Kolding Kommune: § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder - Vaskehal, biorensningsanlæg m.v. - Vejlevej 355, 6000 Kolding
  309141/20
 • Fra Bech-Brunn Advokatfirmaet: Kvittering for fremsendelse af rapport i sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse - Vedr. jordforurening [IWOV-Legal.FID3742928]
  308700/20
 • Fra Bech-Brunn Advokatfirmaet: Vedr. K12116-4006: Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse - Vedr. jordforurening [IWOV-Legal.FID3742928]
  308693/20
 • fra Orbicon Dokumentation på sløjfning af boringer Hagenborgvej 3
  307099/20
 • Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  307045/20
 • fra Orbicon Dokumentation sløjfning af boringer Vingårdsvej 15
  307118/20
 • Fra Trapholt - Årsberetning 2019 Trapholt
  307692/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til ADC, Nordborgvej 81, Nordborg
  309390/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Kvitteringssvar for modtagelse af tillæg.nr.474 Uge Ejerlav, Uge
  309426/20
 • Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 17-06-2020 - regneark
  310214/20
 • Fra Svendborg Kommune. Referat fra møde om fremdriften og resultaterne i Partnerskabet, Skovmølleværket den 2. juni 2020
  310740/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid til småcellet lungekræft - vers. 1.0
  306563/20
 • Fra COWI: Ny statusmøde kortlægningsopgaven
  308112/20
 • Fra COWI: Status borearbejde og analyser
  306836/20
 • Eksempler CE mærkning + opgaven fra RSI
  308464/20
 • fra Orbicon Dokumentation sløjfning af boringer Søndergade 2
  307136/20
 • fra Kerteminde Kommune - spørger til status på det reviderede oplæg til forureningsundersøgelse på Nordre Havnekaj, Kerteminde
  307565/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 vejle.pdf
  308637/20
 • Fra museet - Svar på høring af udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  309040/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  308408/20
 • fra Orbicon Rev. GeoGIS rapport Vingårdsvej
  306673/20
 • Pukkelafvikling SHS
  312195/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Fund af olietnk
  314572/20
 • Fysioterapi, vikar
  337563/20
 • Fysioterapi, vikar,
  337566/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  330688/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  330683/20
 • Fra COWI: Opstilling af resultater
  349450/20
 • Fra COWI: Oversigt over analyseresultater
  349430/20
 • Til WIQ: Godkendelse af faktura
  349423/20
 • Fra COWI: Status hos DHI
  349435/20
 • Fra Sweco: Rapport teknisk del, 410-81189_Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  347362/20
 • Fra Sweco: Rapport teknisk del, 410-81451_Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn
  347606/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 410-81451_Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  347608/20
 • Fra Sweco: Rapport teknisk del, 410-81446_Brenderupvej 29, 5464 Brenderup fyn.pdf
  347559/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 410-81446_Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  347562/20
 • Fra Sweco: Rapport teknisk del, 410-81486_Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  347395/20

Udgående

 • Til Rigsarkivet: Formpipe forventer at kunne aflevere i uge 1/2021
  308641/20
 • Til Formpipe: Kvittering for tidsplan - aflevering til RA uge 1/2021
  308627/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  308644/20
 • Til Borger, Mailkorrespondence, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  308059/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  307907/20
 • Til Rambøll: Status for notat GeoProbe
  307196/20
 • Til Svendborg Kommune og borger: Vedrørende tilsyn på matr nr 22b Lunde By, Lunde
  308726/20
 • Til DMR: Ændringer i oplæg godkendt
  306579/20
 • til borger - SVAR2: rapporter 2006-07 Hyldegårdsvej 5, 9 ....
  308477/20
 • Til Borger og Sønderborg Kommune: høring af V1-kortlægning, Sundsmarkvej 4 og Goethesgade 9, Sønderborg
  308505/20
 • Til Borger: Høring detailprojekt
  306898/20
 • Til COWI: Svar vedr nyt statusmøde kortlægningsopgaven
  308122/20
 • Til projekt: anmodning vedr. tilsagnskontrakt
  307335/20
 • Til Bech-Brunn Advokatfirmaet: SV: K12116-4006: Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse - Vedr. jordforurening [IWOV-Legal.FID3742928]
  308697/20
 • til Borger SVAR1: sender 3 undersøgelser - Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  308444/20
 • Til HR OFFSET ApS, V1-høring med bilag, Grejsdalsvej 23A, 23B, 7100 Vejle
  308284/20
 • til Niras - SV: Sagsmateriale. Paarupvej 5A, 5210 Odense NV m.fl. Lok. nr. 461-81258, sag 18-56482
  308619/20
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar vedr. §8-pligt, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  308363/20
 • til Kerteminde Kommune - SV: Status på det reviderede oplæg til forureningsundersøgelse på Nordre Havnekaj, Kerteminde
  307584/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 22. juni 2020
  307754/20
 • Til DMR: Ændringer i oplæg godkendt
  306583/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  308079/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr bolig definition og informationniveau, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  307889/20
 • til borger - SVAR3: rapport værditabsundersøgelse 2019 Hyldegårdsvej 5 ...
  308493/20
 • Til borger, V1-høring, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  308080/20
 • Rådgiver - aftale om konkret pgave - ressourcepersoner
  306287/20
 • Til SUM: Region Syddanmarks svar på FORNYET høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  308553/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  306998/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  307000/20
 • Til elselskab -Foreløbig vurdering af kabelanlæg i råstofinteresseområder
  306573/20
 • Til firma - svar og spørgsmål om opstilling af solceller i interesseområde
  306894/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  308077/20
 • Til borger, V1-høring, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  307001/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune.
  311451/20
 • Til parter, myndigheder og klageberettigede, RÅSTOF, Tillæg til tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge - Følgebrev afgørelse 474 Uge.pdf
  309406/20
 • Til organisationer, RÅSTOF, Orientering om tillæg til tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune.
  311456/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tillæg til tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge - TIL UDSENDELSE SAMLET 474 UGE.pdf
  309402/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med tillæg til tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge
  309399/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319250/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vestergade 21A-D, 7100 Vejle
  318896/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vestergade 21A-D, 7100 Vejle
  318899/20
 • Til Ejerforeningen Vestergade 34, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319255/20
 • Til JH ERHVERVS-& BOLIGUDLEJNING ApS, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 32, 7100 Vejle
  318855/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318864/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318872/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vardevej 30, 7100 Vejle
  318846/20
 • Til Ejerforeningen Vesterbrogade 81-83 , V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318882/20
 • Til borger 4, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318877/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319252/20
 • Til Castor Properties, V0-orienteringsbrev - Vissingsgade 5B, 7100 Vejle
  318165/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319254/20
 • Til Boligforeningen Østerbo, V0-orienteringsbrev - Aagade 2C, 7100 Vejle
  318819/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vestergade 21A-D, 7100 Vejle
  318900/20
 • Til Bruun Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Ørstedsgade 19A-C, 7100 Vejle
  318811/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vardevej 30, 7100 Vejle
  318841/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 340A, 7100 Vejle
  318147/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vardevej 30, 7100 Vejle
  318837/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vardevej 26A-26C, 7100 Vejle
  319195/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318866/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Aagade 51, 7100 Vejle
  318828/20
 • Til borger 5, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318879/20
 • Til Bo-To Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Ørstedsgade 17A-B, 7100 Vejle
  318804/20

17. juni 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Anmodning om §8 høringssvar" - udkast til § 8 tilladelse til etablering af motorikbane på tidligere fyldplads
  306589/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  306588/20
 • 183199-20_v1_Bilag 2.docx.PDF
  306592/20
 • 185577-20_v1_JORDLEJEKONTRAKT for areal til Motorikpark.pdf.PDF
  306590/20
 • 185576-20_v1_Ansøgning om Landzonetilladelse til anlæg af Motorikpark på matrikel 374 Holbøl By.pdf.PDF
  306591/20
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om sparring ifm. risikovurdering til § 8-udkast, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  306516/20
 • SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  309126/20
 • Fra Borger, Salg af ejendom, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  306420/20
 • Fra NFK, Spild fra villaolietank, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  312820/20
 • Fra Kolding Kommune: §8-ansøgning Industrivej 9, 6850 Vamdrup - Asfaltering af areal Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  306503/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Supplerende arkivmateriale, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V
  305965/20
 • Fra Borger, Henv omkring undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  307845/20
 • VS fra Niras: henvendelse Sagsmateriale. Paarupvej 5A, 5210 Odense NV m.fl. Lok. nr. 461-81258
  308613/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning ved P-3775 (MST Id nr.: 1290623)
  309188/20
 • fra Nybolig - SV_ rettelse hus. nr. 2 (ikke 6)- til Nybolig - Svar henvendelse - Ganderupvej 2, 6510 Gram
  305804/20
 • Fra COWI: Vedr. afsætning af boringer
  304624/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet reetableringserklæring
  305775/20
 • Fra COWI: Vedr. boringsafslutninger
  304707/20
 • Fra DMR: Opdatering af oplæg og økonomi efter besigtigelse
  306574/20
 • Fra DMR: Opdatering af oplæg og økonomi efter besigtigelse
  306569/20
 • Fra Rambøll: Detailprojektering endelig
  306433/20
 • Fra projekt: PM om midler fra fond
  306856/20
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske lidelser i næse-hals-regionen
  306499/20
 • Ny §2 fysioterapeut i Nyborg området fra august 2020
  305162/20
 • fra Nybiolig - henvendelse Vedr. ejendommen Ganderupvej 6, 6510 Gram
  305307/20
 • Fra COWI: Vedr. boringsafslutninger
  304733/20
 • Fra Vadehavsforum: Oplysninger om Vadehavsforum 2019
  314866/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af oprensningspåbud, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  318024/20
 • fra Varde kommune Høring vedr. matrikulære ændringer af V1-kortlagt areal
  316564/20
 • Re: Invitation til Karrieremessen, Vita Politica 2020
  322747/20
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  325531/20
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Flegmade 9-13, 7100 Vejle
  325765/20
 • til/fra rådgiver, råstof, analyse af transportstrømme, projekt
  332039/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 2020-06-16. Oplæg til undersøgelse med bilag 1.pdf
  326134/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 2020-05-25 - Notat vedr. undersøgelse af overjord inkl. bilag.pdf
  326139/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Mødemateriale til referencegruppen d. 24. juni
  327828/20
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  333162/20
 • Fra Svendborg Gymnasium vedr. projekt
  342390/20
 • Fra WIQ: Fakturaudkast til godkendesel
  349417/20

Udgående

 • Nye systemindstillinger i version 2019 og manual
  311159/20
 • VS: Artikel til Fagbladet FOA
  305554/20
 • SV: Spørgsmål vedr. Orientering om Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder
  331785/20
 • SV: Spørgsmål vedr. Orientering om Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder
  331701/20
 • Til Borger: V1-kortlægning af del af Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV, matr.nr. 15e Belinge By, Bellinge
  304608/20
 • Til Borger: Bilag - V1-afgørelse
  304609/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vejlevej 71, 7300 Jelling.pdf
  305361/20
 • til Assens Kommune - erindring dokumentation jf. §8-Tilladelse til Byggeri på Nørre Alle 29, 5610 Assens
  305105/20
 • Til borger, Svar på henvendelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  304364/20
 • Til Bredsten-Balle Auto ApS, V1-afgørelse, Ballevej 26, 7182 Bredsten
  304320/20
 • til Borgere, V1-afgørelse, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  304642/20
 • Til Nordfyns Kommune og Veflinge Vandværk: Notat over monitering Bystævnet 41, Veflinge
  306184/20
 • til Nybolig - rettelse hus. nr. 2 (ikke 6)- til Nybolig - Svar henvendelse - Ganderupvej 2, 6510 Gram
  305390/20
 • Til HSM, V1-afgørelse, Ågade 49, 7323 Give
  304382/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bredsten Landeveej 99, Give.pdf
  304637/20
 • til Nordfyns Kommune - Erindring - SV: Påbud matr. nr. 5S, Emmelev By
  305009/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Danfoss Park, Nordborg, Cooling, matr. nr. 117, 350 og 691 (7000K) Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, 523-06010
  306166/20
 • Til borger_V1-afgørelse, Bæksgårdvej 15, 18, 7323 Give
  304349/20
 • Til Rambøll: Kommentar til projekt
  305748/20
 • til Esbjerg Kommune korrespondance om analyserapporter Risagervej 10, 6740 Bramming
  305015/20
 • til Nybolig - Svar henvendelse m bilag - Ganderupvej 6, 6510 Gram
  305353/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 15, 18, 7323 Give
  304347/20
 • Til COWI: Vedr. boringsafslutninger i terræn grundet græsslåning
  304630/20
 • Til yder: ændring til CVR.
  305050/20
 • Til COWI: Vedr. boringsafslutninger
  304710/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdals Vænge 12, 7100 Vejle
  318142/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Engumvej 150, 7120 Vejle Øst
  318137/20
 • Til Danish Crown, V0-orienteringsbrev - Abelones Plads 2X, 7100 Vejle
  318134/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 8, 7100 Vejle
  318151/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 341, 7100 Vejle
  318149/20
 • Til MK-Ejendomme ApS, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 233A, 7100 Vejle
  318143/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst
  318154/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Søndergade 16A-B, 7100 Vejle
  319049/20
 • Til CGI ApS, V0-orienteringsbrev - Bommerhavevej 17, 7100 Vejle
  318136/20
 • Til HEM EJD. INVEST ApS, V0-orienteringsbrev - Lomholtvej 8, 7100 Vejle
  319095/20
 • Til EBL HOLDING AS, V0-orienteringsbrev - Spangager 18, 7120 Vejle
  318962/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skibetvej 14, 7100 Vejle
  318929/20
 • Til Ejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Odinsgade 30, 7100 Vejle
  319135/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vardevej 120, 7100 Vejle
  319068/20
 • Til Søgaard Erhverv ApS, V0-orienteringsbrev - Lomholtvej 10, 7100 Vejle
  319097/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Jennumvej 72, 7100 Vejle
  318939/20
 • Til Sct Norberts Stiftelse, V0-orienteringsbrev - Fjellegade 2, 7100 Vejle
  319239/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Odinsgade 30, 7100 Vejle
  319134/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle
  318162/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandvejen 83, 7120 Vejle Øst
  319034/20
 • Til EJENDOMMEN NØRREGADE 10-12 , V0-orienteringsbrev - Nørregade 12A-12G, 7100 Vejle
  319181/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle
  318163/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Juelsmindevej 219, 7120 Vejle Øst
  318972/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Møgelholt 23, 7100 Vejle
  319105/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Horsensvej 4A, 7100 Vejle
  319172/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Krogagervej 59, 7100 Vejle
  319081/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Baunholtvej 68, 7100 Vejle
  318135/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  318158/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - A C Møllersvej 3, 7100 Vejle
  318124/20
 • SLETTES
  319118/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Horsensvej 578A-B, 7120 Vejle Øst
  318156/20
 • Til Vadehavsforum: Forespørgsel om oplysninger om Vadehavsforum
  314867/20
 • Til Lejerbo Grejs, V0-orienteringsbrev - Grejs Bakke 13, 7100 Vejle
  318141/20
 • Til Vejle Kommune, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 155A, 7100 Vejle
  318145/20
 • TIl Vejle Kommune, V0-orienteringsbrev - Nyboesgade 35A, 35B, 37, 7100 Vejle
  318133/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt - mail 5 af 6
  327228/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Odinsgade 30, 7100 Vejle
  319132/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Ibækvej 141, 7100 Vejle
  318160/20
 • Til Ejendomsselskabet, V0-orienteringsbrev - Dæmningen 19, 7100 Vejle
  319221/20
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, V0-orienteringsbrev - Jernbanegade 8, 7100 Vejle
  318955/20
 • Til Slyngborg Invest ApS, V0-orienteringsbrev - Jernbanegade 20, 7100 Vejle
  318948/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V0-orienteringsbrev - Jellingvej 102, 7100 Vejle
  318915/20
 • Til borger Svar på aktindsigt - mail 1 af 6
  322796/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt - mail 6 af 6
  327240/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt - mail 3 af 6
  327206/20

16. juni 2020

Indgående

 • Fra VSM Contractors: Kvittering for modtagelse af orientering om forventet svartid på høringssvar, Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304556/20
 • Fra VSM Contractors: Høringssvar vedr. Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304548/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar om støjkilder og beregning til beboelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  312618/20
 • Fra Aabenraa Kommune: mail med § 8 tilladelse til bygningsændringer, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev, lok.nr. 580-81008
  301980/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "mail" - § 8 tilladelse til bygningsændringer, Flensborglandevej 83, Tinglev
  301981/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt udkast til §8 DC cooling, Nordborgvej 81, Nordborg
  302089/20
 • Fra Svendborg Kommune: Tilbagemelding til grundejer om mail sendt på BBR.dk til Svendborg kommune, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304231/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - 0389 001.pdf
  304004/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - Dk008054.pdf
  304002/20
 • Fra DGE. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld
  299186/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - september 2019
  302443/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 5.pdf
  304017/20
 • fra Advokat Henvendelse Middelfartvej 499, 5491 Blommenslyst
  303951/20
 • Fra GEUS til RSD: Dagsorden til møde på tordag FGFA/SUBWATER - 2020 06 18_Subwater_Agenda.docx
  303994/20
 • Fra Odense Kommune, Kvittering for modtagelse, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  302556/20
 • Fra Uddannelsescentret Fredericia: Bekræftelse vedr. bookingnr. 4419
  303706/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Annex 1A.pdf
  304007/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification
  304001/20
 • Fra Niras: Notat over monitering Bystævnet 41
  303938/20
 • Tidligere afgørelse
  302384/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 3.pdf
  304013/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - Juni 2020
  302447/20
 • Fra Niras: Bystævnet 41 - økonomioversigt 160620
  303935/20
 • Fra GEUS til Region Syddanmark: Dagsorden til møde på tordag FGFA/SUBWATER - image001.png
  303992/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 1.pdf
  304011/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Analysis.pdf
  304009/20
 • Fra MST til RSD: Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 2.pdf
  304012/20
 • Ansøgning til SU møde den 23/6-20
  302238/20
 • Dagsorden til møde på tordag FGFA/SUBWATER
  303973/20
 • Fra Rambøll: Detailprojekt i udkast
  303627/20
 • Fra Formpipe: Status på opgradering af MSXML
  304312/20
 • PRO Hjerte: Referat fra dagens telefonmøde
  305863/20
 • Psykolog - ansøgning om flytning af klinik
  304339/20
 • SV: Så er der sat navn på formanden -
  305571/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 4.pdf
  304015/20
 • Jura og PRO skemaer
  305568/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - september 2019
  306925/20
 • Tidligere afgørelse
  306922/20
 • Ansøgning til SU møde den 23/6-20
  306747/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - Juni 2020
  306972/20
 • Fagbladet FOA: Henvendelse vedr. hjemtagning af ambulancedriften
  305550/20
 • fra grundejer - Telefonhenvendelse - 621-00287
  304775/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. hvor udvidelserne skal foregå på lok. nr. 410-81082
  306004/20
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  304361/20
 • Fwd: Vi har modtaget en bestilling på dine vegne - REQ0250351
  305765/20
 • Fra Formpipe: Statusopdatering på MSXML-opdatering
  305654/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Vedr. oplæg til supplerende undersøgelser ved OK tankstation, Horsensvej 329, 2120 Vejle Øst
  310222/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Resultat af forureningsundersøgelse ved OK tankstation, Horsensvej 329, 2120 Vejle Øst
  310212/20
 • Fra Nymølle: Vedr. Ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding, Kliplev Grusgrav
  309057/20
 • Fra Svendborg Forsyning. SV: UDKAST til referat fra Partnerskab Skovmølleværket 020620
  310736/20
 • Fra Assens Kommune: Kommunens bemærkninger til kortlægningsvurdering, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  317153/20
 • Ansøgninger om stykprisafregninger OUH
  312187/20
 • Fra Odense: Kommunens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, tidl. gartneri, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  316277/20
 • Fra SWECO - Dokumentation for sløjfning af boringer
  320080/20
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. dokumentation, Ibæk Strandvej 25, 7100 Vejle
  332271/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr. Kanalbyen, ansøgning om § 8 tilladelse - kommentarer
  335071/20

Udgående

 • Spørgsmål vedr. Orientering om Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder
  331678/20
 • Til VSM Contractors: Orientering om forventet svartid på høringssvar, Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304551/20
 • Til kommune og VV: Orientering om rapport, Irisvej 11 og 13 samt Anemonevej 10 og 12, Vejen
  331270/20
 • Til kommune: Orientering om rapport, Irisvej 11 og 13 samt Anemonevej 10 og 12, Vejen
  346714/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Indledende undersøgelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  303423/20
 • Til Niras, Råstof, Re: Nr. Hostrup
  341297/20
 • Til Svendborg Kommune: Tilbagemelding på orientering om mail sendt på BBR.dk til Svendborg kommune, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304230/20
 • Til borgere, V1-afgørelse med bilag- Mejerivej 5, 7182 Bredsten.
  302642/20
 • Til Borge, Svar på mail omkring undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  303344/20
 • til Advokat Svar på henvendelse Middelfartvej 499, 5491 Blommenslyst
  303962/20
 • Til projekt: kvittering for mail om livesendinger
  300284/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vardevej 193, 7100 Vejle.pdf
  303214/20
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Alsgade 71, Sønderborg.pdf
  303085/20
 • Til Borger: Fremsendelse af rapport Storebæltsvej 10
  297389/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302485/20
 • Til Kommunen, V2-afgørelse med bilag, vedr. vejareal på Humlehøjvej, Sønderborg.pdf
  303375/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302527/20
 • Til borger - svar på henvendelse
  303822/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om V1-varsling, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  302484/20
 • Til borger, V1-høring, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  303218/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302525/20
 • Til Borger: Efternuancering-høring, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304236/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Boligerklæring, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304239/20
 • Fremsendelse af leverandørens besvarelse af spørgeskemaet
  297400/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Vardevej 193, Trædballehusvej 3, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  303179/20
 • Til borger - svar på henvendelse
  303893/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Forespørgsel solcellser 2
  303859/20
 • SurveyXact - OPTO.pdf
  297402/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302487/20
 • Til Borger, Kortbilag, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302486/20
 • Til borger: Kvittering for oplysning om deponering
  302420/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  303211/20
 • Til Penta Advokater: Svar vedr Nørregade 5, 1, 3, 2-4 og Vestergade 28, 30, 6800 Varde, Varde Kommune, matr. nr. 21, 19, 20a, 22, 29 og 30a Varde Bygrunde
  304189/20
 • Til borger: Orientering om rapport, Irisvej 13
  346692/20
 • Til borger: Orientering om rapport, Anemonevej 10
  346699/20
 • Til borger: Orientering om rapport, Irisvej 11
  346679/20
 • Til borger: Orientering om rapport, Anemonevej 12
  346705/20
 • Til borger: Orientering-2 om rapport, Irisvej 13
  346734/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til efternuancering, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  353557/20
 • til/fra rådgiver, råstof, analyse af transportstrømme, projekt
  332008/20
 • Dagsorden Styregruppe Interreg 6A
  306002/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr 1-års-undersøgelse - bolig, Nr Hostrupvej 15, Rødekro
  307015/20
 • Til DGE: SV - Henvendelse -Kortlægningsmateriale 621-00461
  303670/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-afgørelse, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  301039/20
 • Til Odense Kommune, Påbudsmuligheder, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  302524/20
 • Til Jord-ERFA Fyn: Vedr. næste møde d. 08-09-2020
  302547/20
 • Til borger, V1-høring, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  303216/20
 • Til Borger, Kortbilag, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302526/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til efternuancering, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304238/20
 • Til borger, V1-høring, Vardevej 193, 7100 Vejle.pdf
  303219/20
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  302562/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-kortbilag, afgørelse, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  301046/20
 • Til Vejle Kommune, modtager adresse på V1- varsel af Ågårdvej 67, 7323 Give
  301693/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Efternuancering, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304237/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  303213/20
 • Til Vejen kommune og skat: Kopi af Rapport + V2-kortlægning, Søndermarken 5, 6670 Holsted - Til virksomhed - Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 569 04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted.pdf
  303354/20
 • Til Svendborg Kommune. SV: UDKAST til referat fra Partnerskab Skovmølleværket 020620
  310733/20
 • SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  323876/20

15. juni 2020

Indgående

 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297338/20
 • Fra VSM Contractors: Orientering om kommende høringssvar vedr. Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304546/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297336/20
 • 2.1 Referat af bestyrelsesmødet #60 4 maj 2020.pdf
  300713/20
 • Fra IDK: Dagsorden Bestyrelsesmøde Inspiring Denmark 22. juni kl. 9.00
  300711/20
 • 3.1 Resultater og mål 2019 - 2020.pdf
  300715/20
 • 1 Dagsorden til bestyrelsesmøde 22 juni 2020.pdf
  300712/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297335/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297334/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297329/20
 • Evaluering af energiregnskab- nu med PlanEnergi input
  352319/20
 • Fra DMR: Bilag - §8-ansøgning og undersøgelsesrapport
  304233/20
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport og ansøgning om §8-tilladelse, Rosborg Denmark, A/S, Brændekildevej 43, 5250 Odense
  304232/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Efterbehandling til sø
  341293/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  341292/20
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelse. Tarupvej 27, Årslev. Lok.nr.: 430-81289
  304539/20
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg miljøundersøgelse Tarupvej 27 Årslev
  304540/20
 • Fra rådgiver - vedr. grundejerkontakt
  313519/20
 • Fra rådgiver - vedr. grundejerkontakt
  313437/20
 • Fra Esbjerg Lufthavn, RÅSTOF, Mail med svar på fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  296910/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Omlægning af vandløb
  341291/20
 • Fra Gate21 vedr. møde
  348254/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om mail sendt på BBR.dk til Svendborg kommune, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304229/20
 • Fra Niras, Råstof, Råstofansøgning matr. nr. 53 Egernsund - Omlægning af vandløb
  341290/20
 • Fra Svendborg Kommune. UDKAST til referat fra Partnerskab Skovmølleværket 020620
  310720/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B6.2, maj 2020
  311765/20
 • Fra Varde Kommune: Supp. oplysninger
  311811/20
 • Link til QFDD
  305870/20
 • Råstofplan og solceller.msg
  306174/20
 • Fra borger -: Råstofplan og solceller
  306173/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel i forbindelse med kommende projekt på lok. nr. 410-81082
  304997/20
 • Master ISAE 3000_2019_20 (1).pdf
  297393/20
 • Psykolog - Ændring af adresse
  297706/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  297431/20
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for lok. 607-00483, Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia
  297441/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa.pdf
  297373/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  303066/20
 • Fra projekt: orientering om livesendinger om verdensarven
  300271/20
 • Fra Uddannelsescentret Fredericia: Bekræftelse vedr. booking
  298671/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2028368: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Lokalitetsnr: Skovmølleværk - Sagsnr: 19/1911 - Personreference: tove.svendsen@rsyd.dk - DGUnr.: 164.934" af 04.05.20
  297633/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme
  294696/20
 • Fra Berendsen: Sprit levering
  294884/20
 • Fremsendelse af ISAE 3000 type 2 erklæring fra leverandør
  297392/20
 • Fra borger, Re: Forureningssag Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  295967/20
 • til og fra DMR - tråd om boringsplaceringer - SV_ Klintevej 21, Kerteminde
  294970/20
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for foreløbige redegørelse
  352043/20

Udgående

 • Til Nordicals: FORSP - Undersøgelsesrapport - 515-00022 - Ole Rømersvej 21, Haderslev
  297258/20
 • orientering om status til konsulenter
  348256/20
 • Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  297164/20
 • Til Praksis - Praksis åbnes for tilgang af patienter
  297165/20
 • Sønderborg Kommune - Kommunemeddelelse - Åbning for tilgang af patienter
  297149/20
 • il ansøger, RÅSTOF, svar vedr. udnyttelse af tilladelsen matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  297141/20
 • Til Praksis - Åben for tilgang af patienter
  297150/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. udvalgsmøde matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  297140/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  296714/20
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Nybøl Landevej 16, Broager, lok: 507-3707
  296705/20
 • Acadre 19SP1 opgradering - security scan MSXML 4.0 [Sagsnr.:19/46849]
  296053/20
 • Til borgere: Sendt med DP - Naboorientering - Orientering om afslutning af undersøgelse, Storebæltsvej 10, 5800Nyborg
  306879/20
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  294730/20
 • §8-høringssvar for Skærbæk Havnegade 43D, 7000 Fredericia, matr. 43b, Skærbæk, lok.nr. 607-00054
  294729/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om resultat af undersøgelse på Storebæltsvej 10
  294723/20
 • Til Storebælsvej 10 Nyborg Aps: Orientering om resultat af undersøgelse på Storebæltsvej 10
  294716/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-høring, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  295977/20
 • Til Kjær Knudsen Give, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  295976/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2020
  296606/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia - V2-kortlægning
  296154/20
 • Til LandboGruppen Fyn - FORSP "svar vedr. Høedvej 7, Flemløse, 5683 Haarby"
  296019/20
 • til Borger Orientering om analyseresultater fra undersøgelse ved Risagervej 10, 6740 Bramming - Orientering af analyseresultater fra 2019 ved Risagervej 10.pdf
  296747/20
 • Til Assens Kommune: Kortlægningsvurdering til kommentering, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  297208/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2020
  295190/20
 • til Borger Bilag Orientering om analyseresultater fra undersøgelse ved Risagervej 10, 6740 Bramming - Resultater_rapport_suppl_2018-19.pdf
  296751/20
 • Region Syddanmarks høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  296611/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  294790/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia - en del V2-kortlægges
  296105/20
 • Til Odense Kommune, Svar på mail om §8, Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV
  294744/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV: Lok.nr. 473-00012, §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  295733/20
 • Til NIRAS: Kommentar til notat og ønske om oplæg
  296476/20
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - V1kortlægning
  296577/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  294792/20
 • Til Berendsen: Rykker for levering af sprit
  294713/20
 • Til lægerne: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2020
  295187/20
 • til HOME Svar på henvendelse Sønder Hostrup Bygade 1
  297072/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  296419/20
 • Til grundejer: Kortbilag_areal, der V1-kortlægges, lok. 530-81120
  296436/20
 • Til grundejer: Kortbilag_arealer, der V2-kortlægges, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81108
  294881/20
 • Til Niras: Søndersø projekt - Kommentarer til rapportudkast
  295646/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-kortbilag, høring, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  295978/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for lok. 607-00483, Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia
  297131/20
 • til DMR og grundejer - om forslag til boringsplaceringer - SV_ Klintevej 21, Kerteminde
  294829/20
 • Til virksomhed : Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 569 04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted.pdf
  303174/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  294965/20
 • Til Varde Kommune: Afklarende spørgsmål til dokumentationsrapport
  311803/20
 • Til Varde KOmmune: formuleringsfejl
  311808/20

14. juni 2020

Indgående

 • Fra nabo - partshøringssvar - matr. 14B, 5a, 21D, Sødover By.
  294675/20
 • Tilladelse til midlertidig oplag af jord- og restprodukter på Gammelhavn 16, 7100 Vejle.pdf
  305559/20
 • fra vejle kommune Tilladelse til midlertidig oplag af jord- restprodukter på Gammelhavn 16, 7100 Vejle
  305558/20

12. juni 2020

Indgående

 • Fra rådgiver - endelige tilbud på - Monitering Vejlegårdsvej 2020
  313517/20
 • Fra rådgiver - Endeligt tilbud på monitering Vejlegårdsvej 2020
  313422/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opdateret støjberegning til beboelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  296905/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med opdateret støjberegning til beboelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  296904/20
 • RE: Status Aflevering
  308620/20
 • Fra CLEAN: projektide, GIS-nettet - kortlægning af energipotentialer
  352368/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr.nr. 53 Egernsund - det rørlagte vandløb
  341287/20
 • Fra Assens Kommune Endelig § 8-Tilladelse til ledningsarbejde og etablering af regnvandsbassin, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  304221/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 8-Tilladelse til ledningsarbejde og etablering af regnvandsbassin, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  304222/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  294174/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Ø
  293304/20
 • Fra Kommunen - kontaktoplysninger på pedel - Nørreport 15-17-19, 6200 Aabenraa
  294823/20
 • Fra Odense Kommine: Bilag - Notat vedr. dieselspild Energivej 36, Odense
  356104/20
 • Fra Odense Kommine: Orientering om oprensning af oliespild på Energivej 36, 5260 Odense S
  356103/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Diskussion om flere undersøgelser v. § 8-sag, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  292689/20
 • SV: PRO-epilepsi
  292691/20
 • Referat fra tovholdergruppemødet d. 9. juni
  293057/20
 • Fra Orbicon: endelig rapport Irisvej/Anemonevej
  294300/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. Kanalbyen, ansøgning om § 8 tilladelse - kommentarer
  294179/20
 • fra fredericia kommune : Vedr. oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering, Gl. Færgevej 61
  293253/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Ø
  293305/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24,
  296408/20
 • Udfyldt opdateret habilitetserklæring til Det Regionale Lægemiddelråd
  294733/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24
  296414/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Ø.pdf
  293291/20
 • Fra Shell: Moniteringsnotat 2- Resultat af grundvandsmonitering ca. 6 mdr. efter etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  293054/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24
  296395/20
 • Fra Landbogruppen Fyn - FORSP "henv, Høedvej 7, Flemløse, 5683 Haarby"
  295994/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  296591/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24
  296390/20
 • VS: Fysioterapi, vikar,
  296787/20
 • Fwd: brev til orientering
  303660/20
 • Fra borger: Oplysning om deponering af pesticisemballage
  302381/20
 • fra Reg.Sjælland til MST DPC_punktkilde eller fladekilde_maj 2020.pdf
  351951/20
 • Fra ALS: Faktura nr. 301492 og 300080
  349390/20
 • Fra Fredericia Kommune: Slagge anmeldelse
  347678/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  306988/20
 • SV: BIDRAG fra tovholdergruppen ifm pkt 6. RKKP-bestyrelsen: dagsorden til møde den 18.6.20 kl. 9.00
  305954/20
 • Fra Varde Kommune: Dokumentationsrapport
  311793/20
 • Fra Odense Kommune: Svar fra COWI på spørgsmål vedr. tunnelering, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  314100/20

Udgående

 • Til kommune: ændring af tidsplanen-udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  294370/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  294180/20
 • Til EDC: FORSP - Jordforurening - Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  294119/20
 • Til Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr.nr. 53 Egernsund - det rørlagte vandløb
  341285/20
 • Til NCC: Notat fra mødet den 10 juni om ulovlig deponeret jord i Rolighed Grusgrav
  294298/20
 • Til mødedeltagere RÅSTOF Notat fra mødet den 10 juni om ulovlig deponeret jord i Rolighed Grusgrav
  365082/20
 • til fredericia kommune: Vedr. oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering, Gl. Færgevej 61
  293257/20
 • Til Sønderborg Kommune: Spm vedr ansøgning om jordtilførsel på 187 Dynt, Broager
  293202/20
 • Til Kolding Kommune, Ved. oplæg til supplerende undersøgelser, Gl. Ålbovej 2, Sdr. Stenderup.
  293037/20
 • Til Odense Kommune, Kortlægningsvurdering afgøres snarest, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  294895/20
 • Til borger: Resultater fra undersøgelser på Skovvej 22, Espe
  292869/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandør
  293765/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse for en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  294871/20
 • Til Kolding Kommune: §8-høringssvar for Vejlevej 335, 6000 Kolding, matr. nr. 2bn, Bramdrup By, Nr. Bramdrup, lok.nr. 621-00194
  292940/20
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Perlegade 54, Sønderborg.pdf
  294378/20
 • Til B. S. Ejendomme ApS, V1-høring med bilag, Elvirasvej 8, 7100 Vejle
  293555/20
 • Kvittering for modtagelse af svarene og meddelelse om, at leverandøren ikke vil blive kontaktet yderligere
  293929/20
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme
  293872/20
 • Svar vedr. politisk styregruppe til Nyborg Kommune
  294069/20
 • SLETTES!!! Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartsvej 256, 500 Odense V
  293770/20

11. juni 2020

Indgående

 • VS: 2019-016531-47 - Uraniavej -status på forureningsundersøgelsen V1-kortlagt område.
  293192/20
 • RE: Status Aflevering
  308621/20
 • Fra Niras, Råstof, VS: Råstofansøgning matr.nr. 53 Egernsund - det rørlagte vandløb
  341279/20
 • Fra Steen Kaalby, Råstof, Grusindvinding ved Fårup Sø
  341276/20
 • vf3 - Lokalitets nr. 630-82473 - Gartneriet Udsigten, Bredballe
  294670/20
 • Fra Assens Kommune: svar på henv. afgravning på Fåborgvej 4, Assens, lok. 420-81032
  290797/20
 • Fra Gate21: Meddelelse om ejerskab
  348245/20
 • Fra Kolding Kommune, vedr. spørgsmål omkring §8 på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  293023/20
 • Fra Kolding Kommune, Kopi af mail til DMR vedr. §8, Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  293020/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Bilag - Registreringsmeddelelse.pdf.pdf
  290857/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Registreringsmeddelelse_arealoverførsel fra Kolding til Vejle Kommune_pr_1-1-2021
  290856/20
 • Fra Odense Kommune, Anmodning om vurdering af kortlægning, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  294887/20
 • Planenergi: supplerende oplysninger
  348080/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr.nr. 53 Egernsund - det rørlagte vandløb
  341273/20
 • Fra Planenergi: tilbagemelding på spørgsmål
  348068/20
 • FRA SWECO: RIT 3.6
  294735/20
 • Fra Energinet RÅSTOF Partshøringssvar af udkast til screeningsafgørelse Møsvrå Eltang i Kolding Kommune
  349639/20
 • Fra Danbolig - henvendelse om jordforurening - Dyrehavegårdsvej 13, st., 6000 Kolding
  289767/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Forlængelse af tidsfrist for afslutning af midlertidig oplagsplads, Endrup Station
  294768/20
 • Fra GEUS: Svar vedr. dinoflagellatanalyser
  304282/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm vedr boligejendom og oplysningspligt, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  303691/20
 • Fra NIRAS: Storebæltsvej 10, Nyborg - rapport
  294710/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - om status for vilkårsopfyldelse - §8 tilladelse 2015 - Ibjergvej 5, 5792 Årslev
  295012/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Tilbagemelding fra Region Syd vedr varetagelse af TB jf specialeplanen
  293692/20
 • Fra Niras: Rapport VU endelig udg, 439-00041 Rynkeby Bygade 19_rapport.pdf
  293480/20
 • PRO-epilepsi
  292884/20
 • VS: Fysioterapi, vikar,
  296790/20
 • SV: Reduceret hjerterehabiliteringspakke mellem Vejle Kommune og SGH Lillebælt
  293083/20
 • TOP5Budget-Haushalt2021-2022.pdf
  290651/20
 • FRa Rambøll: Tidsplan, Rolighed Grusgrav
  289538/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer vedr. Kanalhusene, Byggefelt 13 og 14, bemærkninger til undersøgelsesoplæg
  291103/20
 • Fra Rambøll: Analyseresultater fra forklassificering udført af Rambøll, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  291271/20
 • Hygiejneregler.pdf
  290697/20
 • 19.06.2020Dagsorden-Tagesordnung.pdf
  290631/20
 • 630-82403, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  290420/20
 • Fra Læge - Anmodning om automatisk lukkegrænse
  293630/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  292949/20
 • Fra COWI: Rapport i udkast - prøvepuumpning
  291756/20
 • Hogan Assessments SOC2 2019 PUBLIC with DESCRIPTION.pdf
  293927/20
 • TOP7Svar-AntwortMinisterAlbrecht27.12.2019.pdf
  290656/20
 • fra Middelfart kommune : 2019-016531-47 - Uraniavej -status på forureningsundersøgelsen V1-kortlagt område.
  293193/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: Nymarksvej 41, Fredericia - §8 ansøgning
  291727/20
 • Svar på opfølgende spørgsmål til leverandøren
  293926/20
 • Alle regioner nu har sat navn på deres ene plads i PRO-styregruppen
  292705/20
 • VS: Dagsorden for møde i KKF-arbejdsgruppen for brystkræft den 18. juni
  292881/20
 • Fra Rambøll: Ny tidsplan afrapportering
  291748/20
 • TOP7ForslagVorschlagSimoneLange.pdf
  290685/20
 • Fra SUEZ: efterlyser endelig analyserapport
  349411/20
 • Fra COWI: analyseresultater i excel
  349414/20
 • Fra COWI: Analyseresultater til SUEZ
  349395/20
 • Fra Franck geoteknik: Kontrolrapport, GeoGis, Antilopevej 5, Vejle GeoGIS
  341001/20
 • vedr. regionens data fra EVA
  327029/20
 • Fra region Midt Handleplan for osteoporose - afdækning af indsatser
  305746/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B108, maj 2020
  311750/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B6.1, maj 2020
  311754/20
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast: tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til opførelse af boliger på V2 kortlagt ejendom
  310512/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B102, maj 2020 Syddanmark
  311759/20
 • Juridisk vurdering MDR/IVDR
  322677/20

Udgående

 • Til Ejendomsmægler Asger Olsen A/S: Forespørgsel vedr. jordforurening, Vejlevej 50, 7300 Jelling
  291597/20
 • Til kommune: Brændevej 2, Tønder, TO_varsling om udvidelse af undersøgelse, nabo mod N
  294366/20
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Storegade 1, 6310 Broager, lok: 507-05702
  291232/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2
  291239/20
 • Til Assens Kommune: Afklarende spørgsmål vedr. dokumentation af afgravning, Fåborgvej 4, Assens, lok. 420-81032
  291060/20
 • [Sagsnr.:20/19378]
  290972/20
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Screeningsafgørelse Møsvrå Eltang
  349646/20
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup,.pdf
  290414/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Område udgår af kortlægning, Industrivej 31, 6740 Bramming
  290330/20
 • Til Borger, Afgørelse - område udgår af kortlægning, Industrivej 31, 6740 Bramming.pdf
  290332/20
 • Til Borger, V1-afgørelsesbrev af 18-05-2009, Industrivej 31, 6740 Bramming.pdf
  290333/20
 • Til Borger, Kortbilag, Industrivej 31, 6740 Bramming.pdf
  290331/20
 • Til Orbicon: SVAR Udbudsmateriale på Irisvej 11 i Vejen
  294299/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Ndr. Ringvej 1 - §8-tilladelse - status dokumentationsrapport
  290256/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. status for afslutning af § 8 sag, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328
  290095/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. status for slagge sager på Ribevej 13a, 6683 Føvling, 575-81238
  289942/20
 • Til leverandøren: Accessibilityfixer beskrivelse efterspørges
  290009/20
 • Til Aabenraa Kommune, §8-høringssvar, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289847/20
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om jordforurening - Dyrehavegårdsvej 13, st., 6000 Kolding
  289725/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Hjerting landevej 26, 561-81098
  289628/20
 • Høringssvar godkendt i RR.pdf
  289652/20
 • Kvittering for indsendt høringssvar til den afsluttende høring for VVM-undersøgelse - Ny Midtjysk motorvej fra Give til Haderslev
  289651/20
 • Løsblade - engelsk og tysk
  289854/20
 • Lægevagt+112 A4 løsblad_GB.pdf
  289856/20
 • Lægevagt+112 A4 løsblad_DE.pdf
  289855/20
 • Til Tønder Kommune: Vedr. Astrupvej 60, 6780 Skærbæk - Afslutning af udlægning af slagge fra 2018
  289214/20
 • Vedr. indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter i en del af Odense Kommune
  289232/20
 • Odense sogne.pdf
  289239/20
 • Odense Kort.pdf
  289238/20
 • Tidsplan, pulje 26 - Odense.pdf
  289236/20
 • Til Odense Kommune, Orienteringsbrev, Pulje 26.pdf
  289234/20
 • Til Sønderborg Kommune: Genanmodning - resultater af jordprøver
  289129/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  289036/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  289035/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  289038/20
 • Til Henning Have A/S - Ingen klager ifm. ændringen af vilkår for efterbehandling - matr.nr. 4i og 4m Gejsing
  288951/20
 • UDKAST screeningsafg_sam.pdf
  288908/20
 • Følgebrev - Høring over udkast til screeningsafgørelse Vellinge.pdf
  288907/20
 • høring vedr. udkast til screeningsafgørelse matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  288906/20
 • Til DK Råstof - Ingen klager ifm. tilladelsen til råstofindvinding - matr.nr. 3a og 3b Høllund By, Ødsted og 10o Jerlev By, Jerlev
  288868/20
 • Følgebrev - Høring over udkast til screeningsafgørelse Vellinge.pdf
  288934/20
 • Til Varde kommune - til orientering ændret indsats, Glarmestervej 8, 6800 Varde
  290523/20
 • Til Ejendomsselskaet Tømrervej 11BV- ændret indsats, Tømrervej 11B, 6800 Varde.pdf
  291100/20
 • til borger_nabo_N: orientering om udvidelse mod N
  294364/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hindskovvej 1, 7323 Give.pdf
  289687/20
 • Til Ingeniørerne: Retningslinjer for luftprøvetagninger
  290416/20
 • Til Borger: Orientering igangsætning i uge 34
  289755/20
 • Til Varde kommune - til orientering, ændret indsats, Tømrervej 11, 11A og 11B, 6800 Varde
  291148/20
 • Til B.J. Ejendomme ApS-bilag til ændret indsats, Tømrervej 11A, 6800 Varde.pdf
  291088/20
 • til grundejer og rådgiver - Baggrund for regionens kortlægning af Klintevej 21A
  291586/20
 • Til parter: høring vedr UDKAST screeningsafg_sam.pdf
  288930/20
 • Til Ejendomsselskabet Tømrervej 11 BV, 6800 Varde - Bilag til ændret indsats.pdf
  291113/20
 • Til Unicon A_S-Afgørelse om ændret indsats, Glarmestervej 8, 6800 Varde.pdf
  290502/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Tømrervej 11, 11A og 11B, 6800 Varde.pdf
  291135/20
 • Til B.J. Ejendomme - ændret indsats, Tømrervej 11A, 6800 Varde.pdf
  291076/20
 • Til Unicon A-S - Bilag til ændret indsats, Glarmestervej 8, 6800 Varde.pdf
  290513/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - kvittering, sagsbehandler - SV: Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  290326/20
 • Til Unicon A_S-V1-kortbilag, Glarmestervej 8, 6800 Varde.pdf
  290508/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats-brev 2010, Tømrervej 11, 6800 Varde.pdf
  291068/20
 • Til Odense Kommune, Orienteringsbrev, Pulje 26.pdf
  289180/20
 • Til Kulturaftale: Høringssvar
  291413/20
 • Til borger - ændret indsats, Tømrervej 11, 6800 Varde.pdf
  291062/20
 • til Borger Rapport med angivelse områder med påvist forurening 480-81046, Vognmand, Rugårdsvej 720, 5462 Morud
  291574/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  289676/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  289672/20
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om af slutning af §41 påbud, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg, 561-81143
  289703/20
 • Til Kolding Kommune, Varsling af V2-kortlægning, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  289034/20
 • Til Aabenraa VVS gennemgang og udbedring på Gothersgade 47 og 45 (og 49) i Fredericia
  295833/20

10. juni 2020

Indgående

 • Fra konsulenter: supplerende spørgsmål
  348064/20
 • Fra Kolding Kommune, Ok, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  295192/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8 tilladelse til bygningsændringer, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289300/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag: Opførelse af bebyggelse, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289301/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag til §8-ansøgning, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289302/20
 • Fra Abenraa Kommune, Mail med §8-ansøgning, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289299/20
 • Fra Rambøll, Notat om oprensning af opfyld i mergelgrav, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse
  340636/20
 • Fra Odense Kommune, Orientering om oprensning, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse
  340633/20
 • Fra Orbicon: SPM om Udbudsmateriale på Irisvej 11 i Vejen
  294296/20
 • VS: Ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding, Kliplev Grusgrav
  287137/20
 • ATT00001.htm
  287139/20
 • Ansøgning_samlet.pdf
  287138/20
 • Fra AMS, Notat om oprensning, Industrivej 31, 6740 Bramming
  289537/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat om oprensning, Industrivej 31, 6740 Bramming
  289536/20
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  286652/20
 • Fra Kolding Kommune, Forespørgsel om § 8 pligt v. asfaltering af areal, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286881/20
 • Fra Kolding Kommune, Forespørgsel om §8-pligt t. etablering af overdække, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286871/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Tilsynsrapport Strandholmen 12, 5642 Millinge
  292704/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på påbudssag om jordforurening, Strandholmen 12, 5642 Millinge
  292703/20
 • SV: Endnu et juraspørgsmål omkring PRO
  292907/20
 • Information forud for arbejdsgruppemøde om Seponeringslisten
  294309/20
 • SV: BIDRAG fra tovholdergruppen ifm pkt 6. RKKP-bestyrelsen: dagsorden til møde den 18.6.20 kl. 9.00
  292930/20
 • SV: Endnu et juraspørgsmål omkring PRO
  289391/20
 • til og fra rådgiver DMR - om prøveplacering Klintevej 21, Kerteminde
  288800/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Kanalhusene, Byggefelt 14 og 15
  289694/20
 • Fra MST: Spørgsmål til jordforureningssag, platformatspild ved T33 (MST Id nr.: 1245976)
  289477/20
 • Fra Danren: Vedr. rengøringsfrekvens Covid19
  289399/20
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt
  286199/20
 • Fra DMR: Tilbagemelding kommentarer
  287566/20
 • Fra Uddannelsescenret Fredericia: Bekræftelse vedr. booking
  287718/20
 • Leverandør bekræfter systemlandskab
  286837/20
 • Fra niras: GeoGIS rapporter, 410-81416 Middelfartvej 287, Brenderup Fyn
  286115/20
 • Fra Sundhedstyrelsen: Opfølgning på specialeplan: Dialog vedr. den hæmatologiske udefunktion på Aabenraa Sygehus - datoforslag
  287189/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, platformatspild ved T33 (MST Id nr.: 1245631)
  288419/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - §8-ansøgning Vejlevej 355
  286228/20
 • Høring: Opdatering af anbefalinger for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes. Den Nationale Rekommandationsliste. Sundhedsstyrelsen
  286178/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  286902/20
 • Fra NIRAS: Notat - Geoprobeundersøgelse
  285969/20
 • Fra Naturstyrelsen - høringssvar - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  288880/20
 • Fra Kommune - generel Forespørgsel om solcelleanlæg
  285897/20
 • Fra Danren: Tidsforbrug CoVid rengøring
  285815/20
 • Orientering fra Danske Fod
  295021/20
 • SV: OPFØLGNING på RSI-møde den 29. maj + BESTILLING til MDR-gruppen på materiale inden 29, juni 2020
  292904/20
 • Fra borger, kvittering for svar vedr. Perlegade 80, Sønderborg
  293517/20
 • Brev fra borger
  296405/20
 • Brev til flere myndigheder
  296389/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering til grundejer, forurening anses for oprenset, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  331189/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  303888/20
 • Fra Vadehavsforum: Dokumenter om Vadehavsforum
  314868/20

Udgående

 • Fra Formpipe: RSD opretter sag i ihlp
  288956/20
 • Til Rambøll: kommentar til raporten
  294348/20
 • VS: Vedr opdatering af PROD
  288114/20
 • VS: Betaling for teleskoplæsser til løft af tung patient
  345438/20
 • Til LB Dental: Afregning af elforbrug Vestergade 8b i Faaborg
  287247/20
 • Til Kolding Kommune, Bekræftelse af §8-pligt v. etablering af overdække, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286895/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering, kopi af afgørelse, 450-81002
  286711/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar på spørgsmål til ønsker til ændret ansøgning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  286669/20
 • Til Kolding Kommune, Bekræftelse af § 8 pligt v. asfaltering af areal, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286887/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313421/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313516/20
 • Til Vejle Kommune og Vejle Spildevand: Orientering om fund af klorerede opløsningsmidler i hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  286306/20
 • SV: Audit på databehandleraftale for WISC-V og WPPSI-IV - Region Syddanmark
  311369/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  286624/20
 • Fra Landbogruppen Fyn: Forespørgsel på Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  286814/20
 • Til Kolding kommune SV: §8 ansøgning, miljørapport Vejlevej 355, Kolding
  286232/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering sendes V1-kortlægning i høring på Rismarksvej 52, 5200 Odense V, matr. 2d Bolbro Odense Jorder
  287154/20
 • Til DMR: Accept af bemanding
  287580/20
 • Til kommune- svar på generel forespørgsel
  285903/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  286623/20
 • Til borger, svar på spørgsmål vedr. målinger på Perlegade 80, Sønderborg
  288406/20
 • Til JANSSON EJENDOMME AS, V1-høring med bilag, Dianavej 11, 7100 Vejle
  285861/20
 • Til VORES ELNET A/S: Afgørelse - jeres grund vurderes ikke at være forurenet, 450-81002.pdf
  286684/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering sendes V1-kortlægning i høring på Rismarksvej 52, 5200 Odense V, matr. 2d Bolbro Odense Jorder
  287135/20
 • Til Lanbogruppen Fyn: Svar på forespørgsel, Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  286820/20
 • Solcelleanlæg matr.nr. 18a Barløse Skovvangsvej 37.msg
  285906/20
 • Til Assens Kommune: Regionens svar vedr. spørgsmål om § 8-pligt, etablering af cykelsti, Erholmvej 16, 5560 Aarup
  287653/20
 • Til alle ejere, Mail om udskydelse af Region Syddanmarks vandprøvetagning
  288353/20
 • Til borger, V1-høring, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  286625/20
 • Til Danren: Vedr. Corona rengøring
  287766/20
 • Til COWI, råstof, analyse af råstofstrømme
  289252/20
 • Til Danske Bank: Vedr. Garanti nr. 70G0694494 - accept af garantiens frigivelse
  295868/20
 • Til Danske Bank. Vedr. Garanti nr. 70G0694494 - accept af garantiens frigivelse
  295855/20
 • Til Danske Bank: Vedr. Garanti nr. 70G0694494 - accept af garantiens frigivelse
  295846/20
 • Til ALS: Faktura nr. 301492 og 300080
  349380/20

9. juni 2020

Indgående

 • Fra kommunen RÅSTOF Høringssvar Kolding Kommune - Partshøring af udkast til screeningsafgørelse Møsvrå Eltang
  349621/20
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål til § 8 høringssvar til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  291895/20
 • Fra Nordfyns Kommune, Mail omkring afslutning af sag, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  290282/20
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-Tilladelse til boligbyggeri på Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  291888/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til ændret anvendelse af Vestergade 29a Vissenbjerg
  291889/20
 • SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  285194/20
 • Fra Højvang Laboratorier: Ekstra kig på karakter af analyserede kulbrinter i prøver med højt organisk indhold.
  285129/20
 • Fra DMR: Bilag - Lokalplan 2.2-10
  285111/20
 • Fra DMR: Lokalplan for området, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  285109/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Orientering om stjernehøring i kommunen matr.nr. 267 (nordlige del) Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  284997/20
 • MYNHØR Myndighedshøring med bilag.pdf
  284999/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kvitteringsmail matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  284930/20
 • Fra DMR: Pulje 10 Libavej 1 - fase 4 - B101 acrolab samt surferplots -forløbige res.
  369674/20
 • Fra DMR: Libavej 1 - resultater fase 4 - B115-B117
  369675/20
 • 2020-2021 Drejebog for Projekt Anvendt naturvidenskab for de 14.docx
  296006/20
 • budget 2020 - 2021.docx
  296005/20
 • Revideret budget og aktivitetsoversigt, anvendt naturvidenskab
  296004/20
 • Fra Judica, Råstof, VS: Grusgrav ved Nr. Hostrup
  341260/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Orientering om stjernehøring i kommunen matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284699/20
 • ?? Webinar om hjælpeteknologi
  290404/20
 • FRA KB: BiD releaseplan opdateret
  285553/20
 • Fra Borger, Råstof, Re: Grusgrav ved Nr. Hostrup
  341257/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kvittering for modtaget mail matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284350/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Grusgrav ved Nr. Hostrup
  341243/20
 • RE: Opdatering af Master-RIT til 3.5.1
  284779/20
 • RE: Opdatering af Master-RIT til 3.5.1
  284240/20
 • Alternativ Workshop ultimo juni?
  284123/20
 • Fra Svendborg kommune, Vedr. slaggeudlægning, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314096/20
 • Fra DMR: Statusopdatering på oprensning og forventet afrapportering, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  283142/20
 • Fra Svendborg Kommune: Forespørgsel om plan ift. kortlægning og nuancering, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  283115/20
 • Fra Skatteankestyrelsen: "HENV.:Telefonhenvendelse - 515­-00408"
  284560/20
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  284900/20
 • Ændring i Fysioterapi praksis siden sidst - 23/6-20.
  285314/20
 • Fra projekt: vedr. udfyldelse af RSDs budgetskema
  285016/20
 • Fra FM: Forureningsundersøgelse, Haderslev Vesterskov
  285347/20
 • Psykolog - oversigt og kliniklokale
  283212/20
 • Fra borger: Foto med indtegning af brønd på Rostrupvej 52, 5485 Skanby
  285453/20
 • Fra borger: "HENV.: Telefonhenvendelse: Rostrupvej 52, 5485 Skamby"
  284739/20
 • LYNHØRING - COVID-19: Samlede retningslinjer for øget aktivitet i sundhedsvæsenet - svarfrist torsdag d. 11/6 kl. 9
  285055/20
 • Spørgsmål/svar leverandør - databehandleraftale ml. RSD og P2L
  283759/20
 • Fra Landsarkivet: Scannet materiale
  282860/20
 • Psykolog - Telefonnummer til ydernummer
  285013/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-tilladelse til nedr. af bygn., Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  285841/20
 • VS: Mulighed for præsentation af PRO-kompetencer for regionerne
  285742/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8 - Jordforurening
  290822/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med §8-tilladelse, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  285795/20
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  285798/20
 • Fra Danren: Timepris Corona rengøring
  285729/20
 • Fra Kolding Kommune: mail med Udkast til kommentering - §8 tilladelse - Vejlevej 355, 6000 Kolding
  286217/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-tilladelse til nedr. af bygn., Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  285840/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssager efter overløb af COC i forbindelse med kraftig nedbør i juni og juli 2019 (MST Id nr.: 1237515)
  287784/20
 • Fra COWI, råstof, Analyse af råstofstrømme
  289229/20
 • SV: OPFØLGNING på RSI-møde den 29. maj + BESTILLING til MDR-gruppen på materiale inden 29, juni 2020
  292956/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8 - Jordforurening
  290838/20
 • Fra Cowi: Undersøgelser inkl. boreprofil B20
  295161/20
 • Fra SUM - Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  296602/20
 • Reduceret hjerterehabiliteringspakke mellem Vejle Kommune og SGH Lillebælt
  292947/20
 • Fra UD: egenbetaling er modtaget
  294353/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  296589/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  296595/20
 • Psykolog - Grundtegning klinik ydernummer
  283214/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus udført forår 2020
  284825/20
 • Fra NIRAS: Budget for hele 2020
  285057/20
 • il mødets deltagere - afbud fra kommunal deltager tll møde den 10-06-2020, kl. 13-14 om samarbejde mellem Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og SydKIP
  283650/20
 • Fra borger: "HENV.: Foresp. vedr. ejendommen Pilevej 27, 5200 Odense V."Undersøgelse af jordforurening
  283736/20
 • Fra Nordfyns Kommune, Vedr, afslutning af sag, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  284698/20
 • Ændring i fysioterapi praksis - SU møde den 23/6-20.
  285264/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, vores vedhæftning sendt med vedhæftet cc til os i fbm stjernehøring i kommunen
  284700/20
 • Mail fra Lise Lotte Rasmussen
  356911/20
 • Fra Cowi til RSD: Kærgård Eksport af jord - Analysebilag til ansøgning Miljøstyrelsen. - Jord forundersøgelse grube 1 og 4.xlsx
  304057/20
 • Fra Cowi til RSD: Kærgård Eksport af jord - Analysebilag til ansøgning Miljøstyrelsen.
  304056/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af indeklimamåling - stueplan
  304455/20

Udgående

 • Til Assens Kommune: Orientering om forsinket svar til spørgsmål til § 8 høringssvar til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  291897/20
 • Fra Formpipe: MSXML 4.0 problemstillingen udskyder opgradering
  288957/20
 • Til Esbjerg Kommunek, Fremsendelse af kortlægningsafgørelse, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  285368/20
 • Til Danmarks Naturfredningsforening - Svar på henvendelse vedr. tilladelse til råstofindvinding – matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev, 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  285422/20
 • Til grundejer - Påmindelse om egenbetaling for oprydning efter værditabsordningen
  285234/20
 • Til Nyborg Kommune: Forespørgsel om notat fra NFS om regnvandsledninger/dræn, Storebæltsvej 10 mfl, 5800 Nyborg
  369521/20
 • SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  285011/20
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, orientering om myndighedshøring matr.nr. 267 (nordlige del) Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  284901/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringsbrev matr.nr. 267 (nordlige del) Østerende-Ballum, Ballum
  284897/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, MYNHØR Myndighedshøring matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  284896/20
 • Til Judica, Råstof, SV: Grusgrav ved Nr. Hostrup
  341270/20
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, Orientering om udsendt myndighedshøring matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284347/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284333/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøringsbrev matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  284334/20
 • Til Judica, Råstof, Grusgrav ved Nr. Hostrup
  341237/20
 • Til Niras, Råstof, Nr. Hostrup
  341233/20
 • Til SKAT og Sønderborg Kommune: Kopi af V2 afgørelse, Storegade 50, Nordborg
  283159/20
 • Til Svendborg Kommune: Svar på plan ift. kortlægning og nuancering, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  283137/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag - V2-afgørelse
  283098/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  283097/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag - Kortbilag
  283099/20
 • Til DMR: Status på oprensning?, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  282998/20
 • Til Circle K - V1kortbilag , Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  283905/20
 • til rådgiver DMR - SVAR: Kortlægningsmateriale matr. 927x, 449-00022, område 15, Nyborg Bygrunde
  284707/20
 • til Odense Kommune - erindring - porelufts-dokumentation §8-sag; matr. 537h, tidl. del af stor-537a VS: Toldbodhuse (boligkarré 2-5)
  283793/20
 • Til borger: "SVAR: Vedr. ejendommen Rostrupvej 52, 5485 Skamby"
  285448/20
 • Til Borger: Varsel om Videregående undersøgelse
  283399/20
 • Bilag til rådgiver DMR - 2000 und Carl Bro 449-00022, matr. 927x mfl., s1-14,23-29.pdf
  284728/20
 • Til vognmand Peter Christensen & sønner - bilag til ændret indsats, V1-afgørelse 2012, Skodsbølvej 90).pdf
  285052/20
 • Til Ourdoor: Svar på forespørgsel
  282816/20
 • Til Skatteankestyrelsen: "SVAR: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev og kortbilag for lok. 515-00408"
  284717/20
 • Til Circle K - Ændret indsats, Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  283887/20
 • Til PFA Kollegier ApS: V2-høring, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  283466/20
 • Til Circle K - Ændret indsats, Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  284002/20
 • Til Skatteankestyrelsen: "SVAR: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev og kortbilag for lok. 515-00408"
  284697/20
 • Til borger, Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: Kopi af boligerklæring/ nuancering, Skovglimt 47, Sønderborg
  284862/20
 • til Nyborg Kommune - Erindrer om status for §8- og §19-tilladelser, Kirkegyden_8_i_Aunslev
  283129/20
 • Til Borger: Svar på Telefonbesked vedr. Sdr. Landevej 17
  285253/20
 • Til vognmand Peter Christensen & Sønner - ændret indsats, Skodsbølvej 86, 6310 Broager.pdf
  285036/20
 • Til Circle K - bilag til ændret indsats, afgørelsesbrev 2016, Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  283931/20
 • Til borger: "HENV.: Vedr. svar på henvendelse til olietank på ejendommen Pilevej 27, 5200 Odense V"
  284404/20
 • Rykker for besvarelse af opfølgende spørgsmål
  284041/20
 • Til vognmand Peter Christensen & Sønner, bilag til ændret indsats, kortbilag, Skodsbølvej 86, 6310 Broager.pdf
  285043/20
 • Til Vævergyden ApS: Afgørelse - jeres ejendom er forurenet, Storegade 50, Nordborg
  283119/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsat, matr. nr. 226 og 271 Skodsbøl, Broager, Skodsbølvej 86, 6310 Broager
  285060/20
 • Bilag til rådgiver DMR - kortlægningsbrev fra 13-03-2002, flertal af områder, samt revurderingsbrev fra 2008.pdf
  284718/20
 • Bilag til rådgiver DMR - Kortlægning suppl. fra 13-03-2002, område 3-5,7 - 449-00022.pdf
  284713/20
 • Til Aabenrra kommune - til orientering, ændret indsats, nu ingen indsats, Industrivej 20, 6330 Padborg
  283969/20
 • Til RSD: svar på HENV, Soc, køb af grund, Nymarksvej / Merkurvænget 2, Fredericia
  283205/20
 • Til PFA Kollegier ApS: Bilag, V2-kortlægning m. kort, udkast, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  283475/20
 • til Odense Kommune - erindring: slutdokumentation §8-tilladelse, matr. 537k, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  283560/20
 • Til Borger: Varsel videregående undersøgelse
  283376/20
 • Til Danren; Vedr. pris på ekstra rengøring
  285123/20
 • Til borger, vedr. stevneskovvej 39D, Svendborg
  286525/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39C, Svendborg
  286522/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39F, Svendborg
  286608/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39E, Svendborg
  286577/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39A, Svendborg
  286489/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39B, Svendborg
  286506/20
 • Til GEUS: Dinoflagellatanalyser
  304278/20

8. juni 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med det meste ansøgningsmateriale inkl. vedhæftninger, matr.nr. 12i Veerst By, Veerat
  283181/20
 • RE: RIT 3.5.1 v1
  282725/20
 • RE: RIT 3.5.1 v1
  282723/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail vedhæftet underskrift på screeningspapir matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  283051/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, underskrift matr.nr. 12i Veerst By, Veerst.pdf
  283052/20
 • Opdatering af Master-RIT til 3.5.1
  282722/20
 • Fra MST - Høring af udkast til vejledende grænseværdier for badevand (MST Id nr.: 1230120)
  322867/20
 • SV: Opdatering - pris
  282945/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende resultater, Elmegade 11, Bramming
  281296/20
 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Høring af beskrivelse af statistik over forbruget af antipsykotika hos borgere med demens
  281714/20
 • Fra Kolding Kommune, Bemærkninger til notat, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283024/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af oprensningsrapport, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  283019/20
 • FRA RM: RIT 3.5.1 v1
  282727/20
 • Fra Novartis Healthcare: Hvor findes økonomi rapporter?
  280499/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Ikke modtaget rapport, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  282999/20
 • Fra Rambøll: VTO Møllegade 44, Sønderborg
  280050/20
 • Fra borger: Udtagelse af dokumentationsprøver, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  283008/20
 • Fra borger: Bilag - Dokumentationsrapport - Nannasvej 1 Ringe
  283009/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. afgravning på Fåborgvej 4, Assens, lok. 420-81032
  290833/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_miljø (1).pdf
  290828/20
 • Fra Fredericia kommune: udkast til § 8 tilladelse Skærbæk Havnegade 43D, 7000 Fredericia
  293240/20
 • Fra DR: Klage over besvarelse af aktindsigt
  294294/20
 • Dagsorden for andet møde i arbejdsgruppen for Seponeringslisten
  294377/20
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. aktindsigt
  282908/20
 • Fra Outdoor: Levering og ny model
  282813/20
 • Fra RSD: HENV vedr. forurening, Soc, køb af grund, Nymarksvej / Merkurvænget 2, Fredericia
  283201/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Efterbehandlingsplan matr.nr. 12i Veerst By, Veerst.pdf
  283068/20
 • Fra projekt: status vedr. projektforskydninger pga. corona
  285082/20
 • Fra borger, spm. vedr målinger på Perlegade 80, Sønderborg
  288389/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tinglysning matr.nr. 12i Veerst By, Veerst.pdf
  283064/20
 • Fra Fredericia Kommune (Rambøll): Kanalbyen, ansøgning om § 8 tilladelse - kommentarer
  285887/20
 • Fra Borger: Dokumentation for oprensning på tangevej 15 jeppe jeppesen
  285896/20
 • Uanbringeligt brev, Ågårdvej 67, 7323 Give
  286500/20
 • Fra Fredericia kommune: § 8 ansøgning og udkast til § 8 tilladelse til parcel 3
  294784/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med dokumenter til ansøgning matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  283058/20
 • Psykolog - oplysning om adresse
  282888/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 19 tilladelse til arbejdsplads på Bülowsvej i Sønderborg.
  281947/20
 • Fysioterapeut - ansøgning om ydernummer
  280708/20
 • Kvittering fra Medicinrådet : Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose
  281354/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Adresseændring af eksisterende ejendom i Aabenraa Kommune, Nørrekær 15, Aabenraa
  279564/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport, Afgrænsende forureningsundersøgelse, Spild af frostvæske, Stegshavevej 40, Ringe, COWI, 24-04-2020
  280985/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på jordtilførsel, matr nr 27s Skads, Esbjerg
  279633/20
 • Fra Praksis - anmodning om åbning for nye patienter pr. 1.7.2020
  282049/20
 • Anmeldeskema matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  283038/20
 • Fra Kommune - nabohøring
  280084/20
 • Høring - landzonetilladelse oplag af håndsprit (002).docx
  280087/20
 • Fra Vejle Kommune. Undersøgelsesrapport
  282052/20
 • Fra projekt; uddybning vedr. afvikling i 2020
  281681/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med anmeldeskema matr.nr.
  283033/20
 • Fra Cowi: Mail med endelige rapporter, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup
  279767/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup
  279775/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup
  279771/20
 • fra borger: Anmodning om aktindsigt i div. materiale vedrl. nye boringer
  280121/20
 • Fra COWI: Svar på faktura spørgsmål
  349353/20
 • Fra COWI: Ridderstien, Aarup - Revurdering
  349593/20
 • Fra COWI: Tilbud på analyse for Br og BrO3
  349369/20
 • Fra Nyborg Kommune: Afgørelse om ikke-§8-pligt, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  308331/20
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer
  302553/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Anmodning om supplerende materiale (1).pdf
  315473/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Oplæg_Rugårdsvej 286_09.11.2018 rev 04-12.pdf
  315528/20
 • fra Odense Kommune - kommunens bemærkninger til oplæg §8undersøgelse - Nedrivningstilladelse Paarupvej 7C
  315461/20

Udgående

 • Til Højvang Laboratorier: Ekstra kig på karakter af analyserede kulbrinter i prøver med højt organisk indhold.
  285115/20
 • Til Højvang Laboratorier: Ekstra kig på karakter af analyserede kulbrinter i prøver med højt organisk indhold.
  285125/20
 • Til Esbjerg Kommune: tolkning af resultater, Elmegade 11, Bramming
  281948/20
 • Sønderborg Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  281271/20
 • Til Praksis - Praksis er lukket for tilgang af patienter
  281272/20
 • afgørelse om kortlægning af Storegade 48 og 52, samt Lundgade 2a-e, 6800 Varde
  280690/20
 • V2_F0 Storegade 48-1.pdf
  280687/20
 • boligerklæring Storegade 52-1.pdf
  280692/20
 • V2_F0 Storegade 52-1.pdf
  280691/20
 • boligerklæring Storegade-Lundgade.pdf
  280686/20
 • Til borger: Vedr. jordflytning på Skovvej 22
  280616/20
 • Svar til Novartis Healtcare: Hvor findes økonomi rapporter?
  280587/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: vedr. Jordflytning på kortlagt areal på Skovvej 22, Espe, Ringe
  280490/20
 • Til Nordfyns Kommune: Status på oprensning?, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  279558/20
 • Til Vejle KOmmuen: Rykker for oplysninger
  282675/20
 • Til DGE. Nr 3. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  280915/20
 • Til DGE. Nr 1. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  280925/20
 • DepotigraveområdeHofmansfeld.pdf
  280019/20
 • Til Vejle Kommue: Anmode om de rigtige oplysninger
  281990/20
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Ejendommen Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup udgår af kortlægning efter supplerende undersøgelse
  280542/20
 • Til Varde Kommune. SV til supl. vilkår
  279613/20
 • Screeningsskema - matr.nr. 121,177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  279465/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  280964/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  280966/20
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  280158/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål
  282912/20
 • Til borger, Bilag til V1+V2-høring, Udkast til V1+V2-afgørelse, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  282868/20
 • Til Ourdoor Design: Leveringstidspunkt
  279627/20
 • Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  279467/20
 • Til Nordfyns Kommune, Opfølgende spørgsmål, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  282201/20
 • Til Vejle KOmmune: Rykker om afsluttede oplysninger
  282082/20
 • Til vejdirektoratet -Teknisk notat -
  279649/20
 • Til apotekerne: Opdateret Positivliste til almen praksis fra den 15. juni 2020 (regel 11) OBS varenumre på magistrelle lægemidler og IRS
  282450/20
 • Til DGE. Nr 2. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  280921/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemækninger til udført påbudsundersøgelse, Stegshavevej 40, 5750
  280514/20
 • Til Borger, Opfølgning på målinger på Perlegade 80, Sønderborg
  282412/20
 • Til Borger: V2 Varsel
  281728/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup.pdf
  280545/20
 • til grundejer - V2-kortlægning endelig jordforurening, Snavevej 2
  280387/20
 • Svar til borger: Vederlagsfri udlevering af medicin
  279918/20
 • Til Skat og Vejle Kommune: Kopi af V2 varsel
  281799/20
 • Til KS Diagonalvej, V1-afgørelse med bilag, Ryttervangen 2, 7323 Give
  280089/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Diagonalvejen 17, 7323 Give
  280146/20
 • Teknisk notat.pdf
  279650/20
 • OTil kommune - udtalelse vedr landzonetilladelse
  280016/20
 • Til høringsparter - Følgebrev - Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl.pdf
  279463/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 158494248_Anne Fuglede-Hansen.pdf
  281734/20
 • SLETTES!!! Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  279479/20
 • Til COWI: Ridderstien, Aarup - Revurdering
  349598/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  279802/20
 • Til borger, V1+V2-høring, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  282869/20
 • Til borger, V1+V2-kortbilag, høring, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  282867/20

7. juni 2020

Indgående

 • Fra Ejendiomsselskabet den Fynske Forskerpark:Referat fra Bestyrelsesmøde maj 2020
  283891/20

Udgående

 • Til COWI, råstof, Analyse af råstofstrømme
  289215/20

6. juni 2020

Indgående

 • Fra Varde KOmmune: Forslag til supl. vilkår.
  279609/20

5. juni 2020

Indgående

 • Fra Middelfart Kommune: Kommentarer til resultater af målerunde 7 samt svar vedr. ibrugtagningstilladelse til lejlighed 4, Jernbanegade 2d mfl., 5500 Middelfart
  279475/20
 • Fra Middelfart Kommune: Jernbanegade 2d - svar på spørsmål vedr. genvex-anlæg og faldstamme ventilation
  279464/20
 • Fra borger: Vederlagsfri udlevering af medicin
  279945/20
 • Fra Genvej A/S: Udkast til tilsynsnotat, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  278884/20
 • Leverandørens besvarelse af spørgeskema
  279184/20
 • Internt: Monitering 2020 resultater
  278251/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  278871/20
 • Fra NIRAS: Plan for vandprøvetagning og rapportering
  278901/20
 • Fra DGE: Rykker for svar vedr §52-anmodning - VS: Reberbanen 64, 5960 Marstal
  279147/20
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel ikke påbud
  323551/20

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Bemærkninger til notat, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  279084/20
 • Svar til Sundhedsdatastyrelsen: Høring af beskrivelse af statistik over forbruget af antipsykotika hos borgere med demens
  281116/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for ansøgning og supplerende spørgsmål matr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  279171/20
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering, vedr. V2 høring af del af jernbanedæmning, matr. 166a Erritsø By, Erritsø, 607-00672
  278898/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst
  278877/20
 • Til Kolding Kommune: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Drenderupvej, 6580 Vamdrup, matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis
  278747/20
 • Til COWI: Accept af Re: Adelgade 138, Bogense: Oplæg afværgeprogram
  278298/20
 • Til Aabenraa kommune - bilag til høring om ændret indsats, Sønderskovvej 502, del af matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  279090/20
 • Til Aabenraa kommune - V2-kortbilag, matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  279095/20
 • Til Linde Ejendomme ApS: V2-kortlægning, Spigerborgade 19, 6800 Varde
  278370/20
 • Til SDU: Kommentar til Statusrapport - Fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator
  278782/20
 • Til Aabenraa kommune - bilag til ændret indsats, opfølgningsbrev 2003.pdf
  279100/20
 • Til Linde Ejendomme ApS: Bilag - Kortbilag, Spigerborgade 19, 6800 Varde
  278375/20
 • Til Aabenraa kommune - til orientering - Høring af ændring indsats vedr. del af matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev, nedl. Losseplads Tinglev Syd
  279104/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Danfoss Park, Nordborg, Cooling, matr. nr. 117, 350 og 691 (7000K) Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, 523-06010
  278819/20
 • Til Borger: Orientering om resultat af forureningsundersøgelse på Drenderupvej i Vamdrup
  278701/20
 • Til Genvej A/S: Bemærkninger til udkast til tilsynsnotat, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  278886/20
 • Til Banedanmark: V2-høring - del af jeres grund er forurenet, 607-00672
  278888/20
 • Til Aabenraa kommune - bilag til ændret indsats, Afgørelse om registrering af affaldsdepot, 1994.pdf
  279098/20
 • Til Aabenraa kommune - høring, ændret indsats, Sønderskovvej 502, del af matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  279089/20
 • SV til ejer: Forureningssag Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  279067/20
 • Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose
  279153/20
 • Til DGE: Kopi af svar sendt til Svendborg Kommune, Leby Råstofgrav, Marstal
  279148/20
 • Til Esbjerg Kommune: Foreløbigt svar vedr henvendelse om jordtilførsel på matr nr 27s Skads, Esbjerg
  279047/20
 • Til COWI: Faktura fra ALS - spørgsmål
  349364/20
 • Til COWI: Spørgsmål til faktura fra WIQ
  349343/20
 • Til Aabenraa kommune - bilag til ændret indsats, Opfølgningsbrev 2003.pdf
  337012/20
 • Til Aabenraa kommune - V2-kortbilag, matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  336997/20

4. juni 2020

Indgående

 • Fra Planenergi: kommentarer til evaluering af energiregnskab
  348052/20
 • Fra Niras, Råstof, VS: Møde om råstofindvinding nær Flyvestation Skrydstrup [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  341222/20
 • Fra forsvaret, Råstof, SV: Møde om råstofindvinding nær Flyvestation Skrydstrup [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  341209/20
 • Bilag 3_Graveplan.pdf
  341205/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Møde om råstofindvinding nær Flyvestation Skrydstrup
  341204/20
 • Fra Niras, Råstof, Møde om råstofindvinding nær Flyvestation Skrydstrup
  341202/20
 • Fra Danfoss - referat af Politiske Styrekomite for Himmark 2020.06.02
  322859/20
 • Fra Niras, Råstof, VS: Råstofansøgning matr.nr. 53 Egernsund - Sende oplysninger til sagen
  341197/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Råstofansøgning matr.nr. 53 Egernsund - Sende oplysninger til sagen
  341193/20
 • Fra Planenergi: Supplerende oplysninger
  348039/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Er der indsats? Isbrogade 4, 6700 Esbjerg
  277844/20
 • Fra Planenergi: Drivhusgasopgørelse-Landbrug mm.- Sønderborg
  348011/20
 • Fra Kolding Kommune, Sen modtagelse af rapport + oprensningspåbud vurderes - svar kommer senere, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276905/20
 • Fra Sweco, Afgrænsende undersøgelse, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276322/20
 • Fra Kolding Kommune, Notat fra afgrænsende undersøgelse, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276320/20
 • Fra Praksis - Løfte lukkegrænse for tilgang af patienter
  276950/20
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening - kommentarer - Tilladelse til råstofudvinding vest for Jerlev
  275510/20
 • Fra COWI: Status på IT adgang for opg. "V2 kortlægninger af Forsvarets arealer "
  277811/20
 • Fra Orbicon, Mail med kommentarer til oplæg samt ny situationsplan, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  276330/20
 • fra bygningsstyrelsen Dagsorden til det kommende husudvalgsmøde den 15. juni
  276317/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  276521/20
 • Fra COWI: Vedr. målinger i vandløb
  276405/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. låneordning og egenbetaling - Ørbækvej 859 Oprensning og egenbetaling
  278111/20
 • Fra borger: Forureningssag Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  277888/20
 • Fra COWI: Dialog om opstart på forsvarskortlægning
  276542/20
 • fra vejle kommune : Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  276496/20
 • fra Middelfart Kommune - SV: erindring om dokumentation - §8 aldrig udnyttet. Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  276560/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel vedr jordtilførsel for at forhindre vådområde, matr nr 27s Skads, Esbjerg
  279043/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Meddelelse om matrikelændring matr.nr. 5685 m.fl., Nørre Havnegade 42, 6400, Sønderborg
  277927/20
 • Fra Rambøll: Reetableringserklæring
  276396/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Supplerende måling, Skovglimt 47, Sønderborg
  277860/20
 • fra vejle kommune : Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - Placering af spildsted.pdf
  276498/20
 • fra Bygningsstyrelsen Dagsorden til det kommende husudvalgsmøde den 15. juni - Dagsorden til husudvalgsmøde, Sorsigvej 15.06.2020.pdf
  276321/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af gammel olietank under betongulv/fundament på Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  277829/20
 • Fra Kolding Kommune, Udkast til §8-tilladelse, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  277945/20
 • Fra COWI: Vedr. aflevering af rapport
  278223/20
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemødet i Campus Odense, den 20. maj 2020 - Campus Styregruppereferat 200520.docx
  278576/20
 • Forretningsplan, blodprøvetagning
  278356/20
 • Fra Odense Kommune: Materiale ifm styregruppemødet i Campus Odense, den 20. maj 2020
  278593/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til koordinationsgruppemøde samt publikation FN's verdensmål
  278627/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Nyt Generalforsamlingsreferat
  278801/20
 • Fra NIRAS: Borearbejde uge 35
  278221/20
 • P2L LMS udfyldt spørgeskema.
  278753/20
 • Forretningsplan .odt
  278357/20
 • FMK Baggrundsanalyse - Hvis Campus Faaborg realiseres
  280388/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tid for drøftelse, Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  279452/20
 • Fra DGE. VS: Kortlægningsmateriale 621-00461
  280842/20
 • Fra projekt; anmodning om udsættelse pga corona
  280547/20
 • Bilag fra Jordmij - Supplerende forureningsundersøgelse, Dalum- Supplerende forureningsundersøgelse, Dalumvej 116, Odense med bilag.pdf
  279566/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om § 8-tilladelse til kollegiebyggeri, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  281225/20
 • Bilag fra Odense Kommune - mail rådgiver, Indeklimamålinger, Hørdumsgade 41, 5000 Odense C.pdf
  279491/20
 • Bilag fra Odense Kommuine - Hørdumsgade Analyseresultater.pdf
  279492/20
 • Framelding ansat fysioterapeut
  282245/20
 • fra Odense Kommune, følgemail - SV_ erindring_ Hørdumsgade 41, Odense. Aftale om supplerende indeklimamålinger
  279490/20
 • fra JordMil - Supplerende forureningsundersøgelse, Dalumvej 116, Odense
  279557/20
 • Fra COWI: Faktura fra WIQ - godkendt
  349333/20
 • Fra COEWI: Ridderstien, Aarup - Revurdering
  349585/20
 • Fra COWI: Ridderstien, Aarup - Revurdering
  349587/20
 • Re_ Tilsagn om ansættelse - Petter Nordhaug, Almen medicin - Intro, 2. halvår 2020 Syd
  356025/20
 • SV: Referat fra Fælles forum for PRO samt skabelon for forløb der skal migreres
  293121/20
 • Invitation til politisk styregruppe
  291694/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer til Kanalbyen, ansøgning om §8 tilladelse - opdateret
  285882/20
 • Henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  289097/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr. filtersætning i GÅ1 og GÅ2
  304277/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - resultatopdatering arbejdsværktøj
  303383/20
 • Fra Cowi: Vandanalyser fra Hvenetved 5
  303394/20
 • Fra Franck Geoteknik: Udkast til rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  340993/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til boligbyggeri, Linde Haven, Sønderborg
  313290/20
 • Fra Cowi: Vandanalyser fra Hvenetved 5
  303389/20
 • Re: Indmeldelse i Landdistrikternes Fællesråd
  372800/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, Ingen indsats, Isbrogade 4, 6700 Esbjerg
  277855/20
 • Til Assens Kommune: Til orientering - V1 høring, Trævænget 1-7, Vissenbjerg, 491-70160.
  277838/20
 • Til Praksis - Løftet lukkegrænsen for tilgang af patienter.
  277071/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Bilag - V2-høring, matr.nr. 1hv Bågegård, Tommerup med bilag
  276974/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Svanevej 30, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hv Bågegård, Tommerup
  276972/20
 • Til Kolding Kommune, Spm. om status, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276308/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. Klinkvej 43, Vorbasse - kopi af kortlægningsafgørelse, 530-81039
  275705/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, V1-kortbilag, høring, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  277664/20
 • Til Kolding Kommune, §8-høringssvar, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  278081/20
 • Til Barfoed Group A/S: V1-høring inkl. bilag, Trævænget 1-7, Vissenbjerg.pdf
  277814/20
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om matrikler som udgår inden kortlægning, Matr nr 1434, 5685 og 5687 Sønderborg
  275524/20
 • Til LIFA, vedr. udstykning af Ellemosevej 12A, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  278136/20
 • Til Vejle Kommune - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - tidl. Volmersgade 5 7100 Vejle.pdf
  275338/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af ejendom udgår inden kortlægning, 530-81039
  275649/20
 • Til Vejle Kommune - V1-kortbilag - Tidl. Volmersgade 5 7100 Vejle.pdf
  275340/20
 • Til Vejle Kommune - V1-høring - tidl. Volmersgade 5 7100 Vejle.pdf
  275339/20
 • Til Ingeniørerne: 461-00199 i Odense Vest model
  277884/20
 • Til virksomhed, V1-afgørelse m kortbilag, Steen Blicher Vej 0, 7182 Bredsten.pdf
  276793/20
 • Til COWI: Bemærkninger til udkast til anbefaling af V2 kortlægninger af Forsvarets arealer
  277793/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  275456/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østerlide 3, 7323 Give.pdf
  275658/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikelændring, matr.nr. 5685 m.fl., Nørre Havnegade 42, 6400, Sønderborg
  277936/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - erindring vilkårsopfyldelse - §8 tilladelse 2015 - Ibjergvej 5, 5792 Årslev
  276891/20
 • Til Borger, vedr. Vedbendvej 7, beboerorientering om vandprøvetagning.pdf
  278089/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale vedr. matr. 169h
  275953/20
 • Til LIFA, BILAG: luftfotos 420-81081.docx
  278138/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Fund af gammel olietank under betongulv/fundament på Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  278119/20
 • Til TB Ejendomme, V1-afgørelse m kortbilag, Tørskindvej 24-26, 7183 Randbøl.pdf
  277877/20
 • Til EDC, svar vedr. Søndergade 26, 5580 Nørre Aaby
  277931/20
 • Til projekt; anmodning om status for gennemførelse
  277092/20
 • til Svendborg Kommune - erindring 2015-sag - VS: §8-høringssvar for pop-up park på Jessens Mole 8, lok. 479-04075
  277536/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  275453/20
 • Til borger, V1-høring, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  275457/20
 • Afsluttende mail til P2L
  278171/20
 • Til COWI: Tilbagemelding på vandløbsmålinger
  276463/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  277667/20
 • Til Borger, vedr. Odensevej 5, beboerorientering om vandprøvetagning.docx
  278080/20
 • Til LIFA, BILAG: V1-afgørelse Ellemosevej 12 5620 Glamsbjerg.pdf
  278137/20
 • Til Home Kerteminde - FORSP "Svar vedr. evt. jordforurening på Sandbjergvej 2, 5380 Dalby"
  276263/20
 • Til projekt: anmodning om status
  276964/20
 • Til projekt: vedr. udsættelse pga. corona og rev. budget
  278126/20
 • Til Borger, vedr. Odensevej 2, beboerorientering om vandprøvetagning.pdf
  278077/20
 • til Middelfart Kommune - erindring om dokumentation - VS: § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  276316/20
 • Til projekt: rykket for rev. proj.beskrivelse og budget
  277332/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle - Til borger, V1-høring med bilag, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle.pdf
  276275/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, V1-høring, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  277668/20
 • til Odense Kommune - erindring: Hørdumsgade 41, Odense. Aftale om supplerende indeklimamålinger
  276522/20
 • Til Borger: Svar vedr. egenbetaling og låneordning - Ørbækvej 859 Oprensning og egenbetaling
  278116/20
 • Til Estate, Egtved - FORSP "Vedr. jordforurening på ejendommen Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække"
  277766/20
 • Til borger, vedr. Kastanievej 8, beboerorientering om prøvetagning.pdf
  278068/20
 • Til Kolding Kommune, Svar på mail omkring kommende §8, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  276703/20
 • Til Borger, vedr. Vedbendvej 5, beboerorientering om vandprøvetagning.pdf
  278086/20
 • Rykkermail til leverandøren
  277754/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Aflysning af møde
  280558/20
 • Til COWI: Anmodning om godkendelse af faktura fra WIQ
  349329/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. filtersætning i GÅ1 og GÅ2
  304276/20
 • Indmeldelse i Landdistrikternes Fællesråd - mail til LF
  372798/20

3. juni 2020

Indgående

 • Fra borger: Orientering om at der tages fornyet kontakt til rådgiver til udarbejdelse af et oplæg, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  275101/20
 • Fra rådgiver - Tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313416/20
 • Fra rådgiver - Tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313512/20
 • Fra Svendborg Kommune: fremsendelse af endelig § 8 tilladelse til byggeri af almene boliger på Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  275102/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til ændring af arealanvendelse og etablering af boliger
  275103/20
 • 201530-20_v1_Miljørapport.pdf.PDF
  282218/20
 • 201531-20_v1_AR-20-CA-00951942-01.pdf.PDF
  282217/20
 • [Sagsnr.:20/18218] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Sønderjyske Motorvej E45, nordgående ved 36 km
  282208/20
 • [Sagsnr.:20/18218] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Sønderjyske Motorvej E45, nordgående ved 36 km
  282216/20
 • 201530-20_v1_Miljørapport.pdf.PDF
  282211/20
 • 201531-20_v1_AR-20-CA-00951942-01.pdf.PDF
  282209/20
 • JAR møde
  275021/20
 • Fra COWI, Skrænten 6, m.fl., Esbjerg: GeoGIS projektkontrol
  277764/20
 • Fra DMR: Besked til kommunen om bygherres accept af myndighedernes bemærkninger, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  275093/20
 • Fra Vejle Kommune - Tilladelse til ny vejadgang, j.nr. 05.01.10-P19-21-17
  277914/20
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om svar på henvendelse af 18. maj 2020 fra borgergruppe, Storebæltsvej 10 mfl, 5800 Nyborg
  369515/20
 • Fra Museet RÅSTOF Høringssvar vedr. partshøring af udkast til screeningsafgørelse
  331782/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport Byvej
  277422/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport Flensborglandevej
  282057/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om regionens høringssvar er færdigt, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  275089/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til etablering af udendørs fitness udstyr, Taget 10, 5960 Marstal
  275104/20
 • Fra DMR: Spm. til sløjfning af boringer, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  369468/20
 • Fra Borger: Fortsat dialog om kortlægning og undersøgelser, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  275087/20
 • VS: Vedr. Nymarksvej 37, ændret beliggenhed af "bagbygning"
  273682/20
 • Fra Assens Kommune: Respond på regionens tilbagemelding på ønske om 4 træer og 6 mindre haver indenfor fabriksarealet, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  273428/20
 • Brugerklubdag 2020 | AI er en realitet | Kvalitetskontrol skifter navn | Gartnerrapport | Acadre Abonnementsmodul
  275638/20
 • Fra Varde Kommune: §40, Undersøgelsespåbud
  276377/20
 • Fra EDC, henv. vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  277924/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Rambøll vedr. Vedr. nedlæggelse af udløbsbygværk
  275464/20
 • SV: Til godkendelse: Svar på Sundhedsdirektørmail nr. 19 / 2020 (åben) - svarfrist 12-06-2020
  275605/20
 • Fra Svendborg Kommune: Foto med markering, Hønsehavevej 23, Stenstrup
  272787/20
 • Fra Niras - historisk materiale, tidl. Volmersgade 5, 7100 Vejle.pdf
  273601/20
 • Fra Home Kerteminde - FORSP "henv vedr. evt. jordforurening på Sandbjergvej 2, 5380 Dalby"
  276254/20
 • Fra Atlas: Thors Have Rismarksvej 52
  277839/20
 • HØRING: Udkast - bekendtgørelse om isolationsfaciliteter - FRIST: 3. juni 2020 kl. 12
  274116/20
 • Fra Trekantområdet_ vedr. Bæredygtig Industri som karrierevej
  274142/20
 • Anmodning om bidrag til svar på spørgsmål om hepatitis C fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg / Frist 16. juni
  274469/20
 • Fra Designskolen: Svar vedr. forberedelse af Fase 3 og 4
  274610/20
 • Accept på tildeling af ydernummer
  271666/20
 • Fra COWI: Bemærkninger til faktura nr. 1 fra SUEZ
  349300/20
 • Fra WIQ: Final report
  349286/20
 • Fra Cowi til RSD: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 09, 2020-06-02 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 09, 2020-06-02.pdf
  347227/20
 • Opfordring til personligt møde
  295748/20
 • VS: OPFØLGNING på RSI-møde den 29. maj + BESTILLING til MDR-gruppen på materiale inden 29, juni 2020
  293125/20
 • Fra Faaborg Gymnasium vedr. projekt
  342438/20
 • Fra Cowi til RSD: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 09, 2020-06-02
  347221/20
 • DFN - Einladung zur Sitzung am 22. Juni 2020, Beginn: 10.30 Uhr
  320087/20
 • Fra Billund Kommune: Ingen modtagne klager til afgørelse om ikke påbud efter jordforureningsloven - Blåhøj 17, 7200 Grindsted
  310540/20

Udgående

 • Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  275164/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af patienter
  275165/20
 • Til Assens Kommune: § 8-høringssvar til § 8 tilladelse til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  275100/20
 • Til Assens Kommune: Bekræftelse af færdig med bemærkninger til udkast til tilladelse til nedrivning, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  275094/20
 • Til Borger: Fortsat dialog om kortlægning og undersøgelser, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  275088/20
 • Til Sweco: accept af Tilbud på rådgivning i fobindelse med afværge på Nørrebro 118, Rudkøbing
  275988/20
 • SV: Forlængelse med 3 md. RE: ROBOlæring: Forlænge projektet med 6 md. (?) - endnu kun til drøftelse
  274270/20
 • Til Assens Kommune: Melding om forventet svartid på udkast til § 8 til regnvandsbassin mm., Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  273479/20
 • Til borgere:Svar på supplerende spørgsmål, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  273065/20
 • Til EDC: Bilag - V1-udvidelse, UDKAST
  272675/20
 • Til EDC: Kopi af V1-høringsbrev, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  272673/20
 • Til EDC: Bilag - V1-høring, udvidelse
  272674/20
 • Til borgere: Høring af V1-kortlægning af en større del af Tarupvej 27, 5792 Årslev, matr.nr. 11b Tarup By, Sdr. Nærå
  272637/20
 • Til borgere: Bilag - V1-høring, udvidelse
  272639/20
 • Til borgere: Bilag - V1-udvidelse, UDKAST
  272638/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - V2-afgørelse
  272027/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: V2F0-kortlægning af del af Rugårdsvej 16-18 m.fl, 5000 Odense C, matr.nr. 1156h Odense Bygrunde
  272026/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - Boligerklæring
  272028/20
 • Til Sønderborg Kommune, Rykker for svar, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  271995/20
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. kortlægning af tidl. jernbanespor
  271939/20
 • V2-afg Østervold 5.pdf
  271681/20
 • til borger, kommune og vurdst.styrelse - afg om V2 kortlægning af Østevold 5, 6800 Varde
  271680/20
 • Til Ejendomsselskabet Vejle AS - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Horsensvej 72, 7100 Vejle.pdf
  272168/20
 • Til Designskolsen: Svar vedr. forberedelse af Fase 3 og 4
  274605/20
 • Til Fredericia Kkommune: Sv vedr indsats
  274250/20
 • Til borger og virksomhed - Bilag til efternuanceringsbrev: Kortlægningsbreve for Gerritsgade 35, 5700 Svendborg.pdf
  272625/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  273158/20
 • Til LIFA: SV: vedr. forurening Centerhavn -
  273917/20
 • Til borger - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, 2. lejl. 6, 5700 Svendborg.pdf
  272436/20
 • Til EDC, Vedr. frivillig undersøgelse og kortlægning på Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev)
  271944/20
 • Til Ejendomsselskabet Vejle AS - kortbilag - V1-høring - Horsensvej 72 7100 Vejle.pdf
  272173/20
 • Til SRC INVEST ApS, V1-høring med bilag, Enghavevej 2 og Flegmade 1A, 1B, 1C og 1D, 7100 Vejle
  272249/20
 • Til projekt; svar på spørgsmål om ændret anvendelse af midler
  274989/20
 • Til borger - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, 2. TH lejl. 5, 5700 Svendborg.pdf
  272096/20
 • Fra EDC, Henv vedr. Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  274166/20
 • Fra SDU: Svar vedr. forberedelse af Fase 3 og 4 aktiviteter og budget
  274686/20
 • Til virksomhed - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, St. lejl. 1, 5700 Svendborg.pdf
  272473/20
 • Til Sønderborg Kommune: Høring af jordforureningskortlægning på V1 og V2, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  275434/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, ST lejl. 1, 5700 Svendborg.pdf
  272108/20
 • Til borger, V1-høring, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  273156/20
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om efternuancering af forurening på Gerritgade 35, 2. tv., 5700 Svendborg
  272946/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, ST. lejl. 2, 1. TH lejl. 4 og 1. TV lejl. 3, 5700 Svendborg.pdf
  272112/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET VEJLE AS - V1-høring - Horsensvej 72 7100 Vejle.pdf
  272174/20
 • Til Varde kommune: Spm vedr tilbagekaldelse af §48 Påbud
  274693/20
 • Til SDU: Forbedelse af Fase 3 og 4 aktiviteter og budget
  274677/20
 • Til virksomhed - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, ST. TH lejl. 2, 1. TH lejl. 4 og 1. TV lejl. 3, 5700 Svendborg.pdf
  272555/20
 • Til EDC, Svar på henvendelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  274169/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  273152/20
 • Til borger - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, 2 TH. lejl. 5, 5700 Svendborg.pdf
  272394/20
 • til DGE svar på notat 2 - mosvig vandværk
  274585/20
 • Til Sønderborg Kommune:Svar på forespørgsel, Matr.nr.: 854b Sønderborg, Gerlachsgade 4, 6400
  275429/20
 • Til Orbicon, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275293/20
 • Til borger - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, 2. lejl. 6, 5700 Svendborg.pdf
  272090/20
 • Til Faaborg Gymnasium vedr. projekt
  357276/20
 • Til Orbicon: Information om afværgeboring
  295277/20

2. juni 2020

Indgående

 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål angående kortlægning og friv. und., Tarupvej 27, 5792 Årslev
  271779/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Indsending af prøver til GEUS
  341186/20
 • fra sweco: RIT 3.5.1 v1
  271630/20
 • Fra GEO, Råstof, FW: Indsending af prøver til GEUS
  341180/20
 • Fra Niras, Råstof, 423 og 1092 Skrydstrup - møde
  341176/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af påbud efter Jordforureningsloven, Allerupvej 46, 5672 Broby
  273078/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kommunens vurdering af Swecos undersøgelse
  355411/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - 2020-0847 PID-skema
  355416/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Notat_Hyacintvænget 9 Odense V_SWECO_03042020_rev 1
  355413/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om sag vedr. anvendelse af benzin ifm. bygge- og anlægsarbejde, Hyacintvænget 9, 5200 Odense V
  355408/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kommunens vurdering af Swecos undersøgelse - revideret notat
  355412/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kommunens vurdering af DMRs besigtigelse
  355415/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - fotodok fra ejer, marts 2020
  355410/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - DMR notat besigtigelse Hyacintvænget 9, Odense
  355414/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - DMR notat prøvegravninger Hyacintvænget 9, Odense
  355417/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Indeklimamålinger, Englandsgade 32, st. tv., 6700 Esbjerg
  272044/20
 • Fra Rambøll: Ros angående sagsbehandlingstid, UDKAST til § 8, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  271575/20
 • Fra Borger: Oplæg til undersøgelser før udvidet kortlægning, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  270859/20
 • Fra Museet RÅSTOF 19/48657: Høringssvar fra Museum Sønderjylland - Arkæologi
  349610/20
 • Fra Lertranskøb: aftale om vejadgang - Nybøl Skovvej, matr. 213 Nybøl Hjordkær - vejadgang til råstofindvindings område
  271657/20
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om vedtagelse af plan for Storebæltsvej 10 i Nyborg
  369463/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, Kort med § 3 status i naturområder.pdf
  341159/20
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, SV: Råstofansøgning i høring hos Haderslev Kommune (matr.nr. 1092 Skrydstrup, Skrydstrup) - natur
  341158/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Losseplads Elkjærhøjevej - resultater supplerende boringer og vandprøver
  268728/20
 • Pilotafprøvning af PRO til psoriasis
  270688/20
 • FRa Svendborg Kommune: OVersigtskort, hønsehavevej 23, Stenstrup
  271558/20
 • IMG_0661.JPG
  270886/20
 • IMG_0660.JPG
  270885/20
 • De ledige ydernumre i Haderselv og Aabenraa (F2 DP Id nr.: 2438819)
  271534/20
 • IMG_0668.JPG
  270893/20
 • IMG_0698.JPG
  270878/20
 • Psykolog - ansøgning om ydernummer
  269593/20
 • Fra Svendborg Kommune: Foto 1-43, Hønsehavevej, Lunde
  270856/20
 • IMG_0667.JPG
  270892/20
 • IMG_0671.JPG
  270896/20
 • IMG_0683.JPG
  270861/20
 • IMG_0674.JPG
  270899/20
 • Psykolog - ansøgning om ydernummer
  269606/20
 • IMG_0699.JPG
  270879/20
 • VS: referat fra mødet i KKF-prostata 2. maj 2019
  269720/20
 • IMG_0692.JPG
  270872/20
 • IMG_0675.JPG
  270900/20
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Ribevej 96, 7100 Vejle
  268979/20
 • IMG_0696.JPG
  270876/20
 • IMG_0676.JPG
  270901/20
 • IMG_0669.JPG
  270894/20
 • IMG_0693.JPG
  270873/20
 • IMG_0687.JPG
  270867/20
 • IMG_0688.JPG
  270868/20
 • IMG_0662.JPG
  270888/20
 • IMG_0682.JPG
  270860/20
 • IMG_0657.JPG
  270881/20
 • IMG_0659.JPG
  270884/20
 • IMG_0673.JPG
  270898/20
 • Fra Rambøll: FORSP - oplysninger om kortlagt grund
  270745/20
 • IMG_0700.JPG
  270880/20
 • IMG_0684.JPG
  270862/20
 • IMG_0697.JPG
  270877/20
 • IMG_0658.JPG
  270883/20
 • IMG_0690.JPG
  270870/20
 • IMG_0695.JPG
  270875/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Årsrapport og regnskab
  268909/20
 • IMG_0670.JPG
  270895/20
 • IMG_0672.JPG
  270897/20
 • IMG_0678.JPG
  270905/20
 • IMG_0680.JPG
  270857/20
 • IMG_0689.JPG
  270869/20
 • Fra Orbicon: Endelig rapport: Vidergående forureningsundersøgelse Drenderupvej i Vamdrup
  269106/20
 • Fra Fredericia Kommune:Telefonnotat vedr. §8-Spørgsmål til nyt projekt på lokalitetsnummer 607-00377
  271555/20
 • IMG_0666.JPG
  270891/20
 • IMG_0681.JPG
  270858/20
 • IMG_0665.JPG
  270890/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling
  270423/20
 • IMG_0663.JPG
  270889/20
 • fra Nyborg Kommune - TIlladelse efter jordforureningslovens §8 til ændret arealanvendelse - Midtermolen 6, 5800 Nyborg
  274909/20
 • Fra DOF: Udviklingshæmmede ifm sundhed, kultur og natur
  274763/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Endelig Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til ændret arealanvendelse Midtermolen 6, 5800 Nyborg 23000293020-154141711116605.pdf
  274913/20
 • VS: Statusmøde national koordinering af PRO-Diabetes pilotafprøvning
  272066/20
 • Fysioterapeut- Fortsættelse af vikariat ydernummer
  271689/20
 • IMG_0685.JPG
  270864/20
 • IMG_0691.JPG
  270871/20
 • IMG_0677.JPG
  270904/20
 • IMG_0686.JPG
  270865/20
 • Psykolog - ansøgning om ydernummer
  269587/20
 • IMG_0694.JPG
  270874/20
 • Psykolog - accept på tildeling af ydernummer
  271673/20
 • fra varde kommune : Moniteringsnotat for #4 og #5 moniteringer, Storegade 44-46, Varde
  273419/20
 • fra Varde kommune : Moniteringsnotat for #4 og #5 moniteringer, Storegade 44-46, Varde - Rapport monitering #4#5_samlet.pdf
  273434/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV: status og endelig §8-tilladelse? - VS: Bakkevej 12, 5750 Ringe - Udkast til §8 tilladelse til indretning af parkeringspladser
  274810/20
 • fra fredericia kommune Kortlægningsbrev, Vesthavnsvej 1, lokalitetsnummer 607-00164
  279072/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  281209/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  289922/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - RSYD brev 2016 Orientering i fht gartneri.pdf
  289952/20

Udgående

 • Til DMR og Assens Kommune: Regionens tilbagemelding på ønske om 4 træer og 6 mindre haver indenfor fabriksarealet, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  271617/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål og emner diskuteret i telefonen, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  271528/20
 • Til Amgros: Udpegning af klinikere og apotekspersonale til Terapiområdet Nyrekræft
  271492/20
 • Til borger: Fremsendelse af tidl. rapporter og materiale, Isgårdsvej 23, 5000 Odense C
  270639/20
 • Til Orbicon, Råstof, Kort med § 3 status i naturområder.pdf
  341171/20
 • Til Orbicon, Råstof, VS: Råstofansøgning i høring hos Haderslev Kommune (matr.nr. 1092 Skrydstrup, Skrydstrup) - natur
  341170/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  269136/20
 • Til Ejendomsselskabet Vejle AS - kortbilag - V1-Horsensvej 72 7100 Vejle.pdf
  338124/20
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel
  270801/20
 • Til Nordfyns Kommune, Vedr. påbudssag, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  269478/20
 • Til borger - V1-høring - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  269434/20
 • Til Genvej A/S: Opfølgning på dispensation, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  269183/20
 • Til Realkredit Danmark: Svar på forespørgsel vedr. kortlæning
  269533/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  269276/20
 • til grundejer - høring af V2-kortlægning med bilag. Klintevej 21A.pdf
  268643/20
 • til Assens Kommune og DMR - status og endelig §8-tilladelse? - VS: Bakkevej 12, 5750 Ringe - Udkast til §8 tilladelse til indretning af parkeringspladser
  269090/20
 • Til Orbicon, Orientering om V2-høring, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  271460/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Søndermarksvej 33, 6040 Egtved
  269448/20
 • til projekt: anmodet om endeligt budget
  271485/20
 • Til DMR: Tilbagemelding vedr. risikovurdering og kortlægning, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  269052/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  269267/20
 • Til projekt; OK til opstart i 2020 med nogle af aktiviteterne
  271631/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  271311/20
 • Til Nordsøkommissionen: National report for ExCom on 24th June - Denmark
  270365/20
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Ammitsbølvej 169, 6040 Egtved
  270074/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Spørgsmål til Varsel om påbud på Boulevarden 6, 5750 Ringe
  269649/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  269436/20
 • til grundejer - Høring jf. jordforureningsloven, Klintevej 21A
  268636/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  269431/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  271313/20
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  270439/20
 • til Assens Kommune og DMR - Status §8-dokumentation? - Brydes Allé, Assens
  269075/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  268694/20
 • Til Ekstra Bladet: Besvarelse af opfølgende spørgsmål
  271619/20
 • Til Middelfart Kommune: Svar om §8-pligt på Rydskovvej 47, lok. nr. 429-80014
  271393/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Dyrehegnet 14, 7120 Vejle Øst
  268618/20
 • Til Billund Kommune: Ortientering vedr. kommende undersøgelse på Bekkasinvej 21-103, Grindsted
  269554/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. nyt projekt på lokalitetsnummer 607-00377
  271036/20
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V2-varsel + påbudsmuligheder, Indusstrivej 9, 6200 Aabenraa
  271310/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  271312/20
 • Til DKL Ejendomme ApS, udgår inden kortlægning, Ribevej 96, 7100 Vejle.
  268988/20
 • Til Atlas: Vedr. matr. 2d Bolbro, Odense Jorder - Thors Have Rismarksvej 52
  277835/20
 • Til projekt; kvittering for henvendelse
  280635/20
 • Til COWI: Godkendelse af faktura fra SUEZ
  349271/20

1. juni 2020

Indgående

 • SV: Betaling for teleskoplæsser til løft af tung patient
  345434/20
 • fra DGE notat 2 - mosvig vandværk
  274479/20
 • Fra DOF: Henvendelse vedr. udviklingshæmmede og sundhed, kultur og natur
  274813/20

31. maj 2020

Indgående

 • fra Orbicon Indsendelse af Ansøgning til Teknologiprogram for Jord og Grundvandsforurening 2020
  352509/20

30. maj 2020

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, Kvitteringssvar for fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  271571/20
 • fra DTU : TUP ansøgning endelig udkast
  352505/20

29. maj 2020

Indgående

 • Levering af RSEEA19_TEM
  350489/20
 • Fra Rambøll: Præcisering af påviste forurening i felt 14, Gyldenbjergsvej, 5700 Svendborg
  268440/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til ændring af arealanvendelse og etablering af boliger
  268439/20
 • Fra Svendborg Kommune: UDKAST til § 8-tilladelse, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  268438/20
 • Internt, Telefonnotat, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  267065/20
 • Forlængelse med 3 md. RE: ROBOlæring: Forlænge projektet med 6 md. (?) - endnu kun til drøftelse
  274245/20
 • Fra borger: Henvendelse vedr. frivillig undersøgelse - lok. 430-81289
  268947/20
 • Fra Orbicon, Vedr. placering af boringer, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275282/20
 • Fra Vejle kommune. Oplysning om skift af sagsmedarbejder.
  277351/20
 • Fra Kommunen, Orientering til Regionen: Varsel om ikke påbud ifm. forureningssag, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted
  279073/20
 • Fra Orbicon, Bilag til mail: Oplæg, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275288/20
 • VS: Statusmøde national koordinering af PRO-Diabetes pilotafprøvning - image001.png
  272074/20
 • Fra Orbicon, Mail med oplæg til frivillig undersøgelse, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275285/20
 • Fra Cowi: Grundvandskort.
  271435/20
 • Fra Miljøteknik:Orientering vedr. konstateret og oprenset forurening på Matrikel 696bb, 13-05-20 + As, 2020068, Matrikel 696bb, 13-05-20 + As. Metalslagge - hotspot oprensning heraf.
  270139/20
 • Psykolog - Opsigelse af ydernummer
  269153/20
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse efter SUL § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1 m.v., vejledning om ansøgningsprocedure, ansøgningsblanket og tillægsansøgningsblanket
  269255/20
 • Fysioterapeut - opsiger ydernummer
  269983/20
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme
  266199/20
 • Fra DMR. VS: Lok. nr: 561-04057 og lok. nr: 561-80022, Storegade 26-28, Esbjerg
  266874/20
 • Fra COWI: Udkast til anbefalinger til V2 kortlægninger af Forsvarets arealer
  268258/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  266547/20
 • fra Aarhus Tech
  267287/20
 • fra Region Midt
  267276/20
 • SV: status på test af RSYD-521
  268303/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, Jernbanegade 2, Middelfart. Notat for 7. prøverunde
  266069/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernr.
  267136/20
 • Fra DMR. VS: Lok. nr: 561-04057 og lok. nr: 561-80022, Storegade 26-28, Esbjerg
  266863/20
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. tid for drøftelse af sagen fra Jernbanegade 2, Middelfart_Notat for 7. prøverunde
  267264/20
 • Telefonnotat af samtale med grundejer Valsbølgade 34 - vedr. udluftningsstudse
  268509/20
 • fra Reg. Sjælland VS: Ansøgning: TUP - opdatering af metode til at skelne mellem pesticidkilder
  352478/20
 • fra VIA Projektansøgning - Udsivning af pesticider fra jorddeponier
  352500/20
 • Fra Rambøll: Samlet rapport i udkast.- vedhæftning
  304272/20

Udgående

 • Evaluering af værktøj til energiregnskab til kommentering
  347993/20
 • Evaluering af energiregnskaber_PlanEnergi.pdf
  347994/20
 • Til BOLIGSELSKABET BSB SVENDBORG: Bilag - V2-høring
  268469/20
 • Til BOLIGSELSKABET BSB SVENDBORG: Bilag - V2-afgørelse, udkast
  268470/20
 • Til BOLIGSELSKABET BSB SVENDBORG: Høring af V2-kortlægning af del af Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  268468/20
 • Til Borger, Svar på mail vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  268460/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z, Sørup, Svendborg Jorder
  268441/20
 • Fra Danfoss - endelig præsentation til møde d. 2/6version2_komm IHO (002).pptx
  322850/20
 • Til Gate21: Eftersyn af modeller til energi- og CO2-regnskaber
  347989/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  268253/20
 • Til borger: V1-kortlægning af Hedelundvej 10, 5270 Odense N, matr.nr. 2av Hauge By, Lumby
  268252/20
 • Til ansøger, lodsejer og konsulent, RÅSTOF, NU MED BILAG: Fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268226/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268211/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV HØRING matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268212/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, TIL HØRING REV 2 UDKAST M BILAG matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268214/20
 • VS: Betaling for teleskoplæsser til løft af tung patient
  345427/20
 • Til Borger, fremsendelse af afgørelser, Galgemark 3, 6261 Bredebro
  267125/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til oplæg til indeklimaundersøgelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  266542/20
 • Til Rambøll: Tilbagemelding om hurtig behandling af kommende udkast §8 tilladelse for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266319/20
 • Til borger 1, V1-høring, med bilag, Ågårdvej 67, 7323 Give
  268243/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-høring, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  267089/20
 • Til Nybolig. Lok. 485-70142 Kivsmosevej 31, Tommerup
  265924/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: lokalitetsnr. 580-81270 og 545-05731 Dr Margrethes Vej 56, Aabenraa
  266619/20
 • Til partner: ansøgning til orientering
  268431/20
 • Til DMR. [Sagsnr.:07/16354] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL. 561-80022. Matr. nr. 2oø, Rørkjær, Esbjerg Jorder. Storegade 28, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune.
  266866/20
 • Til Borger, Afgørelse - Kortlægning på vidensniveau 1, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  266899/20
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr anlægsarbejde på Reberbanen 64, 5960 Marstal, Leby råstofgrav
  268249/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Lindeskovgyden 46, 5260 Odense S.pdf
  266612/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: Lokaliteter på matriklen: 621-00659, Tvedvej 7, 6000 Kolding, matr.nr. 12 HD Kolding markj., 1. afdeling.
  267463/20
 • Til Borger - oplysning om råstofansøgning
  266096/20
 • Til borger - Matr.nr. 18 a Barløse - boringsoplysninger og analyser
  266053/20
 • Til DMR. [Sagsnr.:07/16355] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL. 561-04057. Autoværksted. Matr. nr. 2bq, Rørkjær, Esbjerg Jorder. Storegade 26, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune
  266881/20
 • Til Realkredit Danmark. Kastelvej 205, 5380 Dalby, lokalitet 440-81082
  268419/20
 • Til Borger, Kortbilag, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  266900/20
 • Til borger_2, V1-høring, med bilag, Ågårdvej 67, 7323 Give
  268251/20
 • Til SALUS, svar vedr. forureningsundersøgelse på Ringgade 190, Sønderborg - til orientering
  266247/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-kortbilag, høring, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  267093/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Afgørelse om kortlægning på V1, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N
  266898/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-høring, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  267083/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S: Svar på spm vedr. Jordtip og tilladelse ved Eltang, matr nr 11a og 11c Lilballe By, Eltang
  266825/20
 • Bilag 7.pdf
  266060/20
 • svar på henvendelse, 540-81462 Tørsbøl Maskinfabrik Tørsbølgade 34 6300 Gråsten Sønderborg Kommune 60 Tørsbøl Kværs.msg
  265886/20
 • Til EDC, kvittering for mail
  268198/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: Lokaliteter på matriklen: 621-00696, Tvedvej 7, 6000 Kolding, matr.nr. 12 HD Kolding markj., 1. afdeling.
  267499/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: lokalitetsnr. 580-81270 og 545-05731 Dr Margrethes Vej 56, Aabenraa
  266674/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til afgørelsesbrev af den 20-05-2020 samt varsel af påbud om iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger over for forurening på Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  267182/20
 • Barløse rapport.pdf
  266057/20
 • Til Borger. SV: Hvor kritisk er dette? - Rugårdsvej 1, Odense Station
  266329/20
 • Til Vejle Kommune: SV: vedr §8 tilladelse
  268492/20
 • Bilag 9.pdf
  266062/20
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af samlet rapport i udkast
  304275/20

28. maj 2020

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 2020-maj-27
  265967/20
 • Fra COWI, Nybøl Landevej 16 - Kontrolrapport
  322585/20
 • Fra Sweco: Tilbud på rådgivning i forbindelse med afværge på Nørrebro 118, Rudkøbing
  275980/20
 • Vandindvinding til støvbekæmpelse.pdf
  265916/20
 • Fra Assens Kommune - Tilladelse til vandindvinding til støvbekæmpelse fra gravesø matr. nr. 18a Barløs By, Barløse
  265915/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplæg til indeklimamålinger, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  266529/20
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om hurtig behandling af kommende udkast §8 tilladelse for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266303/20
 • Fra STPS - vedr. Forespørgsel ang. forurenet strand på Als
  322835/20
 • Fra Nyborg Kommune: Anmeldelser fra borgergruppe og foreløbigt svar, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264000/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263999/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Foreløbigt svar på anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264001/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Revideret anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264002/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  265651/20
 • Fra DR - Svar fra Lægernes Pensionskasse vedr. Medlemsbidrag til Lægerns Pension for 2020 - aldersintervaller
  265499/20
 • ÆNDRINGER - udkast til kommissorium for PRO-styregruppe
  265625/20
 • Fra COWI: Vedr. prøvetagning
  264840/20
 • fra rådgiver: Oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering
  265076/20
 • P2L svar, Opfølgende spørgsmål vedr. opfølgning på DBA - Region Syddanmark
  265225/20
 • Til borger: Vedr retablering, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  264915/20
 • Til PKO-sekretariaterne - referat af møde den 10-03-2020
  264480/20
 • fra rådgiver Oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering - image001.png
  265051/20
 • Fra Shell: mail vedr. V2-kortlægningsbreve FDO
  265400/20
 • Psoriasis
  263941/20
 • Migrering af spørgeskemaer på OUH
  263896/20
 • Møde i MedComs koordinationsgruppe d. 4. juni
  263474/20
 • Fra COWI: Status på V2 kortlægninger af Forsvarets Arealer
  264220/20
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej 2.0.
  263526/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  265649/20
 • Fra borger: Forurening på Grethevej 19, Fredericia
  268293/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, Stine Kristiansen Høgemark - Stines overtagelse af nyt ydernummer (Judith) 1. juni.pdf
  267119/20
 • Fra Nybolig. henvendelse - lok. 485-70142
  265923/20
 • KONTRAKT - konkret opgave indenfor rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  266360/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station
  269691/20
 • fra vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station
  269675/20
 • Fra borger - : Anmodning om oplysninger
  265892/20
 • Fra SALUS, mail m spm om undersøgelsen Ringgade 190 er afsluttet
  266242/20
 • Fra borger. Hvor kritisk er dette? -
  266317/20
 • Fysioterapi -tilmedling til yderregistret.
  270737/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - TM JV - § 8 Tilladelse.pdf
  269692/20
 • fra vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station
  269681/20
 • Fra projekt; status vedr. projekt og budget
  271314/20
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om Nuancering af forurening på Gerritgade 35, 2. tv., 5700 Svendborg
  272770/20
 • Fysioterapi, ændringer af status på klinik,
  269927/20
 • Fra projekt: Vedr. omdefinering af projektet
  271616/20
 • Protokol til evaluering af effekt ved brug af sensorer i diabetesbehandling
  271623/20
 • fra Vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station
  269685/20
 • Fra LIFA, BILAG: Kopi af V1-afgørelse vedr. Ellemosevej 12 og 12a 5620 Glamsbjerg - til orientering.msg
  278132/20
 • Fra LIFA, mail vedr. Ellemosevej 12A, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  278131/20
 • Referat administrativt styregruppemøde - Fredericia
  276341/20
 • Fra LIFA, BILAG: luftfoto_1986-88.pdf
  278134/20
 • Referat administrativt styregruppemøde - Fredericia - Referat d. 20.05.20.pdf
  276357/20
 • Fra LIFA, BILAG: måleblad_ortofoto.pdf
  278133/20
 • Fra LIFA, BILAG: luftfoto_1999.pdf
  278135/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for supplerende spildoprensning (32MOV083 ved T61) (MST Id nr.: 1180810)
  271771/20
 • fra vejle kommune : Hastrupvej 34, 7323 Give - Slagger
  274627/20
 • fra Vejle kommune : Hastrupvej 34, 7323 Give - Slagger - Færdigmelding slagger.pdf
  274630/20
 • fra landinspektør - Arealoverførsel fra matr.nr. 34 am Engene, Vejle Jorder (Rødkildevej 42A, 7100 Vejle) til litra "ee" Engene, Vejle Jorder
  273688/20
 • VS: Patientgruppe der ikke længere bliver set af specialister
  274973/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - TM JV - § 8 Tilladelse.pdf
  269700/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - resultatopdatering
  271406/20
 • fra vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station -
  269679/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station
  269694/20
 • Fysioterapeut - ansøgning om ydernummer
  280721/20
 • Koorespondancemed VIA : Pesticid projekt
  351948/20
 • fra Region Sjælland til MST Endelig udgave af TUP rapport vedr. DPC
  351950/20
 • fra NIRAS LINK og handouts vedr. Webinar om påbudssager ved pesticid punktkilde forurening
  351947/20
 • Fra Orbicon TUP ansøgning
  351946/20
 • fra Orbicon TUP ansøgning input fra DTU
  352444/20
 • Fra Praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  355182/20
 • Fra Rambøll: Revideret rapport for ukendt lokalitet
  304271/20
 • Ansøgning om flytning af kapacitet til satelitklinik
  303923/20
 • Fra Rambøll: Kvittering vedr. fejl i rapport for ukendt lokalitet
  304270/20
 • Fra Rambøll: Henvendelse fra GEUS vedr. dinoflagellatanalyser
  304269/20
 • Fra Svendborg Kommune: Lokalisering af jordtilførsel, Hønsehavevej 8, Stenstrup
  265021/20
 • Fra Ankestyrelsen: Afgørelse på klage - regionen får medhold
  332840/20

Udgående

 • Til Orbicon: SVAR på supplerende poreluft og indeluft
  294292/20
 • Til STPS - svar vedr. Forespørgsel ang. forurenet strand på Als
  322840/20
 • Til Formpipe: Acadre og Windows 10, build 1909
  264972/20
 • Samlet Rapport.pdf
  264938/20
 • 561-64005 RA samlesager.pdf
  264935/20
 • Autoscannet dokument 0001[8-76-5-561-14-98].pdf
  264936/20
 • 123428-09_v1_V1-afgørelse matr.nr. 1334, auktionsgade 3.pdf
  264937/20
 • svar på henv. vedr. Lokalitet 561-64008
  264934/20
 • Til daniasoftware: Spørgsmål vedr. Windows 10
  264944/20
 • V1 kortlægnings brev.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_142634-09_v1.PDF
  264634/20
 • 561-61024 scannet materiale_Sagsnr_08-14056_Dokid_139676-08_v1.PDF
  264638/20
 • Overfladevand, Bearbejdet Screening, 561-61024.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_337862-16_v1.PDF
  264633/20
 • V1 kort.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_142633-09_v1.PDF
  264635/20
 • 561-61024 scannet materiale_Sagsnr_08-14056_Dokid_148216-08_v1.PDF
  264637/20
 • Svar på henv vedr. KORTL, 561-61024, Maskinfabrik, H.E. Bluhmes Vej 19, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 1361 Esbjerg Bygrunde
  264632/20
 • 561.61024 ho.doc_Sagsnr_08-14056_Dokid_37771-09_v1.DOC
  264636/20
 • 561-45032 scannet materiale fra mapper_Sagsnr_09-11210_Dokid_111248-09_v1.PDF
  264550/20
 • V1-kortbilag_Sagsnr_09-11210_Dokid_35864-11_v1.PDF
  264546/20
 • svar på henv. vedr. KORTL, 561-45032, Skibsbyggeri, Isbrogade 4, 6700 Esbjerg, Esbjerg, matr.nr. 1322 Esbjerg Bygrunde
  264545/20
 • V1-afgørelse_Sagsnr_09-11210_Dokid_35863-11_v1.PDF
  264547/20
 • Oplysninger fra Esbjerg Kommune Esbjerg Havn_Sagsnr_09-11210_Dokid_129184-10_v1.MSG.msg
  264549/20
 • BILAG, Totaludskrift_Sagsnr_09-11210_Dokid_5020-11_v1.PDF
  264548/20
 • Til DMR, Fremsendelse af historik, Storegade 97, 6100 Haderslev
  273924/20
 • kortlægningsbrev- Boulevarden 15.pdf
  264248/20
 • Rapport.pdf
  264250/20
 • Kopi af kortlægningsbrev Boulevarden 15, 7100 Vejle
  264249/20
 • Til Myndigheder og parter RÅSTOF Partshøring af udkast til screeningsafgørelse 28 Mjøls Rise
  331765/20
 • Til SKAT og Esbjerg Kommune: Kopi af endelig V1 kortlægning, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø, lok. 561-81047
  263895/20
 • Til Arkil A/S: Afgørelse - jeres grund er måske forurenet, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø, lok. 561-81047
  263853/20
 • Til borger: Svar på spm. om forureningens udbredelse mod syd, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263837/20
 • Til A+Miljø, Orientering om afgørelse, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263479/20
 • Korrespondance m. DMR, Ønske om akter og § 8-pligt, Storegade 97 A, 6100 Haderslev
  263967/20
 • Til EDC: svar på henv. vedr. KORTL, 430-81289, Gartneri, Tarupvej 27, 5792 Årslev, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr. nr. 11b Tarup By, Sdr. Nærå
  263781/20
 • Til Rambøll: svar på henv vedr. KORTL, 561-64023, Esbjerg Hermetikfabrik A/S, Fiskerbrogade 19, 6700 Esbjerg, Esbjerg, matr.nr. 1269 Esbjerg Bygrunde
  264919/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263197/20
 • Til EDC. Lok. 491-70139 Lærkevænget 2, Vissenbjerg
  265585/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264975/20
 • Til COWI: Generelle bem. vedr anbefalinger
  263848/20
 • Til borger, V1-høring, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264985/20
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263229/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV.pdf
  263437/20
 • Til borger, V1-høring, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264983/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264969/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV.pdf
  263436/20
 • Til borger, skat og kommune: Afg udgår Lollandsvej 31, 5500 Middelfart
  263245/20
 • Til borger. Lærkevej 2 Udgår af kortlægningen.doc
  265578/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264980/20
 • Spørgeskema i pdf-version.pdf
  264478/20
 • Til Shell: mail med kortlægningsbreve T8802 og dræntank T8807
  265389/20
 • Til borger, V1-høring, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264986/20
 • Til Rambøll: svar på henv vedr. KORTL, 561-80070, Jern og metalindustri, Vesterhavsgade 111, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 1406 Esbjerg Bygrunde
  264587/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264981/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om kortlægningsvurdering, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263435/20
 • Til Schur Labels AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263120/20
 • Til Schur Labels AS, V1-kortbilag, høring, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263122/20
 • Uddybende spørgsmål fremsendt igen efter telefonisk samtale
  264477/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264976/20
 • Til Schur Labels AS, V1-høring, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263121/20
 • Til borger, vedr. Gørdingvej 5, 6771 Gredstedbro
  269247/20
 • Til VAF: Besvarelse af aktindsigt
  270726/20
 • Til borger, vedr. Gørdingvej 7, 6771 Gredstedbro
  269264/20
 • Til Borger, vedr. Puggårdsvej 84, 6771 Gredstedbro
  269303/20
 • Til borger, vedr. Gørdingvej 11, 6771 Gredstedbro
  269274/20
 • Til Esbjerg Kommune, vedr. Kirkebakken 33 og vej matr, 6771 Gredstedbro
  269289/20
 • Til Vejle KOmmune VS: Spm om Vejle kommunes holdning til sløfning af boringer
  277329/20
 • Borger: Svar på fornyet henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning
  281406/20
 • Til Varde Kommune: Sv. og kommentarer til forundersøgelser i forbindelse med grundvandssænkning.
  276586/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264973/20

27. maj 2020

Indgående

 • Opstartsmøde
  263049/20
 • Fra Niras, Råstof, Råstofansøgning 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup - lufthavnen
  341149/20
 • Fra DMR - supl historisk materiale - Lammesøvej 8, Otterup
  345776/20
 • Fra Niras, Råstof, 53 Egernsund - GIS over råstofgrave
  341138/20
 • Fra Niras, Råstof, Råstofansøgning matr.nr. 53 Egernsund - Sende oplysninger til sagen
  341135/20
 • Ingen klager over § 52 dispensationen - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl. - Jerlev Etape 4
  262299/20
 • Vi modtager nu arkivalier/Netværksmøde om oprydning på drev
  263258/20
 • Dagsordenspunkt: "Internt RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten dele af matr.nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i Odense Kommune" fra sagsnr. 19/11086 er videreført til kø
  262026/20
 • Fra Rambøll, Råstof, 909321 Tilsyn med råstofundersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling.pdf
  341129/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tilbud-J928461-1.pdf
  341130/20
 • Fra Rambøll, Råstof, FW: Opgave 909321
  341127/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.pdf
  341128/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, 909321 Tilsyn med råstofundersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling.pdf
  341123/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, Tilbud-J928461-1.pdf
  341124/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, Opgave 909321
  341121/20
 • Fra Teknologisk Institut, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.pdf
  341122/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tilbud-J909321-3.pdf
  341116/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Følgebrev_Teknologisk_Institut_20200113.pdf
  341115/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_20200113.pdf
  341117/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Feltnoter fra Sekær og Terpling, opg. 909321
  341114/20
 • Fra Rambøll, Råstof, FELTGDK#Geo-204301-T4.pdf
  341105/20
 • Fra Rambøll, Råstof, FELTGDK#Geo-204301-T5.pdf
  341102/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Sekær og Terpling
  341101/20
 • Fra Rambøll, Råstof, FELTGDK#Geo-204301-S9.pdf
  341104/20
 • Fra Rambøll, Råstof, felt- og prøvebeskrivelse.xlsx
  341106/20
 • Fra Rambøll, Råstof, FELTGDK#Geo-204301-S1.pdf
  341103/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-27
  260989/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-27
  262440/20
 • Kvittering fra Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260850/20
 • Totalentreprisekontrakt, NEM BYG
  262750/20
 • Tryg Garanti - NemByg - Projektering og opførsel af ombygning Børne- Ungehusene, Udby, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  262617/20
 • Fra Berendsen: Vedr. sprit i dunke
  261138/20
 • Fra DMR, henvendelse Vedr. Lok.nr. 607-02011 Thurøvænget 8, Fredericia
  262978/20
 • Fra Rådgiver: mail med oprensningsrapport Lollandsvej 31, middelfart
  262910/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstillinger til skriftlig afstemning fra 27.5. til 4.6.2020
  262413/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  262224/20
 • Fra Berendsen: Kvittering for bestilling
  261192/20
 • Fra DMR, Anmodning om V1-afgørelse og historik på 461-06211
  263004/20
 • Fra Ekstra Bladet: Opfølgende spørgsmål
  261694/20
 • Afmelding af fysioterapeut
  262353/20
 • Fra rådgiver, ønsker oplysninger vedr. lokalitetsnummer: 607-00416
  263012/20
 • Forsikringsattest - Sønderjysk forsikring - NemByg - Forsikringsperiode - 13122019 - 31122020
  262765/20
 • Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby
  261561/20
 • Fysioterapeut - ansættelse
  262909/20
 • Fra Berg advokater, Anmodning om aktindsigt vedr Geesten 17, Skærbæk
  263041/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  262214/20
 • Fysioterapeut - ansættelse
  262902/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00456, Nordvej 3, Isabellahøj 3, (tidl. Niels Bohrs Vej 3), 7100 Vejle.pdf
  324176/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik:Tankundersøgelse
  304114/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82484, Vardevej 193, Trædballehusvej 5 og Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  297318/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00808, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  307187/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00812, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  305783/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00715, Vardevej 180, 7100 Vejle.pdf
  309200/20
 • Fra HF & VUC Fyn
  342718/20
 • Mit Sygehus: Migrering af spørgeskemaer
  265694/20
 • Re: Mit Sygehus: Migrering af spørgeskemaer
  265696/20
 • Fra DGE, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  267316/20
 • Fra Niras - historisk materiale vedr. systematisk kortlægning, Vestre Engvej 50 og Boulevarden 25, 7100 Vejle.pdf
  267448/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82473, Langagervej 14, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  263322/20
 • Revision af PRO-epilepsi
  263125/20
 • Fra Billund Kommune: Spm. vedr indsats
  268513/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 631-00018, Niels Bohrs Vej 5, 7100 Vejle.pdf
  267126/20
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. tilpasninger af projektet pga. corona
  271621/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. nyt projekt på lokalitetsnummer 607-00377
  271002/20
 • Fra Niras - historisk materiale - 631-00138, Horsensvej 72, 7100 Vejle.pdf
  270681/20
 • Kort status på HjertePRO
  270548/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - SV Vingsted Skovvej 2.pdf
  276509/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  276508/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - VS Miljøvagtrapport dieselolie 13 maj 2020 Vingsted.docx
  276515/20
 • Borger: Fornyet henvendelse på aktindsigtsanmodning
  281379/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - SV Vingsted Skovvej 2.pdf
  276513/20
 • Fra Varde Kommune; Sup. oplysninger forud for grundvandsænkning
  276575/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82469, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  352927/20
 • Korrespondance med VIA : Pesticid projekt
  351942/20
 • Fra WIQ: Faktura - Invoice 2200214
  349263/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82471, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  348673/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - ALDI B66_P44_Bilag D_Situationsplan V4 p-anlæg_N04 (002).docx
  289934/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lokalplan 65.pdf
  289948/20
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål vedr. § 8-pligt, etablering af cykelsti, Erholmvej 16, 5560 Aarup
  287642/20
 • fra Esbjerg Kommune korrespondance SV: supplerende undersøgelse ved Risagervej 10, Aike, 6740 Bramming
  296648/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik:Div. rapporter vedr. jordhåndtering
  304119/20
 • Fra Frack Miljø og Geoteknik: Anmodning om revurdering af kortlægning
  304096/20
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til indvinding mv.
  295255/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik: Fyldjordscreening
  304111/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik:Indeklimaundersøgelse
  304116/20

Udgående

 • Til Niras, Råstof, SV: 53 Egernsund - GIS over råstofgrave
  341145/20
 • Til KMD: KMD WorkZone, ESDH
  262417/20
 • Til Nyborg Kommune: Sagsmateriale fra e-arkiv, sagsnr. 8-16-37-36-449.5-1-1999, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  262369/20
 • Til LMST: Sikkerhedmeddelelse DHPC til distribution - Litiumkarbonat "OBA" leveringssvigt
  262942/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262116/20
 • Uddybende spørgsmål til leverandøren
  262969/20
 • Til DMR, fremsendelse af V1-afgørelse og historik vedr. 461-06211
  263006/20
 • Til Outdoor: Bestilling
  261066/20
 • afgørelse jf. jordforureningsloven: delarealer udgår, Kohavevænget 7-17
  262237/20
 • til rådgiver - erindring: afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  261044/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262088/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262133/20
 • Til Esbjerg Kommune, Accept af ændringer i udkast til § 8-tilladelse, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261964/20
 • Til Bredallund, Bilag, Udkast til V1.pdf
  261369/20
 • brev til grundejer - afgørelse jf. jordforureningsloven: delarealer udgår, Kohavevænget 7-17 - til grundejer - dele udgår af V1-kortlægning, jordforurening, Kohavevænget 7-17, Skaboeshusevej (2).pdf
  262250/20
 • Orientering om møde i Interreg-udvalgets formandskab 25 maj
  262401/20
 • Til borger - V2-kortbilag Algade 28,6780 Skærbæk.pdf
  262500/20
 • Til EDC, svar vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  263038/20
 • Til DMR, svar vedr. lok.nr. 607-02011 Thurøvænget 8, Fredericia
  262982/20
 • til Berg advokater, svar vedr. Geesten 17, Skærbæk
  263044/20
 • Til Berendsen: Levering af ekstra sprit dunke
  261013/20
 • Til borger - Boligerklæring Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  262505/20
 • Til borger - V2-afgørelse Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  262492/20
 • Til COWI: Rettelser til kortlægningsbrve.
  262925/20
 • Til Danren: Forventning til ekstra formiddagsrengøring
  261693/20
 • Til Ekstra Bladet: Besvarelse - Aktindsigt
  261690/20
 • Til BREDALLUND ApS, V1-høring, Øster Snedevej 15A, Vejle Ø.pdf
  261376/20
 • Til DK Råstof Aps: Svar vedr klageperiode, matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl. - Jerlev Etape 4
  262202/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262124/20
 • Til BREDALLUND ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Øster Snedevej 15A, Vejle Ø.pdf
  261367/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  261005/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  261006/20
 • til Nyborg Kommune - suppl. §8-høringssvar - servicebygning mv., Midtermolen 6, Nyborg, matr. 927t
  260954/20
 • Til Berendsen: Bestilling af sprit
  261152/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262128/20
 • Til Rådgiver, svar: historiekse oplysninger samt kortlægningsbrev vedr lok.nr. 607-00416
  263015/20
 • Til Rambøll: Fejl i rapport for ukendt lokalitet
  304268/20
 • Til Niras: Vurdering af resultater - projekt Søndersø
  295600/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt
  349793/20
 • Til Kammeradvokaten: Orientering
  349795/20
 • Til Billund KOmmune: Sv vedr. spm om indsats
  268514/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262826/20

26. maj 2020

Indgående

 • Fra konsulent: Temanotater
  350365/20
 • Nyhedsbrev fra Energi- og CO2-regnskabet
  348242/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 40 undersøgelsespåbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  260206/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 40 undersøgelsespåbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  260204/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. §8 på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  293031/20
 • Fra EDC: Forespørgsel om materiale fra Tarupvej 27, 5792 Årslev
  267975/20
 • Fra Advokat, Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  268456/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: ansøgning 53 egernsund
  341097/20
 • Fra borger: Spørgsmål til forureningsudbredelsen mod syd, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263824/20
 • Fra Rambøll: Status på behandling af §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  261978/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, nye ændringer til ansøgning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  259808/20
 • Fra lodsejer, Råstof, SV: 22e og 11m Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  277167/20
 • Fra lodsejer, Råstof, SP0222720052608500.pdf
  277168/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikelforesprgsel, Matr.nr.: 854b Sønderborg, Gerlachsgade 4, 6400
  275414/20
 • Fra Varde Kommune: Tilbagekaldelse af §48 Påbud
  274680/20
 • Fra Varde Kommune: §48 Påbud vedr. olieforurening
  274650/20
 • Henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  266222/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 4 Kloakplan.pdf
  270238/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 5 Analyseresultater fra tidligere undersøgelser.pdf
  270247/20
 • Diabetes og Covid-19
  271618/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 1 Situationsplan med byggemodningen .pdf
  270204/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 2 Situationsplan med byggemodningen og forureningsforhold.pdf
  270210/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 7 Tværsnit i vej.pdf
  270266/20
 • Plancher om analyser fra Diabetesforeningen
  271633/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kanalbyen, ansøgning om §8 tilladelse - opdateret
  270183/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 6 Veje hvor der skal indbygges letklinker.pdf
  270258/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 3 Forureningsforhold, GrontmijCarl Bro 2010.pdf
  270219/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S: Spm vedr. Jordtip og tilladelse ved Eltang, matr nr 11a og 11c Lilballe By, Eltang
  266736/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Ansøgning om §8 tilladelse, ver. 2.pdf
  270193/20
 • Fra SUEZ: Faktura nr. 1
  349257/20
 • SKorrespondance med Reg. Sjælland : TUP Projektoplæg_opdatering af skelnenværktøjet UDKAST
  351938/20
 • fra Orbicon SV: Ide til TUP projekt
  351939/20
 • Status politiske aktiviteter - Sachstand politische Aktivitäten
  290841/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - MiljøscreeningKPTogLP.docx
  289944/20
 • PRO-skema som første kontakt til patienter
  289650/20
 • Fra Rambøll: Kvittering vedr. midlertidig overkørsel ved LP1
  304267/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260634/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260639/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. overfladeprøver, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  259127/20
 • Fra Skattestyrlsen: Svar på henvendelse af 20. maj 2020 vedr. beskatning af lægeboliger
  260772/20
 • Fra Nordicals, Telefonhenvendelse ang. Jyllandsgade 79A
  260717/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Revideret udkast til § 8-tilladelse, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261953/20
 • Fra EDC, henvendelse vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  263036/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningsloven, etablering af ny støvvæg, Klippehagevej 22
  262481/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (Vej 2 v/T72) (MST Id nr.: 1168083)
  261077/20
 • Fra ansøger: svar vedr. indstilling
  259864/20
 • Opsætning Hjerte PRO
  259197/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260637/20
 • Psykolog - Accept på ydernummer
  259632/20
 • Psykolog - Godkendelse af praksisadresse
  260593/20
 • Fra advokat BechBruun, Telefonhenvendelse ang. Skovsbovej 155, 5350 Rynkeby
  260720/20
 • Fra NIRAS: Status på Holtevej
  258682/20
 • Fra COWI: Svar vedr ny ressourceperson på kortlægningsopgaven
  262233/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningsloven, etablering af ny støvvæg, Klippehagevej 22 - 20-1130_v1_Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny støvvæg hos DONG Energy Klippehagevej 22.pdf
  262483/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast t. § 8-tilladelse version 2, Saltgade 11, 6760 Ribe
  261954/20
 • Fra Svendborg Kommune. Forslag til dagsorden til møde om partnerskab, Skovmølleværket
  310716/20
 • Fra Odense Kommune: Vedr. tunnelering af regnvandsledning, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  314046/20

Udgående

 • Til Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260706/20
 • Til Christiansfeld Byhuse ApS, Udgår på baggrund af undersøgelse og oprensning, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld.pdf
  260447/20
 • Til Orbicon: SV: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  260316/20
 • Til Orbicon: SV: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  260319/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Opfølgende svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmandsfeld, Randbøl
  259942/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmansfeld, Randbøl
  259933/20
 • Til Københavns Ejendomsselskab: Svar på henvendelse vedr. Møllergade 89A-D og Møllergade 91A-D i Svendborg
  259273/20
 • Til lodsejer, Råstof, SV: 22e og 11m Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  277232/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, forsinket udkast tillæg 15 Øluftgård, V. Nebel
  259796/20
 • SV: Betaling for teleskoplæsser til løft af tung patient
  345423/20
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  349781/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. midlertidig overkørsel ved LP1
  304266/20
 • Til virksomhed - Boligerklæring Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260133/20
 • Til Kolding Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Seest
  258616/20
 • Til projekt: vedr. udsættelse og indsendelse af rev. budget
  260594/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Bredsten Landevej 131, 7323 Give
  259810/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  260655/20
 • Til Odense Kommune + SKAT, Orientering om endelig V1-kortlægning, Banevænget 22, 5270 Odense
  260654/20
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260122/20
 • Til projekt: bekræfter OK til udsættelse af projekt pga corona
  259912/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hindskovvej 15, 7323 Give.pdf
  259251/20
 • Til projekt: ny åbningsdato er noteret
  258945/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Fårupvej 38, 7300 Jelling
  260192/20
 • Til Nordicals, svar vedr. Jyllandsgade 79a, Esbjerg
  260749/20
 • Til projekt: anmodet om dok. for synlighed
  262263/20
 • Til borger: Svar på henvendelse - Eltangvej 184, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 28b, Lilballe By, Eltang. Lok.nr. 621-81367
  260557/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse med bilag, Grindstedvej (ud for nr. 16), 7184 Vandel
  260351/20
 • Til borger: Svar på henvendelse - Eltangvej 184, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 28b, Lilballe By, Eltang. Lok.nr. 621-81367
  260570/20
 • Til ansøger: URUs indstillinger
  259834/20
 • Til Danske Regioner - syddanske repræsentanter til Netværk for Teknologioverførsel og TTO
  260443/20
 • Til Borger, Kortbilag, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  260656/20
 • Til advokat Bech Bruun, Svar og Udskrift fra database vedr. Skovsbovej 155, 5350 Rynkeby - 439-00015
  260722/20
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260117/20
 • Til Formpipe: Rykker for status for aflevering
  259484/20

25. maj 2020

Indgående

 • VS: Betaling for teleskoplæsser til løft af tung patient
  345418/20
 • Fra konsulenterEvaluering af energiregnskaber - Udkast
  347966/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Kontaktoplysninger på vildtforvalter og vejledning
  341077/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Vejledning-om-risikoen-for-fugle-og-vildthaendelser-ved-flyvepladser-inkl-Appendikser.pdf
  341078/20
 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding på ønske om 4 træer indenfor fællesområdet, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  261977/20
 • Afslutning af forureningssag for spildoprensning (overløb fra kloak i BOB ifm. kraftig regnhændelse) (MST Id nr.: 1160185)
  261060/20
 • 2019-11-25 Dokumentationsrapport for spildoprensning (overløb kloak, BOB) 19146.pdf
  261061/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om snak ang. oprensning, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  257862/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Snak med borger om Nannasvej 1, 5750 Ringe
  257777/20
 • Fra DMR: Ønske om 4 træer indenfor fællesområdet (fabriksområdet), Vestergade 29a, Vissenbjerg
  261967/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan med placering af træer
  261968/20
 • Fra DGE: Bilag - Notat - historik
  256770/20
 • Fra DGE: Historisk redegørelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256769/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel
  255389/20
 • fra Varde kommune : Miljøgodkendelse af anvendelse af slagge under ensilageplads m.m. på Møgelbjergvej 15, 6800 Varde - Deklaration, slaggeparti 33-18.pdf
  255996/20
 • Dagsorden til PRO tovholdergruppen d. 26. maj
  256048/20
 • Fra Norrecco: Spm vedr. miljøgodkendelse til genanvendelse af overskudsjord på matr. 97 og 413 Uge Ejerlav
  258271/20
 • Fra Skattestyrelsen: Fastsættelse af markedsværdi af regionernes lejeboliger
  258184/20
 • HØRING - frist den 24. maj - Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19
  256471/20
 • Fa Vejle Kommune: Svar vedr møde om Teglværksgrunden , Tornvadshavevej 114, Børkop
  256317/20
 • Fra Norrecco: Spm vedr miljøgodkendelse til genanvendelse af overskudsjord på matr. 97 og 413 Uge Ejerlav
  258275/20
 • HØRING: udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (frivillige isolationsfaciliteter)
  256444/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  256647/20
 • Fra projekt: udsætter åbning til 19. september 2020 pga. corona
  258835/20
 • Mail fra Sundheds- og Ældreministeriet: Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger
  257739/20
 • Fra DMR A/S: Fremsendelse af manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  256351/20
 • SV: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  256072/20
 • SV: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  256088/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - VK brev udkast § 8 tilladelse.docx
  258673/20
 • Fra ansøger: vedr. indstillinger fra URU
  259829/20
 • Fra Outdoor: Tilbud
  258533/20
 • Fra a4medier: Opfølgning på anmodning om aktindsigt
  260487/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station
  258654/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendt oplæg unders rev 3, Kvaglundvej 88 i Esbjerg
  255405/20
 • Fra Danren: Kvittering for nyt rengøringsprogram
  258526/20
 • Vedr. arbejdsgruppen for vederlagsfri udlevering af medicin
  258474/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - VK brev udkast § 8 tilladelse.docx
  258661/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - image001.jpg
  258658/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - image001.jpg
  258669/20
 • Løsningsforeslag for at opsætte udsendelse af spørgeskemaer på et kørende forløb
  259365/20
 • Fra Sweco: opdateret rapport Konsul Graus Gade
  260743/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station
  258666/20
 • Fra Svendborg kommmune. Møde og sparring om fremdriften og resultaterne i Partnerskabet, Skovmølleværket
  310710/20
 • Fra COWI: Godkendelse af fakturaudkast fra WIQ
  349239/20
 • Fra WIQ: Fakturering og status for afrapportering
  349249/20
 • VSFra VIA Projektoplæg TUP: Pesticid projekt
  351937/20
 • Fra Orbicon, Mail med situationsplan, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275271/20
 • Fra Vejle Kommune. Orientering om villatank forurening
  275010/20
 • Fra projekt: rev. projektplan og budget
  273678/20
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål om §8-pligt på Rydskovvej 47, lok. nr. 429-80014
  271355/20
 • Fra Svendborg Kommune: Spm vedr anlægsarbejde på Reberbanen 64, 5960 Marstal, Leby råstofgrav
  268237/20
 • Fra Vejle Kommune: Spm om udarbejdelse af §8 tilladelse
  268491/20
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39 A-F, Svendborg
  281052/20

Udgående

 • Til Niras, Råstof, ansøgning 53 egernsund
  341092/20
 • Til Niras, Råstof, Ansøgning Blåler.msg
  341095/20
 • Fra MSB til CBM: Inhabil på ansøger Signe Bek Sørensens ansøgning til "Jo før, jo bede" puljen
  257810/20
 • Til borger: Udtagelse af dokumentationsprøver, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  257764/20
 • Til kommunen - Sp. vedr. boring B17
  279515/20
 • Fra/Til Sønderborg Kommune: Vedr. overførsel af matrikler til matr.nr. 15 Nybøl, Sønderborg
  256884/20
 • Til DGE: Kortlægningsvurdering af udført undersøgelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256838/20
 • SV Henvendelse: Landevejen 156, 5883 Oure
  256406/20
 • Til Borger: Fremsendelse af tidl. rapporter og materiale, Isgårdsvej 23, 5000 Odense C
  256384/20
 • SV Henvendelse: 187-0002586 Åhaven 2 - 575-55045
  256271/20
 • Til DGE: Forspørgsel om historisk redegørelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256210/20
 • Til rådgiver: SV Henvendelse: Arkivoplysninger. lok. nr. 427-70114. Juelsbjergvej 2, 5771 Stenstrup
  256211/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar til udkast til tilladelse til opsætning af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal lok.nr 443-00002
  255909/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Fåborgvej 240, 5700 Svendborg, matr.nr. 1a Hvidkilde Hgd., Egense
  255686/20
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning
  255687/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar vedr. oprensningspåbud fase 1, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  255675/20
 • Til ansøger og lodsejer, Råstof, 22e og 11m Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  277138/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 3/4
  258282/20
 • Til Vandel Efterskole, Kortbilag til V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  255322/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Elvirasvej 7.pdf
  256247/20
 • Til Borgere, V1-høring, Elvirasvej 7, Vejle.pdf
  256263/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  255354/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  255865/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 2/4
  258285/20
 • Til borger, V1-høring - bilag til V1-afgørelse - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  257005/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ringivevej 88, Give.pdf
  255310/20
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257226/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Grindstedvej
  255387/20
 • Til Assens Kommune, V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256347/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 4/4
  258278/20
 • Til borger, V1-høring - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  257007/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  255348/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256348/20
 • Til Realkredit DK: Svar vedr afgørelser på matr.nr. 429 A + 429 C, Kolding markjorder, 4. afdeling, beliggende Birkemosevej 1 + 1A, 6000 Kolding. Lokaliteter på matriklen: 621-00468. 1/2
  257000/20
 • Til Vandel Efterskole, V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  255324/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  255706/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  255640/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ringivevej 88, 7323 Give.pdf
  255311/20
 • Til Borgere, BILAG, Udkasst til V1-afgørelse, Elvirasvej 7.pdf
  256253/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  255713/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257228/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Dialog vedr påbegyndt gravning, matr nr 184 Andholm, Ø. Løgum
  257394/20
 • Til Assens Kommune, V1-afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  255638/20
 • Til praksis: mails vedr. april- og majafregningerne
  255411/20
 • Til borger - V1-høring - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257227/20
 • til RSYD (§52), Svendborg Kommune og rådgiver - vs §52-anmodning + Vurdering af tanktstation
  256069/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  255878/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256350/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Bredsten Landevej 96, 7323 Give.pdf
  257398/20
 • Til borger, V1-kortbilag - Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Grindstedvej.pdf
  257009/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256341/20
 • Til Danren: Genåbning og supplerende rengøring
  257583/20
 • Til Realkredit DK: Svar vedr afgørelser på matr.nr. 429 A + 429 C, Kolding markjorder, 4. afdeling, beliggende Birkemosevej 1 + 1A, 6000 Kolding. Lokaliteter på matriklen: 621-00468. 2/2
  257010/20
 • Til Planteservice: Genåbning
  257594/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 1/4
  258286/20
 • Til høringsparter - Forlængelse partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  258521/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Spangager 18, 7120 Vejle Øst
  318958/20
 • Til borger - V1-kortbilag - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  324102/20
 • Til borger - V1-afgørelse - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  324103/20

23. maj 2020

Udgående

 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Uddybning af høringssvar, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261926/20

22. maj 2020

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, spørgsmål vedr. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmansfeld, Randbøl
  259927/20
 • SV: Fakturering af forbrugt/medgået tid
  255051/20
 • Re: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  257021/20
 • STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse
  257099/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  255677/20
 • VS: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  257024/20
 • STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse - image001.png
  257032/20
 • Fra projekt: Ændring af datoer for projekt pga. corona
  259892/20
 • VS: STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse
  257026/20
 • Modtagelse af SOC2 rapport fra leverandøren
  261153/20
 • Sv_ Introstilling i almen medicin
  357179/20

Udgående

 • Til D4: Fakturering af forbrugt/medgået tid
  254993/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ågade 26, 7323 Give
  255683/20
 • til borger: Resultater på jeres undersøgelse, Mejlbyvej 28, Lintrup
  326648/20
 • Til Nymølle Stenindustrier: Svar vedr §52, matr nr 148 Andholm, Ø. Løgum
  255243/20
 • Til Rambøll: Kvittering vedr. status for samlet rapport
  304264/20

21. maj 2020

Indgående

 • Fra P Barkholt - Meddelelse om ophør i ydernr. pr. 01.10.20
  353072/20

Udgående

 • Til borger: svar vedr. boligundersøgelse, Lynfrostgrunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254636/20
 • Opfølgende spørgsmål vedr. opfølgning på DBA - Region Syddanmark
  254701/20

20. maj 2020

Indgående

 • Fra nabopart RÅSTOF flere klager over trafik og støv med foto og film
  262003/20
 • Fra A+Miljø, Oprensningsnotat olietank, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262843/20
 • Fra Odense Kommune, Oprensningsnotat olietank, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262842/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering af grundejer vedr. undersøgelse, Elmegade 11, Bramming
  256904/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTO, svar efter screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  254329/20
 • 2020-1138 2020-05-15 Situationsplan - Kongensgade 22, Christiansfeld.pdf
  258820/20
 • Fra DMR, Situationsplan, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld
  258819/20
 • Tfl. notat, henv. fra Esbjerg Kommune vedr. Elmegade 11, Bramming, 561-81152
  254256/20
 • Fra borger: Orientering til regionsrådspolitikere i miljøudvalg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254146/20
 • Fra Orbicon: Irisvej supplerende poreluft og indeluft
  294286/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordprøver i byggefelt, Elmegade 11, Bramming
  254230/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Ang. ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  341070/20
 • Fra Kudsk og Nissum, Råstof, SV: Ang. ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  341062/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. kortlægning af nedlagt jernbanespor
  271352/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport Storegade
  253893/20
 • Fra Rambøll: Analyserapporter for forklassificering af jord, Østerbro, Tommerup
  254064/20
 • Fra Rambøll: Analyserapporter for forklassificering af jord, matr.nr. 1dz
  277268/20
 • Fra DMR: Præcisering af placering af bygninger nord for fabriksbygning, Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  254110/20
 • Fra Assens Kommune: Kommunens tilbagemelding på DMRs bemærkninger § 8 Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  254104/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse til ledningsarbejder, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  253438/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse til ledningsarbejder
  253439/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af høringssvar til udkast, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253417/20
 • Fra Rambøll: § 8-høringssvar til udkast, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  253423/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Regler vedr. fuglekollision
  341058/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Vejledning-om-risikoen-for-fugle-og-vildthaendelser-ved-flyvepladser-inkl-Appendikser.pdf
  341059/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel til rådgiver om analyserapporter for forklassificering af jord, Østerbro, Tommerup
  253099/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel til rådgiver om analyserapporter for forklassificering af jord, matr.nr. 1dz
  277246/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Ang. ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  341048/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Afslag på myndighedshøring om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune.pdf
  341049/20
 • Fra konsulent vedr. Evaluering af energiregnskaber
  347959/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST
  251970/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2B - Jordhåndteringsplan.
  251968/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2A - Ansøgning
  251967/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  251965/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering (udkast)
  251969/20
 • Fra Formpipe: Aflysning af undervisning i Acadre grundkursus den 9. juni
  252098/20
 • Fra Niras: Brændevej - tillægskontrakt
  294363/20
 • Fra Rambøll: Svar på spørgsmål til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251873/20
 • Fra Kolding Kommune, Bilag: Rapport - Kongensgade 22, Christiansfeld.pdf
  258810/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med oprensningsrapport, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld
  258809/20
 • Henvendelse: Landevejen 156, 5883 Oure
  256402/20
 • Fra projekt; Godkendelse af udsættelse fra kommune
  260434/20
 • Fra projekt: Afrapportering og slutregnskab
  260042/20
 • fra rådgiver - SV: Reberbanen 64, 5960 Marstal jord til Leby råstofgrav
  255999/20
 • Henvendelse: Arkivoplysninger. lok. nr. 427-70114. Juelsbjergvej 2, 5771 Stenstrup
  256201/20
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255587/20
 • Fra VORES ELNET A/S: SV: Brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord [Ref.nr.=7fa6760296ef4e86979c140fae0e2d53]
  255492/20
 • Re: Testanmodning modtaget
  257304/20
 • Henvendelse; 187-0002586 Åhaven 2 - 575-55045
  256265/20
 • Psykolog - accept på ydernummer
  255329/20
 • Bilag fra rådgiver - Miljøteknisk forundersøgelse, OK Reberbanen 64, 5960 Marstal.pdf
  256015/20
 • Udkast til drejebog for klimacamp for unge
  256205/20
 • Test af løsning på 800: Klinikertitel
  259896/20
 • Fra revisor: Revisorerklæring 1. kvartal 2020 - Nyt OUH
  251630/20
 • Fra FRdericia Kommune: Orientering om udslip af benzin fra defekt/fejlmonteret spade på importledning
  254311/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Kopi på aftale til MOE
  253163/20
 • Fra Ekstra Bladet - Anmodning om aktindsigt
  254472/20
 • Esbjerg Kommune: Notat, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254393/20
 • Fra COWI: Generel dialog om V2 kortlægning af Forsvarets arealer, Flyvestation Skrydstrup
  251744/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse vedr. forurening fra olietank på ejendommen Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart.
  254417/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusrapport nr. 9, Kvaglundvej 88. Esbjerg
  254197/20
 • [Fra Esbjerg Kommune: Notat over supplerende forureningsundersøgelse, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254402/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 3 Udluftningsdræn.pdf
  253971/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 2 forureningsundersøgelse.pdf
  253967/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Status rapport, KVaglundvej 88, Esbjerg
  254399/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 7.pdf, Kvaglundvej 88 Esbjerg
  254215/20
 • Fra WT: Do og mat. til ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. maj 2020,
  253483/20
 • SV: PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251565/20
 • VS: PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251576/20
 • Erklæring Nyt OUH 1. kvt. 2020.pdf
  251635/20
 • fra Vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501
  253958/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til suppl. unds og statusnotat, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254398/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Rødding Vestergade 6-12 § 8 tilladelse.pdf
  253977/20
 • Fra MOE: Kopi af telefon aftale mellem MOE og RSD
  253152/20
 • Fa Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 8, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254202/20
 • Fra Esbjerg Kommune:Statusnotat nr. 5 + Oplæg til suppl. tiltag., Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254388/20
 • Fra system: Yder 041300 er lukket automatisk pr. 20. maj 2020
  253991/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning (culvert under Vej 4) (MST Id nr.: 1144750)
  254780/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 6, Kvaglundvej 88, Esbjerg.
  254385/20
 • fra vejen kommune : §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 1 Situationsplan.pdf
  253962/20
 • Fra Kolding Kommune: Svar på partshøring af udkast til dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Kolding
  254896/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om bygge- og anlægsarbejde, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  277840/20
 • Besvarelse henvendelse erfaringer med videoambulatorier.
  276344/20
 • SV: afprøvning af spørgeskemaet til metastatisk brystkræft
  274291/20
 • SV: afprøvning af spørgeskemaet til metastatisk brystkræft
  274281/20

Udgående

 • Til Orbicon: kommentar - Irisvej supplerende poreluft og indeluft
  294287/20
 • Til BRIKK ejendomsmægler - svar vedr. forespørgsel jordforurening - Vesterhavnen 19, 5800 Nyborg.
  254255/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. §8 på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  254096/20
 • VS: Administration af Steno DK midler
  253481/20
 • Aabenraa Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  253460/20
 • Til Praksis - SV: Åbne for tilgang af patienter
  253432/20
 • Til Borger: Orientering om oplysninger om forurening på din grund, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253400/20
 • Til Borger: Bilag - V0-brev
  253401/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til udkast til undersøgelsespåbud, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253318/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelsesbrev
  253042/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Hedevejen 17, 5932 Humble, matr.nr. 31x, Nordenbro By, Magleby
  253041/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af offentlig indsats.pdf
  252927/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  252928/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Rambøll: Regionens § 8-høringssvar, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  252428/20
 • Svar på anmodning om rapport, Storbæltsvej 10, 5800 Nyborg
  251917/20
 • Til Rambøll: Kvittering for svar til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251878/20
 • Til Formpipe: Aflysning af undervisning i Acadre grundkursus den 9. juni
  251737/20
 • Til Rambøll: Spørgsmål til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251866/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udkast til § 19 tilladelse del I, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251632/20
 • Til Vævergyden ApS: Høring- del af jeres grund er forurenet, Storegade 50, inkl. bilag
  254292/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udkast til § 19 tilladelse del II, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251640/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. maj 2020
  251448/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Karensdalvej 100, 7100 Vejle - en del varsles V1-kortlagt
  254404/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254346/20
 • Til Ekstra Bladet: Kvittering for modtagelse af anmodning
  254476/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. maj 2020
  251455/20
 • TIl TV2: Svar på anmodning om aktindsigt
  254468/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar § 8 t. nedrivning af mellembygning + overdække, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253725/20
 • Til CARLETTI AS, V1-høring med bilag, Dianavej 9A, 7100 Vejle
  254022/20
 • Til COWI: Bemærkninger til konsulentvurdering af V2 kortlægning af Forsvarets arealer, Beredskabsstyrelsen, Teknisk Skole, Tinglev
  254426/20
 • Til Esbjerg Kommune - Råstofgraveområde ved Korskro
  254521/20
 • Til borger, JN Sten &Grus, Faaborg-Midtfyn Kommune: Partshøring om afgørelse efter jfl §52, Nærgårdsvej 6, Årslev
  254844/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte areal, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254353/20
 • Til COWI: Svar vedr V2 kortlægning af Forsvarets arealer - 1. udkast, Flyvestion Skrydstrup
  251449/20
 • Til praksis: ændring af åbne/lukke-tal
  255377/20
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255614/20
 • Til VORES ELNET A/S: SV: Brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord vedr. lok. 461-80050
  255538/20
 • Til DMR A/S: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255571/20

19. maj 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Resultat af jordprøver vestlig del af matr. samt container, Elmegade 11, Bramming
  254271/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til etablering af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal
  255902/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høring af udkast til tilladelse til opsætning af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal lok.nr 443-0002
  255901/20
 • Fra Praksis - Ønsker at åbne for tilgang af patienter.
  251148/20
 • Fra DMR: Bemærkninger til Regionens § 8-høringssvar, Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  251401/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm. råstofindvinding på matr.nr. 34 Hønkys, Egvad m.fl. (sagsnr. 20/15949)
  341041/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm råstofindvinding....pdf
  341042/20
 • Fra Assens Kommune: Gennemgang af mulig naturlig kilde for forurening, Østerbro, Tommerup
  253094/20
 • Fra Assens Kommune: Teori om naturligt forhøjet indhold af forureningskomponenter
  277206/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Partshøring - 20/15949 - Matr. nr. 34 og 314, Hønkys, Egvad: Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand samt grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet
  341036/20
 • Fra Rambøll: Bilag - § 8-ansøgning, Bygmestervej, Ringe
  250691/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning Bygmestervej, Ringe
  250690/20
 • Fra Amgros: Ny deadline 29. maj/Udpegning af klinikere og apotekspersonale til Terapiområdet Nyrekræft
  250988/20
 • Fra Cowi, Råstof, Bilag 2 - Generelle bestemmelser GBR 92 (dansk).pdf
  341030/20
 • Fra Cowi, Råstof, GBR92 aftaleformular.doc
  341029/20
 • Fra Cowi, Råstof, Præsentation_Bosætningsanalyse.pdf
  341032/20
 • Fra Cowi, Råstof, Tilbud - Analyse af transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  341028/20
 • Fra Cowi, Råstof, Bilag 1 - Tilbud_Analyse af transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark_A205894_180520.pdf
  341033/20
 • Fra COWI, Skrænten 6 m.fl, Esbjerg: Afrapportering endelig udgave
  250454/20
 • Fra Fyens: Anmodning om rapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  251813/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  249905/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til ledningsarbejder og etablering af regnvandsbassin på Vestergade 29a Vissenbjerg
  249906/20
 • Fra Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260702/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  250681/20
 • Fra Rambøll: Bilag - § 8 ansøgning Gyldenbjergsvej
  250682/20
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om åbent graveareal og sikkerhedsstillelse
  349599/20
 • Fra Lertranskøb - status vejadgang - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær -vejadgangen
  251426/20
 • Re: Audit "Minddistrict" Data Processor Agreement
  266520/20
 • Fra Svendborg Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Vestergade 100a, 5700 Svendborg
  249165/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8-Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde
  249166/20
 • Fra Kolding kommune - Data og betragtninger fra rådgiver vedr. Gl. Donsvej 4a.
  279513/20
 • Fra Kommune: accept af ændring af tidsplanen
  249347/20
 • Graveplan - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  249386/20
 • HØRING - frist den 24. maj - Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19
  250431/20
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen - molukker
  250399/20
 • Fra Kolding kommune: SV vedr. sagsbehandlingstid: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  249104/20
 • Behandling af type 2-diabetes 2019
  250576/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 1, 6510 Gram.pdf
  251011/20
 • coronaepidemien skaber nye bekymringer for personer med diabetes
  250969/20
 • Fra Fredericia Kommune: Anmodning om Kortlægningsbrev, lokalitetsnummer 607-81054
  250999/20
 • fra projektet
  249380/20
 • Tandlæge - Ændring til yderregistret
  249830/20
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen - molukker
  250400/20
 • Fra Vejle Kommune: Fwd: Re: Notater fra forureningssagen på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  250741/20
 • SV: Region Syddanmarks Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  250412/20
 • fra Nyborg Kommuen - SV: Jordanalyser fra udgravning til molokker
  250380/20
 • Fra borger - Opdatering af kontaktoplysninger Bogøvej 49, 5450 Otterup
  249566/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  251435/20
 • Fra Sønderborg KOmmune: Vedr oprensning Linde Haven, Sønderborg
  251982/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 udkast t. nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253705/20
 • Fra Ankestyrelsen: Afgørelse på klage
  254063/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Poreluftsmålinger Linde Haven, Sønderborg
  252874/20
 • Fra VAF: Anmodning om aktindsigt
  254477/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 udkast t. nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253704/20
 • Sv: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, Mette Gade Christensen
  250420/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Analyser fra udgravning til molukker.pdf
  250384/20
 • Fra borger: Kvittering for svar på aktindsigt
  253918/20
 • PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251836/20
 • Fra COWI: V2 kortlægning af Forsvarets arealer - 1. udkast, Flyvestion Skrydstrup
  251443/20
 • Fra Middelfart Kommune: Infobrev om arbejder på Kingstr - vs til byg.okonomi@rsyd.dk
  254436/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose
  251507/20
 • Fra Sønderborg Kommune: ANsøgning om §8 til Lindehaven etape 3 og 4., Sønderborg
  251824/20
 • Fra projekt. vedr. udsættelse til 2021
  251888/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Materiale til bestyrelsesmøde og generalforsamling maj 2020
  252068/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Notat vedr. omformulering i specialevejledningen for oftalmologi
  252778/20
 • fra Svendborg Kommune - Reberbanen 64, 5960 Marstal jord til Leby råstofgrav
  255974/20
 • fra aprojekt: vedr. ny dato og budget
  260583/20
 • fra Niras: Pulje 34, sløjfninger
  308323/20
 • Fra COWI: Køletasker med prøveflasker
  349192/20
 • Fra COWI: Efterlysning af analyseresultater
  349231/20
 • Fra COWI: Efterlysning af analyseresultater
  349228/20
 • fra Reg. SjøTælland Projektoplæg_opdatering af skelnenværktøjet UDKAST
  351919/20
 • Fra Rambøll: Status vedr. samlet rapport
  304263/20

Udgående

 • Til SKAT og Kolding Kommune: Orientering - del af ejendommen Bjerndrupgårdvej 29, Christiansfeld, er kortlagt på V2, 629-82004
  251379/20
 • Til SKAT og Kolding Kommune: Orientering - V1 kortlægning af del af ejendommen Bavnevej 14, 6580 Vamdrup, på V1, 629-00112
  251173/20
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel af analyserapporterne, Østerbro, Tommerup
  253092/20
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel på analyserapporterne, matr.nr. 1dz
  277186/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: Kortbilag
  250622/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: En del af din grund er ikke forurenet, Mindelundsvej 45, 45B og 45C, 5240 Odense NØ, Matr. nr. 1a Seden By, Seden.
  250620/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: Bilag - Udgår inden kortlægning
  250621/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 1, 6510 Gram
  251012/20
 • Til Esbjerg Kommune, Jordforurening, Skrænten, Bakkevej m.fl., lok: 561-205
  250444/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse med afslutning af indsats.pdf
  357673/20
 • Til Borger, Rapport_Skrænten 6 m.fl._Esbjerg_rev1.0.pdf
  357675/20
 • Til Borger, Udkast, Boligerklæring.pdf
  357674/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  357676/20
 • Til Formpipe: Status for aflevering
  259485/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt dok. nr. 228420/20
  249779/20
 • Status for Journal nr 1914158.pdf
  249780/20
 • Til Assens Kommune: Status på etablering af ny regn-/spildevandsledning?, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  249102/20
 • Til Assens Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  249101/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-afgørelse
  249049/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-kortlægning af del af Flyvervej 35, 5700 Svendborg, matr.nr. 19t Stammelse By, Landet
  249048/20
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING A/S: Bilag - V2-afgørelsesbrev
  249019/20
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING A/S: V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  249018/20
 • Til Svendborg Kommune: Opfølgning på Regionens høringssvar til § 8-tilladelse, Vestergade 100, 5700 Svendborg, Lok nr. 479-00086
  249012/20
 • Til rådgiver - historisk materiale
  248860/20
 • til Nyborg Kommune - regionens bemærkninger til dokumentation iht. §8- og §19-tilladelser + indeklima, Dampskibsmolen 12 m.fl
  250426/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  249789/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  248877/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, V1-høring, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  248880/20
 • Til HSM Ejendomsselskab ApS, V1-høring med bilag, Ågade 49, 7323 Give
  250505/20
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia, medejer
  250176/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af jeres ejendom er måske forurenet, 629-00112
  251167/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 15, 7323 Give
  250375/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-kortbilag, høring, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249421/20
 • Til praksis: information om tilretning af ydelser
  250648/20
 • Region Syddanmarks svar på Sundhedsdirektørmail nr. 17 / 2020
  249143/20
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia, hovedejer
  250169/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Mosevej 3.pdf
  249732/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  249707/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Mosevej 3.pdf
  249845/20
 • Til Energinet, V1-høring, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249741/20
 • Region Syddanmarks Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  250284/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af din ejendom er forurenet inkl. bilag.pdf
  251377/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  249711/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  250192/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 18, 7323 Give
  250392/20
 • Til Energinet, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249852/20
 • Til Energinet, V1-høring, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249861/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 10, 7323 Give
  249265/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-høring, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249423/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af jeres ejendom er måske forurenet, lok. 629-00112.pdf
  251098/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, Kortbilag til V1-høring, Englandsvej 13, Vejle.pdf
  248876/20
 • Til Esbjerg Kommune, Jordforurening, Skrænten, Bakkevej m.fl., lok: 561-205
  250465/20
 • Til Energinet, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249736/20
 • Til Fredericia Kommune: Fremsendelse af Kortlægningsbrev, lokalitetsnummer 607-81054
  251003/20
 • Til borger: Vedr. anmodning om aktindsigt (2)
  251375/20
 • Til borger - orientering om at besvarelse er sendt til rådgiver og kommeune
  248916/20
 • Til borger - Endeligt kortbilag Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  249800/20
 • Til Claus Sørensen AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249422/20
 • Til projekt: svar vedr. dokumentation fra fonde
  249319/20
 • Til Borger, Forespørgsel på indhold i forslag til Råstofplan 2020
  251032/20
 • Til borger: Varsling om detailprojekt og afværge, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  251059/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia - en del udgår inden kortlægning
  250354/20
 • Til borger - fremtidig råstofplanlægning
  254527/20
 • Til Ejendomsselskabet den fynske Forskerpark: Deltagelse i bestyrelse og generalforsamling
  252084/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt vedr. banegravsdepotet
  253907/20
 • Til Orbicon: Vedr. rapport for Nørregade 90
  260742/20
 • Kvittering for modtagelse af spørgeskema og efterspørgsel af SOC2
  249493/20
 • Til COWI: Køletasker med prøveflasker
  349187/20
 • Til borger: varsel om detailprojekt, Nørrebyvej 2, Rødding
  294308/20

18. maj 2020

Indgående

 • Jeg blev totalt gennemblødt
  248869/20
 • Fra rådgiver - ønsker historik fremsendt.
  248859/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Suppl. oplysninger om jordprøve, Elmegade 11, Bramming
  248986/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - Miljøteknisk notat, Jysk Geoteknik
  248988/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - scan0006
  248987/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Analyserapporter
  249058/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Opdateret jagg-2_1._Gyldenbjergsvej
  249059/20
 • Fra Rambøll: Orientering om nye analyseresultater, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  249057/20
 • Fra Grundejer - Henvendelse vedr. V1-kortlægning
  248489/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast tillæg matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  249162/20
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  246245/20
 • fra Middelfart Kommune RÅSTOF Videresendt klage fra nabo om opfyldning af matrikkel
  368224/20
 • Fra borger: Vedr. Boligundersøgelse på Lynfrostgrunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254557/20
 • Referat 7. møde i adm styregruppe Ærø-RSD .pdf
  246097/20
 • Referat 7. møde i Administrative styregruppe i Ærø - RSYD samarbejdet
  246095/20
 • Spørgekort til forundersøgelse .pdf
  246099/20
 • Virtuelle kontakter OUH Svendborg og Ærø Kommune Q1 2020.pdf
  246098/20
 • Om Ærø - Sundt for dig.pdf
  246096/20
 • RIT 3.5.1 issues (mærket bugs)
  255503/20
 • Fra DMR A/S: Re: Svar på tilbagemelding vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248493/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14 - image001.jpg
  247892/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14
  247887/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  248349/20
 • fra sønderborg kommune : Lokalitet: 540-81398, matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav, Tinggårdvej 2, 6400 - Lokalitet 540-81398 matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav Tinggårdvej 2 6400.msg
  248013/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjerupvej 31, 5560 Aarup
  249703/20
 • HØRING: udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (frivillige isolationsfaciliteter)
  247635/20
 • Fra rådgiver - Endelig rapport for indledende undersøgelse på Bogøvej 49, 5450 Otterup - Teknisk rapport.pdf
  248338/20
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248477/20
 • Fra DGE: SV: vedr. Kortlægningssag Lollandsvej 31, middelfart
  248292/20
 • Fra rådgiver - Endelig rapport for indledende undersøgelse på Bogøvej 49, 5450 Otterup - Grundejerdel.pdf
  248348/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - sporgasundersøgelse
  248499/20
 • Referat fra den 7. februar 2020
  247905/20
 • fra varde kommune Telefonhenvendelse: Okkersøer - registrering
  247930/20
 • fra sønderborg kommune: Lokalitet: 540-81398, matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav, Tinggårdvej 2, 6400 - VS Lokalitet 540-81398 matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav Tinggårdvej 2 6400.msg
  248032/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14 - image002.jpg
  247898/20
 • Fysioterapeut - opsigelse ydernummer
  246471/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  248231/20
 • Fra borger -kopi af mail til rådgivder
  248911/20
 • Fra projekt; kvittering for mail om nye rammer
  249577/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - BRO-23-20584X-010.pdf
  251748/20
 • Fra BRIKK ejendomsmægker - Forespørgsel jordforurening - Vesterhavnen 19, 5800 Nyborg.
  254251/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - Vejle st.PNG
  251752/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - Ansøgning om § 8 Vejle Kommune.docx
  251746/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  254479/20
 • Fra a4medier - anmodning om aktindsigt
  254478/20
 • Fra Danren: Vedr. rengøring om onsdagen
  248895/20
 • Fra Færch Bolig - Forespørgsel på forureningssag Stjernevænget 2, 2A, og 2B, 5592 Ejby
  254328/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station
  251740/20
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende undersøgelse
  253082/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - TM JV - § 8 Tilladelse.docx
  251742/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - BRO-23-20586X-012.pdf
  251751/20
 • Fra Franck Geoteknik: Vedr. udgift til tømmer, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  340972/20
 • DR korrespondance med Lægernes pensionskasse vedr. Medlemsbidrag til Lægerns Pension for 2020 - aldersintervaller
  265495/20
 • Fwd: VS: spørgsmål jfr. spørgeordningen vedr.hjemmeboende respiratorpatienter
  264472/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  303886/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  303826/20

Udgående

 • Til Kommune: vedr. ændring af tidsplan for borearbejdet
  249340/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Vejlevej 81, 6000 Kolding.pdf
  248192/20
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om endelig V2-afgørelse, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  248191/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hjerupvej 31, 5560 Aarup
  249726/20
 • Til Niras: accept af ændring af tidsplan for GeoProbe på Brændevej 2
  249339/20
 • Til nabopart Kvittering for modtagelse samt svar på partshøringsvar
  261945/20
 • SV: vedr. Kortlægningssag Lollandsvej 31, middelfart
  246365/20
 • emailId=3b93a19f-20cd-4e5a-a2f0-3c5688e02313;emailType=AgendaItem;sessionId=af70ea6e-4e10-4913-88dd-bb53c55fd502;authToken=7WKdymXs71urdkXTo96RRw==@AcadreWeb
  246314/20
 • Til Rambøll og Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsbehandler, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246279/20
 • reg_rapport Bjerggade 52A.pdf
  246240/20
 • svar på henv. vedr. Bjerggad 51a, 7000 Fredericia
  246239/20
 • BILAG_ underskrevet boligerklæring.pdf
  246241/20
 • Orientering om nuancering og fremsendelse af boligerklæring.pdf
  246242/20
 • Til Rambøll - ok til udkast til referat af Himmark møde d. 29/4
  322818/20
 • til projekhaver
  246399/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg.pdf
  248531/20
 • Til grundejer - svar på forspørgsel (sendt via Doc2Mail)
  248503/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  246034/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg.pdf
  248058/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse pga. coronasituationen
  248740/20
 • Til virksomhed: Høring V2-kortlægning, 569-04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted.pdf
  247102/20
 • Til projekt; svar vedr rammer for udsættelse af projekt
  248585/20
 • Til kommune + skat: Kopi af V2-kortlægning + rapport, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg
  248536/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, Fuldmagt til byggeaffald
  247961/20
 • Siden sidst 26. maj 2020
  250995/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg.pdf
  248057/20
 • til Borger, V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  246035/20
 • Til projekt; vedr. rammer for udskydelse pga. corona-situationen
  248547/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga.coronasituationen
  247258/20
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  247742/20
 • Til projekt: vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona-situationen
  248748/20
 • Til DMR A/S: Vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  247249/20
 • Til Bredsten-Balle Auto ApS, V1-høring med bilag, Ballevej 26, 7182 Bredsten
  247780/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse pga. corona
  248568/20
 • Til DMR A/S: Svar på tilbagemelding vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248486/20
 • Til SKAT+Esbjerg Kommune, Orientering om endelig V2-afgørelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  248056/20
 • Til borgere, V1-høring med bilag - Mejerivej 5, 7182 Bredsten.
  247097/20
 • Til projekt; svar vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona
  248756/20
 • Til vejen kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + rapport, 569-04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted
  247138/20
 • Til Danren: Rengøring onsdag
  247756/20
 • Til DR: Svar på opfølgende spørgsmål
  253857/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254335/20

17. maj 2020

Indgående

 • PRO-skema til teknologi - foreløbig udgave
  250774/20
 • Fra LIFA: Anmodning om udtaleles vedr. forurening Centerhavn .
  273907/20

16. maj 2020

Indgående

 • forprojekthaver
  246387/20

15. maj 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Dokumentation ifm. § 19-sag ved børnehave, Østerbro, Tommerup
  253090/20
 • Fra Assens Kommune: Dokumentation for opfyldelse af § 19-tilladelse, Østerbro 4, 5690 Tommerup
  277152/20
 • Fra Assens Kommune: Fremsendelse af borejournaler for forklassificering, matr.nr. 1dz
  277134/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Geoteknisk_rapport_Tommerup_Stationsby
  253087/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - boreprofiler til forklassificering
  253089/20
 • Fra Assens Kommune: Geoteknisk rapport og markjournaler, Østerbro, Tommerup
  253085/20
 • Fra Niras til ansøger - notat af samtale - 18a Barløse
  246308/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Østerbro 4a § 19 tilladelse
  253079/20
 • Fra Assens Kommune: Svar på spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  253078/20
 • Fra Assens Kommune: Svar på opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  277114/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - kopi af Østerbro 4a § 19 tilladelse
  277115/20
 • Fra DMR, Oplæg til supplerende undersøgelser, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup.
  250231/20
 • Fra Odense Kommune: Kvitering for regionens kortlægningsvurdering, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244241/20
 • Fra DGE: Bilag - Orienterende miljøundersøgelse, Selagervej 2, Ringe
  256008/20
 • Fra DGE: Undersøgelsesrapport for Selagervej 2, 5750 Ringe
  256006/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om afsluttet jordsag, Lamdrupvej 11 5854 Gislev
  244126/20
 • Fra Naturstyrelsen - uddybning høringssvar - Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  244355/20
 • Fra Borger, Henvendelse på Bavnehøjvej 2A Esbjerg. - Lokalitet 56164039.msg
  244079/20
 • Fra Odense Kommune: Godkendelse sendt til rådgiver for revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Rosborg
  243503/20
 • Fra DMR, Vedr. nuancering, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250099/20
 • Fra SUM: Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020
  250528/20
 • Fra SUM :Vedr. henvendelse om opførelse af regionalt centrallager
  250507/20
 • Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020 - Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020.docx
  250532/20
 • fra Varde kommune Ønsker vurdering af oplæg til undersøgelse på tidl. renserigrund - Egknudvej 5
  251627/20
 • Fra projekt: mulighed for tidligere opstart af projekt
  243928/20
 • Fra projekt: spørgsmål om mulighed for udsættelse pga. corona
  245375/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning T15, sampleudtag (MST Id nr.: 1121553)
  245712/20
 • SV: Mailhøring Strategisk PRO gruppe Region Syddanmark
  246342/20
 • SV: Til kommentering: Ekstra udvikling til PRO
  246762/20
 • VS: Sagsfremstilling ved. MDR, LMST’s defensive tilgang, SUM’s position - RSI-møde den 28, maj - bilag fra Bech-Bruun
  246660/20
 • Fra Niras til Assens Kommune - spørgsmål vedr. vandindvinding - 18a Barløse
  246153/20
 • Psykolog - Ja tak til ydernummer
  246078/20
 • Bemærkninger til møde i den nationale PRO styregruppe 18. maj
  246268/20
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, indeklimarapport
  248520/20
 • fra borger henvendelse - lok. 621-02006
  246397/20
 • Psykolog - oplysning om cvr.nr.
  246083/20
 • Styregruppemøde i det fællesregionale AmbuFlex-samarbejde
  246302/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  246154/20
 • Fra DR: Opfølgende spørgsmål
  253847/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til styregruppemøde den 20. maj 2020
  252835/20
 • fra varde kommune Ønsker vurdering af oplæg til undersøgelse på tidl. renserigrund - Egknudvej 5 - Egknudvej 5 Ølgod.msg
  251629/20
 • Status for arkivering af Dansk Almen Medicins Database
  261189/20
 • Anmeldelse_til_Arbejdstilsynet_af_bygge_anlaegsarbejde-Kvittering.pdf
  243206/20
 • Allonge til aftale om abonnement_forlængelse med 12 mdr.pdf
  244357/20
 • Til Kommune og borger : forespørgsel om skovrejsning
  243328/20
 • Allonge til aftale om abonnement_forlængelse med 12 mdr.pdf
  245659/20
 • Til sessionsledere - Opfølgning - titler og navn på arbejdsplads for sessionsledere - temadag den 1. september 2020 om patientsikkerhed på tværs
  264953/20
 • Invitation til drøftelse af dansk-tymarsk samarbejde - Invitation til drøftelse af dansk-tysk samarbejde (004).pdf
  270391/20
 • Fra COWI: Prøver fra SUEZ til DHI
  349179/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  246168/20
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding på status for påbudssag, Højvang 4, 5560 Aarup
  245369/20
 • Fra MSB til bed.udvalg: Ansøgninger fra 'Jo før, jo bedre' forskningspuljen klar til bedømmelse
  245143/20
 • Fra MSB til bed.udvalg: Ansøgninger fra 'Jo før, jo bedre' forskningspuljen klar til bedømmelse
  245154/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  245033/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  253076/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  277103/20
 • Til DMR, Orientering om kortlægningsafgørelse + fortsat mulighed for boligundersøgelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  244610/20
 • Til SKAT+NFK, Orientering om afgørelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  244594/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Søndergade 59, 5450 Otterup.pdf
  244596/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Søndergade 59, 5450 Otterup.pdf
  244595/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-kortlægning af restforurening ved Ellerup Bygade, 6, 5892 Gudbjerg, matr.nr. 7000d Ellerup By, Gudbjerg
  244312/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-afgørelse
  244314/20
 • Sønderborg Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  244258/20
 • Til Praksis - Praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  244259/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: V1-kortlægning af Smedevej 13A-N, 5690 Tommerup, matr.nr. 1ce Tallerupgård, Tommerup
  244218/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: V1-afgørelse
  244219/20
 • Til Odense Kommune: Regionens kortlægningsvurdering, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244120/20
 • underskrevet kontrakt
  244268/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Bavnehøjvej 2A, Esbjerg. - Lokalitet 561­64039
  244090/20
 • Til borger: V1-afgørelse, UDKAST
  244053/20
 • Til borger: V1-høring
  244051/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af del af Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV, matr.nr. 15e Belinge By, Bellinge
  244050/20
 • Til Orbicon, Råstof, SV: Vedr. råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  341021/20
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  246243/20
 • Til Odense Kommune: Godkendelse af revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  243230/20
 • Til Home: Svar på henvendelse, Dalager, 5320 Agedrup, matrikel 7000b Agedrup By, Agedrup
  243143/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag - Industriparken 12A, 7182 Bredsten
  244434/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-kortbilag, afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  244204/20
 • Til projekt: svar vedr. mulighed for udsættelse pga. corona
  245392/20
 • Til journalist: Besvarelse - Aktindsigt, testkapacitet
  245740/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  244213/20
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til oplysninger om Gammelt skrotoplag- Kortlægning????
  243329/20
 • til Realkredit Danmark - SVAR status for Lok 449-00022 Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  244243/20
 • Til Haderslev kommune - V2-afgørelse, Skolevej 2-4, 6510 Gram.pdf
  243534/20
 • Til borger, V1-høring, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243593/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Søndergade 59, 5450 Otterup
  243978/20
 • Til Outdoor: Forespørgsel - bord og bænkesæt
  247631/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Ændring i § 8 sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  246455/20
 • SV: Regionalt centrallager på Nyt OUH - Centrallager notat til SUM 15.05.20.docx.pdf
  243116/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. manglende notater fra sagen på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  250730/20
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  254221/20
 • Til Haderslev kommune - orientering, V2-afgørelse, Skolegade 2-4, 6510 Gram
  243594/20
 • Til Borger, svar på mail vedr. Kohavebakken 20, 5560 Årup.
  245784/20
 • Til Danren:Ugentlig rengøring
  243281/20
 • Til DR: Svar på aktindsigt
  243263/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243587/20
 • Til projekt: rykker for svar vedr. projekt
  245148/20
 • Til Geoservice: Kontrakt til underskrift 2020
  243791/20
 • Anmeldelse_til_Arbejdstilsynet_af_bygge_anlaegsarbejde.pdf
  243200/20
 • Til Kolding Kommune, Høring af landzonetilladelse i grusgravområde
  243887/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243591/20

14. maj 2020

Indgående

 • RIT Projektgruppemøde 25. maj
  243115/20
 • Fra Naturstyrelsen - høringssvar myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  243332/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Vedr. råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  341015/20
 • Fra Orbicon: Ravnebjerggyden 65, udkast til rapport og oplæg til supplerende undersøgelser
  294277/20
 • Fra Odense Bys Museer Høringssvar VS: NY Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  242921/20
 • Nordfyn_2020_ matr. 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune.pdf
  242922/20
 • RE: Ny projektleder på RiT
  243273/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. Jordhåndteringsplan, på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250089/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret oplæg - undersøgelse af drivhusområde
  243149/20
 • Fra Odense Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  243148/20
 • Notes meeting on WP3 DG STORE
  352226/20
 • Fra Assens Kommune: Sagsstatus på slaggesager, Karlemosevej 3, Glamsbjerg
  242321/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (1)
  242421/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (2)
  242424/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (3)
  242425/20
 • Psykolog: Accept af ydernummer
  242617/20
 • Fra Entrepr. Myllerup: §52 ansøg form, Barløsevej, Assens
  242897/20
 • Fra entrpr. Myllerup: Efterbehandlingsplan 1-5.000, Barløsevej, Assens
  242881/20
 • Fra Jyske Vestkysten, Anmodning om aktindsigt
  242352/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Afslutningsnotat vedr. oprensning efter olieforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  242446/20
 • Fra Billund Kommune, solcellepark i råstofområde - Ravlundvej i Billund
  242821/20
 • Fra entrepr. Myllerup: Graveplan incl. støjvold 1-5.000 med tal., Barløsevej, Assens
  242886/20
 • Til myndighed - høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243092/20
 • Fra Entrepr. Myllerup: Oversigt over grusgravs område incl. vej dertil, Barløsevej, Assens
  242907/20
 • Fra COWI: Opdateret tilbudsliste og placering af lokaliseringsboringer
  241309/20
 • Fra Vejle Kommune: Betragtninger fra besigtigelse af olieforurening i mose på Sødovervej 14 den 6. maj 2020
  240719/20
 • Fra entrepr Myllerup: Oversigt med nærmeste huset, Barløsevej, Assens
  242892/20
 • Psykolog: Ja tak til ydernummer
  240919/20
 • FRa Vejle Kommune: Dialog vedr kommende møde om Tornvadshavevej 114 i Børkop
  244978/20
 • fra rådgiver vedr Tilbud på jordanalyser
  244002/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig §8 tilladelse, Kongebrohuset, Sønderborg
  243121/20
 • Fra firma - Råstofkvalitet - Bolderslevskovvej 61
  243208/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spm om indsats
  274242/20
 • Fra DMR: Kopi af dokumentatationsrapport
  277264/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243118/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243119/20
 • Fra Middelfart Kommune: Ændring i § 8 sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  246441/20
 • Livet med Diabetes
  250557/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 19 tilladelse, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251624/20
 • Fra Ankestyrelsen: Besked om klage
  253831/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  244590/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  244611/20

Udgående

 • Ny tids- og procesplan
  242817/20
 • Til rådgiver - Ønsker tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313410/20
 • Til rådgiver - Ønsker tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313495/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på sagsforløbet?, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  241830/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - oversigt vedlagt
  241326/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 2 af 2
  240997/20
 • Anmodning om aktindsigt dok. nr. 228420/20
  249775/20
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Partshøring - 20/15949 - Matr. nr. 34 og 314, Hønkys, Egvad: Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand samt grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet
  341011/20
 • Til Assens Kommune: Sagsstatus på færdigbygning af silo?, Karlemosevej, 3, 5620 Glamsbjerg
  242316/20
 • Til Assens Kommune: Status på påbudssag?, Højvang 4, 5560 Aarup
  240891/20
 • Svar på anmodning om yderligere forlængelse af periode for partshøring -matr.nr. 14b Sødover
  240766/20
 • Til A+Miljø, Trækker afgørelse tilbage + afventer analyseresultater, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  240495/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  240786/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Materiale E-arkiv 8-76-51-427-15-2000 Autoscannet_doku
  242604/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona.
  242873/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Fra NIRAS Rapport 427-00018 Stationsvej 25 5771 Stenst
  242565/20
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. besigtigelse af olieforurening i mose på Sødovervej 14 den 6. maj 2020
  240829/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  241711/20
 • Til COWI: Godkendt placering af boringer
  241320/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  242775/20
 • Til projekt: kvittering for status og udmelding om muligheder for udsættelse pga. corona
  242715/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Til FLP Stenstrup Aps V2 afgørelse, ændring af V2 kort
  242560/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2020
  240565/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  240649/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  241713/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  240784/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Materiale E-arkiv 8-16-37-31-427.18-1-1999 Rapport 199
  242608/20
 • Til Nito-Tek: Pris på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  242010/20
 • Til projekt: tilsagnskontrakt, rev. instruks og st.vilkår
  241074/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2020
  240583/20
 • Til Billund Kommune, solcellepark i råstofområde - Ravlundvej i Billund
  242197/20
 • Til Jyske Vestkysten, Anmodning om aktindsigt
  242677/20
 • Til/Fra Kai Hansen, A/S: Vedr. Pris på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  241993/20
 • Til Odense-El: Pris på udskiftning af 10 loftarmaturer på kontor
  242120/20
 • Til borger: Kvittering for aktindsigt
  242655/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - 427-00018 Stationsvej 25, 5771 Stenstrup - tilrettet r
  242586/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  240648/20
 • Til projekt: udmelding om muighed for udsættelse pga. corona
  242751/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243130/20
 • Til myndighed -Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243125/20
 • Til NIRAS: svar på HENV, Arkivmateriale, [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup
  242542/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243138/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243126/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243139/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243129/20
 • Til KL. Vedr. Unge med kant
  242227/20
 • Mail til leverandør inkl. spørgeskema_140520
  241508/20

13. maj 2020

Indgående

 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Høring af beskrivelse af statistik over forbruget af antipsykotika hos borgere med demens
  281103/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Partshøring - 20/15949 - Matr. nr. 34 og 314, Hønkys, Egvad: Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand samt grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet
  340977/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, UDKAST - Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning 2020-2030.docx
  340978/20
 • Tilbagemelding fra konsulent
  244239/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om spild med hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792
  262063/20
 • Kortbilag, Stenfiskerkajen.pdf
  239642/20
 • §8-tilladelse, Stenfiskerkajen.pdf
  239640/20
 • Fra VejleKommune - høringssvar tilladelse til råstofindvinding -Overkørselstilladelse til Molsgaardvej
  241287/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Rykker for Status Møsvrå/Eltang grusgrav
  349588/20
 • Fra MST - Tilbagemelding vedr. badevandskriterier for VC - status på notat
  240356/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, etablering af udendørs fitness, Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  239632/20
 • Fra EDC, Mail med undersøgelsesrapport, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev)
  260608/20
 • Fra EDC, Resultat af forureningsundersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  260609/20
 • Fra Odense Kommune: Høringssvar af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238218/20
 • Fra Tønder Kommune - svar på myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  240533/20
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  242500/20
 • SV: RSYD-521
  240746/20
 • Fysioterapeut: Opsigelse af ydernummer
  240498/20
 • Referat samt slides fra mødet d. 12. maj
  237790/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kirkebakken 13 m.fl., 6040 Egtved
  239717/20
 • Fra Danske Regioner- Udpege til nyt netværk
  239036/20
 • Orientering om revision af listen over vederlagsfri udlevering af medicin
  240273/20
 • Fra MST: mail med Afslutning af jordforureningssag, utæt omløber på mogasventil ved T36 (MST Id nr.: 1103058)
  239496/20
 • Psykolog - ønsker det tildelte ydernummer
  237485/20
 • Fra Rambøll: Rapport for ukendt lokalitet
  304257/20
 • Fra WIQ: Fakturaudkast til godkendelse
  349164/20
 • Fra Designskolen: Forberedelse af Fase 3 og 4 budget
  274593/20
 • Fra SDU: Annullering af fremsendt faktura og fremsendelse af ny ultimo maj
  274641/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Ansøgning om §8, etablering af ADC Cooling, Danfoss, Nordborg
  276528/20
 • Fra ledere for session onm usynlige barriere på temadag den 1. september 2020 om patientsikkerhed på tværs
  264946/20
 • Fra Home: Henvendelse vedr. forurening, Daltoften, 5320 Agedrup, matr. nr. 7000b Agedrup By, Agedrup
  243136/20
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. gammelt skrotoplag
  243313/20
 • VS: Dagsorden til PRO styregruppe - kommentarer fra tovholdergruppen bedes sendt senest ved udgang af på fredag den 15. maj
  247192/20
 • Fra MST: Påbud om vilkårsændringer
  246769/20

Udgående

 • Administration af Steno DK midler
  240268/20
 • Til grundejer - boligerklæring - matr. nr. 165, 672.pdf
  240359/20
 • Til kommunen - V2 kortlægning - matr. nr. 569, 571, 7000c.pdf
  240358/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 576.pdf
  240362/20
 • Til kommunen - Orientering om V2 kortlægning på lok. nr. 523-05725
  240363/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 2.pdf
  240361/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 1.pdf
  240360/20
 • Til Borger, Vedr. afgørelse, Gl. Åbrovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  250086/20
 • Let revideret udkast til kommentering
  244237/20
 • 2349_001.pdf
  239136/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. gravearbejde på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  239419/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om kopi af endelig tilladelse af § 8-sag, etablering af udendørs fitness, Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  239636/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Opdateret kortbilag til høring af V2-kortlægning af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238480/20
 • Til Odense Kommune: Opdateret kort ifm. høring af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238372/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  238373/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud efter spild med diesel, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  237622/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. coronasituationen
  240133/20
 • til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237768/20
 • Tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 10oJerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  238966/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesnotat, matr. 1qy, Nyborg Markjorder
  239907/20
 • Til Borgere, V1-høring, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237775/20
 • Til Kystdirektoratet, Aktuel digestyrke - Vadehavet
  240013/20
 • Til Borger, svar vedr. kommende indledende undersøgelse
  240184/20
 • Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding, matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  238970/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - V1-varsling
  240205/20
 • Til Jyske Veskysten, Svar på Anmodning om aktindsigt
  239989/20
 • Til firma - Råstofkvalitet - Bolderslevskovvej 61.msg
  240198/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  240185/20
 • Følgebrev til råstoftilladelse - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl..pdf
  238967/20
 • Til praksis: mail med ændring af min. grænse til 1750
  237564/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt
  238284/20
 • Til GIVE MATERIEL ApS, V1-afgørelse, Hjortsvangen 26, 7323 Give
  238072/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  240058/20
 • til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237772/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  239040/20
 • til rådgiver - Kottesgade 21 m.fl: afventer til 01-10-2020 mht. kortlægningsvurdering
  237805/20
 • SV: Anmodning om tilbud - FORTROLIG
  240159/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 530-81120
  240194/20
 • til DMR - spørgsmål ang. bundprøve og tilsynsnotater - Klintevej 21a
  237732/20
 • Til kommune - Rykker for høringssvar om forurening Algade 28. 6780 Skærbæk
  237826/20
 • Breve til ny og afgået Europaminister i Kiel
  239878/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger - Kirkegade 13, 7182 Bredsten.
  239725/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  239037/20
 • Til SKAT - Kopi af V2 kortlægning på lok. nr. 523-05725
  240357/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikulære ændringer, Nørre Havnegade 29A m.fl., 6400
  237747/20
 • Følgebrev ifm ændring af vilkår for efterbehandling - matr.nr. 4i og 4 Gejsing By, Andst.pdf
  239049/20
 • Ændring af vilkår for efterbehandling ifm afslutning af råstofindvinding - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  239050/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  240190/20
 • Til praksis: opgørelse over besøg Mandø, 1. kvartal
  238108/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga corona
  240003/20
 • Til Dansk Råstof Aps, Vejle Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til jordtilførsel, matr nr 3a og 3b Høllund og 10o Jerlev
  243026/20
 • til projektleder
  240296/20

12. maj 2020

Indgående

 • Fra DMR: Filtersætning af moniteringsboring, Skårup
  237456/20
 • Fra Niras, Råstof, Tilladelser i forbindelse med grundvandsområdet ved Nr. Hostrup
  340971/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om påvist forurening, Østerbro, Tommerup
  253075/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om påvist forurening, matr.nr. 1hv og 1dz, Østerbro 4, 5690 Tommerup
  237661/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Geoteknisk rapport, 203189_R1
  237663/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Børnehave samlet miljørapport
  237662/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Samlede analyseark_WorstCase
  237664/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om frivillige undersøgelser, matr.nr. 1dz og 1hy, Bådegård, Tommerup
  277076/20
 • Fra DMR: Boring i Skårup
  237455/20
 • fra ansøger RÅSTOF Manglende underskrift fra en lodsejer
  370809/20
 • Fra ansøger RÅSTOD Manglende underskrift
  236896/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Råstof, SV: Partshøring over udkast til tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 22e mfl. Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune af 27. september 2016.
  277081/20
 • Fra DMR, Vedr. afværgeforanstaltninger, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250094/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringsudkast om undersøgelsespåbud i fb.m. spild til jord, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253315/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - HØRINGSUDKAST
  253317/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Anmoding den 27-02-2020 om udtagning af jordprøver
  253316/20
 • Fra Odense Kommune: kortbilag til tilladelse
  236139/20
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse, Østagervej 87, 5220 Odense SØ
  236137/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse
  236138/20
 • Fra Rambøll: Orientering om forsinket analyseresultat samt at sagen haster, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246230/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om nye analyseresultater, Gyldenbjergvej 5, Svendborg
  235248/20
 • Fra NIRAS: Seden Skydebane dokumentationsrapport for oprensning, Seden Skydebane
  237537/20
 • Fra NIRAS: Bilag - Seden Skydebane_dokumentationsrapport_Inkl bilag
  237541/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om tilbagemelding fra rådgiver, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246227/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af § 8-pligt af Tilbygning til Gudmehallerne, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
  237205/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Situationsplan
  237207/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Redegørelse til Svendborg Kommune ift. olietank og slagge, Stærkærvej1
  237206/20
 • Fra DMR: Bavnevej 9, tilfredshedserklæring
  235338/20
 • Telefonhenvendelse - 445-70147
  237272/20
 • Fra Esbjerg Kommune -Høring 2 Læskur
  234702/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse, Højsvej 1, Ullerup, 6400 Sønderborg
  235801/20
 • Fra Niras: Underskrevet kontrakt
  234820/20
 • SV: Input vedr. Vejle Kommune og Vejle Sygehus
  235441/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. kobberforurening i Byggefelt 5, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  236942/20
 • Fra Rambøll: Vedr. tillælgspris notat
  235566/20
 • ændring af cvr.nr.
  236916/20
 • fra fredericia kommune til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nytøvvæg hos DONG Energy, Klippehagevej 22.
  235490/20
 • Fra Esbjerg Kommune, bilag høring 2 Læskure Plan og snit..
  234722/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  236335/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  237432/20
 • fra fredericia kommune_UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny støvvæg hos DONG Energy, Klippehagevej 22.DOCX
  235478/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om historik og oplæg for byggefelt 13 og 14, Kanalbyen, Fredericia
  234901/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  235409/20
 • Fra Esbjerg kommune - Høring 1 læskur- H
  234686/20
 • Fra Region Midtjylland: Beskatning af lægeboliger 2016-2020.
  237547/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om ny min.grænse på 1750
  237556/20
 • Fra Region Sjælland: Referat af møde den 21. juni 2018 mellem SKAT og Region Sjælland med deltagelse af YL
  237540/20
 • Fra NIRAS, accept af tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  240096/20
 • Fra lægevagten Re: Ændringer til Positivlisten
  240278/20
 • Fra Borger, ønsker undersøgelsen udført hurtigere hvis muligt pga. salg
  240178/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV udvalgsmøde d. 22. april
  244847/20
 • Fra projekt: status på projekts forberedelse
  242675/20
 • Fra ejer, Møllebjergvej 1 Give
  267285/20
 • Fra WIQ: Final testing
  349157/20
 • Fra COWI: Final testing
  349150/20
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  249771/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Materiale til bestyrelsesmøde og generalforsamling
  250966/20
 • VS Anmodning om aktindsigt
  249770/20
 • Fysioterapi, ansættelse af fuldtidsvikar
  262952/20
 • Fra ansøger: vedr. behandling af ansøgning
  259820/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  258216/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Regionen er enig i vurdering af § 8-pligt, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
  237211/20
 • Svar til prakt. læge ang. Depo-Medrol på Positivlisten
  237190/20
 • Til Borger, Telefonhenvendelse med svar, lok: 543-05799 - Dybdalvej 6 - Vojens
  236912/20
 • SV: §8 ansøgning, miljørapport Vejlevej 355, Kolding
  236538/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-afgørelse, UDKAST
  236399/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-høring
  236401/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  236398/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Vejlbyvej 30, Middelfart, 445-70147
  237273/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægningen, vejmatrikel
  235670/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om regionens kortlægning, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  235669/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægningen
  235634/20
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 56a Gislev By, Gislev
  235632/20
 • Til borger: Kortbilag
  235633/20
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Partshøring af udkast til screeningsafgørelse Møsvrå Eltang
  349584/20
 • Til borger: Orientering om oplysninger om spild på din ejendom Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense, matr.nr. 1q Gyldensteen Hgd.
  235231/20
 • Til borger: Bilag - V0-brev
  235233/20
 • Til borger: Kortbilag, V0
  235232/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Endelig V1-kortlægning af Mosevænget 18, 5270 Odense N, matr.nr. 3d og 3r Anderup By, Lumby
  235080/20
 • Til Miljø-Bo A/S: V1-afgørelse
  235081/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Kortbilag
  235082/20
 • Til borger: Endelig V1-kortlægning af Haugevej 180, 5270 Odense N, matr.nr. 1b Anderup By, Lumby
  235057/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  235059/20
 • Til borger: Kortbilag
  235058/20
 • Til Odense kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  235284/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Rolfvej 45, 5861 Fjerritslev Fyn
  235280/20
 • Til Nordfynskommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup
  235272/20
 • Til P. J. Partikelfilterrens Fyn: Fremsendelse af materiale ifm. høring af V1-kortlægningen på Smedevej 6, 5690 Tommerup
  234946/20
 • Til Ingeniør'ne, Orientering om endelig V2-kortlægning, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  234623/20
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der V2-kortlægges, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81108
  236092/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia - V2-varsling
  236145/20
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  234616/20
 • Til Esbjerg kommune -Læskur p
  235111/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  234617/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Endelig V2-afgørelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  234615/20
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, lok. 529-09501 og 580-81575 - afgørelse efter jordforureningsloven
  236905/20
 • Til Skat: Vedr. Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, lok. 529-09501 og 580-81575 - afgørelse efter jordforureningsloven
  236954/20
 • Til Varde kommune: Sv. vedr toluen og uidentificeredde kulbrinter i terrænnært grundvandsmagasin
  235866/20
 • Berigtigelse af medlemskreds i Styregruppe
  235666/20
 • Til grundejer: UDKAST,V2-afgørelse for en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  236075/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  235073/20
 • Til Vejle kommune + Skat: Rapport + kopi af afgørelse Udgår af kortlægning, Toften 2A, 7323 Give
  236260/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, Toften 2A, Give.pdf
  236257/20
 • Til Esbjerg kommune -Læskur
  235255/20
 • Til Sønderborg Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Højsvej 1, Sundeved, lok. 533-50045
  234905/20
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  236063/20
 • Til Billund Kommune: Orientering om aktiviteter i Grindsted
  280765/20
 • Til Varde Kommune: Orientering om målinger i Grindsted / Varde Å-system
  280736/20

11. maj 2020

Indgående

 • RE: RIT 3.5 releasenote
  234541/20
 • RE: Konfliktanalyse_11-05-2020-1133.pdf
  234540/20
 • Fra nabopart RÅSTOF Partshøringssvar II
  261938/20
 • Fra Cowi, Råstof, Tilbud_Analyse af råstofstrømme i Region Syddanmark_A205894_110520.pdf
  340953/20
 • Fra Cowi, Råstof, Oplæg - Analyse af råstofstrømme i Region Syddanmark
  340952/20
 • Fra COWI: Middelfartvej 126, endelig moniteringssrapport
  235507/20
 • SV: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234490/20
 • Fra Danfoss - udkast til mødereferat - projektmøde 7
  240355/20
 • Fra Danfoss - Agenda projektmøde 12. maj
  240352/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ekstra beregninger til støjrapport matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303, 1306 Brunde, Rise
  239874/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Brev-til-RS-20200511 vedr. støjrapport matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303, 1306 Brunde, Rise
  239873/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Svar på indberetning af fejl i matrikelkortet, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  234206/20
 • Fra Varde Kommune RÅSTOF Ny Grundvandstilladelse matr. nr. 2t Vibæk By, Alslev m.fl
  236881/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høring om matrikulære ændringer, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  233902/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Pris for boremetre 7-10 m u.t.
  340943/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - kortbilag til udkast
  234144/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - plantegning
  234151/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - snit
  234147/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  234143/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - facader
  234150/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - beliggenhedsplan
  234146/20
 • Fra GEO, Råstof, RE: Pris for boremetre 7-10 m u.t.
  340939/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Pris for boremetre 7-10 m u.t.
  340937/20
 • Fra borger - Flytning af besigtigelsesdag - Lammesøvej 8, Otterup
  233522/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på § 8-vurdering, Byggeri på Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  233387/20
 • RE: Konfliktanalyse_11-05-2020-1133.pdf
  233710/20
 • Ny projektleder på RIT
  233711/20
 • Ny projektleder på RIT
  233075/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Præciseing af addresse, Bygmestervej 3, 5750 ringe
  246209/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - situationsplan over boringsplacering
  246203/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om drøftelser forud for §8-ansøgning, Bakkevej 3, 5750 Ringe
  246202/20
 • Fra A+Miljø, Orientering om opr. af olietank samt bundprøver fra opr. af silo/ajlekumme, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  240481/20
 • Fra Orbicon, Videregående forureningsundersøgelse, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  233632/20
 • Fra Orbicon, Videregående forureningsundersøgelse, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  233633/20
 • Fra naboer - anmodning om yderligere forlængelse af partshøringsperiode - matr.nr. 14b Sødover m.fl.
  240669/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-maj-07
  232351/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kommentarer vedr. støj matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  234032/20
 • Fra Orbicon, Råstof, SV: Afslag på myndighedshøring om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  340912/20
 • Fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, Afslag på myndighedshøring om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune.pdf
  340883/20
 • Fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, Afslag på myndighedshøring om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  340882/20
 • FRA NIRAS: Høringsystem udvikling
  234067/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 50 Nordborg
  233259/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 53 Nordborg
  233282/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. vurdering af resultat af undersøgelse samt §8 ansøgning, Vejlevej 355, Kolding
  232433/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Forespørgsel ved r jordforurening Aabenraavej 32, Krusaa
  232216/20
 • fra Vejle kommune : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  233835/20
 • Fra SWECO, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234168/20
 • Fra rådgiver - underskrevet kontrakt
  233027/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Dialog angående Sagsid: 18/9677, Postvejen 10, Nordby
  234415/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  233312/20
 • Fra Fredericia kommune: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234486/20
 • Fra Niras: Teknisk rapport - Storegade 50 Nordborg
  233235/20
 • Fra COWI, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234175/20
 • Fra borger - Skovrejsning udtalelse fra Lertranskøb
  233542/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  234387/20
 • Fra Frisesdahl A/S: Kvittering for modtagelse af svar, Gl Præstegårdsvej 1, Vejen
  234252/20
 • Bilag Udtalelse fra Lertranskøb
  233569/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 48 Nordborg
  233293/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Borgerbesvarelse til orientering, Postvejen 10, Nordby
  234418/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. § 8 ansøgning - Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  232580/20
 • fra Vejle kommune : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  234590/20
 • Fra Fredericia Kommune: er der §8 pligt på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  235072/20
 • fra fredericia kommune §8-ansøgn_støvvæg ved lastbilm_24_01_2020
  235463/20
 • Fra Vejen Kommune vedr. udbud
  234879/20
 • Fra Rambøll: Pris på supplerende arbejde
  234953/20
 • Fra Borger, mail vedr. Kohavebakken 20, 5560 Årup.
  240199/20
 • Fra projekt: vedr. udsættelse af projekt pga. corona
  241750/20
 • Fra journalist: Anmodning om aktindsigt
  245736/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 22. april 2020
  244860/20
 • Fra Rambøll: Analyseresultater for vand- og jordprøver, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  243782/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med kant
  242246/20
 • fra DMR - Re: bemærkninger ang. afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  237561/20
 • Fra Niras: HENV, Arkiv/sagsmateriale. Stationsvej 25-27, 5771 Stenstrup. Lok. nr. 427-00018
  242529/20
 • Fra SDU: Statusrapport inkl. regnskab og bilag - Fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator
  278776/20
 • Præsentation til politisk niveau
  276365/20
 • Handlings- og initiativkatalog
  276362/20
 • Fra SDE vedr. projekt
  342336/20
 • Fra Svendborg Gymnasium vedr. projekt
  342409/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  248350/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  248355/20
 • Fra Niras: Sløjfning af CMT boring
  248546/20
 • fra WT: ref af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2020
  253463/20

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Mail med grundejerorienteringsbrev, Kongensgade 22, Christiansfeld
  234319/20
 • Til Christiansfeld Byhuse ApS, Grundejerorirenteringsbrev, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld.pdf
  234318/20
 • Til Orbicon, Kvittering for modtagelse af rapport, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  234200/20
 • Korrespondance m. Arcna Advokater, Baggrund for kortlægning + info om § 8, Fjordvej 112, 5330 Munkebo
  234003/20
 • Til Svendborg Kommune: Tilbagemelding på orientering om matrikulære ændringer, Korsgade 20, 5700 Svendborg
  234054/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, accept af tilbud på udtagelse af porevandsprøver + tillægskontrakt
  233695/20
 • Til Arcna Advokater, Fra weblageret, Fjordvej 112 og 114, 5330 Munkebo
  233573/20
 • Til Arcna Advokater, Svar på HENV ang. olietanke, Fjordvej 112 og 114, 5330 Munkebo
  233572/20
 • UDKAST Fornyet Myndighedshøring20200511.pdf
  233508/20
 • NY Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  233507/20
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding om ønske om at få udkast i høring, Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  233414/20
 • Til borgere, Svar på HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  233474/20
 • Boligerklæring.pdf
  233119/20
 • V2-høring Storegade 48- Lundgade ejerf.pdf
  233117/20
 • Høring vedr. udkast til afgørelse om kortlægning af Storegade 48/Lundgade 2a-c, 6800 Varde
  233114/20
 • udkast V2_F0 Storegade 48-Lundgade ejerf.pdf
  233116/20
 • 573-78006 Storegade 52 6800 Varde nabo grundejerrapport.pdf
  233121/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, accept af tilbud på udtagelse af porevandsprøver
  232915/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om kumulative effekter matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  234045/20
 • Til Orbicon, Råstof, SV: Afslag på myndighedshøring om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  340922/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 11- Vejle By
  233419/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 11- Vejle By
  233301/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 10- Vejle By
  233297/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 10- Vejle By
  233418/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 9- Vejle By
  233413/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 9- Vejle By
  233292/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 8- Vejle By
  233280/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 8- Vejle By
  233393/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 7- Vejle By
  233270/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 7- Vejle By
  233390/20
 • Vejle Amts brev af 11.9.2001 om V1-kortlægning.PDF
  233274/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 6- Vejle By
  233370/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 6 - Vejle By
  233258/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 5- Vejle By
  233353/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  233254/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 5- Vejle By
  233252/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 4- Vejle By
  233351/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 4- Vejle By
  233245/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 3- Vejle By
  233350/20
 • Afgørelsesbrev for lok. 631-00430 - matr.nr. 690a Engene.PDF
  233234/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 3- Vejle By
  233236/20
 • Rapport fra DSB - matr.nr. 690a Engene.PDF
  233237/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  233238/20
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse Toldbodvej 20 og 20A 7100 Vejle.pdf
  233226/20
 • Til Vejle Kommune - V1V1-kortbilag Toldbodvej 20 7100 Vejle.pdf
  233227/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 2- Vejle By
  233224/20
 • Lok.nr. 630-81761 Vejle Renseanlæg - indledende forureningsundersøgelse.pdf
  233225/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 2- Vejle By
  233345/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 1- Vejle By
  233215/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 1- Vejle By
  233341/20
 • Til Orbicon, Råstof, Afslag på myndighedshøring om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune.pdf
  340897/20
 • Til Orbicon, Råstof, VS: Afslag på myndighedshøring om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  340896/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  260569/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 7 m bilag.pdf
  234111/20
 • Til Restato, svar vedr. lokalitetsnummer: 461-00120
  234402/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 5 m bilag.pdf
  233913/20
 • Til Frisesdahl: Svar vedr jord depot, Gl Præstegårdsvej 1, 6600 Vejen
  233824/20
 • til DMR - bemærkninger ang. afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  232804/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 7 m bilag.pdf
  233932/20
 • Til Fredericia kommune: SV: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234487/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 3 m bilag.pdf
  234061/20
 • Til Aabenraa Kommune: Arkivmateriale vedr Aabenraavej 32, Krusaa
  232289/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 5 m bilag.pdf
  234080/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Diagonalvejen 17, 7323 Give
  234301/20
 • Til grundejer, kommunen: Kortbilag, matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup, udgår inden kortlægning
  233975/20
 • Til ansøger: forespørgel om status vedr. aflysning af projektet
  233748/20
 • TIl Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  233994/20
 • Til projekt: ok til forlængelse af projekt pga. corona
  234320/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 10 m bilag.pdf
  234009/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 3 m bilag.pdf
  233805/20
 • Til COWI, DGE, DMR, Niras og SWECO, Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234161/20
 • til grundejer - høring af V2-opdatering med bilag, Snavevej 2, maj 2020.pdf
  232331/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 4 m bilag.pdf
  233889/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 9 m bilag.pdf
  233949/20
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr kommende afslutning på afværge, Arla, Kvaglundvej
  232280/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 12 m bilag.pdf
  233866/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  233840/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 6 m bilag.pdf
  233827/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  232473/20
 • Til Nymølle Stenindustrier, Spørgsmål vedr. tidsplan for høringer af råstofplan 2020
  233956/20
 • Til Sønderborg Kommune: Afgørelse - P-plads areal udgår inden kortlægning, Storegade, Nordborg
  233555/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 1C m bilag.pdf
  234036/20
 • Til Danren: Vedr. rengøring
  232099/20
 • Til borger - Flytning af besigtigelsesdag - Lammesøvej 8, Otterup
  233244/20
 • Til Grevelund Ejendomme, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 1B m bilag.pdf
  234131/20
 • Til Borger: Afgørelse - der er ikke konstateret forurening, Storegade 53 inkl. bilag, Nordborg
  233605/20
 • Til Esbjerg kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  232483/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 10 m bilag.pdf
  233976/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Vandværksvej 4, 6650 Brørup, Matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup - udgår inden kortlægning
  234170/20
 • Til grundejer, kommunen: Udgår inden kortlægning, matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup
  234030/20
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  232789/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 2 m bilag.pdf
  233790/20
 • Til Rambøll: Accept af tilbud og kontrakt til underskrift
  232739/20
 • Til Falck Ejendomme: Afgørelse - jeres ejendom kortlægges ikke inkl. bilag, Storegade 48, Nordborg
  233352/20
 • Til KS Diagonalvej, V1-høring med bilag, Ryttervangen 2, 7323 Give
  234291/20
 • Til projekt: svar til spørgsmål om mulighed for ændring af projekt
  232867/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 8 m bilag.pdf
  233850/20
 • Til borger: Svar på henvendelse: Ang. boligkøb
  242678/20
 • Til Billund Kommune: Orientering om dagsordenspunkt
  280702/20

10. maj 2020

Indgående

 • RIT support
  265698/20
 • RIT support
  265699/20
 • Fra konsulenter: Projektforslag
  244234/20

Udgående

 • Til Svendborg Gymnasium vedr. projekt
  342486/20

9. maj 2020

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup.pdf
  232348/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup
  232356/20

8. maj 2020

Indgående

 • Ansøgning om udsættelse af køb af ydernummer
  235273/20
 • Interessetilkendegivelse fra Nyborg Kommune.pdf
  235275/20
 • Ansøgning om udsættelse af køb af 0 ydernummer.docx
  235274/20

Udgående

 • Høring vedr. afg om ændring af kortlægning Storegade 52, 6800 Varde
  231735/20
 • udkast V2_F0 Storegade 52.pdf
  231737/20
 • 573-78006 Storegade 52 6800 Varde grundejerrapport.pdf
  231738/20
 • V2-høring Storegade 52.docx.pdf
  231736/20
 • boligerklæring Storegade 52.pdf
  231739/20
 • Tilsynsnotat07-05-2020.pdf
  231720/20
 • Tilsynsnotat fra tilsyn i råstofgraven på Egholtvej 1a, Vejen, matr. nr. 8a_10b_11_12_Gejsing By Andst
  231719/20

7. maj 2020

Indgående

 • Fra rådgiver RÅSTOF Udkast til screeningsskema og tilhørende brev samt telefonnotat
  349574/20
 • Fra Vejle Amts Folkeblad - Aktindsigt
  233158/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Placering af tank, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  232938/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - situationsplan med tankplacering
  232939/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43, Rosborg
  232889/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Region Syddanmark kortlægger lerforekomster ved Sekær 11-12. maj 2020
  340865/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  232903/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse til ændret anvendelse af Vestergade 29a Vissenbjerg
  232904/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud efter spild med diesel, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  237574/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast
  237575/20
 • Fra Odense KOmmune, § 8 tilladelse til opførelse af væksthus på Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  232750/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om borearbejde, Gyldensteensvej 5, 5700 Svendborg
  232865/20
 • Fra Rambøll - Datarapport i udkast
  240339/20
 • Fra indvinder - status - råstofindvinding matr.nr. 59b Spandet
  241363/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept af tilpasset oplæg til undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  229588/20

Udgående

 • Til Rambøll: Skovbyvej 26A kommentar til risikovurdering
  294258/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, mangler til støjredegørelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 LUnderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  231505/20
 • Til Esbjerg Kommune RÅSTOF Forespørgsel om vandindvinding
  236869/20
 • VS: Underskrevet aftale [Sagsnr.:19/75675]
  230489/20
 • Til ansøger, Råstof, skrivelse.PDF
  340855/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Glasvænget 9, Vissenbjerg - rengøring + tillægskontrakt
  230173/20
 • Til COWI: Kommentar til SV: Adelgade 138, Bogense - afrapportering
  230163/20
 • Til COWI: SV: Højmevej - tidsplan og priser sigte- slemme analyser
  229702/20
 • Til EDC, Svar på HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  229864/20

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap