Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Holsted 240

Nye forureningsundersøgelser i høring

17-12-2014 | Af Thomas Laursem

Region Syddanmark har nu afsluttet indsatsen med at beskytte grundvandet i fem af de 11 højest prioriterede grundvandsområder. Derfor vil miljøudvalget i 2015 igangsætte yderligere 20 nye videregående undersøgelser og to oprensninger.

Indsatsen for at beskytte vores drikkevand mod forurening er den vigtigste opgave på miljøområdet i Region Syddanmark. Det har et enigt regionsråd besluttet, og derfor rettes størstedelen af jordforureningsindsatsen i 2015 sig også imod at beskytte de væsentligste grundvandsområder.

I år har afdelingen for Miljø og Råstoffer afsluttet indsatsen med at beskytte drikkevandet i fem af de 11 højst prioriterede grundvandsområder.

- Til næste år fortsætter vi indsatsen i andre højtprioriterede grundvandsområder i bl.a. Nr. Søby, Søndersø og Bredebro, og vi fortsætter også 31 videregående undersøgelser og 18 oprensninger til samlet pris på 18 mio. kr., siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

Dertil kommer 185 indledende undersøgelser til 11 mio. kr. Størstedelen af budgettet til jordforureningsområdet i 2015 er således allerede fastlagt. Det efterlader dog et disponibelt beløb på ca. fire mio. kr., som et enigt udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer anbefaler regionsrådet at bruge på 20 nye videregående undersøgelser og 2 nye oprensninger af forurening i Odense. Og det er disse nye tiltag, som udvalget nu vil sende i høring, inden den endelige beslutning træffes i regionsrådet.

Drikkevand er vigtigst

Flere end 8.900 arealer rundt om i Syddanmark er allerede registrerede som forurenede. Kortlægningen af formodede forurenede lokaliteter pågår stadig, og det ventes, at yderligere ca. 5.200 vil komme til i årene fremover.

Formålet med kortlægningen er at kunne give den enkelte grundejer en afklaring af, om en grund er forurenet – og i givet fald rådgive om, hvordan en sundhedsmæssig påvirkning kan minimeres. Det er nemlig langt fra altid nødvendigt at bortgrave jorden, hvis forureningen ligger dybt nede uden at true hverken mennesker eller drikkevand.

Også omkring drikkevandsbeskyttelsen er kortlægning vigtig. Det nytter jo ikke at rykke ud og bruge millioner af kroner på at fjerne én forurening, hvis drikkevandet risikerer at blive kontamineret af en langt værre kilde, som man har overset. Sagt med andre ord begynder man jo heller ikke at operere en patient, før man har stillet en diagnose og vurderet, at operation er nødvendig.

Langt størstedelen af forureningssagerne drejer sig om trusler mod grundvand og er typisk lokaliteter, hvor der ligger eller har ligget autoværksteder, servicestationer, lossepladser, landbrug eller fremstillingsvirksomheder.

Når Region Syddanmark undersøger et område med mistanke om forurening, sker det ad to omgange. Først en indledende forureningsundersøgelse til at påvise om arealet er forurenet eller ej. Dernæst en videregående undersøgelse til at fastslå omfang og trusler mod drikkevand og mennesker.

Drikkevand har som nævnt førsteprioritet i Region Syddanmark. Dernæst kommer indeklimaet i boliger og institutioner, som naturligvis ikke må være sundhedsskadeligt. Og først på tredjepladsen kommer de forureninger, hvor der alene er risiko for sundhedsrisici, hvis man fysisk kommer i kontakt med den forurenede jord.

Høringsfristen løber frem til 10. februar 2015.


Siden er sidst opdateret 17-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring