Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

drikkevand 240

Nej til ny grusgrav i Varde

17-12-2014 | Af Thomas Laursem

Forsyningen af rent drikkevand står over alt andet, og derfor har et enigt regionsråd valgt at vende tommelfingeren nedad til en ansøgning om råstofindvinding i Varde Kommune.

Der er generelt mangel på råstoffer i Sydvestjylland, og regionsrådet så gerne flere grusgrave til at sikre forsyningen af materialer til at bygge nye veje, huse og virksomheder i den del af regionen. Alligevel har regionsrådet valgt ikke at imødekomme en ansøgning om indvinde sten, sand og grus nord for Bastrup Plantage i Varde Kommune.

- Varde Forsyning har brug for tid til at få fremtidssikret sin vandforsyning, da der er få egnede steder at hente rent drikkevand i kommunen. Og drikkevandsinteresser står over alt andet, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Udvalgsformanden understreger, at der ikke nødvendigvis er en modsætning mellem indvinding af råstoffer og indvinding af drikkevand i samme område. I dette tilfælde handler det om give vandværket ro til at planlægge fremtidig drikkevandsindvinding. Når det er på plads, kan spørgsmålet om gravning af grus nord for plantagen igen tages op til vurdering.

- Vi opfordrer Varde Forsyning til at få afklaret deres fremtidige kildeboringer hurtigst muligt, således at vi i givet fald kan genoptage ansøgningen fra lodsejer om en eventuel gravetilladelse, påpeger Jørn Lehmann Petersen. 

Det ansøgte areal er på 21 hektar og ligger ca. 3,5 km nord-nordøst fra Varde ud mod landevejen mellem Tarm og Esbjerg.

- Vi ser gerne, at alle dele af regionen er selvforsynende med råstoffer, fordi det er voldsomt dyrt og miljøbelastende at transportere materialerne over større afstande. Omvendt er vi nødt til at tage hensyn til natur, miljø og ikke mindst forsyningen af rent drikkevand, siger Jørn Lehmann Petersen og tilføjer:

- Her har vi vægtet hensynet til drikkevand højere end behovet for råstoffer. Varde Forsyning har brug for tid til at få fremtidssikret sin vandforsyning, og den mener vi, at de skal have. Samtidig er der andre råstofgrave i nærheden til at sikre forsyningen på kort sigt.

90 pct. af Vardes vand kommer fra Lerpøtvejens Vandværk, som årligt leverer 1,4 mio. kubikmeter vand. Flere af de bynære drikkevandsboringer er imidlertid truet af bl.a. pesticider, så Varde Forsyning overvejer at flytte fremtidige boringerne ud i Bastrup Plantage og Carolinelunden, hvor undersøgelser tyder på, at der findes et dybtliggende grundvandsmagasin.  


Siden er sidst opdateret 18-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring