Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region Syddanmark ophæver garanti om jobtilbud

26-01-2015 | Af Carsten Bruun

Et stort flertal i regionsrådet besluttede i dag at ophæve den garanti om jobtilbud, som medarbejderne på Region Syddanmarks sygehuse har haft siden 2007. Garantien ophæves pr. 1. maj 2015.

Kort tid efter at Region Syddanmark kom til verden i 2007, fik medarbejderne på regionens somatiske sygehuse en garanti for at få tilbudt et andet job, hvis deres job blev nedlagt i forbindelse med omstruktureringer. Medarbejderne på regionens psykiatriske sygehuse blev i 2011 omfattet af garantien.

I dag har et stort flertal i regionsrådet vedtaget at ophæve garantien om jobtilbud. Det betyder, at medarbejderne på regionens sygehuse får de samme rettigheder, som medarbejderne i regionshuset og på socialområdet hele tiden har været omfattet af.  Den rettighed forpligter ledelserne på at undersøge mulighederne for at omplacere en medarbejder til en anden relevant stilling, før man skrider til afskedigelse. En forpligtelse til omplacering, der i øvrigt også følger af dansk retspraksis.

De fire medlemmer fra SF og Enhedslisten stemte imod ophævelsen af garantien.

- Christiansborg pålægger regionerne en meget stram økonomi i disse år. Når vi fortsat vil kræve at sygehusene overholder deres budgetter, bliver vi nødt til at give dem bedre mulighed for at manøvrere ved for eksempel at skære ned på nogle områder og opruste på andre. I den situation er vi desværre ikke i stand til at garantere medarbejdere, der bliver til overs i en afdeling, job i en anden afdeling. Når vi kommer i de situationer, vil vi selvfølgelig undersøge muligheder for at omplacere, før vi afskediger, siger 1. næstformand i regionsrådet Poul-Erik Svendsen (S).

Nye retningslinjer på vej

Garantien om jobtilbud er beskrevet i pjecen ”Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger”. Regionens hovedudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremlægge et udkast til nye retningslinjer for rettigheder og pligter for både medarbejdere og ledere, nu hvor garantien bliver ophævet. Forslag til de nye retningslinjer præsenteres for hovedudvalget den 30. januar 2015.


Siden er sidst opdateret 26-01-2015
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring