Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 23. februar 2015

Mødedato
23-02-2015 kl. 18:00 - 19:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Preben Jensen, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Studietur
  2. Mødeplan
  3. Eventuelt


  Sagsnr. 13/9404
  1. Studietur
  fold dette punkt ind Resume

  På initiativ fra Innovationsudvalget fremlægges et forslag til rammeprogram for en studietur til Silicon Valley. Formålet med turen er at få en øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På initiativ fra Innovationsudvalget fremlægges et forslag til en studietur til Silicon Valley fra den 30. august til den 3. september 2015. Formålet med studieturen er få øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv.

  Studieturen skal bidrage til grundlaget for udvalgets og regionsrådets arbejde med innovation, særligt sundhedsinnovation. Fokus vil være på de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation samt innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang, herunder indblik i gode rammevilkår for venture kapital.

  Besøget skal give deltagerne et godt billede af, hvad der driver og understøtter innovation i Silicon Valley, skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder klynger, vidensinstitutioner og virksomheder, der kan have interesse i et samarbejde med Region Syddanmark samt give inspiration til konkrete initiativer og/eller samarbejdsprojekter.

  Revideret rammeprogram og budgetoverslag vil blive præsenteret på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At økonomioverslag og rammeprogram godkendes som udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde.

  At regionsrådets deltagelse i studieturen begrænses til Innovationsudvalgets 9 medlemmer.

  At de regionsmedlemmer, der deltager i studierejsen anmodes om deltagelse heri, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2015

  Ang. bilag: Bilag var eftersendt ved mail af 23. februar 2015. Vedlægges.

  Drøftedes.

  Indstillingen tiltrådt, således at der anbefales studietur i perioden 1.-6. november 2015. Administrationen arbejder videre med at forsøge at reducere økonomien yderligere, jf. udvalgets drøftelse.

  Peter Kofod Poulsen stemte imod.

  Administrationen tilretter dagsordenspunkt og bilag, inden sagen forelægges for forretningsudvalg og regionsråd.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/133
  2. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2015 – torsdage kl. 15.00 – 18.00:

  • 26. marts 2015 – Endvidere fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget kl. 15.00 – 16.00
  • 16. april 2015 – Esbjerg FAM
  • 21. maj 2015
  • 25. juni 2015 – Odense, Colab
  • 20. august 2015 – Esbjerg, SE
  • 17. september 2015
  • 29. oktober 2015 – Aabenraa
  • 26. november 2015 – Sønderborg
  • 17. december 2015

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At næste møde afholdes den 26. marts 2015 samt fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget kl. 15.00-16.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2015

  Godkendt.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/133
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2015

  -


  Siden er sidst opdateret 31-03-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring