Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kærgård sidste læs 450px

Sidste læs fra Kærgård

02-03-2015 | Af Thomas Laursen

Region Syddanmark er nu færdig med at fjerne den del af forureningen i Kærgård Klitplantage, der kan graves væk. Men arbejdet med at gøre det unikke naturområde fri for gift er ikke færdigt.

Næsten 3.300 tons stærkt forurenet sand, jord og slam er hen over vinteren blevet gravet op af grube 3 og 4 i Kærgård Klitplantage. Dermed er der sat et punktum for gravearbejdet i klitterne nord for Varde. Egentlig skulle gravearbejdet først være afsluttet til maj, men det milde vintervejr og ikke mindst optimal udnyttelse af erfaringerne fra afgravning af grube 1 og 2 tilbage i 2008-2009 har gjort, at arbejdet kunne færdiggøres langt hurtigere og mere omkostningseffektivt end ventet.

Den forurenede jord blev fyldt på forede luft- og lugttætte sække og kørt til termisk behandling i enten Holland eller hos danske NORD i Nyborg.

Forureningen i Kærgård er med rette blevet kaldt for en af Danmarkshistoriens største forureningskatastrofer. Her dumpede det tidligere Grindstedværket omkring 350.000 tons giftig spildevand fra produktionen af vitaminpiller og lægemidler i perioden 1956-1973. Spildevandet stammede fra produktion af vitaminpiller og lægemidler og blev deponeret i seks såkaldte gruber, der er store udgravede huller imellem klitterne.

Mængderne svarer til indholdet af to fyldte tankbiler hver eneste dag året rundt i de 17 år, dumpningen foregik.

Slut med gravearbejdet

Det kan måske undre, at forureningen i grube 5 og 6 ikke også skal graves op, når Region Syddanmark nu har afgravet de første fire gruber. Det skyldes, at de sidste to indeholder langt mindre kviksølv, cyanid, klorerede opløsningsmidler og benzen, som er nogle af de giftstoffer, der har været særligt fokus på. Der sker derfor en begrænset udvaskning fra de to gruber.

Prisen på afgravning af grube 3 og 4 ender med at ligge på 16,6 mio. kr., hvilket er ca. en million kroner mindre end budgetteret. I alt er der brugt tæt ved 50 mio. kr. på indsatsen med at gøre Kærgård Klitplantage fri for gift.

Indtil videre er der nu fjernet hundredvis af tons forurening fra Kærgård Klitplantage. Heri indgår bl.a.:
- 2.400 kg kviksølv
- 3.250 kg cyanid
- 80.000 kg klorerede opløsningsmidler
- 66.000 kg totalbrinter

Status i Kærgård

Formålet med den hidtidige indsats i Kærgård Klitplantage har først og fremmest været at standse afdampningen af giftige stoffer fra gruberne, så naboer, turister og alle andre kan bevæge sig frit i hele klitområdet. Målinger over de kommende måneder vil afgøre, om skiltene og pælene med forbud om ophold over gruberne kan fjernes helt.

Badestranden og badevandet nedenfor de seks gruber er fortsat stærkt forurenet, og 1.400 meter af den hvide sandstrand mellem Vejers og Henne vil trods indsatsen i Kærgård Klitplantage også i de kommende mange år have skilte, der advarer mod ophold og badning. Det skyldes den fortsatte udsivning fra det forurenede grundvand under gruberne. Badeforbuddet blev indført i 1964.
Hvis man fra politisk side måtte ønske at fjerne skiltene med ”Badning forbudt” og forbuddet mod ophold på stranden, er teknologien til stede. Region Syddanmark har sammen med et konsortium af danske og udenlandske virksomheder og universiteter udviklet en ny banebrydende kemisk og biologisk metode, som kan rense det grundvand, der i dag forurener sand, strand og vand.

FAKTA – Kærgård kort fortalt:

  • I perioden 1956-1973 kørte tankvogne fra Grindstedværket spildevand ud i Kærgård Plantage ved Vesterhavet imellem strandene i Vejers og Henne. Spildevandet stammede fra produktion af vitaminpiller og lægemidler og blev deponeret i seks såkaldte gruber, der er store udgravede huller imellem klitterne. I alt skønnes det, at der blev deponeret 286.000 kubikmeter spildevand.
  • Udsivning fra gruberne har forurenet jord, grund- og badevand, og der blev i 1964 indført badeforbud på en 800 meter lang strækning, som senere er blevet udvidet til 1.400 meter.
  • Kærgård ligger helt uden for skalaen i sammenligningen med andre syddanske – og nationale – forureningssager. En af de mest typiske forureninger er fra renserier, hvor regionen gennemsnitligt fjerner ca. 100 kg klorerede opløsningsmidler. Her er der mindst 215.000 kg klorerede opløsningsmidler, hvilket altså svarer til forureningen fra 2.150 renserier. Læg dertil store mængder kulbrinter, benzen, kviksølv, cyanid og mange andre farlige stoffer fra produktionen af lægemidler.
  • Kærgård Klitplantage er EU-habitatsområde og EU-naturbeskyttelsesområde pga. den unikke natur.


Siden er sidst opdateret 02-03-2015
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring