Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Miljø

Det er Region Syddanmarks opgave at sikre at de forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Regionen udfører dette arbejde i henhold til jordforureningsloven. De primære opgaver er at: 

  • Opspore og kortlægge forurenede arealer.
  • Udføre forureningsundersøgelser og oprensninger i områder med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsoplande til almene vandforsyninger, i områder tæt på målsat overfladevand, samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.
  • Varetage myndighedsopgaver i samarbejde med kommunerne i forbindelse med byggeri- og anlægsarbejde, arealanvendelses-ændringer, jordflytninger, frivillige undersøgelser og oprydninger.
  • Rådgive beboere på (lettere) forurenede arealer i samarbejde med kommunerne.
  • Være myndighed ved de undersøgelser og oprensninger som OM (Oliebranchens Miljøpulje) udfører på benzinsalgsteder. 

Det er muligt via Jordforureningsafdelingens hjemmeside at søge oplysninger om jordforureningssager i hele regionen.Klik på linket "Søg en forurenet grund" øverst til højre på siden.

Den database, du har mulighed for at søge oplysninger i, er den samme, som en sagsbehandler søger i, hvis du ringer for at høre, om der er oplysninger. Et print af søgeresultaterne fra hjemmesiden er lige så gældende, som hvis du havde fået et brev fra regionen med en underskrift.

Når du bruger søgesiden, får du oplyst, hvis Jordforureningsafdelingen ikke har oplysninger om grunden. Det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er jordforurening på grunden, men at regionen ikke har kendskab til jordforurening. Det er nøjagtig den samme oplysning, du ville få hvis du skrev et brev.


Siden er sidst opdateret 24-05-2017.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |