Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Opgaveoverdragelse

Fremtidens nære sundhedsvæsen skal i endnu højere grad bero på tæt samarbejde om opgaveløsning på tværs af den primære og sekundære sundhedssektor.

Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse behandlingsopgaver, som i dag varetages i en sektor, helt eller delvis fremadrettet kan varetages i en anden. Det såvel ud fra et hensyn til patientens tarv og forløb samt opgaveløsning på laveste effektive omkostningsniveau.

Region, kommuner og almen praksis er forpligtede til at tilrettelægge, organisere og udføre sundhedsopgaver, så de efterlever sundhedslovens bestemmelser, og således at autoriserede sundhedspersoner kan opfylde deres forpligtelser i henhold til autorisationsloven. Når en opgave skal flyttes fra en sektor til en anden skal det ske på aftalt og planlagt vis.

Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Som en del af Sundhedsaftalen 2015-18 er der nedsat en følgegruppe for opgaveoverdragelse. Følgegruppen har til opgave at udvikle en model for fremtidig planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, og skal endvidere behandle konkrete forslag eller ønsker til opgaveoverdragelse efter de i modellen fastsatte principper. Hvorefter der kan kvalificeres et beslutningsgrundlag for evt. opgaveoverdragelse, som skal foreligges Det Administrative Kontaktforum.

Find kommissorium, medlemslister og referater for følgegruppen for Opgaveoverdragelse.

Aftaler om opgaveoverdragelse
 


Siden er sidst opdateret 20-06-2018.
Kontakt Tværsektorielt samarbejde

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap