Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Børn og unge

Mistrivsel hos børn og unge er et stigende problem i Danmark, og mistrivslen kan på længere sigt medføre, at den unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller får et arbejde. Samtidig øger psykiske problemer tidligt i livet risikoen for at få psykiske lidelser senere i livet.

Mistrivsel skyldes som regel mange forskellige forhold og faktorer hos barnet, den unge og familien. Den kompleksitet gør, at der er behov for sammenhængende indsatser, som går på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer.

Flere veje til sammenhængende indsatser

Region Syddanmark har indgået flere samarbejdsaftaler på børn- og ungeområdet med både kommuner og almen praksis. 
Derudover har Sundhedsstyrelsen har en række forløbsprogrammer, som også skal støtte op om samarbejdet lige som det regionale projekt fremskudt funktion.

Paraply der beskriver det tværsektorielt samarbejde på børne- og ungeområdet

Find både aftaler og forløbsprogrammer nedenfor. 

Læs mere om projekt fremskudt funktion (pdf)

Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark

Aftalen skal gavne de børn og unge, der er i risiko for at mistrives eller allerede gør det, og deres pårørende.

Formålet med aftalen er at skabe et smidigt og effektivt samarbejde om børnene og de unge på tværs af kommuner, region og almen praksis.

Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark, almen praksis og de 22 kommuner i regionen.

Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark (pdf)

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammerne for børn og unge

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammerne skal understøtte et godt tværsektorielt samarbejde omkring:

  • børn og unge med ADHD (eller tilsvarende vanskeligheder)
  • børn og unge med angst og/eller depression 
  • børn og unge med spiseforstyrrelser.

Det drejer sig både om samarbejde i forhold til indsatser, behandling og opfølgning og omfatter inddragelse af barnet/den unge og dennes forældre/pårørende.

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD (pdf)

Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression (pdf)

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser (pdf)

Samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område

Aftalen skal gavne børn og unge, der har brug for psykiatrisk udredning og eventuel efterfølgende behandling, og deres forældre. Den sætter en fælles ramme for samarbejdet mellem de parter, der involveres.

Aftalen er indgået mellem børne- og ungdomspsykiatrien, almen praksis, de privat praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri og de 22 kommuner.

Regional samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område (pdf)


Siden er sidst opdateret 24-10-2019.
Kontakt Tværsektorielt samarbejde

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap