Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 08. februar 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 08. februar 2016

Mødedato
08-02-2016 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Kuvøse Ærø
  2. Nedbæring af patienter på Ærø
  3. Orientering om overholdelse af servicemål med mere for den siddende patientbefordring
  4. Status på responstider 4. kvartal 2015
  5. Status - nye ambulancekontrakter
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1505
  1. Kuvøse Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Præhospitalsudvalget bad på mødet den 11. januar 2016 administrationen om et oplæg om transport af kuvøse på et kommende møde.

  Administrationen vil på mødet orientere om status på arbejdet med transport af kuvøse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2016

  Orientering om status for arbejdet med transport af babyer, herunder mulighed for en kuvøsetaske. Administrationen arbejder videre jævnfør udvalgets drøftelser.

  På næste udvalgsmøde forelægges et forslag angående transport af babyer med henblik på indstilling til Regionsrådet.


  Sagsnr. 16/1505
  2. Nedbæring af patienter på Ærø
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitalsudvalget bad på mødet den 11. januar 2016 administrationen om et oplæg om nedbæring af patienter på Ærø.

  Administrationen vil på mødet komme med oplæg til nedbæring af patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2016

  Orientering om status for arbejdet.

  På næste udvalgsmøde forelægges et oplæg angående nedbæring af patienter.


  Sagsnr. 14/45412
  3. Orientering om overholdelse af servicemål med mere for den siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet en orientering om seneste status på overholdelsen af de regionalt fastsatte servicemål for den siddende patientbefordring i perioden juli 2015 til december 2015, samt en kort orientering om resultatet af seneste tilfredshedsundersøgelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statistik over rettighed - servicemål

  Overordnet set er der en høj målopfyldelse for både ankomst og afhentning af patienter til behandling på sygehusene. Det er desuden kendetegnende, at målopfyldelsen er konsistent i den målte periode.

  Følgende servicekrav er gældende for den siddende patientbefordring:

  • Patienter må tidligst ankomme 1 time før behandlingsstart og senest 10 min. Før behandlingsstart
  • Patienten skal afhentes fra sygehuset senest 1 time efter patientens klarmelding
  • Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Ankomme tidligst ½ time og senest 10 min. før behandlingsstart (Q rejser)
  • Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Afhentning senest ½ time efter patientens klarmelding (Q rejser)

  Resultater juli 2015 til december 2015 – servicemål for ankomst og afhentning

  Der henvises til bilag 1, hvor overholdelsen af servicemålene præsenteres.

  Ankomst

  For alle rejsende ses at mellem knapt 94 % og 96 % af alle patienter i perioden er ankommet rettidigt i perioden. I 2. halvår har der i snit været en målopfyldelse på over 95 %. For Q-rejser (dialyse- og kemopatienter) har der været en opfyldelse over hele perioden på knapt 94 %. Det skal bemærkes, at patienter, der ankommer for tidligt ift. serviceramme er talt med som rettidige.

  Afhentning

  Det ses at knapt 95 % af patienterne (gennemsnitligt set) afhentes rettidigt i perioden. For Q-rejser afhentes knapt 89 % rettidigt. Samtidig ses det, at mindre end 1 % af både almindelige og Q-rejser afhentes med mere end 15 minutters forsinkelse.

  Resultat af tilfredshedsundersøgelsen 2015 for den siddende befordring
  Wilke har i samarbejde med de regionale trafikselskaber gennemført en tilfredshedsundersøgelse for 2015. Resultatet er, at man fastholder det flotte resultat for 2014 og den totale tilfredsheds ligger således i den højeste ende af skalaen, nemlig på ”Meget god”.

  Herudover er det værd at bemærke at patienterne er meget tilfredse med chaufførerne. Ligeledes skal det bemærkes, at den lille gruppe, der bruger Den siddende patientbefordring dagligt eller 3-5 gange ugentligt, de såkaldte ”Heavy users”, flere steder i undersøgelsen udtrykker den maximale tilfredshed, og dermed når en gennemsnitlig tilfredshed på 100.

  Undersøgelsen er vedhæftet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose orienterede om patientsag på Ærø. Patienten foreslås at henvende sig til administrationen om den konkrete sag med henblik på kontakt til kørselskontoret – eventuelt kontakt til Region Syddanmarks Patientkontor, tlf. 7663 1490.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  4. Status på responstider 4. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 4. kvartal 2015

  I forbindelse med indgåelse af kontrakter på ambulanceområdet har regionsrådet fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres over ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 4. kvartal 2015

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  8,2

  Sydvestjylland

  8,5

  Sønderjylland

  9,4

  Trekantsområdet

  7,8

  Region Syddanmark

  8,3

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider indenfor servicemålene i Sønderjylland, Sydvestjylland og Trekantsområdet, og lidt over servicemålene på Fyn når det gælder 4. kvartal 2015.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider:

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første vogn på stedet i 4. kvartal 2015

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  7,8

  Sønderjylland

  8,4

  Trekantsområdet

  7,3

  Region Syddanmark

  7,8

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en noget kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Gennemsnitlig responstid 4. kvartal 2015

  4. kvartal 2015

   

  Gns. Responstid

  Delområde/Kommune

  Antal kørsler

  Ambulance

  1. vogn på stedet

  Fyn

  4.396

  8,2

  7,9

  Assens

  406

  9,4

  9,3

  Faaborg-Midtfyn

  483

  10,4

  9,4

  Kerteminde

  231

  9,7

  9,7

  Langeland

  151

  12,1

  10,2

  Nordfyns

  302

  9,2

  9,1

  Nyborg

  312

  8,6

  8,5

  Odense

  1.950

  6,7

  6,6

  Svendborg

  521

  7,9

  7,7

  Ærø

  40

  7,8

  7,7

  Sydvestjylland

  2.085

  8,5

  7,8

  Billund

  236

  9,1

  7,9

  Esbjerg

  1.015

  7,1

  6,9

  Fanø

  40

  6,2

  6,2

  Varde

  445

  10,1

  9,1

  Vejen

  349

  10,5

  8,5

  Sønderjylland

  2.228

  9,4

  8,4

  Haderslev

  557

  9,0

  8,0

  Sønderborg

  729

  9,9

  7,9

  Tønder

  396

  9,1

  8,6

  Aabenraa

  546

  9,4

  9,1

  Trekantsområdet

  2.830

  7,5

  7,3

  Fredericia

  553

  6,4

  6,2

  Kolding

  855

  7,2

  7,0

  Middelfart

  370

  8,3

  8,2

  Vejle

  1.052

  8,0

  7,9

  Region Syddanmark

  11.539

  8,3

  7,8

  I forhold til de akutelle responstider henvises til punktet vedrørende status på de nye ambulancekontrakter på samme dagsorden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2016

  Til orientering, herunder orientering om responstiden i januar 2016.


  Sagsnr. 15/39075
  5. Status - nye ambulancekontrakter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. september 2015 overgik ambulancetjenesten i Region Syddanmark til to nye operatører. Samtidig blev den tekniske disponering på AMK-vagtcentral hjemtaget.

  Bios Ambulanceservice Danmark og Responce A/S har nu kørt ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og sygetransporter i regionen i fem måneder.

  De første fire måneder som en indkøringsperiode, hvorefter opgaven overgik til reguler drift.

  På mødet gives en mundtlig status på driften af de nye ambulancekontrakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder status på driften af de nye ambulancekontrakter, status på beredskaber, responstider, rekruttering, uddannelse af reddere, anvendelse af midlertidige og tilkøb af faste ambulanceberedskaber, visitationsretningslinjer, samarbejde med akutmodtagelser, bekendtgørelse om interhospitale overflytninger med videre.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016:

  Mandag den 7. marts 2016, kl. 14.00 – 17.00, Responce
  Mandag den 11. april 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 9. maj 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. juni 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 8. august 2016, kl. 14.00 – 17.00, BIOS

  Mandag den 12. september 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 3. oktober 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 7. november 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2016

  -


  Siden er sidst opdateret 09-02-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |